De Teylinger

23 januari 2019

De Teylinger 23 januari 2019


Nieuw beleid inzameling afval

Het nieuwe beleid moet morgen dat in 2020 er nog 100 kilogram restafval per inwoner in de grijze bakken zit. Foto: MV

Teylingen n Wethouder Rob ten Boden moet voor de zomer komen met een voorstel voor een nieuw beleid voor de inzameling van het afval. De wethouder wilde dat pas aan het eind van het jaar doen en een uitgebreide participatie onder de inwoners houden, maar een meerderheid van de raadscommissie Bestuur wil een versnelling.

Door Nico Kuyt

Het nieuwe beleid moet zorgen dat in 2020 er nog 100 kilogram restafval per inwoner in de grijze bakken zit. Een eerder idee van B&W was het 'omgekeerd inzamelen'. Het restafval moeten de inwoners dan zelf wegbrengen, de rest wordt opgehaald. Het plan struikelde. Na de verkiezingen pakte de nieuwe wethouder het weer op. Ten Boden vindt dat ondanks de verschillende onderzoeken en inzet er nog onvoldoende zicht is op de wensen en behoeften van de inwoners. In een ´intensieve´ participatie moeten deze worden opgehaald, met daarnaast allerlei studies. Een meerderheid van de fracties vond dat allemaal te langzaam gaan en wensten een versnelling. Er is al een hoop werk verricht, die oude participatie kan erbij worden meegenomen. Waarom alles weer opnieuw doen, werd gevraagd. Er kan gekeken worden naar andere gemeenten hoe die het beleid vormgeven. Nu moet er doorgepakt worden. "In december pas het stuk vastgestellen en dan nog de uitvoering opzetten. De klok begint te tikken", beklemtoonde Hidde Verhoeve (VVD). Het gemeentebestuur moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen. Alleen de fractie van Trilokaal meende dat op basis van dezelfde informatie hetzelfde gestruikelde voorstel eruit komt en hield vast aan een 'goede burgerparticipatie'.

Ten Boden wees er ook op dat zorgvuldigheid belangrijk is. De inwoners moeten bewust gemaakt worden van hun restafval, wat zij eraan kunnen doen en wat daarmee kan gebeuren. Als alle huidige GFT uit het restafval wordt gehaald, is volgens hem de doelstelling van 2020 gehaald. Maar de weerwoorden baatten niet. Voor de zomer moet de wethouder met iets komen.

Terloops in het debat stipten de commissieleden nog wat zijdelingse puntjes aan. Zo vroeg Frans Nederstigt (ChristenUnie) zich af waarom die bak voor het plastic er niet is gekomen om de wegwaaiende zakken tegen te gaan. In de vorige raadsperiode was de commissie er voor om deze, vooruitlopend aan het beleid, alvast in te voeren. En op haar beurt verwonderde Edith Alkemade (D66) zich over het niet meer beschikbaar zijn van de gele PMD-zakken in de supermarkten. Misschien heeft dat wel een negatieve invloed op de mate van scheiden en zo een klein stukje zou kunnen bijdragen om de doelstelling te halen.

Inloopavond over plannen voor Groot Seminarie

Warmond n De gemeente houdt op dinsdag 29 januari van 17.00 tot 20.00 uur een inloop over de concept integrale visie over de integrale visie Groot Seminarie Warmond in Het Trefpunt (Herenweg 80).

De bestaande gebouwen Mariënhaven en Mariëngaerde worden opgeknapt en verbouwd. Mariënstate (Kompas) zal gesloopt worden en herontwikkeld. In Mariëngaerde zullen 107 huurwoningen gerealiseerd worden. In Mariënhaven en in de nieuwbouw Mariënhof worden koopappartementen en woningen gerealiseerd.

Aandachtspunten bij deze plannen zijn parkeren, verkeersafwikkeling, groen en landschap. Parkeerplaatsen worden onder andere gerealiseerd in een gebouwde parkeergarage. Na eventuele aanpassingen zal het college via de raadscommissie Ruimte de gemeenteraad adviseren om de integrale visie vast te stellen.

Verzoek voor verlichting Leidsevaart

VOORHOUT/SASSENHEIM n B&W heeft de provincie verzocht om alsnog verlichting aan te brengen op het weggedeelte van de Leidsevaart tussen de rotonde Nagelbrug en A44.

Dit naar aanleiding van vragen die Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode onlangs bij B&W indiende. Na de verbreding van het weggedeelte en de herinrichting van de Nagelbrug door de provincie is het weggedeelte niet meer verlicht. De provincie heeft namelijk als richtlijn zo min mogelijk verlichting te plaatsen, vanwege de nadelige effecten op de flora, fauna en lichtvervuiling. Van Duijvenbode ontving diverse signalen van inwoners dat zij zich in het donker onveilig voelen en slecht zicht hebben. De fietser wordt verblind door de koplampen van de auto's en ook de knik vlak voor de Nagelbrug is niet gemakkelijk te zien. B&W heeft daarop een brief naar de provincie gestuurd en daarin gewezen op de gevoelens van onveiligheid bij de gebruikers van het fietspad, vanwege het ontbreken van verlichting. De kantbelijning van het fietspad moet nog worden aangebracht, dit kan pas als de temperatuur hoger wordt. B&W gaat nog in overleg met de provincie of deze bereid is innovaties op dit gebied toe te passen, zoals lichtgevende belijning. Overdag laden deze op en wanneer het donker is, geven ze licht. Dit was een zijdelingse suggestie van Van Duijvenbode. (NK)

Vertraging in akoestisch onderzoek A44

Sassenheim n Het akoestisch onderzoek voor het meten van de overlast langs de A44 zou begin 2018 door Rijkswaterstaat (RWS) uitgevoerd worden. En nog is er geen duidelijkheid wanneer het gaat plaatsvinden.

In de raadscommissie Ruimte klonk hierover enig ongenoegen. "Misschien moeten we het zelf doen. Die mensen zitten al jaren in de herrie", vond Joost van Doesburg (PvdA). Hij vroeg wethouder Rob ten Boden of er al een datum bekend is. Maar die kon de wethouder niet geven. "U zult geen datum van RWS krijgen. Het wacht op het RWS-saneringsprogramma", maakte de wethouder helder en voegde toe dat het in de lijn van de verwachting ligt dat het geluid overschreden zal worden. De commissie spreekt er op woensdag 12 februari over. Vooraf komt de wethouder met een memo. (NK)

Foto: pr.

Business Women start nieuwe jaar

Ik moet het
gewoon
gaan doen!

'Ontwikkelaar aan contract houden'

Donatie voor
Veteranenboek
Teylingen

interview n 'Iets creëren wat er eerst nog niet was'

Plan Ruïne gaat volgende fase in

Er zijn verschillende ideeën over de toekomst van de Ruïne van Teylingen. | Foto: MV Foto: MV

Teylingen n Wethouder Arno van Kempen mag van de raadscommissie Welzijn verder het plan gaan smeden om te komen tot een verdieping van de beleving van de Ruïne van Teylingen. De commissie gaf hem wel enkele aandachtspunten mee, zoals knelpunten rond de verkeersontsluiting en het parkeren. En een goede participatie met al de betrokken inwoners, bedrijven en organisaties.

Door Nico Kuyt

Vooraf aan de bespreking kwamen twee insprekers hun mening aan de commissie verkondigen. Deze kon niet meer tegengesteld aan elkaar zijn, een verschil die uit de al gehouden participatie is gebleken.

De woordvoerder namens de bewoners van de Teylingerlaan uitte de zorgen over een grote toename van het aantal bezoekers. De wegen gaan dichtslibben en het zorgt voor extra overlast. De schaalgrootte mag niet uit het oog worden verloren.

Een heel andere mening huldigde Alfred Pop, die sprak namens de Stichting Oud Sassenheim en het Cultuurhistorisch Genootschap. Zij zijn voorstander van een meest ambitieus plan. Herbouw van het Jacht Huys zoals het er was in 1800 met de tuinen, parken en lanen van destijds. Of nog verder terug in de tijd zoals het complex eruit zag ten tijde van Jacoba van Beieren. En een grote internationale showtuin met paviljoens waar tuinarchitecten van wereldnaam zich kunnen tonen te midden van internationale telers uit Nederland.

'Geen circus'

Een aantal fracties deelde de zorg van de omwonenden over de infrastructuur en het parkeren. Enkele wilden ook geen grootschaligheid, geen 'circus', zoals het CDA het verwoordde.

De wethouder neemt het allemaal mee in de volgende fase waarbij het verder wordt uitgewerkt en getoetst op financiële haalbaarheid en gekeken wordt naar de verkeersstromen en het parkeren. Het resultaat van deze planvorming wordt in juli van dit jaar aan de raad voorgelegd. In de nu afgesloten fase heeft hij zich nog alleen bezig gehouden met het ophalen van informatie. Nu volgt het trechteren. Ook hierbij zal een brede participatie plaatsvinden. In een derde fase volgt dan de besluitvorming.

Raad gaat besluiten over Meermaker Teylingen

Teylingen n De gemeenteraad gaat op donderdag 31 januari verder spreken over de oprichting van een Duurzaamheidsmaatschappij voor Teylingen. De fractie van GroenLinks diende tijdens de voorbespreking in de raadscommissie Bestuur een viertal wijzigingsvoorstellen in.

Door Nico Kuyt

De maatschappij jaagt aan en informeert duurzame initiatieven in Teylingen onder de naam Meermaker Teylingen (MMT). Het komt onder de koepelorganisatie Meermaker, die al in de gemeente Haarlemmermeer daar uitvoering aan geeft.

Jaarlijks 600.000 euro

Teylingen stopt 2,4 miljoen euro in een investeringsfonds, vier jaar lang ieder jaar 600.000 euro, waaruit leningen worden verstrekt door MMT.

Discussie

Eind vorig jaar is het voorstel de commissie voorgelegd, maar er ontstonden teveel onduidelijkheden. Deze maand doet wethouder Rob ten Boden een nieuwe poging. Ook nu ontstond over het voorstel een stevige discussie in de commissie. Het ging daarbij met name om de uitvoerende taken en gemeentelijke projecten die Teylingen overhevelt en hoe de gemeenteraad de vinger aan de pols kan houden.

Kleine aanpassingen

GroenLinks kwam met vier voorstellen voor een aanpassing, bijvoorbeeld om van die jaarlijkse 6 ton, 100.000 euro te reserveren voor het aanjagen van kleinschalige initiatieven van maximaal 25.000 euro. De wethouder kon instemmen met de aanpassingen. Hij zegde toe de raad bij ieder project te informeren. De mening van de commissie over de aanpassingen lag iets meer genuanceerder. Zo wilde de VVD niet vooraf allerlei beperkingen opleggen.

Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad voor een verdere bespreking en een besluit.

Vrijwilligersacademie biedt ook cursussen voor mantelzorgers

Teylingen n De Vrijwilligersacademie Bollenstreek is een initiatief van Welzijn Teylingen. De academie is een online verzamelplaats van cursussen, workshops en themabijeenkomsten die kennis en vaardigheden bieden waarmee vrijwilligerswerk of mantelzorg leuker of makkelijker wordt.

In de komende maanden zijn een aantal cursussen gepland.

Op maandag 11 februari is een informatieavond over de vrijwilligersverzekering van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) samen, in het gemeentehuis van Lisse. De doelgroep is bestuurders.

Op donderdag 21 februari is een workshop persberichten schrijven in Hillegom.

Op woensdag 3 april is de themabijeenkomst 'In veilige handen' in Sassenheim. De doelgroep is bestuurders en vrijwilligers.

In het aanbod zijn ook E-learning modules opgenomen. Zo kunnen vrijwilligers in hun eigen tijd het diploma Verkeersregelaar behalen, of het certificaat voor Barmedewerker. (IVA).

Organisaties of particulieren die zelf een trainingsaanbod voor vrijwilligers of mantelzorgers hebben, kunnen zich aanmelden als aanbieder en hun trainingsaanbod of cursus zelf plaatsen op www.vrijwilligersacademiebollenstreek.nl. Voor vragen, neem contact op met Marian Kofoed via m.kofoed@welzijnteylingen.nl of tel. 0252-231805.

De Kus naar HKV

Voorhout n De Historische Kring Voorhout heeft op woensdag 16 januari genummerde en gesigneerde schaalmodellen van het kunstontwerp De Kus naast de Nagelbrug gekregen van de Rotary Voorhout. Ook een ingelijste en genummerde art impressie mocht de vereniging in ontvangst nemen. De schenking van het kunstproject bestond verder ook uit banners en uitleg over de tunneltekeningen. Alle materialen zijn, net als de tentoonstelling over honderd jaar St. Cecilia, op zaterdag 26 januari van 10.30 tot 12.30 uur te bekijken in het Kenniscentrum (Bonekruidstraat 13).

Een opbrengst van 11.111 euro, Bokkenveiling groot succes

De organisatie van de veiling is uiteraard meer dan tevreden met de carnavaleske opbrengst van 11.111 euro. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Met een opbrengst van 11.111 euro kan carnavalsvereniging de Bokken terugkijken op een geslaagde veiling. Op zaterdagavond 19 januari organiseerden de Bokken een veiling in HRC Boerhaave met bijzondere en verrassende kavels. Iedereen was de afgelopen weken opgeroepen om langs te komen en mee te bieden om een zo groot mogelijk bedrag aan de veiling over te houden. Het geld komt ten goede aan de vele activiteiten die de vereniging organiseert voor iedereen maar in het bijzonder voor de mensen die wat extra aandacht goed kunnen gebruiken.

De commissieleden zelf schatten de mogelijke opbrengst van de veiling vooraf nog wat voorzichtig in. Zij waren na afloop dan ook enorm verrast en blij met het eindbedrag bedrag dat eerst nog stond op 10.850 euro maar spontaan door enkele bieders werd verhoogd naar 11.111 euro. Een voor de carnaval bijzondere getal.

De veiling stond bol van de kavels. Zo werd er onverwachts hoog geboden om tijdens de carnavalsoptocht mee te mogen met de Raad van Elf en wilde iedereen graag aanschuiven bij het zevengangendiner bij de zeven bestuursleden, op zeven verschillende locaties. Maar er waren ook voldoende kavels voor de bieders met een kleine beurs.

Kuipzwammen

Zes Voorhoutse zwammers strijden op zaterdag 16 februari om de jury- als om de publieksprijs van carnavalsvereniging De Bokken. Ook dit jaar is er weer een debutant en wel de enige vrouwelijke deelnemer Sandra van der Geer. Zij zal het opnemen tegen het mannengeweld van Jan Piet en Timo Does (vader en zoon), Dennis Floor, Bert Pilaszek en Bas Versluijs.

Tijdens deze avond wordt ook de Grote Bok binnengehaald. De Grote Bok is voor de carnavalsvereniging dé Vrijwilliger van het jaar.

Kaartverkoop

De voorverkoop van toegangskaarten is op vrijdag 1 februari bij voetbalvereniging Foreholte. Very Important Bokken (VIB's) kunnen om 19.00 uur terecht, donateurs om 19.20 en de overige om 19:30 uur de voorverkoop is tot uiterlijk 20.00 uur. Meer informatie op www.cvdebokken.nl.

GroenLinks wil knalvuurwerk verbieden

Teylingen n De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad wil een verbod van knalvuurwerk en vuurpijlen. In de aanstaande raadsvergadering zal GroenLinks hiertoe een motie indienen.

Eigenlijk zou volgens GroenLinks het landelijk geregeld moeten zijn. De motie roept dan ook op om het Rijk te vragen het particulier afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Maar zolang dat niet is geregeld een lokaal verbod voor Teylingen in te stellen en tevens in de drie kernen een vuurwerkshow te organiseren tijdens de jaarwisseling.

Knalvuurwerk en vuurpijlen hebben veel impact op en overlast voor milieu, mens en dier, zo verklaart de fractie het motief. De onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV) heeft het kabinet meerdere malen geadviseerd om dit soort vuurwerk landelijk te verbieden, omdat deze een groot veiligheidsrisico met zich meedragen. Ook de politie en de brandweer adviseren een landelijk verbod. Maar het Rijk neemt het niet over en regelt het niet landelijk. Echter, het bereidt wel een wetswijziging voor die een lokaal verbod voor de aanstaande jaarwisseling mogelijk maakt. In de raadscommissie Bestuur van woensdag 13 februari gaan de fracties over een eventueel verbod spreken. Op donderdag 7 maart neemt de gemeenteraad een besluit. (NK)

Nog een week om te nomineren voor de Sportprijzen

Teylingen n Jaarlijks belonen de gemeente Teylingen en de Stichting Sport Promotie Teylingen de sporthelden uit Voorhout, Warmond en Sassenheim met de Sportprijzen Teylingen. Nomineren voor alle categorieën kan nog anderhalve week, tot en met vrijdag 1 februari. Op vrijdag 8 maart is de prijsuitreiking.

De prijzen gaan naar sporters die in teamverband of individueel in 2018 een topprestatie hebben geleverd. De jaarlijkse sportprijs gaat naar de beste sportman, sportvrouw of sportploeg.

Daarnaast wordt ook de Talentenprijs uitgereikt. De Talentenprijs is voor de beste sporter, sportster of sportploeg tot 18 jaar.

Sportbegeleidersprijs

De jury is voor de Sportbegeleidersprijs op zoek naar vrijwilligers of professionals die het sporten voor anderen mogelijk maken. Scheidsrechters, trainers, coaches; ook hun bijdrage is topsport.

Nomineren

Een of meerdere nominaties insturen is eenvoudig en kan via het formulier op www.sportcafeteylingen.nl/sporthelden/ . Of download het formulier en stuur het in naar Sportprijzen Teylingen, Wasbeeklaan 3, 2361 HG in Warmond.

uitreiking

Na 1 februari worden de genomineerden in de drie categorieën bekend gemaakt. Op vrijdagavond 8 maart is de feestelijke uitreiking van de Sportprijzen Teylingen tijdens een speciaal Sportcafé bij Dekker in Warmond. Het is ook het moment van de uitreiking van Het Beste Idee. Alle inwoners zijn welkom, de toegang is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.sportcafeteylingen.nl.

Stijnman 'Vrijwilliger 2018' bij St. Matthias

Meriam Beljon overhandigt Sjaak Stijnman de Vrijwilligersbeker. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Harmonie St. Matthias zet jaarlijks één van haar vrijwilligers in het zonnetje. Om zo waardering te laten blijken voor al die uren die leden in hun vereniging steken. Tijdens de Nieuwjaarsborrel werd Sjaak Stijnman overrompeld toen bleek dat die eretitel hem te beurt viel. Stijnman speelt al ruim 30 jaar bariton in de harmonie en er kan al vele jaren een beroep op hem gedaan worden voor de meest uiteenlopende zaken als reparaties, foto's maken, oliebollen bakken, vervoer naar optredens, flyeren. Zelfs een gebroken bekken weerhield de muzikant er niet van om in zijn rolstoel mee te helpen met de voorbereidingen voor het 100-jarig jubileumfeest. Inmiddels is Stijnman hersteld en blaast weer volop mee.

Bredere toelage mantelzorgers

Teylingen n Alle fracties in de raadscommissie Welzijn konden akkoord gaan met het breder inzetbaar maken van de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor mantelzorgers dan alleen voor huishoudelijke hulp.

Door Nico Kuyt

Met de regeling kunnen mantelzorgers per jaar 52 uur huishoudelijke hulp krijgen. Er wordt op dit moment echter weinig gebruik van gemaakt. De gemeente hoopt op een toename als met het geld ook andere zaken kunnen worden verkregen. Te denken valt aan individuele ondersteuning en allerlei projecten en activiteiten als deze de belasting van de mantelzorgers verlichten. De toelage wordt nu nog door het Rijk betaald. Aan het eind van het jaar moet uit een evaluatie blijken of het zinnig is om deze met geld van de gemeente voort te zetten. De verbreding gaat nu als hamerstuk voor een besluit naar de gemeenteraad van 31 januari.

Collecte voor de Hersenstichting

REGIO n De collecte van de Hersenstichting is van 28 januari tot en met 2 februari. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laat zij onderzoek doen, geeft zij voorlichting, voert zij vernieuwende projecten uit en werkt zij aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Meer informatie staat op www.hersenstichting.nl.

'Ontwikkelaar Hof van Liduina moet zich aan contract houden'

Warmond n Afspraak is afspraak. Deze woorden vielen veelvuldig in de raadscommissie Ruimte aan B&W over de door de ontwikkelaar stilgelegde bouw op de hoek Endepoellaan met De Weiden. Daar zouden 28 woningen moeten komen onder de naam Hof van Liduina. B&W gaat over de kwestie juridisch advies inwinnen.

Door Nico Kuyt

Ontwikkelaar VORM heeft recent aangegeven geen mogelijkheden te zien om het Hof van Liduina te realiseren vanwege de gestegen bouwkosten. VORM kon naar eigen zeggen geen aannemer vinden waarmee het rendabel werd. In januari 2018 is tussen de gemeente en VORM een overeenkomst getekend met maximale verkoopprijzen. Daarin werd rekening gehouden met een prijsstijging van ruim 7 procent, maar die stijging komt nu uit op 10,5 procent.

