De Teylinger

9 januari 2019

De Teylinger 9 januari 2019


Bouw Hof van Liduina vertraagd door gestegen kosten

n Gemeentestandpunt over uitstel

Warmond n De gemeenteraad gaat een standpunt innemen over het uitstel van de ontwikkeling van de 28 woningen van de Hof van Liduina achter het bestaande gebouw aan de Herenweg in Warmond.

Door Nico Kuyt

Tussen de gemeente en ontwikkelaar VORM is vorig jaar een overeenkomst afgesloten. Het gaat hierbij om de komst van ten minste acht goedkope gestapelde koopwoningen van maximaal 187.000 euro, zestien tussenwoningen van maximaal 333.000 euro en vier hoekwoningen van maximaal 387.500 euro. Bij de vaststelling van deze prijzen is rekening gehouden met een toen reële prijsstijging van ruim 7 procent vanaf het moment van ondertekening tot de geplande start bouw in het vierde kwartaal 2018.

Geen aannemer

VORM gaf evenwel recent aan geen mogelijkheden te zien om het plan op dit moment te realiseren gelet op de gestegen bouwkosten en de tegen deze maximale prijzen. Het is VORM niet gelukt een aannemer voor de realisatie van dit project te vinden. Dat betekent dat de verkoop en de bouw van de woningen in Warmond voorlopig nog niet van start zal gaan.

Opnieuw onderhandelen

B&W gaat nu met de raadscommissie Ruimte volgende week spreken wat nu te doen. Er zijn twee mogelijkheden. Als eerste afwachten tot het moment dat de markt verandert. Hoelang dit zal gaan duren is niet bekend. Of meegaan met de marktontwikkeling en hogere prijzen toestaan, waarbij B&W zich er hard voor wil maken de acht gestapelde goedkope koopwoningen te behouden. Dit vraagt echter opnieuw onderhandeling en een gewijzigde overeenkomst op dit onderdeel. Hoewel de kans op ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie dan groter is, blijft afhangen van de vraag of VORM een aannemer kan vinden die voor de nieuw afgesproken prijs wil bouwen. Een hogere prijs heeft de voorkeur voor B&W.

Het is vanuit de gemeente wenselijk, gelet op de woningbehoefte in Warmond, dat deze 28 woningen binnen afzienbare tijd gebouwd worden. Te lang wachten is ongewenst, aldus B&W.

Wegwijs in zorgland

Sassenheim n Het Alzheimercafé Teylingen/Noordwijkerhout is op maandag 14 januari om 19.30 uur in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1). Het thema is 'Wegwijs in zorgland'.

Als de zorg voor een dierbare met dementie zwaarder wordt en je kunt het niet meer alleen dan kun je een beroep doen op professionele zorg. Wat is er allemaal en waar en bij wie moet je zijn om de juiste zorg in te schakelen?

Yvonne Martens gaat over de verschillende mogelijkheden in gesprek met Marleen de Kok, verpleegkundig specialist en casemanager dementie bij Buurtzorg Nederland.

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden. Het café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Voor meer informatie, neem contact op met Carla van Noort via 06-10918151.

VWF organiseert fakkeloptocht

Warmond n Ook dit jaar organiseert de VWF een Fakkel- en Lampionnenoptocht op zaterdag 26 januari. De optocht start om 18.00 uur bij de sporthal aan de Geestlaan. Voor kinderen vanaf 8 jaar zijn brandende fakkels om mee te lopen. Kinderen onder de 8 jaar kunnen een mooie lampion van huis meenemen om de optocht te verlichten. De optocht wordt muzikaal begeleid door Rob Bommezijn. Het eindpunt van de tocht is het Pleintje bij de pomp aan de Dorpsstraat, waar de optocht rond 18.30 uur zal arriveren. Hier zorgt de VWF voor warme chocolademelk, gluhwein en snert.

n Schutterskoning

Foto: pr.

Voorhout n Matthijs Ribberink is op maandag 7 januari gekroond tot Schutterskoning van Schuttersvereniging St. Hubertus. Jaarlijks strijden de leden op de eerste maandag na Drie Koningen, Koppermaandag, om die hoogste eer binnen de vereniging. Ribberink versloeg in de finale Jan Roelof Kooreman. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Foto: pr./Norbert Waalboer Fotografie

Marc
Witteman

Hart
voor de
publieke
        zaak

Klacht over parkeren bij station

Nieuw
ontwerpteam
Bloemencorso

cursus n 'iPad heeft mijn leven verrijkt'

Omgaan met verlies in Rouw- en verliescafé

Sassenheim n Rouw- en verliescafé Over-Leven op zondag 21 januari staat in het teken van 'Alles wordt anders'. De bijeenkomst begint om 14.15 uur en is in de bibliotheek (Kerklaan 42).

Verdriet is er niet alleen omdat je een dierbare verloren hebt, maar ook omdat je je leven zoals het tot dan toe was bent kwijt geraakt. Als je een verlies hebt ervaren, noemen we dit rouw. Je hele wereld moet aangepast worden rond het gat dat geslagen is. Telkens weer word je geconfronteerd met 'nieuwe' dingen die aanpassing vragen. Het verlies maak je niet ongedaan, maar je moet met dit verlies gaan leren verder te leven en hoe doe je dat dan? Waar ben je in terecht gekomen? Wat kom je allemaal tegen in deze moeizame zoektocht?

Erkenning en herkenning

Met deze vragen gaat men actief bezig zijn met begeleiding van Sylvia Romijn. Zij werkt als rouw- en verliesbegeleider in haar praktijk in Katwijk. De bedoeling is om de aanwezigen een eindje op weg te helpen in deze zoektocht. Ook erkenning en herkenning van lotgenoten kan steun bieden.

Aanmelden vooraf is niet nodig en de toegang is gratis. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, te bereiken op 0252-231805.

Commissie gaat spreken over breder trekken toelage mantelzorgers

Teylingen n De Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor mantelzorgers, biedt hen de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp bij het huishouden. Zij kunnen per kalenderjaar voor 52 uur huishoudelijke hulp krijgen. De mantelzorger kan hierdoor ontlast worden. Er wordt echter maar weinig gebruik van gemaakt. De gemeente wil de regeling daarom wat breder inzetbaar maken dan alleen huishoudelijke hulp.

Door Nico Kuyt

In Teylingen staan ongeveer 500 mantelzorgers geregistreerd bij Welzijn Teylingen. Voor hen is in totaal een beschikbare budget van 237.217 euro. Daarvan is nog maar 13.500 euro gebruikt voor de huishoudelijke hulp aan mantelzorgers. De gemeente wil nu dat het geld ook aan andere dingen besteed kan worden om de belasting van mantelzorgers te verlichten, zoals door individuele ondersteuning of door andere projecten gericht op verlichting van mantelzorg. De bredere toepassing sluit meer aan bij de behoeften van mantelzorgers, zo wordt gedacht.

Dezelfde regeling wordt in Hillegom al breder toegepast. De ervaringen zijn daar positief. De mantelzorgers worden op deze manier vraaggericht ondersteund. In Hillegom waren in het eerste half jaar van 2018 26 aanvragen. Dit in vergelijking met de magere zes aanvragen in Teylingen. Naast aanvragen voor huishoudelijke hulp waren er in Hillegom bijvoorbeeld aanvragen voor respijtzorg aan huis, een aanvraag voor hulp van een hoveniersbedrijf, het volgen van een EHBO-cursus of een ontspanningsactiviteit.

De raadscommissie Welzijn gaat het voorstel op maandag 14 januari bespreken. Op donderdag 31 januari neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit. Bij een positief besluit treedt de nieuwe regeling in werking. Een evaluatie wordt gehouden aan het eind van dit jaar.

Waarderingsprijs voor EHBO-verenigingen

De vrijwilligers van de EHBO-verenigingen ontvangen de waarderingsprijs voor hun inzet. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Burgemeester Carla Breuer heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, op woensdag 2 januari, de Teylingse Waarderingsprijs 2018 uitgereikt aan de EHBO verenigingen Sassenheim en Voorhout.

