De Teylinger

20 december 2017

De Teylinger 20 december 2017


Eerste KVO-ster voor Voorhout

De werkgroep bij de onthulling van de tegel met de eerste KVO-ster. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Voorhout n Burgemeester Carla Breuer heeft vrijdag 15 december de eerste KVO-ster onthuld. De ster prijkt op de stoep ter hoogte van het Kerkplein en is een symbool van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De werkgroep KVO in Voorhout ontving de ster en het bijbehorende certificaat omdat de deelnemers hebben aangetoond dat ze gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen.

Door Esther Luijk

De werkgroep, met Jeroen Schulte als voorzitter, bestaat uit de politie, brandweer, een beleidsmedewerker OOV van de gemeente, winkeliers en horecaondernemers uit Voorhout, het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) als werkorganisatie en citymanager John van der Tol.

Drie winkelgebieden

Mark van Zanten, KVO-adviseur bij het CCV, was ook bij de uitreiking van de ster. "De deelnemers hebben hard gewerkt om de eerste fase af te ronden", vertelt hij. "Het begintraject bestaat onder andere uit het samenstellen van een goede werkgroep, een veiligheidsanalyse maken en het houden van een schouw. Bij de schouw hebben we gekeken naar de aspecten 'schoon, heel en veilig' in de twee winkelgebieden Jacoba van Beierenhof en de Herenstraat. Volgend jaar zullen we ook het derde winkelgebied van Voorhout, het Oosthoutplein, erbij betrekken."

Tweede ster

De verbeterpunten die bij de schouw naar voren kwamen, werden verwerkt in een maatregelenmatrix die de komende drie jaar moet worden uitgewerkt. "Eigenlijk gaat het al heel goed in Voorhout", zegt Van Zanten. "De cijfers van de politie en de brandweer en de uitkomsten van de enquête onder de ondernemers geven geen aanleiding voor harde maatregelen. Maar er zijn natuurlijk altijd wat verbeterpuntjes." Bij verbeterpunten kan gedacht worden aan het intensiveren van de samenwerking tussen winkeliers en de verbetering van de verkeersveiligheid in de Herenstraat. De komende drie jaar zal hier aandacht aan worden besteed, waarna de volgende meting zal worden gedaan en eventueel een tweede ster verdiend kan worden.

Niemand mag met Kerstmis alleen zijn

Sassenheim n Binnenkort is het weer Kerstmis. Het feest der bezinning, dat veel mensen het liefst doorbrengen in de warme kring van familie en vrienden. Maar niet iedereen heeft die kring (meer) om zich heen. En dan worden de kerstavonden soms kil en duren ze lang.

De Oranjevereniging Sassenheim wil dat ook voor deze mensen Kerstmis een feest is om naar uit te zien. Daarom organiseren zij voor de tweede keer, op woensdag 27 december, een drie gangen diner, geserveerd door de vrijwilligers van de Oranjevereniging. Er zijn nog enkele plekken vrij in het restaurant op 27 december. Iemand aanmelden of zelf aanschuiven, stuur dan een e-mail naar kerst@oranjevereniging-sassenheim.nl. De kosten voor het diner nemen de Oranjevereniging en restaurant Op Eigen Wijze voor hun rekening.

De eerste baby in 2018

redactie n Voor wie nog deze maand uitgerekend is, zou het nog mooi zijn als de kleine nog even op zich laat wachten: de redactie van De Teylinger is namelijk op zoek naar de eerste baby van 2018. De nieuw geboren Teylinger hoeft niet hier geboren te zijn, maar wel ingeschreven als woonachtig in de gemeente Teylingen.

Aanmelden

Bent u de gelukkige ouders van deze kleine spruit en wilt u in aanmerking komen voor een leuke verrassing én een eerste optreden van uw zoon of dochter in deze krant? Stuur dan een e-mail vóór maandag 22 januari met daarin uw gegevens naar redactie@deteylinger.nl. Graag onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en natuurlijk de naam en de geboortedatum en -tijd van uw kind.

De laatste krant van dit jaar

Redactie n Voor u ligt de laatste reguliere krant van dit jaar. Volgende week verschijnt ons jaaroverzicht, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen in Teylingen van het afgelopen jaar. De eerste Teylinger in 2018 verschijnt op donderdag 4 januari. Insturen voor deze editie kan tot en met dinsdag 2 januari 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl. De redactie wenst u hele fijne kerstdagen en een goed 2018.

Foto: Marieke Voorn

Nieuwe
Gezichten

Een
verrijking
voor de buurt

'Aanpassen blauwe zone in Warmond'

De allerlaatste
Verhalen-
karavaan

Herfstpremie voor De Geest

Marlinde Borgeld (voorzitter Stichting Speel- en Ontmoetingsplaats De Geest), Hannerieke Dekkers en Nancy Bogers. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Stichting Speel- en Ontmoetingsplaats De Geest in Warmond heeft vorige week de Herfstpremie hoofdprijs van 5000 euro gekregen van Fonds 1818. Dit jaar was het thema 'Verrijk Je Buurt' en bij dit thema sluit buurtinitiatief De Geest prima aan. De stichting wil op de huidige locatie aan aan De Geestlaan een duurzame natuurspeelplaats realiseren voor kinderen en ouderen, waar bewegen en elkaar ontmoeten centraal staan. Het doel is mensen in de buurt met elkaar verbinden en de buurt groener maken. De jury van Fonds 1818 vindt de speelplaats een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud en is blij dat de buurtbewoners gemeenschappelijk betrokken zijn bij de realisering ervan. De stichting is erg trots op de prijs en kan het geldbedrag van de Herfstpremie goed gebruiken. Het realiseren van de speelplaats kost veel geld en de stichting is afhankelijk van giften, buurtacties en fondsen om het uiteindelijke doel te bereiken. Ook Hugo Geerlings en wijkregisseur Karin Heppener van de gemeente Teylingen waren aanwezig bij de prijsuitreiking. De stichting waardeert het enthousiasme van de gemeente voor het buurtinitiatief.

Valk tegen overlast wilde duiven in het centrum

Sassenheim n Met het inzetten van een valk hoopt het citymanagement de overlast van duiven in het centrum van Sassenheim terug te dringen. Winkeliers en omwonenden hebben bij de citymanager aangegeven dat de overlast door wilde duiven toeneemt.

Het probleem is mede ontstaan door het overmatig voeren van de vogels door bewoners en bezoekers van het centrum. De ondernemers en bewoners hebben al netten gespannen, maar die werken niet goed genoeg. De gemeente heeft aangegeven niets te doen. Citymanager John van der Tol heeft daarom een valkenier uitgenodigd om een inventarisatie te maken van de probleemlocaties. Na akkoord zal de valkenier een valk inzetten om enkele duiven te vangen. Het is de bedoeling dat de andere vogels hierdoor op een natuurlijke manier worden afgeschrikt en ergens anders gaan nesten. De inzet van de valk moet herhaald worden om van de overlast af te komen. Inwoners van het centrum worden per brief geïnformeerd. Ook met de voorzitter van de duivenvereniging wordt door het citymanagement contact opgenomen om hem te informeren over wanneer de valkenier aan de slag gaat. Er wordt daarnaast dringend verzocht om de vogels niet meer te voeren.

Bankfiliaal sluit, geldautomaat blijft

Sassenheim n ABN AMRO sluit op 23 februari voorgoed de deuren van het kantoor aan de Hoofdstraat 211. De bank besluit hiertoe omdat er steeds minder klanten het kantoor bezoeken.

"Klanten kiezen steeds meer voor nieuwe en moderne manieren om hun bankzaken te regelen. Steeds vaker gebruiken ze de webcam, telefoon, chat of e-mail. Als gevolg hiervan loopt het bezoek in de kantoren al jaren sterk terug. Ook in Sassenheim is dat het geval," laat de bank in een persbericht weten.

Zowel de geldautomaat als de sealbagautomaat, waar ondernemers geld kunnen storten, blijven wel op de locatie. Klanten van het kantoor Sassenheim worden binnenkort ingelicht over het besluit.

De medewerkers van het kantoor Sassenheim zullen voortaan werken in een van de bankkantoren in de buurt. Het kantoorpand wordt verkocht.

Vloeibaar beton voor bouw wijk Zwanendrift

Wethouder Brekelmans mag de eerste lading vloeibare beton storten. Daarmee geeft hij het officiele startsein voor de bouw van Zwanendrift. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Eigenlijk was het geen betonnen paal die wethouder Bas Brekelmans vorige week donderdag de kleiachtige bodem van de voormalige gemeentewerf van Warmond in joeg. Met een reusachtige grondboor verdween er gelijktijdig een massa vloeibaar beton de bodem in.

Door Piet van Kampen

Een selectie kandidaten van de kieslijst van de ChristenUnie Teylingen. | Foto: pr. Foto: pr.

"Het is een andere manier in plaats van heien en dat gebeurt dan zonder trillingen," lichtte aannemer Harry Bakker van H&B Bouw toe. Prettig voor de omwonenden die van het eindeloos en monotoon gedreun van een heimachine gevrijwaard blijven. Geert van Kuijen, geboren Warmonder, woont sinds drie jaar samen met Josanne Huigsloot in de Van der Woudestraat en kijkt op de bouwput. Daar zullen zij medio oktober van volgend jaar hun nieuwe huis betrekken. "Natuurlijk kijken we er verlangend naar uit en het kan ons niet snel genoeg gaan," blikt Geert vooruit. "Naar een mooie eengezinswoning met water voor de deur. Leuk om een steigertje aan te leggen," denkt hij hardop. "Wij zijn er heel erg blij mee," vult Josanne hem aan. Ook Paul Smit, eveneens geboren Warmonder, betrekt samen met Annemiek Geerlings een woning in project. Vanuit de Dorpsstraat komen zij straks in een gespreid bedje. "We hebben er reuze veel in," knikt het stel eensgezind. Voor de aannemer is het niet het enige project in Warmond. Ook het volgende project met 33 appartementen in de v. Leyden/Duvenvoordenstraat en zes woningen aan de Herenweg zitten al in de portefeuille. Opdrachtgever voor de appartementen is woningcorporatie Stek.

