De Teylinger

13 november 2019

De Teylinger 13 november 2019


Gemeenteraad ´worstelt´ met aannemen Begroting

Dissident Jelmer Bode (VVD) (2e van rechts) hield stoïcijns de armen over elkaar en stemde als enige van zijn fractie tegen. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n Diverse schorsingen. Gesteggel over de wijze van vergaderen. Dissidenten in de fracties van VVD en GroenLinks. Een lid van D66 die zonder afstemming spontaan een voorstel de zaal inwierp. Het debat over de Begroting in de gemeenteraad verzandde soms in een lichte verwarring.

door Nico Kuyt

Maar de raad kon het stuk na zo´n vijf uur vergaderen toch bij meerderheid aannemen, weliswaar met diverse wijzigingen en wat geschuif van gelden uit en in de algemene reserve. De Begroting van de gemeente moet sluitend zijn. In ieder geval voor de eerste twee jaar. Anders grijpt de provincie in en wordt de gemeente onder toezicht gesteld. Bij het opstellen zag het er niet zo rooskleurig uit en moest er bezuinigd worden. B&W stelde een aantal posten voor. En daarmee kwam 2020 uit op een klein plusje. Maar een aantal van deze maatregelen was tegen de zin van de raad. Zoals het invoeren van een hondenbelasting en het juist weer niet invoeren van een toeristenbelasting. De hondenbelasting is lastig uit te voeren en de meeste hondenbezitters ruimen zelf de troep op. Unaniem schrapte de raad deze maatregel. Van een kleine meerderheid moet B&W wel in het veld gaan kijken of de toerist niet kan gaan dokken. Het schrappen van de bijdrage aan het muziekonderwijs op scholen, daar zat volgens een meerderheid totaal geen muziek in. Het blijft.

Lees verder op pag 5

Bibliotheek

Het centraliseren van de bieb op één plek in de gemeente, leuk idee, maar dat doen we niet, zo lazen de meeste raadsleden de les. Maar een reclamezuil langs de A44, om zo wat inkomsten voor de gemeente te verschaffen, die komt er weer wel. Een minderheid wilde de zuil niet en daarbij hoorde ook Lisa Weijts (GroenLinks), in tegenstelling tot haar fractiegenoot. Het besparen op erfgoed en monumenten vond het merendeel van de raadsleden geen goed idee. En het uitstellen van acties rond biodiversiteit, dat gaat ook niet gebeuren. Daar moet volgend jaar geld voor zijn. Symbolisch bood Reny Wietsma (CDA) tijdens de vergadering wethouder Rob ten Boden nog een doosje zaden aan die zij had gekregen van een Frans bedrijf gespecialiseerd in biodiversiteit tijdens het jumelage-bezoek aan Champigné. Verder blijven de gereserveerde euro's voor de herinrichting van de Boekhorstlaan gewoon in de Begroting staan, meende de gehele raad. En de Oosthoutlaan krijgt toch zijn betonplaten voor de fiets. Die bezuiniging gaat niet door. En het verminderen van het budget voor duurzaamheid, dat vond de raad bepaald niet duurzaam en schrapte het. Er volgden nog diverse voorstellen, die met wisselend succes werden aangenomen of verworpen.

Niet meer sluitend

Nu kun je al die bezuinigingen wel schrappen, maar het plusje van volgend jaar smolt meteen weg tot wel een heel bedenkelijk rood cijfer, zelfs na het meerekenen van verwachte inkomsten vanuit het Rijk, die na het opstellen van de Begroting bekend waren geworden. Een verontruste financieel wethouder Marlies Volten riep de raadsleden op om toch iets meer te gaan schuiven zodat het sluit. Echter, er ontstond een impasse. Er zat geen beweging in te krijgen. Bart van der Ploeg (D66) verraste de raadsleden nog met een voorstel rond biodiversiteit en groenbeheer, maar dat werd afgewezen. Een groot deel van de raad wist uiteindelijk het rode cijfer toch nog wel creatief op te lossen. Dat geld kan wel uit de algemene reserve gehaald worden en er in 2021 weer ingepompt, want in dat jaar wordt een grote plus verwacht. Evenwel, Jelmer Bode (VVD) had bezwaren tegen het vaststellen van zo'n niet sluitende Begroting en stemde, in tegenstelling tot zijn fractie, tegen. De PvdA stemde tegen omdat de fractie het oneens was hoe de procedure was gelopen. Sandra Groenendal (PvdA) wenste dat het de volgende keer beter zou gaan.

Foto -----

Nov07 184 - Dissident Jelmer Bode (VVD) (2e van rechts) hield stoïcijns de armen over elkaar en stemde als enige van zijn fractie tegen.

Neo is de jongste mantelzorger. Hij kent zijn broertje beter dan de oppas. | Foto: Piet de Boer)


Dag van de mantelzorg

Er is meer mogelijk dan je denkt

Carnaval &
sinterklaas

Pien Hersman plaatst zich voor NK sprint

Warmond n Kunstweek afgesloten met huiskamerfestival

Gemeenteraad ´worstelt´ met Begroting

Vervolg van voorpagina

Bibliotheek

Het centraliseren van de bieb op één plek in de gemeente, leuk idee, maar dat doen we niet, zo lazen de meeste raadsleden de les. Maar een reclamezuil langs de A44, om zo wat inkomsten voor de gemeente te verschaffen, die komt er weer wel. Een minderheid wilde de zuil niet en daarbij hoorde ook Lisa Weijts (GroenLinks), in tegenstelling tot haar fractiegenoot. Het besparen op erfgoed en monumenten vond het merendeel van de raadsleden geen goed idee. En het uitstellen van acties rond biodiversiteit, dat gaat ook niet gebeuren. Daar moet volgend jaar geld voor zijn. Symbolisch bood Reny Wietsma (CDA) tijdens de vergadering wethouder Rob ten Boden nog een doosje zaden aan die zij had gekregen van een Frans bedrijf gespecialiseerd in biodiversiteit tijdens het jumelage-bezoek aan Champigné.
Verder blijven de gereserveerde euro's voor de herinrichting van de Boekhorstlaan gewoon in de Begroting staan, meende de gehele raad. En de Oosthoutlaan krijgt toch zijn betonplaten voor de fiets. Die bezuiniging gaat niet door. En het verminderen van het budget voor duurzaamheid, dat vond de raad bepaald niet duurzaam en schrapte het. Er volgden nog diverse voorstellen, die met wisselend succes werden aangenomen of verworpen.

Niet meer sluitend

Nu kun je al die bezuinigingen wel schrappen, maar het plusje van volgend jaar smolt meteen weg tot wel een heel bedenkelijk rood cijfer, zelfs na het meerekenen van verwachte inkomsten vanuit het Rijk, die na het opstellen van de Begroting bekend waren geworden. Een verontruste financieel wethouder Marlies Volten riep de raadsleden op om toch iets meer te gaan schuiven zodat het sluit. Echter, er ontstond een impasse. Er zat geen beweging in te krijgen. Bart van der Ploeg (D66) verraste de raadsleden nog met een voorstel rond biodiversiteit en groenbeheer, maar dat werd afgewezen.
Een groot deel van de raad wist uiteindelijk het rode cijfer toch nog wel creatief op te lossen. Dat geld kan wel uit de algemene reserve gehaald worden en er in 2021 weer ingepompt, want in dat jaar wordt een grote plus verwacht. Evenwel, Jelmer Bode (VVD) had bezwaren tegen het vaststellen van zo'n niet sluitende Begroting en stemde, in tegenstelling tot zijn fractie, tegen. De PvdA stemde tegen omdat de fractie het oneens was hoe de procedure was gelopen. Sandra Groenendal (PvdA) wenste dat het de volgende keer beter zou gaan.

''Er is zoveel meer mogelijk dan mantelzorgers denken''

Neo is de jongste mantelzorger. Hij kent zijn broertje beter dan de oppas. | Foto: Piet de Boer)

n Dag van de Mantelzorg 2019

teylingen n Honderd veertien aanmeldingen voor de zevende Dag van de Mantelzorg. Ook deze editie is uitverkocht, zegt Leny Notenboom van Welzijn Teylingen. Wethouder Arno van Kempen opent de manifestatie. Er wordt gepraat en gediscussieerd over respijtzorg. Een soort mantelzorgvakantie. Respijtzorg is in Teylingen ook mogelijk zegt Van Kempen. ''Er is zoveel meer dan mantelzorgers denken.''

''Aan welke vormen van respijtzorg heeft u behoefte?'' De wensen en opmerkingen over respijtzorg komen op grote vellen papier te staan. Een zorgboerderij, hulp bij administratie en een buurtkamer.
De zorgers willen meer informatie over respijtzorg, maar ook ondersteuning in huis, vervoer voor mantelzorgers , extra inzet bij calamiteiten, meer logeerplekken, meer verzorgingshuizen en meer vrijwilligers. De vraag naar mantelzorg neemt nog steeds toe lijkt het.

Neo en Joe

Opvallende aanwezige zaterdag is Neo. Twaalf jaar. ''Ik doe best wel veel voor mijn broertje Joe. Mijn broer is negen. Gisteravond was hij ziek en mijn ouders waren weg.'' De oppas weet niet alles. ''Voor mij is het al een beetje gewoon geworden. Ik weet bijvoorbeeld wat je moet doen als Joe verdrietig is.'' Mantelzorgers als Neo dragen een grote verantwoordelijkheid.