De jaarlijkse waarderingsprijs gaat dit jaar naar de twee EHBO verenigingen in Teylingen: EHBO Sassenheim en EHBO Voorhout. Deze verenigingen zijn de stille krachten in de Teylingse samenleving waar eerste hulp bij ongevallen nodig is. Om die op de juiste wijze te kunnen leveren, moeten ze niet alleen bij evenementen paraat zijn, maar ook hun kennis up to date houden en blijven oefenen. Dat gebeurt dan ook met grote regelmaat, door veel vrijwilligers. Het college vindt het daarom meer dan terecht dat zij in het zonnetje worden gezet en via deze prijs worden bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Burgemeester Carla Breuer: "De vereniging in Voorhout is van plan Teylingen veiliger te maken dankzij meer burgerhulpverleners. En EHBO Sassenheim wil zorgen dat méér inwoners eerste hulp kunnen verlenen. Iets doen is beter dan niets doen! Uit deze voornemens spreekt de gezamenlijke verantwoordelijkheid die ik zo belangrijk vind. Via hun cursussen leren steeds meer mensen wat ze te doen staat in een noodsituatie. Dat is heel waardevol werk. Daar komt nog eens bij dat de EHBO altijd paraat staat bij evenementen in Teylingen, ook in Warmond is een van de verenigingen aanwezig. Daarmee is er vakkundige hulp in de buurt, dat is een geruststellende gedachte."

Waarderingsprijs

De Waarderingsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een bedrijf, instelling of persoon die op bijzondere wijze of door een origineel initiatief Teylingen op de kaart zet. De prijs bestaat uit een beeld van glas waarin een 3D lasergravure is gemaakt. Op het beeldje staat een bollenmand, als uiting van de bollencultuur die Teylingen bindt. Op de mand staan de wapens van de drie dorpen, daarboven zweeft het wapen van Teylingen.

Inwoner vraagt in brief om betaald parkeren bij station

De in totaal 520 parkeerplekken waren allemaal bezet in december. | Foto: archief Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Op de agenda van de raadscommissie Bestuur van woensdag 16 januari is een ingestuurde mail van een inwoner opgenomen als ingekomen stuk. De inwoner klaagt hierin dat het parkeren op de vergrote parkeergelegenheid bij station Sassenheim bijna onmogelijk is.

Door Nico Kuyt

Eind november 2017 is er een extra parkeerdek gerealiseerd bovenop de huidige parkeergelegenheid, waardoor het aantal auto's die er kunnen parkeren bij Station Sassenheim verdubbeld is. De gemeenteraad besloot in 2015 tot het realiseren van een parkeerdek met ongeveer 240 extra parkeerplaatsen. In totaal zijn er 520 parkeerplekken voor het dagelijks woon- werk verkeer.

Geen parkeerplek

De briefschrijver wilde in december zijn auto parkeren. De melding ´vrij´ stond te branden, maar er bleek geen enkele parkeerplek meer vrij te zijn en hij zou een plek moeten zoeken bij supermarkt Dirk of de Wasbeek.

Hij parkeerde de auto evenwel naast de parkeerplekken aan het einde van de parkeerplaatsen beneden, naast de trap, waardoor de schrijver in aanmerking zou komen voor een parkeerboete. Die heeft hij overigens niet gekregen.

Vakantiegangers

De schrijver wil nu dat er spoedig gekeken wordt naar betaald parkeren als optie. Het is volgens de schrijver een feit dat er ook auto's staan van vakantiegangers die 's avonds niet weggehaald worden, omdat Sassenheim een van de weinig stations is met een verbinding naar met Schiphol, waar nog geen betaald parkeren ingevoerd is. De schrijver vermoedt dat er zo veelvuldig misbruik van het parkeren wordt gemaakt.

De briefschrijver wijst op een uitspraak van wethouder Bas Brekelmans dat na de uitbreiding de gemeente goed zou opletten op langparkeerders voor Schiphol. Mocht dat inderdaad het geval blijken, zullen maatregelen getroffen worden, zo liet de gemeente in november bij de officiële opening weten.

Huisvesting arbeidsmigranten onder de loep

Teylingen n Er lopen handhavingstrajecten in verband met illegale huisvesting van arbeidsmigranten in Voorhout en Sassenheim. B&W start een onderzoek naar meer van zulke al dan niet illegale bewoning en de overlast. Hier wordt de komende maanden aan gewerkt.

Door Nico Kuyt

Voor beide trajecten is er vanuit de gemeente een handhavingsverzoek ingekomen.

In Voorhout is eind november aan de eigenaar aangekondigd dat er handhavend zou worden opgetreden. Eind december is nog een keer gekeken of de overtreding voortduurt. Daarna is de eigenaar een dwangsom opgelegd.

Onderzoek gestart

In Sassenheim is eveneens aan de overtreders aangekondigd dat er handhavend wordt opgetreden tegen het gebruik van de panden aldaar. Het onderzoek is gestart naar nog meer problemen in de gemeente met zulke bewoning.

Breder

Het onderzoek wordt breder getrokken dan alleen handhavingszaken.

"Het gaat om onderwerpen als fatsoenlijk wonen, ondermijning en voorkomen van opkopen van huizen. Dat vraagt onder meer onderzoek naar (illegale) huisvestingssituaties, zicht op benodigde huisvestingscapaciteit (en hoe die gerealiseerd kan worden) en het vraagstuk integratie. Hier wordt de komende maanden aan gewerkt", aldus burgemeester Carla Breuer.

Boerhaavegroep gehackt

Ondanks de hackperikelen was het een geslaagd begin van 2019 voor de Boerhaavegroep. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Bij de eerste opkomst van de scouts van de Boerhaavegroep in het nieuwe jaar bleek er direct een probleem. De planning voor 2019 was gehackt. De scouts konden alleen het wachtwoord voor de opkomstplanningen terugkrijgen als ze veel losgeld zouden betalen.

Een goede hacker schoot gelukkig te hulp. Hij wilde wel helpen het wachtwoord voor de opkomstplanningen te kraken. De scouts moesten getallen zoeken en letters smokkelen. Met de getallen weten we het aantal letters van het wachtwoord. En de letters kunnen we dan plaatsen. Alleen voor 46 letters is dat lastig raden. Na een korte limonadepauze kwamen ook de ouders van de scouts helpen. Zij hadden allemaal een kaartje om hun nek met een cijfer gecombineerd met een letter. Die combinaties konden de scouts goed gebruiken. In teams gingen ze aan de slag en wisten ze het wachtwoord te kraken.

Rustig oudjaar

Regio n Het aantal incidenten met de jaarwisseling in de Bollenstreek is in elke gemeente minder dan vorig jaar. Wel raakte iemand zwaar gewond door vuurwerk in Hillegom. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt per woonplaats de volgende zaken:

Hillegom: 3 (container- en afvalbranden, vorig jaar 5), Lisse: geen (vorig jaar 2), Noordwijk: 5 (container- en kleine (afval)branden. Vorig jaar 6 incidenten), Noordwijkerhout: één melding (vorig jaar 2) en Teylingen: één melding buitenbrand (2 meldingen vorig jaar).

Eerste feest bij Saksen

Sassenheim n De Saksen bestaat dit jaar exact 44 jaar, een jubileum in carnavalsland. Op zaterdag 19 januari is de grote reünie, voor iedereen die betrokken is geweest bij De Saksen. Boeren, Boerinnen, Grote Asbakken, Dansgardes, Pages, Jeugdprinsen, de Raad van Elf en de Prinsen zijn van harte welkom. De reünie duurt van 20.00 tot 1.00 uur en is in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De toegang is gratis.

Tabletcursus

Sassenheim/Warmond n In januari starten in de Bibliotheek Bollenstreek twee beginnerscursussen om te leren werken met een tablet. Iedereen die een iPad of Android tablet heeft en niet weet je niet hoe het werkt, leert tijdens deze vier lessen de basis.

