De Teylinger

29 juni 2016

De Teylinger 29 juni 2016


1 / 28

2 / 28

`Geen aanleiding voor 150 extra sociale huurwoningen`

Teylingen n De gemeente spant zich in voor voldoende en goede huisvesting voor al de inwoners in Teylingen, zo ook voor jongeren en inwoners met de lagere inkomens, zo antwoordt B&W op vragen van de fractie van de PvdA. Een extra 150 sociale huurwoningen is naar de mening van B&W nog niet nodig. Een daarna bij de behandeling van de Kadernota ingediende motie van de PvdA kreeg geen meerderheid.

Door Nico Kuyt

Naar aanleiding van de jaarrapportage over 2015 van de regionale woonruimteverdeling heeft de PvdA onlangs vragen gesteld over de toenemende druk op de sociale huurmarkt, de lange en mogelijke toenemende wachttijden en de optie het aantal huurwoningen te vergroten met minimaal 150 extra sociale huurwoningen. In zijn antwoord onderkent B&W de toenemende druk op de sociale huurwoningen, maar wijst naar de Woonvisie met maatregelen die een oplossing moeten bieden. Voor de periode 2015-2025 is een bouw voorzien van circa 1700 woningen in de gemeente. Circa 400 hiervan zijn sociale huur. De raming is dat hiervan 440 nodig zijn. Daarnaast is besloten het aantal sociale huurwoningen te verhogen met extra 50 woningen voor voornamelijk vluchtelingen met een vergunning. Dat wordt toegevoegd bovenop de 400. Hiermee wordt voorkomen dat op de toch al krappe sociale huurmarkt sprake komt van verdringing. Tevens verlagen corporaties de huren om meer woningen in het betaalbare segment aan te bieden, heeft Warmunda onlangs besloten afgezien van de verkoop van 80 woningen en wordt fors geïnvesteerd om het percentage sociale huurwoningen zo hoog mogelijk te laten zijn. Tot slot verwacht B&W dat ook het economische herstel dat is ingezet, de druk op de sociale huursector doet afnemen. Voor het realiseren van de door de PvdA voorgestelde 150 extra woningen is daarom op dit moment nog geen aanleiding, stelt B&W.

Wachttijd

Om een woning te verkrijgen krijgt in het verdeelsysteem degene met de hoogste inschrijftijd de woning aangeboden. In het afgelopen jaar had men in Teylingen gemiddeld 6,6 jaar nodig, maar voor jongeren tot 23 jaar bedroeg de inschrijftijd 2,9 jaar en voor 65-plus was dit 8,1 jaar. Echter, veel mensen schrijven zich uit voorzorg 'voor later' in. Zij bouwen inschrijfduur op zonder daadwerkelijk actief te zoeken. In Teylingen was voor 48,2 procent sprake van geen enkele reactie op een uitnodiging van de woningcorporatie om de woning te komen bekijken. De wachttijd van 6,6 jaar is dan ook relatief. Daarnaast zijn woningzoekenden kritisch op het woningtype dat zij willen huren en zoeken dus heel gericht. Populaire woningen, zoals een eengezinswoning, kennen dan ook een langere inschrijfduur dan een portiekwoning. De acceptatiegraad is laag. In de praktijk betekent dit dat gemiddeld genomen een woning 3,6 keer wordt geweigerd voor deze wordt geaccepteerd. Zou een woningzoekende breder kijken dan neemt de slaagkans toe, zeker als hij daarbij ook nog eens buiten de eigen gemeente zoekt, aldus B&W.

n In beweging

Foto: Marion Hoogervorst en Petra Dofferhoff

Zo vaak zal Burgemeester Carla Breuer niet letterlijk de aftrap bij een evenement hebben verzorgd. Zondag deed zij dat wel, bij de eerste editie van Voorhout Beweegt. De gezamenlijke verenigingen op sportpark Elsgeest hadden de handen ineengeslagen om Voorhout in beweging te brengen. Lees verder op pagina 25. | Foto: Marion Hoogervorst en Petra Dofferhoff

Minder bezwaarzaken

Teylingen n Het aantal bezwaarschriften is vorig jaar met 36 procent fors verminderd, zo blijkt uit het jaarverslag van de Bezwaarcommissie.

Het aantal zakte van 61 naar 39 bezwaarschriften. Bij een geschil zet de gemeente sterk in op bemiddeling vooraf. Tevens ligt de afname aan de uitgebreide participatie die vooraf aan een besluit wordt genomen. "Het tijdig onderkennen van mogelijke bezwaren in een besluitvormingsproces en de informele aanpak daarvan, bijvoorbeeld door een gesprek of bezoek ter plaatse, kan ertoe leiden dat burgers zich vooraf gehoord voelen waardoor de draagvlak voor een besluit wordt vergroot en juridische procedures worden voorkomen. Er is een steeds meer prettig contact met de gemeente Teylingen", zo leest het verslag.

De Bezwaarcommissie adviseert B&W vooral door te gaan met deze informele en laagdrempelige aanpak. (NK)

Stichting voor Syrische vrouwen in Sassembourg

Sassenheim n De Stichting Syrische Vrouwen in Nederland (SVNL) gaat op zondag 10 juli officieel van start. Sinds mei van dit jaar stelt Welzijn Teylingen haar ruimte in Sassembourg beschikbaar voor de wekelijkse bijeenkomsten van de SVNL. Zij komen hier iedere zondag bijeen van om samen in gesprek te gaan over allerlei actuele thema's.

De stichting heeft zich als doel gesteld om integratie van de Syrische vrouw in Nederland te bevorderen. Het gaat dan om het welbevinden van de Syrische vrouw, maar ook om haar wegwijs te maken in de Nederlandse politiek, hoe om te gaan met verschillende religies en wat de dames zelf kunnen bijdragen aan de Nederlandse samenleving. In de Syrische cultuur wordt de vrouw gezien als degene die invloed heeft op haar kinderen en toekomstige generaties. De stichting wil deze rol onderstrepen in de Nederlandse samenleving met de hier geldende normen en waarden. De Syrische vrouwen goed informeren over de gebruiken in Nederland zal integratie bevorderen.

Onderhoud Polderbaan, meer overlast verwacht

Teylingen n Van maandag 4 juli vanaf 7.00 uur tot maandag 11 juli om 6.00 uur wordt op Schiphol de Polderbaan buiten gebruik gesteld voor regulier onderhoud. Door het onderhoud kunnen de Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en de Kaagbaan vaker ingezet worden, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het afwijkende baangebruik kan leiden tot overlast, zo meldt Schiphol.

Aansluitend wordt de Polderbaan van maandag 11 juli tot zaterdag 16 juli 's avonds en 's nachts tussen 23.00 uur en 6:00 uur buiten gebruik gesteld voor veegwerkzaamheden en verlichting- en baancontroles. Meer informatie op www.bezoekbas.nl - Planning Baanonderhoud.

Concert singer-songwriters

Voorhout n Na het succes van het zomeravondconcert voor jonge singer-songwriters in 2015 is besloten dit evenement deze zomer te herhalen. Op vrijdagavond 1 juli staan het muziekpaviljoen en een uitgebreid terras op het Kerkplein in Voorhout. Jonge singer-songwriters wordt hierbij een podium geboden en hebben de gelegenheid hun muzikale kwaliteiten te tonen aan honderden toeschouwers.

Foto: pr.

Verhalen-
karavaan

Als ik de
burgemeester
        was...'

Schaatsclubs pleiten voor skeelerbaan

Plannen voor vijf recreatie projecten

Teylingen n Oudste inwoner (105) jarig

'Tante Dien' (105) nog steeds oudste inwoner

Dientje Nieukerk ontvangt een taart van burgemeester Breuer. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n 'Mijn geheim? Gewoon doorgaan met ademhalen'

Sassenheim n Vorig jaar op haar 104e verjaardag sprak Dientje Nieukerk uit dat ze er nog wel een jaartje bij wilde doen. Zij heeft het gedaan en afgelopen zondag werd de mijlpaal van de gezegende leeftijd van 105 jaar bereikt. Burgemeester Carla Breuer verwende haar met een bijzondere taart.

Door Piet van Kampen

Zo vief en monter als ze er nog bij zit, zou je eerder denken aan een dame van ergens in de tachtig. Dientje is vrolijk, opgewekt en straalt dankbaarheid uit. "Ik heb een mooi leven gehad", vertelt zij. De jarige is in Utrecht geboren, maar ze verhuisde met het gezin naar Amsterdam waar haar vader bij AEG werkzaam was. Dien vond daar ook een job en leerde er haar man Bart van der Linden kennen. Bart was weduwnaar en woonachtig in Sassenheim. Het klikte tussen die twee en op zeker moment nodigde hij Dien uit om bij hem te komen wonen. Op latere leeftijd schoven zij elkaar de ringen om. Nazaten heeft zij echter nooit gehad.

