De Teylinger

26 oktober 2016

De Teylinger 26 oktober 2016


Benieuwd wat een wethouder allemaal doet?

Teylingen n Regelmatig staat een van de wethouders van de gemeente Teylingen met een foto in deze of een andere lokale krant. Bijvoorbeeld bij de opening van een speeltuin of een evenement. Of hij is in actie tijdens een commissie- of raadsvergadering in het bestuurscentrum. Vraagt u zich af wat een wethouder in Teylingen zoal doet en hoe een gemiddelde werkdag er uitziet? CDA Teylingen biedt geïnteresseerde inwoners de kans om een dagdeel met CDA-wethouder Kees van Velzen mee te lopen. Op deze manier kunnen inwoners een kijkje nemen in de politieke arena en zien hoe de werkzaamheden van een wethouder zijn. Heeft u misschien ambitie om zelf politiek actief of zelfs wethouder te worden, of bent u gewoon geïnteresseerd? Voor aanmelding, geef uw contactgegevens door aan Gerben Dijkstra (secretaris CDA Teylingen) via secretaris@teylingen.cda.nl of bel 071 - 3012009. Hij neemt vervolgens contact op.

Led bespaart gemeente geld

Teylingen n Het aanbrengen van Led verlichting op de lantaarnpalen heeft de gemeente een behoorlijke besparing opgeleverd. Het gaat om een besparing die gelijk staat aan het energieverbruik van 34 gezinnen op jaarbasis.

Met meerekenen van de kostprijs komt het neer op een financiële besparing van ongeveer 21.000 euro per jaar. De vermindering van de CO2 uitstoot is vergelijkbaar met circa 500.000 gereden auto kilometers met een middenklasser gezinsauto, zo geeft de gemeente aan. Of dat 50 bomen ongeveer duizend kilogram CO2 opnemen. Dit resulteert erin dat de besparing gelijk staat aan de CO2 opname vergelijkbaar met een klein bos van ongeveer 3100 bomen. De berekening is nog heel terughoudend, zo stelt de gemeente in een mededeling aan de gemeenteraad. Dit heeft te maken met het extra effect van het dimmen. Vooral op de doorgaande en wijkontsluitingswegen, waarmee de operatie begonnen is, is het besparen van het dimmen in de nachtelijke uren het grootst vanwege de hogere vermogens die deze palen uitstralen. De komende twee jaar zullen nog 950 armaturen vervangen worden en dan met name de zijwegen in de woonwijken. Uitgaande van gemiddelde reducties zal dit nog eens 20 procent extra besparen, maar het dimmen zal wellicht niet meer zoveel bijdragen vanwege de lagere vermogens van deze lampen. (NK)

Aanvraag voor 25.000 zonnepanelen

Teylingen n Ondernemers in Teylingen willen gezamenlijk 25.000 zonnepanelen aanleggen op een twintigtal daken van bedrijven. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid.

Na een bijeenkomst in september zijn twee bureaus in opdracht van de gemeente langs bedrijven gegaan om ze te interesseren voor een collectief zonnepanelenproject. Begin oktober een subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid. Eind dit jaar wordt duidelijk of deze wordt toegekend. Daarna gaan gemeente, adviseurs en de bedrijven door om het project te realiseren. Het totale oppervlak van de 25.000 panelen is gelijk aan dat van acht voetbalvelden en levert een vermogen van ruim 7 MW. Hiermee kan voldoende stroom worden opgewekt voor meer dan 2000 huishoudens, ongeveer het aantal huishoudens in Warmond.

n Halloween ahoy!

Voor Halloween hoef je allang niet meer naar Amerika. Ook in de buurt wint het feest aan populariteit. Neem bijvoorbeeld de verschillende activiteiten in Teylingen, die op pagina 23 in deze krant staan. En ook in het straatbeeld 'spookt' het al ruim voor 31 oktober. Zo staan naast het bruggetje in de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim de piraten op de uitkijk.

Allerzielen

Warmond n Jaarlijks worden in de Matthiaskerk in Warmond tijdens Allerzielen de dierbare overledenen herdacht. Dit jaar is er op zaterdag 29 oktober om 19.00 uur een woord- en communieviering. Na afloop van de viering, rond 20.00 uur, kan men naar het kerkhof achter de kerk. De tuin en het kerkhof zijn sfeervol verlicht, er is passende muziek en er zijn verschillende gedenkplekken en mogelijkheden om stil te staan bij dierbaren.

Foto: Willem Krol

Bijzonder
project aan
Hortuslaan

Veel meer
dan
een
Repair Café

Bezwaar tegen
horeca in
theekoepel

Tegenprestatie voor bijstand bij motivatie

Wave n Musical voor en door jongeren

Extra geld voor bestrijden van wachtlijst jeugdhulp

Teylingen n De raadscommissie Welzijn heeft haar zorg uitgesproken over de stijging van de wachtlijsten voor jeugdhulp. De gemeente stelt extra geld ter beschikking om de nood te lediging.

Door Nico Kuyt

De commissie kon instemmen met het verstrekken van rond de 225.000 euro voor de inkoop van extra jeugdhulp en daarnaast het stoppen van rond 625.000 euro in een regionaal ´Tijdelijk Fonds Jeugdhulp´ voor de jaren 2016 tot en met 2019.

Acceptabel werd geacht een wachten van acht weken, tenzij het urgent is. Echter, het aantal kinderen is gestegen van 46 naar 133 die langer dan acht weken de zorg ontberen. Aanbieders hebben inmiddels aangegeven dat er financiële tekorten ontstaan en voor één aanbieder dreigt faillissement.

Zorgen over zorg

De boodschap baarden de fracties zorg. Het CDA gaf aan dat deze situatie snel beëindigd moet worden. De fractie uitte angst dat de huidige injectie slechts een druppel op de gloeiende plaat zal zijn en er een vicieuze cirkel ontstaat en wees op innovatie en renovatie. De PvdA bracht het nog scherper. De regio en B&W hebben al veel te laat gereageerd om het probleem op te lossen. En Trilokaal had vernomen dat jongeren van het kastje naar de muur werden gestuurd. De fractie was blij met de verhoging van de extra budgetten zoals van het Rijk, maar vond eveneens dat ze rijkelijk laat komen. D66 onderschreef de zorg, maar kon instemmen met het verstrekken van de gelden. Ook de andere fracties moesten erkennen dat er niet veel anders opzit dan deze kwetsbare groep jongeren de zorg te bieden. De komende gemeenteraad zal met een snel hamerstuk de uitgave officieel bekrachtigen.

Verwendag mantelzorgers

Teylingen n Jaarlijks worden mantelzorgers in het zonnetje gezet om ze te bedanken voor hun inzet voor naasten en geliefden. Op zaterdag 12 november is in Teylingen de Dag van de Mantelzorg; een bijeenkomst met workshops en verwenactiviteiten. Het landelijke thema is 'Mantelzorg doe je samen'.

De Dag van de Mantelzorg is een gezellige dag waarop mantelzorgers de aandacht krijgen en heerlijk kunnen genieten van allerlei activiteiten.

Organisator Welzijn Teylingen haakt dit jaar in op het thema 'Mantelzorg doe je samen'. Mantelzorgers kunnen dit jaar hun stem laten horen tijdens een interactieve sessie, waarin de deelnemers bedenken hoe we het mantelzorger gemakkelijker kunnen maken. Lopende voorbeelden en tips uit de praktijk kunnen aan de orde komen en nieuwe ideeën kunnen ontstaan.

Na deze korte introductie kunnen de deelnemers tot 15.00 uur genieten van een aantrekkelijk programma vol met allerlei doe- en verwenactiviteiten zoals onder andere een creatieve workshop of een schoonheids- of pedicurebehandeling.

De Dag van de Mantelzorg is van 10.00 tot 15.00 uur in het Rijnlands Lyceum, Van Alkemadelaan 2, in Sassenheim.

Aanmelden

Mantelzorgers die niet staan ingeschreven bij Welzijn Teylingen, maar wel graag de Dag van de Mantelzorg bijwonen, kunnen een bericht sturen naar info@welzijnteylingen.nl onder vermelding van 'Uitnodiging Dag van de Mantelzorg'. Belangrijk is naam, adres en telefoonnummer in de mail te vermelden. Telefonisch aanmelden kan ook, bel daarvoor naar 0252 231805.

