De Teylinger

28 augustus 2019

De Teylinger 28 augustus 2019


Hup Mamma!

Op weg voor de drie kilometer. | Foto Piet de Boer

sassenheim n De start van de sassenheim City Swim bij het oude natuurzwembad verloopt gemoedelijk. De deelnemers met felgele caps staan rustig te wachten op het bospad. De jaarlijkse zwemtocht is geen wedstrijd met winnaars, maar gewoon een evenement voor de gezelligheid, voor de lol. Jong en oud kan meedoen. Wie het rustig aan wil doen zwemt 700 meter, wie een beetje wil trainen doet de drie kilometer of beide afstanden na elkaar.

Piet de Boer

Het is de vierde keer dat we deze City Swim organiseren, zegt Hedda van Ooijen van Zwemvereniging Sassenheim. Slechts een keer werd alles op het laatste moment afgelast. De regenval was te overvloedig geweest waardoor de kans bestond dat rioolwater het zwemwater zou bereiken. Veiligheid voorop, zegt Henna. Ook bij deze editie. Zaterdag zijn duikers het hele parcours langs geweest om de bodem te schonen. ''Het viel mee, maar we hebben wel een autoband, fietsframe en een rol prikkeldraad opgevist.''

Avontuur

Om 11.00 uur sprongen de zeventig deelnemers bij het oude zwembad in het water. Ze zwommen naar het Voorhavenkwartier in het centrum van Sassenheim. Voor sommigen een peulenschilletje. Langs de weg, op bruggen en viaducten staan vrienden en familieleden aan te moedigen. ''Hup mamma.'' Maar voor sommigen, met name de jongste kinderen is het best een avontuur. De laatste jonge durfal arriveert met drie volwassenen na negentig minuten zwemmen in de Voorhaven. Om twaalf uur staan daar 94 deelnemers tot het middel in het water om de drie kilometer af te leggen. Na het startsignaal klinkt gejuich van het publiek en gaan ze dicht op elkaar zwemmend de hoek om voor een tocht van ruim een uur. Die ook eindigt in de Voorhaven. De zwemvereniging heeft geen hoge ambities met de City Swim. Gewoon lekker bewegen voor je plezier, vindt Hedda genoeg. Haar broer Reinier die bij de duikvereniging zwemt, geeft haar gelijk. Een City Swim in grote steden is anders en vaak gekoppeld aan een goed doel. De organisatie in Sassenheim denkt nog na om een goed doel te koppelen aan de Swim. Misschien volgend jaar als de tocht voor de vijfde keer georganiseerd wordt.

Gemeente werkt aan plan voor spoedzoekers

TEYLINGEN - De gemeente gaat met Camelot Vastgoed Nederland BV kijken naar het ontwikkelen, realiseren en exploiteren en beheren van de woningen voor spoedzoekers, mensen die dringend een huis nodig hebben. Er wordt een haalbaar concept-plan opgesteld.

door Nico Kuyt

B&W wil niet alleen de reguliere woningzoekenden bedienen, maar ook een aanbod te scheppen voor onder andere spoedzoekers.
Vorig jaar zijn de mogelijkheden onderzocht voor de aangewezen locatie aan de Teylingerdreef, het voormalig baggerdepot. Als contractpartij is een selectie gehouden onder 8 partijen. Uiteindelijk is uit deze procedure één geschikte partij naar voren gekomen, namelijk Camelot .
B&W heeft besloten om met deze partij akkoord te gaan en samen een haalbaar plan ]uit te werken.
Indien het lukt zal de gemeente een huurovereenkomst aangaan met Camelot, waardoor het ontwikkelen, realiseren en beheren van de woningen voor spoedzoekers op de aangewezen locatie aan de Teylingerdreef mogelijk wordt gemaakt.

Voor het eind van dit jaar moet daarover duidelijkheid komen.

Mogelijk knarrenhof op locatie De Waaier

WARMOND n B&W gaat de gemeenteraad vragen een richtinggevende uitspraak te geven over de toekomstige invulling van de locatie 'De Waaier' in Warmond. B&W denkt zelf aan een bestemming van wonen. In B&W is een ´lichte voorkeur´ voor wonen, waarbij de ontwikkeling van een knarrenhof tot de mogelijkheden behoort, dus voor de wat oudere populatie. B&W is het dus niet eenstemmig. De locatie van de voormalige basisschool 'de Waaier' is eigendom van de gemeente Teylingen en moet nu een nieuw gebruik gegund worden. Er zijn verschillende wensen voor deze locatie. Een meerderheid binnen B&W wil nu een woonbestemming nader uitwerken en dit opiniërend voor te leggen aan de gemeenteraad. (Nico Kuyt)

Puzzelrit

voorhout n Traditiegetrouw gaat Oranjevereniging Voorhout, samen met MAC Rijnland, tijdens de feestweek weer met de auto op pad tijdens de Autopuzzelrit. Inschrijven voor deelname is nog tot 31 augustus mogelijk. De rit zelf gaat op zaterdag 7 september van start en bestaat uit twee trajecten van elk ongeveer 18 kilometer. De vroegste starttijd is om 18.30 uur, (een uur eerder dan in voorgaande edities) en gaat door tot 19.45. U kunt bij inschrijven aangeven welke starttijd uw voorkeur heeft. Start en einde zijn op het parkeerterrein van Sportpark De Elsgeest. Om 23:00 uur is de prijsuitreiking en de uitleg van de puzzelopgaven. Digitaal voorinschrijven is mogelijk tot 31 augustus. Zie www.oranjeverenigingvoorhout.nl. Inschrijven op de dag zalf kan ook, en wel van 18.00 tot 19.00 uur in de voorhal van de kantine van VV Foreholte. Maar let op: vol is vol en vorig jaar was het maximum aantal deelnemers bereikt. Kosten per team zijn €5,- voor OVV donateurs en leden van MAC Rijnland, en €10,- voor niet-leden.

Plezier is het belangrijkst bij KookSaam

Nomineren voor Teylinger Prijzen

Foto n expositie 'Sassemse luchten' in Sassembourg

Zoektocht naar familie oorlogspiloot

Herman Vallentgoed crashte in zee

Koekjes, uiensoep en appeltaart

Niels (r), Femke (l) werken samen met Heleen in de keuken bij KookSaam. | Foto: Piet de Boer

n Dagbesteding voor 'jeugd met mogelijkheden'

sassenheim n Femke en Niels hebben het naar hun zin bij Kooksaam. Ze zijn deelnemers van de dagbesteding op de grens tussen Sassenheim en Lisse. Kooksaam zit sinds een half jaar in een monumentale wagenschuur op een karakteristieke en rustige plek midden tussen de weilanden. Niels en Femke werken daar in de keuken, in de moestuin en de brasserie.

Door Piet de Boer

Niels en Femke zijn vooral kok. De specialiteiten van Femke (18) zijn koekjes en appeltaart. Ze kan de hele dag wel koekjes maken, zegt begeleider Heleen Rikkers glimlachend. Niels is creatief en houdt meer van het koken van hartige gerechten. Uiensoep is zijn specialiteit, naast pastasaus. Enthousiast wijst hij naar de gevulde flessen met etiket. ''Die heb ik getekend. Ik ben ook kunstenaar'', zegt hij trots.

