De Teylinger

14 maart 2018

De Teylinger 14 maart 2018


Buitenplaats plant sierkersen

Chloé, Nynke, Jasmijn en Sophie helpen de wethouder met het planten van de boom. | Foto: MV

Teylingen n Wethouder Arno van Kempen mocht in het kader van de Landelijke Boomfeestdag op maandag 12 maart de eerste boom planten, samen met groep 6 van basisschool de Buitenplaats. De Van Mathenessestraat in Warmond is acht sierkersbomen - en een tijdscapsule- rijker.

Elk jaar is er een boomfeestdag met daaraan een thema gekoppeld. Dit jaar is dat 'Operatie Boomfeestdag; maak 't buiten beter. bomen verbinden'. Door kinderen een boom te laten planten, wordt de functie en waarde van bomen doorgegeven. In totaal gaan er in Nederland deze week 200.000 nieuwe bomen de grond, waarvan dus acht in Warmond.

Overbuurman Aad Kiel is ook naar buiten gekomen om te kijken. De vlag hangt uit bij zijn huis, waar hij en zijn vrouw al 53 jaar wonen. "De overkant was -door de sloop en bouw van nieuwe huurwoningen- alles bij elkaar twee jaar bouwgrond. De oude bomen zijn toen ook verwijderd. Dat er nieuwe bomen komen, vinden wij wel prettig. Het is een prima initiatief."

Nynke, Chloé, Jasmijn en Sophie helpen de wethouder met het planten. Chloé mag ook de tijdscapsule in de grond stoppen. In de koker zitten brieven en tekeningen van de leerlingen. Als de boom ooit verwijderd moet worden, komt de capsule tegelijkertijd met de wortels omhoog, is de gedachte. De meiden hebben tekeningen gemaakt. "Ik heb getekend waar ik woon," zegt Chloé, terwijl ze de aarde rondom de nieuwe boom schept. Het is voor het eerst dat ze een boom hebben geplant. "We helpen wel eens thuis in de tuin, maar daar hebben we geen boom," zegt Jasmijn. "Maar we hebben wel moestuintjes!".

Op donderdagochtend 15 maart gaat groep 6 van De Achtbaan locatie Cluster samen met wethouder Brekelmans in de Boekhorstlaan in Voorhout twee kerspruimen, twee gele kornoeljes en een blazenboom planten. Op vrijdag 16 maart krijgt boomfeestdag in Sassenheim een extra feestelijk tintje omdat het wordt gecombineerd met de afronding van de herinrichting van de Antoniuslaan. Groep 8 van basisschool De Rank plant samen met wethouder Kees van Velzen vier valse christusdoorns en een grote rode beukenboom voor de school.

Verkiezingsmarkt

Teylingen n in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart, zijn er nog verschillende bijeenkomsten waar informatie te verkrijgen is over en van de zeven deelnemende partijen. Op zaterdag 17 maart is er een verkiezingsmarkt in alle drie de dorpen. In Warmond van 9.00 tot 13.00 uur op de Gemeentehaven, in Voorhout van 9.00 tot 13.00 uur op het Kerkplein en in Sassenheim van 9.00 tot 16.00 uur in de Hoofdstraat. Op maandag 19 maart is het verkiezingsdebat, van 20.00 tot 22.00 uur in het Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1) in Voorhout.

Geen tijd om langs te gaan? Kijk dan op www.teylingenstemt.nl voor alle informatie. Via de Stemkijker zijn video's te vinden waarin de kandidaten het standpunt van hun partij uitleggen over onderwerpen als wonen, veiligheid, verkeer en vervoer, duurzaamheid, zorg, werk, sport en onderwijs.

Op weg
naar de
verkiezingen

Groot overzicht met
zeven partijen

Bescherming van historische panden

Warmond
kan weer
jeu de boulen

foto n Vrijwilligersweekend in beeld

Onderzoek naar spoorwegovergang

Voorhout n B&W gaat voor de zomer een onderzoeksopdracht de gemeenteraad voorleggen voor het bekijken van de veiligheid en met name het veiligheidsgevoel van de spoorwegovergang in Voorhout. Daarnaast zal B&W een lobby starten richting ProRail om de overgang nog voor 2050 ongelijkvloers te maken.

Door Nico Kuyt

Het is de bedoeling van ProRail om voor 2050 in heel Nederland de gelijkvloerse kruisingen te verwijderen en voor andere oplossingen te kiezen. B&W gaat proberen om die aanpassing voor Voorhout zo vroeg mogelijk te laten plaatsvinden. Intussen zal ook een onderzoek worden gepleegd naar de veiligheid van de huidige kruising. De gemeenteraad stemde unaniem in met de motie van D66 en VVD. Aanleiding zijn de ongelukken, maar vooral de bijna-ongelukken, die op de kruising plaatsvinden. Wethouder Kees van Velzen wees op de realisatie van de Noordelijke Randweg Voorhoud die naar zeggen 50 procent van de verkeersintensiteit moet wegnemen, een percentage dat overigens door anderen wordt betwijfeld. Naar de mening van Bob Keeven (VVD) is er maar één oplossing en dat is als de trein bij Sikkens naar beneden gaat en bij Noordwijk er weer uit. Dat kost 250 miljoen. Keeven pleitte om die grote operatie te pogen naar voren te halen, want dat is enige echte oplossing. Niettemin wordt intussen het onderzoek naar kleine maatregelen om de situatie te verbeteren doorgevoerd. Alle fracties konden zich vinden in het eerst zoeken naar oplossingen op de korte termijn. Enkele raadsleden in de gemeenteraad vonden dat het breder getrokken zou moeten worden naar alle gevaarlijke situaties in de gemeente, maar konden zich vinden in het onderzoek naar deze specifieke situatie in Voorhout.


Erfgoedverordening rolt door raad

Raadslid Maarten van Welie (CDA) spreekt de raad toe, Alfred Pop, woordvoerder namens de erfgoedverenigingen, luistert. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De gemeente slaat het pad in om 75 beeldbepalende panden in Teylingen alsnog te beschermen. De gemeenteraad stemde vorige week unaniem in met het starten van de procedure om daartoe te komen. Ook de historische, bedreigde runderrassen als de Blaarkop en Lakenvelder kregen vorige week eveneens een bescherming.

Door Nico Kuyt

Aanleiding voor de aanpassing van het beleid rond monumenten was de sloop van enkele historisch waardige panden de afgelopen jaren, zoals de Villa Rusthoff in Sassenheim. Enkele fracties in de raad stelden vragen rond het gehanteerde beleid, waarbij de eigenaar zelf de keus had om zijn bezit op de monumentenlijst te plaatsen of niet. Het afgelopen jaar is een nieuwe verordening opgesteld waarbij 75 beeldbepalende panden bescherming krijgen. Daartoe moet er nog wel even een nieuw bestemmingsplan komen om deze panden te verankeren.

Koeien beschermd

Dat hoeft niet voor de zeldzame runderrassen in de polders in Warmond. De Blaarkop en de Lakenvelder zijn door de raad vorige week ook tot beschermd erfgoed verklaard. De oude Hollandse rassen worden in hun bestaan bedreigd door de nieuwe Fosfaatwet. Door hen als erfgoed te verklaren, een voorstel van de ChristenUnie, krijgen zij bescherming.

Iets moeilijker lag het met het immaterieel erfgoed, een voorstel van D66. Hieronder vallen bijvoorbeeld harddraverijen, Schippertjesdagen, kuipzwammen, kreken, landgoederen, oude ambachten en hagen. B&W vond de voorgestelde aanpassing te breed opgesteld, het kan zo van alles zijn, maar komt met een voorstel naar de raad.

Subsidie Fietsmaatjes blijft vragen oproepen

Teylingen n Het CDA wil dat B&W in gesprek gaat met de Stichting Fietsmaatjes om te verkennen op welke wijze de stichting voor 2019 en verder tegemoet kan worden gekomen in het dekken van de structurele kosten van de fietsmaatjes.

De kosten die de stichting moet maken, zoals onder andere het onderhouden, repareren en vervangen van de duofietsen, hebben een structureel karakter.

B&W heeft de stichting doorverwezen naar het Jacoba van Beierenfonds, maar die levert in beginsel eenmalige subsidies en niet structurele jaarlijkse subsidies, zo geeft het CDA aan in de schriftelijke vragen die de fractie aan B&W stelt en waarin gevraagd wordt een oplossing te vinden. (NK)

Tussen Kunst en Kaas: Rondje Kunst drukbezocht

In het notariskantoor vertelt kunstenares Alexandra Breeze over haar keramiek. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Voorhout n In en rondom de Herenstraat kon afgelopen weekend weer volop worden genoten van kunst in alle vormen en maten. Tijdens de vierde editie van 'Rondje Kunst' werden gedichten voorgedragen, liederen gezongen, schilderijen tentoongesteld en muziek gemaakt.

Door Esther Luijk

Tot vorig jaar ging Rondje Kunst nog onder de naam Kunst(t)huis door het leven. Een naam die de lading niet helemaal dekte, vertelt een van de organisatoren van de Rotary, Angela Tuijp. "De kunst wordt eigenlijk voornamelijk bij winkeliers, horeca en in de kerken tentoongesteld, en bijna niet bij mensen thuis. Rondje Kunst is dus een betere naam voor het evenement."

Het evenement is bedoeld om kunstenaars en bewoners van Teylingen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen, vertelt Tuijp. "Je hoeft geen kennis te hebben van kunst om met een kunstenaar in gesprek te gaan. Het is bovendien een heel gevarieerd programma, waardoor er voor iedereen wel wat moois bij zit."

Nepalese zang

Bezoekers konden onder andere genieten van de pentekeningen van Jos Warmenhoven in de Roef, kunstfotografie van Ell Geeh tussen de kaas bij Neuteboom en orgelmuziek van Marie-José Zwaan in de Grote kerk. Een extra bijzondere deelnemer dit jaar was toch wel Prem Tamang (25) uit Kathmandu, Nepal, die voor een stage tijdelijk in Voorhout woont. In Nepal volgde hij zanglessen, want muziek maken is zijn grote passie. Speciaal voor de gelegenheid bracht hij Nepalese liederen ten gehore, die onder andere gingen over zijn veelbewogen leven.

In gesprek met de kunstenaar

Bezoeker Iris (34) geniet van het rondje kunst, ieder jaar weer. "Alleen de eerste keer was ik er niet bij", vertelt ze. "Ik hoorde van een vriendin dat het zo leuk was, dus het jaar erop ben ik ook gegaan. Sindsdien ben ik een trouwe bezoeker. Het is heerlijk om met de kunstenaars over hun passie te praten. Ze genieten echt van wat ze aan het doen zijn en dat vind ik heel mooi om te zien. Volgend jaar ben ik er zeker weer bij!"

Luidina wordt Gastenhuis

In totaal komen er 38 appartementen voor mensen met dementie in het oude Luidina, dat na de verbouwing de naam Het Gastenhuis krijgt. | Foto: MV

Warmond n Het oude Luidina staat in de steigers voor de transformatie naar Het Gastenhuis. Vandaag, op woensdag 14 maart, wordt het officiële startsein gegeven voor de grootschalige verbouwing.

Het Gastenhuis is een nieuwe, kleinschalige zorgformule voor mensen met dementie. In Warmond komen twee vestigingen, met respectievelijk achttien en twintig appartmenten, met elk hun eigen sfeer en eigen medewerkers. De in het midden gelegen sociëteit wordt door beide kanten gebruikt. Beide vestigingen worden aangestuurd door het zorgechtpaar Peter Hulsen en Petra Luttekes. Zij stellen zich tijdens de bijeenkomst even voor en geven, samen met wethouders Bas Brekelmans en Arno van Kempen, het startsein voor de werkzaamheden. De verwachting is dat Het Gastenhuis rond de jaarwisseling klaar is en de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.

Gratis compost

Teylingen n Inwoners van Teylingen kunnen op zaterdag 17 maart van 9.00 tot 16.00 uur gratis vier zakken compost ophalen bij de gemeentewerf in Voorhout (Nijverheidsweg 32, ingang naast de milieustraat). Met deze actie bedankt de gemeente inwoners voor hun ingeleverde groente-, fruit- en tuinafval (gft). Inwoners krijgen het ingezamelde afval nu terug in de vorm van compost. Wethouder Kees van Velzen deelt om 9.00 uur de eerste zakken uit.