Wethouder Bas Brekelmans legde vorige week de raadscommissie Ruimte voor hoe nu verder te gaan. De ontwikkelaar wil hogere verkoopprijzen, afhankelijk van het type woning tussen de 10.000 tot 37.000 euro hoger. Maar die verhoging, dat had niet echt de voorkeur van de wethouder. Vasthouden aan de prijzen van het contract, en een bouw te dwingen, dat leidt tot prijzen die onder de marktwaarde liggen. Je krijgt dan speculatie. De koper kan het na aankoop gelijk het voor 30.000 euro meer verkopen. Er zijn voorbeelden in de gemeente waarbij goedkope woningen worden opgekocht en voor veel geld verhuurd. Er kan ook worden gewacht tot de markt weer zakt, maar het is ongewis wanneer dat gaat gebeuren. Hij legde het de commissie voor.

Ondernemersrisico

De wens van de ontwikkelaar voor hogere prijzen kreeg geen goed ontvangst in de commissie. "Het is ondernemersrisico. Hij heeft het verkeerd ingeschat. Wij moeten ons niet laten chanteren", stelde Joost van Doesburg (PvdA). "VORM dient zich aan de afspraak te houden. Afspraak is afspraak", voegde Mirjam Mack (ChristenUnie) toe. "Het lijkt of de ontwikkelaar zo snel mogelijk probeert weg te lopen van zijn verantwoordelijkheid. Hij is gehouden aan de overeenkomst", dacht ook Dion Piket (Trilokaal). "Verplicht tegen deze prijzen te realiseren", meende eveneens Gerben Dijkstra (CDA). "Wij willen dat er gebouwd wordt. Die goedkope woningen zijn hard nodig", wenste Joren Noorlander (D66) en ook voor hem is afspraak een afspraak. "Van belang voor ons is een juridisch advies", gaf Frank Beijk (VVD) aan, want of er onvoorziene omstandigheden zijn waardoor VORM zich onder het contract uit zou kunnen wurmen, dat is het punt waarover een eventuele rechtszaak zal gaan. "We moeten doorpakken.Tegen VORM zeggen 'daar trappen we niet in'. Ons niet laten ringeloren. Stoppen met VORM. Ik durf die rechtzaak wel aan", besloot Don Verhoeff (GroenLinks).

Over de kansen en mogelijkheden van zo´n rechtszaak gaat Brekelmans nu een juridisch advies inwinnen en daarna een pad van handelen opstellen, bij voorbeeld een 'in gebreke stelling'. Aan de commissie wordt frequent de voortgang geïnformeerd.

Schade

Enkele bewoners van de Bijleveldlaan grepen de gelegenheid aan om te komen inspreken over het tegen de afspraken in gaan heien en de al opgelopen schade aan hun woningen, want bij de sloop van de aanbouw van Liduina hebben de meer dan 100 jaar oude huisjes al scheuren opgelopen. De woningen zijn op zand gebouwd. In 2016 is tijdens een inloopavond de bewoners beloofd dat niet geheid maar geboord zou worden, maar dat bleek lucht te zijn. Het plan is dat er toch palen de grond in worden geslagen, in de door de gemeente afgegeven vergunning is het boren niet verplicht opgenomen.

De bewoners hebben vorig jaar een bezwaar aangespannen. In december heeft de Bezwaarcommissie een hoorzitting gehouden. Er ligt nog geen beslissing van B&W op het bezwaar. In de commissie verklaarde de wethouder niet doof te zijn voor de klachten en gaat kijken om het tot boren te brengen. Hij zegde de commissie toe met een memo te komen over de zorgen van de bewoners en de eventuele schade.

Van Doesburg stelde een motie voor om standaard bij inbrei-locaties verplicht te gaan boren. Beijk trok het algemener. Het gaat niet om boren of heien, maar dat schade wordt voorkomen. Als grondwater onttrokken wordt, kan dat ook tot tot veel schade leiden. Of de motie er komt, zal de komende tijd blijken.

Muzikale opening voor tentoonstelling St. Cecilia

Marcel Floor (in uniform) en Cok van Steijn opent openen de tentoonstelling. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De marsmuziek schalde op zaterdagochtend 19 januari door de straten rond het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout. De tentoonstelling '100 jaar St. Cecilia 1919 – 2019' werd geopend, en dat kon natuurlijk niet zonder muziek.

Muziekvereniging St. Cecilia bestaat dit jaar 100 jaar. Voor de Historische Kring Voorhout genoeg reden om een tentoonstelling in te richten, met daarin veel foto's, documenten en bijzondere voorwerpen die de het afgelopen decennium belangrijk waren voor de Voorhoutse muziekvereniging.

De opening op 19 januari vond niet onopgemerkt plaats. Voor het Kenniscentrum speelde een ensemble muzikanten de mars 'La Bénédiction'. "Dit was één van de allereerste marsen die St. Cecilia ooit uitvoerde", legde voorzitter Marcel Floor van de muziekvereniging uit aan het aanwezige publiek. "Hij werd gespeeld tijdens de intocht van de eerste burgemeester van Voorhout in 1920. Maar omdat het repertoire van St. Cecilia toen nogal beperkt was, moest de mars gedurende de optocht een aantal keer gespeeld worden."

Harmonie

HKV-voorzitter Cok van Steijn vindt dat de tentoonstelling voor St. Cecilia meer dan verdiend is. Hij wees er in zijn toespraak ook op dat het woord 'harmonie' ook betekent dat je samen dingen doet, en dat is ook belangrijk op sociaal gebied. En Marcel Floor gaf de opening nog een extra historisch tintje door het opnieuw uitspreken van vijftig jaar oude toespraak. Tijdens het vijftigjarig jubileum sprak oud-voorzitter van St. Cecilia Johan Zwetsloot daarin zijn beste wensen voor de muziekvereniging uit. Woorden die vandaag de dag nog steeds kunnen worden gebruikt.

Vaandel

Met het aansteken van fonteinkaarsen op een taart werd de tentoonstelling tenslotte officieel geopend door Floor en Van Steijn. Vervolgens kon iedereen de tentoonstelling bekijken. Binnen zijn veel oude foto's, instrumenten, uniformen en historische documenten te bezichtigen. Ook het vaandel van muziekvereniging St. Cecilia ontbreekt niet.

De tentoonstelling '100 jaar St. Cecilia 1919 – 2019' is elke tweede woensdag van de maand (van 14.00 uur tot 16.00 uur) en elke laatste zaterdag van de maand (van 10.30 tot 12.30 uur) geopend. Op zaterdag 26 januari kunnen geïnteresseerden al terecht in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat 13. Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op www.hkv-voorhout.nl.

Extra toezicht bij station succesvol

Sassenheim n Een actie van extra toezicht bij Station Sassenheim door de BOA´s en politie in november en december heeft een heel positief resultaat geboekt rond het aantal fietsendiefstallen, diefstallen uit en van auto´s en het aantal aangiften in die maanden.

De actie is uitgevoerd omdat de geplande bewaakte fietsenstalling er nog niet is. "Het heeft duidelijk enkele onzuivere intenties verstoord", zo maakte burgemeester Carla Breuer in de raadscommissie Bestuur bekend. Tijdens het toezicht is er ook geflyerd. Onder andere over het goed vastmaken van de fiets en het voorkomen van diefstal van goederen uit auto´s. De actie is door de bezoekers heel positief ervaren.

Bewaakte fietsenstalling

De bewaakte fietsenstalling zal volgens de planning rond de zomer geopend worden, kon wethouder Bas Brekelmans op vragen van Peter Scholten (CDA) melden. Scholten verzocht de burgemeester door te gaan met de extra inzet totdat alles is gerealiseerd. De burgemeester nam de suggestie mee voor een overweging. (NK)

Mogelijk onderzoek naar langparkeerders station

SASSENHEIM n Wethouder Bas Brekelmans overweegt een onderzoek te doen naar langparkeerders die gebruik maken van de parkeergelegenheid bij Station Sassenheim en die zorgen dat er geen plek is voor de dagelijkse gebruiker.

Door Nico Kuyt

Dit naar aanleiding van een brief die een inwoner onlangs naar de gemeenteraad stuurde. In december kon deze op het pas uitgebreide parkeerdek zijn auto niet stallen omdat het helemaal vol stond. De schrijver vermoedde dat het lag aan langparkeerders, omdat veel auto´s daar meerdere dagen blijven staan. Hij stelde betaald parkeren voor, want Sassenheim is een van de weinige stations rondom Schiphol waar je niet hoeft te betalen.

"Bij de recente uitbreiding met een parkeerdek is heel duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is voor langparkeerders. Als het gevoel er is dat het de spuigaten uit gaat lopen, dan komen er maatregelen", antwoordde wethouder Bas Brekelmans in de raadscommissie Bestuur op vragen van PvdA-burgerlid Paul Witteman.

Voor Brekelmans is het de eerste keer dat in een melding het gebrek aan parkeerruimte zo stevig wordt neergezet. Op veel dagen is het wellicht niet vol. Maar je weet maar nooit of er een aanzuigende werking heeft plaatsgevonden. Hij bespreekt het nu binnen het Bestuurscentrum. "Ik kan mij zomaar voorstellen dat wij inderdaad nader onderzoek gaan doen naar hoe vaak het gebeurt, of het tijd is om in te grijpen, of dat het hier een incident betreft. Als er veel langparkeerders blijken te zijn, dan gaan wij ingrijpen", aldus Brekelmans.

Roep om meer beveiliging geparkeerde vrachtwagens

Voorhout n In de afgelopen raadscommissie Bestuur hebben de gebruikers van het vrachtwagenparkeerterrein aan de Teylingerdreef gevraagd om maatregelen om de veiligheid te verhogen. Er vindt daar veel diefstal en vernieling plaats, met name in het weekend.

Iedere morgen hebben de truckers weer angst welk incident er nu weer aan hun vrachtwagen heeft plaatsgevonden. Zo wordt diesel uit de tank gestolen, de brandblusser ontvreemd, de lading verdwijnt en daarbij allerlei zaken kapot gemaakt. De schade kan oplopen van enkele honderden tot zelfs duizenden euro´s. Ondanks de controles door de truckers in het weekend komen de diefstallen regelmatig voor. In de afgelopen tijd is slechts een enkele dief opgepakt. Die werd betrapt terwijl hij via een slang diesel ontvreemdde. De dader rende wel weg, maar liet de slang met sporen achter. Deze man is door de rechter veroordeeld.

