De Teylinger

3 oktober 2018

De Teylinger 3 oktober 2018


Cor van Winsen geëerd met Zilveren Barensteel

Wethouder van Kempen reikte de Zilveren Barensteel aan Cor van Winsum uit. | Foto: PvK

warmond n Je hebt van die vrijwilligers die er van opkijken als ze plotseling in het zonnetje worden gezet. Zij doen hun werk met passie en een bepaalde gedrevenheid en vinden het de gewoonste zaak van de wereld. Zo'n man is Cor van Winsen (82) uit Warmond.

Door Piet van Kampen

Vorige week vrijdag was de jaarlijkse dag van de Katholieke Bond van Ouderen Teylingen (KBO). In een stampvolle zaal in Hotel Sassenheim-Leiden bevond zich kortstondig wethouder Arno van Kempen. Niet dat de politicus al lid van de KBO is, maar hij was hier met een bijzondere missie: een man met veel verdiensten voor de gemeenschap letterlijk en figuurlijk een welverdiend podium geven.

Aap uit de mouw

Van Kempen speelde het spelletje even door voor te doen alsof hij vanwege het 40-jarig jubileum van de KBO Warmond zijn belangstelling toonde. Hij toonde zich verheugd over de groei en bloei van de gemeentelijke seniorenclub en nodigde en passant Cor van Winsen naar het podium voor een korte dialoog. Snel werd echter duidelijk dat Van Winsen niet zomaar een man uit het publiek was om te keuvelen over de KBO. De wethouder gaf een wending aan het gesprek en begon een aantal verdiensten van Cor op te sommen, waarvoor de gemeente hem met de de Zilveren Barensteel wilde onderscheiden: Bestuurslid van de KBO afdeling Warmond, medewerker bij theater 't Trefpunt, mede-oprichter van de VVV Warmond, mede-oprichter van de Katholieke Arbeidersjeugd, organisator van acties voor het Katholiek Militair Tehuis, oprichter van het operettekoor Cameleon in Sassenheim en bezorger van Tafeltje Dekje. Een behoorlijke staat van dienst voor de samenleving.

Nadat Van Kempen de verbaasde Van Winsen de loftrompet had gestoken, speldde hij hem de Barensteel op en reikte hem de oorkonde uit. Het klaterende applaus dat over de gedecoreerde heen daalde was meer dan terecht. "Ik ben zeer blij verrast en voel me zeer vereerd met deze onderscheiding," sprak de decorandus bescheiden. Het is de bescheidenheid die vele vrijwilligers siert. Nooit op de voorgrond, maar nu kon de aimabele Warmonder er niet onder uit.

Voor de achtste keer Lopen tegen Kanker

Warmond n De achtste editie van Lopen tegen Kanker is op zondag 7 oktober.

Op het programma staan de wandelroutes van 10 kilometer (start om 10.00 uur) en 20 kilometer (start om 9.15 uur). Voor de hele familie is er de gezinsloop van 2 kilometer, waar ouders en kinderen tegen elkaar mogen strijden maar waar families ook gezellig samen tot aan de finish kunnen wandelen. De gezinsloop start om 9.30 uur.

Hardlopers kunnen meedoen aan de 5 en 10 kilometer, die dwars door Warmond, Sassenheim een Voorhout gaan. Het startschot voor de 5 kilometer klinkt om 11.00 uur, de 10 gaat om 11.15 uur van start.

Inschrijven kan vooraf al via www.lopentegenkanker.nl. Op de dag inschrijven zelf kan ook vanaf 8.30 uur tot een kwartier voor de starttijd van de gewenste loop. Inschrijven kan in sporthal de Geest, Geestlaan 27 in Warmond.

Wensboom

Het gaat op 7 oktober niet alleen om de sportieve prestaties. Bij de loop zal opnieuw een wensboom staan waarin alle deelnemers en supporters een droom voor zichzelf of hun geliefden kunnen ophangen. Lopen tegen Kanker haalt gemiddeld 25.000 duizend euro op. Dat geld gaat onder andere naar een eigen stichting die wensen van mensen die direct of indirect getroffen worden door kanker uit wil laten komen. Ook andere goede doelen krijgen een deel van de opbrengst. Ieder jaar heeft de stichting een hoofddoel, die ze naast de vaste doelen ondersteunen.

'Lijk in de kast' bij Sint Matthias

Warmond n Toneelgroep Matthias speelt op zaterdag 6, vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober het toneelstuk 'Lijk in de kast' van toneelauteur en recensent Anne Terwisscha. De klucht, in drie bedrijven, is ingestudeerd onder leiding van de ervaren Noordwijkse regisseur Sjaak van Schie. Het verhaal gaat over twee lijsttrekkers van plaatselijke politieke partijen die elkaar stevig in de haren zitten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. In de peilingen staan ze nagenoeg gelijk en samen met hun politieke adviseurs proberen ze deze nek-aan-nek race in hun voordeel te beslechten. Uiteraard komen ze daarbij nogal wat hobbels tegen.

De voorstellingen zijn in theater het Trefpunt (Herenweg 80) en beginnen allemaal om 20.15 uur. De toegang bedraagt 6 euro per persoon en kaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang van het stuk aan de deur van het theater. Donateurs krijgen gratis toegang. Tijdens de pauze zijn er lootjes voor de loterij te koop om een deel van de kosten van de voorstelling te financieren. De toneelvoorstellingen van Matthias zijn verder mede mogelijk door steun van het Jacoba van Beierenfonds.

Vroege Vogels

Sassenheim n Vroege vogels zijn op zondag 7 oktober van harte welkom in Park Rusthoff voor een rondleiding. Onder leiding van deskundige Willem Jan Hooijmans kunnen liefhebbers en nieuwsgierigen komen kijken en luisteren naar de bijna dertig verschillende soorten vogels, die het park bevolken.

De start is om 7.00 uur bij Paviljoen Sassennest, dat middenin het park staat. Alle ingangen van het park zijn op dit vroege tijdstip al open. Een verrekijker is handig om mee te nemen. De rondleiding duurt een uur, daarna kunnen bezoekers genieten van een kopje koffie of thee met versnapering in het paviljoen. Deelname is gratis.

