De Teylinger

25 april 2019

De Teylinger 25 april 2019


Zaal puilt uit bij informatieavond over doorstroming N208 en N443

Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n De organisatoren hoopten op een grote opkomst. Hun wens werd vervuld, de zaal van Graaf Jan in Sassembourg kon de toestroom niet aan. Er was zoveel belangstelling voor het prille plan om het deel van de provinciale weg aan te passen met de aansluitingen op de Hoofdstraat en de Parklaan, dat er geen stoel meer beschikbaar was en een staanplaats, desnoods buiten de zaal, slechts overbleef. En enig verbaal geweld bleef op dinsdag 16 april ook niet uit.

Door Nico Kuyt

Al jaren rijpen er plannen om met name de rotondes en enkele wegdelen van het laatste deel naar de A44 van de N208 en N443 aan te passen. Door al de bouwactiviteiten in het westelijk achterland wordt het autoverkeer steeds drukker. De boel slibt dicht. En ook de toekomstige hoogwaardige busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol moet punctueel kunnen rijden. Een verbreding is hier en daar dan ook nodig. De provincie en gemeente hebben nu een eerste grove opzet opgesteld om de boel te verbeteren. Het gaat om een meer turbo maken van de rotondes met extra stroken, zoals bijvoorbeeld deze op de Nagelbrug in Voorhout, en hier en daar wat uitbuiken. Maar ga je boel verbreden dan komt een fietser en voetganger al helemaal niet meer naar de overkant. En met name op de rotonde met de Hoofdstraat steken bijvoorbeeld veel schoolkinderen over. De veiligheid wordt nu al getart. Er wordt daarom nagedacht over één of meer tunnels onder de weg door voor de fietser en voetganger. Zo´n tunnel heeft wel een impact. Er is een metertje of tachtig nodig om de helling niet te steil te laten zijn en moet ook voldoen aan de vastgestelde breedtes.

Er is een planning opgesteld. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor werkateliers om tot en met de zomer over het prille plan na te denken, want de participatie over zo´n ingrijpende ingreep wordt breed ingezet. Dat moet uiteindelijk leiden tot een voorkeur, weliswaar onder de voorwaarden dat die ook ingepast kan worden en financieel haalbaar is. Er volgt weer een bijeenkomst. Tenslotte neemt de gemeenteraad een besluit.

Autotunnel

De bezoekers op de informatieavond namen alvast een voorschotje op het werkatelier. Er klonk vanuit de direct omwonenden meteen al wat kritiek op de plannen voor de uitbreiding en de tunnels. Maar aan de andere kant waren er ook geluiden te vernemen van hen die een ongelijkvloerse en veilige oversteek voor voetgangers en fietsers omarmden. Enkelen meenden dat de rijksweg A44 eigenlijk het grote probleem is, al die aanpassingen zijn weggegooid geld. Met de korte oprijstroken op de A44 is het in de spits daar een klem en zorgt voor filevorming op de provinciale weg. Zorgen werden geuit over de andere kruispunten op de route, zoals bij het Soldaatje. Is zo´n fiets- en voetgangerstunnel wel sociaal veilig, zo klonk een vraag. Is het niet beter om een tunnel te maken voor de auto? Dat zorgt tevens voor het verhogen van de leefbaarheid en het terugdringen van het geluid en fijnstof, want het is niet meer van deze tijd om zo´n weg door een woonwijk te laten lopen. Die autotunnel zou kunnen lopen tussen de twee rotondes. De organisatoren van de inspraakavond zagen inmiddels het kostenplaatje door al die wensen aanzienlijk de pan uitstijgen. Zo´n autotunnel als in het centrum van Leiden kost wel heel veel geld. Het dempte de creativiteit aan de aanwezigen niet. Oude plannen als een randweg om Sassenheim en een ombuigen van het verkeer van Lisse, aangewezen als de grote boosdoener van de stremming van het verkeer, werden aangestipt.

Werkgroepen

Wat positieve geluiden werden er ook gehoord, met name door hen die de huidige weg als fietser en wandelaar met enige verhoogde hartklopping moeten oversteken, want dat er iets voor het langzaam verkeer moet worden gedaan, werd toch wel breed gedragen. Maar in welke mate een aanpassing? Iedereen kon op reactieformulieren zijn zegje doen. De werkateliers gaan zich er de komende maanden over buigen.

Raad spreekt over visie Groot Seminarie

Warmond n De gemeenteraad gaat op donderdag 25 april verder spreken over de visie voor het Groot Seminarie Warmond. De bedoeling is dat de raad deze dan gaat vaststellen.

Er is volgens B&W nog geen sprake van een concreet plan. Vanwege het belang van het gebied is er eerst besloten een integrale visie op te stellen. Wanneer de raad deze heeft vastgesteld vormt de visie de basis voor een verdere uitwerking van de plannen en het op te stellen bestemmingsplan. Het idee is om er circa 180 woningen te realiseren voor diverse doelgroepen. Bij de voorbespreking in de raadscommissie Ruimte van afgelopen 15 april bleken nog enkele punten van aandacht te leven bij de leden en een aantal insprekers. Het ging daarbij met name over de zichtlijnen, bouwhoogte, hondenuitlaatplek, de bomen, de afwikkeling van het verkeer en de veiligheid, het parkeren en het beschermen van de huidige waarden. Na beantwoording door wethouder Bas Brekelmans bleven de PvdA en GroenLinks problemen hebben. Met het vaststellen werd er in hun ogen een weg ingeslagen waarna weinig meer te veranderen zou zijn, kortom de visie is meer een fuik waarin de raad zwemt. En er leefde bij hen onder andere grote bedenkingen rond het parkeren in het groen en het kappen van bomen. De visie staat daarom als bespreekpunt in de raad. (NK)

Foto: pr.

Jubileum voor Warmondse brouwers

Het is
ook een
sociaal
gebeuren

Koningsdag
vol met
activiteiten

'Ik mag best trots zijn op onze missie'

uitgeweid n Familie over de grens

'Handhaving Watertuin vertraagt niet'

De Raad van State moet voor eind november uitspraak doen. | Foto: archief Foto: pr.

Warmond n B&W verwacht einde 2019, begin 2020 met de handhaving te starten van hen die onrechtmatig permanent wonen in recreatiepark Watertuin in het Lage Land. Dat vier beroepschriften bij de Raad van State zijn ingediend vertraagt de handhaving niet, zo antwoordt B&W op vragen het CDA.

Door Nico Kuyt

De handhaving start wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Een aantal bewoners heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het vaststellen daarvan. Het gaat daarbij om in totaal veertien belanghebbenden. Dertien hebben betrekking op de permanente bewoning. De Raad van State moet binnen twaalf maanden na binnenkomst van de beroepschriften uitspraak doen, dus vóór 29 november. Eén bewoner heeft zich inmiddels bij de gemeente uitgeschreven. Er zouden dus volgens B&W nog vijftien recreatiewoningen onrechtmatig permanent worden bewoond. Bewoners die vóór 31 oktober 2003 woonden in de recreatiewoning en dat sindsdien onafgebroken hebben gedaan, kunnen een persoonsgebonden beschikking krijgen waardoor zijzelf daar verder kunnen blijven wonen.

Hergebruik van gekapte bomen

Teylingen n Wat gebeurt er met de gekapte bomen in Teylingen? Een aantal krijgt een nieuw leven. Zij worden verwerkt tot bruikbare dingen.

De afgelopen jaren heeft Teylingen in een aantal projecten samengewerkt met ´Bollenstreekhout´, een non-profit platform dat zich richt op hergebruik van bomen. Van het gekapte hout worden voorwerpen gemaakt. En dit kan van alles zijn. Van insectenhotels, bijenkasten, vogelhuisjes en kippenhokken naar designer stoelen, banken, tafels en andere meubelstukken, maar ook plantenbakken, kruidenrekken en bloemenstalletjes. Bij het opzagen van de stammen komt nog een beetje resthout vrij dat niet verder verwerkt kan worden. Daar worden zakken haardhout van gemaakt.

In Teylingen heeft het hergebruik plaatsgevonden voor de gekapte bomen op de Antoniuslaan, Essenlaan, Platanenlaan in Sassenheim en Kievitspark in Voorhout. "Op deze manier wordt er duurzaam omgegaan met het vrijgekomen hout. Bij het vervangen van solitaire bomen is deze samenwerking niet interessant, dit is te kleinschalig, het hierbij vrijgekomen hout vervalt dan aan de aannemer en wordt verwerkt tot pulp of pallets", zo verklaart een woordvoerder van de gemeente. (NK)

Uw foto's van Koningsdag in de volgende krant!

Redactie n Na de succesvolle oproep voor foto's van het 72ste Bloemencorso Bollenstreek, staat het volgende feest alweer voor de deur. Op zaterdag 27 april vieren we in Voorhout, Sassenheim en Warmond de verjaardag van de koning met spelletjes, optredens en bakwedstrijden. Ook hier zijn natuurlijk veel leuke, verrassende foto's te maken.

De redactie wil volgende week, net als na het Bloemencorso, weer een pagina vullen met de mooiste bijdrages van lezers.

Ook uw Koningsdagfoto's in de krant? Stuur uw foto's dan voor maandag 29 april 14.00 uur naar redactie@deteylinger.nl. Vergeet niet uw naam te vermelden en wat erop de foto te zien is!

Lammetjes Simba en Yara genieten van de aandacht

Lammetjes Simba en Yara wennen in hun nieuwe onderkomen. | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

SASSENHEIM n In een zonovergoten Park Rusthoff lopen sinds zaterdag 20 april twee lammetjes rond op de kinderboerderij. Simba en Yara voelen zich al flink thuis in hun nieuwe onderkomen.

Door Lotte Zoet

Simba en Yara werden geschonken door Femke Verdoes, eerstejaars student diergeneeskunde. Verdoes was aanwezig bij de bevalling van Simba en besloot Simba en Yara te adopteren, omdat ze niet wilde dat de dieren gebruikt worden voor industriële doeleinden.

Via Myriam Prins, Femkes moeder en ex-vrijwilligster van de kinderboerderij, werd contact gelegd met Park Rusthoff. Daar werd enthousiast gereageerd op Femkes aanbod de lammetjes aan hen te schenken. Door de werkzaamheden rond het ophogen van de dierenweide was er vorig jaar geen ram geweest en dus zouden er ook geen lammetjes zijn.

Plagende ezels

De lammetjes, van het meest voorkomende ras Texelaars, worden verzorgd door onder andere Andy Molenkamp. Hij is erg blij met de komst van de twee nieuwe bewoners. Molenkamp: ''Simba en Yara zijn afgelopen zaterdag bij ons gekomen. Ze doen het erg goed hier. De ezels Cisco en Gijs moeten nog wel erg wennen aan de nieuwe bewoners. Ze plagen elkaar vaak, maar ik denk dat ze over een paar weken wel aan elkaar gewend zijn."

Lentesfeer

Simba en Yara krijgen voorlopig nog speciale extra aandacht. "De lammen krijgen nu nog lammerenbrokken, maar als ze straks nog meer zijn gegroeid kunnen ze meedoen met de andere dieren. Het is erg leuk om lammetjes te hebben hier, al is het wel jammer dat ze zo snel groter worden."

Veel mensen komen even een kijkje nemen bij de lammetjes. Molenkamp: ''Ik merk dat veel ouders kun kinderen meenemen om even te kijken en ook te knuffelen of ze te aaien. Vooral met het goede weer kom je zo echt in de lentesfeer.''

De kinderboerderij is elke dag van de week open voor publiek, op dezelfde tijden als Park Rusthoff. Het park sluit de hekken bij zonsondergang.

ISD Bollenstreek stuurt uitkeringsgerechtigden per ongeluk gegevens van andere klanten

Regio n De ISD Bollenstreek heeft op donderdag 18 april aan maximaal 300 klanten met een uitkering per e-mail een brief gestuurd met daarin NAW-gegevens van andere klanten. De ISD Bollenstreek betreurt het zeer dat dit heeft plaatsgevonden en heeft alle betrokkenen meteen een excuusbrief gestuurd.

Het ging om een algemene brief over de aansluiting van de ISD Bollenstreek op MijnOverheid.nl. Deze brief is aan maximaal 300 klanten per e-mail verstuurd. Door een menselijke fout stonden in de brief, die per e-mail is verstuurd, ook NAW gegevens van andere personen met een uitkering. De ISD heeft dat direct geconstateerd en heeft de mailing ingetrokken. Het is niet bekend bij hoeveel personen deze mail ten onrechte wel is aangekomen. Het kan zijn dat klanten een brief hebben gehad met NAW gegevens (naam, adres en mailadres) van andere personen met een uitkering. Of dat klanten geen brief hebben gehad, maar dat andere klanten wel ten onrechte hun NAW gegevens (naam, adres en e-mail) hebben gekregen. De ISD heeft aan alle klanten die het betreft per e-mail een excuusbrief gestuurd met het verzoek de brief te vernietigen. In deze brief staat een mailadres waarnaar klanten kunnen reageren. De ISD heeft de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan meteen op de hoogte gesteld en neemt maatregelen om dit in het vervolg te voorkomen.

Gemeente positief over fusie corporaties

TEYLINGEN n B&W heeft een officiële, positieve zienswijze gestuurd naar de woningcorporaties Stek en Vooruitgang over de voorgenomen fusie tussen beide. Dat blijkt uit een raadsbrief van B&W naar de gemeenteraad.

Per 1 juli 2019 moet de fusie tussen Stek en Vooruitgang zich juridisch voltrekken. Vooruitgang is met bijna 2.200 wooneenheden beduidend kleiner dan Stek met circa 6.700. Vooruitgang heeft veel bezit in Sassenheim en beperkt in Voorhout. Stek heeft woningen in Hillegom, Lisse, Voorhout en Warmond. B&W staat positief tegenover de fusie, want zo wordt de continuïteit van de volkshuisvesting op langere termijn tegen zo laag mogelijk kosten gewaarborgd, zo valt te lezen in de brieven, die B&W aan Stek en Vooruitgang stuurde. Vooruitgang is namelijk in haar huidige omvang onvoldoende toekomstbestendig. De corporatie staat onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (AW), die een versneld uitvoeren van de fusie onderschrijft. Zo ontstaat er een financieel gezonde organisatie waar de besparingen door de fusie kunnen worden ingezet voor de volkshuisvesting. Stek en Vooruitgang blijven werken zoals ze nu doen. Openingstijden, klantcontacten, adressen en telefoonnummers blijven hetzelfde. De fusie tussen Stek en Vooruitgang is de eerste stap in een groter fusieproces met de Noordwijkse Woonstichting (NWS). (NK)

Langs de velden

De menners sturen hun paarden langs de mooiste bollenvelden in de streek. | Foto: pr./Gerard van Steijn Foto: pr./Gerard van Steijn

Regio n Op de fiets, wandelend of (desnoods) met de auto; dit is dé tijd om de bloemenvelden te bewonderen. Paard en Rijtuig Duin- en Bollenstreek, tot voor kort actief onder de naam de Vereniging van het Aangespannen Paard, voegt daar met de Paasrit een extra 'vervoersmiddel' aan toe.