Pietje

De gezonde vrouw- alleen het zicht wordt minder- kent nauwelijks een dokter en weet amper wat medicijnen zijn. Zij woont nog steeds in haar huis aan de Menneweg waar zij thuiszorg krijgt. De mooiste momenten zijn als Siep Eisenga twee keer per week met haar uit wandelen gaat of een boodschapje doen. "Een harinkje halen, want daar ben ik dol op", glimlacht de aimabele dame. Zij geniet als de mannen van stichting Jan uit Katwijk haar tuin een opknapbeurt geven. Martina Schut bezoekt haar vanuit de zorgsector regelmatig en is haar steun en toeverlaat. Ook haar overburen zorgen regelmatig voor de zo gewenste afleiding. Wat zijn mooie herinneringen uit haar leven? Reizen in binnen- en buitenland waar onder zelfs Zuid-Afrika waar een zus woont. Maar het allermooiste is de herinnering aan haar kat Pietje. "Een lief beest. Daar was ik dol op", zegt zij stralend.

Op haar verjaardag, afgelopen zondag werd Dientje 'ontvoerd' naar Katwijk. "Ik hou van de zee en daarna gaan we een lekker visje eten." Onder het kleine gezelschap ook neef Wim en zijn vrouw uit Australië. "De meesten zijn dood, dat heb je als je een dagje ouder wordt", glimlacht Dien. Nog een jaartje erbij? Zij knikt.

Sterker naar de brugklas

de groepsfoto van het 10 jarig bestaan van de Schoutenbuurt Foto: pr.

Sassenheim n Voor aanstaande brugklassers die op de basisschool zijn gepest of problemen ervaren in het contact met leeftijdsgenoten, organiseert GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd dit jaar opnieuw de tweedaagse zomercursus 'Plezier op school'.

Veel jongeren vinden het spannend om naar de middelbare school te gaan. Ook jongeren die gepest zijn of moeite hebben met contact met leeftijdsgenootjes. Daarom is de cursus 'Plezier op school' ontwikkeld. Tijdens deze tweedaagse cursus komen de jongeren in een groep met leeftijdsgenoten, die ook voor het eerst naar de middelbare school gaan. In de groep vinden jongeren steun en erkenning bij elkaar. Door training in sociale vaardigheden staan zij steviger in hun schoenen en kunnen zij een goede start maken op de nieuwe school.

Contact leggen

Contact leggen met anderen is een belangrijk onderdeel van de cursus; Hoe zet je de eerste stap? Hoe begin je op je eerste schooldag een gesprekje in de pauze? Hoe houd je een gesprek op gang? Ook moeilijke situaties, zoals omgaan met pesterijen, komen aan bod in de cursus.

De cursus is op 18 en 19 augustus in Sassenheim. De twee cursusdagen duren van 9.00 tot 16.15 uur, de ouderavond is op dinsdagavond voorafgaand aan de cursus van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname kost 30 euro.Aanmelden kan tot vrijdag 9 juli en graag zo spoedig mogelijk omdat de kennismakingsgesprekken voor de zomervakantie plaatsvinden. Informatie en aanmelden: bel 0182 56 05 25 of mail naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.

Schoutenbuurt viert reünie op 20 augustus

Voorhout n De 20-jarige bewonersvereniging van de Schoutenbuurt, de wijk bij het bestuurscentrum van de gemeente Teylingen in Voorhout, nodigt alle bewoners, oud-bewoners en alle uitgevlogen schoutenkinderen van harte uit voor een reünie.

Dit jubileumjaar omvat al meerdere activiteiten, in maart was de Paasaubade en in april de Bollenfietstocht. De grote reünie is voor iedereen die voetstappen heeft liggen in deze wijk. De wijkreünie is op zaterdag 20 augustus van 16.00 tot 18.00 uur in Café Welgelegen, Jacoba van Beierenweg 90. Alle huidige bewoners worden aangemoedigd om hun (oud) buren en (uitwonende) kinderen mee te nemen.

Afgelopen 20 jaar heeft de actieve bewonersvereniging veel activiteiten georganiseerd, waaronder buurtpreventie opzetten, de wijkboom planten en nieuwjaarsrecepties organiseren.

Drie schaatsverenigingen willen samen een skeelerbaan

Terwijl voorzitter Biemond zijn toespraak houdt, houden enkele jeugdleden een spandoek omhoog. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Frans Biemond, voorzitter van de Warmondse IJsclub (WIJC), heeft in de gemeenteraad namens de drie schaatsverenigingen die Teylingen rijk is een initiatiefvoorstel ingediend voor een financiële bijdrage voor de aanleg van een skeelerbaan op het veld in de Warmondse Veerpolder.

Door Nico Kuyt

De tribune van de raadzaal zat vorige week donderdag vol met leden van de ijsclubs uit de drie kernen, met een spandoek en deels gestoken in WIJC-kleding of in het jubileumshirt, want Biemond legde fijntjes de vinger op het feit dat de WIJC sinds januari 125 jaar bestaat. "In die 125 jaar hebben wij geen beroep gedaan op gemeente en altijd de eigen broek opgehouden. Nu vragen wij namens de ijsclubs een eenmalige bijdrage voor een skeelerbaan en houden daarna onze eigen broek weer op. Skeeleren is een uitstekende training voor het schaatsen als er geen ijs is en daarnaast trekt het in onze ogen weer nieuwe leden aan", aldus de voorzitter. Met de skeelerbaan ontstaat er een combibaan waarop de leden jaarrond op het veld de sport kunnen beoefenen. In de winter komt het veld, inclusief de skeelerbaan, bij vorst onder ijs te liggen. De WIJC heeft door initiatieven al 70.000 euro bijeengebracht aan eigen geld en Biemond denkt de 100.000 euro nog wel te halen. Maar de bijdrage van de gemeente is belangrijk. De totale som van 300.000 euro hoopt de WIJC nog terug te brengen naar 250.000 door onder andere zelfwerkzaamheid. De voorlopige planning is de baan volgend jaar aan te leggen. Biemond benadrukte ook de wens van de Teylingse ijsclubs om als basissport opgenomen te worden in de gemeentelijke sportaccommodatienota in wording, met daardoor meer steun van de gemeente. Waarom bijvoorbeeld voetbalclubs wel en de ijsclubs niet, zo vroeg hij zich af. Ook wees Biemond op de vele inwoners van Teylingen die lid zijn van een ijsclub, de goede resultaten die landelijk zijn behaald en het vele talent dat aangeboord kan worden met betere faciliteiten. Het initiatiefvoorstel gaat nu voor een bestudering door B&W en een behandeling in het Presidium voor het bepalen van een eventuele inhoudelijke bespreking in de raadscommissie Welzijn.

Burendag

Teylingen n De gemeente Teylingen stelt 500 euro extra ter beschikking per activiteit op Burendag, dit jaar op zaterdag 24 september. Op die dag komen mensen samen en doen iets goeds voor elkaar en de buurt. Het Oranje Fonds steunt de activiteiten met maximaal 450 euro. Om te stimuleren dat ook in Teylingen veel mensen aan Burendag meedoen, stelt de gemeente nog eens 500 euro extra per activiteit ter beschikking.

Zowel inwoners als organisaties kunnen een aanvraag indienen. Zolang een activiteit in de buurt, met de buurt en voor de buurt wordt georganiseerd kan deze in aanmerking komen voor financiële steun. Aanvragen gaat via www.burendag.nl. Klik op 'Activiteit aanmelden' en volg de stappen. Stuur de aanvraag zo snel mogelijk in om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Bij de gemeente een aanvraag indienen kan tot 31 augustus. Op www.teylingen.nl onder Inwoners en verenigingen / Meer onderwerpen / Meedenken, meedoen / Wijkgericht werken staat hoe buurtinitiatieven in Teylingen voor maximaal 450 euro extra in aanmerking kunnen komen. Voor vragen of voor andere initiatieven die niet binnen de voorwaarden vallen, neem contact op met wijkregisseur Marieke van 't Hul via wijkregisseur@teylingen.nl of bellen naar 14 0252.

Vijftig jaar hoogtepunten

131 vlaggen van landen over de hele wereld wapperden aan de hijskranen. Verschoor: "Dat zijn de vlaggen van alle landen waar we zaken mee doen of hebben gedaan". | Foto: Maurice Hoogeveen (Aerial Footage Holland) Foto: Tim Burgmeijer

Sassenheim n Kraanverhuur Maarten Verschoor vierde afgelopen weekend zijn 50-jarig bestaan met twee open dagen. Zaterdag was de open dag alleen voor genodigden, zondag voor alle geïnteresseerden.

Verschoor: "Zaterdag kwamen er ruim 1.800 bezoekers van over de hele wereld en zondag ruim 3.100! En niets dan lof van alle mensen, het gaf een heerlijk gevoel."

In vijftig jaar heeft Verschoor letterlijk en figuurlijk veel hoogtepunten gekend. "Ik ben trots op veel dingen, waaronder ons onderdelencentrum in Almere. Het is het grootste hijskranenonderdelencentrum ter wereld. Ook dat we een echt familiebedrijf zijn, is prachtig. Mijn kinderen zijn al lange tijd belangrijke personen binnen het bedrijf." Verschoor denkt er nog niet aan om te stoppen. "Ik ben al 74 en het is een kunst om up-to-date te blijven met de nieuwste machines en dergelijke, maar zolang het kan, blijf ik doorgaan!"

