De Teylinger

27 juni 2018

De Teylinger 27 juni 2018


'Stoppen op het hoogtepunt'

Deelnemers baggeren door de sloot tijdens de Warmondse Poldercross. | Foto: archief/fbps Foto: Peter Schipper

Warmond n De Warmondse Poldercross staat al 25 jaar op het programma, maar op vrijdag 24 augustus gaat het modderparcours voor het laatst door de polders.

Het ijsbaanterrein in de Veerpolder is de plek waar al 25 jaar lang de modderige prestatietocht door de weilanden en sloten van Warmond wordt gehouden. De deelnemers rennen een parcours van vijf kilometer, jongeren onder de 14 jaar leggen 1.500 meter af. Vrijwilligers zetten het parcours uit, controleren de route en staan tijdens de cross paraat om de helpende hand toe te steken als een deelnemer in de bagger blijft steken.

Minder deelnemers

Na een kwart eeuw is dat na de editie in augustus voorbij. "We vonden het jubileum tegelijkertijd een goed moment om te stoppen", zegt Philip van der Post namens de organisatie van de Warmondse IJsclub (WIJC). "We zien de laatste jaren dat het deelnemersaantal terugloopt. We begonnen ooit met vijftig deelnemers, maar op het hoogtepunt waren dat er 600 tot 700. Zelfs mensen uit Engeland en Duitsland, veelal met familie wonend in de gemeente, deden mee. De laatste jaren loopt het aantal terug,staan er nog 400 tot 450 deelnemers bij de start. We merken dat er enige verzadiging optreedt. Dan is het goed om verder te kijken."

Het parcours bracht ook op vrijwilligersgebied de nodige vragen met zich mee. Van der Post: "We hadden nooit te klagen hoor, want heel veel vrijwilligers hebben ons altijd geholpen. Tot nu toe is het ieder jaar gelukt om er genoeg te vinden. Wel merkten we dat we daar steeds harder aan moesten trekken. Met minder helpende handen kan het niet, we willen bovenal een veilige poldercross, dat is het belangrijkste".

De Warmondse Poldercross in de huidige vorm verdwijnt, maar de organisatie beraadt zich over een nieuwe formule. "We denken na over een kleiner circuit. Daar zou best een sloot bij kunnen zitten. Het voordeel is vooral dat je dan op eigen terrein blijft. Het publiek is daar ook allemaal, in plaats -zoals nu- in plukjes in de polder. Nog een plus: we hebben dan minder vrijwilligers nodig."

'We hopen dat we opnieuw in het gelijk gesteld worden'

Skeelerbaan

Volgend jaar zou deze nieuwe activiteit dan bij de nog aan te leggen skeelerbaan zijn. De plannen zijn al gereed, maar een aantal omwonenden vochten de aanleg van de baan, zonder aanvraag van een vergunning, aan bij de rechter. Die stelde de ijsclub en gemeente in het gelijk. Daarop werd een hoger beroep aangetekend. Wanneer de rechter dat in behandeling neemt, weet Van der Post niet. "Dat kan nog zomaar een half jaar duren."

Tot die tijd mag de ijsclub niet starten met de aanleg. "We hopen dat we opnieuw in het gelijk gesteld worden. Is dat niet zo, dan moeten we alsnog een vergunning aanvragen. Dan duurt het proces nog langer. En in het meest gunstige scenario? Dat zou zijn dat we in het voorjaar 2019 kunnen starten met de aanleg."

Nog één keer in de zon

Voor de komende periode concentreert WIJC zich nog op de Poldercross. De laatste editie wordt gevierd met een extra groot feest. De club zorgt ook voor een link met de schaatssport, door extra aandacht te vragen voor de aanleg van een 333-meterbaan in Leiden. Met een loterij hoopt de organisatie extra geld ervoor op te halen.

Tot slot heeft de organisatie ook nog een kleine wens richting de weergoden, besluit Van der Post. "De laatste jaren hadden we heel vaak slecht weer. Dan zijn er minder deelnemers en staat minder publiek langs de route. We willen nog een keer alles uit de kast halen. Een zonnetje bij het afscheid zou daarom fantastisch zijn."

MHC Voorhout krijgt waterveld

Voorhout n B&W verleent subsidie voor de renovatie van het kunstgrasveld 1 van de hockeyclub MHC Voorhout op het sport- en recreatiepark Elsgeest naar een waterkunstgrasveld.

Met de subsidie vervangt de club het huidige zandingestrooide kunstgrasveld door een waterveld. Speltechnisch is voor hockey zo'n veld beter dan een zandveld. De club vroeg om een subsidie van 424.000 euro, maar krijgt 367.230 euro. De vervanging stond in het gemeentelijke Meerjaren Onderhoudsplan voor 2018 gepland. In 2016 is een maximaal krediet toegekend van het nu beschikbaar gestelde bedrag. De gemeente gaat niet zelf zorg dragen voor het aanbesteden en laten aanleggen van het veld, maar dat ligt in handen van de Stichting Exploitatie Foranholte (SEF). (NK)

Harbour Concert

Sassenheim n De derde editie van het Harbour Concert Sassenheim is op zondag 8 juli van 15.00 tot 20.00 uur bij de haven van het Voorhavenkwartier. Coverband The Rich And Famous treedt op. Met dit festival steunt de Rotaryclub Sassenheim twee goede (lokale) doelen. Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop en zijn onder andere te verkrijgen bij The Read Shop en Melman Casuals & Business. Meer op www.harbourconcertsassenheim.nl.

Foto: pr.

Dominee Moll
neemt
afscheid

Ik zie er best wel tegenop

Nog geen
besluit over
Herenweg

Het verhaal
achter
Maori-kunst

welzijn n Tweede editie van het Boezemcafé

Nog geen keuze voor een variant voor de herinrichting van de Herenweg

De heer Boer overhandigt namens een groep bewoners een pakket handtekeningen aan de voorzitter van de commissie, Frans Nederstigt. | Foto: NK

Warmond n De raadscommissie Ruimte heeft vorige week wethouder Rob ten Boden nog geen richting gegeven welke variant voor de herinrichting van de Herenweg hij verder kan gaan uitwerken. De commissie wil eerst meer informatie hebben om een goede afweging te kunnen maken. De wethouder gaat de info proberen samen te stellen en in september zal de raadscommissie opnieuw de herinrichting bespreken.

Door Nico Kuyt

B&W heeft vier varianten opgesteld voor de herinrichting van de doorgaande route Oranje Nassaulaan, Sweilandstraat, Herenweg en het Oosteinde, die in zwaarte oplopen van niets doen tot aan flink aanpakken.

Vanwege het prijskaartje stelde B&W voor om de op één na goedkoopste variant uit te laten werken. Met deze 'variant 2' worden maar enkele plekken aangepakt, zoals een kort stukje 30 km/u-zone maken bij het Trefpunt. De aanpak kost ongeveer een miljoen. De duurste variant, de keuze van de inwoners tijdens de participatie, loopt naar 6 miljoen.

Handtekeningen

De raadscommissie maakte vorige week maandag tijdens een opiniërende bespreking nog geen keuze. Zij vonden het voorstel te onvoldragen. Zij werden daarbij aangespoord door drie insprekers en een aantal brieven die vooraf aan de commissie werden gezonden.

Zo overhandigde de woordvoerder van bewoners op het smalle deel van de Herenweg van splitsing tot spoor, een pakket handtekeningen aan de commissie. Zij willen ook een 30 km/u-zone. Dat wenst tevens een bewoonster aan het Oosteinde. Daarnaast maakt zij zich zorgen over het verdwijnen van het voetpad.

Participatie niet voor niets

Een derde inspreker vroeg zich af of de inspraak van de bewoners niet voor niets is geweest. Volgens hem zijn vele bewoners daar niet echt gerust op.

Ook enkele fracties in de commissie plaatsten hierover vragen. Zij willen van de wethouder de resultaten van de inspraak zien, zoals de groene stickers van de bezoekers met suggesties en opmerkingen die destijds tijdens de bijeenkomsten op de kaarten zijn geplakt. Ook wensen zij een meer gedetailleerde uitwerking van de knelpunten met de kosten, om zo een mix te kunnen maken van maatregelen, dus de varianten kunnen opknippen per straatdeel en niet alleen maar te kunnen kiezen voor één enkele variant voor de gehele Herenweg.