De meesten zijn vooral voor de ontspanning in Sassenheim. Even genieten. Een kleine kordate vrouw staat rustig een punt gebak te eten. Ze vertelt dat ze zorgt voor haar twee zoons met een beperking. ''Je moet ze een stap voor blijven'', zegt ze. Het zijn mannen van meer dan dertig jaar. Ja het lukt me nog wel. Wat ze deze dag het meest waardeert, zijn de gesprekken met andere mantelzorgers. Praten met mensen in een vergelijkbare situatie helpt. Het werkt voor haar vreemd genoeg ook relativerend. ''Ik denk vaak: Zo erg is het niet bij mij. Ik mag niet klagen.''

Herfststuk

Het programma is gevarieerd. Er zijn welness-behandelingen met een pedicure en een kapper, er is een vrijetijdsmarkt waar diverse verenigingen hun aanbod tonen en er zijn workshops. Zoals een lezing over Mozart, maar ook workshops 'Stilstaan bij levensvragen', 'Dans je fit' en een 'Creatieve ontmoetingshoek'. We willen de deelnemers iets leuks meegeven. Mensen maken een herfststuk. Nee geen kersstuk, zegt vrijwilligsteren mantelzorger Luberta Jansen. Ze staat hier om te helpen. ''Ik vindt het gewoon hartstikke leuk. Dit ontspant me.'' Al zeven jaar. ''Zonder deze vrijwilligers die zelf ook vaak mantelzorg geven, is de dag niet mogelijk'', zegt Leny Noteboom. Het voldoet aan een behoefte. Even eruit. Volgend jaar is er weer een Dag van de Mantelzorg.

Motie voor vervroegen 30-km zone Herenweg

WARMOND n Het CDA heeft vorige week in de gemeenteraad een motie aangekondigd om het realiseren van de 30-km zone op de Herenweg, Sweilandstraat en Oranje Nassaulaan naar voren te schuiven.

door Nico Kuyt

B&W heeft onlangs besloten om eerst de Warmonderhekbrug te vervangen en dan pas in uitvoering te gaan met de herinrichting van de Herenweg. Dit om Warmond via de noordzijde bereikbaar te houden. Het instellen van de 30-km zone zal dan pas in 2021 kunnen plaatsvinden. Dit heeft volgens het CDA bij veel Warmonders bezorgdheid gebracht omdat zij het, in verband met de verkeersveiligheid, van groot belang achten dat de 30-km zone zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Het CDA vraagt nu uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 een zelf handhavende 30-km zone te realiseren. De overige maatregelen, die kunnen wel na het gereedkomen van de Warmonderhekbrug plaatsvinden. De motie wordt besproken in de commissie Ruimte van 3 december 2019.

Jaap Bruinsma beker gaat naar Hillegoms Bridgeclub

Voorzitter Aad Kaandorp van Sassem Troef (links) en enkele leden van de winnende Hillegomse Bridgeclub. | Foto: PR

sassenheim n In de Oude Tol in Sassenheim heeft weer de jaarlijkse bridgewedstrijd plaatsgevonden om de Jaap Bruinsma Beker.

Dit toernooi is vele jaren geleden in het leven geroepen om de bridgeverenigingen in de Bollenstreek met elkaar in contact te brengen. Het toernooi werd opnieuw georganiseerd door bridgevereniging Sassem Troef. En ook nu weer was de animo om hieraan mee te doen groot. Een tiental teams van verschillende verenigingen is met elkaar de strijd aangegaan.

Terechte winnaar

Na 24 spannende spellen en de nodige hapjes en drankjes werden aan de winnaars van de vier lijnen waarin de 60 deelnemende paren waren ingedeeld flessen wijn overhandigd. Tenslotte kon voorzitter Aad Kaandorp van de organiserende vereniging de felbegeerde bokaal uitreiken aan het team uit Hillegom. Met een gemiddelde score per paar van iets meer dan 54% werden zij dit keer de terechte winnaar.
Na nog een gezellige nazit onder het genot van een drankje kon iedereen weer tevreden huiswaarts gaan.
Met de uitermate positieve reacties richting de organiserende vereniging Sassem Troef is het zeker dat er volgende herfst opnieuw om de Jaap Bruinsma Beker zal worden
gestreden.

De complete uitslag:

Hillegom

Sassem Troef donderdag

Voorhout

De Wasbeek

De Meerbridgers (vorig jaar nog winnaar)

Sassem Troef dinsdag

Sassem Troef woensdag

Rijnland

Lisse

De Brug

Spelletjesmiddag

Wie ook deel wil nemen aan gezellige activiteiten kan zich melden bij de Zonnebloem in Warmond (0252-232966), en bij de KBO Teylingen (06-18184053). | Foto: PR

Warmond n Op dinsdag 5 november kwamen deelnemers van de Zonnebloem én leden van de Warmondse Bond voor Ouderen bijeen om met elkaar spelletjes te doen. Na een kop koffie of thee met een soesje en een openingswoordje van Chris Zwetsloot, voorzitter van de KBO Warmond, kon er gespeeld worden: klaverjassen, Rummycuppen of sjoelen. De punten werden keurig bijgehouden, maar daar ging het eigenlijk niet om. De contacten werden onderling verstevigd en er kon gezellig met elkaar geconverseerd worden. Halverwege werd er een drankje ingeschonken, en de bitterballen kwamen langs. Het was een gezellige middag, die zeker voor herhaling vatbaar is. Wie ook deel wil nemen aan gezellige activiteiten kan zich melden bij de Zonnebloem in Warmond (0252-232966), en bij de KBO Teylingen (06-18184053).

Eenmalig geld voor opvang wilde dieren

TEYLINGEN n Met een krappe meerderheid heeft de gemeenteraad vorige week donderdag ingestemd om de dierenambalance en het vogelasiel voor 2019 eenmalig een extra bedrag van 4 duizend euro te geven voor de opvang van gewonde wilde dieren.

door Nico Kuyt

In de vorige gehouden gemeenteraad van 31 oktober staakten de stemmen over de door D66, PvdA, GroenLinks en het CDA ingediende motie voor de extra bijdrage en daarom moest er vorige week opnieuw over gestemd worden. Het is eigenlijk de taak van de provincie om zorg te dragen voor de wilde dieren die gewond zijn, die is er nu eenmaal verantwoordelijk voor.
De dierenambulance en het vogelasiel kampen evenwel met een tekort en vroeg de gemeente voor een extra structurele bijdrage op wat Teylingen al geeft voor de weggelopen huisdieren. De motie riep, naast het extra bedrag, wethouder Arno van Kempen op om samen met zijn collegae-wethouders in gesprek te gaan met de provincie en haar te wijzen op haar wettelijke taak. De fracties van VVD en Trilokaal waren tegen het geven van geld dat eigenlijk Zuid-Holland moet bekostigen en stemden tegen de motie. Maar met 10 stemmen waren zij vorige week in de minderheid. Met de 13 stemmen van D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en PvdA werd de motie aangenomen. B&W verklaarde overigens geen problemen te hebben de motie uit te voeren.

Tip de redactie!

redactie n De Teylinger is de krant voor alle inwoners van Teylingen. Dus is de redactie altijd geïnteresseerd in wat u wellicht te vertellen hebt. Nieuws? Iets te melden? Of uw mening geven? Stuur uw bericht naar redactie@deteylinger.nl. Kopij voor de krant dient op maandagochtend 10.00 uur uiterlijk binnen te zijn.

Kunstweek Warmond stijlvol afgesloten met huiskamerfestival

De huiskamer is een heel andere plek om op te treden, zo merkte Cabaretière Kirsten van Teijn. | Foto: Lotte Zoet

WARMOND n De Kunstweek Warmond werd op zondag 10 november afgesloten met het huiskamerfestival. De kleinKust in de Kamer (kKiik) organiseerde deze middag. In acht huiskamers traden artiesten op. Door artiesten van zo dichtbij te zien ontstaat er een bijzondere sfeer.

Door Lotte Zoet

Ingrid van Nie is mede organisator van het festival. Van Nie: ''Vorig jaar was het festival een groot succes. Dit jaar is het allemaal dubbel zo groot, we hebben twee keer zoveel huiskamers.'' Acht Warmondse huishoudens hebben hun deuren opengezet voor de groepen, die vaak uit dertig personen bestaan. Elke groep gaat naar drie artiesten verspreid over Warmond, dit zorgt ervoor dat ze soms met de boot moeten gaan. Cabaretière Kirsten van Teijn is een van de artiesten van het festival. Met haar voorstelling 'Nobel' reist ze door heel Nederland. ''Het is wel anders om in een huiskamer op te treden, normaal zie ik het publiek niet. Nu is het wel confronterend. Leuk is het wel, nu kan ik iedereen echt zien.''

Remko Vrijdag & Martine Sandifort in Trefpunt

WARMOND n Het cabaretduo Vrijdag & Sandifort komt met hun voorstelling Voorlopig voor Altijd op zaterdag 7 december naar Het Trefpunt.

Beide kleinkunstenaars verdienden solo reeds hun sporen, maar zijn als duo ook een succes. Hun vorige show werd genomineerd voor de Poelifinario, een hoogstaande cabaretprijs.

Onvermogen

In dit vierde programma speelt het duo een artiestenkoppel waarvan het huwelijk is vastgelopen. De rode draad is het onvermogen van twee mensen om elkaar lief te hebben, terwijl ze dat wel graag willen. Met flitsend spel en soms absurde dialogen creëren zij komische, schrijnende, maar steeds herkenbare sketches.
Opnieuw dus een opvallende en dynamische voorstelling van dit tweetal.

