De Teylinger

25 maart 2020

De Teylinger 25 maart 2020


'Het is lastig om de jeugd binnen te houden'

Jongerencentrum Fascinus is gesloten, maar online zijn veel activiteiten te vinden. | Foto: archief Foto: pr.

Regio n De afgelopen tijd zijn de scholen gesloten. Dus meer jongeren op straat en meer gedoe, overlast en onveilige contacten. Veel jongeren willen chillen met vrienden en vriendinnen. Als ze thuis niet op hun telefoon of Playstation zitten, komen ze samen op hangplekken en veldjes. In de groep zijn ze zich meestal een stuk minder bewust van de risico’s.

Met z’n vijven op een bankje. Samen uit een blikje drinken. Al stoeiend en zoenend de pubertijd vieren. Het gebeurt allemaal. Daarom zijn de jongerenwerkers van Welzijnskwartier nu zoveel op straat. Overal in de Duin- en Bollenstreek. Jeroen van der Voort, jongerenwerker in Katwijk: “Ouders weten niet altijd wat hun kinderen doen op straat. En omdat het lastig is om de jeugd binnen te houden, zien wij een toename van gedoe op straat. Met als gevolg veel rotzooi op de grond, meer opstootjes en vooral ook geen anderhalve meter afstand houden tot elkaar. Wij draaien nu lange diensten om jongeren hierop aan te spreken.” Collega-jongerenwerker Jonna Wortman in Lisse: "Tegelijkertijd trekken we ook volop onze creatieve online activiteitendoos open, waarmee je thuis aan de slag kunt. Hiermee voorkomen we de gang naar de straat. We onderhouden via digitale hangouts het contact met de jongeren die nu niet naar onze jongerencentra kunnen, zoals Ex-Voto in Voorhout en Fascinus in Sassenheim. Het spreekt voor zich dat we nu ook bijna 24/7 appen met al die jongeren die vragen- of een luisterend oor nodig hebben.”


De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen willen de jeugd eveneens actief houden, zonder dat er groepen en overlast ontstaan. Beleidsmedewerker Jeugd Kimberley van den Berg zag het aantal meldingen in haar gemeenten toenemen. “Mensen vragen zich af waarom jongeren wel in groepen samenkomen. Soms wordt dat ook als intimiderend ervaren. Dat zagen we ontstaan toen de sportparken dichtgingen. Gelukkig worden er nu steeds meer vlogs, filmpjes, tips en online activiteiten aangeboden, kijk maar eens op de site van het Nederlands Jeugdinstituut.” Iedere woensdag is tussen 19.00 en 20.00 uur een digitaal ouderspreekuur via Facebook Live. Op Instagram en YouTube is het jongerenwerk te vinden onder JongerenwerkWZK. De activiteiten staan op www.deteylinger.nl.Nieuws ook op onze website

Redactie n Ook in deze ongewisse tijden van corona verschijnt de Teylinger wekelijks in print. In principe huis-aan-huis en verkrijgbaar bij de afhaalpunten. Wel is de krant de komende weken dunner dan u gewend bent, door teruglopende advertentie-inkomsten. Maar de redactie werkt ook online. Op www.deteylinger.nl vindt u meer nieuws over alles wat in de gemeente– en daar omheen – gebeurt, waarbij natuurlijk momenteel het corona-virus en de impact op ons dagelijks leven een grote rol speelt. Mocht er een lock-down komen dan blijven wij u van nieuws voorzien via deze site.

Heeft u nieuws dat u met ons wilt delen, e-mail dan tekst en foto naar redactie@deteylinger.nl.

>Boodschappen- uurtje senioren

Teylingen n Supermarkten zijn vanaf deze week een uur eerder open. De Albert Heijn is van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.00 uur open en biedt dan inwoners vanaf 70 jaar de gelegenheid om een uur lang hun boodschappen te doen. Ook de Vomar doet dat, maar opent vanaf 7.00 tot 8.00 uur van maandag tot en met zaterdag. Dirk in Sassenheim opent ook een uurtje eerder, maar niet voor een speciale doelgroep. In Voorhout is er bij de Plus en Aldi vooralsnog nog geen sprake van ruimere openingstijden.uitgeweid n Zij storen zich niet aan afstanden

Foto: pr.

Houd
voldoende
afstand

Let op, houd
1,5 meter
afstand

Stuur oma
een berichtje
via de krant!

Brandbrief over kapel
Mariëngaerde

Snelle maatregel spoor- overgang Herenweg

Voorhout n B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om enkele knelpunten bij de spoorwegovergang van de Herenstraat met prioriteit aan te pakken en alvast op de korte termijn enkele maatregelen te nemen.

