De Teylinger

15 mei 2019

De Teylinger 15 mei 2019


Eindexamens in volle gang

Maandagochtend iets voor negen uur: de havo- en vwo-leerlingen zitten klaar voor het eindexamen geschiedenis. | Foto: MV Foto: MV

Teylingen n De komende weken staan voor de leerlingen van vmbo, havo en vwo in het teken van de eindexamens. In totaal doen bij het Rijnlands Lyceum Sassenheim 303 leerlingen eindexamen: 91 mavo-leerlingen, 121 havisten en 91 vwo's. Bij de KTS in Voorhout zijn 266 eindexamenleerlingen, verdeeld over de basisberoepsgerichte leerweg (94 leerlingen), de kaderberoepsgerichte leerweg (123 leerlingen) en de theoretische leerweg, de Technomavo (49 leerlingen). De examens duren tot 23 mei. Daarna begint het wachten op de uitslag, die wordt op woensdag 12 juni bekend.

PvdA: Invoering 30 km/uur

Teylingen n De PvdA wil dat B&W een verkenning uitvoert naar de mogelijkheden om 30 km/uur als standaard snelheid binnen de gemeente te realiseren, waardoor 50 km/uur de uitzondering wordt.

Op 25 maart gaf de RAI (Rijwiel en Automobiel Industrie) Vereniging aan dat zij graag zien dat 30 km/uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Op die manier wil zij het aantal slachtoffers in het verkeer verder terugdringen. De verlaging van de maximumsnelheid levert niet alleen winst op voor de verkeersveiligheid, maar beperkt ook de geluidsoverlast. Op het moment dat de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur gaat, neemt de remweg enorm af. Van 19 meter naar 7 meter op een droog wegdek. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen. Ook neemt de mobiliteit steeds toe. Zowel op de weg als op het fietspad wordt het drukker. Mede hierdoor groeit ook het risico op ongevallen. Daar komt ook bij dat er zich steeds meer nieuwe typen gemotoriseerde en geëlektrificeerde voertuigen in het verkeer mengen en de veiligheid verder onder druk zetten. Tevens blijven ook ouderen steeds langer mobiel. De PvdA wil nu dat B&W het 30 km/uur als standaard gaat bekijken en heeft een motie daartoe ingediend. De raadscommissie Ruimte gaat er op dinsdag 21 mei over spreken. (NK)


Jurylid Dion Piket reikt de prijs uit aan de medewerkers van 'In de Buurt'. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylinger Prijs
voor
In de Buurt

Voor
anderen
een
inspiratie

Huisvesting van arbeids- migranten

Aan de slag met vervelend zwerfvuil

UITGEWEID n Duifies

Discussie over huisvesting voor arbeidsmigranten

Teylingen n De raadscommissie Ruimte gaat opiniërend spreken over een verandering van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Door Nico Kuyt

Al geruime tijd zijn er problemen met de huisvesting van arbeidsmigranten. De aantallen arbeidsmigranten zijn fors en het vinden van huisvesting- logiesmogelijkheden is een enorme uitdaging. B&W is van mening dat er dringend behoefte is aan extra logiesplekken.

Binnen de huidige beleidsregel is huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk in karakteristieke panden en agrarische woningen in het buitengebied en panden in het stedelijk gebied, anders dan woningen. Vasthouden aan dit beleid levert op korte termijn te weinig mogelijkheden op.

Complexen

B&W heeft een notitie opgesteld waarover de commissie van gedachten kan wisselen. B&W heeft hierin ook zijn voorkeur uitgesproken. De voorkeur gaat uit naar het realiseren van (een) nieuw op te richten logiescomplex(en), waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar een passende locatie. B&W denkt aan een groter complex, waarbij voorzien kan worden in een professionele beheersvorm. Op die wijze kan gezorgd worden voor een situatie die geen tot weinig overlast voor de omgeving tot gevolg heeft en waarbij sprake is van een goed leefklimaat voor de arbeidsmigranten. Eventueel kan de huisvesting gecombineerd worden met deze van andere doelgroepen, zoals starters, mensen uit de maatschappelijke opvang, gescheiden mensen en statushouders.

Onlangs is al gestart met een pilotproject voor de tijdelijke huisvesting van 'spoedzoekers' aan de Teylingerdreef in Voorhout.

Zorgen over blootstelling bestrijdingsmiddelen

Teylingen n De fracties van PvdA en Groenlinks willen de blootstelling van bestrijdingsmiddelen voor de Teylingers minimaliseren.

Door Nico Kuyt

In Teylingen wonen veel mensen dicht bij bollen- en bloementeelt. Op veel van die gronden wordt regelmatig met bestrijdingsmiddelen gewerkt. Beide fracties wijzen naar een onderzoek van het RIVM in hoeverre omwonenden worden blootgesteld aan een deel van deze bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt en wat voor effect dat heeft op hun gezondheid.

De onderzoeksresultaten stellen beide fracties niet gerust. Restanten van bestrijdingsmiddelen zijn teruggevonden in de buitenlucht rond woningen in de buurt. Ook in het stof op de deurmat en in het huisstof zaten resten. Daarnaast zijn ze aangetroffen in de urine van omwonenden.

Actieve voorlichting

Beide fracties willen nu dat B&W onder andere actieve voorlichting aan de inwoners van Teylingen geeft om blootstelling aan bestrijdingsmiddelen verder te beperken. Tevens geen nieuwe woningbouw in de nabijheid (binnen 50 meter) van bollen en bloementeelt. En nagaat over welke instrumenten de gemeente zelf ter beschikking heeft om gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen de gemeentegrenzen te beperken en de overgang van traditionele naar duurzame gewasbescherming actief te ondersteunen.

De raadscommissie Welzijn gaat er op maandag 20 mei over spreken.

'Vlogs zijn heel populair'

Docent Dennis de Bakker: "Ik probeer kinderen ook bewust te maken van de gevaren van het internet."| Foto: LZ Foto: Lotte Zoet

n Kinderen leren vloggen in de bibliotheek

SASSENHEIM n Enzo Knol, Kalvijn en Dylan Haegens zijn Youtubers een gemiddelde tiener wel kent. Zij vloggen elke dag over hun leven, als een soort videodagboek, en zetten de video's vervolgens online. Maar hoe leer je nou goed vloggen? Veertien enthousiaste kinderen schuiven aan bij een workshop in de bibliotheek.

Door Lotte Zoet

Docent Dennis de Bakker maakt korte films en geeft kinderen in heel Nederland les in het maken van films en dus ook vlogs. De Bakker: ''Vlogs zijn tegenwoordig zo populair, vooral bij de jeugd. Het is leuk om te zien dat kinderen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en het ook heel graag zelf doen. Ondanks dat vlogs maken en uploaden heel erg leuk is, probeer ik ze ook bewust te maken van de gevaren van het internet. Alles wat erop staat, kan er niet meer af. Het is dan ook belangrijk dat er goed met de ouders wordt overlegd wat er wel en niet online komt. Ook gaat de privacy altijd voor.''

Aan de slag

De kinderen krijgen les in drie stappen. Als eerste wordt besproken wat vloggen eigenlijk is, daarna hoe je eigenlijk een vlog maakt en als laatste komt de techniek achter een goede vlog aan bod. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan. In twee of drietallen wordt met een IPad een vlog van minimaal anderhalve minuut gemaakt over een zelfgekozen onderwerp. De vlog moet zich wel in de bibliotheek afspelen.

Anne Frank

Een groepje kiest voor een wedstrijd wie het snelste een bepaald boek kan vinden. Naomi en Maren maken een vlog over het leven van Anne Frank. De twee negenjarige vriendinnen kijken vaak naar YouTube, vooral GirlysBlog en Bibi vinden ze leuk. Maren: ''Ik wist al veel over YouTube, vooral omdat ik er zelf veel naar kijk. Ik weet bijvoorbeeld dat we geen privédingen online moeten zetten.'' Naomi: ''Wij hebben veel geleerd met deze les, nu weten we ook hoe we een video moeten monteren. Misschien willen we later ook ons eigen kanaal beginnen, maar we zetten niet alles erop, want er zijn ook grenzen.''

Helikopters

Teylingen n Tijdens de Jumbo Racedagen in Zandvoort, op zaterdag 18 en zondag 19 mei, biedt de hoofdsponsor zijn gasten aan om per helikopter naar dit evenement te gaan. De vluchten vertrekken vanaf het golfterrein in de Veerpolder. Beide dagen is het vertrek vanaf 10.00 uur en terugkomst tussen 16.00 en 19.00 uur. De DCMR Milieudienst Rijnmond verleent de ontheffing namens de Provincie.

'In de Buurt' van Raamwerk wint eerste Teylinger Prijs 2019

Jurylid Dion Piket reikt de prijs uit aan de medewerkers van 'In de Buurt'. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Het project 'In de Buurt' van Raamwerk in Sassenheim is door de jury gekozen als winnaar van de eerste ronde voor de Teylinger Prijs. Op woensdagochtend 8 mei is de cheque van 250 euro overhandigd.

Dit project maakt zich onderscheidend omdat samen met vrijwilligers en organisaties activiteiten worden georganiseerd om mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te betrekken bij een inclusieve samenleving. Activiteiten zijn onder andere het onderhouden van het terrein bij Hotel Van der Valk en tuin buurtkamer Welzijn Teylingen, het wekelijks koken op het Steunpunt voor een woonformatie, het helpen bij de Hondenopvang Kwispelbrigade en het zingen met ouderen in Sassembourg. De herkenbaarheid en het enthousiasme bij de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden in de buurt maakt dit een uniek project en een inspirerend voorbeeld voor andere initiatieven.


Raamwerk, een organisatie die actief is in de Duin- en Bollenstreek, biedt ondersteuning aan mensen in alle leeftijden met een lichamelijke en/of verstandelijke of gedragsmatige beperking. Uitgangspunt bij deze ondersteuning is cliënten een zo gewoon mogelijk leven te bieden.