De wethouder komt daarmee in september na het zomerreces in de commissie mee terug en dan wordt de opiniërende bespreking voortgezet.

Veteranen begrijpen elkaar, met en zonder woorden

Twee bezoekers van de Veteranendag in gesprek. | Foto: MV

Teylingen n Ieder jaar eert en bedankt de gemeente Teylingen de lokale veteranen met een bijeenkomst in de tuinzaal van de Bernardus. Verhalen uit het verleden klinken, soms met de nodige emoties. 'Als buitenstaander is het moeilijk voor te stellen wat u heeft meegemaakt.'

Een week voor de Nederlandse Veteranendag in Den Haag, die wordt gehouden op zaterdag 30 juni, zijn de 220 veteranen uit Teylingen uitgenodigd in de Bernardus. "Niet alle veteranen kunnen naar Den Haag, daarom is zo'n bijeenkomst belangrijk," zegt Lodewijk Grooters, voorzitter van het organiserende Veteranen Ontmoetingscentrum Duin- en Bollenstreek. "Het is een blijk van erkenning en waardering. Ook heel belangrijk: veteranen begrijpen elkaar."

Terwijl zeemanskoor Overal zingt, praten veel veteranen geanimeerd met elkaar. Sommigen deinen mee op de muziek, zoals de schoonvader van Albert van der Elst. Met zijn 91 jaar is hij één van de oudere aanwezigen. Hij vertelt weinig over zijn tijd in Nederlands-Indië, zegt Albert. "Mijn schoonvader praat liever niet over de ellende die hij gezien heeft. We kennen wel veel verhalen, maar als hij erover begint, dan vooral over de leuke herinneringen." Ook Rob Cornelissen herkent dat. Over zijn tijd bij de marine tijdens de Joegoslavië-oorlog heeft hij het liever niet. "Ze vragen om je verhaal, maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik het er niet over heb. Ik heb het afgesloten."

Toch benadrukken burgemeester Carla Breuer en schrijver Joep Derksen het belang van verhalen blijven vertellen. "Vrede en vrijheid zijn voor ons vanzelfsprekend. We mogen echter nooit vergeten dat we die realiteit aan u te danken hebben," bedankt Breuer de aanwezige veteranen in haar speech. "Oorlog buiten Nederland is nog steeds de realiteit. U bent in actie gekomen, liet geliefden en familie achter om anderen te helpen. Als buitenstaander is het moeilijk om voor te stellen wat u heeft meegemaakt. We willen graag dat velen uw verhaal leren kennen." Vanuit de Stichting 'Zinsnede' uit Voorhout werkt Derksen, ondersteund door de gemeente Teylingen, aan een Veteranenboek Teylingen. Dat moet bij de volgende Veteranendag, in mei 2019, klaar zijn. Breuer: "Het is belangrijk dat ook volgende generaties uw verhaal kennen".

Aanmelden voor Teylinger Prijs

Teylingen n Wie een project of initiatief vanuit een vereniging of vanuit een groepje buurtbewoners heeft, kan een prijs verdienen. Het maakt niet uit of het een groot of klein project is, als het maar meerwaarde heeft voor de woonomgeving. De aanmelding voor de tweede ronde van de Teylinger Prijs sluit op 31 juli.

Het hele jaar door kan worden genomineerd bij Welzijn Teylingen. Driemaal per jaar worden de nominaties bekend gemaakt door een jury en krijgt de winnaar een prijs uitgereikt van 250 euro. Aan het einde van het jaar maken de drie projecten als winnaar van een van de rondes kans op de hoofdprijs. Het aanmeldformulier is te vinden op de www.welzijnteylingen.nl onder het kopje vrijwilligers; 'nomineer uw vrijwilligersinitiatief'. De sluiting van de volgende ronde is op 31 juli.

Rouwen is doodgewoon

Voorhout n De Rafaëlgroep Voorhout organiseert woensdag 4 juli weer een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare verloren hebben. Pastor Miep v.d. Woude spreekt over het thema 'Rouwen is doodgewoon'.


De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Roef naast de Bartholomeuskerk (Herenstraat 47) in Voorhout. Inloop vanaf 14.15 uur. Voor meer informatie, neem contact op met Leny van Beek (0252-216382) of Greet Hoek (0252-216363), of stuur een e-mail naar rafaelgroepvoorhout@gmail.com. Bezoekers die problemen hebben met vervoer, kunnen ook contact opnemen. Voor hen wordt dan vervoer geregeld.

Compliment voor mantelzorgers

Teylingen n Mantelzorgers die voor lange tijd, onbetaald voor een naaste zorgen die ziek is, komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment, een VVV-bon van 100 euro. Samen met de mantelzorger vult de zorgvrager het formulier in en levert het aan bij Welzijn Teylingen (J.P. Gouverneurlaan 40B Sassenheim, eerste verdieping in 't Onderdak). Een voorwaarde is dat de mantelzorger geregistreerd staat bij Welzijn Teylingen. De aanvraag is daarom ook gelijk uw registratie bij het Mantelzorgsteunpunt.Het aanvraagformulier downloaden kan via www.welzijnteylingen.nl.

Clubkas spekken

Regio n Clubs die bankieren bij Rabobank Bollenstreek kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. In de eerste week van juli worden er in elke gemeente in de Bollenstreek informatiebijeenkomsten georganiseerd over de actie en de bijzondere mogelijkheid om extra stemmen te verzamelen. Inschrijven voor de Rabobank Clubkas Campagne kan tot en met 31 augustus. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/bollenstreek.

Liefde voor de kunst van de Maori's

Rebecca en Barend Elshout met een gecarved surfboard, afkomstig de shark serie van Aaron Kereopa. | Foto: pr.

n Expositie van 2 tot en met 6 juli bij ArtWise

Warmond n Meer dan een half jaar werk zit er in de handgemaakte bronzen en houten beelden. De kunst uit Nieuw-Zeeland belichaamt de kracht en trots in de Maori-cultuur. De unieke kunstwerken zijn tussen maandag 2 en vrijdag 6 juli te zien en te koop in de galerie van ArtWise. Barend en Rebecca Elshout zijn klaar voor hun tweede expositie aan de Dorpsstraat 86.

In januari van dit jaar startte Barend en Rebecca Elshout hun kunstonderneming ArtWise.com. Ze richten zich op Native Art uit West Canada (First Nations) en Nieuw-Zeeland (Maori). Deze kunstvormen zijn nog onbekend in Europa, maar het echtpaar wil aan de bekendheid werken en importeert het voor de Europese markt.

Emotie

De liefde voor Native Art ontstond tijdens de reizen die het stel maakte naar Canada. Met een lokale galeriehoudster hebben ze altijd contact gehouden. Toen hun zoon in Nieuw-Zeeland studeerde en ze hem daar bezochten, werden ze door de kunst van de Maori's gegrepen. Barend kwam in contact met Roi Toia, een bekende Maori-kunstenaar. Hij introduceerde ze in zijn wereld. Opnieuw was het echtpaar Elshout onder de indruk. "Kunst is emotie, je voelt er iets bij. Het moet bij je passen. Dat is bij Native Art zeker het geval," vertelt Barend. Het gebruik van hout of brons vraagt specifieke vaardigheden van de kunstenaars. "Wij werken alleen met de top. Zij zijn allemaal naar carving school geweest, dat is een school voor houtsnijkunst, of hebben het in binnen hun familie geleerd. Dit soort technieken worden doorgegeven van opa, naar vader en naar kleinkinderen. Het is voor Maori's een manier om hun cultuur te behouden."

Het verhaal achter een kunstwerk is dan ook net zo belangrijk, legt Barend uit. "Bij ieder object dat we hebben, zit een fotoserie over hoe het kunstwerk is gemaakt. De kunstenaars vertelt zelf zijn visie en de betekenis van het kunstwerk. Op die manier koop je niet alleen een werk, maar leer je ook de kunstenaar kennen. Dat maakt het bijzonder."

