De Teylinger

24 juni 2020

De Teylinger 24 juni 2020


Interactieve ontmoeting; de impact van corona op jouw leven

De bijeenkomst is om ervaringen uit te wisselen. Uiteraard wordt er anderhalve meter afstand gehouden tot elkaar. | Foto: pr Foto: pr

Teylingen n Het leven van iedereen is sinds de coronacrisis volledig op zijn kop gezet. De lockdown en de pandemie hebben ieder van ons op een andere manier geraakt. Sommigen hebben deze periode als bubbel van rust en bezinning ervaren. Anderen werden geconfronteerd met angst, ziekte, verlies van werk, wegvallen van school of eenzaamheid. Misschien heb jij je op een andere manier ingezet voor buren en familie of werd je ondersteund door buren en familie. Veel mantelzorgers hebben veel meer gezorgd en we hebben misschien nog nooit zoveel gewandeld in onze wijk, in de parken in de buurt of gezeten in de speeltuinen. Welzijn Teylingen is heel benieuwd naar hoe jij de afgelopen maanden hebt beleefd.

Wat heeft deze tijd je gebracht? Wat heb je ontdekt over je buurt, over jezelf, over een ander? Wat wil je behouden van de afgelopen tijd? Waar maak je zorgen over? Deel jouw verhaal tijdens het anderhalfuurtje, een interactieve bijeenkomst.


Deze bijeenkomst is een initiatief van Welzijn Teylingen om mensen in een kleine groep met elkaar in gesprek te brengen. Iedereen vanaf 18 jaar kan hier aan deelnemen. Het doel is om een verhaal te delen en te ontdekken hoe positieve en negatieve ervaringen elkaar kunnen vinden, verbinden en misschien een goede wending kunnen geven aan deze gekke tijd.


Twee bijeenkomsten

Er zijn twee bijeenkomsten gepland in Sassembourg in Sassenheim. Op woensdag 1 juli van 10.00 tot 12.00 uur of op donderdag 2 juli van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop is vanaf een kwartier voor de start. Er per bijeenkomst plek voor maximaal zes deelnemers. Aanmelden kan tot en met 29 juni.


Wil je meedoen meld je dan aan bij Welzijn Teylingen via info@welzijnteylingen.nl en vermeldt in het onderwerp 'Interactieve bijeenkomst'. Naast naam en telefoonnummer ontvangt Welzijn Teylingen ook de datum van de bijeenkomst waaraan je wilt deelnemen. Telefonisch aanmelden kan ook via 0252-231805. Ook voor meer informatie kunnen inwoners dit nummer bellen. Uiteraard zorgt Welzijn Teylingen ervoor dat de RIVM-regels goed gehanteerd worden.Financiële hulp voor Veteranen- centrum

Teylingen n Wethouder Arno van Kempen strijdt voor het behoud van het Veteranen Ontmoetingscentrum Duin- en Bollenstreek aan de Hoofdstraat in Sassenheim. En een zege lijkt mogelijk. Daarvoor moeten Katwijk en Noordwijk nog wel akkoord gaan met een bijdrage.

Het inloophuis heeft last van een financiële terugtrekking. Vanuit Defensie en het VFonds krijgt het huis met ingang van 1 januari 2021 geen geld meer. Defensie vindt dat de geldreserves van de gemeenten maar moet worden ingezet. Tenzij de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek versterking bieden, is aan het eind van het jaar de kas leeg en het inloophuis verloren omdat de huur niet meer betaald kan worden.


Gemeentelijke bijdrage

Om het huis veilig te stellen zouden de vijf gemeenten elk per jaar 1750 euro moeten bijdragen. Wethouder Van Kempen nam het initiatief om te kijken of hulp mogelijk is. Hij heeft de wethouders uitgenodigd voor een gesprek. Vorige week hebben deze van Teylingen, Lisse en Hillegom aangegeven het voornemen te hebben het geld te verstrekken. Niet zozeer om het veteranenhuis op poten te houden, maar wel de zorg en de goede activiteiten die zij daar doen. Veteranen met een hulpvraag hebben daar een voor hen vertrouwd en veilig aanspreekpunt, want het zorgen voor vrede en veiligheid kent soms zijn belasting voor de strijders.