Jongerenmusical 'The Wave' over omstreden experiment

Om leerlingen te laten ervaren hoe snel mensen kunnen radicaliseren, start een leraar een experiment. | Foto: pr. Foto: pr.

n Nog plek voor nieuwe deelnemers

Teylingen n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier en de Singing Stars geven de musical 'The Wave' opnieuw een podium in verschillende jongerencentra in de regio.

'The Wave' is een waargebeurde verhaal en is ontstaan toen een geschiedenisdocent in zijn klas de Tweede Wereldoorlog behandelde. Om de leerlingen te laten ervaren hoe snel mensen zich kunnen scharen achter een leider en van hieruit kunnen radicaliseren, startte hij een experiment. De studenten werden, zonder hun medeweten, onder gedompeld in een beweging. De groep vormde zich razendsnel en thema's als respect, tolerantie en racisme zorgden ervoor dat het experiment binnen vijf dagen uit de hand liep en moest worden stop gezet.

Discriminatie

Naast de achttien gedreven, enthousiaste leerlingen van de musicalvereniging, die het stuk eerder op de planken hebben gebracht, zijn het jongerenwerk en de Singing Stars op zoek naar jongeren in de leeftijd 13 tot 21 jaar die het leuk vinden mee te doen aan deze fantastische productie.

Alle jongeren uit de HLT gemeenten (Hillegom, Lisse en Teylingen) maar ook elders uit de Bollensregio kunnen zich opgeven. In vier repetities/bijeenkomsten staan de onderwerpen leiderschap (les 1), groepsdruk (les 2), macht (les 3) en discriminatie (les 4) centraal. De thema's sluiten nauw aan op het stuk en iedere week zullen de jongeren dan ook een scene spelen waarin het onderwerp naar voor komt.

Voorstellingen

Na deze vier repetities wordt in januari een start gemaakt met het spelen van de voorstellingen waarbij het er voor de jongeren op aankomt om lef en zelfvertrouwen te tonen om het stuk tot leven te brengen samen met de jongeren van de musicalvereniging. De repetities staan gepland op de donderdagen 17 en 24 november, 1 en 8 december in jongerencentrum Fascinus in Sassenheim van 20.00 tot 21.30 uur.

De uitvoeringen staan gepland in het nieuwe jaar op 5, 19 en 26 januari en 2 februari (onder voorbehoud) in de verschillende jongerencentra in de regio. De repetities en uitvoeringen staan onder leiding van Mieke Kortekaas.

Deelname is gratis. Inschrijven kan tot 16 november door een e-mail te sturen naar johanbraaksma@welzijnskwartier.nl met naam, adres en telefoonnummer. Bellen kan ook naar 06-36184030.

Bezwaar tegen horeca in de theekoepel

n Buren bang voor bacchanaliën in park Groot Leerust

warmond n De advocaat van de buren van Park Groot Leerust was vorige week verbaasd. De gemeente heeft wel erg gemakkelijk een vergunning gegeven voor de exploitatie van de kleine horeca in de theekoepel. Vorige week protesteerde hij voor de Bezwaarcommissie, die hierover een hoorzitting hield.

Door Nico Kuyt

Sinds juni wordt er koffie en thee geschonken vanuit de theekoepel. Maar de buren vinden het helemaal niets. Hun privacy wordt aangetast, zo geven zijn aan. En als misschien volgend jaar ook nog alcohol wordt geschonken, dan wordt het echt gezellig voor de bezoekers, maar voor hen niet. Een terras op tien meter afstand, zij willen het niet. Bovendien wijzen de buren op de parkeerproblemen met auto's. De gemeente zegt wel dat de meeste bezoekers met de fiets komen, maar zij ervaren anders. Naar hun mening is het parkeren toegenomen sinds de komst van de horeca in de theekoepel. De advocaat heeft de plek des onheils diepgravend onderzocht en vond diverse mankementen. Zoals over de mobiele toiletvoorziening. Het blauw karretje is wel geplaatst, maar ondanks dat er wielen onder zitten, is er volgens hem wel een vergunning nodig en die is er niet. Ook miste hij een milieumelding voor het gebruik voor horeca van de koepel en de exploitatievergunning bleef ook onhelder. Voor een horeca van deze omvang zijn ook 10 parkeerplaatsen nodig volgens de plaatselijke parkeernota en die heeft hij niet gevonden. Het aantal fietsplekken voldoet volgens hem ook niet aan de wettelijke vereisten. "Wat een luxe. De gemeente Teylingen is wel heel vriendelijk voor ondernemers, maar dat doet geen recht aan de bescherming van de aanwonenden voor rust en privacy. Er is wel heel lichtvaardig tot de vergunning besloten. Er is heel gemakkelijk meegedacht met de ondernemer, maar de belangen van de omwonenden zijn onderbelicht gebleven", zo hield hij de commissie voor.

Ook andere omwonenden hebben problemen met de horeca. "Er is wel heel gemakkelijk gezegd dat dat leuk is voor Warmond, maar er zijn wel alternatieven te vinden, zoals het eiland Koudenhoorn. Prima parkeren, geen overlast." Nu horen zij het geluidsoverlast vanuit de theekoepel en zijn bang dat het met een alcoholisch drankje nog erger wordt.

Pilot

De gemeente ziet het allemaal niet zo erg. Het is een pilot voor twee jaar. Een onderzoek toont volgens de ambtenaren aan dat niet aantoonbaar meer autoverkeer in de straat komt door de theekoepel. De parkeerplekken worden elders bezet door verbouwingen en dergelijke. Er komen meer mensen met de fiets en daarvoor heeft de gemeente 20 stallingen in het park geworpen. Dat voldoet, want slechts één dag was er te weinig capaciteit in het park. Als het te weinig blijkt, dan komen er nog een paar rekken bij.

De gemeente is ook van mening dat de afstand tot de omwonenden 'respectabel' is. Het is een openbaar park en dat blijft het ook na de komst van de horeca. Het eventueel schenken van alcohol is nu niet aan de orde. En de toiletvoorziening is geplaatst voor de tijdelijkheid van de pilot. Of er een vergunning voor nodig is, dat werd vorige week niet helemaal duidelijk. Datzelfde geldt voor de milieumelding. Die blijkt in ieder geval niet te zijn gedaan. Volgend jaar komt een evaluatie onder de omwonenden wat hun beleving is, maar die behouden hun twijfels. Er is geen nu al geen enkele vorm van handhaving en het leidt tot overlast. Al het verkeer komt langs hun woning. Of mensen door het park lopen of daar gaan zitten, dat maakt wel een verschil. De exploitant ziet geen problemen. Ja, er komen weleens bezoekers met de auto, die 'te krakkemikkig zijn om te lopen'. Het merendeel komt per fiets. Er komen allerlei groepen in het park, om boodschappen te halen of een feestje op boot en dat heeft niets met het terras te maken. Het openbaar toilet is overigens volgens de exploitant zeer gewenst, vergunning of niet. "Ik heb het zien gebeuren dat vanuit de boot, met de broek op de knieën door het park de bosjes wordt ingedoken", zo schilderde hij.

Hoe de Bezwaarcommissie over alles denkt, zal over enkele weken blijken.

Worden schaatsen en bridgen basissporten?

Teylingen n In januari verschijnt de nieuwe Sportnota. Om de gevoelens te polsen werd een Keuzenotitie door B&W de afgelopen raadscommissie Welzijn voorgelegd. En de fracties wensten het opheffen van het onderscheid tussen basissport en niet-basissport.