De cursus voor de Android tablet wordt gegeven op 9 januari, 16 januari, 23 januari en 30 januari. De lessen zijn van 14.15 uur tot 16.15 uur in de bibliotheek in Sassenheim. De cursusdagen voor de iPad tablet zijn 11 januari, 18 januari, 25 januari en 1 februari van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Warmond. Beide cursussen worden gegeven door Seniorweb. De kosten zijn 35 euro voor leden van de Bibliotheek of Seniorweb en 40 euro voor niet-leden. Plaatsen voor de cursus zijn te reserveren in de bibliotheek bij een van de medewerkers of via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Brandje op de gemeentewerf

Voorhout n De brandweer moest op vrijdag 4 januari uitrukken voor een brand op de gemeentewerf. Er ontstond een flinke rookontwikkeling op het terrein aan de Nijverheidsweg. Ook de politie kwam ter plaatsen. Die vermoedt dat de oorzaak smeulend vuurwerk in een van de afvalcontainers is.

Duurzaamheidsprijs weer stapje groter

regio n "Zij doen het al, bewust of onbewust," de wethouders Hoekstra, Van der Laan, Ten Boden, Van den Berg en Knape hóeven 'duurzaam werken' niet meer toe te lichten. "Ondernemers in onze streek doen dat al lang. Sterker nog, ze lopen vaak voorop in hun bedrijfstak. Wij zien in ons werk veel ondernemers in de (sier)teelt, bedrijfsmechanica, dienstverlening of transport met het juiste oog voor Mens, Milieu en Maatschappij. De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek is ons evenement om hun goede werk in het zonnetje te zetten." De sluitingsdatum voor aanmelding is 14 maart.

"Ondernemers innoveren door beter om te gaan met mensen, slimmer om te gaan met grondstoffen en zuiniger om te gaan met energie. Dat vinden de gemeentebesturen bewonderenswaardig. Daarom reiken wij jaarlijks de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek uit aan de onderneming die dat het beste doet.

Maar het evenement levert jaarlijks ook een hele serie voorbeelden van duurzaam werken op. Tientallen ondernemers melden zich met concrete plannen. Allemaal werkwijzen die andere ondernemers weer op ideeën brengt. Daarom doen wij dit jaar twee voorrondes om nog meer ruimte te bieden aan presentaties van goede verhalen."

Voorhout

De broers Jan en Frans van der Slot uit Voorhout legden vorig jaar haarfijn uit wat zij hebben uitgevonden om de bollen die van het land komen goed en goedkoop te drogen. Frans van der Slot: "Kom vooral bij ons kijken hoe dat werkt. Dat delen wij graag met iedereen. Bollenstreekhout wil met iedereen samenwerken zolang het maar oplevert dat in de Bollenstreek gekapt hout daar ook blijft."

Gemeenten ondersteunen

Joris Putman kan voor zijn bollen-vodka alleen biologisch geteelde bollen gebruiken. Daarmee biedt hij telers daarvan een extra afzetmogelijkheid. En winnaar Kievit uit Katwijk combineert toewijding aan biologisch geteelde groente aan een ruimhartige omgang met medewerkers.

In de gemeenten in de Bollenstreek werken minstens vijftien ambtenaren direct voor ondernemers. Die ondernemers kunnen bij hen terecht voor vragen over vergunningen, overheidsprojecten of inkooptrajecten. En zij kijken goed hoe ze lessen van het ene geval ook weer bij andere gevallen kunnen toepassen.

Aanmelden

Álle ondernemers kunnen zich aanmelden. Op www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl kunnen zij het aanmeldformulier invullen. En iedereen die vindt dat een ander de prijs verdient kan op diezelfde site een ondernemer voordragen.

De sluitingsdatum voor aanmelding is 14 maart.

Kinderboerderij zoekt vrijwilligers voor voeren

De dieren in Park Rusthoff worden door vrijwilligers gevoerd. Het is niet toegestaan zelf brood aan de beesten te voeren. | Foto: pr./: Hennie de Bok Foto: pr.

Sassenheim n De kinderboerderij in Park Rusthoff zoekt vrijwilligers om te helpen bij het voeren van de dieren. Voor bezoekers van het park is het verboden om de dieren te voeren met zelf meegebrachte etenswaren.

Midden in het park staat de kinderboerderij, waar in totaal zo'n 70 dieren wonen: geiten, schapen, kippen pauwen, cavia's, konijnen, duiven, volièrevogels, varkens en natuurlijk de twee ezels. Al deze dieren worden gevoerd en verzorgd door vrijwilligers en aangezien vele handen licht werk maken, is de stichting op zoek naar versterking.

Dierenliefhebbers kunnen helpen met voeren, eenmaal per week 's morgens tussen 8.00 en 10.00 uur of eventueel 's middags tussen 15.00 en 17.00 uur. Ook het schoonmaken van de hokken en de stal behoort tot de mogelijkheden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Petra Overmeer door te bellen naar 06-43570449.

Verboden zelf te voeren

De dieren in de kinderboerderij krijgen een uitgebalanceerde voeding. Het is dan ook verboden voor bezoekers om de dieren te voeren met zelf meegebrachte etenswaren. Wel kunnen zij oud brood en resten groente of fruit in de houten kist achter de volière deponeren. Ook het voeren van brood aan de eenden is niet meer toegestaan. Het trekt meeuwen aan en de eenden worden van brood te dik en vervuilen het water, met kans op botulisme. Omdat de kinderboerderij overlast had van hongerige eenden tijdens het voeren, zijn er nu voor 50 eurocent bekertjes eendenvoer te koop.

Dieren niet zomaar droppen

Op de gezondheid en het welzijn van de dieren op de kinderboerderij wordt scherp toegezien. Er kunnen dan ook geen dieren worden opgenomen die worden aangeboden, aangezien dit onrust of ziekte kan veroorzaken. En het zomaar droppen van dieren, zoals onlangs is gebeurd, is ook niet toegestaan.

Twee jubilarissen in het zonnetje bij nieuwjaarsreceptie St. Cecilia

De twee jubilarissen John Does en Marianne Versluis in het midden, geflankeerd door hun echtgenoten. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Twee muzikanten van muziekvereniging St. Cecilia zijn op zondag 6 januari in het zonnetje gezet. Marianne Versluis (40 jaar muzikant) en John Does (25 jaar lid) kregen ieder een onderscheiding vanwege hun bijzondere jubilea.

De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van St. Cecilia in het Voorhoutse evenementencentrum @hok. Voorzitter Marcel Floor benoemde in een toespraak allereerst nog een ánder jubileum: muziekvereniging St. Cecilia bestaat dit jaar honderd jaar.

En dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Er zijn het hele jaar door namelijk verschillende activiteiten gepland, zoals een Jubileumveiling (9 februari) en een Jubileumtaptoe (18 mei). "Op 7 juli 1919 zijn we opgericht, dus in ons jubileumweekend vieren we echt ons jubileum", zo vertelde Floor enthousiast. Daarna riep hij de twee jubilarissen naar voren.

'Drumstel'

John Does is in 1985 bij de toenmalige drumband van St. Cecilia komen spelen op de grote trom. Hij leerde daar zijn huidige echtgenote Nancy kennen en al een jaar later waren zij het eerste officiële 'drumstel'. Ook speelde hij ongeveer zes jaar bij blaaskapel De Kanjers, eerst op de bekkens, later op de bariton.

Na een korte muzikale stop bij St. Cecilia kwam Does van 1996 tot op de dag van vandaag op de bariton spelen bij de pas opgerichte drumfanfare. Bij de drumfanfare was hij ook actief in de drumfanfarecommissie.

John en Nancy Does wisten ook het aantal leden van St. Cecilia op peil te houden, want hun twee kinderen zijn tot op de dag van vandaag eveneens muzikant bij de vereniging. Als dank voor zijn 25-jarig lidmaatschap werd John een insigne opgespeld door Nancy.

Muzikale familie

De opa van Marianne Versluis richtte de St. Jan's Fanfare in Zoeterwoude op. Aangezien de halve familie al lid was, was het logisch dat ook zij in die muzikale voetsporen ging treden. Versluis speelde op de bugel en streed met de St. Jan's Fanfare mee in de hoogste regionen van de HaFaBra.

Na een verhuizing naar Voorhout werd ze in 2008 lid van een vereniging dichter in de buurt: St. Cecilia. Samen met echtgenoot Johan speelt ze sinds die tijd in het harmonieorkest. En aangezien de bugel niet in een harmonieorkest thuishoort, werd de overstap gemaakt naar een ander instrument: de hoorn. Naast het orkest speelt Versluis bovendien regelmatig mee bij het koperensemble Brasso.

