De Teylinger

3 augustus 2016

De Teylinger 3 augustus 2016


Noodreparaties voor hockey

Met enkele noodreparaties en de vervanging van de verlichting voldoet veld 2 aan de eisen van de hockeybond. Foto: Marieke Voorn

Voorhout n Om te kunnen voldoen aan de keuring van de hockeybond KNHB, moet veld 2 van MHC Voorhout op Sport en Recreatiepark Elsgeest opgeknapt worden met enkele reparaties.

Door Nico Kuyt

De aanpassing is nodig als overbrugging voor de geplande herinrichting van het sportpark. Veld 2 is door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) afgekeurd voor gebruik. Met het vooruitzicht van een vernieuwd sportpark met hoogwaardige kunstgrasvelden, wil MHC Voorhout voor veld 2 volstaan met enkele tijdelijke noodreparaties aan het veld en de vervanging van de lampen van de veldverlichting. Daarmee voldoet het weer aan de eisen.

Normaal gesproken stond voor dit jaar het vervangen van de toplaag van het tweede veld in de planning, maar met het oog op de toekomst wil MHC Voorhout een klein deel van het beschikbare budget gebruiken voor het opknappen van veld 2 en het resterende bedrag te reserveren als aanvullend budget voor de vervanging van de toplaag van veld 1 voor het realiseren van een (semi)waterveld, een wens van de club. Een (semi)waterveld wordt gemaakt van zeer korte polyethyleen vezels. Voor het gebruik dient er eerst een laag water op worden gespoten. De bal rolt er sneller op en brandwonden behoren bij het vallen en glijden tot het verleden. Een semi-waterveld is een tussenvorm en aanzienlijk goedkoper.

Binnen de hockey is de kunstgrasontwikkeling volop in beweging en wordt de norm geleidelijk verschoven van zandingestrooid naar (semi)watervelden. Op topniveau is de aanwezigheid daarvan zelfs verplicht. Hiervoor moet de nieuwe gemeentelijke sportnota, die nu in wording is, worden aangepast, want deze biedt geen ruimte voor watervelden. Realisatie van de upgrading naar een (semi)waterveld kan dan uiterlijk in 2018 plaatsvinden en indien mogelijk en financieel haalbaar, een jaar eerder. Het is een reëel risico dat herontwikkeling van het sportpark vertraging oploopt of zelfs financieel niet haalbaar is. Dan blijft veld 2 bestaan en dient de toplaag daarvan alsnog vervangen te worden.

Vaarexcursie met De Heere Schouten

Warmond n Ontdek de natuur van Warmond vanaf het water tijdens een excursie van Het Natuur Ontdekking Centrum. Op woensdag 10 en zaterdag 13 september vaart de Heere Schouten uit voor een vaarexcursie.

Dankzij haar ligging op de grens van verschillende landschappen wordt Warmond regelmatig omschreven als de groenblauwe parel van de Randstad. Zo zijn de polders van de Kagerplassen belangrijk als weidevogelgebied, kent het Bos van Krantz een omvangrijke kolonie vleermuizen, broedt de ooievaar op het landgoed Oostergeest en biedt Koudenhoorn onderdak aan beschermde diersoorten.

Tijdens deze midzomeravond vaarexcursie gaan we op ontdekkingstocht door de vier landschappen. Al varend leren we de kenmerken van de verschillende landschappen met hun eigen flora en fauna kennen en ervaren we de invloed van het landschap op de geschiedenis van Warmond en het leven van alledag.

De excursie is met name bedoeld voor diegenen, die de Warmondse landschappen en haar geschiedenis beter willen leren kennen en is niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Verzamelen om 19.30 uur bij het Natuur Ontdekking Centrum op recreatie-eiland Koudenhoorn. De excursie duurt tot 22.00 uur. De kosten bedragen 10 euro per persoon. Aanmelden kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

Stichting wil ruimer gebruik molen Speelman

Sassenheim n De stichting 'De Molen van Sassenheim' wil meer gebruiksmogelijkheden voor de molenstomp op H. Knoopstraat 1.

De stichting vindt op dit moment de mogelijkheden te beperkt vanwege de bestemming die de molen de Speelman in het bestemmingsplan heeft. Een woonbestemming vindt de stichting een aantrekkelijke en interessante optie, waarbij de tuin van de molen kan worden gebruikt voor de uitbreiding van de woning zoals dat in het verleden al het geval was. Daarnaast het gebruik voor sociale, culturele en commerciële doeleinden. Ook leeft het idee de molen aan te wijzen als officiële trouwlocatie. Momenteel is er sprake van een ontoereikende exploitatie die het indienen van een verzoek om subsidie noodzakelijk maken.

Verruiming mogelijkheden

Het toestaan van een gemengd gebruik zorgt ervoor dat op eigen kracht de molenromp kan worden geëxploiteerd en in goede staat in stand kan worden gehouden. De stichting vraagt om een verruiming, maar wil vooraf volstrekte helderheid hebben over de goede afloop ervan. Ze verzoekt om de plannen eerst in een opiniërend overleg de raadscommissies voor te leggen om zo het debacle te voorkomen van de afgelopen jaren rond de afgewezen afbouw van de molen vanwege verzet van de buren onder de bewonersgroep 'Hier Geen Wieken'.

De stichting laat het doel om in de toekomst de molen alsnog af te bouwen niet nog los, maar een afbouw is nu niet aan de orde. Mocht er voor 2023 een ander politieke bestel in de gemeente komen, dan wil de stichting de mogelijkheden voor een wederopbouw opnieuw aan de orde te stellen.

De brief van de stichting staat als ingezonden stuk op de agenda van de komende vergadering van de raadscommissie Ruimte. (NK)

De Teylinger op vakantie

Redactie n Ook voor De Teylinger is het vakantie en daardoor verschijnt de krant volgende week niet. Op woensdag 17 augustus valt de eerstvolgende uitgave van De Teylinger op de deurmat. Informatie en foto's insturen voor deze editie kan tot maandag 15 augustus 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl.

Foto: pr.

Bidden
in
Krakau

Teylingse jongeren naar de WJD in Polen

Voorhoutse gevallenen in Indië herdacht

Haar doneren bij Lopen tegen Kanker

Teylingen n Zomertips van de VVV

'Je loopt tegen elkaar aan en het klikt gelijk'

Wethouder Kees van Velzen feliciteert het diamanten bruidspaar Zandbergen. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Echtpaar Zandbergen-Homan 60 jaar getrouwd

Sassenheim n Het is druk in de knusse huiskamer van Kees Zandbergen (85) en Riek Zandbergen-Homan (84). Omringd door kinderen, enkele kleinkinderen en loco-burgemeester Kees van Velzen vertellen zij vorige week donderdag hun verhaal. Fragmenten uit een gelukkig 60-jarig huwelijksleven van geboren en getogen Sassenheimers.

Door Piet van Kampen

"Ik was de eerste baby die in de Bernardus werd geboren," begint de bruid haar verhaal. We slaan een aantal jaren over en komen bij het moment dat zij Kees leerde kennen. "Het was tijdens een dansavond in het voormalige KSA gebouw. Je loopt tegen elkaar aan en het klikt gelijk," weet Riek nog als de dag van gisteren. Bruidegom Kees lacht stilletjes. "Ik heb haar toen thuis gebracht en het was gelijk aan," bevestigt hij het begin van de romance. Het mondde uit in een huwelijk waaruit de dochters Kitty, Hetty en zoon Ron werden geboren. Het echtpaar werd tevens gezegend met tien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Genoten

Het paar geniet van het leven waarin Kees aanvankelijk de kost in de bollen verdiende, later bij AKZO Nobel en een vatenbedrijf. Moeder Riek had een tweede huwelijk met haar naaimachine. "Die heeft wel vijftig jaar op tafel gestaan," lacht zij fijntjes. Trouwjurken en kinderkleding kwamen uit haar vaardige vingers. Aan de wand in de kamer in het Gildehof siert een borduurwerk van haar hand. Hier wonen zij sinds anderhalf jaar gelijkvloers na eerst in de Joseph Elststraat te hebben gewoond. Verreweg het grootste deel van hun leven speelde zich af in de Bevrijdingshove. "Nu is het wel even wennen", bekent Riek oprecht.

Snor

Het bruidspaar blikt tevreden terug. "We hebben veel leuke vakanties met de kinderen in het Vennenbos doorgebracht. Ook zijn we samen nog naar België, Duitsland, Frankrijk en Engeland geweest," weet Kees. Op de oude dag hielp Kees zijn zoon nog in de bloemen terwijl Riek nog bleef borduren en zelf ansichtkaarten maakte. Het zit wel snor tussen die twee. "Tuurlijk," is Kees hier duidelijk in. Riek: "Jazeker, het zit nog steeds goed, al was het soms wel geven en nemen". In september, na de vakantie, gaat het gezin deze mijlpaal met een heerlijk diner vieren.

Voorhoutse gevallenen in Indië herdacht

Voorhout n De Historische Kring Voorhout wil de herinnering aan alle gevallenen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog levend houden. Op 15 augustus zullen daarom de gedachten uitgaan aan alle slachtoffers van de Japanse bezetting en speciaal de drie Voorhouters die daar het leven lieten.

