De Teylinger

13 juni 2019

De Teylinger 13 juni 2019


Even terug in de tijd op de Dag van het Kasteel

Van een ouderwets vuurtje tot een paardentram: het was er allemaal. | Foto en tekst: Piet van Kampen Foto: piet van kampen

Warmond n Brood aan een stok boven een laaiend vuurtje bakken. Primitief zoals het eeuwen geleden er aan toe ging. Maar wel leuk om te doen. Hoe is het om met een kruisboog te schieten?

Een uitdaging maar wel even wennen om de roos te raken en niet de boom even verderop. Op Tweede Pinksterdag kon het in Warmond. Dat niet alleen tijdens de 12de editie van het Kasteel waarin 19 kastelen en/of landgoederen in de de provincie te bezichtigen. Er viel meer te beleven. Het fraaie landgoed van Oostergeest en Vroenhof trok bezoekers die er nog nooit waren geweest en zich konden vergapen aan de fraaie percelen die vanaf de weg niet zijn te zien. Een ware openbaring om het te betreden. Lommerrijke oorden waarin vogels en insecten nog een veilig domein vinden en het gewas welig tiert. In het landgoed Vroenhof konden bezoekers genieten van concerten terwijl 'Jan Steen' een woordje met hen wisselde. Op het eveneens prachtige landgoed Oostergeest werden bezoekers ontvangen en konden zich vergewissen van de mooie natuur. In het bos bij Huys te Warmont kon een broodje worden gebakken zoals dat in vroeger tijden gebeurde. Daar kon ook de kruisboog ter hand worden genomen en maar afwachten hoe het met de schutterskunsten was gesteld. Even verkassen? Een ritje met de paardentram bracht de bezoekers naar een volgend stekkie. In jachtige tijden even terug in de tijd. Weg van de drukte en het massatoerisme. Een verademing.

Stal de Groningers bezig aan fraaie reeks

harrdraverij n Stal de Groningers kan vrijdag 14 juni voor de vierde keer op rij de kortebaan in Sassenheim winnen. De afgelopen jaren lukte dit met Barbert (2016), Fuggedaboutit (2017) en Ronny Brandt (2018).

Ook voor dit jaar heeft liefhebber Michel Roggen met zijn vrienden meerdere ijzers in het vuur. De aanvang op de Teijlingerlaan is 13.00 uur. De eerste start valt omstreeks 13.30 uur. John de Leeuw is de vaste stuurman van Stal de Groningers, die steevast investeren in nieuw kortebaantalent. Dit seizoen is er een flink aantal nieuwkomers bijgekomen. Het is nog even afwachten of zij zich direct bij de toppers kunnen aansluiten.Overigens was het vorig jaar niet De Leeuw die met de bloemen naar huis ging. Omdat Stal de Groningers vaak meerdere paarden aan het vertrek heeft, zijn er ook andere pikeurs die hun paarden rijden. Zo lukte Rick Wester met Ronny Brandt de kortebaan te winnen. Mogelijk rijdt hij opnieuw een paard van Stal de Groningers. Daarnaast heeft hij zelf Dutch Buitenzorg op stal, één van de betere paarden van de afgelopen jaren op de kortebaan. (Lees het hele bericht op: www.deteylinger.nl)

Doc Holiday is het meest succesvolle paard van vorig jaar op de kortebaan. Hij won vier kortebanen, waaronder het Nederlands Kampioenschap in Middenbeemster. Het leverde de troef van de Meiden van Assum ook de titel 'paard van het jaar' op. Pikeur Bo Sprengers werd tevens leerlingkampioen. Het nieuwe seizoen is de combinatie direct goed begonnen met winst in Assendelft.

Deelnemers

Welke paarden er aan de start komen, is bekend op woensdag 12 juni. Direct nadat de SNDR de loting heeft verricht, staan de deelnemers op www.kortebaandraverijen.nl. Later volgt een uitgebreide voorbeschouwing met tips waar de bezoekers hun voordeel mee kunnen doen bij de totalisator. Meer informatie over het evenement is te vinden op www.harddraverijsassenheim.nl.

Tegelijkertijd met de kortebaan vindt op vrijdag 14 juni de traditionele braderie (Midzomerfestijn) plaats op en rondom de Hoofdstraat. Omdat het bezoeken van beide evenementen een goede combinatie is gebleken in het verleden, staan de evenementen vanaf dit jaar weer samen op de kalender. De afgelopen jaren vond de harddraverij op zaterdag plaats. Door deze één dag naar voren te halen, kunnen de evenementen elkaar weer versterken. De braderie duurt van ongeveer 10.00 uur tot 18.00 uur.

Vóór de zomer nieuwe wethouder

TEYLINGEN n VVD-fractievoorzitter Monique de la Rie heeft 'goede hoop' dat nog voor het zomerreces bekend zal worden wie de opvolger is van de vertrekkende wethouder Bas Brekelmans.

Door Nico Kuyt

Dat meldde zij in de afgelopen raadsvergadering op vragen van haar collega, de CDA-fractievoorzitster Reny Wietsma. Die wilde de voortgang vernemen en of de VVD met haar vond dat iemand uit de 'lokale gemeenschap' de voorkeur heeft. De la Rie gaf aan dat een profiel is opgesteld en er met een aantal kandidaten is gesproken.

Er is nog geen uitkomst, maar wordt binnenkort verwacht.

Het zomerreces start op 11 juli. Vanwege het proces deed zij geen verdere mededelingen, maar verklaarde dat voor de keuze alle dingen zijn afgewogen, ook om eventueel de post te verlenen aan iemand uit de lokale gemeenschap.

Koninklijk verhaal van Rob Pex

Over de baron en andere bewoners

Een lach en een traan in het Boezemcafé

Gifmotie nipt door de raad

Puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes!

Mariënstate, het Kompas, maakt plaats voor hofje

De fracties in de coalitie stemmen de voorstellen vanuit de oppositie weg. | Foto: Nico Kuyt. Foto: Nico Kuyt

n Visie Groot Seminarie eindelijk aangenomen

WARMOND n Met horten en stoten heeft de gemeenteraad de visie voor de ontwikkeling op het terrein van het Groot Seminarie vorige week kunnen aannemen.

Door Nico Kuyt

In en rond het voormalige Groot Seminarie komen ongeveer 180 woningen. Mariënstate, het Kompas, wordt gesloopt om plaats te maken voor een hofje.

De plannen zijn overigens nog een eerste idee.

Om kaders aan te geven is aan de gemeenteraad een visie voor het hele gebied voorgelegd.

In een eerdere raadsvergadering kon deze niet worden aangenomen, omdat de stemmen staakten over een voorstel tot wijziging van D66, wat onder andere ging over de wandelpaden, bomen, parkeerplaatsen, aansluiting met het openbaar vervoer en differentiatie in de woningbouw.

Daardoor moest de raad er vorige week opnieuw over stemmen, maar ook nu staakten de stemmen en daardoor verviel deze wijziging.

Joost van Doesburg: 'De visie gaat recht in tegen de parkeernorm en Woonvisie'

Er volgde nog een viertal andere wijzigingsvoorstellen, maar het 'ja' van de fracties in de oppositie stuitte steeds op een 'nee' van deze in de coalitie die een meerderheid aan stemmen hadden.

