De Teylinger

18 september 2019

De Teylinger 18 september 2019


"Durf altijd te dromen"

Ana leest haar eigen gedicht voor tijdens het Taalcafé in Sassenheim. Foto: Piet de Boer

sassenheim n Mensen die zich minder makkelijk mondeling of schriftelijk uiten kunnen aanschuiven bij Taalcafés van het Taalhuis. Ook in Sassenheim. ''Het is fijn omdat iedereen hier taal leert,'' zegt Ana (65). Ze spreekt van huis uit vloeiend Spaans en nu spreekt en schrijft ze ook Nederlands. Haar eerste gedicht verscheen vorige week in de bundel 'Durf te dromen', die verschijnt naar aanleiding van de Week van de Alfabetisering.

Door Piet de Boer

Het is vrijdagochtend 10.30 uur. Ana is een half uur te vroeg. ''Ik wil op tijd zijn". Dat is begrijpelijk, want de dichtbundel 'Durf te Dromen', verschijnt. Met háár gedicht. Jaarlijks heeft het Taalhuis een project. Vorig jaar een Taalbus, nu een dichtbundel met 55 gedichten van deelnemers en coaches. In het boekje staan onder andere bijdragen van mannen en vrouwen uit Rusland, Hong Kong, Turkije, Syrië en Brazilië. Vrijwilliger Anneke krijgt het eerste exemplaar. "Wie wil er beginnen?", vraagt zij. Ana glimlacht en gebaard dat ze wel wil starten. Haar gedicht getuigt verrassend genoeg van bijna Hollandse nuchterheid. Ana woont 35 jaar gelukkig in Nederland. Dromen zijn aan deze vrolijke Spaanse dame echter niet besteed: :"Ik droom niet meer/de toekomst is geen droom meer." Maar Ana is wel tevreden. Ze eindigt haar gedicht met: ''Ik voel me goed zoals ik nu ben./Ik wens gezondheid en vrijheid voor iedereen.'' Het is haar eerste publicatie. Bijna met pensioen en dan nog een boek schrijven. Ze glimlacht: ''Ik ben een laatbloeier." Het schrijven en lezen heeft voor haar een praktische en emotionele achtergrond. ''Ik wil met mijn kleinkinderen kunnen praten.''
De jonge vrouw Burçak uit Turkije wil Nederlands kunnen praten met haar kind, haar dochter. ''Die spreekt beter Nederlands dan ik. Ze leert het vanzelf.'' Haar gedicht begint met: Ik heb altijd grote dromen./Eerst droom ik ideeën/ Dan wacht ik tot het gebeurt." Ze eindigt met een raad aan haar dochter: "En altijd zeg ik tegen mijn dochter: 'nergens bang voor, niet bang om te proberen en durf altijd te dromen.''
De bundel 'Durf te dromen' is te koop in bibliotheek Sassenheim of via de website van de Bibliotheek Bollenstreek, kosten 7,50. De opbrengst is bedoeld voor het Taalhuis en de talloze taalcafés.

"Gesprek met indieners burgerinitiatief speelplek"

VOORHOUT n Een meerderheid van de raadscommissie Ruimte wil dat wethouder Rob ten Boden een gesprek aanknoopt met de indieners van het burgerinitiatief rond de speelplaats aan de Willem Barthoenstraat.

door Nico Kuyt

November vorig jaar overhandigde omwonende Tibboel 30 handtekeningen aan de commissie.
De bewoners vroegen een verbeterde speelplaats, na deze aan de Dirck van Delffstraat is verwijderd.
Maar B&W besloot geen actie te nemen op het burgerinitiatief. Dat zou geld wegnemen van speeltuinen die het meer nodig hebben. Het is nu ingericht als trapveldje met gras zonder doeltjes. De afhandeling trof echter het ongenoegen van het CDA. "Die mensen voelen zich gefrustreerd en niet gehoord. Er leeft ongenoegen en boosheid", zo schilderde Sybrinne de Vries (CDA) de gevoelens die er leven en vroeg om een gesprek tussen de indieners en de wethouder om te kijken of er toch wat mogelijkheden zijn.

Behalve de VVD, schaarden de overige fracties zich achter het CDA. Zelfs als er geen mogelijkheden zijn, dan is het toch een passende wijze van communicatie om de negatieve gevoelens weg te nemen.

Stek neemt 32 woningen van Ymere over

Sassenheim n Woonstichting Stek neemt per 1 november 32 woningen van Ymere over in Sassenheim, namelijk het appartementengebouw 'Uiver'.

Stek wil meer betaalbare sociale huurwoningen voor woningzoekenden in haar portefeuille. Dat gebeurt door zelf projecten te ontwikkelen en te bouwen, maar ook via het kopen van bestaande woningen. In de nieuwe Woningwet staat, dat woningcorporaties de focus op het eigen werkgebied moeten leggen. Stek kan deze woningen aankopen, omdat Sassenheim buiten het focusgebied van Ymere valt. Ymere concentreert zich op de regio Amsterdam. Bij de aankoop is onder andere afgesproken, dat Stek de huurcontracten ongewijzigd overneemt. Ymere draagt de woningen op 1 november over. Voor de huurders verandert er niet veel. Zij kunnen gewoon in hun huis blijven wonen. Naast Sassenheim neemt Stek ook woningen in Hillegom over.

Jacobapenning voor J. Nicola & Zn.

voorhout n Zaterdag 14 september reikte burgemeester Carla Breuer de Jacoba van Beierenpenning uit aan transportbedrijf J. Nicola & Zn. vanwege hun 125-jarig jubileum.

De uitreiking van de gemeentelijke onderscheiding vond plaats tijdens de jubileumreceptie in de opslaghal van het bedrijf aan Teylingerlaan 7 in Voorhout. Transportbedrijf J. Nicola & Zn. bestaat dit jaar 125 jaar. Dit is het werk van opeenvolgende generaties die dit hebben kunnen realiseren.
Tijdens de jubileumreceptie trad officieel de vijfde generatie van het bedrijf aan en werd het eerste exemplaar van het jubileumboek, dat over 125 jaar Nicola is geschreven, aangeboden aan de burgemeester. Deze liet weten dat de gemeente er trots op is een dergelijke familiebedrijf in Teylingen te hebben.

Skeelerbaan komt er gewoon aan

WARMOND n De werkzaamheden voor de aanleg van de skeelerbaan op grond van de Warmondse ijsbaan, heeft maandag een aanvang genomen, zo meldt de gemeente desgevraagd.

door Nico Kuyt

Een groep Leidse bewoners heeft, samen met de Milieudefensie Leiden bij de provincie een handhavingsverzoek neergelegd. Volgens hen moet er eerst een natuuronderzoek plaatsvinden.
"De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft afgelopen vrijdag een inspectie ter plaatse gedaan. Van de Omgevingsdienst hebben wij doorgekregen dat ze geen reden gezien om het werk geen doorgang te laten vinden", aldus een woordvoerder van de gemeente. Er zijn in het bestemmingsplan geen aanvullende voorwaarden ter bescherming van natuurwaarden opgenomen.