Raadslid Don Verhoeff (GroenLinks): “Ik vond al drie mogelijkheden om de kluit te bedonderen.“ | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Watertuin blijft voor
recreatie

Veel vuilnis bij Voorhout schoon't op

Gratis scan voor energie- besparing

leestips n Kinderboekenweek 2018

Coalitie is voor,
oppositie stemt tegen

Watertuin in het Lage Land blijft bestemd voor recreatie

Raadslid Don Verhoeff (GroenLinks): “Ik vond al drie mogelijkheden om de kluit te bedonderen.“ | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

WARMOND n Een meerderheid van de gemeenteraad is akkoord gegaan met het nieuwe bestemmingsplan voor de Watertuin in het Lage Land. Hierin is vastgelegd dat het een recreatiegebied moet blijven en geen woonwijk. „Dit wordt een hoop rechtzaken", voorspelde een bezoeker op de publieke tribune mopperend tegen zijn buurman.

door Nico Kuyt

Het waren de fracties van de coalitie van VVD, Trilokaal en D66 die de doorslag gaven voor het aannemen van het bestemmingsplan. De oppositie stemde tegen. Het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks en PvdA dienden een motie in om tenminste de huidige permanente bewoners een persoonlijke gedoogbeschikking te geven, zodat zij kunnen blijven wonen op het recreatiepark. Al 45 jaar is niet opgetreden tegen het permanent bewonen en dat schept volgens deze fracties een gerechtvaardigde verwachting om het ook te blijven doen. Anders worden de inwoners van de Watertuin met grote en ingrijpende gevolgen geconfronteerd als zij er alsnog goedschiks of kwaadschiks uit worden geknikkerd. De meerderheid van de coalitie stemde toch tegen de motie. Een motie van Trilokaal om met de bewoners die geen gedoogbeschikking hebben gekregen binnen drie maanden in gesprek te gaan en een luisterend oor te geven zodat zij weten waar zij aan toe zijn en oplossingen worden gevonden, vond wel een meerderheid. Met het aannemen van het bestemmingsplan is de volgende stap gezet. Als deze na al de mogelijke procedures voor de rechter en Raad van State onherroepelijk is geworden, start voor de gemeente de handhaving tegen het permanent bewonen om zo alleen het recreatief gebruik toe te staan.

Vraagtekens

De partijen van de oppositie stelden echter grote vraagtekens bij de haalbaarheid daarvan. Een bewoner dient elders op een adres ingeschreven te staan om aan te tonen dat de Watertuin niet zijn primaire adres is. Joost van Doesburg (PvdA) gaf hen alvast de suggestie mee om met z'n allen maar een flatje te huren. En ook Don Verhoeff (GroenLinks) had na een ochtendje speuren op het internet al drie mogelijkheden gevonden om 'de kluit te bedonderen', zoals hij dat aangaf. Gerben Dijkstra (CDA) bleef tijdens de vergadering stoïcijns pleiten voor een permanente woonbestemming voor het complex, want dat doet het meeste recht aan de gegroeide situatie. De meerderheid besloot anders, maar legde wel de vinger op de menselijke maat in de handhaving. Er gaan geen bewoners vanuit hun woning bij de bushalte geparkeerd worden, zo hield Dion Piket (Trilokaal) voor. Fred Koot (D66) legde verder fijntjes de vinger op het feit dat in 2016 de raadsleden van ChristenUnie, PvdA, D66, TriLokaal en VVD, een meerderheid van 76 procent, heeft ingestemd met de recreatieve bestemming van het complex.

Wie verdient de Teylinger prijs?

teylingen n Vrijwilligers van een verenigingen met een goed project of initiatief; of een groepje buurtbewoners die iets hebben georganiseerd in de wijk kunnen voor de Teylinger Prijs genomineerd worden. Voorwaarde is dat het project meerwaarde heeft voor de Teylinger samenleving en verbinding brengt tussen bewoners. Nomineren kan het hele jaar door.

De sluitingsdatum van de laatste ronde in 2018 is 31 oktober. Tot deze datum kan men initiatieven nomineren voor de derde ronde. De nominaties worden bekeken door een jury bestaande uit een bestuurslid van Welzijn Teylingen, een raadslid en een gemeenteambtenaar. De winnaar krijgt een prijs uitgereikt van 250 euro, krijgt bezoek van een raadslid en media-aandacht op de gemeentepagina van de krant. De Teylinger trofee, de prijs der prijzen, wordt aan het einde van het jaar gekozen uit de drie winnaars van de Teylinger prijzen. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro plus een trofee en wordt uitgereikt op het vrijwilligersfeest in december. Iedereen is uitgenodigd om te nomineren, dat kan zijn een eigen project zijn, of dat van een ander. Het mag een groot maar zeker ook een heel klein project zijn. Nomineren kan via het digitale formulier op de website van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen.nl onder het kopje vrijwilligerswerk/Teylinger prijzen; hier staan ook de winnaars van 2017 met foto's en film. Voor vragen kan men contact opnemen met Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet bij Welzijn Teylingen, telefoon 0252 231805. (dinsdag en woensdag).

Handhavingsvakantie voor bouwverkeer Teylingerlaan?

SASSENHEIM n Het niet handhaven van het in- en uitrijverbod voor bouwverkeer en de geldende verkeersregels op de Teylingerlaan en het het buurtschap Teijlingen, heeft de gramschap opgeroepen van het CDA-raadslid Sybrinne de Vries.

door Nico Kuyt

In 2008 zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de bewonerscommissie Teylingerlaan over het weren van het bouwverkeer van Overteylingen op de Teylingerlaan.

Maar sinds de start van de bouw van het Campoterrein hebben bewoners klachten met foto's naar de gemeente gestuurd waaruit blijkt dat het afgesproken inrijverbod en verkeersregels veelvuldig door het bouwverkeer wordt overtreden. En daardoor komt de veiligheid van de inwoners van het buurtschap Teylingen en van de schoolgaande fietsende kinderen in het geding.

De Vries vraagt nu aan B&W of de burgemeester én de politie langdurig op 'handhavingsvakantie' zijn. Zij wil weten hoeveel klachten er zijn ingekomen en wat ermee gedaan is.

Tevens verzoekt zij het geknakte vertrouwen van de bewoners van de Teylingerlaan te herstellen door met hen in een gesprek te gaan en te verzekeren dat per direct daadwerkelijk handhavend zal worden opgetreden tegen de overtredingen.

Collectanten gezocht voor NSGK

sassenheim n NSGK( Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) houdt van 12 tot en met 17 november haar landelijke collecte. De stichting zoekt nog zeker 10 helpende handen in Sassenheim. Collecteert u mee voor kinderen met een handicap? Het kost maar een paar uur en u kunt binnen de collecteweek zelf een tijdstip uitzoeken dat u schikt. En misschien hebt u vrienden of familieleden die ook mee willen doen? Hoe meer collectanten, hoe meer NSGK kan doen voor kinderen met een handicap! Aanmelden en info: S.J.Eisenga ,tel. 0252215540 e-mail nsgk.siep@gmail.com

'Twee uur opruimen levert al twee volle vuilniszakken op'

Ook kinderen helpen enthousiast mee met het opruimen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De vrijwilligers van Voorhout Schoon gingen op zondag 30 september weer op pad. Ruim acht volle vuilniszakken met zwerfvuil zijn weer opgeruimd.

