De Teylinger

11 juli 2018

De Teylinger 11 juli 2018


Eeuwfeest voor honderdjarige

Burgemeester Carla Breuer feliciteert mevrouw Van Reisen met haar honderdste verjaardag. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

Voorhout n Haar wieg stond in Hazerswoude, maar Ria van Reisen-Pannekoek woont al 70 jaar in Voorhout. Zij herinnert zich nog hoe het dorp vroeger was. 'Het ging er allemaal zo gemoedelijk aan toe,' vertelt zij op donderdag 5 juli, twee dagen na haar eeuwfeest.

Door Piet van Kampen

Hoe zij zo in Voorhout terecht kwam? De eeuweling legt het haarfijn uit. "Een zus van Jan (haar latere man) was een vriendin en collega van mij. Zij zei toen dat zij een aardig vrouwtje voor hem wist. Hij bracht haar een keer naar Hazerswoude voor een bezoekje aan mij. Hij zei overigens dat hij voor zaken door moest naar Boskoop. Op de terugweg haalde hij zijn zus weer op. Het was een smoesje," lacht de honderdjarige. "Een poosje later kreeg ik een brief van hem voor een afspraakje in Zomerzorg in Leiden." In 1948 schoof het stel elkaar de ringen om en betrokken een woning in Voorhout aan de Herenstraat. Het paar werd de gelukkige ouders van twee dochters en een zoon en werd tevens verrijkt met vier kleinkinderen.

Honkvast

"Ik ben een echte Voorhoutse geworden, want ik woon hier nu al zeventig jaar en heb altijd in de Herenstraat gewoond." Pas twee jaar geleden is mevrouw Van Reisen verhuisd. "Het was even wennen, maar de verpleegsters zijn erg lief en zorgen goed voor mij," klinkt zij uiterst tevreden. We blikken met haar nog even terug. Haar man Jan verdiende de kost als bollenkweker en overleed in 1980. "De man van mijn zus was ook overleden en toen hebben wij tegen elkaar gezegd: 'We gaan samen verder. Wij zijn toen veel met elkaar opgetrokken. Het leven ging toch verder," zegt zij bijna filosofisch. Hoogtepunten in haar lange leven behalve de geboorte van de kinderen en kleinkinderen? "Ik ben een keer naar Amerika geweest. Mijn zus was purser bij de KLM en regelde dat. Samen met mijn broer heb ik een mooie vakantie gehad."

Bridgen

In de jonge jaren fietste de jarige graag, later leerde ze handwerken, maar de afgelopen jaren heeft zij zich verdiept in het bridgen. Samen met anderen en tussendoor in haar eentje op de computer. "Zo leerde ik het steeds beter en de anderen zeiden tegen mij 'Meid wat speel jij toch goed'." Lees verder op pagina 7.

Strandbieb Koudenhoorn

Warmond n De strandbieb is van 15 juli tot en met 19 augustus bij het Natuurcentrum Koudenhoorn te vinden. De strandbieb is gevuld met leuke boeken. Het natuurcentrum is open op woensdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Op zondagmiddag rijdt de boekenbolderkar langs het strand. Speciaal voor kinderen tussen 4 en 7 jaar wordt voorgelezen, op 15 juli, 22 juli, 12 augustus en 19 augustus tussen 15.00 en 16.00 uur bij de strandbieb.

Krant op vakantie

Redactie n Ook De Teylinger gaat twee weken op vakantie. Op woensdag 25 juli en op woensdag 8 augustus verschijnt de krant niet. De andere weken vindt u De Teylinger wel in de bus en bij de afhaalpunten.

Een deel van de bezoekers wandelt over het toekomstig fietspad door de Boterhuispolder. | Foto: Nico Kuyt Foto: Marieke Voorn

Combinatie natuur
en recreatie

Veel
publiek in

Boterhuis-
polder

Zuinigheid
in
Kadernota

Onrust over noodlokalen Andreasschool

donaties n Ook Warmi heeft hulp nodig

Zuinigheid in Kadernota

Teylingen n Na een uitvoerige discussie heeft de gemeenteraad vorige week de Kadernota vastgesteld. De nota is een opmaat voor de Begroting voor volgend jaar, die in het najaar wordt vastgesteld. Met de Kadernota geeft de raad alvast de richting aan en de wensen die er leven om in de Begroting te worden verwerkt. Vorige week hengelden de fracties dan ook met diverse moties om hun punten te scoren.

Door Nico Kuyt

In plaats van voorgaande jaren zijn de cijfers in de Kadernota nog niet in beton gegoten. Begin dit jaar zijn er verkiezingen geweest voor de gemeenteraad en B&W is nog bezig een nieuw collegeprogramma te schrijven met acties voor de komende vier jaar. De bedragen kunnen dus nog alle kanten uitgaan. Maar ook het Rijk gooit roet in het eten. Een aantal malen per jaar stuurt het Rijk een circulaire met daarin de geschatte inkomsten waarover de gemeente het volgende jaar kan beschikken. De circulaire van mei is niet in de Kadernota verwerkt en laat een somberder beeld zien dan voorheen werd verwacht. Een tekort van een miljoen dreigt. Het is afwachten hoe de circulaire in het najaar gaat uitpakken. Duidelijk is wel dat de gemeente fors meer moet uitgeven aan de jeugdzorg. En dan is er nog het afschaffen van de belasting aan de nutsbedrijven voor de kabels en leidingen in gemeentegrond (precario). Op termijn slaat dit een gat van 2,6 miljoen euro in de inkomsten. Langzaam wordt 1,6 miljoen euro via de OZB doorberekend aan de inwoners. Door compensatiemaatregelen merkt de inwoner daar weinig van. Zo rekenen de nutsbedrijven de belasting niet meer door aan de klant. Met andere maatregelen gaan de lasten voor de inwoner dan ook 'gemiddeld' niet meer dan met inflatie omhoog. Dat geldt voor een woning van ongeveer 3 ton. Duurdere huizen betalen iets meer, goedkopere iets minder.

Wensen

Al met al stuurt de Kadernota aan op een voorzichtige koers tussen de financiële kliffen. Niettemin kwamen de fracties met nog wat wensen. Een vijftal kon bogen op een unanieme instemming van de raad. Zoals meer handhaving in de winkelstraten (CDA), Fietsers en scooters overtreden de verkeersregels en uitstallingen hinderen het publiek. Met de plannen voor de ruïne van Teylingen moet ook voortvarend te werk worden gegaan (CDA). En alle fietspaden dienen 'op een passend moment' worden voorzien van betonplaten of een andere vorm van verharding die de veiligheid en het comfort verbetert (CDA). Het welkomstpakket voor nieuwkomers gaat meer informatie bevatten over duurzaam wonen, leven en ecologisch denken (D66, ChristenUnie, Trilokaal en GroenLinks). En het zwerfafval wordt teruggedrongen (D66 en Trilokaal). Een tweetal moties sneuvelden. Zo haalde de VVD een oud paardje uit de stal. In winkels moet drank kunnen worden geschonken. Bij het Rijk ligt een initiatiefwet om dat mogelijk te maken. De VVD wil het schenken, zo snel mogelijk als het kan, ook in Teylingen invoeren. Maar een meerderheid zag het niet zitten.

