De Teylinger

14 februari 2018

De Teylinger 14 februari 2018


Te vroeg voor nieuwbouw IKC

Woordvoerder namens de bezorgde ouders, Evelyn Schuil-Vlassak, spreekt de commissie toe. | Foto: NK

Sassenheim n De raadscommissie Welzijn vindt het nog te vroeg om aan wethouder Kees van Velzen een voorbereidingskrediet te geven om een locatie te zoeken voor de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Sassenheim. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarin bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en eventueel welzijnsvoorzieningen gecombineerd zijn.

Door Nico Kuyt

De meer dan 40-jarige basisschool De Kinderburg aan de Knorrenburgerlaan voldoet niet meer aan de huidige eisen. Het schoolbestuur van de Sophia-scholen heeft onder andere door het dalende leerlingenaantal en op basis van een spreidingsplan voor de scholen, de wens uitgesproken om te komen tot een fusie van De Kinderburg en De Rank en wil op termijn afstand doen van het schoolgebouw van De Rank op de St. Antoniuslaan. De verkenningen hiervoor zijn gestart.

Het bestuur denkt aan een IKC met circa 400 leerlingen. Onderzocht dient te worden of het gebouw op de bestaande locatie van De Kinderburg kan komen of een eventueel andere locatie. De gemeenteraad werd daarom gevraagd voor een locatieonderzoek een krediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen.

Kritisch

Vooraf aan de voorbespreking in de raadscommissie hadden bezorgde ouders een brandbrief gestuurd en woordvoerster Evelyn Schuil-Vlassak kwam de commissie toespreken. Zij plaatste vraagtekens bij de wenselijkheid van een fusie en het slagen van een IKC. De Rank is de enige protestantse school in Sassenheim. Als deze verdwijnt zou dat een verschraling van het onderwijsaanbod betekenen. De ouders wensen een objectief onderzoek naar de behoefte voor een IKC en willen dat meerdere scenario's in beeld gebracht worden, waaronder De Rank in stand laten, of verhuizen, maar de scholen afzonderlijk laten. Schuil wees op de onrust die is ontstaan en dat de ouders niet betrokken zijn bij de plannen. Enkele ouders hebben al aangegeven hun kind van school te halen.

Op haar beurt wees bestuurder Sylvia Spierenburg van de Sophia Scholen dat nog niets zeker is. Het moet allemaal nog worden bekeken. Met de ouders wordt een informatieavond belegd.

Te vroeg

Een grote meerderheid van de fracties vond het toch te vroeg om al geld beschikbaar te stellen voor een locatieonderzoek. Is een IKC wel noodzakelijk? Kan De Kinderburg niet fuseren met een andere school. Waarom niet eerst een visie, een behoefteonderzoek en dan pas komen met een locatieonderzoek. Welke functies komen er in het IKC? En eerst maar ook een goed participatietraject doorlopen met ouders en medezeggenschapsraad.

De aanvraag voor het krediet werd weer in handen gegeven van de wethouder. De gemeenteraad neemt er op 8 maart geen besluit over.

Onrust onder ouders van De Rank over mogelijk verdwijnen laatste protestantse basisschool

Jeugd spreekt in over BMX-baan

Foto: Nico Kuyt

Voorhout n De 10-jarige Max van Dorsser, Bas Verboom en de 9-jarige Jasper van Leeuwen hebben in de raadscommissie Welzijn ingesproken over hun idee voor een wielerpark in Voorhout.

De jongeren hebben op het jeugdjournaal gezien dat er in de gemeente Udenhout een BMX-baan was aangelegd. En dat wilden zij ook wel. Ze kregen de hele klas van de Regenboog Distelweg aan hun zij. Op de heuvelbaan kunnen zij lekker fietsen, steppen, stuntsteppen, skateboarden, BMX-en en zelfs de scootmobielen kunnen er lekker crossen. Zij willen een mooie baan van asfalt, dat gaat lang mee. Het is wel iets duurder, maar op het goedkopere gravel kun je alleen fietsen, als het regent is het niet te gebruiken, het vraagt veel onderhoud en je wordt er vies van. Ze hebben een aantal plekken voor een baan in Voorhout onderzocht. Bijvoorbeeld Sportpark Elsgeest of bij de Spoorlaan. De gemeente hoeft niet het hele bedrag te betalen, zo hielden zij de commissie voor. Fondsenwerving, sponsoring, acties en inzamelingen, daarmee denken ze de helft van de kosten binnen te krijgen.

Onder de Voorhoutse jeugd is er ook behoefte aan zo'n wielerbaan. De jongens hebben een Facebookpagina opgezet, die in een week tijd al meer dan 100 likes kreeg. Ook hebben ze een mail gestuurd naar alle scholen. Op de Emmaus vinden bijvoorbeeld 83 kinderen uit groep 4 tot en met groep 8 het een heel goed idee, zo wisten zij te melden. De jongens gaan nu over hun plan in gesprek met de wethouder. (NK)

Foto: pr

Lijsttrekkers stellen zich voor


Meer
over de
verkiezingen

Verrijk je Buurt
in
Inspiratiecafé

Daten
zonder
drempelvrees

foto n Hollandse reuzen in Pyeongchang

Fruitmanden Express bezorgt blijdschap in Bokkendorp

Het Prinsenpaar en de adjudanten op bezoek bij mevrouw Van Duin. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Ruim honderd fruitmanden zijn op zondag 11 februari door vrijwilligers van carnavalsvereniging De Bokken rondgebracht. De Fruitmanden Express zorgt voor een lach en een traan. 'Carnaval is meer dan polonaise en bier.'

Met een lach op haar gezicht doet mevrouw Van Duin (87) de deur open. Het bonte gezelschap voor haar deur, bestaande uit Prins Ron, Prinses Sandy en de adjudanten, krijgt een hartelijk ontvangst. "Kom binnen," zegt ze, nadat ze van het prinsenpaar de fruitmand en het bloemetje in ontvangst heeft genomen. Zowel de prins en prinses krijgen een kus, voor Grote Bok Hans van Duin - vrijwilliger van het jaar bij de vereniging- is er een knuffel. Niet voor niets natuurlijk, want hij is ook haar zoon.

Ze had het Prinsenpaar stiekem wel verwacht, zegt ze even later in de knusse woonkamer. "En het is vooral heel gezellig!", vervolgt ze, om zich daarna tot Sandy te richten: "Hoe gaat het? Is het nog vol te houden? Vast wel, want jullie zijn nog jong!"

Betrokken

Die betrokkenheid en interactie, daar draait de Fruitmanden Express om, legt Ton Wolvers eerder die dag uit in de kantine van Foreholte. Samen met zijn vrouw Edith en met Plonie van Leeuwen coördineert hij vanaf daar de bezoekjes. In totaal twintig auto's met daarin vier of vijf vrijwilligers bezoeken 's middags Voorhouters die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wolvers: "Dat zijn mensen die ziek of eenzaam zijn. We bezoeken ze thuis, maar ook in de ziekenhuizen of revalidatiecentra. We willen ze laten weten dat we aan ze denken. Carnaval is veel meer dan bier drinken en polonaise lopen. Dat is wat mensen zien tijdens de feesten, maar daarnaast zijn we ook maatschappelijk betrokken. We nemen een fruitmandje mee, bieden een luisterend oor en zorgen voor wat gezelligheid. Zo kunnen ze soms ook even hun zorgen vergeten. Daar draait het carnaval om". Plonie is al twintig jaar spin in het web en geniet nog steeds. "Ik breng altijd de plantjes rond in de Agnes, tegelijkertijd met mijn koffieronde. Mensen zijn dan altijd erg verrast, zo leuk!"

Betekenen

Inmiddels worden er op zondagmiddag ruim 120 pakketten met fruit cadeau gedaan. Het begon echter met een ziekenbezoekje aan een lid van de Raad van Elf, in 1977. Veertig jaar later is het uitgegroeid tot een traditie. De Express heeft een vaste plek op de agenda, en ook in het hart van de vrijwilligers. De oud-prinsen, huidige raad van elf, het prinsenpaar en jeugdprinsenpaar zijn allemaal een zondagmiddag op pad. Voor Prins Ron en Prinses Sandy volgen na het bezoek aan mevrouw Van Duin nog acht fruitmanden. Zo'n vol middagprogramma vinden ze, een dag na de optocht, echter geen probleem. Ron: "Je maakt soms best dingen mee. Een enkele keer pinken mensen een traantje weg, maar iedereen is blij dat je er bent. Dat geeft een heel goed gevoel. Je merkt echt dat je iets kunt betekenen".