Op maandag 15 augustus wordt voor de 71e keer de capitulatie van Japan herdacht. Met die capitulatie kwam op 15 augustus 1945 formeel een einde aan de oorlog in de archipel die toentertijd nog Nederlandsch-Indië heette. Voor de Nederlanders in Indië was de ellende daarmee nog lang niet voorbij. Ze verbleven veelal in kampen waar ziekte en honger heerste. De lokale bevolking stond vaak vijandig tegenover de vroegere overheersers. Door het machtsvacuüm dat ontstond, omdat de geallieerde overwinnaars niet of slechts mondjesmaat aanwezig waren, moesten de Nederlanders langer in de kampen blijven waar ze nog steeds door Japanse soldaten bewaakt werden. Door geweld en ziekte zijn nog veel slachtoffers gevallen nadat Japan gecapituleerd is.

Voorhout

Er zijn drie Voorhoutse personen bekend die tijdens de oorlog in Indië zijn omgekomen: Andries de Groot (12 maart 1880 Voorhout, 16 mei 1943 Bandoeng, kamp Tjahapit), Eduard Jan Muller (28 februari 1903 Voorhout, 1 september 1945 Pekan Baru, kamp 2) en Engelina Geertruida van Schooten (18 oktober 1895 Voorhout, 14 april 1944 Semarang, kamp Bangkong).

Met dankbaarheid gedenkt de Historische Kring deze drie plaatsgenoten die om verschillende redenen in Indië aanwezig waren en hun verblijf met de dood hebben moeten bekopen.

Nationale herdenking

De nationale herdenking is ieder jaar in Den Haag, waar sinds 1988 in de Scheveningse Bosjes het Indisch monument staat. Hier wordt op 15 augustus de herdenking gehouden. Er worden kransen en bloemen gelegd, door officiële instanties maar ook door veel nabestaanden. Lokaal herdenkt de Historische Kring Voorhout alle gevallenen, ook die in Indië, ook tijdens de Dodenherdenking van 4 mei.

Celstraf voor stelen van kentekenplaten

Warmond n De 35-jarige man die zich vorig jaar tussen half augustus tot half december schuldig maakte aan negen misdrijven, waaronder meerdere diefstallen in de Bollenstreek en het bezitten van drugs, krijgt van de rechtbank Den Haag drie maanden voorwaardelijke celstraf en de maximale taakstraf van 240 uur. Ook moet hij zich tijdens zijn proeftijd verplicht laten behandelen.

De man moet bovendien zijn slachtoffers terugbetalen, waaronder bedrag van ruim 9.000 euro aan een oud-werkgever die hij beroofde. De veroordeelde heeft ingebroken in het kantoor van zijn ex-werkgever in Noordwijkerhout, daar onder meer een computer en een pinpas gestolen en met die pas uitgaven gedaan.

Cocaïne

Ook heeft hij drie keer kentekenplaten van auto's gestolen bijvoorbeeld in Warmond en Katwijk, is hij na het tanken van benzine in Hoofddorp weggereden zonder daarvoor te betalen en heeft hij geprobeerd in te breken bij een sportclub in Oegstgeest. Daarnaast heeft hij een gebruikershoeveelheid cocaïne in zijn bezit gehad.

Tot slot heeft de man twee keer in een auto gereden, terwijl vanwege eerder rijgedrag zijn rijbewijs ongeldig was gemaakt.

De Schoutenbuurt weet het: 'Beter een goede buur...'

De bewoners van de Schoutenbuurt verkennen de regio tijdens hun Bollenfietstocht. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De 20-jarige bewonersvereniging van de Schoutenbuurt, de wijk bij het bestuurscentrum van de gemeente Teylingen in Voorhout, nodigt alle bewoners, oud-bewoners en alle uitgevlogen schoutenkinderen van harte uit voor een spetterende reünie op zaterdag 20 augustus.

Dit jubileumjaar omvat al meerdere activiteiten; in maart was de Paasaubade en in april de Bollenfietstocht.

Café Welgelegen

De grote reünie is voor iedereen die voetstappen heeft liggen in deze wijk. Deze wijkreünie is op zaterdag 20 augustus van 16.00 tot 18.00 uur in Café Welgelegen, Jacoba van Beierenweg 90. Alle huidige bewoners worden aangemoedigd om hun (oud) buren en (uitwonende) kinderen mee te nemen.

Vreugde en verdriet

Afgelopen 20 jaar heeft deze actieve bewonersvereniging vele activiteiten georganiseerd, van ridders en jonkvrouwen in de Carnavalsoptocht, Euro op Euro neer, fietsen op witte weggetjes, geleende spelletjes van de Oranje Vereniging, buikschuiven op het grasveld, paaseieren zoeken, bezoek aan Schiphol, wilde zwijnen bekijken in Park de Hoge Veluwe, buurtpreventie opzetten, de wijkboom planten, barbecues, line-dansen, voetballen, running dinners, jaarvergaderingen en nieuwjaarsrecepties. Dit heeft veel mooie berichten en foto's opgeleverd. Het is allemaal met elkaar beleefd en gevierd. Ook bij verdriet is er steun in de Schoutenbuurt, kortom een hechte wijk.

Aanmelden

De Schoutenbuurt-pubquiz, een tentoonstelling en bier en bitterballen zijn gouden ingrediënten voor een reünie, zeker voor de (oud)bewoners die willen bijkletsen na de zomervakantie. De kosten voor dit evenement bedragen 5 euro per persoon. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar doeveren@ziggo.nl.

Barbecues en buikschuiven

Nog in gesprek over bollenschuur

Sassenheim n De gemeente is al enige tijd in gesprek met diverse eigenaren van het perceel Teylingerlaan 69 waarop een historische bollenschuur is gevestigd, om te zoeken naar een goede oplossing die voor iedereen acceptabel is.

Dat maakt B&W bekend aan de Stichting Oud Sassenheim (SOS) die onlangs de alarmbellen deed afgaan over de vervallen staat van de bollenschuur. De schuur is een rijksmonument. Maar B&W geeft aan geen eigenaar van het pand te zijn en daarom slechts zeer beperkt invloed heeft op het onderhoud. Over de voorgenomen ontwikkelingen op het perceel is al lange tijd overleg met de eigenaren. "Er is sprake van een ingewikkelde planologische situatie omdat die omvangrijker is dan alleen de bollenschuur. Wij zijn al enige tijd in gesprek met diverse eigenaren ter plaatse en zijn op zoek naar een goede oplossing die voor iedereen acceptabel is. Daarbij is het uitgangspunt de bollenschuur te behouden. Ook de huidige bestemming zal gewijzigd moeten worden. Dit kost tijd. Er is goede hoop dat we eruit gaan komen, maar een concreet tijdpad kunnen wij u op dit moment niet geven", aldus B&W in een brief naar de SOS. (NK)

Minder nieuwe WW uitkeringen

Teylingen n In de eerste halfjaar van 2016 verstrekte UWV bijna 6.500 nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Dat zijn er zo'n 400 WW-uitkeringen minder dan in dezelfde periode vorige jaar, een afname met 5,6 procent. Landelijk daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 9,4 procent.

In Holland Rijnland is de afname kleiner dan in Nederland. In de regio zijn er meer sectoren met een toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Vooral vervoer & opslag en onderwijs, sectoren die een toename kenden, zijn hiervoor verantwoordelijk.

De daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen duidt op voortgaand economisch herstel. In Holland Rijnland neemt in het eerste halfjaar van 2016 het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan personen tot 50 jaar af, maar toe bij 50-plussers.

Veel animo voor Burendag

Buren in Teylingen kunnen tot 31 augustus ook bij de gemeente een bijdrage van maximaal 450 euro aanvragen. Ga naar www.teylingen.nl onder Inwoners  / Meer onderwerpen / Meedenken, meedoen / Wijkgericht werken.  Foto: pr.

Teylingen n De jaarlijkse Burendag kan in Teylingen rekenen op veel deelnemers. In totaal twintig initiatieven zijn al aangemeld op www.burendag.nl. Zij hebben de bijdrage van maximaal 450 euro al aangevraagd bij het Oranje Fonds. Dat bedrag wordt ingezet op de Burendag op zaterdag 24 september. Tijdens deze elfde editie komen buren samen om, onder het genot van een goede kop koffie, iets vóór, in of mét de buurt te doen. Van samen een groenstrook opknappen tot multiculturele sport- en spelmiddagen: er wordt van alles georganiseerd. In Warmond zijn drie initiatieven, waaronder het aanleggen van een zandbak en samen tuinieren in de Kloosterwei. Sassenheim telt tot nu toe zeven initiatieven, bijvoorbeeld een Meet en Greet op de Knorrenburg en het verfraaiing van de Papendrechtlaan. Koploper is Voorhout met tien projecten, zoals de aanleg van een buurttuin en het schoonmaken van kinderboerderij de Klaprooshof.