Meedoen

Heleen luistert en glimlacht. Dit is wat Kooksaam wil doen. 'Jongeren met mogelijkheden' op weg helpen met een steuntje in de rug. ''Ze moeten het leuk hebben en dat doen we met koken. Plezier hebben dat vind ik het allerbelangrijkst.'' Kooksaam is dagbesteding voor jonge mensen vanaf achttien jaar met een verstandelijke beperking. De deelnemers komen onder andere na het Voortgezet Speciaal Onderwijs bij ons en willen aan de slag, maar hebben wel een rustige plek nodig. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig vertelt Heleen. Ze geeft een voorbeeld. Bryan is een fan van televisiekok Gordon Ramsey. ''Hij wilde leren samenwerken, omdat Gordon Ramsey zei dat dat goed is. Dan wordt ik gelukkig'', zegt Heleen.

Moestuin

De enthousiaste Heleen weet waar ze het over heeft. Ik heb twintig jaar ervaring als A-verpleegkundige en ben zes jaar mede-eigenaar geweest van een restaurant. Ze laat de ruime keuken zien die blinkt van het roestvrij staal en voorzien is van professionele apparatuur. Heleen begeleidt en coacht de deelnemers om goed voor zichzelf te zorgen. Ze eten tussen de middag kleine maaltijden die ze zelf bereiden. Achter de schuur is een uitgebreide moestuin en staat een kas voor het kweken van ingrediënten voor de maaltijden en de bereiding van eigen producten. Ze leren wat gezond eten is. Maar ook hygiëne en gastvrijheid zijn belangrijk. Er zijn nog vrije plekken bij Kooksaam zegt Heleen.

Reserveren verplicht

De deelnemers koken niet alleen hun eigen maaltijd. Het is mogelijk met een klein gezelschap bij Kooksaam te lunchen. Zo binnenlopen is echter niet mogelijk, benadrukt Heleen. Altijd ruim van te voren telefonisch reserveren.
Dat geldt ook voor Droomsaam de b&b. Wie de locatie van Kooksaam wil bezoeken om soep of jam te kopen kan maandag en dinsdag naar de de winkel komen of tijdens Open Monumentendag op 14 september. Kooksaam , Herenweg 460, 06-13702869.

Paniek over stikstof treft ook gemeenteraad

TEYLINGEN n De CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Gerben Dijkstra maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen die de de uitspraken van de Raad van State rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de bouw- en bestemmingsplannen en projecten voor Teylingen heeft.

Door Nico Kuyt

De Raad van State verbood de beleidsmaatregel PAS omdat het de natuur onvoldoende zou beschermen. Er liggen daartoe twee uitspraken bij dat hof waarin is bepaald dat PAS niet als basis kan dienen als toestemming kan voor vergunningen voor woningbouw, landbouw en infrastructuur. Het bracht het hele zootje op losse schroeven. Het Rijk startte het programma in 2015 om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Ons land stoot al jaren teveel stikstof uit. Het gaat erom om de natuur te beschermen. Maar de Raad van State is niet overtuigd van de goede werking van PAS. Er moet naar zijn mening een schroefje extra worden aangedraaid. De bouw en aanleg van nieuwe woningen, wegen, bedrijfsopstallen dreigt nu stil te komen liggen. Beide Teylingse raadsleden willen nu weten wat de gevolgen zijn voor elk Teylings bestemmingsplan, bouw-, agrarisch- of infrastructureel project dat door deze uitspraken van de Raad van State wordt geraakt. Zij willen een inventarisatie voorafgaand aan de raadscommissie in september overlegd zien. En welke maatregelen voor verduurzaming precies door B&W voorzien zijn die er op zijn gericht om de stikstofdepositie terug te dringen en in hoeverre daarmee soelaas wordt geboden worden aan de gevolgen van de beide uitspraken van de Raad van State. Maar ook welke stappen en maatregelen B&W neemt om te voorkomen dat geplande en reeds vergunde projecten worden vertraagd of helemaal niet zullen doorgaan.

Lezers schrijven

Beste redactie,

Ik zou graag willen reageren, op het bericht, dat in de krant staat, over de weigering van de Gemeente om de Dierenambulance een subsidie van 4000 euro te verstrekken. Ik reageer niet zo gauw, op stukjes die in de krant staan, maar van dit bericht gaan m'n haren overeind staan. Dan zit ik eerst te lezen, dat er een aantal huizen die aangekocht zijn voor vluchtelingen, weer in de verkoop gaan, bij gebrek aan.... En dan de weigering van de Dierenambulance aanvraag. Hoe is dit toch mogelijk!!!! Deze mensen verrichten zó een goed werk, en grotendeels bestaand uit vrijwilligers. Waarom laten we onze eigen ménsen, toch in de kou staan, voor zo'n luttel bedrag, en geven we tonnen uit, voor anderen, die nog moeten komen! Gemeente krabbel nog eens achter de financiële oren, en geef de Dierenambulance wat financiële ruimte, om ook hun o zo belangrijke werk te kunnen doen.


Pauline de Boer
Sassenheim

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 300 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst als de afzender bekend is bij de redactie. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Biermarkt brengt €3.500,- op voor Stichting Alas

Drone-beeld van een zonovergoten en goed gevulde Oude Haven tijdens de 29e Biermarkt. Foto: Maurice Hoogeveen

sassenheim n De Biermarkt die op zondag 25 augustus werd georganiseerd op de Oude Haven in Sassenheim, heeft maar liefst €3.500,- opgebracht voor Stichting Alas, het goede doel van dit jaar.

De vele bezoekers hebben dit bedrag bij elkaar gebracht door hun glas in te leveren bij centrale kassa en bij de kraam van Alas. Het statiegeld van alle ingeleverde glazen komt ten goede aan Alas plus de donaties aan de kraam zelf én het geld dat bij de toiletten voor Alas werd ingezameld. Na afloop van de Biermarkt sprak de organisatie een warm dankwoord uit aan alle vrijwilligers die elk jaar hun handen flink uit de mouwen steken. Vervolgens werd de cheque door de initiatiefnemers van de Biermarkt, Erwin Rotteveel van Café de 2 Wezen en Jelle de Ridder van Eetcafé de Voogd, uitgereikt aan Janneke van Beelen, initiatiefnemer van het gezinshuis. "Wat ontzettend mooi dat er zo'n prachtig bedrag is opgehaald, we kunnen dit ontzettend goed gebruiken in ons Gezinshuis! En wat hartverwarmend om te zien dat zoveel vrijwilligers al zoveel jaar én met zoveel plezier de Biermarkt met elkaar organiseren. We zijn heel dankbaar voor deze mooie opbrengst. Heel hartelijk dank allemaal"! De toelichting over wat Alas doet voor jonge, kwetsbare moeders, die Van Beelen gaf aan alle vrijwilligers, kon rekenen op een luid en hartverwarmend applaus.

