De Teylinger

19 oktober 2016

De Teylinger 19 oktober 2016


Excuses gemeente voor vergeten documenten

Warmond n Burgemeester Carla Breuer heeft vorige week in de raadscommissie Bestuur namens de gemeente excuses uitgesproken aan de Warmondse bevolking en degene die intussen verhuisd zijn, over het achterblijven in 2006 van allerlei documenten in het voormalig Warmondse gemeentehuis.

Door Nico Kuyt

Op 6 september rond half vier fietsten enkele jongens langs het gemeentehuis en zien dat de zijdeur openstaat. Ze gaan naar binnen en treffen een journalist aan die een tip had gekregen dat er nog vertrouwelijke documenten aanwezig waren. Met de daar aanwezige sleutels openen zij de kluis en vinden het materiaal. Met zijn telefoon begon de journalist te fotograferen en te filmen en plaatste later een filmpje op sociale media. De gemeente kwam, samen met de politie, meteen in actie en vonden, naast tijdschriften en ander afval, 66 brieven, diverse documenten, 172 floppydisks en tenslotte 60 verouderde DAT-tapes, waarop in het verleden backups waren gemaakt. Het geheel werd onderzocht en daaruit bleek dat op de floppydisks, of geen gevoelige informatie stond, of niet herleidbaar waren naar personen. De brieven kwamen uit de periode 1989 tot 1986 en waren gericht aan personen die inmiddels allemaal overleden waren. Maar op de DAT-tapes uit 1997 tot en met 2003 stond wel gevoelige informatie. Onderzoek toonde aan dat de tapes verouderd waren, deels lastig te lezen vanwege verouderde software ofwel beschadigd.

Treurnis

In de commissie klonken over de gang van zaken tien jaar geleden sterke woorden, als onvergeeflijk, knullig, onprofessioneel, betreurenswaardig, onbegrijpelijk en dat dit nooit meer mag gebeuren, maar spraken tevens uit dat B&W op zorgvuldige en passende wijze maatregelen getroffen heeft. De burgemeester sprak nogmaals een 'sorry' uit. "Het 'vooral eens en nooit meer' hebben wij heel goed in onze hoofden geknoopt en geef hierbij de excuses aan de inwoners van Warmond. Wij hadden nooit iets zo mogen achterlaten in 2006", aldus de burgemeester, die verder aangaf dat maatregelen worden getroffen. Zo wordt het gemeentelijk informatiebeveiligingsplan en de protocollen rondom een verhuizing onder de loep genomen en desnoods aangescherpt. Ook worden de medewerkers extra geoefend, zeker nu met de samenwerking tussen Teylingen, Lisse en Hillegom er veel verhuizingen gaan plaatsvinden. "Ik kan niet 100% waterdicht beloven, maar we zullen onze uiterste best doen dat het nooit meer gebeurt", voegde zij toe.

Lees verder op pagina 5.

Geduld raakt op over koffiekar

Teylingen n Voor 1 januari moet wethouder Bas Brekelmans de raadscommissie Bestuur een voorstel voorleggen over de eventuele komst van een koffiekar bij de stations van Teylingen.

De raadscommissie stelde vorige week vragen over de inmiddels al jaren lopende aanvraag van enkele potentiële uitbaters die zo'n mobiele koffiekar willen runnen. De afweging voor het toestaan ervan zou eerst meegenomen worden in het nieuwe standplaatsenbeleid. Maar omdat het opstellen ervan langer duurt dan verwacht, werd besloten om de koffiekar naar voren te halen en daarover alvast een besluit te nemen.

Pakket van eisen

Alleen ook dat blijkt op vertraging te stuiten, maakte de wethouder helder op vragen van Tewis Zandbergen (CDA). Brekelmans gaf aan dat er nog even goed over nagedacht moet worden. "Ik kan nu al vertellen dat de McDonalds niet blij is met een koffiekar bij station Sassenheim. Zij vinden het niet een goed idee. Wij kunnen niet zeggen tegen een aanvrager: 'ga maar staan'. Er moet onder andere zorgvuldig gekeken worden naar een goede plek, of die niet in de weg staat van een ander, naar allerlei rechten en wat eerlijk is; naar een pakket van eisen", aldus de wethouder.

De inmiddels lange duur ontstemde de commissie. "De aanvrager moet nu wel heel lang wachten. Zo gaat ondernemend ten onder ben ik bang", overdreef Rob ten Boden (Trilokaal) iets. "Vanuit de gemeente naar de ondernemers geeft het geen sier", meende eveneens Zandbergen, die aangaf dat 1 januari voor hem nu wel de laatste deadline is waarop een voorstel naar de commissie komen moet. (NK)

Meer sprinters op station Sassenheim

Teylingen n Vanaf half december stopt de sprinter op het traject tussen Leiden en Schiphol/Hilversum overdag vier keer per uur op station Sassenheim. Dat gebeurt nu ook al in de spitsuren, maar wordt vanaf zondag 11 december standaard overdag. Nieuw is ook dat twee van de vier treinen in het uur doorrijden naar Amsterdam Centraal. In Voorhout komen er geen treinen bij, maar veranderen de treintijden wel. Lees verder op pagina 7.

Nieuwe voorzitter Oranje Vereniging

Voorhout n De bestuurs- en commissievergadering van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) heeft ingestemd met de voordracht van het bestuur om Ton Wolvers te benoemen als de volgende voorzitter van de OVV. Wolvers zal tijdens de jaarvergadering in januari 2017 de voorzittershamer overhandigd krijgen van Paul Jochemsz. Hij is na twee termijnen niet meer beschikbaar voor deze functie.

Ton Wolvers is al jaren actief binnen het maatschappelijk- en verenigingsleven van Teylingen en in Voorhout in het bijzonder. Hij is bekend van onder andere het Bloemencorso, waarbij hij veeltalig de schooiwagen door de Herenstraat loodst. Binnen zijn vrijwilligerswerk heeft Wolvers ook verschillende bestuursfuncties bekleed.

De Oranje Vereniging Voorhout verwacht met de nieuwe voorzitter krachtig door te kunnen gaan op het ingeslagen pad van vernieuwing en versterking binnen een ambitieuze OVV.

n Speuren in het bos

Foto: pr.

Voorhout n Hoe smaakt de herfst? Vier onderbouwgroepen van basisschool de Achtbaan weten het na hun bezoek aan park Overbosch. Iedere groep kreeg een half uur de tijd om de opdrachtkaarten te vinden in het bos. Spannend was de proeverij met bramen, frambozen en champignons. De dappere leerlingen proefden met hun ogen dicht. | Foto: pr.

Henk Waling en Hans Lommerse met de poster van de Beursvloer Bollenstreek 2016. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol


Beursvloer
Bollenstreek

Elkaar
helpen
met
handjeklap

Bouwplan voor terrein Woezel prullenbak in

Vraagtekens bij omgekeerd inzamelen

Kinderboekenweek n Voorleeskampioenen

Bouwplan op terrein Woezel teruggetrokken

Warmond n Het wil maar niet lukken met de woningbouw op de locatie van de voormalige peuterspeelzaal 'De Woezel' op Schoonoord 23. Vanaf 2009 wordt al aan een plan gebeiteld. In de afgelopen raadscommissie Ruimte ging het wéér mis. De ontwikkelaar dreigt de handdoek in de ring te gooien, wat in de raadzaal op een applaus van omwonenden kon rekenen.

Door Nico Kuyt

Onlangs is werkbezoek en een hoorzitting gehouden over het laatste ontwerp en op deze bijeenkomst hebben een groep omwonenden zelf twee alternatieve plannen aangedragen, eentje waarbij de geplande zes woningen anders gepositioneerd worden en eentje met een appartementencomplex voor acht woningen. Het doel daarbij is het groen zoveel mogelijk te sparen. Zo staan er in het voorgestelde plan woningen met tuinen aan de vijver gepland, wat nu openbaar gebied is en een pad loopt. De architect kwam naar de commissie met een tussenoplossing, namelijk het verleggen van de brug, waarmee het pad verlengd wordt. Een idee zo nieuw, dat zelfs wethouder Bas Brekelmans er niets van wist. Een woordvoerder van een aantal omwonenden uitte evenwel direct kritiek. Er verandert volgens hem daarmee niets. Alleen wordt de brug verlegd. Het openbaar groen wordt minder.

Weinig positieve geluiden

Op haar beurt hakte de commissie er flink op los. Alleen de VVD stond er nog positief tegen het plan. Inbreiden is voor omwonenden niet altijd prettig, maar in Warmond is behoefte aan woningen. Dat was het enige positieve geluid. De ChristenUnie zag wel iets in de appartementen, want er is behoefte aan woningen voor starters en ouderen. Het CDA vond het huidige voorstel een te grote aanslag op het groen, leefklimaat en veiligheid. De fractie vroeg de wethouder het voorstel maar weer terug te nemen en een samenspraak te houden tussen gemeente, omwonenden en ontwikkelaar om zo met een meer gedragen voorstel terug te komen. Die mening werd gedeeld door de PvdA, want nu werd er weer een groene ader door het dorp doorgesneden. Trilokaal voegde eraan toe dat er bij de gesprekken niet op voorhand moest worden uitgegaan van één van de alternatieven van de omwonenden, het appartementencomplex kon als tip worden ingebracht. D66 memoreerde verder nog dat bij het werkbezoek de omwonenden hadden aangegeven niet tegen bebouwing te zijn, maar voor het groen gingen.

Op zoek naar beter ontwerp

Brekelmans concludeerde daarop dat het huidige ontwerp op het terrein van de Woezel het niet gaat halen, ook niet met het verleggen van de brug. "De enige optie is om, samen met ontwikkelaar en omwonenden, te zoeken naar een beter ontwerp", besloot hij, maar gaf wel aan dat de ontwikkelaar er wel brood in moet zien. Er moet een balans gevonden worden. De aanwezige ontwikkelaar reageerde geïrriteerd. "Àls dat betekent dat met het hele plan geschoven wordt, dan bestaat de dreiging van een beëindiging van de overeenkomst met de gemeente, want dan kom je er nooit uit." Het ontlokte bij de PvdA nog een laatste woord. "Een verwende reactie: 'Jullie moeten gewoon akkoord gaan. We hebben de thermometer in de bevolking gestopt en dit kwam eruit'. Dat is dus niet het geval. Het draagvlak moet zo breed mogelijk worden."

