De Teylinger

11 januari 2017

De Teylinger 11 januari 2017


Toch nieuwbouw in Herenstraat

Foto: Marieke Voorn

Voorhout n De Raad Bouwontwikkeling krijgt toch de vergunning voor de bouw van winkels en appartementen aan de Herenstraat 110 tot en met 116.

Door Nico Kuyt

B&W weigerde eerst het verstrekken van de vergunning voor het bouwplan, maar nadat De Raad een bezwaar indiende is de aanvraag heroverwogen. De Bezwaarcommissie adviseerde de weigering te herroepen.

Parkeren

Het geschil lag in de parkeereisen en -normen van de gemeente. Er moest worden voorzien in voldoende parkeerruimte op eigen terrein, maar binnen het bouwplan is niet voor ieder appartement 1 parkeerplaats beschikbaar. Er komen 38 appartementen en 34 parkeerplaatsen. Hoewel het bouwplan op grond van de gemeentelijke parkeernormen een tekort heeft van 9 parkeerplaatsen in de avonduren, kan dat volgens het bureau De Groot Volker in theorie in de omliggende wijk worden opgevangen zonder dat de parkeerdruk voor de omgeving te hoog wordt. Vanuit economisch belang is het tevens gewenst dat het bouwplan gerealiseerd wordt, stelde B&W.

Leegstand verminderen

De Teylinger Ondernemers Vereniging (TOV) stuurde een brief met het verzoek de vergunning te verlenen. Daarnaast wijst de Bezwaarcommissie op het grotere belang van het bouwplan en op het beleid van de Rijksoverheid om winkelgebieden in Nederland te revitaliseren, leegstand te verminderen en functiewisseling naar woningen toe te laten.

Een ontheffing kan worden verleend waarmee afgeweken kan worden van de vastgestelde parkeernormen. B&W verklaarde recent het bezwaar alsnog gegrond en verleende de vergunning.

Bezwaarcommissie adviseerde weigering te herroepen

Barensteel voor Hein Hoogervorst

Sassenheim n Hein Hoogervorst heeft gisteravond een Zilveren Barensteel ontvangen voor zijn inzet voor Zeemanskoor Overal uit Sassenheim.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 10 januari reikte wethouder Arno van Kempen de gemeentelijke onderscheiding uit aan Hoogervorst. De 71-jarige is lid van het zeemanskoor sinds 1 september 2003. Een half jaar eerder was het koor opgericht.

Hoogervorst is binnen het koor de coördinator van de logistiek bij optredens. Zo regelt hij de opbouw van het podium, het instrumentarium en de muziekinstallatie. Hij zorgt ervoor dat hij de situatie ter plaatse kent en is doorgaans twee uur van tevoren aanwezig om toezicht te houden op de opbouw. Ook coördineert hij na de optredens het afbreken en opruimen van de spullen. De heer Hoogervorst doet dit met veel plezier en toewijding en is daarmee een grote steunpilaar voor het koor.

De gemeente Teylingen wil graag haar waardering laten blijken aan vrijwilligers zoals de heer Hoogervorst. Zij zijn onmisbaar voor de samenleving. De 'Zilveren Barensteel' is een onderscheiding voor mensen (in of buiten Teylingen wonend) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor een van de drie dorpen van Teylingen.

Zandslootkade 23 tot en met 27 gaan in de verkoop. De twee buitenste huizen op deze foto horen daar niet bij. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Vooruitgang mag huizen afstoten

De Teylinger nu ook online

Renovatie bij TV Overbos

korfbal n Europacup bij TOP

Tijdelijke vergunning voor koffiekar bij station

Sassenheim n De gemeente verleent aan Koffieheus voor tot en met 30 juni een tijdelijke vergunning voor het exploiteren van een koffiekar op het stationsplein van Sassenheim. Koffieheus runt al een soortgelijke voorziening bij het station van Hillegom.

Door Nico Kuyt

Er is nog nieuw beleid voor standplaatsen in de maak, maar de gemeenteraad wenst op korte termijn een koffieverkooppunt mogelijk te maken. Er hebben zich al diverse gegadigden voor de exploitatie aangemeld die al zeer lang wachten op een antwoord. De eerstwachtende op de lijst die koffie, thee en kioskproducten verkoopt, dat is Koffieheus, krijgt een tijdelijke vergunning. Zolang deze loopt wordt voor het nieuwe beleid voor standplaatsen onderzocht of het punt een permanente invulling kan krijgen. Ook zal met de ondernemer de levensvatbaarheid van de standplaats worden geëvalueerd. Op het station zelf is nog geen voorzieningen aanwezig voor de reizigers. Op loopafstand van station Sassenheim is wel een McDonalds gevestigd, maar de afstand is volgens B&W dusdanig dat niet iedereen hier makkelijk gebruik van zal maken. De tijdelijke vergunning voor de standplaats geldt voor alle dagen van de week van 6:00 tot 21:00 uur. De NS heeft aangegeven voorstander te zijn van zo´n voorziening voor de langstrekkende reizigers. Dagelijks maken zo'n 3.400 reizigers gebruik van station. Het koffiepunt schept tevens meer sociale controle rond het station, wat kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid bij de reizigers en wellicht een verlagend effect hebben op het aantal fietsendiefstallen.

Tennissen Tegen Kanker

Warmond n De stichting Lopen tegen Kanker organiseert jaarlijks in oktober het mooie wandel- en hardloopevenement in Warmond, waarbij het ingezamelde geld gedoneerd wordt aan regionale doelen en het eigen wensenfonds. Ook is er jaarlijks een tennistoernooi, dat op zaterdag 4 februari wordt gehouden.

De stichting organiseert jaarlijks een drietal tennistoernooien: voor particulieren, kinderen en voor bedrijven. Dit jaar is op zaterdag 4 februari zowel het toernooi voor de kinderen als voor de particulieren. Dekker tennis uit Warmond steunt de stichting inmiddels voor de zesde keer, en stelt kosteloos de hele dag twaalf tennisbanen ter beschikking.

Het toernooi voor de kinderen is in de leeftijd van 4-17 jaar en is het een officieel ROGG toernooi.

Glow in the dark

Aan deze zesde editie geeft de organisatie nog een speciaal tintje. Naast het reguliere toernooi zijn er drie banen gereserveerd voor glow in the dark-tennis. Deze hal is geblindeerd, er is UV verlichting, de banen en netten zijn met lichtgevend tape afgezet en ook de tennisballen geven licht, waardoor tennissen een nieuwe dimensie zal krijgen.

Inschrijven voor zowel de particulieren als de kinderen kan via toernooi.nl. De nschrijving sluit op 31 januari.

Nieuwe bestuursleden

De organisatie is druk met de voorbereidingen, echter het (vrijwillige) bestuur is hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zonder nieuwe bestuursleden komt het voortbestaan van de stichting in het gedrang en zou de aankomende editie van de loop in oktober wel eens de laatste kunnen zijn.

De stichting is op zoek naar enthousiaste en verfrissende doortastende aanpakkers, gedreven en enthousiaste teamplayer(s). Bij interesse stuur dan even een mail naar: info@lopentegenkanker.nl.

De Teylinger breidt uit met interactive website

Sinds het begin van het jaar is www.deteylinger.nl online. | Foto: pr. Foto: pr.

redactie n Uitgeverij Verhagen, de uitgever van diverse bekende lokale huis-aan-huisbladen, waaronder de Teylinger, heeft haar nieuwsvoorziening uitgebreid met een aan de krant verbonden interactieve website.


Deze week lanceert Verhagen de lokale nieuws- en informatiesite www.deteylinger.nl. "Een pro actieve portal voor en door de gemeenschap," legt Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen uit. "Wij zijn er trots op dat wij onze lezers kunnen uitnodigen om actief deel te nemen aan onze nieuwsvoorziening. Zij kunnen zelf een bijdrage leveren aan de site door het insturen van nieuws, persberichten, foto's en evenementen. Een uitgebreide agenda houdt onze lezer dagelijks op de hoogte van de diverse activiteiten. Wij nodigen alle (sport)verenigingen en organisaties uit hieraan mee te doen."