De elf rijtuigen maakten op maandag 22 april een 26 kilometer lange tocht door de bloeiende Bollenstreek. De start was bij bollenbedrijf Hermans aan de Oude Herenweg, waarna paarden en menners hun rondrit voortzetten richting Hubertus in de Lissese Poelpolder en een stop op het bedrijventerrein Meer en Duin in Lisse.

De vereniging bestaat momenteel uit zo'n tachtig leden, die een paar keer per jaar bij elkaar komen voor ritten door de streek. Op 11 mei is de volgende gezamenlijke activiteit, dan worden de bewoners van de Willem van de Berg stichting op een ritje getrakteerd.

Lintjesregen

Teylingen n De jaarlijkse nationale lintjesregen is op vrijdag 26 april. Ook een aantal inwoners van onze gemeente ontvangen een koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten. Burgemeester Carla Breuer reikt de lintjes 's morgens uit in het Bestuurscentrum in Voorhout. Lees vrijdagmiddag welke inwoners koninklijk zijn onderscheiden op www.deteylinger.nl.

Drukke Pasen voor Keukenhof

Regio n Keukenhof heeft in vier dagen ruim 200.000 bezoekers verwelkomd. In het paasweekend kwam 80 procent van de bezoekers uit het buitenland. "De combinatie van de schitterende bloei in het park, de bloeiende bollenvelden in de streek en het zonnige weer heeft er voor gezorgd dat Keukenhof extreem drukke paasdagen heeft gehad", stelt Bart Siemerink, directeur Keukenhof.

Kringloopwinkel Op Dreef gesloten

Sassenheim n Kringloopwinkel Op Dreef (Kagerdreef 90) is op Koningsdag, zaterdag 27 april, de hele dag gesloten. De reguliere openingstijden zijn woensdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De opbrengst van de verkoop gaat uitsluitend naar goede doelen.

Gezinshuis Alas: een liefdevolle omgeving voor kwetsbare doelgroep

Janneke en Jaap van Beelen met hun kinderen Anne-Roos (11) en Thijmen (8). | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Jaap en Janneke van Beelen zijn de opvoeders van hun twee eigen kinderen, één pleegkind en twee gezinshuiskinderen. Hun grote droom is om een veilige plek te creëren, waar naast plek voor hun eigen gezin, ook vier moeders kunnen wonen. Nu de voorbereidingen voor de bouw voor hun huis in een vergevorderd stadium zijn, lijkt die droom werkelijkheid te worden.

Door Lotte Zoet

Janneke werkt al geruime tijd in de jeugdzorg en is Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerd. Jaap werkt bij een woningcorporatie, maar zegt zijn baan op zodra het huis er staat.

In de zonnige tuin zit ik samen met Janneke, die mij graag meer wil vertellen.

Waarom zijn jullie hiermee begonnen?

Janneke: ''Ruim vijf jaar geleden zijn wij begonnen met pleegzorg. We hadden er ruimte voor in ons hart, dus wij dachten: waarom niet? We kregen voor deeltijd de zorg voor een pleegkindje. We merkten dat deze vorm van opvang goed bij ons past. De opvang werd uitgebreid met Daan*. Met Daan ging het goed. We besloten om nog een gezinshuiskindje te verwelkomen, Pim kwam in de familie.

Ons huis werd echter wel te klein, we hebben zelf twee kinderen van elf en acht. Met twee kinderen erbij en een pleegkindje in het weekend kwamen we tot de conclusie dat het beter is als we groter gaan wonen. Het concept gezinshuis kwam toen al snel bij ons naar boven als optie.''

Wat is een gezinshuis?

''Vroeger gingen kinderen naar een kindertehuis als ze niet langer thuis konden blijven wonen. Met geluk mochten ze overgeplaatst worden naar een pleeggezin. Tegenwoordig gaan alle kinderen bij voorkeur naar een pleeggezin. Een pleeggezin is veel beter. Het verschil tussen een pleeggezin en een gezinshuis is dat één van de ouders in het gezinshuis een professional is en dus veel kennis heeft van de problematiek van de kinderen. De vraag naar gezinshuizen wordt dan ook steeds groter.''

Hoe lang gaat dit project duren?

''Een nieuw gezinshuis bouwen is best lastig en we zijn er al erg lang mee bezig. Het liefst wilden we ook nog in Voorhout blijven, vanwege de kinderen. De gemeente helpt ons erg goed met ons proces. We hebben uiteindelijk een stuk grond gevonden waar we op mogen bouwen. Aan de Componistenlaan komt ons gezinshuis met vier appartementen voor moeders. We hopen dat dit over anderhalf tot twee jaar af is.

''In het huis is ook plek voor vier moeders. Deze vrouwen komen bij ons via hulporganisaties. De moeders kunnen zwanger zijn en dan bij ons komen of samen met hun baby bij ons terecht. Elke moeder is welkom in het huis, ongeacht leeftijd of situatie. De moeders mogen eerst tot rust komen en vervolgens krijgen ze hulp en begeleiding totdat ze zelfstandig verder kunnen. In dit nieuwe huis is ook een gezamenlijke ruimte. Hier kunnen wij samen met de moeders eten, spelletjes spelen of bijvoorbeeld Kerst vieren, tegen die tijd.''

Hoe vinden jullie eigen kinderen de opvang van al de andere kinderen?

''Onze eigen kinderen vinden het heel vanzelfsprekend dat wij dit doen. Ze zijn niet anders gewend. Ook helpen ze graag mee met de zorg. Wij worden regelmatig gebeld of er een kindje bij ons kan komen. Anne-Roos (11) en Thijmen (8) vinden dat elk kind recht heeft op een veilig thuis.'' Anne-Roos: ''Ik vind het heel erg leuk dat mijn ouders dit doen. Ik heb er veel plezier in en ik vind het ook leuk om mee te helpen met de zorg voor de kindjes.''

Is er contact met de biologische ouders?

''Het is heel belangrijk dat de kinderen goed contact hebben met hun biologische ouders, als dit mogelijk is. Hier doen wij heel erg ons best voor. De ouders moeten ook een onderdeel uitmaken van het leven van de kinderen. Er worden brieven geschreven en ook spreken we af met de ouder om samen te spelen in bijvoorbeeld een speeltuin.''

'We zijn blij dat we kinderen en moeders een goede toekomst kunnen bieden'

Wat is jullie grote droom?

''Onze droom is om zo veel mogelijk moeders en kinderen op te vangen, iedereen heeft recht op een veilig thuis. Wij willen iets bijdragen, zodat ze de beste versie van zichzelf worden en uiteindelijk zelfstandig kunnen zijn. Gelukkig hebben wij heel veel lieve mensen om ons heen die ons helpen. Die steun geeft heel veel vertrouwen.

Voor het gezinshuis is veel geld nodig. Door sponsoring komen we erg ver en dit doet ons heel goed. Mensen halen geld op vanuit de kerk en lokale basisscholen houden acties. De Ladies Circle heeft ook twee mooie acties gehouden. Een paar weken geleden kon je bij de Albert Heijn statiegeldbonnen inleveren voor onze stichting. Al deze acties zijn hartverwarmend. Voor ons is dit een extra reden om door te gaan. De aanvraag is heel groot. Wij worden al regelmatig opgebeld over acute opvang. Uit cijfers blijkt dat op dit moment drieduizend gezinshuizen nodig zijn in Nederland. Wij zijn heel blij dat wij daar één van mogen zijn en dat we kinderen en moeders een goede toekomst kunnen bieden.''

*De namen van de gezinshuiskinderen zijn om privacyredenen gefingeerd.

Nieuwe bieren bij jubilerende Julianabrouwerij

Armand Stelma, Hans van Rijn, Arnout Zandvliet en Sjoerd Ritzen zijn inmiddels aangekomen bij het 64ste biertje. | Foto: pr. Foto: pr.

n Vanaf vrijdag weizen en blondbier in de schappen

Warmond n "Ze wilden ons bij de groothandel afschepen met zo'n brouwpakket voor beginners," haalt Arnoud Zandvliet een herinnering op aan de beginperiode van de Warmondse Julianabrouwerij. Deze maand bestaat de brouwerij alweer vijf jaar. En inmiddels hebben de vier brouwers – en vrienden – onomstotelijk bewezen dat het maar goed is dat ze zich destijds niet hebben laten afschepen. Hun bier heeft de weg naar de horeca gevonden en vond in de Warmondse Albert Heijn zo gretig aftrek dat komende vrijdag een tweede oplage wordt geleverd.

Door Mandy van Leeuwen

Het startte allemaal toen Hans van Rijn bij iemand anders een brouwsel zag pruttelen in de woonkamer. Van Rijn was zo gefascineerd dat hij ook wilde gaan brouwen. "Dat heb ik nooit kunnen vergeten." Zijn drie vrienden Arnoud Zandvliet, Sjoerd Ritzen en Armand Stelma bleken net zo veel enthousiasme te hebben om het bierbrouwen op te pakken. De heren gingen op onderzoek uit op internet. "En we hebben een cursusmap opgeduikeld," herinnert Ritzen zich. "We wilden het niet zomaar doen. Het stapje van het proberen hebben we overgeslagen," vertelt Van Rijn. Om deze reden schafte het viertal direct serieuze brouwmaterialen aan, ondanks aandringen vanuit de groothandel op het gebruik van een starterskit.

Eerste bier

De bescheiden brouwerij vestigde zich in de schuur bij gezamenlijke vrienden in de tuin. Op een blaadje op één van de kastjes in de schuur prijkt de brouwdatum van ieder bier dat de Julianabrouwerij ooit heeft gemaakt, van april 2014 tot nu. In juni 2014 vond voor het eerst het magische moment plaats dat de heren een eigen biertje konden openen. "Dat is het beste biertje dat je ooit in je leven hebt kunnen meemaken," vertelt Van Rijn. Als je ambachtelijk brouwt, heb je nagisting op de fles," legt Zandvliet uit. "Dat was het eerste biertje, heel spannend: is dat gelukt? Zit er koolzuur op die fles, doet hij 'tss' als je hem openmaakt?".

Waargemaakte ambities

Nu bier nummer 64 op de lijst staat, is wel duidelijk dat de ambities bij de start geen loze kreten waren. Zo heeft de Julianabrouwerij inmiddels een overeenkomst gesloten met het Warmondse grand café De Oude School. De vraag naar het bier is zodanig dat het grootste deel van het maandelijks gebrouwen bier rechtstreeks naar het grand café gaat. In december heeft daarnaast voor het eerst bier van de Julianabrouwerij bij de supermarkt in Warmond in de schappen gelegen. Binnen anderhalve maand was de 500 liter IPA (een extra hoppig, bitter bier) uitverkocht.

'Het eerste biertje was heel spannend: is het gelukt? Doet hij 'tss' als je hem openmaakt?'

Buurtbrouwerij

Door het toenemen van de vraag naar het bier, ontgroeit de Julianabrouwerij de huidige locatie. Toch is een verhuizing niet aanstaande. "We wonen hier allemaal vlakbij. Het is ook een beetje een sociaal gebeuren. Dat is ook wel de reden dat we aan dit plekje verknocht zijn." Aan het eind van een brouwdag gaat de frituurpan of de barbecue aan en schuiven familieleden en buren aan. "Het record staat op 40 broodjes frikandel." Dankzij de laagdrempeligheid is het (tijdrovende) brouwen ook beter te combineren met het gezinsleven. "We hebben allemaal opgroeiende kinderen." Daarnaast betekent een nieuwe investering ook een nieuw financieel risico.

Warmonds hop

De terughoudendheid op het gebied van een verhuizing betekent allerminst dat de brouwers stilzitten en niet willen groeien. "Iets wat loopt, moet je niet afremmen," deelt Stelma zijn motto. Voor de eerste levering aan de Albert Heijn maakten de brouwers dan ook gebruik van de mogelijkheid om brouwcapaciteit te huren bij een brouwer in Uitgeest. De brouwers brouwen hun eigen recept, maar gebruiken daarbij de ketels en materialen van de verhurende brouwerij. Een voorwaarde voor de Warmonders is daarbij onder meer dat ze hun eigen hop mogen gebruiken. Dit wordt namelijk speciaal op Warmondse bodem gekweekt door Marco van Noort en geeft het bier zijn eigen smaak.

Nieuwe oplage

Ook voor de nieuwe batch zijn de brouwende vrienden naar Uitgeest uitgeweken. Vanaf vrijdag ligt maar liefst 500 liter weizen en 1000 liter blondbier in de schappen van de Warmondse Albert Heijn. Het streven is om in juni weer met de IPA te komen. Het bier zal te vinden zijn in een speciaal ontwikkeld schap in de vorm van het logo van de brouwerij, de door Nicoline Heemskerk ontworpen Kaagmeermin. Net als in december zullen ook nu de houten cadeauverpakkingen verkrijgbaar zijn.

Wie benieuwd is naar het bier van de Julianabrouwerij kan daarnaast terecht bij grand café De Oude School of estaminet Schommelen in Leiden, waar het bier op tap verkrijgbaar is. | Foto: pr.

Herdenking op 4 mei in Matthiaskerk

Warmond n In St. Matthiaskerk en bij het monument aan de Herenweg is op zaterdag 4 mei dodenherdenking. Iedereen is uitgenodigd voor zowel de herdenking in de kerk als bij het monument. De bijeenkomst heeft geen kerkelijk karakter.

In de Matthiaskerk begint de herdenking om 19.00 uur. Leonardo Valiante speelt piano en het kleinkoor Mozaïek treedt op. Lezingen worden gegeven door Bernard Welten, oud-hoofdcommissaris van politie Amsterdam en door wethouder Arno van Kempen. Net als in vorige jaren dragen twee kinderen van groep 7 van basisschool De Buitenplaats zelfgeschreven gedichten voor.