Collectanten voor nieuwe wijken

Voorhout n In Voorhout gaan 110 collectanten tussen 5 en 12 september langs de deuren voor KWF Kankerbestrijding. Met de drie nieuwe wijken Kerkzicht, Engelse Tuin en Hoogkamer erbij is dat een behoorlijke klus. Daarom is mevrouw E. Raijmans op zoek naar nieuwe collectanten die zich in deze wijken willen inzetten voor KWF. Collecteren duurt ongeveer een uurtje. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij mevrouw Raijmans door te bellen naar 0252 212651.

De Teylinger op vakantie

Redactie n Ook voor De Teylinger is het vakantie en daardoor verschijnt de krant volgende week niet.

Op woensdag 17 augustus valt de eerstvolgende uitgave van De Teylinger op de deurmat. Berichten en foto's insturen kan naar redactie@deteylinger.nl. De deadline voor de volgende krant is maandag 15 augustus om 12.00 uur.

Wandelen, hardlopen en haar doneren bij Lopen tegen Kanker

Corina van Diest bij de start van Lopen tegen Kanker van vorig jaar. | Foto: pr./ Arjan van Delft Foto: pr.

n Stichting Haarwensen goede doel op zondag 9 oktober

Warmond n De zesde editie van het wandel- en hardloopevenement Lopen tegen Kanker staat dit jaar in het teken van de Stichting Haarwensen. Naast een financiële bijdrage, kan de gekozen stichting nog iets verwachten, want deelnemers en anderen kunnen ook 'live' hun haar doneren.

Vorig jaar werd 23.000 euro opgehaald. | Foto: pr. Foto: pr.

Zes jaar geleden liep Warmond en omgeving voor de eerste keer uit voor Lopen tegen Kanker. Op initiatief van Corina van Diest werd gesport voor een goed doel. In haar naaste omgeving greep kanker om zich heen. Ze besloot haar gevoelens van verdriet en onmacht een plek te geven en om op een positieve manier het verschil te maken. Inmiddels wordt Van Diest geholpen door een enthousiast bestuur en veel betrokken vrijwilligers.

Lopen Tegen Kanker is uitgegroeid tot meer dan alleen een loop. Iedereen loopt met zijn of haar verhaal, velen dierbaren lopen in gedachtes en harten mee tijdens zijn of haar wandel- of loopprestatie. Het maakt het event bijzonder.

Haar doneren

Deze zesde editie is het goede doel de Stichting Haarwensen. Deze stichting is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door chemokuren hun haar verliezen in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Ziek zijn is al erg genoeg, je haar verliezen is een hele emotionele gebeurtenis. Deze kinderen zouden er alles voor over hebben om met een volle haardos hun behandelingen te ondergaan. Echter pruiken en haarwerken zijn vaak onbetaalbaar en worden slechts voor een klein gedeelte door de verzekering vergoed.

De Stichting Haarwensen biedt een grote collectie pruiken van hoge kwaliteit zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. De pruiken worden gemaakt van echt haar, dat vaak door andere kinderen en volwassen wordt geschonken. De Stichting Haarwensen is afhankelijk van deze donaties, waardoor ze de pruiken kosteloos kunnen aanbieden. "Een mooie stichting, die met hun pruiken de kinderen een stukje (zelf) vertrouwen terug geven in de zware tijd die ze ondergaan", zegt Van Diest.

Dit jaar zal een kappersteam uit Warmond aanwezig zijn in de sporthal om live de kanjers die hun haar willen doneren te knippen. Niet alleen het haar wordt er afgeknipt, maar er wordt ook kosteloos een nieuw kapsel aangemete. Aanmelden kan op info@lopentegenkanker.nl maar ook op de dag zelf.

Er zijn wel een aantal "spelregels"voor het donderen van het haar:

• De lengte van het haar dient minimaal 30 cm te zijn (los gemeten).
• Alle natuurlijke haarkleuren, behalve grijs haar, zijn welkom.
• Het haar schoon, droog en in een vlecht toesturen.
• Het haar dient zacht en soepel aan te voelen.
• Geverfd, behandeld, geblondeerd haar of haar met high lights kunnen ze niet gebruiken.

Naast de Stichting Haarwensen steunt Lopen tegen Kanker haar regionale doelen, waaronder de inloophuizen Adamas, de Gele linde en Scarabee, Stichting Tik, Stichting Tegenkracht, Hospice Bardo, Xenia en de oncologie afdeling van het Spaarne ziekenhuis en het eigen wensenfonds.

Aanmelden

Lopen tegen Kanker is op zondag 9 oktober. Om 9.30 uur start de gezinsloop van 2,5 kilometer. De wandeling van 10 kilometer begint om 10.00 uur. Voor de hardlopers is om 11.00 uur de start van de 5 kilometer en om 11.15 uur de start van de 10 kilometer. Alle afstanden hebben een officiële start op de Bisschopslaan in Warmond. Deelname aan de gezinsloop kost 5 euro, aan de wandeling 10 euro en meedoen aan de hardlooprondes 12,50 euro. De opbrengst gaat naar de eerder genoemde goede doelen. Inschrijven kan op www.lopentegenkanker.nl.

Voorafgaand aan de Loop zijn er een aantal warming-up sessies in de sporthal, natuurlijk met speciale aandacht voor de kinderen. De prijsuitreiking en een kort 'Stilstaan bij voor wie en waarom we dit doen' start om 13.00 uur.

Scouting Boerhaavegroep op zomerkamp

De Kabouters en Welpen hebben samen met Robin Hood en zijn vrienden de gemene graaf van Rijssen weten te verjagen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Alle speltakken van de Boerhaavegroep beginnen hun vakantie met het hoogtepunt van het jaar: het jaarlijkse zomerkamp. Verspreid over het land vinden er deze zomer in de eerste twee weken zes zomerkampen van Scouting Boerhaavegroep plaats.

Tijdens deze kampen brengen scouts van jong tot oud alles wat ze het hele jaar spelenderwijs geleerd hebben in de praktijk. Zo krijgen de scouts de kans zich persoonlijk te ontwikkelen. De kampen worden georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers en soms zelfs door de scouts zelf.

Zelf tent opzetten

In de wekelijkse opkomsten doen scouts allerlei vaardigheden op die ze tijdens het zomerkamp goed kunnen gebruiken. Ze zetten hun eigen tent op, koken zelf en oefenen de routetechnieken. Het zomerkamp is dan ook dé test van het jaar voor de scouts van de Boerhaavegroep. Ze zijn deze week zonder ouders op pad en zijn op elkaar aangewezen. Het komt dus ook aan op hun sociale vaardigheden. Maar daarnaast is het vooral een leuke en gezellige week, met veel activiteiten en een leuk thema. De Bevers hebben de dag van hun leven gehad in Madurodam, de Welpen en Kabouters in een indoor speeltuin, de Padvindsters en Verkenners tijdens het kanoën en de RSV met het eten van de Spaanse tapas.

Madurodam en Masterchef

De zomerkampen van Scouting Boerhaavegroep Voorhout hebben altijd een thema. De Bevers konden naar Madurodam doordat ze de Koning hebben geholpen bij het vinden van een schat in Delft. De Kabouters en Welpen hebben samen met Robin Hood en zijn vrienden de gemene graaf van Rijssen weten te verjagen. De Padvindsters hebben Valkenswaard terug kunnen geven aan de burgemeester met het spelen van Monopoly. En de Verkenners zijn echte gangsters geworden door respect te verdienen. De RSV'ers hebben een sportieve week gehad, waarbij ze ware Masterchefs zijn geworden.

Voor veel van deze kinderen en jongeren zijn deze kampen een bijzondere ervaring en zij maken hier dan ook de beste vrienden. 's Avonds bij het kampvuur worden immers de beste vriendschappen gesloten!

Foto: pr.

Over de finish!

Voorhout n Al eerder was in deze krant te lezen hoe de voorbereiding op de eerste Vierdaagse van Daan en Sinne verliep. De twee jongens hadden hard getraind voor hun eerste deelname van vier keer 30 kilometer. En het werd een zware week in Nijmegen, vooral door de extreme omstandigheden met flinke hitte en fikse regenbuien. De derde dag moesten de Voorhouters nog flink doorlopen om op tijd te finishen. Dat lukte en zo konden ze op vrijdag op de Via Gladiola het Vierdaagsekruisje in ontvangst nemen. Daarna werd met de begeleiders Marc en Rob en familie een drankje gedronken op de succesvolle dagen. En het is duidelijk dat één van hen besmet is met het welbekende Vierdaagsevirus. Sinne vond het fantastisch. Een kwartier na de finish riep hij het al: "Ik loop 'm volgend jaar weer, zeker weten!'. Zijn maatje Daan heeft ook mooie dagen gehad, maar kreeg last van blaren waardoor het een stuk zwaarder werd. Of hij volgend jaar meedoet, weet hij nog niet.

Er zijn trouwens nog twee kinderen die heel blij zijn met het bijzondere Vierdaagse-avontuur. Dankzij de sponsoractie van Sinne en Daan kunnen Baraka en Mody, via de stichting Upendo, de komende twee jaar naar school. | Foto: pr.