Insigne

De jubilaris staat bij St. Cecilia bekend als een stille kracht met een groot hart. Afgelopen anderhalf jaar heeft zij de harmoniecommissie versterkt en ze staat altijd klaar voor hand- en spandiensten.

Alles bij elkaar opgeteld heeft Marianne vorig jaar veertig jaar bij de muziekbond behaald. Dat werd onderstreept met een insigne, die werd opgespeld door haar man Johan.

Buurt houdt inloop over zebrapad Oosthoutlaan

Voorhout n De omwonenden van de Oosthoutlaan houden op dinsdag 15 januari een informatiebijeenkomst over het zebrapad aan de Oosthoutlaan. Dat staat op de nominatie om te verdwijnen.

De oversteek bij de Emmaüs School, ter hoogte van de Bonekruidstraat, zou vervangen worden door 'kanalisatiestrepen', waardoor voetgangers geen voorrang meer hebben. Wel blijft het middenstuk in de weg, zodat voetgangers in twee etappes kunnen oversteken. De omwonenden en de directeur van de basisschool maken zich zorgen om die situatie en organiseren een bijeenkomst hierover.

De informatiebijeenkomst start om 20.00 uur en is in de Emmaüs School (Bonekruidstraat 11). De deuren gaan open om 19.30 uur.

Sint Cecilia krijgt eigen tentoonstelling bij HKV

Voorhout n St. Cecilia bestaat in 2019 precies 100 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren is vanaf zaterdag 19 januari tot halverwege juli 2019 in het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout (Bo­nekruidstraat 13) een bijzondere tentoonstelling te zien. Het doel van de tentoonstelling is geïnteresseerden een beeld te geven van 100 jaar St. Cecilia.

Er zullen veel foto's, documenten en bijzondere voorwerpen getoond worden. Een aardig voorbeeld is een minuscuul draaiboekje van Johan Zwetsloot uit de periode 1966 – 1977 over het bakken van oliebollen. Hierin staat een schat aan informatie. Van uur tot uur werden de standen van de gebakken olliebollen vermeld. De oliebollen­verkoop was voor St. Cecilia een belangrijke inkomstenbron.

Elke tweede woensdag van de maand is er van 14.00 uur tot 16.00 uur en elke laatste zaterdag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur is er gelegenheid om de tentoonstelling te be­zoeken. Meer informatie is te vinden op www.hkv-voorhout.nl.

Nieuw ontwerpteam voor Bloemencorso

Marcel van Schaik (bestuurslid, links) en voorzitter Willem Heemskerk met daarnaast het ontwerpteam Jack van der Ende en Eric Pannenborg (r).

Regio n Stichting Bloemencorso Bollenstreek heeft een nieuw ontwerpteam dat de verantwoording zal dragen voor de praalwagenontwerpen van het komende corso. Floral designers Jack van der Ende en Eric Pannenborg buigen zich verder over deze unieke klus.

Het nieuws dat designer Lucinda van der Ploeg wegens persoonlijke omstandigheden het ontwerpstokje per direct heeft overgedragen aan het nieuwe ontwerpteam werd rond de jaarwisseling officieel bevestigd door corsovoorzitter Willem Heemskerk. "Dat het corsothema Changing World ook op het Bloemencorso zelf van toepassing zou zijn was zelfs voor het bestuur een verrassing. Natuurlijk is het spijtig dat Lucinda al zo snel afscheid van ons moest nemen, maar tegelijkertijd zijn we verheugd het nieuwe ontwerpteam voor te kunnen stellen. Designers Jack van der Ende en Eric Pannenborg pakken de ontwerplijn verder op. Bijkomend voordeel is dat een ontwerpteam dat bestaat uit meerdere personen ook een stukje continuïteit biedt voor het Bloemencorso van de Bollenstreek."

Changing Worlds

Jack van der Ende uit Maassluis werkte al eerder mee aan het Varend Corso en Eric Pannenborg (Florale-Extase, Dordrecht) is als floral designer ook internationaal actief. Ook maakten beiden deel uit van het corso multiteam. Behalve over de praalwagens zal het ontwerpteam zich ook toeleggen op de regie bij het decoreren van de luxe en promotiewagens. De nieuwe corso ontwerpers zeggen uit te kijken naar hun creatieve samenwerking bij het realiseren van een prachtig corso. Eric Pannenborg: "We zijn geen onbekenden van elkaar en weten dat we elkaar enorm kunnen inspireren. Bovendien is het nieuwe corsothema Changing World een geweldig leuke uitdaging om verschillende ideeën op los te laten. We kunnen bijna niet wachten af te maken waarmee Lucinda begonnen is!".

April

Het Bloemencorso van de Bollenstreek voorziet in een voorjaarsbloemenfeest van maar liefst vijf dagen van 10 tot en met 14 april. Alle bollengemeenten, Heemstede en bloemenstad Haarlem zijn hierbij met tal van corso activiteiten betrokken. Het hoogtepunt is op zaterdag 13 april wanneer het kleurrijke corso weer van Noordwijk naar Haarlem zal rijden. Vrijdagavond 12 april rijdt het feestelijk verlicht door Noordwijkerhout. | Foto: pr.

Stichting Leergeld krijgt cheque van 2.500 euro

Teylingen n Wouter Keulers van de Rabofoundation reikt op woensdag 9 januari een cheque van 2.500 euro uit aan Bert Hoenen, voorzitter Leergeld Leiden en omstreken en aan wethouder Arno van Kempen. Dat doet hij tijdens de bijeenkomst 'Het Beste Idee', in het Bestuurscentrum Voorhout.

Alle kinderen (4 tot 18 jaar) moeten kunnen meedoen, is het motto van de Stichting Leergeld Leiden en omstreken. Maar dat lukt niet altijd door de financiële situatie van hun ouders. Via de stichting kunnen ouders financiële ondersteuning krijgen voor bijvoorbeeld schoolboeken, een fiets en schoolreisjes. Zo kunnen hun kinderen opbloeien en kennis en vaardigheden ontwikkelen. Nu meedoen is straks meetellen.

Lokale samenwerking

De lokale samenwerking tussen gemeente Teylingen en Stichting Leergeld past in de lijn die wethouder Arno van Kempen bij het vaststellen van het armoedebeleid heeft ingezet. Van Kempen: "Ook kinderen van gezinnen met een krappe beurs moeten kunnen meedoen. Het is belangrijk dat zij zich fysiek en emotioneel kunnen ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking met Stichting Leergeld hieraan bijdraagt. En het is geweldig dat de Rabofoundation dit erkent en ondersteunt."

Contact opnemen

Mensen die willen weten of de Stichting Leergeld iets voor hen kan betekenen, kunnen contact opnemen via info@leergeldleidenenomstreken.nl. Of op werkdagen in de ochtend bellen naar 06-43827654.

'Nu meedoen is straks meetellen'

Herinrichting Herenweg in commissie

De herinrichting van de Herenweg is al jaren onderwerp van discussie. | Foto: archief

Warmond n De herinrichting van de Herenweg lijkt een stap dichterbij. Nadat een meerderheid in de commissie Ruimte in oktober koos voor uitwerking van het plan '30 km', wordt op maandag 21 januari het nieuwe voorstel besproken.

Het college van burgemeester en wethouders legt dit besluitvormend raadsvoorstel vervolgens aan de gemeenteraad voor. De raad wordt voorgesteld om de uitwerkingsrichting '30 km' vast te stellen en een krediet van 3.766.500 euro beschikbaar te stellen voor verdere voorbereiding en uitvoering.


Uitgangspunt bij de participatie was verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers en voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers in het bijzonder. Gezien de reacties in de commissievergadering en de prioriteit voor langzaam verkeer en veiligheid, wordt de raad voorgesteld het alternatief '30 km' uit te werken tussen de Laan van Oostergeest en de Padoxlaan, rekening houdend met de genoemde punten Oosteinde-Wasbeeklaan, voetgangersoversteek Oranje Nassaulaan-Lommerlustlaan en de Warmonderhekbrug.