Eindelijk zicht op ontwikkeling van de Postpromenade

De zijkant van de PostPromenada, waar veel leegstand is. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Het ziet ernaar uit dat de gemeenteraad op 27 oktober met een snelle hamerslag het bestemmingsplan vast zal stellen om de nieuwbouw op het voorste gedeelte van de Postpromenade aan de Hoofdstraat mogelijk te maken. De raadscommissie Ruimte had er geen problemen mee, maar wethouder Arno van Kempen bekijkt wel nog een keertje de verkeersveiligheid van de ontsluiting.

Door Nico Kuyt

Vooraf aan de bespreking waagden nog een viertal insprekers een poging om de commissie naar hun ideeën om te buigen. De belangen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Zo bepleitte Alfred Pop namens de Stichting Oud Sassenheim en de Groepering Behoud Hoofdstraat om het appartementencomplex niet langs de Hoofdstraat, maar achterin op het terrein te plaatsen bij de Snip en de Lepelaar, zoals ook gebeurd is bij plan Bakker. Zo wordt de toegang van het dorp geen geweld aangedaan met een flat van een lengte van bijna 80 meter. Het verbaasde niemand dat Klaas Stuijfzand, eigenaar van de naastgelegen Villa Nancy, dat idee een warm hart toedroeg. Sterker nog, hij had het in het verleden al voorgesteld. Daar is toen geen gehoor aan gegeven. Het voorstel stuitte evenwel op sterk verzet van Zuijderduijn, die namens een aantal bewoners van Snip en Lepelaar sprak en die de Groepering Geen Verplaatsing Flatgebouw als tegenstem hadden opgericht. "Hun voorstel betekent voor hen wellicht een verbetering, maar voor ons juist een grote verslechtering", zo hield hij voor. En ook Arjan Vellekoop, namens architect en ontwikkelaar, prees uiteraard de nu gekozen opzet. "Het plan is diverse malen aangepast en dit is het maximale wat eruit te halen valt."

Verkeersveiligheid

De commissieleden konden instemmen met het plan. Zij gaven aan blij te zijn dat aan de huidige verpaupering een einde komt. De gekozen oplossing, waaraan al jaren is geschaafd, is het minst pijnlijke. Ga je de appartementen naar achteren schuiven, dan kom je weer hetzelfde verzet tegen en zit je over vijf jaar nog met de verpaupering. Het nieuwe bestemmingsplan gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad. Wel was er nog een puntje van zorg, want naast de verplaatsing, hadden het duo Pop en Stuijfzand nog de waarschuwende vinger opgestoken over de onveiligheid van de ontsluiting. Die is bedacht op de Hoofdstraat naast de kruising met de verkeerslichten. Maar daar gebeuren nu al veel ongelukken. Zij bepleitten een eenrichtingsverkeer vanaf de Hoofdstraat naar de Koetsiersweg. De wethouder gaf aan dat naar de ontsluiting heel zorgvuldig is gekeken, maar zegde toe voor alle zekerheid het nog eens onder de loep te nemen.

Wie is verantwoordelijk?

Vervolg voorpagina

Over de onduidelijkheid destijds wie er bij de verhuizing van de inhoud van die kasten verantwoordelijk was, dat moet volgens haar wel

100 procent worden uitgesloten. Of de gemeente nu al het materiaal in handen heeft, daarover is het lastig een antwoord te geven. Er komt daarvoor nog een nadere analyse.

Protest tegen plan voor aanlijnplicht bij Klinkenberg

In het plan komt er een tweede hondenstrandje bij. | Foto: pr./Mariska de Graaff Foto: Willemien Timmers

Teylingen/Oegstgeest n Het voorstel voor een permanente aanlijnplicht voor honden op sommige gedeeltes van het recreatiegebied Klinkenbergerplas moet van tafel. Dat stelt Platform Hondenvrienden, een belangenvereniging van hondeneigenaren en sympathisanten, bij het overhandigen van 2.400 steunbetuigingen aan wethouder Jos Roeffen.

De gemeente Oegstgeest presenteerde begin oktober het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Klinkenbergerplas. Meer ruimte voor natuur en meer recreatiemogelijkheden zijn de speerpunten in het plan. Daarin voelen de hondenbezitters zich achtergesteld, stelt Brenda Filippo, woordvoerder van Platform Hondenvrienden. "De vele steunbetuigingen geven aan dat dit plan voor veel mensen onacceptabel is. De reacties stromen nog steeds binnen." Het Platform is niet te spreken over de nieuwe jaarronde aanlijnplicht die voor sommige delen van het gebied in het nieuwe plan wordt voorgesteld. In de huidige vorm is er rond de Klinkenbergerplas al een seizoensgebonden aanlijnplicht; op een kwart van het verharde pad rond de Grote Plas moeten honden zes maanden per jaar aan de riem.

Het hele jaar honden aanlijnen, na de herinrichting die begin 2017 gepland staat, is niet logisch. Filippo: "In de koudere jaargetijden krimpt de recreantenstroom drastisch. Dat geldt echter niet voor mensen met honden. Wij lopen onze rondjes met onze honden elke dag opnieuw, het hele jaar door.'' Als gevolg van het voorstel dreigt het enige 'grotere' gebied in de omgeving waar mensen uit de regio met loslopende honden gedurende het héle jaar kunnen wandelen, te 'verdwijnen'. "Het enige alternatief is een stuk strand tussen Katwijk en Noordwijk."


Platform Hondenvrienden keert zich niet tegen het hele herinrichtingsplan, benadrukt Filippo. "Er zitten ook waardevolle elementen in. Zo komt er meer ruimte voor speelplekken voor zowel jongere als oudere kinderen. En de eventuele komst van horeca biedt ook kansen. Een gedeeltelijk aanlijnplicht voor honden op bepaalde plekken in het gebied tijdens het hoogseizoen is voor ons ook bespreekbaar, maar een permanent aanlijnplicht schiet zijn doel voorbij.''

Het plan ligt tot 16 november voor inspraak ter inzage bij de gemeente Oegstgeest.

Voorleeslunch

Wethouder Van Kempen leest voor over het toetje, wat vroeger van hetzelfde bord gegeten werd als het hoofdgerecht. De kinderen reageren verschrikt, de ouderen lachen om de herkenning. | Tekst en foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Teylingen n Voor de leerlingen uit groep vier van basisschool Het Landtgoed was de afsluiting van de Kinderboekenweek, met als thema 'voor altijd jong', vorige week extra speciaal. Zij werden, samen met hun opa en oma, in de bibliotheek uitgenodigd voor een voorleeslunch. De kinderen en hun opa's en oma's werden voorgelezen door wethouder Arno van Kempen uit het boek 'Gouden jaren' van Annegreet van Bergen. Het verhaal gaat over de gewoontes rondom eten en hoe drastisch deze de afgelopen jaren veranderd zijn.

Een van de leerlingen, Sara (7), was samen met haar oma Riet van Halm (80) bij de speciale lunch. Mevrouw Van Halm: "Ik ben vanmorgen al heel vroeg uit Driebergen vertrokken om hierbij te kunnen zijn, maar het was het zeker waard. Ik vind het wel heel leuk om dit samen met mijn kleindochter te kunnen doen. Het verhaal vind ik erg goed gekozen. Het is voor mij erg herkenbaar en voor de kinderen is het erg leuk om te horen hoe het vroeger allemaal ging."

Meer treinen tussen Leiden en Schiphol/Amsterdam

Vervolg voorpagina

Teylingen n De dienstregeling, die voor het laatst ingrijpend is gewijzigd in 2007, is volledig opnieuw ontworpen. Voor bijna alle reizigers verandert er iets, zo meldt de NS. De sprinter die rijdt tussen Den Haag/Leiden en Schiphol/Hilversum stopt om 5.43 uur voor het eerst in Sassenheim en komt daarna tot 19.43 uur vier keer per uur langs. Daarna gaat dat over in twee keer per uur en is de eerstvolgende stop in Sassenheim om 20.13 uur.

Direct naar Amsterdam

Nieuw is ook dat reizigers van Sassenheim naar Amsterdam Centraal in twee van de vier treinen kunnen blijven zitten. De sprinter rijdt twee van de vier keer door naar de hoofdstad en maakt dan tussenstops op Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Lelylaan (naast de gebruikelijke stops in Nieuw-Vennep en Hoofddorp en op Schiphol). Deze treinreis gaat 35 minuten duren.

Ook in de tegenovergestelde richting stopt de sprinter overdag vier keer per uur op station Sassenheim. In plaats van de huidige twee, gaan vanaf 11 december overdag vier in plaats van twee Sprinters per uur rijden tussen Hoofddorp en Leiden.

Twee stops in Voorhout

In Voorhout zijn er alleen wijzigingen in de vertrektijden. De sprinter van Voorhout naar Haarlem blijft twee keer per uur vertrekken; om 15 minuten en 45 minuten na het uur. De reis duurt 2 minuten langer. De sprinter van Voorhout naar Leiden gaat ook twee keer per uur; om 12 en 42 minuten na het uur. Deze trein doet er een minuut langer over.

De sprinter van Leiden naar Voorhout gaat twee keer per uur: om 10 en 40 minuten na het uur. Deze treinrit blijft 5 minuten duren.

Verbouwing voor polikliniek

Ron Treffers van Alrijne Ziekenhuis (links) en Steven Schrader van Woonstichting Vooruitgang ‘bouwen’ aan de samenwerking in SassemBourg. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n In Sassembourg wordt volop verbouwd voor Alrijne Ziekenhuis. Wegens groot animo onder de specialisten van Alrijne, bleek de eerder bestemde ruimte in het woonservicecentrum te klein en moest verder worden gezocht. Samen met verhuurder Vooruitgang zijn diverse opties bekeken. Alrijne Ziekenhuis krijgt nu een ruim onderkomen op de begane grond. In januari starten de meeste specialisten in de locatie aan de Jan van Brabantweg.