Bingo, Blijdorp en Huttenbouw tijdens VET

Voorhout n De laatste twee weken van de zomervakantie staan in het teken van de Vakantie Evenementen Teylingen. Van 8 tot en met 19 augustus zijn er activiteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar uit Voorhout.

Alle evenementen vinden plaats in het gebouw van Scouting Boerhaave (Sportlaan 5), behalve de huttenbouw, die is op het ijsbaanterrein tegenover de scouting. Voor deelname aan veel activiteiten vraagt de VET een kleine vergoeding.

De vakantieweek begint op maandag 8 augustus van 10.00 tot 12.00 uur met bosspellen. Daarna is er voor alle deelnemers een bord vol poffertjes. Van 19.00 tot 21.00 uur is het verrassingsprogramma.

Op dinsdag 9 augustus is er van 10.00 tot 12.00 uur gratis koekjes bakken. 's Avonds van 19.00 tot 21.00 uur is de 'Meiden en Jongens Avond', met onder andere make-uppen, een fotoshoot en een echte 'meer voor mannen'.

Woensdag 10 augustus is de Game-ochtend. 's Middags gaat de groep van 13.45 uur tot 16.15 uur springen op de trampolines van Jump-inn in Noordwijk.

Op donderdag 11 augustus is er van 10.00 tot 12.00 uur knutselen tijdens Kinderkunst. ' s Avonds rollen de balletjes tijdens de bingo, van 19.00 tot 21.00 uur. Deelname aan beide activiteiten kost 1,50 euro.

De VET sluit de eerste week af met een dierentuinbezoek aan Blijdorp in Rotterdam. Op vrijdag 12 augustus vertrekt de bus om 9.00 uur. Deelname kost 17.50 euro. Inschrijven is verplicht en kan via www.ve-t.nl.

Huttenbouw

In de tweede week is de huttenbouw op het ijsbaanterrein, tegenover Scouting Boerhaave. Deelname aan de bouwdagen kost 12,50 euro. Deelnemers onder de tien jaar mogen alleen meedoen met begeleiding.

Op maandag 15 augustus is de eerste bouwdag. Vanaf 11.00 uur kunnen de deelnemers aan de slag. Op dinsdag 16 augustus wordt er naast al het klussen, ook een burgemeester van het huttendorp gekozen. Om 13.30 uur komt burgemeester Carla Breuer haar tijdelijke collega benoemen en de burgemeestersketting omdoen. Dinsdagavond is de tentennacht, inclusief vol programma met spelletjes, kampvuur en verstoppertje. Scoutinggroep Boerhaave helpt mee met de organisatie. Op woensdag 17 augustus is het een dag vol spelletjes op het bouwterrein. 's Avonds staat er een nieuw onderdeel op het programma: het Moon Light Tobbetje Steken. Donderdag 18 augustus is de laatste bouwdag. Tussendoor is voor de onvermoeibare Bob de Bouwers een springkussen. Daarna is de verkiezing van de mooiste hut. Om 18.30 uur komt de brandweer om iedereen nat te spuiten, waarna om 19.30 uur wordt gestart met het afbreken van het huttendorp.

Kijk voor informatie en inschrijving op www.ve-t.nl.


Oldtimers in het park

Na het succes van vorig jaar, staan er ook dit jaar weer oldtimers in het park. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De evenementencommissie van de Stichting Beheer Park Rusthoff organiseert samen met een aantal oldtimer-eigenaren, –enthousiastelingen en de TOV Sassenheim op zondag 21 augustus een oldtimerfestival in en rond Park Rusthoff in Sassenheim.

Van 12.00 tot 16.00 uur zijn de vele oldtimers (auto's, motoren en bijzondere wagens) te bewonderen. Ook staan er in het park kraampjes die iets te maken hebben met oldtimers. Voor het versterken van de inwendige mens is er een Food Plaza terwijl de sfeer wordt verhoogd door een Rock en Roll band. Kinderen kunnen zich vermaken op de springkussens en bij andere attracties.

Ritje door de regio

Vanuit het Voorhavenkwartier en de J.P. Gouverneurlaan start om 13.00 uur een rit voor oldtimers door de regio. Na de rit worden deze auto's opgesteld in de Hoofdstraat en het Voorhavenkwartier zodat het publiek te kan bekijken. Meer informatie op www.parkrusthoff.nl.


Olieverf en vogelhuisjes bij nieuwe expositie in De Pomp

'Jonge koet' is een werk van Liesbeth Heikens. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Vijf kunstenaars exposeren de komende maand in galerie De Pomp. Op zondag 7 augustus om 15.00 uur is de opening van de nieuwe tentoonstelling. Tijdens de opening speelt Nelly van der Knaap accordeon.

De vijf kunstenaars exposeren tot en met 7 september. Liesbeth Heikens werkt met acryl. Haar manier van werken is een optelsom van vele ervaringen: een vastgelegd moment dat meer wil uitdrukken door compositie, humor en de gelaagde opbouw binnen het schilderij. Met ongewone kleurencombinaties en eenvoud van onderwerp is zij op zoek naar een spanning tussen drukte en rust, een proces waarbij eerst veel op het doek wordt geschilderd, wat vervolgens langzaam wordt terug gebracht tot de essentie die zij wil overbrengen. Wederom heeft Liesbeth zich laten inspireren door de plek waar haar werk tentoongesteld wordt: het plassengebied en haar bewoners.

Mika Stam – v. Vonderen verwerkt in haar olieverfschilderijen in haar werk de techniek die zij zich eigen heeft gemaakt in de 'snuitenserie'. Pasteus opgezet met het paletmes, waardoor er een beweging in de onderlaag ontstaat. Dan verder de details uitgewerkt met penseel. Realistisch, met een duidelijk 'eigen' toets die een verhalende sfeer tonen.

Nelly van der Knaap laat zich bij het maken van haar keramiek inspireren door de Romeinse pottenbakkers. Zij maakten met opzet deuken en vervormingen in hun bekers, zodat de Romeinen met hun vetten handen toch grip hadden. De kommen van Nelly zijn van porselein, handgedraaid en soms voorzien van fleurige decoraties.

De kommen en vazen van Nicoline Nieuwenhuis lijken wel gestolde natuurgedichten. Zoals in een Japanse Haiku – een dichtvorm waarin een kleine natuurbeleving wordt benoemd in 3 regels – zo schildert Nicoline haar natuurimpressies op haar keramiek. Met gekleurde kleislibs, aangebracht op de leerharde huid van de kom, geeft zij weer wat haar raakt in de natuur.

Joop van Ulden maakt van keramiek vogelhuisjes (in de tuin): Als liefhebber van tuinen en water maakt hij keramische fonteinen. De laatste jaren zijn daar vogelhuisjes bijgekomen: minder zwaar en groot werk en toch ook voor in de tuin.

Galerie De Pomp in de Dorpsstraat in Warmond is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Uittips van de VVV

Woensdag 3 augustus

Voorlezen in de zomer. Ook tijdens de zomervakantie kan je gezellig komen luisteren. Aanmelden hoeft niet en wil een vriend(innet)je mee? Geen probleem. Van 14.00 tot 14.30 uur. De toegang is gratis. Bibliotheek Voorhout, Herenstraat 48, Voorhout.

Donderdag 4 augustus

Buurtkamer – elke week op donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur in de bibliotheek aan de Kerklaan 42 in Sassenheim aanschuiven voor de krant en een kop koffie.

Zaterdag 6 augustus

Leer schaken in de vakantie. Voor de jeugd van 6 t/m 16 jaar geeft Schaakvereniging De Vrijpionnen uit Voorhout een aantal workshops in de bibliotheek in Voorhout, Herenstraat 48. De workshop is van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl/jeugdagenda. Deelname kost 5 euro voor niet leden, 2,50 voor leden.

Zondag 7 augustus

Historische Dorpswandeling door Warmond. Ga mee terug in de tijd - onder leiding van Anja Schrage of een van de gidsen van de VVV. Tijdens een wandeling van ruim anderhalf uur ontdekt u hoe leuk en mooi Warmond kan zijn en wordt u meegenomen langs historische plekjes. Start om 14.00 uur op het pleintje bij de Pomp, Dorpsstraat, Warmond. Deelname kost 3 euro.

Tot en met zondag 7 augustus

Van 30 juli tot en met 7 augustus is het jaarlijkse open tennistoernooi het 'Warmond Open' bij TV Overbos. Een bijzondere editie omdat het populaire toernooi alweer voor de 25ste keer wordt georganiseerd.

Maandag 8 augustus t/m donderdag 11 augustus

De 25ste editie van Kinderstad Sassenheim. Tijdens het huttenbouwfestijn timmeren, zagen, klussen en bouwen kinderen naar eigen ideeën hun droompaleis. Kinderstad is op het terrein van de ijsbaan aan de Kagerweide in Sassenheim.

Woensdag 10 augustus

Voorlezen in de zomer, voorlezen en knutselen voor kinderen van 14.00 tot 14.30 uur in de bibliotheek Voorhout, Herenstraat 48. De toegang is gratis.