Het ging om voorstellen van GroenLinks over het zoveel mogelijk behoud van de bomen en het loslopen van honden, van CDA en ChristenUnie over het aansluiten op de Woonvisie en dat parkeren dient plaats te vinden in een gebouwde, bij voorkeur ondergrondse parkeergarage.

Hoop

De visie werd vervolgens met alleen de tegenstem van GroenLinks en PvdA aangenomen.

Joost van Doesburg (PvdA) legde nog een stemverklaring af. "De visie gaat recht in tegen de parkeernorm en Woonvisie. Het doet geweld aan de mooie groene omgeving van Warmond.

Wij spreken het geluk uit dat het nog slechts een visie betreft en dat heeft een heel andere status dan een bestemmingsplan.

Daar putten wij hoop uit", aldus Van Doesburg.

Stemmen staken bij Erfgoedcommissie

TEYLINGEN n De gemeenteraad heeft vorige week de nieuwe verordening voor de Erfgoedcommissie niet kunnen aannemen. Een voorstel tot het doen van een wijziging in de tekst van D66 en CDA: daar staakten de stemmen.

Door Nico Kuyt

De onafhankelijke Erfgoedcommissie adviseert B&W over onder andere vergunningen voor monumenten en het aanwijzen van beschermd erfgoed. Met de nieuwe verordening worden de werkwijzen van de commissies in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gelijkgetrokken. Verder verandert er nagenoeg niets. Maar het CDA diende in de gemeenteraad nog wel een wijzigingsvoorstel in. De fractie zag in de verordening onvoldoende terug dat er gebruik wordt gemaakt van de lokale kennis die aanwezig is bij de lokale historische verenigingen in Warmond, Voorhout en Sassenheim. Er zou vanuit elk van de drie lokale historische verenigingen een adviseur benoemd moeten worden, die door de commissie uitgenodigd wordt voor alle onderwerpen van het betreffende dorp.

Twaalf voor en twaalf tegen

Samen met D66 werd ook nog een wijziging voorgesteld om expliciet in de verordening aan te geven dat erfgoed zowel materieel en immaterieel erfgoed betreft, een kleine aanpassing waar de burger niet echt wakker van zal liggen. Maar toen het op stemmen aankwam waren er voor die kleine aanpassing twaalf raadsleden voor en twaalf tegen, de stemmen staakten.

Er werd niet meer verder gestemd over het voorstel en de wijziging rond de historische verenigingen. In de eerstvolgende raadsvergadering worden de wijzigingsvoorstellen en de verordening opnieuw in stemming gebracht.

Niet veel puf in oplaadpaal Gemeentehaven

WARMOND n De enige openbare oplaadpaal in Warmond voor elektrische voertuigen op de Gemeentehaven blijkt nog steeds kapot te zijn. Het bracht raadslid Joost van Doesburg (PvdA) in een staat van ontstemming, omdat hij twee jaar geleden al hierover vragen aan B&W heeft gesteld.

Door Nico Kuyt

Het was voor Van Doesburg, naar eigen zeggen, ´een grote verrassing´ dat de laadpaal de Gemeentehaven nog werkloos ontsiert. "Ik vind het wel zo verrassend, omdat ik twee jaar geleden reeds de toezegging van het vorige B&W ontving dat deze gerepareerd of vervangen zou worden", verklaart de PvdA-er. Hij wil weten hoelang de paal al buiten werking is en wat B&W gaat doen om deze zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. Overigens heeft de Teylinger in juli vorig jaar over de paal bericht gegeven. Deze is door de gemeente geplaatst tijdens de herinrichting van het gebied. Alle andere laadpalen in de gemeente zijn geplaatst door een commerciële exploitant.

Zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud

Het nadeel van een eigen gemeentelijke paal is dat Teylingen ook zelf verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud ervan, waar de gemeente weinig kennis en ervaring mee heeft.

B&W dacht destijds de paal te laten vervangen door eentje van dat bedrijf.

politiek/nieuws

Sporten, bewegen en elkaar leren kennen: aftrap Street4You

De kids konden naast voetballen, ook andere sporten doen. | Foto: Piet van Kampen Foto: piet van kampen

Voorhout n De wethouders Arno van Kempen (Teylingen), Fred van Tricht (Hillegom) en Dennis Salman (Noordwijk) verrichtten vorige week woensdag de officiële aftrap van de serie 'Street4You' in Voorhout. Deze krijgt een vervolg in de HLTN gemeenten in de Bollenstreek.

Door Piet van Kampen

Op het sport-en gymveld van de Andreasschool aan de Oranje Nassaulaan in Voorhout vond de primeur plaats.

Deze happening werd door Welzijnskwartier Teylingen Jongerenwerk georganiseerd.

Overigens is 'Street4You' geen geheel nieuw fenomeen want het heeft inmiddels in andere gemeenten zoals Katwijk al plaats gevonden.

De deelnemende jeugd vermaakten zich op verschillende manieren

Wethouder Van Kempen zie in zijn openingswoord: "Het is een heel goed initiatief voor de samenleving. Het is vooral bedoeld om meer te bewegen en op een sportieve manier gezond bezig zijn.

Bovendien is het goed voor jong en oud om elkaar beter te leren kennen en de buurt bij elkaar te brengen.

Als gemeentebesturen hechten wij hier heel veel waarde aan'.

Jongens en meiden die aanwezig waren konden onder andere voetballen, free-runnen en zich uitleven op een springkussen. Een gezellig stuk muziek verhoogde de sfeer en de kids konden zich laven aan gratis limonade.

Het was een ongeprogrammeerd gekrioel en leuk om te zien hoe een ieder zich op welke manier dan ook vermaakte. 'Street4You' is in ieder geval een event dat een uitstekende functie vervult en het waard is om niet alleen elders maar ook daar waar het zoals nu op deze plek werd georganiseerd te herhalen.

Door continuïteit zal het zijn waarde op den duur zeker gaan bewijzen.

Gemeente biedt gratis training tot klimaatcoach aan

Teylingen n De gemeente is op zoek naar klimaatcoaches, die inwoners helpen om duurzame keuzes te maken en groene ambities waar te maken. Ze bieden daarvoor in september een gratis training aan.

Een klimaatcoach helpt inwoners uit hun eigen woonplaats om klimaatvriendelijke keuzes te maken. Wil je ook anderen in beweging brengen om deze keuzes te maken en in je eigen woonplaats groepen coachen waarbij je mensen begeleidt in de gedragsverandering? Doe dan mee aan de driedaagse training tot klimaatcoach in september.De gemeente biedt de training eenmalig gratis aan voor inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen.

Wat doet een klimaatcoach? Een klimaatcoach begeleidt vrijwillig zo'n twee workshopseries van zes avonden per jaar. Het gaat om de serie WoonGesprekken en/of de serie KlimaatGesprekken. Hierbij begeleiden zij deelnemers stap voor stap van weten naar doen, zodat het mensen lukt om hun duurzame ambities waar te maken

Inwoners van acht straten uit Hillegom, Lisse en Teylingen deden mee aan de workshops WoonGesprekken. Hiermee hebben zij hun ambitie waargemaakt om hun woning duurzamer te maken. Klimaatcoaches van Stichting Klimaatgesprekken begeleiden deze workshops. Dit doen ze samen met een energiecoach van Stichting Bollenstreek Duurzaam en experts van Duurzaam Bouwloket.