Na de herdenking in de kerk lopen alle aanwezigen naar het monument aan de Herenweg. Daar speelt Harmonie St. Matthias vanaf 19.45 uur koraalmuziek. Na de twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus houdt wethouder Van Kempen een korte overdenking en leest een leerling van De Buitenplaats een zelfgeschreven gedicht voor.

Aansluitend aan de kranslegging kunnen alle aanwezigen hun eer betuigen aan de oorlogsslachtoffers. Er is een mand met bloemen waaruit iedereen een bloem kan pakken om bij het monument te leggen. Het staat daarnaast iedereen uiteraard ook vrij om zelf bloemen mee te nemen.

Overdracht

Op donderdagmiddag 25 april is de overdracht van de adoptie van het Warmondse oorlogsmonument. Afgelopen jaar adopteerden de leerlingen die nu in groep acht van basisschool De Buitenplaats zitten het monument. Zij hebben het afgelopen jaar de omgeving van het monument netjes gehouden en de planten verzorgd. Dit jaar draagt groep acht de zorg over aan de leerlingen van groep zeven.

Webinar – Help een scherm!

Regio n Het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve op donderdag 9 mei van 20.30 tot 21.30 uur een gratis webinar over hoe om te gaan met kinderen en schermen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 1 en 18 jaar.

Tv, schermen, games en telefoons bieden zoveel mogelijkheden en verleidingen. Het valt lang niet mee om kinderen zo goed, veilig en verantwoord mogelijk mee om te leren gaan … omdat ouders zelf het goede voorbeeld niet geven. Maar ook omdat het soms zo fijn en makkelijk is als een kind rustig achter een scherm zit. Maar hoe slecht is het nou eigenlijk, al die tijd achter schermen? Wat kun je doen om niet al te veel gedoe te hebben over dit lastige onderwerp? Hoe maak je afspraken rondom schermen, gamen en social media? In dit webinar, een lezing die thuis te volgen is achter de computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve aan hoe ouders hun mediaopvoeding goed kunt voorbereiden. Aanmelden via www.cjgcursus.nl.

Van Dik Hout bij Kaagweek

Warmond n De Vereniging tot viering van Warmonds Feesten (VWF) bestaat dit jaar 50 jaar en viert dit jubileum tijdens de Kaagweek van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni. Met name op de vrijdag- en zaterdagavond is een aantal topartiesten uitgenodigd, waaronder Van Dik Hout, de Allstars Coverband en een aantal tribute bands van ABBA, U2, Queen en Doe Maar.

Voor de vrijdag- en zaterdagavond geldt een entreeprijs van 12,50 euro. Leden van VWF kunnen per avond twee kaarten kopen in de voorverkoop voor 5 euro per stuk. Deze voorverkoop is op Koningsdag in de VWF- kraam en op zaterdag 11 mei op de markt op de Gemeentehaven, tussen 9.00 en 12.00 uur.

Na 11 mei start de gewone verkoop van de kaarten bij AH Warmond en Boek Kado Enzo. De toegangskaarten zullen dan ook voor leden 12,50 euro zijn. Daarnaast is het voordelig om lid te worden van de VWF. Nieuwe leden betalen dan 7,50 euro contributie per jaar en ontvangen direct de korting voor de VWF kaarten. Kijk voor meer informatie op www.vwfwarmond.nl.

Muziektheater O'Dreams

Sassenheim n O'Dreams keert terug naar de plekken waar hun gezamenlijke avontuur allemaal begon, om breuken te helen en nieuwe crashes te voorkomen. Schieten de scheuren steeds verder in hun onderlinge verhoudingen? Of komen ze zelf én samen sterker terug dan ooit? Op vrijdag 10 mei maken drie muziekvrienden in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) een bewogen reis door Ierland. Een ware trilogie met parels van Ierse songs als hun enige kompas. Dwars over de breuklijnen van zowel hun vriendschap als het land dat hen zo lief is.

De zaal is deze avond ingericht met zowel zitplaatsen als statafels. Bezoekers hebben bij deze voorstelling dus geen gegarandeerde zitplaats. Tevens is tijdens de voorstelling de bar in de foyer geopend.

Het optreden begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, bij Primera Sassenheim en op de dag van voorstelling vanaf 45 minuten voor aanvang.

A Special Guitar Night

Sassenheim n De studenten van gitaarleraar Steve van der Wagt geven op zaterdag 11 mei om 20.15 uur een optreden in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Steve zijn passie voor muziek weet hij met veel enthousiasme over te brengen op zijn studenten. Deze avond neemt de leraar het publiek mee in de wereld van de gitaar. Zij kunnen genieten van diverse stijlen, uitgevoerd door een selectie van studenten van alle leeftijden. De zaal is ingericht met zowel zitplaatsen als statafels. De toegang bedraagt 7,50 euro. Meer informatie op www.hetonderdak.nl.

Masterclass in zakelijk succes

Teylingen n Business Women Teylingen organiseert op dinsdag 14 mei een masterclass 'A New Morning: 10 slapeloze nachten om zakelijk en persoonlijk succesvol te bewegen in deze tijd van radicale innovaties'.

Spreker Yolanda Eigenstein begon op haar 24ste een bedrijf, was Zakenvrouw van het Jaar 1997 en is nu voorzitter van TEDxEducation. Ook is ze lid van de Raad van Toezicht, De Baak VNO-NCW. Eigenstein vertelt bezoekers alles over het bouwen van het bedrijf van de toekomst.

De masterclass is van 19.00 tot 22.00 uur bij Coazy (Koudenhoorn 3, Warmond), deelname kost 25 euro. Aanmelden via businesswomenteylingen@gmail.com.

'Ik mag er toch best trots op zijn'

Foto: pr.

veteranen n De komende weken, voorafgaand aan Bevrijdingsdag, mag De Teylinger exclusief drie verhalen publiceren uit het nieuwe Veteranenboek Teylingen. Désirée de Bruijn – Neijenhuis (53) was als Matroos 1e klasse zes maanden lang in De Sinaï. ' Andere veteranen vinden, dat wij maar een pretuitzending hebben gehad. Ik kan me daar druk om maken, want ik vind dat niet rechtvaardig.'

Tekst: Joep Derksen

De Bruijn aan het werk als verbindelaar. Foto: pr.
Désirée de Bruijn: 'We misten de drop en hagelslag'. Foto: Joep Derksen

Als enig kind moest Désirée de Bruijn alles zelf uitzoeken. Ze kwam daarbij vaak op voor anderen. "Ik kan absoluut niet tegen onrechtvaardigheid of kinderen die gepest worden. Ik was individualistisch en maakte altijd mijn eigen keuzes.'' Het was geen verrassing voor haar ouders toen De Bruijn aankondigde, dat ze bij de marine wilde, maar haar vader waarschuwde wel voor een omgeving waarin vrouwen niet altijd gewaardeerd werden. "Ik kom uit een familie, waarvan vrijwel alle mannen bij de mariniers, luchtmacht of landmacht hadden gezeten. Ook mijn vader zat bij de marine. Ik zou de eerste vrouw in mijn familie zijn. Nu nog vind ik het jammer, dat mijn opa nooit heeft meegemaakt, dat ik in dienst ging. Al weet ik eerlijk gezegd niet, of hij het leuk had gevonden.''

Toen De Bruijn op haar vijftiende voor de mavo slaagde, wilde ze al bij de marine, maar ze werd vanwege haar leeftijd nog niet aangenomen. Ze volgde twee jaar een mode- en kledingopleiding, om de tijd door te komen. Haar vader was in eerste instantie bezorgd: 'Wat moet je daar in die mannenwereld?'', maar toen De Bruijn eenmaal ging, was hij supertrots. De Bruijn solliciteerde bij de marine maar kreeg in eerste instantie te horen dat er een aanmeldingstop was. Vervolgens controleerde haar vader of dit klopte, maar dat bleek niet zo te zijn. Na het plegen van wat telefoontjes mocht ze toch op de keuring in Amsterdam verschijnen. Het was voor De Bruijn de eerste kennismaking met een wereld, waarin conservatieve krachten het 'oude jongens krentenbrood leven' graag wilden behouden.

Mannenwereld

De eerste maanden van de opleiding bleken bijzonder zwaar te zijn. "In mijn geval helemaal, omdat wij op een gegeven moment een marinier toebedeeld kregen, die een hekel had aan vrouwen in dienst. Hij kon het helemaal niet dulden, dat ik de beste was in schietoefeningen. Hij heeft me uitgekafferd, met opmerkingen als: 'Wat doen meiden hier?!' en 'Zie je wel dat je niets kunt'. Gelukkig was er ook een baksmeester, die meer op mijn hand was.'' Maar toch, iedere keer wanneer De Bruijn de betreffende marinier tijdens haar diensttijd tegen kwam, kreeg ze een sneer.

Als vrouw heeft ze alle uitdagingen overwonnen, die ook aan haar mannelijke collega's voorgelegd werden.",Ik ben geen Marva geweest. Ik heb dat altijd als een apart, minder zwaar onderdeel binnen de marine gezien. Ik werd gewoon onderdeel van de marine en was één van de jongens. Het was een verademing tussen al die mannen. Met mannen kun je rechtuit communiceren. En omdat ik mijn mondje wel kon roeren, paste ik precies in dat wereldje.''

Varen

Omdat de sterkte van haar ogen niet goed genoeg was, mocht De Bruijn niet varen, dus werd ze ingedeeld voor bijzondere dienst. Als verbindelaar zou ze vier tot acht jaar aan wal moeten zitten. "Dat was een tegenvaller, want ik wilde gaan varen. Maar toen kreeg ik de keuze om naar Curaçao of de Sinaï te gaan. Dat werd de Sinaï, want zo'n woestijn leek mij een uitdaging.'' Na een aantal weken opleidingsoefeningen, zoals marsen, schieten, granaten gooien en het geweer in en uit elkaar zetten, vertrok De Bruijn met veertig anderen vanaf Schiphol naar de Sinaï.

"In die tijd mocht je nog in uniform reizen. Mijn man, die ik heb ontmoet tijdens mijn uitzending, kwam vier maanden later in de Sinaï aan en ging dus ook later weg. Maar op de terugvlucht moest hij in burgeruniform naar huis.'' Aangekomen in Caïro moest De Bruijn nog een busrit van zes uur ondergaan, maar bij aankomst in het kamp voelde ze zich direct welkom. "Het Nederlandse contingent zorgde ervoor, dat je jezelf thuis voelde. Iedere nieuwe lichting die aankomt, wordt namelijk welkom geheten door de aanwezigen. Iedereen staat dan verplicht in een rijtje om handjes te geven.''

De Bruijn sliep samen met een andere vrouw in een hoodge: een grote container met een lange gang, waar aan de zijkanten de kamers lagen. "Mijn opdracht was om de telefooncentrale te bedienen. Als verbindelaar kon ik ingedeeld worden bij de telex of de telefooncentrale en voor dat laatste koos ik. Wij moesten contacten onderhouden onderling en deden dat door verbindingen te leggen met behulp van het indrukken van knopjes. Maar ook als mensen 's avonds naar huis wilden bellen en dit collect call moest gebeuren, regelden we dat.''

Telefoon

"We werkten met elf contingenten samen. De Nederlanders zaten daar met de Militaire Politie (FMPU) en de Verbindingsdienst (FSGU). De MP moest de orde in en buiten het kamp zien te handhaven. Dat was wel nodig, want je zit toch zes maanden lang met elkaar op de lip. Er kunnen relletjes uitbreken.'' Maar eigenlijk is haar uitzending nooit écht spannend geweest. "Als ik werkte, zat ik achter de telefoon en wanneer het werk af was, heb ik alleen maar feest gevierd. We konden doen en laten wat we wilden. Er was een zwembad, tennisbanen, sportschool en je kon er squashen. Of je ging op je vrije dag een dagje naar Tel Aviv of de markt in Beer-Sheva. Dat was geen probleem, zolang je maar vóór zeven uur 's avonds terug was. Dit waren welkome afleidingen, want verder was er niet veel in en rond het kamp, midden in de woestijn.''

Mooie aandenkens aan die tijd heeft De Bruijn nog altijd: ,,In El Arish kon je handdoeken en goud kopen. En op een kruispuntje langs de weg was een klein pottenbakkertje, die allerlei soorten kruiken maakte. En bij de Amerikanen op het kamp kon je RayBan zonnebrillen kopen: dit is allemaal naar huis verstuurd. Ook keken we ontzettend uit naar de post en pakketten vanuit Nederland; we misten de drop en hagelslag. En als je dat dan kreeg; dat waren echt de leuke momenten.''

Soms keek ze vol verbazing naar de onderlinge grappen die militairen uit andere werelddelen met elkaar uithaalden. "De Fiji's waren enorme mannen, net grote kleine kinderen, die de meest grove geintjes pleegden. Soms tot bloedens toe. Dan reed één zo'n Fiji op de fiets door een grote grindbak, maar die vrienden van hem hadden het voorwiel losgedraaid, waardoor die Fiji viel en begon te bloeden. En de rest maar lachen!'' Aan Bacchus werd ook geofferd: "Als je bij de Fiji's werd uitgenodigd kon je grog meedrinken; het was een soort drug, waar ze alcohol en van alles in gooiden. Het was bocht dat je dronk, maar je werd er helemaal dronken van.''

De Bruijn is tijdens haar uitzending nooit in uniform op pad geweest. "Als we het kamp uit gingen, was het echt als burger. Wel reden we in officiële MFO auto's, die zorgden voor ontzag. We mochten op onze vrije dagen nooit gebruik maken van het openbaar vervoer. Tijdens het werk hadden we wel het uniform aan. We hadden desk sergeants die dat graag wilden.'' Een van de meest schokkende ervaringen was, toen MP's moesten uitrukken om een klein meisje uit een put te halen. "Meisjes waren niet zoveel waard en af en toe werden ze in een put gestopt om daar te sterven.''