Katwijk en Noordwijk

De reactie van Katwijk was heel formeel, maar nog niet negatief. Het inloophuis kan een aanvraag voor subsidie doen en dat wordt dan volgens de regels beoordeeld. Van Kempen heeft evenwel van Noordwijk nog geen antwoord gekregen. "Maar ik zal ze nog achter de broek zitten", meldde een strijdvaardige wethouder aan de raadscommissie Welzijn. (NK)

>Aanmelden voor de kerkdienst

Voorhout n In de Kleine Kerk zijn vanaf zondag 5 juli weer kerkdiensten. Om bij de kerkdienst aanwezig te kunnen zijn, is vooraf een aanmelding nodig. Meer informatie over het aanmelden, de regels en het beleidsplan anderhalve meter-kerk is te vinden op www.kleinekerk.nl. Voor overige informatie, neem contact op via scriba@kleinekerk.nl.

Halve finale
met zes
kandidaten

To Maat
is
Teylingse
        kandidaat

Toeristen-
belasting niet ingevoerd

Voedselbank dankbaar voor alle steun

uitgeweid n In de kast met nostalgia

'Toeristenbelasting (nog) niet invoeren'

Teylingen n Suzanne van Toor van hotel Van der Valk in Sassenheim heeft in de raadscommissie Bestuur, namens de toeristische ondernemers uit de gemeente, gepleit voor het niet invoeren van een toeristenbelasting.

Door Nico Kuyt

De ondernemers zijn tegen een invoering van toeristenbelasting. Volgens Van Toor heerst er onvrede en onbegrip en voelen de ondernemers zich ongehoord. "Daar waar vele steunpakketten worden opgetuigd vanuit de overheid omonze branche te helpen het hoofd boven water te houden, wil onze gemeente de ondernemers opzadelen met een extra belasting. Want dat is hoe het is", aldus Van Toor die aangaf dat het niet zo eenvoudig is om de belasting door te belasten naar de gasten. De prijzen staan onder druk. De toerist gaat deze crisis ook in zijn portemonnee voelen. Zij pleitte voor begrip en de toeristenbelasting niet in te voeren.


De gemeenteraad gaat op 9 juli spreken over het doel om het per 1 januari 2022 in te voeren. De bedoeling was eigen om het al 2021 te heffen, maar vanwege het rondwarende virus heeft het vertraging opgelopen. De raadscommissie was verdeeld over het wel of niet invoeren. Aan de ene kant maken toeristen gebruik van de Teylingse voorzieningen en kunnen dus wel meebetalen, aan de andere kant zijn er fracties die de mening huldigen dat toeristen ook geld in het laatje brengen en zien het nut niet er van in. In het uitstel met een jaar, daar konden alle fracties zich in vinden. (NK)

>Teylings' minimabeleid nog een stukje ruimer

Teylingen n B&W wil het minimabeleid duidelijker maken en gelijk trekken. Het Persoonsondersteunend budget en de Inspanningspremie komen onder één dak. Het zorgt voor de gemeente voor een hogere uitgave.

In de praktijk blijkt dat het Persoonsondersteunend budget en de Inspanningspremie regelmatig met elkaar verward worden en niet altijd goed op elkaar aansluiten. B&W stelt nu de gemeenteraad voor om per 1 juli 2020 er één regeling van te maken, de Plus-regeling. Een financiële bijdrage is dan ook opengesteld voor. Daarnaast is de doelgroep uitgebreid naar de inkomensgroep tot 120 procent in plaats van 110 van het sociale minimum. De nieuwe regeling heeft als voordeel het opheffen van de rechtsongelijkheid voor AOW'ers ten opzichte van inwoners met hetzelfde inkomen. En jongeren van 21 tot 27 jaar, die tussen wal en schip vielen, kunnen dan ook aanspraak op de regeling maken. De kans op schuldenproblematiek wordt zo teruggedrongen. De verwachting is dat er 75 aanvragen bijkomen, 20 jongeren en 55 ouderen, en 43.000 euro extra aan kosten voor de gemeente.