Pracht project

De 25 woningen zijn ontworpen door architectenbureau Van Egmond. Zowel wethouderBrekelmans als Hans Al, bestuurder van woningcorporatie Stek betitelen het als een prachtproject. De dertien koopwoningen zijn al verkocht en er was nog veel meer belangstelling voor. "Voor de twaalf huurwoningen komen ook mensen in aanmerking met een lager inkomen. Voor hen zijn het betaalbare huurprijzen," gaf Al te kennen. De mix van koop- en sociale huurwoningen worden duurzaam gebouwd en voorzien van zonnepanelen.

ChristenUnie Teylingen presenteert kandidaten

Teylingen n De ChristenUnie Teylingen wil meer aandacht voor de ondernemers van Teylingen, de ontwikkeling van jeugd in de gemeente en een betere bewustwording van natuurbeheer en -behoud. Dat staat uit het verkiezingsprogramma dat de lokale partij op dinsdag 12 december vaststelde. Ook stelt de ChristenUnie voor om de manier waarop de gemeente besluiten neemt aan te passen zodat er voor inwoners meer ruimte ontstaat om mee te praten en mee te doen.

De ChristenUnie bepaalde bij de ledenvergadering ook de volgorde van de kieslijst. Shari van den Hout, in laatste periode commissielid Welzijn, staat op een tweede plaats. Ze wordt gevolgd door Mirjam Mack en de 30-jarige Elisa Verbree uit Sassenheim. Pieter Janssen, nu nog commissielid Ruimte, stopt na de verkiezingen met het raadswerk. Hij staat daarom op plaats 13 op de kieslijst, vlak voor hekkensluiter Frans Plevier. Eerder werd al bekend dat Frans Nederstigt lijsttrekker van CU is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart worden gehouden.

Kandidaten

Op de foto, van links naar rechts: Joshua Nederstigt, Jack Knetsch, Mirjam Mack, Pieter Janssen, Frans Nederstigt, Frans Plevier, Shari van den Hout, Joanne de Mooij en Peter Heemskerk.

Economische Agenda Duin- en Bollenstreek van start

De vertegenwoordigers namens de gemeenten bij de aftrap van de Economische Agenda. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

REGIO n Storm en regen beukten op de kust van Noordwijk, maar dat kon de feestelijke aftrap voor de uitvoering van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek in Hotels van Oranje niet verstoren. Ruim 130 vertegenwoordigers van ondernemingen, gemeentelijke/provinciale bestuurders en maatschappelijke organisaties waren bijeengekomen om de overgang van voorbereiding naar uitvoering van die Economische Agenda te markeren.

Door Jos Draijer

Commissaris van de Koning (CdK) in Zuid-Holland Jaap Smit en landelijk voorzitter van VNO/NCW Hans de Boer waren gekomen om het belang van de Economische Agenda voor de streek te onderstrepen.

Jaap Smit prees de succesvolle samenwerking bij de totstandkoming van deze Economische Agenda. "Het laat zien dat men in de Duin- en Bollenstreek ook groot kan denken. De provincie Zuid-Holland wil daarom de hand uitsteken om met een gebiedsgerichte aanpak deze regio te ondersteunen", aldus Smit.

Topland

Hans de Boer noemde de Duin- en Bollenstreek een 'topregio in een topland Nederland'. "De bloembollenexport, ESTEC als hightechcentrum van innovatie, de geografische ligging, het woonklimaat, de lage werkloosheid dragen daar veel aan bij."

Brexit

Tegelijkertijd waarschuwde hij voor risico's zoals de economische gevolgen van een Brexit; over ruim een jaar al. De sectoren Transport en Logistiek, Visserij, Bloemen en Bollen kunnen daardoor hard geraakt worden. Reden om Nederlandse ondernemers wakker te schudden. VNO/NCW komt daarom in januari met een campagne, aldus de Boer. Daarnaast moeten volgens hem de inspanningen opgevoerd worden om bedrijven uit Engeland hierheen te halen en zou er een overgangsperiode van drie jaar moeten komen.

Video

Het startmoment van de uitvoering van de Agenda werd geïllustreerd met een videopresentatie van Peter Berg Filmproducties over de projecten van de Economische Agenda, en geformaliseerd door het zetten van handtekeningen door de wethouders Economische Zaken van de vijf deelnemende gemeenten en de voorzitter van VNO/NCW Rijnland.

Deze video is onder meer te zien op www.deteylinger.nl.

Markt over duurzaamheid

Teylingen n Net als vorig jaar organiseert de gemeente Teylingen dit jaar wederom een duurzaamheidsmarkt. Op dit feestje van duurzaamheid worden bezoekers getrakteerd op duurzame initiatieven, zowel van lokale ondernemers als uit de regio. Speciaal is er een programma voor kinderen, zodat (groot) ouders rustig rond kunnen kijken. De markt is op donderdag 28 december van 11.00 tot 16.00 uur in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1 in Sassenheim). Wethouder Arno van Kempen opent de markt.

Na een autopuzzelrit vielen de stukjes in elkaar

Het bruidspaar Van den Berk krijgt bezoek van burgemeester Carla Breuer. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n Op 18 december 1957 schoven Gerard van den Berk (87) en Ria van den Berk- Langeveld elkaar de ringen om. Nu zestig jaar later herdenken zij deze dag in hun fraaie appartement in Sassembourg. Een gelukkig huwelijksleven waarop het echtpaar tevreden terugblikt.

Waar een autopuzzelrit allemaal niet toe kan leiden. De geboren Sassenheimer Gerard ontmoette zijn toekomstige bruid in het voormalige Bruine Paard in zijn geboortedorp. Ria had de tocht met haar broer gereden en na de prijsuitreiking bracht Gerard haar terug naar de Haarlemmermeer, de geboortegrond van de toen nog jonge Ria. "Daarna is het altijd aan gebleven," vertelt de bruid. De puzzel viel dus snel in elkaar. Het echtpaar werd gezegend met de dochters Helmy, Carola en Paulette. Het paar werd tevens verrijkt met vier kleinkinderen.

Een huwelijksmakelaar kwam er dus niet aan te pas. Makelaar werd wel het beroep waarmee Gerard het brood op de plank bracht. "Agrarisch makelaar in boerderijen en hyacinten," verduidelijkt de bruidegom. "We hadden een eigen bedrijf en ik deed de administratie voor hem," vult de vrouw des huizes hem aan. Aanvankelijk woonde het stel in de Antoniuslaan, waar de dochters werden geboren en later in de Hoofdstraat waar zij de langste tijd doorbrachten. "Het was daar fijn wonen en Gerard had ruimte voor zijn grote hobby; paarden, schapen en konijnen en ik genoot van de groene parkieten in de boom," blikt Ria terug. Nu woont het paar sinds ruim twee jaar in hun appartement in Sassembourg. "Het was wel even wennen," bekent de bruid.

Hoogtepunten

Beiden hielden van een spelletje bridgen. Ria richtte een bridgeclub op in Sassembourg. Gerard leest graag en zijn echtgenote doet vrijwilligerswerk door eenzamen in haar kenniskring te bezoeken. De hoogtepunten waren mooie reizen naar Noorwegen, Zweden en de Canarische Eilanden. Trots toont Gerard de oorkonde als Grootmeester in de Orde van Oranje-Nassau. "Maar het mooiste vind ik het als we alle kinderen en kleinkinderen om ons heen hebben," bekent de bruid. Samen met hen vierden zij het huwelijksjubileum in Aalsmeer tijdens de Brooklyn Night Show. "Ook dat was een geweldig hoogtepunt," blikt het bruidspaar met voldoening terug.

Grote Clubactie: ruim 11.000 euro

Teylingen n Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek aan de slag gegaan voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. De opbrengst in Teylingen is in totaal 11.899,20 euro.

Dit jaar deden in Teylingen de volgende verenigingen mee: Stichting R.K. Muziekcorps Sint Cecilia met een opbrengst van 1.377,60 euro, Handbalvereniging Foreholte met een opbrengst van 3.355,20 euro, MHC Voorhout met een opbrengst van 4.293,60 euro, Jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen met een opbrengst van 314,40 euro, Universele Gevechtskunst Sportvereniging met een opbrengst van 782,40 euro, Volleybal Club Sassenheim (VCS) met een opbrengst van 960 euro en twirlvereniging Inspiration met een opbrengst van 816 euro.

Gezamenlijk is er 8,9 miljoen euro opgehaald met 5.500 deelnemende verenigingen. Zo'n 225.000 leden gingen de straat op om loten te verkopen voor hun club. Gezamenlijk verkochten zij bijna 3 miljoen loten. In de afgelopen drie jaar is de opbrengst uit de Grote Clubactie per club gestegen met gemiddeld 22 procent. De Grote Clubactie betekent voor veel verenigingen een onmisbare bron van inkomsten. Tachtig procent van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen. Zij kunnen hier bijvoorbeeld materialen mee vervangen, een clubhuis onderhouden of activiteiten voor hun leden mee organiseren.

Rekenkamer: Pas blauwe zone in Warmond aan

Teylingen n De Rekenkamercommissie Teylingen adviseert de gemeente om de blauwe zone in Warmond aan te passen, de communicatie over het parkeerbeleid te verbeteren en de registratie van klachten over het parkeren zo in te richten dat knelpunten goed in beeld komen.