Kaarten

Theater Het Trefpunt bevindt zich aan de Herenweg 80 in Warmond. De voorstelling begint om 20.30 uur.
Een kaartje inclusief pauzedrankje kost 21,00 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV Warmond
(Gemeentehaven 3).

Jazzy Sunday met Machteld Cambridge

sassenheim n Zondag 17 november, de derde zondag van de maand, is er weer Jazzy Sunday in het altijd gezellige Grand Café Graaf Jan in Sassenheim. Deze keer met de vermaarde jazz zangeres Machteld Cambridge en de bekende saxofonist Wouter Kiers.

Machteld zong al van jongs af aan en dat niet alleen thuis maar ook in een gospelkoor en pas later kwam de jazzmuziek in haar leven. "Jazzmuziek", zegt ze, "vormt een essentieel deel van m'n leven. Een 'way out' naast de dagelijkse beslommeringen, jazz brengt mij ontspanning en geeft nieuwe energie. Een van mijn muzikale inspiratiebronnen is Ella Fitzgerald, haar muziek heeft een swing die van alle tijden is." Machteld weet met haar prachtige stem haar publiek helemaal mee te nemen en betoverend mooi en soms magisch het muzikale verhaal te vertellen zoals bijvoorbeeld in het bluessy Black Coffee. Maar ook weet ze van tijd tot tijd lekker flink uit te pakken met lekkere latin songs. Wouter Kiers is een veelgevraagde saxofonist, een virtuoze muzikale smaakmaker en podiumbeest. De overige bandleden, ook niet de minsten, zijn; Cajan Witmer piano, Hans Ruigrok bas en Pim de Boer drums. De muziek speelt vanaf 13:00-16:00 uur. Toegang is gratis.

Matthias Toneel speelt 'Bedevaart naar Bonaire'

warmond n Op 16, 22 en 23 november aanstaande speelt toneelgroep Matthias in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond de komedie 'Bedevaart naar Bonaire van toneelschrijver Maurits Keyzer.

Het stuk wordt ingestudeerd onder leiding van regisseur Sjaak van Schie. Het verhaal gaat over Moeder Overste die ziek is en dat zorgt voor problemen in het nonnenklooster. Zo ambitieus als de ene non is om het leiderschap over te nemen, zo ongeboeid zijn de anderen. Het bezoek van een hongerige pastoor, een vreemde kardinaal en een onuitstaanbare dame, zorgt voor de nodige spanningen in deze vrome en heilige omgeving. En waarom is dat 'hoofdkussen' eigenlijk zo belangrijk? Het antwoord vindt u als u naar één van de voorstellingen komt kijken.
De toegang bedraagt 7,50 euro per persoon en kaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang van het stuk aan de deur van het theater. Donateurs van Matthias verkrijgen gratis toegang op vertoon van hun donateurskaart. De voorstellingen beginnen 20.15 uur. Tijdens de pauze zijn er lootjes voor de loterij te koop om een deel van de kosten van de voorstelling te financieren.

Extra tip van Bibliothecaris Nathalie
Harthoorn:

Nick Hornby: Funny girl

Feel good comedy in boekvorm. Hoofdpersoon Sophie Straw verhuist naar Londen en krijgt een rol in een televisiecomedy. De beslommeringen van mensen die aan een televisieserie werken lijken oppervlakkig maar tussen de regels door lees je de diepe verlangens en emoties

Peter Brusse: Ach, Engeland : wij en onze overburen : van Bonifatius tot Brexit

Peter Brusse woonde als correspondent voor NOS en Volkskrant jarenlang in Londen. Uit dit informatieve, vermakelijke, toegankelijke en originele boek spreken zijn kennis van en liefde voor de Britten en hun (ei)land. Brusse vertelt over de relatie Engeland-Holland/Nederland in de afgelopen eeuwen. Na het lezen van het boek begrijp ik meer van de Engelse geschiedenis, van de verbondenheid tussen onze landen en hoe het idee van Brexit is ontstaan. Last but not least heb ik een aantal uren heerlijk gelezen.

Jonathan Coe:
Klein Engeland


We volgen de levens van hoofdpersonages Benjamin Trotter, zijn nicht Sophie en zijn schoolvriend Dough. Vanuit hun perspectief ervaren we het leven in modern Engeland in het tweede decennium van de 21e eeuw, waar de discussie over Brexit speelt.
De personages zijn kleurrijk en divers en het verhaal brengt de Britten en de Brexit heel dichtbij. Ik heb ook hardop gelachen, want humoristisch is het vaak ook. 'Klein Engeland' is een boeiend boek, dat de huidige Brexit-tijdgeest mooi weergeeft.

Ali Smith: Herfst

In 'Herfst' zijn de Brexit-perikelen veel subtieler aanwezig dan in 'Klein Engeland'. Het is meer een gevoel van dreiging. Het verhaal speelt in het Brexit-referendum-jaar, 2016, en de sterke vriendschap tussen Elisabeth en haar veel oudere, vroegere buurman Daniel Gluck (die in een verzorgingstehuis ligt) staat centraal. Droom; associatie; dagelijkse (vaak komische) gebeurtenissen en herinneringen wisselen elkaar af. Er zijn mooie woordspelingen, die ook in de knappe vertaling overeind blijven. Het is voor mij een poëtisch, fantasierijk boek, dat ik van harte aanbeveel.

Boekentips van Dorine Meijer

Foto: Picasa

Dorine Meije is collectie specialist van de Bibliotheek Bollenstreek.

Je kunt het onmogelijk gemist hebben in de media: de Brexit. Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie maakt Dorine nieuwsgierig naar de bewoners van het eiland aan de andere kant van de Noordzee, hun historie, hun relatie met Nederland en naar hoe hedendaagse auteurs in het Verenigd Koninkrijk over hun land schrijven. Daar gaan haar boekentips over.

Spirituele Beurs met lezingen

Je treft kaartleggers, paragnosten, transmediums, life coachenen andere disciplines.| Foto: PR

sassenheim n Zondag 24 november kan je Mooyvision weer vinden in de mooie zaal in de Oude Tol.

De deelnemers willen je graag helpen met verbinding maken met jezelf en anderen en de zoektocht naar antwoorden die erg van belang kunnen zijn om volgende stappen te zetten. Ze kijken met je mee op gebied van liefde, werk, familieomstandigheden, etc. Op gezondheidsgebied doen zij echter geen uitspraken. Loop die dag rustig langs de diverse deelnemers, voel wie en welke discipline je aanspreekt, desnoods even een praatje maken met een deelnemer en dan beslissen wie bij je past om jou te helpen bij de gewenste vraag. Zo tref je op deze dag kaartleggers, paragnosten, transmediums, life coachen, naamanaliste, numerologe, sjamaan, handlezeres, bijenwastekenaars, waterlezeres, pendelaar,, healers en andere disciplines. Uiteraard is er ook een verkoopstand. Mildred Koster en haar man etaleren deze dag hun edelstenen, mineralen en spirituele hebbedingetjes.

Lezingen

De gehele dag door zijn er lezingen waar je gratis bij aanwezig kan zijn.
11.30-12.00-Trek een bijenwaskaart en Janneke Breedijk geeft jouw een korte verklaring.
12.00-12.45- Greet Vermeulen doet spontane helderziende waarnemingen.
12.45-13.30- Scherpe waarnemingen door Marcel de Jong
13.30-14.15-Korte naamanalyse op een bijzondere manier door Cora Leder.
14.15-15.00-Ken je brein, verbeter je leven, door Tony Rekelhoff
15.00-15.45-Intuitieve ontwikkeling met meditatie door Anna Eberlein.

Kortom een dag waarop veel te ontdekken en beleven is. De ervaring leert dat men het zalig vind om lange tijd aanwezig te zijn op de beurs vanwege uiteraard de prachtige groep deelnemers, interessante lezingen en de fijne sfeer. Daarbij kan je, zoals men bij onze beurzen gewent is, ook lunchen of iets drinken, in dit geval in het gezellige restaurant van de Oude Tol. Volop parkeermogelijkheden. De beurs is van 11.00 t/m 17.30 uur. Entree is 5 euro en kinderen t/m 12 jaar zijn gratis. Adres: De Oude Tol, Hoofdstraat 147 in Sassenheim. Voor verdere info:www.mooyvision.nl.

Evensong in Julianakerk

sassenheim n Op zondagmiddag 17 november zal er om 17.00 uur in de Julianakerk, Julianalaan 6 in Sassenheim een Evensong zijn: een vesper in de stijl van de Anglicaanse Kerk.

Zo'n viering heeft een vaste orde waarin een aantal teksten in elke Evensong terugkomt, zoals het Magnificat (de lofzang van Maria). Het koor 'Canticum Vocale' onder leiding van Ad de Joode zal zingen in deze viering en Anton Doornhein zal het orgel bespelen. Hendrik Betting is de voorganger. Het koor zingt Engelse liederen uit de traditie van de Evensong, de gemeente zingt Nederlandse liederen uit het Liedboek uit de Engelse traditie.
De Evensong is geen concert, maar het is voor muziekliefhebbers een genot zo'n muzikale eredienst bij te wonen.