Warmonders kunnen weer gaan jeu de boulen

Chris Zwetsloot (l) en Nol Sikking nemen het initiatief voor jeu de boules in Warmond. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Accommodatie is er in ieder geval klaar voor

Warmond n Als het aan Chris Zwetsloot en Nol Sikking ligt, kan er binnen de kortste keren weer jeu de boules worden gespeeld in Warmond. Op woensdag 21 maart organiseert het tweetal om 10.30 uur een informatieve bijeenkomst in het clubhuis van Tennisvereniging Overbos. Tijdens deze ochtend zullen zij vol enthousiasme over hun plannen vertellen.

Door Piet van Kampen

Tot voor een aantal jaren geleden werd er op 'primitieve wijze' jeu de boules in park Groot Leerust gespeeld. De vereniging die onder de toepasselijke naam 'Warboel' door het leven ging, stierf een zachte dood. Er waren op den duur geen vrijwilligers meer die de banen uitzetten en de tent op wilden tuigen. Jammer, want het eeuwenoude spel dat in Frankrijk overal recreatief op pleinen en in parken maar ook in wedstrijdverband wordt beoefend, wint in ons land steeds meer aan populariteit. Niet alleen vanwege de vergrijzing -omdat velen denken dat het alleen een spelletje of sport voor onze senioren is- maar ook steeds meer jongeren nemen de stalen kogels ter hand. In omliggende dorpen zoals Voorhout en Sassenheim wordt het al jarenlang enthousiast beoefend en vorig jaar werd in Katwijk een complex met maar liefst veertien banen geopend. Een groot succes. Dus waarom zou het ook in Warmond nu weer niet kunnen?

Prima accommodatie

Zwetsloot, bestuurslid van de BVO (Bond Voor Ouderen) en Sikking, coördinator activiteiten van Tennisvereniging Overbos, hebben de hoofden bij elkaar gestoken. Op het fraaie tenniscomplex zijn bij de renovatie twee jeu de boules banen aangelegd. Tot teleurstelling van de beide heren nog ongebruikt, dus hebben zij het voortouw genomen om de bijeenkomst te organiseren. "De accommodatie is prima, er staat een bank bij de banen en de mooie kantine van de tennisvereniging kan voor een pauze met koffie of een drankje worden gebruikt. Er is voldoende parkeerruimte dus alles is er klaar voor," roepen de beide initiatiefnemers.

Jeu de boulen is prima voor het sociale contact en de lichaamsbeweging. Zwetsloot en Sikking zien reikhalzend uit naar de bijeenkomst en hopen spijkers met koppen te kunnen slaan en dat de animo groot is. Binnen de kortste keren kunnen de Warmonders dan ook weer dit leuke spelletje spelen.

Vragen over toename diefstal voertuigen

Teylingen n Raadslid Marlies Volten (VVD) vraagt aan B&W welke maatregelen de gemeente neemt om het tij te keren van de forse toename vorig jaar aan diefstallen van voertuigen.

Door Nico Kuyt

Volgens de veiligheidscijfers over 2017 blijkt dat het aantal voertuigdiefstallen fors gestegen is naar 21, en dat terwijl de parkeervoorziening bij station Sassenheim maanden dicht is geweest. Het aantal was over 2016 9 voertuigen. In de grote steden in het land is het aantal over 2017 juist danig gedaald. Volten vraagt nu de reden van de toename, tegendraads aan de landelijke trend en welke maatregelen B&W gaat nemen. Specifiek wil zij nog weten hoe het staat met diefstallen op en bij het parkeerdek bij station Sassenheim.

Geen promotie voor Regiotaxi onder jongeren

Teylingen n Raadslid Robin Konings (VVD) heeft in de afgelopen raadsvergadering zijn motie maar weer ingetrokken, die B&W oproept om de Regiotaxi beter te promoten onder de jongeren. Konings heeft vertrouwen in de toezegging van de wethouder om de taxi breed te promoten onder alle doelgroepen.

Wethouder Arno van Kempen heeft aangegeven om te kijken naar een verbeterde communicatie van de Regiotaxi, niet alleen voor jongeren, maar voor alle doelgroepen die er gebruik van kunnen maken. Konings haalde daarop de motie van de agenda van de raad. Konings wilde met de motie extra aandacht geven voor de taxi door jongeren, zoals de kleinzoon die naar oma wil, de discobezoek(st)er die niet zelf naar huis kan of wil rijden, het bruisend studentenleven dat niet stopt als de laatste trein al is vertrokken en voor hen die niet meer zo goed ter been zijn. Op dit moment is het gebruik van de taxi door jongeren nog zeer beperkt. De wethouder bereidt de komende tijd een campagne voor om de taxi betere bekendheid te gunnen. Met de motie heeft Konings in ieder geval een stukje aan deze bekendheid bijgedragen. (NK)

Huurappartementen nog niet van gas af

Sassenheim n Op dit moment is gasloos verwarmen van de appartementen op Platanenlaan en Kagerplein nog geen haalbare oplossing. In het complex aan het Kagerplein lopen momenteel twee proeven om woningen volledig elektrisch te verwarmen. Het comfort is niet gegarandeerd.

De raadsfractie van Trilokaal had over de renovatie van de verwarming onlangs vragen gesteld. Woonstichting Vooruitgang gaat de blokverwarming vervangen door een eigen CV ketel in ieder appartement. Trilokaal vroeg zich af waarom voor deze aardgas-oplossing gekozen is. B&W geeft in een antwoord aan dat door Vooruitgang er uitgebreid onderzoek is gedaan naar andere vormen van verwarming. Het vernieuwen van de collectieve CV-ketels is geen optie. Deze zijn namelijk niet zuinig in geld als CO2-uitstoot door transportverliezen. De door de huurders ingeroepen Woonbond kon hen meedelen dat het installeren van individuele HR-ketels de meest gunstige oplossing is. (NK)

16 / 44

foto van de kandidaten. Vlnr: Jelmer Bode, Hidde Verhoeve, Rolf Duindam, Caroline Stam Overhof, Ewout Braggaar, Monique de la Rie, Bas Brekelmans, Robin Konings, Frank Beijk en Kardien de Werker. | Foto: pr. Foto: pr.

Op weg naar de verkiezingen...

In deze laatste aflevering voor de verkiezingen, op woensdag 21 maart, beantwoorden alle deelnemende partijen een aantal vragen. Wat hebben ze in de afgelopen vier jaar bereikt? En waar zetten ze in de komende periode op in?

Foto: pr.
Foto: pr.

VVD Teylingen

Lijsttrekker: Bas Brekelmans (Sassenheim)

Nummer 2, 3 en 4: Monique de la Rie (Voorhout), Ewout Braggaar (Voorhout) en Frank Beijk (Sassenheim)

Over welke drie punten die uw partij afgelopen vier jaar heeft bereikt, bent u het meest tevreden?

- Woningbouw mogelijk gemaakt. In veel gemeenten is er in crisistijd nauwelijks bijgebouwd, in Teylingen is dat wel gelukt. Zelfs 30% sociale bouw. De komende jaren blijven we hierop inzetten.

- Het broodnodige extra parkeerdek gerealiseerd bij NS station Sassenheim, inclusief honderden extra fiets parkeerplekken en maatregelen tegen fietsendiefstal.

- Uitbreiding van sportpark Elsgeest mogelijk gemaakt voor de voetbal, handbal en hockey en het upgraden van de sportvelden. Hierdoor houden we kwalitatief hele goede sportaccommodaties in ons dorp.

Hoe denkt u over omgekeerd afval inzamelen?

Wij willen een systeem waarbij we duurzaamheidsdoelstellingen behalen, maar... dat ook gebruiksvriendelijk is! Hiervoor zijn er betere opties dan 'omgekeerd inzamelen', zoals combinaties met nascheiding.

Hoe vindt u dat de HLT-samenwerking verloopt?

De basisprocessen zijn op orde, maar de 'frontoffice' nog niet. De dienstverlening aan de inwoner, de snelheid en toegankelijkheid van de gemeente kunnen nog beter.

Wilt u de citymanager en het citymanagement behouden?

Ja, de citymanager is een aanwinst voor de promotie van onze winkelcentra en het organiseren van evenementen. Daar moeten we beter gebruik van gaan maken.

Wat wilt u in de komende vier jaar doen voor de (jeugd)zorg?

Goede én betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft: daar staat de VVD voor. Hiervoor is wel meer sturing op resultaten nodig.

Drie belangrijkste programmapunten:

1. Woningen voor jong en oud. Van sociale huurwoning tot een zelf ontworpen en gebouwd huis op een kavel en van jonge starter tot oudere met een zorgbehoefte.

2. Bereikbaarheid: veilig op weg, goede doorstroming van verkeer. Daarbij onder andere inzetten voor doorstroming van de Oosthoutlaan, de ontsluiting van Sassem Noord (Overteylingen) de herinrichting van de Herenweg in Warmond.

3. Lage lasten: verstandig omgaan met gemeentelijke financiën en een efficiënte overheid. Teylingen is de gemeente in de regio met de laagste woonlasten en dat willen wij zo houden!

Tot slot, waarom zouden inwoners op uw partij moeten stemmen?

Wij hebben een enthousiaste ploeg doeners met gezond verstand klaar staan die zich willen inzetten om Teylingen nog mooier te maken voor woningbouw, gezellige centra, lage lasten, sport en bereikbaarheid.

ChristenUnie Teylingen

Lijsttrekker: Frans Nederstigt (Voorhout)

Nummer 2, 3 en 4 (naam en woonplaats): Shari van den Hout-Hooi (Voorhout), Mirjam Mack-van Bellen (Voorhout), Elisa Verbree (Sassenheim)

Over welke drie punten die uw partij afgelopen vier jaar heeft bereikt, bent u het meest tevreden en waarom?

- Noodfonds Teylingen. Met het Noodfonds kunnen ook niet-bijstandsgerechtigden die even door een bodem dreigen te zakken, worden geholpen. Het Noodfonds biedt ruimte voor maatwerk en snel handelen.

- Zorgombudsman Teylingen. Omdat wij geen genoegen willen nemen met één inwoner die onterecht geen ondersteuning krijgt en de gemeenteraad hiermee de eigen rol als toezichthouder wilde versterken.

- Bewaakte fietsenstalling station Sassenheim. Dankzij de ChristenUnie werd afgezien van het weinig effectieve cameratoezicht en krijgen we toezicht met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe denkt u over omgekeerd afval inzamelen?

De ChristenUnie is voor. Zo snel mogelijk invoeren, maar met passende mogelijkheden voor mensen met een fysieke beperking. Beter scheiden betekent overigens ook: minder betalen.

Hoe vindt u dat de HLT-samenwerking verloopt?

De ChristenUnie waarschuwde voor overhaaste besluitvorming zonder duidelijke visie. Dat leidt nu tot een bovenmatige werkdruk bij ambtenaren zonder echte verbeteringen. Dat baart ons zorgen.

Wilt u de citymanager en het citymanagement behouden?

Ja. De citymanager werkt snel aan verbinden en concrete resultaten. Het College moet zelf ook dichter bij de ondernemers staan dan in de afgelopen vier jaar.

Wat wilt u in de komende vier jaar doen voor de (jeugd)zorg?

We kiezen voor ondersteuning vanuit behoefte inwoner, met PGB-budget voor zorg op maat en een duidelijke rol voor Familiegroepsplan en hulpverleners met lef voor maatwerk.

Drie belangrijkste programmapunten:

1. Ondernemen doe je samen. We staan veel meer náást ondernemers en bieden actievere ondersteuning. Door minder regels, bestrijding winkelleegstand en meer ruimte voor ideeën die ook de samenleving vooruit helpen.

2. We willen bouwen aan een duurzamere samenleving. We enthousiasmeren elkaar om afval beter te scheiden en meer ruimte te bieden aan de natuur om ons heen.

3. We investeren in jongeren, met geschikte sportvoorzieningen, betaalbare huisvesting, op maat gesneden inspraak bij het bestuur en aandacht voor een inclusieve samenleving.

Tot slot, waarom zouden inwoners op uw partij moeten stemmen?

Omdat je stemt met je hart.

verkiezingen

CDA Teylingen

Foto: pr.

Lijsttrekker: Peter Scholten (Sassenheim)

Foto: pr
Foto: pr.
Foto: Marieke Voorn
Foto: PR.
Foto: pr.

