De Teylinger

23 oktober 2019

De Teylinger 23 oktober 2019


Papierwinkel gaat in behoefte voorzien

Wethouder Arno van Kempen snijdt de taart aan. | Foto: Piet van Kampen

voorhout n Vorige week vrijdag werd De Papierwinkel in gebouw De Spelewey aan de Pieter Breughelhof in Voorhout officieel geopend. 'Klanten' konden er vanaf 6 september al terecht maar er moest ook nog een feestelijk tintje aan worden gegeven. Daarom was wethouder Arno van Kempen ter plekke om deze nieuwe loot aan de gemeentelijke stam met een indringend woordje te openen.

Door Piet van Kampen

Onder de aanwezigen vooral medewerkers van de organisaties en instanties die in eendrachtige samenwerking deze winkel zullen bemannen. Het zijn vrijwilligers die op vrijdagmorgen van 9.30 – 11.30 klaar zitten om mensen te ontvangen die ondersteuning nodig hebben bij het invullen van formulieren. Het kan betrekking hebben op aanvragen, administratieve of financiële vragen waar zij zelf met geen mogelijkheid komen. In veel gevallen zal het ook een preventieve werking hebben om financiële achterstanden te voorkomen. Ook voor maatschappelijke en sociale voorzieningen moeten er soms veel paperassen worden ingevuld waar medelanders en laaggeletterden geen raad mee weten. Pauline Zwinkels van Welzijnskwartier Teylingen die de coördinator van de Papierwinkel is: 'Mensen moeten de weg leren kennen en soms is het fijn voor hen als er iemand mee komt. Het is laagdrempelig. Degenen die hier al geweest zijn waren blij met deze mogelijkheid die helemaal gratis voor hen is' waren haar eerste ervaringen.Wethouder van Kempen vertelde over een recent praktijkvoorbeeld. 'Ik kreeg enkele dagen geleden een mail van een moeder. Een noodkreet. Problematiek in het gezin. Zij kwam er niet meer uit met de bureaucratie in de zorg. Toen ik het las kreeg ik de tranen in mijn ogen' liet de wethouder de aanwezigen weten. 'Daarom ben ik blij dat jullie hier goede dingen doen en mensen op weg kunnen helpen. Het is een prachtig stukje samenwerking tussen Welzijnskwartier Teylingen, Sociaal team, Vluchtelingenwerk Nederland, Kwadraad, MEE, Humanitas en ISD Bollenstreek. Het voorziet in een behoefte en ik ben er van overtuigd dat het gaat slagen. Dit is een pilot en over een half jaar volgt er een evaluatie. Dan zullen ook Sassenheim en Warmond waarschijnlijk een Papierwinkel krijgen'.

Warmonder-hekbrug aan vervanging toe

WARMOND n- Op basis van jaarlijkse inspecties van bruggen is gebleken dat de Warmonderhekbrug om veiligheidsredenen op korte termijn dient te worden vervangen. Om dit werk uit te voeren zal Warmond vanaf de zuidzijde (Oranje Nassaulaan) gedurende zo'n vijf maanden moeten worden afgesloten. Voor fietsers wordt een tijdelijke brug gerealiseerd, anders moeten zij vijf kilometer omfietsen. Voor auto's is er geen alternatief mogelijk.

Om Warmond via de noordzijde bereikbaar te houden, kan het project herinrichting Herenweg pas in uitvoering na de vervanging van de Warmonderhekbrug. Om de hinder te beperken, zal tijdens het vervangen van de Warmonderhekbrug de maatregel op de Oranje Nassaulaan uit het project herinrichting Herenweg worden meegenomen. De voorbereiding van dit project is al gestart en de planning is dat deze vervanging start na de zomer 2020 en in het eerste kwartaal van gereed is. Aansluitend volgt de verdere herinrichting Herenweg in 2021.

(Nico Kuyt)

Fietsenstalling in de zomer open

TEYLINGEN n De bewaakte fietsenstalling komt er in de zomer van volgend jaar. Dit maakte wethouder Marlies Volten vorige week de raadscommissie Bestuur bekend. De verwachting is dat in november er een overeenkomst over wordt gesloten met de Prorail. Daarna volgt de aanbesteding door Prorail en dat gaat enkele weken duren. Het bouwen van de stalling duurt ongeveer 36 weken. De schatting is nu dat volgend jaar zomer de bewaakte stalling wordt geopend. En dat daarmee de diefstal van fietsen zal verminderen. Voorzitter Dion Piket juichte namens de raadsleden de ontwikkeling toe. (Nico Kuyt)

24 Uur
fietsen voor een goed doel

Een
avontuur is het
        zeker

De
boomspiegels van de buurt

HV Foreholte krijgt
Heren C-team

Halloween n Moord op Landgoed Rusthoff?

Wie dekt de kosten voor het gewonde wilde dier?

Voorzitter Jaap van Meijgaarden pleit voor meer geld voor de dierenambulance en het vogelasiel. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

n Animo voor ondersteuning voor één jaar

TEYLINGEN n Moet de gemeente de Dierenambulance – Vogelasiel financieel compenseren voor het transport en opvang van in Teylingen aangetroffen gewonde wilde dieren? Het is eigenlijk de taak voor de provincie, meent de Teylingse raadscommissie Welzijn. Maar voor een jaartje de kosten te dekken, daar is wel animo voor.

door Nico Kuyt

De fracties van D66, PvdA, GroenLinks, met steun van de ChristenUnie, hadden een motie ingediend voor het bekostigen van het transport en opvang van Teylingse gewonde wilde zwerfdieren.

Bijzondere diersoorten

Dit tot plezier van Jaap van Meijgaarden, de voorzitter van de Dierenambulance – Vogelasiel, die in de commissie kwam inspreken. Hij wees op een verlies van 50 tot 60 duizend euro waar de instelling jaarlijks mee te maken heeft voor het uitvoeren van de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Zo is de vergoeding voor de dierenambulance niet dekkend, er moet betaald worden voor de opvang van bijzondere diersoorten als reptielen en tevens de dieren waarvoor de eigenaar niet komt opdagen. In 2018 heeft de ambulance 272 ritten naar de gemeente Teylingen uitgevoerd, waarvan 134 ten behoeve van wilde dieren en ook voor hen worden kosten gemaakt, zoals huur van het asiel, voer, medicijnen en de brandstof voor de ambulances. Tijdens de bespreking in de raadscommissie zegde Wethouder Arno van Kempen toe in gesprek te gaan over de kosten van ritten van de ambulance en de vergoeding voor de huisdieren die Stevenshage niet kan aannemen, zoals reptielen.

Aarzeling

Voor de fractie van de VVD was daarmee de kous af en zij kon de motie niet ondersteunen, maar het CDA had nog een aarzeling. Het is weliswaar een taak van de provincie om voor natuurgebieden en de dieren te zorgen, maar voor dit jaar wil het CDA nog wel die 4000 euro betalen, maar niet de jaren erna. Zuid-Holland moet het echt zelf oplossen. D66 overweegt nu in aanloop naar het besluit in de gemeenteraad van 31 oktober de motie aan te passen. Die roept dan de wethouder op om aan een definitieve oplossing te gaan werken. Met de steun van het CDA ontstaat er een meerderheid in de gemeenteraad. Maar wel voor alleen dit jaar.

Verharding 2e Elsgeesterweg dure zaak

VOORHOUT n Een verharding van de 2e Elsgeesterweg gaat zo´n half miljoen kosten. Daarnaast is er nog het beheer van de weg. B&W ziet er niet veel in om de weg te gaan asfalteren, zo bleek uit de raadscommissie Ruimte vorige week.

door Nico Kuyt

Enige tijd geleden is er in een inspraak geweest om de weg te verharden. Het is nu een door puin verharde weg, een overblijfsel van eeuwen her. Ook de 1e Elsgeesterweg aan de andere zijde van het kanaal had zo´n verharding. Die heeft nu asfalt gekregen door een overeenkomst met de provincie over een verplaatsing van een molen uit Rijnsburg. De 2e Elsgeesterweg bleef met zijn puinverharding in de historie verzonken. In de afgelopen raadscommissie Ruimte stelde Mirjam Mack (ChristenUnie) hierover vragen. Wanneer kan er een betere verharding komen. Maar wethouder Rob ten Boden hield de boot af. Er is gekeken naar de kosten. En die vielen vies tegen. De verharding alleen gaat ruwweg 200.000 euro kosten. Daarnaast zijn er nog allerlei bijkomende uitgaven, zoals onderzoeken en aansluitingen, en dat loopt richting de half miljoen. Het is een landweg die prima functioneert, aldus de wethouder, maar soms wat oncomfortabel is. Dus niets doen. De fracties van ChristenUnie en VVD hadden nog wel hun twijfels. Er is toch wel een tussenoplossing te vinden?
De wethouder zegde toe over de weg een raadsmemo te gaan samenstellen waarin de voors en tegens nog even helder worden verwoord.

Raadsvragen over dure woningen Overteylingen

SASSENHEIM n De CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Gerben Dijkstra hebben aan B&W vragen gesteld over de nogal pittige prijzen voor de woningen in Overteylingen-Oost.

door Nico Kuyt

De richtprijzen voor koopwoningen en koopappartementen in Overteylingen-Oost komen ruim boven de 300.000 euro liggen, waarvan verreweg de meeste woningen ruim boven de 350.000 euro. De verhoging van de richtprijzen komt deels door maatregelen voor duurzaamheid, zo is de verklaring. Hierdoor worden de prijzen voor tussenwoningen tussen de 20.000 - 25.000 euro hoger.