Trilokaal verbaasd over aardgas in flats

Sassenheim n Raadslid Frans van Swieten (Trilokaal) heeft aan B&W vragen gesteld over het vervangen van de blokverwarming van de appartementen op het Kagerplein en de Platanenlaan.

Woonstichting Vooruitgang heeft het voornemen de verwarming te vervangen door een eigen CV-ketel in ieder appartement. Aan de Platanenlaan gebeurt dit als een appartement vrij komt en wordt opgeknapt. Op het Kagerplein worden alle appartementen tegelijk voorzien van een CV in het appartement. Het bevreemdt Van Swieten dat in deze tijd van overgang naar andere vormen van energie voor zo'n aardgas-oplossing wordt gekozen. Hij vraagt zich af of er ook onderzoek is gedaan naar andere, meer duurzame, vormen van verwarming en of B&W bereid is om samen met de Woonstichting daarnaar te kijken. Verder actief te overleggen en zicht te houden op plannen van de Teylingse woonstichtingen om het verduurzamen van woningen blijvend een impuls te geven. | Tekst: Nico Kuyt

Inspiratiecafé Fonds 1818 op zoek naar buurtideeën

Teylingen n Fonds 1818 bestaat 200 jaar en dat wordt gevierd met de inwoners van Teylingen en omgeving.

In het kader van de jubileumactiviteit Verrijk je Buurt is het fonds op zoek naar mensen met een goed idee voor hun buurt. Iedereen die iets nuttigs, bijzonders of leuks voor z'n directe leefomgeving wil doen is van harte welkom bij het Verrijk je Buurt-inspiratiecafé dat op donderdag 15 februari in Het Trefpunt (Herenweg 80 in Warmond) gehouden wordt. Daar kunnen inwoners direct met hun buurtidee aan de slag. Er is aandacht voor succesvolle voorbeelden, ervaringen én er zijn leuke brainstorms. "Dat is belangrijk, want veel mensen hebben wel leuke ideeën voor hun buurt, maar vaak heeft men geen idee hoe je vervolgens fondsen kunt aanspreken voor sponsoring. Met het inspiratiecafé laat Fonds 1818 zien dat dit niet ingewikkeld hoeft te zijn", aldus een woordvoerster.

Fonds 1818 geeft begeleiding en advies, zodat ideeën worden omgezet in een plan. Alles wat een straat of buurt een beetje beter of gezelliger maakt, komt in aanmerking. Ideeën die passen bij Verrijk je Buurt, komen na beoordeling van het fonds ook in aanmerking voor een donatie tot maximaal 3.000 euro.

Het inspiratiecafé is van 20.00 tot 21.30 uur, met na afloop een borrel. De inloop is vanaf 19.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Leer werken met DigiD

Voorhout n De Bibliotheek Bollenstreek vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen redden in een wereld waarin internet niet meer weg te denken is. Tijdens de cursus Digisterker wordt in vier bijeenkomsten van twee uur het aanvragen en leren gebruiken van DigiD geoefend. Ook het zoeken van werk, aanvragen van huur- of zorgtoeslag en doorgeven van een verhuizing komen aan de orde. De cursus is in bibliotheek Voorhout (Herenstraat 48) en start op dinsdagmiddag 27 maart van 14.15 tot 16.15 uur. De andere cursusdata zijn 10, 17 en 24 april. Deelname kost 20 euro, dat is inclusief het gebruik van een laptop.

Aanmelden kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl/cursussen of aan de balie in de bibliotheek.

De sleutel ingeleverd

Prinsen Michel en Ronald ontvangen uit handen van burgemeester Breuer de sleutel van het Saksenrijk. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n De carnavalsklanken zijn weer verstomd en het gewone leven gaat zijn gang. Prins Ronald en Prins Michel en jeugdprins Daan hebben hun pakken weer tussen de mottenballen gehangen. Ook voor de pages Ilse en Marieke en de jeugdige pages Charley en Kim is de feestweek voorbij.

Door Piet van Kampen

Vorige week vrijdag in 't Onderdak kreeg het prinsenduo de sleutel van de gemeente uit handen van burgemeester Carla Breuer. De pretband De Fluttetutters uit Haarlem en Splash Disco zorgde voor de vrolijke noten en de burgermoeder schuwde de polonaise geenszins. Alvorens zij de sleutel aan het prinsenduo overhandigde, wees zij de beide regenten nog wel even op een aantal voorwaarden. "Jullie gaan een paar zware dagen tegemoet en zullen de verantwoordelijkheid hiervoor moeten nemen", was haar repliek nadat de beide prinsen beurtelings een aantal dringende wensen kenbaar had gemaakt. Zij moest wel een petitie met honderden handtekeningen- genoteerd op een enorme rol behang- ondertekenen waarin de wensen en eisen van de prinsen hard werden gemaakt.

Familieaangelegenheid

Het vorstendom in Sassenheim kende sowieso een hoog familiegehalte. De prinsen Ronald en Michel zijn een tweeling en jeugdprins Daan is de zoon van Michel. Het is ook een primeur dat twee prinsen samen het Saksenrijk regeerden. Michel: "Toen ik gevraagd werd vond ik het wel ludiek om dat samen met mijn broer te doen. Ik vind het geweldig," waarop broerlief hem aanvult: "Het is superleuk dat wij gekozen zijn". De zeer ervaren leden uit het Saksenrijk vertellen verder. "Wij wisten dat het drukke tijden zouden gaan worden. Het is alvast een warming-up voor volgend jaar, als de Saksen hun 44-jarig jubileum vieren," grappen de beide regenten, die ook leuke bezoeken aan naburige vereniging zoals de Gaapstokken in Lisse en de Noortukkers in Noordwijk brachten.

Diner voor hereniging bij Rotary

Voorhout n Rotary Club Voorhout organiseert op dinsdag 20 maart een Reunite Dinner. Met de opbrengst worden statushouders geholpen om hun gezinnen naar Nederland te laten komen. Het initiatief wordt ondersteund door Cheers!, Culinair Centrum Beverwijk en Welzijn Teylingen. Tijdens de bijeenkomst wordt, samen met statushouders uit Teylingen, een vijf gangen diner op tafel gezet. Tussen de gangen door maken de gasten kennis met de statushouders en hun cultuur. Een stoel reserveren bij het Reunite Dinner kost 67,50 euro. De netto opbrengst van de avond komt ten goede aan de stichting, die daarmee een fonds kan vormen om statushouders die hun gezin naar Nederland willen laten komen, te ondersteunen. Aanmelden kan via reunitedinnervoorhout@gmail.com.

Bomen voor Noordelijke Randweg

Voorhout n Voor de aansluiting van de randweg op de N444, ten zuiden van de Noordwijkerhoekbrug, moeten bomen worden gekapt. Op basis van de Wet natuurbescherming moet deze bomenkap worden gecompenseerd met aanplant van nieuwe bomen. Wethouder Bas Brekelmans plantte de eerste boom op dinsdagmiddag 13 februari.

Deze aanplant vindt plaats in de ecologische verbindingszone die wordt aangelegd tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart, op het perceel in de hoek van de Haarlemmertrekvaart en de Leidsevaart.

Randweg en fietspad

De gemeente Teylingen heeft de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout in voorbereiding. Naast de randweg wordt een nieuw fietspad aangelegd zodat nieuwe fietsverbindingen in de regio ontstaan. De randweg wordt een schakel in de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Het bestemmingsplan voor de randweg is vastgesteld en de gemeente heeft inmiddels het grootste deel van de benodigde gronden kunnen kopen.

De verwachting is dat begin 2019 de eerste werkzaamheden kunnen starten, afhankelijk van het moment waarop de gemeente over alle gronden kan beschikken. De randweg wordt aangelegd met steun van de provincie Zuid-Holland.

Gebruik WhatsApp door gemeente

Teylingen n Robin Konings (VVD) stelt schriftelijke vragen over de stand van zaken van de uitrol met WhatsApp in de gemeentelijke communicatie.

In de raadsvergadering van maart 2017 is de motie digitale dialoog 2017 aangenomen die onder andere opriep om als gemeente WhatsApp te gaan gebruiken in de gemeentelijke communicatie en dialoog met de inwoners. Er zou dat jaar een pilot starten met WhatsApp. Konings wenst nu van B&W vernemen wat de stand van zaken is van de pilot en wanneer het eerste WhatsApp-bericht aan de gemeente verzonden kan worden. (NK)

'Olympisch' Repair Café

Sassenheim n "Helaas is repareren nog geen olympische sport, toch gaan de vrijwilligers van het Repair Café Teylingen gewoon voor goud!," zo melden de vrijwilligers in een persbericht. Op zaterdag 17 februari is van 13.00 tot 16.00 uur het eerstvolgende Repair Café, zoals altijd in de JoJo (Hortusplein 14). Ook de Weggeefwinkel is geopend. Bezoekers kunnen in het café ook Olympische Spelen op groot scherm kijken.