Tatoeages in beeld

Via Roi Toia kwam Elshout in contact met fotografe Patricia Steur. Ook zij omarmde de kunst van de Maori's in haar werk, maar dan als fotografe. Tijdens meerdere bezoeken aan Nieuw Zeeland bracht ze de tatoeage-cultuur in beeld in het prachtige fotoboek 'Dedicated by Blood'. Barend: "Een tatoeage is daar veel meer dan gewoon een versiering. Het symboliseert de levenslijn van die persoon. Ontzettend inspirerend". Op vrijdag 6 juli signeert Patricia Steur, behorend tot de fotografietop van Nederland, haar boeken in de galerie in de Dorpsstraat 86. De helft van de opbrengst uit de verkoop van de boeken komt ten gunste van een culturele bestemming in Teylingen. Wethouder Arno van Kempen is vanaf 12.00 uur aanwezig om het fotoboek in ontvangst te nemen. Meer op www.artwise.com.

Bruidspaar Van Tol: 'Wij vullen elkaar goed aan'

Burgemeester Carla Breuer feliciteert het bruidspaar Van Tol - van der Voorde met hun 65-jarig huwelijksjubileum. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n Deze uitspraak vormt de basis van het gelukkige huwelijk van Thijs van Tol (88) en Ans van Tol – van der Voorde (86). Een paar dat nog vitaliteit uitstraalt en geniet van 22 juni, de dag waarop zij 65 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.

Door Piet van Kampen

Het is lang niet iedereen gegeven om deze mijlpaal te bereiken. Een mens heeft in het leven niet alles in de hand, maar dat zij nog zo kwiek zijn danken zij in ieder geval aan hun wekelijkse gymnastiekles. "Je moet blijven bewegen en bezig zijn anders is het gauw gebeurd," is de levenswijsheid van Thijs. Bezig zijn beide echtelieden zeer zeker met hun hobby's. Ans met creaties uit haar handwerk-vaardige handen en Thijs met de tuin en het maken van kunstzinnige vormen van spiegels, die zijn huis sieren.

Terug in de tijd

Thijs is een geboren Sassenheimer en zijn echtgenote zag in het Overijsselse Rijssen het levenslicht. Als jong meisje verhuisde Ans naar Leiden waar zij haar toekomstige man zou ontmoeten op een verlovingsfeest. Hoe raar kan het lopen in het leven? Thijs verloofde zich daar met zijn eerste liefde, maar zijn scherpe oog viel op Ans. "Wat van ver komt is lekker," grapt de bruidegom. Hij liet zijn eerste liefde varen en de vonk die naar Ans oversloeg bleek het ontsteken van een nieuwe liefdesvlam die nog steeds brand.

Op 22 juni 1953 schoven zij elkaar de ringen om en uit hun huwelijk zagen vier zonen en twee dochters het levenslicht. Het paar werd gezegend met acht kleinkinderen en een achterkleinkind. Zij betrokken een kleine woning in de Hoekstraat, waar het kroost ter wereld kwam. De behuizing werd te krap en er volgde een verhuizing naar de Narcissenlaan waar zij nog steeds naar volle tevredenheid wonen.

Honkvast

Het paar is dus honkvast. Zo waren zij ook verknocht aan hun tweede huis, de stacaravan in Hoevelaken waar zij tijdens de vrije uurtjes 47 jaren lang vertoefden. Tijd om uit te blazen na de drukke werkdagen als schilder, het beroep dat Thijs uitoefende voordat hij de laatste jaren conciërge bij het Rijnlands Lyceum werd. Het paar vormt de ouders van een muzikaal gezin. En ook een harmonieus gezin, dat afgelopen zondag met de familie deze memorabele dag in De Engel in Lisse feestelijk luister bij zette.

'Hoe raar kan het in het leven lopen?'

De lachende dominee neemt afscheid

Dominee Moll in zijn vaste stoel: 'Hier zit ik in het licht, voel ik de warmte van het geloof'. | Foto: MV Foto: pr.

Sassenheim n Dominee Tim Moll neemt na 24 jaar afscheid als predikant van de Protestantse gemeente. Jaren waar hij met veel plezier op terugkijkt. Op zondag 1 juli gaat hij met emeritaat. Daar ziet hij als een berg tegenop.

Gesprekken met dominee Tim Moll gaan snel de diepte in. Over de betekenis van het geloof kan Moll uren praten. Hij denkt na, geeft voorbeelden en legt uit. Het liefst met een beetje humor, een van zijn kenmerken. Met een kwinkslag maakt hij vergelijkingen tussen het dagelijks leven en dat wat zich in de kerk afspeelt. Een dosis zelfspot is hem daarin zeker niet vreemd.

Hoe bent u 24 jaar geleden in Sassenheim terecht gekomen?

Moll: "Na mijn studie theologie werd ik kandidaat in de gereformeerde kerk in het Brabantse Fijnaart. Ze waren daar ontzettend behulpzaam en dat heeft me veel gebracht. Ze hebben mij de kans gegeven om predikant te worden. Ik was in het begin best onzeker, ging mezelf vergelijken met anderen en dacht dat ik overal niet goed genoeg in was. Daar was ik somber over. Toen zeiden ze: als we die mensen hadden gewild, hadden we hen wel beroepen. Maar we hebben voor jou gekozen. Dat hielp mij heel erg. Daarna ben ik naar IJselsstein gegaan, een gemeente met veel jonge gezinnen. Een tijd waar ik met plezier aan terug denk. Vervolgens werd contact gelegd vanuit Sassenheim. De voorganger kende mij nog uit onze gezamenlijke tijd in Brabant. Ik wist van Sassenheim niet veel, maar het contact was goed. Dat is altijd spannend. Vanuit een beroepscommissie zoeken ze een predikant waar ze geloviger van worden, maar je moet je als predikant ook bij die gemeente thuis voelen. Het kan van beide kanten verkeerd gaan. Dan is het als een slecht huwelijk. Dat is natuurlijk vervelend. Maar van mijn kant is dat niet het geval geweest, anders was ik niet zolang gebleven."

U vertelde wel dat u een aantal keer heeft overwogen om weg te gaan...

"Ik heb na vijf tot zes jaar weleens gedacht 'het is mooi geweest'. Ik heb dus ook wel een gesprekken met andere gemeenten gevoerd. Als ze dan vroegen of ik de overstap wilde maken, zei ik op laatste moment toch altijd dat ik in Sassenheim bleef. De laatste keer dat dat speelde, zei mijn vrouw: 'Nu moet je ophouden met nee te zeggen. Je moet tegen Sassenheim zeggen dat je blijft'. Dat heb ik toen ook gedaan. Dat vond ik best lastig. Als je in het begin aan mij had gevraagd, sta je hier over twintig jaar nog, dan had ik gezegd: 'nou, dat kan ik me niet voorstellen'. Maar het is wel zo gegaan. Wat ik nu vertel, zegt trouwens meer over mij dan over welke gemeente dan ook. Het is mijn eigen onrust. Die kwam af en toe op, maar dan besloot ik toch iedere keer te blijven. Ik heb er nooit spijt van gehad. Ik heb me in deze gemeente altijd erg thuis gevoeld. Ik heb de ruimte gekregen." En met een knipoog: " En ze zijn een beetje aan mij gewend geraakt, dan helpt ook...".

Was dominee worden een jongensdroom?

"Nee, want eigenlijk zou ik medicijnen gaan studeren. Ik stond al ingeschreven, maar zakte voor mijn eindexamen. Als dat niet was gebeurd, dan was ik nu huisarts geweest. Uiteindelijk ben ik theologie gaat studeren. Niet omdat ik dominee wilde worden, maar ik wilde voor mezelf uitvinden of het christelijk geloof wel betrouwbaar was. Mijn vader was ook predikant, maar het is van huis uit niet direct aangemoedigd. Als ik een andere studie had gekozen, was dat ook goed geweest. Ondanks dat ik uit een christelijk gezin kwam, had ik toch de vragen of het klopte wat ze zeiden over het geloof, én of het voor mij waardevol was om te geloven. Dat wilde ik voor mezelf duidelijk krijgen. Blijkbaar was het antwoord op al die vragen 'ja', want ik ben uiteindelijk dominee geworden. Mijn ouders hebben af en toe die diensten die ik als voorganger heb geleid, bezocht. Maar niet vaak hoor, ze gingen vooral naar hun eigen kerk. Een bijzonder moment was wel dat mijn vader mij in de Julianakerk heeft bevestigd als predikant. De foto waarop ik kniel en hij dat doet, is mij heel dierbaar."

Is dominee-zijn werk of een roeping?