Foto: Sven van der Vlugt

Gemeente kiest voor
De Teylinger

In de
bezorging ligt een uitdaging

Burgemeesters op de bres voor draverijen

Nieuwe
sporthal voor
Teylingen?

Kunstweek n Warmond zoekt gluurgenieke kunstenaars

Romance begon met een dans

Burgemeester Carla Breuer en wethouder Rob ten Boden kwamen het echtpaar feliciteren. | Foto: PvK

n Wim en Toos al 60 jaar een (h)echtpaar

sassenheim n Op 2 september 1959 schoven Wim van Rijn (83) en Toos van Rijn-Redegeld eveneens 83, elkaar de ringen om en beloofden elkaar eeuwige trouw. Het was in Zoeterwoude, het geboortedorp van de diamanten bruid. Nu, 60 jaar later blikken zij er in hun fraaie woning, een verbouwd koetshuis, terug op een lang en mooi huwelijk.

Door Piet van Kampen

De wieg van Toos stond dus in Zoeterwoude en Wim is een geboren en getogen Sassenheimer. Het stel leerde elkaar kennen tijdens een dansavond bij dansschool Evert Castelein in Leiden. Waarom vielen die twee op elkaar? Toos weet het. 'Hij straalde iets uit' lacht zij en de klik was er. Na ruim drie jaar verkering meerde het huwelijksbootje aan waar zij spontaan instapten. Het heeft al die jaren een goede koers gevaren. Tijdens de reis door hun leven werden zij de gelukkige ouders van Yvonne, Mirjam, Ilonka, Arnold en Dennis. Tevens werden zij verblijd met de geboorte van 8 kleinkinderen waar zij trots op zijn.

Van melkboer naar boer

Na de huwelijksdag betrok het echtpaar een woning met daarnaast een winkel. Het was in de Marijkestraat in Sassenheim. Daar verdiende Wim de kost met zijn 'zuivelhandel' en daarbij had hij ook nog twee rijdende winkels met enthousiaste werknemers. Inmiddels had hij ook een boerderij in Waverveen gekocht waar er melkvee werd gehouden. Die werd namens hem door anderen gerund. Na 13 jaar stopte hij met de winkel en ging volledig 'boeren'. Zij verhuisden naar een boerderij in de Hoofdstraat in Sassenheim waar zij tot 2012 woonden en daarna het naastgelegen koetshuis tot hun huidige woning lieten verbouwen. Zij wonen er prima naar hun zin.

Bereisd

Ondanks het drukke leven wist het echtpaar tijd vrij te maken voor diverse bezoeken naar Canada waar Tom, de broer van Toos woonde. Ook een keer met het hele gezin. De laatste reis blijft hen het langste bij. 'Tom werd ziek en had niet lang meer te leven. Wij zijn toen 3 werken bij hem gebleven tot aan zijn overlijden' haalt het paar een droeve herinnering op. 'Wij waren bevoorrecht om erbij te kunnen zijn' vertelt Toos. Behalve deze reizen hebben zij tripjes naar Zweden, Oostenrijk, Engeland, Polen en Nieuw Zeeland gemaakt. De bruid maakte zich vele jaren lang verdienstelijk als vrijwilliger voor de Zonnebloem, hield van kaarten, lezen en turnen. Overigens doet het paar vandaag de dag nog aan begeleide bewegingsgymnastiek. Wim trapte in vroeger jaren een balletje bij v.v. Teylingen. Zij zijn nog steeds geïnteresseerd in het doen en laten van hun kleinkinderen. Dat houdt ons jong' legt Wim uit.

Het is een hecht paar dat door 'geven en nemen' (Toos) en 'elkaar steunen' (Wim) terug kan blikken op een mooi en lang diamanten huwelijk. Zoiets dient dan ook gevierd te worden en dat deden zij in Grand Cafe Graaf Jan in Sassenheim.

Snelle aanpak verkeersonveilige plekken

TEYLINGEN n Een meerderheid van de raadscommissie Ruimte wil dat wethouder Rob ten Boden de zeer verkeersonveilige plekken in de gemeente snel aanpakt.

door Nico Kuyt

In 2017 heeft de fractie van het CDA, samen met de inwoners, een lijst opgesteld van gevaarlijke verkeerssituaties. Hieruit is een motie ontstaan over het verhelpen daarvan die door de gemeenteraad werd aangenomen. De motie vroeg om een inventarisatie en een plan van aanpak. Recent stuurde B&W de inventarisatie naar de raadsfracties, maar de voortgang beviel het CDA niet en bracht het vorige week in de commissie. Zo is er geen plan van aanpak en het beter inrichten van de gevaarlijke plekken laat soms lang op zich wachten.

Voorbeelden

Sybrinne de Vries (CDA) gaf twee voorbeelden die toch snel moeten worden aangepakt, zoals bij de katholieke kerk in Sassenheim en de kruising van de Hoofdstraat met de Wasbeekerlaan, waar juist die week een aanrijding met een fietsende jongen had plaatsgevonden. B&W wil echter met de aanpak wachten op respectievelijk de Centrumvisie en de nieuwe HOV-verbinding. Anders ga je twee keer betalen voor een aanpassing en het gaat om hoge kosten. Maar een meerderheid van de commissie wilde toch dat gekeken wordt naar een snelle aanpak, desnoods met tijdelijke maatregelen. "Wie weet hoe lang het nog duurt tot de HOV wordt aangelegd en die Centrumvisie dat duurt zeker nog een hele tijd. Zo spoedig mogelijk met een plan van aanpak", verlangde De Vries.


Behalve de VVD, schaarden de overige fracties zich achter het CDA. Dion Piket (Trilokaal) stelde nog de suggestie voor om te kijken of het geld dat bij de provincie gereserveerd is voor de HOV alvast gebruikt kan worden voor een aanpassing van de kruising Wasbeekerlaan. Wethouder Ten Boden zegde toe in gesprek te gaan met de provincie en komt met een plan van aanpak met tijdspaden en een schatting van de kosten.

Jongeren en oude knarren op locatie De Waaier

WARMOND n De raadscommissie Ruimte volgt het voorstel van B&W voor de toekomstige invulling van de voormalige locatie van basisschool De Waaier op Leerpad 9. B&W heeft een lichte voorkeur uitgesproken voor woningen, waarbij een knarrenhof tot de mogelijkheden behoort.

door Nico Kuyt

Een mortuarium op het terrein, een initiatief van bewoners die zich in een stichting hebben verbonden, vindt de commissie minder wenselijk, want de rooms katholieke St. Matthiaskerk heeft concrete plannen om een opbaarkamer binnen de kerk te realiseren. De parochie wenst het kerkgebouw toekomstbestendig te maken en hoopt dat het eind 2020 gerealiseerd is. De parochie benadrukt dat de opbaarkamer voor eenieder gebruikt mag worden, ongeacht de geloofsovertuiging van de overledene. De locatie De Waaier komt dan vrij voor 16 woningen met knarrenhof.