Initiatiefnemers Hans en Sylvia Hoogduin zijn sinds afgelopen mei actief in het opruimen van zwerfafval onder de naam 'Voorhout Schoon't op'. Zij doen dit naast hun reguliere werk, een paar avonden per week en soms in het weekend. De vaste groep vrijwilligers was aangevuld met enthousiaste moeders en kinderen.

Samen met meerdere buurtgenoten steken Hans en Sylvia regelmatig de handen uit de mouwen om het dorp op te schonen. Ze doen dit in goed overleg met de gemeente, die blij is met dit initiatief. De opruimers hebben daarvoor de juiste materialen gekregen, zoals grijpers, draagringen, vuilniszakken en een veiligheidshesje met logo.

Zes volle vuilniszakken

"Iedereen weet dat zwerfafval op straat en in de natuur een lelijk gezicht is, maar vooral vies en schadelijk voor mens, plant en dier, kortom de hele wereld," vertellen de initiatiefnemers. De groep is voorstander van statiegeld, minder productie en gebruik van plastic en het creëren van bewustwording, maar intussen en daarbij willen ze direct een steentje bijdragen. "Een voorbeeld: twee uur lopen levert vaak al twee volle vuilniszakken op, met vooral blikjes en plastic, lege sigarettenpakjes en heel veel peuken maar ook luiers, flessen, aanstekers, snoepverpakkingen en fietsonderdelen." Per week hebben ze gemiddeld zes volle vuilniszakken aan zwerfafval in een aparte container die afgevoerd wordt door de gemeente. "We lopen steeds verschillende routes, maar ook op een reeds gelopen traject ligt de week erna alweer genoeg. Toch zien we Voorhout schoner worden en blijven ze volhouden."

Nog meer mensen

De opruimgroep hoopt met hun initiatief meer mensen te inspireren. "Het zou ideaal zijn wanneer mensen zich eens realiseren wat ze achterlaten en hoe daarmee het milieu belast wordt. Maar we weten ook dat dit een mooie droom is. We hopen dat er meer mensen zijn die het goede voorbeeld willen geven en ook besluiten om zelf wat op te gaan rapen wat achtergelaten is."

Hondenpoep opruimen: bekeuring of sleutelhanger

Teylingen n De jaarlijkse actie van het hondenbeleid is op vrijdag 28 september gestart. Tot en met 12 oktober ontvangen hondeneigenaren die zich aan de regels houden een sleutelhanger met plastic zakjes voor het opruimen van hondenpoep.

Met deze jaarlijkse actie wil de gemeente het hondenbeleid extra onder de aandacht brengen. In heel Teylingen geldt de plicht om hondenpoep op te ruimen. Ook moeten de honden op de meeste plaatsen aangelijnd zijn, met uitzondering van de losloopgebieden en het buitengebied.

Tijdens deze twee weken handhaven de boa's op de aanlijnplicht, de opruimplicht en de aanwezigheid van honden op voor honden verboden gebieden, zoals kinderspeelplaatsen. Hondeneigenaren die zich aan de regels houden krijgen een sleutelhanger met een tasje waarin een rolletje milieuvriendelijke plastic zakjes zitten voor het opruimen van hondenpoep. Hondeneigenaren die zich niet aan de regels houden krijgen eerst een waarschuwing. Als dezelfde overtreding zich herhaalt, wordt er direct bekeurd door de boa's. Ook de buitendienstmedewerkers van de gemeente letten tijdens de actieweken extra op en delen sleutelhangers uit.

Boetes

De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is 140 euro. De boete voor het los laten lopen van een hond binnen de bebouwde kom bedraagt 90 euro. De boete voor honden die aanwezig zijn op plaatsen waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld een kinderspeelplaats of het stiltegebied op Koudenhoorn bedraagt ook 140 euro.

Prijs voor duurzaamste bedrijf

Regio n Op de Dag van de Duurzaamheid, woensdag 10 oktober, wordt bekend welk bedrijf het meest duurzame bedrijf van de Duin & Bollenstreek 2018 is.

Vier finalisten strijden deze dag nog één keer in het Sikkens Experience Center in Sassenheim om de titel 'Winnaar Duurzaamheidsprijs Duin & Bollenstreek'.

De finalisten zijn Clusius Craft Distillers dat wodka maakt van biologisch geteelde bloembollen, Coöperatie Bollenstreek zorgt ervoor dat hout uit de regio nuttig wordt gebruikt, Vd Slot Tulips uit Voorhout innoveert continu in de wijze waarop het bloembollen teelt en Kievit brengt de teelt van biologische producten weer dicht bij huis met groentepakketten.

Nierstichting: 4.775 euro

Sassenheim n De jaarlijkse collecteweek van de Nierstichting heeft in Sassenheim 4.775,92 euro opgebracht. De collecteweek was dit jaar van 16 tot en met 22 september. Het lokale collecteteam bedankt alle collectanten voor hun inzet en natuurlijk iedereen die een bijdrage heeft gegeven. Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie doen via www.nierstichting.nl.

Silent Disco opent Kinderboeken- week

Sassenheim n De Bibliotheek Bollenstreek draagt bij aan zoek- en leesplezier van kinderen. De bibliotheek doet dat door verhalen uit boeken tot leven te brengen. Dit motiveert om meer te gaan lezen. Niet alleen in de bibliotheek, ook op basisscholen, organiseert de Bibliotheek Bollenstreek activiteiten.

De silent disco voorstelling 'Lieve Lieven' is daar een voorbeeld van. Deze silent disco is een uniek concept. Nog niet eerder is op deze manier een verhaal vertelt. In de voorstelling beleven en spelen kinderen samen een verhaal over vriendschap. Zij worden opgeslokt in een avontuur waar zij zelf aan meedoen.

Deze mee-doe-voorstelling voor kinderen uit groep 3 tot en met 6 speelt ook in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42), op woensdag 3 oktober om 15.30 uur. Kaarten hiervoor zijn te koop via www.bibliotheekbollenstreek.nl of in de bibliotheek.

Basisschool Emmaüs 30 jaar

Zelfgemaakte taart van het Teylingen College KTS voor de Emmaüsschool. | Foto: pr.