1.400 zonnepanelen

Voorhout n Het zonnedak van Van der Slot Tulips in Voorhout wordt vanmiddag, woensdag 29 juni, officieel geopend. De bloembollenbroeierij en -kwekerij heeft 1.400 zonnepanelen op het dak geïnstalleerd, voor het opwekken van elektriciteit. Wethouders Bas Brekelmans (Economie) en Arno van Kempen (Duurzaamheid) verrichten aan het einde van de middag de starthandeling bij het bedrijf aan de Johan Speelmanweg in Voorhout. "De gemeente is blij dat haar ambitie om Teylingen duurzaam te maken ook gedeeld wordt door de broers Van der Slot. De installatie op het dak van hun bedrijf maakt duidelijk dat een gezond bedrijf en duurzaamheid uitstekend samengaan", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Het is het tweede grote zonneproject in Teylingen. In 2014 en 2015 zijn in totaal 1500 zonnepanelen geplaatst op de sporthallen en het zwembad in Teylingen.

ISD krijgt een ruime voldoende

Teylingen n I&O Research heeft voor de ISD Bollenstreek een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de klanten voor de algehele beoordeling de ISD een 7,3 geven.

I&O Research heeft in maart/april 2016 het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een schriftelijk onderzoek en een telefonisch onderzoek. De vragenlijsten zijn per ISD-gemeente en per onderdeel (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Schulddienstverlening en Re-integratie) opgesteld. Op basis van een steekproef zijn 2370 klanten aangeschreven. Hiervan heeft 27,3 procent gereageerd. Bij dit onderzoek was speciale aandacht voor de gevolgen van de veranderingen in verschillende regelingen van de ISD op de klanttevredenheid.

Het dagelijks bestuur zegt in een persbericht dat het blij is met de uitslag van het onderzoek. "Voor een overheidsorganisatie een goed resultaat. Ondanks strengere wetgeving, aanpassing van het minimabeleid door landelijke wetgeving, onduidelijkheid over de Wmo/hulp bij het huishouden zijn de klanten tevreden."

Planmakerij voor vijf recreatieve projecten

Teylingen n De gemeente werkt op dit moment aan het verkennen en als het haalbaar is, het voorbereiden van de uitvoering van vijf recreatieve projecten, namelijk het Rondje Kaag, het herinrichten van de Kagerzoom, de Roodemolenpolder, de tweede fase van de Boterhuispolder met een weidevogelreservaat en passantenplaatsen voor boten bij station Sassenheim.

De projecten zijn een onderdeel van het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden waardoor Teylingers, recreanten en toeristen meer van het buitengebied kunnen gaan genieten. De verkenning richt zich voornamelijk op het onderzoeken van het draagvlak en de samenwerking met onder andere agrariërs, natuurgroepen, grondeigenaren, gebruikers, recreanten en het hoogheemraadschap. De provincie draagt voor 50 procent bij en de regio voor 25 procent. En bij sommige projecten hoest ook Leiden nog wat op. Teylingen heeft veel projecten in het uitvoeringsprogramma dat loopt tot 2020. Om alles binnen die looptijd te kunnen verwezenlijken is het van belang dat de planvorming voorspoedig in 2016 en 2017 doorloopt. Momenteel claimen andere gemeenten reeds hun aandeel aan subsidie waardoor de pot kleiner wordt.

Opgestarte projecten

Het Rondje Kaag heeft als doel de bereikbaarheid en de beleving van de Kagerplassen voor fietsers en wandelaars te verhogen. Het is een plan dat al vele jaren in politiek Teylingen leeft. Met de tweede fase van de Boterhuispolder moet het noordelijke deel ervan recreatief aantrekkelijk en toegankelijk worden met fiets- en wandelpaden en recreatieve plekken bij de boerderijen Zeldenrust en Zijleinde. In het gebied komt een nat-dras weidevogelreservaat.

Het derde project is het herontwikkelen van het recreatie- en natuurgebied De Kagerzoom. Vorig jaar heeft de gemeente het 'om niet' overgenomen van de provincie. Het aanleggen van de boten van de passanten bij station Sassenheim is het vierde. Vanuit de trein, bus, fiets of auto kan overgestapt worden op een pendelboot, watertaxi of eigen vaarmiddel.

Het laatste project is een recreatieve verbetering van de Roodemolenpolder. Op dit moment is de polder nog weinig beleefbaar en zijn de randen hard. Met de aanleg van een wandelpad rond de polder wordt er aangesloten op de bestaande wandelnetwerken van de Bollenstreek. Projecten die gepland staan voor een opstart in 2017 zijn een kanosafari op de Hollandse Plassen en het herinrichten van de directe omgeving rond de ruïne van Teylingen. (NK)

Weinig vuurwerk bij behandeling Kadernota

Teylingen n De degens kruisten zich vorige week in de raadzaal over de Kadernota voor dit jaar. Het document is een richtingwijzer voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar. Door de fracties werden diverse wijzigingsvoorstellen en oproepen ingediend, waarvan de meeste unaniem gesteund werden.

Door Nico Kuyt

Het is één van de meest belangrijke momenten van het politieke jaar, waar de gemeenteraad het meeste invloed op heeft. Het geeft B&W een idee in welke wijze de raad de begroting vorm wil zien. Vooraf aan de behandeling van de Kadernota is er een enquête uitgezet onder de inwoners van Teylingen. En verrassend veel reageerden. B&W en de gemeenteraad bedankten de indieners voor de vele waardevolle informatie. De behandeling van de Kadernota begon met een minder positief geluid. Een paar keer per jaar geeft het Rijk aan hoeveel geld de gemeente kan verwachten te krijgen uit het belastinggeld. En de circulaire van mei toont een tegenvaller in de inkomsten van de gemeente oplopend tot 2 ton in 2019. "Wij dachten sluitend te zijn maar moeten nu meer inspanning plegen", verklaarde wethouder Kees van Velzen. Het is echter een klein deukje. Lopende het jaar kan overigens het beeld er anders uit komen te zien.

Aanpassingen

De fracties dienden over de Kadernota vorige week vier aanpassingen in en een zestal moties. Zo kwam D66 met een voorstel om inwoners te inspireren en te enthousiasmeren om de verstening van hun tuinen tegen te gaan. Een iets gevoelig punt voor de VVD, want de liberalen zijn niet echt voor het betuttelen over de inrichting van private tuinen en stemde dan ook tegen. Het voorstel kreeg wel de meerderheid en de gemeente neemt het goede voorbeeld en gaat keien omvormen naar groeiend groen. De ChristenUnie kreeg op zijn beurt unaniem steun om de zorg los te koppelen van de financiële middelen die de gemeente van het Rijk daarvoor krijgt. Een ander voorstel van de ChristenUnie over het jongerenwerk kreeg eveneens de meerderheid. De door de PvdA gewenste afbouw van de belasting op kabels en leidingen van de nutsbedrijven haalde het echter niet.

Moties

Er volgden nog diverse oproepen aan B&W. Moet de gemeente in plaats van 50 op meer inzetten en 150 extra sociale woningen scheppen? De PvdA wenst dit al enige tijd, maar volgens wethouder Arno van Kempen zijn de middelen van de woningcorporaties beperkt en hij vond het daarom moeilijk uitvoerbaar. De ChristenUnie, Trilokaal en PvdA stemden evenwel voor, maar kregen daarmee niet de meerderheid.

Een onderzoek naar de balans van sociale huurwoningen, B&W met een plan laten komen voor de voormalige bibliotheek in Voorhout, een onafhankelijk onderzoek naar het overschot van de maatschappelijke ondersteuning (WMO) en het gezamenlijk aanbesteden van WMO en jeugdhulp vanaf 2019 haalden het wel. Ook het organiseren van een breed gesprek met professionals, raadsleden en cliënten over hoe het nu gaat met de zorg kreeg de handen van de raadsleden in de lucht, maar wel na een grondige aanpassing. De Kadernota werd vervolgens unaniem aangenomen.

'Als ik burgemeester was, wilde ik nog meer natuur'

Op 1 januari 2006 werden Sassenheim, Voorhout en Warmond samengevoegd tot de gemeente Teylingen. Op diezelfde dag kwam Maria ter wereld. Drie dagen later volgde Loek. Deze eerste Teylingers zijn inmiddels tieners. Hoog tijd om ze even voor te stellen.

Foto: pr.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari had burgemeester Carla Breuer ze uitgenodigd. Om samen de verjaardagen te vieren: zowel die van Loek en Maria als die van de gemeente Teylingen. En om zichzelf eraan te herinneren voor wie de gemeente bezig is: de inwoners van nu én die van de toekomst.

Loek en Maria stonden op het podium bij de burgemeester, Kleintje Pils speelde 'Lang zullen ze leven' en alle aanwezigen zongen mee. Leuk vonden ze dat. 'Maar ook een beetje spannend', geeft Maria toe. Loek: 'Bij ons op school hing de krantenfoto van dat moment op het prikbord. Dat vond ik wel leuk.'

Eerste Teylingers

Totdat ze werd gebeld met de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie, had Maria er geen weet van dat ze de eerste Teylinger was. In de tijd rond haar geboorte hadden haar ouders wel wat anders aan hun hoofd. Haar moeder was nog geen 26 weken zwanger toen Maria werd geboren in het LUMC. 'Ze woog maar 700 gram', vertelt haar moeder Afrah.

Na haar geboorte was het de vraag of haar longen op gang zouden komen. Dat gebeurde. In de couveuse kwam ze op kracht en op gewicht. 'Na twee maanden woog ze een kilo. Toen hebben we een feestje gevierd in het ziekenhuis!' Een kleine vier maanden na haar geboorte kon ze eindelijk mee naar huis, in Voorhout.