Informatie

"De website is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en gerubriceerd," licht Bouman toe. "Er is een archieffunctie en wie de krant eens niet heeft ontvangen kan deze online doorbladeren. Wij willen met onze lezers samenwerken aan een goede nieuwsvoorziening. Daarnaast is het onze ambitie ook de gemeente te koppelen, zodat de website een echte nieuwsportal wordt."

"Onze site is responsive, dat houdt in dat hij automatisch meeschaalt met de afmetingen van het scherm. Het maakt dus geen verschil in bruikbaarheid en leesbaarheid of je de site op je desktop, laptop, tablet of smartphone bekijkt. De website biedt 24 uur per dag wereldwijd een actueel overzicht van wat zich in de gemeente afspeelt. Wat we met elkaar vinden, kunnen we kwijt op de Facebook-pagina en het Twitteraccount. Uiteraard blijft onze krant een belangrijke rol spelen, maar door te luisteren naar wat onze lezers en adverteerders willen, kan Verhagen lokaal maatwerk leveren."

De website is te vinden op www.deteylinger.nl

Woonstichting Vooruitgang kan woningen afstoten

Zandslootkade 23 tot en met 27 gaan in de verkoop. De twee buitenste huizen op deze foto horen daar niet bij. | Foto: MV Foto: Marieke Voorn

Teylingen n De gemeente heeft een positieve zienswijze afgegeven van de reeds door Woonstichting Vooruitgang verkochte woning op Jacoba van Beierenweg 51A in Voorhout en de voorgenomen verkoop van van zeven eengezinswoningen in Sassenheim, namelijk Van Heemstratraat 1, Zandslootkade 23 tot en met 27 en Tijloosstraat 2.

Door Nico Kuyt

De al verkochte woning in Voorhout moet alsnog formeel worden goedgekeurd. De woning is destijds als grondpositie aangekocht, maar de gemeente heeft met de woonstichting gekeken naar mogelijke ontwikkelingen op deze locatie in combinatie met het achterliggende terrein. De conclusie was evenwel dat die zeer beperkt waren, waarna Vooruitgang tot verkoop heeft besloten.

Duurdere huurwoningen

Ook de zeven woningen in Sassenheim hebben geen functie meer in de verhuur aan de primaire doelgroep van de woonstichting. De maximale huur voor deze woningen is 1.200 tot 1.300 euro per maand.

Het verhuren van dergelijke dure vrije sector huurwoningen behoort niet tot de kerntaak van de corporatie. Ook het 'aftoppen' van de huren tot circa 900 euro, zodat ze bereikbaar worden voor middeninkomens, wordt niet als reëel beschouwd.

De zittende huurders komen als eerste in aanmerking om de woning te kopen. Als een woning vrijkomt, wordt deze verkocht en hierbij geeft Vooruitgang voorrang aan de eigen huurders elders om zo ook een doorstroming te scheppen.

Investeringen

De opbrengsten van de gerealiseerde verkopen worden ingezet voor investeringen in de sociale huursector, zowel in nieuwbouw, als in de bestaande voorraad.

Controle door gemeente blijkt een babbeltruc

Sassenheim n De politie waarschuwt op de Facebookpagina voor babbeltrucs. Een oudere dame uit Sassenheim kreeg zondag 8 januari ongewenst bezoek van een man en vrouw van rond de 45 jaar.

Op zondagavond stond er een voor de bewoonsters onbekende vrouw aan de deur. De vrouw gaf aan te komen voor een onderzoek van de gemeente. Voordat de bewoonster iets kon zeggen, stond de vrouw al binnen en doorzocht kasten en lades. De bewoonster vond het vreemd, zeker toen de vrouw in privéspullen ging kijken. Kort daarop ging ze weg, maar kwam niet veel later terug met een man. Opnieuw kletsten ze zich naar binnen en snuffelden in de kasten. Ondertussen schreven ze soms wat op. Het duo vertrok nadat de bewoonster ze nadrukkelijk had gevraagd weg te gaan. Wel meldden ze nog dat ze woensdag weer terug zouden komen. Omdat de bewoonster het uiteindelijk niet vertrouwde, heeft zij haar kinderen gebeld. Zij hebben de politie ingelicht. Na controle blijkt er tot op heden nog niets vermist uit het huis.

De vrouw die ongevraagd binnenkwam is zo'n 45 jaar, heeft een getinte huid en ze droeg een soort stola met een tijgerprint. De man lijkt ook rond die leeftijd en is eveneens getint.

Legitimatiebewijs

De politie waarschuwt inwoners voor dit soort babbeltrucs. "Natuurlijk doet de gemeente op zondagavond geen onderzoek thuis bij mensen. Mocht dat op andere dagen wel het geval zijn, dan zou de gemeente BOA's inzetten. Zowel de gemeente, als de politie raden inwoners met klem aan om altijd naar een legitimatiebewijs te vragen als er iemand bij u aan de deur komt."

Frisse start op ijskoude dag

De scouts van Boerhaave duiken de Klinkenbergerplas in. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Op blote voeten rennen ze door het gras richting de Klinkenbergerplas in Oegstgeest. De temperatuur kwam op zaterdagmorgen 7 januari amper boven het vriespunt uit, maar dat lijkt de scouts van Scouting Boerhaave niet te deren. Alhoewel, een enkeling stopt net voor het water, maar de meesten durven het wel aan. De echte fanatiekelingen gaan zelfs kopje onder, maar het grootste deel van de groep gaat tot hun middel.

Dat al dit nieuwjaarsbadderen niet lang heeft geduurd, kan iedereen begrijpen. Zo snel als ze het water in renden, zo snel was ook de omgekeerde beweging richting droge grond. Daar lagen de broodjes warme knakworst en stonden de bekers met warme chocomel al klaar.

Inbraak in Rusthofflaan

Sassenheim n De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak op vrijdag 6 januari in een woning aan de Rusthofflaan. Tussen 16.00 en 23.30 uur heeft de dader de achterdeur opengebroken en binnen lades en kasten doorzocht. Daarbij zijn sieraden buit gemaakt. Getuigen kunnen zich melden door te bellen naar 0900-8844.

In de prijzen met Decemberactie

Voorhout n De TOV Voorhout maakt woensdagavond 11 januari de winnaars bekend van de Decemberactie. Met het invullen van de contactgegevens maakten klanten in de laatste maand van het jaar kans op prijzen. De hoofdprijs is een busreis ter waarde van 500 euro. De uitreiking start om 20.00 uur en wordt gehouden in restaurant Boerhaave. Onder leiding van notaris de heer Mendelts worden de kassabonnen getrokken en worden de prijzen uitgereikt door de winkeliers. Inmiddels is er bekend gemaakt wie zijn geselecteerd en zij weten op woensdagavond wat ze hebben gewonnen.

Veiling voor Roparun

Voorhout n Team Bollenstreek houdt op zaterdag 14 januari een veiling in Cheers! (Herenstraat 106). De opbrengst gaat naar stichting Roparun. Er zijn ruim 70 kavels. De deuren openen om 19.30, en de veiling start om 20.00 uur. Team Bollenstreek doet van 3 tot en met 5 juni mee aan de Roparun. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

Gospel zingen bij Soul2Soul

Sassenheim n Meer zingen in 2017? Dat kan bij de open repetitie van gospelkoor Soul2Soul op donderdag 19 januari van 20.00 tot 22.00 uur. De repetitie is in de Havenkerk (Bijweglaan 4) in Sassenheim.

Het koor zingt zowel bekende als minder bekende liederen, van ballads tot uptempo nummers. Soul2Soul treedt regelmatig op in kerken en op andere plekken, zoals het LUMC en het Leger des Heils. Kom vrijblijvend kennismaken met het koor en de swingende muziek.

Gemeentegeld voor renovatie Overbos

Foto: Marieke Voorn

Warmond n De raadscommissie Welzijn kan zich vinden in het verlenen van geld en garantstelling voor de renovatie van de kleedkamers en de bouw van toiletfaciliteiten voor mindervaliden op het terrein van tennisvereniging Overbos op Herenweg 98.