De beide raadsleden wijzen nu naar de gemeentelijke Woonvisie met de uitgangspunten van 15 procent goedkope koop (minder dan 187.000 euro), 30 procent middeldure koop (187.000 – 350.000) en 20 procent dure koop (boven de 350.000 euro). De richtprijzen komen hiermee niet overeen. "Mensen met een middeninkomen, waarvan in de Woonvisie is vastgesteld dat onder hen een grote vraag is naar goedkope koopwoningen, wordt op deze wijze de mogelijkheid van de koop van een dergelijke woning in dit plan ontnomen.

Motivering

Welke inhoudelijke motivering heeft B&W daarvoor en hoe denkt zij de mensen met een middeninkomen te overtuigen van de juistheid van haar keuze, terwijl deze in strijd is met de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie? Kan het college zich voorstellen dat mensen met een middeninkomen, die graag een goedkope woning in het plan Overteylingen-Oost hadden willen kopen en op grond van de vastgestelde Woonvisie er ook op mochten en konden vertrouwen dat daartoe de mogelijkheid zou bestaan, teleurgesteld zijn en zich in hun vertrouwen in en door het gemeentebestuur voelen geschaad?", aldus beide raadsleden. B&W heeft 30 dagen om een antwoord te formuleren.

KTS Voorhout heeft eerste regio Hotspot

voorhout n De KTS Voorhout heeft 16 oktober de eerste regionale Technology Hotspot geopend. Een modern schoollokaal waar nieuwe techniek te zien en te gebruiken is. Een experimenteerplek voor de school zelf, maar ook voor leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. De Hotspot is een locatie voor technische projecten en te experimenteren met nieuwe techniek. Het uiteindelijke doel; is meer technische vakmensen opleiden.

Door Piet de Boer

De huidige leerlingen aantallen in de techniek van het Vmbo zijn onvoldoende voor de vraag naar technisch geschoolde jongeren. In de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek gaat het vooral om mensen in de bouw en de maakindustrie. Technici in verschillende disciplines zijn schaars. Omdat verwacht wordt dat het aantal leerlingen met 14 procent gaat dalen, is verandering van het technisch onderwijs noodzakelijk.

Vierde industriële revolutie

''We zitten midden in de vierde industriële revolutie'', volgens KTS-directeur Ton de Groot. Na de stoommachine, de elektriciteit, de computer is er nu de vierde revolutie met robotica, virtual en augmented reality. Daar gaat het technisch onderwijs op inspelen en ingrijpend vernieuwen. Met het project 'Sterk Techniek Onderwijs' worden drie onderwijsprogramma's aangepast: Bouwen Wonen Interieur (BWI), Produceren Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en Transport (M&T).
De regio Leiden Duin- en Bollenstreek ontving daarvoor van het ministerie van OCW zeven miljoen euro. De zestig bedrijven die mee doen met het project dragen 1,2 miljoen bij. Totaal 8,2 miljoen.Het belangrijkste doel van de maatregelen is het verhogen van het aantal leerlingen dat een technische opleiding kiest. ''Dat staat bovenaan de lijst'', zegt De Groot.

Brians wagentje

Hoe de vernieuwing er in de praktijk uitziet was te ervaren in de Hot Spot het nieuwe techniek lokaal van de toekomst. Er staat een futuristisch wagentje met dikke fietsbanden. Gemaakt uit een bouwpakket van het staalbedrijf in IJmuiden. ''Deze elektrische Green car rijdt 45 kilometer per uur zonder begrenzer, zegt Brian. Hij is vierdejaars. Brian en zijn klasgenoot zijn 'de auto 'verder aan het verbeteren, zodat het karretje in de wedstrijd beter presteert dan vorig jaar. Brian glundert. Het gaat lukken.

Trots Teylingen

De gemeente Teylingen is 'supertrots' op de prestaties van de school in Voorhout verklaart Wethouder Arno van Kempen. ''Er is hard gewerkt.'' Straks komt er een Hotspot in Katwijk en twee in Leiden. De vernieuwing van het techniek onderwijs komt van onderop. Vanaf 2023 wordt techniek een verplicht vak in het primair onderwijs. Op de Hot Spots kunnen de leerlingen dan lessen volgen en werken met de nieuwste techniek. Wethouder Van Kempen die de snelle verwezenlijking van de Hotspots regionaal mogelijk heeft gemaakt mocht openen. Hij zag op het scherm een drone door de gang van de school vliegen naar het nieuwe techniek lokaal. Om dit technisch hoogstandje ambachtelijk te bekronen gaf hij een krachtige, ambachtelijke klap op een rode knop om de Hot Spot te openen.

24 uur fietsen voor goed doel

Jan Willem Mijlieff en Joep Derksen krijgen de cheque van de jubilerende organisatie. | Foto: PR Foto: Rob Spaans

n Twaalf provincies bezoeken in een dag

sassenheim n Op 3 november gaan vijf studenten 440 kilometer fietsen om daarmee geld op te halen voor een goed doel. De opbrengst gaat naar IT4Kids. Zij bekostigen uit de opbrengst van gerecyclede hardware sportactiviteiten voor kinderen. IT4Kids richt zich in het bijzonder op kwetsbare kinderen. Kinderen van ouders, die het sporten niet kunnen betalen.

Rik van der Zon met de route die hij met vier medestudenten fietsend wil afleggen op 3 november.| Foto: Piet de Boer

Door Piet de Boer

Na overleg koos Rik van der Zon (18) uit Sassenheim met vier medestudenten commerciële economie voor een sportieve uitdaging. De groep gaat alle provincies van Nederland op de fiets bezoeken binnen een dag. Een avontuur dat is het zeker, zegt Rik. De route is bijvoorbeeld nog niet honderd procent zeker. Ook onderweg kan er iets misgaan. Een weg of fietspad kan zomaar afgesloten en ontoegankelijk zijn. Rik laat het plaatje zien. ''We vetrekken vanuit Groningen of Zeeland.'' Dat is afhankleijk van de omstandigheden op drie november. Uiteindelijk zal de groep kiezen voor de meest praktische oplossing. Rik denkt na onderzoek dat het Groningen wordt. Maar dat kan op het laatst toch nog Zeeland worden. ''We willen zo veel mogelijk windje mee'', zegt hij met een glimlach. Conditie en doorzettingsvermogen zijn minder belangrijk. ''Het plan is vier weken geleden ontstaan. Trainen heeft niet veel zin meer. We gaan het gewoon doen en kijken hoever we komen.'' De instelling is 100 procent. ''We hebben er zin in.''

Fietsen door de nacht

De vijf studenten houden het simpel en gebruiken geen racefietsen. Ze gaan 'swappen'. Swap-fiets Leiden heeft twee stadsfietsen met versnelling beschikbaar gesteld. Steeds zullen een of twee studenten op de pedalen staan. De anderen rijden mee in de auto. Regelmatig wordt er gewisseld. Het is dus eigenlijk een fiets-estafette. Het zwaarste gedeelte is waarschijnlijk het traject dat 's nachts wordt afgelegd. ''We hopen geen lekke banden te krijgen'', glimlacht Rik.

6000 euro

De vijf sportlieden hebben het goede doel weten te verkopen aan diverse sponsoren. De groep bedrijven is divers. Van Swapfiets, Company2Wear (bedrijfskleding), Sportincas (incassso voor sportclubs), Dayone advocaten, De Hypotheker, Jaconde lnvest (adviesbureau) tot pizzeria Maruzella. In totaal wil de groep binnen 24 uur 6000 euro bij elkaar fietsen. Ze zijn er nog niet. Rik hoopt naast sponsoren ook donaties te krijgen uit Sassenheim, Teylingen en andere plaatsen in de Duin- en Bollenstreek. De tocht is 3 november te volgen op Facebook.
Via dezelfde facebookpagina kunnen ook donaties gestort worden.
www.facebook.com/It4KidsCE1D/?ref=bookmarks.

Voorhouter Joep Derksen schrijft geschiedenis

voorhout n De Stichting Zinsnede in Teylingen heeft vrijdag 11 oktober van het Fonds Alphen e.o. een bedrag gekregen om opnieuw een Veteranenboek uit te brengen. Hiermee is de kans groot, dat er volgend jaar een nieuw boek verschijnt: het Veteranenboek Kaag en Braassem.

Het Fonds Alphen viert haar 25-jarig jubileum en dat wordt gedaan met het weggeven van geld; in totaal 60.000 euro. Vorige week werden de winnaars in de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop bekend gemaakt. Als eerste werden Jan Willem Mijnlieff en Joep Derksen van de Stichting Zinsnede naar voren geroepen. De realisatie van het Veteranenboek Kaag en Braassem werd beloond met maar liefst 5.000 euro! Andere organisaties, die ook een bijdrage ontvingen, waren 'Nieuwkoop maakt het al 750 jaar', drie basisscholen in Nieuwkoop en een speeltuin in Leimuiden. De beide mannen van de Stichting Zinsnede waren blij verrast over deze geweldige geste van het Fonds Alphen. Met dit bedrag wordt een groot deel van de kosten voor het maken van het Veteranenboek Kaag en Braassem gedekt. Joep Derksen woonachtig in Voorhout zal beginnen met het interviewen van veteranen in de gemeente Kaag en Braassem en in de tussentijd blijft de Stichting Zinsnede zoeken naar sponsoren om de rest van het benodigde geld voor het drukken van de boeken te realiseren. Mijnlieff is penningmeester van de stichting. Hij laat weten: ,,Het is volgend jaar 75 jaar geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Daarom willen we alle groep 8 leerlingen van de basisscholen in de gemeente Kaag en Braassem een Veteranenboek cadeau geven.''
Bedrijven, fondsen en particulieren die de realisatie van het Veteranenboek Kaag en Braassem een warm hart toedragen, kunnen een bedrag overmaken aan de Stichting Zinsnede (www.zin-snede.nl) op bankrekeningnummer: NL21 RABO 0195 2994 77. Vermeld hierbij svp: 'Veteranenboek Kaag en Braassem'.