Meerderheid

Een aantal moties werd met enige massage wel door een meerderheid aangenomen. Zoals het vergroten van de veiligheid in de wijken (CDA). De gemeente moet inzetten op meer BOA's en politie. En de toeristische belangstelling voor Teylingen kan nog wel wat worden aangejaagd (CDA). Vluchtelingen met een verblijfsvergunning dienen meer aan het werk worden geholpen, onder andere via de Maregroep (CDA). En D66 diende nog een motie in om in overleg tussen gemeenten, regio en provincie het OV te verbeteren voor Teylingen en de regio. Ook de kosten van Teylingen kunnen lager door meer innovatieve automatisering (VVD). Kunnen de hoofdentrees van de gemeente niet wat fraaier (VVD)? Ook dat kreeg een meerderheid.

Een motie van de PvdA over geen lastenverzwaring voor de burger, werd door de fractie aangehouden voor in een latere vergadering. B&W gaat nu al de wensen verwerken in het collegeprogramma en Begroting en komt daarmee na de zomer terug. En passant gaf wethouder Brekelmans aan dat voor de komende vier jaar de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst in Voorhout op de agenda zal staan. Dit is een woningbouw vergelijkbaar in grootte met Hooghkamer. De gemeenteraad is tot september met zomerreces.

Burgemeester legt kiel reconstructie boeijerjacht op Hennepoelwerf

Burgemeester Breuer legt de kiel voor de reconstructie van een 18de eeuws overnaads gebouwd boeijerjacht. Alexander de Vos zal de boeijer bouwen op de Klaas Hennepoelwerf. | Foto Willemien Timmers Foto: pr.

Warmond n Burgemeester, wethouders en raadsleden bezochten op vrijdag 6 juli de Scheepstimmerwerf 'Klaas Hennepoel' aan de Haarlemmertrekvaart in de polders van Poelgeest.

Precies vijf jaar geleden kwamen het Teylingse college en haar raad ook per rondvaartboot op bezoek op de werf. Juist die dag waren de kapspanten op de in aanbouw zijnde werfschuur gehesen en dus konden de toenmalige burgemeester Marianne van Kampen en wethouder Kees van Velzen de vlag op het hoogste punt hijsen. Er is in vijf jaar veel gebeurd op de werf. Ditmaal legde burgemeester Carla Breuer de kiel voor de reconstructie van een achttiende-eeuws overnaads gebouwd boeijerjacht. Carla Breuer is ook voorzitter van de Erfgoedlijn Trekvaarten van de Provincie Zuid Holland. De Erfgoedlijn subsidieert het overnaadse Boeijer-project.

Gedurende twee eeuwen beschikte de stad Leiden over een Stads- of Vroonboeijer om de bestuurders te vervoeren en om het visserijrecht op de Leidse Vroonwateren (viswateren) te inspecteren. Ook liet twee eeuwen geleden koning Willem I zo'n overnaadse boeijer bouwen op de Rijkswerf, om als geschenk te dienen voor de Russische keizer Alexander I ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprins Willem II met de zuster van de keizer, Anna Paulowna. Deze Boeijer voor de keizer was een replica van de boeijer die tsaar Peter de Grote kocht bij zijn bezoek aan de Nederlanden in 1697.

In eerste instantie wordt een vier meter lange versie van de Boeijer gebouwd, onder andere als oefening voor de echte reconstructie van het tien meter lange schip. Op de werf stond het vier meter lange bouwframe gereed om daar feestelijk de kiel, stevens en mal voor het grootspant in te bevestigen. Het plan is dat het in aanbouw zijnde boeijertje op 28 en 29 juli tijdens Sail Leiden in het Leidse Ankerpark staat. | Foto Willemien Timmers

Vervolg voorpagina

Bridgen

In de jonge jaren fietste de jarige graag, later leerde ze handwerken, maar de afgelopen jaren heeft zij zich verdiept in het bridgen. Samen met anderen en tussendoor in haar eentje op de computer. "Zo leerde ik het steeds beter en de anderen zeiden tegen mij 'Meid wat speel jij toch goed'." Weer komt die glimlach tevoorschijn. Met veel genoegen blikt Ria terug op de viering van haar honderdste verjaardag. Dat was bij Ons Genoegen in de Herenstraat. Een toepasselijke naam, want zij beleefde een geweldige dag. "Alle neven, nichten en bekenden waren er. Het leek wel een reünie!". Opnieuw straalt ze. Prachtig toch als je nog zo bij de tijd bent en zo'n gelukkige verjaardag kan vieren.

Ingezonden: Onrust rond plan voor noodlokalen bij de Andreasschool

Ingezonden n "Ruim vijftig jaar hebben de bewoners rond de Andreasschool in Voorhout aangekeken tegen houtbouw en noodlokalen. Daar kwam een einde aan toen in januari 2015 het nieuwe schoolgebouw in gebruik werd genomen. Met een bouwbudget van 2,5 miljoen euro is er een gebouw met sportveld gerealiseerd wat past in de omgeving en de buurtbewoners blij stemt. Het is een duurzaam gebouw met nul op de energiemeter. Maar er heerst onrust bij de buurtbewoners sinds er een brief van de gemeente is ontvangen met de aankondiging dat er een plan is de school uit te breiden en er op het sportveld twee noodlokalen zullen worden geplaatst.

Vorige week maandag was er op uitnodiging van het college van Teylingen een bijeenkomst om de omwonenden te informeren en te betrekken bij deze tijdelijke uitbreiding.

In Voorhout zijn er acht schoollocaties waarvan er twee, de Andreasschool en de Emmaus, in het zogenaamde oude dorp liggen, de overige zes locaties liggen aan de andere zijde van de spoorbaan. Ondanks de zes schoollocaties elders komen er toch veel leerlingen vanuit die wijken naar de Andreasschool. Het schoolbestuur verwacht de komende jaren meer leerlingen en kiest als oplossing het plaatsen van twee noodlokalen voor een periode van twee tot drie jaar.

De buurtbewoners, op één na, zijn alle tegen. Ze leggen alternatieve oplossingen voor zoals: het uitplaatsen van de B.S.O. en die ruimten als leslokalen in te richten, het plaatsen van de noodlokalen op voormalige Agneshovelocatie (weiland P. v.d. Hulst) en het niet meer aannemen van leerlingen boven de bezettingscapaciteit. De Agneshovelocatie is slechts plusminus 100 meter van de school vandaan en alle nutsvoorzieningen zijn er nog aanwezig. De B.S.O. kan ook gehuisvest worden op deze locatie of in het schoolgebouw aan de Distelweg waar lege huisvestingsvolume is.

Voor het voorstel tot het uitplaatsen van de B.S.O. klonk applaus. Het handhaven van de bezettingscapaciteit moet de moloch worden, vol is vol. Tijdens de bijeenkomst werd door het schoolbestuur medegedeeld dat er een bouwaanvraag wordt voorbereid om op de lage bouwdelen van het gebouw leslokalen te bouwen. Ook daar hebben bewoners bezwaar tegen, het zal daarmee een bouwvolume krijgen dat niet op die plek thuishoort en het belast de wijk met nog meer verkeer van autorijdende ouders.

Het bouwen op het sportterrein is ook niet zonder risico, in de grond ligt een uitgebreid leidingsysteem voor het terugwinnen van energie. Beschadiging aan de leidingen zal het systeem verstoren en herstel zal kostbaar zijn.

Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk dat het beleid van de gemeente gericht is op het afstoten van lege schoollokalen. De gemeente heeft een zorgplicht voor het huisvesten van scholen en stelt daarvoor budget beschikbaar het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de huisvesting. Maar bouw scholen in een wijk waar de kinderen wonen.

In het verleden heeft de wijk al moeten inleveren, het speelterrein bij het jeugdcentrum De Speleweij is bebouwd en het speeltuintje aan de Vermeerstraat is verwijderd. Nu wordt er opnieuw gepoogd de enige speellocatie in de wijk te minimaliseren."