Buurt helpt in speeltuin

Veel buurtbewoners helpen mee bij het opknappen van speeltuin de Geest aan de Geestlaan. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Het gras ligt. De wilgenhut staat. En bij het klimrek is zand gestort en de ondergrond netjes glad gestreken. Mede dankzij buurtbewoners uit de straten rondom Speeltuin De Geest. Vorige week zaterdag hielpen jong en oud de mannen van Hoek Hoveniers met de aanleg van de gloednieuwe speelplaats. Het werd een gezellige participatieochtend vol saamhorigheid en noeste arbeid.

De stichting Speel- en Ontmoetingsplaats De Geest wil op de huidige locatie aan aan De Geestlaan een duurzame natuurspeelplaats realiseren voor kinderen en ouderen, waar bewegen en elkaar ontmoeten centraal staan. Het doel is mensen in de buurt met elkaar verbinden en de buurt groener maken. De speeltuin krijgt inmiddels aardig vorm. De hovenier rondt de meeste werkzaamheden komende weken af. De buurt kan dit voorjaar van de nieuwe Warmondse speel- en ontmoetingsplaats genieten.

Mogelijkheden Regiotaxi onderbelicht

Foto: pr.

Teylingen n De fractie van de VVD heeft in de raadscommissie Welzijn een motie aan de orde gebracht om B&W op te roepen de Regiotaxi beter te promoten onder jongeren.

Door Nico Kuyt

Iedereen kan de Regiotaxi gebruiken, zoals de kleinzoon die naar oma wil, de discobezoek(st)er die niet zelf naar huis kan of wil rijden, vrienden die uit eten gaan, wat drinken en weer veilig thuis willen komen, het bruisend studentenleven dat niet stopt als de laatste trein al is vertrokken en voor hen die niet meer zo goed ter been zijn. Het aantal nachtritten van de Regiotaxi is op dit moment zeer beperkt. Er wordt door de gemeente ook geen specifieke communicatie aangewend die gericht is op jongere potentiële gebruikers, terwijl er in Teylingen weinig uitgaansgelegenheden zijn voor de jeugd. Daarom wordt uitgegaan in omliggende gemeenten. Die jongeren kunnen 's nachts de Regiotaxi gebruiken om op een veilige manier thuis te komen.

Een goede aanpak in communicatie kan de taxi beter promoten onder de jongeren, vindt Robin Konings (VVD). Maar de ontvangst van zijn motie in de raadscommissie Welzijn was geen onversneden omarming. De motie werd 'sympathiek' gevonden, maar het tarief van de Regiotaxi zit even onder die van een normale. En ga je met z'n vieren tegen het nachttarief erin zitten, dan tikt het aardig aan.

Wethouder Arno van Kempen gaf aan dat voor wat betreft de communicatie de motie een punt heeft. De mogelijkheden van de Regiotaxi worden op dit moment onderbelicht, maar hij wil het wel breder trekken. Van Kempen wil niet alleen jongeren beter informeren, maar ook ouderen. Konings beraadt zich nu over de motie.

Hospice ontvangt nieuwe Samsung tv van Electro World Duynstee

Zakelijk n De periode rond de feestdagen stond bij Electro World Radio Tv Duynstee in Sassenheim in het teken van iets bijzonders voor een ander doen. Tijdens de Mooie Wens Weken mochten klanten anderen voordragen voor een gloednieuwe 49inch Samsung UHD TV. Electro World Duynstee was op zoek naar een speciaal persoon of speciale vereniging die altijd aan anderen denkt en daarvoor in het zonnetje gezet mag worden. Tussen de vele inzendingen zat een wens van mevrouw Lubbersen. Haar inzending werd de winnende. En dus mocht Electro World Radio Tv Duynstee vorige week de nieuwe Samsung tv schenken aan de vrijwilligers van het Hospice Duin- en Bollenstreek in Sassenheim. Zij zijn blij met hun nieuwe tv en gaan er een mooi plekje in het hospice voor vinden. | Foto: pr.

15 / 28

verkiezingen

'Na die ene dansavond, is hij nooit meer weggegaan'

Burgemeester Carla Breuer brengt een bloementje naar het bruidspaar Veldt van der Geest. | Foto: Esther Luijk Foto: Ester Luijk

Warmond n Het bruidspaar Gijs (84) en Bep (82) Veldt – Van der Geest mocht op donderdag 8 februari hun 60-jarig huwelijk vieren. Met een bezoek van burgemeester Carla Breuer was het feest compleet. 'Een prachtige bloem' was zijn vrouw vroeger, volgens Gijs. "Nu is ze een beetje verwelkt, maar nog steeds mooi hoor!"

Door Esther Luijk

Het stel ontmoette elkaar op een dansavond in de Stadsgehoorzaal in Leiden. "Een week later waren mijn ouders 25 jaar getrouwd en zij gaven een feest", herinnert Bep zich. "Ik kende hem dus pas een week, maar stelde hem die dag wel al voor aan de hele familie. Ik gooide 'm zo in het diepe! Maar het ging allemaal goed hoor, sindsdien is hij nooit meer weggegaan."

In het Spaans

De trouwdag, 8 februari 1958, kunnen beiden zich nog goed herinneren. "We trouwden die dag voor de gemeente, en een paar maanden later, in augustus, in de Pancratiuskerk in Sassenheim. Mijn oom trouwde ons, dat was heel bijzonder," vertelt Bep.

Ook haar man kan zich de bijzondere kerkdienst nog goed herinneren. "Haar oom woonde in Puerto Rico, en daar trouwde hij ook mensen, maar dan in het Spaans natuurlijk. Bij onze dienst ging hij halverwege per ongeluk in het Spaans verder! Hij had ons wel een koe kunnen verkopen, geen idee wat hij zei! Gelukkig wees de koster hem er even later op, en ging hij toen in het Nederlands weer verder."

Mathenessestraat

Hoewel Bep oorspronkelijk uit Sassenheim komt en Gijs uit Leiden, wonen ze nu erg naar het zin in Warmond. Ze vertoefden 52 jaar lang op de Mathenessestraat, en wonen sinds de kerst met veel plezier aan de Norremeerstraat.

Varen

Tijdens hun zestig jaren huwelijk kregen Bep en Gijs drie kinderen, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind. Gijs werkte in de scheepbouw, waaronder dertig jaar bij scheepswerf Schottel in Warmond. Meerdere malen maakte hij ook een boot voor zijn eigen gezin. Bep: "We houden erg van varen. Nog elke zomer gaan we erop uit met de boot en blijven dan het hele seizoen weg. Zolang we nog kunnen, blijven we ervan genieten!".

Een bord spaghetti

We zijn bezig met de gesprekken over verlenging van de zendvergunning voor vijf jaar.

De vijf gemeentes moeten onze 'representativiteit' bepalen, dat houdt kortweg in: besteden jullie wel genoeg aandacht aan lokaal nieuws, sport, religie en andere voor de Bollenstreek belangrijke zaken. Het lastige van dat soort gesprekken is dat een publieke omroep een breed verhaal is dat lastig in een paar soundbites is te vertellen. Iedereen heeft verstand van een omroep, maar eigenlijk heeft niemand er verstand van. Zelfs veel eigen omroepvrijwilligers weten niet wat een redacteur de hele dag doet en hoe veel tijd er in de montage van een filmpje gaat zitten. Een van de ambtenaren die bij een gesprek zat, had onderzoek gedaan en wat bleek: op de vraag waar mensen hun gemeentelijke informatie halen, kwam Bo er heel slecht uit. We worden dus beoordeeld door die ambtenaar op het gegeven of wij veel gemeentelijke informatie brengen. Dat doen we heel veel, maar niet op de manier waarop een gemeente dat graag ziet namelijk als doorgeefluik. Bij Bo zit gemeentelijke informatie meestal verpakt in een zelf geschreven bericht, een radio-interview of een tv-reportage. Dat wordt niet herkend als het doorgeven van gemeentelijke info. Het feit dat we op die vraag slecht scoren is eigenlijk een enorm compliment en tegelijkertijd een belediging. Een compliment omdat we dus geen doorgeefluik zijn en een belediging omdat de ambtelijke beoordeling niet verder gaat dan: wat heeft de gemeente er zelf aan. Een publieke omroep is in de breedte zo veel meer en dat maakt ons verhaal lastig. Zo was afgelopen weekend het carnaval weer in de stad. We waren bij de optocht in Noordwijkerhout. Dat was voor ons een klus waar ook alles samen viel. Waar we kunnen, werken we samen: we konden de tv-regiewagen van RTV Katwijk inclusief technicus lenen. Met totaal drie cameramensen, een verslaggever, twee technici, twee fotografen en een regisseur hebben we alles vast gelegd. We hebben geen geld, maar onze eigen Willy Wortel had iets gratis bedacht via smartphones en een eigen wifi-netwerk. We werkten semi-live en dat betekent direct overschakelen van camera naar camera en ik zat in de bus om die keuzes te maken. Wat een prachtklus. Het is een beetje de toekomst van Bo, live tv met meerdere mensen. Weer een tak van sport die er bij komt en dus in het verhaal van Bo opgenomen moet worden. Bo is net een bord spaghetti: je trekt er een lekker sliertje uit en er komt nog een hele hoeveelheid achteraan. En we blijven keihard werken om er een smakelijk geheel van te maken.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Wethouder pleit voor behoud citymanagement