Prima initiatief HKV

Brian bij 'zijn' Green car.Hij en zijn klasgenoot zijn het voertuig verder aan het verbeteren, | Foto Piet de Boer

ingezonden n In de vorige editie van De Teylinger was te lezen dat de HKV de gemeente verzoekt om de naambordjes van de Kuyperlaan aan te passen. Op dit moment staat de naam van deze staatsman met een ij geschreven. Een prima initiatief van de HKV om deze historische vergissing aan te passen. Enkele jaren geleden maakte de gemeente Teylingen bekend dat ze de straatnaam werd gewijzigd van Kuyperlaan naar Kuijperlaan. Ik heb daar toen al bezwaar tegen gemaakt, omdat het onvoorstelbaar is dat de gemeente zich het recht toe eigent om een familienaam op een onjuiste manier weer te geven. Ik kreeg toen een vaag antwoord terug dat het hier om een verplichting van hogerhand ging, waar de gemeente aan mee moest werken. Een merkwaardige opvatting. Vorige week was ik in Den Haag en liep door de Dr. Kuyperlaan. Ik keek nog eens goed naar het straatnaambordje en zag dat het in deze stad toch echt correct was weergegeven. Dus kennelijk kiest Den Haag wel voor de juiste schrijfwijze en Teylingen niet. Als de gemeente volhardt in haar opstelling, dan lijkt het mij correct dat de gemeente haar naam wijzigt in de gemeente Teijlingen..

Arie Dwarswaard

Muzikaal huwelijk bij St. Cecilia

Dwarsfluit en trombone komen samen. | Foto: Antonie de Winter

voorhout n Afgelopen 9 oktober gaf dwarsfluitiste Miranda Veldkamp het ja-woord aan haar Elwin Verloop. Op woensdagmiddag werd hun huwelijk voltrokken in de "Toekanzaal" te Avifauna. Miranda speelt al geruime tijd dwarsfluit in het harmonieorkest van St. Cecilia.

Een muzikaal huwelijk is het zeker. Miranda is geboren in Hoorn, met zo'n plaatsnaam moest het eigenlijk al goed komen. Haar carrière als muzikant begon op achtjarige leeftijd op blokfluit bij muziekvereniging Crescendo in Bovenkarspel. Na twee jaar maakte ze de overstap naar dwarsfluit, en later ging ze musiceren bij Crescendo in Noordwijk. Inmiddels speelt ze samen met haar schoonmoeder alweer drie jaar bij het harmonieorkest van St. Cecilia. Sinds kort is ze aangeschoven bij de drumfanfare.

Muzikaal nest

Elwin is trombonist en komt ook uit een zeer muzikaal nest; een moeder als klarinettist, een vader die dirigeert en zowel slagwerk als dwarsfluit bespeelt, een zusje als hoboïste en een broertje als hoornist. Negen oktober is voor het stel een speciale datum, zij doen alles in stapjes van 13 maanden vanaf het begin van hun relatie. Extra bijzonder aan deze palindroom-datum dat dit een spiegeldatum is. Van achter naar voren gelezen blijft er hetzelfde staan.

Het kersverse stel werd verrast met een serenade door muzikanten vanuit drumfanfare en harmonieorkest. De huwelijksreis gaat naar Bali, vanuit daar kijken zij terug op een mooie dag.

Care for Jazz

sassenheim n Op 10 november geeft het Martien Oster Trio een concert. Aanvang 10.30 uur in zorgcentrum Bernardus, Hoofdstraat 82 in Sassenheim.

Het ensemble Martien Oster Trio, bestaande uit Martien Oster - gitaar, Matheus Nicolaiewski - contrabas, Jean-Clair de Ruwe - drums, brengt een gevarieerd programma dat 2 x 30 minuten duurt. Het optreden is op verzoek van Marente locatie Bernardus georganiseerd door de Stichting Muziek in Huis en mede mogelijk gemaakt door Het R.C. Maagdenhuis, Stg. Elise Mathilde Fonds, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds en particuliere donaties. Toegang is gratis. Gitarist Martien Oster behoeft eigenlijk geen verdere introductie. Met een indrukwekkende staat van dienst staat Martien al jaren aan de top in de Nederlandse jazzscene. Martien heeft gewerkt en cd's opgenomen met o.a. Monty Alexander, Diana Krall en Dr. Lonnie Smith. In 2016 tourde hij met fusionpionier Larry Coryell die Martien beschrijft als een "intelligente en soulvolle gitarist". Zijn meest actuele CD productie deed hij met Harold Mabern, de pianist die jarenlang met Wes Montgomery speelde. Geboren en getogen in Brazilië, verhuisde bassist Matheus Nicolaiewsky in 2011 naar Nederland om contrabas te studeren aan het koninklijk Conservatorium in Den Haag en Codarts in Rotterdam. Zijn stijl van spelen maakt Matheus tot een van de meest gevraagde bassisten van het land en daarbuiten. Hij speelde onder meer met Peter Bernstein, Stochelo Rosenberg, Jazz Philarmonic Orchestra of St Peterburg, Max Ionata en Frits Landesbergen. Matheus tourt regelmatig door Europa, Zuid Amerika en Rusland.
Drummer Jean-Clair de Ruwe heeft in 2004 zijn studie aan het Conservatorium van Utrecht cum laude afgesloten. In 2016 kreeg Jean-Clair een beurs van het Mignon Muziekfonds om zich verder te bekwamen als musicus en ging voor 2 maanden naar New York waar hij les kreeg van Rodney Green en Kenny Washington. Jean-Clair heeft het podium gedeeld met onder meer Roy Hargrove, Charles McPherson, Howard Alden, Bert Joris, Ferdinand Povel, Bert van den Brink en het Millenium Jazz Orchestra.

Herfstspeurtocht

Superfijn zo'n buitenles in het Overbosch! | Foto: PR

voorhout n Afgelopen woensdag zijn de groepen 3 van de OBS De Achtbaan uit Voorhout naar het Overbosch geweest voor een herfstspeurtocht. Het was er schitterend weer voor met de zon die scheen door de takken en herfstbladeren. De kinderen gingen voorbereid op pad met regenkleding en laarzen maat tijdens de speurtocht is geen druppel gevallen! Tijdens de wandeling gingen de kinderen in groepjes op zoek naar verschillende kaarten waarop opdrachten stonden. Ze gebruikten bij de opdrachten hun lijf voor het meten van een boomstam met hun voeten, hun zintuigen om wat dingen uit het bos te proeven met de ogen dicht. De herfstvruchten werden gezocht en daar konden de leerlingen weer sommen mee maken.Natuurlijk was er ook tijd voor een spel samen met de ouders die mee waren.

De Boomspiegels van de buurt

In de serie Groene Aanjagers gaan we voor het project 'Groen Dichterbij Teylingen', een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en de gemeente, op zoek naar de groene kracht van Teylingen.

Wanneer je de Sassemse Frederik Koolhovenstraat in komt, valt het gelijk op; de plantvakken bij de boomspiegels staan er fleurig en verzorgd bij en alle zes de vakken zijn totaal anders qua beplanting. Dat komt omdat de buurt deze plantvakken zo'n vijf jaar geleden heeft geadopteerd van de gemeente. Iedere buur zorgt voor een eigen stukje groen in de straat.

Te veel planten

"Ik ben best trots op ons groen"

Het initiatief komt van John van Velzen. Hij houdt erg van tuinieren en had destijds te veel planten om in zijn eigen tuin kwijt te kunnen. De boomspiegels waren toen nog begroeid met rozen, maar die stonden er niet echt mooi bij. Op een dag had hij de buitendienst van de gemeente aangesproken en gevraagd of het goed was als hij de boomspiegel voor zijn deur voortaan zelf mocht beheren. Dat initiatief werd met open armen ontvangen en niet veel later kwam de vraag vanuit de gemeente of ze met de buurt alle zes de plantvakken in deze straat zouden willen adopteren. Tijdens de buurtbarbecue sprak John zijn buren daarover, die allemaal zeer geïnteresseerd waren.

Aanstekelijk

Zo gezegd, zo gedaan; de gemeente leverde de plantvakken leeg op en gaf de buurt een budget om het opnieuw in te richten. Naast de heerlijke aalbessen en aardbeien levert het hen ook meer onderling contact op. "Wanneer je bezig bent in je tuintje, komt er altijd wel iemand even een praatje maken," laat een van de buren weten. Het werkt ook aanstekelijk; als de een bezig is, gaat de ander ook aan de slag. Een andere buur vertelt: "Ik ben best trots op ons groen. Als ik de straat in rijd, geniet ik echt van het mooie groen. Dan denk ik, dat hebben we best mooi gedaan zo!"

Ieder anders

Iedereen doet het op z'n eigen manier en alle tuintjes zijn anders. Je ziet als het ware de karakters van de buren terug in de tuin. De ene heeft er een mini moestuintje van gemaakt, de ander weer een bloementuin en weer en ander koos voor vaste planten. Iedere buur heeft vooraf goed nagedacht over wat ze met hun stukje groen willen. Zo bedacht de buurvrouw van de mini moestuin dat ze graag aan haar kinderen wil laten zien hoe eten groeit. De buur die wat minder tijd wilde steken in het onderhoud, koos daarom voor vaste planten. John vertelt over zijn stukje groen: "Het danst hier van de hommels en de bijen, dat vind ik geweldig om te zien en daar doe ik het voor!"

Oproep

Zij doen een oproep aan andere inwoners om ook een eigen stukje groen te adopteren! Ze willen je graag op weg helpen en eens een rondleiding geven in de straat. Als tip geven ze mensen die ook een groeninitiatief willen starten dan ook mee, bedenk vooraf goed wat je precies wil met de tuin en wat je aan onderhoud aankan. Maak vooraf een plannetje. Wil jij ook een stukje groen adopteren in jouw straat of wijk? Dan kun je contact opnemen met de wijkregisseur Loes Massaro via de gemeente.