Deze aanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van een onderzoek naar het parkeerbeleid in de gemeente Teylingen dat de rekenkamercommissie heeft laten doen. De conclusie van het onderzoek is dat het met het parkeerbeleid van de gemeente en met de uitvoering goed gaat, maar dat er nog wel verbeteringen mogelijk zijn, laat de commissie in een persbericht weten. "Teylingen heeft het op zich prima voor elkaar en het parkeerbeleid past goed bij de kenmerken van de gemeente," aldus Marijke van der Meer, de externe voorzitter van de rekenkamercommissie. Het is een van de conclusies die de commissie trok uit de gesprekken met de bewoners en ondernemers die in Voorhout, Sassenheim en Warmond. "In die gesprekken kwam ook naar voren dat er nog wat zaken anders kunnen. Een te grote blauwe zone waar nooit gehandhaafd wordt is natuurlijk minder zinvol, dus wij raden aan om - in overleg met bewoners en ondernemers - de blauwe zone te verkleinen tot waar het echt nodig is en dan ook met enige regelmaat te handhaven."
De rekenkamercommissie vraagt verder onder andere aandacht voor een betere terugkoppeling aan de bewoners over de afhandeling van meldingen en duidelijkere bebording bij de oplaadpunten van elektrische auto's. Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad en wordt besproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 13 februari.

Kringloop dicht dag na Kerst

Sassenheim n Kringloopwinkel Op Dreef is op woensdag 27 december gesloten. Alle andere openingsdagen rond Kerst en Oud en Nieuw is de kringloop aan de Kagerdreef 90 wel geopend. De reguliere openingstijden zijn op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De totale opbrengst gaat uitsluitend naar goede doelen.

Het glas heffen bij KBO Voorhout

Voorhout n KBO Teylingen afdeling Voorhout houdt op dinsdag 2 januari houdt de inmiddels vertrouwde nieuwjaarsreceptie in De Verdieping (Aletta Jacobslaan 1). Leden en vertegenwoordigers van andere verenigingen in het dorp worden uitgenodigd om met elkaar het glas te heffen op een nieuw jaar vol van gezondheid en plannen om er met elkaar weer een mooi jaar van te maken. De receptie is van 14.00 tot 16.00 uur.

Vuurwerkvrije zones

Park Rusthoff is een van de tien vuurwerkvrije zones. Het park is op 31 december de hele dag gesloten. Het geknal zorgde elk jaar voor veel onrust bij de dieren Op maandag 1 januari is het park wel open. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Tijdens de jaarwisseling is het op tien locaties in Teylingen verboden om vuurwerk af te steken. Acht zones waren vorig jaar ook al aangewezen als vuurwerkvrije zone, deze gebieden liggen rond zorgcomplexen waar mensen met dementie verblijven en rond kinderboerderijen. Er zijn dit jaar twee nieuwe zones bijgekomen: de kruising van de Parklaan/Kerklaan in Sassenheim en in de omgeving van de Wasbeeklaan in Warmond. Deze twee zones zijn er bij gekomen op initiatief van bewoners. Door middel van een enquête onder hun buren, hebben zij aan kunnen tonen dat 75 procent van de omwonenden toestemming geeft voor zo'n vuurwerkvrije zone. Daarmee is de aanvraag gehonoreerd.

Wie overigens toch vuurwerk afsteekt in de zones, riskeert een boete van 100 euro.

Workshop voor mantelzorgers

Warmond n De workshop 'Dagelijkse verzorging thuis' is op dinsdag 30 januari van 14.00 tot 16.00 uur in het praktijklokaal in Mariënhaven. Deelnemers leren de basis. De verzorgverlener legt uit hoe het beste te helpen bij het wassen, aan- en uitkleden, toiletbezoek of opstaan. Ook komt aan bod hoe smetten en doorliggen te voorkomen. Deelname kost 9 euro per workshop. Meer op www.marente.nl/school.

De ongelofelijke veerkracht van de familie Fattouh

In de interviewserie 'Nieuwe Gezichten' vertellen statushouders, samen met Nederlandse vrijwilligers, over wonen, werken en leven in Teylingen. Aflevering 9: De buren helpen de familie Fattouh waar ze maar kunnen.

Het is even na drie uur als de hele familie Fattouh plaats neemt op de grote blauwe bank die midden in hun woonkamer staat. "Toen die werd afgeleverd, hebben we vol verwondering staan kijken. Zou het passen, was onze eerste gedachte. Na het eerste deel, kwam er nog een deel, en nog een. Maar het past," lacht Hanny Segaar. Ze is buurvrouw van de familie en gaf ze vanaf het begin een warm welkom. "We kregen in juli de sleutels en hebben daarna bij Hanny en haar man koffie gedronken," vertelt Abdul (18), de een na oudste zoon. Hij spreekt als enige van de familie goed Nederlands, al is de aanleiding daarvoor verdrietig. Verderop in dit interview daarover meer.

Eerst terug naar de familie, die bestaat uit vader Bakri, moeder Ahed, zoons Ahmed (19), Abdul, Labib (9) en dochter Nour (7). Labib en Nour zijn net terug van school. Op de Regenboog hebben ze het prima naar hun zin, vertellen ze. Terwijl ze voor de interviewster hun naam opschrijven, vertelt Abdul: "De leerkrachten slaan hier niet. Dat is een enorm verschil met de scholen in Syrië. Daar is het ook officieel verboden, maar toch krijg je een flink pak slaag met een liniaal op je handen of onder je voeten als je iets verkeerds hebt gedaan. Er is ook een methode waarbij een leraar een pen tussen je twee vingers laat klemmen en ze dan vervolgens heel hard knijpt. Dat is ontzettend pijnlijk." Buurvrouwen Mieke Keijzer en Carla Steenbergen kijken vol afschuw. Ook zij zijn aangeschoven bij het gesprek. "Het zijn methodes die onze opa's en oma's nog wel kennen. Ongelofelijk dat het nog gebeurt," zeggen ze.

'In het hospice heb ik Nederlands geleerd

Plastic scheiden

De buren hebben een warm contact met de familie Fattouh sinds ze in juli in het huis aan de Bloemenschans wonen. Ze werden in een brief door de gemeente op de hoogte gebracht. Dat kwam als een verrassing, want het voormalig huurhuis had tot die tijd nog niet te koop gestaan. Hanny: "We hebben toen als buurt een gesprek aangevraagd bij de gemeente. Er was namelijk eerst sprake van dat er mogelijk vier mannen in zouden wonen. Pas tijdens de bijeenkomst werd bekend dat het om een gezin zou gaan". Hanny ziet de komst van de familie als een vooruitgang. "Het is hartstikke fijn dat ze er zijn. Het heeft ons als buurt dichter bij elkaar gebracht." Carla knikt: "We hebben zelf ook meer onderling contact." Onlangs was een samenkomst met de buurt in buurtcentrum de Spelewey om kennis te maken. "Dat had Hanny georganiseerd, ze doet ontzettend veel en verdient de complimenten," zegt Mieke. Hanny blijft ondertussen bescheiden en wil van al die aandacht weinig weten. Voor haar is een helpende hand bieden vanzelfsprekend. "Het gezin krijgt ook begeleiding van Arend Buurma van VluchtelingenWerk. Hij komt af en toe langs en helpt vooral met financiële zaken. VluchtelingenWerk heeft een tekort aan vrijwilligers, dus helpen wij graag bij de andere dingen. Vergeet niet: als je in een ander land komt, is alles nieuw. We moesten de tandarts en dokter regelen, en een school voor de twee jongsten. Ook dingen die voor ons heel gewoon zijn, zoals het scheiden en ophalen van het afval, hebben we uitgelegd. Niemand had het ze nog verteld." Als Hanny vertelt over het scheiden van plastic, slaat vader Bakri lachend zijn handen voor zijn ogen. "Het is behoorlijk ingewikkeld," lacht Hanny.

Ziekenhuis

En ook de andere buren zetten zich in. Mieke en haar man hebben de tv geïnstalleerd, waarop de familie foto's van hun huis in Syrië laat zien. Ze woonden in een villa buiten Aleppo en hadden een tuin met zwembad. Bij moeder Ahed staan de tranen in haar ogen bij het aanblik van het huis. Vanwege de oorlog vluchtte de familie eerst naar de stad, omdat daar de kans op beroving en doding door het leger kleiner was. Abdul en zijn broer werden naar Turkije gestuurd, omdat ze vanaf hun vijftiende het leger in zouden moeten. Daar woonden ze lange tijd bij hun oma en oom. Nadat zijn ouders genoeg geld hadden gespaard, maakte Abdul als eerste de reis naar Nederland. Hij ging te voet, met bussen en treinen via Griekenland, Macedonie, Slovenië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. Uiteindelijk belandde hij in Nederland in een opvanghuis voor minderjarige asielzoekers. Daar zat hij een aantal maanden, totdat er een bult boven zijn rechterknie bleek te zitten. Het leek onschuldig, maar de diagnose was vernietigend: botkanker. "Ik heb een paar dagen gehuild en was woedend, maar heb het daarna naast me neergelegd," vertelt Abdul. Hij werd in Leiden behandeld en het bot van zijn bovenbeen is vervangen door kunstbot. Zijn knie is daardoor gelukkig bewaard gebleven. Zowel voor als na de operatie onderging Abdul chemokuren. "Daardoor viel mijn haar uit en droeg ik een muts." Zijn moeder in Aleppo wist al die tijd van niets. Abdul had de diagnose via de telefoon aan zijn vader verteld, maar die durfde het niet aan zijn vrouw te vertellen. "Hij was bang dat ze er aan onderdoor zou gaan," zegt Abdul. Uiteindelijk vertelt hij het zijn moeder zelf. In december 2016 komt de familie via Duitsland in Nederland aan. "Mijn moeder zag meteen dat er iets was. Ik probeerde het nog met een grapje af te doen, maar bij het eten heb ik het verteld. Terwijl de tranen over haar wangen stroomden, deed ik mijn muts af. Die had ik al die tijd nog opgehouden." Hanny: "Dit gezin heeft al zoveel meegemaakt, dat is onvoorstelbaar. En toch hebben ze nog zoveel veerkracht."