Door Nico Kuyt

Wordt een club aangemerkt als basissport dan krijgt het op enkele gebieden ondersteuning van de gemeente. Bij de vorige Sportnota ontstond er in de commissie een fikse discussie wat nu wel of niet onder de basissporten gerekend wordt. CDA-raadslid Peter Scholten hield een pleidooi om ook denksporten als bridge en schaken eronder te laten vallen, maar verwierf geen meerderheid. In de afgelopen commissie kwam Max van Alphen, de voorzitter van de bridgeclub Sassem Troef, vragen om zijn vereniging onder de basissporten te scharen en in te zetten op een multifunctioneel denksportcentrum. Teylingen vergrijsd en de denksporten kunnen ingezet worden in de strijd tegen onder andere eenzaamheid, depressie en dementie. Dat zal de zorgkosten voor de gemeente lager uit doen vallen. Hij vroeg om steun en ondersteuning van de gemeente bij een mogelijke totstandkoming van een denksportcentrum.

In de sportnota van 2012 worden als niet-basissport gerekend: denksporten, bridgen, biljarten, darten, dansen, vechtsporten, tafeltennis, squash, fitness, twirlen, indoortennis, indoorklimmen, bowlen, handboogschieten. Dat zijn de sporten die binnen worden beoefend. Van de buitensporten behoren tot de niet-basissporten: lopen, wandelen, fietsen, parachutespringen, duiken, hengelen, motorsport, autosport, klimsport, paardensport, hondensport, schaatsen en skeeleren, majorette, cricket, handboogschieten, jeu de boules, kanoën, roeien en golfen.

Opheffen

En de commissie meende inderdaad dat het onderscheid tussen basis en niet-basis niet goed heeft gewerkt. Het is te star voor nieuwe sporten en werkt tot ongelijkheid. Er moeten wel juiste criteria aan gehecht worden. Wethouder Bas Brekelmans zegde toe met een vertegenwoordiging van de fracties in gesprek te gaan. "Wij moeten een systeem bedenken hoe de kosten in de knip te houden. Het gaat om een bepaalde hoeveelheid geld dat te verdelen is, daar zit een risico in. Zo moet de contributie wel vergelijkbaar zijn met de andere gemeenten", besloot de wethouder, die ook aangaf het huidige verschil tussen buiten- en binnensport in de afweging mee te nemen.

De Keuzenotitie zelf gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad. Wat uit het gesprek komt met de vertegenwoordigers van de fracties, wordt daarna verwerkt in het definitieve stuk dat begin volgend jaar de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

n Parkeerplaatsen blinken

Foto: pr.

Voorhout n Zo'n dertig bewoners van het seniorencomplex Herenstaete in Voorhout hebben zaterdag de parkeerkelder een schoonmaakbeurt gegeven. Het vegen en poetsen was het resultaat van een uitgestelde Burendag. De 110 plaatsen zien er na de schoonmaakbeurt weer stralend uit. Dan is afsluiten met koffie en gebak natuurlijk zeer verdiend. | Foto: pr.

Webinar – Omgaan met emoties!

Teylingen n Het Centrum voor Jeugd en Gezin faciliteert verzorgt op donderdag 10 november van 20.00 tot 21.00 uur een webinar over 'Omgaan met emoties' voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar.

In dit webinar, een lezing die deelnemers thuis volgen achter de computer, krijgen ze volop inspiratie om beter om te kunnen gaan de emoties van hun kind en die van henzelf. Het resultaat: minder conflicten en meer gezelligheid in huis. Een webinar vol humor, zelfspot, praktische tips en veel voorbeelden. Het webinar wordt gegeven door deskundige Tischa Neve, jeugdpsycholoog en opvoedkundige. Aanmelden voor de gratis Webinar via http://grootenklein.nl/webinar/

Financieel Café in bibliotheek

Sassenheim n Het Financieel Café was voorheen gevestigd in Sassembourg, maar gaat per 1 november verhuizen naar de bibliotheek aan de Kerklaan 42 in Sassenheim. Het is bedoeld als aanvulling op het Taalcafé, dat daar al op vrijdagochtend wordt gehouden.

Het Financieel Café is een gratis inloop, bedoeld voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij de thuisadministratie. Een bezoeker kan hier terecht om geholpen te worden met het invullen van formulieren, met vragen over belastinguitstel of toeslagen. Maar ook wanneer er hulp nodig is bij het lezen van ingewikkelde brieven of het ordenen van de eigen, soms uit de hand gelopen, administratie .Iedereen met vragen kan daar vrijblijvend iedere vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur binnenlopen. Vrijwilligers zitten klaar om vragen te beantwoorden, hulp te bieden of om door te verwijzen.

Geen verdachten, wel een tas

Sassenheim n Een getuige heeft donderdagnacht rond 3.50 uur twee mannen rond de Zandslootkade en Trekschuit zien lopen en ze daarna een tas in de bosjes zien verstoppen. Hij lichtte de politie in, die de tas aantrof met daarin gebruikte en nieuwe kleding. Daarna is in de omgeving gezocht naar de mannen, maar zij zijn niet gevonden. De politie is nog op zoek naar meer getuigen.

Ruiten van auto's vernield

Voorhout n Bij meerdere auto's in de Cayennehof zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag de ruiten vernield. De politie kreeg rond 4.45 uur een melding. In meerdere auto's zijn bloedsporen aangetroffen. Een getuige heeft de verdachte gezien en gesproken. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en rond de 20 jaar oud en droeg een lange donkergrijze jas met capuchon. De politie is op zoek naar meer informatie.

iPad opfris- vervolgcursus

Sassenheim n Na het volgen van de beginnerscursus iPad is er na verloop van tijd vaak behoefte aan opfrissen en verdieping in de mogelijkheden van deze tablet. Voor diegene die de iPad-cursus voor beginners hebben afgerond of al een geruime tijd een iPad in hun bezit hebben is er nu een cursus voor gevorderden in de bibliotheek van Sassenheim.

De cursus bestaat uit drie lessen van twee uur. Er wordt gewerkt met kleine groepen, zodat er genoeg individuele aandacht is. De kosten zijn 30 euro leden en 35 euro voor niet-leden. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om deel te nemen.

De cursus is op dinsdag 8,15 en 22 november van 14.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek Sassenheim, Kerklaan 42. Voor meer informatie en aanmelden: www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Warmond Kunstdorp

Emma, Fabia, Felicia en Emma bij het welkomstbord op de Szkola Podstawowa nr 190. Foto: pr.

Warmond n 'Warmond Kunstdorp' is het treffende thema van de Kunstweek, gehouden van 5 tot en met 13 november.

Cabaretier Johan Goossens opende vorig jaar de Kunstweek. | Foto: archief/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Zowel het affiche, een ontwerp van Eppo van Bolhuis als het programma vormen samen het levende bewijs van het gelijk van dit thema. Schrijver Maarten 't Hart gaat tijdens de opening nog eens uitgebreid in op de status van Warmond als kunstdorp. Ingevoerd in het wel en wee van het dorp is juist hij het die kan verhalen over de kunst en de kunstenaars in het dorp.

De eerste avond van de Kunstweek is het traditiegetrouw de beurt aan het Monward Ensemble in de Protestantse kerk, dit keer met een uitvoering van het Octet van Felix Mendelssohn. Daarnaast wordt ter ere van het herstel van het Lohmanorgel ook het concert in F van Handel ten gehore worden gebracht. Op zondagmiddag 6 november ontvangt Michiel Noordzij schrijver en journalist Alexander Munnighoff in zijn literair café naar aanleiding van zijn boek 'De Stamhouder'. De familiekroniek van deze journalist is veelvuldig geprezen in de media vanwege de lichtvoetige en ook meeslepende schrijfstijl en de historische rijkdom.

Het tweede weekend van de kunstweek vangt vrijdagavond aan met een lezing van de inmiddels bekende kunsthistorica Camee van Blommenstein in het kasteel Huis te Warmont. Zij zal daar haar licht laten schijnen over de portretkunst. November is de maand van de weemoed, daarom staat zo toepasselijk het lied van de weemoed, de Portugese Fado centraal op de tweede zaterdag in de Kunstweek. De in Lissabon geboren zangeres Magda Mendes brengt in bistro La Croute liederen uit haar succesvolle tournee van afgelopen jaar ten gehore brengen, waarbij zij ook uitgebreid zal stilstaan bij de Portugese cultuur. en de fado. Op zondag 13 november sluiten de jarige Harbour Jazz Band, ondersteund door Warmondse muzikanten, de Kunstweek af te sluiten in het Trefpunt, dat speciaal voor deze gelegenheid wordt omgebouwd tot jazzclub.