SOS achterhaalt ras van Sasje

Vitrine met skelet van Sasje (1783 1795) tijdens nationale archeologiedag. | Foto: PR

sassenheim n Het hondenskeletje dat in 2003 tijdens archeologisch onderzoek bij het Oude Koningshuys is opgegraven is naar alle waarschijnlijk van een dwergspaniel.

Dat is een spioenachtig hondje, waartoe ook het markiesje hoort. Het markiesje was in Nederland in de 18e eeuw bekend. Het is een fijngebouwde spioen, zwart met vaak wat wit. Het is een jachthondje dat over geheel Europa verspreid de jager behulpzaam was bij de jacht met valk, windhond, geweer of net. Het beestje is te vinden op oude schilderijen, waarvan de oorsprong tot in de middeleeuwen terug te herleiden is.

De SOS is dit te weten gekomen na veterinair en historisch onderzoek.

HKV zoekt informatie oorlogsslachtoffers

voorhout n Het monument op het Raadhuisplein in Voorhout vermeldt de namen van slachtoffers van oorlogsgeweld sedert de aanvang van de Tweede Wereldoorlog.

Uitsluitend de namen van degenen die in Voorhout woonden ten tijde van hun overlijden staan op het monument. Er zijn echter ook slachtoffers die hier niet woonden, maar wel hier geboren zijn, hun jeugd hebben doorgebracht of in Voorhout omkwamen en zo een band met Voorhout hebben. In het kader van 75 jaar Herdenking op 4 mei 2020 wil de Historische Kring Voorhout het verhaal vertellen van alle slachtoffers die met Voorhout verbonden zijn. De HKV wil hen een gezicht geven, opdat we allemaal hen, die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven niet zullen vergeten. De Oorlogsgravenstichting maakt een onderscheid tussen oorlogsslachtoffers en slachtoffers van de oorlog. De oorlogsslachtoffers hebben hun leven gelaten in de periode tussen 10 mei 1940 en het einde van de oorlog. Veel anderen hebben geleden tijdens de inval en de bezettingstijd, maar hebben die periode wel overleefd. In veel gevallen hebben zij echter de pijn en de herinneringen de rest van hun leven met zich meegedragen. Hun namen zijn veelal onbekend. Van enkele van de oorlogsslachtoffers weten we ook nog heel erg weinig tot niets.

Wie weet iets?

HKV doet daarom een oproep aan iedereen die over een van deze personen iets kan vertellen. Mogelijk kan u de vereniging verwijzen naar familie of iemand die bekend is met het slachtoffer. Het gaat daarbij met name om Andries de Groot (1880-1943, Indië), Jan de Groot (1914-1945), Dirk Havenaar (1924-1944), Toon van Hemert (1875-1945), Wim Hoek (1923-1945), Louis Marie Klomp (1902-1943) en Leendert Noort (1920-1940). Als u denkt te kunnen helpen met gegevens, informatie of fotomateriaal dan is de HKV is bijzonder dankbaar als u een berichtje achterlaat op info@hkv-voorhout.nl. Als u meent iemand anders te weten die informatie kan hebben, dan verneemt de HKV dat ook graag.

Op zaterdag 26 oktober is er ook weer een inloopmoment in het Kenniscentrum van de HKV aan de Bonekruidstraat.

Zonnebloem organiseert modeshow

| Foto: PR

Warmond n Op vrijdag 18 oktober stroomde de zaal 't Zenit vol met gasten van de Zonnebloem en andere dorpsgenoten. Langs de kanten stonden rekken vol shirtjes, jumpers, blouses en pantalons.

Firma Meijssen Mode presenteerde haar nieuwe herfst- en wintercollectie. Drie Warmondse modellen showden diverse kledingstukken. Zij liepen tussen de aanwezigen door, terwijl er informatie werd gegeven over het gedragen kledingstuk.
De aanwezigen mocht in alle vrijheid voelen aan de stof, of de binnenkant bekijken. Een kledingstuk ziet er altijd aantrekkelijker uit wanneer het geshowd wordt, dan wanneer het op een rek hangt. Na de presentatie was er volop gelegenheid om langs de kledingrekken te gaan om de alles te bekijken. Er was een ruimte ingericht waar de kleding gepast kon worden, en daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt.
De vrijwilligers van de Zonnebloem liepen af en aan om te helpen met zoeken en met passen. Voldaan en tevreden over de gezellige middag gingen de aanwezigen huiswaarts, waarvan velen met een nieuw kledingstuk.

Ruud van Eijgen genomineerd voor Taalheld

Foto: Jeanette van Starkenburg

teylingen n Ruud is 58 jaar en werkt al jaren vol passie bij MareGroep. Zijn werk biedt hem immers een doel, voldoening en het geeft afleiding van thuis, waar hij een ernstig zieke vrouw heeft. Ruud heeft ook een dochter, zij gaat bijna het huis uit. Toen bekend werd dat hij via Taal op de Werkvloer, in vertrouwde omgeving en met collega's onder werktijd taalles kon gaan volgen, ontpopte hij zich als een ware ambassadeur. Hij nam samen met taalambassadeur Marco Zeeman een promovideo op, sprak met de pers om zijn enthousiasme uit te spreken. Intern zorgde dit voor veel enthousiasme over Taal op de Werkvloer, zoveel dat er binnenkort circa 40 medewerkers starten met taalonderwijs via het Taalhuis. Ruud maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij schaamt zich bovendien niet voor zijn laaggeletterdheid. Zijn vrouw zal niet heel lang meer bij hem zijn, zijn dochter gaat bijna het huis uit. En zij helpen hem met lezen, met officiële documenten van overheidsinstanties of zijn werkgever, want die begrijpt hij niet. "Die letters gaan dansen en het is teveel." Hij wil zijn dochter niet tegenhouden om op zichzelf te gaan wonen en wil geen last zijn voor haar. Ook zijn vrouw wil hij een gerust gevoel geven. "Dat ik straks mezelf kan redden, dat mijn vrouw en dochter dat weten. Dat ik gewoon een appje kan sturen als ik naar huis kom! Daar doe ik voor."Ruud is genomineerd in de categorie Taalleerder.

Vraagbaak voor vrijwilligerswerk

teylingen n Als je het leuk vindt om mensen op weg te helpen, zelf ook een grote fan bent van vrijwilligerswerk en goed kunt luisteren, dan is het misschien iets om vrijwilliger te worden bij het Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk. Welzijn Teylingen zoekt aanvulling op het bestaande team van enthousiaste vrijwilligers. Er is genoeg te doen in Teylingen. Maar niet iedereen weet precies wat goed bij hem of haar past of kan een passende vrijwilligersvacature vinden. Om mensen daarbij te helpen houdt Welzijn Teylingen elke 3e donderdagavond van de maand inloopspreekuur over vrijwilligerswerk in Teylingen. Op het spreekuur in de bibliotheek van Sassenheim zijn altijd twee vrijwillige medewerkers 1,5 uur aanwezig om mensen bij hun zoektocht te helpen. Zij verdiepen zich in het aanbod van verenigingen in Teylingen en hun vacatures, door het bijhouden van lokale berichten en door berichten op internet te zoeken. Wie nieuwe vrijwilliger wordt, krijgt een introductie bij welzijn Teylingen en wordt ingewerkt door de collega-vrijwilligers. Op www.welzijnteylingen.nl/vacature is het volledige profiel te lezen. Meer info of kennismaking: Maria Zwart, info@welzijnteylingen.nl ; 0252 231805.

Faraograf 55

SASSENHEIM n Dinsdag 29 oktober geeft ds. J.C. Fockens een lezing over graf 55 uit de Vallei der koningen in Egypte. Dit is een van de meest raadselachtige graven uit deze vallei. Zo is niet duidelijk of hier een man of vrouw begraven ligt. Ook is het een raadsel waarom juist dit graf al in de 14e eeuw is geplunderd en daarna nooit meer. Kortom, een verhaal vol met feiten en fictie, vol aannames en (on)waarschijnlijkheden. De avond wordt gehouden in de Witte Zaal van de Julianakerk, Julianalaan 6, Sassenheim en begint om 20.00 uur. Er geldt een eigen bijdrage van drie euro.

Basiscursus Android tablet

voorhout n De Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Voorhout, biedt in samenwerking met Seniorweb de basiscursus Android tablet. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten in de bibliotheek in Voorhout: maandag 4, 11, 18 en 25 november van 14:00 uur tot 16:00 uur. Het maximum aantal deelnemers is zes. De groepen zijn klein, zodat iedereen de aandacht kan krijgen om de nieuwe vaardigenheden te leren. Voor de cursus neem je je eigen Android tablet mee. De kosten voor de basiscursus zijn € 35,- voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek en/of Seniorweb en € 40,- voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl.

'Digisterker' en overheidszaken

voorhout n Belastingaangifte doen, een afspraak maken met de gemeente of zorgtoeslag aanvragen. Steeds meer zaken regel je via internet. Voor iedereen die in Voorhout woont en nog niet weet hoe dat werkt start in de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Voorhout de cursus 'Digisterker: werken met de e-overheid'. De eerste van de vier lessen is op 5 november. Aanmelden kan in de bibliotheek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Tijdens deze cursus leren deelnemers: een DigiD aan te vragen, hoe deze DigiD te gebruiken en om handiger gebruik te maken van overheidssites. Zij leren ook hoe je informatie kan aanvragen bij de gemeente Voorhout en andere overheidsinstanties. Deelnemers maken gebruik van een laptop van de bibliotheek. Om de cursus goed te kunnen volgen is wel wat ervaring met het gebruik van computers en internet nodig. Er wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en veiligheid.