Nummer 2, 3 en 4: Reny Wietsma-Biesbroek (Voorhout), Maarten van Welie (Warmond), Sybrinne de Vries-van den Beukel (Sassenheim).

Over welke drie punten die uw partij afgelopen vier jaar heeft bereikt, bent u het meest tevreden en waarom?

1. Door toedoen van het CDA is er beleid tegen eenzaamheid gekomen, armoedebeleid, meer aandacht voor mantelzorgers en is de eigen bijdrage Wmo voor zorg en ondersteuning verlaagd.

2. Er komt een bewaakte fietsenstalling met camera's bij station Sassenheim. Verkeersonveilige situaties worden aangepakt en er is aandacht voor het beter toegankelijk maken van wegen en trottoirs voor oudere mensen.

3. Er moet beter en zorgvuldiger worden omgesprongen met ons cultureel en historisch erfgoed. Er is een eerste stap gezet met het vaststellen van de lijst met beeldbepalende panden.

Hoe denkt u over omgekeerd afval inzamelen?

We willen afval van te voren goed scheiden en grondstoffen steeds opnieuw gebruiken. Omgekeerd inzamelen is een bewezen middel om dit te bereiken.

Hoe vindt u dat de HLT-samenwerking verloopt?

De samenwerking kan pas goed worden beoordeeld op basis van de evaluatie. Wij zullen dan zeker aandacht geven aan zaken die onze inwoners belangrijk vinden.

Wilt u de citymanager en het citymanagement behouden?

De citymanager speelt een verbindende rol tussen gemeentebestuur, ondernemers en inwoners. We gaan zeker kijken of we de citymanager en het citymanagement kunnen behouden.

Wat wilt u in de komende vier jaar doen voor de (jeugd)zorg?

Meer aandacht voor preventie door vroege diagnose op basisschool zodat kinderen snel en effectief kunnen worden geholpen. Verhoging leeftijd jongeren in de jeugdzorg. Tegengaan bureaucratie.

Drie belangrijkste programmapunten:

Het CDA zet zich in voor concrete maatregelen zoals meer maatwerk in de zorg voor jong en oud, versnelling in de uitvoering van duurzaamheidsplannen en aanpak van verkeersonveilige situaties.

Tot slot, waarom zouden inwoners op uw partij moeten stemmen?

Het CDA heeft bewezen een betrouwbaar bestuurder te zijn. Wij zijn een lokale partij met een landelijk netwerk. Het CDA weet wat de inwoners bezighoudt.

PvdA Teylingen

Lijsttrekker: Sandra Groenendal (Voorhout)

Nummer 2, 3 en 4: Joost van Doesburg (Warmond), Timon Zuurmond (Sassenheim), Paul Witteman (Sassenheim).

Over welke drie punten die uw partij afgelopen vier jaar heeft bereikt, bent u het meest tevreden?

- Dankzij de PvdA is er al in 2016 extra geld naar de jeugdhulp gegaan om gigantische wachtlijsten in te korten.

- Dankzij de PvdA zal een brede inventarisatie van de woningmarkt in Teylingen plaats gaan vinden opdat onze woningmarkt in beweging kan komen.

- Dankzij de PvdA is 100.000 euro vrijgemaakt welke door professionals in de zorg kan worden uitgegeven aan zaken die zij van belang vinden. Niet de regels maar de professional is leidend.

Hoe denkt u over omgekeerd afval inzamelen?

De PvdA is vooral voor duurzame afvalinzameling. Er zijn echter goede alternatieven voor omgekeerd inzamelen, namelijk een extra (PMD) container in combinatie met na-scheiding.

Hoe vindt u dat de HLT-samenwerking verloopt?

De ambtelijke fusie is tot op heden niet succesvol. Verder fuseren moet stoppen. De menselijke maat is belangrijk, ook voor een gemeente.

Wilt u de citymanager en het citymanagement behouden?

Ja, citymanagement is gerealiseerd met behulp van het Ondernemerfonds. Waar andere partijen het Ondernemersfonds hebben weggestemd, zien wij nog toekomst hiervoor. Citymanagement speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat wilt u in de komende vier jaar doen voor de (jeugd)zorg?

Meer vertrouwen op de professionaliteit van de zorgverleners zorgt ervoor dat het geld met minder bureaucratie sneller kan komen waar het nodig is.

Drie belangrijkste programmapunten:

1. Betaalbare woningen. De woningmarkt in Teylingen zit op slot. Starters in Teylingen worden gedwongen te vertrekken. Senioren kunnen niet terecht in een betaalbare seniorenwoning.

2. Minder regels, meer vrijheid voor de professional in de zorg. De mens staat centraal binnen de zorg. Zorg op maat en voor iedereen die het nodig heeft.

3. Gevarieerd winkelaanbod is belangrijk voor leefbaarheid. Afspraken tussen gemeente en detailhandel zijn bij ons heilig. Wij willen samen met de ondernemers investeren in de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Tot slot, waarom zouden inwoners op uw partij moeten stemmen?

Stem op de PvdA om Teylingen socialer te maken. Wij gaan voor meer betaalbare woningen, bereikbare zorg voor iedereen en een veilige en groene woonomgeving. Doet u met ons mee?

Trilokaal

Lijsttrekker: Rob ten Boden (Sassenheim)

Nummer 2, 3 en 4: Sandra Jasperse (Voorhout), Frans van Swieten (Sassenheim), Dion Piket (Sassenheim).

Over welke drie punten die uw partij afgelopen vier jaar heeft bereikt, bent u het meest tevreden en waarom?

1. Veel succes op duurzaamheidsgebied met duidelijke stellingname duurzaam afvalbeleid, breed ondersteund plan impact duurzame energieopwekking en vele initiatieven waaronder de duurzaamheidslening en uiteraard de oprichting van de Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT).

2. Het starten van een inhaalslag t.a.v. betaalbare huisvesting voor jongeren en ouderen. Trilokaal zet zich al jarenlang in voor betaalbare huisvesting. Dit is nu onderdeel van de programmabegroting.

3. Vele tastbare resultaten voor wijken en inwoners die in de knel zitten. Waaronder:Tegenhouden contractschending bij huurverhoging bewoners industriekade. Garanderen rollatorvriendelijke straten.Tegengaan ambtelijke betutteling over aanpassingen schuurtjes in Postwijk.

Hoe denkt u over omgekeerd afval inzamelen?

Wij zien dit niet als DE oplossing. Trilokaal wil zoeken naar een passende, toekomstbestendige inzamelmethode. Nascheiding is voor ons een betere keuze dan overhaaste kapitaalvernietiging.

Hoe vindt u dat de HLT-samenwerking verloopt?

Nog niet goed genoeg. Het opstellen van beleidsplannen stagneert. Wij ontvangen veel klachten van inwoners en ondernemers over trage afhandeling en matige interne samenwerking.

Wilt u de citymanager en het citymanagement behouden?

Nee. Het takenpakket van het citymanagement is te onduidelijk om goed in te vullen. De beoogde promotie van Teylingen komt hierdoor niet uit de verf.

Wat wilt u in de komende vier jaar doen voor de (jeugd)zorg?

Onze financieel gezonde gemeente heeft tekorten in de zorg. Dat klopt niet. We mogen zorgbehoevenden niet in de steek laten. Goede zorg mag geld kosten!

Drie belangrijkste programmapunten:

1. Duurzame toekomst – Trilokaal staat voor een duurzaam, toekomstbestendig Teylingen. Wij hebben hiervoor veel initiatieven genomen, zoals een duurzaamheidsmaatschappij en de duurzaamheidslening. Wij zetten in op energieneutrale (nieuw)bouw en plaatselijke energieopwekking.

2. Prettig wonen – Prettig wonen betekend voor Trilokaal betaalbaar wonen in een groene, veilige en sociale gemeente voor iedereen. Ook voor jongeren!

3. Dienstbare gemeente – De burger staat bij Trilokaal centraal. De gemeente moet er zijn voor haar inwoners op een toegankelijke manier. De afstand tussen burger, ambtenaren en politiek moet worden verkleind.

Tot slot, waarom zouden inwoners op uw partij moeten stemmen?

Trilokaal is de enige échte lokale partij in Teylingen, zonder Haagse agenda. Wij zijn een toegankelijke, realistische en initiatiefrijke partij die strijdt voor betaalbare huisvesting, duurzaamheid, en een dienstbare gemeente.

verkiezingen

GroenLinks Teylingen

Lijsttrekker: Lena Budko, Warmond

Nummer 2, 3 en 4: Helmar Van Der Ploeg (Voorhout), Don Verhoeff (Voorhout, verhuizing naar Sassenheim), Anja Schrage (Warmond)

Over welke drie punten die uw partij afgelopen vier jaar heeft bereikt, bent u het meest tevreden en waarom?

Aangezien GroenLinks in de periode 2014-2018 niet in de gemeenteraad was vertegenwoordigd, kunnen wij nog niet tevreden zijn. In de komende periode willen we helpen bouwen aan een duurzaam en sociaal Teylingen.

Hoe denkt u over omgekeerd afval inzamelen?

We staan positief tegenover initiatieven om de efficiëntie van afvalrecycling te vergroten. Door middel van een pilot willen we nagaan wat voor Teylingen de beste methode is.

Hoe vindt u dat de HLT-samenwerking verloopt?

Het verlagen van kosten en verhogen van kwaliteit, als doelstelling van HLTSamen, is in de praktijk (m.n. voor waarborgen kwaliteit) een moeilijke combinatie gebleken.

Wilt u de citymanager en het citymanagement behouden?

Neutraal. We hebben nu nog weinig zicht op concrete missie/kader/toegevoegde waarde van dit initiatief. We zouden het dan ook geëvalueerd willen zien voor een gedegen keuze.

Wat wilt u in de komende vier jaar doen voor de (jeugd)zorg?

GroenLinks wil een einde aan de budgetplafonds voor zorgaanbieders, zodat iedereen de hulp krijgt die nodig is en wachtlijsten verleden tijd zijn.

Drie belangrijkste programmapunten:

1. Klimaatneutrale gemeente: Geen negatief effect op het klimaat in Teylingen door op alle fronten vervuiling beperken, alleen nog slimme, duurzame woningen bouwen, onze natuur behouden en lokaal schone energie opwekken.

2. Aandacht voor mens en maatwerk in de zorg- en arbeidsproces: Werken aan het verbeteren van de thuis- en jeugdzorg (met aandacht voor werkomstandigheden en vergoeding van zorgpersoneel/zorgvrijwilligers), meer vertrouwen en minder formulieren in het bijstandsproces, focus op preventie bij schuldhulpverlening.

3. Innovatie: Faciliteren en ondersteunen van beginnende ondernemers door te verbinden met klanten en coaches en mogelijkheid te bieden voor behoud van uitkering tijdens de opstartfase. Maatschappelijk crowdfund-platform voor gemeente-en burgerinitiatieven.

Tot slot, waarom zouden inwoners op uw partij moeten stemmen?

Wil je in een duurzame en innovatieve gemeente wonen die met haar tijd meegaat en waar ruimte is voor mens en maatwerk in het zorg—en arbeidsproces? Stem dan op GroenLinks!

D66 Teylingen

Lijsttrekker: Fred Koot (Voorhout)

Nummer 2, 3 en 4: Edith Alkemade (Voorhout), Bart van der Ploeg (Voorhout), Joren Noorlander (Sassenheim).

Over welke drie punten die uw partij afgelopen vier jaar heeft bereikt, bent u het meest tevreden en waarom?

1. Realisatie parkeerdek bij NS-station Sassenheim in combinatie met lijnen Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Het resultaat past goed bij de landelijke omgeving en is voor woon-/werkverkeer een duurzame en veilige voorziening.

2. Grote impuls voor een groene, veilige en gezonde woonomgeving door bouwen van levensloopbestendige en klimaat-neutrale woningen. Verder goede zorg op maat, en goede introductie sociale wijkteams en jeugd- /gezinsteams.

3. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Hiervoor o.a. het Servicepunt Werk opgericht. Verder zijn nieuwe en duurzame onderwijs- en sportvoorzieningen (hockey, voetbal, tennis) opgeleverd.

Hoe denkt u over omgekeerd afval inzamelen?

D66 wil een zo efficiënt mogelijk huisafvalbeleid voeren. Tientallen gemeenten passen omgekeerd inzamelen toe, waarbij zo min mogelijk restafval overblijft en de gemiddelde kosten dalen.

Hoe vindt u dat de HLT-samenwerking verloopt?