Voorhout n Bij basisschool Emmaüs was het vorige week de hele week feest voor alle leerlingen en leerkrachten. De school viert het 30-jarig jubileum en vanwege dit heuglijke feit kregen zij een heerlijke taart aangeboden door het Teylingen College KTS. De taart was gemaakt door leerlingen van de KTS onder leiding van meester-kok Jean Jacques Menanteau en patissier Rogier Tetteroo. Extra smullen dus voor alle leerlingen en leraren.

Bloembollenactie Boerhaavegroep

Voorhout n De jaarlijkse bloembollenactie van de Scouting Boerhaavegroep Voorhout is op zaterdag 6 oktober.Tussen 10.00 uur en 15.00 uur gaan de jeugdleden langs de deuren van Voorhout en verkopen zij met veel plezier krokussen, tulpen, narcissen en blauwe druifjes. Vlak voor de winter is een perfect moment om de bollen te planten. Voor meer informatie: www.boerhaavegroep.nl/bloembollenactie.

Don Verhoeff voor GroenLinks geïnstalleerd in de gemeenteraad

Don Verhoeff legt de belofte af ten overstaande van de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Carla Breuer.| Foto: NK Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n In de gemeenteraad van 27 september is Don Verhoeff geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van GroenLinks.

Hij volgt Lena Budko op die sinds de verkiezingen in het voorjaar nog maar kort in de raad heeft gezeten. Verhoeff was al burgerlid in de raadscommissie Ruimte. Budko moest vanwege haar drukke leven zich terugtrekken uit de raad, maar wordt nu burgerlid in de raadscommissie Bestuur, een soort van stuivertje wisselen dus.

De gemeenteraad kon op 27 september nog niet van haar afscheid nemen, want zij kon niet aanwezig zijn. Verhoeff legde de belofte af en is nu de fractievoorzitter van GroenLinks. De partij heeft twee zetels in de gemeenteraad.

Naast Verhoeff zetelt ook Helmar van der Ploeg voor GroenLinks in de raad. (NK)

Raadsleden willen duidelijkheid over overlast van arbeidsmigranten

TEYLINGEN n Bij de fractie van het CDA zijn meerdere klachten ingekomen over de overlast wanneer meerdere arbeidsmigranten in één huis zijn gehuisvest en het niet handhaven door B&W. Raadsleden Manon van Dijk en Sybrinne de Vries hebben hierover vragen aan B&W gesteld.

door Nico Kuyt

Het blijkt dat door bewoners bij de gemeente en de politie meldingen zijn gedaan van overlast in de kernen Voorhout en Sassenheim. Beide raadsleden willen nu van B&W weten hoeveel dat er zijn, welke maatregelen concreet zijn genomen om te handhaven en in de toekomst genomen worden. Temeer daar de gemeente Teylingen in mei 2018 nog aangaf hierover 'geen concrete signalen' te hebben ontvangen. "Is het college van B&W van opvatting dat zij met deze antwoorden de gemeenteraad destijds juist en volledig heeft geïnformeerd?", vragen de raadsleden zich af. Woningen mogen niet zomaar omgezet worden naar een logiesfunctie voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zo geven zij ook aan.

Treurnis over schrappen fietspad Roodemolenpolder

Koert Witteman zong in de raadsvergadering letterlijk de blues. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

sassenheim/voorhout n Vorige week sloot de gemeenteraad definitief het boek voor de aanleg van een fietspad door de Roodemolenpolder. Er werd hier en daar nog wel een traantje weggepinkt.

Door Nico Kuyt

Zo legde raadslid Fred Koot (D66) in de afgelopen gemeenteraad een stemverklaring af. Hij wees erop dat er nog steeds substantiële bijdragen aanwezig zijn voor een aanleg. Het fietspad is naar zijn mening ook een prima aanvulling op het fietsnetwerk en de lijnen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de verkeersstromen tussen oost en west en vice versa. "Als het fietspad kan worden gecombineerd met een wandelpad heb je in één klap ook een oplossingsrichting voor de natuurinrichting van de Roodemolenpolder en zijn verdere paden vooralsnog niet nodig. Heel veel inwoners en reizigers gaan hiervan profijt hebben en niet te vergeten planten en dieren", aldus Koot.

Gezien de toename aan woningen en bedrijven in de streek is het schrappen een gemiste duurzaamheidskans, besloot hij. Ook bewoner Van der Valk uitte hetzelfde geluid als inspreker in de gemeenteraad. "Het klopt niet wat er gebeurt. Er komen steeds meer mensen en dat brengt meer verkeer met zich mee. De fietser is het meest verkeersvriendelijk. Houd vast aan het fietspad in het algemene belang. We moeten uit de auto." De gemeenteraad schrapte evenwel als hamerpunt de aanleg van het fietspad.

Gemeenteraad in stemming gebracht met blues

Teylingen n Het is niet gebruikelijk, maar vooraf aan de raadsvergadering klonk op 27 september muziek door de raadzaal. Daar werd het stokje van de Culturele Estafette doorgegeven aan de Sassemse singer/songwriter Koert Witteman.

Met de Culturele Estafette wil de gemeenteraad kunstzinnige inwoners een podium geven om hun activiteiten te laten zien. Voor de raadsvergadering krijgt een schilder, muzikant, beeldend kunstenaar of schrijver vijf minuten de tijd om zijn werk te presenteren.

Op 27 september gaf de vorige houder Alexandra Breeze, kunstenares in keramiek, het stokje door aan Koert Witteman. Hij stort zich al sinds 2000 op de muziek in de muzikale genres als Folk, Blues, Pop en easy listening. Zelf zegt hij over zijn liederen: „Ik schets de vrolijkheid doorgaans niet door de zon die schijnt, maar door de schaduw die zichtbaar wordt." (NK)

Dierenambulance wil geld voor opvang wilde vogels

Regio n Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel regio Leiden vraagt verschillende gemeenten in de regio om financiële ondersteuning. De Dierenambulance is afhankelijk van giften en donaties, terwijl 'de tijdelijke opvang van dieren, waarvan dat noodzakelijk is, een wettelijke gemeentelijke taak is', schrijft voorzitter Jaap van Meijgaarden in zijn verzoek.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

"Onze stichting verzorgt sinds 1980 dierenambulancediensten en opvang van vogels en enkele andere soorten wilde dieren, zonder dat gemeenten ons voor die werkzaamheden enige vorm van directe bekostiging verschaffen", stelt Van Meijgaarden.