Voorlezen

teylingen n In de Bibliotheek Bollenstreek wordt regelmatig voorgelezen. Op de website van de Bibliotheek Bollenstreek vind je alle thema's. Ouders en grootouders met kinderen zijn allemaal welkom en meedoen is gratis. In de bibliotheek in Sassenheim wordt iedere eerste woensdag van de maand van 14:30 tot 15:30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar. Op iedere eerste vrijdag van de maand van 10:30 tot 11:00 wordt voorgelezen aan peuters. Na het voorlezen op woensdag kunnen de kinderen aanschuiven aan de knutseltafel. In de bibliotheek in Voorhout wordt iedere eerste woensdag van de maand, van 14:30 tot 15:30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar. Na het voorlezen kunnen de kinderen aanschuiven aan de knutseltafel. In de bibliotheek in Warmond wordt iedere eerste woensdag van de maand, van 10:00 tot 11:00 uur voorgelezen aan kinderen van 2 tot 4 jaar.

'Winterbloei in Teylingen'

Kies een quote, maak een foto en win! | Foto: PR

n Fotowedstrijd in kader van 'Nederland Leest Wolkers'

teylingen n 'De ijskappen smelten, de winter staat in bloei. Zullen we eens kijken hoe het duurzamer kan?' Met deze woorden start de Nederlandse bibliotheek haar jaarlijkse campagne Nederland Leest, dit jaar Winterbloei een bundel met verhalen van Jan Wolkers

De gasten genoten van de leuke show en lekkere traktatie| Foto: PR

Lente of winter, de natuur blijft prachtig door de seizoenen heen. Maar ze is ook kwetsbaar en van slag. In Teylingen is er veel aandacht voor klimaatadaptatie en het bevorderen van biodiversiteit. De bibliotheek Bollenstreek, vestiging Sassenheim, en Groen Dichterbij Teylingen slaan in het kader van Nederland Leest Wolkers de handen in één en organiseren diverse activiteiten om mens en natuur te verbinden. Deze foto wedstrijd is de aftrap! Er zijn vier quotes gekozen uit de bundel Winterbloei die in november verkrijgbaar is bij alle bibliotheken in Nederland

1. De vluchtige en vale vlokkenregen Verstijft op het behang van bomen.

2. Je kijkt er het hele jaar zo nu en dan naar. Tot ze verstoft zijn en hun kleur verloren hebben. Dan geven we ze terug aan de aarde die ze gulzig opneemt.

3. Het is een tapijt van blijdschap.

4. Het kruipend gedierte dat niet bij de bouwwerkzaamheden met sloot en al ondergespit was, zat voorgoed gevangen tussen wanden van metselwerk.

De organisatoren nodigen jou als inwoner van Teylingen uit om één van de quotes te kiezen. Je warme jas en schoenen aan te trekken, je fototoestel mee te nemen en de quote te vangen in een foto van de natuur in jouw gemeente. Inzenden kan t/m 24 november 2019.

Prijzen

De jury bestaat uit Ell Geeh (EllGeeH Kunstfotografie), Joep Derksen (Writing4U.nl) en Rob ten Boden (wethouder Teylingen). De winnende drie foto's worden op A3 formaat afgedrukt en krijgen een plek aan de muur in de bibliotheek in Sassenheim. De drie prijswinnaars zijn daarnaast zeker van een plek in een fotoworkshop van Ell Geeh (februari 2020) en zullen verblijd worden met een cadeau bon van Bollenstreekhout. Onder alle inzenders zullen nog drie plekken in de workshop van Ell Geeh verloot worden.

Opdracht:

Kies één van de vier quotes van Jan Wolkers en maak hier een in jouw optiek passende foto (van minimaal 3 mb) in de natuur bij. Geef een korte omschrijving waarom je juist deze foto vindt passen bij de door jouw gekozen quote. Insturen van foto's kan t/m 24 november 2019 naar m.van.puijenbroek@ivn.nl o.v.v.: 'Fotowedstrijd Winterbloei in Teylingen'. met de volgende informatie bijgesloten:
Contactgegevens inzender (naam, e-mailadres), De door jouw gekozen quote, en een korte omschrijving waarom je juist deze foto vindt passen bij de quote (1-3 zinnen). Inzendingen worden geanonimiseerd alvorens de jurering plaatsvindt.

Voorwaarden

Door in te zenden ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. De rechten van alle ingezonden foto's blijven in handen van de inzender. De inzender geeft echter door in te zenden toestemming dat de foto('s) voor onbepaalde tijd gebruikt kunnen worden voor PR-doeleinden van IVN Natuureducatie en Gemeente Teylingen, waaronder de Groene Uitdaging. Dit betekent dat zij de foto mogen gebruiken voor een bericht op bijvoorbeeld hun website of op Facebook, zonder dat zij hier toestemming voor hoeven vragen en jij hier ook geen vergoeding voor krijgt. De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. IVN en Gemeente Teylingen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto('s). Iedere inzender mag maximaal twee foto's inzenden. Indien meer dan twee foto's vanuit dezelfde persoon worden ingezonden, worden alle foto's van de betreffende inzender uitgesloten van deelname. Winnaars worden uiterlijk 28 november per mail geïnformeerd. Als de aangeleverde gegevens niet volledig zijn wordt de ingezonden foto niet beoordeeld.
De prijsuitreiking en onthulling van de 3 winnende foto's vindt plaats op 30 november om 13.00 uur tijdens de Groen en Doen markt in de bibliotheek van Sassenheim. De tickets voor deelname aan de foto workshop van Ell Geeh worden eveneens op 30 november verloot onder de inzenders.

In alle gevallen waar niet in is voorzien beslist de organisatie.

Theater 't Onderdak start met de verkoop loten

Wat is er gebeurd op Landgoed Rusthoff?

sassenheim n Begin september is het vrijwilligersteam van Theater 't Onderdak gestart met de verkoop van loten om de ambitieuze plannen voor de renovatie van de foyer te kunnen realiseren.

In 2020 bestaat theater 't Onderdak 20 jaar. Niet alleen een bijzonder jubileumfeest maar ook reden voor een fikse opknapbeurt van de foyer. De foyerruimte wordt steeds meer gebruikt voor een mix aan activiteiten. Het is in de loop der jaren een multifunctionele ruimte geworden. Onze gasten zijn niet alleen het theaterpubliek. De foyer en theaterzaal worden ook gebruikt voor presentaties, vergaderingen, uitvoeringen van basis-, muziek- en theaterscholen, carnaval en verenigingsfeesten. Theater 't Onderdak heeft een echte streekfunctie. Om onze gasten te behouden maar ook om nog meer mensen naar het theater en de foyer te trekken, is een renovatie noodzakelijk. De aankleding van de foyer paste in het tijdsbeeld van toen. Nu is dat niet meer zo. De inrichting is armoedig en gedateerd. Er zijn beschadigingen aan verfwerk en tegels, de kleuren zijn niet meer actueel. Ook de lichtblauwe tegelvloer in de foyer is niet meer acceptabel. Dergelijke ongezellige tegelvloeren vind je alleen nog in verouderde zwembaden, maar is voor een theater zeker niet meer van deze tijd. Het vervangen hiervan is de groiotste kostenpost. De vloer moet eerst geëgaliseerd worden. Daarna kan er de nieuwe vloer in. De renovatie gaat naar verwachting in de zomer van 2020 plaatsvinden. Met het oog op het 20-jarig bestaan volgend jaar september is er door een aantal vrijwilligers voor de renovatie van de foyer een projectgroep gevormd. Deze groep heeft hulp gevraagd aan de HMC (hout-meubel-interieur) mbo vakschool in Amsterdam. Vier studenten hebben ontwerpen gemaakt voor een grootscheepse facelift waarbij alles rigoureus wordt aangepakt, van vloer tot muur en van meubilair tot verlichting. Ook de akoestiek krijgt extra aandacht. Alle betrokkenen zien het resultaat al helemaal voor ogen. "Niet alleen veel sfeervoller maar ook een veel en veel chiquere uitstraling. Bezoekers gaan echt weer 't avondje uit gevoel ervaren".

Loten

De verkoop van de loten loopt tot 31 december 2019. De loten zijn te koop in de foyer voor én na afloop van een theatervoorstelling of film. Bij aankoop van 5 loten of meer, dan kun je ook mailen naar theater 't Onderdak: info@hetonderdak.nl De loten kosten € 2,00 per stuk. Alle prijzen worden verloot, ook als niet alle 6.000 lootjes verkocht zijn. De trekking is op 15 januari 2020 in theater 't Onderdak. Dankzij sponsoren hebben we een heel mooi prijzenpakket samen kunnen stellen. Nieuwsgierig naar de prijzen? Kijk dan op de website naar de inhoud van het prijzenpakket.

De uitslag wordt natuurlijk ook bekend gemaakt op de website van 't Onderdak en in de regionale media.

Regenuitje

voorhout n De Zonnebloem afdeling Voorhout heeft de laatste paar maanden niet veel geluk met het weer bij het plannen van de uitjes. Ook de winkelmiddag in Lisse werd een druilerige middag. Gelukkig zorgde Bonita Lisse voor een warme ontvangst en gezellige modeshow. Onder het genot van een lekker advocaatje werden er verschillende setjes geshowd voor de komende winter. De overige winkels werden ook nog bezocht waarna de dag gewoontegetrouw werd afgesloten met een lekker etentje bij Van der Valk.

Moord op landgoed Rusthoff?

sassenheim n Op zaterdag 26 oktober vieren we weer Halloween in Park Rusthoff. Voor het spannendste feest van Sassenheim zijn nog enkele kaartjes te koop bij The Read Shop en bij IJs- en Snackpaleis Parkzicht, aan de Hoofdstraat in Sassenheim.