Ad Deutekom,

Voorhout

Raadslid stoort zich aan 'loze bordjes'

Teylingen n VVD-raadslid Robin Konings heeft aan B&W vragen gesteld over de ‚loze bordjes' die de gemeente plaatst, zoals 'dief, je bent gezien' of een aankondiging van een flitspaal die er niet staat. De werking van zulke bordjes, waar geen consequenties aan verbonden zijn, doet het vertrouwen in de gemeente geen goed, zo vermoedt hij.

Door Nico Kuyt

De afgelopen jaren heeft de gemeente op verschillende plekken in Teylingen zulke bordjes, spandoeken en andere uitingen geplaatst die oproepen tot een bepaalde actie. Er zijn evenwel geen camera's of andere zichtbare consequenties aan verbonden. Konings wil nu van B&W weten hoeveel van die 'loze belofte bordjes' er staan in Teylingen en of deze hebben bijgedragen aan wat ze oproepen, zoals bijvoorbeeld die over de flitspaal op de Schoutenlaan. Volgens Konings heeft het gemeentelijk beleid rond die 'loze belofte bordjes' een update nodig.

Aanmelden voor Teylinger Prijs

Teylingen n Wie een project of initiatief vanuit een vereniging of vanuit een groepje buurtbewoners heeft, kan een prijs verdienen. Het maakt niet uit of het een groot of klein project is, als het maar meerwaarde heeft voor de woonomgeving. De aanmelding voor de tweede ronde van de Teylinger Prijs sluit op 31 juli.

Het hele jaar door kan worden genomineerd bij Welzijn Teylingen. Driemaal per jaar worden de nominaties bekend gemaakt door een jury en krijgt de winnaar een prijs uitgereikt van 250 euro. Aan het einde van het jaar maken de drie projecten als winnaar van een van de rondes kans op de hoofdprijs. Het aanmeldformulier is te vinden op de www.welzijnteylingen.nl onder het kopje vrijwilligers; 'nomineer uw vrijwilligersinitiatief'.

Compliment

Teylingen n Mantelzorgers die voor lange tijd, onbetaald voor een naaste zorgen die ziek is, komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment, een VVV-bon van 100 euro. De zorgvrager vult het formulier in en levert het aan bij Welzijn Teylingen (J.P. Gouverneurlaan 40B Sassenheim, eerste verdieping in 't Onderdak). Het aanvraagformulier is te downloaden via www.welzijnteylingen.nl.

Het huwelijksrecept? 'Elkaar waarderen en de waarheid zeggen'

Burgemeester Breuer bezoekt het bruidspaar Rietdijk. | Foto: MV

Sassenheim n Piet en Nel Rietdijk - Rootnat zijn op 8 juli 65 jaar getrouwd. 'We zijn letterlijk Leimuiden binnengesleept.'

Op de foto aan de muur staat een grote club mensen. Een familie die begon met het huwelijk van Piet Rietdijk (89) en zijn vrouw Nel Rietdijk - Rootnat (88). Inmiddels heeft het trotse stel zeven kinderen, veertien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Het verhaal van hun huwelijk begon tijdens de afdelingsdag van de kerkelijke jeugdvereniging in Den Haag. Piet uit Leimuiden zag Nel uit Rotterdam daar samen met haar vriendinnen. "Ze had van die witte sokjes aan," herinnert hij zich nog. Hij zag wel wat in dat mooie meisje, maar Nel hield een beetje de boot af. Toch werd haar hart al snel door Piet veroverd. Ze kregen verkering en stuurde brieven. Om elkaar te zien, fietste Piet regelmatig vanuit Leimuiden naar Rotterdam. Een afstand van 50 kilometer, die hij aflegde samen met zijn broer. Die had op zijn beurt verkering gekregen met een vriendin van Nel. "Het eerste wat hij deed als hij bij ons was, was even uitrusten," lacht Nel.

Op 8 juli 1953 gaven ze elkaar het ja-woord in het stadhuis van Rotterdam. Het huwelijk was een prachtige dag, met een bijzondere afloop. Nel: "Wij verlieten als laatste het feest en reden met onze gehuurde auto naar Leimuiden. Bij Bleiswijk ging de auto kapot. Stond ik daarom half 1 's nachts in mijn bruidsjurk langs de weg. Uiteindelijk hebben we onze huwelijksnacht in de auto doorgebracht, want pas om 5.30 uur kwam een monteur. Toen we Leimuiden binnen reden, begaf de auto het weer," lacht ze, waarop Piet aanvult: "We zijn letterlijk Leimuiden binnengesleept."

Het echtpaar heeft hun geliefde dorp daarna nooit meer verlaten. Ze hadden een bekende textielwinkel, inmiddels overgenomen door twee zoons en aangepast in een winkel voor woninginrichting. Ook was Piet een bekende uitvaartbegeleider in het dorp. Zijn schoondochter zet dat bedrijf voort. Naast al het werken was er ook nog tijd voor flink wat bestuurlijke taken; van de winkeliersvereniging tot vrijwilligerswerk voor de kerk. Ook Nel zette zich in voor de kerk, hield van borduren en kaarten maken. Maar dat was wel nadat alle kinderen het huis uit waren. Met zeven kinderen, waarvan hun jongste dochter verdrietig genoeg op 32-jarige leeftijd overleed, was het altijd druk in huis.

Het bezoek van burgemeester Carla Breuer was direct ook een kennismaking; het echtpaar Rietdijk woont pas sinds april in Sassembourg. Vanwege de gezondheid van het echtpaar was een verhuizing naar Sassenheim onomkeerbaar. Gelukkig komt er regelmatig bezoek en was op zaterdag 7 juli een stukje Leimuiden weer heel dichtbij, tijdens het huwelijksfeest met alle familieleden in Sassembourg.

Raadslid Maarten van Welie zwaait alweer af

Scheidend raadslid Van Welie krijgt uit handen van burgemeester Carla Breuer de Jacoba van Beierenpenning. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n CDA-raadslid Maarten van Welie heeft vorige week afscheid genomen van de gemeenteraad. Hij werd geprezen als een zeer actief raadslid, kritisch, bevlogen, met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel, zeer betrokken en gepassioneerd.

Door Nico Kuyt

Vanwege de verhuizing van zijn vrouw, de dominee van de Protestantse Kerk van Warmond, naar Bussum, moet Van Welie de raad verlaten. Raadsleden moeten namelijk in de eigen gemeente wonen. Hij was vanaf 2014 raadslid voor het CDA. Hij nam de plaats in van Kees van Velzen, die toen wethouder werd.

Kritische houding

"Je was absoluut niet bang kritische vragen te stellen. Je hebt niet bepaald stil gezeten. Je hebt je onder andere sterk gemaakt voor de monumenten in gemeente, de herinrichting van de Herenweg, voor participatie, huisvesting en woningbouw, Greenport en recreatiepark De Watertuin. Wij zullen je missen, met jouw bijzondere kennis en kritische houding en vooral jouw warme hart voor de gemeente en scherpe blik", zo sprak burgemeester Carla Breuer. Zij overhandigde hem de Jacoba van Beierenpenning vanwege zijn verdienste voor de Teylingse gemeenschap en een kunstwerk van glas.

De gemeentelijke onderscheiding de Jacoba van Beierenpenning wordt toegekend aan mensen (of instellingen) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Teylingse gemeenschap. Raadsleden die zich tenminste een volle termijn hebben ingezet vallen hier ook onder.