John van der Tol (l) en wethouder Brekelmans in gesprek met CDA Teylingen. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Wethouder Bas Brekelmans is tevreden over de rol van citymanager John van der Tol. "Iedere maand praat ik met hem bij en dan krijgen we veel informatie over wat er gaande is in Teylingen. Hij is onze ogen en oren in de gemeente.''

"Voor wat we als gemeente betalen, krijgen we van John veel informatie terug over zaken die we anders nooit zouden horen. Hij praat met de mensen, doet onderzoek voor ons, peilt de meningen," zo steekt wethouder Brekelmans de loftrompet. "Mensen kunnen via hem de weg naar ons als gemeentebestuur vinden. Hij is zijn geld dubbel en dwars waard.'' Het afgelopen jaar heeft Van der Tol onder meer onderzoeken uitgevoerd naar de kermis en hij speelde een bemiddelende rol bij de Voorhoutse ondernemers over hoe het in de toekomst verder moet met het winkelcentrum. Ook is hij aanjager geweest van het Keurmerk Veilig Ondernemen in Voorhout. Binnenkort gaat Van der Tol dit KVO-keurmerk ook in Warmond opzetten.

De functie van citymanager wordt voor betaald vanuit het Ondernemersfonds. De uitvoering van projecten en activiteiten wordt vanuit de gemeente gefinancierd. Door het opheffen van het Ondernemersfonds na stemming in de gemeenteraad, is onduidelijk of het citymanagement nog doorgaat. Een meerderheid van de partijen liet tijdens de stemming over het fonds weten wel te willen kijken naar het mogelijk doorzetten van het citymanagement.

Wethouder Brekelmans liet tijdens die vergadering al weten te kijken naar de mogelijkheden. Dat vindt hij nu nog steeds. "Voor John en het citymanagement is het van belang, dat we een plan maken voor wat we doen als het contract op 1 oktober 2018 er op zit. Wat mij betreft gaan we door met John.''

Oud Sassenheim start met Verhalentafels

Sassenheim n Stichting Oud Sassenheim (SOS) gaat het nieuwe onderkomen aan de Kagerdreef 72 benutten voor avondopenstellingen. Vanaf donderdagavond 15 februari is De Coy (Kagerdreef 72) ook elke derde donderdagavond van de maand open van 19.30 tot 21.00 uur.

De avondopenstelling wordt anders van opzet dan de gebruikelijke inloopbijeenkomsten die overdag worden gehouden. Er komen verhalentafels waaraan iedereen welkom is. Uit overlevering kennen Sassenheimers nog veel oude verhalen die nu veelal in familiekring de ronde doen en in geuren en kleuren worden verteld. Deze verhalen zoekt de SOS voordat zij in vergetelheid raken.De SOS hoopt vooral oude verhalen over Sassenheim, Sassenheimse families, evenementen en gebeurtenissen te horen. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog en jeugdverhalen zijn ook zeer welkom. Naast de uitgebreide beeldbank op de website, hoopt de SOS zo het archief aan te vullen met nieuw materiaal. Als de vertellers dit wensen kan de SOS hen helpen om hun eigen verhaal op te schrijven, zodat zij thuis ook een blijvend aandenken hebben. Op donderdag 15 februari zal gevraagd worden of er animo voor de verhalentafels is. Sassenheimers met een verhaal zijn welkom. Ook de expositie 'Basisscholen van Sassenheim' is dan te bezoeken.

Oppas-cursus voor oma's

Teylingen n Welzijn Teylingen start op woensdag 7 maart met een korte cursus voor opa's en oma's die (gaan) oppassen op hun kleinkinderen.

Steeds vaker gebeurt het dat volwassen kinderen een beroep doen op de ouders. In eerste instantie gebeurt dat meestal in goed overleg en beleven beiden veel plezier aan de nieuwe situatie. Maar wat komt er allemaal bij kijken, wat zijn valkuilen en wat doe je wanneer gaandeweg situaties veranderen? Bijvoorbeeld als er meer kleinkinderen komen, of meer oppasdagen of de kosten lopen op? Ook worden de veranderingen in rol- en taakopvattingen tussen ouders en grootouders besproken. Om stress en eventuele conflicten te voorkomen is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen en wensen tijdig en goed met elkaar af te stemmen.

De cursus is in totaal vijf keer en duurt iedere keer anderhalf uur. De cursusdagen zijn 7,14, 21, 28 maart en 4 april. De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 15.30 uur in Buurtkamer Sassembourg (1e verdieping), Jan van Brabantweg 59 in Sassenheim. Deelname aan de gehele cursus kost 12,50 euro. Aanmelden kan via de websiteagenda van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen.nl of telefonisch 0252 231805.

Beursvloer Bollenstreek wordt online platform De Uitdaging

Regio n Tot en met 2016 werd eens per twee jaar een Beursvloer Bollenstreek georganiseerd. Dit was een bijeenkomst om de vraag tussen sociaal-maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers bij elkaar te brengen. Begin 2017 is de Beursvloer geëvalueerd.

Door Arie in 't Veld

Tijdens de evaluatie gaven wethouders, ambtenaren en De Lionsclub Bollenstreek (organisatoren) aan een andere vorm te willen. Dit omdat vooral verenigingen te weinig gebruikmaakten van de Beursvloer en het organiseren ervan veel tijd en menskracht kostte. In juni 2017 is De Uitdaging als alternatief voor de Beursvloer gepresenteerd, een platform van ondernemers die kijken hoe zij met kennis, kunde en materialen kunnen ingaan op de vraag van sociaal-maatschappelijke organisaties/verenigingen.

De opzet voor de HLT-Uitdaging is de afgelopen periode verder uitgewerkt. Op dit moment liggen er een businessplan, dekkingsplannen en begrotingen voor 2018-2020 waarover een besluit genomen kan worden. Wethouder Adri de Roon van Lisse zegt dat de Lions het project hebben teruggegeven aan de gemeenten. "Het project De Uitdaging is inmiddels actief in 65 gemeenten en heeft zijn waarde al bewezen. Het is zoiets als de beursvloer, maar dan in verbeterde vorm via internet. Er zal een stichting worden opgericht en er is een manager voor de coördinatie benoemd. Het succes van De Uitdaging staat of valt met de inzet vanuit sociaal-maatschappelijke organisaties, -verenigingen en ondernemers. De manager heeft al oriënterende gesprekken gevoerd in de regio. Daaruit blijkt dat er vanuit ondernemers voldoende interesse is voor het initiatief. Ook zijn er voldoende hulpvragen vanuit sociaal-maatschappelijke organisaties en verenigingen, gezien de aanvragen voor ondersteuning die nu bij de gemeente terechtkomen. Daarnaast moet er animo zijn vanuit andere financiers en fondsen om financieel bij te dragen. Op basis van de ervaringen in andere gemeenten zal dit geen probleem zijn. Naast de deelname van andere gemeenten in de regio wordt ook financieel deelgenomen door het Oranjefonds."

De gemeente Lisse, Hillegom en Teylingen leggen ieder 5.000 euro in voor de HLT-Uitdaging. In totaal is er 15.000 euro voor het project gereserveerd.

De stichting kan naar verwachting in het eerste kwartaal of aan het begin tweede kwartaal 2018 zijn opgericht en operationeel worden.

'We gaan het licht zien'

Bij de Vaste Voet zijn de oude lampen vervangen door nieuwe ledverlichting. | Foto: pr. Foto: pr.

n Vaste Voet stapt over op ledverlichting

Sassenheim n Een verandering op grote hoogte zorgt voor de jeu de boulers van De Vaste Voet vooral voor meer spelplezier op de grond. Met nieuwe ledverlichting is de vereniging klaar voor de komende jaren.