Door Nico Kuyt

De renovatie is noodzakelijk omdat de voorzieningen zijn verouderd en niet voldoen aan de huidige eisen. Daarnaast wenst de vereniging een voorziening treffen voor de toegang tot het park en toiletten voor mensen met een beperking, want een dergelijke voorziening is er op dit moment nog niet. De kosten voor de renovatie van de kantine zal de vereniging zelf financieren, maar voor de renovatie van de kleedkamers vraagt zij van de gemeente een bijdrage in de kosten van 25.000 euro, wat 25 procent van de kosten is, en tevens een garantstelling voor een lening van 100.000 euro. Geen van de fracties had in de commissie hiermee problemen. Renovatie is duurzamer en goedkoper dan nieuwbouw. En rolstoeltennissers nemen steeds vaker deel in reguliere tenniscompetities. De gemeente wil graag dat iedereen mee kan doen in het sporten. De gemeenteraad gaat op 26 januari nog een definitieve formele klap geven op het voorstel. De vereniging wil daarna zo snel mogelijk aan de slag met de verbouwing. Zodra de lening is geregeld starten de werkzaamheden. Een deel daarvan doet de club zelf, de rest een aannemer.

Foreholte huldigt vrijwilligers tijdens nieuwjaarsreceptie

Peter van der lans (l) en Gert Bol met hun oorkondes. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Peter van der Lans en Gert Bol zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging Foreholte allebei benoemd tot 'Lid van Verdienste'.

Op een drukbezocht nieuwjaarsreceptie op sportpark De Elsgeest was zondag 8 januari veel te beleven. Een speciaal samengesteld All Star Team nam het op tegen het eerste team van Foreholte. Het eerste succes van het nieuwe jaar werd behaald door het vlaggenschip door met 3 – 1 te winnen. Tijdens de wedstrijd genoot de jeugd van een 'levend tafelvoetbaltoernooi'.

Fifa-speler

Rond 16.30 uur blikte voorzitter Jan Regeer met de aanwezige terug naar de gebeurtenissen van het afgelopen seizoen en nam ons mee met al wat komen gaat het aankomende seizoen. Hij huldigde Dylan Kooi als Fifa-speler van vv Foreholte voor dit jaar. Na zijn speech sprak de voorzitter zijn waardering uit voor een tweetal vrijwilligers die hij benoemde tot Lid van Verdienste.

De eerste benoeming is voor Peter van der Lans. "Hij is niet weg te denken als grensrechter van Foreholte 2. Vijftien seizoenen hanteerde hij de vlag. Daarnaast is Peter altijd inzetbaar als vrijwilliger bij grote evenementen in diverse functies. Er kon en kan altijd een beroep gedaan worden op Peter," aldus voorzitter Regeer. Ook voor Gert Bol had hij lovende woorden. "Gert is een man met vele functies de afgelopen jaren. Van leider tot trainer, van jeugdbestuurder tot initiatiefnemer van het Edwin van der Sar Toernooi. Binnen de club kennen we Gert uiteraard als Hoofdpiet en zijn slogan #wijzijnforeholteenwijzijndebeste."

Hernieuwd clublied

Van der Lans en Bol ontvingen de bijhorende oorkonde en een warm applaus van de zo'n ruim 250 aanwezigen. Regeer vroeg of zijn medebestuursleden konden zorgen dat de gehele kantine werd voorzien van een drankje en bracht een proost uit op een gezond en sportief 2017. Het feest werd daarna voorgezet met de band The Beards, maar natuurlijk niet voordat Ton Arroyo het hernieuwde Foreholte Clublied in had gezet.

Oorkondes voor Peter van der Lans en Gert Bol

Op de fiets naar de Europacup

Voor Fenna Jagtman, Daniel Harmzen en Michelle Rozenbroek is de Europacup een thuiswedstrijd. | Foto: Rene van Dam Foto: Rene van Dam

Sassenheim n De eerste Europacup in Teylingen gaat op donderdag van start. Voor Daniel Harmzen weer een nieuw hoofdstuk om toe te voegen aan zijn lange sportcarrière bij TOP. Michelle Rozenbroek en Fenna Jagtman staan nog maar aan het begin. Voor alle drie is echter één ding hetzelfde: ze hoeven maar een paar honderd meter te reizen om de Europacup te spelen.

Toen Daniel Harmzen (31) al in het eerste stond, speelde Fenna Jagtman (20) haar wedstrijden in de E1 en Michelle Rozenbroek (22) in de D1. Ze zijn spelers van de club, zoals dat zo mooi wordt gezegd, en spelen hun hele korfballeven bij TOP. Na het doorlopen van alle eerste teams bij de jeugd, maken ze tien jaar alle drie later deel uit van de selectie. Voor Harmzen betekent dat zijn wekelijkse wedstrijden in het eerste, Rozenbroek startte afgelopen zaterdag als basisspeelster en valt regelmatig in. Jagtman maakte dit seizoen haar debuut in de Korfbal League als invaller.

Meer dan een toernooi

Tijdens de Europacup spelen ze alle drie hun wedstrijden. Het is een toernooi op zich, waar niet alleen de basisspelers in actie gaan komen. De strijd om de Europese titel begint op donderdag 12 januari en die dag speelt TOP zowel 's middags als 's avonds een poulewedstrijd. Ook op vrijdag 13 januari spelen de deelnemers twee wedstrijden op een dag. Dat is een flinke belasting en dus komen tijdens het toernooi niet alleen de acht basisspelers in actie. "We weten nu nog niet precies wie tijdens welke wedstrijd spelen, maar het is de bedoeling dat iedereen wel minuten gaat maken," legt Jagtman uit.

Tijdens de voorgaande Europacups die TOP speelden, in Polen (2012) en Antwerpen (2015), kwamen de basisspelers -op een helft na- alleen in actie in de gewonnen finales. Dat wordt dit keer wel anders, verwacht Harmzen. "We zitten nu even moeilijk in de competitie. We zijn constant aan het wisselen in de vakken, dus we hebben ook veel tijd nodig om met elkaar in een ritme te komen en elkaar beter te leren kennen. Ik speel waarschijnlijk meer wedstrijden dan ik in eerste instantie had gedacht. En dat is ook oké, omdat er genoeg wedstrijden zijn om anderen speeltijd te geven. Het is voor ons niet enkel een toernooi, maar daarnaast ook een proces naar later," doelt hij op het slot van de Korfbal League in april.

Samen aan het ontbijt

Tijdens het toernooi verblijft het team in hotel Van der Valk. Rozenbroek is er enthousiast over. "Als je hier drie dagen samen bent, dan heeft het wel toegevoegde waarde om met z'n allen in een hotel te slapen en veel bij elkaar te zijn. Het is toch iets unieks dat je met de Europacup kunt meedoen." Harmzen is het daar mee eens, maar wil wel een kanttekening plaatsen. "Het voelt wel gek om als Sassenheimer daar te gaan slapen. Ik volg Michelle heel erg in het feit dat je het als groep wil beleven. Daar ben ik ook heel erg voor. Aan de andere kant woon je hier op honderd meter vandaan en slaapt je eigen bed natuurlijk het lekkerst. En vooral vind ik dat we de club een kostenpost aanjagen die het niet kan gebruiken, dus daar heb ik wat moeite mee. Maar als de Europacup in Budapest was geweest, dan hadden we het ook moeten betalen. Ik hoop daarom dat we het goed kunnen gebruiken als meerwaarde voor andere dingen dan alleen de Europacup."

Vrijwilligers

Naast de voorbereiding door de spelers, zijn er op de achtergrond vrijwilligers al maanden bezig om -in samenwerking met de gemeente Teylingen- het toernooi invulling te geven. Ruim 150 vrijwilligers zijn drie dagen lang actief, onder andere tijdens de kaartverkoop, als steward of achter bar in de kantines. De Europacup leeft binnen de club, merkt Jagtman. "Mijn nichtjes en neefjes zitten nog op de basisschool en zij kunnen -omdat de wedstrijden ook overdag gespeeld worden- op donderdag en vrijdag niet gymmen in de sporthal. Wel zijn ze met hun klas uitgenodigd om te komen kijken. Toen ze dat hoorden zijn ze meteen gaan kijken of ze tijdens een wedstrijd van TOP aan de beurt zijn!"