Ruime meerderheid

Bij de voorbespreking in de raadscommissie Welzijn vorige week was alleen de fractie van de VVD tegen. Met name hikte de fractie tegen de meerkosten. De VVD zag ook de voordelen er niet van in. De overige fracties konden wel instemmen. Zo wees onder andere de fractie van GLT op de opbrengsten, namelijk minder armoede. De gemeenteraad gaat er op donderdag 9 juli verder over spreken en een besluit nemen. (NK)

>'Hinder door honden op Kagerzoom aanpakken'

Warmond n De hinder van loslopende honden in het Kagerzoom-gebied deed bewoner Temmink in de pen klimmen en inspreken in de raadscommissie Bestuur. De inspreker verhaalde dat hij regelmatig struikelt over de honden en soms wordt achternagezeten.

Door Nico Kuyt

De gehele dag door én over alle wandel- en fietspaden lopen volgens de inspreker in het Kagerzoom-gebied de honden los. In het gebied vinden vele manieren van vrijetijdsbesteding plaats. Temmink is weliswaar van mening dat honden in het gebied uitgelaten moeten kunnen worden, maar een mengeling van activiteiten gaat niet samen met het los laten lopen van honden de gehele dag door en op alle paden. "Uit eigen ervaring kan ik meegeven dat ik één keer flink, en een paar keer bijna, ben gestruikeld over een hond tijdens het hardlopen. Ik zie of hoor van mensen dat honden ‘speels’ op hen afkomen, waar niet iedereen op zit te wachten. lk zie ook fietsers in de remmen gaan vanwege honden. Onlangs was een hond over de omheining geraakt en joeg de geiten in de grasweide schrik aan. Een andere hond liep op het grasveld waar een zwerm ganzen opgejaagd werd", zo schetst hij zijn zorgen en gaf aan ook zelf achterna te zijn gezeten door honden. Een enkele keer raakt hij in gesprek, maar het argument dat hij dan terug hoort is “dat dit nu eenmaal losloopgebied is” en dat hij “hier dan maar niet moet komen”.


Hondenvrienden

De briefschrijver denkt toch van niet en heeft nagedacht over een oplossingsrichting en vraagt de gemeente het losloopbeleid in het Kagerzoom-gebied te heroverwegen. Zo kan er worden gekozen voor een meer ingeperkt gebied waar honden volledige vrijheid krijgen, of een bepaald tijdslot op de dag dat honden volledige vrijheid krijgen. Of wellicht een combinatie van deze twee.


Raadsleden Frans Nederstigt (ChristenUnie) en Reny Wietsma (CDA) wezen Temmink op het Teylingse platform Hondenvrienden om te kijken er gezamenlijk uit te komen.

Coronastilte is eindelijk voorbij voor muzikanten St. Cecilia

De muzikanten repeteren met afstand van elkaar in @Hok. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Na drie maanden van ‘coronastilte’ was het deze week eindelijk zover: muziekvereniging St. Cecilia herstart voorzichtig weer de fysieke lessen en repetities. Er klinkt weer muziek in de repetitieruimtes van evenementencentrum @hok.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus moest St. Cecilia, net als alle andere Nederlandse muziekverenigingen, sinds afgelopen maart noodgedwongen haar activiteiten staken. Dat betekende: geen optredens en concerten meer, en ook geen gezamenlijke repetities of exercities.


Muziekles via video

Aan de buitenkant werd het misschien stil, maar de Voorhoutse muziekvereniging heeft niet stilgezeten. Alle individuele muzieklessen met muziekdocenten werden al snel weer opgestart. Niet fysiek, maar virtueel via bijvoorbeeld WhatsApp of via instructievideo’s.


En met Koningsdag werd een online mini-aubade uitgezonden via YouTube. Vele muzikanten speelden vanuit huis mee met dit ‘concert’. Ook werden twee online muziekquizzen georganiseerd door en voor Cecilia-leden.


Maatregelen

Maar nu is er eindelijk groen licht gekomen vanuit het RIVM en de muziekkoepel KNMO om samen binnen muziek te mogen maken met blaasinstrumenten. Deze week zijn de muzieklessen weer opgestart, inclusief AMV en repetities van het leerlingenorkest, het harmonieorkest en de drumfanfare. De aanwezige muzikanten waren blij weer gezamenlijk aan de slag te kunnen.


Wel gelden voor iedereen voorlopig nog een protocol met hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Zo moeten muzikanten op ruime afstand van elkaar zitten tijdens het spelen. En omdat er zich maar maximaal dertig muzikanten in één ruimte mogen bevinden, is het harmonieorkest gesplitst in twee groepen.