Vrijwilligersinitiatief

De Teylinger Prijs wordt uitgereikt aan vrijwilligers of verenigingen met een goed project of initiatief vanuit een vereniging of een groep buurtbewoners. Voorwaarde is dat het project meerwaarde moet hebben voor de Teylinger samenleving. Iedereen mag een project of activiteit nomineren. Dit kan het hele jaar door. Waarna eens per vier maanden een winnaar van de Teylinger Prijs wordt gekozen.

Aanmelden voor ronde 2

Iedereen is uitgenodigd om vanaf nu te nomineren: dat kan zijn een eigen project of dat van een ander. Aanleveren nominaties voor 31 juli, voor de prijsuitreiking in augustus. Nomineren kan via het digitale formulier op de website van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen.nl onder het kopje vrijwilligers; nomineer uw vrijwilligersinitiatief.

Voor vragen, neem contact op met Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet bij Welzijn Teylingen, door te bellen naar 0252-231805.

Zeven brandjes in korte tijd in Sassenheim

Sassenheim n De politie is op zoek naar inwoners die hen meer kunnen vertellen over de zeven brandjes, die in de afgelopen weken in Sassenheim ontstonden. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat.

Op maandag 6 mei rond 17.00 uur kreeg de politie een melding van een brand aan de Julianalaan, die met hulp van de brandweer snel is geblust. Na onderzoek vermoedt de politie brandstichting. Omdat er de afgelopen drie weken zeven keer eerder vermoedelijk brand gesticht is, onderzoekt de politie deze reeks branden en roept getuigen en bewoners die beeldmateriaal hebben op zich te melden. Het gaat bijvoorbeeld om inwoners met een beveiligingscamera bij hun bedrijfspand of woning.

Eerdere branden

In een voormalige leegstaande kantine van de STV aan de Parklaan werd donderdagnacht 18 april vermoedelijk brand gesticht. Daarna vond op zondagmiddag 21 april op de Menneweg een brand op het schoolplein van basisschool Het Bolwerk plaats. Op zaterdagavond 27 april stond op de Smirnoffstraat een container in brand en op woensdagnacht 1 mei brandde een container aan de Slotlaan uit. Op vrijdagavond 3 mei was het weer raak op het schoolplein aan de Menneweg, waar een speelhuisje uitbrandde. Zondagochtend 5 mei troffen agenten brandende bouwmaterialen aan naast een woning aan de Willibrorduslaan. En op zondagavond 5 mei vloog er op de Kagertuinen een GFT bak in de brand.


Politie Noordwijk vraagt getuigen die iets van de branden weten zich te melden via 0900-8844. Liever anoniem? Bel met 0800-7000.

Kledingbeurs bij Kledingbank

Sassenheim n De Kledingbank Teylingen organiseert op zaterdag 25 mei van 10.00 tot 12.00 uur een kledingbeurs in het eigen gebouw, te vinden achter de brandweergarage (Parkplaan 176d) in Sassenheim.

Tijdens de beurs wordt kleding van vorige seizoenen verkocht, omdat er geen opslag is. De verkoop is vanaf 2 euro per item. Met de opbrengst worden sokken en ondergoed gekocht. Daarnaast is een deel voor de lopende huisvestingskosten.

Door de toenemende bekendheid, zijn er ook steeds meer klanten voor de Kledingbank Teylingen. De gratis winkel voor gezinnen en alleenstaanden bestaat inmiddels vijf jaar. Mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn kleding te kopen, kunnen bij de kledingbank terecht. Gezinnen en alleenstaanden zijn de doelgroep. De beurs is juist voor mensen die normaal geen gebruik van de kledingbank maken.

De kledingbank heeft nog ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Zij worden ook van harte uitgenodigd om op zaterdag 25 mei langs te komen.

Nieuw in regio: Fonds Perspectief

Regio n Fonds Perspectief helpt stichtingen en organisaties, die zich richten op met achterstelling bedreigde of achtergestelde groepen in de Duin- en Bollenstreek. Zij ondersteunt (met geld) projecten die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen binnen het domein Educatie & Vorming.

De stichting Fonds Perspectief komt voort uit de Stichting tot Steun van het werk van de Stichting Basiseducatie Volwassenen. Een stichting, die cursussen verzorgde voor volwassenen in de Duin- en Bollenstreek. De Stichting tot Steun, was eigenaar van een schoolgebouw in Lisse. De opbrengst van de verkoop van die school, vormt nu het vermogen van de huidige stichting Fonds Perspectief.

Fonds Perspectief staat zeer open voor vernieuwende initiatieven. Zolang het doel maar is dat mensen kunnen groeien, zelfredzaam worden en weer toekomstperspectief krijgen; kinderen, pubers, ouderen. Via www.fondsperspectief.nl kunnen organisaties een 'quick check' doen en direct zien of hun project een grote kans van slagen heeft om een subsidie te verkrijgen. Of direct een subsidieaanvraag online indienen.

Paveivo brengt 43.660 euro op

In de zaal bij Cheers wordt flink geboden tijdens de Paveivo. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Paveivo, de kerkenveiling van de Bartholomeuskerk, heeft op vrijdag 10 mei in totaal 43.660 euro opgebracht.

De jaarlijkse kerkenveiling in Cheers kwam na een rustige start rond 21.30 uur goed op stoom. Waar er aan het begin en einde van de avond nog wel eens koopjes tussen zitten, brengen de verschillende kavels nu flink geld op. Een dinerbon bracht al gauw 130 euro op, maar bollenpakketten haalde deze prijs ook met gemak.

Maarten v.d. Nouland, voorzitter van het Paveivocomité, kon dan ook rond één uur een eindbedrag van 43.660 euro bekend maken. Een bedrag dat ongeveer 1500 euro lager is dan de opbrengst van afgelopen jaar.

Groenmarkt

Warmond n De Warmondse Tuinclub organiseert op zaterdag 18 mei de twintigste editie van de Groenmarkt. Tussen 10.00 en 16.00 uur staan zo'n 35 kramen in de Dorpsstraat opgesteld. Er worden bijzondere vasten planten (ook voor op het balkon) klimplanten, hosta's, agapanthussen, siergrassen en kuipplanten aangeboden. Ook zijn decoratieve tuinobjecten, aardewerk, olijfolie en honing te koop. De galeries Het Oude Raadhuis en De Pomp zijn tijdens de markt geopend.

Citymanager Van der Tol stopt na drie jaar

Teylingen n John van der Tol stopt na bijna drie jaar met de functie van citymanager en gaat per 1 juni binnen de ambtelijke organisatie van Hillegom, Lisse en Teylingen (HLTsamen) een rol vervullen als contactfunctionaris ondernemers. De stichting Citymanagement Teylingen gaat op zoek naar een opvolger.

Van der Tol: "Binnen HLTsamen werd er gezocht naar een netwerker in hart en nieren, iemand die dat talent wil inzetten voor het opbouwen en onderhouden van een groot netwerk van bedrijven en ondernemersorganisaties binnen de drie gemeenten en iemand die zowel de taal van de ondernemers als die van de overheid spreekt. Dit alles is op mijn lijf geschreven en voelt voor mij als een logische volgende stap vooruit".

Van der Tol zegt in de drie jaar als citymanager voldoende ervaring te hebben opgedaan over de werkwijze binnen de gemeente en de samenwerking tussen ondernemers en ambtenaren. "In de nieuwe rol zal ik aan de voorkant van de gemeentelijke organisatie opereren, blijf ik zichtbaar en betrokken en ben ik samen met mijn twee aanstaande collega's Suzan van de Waal en Marit Heij het eerste contact tussen ondernemers en gemeenten binnen HLTsamen".

Nieuwe citymanager

Het bestuur van de Stichting Citymanagement Teylingen laat weten op zoek te gaan naar een nieuwe citymanager. Voorzitter Frans Heemskerk: "De afgelopen drie jaar stonden in het teken van het opbouwen van deze voor Teylingen nieuwe functie. John heeft zich ontpopt als een echte verbinder van ondernemers onderling en tussen ondernemers en de gemeentelijke overheid. We bedanken John voor zijn bijdragen en tomeloze inzet. We begrijpen deze nieuwe stap in de loopbaan van John heel goed en wensen hem veel succes met het inzetten van zijn kwaliteiten in deze nieuwe functie."

Binnen HLTsamen is afgesproken dat Van der Tol zijn opdracht als centrummanager van het Dorpshart in Lisse, voor een dag in de week, naast zijn nieuwe aanstelling voorlopig blijft vervullen.

Zes topkorpsen en drie premières op het voetbalveld tijdens jubileum

St. Cecilia tijdens het WMC in 2017. | Foto: pr./Susan Koomen Foto: pr./Susan Koomen.

Voorhout n De honderdjarige muziekvereniging St. Cecilia organiseert op zaterdag 18 mei een muzikale jubileumtaptoe op het hoofdveld van voetbalvereniging Foreholte. Naast drumfanfare St. Cecilia laten ook andere topkorpsen hun show zien: Adest Musica, Flora Band, Laurentius, Jong DVS en Amigo. Tijdens de taptoe gaan maar liefst drie shows in première.

Ook de Jeugdband van Adest Musica uit Sassenheim is present. Tijdens het voorprogramma laten zij hun show 'Reis vol verrassingen' zien; een reis door de wereld van Bassie en Adriaan. De jonge muzikanten zullen het publiek met muziek van de bekendste clown en acrobaat van Nederland de tijden van weleer laten herbeleven.

Programma

De drumfanfare van Laurentius uit Voorschoten geeft een première tijdens de Jubileumtaptoe, getiteld 'Just Say Hello!'. Het is een uitdagende en actuele show met veel bekende muziek rondom het thema communicatie. De combinatie van bekende nummers van onder andere Adele, Shakira, Donna Summer en René Froger en een spetterende choreografie zorgt voor 11 minuten entertainment.


Ook Drum- en Showband Adest Musica uit Sassenheim geeft de première van de show 'Stairway to Heaven'. Deze bevat onder andere symfonische rock-hits van de artiesten Led Zeppelin, Muse, Kayak, Pink Floyd, Kansas en Iron Maiden. Gecombineerd met mooie exercitie en een flitsende show zal het korps een onuitwisbare indruk achterlaten op het Voorhoutse taptoeveld.