Op dit moment zijn de contouren van de ruimtes al zichtbaar: de tussenmuren zijn geplaatst en verschillende spreekkamers worden gecreëerd. Voorzitter raad van bestuur Ron Treffers: "Alrijne Ziekenhuis heeft twee doelstellingen voor locatie Sassembourg: poliklinische zorg aanbieden dichtbij huis en samenwerking met de lokale huisartsen en eerstelijns aanbieders om nieuwe vormen van zorg te bieden. Een van de eerste stappen in het verbouwproces is het doorbreken van de muur tussen gevestigde huisartsenpraktijk en de ruimte van Alrijne. Zo ontstaat een gedeelde wachtkamer voor de huisarts en het ziekenhuis."

Poliklinische zorg

In SassemBourg kunnen patiënten volgend jaar terecht voor diverse poliklinische zorg, zoals cardiologie, dermatologie, KNO, radiologie, urologie, wondzorg en ouderengeneeskunde. De eerste specialisten starten al eind januari. In de loop van de maanden worden de spreekuren uitgebreid. Samen met de aanwezige zorgaanbieders wil Alrijne ook nieuwe vormen van zorg ontwikkelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan meekijkconsulten van specialisten en huisartsen samen of samenwerking tussen een wondarts en wijkverpleegkundigen.

Inloopspreekuur

Sassenheim n Het maandelijkse inloopspreekuur over vrijwilligerswerk is deze maand op donderdag 20 oktober van 18.30 tot 19.30 uur in de Bibliotheek van Sassenheim, Kerklaan 42. Twee medewerkers van Welzijn Teylingen zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Om direct een afspraak te maken met Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet bij Welzijn Teylingen, neem contact op via m.kofoed@welzijnteylingen.nl of 0252-231805 (dinsdag en woensdag).

Duidelijkheid over tuintjes aan Industriekade

Sassenheim n In november gaat de raadscommissie Ruimte spreken over het geschil rond huurprijs van de tuintjes bij de woonboten langs de Industriekade. De bewoners willen dat de gemeente zich houdt aan eerdere afspraken, Ben W volgt het huidige beleid dat voor nieuwe bewoners een marktconforme huurprijs moet gelden.

Door Nico Kuyt

In 2006 zou er sprake zijn van een verjaring van het eigendom van de tuintjes. Na tussenkomst van de rechter hebben de eigenaren hun eigendom ingeleverd voor een huurovereenkomst met een zogeheten recognitie. Zij deden afstand van de grond, kregen een lage huurprijs en dienden zorg te dragen voor de beschoeiing en de gemeente toegang te verlenen als er kabels en leidingen getrokken moesten worden. Tot 2012 kregen nieuwe eigenaren eveneens die lage huurprijs, omdat er geen gemeentelijk beleid was. Dat beleid is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Er moest marktconform worden gehandeld. De eerste die ermee te maken kreeg, was de nieuwe eigenaar van Industriekade 27 in 2014. Het resulteerde in een zeer forse verhoging. Een diepgravend geschil werd geboren.

Onredelijk

Vorige week kwamen twee bewoners, namens de anderen, inspreken over de kwestie. Bart van der Vlugt sprak namens William Slotboom van nummer 27 en noemde de verhoging 'onredelijk'. De gemeente gaat uit van woningbouwgrond, maar de tuintjes zijn oevergrond. Daarnaast is de grond vervuild. Wethouder Kees van Velzen zou volgens hem ook toezeggingen hebben gedaan en B en W heeft het inroepen van de Rijdende Rechter afgewezen. Namens tien eigenaren sprak Peter van Weel de woede en zorg uit en riep de gemeente op zich te houden aan de eerder gemaakte afspraken. In zijn ogen moet de gemeenteraad de wethouder en ambtenaren ter verantwoording roepen over de wijze waarop tot nu toe in deze zaak is gehandeld.

Vragen

Bij diverse fracties in de commissie leefden vragen of wel op een zorgvuldige manier met bewoners was omgegaan en niet te snel de advocaten waren ingezet. Ook was er onduidelijkheid over de manier waarop de nieuwe tarieven zijn berekend. Besloten werd om de kwestie op agenda van de eerstvolgende vergadering te zetten. Daarbij dient het ook breder getrokken te worden, want ook elders in de gemeente kan dit spelen, zoals de Speelweide in Warmond. De wethouder zegde toe intussen de huurprijzen te bevriezen. Als een voorschot op de komende vergadering wees Van Velzen erop dat in mei met Slotboom een overeenstemming was bereikt. De eigenaar zou twee jaar een lagere huur betalen en dan de getaxeerde huur voor een tuin. Het verhaal is in zijn ogen tot nu toe wat 'eenzijdig belicht'. Naar zijn zeggen heeft de tegenpartij, nadat deze schriftelijk had bevestigd dat hij akkoord was, de pers opgezocht en ook als eerst met een advocaat was begonnen. Hoe het zit, zal in de volgende vergadering duidelijk worden.

Geen referendum

Teylingen n De gemeente krijgt geen raadplegend referendum. Dat is een referendum op initiatief van de gemeenteraad. Teylingen kent wel een referendum dat door de inwoners wordt aangevraagd: het raadgevend referendum.

Voor de uitbreiding van het houden van een referendum door de raad is enige tijd geleden een burgerinitiatief ingekomen van een inwoner uit Sassenheim. Teylingers kunnen nu al een referendum aanvragen. Dat is wel aan regels gebonden. Zo moet er een inleidend verzoek komen gedragen door 2 procent van de kiesgerechtigde stemmers, op dit moment zo'n 540 handtekeningen. En daarna een definitief verzoek van 10 procent, circa 2700 handtekening. Vervolgens wordt het gehouden, maar is pas geldig met een opkomst van 30 procent. Het is niet bindend, dus de gemeenteraad kan afwijken. Het burgerinitiatief vroeg nu om naast het referendum voor de burger, ook eentje voor de raad in te voeren. Daarmee kan de raad aan de kiesgerechtigden om advies vragen.

Geen behoefte

Maar de raadscommissie Bestuur zag er vorige week de toegevoegde waarde er niet van in. De gemeente heeft al voldoende, of werkt aan instrumenten om bij de inwoners de mening op te halen, zoals bijvoorbeeld bij participatie en een burgerpanel. De commissie kon over de afgelopen jaren geen onderwerp bedenken waarbij er behoefte zou zijn aan zo'n referendum. Er kleven ook nadelen aan. Het is niet bindend en dat kan leiden tot teleurstellingen. Er kan alleen met ja of nee gestemd worden, dus zij die er belang bij hebben zullen eerder stemmen en dat kan leiden tot een scheve uitkomst. Kiezers kunnen bovendien niet alle belangen overzien. Mocht de raad een referendum willen houden, dan kan het daarvoor al een besluit nemen. Het hoeft dus niet in een verordening gespijkerd te worden, want dat wekt de suggestie dat de raad dat ook bij alles zal doen. De fractie van D66 keek er wel iets anders tegenaan, maar dacht ook dat er niet echt behoefte aan is. En daarmee stopte het burgerinitiatief. (NK)

Nog wel wat vraagtekens bij het omgekeerd inzamelen van afval

Mw. Burger wenst met enig hout haar inspraak kracht bij te zetten. | Foto: Nico Kuyt Foto: pr.

Teylingen n Het nieuwe idee van het wegbrengen van het restafval in plaats van het ophalen, ontmoette in de raadscommissie Ruimte nog niet het volledige applaus. Volgens wethouder Kees van Velzen wordt het op sommige plaatsen in het land al met succes toegepast om de burger tot beter scheiden te verlokken. Maar de wethouder verleidde de commissie er nog even niet mee.

Door Nico Kuyt

Vooraf aan de bespreking kwamen twee inwoners de commissieleden warmen over hun ideeën over de omgekeerde inzameling. Mevrouw Burger-van der Ploeg vindt het in ieder geval een afschuwelijk idee. Het wegbrengen leidt tot problemen. "Jonge mensen hebben daar waarschijnlijk niet zo'n probleem mee, maar ouderen des te meer. Iemand anders moet dat maar voor hen wegbrengen. In Lisse zijn ze nauwelijks begonnen of ze hebben al het eerste probleem. In dit geval jonge gezinnen die tegemoet moeten worden gekomen in verband met de luiers. Hierna volgen waarschijnlijk de ouderen die last van incontinentie hebben en daarna de opa's en oma's die allemaal voor hun kleinkinderen zorgen?", aldus de inspreekster. Ook het illegaal wegwerpen van afval wordt volgens haar een probleem. Iets wat mevrouw Suurd ook aanstipt. Zij wees op het behoorlijk gaan stinken van het restafval.

Moeizaam

In de commissie was het CDA eens met de richting die wordt ingezet voor het omgekeerd inzamelen. Er heeft een uitgebreid traject van participatie plaatsgevonden. Ervaringen leren dat het omgekeerd inzamelen zorgt voor beter scheiden. Wel vroeg de fractie aandacht voor de zwakkere partijen zoals ouderen die afval moeilijk kunnen wegbrengen en jongere gezinnen met luiers. Ook D66 liet een positief geluid horen. Maar er moet wel een prijsprikkel gekoppeld worden aan het wegbrengen. Zo besparen gezinnen veel geld door zo min mogelijk restafval in de container te werpen. Echter, in de commissie stapelde de kritiek op. Samen met de fractie van Trilokaal kon D66 zich nog wel vinden in het even afwachten hoe Lisse het doet. Deze gemeente heeft het omgekeerd inzamelen al ingevoerd en met het begin van het nieuwe jaar gaat daar ook een prijsprikkel werken. De overige fracties hadden nog wel wat bedenkingen. Zij stelden vraagtekens bij de gehouden burgerpolsing. Inderdaad, de cijfers waren niet echt verhelderend en wellicht toegeschreven naar een gewenst resultaat. Daarnaast vreesden zij voor het illegaal dumpen van het restafval, zoals het plaatsen naast de inzamelbak of het gooien in publieke afvalbakken. Als al het restafval daarin verdwijnt kost het mij niets, zo is de gedachte. En wanneer de maden uit de bak kruipen, wat blijft er dan nog over van het verantwoord scheiden?