Het gaat om de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Oegstgeest, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Katwijk heeft in de begroting voor de komende jaren jaarlijks een bedrag van 29.900 euro opgenomen onder het kopje 'Openbare orde en veiligheid Dierenbescherming'. Dat bedrag is bestemd voor Dierentehuis Stevenshage in Leiden. "Met deze organisatie hebben we de overeenkomst dat zij minstens tot 2021 de opvang en het vervoer van zwerfdieren voor de gemeente Katwijk verzorgen", laat een woordvoerster desgevraagd weten.

Vangen van exoten

In Stevenshage worden geen wilde vogels en wilde dieren opgevangen. Dat gebeurt in het Vogelasiel in Oegstgeest. "De afgelopen jaren wordt in toenemende mate een beroep op de dierenambulance gedaan voor het vangen van exoten, die dan voor tijdelijke opvang naar het vogelasiel worden gebracht. De dierentehuizen mogen die niet opvangen."

'Passende financiële vergoeding is redelijk'

"We hebben van augustus vorig jaar tot 1 augustus dit jaar zo'n 4.100 ritten gemaakt. Daar waren in totaal zo'n 5.000 dieren bij betrokken", laat Van Meijgaarden weten. Ongeveer de helft daarvan betrof honden en katten. De andere helft waren vogels en andere wilde dieren.

"De dierentehuizen ontvangen voor de opvang van huisdieren een vergoeding van de gemeenten. Het vogelasiel niet. Het is redelijk dat aan onze stichting voor de vogelopvang door de betrokken gemeenten ook een passende financiële vergoeding wordt gegeven", vindt de voorzitter.

Jaarlijks tekort

Op een begroting van 140.000 euro aan uitgaven, wordt een jaarlijks tekort verwacht van 85.000 euro. De stichting verwacht dat gat te kunnen dichten door onder meer een verhoging van de kosten aan particulieren in rekening te brengen en door een vergoeding te vragen van de tien betrokken gemeenten. Door een bedrag naar rato van het aantal inwoners te vragen, kan dat 40.000 euro opleveren.

Daarnaast denkt de stichting onder meer aan "een vergoeding van 20 euro per rit, die niet aan particulieren, of bedrijven in rekening kan worden gebracht, te vergoeden door de gemeente waar een dier is opgehaald".

Kick:Start voor startende ondernemers

Regio n Voor jezelf beginnen of juist net gestart? De zevende editie van Kick:Start, het evenement voor startende en oriënterende ondernemers uit de Bollenstreek, is op donderdag 11 oktober. Een bijeenkomst om andere ondernemers te ontmoeten tijdens de vele netwerkmogelijkheden, maar vooral ook om relevante informatie te krijgen en leerzame workshops te volgen.

Voor jezelf beginnen kost tijd, energie en is ook gewoon erg spannend. Het is dan ook niet gek dat je met veel vragen rondloopt. Al bij inschrijving krijg je de kans deze in te dienen, zodat ze de avond zelf behandeld worden. Maar natuurlijk is er tijdens het evenement ook genoeg mogelijkheid tot het stellen van vragen, alsmede te brainstormen met andere ondernemers. En voor alle aanwezigen ligt er een startup checklist klaar, waarop in overzichtelijke volgorde de te nemen stappen staan.

Workshops

Na de plenaire sessie is er een keuze uit twee workshops.

Aleksander Borger van Rabobank Bollenstreek geeft de onafhankelijke en zeer informatieve workshop 'Bouwen aan de start van jouw onderneming'. Een workshop vol tips en tools waarin op duidelijke wijze wordt uitgelegd welke stappen te maken om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen.

Monika Bunnik, trainer Lichaamstaal, geeft haar populaire workshop 'Maak een krachtige eerste indruk'. De eerste vier seconden van een gesprek bepalen wat voor indruk je achterlaat, waarvan 93 procent wordt gevormd door je gedrag en houding. Zij leert je hoe je een krachtige eerste indruk maakt bij een netwerk- of intakegesprek om zo meer opdrachten binnen te halen.

Lekker netwerken

Na afloop is nog voldoende tijd om je als bedrijf op een positieve manier te laten zien, (nieuwe) relaties te ontmoeten en je netwerk uit te breiden.

Kick:Start wordt gehouden bij De Loft Lisse (Heereweg 345 in Lisse), en duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur. Deelnemen aan het evenement is gratis wanneer je je vooraf aanmeldt via deloftlisse.nl/kickstart. Op deze website staat ook het programma van de bijeenkomst.

Gratis scan voor besparing op energie

Foto: Marieke Voorn

n Ruim 200 bedrijven werden al onderzocht

Sassenheim n Waardoor kan een bedrijf of organisatie nog energie besparen? Samen met de Omgevingsdienst West-Holland biedt de gemeente een gratis energiescan aan voor het midden- en kleinbedrijf met daarna nog een twee jaar lange monitoring om de meter naar beneden te krijgen.

Door Nico Kuyt

Het probleem is het inzichtelijke maken van besparingen op energie. De bedrijven en organisaties zijn druk bezig met hun eigen bezigheden en niet met duurzaamheid, terwijl dat de kosten behoorlijk kan verminderen. Dat het koffieapparaat in de nacht soms nog nutteloos staat de pruttelen, staat niet op het netvlies. Het zijn soms kleine dingen waaruit de stekker getrokken kan worden om te besparen of zelfs een nul op de meter te halen.

De gemeente wil energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren en biedt een scan aan om de bewustwording van het bezuinigen bekend te maken. Daar maakten sinds de start in 2017 tot nu toe 239 bedrijven gebruik van.

Na een initieel bezoek door Energiepartners komt er een advies en gaan zij het bedrijf tevens twee jaar lang monitoren. Organisaties die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere restaurants, zorginstellingen, sportverenigingen, veehouderijen en glastuinbouwbedrijven.

Nul op de meter

Vorige week deed wethouder Rob ten Boden de aftrap bij Fore installatie adviseurs aan de Madame Curiestraat in Sassenheim. Een adviesbedrijf dat al veel doet in het bestrijden van een teveel tollen van de teller. Zo is deze adviseur bezig geweest met de Voorhoutse Andreasschool, die nu de eerste school is met nul op de meter met een lekker binnenklimaat.

En nu leeft het boude plan van Fore het bedrijfsverzamelgebouw aan de Madame Curiestraat aan te pakken om zo de meter en energieleverancier optimaal te bedroeven. Zonnepanelen, aardwarmte en kleine windmolens kunnen dat volgens Homan van Fore bewerkstelligen. Het ultieme doel is helemaal van de energieprovider af te koppelen en dan volledig zelfvoorzienend in energie te zijn. Homan gelooft er heilig in dat het kan lukken. Nu al voorziet zijn eigen kantoor in het bedrijfsverzamelgebouw voor 97 procent in de eigen behoefte.