Afgelegen

De vrachtwagens mogen van gemeente niet in het dorp parkeren, maar deze plek is niet veilig, vertelt de woordvoerder van de chauffeurs aan de commissie. Er staan maar drie slagbomen en die zijn makkelijk te omzeilen. Iedereen kan zich toegang verschaffen en de ligging is nogal beschut. De enige die langskomen zijn mensen die de hond uitlaten. In het verleden zijn weinig aangiften gedaan. De laatste jaren is er op gehamerd het wel te doen, maar het blijft een topje van de ijsberg. De truckers vertrekken om drie, vier uur in de morgen. Als aangifte wordt gedaan moet je wachten op de politie. Dan sta je bij Antwerpen in de file. Kleine vernielingen worden heel vaak helemaal niet gemeld.

De truckers wensen nu dat er maatregelen worden genomen. Volgens de woordvoerder is een oplossing te vinden in het rondom plaatsen van een veiligheidshekwerk met cameratoezicht. Of anders het terrein verplaatsen waar meer toezicht is. (NK)

Lokale politiek stevig aan het zwartepieten

TEYLINGEN n Een zwarte Zwarte Piet of niet, dat is een discussie die onlangs in politiek Teylingen opeens het levenslicht ziet. Raadslid Joost van Doesburg (PvdA) wil die Zwarte Piet zeker niet. Maar Jelmer Bode (VVD) wil de Piet zwart of niet. En politiek Teylingen heeft blijkbaar het antwoord niet.

Door Nico Kuyt

Van Doesburg heeft onlangs vragen gesteld aan B&W over de huidige viering van het Sinterklaas. Hij wil dat het feest geactualiseerd wordt. Sommige bevolkingsgroepen voelen zich volgens hem gekwetst door het uiterlijk van de Pieten. Hij vraagt nu dat B&W het gesprek aanknoopt met de organisaties van de drie intochten van Sinterklaas hoe zij het feest in Teylingen kunnen 'actualiseren'. Echter, tot groot ongenoegen van Bode. En ook hij heeft hierover vragen gesteld aan B&W. Moet het sinterklaasfeest niet een feest zijn voor de kinderen en dat volwassenen zich daar het beste niet mee moeten bemoeien, zo vraagt hij zich af. Hij wijst naar een peiling van EenVandaag dat 68 procent van de mensen geen aanpassing wil. Daarnaast vindt hij het niet een taak van de gemeente om zich te bemoeien met die jaarlijks uit Spanje terugkerende goedheiligman. De organisatoren moeten dat voor hun doelgroep zelf bepalen.

B&W heeft 30 dagen om een antwoord te formuleren op de vragen van beide raadsleden. En dat wordt nog lastig. Om te bepalen wie nu stout is en in de zak naar Spanje gaat en wie het snoepgoed krijgt. Best moeilijk.

Huis te Warmond overgedragen

n Na renovatie toegankelijk voor breder publiek

Warmond n Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijk werkende monumentenorganisatie, heeft het Huis te Warmond op dinsdag 15 januari in eigendom overgenomen. Hiermee is het startsein gegeven voor een grote restauratie die de komende jaren plaats zal vinden.

De renovatie en restauratie van het rijksmonument, met een begroting van ruim twee miljoen euro, is mogelijk gemaakt door een eigen investering van 'Hendrick de Keyser' en bijdragen van de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Teylingen, verschillende fondsen en de Stichting Huis te Warmond.

Restauratie

Het rijksmonument, dat vanaf de jaren zestig in appartementen wordt bewoond, is voor het laatst gerestaureerd in 1962-1963. Zesenvijftig jaar na deze restauratie verkeert het gebouw zowel uitwendig als inwendig in een kwetsbare staat. Materialen hebben het einde van hun levensduur bereikt of zijn daar zelfs overheen en installaties zijn verouderd. Dit is van buiten te zien aan afbladderend pleisterwerk en scheuren in de gevels. De westelijke vleugel is recent aan de buitenkant hersteld, maar het interieur moet nog worden aangepakt. De toestand van de rest van het grote gebouw verslechterde de laatste jaren snel.

De overdracht van het huis door Stichting Huis te Warmond aan monumentenorganisatie 'Hendrick de Keyser' maakt restauratie en renovatie van het gebouw mogelijk, hetgeen gefaseerd zal worden uitgevoerd. De werkzaamheden gaan op korte termijn van start. Eerst zullen de gevels en daken worden hersteld, daarna worden de westelijke vleugel en de installaties gerenoveerd. Pas daarna worden historische interieuronderdelen gerestaureerd.

Toekomst

Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doelstelling het behoud en de instandhouding van monumenten. Zo heeft de Vereniging momenteel 425, veelal bekende, monumenten in heel Nederland in bezit. Eenmaal verworven panden worden nooit meer verkocht. Uit de huuropbrengsten kunnen langlopend onderhoud en restauraties worden bekostigd.

Met de overdracht van Huis te Warmond zijn ook de toekomstplannen voor dit rijksmonument bekend gemaakt. Na restauratie blijft het huis voor een groot deel particulier bewoond. Hendrick de Keyser wil het kunsthistorisch interessante gebouw echter voor een breder publiek 'leesbaar en beleefbaar' maken en daarmee beter verankeren in zijn omgeving. Het landschapspark rondom het huis, eigendom van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, is reeds lang toegankelijk voor wandelaars maar na restauratie krijgt het tot nu toe gesloten huis daar meer verbinding mee. Zo komt er een 'Monument en Bed' (vakantieverblijf) en een informatiepunt voor bezoekers in de westelijke vleugel. Op langere termijn wil 'Hendrick de Keyser' een aantal vertrekken in met name de middenbeuk een representatieve museale inrichting en functie geven.

Stemmen ook voor kiezers met een lichamelijke beperking

Stemmen in het mobiele stemlokaal in Sassembourg tijdens de Tweede Kamer verkiezingen van 2017. | Foto: archief Foto: Marieke Voorn

Teylingen n CDA-raadslid Sybrinne de Vries wil de garantie van B&W dat alle kiezers met een lichamelijke beperking, waaronder ook mensen met een visuele en auditieve beperking, op 20 maart voor de Provinciale Staten en 23 mei voor het Europees Parlement zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

Bij aanvang van 2019 is een verandering van de Kieswet in werking getreden waarin wordt bepaald dat B&W er zorg voor moet dragen dat alle in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen, ingericht en uitgerust voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Als dat nog niet het geval is, dan wil De Vries van B&W weten hoe daaraan vóór de komende verkiezingen tegemoet zal worden gekomen.

Huis te Warmond. | foto: pr. Foto: pr.

Toegankelijkheid

Daarnaast stoort De Vries zich aan de in haar ogen weinige daadkracht van B&W om als gemeente ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een handicap wordt bevorderd, waarbij ook rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van de openbare ruimte. (NK)

'Business Women wil jouw bedrijf vooruithelpen'

Vrouwelijke ondernemers zijn iets verschillend van hun mannelijke collega's en hebben soms andere wensen als het aankomt op netwerken en persoonlijke ontwikkeling. Business Women Teylingen zag die behoefte en startte anderhalf jaar geleden met gerichte masterclasses. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een sterk lokaal platform. Op dinsdag 5 februari is de eerste masterclass van het nieuwe jaar: ' Laat je bedrijf zien in 2019!'.

Foto: pr.

Het onderwerp van eerste masterclass van 2019 is een mooi bruggetje naar de start van Business Women Teylingen (BWT) in 2017. Madeleine van der Steege (55) schoof na een wandeling aan in de lunchroom van Amanda Scheerder (54) in de Dorpsstraat in Warmond. Ze raakten in gesprek en ontdekten een gezamenlijke wens: lokale vrouwelijke ondernemers samenbrengen en hen de tools geven om te groeien als ondernemer. Er bleek genoeg animo, en ook burgemeester Carla Breuer steunt het initiatief. Zij is als ambassadeur nog steeds nauw betrokken en aanwezig bij elke masterclass.

Elkaar vooruithelpen

Het plan werd dus al snel een concreet doel, vertellen de initiatiefneemsters in hotel Van der Valk. Van der Steege: "We hebben geleerd in het afgelopen jaar dat we gelijk hadden. Er is behoefte aan een ondernemersnetwerk met masterclasses voor vrouwen. We begonnen de eerste bijeenkomst met 17 deelnemers. Collega's van Erasmus Universiteit, Webster Universiteit en lokale coaches schoven aan om workshops aan te bieden. Aan het einde van het eerste jaar waren dat er 67."

Vrouwen in de ondernemerswereld hebben andere behoeftes wat betreft netwerkclubs, vertellen de twee onderneemsters. Elkaar vooruithelpen, goede connecties opdoen, eerlijke feedback geven en elkaar scherp houden, daar draait het om. "We wilden een leerzame omgeving cree¨ren waarin vrouwelijke ondernemers kunnen leren om hun bedrijf doelbewust en strategisch te groeien, te netwerken en eerlijk kunnen zijn over waar ze tegenaan lopen," legt Van der Steege uit.

Verbeteren

Terwijl de koffie en thee op tafel wordt gezet, schuift ook Karin Batenburg (46) aan. Ze is enthousiast over BWT: "Het gaat echt om het verbeteren van jouw skills en je bedrijf vooruithelpen. En niet alleen maar praten over hoe het moeilijk het te combineren is met je gezin. Bij BWT had ik al snel door dat het anders gaat en dat vond – en vind- ik heel prettig." De grafisch ontwerpster uit Sassenheim is het bestuur afgelopen jaar komen versterken. Dat blijkt ook nodig, want Scheerder laat weten vanwege drukke werkzaamheden een stapje terug te moeten doen. "Ik geef nog wel advies en praktische ondersteuning, maar ben geen lid meer van het bestuursteam."

'Kan ik? Durf ik?'

BWT richt zich specifiek op vrouwen, omdat die soms andere verwachtingen hebben van een netwerkclub. Vrouwen willen graag meer efficiënt vaardigheden en kennis opdoen. Vrouwen houden veel ballen in de lucht en hebben vaak kinderen, huishoudelijke en gezondheids- of sportactiviteiten naast elkaar. Mannelijke ondernemers zijn iets meer geïnteresseerd in bedrijfsbezoeken en sociale evenementen om te netwerken. Van der Steege:"Vrouwen hebben ook meer maatschappelijke druk 'to be the good girl and take care of the kids' en dat leidt tot vragen als 'kan ik?' en 'durf ik?' als ze gaan ondernemen." Batenburg: " Het is de schop onder de kont die sommige ondernemers nodig hebben. Ik neem mijzelf als voorbeeld. Toen ik wilde beginnen, twijfelde ik toch over mijn vaardigheden. Kan ik dit wel? Ik wilde alles perfect kunnen. Mijn man vroeg vaak: wanneer ga je nou starten? Iedere keer had ik nog wel iets dat ik eerst wilde verbeteren. Tot hij mij uiteindelijk overtuigde dat ik me gewoon moest inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat is wat wij met onze bijeenkomsten ook doen. Vrouwen komen bij een bijeenkomst en denken na afloop: wat zit ik nou te twijfelen? Ik moet het gewoon gaan doen!".