Er is in Warmond grote behoefte aan woningen voor bepaalde doelgroepen, met name met een smalle beurs. Vanuit de commissie klonk de oproep te kijken bij welke doelgroepen de nood het hoogst is. Zo hebben starters grote moeite betaalbare woningen te vinden. De suggestie klonk voor sociale huurwoningen voor jongeren en ouderen. De ouderen laten een woning achter en dat stimuleert weer de doorstroming.
Wethouder Marlies Volten gaat het nu verder uitwerken.

'We hebben elkaar de ruimte gegeven en gesteund'

Yvonne werkt sinds 1994 als leerkracht op de Emmaüs. | Foto: PR

n Henk en Tillie een schitterend diamanten paar

In bovenstaande uitspraak is alles verweven wat de basis is voor een hecht en langdurig huwelijk. Henk Langelaan (83) en Tillie Langeveld – Visscher (82) kunnen er van mee praten. Dat deden zij ook op 12 september, de dag waarop het diamanten paar herdacht dat zij elkaar zestig jaar geleden elkaar de trouwringen omschoven.

Burgemeester Carla Breuer kwam het diamanten paar feliciteren. | Foto: PvK

Door Piet van Kampen

Henk is een geboren en getogen Sassemmer en de wieg van Tillie stond in Zierikzee. Omdat het gezin Visscher naar Lisse verhuisde kwam de nog jeugdige Tillie in deze regio terecht. De schalkse opmerking van Henk 'Alles wat je van ver haalt is lekker' klopt dus niet helemaal want tijdens een dansavond in het voormalige KSA gebouw in Sassenheim was zij al onder handbereik. Eer volgde een eerste vluchtige blik. Zonder gevolgen. Pas een half jaar later bij vrienden en vriendinnen thuis volgde de hernieuwde kennismaking en toen sloeg Cupido toe. Waarom? 'Omdat ik hem leuk vond' glimlacht Tillie. Enkele jaren later beloofde het paar elkaar de eeuwige trouw in Lisse. Zij werden de gelukkige ouders van Wilfried, Jacinthe, Gerco en Michael. Een zwarte bladzijde in hun leven was het vroegtijdige overlijden van Wilfried (37) maar de komst van 8 kleinkinderen bracht ook weer de nodige vreugde in de familie.

Altijd trouw

Na de huwelijksdag woonde het jonge paar tijdelijk in bij een zus van Henk voordat zij naar de Zuiderstraat in Sassenheim verhuisden, daarna naar de Berkenlaan. Vanwege het werk van de heer des huizes werd er naar Hillegom verhuisd maar uiteindelijk kwamen zij weer in Sassenheim terecht. Zij streken neer in de Gladiolenstraat waar zij nu nog naar volle tevredenheid wonen. Zo trouw als zij aan elkaar waren zo trouw was hij aan zijn werkgever Rijkswaterstaat. Henk was een liefhebber van duiven en trapte een balletje in het eerste elftal van de v.v. Teylingen. Tillie was naast haar gezinsleven een vrouw met een warm hart voor de samenleving. Zij vervulde talloze vrijwilligersbaantjes bij o.a. de Pancratiusparochie, de Wereldwinkel, de Kringloopwinkel, was bestuurslid van de gymnastiekvereniging en was actief voor nog tal van andere instanties. Was ook een sportief type, deed aan gymnastiek en badminton.

Reizen

Het paar liet elkaar de ruimte maar hebben samen ook veel moois gedeeld zoals reizen naar Rusland, Zuid- Afrika, Egypte en Israel. De langste reis die zij echter maakten was die in de huwelijksboort die al zestig jaar een goede koers vaart en aanmeerde bij de diamanten huwelijksmijlpaal.
Zoiets is natuurlijk een feestje waard. Dit werd afgelopen zaterdag gevierd in De Kleine Engel, het gebouw waar zij zestig jaar geleden hun trouwdag vierden. Een memorabele plek met herinneringen en waar hun gezamenlijke levensweg begon.

Juf Yvonne 25 jaar op de Emmaüs

voorhout n Op woensdag 11 september was het groot feest op basisschool Emmaüs; het jubileum van juf Yvonne Weijers werd gevierd. Zij werkt maar liefst 25 jaar op deze school. In het onderwijs zelfs al iets langer.

Op 1 augustus 1994 is Yvonne aangesteld als leerkracht op de Emmaüs. Eerst voor een tijdelijke periode maar na een kleine twee jaar werd deze aanstelling omgezet naar een vast dienstverband. Al die jaren heeft zij gewerkt in de kleuterklas welke liefkozend het Jip-en Jannekehuis genoemd wordt. Samen met juf Irma van der Meer vormt zij al ruim 20 jaar een duo voor deze groep. Vele studies heeft Yvonne gevolgd om zich te blijven ontwikkelen en vele ervaringen heeft zij inmiddels opgedaan. Want ja, 25 jaar betekent toch al gauw 625 leerlingen.

Erehaag

Woensdag werd de juf om 08.30 uur opgehaald door een aantal leerlingen van de basisschool die zij allemaal in de klas heeft gehad. Aangekomen op het schoolplein vormden alle leerlingen van de school een mooie erehaag naar de deur toe. Hierna werd juf Yvonne toegezongen, heeft zij spelletjes gedaan in de klas en werden er optredens op het podium voor haar verzorgd. Helaas liet het weer het niet toe om een mooie foto met alle kinderen van de school en Yvonne te maken, maar dit wordt uiteraard nog snel een keer gedaan. De dag werd afgesloten met een lunch bij 'Ons Genoegen' met het complete schoolteam.

Aarzeling over tijdelijke lokalen Andreasschool

VOORHOUT n De raadscommissie Welzijn was vorige week nog niet helemaal overtuigd om het krediet te verstrekken voor de komst van 2 tijdelijke lokalen op het sportveld van de Andreasschool aan de Rembrandtlaan. In de aanloop naar de raadsvergadering gaan zij het nog even in hun fracties bespreken.

door Nico Kuyt

Het schoolbestuur diende een aanvraag in voor uitbreiding. Er is een knel en er wordt nu gebruik gemaakt van het kinderdagverblijf en de speelzaal voor lessen. De school wil voor drie jaar 2 tijdelijke lokalen neerzetten en intussen maximaal vier permanente lokalen bouwen op de 1ste verdieping van het bestaande gebouw. Wethouder Arno van Kempen vraagt nu de gemeenteraad 250 duizend euro voor het bekostigen van de tijdelijke situatie. De voorbespreking in de commissie toonde evenwel dat de wethouder nog wat harder moet werken voor zijn geld. De commissie bleek uitermate kritisch.
Waarom zijn die tijdelijke lokalen zo duur (PvdA)? Op andere scholen staan lokalen leeg. Is dit nu wel de meest financieel verstandige optie (CDA, ChristenUnie)? Waarom is Regenboog op de Distelweg geen alternatief (Trilokaal)? Soms is een school vol. Niet gedacht aan een leerlingenstop (D66)? VVD en GroenLinks sloten zich bij deze sprekers aan, die nog diverse andere punten aandroegen, zoals parkeer- en verkeersoverlast en het groen.