Duurzaam onderwijs in Voorhout-Oost

voorhout n Sophia Scholen gaat voor een kwalitatief goed en duurzaam onderwijsaanbod in Voorhout (Oost). Om toekomstbestendig onderwijs aan te bieden wordt toegewerkt naar drie volwaardige locaties voor basisonderwijs in Voorhout (Oost).

De geformuleerde koers gaat uit van drie Sophiascholen met een pluriform aanbod en een evenredige leerlingenverdeling. Het behoud van De Regenboog - locatie Distelweg - als school met een Protestants-Christelijke identiteit is hierbij één van de uitgangspunten. Sophia kiest ervoor om proactief te handelen, zodat sprake is van duurzaam en toekomstbestendig onderwijs in het oosten van Voorhout. De voorkeur gaat uit naar een pluriform aanbod ten aanzien van identiteit en onderwijsconcept. De koers die Sophia Scholen hiermee inzet, biedt enerzijds (ontwikkel)kansen voor het onderwijs en de onderwijsteams en anderzijds keuzemogelijkheden voor leerlingen en ouders. Dit maakt het niet alleen een belangrijke, maar tevens waardevolle ontwikkeling. In schooljaar 2019/2020 gaat het bestuur, in overleg met de teams, MR-en en ouders, aan de slag om het schooljaar daarna tot een succesvolle implementatie van de koers te komen. De invulling van de koers is nog niet vastgelegd. De inbreng van diverse betrokkenen wordt hierin zeer gewaardeerd. De fusie tussen de Sophia Stichting en Stichting PCPO is aanleiding geweest om te kijken naar de vraag en het aanbod van basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. In samenwerking met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de andere schoolbesturen is subsidie aangevraagd bij OCW om spreidingsplannen op te stellen. Deze subsidie is toegekend en er is per dorp een spreidingsplan opgesteld. Bij het opstellen hiervan is gekeken naar leerlingenstromen, leerlingenprognoses, scholen en gebouwen, mogelijke nieuwbouw en overige ontwikkelingen. Voorhout is hier vanzelfsprekend in meegenomen. Naar aanleiding van dit spreidingsplan is de wens ontstaan om een nieuwe koers uit te zetten voor de scholen in Voorhout-Oost.

Tien nieuwe stoelen voor theater dankzij Herenstraat 63

| Foto: PR

sassenheim n Vrijwilligers Anja en Evert Ruikes van theater 't Onderdak kregen een uitnodiging van Stichting Kringloop Herenstraat 63 Voorhout. Na sluitingstijd van de kringloop werden zij op 31 oktober door Joke Spanjaard en Jos Alkemade in de Kringloop ontvangen.

Al snel bleek dat het niet alleen om een kop koffie ging. Anja en Evert kregen van Jos Alkemade een cheque van € 1.500,-. Met deze royale donatie van de Kringloop is het mogelijk om 10 nieuwe stoelen voor de foyer van theater 't Onderdak aan te schaffen.

Grootse plannen
De vrijwilligers van theater 't Onderdak hebben grootse renovatieplannen voor de foyer. De aankleding en het meubilair van de foyer is aan vernieuwing toe. De inrichting is niet zo mooi meer en gedateerd. Volgend jaar (2020) is een jubileumjaar. Met het oog op het 20-jarig bestaan zijn er plannen voor een grootscheepse facelift. De foyer wordt rigoureus aangepakt. Van vloer tot muur en van meubilair tot verlichting. Ook de akoestiek krijgt extra aandacht. De vrijwilligers zijn van plan de renovatie, die naar verwachting enige maanden zal duren, in de zomer van 2020 uit te voeren.

Acties

Tijdens het komend theaterseizoen komen er natuurlijk acties! Om alle ambitieuze plannen voor de renovatie van de foyer én het 20 jarig jubileum te kunnen realiseren, heeft het bestuur van het theater diverse plannen gemaakt. Voorbeeld: er wordt dit najaar een grote loterij gehouden met prachtige prijzen. De prijzen staan op de website: www.hetonderdak.nl. Na iedere theater- en filmvoorstelling is het mogelijk om loten (€ 2,00 per stuk) te kopen. De verkoop van de loten loopt tot 31 december 2019, de loten kosten 2 euro per stuk. Er kan, bij aankoop vanaf 5 lootjes, ook gemaild worden naar theater 't Onderdak info@hetonderdak.nl.

De trekking is op 15 januari 2020 in het theater. De uitslag wordt ook bekend gemaakt op de website van 't Onderdak en in de regionale pers.


Park Rusthoff in Binnenstebuiten

| Foto: Kees Guldemond

Sassenheim n Op woensdag 30 oktober heeft een filmploeg van het populaire KRO-NCRV programma "BinnensteBuiten" opnamen gemaakt in Park Rusthoff. In het gehele park zijn uitgebreide opnamen gemaakt met in het bijzonder de schooltuinen en de daar aan het werk zijnde scholieren. De uitzending zal plaats vinden rond de aanstaande kerstdagen. Een aankondiging van de exacte dag van uitzenden zal nader bekend worden gemaakt in deze krant.

Binnenstebuiten wordt elke werkdag uitgezonden op NPO 2 om 18.45 uur en op zondag met een uitzending om 19.15 uur. en biedt binnen- en buitenshuis een kijkje waarbij mensen vol liefde en passie op een inspirerende manier vertellen over hun bijzondere woning, opvallende interieur, indrukwekkende (moes)tuin of duurzaam geproduceerde (streek)producten.

Spelewey: levendig buurthuis in Breugelhof

Buurthuis De Spelewey. | Foto: PR

voorhout n Spelewey Voorhout ontwikkelt zich tot een levendig buurthuis voor en door wijkbewoners. Welzijn Teylingen bouwt met haar vrijwilligers en stagiairs van Mbo Rijnland aan een creatieve ontmoetingsplaats voor iedereen woonachtig in de wijk rondom dit bekende buurthuis. Een ontmoetingsplaats die voorziet in gezelligheid, ontplooiing en inspiratie voor nieuwe activiteiten. Iedere wijkbewoner is van harte welkom!

Op maandag en vrijdagochtend is er om 10.00 uur koffie en gezelligheid in de Buurtkamer. Op maandag is er ook gelegenheid om te blijven lunchen. Op vrijdagmorgen vanaf 9.30 uur kan men terecht bij de Papierwinkel voor informatie en hulp bij administratieve en financiële vragen. Iedere laatste donderdagmiddag van de maand wordt er een film vertoond. Het programma voor de maand november:

| Foto: Rob Doolaart Foto: ROB DOOLAARD

Donderdag 14 november

Van 14.30 tot 15.30 uur is er een workshop schilderen. Bij voldoende interesse zullen er meer van volgen.

Maandag 18 november

Op deze dag start de Week van de Duurzaamheid met op18 maandag en vrijdag 22 november een duurzame lunch in samenwerking met De Gezonde Lunch.

Donderdag 21 november

Om 10.00 uur is de start van de wandelgroep Spelewey. Er is een rustige ochtendwandeling uitgezet met na afloop een kopje koffie of thee.

's Middags wordt er in het kader van Duurzaamheid een documentaire vertoond.

Inwoners van Teylingen kunnen altijd binnenlopen om de sfeer te komen proeven, koffie en thee staan klaar! Voor aanmelden en meer informatie Welzijn Teylingen: 0252 23 18 05 of info@welzijnteylingen.nl.

Daar komen de dieren

voorhout n De kinderen van groep 1 en 2 van alle basisscholen in Voorhout hebben afgelopen week genoten van de muzikale voorstelling "Daar komen de dieren" van Ageeth de Haan.

Het bezoek aan de voorstelling is een onderdeel van Kijk/Kunst, waarbij alle scholen uit Voorhout zijn aangesloten. Met Kijk/Kunst komen de kinderen uit het basisonderwijs in aanraking met professionele kunst: dans, muziek, beeldende kunst, theater en literatuur. In de voorstelling wacht vader pinguïn ongeduldig op zijn treuzelende kleintjes. Een giraf speelt verstoppertje. Een beertje laat zich troosten door zijn mamma. Ageeth de Haan vertelt en zingt over wilde dieren en hun levens. Samen met de mooie natuurfilmbeelden laat ze zien dat de dieren best veel op ons lijken! Het zijn allemaal onderwerpen, die dichtbij de belevingswereld van de kleuters liggen en Ageeth zorgt voor veel interactie met de kinderen. Dit zorgt ervoor dat ze allemaal geboeid zijn en volop meedoen. Het was een genot om naar te kijken.

Vita Cura maakt Teylingen groener met gratis bomen

teylingen n Gezondheidswinkel Vita Cura houdt van groen! Vita Cura houdt van Teylingen! Daarom geven wij 15 fruitbomen weg! Bovendien worden de bomen deze winter nog kosteloos vakkundig geplant door Heuzen Groen! Zodat we volgend voorjaar al kunnen genieten van een nog groenere gemeente!

(Fruit) bomen dragen bij aan een beter klimaat, geven schaduw, slaan CO2 op, verhogen de biodiversiteit, bergen water en verhogen de luchtkwaliteit. Bovendien bloeien ze prachtig in het voorjaar (wat weer ten goede komt van de bijen) en geven ze heerlijke vruchten in de zomer! Kortom, alleen maar voordelen! Vita Cura wil hier uiteraard graag haar steentje aan bij dragen. Samen maken we Teylingen nog groener en aangenamer!

Iedereen uit Teylingen en omgeving maakt kans op het winnen van een boom. Dit mag gewoon voor thuis zijn, maar denk ook bijvoorbeeld aan uw (sport) vereniging, buurttuin of waar dan ook. De keuze is uit appel, peer, kers of pruim en het betreft halfstam bomen. Deze zijn in principe voor elke tuin of plaats geschikt.