Donderdag 11 augustus

Buurtkamer – elke week op donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur in de bibliotheek aan de Kerklaan 42 in Sassenheim aanschuiven voor de krant en een kop koffie.

Zaterdag 13 augustus

Leer schaken in de vakantie. Voor de jeugd van 6 t/m 16 jaar geeft Schaakvereniging De Vrijpionnen van 14.00 tot 16.00 uur een workshop in de bibliotheek Sassenheim aan de Kerklaan 42. Deelname kost 2,50 voor biebleden, 5 euro voor niet leden. Aanmelden via bibliotheekbollenstreek.nl/jeugdagenda.

Zaterdag 13 augustus

Bollenstreek in bedrijf. Op de open dag van Bollenstreek in Bedrijf zetten van 10.00 tot 17.00 uur zes agrarische bedrijven in Hillegom en Lisse hun deuren open om aan bezoekers uit te leggen hoe er gewerkt wordt in de bloembollen- en bloementeelt en -handel en de veehouderij. Haal voor de locatie de folder bij het VVV in Warmond

Maandag 15 augustus t/m vrijdag 19 augustus

29e Kindervakantieweek van Warmond - met als thema "Back to the Future" – is op recreatie-eiland Koudenhoorn.

Dinsdag 16 augustus t/m vrijdag 19 augustus

Zwembad de Wasbeek organiseert van dinsdag t/m zaterdag (in de laatste vakantieweek) de nationale zwemvierdaagse. De bedoeling is om vier dagen lang iedere dag in een half uur zo veel mogelijk banen te zwemmen. Deelnemers krijgen een medaille.

Woensdag 17 augustus

Voorlezen in de zomer, van 14.00 tot 14.30 uur in de bibliotheek Voorhout, Herenstraat 48. De toegang is gratis.

Taxeren van boeken en bijbels

Sassenheim n Boekentaxateur Arie Molendijk uit Rotterdam is op woensdag 10 augustus van 13.00 tot 16.00 uur in in Van der Valk hotel Sassenheim / Leiden voor het taxeren van oude boeken, bijbels, albums, handschriften, ansichtkaarten en documenten. Taxatie kost vijf euro, ongeacht het aantal te beoordelen boeken.

Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook oude foto's, ansichtkaarten en albums zijn welkom.

Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op.

Molendijk geeft graag een deskundig advies met betrekking tot restauratie van kostbare boeken, bijbels of boeken met een emotionele waarde. Het maken van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame boeken en bijbels en advies voor verkoop en inbreng voor een veiling. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt.

Korting op theaterkaarten

Sassenheim n Tijdens de Nacht van Sassem, op 26 augustus, biedt Theater 't Onderdak de mogelijkheid om te profiteren van een korting op theatervoorstellingen voor het seizoen 2016/2017.

De kortingsregelingen zijn als volgt: Bij 1, 2 of 3 voorstellingen krijgt het publiek 5 procent korting op alle toegangskaarten Bij de aanschaf van toegangskaarten voor vier voorstellingen is de korting 10 procent. Bij vijf voorstellingen of meer geldt 15 procent korting op alle toegangskaarten Daarnaast geldt voor kindervoorstellingen dat het vijfde kaartje gratis is. Ook de filmpasse-partout gaat in de verkoop: 14 voorstellingen voor 35 euro.

Nacht van Sassem

Tijdens de Nacht van Sassem, van 14.00 tot 22.00 uur, liggen de programmaboekjes met bestellijsten klaar, zodat geïnteresseerden de bestellijst ter plekke kunnen invullen. Ze verlenen daarmee een eenmalige machtiging aan Theater 't Onderdak om het totaalbedrag van hun rekening af te schrijven. Er wordt een bedrag van 2,50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

De korting geldt op 26 augustus ook bij de aankoop van kaarten via www.hetonderdak.nl.

Toscane op papier in Het Oude Raadhuis

Erick van Driel laat zich inspireren door het Italiaanse Toscane. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n In Het Oude Raadhuis is vanaf woensdag 3 augustus de expositie van Vanaf Erick van Driel (Den Haag, 1946 ) te zien. Hij volgde zijn opleiding aan de academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en begon in 1970 als illustrator bij Museum van Natuurlijke historie (tegenwoordig Naturalis). Daarna werkte hij bij de Rijksuniversiteit van Leiden (faculteit der Archeologiën) en bleef naast zijn illustrator aan de universiteit steeds als beeldend kunstenaar werken en exposeren. Van Driel gebruikt voornamelijk gemengde technieken, onder andere Tempera, pastel en contékrijt. Toscane is een grote bron van inspiratie, doordat hij er jaarlijks een tijdje verblijft.

De opening van de tentoonstelling is op zondag 7 augustus om 16.00 uur. De galerie in de Dorpsstraat is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In verband met de kunstmarkt is de galerie op 28 augustus geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De expositie is te zien tot en met 4 september.

Vuurwerk bij Cirque des Dunes

Op de Koningin Wilhelmina Boulevard vertoont het Cirque des Dunes zijn kunsten. | Foto: PR Foto: Cor de Mooy

Streek n In het kader van Noordwijk, 150 jaar Badplaats houdt Stichting FEIN het Cirque des Dunes. Op zaterdag 6 augustus zijn vanaf 20.30 uur zo'n elf spectaculaire acts te zien voor en rondom de duinen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard.

Veel liefhebbers van straattheater kunnen genieten van een avond vol verbazing en verwondering. Men kan een diverse mix van optredens verwachten in en rondom de duinen in Noordwijk. Artiesten pakken tijdens dit festival uit met techniek, kleding en attributen en maken daarmee hun optredens tot een waar spektakel. De buitentheaterprofessionals komen vanuit heel Europa naar Noordwijk aan Zee.
Het programma is interessant voor een breed publiek. Van Springstelt-act, vuur-act, acrobatische paal-act, touw-act, tissue-act tot acrobatische ring-act etc.

Oranje boven tijdens de Flower Parade. | Foto: pr. Foto: pr.


Voorafgaand aan het Cirque des Dunes treedt er een Brassband met een exotische trommelshow op. Dit optreden is vanaf 20.15 uur te zien en is een verrassende en swingende sfeermaker.

Het festival wordt vanaf 22.45 uur afgesloten met een sensationele vuurwerkshow. Het vuurwerk zal tijdens deze zogenaamde pyromusical synchroon lopen met daverende muziek om een geweldige sfeer te creëren. Vanaf meerdere locaties op het strand wordt het vuurwerk afgestoken, zodat deze vanaf de boulevard goed te zien is voor alle toeschouwers.

De Koningin Wilhelmina Boulevard wordt in de avond afgesloten.

Levende beelden aan zee

streek n Noordwijk aan Zee staat zondag 7 augustus in het teken van Levende Beelden tijdens de tweede editie van het Levende Beelden Festival plaats.


Op diverse locaties aan de kust treden er 25 levende beelden op; op de Koningin Wilhelmina Boulevard, en in het begin van de Hoofdstraat. Zij showen hun talent en vermaken het publiek met hun prachtige acts. De Wereld Kampioen Living Statues van 2014 'De Verwondering' en de wereldkampioen Living Statues 2015/2016 'Roest' zijn ook aanwezig.


Ook zullen er diverse steltlopers en straatartiesten hun kunsten vertonen. De steltlopers dansen vol trots de sterren van de hemel en de straatartiesten vermaken op een uitzonderlijke manier het publiek. Langs de route zullen er diverse straatmuzikanten hun muzikale kwaliteiten ten gehore brengen.

De route is door bezoekers te lopen van 13.00 tot 18.00 uur. De toegang is gratis.

Flower Parade met 'Best of Holland'

streek n Waar is een Hollander het meest trots op en wat vindt hij leuk? Dit vroegen de organisatoren van Flower Parade Rijnsburg zich af tijdens de brainstorm over het thema van de parade van 2016. Het gekozen thema ´Best of Holland´ is breed.

Waar is Nederland beroemd om en wat kun je mooi uitbeelden in bloemen. Na het succes van ´Sound of Flowers van vorig jaar wil men dit jaar nog beter en mooier voor de dag komen. Het publiek zal zich dit jaar verbazen en herkennen in praalwagens met als thema Landbouw & Visserij, Dutch DJ´s, Flowers all over the World, Musea. Tel daarbij op de versierde luxe auto´s, muziekwagens en muziekkorpsen en er is ook in 2016 weer sprake van een fantastische parade.

Van Rijnsburg naar Noordwijk

Zaterdag 13 augustus wordt het weer druk in de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Flower Parade Rijnsburg presenteert zich voor de 71e keer. Een bijna rijdende theatervoorstelling met acteurs en actrices op de praalwagens. Het maakt Flower Parade Rijnsburg tot een bijzonder schouwspel.