Stichting Alas

Gezinshuis Alas in Voorhout, waar jonge, kwetsbare moeders met hun kind worden opgevangen is een doel dat letterlijk en figuurlijk dichtbij staat. Met professionele begeleiding biedt Alas de kinderen én hun moeders een veilig thuis en kans op een ongestoorde ontwikkeling. De moeders komen te wonen in één van de vier appartementen en krijgen maatwerk in de wijze van begeleiding die wenselijk is voor hun specifieke situatie. Alas is het Spaanse woord voor 'vleugels'. Dat symboliseert ook de werkwijze: 'op onze vleugels worden ze opgevangen', 'onder onze vleugels groeien ze op' en 'uitvliegen kan als ze zelfstandig verder kunnen'.
Alas is afhankelijk van donaties, vrijwillige bijdragen etc. De opbrengst van de Biermarkt zal ten goede komen aan de inrichting en materialen voor de gezamenlijke woonkeuken. Meer info vind je op https://gezinshuisalas.nl/

Drukbezocht

De voorspellingen voor 25 augustus waren bijzonder warm, reden voor de organisatie om, volgens het hitteplan, te zorgen voor extra waterpunten op het terrein. Ook mochten bezoekers waterflesjes meenemen. Een grote groep vrijwilligers startte al vroeg met de voorbereidingen voor het opbouwen van de Biermarkt. Deze vrijwilligers zorgden ervoor dat alle terrassen van het hele plein werden verwijderd en opgeslagen en dat daarna alle tapinstallaties, techniek, hekwerken, kassa's etc. werden geplaatst, ingericht en bemenst. Vanaf 13.00 uur liep de Oude Haven al snel vol met bierliefhebbers die dit jaar de keuze hadden uit maar liefst 72 biersoorten van de tap. Klokslag 19.00 uur gingen alle taps dicht en verlieten de bezoekers rustig en gemoedelijk het horecaplein. Dankzij de vele vrijwilligers was dit jaar weer binnen een recordtijd het hele plein ontdaan van alle Biermarkt-materialen.

Corsothema 2020 'Freedom'

Foto: pr.

regio n Het corsothema 2020 luidt 'Freedom'. Hiermee wordt door het Bloemencorso van de Bollenstreek aangesloten bij de viering van vijfenzeventig jaar vrijheid in Nederland.

"Het thema vijfenzeventig jaar vrijheid is zowel door het Nederlands Bureau voor Toerisme als het Nationaal Comité 4&5 mei centraal is gesteld" verduidelijkt corsovoorzitter Willem Heemskerk. "In het verlengde hiervan is het Nationale Programma 'Vrijheid Verbindt' opgesteld dat een reeks van activiteiten in dit kader bevat die zowel in 2019 als 2020 plaatsvinden en een breed palet aan doelgroepen zal aanspreken. Ieder van ons heeft een eigen beleving bij het woord vrijheid. Met ons corsothema 'Freedom' haken we daarop in, vanuit de wetenschap dat dit ook andere organisaties zal inspireren zich bij het corso aan te sluiten. "
Het Bloemencorso van de Bollenstreek is het grootste Lentefeest van Nederland en voorziet in een voorjaarsbloemenspektakel van maar liefst vijf dagen: 22, 23, 24, 25 en 26 april. Het hoogtepunt is op zaterdag 25 april 2020 wanneer het corso van Noordwijk naar Haarlem zal rijden.
Meer info: www.bloemencorso.info

Dakloze Protestanten?

warmond n Op zondag 1 september hopen de Warmondse Protestanten voor een dag dakloos te zijn.

De jaarlijkse startdienst, die het begin van het nieuwe seizoen markeert, wordt die dag bij goed weer gehouden in Park Groot Leerust.
Een lage drempel en een weids uitzicht. Er wordt gemusiceerd en in plaats van een preek – zoals een hagepreek die ooit typisch was voor een protestantse dienst onder de blote hemel – staat 'een goed verhaal' (uit de Bijbel) centraal
De dienst begint om 10 uur. Voorganger is ds. Ad Alblas. Bistro La Croûte verleent medewerking en zorgt voor koffie naderhand – met iets erbij. Weet u welkom! Bij onverhoopt slecht weer wordt de dienst gehouden in de Protestantse Kerk aan de Herenweg.

Oldtimerfestival Park Rusthoff op 1 september

sassenheim n Van 12.00-16.30 uur zullen op die dag vele oldtimers (auto's, motoren, bromfietsen, tractoren en diverse andere bijzondere voertuigen) te bewonderen zijn en staan er in het park allerhande kraampjes die iets te maken hebben met oldtimers.

Er zullen weer een aantal oude brandweerwagens te zien zijn die weer spuitdemonstraties geven en bijzonder dit jaar is een echte smidse die op kolenvuur het ijzer smeedt. Naast de inmiddels bekende oude NZH bus waarmee bezoekers gratis een ritje kunnen maken is er een speciale attractie: de "kamfibie",een auto die is omgebouwd tot camper die ook nog kan varen! In een speciaal festivalboekje dat iedere bezoeker en deelnemer krijgt uitgereikt staan naast de routes voor auto's en brommers leuke interviews met eigenaren van oud Sassemse bedrijven. Vanaf de J.P. Gouverneurlaan en het Boschplein start om 13 uur een rit voor oldtimer auto's en brommers (13.30u) door de regio, na de rit worden de auto's opgesteld in de Hoofdstraat en het Boschplein waar ze bewonderd kunnen worden terwijl de brommers een plekje krijgen bij de hoofdingang van het park.
Zowel voor staanplaatsen in het park als voor deelname aan de auto- en brommerrit kan nog ingeschreven via de website www. Parkrusthoff.nl of www.otf-sassenheim.nl. Voor meer informatie: oldtimerrusthoff@gmail.com.

Zomerkampioen De Wasbeek

Fien Duivenvoorden wint Zomerbridge-competitie 2019. | Foto: PR

sassenheim n Na een spannende competitie heeft Fien Duivenvoorden met een gemiddelde van ruim 60% de hoogste score behaald op de Zomerbridgecompetitie van Bridgeclub De Wasbeek.

Zij is daarvoor op 19 augustus gehuldigd met een woordje van de voorzitter Gé Meskers (links op de foto) en kreeg een boeket bloemen, een fraaie oorkonde en een verdiend applaus van de aanwezigen. De jaarlijks gehouden Zomerbridgecompetitie stond niet alleen open voor de eigen leden maar ook voor thuisbridgers en leden van andere verengingen. In totaal hebben er over 10 competitieavonden 146 spelers aan het toernooi meegedaan. Bridgeclub De Wasbeek heeft haar onderkomen in de Tuinzaal van de Bernardus. Vanaf maandag 2 en woensdag 4 september wordt gestart met de eerste avonden van de clubcompetities seizoen 2019-2020. Mocht U interesse hebben om in een gezellige sfeer en prettige omgeving mee te willen spelen, dan kunt U zich hiervoor nog aanmelden. Dat kan per e-mail naar: bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl of bij Sjaak van Kesteren, telefoonnr. 0252-412429. Op verzoek kunnen we waarschijnlijk ook een bridgepartner voor U vinden.

Collecteweek

voorhout n De jaarlijkse collecte voor de Kankerbestrijding is dit jaar van 1 tot en met 8 september. In Voorhout gaan 110 collectanten langs de deuren. Stel hen niet teleur en geef gul voor dit goede doel. Want laten we hopen dat deze ziekte ooit wordt bedwongen.

Alvast Bedankt!

mevr. Ems Raijmans

Lekker belangrijk...

| Foto: Danielle Kwaaitaal

Sassenheim n 'Lekker belangrijk' is de titel van de gezinsdienst op 1 september in de Havenkerk.