Voetgangers

In de uitwerking blijft het schelpenpad voor voetgangers aan het Oosteinde behouden. De bewoners van het Oosteinde hebben in grote getalen aangegeven het schelpenpad te willen behouden voor wandelaars, bewoners, recreanten en campinggasten. Langs het gehele tracé blijven de voorzieningen voor voetgangers. Bij de oversteek voor fietsers over het Oosteinde bij de Wasbeeklaan komen de twee verkeersremmers op het Oosteinde voor de oversteek. Bij de Warmonderhekbrug op de Oranje Nassaulaan wordt meer ruimte voor fietsers gecreëerd zodat zij veilig de auto's voor het stoplicht kunnen passeren. In het ontwerp zijn de nodige voetgangersoversteekplaatsen opgenomen als resultaat van de participatie. De voetgangersoversteek direct na het spoorviaduct aan de kant van de Lommerlustlaan krijgt extra maatregelen zoals verlichting, bebording en wegmarkering. De kruising bij de Albert Heijn met de voetgangersoversteek wordt verbeterd.

30-kilometerzone

De Laan van Oostergeest blijft het begin van de 30-zone. Een veiliger oversteek op deze plek wordt dan nog ontworpen. Het bestaande vrijliggende fietspad blijft behouden als voorziening voor fietsers tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest. Het in te richten 30 km/u gebied loopt dan vanaf de Laan van Oostergeest tot de kruising met de Padoxlaan. Bij een inrichting als 30 km/u hoort geen wegindeling, de fietser rijdt op de rijbaan. Ingenieursbureau Movares heeft hier het fietsstraat profiel bij ontworpen. Dat is gebeurd in participatie en om de fietser meer aandacht en ruimte te geven. Het is een creatieve oplossing die ook in bestaande, gerealiseerde projecten in het land te vinden is. Omdat de Herenweg een doorgaande fietsroute is, is in participatie gekozen om de Herenweg voorrang te laten behouden boven de zijstraten.

Op maandag 21 januari spreekt de commissie Ruimte over het voorstel. Op donderdag 31 januari is de behandeling in de gemeenteraad gepland.

Marc Witteman: hart voor de publieke zaak

pr./Norbert Waalboer Fotografie

Regio n Toch nog onverwacht is Marc Witteman (57) op kerstavond aan de gevolgen van longkanker overleden. Familie en vele genodigden hebben 2 januari in een indrukwekkende bijeenkomst definitief afscheid van hem kunnen nemen.

(Onderstaand het interview dat voor zijn overlijden is opgenomen. Op zijn verzoek terughoudend over zijn persoonlijke situatie en pas na zijn overlijden gepubliceerd).

Door Jos Draijer

Eind september, op weg voor het interview bij hem thuis in Kockengen. Druilerig, mistig weer. Een kleine wereld dus. Bij aankomst zie ik hoe broos zijn lichaam is, elke struikeling kan fataal zijn. Pijnstillers houden hem op de been. Maar zijn geheugen is nog helder, en hij is zelfs geestig af en toe. Bewonderenswaardig. Hij schenkt koffie, ik kijk wat rond. Buiten niets dan groene weiden. Geen horizon vanwege laaghangende bewolking. Het is alsof hemel en aarde in elkaar overgaan. We kijken elkaar begrijpend aan; het gesprek kan beginnen.

Hoe was je aankomst als nieuwe burgemeester in Stichtse Vecht?

"Dat eerste jaar was bestuurlijk moeilijk. Je kent me, ik was niet gewend mijn mening voor me te houden. Maar als burgemeester ben je voorzitter van zowel het college van B&W als de gemeenteraad. Dat betekent dat je vooral moet luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Minder deelnemen in de discussies, maar die in goede banen leiden en vooral luisteren. Dat was dus wennen. Daar kwam bij dat bij mijn aankomst de gemeente Stichtse Vecht een onrustige periode met instabiel bestuur kende. Meerdere incidenten rond integriteitsschendingen. In mijn eerste week kreeg ik een telefoontje van de Officier van Justitie die meldde dat hij straks een raadslid gaat aanhouden vanwege betrokkenheid bij een criminele organisatie en het lekken uit de vertrouwelijke procedure voor de burgemeestersbenoeming. Ik werd meteen, in mijn nieuwe gemeente, geconfronteerd met concrete voorbeelden van ondermijning van het lokaal bestuur. Ik lag meteen onder een vergrootglas: hoe gaat hij daar mee om? En dan moet je het goed doen. Voor mij was dat het teken dat er echt iets mis was en dat ik moest investeren in vertrouwen en draagvlak bij de raadsleden en bewoners, Dat was hard nodig om een omslag in de bestuurscultuur te krijgen met als doel het gemeentebestuur weer stabiel en integer te maken."

En hoe deed je dat?

"Wanneer zo iets overkomt ga ik improviseren. Ik kijk meteen waar er kansen en oplossingen zijn. Dus heb ik heel veel met de raadsleden gepraat om vertrouwen en verbinding te zoeken. Maar ook de regionale tv werd toegelaten in de raadsvergaderingen om meer openheid te creëren.

Ik heb me 107 keer 'laten' uitnodigen om bij mensen thuis aan te schuiven aan tafel om mee te eten. Afspraak was: niet langer dan een uur, geen alcohol en een selfie van ons samen voor op Facebook. Ik heb met een dwarsdoorsnede van de inwoners van Stichtse Vecht aan tafel gezeten. Daardoor heb ik een heel goed beeld gekregen van wat er speelt en wat de mensen bezighoudt. Ik heb bedrijven en instellingen langs laten komen waarbij ze mochten vertellen wat ze willen en heb stages gedaan in de gemeenschap.

En, je moet ook eens wat nieuws proberen. Zo hebben we de traditionele nieuwjaarsreceptie afgeschaft en vervangen door een Midzomerbijeenkomst in de buitenlucht. Prachtige buitenplaatsen zat aan de Vecht. Echt een succes geworden.

Ik heb geprobeerd mijn inzet en betrokkenheid te tonen, naar iedereen te luisteren en hen serieus te nemen. Gewoon menselijk, eerlijk en duidelijk zijn. Ik heb gemerkt dat wanneer je dat volhoudt, je uiteindelijk heel veel daarvan terugkrijgt. Dan verandert de sfeer, de cultuur en daar ging het mij om. Vele persoonlijke reacties van mensen die ik nu krijg, sterken mij in de gedachte dat ik hiermee op het goede bestuurlijke spoor zit."

Van 2010 – 2014 was je Gedeputeerde in Flevoland. Wat was daar je grootste succes en je grootste teleurstelling?

"Mijn grootste succes? Dat de fusie van de drie provincies Nood-Holland, Utrecht en Flevoland provincies niet is doorgegaan. Provinciale Staten van Flevoland gaf mij de opdracht dat tegen te houden. Met heel veel lobbywerk, vooral in de Eerste Kamer, is dat uiteindelijk gelukt."

"Mijn grootste teleurstelling: dat met één pennenstreek van Staatssecretaris Bleeker het project Oostvaarderswold, een ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de Oostvaarderplassen, om zeep geholpen werd. Dat, terwijl al 400 miljoen euro in dat project geïnvesteerd was en we bijna in de uitvoeringsfase zaten."

En in Leiden, waar je wethouder was van 2006 – 2010?

"Dieptepunt daar was de val van het college van B&W in 2008 over de Rijn Gouwelijn, de lightrail verbinding tussen Leiden en de kust. Maar ook de motie van wantrouwen, omdat ik de overname van financiële risico's van de aannemer bij de verbouw van de Stadsgehoorzaal onvoldoende met de gemeenteraad gecommuniceerd had. Die motie overleefde ik, maar ik heb daar wel veel van geleerd.

Na de val van het college kreeg ik andere portefeuilles zoals sport en het park biowetenschappen. Heel fijn om te doen."

In 2005 was je waarnemend burgemeester in Warmond. Toen ik je daar tegen kwam, maakte je een heel blije indruk. Klopt dat?