Investeren in jezelf

Terug naar de start. Die was veelbelovend. De gratis bijeenkomsten werden goed bezocht. Toch ging begin 2018 een e-mail de deur uit naar de deelnemers. Hoe ze zouden denken over een andere opzet? Of wilden ze dat alles hetzelfde bleef? Business Women Entrepreneurs Teylingen, de oorspronkelijke naam, werd ingeruild voor het kortere Business Women Teylingen. Ook werd een bijdrage voor de bijeenkomsten gevraagd. Scheerder: "Wij doen het ook allemaal vrijwillig, maar BWT maakt ondanks dat toch kosten. Denk aan de sprekers betalen, maar ook de koffie en thee bij een locatie, dus we proberen alles voor een redelijk bedrag aan te bieden. Daarnaast zien we het ook als een platform om in jezelf te investeren. Of dat bij een universiteit, bij TedEx, of bij BWT is, dat mag iedere ondernemer zelf kiezen."

Programma

BWT heeft het 2019 jaarprogramma al compleet. Dit jaar is het eerste bijeenkomst voor het eerst 's avonds. "Een experiment, want dat kregen we van bezoekers terug in de evaluatie. In Teylingen zijn 210 vrouwelijke ondernemers die we bereiken. Het hoeft niet zo te zijn dat alle vrouwen naar alle workshops komen. Het moet net een onderwerp zijn dat iemand aanspreekt, je krijgt ook direct tools mee om toe te passen in jouw eigen bedrijf. Dat is niet altijd op iedere sector van toepassing. Daarom is het bezoekersaantal ook verschillend."

Op 14 mei is het thema 'Wat drijf jou als ondernemer: 21ste eeuw visie & strategie', op 10 september staat de masterclass in het teken van 'Women & Money. Je bent je geld waard en meer!'. De afsluiting is op 5 november met 'Reflectie, planning en strategie voor 2020'. Alle bijeenkomsten zijn op locaties in Teylingen.

Expo in de toekomst

Het team zou graag in de toekomst een Expo Business Women Teylingen organiseren. Vrouwelijke ondernemers kunnen zich vanuit hun eigen stand aan het bedrijfsleven in Teylingen presenteren. Van der Steege is enthousiast: "Zo kunnen alle grote en kleine lokale bedrijven, de consument, en toekomstige ondernemers zien wat voor aanbod er is. Maar ook zijn er gastsprekers en bieden we kennissessies aan. Zakendoen en het delen van kennis en zichtbaar worden staan centraal." Scheerder knikt: "Maar ook inspireren, out of the box-denken en samenwerkingen aangaan zijn daarin belangrijk. Wij zoeken bijvoorbeeld sponsoren en partners om mee te helpen bij deze EXPO". Van der Steege: "Wie zien het ook als een stukje bewustwording en duurzamer zakendoen. Kijk eens hoeveel vrouwelijke ondernemers in Teylingen zijn en wat ze allemaal bieden. Gewoon in je eigen achtertuin. Daarin kunnen we allemaal echt economisch profiteren."

Van plan naar doel

Business Women Teylingen organiseert op dinsdag 5 februari van 19.30 tot 22.00 uur de workshop 'Laat je bedrijf zien in 2019!'. Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan deelnemers concreet aan de slag om in 2019 echt in actie te komen. Marjolein de Haas Dorsser gaat samen met de ondernemers een jaarplan maken voor online bedrijf zichtbaarheid. Waar moeten zij zichtbaar zijn en hoe? Doen ze wat ze moeten doen of doen ze wat zin heeft? De Haas geeft tips over hoe je aan content en onderwerpen komt en aan het einde van de avond gaan de deelnemers met een uitvoerbaar plan naar huis.

De workshop is bij Van Velzen Accountants en Adviseurs, Wasbeeklaan 3 in Warmond. Inloop vanaf 19.00 uur. Deelname kost 25 euro en dat is inclusief hapje en drankje. Aanmelden kan via https://www.eventree.nl/event/bwt-masterclass-laat-je-bedrijf-zien-in-2019.

Stichting Zinsnede krijgt gift voor Veteranenboek Teylingen

Kerkbalanslopers in de startblokken. | Foto: pr./Hubert Heuzer

n Donatie van Rabobank Bollenstreek Coöperatiefonds

Teylingen n Het Rabobank Bollenstreek Coöperatiefonds steunt de realisatie van het Veteranenboek Teylingen. Daarom doneert het Coöperatiefonds 1.000 euro aan de Stichting Zinsnede. Hiermee is de realisatie van dit boek met tientallen verhalen van veteranen uit de gemeente Teylingen verzekerd.

Joep Derksen, Teuntje van Delft, Jos Herman en Koos van der Vlugt. | Foto: pr./Sven van der Vlugt Foto: pr./Sven van der Vlugt

Maandagmiddag 21 januari reikten Jos Herman, lid van de Rabobank ledenraad en Koos van der Vlugt, financieel adviseur in het kantoor aan de Hortuslaan de cheque uit aan Joep Derksen en Teuntje van Delft van de Stichting Zinsnede. De Stichting Zinsnede, verantwoordelijk voor het tot stand komen van het boek, is erg blij met de gift.

Boeiend

"We willen met het Veteranenboek Teylingen de verhalen behouden van de mensen die zich in verre oorden hebben ingezet voor vrede en veiligheid", licht Teuntje van Delft, voorzitter van de Stichting Zinsnede toe. "Zij vertrokken en waagden hun leven; hun verhalen zijn niet alleen heel fijn, mooi en ontroerend om te lezen. Het is ook een stukje Teylinger geschiedenis, dat met de komst van het Veteranenboek Teylingen behouden blijft. Joep Derksen heeft 32 boeiende verhalen opgetekend, die op het moment worden vorm gegeven.''

Onze veteranen

Jos Herman onderstreept het belang van het boek. "Wij zijn blij dat een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze prachtige uitgave. We beseffen het belang. Het gaat om mensen die zich vaak in anonimiteit hebben ingezet. In dit geval dorpsgenoten die zich inzetten voor anderen. Daar zijn we trots op. Het is mooi en belangrijk dat hieraan aandacht wordt besteed. Dat zijn onze veteranen."

Foto's

De verwachting is dat het Veteranenboek Teylingen medio april verschijnt; in eerste instantie met een oplage van 500 exemplaren. Dit prachtige boek waaraan 32 veteranen hebben meegewerkt en in gesprek zijn gegaan met schrijver Joep Derksen, komt vol te staan met indrukwekkende en mooie verhalen van de veteranen zelf, inclusief nooit gepubliceerde foto's uit privécollecties.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent het Veteranenboek Teylingen of voor bijvoorbeeld een donatie, kijk op www.zin-snede.nl of mail naar info@zin-snede.nl.

Klinkende start van Actie Kerkbalans

Voorhout n Evenals op ruim honderd andere plaatsen in het land, werd op zaterdag 19 januari in Voorhout de officiële aftrap gegeven aan de landelijke 'Actie Kerkbalans'. Om 12.00 uur luidden de klokken van de Rooms Katholieke Bartholomeüskerk en de Protestantse Kleine Kerk.

Een grote groep vrijwilligers die deze week de enveloppen bij de leden van de twee geloofsgemeenschappen rond gaan brengen, kwamen in 'De Roef' aan de Herenstraat in Voorhout bijeen.

De vrijwilligers werden door Aad Warmerdam namens de parochie van harte welkom geheten en hij gaf aan de gezamenlijke start door beide kerken als positief te ervaren en een mooie aanvulling op de al bestaande gezamenlijke erediensten en activiteiten.

Geen subsidie

Vervolgens nam dominee Joep van de Berg kort het woord. Hij gaf aan dat hoewel geloven gratis is, dit niet voor het kerkgebouw en de activiteiten geldt. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. De opbrengst van de vrijwillige bijdrage bepaalt dan ook in grote mate de uitvoering van de plannen en activiteiten. Activiteiten die niet alleen tot de eigen leden beperkt blijven, maar ook richten op de gehele Voorhoutse gemeenschap zoals het kerstconcert, de Voedselbank en Sinterklaas.

Voor de campagne van 2019 is het thema 'Geef voor je kerk'. 'Kerkbalans' loopt van zaterdag 19 januari tot en met zaterdag 2 februari. De leden van beide kerken kunnen via de mail uitgenodigd worden voor een financiële toezegging. Als het e-mailadres niet bekend is, wordt het verzoek door één van de vele 'kerkbalanslopers' aan de deur overhandigd. Meer informatie op www.kleinekerk.nl.

Reünie bij de Saksen is een groot feest

Oud-prinsen en andere leden vieren feest tijdens de reunie van De Saksen. | Foto: pr./Marjo Koelewijn Foto: pr./Marjo Koelewijn

Sassenheim n Het jubileum van carnavalsvereniging De Saksen startte op zaterdag 19 januari met een reünie. In 't Onderdak was het vanaf de eerste minuut feest.

De Saksen bestaat 44 jaar, een jubileum in carnavalsland, want vier keer elf jaar. Oude verhalen werden opnieuw verteld en natuurlijk zetten veel aanwezigen de polonaise in bij de eerste klanken van de Flierefluiters.

Onder de bezoekers ook veel bekenden, zoals Prins Klaas 1, inmiddels 90 jaar, en voormalige dansmariekes, boeren en boerinnen. Ook oud-Asbakken, de eretitel die de vereniging geeft aan een inwoner van Sassenheim die een mooie bijdrage heeft geleverd op lokaal of internationaal niveau, waren volop aanwezig.

Succesvol jubileumjaar

Voor de 44ste Prins Harold en zijn Danielle een extra bijzonder feest. Ook jeugdprins Jan en page Nisreen genoten. Samen met voorzitter Ed van den Berg werd het glas gegeven op een succesvol jubileumjaar. De eerstvolgende activiteit is het feestweekend op 8 en 9 februari. Dan is sporthal de Wasbeek voor even eigendom van De Saksen.

Nieuwe infodesk NOCK

Warmond n Met de komst van een informatie desk is de aankleding van het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn (NOCK) compleet.

De desk, gefinancierd dankzij een bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds, is duurzaam, want al het gebruikte materiaal heeft een tweede leven gekregen. Ontwerper en uitvoerder Max Kortenhorst is al lang bezig met het circulair gebruiken van allerlei materiaal. Zo heeft hij in deze desk lego blokjes, plastic flessen, sloopmateriaal uit een bankfiliaal van een Nederlandse bank en overbodig materiaal van een verhuisbedrijf verwerkt. "Ik heb zo allerlei gedumpt materiaal een tweede leven gegeven", aldus Kortenhorst. Hij heeft sinds een paar jaar een bedrijf dat geheel werkt volgens de principes van de circulaire economie. Het NOCK is blij om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame maatschappij.