"Het is een ongewoon beroep en het is een heerlijk ambt. Ongewoon, omdat als mensen vragen wat je doet en je zegt het, veel van hen niet precies weten wat het is. Het blijft een beetje apart. En is het een roeping? Ja, in die zin dat ik me persoonlijk aangesproken voel om dit te doen. Maar als ik huisarts was geworden, was dat ook zo geweest. In roep en beroep zit hetzelfde woord. Ik vind het een goede opvatting in het christelijk geloof om te zeggen dat je geroepen wordt, maar ook om een goede moeder of goede timmerman te zijn. Het is onterecht dat je alleen geroepen kunt worden om een verpleegster of dominee te zijn. Met de mogelijkheden die jij gekregen hebt van de Heere God, wordt jij geroepen om daar mee om te gaan. Als je kleuterjuf wordt, dan geldt dat ook. Bij dominees is het wel zo dat ons werk sterk verbonden is aan de naam van God. Dat is toegenomen, vind ik. Als mensen iets over God en geloven willen weten, dan is de kerk steeds meer de enige plek waar ze daarover terecht kunnen. Dus in die zin krijgt de kerk een meer bijzondere plek. Overal kun je van alles te weten komen, maar als het gaat over wat de zin van jouw leven is, of wie God is, en waar we vandaan komen, heengaan en wat we in de tussentijd doen; die vragen komen hier samen. In die zin is de kerk een plek waar het leven geheeld en gedeeld wordt. Geloven is wel persoonlijk, maar niet individueel. Je doet het met elkaar. Dus in die zin is de kerk voor mij altijd een goede plek geweest om te zijn.

Daarnaast is dominee zijn ook een deel van mijn identiteit. Ik ben heel benieuwd wat dat met mij gaat worden na 1 juli. Ik heb geen idee. Daar zie ik ook tegenop. Ik doe het met heel veel plezier en passie. Het is niet dat ik denk: goh, gelukkig, straks hoeft het niet meer."

Wat is de rol van de kerk anno 2018?

"De maatschappij is meer individualistisch geworden, vind ik. Je ziet het ook bij verenigingen: mensen willen wel wat hebben, maar of ze er ook iets voor willen doen, is punt twee. De neiging om te zeggen; dan doe ik het in mijn eentje en laat mij maar, die is de afgelopen twintig dertig jaar sterk toegenomen. Ik heb wel het idee dat het iets aan het bijtrekken is. In de maatschappij redden we het natuurlijk ook niet, als iedereen dat zegt. Overal wordt gezocht naar verbinding, tussen groepen en individuen. Anders valt de zaak uit elkaar. Het is een maatschappelijke oplossing voor een samenleving die uit elkaar dreigt te vallen. De kerk heeft dat altijd gezegd: zorg nou dat je op een of andere manier die verbindingen legt. Vroeger was dat traditioneel en ging dat vanzelf, want je was in een kerk en daar bleef je dan. Nu is het veel meer een keuze. Als jij bij een kerk hoort, is er over het algemeen niemand die je daartoe dwingt.

Ik vind het op zich wel een goede ontwikkeling. Het is verstandig dat je niemand dwingt. De meer kille kant is dat je aan lot wordt overgelaten. Soms helpt het ook gewoon als iemand je ergens mee naartoe neemt, of naar je omziet. Dat iemand zegt dat hij je mist. Dat is een verschil met vroeger. Als mensen dan in de kerk ontbraken, dan werden ze meteen bij de les geroepen. Dat geldt hier al geen 100 jaar meer. Nu hoor ik wel eens de andere kant. Dat iemand zegt: Niemand heeft naar me gevraagd.

Ik heb het idee dat onze samenleving veel heeft gewonnen met het individualisme, maar nu komt onze tweede opdracht: hoe kun je met al die individuen samen nog iets van samenzijn creëren? De kerk doet dat al tweeduizend jaar, dus wij hebben daar enige ervaring mee.

Het mooiste moment in deze kerk vind ik altijd als het licht naar binnen valt. Dan zit ik op mijn vaste stoel. Door de zon is het warm. Dat is eigenlijk voor mij het gevoel van kerk-zijn. De kerk is voor mij een open raam waar het licht en de lucht binnenvallen in een soms wat benauwde kamer wat de wereld kan zijn. Dus ik kom altijd een beetje opgelucht de kerk weer uit. Ik kan er weer tegenaan. Dat zal altijd zo blijven. Mensen zullen altijd mensen blijven opzoeken. En God zal ook mensen blijven opzoeken. Maar hoe dat gaat gebeuren en hoe de kerk er dan uitziet -of daar gebouwen bij horen of dat mensen dat thuis doen- dat weet ik niet."

U bent wellicht bij de kerkgangers van andere kerken vooral bekend van de jaarlijkse Parkdienst...

"Ha! Het duo Jut & Jul, dat waren Pastor Owel en ik samen tijdens de Parkdienst," lacht Moll."De samenwerking met de andere kerken, de rooms-katholieke Pancratiuskerk, de christelijk gereformeerde Havenkerk en de NPB, is altijd heel goed geweest. Dat is ook een reden waarom ik altijd zo blij ben geweest met Sassenheim.

Op de Parkdienst ben ik erg trots. Het is de plek waar iedereen samenkomt. Meer dan duizend mensen bezoeken de dienst jaarlijks. Vijftien jaar terug zijn we er mee begonnen en het was vanaf het begin een succes. Het is altijd in uitstekende harmonie en gezamenlijkheid gegaan."

Waarom heeft u besloten te stoppen?

"Het heeft vooral met leeftijd te maken. Ik word 66 en in alle eerlijkheid, je kunt beter zelf weggaan, dan dat je allerlei briefjes in de bus vindt met advertenties dat ze in Purmerend nog een dominee zoeken," zegt Moll met een knipoog. "Daarnaast gaan we nu van drie naar twee predikanten. Dat valt mooi samen. Mijn beide collega's, met wie het contact gelukkig altijd goed is geweest, zullen het nu zonder mij moeten doen. Dat zal voor hen ook even wennen zijn. We doen heel veel samen, maar hebben alle drie ook onze eigen wijken. Sassenheim is verdeeld in drie parten. We hebben elk een eigen terrein, maar zijn alle drie predikant van die ene Protestantse Gemeente Sassenheim.

Het zal best aanpoten worden voor mijn twee collega's. Kijk, de kerk verandert natuurlijk toch snel. Vroeger had je hele grote groepen catechisanten, maar dat is nu allemaal wat minder geworden. De diensten waren tegelijkertijd: zondagmorgen in de Dorpskerk én in de Julianakerk. Dat gebeurt nu nog steeds, tot 1 juli. Daarna is het steeds in één van de kerken. We hebben besloten dat moment samen te laten vallen met mijn afscheid." Lachend: "Als ik ga, wordt alles anders."

Op zondag 1 juli is de afscheidsdienst. Bereidt u die al voor?

"Ja, maar het wil niet erg lukken. Er zit een soort innerlijke weerstand lijkt het wel. Ik probeer al tijden te beslissen welke Bijbeltekst ik wil lezen. Ik zie tegen het afscheid op. Ik ben altijd met plezier lid en predikant. Dus in die zin ga ik het na 24 jaar best missen. Aan de andere kant vind ik ook dat we het ook niet groter moeten maken dan het is. Het gaat er mensen uiteindelijk om dat ze zelf ook in het licht zitten. Dan gaat het niet om mij. Dat relativeert ook."

Daarna gaat u met emeritaat. Wat gaat u daarna doen?

"Mensen benaderen mij met allerlei plannen en goedbedoelde adviezen. Ik heb echter besloten geen lijstje te maken. Ik wil eerst afwachten wat er met mij gaat gebeuren, als het domineeschap wegvalt. Wat zal er dan van mij overblijven? Ik ben benieuwd. Het geloof blijft in ieder geval, want dat is niet direct aan het ambt gebonden. Ze zijn wel ver-bonden, maar vallen niet samen. Het betekent dat als ik het ambt opgeef, ik als gelovige overeind blijf. Het hoort wel echt bij elkaar, net als kerk en geloof bij elkaar horen."

"Overigens preek ik een week na mijn afscheid, op 8 juli nog een keer in Fijnaart. Dan sluit ik het echt af."

Volgens mij gaat u het ontzettend missen…

"Ik zie er als een berg tegen het afscheid op. Ik stop niet omdat ik het zat ben. Mijn vrouw en ik blijven vooralsnog in Sassenheim wonen. Maar hoe het in de toekomst gaat, weet je natuurlijk nooit. Ik blijf hier de kerk bezoeken, maar doe dan geen dingen die mijn collega's behoren te doen. Misschien dat ik wel losse activiteiten begeleid, zoals de Taizé-diensten en films draaien rondom Pasen.