Toekomst

Tijdens zijn behandelingen ligt Abdul in Xenia Hospice, een hospice voor jongeren met kanker of een andere ziekte. Hij heeft het er, ondanks de moeilijke tijd, naar zijn zin. "Ik heb er goed Nederlands leren spreken." Inmiddels is hij bezig met een MBO-opleiding aan het ROC Leiden, want opgeven komt niet voor in Abduls woordenboek. "Ik denk niet teveel na over de toekomst, maar geef zeker niet op. Ik wil nog beter Nederlands leren, een opleiding volgen." Ook zijn ouders hebben die wens voor hem en zijn broers en zusje. "We willen dat ze opgroeien en gelukkig zijn, een baan en een huis hebben." Zelf hopen ze ook snel aan de slag te kunnen, al is de taal nog een lastige horde. Vader Bakri, kleermaker van beroep, doet wel vrijwilligerswerk bij Prince/Princess foundation, de vrijwilligersorganisatie van Liz Wassenaar. En ook de broers en het zusje van Abdul hebben zo hun eigen wensen voor de toekomst. Broertje Labib wil die van hem maar wat graag vertellen. Het is tussen het verdriet een onschuldige droom van veel negenjarige jongetjes: "De hele dag videospelletjes spelen".

Ineke van Winden, coördinator integratie bij Welzijn Teylingen:

"Ik ben aangesteld door de gemeente Teylingen en ingekwartierd bij Welzijn Teylingen. Ik initieer, coördineer en zorg voor verbinding tussen instanties en individuen die zich bezighouden met statushouders. Het leren van de Nederlandse taal, veelvuldige omgang met Nederlanders, het doen van (vrijwilligers)werk of zodra het kan betaald werk, of een studie zijn manieren om integratie te bevorderen. Maar tegelijkertijd blijft integratie ook maatwerk.

Iedereen heeft zijn eigen verhaal over hoe het is om hier in de gemeente een nieuw leven op te bouwen. De bedoeling van deze rubriek is om de nieuwkomers in Teylingen een gezicht te geven. Daarnaast brengen wij een Nederlander uit Teylingen in beeld die als professional of als vrijwilliger betrokken is bij de statushouder."

Nieuwe Gezichten

Traditie

Dit is de laatste column van het jaar. Even in een andere versnelling rond de feestdagen, dat is traditie. O shit, het t-woord. Het woord 'traditie' staat tegenwoordig voor mij gelijk aan een andere invulling van tolerantie.

Afgelopen week viel het woord 'traditie' in Noordwijk bij een discussie over een veiling bij een voetbalclub. Daar wordt van alles geveild, maar van oudsher ook levende konijnen. De veiling heet zelfs konijnenveiling. Dierenwelzijnsorganisaties wilden niet dat de voetbalclub levende konijnen ging veilen. De club paste zich razendsnel aan en verving de levende beesten door pluchen exemplaren. Uiteraard leidde de actie tot een discussie op social media. Daarbij viel het woord 'traditie'. Dat is voor velen een argument om iets niet te veranderen. Gelijk aan de zwartepietendiscussie.

Discussies als deze gaan tegenwoordig hard tegen hard. Ja of nee, in welk kamp zit jij? Nou vind ik Zwarte Piet een geinig figuur, maar ik ben geen racist. Als je kijkt naar de geschiedenis en je wordt sinds je geboorte al achtergesteld vanwege je huidskleur, dan kan ik me ook wat bij de tegenstanders voorstellen. Hetzelfde bij de konijnen. De mensen die bij de voetbalclub de konijnen regelen zijn absoluut dierenvrienden. Aan de andere kant: levende dieren bij een veiling met geluid, licht en mensen met een biertje op, moet je dat nou willen?

Ik hoop dat de nuance doorklinkt in mijn afwegingen bij Zwarte Piet en de konijnen. Want dat mis ik zo, de nuance. Er lijkt geen middenweg of laten die mensen niet van zich horen? Nederland is toch dat tolerante land, waar als eerste in de wereld twee mensen van hetzelfde geslacht konden trouwen, om maar een voorbeeld te noemen? Degene die een traditie bekritiseren, gaan er met gestrekt been in en de mensen die eraan willen vasthouden, beantwoorden dat met een elleboogstoot. Dat zorgt niet voor opwarming van de aarde, maar verkilling. We hebben zelfs politici die er met gestrekt been in gaan op social media, maar bij het openbare debat in de Tweede Kamer niet aanwezig zijn. Dat klopt toch niet? Vrijheid van meningsuiting houdt in dat je voor of tegen Zwarte Piet mag zijn. Dat je voor of tegen levende konijnen bij een veiling mag zijn. Maar met respect voor elkaars mening. In de journalistiek noemen we dat hoor en wederhoor. In de hectiek van alledag schiet het er wel eens bij in. Een doodzonde. Zo, dan kent u ook mijn goede voornemen voor 2018: altijd aandacht voor de argumenten van zowel voor- als tegenstanders. Zou u ook eens moeten doen, want het is tenslotte een prachtige traditie.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

'Van alles wat' eerste foto pop-up in de Hoofdstraat

Sassenheim n Met een rode loper vanaf de deur naar binnen moet het duidelijk zijn: iedereen is welkom om de eerste pop-up expositie in de Hoofdstraat te bekijken. Op nummer 234 is vanaf 23 december een week lang het fotowerk 'Van alles wat' te zien.

Eigenlijk wilde hij helemaal niet in de krant. Met een paar posters moet het wel lukken, dacht initiatiefnemer Nico Rozemeijer. Toen ik dat aan vrienden vertelden, lieten ze meteen weten dat het wel belangrijk is er meer aandacht voor te krijgen. En dus praat ik nu met jou," lacht de 78-jarige Sassenheimer. "Maar ik wil absoluut niet op de foto hoor. Ik vind het leuk om dit te organiseren om zo de lege winkelruimte tijdelijk op te vullen. Het is zonde dat steeds meer winkels in het centrum leegstaan. Dat geeft zo'n ander beeld. Dat moet anders kunnen, dacht ik."

Het idee ontstond tijdens een avondwandeling door de straten van het centrum. "Dat doe ik wel vaker en al doende kwam ik op het idee voor een tijdelijke tentoonstelling in een leegstaand winkelpand. Mijn voorkeur ging meteen al uit naar de ruimte waar eerder de juwelier in zat. Een mooie plek, midden tussen de winkels." Rozemeijer zocht contact met de verhuurder, die het voor een week aan hem wilde verhuren. Vrije Universiteit VU Teylingen stelde schildersezels beschikbaar om het werk te exposeren.

Op zaterdag 23 december gaan de deuren van de pop-up open. Iedereen mag gratis naar binnen. Rozemeijer heeft een selectie gemaakt uit het werk van zijn zoon en van hemzelf. Beiden hebben een liefde voor fotografie. "Van mijn achttiende tot mijn dertigste heb ik veel gefotografeerd. Thuis staat nog veel werk." Dat hij koos voor beeld, is logisch te verklaren. Tot zijn pensioen was Rozemeijer werkzaam binnen de organisatie van meerdere drukkerijen. Zoon Ronald is ontwerper van bruggen bij een bureau in Delft. Samen maakten ze een trip naar Valencia om het werk van de beroemde architect Santiago Calatrava te fotograferen. Daarnaast zijn ook foto's uit Cuba en Noorwegen te zien. "De expositie heeft dus zeker niet voor niets de titel 'Van alles wat'", zegt Rozemeijer vrolijk. Hij is zelf iedere dag aanwezig bij de pop-up expositie, die op 23, 24, 27, 28, 29 en 30 december tussen 13.00 en 17.30 uur te bekijken is. De toegang is gratis en het werk is te koop. Maar voor het geld doet de initiatiefnemer het zeker niet, getuige zijn actie het pand zelf te huren. Hij doet het vooral voor de inwoners. "Hopelijk inspireer ik met dit initiatief ook anderen!"

Fototentoonstelling in leeg winkelpand

Bridge: Eindejaar-drive

Sassenheim n Bridgevereniging Sassem Troef houdt op donderdag 28 december om 20.00 uur een feestelijke eindejaar-drive in de Oude Tol. Deze drive is toegankelijk voor alle leden van Sassem Troef en voor alle andere bridgers, die graag willen spelen in de rustige dagen tussen Kerst en de jaarwisseling. Inschrijven via de agenda op de NBB website van Sassem Troef: www.nbbclubsites/club/9017 of telefonisch inschrijven bij Gijsbert Tit: 06-53769456 of via de mail: gtit@ziggo.nl, onder vermelding van het bondsnummer. Aanmelden is mogelijk tot donderdag 28 december 16.00 uur. Aanmelden aan de zaal is niet mogelijk. Voor niet-leden zijn de kosten 6 euro per paar.

Lichtjesoptocht voor goed doel

Samen met de kerstman kunnen deelnemers op zaterdag de lichtjesoptocht lopen door het centrum van Sassenheim. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Na het succes van voorgaande jaren, wordt er op zaterdag 23 december weer een lichtjesoptocht georganiseerd. Vanaf 19.00 uur start de optocht bij de Vomar en deze eindigt rond 19.30 uur op het Kerkplein. De opticht wordt verzorgd door de Oranjevereniging Sassenheim. Ook lopen de kerstman en een pretband mee voor de (muzikale) omlijsting. Alles kan; lampionnen, glow in the dark sieraden of een lichtjes diadeem.