De jubilerende Voorhoutse Drumfanfare St. Cecilia zal als laatste hun show presenteren. Tijdens deze taptoe spelen zij voor het eerst haar nieuwe muzikale show 'Royals of the 80's'; een muzikale ode aan de iconische 'koninklijke' popmuzikanten uit de jaren '80. Dit decennium was zeer bepalend voor de tegenwoordige popmuziek. Helden als George Michael, David Bowie, Queen, Prince en Michael Jackson worden door hun fans nog steeds vereerd als 'royals'. Drumfanfare St. Cecilia haalt al die muzikale herinneringen terug naar het heden met hun splinternieuwe show Royals of the 80's.

Daarnaast zijn er ook optredens van Flora Band, Jong DVS en Amigo.

Kaarten

De taptoe begint om 20.00 uur met een openingsfanfare, gespeeld door St. Cecilia. Vervolgens zullen de vijf andere korpsen optreden. Om 21.40 uur zal St. Cecilia haar jubileumshow presenteren.

Kaarten voor de Jubileumtaptoe zijn vanaf 5 euro te koop bij Electro World IJsselmuiden Voorhout, Primera Voorhout en Electro World Duijnstee Sassenheim of online via www.stceciliavoorhout.nl. Er zijn zowel tribune- of staanplaatsen beschikbaar.

Ingezonden: Woningen én een mortuarium?

Ingezonden n "Een paar weken geleden schreef ik in deze krant: beter huizen dan een mortuarium op die lege plek in Warmond. Ik kreeg negatieve en positieve reacties. De wethouder van bouwzaken noemde het 'een duivels dilemma'. Later sprak ik met Pieter Wassenaar, een van de initiatiefnemers van het mortuarium. Dat had ik eerder moeten doen! Want volgens Pieter - die zijn sporen heeft verdiend in de bouw en in de projectontwikkeling - neemt het mortuarium slechts een bescheiden ruimte in beslag. Er blijft voldoende plek over voor tenminste tien woningen.

Goed bericht. Nog beter zou het zijn als er (niet al te dure) appartementen komen. En als de gemeenteraad ervoor zorgt dat Warmonders voorrang krijgen. (Voor die appartementen, bedoel ik). Er zijn namelijk ouderen, met een huurhuis of een eigen huis, die graag kleiner willen wonen. Maar dan wel in het eigen dorp waar ze al hun sociale contacten hebben. Als zij naar die appartementen kunnen, komt er voor anderen een huis vrij.

Bovendien - zeg ik tegen de omwonenden - oudere mensen veroorzaken zelden overlast, net zo min als mortuariumbezoekers. Volgens mij is hier een mooi compromis mogelijk."

Dick Duynhoven,

Warmond

Pop-up De Paraplu maakt de kerk en het geloof zichtbaar

De kindergemeenteraad beslist welk project een bijdrage krijgt. | Foto: archief Foto: PR

Voorhout n De Paraplu - winkel met een missie- opent op zaterdag 25 mei de deuren aan de Herenstraat 55. De winkel waar het niet draait om de winst, is een initiatief van de drie kerken; de Protestantse Gemeente Voorhout, Baptistengemeente Kaleb en de Sint Bartholomeuskerk. Predikanten Wilfred van Rijn en Joep van den Berg vertellen meer over deze bijzondere winkelformule.

De samenwerking was in het verleden misschien moeilijk denkbaar. Anno 2019 zijn Wilfred van Rijn en Joep van den Berg, beiden predikant in Teylingen en Voorhout, enthousiast over de Paraplu en de samenwerking van de vrijwilligers, ongeacht hun kerkelijke achtergrond. Er is één missie, 'geen winst, maar een goed gesprek', en dat merk je als je tijdens de voorbereiding de winkel inloopt.

Kunt u wat meer vertellen over de samenwerking tussen de kerken?

Wilfred van Rijn: "Onze samenwerking is al heel wat jaren geleden gestart vanuit het grondvlak 'onbekend maakt onbemind', maar toen we als Kaleb voor onze activiteiten steeds meer gebruik maakte van de Verdieping van de Kleine Kerk (boven de Paraplu), ontdekten we dat we veel meer gemeen hebben dan we misschien dachten. Het belangrijkste daarvan is ons geloof en ons hart voor mensen. Vanuit onze gemeenschappelijke missie organiseren we al jaren gezamenlijk de jaarlijkse gebedsnacht voor vervolgde christenen. En de Alphacursus, een basiscursus over de grondbeginselen van het christelijk geloof. We werken gezamenlijk in teams, tot grote wederzijdse tevredenheid en waardering voor elkaars eigenheid. De predikanten van de Kleine Kerk en Kaleb preken ook in elkaars kerken. We zien de verschillen in cultuur tussen beide kerken juist als een verrijking en een kans om elkaar te versterken. Al met al geven opgedane ervaringen veel vertrouwen in de samenwerking voor de missionaire pop-up store."

Joep van den Berg: "Er zijn natuurlijk best verschillen tussen ons, maar we zien beiden Christus als de centrale persoon. Door Jezus leren we God kennen. Die visie delen we. Ons streven is dat geloof in een modern jasje te steken. Daarbij komt de kerk door middel van de Paraplu naar jou toe, in plaats van andersom."

Reiken de samenwerkambities van de kerken verder?

Van Rijn: "Waar onnodige muren afgebroken worden, ontstaat nieuwe ruimte en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en versterking van elkaars gemeenschappen. We hebben door de jaren heen ontdekt dat onze overeenkomsten groter blijken dan onze verschillen. En soms vragen we elkaar om hulp of kunnen we elkaar helpen en zo was het bedoeld, toch? Als de Paraplu dat proces versterkt, zijn we daar dankbaar voor. In die zin is ook de missionaire pop-up store daarom een 'dream come true'."

Van den Berg: "Onze kerk dreigt te vergrijzen, Kaleb heeft veel jonge gezinnen. Door samenwerking hopen we aantrekkelijker te worden voor onze jongeren. Daarnaast gaat het om daadkracht. Wij schrijven en praten al langer over onze missionaire agenda. Daar komt nu met de Paraplu verandering in. We hebben dat zetje nodig."

Wat betekent de Paraplu voor de lokale kerken?

Van den Berg: "De Paraplu maakt de kerk en het geloof zichtbaar, midden in de samenleving. De kerk is geen reservaat, maar wil actueel en beschikbaar zijn in Voorhout".

Zijn collega-predikant is het daar volledig mee eens. Van Rijn: "Vanaf de start van Kaleb is het ons verlangen geweest een positief verschil te maken in onze omgeving. We geloven in een gulle God en willen zelf ook mensen zijn die iets uit te delen hebben dat onze gemeenschap mooier maakt. Het is niet altijd eenvoudig om te ontdekken hoe je dat nu precies doet. Daarom zijn we erg enthousiast over de mogelijkheid om via de Paraplu een plek te creëren waar mensen zich welkom weten en terecht kunnen voor een goed gesprek of een mooie ontmoeting. Dit is voor ons een unieke mogelijkheid waar we heel dankbaar voor zijn".

Paraplu is ook sociaal café; wat verwacht u daarvan?

Van Rijn: "We willen in het sociaal café graag een veilige plek bieden waar mensen terecht kunnen om gewoon even een kop koffie te drinken, een mooie ontmoeting met iemand te hebben en om te kunnen delen wat iemand op zijn of haar hart heeft. We leven in een gejaagde samenleving, waar helaas niet zoveel 'luisterende oren' meer zijn, want tijd is een schaars goed geworden. We hopen daarom dat het sociaal café een plek wordt waar mensen graag komen, omdat je daar even niks 'moet' en altijd wel verrast wordt door iemand die openstaat voor een gesprek".

Van den Berg vult aan: "De tijd zal het leren of we erin slagen een naam op te bouwen onder de Voorhouters. Dat we een plek zijn waar je met je levensvragen terecht kan."

Welke bijdrage leveren de pastores?

Van Rijn: "Elke vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur is een van de pastores van de meewerkende kerken in het sociaal café aanwezig om zo'n 'luisterend oor' te zijn. We noemen dat 'De dominee trakteert!'. Zonder afspraak kun je binnenlopen en je gratis een kop koffie laten inschenken door de dominee, met een stukje zelfgebakken taart."

Wanneer is de Paraplu geslaagd?

Van den Berg: "Als de Paraplu economisch slaagt, ben ik tevreden. Niet om de winst, maar dat betekent dat er veel mensen over de vloer komen. Verder ben ik tevreden als de Paraplu een plek is voor een luisterend oor, zonder kosten. Dat men fijne herinneringen heeft aan een bezoek aan de Paraplu."

Van Rijn: "Als kerken verlangen we er ook naar dat kerk en geloof voor mensen niet volledig passé is, maar wel degelijk weer een plek kan krijgen midden in het leven en midden in de samenleving. We willen dat op een bescheiden manier doen, want we beseffen dat 'de kerk' vaak -en terecht- negatief in het nieuws komt. Als kerken in Voorhout slaan we de handen ineen en hopen we dat de inwoners van onze gemeenschap na een tijdje zeggen: 'Die Paraplu, dat is een goede plek om af en toe eens langs te gaan."

Vita Cura: passie voor gezondheid op elk vlak

Het team van het jubilerende Vita Cura. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim/zakelijk n Gezondheidswinkel Vita Cura aan de Hoofdstraat 206 is specialist op het gebied van gezondheid en staat in de regio bekend om het zeer brede natuurlijke en biologische assortiment en unieke aanbod aan producten. Op vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei bestaat de winkel 12,5 jaar en dat wordt gevierd.

Al ruim twaalf jaar helpt het ervaren team van Vita Cura haar klanten om op een zo natuurlijk mogelijke manier gezond en vitaal te blijven. Alle medewerkers hebben jarenlange ervaring op het gebied van gezondheidsproducten en passie voor gezondheid op elk vlak.