Finale

Na de poulefase, waarin TOP naar verwachting weinig moeite heeft met tegenstanders uit Catalonië, Tsjechië, Hongarije en Turkije, volgt op zaterdagmiddag 14 januari de finale. Dat de Belgische kampioen de tegenstander wordt, lijkt een zekerheid. Maar net als TOP draait ook de opponent Boeckenberg nog niet goed. Zij hebben begin januari nog hun hoofdtrainer ontslagen. Toch verwacht Harmzen de nodige tegenstand. "Ik weet nog dat we het in Polen in de finale best wel zwaar hadden met Boekenberg. Ze hanteren een hele andere speelstijl in België. Het wordt geen walk-over, maar traditiegetrouw horen wij wel te winnen."

Cabaret doorbreekt taboe rond angst en depressie

Bram Bakker en Marjolijn van Kooten staan in het Trefpunt met de voorstelling Geen Paniek! . | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Voor het eerst geven Nederlandse theaters psychische ziekten een podium. Op zaterdag 21 januari om 20.30 uur is in Theater Het Trefpunt in Warmond de cabaretvoorstelling 'Geen paniek' te zien. Die gaat over angst en depressie met cabaretier Marjolijn van Kooten en psychiater Bram Bakker. Beiden hebben te maken met psychische klachten. De een als behandeling, de ander als patiënt.

Bram Bakker is de eerste psychiater in Nederland die zijn kennis op deze manier deelt op de planken. "Met een theatervoorstelling bereiken we een groot publiek", aldus de psychiater. "En dat is hard nodig om het taboe rondom angst, depressie en zelfmoord te kunnen doorbreken."

Ruim 20 procent van de Nederlanders kampt met angst en/of depressieklachten zoals paniekaanvallen, zelfmoordgedachten en extreme somberheid. "De meesten isoleren zich omdat ze er niet over durven praten," aldus Bakker. "Er is veel onwetendheid en vaak ook onbegrip vanuit de directe omgeving. Met alle gevolgen van dien zoals: arbeidsverzuim, toename van klachten en in sommige gevallen zelfdoding."

Er is hoop

Cabaretier Marjolijn van Kooten leed jarenlang aan een zware angststoornis. Met hulp van Bakker ontdekte ze haar grootste passie: cabaret. Ze volgde een theateropleiding en won in 2010 zilver bij het Amsterdams Kleinkunst Festival. Haar angst is onder controle. "Nu wil ik andere mensen met angstklachten laten zien dat er hoop is", aldus Van Kooten. Ze schreef eerder al het boek Schijtluis over haar angsten en die van enkele bekende Nederlanders.

Kaarten reserveren kan via www.theaterhettrefpunt.nl.

Nestkastjes bouwen in het Natuurcentrum

Warmond n Hoewel de lente nog wel even op zich zal laten wachten breekt nu toch al weer de tijd aan voor het bouwen en ophangen van nieuwe nestkastjes. Daarom organiseert het Natuur Ontdekking Centrum op zondag 22 januari van 14.00 tot 16.00 uur een middag nestkastjes maken in het centrum op recreatie-eiland Koudenhoorn.

Vogels houden namelijk niet van nieuwe spullen, dus het duurt een paar weken voordat het huisje oud genoeg is om het te betrekken. Daarnaast kan de nestkast in het voorseizoen ook prima dienst doen als schuilplek.

Voor de workshop vertelt Charlotte Mathijssen van de vogelwerkgroep Teylingen iets over vogels en hun behuizing en daarna worden er onder leiding van een timmerman de nestkasten vakkundig in elkaar gezet. De gemaakte nestkasten kan je of in je eigen omgeving ophangen of ergens een mooie plek op Koudenhoorn geven.

Vooraf aanmelden

Deelname per kind bedraagt 10 euro. Vanwege de inkoop van het hout, is het noodzakelijk van te voren in te schrijven. Dat kan door een e-mail te sturen naar het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn op info@koudenhoornontdekken.nl.

Eucharistieviering met optreden in Matthiaskerk

Het Gemengd Koor Sancta Maria is samen met het Leids Kamerorkest te gast in de Matthiaskerk. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Het Gemengd Koor Sancta Maria en het Leids Kamerorkest geven op zaterdag 14 januari een concert tijdens een speciale eucharistieviering in de Matthiaskerk.

Het Gemengd Koor Sancta Maria (GKSM), afkomstig uit Noordwijkerhout, werkt al 49 jaar samen met het Leids Kamerorkest (LKO). Beide muziekgroepen zijn opricht door de in 2013 overleden dirigent en orkestleider Willem Jan van Geldre. De LKO staat momenteel onder leiding van dirigent René Nieuwint. De solisten van die avond zijn mevrouw Jansen (sopraan), dhr. Van den Berg (tenor) en dhr. Beugelsdijk (bas/bariton). De organist is mevrouw N. Disseldorp-Beugelsdijk.

Tijdens het concert wordt onder andere de 'Messe solennelle' gezongen. Dit muziekstuk werd gecomponeerd door de Fransman Charles Gounod in 1855, ter ere van st. Caecilia, de schutspatroon van alle zanger(e)s(sen) en muzikanten. Het is een groots muziekstuk voor een groot vierstemmig, soms zesstemmig, koor en uitgebreid orkest waarbij heel veel verschillende instrumenten worden ingezet. Het getuigt daardoor niet alleen van de grote muzikale begaafdheid, maar ook van de diepe religieuze intenties van de componist.

Het concert en de viering op zaterdag 14 januari beginnen om 19.00 uur.

Op zoek naar hoffelijkheid in 'Kusje er op!'

Sassenheim n Waar zijn de helden van vroeger? De mannen en vrouwen met lef en fatsoen. Mannen die vrouwen nog het hof weten te maken en voor vrouwen door het vuur gaan. Ze zijn er niet meer. Net nu daar zo'n grote behoefte aan is. Maar hoe hoog scoren de mannen van Niet Schieten nu eigenlijk zelf? In "Kusje er op" nemen zij zichzelf op vrijdag 13 januari in theater 't Onderdak eens flink de maat.

Met een grote grapdichtheid en een hilarische schijnlogica gaan Arend en Maarten in een ijzersterk verhaal de strijd aan met het groeiende cynisme, de kusje-er-het-op mentaliteit en vooral met elkaar. Slecht één doel voor ogen het ware heldendom hervinden! Niet alleen voor zichzelf maar ook voor een mooiere wereld, Gewapend met stevige grappen en keiharde hilariteit en als dat niet werkt.... nou ja kusje er op.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www. het Onderdak.nl, bij Primera Sassenheim en 45 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Jan Rot over zijn jaren '70

Sassenheim n Jan Rot keert terug naar zijn jeugd in de voorstelling Jong & Veelbelovend - Mijn Jaren '70. Op vrijdag 3 februari staat hij op de planken van theater 't Onderdak.

"Ik ben pas zeventien, er kan nog zoveel komen. Ik ben pas zeventien, het leven lacht naar mij..." In een serie nieuwe liedjes keert Jan Rot terug naar zijn jeugd en beslissende wendingen in het leven: de eerste elfgespaarde voetbal, de eerste verliefdheid en de eerste keer op het podium.

Ah, die jaren zeventig, van Toppop, Abba en de dood van Elvis. Toen beginnend fotograaf Anton Corbijn een dag voor Jan uittrok en idool Herman Brood ineens bij hem in de kleedkamer stond.

Jan Rot vertaalde krakers zoals alleen hij dat kan: van David Bowies Golden Years tot de zwoele disco van Rock your baby. In Jong & Veelbelovend blijft veel Oud & Vertrouwd: mooie liedjes, sterke verhalen en droge humor van een rasartiest. Met het lied "Stel dat het zou kunnen" uit deze voorstelling won hij de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied uit 2015.

Liefde voor muziek en de drang jezelf steeds opnieuw uit te vinden, dat drijft zanger Jan Rot. ?

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 16 euro per stuk en en zijn verkrijgbaar via www. het Onderdak.nl, bij Primera Sassenheim en 45 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Lezing over beelddenken

Sassenheim n Een grote groep kinderen zien een plaatje van een appel als ze aan het woord appel denken. Kinderen en volwassenen die dat zien hebben een voorkeur voor visueel leren: de beelddenkers. Lisette Castelein vertelt op donderdag 2 februari tijdens een interactieve lezing in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42) waarom deze groep vastloopt in het onderwijs. Zij geeft informatie en concrete tips die door leerkrachten en ouders direct toepasbaar zijn om de beelddenkende kinderen weer tot leren te krijgen.