Deze samenwerking is nog niet optimaal. De HLT-organisatie bestaat nu net een jaar en dient zich nog te verder te bewijzen bijvoorbeeld op de uitgangspunten 'kwaliteitsverbetering dienstverlening' en 'geldbesparing'.

Wilt u de citymanager en het citymanagement behouden?

Ja. Beiden zijn verbindende schakels tussen gemeente en bedrijven. Een actief coördinatiepunt waar inwoners en bedrijven samen optrekken voor maatschappelijke wensen als verkeersveiligheid en goed winkelbestand.

Wat wilt u in de komende vier jaar doen voor de (jeugd)zorg?

D66 wil extra geld beschikbaar stellen voor ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers en voor innovatie. We willen investeren in domotica, E-health toepassingen en maatwerk.

Drie belangrijkste programmapunten:

1. Goed wonen - Veiligheid, bereikbaarheid, winkels en werk krijgen extra aandacht. We steunen duurzaamheidsinitiatieven van inwoners en ondernemers. D66 wil duurzame plus-op-de-meter woningen en extra woningen voor senioren en jongeren.

2. Goede zorg - Eigen regie is prima; wie zorg nodig heeft, wordt geholpen. We leggen de nadruk op het voorkómen van problemen en leveren maatwerk waar extra zorg, begeleiding of ondersteuning noodzakelijk is.

3. Goed klimaat - Een gezonde, groene en veilige leefomgeving voor mens, dier en plant is van levensbelang. Bij nieuwe en bestaande wijken investeren we extra in openbaar groen, afvalscheiding en duurzame energie.

Tot slot, waarom zouden inwoners op uw partij moeten stemmen?

D66 krijgt het voor elkaar. Voorzieningen als scholen, openbaar vervoer, zorg en sportaccommodaties zijn van goede kwaliteit. Teylingen floreert en dus zet D66 in op een veilige en groene woon-/werkomgeving.

Stemmen in Teylingen: 18 stembureaus, 135 kandidaten

teylingen n De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart. Stemmen kan van 7.30 tot 21.00 uur bij de volgende (mobiele) stemlokalen:

Voorhout

Stemlokaal Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1), De Roef (bij St. Bartholomeuskerk, Herenstraat 47) Jeugdcentrum De Spelewey (Breughelhof 8), Jongerencentrum @hok (Jacoba van Beierenweg 118b), RK Basisschool Emmaus (Bonekruidstraat 11), Cluster Hoogh Teylingen (Pieter van Slingerlandstraat 38).

10.00 uur – 12.30 uur BNS, Rijnsburgerweg 4, Voorhout (mobiel stembureau), 14.00 uur – 21.00 uur Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1, Voorhout (extra mobiel stembureau)

Sassenheim

Julianakerk (Julianalaan 6), Gemeentekantoor Teylingen (Wilhelminalaan 25), Basisschool Het Bolwerk (Menneweg 12), Basisschool De Springplank (Kagerplein 30), Zorggroep Marente bc. Bernardus (Hoofdstraat 82), Het Bolwerk locatie Diligence (Diligence 19).

7.30 uur – 13.30 uur Sassembourg, Jan van Brabantweg 7, Sassenheim (mobiel stembueau), 14.00 uur – 21.00 uur Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25, Sassenheim (extra mobiel stembureau)

Warmond

Het Trefpunt (Herenweg 80).

16.00 uur – 21.00 uur Het Butterhuis, Zijldijk 7b, Warmond (mobiel stembureau).

Verkiezingen in getallen

- In totaal hebben de zeven deelnemende partijen 135 kandidaten op hun lijsten gezet; 94 mannen en 41 vrouwen.

- GroenLinks is de partij met het hoogste percentage vrouwen op de kandidatenlijst: 55 procent is vrouw, waaronder de lijsttrekker. Trilokaal volgt met 49 procent. Bij de ChristenUnie is dat 36 procent en bij D66 is dat 35 procent. PvdA heeft de andere vrouwelijke lijsttrekker. Hun lijst bestaan voor 28 procent uit vrouwen.

- VVD (20 procent) en CDA (19 procent) hebben de minste vrouwen op de kandidatenlijst staan.

- CDA heeft de langste kandidatenlijst (32 kandidaten), Groen Links de kortste (11 kandidaten). Partijen mogen maximaal 50 kandidaten op hun lijst zetten.

- Van alle kandidaten, wonen er 43 in Sassenheim, 27 in Warmond en 64 in Voorhout. Eén kandidaat woont in Noordwijk. David Moonen staat bij de VVD op elfde plaats. Mocht Moonen gekozen worden, dan moet hij verhuizen naar Teylingen om zitting te mogen nemen in de raad.

Helmar van der Ploeg, Don Verhoeff, Lena Budko, Anja Schrage en Lisa Weijts-Gonzales. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Op weg naar de verkiezingen...

Foto: Marieke Voorn
Foto: pr.
Foto: Marieke Voorn

verkiezingen

Oegstgeest tegen windmolens

Regio n Een meerderheid van de Oegstgeester gemeenteraad heeft zich uitgesproken tegen de mogelijke plaatsing van twee windturbines van ieder 175 meter hoogte op het terrein van AkzoNobel, net over de gemeentegrens met Oegstgeest. VVD, Hart voor Oegstgeest, het CDA en Lokaal Oegstgeest vinden dat dergelijke mega-turbines niet passen in een woongebied, met woonhuizen vanaf slechts 100 meter afstand, snelweg A44, de aanvliegroute van Schiphol, jeugdgevangenis Teylingereind en de 1500 werknemers van het chemische bedrijf Akzo die er pal onder komen te werken. De uitspraken zijn des te opvallender, omdat de beoogde turbines op het grondgebied van Teylingen zouden komen te staan, echter, op slechts een paar honderd meter van de gemeentegrens met Oegstgeest. Het vorig jaar opgerichte Comité tegen Dreiging Windmolens bij Akzo hoopt dat de bewoners van Teylingen en Oegstgeest op 21 maart met hun stem de komst van de turbines kunnen tegenhouden. Lees verder op www.deteylinger.nl.

Platform Sociaal domein in debat met de fracties

Een nieuwkomer in de Teylingse politiek bij de verkiezingen, Helmar van der Ploeg (GroenLinks) hier in het debat in de raadzaal over het sociaal domein. Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Het Adviesplatform Sociaal Domein Teylingen ging vorige week woensdag in de aanloop tot de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart in gesprek met de politieke partijen over hun plannen rond het Sociaal Domein. Hieronder valt onder andere de maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg, Participatie, Schulddienstverlening en de toegang tot de verschillende voorzieningen.

Door Nico Kuyt

Het Adviesplatform bestaat al zo'n tien jaar en is destijds door B&W ingesteld om adviezen te geven bij de totstandkoming van het beleid rondom de zorg. De bedoeling is dat elke inwoner in Teylingen mee doet. Het debat werd gehouden met Peter Scholten (CDA), Shari van den Hout (ChristenUnie), Bart van der Ploeg (D66), Elsbeth Koek (PvdA), Rob ten Boden (Trilokaal) en nieuwkomer Helmar van der Ploeg (GroenLinks). Deze partij doet voor de eerste keer mee in de verkiezingen en nam voor de eerste keer deel aan een publiek debat in de gemeente. De bijeenkomst begon met een aantal korte vragen die het platform aan de kandidaat-raadsleden stelde. Het sociaal domein is ook niet de minste in de posten van uitgaven waarover de gemeenteraad beslist. Heel veel taken zijn de afgelopen jaren vanuit het Rijk overgeheveld naar de gemeente, zoals jeugdzorg, participatie en schulddienstverlening. Zo'n 40 procent van de begroting wordt uitgegeven aan het sociaal domein, voor Teylingen circa 35 miljoen euro, meer dan duizend euro per jaar per inwoner. Aan jeugdhulp ligt Teylingen boven het landelijke percentage, namelijk 14,1 procent. Positief is dat in deze gemeente ook het aantal mantelzorgers met 16,2 procent hoger is. Ook hoger is de tevredenheid van de inwoners ten opzichte van het landelijke cijfer. Best veel zijn het die 300 kinderen die leven onder de armoedegrens. Schaamrood sierde de raadsleden bij de vraag over eenzaamheid. Alleen de verslaggever van de Teylinger had het juist met het percentage van 48 procent eenzame mensen, bijna de helft van alle 65-plussers. De rest van de zaal dacht dat het lager was, maar zat wel fout.

Zorg moet nu eenmaal

Voor wat betreft de zorg was geen enkel te kiezen raadslid natuurlijk tegen. Allen waren zij voor het ondersteunen van de mantelzorgers, het bestrijden van de wachtlijst van de zorg, het inzetten van innovatie, het verminderen van de regels. het beheersen van de kosten en geen kastje naar de muur en tussen wal en schip. Rond vier thema's werd op de avond verder discussie gevoerd. Als eerste mantelzorg en respijtzorg. Nadruk werd gelegd op een verbeterde communicatie zodat mantelzorgers de juiste weg weten te vinden en ook een tijd respijt kunnen krijgen bij het te ver doordraven. Gedacht werd aan een laagdrempelig vertrouwenspersoon.

Als volgende punt kwam het beschermd wonen aan de orde, zoals de opvang van verslaafden, ex-gedetineerden en verwarden. Dit op een kleinschalige manier gaan doen en laagdrempelig die opvang realiseren met een pilot, werd als voorstel geopperd. Ook het nemen van preventieve maatregelen. Bij alles dient maatwerk geleverd te worden, want voor jongeren is het soms niet veilig om die dicht bij huis op te vangen. Ondanks de financiën dient iedereen wel de zorg te krijgen die voor hem of haar nodig is. Er ligt wel een spanningsveld in het betaalbaar blijven. Hoe slim zet je je geld in? Ook innovatie zou de kosten kunnen drukken. Het platform sloot de avond af. Het leidde niet echt tot een fel debat.

Start Economic Board Duin- en Bollenstreek

Vanaf links: Willy Spaan, Jan Rijpstra, Jan Bout, Arie van Erk, Marco Beijersbergen en Jos Vranken. | Foto: pr Foto: pr

n Leden en interim-programmadirecteur benoemd

Regio n De gemeenteraden van Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen stelden eind 2017 het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek vast, samen met de bijbehorende financiering. Vorige week zijn de leden van de Economic Board (EB) en de interim-programmadirecteur benoemd. Zij werden vrijdag 9 maart gepresenteerd op een bijeenkomst in het gemeentehuis van Hillegom.

Door Jos Draijer

Het Bestuurlijk Overleg van Wethouders Economische Zaken draagt het stokje met een gerust hart over. Coördinerend wethouder Bas Brekelmans namens het bestuurlijk overleg: "We zijn oprecht blij met de zwaargewichten waaruit de Economic Board nu bestaat. Dat zij zich willen verbinden aan de Economische Agenda, betekent veel voor ons." De leden van de EB zijn vertegenwoordigers uit de sectoren overheid, ondernemers en onderwijs. De EB zet de koers uit, houdt overzicht, zorgt voor afstemming en besluit over het leveren van bijdragen aan businesscases. Daarnaast kan zij ook nieuwe businesscases aandragen. De leden van de Board zetten hun kennis en netwerk in ter ondersteuning van de directie en ten behoeve van de Economische Agenda. In die zin hebben zij ook de ambassadeursfunctie. "Onze kerntaak is het faciliteren van verbinding tussen publieke en private partijen en zo de bestaande economische kracht in onze streek versterken" aldus voorzitter Jan Bout in zijn eerste optreden.

Leden Economic Board

De Economic Board heeft zeven leden die allen binding met de streek hebben: Jan Bout, gepensioneerd voorzitter Raad van Bestuur van Royal Haskoning (tevens voorzitter), Jos Vranken, Directeur Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, Marco Beijersbergen, oprichter en directeur van het bedrijf Cosine en hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Willy Spaan, Voorzitter Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum, Paulette Timmerman, directeur Zelfstandige Klinieken Nederland, Jan Rijpstra, burgemeester van Noordwijk en Arie van Erk, burgemeester van Hillegom.

Programmadirecteur

Totdat de Economic Board een definitieve programmadirecteur heeft geworven, is Marco van Lente actief als interim-programmadirecteur. Hij ondersteunt - tot de aanstelling van de programmadirecteur - de partijen die zich als trekker van een businesscase van de Economische Agenda hebben aangediend (de projecteigenaren) en helpt hen bij het uitwerken van de plannen tot voorstellen waarvoor de stichting Economic Board financiering ter beschikking kan stellen voor het jaar 2018.