Ook de galeries aan het Pleintje leveren weer hun bijdrage. In het Oude Raadhuis exposeren 23 kunstenaars van het Leids creatieve centrum De Haagweg 4 met door materiaal en techniek zeer uiteenlopende werken. Galerie De Pomp daarentegen heeft drie Warmondse kunstenaars geïnviteerd om te exposeren. Naast Popco Bakkers, al een aantal jaar succesvol in het op doek vastleggen van de sfeer van het dorp en de streek, tonen ook keramist Kees Zandvliet en glaskunstenaar Carla Frese hun meest recente werken.

Ook voor de kinderen is er dit jaar weer een programma tijdens de Kunstweek. Zo kunnen de jongste kinderen gaan kijken of de muzikale rok hen past en worden de oudere basisschoolleerlingen op advies van schrijver Jacques Vriens getemd door echte kindertemmer.

Naast de bekende workshops als vilten en schilderen is er dit jaar ook plaats voor bijzondere workshops voor volwassenen, zoals schetsen op de i-pad en botanisch tekenen. Voor het complete programma en inschrijven voor de activiteiten en workshops, kijk op www.kunstweekwarmond.nl.

Bijzonder bezoek aan Poolse stad Lodz

Voorhout n Leerlingen Finn, Fabian, Felicia, Emma en de juffen Jacomijn, Marieke en Els, van basisschool De Regenboog uit Voorhout bezochten Polen in het kader van het Erasmus+ project. Dit project gaat over gelijke rechten voor iedereen. Samen met leerlingen en leerkrachten uit Italië, Spanje, Slowakije en Turkije bezochten ze in Lodz de Szkola Podstawowa nr 190. van de Poolse partner.

De leerlingen kregen een warm welkom met liedjes en dansjes waar onder andere opa's en oma's de macarena met hun kleinkinderen dansten. Ook droegen de Poolse leerlingen gelijkheid uit tussen verschillend religies met een lied.

De Poolse zangeres Monica Kuszynska, deelneemster van het Eurovisie Songfestival in 2015, hield een ontroerende toespraak over haar carrière als zangeres in een rolstoel. Verder zijn de klassen bezocht en hebben de leerkrachten lessen binnen het thema Equality gegeven aan de leerlingen van de school.

De voormalige industriestad Lodz was het bekijken waard net als de hoofdstad Warschau. Daarnaast hebben de internationale gasten ook een kijkje mogen nemen in een school voor blinde en slechtziende kinderen.

Eerder maakten leerlingen van de Regenboog al kennis met onder andere het schoolsysteem, de cultuur en de gastvrijheid in Slowakije en Spanje voor het Erasmus+ project.

17 / 28

'We zijn eigenlijk veel meer dan een Repair Café'

Het Repair Café Teylingen gaat deze week officieel van start in het voormalige pand van de Hoogvliet aan het Hortusplein. Inclusief een nieuwe naam: JoJo.

Door Mandy van Leeuwen

Foto: Willem Krol

Wie kijkt naar wat het Repair Café Teylingen al voor elkaar heeft gekregen, zou niet zeggen dat het initiatief pas een jaar geleden van start ging. Na een jaar iedere drie weken op wisselende locaties in de gemeente de deuren te hebben geopend, betrekt het Repair Café deze maand zijn eerste vaste verblijfplaats. Op zaterdag 29 oktober vindt het Repair Café voor de eerste keer plaats op zijn nieuwe stek, in het voormalige pand van de Hoogvliet aan het Hortusplein in Sassenheim. Net als voorheen kunnen bezoekers met hun kapotte spullen langskomen om deze te laten repareren. Daarnaast wordt in het nieuwe pand een groot aantal activiteiten aan het project toegevoegd.

JoJo

Nieuwe naam aan Hortuslaan: 'JoJo'

"We zijn eigenlijk veel meer dan een Repair Café," geeft initiatiefnemer en bestuurslid Stan van Gemert te kennen. Het Repair Café had al tot doel niet alleen de hoeveelheid afval te verminderen, maar bovenal ook jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen hun passie en specialisme te vinden. Om nog meer tegemoet te komen aan deze doelen, worden in het nieuwe gebouw onder meer een weggeefwinkel, dagbesteding, workshops en creatieve ateliers aan de activiteiten toegevoegd. Het pand aan het Hortusplein moet echt een ontmoetingsplek worden. "Eigenlijk een centrum voor culturele, creatieve expressie," voegt bestuurslid Lisa de Blok toe. Bij de uitbreiding van de activiteiten hoort ook een nieuwe naam: het totaalproject gaat verder onder de naam 'JoJo'. Uiteindelijk zou JoJo ook een erkend leerwerkcentrum willen worden.

Voormalige supermarkt

Van Gemert geeft aan dat 17 à 18 maanden geleden de eerste gesprekken al plaatsvonden voor het vinden van een geschikte ruimte voor het Repair Café. Uiteindelijk werd in augustus met de eigenaar overeengekomen dat de Stichting Repair Café Teylingen het pand aan de Hortuslaan tot de sloop in 2019 mag gebruiken. Toen de stichting op 10 augustus de sleutel kreeg, bleek er tijdens de periode leegstand al veel vernield in het pand. Zelfs de leidingen waren meegenomen door koperdieven. "Er is nu al veel opgeknapt. De eerste week zaten we hier in het donker en hadden we geen water," vertelt De Blok. Een bevriende elektricien sprong vrijwillig in en de stichting had het geluk dat ze een containerlading aan afgedankt materiaal geschonken kreeg.

Het pand

Bij binnenkomst in het nieuwe gebouw – door grote schuifdeuren - wacht inmiddels een indrukwekkende pluchen tijger de bezoekers op. De veelzijdigheid aan activiteiten is op de begane grond van de voormalige supermarkt direct te zien: in één hoek van de ruimte is inmiddels een knusse zithoek gecreëerd, die huiselijk aandoet. Even verderop is een serieuze werkplaats uit de grond gestampt, waarin gereedschap in alle soorten en maten te vinden is. Op de ruime bovenverdieping is het nog relatief leeg, al biedt een ingericht keukentje de mogelijkheid een kop koffie of thee te zetten. Her en der in het gebouw wordt geklust en krijgen betrokkenen bij het project de kans in een hoek hun eigen paleisje te creëren.

Samenwerking GGZ

Om in het nieuwe gebouw daadwerkelijk het palet aan activiteiten te verbreden, heeft het Repair Café de nodige lijntjes uitgegooid. Om de dagbesteding te realiseren, is de al bestaande verbinding met GGZ Rivierduinen verstevigd. In het oude systeem was er al een samenwerking ontstaan: cliënten van de GGZ draaiden al mee op de dagen dat het Repair Café ergens in Teylingen geopend was. De dagbestedingsafdeling van GGZ Rivierduinen in Noordwijkerhout zocht echter een nieuwe plek, juist middenin de samenleving in plaats van op een apart terrein. Dit paste perfect bij de plannen van de Stichting Repair Café Teylingen. Inmiddels zijn de eerste cliënten van GGZ Rivierduinen dan ook aan de slag in de nieuwe hout- en fietsenwerkplaats die in het gebouw gecreëerd is. "Het gaat om mensen die lang uit het werktraject zijn," vertelt Richard Rotteveel, activiteitenbegeleider van GGZ Rivierduinen. Iedereen met een WMO-indicatie dagbesteding komt in aanmerking voor een plek in de werkplaats. "We maken bijvoorbeeld vogelhuisjes van palethout. Je zou je ook voor kunnen stellen dat we in opdracht bijvoorbeeld steigerhouten meubels maken."