Kom voor een voorbeeld van de bomen naar de winkel, hier vindt u ook een inschrijfformulier en de voorwaarden. Op het inschrijfformulier is ook ruimte voor een motivatie, waarom juist ú die boom zou willen winnen. Uit alle inzendingen zullen we half december 15 winnaars trekken die verblijdt worden met een boom. Deze zullen dan zo snel mogelijk op de door u gekozen plaats worden geplant.

Zo helpen we dus allemaal een handje mee om Teylingen en omgeving nog aangenamer en groener te maken!

Zaterdagse Pubquiz voor jong en oud

voorhout n Op 23 november aanstaande staat de eerste Pubquiz op het programma waarbij o.a. de gemeenteperikelen aan de orde komen. De VVD heeft het voortouw genomen om de inwoners van Teylingen bij elkaar te brengen en hun nog meer bewust te maken over hetgeen er allemaal in Teylingen heeft plaatsgevonden en gaat plaatsvinden. Onderwerpen die ons dagelijks bezig houden. Deze quiz is niet aan leeftijd gebonden. De bedoeling is dat we zowel jong als oud bij elkaar brengen en onderling de strijd aangaan. En politieke kleur speelt op een avond als deze geen rol. Tenslotte zijn we allemaal Teylingers. Bent u ook zo betrokken bij Teylingen en heeft u ook zin in een ouderwetse zaterdagavond vol plezier, schrijf dan in met een team van maximaal 5 personen. Inloop vanaf 19.30 en aanvang 20.00 bij Boerhaave, Herenstraat 57 in Voorhout. Inschrijfgeld is €30 per team op de avond te voldoen. Meldt je aan via secretaris@vvdteylingen.nl met natuurlijk een zeer toepasselijke teamnaam.

Autisme; Hoe ga je om met Rouw, verlies en gemis?

sassenheim n De mantelzorgorganisaties uit de Duin en Bollenstreek organiseren samen met een groep ervaringsdeskundigen, Nederlandse Vereniging voor Autisme Zuid Holland, MEE, ZHN, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de, jaarlijks vijf ontmoetingsbijeenkomsten Autisme. Niet alleen zijn deze bijeenkomsten interessant voor mensen met autisme en zijn of haar directe omgeving, maar ook voor professionals, scholen, gemeenten en andere belangstellenden. Het is een ontmoetingsplek en kenniscentrum voor iedereen. Donderdag 21 november vindt de laatste gratis bijeenkomst van dit jaar plaats in de Bernardus in Sassenheim met als thema : Rouw, verlies en gemis bij Autisme. Hilde Lemaire van Doen en Laten zal deze avond komen verzorgen. Het is de bedoeling dat het een interactieve avond wordt voor iedereen die persoonlijk of werk gerelateerd te maken heeft met autisme. Vanaf 19.30 uur is de inloop. Om 20.00 uur start het officiële gedeelte. Gedurende de pauze en aan het einde van de avond is er gelegenheid om tot ca. 22.00 uur de informatiemarkt te bezoeken. Vooraf aanmelden kan via de websiteagenda van Welzijn Teylingen; www.welzijnteylingen.nl of telefonisch via 0252 231805. Maar is niet verplicht.

Techno in Ex Voto

voorhout n Zaterdag 16 november komen de techno geluiden je weer tegemoet in Ex Voto. De tweede editie Eclipse van Persuasion biedt sfeervolle tech/house . Zonsverduisterende techno gepaard met spectaculaire lichtshow die je zal verblinden! Tickets zijn € 15,- aan de deur. Online zijn ze € 11,50 te verkrijgen via www.ex-voto.nl . Ex-Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118b te Voorhout.

Daan en Anja Jansze zijn het nieuwe prinsenpaar van CV de Bokken

Daan en Anja Jansze zijn het nieuwe prinsenpaar van CV de Bokken. | Foto: PR

voorhout n Op zaterdag 9 november zijn Daan en Anja Jansze op spectaculaire wijze gepresenteerd als het nieuwe prinsenpaar van Carnavalsvereniging de Bokken uit Voorhout. Eerder op de avond werden ook de namen bekend van de Jeugdprins en -Jeugdprinses. Mike Ruigrok en Lies van Rijn vormen dit jaar het jeugdprinsenpaar van Bokkendorp.

Toen de podiumgordijnen van Cheers open gingen, stond er een enorme pot soep te koken. De ingrediënten waren hints voor het publiek dat razend nieuwsgierig was; wie o wie zou het nieuwe prinsenpaar zijn? Zo zou, het toen nog onbekende prinsenpaar, te houden van skiën, voetbal, lekker eten, bloemen, de muziek van Abba en ELO en ... gek te zijn van tulpen. Uiteindelijk waren de hints voor het publiek voldoende om te raden dat Daan en Anja Jansze het nieuwe prinsenpaar van Bokkendorp zou gaan vormen. En daar waren ze dan. Hand ik hand, Anja met een grote mand vol rode tulpen, geleed in een lavendelkleurige jurk en Daan in een bijpassend gilletje. Vrolijk wuivend.

Tulperij

Daan (50) en Anja zijn de ouders van Sanne, Joost en Tijn en wonen op de Oude Herenweg bij hun bloembollenbedrijf waar zij met de Tulperij een toeristische tak hebben. Daar vertellen zij met passie over hun tulpen en narcissen. Daan: "Mensen vanuit de hele wereld bezoeken ons bedrijf om de tulpen te bewonderen in het voorjaar en bollen te kopen in het najaar". Anja kende zaterdag geen centimeter plankenkoorts. Zij speelt immers al 26 jaar toneel en heeft al twee keer de Proms mogen presenteren. Daarnaast is zij is ook voorzitter van toneelvereniging Cultuur Verheft. Het is dan ook niet vreemd dat zij Jan Piet Does koos als haar persoonlijk adjudant. Prins Daan wordt dit carnavalsjaar bijgestaan door zijn persoonlijk adjudant Bob Clijsen.

Heel Voorhout bakt

Met de act 'heel Voorhout Bakt' werd het nieuwe jeugdprinsenpaar gepresenteerd. Oud jeugdprinsenparen 'bakte er niets van' waardoor hun ovens met veel rook in brand vlogen. Van achter uit de zaal kwamen Mike Ruigrok en Lies van Rijn aanlopen met een blad vol perfecte cupcakes. Eenmaal op het podium lachten en genoten zij zichtbaar. Mike is 14 jaar, zit op de KTS en voetbalt bij Foreholte. Tulpen spelen, net als het bij 'grote' prinsenpaar, ook een grote rol in het leven van Mike. Hij is namelijk de zoon van Jac. P. Ruigrok en zn. "Man, dit is een droom die uitkomt" riep Mike uit, toen hij ruim een maand geleden gevraagd werd om jeugdprins van de Bokken te worden.
Voor Lies van Rijn was het zaterdag dubbel feest. Naast dat ze als jeugdprinses werd gepresenteerd, was het ook haar 14de verjaardag. Carnaval is niet vreemd voor Lies, als kleinkind van oud prinsenpaar Henk en Hanneke Vink heeft zij al vele verhalen erover gehoord. Net als Mike, voetbalt Lies ook bij Foreholte. Maar nu eerst carnaval, Lies: "Dit is zo speciaal om juist dit jaar prinses te mogen zijn. Juist nu er extra feesten zijn omdat de Bokkies 22 jaar bestaan. En dat worden knalfeesten. En dan te bedenken dat mijn moeder nog de medeoprichter is van De Bokkies." Met deze twee fantastische en 'vereerde' prinsenparen kan het carnaval in Voorhout nu echt start gaan.

Sinterklaasfeest in Warmond

Hij komt! | Foto: PR

Warmond n Sinterklaas komt ook dit jaar natuurlijk weer naar Warmond toe! Op zaterdag 23 november zal Sinterklaas rond 13.00 uur arriveren in het Park Groot Leerust samen met zijn Pieten.

Nadat de Sint iedereen heeft begroet, zal hij in een optocht door het dorp gaan richting het Trefpunt. Bij de optocht wordt hij bijgestaan door een feestelijke Pietenband. Onderweg zal Sinterklaas zijn koffer afgeven bij Grand Café de Oude School. Hij blijft daar namelijk een aantal dagen logeren. Vanaf 14.15 uur is het groot feest in het Trefpunt. Alle Warmondse schoolkinderen van groep 1 tot en met groep 4 zijn welkom om samen met Sinterklaas te genieten van deze gezellige middag. De deuren van het Trefpunt gaan rond 14.00 uur open. Ouders kunnen hun kinderen om 15.45 uur weer komen ophalen. Sinterklaas zal ook een bezoek brengen aan de Haven. We hopen natuurlijk dat er heel veel kinderen naar Park Groot Leerust zullen komen, zodat we Sinterklaas weer een onvergetelijk Warmonds welkom kunnen geven.
Tot de 23e in het Park! Kijk voor meer informatie op
www.vwfwarmond.nl.

Sinterklaas komt voorlezen in de bibliotheek

teylingen n Hoog bezoek in de Bibliotheek Bollenstreek! Sinterklaas en zijn Pieten komen voorlezen in de bibliotheek in Sassenheim, Voorhout en Warmond.