Het werkt

"Waarom zeuren en klagen mensen altijd als zij afval moeten wegbrengen, maar om het in huis te slepen, daar hoor je niks over", zo citeerde Van Velzen zijn Katwijkse collega over het afval. De wethouder blijft positief. Ervaring leert dat het omgekeerd inzamelen tot betere scheiding leidt, net als een tarief voor het wegbrengen van het restafval. Doe je het slecht, betaal je meer. Overigens valt het afvaltoerisme volgens de wethouder wel mee. "De mensen zijn netter dan wij wel denken." Een meerderheid van de commissie vond toch dat de nieuwe richting nog niet rijp was voor invoering. Eerst de ervaringen van Lisse afwachten. De gemeenteraad gaat er op 27 oktober verder over spreken. Het is nog een keuzenotitie en nog geen definitief beleid. Dat zal later de raad worden voorgelegd.

Ruim 19 procent scheefhuurders

Teylingen n Van de huurders van een woning in de sociale sector in Teylingen is 19,2 procent een goedkope scheefhuurder. Zij verdienen teveel voor de woning van die zij huren van de woningcorporaties.

Dat blijkt uit de deze gelanceerde website 'Lokale Monitor Wonen'. De monitor geeft inzicht in de huurcijfers van alle gemeenten in Nederland en is gebaseerd op de cijfers van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) van 2014. De woningmarktcijfers worden gekoppeld aan inkomensgegevens van het CBS. De monitor is gemaakt in opdracht van onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vereniging van woningcorporaties Aedes en de Woonbond. Het onderzoek is uitgevoerd door kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

Goedkope scheefhuurders

De goedkope scheefhuurders verdienen boven de grens van 38,690 euro en wonen in een sociale huurwoning met een maximale huurprijs van 699,48 euro. In Teylingen is dit 19,2 procent. In Lisse (20,4) en Noordwijkerhout (21,1) ligt het percentage hoger. In Noordwijk is het 16,8 procent. In Oegstgeest en Hillegom ligt het percentage onder de 15 procent.

Dure scheefhuurders

Naast de goedkope scheefhuurders toont de monitor ook dat 13,6 procent van de scheefhuurders de zogenaamde 'dure scheefhuurders' zijn. Zij behoren tot de doelgroep die wel in aanmerking komen voor huurtoeslag, maar in een sociale huurwoning zitten die boven de 566,82 euro (bij één- of tweepersoonshuishouden) of 596,75 euro (bij een drie- of meerpersoonshuishouden) kost.

De overige 67,2 procent van de huurders in Teylingen heeft sociale huisvesting die past bij het inkomen. In de omliggende gemeenten ligt dat percentage hoger in Lisse (72,4), Noordwijk (70,1) en Hillegom (69,4). In Oegstgeest (63,1) en Noordwijkerhout (60,8) woont een lager percentage in een woning die past bij de financiële situatie. In Nederland heeft gemiddeld 71,6 procent een passende huisvesting, zo blijkt uit de monitor.

Zing mee met Lenteklokjes

Sassenheim n Altijd al een keer willen optreden? Op maandag 24 oktober starten bij Kinderkoor de Lenteklokjes de repetities voor het kerstconcert. Zing in de maanden oktober, november en december met ze mee en op zaterdag 17 december kan iedereen het eindresultaat komen beluisteren tijdens het kerstconcert in de sfeervolle Dorpskerk in Sassenheim. De repetitie is in lokaal 13 van 't Onderdak. Deelname aan dit kerstproject kost eenmalig 17,50 euro. Meer informatie en de tijden staan op www.delenteklokjes.nl of bel naar Bernadet van Vliet 0252-544859 of naar Marian van Kempen 06-30694455.

'Op blote voeten in het park' bij Pankras

Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

Sassenheim n Toneelvereniging Pankras speelt eind oktober en begin november het internationale blijspel 'Op blote voeten in het park'.

Het is februari 1963. Een paar dagen getrouwd jong stel neemt zijn intrek in een klein appartement op de vijfde verdieping van een patriciërshuis in New York. De jonge bruid heeft de huur van de woning zelfstandig geregeld. Met een bijzondere bovenbuurman wordt het leven in deze woning niet datgene wat de bruidegom zich had voorgesteld. Ook de moeder van de bruid denkt er het hare van. 'Op blote voeten in het park' is het laatste stuk van regisseur Wim Prins, die sinds 1988 de regie op zich neemt bij Pankras.

De voorstelling wordt gespeeld op zaterdag 29 oktober, zondag 30 oktober (matinee), zaterdag 5 november en zondag 6 november (matinee). Kaarten zijn te bestellen vanaf 26 oktober via kaarten@pankras.net. Of bel voor kaarten voor 29 en 30 oktober naar 06 15378088 (tussen 19.30 en 21.30 uur) en voor zaterdag 5 en zondag 6 november naar 06 27653912 (tussen 19.30 en 21.30 uur). | Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

IVN wandeling in Het Overbosch

Voorhout n De IVN gidsen geven op zondag 23 oktober van 14.00 tot 15.00 uur een excursie in het Overbosch. Het Overbosch in Voorhout is een stukje bos dat deel uitmaakte van de "Wildernisse van Hollandt ", dat zich uitstrekte van Alkmaar tot Leiden. Wandelaars kunnen genieten van de herfst in het bos. Bladeren die verkleuren, bomen die bessen en andere vruchten dragen. Misschien zien we nog bijzondere paddenstoelen. Er is altijd wel iet te ontdekken in een bos. De rondleiding is gratis. De start is bij de entree van het Overbosch, op de hoek Rijnsburgerweg en Leidsevaart, tegenover de dokterspost.

Nieuw seizoen Monward Consort

Warmond n Na het spetterende jubileumconcert in juni, waarmee het 10-jarig bestaan van de Stichting Kamermuziek Warmond werd gevierd, maakt het Monward Consort zich weer op voor een nieuw seizoen van drie concerten.

Traditiegetrouw vindt het eerste concert plaats op de openingsavond van de Kunstweek en dat is dit jaar op zaterdag 5 november in de Protestantse Kerk aan de Herenweg in Warmond. Tijdens het concert wordt onder andere het schitterende Octet van Felix Mendelssohn gespeeld. Deze componist was pas 16 jaar oud toen hij dit meesterwerk schreef. Ook wordt het gerestaureerde Lohmanorgel feestelijk ingewijd met het concert in F van George Frederick Handel. Bert Mooiman – al jaren een graag gezien gastmusicus – zal soleren op dit prachtige orgel. Verder staan het indrukwekkende Fratres van Arvo Pärt, alsmede de bekende Serenade van Edward Elgar op het programma. De toegang bedraagt 17 euro. Kaarten bestellen kan via www.kamermuziekwarmond.nl.

Meedoedagen op het toneel

Warmond n Jeugdtheaterschool Flores organiseert gratis Meedoedagen voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 20 jaar. Er zijn open theater- en zanglessen op woensdag 26 oktober in Theater Het Trefpunt, Herenweg 80.

De lessen van Jeugdtheaterschool Flores (JTS Flores) zijn begin oktober gestart. Het is naar aanleiding van de Meedoedagen nog mogelijk om in te stromen op de groepen. Kinderen en jongeren die de theater- en zanglessen willen uitproberen, hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Een kwartier voor aanvang melden in de foyer van Het Trefpunt is voldoende. Meer informatie over de lestijden en prijzen van de cursussen staat op www.jtsflores.nl, voor vragen is JTS Flores bereikbaar via info@jtsflores.nl.


JTS Flores verloot twee vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze in Theater Het Trefpunt onder de deelnemers die zich tijdens de Meedoedagen inschrijven én de al ingeschreven leerlingen van dit seizoen.

Blokfluit spelen bij Crescendo

Sassenheim n Binnenkort start bij Christelijke Harmonievereniging Crescendo Sassenheim het nieuwe seizoen van de AMV-lessen. Dit staat voor Algemene Muzikale Vorming. In deze lessen maken kinderen kennis met de beginselen van muziek. Zij leren blokfluit spelen, noten lezen en samen spelen. Dit alles gebeurt op een speelse wijze. Bij Crescendo kunnen de kinderen na twee jaar blokfluitles/AMV een ander blaasinstrument kiezen zoals klarinet, dwarsfluit, trompet, saxofoon, trombone, hobo, fagot, hoorn of bariton.

De lessen worden wekelijks op maandagmiddag gegeven. Er wordt les gegeven aan groepjes van maximaal acht kinderen en de lessen duren 30 minuten. De lessen worden gegeven door de bevoegde docente Moniek Schippers. Meer informatie of direct aanmelden kan via opleiding@crescendosassenheim.nl. Aanmelden kan tot en met 1 november 2016.

Elkaar helpen met handjeklap op de Beursvloer Bollenstreek

Zonder geld elkaar een handje helpen, dat is het doel van de Beursvloer Bollenstreek. De vierde editie van dit maatschappelijk verantwoorde evenement staat voor de deur. Een mooie gelegenheid om wensen te laten uitkomen.

Henk Waling en Hans Lommerse met de poster van de Beursvloer Bollenstreek 2016. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

'Als jij mij helpt bij het opknappen van ons clubhuis, mag jij daar een keer je bedrijfsfeest organiseren'. Zomaar een voorbeeld van een onderhandeling die op de Beursvloer Bollenstreek op woensdag 23 november tussen 17.00 en 19.00 uur ter sprake kan komen. De Beursvloer, georganiseerd door Lionsclub Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk, biedt maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen en hun wensen kenbaar te maken.