Inzet buurtbewoners

Voor het verzorgen van de klussen, het invullen van de ateliers en het geven van de workshops worden onder meer buurtbewoners ingeschakeld. In een folder die in de buurt verspreid is, heeft de Stichting Repair Café Teylingen gevraagd wie er een bijdrage willen leveren. "Wij hoefden geen twee seconden na te denken," zeggen buren Marian Waasdorp en Rinus Jansen. Waasdorp maakt zelf kaarten en wil dat in workshops ook graag aan andere mensen leren. Het enthousiasme van Waasdorp blijkt des te meer wanneer ze vertelt dat ze zich al heeft verdiept in manieren om de kaarten ook 'low budget' te gaan maken. Jansen gaat zich op een heel ander gebied inzetten voor JoJo. "Ik heb in Utrecht een eigen bedrijf gehad, in de elektronica," vertelt hij. Nu Jansen niet meer werkt, vindt hij het wel heel leuk om nog bezig te zijn en zijn uitgebreide ervaring in de elektronica te delen met een jongere generatie. "Dat vind ik prachtig," reageert de buurman spontaan. "En ik heb m'n eigen gereedschap en de contacten." Voor alle klussen op elektronica-gebied zijn mede-Teylingers dan ook welkom: "Als er maar een draadje aanzit en een stekker," lacht hij.

Wisselwerking en samenwerking

Van Gemert geniet zichtbaar van de ideeën die de buurtbewoners aandragen. "Het komt allemaal uit de buurt," toont hij zich onder de indruk van de vele reacties en grote bereidwilligheid. Het is slechts één van de sterke componenten van het project. "De kracht is de mix die we hebben van de samenleving: de passie en de kennis van de ouderen, in wisselwerking met de jongeren." Daarnaast benadrukt Van Gemert dat JoJo vooral graag de samenwerking wil met andere partijen. Naast Welzijn Teylingen – vanaf het begin betrokken bij het initiatief – en GGZ Rivierduinen is inmiddels contact gelegd met talloze organisaties, zoals het Welzijnskwartier, werkwinkel Tweede Kans, re-integratiebureaus en VSO Het Duin. "We hopen zo ook het bestaansrecht op te bouwen, voor als JoJo in 2019 het pand aan de Hortuslaan weer moet verlaten."

Contact

Wie geïnteresseerd is in JoJo kan natuurlijk naar één van de geplande activiteiten komen, zoals 'Ladies Night De Rode Tent' op 28 oktober en het Repair Café in de nieuwe stijl op 29 oktober. Ook kan JoJo altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken en wordt het altijd gewaardeerd als mensen spullen langs brengen waarvan ze denken dat die van nut kunnen zijn voor de activiteiten in JoJo. Op www.repaircafe-teylingen.nl en de Facebookpagina van JoJo is meer informatie te vinden.

| Foto: Willem Krol

Herdenken bij Allerzielen in 't Licht

Herdenken tijdens Allerzielen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Allerzielen in 't Licht is op woensdagavond 2 november in de Bartholomeuskerk en Protestantse Kerk. Voor kinderen is er een apart programma.

Allerzielen in 't Licht in Voorhout duurt van 18.30 en 21.00 uur. Er worden op en rond de verlichte begraafplaats aan de Herenstraat diverse activiteiten aangeboden: bijvoorbeeld het planten van een bol of het schrijven van een brief aan een overledene. Op ieder graf brandt een kaarsvlam. Er is alle tijd voor een gesprek. Op een aantal plekken klinkt zang en gitaarmuziek en er is koffie, thee en chocolademelk verkrijgbaar.

In de Bartholomeuskerk wordt van 19.00 tot 20.00 uur een gebedsdienst gehouden. Na de dienst bezoekt voorganger pastor Marion Claassens de begraafplaats. Hier zal zij op verzoek graven zegenen. De pastor volgt hiervoor een bepaalde route die wordt aangegeven bij het begin van de begraafplaats. Allerzielen wordt passend afgesloten om 21.00 uur in gezamenlijkheid met het verbranden van de geschreven of getekende brieven.

Ook de aangrenzende protestantse begraafplaats is de hele avond verlicht. De kerk van de Protestante Gemeente opent de deuren voor bezinning en gebed en er wordt op het orgel gespeeld.

Kinderprogramma

Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom om op hun eigen manier te herdenken. Ze kunnen bijvoorbeeld creatief aan de gang en ook dit jaar gaan de kinderen naar buiten om een bol te planten in het bloemenhart. Het kinderprogramma vindt plaats in De Roef, Herenstraat 47 en duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Om 18.45 uur gaat de deur open.

TOP organiseert Europacup

Sassenheim n TOP/Quoratio is in januari 2017 de trotse organisator van de prestigieuze Europa Cup Korfbal. Tien Europese topploegen, inclusief TOP, strijden van 12 tot en met 14 januari in sporthal de Korf in Sassenheim om de felbegeerde titel.

De Europa Cup is een jaarlijks terugkerend korfbaltoernooi, onder auspiciën van de International Korfball Federation, waaraan de beste clubteams uit verschillende Europese landen deelnemen. Voor Nederland en België nemen de landskampioenen zaalkorfbal van het voorafgaande seizoen deel aan de Europa Cup. De andere landen kwalificeren zich tijdens kwalificatietoernooien.

Het organiseren van een evenement als de Europa Cup is een hele klus. Gelukkig beschikt TOP over een gemotiveerd team en vele vrijwilligers. De Europa Cup is een prestigieus evenement. Daarnaast is het toernooi een prachtige mogelijkheid voor de gehele gemeente Teylingen om zich te profileren. TOP verwacht naast officials ook veel internationale supporters en hiermee kan de vereniging zich op een mooie manier nationaal en internationaal op de kaart zetten.

Omgaan met hoofdpijn

Sassenheim n In de huiskamer van Welzijn Teylingen is op woensdagavond 2 november een lezing over hoofdpijn.

Ruim 3 miljoen Nederlanders hebben te maken met hoofdpijn. Men denkt vaak 'ach het hoort erbij' of 'mijn omgeving zegt dat ik het rustiger aan moet doen maar het is de aard van het beestje'. Veel mensen weten niet goed wat ze ertegen kunnen doen en blijven ermee rondlopen. Gevolgen kunnen zijn dat men kortaf is, moeite met concentreren heeft en zelfs verzuim van werk. Tineke van Galen en Rina de Jong belichten op deze avond hun manier van werken voor mensen met hoofdpijn vanuit de reflexzonetherapie en oefentherapie Mensendieck.

De lezing is van 19.00 tot 20.00 uur in de huiskamer van Welzijn Teylingen, gevestigd in Sassembourg aan de Jan van Brabantweg. De toegang is gratis.

Najaarsmarkt in AgnesStaete

Voorhout n Voor een gezellig middagje uit is iedereen op donderdag 27 oktober tussen 13.30 en 16.30 uur welkom op de Najaarsmarkt in AgnesStaete, Kerkweg 4 in Voorhout. Naast een rommelmarkt, zijn er ook stands met leuke creatieve spulletjes, een boekenkraam, koffiecorner en een Rad van Avontuur. Voor de kinderen staat de grabbelton klaar met leuke prijsjes. De opbrengst van de Najaarsmarkt wordt gebruikt voor het organiseren van een dagje uit voor de bewoners van AgnesStaete.

Eerste Repair Café in eigen pand

Sassenheim n Het Repair Café Teylingen opent op zaterdag 29 oktober hun eigen vaste onderkomen aan het Hortusplein 14 in Sassenheim, de voormalige Hoogvliet). Tussen 13.00 en 16.00 uur is iedereen weer van harte welkom met of zonder kapotte spullen. Ook gaan de deuren van de weggeefwinkel open.

De komende tijd worden ook verschillende workshops door Repair Café Teylingen georganiseerd. De eerste workshop, 'De Rode Tent' (vrouwen voor vrouwen), wordt vrijdag 28 oktober gehouden. Aanmelden kan via www.repaircafe-teylingen.nl.

Jubileumconcert

Teylingen n De vereniging Symfonieorkest Bloembollenstreek (SOB) bestaat dit seizoen 40 jaar en viert dat op zaterdag 12 november met een jubileumconcert in de Hoeksteen, Karel Doormanplein 2 in Hillegom. Het orkest speelt onder andere het Pianoconcert No. 2 van Frédéric Chopin en de symfonie de vijfde van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski.

Voorverkoop tot en met 9 november via www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl. Daarna zijn de kaarten alleen nog verkrijgbaar aan de zaal.