Op de volgende dagen wordt er voorgelezen door Sinterklaas en zijn Pieten:

Voorhout
Woensdag 27 november 16:30-17:30u
Zaterdag 30 november 12:00-13:00u
Woensdag 4 december: 14:30-15:30u

Sassenheim
Woensdag 4 december 14:30-15:30u

Warmond
Zaterdag 30 november 11:00-12:00u

Sinterklaas heeft advies gevraagd over de boeken die hij kan voorlezen. De Bibliotheek heeft een grote collectie Sinterklaasboeken voor alle leeftijden. Een leuk boek is 'De kleren van Sinterklaas' van Paul Biegel en Sanne te Loo over Anouk, die zeker weet dat Sinterklaas komt logeren want ze heeft een koffer met zijn kleren zien staan in de logeerkamer. Van de bekende schrijver Sjoerd Kuyper is het vrolijke prentenboek 'Het kleinste Pietje' waarin Broes de hoofdrol speelt. Zijn vader is vriend van Sinterklaas en gaat met andere ouders naar Spanje om Sinterklaas te helpen. Broes wil ook graag mee en verstopt zich in de bus. Welk boek Sinterklaas kiest weten we nog niet, maar iedereen is welkom om te komen luisteren. Meeluisteren is gratis.

Sinterklaasfeest in Voorhout extra veilig

voorhout n Zaterdag 16 november vindt het Voorhoutse Sinterklaasfeest plaats. Dit jaar is de Herenstraat afgesloten van 12.30 tot 18.00 uur. Wegens het toenemende aantal bezoekers ieder jaar heeft de Sinterklaascommissie van Voorhout Onderneemt! dit doen besluiten.

De afsluiting is exact hetzelfde als tijdens de braderie op zaterdag van de Voorhoutse feestweek en dus zal de omleidingsroute ook hetzelfde zijn. Kom allemaal gezellig en vooral veilig Sinterklaas verwelkomen in Voorhout!
Van 13.00 tot 14.30 uur kunnen de kinderen onder begeleiding van de ouders/ verzorgers/ opa's en oma's spelletjes komen spelen bij de Pieten in de Herenstraat, het Jacoba van Beierenhof en het Oosthoutplein.
Hiervoor is een stempelkaart nodig die op alle basisscholen in Voorhout worden uitgedeeld. Ook als het kind niet op school zit in Voorhout kan er natuurlijk meegedaan worden en is de stempelkaart af te halen bij Van Kesteren Schilders of De Groentebroers Van Kesteren. Op deze stempelkaart staat een overzicht van de locaties waar de spelletjes met Pieten zijn. Met een stempelkaart kunnen de kinderen bij de Sint een kleine gezonde traktatie ophalen.
Hierna komt Sinterklaas om 15.00 uur aan bij het Oosthoutplein. Hier zullen de bekende personages Puck en Muck een spectaculair verhaal vertellen!
Vervolgens kan iedereen met de Pietenband naar het Kerkplein lopen om een Meet & Greet te hebben met Sinterklaas en zijn Pieten. Sinterklaas zal van 16.00 tot 17.15 uur plaatsnemen op het Kerkplein.

Sint in de Zevensprong

sassenheim n Op zaterdag 16 november 2019 komt de Sint aan in Nederland. De Sint zal op 23 november langs komen in de Zevensprong, Rusthofflaan 27a.

U kunt uw kind alvast aanmelden via info@speeltuinverenigingdvv.nl. Vermeld in de aanmelding naam, leeftijd en geslacht van uw kind en wij geven het door aan de Sint. Ons programma begint om 15.15 uur. De kosten voor leden zijn € 4,00 en voor niet-leden € 5,00. Daarnaast moeten wij u helaas melden dat er i.v.m. de drukte slechts 2 begeleiders per gezin mee naar binnen mogen. Aanmelden kan tot 20 november 2019.

Prins Martinus van De Saksen

(jeugd)Prins Mike en Prinses Lies. | Foto: PR

sassenheim n Afgelopen zaterdag 9 november was het weer groot feest bij cv de Saksen.

Prins Martinus en Prinses Meike. | Foto: PR Foto: Marjo Koelewijn

Het jubileum jaar werd afgesloten met het afscheid van Prins Harold 1 met zijn prinses Danielle en zijn gevolg. Zij werden door voorzitter Ed van den Berg zeer bedankt voor hun geweldige inzet tijdens het 44 jarig jubileum. Ook jeugdprins Jan en Nisreen werden bijzonder bedankt voor alle mooie feestavonden. Daarna was het de beurt voor de nieuwe Jeugdprins. En dit seizoen gaan Jeugdprins Bas en Jeugdadjudant Jesse de Saksenkar trekken. Om 23.11 kwam dan eindelijk de lang verwachtte nieuwe Prins Carnaval 2019-2020 op. En wat een pracht Prins. Een man uit de vereniging die zijn sporen verdiend heeft Prins Martinus en zijn Prinses Meike gaan dit jaar voorop bij de Saksen. Dit grandioze duo wordt bijgestaan door de Pages Lily en Noa (dochters)en zijn adjudant is schoonzoon Wessel. Dit prachtige 5-tal gaan de Saksen weer een mooi en gezellig carnavalsjaar schenken. Alaaf.

sinterklaas & carnaval

Geslaagde start van Levenskunst in Paraplu

Ondernemer Cees van der Meij was de eerste gast in 'Levenskunst'. | Foto: PR

sassenheim n Afgelopen zondag startte in de Paraplu te Voorhout, de eerste bijeenkomst van Levenskunst. Ondernemer Cees van der Meij schoof aan als eerste gast.

In de stijlvolle winkel werd Cees aan de grote sociale tafel geïnterviewd door Erik Hietkamp en Piet Overduin. Hoe laveert Cees door zijn zakelijk en persoonlijk leven, in goede en slechte tijden?. Rondom hem zaten zo'n 30 toehoorders, evenveel mannen als vrouwen, merendeel al behoorlijk gevormd door het leven. Een pianist zorgde voor de juiste sfeer.

Trots en verlies

Cees ging al jong met een bloemenkarretje achter z'n fiets op pad, breidde dit stap voor stap uit en is nu eigenaar van Royal Lemkes te Bleiswijk. De laatste overname kostte hem evenwel een van zijn grootste klanten. Dus naast de trots van het verwerven van een koninklijk bedrijf in planten, was er ook een groot verlies. Dat is ook ondernemen…. Misschien wel het meest kenmerkende voor Cees is zijn grote nieuwsgierigheid. Op z'n 18e reisde hij in zijn eentje naar de VS en hij vertelde nooit eenzelfde route met de auto te nemen. Door de jaren heen is loslaten het geheim geworden van zijn levenskunst. Alles wat je vasthebt, moet je een keer verliezen. Van dichtbij zag hij dit recent bij het overlijden van een geliefd familielid. Dat maakte grote indruk op hem. In zijn zakelijk leven verschuift hij de bakens steeds meer naar het sociale ondernemerschap. Hij kocht het Valkenburgse gemeentehuis om er uit frustratie over de bestaande zorg, een zorghuis van te maken voor dementerenden. In Bleiswijk startte hij de 'Groene Wei' voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Beide sociale initiatieven blijken succesvol omdat Cees zakelijkheid en sociale doelen combineert.

Plichten

Cees groeide op in een gereformeerd Valkenburgs gezin met een sterk gevoel voor het voldoen van plichten als tweemaal per zondag naar de kerk; zo dacht hij de hemel te verdienen. Mede door zijn buitenlandse reizen kwam daar verandering in. Zoals die keer dat hij per trein door China reisde. Naast en tegenover hem zaten mensen met de handen in elkaar en hoofden gebogen. 'Hoewel ik geen woord Chinees spreek, was wel duidelijk dat zij baden'. Aan het eind werd een flesje water gepakt en werd gedoopt. 'Ik neem niet aan dat dit aan alle Nederlandse doopregels voldeed, maar daar gebeurde iets, een doop, zo maar uit het niets, wat mijn kijk op het geloof veranderde: het gaat om de echtheid -niet om de regels- van het geloof'. Zo vertelde Cees van der Meij ook over zijn eigen geloof: 'dat is vrij van angst geworden'. 'Mijn leven vergelijk ik met een omgekeerde trechter. Ik heb in het dunne buisje rondgedraaid, maar ben in een nieuwe, vrije ruimte gekomen. Daar draait het om echtheid en de gedachte dat het beste (Cees is geboren in 1962) nog moet komen'. Een bijzondere kijk op het ouder worden en een groeiende wijsheid werd opgedaan. Samen met zijn vrouw bleef Cees nog lang napraten met de overige deelnemers aan deze eerste Levenskunst.
De volgende Levenskunst is op 8 december. Dan zal de Voorhouter huisarts Gijsje Duijzer als gast aan tafel schuiven in de Paraplu. Als je er een volgende keer bij wilt zijn, noteer het dan vast in je agenda.