Op 4 januari werd Loek geboren, thuis in Sassenheim. Daarmee was hij het eerste kind dat op Teylings grondgebied ter wereld kwam. Toenmalig burgemeester Sander Schelberg schreef hem een brief (met de hand!) en is nog langs geweest. 'Niet meteen na zijn geboorte, Loek was toen al anderhalf. Als hij op zijn naam googelt, dan komt dat verhaal nog naar boven. Dat vindt hij leuk', vertelt zijn moeder Laura.

Tieners

Inmiddels zijn ze allebei tieners. Loek zit in groep 6 van de Startbaan in Sassenheim. 'Dat is een leuke school. Vooral het schoolplein: daar kun je lekker spelen. Ik hou van toneelstukjes, excursies en schoolzwemmen.'

Buiten schooltijd gaat hij graag voetballen. 'Ik zit in de E3 van Teylingen. Ik ben de keeper. We zijn dit jaar kampioen geworden met ons team. Van de achttien wedstrijden hebben we er veertien gewonnen. Om kampioen te worden, moesten we de laatste wedstrijd gelijk spelen of winnen. We wonnen met 6-0. Ik was hartstikke trots!'

Maria gaat naar de Antoniusschool in Voorhout, ook zij zit in groep 6. 'Ik heb een leuke juf. Het meeste hou ik van handvaardigheid. Dat hebben we net gedaan op school: dat kun je nog aan mijn handen zien.' Ze giechelt en peutert wat lijm van haar vingers. 'Maar ook schilderen vind ik leuk. Dat doen we op school, maar thuis schilder ik ook graag. Dan teken ik bijvoorbeeld een poes en schilder ik die daarna over.'

Maria heeft nog meer hobby's: zo zit ze op twirlen. 'Dat is net zoiets als majorettes. Je moet heel goed oefenen om het te leren. We treden ook wel eens op. Daarnaast hou ik van zwemmen. Ik heb drie diploma's: A, B en C. En ik lees graag. Ik heb heel veel boeken thuis. De waanzinnige boomhut vind ik het leukst.'

Eén dag burgemeester

Ze vinden het leuk om in Teylingen te wonen. Loek woont met zijn ouders en oudere zus in Sassenheim, Maria in Voorhout met haar ouders, twee zussen en een broer. Stel nou dat ze voor één dag burgemeester zouden zijn, wat zouden ze dan regelen? Als het aan Maria ligt, mogen er in Voorhout wel wat winkels bij. 'Vooral kledingwinkels voor kinderen, daar zijn er niet veel van.'

En ook zou ze graag nog meer speeltuinen willen. 'Ik speel vaak met vriendinnen in de speeltuin. Het leukste is de groene speeltuin – daar is alles groen. Alleen de glijbaan niet: die is blauw', grinnikt ze. 'Daar is een huisje waar je op kunt klimmen en rekken waarin je koprollen kunt maken.'

Ook Loek is een liefhebber van buitenspelen. Als hij burgemeester zou zijn, zou hij zorgen voor nog meer natuur. 'Waar je lekker hutten kunt maken. Dat doe ik vaak met vriendjes. We maken niets kapot hoor, we zoeken dan tussen de struiken een open ruimte waar het kan.'

De mooiste plek in Teylingen vindt hij het Bos van Krantz in Warmond. 'Daar gaan we wel eens naar toe. Er zijn heel veel eikels en kastanjes. Vroeger gingen we die zoeken en ermee knutselen.'

Verder hebben de eerste Teylingers geen wensen voor hun dorp. Het is leuk om hier te wonen, vinden ze. 'En speciaal omdat we de eerste Teylingers zijn en bij de burgemeester mochten komen.'

In blauw kader:

Burgemeester Carla Breuer: 'Het was ontzettend leuk om Maria en Loek te ontmoeten. Zij zijn onze eerste Teylingers en tegelijkertijd: onze toekomst!

Voor hen en natuurlijk alle andere inwoners zorgen we met elkaar dat we een gemeente blijven waar het prettig wonen, werken, leren, recreëren is. En waar we zorgen voor elkaar.'

Verhalenkaravaan

Foto: pr.

Warmond n Groep 8 van de Waaier heeft vorige week dinsdag als afsluiting van het schooljaar een picknick georganiseerd voor de hele school. Elias en Isabelle: "In november hebben we met groep 8 de vluchtelingendag georganiseerd. Dit was zo leuk om te doen. We wilden ook nog iets doen voor de hele school, en zo kwamen we op het idee van een picknick." De picknick moest in eerste instantie plaatsvinden in het Bos van Kranz, maar door de vele regen die maandags was gevallen, viel dit plan letterlijk in het water. De alternatieve plek, het schoolplein, bleek achteraf net zo leuk. Na de pannenkoeken, brownies, fruitspiesjes en mini sandwiches waren er spelletjes. Na een uurtje ging iedereen weer naar de klas om nog even hard te werken (en uit te buiken). | Foto: pr.

n Droge Kaagweek doet naam eer aan

Concentratie en gezelligheid tijdens de minizeskamp op zaterdagmiddag. | Foto: fbps/ Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Warmond n Terwijl met name het oosten van Nederland te maken had met flinke buien, hield de Bollenstreek het zo goed als droog. Dat kan ook niet anders, als het de 'Droge Kaagweek' is.

Op donderdag was de opening van de Kaagweek. Na het Warmondse volkslied, smulden de kinderen van de poffertjes. Vijf teams streden vervolgens tijdens het eerste onderdeel om de punten in de strijd om de titel 'Kaagweekteam 2016'. Gedurende deze race moet je als team aan zoveel mogelijk activiteiten meedoen en dat levert punten op. De winnaars zijn de Verenigde Warmondse Feestgangers (WVF). Zij werden op zondag gehuldigd.

Een ander populair onderdeel was de Warmondse proeverij, op zaterdag in Park Groot Leerust. Het publiek genoot van allerlei hapjes en drankjes, die werden aangeboden door de lokale ondernemers. Een dag later vlogen de uilen, een gier en zeearend rakelings langs het publiek tijdens de roofvogelshow. Aansluitend was de Chris Kras Fietstocht met als afsluiting een optreden van Op de Vlucht. 's Avonds was het optreden van Warmond gaat Vreemd, waarbij de inwoners speciaal voor de Kaagweek een bandje hadden gevormd. Ook hier was het een en al gezelligheid. Geen wonder dat de organisatie terugkijkt op weer een geslaagd evenement.

Op woensdag 13 juli is de opening van het feest van de buren: de natte Kaagweek.

Foto: pr.

Voorhout n Met de musical Oliver laat Theaterschool Teylingen zien dat in korte tijd met een enthousiaste groep mensen een mooie productie tot stand kan komen. Afgelopen weekend waren de - uitverkochte- voorstellingen in @Hok. Naast Aron de Vries in de rol van de jonge Oliver en Scott Engelen als Linke Glipper zet de 15-jarige Manon Verbaan een grote prestatie neer in haar rol van Nancy. Ook Roeland Daalmeijer (Bill) en Geert Fortrie (Fagin) maken indruk. De jeugdige zakkenrollerbende steelt letterlijk je hart en het mooi belichte decor maken het geheel tot een prachtig schouwspel.

In juni 2017 komt Theaterschool Teylingen terug op de planken met de voorstelling Aladdin. Audities voor deze voorstelling vinden plaats op 24 en 25 september. Aanmelden kan via info@theaterschoolteylingen.nl. | Foto: pr.

Foto: pr.

Voorhout n Veel belangstelling voor de open dag van Stichting het Boerhaavehuis afgelopen zaterdag. Via de ansichtkaart 'Groeten uit de Boerhaavetuin' waren alle inwoners van het oude dorp en een aantal wijken in Oosthout uitgenodigd om een bezoek te brengen. Bestuursleden en vrijwilligers verzorgden rondleidingen door de tuin, terwijl Anton Marijt in de gemeentekamer naar hartenlust vertelde over zijn collectie boeken en overige zaken in relatie tot Herman Boerhaave. Verrassend was het bezoek van scouting Boerhaavegroep Voorhout. Ook zij gaven gehoor aan de uitnodiging en waren met tien jonge scouts present. | Foto: pr.

Foto: pr.

Teylingen n Peuters uit Warmond, Sassenheim en Voorhout, die een van de peuterscholen van De 3 Kernen bezoeken, sluiten hun schooljaar af met een gezellig feest. De peuters van de Peuterkorf locatie Dilligence hadden maandag een afsluitend feest. Zij kunnen na de zomervakantie terugkeren naar hun gebouw, omdat basisschool Het Bolwerk er dan ook zijn intrek neemt met drie groepen. Eerder was het voortbestaan van de Peuterkorf aan de Dilligence onzeker, omdat basisschool de Rank in maart is verhuisd. Het gebouw is van de gemeente en het was lange tijd niet duidelijk wat voor plannen zij met de locatie had. | Foto: pr.

week in beeld

Kinderen maken eigen kunst in het Overbosch

Kinderen kunnen knutselen tijdens 'Kunst voor Kinderen'. | Foto: pr. Foto: pr.

n Ook 'Kunst in 't Overbosch' op zondag 21 augustus

Voorhout n De vierde editie van Kunst voor Kinderen is op zondag 21 augustus. Die dag knutselt de jeugd van 6 tot 12 jaar er op los in het Overbosch (hoek Leidsevaart/Rijnsburgerweg). Vrijwilligers staan klaar om de kinderen bij te staan met het maken van natuurlijke kunstvoorwerpen, schilderijen of andere vormen van kunst.