Henk Waling en Hans Lommerse, twee leden van de Lionsclub, leggen de gedachte achter het evenement uit. Waling: "Meestal organiseren we met de Lionsclub projecten om geld in te zamelen voor een goed doel. Een paar jaar geleden wilden we een immaterieel project opstarten, want ook bij projecten waar geen geld bij komt kijken, kunnen mooie dingen tot stand komen. We werken nauw samen met de afdeling welzijn van de verschillende gemeenten. Zij zijn ook enthousiast over het fenomeen, want we maken de gemeenschap op deze manier op een goedkope manier een stukje mooier. De gemeenten hebben toegang tot alle adressen van de verenigingen en organisaties, dus het is een zeer handige samenwerking."

Schaatsfeest in ruil voor opknappen van de speeltuin

Wensen komen uit

De Beursvloer Bollenstreek is bedoeld voor maatschappelijke organisaties en verenigingen in de Bollenstreek. Dan kun je denken aan een zorginstelling, maar ook aan de lokale scouting of een zangvereniging, volgens Waling. "Bijna alle verenigingen hebben wel klussen liggen die nog niet uitgevoerd zijn of niet gerealiseerd kunnen worden omdat daar geld voor nodig is. Zeker organisaties die van subsidies afhankelijk zijn, hebben vaak nog onvervulde wensen. Deze organisaties of verenigingen kunnen dan naar de Beursvloer komen om hun vraag voor te leggen aan de aanwezige bedrijven en zo proberen een deal te sluiten. Het doel is dat de bedrijven de organisaties helpen bij het vervullen van de vraag en daar dan een iets voor terugkrijgen als tegenprestatie. Een tegenbod vanuit de organisatie of vereniging is niet verplicht, maar vergroot wel de kans op een geslaagde match, dus we promoten het wel. Zo was er in het verleden een EHBO-vereniging die lesruimte zocht, waarna een bedrijf de bedrijfskantine ter beschikking stelde. Als tegenprestatie bood de EHBO-vereniging twee personen van het bedrijf een gratis EHBO-cursus. Een goede match, precies waar de beursvloer voor is bedoeld."

Lommerse heeft ook nog een leuk voorbeeld van een geslaagde deal. "Er was een keer een speeltuinvereniging die naar de vloer kwam, omdat ze graag een vijver wilde laten uitbaggeren, maar daar geen geld voor had. Zij hebben toen een deal kunnen sluiten met een aanwezig hoveniersbedrijf. De speeltuinvereniging bood als tegenprestatie een soort schaatsfeest aan op de betreffende vijver aan voor het hoveniersbedrijf. Zij zouden dan de koek en zopie verzorgen. Later hoorde we van het hoveniersbedrijf dat het een enorm geslaagde dag was en dat het goed voor de teambuilding was geweest. Zo hielp iedereen elkaar, zonder dat er geld aan te pas kwam."

Bedrijven enthousiast krijgen

Organisaties en verenigingen die zich aanmelden krijgen hulp en voorlichting tijdens een startavond in hun eigen gemeente. Lommerse: "We leggen uit wat de beursvloer precies is, maar we gaan ze vooral helpen bij het formuleren van een korte, krachtige en duidelijke vraag. Deze vragen worden door de leden van de Lionsclub verzameld en onderverdeeld in acht thema's in het zogenaamde beursboek. Het zijn thema's als 'Materialen', 'ICT', en 'Klussen'. Deze thema's zie je ook fysiek terug op de beursvloer in de vorm van ingerichte hoeken, zodat de deelnemers precies weten in welke hoek voor welke vraag ze moeten zijn. Geïnteresseerde bedrijven kunnen vooraf aan het evenement het beursboek inkijken en zien waar vraag naar is. Zo kunnen ze beslissen of zij ergens bij kunnen helpen."

Het blijkt niet gemakkelijk om bedrijven enthousiast te krijgen voor een plek op de beursvloer. Lommerse: "Laatst stond ik letterlijk op een zeepkist bij een ondernemersbijeenkomst om de Beursvloer aan te prijzen onder de ondernemers. We proberen op allerlei manieren bekendheid aan het evenement te geven. We willen ze de voordelen laten zien van dit stukje maatschappelijk verantwoord handelen. Het is namelijk ook een soort netwerkbijeenkomst voor bedrijven. Je ziet altijd dat mensen uit het bedrijfsleven met elkaar in gesprek raken en zelf er soms ook nog wat uithalen. Maar we willen de bedrijven vooral interesseren door ze te laten zien dat ze op deze manier een grote bijdrage leveren aan de maatschappij. 'Wie goed doet, goed ontmoet', zeg maar."

Waling: "De voorgaande jaren hebben we tussen de twintig en vijftig bedrijven weten te enthousiasmeren voor het project. Maar als je dan bedenkt dat er per gemeente zo'n vijftien tot twintig verenigingen deelnemen, zo'n honderd in totaal, dan is de verhouding dus niet optimaal. Er worden dan ook vaak meerdere matches met eenzelfde bedrijf gemaakt. In voorgaande edities van de beursvloer zijn er steeds ruim 120 matches gemaakt tussen bedrijven en organisaties. Het is altijd een groot succes!" De Lionsclub is nog druk op zoek naar bedrijven die deel willen nemen aan de Beursvloer. Zij kunnen zich aanmelden via www.beursvloerbollenstreek.nl.

Tegenprestatie

Of de match er komt, ligt niet alleen aan de welwillendheid van de bedrijven. De organisaties moeten zelf zorgen dat ze opvallen. Lommerse: "De organisaties en verenigingen moeten niet alleen een goed geformuleerde vraag en bij voorkeur een tegenprestatie hebben, ze moeten ook zichzelf kunnen verkopen. Met zoveel vraag en relatief weinig aanbod, moet je jezelf kunnen onderscheiden. Sommige deelnemers waren erg creatief in vorige jaren. Zo liepen de mensen van vereniging MuBo (Musical Bollenstreek) over de beursvloer in een kattenkostuum. Zo wilden ze aandacht vragen voor hun musical 'Cats'. Ze vielen in ieder geval erg op!"

Eenmaal gemaakte matches zijn niet vrijblijvend, besluit Waling. "Als er op de beursvloer een deal gesloten wordt, dan wordt er direct een foto gemaakt van de betrokken partijen. Onder toeziend oog van een notaris tekenen ze een overeenkomstformulier. Zo willen we voorkomen dat je praktijken krijgt van 'Ja is goed, regel ik, we bellen nog wel', en dat er vervolgens niets van terecht komt. Op deze manier staat de deal zwart op wit en weten alle partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten."

In oktober en november zijn de startavonden in alle gemeenten. In Noordwijkerhout is deze informatiebijeenkomst op dinsdag 1 november in het gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4. Ook meedoen? Aanmelden voor de Beursvloer kan nog tot en met 12 november via www.beursvloerbollenstreek.nl. | Tekst: Esther Luijk, foto: Willem Krol

Lions steken de handen uit de mouwen voor honden, katten en konijnen op de Stravershoeve

Vrijwilligers van de Lionsclub klussen bij de Stravershoeve. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Een groep leden van de Lionsclub Slot Teylingen heeft de handen uit de mouwen gestoken op de Stravershoeve in Sassenheim. De Stravershoeve ligt aan de Menneweg en wordt gerund door Ton, Kayleigh en Frederique Stravers. De familie Stravers woont er sinds 2005, hebben allemaal een fulltimebaan en runnen daarnaast op vrijwillige maar zeker niet op vrijblijvende basis een opvangtehuis voor dieren. Een hobby die inmiddels flink uit gegroeid is naar een professionele opvang. Juist omdat door de familie Stravers alles in vrije tijd wordt gedaan was de hulp van de Lions zeer welkom.

Liefdevolle opvang

De Dierenbescherming en Hondenopvang Olescan kunnen rekenen op de steun van de Stravershoeve door opvang en verzorging van honden, katten, kippen, konijnen, paarden en pony's. Dit alles doet men op vrijwillige basis en zonder subsidie. Op dit ogenblik zijn er 7 honden, 9 katten, 28 kippen, 4 konijnen, 6 pony's en 1 paard op de boerderij in opvang. De dieren zijn allemaal in verschillende leeftijdsgroepen. De jongste dieren zijn 4 maanden oud en de oudste is 18 jaar. De dieren worden allemaal dagelijks liefdevol verzorgd door de vrijwilligers en de Stravertjes.

Vrijwilligers

Rond de Stravershoeve is wel een leuke groep van vrijwilligers aan het werk, die veel hand- en spandiensten verrichten. Er zijn ook een aantal mensen die de Stravershoeve helpen met donaties zoals voer en honden- en kattenmanden. Frederique Stravers vertelt dat er altijd wel behoefte is aan dit soort zaken. Mensen kunnen dit altijd bij haar afgeven.

Tijdens de klusdag van de leden van de Lions Slot Teylingen zijn de handen uit de mouwen gestoken en een aantal klussen opgeknapt die hard nodig waren voor de opvang van dieren. Zo zijn onder meer de vijvers uitgebaggerd, lag er flink wat gedoneerd oud ijzer dat uitgezocht en gesorteerd moest worden. Daarnaast lagen er houtsnippers die uitgevlakt moesten worden en is er flink wat tuinafval opgeruimd. Zaken waar de vrijwilligers lang niet altijd zelf aan toe komen omdat de verzorging van de dieren prioriteit heeft. Na een rondleiding over de boerderij, uiteraard een kopje koffie met cake en nodige uitleg over de opvang, werd er vervolgens met zes man sterk flink gebuffeld om alle klussen klaar te krijgen en zoals van Lions verwacht mag worden met succes.

Enkele Lions waren na hun klus bijna onherkenbaar door het vuil en de bagger, maar er is met veel plezier en keihard gewerkt en dit initiatief is zo goed bevallen, dat de Lions nog een keer teug willen komen. Al met al ook deze keer weer een zeer geslaagde ochtend, de hulp is door de familie Stravers enorm op prijs gesteld. En zoals afgesproken voor herhaling vatbaar.