Door Nico Kuyt

Een extern bureau heeft de spoorwegovergangen van de Herenstraat in Voorhout en die van de Rijksstraatweg in Sassenheim onderzocht en enkele scenario´s voorgesteld om de veiligheid te verbeteren. B&W wil nu alvast snel enkele maatregelen treffen voor de overgang van de Herenstraat. "De grotere veiligheidsrisico's die bij de Herenstraat worden ervaren rechtvaardigen een prioritering in aanpak van deze overweg", aldus B&W. Daardoor wordt de spoorwegovergang minder als barrière ervaren in het Voorhoutse kernwinkelgebied, men een veiliger gevoel krijgt, waardoor de dorpskern vitaal en aantrekkelijker wordt. B&W wil dan ook met de maatregelen aan de Herenstraat beginnen. Op de korte termijn gaat het om het verwijderen van de voetgangersoversteekplaatsen, het verplaatsen van de hellingbanen naar het perron, een aanvullend onderzoek doen naar het effect op de omgeving van een eenrichtingsverkeer op de Churchilllaan en het onderzoeken naar een aanpassing van de voorrangssituatie van het Herenstraat met de Beukenrode. Als beide onderzoeken uitwijzen dat dit positieve effecten heeft, dan deze ook aanpassen. Op de lange termijn wordt gekeken naar het verleggen van de bushalte richting de rotonde van de Jacoba van Beierenweg en het zelfs verleggen van een gedeelte van die weg. De raadscommissie Ruimte gaat het voorstel op 31 maart voorbespreken.

>Politiek gaat komende weken digitaal vergaderen

Teylingen n De besluitvorming in de politiek in Teylingen ligt ondanks het coronavirus niet stil. De commissieleden gaan de komende weken digitaal vergaderen. Het gaat om de commissie Welzijn (op maandag 30 maart), commissie Ruimte (op dinsdag 31 maart) en de commissie DEB (op woensdag 1 april).

In overleg met de voorzitters van de commissies is ervoor gekozen om alleen de punten te agenderen die urgent zin, niet uitgesteld kunnen worden of punten met planologische besluitvorming door te laten gaan, als de uitstel nadelig is voor inwoners en/of bedrijven. Alle andere opiniërende punten worden doorgeschoven tot na 6 april. De eerstvolgende gemeenteraad is op donderdag 23 april.


Eén woordvoerder per partij

De partijen mogen, om het overzichtelijk te houden, maar deelnemen met één woordvoerder per fractie. De andere leden kunnen meekijken via teylingen.tv. Ook mogen ze maar maximaal drie minuten spreken. Anders dan bij gewone vergaderingen in het Bestuurscentrum in Voorhout, is het voor inwoners niet mogelijk om in te spreken.

Kaartjesactie vrolijkt Voorhout op

Inwoners kunnen geschreven of blanco kaarten inleveren in de witte bussen bij de Plus of AH Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr./Facebook Voorhouthelptelkaar

Voorhout n 'Voorhout helpt elkaar' is de Facebookpagina waarop het allemaal begon. Inmiddels zijn afgelopen weekend de eerste ruim 300 kaarten bij de Voorhoutse zorginstellingen bezorgd.

Een oproepje om kaarten, beschreven of onbeschreven, te doneren vond massaal gehoor. Op 21 maart ontvingen in totaal 345 mensen een kaartje, veelal wonend in een zorginstelling als Bolero, Gerto, de Agnes of 't Overbosch. Ook bewoners van begeleid wonen projecten ontvingen een schrijven. Vooral Inge Postma-Warmenhoven, Jeannette Kloet en Bram Zandbergen zijn druk met het initiatief en verdienen er alle lof voor. Aankomend weekend is de tweede ronde van de vrolijke kaartenactie. Deelnemen kan door een kaart, geschreven of blanco, in te leveren in de witte bussen bij supermarkten Plus of Albert Heijn in Voorhout. Een blanco kaart wordt door de vrijwilligers alsnog voorzien van een opbeurende tekst en wordt vervolgens aankomend weekend bezorgd.

>Brandbrief over kapel Mariëngaerde

Warmond n Historisch Genootschap Warmelda heeft de noodklok geluid over een op handen staande 'beeldenstorm' die in de kapel van Mariëngaerde dreigt los te barsten. Het genootschap heeft een brandbrief gestuurd naar de raadscommissie Ruimte.