Pretuitzending

Heeft u bijgedragen aan de vrede tussen Israël en Egypte? "Vanuit het perspectief van de peace keeping force, waar wij onderdeel van waren, wel. We zaten daar om de twee landen uit elkaar te houden. Als je er nu weer naar toe gaat, dan kun je buiten het kamp niet zonder kogelvrij vest rondlopen en kun je alleen onder begeleiding van het Egyptische leger naar buiten. Het zal wel zo zijn, dat ik heb bijgedragen, maar zo voelt het niet. Als je uitgezonden wordt, kom je doorgaans in een oorlogssituatie terecht. Daar hebben wij niet gezeten. Andere veteranen vinden, dat wij maar een pretuitzending hebben gehad. Ik kan me daar druk om maken, want ik vind dat niet rechtvaardig. Er zijn ook mensen gestuurd naar Libanon, die daar helemaal niets hebben meegemaakt.''

Het mooiste, wat De Bruijn heeft overgehouden aan haar uitzending is zonder twijfel haar man Kees. "Hij was op het Zuidkamp geplaatst en ik ontmoette hem pas in augustus. Ieder jaar werd de Force Skill gehouden; een soort competitie tussen de contingenten onderling. Dan moest je een soort stormbaan afleggen; mijnen steken, over touwen lopen en met z'n allen over een grote muur komen. Ik wilde zelf niet meedoen, want ik heb een hekel aan hardlopen. Maar we stonden aan te moedigen. Kees ging bij het hardlopen helemaal stuk. Hij zat daar uit te hijgen op een steentje, met een natte handdoek op zijn hoofd. Ik heb hem onder mijn hoede genomen, net als ik in mijn jeugd deed. Twee dagen lang zijn we bij elkaar geweest, hebben zitten stoepen (met z'n allen praten op de stoep', roofen (op het dak) en roomen (met z'n allen op één kamer).'' Nadat ze allebei terug waren in Nederland bloeide de relatie eigenlijk pas echt op.

Ze blikt nog een keer terug op die periode in haar leven: "Eigenlijk was het toch een pretuitzending. Voel ik me wel veteraan? We zijn bezig geweest met peace keeping. Ik mag er toch best trots op zijn.''

Veteranenboek Teylingen

Het verhaal van Désirée de Bruijn is een van de 32 verhalen van veteranen uit Warmond, Voorhout en Sassenheim, opgetekend door Joep Derksen in het Veteranenboek Teylingen. Volgende leest u ook het verhaal van Hans Visser.

Exemplaren van het Veteranenboek Teylingen (ISBN: 978-90-828414-2-8) zijn vanaf het moment van presentatie, op vrijdag 26 april, ook te koop bij de boekwinkels, zoals Boekhandel Wagner in Sassenheim, Primera in Voorhout en Boek Kado Enzo in Warmond. De prijs van dit boek met meer dan 140 bladzijden, vol verhalen en foto's, is 12,50 euro. Voor meer informatie, kijk op www.zin-snede.nl.

Het 'Veteranenboek Teylingen; van 1940 tot 2020', is mede mogelijk gemaakt dankzij donaties door de gemeente Teylingen en het Rabobank Bollenstreek Coöperatiefonds.

Veteranenboek Teylingen

Oranje Vereniging Voorhout kiest voor 'Laat ze maar rollen'

Kindercircus Atleta treedt op tijdens Koningsdag in Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Oranje Vereniging Voorhout organiseert op zaterdag 27 april veel activiteiten rondom het Raadhuisplein ter gelegenheid van Koningsdag. Het thema van de spelmiddag is 'Laat ze maar rollen'.

De spelmiddag voor de kinderen van de basisschool, die om 13.30 uur start, heeft te maken met rollende activiteiten zoals rollende spelletjes, rollen over een springkussen en kijken naar optredens van jeugdcirus Atleta uit Warmond. Zij vertonen acts met rolschaatsen, eenwieler en rolbalans. Atleta treedt op tussen 13.30 en 16.30 uur.

Het programma begint echter om 9.00 uur met de jeugd vrijmarkt, die tot 12.15 uur duurt. Om 9.40 uur is het mini-concert van het leerlingenorkest van St. Cecilia en om 10.00 uur de aubade.

Naast spelletjes, kunnen kinderen ook tussen 13.30 en 16.30 uur rondritjes maken in het treintje of in de brandweerwagen. Vanaf 14.30 uur is het ook mogelijk om pony te rijden. Om 16.35 uur is de afsluiting met een loterij.

Sportparkpop

Stichting Sportparkpop organiseert jaarlijks het gratis muzikale evenement Sportparkpop op Koningsdag, van 14.00 uur tot 21.00 uur op het handbalveld op Sportpark Elsgeest (Sportlaan). Dit jaar is Bandje Speciaal aanwezig als coverband. Stef Horn, bekend van het tv-programma 'Topper Gezocht!' , gaat ervoor zorgen dat het publiek lekker kan gaan meezingen. Ook Marco Kraats zingt feestelijke hits. DJ Petit is aanwezig voor het draaien van plaatjes en om de artiesten aan te kondigen.

Vrijwilligers

Het feest wordt georganiseerd door vrijwilligers van de handbalvereniging Foreholte, die onder andere fungeren als barmedewerkers, gastheren voor de legitimatie en muntverkopers. De opbrengst gaat, zoals ieder jaar, naar de jeugdopleiding van de handbalvereniging.

Kinderhoek

Naast optredens is er ook een kinderhoek bij Sportparkpop, waar kinderen geschminkt kunnen worden en kunnen smullen van een gratis suikerspin. Ook staat er een springkussen.

Meer informatie staat op www.sportparkpop.nl.

Traditionele kindermarkt en nieuwe spelletjes

Sassenheim n Al jarenlang is het dé traditie in Sassenheim; de kindermarkt tijdens Koningsdag. Ook dit jaar gaat de jeugd uit Sassenheim 's middags hun spulletjes verkopen in de Hoofdstraat en op het plein voor de Dorpskerk.

De kindermarkt is van 13.00 tot 17.00 uur. De kinderen van Sassenheim kunnen middels voorinschrijving reeds een plaats op het oranjeplein 'bestellen'. Door middel van deze aanmelding wordt zorg gedragen voor een eerlijke verdeling van de beschikbare ruimte.

Inschrijven

Inschrijven kost 2,50 euro voor niet-leden, leden van de oranje vereniging zijn gratis. Inschrijven kan via www.oranjevereniging-sassenheim.nl/programma/kindermarkt/. Bij het toewijzen van de plaatsen hebben leden van de Oranjevereniging voorrang. Samen zitten is samen inschrijven.

De plaatsen worden op nummer toegewezen. Op 27 april zullen de lijsten met de plaatsnummers op verschillende plaatsen in de Hoofdstraat worden opgehangen.

Plaatsen mogen niet voor 12.30 uur worden bezet.

Rad van Avontuur

Tijdens de kindermarkt staat ook het Rad van Avontuur weer klaar. De opbrengst gaat naar de verwenmiddag voor senioren op 14 mei.

Spelletjes bij gemeentehuis

Dit jaar organiseert de Oranjevereniging voorafgaand aan de markt, van 10.30 tot 11.30 uur voor de kinderen van de onderbouw allerlei leuke spellen op het grasveld bij het gemeentekantoor. Ook de brandweer is aanwezig. Deelname is gratis.

Voordat de spelletjes van start gaan, is eerst de aubade. Christelijke Harmonievereniging Crescendo zal, onder leiding van dirigent Joop Nijholt, voor de muzikale begeleiding zorgen. Wethouder Rob ten Boden is aanwezig namens het college.

Vlaggen voor 7.00 uur

Ook de Oranjevereniging Sassenheim deelt taarten uit. De vroege vlaggers dienen voor 7.00 uur het rood-wit-blauw buiten te hebben hangen om kans te maken op een taart.

Willem gaat los

Door het verplaatsen van het Havenfestival is er ruimte ontstaan voor het nieuwe Koningsdagfeest 'Willem gaat los'. Iedereen welkom om mee te swingen op de muziek van DJs4U. Het feest is van 14.30 uur tot 19.30 uur en is voor alle leeftijden vrij toegankelijk. Het evenement wordt georganiseerd door de lokale horeca van de Oude Haven.

Meer informatie over Koningsdag in Sassenheim is te vinden op www.oranjevereniging-sassenheim.nl/.

Spelletjes, optredens en appeltaart in Dorpsstraat

De koningsdagactiviteiten zijn in de Dorpsstraat. | Foto: archief/ Peter Schipper Foto: fbps/Peter Schipper

Warmond n De Vereniging tot viering van Warmondse Feesten (VWF) heeft voor Koningsdag een actief programma samengesteld.

Al om 8.00 uur kunnen de (redelijk) vroege vogels hun eerste slag van de dag slaan. De eerste vlaggers winnen een koningsdagtaart. Vervolgens start om 10.00 uur de fietsenparade vanaf de Koningsboom in de Marijkestraat. Het is tegelijkertijd ook de start van de braderie/vrijmarkt in de Dorpsstraat.

Appeltaartwedstrijd

VWF is ook op zoek naar de beste thuisbakkers, die op de verjaardag van de Koning de lekkerste appeltaart bakken. De appeltaart inleveren kan om 10.00 uur. Om 13.00 uur gaat de jury alle inzendingen beoordelen en wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.

Na de aubade bij de Pomp is om 11.15 uur een samenkomst van alle Warmondse gedecoreerden in Het Trefpunt. Buiten gaat het feest ondertussen door met een optreden van Jong Flora (om 11.15 uur).

Om 12.00 uur kunnen kinderen zich laten schminken in de VWF-kraam en zijn ook brandweeractiviteiten op het Kaakspleintje (zijstraat Dorpsstraat, achter de Oude School). Daar begint ook om 14.00 uur het voetballen voor deelnemers tot 16 jaar.

In de Straat ter Leede zijn vanaf 13.30 uur kleuterspelletjes en is het etalagespel voor kinderen vanaf groep 3.

Om 14.00 uur tredenThe Quartels op, om 16.30 uur Gijs and Friends. De prijsuitreiking van verschillende activiteiten is om 16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op https://vwfwarmond.nl/.

Aubades

Foto: pr

Teylingen n Koningsdag begint met de aubades in de drie dorpen.

In Voorhout is de aubade om 9.30 uur bij het Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1). Wethouder Arno van Kempen is daarbij aanwezig.

In Sassenheim is de aubade ook om 9.30 uur, maar dan bij het gemeentekantoor (Wilhelminalaan 25). Wethouder Rob ten Boden vertegenwoordigt daar het college.

In Warmond begint de aubade om 10.30 uur en wordt gehouden bij op het plein bij Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36). Burgemeester Carla Breuer is daarbij aanwezig.

Kraam huren

Warmond n Tijdens de vrijmarkt in de Dorpsstraat is het mogelijk om een kraam te huren bij de Verenging tot viering van Warmondse Feesten (VWF). De kraamhuur bedraagt 17,50 euro. Reserveren kan bij Kees Heemskerk via kees-heemskerk@hotmail.com. De kraam kan op 27 april vanaf 9.00 uur worden ingericht. De start van de markt is om 10.00 uur.

Oranjeconcert Kees Jan Visser

Voorhout n Kees Jan Visser speelt op vrijdag 26 april een Oranjeconcert in de Kleine Kerk (Dr. Aletta Jacobslaan 9). Sinds twee jaar componeert deze Voorhouter zijn eigen nummers op de piano, die voortvloeien uit verschillende emoties die in het leven voorbij komen. Onlangs heeft Kees Jan een aantal nummers uitgebracht op Spotify en andere muziekdiensten. Tijdens dit Oranjeconcert speelt hij eigen nummers, gecombineerd met bekende 'oranje melodieën'. De zaal gaat open om 19.30 uur, het concert start om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Gekiekt met Koningsdag

Redactie n Na de succesvolle oproep voor foto's van het 72ste Bloemencorso Bollenstreek, staat het volgende feest alweer voor de deur. Op zaterdag 27 april vieren we in Voorhout, Sassenheim en Warmond de verjaardag van de koning met spelletjes, optredens en bakwedstrijden. Ook hier zijn natuurlijk veel leuke, verrassende foto's te maken. De redactie wil volgende week, net als na het Bloemencorso, weer een pagina vullen met de mooiste bijdrages van lezers.

Ook uw koningsdagfoto's in de krant? Stuur uw foto's dan voor maandag 29 april 14.00 uur naar redactie@deteylinger.nl. Vergeet niet uw naam te vermelden en wat er op de foto te zien is!

Bijzondere eieren voor KiKa

Directeur Werner van den Belt en mevrouw Bayer-Looman met enkele van de eieren. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

n Privécollectie in de verkoop voor goede doelen

Sassenheim n Het zijn de beroemdste eieren ter wereld, de Fabergé-eieren die ruim een eeuw geleden werden werden gemaakt als paasgeschenk voor de Russische tsaar. De originele eieren zijn uniek en onbetaalbaar, maar dankzij een schenking van de Sassenheimse mevrouw Clementine Bayer-Looman is het bij museum De Zwarte Tulp in Lisse nu drie weken lang voor iedereen mogelijk om in het bezit te komen van een ei van het Huis van Fabergé of een van de Fabergé-style eieren uit de privécollectie van mevrouw Bayer-Looman.

Door Esther Akerboom

Werner van den Belt, directeur van het Museum, legt uit hoe deze actie tot stand is gekomen. "Een paar weken geleden kwam mevrouw gewoon binnenlopen met eieren in haar tas en de mededeling 'Ik ben 88 jaar en heb zoveel eieren gespaard, de kinderen hebben er genoeg en ik wil de laatste aan een goed doel geven. De opbrengst mag voor de helft naar het museum gaan en de andere helft naar een algemeen goed doel.' Daar konden we wel wat mee."

KiKa

Als ander goed doel werd Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) gekozen. De eieren zijn prachtig uitgestald in de Comparitie van het museum, die gebruikt wordt voor lokale exposities. De drie eieren van het Huis van Fabergé staan te pronken in een aparte vitrine. "Kijk maar eens goed", zegt mevrouw Bayer Looman, "het is allemaal echt goud. In dat ene ei is een exacte kopie van het keizerlijke schaakspel gemaakt. Er zitten pincetjes bij om de schaakstukjes te kunnen verplaatsen. In het middelste ei is een beroemde fontein nagemaakt en er zit een speeldoosje in. Bij het derde ei hoort een ketting met dezelfde versiering die de dames vroeger droegen, zodat iedereen kon zien dat zij dat ei in bezit hadden."