Helpen op vrijwillige basis en zonder subsidie

Vluchtelingenwerk zoekt met spoed vrijwilligers voor begeleiding

Teylingen n Vanwege de situatie in onder andere Syrië en Eritrea zijn er het afgelopen jaar meer vluchtelingen opgenomen in Nederland. Deze toename betekent dat ook in de gemeente Teylingen meer vluchtelingen opgevangen moeten worden. Daarom is VluchtelingenWerk op zoek naar vrijwilligers die hen maatschappelijk willen begeleiden bij hun vestiging en integratie in de gemeente.

Vluchtelingen hebben al heel wat meegemaakt als ze in Nederland aankomen. De blijdschap is dan ook groot als vluchtelingen te horen krijgen dat ze mogen blijven. Op dat moment verlaten ze het asielzoekerscentrum om zich definitief in een gemeente te vestigen. Dat kan dus ook Teylingen zijn.

Er breekt een nieuwe periode aan waarbij er veel geregeld moet worden: het huis moet ingericht, de kinderen moeten naar school, de inschrijving bij de gemeente, huisarts en zorgverzekeraar moet geregeld worden. Hoe kun je dat doen als je de taal nog niet helemaal goed spreekt en de weg niet weet in je nieuwe woonplaats?

Daarom maken vluchtelingen dankbaar gebruik van de kennis en steun van de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Het geeft hen net dat duwtje dat ze nodig hebben. En de voldoening is groot als ze zich op den duur goed kunnen redden. Want dat is het uiteindelijke doel van de begeleiding die vrijwilligers hen bieden.

Bent u geïnteresseerd in vluchtelingen en andere culturen, kunt u zich inleven in een ander, bent u praktisch ingesteld en heeft u minimaal twee dagdelen per week beschikbaar? Neem dan voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met Mieke Bruines via email mbruines@vwzhn.nl of telefoon op 0252- 216213 (dinsdag, donderdag en vrijdag) of 06-43270379.

Plan promotie van Warmond

Foto: pr.

Warmond n Met een bijdrage uit het Ondernemersfonds Teylingen wordt in Warmond ingezet om het dorp op een professionele manier te promoten. Op donderdag 3 november is er een bijeenkomst waarin de Stichting Promotie Warmond de plannen presenteert. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door voorzitter Arjan Heijl, vice-voorzitter Arjen Kunkeler, secretaris Hans Oudshoorn en penningmeester Patrick Kervliet (op de foto van links naar rechts).

Speerpunten in de plannen zijn de promotie op en rond het water, zoals de Veerpolder en de sportmogelijkheden, en het dorpshart met een groeiend aantal galeries en ateliers. Alle in Warmond gevestigde bedrijven zijn voor de bijeenkomst uitgenodigd. Voor informatie over de bijeenkomst, mail naar promotiewarmond@gmail.com.

Halloween in de Herenstraat

Voorhout n Voorhout viert -na het succes van de eerste editie- ook dit jaar weer Halloween. Op zaterdag 29 oktober van 14.00 tot 17.00 uur kunnen de kinderen langs komen in de Herenstraat om gratis geschminkt te worden door de professionele grimeurs. Vervolgens mogen de kinderen langs de TOV winkels/horeca om snoep op te halen. Een tip van de organisatie: kom verkleed en kom op tijd, want op is op.

Cursus: 'Omgaan met druk kind'

Sassenheim n Alle kinderen zijn wel eens druk, sommige kinderen zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes wel heel erg druk. Deze kinderen bewegen veel, zijn altijd bezig, snel afgeleid en luisteren niet goed. In zulke situaties kun je behoefte hebben aan handvatten om het drukke gedrag van je kind(eren) te kunnen beïnvloeden en het weer hanteerbaar te maken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) start op dinsdag 1 november van 19.30 tot 21.30 uur in Sassenheim met de vierdelige cursus 'Aan de slag met drukke kinderen!' voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar. De andere bijeenkomsten zijn op 8, 15 en 22 november. De cursus kost 20 euro per persoon. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl. Het CJG is gevestigd in Sassembourg.

Overwinning bezorgt handbalsters periodetitel

Ramona Vink in de aanval. Ze scoorde in totaal zeven doelpunten. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het was een in rouw gedompeld weekend voor Foreholte. Vrijdag 14 oktober kwam het bericht dat Kees Zwetsloot, groot vrijwilliger bij de Voorhoutse club, zeer plotseling was overleden tijdens zijn vakantie in Spanje. Iedereen was aangeslagen door de situatie en als eerbetoon aan Zwetsloot werd er tijdens de minuut stilte 'zijn HV Foreholte sjaal' getoond door de supporters.

Wellicht mede door deze emotionele situatie kwam Foreholte erg zwak uit de startblokken. De verdediging -normaal het sterkste wapen- was zaterdag een te nemen vesting. De Voorhoutsen stapten te laat uit op de goede afstandsschoten van onder andere de rechter opbouwster en de diverse passeerbewegingen van een aantal speelsters van BEVO waren geregeld goed voor succes. Niettemin ging de strijd gelijk op, want er kon niet gezegd worden, dat Foreholte het te makkelijk opnam. Na 20 minuten was het 9-9. Hierna bleef het tempo hoog aan beide kanten en de Voorhoutsen hadden nog niet zoveel tegenstand gehad in deze competitie. Ook met de rust was de stand gelijk 14-14. In de tweede helft weer hetzelfde beeld. De doelpunten vielen om en om. Halverwege nam BEVO een time out bij de stand 21-21. Hierna kwam Foreholte het beste voor de dag. Mede door een bredere selectie konden de Voorhoutsen door het uitvoeren van enkele breaks afstand nemen. Via 25-21 werd het 27-22 en de eindstand werd 30-22 enigszins geflatteerd, maar geenszins onverdiend. De eerste periodetitel is binnen. Op donderdag 20 oktober wordt de wedstrijd tegen ZAP in Breezand gespeeld om 19.00 uur. Op zondag 23 oktober spelen de dames in Kwintsheul tegen Quintus 2 om 13.30 uur

De doelpunten werden gemaakt door: Wendy Smits (8), Ramona Vink (7), Dana Vincenten (5), Kim Schuurbiers (3), Melanie Zwaan, Marisha vd Geest en Saskia Kolster (allen 2) en Britt van Leijden (1).

Punten blijven op sportpark De Elsgeest

Voorhout n De verwachting was een hele leuke wedstrijd tussen twee gelijksoortige verenigingen en twee aan elkaar gewaagde ploegen. Dat kwam volledig uit. Het talrijk opgekomen publiek, inclusief alle Wippolder supporters, genoot negentig minuten lang van een spannende wedstrijd tussen twee ploegen die met een positieve instelling het hoofdveld van Sportpark De Elsgeest betraden.

2         Foreholte

1         Wippolder

De verrassing in de opstelling bij Foreholte was de basisplaats voor middenvelder Sejad Navabi. Hij gaf onmiddellijk in de aanvangsfase zijn visitekaartje af. Nadrukkelijk meeverdedigend en daaropvolgend de splijtende pass op Christiaan Guijt liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Navabi was er klaar voor om zijn kans met beide handen aan te grijpen. SV Wippolder liet zich ook niet onbetuigd met een schot van Mike Mesker, die hard inschoot op de vuisten van Foreholtekeeper Matthijs Guijt. Beide ploegen stonden in het veld met de intentie om de openingsgoal te maken. Op zich was het niet helemaal onverwacht dat juist Wippolder de leiding nam. Vanuit de vrije trap zeilde de bal naar het hoofd van de lange centrale verdediger Tristan Croes. De negentienjarige zag zijn hoge kopbal nog van de lijn gehaald worden door Joost van Dam, maar de daarna ingebrachte bal werd door opnieuw Croes bij de tweede paal onhoudbaar ingekopt (0-1). Wippolder en Foreholte waren nadrukkelijk aan elkaar gewaagd, maar de Delftenaren wisten met hun verzorgde combinatiespel toch net iets meer gevaar te stichten. Toch viel de gelijkmaker voor de Voorhouters op een gunstig moment vlak voor de rust. Uit de tweede corner plofte de bal vanaf het hoofd van Sam Lemmers diagonaal binnen (1-1).

In de rust kwam centrale verdediger Tjeerd van der Zwaan voor Mike van Leeuwen. De zon scheen lager, de schaduwen werden langer en Foreholte speelde richting de kantine. De Voorhouters lieten er geen gras over groeien en pakten vanaf de aftrap het initiatief. Man of the match Joost van Dam bediende vanaf de achterlijn Sam Lemmers, maar de bal verdween naast het doel van Jesper Stijnman. Smaakmaker Sejad Navabi moest uitgespeeld naar de kant voor Ton Arroyo, maar de Voorhouters wisten toch de voorsprong te forceren. Vlak nadat Wippolder-trainer Marcel de Letter achter het hek was gestuurd wist duurloper Roy Dickhoff vanaf de achterlijn de voeten van opnieuw Lemmers te vinden (2-1). Op basis van het vertoonde spel in de tweede helft was de oorsprong verdiend, maar Wippolder legde zich er nniet bij neer. Wippolder trok massaal ten aanval en Foreholte trachtte de geboden ruimte om te zetten in een veiliger voorsprong. Uiteindelijk toog ook keeper Stijnman mee ten aanval, maar al het Delftse opportunisme mocht niet meer baten en de Voorhouters hielden de oh zo belangrijke drie punten op De Elsgeest.

VCS pakt overtuigend de punten in Utrecht

Sassenheim n Na twee nipte verliespartijen achter elkaar, wist VCS dames 1 een overtuigende winst te behalen tegen VV Utrecht dames 4. Deze thuiswedstrijd speelde het team helaas zonder hun vaste coach, maar desalniettemin gingen de speelsters voortvarend van start. De dames uit Utrecht leken weinig weerstand te bieden en lieten zich in de eerste set naar een 25-14 stand leiden.

Ook de tweede set zat de spirit er goed in en deed VCS wat er moest gebeuren. De vaste libero was deze wedstrijd helaas ook afwezig, maar de verdediging werd subliem overgenomen door Anne Pont als tweede libero. In het veld werd weer als een team gewerkt en ook de wisselspelers droegen hun steentje bij middels aanmoediging en tips vanaf de zijlijn. 25-18 was het resultaat.