Verder gaat het kerkleven gewoon door. Dat moet je ook niet overdrijven. In die zin blijven dominees, naast voorgangers, ook vooral voorbijgangers. Mensen krijgen te maken met de verschillende stijlen van predikanten. De een spreekt dit meer aan, de ander dat. We hadden de luxe van drie smaken, want iedere predikant heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Die variatie is heerlijk. Je moet er niet aan denken dat je drie predikanten zou hebben zoals ik." Nog één keer lacht hij hard: "Dan had de kerk het jaar 2000 niet gehaald, denk ik".

Op vrijdagavond 29 juni vanaf 19.30 uur is in de Julianakerk aan de Julianalaan in Sassenheim een informele afscheidsreceptie voor predikant Tim Moll. Zondagmorgen 1 juli om 10.00 uur is in diezelfde Julianakerk de afscheidsdienst, waarin ds. T. Moll zelf voorgaat en formeel afscheid neemt van de Protestantse Gemeente Sassenheim.

Tekst: Marieke Voorn

Jongeren koken voor gasten Villa Pardoes

De vijf koks kookten voor de gasten van Villa Pardoes. Op het menu stond een groentesoep, spaghetti en een salade en als toetje een vlaflip. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Vijf jongeren uit Teylingen en Hillegom hebben vorige week in Villa Pardoes gekookt voor de gezinnen die daar verblijven.

Villa Pardoes is een verblijf bij de Efteling voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor de jongeren een speciaal bezoek, waar ze goed op voorbereid waren. In de weken voorafgaand volgden ze en kookworkshop en kookten voor de Voedselbank Teylingen. In de laatste week ging de groep naar Villa Pardoes om daar, samen met de kinderen die daar verblijven, te koken voor alle bewoners. Richard Grimbergen, jongerenwerker bij Welzijnskwartier en Willem Vogels en Cees Hoek, de koks van de kinderkookclub 'In den Voorhoutsche pot', gingen mee als begeleiders.

Lachen en huilen

Het was fantastische en unieke ervaring, aldus de jongeren.Bram en Jamy uit Voorhout vertellen: "Het is echt gewoon niet wat we verwacht hadden. Het lijkt wel een speeltuin en best wel luxe ook. Uiteraard liepen we met de groep gelijk door naar de keuken waar het allemaal ging gebeuren. Binnen vijf minuten stonden er al kinderen ui de Villa te popelen om mee te gaan doen. Na het aandoen van een schort en koks muts gingen we gelijk aan de gang met snijden, we moesten tenslotte voor rond de 70 mensen koken, dus moest er ook hard gewerkt worden. Prei, paprika, champignons, en zelfs de ui sneden we met veel enthousiasme. We hebben veel gelachen, en gehuild, maar gelukkig was dit alleen van het snijden van de ui. Na het maken van het eten kwamen alle bewoners aan tafel en werd er gegeten."

Koekjes voor Villa Pardoes

Voor Wendy uit Warmond was het helemaal een bijzonder bezoek. Toen ze zelf leukemie had, was ze ook te gast in Villa Pardoes. Speciaal voor de stichting heeft ze koekjes gebakken en die verkocht. Daarmee haalde ze 120 euro op. De cheque overhandigde ze tijdens het eten aan een vertegenwoordiger.

Aanmelden voor Burendag

regio n De inschrijving voor de dertiende editie van Burendag is geopend. Alle buurten van Nederland kunnen hun Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen via www.burendag.nl. Burendag valt dit jaar op 22 september.

De afgelopen dertien jaar zijn miljoenen buren bij elkaar gebracht op Burendag: bewoners bedenken zelf een activiteit, zoeken daar draagvlak voor en kunnen een Burendagpakket en een financiële bijdrage aanvragen.

Dit jaar gaan de organisatoren een aantal buurten een steuntje in de rug bieden. In buurten waar minder verbinding is en het de buurt niet zelf lukt een Burendag van de grond te krijgen, gaan Oranje Fonds en Douwe Egberts een Burendagactiviteit organiseren. Als dit een succes blijkt, nemen de organisatoren die rol de komende jaren in meer buurten op zich. De buurten waar de speciale aandacht naar uit gaat, worden geselecteerd op basis van onderzoek naar verbinding in de buurt.

Eén miljoen deelnemers

In 2017 deden zo'n 1 miljoen mensen mee aan duizenden activiteiten in heel het land. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun Burendagactiviteiten.

Steun van lotgenoten in het Boezemcafé

Jacqueline van Heteren (links) en Jacqueline Eenens organiseren de zomereditie van het Boezemcafé. | Foto: pr. Foto: pr.

n In gesprek over (de gevolgen van) borstkanker

Warmond n Voor de tweede keer opent het Boezemcafé de deuren aan de Herenweg 101, op woensdag 4 juli van 10.00 tot 12.30 uur.

Foto: Marieke Voorn

Het Boezemcafé is een initiatief van borstkankercoach Jacqueline Eenens uit Oegstgeest en schoonheidsspecialiste en masseuse Jacqueline van Heteren uit Warmond. Zij openden op 18 april voor het eerst de deuren voor vrouwen die geraakt zijn door borstkanker.

Het pop-up café is een ontmoetingsplek waar vrouwen op een open en vrije manier met elkaar een gesprek kunnen hebben over borstkanker en de gevolgen daarvan. Dat hier in de regio behoefte aan is, bleek uit de hoge opkomst bij de eerste editie van het Boezemcafé.

Ervaringen delen

In het Boezemcafé kunnen vrouwen inlopen, met elkaar in contact komen, elkaar vragen stellen en wellicht helpen met raad of met daad. Het is prettig als je je ervaringen op dit gebied ergens en met iemand kunt delen die weet waar je over praat. Contact met een lotgenote kan hierbij belangrijk zijn. Daarvoor is het Boezemcafé opgericht.

Voel je welkom en gesteund en bezoek het Boezemcafé, alleen of met een (boezem)vriendin. De dames schenken koffie en thee en serveren huisgemaakte taart en smoothies.

Gewoon binnenlopen

Op woensdag 4 juli is het pop-up café weer geopend van 10.00 tot 12.30 uur. Toegang is gratis en aanmelden via boezemcafe@gmail.com of Facebook mag, maar hoeft niet. Gewoon even binnenlopen zonder aanmelding kan ook. Voor meer informatie: bezoek www.boezemcafe.nl en Facebook https://www.facebook.com/boezemcafe/.

Tweede Kamerlid bezoekt MareGroep

Voorhout n Tweede Kamerlid René Peters bracht op maandag 20 juni een werkbezoek aan MareGroep N.V. in Voorhout. De CDA-woordvoerder voor onder meer de Participatiewet werd vergezeld door beleidsmedewerker Sybrinne de Vries, ook CDA-raadslid in Teylingen.

Aanleiding voor Peters' bezoek zijn de zorgen die voorzitter Gerard Verheij van de Raad van Commissarissen heeft uitgesproken naar het CDA over de problemen van de SW-bedrijven. In 2015 zette de Participatiewet een stop op de instroom van mensen die onder meer bij MareGroep aan het werk gingen, of via het bedrijf werden gedetacheerd. De personeelsuitstroom, door natuurlijk verloop, gaat intussen gewoon door. Daardoor heeft MareGroep steeds meer moeite het aangenomen werk uit te voeren, en daarmee uit de rode cijfers te blijven.

Verruiming

Peters: "Mensen moeten en kúnnen aan het werk bij een bedrijf als Maregroep. Landelijk staan er zo'n 200.000 mensen aan de kant. Als we daar niets aan doen, zijn die over 10 jaar definitief verloren voor de arbeidsmarkt." Het Kamerlid sloot zich daarmee aan bij de oproep van commissaris Verheij om het voor meer werkzoekenden uit de Participatiewet mogelijk te maken aan de slag te gaan via bedrijven als MareGroep. De mogelijkheden hiertoe zijn er, zo blijkt op diverse plaatsen in het land. Daarnaast zijn er ook 'Haagse' maatregelen die kunnen bijdragen, zoals verruiming van de mogelijkheden voor beschut werk en de terugkeergarantie hierin bij uitstroom.