Bij jeu de boules vereniging De Vaste Voet zijn ze dik tevreden. Een prima locatie, een mooi clubhuis. Het enige probleem doet zich voor als er gemeten moet worden hoever de boule van de but ligt -dat kleine balletje waar iedereen zo dicht mogelijk bij moet gooien. Dan is goed licht wel belangrijk. "We gaan het licht zien," grapt Jan Guldemond dan ook. Samen met voorzitter Jos Buuron is hij aangeschoven in clubhuis Entre Nous om te vertellen over de ontwikkelingen bij de jeu de boules vereniging, waarvan de belangrijkste vorige week in de agenda stond: de vervanging van de oude lampen door nieuwe ledverlichting. Want na dertien jaar trouwe dienst zijn 'de oudjes' op. "In de hoeken werd er nog maar 25 tot 40 lichtopbrengst gemeten. De norm is 100," onderstreept voorzitter Buuron het belang van de nieuwe lampen. "Wij zijn eraan gewend, maar bij dit soort meetmomenten merk je toch dat de verlichting onvoldoende is."

Investering

De oude lampen verlichten de banen al sinds 2004, toen ze bij de verhuizing werden overgenomen van de korfballers van TOP. Dat jaar kreeg de Vaste Voet een nieuwe plek aan het einde van de Van Alkemadelaan. Ingeklemd tussen sporthal de Wasbeek, jongerencentrum Fascinus en de A44 zijn de jeu de boulers nog steeds erg blij met hun 'stekkie'. Maar die lampen, dat werd een probleem. En dus werd een jaar geleden het plan opgevat ze te vervangen. De oude lampen simpelweg vernieuwen, zat er niet in, zegt Buuron. "De kans bestaat dat ze vanaf 2022 niet meer zijn toegestaan. Dat zou zonde zijn van onze investering. Bovendien brengen ledlampen veel minder kosten met zich mee omdat ze zo energiezuinig zijn. Dat zijn voor ons belangrijke aspecten." En ook de 60 leden waren het daar mee eens. Tijdens een speciale ledenvergadering gingen ze unaniem akkoord met de investering van 14.000 euro.

De stekker eruit

Na het akkoord heeft de firma Hugo Mastverlichting de lampen vorige week vervangen. Gisteren, op dinsdag 13 februari, was het aan de oudste leden van de vereniging, Wil Baak (86) en Joop Zoet (80), om de officiële ingebruikname te verrichten. Ze trokken symbolisch de stekker uit de oude verlichting. Meteen daarna volgde het 'LED Light Toernooi'. De reguliere speelavonden zijn de dinsdagavond vanaf 19.00 uur, woensdagmiddag vanaf 13.30 uur en de zondagmiddag ook vanaf 13.30 uur. Na de ledenvergadering van eind maart wordt er ook op de donderdagavonden vanaf 19.00 uur gespeeld.

Met het nieuwe energiezuinige licht is de vereniging klaar voor de toekomst, waarin nieuwe leden van harte welkom zijn. "We zijn een hechte vereniging, waar niemand buiten valt. Bij ons geen kliekjes, iedereen kan zo mee komen doen," nodigen Guldemond en Buuron belangstellenden uit. Op dinsdagavond start binnenkort weer een nieuwe cursus voor beginners, waar ze de beginselen van de jeu de boules sport kunnen leren. Discussie over de afstand tot de but is dan verleden tijd. De Vaste Voet staat weer volop in het licht.

Cursus: Veilig vallen, opstaan en weer doorgaan

In de cursus Veilig Vallen komt onder andere balans aan bod. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Bij Barends Sport-Voorhout start in maart de vijfde cursus ZekerBewegen voor ouderen. Onder leiding van Jan Barends wordt gewerkt aan beweeglijkheid, balans, spierkracht en natuurlijk veilig vallen. Dat laatste gebeurt op een zachte mat, om zo iedereen te leren vallen zonder blessures. In totaal hebben zestig ouderen de cursus al gevolgd. Voor meer informatie of aanmelding voor de komende editie, bel naar 071-5174800 of mail naar barendssport@planet.nl.

'IKC bij Kinderburg geen goed idee'

ingezonden n "Dat er op de locatie van basisschool de Kinderburg een nieuw integraal kindcentrum, een grote buurtschool met dagopvang het gehele jaar door (ook in de vakanties) zou kunnen komen, past absoluut niet.

Wij wonen tegenover de Kinderburg en hebben zicht op de grote speelplaats. Nu is de geluidsoverlast, als kinderen op de speelplaatsen zijn tijdens de pauzes. alsmede de herrie van de veelvuldig overkomende vliegtuigen, nog te dragen. Om een idee te geven, we wonen een heel stuk af van de speelplaats waar de kleuters spelen. We kunnen, zittende in onze tuin, de kleuters horen spelen en dat is prima, dat hoeft niet stilletjes. Helaas horen we ze ook luidruchtig, soms krijsend schreeuwen. We kunnen de kleuterjuf, als ze haar kinderen toespreekt, woordelijk verstaan. Dat komt mede omdat de school aan het water gelegen is en wij -en wij niet alleen- aan de overkant van die sloot tegenover de school wonen. Ik moet er niet aan denken wat een grote buurtschool voor lawaai met zich mee zal brengen. Wij zijn allebei op leeftijd. Als het weer het toelaat. vinden wij het plezierig om in onze tuin aan de mooie Zandsloot te zitten. We kijken en zwaaien naar de mensen op de scheepjes die langs varen, we lezen, eten er en hebben het naar onze zin. Om ons heen wonen voornamelijk jongere werkende mensen. Ook voor hen is het vermoedelijk prettig, dat na een dag werken, zij zonder bovenmatig lawaai en bij mooi weer, buiten kunnen eten en van hun tuin kunnen genieten."

Ans van der Hoff, Sassenheim

n 'Hollandse reuzen op klompen' verrassen Zuid-Koreanen

Kleintje Pils in het midden van de Olympic Oval in Gangneung. Het publiek danst mee op de Hollandse én Koreaanse hits. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Dweilorkest Kleintje Pils is de Teylingse vertegenwoordiger tijdens de Olympische Spelen in Pyoengchang. De bandleden hebben het goed naar hun zin en weten zelfs de Zuid-Koreanen los te krijgen met hun versie van het nummer Gangnam Style.

"We zijn hier nu een paar dagen en Olympisch Korea kan voor ons al niet meer stuk," reageert Ruud Bakker namens de band vanuit Pyeongchang. "We worden op handen gedragen, met name door de Koreanen. Die zijn helemaal verrast door die veertien, in hun ogen 'Hollandse reuzen op klompen' met hun opzwepende muziek en aanstekelijk enthousiasme." Het thuispubliek heeft zelfs al een favoriet nummer, lacht Bakker. "Vlak voor vertrek naar Zuid-Korea hebben we het nummer Gangnam Style ingestudeerd. Dat is nu al onze grootste hit hier in Gangneung. De anders zo ingetogen Koreanen gaan werkelijk uit hun dak."

Kleintje Pils is in Zuid-Korea aanwezig bij het eerste deel van de schaatswedstrijden. Zo zagen ze de gouden races van Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst en Sven Kramer. Zondag sidderde de Olympic Oval tijdens de winnende rit van Kramer op de 5000 meter. "Vlak daarvoor mochten we op het middenterrein een optreden geven voor het schaatspubliek. Onze koning Willem-Alexander bekroonde het optreden met een groot applaus." Na het optreden ging de band direct door naar het Holland House, op steenworp afstand van het schaatsstadion. "Het werd een groot feest tot in de kleine uurtjes."

Ter Leede rent rondjes voor KiKa

Na elk rondje langs de speciale Ter Leede stempelpost en dan snel weer door. Foto: pr./Sandra Borg

Sassenheim n De kou trotserend deden de pupillen van voetbalvereniging Ter Leede op vrijdag 9 februari mee aan een sponsorloop, een initiatief van jeugdtrainer Nino Hoogervorst, om zoveel mogelijk geld op te halen voor onder andere de Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Voorafgaand aan het evenement zamelden de jongens en meisjes van de Sassenheimse voetbalclub geld in. In totaal renden de jeugdige voetballers ruim 2.200 euro bij elkaar. Een groot deel van dit bedrag gaat naar KiKa. Met de rest schaft de jeugdafdeling van Ter Leede nieuwe trainingsmaterialen voor de komende seizoenen aan. | Foto: pr.