Herkenbaar bij uw kind? Moeite met de leerstof, omdraaien van cijfers en/of letters, vertelt verhalen waarbij het soms de draad kwijtraakt, leest te langzaam of juist te snel waardoor het fouten maakt. Dan kan het best zo zijn dat uw kind beelddenkend is.

In 2010 in door prof. dr. Jaap Murre van de Universiteit van Amsterdam aangetoond dat vanaf het vierde levensjaar kinderen de voorkeur krijgen voor één van de twee leersystemen: het verbale leersysteem (taaldenken) of het visuele leersysteem (beelddenken). Op de meeste scholen wordt lesgegeven via het verbale systeem. Het gevolg hiervan is dat kinderen die de voorkeur hebben voor het visuele leersysteem vastlopen op school, omdat hun manier van leren niet aansluit met dat wat er op school wordt aangeboden.

Toegangskaarten kosten 5 euro voor leden en 7,50 euro voor niet leden zijn te koop via www.bibliotheekbollenstreek.nl of aan de balie van de bibliotheekvestigingen.

Film: Una via a Palermo

Sassenheim n De film 'Una via a Palermo' draait op donderdag 12 januari om 20.15 uur in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A).

Een warme zonnige zondagmiddag; de wind waait rustig over Palermo als twee vrouwen, Rosa en Clara, die samenkomen om de bruiloft van een vriend te vieren, verdwalen in de straten van de stad en uitkomen in een vuile smalle steeg: de Via Castellana Bandiera. Tegelijkertijd komt vanaf de andere kant ook een auto aan, bestuurd door Samira. Geen van hen wil ook maar toegeven aan de ander om aan de kant te gaan, en zo, opgesloten in hun auto's, beginnen de vrouwen een duel om elkaar te intimideren. Ze weigeren te eten, te drinken en te slapen en zoals in elk duel is dit er één op leven of dood. Kaarten à 5 euro verkrijgbaar aan de kassa van 't Onderdak. Meer informatie op www.hetonderdak.nl.

Harmonie St. Matthias kroont vrijwilliger van het jaar

Paul Flach ontvangt de wisselbokaal uit handen van bestuursleden Floor Peters (l) en Marjolein Smulders. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De nieuwjaarsborrel van Harmonie St. Matthias heeft er een nieuwe traditie bij: voor de eerste keer is er een vrijwilliger van het jaar gekozen. Die eer - en wisselbeker- gingen naar een verraste Paul Flach.

In de knusse woning van fagotspeelster Margreet van Schie kwamen de harmonieleden op maandag 2 januari samen om het nieuwe jaar in te luiden.

Na een toost op een nieuw muzikaal jaar nam bestuurslid Floor Peters het woord: "Een vereniging draait op enthousiaste leden en vrijwilligers, die naast het musiceren een extra taak op zich nemen. Het vele goede werk wat deze leden gevraagd en ongevraagd verrichten wordt wel gezien, maar is toch onderbelicht. Vandaar dat het bestuur nu een wisselbeker voor de 'Vrijwilliger van het jaar' in het leven heeft geroepen."

Dik verdiend

De eerste winnaar van de beker is Paul Flach. "Een man die met veel inzet en enthousiasme vorm geeft aan de concertcommissie," motiveert Peters de keuze. De concertcommissie regelt alle zaken die nodig zijn bij een concert zoals de aankleding van de zaal, de barbezetting, kaartverkoop, lootjes, activiteiten tijdens de pauze en het vervoer bij concerten buiten Warmond. Heel wat inspanningen die in een kort tijd geregeld moeten worden. "Daar zijn we heel trots op en daarom heeft Paul de beker dik verdiend", vult mede-bestuurslid Marjolein Smulders aan.

Enigszins beduusd neemt Flach de beker en felicitaties in ontvangst. Hij vertelt bescheiden dat hij de prijs niet alléén verdiend, maar eigenlijk toekomt aan de hele concertcommissie. Hij vindt het voor zichzelf belangrijk om iets voor de vereniging te doen: "Je moet iets achterlaten als je vertrekt."

Snert-concert

Na de borrel is St. Matthias doorgegaan waar het is gebleven en repeteert de harmonie voor het volgende concert. Op zondag 5 februari staan ze in het Trefpunt met het 'Snert-concert'. Het optreden begint om 16.00 uur en zoals de naam al verraad, kan het publiek na afloop blijven eten en genieten van erwtensoep, gesponsord door de lokale slagerij. Voor meer informatie over het concert, kijk op www.sintmatthias.nl.

Leve de Bollenstreek

Column n Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Leve de Bollenstreek. Dat is de titel van een gloednieuw tv-programma op Bo, de omroep van de Bollenstreek. Het programma is maandag 16 januari vanaf 19.00 uur voor het eerst te zien.

Leve de Bollenstreek moet een programma worden zoals de titel al zegt: we laten graag zien welke mooie zaken er zijn in de Bollenstreek en hoe er aan mooie ontwikkelingen gewerkt wordt. Het is een programma met vier gasten aan tafel. Twee gasten zijn die week in het nieuws, de andere twee gasten hebben een directe link met de Bollenstreek. Dat betekent dat er elke week ondernemersnieuws te zien zal zijn. Een keer in de maand gaat het over de geschiedenis van de Bollenstreek. En die mooie, open Bollenstreek met die prachtige velden, die krijgt via vakorganisaties extra aandacht. Wist u dat de bollensector steeds duurzamer wordt? Wist u dat er hard gewerkt wordt aan het slopen van oude gebouwen om de streek weer mooi en open te maken? Weet u hoe groot de export is en waar al die bollen naar toe gaan? Kijk naar Leve de Bollenstreek en u leert uw eigen, mooie omgeving beter kennen.

Het programma is ook op een unieke manier ontstaan. Ik was altijd al verbaasd over hoe veel mensen los van elkaar bezig zijn met de Bollenstreek. Daar heb ik een keer over gepraat met Leonie Stortenbeker, organisator van het maandelijkse Flower Science Café in Lisse, en zo ontstond het idee om met meerdere partijen te brainstormen over een gezamenlijke actie. Leonie zorgde binnen no time dat iedereen aan tafel zat. De resultaten: iedereen kent iedereen nog beter, Leve de Bollenstreek gaat starten en de innovatierubriek in het Leidsch Dagblad krijgt ook een stimulans. Nu we het toch hebben over het Leidsch Dagblad. Een op de vier redacteuren krijgt daar ontslag. Reden: bezuinigingen. Omroep West krijgt jaarlijks 800.000 belastinggeld. Wie steekt er meer energie in de Bollenstreek: het Leidsch Dagblad (dat 0 euro krijgt) of Omroep West?

Laten we in Nederland de journalistiek eens op een fatsoenlijke manier organiseren. Met een gelijk speelveld voor iedereen. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar laten we snel starten, want anders is het voor het Leidsch Dagblad te laat.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Gemeente verkoopt pand voor 1 euro aan SOS

Sassenheim n De Stichting Oud Sassenheim (SOS) is de nieuwe eigenaar van het pand aan de Kagerdreef 72. Op 3 januari heeft het college van B&W besloten het leegstaande pand, voor het symbolische bedrag van 1 euro te verkopen aan de stichting. Hiermee komt een langgekoesterde wens van de SOS in vervulling: een eigen locatie waar een cultuurhistorisch centrum van Sassenheim tot bloei kan komen.

De voormalige peuterspeelzaal aan de Kagerdreef 72 staat al een aantal jaar leeg. De Stichting Oud Sassenheim (SOS) was op zoek naar een centrale locatie voor haar collectie en haar activiteiten. De stichting stelde daarom aan de gemeente voor het pand over te nemen. De SOS zorgt voor al het onderhoud en voor een grootscheepse verbouwing van het pand.

Cultuurhistorisch centrum

De gemeente stelt het pand beschikbaar voor het symbolische bedrag van 1 euro. Dit past binnen het beleid van de gemeente van het faciliteren en het gebruikmaken van de eigen kracht van verenigingen en inwoners, zegt wethouder Kees van Velzen. "Ik ben zeer verheugd dan we een pand, dat al enkele jaren leeg staat, weer een mooie invulling kunnen geven en daarbij ook een vereniging kunnen helpen aan een vaste locatie. Het college is ervan overtuigd dat deze oplossing voor de Stichting Oud Sassenheim een unieke kans is om een cultuurhistorisch centrum op te zetten waar velen de historie van Sassenheim kunnen terugzien. Ik wens de SOS daarbij veel succes!".