Praalwagen bekijken

Rustig op het gemak de praalwagens bekijken kan ook. Bezoek op 12 augustus de gratis toegankelijke Flower Parade Show in Bloemenveiling FloraHolland in Rijnsburg. Vanaf 19.00 uur is er een geweldige avond met muziek en honderdduizenden bloemen. Tijdens een wandeling op de Kon. Wilhelmina Boulevard in Noordwijk op zondag 14 augustus zijn de praalwagens nog eens te bewonderen.

De volgende route wordt gereden in Noordwijk: start 18.30 uur: Boekerslootlaan, Lindenhofstraat, Van Limburg Stirumstraat, Heilige Geestweg, Raadhuisstraat, Zeestraat, Nieuwe Zeeweg, Huis ter Duinstraat, Picképlein, De Grent, Palaceplein, Koningin Wilhelmina Boulevard, Vuurtorenplein, Parallelboulevard, Palaceplein, Koningin Wilhelminaboulevard.

uit! in de regio

RKVV Teylingen klaar voor een nieuw seizoen

Hoofdtrainer Laurens Mouter kijkt tevreden terug op de voetbalcursus. "Het enthousiasme van die hummels, fantastisch!" | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het lijkt nog maar zo kort geleden dat op zondag 12 juni het eerste elftal van RKVV Teylingen, FC Lisse met 4-2 versloeg en er een serieus feestje gevierd werd aan de Roodemolen. Want er was meer te vieren dan alleen de promotie van het eerste elftal, zo vertelt scheidend voorzitter Willem van der Krogt. "In de weken voor die memorabele promotiewedstrijd werden zowel het tweede als het derde elftal kampioen, won de B1 de NKS beker en E2, E3, E4 en D3 werden allen kampioen. En niet te vergeten het G-team, zij wonnen dit seizoen de ene beker na de andere!".

Wie verwacht dat na zo'n enerverend seizoen in de zomerperiode een serene rust heerst op het sportpark, komt bedrogen uit. Er wordt namelijk volop geklust in het clubhuis om het te vernieuwen. Dat alles wordt gedaan door vele vrijwilligers die de club een warm hart toedragen. Er wordt enorm hard gewerkt om alles vóór zaterdag 20 augustus af te hebben, want dan gaat het seizoen namelijk weer vol uit de startblokken. Teylingen 1 trapt dan af met de eerste bekerwedstrijd tegen UVS 1 om 17.00 uur.

De volgende dag is er volop reuring, want de jeugd opent op zondag 21 augustus het seizoen op gezellige wijze. In samenwerking met voetbalschool Play2Improve worden er trainings -en partijvormen voor de hummels, F, E en D groepen uitgezet. Edwin Does, technische jeugdzaken aan het woord: "We hebben deze opening vorig jaar voor het eerst zo gedaan en daar hebben we veel positieve reacties op gekregen. Het is leuk om elkaar na de zomerperiode weer te spreken en voor de nieuwe leden is het de ideale gelegenheid om kennis te maken met mensen binnen Teylingen."

Nieuwe leden, daar is Teylingen volop mee bezig, beaamt Sandra van Vliet, jeugdsecretaris. "We hebben het vorig seizoen afgesloten met een succesvolle voetbalcursus voor 4 tot 7 jarigen. Veel kinderen zijn hier zo enthousiast door geworden dat ze zich op de laatste dag direct als lid aangemeld hebben." Om nog meer jeugdigen de kans te geven om kennis te maken met de voetbalclub Teylingen, zijn zij van harte welkom om bij de seizoensopening mee te komen doen. "Het programma voor de hummels is van 10.00 tot 11.00 uur. Dat is lang genoeg voor de kleintjes van 3 t/m 6 jaar" aldus Sylvia Kruijer. "De categorieën F/E (6 t/m 10 jaar) en D (10 t/m 12 jaar) beginnen om 10.00 uur en dit programma loopt tot circa 12.30 uur." "Er wordt getraind in leeftijdsgroepen, maar nog niet in de nieuwe teamsamenstellingen." licht Pieter Kniest nog even toe. "Daarom is het voor kinderen die interesse in voetbal hebben ook echt leuk om me te doen. Het is natuurlijk altijd mogelijk om hierna nog een paar keer vrijblijvend mee te trainen, voordat al dan niet besloten wordt om lid te worden."

Niet alleen de jeugd treedt overigens aan op zondag 21 augustus. Teylingen 2 speelt namelijk om 10.30 uur hun eerste bekerwedstrijd tegen Concordia 2. "Nu moet het alleen nog mooi weer worden" lacht Sandra. "Dan kan het nog een gezellige middag worden op het terras, met oude en nieuwe leden, ouders en selectiespelers allemaal bij elkaar!"

Zwemles bij de Columbiaan

Voorhout n Direct na de zomervakantie kunnen kinderen weer starten met het volgen van zwemlessen bij Zwemvereniging de Columbiaan in Voorhout. Vanaf week 34 zijn er ook plaatsen vrij bij het volwassenzwemmen, zwemvaardigheid en wedstrijdzwemmen.

Net voor de zomervakantie zijn er dertig diploma's behaald door de ABC-zwemmers, waaronder twaalf voor het A zwemdiploma. Dit betekent dat er weer plekken vrij zijn voor startende zwemmers. Zwemvereniging de Columbiaan heeft een honderd procent slagingspercentage.

De adviesleeftijd om te starten met zwemles voor het A-diploma is 4 tot 5 jaar. De eisen die aan het A-diploma zijn gesteld, zijn motorische lastig voor een kind van 3 jaar om te halen. Er wordt in kleine groepjes gezwommen zodat er veel persoonlijke aandacht is voor ieder kind.

Wasbeek en KTS

Gemiddeld gezien duurt het 42 uur voordat een kind het A diploma haalt. Bij de Columbiaan zwemmen de kinderen twee keer per week (zaterdagochtend – einde woensdagmiddag) 30 minuten deze lopen gelijk met de schoolvakanties. De startende zwemmers beginnen in de Wasbeek in Sassenheim. De gevorderde kinderen zwemmen twee keer per week in het KTS-bad (maandag en donderdagmiddag). De kinderen leren onder andere; springen vanaf de kant, schoolslag, rugslag, zelfstandig uit het water op de kant klimmen, afzetten aan de wand en uitdrijven, rugcrawl, borstcrawl en watertrappelen. Ook leren ze om door een gat in een zeil te zwemmen dat verticaal in het water hangt. Dit alles met ervaren lesgevers en assistenten in het water, zodat het kind veilig en goed leert zwemmen.

Het zal een kalenderjaar duren voordat een kind af kan zwemmen voor het A-diploma. Voor B en C zijn nogmaals twee keer 12 uur nodig. Met zo'n anderhalf jaar kan het Zwem-ABC compleet zijn.

Na het Zwem-ABC (behaald bij de KTS of elders) kan er verder gezwommen worden voor zwemvaardigheidsdiploma's of bij het wedstrijdzwemmen. Bij het wedstrijdzwemmen staat gedrevenheid voorop. Bij zwemvaardigheid wordt kennis gemaakt met andere manieren van plezier hebben in het water. Meer informatie is te vinden op www.columbiaan.nl.

Engelse trainer voor Bassets vrouwenteam

Sassenheim n De Engelse Katie Turnbull wordt de nieuwe hoofdtrainer van de vrouwenselectie van rugbyclub The Bassets.

De nu nog in Engeland woonachtige Turnbull komt deze week naar Nederland om haar contract te tekenen en de eerste veldtrainingen te geven. The Bassets zijn erg trots dat zij deze trainer kunnen presenteren. Turnbull is in de rugbysport geen onbekende, als speelster kwam zij uit voor diverse grote clubs in Engeland waar zij ook voor de nationale selectie uitkwam. Haar grootste ervaring deed zij op in het rugbyland bij uitstek, Nieuw Zeeland. Door een langslepende blessure besloot zij het trainersvak in te gaan. In The Bassets ziet Turnball een grote uitdaging, want zij weet inmiddels dat daar veel talent loopt. Op de dinsdag en de vrijdagavonden zal ze de trainingen gaan leiden en op de wedstrijddagen coacht ze haar nieuwe team langs de lijn.

Hardloopwedstrijden tijdens Feestweken

Teylingen n De inschrijving voor het 22ste Super Prestige Oranjecircuit is weer open. Het hardloopcircuit wordt op vrijdag 16 september in Voorhout gelopen en op dinsdag 20 september in Sassenheim.

Het Super Prestige Oranje Circuit is een hardloopcircuit van zes wedstrijden in Noordwijk-Binnen, Noordwijkerhout, Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Lisse. Het is voor de prestatie- en recreatieloper een uitstekende gelegenheid om de sportieve uitdaging aan te gaan. De afstanden van de wedstrijden liggen tussen de 6,5 en 7,5 kilometer.

Het jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door de A.V. NSL en A.V. De Spartaan in samenwerking met de Oranje- en Harddraverijverenigingen. Het circuit wordt gehouden tijdens de jaarlijkse najaarsfestiviteiten in de Bollenstreek. In tal van leeftijdscategorieën zijn punten te verdienen en prijzen voor de drie hoogst geklasseerden. Ook zijn er dit jaar weer de klasseringen voor de plaatselijke lopers in Sassenheim en Voorhout.