Het zijn kleine stapjes op weg naar een normale situatie in de (hopelijk) nabije toekomst. Maar één ding is zeker: er zit weer muziek in bij St. Cecilia.

Cluster- besmetting is misverstand

Teylingen n In een persbericht van GGD Hollands Midden 15 juni is vermeld dat er sprake is van een clusterbesmetting in Teylingen. Uit navraag blijkt dat dit op een misverstand berust, laat de gemeente weten.

Een coronacluster ontstaat als een persoon met corona met veel andere personen contact heeft gehad en zich hierbij niet aan de hygiënemaatregelen heeft gehouden. Die personen hebben op hun beurt vaak ook weer contact gehad met anderen. Op die manier krijgt corona de kans zich snel te verspreiden. Hoewel er sprake is van een aantal besmettingen in Teylingen, is er geen sprake van clusterbesmetting.


De verwarring wordt veroorzaakt doordat volgens de Wet Publieke Gezondheid een besmetting bij meerdere gezinsleden geen cluster is, maar de GGD deze gevallen in hun registratiesysteem aan elkaar verbindt en vervolgens als cluster in de rapportage terug komt.


Bron- en contactonderzoek

Burgemeester Carla Breuer: "Na de verschijning van het persbericht heb ik meteen navraag gedaan bij de GGD. In totaal zijn er in Teylingen de afgelopen twee weken zes personen positief getest, waarvan drie in één gezin. De andere drie besmette personen hadden geen relatie met elkaar. In alle gevallen is bron- en contactonderzoek opgestart, waaruit (nog) geen nieuwe besmettingen naar voren zijn gekomen. Alle betrokken personen houden zich aan de leefregels die gelden bij een besmetting. Ik wens deze inwoners veel sterkte en beterschap toe en wil nogmaals benadrukken: houd je aan de anderhalve meter afstand en vermijd drukke plekken. Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen."

>Online meedoen met Walk & Talk

Regio n Max Ohlenschlager geeft dinsdag 30 juni tijdens de online Walk & Talk vanaf 14.00 uur een gratis online workshop Concentratie. Soms heb je van die taken te doen die je concentratie vereisen. Herken je dat gevoel dat je jezelf er soms gewoon niet toe kan zetten? Dit kan komen omdat je veel aan je hoofd hebt of omdat je te veel bent afgeleid. Met als gevolg dat je bepaalde taken gaat uitstellen. In deze workshop leer je hoe je met aandacht die concentratieklus afmaakt. Informatie en aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Nieuwe voorzitter voor bestuur Welzijn Teylingen

Maria Groenewegen. Foto: pr./Sven van der Vlugt

Teylingen n Maria Groenewegen wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur van Welzijn Teylingen. Per 1 juli neemt zijn de functie over van Gert Hylkema, die zes jaar voorzitter is geweest. Zijn maximale zittingstermijn loopt officieel af.

Dankzij zijn betrokkenheid in het sociaal domein, brede netwerk en kennis van de gemeente heeft Hylkema een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Welzijn Teylingen en de werving van de huidige directeur Nancy Baghdadi-Vieten. De afgelopen jaren is het accent van de activiteiten van Welzijn Teylingen geleidelijk verschoven van individuele naar collectieve ondersteuning en van zelf uitvoeren naar begeleiding door vrijwilligers.


Geen onbekende

Maria Groenewegen trad op 1 september 2019 aan als bestuurslid en wordt per 1 juli 2020 de nieuw voorzitter. Als voormalig voorzitter van Adviesplatform Sociaal Domein Teylingen is Groenewegen nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen van het sociaal domein binnen Teylingen. Daarnaast heeft ze veel ervaring als vrijwilliger en als mantelzorger. Haar visie voor Welzijn Teylingen is: “Kunnen meedoen in onze samenleving, zowel qua (vrijwilligers)werk, contacten, gezondheid, wonen, financiën en activiteiten. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor, maar heb je hier hulp bij nodig, of een steuntje in de rug, dan moet die eenvoudig vindbaar en beschikbaar zijn."

>Piket: ´Verplaats station Voorhout´

Voorhout n Raadslid Dion Piket van de gelijknamige eenmansfractie stelt een oplossing voor om de veiligheid van de spoorwegovergang in Voorhout te verbeteren. Zijn idee is het station te verplaatsen richting de tunnel van de Noordelijke Randweg Voorhout.