Lezing Cyber Security

sassenheim n Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek organiseert op vrijdag 23 maart in het Veteranen Ontmoeting Centrum Duin en Bollenstreek 'Tempo Doeloe' (Hoofdstraat 290) een lezing over Cyber Security en Economische veiligheid wereldwijd. Spreker is drs. J.C.N. Leenheer van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In zijn presentatie laat Leenheer op toegankelijke wijze zijn publiek kennis maken met het belang en de ontwikkelingen rondom Cyber Security en wat dit betekent in een brede, nationale en internationale veiligheidcontext. Er wordt gesproken over informatie- en communicatietechnologie, nationale veiligheidsvraagstukken, digitale industriële revolutie, digitaal domein en dreiging vanuit cybercrime, cyberspionage en cybersabotage. Ontwikkelingen die Nederland grote kansen biedt, maar ook confronteert met nieuwe veiligheidsvraagstukken. De kosteloze lezing vangt aan om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat in het inloophuis de koffie klaar. In verband met een beperkt aantal zitplaatsen is aanmelden vooraf verplicht via info@vocdb.com of telefonisch 06- 53155589.

21 / 44

22 / 44

23 / 44

24 / 44

Kartbaan en snackkraam: KTS debatteert in raadzaal Teylingen

De ontwerpers van de snackkraam samen met wethouder Kees van Velzen en raadslid Robin Konings. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De raadzaal in het bestuurscentum in Voorhout was op maandag 12 maart het toneel voor twee debatten van de KTS. De leerlingen mochten plaatsnemen op de raadszetels en via de microfoons debatteren. Het debat ging over ontwerpen van voorzieningen, die de leerlingen op school zelf hadden gemaakt. De beste ontwerpen werden gepresenteerd en daarna volgde een echt raadsdebat tussen de leerlingen.

De twee voorzieningen die de meeste stemmen kregen waren een Jungle kartbaan en een rijdende duurzame en biologische snackkraam. De leerlingen presenteerden hun ontwerpen voor voorzieningen met verve. De verschillende aspecten kwamen aan bod, de kosten, wat het de maatschappij oplevert, duurzaamheid en groene energie, bereikbaarheid en parkeren. De leerlingen die de rol van raadslid speelden stelden kritische vragen over de kosten en ook de veiligheid kreeg veel aandacht. Wethouder Van Velzen en raadslid Robin Konings hielpen de klassen bij de debatten door kritische vragen te stellen en de KTS-raadsleden op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Het debat is net als de echte raadsvergaderingen na te kijken via www.teylingen.tv.

Elfde editie

Het was de elfde keer van het jaarlijkse project van de KTS en de gemeente. De leerlingen krijgen op school de opdracht een voorziening te verzinnen, daar een ontwerp voor te maken, er een plaats voor te bepalen en hun standpunten daarover in een raadsvergadering te verdedigen. Alle vakken werken vanuit hun vakgebied gedurende twee weken mee aan dit project. Zo wordt bij Nederlands aandacht besteed aan vergader- en discussietechniek. Bij beeldende vormgeving maken de leerlingen een ontwerp voor de gekozen voorziening. Bij Mens en Maatschappij komt aan de orde hoe de gemeenteraad werkt en ga zo maar door. Alle tweede klassen van de KTS brachten eerder deze maand ter voorbereiding op het debat een bezoek aan het bestuurscentrum.

Overeenkomst voor opknapbeurt Zijldijk

Teylingen n Wethouder Kees van Velzen en hoogheemraad Marco Kastelein hebben op woensdag 7 maart de Samenwerkingsovereenkomst 'Dijkverbetering en reconstructie Zijldijk' tussen gemeente Teylingen en het hoogheemraadschap van Rijnland getekend. Hiermee geven beide partijen het startsein om met de uitvoering te beginnen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiderdorp en Teylingen werken samen aan de dijkverbetering, oeverconstructie en wegreconstructie van de Zijldijk in de Boterhuispolder. Het beheer en onderhoud van de Zijldijk ligt bij vier partijen. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor groot onderhoud en verbetering van de dijk (kade). Teylingen is verantwoordelijk voor de weg op het noordelijke deel van de Zijldijk en Leiderdorp voor de weg op het zuidelijke deel van de Zijldijk. De provincie is verantwoordelijk voor de oeverconstructie van de vaarweg. Dit project wordt integraal aangepakt om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken: zo hoeft er maar één ontwerp te worden gemaakt en maar één keer te worden aanbesteed. Ook wordt zo de overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk beperkt. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden starten in mei. Het project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Meer informatie op www.rijnland.net/boterhuispolder.

Mogelijkheden voor muziekcentrum

Sassenheim n De ChristenUnie en de PvdA zien mogelijkheden voor een nieuw op te zetten muziekcentrum in Sassenheim. Dat hebben Frans Nederstigt (ChristenUnie) en Elsbeth Koek (PvdA) laten weten aan voorzitter Wim van Vliet van Adest Musica.

Nederstigt en Koek waren met een delegatie van de fracties op uitnodiging bij de muziekvereniging op bezoek. Van Vliet legde uit dat Adest in de huidige bezetting in het Onderdak eigenlijk te klein behuisd is en dat een nieuw muziekcentrum een goede oplossing kan zijn. Het bestuur van Adest opperde bovendien dat waar voor sportverenigingen wel nieuwe velden worden aangelegd vanwege de capaciteit, dit eigenlijk ook voor andere verenigingen zou kunnen opgaan. Koek: "De PvdA heeft altijd gezegd dat topverenigingen in de gemeente beter gefaciliteerd zouden moeten worden". Nederstigt beaamde dat: "Als je een belangrijke positie inneemt in een gemeenschap, en als de gemeente bovendien pronkt met het hoge niveau dat Adest nationaal en internationaal laat zien, dan is het niet zo vreemd dat de gemeente een tandje bij zet als de vereniging daar mee geholpen kan worden". Beide fracties wezen ook op de mogelijkheden om de samenwerking te zoeken met andere verenigingen: "Het is voor ons als gemeenteraad belangrijk dat we zien dat jullie de handen ineenslaan voor het oplossen van een gezamenlijk probleem".

Een muziekcentrum zou volgens het bestuur van Adest het beste op maat gebouwd kunnen worden, omdat je dan beter rekening kunt houden met akoestiek en met geluidsbelasting, beter dan met bestaande bebouwing het geval is. Een concrete locatie is nog niet op het oog. De twee partijen stelden voor na de verkiezingen op korte termijn verder te praten.

Dat verdient een bloemetje

Frans Nederstigt (CU) brengt op Internationale Vrouwendag een bloemetje langs bij Ivana (m), aangemeld door haar zus Gabriella. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Voor Internationale Vrouwendag, op donderdag 8 maart, vroeg de ChristenUnie Teylingen op Facebook mensen 'dappere, behulpzame, sterke vrouwen' aan te melden. Uit de reacties werden dertien vrouwen gekozen voor een bos bloemen, of een andere verrassing. Gabriella (links) gaf haar zus Ivana op voor de actie: "Omdat zij al vanaf haar dertiende de zorg voor mijn moeder en ook voor mij overneemt. Ze is niet alleen mijn zus, maar ook mijn beste vriendin".

Politiek Café Trilokaal

Teylingen n Trilokaal organiseert op woensdag 14 maart een politiek café voor ondernemers. Tijdens de bijeenkomst gaat Trilokaal met ondernemers in gesprek om te horen wat ze kunnen doen om het ondernemerschap in Teylingen aantrekkelijker te maken. Alle ondernemers zijn welkom; zzp'ers, agrariërs, winkeliers en uit de industrie. De bijeenkomst wordt gehouden in de kantine van Verschoor Kranen (Rijksstraatweg 59) in Sassenheim. Inloop vanaf 19.30 uur, de start is om 20.00 uur. De toegang is gratis.

CDA-bijeenkomst over circulaire economie

Teylingen n Hoe kun je succesvol circulair ondernemen en wat komt daar bij kijken? Wat kan de gemeente doen om de circulaire economie te stimuleren? Deze onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens een bijeenkomst op maandagavond 19 maart van CDA Teylingen in samenwerking met CDA Duin- en Bollenstreek/Business Club. Sprekers zijn Guido Braam, circulair pionier en ondernemer, en CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder, woordvoerder Duurzaamheid, Circulaire economie, Energie en Klimaat. De bijeenkomst wordt gehouden in Het Trefpunt (Herenweg 80) in Warmond. Inloop vanaf 18.30 uur, inclusief koffie en een broodje (wel even aanmelden via voorzitter@teylingen.cda.nl). Het programma is van 19.00 tot 20.15 uur.

Inloopspreekuur

Teylingen n Welzijn Teylingen houdt iedere derde donderdag van de maand een inloopspreekuur over vrijwilligerswerk. Op donderdag 15 maart is het spreekuur van 18.30 tot 19.30 uur in de Bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42).

n NLdoet: Burgemeester bezoekt bewoners Gerto

Burgemeester Carla Breuer in gesprek met Jan van Mierloo en Clara van Kampen-Diemel. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Voorhout n Nederland stond op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart in het teken van NLdoet. Ook in Teylingen waren vrijwilligers actief met klussen of andere activiteiten. Ook vanuit het college van B&W werden er bijdragen geleverd. Burgemeester Carla Breuer bracht op vrijdag een bezoek aan zorgcentrum Gerto.

"Het was een bewuste keuze om hier naar toe te gaan," vertelt de burgemeester openhartig. "Zelf kom ik uit de verpleeg- en zorgsector en dat heb ik nog steeds in me. Ik vind het heel fijn om met mensen te praten en hen een warm gevoel te geven. Tijdens vorige NLdoet heb ik ook wel eens geschilderd, maar dit trekt mij toch het meeste," zegt ze, voordat ze aanschuift bij Clara van Kampen-Diemel (93) en Jan van Mierloo (89). De burgemeester heeft zojuist gebakjes voor hen op tafel gezet en raakt belangstellend aan de praat met de beide senioren. Zij hebben voldoende spraakstof op deze leeftijd. Het wordt gewaardeerd. Mevrouw Van Kampen: "Ik wist niet dat het de burgemeester was," glimlacht ze achteraf. "Het is wel een fantastische vrouw!" Ook de heer Van Mierloo had van het gesprek genoten terwijl hij weer zachtjes mee begon te zingen met oude bekende liedjes gezongen door Wim Koopmans. Als variant op de nummers van Koopmans was er het intermezzo van het kinderkoor van de St. Victor Parochie uit Noordwijkerhout. Breuer: "Je kunt aan alles merken dat de mensen het bezoek als een moment van geluk waarderen".

Takkenrillen en stapstammetjes

Leden van de Rotary Oegstgeest helpen mee in het Overbosch. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Dertig vrijwilligers zetten zich zaterdag 10 maart volop in voor het Overbosch. Zij hadden zich aangemeld in het kader van NLdoet. De Stichting Vrienden van het Overbosch had enkele klussen klaar liggen. Zo zijn er twee nieuwe takkenrillen gerealiseerd. Deze taak werd onder meer uitgevoerd door leden van de Rotary Oegstgeest. Twee andere vrijwilligers kweten zich van de taak voor het verbeteren van de bestaande en plaatsen van nieuwe stapstammetjes. Ook de brug over de vijver kreeg een flinke opknapbeurt én deze vijver werd ontdaan van veel bladeren, takken en zelfs hele stammen.

Bewoners Bolero genieten van film en lunch

Bewoners van Bolero bezoeken samen met de vrijwilligers het Palace hotel tijdens NLdoet. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Ieder jaar worden 26 bewoners van Bolero tijdens NLdoet getrakteerd op een uitje in het Palace Hotel in Noordwijk. Dit jaar stond op zaterdag 10 maart naast een uitgebreide lunch, ook meerdere films op het programma, verzorgd door Simon van Dijk. De films toonden onder andere het ontstaan van de Bollenstreek, de blauwe tram en het Bloemencorso. Wethouder Arno van Kempen was een van de dertig vrijwilligers. Hij bedankte Chris van Rooijen voor de organisatie van deze NLdoet-activiteit. Meer op www.deteylinger.nl. | Foto: pr.

DVV speelklaar

Foto: pr.