Door Nico Kuyt

Op dit moment loopt een aanvraag voor een vergunning voor de herinrichting van de kapel van het voormalig Groot-Seminarie in Warmond, later Mariëngaerde genoemd, naar woningen. De kapel krijgt in het nieuwe plan de functie van gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Er is straks plek voor samenkomst van de nieuwe bewoners en op verschillende momenten ook voor bezoekers uit Warmond. Volgens het plan zullen de ingrepen in het interieur van de kapel van bescheiden omvang zijn en zullen zoveel mogelijk elementen behouden blijven. Maar tot schrik van Warmelda is er van die bescheidenheid weinig te merken. Volgens het plan zal het prachtige hoogaltaar, de twee zijaltaren, de kleine altaren en het celebratiealtaar verwijderd worden en naar een kerk in Dordrecht worden gebracht. Ook voor de kanunnikenbanken, de beelden, de kruisweg en de houten toegangsdeur is in het plan geen plek meer. Wat er met het orgel gaat gebeuren is niet duidelijk. 'Kortom, een zorgwekkende ontwikkeling die op een soort moderne Beeldenstorm lijkt! De prangende vraag die bij ons opdoemt is waarom al die prachtige objecten deze kapel uit moeten? Als alleen het celebratiealtaar verwijderd wordt, is er toch genoeg ruimte?'. Lees verder op www.deteylinger.nl.

>Even bellen met de Paraplu

Voorhout n Onlangs sloot de Paraplu haar deur. Nu het corona-virus dichterbij komt en de gevolgen zichtbaarder worden, wil de Paraplu -als initiatief van de gezamenlijke kerken- beschikbaar zijn voor geestelijke nood, die daaruit voortkomt. Het sociaal café van de Paraplu heeft daarvoor een speciaal telefoonnummer geopend: 0252-255021. Daarmee kunnen inwoners bellen met de pastorale vrijwilligers.

De rollen omgedraaid: kringloop krijgt cadeautje

Voorzitter Cyp Straathof, Jos Alkemade en Toos Plug, samen met auteur Joep Derksen van Stichting Zinsnede. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In deze tijden van corona-onrust is het ook fijn, dat er nog leuke dingen gebeuren. Zo ontvingen de vrijwilligers van de Kringloopwinkel Herenstraat 63 in Voorhout een attentie van de Stichting Zinsnede.

Dankzij een donatie door de Kringloopwinkel Herenstraat 63 kon de Stichting Zinsnede 250 exemplaren van het Veteranenboek Teylingen weggeven aan evenzoveel leerlingen uit de groepen 8 van basisscholen in Teylingen. De afgelopen weken heeft de auteur van dit boek, Joep Derksen, vele klassen bezocht. Hij vertelde over het feit, dat we al 75 jaar in vrede leven en dat er ook in Teylingen mannen en vrouwen zijn, die zich dagelijks inzetten om deze vrede wereldwijd te proberen te behouden. Ieder kind kreeg een persoonlijk gesigneerd exemplaar van een Veteranenboek Teylingen, met de naam van de leerling in het boek. Zodat deze boeken ook over vele jaren nog bewaard en gelezen zullen worden. De verhalen van de veteranen uit Teylingen zijn namelijk een stukje lokale historie en verdienen het om behouden en gelezen te worden.


Rollen omdraaien

De Stichting Zinsnede waardeert de donatie van de Kringloopwinkel Herenstraat 63 enorm. Normaal deelt de kringloopwinkel cadeautjes uit, maar dit keer wilde de Stichting Zinsnede de rollen omdraaien. Auteur Joep Derksen: ,,Het overhandigen van ruim 250 exemplaren van het Veteranenboek Teylingen kon plaatsvinden dankzij de steun van de Kringloopwinkel. Wij waarderen dit enorm en daarom hebben we deze momenten van overhandiging vereeuwigd en ingelijst. We hopen, dat dit aandenken een mooi plaatsje krijgt in de Kringloopwinkel.’’


'Het geld is goed besteed'

Voorzitter Cyp Straathof, bestuurslid Toos Plug en Jos Alkemade van de technische dienst van de Kringloopwinkel Herenstraat 63 namen het aandenken aan de succesvolle actie van de Veteranenboeken Teylingen in ontvangst. Zij waardeerden het gebaar enorm. Plug laat weten: "Ik vind het onwijs leuk dat we iets terugzien van hetgeen we gedoneerd hebben en dat al die kinderen een Veteranenboek hebben ontvangen. Het geld is goed besteed en ik hoop dat ze daar allemaal met interesse in gaan lezen.’’

Bloemencorso afgelast

Teylingen n Het Bloemencorso Bollenstreek gaat dit jaar niet door. Dat maakte de organisatie op donderdag 19 maart bekend. Of dezelfde wagens volgend jaar gaan rijden is nog niet bekend. "De praalwagen-eigenaren worden gevraagd of zij er voor voelen met dezelfde wagen op nieuw deel te nemen in 2021. Als de meesten dat vinden, dan moeten wij plekken vinden om de wagens te stallen," meldt Esther den Hertog namens de organisatie. De financiële consequenties van de afgelasting zijn op dit moment nog niet duidelijk.