Korting

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei bestaat Vita Cura 12,5 jaar en daarom zetten ze deze twee dagen de bloemetjes buiten. Iedereen is dan ook van harte welkom om te komen winkelen met 12,5 procent korting op het hele assortiment, met uitzondering van geneesmiddelen, lopende acties en cadeaubonnen.

Producten

Vita Cura biedt een ruim assortiment aan gezondheidsproducten, waaronder vele merken vitamine- en voedingssupplementen, homeopathische en fytotherapeutische producten, theeën, natuurlijke lichaamsverzorging en make-up, biologische en gluten/lactose/suikervrije voeding, sport- en dieetvoeding, cadeauartikelen en nog veel meer. Sinds kort kan er zelfs biologisch brood besteld worden, bijvoorbeeld 100 procent speltbrood, zuurdesembrood, maar ook glutenvrij brood en vegan producten. Allemaal dagvers gebakken door onze biologische bakker Zonnemaire.

Het team van Vita Cura beschikt over goede opleidingen en jarenlange ervaring op het gebied van gezondheidsproducten. Met het zeer regelmatig bij- en nascholen blijven zij op de hoogte van alle ontwikkelingen en blijft de kennis op niveau om hiermee de klanten zo goed mogelijk van passend persoonlijk gezondheidsadvies te kunnen voorzien.

Pedicure- en Schoonheidssalon

Ook bij Pedicure- en Schoonheidssalon Vita Cura staan een natuurlijke verzorging en een gezonde huid voorop. Klanten kunnen in de salon terecht voor ontspannen gezichtsbehandeling of massage tot en met diepreinigende behandelingen, harsen en pedicure behandelingen. Salon Vita Cura werkt met onder andere Esse probiotic Skincare. Dit honderd procent natuurlijke merk is Vegan en Ecocert. Meer op https://vitacura-sassenheim.nl/.

Kindergemeenteraad zoekt projecten

Teylingen n De kindergemeenteraad zoekt projecten van maximaal 2.000 euro. Verenigingen, maatschappelijke organisaties en ook inwoners die een leuk project bedenken met een maatschappelijk doel, kunnen zich tot 2 juni melden bij de gemeente. Op donderdag 27 juni komen de groepen acht bijeen om een keuze te maken.

Er zijn zes spelregels waaraan een project moet voldoen: 1. Het project komt ten goede aan de lokale maatschappij. 2. De kosten van het project bedragen maximaal 2.000 euro minder mag dus ook, dan kunnen meerdere projecten winnen. Er is een lichte voorkeur voor projecten vanaf 1.000 tot € 2.000 euro. 3. Het is een afgerond geheel. Bijvoorbeeld: niet 2.000 euro als bijdrage aan de bouw van een nieuwe gymzaal, maar wel 2.000 euro voor de aanschaf van een bankje dat in de gymzaal komt te staan. 4. Een project kan ook een activiteit zijn, zoals een dagje uit. Het project hoeft niet gericht te zijn op kinderen. 5. De winnaar van het project zorgt zelf voor de uitvoering. 6. Beschrijf in het projectvoorstel (1) 'Wie zijn we?' (2) 'Wat is onze wens?' en (3) 'Hoeveel kost dat?'.Maximaal één A4'tje aan tekst (plaatjes/foto's toevoegen mag).

Ideeën voor projecten indienen kan tot uiterlijk 2 juni via kindergemeenteraad@raadteylingen.nl of per post, Kindergemeenteraad Teylingen, t.a.v. griffie, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. De griffie neemt vervolgens contact op.

Overhemden gezocht

De Prince/Princess Foundation wil nieuwe overhemden maken. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n De Prince/Princess Foundation is een non-profit organisatie die met behulp van vrijwilligers jurkjes, overhemden en broekjes maakt en die verstuurt naar de allerarmste kinderen ter wereld. Voor jongetjes maakt de foundation nieuwe overhemden met de stof van tweedehands mannenoverhemden. De Prince/Princess Foundation zoekt daarom overhemden in goede conditie, ook al zijn de kraag en manchetten versleten.De overhemden kunnen altijd afgeven worden in de schuur naast het huis op Kastanjelaan 5 in Sassenheim (tegenover achterzijde Action), of bij de Spelewey in Voorhout (boven op zolder) op woensdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Liz Wassenaar via 06-18610390 of liz@princeprincessfoundation.nl.

Aan de slag met strontvervelend zwerfvuil

Hond Senna wacht tot baasje Liesbeth Klaver klaar is met opruimen.

In onze vorige column namen we duidelijk stelling: Niet-opgeruimde hondenpoep is een categorie zwerfvuil. Daarop kregen we veel positieve reacties. Zowel op ons betoog, als op onze oproep om overlast bij ons te melden. Want die achtergelaten drollen zijn natuurlijk strontvervelend. Ze vormen echter ook een interessante informatiebron.

De column leverde twee verschillende meldingen uit Voorhout op. Dus gaan we poolshoogte nemen bij de groenstroken van Anijszoom en Basilicumhof, en bij een losloopveldje. Daarbij krijgen we hulp van Liesbeth Klaver.


EIGEN ROMMEL OPRUIMEN

Tijdens wandelingen met – en zonder - haar honden Rossi (15) en Senna (9, foto) raapt Klaver afval op. "Altijd je eigen rommel opruimen. Zo heb ik dat vroeger geleerd. 'Als er geen vuilnisbak staat, stop het in je moeders tas of anders in je eigen broekzak'. Die boodschap heb ik aan mijn zoons doorgegeven. Zij doen precies hetzelfde", schetst de 76-jarige Voorhoutse.

Klaver woont vlakbij de losloopplaats aan de Boekenburglaan. Diverse routes leiden naar het grasveldje. "Het merendeel ruimt altijd netjes op", stelt haar straatgenoot die ons mailde. Maar enkele hondeneigenaren veroorzaken een "hardnekkig probleem". Ook deze omwonende houdt actief zijn buurt schoon. Hondenpoep opruimen gaat hem echter te ver.

OPLOSSINGEN BEDENKEN

We bekijken alle poep en komen uit op zo'n 13 verschillende, grotere honden. We rapen alles op, praten met voorbijgangers, analyseren en bedenken oplossingen. Zo blijkt een poepzakjesautomaat kapot. Onze bevindingen delen we achteraf met de gemeente.

Intussen berekent Klaver dat zij inmiddels al 45 jaar haar "steeds viezer" wordende leefomgeving helpt schoon te houden. Ze is blij met de toenemende belangstelling voor het milieu. "Ik begrijp die mentaliteit niet, van dat je alles achter je neer laat vallen. Gelukkig zijn er weer nieuwe opruimers bij gekomen met de komst van Voorhout Schoon."

Bij Anijszoom/Basilicumhof signaleren we veel soorten vuil, inclusief hondenpoep. Die lijkt echter afkomstig van enkele honden. Terwijl dichtbij twee vuilnisbakken met zakjes staan. Opmerkelijk, voor een beter beeld gaan we hier dus meer navraag doen onder hondeneigenaren en omwonenden. Een beter milieu begint bij onszelf, dus blijf intussen zelf opruimen. Net zoals Klaver al 45 jaar doet.

Zomerpakketten voor gezinnen die een extra steuntje kunnen gebruiken

Met dit soort Zomerpakketten worden gezinnen die het goed kunnen gebruiken blij gemaakt. | Foto: pr Foto: pr.

regio n Present Bollenstreek bereidt zich inmiddels voor op de zomervakantie: wegens het grote succes van de afgelopen jaren, wil zij ook dit jaar weer Zomerpakketten uitdelen aan gezinnen die wel een extra steuntje kunnen gebruiken. Daarvoor zijn zij nu op zoek naar mensen die zo'n pakket voor een ander gezin willen samenstellen.

Voor de meeste mensen is de zomer een heerlijke periode, maar voor sommige families juist een zorg erbij. Zes weken zijn best lastig te overbruggen wanneer je vanwege gezondheid of financiële redenen niet op vakantie kunt of voor andere manieren van vermaak voor je kinderen kunt zorgen. "Er zijn - helaas - veel kwetsbare gezinnen in de Bollenstreek die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken," aldus Sunia van Maris, coördinator van Present Bollenstreek. "Door hen aan het begin van de zomervakantie een Zomerpakket te overhandigen, hopen wij deze periode voor hen een stukje zonniger te maken!"

Samengesteld door vrijwilligers

De zomerpakketten voor deze gezinnen worden samengesteld door vrijwilligers. Mensen die een paar euro kunnen missen en daar mooie cadeaus voor kopen ter waarde van 25 tot 50 euro. De ontvangers van deze pakketten worden bij Present aangemeld door maatschappelijke organisaties, zoals het CJG. Van Maris licht toe: "Zij kennen de zorgen van deze families, en wensen hen daarom ook zo'n mooi pakket toe. Doordat we hen ook vragen naar hobby's, leeftijden en interesses van de gezinsleden, kunnen de vrijwilligers echt een pakket op maat samenstellen."

Dat hier grote behoefte aan is, weet Van Maris al. Present Bollenstreek zet zich het hele jaar door in voor kwetsbare mensen in de Bollenstreek. Zo werden vorig jaar maar liefst 44 gezinnen uit de hele Bollenstreek blij gemaakt met een pakket. Dit jaar hopen zij net zo veel Zomerpakketten uit te kunnen delen, want de behoefte bij de gezinnen is nog altijd groot.

Aanmelden

Daarom is Present op zoek naar vrijwilligers die mee willen doen aan deze actie en een pakket willen samenstellen. Zij worden een-op-een gekoppeld aan een ontvangend gezin, indien mogelijk uit dezelfde woonplaats en met een vergelijkbare gezinssamenstelling. "Dat doen we bewust, want het is natuurlijk het allermooist als er bij de overhandiging van het pakket even écht contact wordt gelegd. Want dat is de uiteindelijke doelstelling van Present: een brug slaan tussen mensen die hulp kunnen geven en mensen die deze hulp ontvangen. Een zomerpakket is een heel laagdrempelige manier om dat te bereiken." Zo'n een-op-een-contact is niet altijd mogelijk. Dan worden de pakketten via Present Bollenstreek verspreid.