"Absoluut, dat was ik ook. Daar ontdekte ik dat het burgemeesterschap echt iets voor mij is. Tussen de mensen staan, ik genoot er van, het voelde als mijn bestemming."

En nu zijn we terug in Hillegom waar je bestuurlijke loopbaan begon, als wethouder in 1998. Wat roept dat op?

"Dat ik eigenlijk altijd Hillegommer ben gebleven en dat ik had moeten doorpakken met de plannen voor het centrum, Henri Dunantplein en de Triangel. Ik heb nog steeds wortels in de Bollenstreek en volg de ontwikkelingen. Het is een prachtig gebied. Wees daar vooral zuinig op. Respecteer de open ruimte tussen de dorpen. Koester de kleinschaligheid, maak onderscheid tussen gemeenschap en gemeente. Benut de kracht van schaalgrootte om de belangen van kleinschalige gemeenschappen beter te dienen. Warmond is daar een mooi voorbeeld van. Warmond is Warmond gebleven, tegelijkertijd sterker geworden als onderdeel van de gemeente Teylingen.

En natuurlijk ons gesprek op dat bankje voor Schoonderbeek in de Hoofdstraat, 40 jaar geleden toen ik zoekende was. Je raadde me aan mijn hart te volgen. Daar is mijn levensverhaal uit voortgekomen. Het dienen van de publieke zaak, want daar ligt inderdaad mijn hart…"

Fictieve tinderdate in 'Verschil moet er zijn'

Liliane de Graaf en Onno Innemee in het theater. | foto: Harry Tromp Foto: pr.

SASSENHEIM n Onno Innemee en Liliane de Graaf kennen elkaar van Tinder, zo beweren ze. De rode draad in hun voorstelling 'Verschil moet er zijn' vormt een fictieve eerste date tussen de twee. Op vrijdag 25 januari om 20.15 uur staan Innemee en de Graaf in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A) samen met pianist Rik Tonino.

Innemee is de oude kalende man, een gescheiden vijftiger die zijn date met een valse profielfoto heeft gelokt, 'want op de echte foto reageert niemand'. De Graaf is de jonge, knappe maar te veel eisende vrouw, die iedere man zou kunnen krijgen, maar ze allemaal afwijst omdat ze niet goed genoeg zijn.

Generatiebreuk

Een knappe jonge vrouw en een oudere, minder mooie man, maar zijn ze wel zo verschillend als je zou denken? Al is hier en daar duidelijk een generatiebreukje zichtbaar, humor is wat hen bindt. De muzikale talenten van haar en de humor en jarenlange ervaring van hem zorgen voor een theatraal hoogtepunt.

De cabaretiers naast én tegenover elkaar met als cement de mooiste en meest grappige liedjes van Kees Torn. Alleen dat al staat garant voor een unieke avond.

Kaarten kosten 15 euro en zijn te bestellen via www.hetonderdak.nl.

Niet Schieten en Esmée van Kampen in Trefpunt

Niet Schieten en Esmée van Kampen. | Foto: Jaap Reedijk. Foto: Jaap Reedijk

WARMOND n In Theater Het Trefpunt spelen Niet Schieten en Esmée van Kampen op zaterdag 26 januari om 20.30 uur de voorstelling 'een match made in heaven'.

De voorstelling begint met de kennismaking van de beide mannen met Esmée. Hoe de grote blonde jonge vrouw bij die twee al enigszins op leeftijd geraakte mannen verzeild raakt. Ze bellen haar. Ze doet auditie. Over en weer zijn er twijfels. Over de rolverdeling, voorgestelde werkwijze, voorwaarden vooraf, tot aan de aankleding van de repetitieruimte toe. De tegenstellingen man-vrouw, jong-oud, musical-cabaret, ze komen allemaal voorbij op een prikkelende en prettige manier. De twee mannen vormen een eenheid waartegen Esmée zich lekker kan afzetten. Het is twee tegen één. Die ene blijft met verve overeind.

Kaarten kosten 19,50 euro en zijn te reserveren via www.theaterhettrefpunt.nl of 45 minuten voor aanvang van de voorstelling aan de zaal. Ook zijn er kaarten te koop bij het VVV aan de Gemeentehaven te Warmond.

Jan Rot met 'Het beste'

SASSENHEIM n Na veertig jaar 'nieuw nieuw nieuw' maakt Jan Rot een keus uit 700 liedjes op plaat gezet door hem of anderen. Op zaterdag 26 januari om 20.15 uur staat Rot in Theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A) om zijn beste liedjes te spelen.

Het beste van Rot, dat moet wel heel goed zijn! Van topvertalingen van Beatles en Stones tot Randy Newman en Bruce Springsteen, met eigen klassiekers als 'Hard zingend in het donker' en het lied over zijn moeder waarmee Jan de Annie MG Schmidt-prijs won. 'Het Beste moet nog komen,' zingt Rot op het nieuwe album Magistraal. Dat komt nu uit tijdens deze voorstelling.

Kaarten kosten 16 euro per stuk en zijn te koop via www.hetonderdak.nl.

Middelbare Meiden doen aan 'Effe Lekker Emmeren'

SASSENHEIM n De cabaretières Annemarie Henselmans en Hanny Kroese, de musici Rob Roeleveld en Rob Hogenkamp vormen samen al zo'n twaalf jaar 'de Middelbare Meiden'. Op zaterdag 2 februari om 20.15 uur geven de caberatiers een voorstelling in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A.)

Effe Lekker Emmeren met de Middelbare Meiden over van alles en nog wat, over hun bucketlist, over die van de gasten, over de zin en de onzin van schijnbaar onhaalbare plannen, wensen, dromen…

Maar ook over lichamelijke gemakken en ongemakken, over de grappige, serieuze, confronterende en relativerende besognes van alle dag, in ons eigen kleine wereldje en een grotere wereld om ons heen.

Kaartverkoop

Kaarten kosten 16 euro en kunnen gekocht worden via www.hetonderdak.nl. Vanaf twee weken voor elke voorstelling zijn kaarten, (niet voor films) als de voorstelling niet is uitverkocht, te koop bij Primera Sassenheim (Hoofdstraat 208).

Verkoop aan de zaal, op de dag van voorstelling vanaf 45 minuten voor aanvang.

Producers cursus voor jongeren in Ex Voto

VOORHOUT n Studio Ex Voto biedt samen met producers Sven Roodenburg en Henri Victory vanaf deze maand een producers cursus aan. De cursus is geschikt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die erg geïnteresseerd zijn in muziekproductie. In vijf bijeenkomsten van ongeveer twee uur komen onderwerpen als DAW-beheersing, geluid- en muziek theorie, sampling, componeren en arrangeren aan de orde.

De cursus kent een introductieles om te kijken of het in de smaak valt. Wanneer dat het geval is, worden samen met de producers de vervolgbijeenkomsten ingepland. Kosten bedragen dan voor de gehele cursus 25 euro.

Dagen en tijden

De bijeenkomsten kunnen worden ingepland op dinsdag - en woensdag avond, tussen 19.00 en 21.00 uur of op dinsdag- en donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur. Locatie voor de cursus is studio Ex Voto aan de Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Johan Braaksma via 06-36184030 of mail naar johanbraaksma@welzijnskwartier.nl.

AMV bij Sint Matthias

Warmond n Het jeugd-orkest van Sint Matthias bestaat inmiddels uit 5 saxofoons, een trompet en een klarinet. Na de kerstvakantie kwamen daar nog een klarinet en trompet bij. Er is nog steeds plek voor uitbreiding.

In februari start er een nieuwe AMV-workshop van 12 lessen, waarbij de eerste beginselen van het notenschrift, ritmiek en basisinstrumenten worden geleerd. Daarna kan een kind doorstromen naar les op een instrument en uiteindelijk naar het jeugdorkest. Meer informatie op www.sintmatthias.nl/harmonie.

'De iPad heeft mijn leven verrijkt'

Aan de slag met een iPad? Seniorweb biedt een cursus in bibliotheken. | Foto: archief Foto: pr

Regio n Leo Ellenbroek mailt bijna iedere dag. Niet alleen met familie en vrienden, maar soms ook met zijn huisarts. "Er ging een wereld voor me open toen ik de iPad (die van Apple, met het appeltje op de achterkant) een jaar geleden kreeg van mijn kinderen."