Door Nico Kuyt

Recent is besloten om 300.000 euro te investeren om de veiligheid van de huidige oversteek te vergroten, maar dat veegt Piket van tafel als een schijnoplossing. Een ander plan om het spoor te ondertunnelen of te verzakken is in zijn ogen ook geen oplossing, want te duur. Het is tijd voor een echte radicale aanpak, zo vindt hij, namelijk het hele station zo'n 1200 meter te verplaatsen richting Noordwijk naar de tunnel van de Noordelijke Randweg Voorhout. De verkeersstromen gaan door een verplaatsing naar beneden, het spoor gaat minder lang dicht, er is minder geluidshinder, minder last van fijnstof en geen haastige passagiers meer die de veiligheid niet zo nauw nemen. Op het huidige parkeerterrein kan woningbouw komen met winkels en horeca. Dus een win-win situatie.


Het nieuwe station kan gebruik maken van de onderdoorgang van de Noordelijke Randweg. Er is daar voldoende plek voor een parkeerterrein. En in het zomerseizoen kan een shuttlebus worden ingezet voor strandgangers naar Noordwijk. De snelbus komt er ook langs. En wellicht zal het de druk op de N443 en N444 sterk in zijn ogen doen afnemen.


Wat politiek Teylingen van zijn plannen denkt, zal later blijken.

Zes halvefinalisten Duurzaamheidsprijs

Karin Hoekstra en genomineerde Gert van Soest (Chocolaterie Pierre). | Foto: pr.

Bollenstreek n Zes bedrijven hebben de voorronde voor de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek gewonnen. Het zijn To Maat uit Teylingen, Support Points en KunstKlank uit Noordwijk, Pure Sportswear en Chocolaterie Pierre uit Hillegom en debloemist.nl uit Katwijk.

In totaal presenteerden dertien deelnemende ondernemers zich donderdag in Het Cultuurcafé in Noordwijk tijdens de voorronde aan de jury. De zes die als beste uit de bus kwamen, krijgen binnenkort op hun bedrijf bezoek van de jury. Op 22 juli worden de finalisten bekendgemaakt. De finale is 8 oktober in het Fioretti College in Lisse.


De stemming zat er goed in tijdens de voorronde. “Wij hebben vanavond een hele serie ondernemers gehoord die werk maken van Mens, Milieu en Maatschappij,” zei Karin Hoekstra, wethouder duurzaamheid van Hillegom. “Duurzaam werken verdient erkenning. En wij helpen ondernemers graag hun plannen mogelijk te maken.” De zes genomineerde organisaties verdienen het om nu veel nader aan de tand gevoeld te worden. “De pitches hebben onze nieuwsgierigheid gewekt. Nu is het zaak om te kijken wie een finaleplaats verdient. Na ons rondje maken wij op 22 juli in het radioprogramma BOBIzzNizz (tussen 20.00 en 21.00 uur op 105.3FM) bekend wie de finalisten zijn geworden.”

Bedrijven die volgend jaar kans willen maken op de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek kunnen zich nu al aanmelden op www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl.

>Opnieuw verzoek voor nieuw fietspad Kagertuinen

Teylingen n Jan Matze, inwoner van Sassenheim, pleitte vorige week in de raadscommissie Ruimte voor een fietspad tussen de Kagertuinen en het fietspad langs de A44. Tevens vroeg hij voor een doortrekken van het Spoorpad naar Voorhout.

Matze strijdt al vele jaren voor het fietspad dat de Kagerweide met het fietspad langs de A44 verbindt, maar tot nog toe zonder succes. Vorige week besprak de raadscommissie Ruimte het Actieplan Fiets en Matze greep dit aan om zijn idee wederom aan de fracties voor te leggen. Nu gaan de fietsers over de Lindenlaan en dat is een knelpunt. Daarnaast wenst hij een doortrekken van het Spoorpad. Dat zou dan gaan lopen vanaf Warmond naar het Rietpad in Voorhout. Bij de ontwikkeling in 1996 was het ook de bedoeling dit door te trekken, zo gaf hij aan. Wethouder Marlies Volten wees er op dat prioriteiten gesteld moeten worden. Maar diverse fracties beraden zich of het wenselijk is de paden toe te voegen aan het Fietsplan. Op 9 juli gaat de gemeenteraad verder over het Fietsplan spreken. (NK)

Meeste partijen tegen toename aantal vluchten op Schiphol

Teylingen n Uitgezonderd de VVD, zijn de fracties in de raadscommissie Bestuur het eens in het verzet tegen de mogelijke uitbreiding van het aantal vluchten van Schiphol.