Compassion

Na afloop van de optocht zijn er op het Kerkplein live muziek, glühwein, warme chocolademelk, marshmallows en andere lekkernijen. Deze consumpties zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. De opbrengst gaat naar het goede doel Compassion. Deze organisatie komt op voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Vanaf 13.00 uur worden er al licht-items voor 's avonds verkocht door vrijwilligers van Compassion.

Kerstnachtmis met groot projectkoor

Het projectkoor bestaat uit ruim honderd leden. | Foto: pr./Edwin v.d. Wijngaard Foto: pr./Edwin v.d. Wijngaard

Sassenheim n De nachtmis in de Pancratiuskerk in Sassenheim op zondag 24 december wordt opgeluisterd met een koor van ruim 100 zangers en zangeressen. Het Gemengd Koor St. Pancratius is voor deze gelegenheid uitgebreid met 40 projectzangers.

Ook geven, naast organiste Gerda Peters, trompetist Hendrik Jan Lindhout, bugelist Hans Dekker, paukenist Jan Lindhout en klarinettist Nadine van der Vlugt als gelegenheidskwartet acte de présence. Naast de vaste gezangen van de Sint Maartensmis van R. Tienstra worden liederen gezongen van Ivens, Bradley, Shaw, Bach en Händel. Tevens worden werken voor orgel en trompet van le Bègue uitgevoerd. Uiteraard wordt ook de samenzang niet vergeten. De muzikale leiding is in handen van Kasia Przedcieczenska.

Om 20.45 uur begint het koor met samenzang en liederen. De viering begint om 21.00 uur, waarin Pastor Straathof voorgaat.

Adest Brass geeft Christmas Party

Sassenheim n Adest Musica organiseert op zaterdag 23 december de Adest Brass Christmas Party. Adest Musica sluit op feestelijke wijze het drukke muzikale jaar af met een groot feest in de Kleine Engel in Lisse. De kaartverkoop voor deze muzikale avond is inmiddels gestart.

Adest Brass, het jongste orkest van Adest Musica, is alweer ruim één jaar oud en dat is genoeg reden voor een feestje. Petra Volwater, bestuurslid Adest Brass: "De muzikanten van Adest Musica hebben een druk jaar achter de rug. We willen daarom 2017 gezellig afsluiten met een knalfeest!"

Adest Brass gaat een samenwerking aan met zangeres Laureen Peskens. Daarnaast zijn ook de muzikanten van de Jeugdband en AC Brass van de partij. De avond wordt afgesloten door een dj.

Kaartverkoop

Voor het muzikale evenement is de kaartverkoop inmiddels van start gegaan. Via www.adestmusica.nl/adestbrasschristmasparty, of via de Adest Musica social media kanalen, kunnen de toegangskaarten worden besteld. In de voorverkoop kosten ze 5 euro gevraagd, aan de deur een bedrag van 7,50 euro. Het feest begint om 19.30 uur. "Toegangskaarten zijn in beperkte mate beschikbaar. Het is dan ook niet onverstandig om niet te lang te wachten met het kopen van een entreebewijs," sluit Volwater af.

Kerstconcert met St. Cecilia

Voorhout n Het harmonieorkest van muziekvereniging St. Cecilia geeft op zaterdagavond 23 december in de Bartholomeuskerk vanaf 20.00 uur het jaarlijkse kerstconcert. Het orkest zal samenwerken met het gemengde koor Min Ghesellen uit Nieuwkoop. Eerder is een foutieve datum vermeld.

Op het programma van het harmonieorkest en haar dirigent Paul Martens staan onder andere verschillende medleys van kerstmuziek. Het genre loopt uiteen van klassiek getinte werken tot swingende kerstsongs. Theme D'Orgue van Jef Penders (beter bekend als "If I had words" van Yvonne Keeley) zal het imponerende openingsstuk worden. Ook staan "A Christmas Festival" van Leroy Anderson, "White Christmas" van Irvin Berlin, "Sleighride in Bethlehem Town", "Celtic Carol" en "The little drummer" op het programma.

Jingle Bells

Het koor bestaat uit twintig zangers, en zingt vier-stemmige kerstliederen. Zij treden rond kersttijd op met de Dickens selectie. In mooie klederdracht brengen zij het juiste kerstgevoel over. Op de kerktrappen zullen ze alle gasten zingend verwelkomen met onder andere Jingle Bells , Joy to the world, In the bleak midwinter en What Child is this. Tijdens het concert komen ook voorbij: Christmas Lullaby, Oh little town of Bethlehem, The first Noël, See amid the Wintersnow, Midden in de Winternacht en O, Holy Night.

De aanwezige bezoekers kunnen ook hun eigen stemgeluid laten horen; samen met het harmonie-orkest kan meegezongen worden met bekende kerstliedjes. De presentatie van het geheel is in handen van Mary Floor.

Vol is vol

Het programma van het kerstconcert van St. Cecilia duurt tot ongeveer 21.45 uur. De toegang tot het concert is gratis, de kerk opent de deuren vanaf 19.30 uur. Reserveren is niet mogelijk, vol is vol.

Achterin de kerk kunnen bezoekers een kleine bijdrage doen voor de aanschaf van nieuwe (kerst) muziek.

Kerstmarkt als traditie

De Adest Brass band speelt, onder toeziend oog van de Kerstman en jong publiek kerstnummers op het plein voor de Bartholomeuskerk. | Foto: MV

Voorhout n Net als de Kerstman en 'Jingle Bells', op de foto gespeeld door de Adest Brass Band, is de markt op het kerkplein in Voorhout niet meer weg te denken in de dagen voor Kerst. De organisatie had dit jaar ingezet op nog meer activiteiten voor kinderen. Dat bleek een goede keuze, want op het plein voor de Bartholomeuskerk werd geconcentreerd geknutseld aan vogelhuisjes, gesmuld van poffertjes en ook voor het springkussen was veel belangstelling. En op een kerstmarkt waar oude ambachten nog te zien zijn, is een lammetje aaien natuurlijk ook niet weg te denken. Maar ook in de kerk was het druk, bijvoorbeeld tijdens de optredens van Popkoor Goed Gestemd. Voor de voorstelling De Bokkenrijders van Theatergroep Teylingen stond zelfs een rij. Bij de kerstmusical onder leiding van Lida Hekker waande het publiek zich even in New York. Na afloop buiten was het toch gewoon weer Voorhout. En dat was minstens zo sfeervol als New York!

Familie- kerstdienst in Kleine Kerk

Voorhout n Op Eerste Kerstdag, maandag 25 december, vindt om 11.00 uur onder leiding van de kinder-nevendienst een familiekerstdienst plaats in de Protestantse Gemeente Voorhout (Dr. Aletta Jacobsstraat 9). Gezinnen, jong en oud, iedereen is welkom. Maar geldt dat ook voor "Hotel Toekan"? Luister naar dit bijzondere verhaal en vier Kerst met elkaar in een sfeervolle dienst voor jong en oud. Kinderopvang voor kinderen tot vier jaar is aanwezig in De Verdieping, naast de Kleine Kerk.

Winterlandschap in beeld

Warmond n Foto's van de Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) zijn tot en met 25 januari te zien in restaurant Het Wapen van Warmond (Dorpsstraat 90). De expositie toont beelden van Nederland, Finland en IJsland, en tonen allemaal een eigen sfeer. Zelfs het wit varieert per foto: van intens wit tot warm geel en ijzig blauw. Daar doorheen prikken vaak nog de onderliggende (herfst)kleuren. Beelden om bij weg te dromen. De acht foto's zijn gemaakt door zeven fotografen: Astrid van Dijk, Yu Hua Yeh, Roberto Donadio, Helene Roelofs, Cynthia van der Brugge, Pauline Seijffert, Jowan Zonneveld. De expositie is van dinsdag tot en met zondag te zien vanaf het middaguur tot en met 23.00 uur.

Oliebollen voor Hartekind

Voorhout n Stichting Hartekind houdt in de laatste week van het jaar een oliebollenactie, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. Voor Esther en Jeroen van Beelen, coördinatoren van Hartekind Voorhout, een doel dat zij letterlijk een warm hart toedragen: hun dochter en zoon zijn allebei geboren met een hartafwijking.

Door oliebollen te kopen, steunen kopers Hartekind. De bollen kosten 60 cent per stuk en tien voor 5 euro. Een snackbar uit Sassenheim gaat ze bakken, maar alle opbrengsten gaan naar de stichtiing. Bestellen kan via Esther (06-52325448) en Jeroen (06-51709008) en via hartekindvanbeelen@gmail.com. Bestellen voor 30 december en ophalen op 31 december in Voorhout.

Wiskundig talent

Sassenheim n In Theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A) draait op donderdag 4 januari om 20.15 uur de film 'The man who knew Infinity', het waargebeurde verhaal over Srinivasa Ramanujan, een autodidacte maar briljante wiskundige die in armoede opgroeit in het Indiase Madras, maar door zijn uitzonderlijke wiskundige talent wordt toegelaten tot de prestigieuze universiteit van Cambridge. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.

n Doopwerkgroep deelt eten en cheque uit in Moeder Teresahuis

Brigitta van Velzen overhandigt namens de doopwerkgroep de cheque van 300 euro aan de Zusters van naastenliefde. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De doopwerkgroep van de Bartholomeuskerk heeft vorige week zondag geholpen bij het verzorgen van een warme maaltijd die door de Zusters van Naastenliefde worden uitgedeeld aan thuis- en daklozen in Amsterdam. Deze vrijwilligersinzet wordt verzorgd door Palliam, het centrum voor zingeving en levenskunst in Noordwijk dat de hele Bollenstreek als werkgebied heeft.