De andere vitrines staan vol met prachtige eieren die door mevrouw Bayer zelf zijn vervaardigd. In de loop der jaren is zij een beroemdheid geworden op het gebied van het maken van Fabergé-style eieren. Zij organiseerde beurzen en gaf tot twee jaar geleden workshops over de hele wereld. Van den Belt is erg blij met deze schenking. "Als we van de opbrengst iets hebben aangeschaft, komt er zeker een bordje onder te hangen waarop de naam van mevrouw wordt genoemd."

De eieren zijn nog te koop tot en met 12 mei. Ze kunnen in het museum worden afgerekend en meteen worden meegenomen. De prijzen lopen uiteen van 50 tot 7.500 euro.

Ingezonden: 'Gemeenteraad: neem eindelijk uw verantwoordelijkheid!'

ingezonden n "Het aantal verkeersdoden is fors gestegen in 2018. Dat moeten we hier toch zien te voorkomen. De gemeente is wegbeheerder van de Herenstraat. Daar zijn al meerdere verkeersongelukken gebeurd, ook dodelijke. En de vrees is dat deze ongelukken zullen toenemen.

Wat is het probleem? De Voorhoutse Herenstraat is een doorgaande verkeersroute voor weggebruikers - van de Nagelbrug en naar de Nagelbrug. Maar, het vervelende is dat aan de Herenstraat ook winkels gelegen zijn; waaronder een supermarkt, de Plus, en een aantal zelfstandige detaillisten. Daar winkelen Voorhouters en ze kopen daar, vaak op de fiets, hun dagelijkse levensbehoeften. Op zich al een hachelijke onderneming.

Gissen is missen

Waarom is dit hachelijk? De voornaamste oorzaak ligt in de gewijzigde voorrangssituatie. De Herenstraat is geen voorrangsweg meer sinds 2010. Veel mensen weten dat, evenzoveel niet. De straat ziet eruit als een voorrangsweg en dat was het ook sinds mensenheugenis, maar nu niet meer. De tweede reden is het ontbreken van een middenstreep op de Herenstraat. Dat was veel veiliger, volgens het verkeerstechnisch adviesbureau. Dat bureau werd indertijd voor een aanzienlijk bedrag ingehuurd door onze gemeente. Veiliger? Hoezo veiliger? Als je twee naast elkaar rijdende scholieren inhaalt, kun je nu gokken of je de andere weghelft niet overschrijdt. Gokken is jokken, gissen is missen en meten is weten: dat leerde ik al van mijn grootvader. Tot welke penibele situaties dit leidt, kun je dagelijks zien. Daarbij, de overheid zet in op minder auto-, dus meer fietsgebruik. Waar is dat stippellijntje dan voor de fietsers in de Herenstraat?

Handhaven?

Ten derde. Er geldt in de Herenstraat een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Wat dat betekent, weten we allemaal. Ten vierde: De Herenstraat is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Wat dat betekent, weten we allemaal… Dan: we hebben geen laad- en lostijden voor vrachtauto's. Wat dat betekent etcetera. We kunnen ook afspreken dat je op een skippybal ook van links voorrang geniet. Alles kan, als je toch niets handhaaft.

Beste leden van de gemeenteraad. U bent door ons in het pluche geholpen. Wij hebben u gekozen om ook deze klus te klaren. De signalen zijn (al jaren) duidelijk. Maar er gebeurt niets. Dat kan niet en dat mag niet. Ik sta niet alleen, vele dorpsgenoten delen mijn mening.

Gaan we regelen dat de Herenstraat veiliger wordt (lees handhaving)? Of u bekent u uw onvermogen. Dat kan ook, maar dan is dat tenminste duidelijk voor de volgende verkiezingen. Dan deel ik de gele hesjes graag uit. Ik ben benieuwd."

René van der Horst,

Voorhout

Peter van der Horst schrijft over boek over leestekens

Peter van der Horst. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Tekstadviseur Peter van der Horst, die tot voor kort in Teylingen woonde, houdt van taal, en dan vooral van leestekens. Het is niet alleen zijn vak, maar ook zijn hobby. Hij heeft er een dik boek over geschreven (zijn negende taalboek).

Van der Horst: "Leestekens is niet echt een onderwerp waar veel mensen warm voor zullen lopen. En toch zijn ze heel belangrijk: ze helpen een tekst beter leesbaar en begrijpelijker te maken. Punt, komma, puntkomma, dubbele punt, vraagteken, uitroepteken en aanhalingstekens zijn leestekens, maar in ruimere zin vallen ook allerlei streepjes, accenttekens en trema's onder dat begrip. Om welke tekens het ook gaat, het is niet altijd makkelijk om ze op de juiste manier te gebruiken. Dat blijkt wel uit allerlei teksten die op dat gebied nogal eens onbeholpen aandoen. Leestekens staan soms op de verkeerde plaats of ontbreken zelfs. Herman Finkers gaf daar eens een leuk voorbeeld van: Hans zei Grietje zal ik met dit mooie weer mijn korte rokje aantrekken? Er zijn twee mogelijkheden: Hans zei: 'Grietje, zal ik …' en 'Hans,' zei Grietje, 'zal ik …' Als de leestekens goed worden gebruikt, is er geen misverstand mogelijk."

In het voorbeeld ging het vooral om de aanhalingstekens, maar ook met komma's kan veel misgaan. "Een eenvoudig voorbeeld: Alle bomen(,) die ziek zijn, moeten geveld worden. De betekenis van deze zin hangt af van de eerste komma. Alle bomen die ziek zijn betekent dat er ook gezonde bomen zijn. En bij Alle bomen, die ziek zijn gaat het om alle bomen. Nog een voorbeeld: Ik verwacht nog andere(,) vervelende bezoekers. Ook hier is de komma echt nodig voor de betekenis! Vindt u dat allemaal nogal vergezocht? Dat lijkt misschien wel zo, maar de komma heeft in dit soort gevallen meermalen tot narigheid, zelfs rechtszaken, geleid."

Lastige komma

"Nog een voorbeeld van problemen met die lastige komma? Ik ga niet vissen, omdat het regent. Met komma wil deze zin zeggen dat ik thuis bleef, maar zonder komma betekent de zin dat ik wel ging.

Een komma kan niet alleen voor misverstanden zorgen, maar is soms aan te bevelen voor de duidelijkheid, bijvoorbeeld in Ik hou van koffie, en van mijn vrouw kan hetzelfde gezegd worden. Meteen ook maar een groot misverstand uit de weg ruimen: het is heel goed mogelijk om voor en een komma te plaatsen!".

"Bij leestekens gaat het niet alleen om zinnen, want ze komen ook in woorden voor. Het gaat dan bijvoorbeeld om het streepje in netto-opbrengst en dames- en herenfietsen en het trema in reële. Ze zijn noodzakelijk voor de uitspraak of de betekenis. En dat geldt ook voor Jans boek of Jans' boek. Eerst gaat het om Jan en dan over Jans. En wat dacht u van kas-salade/kassa-lade, dij-kramp/dijk-ramp en val-kuil/valk-uil. Het streepje geeft de betekenis aan."

Natuurlijk valt er nog veel meer over leestekens te zeggen. Vandaar dat de Nieuwe Leestekenwijzer bijna 400 bladzijden heeft. Het boek gaat niet alleen over de bekende leestekens, en hoe die op de computer te maken zijn, maar ook allerlei bijzondere tekens krijgen aandacht, zoals rekenkundige en wetenschappelijke tekens en emoticons.

Vriendschap of nieuwe liefde door speeddaten

Teylingen n Door scheiding of door het overlijden van de partner zijn er in de Bollenstreek veel senioren alleen. Een groot deel van deze senioren wil graag de rest van hun leven nog met iemand anders delen en heeft behoefte aan georganiseerde ontmoetingsmomenten. Dat blijkt onder andere uit het grote aantal aanmeldingen en reacties bij de eerder door Welzijn Teylingen georganiseerde speeddatebijeenkomsten. Om weer aan deze behoefte tegemoet te komen organiseert Welzijn Teylingen met Welzijn Noordwijk op 24 mei de vijfde speeddatebijeenkomst voor 60-plussers in de Bollenstreek.

Tijdens het speeddaten kunnen inwoners van de Bollenstreek, die op zoek zijn naar een nieuwe liefde of een goede vriendschap, elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Het ontmoeten gebeurt aan de hand van korte gesprekken die één op één plaatsvinden. Na circa 7 minuten wordt er gerouleerd zodat men de kans krijgt om iedereen te spreken.

Aanmelden

De bijeenkomst op vrijdag 24 mei is verdeeld in twee groepen: een groep die date van 13.30 tot 15.30 uur en een groep die date van 19.00 tot 21.00 uur. Er is gekozen voor twee kleine groepen zodat alle deelnemers de tijd hebben om iedereen te kunnen spreken. De locatie bevindt zich dit maal in Sassenheim. Om de locatie discreet te houden ontvangen deelnemers pas na aanmelding de definitieve locatiegegevens. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Deelname bedraagt 12,50 euro per persoon. De betaling wordt voldaan door middel van een automatische incasso.

Aanmelden kan tot vrijdag 10 mei via de website (onder 'agenda') van Welzijn Teylingen: www.welzijnteylingen.nl. Telefonisch kan ook via Welzijn Teylingen: 0252-231805.

Het leven van Tina van der Hulst op boerderij Groot Boekhorst

Boerderij Groot Boekhorst in 1999. | Foto: pr./ Emiel van der Hoeven Foto: pr./Emiel van der Hoeven

Voorhout n Aan de Boekenburglaan in Voorhout is onlangs een heel oude boerderij afgebroken, één van de laatste boerderijen van de eeuwenoude Voorhoutse boerderijenlijn.

De bijna 90-jarige Tina van der Hulst-Heemskerk, opgegroeid als boerendochter in Hoeve Ruimzicht aan de Rijnsburgerweg, vertelt over haar leven als boerin op boerderij Groot Boekhorst. In 1953 trouwt ze met boer Piet van der Hulst (1925-2010). Piet is de vierde generatie boer op Groot Boekhorst, na zijn vader Hein, grootvader Jan en overgrootvader Piet. Zijn moeder Jannetje is een dochter van Piet en Petronella van Rijn-Duivenvoorden van de hoeve Rijnoord aan de Van den Berch van Heemstedeweg. Deze boerderij staat er anno 2019 nog in volle glorie.

Zomerhuis

Zoals bij veel oude boerderijen in Zuid-Holland staat naast Groot Boekhorst een zomerhuis. Hierin bevindt zich een gevelsteen waarop staat dat in '1874 Dirk en Jan van der Hulst de eerste steen hebben gelegd'. In de periode dat de koeien niet op stal staan, brengt het gezin de dagbesteding door in het zomerhuis waardoor de boerin ontlast wordt van het dagelijks huishoudelijk onderhoud van de grote boerderij. In 1953 wordt het zomerhuis verbouwd, zodat Piet zijn ouders Hein en Jannetje er permanent in kunnen wonen. Het adres van de boerderij is dan Boekhorstlaan 57 en dat van het kleine huis wordt nummer 59.

Oude stal

De stal van de grote boerderij is het oudste deel. Tina heeft van horen zeggen dat 'dit een onderdeel van het huis Boekenburg moet zijn geweest'. In de oude stal is nog een nisje in een kruisvorm te zien, waarin waarschijnlijk een heiligenbeeld heeft gestaan. Als je uit huis vandaan door de gang naar de stal loopt, is er een ronding van een oude muur. Die wordt later weggebroken ten behoeve van een deur naar een tankhok'. De boerderij is tientallen jaren eerder dan het zomerhuis gebouwd getuige de gevelsteen die aan de achterzijde van de boerderij te vinden is, circa 1840.

Land verkopen

Piet en Tina krijgen hier negen kinderen. In 1962 moeten ze een eerste groot stuk land aan de gemeente Voorhout verkopen voor de woningbouw aan de Pieter de Hooghstraat, Tooropstraat, Ruysdaelhof, Boekenburglaan, Willem Alexanderstraat, Prins Clausstraat en het stuk Schoonoord tussen de Boekenburglaan en de Willem Alexanderstraat. Het boerenbedrijf wordt hiermee een belangrijk stuk kleiner. Na de pensionering van Piet in 1980 wordt op de plaats van het oude zomerhuis een nieuwe woning gebouwd waar Piet en Tina met hun nog vijf thuiswonende kinderen intrekken. Het adres is inmiddels veranderd in Boekenburglaan 55. De boerderij wordt verkocht aan de oudste zoon Siem, de vijfde generatie boer op Groot Boekhorst. In de jaren negentig wordt definitief besloten dat er een randweg rond Voorhout zal komen. Het is duidelijk dat de boerderij eens zal moeten wijken. Maar Tina blijft wel tot 2001 Leidse kaas maken, het jaar dat Siem met zijn gezin naar een boerderij in Noord-Holland vertrekt. Sindsdien staat Groot Boekhorst leeg totdat het oude gebouw in februari 2019 tegen de vlakte gaat.

In Dwars Op 65, het tijdschrift van de Historische kring Voorhout (HKV) staat het tweede deel van het levensverhaal van boerin Tina van der Hulst-Heemskerk uitgebreid beschreven. Dwars Op wordt drie keer per jaar bezorgd bij de leden van HKV en nummer 65 valt een dezer dagen bij hen op de deurmat.

Inloop HKV

Verhalen en fotomateriaal betreffende het verleden van Voorhout kunnen ingezien worden tijdens de inloopmomenten die twee keer per maand door de HKV worden georganiseerd. Op de tweede woensdag van de maand zijn bezoekers welkom tussen 14.00 en 16.00 uur. Op de laatste zaterdag van de maand is de inloop van 10.30 tot 12.30 uur. Omdat deze keer Koningsdag op de laatste zaterdag valt komt die inloop te vervallen. De eerstvolgende inloop is op woensdagochtend 8 mei.

Paveivo, veiling voor Bartholomeuskerk

Antoon de Vroomen wordt benoemd tot erelid van St. Matthias. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De jaarlijkse kerkenveiling van de Bartholomeuskerk, beter bekend als de Paveivo, is op vrijdag 10 mei in Cheers (Herenstraat 106).

De veiling begint om 20.15 uur en bezoekers kunnen de hele avond in- en uitlopen. De veilingitems zijn geschonken door bedrijven, winkeliers en parochianen. De opbrengst van deze veiling is bestemd voor het financiële reilen en zeilen van de Bartholomeuskerk, onderdeel van het cluster St. Maarten.