Entertainer Elmar Hofstee brengt het evangelie in een verbazingwekkend jasje. Deze gezinsdienst staat bol van interactie en entertainment en begint om 10.00 uur. Naast actief te zijn als commercieel goochelaar richt Elmar zich regelmatig tot christelijke gemeenten met een aansprekende voorstelling en een Bijbelse boodschap. De Havenkerk staat op de hoek Kerklaan/Bijweglaan. Entree is gratis. Wel is er een mogelijkheid om een donatie te doen.

Viggo Waas voorspelt

WARMOND n Cabaretier Viggo Waas opent met De Meestervoorspeller op vrijdag 20 september het nieuwe seizoen van theater Het Trefpunt (Herenweg 80 Warmond).

De veelzijdige Waas heeft er reeds een imposante carrière op zitten. Zo speelde hij bij cabaretgroep NUHR, was hij te zien op toneel en televisie en te beluisteren op de radio. Jarenlang deed hij bij dit laatste medium voorspellingen bij Evers Staat Op, tegenwoordig doet hij dat iedere maandag bij Mattie & Marieke. Dan voorspelt hij de aanstaande sportuitslagen. Zijn derde soloprogramma borduurt op dit succes voort. Maar de avond is meer dan dat. Want is de voorspeller een allesziener? En welke gedaante neemt hij aan? Voorspelt hij de toekomst of kijkt hij juist terug… naar zichzelf. Allerminst voorspelbaar dus. De try-out begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 18,00 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Zoektocht naar familie van Nederlandse oorlogsvlieger uit Warmond

Een Fokker T.V. bommenwerper. Inzet: vlieger Herman Vallentgoed.| Foto: PR

Ingezonden n Mijn naam is Wim Rhebergen. Ik woon in Hoevelaken maar ben Achterhoeker van geboorte (1960). Sinds mijn jeugd is mijn passie de historische militaire luchtvaart. Ik heb twee boeken geschreven en vele artikelen in binnen- en buitenland.

Als vrijwilliger ben ik verbonden aan het Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg.Daar ontmoette ik vorig jaar de dochter van een Nederlandse oorlogsvlieger die op 10 mei 1940 is gesneuveld.

Huys te Warmont. | Foto: PR Foto: Florian

Crash

Hieruit vloeit mijn meest recente onderzoeksproject voort. Het betreft de crash van een tweemotorige Fokker T.V jachtbommenwerper met registratie 855. De T.V maakte deel uit van de BomVa (Bombardeer Vliegtuig Afdeling). Dit toestel steeg in de vroege ochtend van 10 mei 1940 op vanaf Schiphol voor een aanval op vliegveld Ockenburg dat door de Duitsers was veroverd. De missie verliep aanvankelijk succesvol. Vier op Ockenburg gelande Duitse Junkers Ju-52 transportvliegtuigen wist men uit te schakelen. Boven de Noordzee werd de terugvlucht ingezet naar Schiphol dat echter nooit werd bereikt. De zeer trage en slechts lichtbewapende '855' viel ten prooi aan Duitse jachtvliegtuigen, vermoedelijk van het type Messerschmitt Me-109 van III/JG26 (derde groep van het jachteskader 26) waardoor het in zee neerstortte ter hoogte van Ter Heijde, thans gemeente Westland. Vier van de vijf bemanningsleden sneuvelden, te weten Nicolaas Steenbeek (piloot), Herman Vallentgoed (telegrafist), Arie Janse (schutter) en Anton Smoolenaars (2de piloot). Ben Swagerman (waarnemer) overleefde de crash maar sneuvelde alsnog op 13 mei 1940 tijdens een aanval op de Moerdijkbruggen. Steenbeek ligt begraven op het Militaire Erehof in Den Haag en Vallentgoed, Janse en Swagerman rusten op het Ereveld Grebbeberg. Het lichaam van Smoolenaars is nooit gevonden.

Herman Vallentgoed

Als amateur-historicus wil ik in het kader van 75 jaar bevrijding in 2020, deze vijf dappere Nederlandse vliegers voor het voetlicht brengen aan de hand van een artikel en mogelijk een expositie. Met enkele nabestaanden heb ik reeds contact maar ik ben nog op zoek naar familieleden en/of bekenden van Herman Vallentgoed.
Korporaal Vallentgoed werd geboren op 14 juni 1917 in Oegstgeest en was de zoon van Herman Vallentgoed (Sr.). In mei 1940 woonde hij met zijn moeder Cornelia Alida Johanna Hereur en zijn twee zussen, Simona Gonda en Cornelia Alida Johanna, aan de Oranje Nassaulaan 7 in Warmond. Herman heeft lager onderwijs genoten waarna hij naar de MULO ging. In 1937 ging Herman in militaire dienst en werd ingedeeld bij het 1ste Luchtvaartregiment. Vallentgoed was de telegrafist aan boord van de '855'. Zijn lichaam werd op 15 juni 1940 om 14.30 uur aangetroffen op het strand bij Zandvoort. Hiervan is melding gemaakt op 20 juni 1940 in de burgerlijke stand van Warmond. Aanvankelijk werd Vallentgoed begraven op de R.K. begraafplaats in Warmond in het bijzijn van het college van burgemeester en wethouders. In 1991 werd hij herbegraven op het Militair Ereveld op de Grebbeberg in Rhenen.

Hierbij doe ik een oproep aan de mogelijk nog in de gemeente Teylingen woonachtige nabestaanden van Herman Vallentgoed of personen die de familie Vallentgoed hebben gekend.

Mijn contactgegevens zijn:
Wim Rhebergen, De Wetering 2, 3871 RJ Hoevelaken.
Telefoon: 033-4554399 of 06-57247981
E mail: w.rhebergen@upcmail.nl.

IVN-wandeling Huys te Warmont

warmond n Op zondag 1 september om 11.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont. U bent van harte uitgenodigd om deze ochtend mee te wandelen.

Op 1 september begint de meteorologische herfst en de natuur bereidt zich hier al op voor. Bomen en struiken zitten vol met bessen en zaden, de lijsterbes draagt fel rode en de vlier gitzwarte bessen, voer voor de trekvogels die binnenkort gaan komen. Vlinders en libellen vliegen nog volop en het koninginnenkruid en wilgenroosjes staan in bloei. Paddenstoelen treffen we alleen aan op dood houd, elvenbankjes, tonderzwammen en een enkele witte bultzwam. Veel vogels zijn nog aan het ruien, ze wisselen van verenkleed. De grote bonte specht en halsbandparkieten laten zich horen en de zwaluwen voeden zich met insecten boven de Leede. Start: ingang Herenweg 139, Warmond. Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Verdere informatie over Huys te Warmont en activiteiten van IVN Leiden: www.ivn.nl/leiden.

Duizenden foto's van oud Voorhout beschikbaar bij Historische Kring

Petra van Noord is gefascineerd door de prachtige wolkenluchten boven Sassenheim. | Foto: PR

Voorhout n De beeldbank van de Historische Kring Voorhout (HKV) bevat intussen vele duizenden foto's uit het verleden van het dorp Voorhout.

Tijdens de inloopmomenten van HKV zijn die afbeeldingen voor de geïnteresseerde bezoekers op een groot scherm te zien. HKV heeft momenteel ook de beschikking over een DVD met een variatie aan bewegend beeldmateriaal betreffende de bollenteelt in onze streek gedurende de dertiger jaren van de vorige eeuw. Deze DVD zal ook getoond worden tijdens de inloop. Op de laatste zaterdag van elke maand, dus ook weer op 31 augustus bestaat voor iedereen de gelegenheid om het Kenniscentrum in de Bonekruidstraat te bezoeken. De ruimte is open van half elf tot half een.