Het was zondag lastig naar Amsterdam te gaan door de hevige sneeuwval, maar de werkgroep zette toch door om de Zusters van Naastenliefde te assisteren met de warme maaltijd. Het centrum is gesticht door Moeder Teresa en heeft als doel "het oprecht en belangeloos dienen van de armsten der armen". Zeker met het koude winterweer en de sneeuw is een warme maaltijd dan dringend gewenst. Vanaf de klok van 4 uur 's middags stromen zo'n 110 thuis- en daklozen het pand van de zusters binnen voor een warme maaltijd bestaande uit aardappelen, groente en vlees. Ook een salade en een oliebol maakten dit keer deel uit van de maaltijd. De doopwerkgroep mocht daarna de afwas verzorgen en daarmee leek de middag volbracht. Toch was er nog een verrassing: de doopwerkgroep schonk de Zusters een cheque van 300 euro, geld dat de leden van de werkgroep hadden ingezameld.

Op de foto staan twee van de vijf zusters, de leden van doopwerkgroep en een vaste vrijwilliger van de Zusters.

Klein huis, veel belangstelling

Foto: pr.

Voorhout n Bouwend Nederland heeft in Voorhout de aftrap gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Voor het bestuurscentrum stond op 14 en 15 december een Tiny House. Het Tiny House laat zien waar de campagne van Bouwend Nederland om draait: betaalbare woningen, duurzaamheid en ook werkgelegenheid. Leerlingen van BouwMensen uit Leiden lieten zien wat zij in hun mars hebben. Inwoners van Voorhout maakten gebruik van de gelegenheid om het Tiny House te bezichtigen. Met lokale politici werd donderdagavond een dialoogbijeenkomst gehouden. | Foto: pr.

Sfeervolle markt

Foto: pr.

Warmond n De jaarlijkse kerstmarkt op het pleintje bij de Pomp trok opnieuw honderden bezoekers. Op zondag 17 december brachten veel mensen een bezoekje aan de gezellige markt, waar ze hun slag sloegen en onder andere kerststukjes en versieringen inkochten. Ook het Hongaarse schoorsteenbrood en de Franse delicatessen vonden gretig aftrek. Band Ex-BTW zorgde voor de kerstliedjes, terwijl de jonge bezoekers zelf kaarsen konden maken. Het is meteen de kracht van de Warmondse markt: kleinschalig en met oog voor ambacht. | Foto: pr.

Bezoek aan kerstshow

Foto: pr.

Voorhout n Achttien gasten van de Zonnebloem Voorhout en even zoveel vrijwilligers hebben donderdag 14 december een bezoekje gebracht aan de kerstshow van een tuincentrum in de Cruquius. Na het kopje koffie met appelgebak, kon iedereen zelf een rondje maken en waar nodig het winkelmandje volladen met kerstartikelen. Uiteraard is een rondje tuincentrum niet compleet zonder een kerstshow en de Zonnebloemers genoten dan ook volop van alle kerstsfeer. | Foto: pr.

Crescendo viert muzikale kerst

Foto: pr.

Sassenheim n Christelijke Harmonievereniging Crescendo Sassenheim gaf op zaterdagmiddag 16 december het jaarlijkse kerstconcert. In de sfeervol versierde Julianakerk klonk een gevarieerd kerstprogramma. Alle leden van de vereniging lieten van zich horen, verzameld in het Opleidings- (foto), Tweede Harmonie- en Groot Harmonieorkest. Ook de kinderen die via AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming) kennis maken met muziek deden mee met hun blokfluiten. Daarnaast liet kinderkoor Vivo van zich horen, onder andere met de klassieker 'Ik ben een kerstbal', bekend van Ernie en Bert. Lees verder op www.deteylinger.nl. | Foto:pr.

week in beeld

'De samenleving wordt hier écht gedragen door inwoners'

Als burgemeester van Teylingen ontmoet Carla Breuer tal van bijzondere inwoners. Zonde om hun verhalen voor zichzelf te houden, vond ze. Daarom zorgde ze dat er een serie artikelen over werd gemaakt: de Verhalenkaravaan. In deze slotaflevering blikt ze terug op de ontmoetingen uit de serie.

Foto: pr.

Het idee voor de Verhalenkaravaan ontstond toen Carla Breuer eind 2014 burgemeester van Teylingen werd. "Ik wilde graag kennismaken met de samenleving, met initiatieven die hier werden ontplooid, met de geschiedenis. Ik was ervan overtuigd dat ik tal van mooie verhalen zou horen. En het leek me mooi om die niet voor mezelf te houden, maar te delen met de hele gemeenschap."

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2015 deed de burgemeester een oproep: ze nodigde inwoners uit zich te melden met verhalen en initiatieven van henzelf of anderen. "We kregen meteen al veel reacties, precies zoals we hoopten. Er waren vooral veel inwoners die anderen tipten: je moet die-of-die niet vergeten."

Foto: pr.

De burgemeester bracht alle mensen op het lijstje een bezoek en nam een journaliste mee om het verhaal op te tekenen. In drie jaar tijd werden 27 artikelen gemaakt, die verschenen in De Teylinger en op de site www.teylingen-met-elkaar.nl.

Het heeft een heel diverse serie opgeleverd, vindt Carla Breuer. "De ene keer ging het over een individu, de andere keer over een vereniging. Verschillende culturen zijn belicht, verhalen uit het verleden opgehaald. We hebben prachtige plekken bezocht en bijzondere mensen gesproken. Inwoners die er elk op hun eigen manier voor zorgen dat onze dorpen nog mooier worden!"

Gedreven

Het viel de burgemeester op hoe gedreven vrijwilligers zijn. "Ze worden echt blij van het werk dat ze doen en delen hun verhalen graag. Op mijn beurt vertel ik het ook weer graag door. Dat is ons cadeautje: door een verhaal te delen, breng je een vereniging of initiatief immers onder de aandacht en maak je het bij een groter publiek bekend."

De ontmoetingen waren ook voor Carla Breuer een plezier. "Het is een waardevol onderdeel van mijn werk om op deze manier kennis te maken en me in te graven in de samenleving. Ik vind het belangrijk om kennis te maken met mensen en verenigingen, te leren hoe de gemeenschap in elkaar steekt, zodat ik eventueel weer partijen met elkaar kan verbinden."

Aan veel gesprekken bewaart ze bijzondere herinneringen. "Het bezoek aan Leo van den Ende was weergaloos, fantastisch om een kijkje te nemen in zijn atelier. Inmiddels zijn er ansichtkaarten verschenen met zijn werk erop. Als ik die opstuur naar iemand, dan zie ik mezelf weer in dat atelier staan."

Op uitnodiging van voorzitter Marcel Floor nam de burgemeester een kijkje bij de repetitie van harmonie St Cecilia. "Toen ik tijdens dat gesprek liet vallen dat ik klarinet speel, kreeg ik er meteen een in mijn handen! Pas was ik bij Crescendo, daar merkte ik ook weer hoe muziek vreugde in levens kan brengen. Zo mooi! En als ik bij kringloopwinkel Op Dreef ben, krijg ik meteen het warme gevoel terug van het gesprek dat we middenin de winkel voerden: op een bankstel dat daar te koop stond."

Tijdens zo'n gesprek ontstaat een verbinding die blijvend is, heeft ze gemerkt. "Dat is leuk, omdat ik veel mensen toch weer tegenkom. Zoals de mannen van Zeemanskoor Overal: die trof ik weer tijdens hun optreden op Veteranendag. En als ik aan de ontbijttafel de mokken zie waarop het verhaal van de Oude Toren in Warmond is afgebeeld, denk ik terug aan Hans Oudshoorn. Aan zijn keukentafel heeft hij me die geschiedenis van twee eeuwen geleden verteld, die zo met zijn familie is verweven."

Onbaatzuchtig

Ook aan het eigenlijke doel van de serie is beantwoord: zorgen dat de burgemeester haar gemeente leerde kennen. Het viel haar destijds al op hoeveel activiteiten de inwoners van de dorpen met elkaar organiseren. Nu, drie jaar later, verwondert ze zich nog steeds over al die grote en kleine evenementen en de vele vrijwilligers die er samen de schouders onder zetten. "En dat allemaal onbaatzuchtig. De samenleving wordt hier écht gedragen door inwoners, uit de gesprekken voor de Verhalenkaravaan kwam dat elke keer naar boven. Ook van mensen buiten de gemeente hoor ik vaak: wat mooi hoe de inwoners dat allemaal doen, wat zijn er toch veel leuke en sociale initiatieven!"

Ze noemt de jazzconcerten in De Oude Tol in Sassenheim als voorbeeld. "Uit het gesprek met de voorzitter bleek hoeveel werk het is om die concerten te organiseren. En toch doen ze dat, om te zorgen dat anderen kunnen genieten van die muziek. Ook denk ik aan de jongeren van Vakantie Evenementen Teylingen, die vrij nemen om kinderen een mooie week te bezorgen. Dat is toch geweldig? Van zulke mensen heb je er nooit genoeg!"

Laatste deel

Dit interview is het laatste deel van de Verhalenkaravaan. "Ik hoop dat de lezers net zo van de verhalen hebben kunnen genieten als ik van de gesprekken. Het was heel prettig om samen te werken met De Teylinger, daar wil ik ze voor bedanken. En ook de journaliste, Irma Ooijevaar, die alle verhalen heeft opgeschreven. En natuurlijk alle enthousiaste mensen die hun verhaal hebben gedeeld!"

Als burgemeester blijft ze uiteraard inwoners en verenigingen opzoeken. "Dat is onderdeel van mijn werk! Maar de serie ronden we nu wel af. In drie jaar tijd hebben we een mooie dwarsdoorsnede verzameld van wat Warmond, Sassenheim en Voorhout zo mooi maakt. We gaan er een mooi boekje van laten maken. Ik hoop dat de lezers van de Verhalenkaravaan hebben kunnen genieten. Ook voor hen is het een manier om de gemeente net weer iets beter te leren kennen, iets te ontdekken wat ze misschien nog niet kenden."