Het aanbod is groot: diverse dranken, vleessoorten, autobenodigdheden, meevaren in een sloep over de Kaag, moederdagtaarten, plant­jes, bloemen, luchtjes en dinerbonnen voor verschillende restaurants. In de grote loterij zijn als hoofdprijs TOV-bonnen ter waarde van 250 euro te winnen.

Klaverjassen met de kapelaan

Het Paveivo-di­ner is dit jaar plaats op 25 oktober bij restaurant Boerhaave. De bierproefavond staat op 7 november gepland. De kerstworkshop is op 11 december. Het klaverjassen met (ex-) kapelaan Straathof is op 9 januari 2020, een geheel verzorgde avond met een hapje en een drankje.

Catalogus

De catalogus is te verkrijgen via Rik van Wieringen (06-16883759) en bij Servi­cecentrum Schoonoord, Van Kesteren Groente en Fruit, bakkerij Ammerlaan, bakkerij Oosthout of achterin de kerk. Dit jaar komt er ook een online versie op www.parochiesintmaarten.nl. Om een opdracht tot koop te plaatsen, neemt contact op met Maarten van den Nouland via 06-53497342.

Reünie in Boekhorstlaan, oud-bewoners gezocht

Voorhout n Omdat de Boekhorstlaan een van de oudste straten van Voorhout is en in die straat veel mensen zijn geboren en/of opgegroeid is het idee naar voren gekomen om een reünie te organiseren op zondag 22 september. Om aan alle informatie te komen betreffende de vele oud-bewoners is al veel werk verricht, maar er zijn nog wel wat vraagstukjes overgebleven. De organisatie is nog op zoek naar contactgegevens van enkele families.

Veel mensen hebben zich al spontaan opgegeven maar van enkele families is nog geen adres of contactpersoon bekend en om deze te vinden hebben zij hulp nodig. De organisatie heeft nog geen contact met de volgende oud-bewoners: Fam. Spaan (geen huisnummer bekend), Fam. van der Lans (nr. 11), Fam. de Ruiter (nr. 9), Fam. van der Lubbe (nr. 24), Fam. Datema (nr. 33), Fam. A. van der Geer (nr. 29), Fam. Caspers (nr. 23) en Fam. Blom (nr. 35).

Lezers met meer informatie, kunnen contact opnemen met de organisatie: A. Jirka (06-10245393) en H. v.d. Geer (06-81497736).

De Vroomen neemt afscheid van St. Matthias

Warmond n Voorzitter Antoon de Vroomen heeft na twaalf jaar de voorzittershamer overgedragen aan Paul Stol. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de muziek- en toneelvereniging, op maandag 8 april, nam hij afscheid.

De Vroomen werd in 2007 benoemd en is voor St. Matthias in staat geweest de nodige hindernissen, die een vereniging in een relatief kleine kern als Warmond tegenkomt, te overwinnen. Onder zijn bezielende leiding heeft St. Matthias zich kunnen ontwikkelen tot een goed georganiseerde vereniging, waarin de leden hun gewaardeerde hobby kunnen uitoefenen. Een vereniging die al 100 jaar een grote culturele waarde binnen de Warmondse gemeenschap vertegenwoordigt. De Vroomen is benoemd tot erelid van St. Matthias.

Tijdens de vergadering werd ook afscheid genomen van Els Versluijs. Zij heeft twaalf jaar in het bestuur gezeten als afvaardiging van de afdeling toneel. Ze wordt opgevolgd door Anne Schavemaker. Versluijs neemt geen afscheid van het podium en blijft wel actief lid van het toneel.

Toeristen leren dat tulpenvelden niet voor hen zijn aangelegd

Regio n Het project 'Ambassadeurs' van de bollenvelden anticipeerde op de drukte in paasweekend. Met zo'n veertig vrijwilligers werden toeristen opgevangen op een aantal in het oog springende velden. En de eerste bevindingen zijn opvallend: de toerist denkt dat de velden voor hen zijn aangelegd. Zij hebben geen idee dat de velden van kwekers zijn en dat het gaat om de bollen onder de grond en niet om de bloemen boven de grond.

De pilot 'ambassadeurs van de bollenvelden' richt zich vooral op het bewustmaken van de toerist voor het werk (en eigendom) van de kwekers. Op verschillende bollenvelden in de streek zijn in de topweekenden ambassadeurs te vinden. Zij gaan in gesprek met de bezoekers. Enerzijds om uit te leggen wat het bollenvak inhoudt, anderzijds om te luisteren hoe de toerist de velden ervaart. Een ding is zeker: het nationaal icoon de Tulp kan op onverminderde belangstelling rekenen. De verschillende soorten en kleuren vallen enorm in de smaak bij de bezoekers. En dat is te danken aan de inspanningen van de kwekers die gemiddeld zo'n 20 jaar per soort bezig zijn met telen. En juist over die inspanning praten de ambassadeurs met de bezoekers. Zij vertellen dat de tulpen op privé terrein staan en dat je dus eigenlijk toestemming moet hebben van de kweker om zijn perceel te betreden. De meeste kwekers vinden het mooie reclame dat de bezoekers met hun tulpen op de foto willen. Maar wat de kwekers niet willen, is schade aan de bollen. Lees meer op www.deteylinger.nl.

'Ik hoop iets bij mensen te raken'

Egbert van der Weide woont in Warmond en schrijft over wat hij meemaakt. | Foto: archief

n Egbert van der Weide nieuwe columnist in De Teylinger

Teylingen n De oplettende lezers had het al gezien: sinds twee weken staat op de servicepagina van deze krant de column 'Uitgeweid'. Geschreven door Egbert van der Weide (58), voormalig dominee in de Witte Kerk in Noordwijkerhout. Daar was hij tien jaar actief, voordat hij vanwege gezondheidsredenen halverwege 2017 met emeritaat ging. Zijn pensioen benut hij goed, de dagen zijn zo gevuld, vertelt hij op een zonnige ochtend op een terras in zijn nieuwe woonplaats Warmond.

Van der Weide werd geboren in het Drentse Hoogeveen, en ging, na het gymnasium, Theologie studeren. Het beroep van dominee bracht hem achtereenvolgens in Zeeuws-Vlaanderen, Nijverdal en Maassluis, voordat hij in 2007 in Noordwijkerhout kwam wonen. De opdracht daar was onder andere om de protestantse kerk zichtbaar te maken in het overwegend katholieke dorp. Zo kwam hij uit bij het Noordwijkerhouts Weekblad, waar hij elf jaar lang wekelijks een column voor schreef. Eerst 'Rond de Witte Kerk' en, eenmaal met emeritaat, onder de titel 'Uitgeweid'. Ondertussen veranderde er meer. Van der Weide en zijn vrouw besloten om te verhuizen binnen de Bollenstreek. "Mijn vrouw wilde graag naar haar werk in Katwijk kunnen fietsen. Dat was de enige eis. We hebben dus een cirkel getrokken en zijn in verschillende dorpen gaan kijken. Warmond had al onze lichte voorkeur, maar het is met geluk dat we hier anderhalf jaar geleden zijn komen wonen."

Kinderen

Zijn vier kinderen wonen inmiddels niet meer thuis, maar met een dochter in Oegstgeest, twee zoons in Leiden en 'de verste zoon', zoals de columnist het formuleert, in Den Haag, zijn ze toch om de hoek. "Ze zeiden bij onze verhuizing dat we steeds dichterbij ze komen wonen," lacht Van der Weide. Als inspiratie dienen ze niet meer. "Toen ik nog dominee was, hield ik wel eens praatjes in de kerk met de kinderen, en dat vertelde ik ze over mijn eigen kinderen. Dat vonden ze toch niet zo heel leuk. Na afloop kreeg ik dat ook wel eens te horen."

De inspiratie voor zijn wekelijkse bijdrages komt vooral uit het dagelijks leven. "Als je op straat kijkt, gebeurt er al genoeg. Ik heb thuis een heel lijstje met onderwerpen liggen. Daar kom ik niet eens aan toe, want vaak komt er wel iets tussen." Ook het schrijven zelf gaat makkelijk. "De hele week suddert het al, en als ik er in het weekend voor ga zitten, staat het zo op papier." De columns zijn licht van toon, niet te zwaar, soms met een scherp randje. "Ik hoop ergens iets bij mensen te raken. Dat mijn column mensen ontroert, dat ze even op een verkeerd been worden gezet, of op andere gedachte gebracht worden. Of even moeten lachen. Ik vind het niet erg om mijzelf te kijk te zetten. Zelfspot is belangrijk."

De buurvrouw heeft zijn eerste columns in ieder geval gelezen. Van der Weide lacht: "Na mijn eerste bijdrage, zei ze gekscherend: ik vertel jou niets meer!".

Achtergelaten hondenpoep = zwerfvuil

Hond Max en zijn baasje houden hun leefomgeving schoon van zwerfvuil. Foto: pr.

Ergert u zich aan zwerfvuil? Aan die blikjes en flesjes in bermen en sloten langs wegen? Kartonnen koffiebekertjes in de buurt van de supermarkt? Stukken piepschuim en plastic, die wegwaaien uit de open containers van bouwlocaties? Aan die niet-opgeruimde hondenpoep?

Wij wel. Als Stichting Platform Hondenvrienden hebben we een hekel aan troep, die mensen veroorzaken in onze leefomgeving. Inclusief hondendrollen. Want achtergelaten hondenpoep is zwerfvuil, net als dat weggesmeten patatbakje en die kapotgeslagen bierfles.

Het enige verschil is dat de 'dadergroep' bij deze achtergelaten hoop duidelijk lijkt: er hoort immers een eigenaar of begeleider bij. Een extra reden waarom wij er zo'n hekel aan hebben: baasjes krijgen elke niet-opgeruimde drol over zich heen gesmeerd. Bij wijze van spreken. Dit heeft echter vergaande gevolgen.

Sommige beleidsmakers, bestuurders, plannenbedenkers, politici en medeburgers gebruiken namelijk elk achtergelaten hondenuitwerpsel als reden, om plekken aan te wijzen, waar wij alleen welkom zijn met aangelijnde viervoeters. Of waar wij samen helemaal niet mogen wandelen of anderszins mogen recreëren.

Iedereen verdacht

Loopt u even met ons mee met de volgende gedachtegang… Mensen laten die blikjes, flesjes, koffiebekertjes, stukken piepschuim en plastic achter… toch? Wij zijn allemaal mensen… Dat maakt ons allen dus vanzelfsprekend verdacht van al die achtergelaten rotzooi… Ja, toch?

Spreken anderen ons daarom telkens aan op onze verantwoordelijkheid om altijd afval op te ruimen? Krijgen wij mensen daarom beperkingen opgelegd? Nee, natuurlijk niet. Bagatelliseren wij hiermee overlast door niet-opgeruimde hondenpoep? Zeker niet.

Indien iemand op dezelfde plek of route, nooit de ontlasting van zijn viervoeter(s) opruimt, is er razendsnel vervuiling. De meeste hondeneigenaren ruimen echter op. Zoals zij ook die lege koekverpakking oppakken. Velen doen daarnaast mee aan opruimacties, zoals bijvoorbeeld wij en onze vrienden van Voorhout Schoon, die organiseren.

Uitnodiging

Wandel een keer met ons mee en we vertellen u alles over zwerfvuil in Teylingen. Beschouw dit als een uitnodiging, ook namens Voorhout Schoon. En zoek contact met ons wanneer er sprake is van overlast door hondenpoep in uw buurt.

Basiscursus iPad

Onthulling van de plaquette door oudste lid (Wim Hekkens) en jongste lid (Berend Vliegen). Foto: pr.

Sassenheim n De Bibliotheek Bollenstreek biedt in samenwerking met Seniorweb in de vestiging, de basiscursus iPad. Heb je een iPad en wil je beter weten hoe je de tablet werkt? Dan is deze cursus perfect om de mogelijkheden te ontdekken en om te leren hoe je de tablet gebruikt.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42); op de maandagen 6, 13, 20, 27 mei, van 14.15 tot 16.15 uur. Het maximum aantal deelnemers is zes. De groepen zijn klein, zodat iedereen de aandacht kan krijgen om de nieuwe vaardigheden te leren. Voor de cursus neem je je eigen iPad mee.

De kosten voor de basiscursus zijn 35 euro voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek en/of Seniorweb en 40 euro voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen en ook via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Boom voor jubilerende golfbaan Kagerzoom

Warmond n De openbare golfbaan Kagerzoom vierde woensdag 17 april de 25ste verjaardag. Onder toeziend oog van wethouder Bas Brekelmans onthulden het oudste en het jongste lid van Kagerzoom een boom met plaquette.

Op 17 april 1994 werd de golfbaan Kagerzoom geopend door Schelto Patijn, destijds Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland. De nog wat kale baan werd in gebruik genomen en is de afgelopen jaren volgroeid tot een volwassen en volwaardige negen holes golfbaan. De baan wordt intensief bespeeld, zowel door leden van de golfclub Kagerzoom als door greenfee-spelers. En niet alleen door oudere spelers, steeds meer jeugdigen vinden de weg naar Kagerzoom. Dit inspireerde de club, die behalve de 25ste verjaardag van de baan dit jaar ook haar vijfde lustrum viert, tot het thema van dit lustrum 'Swing naar de toekomst'.

Cadeau

Om de verjaardag luister bij te zetten onthulden Wim Hekkens (oudste lid) en Berend Vliegen (jongste lid) onder toeziend oog van Bas Brekelmans en een keur aan leden (oud)-bestuursleden en relaties van Kagerzoom een boom met plaquette als geschenk aan het bestuur en de leden van Kagerzoom.

Broodfonds'Van Stad tot Zee' gestart

Chef Johan van Marle in de keuken. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n Bestuur en leden hebben op woensdag 17 april het nieuwe Broodfonds 'Van Stad tot Zee' officieel bekrachtigd. In het Trefpunt in Warmond verklaarden 29 van de 35 aangesloten ondernemers zich akkoord met de voorwaarden, waaronder dit nieuwe Broodfonds gaat draaien.

Dit Broodfonds heeft eveneens een zusje gekregen, dat ook op 17 april van start is gegaan. Deze succesvolle start van twee Broodfondsen is het resultaat van een initiatief van lokale ondernemers Karin Heppener en Marlies Nieuwmeijer, die streefden naar de oprichting van een Broodfonds.