Sassenheim n Veel vrijwilligers in de DVV op zaterdag 10 maart. Bij het speelklaar maken van de speeltuin kreeg de vereniging ook hulp van meerdere statushouders, aangemeld door VluchtelingenWerk. Alle speeltoestellen zijn weer uit de winterstalling gehaald, de zandbak heeft nieuw zand en de binnenruimtes zijn schoongemaakt. De groenvoorziening is op orde, inclusief nieuwe bloembakken. De kinderen kunnen de komende maanden weer heerlijk spelen. De zaterdag voor Pasen, op 31 maart, start om 11.00 uur het jaarlijkse paaseieren zoeken.

Hollandse hits

Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Ook de (kandidaat)raadsleden van Trilokaal hebben zich tijdens NLdoet ingezet. Tijdens de Hollandse middag in woon- en servicecentrum Sassembourg traden de politici op met diverse liedjes, waaronder 'Venus' van Shocking Blue en 'Kom van dat dak af' van Peter Koelewijn. Als primeur heeft Trilokaal ook haar nieuwe verkiezingslied ten gehore gebracht. De middag, georganiseerd door Welzijn Teylingen, werd afgesloten met een Hollandse bingo en natuurlijk een advocaatje met slagroom. | Foto: pr.

Open dag scouting Scojesa

Sassenheim n Scoutinggroep Scojesa houdt op zaterdag 17 maart tussen 13.00 en 16.00 uur een open dag. Kinderen van 5 tot 15 jaar kunnen binnenlopen om mee te doen met allerlei activiteiten voor hun eigen leeftijdsgroep, om zo kennis te maken met het scoutingspel.

Het speelterrein rond het clubhuis aan de Sportdreef is vernieuwd en daar is Scojesa heel erg blij mee. Naast klauteren in het nieuwe speelbos, worden broodjes gebakken in de kampvuurkuil en zijn er buitenspelletjes en een knutseltafel. De oudere kinderen kunnen onder andere aan de slag met het 'pionieren', waarbij met palen en touw een schommel of ander bouwwerk wordt gemaakt. Alle activiteiten worden begeleid door de vrijwilligers van Scojesa.

Ouders zijn ook van welkom. Zij kunnen met een kop koffie of thee in de hand kijken hoe hun kroost zich vermaakt, een rondleiding door het clubhuis krijgen van een vrijwilliger of informatie over scouting en de vereniging inwinnen. Voor kinderen die enthousiast zijn geworden is er exclusief op deze open dag een voucher voor een gratis lidmaatschap van drie maanden te verkrijgen. De open dag wordt gehouden bij het clubhuis van Scojesa (Sportdreef 6, naast sporthal De Korf). Voor meer informatie kijk op www.scojesa.nl.

Theater Het Trefpunt zoekt nieuwe vrijwilligers

Warmond n Vanaf het ontstaan van Theater Het Trefpunt is er hard gewerkt door een vaste kern van vrijwilligers om elk jaar een mooi theaterseizoen te kunnen verzorgen. Sinds februari 2002 hebben zijn er al 325 theatervoorstellingen aan de Herenweg 80 te zien geweest.

"Om dit alles te regelen komt het bestuur met een aantal andere vrijwilligers maandelijks bij elkaar. Met elkaar nemen we besluiten over programmering, marketing, financiën en andere zaken die van belang zijn voor het reilen en zeilen van Theater Het Trefpunt. Al deze activiteiten worden met veel plezier door wel 30 vrijwilligers uitgevoerd," vertelt Anne Scheltes, voorzitter van het bestuur. Theater Het Trefpunt is sinds 2011 verzelfstandigd en krijgt geen subsidie meer van de gemeente. Scheltes: "De inzet van vrijwilligers is daarmee van groot belang voor het voortbestaan. Ondanks het grote aantal mensen dat nu actief is, is er wel sprake van een tekort aan krachten, waardoor sommige mensen te veel hooi op hun vork nemen, want 'The show must go on'. Als u ons zou willen helpen als vrijwilliger zouden we daar heel blij mee zijn. Elke hulp is welkom. Er wordt altijd gezocht naar een taak die past bij iemands belangstelling en kunde en het aantal uren dat iemand zich beschikbaar stelt". Meer informatie via www.theaterhettrefpunt.nl of bel met Anne Scheltes via 06-43236163.

Vreemde gasten in pension Lust en Leven

'Waar verstoppen we het lijk' is de nieuwste uitvoering van Cultuur Verheft. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Toneelvereniging Cultuur Verheft speelt in april zes keer de voorstelling 'Waar verstoppen we het lijk'. Een vrolijk en spannend spel, geschreven door Peter van den Bijlaardt.

Stel je voor, je (Mirjam) erft een mooi groot huis. Met behulp van je beste vriend (Sjors) maak je er een pension van met de naam Lust en Leven. Hiermee komt een droom van je uit. Dan komen de gasten. De een nog meer bijzonder dan de ander (Ferdinand, Betty, Frouke). De schrik slaat toe als een van de gasten het leven laat. Slechte reclame voor dit pension. Het lijk moet worden verstopt. De andere gasten mogen hier niets van weten. Er komen nog meer vreemde gasten logeren (Victor, Tamara). Het gevolg hiervan is dat er allerlei ingewikkelde, onverwachte situaties ontstaan. Als je zelfs moet vrezen voor je leven, moet je je afvragen of je het pension niet beter kunt verkopen.

De voorstellingen zijn op woensdag 4, vrijdag 6, zondag 8 (matinee), maandag 9, donderdag 12 en zaterdag 14 april. De uitvoeringen zijn in Cheers (Herenstraat 106) De zaal is een half uur voor aanvang open (19.30 uur of 13.30 uur). Plaatsen zijn uitsluitend telefonisch te reserveren op maandag 19 en dinsdag 20 maart tussen 19.30 en 21.00 uur. Voor plaatsen op 4, 6, en 8 april (zondag-matinee) bel met Edith Wolvers (0252-230722). Voor plaatsen op 9, 12, 14 april, een telefoontje naar Petra van der Berg (0252-347364).

Nieuwe tentoonstelling over Cultuur Verheft

Voorhout n Jan Klaasen en Katrijn openen op vrijdagavond 16 maart om 19.00 uur op ludieke wijze een tentoonstelling over Cultuur Verheft De tentoonstelling is in samenwerking met de Historische Kring Voorhout (HKV) in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat 13. De Voorhoutse toneelvereniging bestond vorig jaar 70 jaar.

Voor de oprichting in 1947 werd er echter onder andere namen ook al toneel gespeeld. Door de jaren heen hebben er vele Voorhouters op de planken gestaan. Foto's, oude uitnodigingen, toneelboekjes, leuke anekdotes en allerlei andere zaken zijn te bezichtigen in de speciaal ingerichte ruimte in het Kenniscentrum van de HKV. Naast het toneelspelen heeft Cultuur Verheft door de jaren heen ook veel bijdragen geleverd aan diverse dorpse activiteiten. Denk hierbij aan de intochten van Sinterklaas, de opening van de bibliotheek, 1000 jaar Voorhout, de feesten in de Ruïne van Teylingen, de theaterdiners en veel meer. Ook dit wordt niet vergeten bij de tentoonstelling.

De tentoonstelling is bezichtigen tijdens de openingstijden: elke tweede woensdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur, en iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur. Speciaal voor de Cultuur Verheft-tentoonstelling is het Kenniscentrum van de HKV op zaterdag 17 maart extra geopend.

Vogelverhalen in NOCK

Warmond n Cas Juffermans, schipper op De Heere Schouten, vertelt op zondag 18 maart over ganzen en andere vogels op de Kagerplassen in het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn (NOCK).

Als er een iemand boeiend kan vertellen over ganzen en andere vogels op de Kaag, is het Cas Juffermans. De schipper maakt ze dagelijks van dichtbij mee. "Wie de tijd neemt om deel uit te maken van de omgeving, ziet meer, hoort meer en voelt zich verbonden met die nabije mini-kosmos van dieren, planten, geuren, kleuren en geluiden. De gedragingen van dieren zijn deels vergelijkbaar met het gedrag van mensen. Omdat we het wonder van die natuurlijke samenhang, dichtbij in onze leefomgeving, moeten koesteren kom ik graag naar het NOCK om mijn verhaal te vertellen," aldus een enthousiaste Cas Juffermans. De lezing begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. Daarna is nog de gelegenheid om met Juffermans door het weiland te wandelen. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

JW Roy in 't Onderdak

Sassenheim n Singer-songwriter JW Roy treedt op zaterdag 7 april op in 't Onderdak (J.P Gouverneurlaan 40a), samen met zijn band The Royal Family en vertelt verhalen zoals alleen hij dat kan: gepassioneerd en innemend, maar ook overtuigend en humoristisch.

Na zijn succesvolle tour 'Dry Goods and Groceries' is JW Roy terug in de theaters met een splinternieuw album, 'A room full of strangers', een Americana muziekvoorstelling over vreemde situaties en paradijsvogels. JW Roy zingt over zijn eigen leven, over dat van anderen die dichtbij hem staan en over situaties die hem opvallen. Hij bezingt het mooie, het buitengewone. De muzikant zet de 'outlaw' in het zonnetje. Een ode aan de vreemde vogels in zijn leven, van de maatschappij en van zijn genre: de Americana, country en rootsmuziek.

De muzikale theatershow begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, bij Primera Sassenheim en op de dag van de voorstelling bij de zaal, vanaf 45 minuten voor aanvang.

Vierkamp klaverjassen

Regio n De KBO-afdelingen van Voorhout, Sassenheim, De Zilk en Noordwijkerhout organiseren jaarlijks de Vierkamp Klaverjassen. Op vrijdag 23 maart is de vierkamp in de Duinpan aan de Sportlaan 34 in De Zilk. De start is om 9.45 uur, en de wedstrijden duren tot ongeveer 16.00 uur. Deelname kost 15 euro, dat is inclusief lunch, koffie en twee consumpties. Aanmelden vooraf is verplicht en kan bij Bert van den Nouwland via 0252-864572. Nieuwe aanmeldingen zijn ook van harte welkom.

cultuur/historie

Voorhout n De collecte voor Jantje Beton door Vakantie Evenementen Teylingen (VET) en Jeugdclubsvoorhout/knutselclub (JCV) heeft in Voorhout 2.604,15 euro opgebracht. De helft gaat naar de landelijke Jantje Beton, de andere helft gaat naar de jeugdclubs.

Beestenbende

Foto: pr.

Voorhout n Het project 'Een beestenbende op de Achtbaan' is vorige week feestelijk van start gegaan. Op de locatie Cluster was er een hilarisch dierencircus, gespeeld door de juffen en meesters.

De locaties van de basisschool staan geheel in het teken van dieren en de natuur. Zo gaat groep drie van locatie Distelweg naar de manege, en groep drie van locatie Beukenrode naar het Jan Verweij centrum. Op woensdagavond 21 maart presenteren de kinderen van alle locaties hun creaties aan ouders, familie en vrienden.

n Lijsttrekkers in debat

Foto: pr.

Sassenheim n Het werd een levendig debat, op woensdagmiddag 7 maart op het Rijnlands Lyceum Sassenheim. 's Middags gingen de lijsttrekkers van lokale politieke partijen in Teylingen en de leerlingen uit de bovenbouw van de middelbare school met elkaar in debat. De organisatie was in handen van de sectie Maatschappijleer en zeven lokale partijen.

Op maandag 19 en dinsdag 20 maart worden op het Rijnlands Lyceum de scholierenverkiezingen gehouden, in echte stemhokjes die de gemeente ter beschikking heeft gesteld.

KLM en Crescendo

Sassenheim n Het Groot Harmonieorkest van Crescendo Sassenheim gaf op zaterdag 10 maart een dubbelconcert met het KLM Orkest. In Theater Het Trefpunt in Warmond klonk een gevarieerd en swingend programma.

Het Groot Harmonieorkest, onder leiding van Dirk van der Niet, opende de avond met een statige mars. Hierna vervolgde het oudste orkest van Crescendo met de 'Gloria Estafette'. Dit muziekstuk is een medley van verschillende nummers van Gloria Estefan, gearrangeerd door P. Kleine Schaars. Na de pauze liet het KLM Orkest, onder leiding van Bert Willemsen, van zich horen. Dit orkest speelde onder andere de 'Ramses Shaffy Medley' en de 'Forrest Gump Suite' van A. Silvestri. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Monward Consort

Warmond n Langdurig werd zaterdagavond in een uitverkochte Protestantse Kerk in Warmond geapplaudisseerd voor de beroemde Italiaanse sopraan Irene Favro na haar spetterende optreden met het Monward Consort. Stichting Kamermuziek Warmond had weer voor een afwisselend programma gezorgd waarin begonnen werd met het Forellenkwintet van Franz Schubert dat op meesterlijke wijze werd vertolkt door de Italiaanse pianist Paolo Fiamingo en het Monward Consort. Na de pauze zong Irene Favro onder andere enkele aria's van Monteverdi, Handel en Vivaldi.

n Jongeren denken mee over kunst in fietstunnel

Foto: pr.