Textielkunst in het Oude Raadhuis. | Foto: pr. Foto: pr.

Bijzonder dit jaar, is dat voor het eerst Kunst voor Kinderen samenvalt met het succesvolle evenement 'Kunst in 't Overbosch', dat ditzelfde weekend wordt georganiseerd. De verwachting is, dat veel ouders een wandeling door het bos combineren met het genieten van kunst. Terwijl ze tegelijkertijd weten, dat hun kroost zich vermaakt met Kunst voor Kinderen.

Aandacht voor het bos

Kunst voor Kinderen is opgezet door de Stichting Vrienden van het Overbosch en het idee is verder uitgewerkt door Ineke Laroo en Els Koster. "We vonden het een goed idee om het bos ook bij de kinderen onder de aandacht te brengen. En dan doen we het op een manier, dat ze zelf ook veel plezier hebben. De kinderen zijn de toekomst; niet alleen voor ons, maar ook voor het Overbosch", aldus Laroo.

Beide initiatiefnemers hebben al jarenlange ervaring met de scouting en door de jaren heen hebben zich steeds meer vrijwilligers aangemeld om te helpen met Kunst voor Kinderen. Ook het feit dat Koster kunstenares is en dus heel goed kan schilderen en kunstvoorwerpen maken, zorgt er voor dat het team aan vrijwilligers kan zorgen voor de juiste begeleiding.

Wat gaan de kinderen dit jaar doen bij Kunst voor Kinderen? Laroo: "Omdat er in het Overbosch dit jaar voornamelijk geschilderd wordt door professionele kunstenaars, willen we de kinderen ook laten schilderen op echte schildersdoeken. Maar ook kan de jeugd helemaal los gaan met kleikunst maken en uiteraard hebben we ook natuurlijke materialen waar de kinderen wat moois van maken.' Ze besluit: 'Als kunstenaars werken, hebben ze nooit hun beste kleren aan. Dus laat de kinderen die oefenen om kunstenaar te worden kleren dragen, waar een spatje verf of klei op mag komen."

De kinderen zijn op zondag 21 augustus van harte welkom tussen 10.30 en 14:30 uur. Er is vrije in- en uitloop en ieder kind kan één tot twee kunstvoorwerpen maken. Gemiddeld duurt een activiteit van Kunst voor Kinderen circa een half uur. Ouders mogen gezellig meehelpen of in de tussentijd genieten van de cultuur en natuur in het Overbosch. Uiteraard mogen de kinderen hun kunstwerk mee naar huis nemen. Deelname is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor toekomstige edities van Kunst voor Kinderen van harte gewaardeerd.

Voor meer informatie: www.vriendenvanhetoverbosch.nl of www.facebook.com/hetoverboschvoorhout.

Expositie 'Zo dus' door QS2

Warmond n Textielgroep QS2 exposeert vanaf woensdag 29 juni tot en met zondag 31 juli in Het Oude Raadhuis van Warmond. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 3 juli om 16.00 uur.

QS2 is een samenwerkingsverband van tien kunstenaars die allen textielkunst als uitgangspunt hebben. De groep bestaat uit Hilly Binksma-Martens, Inge Bosman, Jansje Dane-Ruijter, Ria Demarteau, Anneke Ek, Liesbeth Klein, Marijke Maijer, Marijke Ouwehand, Martha de Vos-Hunneman en Grietje van Wijk en is in 2003 opgericht door een aantal deelnemers aan de kaderopleiding Quilten Speciaal. Vanuit die basis hebben zij zich individueel en gezamenlijk verder ontwikkeld in diverse richtingen. Dit jaar heeft de groep zich laten coachen door Mirjam Janse.

In de expositie 'Zo dus' proberen de kunstenaars elk vanuit hun eigen invalshoek antwoord te geven op complexe (levens)vragen als: waar sta ik nou eigenlijk … in mijn werk en in mijn leven? Hoe verhoud ik mij tot de wereld om mij heen? Wat houdt mij bezig en wat vind ik, en waar sta ik voor? Voor meer informatie, kijk op www.qs2textielgroep.nl.

De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In verband met de Curiosa markt is de galerie op 10 juli geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Expositie in De Pomp

Dick Bakhuizen van den Brink exposeert pentekeningen. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n In de maand juli exposeren vier kunstenaars in Galerie De Pomp in Warmond. Tijdens de opening – op zondag 3 juli van 16.00 tot 17.00 uur – vertellen zij over hun werk. De opening wordt opgeluisterd door muzikant Patrick. Hij zingt en speelt gitaar en mondharmonica.

Justus Dick Bakhuizen van den Brink werd geboren op 15 november 1950 in Leiden. Na zijn HBS startte hij zijn opleiding aan de Vrije Academie, Psychopolis in Den Haag en naderhand bij Ars Aemula Natura tin Leiden, waar hij les kreeg van Gerard de Wit en op de Leidse Academie van Ed Vijsma. Bakhuizen van den Brink behoorde tevens tot de groep 'De Neo Symbolisten', een kunststroming die is opgericht door Jacob Kanbier op 20 mei 1989 in Leiden, waartoe ook Justus Donker (After Nature) deel van uitmaakte. Veel van het werk van Bakhuizen van den Brink bevindt zich in binnen en buitenland, waaronder bij Koningin Maxima van Nederland. Verder hangen zijn schilderijen in diverse musea (Oxford, Engeland), Modern Museum (Torun, Polen) en in het Letterkundig Museum in Den Haag. Tevens is Bakhuizen van den Brink docent schilderen en tekenen bij diverse organisaties in Leiden en omstreken.

Schilderijen van acryl en stof

Maaike van Rijn wil haar gevoel en haar energie zo volledig mogelijk gebruiken. Daarom werkt zij vóór en tijdens het schilderen bewust zonder plan of voorbeeld. Inspiratiebronnen zijn rust, ruimte en natuur om haar heen. In de afgelopen periode werkt zij vooral met de tinten blauw, groen en wit. En met bolle, vrouwelijke vormen. Die staan voor de kracht en de energie van Moeder Natuur.

Glasobjecten

Emmy van der Veer toont glasobjecten en sieraden. De glasobjecten staan in de tuin van de galerie. De golvende rand van een bomenbos tegen de lucht, het randje van een wolk, een rijtje windmolens afstekend tegen de lucht, of de rand van gevels van huizen tegen de lucht. Dat zijn haar inspiratiebronnen. De uitwerking van haar inspiraties gebeurt meestal in glas en soms in keramiek in de vorm van tuindecoraties, lampen, schalen, vazen door middel van samensmelten, decoreren en vervormen in de oven. De restjes worden, in combinatie met nieuw glas, gebruikt om sieraden te maken. Daarnaast maakt zij ook sieraden van zelf gesmolten kralen. Dit gebeurt aan een open vlam propaanbrander.

Sculpturen

De vierde kunstenaar is Bert Verboom, een autodidact en beeldhouwer in de meest uiteenlopende zin. Diverse materialen worden onder zijn handen verwerkt tot kleine en grotere kunstwerken. De beelden die hij maakt zijn veelal gehouwen uit de wat hardere steensoorten, zoals marmer, springstone (bruin/zwarte serpentijn) en enkele uit Belgisch hardsteen. Ze ontstaan soms geheel spontaan en soms vanuit een eerder gemaakte schets. Het ene beeld is meer figuratief en het andere meer abstract. Door gebruik te maken van RVS of aluminium zijn weer heel andere sculpturen ontstaan.


Galerie de Pomp in de Dorpsstraat in Warmond is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Tropical Party 'No Worries'

Foto: pr.

Voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier houdt op zaterdag 2 juli weer een 'No Worries' avond in jongerencentrum Ex Voto, Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout. No Worries is een activiteit voor LVG jongeren in de leeftijd 14 tot 18 jaar. LVG staat voor Licht Verstandelijk Gehandicapt.

Met de Tropical Party sluit No Worries dit seizoen in tropische sferen af. Onder de palmbomen worden alcoholvrije cocktails geschonken. Verder is er een tropical Kahoot-quiz en is er de mogelijkheid om karaoke te doen, te poolen, darten en of te chillen. Er is begeleiding aanwezig. Vrijwilligers van Ex Voto staan bezoekers te woord en zullen, wanneer zij het leuk vinden, met hen een potje pool spelen, darten of helpen bij de quiz. Doel is ontmoeting en nieuwe contacten op te doen met andere (LVG)jongeren. De Tropical Party start om 20.00 uur en duurt tot 22.30 uur. De entree is 3 euro (inclusief twee consumpties) Voor meer informatie, neem contact op met Johan Braaksma via 0252-229952.

'Glamour en glory van een stewardess@work'

Sassenheim n De boekpresentatie van het nieuwe boek van de Teylingse auteur Geeri Bakker 'Glamour en glory van een stewardess@work' is op dinsdag 5 juli bij boekhandel Wagner.