Boekverkoop

Foto: pr.

Sassenheim n De bibliotheek verkoopt vanaf woensdag 2 november de afgeschreven boeken. Het zijn dit keer voornamelijk informatieve boeken voor volwassenen. Deze boeken gaan over allerlei onderwerpen, van sport tot hobby en van interieur tot kunst. Er is ook een aantal tijdschriften bij. Boeken kosten 50 cent per stuk en voor vijf boeken moet 2 euro worden afgerekend. Zelf een pakket met vijf tijdschriften samenstellen kan voor 1 euro. De verkoop vindt plaats tijdens openingsuren van de bibliotheek en duurt tot en met woensdag 30 november.

Goud voor rookworsten

Voorhout n Koude temperaturen betekent stampottenweer. En wat is er lekkerder bij boerenkool dan een smakelijke rookworst? Slagerij Voordouw is in ieder geval klaar voor de donkere dagen, want tijdens de Nationale Vakwedstrijd 2016 in Arnhem is de Fijne Rookworst bekroond met goud. Een onafhankelijke vakjury beoordeelde de worst onder andere op kleur, geur en smaak. En dat bleek allemaal dik in orde. Voor slager John Voordouw geen echte verrassing, maar blij is 'ie natuurlijk wel. De beker is te bewonderen in de winkel aan de Herenstraat 431. De worst ook, maar het is aan te raden om die natuurlijk vooral te proeven bij een heerlijke warme maaltijd.

Weekend vol gillen en griezelen in Teylingen

Teylingen n Halloween, de engste dag van het jaar. Op maandag 31 oktober wordt het wereldwijd gevierd. In Sassenheim en Voorhout nemen ze alvast een voorschot op zaterdag 29 oktober met meerdere 'angstaanjagende' activiteiten.

Op zaterdag 29 oktober organiseert het jongerenwerk van Welzijnskwartier weer een 'No Worries' avond in jongerencentrum Ex Voto in Voorhout. No Worries is een activiteit voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren in de leeftijd 14 tot 18 jaar. De ruimte is in de sferen van Halloween ingericht, bezoekers kunnen meedoen aan de horrorquiz of als je even wilt relaxen een halloweenfilm kijken in de chill-out- room. Verder is er de mogelijkheid om karaoke te doen, te poolen, darten en of gewoon te chillen. Er is begeleiding aanwezig. Vrijwilligers van Ex Voto staan je te woord en zullen, wanneer je het leuk vindt, met jou een potje pool spelen, darten of helpen bij de quiz. Doel is ontmoeting en nieuwe contacten op te doen met andere (LVG)jongeren.

Halloween bij No Worries is van 20.00 tot 22.30 uur. De entree is drie euro, inclusief twee consumpties. Voor meer informatie, neem contact op Johan Braaksma via 0252-229952. Ex Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout.

Park Rusthoff

Voor alle kinderen tot 12 jaar die van griezelen houden organiseert de Evenementencommissie van Park Rusthoff de jaarlijkse Halloween Park Party. Het thema van dit jaar is 'pirates'.

Het park gaat om 18.30 uur open en als om 19.00 uur de kerkklok slaat begint het feest. Voor de jongste kinderen is er een lampionnenoptocht naar het eiland. Daar kun je allerlei griezelige spelletjes doen. Daarna is het tijd voor de echt stoere kinderen. Zij mogen in de buitenring op griezeltocht. Wat – en vooral wie – zullen ze daar tegenkomen? Kom maar mee griezelen dan ontdek je het vanzelf. Het feest is afgelopen om 21.00 uur. Kaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera Sassenheim, The Read Shop en bij IJs en Snackpaleis Parkzicht.

Halloween in de Herenstraat

Op zaterdag 29 oktober van 14.00 tot 17.00 uur kunnen de kinderen langs komen in de Herenstraat in Voorhout om gratis geschminkt te worden door de professionele grimeurs. Vervolgens mogen de kinderen langs de TOV winkels/horeca om snoep op te halen. Een tip van de organisatie: kom verkleed en kom op tijd, want op is op.

Halloween steeds populairder

Informatiebijeenkomst over DigiD en Wmo

Sassenheim n Op initiatief van de KBO Sassenheim is er op maandag 31 oktober een themabijeenkomst over DigiD en Zorg en Welzijn. De bijeenkomst in 't Onderdak bestaat uit twee delen en is voor alle senioren in Teylingen.

Het eerste deel over DigiD wordt verzorgd door KBO-leden Bert van den Nouwland en Edu Veltman. Zij behandelen de veilige methode om met de overheid via de computer of iPad te corresponderen. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe iedereen DigiD voor zichzelf kan installeren, hoe het werkt en wat de voordelen van DigiD zijn.


Het tweede deel van deze bijeenkomst gaat over Zorg en Welzijn, waaronder de Wmo. Waar kunt u met vragen over zorg en welzijn terecht binnen de gemeente Teylingen? Er is een zorgloket op het gemeentekantoor in Sassenheim en er zijn twee sociale teams, een in Warmond en een in Voorhout. Het zorgloket is er voor mensen die hulp zoeken omdat ze door een beperking niet volledig mee kunnen doen in de maatschappij. Aan het loket wordt informatie en advies gegeven over inkomensondersteuning, zorg, welzijn en wonen. De sociale teams in Voorhout en Warmond is er voor vragen over wonen en welzijn. Er wordt bij elke hulpvraag bekeken hoe de beste ondersteuning geboden kan worden en door wie. Er kan ook een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er een toelichting op het zorgloket en de sociale teams gegeven worden. Er is veel gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en is in de Theaterzaal van 't Onderdak. De toegang is gratis.

Allstars viert verjaardag

Foto: pr.

Sassenheim n Coverband Allstars bestaat dit jaar alweer tien jaar. De band werd in 2006 opgericht door zes muzikanten uit Sassenheim en omgeving. Sindsdien hebben de bandleden geen optreden onbenut gelaten om het publiek te entertainen met hun muzikale energie. Want als je de band moet typeren is 'energiek' toch zeker een van de kernwoorden.

In de afgelopen tien jaar heeft de band al mooie hoogtepunten meegemaakt, waaronder optredens bij grote radiostations en bekroning met de titel 'The world's best coverband (volgens Shazam)'. De band heeft diverse samenstellingen gekend, maar de bandleden van het eerste uur, bassist Hjalmar Geerlings, saxofoniste Maureen Natzijl en zangeres Annemieke Geerlings, staan samen met bandleden Hans Jong (drums), Jeffrey van Rossum (toetsen) en Ruben Brinkhuis (gitaar) nog steeds garant voor het vertrouwde geluid van Allstars. Sinds kort is daar ook nog een akoestische tak bijgekomen, Allstars Acoustic.

Zaterdag 29 oktober organiseert de band in Dekker Warmond een feest ter gelegenheid van zijn 10-jarig jubileum.

Cabaret in 't Trefpunt

Warmond n Het cabaretduo Remco Vrijdag en Martine Sandifort staat met 'Zonder Reserves' op de planken van theater Het Trefpunt. Op zaterdag 29 oktober spelen zij hun derde programma, met daarin vele typetjes. Vrijdag en Sandifort staan bekend om hun absurde, vaak schurende humor, hun muzikaliteit, vakmanschap en veelzijdigheid. In het nieuwe programma wordt de lat nog hoger gelegd. Het duo deinst nergens voor terug en illustreert schaamteloos hun eigen leven. De kracht zit in de herkenning.

Kaarten à 17,50 euro zijn te reserveren via www.theaterhettrefpunt.nl of 45 minuten voor aanvang van de voorstelling aan de zaal. De voorstelling begint 20.30 uur.

Concert koperkwintet in Pancratiuskerk

Foto: pr.

Sassenheim n De 'Stichting Vrienden van het Vollebregt Orgel' organiseert op zaterdag 5 november een concert van het koperkwintet "Pelgrim Brass" met organist Gerard van der Zijden in de Pancratiuskerk.