Aanmelden

Aanmelden voor 19 juli via www.klimaatgesprekken.nl/HLT. Neem voor vragen contact op met info@klimaatgesprekken.nl. Vermeld in het onderwerp training tot klimaatcoach HLT.

Teylingen uitgeschakeld in nacompetitie

voetbal n Teylingen is in de eerste ronde van de nacompetitie uitgeschakeld op bezoek bij Groeneweg. Bij rust stonden de Sassenheimers nog met 0-1 voor, na de rust ging het mis en zo blijft Teylingen 2e Klasser in het volgende seizoen.

Teylingen startte met Vooijs als 'valse' rechtsbuiten en moest het opkomende gevaar van Groeneweg zien te bedwingen. Spits Jaap Zwetsloot en de Ridder zaten goed in de tang bij de laatste linie van Groeneweg.

Met Mark van der Vlugt en Niels Rodenburg achter hen, moest er vooral diepte gemaakt worden. Na de rust stond de organisatie direct niet goed aan Teylingen kant en Mike Karremans profiteerde hiervan, vanuit de rebound. Hierna was het spel eerder spannend, dan kwalitatief hoogstaand. Teylingen ging opportunistisch spelen en dat leverde geen kansen meer op en zo was het nacompetitie avontuur alweer over voor het goed en wel begonnen was. Er mag teruggekeken worden op een goed seizoen, met een 3e plek in de einddrankschikking en een team wat herkenbaar voetbal op de mat heeft gelegd.

Wim van Vliet, voorzitter Adest Musica, en Arthur Volten, voorzitter Jeugdafdeling, ontvangen een donatie van Stichting Kringloop Voorhout. | Foto: PR Adest Musica, Esther Lemmers.

Teylingen n Adest Musica heeft van de Stichting Kringloop Voorhout een donatie ontvangen voor de aanschaf van kleding voor de Jeugdband.

Adest Musica had een verzoek bij de Kringloop ingediend voor een financiële bijdrage om de Jeugdband in nieuwe uniformjasjes te kunnen steken. Een delegatie van Adest Musica kon uiteindelijk een bedrag van 1000 euro in ontvangst nemen. Arthur Volten, voorzitter van de Jeugdafdeling; "Het bedrag is een fantastische bijdrage in de enorme investering die Adest Musica moet doen om de gehele Jeugdband in nieuwe uniformjasjes te steken. Een mooier geschenk konden we ons niet wensen. De presentatie van de nieuwe kleding vindt plaats op zaterdag 6 juli tijdens het zomeravondconcert in Park Rusthoff."

Dit concert heeft een informeel karakter. Vanaf 19.15 uur onthalen de muzikanten van Minikids, Aspiranten, Adest Brass, Jeugdband en de Drum- en Showband de aanwezigen op een muzikaal spektakel. De toegang is gratis.

Inschrijving S'heim City Swim

zwemmen n De Inschrijving voor de Sassenheim City Swim 2019 opent vrijdag 14 juni.

Dit open-water-zwemevenement is zondag 25 augustus. Zwemmers van 8 tot 88 jaar kunnen zich inschrijven voor een leuke zwemtocht (geen wedstrijd) van 700 meter vanaf het Oude Zwembad naar het Voorhavenkwartier.

De echte sportievelingen (vanaf 13 jaar) starten daarna voor een open-water-zwemtocht (ook geen wedstrijd) van 3.000 meter die start en eindigt in het Voorhavenkwartier. Voor beide tochten geldt een maximaal aantal deelnemers van 100 zwemmers. Deelname kost 5,50 euro per persoon.

Geschiedenis van het Oude Koningshuys

Rob Pex. | Foto: Piet de Boer. Foto: piet de boer

n Rijk, bijna koninklijk verhaal en bijna 200 afbeeldingen

Teylingen n Reeds in de Bronstijd was de locatie van het statige Oude Koningshuys in Sassenheim bewoond. Het gebruik van deze woonplek is daarmee veel ouder dan gedacht. De naam Koningshuys verwijst naar Koning Stadhouder Willem III, een van de eigenaren van het huis. De naam is volgens auteur Rob J. Pex niet meer dan ''een standaard reclame slogan'' uit de 18e eeuw. Het huis is uniek omdat het nog een van de weinige buitenplaatsen in de streek is.

Door Piet de Boer

De auteur Rob Pex studeerde korte tijd geschiedenis aan de universiteit van Leiden. Hij publiceerde als vrijetijdswetenschapper boeken over landhuizen in Lisse maar ook over zwervers en landlopers. Wat was de grootste ontdekking? De plek van het 'Huys' is veel eerder bewoond geweest dan gedacht.

Van af de bronstijd (2000-800 voor Christus).

Er zijn kloostermoppen uit de dertiende eeuw aangetroffen in de kelder. Archeologisch onderzoek heeft ook middeleeuws aardewerk boven de grond gebracht.

Maar vooral de 'voetsporen van de bewoners' zijn interessant. Wie leefden en werkten er in het huis?

Welke betekenis had deze woning onder de naam Huys ter Nieuwburg (1677), Sassigt (1727), het Prinsessenhuys (1747) en het Oude Koningshuys (vanaf 1760) in de geschiedenis van Sassenheim.

Schoothondje Sasje

Rob is niet alleen geïnteresseerd in de historie van hout, glazen en stenen maar ook in het leven van de bewoners en de gebeurtenissen in de omgeving van het huis. Hij haalt een paar voorbeelden aan. Schelto Willem baron van Bronckhorst was zo'n bijzondere bewoner in de eerste helft van de achttiende eeuw.

Voor Rob is de baron vooral belangrijk omdat na zijn overlijden in 1747 voor het eerst een boedelinventaris werd gemaakt. De inboedel werd kamer voor kamer beschreven. Daarin noemde men niet alleen de functie van de kamer, maar ook de meubels, schilderijen, serviesgoed, kandelaars van de baron.

Hiermee kon Rob voor het eerst een 'historische wandeling' door het 'Huys' maken en een beeld vormen over het leven daar. Maar ook persoonlijke verhalen zijn teruggevonden. Zoals de liefde van de bewoners voor hun huisdier. ''Sasje heette ze,'' zegt Rob. Het is de naam van het 'getrouwe' schoothondje van J.J. Bosé en en zijn vrouw. Op een koperen plaatje stonden naam, geboortejaar en sterfdatum (1795). Archeologen troffen het aan bij de botresten van het diertje, dat vlak bij het Oude Koningshuys begraven was.

Nat pak

Nog persoonlijker en beeldender zijn de beschrijving van het leven in de 19e eeuw. Maurits van Lennep schrijft in zijn memoires over zijn verblijf op het Oude Koningshuys (1849) bij de familie Willet.

Zijn vriend Bram Willet jr. ,die zijn vader weinig flatteus aanduidt met 'zuurmuil' , heeft een bootje bij het Oude Koningshuys.

Ze roeien naar het Kaagermeer. ''De slooten of tochten die daarop uitliepen waren niet breed en hier en daar lag er een plank over.'' Bukken dus.

Maurits is eigenwijs en probeert over de plank te springen en weer in de boot te landen.

Maar eindigde in het diepe water. ''Ik werkte mij echter door de modder heen op het drooge en liep toen doornat door de weilanden heen op een draf naar huis (d.i. Het Oude Koningshuys), waar ik nauwelijks durfde binnengaan uit vrees van den looper op de trap te bevuilen''. Rob moet hard lachen. Je ziet het gebeuren. Die sukkel.