Loondispensatie

In zijn gesprek met bestuur en Raad van MareGroep stond Peters ook stil bij de discussie rond de loondispensatie, die in de toekomst de loonkostensubsidie zal vervangen. Een belangrijk onderwerp, met name voor het ServicePunt Werk (SPW), waarmee MareGroep nauw samenwerkt om de re-integratie binnen de Kust-, Duin- en Bollenstreek vorm te geven. Hij legde uit hoe loondispensatie een goed instrument kan zijn. "Maar", benadrukte hij, "voorwaarde voor de inzet is dat het instrument begrijpelijk is voor bedrijven en voor werknemers. En lonend voor beide partijen!"

Grootste orkest ter wereld

Regio n Leden van het jongste orkest van het Symfonieorkest Bloembollenstreek, het Juso, maakten op zondag 24 juni deel uit van 's werelds grootste jeugdsymfonieorkest tijdens het Juniorensymfonieorkesten Spektakel in Alphen aan den Rijn. In totaal 801 kinderen, afkomstig uit 21 symfonieorkesten, speelden samen. Het Juso, onder leiding van Voorhouter Marcus Vliegen, repeteert iedere vrijdagmiddag in Lisse. Op 30 juni is een concert in Villa Flora in Hillegom. Meer op www.deteylinger.nl.

Fonds 1818 trakteert op kinderworkshops en het boek Goed Geld

Regio n Omdat Fonds 1818 200 jaar bestaat, pakt het uit met allerlei activiteiten. In het Haagse Nutshuis kunnen kinderen spaarvarkentjes en -huisjes maken en bankbiljetten ontwerpen en drukken. Ouders en grootouders die meekomen, krijgen een gratis exemplaar van het boek Goed Geld over de geschiedenis van de Nutsspaarbank en Fonds 1818.

De workshops zijn op woensdagmiddag 27 juni, 18 juli en 8 augustus van 14.00 tot 15.30 uur en zijn onderdeel van Zegels & Pegels, een interactieve tentoonstelling voor de hele familie over de rijke historie van de Haagse Nutsspaarbank en Fonds 1818. Het is precies 200 jaar geleden dat deze bank, waaruit het fonds is voortgekomen, werd opgericht.

Boek Goed Geld

Alleen tijdens de drie workshopdagen ontvangen bezoekers van de expositie en de ouders / begeleiders van de kinderen die deelnemen aan de workshops een gratis exemplaar van Goed Geld. Zegels & Pegels is gebaseerd op dit boek van historici Wim Willems en Henk Looijesteijn, dat onlangs verscheen bij Boom uitgevers Amsterdam.

Samen doken zij in de geschiedenis van een filantropisch fenomeen: de Nutsspaarbank. Het was een bank zoals we die nu niet meer kennen. Het draaide niet om winst maken en rijk worden, maar het was de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen gingen sparen. Vooral gewone mensen met een kleine beurs. Bij hen lag armoede op de loer. Door wat geld opzij te leggen konden zij toch hun hoofd boven water houden. En dat bleek goed voor iedereen. Dat was echte winst. De bank groeide uit tot een organisatie met bijna honderd kantoren in Den Haag en omgeving.

Fonds 1818

In 1992 fuseerde de Haagse Nutsspaarbank met de VSB bank, de latere Fortis bank. VSB 'kocht' de bank door aandelen te steken in de stichting achter de Nutsspaarbank: het huidige Fonds 1818. Tot op de dag van vandaag houdt het fonds de ideële gedachte achter de Nutsspaarbank levend door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf maatschappelijke projecten uit te voeren in de regio. www.fonds1818.nl

Het voormalige hoofdkantoor van de Nutsspaarbank, het Nutshuis, heeft een functie gekregen die overeenkomt met de doelstellingen van Fonds 1818: het streeft naar maatschappelijke winst en verhuurt ruimtes aan organisaties met sociaal-maatschappelijke ambities. Daarnaast organiseert het Nutshuis programma's over maatschappelijke kwesties. Ook kan iedereen gratis wisselende exposities bezoeken en bij mooi weer vertoeven in de Nutstuin. www.nutshuis.nl.

Aanmelden workshops

In verband met de voorbereidingen ontvangt Fonds 1818 graag van tevoren een kort bericht per mail (sturen naar eijkelboom@fonds1818.nl) met daarin het aantal kinderen dat iedere deelnemer meebrengt en naar welke workshop hun voorkeur uitgaat.

'Dingedong' brengt Eurovisie Songfestival naar Teylingen

De jongste leden van de theaterschool treden op met een show vol muzikale herkenning. | Foto: pr./Monica Stuurop Foto: pr.

Teylingen n De jongste jeugd van Theaterschool Teylingen, in de leeftijd tussen 8 en 12 jaar, speelt op zondag 8 juli de voorstelling Dingedong. Met deze show vol feestelijke herkenning en humor zullen zij het publiek zeker weten te amuseren.

Het script is speciaal voor hen geschreven met daarbij louter songfestivalliedjes. Het verhaal van Dingedong is eenvoudig: een vrijeschool doet mee met nog 5 landen aan een Europees songfestival dat in Italië gehouden wordt. Om onbekende redenen mogen ze uiteindelijk van de schooldirecteur niet naar Italië afreizen. De meester bedenkt een list waardoor ze toch een songfestival kunnen organiseren, maar dan in Nederland. Is er nog altijd heimwee naar Amsterdam en haalt Justine deze keer wel haar hoge noot? Komt het ooit nog goed tussen Ilse en Waylon en zal er worden gedanst met Velka? En: welk liedje krijgt de "douze points"? Het belooft een gezellige zondagmiddag te worden met een vleugje interactie.

Foto: pr

Deze voorstelling is twee keer te zien op zondag 8 juli, om 14.00 en 16.00 uur, in Cheers, Herenstraat 106 in Voorhout. Kaarten à 10 euro zijn te reserveren door een mailtje te sturen naar info@theaterschoolteylingen.nl.

Toneelhistorie nog maar enkele keer te zien bij HKV

Voorhout n De Historische Kring Voorhout houdt op zaterdag 30 juni tussen 11.30 en 12.30 uur weer een inloopochtend in het eigen kenniscentrum (Bonekruidstraat 13). Het is een van de laatste keren om de tentoonstelling 70 jaar Cultuur Verheft te bezoeken.

De expositie in de Foranholtezaal is ervoor alle (oud)leden, donateurs en belangstellenden van de in 1947 opgerichte toneelvereniging. De vele foto's, posters, oude uitnodigingen, toneelboekjes, leuke anekdotes en heel veel andere zaken zijn er te bezichtigen. Ook is aandacht voor de bijdrage die Cultuur Verheft door de jaren heen heeft geleverd aan onder andere de intochten van Sinterklaas, 1000 jaar Voorhout, de feesten in de Ruïne van Teylingen en theaterdiners.

Verder bij binnenkomst op het Raadhuisplein treffen bezoekers de vele voorwerpen uit het historisch verleden van het oude Voorhoutse gemeentehuis jaren 1906-1991.

Rechts in de Oosthoutzaal zijn het unieke aanwinsten uit de historie van Voorhout die gezien moeten worden. Verder kunnen bezoekers volop bladeren door de tientallen fotoboeken met duizenden foto's uit een ver en recent verleden. Ook de vele boeken in de boekenkasten zijn er om kennis te nemen van en over het historisch verleden van Voorhout, de bollenvelden, familiegeschiedenissen en boerderijen. Bestuursleden zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden. Ook is de recente aankopen van cultureel erfgoed Voorhout te bewonderen, zoals een schilderij van de Ruïne van Teylingen van de hand van de Sassenheimse kunstschilder Louis Dieleman uit een ver verleden.

Het bestuur is nog altijd geïnteresseerd in foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout. Bezoekers kunnen ze laten scannen of schenken. Aanmelden als lid van de HKV kan bij een van de aanwezige bestuursleden.

De volgende inloop is woensdag 11 juli van 14.00 tot 16.00 uur.