Iedereen kan meedoen met deze actie en een ander gezin blij maken. Aanmelden kan tot 14 juni. Het afgeven van de pakketten gebeurt in overleg. Meer info en aanmelden via presentbollenstreek.nl.

Bijeenkomst: 'Hulp bij het realiseren van ideeën'

Teylingen n Welzijn Teylingen, Jacoba van Beierenfonds, Hillegom-Lisse-Teylingse Uitdaging en Gemeente Teylingen organiseren samen in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1) een themabijeenkomst op woensdag 15 mei: Hulp bij ideeën.

De bijeenkomst is voor vrijwilligers die rondlopen met een goed idee om hun vereniging, stichting of buurt te versterken. Voor hen die niet weten waar te beginnen, is de informatieavond op 15 mei. Tijdens de bijeenkomst zijn lokale partijen aanwezig die een idee op weg kunnen helpen en het uit te werken tot een plan. Ook kunnen bezoekers in gesprek gaan met mensen die net als zij een idee hebben, en nog op zoek zijn naar verdere handvatten om het idee vorm te geven. Denk hierbij aan financiële mogelijkheden, materialen en kennis verkrijgen met een gesloten beurs, en vooral ook meedenken en helpen met een verdere uitwerking.

De inloop is vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. Om 20.00 uur wordt een begin gemaakt met het uitwerken van een plan en is de mogelijkheid tot het vragen stellen. De bijeenkomst wordt om 21.00 uur afgesloten met een drankje.

De bijeenkomst is in de benedenzaal van Sassembourg, Jan van Brabantweg in Sassenheim. Aanmelden is gewenst en kan gratis op www.vrijwilligersacademiebollenstreek.nl onder het kopje 'aanbod'.

Taalhuis zoekt dringend nieuwe taalcoaches

Sassenheim n Steeds meer mensen, die graag willen oefenen met Nederlands spreken, weten het Taalhuis in de bibliotheek van Sassenheim (Kerklaan 42) te vinden. Er is momenteel een wachtlijst met ruim twintig mensen uit Teylingen, die dolgraag een taalcoach willen hebben.

Een taalcoach wordt voor zes maanden gekoppeld aan een taalmaatje. Een taalcoach helpt anderstaligen met het leren van Nederlands. Een half jaar lang wekelijks zo'n anderhalf uur met elkaar Nederlands spreken, geeft de nieuwkomer het gevoel welkom te zijn in Nederland. Gewoon door samen te praten, samen boodschappen te doen, samen te lezen, samen te wandelen. Soms wordt hulp gevraagd bij het lezen van een brief of willen deelnemers de grammatica oefenen.Een taalcoach kan ook mensen helpen met een taalachterstand en Nederlands als moedertaal. Tijdelijk stoppen tijdens de vakantie of starten na de zomer is geen probleem

Vrijwilligers

Taalcoach is een vrijwilligersfunctie. Er is een basiscursus, waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld en tips worden gegeven Daarnaast ontvangen taalcoaches een kleine vergoeding om bijvoorbeeld af en toe een drankje te drinken op een terras en een gratis bibliotheekkaart.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.bibliotheekbollenstreek.nl/taalhuis of kom lang kom lang tijdens het taalspreekuur, elke vrijdag van 11.00 tot 12.30 uur in de bibliotheek in Sassenheim.

Tweede editie Korendag

Sassenheim n De tweede editie van de Korendag in Sassenheim is op zaterdag 18 mei. In de vier Sassenheimse kerken zingen in totaal 26 koren en groepen twee keer liederen uit hun repertoire.

De koren komen uit Rijnsburg, Katwijk, Voorhout, Sassenheim. Lisse, Amerongen, Molenaarsgraaf, Kockengen, Woubrugge, Amsterdam, Almere, Barneveld, Krimpen a/d Lek, Alphen a/d Rijn, Ilpendam, Wilnis, Nieuwkoop, Leiden, Abbenes en Heerhugowaard. In totaal duizend zangers en zangeressen zullen verdeeld over de hele dag hun liederen laten horen. De toegang is gratis.

De Korendag start om 9.30 uur tegelijkertijd in de Julianakerk (Julianalaan 6), Pancratiuskerk (Hoofdstraat 188), Dorpskerk (Hoofdstraat 217) en de Havenkerk (Bijweglaan 4). De afsluiting is om 16.15 uur in de Julianakerk met een optreden van De Lofstem en kerkkoor 'Samen op weg' uit Abbenes.

De organisatie is in handen van de Regionale Commissie Noord/West in samenwerking met Kerkkoor De Lofstem uit Sassenheim.

Mrs Einstein: Wanted, Country for Dummies

Sassenheim n Mrs. Einstein is terug. Linda, Paulette, Marjolein en Saskia hebben elkaar weer gevonden. Na diverse theaterprogramma's en het Eurovisie Songfestival-avontuur bundelen zij na 20 jaar weer hun (muzikale) krachten in Wanted, Country for Dummies. Het muziektheater is op zaterdag 25 mei te zien in Theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

De vier zangeressen trekken, gewapend met hun schitterende meerstemmigheid, hun voorliefde voor countrymuziek en hun talent voor krankzinnige situaties, door een zelfverzonnen land vol cowboys, indianen, goudzoekers en schurken. De vier stadse cowgirls moeten leren leven zonder kookeiland, afzuigkap en natuurwinkel, maar mét hun gluten- en koemelkallergie. Of dat goed afloopt? Mrs. Einstein wordt gezocht. Overal.

Met de voorstelling Wanted, Country for Dummies onderzoeken ze de mogelijkheden van countrymuziek. En zoals alleen zij dat kunnen, worden er ook smartlappen en klassiekers omgebouwd tot onvervalste country hits. Deze vier stadse cowboys vieren het leven en waar ze ook komen, laten ze een spoor van vrolijke verbijstering achter. Wanted! Is een gezongen spaghettiwestern in één bedrijf met na afloop een nazit vol kampvuurliedjes.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 19.50 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, bij Primera Sassenheim en (indien niet uitverkocht) aan de zaal, op de dag van de voorstellen, vanaf 45 minuten voor aanvang.

Columnist 'Sanne' in de bieb

Sassenheim Marjan van den Berg is vooral bekend vanwege haar werk als columniste in het tijdschrift Margriet. Al ruim 15 jaar staat het feuilleton Sanne in de Margriet. Op dinsdag 11 juni van 10.00 tot 12.00 uur geeft zij een lezing in bibliotheek (Kerklaan 42) over haar boek 'Ze is de vioolmuziek vergeten' en over haar columns.

'Ze is de vioolmuziek vergeten' is het eerste boek dat Marjan van den Berg schreef. Het is een monument voor haar moeder, die overleed aan de ziekte van Alzheimer. Een boek vol herkenning en weemoed, maar bovenal vol humor. Deze emoties komen zeker terug in de lezing. In het tweede deel leest ze oude en nieuwe columns voor, verklapt wat geheimen van Sanne en houdt iedereen met een knipoog een spiegel voor. Na afloop is er uiteraard tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Haar boeken zijn na afloop ook te koop en kunt u door Marjan van den Berg laten signeren. Toegangskaarten kosten 7,50 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden en zijn te koop in alle vestigingen of via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Laura Beekman opent Voorhouts Korenfestival

Popkoor Goed Gestemd organiseert voor de eerste keer het Voorhouts Korenfestival. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Zing mee … luister … en geniet. Op zaterdag 25 mei wordt voor de eerste keer een korenfestival in Voorhout georganiseerd. De organisatie is in handen van Popkoor Goed Gestemd. Het festival is op vier locaties rondom de grote kerk en wordt geopend door de Voorhoutse Laura Beekman, bekend van The Voice of Holland.

Popkoor Goed Gestemd heeft de stoute schoenen aangetrokken en zijn al ruim driekwart jaar bezig met het organiseren van het eerste Voorhouts Korenfestival. Tien koren van verschillende grootte en met diverse stijlen hebben zich aangemeld. Uiteraard zingt Goed Gestemd, in 2012 opgericht door voorzitter Yvonne Jongeleen, een thuiswedstrijd.

De optredens zijn op vier locaties: in de Kleine Kerk, in Cheers!, op het kerkplein en in de Bartholomeuskerk. Het festival wordt om 13.00 uur geopend door de Voorhoutse Laura Beekman, bekend van The Voice of Holland seizoen. Om 13.30 uur zijn de eerste optredens. Elk koor treedt twee keer 20 minuten op. Een nummer loopt als rode draad door het festival en zal door elk koor op zijn eigen wijze gebracht worden. Rond 17.00 uur sluiten alle koren samen, ruim 400 zangers, het festival af.

Atlantikwall Bunkerdag in Noordwijk en Katwijk

Regio n Vaak onopvallend verborgen in het landschap, ligt de Nederlandse kust nog vol met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 25 mei is het Bunkerdag. Tussen 10.00 en 17.00 uur gaan van Zeeland tot en met de Waddeneilanden bunkers van de Atlantikwall voor één dag open voor publiek.

De betonnen kolossen zijn vaak beperkt toegankelijk. Soms verzonken in het zand of overgenomen door de natuur, vertellen zij nog altijd het verhaal van de Duitse bezetting. In Noordwijk is de voormalige vuurleidingsbunker ingericht met originele apparatuur. Het gangenstelsel van maar liefst 250 meter geeft toegang tot nog drie bunkers. In Katwijk is een stuk tankmuur ontsloten en zoeken bezoekers mee naar oorlogsvondsten.
Langs het fietspad in de duinen ten noorden van Noordwijk, is de voormalige vuurleidingsbunker omgetoverd tot Atlantikwall Museum Noordwijk. De S414 vuurleidingpost is een drie etages tellende bunker waar commando werd gevoerd over de batterij. Het museum laat zien hoe het leven in de bunker eraan toe ging. Via het gangenstelsel van maar liefst 250 meter kunnen bezoekers de geschutsbunker en twee manschappenbunkers bekijken.