Het typeert het leven in die tijd. Ook geeft het een beeld van het landschap met veel sloten. Maar ook omgang tussen de bewoners met de vrees de loper te bevuilen. Met deze beschrijvingen kun je het leven uit die tijd goed voorstellen, zien en voelen.

Rob Pex

Rob Pex geeft met de Geschiedenis van het Oude Koningshuys te Sassenheim een gedetailleerde beschrijving van een landhuis door de eeuwen heen in ruim 250 pagina's met honderden illustraties.

Vrijetijdswetenschapper Rob Pex vertelt in een prettig leesbaar historisch verhaal over stenen, glas, hout en interieurs van het Oude Koningshuys, maar vooral ook over de bewoners en hun leven in Sassenheim.

Voorinschrijving

R. J. Pex, Geschiedenis van het Oude Koningshuys te Sassenheim. Voorinschrijven kan via www.stichtingoudsassenheim.nl.

Prijs tot 1 september voor SOS-donateur € 24,50, niet-SOS-donateur 27 euro.

Vanaf 1 september kost het boek 29,50 euro. Het boek verschijnt in november 2019.

Commisse gaat spreken over ontwikkeling ruïne

Teylingen n (vervolg van de voorpagina) De ontwikkelingen moet zich niet richten op een grote stroom van internationale toeristen, maar de eigen inwoners, de regio-recreant en de nationale toerist.

Die wordt dan een jaarrond toeristisch en cultureel aanbod aangeboden. Dit legt B&W nu de raadscommissie en gemeenteraad voor om te besluiten als kader. Bij de ontwikkeling kan ook het evenemententerrein en het zogenaamde Westerbeek-terrein worden betrokken. Voor het organiseren van evenementen blijven de huidige regels van het bestemmingsplan bestaan. Hierin zijn voorwaarden opgenomen over het aantal evenementen per jaar, de duur van die evenementen en het maximum aantal bezoekers per evenement. Ook zijn uitsluitend evenementen toegestaan die passen bij de cultuurhistorische aard en waarden van de kasteelruïne en streek. Privé-feesten dus niet. Maar horeca wèl, mits deze passend is bij de cultuurhistorische bestemming. De horeca vergroot de aantrekkelijkheid voor een bezoek aan de ruïne en schept mogelijkheden deze rendabel te exploiteren.

En tenslotte de voorkeur uit te spreken voor een ontwikkeling van de Donjon met een 1e verdieping, zo mogelijk met uitkijkpunt. Dat maakt een bezoek aan de ruïne interessanter en zorgt dat een breder publiek wordt bereikt. Met een 1e verdieping kan er tevens een ruimte worden gecreëerd die onafhankelijk van de weersomstandigheden aangenaam is om te bezoeken.

Na het besluit van de gemeenteraad wordt het verder uitgewerkt en een businesscase opgesteld. Die wordt naar verwachting in december aan de commissie gepresenteerd.

Een lach én ruimte voor verdriet en (h)erkenning

Het Boezemcafé biedt laagdrempelig ontmoetingspunt voor vrouwen met of na borstkanker. Correspondent Mandy van Leeuwen sprak met initiatiefnemers Jacqueline van Heteren en Jacqueline Eenens.

Jacqueline van Heteren (links) en Jacqueline Eenens organiseren het Boezemcafé. | Foto: pr. Foto: pr.

Toen Jacqueline van Heteren en Jacqueline Eenens elkaar toevallig bij de kaasboer tegenkwamen, konden de dames niet vermoeden wat voor moois deze ontmoeting tot stand zou brengen. Eenens liep op dat moment al een tijdje met een idee in haar hoofd en stelde aan Van Heteren voor om eens samen koffie te gaan drinken. In een mum van tijd wisten de dames vorm te geven aan het idee van Eenens: het Boezemcafé, een ontmoetingsplek voor dames die getroffen zijn door borstkanker en de gevolgen daarvan.

"Ik gaf op dat moment al een half jaar coaching en begeleiding bij de diagnose borstkanker," vertelt Eenens, naast gecertificeerd coach ook ervaringsdeskundige, over het moment dat ze haar idee bij Van Heteren introduceerde.

'Chirurg vroeg om onze folders in infomap van het ziekenhuis te doen

Daarnaast is Van Eenens al geruime tijd vrijwilliger bij Scarabee, inloophuis voor mensen met kanker.

"De drempel om naar een inloophuis te gaan is over het algemeen groot," vertelt ze. In een tijd waarin iedere regio een Alzheimercafé en een Autismecafé heeft, verbaast het de gepassioneerde coach dat een dergelijk laagdrempelig initiatief er niet is voor vrouwen met borstkanker.

Als de naam 'Boezemcafé' op een zeker moment door haar hoofd schiet, legt Eenens de naam meteen op verschillende plekken vast.

Tijdens de koffieafspraak met Van Heteren vertelt ze over haar beginnende idee. Met Van Heteren betrekt Eenens een natuurlijke organisator: "Ik houd van projecten, van regelen en het traject om iets op te zetten."

De dames blijken een sterk duo. "In januari was het idee ontstaan en binnen no-time hadden we het plan."

Succesvol eerste jaar

En zo opende het Boezemcafé vorig jaar vier keer de deuren. Laagdrempeligheid staat daarbij centraal.

"Niks hoeft, alles mag," typeert Van Eenens het. Zo hoeven de dames die langs willen komen bij het Boezemcafé zich niet aan te melden.

De ochtenden vinden plaats in de knusse ruimte waar Van Heteren haar praktijk als schoonheidsspecialiste gevestigd heeft.

"We hoopten de eerste keer dat er vier of vijf dames zouden komen," blikt Van Heteren terug.

"Het werden er dertien." Sindsdien kan het Boezemcafé steevast op een flinke groep bezoekers rekenen.

Meerwaarde

De coach en schoonheidsspecialiste zijn niet alleen onder de indruk van het aantal bezoekers van het Boezemcafé, maar ook door de steun die de dames hier bij elkaar vinden.

Doordat de andere aanwezigen ook borstkanker hebben of hebben gehad, vinden de dames in het Boezemcafé herkenning en erkenning.

Hoewel velen een steunend netwerk hebben, is het doorstaan van de ziekte vaak een eenzaam proces. In het Boezemcafé ervaren de dames dat ze niet de enige zijn.

"Het voegt echt wat toe," vertelt Eenens. "En het is eigenlijk altijd gezellig, tot aan het vrolijke aan toe."

Bij én na borstkanker

Dat het Boezemcafé zich zowel richt op vrouwen die net de diagnose borstkanker hebben gekregen als vrouwen die al jaren geleden het medisch traject hebben afgerond, levert daarbij geen problemen op.

"De dames kunnen zich ook aan elkaar optrekken." De aanwezige vrouwen hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Degenen die nog midden in het ziekteproces zitten, kunnen zien dat andere dames weer volop in het leven staan. "De meeste vrouwen worden een nieuwe versie van zichzelf na borstkanker," weet Eenens. Ook in dit proces geven ze elkaar tips.

Na een succesvol eerste jaar, hebben Van Heteren en Eenens het initiatief geëvalueerd. De twee waren het erover eens dat het Boezemcafé een nieuwe jaargang moest krijgen.