In de derde set schakelde VV Utrecht op en maakte het VCS dames 1 wat lastiger. Dit konden de dames net niet tijdig genoeg omdraaien, waardoor Utrecht deze set pakte met 25-22. In de vierde set lukte het de dames uit Sassenheim wel weer heel goed om een ruime voorsprong te pakken en te behouden en met een setstand van 25-18 realiseerde VCS een overtuigende 3-1 winst.

The Bassets zakt weg na goede eerste helft

Roger Scheffer beukt door de Naarden vesting. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het onnodige verlies van de rugbyers van The Bassets in Amstelveen denderde nog lang na, maar er moest ook uitgekeken worden naar de volgende wedstrijd tegen 't Gooi uit Naarden. Na een voorsprong in de rust, werd in de tweede helft niet gescoord door de Sassenheimers niet meer gescoord.

Tegenstander 't Gooi bezet dapper de tweede plaats en bestaat grotendeels uit spelers afkomstig uit het buitenland. Britten, Australiërs en Zuid-Afrikanen zijn bij 't Gooi in de meerderheid zodat het in Sassenheim een loodzwaar middagje beloofde te worden.


The Bassets begonnen furieus door drie strafschoppen. Met een wonderschone vijf punter gingen de Sassenheimers met een 16-10 voorsprong de rust in.

Na de rust kwamen de mannen uit Naarden steeds meer in de wedstrijd en terwijl The Bassets met hand en tand de doellijn verdedigde. Een score kon echter niet uitblijven. Waarvoor gevreesd werd kwam uit; de zware jongens bleven op de defensie in beuken waardoor 't Gooi de wedstrijd naar zich toe trok en The Bassets uiteindelijk met 16-32 werd verslagen.

Deze derde nederlaag op rij komt hard aan. Lang kunnen de Sassenheimers niet rouwen, want zaterdag moeten ze aantreden in Den Haag. De aftrap aan de Theo Bouwmeesterlaan is om 15.00 uur.

Niet keepen op kunstgras

Teylingen n Voetbalverenigingen Ter Leede en Teylingen laten hun keepers niet meer trainen op het kunstgras met rubberkorrels. Twee weken geleden kwam het kunstgras in opspraak na een tv-uitzending van Zembla waarin wordt gesproken over mogelijke gezondheidsrisico's die kleven aan het sporten op de rubberkorrels. De andere twee verenigingen in Teylingen, Foreholte en Warmunda, maken op hun website geen melding van een verplaatsing van de keeperstrainingen naar natuurgras. Wel adviseren zij, net als de andere verenigingen, om na het voetballen te gaan douchen en schone kleding aan te trekken.

Warmunda wint doelpuntenduel

Warmond n Warmunda heeft afstand genomen van de laagste regionen in de Derde Klasse A Zondag door winst op ASC. In Oegstgeest pakte de Warmonders de winst door goals van Koomen, Kramer en El Kourami. Met tien punten uit zes wedstrijden staat het team nu vaster in de middenmoot. Op zondag 23 oktober speelt Warmunda tegen laagvlieger Voorschoten '97. De aftrap op sportpark Het Overbosch is om 14.00 uur.

Winst Teylingen

Sassenheim n De wedstrijden tegen Meerburg zijn voor Teylingen altijd beladen. Vorig jaar werd twee keer verloren, waarna de ploeg uit Zoeterwoude kampioen werd en promoveerden. Teylingen wist zich via de nacompetitie ook voor de Tweede Klasse te plaatsen. De wedstrijd in Zoeterwoude leek totaal niet op de fysieke wedstrijd van vorig seizoen. Teylingen kwam aan voetballen toe en creëerden een handvol kansen. Na een klein kwartier schoot Tom van der Vlugt de 0-1 binnen. Niet veel later was Sepher Safi na de 0-2 de gevierde man. Na de rust toonde Meerburg iets meer initiatief, maar tot echt kansen kwam de ploeg in Zoeterwoude niet. Teylingen kwam op 0-3 na opnieuw een goal van Safi. Door een vrije trap kwam Meerburg nog terug tot 1-3, maar invaller Joost Rotteveel besliste de wedstrijd door de 1-4 binnen te schieten. Door de overwinning blijft Teylingen in de middenmoot staan.

Geen punten Ter Leede na derby

Sassenheim n Brayen Brocker is de matchwinnaar geworden in de derby tussen Ter Leede en Noordwijk. De verdediger van de Noordwijkers maakte in de 75ste minuut het enige doelpunt en bezorgde zijn team zo de drie punten op sportpark De Roodemoolen. Ter Leede maakte weinig aanspraak op de winst en moest zich in de eerste helft beperken tot de verdedigen. Zonder scores gingen beide ploegen rusten. In de tweede helft dringt Ter Leede iets meer aan, maar verder dan een gevaarlijke vrije trap van Mitchell Kappenberg komt de ploeg niet. Door de winst van Noordwijk staan beide ploegen nu met twaalf punten op plaats zes en zeven in de Hoofdklasse A.

Van avondvierdaagse tot zwemvereniging

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Om te ontspannen, om te sporten, om vrijwilligerswerk te doen of om op een andere manier een steentje bij te dragen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in deze nieuwe rubriek 'Van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Stichting Present Bollenstreek
Opgericht: eind 2008
Aantal vrijwilligers: ruim 400 vrijwilligers in 2015

Wie zijn we en wat doen we?
Wij zijn een lokale stichting die bruggen slaat tussen mensen. Met een team van acht vaste vrijwilligers zetten wij ons in om te bemiddelen voor groepen vrijwilligers die zich éénmalig inzetten voor kwetsbare mensen in ons eigen dorp. Denk hierbij aan mensen die te maken hebben met armoede, sociaal isolement en/of slechte gezondheid. Een voorbeeldproject is een groep jongeren die een rolstoelwasstraat met muziek organiseerde voor de bewoners van Marienhaven.

Waarom is het zo'n leuke stichting?
Omdat het net even anders is: zo doen vrijwilligers een project met de eigen groep vrienden, familie, of collega's, en bepalen zij zelf van te voren wat ze willen doen, en wanneer. Tijdens ieder project maken vrijwilligers kennis met weer een kant van de samenleving die ze niet eerder hadden gezien. Het is een manier om iets voor een ander te kunnen betekenen zonder dat je je voor langere tijd vastlegt. Bovendien is deze ene dag werk altijd zinvol, nuttig, en dankbaar werk. En dat voel je!Wat is jullie ambitie?
Wij willen graag dat mensen het meer vanzelfsprekend gaan vinden om naar elkaar om te kijken. Het liefst zouden wij helemaal niet nodig zijn, maar dat is helaas niet zo. Daarom hopen en bidden wij dat iedereen het vanzelfsprekend én leuk gaat vinden om ons te bellen voor een zinvol teamuitje, voor de invulling van de Micha zaterdag of voor het organiseren van jullie vrijwilligersdag.


Voor meer informatie zie: www.presentbollenstreek.nl of bel: 06 - 2016 4907. Ons bezoekadres is dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen in De Loft Lisse, Heereweg 345, 2161 CA in Lisse. Foto's van projecten zijn te vinden op: www.facebook.com/presentbollenstreek

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Woensdag 19 t/m 26 oktober


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Vivace

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217) zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag 10.00 uur, voorganger; Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. A. Bakker

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering met samenzang, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. W. van Rijn (Rijnsburg)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met Messa di Voce, voorganger: Pastor Blokland

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw..ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ramon Schaaf

Wings of Healing (Veerpolder 6a): Zondag 10.00 uur:eredienst o.l.v. Armand Lefeu                 

Speuren naar schatten

Amateurarcheoloog Aad van der Geest deelt metaaldetectoren uit. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Groep 7 van basisschool Het Bolwerk heeft vorige week archeologisch onderzoek verricht op een stuk braakliggend terrein aan de Hoofdstraat in Sassenheim. De les werd gehouden in het kader van de nationale actie 'Archeologie uit uw achtertuin' van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Foto: pr.

Stichting Oud Sassenheim begeleidde de archeologieles door eerst in de klas te vertellen over bodemonderzoek en later de kinderen te helpen bij het zoeken. Amateurarcheoloog Aad van der Geest was zeer tevreden over de middag. "De kinderen waren heel enthousiast en hebben meer gevonden dan we verwacht hadden. Natuurlijk werd er veel puin aangetroffen, maar er zijn ook een muntstuk, een stukje van een pijp, een zeer oude spijker en potscherven gevonden." Ook SOS bestuurslid Paul de Baan vond het een geslaagde middag. "De middag is in eerst instantie voor de leerlingen opgezet om hen een leuke middag te bezorgen, maar daarnaast wil de SOS hen toch ook graag iets bijbrengen over het verleden van Sassenheim. Volgend jaar vragen we een andere school om mee te doen." Na de herfstvakantie gaan de leerlingen de gevonden voorwerpen schoonmaken en verder onderzoeken.

Kleurrijke Springplank

Sassenheim n Basisschool de Springplank leek vorige week wel omsingeld door witte marsmannetjes. De spelende kinderen op het schoolplein wilden hier natuurlijk meteen het fijne van weten. Navraag leerde dat het hier een team van verfexperts van AkzoNobel in schilderoutfit betrof. Adjunct-directeur Henk Spook had dit team gevraagd om de renovatie van zijn school af te ronden. De gemeente Teylingen heeft begin dit jaar de school voorzien van een nieuwe klimaathuishouding en nieuwe kozijnen. Ook waren alle muren zowel binnen als buiten voorzien van nieuwe frisse kleuren. Maar enkele moeilijke oppervlakken konden helaas toen nog niet worden opgefrist. Vandaar dat de hulp van de kleurexperts in het kader van het community program werd ingeroepen. In drie uur tijd wist het team de hele betonnen buitenkant van de school te voorzien van de nieuwste beschermingstechnologie in een kleur die precies matcht met het kleurenpalet zoals dat was ontworpen door de architect. Ook directrice Joyce Keunings en de kinderen zijn erg blij met het eindresultaat. | Foto: pr.