Het ensemble is in 2013 voor het eerst bij elkaar gekomen en direct was er een muzikale klik. Concerten met orgel, een eigen 'fairy tale' en het spelen op festivals is inmiddels al gedaan en het ensemble is in augustus 2015 verder gaan zoeken naar de achtergrond van de 'Pelgrim Fathers'.

'Organic Brass'

Het ensemble focust zich vooral op het maken en spelen van eigen programma's en gaat verrassende verbintenissen aan met andere artiesten. Onder andere daardoor speelt het ensemble veel verschillende stijlen. In het najaar van 2014 is de samenwerking met organist Gerard van der Zijden ontstaan. Tijdens het concert worden onder meer stukken van de nieuwe cd 'Organic Brass' gespeeld.

Het concert op zaterdag 5 november begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

De stichting stelt zich tot doel om het Vollebregt Orgel in de kerk te restaureren en weer zoveel mogelijk in haar oude luister terug te brengen.

Het geheugen van water

Nadat hun moeder is overleden, komen drie zussen weer samen in het oude landhuis. Daar blijkt dat ze hun gezamenlijk verleden op hun eigen manier geïnterpreteerd hebben. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Cultuur Verheft komt met een bitterzoete komedie 'Het geheugen van water'.

Moeder is zojuist overleden. Haar drie dochters Teresa, Mary en Catherina zijn een dag voor de begrafenis teruggekeerd naar het ouderlijk huis aan de Engelse kust. Zij worden opnieuw met elkaar en met hun gezamenlijk verleden geconfronteerd. Oude herinneringen worden opgehaald, maar blijken voor elk van hen verschillend. Dit leidt tot een constant bekvechten. Het geheugen van water draait om herkenbaarheid van emoties rondom familiebanden en is daarin doeltreffend.

De voorstellingen zijn op 16 t/m 18 en 21, 23 en november om 20.00 uur in Cheers, Herenstraat 106. Reserveren (alleen op 31 okt en 1 nov tussen 19.30 en 20.00 uur) voor de voorstellingen op 16 t/m 18 november kan via 0252-215308 en voor 21, 23 en 26 november via 0252-213237.

Uncle Lucius

Warmond n De Texaanse Southern Rock formatie 'Uncle Lucius' maakt dit najaar hun eerste uitgebreide Europese tour met support van de nieuwe Engelse band 'Curse of Lono'. Live spelen ervaart de band als een grote speeltuin waar alles mogelijk is en waar zij hun liefde voor de rock-'n-soulvariant van het Grote Amerikaanse Songbook kunnen etaleren. Op vrijdag 28 oktober zijn zij vanaf 20.30 uur te gast in de Warmondse Oude School, Dorpsstraat 40. Entree is 10 euro.

Gelegenheidsteam VCS ronde verder in beker

Jessica Sietsema en Debbie Knops-Jonker blokkeren de aanval van Inter Rijswijk. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het is druk in het eerste damesteam van Volleybalclub Sassenheim. Twaalf speelsters, twee trainingsleden en drie jeugdspelers die regelmatig meetrainen. Om meer speeltijd te creëren besloot VCS dit seizoen twee teams in de hoogste regionale bekercompetitie in te schrijven. Hierdoor ontstond er een gelegenheidsteam, dat afgelopen donderdag de eerste bekerronde speelde tegen Inter Rijswijk dames 2.

Inter Rijswijk beschikte over een arsenaal aan jonge, talentvolle speelsters die ontzettend veel verdedigden, maar ook veel directe fouten maakten. VCS had hierdoor weinig moeite om bij te blijven in de eerste twee sets. De speelsters maakten zelf weinig fouten en hielden de controle over de wedstrijd door een hoge servicedruk en slimme aanval. En zo stond het 2-0 voor VCS.

De derde set gaf een totaal ander beeld. De concentratie van VCS verslapte en Inter Rijswijk maakte daar dankbaar gebruik van. Gelukkig stelde VCS in de vierde set orde op zaken. De concentratie was terug, evenals de servicedruk. De foutenlast bij de jonge Rijswijkse ploeg ging weer omhoog en zonder al te veel moeite won VCS de set en daarmee de wedstrijd. Jeugdspeelsters Vera Sjardijn en Yara van Doorn lieten zien dat zij klaar zijn om de aansluiting met dames 1 te gaan maken en buitenaanvalster Janneke de Bruin maakte een zeer verdienstelijke rentree na een langdurige blessure.

Zorgboeren gezocht

Teylingen n Stichting Zorgboeren Zuid-Holland zoekt in haar regio met spoed naar nieuwe zorgboerderijen. In 2015 kende de organisatie een cliëntengroei van 32 procent. Dat zorgt ervoor dat het nu soms moeilijk is om snel een plek te vinden voor kinderen en volwassenen, die op zoek zijn naar zinvolle dagbesteding of onderdak voor langere tijd. Met name voor jeugdzorg in de regio Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden is een tekort.

Er is vooral behoefte aan plekken voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met logeermogelijkheden in het weekend en in de vakanties. Maar ook voor andere doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking of mensen met een psychiatrische aandoening zijn meer zorgboerderijen gewenst.

Voor meer informatie, mail naar info@zbzh.nl of bel met Daan Iken: 06-53400090.

The Bassets zijn in vorm en schrijven geschiedenis

Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Nooit eerder won rugbyclub The Bassets een competitiewedstrijd van de hoofdmacht van de Haagsche rugbyclub HRC, maar zaterdag kwam daar na 38 jaar verandering in. De Sassenheimers wonnen met 13-27 en daar was niets op af te dingen.

Maickel van den Burg levert strijd en helpt zijn team aan de punten. | Foto: pr. Foto: pr.

The Bassets maakt een knotsgekke seizoenstart mee; verliezen van gelijkwaardige ploegen en juist de grote teams verslaan. Enkele weken geleden pakte zij tot ieders verbazing The Dukes uit Den Bosch en nu bond zij het machtige Den Haag aan de zegekar. Vanaf het begin zat The Bassets lekker in de wedstrijd. In alle situaties waren zij de baas en in de eerste helft kwamen ze maar een keer in de problemen. Met rust stond een 5-8 voorsprong op het bord.In het tweede bedrijf veranderde niet veel. Alleen liep de score op en werd er van twee kanten een prima wedstrijd op de mat gelegd. Vooral de Sassenheimers konden tevreden zijn, zeker met de 13-27 winst. Op zaterdag komt rugbyclub Waterland uit Purmerend naar Sassenheim. De aftrap is om 15.00 uur.

Schaatsles voor leerlingen

Teylingen n Echt winter is het nog niet, maar een slimme jongen of meid is daar wel op voorbereid. Daarom organiseerde de Combibrug samen met de ijsclubs uit Sassenheim en Warmond vorige week een introductiecursus voor de jeugd.

Op donderdag 20 oktober hebben 37 kinderen uit de gemeente Teylingen onder toeziend oog van en begeleiding door Schaatstrainingsgroep Sassenheim-Kagermeer en de Warmondse IJsclub de ecursus schaatsen gevolgd op het ijs in Schaatshal Leiden. De groep deed in een uur allerlei leuke oefeningen. De kinderen zich daarna even konden opwarmen met warme chocolademelk. Het laatste uur was voor oefeningen op tijd: een slalom, een start en remproef en een soort hindernisbaantje. Alle kinderen waren erg enthousiast en de trainers van de beide ijsclubs hopen ze op de ijsbaan bij de trainingen weer tegen te komen.

Quintus te sterk voor handbaldames

Voorhout n De dames van Foreholte traden zondag in Kwintsheul aan tegen de reserves van eredivisionist Virto/Quintus 1. Altijd lastig in het Westland. De wedstrijd lijkt in de eerste helft verloren te zijn bij de 8-2 achterstand. Het team herstelde zich wonderbaarlijk en na een 12-10 ruststand werd het helaas 25-24. Dus sinds weken nu eens geen punten mee naar Voorhout.

Foreholte begon met name verdedigend zwak aan de wedstrijd en aanvallend werden een aantal open kansen gestopt door een goed spelende Quintus keepster. Na vijftien minuten was het 8-2. Tot aan de rust kreeg Foreholte meer vat op de aanvallend beweeglijke en fors verdedigende speelsters van Quintus. Het tempo lag bijzonder hoog in deze wedstrijd. De ruststand werd 12-10.