Tekeningen

Naast de beeldbank zijn de tekeningen te zien die Jos Warmenhoven maakte van monumentale panden uit het dorp. Voor een deel zijn de gebouwen er nog maar voor een schrikbarend groot aantal is intussen ook verdwenen. De beelden blijven echter bewaard in het prachtige boek 'Het Verdwenen Voorhout', een boek dat elke echte inwoner van Voorhout in de kast zou moeten hebben. De tekenaar zal aanwezig zijn en op verzoek het boek voor de kopers signeren.

Voorouders

Voor bezoekers die belangstelling hebben voor genealogie en op zoek willen naar hun voorouders is er begeleiding aanwezig. Een ervaren bestuurslid geeft raad en wil eenieder op weg helpen in de zoektocht naar voorouders. Met tips en aanwijzingen kan een goede start gemaakt worden voor het bouwen van een stamboom.

Wetenswaardigheden

Natuurlijk is tijdens de inloop ook de bibliotheek met dorps- en streekinformatie in te zien en zijn er mappen met een grote verzameling bidprentjes. Een kop koffie met dorpsgenoten kan leiden tot interessante gesprekken over het Voorhout van nu en van vroeger. Daarbij komen vrijwel altijd wetenswaardigheden boven water die voor de gespreksdeelnemers tot nu onbekend waren.

Theater 't Onderdak ook aanwezig tijdens Nacht van Sassem

Sassenheim n vrijdag 30 augustus van 14.00 uur tot 22.00 uur is er in het centrum van Sassenheim weer de jaarlijkse "Nacht van Sassem". Theater 't Onderdak biedt tijdens dit evenement de mogelijkheid om nog eenmalig te profiteren van de vroegboekkorting.

Dit kan zowel bij de marktkraam van het theater als via de website: www.hetonderdak.nl. Het volledige programmaoverzicht van het nieuwe theaterseizoen staat op de website. Bovendien promoot het vrijwilligersteam tijdens de Nacht van Sassem het film passe-partout van theater 't Onderdak. Ook komend theaterseizoen is er één keer in de twee weken op donderdagavond een bioscoopavond. Het film passe-partout voor 18 films kost 45 euro. Geen film passe-partout? Een kaartje voor de film kost 5 euro. Op de hoogte blijven? Volg 't Onderdak op Facebook en schrijf in op de nieuwsbrief. www.hetonderdak.nl.

Foto-expositie: Sassemse luchten

sassenheim n "Breng iets van de bollenstreek in beeld zonder de bollenvelden" Dit was de vraag aan Petra van Noord tijdens het voorbereidende gesprek voor deze tentoonstelling.

Al sinds vier jaar is Petra gefascineerd door de prachtige wolkenluchten boven Sassenheim en zij wil graag de schoonheid en de uitbundige kleurschakeringen daarvan met het publiek delen. Elke paar minuten verandert de lucht en soms is het rennen om op tijd het fototoestel te pakken. Dat lukt dan ook helaas niet altijd. 'Soms verandert het in een paar seconden zo snel, dat het net niet lukt om vast te leggen wat ik gezien heb'. Uit meer dan 100 foto's is een selectie gemaakt voor deze expositie in gebouw Sassembourg te Sassenheim. De expositie 'Sassemse luchten' wordt geopend op zaterdag 31 augustus om 16.00 uur en is gedurende de hele maand september te zien op de 'rotonde' op de 1e verdieping van het gebouw, Jan van Brabantweg 1. Jordi Huirne van Meteoconsult heeft geholpen om de verschillende wolkensoorten te benoemen. Na diverse fotografiecursussen bij de Volksuniversiteit Teylingen te hebben gevolgd, komt Petra regelmatig met een paar andere amateurfotografen bij elkaar. Deze groep geeft zichzelf technische of uitdagende opdrachten om uit hun 'comfort-zone' te komen en daardoor met andere ogen naar de wereld om zich heen te kijken. De geëxposeerde foto's zijn te koop. Ook is het mogelijk om een boek te bestellen met alle tentoongestelde foto's.

Doe jij mee met de jeugdloop? Oranjecircuit gaat van van start

Het Oranjecircuit viert dit jaar haar 25e editie. | Foto: PR

regio n De jeugd van de bollenstreek komt weer in beweging! De scholen beginnen bijna weer en de kinderen maken zich op voor activiteiten van de Oranjeverenigingen, zoals de kermis en het Van der Hulst Oranjecircuit. In alle dorpen is een jeugdloop tijdens dit hardloopcircuit. De afstand is ongeveer 2 kilometer en minimale leeftijd is 7 jaar.

Jeugdlopen Het is een leuke wedstrijd om de strijd aan te gaan of gewoon gezellig hard te lopen met je klasgenootjes, teamgenoten van je sportclub en je vriendjes uit de wijk. Aanmoedigingen zijn dan erg welkom. Het enthousiasme van de kinderen en het publiek zorgt voor een gezellige start van de hardloopwedstrijden in de dorpen in de Bollenstreek. Ouders mogen trouwens ook mee lopen.

Loopagenda

Noordwijk
Vrijdag 30-8-2019 18.30 2,7 km

Noordwijkerhout
Dinsdag 3-9-2019 19.00 2,2 km

Hillegom
Maandag 9-9-2019 19.00 2,4 km

Voorhout
Vrijdag 13-9-2019 19.00 2,0 km

Sassenheim
Dinsdag 17-9-2019 19.00 2,2 km

Lisse Dinsdag
24-9-2019 19.00 1,1 km (7 t/m 11 jaar)

19.20 3,3 km (12 t/m 14 jaar)

In twee leeftijdsklassen zijn bij elke jeugdloop eerste, tweede en derde prijzen te winnen: 7 t/m 11 jaar en 12 t/m 14 jaar. Er doen altijd vele kinderen mee. Het wordt op de sportclubs en scholen gestimuleerd om mee te doen.

Inschrijven

Je kunt je op de dag zelf inschrijven en het is mogelijk om je voor het hele circuit in te schrijven. Wel zo makkelijk en leuk! Je ontvangt een leuke herinnering en je loopt met een startnummer! Net zoals de volwassenen. Voor inschrijving en meer details van de jeugdlopen ga naar www.oranjecircuit.nl.

Toptrainer geeft gratis volleybalclinic voor jongens

| Foto: PR

regio n De volleybalclubs in de regio, waaronder VCS uit Sassenheim, willen meer jongens aantrekken voor hun teams.

Daarom organiseren ze op zaterdag 7 september een gratis volleybalclinic voor jongens van 12 tot en met 18 jaar en jeugdtrainers. De clinic wordt geleid door niemand minder dan Yannick van Harskamp, ex-international en trainer van de Jeugd Oranje jongens, die onlangs nog brons wonnen op het achtlandentoernooi in Italië. Doel van de clinic is om in de hele regio meer jongens aan het volleyballen te krijgen zodat de competitie groter en sterker wordt. Ook beginnend volleyballers zijn welkom op 7 september. Yannick geeft de jongens training en wordt daarbij geassisteerd door de aanwezige jeugdtrainers van de clubs in de regio. Yannick geeft de trainers ook tips om komend seizoen bij hun trainingen te gebruiken. Na de zaaltraining kunnen de trainers inspiratie opdoen bij Boukje Smeets, leercoach en Funkey docent bij de KNHB. Het evenement vindt plaats van 12.00 tot 14.30 uur in sporthal Duinwetering in Noordwijk. Deelname is gratis maar vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via de website www.7septvolley.nl of e-mail 7septvolley@gmail.com.