Geeri Bakker neemt de lezers mee in de wondere wereld van het vliegend bestaan. Vol glamour en glory (heerlijke hotels en top shoppen) maar ook soms van gesleep en gedoe (bomvolle beautycases en irritante reizigers). Koffers vol verhalen over liefde, vriendschap, het werk en de passagier openen zich. Evenals de containers, trolleys, hotelkamers en vliegtuigdeuren. Stap in het bijzondere leven van een stewardess@work.

Bakker is ervaringsdeskundige: ze was verpleegkundige, maar is nu stewardess. Naast haar werk als assistent purser schrijft ze columns en is ze auteur van diverse boeken. Volg deze stewardess op Facebook stewardessatwork.

Boekpresentatie

De boekpresentatie begint om 15.30 uur. Om 16.00 uur wordt het boek gelanceerd te midden van outfits uit de grootste collectie luchtvaartuniformen ter wereld van Cliff Muskiet. De toegang is gratis.

'Back to the future' bij Warmi

Warmond n Over anderhalve maand, van 15 tot en met 19 augustus, is de 30ste editie van de Kindervakantieweek op Koudenhoorn, oftewel Warmi. Het thema is dit keer 'Back to the Future', vrij naar de Amerikaanse komische sciencefictionfilms uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Werkgroepen van de SKW hebben rond dit thema een programma samengesteld voor alle kinderen op de basisscholen uit Warmond. Inschrijven kan tot en met 6 juli op de nieuwe website www.warmi.nl.

Het kinderfeest is alleen mogelijk door inzet en creativiteit van vrijwilligers. Helpende handen zijn meer dan welkom, zowel gedurende de week als bij het op- en afbouwen. Aanmelding kan ook via de website.

Legofestijn

Warmond n De Nederlandse LEGO® club Vereniging De Bouwsteen houdt voor de eerste keer op zaterdag 2 en zondag 3 juli in Warmond een Festijn met Bouwsteentjes. Op dit evenement kunnen bouwers, verzamelaars en liefhebbers van Lego hun hart ophalen. Voor kinderen is er tijdens de beurs een gigantische bouwhoek, zijn er bouwwedstrijden met mooie prijzen en zijn er luchtkussens. De Legodagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur bij Dekker, Veerpolder 14 in Warmond. De toegangsprijs voor volwassenen (vanaf 16 jaar) bedraagt 2 euro en kinderen vanaf 4 tot 12 jaar betalen 1 euro. Parkeren is gratis. Voor meer informatie, kijk op www.debouwsteen.eu.

Expositie

Warmond n Bea van Laatum en Ceets van Grieken exposeren van 25 juni tot 26 augustus hun beelden in de vitrines in de hal van Marienhaven in Warmond. De beelden van Bea zijn van speksteen en andere materialen gemaakt. Ceets is een leerling van Bea en zij werkt vooral met speksteen. De expositie is te bezoeken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 19.00 uur.

Bingo bij Beatrix

Sassenheim n Op vrijdag 2 juli is de zomerbingo bij speeltuinvereniging Beatrix, Vooruitgangdreef 1 in Sassenheim. Er zijn zes bingoronden en een loterij. Een bingokaartje kost 50 cent. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Deelname vanaf 16 jaar. Ook niet-leden kunnen meedoen. Het eerste kopje koffie is gratis. Meer op www.speeltuinbeatrix.nl.

Zomer voorlezen

Voorhout n In zomervakantie wordt er in de bibliotheek aan de Herenstraat 48 in Voorhout voorgelezen. Elke woensdagmiddag kunnen kinderen tussen de vier en zeven jaar van 14.00 tot 14.30 uur aanschuiven. Luisteren naar de voorleesverhalen is gratis, ook voor niet-leden. Het voorlezen is van 13 juli tot en met 17 augustus.

Harmonie St. Matthias krijgt eigen jeugdorkest

De zes leerlingen van St. Matthias tonen trots hun diploma. Volgend seizoen spelen ze in het jeugdorkest. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Harmonie St. Matthias start na de herfstvakantie met een eigen jeugdorkest. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 augustus.

Het orkest wordt in eerste instantie gevormd door de zes jonge muzikanten die vorige week hun AMV-diploma's hebben behaald. AMV staat voor Algemene Muziekvorming. De leerlingen maken tijdens de lessen kennis met verschillende instrumenten.

Tijdens een familieconcert speelden de zes jeugdleden mee met de harmonie tijdens de voorstelling 'Op zoek naar de schat'. In een boot op volle zee zaten alle muzikanten, groot en klein, verkleed als piraat of matroos tot dirigent Patricia Klock aan toe. Zij dirigeerde het orkest, betrok het jeugdige publiek volop bij de voorstelling én begeleidde de AMV-piraatjes tijdens hun eerste optreden. Die speelden uit hun hoofd op klokkenspel, klapten op de grond een melodie met hun BoomWhackers en deden mee op percussie met het grote orkest. Het hoogtepunt was natuurlijk het moment dat ze met hun pas gekozen instrument tussen het orkest in mochten meeblazen op saxofoon, euphonium, dwarsfluit en trompet.

Het jeugdorkest gaat na de herfstvakantie van start. Aanmelden, ook voor de nieuwe ronde AMV-lessen, bij voorkeur voor 15 juli. Iets later mag ook, maar wel voor 1 augustus. Meer informatie is te vinden op www.sintmatthias.nl.

De VakantieBieb gaat weer open

n Aangepaste e-books voor kinderen met dyslexie

Teylingen n Met de VakantieBieb-app heeft iedereen gratis toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele zomer. Voor de jeugd is de VakantieBieb al sinds 1 juni open en de titels voor volwassenen zijn beschikbaar vanaf 1 juli. Er zijn dit jaar nog meer titels te downloaden, 60 in totaal, en er zijn handige leeftijdscategorieën voor kinderen aan gekoppeld.

De VakantieBieb omvat ook deze zomer een mooie lijst met avontuurlijke, griezel-, detective, fantasie- en humoristische boeken. Kinderen van 6 tot en met 9 jaar kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in het verhaal Iep! van Joke van Leeuwen of raadsels oplossen en moppen lezen in Nog een mop? van Erik van Os. Kinderen tussen 9 en 12 jaar kunnen wegdromen bij de avonturen van Samuel en Tess in Mijn bijzonder rare week met Tess van Anna Woltz. Ook jongeren ouder dan twaalf jaar kunnen een keuze maken uit diverse leuke e-books en mogen misschien al een enkel volwassen boek lezen.

Met de VakantieBieb-app kunnen kinderen tijdens de zomervakantie e-books van de Bibliotheek op een tablet of smartphone lezen. Als kinderen regelmatig blijven lezen in de zomervakantie, vallen zij niet terug in leesniveau. Lezen in de zomer is daarom belangrijk en dat kan heel goed digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek.

Nederland volgens Youp

Niet alleen voor kinderen biedt de VakantieBieb-app uitkomst, ook volwassenen komen vanaf juli aan hun trekken en hebben de mogelijkheid om 30 titels te downloaden. Romans, spannende en informatieve boeken, voor ieder wat wils. Een kleine greep uit de selectie: Vader van Karl Ove Knausgård, A.F.Th. v.d. Heijden met De helleveeg; Youp van 't Hek in Nederland volgens Youp; en Cruise van Suzanne Vermeer.

Lezen zonder internet

De app is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. De geselecteerde boeken komen in de boekenkast in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie.

Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aangepast lettertype lezen (ePub-versie).

Voor meer informatie: www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Praxis is zomerklaar

zakelijk n Als het binnenkort echt gaat zomeren, is de Praxis Megastore in Leiderdorp er klaar voor. In de bouwmarkt aan de Zijlbaan is van alles te vinden voor tuin en terras. Van tuinmeubelen en barbecues tot aan zwembaden.

Met 7.000 vierkante meter is de Leiderdorpse Praxis Megastore de grootste bouwmarkt tussen Den Haag en Amsterdam. "Dat betekent dat we een enorm assortiment kunnen voeren", zegt franchiser/eigenaar Jan Kroese. "Neem bijvoorbeeld de zwembaden, die zal je bij de meeste Praxis zaken niet vinden, daar is gewoonweg geen plek voor."

Deze zomer is ook ruim plek gereserveerd voor steigerhout om zelf de momenteel razend populaire steigerhouten tuinmeubelen van te maken (die je overigens ook kant-en-klaar kunt kopen). Als extra service staat er een computer om kussens op maat te bestellen.

De Praxis Megastore Leiderdorp heeft alles wat je van een Praxis verwacht, en daarbij nog een hoop extra's. "Wij zijn heel decoratief ingesteld. Zo hebben we een erg leuk assortiment aan verlichting en gangpaden vol met muur- en raamdecoratie. Dat zie je ook terug aan het grote aantal vrouwelijke klanten", vertelt Kroese. Indrukwekkend is ook de vloerenafdeling, met zo'n vijfhonderd vierkante meter aan laminaat. "Dat is ons meest verkochte artikel. Sinds enige tijd hebben we hier een bespreektafel neergezet zodat onze medewerkers de klanten in alle rust kunnen adviseren en helpen hun bestelling af te ronden."

Zo'n tafel staat ook midden in de uitgebreide sanitair afdeling. Wat hulp van de deskundige medewerkers is geen overbodige luxe want het aanbod is overweldigend. Alleen al voor kranen is een hele straat gereserveerd.