Wisselend succes Judo Team Bollenstreek

regio n De afgelopen weken heeft Judo Team Bollenstreek weer flink wat successen binnen gehaald. Zo werd er 26 oktober jongstleden door de top selectie meegedaan aan een Spaanse supercup (Supercoppa de Espanã) in Aviles. Dit is een Europees hoog aangeschreven judotoernooi. Hiervoor reisde de topselectie per vliegtuig af naar Spanje. Het Judo Team was uitgenodigd door hun Spaanse sponsor Jorge Diaz del Rio van ODC Space om deel te nemen aan deze supercup. In de weken voorafgaand werd er hard getraind en de focus lag vooral op conditie verbeteren en pakkingen inslijpen. Op het toernooi waren de resultaten overweldigend! Het resulteerde in een 5de plek bij de heren -81 kilogram onder 21 jaar door Bas Duivenvoorde. Een 7de plek bij de heren -50 kilogram onder 18 jaar Stefan Disseldorp. Een 5de plek bij de heren -60 kilogram onder de 18 jaar door Ruben Naud Fernandez en een geweldige 3de (!) plek bij de dames +70 kilogram onder 18 jaar door Eva Hornsveld. Afgelopen zondag stonden dezelfde judoka's van de topselectie op de mat in Den Haag op het Internationaal Residentie Judo Toernooi. Helaas kwamen zij niet op het podium. Ondanks zeer sterk en mooi judo, liepen ze allemaal op kleine foutjes wat uiteindelijk hen de overwinning kostte. 'Dit is natuurlijk ontzettend jammer. Deze kinderen trainen momenteel 6 á 7 keer per week en dan stijgen uiteraard ook hun verwachtingen. Dan met lege handen komen te staan is natuurlijk voor iedereen pijnlijk' aldus trainer Johan Zagers. 'We kunnen maar één ding doen en dat is onze kop omhoog en verder aan onze ontwikkeling werken. Er zijn nog meer meetmomenten en dus evenzoveel kansen. Jammer van vandaag, maar er komen binnenkort alweer nieuwe kansen dus we moeten ons herpakken en de focus op de toekomst leggen'.

Judo2Inspire bezoekt Sportschool Kaizen

Johan Zagers kreeg uit handen van André Padrenosso het clubshirt van de Brazilianen. | Foto: PR

voorhout n Vrijdag 8 november was het een bijzondere dag voor Sportschool Kaizen. Er zouden namelijk zes Braziliaanse judoka's met de groep 12 tot en met 15 jaar meetrainen in Voorhout op uitnodiging van Judo2Inspire.

'Deze Braziliaanse jongeren komen allen uit de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Omdat de keuzes daar voor kinderen wat lastiger te maken zijn dan voor kinderen hier in Nederland bestaat er een speciaal schoolprogramma voor hen. Ze krijgen daar school, voeding en sport. Bij dat stukje sport komen wij dan om de hoek kijken.

Belangrijk middel

Uiteraard is judo een heel belangrijk middel om kinderen weerbaarder te maken, maar ook om een beter mens te worden. Je leert immers elkaar respecteren en omgaan met verlies en je leert doorzetten. Kinderen die uitblinken in dit project krijgen een beloning in de vorm van een judo reis naar Nederland. Zo leren ze een andere cultuur, zien ze wat van de wereld en geeft dit een enorme impuls aan hun drive om te slagen in het leven.' Aldus oprichtster van Judo2Inspre Elisabeth Willibroordse.

Vereerd

Sportschool eigenaar Johan Zagers was vereerd met de komst van 6 Brazilianen en hun coach, maar zeker ook dat Elisabeth Willibroordse meekwam. 'Elisabeth is zelf oud top-sportster. Is zelfs 3de geweest op de Olympische Spelen in 2008. Zij is momenteel nauw betrokken bij de talentontwikkeling bij de judobond en is daarnaast ook een geweldig voorbeeld voor de judoënde jeugd!

Compliment

De training stond onder leiding van sportschool eigenaar Johan Zagers zelf. Er werd lekker hard getraind en alle deelnemende judoka's van de sportschool zelf als de Brazilianen waren erg enthousiast. Na afloop kreeg Zagers van Willibroodse nog een groot compliment over hoe de les verlopen was en dat er zo ontzettend goed werd gewerkt. Na afloop waren er nog uiteraard de nodige foto's en kreeg Zagers uit handen van André Padrenosso het clubshirt van de Brazilianen.

Recensie Vogels

voorhout n De komende twee weken brengt Cultuur Verheft een komedie op de planken in een uitverkocht Cheers! De jubilarissen Jan-Piet Does, Esther Kortekaas en Henriëtte Maasdijk (samen met Wendy van der Meij en Edward Maasdijk) gaan tot het uiterste, wat diverse emoties betreft, in de wat ongemakkelijke doch komische situaties die beschreven worden in het stuk "Vogels" van Haye van der Heyden. De kijker moet er wel 'bij' blijven, want de korte scenes verspringen steeds in tijd en van plaats, maar een verteller lijmt het mooi en logisch aan elkaar. Regisseur Peter Kales heeft gekozen voor een filmachtig scenario, door gebruik te maken van spotlights en muziek. Een instabiel ogende opstapeling van stoelen symboliseert de net zo labiele relaties die de spelers uitbeelden.

Pien Hersman wordt derde bij Residentie Cup en plaatst zich voor NK

Met de opening en snelheid zit het goed voor sprintster Pien. | Foto: PR SchaatsFotos

sassenheim n Pien Hersman heeft zaterdag een knappe derde plaats behaald bij de 46e editie van de Residentie Cup in Den Haag.

Naast dat er tijdens deze wedstrijd door alle Gewesten in Nederland tegen elkaar wordt gestreden voor de Cup, valt er veel te verdienen voor de deelnemers. De beste 10 schaatsers van het klassement over 500 en 1000 meter worden direct geplaatst voor het NK Sprint Junioren in december in Alkmaar.

Leden van Quintus hebben al eerder deelgenomen aan een clinic rolstoelhandbal. | Foto: PR

Eerste jaars B-juniore Pien, wist in een zeer rappe 500 m van 41.55 (bijna PR) met een opening van 11.1 de 2e plaats te behalen. De 1000 meter reed de 15-jarige schaatster uit Lisse in 1.26.8. In het eindklassement legde Pien beslag op de 3e plaats en is ze rechtstreeks geplaatst voor het NK Sprint in Alkmaar. De rijdster van de STS-KGM Clubselectie kan tevreden terugkijken op deze wedstrijd. Met de opening en snelheid zit het goed voor sprintster Pien, nu doorbouwen richting het NK.

Foreholte onderuit tegen Wippolder

voorhout n Het was alweer de derde nederlaag in successie van de Voorhouters in deze nog betrekkelijk jonge competitie. Daarmee bevestigden ze de dwaaltocht die ze na 'the perfect start' (12 punten uit 4 wedstrijden) waren ingeslagen.

Een spoor dat deels verklaard kan worden vanuit het feit dat het contingent lang geblesseerden dat zonder tas de spelersbus instapt alleen maar groeiende lijkt, maar waarbij in elk geval de eerste 45 minuten van de wedstrijd in Delft-Zuid naadloos aansloten op het onzekere en matige veldspel van de afgelopen weken. Toegegeven, scheidsrechter van dienst Nourdin Mourabit speelde opnieuw een bijzondere, en dit keer voor de Voorhouters uitzonderlijk negatieve rol, anderzijds was de 2 – 0 voorsprong bij rust voor Wippolder een goede afspiegeling van de krachtverhouding binnen de lijnen. Vanaf de start nam Wippolder het initiatief en liet Foreholte zich terug dringen in de verdediging.In de 24e minuut kreeg Wytze Ligtvoet de bal uiterst ongelukkig tegen de hand. Alle, sinds afgelopen woensdag, nieuwe inzichten over 'handsbal' konden de kast in, want Mourabit floot onmiddellijk en tot verbijstering van vriend en vijand voor strafschop. Spits Rob Notenboom pakte het arbitrale cadeau zonder morren uit (1 – 0). Het scheidsrechterlijk uitdelen van cadeaus kreeg in de 30e minuut een bizar vervolg toen keeper Guijt bij het uittrappen gehinderd werd door Antony Sintniklaas, wat aan de scheidsrechter voorbijging. Toen hij zich omdraaide lag de bal inmiddels los en gaf hij zijn zegen aan Sintniklaas om de bal in het lege doel te schuiven (2 – 0). In de tweede helft had Foreholte de schroom of angst om te voetballen van zich afgeschud en ging op weg naar een resultaat. Het werd uiteindelijk (2 – 1).

Bassets Babes terug aan de top

De Bassets Babes hebben dit seizoen nog geen wedstrijd verloren. | Foto: PR

sassenheim n Het vrouwenteam van rugbyclub The Bassets uit Sassenheim draait weer helemaal mee met de top in de landelijke Ereklasse.

In deze hoogste klasse van Nederland wordt gestreden om het landskampioenschap en daar willen The Bassets Babes een serieuze gooi naar doen. Twee jaar geleden pakte zij die titel ook al, maar het niveau konden ze niet continueren en met de kampioensbeker in de kast besloten veel speelsters het anders te gaan doen. Veel jonge meiden moesten de kar gaan trekken en als landskampioen kwam iedere tegenstander met de mouwen opgestroopt naar Sassenheim. Dit leerjaar, met veel verliespartijen, zijn The Bassets Babes ijzersterk uitgekomen. Ze zijn van een bakvisjes team een volwassen ploeg geworden. Hoofdcoach Katie Turnball kreeg dit jaar Annemarije van Rijn naast haar als assistent waarbij er een dijk van ervaring van het vrouwenrugby bij kwam en dat is goed te zien in de wedstrijden. De Sassenheimse ploeg heeft dit seizoen nog geen wedstrijd verloren. Met een brede selectie waarbij de spelvreugde er weer vanaf spat zijn ze op dit moment heer en meester op de Nederlandse rugby velden. De ambitie voor de landstitel is dus niet zo gek, maar voor het zover is zullen er nog een hoop hordes genomen moeten worden. Dit team gaat dit seizoen hoge ogen gooien, dat is een ding wat zeker is. www.bassets.nl.