Wisselexposities

Stichting Oud Sassenheim houdt zich bezig met de cultuurhistorie van Sassenheim en spant zich in voor het behoud van Sassenheims erfgoed en beeldbepalende panden. De stichting telt ruim 900 donateurs. Op dit moment huurt de stichting ruimte in de Molen van Speelman en de Julianakerk. Voorzitter Alfred Pop: "De Stichting Oud Sassenheim zoekt al jaren naar een eigen onderkomen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij dit pand nu kunnen overnemen. We gaan de lokalen gebruiken voor het inrichten van wisselexposities, het houden van lezingen, inloopbijeenkomsten en vergaderingen". Ook het archief van de stichting wordt in het gebouw ondergebracht. Met het besluit van het college kan de verkoop geregeld worden bij de notaris. Zodra alles rond is, vindt in februari een officiële feestelijke sleuteloverdracht plaats.

St. Cecilia huldigt jubilaris

Dennis van Gent krijgt de zilveren insigne opgespeld door zijn vrouw Leonie. Op de voorgrond Ageeth van Gent.| Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Muziekvereniging St. Cecilia heeft één van haar muzikanten afgelopen zondag 8 januari flink in het zonnetje gezet. Trombonist Dennis van Gent kreeg een onderscheiding vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap bij de vereniging.

De jubilaris had het afgelopen jaar zijn jubileum bereikt. Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van St. Cecilia in het Voorhoutse evenementencentrum @hok werd Dennis van Gent dan ook naar voren geroepen en toegesproken door voorzitter Marcel Floor.

Van Gent begon in 1991 op de kleine trommel en heeft behoorlijk wat jaartjes in de drumband op straat gelopen. Ook heeft hij korte tijd als slagwerker het harmonieorkest versterkt. In 1998 was het tijd voor wat afwisseling en wilde hij op een blaasinstrument gaan spelen. In de eerste instantie dacht hij aan de trompet, maar uiteindelijk heeft Dennis zich door een mede-muzikant laten overhalen om de trombone op te pakken ("Zo'n grote jongen als jij moet gewoon trombone gaan spelen, dat past beter bij jou"). Hij heeft er geen moment spijt van gehad. Hij heeft zijn C-diploma gehaald en inmiddels is de trombone helemaal 'zijn' instrument.

Liefde

Van Gent speelt al vanaf de oprichting bij de drumfanfare van St. Cecilia en zit ook al vele jaren bij het harmonieorkest. Daarnaast is hij muzikaal leider bij blaaskapel De Mexicano's en speelt hij met plezier zijn partijtjes bij het koperensemble Brasso.

Ook achter de schermen doet de jubilaris veel. Hij organiseerde in het verleden bijvoorbeeld het jaarlijkse werkweekend van de drumfanfare en zit ook al weer vele jaren in de muziekcommissie van het harmonieorkest. Zelfs zijn vrouw Leonie, die vorig jaar al haar 25ste jubileum vierde, heeft Dennis ontmoet via St. Cecilia.

Ali naar EK in Italië

Nederland U22, met uiterst rechts Ali Alkanaany, na het inchecken en voordat ze door de douane gaan. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Rolstoelbasketballer Ali Alkanaany is zondagochtend met het rolstoelbasketbalteam U22 vertrokken naar het Europees kampioenschap in Italië. De 13-jarige sporter is een van de jongste deelnemers.

Om 7.30 uur verzamelde het team zich op Schiphol. Naast de tien spelers reizen ook bondscoach Irene Sloof en haar assisent-coach, teammanager en een fysiotherapeut af. Daarnaast hebben veel spelers naast hun eigen rolstoel, ook nog een speciale sportrolstoel om mee te nemen.

Voor Ali is het een bijzonder moment. De ogen van de scholier van het Rijnlands Lyceum stralen. Een gezonde spanning staat op zijn gezicht. Vliegen is hij wel gewend, maar een week van huis is toch net even anders. Gelukkig is er het vooruitzicht om elke dag een spannende pot basketbal te spelen. Dat maakt alles goed, want basketbal is Ali's leven.

Wedstrijdschema

De openingsceremonie van het EK U22 is op maandagmiddag. Op dinsdagmiddag 10 januari speelt Nederland U22 de eerste wedstrijd tegen gastland Italië. Voor Ali betekent dat de overgang van rolstoelbasketballer naar internationaal sporter, iets waar hij twee maanden geleden nog niet van had durven dromen.

Finales

Op woensdagochtend is de wedstrijd tegen Israël en op donderdagmiddag de laatste poulewedstrijd tegen Duitsland. Op vrijdag worden de halve finales gespeeld en op zaterdag is de finaledag.

De wedstrijden die Ali met Nederland U22 speelt zijn te volgen via de livestream van het toernooi.

Foreholte pakt eerste punten van het jaar

Voorhout n De handbalsters van Foreholte zijn weer aan hun competitie begonnen. Na drie weken stop stond de uitwedstrijd in Den Haag bij Hellas gepland. Dit zijn vaak speciale ontmoetingen, nu mede doordat vier Foreholte-speelsters voor Hellas hebben gespeeld. Foreholte pakte uiteindelijk de volle winst.

Foreholte trad aan tegen middenmotor Hellas en nam gelijk een 0-2 voorsprong. Het werd nog 1-3, maar daarna liet Foreholte een weinig spetterend spel zien. Hellas, dat het vaak moet hebben van traag aanvalsspel en het zich vastlopen in de verdediging, bepaalde het niveau. Foreholte liet zich daarin meeslepen. Het eigen, snelle spelletje was er niet en de dames van coach Ricardo Clarijs zochten naar hun vorm. Hellas wist met 9-8 voorsprong de thee op te zoeken.

In de rust waren er maar vijf woorden nodig om de dames aan het werk te krijgen: "Dit kan en moet beter". Binnen 30 seconden was de stand gelijk en in de volgende 18 minuten was het alleen Foreholte dat scoorde en heel goed stond te verdedigen. Hellas bedacht van alles, maar kwam er niet doorheen. Toen het Haagse doelpunt wel viel, stond het inmiddels 9-17. Met mooie snelle breaks en afstandsschoten bleef Foreholte Hellas voor. Vijf minuten voor tijd was de stand 12-22. Hellas scoorde nog wel, maar het was niet genoeg en zo won Foreholte in Den Haag met 15-23.

Doelpunten: Wendy Smits (7), Marisha vd Geest (3), Dana Vincenten, Melanie Zwaan en Chantal Slegtenhorst (allen 2) en Kim Schuurbiers, Ramona Vink, Naomi Hoogervorst, Nikki van der Post, Malu Oud, Anabel Arroyo en Britt van Leijden (allen 1).

Op zaterdag 14 januari komt Gemini uit Zoetermeer op bezoek bij HV Foreholte in sporthal De Tulp.

Van der Stelt pakt eerste winst in marathon

Iris van der Stelt komt juichend over de finish na de winst in de marathon. | Foto: pr./ Arjen Vervoort Foto: pr./Arjen Vervoort

Warmond n De achtste wedstrijd in de KPN Marathon Cup voor de dames uit de TOP divisie is gewonnen door Iris van der Stelt (lid van de Warmonse ijsclub en marathonploeg MKBasics.nl). Zij won de sprint van een kopgroep van vijf.

Marjon van Egmond scoort voor Forwodians. | Foto: pr. Foto: pr.

Op de ijsbaan in Eindhoven ontstond in de tweede fase van de wedstrijd een kopgroep van vijf rijdsters. Hierin was de marathonploeg MKBasics.nl met Iris van der Stelt en Merel Bosma goed vertegenwoordigd. De kopvrouw van die ploeg, Francesca Lollobrigida was in verband met het EK afwezig. Lisa van der Geest, WIJC en ook lid van de marathonploeg MKBasics.nl, liet zich als luxeknecht afzakken uit het peloton en sleurde ronden lang aan kop om het vijftal bij het peloton en dus aan een ronde voorsprong te helpen.