De laatste weken in groep acht

Groep 8c2 van de Achtbaan locatie Cluster genoot van een heerlijke kampweek op Texel. | Foto: pr/Barend Koper Foto: pr./Barend Koper

Voorhout n Het is aftellen voor alle leerlingen van de groepen acht in Teylingen. Op vrijdag 13 juli begint de zomervakantie en nemen zij afscheid van hun basisscholen. Voorafgaand gaan veel klassen nog op kamp, om het schooljaar gezellig af te sluiten. De twee groepen acht van basisschool De Achtbaan deden dat op Texel. "Door een lekke band van de bus misten we bijna nog de boot," schrijven klasgenootjes Anne-Sophie en Diede. "Eenmaal aangekomen hebben we de huurfietsen opgehaald en zijn naar het kamphuis gefietst. Na het avondeten vertrokken we naar het bos voor een paar spannende spellen. Hierna werd er natuurlijk niet geslapen!". De volgende dagen bestonden uit ochtendgymnastiek van juf Martine, een uitstapje naar de Bonte Belevenis en een barbecue. Op de laatste dag zijn de klassen de Waddenzee opgegaan om garnalen te vangen. Na de pannenkoekenmaaltijd stond er nog een traditie op het programma: de bonte avond als waardige afsluiter van de basisschooltijd.

Jan Pieter Bok ontvangt het eerste overhemd uit handen van oud-prins Ron. Foto: pr.

Nieuwe overhemden voor De Bokken

Voorhout n Oud-prins Ron Kortekaas overhandigde op woensdag 20 juni het eerste overhemd met Bokkenlogo aan de secretaris Jan Pieter Bok van carnavalsvereniging de Bokken.

Ron en zijn vrouw Sandy vormden het afgelopen carnavalsjaar het prinsenpaar van Bokkendorp. Omdat zij het zo geweldig hebben gehad, wilden zij iets voor de vereniging terug doen.

Uitstraling

Tijdens de carnaval zijn het bestuur en de Raad van 11 herkenbaar door de steek, het zwarte pak, een strik, onderscheidingen en cape. Maar buiten het seizoen om kan het volgens tradities niet om in dit volle ornaat ergens aanwezig te zijn. Voor een betere uitstraling boden Ron en Sandy de vereniging op maat gemaakte overhemden aan. Naast Aannemersbedrijf Kortekaas hebben ook speciaaldrukkerij Bax en Melman Herenmode hun steentje bijgedragen.

Met de nieuwe in ontvangst genomen overhemden met Bokkenlogo kan de vereniging zich nu ook buiten het carnavalsseizoen representatief presenteren. | Foto: pr.

Kennismakingsles bij bridgeclub Sassem Troef

Sassenheim n Marianna Hiel, gediplomeerd bridgedocente en lid van onder andere bridgevereniging Sassem Troef geeft op dinsdag 4 september een kennismakingsles. Deelnemers leren wat bridge inhoudt en krijgen een aantal basiselementen voorgeschoteld. Met behulp van enkele proefspellen ervaren de deelnemers hoe het werkt. Karakter en imago van bridgen zijn de laatste decennia flink veranderd. Voor wie van spel houdt, is het leuk eens te ontdekken of de gedachten over de denksport nog kloppen met de realiteit.

Deze kennismaking is gratis. Op basis daarvan kunnen mensen beslissen of ze zich inschrijven voor de beginnerscursus. Die begint een week later en kost 85 euro, inclusief lesboek. De cursus omvat 14 avonden. Plezier en leren gaan bij de cursussen van Marianna altijd hand in hand. Na de cursus kunnen deelnemers moeiteloos instromen als lid bij Sassem Troef. De club heeft groepen voor alle niveaus.

De kennismakingsles is alleen, als duo of met en groep te volgen. De les is van 19.45 tot 22.15 uur en wordt gehouden in partycentrum De Oude Tol (Hoofdstraat 147) in Sassenheim. Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met Marianna Hiel via 06- 55725036 of leukbridge@kpnmail.nl.

Jaarconcert Voorhouts Kamerkoor

Voorhout n Het Voorhouts Kamerkoor geeft op zaterdag 30 juni het jaarconcert in de Kleine Kerk (Aletta Jacobslaan 9). Het thema is 'Avond en Nacht'.

Tijdens het afwisselende concert worden allerlei liederen van verschillende componisten gezongen zoals Haydn, Pärt en Brahms. Alle liederen zijn geïnspireerd door het thema avond of nacht. De leiding is in handen van de dirigent Ilia Belianko. Organist/pianist Ere Lievonen begeleidt het koor.

De deuren van de kerk gaan open om 19.30 uur. Het concert begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 12,50 euro, jeugd en studenten betalen 5 euro. Kaarten reserveren kan door te bellen naar Lida Witteman: 0252-211 734 of 06-25590388.

Duo concert St. Matthias en Crescendo

Warmond n Harmonieverenigingen Crescendo Sassenheim en St. Matthias Warmond slaan op zaterdag 7 juli de muzikale handen ineen voor een duo concert.

Het publiek kan veel muzikaal plezier én ervaring verwachten. Zowel St. Matthias als Crescendo bestaan meer dan 100 jaar. Daarnaast delen zij hun passie en enthousiasme voor diverse muzikale genres, zoals pop en klassiek.

Het concert begint om 19.00 uur en wordt gehouden in Grand Café Restaurant Het Paviljoen (Koudenhoorn 3) in Warmond. Het Duo Concert is gratis te bezoeken en te beluisteren. Kijk voor meer informatie op www.crescendosassenheim.nl of www.stmatthias.nl.

Nieuw leven aan het begin van de zomer

Negen baby-nijlgansjes zwemmen met hun moeder in de vijver aan de Linnaeuslaan. | Foto: pr./Fred Groot Foto: pr./Fred Groot

Voorhout n De redactie ontving van lezer Fred Groot een mooie foto met deze begeleidende tekst: "En opeens waren ze daar, exact op de eerste dag van de zomer,veilig uitgebroed op het eilandje midden in de vijver aan de Linnaeuslaan in Voorhout, negen baby-nijlgansjes, ook wel Egyptische eenden genoemd, in het kielzog van moedereend."

Insturen

Heeft u ook iets bijzonders gezien? En wilt u de foto terugzien in de krant en/of op de website van De Teylinger? Stuur dan de foto (minimaal 500 KB en in .jpg) naar redactie@deteylinger.nl. Voor ons is het uiteraard handig om te weten wie of wat op de foto staat, waar de foto is genomen en wat er speciaal is aan het plaatje.

Zomeravondconcert Adest Musica

De Jeugdband Adest Musica bestaat vijftig jaar. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Jeugdband van Drum- en Showband Adest Musica viert dit het vijftigjarige jubileum. Op zaterdag 7 juli wordt dat met een zomeravondconcert in Park Rusthoff te Sassenheim gevierd. Alle muzikale afdelingen van 'Adest' verzorgen een optreden.

Als afsluiting van het voorseizoen wordt er een zomeravondconcert georganiseerd. Een concert met een informeel karakter, het publiek wordt dan ook gevraagd om zelf een kleedje, stoeltje, krukje of iets dergelijks mee te nemen.

Park Rusthoff is open vanaf 18.30 uur, om 19.15 uur wordt het concert geopend. Hierna presenteren de muzikanten van het Aspirantenorkest, MiniKids, Adest Brass, Drum- en Showband en natuurlijk de muzikanten van de jarige Jeugdband zich aan het publiek. Om 22.00 uur wordt het concert gezamenlijk afgesloten en is er de mogelijkheid om een drankje te drinken in clubgebouw SCC 't Onderdak.

De toegang is gratis en tijdens het concert is horeca aanwezig in het park.

Jubileum

Het blijft dit jaar feest bij Adest Musica. Naast het zomeravondconcert wordt er op de eerste zaterdag van september een jeugdtaptoe in Park Rusthoff gehouden.

Sportcafé Teylingen sluit seizoen af bij De Vaste Voet

Bezoekers van het Sportcafé spelen na een korte uitleg, onderlinge wedstrijden. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Het Sportcafé Teylingen, vier keer per jaar georganiseerd door Stichting Sport Promotie Teylingen, is iedere editie te gast bij een vereniging in Voorhout, Warmond of Sassenheim. Het laatste Sportcafé van dit seizoen kreeg toepasselijk een vakantie-tintje mee met jeu de boules vereniging De Vaste Voet in Sassenheim als gastvereniging.

De Vaste Voet-voorzitter Jos Buuron verwelkomde de 35 bezoekers, waaronder bestuurders van sportverenigingen, ondernemers en politici. De vereniging aan de Van Alkemadelaan, achter sportcomplex De Wasbeek, draait op de inzet van vrijwilligers. "Gezelligheid staat voorop, al zijn we tijdens de wedstrijden ook fanatiek," liet Buuron weten. De vereniging heeft nog plek voor nieuwe leden, die het spel eens willen proberen.