Verhalenkaravaan

Ter Leede met ruime winst de winterstop in

Teylingen n Ter Leede gaat dankzij een ruime overwinning op AFC met een goed gevoel de winterstop in. Op het veld in Amsterdam stonden de Sassenheimers al binnen tien minuten op een 0-2 voorsprong. Jesse Dingjan zorgde al in de derde minuut voor de voorsprong. Oussama Siali maakte vervolgens de tweede voor Ter Leede. Daarna stokten de doelpuntenproductie tot de rust. Eerst kwam AFC nog op 1-2, maar daarna toonde Ter Leede zijn klasse. Via Marc de Kruijs en Jeffrey Bok op 1-4. AFC doet nog een keer wat terug, maar het slotakkoord is ook voor de bezoekers. Nu draaien De Kruijs en Bok de rollen om. Die laatste scoort de 2-5 en De Kruijs mag de zesde binnen schieten. Door de zege staat Ter Leede op de tweede plaats in de Hoofdklasse A, twee punten achter koploper Noordwijk.

Warmunda kende een minder slot van de eerste helft van de competitie. De ploeg van Alan Campfens opende de score nog wel. Chafik Belmamoune maakte de 1-0 voor de thuisclub. Daarna zakte het direct in aan Warmondse kant, waar tegenstander WVC optimaal van profiteerde. Nog voor rust scoorde ze drie keer. Warmunda kon in de tweede helft niet meer terugkomen van de 1-3 achterstand en gaat op de zevende plek in de derde klasse zondag de winterstop in.

Voor Teylingen betekende de 4-0 tegen VUC de tweede nederlaag op rij. Het team van Marc van Wonderen stond bij rust met 1-0 achter, maar kwam na de pauze door individuele fouten verder in de problemen. De Sassenheimers hervatten de competitie eind januari ook in Den Haag, tegen GDA.

Foreholte naar eerste winst in eredivisie

Daniel Harmzen in de aanval. | Foto: pr./René van Dam Foto: René van Dam

Voorhout n Foreholte kende een goede start in de eigen sporthal de Tulp. Door de ruime voorsprong bij rust, kwam de winst tegen E&O niet meer in gevaar. De Voorhoutse handbalsters behaalden zo hun eerste punten bij de terugkeer in de eredivisie.

Met acht doelpunten was Ramona Vink belangrijk voor haar ploeg. | Foto: pr. Foto: pr.

Foreholte kende een goede start tegen E&O uit Emmen, dat net als de thuisclub nog puntloos was. Met degelijk spel, waarin plaats was voor goede balcirculatie en mooie scores was het na een kwartier 8-2. Cirkelspeelster Ramona Vink had weinig te vertellen in de hechte 6-0 defensie van E & O. Daardoor kon ze wel ruimte aan de cirkel creëren voor haar teamgenoten. In de verdediging stond met name Britt van Leijden goed. E&O moest het vooral van de talentvolle hoekspeelsters hebben. Het is dat Foreholte in de laatste tien minuten voor rust een zestal open kansen niet benutte, anders was de 15-7 ruststand nog hoger uitgevallen.

Goed schotpercentage

In de tweede helft veranderde de coach van E&O van dekking. Foreholte profiteerde van de geboden ruimte, met name via de cirkel- en de hoekspeelsters, maar ook E&O wist te scoren. Een kwartier lang wisten ze Foreholte bij te blijven; het verschil bleef steken op negen of tien scores. Chantal Slegtenhorst liet zien over een lange adem te beschikken, want ze wist nog even zes doelpunten te maken. Keepsters Marit Huiberts en Mayra de Boer, beiden keepten een helft, deden goed hun werk en keerde menig schot van E & O. Daartegenover hadden de Foreholte-speelsters een prima schotpercentage. Foreholte kan terugkijken op een goede wedstrijd met een ruime 35-21 winst.

Voor Foreholte scoorden: Ramona Vink 8, Chantal Slegtenhorst 6, Saskia Kolster en Dana Vincenten 4, Marisha vd Geest, Naomi Hoogervorst en Britt van Leijden allen 3, Lisanne Ruiter 2, Kim Schuurbiers en Melanie Zwaan 1.

De laatste wedstrijd van dit jaar speelt Foreholte op zaterdag 23 december in sporthal de Tulp tegen nummer twee Quintus.

KCC laat TOP even zweten

Sassenheim n TOP moest diep gaan in de wedstrijd tegen promovendus KCC. Bij rust stonden de nieuwkomers in de Korfbal League zelfs op voorsprong. In de tweede helft stelde de thuisclub - en regerend landskampioen- orde op zaken. In die fase waren met name Mick Snel en Celeste Split belangrijk voor de Sassenheimers.

De wedstrijd begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan een zeer gewaardeerd TOP-lid. Deze indrukwekkende stilte had invloed op de hele eerste helft, waarin TOP mat speelde en onder de indruk leek van de inzet en schotkracht van de tegenstander. TOP liep steeds achter de feiten aan en had verdedigend geen antwoord op de spitsen van KCC, die goed werden aangespeeld. In deze fase vooral Gert-Jan Meerkerk zich gelden en bezorgde Mick Snel een lastige avond. Het waren de dames van TOP die hun ploeg in de wedstrijd hielden met goals en verdiende strafworpen. De ruststand was 11-12 in het voordeel van de gasten.

Na rust een ander TOP in het veld. Er werd met meer inzet gespeeld, er werden betere keuzes gemaakt en er was meer rust in het spel. Ook verdedigend waren er wat aanpassingen gedaan. Het eerste schot van Mick Snel was gelijk raak en dit gaf de ploeg vertrouwen. Alhoewel KCC in de tegenaanval gelijk weer scoorde was al wel duidelijk dat TOP anders was gaan spelen. De 13-13 van Celeste Split werd gevolgd door een prachtige goal van KCC en ook de 14-16 en 16-18 waren nog in het voordeel van KCC. Het duo Jet Hendriks en Mick Snel was niet af te stoppen en zorgde voor de 18-18. Inmiddels was Thomas Tiggelman in het veld gekomen voor Paul Anholts en daardoor ging dat vak wat anders spelen. De 19-18 van Barbara Brouwer was de ommekeer want vanaf dat moment nam TOP het initiatief definitief over. De 20-18 was een prachtige one-hander van Nick Pikaar en de verdiende strafworp van Sanne Jousma werd benut. TOP speelde weer met lef en veel inzet en dat betaalde zich uit in mooie goals. De grootste voorsprong was de 23-18 door Celeste Split die daarmee alweer haar zesde goals noteerde.

KCC sputterde nog wat tegen, maar kwam niet meer onder de druk van TOP uit. Daarbij bleek dat het lastig is als een ploeg voor de scores te veel afhankelijk is van twee personen. TOP speelde wedstrijd rustig uit en bij 26-22 floot de prima leidende scheidsrechter Luttik af.

Van der Stelt blijft leider in Marathon Cup

Warmond n De marathonwedstrijd van de dames Topdivisie over 80 ronden eindigde in een overwinning voor de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Zij won vorige week nog de mass-start in Salt Lake City en was ook hier in de eindsprint niet te kloppen. Iris van der Stelt blijft wel leider in het klassement.

De wedstrijd werd gemaakt door de aanvallers, die echter niet echt weg konden komen. Aan het einde van de marathon kwam de trein, onder aanvoering van Lisa van der Geest (WIJC), op gang. De dames in de rode pakken en Iris van der Stelt (WIJC) in oranje zaten achter de concurrerende ploeg in een goede uitgangspositie, maar vanuit hun slipstream snelde Lollobrigida naar de eindstreep. De tweede plaats was voor Manon Kamminga en de derde voor Iris van der Stelt. Lisa van der Geest werd achtste, Loesanne van der Geest (WIJC) eindigde op de negentiende plaats. Iris van der Stelt rijdt ook op zaterdag, 23 december, in Breda in het oranje leiderspak. De Voorhoutse Anne Leltz (WIJC) reed weer mee in de Topdivisie, maar kwam ten val.

Bij de heren Beloften reed Kees Heemskerk (WIJC) naar een tiende plaats. In de wedstrijd over 100 ronden op De Uithof, thuisbaan voor WIJC, kon niemand wegkomen. De wedstrijd eindigde in een massasprint die gewonnen werd door Jesse Vriend, tweede werd Ruud Slagter en de derde plaats was voor Tom den Heijer. Kees Heemskerk, die zonder sponsor rijdt, staat na acht wedstrijden op de vijfde plaats in het tussenklassement.

Leander van der Geest (WIJC) reed mee met zijn ploeggenoten in de Topdivisie en verzette daar veel werk voor Jouke Hoogeveen. Hoogeveen pakte met zeventien anderen een ronde voorsprong en probeerde als enige nog een tweede ronde te pakken. De winst ging uiteindelijk naar Bart de Vries, gevolgd door Marcel van Ham en Johan Knol. Leander van der Geest moest de wedstrijd na 103 ronden staken.

Gouden medailles voor beloften WIJC

Rens Vergeer is de snelste bij de marathon in op de thuisbaan in Den Haag. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Voordat de landelijke wedstrijden om de Uithof Bokaal startten, werd in Den Haag een wedstrijd in de Oomssport Cup verreden door de pupillen. Daarin twee eerste plaatsen voor leden van de Warmondse IJsclub (WIJC): bij de meisjes won Patricia Koot en bij de jongens was Rens Vergeer de beste. Als extraatje vanwege de landelijke marathonaandacht kregen zij dit keer bloemen.

Rode lantaarn voor Foreholte

Voorhout n Foreholte sluit het jaar met verlies af. Het lukt de Voorhouters maar niet om te winnen. Het ontbreekt de voetballers aan scorend vermogen, de defensie is te kwetsbaar en het middenveld verliest het keer op keer van de tegenstander.