Aanwezigheid deskundigen

Daarbij hebben ze een nieuw element toegevoegd: "Elke keer nodigen we iemand uit die wat meer weet van kanker." Bij de komende twee bijeenkomsten zullen achtereenvolgens een gespecialiseerde diëtiste en de eigenaresse van Lady Service, een winkel voor aangepaste lingerie en protheses, aansluiten.

De deskundigen - tot nu toe alleen vrouwen - zijn aanwezig gedurende de ochtend van het Boezemcafé, maar geven in geen geval een lezing.

Ook folders worden pas uitgedeeld in de goodiebag die altijd aan het einde wordt meegegeven. Op deze manier blijft de laagdrempeligheid gewaarborgd. "Het mooie van het Boezemcafé is juist dat het niet met bijvoorbeeld het ziekenhuis te maken heeft."

Erkenning

Inmiddels wordt het Boezemcafé ook door een toenemend aantal instanties gezien als een partner in de ondersteuning van vrouwen met borstkanker.

"De mammachirurg van het Alrijne vroeg bijvoorbeeld om folders om in hun informatiemap te doen," geeft Eenens aan.

Het is voor de initiatiefneemsters een mooi compliment. Een subsidie van fonds 1818 helpt hen ook in praktische zin. "Vorig jaar hebben we alles zelf betaald. Het is een erkenning dat je er mag zijn, dat je serieus genomen wordt." Op 10 juli en 9 oktober is het Boezemcafé weer geopend.

Meer informatie is te vinden op www.boezemcafe.nl.

Culturele estafette doorgegeven aan Lisette Hogewoning

Lisette Hogewoning met achter haar één van haar collages. | Foto: Nico Kuyt. Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n Vooraf aan de afgelopen raadsvergadering heeft Sonja van Egmond het stokje van de Culturele estafette doorgegeven aan Lisette Hogewoning.

Door Nico Kuyt

Hogewoning maakt collages, schildert en geeft workshops. De persoonlijke collages uit toepasselijke knipsels en teksten over de persoon uit verschillende tijdschriften gecombineerd met persoonlijke spullen, zoals geboortekaartje, foto's en dergelijke. Het resultaat is een portret dat is opgebouwd uit alles wat met de persoon te maken heeft en zo de essentie van die persoon weergeeft. De kunstenares tekent al van kinds af aan. Zij kreeg de 'Baalbergen aanmoedigingsprijs' en 'de Zilveren penseel' voor haar werk. De Culturele Estafette is het vervolg op de Teylinger Dichter. Sinds december 2015 geeft voorafgaand aan de raadsvergadering een lokale kunstenaar uitleg over zijn of haar werk. Gekozen is voor een estafettevorm, elke kunstenaar geeft zelf de beurt door aan een collega aan wie hij of zij de Culturele Estafettevlag overhandigt.

Verjaardagsfeestje met en door St. Cecilia

Voorhout n Muziekvereniging St. Cecilia houdt zaterdag 6 juli een grootse A-mee-Zing 100 Party.

Onder het motto: Muziek maken doe je samen, viert de vereniging haar haar 100ste verjaardag met muzikanten en publiek. Het wordt niet zomaar een evenement, maar een muziekspektakel waar jong en oud mee kunnen zingen en dansen.

Klassiekers als 'Barcelona', '99 Luftballons' en 'Even aan mijn moeder vragen' komen allemaal voorbij. Maar ook nummers als: 'Leef', 'Sexy als ik dans', 'Suzanne', ´Malle Babbe´ en 'Atemlos' kunnen luidkeels meegezongen worden.

Er zijn ruim voldoende zitplaatsen en de organisatie hoopt op een groot meezingkoor – net als bij de Toppers - wat in Voorhout ooit op de been is gebracht.

Alleen luisteren mag natuurlijk ook; de organisatie heeft nog wat verrassingen in petto met visuele ondersteuning.

Kaarten voor deze evenementen zijn te koop online : www.stceciliavoorhout.nl. Maar ook in de winkels: Electro World IJsselmuiden, Primera Voorhout en Electro World Duynstee in Sassenheim en via de leden van St. Cecilia.

Leden van Verdienste bij Foreholte

Van links naar rechts: Ria en John van Dijk met kleinkinderen en Bert & Jeannette Vrolijk

Teylingen n Na afloop van het Jan Schrama Toernooi (10 juni) zijn Bert Vrolijk en John van Dijk benoemd tot Lid van Verdienste.

Beide heren hebben een lange staat van dienst als vrijwilliger binnen Foreholte. De voorzitter van het Jan Schrama Toernooi Theo van Werkhoven sprak zijn dank uit aan vrijwilligers die het wederom mogelijk hebben gemaakt om de negende editie van het Jan Schrama Toernooi tot een succes te maken en sprak zijn hoop uit dat nu een (groot) deel van de commissie afzwaait er nieuwe mensen gaan opstaan. Voorzitter Rogier Hoeijmans beloofde dat er zeker een vervolg komt op dit fantastische toernooi en in overleg zal bepalen op welke condities dat zal gaan zijn. Als laatst sprak hij zijn waardering uit voor Vrolijk en Van Dijk welke hij namens het bestuur benoemde tot Lid van Verdienste.

Vrolijk begon als voetbalvader in '91 als leider bij zijn oudste zoon. Daarnaast was hij trainer. Vanaf 1997 tot 2007 zat Bert in het jeugdbestuur. Bij het verlaten van het jeugdbestuur werd het bekende kerstzaalvoetbaltoernooi naar hem vernoemd. Vanaf het begin is hij betrokken in de organisatie van het Jan Schrama Toernooi en gaf de eerste aanzet voor de vrijwilligerscommissie.

Van Dijk zette zijn eerste stapjes op de Elsgeest als kind van 6 jaar. Hij heeft alle teams doorlopen waaronder ook het eerste elftal. Na zijn actieve loopbaan als voetballer is John betrokken gebleven bij Foreholte als leider en trainer van zijn zoon. Daarnaast heeft Van Dijk ruim tien jaar in het jeugdbestuur gezeten en heeft hij een eigen leden- en wedstrijdregistratiesysteem ontworpen. Voor het Jan Schrama Toernooi heeft hij het toernooiprogrammatuur gemaakt dat nog steeds wordt gebruikt. | Foto: vlnr Ria en John van Dijk met kleinkinderen en Bert en Jeannette Vrolijk

Orgelconcert in Pancratius

muziek n Matthijs Breukhoven geeft zaterdag 22 juni een orgelconcert in de Pancratiuskerk in Sassenheim.

Breukhoven (1992) volgde lessen bij gerenommeerde organisten in binnen- en buitenland. Sinds september 2014 studeert Matthijs hoofdvak orgel aan het Rotterdams Conservatorium. Hij volgde tal van masterclasses bij organisten van naam en faam. De organist gaf eerder concerten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Australië.

Het concert begint om 20.00 uur. Toegang is gratis.

Els Roes

Els was 2,5 jaar met veel plezier vrijwilliger in de bibliotheek van Voorhout. Momenteel werkt ze als invalkracht bij de Bibliotheek Bollenstreek. Daarnaast houdt ze zich al ruim 25 jaar bezig met het lezen en recenseren van thrillers. Aanvankelijk voor De Telegraaf en nu voor onder andere de thrillerbijlage van Vrij Nederland en op haar blog Thrillers & Zo (www.thrillersenzo). In verband met de Spannende Boekenweken die op 1 juni begonnen, geeft zij hier leestips.