Het circuit start op 2 september in Noordwijk-Binnen en eindigt op 27 september in Lisse. De wedstrijd op 16 september in Voorhout is 7,3 kilometer. In Sassenheim, op dinsdag 20 september, is de route 6,6 kilometer. Inschrijving voor het hele circuit kan via www.oranjecircuit.nl en kost 15 euro. Éenmalig een wedstrijd meedoen kan ook. Inschrijven kan dan voor de start. Het inschrijfbedrag wordt door plaatselijke organisatie bepaald en varieert van 0 tot 4 euro.

Geen zomervakantie

The Bassets trainen door in de zomer. Zij willen zo sterk aan de wedstrijden in de Ereklasse beginnen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Terwijl half Nederland geniet van een welverdiende vakantie zijn de rugbyers van The Bassets uit Sassenheim volop in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Vorig seizoen waren ze als nieuwkomer in de Ereklasse de te pakken ploeg, maar op karakter speelde zij zich op de laatste speeldag veilig om zo nog een jaar in de hoogste klasse acte de présence te geven.

Dit jaar willen de Sassenheimers een grotere rol van betekenis gaan spelen en vaker tijdens het spel de lakens uit gaan delen. Dat moet kunnen, zeker met de ervaring die zij het afgelopen seizoen hebben opgedaan. Om nog beter te presteren moeten zij fitter als ooit te voren zijn om aan de nieuwe uitdaging te beginnen. En dit betekent de hele zomer door trainen. Zelf met de tropische temperaturen van de laatste weken. De conditie van de fanatieke spelersgroep is goed op peil en fysiek groeien ze ook individueel gestaag. Zo lijken ze haast al klaar te zijn voor de oefenwedstrijden die voor de start van de reguliere competitie genoteerd staan. Op 14 augustus spelen The Bassets de eerste oefenwedstrijd uit tegen Haarlem, op 20 augustus komen de Hookers uit Hoek van Holland naar Sassenheim en op 27 augustus komt de Amstelveense rugbyclub op bezoek.

De laatste test is op 3 september, in een uitwedstrijd tegen de regerend landskampioen Hilversum.

Het echte werk begint voor The Bassets op zaterdag 10 september. Dan kunnen we kijken of de zomerse arbeid zijn vruchten gaat afwerpen.

De Olympische genen van…

Teylingen n Het online platform MAX Vandaag portretteerde ter gelegenheid van de aanstaande Spelen in Rio de trotse (groot)ouders van tien Olympische sporters. In de serie zijn bijdrages van de ouders en grootouders van turner Epke Zonderland, zevenkampster Nadine Broersen, worstelaar Jessica Blaszka, zeilster Marit Bouwmeester, roeier Jort van Gennep, windsurfer Dorian van Rijsselberghe, hockeyster Joyce Sombroek, judoka Marhinde Verkerk, schermer Bas Verwijlen en springruiter Maikel van der Vleuten. De webserie De Olympische genen van… is te zien op www.maxvandaag.nl/olympischespelen.

Innovatiebijdrage voor ontwikkeling zorgserre

Groei en bloei in Park Rusthoff. | Foto: pr./Hans Wilson Foto: pr.

Teylingen n Het Zorgpact Teylingen heeft 10.000 euro gekregen van Rabobank Bollenstreek. Het bedrag is bedoeld voor de ontwikkeling van de onlangs gepresenteerde zorgserre.

Sinds 2013 stelt Rabobank Bollenstreek met het Innovatiefonds donaties ten behoeve van innovatieve projecten beschikbaar. Het Innovatiefonds steunt sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio. Het fonds richt zich hierbij op vernieuwing, kennisoverdracht en duurzaamheid.

Arno van Kempen (r), Johan van Buren (l) en Rob Heeremans (m) bij de Zorgserre. | Foto: pr./ Sven van der Vlugt Foto: pr./ Sven van der Vlugt

Afgelopen maand werd door de adviescommissie van het Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek een aanvraag van het Zorgpact Teylingen gehonoreerd met een bedrag van 10.000 euro. In het Zorgpact werken gemeente Teylingen, zorgaanbieders ActiVite en Marente, woningcorporaties Stek, Vooruitgang en Warmunda, Welzijn Teylingen en de huisartsen samen aan het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van de inwoners van Teylingen. Voor dit doel is door hen de zorgserre ontwikkeld.

Zo lang mogelijk thuiswonen

Zo lang mogelijk thuis wonen is moeilijk, wanneer trappenlopen steeds lastiger wordt. Verhuizen naar een gelijkvloerse woning is niet altijd mogelijk, maar ook niet altijd wenselijk. Mensen worden op een kwetsbaar moment weggehaald uit de vertrouwde sociale omgeving.

Met name voor dit soort situaties kan de zorgserre uitkomst bieden. De zorgserre is innovatief, omdat deze rechtstreeks aan de woonkamer van de bewoner wordt geplaatst. De zorgbehoevende bewoner kan zo in de eigen woning blijven wonen en op een natuurlijke en volwaardige manier deel blijven uitmaken van het dagelijkse leven in het huishouden. Johan van Buren, manager Wonen bij Woonstichting Vooruitgang, legt uit dat het innovatieve ook zit in het feit dat de Zorgserre snel geplaatst kan worden. Van Buren stelt: "Er is geen bouwvergunning nodig. Er zijn wel criteria opgesteld. Het moet een tijdelijke oplossing zijn voor ongeveer vijf jaar, anders is een vaste aanbouw of verhuizen vaak een betere oplossing. Hierbij kan men denken aan een twee- of meer persoonshuishouden waarbij een patiënt woonachtig is, waarbij helaas steeds zwaardere zorg nodig is. Dit hoeft overigens niet altijd een oudere patiënt te zijn".

Innovatie

Rob Heeremans, Manager MKB bij Rabobank Bollenstreek en tevens lid van het Innovatiefonds, vindt de zorgserre een mooi initiatief. "Afgelopen jaren steunden wij tal van innovatieve projecten. Deze zijn overigens zeer divers. Initiatieven op het gebied van toerisme, recreatie, biobased economy en ruimtevaarttechnologie, tot een project om de productie van snijhyacinten te verduurzamen." Bij de zorgserre speelde het sociaal-maatschappelijke aspect een grote rol in de beslissing het bedrag toe te kennen, stelt Heeremans: "Als coöperatieve bank voelen wij ons verbonden met de regio, de plaats waarin onze klanten en leden wonen. Als dat langer kan op de plek waar ze dat altijd al hebben gedaan steunen wij dat graag".

Nog niet geplaatst

Volgens de voorzitter van het Zorgpact, Wethouder Arno van Kempen, is aandacht en promotie van de zorgserre nodig. "De Zorgserre staat nu tijdelijk op de gemeentewerf, maar het is de bedoeling dat deze snel achter een woning staat. Ik denk dat de zorgserre een plek kan krijgen tussen vele andere oplossingen om mensen langer thuis te kunnen laten wonen, maar het is op deze manier nieuw voor de mensen. Het afgelopen half jaar hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden met kandidaten. Helaas is de juiste 'match' is nog niet gevonden. Toch hopen we binnenkort de zorgserre bij een woning te plaatsen, zodat de pilot daadwerkelijk vorm kan krijgen", aldus Van Kempen.

Bernardus maakt zich op voor volgende verbouwing

Na de nieuwe entree volgt opnieuw een verbouwing in de Bernardus. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De locatie Bernardus aan de Hoofdstraat kan zich op gaan maken voor de derde verbouwing in anderhalf jaar tijd. In het najaar wordt Ter Leede, de afdeling op de begane grond, vernieuwd. Het is onderdeel van een op handen zijnde verhuizing tussen de verschillende locaties van Marente.

Twee jaar geleden is woonetage Dever verbouwd. Dit jaar is de entree van het ouderencentrum compleet vernieuwd. Daarnaast werd tegelijkertijd ook het restaurant verbouwd en is vlak voor de zomer heropend. Het volgende project is het vernieuwen van de afdeling Ter Leede. Net als bij de verbouwing van Dever worden de appartementen opgeknapt en komen er drie huiskamers met open keukens. Alles volgens het concept kleinschalig wonen: waar het draait om lekker leven, meedoen in het huishouden en vooral doen waar je zin in hebt.

De verbouwing van de afdeling is onderdeel van de plannen van zorgorganisatie Marente om in 2017 verschillende soorten zorg ieder apart onder te brengen op een locatie. Marienhaven in Warmond wordt verbouwd en gaat in het nieuwe jaar dienst doen als revalidatiecentrum voor ouderen. De huidige bewoners van het verzorgingstehuis verhuizen dan onder andere naar de Bernardus. Met de verbouwing van de afdelingen worden deze ingericht als kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

Eigen huishouden

Leo Bellekom, manager van Bernardus, is blij met de aanpassingen. "De appartementen op de vernieuwde Dever zijn heel erg gewild. Ter Leede wordt volgens hetzelfde concept verbouwd. Er zijn gezamenlijke huiskamers waar de bewoners koken en eten met elkaar. Familie kan er binnenlopen, koffie zetten, kletsen met de andere bewoners of een spelletje doen. Eigenlijk hebben ze samen een eigen huishouden, heel gezellig."