In de aanval

CDA-fractievoorzitter Reny Wietsma vergeleek Van Welie's optreden in de raad als met een voetballer. "Je was niet een verdediger, maar een gedreven aanvaller. Het waren met jou hele mooie wedstrijden. Je kon improviseren, aanvallen en risico's nemen. Toen je aantrad in 2014 moesten we denken aan een jonge hond. Dynamisch en zelfverzekerd met een rebelse manier van aanpakken. Met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel, betrokken en gepassioneerd. Je bent creatief en een out-of-the-box denker", prees Wietsma en overhandigde hen een WK-voetbal om in de toekomst mee te scoren. Alle raads- en B&W-leden plaatsen hun handtekening op de bal.

Op de plaats van Van Welie is Manon van Dijk als nieuw raadslid geïnstalleerd.

ArtWise doneert bij pop-up expositie

De beloofde duizend euro is voor de door brand getroffen kinderboerderij op Koudenhoorn. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Warmond n Wethouder Arno van Kempen ontving op vrijdag 6 juli symbolisch een cheque van maar liefst duizend euro uit handen van Barend Elshout van ArtWise. Die zei daarbij: "Met uw toestemming maak ik dit bedrag over aan de kinderboerderij op Koudenhoorn, die kortgeleden is afgebrand". Fotograaf Patricia Steur signeerde haar boeken tijdens de afsluiting van de pop-up expositie van native-art aan de Dorpsstraat 86 in Warmond.

Door Wil van Elk

Bezoekers van de tentoonstelling genoten zichtbaar van de native art en de boeken en monumentale foto's van Patricia Steur. De bijzondere kunstwerken van bewoners van West Canada (First Nations) en de Maori's uit New Zealand waren heel fraai bijeengebracht en gepresenteerd. Mooi om te zien, en leuk om te horen hoe Barend Elshout alles bij toeval op zijn pad kreeg. Het boek 'Dedicated by Blood' over de tatoeage-cultuur stamt uit 2001, maar paste perfect bij de tentoonstelling en velen maakte van de gelegenheid gebruik om een gesigneerd exemplaar aan te schaffen.

Sommige houtsnijwerken waren pas na een half jaar hard werken af

Tastbaar

Waar normaliter de kunst kan worden 'ontdekt' op de website www.artwise.com, was het tijdens de pop-up expositie tastbaar aanwezig. Fraai waren de getoonde filmbeelden waarop te zien was hoe de kunstenaar het kunstwerk maakte. Sommige houtsnijwerken waren pas na een half jaar hard werken af. Barend en Rebecca Elshout importeren het houtsnijwerk en brons naar Warmond voor de Europese markt. Voor de kunstenaars een grote stap van een lokale galerie naar Europa.

Barend Elshout vertelde tijdens de uitreiking van de cheque hoe hij bij toeval in contact kwam met native-art in Canada en later in New-Zeeland waar zij op bezoek waren bij hun daar studerende zoon.

Brand

Als inwoner van Warmond wilde hij een deel van de opbrengst van de expositie beschikbaar stellen voor een culturele bestemming in Teylingen. "Toen ik hoorde van de brand op Koudenhoorn, waar stallen, hokken en inboedel van de kinderboerderij in vlammen opgingen, vond ik dat het geld daar naartoe moet gaan. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw."

Sail Warmond: een drijvend openluchtmuseum bij Koudenhoorn

Warmond n Warmond ontvangt vanaf dinsdag 24 juli zo'n 80 erfgoedschepen bij recreatie eiland Koudenhoorn. De erfgoedschepen liggen er tot en met 27 juli en worden feestelijk ontvangen vanwege het evenement Sail Warmond. Op 27 juli vertrekken de schepen weer om verder te gaan naar Sail Leiden. Deze grootse vloot varend erfgoed maakt van Warmond een drijvend openluchtmuseum.

Bij Koudenhoorn, komen pontons te liggen om alle schepen een mooie plek te kunnen geven. De schepen met een Warmonds vlaggetje zijn te bezoeken gedurende de dagen dat ze er liggen. Op woensdag 25 juli organiseert de Stichting Zeilvaart Warmond een Beurtveerwedstrijd. De finish is tussen 16.00 en 17.00 uur. Historisch Genootschap Warmelda organiseert 's avonds een presentatie over Ambachtelijke Scheepswerven. Op het 50 meter lange schip de Terra Nova zal André van Noort vertellen over vroegere tijden.

Scheepsparade

Op donderdag 26 juli is de grote Scheepsparade. Alle 80 schepen zullen tussen 15.00 en 17.00 uur in colonne door Warmond varen. De schepen zijn goed te bewonderen vanaf de Gemeentehaven en het Park Groot Leerust. Bij de Gemeentehaven geeft een spreekstalmeester informatie geven over schepen die voorbijvaren.

De Scheepsparade wordt afgenomen door een admiraal, de Witte Walvis. Dit is een Lemsteraak en dit admiraalsschip ligt afgemeerd tegenover de Gemeentehaven. De Commissaris van de Koning Jaap Smit en de burgemeester Carla Breuer zullen de parade afnemen. De deelnemende schepen gaan de admiraal groeten.

Scheepsparade op donderdag 26 juli

Kagenaar door sluisje

Stichting Historisch Erfgoed De Kaag vaart met haar Kagenaar naar de Zwanburgerpolder. De Kagenaar gaat door het sluisje de Zwanburgerpolder in. Een unieke ervaring, omdat het sluisje normaal niet toegankelijk is. De afvaart is op woensdag 25 juli en donderdag 26 juli om 10.00 en 12.00 uur. Er is ook een afvaart op woensdag om 14.00 uur. Deelname is gratis. De erfgoed route is mede mogelijk gemaakt door het Jacoba van Beijerenfonds.

Rondleidingen

Voor wie meer wil weten over het dorp, zijn er rondleidingen. De VVV organiseert op dinsdag 24 juli, woensdag 25 juli en donderdag 26 juli rondleidingen door Warmond onder leiding van een gids. Er is een rondleiding om 10.00 en om 14.00 uur (muv donderdag om 14.00 ivm de Scheepsparade). De duur van de wandeling is circa 1,5 uur met een groep van maximaal 15 personen. Inschrijven hiervoor kan via de VVV.

Alle informatie is te vinden op www.warmondaandekaag.nl.

Sterker naar de brugklas met 'Plezier op school'

Regio n Aanstaande brugklassers die op de basisschool zijn gepest of problemen ervaren in het contact met leeftijdsgenoten kunnen dit jaar opnieuw meedoen met de tweedaagse zomercursus 'Plezier op school'. Door het grote succes van de afgelopen jaren wordt de cursus deze zomer op 23 en 24 augustus aangeboden in Leiden en Lisse. Doel van de cursus is de jongeren te helpen om met meer plezier en zelfvertrouwen naar het middelbaar onderwijs te gaan.

Tijdens deze tweedaagse cursus komen de jongeren in een groep met leeftijdsgenootjes die ook voor het eerst naar de middelbare school gaan. In de groep vinden jongeren steun en erkenning bij elkaar. Door training in sociale vaardigheden staan zij steviger in hun schoenen en kunnen zij een goede start maken op de nieuwe school. Contact leggen met anderen is een belangrijk onderdeel van de cursus; Hoe zet je de eerste stap? Hoe begin je op je eerste schooldag een gesprekje in de pauze? Hoe houd je een gesprek op gang? Ook moeilijke situaties, zoals omgaan met pesterijen, komen aan bod in de cursus.

Aanmelden

De twee cursusdagen op 23 en 24 augustus duren op beide locaties van 9.00 tot 16.15 uur. Voorafgaand aan de cursus is er een ouderavond. Per deelnemer vragen wij een bijdrage van 30 euro. Aanmelden is nodig en graag zo spoedig mogelijk omdat de kennismakingsgesprekken voor de zomervakantie plaatsvinden.