Op stap met city- manager

Foto: Marieke Voorn

Teylingen n CDA Teylingen legt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heel wat bezoeken af. Ook een dagje meelopen met citymanager John van der Tol (links op de foto) stond op de agenda. Kandidaat-raadsleden Manon van Dijk, Carla Hilverda en Gerben Dijkstra keken op woensdag 7 februari mee tijdens de werkzaamheden van Van der Tol in Warmond, Sassenheim en Voorhout. Ook Frans Heemskerk (op de foto in midden), bestuursvoorzitter City Management Teylingen, was aanwezig.

Hotel als leerschool

Foto: pr.

Sassenheim n In september startte de eerste lichting van 22 studenten met de opleiding 'Hotelmanagement on the job', op de werkvloer van Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden. Ze worden in drie jaar opgeleid tot echte horecaondernemers. De studenten werken en leren in het hotel en gaan één dag per week naar school. "Dit is een groot pluspunt ten opzichte van reguliere hotelopleidingen," aldus Addie van Olderen, docent van het ROC van Amsterdam. "De praktijk is immers de beste leerschool om het horecavak te leren."

D66 bezoekt 't Lage Land

Foto: pr.

Teylingen n D66 Teylingen organiseert iedere tweede zaterdag in de maand een Politiek Café. Op zaterdag 10 februari ging de bijeenkomst over duurzaamheid en burgerparticipatie. Gastspreker Jurjen Algra, van beleggingsfonds Meewind, informeerde de aanwezigen over duurzame initiatieven. Na afloop vertrok lijsttrekker Fred Koot samen met vijf andere kandidaat raadsleden richting 't Lage Land. Als voorbereiding op onderwerpen die momenteel of binnenkort op de gemeentelijke agenda staan, werden onder andere recreatiepark Watertuin en de Lakenvelderboerderij in de Boterhuispolder bezocht. Meer op www.deteylinger.nl.

week in beeld

De Partita's van Bach

Meesterpianist Bernd Brackman speelt werken van Bach. | Foto: pr./Henk Keijzer Foto: pr./Henk Keijzer

Warmond n Meesterpianist Bernd Brackman vertolkt op zondag 25 februari drie van de zes Partita's van Bach in theater Het Trefpunt (Herenweg 80). Het concert begint om 15.00 uur.

Brackman is groot bewonderaar van Bach: "Het oeuvre voor klavier van Johann Sebastian Bach (1685–1750) staat tot op de dag van vandaag op eenzame hoogte in de Westerse muziekgeschiedenis. De enorme omvang daarvan – hij schreef ruim duizend werken –, de perfectie en de diepe, menselijke waardigheid in zijn composities, was voor talrijke componisten na hem een absoluut ijkpunt," zo legt de pianist de waarde van het werk uit. "Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Mendelssohn, Brahms, om maar enkelen te noemen, speelden of lazen zijn werken in eerbied en bewondering. Bachs zes Partita's ontstonden in de jaren 1725–1731. Deze danssuites hebben ieder een zeer verschillend karakter. De Tweede partita in c, waarmee ik mijn recital open, is duister, hartstochtelijk, opzwepend, virtuoos, bijna Beethoveniaans. De Vijfde partita in G is welhaast het tegendeel: vrolijk, over elkaar heen buitelende arabesken en guirlanden, rondfladderende vlinders en kolibries in een zonovergoten Italiaans landschap. Na de pauze de Partita nr. 6, wellicht de meest persoonlijke van allemaal, die niet toevallig met de Matthäus Passion de toonsoort gemeen heeft: e kleine terts – de toonsoort van het lijden van Jezus, en daarmee van het lijden van de hele wereld."

Kaarten a 20 euro zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, op de middag zelf aan de zaal of bij de VVV, Gemeentehaven 3 in Warmond.

Iedereen is hard nodig bij SassemKwizzt

Sassenheim n Een kroegquiz, maar dan met veel grotere teams en naast vragen, zijn er ook opdrachten. Dat is kortweg de Kwizz. Een fenomeen in Brabant, maar nog onbekend in Teylingen. 'Er moet iemand zijn die het voor het eerst organiseert,' dacht Linda van Soerland. De van oorsprong Brabantse wil ook heel Sassenheim op de been krijgen tijdens de eerste editie van SassemKwizzt.

Linda was drie keer deelnemer bij Ons Dorp Kwist. Nu ze al langere tijd in Sassenheim woont, leek het haar ook wel wat voor haar nieuwe dorpsgenoten. "Sassenheim is echt een kern met een groot verenigingsleven. Veel mensen kennen elkaar en er worden evenementen gehouden waar altijd veel mensen aan meedoen. Het leek me gewoon heel gaaf als het hier ook gehouden kon worden, maar er moet iemand zijn die het 'lanceert'."

Samen met een groep vrijwilligers heeft ze als voorzitter van de stichting inmiddels de eerste editie van SassemKwizzt opgezet. Op vrijdag 23 maart is dé grote avond. Deelnemers halen aan het begin van de avond als team het quizboek met de vragen op, en aan het einde van de avond leveren ze deze zoveel mogelijk ingevuld weer in. De Kwizz bestaat uit kennisvragen, maar ook uit doe-opdrachten en een geheime opdracht. Deelnemers uit Voorhout en Warmond mogen ook meedoen, maar moeten wel op een locatie in Sassenheim zijn. Al zeventig teams hebben zich aangemeld, maar er is plek voor meer, zegt Linda. "Officieel hebben we het maximum aantal op 100 gezet, dat leek ons in het begin absurd veel, maar dat komt nu toch heel dichtbij. Maar als team 101 zich meldt, dan kunnen die er ook nog wel bij..."

Iedereen kan een team aanmelden, dat bestaat uit een flink aantal leden. Waarom tien tot vijftien personen per team? Linda: "Omdat je iedereen heel hard nodig hebt! Je hebt mensen nodig om echt dingen op te zoeken, maar tegelijkertijd ook teamleden die gaan puzzelen, die voor opdrachten 'op pad' gaan en iemand voor de geheime opdracht. De ervaring leert dat het erg gezellig is, maar ook hard doorwerken. En met hoe meer mensen je bent, hoe groter de kans dat je meer vragen kunt beantwoorden."

Muffins bakken

Ook anders dan bij een kroegquiz zijn de doe-opdrachten. Als ervaringsdeskundige wil de voorzitter best een opdracht delen, maar niet de leukste. "Die komt dit jaar terug in SassemKwizzt! Een ander voorbeeld is een zelfgebakken muffin inleveren. Eén team was zo gehaaid om alle pakken met muffinmix in de supermarkt op te kopen, om zo de andere teams een hak te zetten. Wij hadden de ingrediënten gelukkig al in huis..."

Ook meedoen? Inschrijven kan nog steeds, via www.sassemkwizzt.nl. De prijsuitreiking is tijdens een feestavond op zaterdag 14 april.

Expositie van Maori-kunst

Warmond n Native Art uit West Canada (First Nations) en Nieuw Zeeland (Maori) is in de week van 19 tot en met 24 februari te zien in de Dorpsstraat. Hiervoor wordt de het pand op nummer 86 ingericht als galerie. De kunstwerken zijn door Barend en Rebecca Elshout met hun bedrijf ArtWise.com via Warmond geïmporteerd voor de Europese markt. Iedereen is gedurende de expositiedagen welkom om te komen kijken. In maart staat de volgende expositie in Maastricht gepland.

Nock-excursie in kwekerij

Warmond n Het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn (NOCK) organiseert op zaterdag 17 februari een excursie bij de kwekerij van Marco en Heidi van Noort in Warmond. Daar vindt de opkweek plaats van zo'n 300 soorten vaste planten uit alle delen van de wereld. Dit gebeurt op een zo milieuvriendelijke wijze door een zo gezond mogelijk grondgebruik waardoor planten niet ziek worden en door teeltwisseling. Ook worden roof insecten ingezet die de plaaginsecten bestrijden. De excursie is van 14.00 tot 16.00 uur en deelname is gratis. Vanwege het beperkte aantal plekken, is van te voren aanmelden gewenst via info@koudenhoornontdekken.nl. Verzamelen voor de excursie is om 14.00 uur bij het bedrijf aan de Wasbeeklaan 13, 2361 HG in Warmond.

KLM in concert met Crescendo

Warmond n Harmonievereniging Crescendo uit Sassenheim en het KLM Orkest geven op zaterdag 10 maart om 20.00 uur een dubbelconcert in theater Het Trefpunt (Herenweg 80 in Warmond). Het KLM Orkest is het muzikale visitekaartje van onze nationale luchtvaartmaatschappij. Het belangrijkste doel van het orkest is het promoten van KLM in binnen- en buitenland. Kaarten kosten 10 euro. Reserveren kan via info@klmorkest.nl of info@crescendosassenheim.nl.