De verbouwing duurt ongeveer drie maanden. De overlast wordt in die tijd beperkt tot het minimum.

Ook de tuin wordt meteen aangepakt. Deze wordt speciaal ingericht en afgeschermd zodat bewoners van alle drie etages er zelfstandig naartoe kunnen gaan. Op die manier kunnen degenen met dementie veilig bewegen binnen en buiten het huis.

Marente meldt dat de kans groot is dat ook de eerste etage, afdeling Teylingen, in 2017 wordt gerenoveerd. De complete verbouwing en verhuizing is naar verwachting eind 2017 afgerond.

'Facebook, meer dan gluren bij de buren'

Sassenheim n De bibliotheek Bollenstreek organiseert in het najaar weer een aantal cursussen over het gebruik van tablets, Ipads, mobiele telefoons en Facebook. In Sassenheim zijn een opfriscursus en Facebookworkshop.

De opfriscursus voor de iPad is voor mensen die al eerder een beginnerscursus hebben gedaan. De cursus in de bibliotheek aan de Kerklaan 42 start op dinsdag 8 november om 14.30 uur. Deelname kost 30 euro voor leden, en niet leden betalen 35 euro.

Eind november is de Facebookworkshop 'Meer dan gluren bij de buren'. Deelnemers leren alles over het hoe, wat en waarom op de sociale media. In Sassenheim is de workshop op dinsdag 29 november om 14.30 uur in de bibliotheek aan de Kerklaan 42. Leden betalen 5 euro voor deelname, niet leden betalen 10 euro.

Voor kaartverkoop en meer informatie, kijk op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Digitaal spreekuur

De Bibliotheek Bollenstreek zoekt vrijwilligers voor DigiDinsdag of DigiDonderdag; het wekelijks spreekuur in Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen. Daar worden bezoekers geholpen met hun vragen over internet, iPad of tablet.

Tijdens deze digitale spreekuren helpen vrijwilligers, begeleid door één van onze medewerkers, in een informele sfeer de bezoekers verder met bijvoorbeeld het installeren van een iPad en/of tablet, downloaden van apps uit de App Store of Play Store, downloaden van eBooks, mailen, foto's, filmpjes en spelletjes.

Voor meer informatie of aanmelding, bel naar 's morgens naar Hannie Duineveld op 0252 - 421076. Of naar Marianne van der Kaaij op 071 - 5150587. Zij is de hele dag te bereiken.

Voor meer informatie, kijk op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Volop zomer

Sassenheim n Nu de schooltuinen en de vlindertuin op hun mooist zijn, is een wandeling door Park Rusthoff in deze periode de moeite waard. Alles bloeit en groeit. Een oase van rust. Toch wordt er achter de schermen hard gewerkt door de vrijwilligers en zeker ook door de leerlingen van de basisscholen die een eigen tuintje bijhouden in de schooltuinen. In de zomervakantie zijn iedere woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur de poorten van de tuinen open voor het publiek. Tot en met 19 augustus zijn de kinderen gezamenlijk druk in de weer met onkruid verwijderen, de plantjes bij te houden en te oogsten.

Wereldjongerendagen: Let's go Krakau!

Foto: pr.

Teylingen n Meer dan 180 jongeren uit bisdom Rotterdam en Breda zijn naar de Wereldjongerendagen in het Poolse Krakau geweest, waaronder negen jongeren uit de regionale parochie Sint Maarten. Vijf van hen komen uit Teylingen. Speciaal voor deze krant hebben Anne Geerars, Chantal van Dam, Anneloes van Bakel, Ilse Spruit en Bryan van den Berg hun ervaringen op papier gezet.

"Drie bussen vertrokken op zondag 17 juli vanaf Den Haag naar Echternach in Luxemburg, waar de St. Willibrord begraven ligt. Tijdens de reis stond er iedere dag stond een andere heilige centraal. Deze heiligen pasten in het thema van de reis dat de Weg van Barmhartigheid is. De heiligen hebben allemaal op hun manier en in hun tijd hun geloof handen en voeten gegeven ten dienste van anderen. Na het bezoek aan de heilige Willibrord werd de reis vervolgd richting Koblenz, waar de eerste nacht werd doorgebracht in een jeugdherberg. De volgende dag vertrokken we richting Marburg. Daar aangekomen werd het graf van Elisabeth van Thüringen bezocht. Zij was een dame van adellijke komaf en heeft haar leven in het teken gezet van het verzorgen van zieken en eten geven aan de armen. Dit deed zij terwijl de mensen uit haar sociale klasse hier tegen waren en haar uiteindelijk in de steek hebben gelaten.

Bezoek aan Dachau

De drie opvolgende nachten verbleven we in een seminarie in Eichstätt. Tijdens deze dagen hebben we het concentratiekamp Dachau bezocht, waar ook de mis beleefd werd. "Het was indrukwekkend om de mis te vieren op een plek waar vele mensen zijn gestorven. Mijn gedachten waren bij hen", schrijft Anneloes (22). Ook was er een vrije dag om te ontspannen waarbij een keuze was tussen raften, wandelen, zwemmen of ander sport en spel.

De reis werd op vrijdag vervolgd richting Praag, de hoofdstad van Tsjechië. Hierbij werd de kathedraal bezocht, waarbij speciaal voor ons de Heilige Deur werd geopend. Onze bisschop mgr. Van den Hende heeft ons iets verteld over deze deur.

Voorprogramma

Na een overnachting in de jeugdherberg in Praag, gingen we op weg naar Kielce in Polen. Het bisdom Kielce had het voorprogramma van de Wereldjongerendagen georganiseerd met gebed, muziek en dans. Een aantal landen waren hier al aanwezig. We verbleven in gastgezinnen waarbij genoten werd van de Poolse keuken. De gastvrijheid was onbeschrijfelijk. In Kielce merkten wij ook al iets van de grote van de WJD. De 180 deelnemers van onze reis sloten zich aan bij de 8.000 jongeren die in dit bisdom te gast waren. Het weekend werd afgesloten met een groot concert in een amfitheater.

Daarna werd de laatste etappe afgelegd richting Krakau. Eenmaal in Krakau was er de kans om veel mensen uit verschillende landen te ontmoeten. Meegenomen souvenirs (zoals oranje bandjes en klompjes) uit Nederland werden geruild. De stad was helemaal volgelopen met jongeren vanuit de hele wereld. Dit was te zien door de vele verschillende vlaggen, gezang en trommels die op elk plein van de stad te horen waren. Grenzen waren niet meer belangrijk, je vertegenwoordigt jouw land. Maar belangrijker was dat al deze mensen uit in totaal 180 verschillende landen in vrede bij elkaar aanwezig waren. De saamhorigheid kwam ook tot uiting tijdens de openingsmis, welkomstceremonie met de Paus en de kruisweg. "Het was heel indrukwekkend om met zoveel mensen uit de hele wereld samen te komen en het geloof te mogen vieren," vertelt Anne (18). Bovendien werd met alle 900 Nederlanders iedere dag de mis gevierd en kregen wij catechese van bisschoppen van verschillende bisdommen.

Paus

Op zaterdag 30 juli begon, na de zegen van de bisschoppen, de pelgrimstocht naar Campus Misericordiae. Aangekomen op het veld begon de avondwake met de Paus. Hierbij werd gezongen, gebeden en vele kaarsen ontstoken. Bryan (21): "Het gaf me een warm gevoel als je duizenden brandende kaarsjes om je heen ziet". Na de avondwake sliepen we op het veld met alle jongeren. In de ochtend werd de mis gevierd met de Paus als afsluiting van de Wereldjongerendagen. Hier waren zo'n 2 miljoen jongeren bij betrokken. Ook werd bekend gemaakt dat de volgende Wereldjongerendagen in 2019 in Panama worden gehouden. Moe en voldaan werd de tocht gemaakt richting de school waar de groep verbleef."

Op dinsdag 2 augustus zijn de vijf Teylingers weer veilig thuisgekomen, met een ervaring om nooit meer te vergeten.

Woensdag 10 t/m 17 augustus


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, Voorganger: pastor J. Straathof

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J. van Houwelingen

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastor Spruit

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw.ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Sem Jongsma

Wings of Healing (Veerpolder 6a): vrijdag 19.30 uur Genezingsdienst, zaterdag 13.30 uur Kindergenezingsdienst, zondag 10.00 uur Onderwijsdienst, 19.00 uur Genezingsdienst. Alle diensten staan onder leiding van Jan Zijlstra.

De Teylinger op vakantie

Redactie n Op deze pagina staan de kerkdiensten voor de komende twee weken vermeld, omdat de krant volgende week - woensdag 10 augustus- niet verschijnt vanwege de zomervakantie.

Vanaf woensdag 17 augustus verschijnt De Teylinger weer iedere week. Artikelen en foto's insturen voor deze editie kan tot maandag 15 augustus 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl.

De redactie wenst alle lezers een fijne vakantie!