Niet meer kinderen

Maar er is volgens Van Kempen geen toename aan kinderen, dus de situatie verandert niet. De kinderen zijn er nu al, in het kinderdagverblijf en de speelzaal. Met de nieuwe lokalen is er een verandering. Maar vooraf wordt onderzoek gepleegd of het met minder lokalen kan en of het technisch kan. Als er vier lokalen komen, dan is dat ook het laatste. Vol is vol. Voor de tijdelijke situatie wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd voor de hele wijk. Er komen extra parkeerplaatsen achter de tijdelijke lokalen. Daarvoor moet een stukje groen weg, daarvan wordt even iets minder teruggebracht, maar na de drie jaar hersteld. Lege lokalen op andere scholen gebruiken, dat ligt moeilijk. Het Cluster heeft ruimte, maar de wijk Hooghkamer is in aanbouw en er is daar geen school. Voor de ouders speelt de afstand ook een rol. De Herenstraat is een barrière, soms moeten zij het spoor oversteken. De ouders kiezen voor de Andreas, ook omdat het een mooie school is en het type onderwijs bij hen aansluit.


Het betoog van de wethouder overtuigde de meerheid van de fracties niet. Alleen Trilokaal bleek akkoord. Het voorstel gaat nu als bespreekpunt naar de raad. "De omwonenden vragen de raad geen budget te verlenen voor de tijdelijke en structurele uitbreiding", stelde bewoner Ad Deutekom, die de commissie vooraf had toegesproken. Hij wees op de overlast die de omwonenden zullen ervaren in geluid, parkeren en verlies aan groen.

Hinderlijke haan vervangen door hondje

SASSENHEIM n De klacht die bij de gemeenteraad is ingekomen over een haan in het Mecklenburg die de buren kwelde met een 80 Decibel (Db) gekraai, is opgelost. De haan is er niet meer en de eigenaar heeft nu een hondje.

door Nico Kuyt

De buren hadden namens meerdere bewoners van de Mecklenburg een mail gestuurd naar de gemeenteraad om hanen die meer dan 60 Db aan geluid produceren in de bebouwde te verbieden door het op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Dan kan er handhavend worden opgetreden tegen het luidruchtige dier. Op vragen van Peter Scholten (CDA) in de afgelopen raadscommissie Bestuur, vroeg burgemeester Carla Breuer zich af of dat nog zin heeft. "De BOA is in gesprek gegaan met de eigenaar. We kunnen in december afwegen om het op te nemen in de APV, maar hoeveel komt het voor en ook hoelang komt het voor, want de haan is er niet meer en vervangen door een hondje", zo maakte zij de commissie helder.

Broer wordt tamboer

voorhout n Tijdens de veiling vanwege het-100 jarig bestaan van muziekvereniging st.Cecilia was er een kavel waarop geboden kon worden: een eenmalig optreden als tambour-maitre.

Paul Does, de broer van de echte tambour-maitre, deed het hoogste bod. Dus tijdens de lampionnen optocht liepen er twee broers voor de muziek uit: Jan-Piet en Paul Does. Ze hadden veel bekijks.

Gemeenten Lisse, Teylingen en Noordwijk ondertekenen overeenkomst gemeenteberichten

De burgemeesters van Noordwijk, Lisse en Teylingen, ondertekenen de overeenkomst met Dirk Bouman van Uitgeverij Verhagen. | Foto: Sven van der Vlugt

regio n Burgemeester Lies Spruit van gemeente Lisse, Carla Breuer van Teylingen en wethouder Sjaak van den Berg van Noordwijk hebben woensdag 11 september gezamenlijk de overeenkomst voor het plaatsen van de gemeenteberichten getekend. Arie van Erk, burgemeester van Hillegom kon hierbij niet aanwezig zijn. Directeur Dirk Bouman tekende namens Uitgeverij Verhagen.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben de publicaties van de gemeenteberichten gezamenlijk Europees aanbesteed. De komende jaren worden de gemeentelijke publicaties wederom gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van Uitgeverij Verhagen. Uitgeverij Verhagen schreef als enige in op deze aanbesteding. De overeenkomst loopt van de periode 1 september 2019 tot 31 augustus 2021 en kan twee keer met een jaar worden verlengd.
Tijdens de aanbesteding is vooral kritisch gekeken naar de kwaliteit in de verslaggeving en de afhandeling van bezorgklachten. De gemeenten en Uitgeverij Verhagen vinden het belangrijk om ook de komende jaren weer een kwalitatief goede krant te bezorgen bij de inwoners van de gemeenten. "Daar ligt een uitdaging", onderstreepte Dirk Bouman zijn zorg. "Door heel Nederland hebben de verspreiders van huis-aan-huisbladen moeite om de bezorging goed rond te krijgen. Wij doen daar alles aan. De komende tijd richten wij ons via speciale campagnes op nieuwe bezorgers. In onze kranten gaan we open wijken communiceren, zodat nieuwe bezorgers direct zien op welke wijk ze kunnen reageren en inwoners weten dat hun wijk even vacant is. We kijken naar een groot aantal extra afhaalpunten, maar ook naar een betere afhandeling van bezorgklachten. Er wordt een digitaal portal gebouwd, zodat we direct zicht hebben op de klachten. Wie de krant niet heeft ontvangen en dit meldt, krijgt de editie per e-mail toegezonden."

Ontwikkelingen

Uitgeverij Verhagen is volop met ontwikkelingen bezig. "Wij doen er alles aan om te realiseren dat onze inwoners een kwalitatief goed huis-aan-huisblad in de brievenbus krijgen", vervolgt Bouman. "Echter de markt staat wel onder druk. Het is een teken aan de wand dat andere uitgeverijen niet meer aanbesteden. Wij vinden het fijn een bijdrage te kunnen leveren aan de lokale democratie. Dat geldt ook voor online. Alle kranten hebben een eigen website, waarop ook de krant wekelijks staat. We zijn een samenwerking aangegaan met RTV Katwijk, die inmiddels in ons pand is gehuisvest. En gezien het laatste rapport, waarin de Bollenstreek Omroep (BO) dringend geadviseerd wordt samen te werken, hopen we dat zij erbij komen. Op die manier kunnen we meer van elkaars expertise gebruik maken en onze inwoners nog beter bedienen."

De gemeenten vinden het belangrijk om de inwoners goed op de hoogte te houden van de plannen en gemeentelijk beleid. Naast de gemeenteberichten in de krant zijn de digitale versies ook wekelijks te vinden op de websites van de gemeenten, op alle websites van genoemde lokale kranten en de site van Uitgeverij Verhagen.

Klimaatakkoord in Voorhout

De NVDE ondertekende het Klimaatakkoord te midden van bewoners van De Wals in Voorhout. | Foto: Kees-Jan Bakker Foto: Kees-Jan Bakker

voorhout n De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) ondertekende op 11 september namens haar 1500 leden het Klimaatakkoord in Voorhout.