De tweede helft was in één woord hectisch te noemen. De teams daagden elkaar flink uit en Foreholte probeerde door twee opbouwsters uit te schakelen, de angel uit de Quintus aanvallen te halen. Dat werkte redelijk goed. Foreholte kwam langszij en de wedstrijd ging verder gelijk op. Er werd aan beide zijde fors verdedigd en Quintus ontving zeven tijdstraffen tegenover de drie van Foreholte. Toch lukte het de Voorhoutsen slechts één maal voor te staan bij 12-13. Quintus probeerde het hoofd koel te houden, terwijl Foreholte vaak wat onsamenhangend te werk ging en niet altijd de mogelijkheden zag liggen bij de overtal situaties. Toch deed het team enorm haar best, maar een overwinning zat er uiteindelijk niet in. Topscores van Marisha vd Geest (7), Dana Vincenten en Wendy Smits (allebei 5), Naomi Hoogervorst (2). Op zaterdag 29 oktober is de thuiswedstrijd van Foreholte tegen Fortissimo uit Cothen.

Verkoop boterkoek voor basketbal

Foto: pr.

Voorhout n Traditiegetrouw gaat basketbalvereniging Forwodians langs de deur met boter en speculaaskoeken. De leden uit de jongste teams zullen samen met de leden uit de teams tot en met onder 22, op woensdag 26 oktober vanaf 18.00 uur langs de deuren gaan. Forwodians hoopt genoeg koeken te verkopen om een dreigende contributieverhoging tegen te gaan. Het is voor de club van belang dat de drempel om te gaan en blijven sporten laag blijft.

Handbalfeest

Warmond n Afgelopen dinsdag 18 oktober vond het Minihandbalspelfeest van SV Warmunda plaats. In samenwerking met Stichting de Combibrug werd vorige week het Minihandbalspelfeest van SV Warmunda georganiseerd in navolging op de handballessen die de afgelopen weken op de scholen in Teylingen zijn gegeven aan groep 1, 2 en 3. In totaal hebben er 27 kinderen deelgenomen aan dit festijn. Vanwege het slechte weer was het evenement verplaatst van sportpark Overbos naar sporthal De Geest. Onder leiding van combibrugfunctionaris Rob Jonkman en zes enthousiaste A-speelsters werden de kinderen anderhalf uur lang vermaakt met de handbalsport in spelvorm om zo kennis te kunnen maken met de sport. Een succesvol evenement dat zeker volgend jaar wederom op de agenda zal worden gezet.

Pupillen maken kennis met nieuwe opzet

Sassenheim n Bij Ter Leede maakten de spelers onder 9 jaar afgelopen zaterdag voor het eerst kennis met het nieuwe pupillenvoetbal van de KNVB.

Zoals reeds aangekondigd wordt er vanaf volgend seizoen een nieuwe wedstrijdvorm geïntroduceerd voor deze leeftijdscategorie. Deze nieuwe vorm sluit beter aan bij de ontwikkeling en het spelplezier van voetballende jongens en meiden. Zo worden de wedstrijden gespeeld met minder veldspelers op een kleiner veld. Hierdoor zijn de spelers vaker aan de bal, scoren ze meer en hebben ze dus een hogere betrokkenheid in het spel.

Na een uur werd de balans opgemaakt: de kinderen vonden het een succes.

Van avondvierdaagse tot zwemvereniging

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Kringloopwinkel Op Dreef / Stichting Pastoraal Fonds

Opgericht in: 1 mei 2002

Aantal leden: 165

Wie zijn we en wat doen we?

Wij zijn een groep van zo'n 165 enthousiaste vrijwilligers die actief zijn in Kringloopwinkel Op Dreef en werkzaamheden verrichten op verschillende afdelingen in deze winkel. Door de verkoop van binnengebrachte artikelen brengen wij geld bijeen dat wordt besteed aan projecten in Roemenië en Oekraïne. Ook worden hiermee de transporten van kleding bekostigd.

Waarom is het er zo leuk?

Onze groep van vrijwilligers kent een zeer diverse samenstelling. Iedereen heeft een eigen achtergrond en levensverhaal. Onze organisatie biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen iets nuttigs te doen. Vanuit die gemeenschappelijkheid spannen we ons in. Elke bijdrage telt en is belangrijk, ongeacht de hoeveelheid tijd die men beschikbaar stelt. Ook onze klantenkring is afkomstig uit de wijde omtrek. Heel veel klanten bezoeken juist deze winkel omdat zij weten dat de gehele opbrengst van de verkoop bestemd is voor het goede doel.

Wat is onze ambitie?

Ons doel is tweeledig: zowel dichtbij als verder van huis. Dichtbij bieden wij de mogelijkheid om spullen te hergebruiken en dragen we zo bij aan duurzaamheid. Voor de kopers betekent het dat zij kwalitatief goede spullen kunnen kopen voor een aantrekkelijke prijs. Verder van huis steunen wij zorgvuldig geselecteerde projecten in de dorpen waar wij in de loop der jaren een uitstekende band mee hebben ontwikkeld. Deze lokale projecten dragen bij aan de leefbaarheid van de gemeenschap in haar geheel en aan de ontwikkeling van de mensen daar. Voor de lange termijn is het onze droom dat onze hulp in die dorpen niet meer nodig is. Op dat moment kunnen wij ons op andere plaatsen richten.

Meer informatie: Kringloopwinkel Op Dreef is gevestigd aan de Kagerdreef 90 in Sassenheim. Openingstijden: woensdag van 13.30 tot 16.30 uur op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Goederen inleveren op Kagerdreef 51A tijdens de openingstijden van de winkel. Voor het ophalen van goederen, bel met 0252-216288. Meer op www.kringloopwinkelsassenheim.nl.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Bridgen voor Unicef

Lisse n Unicef houdt zondag 20 november voor de derde maal een landelijke bridgedag die in meer dan vijftig plaatsen in Nederland wordt gehouden.

Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de strijd tegen kinderarbeid in Ivoorkust. In de Bollenstreek vindt dit evenement plaats in Hotel de Nachtegaal. Deelnamekosten: 50 euro per paar inclusief koffie, lunch en borrelhapjes. Bedrijven in de regio sponsoren dit evenement waardoor de gehele opbrengst plus hetgeen wordt overgehouden van het sponsorgeld na aftrek van de kosten, naar Unicef gaat.

De ontvangst is om 11.00 uur en de kaarten komen om 11.30 uur op tafel. De bridgedrive loopt door tot 16.00 uur Aanmelden kan tot en met 30 oktober via unicefbollenstreek@gmail.com of bij Gera van Rookhuijzen: 0252-523833.

Woensdag 26 okt t/m 2 nov


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering waarin speciaal de overledenen van het afgelopen jaar herdacht worden, m.m.v. Gemengd Koor, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217) zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger; Ds. T. Moll, m.m.v. De Lofstem

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J. van Mulligen

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, Bijbelzondag, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Allerzielenviering met het Matthiaskoor, voorgangers: Lia Spiegeler en intermediairs

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. N. Smit (Naaldwijk)

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Marco van Delft

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst

Computercursus voor beginners

Voorhout n Welzijn Teylingen start in samenwerking met SeniorWeb, op maandag 7 november met een computercursus voor beginners. De cursus van zes lessen is bedoeld voor senioren en wordt in kleine lesgroepen van maximaal acht personen aangeboden. Hierdoor is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht.

Het doel van deze cursus is senioren te laten kennismaken met de computer, onzekerheid weg te nemen en een goede indruk te geven van wat er zoal mogelijk is met een computer. De cursus wordt gegeven van 14.00 tot 16.00 uur in het computerlokaal, Agneshove 87 in Voorhout. De docenten van SeniorWeb zijn zelf ook senioren.

De kosten bedragen 60 euro per cursus. Tijdens de eerste les kan men eventueel een lesboek aanschaffen voor 10 euro. Aanmelden kan op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur (vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur) bij Welzijn Teylingen via 0252 - 231805, via info@welzijnteylingen.nl of via de agenda op www.welzijnteylingen.nl.