Informatie en aanmelden: bel 071-8908888 en vraag naar de afdeling preventie Kinderen en Jeugd of mail naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.

De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd. Op www.rivierduinen.nl/agenda staat meer informatie over voorlichtingsavonden en cursussen bij GGZ Rivierduinen.

Ook Warmi heeft hulp nodig na brand

Met de actie 'Help Warmi uit de brand' wil de stichting zoveel mogelijk geld in te zamelen zodat ook dit jaar Warmi door kan gaan. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Bij de brand bij de paardenstal op Koudenhoorn, zijn ook meerdere spullen van SKW/Warmi in vlammen opgegaan. De stichting, die ieder jaar activiteiten voor kinderen organiseert in de zomervakantie, vraagt inwoners om financiële steun.

Stichting Kindervakantiewerk Warmond verzorgt ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie een week vol activiteiten voor meer dan 200 kinderen uit Warmond: spelletjes, sporten, dansen, spooktocht en natuurlijk hutten bouwen. Door de brand op zondag 1 juli zijn de tenten, sport- en timmermaterialen en het podium van SKW/Warmi verwoest.

Doneren

Iedere bijdrage is meer dan welkom om de kinderen ook de komende jaren weer een onvergetelijke kindervakantieweek te bezorgen. De vakantieweek staat gepland van 20 tot en met 24 augustus.

Doneren kan op NL04 RABO 0367 7682 08 tav stichting kindervakantie werk warmond, in de collectebussen in winkels in Warmond of via doneeractie.nl (warmi). Daar is inmiddels 1.500 van de benodigde 6.000 euro binnen.

Meer aanmeldingen voor Verrijk je Buurt

Regio n Fonds 1818 is jarig en trakteert in de hele regio. Bewoners met goede ideeën om de buurt te verrijken kunnen een jaar lang bij het fonds terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning.

Ideeën die passen bij Verrijk je Buurt komen, na beoordeling door het fonds, ook in aanmerking voor een donatie tot maximaal 3.000 euro. De meeste mensen willen graag aan de slag met groen, speeltuinen en het opknappen van de straat. Maar soms is het een heel ander initiatief. Zoals de verhalentafel in Hillegom, een van de eerste aanvragen bij Verrijk je Buurt.

Meer informatie over aanvragen op verrijkjebuurt.fonds1818.nl.

Emi is verrassende winnaar in Warmond

Emi van Jip en John Dekker wint de harddraverij in Warmond. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Emi van Jip en John Dekker hebben zaterdag 7 juli verrassend de kortebaan in Warmond gewonnen. De combinatie, gesteund door maar liefst 87 eigenaren waaronder de organisatie in Warmond, won in de eindstrijd van Blackpearl Trans R met Manon Pools. Evison en Ruud Pools eindigden als derde voor Viperio met Harry Pools.

De merrie uit de stal van Caroline Aalbers heeft de meeste eigenaren van alle deelnemers. Kortebaandraverijen.nl zette voorafgaand aan dit seizoen een actie op waarbij liefhebbers voor 100 euro 'een aandeel' konden nemen in een kortebaner. Op deze manier wilden zij de sport aan een extra deelnemer helpen en bovenal veel mensen laten ervaren hoe het is om eigenaar van een kortebaner te zijn. Uiteindelijk kwamen zij via Aalbers terecht bij Jan Beemsterboer die zijn Emi van Jip gedurende de zomermaanden ter beschikking stelde. 87 liefhebbers sloten zich bij de actie aan, waaronder de Stichting Harddraverij Warmond.

Bezoekers van concert bij het Voorhavenkwartier. | Foto: MV.

Opsteker

Dat de merrie uitgerekend op de Herenweg haar eerste kortebaan won, was een opsteker voor de organisatie die toch al niets te klagen had met het mooie weer en de geweldige ritten gedurende de middag. Emi van Jip bleef uiteindelijk over in een select gezelschap met enkel kortebaantoppers. Normaal gesproken komt ze daartegen tekort. Maar vanwege haar startontheffing profiteerde ze in de ontknoping tegen respectievelijk Southwind Raptor, Evison en Blackpearl Trans R van maar liefst tien meter voorsprong. En dat bleek, zo aan het einde van de middag, een te grote opgave voor deze kortebaankleppers.

Southwind Raptor kwam in de derde omloop nog het dichtste bij en won de eerste rit. Evison en Blackpearl Trans R konden het grote gat niet dichtlopen. Het leverde veel blije gezichten op langs de goedgevulde hekken van de Herenweg en volop blijdschap bij de huldiging en ereronde.

Zilver

Smaakmaker Blackpearl Trans R had meer verdiend dan het zilver. De merrie, die ook in Sassenheim als tweede eindigde, was in de eerste omloop verantwoordelijk voor de uitschakeling van totalisator favoriet Crazy Lover. Ook met overwinningen op Every's wish, Columbine Lep en Viperio had ze veel indruk gemaakt. In de finale was de pijp logischerwijs leeg. Ook Evison had zich van zijn beste kant laten zien met indrukwekkende inhaalraces. In de troostfinale rekende hij knap af met Viperio.

Met de boot genieten van muziek en gezelligheid bij zonnig Harbour Concert

n 'We hebben eigenlijk altijd mooi weer'

Sassenheim n Het Harbour Concert, georganiseerd door Rotary Club Sassenheim, trok op zondag 8 juli veel bezoekers.

De sfeer zit er zondagmiddag goed in bij het Voorhavenkwartier, waar in de haven meerdere boten liggen. Op het plein voor het podium wordt gedanst. Coverband The Rich and Famous neemt het publiek mee met zomerse klanken. Het weer werkt ook mee, want de zon schijnt volop. "Eigenlijk is altijd mooi weer tijdens het Harbour Concert," lacht Leonie van Poecke, voorzitter van de Rotary Club. Het concert wordt om het jaar georganiseerd en ook tijdens deze derde editie is het druk. "We hopen iedere keer weer meer bezoekers te trekken. Tot nu toe lukt dat goed."

Voorafgaand en tijdens het concert zijn in totaal 25 van de 30 leden actief als vrijwilliger. Zij zorgen ervoor dat alles goed verloopt, met als doel uiteindelijk zoveel mogelijk geld op te halen voor de gekozen goede doelen. Van Poecke: "We hebben dit jaar gekozen voor een stichting verder weg, en een lokaal goed doel. Zo zijn we niet alleen actief voor de samenleving dichtbij, maar ook verder weg."

Goede doel

De stichting SrilanCare van Joost Thus ontvangt een mooi bedrag. SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In het meisjestehuis Avanthi Devi wonen 50 meisjes. Hun ouders mogen, kunnen of willen niet voor hen zorgen waardoor ze uit huis geplaatst zijn. SrilanCare biedt hen ondersteuning op educatief en persoonlijk vlak. De opbrengst van het Harbour Concert komt ten goede aan de scholing voor deze meisjes.

Als lokaal goed doel ontvangt Rugbyclub The Bassets een donatie, voor gezinnen die vanwege hun financiële situatie anders geen lid kunnen worden. Op woensdagavond 11 juli wordt bekend hoeveel er is opgehaald.

Het volgende Harbour Concert is in 2020.