Het park zal die dag de hele dag afgesloten zijn voor het opbouwen van decorstukken, lichtslangen, geluid enz. Om 18.30 uur gaat het park open en als de kerkklok om 19.00 uur slaat mogen de jongsten het eerst de lampionnenoptocht lopen naar het eiland. Dat is omgetoverd tot een griezelfeesteiland. Daar worden leuke spelletjes gedaan bijvoorbeeld snoephappen of ledematen werpen en er kan iets lekkers met snoep geknutseld worden. Ook laat de Musicalgroep Up2stage wat stukjes zien uit hun musical "the Wiz".

Daarna is het tijd voor de echt stoere kinderen. Zij mogen vanaf 19:00 uur het park in en om 19:30 uur kunnen zij met de speurtocht starten om Sherlock Holmes te helpen. Gravin R.Hoff is namelijk dood aangetroffen op het landgoed. Graaf R.Hoff is ontroostbaar en verdenkt iemand ervan haar vermoord te hebben. Hij heeft Sherlock Holmes uitgenodigd om de moord te onderzoeken. Deze vraagt aan de kinderen om te zoeken naar de rode stip. De rode stip is verstopt bij de dader, plaats of wapen. Maar kijk uit er lopen nog meer verdachte personen enz. rond. Daarna vertellen zij dit stilletjes (want voordat je het weet heeft de dader alles verdoezeld) tegen Sherlock Holmes. Je krijgt dan een beloning of misschien wel een prijsje.
En als eindshow om 20:45 uur is de optreden van musicalgroep Up2stage. Kom daar zeker even naar kijken!

We zoeken nog steeds vrijwilligers die tijdens de Halloween Park Party willen figureren als spook, of griezel, maar als je liever als fotograaf, limonadeschenker of hekbewaker wilt helpen ben je ook van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Monique Geertsen halloweenrusthoff@gmail.com.

Kringloop Herenstraat 63 doet griezelige donatie

Bewoners en begeleiding van De Bleihof 1 en 7 zijn blij met de cheque. | Foto: PR

Voorhout n Iedereen denkt al aan het najaar. De kinderen van Woonstichting De Bleihof in Voorhout denken vooral aan Halloween !

Elk jaar, vanaf half oktober, kijken de kinderen en jongeren van De Bleihof 1 & 7 in Voorhout uit naar Halloween. Op 31 oktober organiseren zij namelijk een Halloweenfeest in hun twee huizen. En op dat feest zijn alle kinderen uit de buurt van harte welkom. De Bleihof 1 & 7 zijn twee woningen naast elkaar, midden in een woonwijk in Voorhout. Er is een tussendeur die de keukens van de beide huizen met elkaar verbindt. In De Bleihof nummer 1 wonen jonge kinderen en op nummer 7 wonen jongeren. Zij hebben allen een verstandelijke beperking. Halloween is voor de kinderen van De Bleihof een feest van versieren, verkleden en griezelen. Met natuurlijk snoepgoed. De voorbereidingen doen zij zelf. De huizen worden versierd, er wordt muziek uitgezocht (griezelig, natuurlijk) en er wordt gezocht naar mooie verkleedkleren. Sanne van der Meer is woonbegeleidster van de Bleihof. Zij deed een donatie aanvraag bij de Kringloop Herenstraat 63 Voorhout. "De Bleihof wordt voor één avond omgetoverd tot een griezelhuis", vertelt Sanne. "Elk jaar organiseren wij een Halloweenfeest voor de buurt. De kinderen leven er naartoe en bedenken allerlei leuke dingen om de gezinnen uit de buurt te laten 'griezelen'. Het is een leuke manier om de buurt kennis te laten maken met de Bleihof en de bewoners. En andersom natuurlijk. Op deze manier kan iedereen bij ons binnen komen en ons leren kennen." Natuurlijk vraagt dit voorbereiding. En er zijn onkosten: er zijn uitnodigingen, de versiering van de huizen, huur van kleding en natuurlijk snoepgoed, wat wordt uitgedeeld aan de kinderen die langs komen. Aan zo'n leuk initiatief wil Stichting Kringloop Herenstraat 63 zeker wel bijdragen! Integratie is belangrijk en contact maken met andere kinderen ook. Marjolijn Zweeren en Joke Spanjaard van de kringloop nodigden de bewoners uit in de winkel, na sluitingstijd. Daar werd een cheque overhandigd van EUR. 175,00. Voor de meegekomen bewoners een aangename verrassing, waar ze heel blij mee zijn.


Ook een aanvraag doen voor uw vereniging of stichting? Lever een schriftelijk verzoek in bij de winkel in Voorhout, waarin u aangeeft voor welk doel de aanvraag wordt gedaan en waarvoor de donatie wordt aangevraagd. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

John van der Tol genomineerd voor ambtenaar van het jaar 2019

John van der Tol was ook jarenlang citymanager in Teylingen. | Foto: archief/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

teylingen n John van der Tol, ambtenaar accountmanager bedrijven HLTSamen maakt kans om Ambtenaar van het Jaar 2019 te worden? De nominaties zijn vanaf eind vorige week te vinden op de website van Publiek Denken.

In de lijst van 100 genomineerden staat John van der Tol, als enige uit de Duin- en Bollenstreek op plaats 47. Iedereen kan stemmen tot en met woensdag 31 oktober 18.00 uur op de website van Publiek Denken. Niet alleen ambtenaren en collega's mogen stemmen op hun favoriete kandidaat maar ook inwoners en het bedrijfsleven.

Ranking

Na 31 oktober worden alle stemmen geteld. Dat levert een ranking per categorie op.

De nummers 1 en 2 van elke categorie worden voorgelegd aan een deskundige jury onder leiding van Eveline de Kruijk, secretaris directeur waterschap Drents Overijsselse Delta, die uiteindelijk de volgorde van de 12 bepaalt. Voor de complete lijst van de PD Top 100 worden alle categorieën bij elkaar genomen, waardoor er een lijst van nummer 1 tot en met 100 ontstaat.

De nummer 1 van deze lijst is de publiekswinnaar (heeft de meeste stemmen). Op deze manier hebben we meerdere prijzen te vergeven: de winnaar van de PD Top 100 (aangewezen door de jury) en de publiekswinnaar (de ambtenaar met de meeste stemmen).

Prijsuitreiking

Op donderdag 10 december worden de prijs voor de Ambtenaar van het Jaar en de Publieksprijs van de PD Top 100 uitgereikt. Op dinsdag 17 december wordt de PD Top 100 in het magazine, via de website en de e-nieuwsbrief bekendgemaakt. Ook wordt verslag gedaan van het juryberaad.

Pubers en emoties: webinar voor ouder en puber

cyberspace n Op 12 november organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over emoties in de puberteit. Het is bedoeld voor alle ouders én kinderen tussen 10 en 16 jaar.

Als ouder van een puber herken je het misschien wel: heftige en wisselende emoties bij je opgroeiende kind. Alsof je elkaar ineens niet meer begrijpt en kunt aanvoelen.
En zo is het ook. Je puber gaat door een rollercoaster van veranderingen en uitdagingen. Daardoor wordt hij wiebelig en emotioneel.
Niet alleen jij, maar ook je kind begrijpt af en toe niets van zichzelf.

Afspraken

Waar komen die wisselende en heftige emoties van pubers vandaan? Hoe kun je hier als puber en als ouder mee omgaan? Hoe maak je samen afspraken rondom emoties zodat het behapbaar en gezellig blijft in huis?
In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve jou én je puber uitleg en tips over het omgaan met emoties in de puberteit.
Heb jij een (aanstaande) puber thuis en wil je je puber beter begrijpen? Meld jullie dan snel aan om bij dit webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!

Aanmelden

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 12 november van 19.30 tot 20.30 uur.

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl

Inloopavond over werken in de zorg bij Marente

voorhout n Op dinsdag 29 oktober organiseert Marente van 19:00 tot 20:30 uur een inloopavond over werken en het volgen van opleidingen in de zorg. Marente biedt de mogelijkheid om dezelfde avond een oriëntatiegesprek te voeren en meteen te solliciteren.

De inloopavond in Voorhout is bedoeld voor helpenden, verzorgenden IG, verpleegkundigen MBO/HBO, herintredende verpleegkundigen en verzorgenden, zij-instromers en freelancers voor particuliere zorg (niveau 2, 3, 4 en huishoudelijke hulp). Het is ook voor studenten HBO-V en MBO zorg en welzijn niveau 3 en 4.
Medewerkers van de thuiszorg en woonzorglocaties zijn aanwezig om te vertellen hoe het werk op de locatie en in het team is.

Info

De inloopavond is in het kantoor in Voorhout, op de Rijnsburgerweg 2 (naast de dokterspost). Aanmelden is niet nodig. Meer informatie: 071 406 15 73 of werkenbijmarente.nl/inloopavond.

E-meeting in Dorpskerk

sassenheim n Zondag 27 oktober om 10 uur bent u van harte welkom in de Dorpskerk te Sassenheim. In een oecumenische bijeenkomst kunt u deelnemen aan de E-Meeting. Het thema van de meeting is "De natuur, van verwondering naar bezinning." Net als in de Parkdienst geldt ook hier; iedereen mag meedoen. De E-Meeting is voor voor jong en oud. U wordt ontvangen met een kopje koffie en voor de kinderen is er limonade. U gaat bezig met het thema door te kijken naar video en filmbeelden. Er wordt gezongen, geluisterd, en u gaat met elkaar in gesprek. Er is inspirerende mooie muziek en een voordracht waarover de aanwezigen kunnen nadenken. U gaat ook creatief aan de slag terwijl je met anderen je verwondering en ervaringen kan delen. Kortom een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie even afstand te nemen en energie op te doen. Na een uur bezinning en ontmoeting met anderen bent u weer helemaal klaar voor een nieuwe week waarbij u uiteraard uw ervaringen met iedereen kan delen.