Fred Vargas

Een dodelijk venijn

De boeken van de Franse schrijfster Fred Vargas zijn de moeite meer dan waard door hun eigen sfeer, de fijnzinnige humor en de bijzondere personages. De Parijse commissaris Adamsberg behoort daar zeker toe. De slimme, intuïtieve politieman houdt er heel eigen methodes op na als hij een misdaad moet oplossen. In Een dodelijk venijn moet hij alle zeilen bijzetten als in de omgeving van Nîmes drie bejaarde mannen sterven door de beet van een spin, wiens gif normaal gesproken niet dodelijk is.

Simone St. James

Gebroken meisjes

Heden en verleden ontmoeten elkaar in de intrigerende thriller Gebroken meisjes van Simone St. James, als op het terrein van een voormalige kostschool in de Amerikaanse staat Vermont een lichaam wordt gevonden. Journaliste Fiona Sheridan stort zich op de zaak in de hoop ook meer te weten te komen over de moord op haar zus, twintig jaar geleden. Haar onderzoek trekt een beerput aan verdrongen leed naar boven met alle gevolgen van dien.

Soraya Vink

Persona

Soraya Vink debuteerde met Persona, waarin rechercheur Elvira Selas terugkeert bij de politie na lang undercover gewerkt te hebben. Met haar collega's werkt ze aan twee moorden die duidelijk door één dader zijn gepleegd. Wat de anderen niet weten, is dat Elvira zich nog steeds onderdompelt in haar undercover bestaan om haar broer te zoeken. Vink slaagt erin de verschillende verhaallijnen overtuigend bij elkaar te brengen in deze psychologische thriller, waarin eens temeer blijkt dat de grens tussen goed en kwaad soms flinterdun is.

Collectiespecialist Lydia Verbart

Samuel Bjørk

De jongen in de sneeuw

Voor fans van de Bridge en the Killing. Het boek is enorm spannend en onderdeel van een serie. Dus wanneer het boek uit is, komt er gelukkig nog een ander deel.Het verhaal gaat over rechercheur Holger Munch en Mia Krüger. Ik verklap verder niets, want het is leuker als het boek spannend blijft.

leestips/lokaal

Vrijetijdsfestival vol sport- en cultuur

Teuylingen n In Park Rusrthoff staat zaterdag 15 juni het Vrijetijdsfestival op de agenda. Het festival wordt om 11.00 uur geopend door burgemeester Carla Breuer. Dit jaar doen er dertig deelnemers mee en is er een goede mix van cultuur, theater, sport en verrichten tientallen belangenorganisaties hun medewerking.

Alle verenigingen er organisaties laten op een actieve manier zien wie zij zijn en wat zij doen.

Direct na het openingswoord van burgemeester Breuer start het eerste optreden verzorgd door de aspiranten van Adest Musica.

De hele dag door zijn er op het middenveld demonstraties, optredens en clinics.

Proefduiken met perslucht

Bezoekers van jong en oud kunnen meedoen aan diverse activiteiten zoals een muziekinstrument bespelen, een scoutingactiviteit of een korfbal- badminton- of rugbytraining volgen.

Echte waaghalzen kunnen een proefduik maken in het waterbassin van een duikvereniging. Het festival duurt tot 16.00 uur.

Springen en een ijsje

Voor de allerkleinsten is er bij de ingang aan de Hoofdstraat een springkussen en kinderen kunnen bij elke kraam een opdrachtje doen waarmee een ijsje valt te verdienen.

Nieuw dit jaar is een verloting waarbij de verenigingen zelf prijzen beschikbaar stellen zoals gratis kaartjes voor een voorstelling of een leuke workshop maar er zijn ook heel veel leuke kleine prijzen te winnen.

Het promotieteam van Welzijn Teylingen loopt rond in het park en het dorp om de lootjes te verkopen.

Een lootje kost 0,50 euro.

Programma:

11.15 uur: Singing Stars, leerlingen van de musicalschool

11.45 uur: Theaterschool Teylingen; show in kostuum met live zang (ook om 12.30 en 14.30 uur)

12.15 uur: Rap Fair trade

12.45 uur: Adest Musica, Jeugdband

13.00 uur: Rap Fair Trade

13.10 uur: RC The Bassets, demonstratie Rugby

13.30 uur: STV Tennis, clinic

14.00 uur: Up2Stage, promo musical the Wiz

15.00 uur: Chr. Harmonie vereniging Crescendo, opleidingsorkest.

Ook actief 'meewerken'?

In de kraam van Park Rusthoff, die ook op het festivalterrein staat, ligt de nadruk op "vrije tijd besteding". Vele medewerkers van het park zijn al jaren in diverse disciplines actief als bijvoorbeeld gastheer/vrouw in het Sassenest.

Niet alleen tijdens de reguliere openingstijden maar ook tijdens feesten en partijen wordt extra hulp en aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Elke derde zaterdag van de maand is een groep mensen aan de slag in de vrije natuur: harken, schoffelen, bladeren en takken ruimen.

In de kraam is volop informatie te verkrijgen betreffende de vele vacatures in het park. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend een of meerdere keren op proef mee te helpen.

Gifmotie nipt door de raad

Wethouder Ten Boden: "Een actieplan wordt uitgewerkt en wij zijn druk bezig met gesprekken met partijen." | Foto: Nico Kuyt. Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n De motie van de fracties van PvdA en Groenlinks om de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen voor de inwoners te minimaliseren, heeft een kleine meerderheid gevonden in de gemeenteraad.

Door Nico Kuyt

Onlangs voerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een onderzoek uit in hoeverre omwonenden worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de bollenteelt en wat voor effect dat heeft op de gezondheid. Restanten van bestrijdingsmiddelen werden teruggevonden in de buitenlucht rond woningen in de buurt. Het rapport vraagt om een actieve houding van de gemeente.

PvdA en Groenlinks pakten de handschoen op en dienden een motie in die B&W oproept de inwoners actief over de gevaren voor te lichten, het opzetten van een Kennisplatform te ondersteunen, na te gaan over welke instrumenten de gemeente zelf beschikt om het gebruik te beperken en de overgang naar duurzame gewasbescherming actief te ondersteunen.

Naast de beide indieners konden ook D66, ChristenUnie en CDA de motie ondersteunen. Om steun te verwerven was het wel nodig dat één van de oproepen in de motie, om geen nieuwe woningbouw toe te staan binnen een afstand 50 meter tot bollen- en bloementeelt, werd geschrapt. VVD en Trilokaal stemden tegen. Niet dat zij zo tegen de motie waren, maar al de punten worden al door wethouder Rob ten Boden opgepakt en naar acties omgezet, stelde Martijn van Duijvenbode (Trilokaal).

'Verdere aanmoediging'

Belanghebbenden worden actief benaderd, gesprekken gevoerd, informatie verstrekt en een actieplan uitgewerkt. "Wat mist u eigenlijk nog?", vroeg Rolf Duindam (VVD) zich af, die die avond zijn maidenspeech hield. Maar voor Don Verhoeff (GroenLinks) was een toezegging door B&W van een actieplan nog niet hetzelfde als aan de wandel gaan met acties. Sandra Groenendal (PvdA) zag de motie als een 'verdere aanmoediging'.