Stippenkunst in Het Oude Raadhuis

Warmond n Guido Sprenkels en Kirsten Krijthe exposeren tot en met zondag 18 maart in Het Oude Raadhuis van Warmond.

Guido Sprenkels ('59) woont in Voorburg. Na eerst drie jaar Kunstacademie in Rotterdam richting beeldhouwen te hebben gevolgd, studeerde hij psychologie. Na het uitoefenen van verschillende ambachten is hij fulltime beeldhouwer sinds 1979. Hij maakt zijn beelden zowel in opdracht als vrij werk. Hij exposeert met figuratieve bronzen.

Pointillistische techniek

Kirsten Krijthe studeerde aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden, waar ze de opleiding grafische vormgeving en illustratie heeft afgerond. Na enkele jaren te hebben gewerkt als grafisch vormgeefster is ze overgestapt naar schilderen en tekenen. Ze exposeert met pointillistische tekeningen; bij de pointillistische techniek worden kleine stipjes dichtbij elkaar of meer uit elkaar gezet waardoor het beeld ontstaat.

Openingstijden

Het Oude Raadhuis is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 18 februari om 15.00 uur.

Kring Zoektocht

Voorhout n Camee van Blommestein laat op maandag 19 februari afbeeldingen zien over Bijbelse kunst, als laatste in de serie 'Familierelaties in de Bijbel'. In het Oude Testament staan figuren als Noach ,Jacob en Jozef. In het Nieuwe Testament Elizabeth en Zacharias, en natuurlijk Jozef en Maria. Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe kunstenaars zich door de eeuwen heen lieten inspireren. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in De Verdieping (A. Jacobslaan 1). De entree is 5 euro.

Laatste winterexpositie

Marian Daems bouwt voertuigen, vaartuigen, mensen en gebouwen uit platen klei. De huid van haar werkstukken is niet glad, maar wordt bewerkt met verschillende soorten klei en structuren. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Vier exposanten tonen samen hun werken tijdens de laatste expositie van deze winter in galerie De Pomp. Op zaterdag 17 februari is de officiele opening. De 'schilderijen van papier' van Katja Berkenbosch zijn een combinatie van verschillende technieken als collage en mozaïek. Carla Ellens vindt voor haar Fine Art Fotografie haar inspiratie in de zoektocht naar vandaag, gisteren en morgen. Verwondering met name in de natuur, is voor Ellen Rijsdorp een aanzet tot kijken, voelen en beleven. De objecten balanceren op een rubber ring en kunnen op diverse manieren neergezet worden. Marian Daems bouwt voertuigen, vaartuigen, mensen en gebouwen uit platen klei.

De expositie in De Pomp (Dorpsstraat 38) is gratis te bezoeken op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag vanaf 11.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling loopt tot en met 21 maart.

Zonder Vrouw

Sassenheim n Een zomer in het plaatsje Grou zal hun hele leven veranderen. Ernst Daniël Smid en Bartho Braat en elkaar verbaal en non-verbaal te lijf in de ontroerende komedie 'n Zomer Zonder Vrouw…in Grou, die op zaterdag 17 februari om 20.15 uur in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) te zien is. Kaarten kosten 24,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl en aan de zaal, op de dag van voorstelling vanaf 45 minuten voor aanvang (indien niet uitverkocht).

Ode aan Prince

Sassenheim n Van Kiss tot Controversy en van 1999 tot Cream, alle hits van Prince komen allemaal voorbij op vrijdag 16 februari, tijdens de theatershow van de Prince Tribute Band in theater t' Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Het optreden begint om 20.15 uur. Kaarten via www.hetonderdak.nl.

Foreholte verliest van GDA

Voorhout n In de aanloop naar Carnavalszondag achtten de Voorhouters zich behoorlijk kansrijk voor wat betreft het treffen tegen het 'dolende' GDA. Tegen vier uur in de middag droop de ploeg van het veld, in acht minuten was de wedstrijd tegen de Loosduinse tegenstander gespeeld.

Het gelijke spel en de overwinning van de afgelopen weken zouden de ploeg van trainer IJzendoorn voldoende zelfvertrouwen hebben moeten geven tegen het GDA, dat in het nieuwe jaar alleen nog maar verloren had. Echter, vanaf de start oogden de Voorhouters onzeker en met name in defensief opzicht. Aan de bal was Foreholte onrustig en in de aanval bepaald onmachtig. Niet dat de ploeg uit Den Haag-Zuid nou zo veel kansen kreeg, maar in het beeld van de wedstrijd lag het voor de hand dat zij de score zouden openen. Trainer IJzendoorn voorzag het onheil en maande de Voorhoutse ploeg vanaf de zijlijn om compact te blijven spelen. Sten Admiraal kreeg een mogelijkheid op aangeven van Tom Bleijswijk, maar zijn schuiver ging diagonaal voor het doel langs. Aan de andere kant ontsnapte Foreholte in een heftige scrimmage voor doelman Guijt.

Wind in de rug

Met het goede gevoel dat Foreholte na de rust met de wind in de rug richting de langzamerhand in carnavalsstemming gerakende kantine ging spelen, kende het optimisme geen grenzen. Acht minuten later keken de toeschouwers met verbijstering naar het scorebord: 0-3. Eerst was het Rayvano van Alphen, die na een voorzet van Mark Okhuizen ongehinderd bij de tweede paal kon inkoppen, daarna was het twee keer Mohamed Achalhi die binnen twee minuten bij de tweede paal kon intikken na voorzetten vanaf de linkerflank.

Met de moed der wanhoop trachtte Foreholte tot een beter resultaat te komen. GDA plooide rustig terug en liet de Voorhouters op hun helft komen zonder dat het tot noemenswaardige kansen leidde. Als er al gevaar dreigde voor het doel van GDA-doelman Bas van Zee, dan zorgden de Loosduiners daar zelf voor. Eerst dacht Van Zee ook voetballend spits Wouter Nolles te kunnen uitspelen, toen dat tot geen resultaat leidde was het de GDA-verdediging die Jelle Geerlings aan de bal bracht door de bal verkeerd terug te spelen. Geerlings tikte het cadeau binnen, maar nog voor scheidsrechter Van der Kraan voor het einde kon fluiten strooide invaller Nabil Benali nog wat zout in de Voorhoutse wond door de bal over de doellijn te brengen nadat hij doelman Guijt gepasseerd was.

Zeven dagen was Voorhout in de veronderstelling dat 'het lek boven was'. Negentig minuten voetbal op de Elsgeest toonden de harde 1-4 werkelijkheid.

Nog twee wedstrijden is Van der Stelt verwijderd van winst Marathon Cup

Iris van der Stelt komt juichend over de finish in Enschede. | Foto: pr./schaatspeloton.nl Foto: pr./schaatspeloton.nl

Warmond n Zowel Lisa van der Geest als Iris van der Stelt stonden afgelopen weekend tijdens de wedstrijden om de KPB Marathon Cup op de hoogste trede van het podium. En ook de andere leden van de Warmondse IJsclub presteerden goed.

Niet alleen de Olympische Spelen ging van start met mooie podiumplaatsen, ook in Nederland werd er hard en slim gereden. In Enschede werd op vrijdag 9 februari weer een gewone competitiewedstrijd verreden. De dertiende wedstrijd werd een mooie prooi voor Iris van der Stelt, die de winst opdroeg aan haar recent overleden opa. Zij verstevigde hiermee haar leiderspositie in het klassement. Lisa van der Geest finishte als zesde en Anne Leltz op plaats 31.Leander van der Geest finishte bij de heren Topdivisie als zevende.

Op zaterdag 10 februari gingen de marathonrijders de strijd aan op 'De Coolste Baan van Nederland', een tijdelijke schaatsbaan in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar won Lisa van der Geest na rondes lang alleen gereden te hebben, werd Janneke Ensing tweede en won Lisa's ploeggenote Manon Kamminga de sprint van de groep en werd daarmee derde. Iris van der Stelt werd twaalfde en voegde veertien punten aan haar klassement toe. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft Van der Stelt een voorsprong van 48,3 punten op nummer twee van het klassement , Emma Engbers. Een overwinning levert 25,1 punt op. De volgende marathonwedstrijd wordt in Tilburg verreden op 17 februari. De finale is op 3 maart in Amsterdam.