Street art workshop

voorhout n Ben jij echt iemand die er van houdt om creatief bezig te zijn? Dan is dit echt iets voor jou!. Deze workshop zal gegeven worden door Street-artist Hugo van der Plas. Je gaat de komende 4 weken aan de slag met graffiti, verf en sjablonen. Je maakt 2 panelen voor het jongerencentrum. Uiteraard mag je ook je eigen paneel maken en deze mee naar huis nemen na afloop. De activiteit is voor 10 tot 14 jarigen en vindt plaats op woensdag 30 oktober, 6,13 en 20 november van 15:00 tot 16:00 uur. Kosten bedragen: € 7,50 (voor de gehele workshop). Te voldoen bij de eerste bijeenkomst. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar johanbraaksma@welzijnskwartier.nl of een app te sturen naar 0636184030. jongerencentrum Ex-Voto is gelegen aan de Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout. Meer informatie is te vinden op www.ex-voto.nl

Feestelijk gedekte tafel bij Op Dreef

Sassenheim n Met het oog op de komende feestdagen legt de afdeling Curiosa de komende weken in Kringloopwinkel Op Dreef de nadruk op de feestelijk gedekte tafel. Er is een ruime keuze uit o.a. tafelkleden en servetten. Serviezen, dekschalen en vleesschalen , borden in alle maten en voor alle gangen. Zilver en verzilverd bestek van o.a. Gero, Zilmeta, Sola, etc. Messenleggers, opscheplepels, kandelaars, onderzetters van o.a. glas, glazen voor alle soorten dranken, karaffen, servetringen, botervloten, eierdopjes, etagères, ijsemmers en wijnkoelers. En…de gehele opbrengst gaat uitsluitend naar goede doelen en projecten. Kringloopwinkel Op Dreef, Kagerdreef 90 Sassenheim. Zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.

HV Foreholte versterkt zich met heren C-team

Het nieuwe Foreholte Heren C-team. | Foto: PR

voorhout n Sinds deze zomer heeft Handbalvereniging Foreholte een kraakvers herenteam aan de gelederen toegevoegd. Deze groep jongens in de leeftijd tot 14 jaar (Heren C) geven een belangrijke impuls aan het herenhandbal bij de topclub uit Voorhout.

Foreholte heeft al een team tot 16 jaar (Heren B) en met de nieuwe aanwas is er nu een groep talentvolle jongens die tweemaal per week samen trainen en zo elkaar nog sterker maken. Het verschil in leeftijd of lengte maakt daarbij niet uit want handbal is een teamsport, waarbij je met snel en slim spel tegenstanders kunt inpakken die twee koppen groter zijn dan jijzelf. De aanwas is voor een deel toe te schrijven aan de successen en media-aandacht van de nationale teams. Het WK staat begin december voor de Oranje dames voor de deur en de Oranje heren spelen binnenkort het Europees Kampioenschap ( 9 januari tot in met 26 januari 2020). Door al die aandacht ontdekken steeds meer jongens het handballen. Veel jongens vinden handbal bovendien een spectaculaire sport. Ballen vliegen met een noodgang over het veld en spelers wisselen razendsnel van rol. Waardoor iedereen veelvuldig aan de bal komt en een doelpunt kan scoren. Goed voor de fysieke ontwikkeling en het zelfvertrouwen. De Voorhoutse handbalclub is blij met het nieuwe C-team en wil graag het herenhandbal in de Bollenstreek nog verder uitbouwen. Heren van alle leeftijden zijn daarom van harte welkom bij HV Foreholte. Ook als je buiten Voorhout woont. Kijken of een paar keer meedoen met de training kost niets. De heren C en B trainen van 18:00 uur tot 19:00 uur (dinsdag in sporthal de Tulp in Voorhout, woensdag in sporthal de Geest in Warmond). Andere leeftijd of vragen? Stuur een bericht aan foreholte@handbal.nl.

Punt gewonnen of verloren?

voorhout n Tegenstander Quintus 2 had net als Foreholte een wisselende start van de competitie. De competitie loopt ook wel raar. De nummer drie tot nummer tien staan maar 2 punten uiteen. Quintus stond 1 punt boven Foreholte dus leek het er op dat de dames uit Voorhout een gelijkwaardige tegenstander zouden treffen.

De start was gelijk opgaand tot de 9e minuut. Toen liep Foreholte ineens uit. De kansen die Foreholte in de eerste 8 min miste gingen er nu in echter ging het mis in de 13e minuut. Door balverlies kon Quintus weer terugkomen. Sterker nog ze kwamen op voorsprong en dat allemaal binnen 3 minuten. De snelle tegenaanval was de kracht van Quintus. De linkshandige rechtsopbouw bracht Foreholte flink in problemen. Maar hierna maakte Quintus weer fouten. Van 13-11 werd het 13-15 voor Foreholte. De score golfde op en neer. Daar waar Foreholte zeer goed stonden te verdedigen werd in de aanval te haastig en risicovol gespeeld. Balverlies van Foreholte werd afgestraft door Quintus maar de opgezette aanval van Quintus werd vaak goed verdedigd. Na de rust 16-17 kwam er geen echte dip voor Foreholte. De voorsprong werd zelfs uitgebouwd tot 3 punten en er werd een tijdje om en om gescoord. Er leek geen vuiltje aan de lucht bij Foreholte. Maar met een paar minuten te spelen ging er wat mis. Van 26-29 kon Quintus terugkomen. Met 3 scores op rij werd de wedstrijd afgesloten 29-29. De pluspunten van deze partij zaten hem vooral in de dekking. Goed samenwerkend en houden aan de afspraken zorgde weer voor een stevige verdediging wat weer perspectief biedt voor volgend weekend waar dames 1 tegen Hercules gaat aantreden in Sporthal de Tulp in Voorhout.

Kwartje valt verkeerd voor Bassets

Bijna niet te stoppen Dennis Rietberg pikt weer meters. | Foto: PR Foto: Picasa

Sassenheim n De rugbyers van The Bassets uit Sassenheim verloren in eigen huis nipt, 24-26 van 't Gooi uit Naarden, maar een winstpartij had terecht geweest.

Vorige week lieten de Sassenheimers al zien dat ze bij de top van rugby Nederland hoort. Zij verloren toen weliswaar van de regerend landskampioen maar speelde een dijk van een wedstrijd en dit gaf de burger moed voor het treffen tegen verliezend finalist van vorig seizoen 't Gooi uit Naarden. Coach en speler Storm Carroll moest zijn team, vanwege schorsingen, door elkaar husselen. In een bikkelhard gevecht deden The Bassets geen moment onder voor 't Gooi waarbij de ruststand 13-14 zo dicht bij elkaar lag dat de winnaar nog niet te voorspellen was. In de tweede helft ging het titanen gevecht onverminderd voort waarbij het denkbeeldige kwartje voor The Bassets net verkeerd viel en dat was meer dan jammer want ook de neutrale rugby supporter vonden dat The Bassets het meeste recht hadden op de overwinning. Toen de zuivere speeltijd er dan toch op zat was de stand 24-26.
Hiermee hebben The Bassets wel een bonuspunt verdient en klimmen daarmee omhoog naar de zesde plaats. Een morele opsteker voor de ploeg van Carroll maar zij weten ook dat er meer in zit en had gezeten. Hiermee kan de ploeg doorborduren en ook achter de schermen weten The Bassets dat ze de goede weg zijn ingeslagen. Met het vernieuwde beleid hebben zij The Bassets op de landelijke rugbykaart gezet. Als de Sassenheimers op deze voet door blijven stappen gebeuren er op de Vijfmeiweg in de toekomst nog mooie dingen. Die toekomst is volgende week al dan nemen de wit zwart bruin hemden het op tegen Castricum aldaar, aftrap 15.00 uur en toegang gratis.

Teylingen en HVV houden elkaar in evenwicht

teylingen n In een wedstrijd waarin amper kansen werden gecreëerd hebben Teylingen en HVV met 0-0 gelijkgespeeld. De wedstrijd kon nauwelijks boeien en het was dan ook geen verrassing dat er na 90 minuten een brilstand op het scorebord stond.

Teylingen en HVV houden elkaar al jaren in evenwicht en dat was gisteren niet anders. De Koninklijke had deze competitie nog niet verloren (twee winst partijen en twee gelijke spelen). De Sassenheimers hadden tot op heden een puntje minder behaald. De ploeg van voormalig Eredivisie coach Andre Wetzel liet zich zien als een stugge ploeg die vanuit een goede organisatie probeert te opereren en dat telkenmale ook goed liet zien. Teylingen kenmerkte zich ook door de zaakjes zonder bal goed op orde te hebben, maar het lijkt enige vorm van creativiteit te missen op dit moment. Pascal de Ridder keerde voor het eerst weer terug na hamstringklachten, Tim Gorter is nog steeds geblesseerd en gisteren viel Dani Hoogkamer met liesklachten al snel uit en in de rust moest spits Sepehr Safi noodlottig het strijdtoneel verlaten na schouderklachten. De ernst van deze kwaal zal later deze week duidelijk worden.