"Een computer had ik al, maar die gebruikte ik eigenlijk alleen maar om brieven op te tikken. Dus toen de kinderen opeens met een iPad aan kwamen zetten stond ik wel even raar te kijken. Moest dat nou? Maar ik ben om! Bovendien is hij heel handzaam, je kan hem overal mee naar toe nemen. Kaartspelletjes zoals patience, daar ben ik dol op. En dat kan dus ook op de iPad. En wat ik helemaal geweldig vind is dat je over werkelijk álles informatie kunt vinden op het internet."

Mailen met de huisarts

"Laatst had ik een vraag over mijn gezondheid en toen heb ik de huisarts gewoon een mailtje gestuurd. Ook heb ik voor het eerst een minirondreis online geboekt. Dat was best spannend, maar het ging goed. Met mijn kleindochter in Groningen skype ik regelmatig. Met mijn iPad lukt dat. Het is een verrijking van mijn leven."

Schroom niet

Heeft u een iPad en wilt u ook net als Leo er meer mee doen? Volg dan de cursus voor beginners in de bibliotheek. Wij helpen u graag om de mogelijkheden van uw iPad te ontdekken en leren u om de iPad te gebruiken.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven door vrijwilligers van Seniorweb. De cursusdata in Warmond (Herenweg 80) zijn vrijdag 11, 18, 25 januari en 1 februari, van 10.00 tot 12.00 uur.

Eigen iPad

Voor de cursus nemen deelnemers hun eigen iPad mee. Met slechts zes deelnemers per cursus is er voldoende ruimte voor aandacht en vragen.

De kosten voor deze cursus zijn 35 euro voor leden van de bibliotheek en/of Seniorweb en 40 euro voor niet leden.

Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de bibliotheek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl

Winter- concert Crescendo

Sassenheim n Het nieuwe jaar is net van start en de drie orkesten van Harmonievereniging Crescendo Sassenheim staan alweer te trappelen om zaterdag 19 januari een magisch avondvullend Winterconcert ten gehore te brengen. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom in de Julianakerk (Julianalaan 6).

Het Opleidingsorkest, het Tweede Harmonieorkest en het Groot Harmonieorkest brengen het publiek met de magische muziek van Disney, sprookjesachtige sferen en poprock in vervoering zoals dat alleen in 2019 kan. Het concert begint om 19.30 uur. Tickets zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera Sassenheim en kosten 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen. Aan de deur bij de Julianakerk bedraagt de toegang respectievelijk 6 euro en 3 euro.

Bijzondere actie door De Regenboog

Voorhout n In de voorbereidingstijd op de afgelopen feestdagen hebben de kinderen van CBS De Regenboog in Voorhout allemaal een kerstkaart gemaakt. Deze ruim 250 kerstkaarten zijn via verschillende wegen verspreid in de regio.

Zo werden er 36 kaarten bezorgd in het LUMC in Leiden. Deze kaarten waren bestemd voor mensen die de feestdagen noodgedwongen in het ziekenhuis moesten doorbrengen. Ook werden er kaarten bezorgd bij de bewoners van Agnesstaete. Via de Protestante Gemeente Voorhout werden kaarten meegestuurd en ook werden ruim 80 kaarten verspreid via de Voedselbank Teylingen. Kinderen uit verschillende klassen hebben de kaarten,samen met een leerkracht of ouder, naar de verschillende organisaties toegebracht. De school ontving hartverwarmende reacties van een aantal ontvangers.

Max Velthuijs: Kikker-boeken

Dat vind ik moeilijk, een boek uitkiezen over Kikker. Of Kikker het nu koud heeft of verliefd is, in bijna alle verhalen herkennen lezers en luisteraars hoe Kikker zich voelt. Dat geldt ook voor mijn dochter, aan wie ik de boeken veel heb voorgelezen. 'Kikker en een heel bijzondere dag' is haar favoriet. Max Velthuijs schreef de verhalen en schilderde de illustraties zelf. Het zijn kleurrijke platen waar je samen naar kunt kijken en waarmee je lekker over het verhaal kunt praten.

Hervé Tullet: Een boek

Een (prenten)boek is bedoeld om in te kijken, (voor) te lezen en over te praten.

Met 'Een boek' van Tullet leer je over kleuren. En wat het boek helemaal bijzonder maakt, is dat je er ook iets mee kunt doèn. Ik ga hier niet verklappen wat het is, want het is leuker om dat, liefst samen met een kind, zelf te ontdekken. En mocht 'Een boek' zijn uitgeleend, neem dan gerust een ander boek van Tullet, want ook zijn andere boeken lees je actief!

Janosch: O, wat mooi is Panama

In dit kroonjuweel onder de prentenboeken gaan Kleine Beer en Kleine Tijger op zoek naar Panama, waar zij hun droomland hopen te vinden. Na een flinke reis komen ze op een heel bijzondere plek… Het is een mooi verhaal om voor te lezen. En ook de illustraties vertellen het verhaal, met grappige details. Het is naast een leesboek een echt kijkboek. Janosch maakte het al een tijdje geleden, maar het is nog steeds een heerlijk boek om lekker voor te lezen.

Yvette van Hout, communicatiemedewerker bij Bibliotheek Bollenstreek

Olivier Dunrea: Gonnie & Gijsje

Verhalen over het aandoenlijke gansje Gonnie doen het goed bij de kleine bezoekers van de bibliotheek. De favoriet van mijn 3-jarige zoontje is het boekje waarin de gansjes Gonnie en Gijsje dikke vriendinnen zijn en altijd samen optrekken, totdat Gijsje ineens haar eigen weg gaat.

Voorlezen bij Voorleesdagen

Sassenheim n Tijdens de Nationale Voorleesdagen organiseert boekhandel Wagner de Sassenheimse Voorleesmarathon op zaterdag 26 januari van 10.00 uur tot 17.00 uur. Er wordt non stop voorgelezen, vanuit de etalage van de boekhandel. Er is nog plek voor voorlezers. Aanmelden kan in de boekhandel of mail naar info@boekhandelwagner.nl.

Bridgecursussen bij Sassem Troef

Sassenheim n Bridgevereniging Sassem Troef biedt ook voor het komende seizoen weer een aantal bridgecursussen in De Oude Tol in Sassenheim aan, onder leiding van gediplomeerde bridgedocente Marianna Hiel.

Allereerst start deel 2 van de beginnerscursus op dinsdagavond 5 februari 2019. Daarbij wordt het lesboekje 'Bridge in een Flits 2' van Berry Westra gevolgd. Wie deel 1 van de cursus al gedaan heeft en nog een plek zoekt om deel 2 te volgen, kan zich aanmelden op leukbridge@kpnmail.nl of via telefoonnummer 06 55725036. Er is nog plaats voor zes cursisten. De cursus kost 85 euro voor 14 lessen inclusief lesboekje en lesmateriaal.

Themacursussen

Daarnaast zijn er twee themacursussen van elk drie avonden gepland. De A-cursus is bedoeld voor de bridger die nog maar net of enkele jaren op de club speelt en zijn of haar kennis en vaardigheden wat wil oppoetsen. Elke avond wordt een aantal spellen gespeeld waarin specifieke thema's zijn verwerkt. Op de woensdagavonden 6, 13 en 20 februari draait het om de thema's reverse , manche forcing, vierde kleur en bieden na een 1 Sans Atout opening van partner (ook na tussenbieden van de tegenpartij).

De B-cursus is bedoeld voor diegenen die al wat langer bridgen en hun kennis willen uitbreiden en aanscherpen. In dit tweede blok, op 27 februari en 6 en 13 maart, zijn de thema's van de cursus slem bieden, beschermend bieden, kaartwaardering en signaleren. Deze cursus wordt behalve door Marianna Hiel ook door Marcel Lamboo gegeven.

De kosten van deze cursussen bedragen 8 euro per avond of 20 euro voor een blok van drie avonden. Inschrijven kan op leukbridge@kpnmail.nl.