Koot en Vergeer weer succesvol

In Schaatshal Leiden reden de pupillen hun jaarlijkse District-kampioenschappen. Voor Patricia Koot (WIJC) resulteerde dat in een baanrecord over één ronde en de winst van dit kampioenschap. De afsluitende marathon die de pupillen reden schreef Koot ook op haar naam. Rens Vergeer (WIJC), die vorig weekend zilver behaalde in de baancompetitie in Den Haag, werd bij de jongens pupillen kampioen van KNSB District Sassenheim.

Remco Langemaire (WIJC en de gewestelijke selectie), mocht deelnemen aan het NK junioren Allround/Afstanden en Mass start op ijsbaan Twente in Enschede. Langemaire is junior B en reed de 500 meter in 39.43, de 1000 meter in een persoonlijk record van 1.17.04 en ook de 1500 meter reed de jongeling in een nieuw PR: 1.58.07.

Okke Mouwen (WIJC), junior C, verbeterde ook twee persoonlijke records tijdens een wedstrijd van Schaatscircuit.nl op 10 februari in Heerenveen. Op de 500 meter is zijn nieuwe persoonlijk record 41.44. Op de 1500 meter is dat sinds dit weekend 2.08.88.

Swingend TOP naar ruime overwinning op KZ

Mick Snel in de aanval, op weg naar nog meer doelpunten in de Korfbal League. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n Het publiek ging er eens goed voor zitten bij de thuiswedstrijd van TOP/SolarCompleet tegen KZ/Hiltex. De uitwedstrijd werd eerder nipt gewonnen, maar in deze fase van de competitie waren de Sassenheimers gewoonweg te sterk, met opvallend scorende rollen voor rebounders Daniel Harmzen (vijf goals) en Paul Anholts (drie goals). Voor aanvoerder Mick Snel werd het gedenkwaardige avond: hij scoorde zijn duizendste doelpunt in de Korfbal League.

Tegen KZ/Hiltex was het voor de eerste keer dit seizoen dat de ploeg van Jan Niebeek de hele wedstrijd een hoog niveau wist vast te houden. Na de eerste fase waarin de score gelijk opging, schakelde TOP vanaf 5-5 over in een hogere versnelling.

Bij KZ ontbrak topschutter Jordi Pasma vanwege een gebroken neus en dit is voor een ploeg die niet zo heel makkelijk scoort een grote aderlating. KZ probeerde met veel fysiek en achterverdedigen het spel van TOP te ontregelen, maar dat lukte niet. Celeste Split was daarvan een mooi voorbeeld, want zij werd met handen en voeten verdedigd, maar kwam toch vijf keer tot scoren. Het fysieke spel leverde ook regelmatig strafworpen op die alle werden benut, terwijl KZ er twee miste. Voor aanvoerder Mick Snel werd het een gedenkwaardige avond, want naast dat hij feilloos alle zeven strafworpen benutte, was de tweede tevens zijn duizendste doelpunt in de Korfbal League en dat al op 24-jarige leeftijd.

Na een ruststand van 15-10 was er heel even een iets mindere fase, maar de draad werd al snel opgepakt. Het spel van TOP was een genot om naar te kijken. Veel variatie, hoog baltempo en alle basisspelers die tot scoren kwamen. TOP ging door met het maken van mooie doelpunten na even zo mooie passes. Tien minuten voor tijd kon speler van de wedstrijd, Daniël Harmzen, al naar de kant worden gehaald en zijn vervanger Thomas Tiggelman nam zijn rol moeiteloos over door gelijk te scoren. De mooiste goal van de avond was van Nick Pikaar die in vliegende vaart de bal in de lucht afving, om vervolgens achter de korf in de draai te scoren.

KZ kwam niet verder dan af en toe een doelpunt, maar wist geen moment in de wedstrijd te komen. Dat was zeker ook de verdienste van het goed verdedigende werk van TOP. De teller stopte uiteindelijk bij 31-19 en daar was niets op af te dingen. TOP ligt op koers voor de play-offs en kan daar komende week een nog steviger basis voor leggen. Dan wacht wel de lastige uitwedstrijd tegen de nummer vier, het Friese LDODK.

Andrea Bouma sprint naar goud op NK indoor

Sassenheim n Atlete Andrea Bouma heeft bij de Nederlandse Kampioenschappen Indooratletiek voor junioren de titel behaald op de 200 meter sprint.

In Apeldoorn streed Bouma, lid van AV de Spartaan, in de categorie meisjes A om de prijzen. Op de 200 meter was ze de snelste in een tijd van 24.64 seconde en pakte daarmee het goud op die afstand en de titel Nederlands kampioen. Op de 60 meter had de sprintster uit Sassenheim een matige start, maar pakte toch een medaille. Haar 7.77 seconde was goed voor de derde plaats.

FNV helpt met aangifte

Voorhout n Evenals vorige jaren organiseert de vakbond FNV voor haar leden de gratis hulp bij de belastingaangifte over het belastingjaar 2017.

De FNV leden kunnen voor deze belastingservice terecht op maandag 5,dinsdag 13 of dinsdag 20 maart, vanaf 19.30 uuur in de kantine van voetbalvereniging Foreholte (Sportlaan 10). Om de aangifte inkomstenbelasting te kunnen behandelen is er een machtigingscode nodig.
Nieuw dit jaar is dat er voor de toeslagen ook een machtigingscode nodig is, deze is anders als die voor de inkomstenbelasting. Bij een toeslagpartner (getrouwd of samenwonend) dan is er een machtigingscode van allebei nodig.

Gratis FNV hulp bij het invullen van het belastingbiljet 2017 kan door het maken van een afspraak maken via Mevr. Angevaare: 0252-215358 (op werkdagen tussen 14.00 en 18.00 uur en op zaterdagen tussen 10.00 en 12.00 uur).

'Busje komt zo' is motto in vastentijd

Teylingen n Na carnavalsdinsdag, als het gedaan is met het feestgedruis, beginnen de veertig dagen voorbereiding op Pasen. Naast de bezinning op eigen gedrag wordt er in die tijd traditiegetrouw ook gekeken of er wat voor een ander kan worden gedaan. Even minderen voor een ander. In de parochie Sint Maarten wordt in de vastentijd al enige jaren actie gevoerd voor een project in Oyugis, Kenia.

De Fraters van Tilburg zijn in 1996 in Kenia het Oyugis Integrated Project (O.I.P.) gestart om aids te bestrijden en de meer dan 2000 wezen van de aids slachtoffers te helpen een bestaan op te bouwen.

Schoolbus

Vanaf 2014 slaagt de parochie er elk jaar in een belangrijke bijdrage te leveren aan dit project. Van eenvoudige en bruikbare levensbehoeften tot bijdragen in studiefondsen. In 2016 heeft de parochie het mogelijk gemaakt om een waterput te slaan en een slaapzaal en bibliotheek op te knappen.

Dit jaar gaat de parochie opnieuw aan de slag voor Oyugis. Het doel is om te sparen voor een (tweedehandse) bus met een capaciteit van 30 personen, die het vervoer van de scholieren en de diverse andere groepen kan verzorgen naar verschillende bestemmingen. Nu gaat dat vaak te voet, dat kost veel tijd en is niet erg veilig. Ook voor bezoek aan bijvoorbeeld het ziekenhuis gaat de bus dienst doen.

Activiteiten

In alle parochiekernen zijn er activiteiten gedurende de vastentijd om geld in te zamelen: verkoopacties van planten en bloemen, paasbroden, wijn, bewaarengeltjes en paraplu's. Er zijn solidariteitsmaaltijden en er is een fancy-fair. Iedere parochiekern heeft een eigen programma maar er zijn ook een aantal gezamenlijke acties. Zo gaat diaken Bertijn Prins op zaterdag 3 maart weer wandelen in de Amsterdamse Waterleidingduinen en is er op zaterdag 24 maart een golfwedstrijd bij Tespelduyn. Deelnemers strijden om de eerste Sint Maarten bokaal.

Meer informatie over de vastentijd en aanmelden voor activiteiten, is te vinden op www.parochiesintmaarten.nl.

14 t/m 21 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): woensdag 14 februari, 19.00 uur Aswoensdagviering; zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Vivace, voorganger Diaken B. Prins

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll,

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: Avondmaal, voorganger: Ds. H.R. Betting, 17.00 uur: Evensong, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. A. Post

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Woensdag 14 februari 19.00 uur, Aswoensdagviering; zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: M. Claassens,

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): geen informatie

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Ds. R. van Zwieten (Amsterdam)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: DS. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, o.l.v. Armand Lefeu, eredienst, 19.00 uur: onderwijsdienst o.l.v. J. Zijlstra.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 18 februari binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 6 is: M. Elsas uit Sassenheim. De oplossing was: Voederplank.