Open dagen bij Seniorweb

Teylingen n Ook meer kunnen doen met uw smartphone, tablet of computer? De open dagen van SeniorWeb Leercentrum zijn op woensdag 23 januari van 10.00 tot 13.00 uur in bibliotheek Voorhout (Herenstraat 48), donderdag 24 januari van 13.00 tot 16.00 uur bij bibliotheek Warmond (Herenweg 80) en vrijdag 25 januari van 14.00 tot 17.00 uur in bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42). De toegang is gratis. Meer informatie? Bel 0252-215033.

'Het mooiste aan schrijven is dat er iets nieuws ontstaat'

Irma Ooijevaar: "Het is leuk om te zien wat een gedicht doet met mensen. Dat is bijzonder." | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

n Irma Ooijevaar draagt voor in de Poëzieweek

Sassenheim n Irma Ooijevaar is dichter, tekstschrijver en journalist. Twee jaar lang was ze Teylinger Dichter. Haar werk viel in de prijzen bij de Willem Wilmink Dichtwedstrijd. Op zondag 27 januari draagt ze in Sassenheim voor uit eigen werk en dat van anderen.

Door Lotte Zoet

Hoe begin je met een gedicht?

''Vaak begint het met een zin die zomaar in mijn hoofd rolt. Dit gebeurt meestal op momenten dat ik niet bezig ben met schrijven, zoals tijdens het fietsen of de afwas. Daarna moet ik er wel even voor gaan zitten en mij afvragen: waar wil ik heen met het gedicht. Soms krabbel ik wel vier A4'tjes vol voor ik denk: nu kom ik tot de essentie. Soms lukt het helemaal niet om iets te schrijven en komt het een jaar later opeens wel goed. De ideeën komen echt aanwaaien. ''

''Ik heb twee keer mee gedaan aan de Willem Wilmink Dichtwedstrijd. Hier doen elk jaar 200 dichters aan mee. Ik ben een keer vijfde en een keer derde geworden. De beste tien mensen mogen naar Almelo om daar hun gedicht voor te dragen. De tweede keer deed ik samen met een vriendin mee aan de wedstrijd. Zij werd uiteindelijk eerste, het was mooi om dat samen mee te maken. Zo'n wedstrijd is heel leuk om aan mee te doen, omdat het een soort reünie is van allemaal dichters. Bovendien kan je ook veel van elkaar leren.''

Schrijf je ook wel eens om emoties een plekje te geven?

"Ja zeker: schrijven kan echt een uitlaatklep zijn. Maar als ik schrijf om emoties een plek te geven, zal het resultaat eerder in mijn dagboek belanden dan dat ik het deel met anderen. Werk dat ik naar buiten breng, moet niet te zwaar en dramatisch zijn. Natuurlijk zit er wel emotie in, maar niet té nadrukkelijk, dan wordt het gauw kitscherig. In mijn werk blijft veel ongezegd. Juist wat je tussen de regels door leest, moet een snaar raken."

"De meeste van mijn gedichten beginnen wel bij iets wat ik zelf heb meegemaakt, maar ik geef er een andere draai aan, verzin er iets bij of laat iets weg. Mijn betere gedichten zijn universeler: daar kunnen meer mensen zich in vinden en verdiepen.

Het is mooi als mensen iets uit een gedicht halen, ook als dat iets anders is dan ik eigenlijk bedoelde.

Voor het gedicht waarmee ik derde werd in de Willem Wilmink Dichtwedstrijd, heb ik me laten inspireren door een vriendin. Zij stuit soms op onbegrip, omdat zij anders is dan anderen. Terwijl ik dat juist zo mooi vind aan haar. Een mevrouw herkende in mijn gedicht haar dochter met het syndroom van Down, die niet lang daarvoor was overleden. Dat raakte haar. Daardoor realiseerde ik me dat een persoonlijke ervaring soms over iets groters gaat. En dat een gedicht troost kan bieden."

Op welk gedicht ben je trots?

''Het meest trots ben ik op een liedtekst die ik heb geschreven voor een wedstrijd van het Amsterdams Kleinkunst Festival. De tekst heet 'Raar' en gaat over een jongen die liever een meisje wil zijn. Alleen hij voelt dat dit raar is. Het lied ontstond nadat een moeder me vertelde over haar zoon, die in deze situatie zat. Ik probeer mij dan te bedenken hoe dat voelt. Je past je snel aan, aan wat de wereld van je verwacht. Ik vind dit een mooi onderwerp om over te schrijven. Ik hoop dat ik niet belerend ben, ik wil juist mensen een ander perspectief laten zien.''

'Juist wat je tussen de regels door leest, moet een snaar raken'

Van 2010 tot 2012 was je Teylinger Dichter, hoe was dat?

''Teylinger Dichter zijn was eervol, maar ook heel spannend. Ik ben echt in het diepe gesprongen. Bij mijn eerste voordracht dacht ik zelfs nog even: 'kan ik weg?', maar toen moest ik wel. Ik ben heel blij dat ik uiteindelijk heb doorgezet.''

''Ik schreef voor elke raadsvergadering een gedicht. Dat was best veel werk, maar ik kon mij goed verdiepen in de dingen die speelden in de gemeente. Ik voelde me heel betrokken bij de gemeenschap.

Het was leuk om iets te doen voor de plek waar je woont. Gaandeweg werd het steeds makkelijker om dingen voor publiek voor te dragen.

De Teylinger Dichter is nu vervangen door de Culturele Estafette. Voor elke raadsvergadering vertelt een lokale kunstenaar iets over zijn of haar werk. Zo komen er meer mensen in beeld, dat vind ik een goede zaak.''

Heb je nog ambities in de dichtwereld?

''In de toekomst wil ik misschien een bundel uitgeven, maar ik vind dat er nog te weinig samenhang in mijn werk zit. Ik zit te denken aan een bundel met een thema. Dit doen weinig dichters, maar het lijkt mij een leuke uitdaging. Ook wil ik meer optreden met Jolanda de Lange, wat we ook aanstaande zondag doen. Zij maakt en zingt haar eigen liedjes, misschien kunnen we onze krachten bundelen. We hebben al eerder samengewerkt en dat ging erg goed. Ik ben niet meer bang om dingen voor te dragen, ik wil juist het publiek opzoeken en mijn dingen laten horen. Het is leuk om te zien wat het doet met mensen en dat ze naar je toe komen, dat is bijzonder. ''

Heb je tips voor beginnende schrijvers?

''Voor beginnende schrijvers heb ik de tip om veel te schrijven op papier, want als het eenmaal op papier staat, kun je het niet meer verwijderen. Dit kan op een computer wel. Je moet heel veel schrijven en niet te kritisch zijn op jezelf, geef jezelf de tijd om iets te creëren. Het mooiste van schrijven is dat er iets ontstaat wat er eerst nog niet was.''

Benieuwd geworden naar het werk van Irma Ooijevaar? Op zondag 27 januari is ze samen met Jolanda de Lange te gast bij 'Dichters op de Zeepkist' in boekhandel Wagner aan de Hoofdstraat. Het programma bestaat uit voordrachten uit werk van Tom Lanoye, schrijver van het Poëziegeschenk 2019, uit eigen gedichten en zelf geschreven liedjes. Het thema is 'Vrijheid'.

Chocolate Party met No Worries

Machtelt IJdo. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert op zaterdag 26 januari om 20.00 uur No Worries, met een chocolate party voor LVG jongeren van 14 tot 18 jaar. In jongerencentrum Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118b) staat de chocoladefontein kalar. Ook de Kahootquiz staat in het teken van chocola. Verder zijn er jongeren aanwezig die gezellig een potje gaan poolbiljarten, darten of tafelvoetballen. Begeleiding is aanwezig. De entree is 3 euro, dat is inclusief twee consumpties. No Worries duurt tot 22.30 uur.

Harry Sacksioni. | Foto: pr. Foto: pr./Fred van Soest

Huisjes in galerie

Warmond n In galerie De Pomp is tot en met 13 februari de tentoonstelling 'Huisjes' te zien. De schildersgroep van Mayo de Graaf en die van Mariët Hylkema hebben dit in de schilderijen, die zowel in de voorkamer als in de gang van de galerie te zien zijn, vormgegeven. De keramiek huisjes zijn vormgegeven door de kunstenaars Jacqueline Tijssen, Elly van de Merwe en Clara Dijk. Galerie de Pomp (Dorpsstraat 38) is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Sacksioni op smokende gitaar

WARMOND n Gitaarvirtuoos Harry Sacksioni komt op zaterdag 16 februari met zijn nieuwe soloprogramma naar theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

In de voorstelling Smoky Strings maakt hij een verrassende keuze uit zijn inmiddels enorme repertoire. Sacksioni's vermogen om 'een hele band uit zijn gitaar te toveren', gemixt met zijn ontwapenende verteltrant, maakt zijn optreden heel bijzonder. Op zijn vijf gitaren, waaronder de steelstring en de elektrische Fender, speelt hij composities die schuren tegen de blues, een groot funky gehalte hebben of op een andere manier de snaren van zijn gitaren doen smeulen. Niet voor niets is hij voor het achtste jaar op rij uitgeroepen tot de Beste Akoestische Gitarist van de Benelux.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 19 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

cultuur/uit!

VWF organiseert fakkeloptocht

Warmond n Ook dit jaar organiseert de VWF een Fakkel- en Lampionnenoptocht op zaterdag 26 januari. De optocht start om 18.00 uur bij de sporthal aan de Geestlaan. Voor kinderen vanaf 8 jaar zijn brandende fakkels om mee te lopen. Kinderen onder de 8 jaar kunnen een lampion van huis meenemen om de optocht te verlichten. De optocht wordt muzikaal begeleid door Rob Bommezijn. Het eindpunt van de tocht is rond 18.30 uur op het pleintje bij de pomp aan de Dorpsstraat.

Licht! Het museum van de poëzie - Amnesty International

Foto: pr.

Honderdvijfentwintig dichters uit vijftig landen hebben in deze bundel allemaal één gedicht geschreven: (gevangen) Nobelprijswinnaars, schrijvers in ballingschap, mensenrechtenactivisten en Nederlandse dichters. Ze schrijven over hun opsluiting, oorlog en over onafhankelijkheid. Indrukwekkende poëzie die nog meer betekenis krijgt door de korte omschrijving van de schrijvers onder de gedichten. Mijn tip voor u: één gedicht per dag, bijvoorbeeld voor het slapengaan. Dan hebt u de rust om er wat langer over na te denken. Zeer de moeite waard!

Meervoudig afwezig - Ester Naomi Perquin

Foto: pr.