Warmondse IJsclub succesvol bij nieuwjaarswedstrijden

Avery Heemskerk op de derde plaats bij de junioren B. | Foto: pr./Paul Fredrikze Foto: pr./Paul Fredrikze

Warmond n Bij de nieuwjaarswedstrijden in de schaatshal in Leiden kwamen op vrijdag 4 januari veel jeugdige schaatsers aan de start. Ook de Warmondse IJsclub (WIJC) was succesvol.

Boaz Gringold eindigde bij bij de junioren B op de eerste plaats. Tweede plaatsen waren er voor Rianne Koot bij de meisjes JunB, voor Rens Vergeer bij de jongens pupillen, met een persoonlijk record, voor Floris Mingelen bij de jongens benjamins, ook met een PR en voor Stefanie Koot bij de meisjes welpen. Mara Vergeer (welpen), Roel Vlagsma (jun C) en Avery Heemskerk (junB) werden derde, alle drie met een persoonlijk record.

Van de 25 WIJC-deelnemers hebben 16 schaatsers een persoonlijk record gereden. Twee rijders zijn gevallen, maar reden wel hun rit uit.

NK Marathon

Het jaar begon met het NK marathon in Groningen op Nieuwjaarsdag. Bij de Dames won Irene Schouten voor de vierde keer op rij, iets wat alleen Atje Keulen-Deelstra eerder lukte. Schouten (Royal A-Ware) werd heel goed geholpen door haar ploeggenote Carien Kleibeuker. Tijdens de wedstrijd waren de WIJC'ers regelmatig voorin te zien. Anne Leltz (WIJC en A6), Iris van der Stelt en Lisa van der Geest (beide WIJC en mkbasics.nl) probeerden weg te komen, hielpen een ploeggenote of testten de alertheid van Kleibeuker. In de eindsprint werd Lisa van der Geest vierde, Iris van der Stelt eindigde op de zesde plaats, Loesanne van der Geest werd 24e en Anne Leltz 32e.

Vergeer even op kop

Bij de heren neo-Senioren was de wedstrijd net iets te lang voor Yves Vergeer (WIJC en Okay Fashion & Jeans). Hij lag bij het luiden van de bel alleen aan kop, maar het peloton kwam voor de streep nog over hem heen en hij finishte uiteindelijk als zestiende. De winst ging naar Ruud Slagter (Bauerfeind-AGU). Tweede werd Ronald Haasjes (ZiuZ) en op de derde plaats eindigde Jordy van Workum, een marathonploeggenoot van Yves Vergeer.

Bij de Heren Senioren moest Leander van der Geest (WIJC - Sportchalet Viehhofen) er ongeveer acht ronden voor het einde vanaf, maar hij werd nog als 42e geklasseerd. Kees Heemskerk (WIJC en Groenehartsport.nl) verliet de baan al eerder, hij werd niet in de einduitslag opgenomen. De titel ging voor de zevende keer naar Arjan Stroetinga (Royal A-ware).

Sporters en teams nomineren voor de Sportprijzen Teylingen

Teylingen n Jaarlijks belonen de gemeente Teylingen en de Stichting Sport Promotie Teylingen de sporthelden uit Voorhout, Warmond en Sassenheim met de Sportprijzen Teylingen. Nomineren voor alle categorieën kan tot en met vrijdag 1 februari. Op vrijdag 8 maart is de prijsuitreiking.

De prijzen gaan naar sporters die in teamverband of individueel in 2018 een topprestatie hebben geleverd. De jaarlijkse sportprijs gaat naar de beste sportman, sportvrouw of sportploeg. Daarnaast wordt ook de Talentenprijs uitgereikt. De Talentenprijs is voor de beste sporter, sportster of sportploeg tot 18 jaar.

Criteria

Voor deelname aan de sportprijzen zijn criteria opgesteld. Voor de prijzen kunnen in principe de volgende personen in aanmerking komen: Een sporter of sportster uit de gemeente Teylingen, die op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd.

Sporters onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentenprijs.

Een team of vereniging uit de gemeente Teylingen, dat op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd. Hierbij is het niet perse noodzakelijk dat alle sporters afkomstig zijn uit de gemeente Teylingen. Sportploegen onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentvolle sportploeg.

Sportbegeleidersprijs

Daarnaast is de jury ook op zoek naar vrijwilligers of professionals die het sporten voor anderen mogelijk maken. Scheidsrechters, trainers, coaches; ook hun bijdrage is topsport.

Begeleiders nomineren voor de Sportbegeleidersprijs kan ook tot en met 1 februari via www.sportcafeteylingen.nl.

Voordragen

Een nominatie insturen per post kan door het formulier te downloaden via www.sportcafeteylingen.nl en in te sturen naar Sportprijzen Teylingen, Wasbeeklaan 3, 2361 HG in Warmond.

De uitreiking van de Sportprijzen Teylingen is op vrijdagavond 8 maart tijdens het speciale Sportcafé bij Dekker Warmond. De Sportprijzen worden georganiseerd door Stichting Sport Promotie Teylingen en de gemeente Teylingen.

Nieuwjaarstoernooi en -receptie bij TV Overbos

Peter Warmerdam deelt de prijzen uit. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Het jaar is bij Tennisvereniging Overbos sportief gestart met een toernooi en nieuwjaarsbijeenkomst.

Op zaterdag 5 januari heeft een nieuwe, enthousiaste en jonge groep vrijwilligers een toernooi georganiseerd. Het aantal deelnemers overtrof de verwachtingen, aangezien dit de afgelopen jaren flink is teruggelopen. Na het toernooi heeft de mede-organisator Peter Warmerdam de prijzen uitgedeeld. Voorzitter Nol Sikking hield aansluitend zijn nieuwjaarstoespraak. Dit was de laatste officiële handeling van de voorzitter, hij neemt dit jaar afscheid. TV Overbos is nog op zoek naar een enthousiaste, betrokken voorzitter.

Een aantal leden van de KBO, die vanaf deze zomer bij de vereniging jeu de boules spelen, waren ook aanwezig om het nieuwe jaar in te luiden.

Introductiecursus badminton bij BC Dynamo

Sassenheim n BC Dynamo Sassem organiseert een vierweekse introductiecursus voor beginnende badmintonners. Onder begeleiding van een trainer worden de eerste technieken en spelregels bijgebracht door middel van oefeningen en het spelen van partijtjes. De cursus is bedoeld voor volwassenen, die gewoon eens willen kijken of deze sport iets voor hen is.

De cursus duurt vier weken en wordt gehouden op de vrijdagavond van 20.30 uur tot 22.00 uur op de volgende data: 1, 15, 22 februari en 1 maart in Sporthal Wasbeek. Deelnemen vanaf achttien jaar en ouder.

Aanmelding

De kosten voor deze introductiecursus bedragen 25 euro; dit is inclusief het gebruik van racket en shuttles. Voor inlichtingen en/of opgave, neem voor 24 januari contact op met Peter van der Voort via 0252-220902 of peter.vandervoort@kpnplanet.nl. Meer informatie is te vinden

op www.bcdynamosassem.nl.

9 t/m 16 januari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering, m.m.v. het Herenkoor, voorganger: pastor Claassens

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. B. Bos

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. S.Jongsma (Jeugddienst)

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, eucharistieviering, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur,voorstellen communicanten, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.Alblas (Oegstgeest)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): geen informatie

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Jubileumveiling St. Cecilia

St.Cecilia in actie tijdens het WMC. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n 'Eenmaal, andermaal? Verkocht!' Onder dit motto organiseert muziekvereniging St. Cecilia, ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan een uniek en éénmalig evenement: de St. Cecilia Jubileumveiling.

Op zaterdagavond 9 februari zullen er in jongerencentrum @hok vanaf 20.00 uur meer dan 200 kavels onder de hamer komen. Kavels voor elke portemonnee en voor groot en klein. Van een bakjes hyacinten tot 1 minuut gratis winkelen. Van een jubileumbiertje tot een weekendje Ardennen. Veilingmeesters Jan Regeer en Jan-Piet Does brengen deze kavels op geheel eigen wijze aan de man. De deuren zijn open vanaf 19.30 uur.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 13 januari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: ORKAANKRACHT
De winnaar is: T. Zevenhoven uit Warmond.