Deelnemers proosten op de oprichting van het Broodfonds. | Foto: pr. Foto: pr.

Er bleek zoveel animo onder ondernemers, dat er gelijktijdig maar liefst twee Broodfondsen in de Duin- en Bollenstreek opgericht konden worden.

Alternatief

Een Broodfonds is een sociaal en betaalbaar alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Het bestaat uit een vereniging van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die elke maand een bedrag opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening bij Triodosbank. Zo wordt gezamenlijk een buffer opgebouwd waaruit een deelnemer, die tijdelijk zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, maandelijks schenkingen krijgt voor een periode van maximaal twee jaar. Er komen geen controlerende artsen aan te pas en omdat iedereen bekend is, weet elke deelnemer waar zijn of haar geld heengaat.

Inmiddels hebben zich in Nederland al meer dan 20.000 ondernemers bij meer dan 440 broodfondsen aangesloten.

Nog plek voor nieuwe leden

Het bestuur van Broodfonds 'Van Stad tot Zee' heeft de afgelopen weken extra uren gedraaid om er samen met de landelijke, ondersteunende organisatie BroodfondsMakers voor te zorgen, dat alle voorbereidingen tot oprichting tijdig gereed zouden zijn. En dat ze daarin geslaagd zijn, bleek wel uit het feit dat er inmiddels 35 ondernemers zijn toegelaten tot dit Broodfonds. Bovendien heeft ook een aantal ondernemers aangegeven dat ze iets later ook willen aansluiten.

Het maximum aantal leden per lokaal Broodfonds is 50 ondernemers, dus ondernemers die belangstelling hebben om aan te sluiten, zijn welkom om hun interesse kenbaar te maken aan het bestuur.

Het bestuur is te bereiken via bestuur.van-stad-tot-zee@broodfonds.nl.

Lekker eten via Uitgekookt

n Vraag naar gezonde kant- en klaarmaaltijden neemt toe

regio/zakelijk n De afgelopen tijd zijn vooral de gezondere varianten van de kant en-klaarmaaltijden heel populair. Dit zijn maaltijden die met verse ingrediënten op een ambachtelijke manier worden bereid zonder kunstmatige toevoegingen en conserveringsmiddelen.

"De consument wordt steeds bewuster als het op voeding aankomt", zegt Johan van Marle, eigenaar van Uitgekookt. "Verder zien we twee trends samenkomen. Enerzijds wil de consument steeds gezonder eten en anderzijds is het niet mogelijk om veel tijd in de keuken door te brengen om daadwerkelijk een gezonde maaltijd op tafel te zetten."

Werkenden

Van Marle ziet verschillende groepen consumenten maaltijden afnemen bij Uitgekookt. Dit zijn senioren die niet zelf meer kunnen koken maar bijvoorbeeld ook werkenden die onregelmatige uren draaien, laat thuis zijn of een eenpersoonshuishouden voeren. De maaltijden hoeven alleen nog maar worden verwarmd in de oven of magnetron. "Met een team van professionele koks bereiden we met veel passie en deskundigheid elke week twintig verschillende gerechten met zowel Hollandse, Oosterse en Mediterrane invloeden", vertelt Van Marle. "Koken doen we op ambachtelijke wijze met verse en kwaliteitsproducten, dit proeft de consument gelijk."

Bekend gezicht aan de deur

"Onze bezorgers hebben altijd even tijd voor een gezellig praatje en dat is vooral voor onze oudere klanten erg prettig. Elke keer een bekend gezicht aan de deur." Om de groeiende vraag naar de gezonde maaltijden aan te kunnen is Uitgekookt verhuist naar een nieuw onderkomen. "Dit geeft ons de mogelijkheid om steeds meer mensen in Nederland blij te maken met een heerlijke maaltijd", sluit Van Marle af.

Bestellen kan via www.uitgekookt.nl of door te bellen naar (085) 0406065.

De Engel viert 90-jarig bestaan met jubileumprogramma

Eric en Karin (rechts) Juffermans vormen de derde generatie. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse/zakelijk n Het echtpaar Juffermans opende 90 jaar geleden op 29 april De Engel, een buurtcafeetje tussen Sassenheim en Lisse. Het is uitgegroeid tot het hotel, restaurant, café en zalencentrum dat iedereen in de omgeving wel kent. Inmiddels is de zaak in handen van de derde generatie Juffermans, namelijk neef en nicht Eric en Karin. Zij hebben een leuk programma samengesteld om het jubileum te vieren.

Door Esther Akerboom

Ondanks de enorme drukte in deze tijd van bollentoerisme vinden zij toch een gaatje om over hun Engel te vertellen. "Onze opa en oma namen in 1929 dit pand, voorheen een herberg, over en openden een buurtcafé. Opa stierf vrij snel en oma heeft het in haar eentje doorgezet, terwijl zij acht kinderen had", vertelt Eric. "Twee van haar zoons, Wim en Dick, hebben de zaak later overgenomen en uitgebreid. Het restaurant kwam erbij, de serre werd eraan gebouwd. Die was destijds heel apart, met twee bomen erin." In de loop der jaren werden er zalen bijgebouwd en hotelkamers gerealiseerd. Ook Karin en Eric begonnen te werken in het familiebedrijf, namen vijftien jaar geleden het stokje over en gingen toen direct met de tijd mee. "We hebben toen alles vervangen en gerestyled en er nog meer hotelkamers bij gemaakt. De zaal heeft afgelopen maart voor de tweede keer een opknapbeurt gekregen en het restaurant is ook weer aan vernieuwing toe. We blijven daar actief mee bezig."

Quiz en fietstocht

Tussen de bedrijven door helpen de twee hun gasten aan een drankje. Over een gebrek aan gasten heeft De Engel dan ook niet te klagen. "We hebben heel veel lokale vaste gasten, in het café én in het restaurant. Maar er komen ook heel veel toeristen, families, zakenmensen en fietsers. We hebben een heel brede klandizie, dat is juist het leuke", aldus Karin. En met die brede klandizie is ook rekening gehouden toen ze het jubileumprogramma bedachten. Er is iets leuks te doen voor alle leeftijden. Een kleurwedstrijd waarmee een pannenkoekenfeest te winnen valt, een familiefietstocht inclusief puzzel, hapje en drankje, een 70-plus diner, een culinaire quiz en in november eindigt het met de 'crazy' afsluiting, waarover de eigenaren nog niks willen verklappen. Het jubileumprogramma is als flyer verkrijgbaar bij de Engel en te bekijken op www.restaurant-de-engel.nl.

De Springplank wint Schoolvoetbaltoernooi Bollenstreek

Coach Jesse van Rijn van VCS dames 1 spreekt zijn speelsters toe. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De 28e editie van het KNVB schoolvoetbaltoernooi, georganiseerd door Jolanda Remmelzwaal bij Ter Leede, is gewonnen door groep 6 van basisschool De Springplank.

Het winnende team van de Springplank bestaat uit Jelle, Björn, Ryan, Sam, Jip, Teun en Floris. | Foto:pr. Foto: pr.

Op sportpark de Roodemolen was het op woensdagmiddag druk met maar liefst 40 schoolteams van basisscholen uit de gemeente Teylingen en Lisse. Ook groep 6 van basisschool de Springplank was van de partij. Eindelijk mochten de schoolvrienden als één team de strijd aanbinden met hun leeftijdsgenoten uit de bollenstreek. In de tweede poulewedstrijd leek het echter al fout te gaan voor de Sassenheimers. Ondanks een vroege voorsprong kwam het team van de Andreasschool uit Voorhout langszij. In hun zoektocht naar de overwinning vonden de Voorhouters lat en paal. Uiteindelijk schoot goaltjesgetter Teun luttele minuten voor het einde de Sassenheimers op voorsprong (2-1). Met een doelsaldo van 21 voor en 3 tegen plaatsten de Springplank zich voor de kwartfinale.

Districtsfinale

Zowel Daltonschool de Tweemaster als de St. Josephschool, beide uit Lisse, werden aan de kant geschoven. Wat volgde was een kraker tegen basisschool de Lisbloem. Een zeer goed team met een hoog FC Lisse gehalte. Ze hielden welgeteld vier minuten stand tegen de Springplank. Met een overtuigende 3-0 overwinning kroonde het team uit Sassenheim zich tot winnaar van het schoolvoetbaltoernooi van de Bollenstreek 2019. De Springplank mag nu hun voetbalkunsten gaan vertonen in de districtsfinale.

VCS dames terug in de promotieklasse

Sassenheim n Na twee spannende promotie/degradatie-wedstrijden is het de dames van Volleybalclub Sassenheim gelukt: komend seizoen keren ze terug in de promotieklasse. Na de degradatie van vorig jaar een verdiend succes voor het team van trainer Jesse van Rijn.

In de reguliere competitie eindigden de dames op de derde plek in de eerste klasse, maar doordat nummer 2 Kalinko afzag van de p/d-wedstrijden kreeg VCS dit weekend de kans om via deze nacompetitie alsnog een plek in de promotieklasse te bemachtigen. Vanwege een blessure van Jessica Sietsema beschikte het team slechts over één middenaanvaller. Dames2-speelster Marloes Alberts bood wederom de helpende hand. Eerst speelde het team tegen VC Shot, een jeugdig team dat de eerste set oppermachtig was: 14-25. Mentaal gezien waren ze echter de mindere: via 25-22 en een zenuwslopende 18-16 boog VCS de achterstand om in een 2-1 winst.

Terwijl VC Shot de tweede wedstrijd speelde tegen VTC Woerden, kon VCS even in het zonnetje genieten van de overwinning. Woerden wist relatief eenvoudig van Shot te winnen, waardoor de derde wedstrijd allesbeslissend was. VTC Woerden was een oude bekende van het vorige seizoen, een ervaren team dat zich niet zonder slag of stoot gewonnen gaf. Dankzij alert volleybal en de aanvalskracht was VCS twee sets net aan de meerdere van Woerden: met 26-24 en 25-22 was de winst en daarmee de promotie een feit. Voor dames 1 is het seizoen nog altijd niet voorbij. Op zaterdag 11 mei spelen zij de bekerfinale in Maarssen tegen poulegenoot Timios. Recreanten 1 neemt 13 juli deel aan het Nederlands Recreanten Kampioenschap in Utrecht.

Foreholte en Edwin van der Sar Foundation verlengen samenwerking

Ryanne Dijkstra, Rogier Hoeijmans en Edwin van der Sar. | Foto: Petra Dofferhoff

Voorhout n Foreholte en de Edwin van der Sar Foundation hebben begin april hun samenwerking verlengd. Met deze samenwerking zal Foreholte aandacht (blijven) vragen aan de doelstellingen waarvoor de Foundation zich hard maakt door met het logo op de shirts te gaan spelen. Foreholte speelt sinds 2015 als maatschappelijk partner met het logo op de shirts.

Daarnaast zal de vereniging als partner optreden voor het genereren van gelden door (voornamelijk jeugd) leden in beweging te brengen. Nadat voorzitter Rogier Hoeijmans en kledingcoördinator Ryanne Dijkstra samen met Edwin van der Sar de overeenkomst hadden getekend, genoot iedereen van een goed bezet en georganiseerd (jeugd) toernooi. In de ochtend was het vader Rinus van der Sar die het dertiende Edwin van der Sar Toernooi opende door bij de wedstrijd tussen Foreholte en AJAX de aftrap te verzorgen. Het toernooi met deelnemers als Ajax, Sparta, ADO Den Haag en KV Mechelen werd uiteindelijk gewonnen door Ajax. De oud-Ajax keeper verzorgde de prijsuitreiking in aanwezigheid van zijn vrouw Annemarie.

Matig Teylingen houdt punt over bij ESTO

Sassenheim n Een teleurstellend acterend Teylingen heeft op bezoek bij ESTO een punt overgehouden. Dit was gezien de verhoudingen op het veld het maximale. De Sassenheimers speelden matig, creëerden amper kansen en kwamen enkele keren erg goed weg, mede dankzij goed keeperswerk van clubman Wessel Zonjee. Hij mocht keepen omdat vaste sluitpost Tarek Kharboutli aankomende week er niet zal zijn.

De openingsfase was veelbelovend. Teylingen kwam al vroeg op voorsprong dankzij Pascal de Ridder. En dat mag in de krant. Hij scoorde namelijk z'n eerste doelpunt in dit seizoen. Hij schoot de bal tegen eerst tegen de doelman van ESTO aan, maar in de rebound schoot hij wel raak. In de 23e competitiewedstrijd kon de Ridder dan eindelijk juichen en misschien is dit een voorbode voor de resterende drie competitiewedstrijden én de naderende nacompetitie. Vanaf de 0-1 was het meer ESTO wat de klok sloeg en na een ruim half uur op gelijke hoogte kwam via Robin Bruinen door een makkelijk gegeven penalty, na een vermeende overtreding van aanvoerder Raymond Dolieslager. Voor de rust was het topscorer Jaap Zwetsloot met een kopbal net over vanuit een corner.

De tweede helft was van beide teams van een bedenkelijk niveau. Er was continu sprake van balverlies aan beide kanten en dat zorgde voor een rommeltje binnen de lijnen. Vlak voor tijd kreeg ESTO dé kans op de winnende goal, maar Zonjee pakte deze inzet knap. Teylingen hield zo een punt over in Bodegraven en met nog drie competitiewedstrijden te gaan. Teylingen is op zondag 28 april vrij en hervat de competitie op zondag 5 mei thuis tegen RVC'33.

15. 0-1, Pascal de Ridder, 33. 1-1, Robin Bruinen

Opstelling: Zonjee, Vooijs, van den Nouland, Dolieslager, Heemskerk; Rodenburg, Prange (46. van der Vlugt), Witkamp (60. Acimovic); Ritzen (76. Dofferhoff), Zwetsloot en de Ridder.

Gratis voetbaltrainingen bij Teylingen

Sassenheim n R.K.V.V. Teylingen organiseert, in samenwerking met De Combiburg, op vier woensdagmiddagen voetbaltrainingen voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 van de basisschool.

De trainingen worden geleid door Laurens Mouter, voormalig hoofdtrainer van het eerste elftal van Teylingen. De trainingen zijn bedoeld voor kinderen die dit schooljaar in groep 1, 2, 3 of 4 van de basisschool zitten en zijn op woensdag 22 mei, 29 mei, 5 juni en 12 juni van 16.30 tot 17.30 uur. Deelname aan deze woensdag-trainingen is gratis en geheel vrijblijvend.