Samen met ruim honderd andere organisaties is anderhalf jaar onderhandeld over maatregelen die de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent terug zullen brengen. Dat is uniek in de wereld. In 2030 zal driekwart van de elektriciteit afkomstig zijn van zon en wind. Er is jaarlijks zo'n half miljard euro om duurzame keuze te belonen: voor aardgasvrije wijken, voor woningeigenaren en voor woningcorporaties/ huurders. Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad, zei tijdens de ondertekening door de NVDE: "De totstandkoming van het Klimaatakkoord was een buitengewoon lastige operatie. Het ligt er nu; we gaan aan de slag."
De NVDE ondertekende het Klimaatakkoord te midden van bewoners van De Wals in Voorhout. Adriaan Harthoorn, For Your Energy Freedom (4YEF), die het Plusleven-totaalconcept voor deze wijk ontwikkelde: "Dit is een droom die werkelijkheid wordt. Als ik bewoners hoor zeggen dat ze blij zijn om hier te wonen, raakt dat mijn hart. We praten over het Klimaatakkoord van Parijs en Nederland, maar hier gebeurt het echt. Niks energieneutraal, deze huizen zijn energiepositief! En dit kan ook in bestaande huizen."
Yvonne van der Hulst, van der Hulst Bouwbedrijf: "Dit is nu nog een uitzondering, maar het is goed opschaalbaar. Dit gaat groot worden. We gaan hier veel verder dan de wet. We knopen gebouw, energie en auto aan elkaar, en dan houden we nog energie over. En we denken als bewoners: waar willen ze ventilatie en daglicht."
Bewoonster Mariëlle van Bemmel: "Onze energierekening is 18 euro per maand. En alles werkt, zonder gedoe. En zonder aardgas. De elektrische deelauto's komen nog. Ik denk dat veel Nederlanders er gelukkig van kunnen worden om in zo'n huis te wonen."

Bezoek 'Bij ons in de Biblebelt'

regio n Op vrijdagmiddag 20 september begeleidt gepensioneerd pastoraal werker Charles Horsthuis een bezoek aan de intrigerende tentoonstelling 'Bij ons in de Biblebelt' in het Catharijneconvent in Utrecht.

In de tentoonstelling 'Bij ons in de Biblebelt' ontdek je het gedeelte van Nederland waar de ideeën uit de jaren zestig nog maar weinig vat op hebben gekregen.
Vanaf 12.45 uur is het verzamelen op NS station Sassenheim, om vandaar naar Utrecht te reizen. Inschrijven voor dit bijzondere bezoek kan via www.palliam.nl Nieuwe Zeeweg 75 in Noordwijk.
De bijdrage is €5,- en de treinreis naar Utrecht en de toegang tot de tentoonstelling zijn voor eigen rekening.

lokaal & regio

World Cleanup Day op 21 september

Uiteraard is World Cleanup Day op zaterdag 21 september ook aanleiding voor de vrijwilligers van Voorhout Schoon om zwerfafval op te ruimen!

Naast de gebruikelijke, individuele opruimsessies die een aantal mensen met grote regelmaat al doet, proberen we ook af en toe met een groep aan de slag te gaan en dus meer te kunnen doen in kortere tijd en dus sluiten we zeker aan bij deze (wereld)actie!

Foto: pr.

Feestweek voorbij

Het ligt voor de hand dat er na afloop van de feestweek in Voorhout meer rommel dan gebruikelijk op straat en in de bosjes ligt... wees niet verbaast wanneer we weer vele plastic bekertjes (zelfs glazen), bierflesjes, drankflessen, blikjes etc. naast alle andere verpakkingen, papiertjes, peuken en ander afval zullen aantreffen! Dus doe mee, want naast een gezellig dorp willen we toch ook een schoon Voorhout!?

Aanmelden

We hebben op Facebook al wat oproepjes geplaatst en Voorhout op de kaart laten zetten in de app van World Cleanup Day, zodat iedereen die zich wil aanmelden dat makkelijk kan doen, maar ook een mail naar voorhoutschoon@gmail.com volstaat. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen een paar uurtjes mee willen helpen! We starten om 10:00 uur vanaf het grote parkeerterrein bij het station en willen doorgaan tot ongeveer 13:00 uur. Een aantal plekken verdient meer aandacht: stationsterrein, Herenstraat (met tunnel), Jacoba van Beierenhof, Oosthoutplein, Oosthoutlaan; daar waar er veel mensen passeren ligt helaas altijd meer zwerfafval. Hoe groter de groep vrijwilligers, hoe meer kanten we op kunnen door ons te verspreiden. Wie zelf een grijper en/of draagring (en evt. hesje) heeft, neem dit dan mee. Voor degenen die dit niet hebben zullen we zoveel mogelijk opruimmateriaal meenemen, ook wat karretjes, maar laat het even horen svp! Natuurlijk gaat de bakfiets ook mee om spullen in te vervoeren.

Dorst lessen en napraten bij...?

Afhankelijk van de hoeveelheid mensen bekijken we hoe laat en waar we even gezellig kunnen ontspannen en napraten. Daarvoor zoeken we nog een horecaondernemer die ons een plekje en een lekker kopje koffie of thee (en een broodje?) wil aanbieden! Wellicht het handigst om 13:00 uur, wanneer we mekaar weer treffen met de 'opbrengst'? Want de ervaring leert dat wanneer je 'lekker' bezig bent je niet snel weer stopt...

Voor meer info over zwerfafval in het algemeen en ons vrijwilligersinitiatief zijn we ook te vinden op Facebook onder 'VoorhoutSchoon'.

'Samen bewegen' op Wereld Alzheimer Dag

teylingen n 'Samen bewegen' is dit jaar het thema van Wereld Alzheimer Dag. Traditiegetrouw wordt deze dag gevierd op 21 september. Alzheimer Zuid-Holland Noord en Fietsmaatjes organisaties uit deze regio gaan samen een bijzondere tocht fietsen om aandacht te vragen voor mensen met geheugenproblemen.

Op Wereld Alzheimerdag zullen ongeveer 25 duo's van Fietsmaatjes deelnemen aan een stervormige fietstocht. Zij vertrekken vanuit verschillende gemeenten in de regio, waaronder Teylingen. Uit Sassenheim vertrekken maar liefst 8 duofietsen. Ze komen allen rond 12:00 uur samen bij wielervereniging Swift in Leiden om daar verwelkomt te worden en te genieten van een lunch en een muzikaal optreden van de huisband van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid; The Certainties.


Programma

21 september vanaf 10.00 uur: De deelnemende Fietsmaatjes uit Teylingen starten bij de Bernardus in Sassenheim op een duofiets met een gast met geheugenproblemen en fietsen naar de Wielervereniging Swift, Willem van der Madeweg 1 in Leiden. 12.00 uur: aankomst bij Swift. De fietsmaatjes en hun begeleiders krijgen een met muziek omlijste lunch aangeboden. Vanuit Teylingen zal wethouder Arno van Kempen aanwezig zijn om de fietsmaatjes te verwelkomen. 13.30 – 14.30 uur: Voor geïnteresseerden is er bij Swift de mogelijkheid om een proefrit op een duofiets te maken.