Vlakbij het museum ligt een munitiebunker waar nu het Museum Engelandvaarders is gehuisvest. Je leeft er mee met de mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit bezet Nederland ontsnapten en vanuit Engeland de strijd tegen nazi-Duitsland en Japan voortzetten. In het Katwijks Museum is een fotopresentatie ingericht over de bouw van de Atlantikwall en de sloop van het oude Katwijk. Aan de boulevard is een stuk tankmuur ontsloten door het DUNAatelier. Bezoekers die hun handen vies willen maken, zoeken samen met een archeologisch onderzoeksbureau mee naar vondsten uit de oorlog op voormalig vliegveld Valkenburg.

Het hele programma is te bekijken op www.bunkerdag.nl. Tickets zijn online en op de dag zelf verkrijgbaar bij de verschillende bunkerlocaties.

Collegium Musicum in Protestantse Kerk

KEW organiseert een aantal keer per jaar matinee concerten in de Protestantse Kerk aan de Herenweg. | Foto: archief Foto: pr. / Peter Schipper

Warmond n Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond (KEW) organiseert op zondag 26 mei het tweede matineeconcert in de Protestantse Kerk (Herenweg 82).

Het concert wordt uitgevoerd door Collegium Musicum uit Leiden, opgericht in 1936 en daarmee één van de oudste studentenmuziekverenigingen in Nederland. Collegium Musicum treedt jaarlijks op bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiden en regelmatig bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden. Het beschikt naast een groot en klein kamerkoor over diverse muziekensembles.

Het concert is van 16.00 tot 17.30 uur. De inloop is vanaf 15.00 uur. De toegang bedraagt 10 euro, kinderen tot en met 15 jaar zijn gratis. Kaarten bestellen kan via www.stichtingvriendenkew.nl.

KEW

De Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond (KEW) is in 2018 opgericht, met als doel het werven van fondsen, bestemd voor de instandhouding van de cultuurhistorische monumenten in bezit van de Protestantse Kerk. De kosten van het onderhoud van de monumenten zijn hoog en dus een grote post op de jaarlijkse begroting van de kerkelijke gemeente. Met onder andere het organiseren van concerten, probeert de KEW zoveel mogelijk geld op te halen. Op 27 oktober staat het eerstvolgende matinee concert gepland.

Demain tout Commence

Sassenheim n De comedy 'Demain tout Commence' is op donderdag 16 mei om 20.15 uur te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

De film vertelt het verhaal van Samuel, die zijn leven leeft zonder banden of verantwoordelijkheden aan de kust in het zonnige zuiden van Frankrijk. Tot één van zijn vroegere veroveringen bij hem een baby achterlaat, Gloria: zijn dochter. Samuel is niet instaat om te zorgen voor een baby en vastbesloten om met het kind terug te keren naar haar moeder. Hij haast zich naar Londen om te proberen haar te vinden, maar zonder succes. Acht jaar later daagt de moeder van Gloria opnieuw op om haar dochter op te halen. De entree is 5 euro. Meer op www.hetonderdak.nl.

Komen Lopen bij Havenfestival

Sassenheim n Vier bands uit de regio zijn op zondag 19 mei te zien bij het Havenfestival bij de Oude Haven. Het feest is van 14.30 tot 19.30 uur en voor alle leeftijden vrij toegankelijk.

The Tambles geeft het startschot om 14.30 uur. Morning View neemt het stokje om 15.45 uur over. De Dynamite Blues Band – winnaar van de Dutch Blues Challenge 2018 en derde plaats op de European Blues Challenge 2019- treedt op vanaf 17.00 uur. De afsluiting wordt verzorgd door de akoestische coverband Komen Lopen. Zij staan om 18.30 uur op het podium.

Het Havenfestival wordt al 38 jaar georganiseerd. Dit jaar is het festival losgekoppeld van Koningsdag. De organisatie is in handen van de samenwerkende horeca op de Oude Haven.

Cheque voor Biljartvereniging Onderdak

Juffermans bij 'zijn' boom in Park Rusthoff. | Foto: pr./Saskia van der Sommen Foto: pr./Saskia van der Sommen

Sassenheim/Voorhout n Biljarten is vooral een precisie sport. Alle details zijn belangrijk en dus moet het materiaal in topconditie zijn. Daar draagt de Stichting Kringloop Herenstraat 63 uit Voorhout graag aan bij in de vorm van een donatie.

In Teylingen bij Biljartvereniging Onderdak wordt de biljartsport beoefend door een aantal heren op leeftijd. Trotse heren, die meerdere keren per week bijeenkomen in 't Onderdak in Sassenheim en daar gezelligheid en sportieve competitie vinden. Regelmatig is er een onderlinge competitie bandstoten. Ook wordt er gestreden tegen biljartverenigingen uit de omgeving.

Lenie Langelaan (r) en Rob Heemskerk overhandigen de cheque aan Mart Döfferhoff (derde van rechts). | Foto: pr. Foto: pr.

De meeste leden van de vereniging zijn gepensioneerd. "We hebben nu 30 leden waar we heel trots op zijn", aldus de penningmeester Mart Döfferhoff, "de leeftijd van onze leden ligt gemiddeld boven de 75 jaar, wat wel mooi is!" Het bestuur streeft naar een zo laag mogelijke contributie, om zo biljarten in clubverband voor iedereen mogelijk te maken. De zaal in 't Onderdak wordt gehuurd. Er staan twee biljarttafels met eromheen een aantal tafeltjes en stoelen, zodat ook kijkers een plek kunnen vinden en een drankje kunnen nemen.

Materiaalonderhoud

De twee biljarttafels zijn eigendom van de vereniging en vergen jaarlijks onderhoud: de groene lakens moeten worden vervangen. Door het intensieve gebruik slijten zij behoorlijk. "Dit onderhoud is echt nodig om toch een beetje fatsoenlijk te kunnen biljarten," aldus Döfferhoff. "Vandaar dus de aanvraag voor een bijdrage bij de kringloopwinkel."

Drie vrijwilligers van de Kringloop Herenstraat 63 togen met een cheque naar de biljartvereniging. Toos Plug, Lenie Langelaan en Rob Heemskerk werden hartelijk ontvangen met een bakkie koffie en worden geïnformeerd over het wel en wee van de vereniging. De heren zijn zeer verheugd over de cheque van 800 euro, waarmee nieuwe lakens en een aantal nieuwe ballen kunnen worden aangeschaft.

Donatie aanvragen

Ook een aanvraag doen voor uw vereniging of stichting? Lever een schriftelijk verzoek in bij de winkel in Voorhout. In dit verzoek kan worden aangegeven voor welk doel de aanvraag wordt gedaan en waarvoor de donatie wordt aangevraagd. Vergeet ook niet om de contactgegevens te vermelden.

Park bedankt oud-penningmeester Juffermans met boom en plaquette

Sassenheim n Een jaar na zijn aftreden als penningmeester krijgt Carlo Juffermans, als dank voor zijn vele verdiensten voor Park Rusthoff, een boom en plaquette in het park aangeboden.

In een gelukkig weer zonovergoten park verzamelen zich vrijdagmiddag 9 mei pers en genodigden bij paviljoen Het Sassennest voor de onthulling van de boom voor Carlo Juffermans. De oud-penningmeester heeft die boom vorig jaar bij zijn afscheid toegezegd gekregen voor zijn veertien jaar van onvermoeibare inzet voor het park. Hij beheerde niet alleen de financiën voor de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR), Juffermans was ook een soort oliemannetje, dat zorgde dat alles soepel bleef draaien. Met zijn uitgebreide netwerk wist hij veel te regelen en gedaan te krijgen. Bij de Stichting Vrienden van Park Rusthoff (SVPR) was hij vanaf het begin enthousiast en succesvol in het werven van sponsors. Maar na 35 jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid te hebben gedragen voor het park, het schoolbestuur, het kerkbestuur en de voetbalvereniging, naast zijn reguliere werk in de onderwijsondersteuning, vond Juffermans het tijd om gas terug te nemen.

'Zijn boom'

Na het welkomstdrankje in het paviljoen begeeft het gezelschap zich langs de kinderboerderij en de uitbundig bloeiende rhododendrons naar de plaats in het park waar een bruine beuk is geplant. Een stevige, onverzettelijke boom, net als de oud-penningmeester zelf. Daar spreekt voorzitter Paul ten Velden hem nog eenmaal lovend en waarderend toe en dan mag Juffermans eindelijk de stenen plaquette onthullen van 'zijn boom' en trots poseren voor de fotografen.

Terug in het paviljoen wordt nog een glaasje gedronken en een hapje genuttigd. Gevraagd naar zijn toekomstplannen zegt Juffermans dat hij volgende week vertrekt voor zijn droomreis: een rondreis door de Verenigde Staten. "Ga je emigreren?" vraagt oud-bestuurder René van Elburg gekscherend. Maar Carlo Juffermans, geboren en getogen in Sassenheim, zou zijn geboortedorp en zijn geliefde park, waar hij altijd wel een bekende tegenkomt voor een praatje, voor geen goud willen missen.

Bridgepaar Bakker-Kool prolongeert titel

Willem Bakker en Theo Kool blijken opnieuw het sterkste paar tijdens de maandagavondbridge. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Bridgeclub Voorhout heeft op maandag 6 en woensdag 8 mei de clubkampioenen gehuldigd.

Op maandag zijn dat wederom Willem Bakker en Theo Kool, die de achtervolgers op ruime afstand hielden. Op woensdag pakte het duo Marja Schoonhoven en Hein Juffermans de titel terug, ook met een comfortabele voorsprong. Kijk voor de foto van winnaars Schoonhoven en Juffermans op www.deteylinger.nl.

Na deze slotdrives begint de zomerstop, maar blijft er op maandag gelegenheid om zomerbridge te spelen. Dit jaar gebeurt dat niet meer bij restaurant Boerhaave, aangezien deze gesloten is op maandag. De zomerbridge is dit jaar aan de overkant, bij De Verdieping.