'Meervoudig afwezig' is de vierde dichtbundel waarin Perquin onderzoekt wat het betekent om ergens te vertrekken. Een meisje in de dierentuin bracht haar op de titel. Het meisje riep iets tegen haar moeder over olifanten, maar die was te druk met bellen; op beide plekken niet aanwezig. Dit sluit aan op het gedicht en voorwoord van de bundel: 'Onze professor legde het nog één keer uit'. 'Een olifant,' zei hij nog zacht, 'lijkt pas de olifant die hij daadwerkelijk is, wanneer u wegens kijken door een sleutelgat een groot deel van hem mist.' Wat een prachtige bundel!

Ik hoor het licht - Hans Andreus

Foto: pr.

Toen ik op de middelbare school het gedicht 'Voor een dag van morgen' las van Hans Andreus was ik onmiddellijk verkocht! Voor mij is het één van de mooiste liefdesgedichten. Het werd voorgelezen op mijn bruiloft en heeft nog altijd een speciaal plekje in mijn hart. Hans Andreus: 'hij schijnt het licht over zijn werk en geeft er schittering aan.' Aan het licht valt in zijn poëzie zeker niet te ontkomen, staat in de inleiding van de bloemlezing 'Ik hoor het licht'. Een fijne selectie van zijn poëtische werk. Ik raad iedereen aan dit te lezen.

Bibliothecaris         Katja Terpstra

Laat een boodschap achter in het zand - Bibi Dumon Tak

In deze dichtbundel over dieren zijn alleen evenhoevigen welkom, zoals de giraf ('Dag wandelende uitkijktoren in je pyjama van blokjes hout'). Een bundel vol wetenswaardigheden en humor, zoals gedichten in de vorm van een interview of advertentie. Aanrader voor kinderen vanaf 8 jaar.

cultuur/uit!

Week van de Poëzie

Foto: Marieke Voorn

Omdat de week van de poëzie start op 31 januari met het thema `Vrijheid`. Omdat we nooit genoeg van gedichten kunnen krijgen. Omdat ze inspireren, kracht geven, kunnen troosten en je laten lachen. Dit keer de mooiste poëziebundels van Dionne Dinkhuijsen, programmamanager van Bibliotheek Bollenstreek.

Lisa van der Geest wint op de seconde

Yvonne Nauta, Lisa van der Geest en en Ineke Debben. | Foto: pr./Arjen Vervoort Foto: pr./Arjen Vervoort

Warmond n De finishfoto moest de uitslag geven, zo dicht bij elkaar zaten de eerste drie. Lisa van der Geest (WIJC, mkbasics.nl) won de marathon met één duizendste seconde van Ineke Dedden en het verschil met Yvonne Nauta was maar vijfhonderdste van een seconde. Deze drie dames hadden een ronde voorsprong op het peloton.

Frank Mostard in de aanval tegen zijn oude ploeg. | Foto: pr/René van Dam Foto: pr./René van Dam

Lisa van der Geest en Ineke Dedden gingen er al vroeg vandoor in de elfde wedstrijd om de KPN Marathon Cup in de buitenlucht op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Met hulp van ploeggenoten die zich even lieten afzakken, konden Van der Geest en Dedden vrij snel weer aansluiten bij het peloton. Dat lukte ook Yvonne Nauta nog, drie andere aanvalsters moesten hun uitlooppoging staken.

De drie dames die een ronde voorsprong hadden, Van der Geest, Dedden en Nauta, moesten vijf ronden extra rijden nadat het peloton was afgesprint. Het loeren naar elkaar begon, wie heeft nog de meeste energie? Het was Ineke Dedden die op het laatste rechte eind de sprint aanging. Naast elkaar kwamen de drie naar de finishlijn, daarna keken ze direct naar het scorebord. De uitslag liet even op zich wachten, maar toen mocht Lisa van der Geest naar de hoogste trede van het podium voor haar tweede zege in deze KPN marathon competitie.

Iris van der Stelt (WIJC, mkbasics.nl) werd zesde, Anne Leltz (WIJC, A6, groot in auto's) werd 21e, Loesanne van der Geest (WIJC, Nedflex) ging twee ronden voor het afsprinten van het peloton van de baan.

Vierde keer Flevonice

Lisa van der Geest won dinsdag 15 januari de eerste Landelijke wedstrijd Flevonice. Net als vorig jaar reed Van der Geest alleen naar de finish op deze ijsbaan van 3 kilometer lengte. De wedstrijd over 40 kilometer won Van der Geest al voor de vierde keer. Tweede werd Iris van der Stelt, derde op het podium was Carla Ketellapper-Zielman.

De wedstrijden op Flevonice halverwege januari zijn een goede voorbereiding op de natuurijswedstrijden die komende week starten op de Weissensee in Oostenrijk.

Leander van der Geest derde

Met vijf anderen wist Leander van der Geest (WIJC, sportchalet Viehhofen) halverwege de marathon in Amsterdam het peloton in te halen. Met een ronde voorsprong gingen de zij hun laatste extra ronden in. Remon Vos sprintte gelijk weg en kwam alleen over de finish. Leander van der Geest wist beslag te leggen op de derde plaats beslag. De tweede plaats was voor Gerwin Smit (ZiuZ). Kees Heemskerk (WIJC, Groenehartsport.nl) werd achttiende.

TOP in tweede helft langs Blauw-Wit

Sassenheim n Na drukke weken met het winnen van de Korfbal Challenge en winst van de Europacup, hervatte TOP/SolarCompleet de reguliere competitie. De knop moest weer worden omgezet en waar dat in voorgaande jaren vaak moeilijke wedstrijden opleverde, lukte het tegen Blauw-Wit uit Amsterdam beter en werd na een gelijk opgaande eerste helft in het eerste deel van de tweede helft de basis gelegd voor de overwinning. Een mooie overwinning waarin Paul Anholts uitblonk en met vijf doelpunten een belangrijk aandeel had in de overwinning.

Na een korte periode van rust na het Europacuptoernooi moest de ploeg van coach Jan weer vol aan de bak. Want in anderhalve week tijd wordt er gespeeld tegen de top vier van de Korfbal League. Om te beginnen met de uitwedstrijd tegen Blauw Wit, vervolgens een thuiswedstrijd op dinsdag tegen PKC en volgende week zaterdag tegen de nummer één Fortuna.

Frank Mostard opende de score tegen zijn oude club en Blauw Wit kwam al snel weer gelijk. Hierna werd er over en weer gescoord met Blauw Wit een aantal keren op voorsprong. Blauw Wit koos voor het achter verdedigen en dat gaf veel ruimte voor het schot. Paul Anholts, die nog wel eens bewust wordt vrijgelaten, profiteerde hier optimaal van. Opvallend was dat het topschutter Mick Snel tot de 10-9 nog niet op het scoreformulier stond. Met een mooie goal uit de draai, tevens zijn 1100ste doelpunt in de Korfbal League, deed hij dit alsnog. Net voor rust schoot Nick Pikaar de 13-13 binnen.

Fouten

TOP gaf vanaf het begin van de tweede helft gas, had lange aanvallen en veel rebounds en dwong Blauw Wit tot het maken van fouten. Mick Snel opende de score met een verdiende strafworp voor Celeste Split en Split schoot vlak daarna zelf ook raak. De 13-16 van Barbara Brouwer betekende voor het eerst een drie punten voorsprong. Deze voorsprong werd alleen nog maar uitgebreid. Pas na negen minuten spelen wist Blauw Wit weer te scoren en toen was het eigenlijk al te laat. TOP speelde frivool, haalde een hoog niveau en scoorde mooie goals, waaronder een one-hander van Paul Anholts. Mick Snel bepaalde de eindstand op 21-27.

Teylingen schiet uit de startblokken

Sassenheim n In een zeer gemakkelijke middag voor Teylingen, heeft het eenvoudig met 5-0 weten te winnen van GDA. Na 24 minuten stond er al 4-0 op het scorebord.

De start was voortvarend voor de Sassenheimers. Binnen tien minuten lagen er twee doelpunten in het mandje. Jaap Zwetsloot werd twee keer diep gestuurd en evenzoveel keer was het ook raak. Sam Witkamp kopte even later de 3-0 binnen en toen Lasse van Wijk ook nog eens neergehaald werd in het strafschopgebied kon Zwetsloot binnen 24 minuten voor een zuivere hattrick aantekenen vanaf elf meter.

Krachten sparen

Na de rust hoefde Teylingen niet meer, die zichtbaar krachten spaarde. Zwetsloot en van Wijk werden al snel naar de kant gehaald en de scherpte was er, logischerwijs, vanaf. In de slotfase mocht Acimovic al koppend nog de 5-0 maken, wat tevens de eindstand was. Door dit goede resultaat is Teylingen naar de vierde plek gestegen en heeft topscoorder Zwetsloot zestien goals gemaakt in slechts twaalf competitiewedstrijden.

Trainer Marc van Wonderen was tevreden over de goede start van 2019: "We hebben als team gespeeld vandaag en direct vanaf het begin GDA laten weten dat hier niets te halen viel. We hebben een zeer goede eerste helft gevoetbald, met een aantal heel goede goals". Wat betreft de derby volgende week is hij duidelijk: "We gaan er met veel vertrouwen naar toe, we zitten er lekker in nu en we hebben een Jaap Zwetsloot is absolute bloedvorm".

Derby

Op zondag 27 januari is de derby Foreholte - Teylingen, om 14.00 uur op sportpark De Elsgeest. Eerder dit seizoen won Teylingen in eigen huis met 4-0 van Foreholte, met vier goals van Zwetsloot.

5. 1-0, Jaap Zwetsloot, 9. 2-0, Jaap Zwetsloot, 20. 3-0, Sam Witkamp, 24. 4-0, Jaap Zwetsloot (pen.), 83. 5-0, Miro Acimovic

Succes voor Patricia Koot met Team Nederland

Pien Smit, Patricia Koot, Jildou Schaaf en Chloé Hoogendoorn. | Foto: pr./Jetske Wiersma Foto: pr./Jetske Wiersma

Warmond n Het Nederlandse Team heeft de schaatswedstrijd tussen Nederland, Duitsland en Noorwegen gewonnen. Bij de meisjes Junioren C kwamen voor Nederland en Patricia Koot (Warmondse IJsclub), Pien Smit, Jildou Schaaf en Chloé Hoogendoorn aan de start. De landenwedstrijd is een van de weinige internationale wedstrijden waar Junioren C en B zich met elkaar kunnen meten.

Patricia Koot (WIJC) reed vorig weekend tijdens de selectiewedstrijd in Heerenveen zo goed dat ze in het Nederlands meisjes junioren C team kwam. In Groningen reden de Junioren C zowel op zaterdag als op zondag een 500 en een 1000 meter.