Door Nico Kuyt

Er is een concept Luchtvaartnota samengesteld waarin een groei wordt toegestaan van het aantal vluchten tot 32 procent in 2050. Een motie is ingediend die B&W oproept om in de diverse overleggen zich ten strengste tegen een groei uit te spreken, tegen een parallelle Kaagbaan te zijn en voor een nachtsluiting. Zo ook te verwoorden in een zienswijze als reactie op het ontwerp van de Luchtvaartnota. Op 9 juli gaat de gemeenteraad een besluit nemen over de motie.


VVD steunt motie niet

De VVD gaf tijdens de voorbespreking in de raadscommissie evenwel aan de motie niet te kunnen steunen. De fractie wees op toekomstige innovatie waarbij toestellen stiller worden en minder uitstoot genereren. Een nachtsluiting daar kan de fractie zich ook niet in vinden, omdat het verkeer dan overdag toeneemt. En de tweede Kaagbaan is nodig voor de groei. De overige fracties kunnen de motie wel min of meer steunen, met soms een andere formulering van de tekst.


Nachtvluchten

De PvdA wees op de nachtvluchten als bron van ergernis. De hinder, het geluid en fijnstof gaan toenemen, met name voor Sassenheim. Het \betekent voor de inwoners niet alleen een gekmakende toename van geluidsoverlast, maar ook een toenemende aanslag op hun gezondheid, stipte het CDA aan. De fractie wees op de toename van ultrafijnstof. Feitelijk komen de Teylingers te wonen op de start- en landingsbanen van Schiphol, meende de fractie en hekelde het overleg rond de ontwikkelingen op Schiphol. Ook de overige fracties spraken zich tegen de groei uit. Alleen de VVD verklaarde heel veel vertrouwen in de luchtvaart en innovaties te hebben. De fracties wees verder op werkgelegenheid die Schiphol genereert. Er zal iets meer overlast komen, maar de fractie zag dat niet als een heel groot probleem. De gemeenteraad gaat verder over de motie spreken en een besluit nemen.

>'Jongensdroom' Langeveld komt uit met promotie

Sassenheim n Autocoureur Niels Langeveld heeft een promotie te pakken. In zijn dertiende raceseizoen gaat Langeveld aan de slag in een van de meest prestigieuze GT3 kampioenschappen namelijk het ADAC GT Masters in Duitsland. Hij heeft een stoeltje gekregen bij het team T3 Motorsport en gaat rijden met de nieuwe Audi R8 GT3.

Niels Langeveld is sinds 2008 actief als coureur in de autosport en werd onder andere Nederlands kampioen Suzuki Swift cup, Nederlands & Benelux kampioen Renault Clio cup om daarna Europees de stap te maken in de SEAT Leon Eurocup met opnieuw een titel. Vervolgens stootte hij door naar het TCR Germany wat hem een contract bij Audi Sport opleverde die hem uit liet komen in het wereldkampioenschap toerwagens, het WTCR. In 2020 is het opnieuw tijd voor promotie met wederom steun van Audi Sport naar de meest prestigieuze GT3 kampioenschappen: het ADAC GT Masters in Duitsland.


'Blij met deze stap'

Ondanks de huidige crisis en de uitgestelde start van het seizoen is Langeveld opnieuw benaderd, ditmaal voor het heftige Duitse GT3 kampioenschap. Een overvol startveld met 34 GT3's van onder andere Porsches, Corvettes, Bentley's, Mercedes, BMW & Audi weet Langeveld zich verder naar de top van de autosport te dringen. Langeveld: ''Ik ben blij en trots dat ik deze stap mag maken. Als je kijkt waar ik als ik als klein jongetje ben begonnen, achter de computer, daarna in de Swift Cup en nu in het meest competitieve GT3 kampioenschap ter wereld mag uitkomen, dan kan ik concluderen dat er een jongensdroom uit is gekomen. Dit is mega vet en ik kijk er enorm naar uit het seizoen te starten!''.