>Minder schade bij jaarwisseling

Teylingen n Jaarlijks wordt de gemeente geconfronteerd met schades aan gemeentelijke eigendommen verbonden met oud en nieuw. De afgelopen jaarwisseling is door de hulpdiensten weer als zeer rustig ervaren. Het schadebedrag is weliswaar toegenomen met 348 euro, blijkt uit evaluatie, maar het is sterk afhankelijk van wat er wordt vernield. Een zorgpunt blijft het gebruik van zwaar vuurwerk en de grote vernielingen die daarmee gepaard gaan. Met de extra genomen preventieve maatregelen was er, in vergelijking met de jaren 2015 en 2016, aanzienlijk minder schade aan gemeentelijke eigendommen. B&W hoopt dat de schades bij de komende jaarwisselingen verder omlaag gebracht kunnen worden. (NK)

>Steun voor mantelzorgers

Teylingen n Welzijn Teylingen biedt zoveel mogelijk de steun die zij normaal ook levert. Mantelzorg- en welzijnsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar voor vragen en advies over welzijn, mantelzorg en onderlinge hulp en ondersteuning. Ook voor een luisterend oor kunnen inwoners bij hen terecht. Er zijn geen huisbezoeken meer en het kantoor is gesloten. Sommige inwoners zullen minder vaak bezocht kunnen worden. Dan is het ook moeilijker om te weten als er iets aan de hand is. Persoonsalarmering kan een optie zijn om een oogje in het zeil te houden. Voor de plaatsing van persoonsalarmering kan men ook bij Welzijn Teylingen terecht. Welzijn vraagt speciale aandacht voor mantelzorgers die misschien nog meer ballen in de lucht moeten houden dan anders. Vraag ook eens hoe zij het redden. Welzijn Teylingen is bereikbaar via info@welzijnteylingen.nl. En telefonisch van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag tot 13.00 uur via 0252-231805.Tentoonstelling HKV verplaatst

Voorhout n Ook de Historische Kring Voorhout moet helaas een aantal projecten afgelasten. Zo gaat de tentoonstelling over 75 jaar bevrijding niet door, en wordt verschoven naar 2021. Het kunstproject met basisscholen is op een later moment te zien.

Door de HKV is de tentoonstelling ’Leven in Vrijheid’ voorbereid. De expositie zou van 23 april tot 8 mei te bezoeken zijn geweest in de Roef naast de Bartholomeuskerk. Gezien de ontwikkelingen heeft de HKV moeten besluiten de tentoonstelling geen doorgang te laten vinden. Deze wordt nu gepland bij de viering van 76 jaar bevrijding in mei 2021. Ook het kunstproject van de basisschoolleerlingen, zoals door OVV en HKV geïnitieerd, wordt in de ijskast gezet. De door de leerlingen gemaakte kunstobjecten zullen op een later moment in de openbare ruimte tentoongesteld worden. Vanwege de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus, heeft de HKV besloten om de komende maand geen inloop te organiseren.

>Geen programmaboekje

Sassenheim n De traditionele kindermarkt op Koningsdag in Sassenheim gaat dit jaar niet door. Dat meldt voorzitter Rob Koek namens de Oranjevereniging. "Wij denken momenteel na over alternatieven om bijvoorbeeld Koningsdag toch een waardige invulling te geven. Ook uw ideeën zijn daarbij van harte welkom," schrijft Koek. Een idee aanmelden kan via info@oranjevereniging-sassenheim.nl. De Oranjevereniging kijkt ook naar de andere activiteiten op 27 april, en ook rond de herdenking op 4 mei en de viering van 75 jaar bevrijding op 5 mei. Lees de brief van voorzitter Rob Koek op www.deteylinger.nl.

Digitaal magazine

De Oranjevereniging drukt jaarlijks een programmaboekje en verspreidt dat huis aan huis. Door alle maatregelen rond het corona-virus en de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen, kiezen ze dit jaar voor een digitaal magazine. Dat is ook eenvoudig bij te werken als er toevoegingen of annuleringen zijn.


Adest-gala in najaar

Adest Musica verplaatst de gala veiling avond van 16 mei naar het najaar. Voor het laatste nieuws over evenementen die worden verplaatst of geannuleerd, kijk op www.deteylinger.nl.

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 29 maart, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail: redactie@deteylinger.nl.


De winnaars week 12 zijn Rick en Anneloes Wouters. De oplossing is hindernis.