Voorhout n Voorhoutse jongeren hebben vorige week woensdag in het Bestuurscentrum in Voorhout ideeën aangeleverd voor de beschildering van de nieuwe fietstunnel onder de Nagelbrug, richting de KTS.

De muurschildering is een initiatief van de Rotary Club Voorhout. Zij willen inwoners betrekken bij de keuze door hen te vragen naar ideeën voor het kunstwerk. De gemeente heeft daarnaast het jongerenwerk van Welzijnskwartier gevraagd jongeren te enthousiasmeren ook mee te doen. De vijftien jongeren zochten op hun mobiele telefoons informatie op over de onderwerpen Voorhout en de Nagelbrug. De gevonden thema's werden opgeschreven, waarna de jongeren gevraagd is wat zij zelf interessant en boeiend vinden. Zo ontstonden combinaties als Jacoba van Beieren met een koptelefoon en een afbeelding van Edwin van der Sar. Kunstenares Judith van der Meer gaat met de ideeën aan de slag om er een definitief ontwerp van te maken.

Op pad met CDA en D66

Foto: pr.

Teylingen n Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur gaan veel kandidaatsraadsleden nog op pad. Op vrijdag 9 maart bracht het CDA een bezoek aan de Stichting Exploitatie en beheer Wasbeek (STIWA). Deze stichting zorgt voor het beheer en de exploitatie van zwembad Wasbeek en andere sportaccommodaties in Teylingen. De CDA'ers werden geïnformeerd door algemeen manager Hans van der Linden over de toekomst van het zwembad en de sporthallen.

Foto: pr.

Op zaterdag 10 maart was Joseph Evers te gast in het 48ste Politiek Café van D66. Evers, emeritus hoogleraar, D66-lid en auteur van 'Openbaar vervoer voor Duin- en Bollenstreek: feiten en opties', besprak de huidige status van het openbaar vervoer. Zijn boodschap was dat om de dorpen vitaal te houden, openbaar vervoer een belangrijke rol speelt: zonder goed woon-werkverkeer sterven de half landelijke dorpen zoals die in de Bollenstreek uit.

Kennismaken met de Chocokrokodil

Voorhout n Alle kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisscholen uit Voorhout zagen vorige week de voorstelling Chocokrokodil. De vrolijke voorstelling is opgebouwd rondom de liedjes van liedjesschrijver en muziekdocent Jeroen Schipper. Hij wordt daarbij begeleid door instrumentalist Henrik. De voorstelling is onderdeel van Kijk/Kunst en maakt het mogelijk dat alle kinderen in contact komen met professionele kunst.

week in beeld

Sportprijzen naar HV Foreholte, June van Westing en Jan Randsdorp

De winnaars van de Sportprijzen Teylingen, v.l.n.r: HV Foreholte (Sportprijs), June van Westing (Talentenprijs) en Jan Randsdorp (Sportbegeleidersprijs). | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Teylingen n Drie keer klinkt er gejuich in de grote zaal. Zo'n honderd aanwezigen zien dat de Teylingen Sportprijzen gaan naar hockeyster June van Westing, trainer Jan Randsdorp en de handbalselectie van Foreholte.

"Super," straalt June van Westing na de vraag hoe ze het vindt dat ze de Talentprijs heeft gewonnen. "Ik had het niet verwacht, vond het leuk om al genomineerd te zijn en dacht: het wordt vast een leuke avond." Een uur na binnenkomst staat de 14-jarige hockeyster toch echt met de bloemen en cheque van 350 euro in haar handen, die ze kreeg overhandigd door Teylinger Sportheld Niels Langeveld.

"Ik had vanavond geen training, dus kon ik erbij zijn," vertelt de havo-scholiere uit Voorhout. Ze had in 2017 een topjaar, met als hoogtepunt het winnen van het Nederlands kampioenschap met HDM. Ze is aanvoerster bij de Haagse hockeyclub, waar ze op haar achtste ging spelen na de eerste jaren bij MHC Voorhout. Vorig jaar werd ze ook door de bondscoach opgeroepen voor het Nederlands Team. "Dat is ook echt gaaf," zegt ze. Op maandag traint ze twee keer op een dag. Daarvoor heeft ze een vrijstelling gekregen, het Rijnlands Lyceum in Sassenheim is akkoord. Over de toekomst is June zeker. "Hockeyen in het Nederlands team, dat is echt een droom."

Sportbegeleidersprijs

Jan Randsdorp staat niet veel later ook op het podium. Uit handen van clubgenoot en schaatsster Lisa van der Geest ontvangt hij de Sportbegeleidersprijs. Als trainer is hij al zestien jaar verbonden aan de Warmondse IJsclub. "Ik ben blij dat het er zo goed gaat," zegt hij bescheiden. Randsdorp zet zich al jaren in voor de jeugd en mede dankzij zijn begeleiding presteren veel Warmondse schaatsers op landelijk niveau. Dat hij de prijs overhandigd krijgt van een van zij succesvolste pupillen, laat hem niet onberoerd. "Dat doet me echt wat."

Sportprijs

Bij de uitreiking van de Sportprijs is het opnieuw spannend. Welk damesteam wint, of verslaat zeezeiler Pieter Heerema toch Ter Leede vrouwen 1, Warmunda vrouwen 1 en HV Foreholte dames 1 en 2? Het antwoord volgt niet veel later, als gejuich opstijgt en een paarse sjaal op het podium wordt gegooid. De handbalsters van Foreholte winnen de Sportprijs Teylingen. Ze keerden vorig jaar met het kampioenschap na 28 jaar weer terug op het hoogste niveau van Nederland. Uit handen van wethouder Bas Brekelmans en de derde Teylinger Sportheld, sprintster Andrea Bouma, ontvangt aanvoerster Naomi Hoogervorst de bloemen, de trofee en de cheque.

"We hebben de dames van het tweede al een berichtje gestuurd," vertellen de handbalsters net na afloop. Die staan op datzelfde moment in het veld voor een bekerwedstrijd. Ze zijn maar wat trots op hun prijs. "We zitten natuurlijk al midden in het volgende seizoen, dus het euforische gevoel van net na het kampioenschap is veel minder. Maar we gaan het zeker wel even vieren!"

Opmerkelijk verlies voor TOP

Sassenheim n Op papier de wedstrijd tegen nummer negen DVO geen spannende te worden. DVO strijdt echter voor zijn laatste kansen om de play-down plek te verlaten. Het werd een wedstrijd met alles erop en eraan. Spanning, 61 goals, een volle sporthal, veel beleving met uiteindelijk DVO als de terechte winnaar.

DVO begon vanaf het begin scherp aan de wedstrijd en TOP moest in de achtervolging. Bij 4-5 was er voor het eerst een voorsprong door Nick Pikaar, die deze wedstrijd met tien goals topscoorder aan de kant van de Sassenheimers was. Met rust stond er een minimale voorsprong van 16-17 op het scorebord.

Na rust was de eerste goal weer voor TOP, maar twee aanvallen later was de stand weer gelijk. Met nog 13 minuten op de klok en met 22-22 op het scorebord kon de wedstrijd alle kanten op. Dat leek even in het voordeel van TOP uit te pakken toen een goal van DVO werd afgekeurd en Celeste Split - goed voor zeven doelpunten- gelijk in de eerstvolgende aanval scoorde. Bij DVO was echter het geloof, dat er wel degelijk punten te halen waren en vanaf dat moment werd iedere goal van TOP gelijk met een tegengoal beantwoord. De eindfase was een bloedstollende en op het moment dat TOP door de schotklok ging, profiteerde DVO en kwam voor het eerst weer op voorsprong met 29-28 en ging gelijk door naar de 31-28. TOP sputterde nog heel even tegen met twee goals, maar de tijd was te kort voor de gelijkmaker. Een knappe winst voor DVO dat hiermee liet zien nog volop in de race voor handhaving te zijn. Voor TOP was dit een wedstrijd met veel leermomenten voor de komende weken, te beginnen op zaterdag tegen het al gedegradeerde Avanti.

Foreholte sterkste in doelpuntrijk duel

Voorhout n De doelpuntrijke eerste helft bij Foreholte tegen ROAC kreeg in de tweede helft een matig vervolg. Na 45 minuten tegenhouden, kon de thuisploeg de punten toch in Voorhout houden.

Voor Foreholte was een winstpartij op ROAC enorm van belang. Het ontsnappen aan degradatie staat hoog op de Voorhoutse verlanglijst en daarvoor moet er wedstrijd na wedstrijd gebuffeld worden. Die inzet was zeker de eerste helft aanwezig. Na zes minuten was het als eerste Jelle Geerlings die zijn schot 'gekraakt' in de handen van keeper Dammes van der Poel zag eindigen. Die zelfde Geerlings zette zijn hoofd tegen de eerste corner van Sten Admiraal en de bal verdween tegen de touwen (1-0). Nadat Admiraal tweemaal gevaarlijk op doel had geschoten en Wouter Nolles de bal net over had geschoten, was het Christian Guijt die de bal bij Sten Admiraal wist te krijgen. Admiraal raakte de bal volkomen verkeerd, maar de bal hobbelde toch over de doellijn (2-0). ROAC bracht binnen vijf minuten de stand weer gelijk. Eerst was het Freek Heemskerk die een vrije trap succesvol met het hoofd wist te verlengen (2-1) en even later werd een scrimmage voor het Voorhoutse doel beslist door Dick Heemskerk (2-2). Niet onbelangrijk was het dat het eerste balcontact voor de invallende Toni Arroyo voor de Voorhouters opnieuw de voorsprong betekende. Het was wederom Sten Admiraal die de bal voor het doel trok, waarna Arroyo het vonnis voltrok (3-2).

De gehele tweede helft stonden de Voorhouters met de rug tegen de muur. ROAC had de duimschroeven aangedraaid en de gelijkmaker leek een kwestie van tijd. Foreholte kwam gedurende 45 minuten niet meer toe aan een fatsoenlijke aanval. De inzet was enorm en daar waar ROAC gevaarlijk werd via Van Trigt was doelman Guijt, zoals elke week, op zijn post. Uiteindelijk haalde Wouter Nolles de spanning uit de wedstrijd door in de 93e minuut de bal achter keeper Van der Poel te kegelen (4-2).

Succesweek Foreholte

Kim Schuurbiers in de aanval tegen V.Z.V.. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De handbalsters van Foreholte hebben de laatste wedstrijd van de reguliere competitie gewonnen. V.Z.V. uit 't Veld werd in sporthal De Tulp verslagen met 24-20. Het was sowieso een succesvolle week: op dinsdagavond 6 maart won de ploeg ook de Sportprijs Teylingen.

Dat Foreholte beschikt over een talentvolle jeugd beschikt, blijkt wel weer tijdens de wedstrijd tegen V.Z.V. De twee vaste keepsters zijn door ziekte en blessure afwezig, maar junioren Romy Verweij (17) en Marit Huibers (16) vangen dat gemis moeiteloos op. Huibers is sinds kort geselecteerd voor Jong Oranje. De jongelingen keepten allebei een fantastische halve wedstrijd. V.Z.V. scoorde beide helften slechts tien keer.

In de hele eerste helft ging de score gelijk op. De dames gaven elkaar weinig ruimte om hun acties te ondernemen. Halverwege de eerste helft was het 7-6. Foreholte leed hierna echter geregeld balverlies, waardoor V.Z.V. met snelle breakouts tegen kon scoren. De Voorhoutsen toonden echter een goede veerkracht en lieten de tegenstander niet langszij komen. Bij rust stond het 11-10.