Verbeterpunten

Voor adviseur Nard Geerts van Energiepartners was het daarom een behoorlijke uitdaging om nog verbeteringen te vinden bij zulk een energiezuinig bedrijf. Maar hij ging aan de slag en dook in het toilet, bekeek de koffievoorziening en bezocht de plek van de computerserver en vond na dat stevig vorsen toch nog drie verbeterpunten. Vooral de server wasemt warmte en is een punt van aandacht. Met enkele simpele aanpassingen kan die laatste drie procent wellicht nog kunnen worden geslecht, meent Geerts. Opmerkelijk is overigens de vloerverwarming van het bedrijf. „98 procent van de vloerverwarming in Nederland is niet goed", stelt Homan, die voor zijn eigen aanleg een Duits bedrijf in de hand heeft genomen. „Je moet op de juiste plaats de juiste energie leveren. En dat moet goed uitgerekend worden." Het moet dus bijvoorbeeld bij de deur een andere warmte geven dan elders. Hier valt volgens Homan veel besparing te behalen.

Wethouder Ten Boden wees aanvullend op de energiescan nog op de Duurzaamheid Maatschappij Teylingen die initiatieven vanuit de samenleving helpt verder te ontwikkelen en aan te jagen en initiatiefnemers ondersteunt bij de uitvoer hiervan.

Inschrijving voor Meerlandenfonds

n Aanvraag indienen tot 1 november

Regio n De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2018 is op maandag 1 oktober gestart. Dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van 55.000 euro in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit onder andere Teylingen, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout kunnen tot 1 november een aanvraag indienen.

"Meerlanden staat middenin de maatschappij. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor fijne buurten, waar het prettig wonen en werken is. Vrijwilligers van goede doelen en (sport)verenigingen werken hier ook hard aan mee. Daarom steunen wij hun initiatieven met ons Meerlandenfonds," zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. "Dit jaar zullen wij nog meer kijken naar hoe verenigingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren van milieu en buurt en naar het bevorderen van welzijn van mensen. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor die prettige leefomgeving. Ik roep daarom ook alle vrijwilligers op om een aanvraag te doen uit het Meerlandenfonds!".

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project online in te schrijven op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor (sport)verenigingen maximaal 1000 euro.

De sluiting is 1 november 2018. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking is op 13 december. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/Over_Meerlandenfonds.

Najaarsdiner bij KBO

Sassenheim n De KBO Sassenheim organiseert weer enkele activiteiten deze maand.

Op maandag 8 oktober wordt de film 'The Bucket List' getoond. Een opvliegende miljardair (Jack Nicholson) en een intelligente automonteur (Morgan Freeman) besluiten samen op pad te gaan als ze het slechte nieuws horen. Ze maken een lijst van dingen die ze nog willen doen en nog een keer alles uit het leven halen. De film is te zien in zaal 5/6 van 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De film begint om 14.30 uur, de zaal gaat open om 14.00 uur.


Op woensdag 10 oktober is het jaarlijkse najaarsdiner voor de leden in de Tuinkamer van de Oude Tol (Hoofdstraat 147). Het diner begint om 15.30 uur. Aanmelden kan door het strookje op pagina 16 van de nieuwsbrief (uitgave oktober 2018, nr 10) in te vullen en met de bijdrage voor 6 oktober in te leveren bij één van de op het strookje genoemde adressen in te leveren. Aanmelding is verplicht.

Op donderdag 11 oktober is er weer een bingo in 't Onderdak. De middag is voor leden maar introducees zijn eenmalig ook welkom. De zaal gaat open om 14.00 uur.

Optredens in 't Onderdak

Sassenheim n 'Liften' is de titel van de muzikale komedie, die op zaterdag 13 oktober om 20.15 uur te zien is in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Maar liefst drie musicalsterren van naam komen deze muzikale komedie gestalte geven. Mariska van Kolck, Joke de Kruijf en Marleen van der Loo staan natuurlijk garant voor kwaliteit en een avond plezier. Drie dames komen vast te zitten in de lift van een schoonheidskliniek. Het zijn volstrekt onbekenden van elkaar, maar al wachtend op hun 'redding', blijken ze middels de hilarische gesprekken die ontstaan veel met elkaar gemeen te hebben. Een mooie mengeling van het leven en een ode aan de schoonheid van de vrouw. Kaarten kosten 24,50 euro per stuk.

Sound of Silence

Een dag eerder, op vrijdag 12 oktober om 20.15 uur, is de voorstelling 'Sound of Silence', van Joost Botman en Niels van der Gulik. Beide heren komen uit Noord-Holland, maar als zij het repertoire van hun helden Paul Simon en Art Garfunkel zingen, nemen zij het publiek moeiteloos mee naar New York. Met behulp van prachtige muziek, verhalen, anekdotes en beelden uit de roerige jaren '60 en '70 vertellen Joost en Niels op boeiende en droogkomische wijze over Simon en Garfunkel's weg naar succes, de botsingen tussen de twee mannen, hun professionele scheiding en het legendarische reünieconcert in Central Park in 1981. Kaarten kosten 20 euro per stuk.

Kaartverkoop

Kaarten voor alle voorstellingen in het Onderdak zijn te koop via www.hetonderdak.nl, telefonisch op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 10.30 uur via 0252-225874 en vanaf twee weken voor elke voorstelling bij Primera (Hoofdstraat 208).

Astrid Lindgren: Ronja de roversdochter

Een verhaal over twee roversfamilies in een bos, die proberen te verbroederen, en waar subtiel nog wat levenslessen in op te rapen vallen. Dochter Ronja en zoon Birk wensen de traditie van rivaliteit tussen hun beider families niet voort te zetten. Ze redden elkaars leven, verklaren zich broer en zus en verspelen daardoor (tijdelijk) de ouderlijke liefde. Door hun vasthoudendheid en overtuiging brengen ze de families tot elkaar. Een boek dat kinderen vanaf ca. 10 jaar in zijn ban zal houden.

Dick Bruna: Het huis van Nijntje

Wie is er niet groot mee geworden? Dit boekje laat zien waar Nijntje woont, hoe ze eet, waar ze haar speelgoed en haar jurken opbergt en waar ze slaapt. Door het herkenbare patroon zullen peuters al snel, na een paar keer voorlezen, het ritme en het rijm te pakken hebben. Voorlezen wordt zo samen lezen. Vanaf ca. 2 jaar.