Koot eindigde dit weekend tijdens de landenwedstrijd in haar categorie op alle afstanden op de vierde plaats. Ook in het eindklassement stond ze op plek vier. Eerste in haar categorie werd Pien Smit (NED), tweede Jildou Schaaf (NED), derde Chloé Hoogendoorn (NED).

Team Nederland – zestien deelnemers in vier categorieën - won de landenwedstrijd voor nummer twee Duitsland en nummer drie Noorwegen.

Glow in the dark-volleybal

Sassenheim n Bij Volleybal Club Sassenheim is op zaterdag 16 februari het tweede Glow in the dark-volleybaltoernooi in sporthal de Wasbeek. Tussen 19.30 en 23.00 uur is het donker in de hal, maar zijn de lijnen en netten verlicht.

Langs de velden zullen UV-lampen worden opgesteld en zal het andere licht uit zijn. Alles wat wit is of een neonkleur heeft, zal hierdoor spectaculair oplichten. De velden, netten en ballen zullen ook voorzien zijn van neonkleuren.

Teams aanmelden

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan het toernooi. Deelname is 15 euro per team. Volleybalervaring is niet nodig.

Aanmelden kan als team van minimaal zes personen. Individueel aanmelden is ook mogelijk. Aanmelden kan via gitd@volleybalclubsassenheim.nl.

Ultiem reddingsplan voor 333 meter ijsbaan in Leiden mislukt

Regio n Ook de allerlaatste reddingspoging voor het plan een ijsbaan van 333 meter in Leiden te bouwen, is gestrand. De omliggende gemeenten zouden zich dan garant moeten stellen voor leningen van alles bij elkaar zo'n 3,5 miljoen euro. Leiderdorp, Noordwijk, Kaag & Braassem en Zoeterwoude zien dat niet zitten, meldde de Leiderdorpse sportwethouder Willem Joosten maandagavond 21 januari.

Maandagmiddag hebben wethouders van de vier gemeenten in een conference call overlegd met de Leidse wethouder Paul Dirkse. Deze lichtte het voorstel van de Stichting IJshal om geld bij elkaar te krijgen voor een langere ijsbaan nog eens toe. De gedroomde ijsbaan van 333 meter kost 3,5 miljoen meer dan de nu geplande ijsbaan van 250 meter. De Stichting IJsbaan wil dat bedrag lenen van de gemeente Leiden. Het geld voor de terugbetaling, die wordt gespreid over dertig jaar, zou moeten komen uit extra verhuurinkomsten van ijsclubs uit de omgeving, die dan hun eigen clubhuizen aan derden verhuren. Leiden staat daar niet onwelwillend tegenover, maar wil wel dat de regiogemeenten borg staan, wat betekent dat ze beloven bij te springen als het afbetalen niet lukt.

Teylingen stond wel positief tegenover een bijdrage aan de langere baan en ging afgelopen najaar al akkoord met een bijdrage van maximaal 225.000 euro. De langere baan is nodig om op topniveau te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen rijden, is het argument van de regionale schaatsverenigingen. Nu moeten zij voor een 333 meter baan uitwijken naar Den Haag.

Politieke wil

Het was al bekend dat Alphen niet mee wil doen en Katwijk heeft niet gereageerd, zo vertelde Joosten maandag aan de Leiderdorpse politiek. "Voor ons zou dat betekenen dat we, naast het geld dat we toegezegd hebben voor de financiering van de 333 meter baan, ook nog voor een groot bedrag garant moeten staan en dat voor een periode van dertig jaar. Daar is onvoldoende draagvlak en politieke wil voor."

Warmunda is klaar voor tweede seizoenshelft

De selectie van Warmunda is na een stormachtig begin van de competitie, klaar voor het tweede deel. | Foto: pr./Femke Vink Foto: pr./Femke Vink

Warmond n De selectie van Warmunda heeft een periode van wisselingen doorgemaakt. De trainer is na vier maanden weer vertrokken, een deel van de spelers is veranderd en tijdelijke trainers zijn begonnen om de resultaten voor dit seizoen nog te verbeteren. Toch zijn er verder vooral positieve ontwikkelingen bij de club.

The Bassets komt slecht de winterstop uit. | Foto: pr. Foto: pr.

Redelijk optimistisch begon Warmunda in augustus met een nieuwe hoofdtrainer van de selectie, Ayan Gargilli. Helaas bleek al snel dat er te weinig chemie en vertrouwen was voor een goed fundament en is na beraad besloten om te stoppen met de trainer.

Door het vertrek van de trainer staat er momenteel een selectie die voornamelijk bestaat uit Warmondse jongens en een aantal die al enige tijd spelen bij Warmunda. Ook de trainers staf bestaat nu uit Warmonders, want Barry van Rijn en Remco Breuer trainen de selectie voorlopig zodat het seizoen afgemaakt kan worden.

Door de moeilijke start van het seizoen staat Warmunda momenteel onderaan de Derde Klasse. Deze klasse gaat echter nog een voorjaarscompetitie tegemoet, zodat er nog mogelijkheden genoeg zijn om handhaving in de Derde Klasse te realiseren.

Bij The Bassets is het lek nog niet boven

Sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets zit de winterstop er weer op en moesten ze weer vol aan de bak tegen het Amsterdamse Ascrum.

De Ereklasse is na de kerst in tweeën gebroken en bestaat nu uit een kampioenspoule en een degradatiepoule en omdat de resultaten van The Bassets tegen vielen spelen ze nu in de degradatiepoule. Een geluk bij een ongeluk is dat er dit seizoen niet gedegradeerd kan worden, aangezien de Ereklasse volgend jaar wordt uitgebreid van twaalf naar veertien teams. Dit geeft The Bassets lucht, want het lek is nog niet boven. Het bleek ook na de wedstrijd tegen Ascrum in Amsterdam. Dit team schoot uit de startblokken en zetten in een mum van tijd The Bassets op een niet meer te overbruggen achterstand van 24-0. Nog net voor de rust konden de Sassenheimers nog wat terug doen, 24-7.

Terechte winnaar

Ascrum werd daar niet echt zenuwachtig van en in de tweede helft waren beide teams weliswaar meer aan elkaar gewaagd, maar al snel werd duidelijk dat de Amsterdamse studenten bij het laatste fluitsignaal als terechte winnaar van het veld zouden stappen. Met een einduitslag van 48-17 deden zij dat dan ook. Voor The Bassets is het nu zaak de rug te rechten en lering te trekken uit de komende wedstrijden.

Op zaterdag 26 januari speelt The Bassets thuis tegen Oemoemenoe uit Middelburg.

Ter Leede vrouwen bekeren verder

Sassenheim n In het verleden hebben de vrouwen van Ter Leede de landelijke KNVB beker weten te winnen. Sinds de invoering van de Eredivisie is dit en bijna onmogelijk opgave aangezien ook de teams van de betaald voetbal organisaties deelnemen.

Ter Leede kon zich op zaterdag 19 januari plaatsen voor de achtste finale. Tegenstander was Nieuw Roden (1e klasse) uit Drente, een team dat bestaat uit speelsters de ook uitkomen in de hoogste klasse van het zaalvoetbal.

Nieuw Roden wist in de beginfase goed tegenstand te bieden. De technisch begaafde speelsters gaven Ter Leede weinig ruimte en probeerde direct druk te zetten bij de opbouw van de Sassenheimse vrouwen. Ter Leede begon ook slap aan de wedstrijd, maar kwam toch na een goed opgezette aanval over de rechterflank op voorsprong door Kimberley Vermeij. Dit was voor Nieuw Roden het signaal om nog een tandje bij te schakelen en zelfs diverse kleine kansjes te creëren. Een ongelukkige handsbal was de aanleiding voor de strafschop voor de gasten halverwege de eerste helft. Deze werd feilloos benut en de 1-1 stond op het scorebord.

Hierna was het kruit van Nieuw Roden verschoten, de dames konden het hogere tempo van Ter Leede niet meer bijbenen. Ter Leede Vrouwen maakten hier al voor de rust gebruik van en via nogmaals Kimberley Vermey en Kitty Susan werd de ruststand op 3-1 bepaald.

De tweede helft was een formaliteit. Het spel van Ter Leede was wat slordig en veel kansen werden onbenut gelaten. Pas in de slotfase konden Justine Jansen en Kim Zethof het klasseverschil in doelpunten uitdrukken en de eindstand bepalen op 5-1.

Op zaterdag 26 januari is de achtste finale tegen eredivisionist Excelsior, om 15.00 uur op sportpark de Roodemolen.

Foreholte wint op wilskracht

Zoë de Ridder in de aanval voor Foreholte. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het dames 1 team van HV Foreholte heeft in het nieuwe jaar de eerste overwinning op zak.

Na een week intensief en met veel plezier trainen zou tegen DSVD moeten blijken of de lessen van vorige week tegen VZV goed waren verwerkt. Gelukkig gaf Dames 2 in de wedstrijd voor de Dames 1 een goed voorbeeld. Zij wonnen met 30-23 van United Breda. Na een nog niet overtuigende eerste helft bij de Dames 1 had Foreholte weliswaar maar twaalf doelpunten tegen, maar slechts negen gescoord. Met het accent op de verdedigende inzet kon Foreholte in de tweede helft goed bijkomen. Een aantal snelle aanvallen en sterke individuele acties gaven nu doelpunten of een 7 meter.

De laatste minuut was bloedstollend spannend. Een time-out voor DSVD met nog één punt voorsprong voor Foreholte. En uitsluitend op enorme inzet heeft Foreholte de punten kunnen behouden (21-20).

Ter Leede verliest

Sassenheim n Ter Leede is na de winterstop niet goed begonnen. De ploeg van trainer Henk Wisman verloor op eigen veld met 1-2 van Swift. Ian van Otterlo zette de thuisclub op voorsprong, maar zag de winst verdwijnen door twee doelpunten van Max van Wakeren. Het verlies is extra zuur, omdat koploper RKAV Volendam ook verrassend met 0-1 verloor van Zwaluwen. Ter Leede blijft daardoor derde, achter Jong FC Den Bosch en Volendam.

Kerkenraad Protestantse Gemeente niet eens met Nashville-verklaring

Voorhout n De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Voorhout staat niet achter de Nashville-verklaring. Dit willen zij onderstrepen met onderstaande verklaring van ds. René de Reuver, scriba generale synode:

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring.

"De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november 2018 heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten."

23 t/m 30 januari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. B. van Laar

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: dhr. E.J. Bergman (Katwijk)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: B. Wehlin

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, voorganger: Ds. E van der Weide (Warmond)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): geen informatie

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: bevrijdingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 27 januari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: SPIEGELGLAD .
De winnaar is: C. Koster uit Sassenheim.