20 jaar Middenkoor Voorhout

Even tot rust komen in de Kleine Kerk. | Foto: PR

ingezonden n In 1999 zijn een groep parochianen van middelbare leeftijd, die wel eens wat anders wilde dan de traditionele vieringen met liederen, om de tafel gaan zitten. Dit heeft geresulteerd in een groep mensen die met elkaar een koor gingen vormen met een eigen tekstcommissie en liedjescommissie.

In het najaar van 1999 is de eerste viering gevierd en met enthousiasme ontvangen in de parochie. In de jaren daarna is het koor gegroeid tot het aantal van ± 45 leden. Door de jaren heen hebben we verschillende dirigenten gehad en ieder had weer zijn eigen manier van werken met bijbehorend repertoire. Ons koor is begonnen met de Carnavalsviering en de Allerzielenviering en zien dit nog steeds als belangrijke vieringen in het jaar. Daarnaast hebben wij ook vieringen mogen verzorgen namens het Fonds1818. Ons jubileum zullen we vieren met een jubileumviering op 29 september om 10.00 uur in de Bartholomeuskerk waarvoor ook alle oud-leden zijn uitgenodigd en een feestmiddag en avond voor de huidige leden. Indien je informatie wilt hebben over ons koor of je wilt aanmelden als nieuw lid kan dit via een mail naar middenkoorvoorhout@gmail.com. Wij hopen dat er veel mensen naar onze jubileumviering komen om het jubileum samen met ons te vieren!

Marente start Senioren Club

teylingen n Vanaf 1 oktober start de Senioren Club Teylingen voor 60-plussers die het leuk vinden om samen actief bezig te zijn.

Elke dinsdag en zondag is er een gezellig programma in de Tuinzaal van Bernardus. Een spel doen, een wandeling maken, een kookles doen, op excursie gaan in de buurt of gewoon een lekker bijkletsen onder het genot van een kopje koffie of thee. Het kan allemaal op de Senioren Club. De Senioren Club is vanaf 1 oktober iedere dinsdag van 14.00 tot 21.00 uur en iedere zondag van 9.30 tot 16.30 uur in de Tuinzaal in Bernardus. U kunt de hele dag of een halve dag meedoen. De club wordt begeleid door een actieve en creatieve gastvrouw/-heer. Er zijn altijd twee grote activiteiten per dag en er zijn momenten om gezellig een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie of thee. De Senioren Club is er voor de mensen die het prettig vinden om met anderen leuke activiteiten te ondernemen en nieuwe mensen te leren kennen. De nadruk ligt op het samen bezig zijn en er een leuke dag van maken. Er wordt verwacht dat mensen zelfstandig zijn als het gaat om de toiletgang en eten, want de gastvrouw/heer is geen zorgverlener.

Word lid van de club!

Lijkt u het leuk om hieraan mee te doen? Of misschien is het iets voor uw vader, moeder, buurvrouw of andere bekende? Geïnteresseerden kunnen een keer gratis meedoen. Daarna is het mogelijk om lid te worden voor drie maanden. Voor meer info en de kosten kijkt u op www.marente.nl/seniorenclub. Wilt u zich aanmelden voor een introductiedag of wilt u meteen lid worden van de Senioren Club? Neem contact op met de ledenservice van Marente via 071 409 32 23.

Feestelijke uitreiking Junior Certificates op Rijnlands Lyceum Sassenheim

OP het Rijnlands Lyceum kun je opgeleid worden voor het Senior TTO Certificate en voor het examen International Baccalaureate English Language & Literature.| Foto: PR

sassenheim n Alle leerlingen die vorig schooljaar de derde klas van het tweetalig vwo op het Rijnlands Lyceum Sassenheim succesvol afrondden, ontvingen op 10 september hun Junior TTO Certificate.

Dit certificaat is afgegeven door het Nuffic, de landelijke organisatie die zich inzet voor internationaal onderwijs. De uitreiking is altijd een feestelijk moment en werd met een BBQ afgesloten. Daarnaast hebben alle tvwo-3-leerlingen ook examen gedaan op hoog Cambridge Engels niveau. Iedere leerling slaagde hiervoor. Dit is het bewijs dat leerlingen na drie jaar tweetalig vwo hun kennis van de Engelse taal flink vergroot hebben. : In deze lessen is Engels de voertaal van docenten én van leerlingen. Boeken, werkstukken en toetsen zijn ook volledig in het Engels en internationaal georiënteerd. legt Harm-Jan Langelaar, coördinator TTO, uit. "De meeste leerlingen zijn zo enthousiast over het tweetalig onderwijs dat ze ook in de bovenbouw voor TTO kiezen."

Kerkproeverij

voorhout n Op 29 september houdt Kleine Kerk een openluchtdienst in de Boerhaavetuin. De dienst staat in het teken van Kerkproeverij 2019. Kom je zelf niet vaak of nooit in de kerk, maar zou je best eens willen proeven wat het is om een dienst of viering bij te wonen? Dan is Kerkproeverij een mooie kans. www.kerkproeverij.nl.

In het spoor van Jacoba van Beieren

De HKV-leden bezochten Bergen op Zoom in het spoor van Jacoba van Beieren. | Foto: PR

voorhout n Jacoba van Beieren heeft een speciale plaats in de geschiedenis van Voorhout. Met een glimlach wordt wel gezegd dat ze een van de drie nationaal bekende Voorhouters is. De andere twee zijn natuurlijk Herman Boerhaave en Edwin van der Sar. Dit jaar is er speciale belangstelling voor Jacoba omdat de Historische Kring Voorhout (HKV) pogingen doet om haar stoffelijke resten geïdentificeerd te krijgen.

Minister van Engelshoven is nog niet erg welwillend ten aanzien van dit verzoek. Er zal echter ook naar de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarnevelt gezocht gaan worden en is er goede hoop dat Jacoba in deze zoektocht meegenomen kan worden. Tweede Kamerleden van zowel het CDA als de SP hebben er vragen over gesteld. In het licht van de voorgestelde verbouwing van de Staten Generaal, die naar verwachting vijfhonderd miljoen euro gaat kosten, zijn de kosten van dit onderzoek verwaarloosbaar. Recent is de architect voor deze verbouwing afgekocht en een nieuwe architect aangewezen. De verwachting is daarom dat de zoektocht nog wel even op zich zal laten wachten. Jacoba ligt hier al sinds 1436 en wat dat betreft is de noodzaak van het vinden van haar gebeente niet urgent.