En op haar beurt onderstreepte Edith Alkemade (D66) het belang van goede informatievoorziening en daarin speelt de gemeente een belangrijke rol. Met de kleinst mogelijke meerderheid van 12 voor en 11 tegen werd de motie aangenomen.

Joren gaat, Bart weer terug voor D66 in raad

Op de foto: Bart van der Ploeg legt de belofte af en is opnieuw raadslid voor de fractie van D66.| Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n In de afgelopen raadsvergadering is afscheid genomen van Joren Noorlander (D66). Oud-gediende Bart van der Ploeg werd in zijn plaats geïnstalleerd.

Foto en tekst: Nico Kuyt

Noorlander was verplicht om afscheid te nemen, omdat hij ongepland naar een andere gemeente verhuisde. En het is bij wet bepaald dat een raadslid in de eigen gemeente moet wonen. Hij zat sinds de verkiezing van maart vorig jaar in de raad. "Zo'n laatste woordje voelt toch best vreemd", ontboezemde hij in zijn afscheidsspeech, waarvan hij had gedacht deze zeker nog niet te moeten houden. Fractiegenote Edith Alkemade had er maar één woord voor over: 'balen'. "Jammer dat wij een talent als jij moeten laten gaan", treurde zij en verraste hem met boekje met foto's van hem als raadslid. Burgemeester Carla Breuer wees op het frisse enthousiasme waarmee hij vorig jaar in de raad aantrad. "Jij zocht bij ieder onderwerp het vernieuwende", en overhandigde hem een klein kunstwerk. Direct daarop werd Bart van der Ploeg in zijn plaats geïnstalleerd. In de periode 2014-2018 zat hij al voor D66 in de gemeenteraad. Bij de verkiezing vorig jaar zou hij ook weer in de raad teruggekomen zijn, maar werd door Noorlander uit zijn zetel geknikkerd. Noorlander kreeg als vierde op de lijst meer stemmen dan Van der Ploeg op plaats drie, een genoeg aantal om met voorkeursstemmen te worden gekozen.

Cultuur om de hoek in Holland Rijnland

regio n De bestuurders van Holland Rijnland stemden op 6 juni stemden in met een bijdrage van 50.000 euro uit het cofinancieringsfonds Holland Rijnland voor de proeftuin 'Cultuur om de hoek'. Met deze proeftuin willen gemeenten jongeren binnen en buiten school met cultuur in aanraking brengen. Vooral bij jongeren voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Een regionale projectgroep werkt het plan voor de proeftuin verder uit.

Het doel van de proeftuin is dat jongeren vanuit nieuwsgierigheid zelf creatief aan de slag gaan. Holland Rijnland bestaat uit: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Deze regio kent al een rijk netwerk aan instellingen die zich richten op Natuur, Wetenschap, Technologie, Duurzaamheid, Kunst en Cultuur. De uitdaging is om dit rijke netwerk zodanig met elkaar te verbinden dat het breed en makkelijk toegankelijk is voor kinderen in de regio. Voorbeelden van betrokken organisaties zijn Technolab, Verwonderpaspoort, Cultuureducatiegroep, Parkvilla en BplusC.

Verwonderpaspoort en cultuurHet verwonderpaspoort geeft leerlingen uit het basisonderwijs toegang tot een bijzonder eilandrijk: de Verwonderwereld. In deze digitale wereld hebben kinderen toegang tot de wereld van Natuur, Wetenschap, Technologie en Duurzaamheid.

Deze Verwonderwereld wordt uitgebreid met kunst & cultuur. Zo kunnen kinderen ook thuis op speelse wijze nóg meer te weten komen over een bepaald thema. Het informatieve aanbod is daardoor veel groter dan alleen dat wat binnen onderwijstijd kan worden benut.

Museum om de hoek Naast inbedding in het Verwonderpaspoort, worden vanuit de proeftuin allerlei culturele activiteiten georganiseerd. Deze leiden uiteindelijk tot een tentoonstelling die wordt bedacht en gebouwd door jong en oud van de dorpskern of de wijk, eventueel in samenwerking met musea, en andere culturele- en onderwijspartners in de regio.

Ontstaan van de proeftuinMinister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vroeg vorig jaar aan de stedelijke regio's en culturele instellingen om stedelijke en regionale profielen op te stellen. Deze profielen schetsen een visie op cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een stad of regio.

De proeftuinen komen voort uit deze profielen. Met de profielen verwoorden de regio's hun ambities en laten ze hun groeipotentie voor de toekomst zien.

De regio Leiden (Holland Rijnland) heeft een eigen profiel ingediend met als thema's Kennis en Cultuur. De proeftuin 'Cultuur om de hoek' kan rekenen op een subsidie van 230.000 euro. In totaal gaan er vijftien culturele proeftuinen van start, verspreid over het hele land. Minister Van Engelshoven trekt voor 2019 en 2020 vier miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio's te stimuleren.

Ex Voto Classics met Bloomcoal & Boxseven

Voorhout n Het inmiddels bekende Ex-voto Classics staat zaterdag 15 juni op het programma. Een bandavond volgens aloude tradities georganiseerd met een zeer dansbare afsluiting.

De vierkoppige band Bloomcoal bijt het spits af: een serieus voorgerecht met een stevige bite. De tweede band van de avond is Boxseven. Deze vijf muzikanten spelen vooral nummers uit andermans keuken, maar wel met bekend en herkenbaar receptuur. Nummer die voorbij komen zijn van onder andere Kings of Leon, The Police, Lenny Kravitz en David Bowie. Dj Dave stond enkele decennia terug iedere vierde zaterdag van de maand zijn plaatjes in Ex-Voto grijs te draaien. Hij draait deze avond al het dansbare van toen en nu tot een swingend geheel.

Entree in de voorverkoop kost 5 euro, aan de deur 6 euro. Tickets zijn verkrijgbaar op www.ex-voto.nl De deuren gaan open om 21.00 uur. Jongerencentrum Ex Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118b.

politiek/uitgaan

n Koppelbed voor hospice

Bij het hospice is het koppelbed overhandigd aan medewerkers. | Foto: pr

Teylingen n Team Bollenstreek is vorige week uitgezwaaid door partners, familieleden en vrienden van het team om bij het Hospice in Sassenheim met het hele team een koppelbed namens de Roparun te overhandigen.

Hierna vervolgde het team hun weg naar sponsor Duvak om van de eigenaar te horen welk bedrag bij elkaar is gespaard. Dit bedrag werd gedurende het jaar door het team opgehaald door middel van diverse acties waaronder: braderieën, loten- en bloembollenverkoop een veiling en 'Hollen door de Bollen'. Met drie busjes en een volgeladen aanhanger ging het team op weg naar Hamburg, waar zaterdagmiddag de Roparun van start ging.

Zaterdag starten er in Parijs en Hamburg in totaal 323 teams om in estafette vorm richting Rotterdam te lopen. Een team bestaat uit acht lopers, vier fietsers, drie chauffeurs, drie kaartlezers, twee fysio's, twee cateringdames en iemand die het hele weekend verslag doet van de 48 uur dat het team onderweg is.

Dit jaar is er door Team Bollenstreek het geweldige bedrag van 61.243 euro opgehaald en bedanken ze allen sponsoren en gulle gevers.