Om alle materialen op een goede manier te kunnen verwerken, bestaat uit hele midden sectie van de bouwmarkt uit wat Kroese 'de workshop' noemt. Met alle mogelijke gereedschappen en aanverwante artikelen. Door de zaak heen vind je overal de genoemde extra's. Zoals de Vitility artikelen, handige hulpmiddelen voor senioren. Of de grappig beschilderde wc-brilletjes voor peuters en kleuters. "Die vliegen de deur uit." Kroese verkoopt tegenwoordig zelfs 3D printers. "Dat is echt voor de liefhebbers."

Kroese is trots op zijn zaak. Niet alleen vanwege de grootte, maar vooral omdat Leiderdorpse Praxis onveranderlijk uitstekend scoort bij klantvriendelijkheidsonderzoeken. "De Praxiszaken in het algemeen doen het goed, maar wij zitten daar op alle punten nog wat boven. Met name op gebied van assortiment en van vriendelijkheid en deskundigheid van het personeel scoren we opvallend hoog. Daarmee hebben we een goede naam opgebouwd in de regio. En daar doe je het voor!"

Grootste bouwmarkt in regio biedt meer

Dj's winnen VCS-toernooi

Een blik op het enorm brede assortiment van Praxis Magastore Leiderdorp. | Foto: Corrie van der Laan Foto: Corrie van der Laan

Sassenheim n Onlangs organiseerde Volleybalclub Sassenheim haar eerste bedrijventoernooi. Met veel enthousiasme en plezier streden tien bedrijven tegen elkaar voor de eerste plek en de bijbehorende wisselbeker. Die ging uiteindelijk naar de winnaar Djs4u. | Foto: pr.

De dj's blijken de beste volleyballers tijdens het VCS bedrijventoernooi. | Foto: pr. Foto: pr.

Edwin van der Sar zet Voorhout in beweging

Edwin van der Sar speelt hockey tijdens de eerste editie van Voorhout Beweegt. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Voor de eerste editie van Voorhout Beweegt kwamen afgelopen zondag ongeveer 160 kinderen en jongeren uit Voorhout naar sportpark Elsgeest om actief mee te doen.

De Columbiaan heeft een sterke jeugdselectie. | Foto: pr. Foto: pr.

Voor de aftrap keken de deelnemers naar een spetterend optreden van The Dance Complex. Daarna mochten ze zelf actief aan de slag. Voor de jongste jeugd van 4 tot 9 jaar was een spelletjes parcours uitgezet, waarbij de kinderen konden kennismaken met handbal, scouting, hockey, jeu de boules, tennis en voetbal. Voor de oudere jeugd was er een competitie, die uit vier verschillende onderdelen bestond: tennis, handbal, voetbal en hockey. Aan dit onderdeel deden zeventien teams mee.

Hockey

Dit jaar bewoog Voorhout voor de Edwin van der Sar foundation. Een stichting die zich inzet voor mensen met een hersenbeschadiging. Deelnemers betaalden een klein bedrag, waarvan de opbrengst wordt gedoneerd. Er werd bijna 500 euro opgehaald. Edwin van Sar kwam zelf ook nog even langs en speelde tot veel plezier van de deelnemers en vrijwilligers een hockeywedstrijd mee.

Door medewerking van lokale sponsors en een subsidie van het Jacoba van Beieren fonds was het mogelijk om Voorhout Beweegt 2016 te laten plaatsvinden. Volgend jaar is de tweede editie van Voorhout Beweegt. | Foto: pr./Marion Hoogervorst en Petra Dofferhoff

De Columbiaan zwemt opnieuw naar Nederlands kampioenschap

Voorhout n Zwemvereniging De Columbiaan kan opnieuw zwemkampioenen huldigen. Nadat eerder de minioren al Nederlands kampioen werden, zijn ook LouLou Janssen en de jongen van de 4 x 100 vrij de beste zwemmers van het land in hun categorie.

Van 16 tot en met 19 juni werden in Dordrecht de Nederlandse Kampioenschappen Junioren en Jeugd gezwommen. Voor het eerst werd het kampioenschap gezwommen over acht sessies, verdeeld over vier dagen. De Columbiaan was met een ploeg van 21 deelnemers, bestaande uit negen jongens en twaalf meiden, actief tijdens dit kampioenschap. Voor een aantal zwemmers was dit kampioenschap ook de laatste mogelijkheid om zich te plaatsen voor de Europese Jeugd Kampioenschappen welke van 6 tot 10 juli gezwommen zullen worden in Hódmezovásárhely, Hongarije.

LouLou Janssen, die namens De Columbiaan traint bij het RTC in Amsterdam, had zich eerder dit jaar al weten te plaatsen voor het EJK op de 100 Rug en heeft in Dordrecht ook de kwalificatie op de 50 Vrij binnengehaald in een tijd van 0:26,31. Dit leverde tevens de Nederlandse titel op. Naast deze gouden medaille, won ze ook goud op de 50 en 100 Rug en zilver op de 100 Vrij.

Paralympische Spelen

Lekkerkerker Jens Krijgsman zwom een geweldige 0:23,46 op 50 Vrij bij de jongens Jeugd, een persoonlijk record dat de zilveren medaille opleverde. Een kleine domper; hij greep met een tiende van een seconde naast van kwalificatie voor het EJK.

Ook Inge Belfor, brons op de 100 Vlinder, en Ruben Griffioen, zilver op de 200 Rug wisten zich individueel naar medailles te zwemmen. Belfor zal dit najaar ook mee naar Rio gaan voor de Paralympische Spelen. Kwalificatie zat er nog net niet in, maar dit talent is geselecteerd om een week mee te mogen kijken en zo goed voorbereid toe te kunnen werken naar kwalificatie voor de Spelen in Tokyo over vier jaar.

Estafette

Vooral de estafette ploegen leken dit weekeinde boven zichzelf uit te stijgen. De jongens Jeugd wisten zich op de 4x200 Vrij, waarbij Krijgsman ontbrak, toch nog naar een hele mooie bronzen medaille te zwemmen. Bij de 4x100 Vrij voor de jongens Jeugd stond er geen maat op de Columbiaan. Jens, Ruben, Bas en Thijs lagen vanaf de start op kop en hebben de gouden medaille ook nooit meer uit handen gegeven.

Familiedemonstratie bij UGSV en de MUG in @Hok

Teylingen n De leden van de UGSV en de MUG hebben hun familieleden vrijdag laten zien wat zij het afgelopen jaar geleerd hebben. Hoewel de naam Universele Gevecht Sport Vereniging doet denken aan vechten is juist het tegendeel waar. De leden leren zich te verdedigen tegen alle soorten van geweld. De oorsprong van de universele gevechtsport is te vinden in het Indonesische Pencak Silat. Het primaire doel van het Pencak Silat is de verdediging.

Dat laten de kinderen van de Mini Universele Gevechtskunst duidelijk zien. Door middel van uitstraling, blik, houding en stemgebruik leren de kinderen zichzelf te verdedigen. Maar ook hoe je jouw eigen persoonlijke ruimte op kan eisen, of een ongewenste arm van iemand van je af te schudden. Het is duidelijk te zien hoeveel meer zelfvertrouwen een kind al na een jaar heeft ontwikkeld.

Kinderen kunnen vanaf hun tiende bij de MUG beginnen. Vanaf 14 jaar is de training meer gericht op de verdediging. Schoppen, slagen en stompen afweren. Loskomen uit een nekgreep of als je handen achter je rug worden vastgehouden.

Aanval met een mes

Als je de delen goed hebt doorlopen en je bent 16 dan ga je steeds meer leren. De oudere leden demonstreerden hoe ze een aanval met een mes of stokken kunnen afweren maak ook wat je moet doen als je een pistool op je borst gericht hebt staan.

Vijf mensen afweren

De sporters met een zwarte band maakten erg veel indruk bij de jongere leden. Onder toezicht van de Delftse Ted de Raad, voorzitter van de UGSV en tevens leermeester, lieten de sporters zien hoe je een aanval van vijf mensen kan afweren. Leermeesters Ted de Raad en Rob Esser kunnen tevreden zijn over de prestaties van hun leerlingen. Ouders hebben kunnen zien dat hun kroost steeds beter voor zichzelf op kan komen.

Dertig blije gezichten bij diplomazwemmen

Twaalf trotse kinderen met het A-diploma; Jesper, Sanne, Wouter, Nicole, Ieme, Nicole, Amar, Julian, Siem, Loes, Lizz en Jens. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het is een van de spannendste gebeurtenissen in het kinderleven: het afzwemmen. Op zaterdagmiddag dook een geselecteerde groep kinderen het water in bij Zwemvereniging de Columbiaan uit Voorhout. Dertig kinderen behaalden het A, B of C diploma.

Zwemvereniging de Columbiaan heeft een 100 procent slagingspercentage en dit maakt het afzwemmen bij de Columbiaan tot een feest. Iedereen is wederom geslaagd, de kinderen worden alleen geselecteerd als het team zeker weet dat zij klaar zijn voor het betreffende diploma. Het niveau wordt beoordeeld tijdens de lessen.

Tijdens het afzwemmen werden de banen gezwommen en alle kunstjes getoond; voor C wat moeilijker en uitgebreider dan voor B en voor B wat meer dan voor A. Alle kinderen deden hun uiterste best om het massaal meegekomen publiek en de instructeurs te laten zien wat ze allemaal al konden. En dat was een heleboel! Schoolslag, borstcrawl, duiken door het gat, onder water zwemmen, En als afsluiting natuurlijk het watertrappelen.