Slechts twee momenten wist Foreholte zich te ontworstelen aan de vorm van de eerste seizoenshelft. De Voorhouters verschenen heel scherp aan de start. In het eerste kwartier speelde ze op de helft van de thuisclub, maar Toni Arroyo en Jelle Geerlings waren net niet in staat om 'de trekker over te halen' bij een scrimmage in het doelgebied voor DOSR-keeper Van Vliet. Daarna bood linkerspits Sten Admiraal de kans aan Christian Guijt, maar zijn schot kon nog net door Mike van Vliet uit het doel worden gewerkt.

Na het kwartier vocht DOSR zich in de wedstrijd en trokken ook zij richting het vijandelijke doel. De eerste de beste kans was onmiddellijk raak. De vrije trap was lang onderweg en werd bij de tweede paal ingekopt door rechtervleugelverdediger Bram Reijnders. Met een hoge boog verdween de bal over doelman Guijt (1-0). Foreholte leek via een mooie aanval over de linkerflank de stand gelijk te trekken, maar Christian Guijt miste de bal. De actie van Guijt was typerend voor het functioneren van de gehele ploeg, met heel veel goede wil verdween de bal alle kanten op, maar zelden de waarschijnlijk bedoelde kant. DOSR kreeg nog een aantal mogelijkheden om de score te verhogen, maar ook zij waren weinig accuraat.

Ongewijzigd begonnen beide ploegen aan de tweede helft. DOSR begon al rap de snelheid uit het spel te halen. Nog eenmaal kreeg Foreholte de kans om de stand gelijk te trekken, maar Toni Arroyo kopte de bal van dichtbij voorlangs uit een voorzet van Tom Bleijswijk. Even later was het aan de andere kant wel raak toen Guido van der Meer dwars door het midden de bal achter Matthijs Guijt plaatste (2-0). In de 72e minuut besliste DOSR de wedstrijd. Mauro Wesselman bediende de vrijstaande Dave Fennes die binnenschoof (3-0).

In de 82e minuut werd het alsnog 3-1. Toni Arroyo legde al zijn frustratie in een ziedend schot. Vanuit een onmogelijke hoek sloeg de bal over keeper Mike van Vliet binnen. Even dachten de Voorhouters dat er misschien nog iets mogelijk was, maar de DOSR-aanvallers spaarden Foreholte nadrukkelijk door verschillende opgelegde kansen in de handen of op de vuisten van Matthijs Guijt te laten eindigen.

De Voorhouters hebben de rode lantaarn in de 2e klasse C nadrukkelijk in handen. Was er in de maanden september en oktober nog een zeker ongeloof, inmiddels is echter wel duidelijk dat het hier geen toeval betreft. Tot aan de hervatting op 28 januari 2018 is er in Voorhout heel veel werk aan de winkel.

Rugbyers The Bassets verrassen met plek in kampioenspoule

International Mark van Loon (l) probeert een speler van The Hookers tegen te houden. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De rugbyers van The Bassets hebben weer de kampioenspoule van de landelijke competitie gehaald. Vorig seizoen deden ze dat op de laatste speeldag en ook dit jaar hing alles van de laatste wedstrijd af.

Voor de overgebleven twee plaatsen van de zes waren nog vier teams in de race. Voor The Bassets was de opdracht duidelijk: winnen en wel met zo groot mogelijke cijfers van nummer laatst, The Hookers uit Hoek van Holland. Met een positief resultaat zouden de uitslagen op de andere velden uiteindelijke bepalend zijn. Bij een misstap van de concurrenten kon de champagne ontkurkt worden in Sassenheim.

Zonder overleg

Wie met die wetenschap vooraf had verwacht een spectaculaire wedstrijd voorgeschoteld te krijgen, had het mis. The Bassets konden tegen The Hookers niet doen wat ze graag wilden: scoren. Tachtig minuten lang was er van toprugby op het veld in Sassenheim geen sprake. Spelers leken niet in overleg te spelen en de afspraken vooraf leken in het veld vergeten. Na een slechte wedstrijd was er wel de winst, maar de 12-8 uitslag stemde geenszins tot tevredenheid.

Landelijke top

Toen de uitslagen van de andere velden binnen kwamen, was niemand echter meer ontevreden. De magere winst bleek genoeg voor een plek in de kampioenspoule. Terwijl voormalig landskampioenen Castricum, Den Haag en The Dukes uit Den Bosch de boot misten, kunnen de Sassenheimers zich gaan opmaken voor de finalewedstrijden na de winterstop. The Bassets gaan zich dan meten met de landelijke rugbytop. | Foto: pr.

Kampioen bij Forwodians

Forwodians X12 is ongeslagen kampioen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Forwodians Bucks onder 10 jaar en Forwodians X12 zijn beide seizoenskampioen geworden. De jongste wedstrijdspelende leden van Forwodians onder leiding van Ilja van der Bij doen het bijzonder goed. De kinderen, waarvan sommigen pas afgelopen september begonnen met spelen wisten alle wedstrijden te winnen. Volgende seizoen wordt het zwaarder, Onder 10 jaar gaat een klasse omhoog. Ook X12, het team van Cartsen Hof, is deze periode kampioen geworden. Ook zij verloren geen wedstrjid. Met wedstrijduitslagen van 74-23, 69-19, 82-53, 84-57, 67-27, 62-11 en 152-12 maakte X12 er een spetterend seizoen van. Ook dit team gaat volgend seizoen naar een hogere klasse.

Warmunda Kerstloop

Warmond n Tweede Kerstdag begint bij sv Warmunda op een sportieve manier. De jaarlijkse kerstloop is op dinsdag 26 december. Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 5 of 10 kilometer. Er wordt een extra prijs uitgeloofd voor de loper die een nieuw parcoursrecord neerzet. De start en finish zijn bij sportpark Overbosch (Herenweg 92a). De starttijden zijn 12.00 en 12.10 uur. Deelname kost 5 euro en voor deelnemers tot en met 12 jaar 3 euro. Meer informatie op www.svwarmunda.nl.

Foreholte JO10-1 kampioen in Hoofdklasse

Voorhout n "Dit is een team hoor! Kijk ze glimmen!", schrijft een trotse Dick Dijkstra in een e-mail naar de redactie. Foreholte JO10-1 werd afgelopen weekend kampioen in de Hoofdklasse. Ook zijn de voetbaltalenten nog ongeslagen in het KNVB beker toernooi.

De kampioenen op de foto zijn: boven: Sepp Waasdorp, Ibbe Immink, Jens van den Beld, Danny Kamphuess, Flo Ligtvoet, Martijn Waasdorp en onder: Stijn Dijkstra, Luca Breedijk, Karsten Tibben, Vester Kohlman en Milan Duivenvoorde. | Foto: pr.

41 / 44

De Kleine Kerk in de sneeuw. | Foto: pr. Foto: pr.

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): 24 december: 10.00 uur, voorganger: ds. J. Groenleer, 25 december: Kerstmis 10.00 uur Gezamenlijk kerstontbijt

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): 24 december Kerstavond 18.30 uur, Woord- en communieviering m.m.v. het jongerenkoor "Barth-Westenwind" en kinderkoor De Vrolijke Nootjes, voorganger: B. Prins, 21.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor voorganger: Th. Blokland, 25 december: Kerstmis 9.00 uur Herdertjesviering – viering voor de allerkleinsten, voorganger: L. Belt; 10.30 uur, Woord- en communieviering m.m.v. het Middenkoor, voorganger: M. Claassens, zondag 31 december: Oudjaar, Oecumenische viering m.m.v. het Gelegenheidskoor, voorgangers: Ds. V.d. Berg en Th.Blokland, maandag 1 januari, Nieuwjaar 11.00 uur, Nieuwjaarsviering m.m.v. het Golden Harvestkoor

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): 24 december 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg; 22.00 uur kerstnachtdienst, 25 december: Kerstmis, 9.30 uur: kerstdienst, 11.00 uur: familiekerstdienst, zondag 31 december: Oudjaar, 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d. Berg; 19.00 uur, oec. Oudejaarsviering, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): 24 december Kerstavond: 19.00 uur Eucharistieviering met het Iriskoor, voorganger: Pastoor Goumans, 25 december: Kerstmis 10.00 uur Eucharistieviering met Schola, voorganger: Pastor Wehlin, 26 december: Tweede Kerstdag 10.30 uur, Kindeke Wiegen met Papillon, zaterdag 30 december 19.00 uur, Woord en Communieviering met Iriskoor, voorganger: Lia Spiegeler; maandag 1 januari, Nieuwjaar: geen viering.

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): 24 december Kerstavond, 22.00 uur Kerstnachtdienst, voorganger: Ds. Th. Hop (Hillegom), 25 december: Kerstmis 10.00 uur, voorganger: Ds. R. van Zwieten (Amsterdam), zondag 31 december: Oudjaar, 10.00 uur Oudejaarsdienst, voorganger: Ds. Th. Hop (Hillegom), maandag 1 januari, Nieuwjaar 10.00 uur, nieuwjaarsbegroeting, voorganger: Mevr. Ds. H.G.T. van Welie-Kaai.

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): 24 december Kerstavond: 21.00 uur Kerstavonddienst, voorganger: Ds. W.F. van Rijn, 25 december: Kerstmis 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn, zondag 31 december: Oudjaar, 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn.

Wings of Healing (Veerpolder 6a): 24 december: 10.00 uur, kerstdienst, 19.00 uur kerstavond; 25 december: Kerstmis 14.00 uur Familie-kerstfeest met maaltijd; zondag 31 december: Oudjaar, 10.00 uur oudjaarsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 30 december binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 50 is: M. de Jong. De oplossing was: Herfstaster.