Foto: Marja Spiering

regio n De nieuwe hoogheemraden van Rijnland zijn woensdag 5 juni geïnstalleerd. Het dagelijks bestuur onder leiding van dijkgraaf Rogier van der Sande bestaat uit Ineke van Steensel (VVD), Sjaak Langeslag (Agrarisch & Bedrijven), Jeroen Haan (PvdA), Waldo von Faber (Water Natuurlijk) en Marco Kastelein (CDA)

Met het coalitieakkoord 'Water raakt ons!' wil het bestuur van het waterschap een krachtig geluid brengen. De rode draad daarin is: "Investeren in water is een investering met een bredere uitstraling dan ons watersysteem alleen. Het is een investering in onze directe leefomgeving, in mens, dier en milieu". (Lees het hele artikel op: www.deteylinger.nl)

Formateurs Ineke van Steensel en Jan de Vries geven aan: "De komende bestuursperiode werkt Rijnland aan het vergroten van het waterbewustzijn onder de inwoners en bedrijven. Het is daarvoor nodig om aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven om de ondernemerskracht van bewoners en bedrijven te benutten."

Rijnland wil samen met de omgeving aan de slag met klimaatadaptatie en bodemdaling en de bestuurders gaan hiervoor aan het begin van de bestuursperiode de koers uitzetten. Hiervoor is het belangrijk om het netwerk zowel op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau goed te onderhouden, zodat Rijnland snel en effectief kan inspelen op de diverse (maatschappijen) ontwikkelingen.

Vertrek Jeroen Haan

Een bijzondere situatie is die van hoogheemraad Jeroen Haan. Hij is op 5 juni geïnstalleerd, maar neemt voor de zomer afscheid van Rijnland om als dijkgraaf aan de slag te gaan bij de 'buren', het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Jeroen Haan draagt naar verwachting op woensdag 3 juli het stokje over aan Thea Fierens, fractievoorzitter op de lijst van de Partij van de Arbeid.

Teylingen n Na de lancering van de nieuwe ondernemersvereniging Business Platform Teylingen (BPT) is direct van start gegaan aan de opzet van een nieuwe website voor zowel leden als niet-leden van BPT. En met trots kunnen we u mededelen dat de website www.bpteylingen.nl officieel is gelanceerd.

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe website, waarbij in één opslag duidelijk naar voren komt wat wij voor de bezoeker kunnen betekenen. Voorzitter Guy Seelen: "Via deze gebruiksvriendelijke website bieden wij bezoekers meer ingangen naar onze content en zijn wij goed vindbaar én benaderbaar. Deze website is een online informatiebron waarin de belangen van de vereniging worden behartigd. U vindt hier alle relevante informatie over de ondernemersvereniging: van informatie over de bestuursleden tot de statuten en van

ledeninformatie tot nieuws over de activiteiten van de vereniging. Uiteraard is deze website volledig "responsive" en werkt op desktop, tablet en mobiel." De komende tijd werkt de ondernemersvereniging verder de optimalisatie van de vereniging. Samen gaan we aan de slag om de economische omstandigheden in onze gemeente en het ondernemerschap te verbeteren en te versterken.

Voor alle ondernemers in Teylingen die nog geen lid zijn, nodigt BPT hen uit een kijkje op de website te nemen en natuurlijk ook lid te worden van de vereniging.

Teylingen n Een mooie mix tussen routine en aanstormend talent, in die samenstelling traden de Ter Leede vrouwen vorige week aan voor een oefenwedstrijd tegen het Amerikaanse Stevenson University Women's Soccer team.

Voor de Amerikaanse meiden (leeftijd 18-22) een mooie afsluitende wedstrijd van hun 9-daags verblijf in Nederland. Spelend op het hoofdveld namen de vrouwen van Ter Leede vanaf het eerste fluitsignaal de wedstrijd in handen. Na een 2-0 voorsprong met rust, liepen ze uit naar een klinkende 6-1 overwinning. De samenwerking en wisselwerking in het team tussen de routine en het aanstormende talent belooft veel moois voor de toekomst.

Teylingen n Biljartvereniging Onderdak wonnen vorige week het ATG Toernooi.

Een groep van acht biljarters die elke woensdagmiddag onderling speelt, besloot onlangs een toernooi te organiseren waarin acht leden van de vereniging uitkomen tegen de biljarters van de woensdagmiddag. Voor dit toernooi is gekozen voor het 'koppelbiljarten'. Het bleef lang onzeker welk team de ATG beker omhoog kon houden. Na het spelen van zestien partijen feliciteerde voorzitter René van Kesteren, initiator van dit toernooi, BV Onderdak: de eerste ATG Toernooi winnaar. Het team won met minimaal verschil.

week in beeld

25 / 26

In beeld

Het begrip 'kerktelefoon' stamt nog uit de tijd van de PTT. Daarvoor gingen op maandag hordes vrijwilligers met bandrecorders langs huiszittende gemeenteleden en parochianen. Tegenwoordig gaat dat alles digitaal. Ik ken ouders die zelf ter kerke gaan en de computergestuurde wekkerradio van hun kerkonwillige puberkinderen stiekem afstellen op 10 u en afstemmen op de kerkradio. Galmt opeens de stem van de dominee of priester door hun immer rommelige slaapkamer. Dat ik dat zelf niet bedacht heb destijds… De vooruitgang in dezen gaat door en trekt zich van secularisatie en kerkverlating niets aan. Er zijn kerken met kerktelevisie: op strategische plekken in een kerkgebouw hangen dan camera's die alles registreren. Ook in de Matthiaskerk in Warmond hangen die. Eentje is gericht op het koor van de kerk, waar het kerkkoor zit. Of staat, als ze zingen. Omdat ik ad hoc wel eens meezing met een van die koren weet ik dat je, zodra de camera wordt ingeschakeld, geacht wordt je gedeisd te houden. Het staat zo rommelig, klessebessende zangers. Dus houdt men zich stil. Nu hoop ik maar dat die camera's uitgaan wanneer de dienst voorbij is. Want als die koren daar staan te repeteren op maandag gaat het er minder stemmig aan toe. Niks onoorbaars, wees gerust. Maar om in te zingen moeten we soms wel hele rare dingen doen en zingen. En tussen het oefenen door worden nog wel eens wat wisecracks ten beste gegeven. Ik ben geloof ik niet het rustigste koorlid, wat dat aangaat… Het leek me daarom goed om ons op deze plaats in te dekken. Want als nu wel iemand (per ongeluk of, na dit stukje, expres) de camera gewoon laat draaien en u nietsvermoedend op maandagavond uw beeldscherm aandoet, dan bent u gewaarschuwd. Zwaaien de sopranen opeens vervaarlijk met hun linkerarm dan is dat om de hoge tonen des te beter te kunnen halen. Dat brandweergeluid is om de stembanden los te krijgen. 'Iewiewiew' betekent niet dat we allemaal opeens op onze tong bijten. Als het opeens stil blijft en de dirigent kijkt enigszins verstoord naar links dan betekent dat dat de tenoren weer niet opletten – of erger. Het is maar dat u het weet.

egbert van der weide

13 t/m 20 juni

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: 10.00 uur: Vormselviering m.m.v. Vivace, voorgangers: Bisschop van den Hende en pastor Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. S. Jongsma (Jeugddienst)

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met cantores, voorganger: Pastor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. J. G. Berbée (Abbenes)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zo 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 16 juni bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: INCOGNITO
De winnaar is: Bouk de Boer