Zwem-ABC

Bij de Columbiaan wordt op een gezellige manier zwemmen geleerd voor het Zwem-ABC. De KNZB vindt het belangrijk dat het kind goed vertrouwd raakt met het water. Daardoor zal het aanleren van de vaardigheden met veel meer plezier beleefd worden. Na het Zwem-ABC kan er verder gezwommen worden voor zwemvaardigheidsdiploma's of bij het wedstrijdzwemmen.

Geslaagden

Het A-diploma is behaald door Jesper, Sanne, Wouter, Nicole, Ieme, Nicole, Amar, Julian, Siem, Loes, Lizz en Jens. Voor het B-diploma slaagden; Nicky, Cate, Jack, Sophie, Josefien, Fabiënne, Kiki, Thomas en Adham. Gaya, Noortje, Sven, Madelief, Liam, Stijn, Azhar, Lucas en Britt maakten met het C-diploma het Zwem-ABC compleet.

____________________________

Ronde van Schiphol

Teylingen n Op zondag 4 september gaat de Ronde van Schiphol van start. Een nieuw fietsevenement dat voor het eerst wordt georganiseerd ter ere van de 100-jarige verjaardag van de luchthaven. Buurtbewoners kunnen meedoen aan een van de fietsroutes van 26 of 40 kilometer. Deze gaan langs bijzondere locaties op de luchthaven, zoals spottersplaatsen, de sneeuwvloot, de brandweer en gezellige stempelposten. Inschrijven kan gratis tot en met 29 juli via www.schipholfonds.nl.

Medewerkers Sassennest op zoek naar versterking

De vrijwilligers die het Sassennest in het park draaien, zijn op zoek naar meer helpende handen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het Sassennest is het middelpunt van Park Rusthoff. De populariteit van de locatie stijgt en dus zijn de huidige vrijwilligers op zoek naar nieuwe krachten die het ook leuk vinden om hun steentje bij te dragen.

"Jammer genoeg hebben we in de afgelopen tijd feestjes moeten weigeren. Niet leuk voor de mensen die op deze mooie locatie iets wilden vieren, maar ook voor ons team. Wij zeggen niet graag "nee" maar het feit is dat we op dit moment eigenlijk een tekort aan vrijwilligers hebben." Duidelijke taal van Winifred Kok. Zij is verantwoordelijk voor de reserveringen in het paviljoen in Park Rusthoff. Samen met Anne van der Vlugt, assistent- reserveringen en regelmatig gastvrouw; Eric Dijkstra die voornamelijk de techniek en de voorraad van Het Sassennest regelt en Inge de Paus, die de roosters voor de ruim twintig gastheren- en vrouwen samenstelt, vormen zij met z'n vieren het team dat het visitekaartje is van Park Rusthoff.

"Het Sassennest is een ontmoetingsplaats voor veel dorpsgenoten en andere bezoekers uit de regio," vult Anne van der Vlugt haar aan. Het is duidelijk voelbaar dat beiden Het Sassennest en de bezoekers daarvan, een warm hart toedragen. "De openingsdagen zijn woensdagmiddag, donderdagmiddag en zaterdag- en zondagmiddag, aldus Anne. "Daarnaast is het een trouwlocatie en kunnen hier kinderfeestjes, kraamfeestjes, recepties en verjaardagen worden gevierd. We werken zelfs met cateringbedrijven om het onze gasten 100 procent naar de zin te maken. Maar dan zullen we toch willen beschikken over meer mensen. Steeds meer mensen weten de weg naar Park Rusthoff te vinden, maar de werkzaamheden groeien ons viertjes een beetje boven een hoofd. De onderlinge samenwerking is uitstekend, maar we moeten nu toch een dringende oproep doen aan diegenen die hier regelmatig zijn te vinden. Mannen en vrouwen die zich een paar uurtjes per week willen inzetten, zijn meer dan welkom."

"Ik ben zelfs bereid om mijn mailadres prijs te geven," laat Winifred tot slot lachend weten. "Ik zou het super vinden als men een mailtje stuurt naar Winifredkok@zonnet.nl. Want hoe meer mensen positief reageren; des te meer kunnen wij betekenen voor een ieder die graag in het park komt."

Stoelyoga in De Bernardus

Sassenheim n Angela Roelen start op donderdag 7 juli met stoelyoga in de Bernardus, speciaal voor ouderen en mensen die rolstoelafhankelijk zijn. De eerste les is gratis.

Yoga gaat om verbinding en acceptatie van alles wat is. Alles en iedereen mag er zijn en is goed zoals hij is. Yoga is een bewegingsvorm waar bewustzijn en ontspanning van lichaam en geest centraal staan. Niet kijken naar wat er niet (meer) mogelijk is, maar genieten van wat er wel kan en dat versterken. Als je beperkt bent in je beweging of niet meer alles kunt wat je vroeger wel kon, kan dit onrust, zorgen en stress geven. Yoga draagt bij aan mentale en lichamelijke rust en acceptatie van wat is.

Proefles

Voor de bewoners van De Bernardus zijn deze lessen gratis. Maar ook anderen zijn welkom om mee te doen. Zij betalen per les 5 euro, de eerste les geldt als een gratis proefles. De les wordt gegeven van 10.30 tot 11.30 uur in 't Rustpunt. Aanmelden kan bij de receptie van de Bernardus, Hoofdstraat 82 in Sassenheim.

Gezocht: vrijwilliger met organisatietalent

Restaurant Da Noi helpt de Zonnebloem met de verkoop van loten. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Welzijn Teylingen is met spoed op zoek naar een coördinator die samen met de gastvrouwen en -heren in SassemBourg de ontvangst van bezoekers wil organiseren. De coördinator en de gastvrouwen en -heren zijn vrijwilligers die graag een goede sfeer creëren in woon-zorgcentrum Sassembourg. Van de coördinator wordt gevraagd de inzet van deze vrijwilligers te begeleiden en coördineren. Deze functie neemt naar verwachting circa drie a vier uur per week in beslag.

SassemBourg is sinds september 2015 geopend. In het gebouw zijn allerlei woonfuncties bij elkaar gebracht: zelfstandige koop- en huurappartementen en zorgappartementen. SassemBourg heeft ook een aantal zorg- en welzijnsvoorzieningen en -activiteiten, zoals de huisarts, de Buurtkamer van Welzijn Teylingen, kinderopvang en diverse therapeuten.

De gastvrouwen en -heren ontvangen (nieuwe) bezoekers, geven antwoord op vragen over SassemBourg en kunnen eventueel bezoekers begeleiden. Zij creëren daarmee een gastvrije en welkome entree. Momenteel zijn er ruim 20 vrijwilligers actief.

Meer informatie over de functie is te vinden op www.welzijnteylingen.nl. Of neem contact op met Margriet Duivenvoorde, sociaal makelaar, via m.duivenvoorde@welzijnteylingen.nl of bel 0252 - 231805.

Woensdag 29 juni t/m 6 juli


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Afscheidsviering van de groepen 8 van de basisscholen, m.m.v. jongerenkoor Mitswa, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00, meditatieve dienst, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, leesdienst, voorganger: Dhr. R. Bosma

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord- en Communieviering met samenzang, voorganger: L. Spiegeler

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering met het Herenkoor, voorganger: Pastoor Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, Zomerdienst, voorganger: mw. ds. H.G.T. van Welie-Kaai c.s.

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Heilig Avondmaal, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur Eredienst, 19.00 uur Genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Maaltijd in AgnesStaete

Voorhout n Elke week van maandag tot en met vrijdag kan iedereen van 55 jaar en ouder aanschuiven voor een driegangenmenu in de recreatiezaal van woonservicecentrum AgnesStaete, Kerkweg 4 in Voorhout. De inloop is vanaf 11.30 uur, de maaltijd wordt geserveerd om 12.00 uur. Op donderdag 7 juli is er een speciale thema-maaltijd: 'Zuid-Europa'. Op het menu staan Italiaanse tomatensoep, paella met tomatensalade en een kipdrumstick en fruitsalade met slagroom toe. De kosten zijn 7,50 euro. Aanmelden kan tot een dag van te voren via telefoonnummer (0252) 211 437 (op werkdagen bereikbaar tot 12.30 uur).

Zonnebloem Sassenheim krijgt helpende hand

Sassenheim n De verkoop van de landelijke Zonnebloemloten verloopt voorspoedig, maar hoe meer loten er worden verkocht, hoe meer de afdeling Sassenheim weer krijgt voor het uitvoeren van haar activiteiten. Met instemming van de bedrijfsleiders van twee grote supermarkten in Sassenheim zijn er door de Zonnebloemmedewerkers op twee dagen loten verkocht aan klanten van deze winkels.

Nu is er een initiatief bijgekomen. Felice Coviello, kok en gastheer van Ristorante Da Noi in Sassenheim vraagt aan zijn klanten bij het afrekenen of men een Zonnebloemlot van 2 euro wil kopen. Door het kopen van een lot worden de activiteiten van de afdeling Sassenheim gesteund, die worden georganiseerd. De uitjes zijn vooral bestemd voor gasten met een lichamelijke beperking, al dan niet ontstaan door ouderdom en voor gasten die in een isolement zitten.