Gedeelde portefeuille Sport

Vervolgens was het woord aan de nieuwe wethouder Sport, Arno van Kempen, om te vertellen over het plannen van het nieuwe college. Van Kempen haastte zich te melden dat hij samen met collega-wethouder Bas Brekelmans de portefeuille Sport deelt. Van Kempen gaat over het sportbeleid, Brekelmans over de accommodaties.

Vervolgens nam hij de aanwezigen mee in de plannen van het nieuwe college. "'Verbinden' is het woord dat centraal staat, omdat sport die functie heeft. Het versterkt elkaar, bijvoorbeeld in de verbinding sport en gezondheid." Ook topsport krijgt aandacht. "Wij zeggen: iets extra's geven aan topsport mag. Een willekeurig fictief voorbeeld: TOP wil het EK organiseren, dan zeggen wij als gemeente: daar willen we iets extra's aan bijdragen".

Apart Jeugdfonds

Daarnaast nam de wethouder ook de gelegenheid om uitleg te geven over de nieuwe Sport- en Cultuurregeling. De regeling bestaat al en maakt het mogelijk voor inwoners die het financieel moeilijk hebben, toch te sporten. Sinds deze week zijn er enkele veranderingen in die regeling, let Van Kempen weten. Per 1 juli is de regeling voor de jeugd tot en met 17 ondergebracht bij het Jeugdfonds. Daar kan een aanvraag gedaan worden om de contributie voor een sportvereniging te vergoeden. De bijdrage voor volwassenen is verhoogd van 70 naar 150 euro en die aanvraag loopt via Welzijn Teylingen, en niet meer via de vereniging of sportclub waarvan het lidmaatschap betaald moet worden.

Beste plan krijgt 5.000 euro

In het kader van verbinding is de gemeente ook op zoek naar goede ideeën om sport en het sociaal domein, zoals onderwijs, eenzaamheid of armoede, te verbinden. Het draait dan om de maatschappelijke inzet van sport. Sportverenigingen wordt gevraagd ideeën in te dienen voor activiteiten. In het najaar organiseert de gemeente een inspiratiebijeenkomst. Vervolgens kunnen de deelnemende verenigingen hun ideeën pitchen. De winnaar ontvangt 5.000 euro om het project uit te voeren.

Basisscholieren sporten op atletiekbaan Spartaan

Teylingen/Lisse n In de maanden mei en juni komen veel scholen uit de regio naar atletiekvereniging De Spartaan in Lisse voor een sportdag. Ook Voorhout en Sassenheim gaan leerlingen balwerpen, hoogspringen en sprinten.

Mirjam Borsje is sinds eind 2002 leerkracht in Voorhout. Een jaar later kwam ze in contact met De Spartaan om gebruik te maken van de atletiekbaan voor de leerlingen van haar scholen. Elk jaar komen ze naar Lisse voor een sportdag. "Kinderen komen niet snel op een atletiekbaan, tenzij ze lid zijn. Ze kunnen proeven van de sfeer van atletiek en allerlei onderdelen uitoefenen. De leerlingen zijn altijd erg enthousiast. En ik ook!"

Verbeteren

Dit schooljaar geeft Mirjam les op de basisscholen Emmaus, Antonius en Andreas uit Voorhout en De Springplank in Sassenheim. "Op de scholen waar ik lesgeef krijgen de kinderen regelmatig atletiekonderdelen aangereikt tijdens de gymlessen. Tijdens de sportdag vinden de leerlingen het erg leuk om op een echte atletiekbaan wedstrijden te houden. Het is spannend en tegelijkertijd ook leuk. Zij kunnen zich meten met anderen en bovendien proberen hun eigen prestaties elk jaar te verbeteren. De leerlingen krijgen aan het einde van de sportdag altijd een diploma mee met hun eigen scores. De leerlingen zijn heel enthousiast en ik ben dat zeker ook, als ik al die kinderen zie sporten".

Schakers Robbert en Sebastiaan clubkampioenen bij de Vrijpionnen

De deelnemers aan de clubkampioenschappen, met in het midden achteraan, de twee kampioenen. | Foto: pr.

Voorhout n Jeugdschaakvereniging de Vrijpionnen sloot op zondag 24 juni het seizoen traditiegetrouw af met de clubkampioenschappen.

In de leeftijdscategorie tot en met 10 jaar werd Robbert Koot uit Voorhout clubkampioen. Renzo Timmermans uit Warmond en Anton Verbitskiy uit Noordwijkerhout eindigden met evenveel punten als tweede, waarna Renzo in een extra onderlinge partij de tweede prijs binnensleepte.

Snelschaak brengt beslissing

Bij de oudere jeugd prolongeerde Sebastiaan van der Klaauw uit Sassenheim zijn titel, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Aan het eind van de middag bleken drie spelers gelijk geëindigd te zijn. Deze drie spelers moesten vervolgens in enkele snelschaakpartijen, met maar vijf minuten bedenktijd voor de gehele partij, uitmaken wie clubkampioen zou worden. Sebastiaan hield het hoofd koel en won zijn beide snelschaakpotjes. Luuk Mulder (Voorhout) eindigde als tweede, Sjaak d'Hooghe uit Noordwijkerhout als derde.

Strijden om de schoolkorfbalbeker: 44 teams doen mee aan toernooi bij TOP

Sassenheim n Nadat elke school twee trainingen heeft gehad door trainers van TOP/SolarCompleet, is iedereen er klaar voor. Op zaterdag 30 juni doen meer dan 300 kinderen in 44 teams mee aan het jaarlijkse Trias-TOP schoolkorfbaltoernooi voor kinderen van groep 3 tot en met 8.

Alle basisscholen uit Sassenheim doen mee, maar ook basisscholen De Klarinet uit Lisse en De Regenboog en Emmaüs uit Voorhout. Het toernooi bestaat uit alleen een ochtendprogramma van 8.30 tot 12.45 uur, met aansluitend de prijsuitreiking. Dan wordt bekend wie de de wisselbeker voor de beste school van dit jaar heeft gewonnen.

Extra trainingen

Voor de enthousiastelingen die nog niet uitgekorfbald zijn en zich eventueel willen aanmelden bij TOP zijn er nog twee extra trainingen georganiseerd op maandag 2 en woensdag 4 juli van 18.00-19.00 uur.

Ook de jonge kinderen die hun broertjes en/of zusjes komen aanmoedigen op het toernooi kunnen komen korfballen. Voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar is om 10.00 uur een training, waarin op speelse wijze kennis wordt gemaakt met de korfbalsport.

Voor meer informatie, kijk op www.kvtop.nl.

sport/cultuur

Deelnemer Fairtrade gemeente

Eric Bosma en Thijs Geerlings krijgen de plaquette 'Deelnemer Fairtrade Gemeente' overhandigd van Marjolein de Vlaam. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Teylingen Fairtrade heeft er een deelnemer bij in Dekker Warmond Sport en Party. In totaal zijn er nu 103 deelnemers in Teylingen.

Trots liet Thijs Geerlings, operationeel manager van Dekker Warmond Sport en Party, enige tijd geleden in de zitruimte bij het nieuwe Lucky´s Bowling, een groot pak fairtrade gecertificeerde koffie zien. "Wij gaan ook mee doen," wilde hij daarmee maar zeggen. Daarnaast zijn de gebruikte rietsuiker, de chocola in de menu's, de bananen en verschillende specerijen in de restaurants en bars van Dekker Warmond fairtrade. Nu dat sinds kort ook geldt voor de thee voldoet het bedrijf aan de voorwaarden van Teylingen Fairtrade gemeente.

28 juni t/m 4 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering waarin de jongeren van groep 8 afscheid nemen, m.m.v. Gospelkoor Soul 2 soul, voorganger: pastor P. Owel.

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma, m.m.v. De Lofstem

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Afscheidsdienst Ds. Moll, voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Schola Cantorum, voorganger: Th. Blokland.

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: R. van der Toorn

Wings of Healing (Veerpolder 6a):zondag 10.00 uur, heilig avondmaaldienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 1 juli binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 25 is: A. van Weeghel uit Voorhout.

De oplossing was: GROENTEZADEN.