Opgraving uit 2003 bij de Kerklaan. | Foto: PR

De HKV organiseert elk jaar een speciale dag, waarop een stad wordt bezocht die een rol heeft gespeeld in het leven van Jacoba van Beieren. Dit jaar was Bergen op Zoom de plaats van bestemming. In de Markiezenstad vond op 13 augustus 1418 een samenkomst plaats van de Heren en Steden van Zeeland. Het Graafschap Zeeland was erg verdeeld tussen Hoekse en Kabeljauwse aanhang, de ongeregeldheden waarvan Jacoba als Gravin van Holland en Zeeland toen het middelpunt was. Op 7 september vertrok de bus met 61 HKV-leden. Na aankomst en koffie met gebak werden de bezoekers in drie groepen verdeeld en elke groep volgde een stadswandeling onder leiding van een lokale gids. 's middags was er voor ieder de mogelijkheid om zelf in de stad op pad te gaan. Na een afsluitend diner ging de groep in de avond weer terug naar Voorhout.

Peuteractiviteit in Voorhout

voorhout n De Singing Stars verzorgen weer een reeks peuterlessen in de maand september, oktober en november. Bij de Little Stars kunnen peuters van 2 en 3 jaar weer lekker swingen en springen. De verhalenkoffer daagt uw kind uit om samen met de juf in zijn of haar fantasiewereld te duiken en lekker te bewegen.

Muziek is dé leidraad bij de Little Stars! Door middel van muziek en eenvoudige bewegingsopdrachten ontdekt uw kind zijn eigen lichaam, de ruimte om zich heen en het ervaren van emoties. Zo beleven zij samen de grootste avonturen! Wilt u de activiteit samen met uw kind beleven en er een echt ouder-kind moment van maken? Dat kan! Samen starten wij de les op en dansen wij de les uit. Óf wilt u uw kind lekker met de juf laten dansen en vanuit de zithoek met een kopje koffie de les volgen? Ook dat is mogelijk en raden wij zeker aan indien uw kind zelfstandig aan de les kan deelnemen. Daarnaast is de activiteit ook zeer geschikt voor opa's en oma's die tijdens hun "oppasochtend" hun kleinkind iets willen aanbieden waar zij nog lang plezier van zullen hebben.

Meer informatie: www.singingstars.nl. Aanmelden kan per mail (singingstars@live.nl) of via het inschrijfformulier op de website.

Sporen uit het verleden: aanbieding onderzoeksrapport aan gemeente.

sassenheim n Bij de Stichting Oud Sassenheim worden op donderdagavond 26 september drie lezingen gegeven over archeologie. Iedereen is welkom. De avond wordt verzorgd door de Rijnlandse afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

De eerste lezing wordt gegeven door Pierre van Grinsven, beheerder van het archeologisch depot van de provincie Zuid-Holland en samensteller van het rapport over het bodemonderzoek aan de Hoofdstraat 250/254 (nu Xenos) en Kerklaan in 2003. Het opgravingsrapport zal worden toegelicht en deze avond officieel worden aangeboden aan een vertegenwoordiger van de gemeente Teylingen. Vervolgens zal senior archeoloog en geboren en getogen Lissenaar dr Menno Dijkstra het e.e.a. vertellen over het ontstaan van de dorpen in Duin- en Bollenstreek en zal historicus en oud-stadsarchivaris Piet de Baar uit Leiden een boeiend betoog houden over het Leidse grondbezit in Sassenheim tijdens de 16e eeuw. De lezingen vinden plaats in De Coy, Kagerdreef 72, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Beste Zanger Henk Poort in Trefpunt

Henk Poort heeft een gevarieerd repertoire. | Foto: Peter-Paul van den Hurk

WARMOND n Bariton Henk Poort staat op zaterdag 12 oktober met zijn nieuwe programma Helden in theater Het Trefpunt.

Momenteel is de zanger iedere zaterdagavond op televisie te zien in de populaire show Beste Zangers. In de voorstelling Helden zingt hij werk van zijn muzikale voorbeelden. Uit de opera, uit de musical én uit de Jordaan. Gecombineerd met vertellingen en achtergronden maakt hij er een persoonlijk verhaal van vol nieuwe helden. De try-out start om 20.30 uur. Kaarten á 19,50 euro zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Open Atelier bij Noyense School

sassenheim n Het jaarlijkse open-atelier weekend van De Noyense School vindt dit jaar plaats op 21 en 22 september in het atelier, Parklaan 130A in Sassenheim. Een witte bollenschuur achter het parkeerterrein naast Chinees restaurant Peking. De Noyense School is een collectief van 14 kunstschilders uit de bollenstreek, den Haag en Amsterdam, Getoond wordt zeer divers, voornamelijk figuratief werk in verschillende technieken en materialen: aquarel, acryl, alkyd en klassieke olieverf. U bent beide dagen welkom van 12.00 tot 17.00 uur. Er is voldoende parkeerruimte in de onmiddellijke omgeving van het atelier. Om een indruk te krijgen van het te verwachten niveau, kunt U een kijkje nemen op

www.denoyenseschool.nl

Kunstweek Warmond zoekt lokale kunstenaars

Warmond n De organisatie van de Kunstweek Warmond is op zoek naar beeldend kunstenaars uit de regio die willen exposeren tijdens Gluren bij de Buren. De Kunstweek wordt gehouden van 1 t/m 10 november, maar de expositie loopt nog een week langer door.

Gluren bij de Buren is inmiddels een traditie tijdens de Kunstweek. Ramen van woonhuizen en etalages van winkels in de Dorpsstraat worden tijdelijk omgetoverd tot minigalerietjes, waarin beeldend kunstenaars hun werk exposeren. Het thema van de Kunstweek is dit jaar Sporen van Jan Steen. Kunstenaars die willen meedoen met Gluren bij de Buren, zijn uitgenodigd om zich te laten inspireren door Jan Steen – al mogen ze dit verzoek ruim interpreteren.

Aanmelden

Kunstenaars kunnen zich tot en met 13 oktober aanmelden bij Nicoline Heemskerk: info@nicoline-heemskerk.com. Vermeld in de mail wat voor werk je wilt tentoonstellen en wat de grootte is, voeg liefst ook een foto bij. Meer informatie en de voorwaarden voor deelname zijn te vinden op de site www.kunstweekwarmond.nl.

Adest Musica deelnemer van RABO ClubSupport

sassenheim n Adest Musica is deelnemer aan de Clubsupportactie van de Rabobank Bollenstreek Een jaarlijkse actie van de Rabobank waarbij de leden van de Rabobank bepalen welke club geldt krijgt voor hun activiteiten.

Leden van de Rabobank kunnen van 27 september tot en met 11 oktober 2019 stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan bij de Rabobank het lidmaatschap aan. Je ontvangt daarna een link om je stem op je favoriete club uit te brengen. Adest Musica heeft al een goede bestemming voor het geld gevonden. De repetitieruimte in 't Onderdak te Sassenheim is veel te klein voor onze groeiende vereniging. De muzikanten zitten tijdens repetities te dicht op elkaar waardoor gehoorschade op de loer licht. Naast oordopjes zijn geluidsschermen zeer wenselijk om het geluid te dempen.