Weinig hoogtepunten

In een wedstrijd waarin weinig hoogtepunten te vermelden vielen is het altijd zoeken naar lichtpuntjes. Kevin Driessen laat wekelijks zien dat hij op dit niveau één van de betere spelers is, hij brengt rust in de spel en haalt ongelofelijk veel weg achterin. Niels Rodenburg verdient ook een compliment met zijn hardwerkende spel op het middenveld, eveneens in de passing. In de slotfase van de wedstrijd kreeg invaller Bilal el Kourami de enige echt grote kans voor Teylingen. Hij schoot van dichtbij op de sluitpost van HVV. De wedstrijd eindigde daardoor in een terechte puntendeling, waardoor HVV ongeslagen bleef en Teylingen kort achter de Hagenezen op de ranglijst blijft staan.
Aanvoerder Dennis van den Nouland beleefde de wedstrijd op de volgende manier: 'Ik vind het erg positief dat we amper iets weg gegeven hebben vandaag. Ik kom eigenlijk niet tot één hele grote kans voor HVV. Aan de andere kant is het jammer dat wij zelf ook nauwelijks tot geen kansen hebben weten te creëren. In die zin was het wel eens saaie wedstrijd voor de toeschouwers. Ik denk dat HVV bovenin mee zal draaien en wij misschien ook wel, dus het resultaat is helemaal niet slecht te noemen. Hillegom en Oliveo schijnen ook goed te zijn om voor de bovenste plekken mee te doen, dus het zal een interessante competitie gaan worden'.
Wat betreft de persoonlijke ambities van de centrale verdediger zegt hij het volgende: 'Ik heb het hartstikke naar m'n zin bij Teylingen al mijn hele leven en zou het geen enkel probleem vinden om de rest van mijn voetbalcarrière hier te blijven, maar als voetballer wil je altijd het hoogste nastreven. Je weet daarom nooit wat er nog in het vat zit voor de toekomst', sloot van den Nouland af. Teylingen gaat aankomende zondag op bezoek bij Wippolder. De nummer zes bij de nummer zeven. De ploeg uit Delft heeft één puntje minder behaald dan de Sassenheimers.

Voorspoedige seizoensstart VCS

sassenheim n De competitie voor heren 1 en dames 1 van Volleybalclub Sassenheim is alweer een paar weken aan de gang. Beide teams komen uit in de promotieklasse, de een na hoogste regionale klasse. Nu de eerste wedstrijden gespeeld zijn, is een eerste tussenrapportage op zijn plaats: zowel heren 1 als dames 1 beleeft een voorspoedige seizoensstart. Dames 1 sloot vorig jaar af met zowel het bekerkampioenschap als promotie na het spelen van PD-wedstrijden. Hoewel het team speelt in een iets kleinere en gewijzigde bezetting, weten de dames met wilskracht en teamwork invloed uit te oefenen op de wedstrijden die zij tot nu toe spelen. Zij laten hier afgelopen zaterdag een mooi staaltje van zien in de uitwedstrijd tegen Gemini Kangoeroes dames 1. In de eerste set geven de dames uit Sassenheim ogenschijnlijk de teugels uit handen en staan initieel 6-15 achter. De wil om te winnen neemt echter tijdig de overhand en VCS weet deze achterstand om te buigen naar 26-24 winst. Vanaf dan ligt de controle duidelijk bij VCS en met overtuiging wordt er 4-0 gewonnen (25-18, 25-12, 25-15). De dames nemen met 16 punten uit 4 wedstrijden nu de tweede plaats in. Ook voor heren 1 geldt dat er dit seizoen genoegen moet worden genomen met een kleine selectie, maar de acht spelers worden regelmatig bijgestaan door invallers uit het tweede team. Na een 4-0 winst en 1-3 verlies in de eerste wedstrijden, presteerden de heren het om twee keer een marathonpartij van vijf sets in hun voordeel te beslechten. In IJsselstein gaf VCS na een 2-0 voorsprong nog bijna de winst uit handen, maar Vives wist de matchpoints in de vijfde set niet te verzilveren. In de thuiswedstrijd tegen Inter Rijswijk boog VCS een 1-2 achterstand overtuigend om: met 25-11 en 15-10 was de 3-2 winst een feit. Heren 1 staat momenteel op een knappe vierde plaats.

Foreholte-Wilhelmus 4-0

voorhout n Foreholte speelde zondag z'n beste wedstrijd tot nu toe. De volgers van Wilhelmus meldden voor hun ploeg het tegenovergestelde. Het resultaat bleef een strakke Voorhoutse overwinning waar helemaal niets op viel af te dingen. Na 10 minuten vertrok de steekpass van de voet van Stan Spies naar de volkomen vrijstaande en doorgeschoven middenvelder Ivo Smits. Smits omspeelde doelman Van der Mast en schoof de bal in het lege doel. In de 37e minuut loopt de Voorhoutse aanval over de rechterkant. Na de diagonale pass komt linkerspits Stan Spies aan de bal. Zijn voorzet raakt de arm van verdediger Thomas Ruijgrok. Toni Arroyo schiet de toegekende strafschop onberispelijk binnen (2-0). In de tweede helft weet man of the match Ivo Smits vanuit een vrije trap het hoofd van topscoorder Toni Arroyo te vinden. (3- 0). Foreholte beslist de wedstrijd vervolgens definitief als Olle Roffelsenvoorzet naar Stan Spies, die via de binnenkant van de paal het net weet te bereiken (40-0). De Voorhouters evenaarden met hun 4e overwinning de seizoenstart van '15/'16. Over zeven dagen zal blijken of Foreholte werkelijk ontwikkelingsstappen heeft gemaakt in de lastige uitwedstrijd tegen het Haagse Laakkwartier.

sport & actief

Mysteries

Er zijn van die dingen die zich op straat doen waarvan je niet weet wat je ervan moet denken. Een loslopende hond bijvoorbeeld. Ik bedoel niet een viervoeter die losloopt op de daartoe aangewezen gebieden (of illegaal daarbuiten…), waarvan na enige tijd wel een bijbehorende bezitter verschijnt met dito riem die de hond onder zijn hoede heeft. Nee, echt zo'n hond die op een regenachtige dag zomaar je straatje in wandelt, her en der snuffelt en plast, pal voor je deur iets van meer gewicht laat vallen en doodleuk doorloopt. Je wacht tot er iemand verschijnt die al dan niet van plan is het gedeponeerde op te rapen, maar nee. Niemand. Een losse, loslopende hond. Van arren moede heb ik zelf maar opgeruimd wat hij precies in onze looproute neerlegde. Maar de vragen blijven: van wie is die hond? En weet-ie dat?

Onze eigen hond keek er niet van op. Hij heeft andere zaken waarover hij zich verbaast: loslopende mensen! Twee of meer mensen bij elkaar kan hij plaatsen: dat is een soort van roedel. Maar een loslopend mens, zonder hond? Telkens als hij zo iemand ziet bij het uitlaten zie je hem kijken en denken en zich verbazen. Een mens zonder hond…
Terwijl ik dat alles overdacht fietste ik voor een afspraak naar de stad. Onderweg zag ik opeens overal fietsen met een leeg kinderstoeltje. Wel een bestuurder, vader/moeder/oppas/opa/oma of wie dan ook – maar allemaal met een leeg stoeltje. Waar zijn die kinderen gebleven? Toch niet onderweg verloren? Zoiets merk je. Hoop ik. Er zijn beslist allemaal goede verklaringen voor te bedenken, maar toch. Mysterieus.
Zo stond er eens, in een restaurant waar ik koffie zat te drinken, na het vertrek van een grote groep ouderen die daar busgewijs met hetzelfde doel naar toe waren vervoerd een loze rolstoel. Iedereen weg, bus vertrokken – en daar stond tot verbazing van overige klandizie en personeel die lege rolstoel. Me dunkt: er moet toch iemand zijn die z'n rolstoel ogenblikkelijk mist?
Een mysterie mevrouw, net wat u zegt…

egbert van der weide

Rouwen: je staat er niet alleen voor

Nelleke van der Oord. | Foto: PR Foto: Picasa

Voorhout n Op maandag 28 oktober komt Nelleke van der Oord naar De Roef in Voorhout voor een interactieve lezing over rouwen. Als coördinator 'Steun bij Verlies' bij Humanitas Rijnland is zij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen op het gebied van sterven en rouw.

Je weet het, verlies hoort bij 't leven. En toch, als een naaste sterft kan de rouw je ruw overvallen. Alsof je in een onbekende stad terecht bent gekomen. Eén waarvan je geen plattegrond hebt. Rouwen, hoe moet dat eigenlijk? Doe ik het wel goed? Gaat het ooit voorbij? Je bent niet de enige die met dit soort vragen zit. Deze workshop is bedoeld om je inzicht te geven in rouwen. Daarnaast kan je in kleine groepen op een speelse manier een aantal eigen ervaringen delen, zodat je merkt dat je er niet alleen in staat. Wil je eens ervaringen uitwisselen? Of gewoon luisteren? Kom dan op maandag 28 oktober van 19.30 tot 21.30 uur naar De Roef (naast de Bartholomeuskerk), Herenstraat 47 in Voorhout. Info en inschrijven: www.Palliam.nl.

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor Vivo, voorganger pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R.J. Bakker, Amsterdam

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Andries Bakker


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord- en Communieviering, Gebedsleider: J. van der Lans. Samenzang

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. M. van Delft (Rijnsburg)


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering met Cantores, voorganger: Pastoor Straathof en diaken Prins

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R. Steenstra (Leiden)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Tom van Lieshout

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00: Jan ZijlstraWilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van 16 oktober is: WATERVREES

De winnaar is: C.H. Haring-Mohlman, Voorhout

Gezinsviering 27 oktober

sassenheim n Na een mooie afsluitende viering in de tuin van de Pancratiuskerk voor de zomervakantie is er we zondag 27 oktober om 10:00 uur weer de eerste gezinsviering van het nieuwe schooljaar.

Het thema van de viering is "Niets is wat het lijkt". Een toepasselijk thema na het Halloweenfeest in het park. Kom luisteren naar de teksten van o.a. Guus Kuijer en zing mee met de leuke liedjes zoals "Er is nog zoveel te ontdekken" van het koor Vivo.
Vivo vindt het leuk als je deze liedjes met ze mee komt zingen.
Mocht je interesse hebben om vaker mee te zingen, , dan kun je altijd een keer op een repetitie komen. Ze repeteren op woensdag van 18:45 uur tot 19:45 uur in de kerk (ingang bij de pastorie). Na de viering is er koffie, thee en limonade met wat lekkers. De volgende gezinsviering is op 24 december om 18:30 uur. Dat is een Kerstviering.