Foreholte ziet hard werken beloond

voorhout n Na een week waarin Foreholte ook moest aantreden tegen Westlandia 3 voor de beker (19-34 )konden de Dames afgelopen zaterdag aan de bak tegen ZAP uit Breezand. Omdat Foreholte tegen Westlandia de dekking niet helemaal op orde kregen, door gebrekkig communiceren, werd hier afgelopen donderdag hard op getraind. 10 minuten in de wedstrijd Tegen ZAP moest het duidelijk worden of dit goed had uitgepakt.

Vanaf het beginsignaal bleek wel dat Foreholte de betere ploeg was. De Dames kwamen al snel 3 punten voor. ZAP had echter geen zin om zich gelijk te capituleren en ging op zoek naar de kansen en doelpunten. Helaas Foreholte niet genoeg grip op haar krijgen gedurende de wedstrijd.
Ook de 2e helft liet het zelfde beeld zien wat betreft de score. tot het laatste kwartier. Daar werd, ondanks de 2 minuten tijdstraffen aan de kant van Foreholte, de voorsprong uitgebouwd naar 5 doelpunten. Om de cirkels heen en afschermen van de balweg zorgde ervoor dat Foreholte de laatste minuten echt de touwen in handen kreeg.
Met goed samenwerken zowel verdedigend en aanvallend werden de punten binnen gehaald door Foreholte.

1e Rolstoelhandbaltoernooi Foreholte

voorhout n Op zondag 17 november organiseert HV Foreholte het eerste Rolstoelhandbaltoernooi in Sporthal De Tulp.

Met de ondersteuning van de Dirk Kuyt Foundation heeft de handbalvereniging Foreholte het toernooi op kunnen zetten. Vanuit het land komen zeven teams om te strijden voor de winst van het eerste rolstoelhandbaltoernooi in Voorhout. Het toernooi is niet alleen een mooi moment om de teams aan te moedigen, maar ook ideaal om kennis te maken met het rolstoelhandbal. Voor mensen met een lichamelijke beperking of een (langdurige) blessure is het rolstoelhandbal een fijne manier om te blijven sporten. Het Rolstoelhandbaltoernooi van HV Foreholte vindt plaats op 17 november van 11.00-17.00 uur. Meer informatie: rolstoelhandbal@hvforeholte.nl. Sporthal De Tulp, Jacoba van Beierenweg 118A in Voorhout.

Matige start kost Teylingen de kop

teylingen n Teylingen heeft een matige start in Den Haag moeten bekopen met een 4-1 nederlaag bij laagvlieger HMSH.

Na negen minuten stond het 2-0 voor de gastheren en deze voorsprong werd gestaag uitgebreid tot een 4-1 eindstand. Een dure nederlaag voor de Sassenheimers, die goede zaken hadden kunnen doen op de ranglijst. Teylingen staat zevende en heeft nu acht wedstrijden elf punten behaald. Drie keer werd er gewonnen, even zo vaak verloren en tweemaal gelijk gespeeld.
Tot de winter speelt Teylingen nog vier competitie wedstrijden. Tegen RKDEO, ASC, Hillegom (op zaterdagavond) en DOSR probeert het 2019 mooi af te sluiten. Met name in de wedstrijden tegen ASC en DOSR liggen kansen.
Op zondag 24 november hervat Teylingen de competitie op bezoek bij RKDEO.

Korfballers TOP/SolarCompleet spelen spectaculair gelijk

Sassenheim.De Korfbal League 2019/2020 is begonnen. Voor TOP/SolarCompleet gelijk een pittige uitwedstrijd tegen KZ/Thermo4U.

De eerste wedstrijd tegen KZ was gelijk een mooie testcase, want op het veld werd nipt verloren en TOP heeft het traditioneel altijd moeilijk in de uitwedstrijden bij KZ.
Het werd een promotiewedstrijd voor het korfbal, want onder het toeziend oog van de NOS werd een spannende en zeer spectaculaire wedstrijd gespeeld met maar liefst 56 doelpunten en een gelijkmaker in de laatste 9 seconden. TOP had het scoringsinitiatief, kwam verschillende keren op voorsprong en ging rusten met een minimale voorsprong, maar KZ knokte zich steeds knap terug. Het werd uiteindelijk een wedstrijd die geen winnaar verdiende en in een 28-28 stand eindigde. ick Snel werd met 13 doelpunten topscorer van de wedstrijd

Op de markt

Ik kom graag op de markt. Het geroezemoes, de sfeer, de drukte. De volle kramen met kaas en vis en bloemen en groente en fruit. De geur van vers gebrande noten. Ik heb de indruk dat marktkooplui hun waar minder luidruchtig aan de man brengen dan vroeger. Elke markt was in mijn herinnering een soort standwerkersconcours. Maar humor hebben ze nog altijd. Zoals die groenteboer op de vrijdagmarkt in Maassluis, die aan de dame die om perssinaasappels had gevraagd bloedserieus vroeg of het voor een elektrische of een handpers was. Waar zij, tot grote hilariteit van alle klanten, al even serieus op in ging.
Een dierbare vriend van ons stond in vroeger dagen op een markt in Terneuzen waar hij met zijn kleindochter bloemen verkocht. Hij hoefde niet meer te werken maar deed het zo graag. Aan een Belgse madam die de parkiettulpen in zijn kraam zo mooi vond, gaf hij in alle ernst het advies er, voor ze naar bed ging, een theedoek over heen te draperen. Anders bleven ze de hele nacht krijsen. Als haar echtgenoot niet was begonnen te lachen had ze het nog gedaan ook, denk ik. Al moet je met humor op de markt uitkijken.
Laatst zag ik in een buurdorp de kraam van de groenteboer die ook in mijn eigen dorp op de markt staat. Hij regelt wel eens een maaltje zoete appels voor me – die heeft-ie niet standaard in zijn assortiment. Ik bestel ze dan en hij zorgt dat ik ze in Warmond kan ophalen. De dame die me hielp kende het verschijnsel niet. Voor de hete bliksem, zei ik er achteraan. Daarop begon een andere klant bijna te kwijlen: 'o dat is lekker! Mag ik mee-eten?' Ik riep meteen van ja. Zo ben ik. Later bedacht ik dat die mevrouw misschien wel net zo spontaan was als ik. En wie weet had ze een man en dertien kinderen. Dus toen ik afgelopen zaterdag mijn appeltjes ging halen heb ik wel even gekeken of zij daar niet stond te wachten om mij en de appels te volgen zodat ze mijn adres wist… Ach, wat kan het schelen. Als ze dit leest: van harte welkom. Mijn vrouw schilt wel wat meer…

egbertvanderweide

Spooronderdoorgang

voorhout n Met de spooronderdoorgang in de Noordelijke Randweg Voorhout kunnen autoverkeer, fietsers en voetgangers straks het spoor ongelijkvloers kruisen.

Eind 2018 gunden ProRail en de gemeente Teylingen de aanleg van de nieuwe spooronderdoorgang aan aannemersbedrijf Heijmans. Heijmans heeft sindsdien heel hard gewerkt om het ontwerp verder uit te werken en de werkzaamheden voor te bereiden. Heijmans is recent gestart met de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang. Op woensdag 6 november verrichtte wethouder Marlies Volten de starthandeling van de uitvoering met het aanbrengen van een damwandplank voor de bouwkuip. De wethouder benadrukte daarbij het belang van de Noordelijke Randweg en van de spooronderdoorgang als belangrijk onderdeel daarvan. In de nu komende fase worden de damwanden verder aangebracht. Daarna kan de bouwkuip worden ontgraven. Een belangrijke mijlpaal is de eerste buitendienststelling van het spoor. In het weekend van 6 tot en met 8 maart 2020 rijden er geen treinen tussen Leiden en Haarlem. Dan worden de voorbereidende werkzaamheden aan het spoor uitgevoerd. De tweede noodzakelijke buitendienststelling is gepland in het weekend van 30 en 31 mei 2020. Dan wordt het spoordragende deel van de onderdoorgang in het spoortracé geschoven. De oplevering van de onderdoorgang is eind maart 2021 gepland.

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Vivace

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting 17.00 uur Evensong

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. B. van laan


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistievireing o.l.v. M. Straathof en J. Lamberts
Zang: Parochiekoor

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. F. van der Louw (Heemskerk)


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76):
Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering met het Mana-koor. B. Prins

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds Janneke Nijboer (Hazerswoude)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 en 19.00 uur uur, Jan Zijlstra


Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van 6 november: BRIEFKAART

De winnaar is: Inge den Hollander, Sassenheim

Kledingbeurs Sassenheim

sassenheim n Op zaterdag 23 november is er weer een kledingbeurs bij Kledingbank Teylingen.

Kledingbeurs Teylingen doet weer een seizoenswissel, en dat betekent dat zij ruimte moeten maken in de opslagruimte. Daarom is er op zaterdag 23 november van 10.00-12.00 uur weer verkoop van tweedehands kleding. U vindt er kleding vanaf twee euro per kledingstuk. De Kledingbank bevindt zich aan de Parklaan 176d in Sassenheim, in een gedeelte van de Brandweerkazerne. (Om het gebouw heenlopen naar de achterkant.)

De Kledingbank is ook altijd op zoek naar vrijwilligers. Misschien iets voor u?