De tweede helft kende een wat grilliger verloop, waardoor enkele uitsluitingen volgden. Beide teams wilden winnen en deden er alles aan om het voor elkaar te krijgen. Toch was het de thuisploeg dat het heft in handen nam en een kleine voorsprong wist te nemen. V.Z.V. moest gaan forceren, maar Foreholte hield stand. Via 17-12 en 20-16 werd het uiteindelijk 24-20. Topscoorder werd Marisha van der Geest met zeven doelpunten. De andere scores kwamen van: Dana vd Vlugt-Vincenten (5), Melanie Zwaan (3), Ramona Vink en Lot van Kampen en Britt van Leijden (allen 2), Kim Schuurbiers en Malu Oud-Zandbergen en Saskia Kolster (allen 1).

Foreholte sluit de competitie als achtste af en gaat samen met de nummers 7,9 en 10 de nacompetitie spelen. De Voorhoutse ploeg start die wedstrijden voor lijfsbehoud met drie bonuspunten voorsprong. Op zaterdag 17 maart is de eerste nacompetitie wedstrijd in Nibbixwoud tegen S.E.W.

Niels Langeveld opnieuw in TCR Germany

Niels Langeveld racet dit seizoen opnieuw bij racing one van teambaas Martin Kohlhaas (r). | Foto: pr.

Sassenheim n Niels Langeveld heeft voor zijn tweede seizoen in TCR Germany slechts één doel: samen met zijn team racing one kampioen worden.

Maxim de Winter. | Foto: pr. Foto: pr.

Tien jaar geleden maakte Niels Langeveld zijn entree in de autosport in de Suzuki Swift Cup, een opstapklasse voor jong racetalent. In 2010 werd de snelle Sassenheimer kampioen in de Swift Cup. De volgende stap was de Dutch Renault Clio Cup, waarin Langeveld al in zijn tweede seizoen de titel veroverde. In 2015 volgde de titel in de Benelux Clio Cup en in 2016 bewees Langeveld hoezeer hij als coureur gegroeid is door in de prestigieuze SEAT Leon Eurocup als rookie tussen zeer ervaren SEAT-coureurs direct de titel te pakken.

In zijn eerste seizoen in TCR Germany kende Langeveld in het extreem grote veld van 44 TCR-bolides aanvankelijk wat tegenslag. Toen de coureur, samen met zijn team racing one en zijn coach/engineer Herman de Jager, eenmaal een goede set-up had gevonden voor de Audi RS3 LMS, leverde dat met de eerste TCR-zege voor Audi meteen een fantastisch resultaat op. Ook op zijn thuiscircuit Zandvoort bleek Langeveld - dit jaar ook een van de drie Teylingen Sporthelden- in zijn Racing One Audi een niet te kloppen combinatie.

Op jacht naar zijn vijfde titel in tien jaar autosport

In 2018 doet de FIA zijn intrede in de TCR en dat is voor Langeveld een enorme opsteker. "De Balance of Performance, waarmee de auto's op elkaar worden afgesteld, wordt veel serieuzer. Daardoor komen de prestaties van de TCR-auto's dichter bij elkaar te liggen. Dat is voor de Audi, denk ik, een voordeel. We verwachten in een gelijke strijd zeker om de titel te kunnen meestrijden."

Langeveld moest voor seizoen 2018 een keuze maken tussen deelname aan de ADAC TCR Germany of de TCR Europe Trophy. "TCR Europe is een nieuw kampioenschap en ik wil eerst even zien hoe die klasse zich ontwikkelt. Bovendien heb ik nog werk te doen in de TCR Germany, want in elk kampioenschap waarin ik heb gereden, heb ik tot nu toe de titel gepakt", zegt de coureur met een glimlach.

Topklassering

Teambaas Martin Kohlhaas is verheugd over het voortzetten van de samenwerking. ''Niels heeft het echt fantastisch gedaan afgelopen seizoen. Een nieuwe auto, een nieuw team, een nieuw kampioenschap betekent niet altijd garantie voor succes. Afgelopen jaar zijn we naar elkaar toe gegroeid en hebben we fantastische dingen met elkaar mogen ervaren. Dit is een perfecte basis om op door te bouwen en voor een topklassering te gaan komend seizoen.''

Ook Langeveld is blij dat hij ook komend seizoen uitkomt voor racing one en weer kan rekenen op zijn coach/engineer Herman de Jager. "Daarnaast ben ik ontzettend trots dat ik mede dankzij mijn loyale sponsors, en ook enkele nieuwe, nog steeds op hoog niveau kan racen. Nieuw is dat ik dit seizoen ook werkzaamheden voor mijn team racing one ga uitvoeren. Ik zal dit seizoen in het GT4 European Series kampioenschap optreden als teammanager van de twee Audi GT4's van racing one. Een geweldige nieuwe uitdaging in mijn racecarrière!"

Eind maart komt Niels Langeveld voor het eerst in actie in de Audi RS3 LMS tijdens drie testdagen op de Motorsport Arena Oschersleben. Daar zal de viervoudig kampioen zich samen met zijn team optimaal gaan voorbereiden op de seizoensstart op hetzelfde Duitse circuit met races op 14 en 15 april. Langeveld racet van 17 tot en met 19 augustus in Zandvoort.

Ter Leede verliest, kampioenschap uit beeld

Sassenheim n In de kraker tegen koploper - en streekgenoot- vv Noordwijk had Ter Leede bij winst nog mogen dromen over het kampioenschap. Het liep in Noordwijk anders.

Al na zeven minuten stond de thuisclub op 1-0. Spits Tjeerd Westdijk benutte het buitenkansje, dat hem werd geschonken door Ter Leede. Een miscommunicatie leidde al vroeg tot een achterstand voor de Sassenheimers. Ter Leede was slordig in balbezit en moest het vaak in de duels afleggen. Vlak voor rust kregen de bezoekers de eerste kans, maar Ian van Otterlo stuitte op Noordwijk-keeper Rondeltap. De tweede helft was net vijf minuten oud toen Ter Leede opnieuw een tegendoelpunt te verwerken kreeg. Emiel Wendt tikte de kans binnen (2-0). Door de winst blijft Noordwijk koploper. Ter Leede kan nog promotie naar de Derde Divisie afdwingen via de nacompetitie. De Sassenheimers hebben zich daar al voor geplaatst.

Teylingen speelde opnieuw gelijk, dit keer tegen KDO. George Hulsbosch zette zijn ploeg al na 73 seconde op voorsprong. In de twintigste minuut verdubbelde Jaap Zwetsloot de Sassenheimse voorsprong (0-2). De thuisclub deed in de 27ste minuut al wat terug. Lang leek Teylingen met de winst naar huis te gaan, maar een penalty in de 77ste minuut zorgde toch voor de gelijkmaker en eindstand (2-2). Teylingen is nog niet veilig in Tweede Klasse C en kan in de komende week zaken doen tegen de lager geklasseerde ploegen.

De derby tegen ASC Oegstgeest ging voor Warmunda verloren. De Warmonders kwamen voor rust op een 2-0 achterstand en zagen na rust de 3-0 in het net verdwijnen, én Jasper Kortekaas met zijn tweede gele kaart van het veld gaan. Er was ook nog goed nieuws in Warmond: Ayhan Gargili (37) is volgend seizoen de nieuwe trainer. Dat gaat hij combineren met een baan in de jeugdopleiding van eredivisieclub Vitesse.

Afzwemmen in zwemvaardigheid

Voorhout n Zwemvereniging De Columbiaan organiseerde op 17 februari voor de eerste keer diplomazwemmen volgens de nieuwe exameneisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid, die sinds 1 januari 2018 gelden. Naast de 23 ABC-diploma's zijn er 7 zwemvaardigheidsdiploma's uitgereikt. Evie Bakker, Elisa Fockens, Jamie Floor en Sven van den Berg behaalden hun eerste zwemvaardigheidsdiploma, Eline Oskam en Michelle van Gent behaalden het tweede zwemvaardigheidsdiploma en Maxim de Winter behaalde zijn vierde diploma. De Columbiaan is momenteel bezig met het vijfde diploma, zodat kinderen ongeveer tot hun achttiende jaar door blijven zwemmen.

Ajax clinic bij Ter Leede

Veel enthousiaste meiden op het veld voor de clinic van Ajax. | Foto: pr./Hans Schalk Foto: pr./Hans Schalk

Sassenheim n Meer dan vijftig meiden stonden er helemaal klaar voor. Het is ook niet elke dag dat je een clinic krijgt van speelsters uit de selectie van Ajax.

De eerste Ajax Vrouwen Clinic bij Ter Leede werd op woensdag 14 maart gehouden op sportpark de Roodemolen. Voor Chantal de Ridder was het een thuiswedstrijd; de centrale verdedigster van de Amsterdammers speelde in de jeugd bij de Sassenheimse club. Inmiddels heeft ze al meer dan honderd wedstrijden voor Ajax achter haar naam staan. Samen met haar teamgenoten, aanvallend middenvelder Inessa Kaagman, aanvoerster Loïs Oudemast en verdedigster Vita van der Linden trainden ze met de enthousiaste Ter Leede-meiden op het aannemen en passen, schieten en afronden en de passeerbewegingen. Na afloop van de clinic was er een nog persconferentie in de kantine, waar de Ajax-voetbalsters heel wat lastige vragen kregen. Want waar zouden ze willen voetballen naast Ajax?

Tot slot is een training natuurlijk niet compleet zonder een fotosessie. Naast de groepsfoto's konden de speelsters ook nog individueel met hun idolen op de foto. Het leverde veel stralende gezichten op.

De Columbiaan behaalt licentie Zwem-ABC

Voorhout n In Nederland bestaan veel verschillende zwemlesaanbieders en iedereen mag een eigen manier van lesgeven en eigen diploma's hanteren. De Columbiaan is al vele jaren aangesloten bij de Nationale Raad Zwemveiligheid, dé officiële uitgever van het bekende ABC-diploma. Deze organisatie zorgt voor een landelijk hoog niveau met een goede kwaliteitsborging. Vanaf dit jaar zijn de kwaliteitseisen aangescherpt en mogen alleen zwemlesaanbieders met een licentie het zwem-ABC uitgeven. De Columbiaan is sinds januari de trotse eigenaar van deze licentie. De belangrijkste visies zij een veilige en plezierige zwemomgeving. Met het invoeren van de licentie zijn ook de eisen voor het ABC-diploma veranderd.

Vorige maand is voor het eerst afgezwommen volgens deze nieuwe eisen. Hierin staat het overleven en survivallen in het water meer centraal, wat bijdraagt aan het plezier in de zwemles.

14 t/m 21 maart

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Vivace, voorganger pastor P. Owel

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma, 19.00 uur zangdienst voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. B. van Laar

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Presentatie vormelingen, Eucharistieviering m.m.v. het Middenkoor

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9):zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering met voorstellen vormelingen, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. R. Lanooy (Den Haag)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur jeugd-bar, zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur: onderwijsdienst

Bijbellezen met kinderen

Voorhout n Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft op woensdag 21 maart een presentatie over 'Bijbellezen met kinderen' in De Verdieping (Dr. Aletta Jacobslaan 1). Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de vraag hoe je én het kind én het bijbelverhaal centraal stelt. De presentatie is gericht op bijbellezen met kinderen thuis.

Samen met kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de verhalen te vertellen hebben? Hoe verbinden ze dat met hun eigen leven? En hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen? In deze presentatie krijgen ouders handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en staan ze stil bij hun eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan. Ook komt ter sprake wat belangrijk is bij de persoonlijke keuze van een kinderbijbel. Dat kan voor iedereen anders zijn.

De presentatie is in de handen van Angélique van der Leeden, regiocoördinator van het Nederlands Bijbelgenootschap. De bijeenkomst duurt 90 minuten en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Meer informatie en aanmelden bij Marlies Noort via marliesmostert@hotmail.com of bel 06-37 733609.

Statiegeld op flesjes en blikjes

Teylingen n Ook de gemeente Teylingen sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Beiden zien graag dat er statiegeld komt op plastic flesjes en blikjes. Enerzijds om het zwerfvuil terug te dringen en anderzijds om deze grondstoffen optimaal te kunnen hergebruiken. Wanneer plastic flesjes en blikjes apart ingezameld worden, kunnen ze veel beter hergebruikt worden. Daarbij is statiegeld een extra stimulans om in te leveren. Al ruim 200 Nederlandse en Belgische gemeenten en organisaties sloten zich aan het initiatief. De alliantie lobbyt bij de Tweede Kamer om het verplicht stellen van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Meer op www.deteylinger.nl.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 18 maart binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 10 is: W. Floor uit Voorhout. De oplossing was: Vorstgevoelig.