Teamgenoot

Het ADAC GT MASTERS telt zeven raceweekenden met elk weekend twee races bestaande uit 1 uur. Hierin rij je samen met een teamgenoot op één bolide waarin je gedurende de race een pitstop maakt om te wisselen van rijder. Langeveld zal met zijn teamgenoot Maximilian Paul uitkomen voor het nog relatief nieuwe team T3 Motorsport.


De circuits zijn onder andere Red Bull Ring, Circuit Zandvoort, Hockenheimring & Nurburgring. Maar ook Oschersleben, Lausitzring & Sachsenring staan op het programma.


De jonge Maximilian Paul (20) is geen onbekende in het kampioenschap en kwam vorig seizoen ook al uit in het GT Masters. Samen met Langeveld zijn zij het duo van jong talent gecombineerd met ervaring. Langeveld hierover: ''T3 Motorsport en Max hebben mij over weten te halen door hun enorme ambitie en gedrevenheid. Zij hebben met het team een lange termijnvisie en al heel snel spraken we dezelfde taal over hoe wij de autosport benaderen en wat belangrijke ingrediënten zijn om tot succes te komen. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in het team en Max!''.


Nieuwe uitdaging

Langeveld is geen onbekende in de ADAC series waar hij de seizoenen 2017 en 2018 al uitkwam in het voorprogramma tijdens het ADAC TCR Germany. Langeveld: ''Voor mij is het een uitdaging om deze nieuwe stap te maken waarin ik dus switch naar achterwielaandrijving. Al verwacht ik dat ik daar al snel aan zal wennen en gelukkig kunnen we vooraf goed testen. De beste GT-rijders ter wereld komen uit in dit kampioenschap. Het zal daarom weer super dichtbij elkaar zitten maar dat ben ik wel gewend van voorgaande jaren. Ik hou juist van een uitdaging!"


Op 1 juli staat de eerste test op het programma gevolgd door de officiële ADAC tests op 18 en 19 juli. Het seizoen start eind juli op de Lausitzring. Tussen 30 oktober en 1 november rijdt Langeveld in Zandvoort.

Er bloeit zoveel moois in Teylingen

De houtwallen zijn schuilplaatsen voor de dieren. | Foto: pr./Kees Guldemond Foto: pr./Kees Guldemond

Teylingen n Er kan weer genomineerd worden voor de Teylinger Prijs. Ieder initiatief of project van een vrijwilligersorganisatie of van een groep inwoners kan worden voorgedragen aan de jury. Aanmelden voor de tweede ronde kan tot maandag 14 september om 12.00 uur.

De prijs is ontstaan omdat de gemeente Teylingen blij is met de inzet van vrijwilligers en inwoners. Door hun inzet doen ze veel om de woon- en leefomgeving prettiger te maken. Om die waardering van de gemeente te laten blijken en zichtbaar te maken, bestaat de Teylinger Prijs. Iedereen mag een initiatief nomineren, dat kan een eigen project zijn, of dat van een ander. De winnaars worden onder media-aandacht bezocht door de jury en ontvangen het bedrag van 250 euro. Ook de niet-winnende nominaties krijgen aandacht. Er bloeit zoveel moois in Teylingen, maak het zichtbaar via de Teylinger Prijs.

In 2018 won onder andere de speeltuin aan De Geestlaan in Warmond de prijs. | Foto: archief Foto: Marieke Voorn


De jury bestaat uit een bestuurslid van Welzijn Teylingen, een raadslid en een gemeentemedewerker. Zij beoordelen de inzendingen op drie criteria: het initiatief of project duurzaam verbindend, inspirerend voor andere inwoners of vrijwilligersorganisaties en het draagt bij aan de samenleving en/of het verenigingsleven. De jury neemt na de sluitingsdatum contact op met alle inzenders, om meer te horen over het project of de activiteit, en om te horen waar de inzender behoefte aan heeft.