St. Cecilia en Klaprooshof ontvangen cheques van Luchtkussen Festival

Vertegenwoordigers van St. Cecilia en de kinderboerderij ontvangen de cheques. | Foto: pr. Foto: pr.

n Rotary Club Voorhout reikt 8.000 euro uit

Voorhout n Tijdens de vierde editie van het Singer-songwriter Zomeravondconcert heeft de organiserende Rotary Club Voorhout twee cheques uitgereikt. Het geld werd opgehaald met het Luchtkussen Festival.

Tijdens het concert krijgt aankomend talent de gelegenheid zich te presenteren voor een geïnteresseerd publiek. Even na 20.00 uur opende Ina Groen, speaker voor de avond, met een welkomstwoord het publiek op het kerkplein bij Bartholomeuskerk. Vervolgens kreeg wethouder Arno van Kempen de microfoon, als portefeuillehouder Kunst & Cultuur. Na zijn speech gaf hij het woord aan Ruud Neuteboom te geven. De voorzitter van Stichting Luchtkussen Festival Voorhout mocht een tweetal cheques overhandigen aan de vooraf vastgestelde goede doelen. Zo kreeg Marcel Floor met enkele leden van St. Cecilia een bedrag van 4.000 euro overhandigd voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor het jongerenorkest, en voor een nieuwe tambour-maître stok. De tweede cheques ging naar mevrouw Smit en meneer Zagers, afgevaardigden van kinderboerderij De Klaprooshof. Zij ontvangen de gift als tegemoetkoming in de komende verbouwingskosten.

Ballads en pop

Na dit officiële gedeelte werd de spits afgebeten door Sydney Yeo met 'Liedjes uit mijn dagboek'. Gevolgd door Lynn van Werkhoven, die jazzy en folk ballads ten gehore bracht. Daarna was het de beurt aan Roskop. Inmiddels was het kerkplein volledig gevuld met publiek, wat na de voetbalwedstrijd op het WK, nog de moeite nam de laatste twee deelnemers te zien en horen, zoals de Voorhoutse broers Bastiaan en Tom van Ommen, studerend aan de Pop Academie in Utrecht. Het concert werd afgesloten door Koert Witteman. Hij speelde folk, pop en ballads.

Omtzigt nieuwe voorzitter Lionsclub Slot Teylingen

Teylingen n Alex Omtzigt is de nieuwe voorzitter van Lionsclub Slot Teylingen. Op vrijdag 6 juli kreeg hij het voorzitterschap overgedragen van Peter van der Linden.

Tijdens de barbecue gaf Peter van der Linden (rechts op de foto), na het uitspreken van zijn dankwoorden aan zijn bestuur en zijn commissies, de voorzittersketting aan Alex Omtzigt (links op de foto). Omtzigt sprak vervolgens over het nieuwe seizoen en stond hij stil bij de nieuwe samenwerking met Lopen tegen Kanker in Warmond. De nieuwe voorzitter heeft zelf het initiatief genomen voor die samenwerking, die door de Lionsclub wordt ondersteund.

Van der Linden blijft nog een jaar in het bestuur, samen met Nico Aelen (secretaris) en Wilma Spruijt-Wagenmakers (penningmeester). Joost Verbaas komt het bestuur versterken als vice-voorzitter.

Aangezien de Lionsclub rekening houdt met de kindervakanties, gaan Omtzigt met zijn club weer actief aan de slag na de zomervakantie. Meer informatie staat op https://teylingen.lions.nl. | Foto: pr.

Afscheid Schola Cantorum

Foto: pr.

Voorhout n Het is het einde van een traditie in de parochiekern St. Matthias en de parochiekern St. Bartholomeus: gregoriaanse vieringen waarbij de zang wordt verzorgd door de Schola Cantorum. Het koor, bestaande uit nog maar tien zangers, is te klein geworden om nog verder voort te bestaan.

Aan het eind van de viering op zondag 1 juli werden woorden van dank uitgesproken en ontvingen de zangers een attentie als waardering voor hun inzet. Dirigent Gé van der Steen werd door pastor Blokland onderscheiden met een eremedaille van de Gregoriusvereniging voor meer dan 60 jaar actieve betrokkenheid als organist en dirigent in de kerk.

Anne van den Dool. | Foto: pr./Frans Eijck Foto: pr./Frans Eijck

De zomervakantie staat op het punt van beginnen. De Bibliotheek Bollenstreek voorziet lezers de hele zomer in De Teylinger van de beste boekentips.

Anne van den Dool

Anne (1993), Collectiespecialist van de Bibliotheek Bollenstreek en lezer in hart en nieren, deelt graag haar leestips. Deze keer: vrouwen in de picture, met nieuwe literatuur.

Emily Kocken

Foto: Caroline Spaans

De kuur

Met De kuur schreef Emily Kocken een wervelend verhaal, waarmee ze teruggrijpt op Thomas Manns beroemde De Toverberg. De kuur verhaalt over de familie Altman, die, onder leiding van de excentrieke vader Yves, afreist naar het Zwitserse oord waar dit boek zich afspeelt. Vanaf het begin heerst echter verwarring, heeft Yves een geheime agenda en brengen onderdrukte verlangens alle personages in verwarring. Een boek om de aandacht bij te houden – maar lonen doet dat zeker.

Marja Pruis

Foto: pr.

Zachte riten

In Zachte riten volgen we de gedachten van poëziedocente Guusje, die overstelpt wordt door een stroom aan heftige gebeurtenissen: een dierbare collega blijkt doodziek en haar beste vriend wordt beschuldigd van plagiaat. Marja Pruis is literatuurcritica voor De Groene Amsterdammer, en dat merk je: dankzij de literatuurliefhebbende hoofdpersoon reflecteert Zachte riten uitgebreid op de kracht van het boek, het gedicht en alle andere kunsten – maar ook op die van de liefde. Een grote aanrader.

Han Kang

Foto: pr.

Wit

Zo gedetailleerd en meanderend als Emily Kocken en Marja Pruis schrijven, zo minimalistisch is Han Kang gebleven in haar novelle Wit. Terwijl de verteller ronddwaalt in Warschau, een stad getekend door haar verleden, blijft ze maar terugdenken aan het oudere dochtertje van haar ouders, dat na de geboorte slechts twee uur in leven bleef. Ieder kort hoofdstuk in Wit is opgehangen aan een voorwerp in die kleur: melk, het doodskleed, een witte pagina. Bijna poëzie, zo geconcentreerd en fijntjes is dit kunstwerkje.

Loeka van der Kooij

Marieke Lucas Rijneveld - De avond is ongemak

Een huiveringwekkend boek over een gereformeerd boerengezin waarin de oudste zoon overlijdt en ieder familielid op zijn eigen manier rouwt. Het verhaal wordt verteld door de twaalfjarige Jas, wiens gedachten en handelingen zo gedetailleerd zijn beschreven dat je elke keer weer huiverig aan een nieuw hoofdstuk begint.

Krant op vakantie

Redactie n Ook De Teylinger gaat dit jaar weer twee weken op vakantie. Op woensdag 25 juli en op woensdag 8 augustus verschijnt de krant niet, op woensdag 1 augustus wel. Ook de andere weken vindt u de krant in de bus.

Ook een (pers)bericht of foto insturen? Dat kan, en wel naar redactie@deteylinger.nl. Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur voor de eerstvolgende editie. Berichten worden ook geplaatst op www.deteylinger.nl.

Jeugd theaterschool steelt harten met songfestivalhits in 'Dingedong'

De cast van de show bestond uit leerlingen van de theaterschool van 8 tot en met 12 jaar. | Foto: pr./ Monica Stuurop Foto: pr./ Monica Stuurop

Voorhout n Successen als 'De mallemolen', 'Hallelujah' en 'Ein bisschen frieden' halen bij menig kenner mooie herinneringen op. Ook niet-liefhebbers van het songfestival zijn zondagmiddag 8 juli in Cheers gevallen voor de charmes van de hits. De talentjes van Theaterschool Teylingen stalen er de harten mee van het publiek.