Wijkmaaltijd in Havencafé

Sassenheim n Het Havencafé heeft haar activiteiten uitgebreid met een wijkmaaltijd. Mensen die het gezellig vinden om in gezelschap de warme maaltijd te gebruiken kunnen donderdag 20 oktober aanschuiven bij het Havencafe aan de Bijweglaan 4. Inloop vanaf 17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur. De kosten voor een warme maaltijd bedragen 5 euro. Graag van te voren aanmelden via 0252-221289 of via havencafe.sassenheim@gmail.com

Sinds vorig jaar biedt het Havencafe eens in de veertien dagen op donderdagmiddag gelegenheid aan geïnteresseerden om een kopje koffie of thee te komen drinken. Wie wil kan dan ook meedoen met een activiteit zoals 3D-kaarten maken, een gezelschapspelletje spelen of een andere creatieve bezigheden. De gastvrouwen zijn vrijwilligers, men kan gratis gebruik maken van de activiteiten. Het Havencafe is er voor alle leeftijden, gezindten en afkomst. Op donderdag 20 oktober kunnen bezoekers vanaf 14.00 uur terecht voor gezelschapsspelletje en vanaf 17.00 uur voor een maaltijd. Op 3 november is er tussen 14.00 en 16.00 uur 3D kaarten maken.

Wie is de kampioen van het voorlezen?

De finalisten tonen trots hun oorkonde met foto. De winnaars van de locaties staan met de beroemde grote voorleeskampioensbeker op de foto. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Dat juffen en meesters goed kunnen voorlezen, dat is bekend. Hun leerlingen doen echter niet voor ze onder, zo bleek tijdens de voorleeswedstrijd op basisschool de Achtbaan. Vanwege de Kinderboekenweek waren er op de drie schoollocaties voorleesrondes. Met een boek naar eigen keuze mochten de kinderen hun kunnen laten horen aan de rest van de klas. De beste voorlezers deden mee aan de grote finale op vrijdag. Nadat alle verhalen voorgelezen waren, had de jury - bestaande uit de de leerlingen die tweede waren geworden in de voorleesrondes in de klas- de moeilijke taak de winnaars te kiezen. Uiteindelijk reikten zij de prijzen uit aan Laurens uit groep 3D en Mei uit groep 5D van de locatie Distelweg en aan de winnaars van de locatie Beukenrode: Valérie Oosten uit groep ½ B en Kate de Jong uit groep 6B.

Adest Musica start met een nieuw orkest

Sassenheim n Het nieuwste orkest van Adest Musica is begin oktober officieel van start gegaan. Het orkest is een zittend orkest waarin de stijl en bezetting van Adest Musica herkenbaar zal zijn voor iedere liefhebber. Zowel oud-leden van Adest Musica, externe leden als leden die op dit moment nog bij de Drum- en Showband spelen hebben plaats genomen.

Onder leiding van dirigent Marcus Kerpershoek zijn in 't Onderdak, thuishaven van Adest Musica, zo'n 30 enthousiaste muzikanten van start gegaan met repeteren. "Aan het einde van de avond hadden we al zeven muziekstukken doorgespeeld en in de steigers gezet." vertelt dirigent Marcus Kerpershoek. "Als dirigent is het erg fijn om te werken met zo'n enthousiaste groep muzikanten!"

Het nieuwste orkest -de officiele naam wordt in januari 2017 onthuld- vervangt de Stageband van Adest Musica. Voorzitter Wim van Vliet: "Na ruim 20 prachtige jaren is er besloten dat we het roer van de huidige Stageband moesten omgooien. Afgelopen zomer hebben zij daarom hun laatste repetities gehouden. Met het vernieuwde derde orkest gaan we een nieuw tijdperk in wat op dit moment beter aansluit op de toekomstige wensen en verwachtingen van de club, leden en organisaties."

nieuwe leden

Het nieuwe orkest van Adest Musica heeft plek voor nog enkele enthousiaste muzikanten om de F-hoorn, trombone, euphonium, pauken en bas-secties aan te vullen en te versterken. Geïnteresseerde muzikanten kunnen via info@adestmusica.nl contact opnemen. De repetities zijn op maandagavond van 19.45 tot 21.30 uur in 't Onderdak in Sassenheim.

Schrijfster Polak bezoekt RLS tijdens Literatour

V3b in gesprek met gastdocent Nina Polak. Op het bord zijn de gedichten geplakt die de leerlingen maakten over de titel van haar boek . | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Schrijfster Nina Polak gaf vorige week dinsdag een gastles aan de derde klassen vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim in het kader van de Literatour.

De leerlingen hadden in de les Nederlands dit bezoek goed voorbereid en allemaal het eerste hoofdstuk gelezen van haar boek 'We zullen niet te pletter slaan' uit 2014. Het verhaal gaat over hoe een zoon en dochter van twee moeders op zoek gaan naar wie en met wie zij willen zijn. En dat is gecompliceerder, pijnlijker en ongemakkelijker dan gedacht.

leesplezier

Polak (1986) studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en aan de New School University in New York. Ze is redacteur bij De Correspondent en schrijft voor De Groene Amsterdammer. 'We zullen niet te pletter slaan' is haar debuutroman. Ze bezoekt het Rijnlands Lyceum in het kader van Literatour, een boekenweek voor jongeren. Veel schrijvers geven een gastles op scholen om met jongeren in gesprek te gaan en kennis uit te wisselen over lezen en leesplezier.

In een gesprek met de leerlingen over het boek gaat Polak in op de vraag over het complexe eerste hoofdstuk. Dat is opzettelijk zo geschreven, vertelt ze.In de hoofdstukken die volgen is dat anders. "Ik hou van taal en heb er aardigheid in om moeilijkere woorden te gebruiken."

Oude muziektraditie krijgt een nieuwe kans

Foto: pr.

Voorhout n Het harmonieorkest van muziekvereniging St. Cecilia heeft vorige week een concert gegeven met de Bollenband in jongerencentrum @Hok. Samen met de Bollenband hebben zij gezorgd voor een gezellige dinsdagavond uit.

Het harmonieorkest heeft na vijftien jaar een oude traditie weer leven ingeblazen, maar deze keer met een leuke twist. St. Cecilia zorgde voor vrolijke, lekker in het gehoor liggende muziek. Stukken van Paul de Leeuw, Marco Borsato en André Rieu stonden op het programma. Maar ook werd samengewerkt met zanger en presentator Kees-Jan Visser, de Voorhoutse Paul Simon. Hij heeft onder begeleiding van St. Cecilia onder andere 'Late in the evening' gezongen, waarmee hij schitterde tijdens de laatste OranjeProms.

Tijdens dit concert stonden er vier gast-dirigenten op de bok voor het harmonieorkest. Vooral gast-dirigent Ronals Roks had het orkest goed onder de duim. Dirigent Paul Martens hielp deze speciaal uitgekozen zeer gedreven muzikant even op weg.

Ook De Bollenband, de muziekgroep van Stichting de Zevensprong uit Sassenheim, liet twee keer een aantal nummers horen. Vooral de Amsterdamse medley viel goed in de smaak bij het publiek.

De afsluiting werd verzorgd door pretband de Mexicano's. Zij zorgden ervoor dat iedereen in een vrolijke stemming weer naar huis ging. De enthousiaste reacties maakten veel duidelijk: als het aan het publiek ligt, hoeven de muzikanten niet weer 15 jaar te wachten op volgende samenwerking.

Vierde boek van Bob Kok uit

Foto: pr.

Warmond n 'Gekookte kikkers - Over mens en maatschappij' is het vierde boek van Bob Kok uit Warmond.

Buitenaardse wezens zouden vreemd opkijken als ze een aardbol aantreffen die gebukt gaat onder een snel in aantal groeiende mensheid, die gericht is op "groei" en materie op een kreunende planeet, met daarbij veel meningsverschillen en onderling geweld. Een wereld waarin de onverzadigbare economische sector langzaam de politieke sector overvleugelt en waarin langzaam een kleine elite de massa onderhorig maakt. Een wereld waarin de ontwikkeling van onderlinge omgangsvormen niet duidt op een groeiende beschaving. Bijstellingen op politiek gebied, maar ook wat betreft het economisch systeem zijn hard nodig. Naast suggesties hiervoor worden in 'Gekookte kikkers - Over mens en maatschappij' een aantal aspecten aangeroerd die voor de lezer op individueel niveau stof tot overdenking geven.

Kok (1946) heeft de wereld vanuit verschillende posities bezien: als lector, topman bij ABN AMRO, auteur, coach/vertrouwensman, spreker en trainer. Hij schreef eerder De Humanager, Waar ben ik mee bezig en Onrust op Oeverzicht. 'Gekookte kikkers - Over mens en maatschappij' (ISBN:978-94-0222-983-7) is te verkrijgen op www.boekscout.nl.

Swamp music

Sassenheim n De Delftse formatie La Blusa staat op zondag 23 oktober op het podium van café de Twee Wezen. La Blusa speelt cajun en zydeco, muzikale stromingen die hun oorsprong vinden in de de moerassen van de Amerikaanse staat Louisiana met de trekaccordeon in de hoofdrol. Denk aan Rowen Heze maar dan met een blues en jazz inslag. Live zeer aanstekelijke feestmuziek. Het optreden begint rond 16.30 uur. De toegang is gratis.

'Boyhood'

Sassenheim n De film 'Boyhood' draait op donderdag 27 oktober om 20.15 uur in theater 't Onderdak. 'Boyhood' (2014) is een uniek project in de filmgeschiedenis. Vanaf 2002 nam regisseur Richard Linklater over een periode van twaalf jaar scènes op met dezelfde acteurs en schetst hij met 'Boyhood' een herkenbaar portret over opgroeien, het vormen van een eigen identiteit, het familieleven en het genadeloze verstrijken van de tijd. Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.