Na het afsprinten van het peloton was het Merel Bosma die profiteerde van het feit dat Iris van der Stelt een gat in het kopgroep liet vallen. Bosma pakte solo enkele meters voorsprong en koerste lang op weg naar de winst. Pas in de laatste ronde werd zij weer bijgehaald waarna Iris van der Stelt het stokje overnam en de sprint van de kopgroep won. Corina Strikwerda pakte de tweede plaats, Emma Engbers mocht als derde naar het podium.

Lisa van der Geest finishte als tiende en Loesanne van der Geest eindigde op de 26ste plaats in deze wedstrijd. Van der Geest is in het tussenklassement nu derde achter koploper Elma de Vries en Corina Strikwerda op plaats twee. Ook in het jongerenklassement bezet zij op dit moment de derde plaats en staat Iris van der Stelt vierde.

Eenvoudige winst in Eindhoven

Sassenheim n De korfballers van TOP hebben de competitie hervat met een ruime winst op DSC in Eindhoven.

De promovendus in de Korfbal League kon de eerste helft nog goed meekomen met de Sassenheimers en stond ook nog vier punten voor. TOP trok dat voor de rust alweer recht, met in de laatste seconde nog een mooie goal van Mick Snel. Een slingerworp vanuit de verdediging van Paul Anholts, belandde in de handen van Daniel Harmzen in het aanvalsvak. Zijn schot ging mis, maar Snel schoot de bal -hangend in de lucht- alsnog binnen (12-16).

Na de rust zette TOP even aan en in binnen acht minuten was het gat tien punten (14-24). DSC had geen antwoord op de verdedigende druk van de Sassenheimers. Vooral Nick Pikaar was op dreef en met tien doelpunten werd hij ook nog topscoorder in de wedstrijd, die eindigde in 21-37. .

TOP speelt vanaf donderdag 12 januari de Europacup voor landskampioenen in de eigen sporthal De Korf in Sassenheim. Op woensdag 18 januari is er een thuiswedstrijd in de Korfbal League, om 20.30 uur tegen Blauw Wit.

Forwodians herovert koppositie

Voorhout n De dames van basketbalvereniging Forwodians hebben door winst tegen DAS uit Delft de koppositie herovert.

Door omstandigheden kon DAS niet in hun eigen zaal aan de Brasserkade in Delft terecht en huurden zij voor deze wedstrijd de Schans, wat toevallig de thuishaven is van Forwodians. Lotte van der Hulst maakt namens de uitploeg die in hun thuishal speelt, de eerste punten. Marjon van Egmond, erg sterk onder het bord, scoort eveneens drie keer. Na de eerste periode staat het 16-20. In de tweede en derde periode nemen de basketbalsters meer afstand en mede dankzij goals van Mansour Baker en Emma Brocken staat het na het drie kwarten 30-51.

De laatste periode is nauwelijks meer spannend te noemen. De dames van Forwodians lopen verder uit. Dankzij een drie- en een tweepunter van Inge Gouw wordt de eindstand is 43-68 voor Forwodians. Door het doelsaldo staat de Voorhoutse ploeg op de eerste plaats in de poule. Op zaterdag 14 januari is om 16.30 uur de volgende wedstrijd, tegen nummer vier New Stars.

Pater Moeskroen speelt try-out 'Fiësta'

Abe de Verhalenverteller geeft de workshops aan jongeren. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Fiësta belooft een feest en een feest wordt het! Neerlands fijnste folkband Pater Moeskroen vertelt en bespeelt op vrijdag 27 januari in 't Onderdak op geheel eigen wijze de legende van The Pogues.

Pater Moeskroen viert het 30-jarig jubileum en maakt van de dertiende theatertour een feest. | Foto: pr. Foto: [pr.

Een avond vol karakteristieke Ierse Feest-Folk en ballades met een hoofdrol voor the thin whistle en accordeon, aangevuld met een breed scala aan traditionele instrumenten, het handelsmerk van de heren van Pater Moeskroen.

Aanstekelijke folk, knallende feestnummers en meeslepende ballades; Pater Moeskroen brengt het met een karrenvracht aan instrumenten wat het herkenbare Moeskroen-geluid maakt!?

Laat maar waaien

Pater Moeskroen viert haar 30-jarig bestaan en grijpt in haar dertiende theatertour de gelegenheid aan één van haar grote inspirators te eren. De sound van The Pogues vormde de basis van de Moeskroen-hits "laat maar waaien", "Whiskey is voor de duivel" en "Hela Hola" en bleef ook daarna een onuitwisbare stempel op de Moeskroen-sound drukken. Fiësta is een avond vol folk, feest en humor.

De voorstelling op vrijdag 27 januari begint om 20.15 uur en is in Theater 't Onderdak (J.P.Gouverneurlaan 40a). Kaarten kosten 25 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl. Vanaf twee weken voor elke voorstelling zijn kaarten verkrijgbaar bij Primera Sassenheim, Hoofdstraat 208, Sassenheim. Verkoop aan de zaal, op de dag van voorstelling, is vanaf 45 minuten voor aanvang van de voorstelling

Workshop Verhalen vertellen

Teylingen n Ben je tussen de 10 en 14 jaar en nieuwsgierig naar verhalen vertellen? In een vierdelige workshop worden tips gegeven hoe een verhaal op papier verandert in een goed verteld verhaal. De lessen zijn in februari en maart.

'Hoe onthoud je dat toch allemaal?', is een veel gestelde vraag aan vertellers. Hier zijn verschillende manieren voor, want vertellen is niet hetzelfde als het letterlijk uit je hoofd leren van een verhaal!

In de vertelworkshop leren deelnemers op een boeiende manier hoe mooie verhalen te vertellen. De landelijk bekende verhalenverteller 'Abe de verhalenverteller' begeleidt deze cursus.

Verteller, publiek en het verhaal

In vier workshops gedurende 24 februari tot en met 17 maart leren cursisten het volgende:

Les 1: De verteller: stemgebruik , expressie, mimiek en beweging van je handen, gezicht en lijf. Hoe plaats je het verhaal in de ruimte. Ook kijken we naar je basishouding.

Les 2: Het publiek: Wie is je publiek? Contact maken met het publiek en hoe ga je om met stoorzenders? We gaan bezig met de vijf zintuigen in een verhaal.

Les 3: Het verhaal: Hoe bouw je het verhaal op, onthoud je het en kies je het juiste verhaal. Wat zijn de elementen die een verhaal boeiend maken? Hoe kan je je echt in een verhaal inleven?

Les 4: De voorstelling: We gaan oefenen met een door jou zelf meegebracht verhaal. Je vertelt en krijgt feedback en aanwijzingen van Abe en je medecursisten.

De workshop wordt afgesloten met een uitvoering voor publiek in één van de volgende locaties: zorgcentrum Bernardus en in de bibliotheek van Voorhout en Sassenheim.

Data en aanmelding

De workshops zijn in de bibliotheek op vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur. Les 1 (op 24 februari) en les 3 (op 10 maart) zijn in Voorhout. Les 2 (3 maart) en les 4 (17 maart) zijn in Sassenheim.

Inschrijven voor de vertelworkshop kan door een mail te sturen naar richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl

Bloemenbuurt wint Bokkenballentoernooi

De Bloemenbuurt begint het nieuwe jaar met een overwinning op het Bokkenballentoernooi. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Jaren lukte het steeds net niet in de finales, maar dit jaar was het raak. De Bloemenbuurt wist de finale te winnen van het voetbaltoernooi dat carnavalsvereniging de Bokken alweer voor de 24ste keer organiseerde. In de sporthal Tulp in Voorhout streden op zondag 8 januari twaalf teams de ongelijke maar gezellige strijd om aan het einde de felbegeerde schaal in ontvangst te mogen nemen.

Bij het Bokkenballentoernooi voetballen de teams in een 'oneerlijke' wedstrijd tegen elkaar. Een doelpunt telt namelijk niet automatisch voor een punt. Een gescoord doelpunt geeft alleen het recht om de grote dobbelsteen te werpen. Het aantal ogen bepaalt het aantal doelpunten. Maar pas op voor de rode stip. Rolt de dobbelsteen daarop, dan gaat het punt naar de tegenstander.