Zomerbridge

Op maandagavonden, beginnend op 20 mei kunnen bridgers van alle niveaus zich aanmelden voor een avondje zomerbridge. Meestal wordt gespeeld in twee lijnen, ingedeeld naar speelsterkte. Ook thuisbridgers worden van harte uitgenodigd om hun krachten te komen meten. Naast de eer, wordt ook gespeeld voor een fles wijn. Die gaat niet altijd naar de nummer één, maar ook naar een wisselende andere plek in de eindklassering. De kosten zijn 6 euro per paar. De start is om 19.45 uur, dus een kwartier eerder dan normaal. Rond 23.00 uur is de uitslag bekend en kunnen de spelers hun persoonlijk overzicht van de avond bekijken.

Aanmelden

Om teleurstelling te voorkomen, wordt spelers aangeraden zich vooraf aan te melden. Bij voorkeur via e-mail: bridgeclubvoorhout@gmail.com of via de kalender op de website: www.nbbclubsites.nl/club/9022 Telefonisch kan dat bij Els Mens: 06-11191193 en tot uiterlijk 19.30 uur aan de zaal.

Spelletjesmiddag bij Zonnebloem Sassenheim

De ijsjes worden uitgedeeld aan de gasten van de Zonnebloem. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Gasten en medewerkers van Zonnebloem Sassenheim bezochten op donderdag 9 mei het paviljoen in Park Rusthoff voor de spelletjesmiddag, die voor het eerst op deze plek werd georganiseerd.

De tocht naar het Sassennest was al prachtig, want de rhododendrons staan in vele kleuren in bloei in het mooie park. Na ontvangst met koffie en thee, werden de (kaart)spelletjes uitgelegd. Aan de verschillende tafels was gestart met rummikub, scrabble, klaverjassen, skip-bo en triominos. Er werd geconcentreerd gespeeld, van licht fanatiek tot heel ontspannen, maar iedereen met veel plezier.

Foreholte verlaat handbaleredivisie met nederlaag tegen SEW

Naomi Hoogervorst wordt hard aangepakt door spelers van SEW. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Foreholte speelde een goede eerste helft tegen de handbalsters van SEW, maar kon de punten niet verzilveren.

De wedstrijd tegen SEW, de nummer een uit de degradatiepoule, leek vooraf een redelijk zware opgave, ook gezien de overige uitslagen die SEW heeft behaald. Voor Foreholte verliep het echter in de eerste helft voorspoedig. De thuisploeg had moeite om hun geliefde spel te spelen. Deels door uitstekend verdedigen en deels door aanvallend zonder balverlies te blijven. Dus ontstond er twijfel en was SEW genoodzaakt om de eerste time-out te nemen. Hiervan raakte Foreholte echter niet van slag. Met gedegen aanvallen werd een voorsprong van drie punten bevochten (7-10). Tot aan het rustsignaal gaan de ploegen vrijwel gelijk op en is het voor de talrijke toeschouwers een aantrekkelijke wedstrijd. Strijdlust van beide kanten en handbal in een hoog tempo geven een ruststand van een punt in het voordeel van Foreholte (12-13).

Terugvechten

De tweede helft begint bijna traditioneel enigszins stroef. Vooral aanvallend worden de combinaties minder nauwkeurig en laat de samenwerking te wensen over. De grote klap komt echter met een onterechte 2-minuten uitsluiting van aanvoerster Naomi Hoogervorst. SEW weet in deze overtalsituatie drie keer te scoren en slaat op deze wijze een gat van drie punten. Dat kwam bij Foreholte hard aan. Onzekerheid sloop in de ploeg en dat gaf de tegenstander de kans om hun geliefde snelle tegenaanval uit te voeren. Met tussenstanden van 20-14 en 22-18 lijkt het er op dat de Voorhoutsen een pak slaag gaan krijgen. Maar door nog een keer de rug te rechten vechten ze zich naar een aanvaardbare eindstand (27-20). Het seizoen 2018-2019 is daarmee voorbij. Volgend seizoen komt Dames 1 van HV Foreholte uit in de eerste divisie.

Foreholte speelt gelijk tegen KDO

Voorhout n Wellicht ging Foreholte enigszins teleurgesteld van het veld na het gelijke spel tegen het Kwakelse KDO, maar anderzijds dachten de mannen van KDO-trainer Raymond de Jong drieëntachtig minuten lang dat zij de voor hen belangrijke drie wedstrijdpunten mee terug naar De Kwakel konden nemen.

Hoewel er zich gedurende de gehele eerste helft nauwelijks doelrijpe kansen voordeden, speelden de Kwakelaars het meest verzorgde voetbal. Uiteindelijk resulteerde het in de achtendertigste minuut in een open kans voor Erik Verbruggen vanuit een vrije trap vanaf de linkerkant. Zijn te zwakke inzet stuitte op Foreholte-doelman Matthijs Guijt. Aan de andere kant had Jesper Oudshoorn nauwelijks iets te doen gehad en kon hij ook alleen maar toezien toen Toni Arroyo vanuit een voorzet van William van Vliet de bal op de paal kopte. Vlak voor rust kroop Foreholte door het oog van de naald toen de doorgebroken Jesse Stange de volkomen vrijstaande Mathijs van Rijn niet wist te bereiken.

Twee doelpunten

Ongewijzigd begonnen beide ploegen aan de tweede helft. Al snel brak de wedstrijd open toen in een dreigende KDO-aanval Tjeerd van der Zwaan de scherpe voorzet van spits Mathijs van Rijn onhoudbaar achter Foreholte-keeper Matthijs Guijt schoot (0-1). Al snel maakte de wekenlang geblesseerde Sten Admiraal zijn rentree toen Olle Roffelsen aangeslagen het veld moest verlaten. KDO kreeg meer dan redelijke kansen om de wedstrijd te beslissen via Jesse Stange, wiens schot via Guijt en een koppende Pim Spreeuw alsnog tot corner werd omgebogen.

Maar vervolgens pakten de Voorhouters onder leiding van Admiraal en Van Vliet het initiatief ten einde nog wat van deze wedstrijd te maken. Eerst schoot Sten Admiraal nog van afstand op de rechterpaal, om daarna een kansrijke vrije trap over het doel te jagen. Maar in de 84ste minuut was er geen houden meer aan en verdween het vlammende schot van Admiraal onhoudbaar voor Oudshoorn in de linkerbovenhoek (1-1).

Vol voor de winst

De slotfase was bloedstollend, omdat beide ploegen vol voor de winst probeerden te gaan. Drie aanvallers verschenen vaak tegen drie verdedigers en invaller Rick Brabander vond dat hij had gescoord, nadat zijn inzet door Jesper Oudshoorn met kunst en vliegwerk van of vanachter de lijn was weggehaald. KDO-grensrechter Rijnders en zeker scheidsrechter Wagner bevonden zich in een positie dat zij het onmogelijk konden waarnemen en anderzijds had Brabander de bal gewoon door het net heen moeten schieten in plaats van de slappe inzet. Broer Casper Brabander gaf wat dat betreft het goede voorbeeld, maar zijn vlammende inzet werd gepareerd door de reddende Oudshoorn. Van daaruit eindigde de spannende eindfase na enkele minuten in een terecht gelijkspel.

Teylingen wint eenvoudig

Sassenheim n In een onverwacht gemakkelijk middagje heeft Teylingen RVC'33 uit Reeuwijk aan de kant geschoven: 3-1. De bezoekers, die nog volop meespelen om een periodetitel, kwamen er niet aan te pas. Na de rust was het Jaap Zwetsloot die de wedstrijd in het slot schoot. Het was alweer z'n 26ste doelpunt van de competitie.

In de eerste helft controleerde de Sassenheimers de wedstrijd, zonder daarbij direct grote kansen te creëren. Na een goede steekpass van middenvelder Rik Prange was het De Ridder die z'n tweede goal van de competitie liet aantekenen. Hij rondde beheerst af in de één tegen één. Ook de 2-0 was een mooi uitgespeelde aanval via De Ridder, Sam Witkamp en uiteindelijk Dofferhoff, die tegendraads goed binnenschoot. Sluitpost Wessel Zonjee moest slechts eenmaal handelend optreden en deed dit prima.

In het tweede bedrijf (zonder de geblesseerd achter gebleven Mark van der Vlugt) probeerde de Reeuwijkers het wel, maar het bleek onmacht. Zwetsloot counterde richting de 3-0, omspeelde de keeper en schoot vanuit een kleine hoek knap raak. De topscorer pikte zo toch weer z'n doelpuntje mee. In de slotfase kregen de gasten nog een penalty die Zonjee aanvankelijk stopte, echter in de rebound was hij kansloos.

Bij vlagen werd er goed veldspel op de mat gelegd, gepaard met veel kansen en mooie goals. Als het zo doorgaat is Teylingen een ploeg die klaar is voor de nacompetitie, maar misschien nog wel belangrijker: een team dat begint met een dosis zelfvertrouwen. De praktijk zal dit moeten uitwijzen. Van de laatste elf competitiewedstrijden heeft Teylingen er slechts één verloren. Op zondag 19 mei speelt Teylingen op bezoek bij Altior om een week later de reguliere competitie af te sluiten thuis tegen HVV.

21. 1-0, Pascal de Ridder, 32. 2-0, Collin Dofferhoff, 71. 3-0, Jaap Zwetsloot, 90. 3-1, Frank Stolwijk

Opstelling: Zonjee, Vooijs, van den Nouland, Dolieslager, Heemskerk; Dofferhoff (77. Acimovic), van der Vlugt (46. Safi), Prange; Witkamp (69. Ritzen), Zwetsloot en de Ridder.

Van Goeverden landskampioen

Teylingen n Volleybalcoach Martijn van Goeverden is mijn zijn team Orion landskampioen geworden. In de spannende finale werd na een 2-0 achterstand, toch nog met 3-2 gewonnen van Lycurgus. Voor Van Goeverden, woonachtig in Voorhout en opgegroeid bij VCS in Sassenheim, is het zijn eerste jaar als hoofdcoach in de eredivisie bij de mannen.