Roald Dahl: Matilda

Matilda is een hoogbegaafd kind. Ze kon praten als een volwassene toen ze anderhalf was en lezen met drie jaar. Haar ouders vinden haar alleen maar lastig en op school heeft ze het ook niet gemakkelijk. Eens per week wordt de rust in de klas verstoord door het schoolhoofd, juffrouw Bulstronk. Bulstronk is heel anders dan de lieve juffrouw Engel: Bulstronk houdt van kinderen pesten. Maar Matilda is niet voor niets zo slim! Vanaf ca. 10 jaar.

Bibliothecaris Katja Terpstra
Jozua Douglas - Operatie Pisang:

"Het nieuwste deel uit de populaire serie 'Costa Banana'. In dit spannende, grappige en fijne speurdersverhaal gaan broer en zus Fico en Rosa en vriendinnetje Julia op zoek naar meester Gabriël, die opeens - zonder afscheid te nemen - besluit te gaan samenwonen in het buurland Costa Kanaria.

Paddenscherm bij Noordelijke Randweg

Door het paddenscherm kunnen de kikkers niet in het werkgebied aan hun winterslaap beginnen. | Foto: pr.

Teylingen n Enkele voorbereidende werkzaamheden in het projectgebied voor de Noordelijke Randweg in Voorhout zijn vorige week gestart. Het gaat om het dempen en graven van watergangen en het plaatsen van een paddenscherm.

In het projectgebied van de randweg komt de rugstreeppad voor. Dit is een zwaar beschermde diersoort. De gemeente kreeg van de provincie Zuid-Holland ontheffing voor de aanleg van de randweg, maar moet dan wel maatregelen treffen om de rugstreeppadden zoveel mogelijk te beschermen.

Foto: pr.

Begin winterslaap

Het paddenscherm is een kunststof scherm van ongeveer een halve meter hoog. Nadat het paddenscherm is geplaatst, worden de padden binnen het werkgebied gevangen en elders in de polder weer uitgezet. Het scherm voorkomt dat de padden het werkgebied in kunnen trekken. Het afvangen van de padden moet zijn gebeurd voordat ze zich ingraven voor hun winterslaap.

De Pittige Tantes zingt voor goede doel

Sassenheim n De Pittige Tantes, een dames-popkoor dat wekelijks repeteert in Sassenheim, zal op zondag 14 oktober meezingen in een korenmarathon ten behoeve van het goede doel. De opbrengst van de kaartverkoop van het - inmiddels voor de derde keer georganiseerde- benefiet gaat naar het onderzoek dat wordt uitgevoerd namens het KWF.

Het elfkoppige Sassemse popkoor is al vanaf september bezig met de repetities voor het spektakel in vier zalen van studio's Aalsmeer. Nummers als Birds van Anouk en Viva la vida van Coldplay worden onder de bezielende leiding van vocal coach Lucia Kiel ten gehore gebracht. In totaal doen 24 koren mee, goed voor zo'n 650 leden.

Voor meer informatie over de marathon en kaartverkoop zie www.kwfaalsmeer.nl.

Wandeling in Warmond

Warmond n Gidsen van IVN Leiden geven op zondag 7 oktober om 11.00 uur een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont. De herfst is al volop zichtbaar in het bos. Bomen en struiken leveren weer bessen en zaden in grote hoeveelheden, heerlijk voer voor de vele trekvogels uit het hoge noorden komen overwinteren. Ook beginnen de eerste bladeren al van kleur te verschieten. Bosmuizen snoepen van de hazelnoten en gaaien verstoppen eikels als wintervoorraad. De start is bij de ingang aan de Herenweg 139. Voor verdere informatie over Huys te Warmont en activiteiten van IVN Leiden: www.ivn.nl/leiden.

Leestips Annemieke Hermsen

Annemieke Hermsen. | Foto: pr./Marjan Oesterholt Foto: Marjan Oesterholt

Annemieke Hermsen is manager frontoffice bij de Bibliotheek Bollenstreek. Als kind las zij al graag. Deze keer geeft zij een paar mooie en tijdloze kinderboekentips uit haar eigen jeugd.

Foreholte wint van GDA

Voorhout n Ook de voorbeschouwing van Haaglanden Voetbal prognosticeerde al dat thuisclub GDA het wel eens moeilijk zou kunnen krijgen tegen 'het stugge Foreholte'. Op zich opmerkelijk, want de resultaten van de onderlinge ontmoetingen waren de laatste jaren allemaal in GDA-voordeel geëindigd. Maar ook de Haagse kenners voorzagen reeds dat het in de transferperiode geleden verlies aan kwaliteit de ploeg uit Loosduinen wel eens enorme parten zou kunnen gaan spelen. De sterren stonden dus bijzonder gunstig voor een positief Voorhouts resultaat.

Met Joost van Dam voor de geschorste Jelle Veenvliet toog Foreholte gelijk ten aanval richting het doel van keeper Ozgun Arslan. Na tien minuten kopte spits Toni Arroyo de bal door richting Sten Admiraal, maar werd daarna hard in de rug gelopen. Scheidsrechter Voogt aarzelde niet en William van Vliet schoot onberispelijk de penalty binnen (0-1). Het spel golfde op en neer, waarbij eerst een GDA-doelpunt wegens buitenspel werd afgekeurd en Foreholte daarna bijna op een grotere voorsprong kwam toen een terugspeelbal nog juist voor de doellijn door doelman Arslan kon worden achterhaald.

GDA trachtte met veel opportunisme de Voorhouters onder druk te zetten. Al te veel mogelijkheden leverde dat niet op, maar om nu te zeggen dat Foreholte een soevereine partij voetbal speelde, daarvoor was er veel te veel onrust binnen de ploeg van trainer Bloemheuvel.

Balbezit

Na rust verscheen Sam Lemmers in de ploeg voor Sten Admiraal. Hij werd het stabiele aanspeelpunt in de aanval voor de Voorhouters. Daarmee kwam Foreholte langer in balbezit en dus ook beter aan aanvallen toe. Christiaan Guijt kwam tot een ongevaarlijk schot en even later tot een doelpunt dat wederom door arbiter Voogt werd afgekeurd. Dat deed hij overigens na vlak daarvoor de gelijkmaker met de hand van GDA, na enig aarzelen, alsnog te annuleren.