Tienertalent

Jongerenwerk Welzijnskwartier Voorhout verhuist de tienermiddag vanaf september naar de donderdag. De nieuwe activiteiten voor 10-14 jaar gaan vanaf september weer van start. | Foto: PR

VOORHOUT n Bij Jongerenwerk Welzijnskwartier in Ex-Voto staat elke donderdagmiddag van 15:30 tot 18:00 weer van alles op het programma. Een real-life versie van 'Wie is het?' op 5 september plaatsvinden. Op 12 september wordt is een 'Ping-pong & badminton wedstrijd', waarbij er een leuke prijs valt te winnen. Op 19 september zal Haley van der Veldt met de tieners aan de slag gaan met het maken van eigen songteksten. Dit doet zij vanuit haar eigen nieuwe bedrijf, genaamd 'Art of Lyricz'. Als afsluiting van de maand zullen de tieners op 26 september laten zien wat zij de week ervoor hebben gemaakt tijdens een ware talentshow, genaamd het 'Ex-Voto-Vision Songfestival'. Wie zich in wil schrijven, kan terecht bij Niels Krijgsman van het Welzijnskwartier, te bereiken via nielskrijgsman@welzijnskwartier.nl of via Facebook en/of instagram 'Jongerenwerkteylingen'.

Nieuw gezicht voor de Havenkerk

Martijn Nagelhout, visser van mensen. | Foto: PR

Sassenheim n Martijn Nagelhout is met ingang van één september het nieuwe gezicht van de Havenkerk. De zesentwintigjarige kerkelijk werker en de leden van deze kleine streekgemeente gaan met elkaar in zee. "Kennen en gekend worden is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn in de huidige tijd", stelt Martijn. Voor hem is dat een reden om voor een kleine gemeenschap te kiezen. De Havenkerk telt 150 zielen verdeeld over de Duin- en Bollenstreek. Het is deze plek waar Martijn voor anker gaat.

Martijn Nagelhout werd geboren in Elburg maar verhuisde op zijn tweede naar Katwijk waar hij verder opgroeide. Een wekelijks bezoek aan de plaatselijke kerk was onderdeel van zijn opvoeding. "Ik vond het wel fijn om in de kerk te zijn maar God was in die tijd voor mij meer een stille ontzagwekkende kracht op afstand.
Daarnaast heb ik me nooit Katwijker gevoeld. Mijn netwerk en familie bevond zich vooral buiten Katwijk", aldus Martijn die zich mede daardoor nooit echt onderdeel van de kerk heeft gevoeld. In zijn jeugd beleefde hij soms sombere periodes en worstelde met vragen als: 'wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?' Nadat hij de middelbare school succesvol had afgesloten besloot hij op zijn 18e zijn zoektocht een wending te geven door naar de Bijbelschool in Zwijndrecht te gaan. Twee jaar zocht hij actief naar God en naar de antwoorden op zijn vragen. Dat leverde hem op de eerste plaats een hernieuwde kennismaking met de God van zijn jeugd op. Martijn: "Ik leerde daar een warme persoonlijk betrokken hemelse Vader kennen, een krachtige Aanwezigheid." Daarnaast ontdekte hij dat hij graag sprak en onderwijzend was ingesteld. Het tweejarige traject gaf hem voldoende bagage om een heldere koers te kunnen bepalen. Martijn besloot theologie te gaan studeren. Inmiddels heeft hij zijn bachelor op zak, heeft hij ervaring opgebouwd als kerkelijk werker in Heerhugowaard, is gehuwd en vader van één dochter. De volgende stap is Sassenheim.

Wie verdient de Teylinger Prijs? Nomineer! | Foto: PR

Bekend terrein

Sassenheim is geen onbekend terrein voor Nagelhout. Tijdens zijn studie had hij een bijbaan in de viswinkel van Schuitemaker. In zijn nieuwe functie als kerkelijk werker van de Havenkerk verwacht hij een ander contact met de Sassenheimers op te bouwen. "Ik ben benieuwd wat God voor mij in petto heeft", zegt Martijn. Van een wat sombere puber is hij veranderd in een verwachtingsvol mens. Hij kijkt uit naar de ontmoetingen in de gemeente en in het Havencafé. Dit café, waar buurtbewoners en belangstellenden eens per twee weken een kop koffie kunnen drinken of een warme maaltijd gebruiken, is een initiatief vanuit de Havenkerk. Martijn zal daar maandelijks zijn opwachting maken. Dit keer niet om vissen te verkopen maar om visser van mensen te zijn, in de voetsporen van Jezus.

Derde kledingtransport Op Dreef onderweg naar Oekraïne

Wethouder Van Kempen bedankt mevrouw Raijmans en mevrouw Van Sabben. | Foto: PR

Sassenheim n Op donderdag 22 augustus 2019 is het derde kledingtransport van 2019 voor Oekraïne geladen door medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef.

Nadat in mei 2019 een kledingtransport naar Oekraïne is gegaan zijn medewerkers (dames) van Kringloopwinkel Op Dreef als het ware gewoon doorgegaan met het uitzoeken van kleding voor het volgende transport. Alle binnengebrachte kleding wordt nagekeken, gesorteerd op soort (heren-, dames-, jongens, meisjes-, baby-en sportkleding, dekens, schoenen, gordijnen, brillen, keuken- en badhanddoeken.) En vervolgens ingepakt in banendozen en verhuisdozen. En daarna in de hal van "Le Depot" van Kringloopwinkel Op Dreef opgeslagen. Op donderdag 22 augustus 2019 is het derde kledingtransport van 2019 voor Oekraïne geladen door medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef. Bij mooi weer worden in een tijdsbestek van twee uur zo'n 800 dozen met kleding en medische hulpmiddelen geladen. Behalve de dozen met kleding worden voor twee scholen 38 beeldschermen en 4 computers meegegeven, afkomstig van de christelijke basisschool "De Regenboog" uit Voorhout. Van voetbalvereniging "Ter Leede" worden diverse afgedankte, maar nog bruikbare, kleine doelnetten ontvangen en ook meegegeven. Verder gaan 10 dozen met Hongaarse boeken voor een tweetal scholen en een ladekast voor de dokterspost in Gát mee. Inmiddels is de trailer onderweg naar Beregowo in Oekraïne. Hier zullen de goederen eerst in een douaneloods worden opgeslagen. De douane zal de goederen gaan controleren, dan de transportpapieren en het "free-gift certificaat" beoordelen en vervolgens alle papieren van een stempel voorzien. Dan zijn er inmiddels zo'n 3 maanden voorbijgegaan en zal er vermoedelijk al weer een nieuw transport in voorbereiding zijn. Toch blijft het nodig deze hulpgoederen te sturen omdat het veel mensen ontbreekt aan inkomsten om "mooie" kleding te kopen. Ook de leerlingen op de scholen zijn heel blij met de "platte" beeldschermen en de snelle computers. Kringloopwinkel Op Dreef is door de inkomsten van de verkoop van tweedehandse goederen in staat deze transporten te bekostigen en deze mensen op deze wijze te helpen.