Ter Leede weer koploper

Sassenheim n Het blijft stuivertje wisselen in de Hoofdklasse A zaterdag. Ter Leede is door de 2-0 overwinning op Jodan Boys weer koploper, nadat directe concurrent RKAV Volendam verloor van Capelle. Voor Ter Leede scoorden Jeffrey Bok en Jim Gillissen. Ook pakte de ploeg van Henk Wisman de derde periodetitel.

Met nog twee wedstrijden te gaan kunnen de Sassenheimers op zaterdag 18 mei al kampioen worden. Dat kan alleen bij winst in de uitwedstrijd tegen Zwaluwen. Concurrent Volendam moet dan tegelijkertijd wel verliezen. Is dat laatste niet het geval, dan heeft Ter Leede een week later, op zaterdag 25 mei, nog een kans in de thuiswedstrijd tegen FC s'-Gravenzande.

Straatspeeldag Street4You in de regio

Teylingen n Welzijnskwartier organiseert vanaf woensdag 5 juni elke woensdagmiddag tot aan de zomervakantie de straatspeeldag Street4You. Samen met enthousiaste buurtbewoners en samenwerkingspartners wordt het een groot feest. Voor jong tot oud is er van alles gratis te doen. Street4You is op woensdag 5 juni in Voorhout, op 12 juni in Sassenheim en op 3 juli in Warmond.

Tijdens Street4You is er voor ieder wat wils, van sportieve activiteiten tot aan een ongedwongen kopje koffie met de buren. Street4you staat in het teken van ontmoeting, wijk- en buurtbewoners verbinden, van jong tot oud. Dit alles op een ongedwongen, laagdrempelige manier, met leuke activiteiten voor iedereen.

Officiële opening in Voorhout

De eerste Street4You wordt gehouden op woensdag 5 juni bij de Andreasschool (Rembrandtlaan 14) in Voorhout. Op deze locatie is ook de officiële opening. Vanwege de regio brede aanpak van Welzijnskwartier zal de opening gebeuren door de diverse wethouders, met in hun portefeuille jongerenwerk, uit de HLT-gemeenten. Gezamenlijk zal om 16.00 uur een officieel moment zijn.

De buurtmiddag is ook op woensdag 12 juni op het Kagerplein (Kagerplein 30) in Sassenheim en op woensdag 3 juli bij Sporthal de Geest (De Geestlaan 27) in Warmond.

Samenwerking

Street4You is een straatfestival dat bijdraagt aan het stimuleren van gezonde voeding, voldoende beweging, culturele vrijetijdsbesteding en bevordert de leefbaarheid in de wijk. Dit evenement is bestemd voor jong tot oud. Door een samenwerking tussen jongerenwerkers, opbouwwerkers, lokale netwerkpartners en met vrijwilligers van onder andere jongerencentra, ouders, stagiair(e)s, lokale sporters en kunstenaars wordt elke keer een mooi programma neergezet in één van de dorpskernen. Er zijn onder andere diverse sport en spelactiviteiten, een springkussen, schminken, een koffiecorner, nerf schietbaan, gezonde wraps maken, een knutselhoek, diverse workshops en nog veel meer.

Naast de bestaande mogelijkheden staat de organisatie open voor andere ideeën. Buurtbewoners en jongeren die hun talenten willen inzetten voor de wijk kunnen zich aanmelden.

Een handje helpen

De straatspeeldag komt tot stand dankzij de inzet van veel mensen. Buurtbewoners of andere enthousiaste deelnemers kunnen tussen 10.00 en 13.00 uur komen helpen met de opbouw, tussen 13.00 en 17.00 uur met de begeleiding van de activiteiten en met het afbreken en opruimen tussen 17.00 en 18.00 uur.

Deelnemen aan de activiteiten is gratis, aanmelden mag. Voor meer informatie, of aanmelding als vrijwilliger, neem contact op met jongerenwerker Richard Grimbergen via 06-10704075 of stuur een bericht naar richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl.

Geslaagde handbalmiddag bij Warmunda

Warmond n Handbalvereniging Warmunda organiseerde op donderdag 9 mei een handbalmiddag voor de jeugd. Negentien kinderen gingen met de trainers aan de slag om zo kennis te maken met handbal.

Eerst een warming up en daarna diverse oefeningen gebaseerd op het ontwikkelen en vergroten van balvaardigheid. Deze oefeningen werden in circuitvorm gegeven zodat er voldoende aandacht was voor elk kind. De vaardigheden gooien, vangen, dribbelen en sprongschot werden hierin behandeld.

Na een uurtje hard trainen stond er in de kantine van de vereniging wat te drinken en fruit klaar. De pauze werd afgesloten met een snoepje.

Wedstrijdjes

Terug op het veld kregen de kinderen uitleg over het spelen van een wedstrijd. De regels werden besproken en er werd aandacht besteed aan hoe te verdedigen en aan te vallen. Daarna werden drie groepen gemaakt, die verschillende partijtjes tegen elkaar speelden. De dag werd feestelijk afgesloten met het gezamenlijk eten van pannenkoeken en een ijsje. Met een kleinigheidje voor thuis verlieten de kinderen het terrein van Warmunda.


Meetrainen

De komende periode blijft Warmunda met een groepje trainen, om zo wellicht volgend seizoen met een jeugdteam de competitie in te gaan. Ook meedoen of meer informatie? Stuur dan een e-mail naar jeugdhandbalwarmunda@outlook.com.

Cursus 'Vissen voor kids' bij HSV 'De Leede'

Op het buitenveld trainen veertien enthousiaste deelnemers mee met Warmunda. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Hengelsportvereniging 'De Leede' uit organiseert op Nationale Hengeldag, zaterdag 25 mei, de basiscursus sportvissen voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar. Het is een cursus 'leren vissen met de vaste hengel'.

Tijdens de cursus krijgen de deelnemers allerlei materiaal, zoals het jeugdpakket zoetwatervissen en het boekje 'Vissen doe je zo'. Wie de cursus afrondt, krijgt een visdiploma. De cursus wordt gegeven op zaterdagmiddag 25 mei van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur. Om mee te doen hoeven deelnemers geen lid te zijn van 'De Leede'. De cursuslocatie is het terrein van de Warmondse IJsclub aan de Veerpolder 18 (achter Dekker Warmond).

Hengelsportvereniging De Leede biedt een gratis basiscursus sportvissen voor kinderen aan. | Foto: pr. Foto: pr.

Deelname is gratis

Diverse onderwerpen komen aan bod zoals het leren vissen met de vaste hengel, het herkennen van alles wat in en om het water leeft en het maken van de benodigde materialen, zoals een vistuigje, en lokvoer.

Deelname aan de cursus is gratis. Wel moeten kinderen zich aanmelden vóór 23 mei via het aanmeldformulier op www.hsvdeleede.nl (onderdeel Jeugd). Wie jeugdlid wordt van 'De Leede' ontvangt een jeugdVISpas (tot 14 jaar) of VISpas (vanaf 14 jaar) en bijbehorende Gezamenlijke Lijst van Viswateren. Deze visdocumenten zijn vrijwel altijd verplicht om te mogen vissen in Nederlandse wateren.

nieuws/sport

23 / 24

Duifies

Oom Arie hield duiven. Hij was geen echte oom – ik spreek over de dagen van weleer, toen alle buurmannen oom waren en alle buurvrouwen tante. Oom Arie had dus duiven. Een klein hok, achter in de tuin, waarheen ze op wonderbare manier precies de weg wisten wanneer ze ergens in België of Frankrijk waren gelost. Ik herinner me exotische namen als Mobeusje en Sjallerwa. Later leerde ik de juiste spelling, maar voor het kennen van die plaatsen en hun ligging volstaat de fonetische weergave. Soms zong hij, wanneer de duiven terugkwamen, dat liedje uit Ja Zuster Nee Zuster: 'Duifies duifies, kom maar bij Gerritje…' Toen de zaak te druk werd ruimde oom Arie alles op: het hok verdween en er kwam een grote seringenstruik voor in de plaats. Ik vond het jammer. Die duiven trokken me wel aan. Hij was niet de enige die zijn duiven wegdeed: duivenmelker is een uitstervend ras, lijkt het. Van de duivensport hoor je weinig meer. Ooit werd het lossen op de radio genoemd, weet ik nog. DE duivensport is uit de media verdwenen, tegelijk met de berichten voor land- en tuinbouw en de waterstanden van hedenmorgen. 'Grave beneden de sluis…' Te klein voor de krant, zegt de redactie. Zelf word je groter en je denkt ook om geen duiven meer. Hooguit wanneer je van die dikke onopgevoede houtduiven in jouw tuin, pal boven jouw border, onbeholpen hun nest ziet bouwen. Met buitenboord-toilet. Ook boven die border… Wel heb ik jarenlang op Pinksterzondag duiven geleend van een duivenmelker, om die na de dienst los te laten. Tijdens de dienst was leuker geweest, maar ja, daar kreeg ik de koster niet in mee. En dan verhuis je naar Warmond en heb je opeens in een straal van 100 meter zomaar drie duivenmelkers om je heen. Je hoort de buurvrouw roepen en ziet de duiven reageren. Ik raak weer helemaal op de hoogte: dringers en spoetnik. Van overlast geen sprake – dat wist ik nog, van oom Arie: de was hing gewoon buiten, pal naast het hok. Ik geniet van de duivenvlucht en hoef er zelf niets voor te doen. Hooguit de buurvrouw vragen of ze dat liedje ook kent…

egbert van der weide

15 t/m 22 mei

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Vivace. Voorganger Diaken Prins

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. M. Bot

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eerste Heilige Communie/Eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Woord en Communieviering met het Iriskoor, voorganger: Lia Spiegeler

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. J. Nijboer

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Kliederkerk

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 19 mei bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: WOORDSPELING.
De winnaar is: M. van Dam uit Sassenheim.