Sportiviteitsprijs

Dus niet alleen goed zaalvoetbal telt. Slimheid, voetbalinzicht en durf bepaalden dat het De Prinsenbuurt de kampioensschaal uit handen van Prins Dick en prinses Jol mochten ontvangen. De sportiviteitsprijs werd gewonnen door het team van JCV.

Stamppot en bingo

Het Bokkenballentoernooi is traditie getrouw altijd het eerste evenement wat CV de Bokken jaarlijks organiseert. Ook dit jaar staan er weer veel leuke en mooie evenementen op het programma. Zoals ook dit jaar weer het jaarlijkse stampotten eten bij CV de Bokken aangesloten met de Bokken Bingo waar wederom vele mooie prijzen zijn te winnen op zaterdag 21 januari. Geïnterneerden kunnen zich nog opgeven voor 14 januari via www.cvdebokken.nl.

Een jaar lang gratis friet voor Nick (5)

Nick en zijn ouders Evelien en Peter Ravensbergen ontvangen de voucher voor een jaar lang gratis patat uit handen van Luuk van der Hulst. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In oktober deed de familie Ravensbergen uit Voorhout mee met de Nationale Week van de Friet: Evelien en Peter stuurden hun leukste Frietfoto in van zoon Nick met zijn mond vol patatjes en dat bleek het winnende kiekje te zijn.

Op woensdag 28 december mocht Nick Ravensbergen (5) uit handen van Luuk van der Hulst van cafétaria Pim's Place de prijs ontvangen. Die bestond uit een speelgoedautootje met een uitrolbare weg en een voucher voor een jaar lang elke week een gratis gezinszak met friet.

Fotowedstrijd

De FrietFotowedstrijd was een van de activiteiten tijdens de derde editie van de Nationale Week van de Friet, een week waarin het bekende en geliefde frietje centraal stond. En geliefd is de patat bij de familie Ravensbergen, al vindt Nick de kipnuggets en knakworsten het lekkerst.

Vader Peter was verrast door de winst, maar heeft dan ook zeker geen spijt van zijn deelname. "Komend jaar doen we zeker weer mee!," besluit hij lachend.

nieuws/cultuur

Teylingen van A tot Z

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam vereniging: Bewonerscommissie Kooiflats Sassenheim

Opgericht in: februari 2016

Aantal leden: 9 bestuursleden en 80 leden

Wie zijn we en wat doen we?

De reden hiervan is dat er een grote renovatie aan kwam. Wij als bewoners wilden hier heel graag inzage en inspraak in hebben. En zo is de bewonerscommissie een feit geworden. We hebben goed contact met de medewerkers van de Woonstichting. Zijn al diverse malen voor een overleg op het kantoor van de Woonstichting uitgenodigd en geweest, en via de mail en telefoon hebben we ook regelmatig contact. Onze vraag om een Ideeën bus voor de bewoners te laten ophangen werd in zeer korte tijd gerealiseerd. In elke hal van de flats hangen nu brievenbussen van Bewonerscommissie Kooiflats, en wij hebben de sleuteltjes in eigen beheer. Voor het volgende project van de renovatie hebben we in overleg met de Woonstichting kunnen realiseren dat de 5e en 6e verdieping van alle flats geen donkergrijze hekken krijgen maar rookkleurig getinte glasplaten. Ook voor het verfwerk van de ramen en deuren hebben we inspraak gekregen, wat betreft de kleurkeuze, daar zijn we nog wel over aan het onderhandelen.

Waarom is het een fijne commissie?

We stimuleren elkaar tot goede ideeën.

Wat is jullie ambitie?

Er is een hele goede samenwerking met de Woonstichting Vooruitgang. Van de 240 bewoners zijn nu 80 bewoners lid van de bewonerscommissie. Dit aantal zouden we heel graag hoger willen zien, want: Samen sta je sterker als je iets serieus wilt aanpakken.

Meer informatie: neem contact op via 0252-210249 of stuur een e-mail naar bewonerscommissiekooiflats@gmail.com.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z zijn terug te vinden op www.deteylinger.nl.

Inloopspreekuur over vrijwilligerswerk

Teylingen n Vrijwilligerswerk, de één besteedt een uurtje in de week, de ander is dagen bezig voor een organisatie. Beiden zijn even belangrijk en onmisbaar voor de samenleving. Op donderdag 19 januari is er van 18.30 tot 19.30 uur een inloopspreekuur over vrijwilligerswerk in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42).

Hoe komt iemand ertoe om vrijwilligerswerk te gaan doen? Bij velen zal het toevallig zijn, je kind zit op een sportclub en je gaat als ouder meedraaien in de kantine. De ander gaat met zijn of haar (klein)kind naar de kinderboerderij of de buurtspeeltuin, en voor je het weet is er daar een klus te klaren, en doe je mee. In de kerk zal iedere kerkganger wel eens helpen met koffieschenken of meedenken in een commissie. Veel mensen worden ook aangesproken om mee te denken in een bestuur.

Vacaturebank

Vrijwilligerswerk is verrijkend, geeft voldoening en staat goed op een CV. Bovendien komt vrijwilligerswerk ten goede aan de eigen woonomgeving.

Voor mensen die iets willen bijdrage, heeft Welzijn Teylingen een online vrijwilligersvacaturebank. Daarin staan allerlei leuke vacatures bij de 200 organisaties die in Teylingen actief zijn. Vrijwilligers kunnen zichzelf ook aanprijzen door een eigen profiel aan te maken. Meer informatie op www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl.

Woensdag 11 t/m 18 januari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma, 19.00 uur voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; Avondmaal, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Prof. Dr. Ir. Krijn de Jong

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. kinderkoor de Vrolijke Nootjes, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): vrijdag 10.00 uur, Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastor Spruit, zaterdag 19.00 uur:Eucharistieviering met het Sancta Mariakoor en Leidsche kamerorkest, voorganger: Pastoor Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. P.I. van der Meijden (Noorden)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: onderwijsdienst

Zonnebloem Warmond proost op nieuwe jaar

Voorzitter Bernadette van Moorsel blikt in haar nieuwjaarsspeech terug en kijkt vooruit, onder andere naar het 50-jarig jubileum van de Zonnebloem. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Voor het eerst hield de Zonnebloem afdeling Warmond, een nieuwjaarsbijeenkomst voor hun gasten. In Kunstcafé De Oude School brachten de aanwezigen op woensdag 4 januari een toost uit op het nieuwe jaar.

Voorzitter Bernadette van Moorsel refereerde in haar speech aan het aankomende jubileumjaar, want de afdeling Warmond bestaat in de lente 50 jaar. Dit wordt met een feestelijke bijeenkomst gevierd.

De gasten van de Zonnebloem en de vrijwilligers zijn met de nieuwjaarsbijeenkomst het jaar gezellig begonnen. Aan alle tafels werd geanimeerd gepraat, herinneringen opgehaald en nieuwe contacten gelegd.

Aanmelden

Wanneer u iemand in uw omgeving kent die een lichamelijke beperking heeft (slecht ter been is of chronisch ziek, of een handicap heeft) en die mee wil doen aan de activiteiten, dan kan dit doorgegeven worden aan de secretaris van de Zonnebloem, afdeling Warmond: Lia Smit, 0252-232966.

Vakantieweek van de KBO

Teylingen n In 2017 organiseert KBO Teylingen voor de senioren in de gemeente Teylingen een 7-daagse Rijncruise met de MS Rigoletto op basis van volpension van 11 juni tot 17 juni 2017.

Er zijn 1-persoonshutten a 695 euro en 2 persoonshutten a 595 en 675 euro. Excursies zijn optioneel. Alle hutten zijn voorzien van toilet, douche en regelbare airconditioning. Overdag worden hutten ingericht met een zitje en 's avonds weer omgebouwd tot slaapplaats.

Tijdens de cruise kunnen de vakantiegangers genieten van mooie landschappen met wijngaarden, burchten en kastelen. De boot passeert ook de legendarische Loreley.

De reis is inclusief zes overnachtingen en verblijf op basis van volpension. Rollators, opvouwbare rolstoelen en opvouwbare scootmobiels mogen meegenomen worden tijdens de cruise. Het is wel van belang dat de reizigers hier niet volledig afhankelijk van zijn.

Voor verdere informatie, neem contact op met het KBO-secretariaat per email kboteylingen.secretariaat@gmail.com of bel 0252 224126.