Op Dreef verzamelde weer allerlei goederen in. | Foto: PR

Vrijwilligers gezocht

Nu de vakantie ten einde loopt en er plannen worden gemaakt om een deel van uw vrije tijd anders te gaan besteden zou het mogelijk een overweging zijn om vrijwilliger te worden bij kringloopwinkel Op Dreef. Dat hoeft niet elke week maar kan ook om de week of een keer per maand. Geen probleem, we zijn blij met elke hulp die ons geboden wordt. Momenteel is er op de volgende afdelingen plaats voor enkele enthousiaste medewerkers: Het Depot en het transportteam, op het Meubelplein, in de Winkel van Sinkel, op de afdeling Curiosa, in de Muziekdoos en in de Koffiecorner. Indien u als vrijwilliger wilt werken in een enthousiast team van ruim 170 medewerkers kunt u zich aanmelden bij elke medewerker van genoemde afdelingen op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend een of meerdere keren op proef mee te werken. Bel naar 0252-216288. U hoort een antwoordapparaat. Nadat u uw naam en telefoonnummer heeft ingesproken en heeft gemeld dat u zich wil aanmelden als medewerker van een bepaalde afdeling wordt u door het hoofd van die afdeling teruggebeld. Of via www.kringloopwinkelsassenheim.nl Kringloopwinkel Op Dreef is gevestigd op de Kagerdreef 90 te Sassenheim.

De Teylinger prijzen!

n Wie heeft een leuk vrijwilligersinitiatief?

Teylingen n Binnenkort wordt de 2e prijswinnaar voor dit jaar van de Teylinger Prijzen bekend gemaakt. Maar ook de nominaties voor de laatste ronde gaan alweer van start. Dat betekent dat er weer genomineerd kan worden!

Vrijwilligers van een verenigingen met een goed project of initiatief; of een groepje buurtbewoners die iets hebben georganiseerd in de wijk kunnen voor de Teylinger Prijzen in aanmerking komen. Voorwaarde is dat het project meerwaarde heeft voor de Teylinger samenleving en verbinding brengt tussen bewoners.

Cheque

Iedereen mag een initiatief nomineren, dat kan een eigen project zijn, of dat van een ander. De sluitingsdatum van de derde en laatste ronde voor dit jaar is 31 oktober a.s. De nominaties worden bekeken door een jury bestaande uit een bestuurslid van Welzijn Teylingen, een raadslid en een gemeenteambtenaar. De winnaar krijgt een prijs uitgereikt van € 250, er komt bezoek van een raadslid en er is media-aandacht op de gemeentepagina van de krant. De Teylinger trofee, de prijs der prijzen, wordt aan het einde van het jaar gekozen uit de drie winnaars van de Teylinger prijzen. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van €1000,- plus een trofee en wordt uitgereikt op het vrijwilligersfeest in december.

Nomineren

Nomineren kan via het digitale formulier op de website van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen.nl onder het kopje vrijwilligerswerk/Teylinger prijzen; hier zijn ook de winnaars van 2018 te zien.

Voor vragen kan men contact opnemen met Welzijn Teylingen, telefoon 0252 231805.

Stichting Platform Gehandicapten Teylingen stopt

teylingen n Wethouder Arno van Kempen heeft woensdag 14 augustus de bestuursleden mevrouw Raijmans en mevrouw Van Sabben bedankt voor hun jarenlange inzet voor Stichting Platform Gehandicapten Teylingen. De Stichting stopt met haar werkzaamheden.

De stichting, ook bekend als SPGT heeft ruim 22 jaar bestaan. Beide dames zijn vele jaren actief geweest voor de SPGT. De stichting bracht jarenlang een nieuwsbrief op papier uit. Mensen met een beperking ontvingen zo handige en praktische informatie. Daarnaast was de stichting actief als belangenbehartiger van deze groep, als verre voorloper van het adviesplatform Sociaal Domein. Ook was zij vertegenwoordigd in de klankbordgroep van de regiotaxi. De stichting beëindigt haar activiteiten. De tijden zijn veranderd: inwoners weten steeds beter de weg te vinden via internet, zelf of via hun netwerk. Ook zijn er geen opvolgers die het stokje kunnen overnemen. Daarnaast kan in het kader van de gewijzigde privacywetgeving de gemeente geen adressen van personen meer verschaffen aan de stichting. Daarom heeft de stichting besloten haar activiteiten te beëindigen. De belangen van de doelgroep zijn nu in goede handen van het adviesplatform Sociaal Domein. Dit adviesplatform adviseert het college van Teylingen gevraagd en ongevraagd op het gebied van de Wmo, Jeugdhulp en Werk & Inkomen. De belangenbehartiging is tegenwoordig ook landelijk goed en sterk georganiseerd.

17 / 22

Wie was toch die man in de Messerschmitt?

De witte Messerschmitt scooterauto was een vertrouwd gezicht in de Dr. Kuyperlaan. | Foto: PR Foto: Emiel van der Hoeven

n Een verhaal uit Voorhout

voorhout n De Historische Kring Voorhout vertelt in de zomereditie van Dwars Op het verhaal achter de man in de Messerschmitt.

Alle deelnemers en hun begeleiding op het veld. | Foto: PR

Dit driewielerautootje staat begin jaren zestig meestal geparkeerd aan het begin van de Dr. Kuyperlaan naast de voordeur van de weduwe Annie Hermans-Jansen. Annie komt in de Tweede Wereldoorlog als weduwe en zwanger samen met haar ouders en broertje Antoon vanuit Den Helder naar Voorhout. Hun broer Lodewijk, broeder Waltherus is dan onderwijzer op de Bisschoppelijke Nijverheidsschool.
Annie is pas vier maanden getrouwd met Harry Hermans uit Noordwijk als die op 11 mei 1940 als militair sneuvelt tijdens het binnenmarcheren van Amsterdam. In Voorhout komen ze met zijn vieren eerst in een kamer in hotel-café-restaurant Boerhaave terecht. Vijf weken later betrekken ze een huurwoning aan de Engelselaan. Hier wordt in november 1940 Harry Hermans junior geboren. Kort na zijn geboorte verhuizen ze naar Boerhaavestraat 10 waar het gezelschap zich uitbreidt met Jan, de oudere broer van Annie en nog twee tantes van moederszijde. De kleine Harry groeit dus op in het Boerhaavekwartier en raakt bevriend met klasgenoten Jan Floor, Henk van der Lans en Sjaak van den Berg. Dankzij de connectie met broeder Waltherus beleven de jongens veel avonturen op het terrein van de B.N.S. en op het daarachter liggende Grietjeslaantje bij de blokhut van de verkenners. Op woensdagmiddag doen ze met de jongens van het internaat mee met handenarbeid-activiteiten. Op zondagavond gaan ze naar de voorstelling in de theater-filmzaal van het internaat, een zaal met krakende houten stoelen. In de zomer nemen ze deel aan activiteiten voor de jongens die niet naar huis kunnen.