De cast van de show 'Dingedong' bestond uit leerlingen van de theaterschool van 8 tot en met 12 jaar. De liedjes waren naar het Nederlands vertaald. Niet alleen de teksten en zang moeten voor een hele uitdaging hebben gezorgd, ook aan de choreografieën was veel werk besteed. Het enthousiasme spatte van het podium af.

De scheurjurk van Trijntje

Scholieren van een vrijeschool kregen een uitnodiging om mee te doen aan een Europees songfestival in Italië, maar de schooldirecteur vond dit bij nader inzien toch niet zo'n goed idee. Daarom besloot de meester in plaats daarvan een songfestival in Nederland te organiseren. Het publiek in Cheers werd vervolgens getrakteerd op een reis door de geschiedenis van het festival, inclusief het draaiorgel van Sieneke, de scheurjurk van Trijntje en de 'relatiecrisis' tussen Ilse en Waylon. Mooie lichtpartijen en prachtige kleding maakten het plaatje compleet, want het gaat bij het Songfestival natuurlijk vooral om de act.

Dingedong

Het publiek klapte vrolijk mee met de bekende melodieën en mocht zelf in actie komen als jury. Hoe toevallig, de meeste 'douze points' gingen naar Nederland met het liedje 'Dingedong'. De show in Cheers smaakt naar meer en daarom zijn nieuwe leden van harte welkom bij Theaterschool Teylingen. Meer informatie hierover is te vinden op www.theaterschoolteylingen.nl.

Basisschool de Achtbaan neemt afscheid van 168 jaar onderwijservaring

Voorhout n Locatie Cluster van basisschool de Achtbaan heeft op maandag 2 juli met de hele school afscheid genomen van drie ervaren leerkrachten.

Juf Martine Molenaar neemt een nieuwe stap in haar carrière en wordt directeur op een school in Leiden. Meester Martin Ditmar en juffrouw Mary van Kesteren gaan met vervroegd pensioen. Na respectievelijk 40 en 44 jaar voor de klas te hebben gestaan vinden ze het tijd om een stapje terug te doen en te gaan genieten van andere dingen. Daarnaast gaan op locatie Beukenrode meester Carel Verdegaal en juf Jolanda van Egmond van locatie Distelweg met pensioen. Daar vandaan vertrekt ook meester Barry naar een school in Hillegom. Al met al gaat er 168 jaar onderwijservaring de deur uit. Aan de andere kant staan nieuwe mensen klaar om aan de slag te gaan.

Het afscheid ging uiteraard niet ongemerkt voorbij. Natuurlijk was er de traditionele lunch met de collega's. Voor juf Jolanda is de Jolanda-show opgevoerd, waarbij ze nog eens extra in het zonnetje werd gezet. Ook meester Carel kreeg zijn speciale Achtbaanshow.

De Kwis

Op locatie Cluster was er een speciale aflevering van De Kwis, bekend van TV. Daarbij is het motto: "Ja heb je, nee kun je krijgen". De 3 gasten: Mary, Martine en Martine konden door het beantwoorden van vragen hun 'NEE's' verdienen, om aan het einde te kunnen ontsnappen aan de vraag: Jullie hebben zoveel enthousiasme en ervaring; jullie willen toch nog wel vijf jaar op de Achtbaan blijven werken? Dit alles werd verluchtigd met dans, toneelstukjes en gezang. Aan het eind kregen ze een afscheidsboek, waarin alle kinderen hun bijdrage hebben geleverd. Een spetterend eindlied werd door de hele zaal uit volle borst meegezongen en een aantal kinderen ging spontaan in polonaise de gymzaal door, waar dit evenement plaatsvond. Na afloop was er een ijsje voor alle kinderen om de stemmen weer te smeren.

Op de locatie Beukenrode hebben de kinderen voor meester Carel een show neergezet waarin hij zelf de hoofdrol speelde. Op vrijdagmiddag was er gelegenheid om afscheid te nemen Carel Verdegaal voor bestuur, ouders, oud collega's en oud leerlingen van locatieleider. Al met al een waardig afscheid voor zeer gewaardeerde collega's.

'Wonderkinderen' schitteren in De Muze

Het ensemble maakte veel indruk op het publiek. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout/Noordwijk n Musicalschool Singing Stars uit Voorhout speelde afgelopen weekend de eindejaarsvoorstelling 'Wonderkind' in Theater De Muze in Noordwijk.

De maar liefst 140-kinderen tellende cast van 4 tot 21 jaar mocht drie keer voor een bijna uitverkochte zaal schitteren. De beide jonge solistes, Renske en Nicole, die de hoofdrol vertolkten hebben een bijzonder knappe prestatie neergezet met prachtige solo's en goed toneelspel. Daarnaast geweldige karakters als mevrouw Stengelsnert, de lieve juffrouw Engelbert, de ouders en haar klasgenoten. De opkomst van het ensemble als schoolkinderen in schooluniform en hun goede zang en meerstemmig koorwerk zorgden voor grote impact. Vertederend was de jongste leeftijdsgroep, de Mini Stars, als schattige balletklas, maar ook voor vrolijkheid met onder andere hun enthousiaste optreden als stoere piraten.

De Singing Stars hebben met de afsluiting van alweer hun zestiende seizoen laten zien te beschikken over een diversiteit aan lokaal talent. Voorzitter en docente Mieke Kortekaas kijkt tevreden terug op het theaterweekend; "De laatste weken zijn altijd spannend en hectisch. De kinderen hebben buiten de reguliere lessen diverse keren extra gezamenlijk geoefend. Dat vergt best veel van ze, en van de ouders, in de laatste -toch al drukke- weken voor de zomervakantie. Ook achter de schermen is door onze vrijwilligers maanden gewerkt aan kleding en decor. Het blijft fascinerend om dan in het weekend het totaalplaatje als een puzzel in elkaar te zien schuiven. Ook voor de kinderen is dit zo leuk om mee te maken. Vaak zien ze pas in het theater het complete verhaal waar ze onderdeel van uit maken. Tijdens zo'n weekend doen we het echt met elkaar en het is fantastisch om te zien hoe hecht onze leerlingen en ons team dan zijn. "

Matthias en Crescendo halen geld op tijdens DuoConcert

Tijdens het concert is ook geld opgehaald voor de afgebrande paarenstalling Koudenhoorn. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Harmonieverenigingen St. Matthias uit Warmond en Crescendo uit Sassenheim sloegen op zaterdag 7 juli de muzikale handen ineen voor een DuoConcert op eiland Koudenhoorn in Warmond. Onder het genot van een hapje en een drankje en een zwoele avondzon, genoten jong en oud van diverse muzikale kaskrakers. Het Tweede Harmonieorkest van Crescendo, dat onder leiding staat van Joop Nijholt, beet het spits af met stukken van onder meer Adele, Michael Jackson, The Pink Panter en Can't stop the feeling van Justin Timberlake. St. Matthias sloot de avond af met het onder meer een spetterende Queen-medley en highlights uit Grease.Daarnaast haalde St. Matthias en Crescendo Sassenheim gezamenlijk 160 euro op voor de nabijgelegen kinderboerderij De Kloosterhof dat in de nacht van 30 juni op 1 juli volledig is afgebrand. Vanaf september starten beide verenigingen wederom met een muzikaal seizoen.

Roeivereniging Iris herdoopt nieuwe boten

Foto: pr.