Voor de eerste ronde werden twee projecten genomineerd. Er is in die ronde geen prijs uitgereikt, omdat beide helaas niet aan alle criteria voldeden. Met name op het punt van duurzaamheid en borging van de twee nominaties was de jury niet overtuigd. De genomineerden zullen in het najaar in de schijnwerper worden gezet, samen met de genomineerden van de tweede ronde. Op de website van Welzijn Teylingen is meer informatie te vinden, evenals het aanmeldformulier: www.welzijnteylingen.nl klik op vrijwilligerswerk/Teylinger prijzen.

>GGD houdt contact met scholen over corona

Regio n Iedereen met klachten kan zich sinds 1 juni aanmelden voor een coronatest via het landelijke nummer 0800-1202. In de week van 15 tot en met 21 juni zijn er 3259 coronatesten afgenomen in Hollands Midden. Hiervan hebben 50 personen corona, waaronder één kind onder de 11 jaar. Er zijn geen nieuwe coronaclusters ontstaan.

Afgelopen week bleek 1,6 procent van het aantal testen positief. Dat is een half procent minder dan vorige week.


Kinderen

Afgelopen week is het landelijke beleid voor het testen van kinderen gewijzigd. Alle kinderen met klachten kunnen aangemeld worden voor een test via het landelijke callcenter via 0800-1202. Kinderen tot 6 jaar, met alleen een snotneus maar zonder koorts en/of hoesten, hoeven niet getest te worden en kunnen gewoon naar de kinderopvang of school. Dit geldt overigens niet als een gezinslid koorts en/of andere coronaklachten heeft, want dan blijft het hele gezin thuis tot deze persoon negatief getest of 24 uur klachtenvrij is. Ouders doen er goed aan een kind tot 6 jaar wel te testen als de klachten afwijken van een normale verkoudheid of hooikoorts en langer duren dan één week.


Afgelopen week zijn in totaal 638 kinderen tot 11 jaar getest. Bij één kind is daadwerkelijk corona vastgesteld. Naast het feit dat ouders hun kind kunnen aanmelden voor een test, houdt de GGD ook een vinger aan de pols. Ze hebben één à twee keer per week contact met alle scholen in de regio. Als er drie of meer kinderen met een verkoudheid in een klas zitten, melden scholen dit bij de GGD. Zij onderzoeken dan of het inderdaad slechts om een verkoudheid gaat, of dat er een risico op een coronabesmetting bestaat. Zij hebben de afgelopen week meerdere keren uit voorzorg onderzoek gedaan, maar gelukkig geen corona of het risico daarop vastgesteld. Ouders en leerkrachten met vragen kunnen contact opnemen met de schoolverpleegkundige of schoolarts via 085-0782878.


Geen nieuwe coronaclusters

Bij drie of meer besmettingen binnen één groep, zoals een school of bedrijf, spreekt de GGD van een cluster. In de week van 1 tot 7 juni rapporteerden de GGD clusters in Gouda (1) en Katwijk (2). Er bleek toch geen cluster in Teylingen te zijn. Deze clusters hebben geen nieuwe besmettingen opgeleverd en vormen inmiddels ook geen bedreiging meer. Het onderzoek naar deze clusters is dan ook officieel afgerond.

>Voedselbank dankbaar voor alle steun

Teylingen n Dankzij de extra financiële en andere ondersteuning van inwoners, bedrijven en vrijwilligers draait Voedselbank Teylingen ook in deze corona-tijd zonder problemen.

Vanaf het moment dat het corona-virus het dagelijks leven is gaan beheersen, kreeg de Voedselbank Teylingen veel steunbetuigingen voor haar werk. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in Teylingen spontaan hulp aanbieden en informeren hoe het met de hulpverlening gaat. Veel particulieren hebben in de afgelopen tijd geld gedoneerd. Omdat de supermarktacties vanwege de corona-maatregelen niet door kunnen gaan, is financiële steun natuurlijk van harte welkom.

Penningmeester Frans van der Wiel: “Wij willen iedereen bedanken , want we zijn bijzonder blij met dat extra geld. Daarmee kunnen wij onze voorraad etenswaren snel aanvullen als er tekorten ontstaan.” Bij het begin van de virusuitbraak had de Voedselbank Teylingen gelukkig flinke voedselvoorraden en de vrijwilligers bleven zich beschikbaar stellen. Voor zowel klanten als vrijwilligers zijn extra veilheidsmaatregelen bij de uitgifte van voedsel getroffen. Daardoor kwam de organisatie niet in de problemen.

19 / 20