Dr. Kuyperlaan

Getipt door haar broer Jan die gemeenteambtenaar in Voorhout geworden is, koopt Annie een 'kippenhok' aan de Dr. Kuyjperlaan 1 en ze kan in 1949 eindelijk haar eigen woning betrekken. Harry groeit daar verder op en krijgt in Voorhout drie bijnamen: Harry de pantoffelheld (omdat zijn moeder hem op pantoffels naar de overkant op de kleuterschool stuurt), Harry Kip en Harry Kukel (omdat hij op school altijd met zijn stoel kukelt). Van zijn 15e tot 25e jaar speelt Harry bij St. Cecilia. Hij begint met tuba en een jaartje later leert hij ook op altsaxofoon spelen omdat ze daar in het orkest behoefte aan hebben. Wim Floor, die de baritonsaxofoon bespeelt, ergert zich altijd aan Harry omdat hij nooit bladmuziek bij zich heeft. Hij speelt alles uit zijn hoofd.

Gemotoriseerd.

Harry koopt een NSU scooter bij Koos Vlasveld, de voorganger van fietsenmaker Hekker. De scooter wordt in 1962 door dronken studenten in de gracht gegooid. Harry koopt vervolgens een witte Messerschmitt scooterauto, een zogenaamde Kabinnenroller. Deze KR175 ziet eruit als een kleine cockpit op drie wielen met een vliegtuigstuur. De 'piloot' en zijn bijrijder zitten achter elkaar. Met een bijrijder ligt het zwaartepunt van de auto niet meer boven de twee wielen, maar op de achterkant. Daardoor val je er in een scherpe bocht gemakkelijk mee om. Op 10 maart 1965 gebeurt dat voor een derde keer met vriend Henk van der Lans aan boord. Hiermee komt er een einde aan Harry's Messerschmitt en daarmee aan het straatbeeld van de Dr. Kuyperlaan. En beeld dat in de herinnering van veel oudere inwoners van Voorhout gegrift staat.

Kom kennismaken met een bijzondere tak van de zorg

Nieuw Unicum is een expertisecentrum voor de zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met MS. | Foto: PR

zandvoort n Ben jij Verzorgende of Verpleegkundige en wil je wel eens een kijkje nemen in een gespecialiseerde zorginstelling met een relatief jonge en diverse doelgroep? Kom dan langs op 4 september en ontdek wat MS Expertisecentrum Nieuw Unicum jou te bieden heeft.

In de duinen bij Zandvoort vind je Nieuw Unicum: het expertisecentrum in Nederland voor de zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met MS. Zij krijgen hier gespecialiseerde zorg op maat, waarbij het behoud van de eigen regie een belangrijk uitgangspunt is. Wij denken in mogelijkheden en zetten altijd een stapje extra. De diversiteit van onze bewoners is groot: denk hierbij aan leeftijd, achtergrond en aandoening. De bewoners staan, ondanks vaak complexe beperkingen, nog midden in het leven.

Kom langs op 4 september! Tussen 13 en 18 uur ben je deze dag van harte welkom op de Zandvoortselaan 165 in Zandvoort. Je kunt vrij inlopen. Onder het genot van een hapje en drankje kun je vragen stellen aan medewerkers over het werk, opleidingen en doorgroeimogelijkheden. Ook kun je meelopen met één van de rondleidingen. We hebben die middag kinderopvang geregeld.

Meer info
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan hier www.werken-bij-nieuwunicum.nl/vacature-verzorgende en op YouTube: https://youtu.be/UDVtALMBsg8. Heb je vragen? Aarzel niet en mail ze naar personeelszaken@nieuwunicum.nl.


35e voetbalvakantieweek bij Ter Leede

sassenheim n Afgelopen maandag is voor de 35e keer de voetbalvakantieweek van start gegaan voor de jeugd van Ter Leede.

Ruim honderd deelnemers doen dit jaar mee aan de vijfdaagse. Ook aan de jongste deelnemers is gedacht. Zij hebben een tweedaagse, hier doen ruim 30 kinderen aan mee. Bij de start is er een luchtfoto gemaakt van alle deelnemers en begeleiding. Zie hieronder het resultaat.

Omdat het een jubileumeditie is gaan we dinsdag naar Duinrell met de kinderen. Gelukkig is het weer ons deze week ook goed gezind. Alle ingrediënten zijn er om een fantastische week van te maken.

Dit gaat natuurlijk niet zonder de enorme inzet van de ruim 30 vrijwilligers die hierbij betrokken zijn.

Lijkt het je leuk om ook te voetballen bij Ter Leede, je bent altijd welkom om een keer mee te trainen. Kijk op de site voor meer informatie of stuur een mailtje naar robnelemans@terleede.nl

Leuk om te weten

Zondagmorgen

In alle vroegte ben ik op pad. De wereld is zonovergoten en volop wakker. Vliegtuigen trekken witte strepen door de blauwe lucht. Treinen razen voorbij. Op de snelweg is in beide richtingen een baan afgezet. Er wordt gemaaid. We rijden file. Het is zondagmorgen, 9 uur. Eenmaal van de snelweg blijft het druk: wandelaars, fietsers, late vissers. Als al die mensen naar de kerk gaan zijn alle gebouwen te klein. Maar dat gaan ze niet. Ik wel. Ik heb een vreemd vrachtje te bezorgen: er ligt een knielbank achter in mijn auto. Restant van een huwelijksdienst in de open lucht in de week hiervoor. Je kunt zo'n bruidspaar toch niet in het gras laten knielen met hun goede goed? Ik had dat bankje geleend van een bevriende koster, uit een al even bevriend wit kerkje. Hij wilde het wel terug uiteraard. Dit leek me een geschikt moment: als het torenportaal open was hoefde ik er niet ver mee te sjouwen. Erg handzaam zijn ze niet, knielbankjes. Ook rond het kerkje is het druk: terrassen worden klaargezet, fietsers en wandelaars manoeuvreren tussen het straatmeubilair. Iemand vraagt mij in het Engels hoe laat er dienst is. En of er iets bijzonders is: daar heeft hij, aan zijn blik te zien, geen zin in. Later die ochtend zit ik elders in de kerk. De preek laat me alle ruimte m'n gedachten te laten gaan. Naar vroeger: de grote kerken van mijn jeugd liepen makkelijk vol 's zondags. Men ging in horden door het dorp, ieder naar z'n eigen kerk. 's Middags werd er gewandeld – iets anders was er niet te doen, voordat de middagkerk begon. Van terrassen had geen mens gehoord in die streek. Je fietste niet op zondag. Je kocht ook geen ijsje – ik denk dat dat daar ook nergens kon op die dag. Ik kijk om me heen, naar dat handjevol mensen hier. De meesten ouder dan ik. De dienst is ook al niet hoopgevend. Maar ik word vrolijk van dat knielbankje: de oprechte liefde van die twee, de feestelijke verbinding tussen de mensen om hen heen. De aandacht, de ernst en de luim. Zolang er mensen zijn, zolang ze liefde zoeken en geluk, zolang zal er geloof zijn. Binnen of buiten de kerk.

egbert van der weide

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: 19.00 uur Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag 10.00 uur Jeugddienst


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Zondag 10.00 uur Woord en Communieviering. Voorganger J. Lamberts

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v/d Berg


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 31 augustus 19.00 uur Woord en Communieviering. Voorganger A. van Kapel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A. Alblas.

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 en 19.00 uur uur, Jan Zijlstra


Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 28 juli bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van 21 september: KNUFFELBEEST

De winnaar is: Wilma Ravensbergen, Sassenheim