Lisse/Teylingen n Tijdens de jaarlijkse zomerbarbecue van de Bollenstreekse roeivereniging Iris zijn vier vers verworven instructieboten herdoopt. Het verouderde instructiemateriaal voor beginnende en herbeginnende roeiers noopte tot vervanging.

Van het Amsterdamse roeiopleidingscentrum Berlagebrug kon voor een vriendenprijs een viertal éénpersoons instructieboten worden overgenomen. Daarmee kan Iris de toestroom van nieuwe leden opvangen en met meer roeiplezier opleiden tot het behalen van het basisvaardigheid-roeicertificaat. Nog niet eerder in het bijna tienjarig bestaan was het zulk prachtig barbecueweer als afgelopen vrijdag. Onder muzikale begeleiding van een duo op bas en accordeon werd genoten van het lekkere eten.

Namen onthuld

Na een korte toespraak van materiaalcommissaris Ton Schlief uit Voorhout (op de foto) kregen Iris roei-instructeurs uit Lisse (Marike Kop en Kor van Hateren), Hillegom (Mariëtte Haverkate) en Warmond (Marjolijn Blokker) de eer om de namen te onthullen en de boten met een zinken emmer te dopen met Greveling-water. Voor de naamgeving is als thema waterbloemen gekozen: Gele Plomp, Pijlkruid, Waterlelie en Lisdodde.

Hapkidovereniging doet examen

Alle deelnemers slagen voor het examen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Leden van Hapkidovereniging Voorhout hebben op donderdag 5 juli na een jaar van hard trainen examen gedaan voor hun volgende slip of band.

De trotse kinderen met hun A-diploma. | Foto: pr. Foto: pr.

Hapkido is een Koreaanse sport waar de zelfverdediging centraal staat. De leden moesten tijdens het examen veel verschillende technieken laten zien, waaronder valbreken, bevrijdingstechnieken en stoot- slag- en traptechnieken. Het spannendste deel van het examen was voor veel leden het breken van een echte houten plank met een slag- of schoptechniek.

Iedereen geslaagd

Alle leden hebben hun uiterste best gedaan en de toegestroomde ouders, opa's en oma's waren dan ook erg onder de indruk. Het was voor de examinatoren dan ook niet moeilijk om te besluiten dat iedereen is geslaagd.

Wolken, wind en water tijdens de 98e editie van de Natte Kaagweek

Warmond/Kaag n Hollands luchten, witte zeilen en niet te vergeten het onvolprezen water van de Kagerplassen, de ingrediënten voor een geweldige 98ste Kaagweek.

De Kaagweek is de oudste zeilweek van het land met veel traditionele onderdelen. Het evenement is van 19 tot 22 juli bij de Kaagsocïeteit in Warmond.

Nieuw dit jaar is dat de organisatie de 98ste Kaagweek op 18 juli opent met de dameswedstrijden in de Regenboog- en de Valkenklasse. Natuurlijk vaart men traditiegetrouw de Holland-Friesland wedstrijden, waarbij ook dit jaar de Commissaris van de koning Jaap Smit is gevraagd hiervoor het startschot te geven. Het wedstrijdcomité is opnieuw in handen van Tom Erik van Strien (manager) en Rob van den Hoogen (wedstrijdleider). De kaagweekcommissie bestaande uit Coen ten Kley, Tineke van Driel, Gerrit Kranenburg, Menno van Eijk en voorzitter Patricia Paddenburg, heeft ook dit jaar voor de niet-zeilers een walprogramma samengesteld. Elke avond is er vanaf 21.00 uur live muziek met een afwisselend muzikaal programma. Overdag zijn verschillende kinderactiviteiten rond de Sociëteit. Zowel op als naast het water is er van alles te doen. De waterballen en het springkussen zijn dagelijks te gebruiken.

KidsKaagDag

Op zaterdag 21 juli is de KidsKaagDag, met onder andere schminken en een kindercreaworkshop met zandschilderijen. Op zondag wordt de Kaagweek afgesloten met de grote prijsuitreiking.

Diplomazwemmen bij de Columbiaan

Voorhout n Ruim twintig kinderen behaalden op zaterdagmiddag 7 juli het A-, B- of C-diploma bij zwemvereniging de Columbiaan. Zwemvereniging de Columbiaan heeft volgens de nieuwe zwem-eisen de volgende diploma's uitgereikt; zes A-diploma's, dertien B-diploma's en drie C-diploma's.

Alle kinderen zijn uiteraard geslaagd, maar deze worden natuurlijk alleen geselecteerd als het team zeker weet dat zij klaar zijn voor het betreffende diploma. Het niveau wordt beoordeeld tijdens de lessen.

Tijdens de zwemlessen krijgen de lesgevers vaak van ouders te horen dat hun kind stopt na het B-diploma. De voornaamste reden hiervan is dat ouders hier het nut niet van inzien. Vandaar dat de Columbiaan de meerwaarde van het C-diploma promoot. De naam van het ABC-traject zegt het eigenlijk al: Zwem-ABC. A staat voor Aanleren, B staat voor Beter en C staat voor Compleet. Dat is ook de reden waarom alle kinderen aangeraden wordt om ook voor zwemdiploma C te gaan.

Diploma's

Het A-diploma is gehaald door; Mamhoud, Mees, Alexander, Guus, Bregt en Lotte. Voor het B-diploma slaagden; Thomas, Fileine, Olivier, Kimberley, Kai, Lieke, Dani, Sebbe, Flora Patricia, Rick, Lotte, Ayah en Mohamad. Roos, Lynn en Elize maakten met het C-diploma het Zwem-ABC compleet.

Geslaagd jeugdtoernooi STV op nieuwe complex

Enkele winnaars van het jeugdtoernooi bij STV. Kijk voor meer foto's op www.deteylinger.nl. | Foto's: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Voor het eerst werd het jaarlijkse JRT* en Open jeugdtoernooi van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) gespeeld op het nieuwe sportpark.

Foto: pr.

In de week van 30 juni tot en met 7 juli stond een recordaantal van 100 deelnemers op de baan. Er werd in negen categorieën gestreden om de overwinning. En ook nu werd weer duidelijk dat de jeugd de toekomst heeft. De organisatie heeft genoten van meerdere wedstrijden waarin op het scherpst van de snede werd gestreden en waarvan het niveau onvoorstelbaar hoog was. Dit was ook zeker het geval tijdens de finalewedstrijden op zaterdag 7 juli. De organisatie kijkt terug op een fantastische week en hoopt alle deelnemers volgend jaar weer te mogen verwelkomen op sportpark de Roodemolen.

11 t/m 18 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, zangdienst, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. C. Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: dhr. J. Anninga (Heinenoord)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger. A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: De heer M. de Ridder (Sassenheim)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur eredienst, 19.00 uur: onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Iedere week krijgt de redactie veel goede oplossingen van enthousiaste puzzelaars binnen. Ontzettend leuk om te merken dat u zo enthousiast bent!

De puzzel in deze krant is voorlopig de laatste voor de zomervakantie. Tijdens de vakantieweken is er geen puzzel. We hopen u in het najaar weer het nodige puzzelplezier te kunnen bezorgen.

De oplossing van week 27 was: TUINAANLEG.

Boekverkoop

Sassenheim n De bibliotheek Sassenhehim (Kerklaan 42) verkoopt vanaf deze week afgeschreven boeken en tijdschriften. Boeken kosten 50 eurocent, een zelf samengesteld pakket van vijf tijdschriften kost 1 euro. Meer informatie op                 www.bibliotheekbollenstreek.nl.