Uitbouw

Guido Drewes kwam voor Olle Roffelsen. Drewes was de initiator voor de uitbouw van de Voorhoutse voorsprong. Zijn dieptepass werd opgepikt door opnieuw William van Vliet die met de bal naar binnen toog en vanaf zestien meter de GDA-keeper passeerde (0-2). GDA trachtte de aansluitingstreffer te maken, maar met Casper Brabander voor Jelle Geerlings kreeg Foreholte de wedstrijd steeds meer in handen, waarbij het enige verwijt was dat de Voorhoutse ploeg vergat om GDA op grotere achterstand te zetten. Gelukkig bleef keeper Guijt baas in situaties waarbij hij door invaller Ali Gulec op de proef werd gesteld. Foreholte nam zo drie punten mee in de bus terug naar Voorhout.

The Bassets hard onderuit

The Bassets heeft de handen vol aan Castricum. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De rugbyers van The Bassets zijn in eigen huis hard onderuit gegaan tegen Castricum (17-41). The Bassets lieten wel hun tanden zien, maar Castricum was bijna alle situaties de baas.

Voorhout - De twirlsters van Inspiration deden op zondag 30 september mee aan een wedstrijd in Noordwijk. Het preteen dance team (op de foto) haalde genoeg punten om aan het NK mee te mogen doen. Nicole Nicinska deed voor de allereerste keer mee als soliste en is in de novice klasse geplaatst. Voor Anissa Soussani en Lily Meijvogel was het de laatste wedstrijd voordat ze volgende week vertrekken naar Kroatië om mee te doen aan het EK. Foto: pr.

Castricum bestaat grotendeels uit buitenlandse gastspelers en daar konden de Sassemheimers geen grip op krijgen. Toen al vroeg in de wedstrijd toptalent en spelverdeler Mark van Loon geblesseerd het veld moest verlaten, fronste Bassets trainer Phil Leck zijn wenkbrauwen. Deze aderlating kon hij zeker niet gebruiken en hij moest zijn team noodgedwongen op veel posities veranderen. Daar werd The Bassets niet beter van. Bij de gasten daarentegen klopte nagenoeg alles en op een goede afloop kon halverwege de wedstrijd niemand meer rekenen. The Bassets moest zorg gaan dragen dat ze zonder al te veel kleerscheuren het einde van de match haalde en toen de teller op 17-41 stond zat ook de tachtig minuten zuivere speeltijd erop.

Er waren na de wedstrijd tal van excuses te vinden waarom het bij The Bassets die middag niet goed liep, maar op het hoogste niveau gelden die excuses niet, want dan is het gewoon de recht van de sterkste. Bij dit verlies kan The Bassets niet lang stil blijven staan want op zaterdag 6 oktober staat weer een nieuwe uitdaging te wachten in de uitwedstrijd tegen titelkandidaat Hilversum.

WIJC bij eerste 'club'-NK

Warmond n Dit voorjaar was het nog maar een plan, maar op zaterdag 6 oktober is er het eerste officieuze Nederlands Kampioenschap voor schaatsclubs. Een geheel nieuwe start van het schaatsseizoen. De Warmondse IJsclub heeft zich als veertiende geplaatst.

Sicco Janmaat, schaatstrainer bij team LottoNL-Jumbo, bedacht het plan om clubrijders en hun toppers samen in één toernooi te laten rijden, met als doel de clubliefde en de passie voor het schaatsen te vergroten. Dit plan kreeg instemming van KNSB en ijshal Thialf in Heerenveen.

De Warmondse IJsclub (WIJC) stond eind augustus zestiende op de ranglijst, terwijl de beste veertien schaatsclubs mogen meedoen. Die ranglijst is opgesteld op basis van gezamenlijke tijden in de categorieën junioren t/m masters. In september konden rijders hun tijden nog verbeteren in Thialf, Heerenveen. Calvin van Klink (WIJC) scherpte in september twee keer zijn tijden aan en Yves Vergeer werd WIJC lid. De WIJC staat nu op de veertiende plaats.

In deze periode zijn er altijd rijders die nog een buitenlandstage doen, of in Erfurt of Inzell alvast ijs gaan testen. De WIJC heeft gelukkig veel goede rijders en er staan genoeg rijders klaar voor dit eerste Nederlandse kampioenschap voor schaatsclubs: Patricia Koot, Tessa van Schie en Socha Zuiderduin, Tom Leltz, Remco Langemaire en Yves Vergeer zijn de junioren die aan de start zullen verschijnen. De senioren die gaan deelnemen zijn: Romy Bakker, Loesanne van der Geest, Anne Letz en Lisa van der Geest, Calvin van Klink, Wouter en Sander van der Geer en Frans Biemond, de voorzitter van de WIJC.

Ipponanza's winnen Kiloknaller

Voorhout n Sportschool Kaizen organiseerde op zondag 30 september het jaarlijkse kiloknallertoernooi in Noordwijkerhout. De opzet van het toernooi is dat judoka's in teamverband de strijd aangaan met een ander team. De lichtste van elk team gaat tegen de lichtste van het andere team en zo oplopend, totdat de teamcaptains tegenover elkaar staan. Naast de enorme inzet, werd er zeer sportief gejudood en waren er talloze mooie ippons te zien en kon aan het einde één team zich tot kampioen kronen: de Ipponanza's. Zij wonnen de finale van de Houdgreep Fluisteraars.

Taart voor Roos

Roos van Leeuwen (tweede van links) krijgt als winnaar de taart van Marja Heemskerk (l) en Meta Noteboom (r). | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Tijdens de feestweek stond ook Marente met een kraam op de braderie. Veel bezoekers kwamen langs om eendjes te vangen en daarmee een prijs te winnen. De snoephartjes en chocolade werden maar wat graag in ontvangst genomen. Allemaal in het kader van 'Hart voor de zorg', het thema waarin dit jaar allerlei activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast was er bij de kraam ook nog een hoofdprijs voor diegene die de naam van de mascotte zouden raden. Ruim driehonderd mensen waagden een gokje. Meerdere deelnemers hadden het goed, maar uiteindelijk kwam Roos van Leeuwen als winnares uit de bus. Ook zij wist te melden dat Maartje de naam van de mascotte is.

3 t/m 10 oktober

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering. Voorganger: Pastor M. Claassens

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag: 19.00 uur, Meditatieve dienst, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, bevestiging ambtsdragers, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A. Meek

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Wereldmissiedag voor de kinderen m.m.v. Jongerenkoor Barth-Westenwind, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Startdienst, voorganger: Ds. R. Lanooy (Den Haag)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Johan Smoorenburg

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur; heilig avondmaaldienst, 19.00 uur, genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 7 oktober bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel. De winnaar van week 39: is: M. Kortekaas uit Voorhout. De oplossing was: bloembollen.