Aanmelden gaat via de Combibrug: www.combibrug.nl. Voor meer informatie over Teylingen, kijk op www.rkvvteylingen.nl.

Extra banen bij TV Overbos

Warmond n Bij tennisvereniging Overbos wordt sinds enkele tijd fanatiek jeu de boules gespeeld op twee banen. Dit blijkt niet genoeg en dus heeft de vereniging besloten nog twee banen aan te leggen. Dit is mogelijk dankzij subsidies van Fonds 1818, Jacoba van Beieren-fonds en Coöperatiefonds Rabobank. Iedere woensdag- en vrijdagmorgen, en zondagmiddag wordt gespeeld. Nieuwe spelers kunnen langskomen om kennis te maken.

Goud voor Inspiration bij EK Twirling

Inspiration met de medailles en bekers na het Europees kampioenschap in Italië. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Twirlvereniging Inspiration heeft goede resultaten behaald op het EK Twirling in Lignano Sabbiadoro in Italië. Jilena Baggerman werd drie keer Europees kampioen, waarvan een keer samen met Nina Copier. Ook het Junior twirlteam en Junior danceteam mogen zich kampioen van Europa noemen.

Op dinsdagmiddag 16 april en woensdagochtend 17 april hebben de twirlers getraind in de wedstrijdhal, om te wennen aan de vloer en het licht. Woensdagavond was de officiële openingsceremonie waarbij alle deelnemers en officials op de vloer kwamen en de volksliederen werden gespeeld.

Op donderdag en vrijdag waren de voorrondes. Alle teams, onder leiding van coaches Simone Soussani-Hoek, Caroline Meyvogel-Hoek en Michelle Baggerman, plaatsten zich voor de finales. Ook bij de solisten lag het niveau zeer hoog, maar ook hier weer veel finale plaatsen voor de solisten duo's van Inspiration.

Op zaterdag 20 en zondag 21 april bleven de teams en solisten scherp en zetten, ondanks de vermoeidheid, goede prestaties neer in de finales.

Medailles

Jilena Baggerman werd Europees kampioen in de categorie junior 1-baton en junior 2-baton. Samen met Nina Copier is Baggerman Europees kampioen junior duo. Ook het junior twirlteam en het Junior Danceteam wonnen goud.

Naomi van der Drift en Sanne Copier wonnen zilver als senior duo. Ook het senior twirlteam en senior danceteam eindigden als tweede.

Ook Cindy Boter, Lily Meyvogel, Anissa Soussani en Celina Byrne deden mee op de individuele onderdeling. Zij vielen buiten de medailles.

Foreholte komt tekort tegen TAC'90

Voorhout n Als Foreholte z'n tweede doelstelling, eindigen in de top 5, nog waar wil maken, dan zal het in de laatste drie wedstrijden tegen KDO en ONA thuis en uit naar Laakkwartier nog even gas moeten geven. De Voorhouters hebben daarvoor twee weken bedenktijd na de oorwassing die de ploeg ophaalde bij koploper en aanstaand kampioen TAC'90.

Toch waren de volgers met een zeker optimisme afgereisd. Thuis was er nipt verloren van TAC'90 en er waren zeker kansen geweest. De vorige twee duels op Sportpark De Verlichting in Den Haag waren niet verloren en weliswaar had TAC'90 een ongeslagen status in de competitie, maar waarom zou de ploeg van Frank Bloemheuvel niet juist de ploeg zijn die daar een einde aan zou maken?

Grote druk

Alle goede voornemens ten spijt, vanaf de aftrap werden de Voorhouters onder grote Haagse druk gezet. Met kracht en snelheid combineerden de mannen van trainer Mario Koswal er lustig op los, waarbij aanvoerder Randall Lambordus daarin nog de overtreffende trap was. Foreholte had zich waarschijnlijk wel voorgenomen om compact te spelen en de ruimtes klein te houden, maar de oogstrelende combinaties, loopacties en steekpasses volgden elkaar in razendsnel tempo op. De Voorhouters stonden erbij en keken ernaar. Dat gaf Lambordus gelegenheid om een op hem gestoken bal eerst nog tegen de buitenkant van de paal te plaatsen, maar toen de Voorhoutse verdediging opgelucht ademhaalde gaf diezelfde Lambordus de bal voor naar de volkomen vrijstaande Jeffrey Ramkisoen die van dichtbij binnen tikte (1-0).

Kunst en vliegwerk

TAC'90 probeerde door te drukken, maar met kunst en vliegwerk hield Foreholte het doel gesloten. Heel veel verder kwamen ze ook niet. Als de ploeg al over de middenlijn kwam, dan was dat van bijzonder korte duur en verder kansloos. Na vijfentwintig minuten viel het eerste schot richting keeper Spaan te noteren. Marouane el Idrissi mikte ruim naast. Lambordus gooide er drie razendsnelle schijnbewegingen uit en schoot wederom op de paal, maar weer werd de bal ingebracht en dit keer door Robin Busquets in het doel gelegd (2-0).

Illusie

Na rust maakte TAC'90 betrekkelijk snel een eind aan wat voor illusies uit Voorhout. Na zeven minuten was het Achalhi die de voorzet van opnieuw Lambordus binnenschoot (3-0). Volkomen onverwacht deed Foreholte iets terug. Na een schot van Jelle Geerlings is Toni Arroyo zo alert om de vrije bal alsnog achter Giovanni Spaan te tikken (3-1). De hoop werd een minuut later alweer de grond ingeboord toen Robin Bousquets, dwars door de verdediging, voor Foreholte-keeper Matthijs Guijt verscheen (4-1). Tien minuten later tikte Ramkisoen z'n tweede van de middag binnen na een voorzet van Achalhi (5-1) en met nog een kwartier te gaan was het opnieuw topscoorder Jeffrey Ramkisoen die de voorzet van de excellerende Randall Lambordus achteloos binnenbracht (6-1).

Handbalsters Foreholte verliezen nipt van DSVD

Melanie Zwaan kan de defensie van DSVD niet afschudden. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Vlak voor rust stond Foreholte nog voor tegen DSVD, maar het lukte de Voorhoutse ploeg niet om de punten mee naar huis te nemen. DSVD trok met 27-26 aan het langste eind.

Na een moeizame start waarin Foreholte nog niet het ritme leek te vinden, keek de ploeg van coach Erik van der Wel al tegen een achterstand aan. Met hulp van enkele goede reddingen van de keepster weet de Voorhoutse ploeg de schotkracht van de tegenstander te beteugelen. Ook een belangrijk wapen van DSVD, de snelle tegenaanval, wordt keer op keer opgevangen. En als eenmaal de verdediging is georganiseerd heeft de tegenstander onvoldoende variatie om te verrassen. Met als gevolg dat Foreholte naar een verdiende 9-13 voorsprong. Zo'n 7 minuten voor de rust geeft Foreholte de voorsprong toch uit handen. Alle samenwerking ontbreekt waardoor in de aanval veel balverlies is en DSVD de kans krijgt om niet alleen aan te sluiten, maar met een voorsprong van twee punten te gaan rusten.

In het tweede bedrijf is er sprake van een echt duel. Foreholte weet de achterstand weg te werken en zelfs een voorsprong op te bouwen. Enkele beslissingen vallen niet in Voorhouts voordeel uit, waardoor een tussenstand van 27-24 ontstaat. En ook met een laatste krachtsinspanning weten de bezoekers niet verder te komen dan tot op één doelpunt verschil. Foreholte is al gedegradeerd en rest in de nacompetitie nog één duel.

Handbalrolstoelteam Foreholte geeft clinic

Voorhout n Het rolstoelhandbalteam van Foreholte geeft op zaterdag 4 mei een clinic.

Een lichamelijke beperking of geblesseerd? Kom de clinic volgen bij het rolstoelhandbalteam hv Foreholte. Het team wil graag groeien in leden en dit is het moment om te proberen of handbal iets voor jou is.

Het team is misschien wel het meest bijzondere team van hv Forholte. De rolstoelhandballers zetten hun beperking op een goede en positieve manier in, zodat ze als hecht team gezamenlijk kunnen sporten. Het rolstoelhandbalteam verwelkomt ook graag (langdurig) geblesseerden. Handbal je al en ben je geblesseerd geraakt, of deed je een andere sport en ben je geblesseerd geraakt, maar wil je toch graag blijven sporten?

Aanmelden

Het is mogelijk om op een vrijblijvende manier kennis te maken met rolstoelhandbal en mee te trainen.De clinic is op 4 mei van 10.15 tot 12.00 uur in sporthal De Tulp (Jacoba van Beierenweg 118a in Voorhout).

Voor meer informatie en aanmelden, mail naar Danielle Damen via rolstoelhandbal@hvforeholte.nl.

Ter Leede blijft aan kop

Sassenheim n Met nog vier wedstrijden te gaan heeft Ter Leede in de uitwedstrijd tegen sv DFS goede zaken gedaan door met 0-2 te winnen. De voorsprong op achtervolger RKAV Volendam blijft daardoor twee punten.

Ter Leede startte uitstekend en kwam door een benutte penalty van Jeffrey Bok op een 0-1 voorsprong. Met nog tien minuten op de klok kopt Rob Zandbergen achterwaarts de bal opnieuw in het doel van DFS en breidde de voorsprong uit (0-2). In de tweede helft komt de overwinning in Opheusden voor Ter Leede niet meer in gevaar. RKAV Volendam won thuis met 6-0 van Spijkenisse.

De Sassenheimse ploeg staat eerste in de Hoofdklasse A en speelt op zaterdag 4 mei de uitwedstrijd tegen Spijkenisse. Daarna volgen wedstrijden tegen Jodan Boys (thuis op 11 mei) en de uitwedstrijd tegen Zwaluwen (18 mei). De laatste wedstrijd is op 25 mei, thuis tegen 's-Gravenzande.

TOP hervat met overwinning

Sassenheim n TOP/SolarCompleet heeft na de zaalperiode de eerste wedstrijd in de veldcompetitie gewonnen. Op eigen veld werd DVO uit Bennekom met 25-19.

TOP-DVO was ook de samenstelling van de finale van de A-junioren in de Ziggo Dome, die TOP op het nippertje wist te winnen. De ploeg uit Sassenheim zal daaraan teruggedacht hebben, want zowel junior Alon Keijzer als A1-aanvoerder Thijs van der Zaag mochten in de rood-witte basis beginnen. De start van de wedstrijd was echter beslist voor de bezoekers. DVO liep ietwat verrassend uit naar 4-9, waarmee er letterlijk en figuurlijk geen vuiltje aan de lucht was voor de Bennekommers. Het duurde echter niet lang voor TOP de counter inzette, want tegen de tijd dat het rustsignaal klonk had de ploeg alweer een voorsprong van 12-11 te pakken.

In de tweede helft bleef de thuisploeg aan de leiding. TOP liep uit, DVO kwam nog even terug, maar in de slotfase was de ploeg uit Sassenheim de onbetwiste winnaar. TOP won op eigen veld, en hield stevig vast aan de positie bij de eerste twee. (Bron: korfbal.nl).

Warmunda wint van Madestein

Warmond n Warmunda heeft de thuiswedstrijd tegen Madestein met 3-1 gewonnen. Brian van Noort schoot na vijf minuten de 1-0 binnen, Roy Koomen volgde het voorbeeld van zijn teamgenoot en kopte de 2-0 binnen. Kort voor de rust kwamen de gasten terug in de wedstrijd dankzij een penalty (2-1). Na rust is het opnieuw Van Noort met een doelpunt. Hij bepaalt de eindstand op 3-1.

Warmunda speelt in principe nergens meer voor, omdat het eerste team volgend seizoen actief is in de Vierde Klasse zaterdag.

Familie over de grens

Het is zondagmorgen, half 9. Iedereen is nog in diepe rust. Het was laat, het was gezellig en er was wijn. Ik ben al op. Rond 7 word ik wakker, steevast. Net zo steevast slaap ik dan nog even, maar om 8 uur ga ik er uit. Ook vandaag. Ik heb me stilletjes gedoucht en aangekleed en geniet nu van een kop thee met uitzicht. Dit is niet mijn eigen huis. Dit is niet mijn eigen land. Het landschap waar ik een prachtig uitzicht op heb, heuvelt on-Hollands. Ik ben dan ook op visite bij de zuiderburen, in Belgisch Brabant. Slechts twee uur rijden en toch is alles anders. Men eet hier patatten en leest de gazet. Men schrikt hier toch nog altijd een beetje van de dikdoenerij en luidruchtigheid van boven de grote rivieren. Allee, dien Ollanders hé? Leuk is hier plezant. Heb je het naar je zin dan zijt ge 'ne contente mens. En dat alles met een vriendelijke tongval en een zachte g. We zijn een soort van familie, onze gastgevers en wij. Hun kleinkind is mijn achterneefje. 't Menneke is net anderhalf en weet amper dat hij ons zo bindt. Eigenlijk gebeurde dat al toen zijn Hollandse vader zijn Belgische moeder ontmoette. Kouwe kant, zult u zeggen. Ver weg. U hebt gelijk. Maar dan voelt u niet de verbondenheid en de warmte die ik hier ervaar. Die is hartelijk en gul. De heer Baudet heeft ons een Nexit beloofd. Een vertrek uit de Europese Unie wordt ons voorgespiegeld als de oplossing voor al onze problemen. De gulden terug en alles wordt weer zoals vroeger. Alsof dat kan, en nog dommer: alsof vroeger alles beter was. Ik geloof er dan ook niet in, en het gesteggel naar de uitgang dat we nu in het Verenigd Koninkrijk zien, doet ook hem zich achter de oren krabben. De soep wordt niet zo heet gegeten. Voortschrijdend inzicht, zal hij roepen, als hij er aan wordt herinnerd. Maar mocht hij zijn zin krijgen, mogen we dan alsjeblieft wel in de Benelux blijven? Het leven is zoveel leuker met wat Vlaamse slag en Brabantse zwier….

egbert van der weide

25 april t/m 1 mei

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. E. van der Weide (Warmond)

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. J. Groenleer

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord- en communiedienst met samenzang, voorgangers: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Woord en Communieviering met cantores,voorganger: L. Spiegeler

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. M. de Ridder (Sassenheim)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: W. F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 28 april bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: VINGERAFDRUK.
De winnaar is: A. van Zonneveld uit Sassenheim.