Kristal Theater speelt 'Benjamin de Beer'

sassenheim n Benjamin is een ijsbeer die met zijn ouders halsoverkop moet vluchten omdat het ijs waarop zij wonen smelt. Na een barre tocht over zee weten ze de overkant te bereiken en komen ze aan in het bos van de bruine beren. Deze zitten bepaald niet te wachten op een vreemde familie witte beren. Is er een plek waar ze wel welkom zijn? De voorstelling is interactief en zit vol liedjes, gebaseerd op een boek van de bekende artiest en schrijver Herman van Veen, een garantie voor uitmuntend jeugd theater.

Kaarten kosten € 8,00. Middagvoorstelling, aanvang: 15.00 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40A, Sassenheim. www.hetonderdak.nl.

'Todos lo saben'

sassenheim n Op donderdag 19 september draait de film 'Todos lo saben' in Theater 't Onderdak. Laura (Penélope Cruz) en haar gezin reizen vanuit Buenos Aires terug naar haar geboortedorp in Spanje voor een huwelijk. De bruiloft is een grote reünie met de hele familie, dorpsvrienden en haar oude liefde Paco (Javier Bardem). Wanneer het feest ruw verstoord wordt door de verdwijning van Laura's dochter, staat het leven van de Spaanse familie op z'n kop. In hun zoektocht naar antwoorden komen lang verborgen familiegeheimen boven drijven.

Kaarten kosten € 5,00 per stuk. Verkrijgbaar aan de zaal voor aanvang film of reserveren via de website: www.hetonderdak.nl. Aanvang film: 20.15 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40A,

Burgemeesters op de bres voor kortebaandraverijen

De belastingdienst gat vanaf 2021 belasting heffen op de spelresultaten. Daardoor kan het voortbestaan van de draverijen in gevaar komen. | Foto: archief Foto: pr.

regio n De gemeentebesturen van 27 plaatsen waar, veelal jaarlijks, kortebaandraverijen worden georganiseerd maken zich samen sterk voor reparatie van de gevolgen van nieuwe wetgeving rond de Kansspelbelasting vanaf 2021. Dat hebben de burgemeesters van deze gemeenten besloten tijdens een bijeenkomst op initiatief van mw. Spruit, burgemeester van Lisse.

Hun kritiek richt zich niet op de wet zelf, maar op het neveneffect waarbij de belastingdienst zich bijna de helft toeëigent van wat nu als afdracht aan de lokale vrijwilligersorganisaties wordt gegund. De kortebaandraverijen zijn een immaterieel cultureel erfgoed met een eeuwenoude historie. De gemeenten trekken samen op richting Tweede Kamer en de verantwoordelijke ministeries. De kortebaandraverijen zijn vooral populair in Noord en Zuid-Holland, maar worden ook in andere provincies gehouden. Vaak vallen ze samen met traditionele sociaal-culturele evenementen als feestweken, volksfeesten en kermissen. De organisatie is in handen van vrijwilligersorganisaties die voor hun exploitatie –naast sponsorwerving, contributies en soms entreegelden– afhankelijk zijn van inkomsten uit de paardentotalisator. De wedstrijden vinden plaats met veel aandacht voor dierenwelzijn en veiligheid, en staan onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR), die zelf door de belastingmaatregel ook zwaar wordt getroffen. Om grote bedragen gaat het niet: de kortebanen ontvangen jaarlijks gezamenlijk, na aftrek van kosten, ruim € 150.000 afhankelijk van de lokale omzet en spelresultaten. De belastingdienst gaat met ingang van 2021 nu net op datzelfde resultaat de kansspelbelasting heffen, zodat de draverijen eigenlijk een-op-een voor de belasting opdraaien zonder zelf belastingplichtige te zijn. Voor de organiserende verenigingen en stichtingen zijn de inkomsten uit de totalisator een levensvoorwaarde. Ze opereren zonder subsidies en houden zelf de broek op. Waar het wedden het populairst is, komen de klappen straks het hardst aan. Door de samenhang in het circuit van kortebaandraverijen is echter de hele sector ervan afhankelijk. In totaal geeft het publiek op de kortebanen ongeveer € 1 miljoen uit aan het wedden op paarden (daarvan wordt veruit het grootste deel ook weer aan winnende wedders uitbetaald). Als een constructieve reactie uit Den Haag uitblijft, bereiden de burgemeesters acties voor om in de bres te springen voor hun plaatselijk erfgoed.

Scherm en super stil asfalt voor delen A44

SASSENHEIM n Stukjes A44 langs de woningen zijn opgenomen als 'urgent' voor het aanbrengen van geluidswerende maatregelen. Het gaat daarbij om super stil asfalt op de A44 en geluidsschermen. Maar die schermen, dat gaat nog wel even duren.

door Nico Kuyt

Vorige week gaven Anand Manschot en Gert de Haas van Rijkswaterstaat (RWS) een presentatie aan de raadscommissie Ruimte.
Vooraf riep een woordvoerder namens enkele bewoners op om 'liever vandaag dan morgen' maatregelen te treffen. "Met name in de zomermaanden is de overlast buitengewoon hinderlijk. Het vergalt het plezier van buiten zitten en velen kunnen 's avonds niet hun ramen open zetten. Het is een taak van de overheid, waar mogelijk, hinder te voorkomen", aldus de inspreker.

Urgente fase

In zijn presentatie gaf Manscholt aan dat er twee fases zijn. Het geld reikt niet om heel Nederland te bedienen.
De eerste fase is het meest urgent en wordt uitgevoerd. Sassenheim zit in de eerste fase. Als criteria geldt dat het geluid aan de gevel van de woningen hoger is dan 65 Db en/of voor 1986 gebouwd.
Er zijn drie manieren om geluid te reduceren. Ten eerste stiller, nog meer stiller en super stil asfalt. Is dat niet voldoende, dan geluidsschermen of een combinatie daarvan en die combinatie is bij Sassenheim aan de orde.
Het kan zijn dat het nog onvoldoende is, dan als laatste stap gevelisolatie, zoals dubbel glas en het kitten van de kieren. Het super stil asfalt en schermen komen niet langs het hele stuk, maar daar waar de woningen aan de criteria voldoen. Grof verdeeld zijn het drie brokken.

Planning

RWS is op dit moment bezig de maatregelen in beeld te brengen in een saneringsplan. Pas als de minister getekend heeft, dan is deze formeel. In een grove planning wordt medio 2020 het ontwerp-saneringsplan gepubliceerd en start de inspraak. De omgeving wordt dan geïnformeerd. De prognose is dat de realisatie in 2022 start, samen met het groot onderhoud van het asfalt.
De schermen vormen een los project die voor 2027 gerealiseerd wordt. De schermen worden niet eerder geplaatst, antwoordde Manschot op vragen van Don Verhoeff (GroenLinks). Het proces moet zorgvuldig worden doorlopen. De snelheid verlagen van 120 naar 100 km/uur, want dat levert ongeveer 1,5 Db reductie op, een idee van Mirjam Mack (ChristenUnie), daar gaat RWS niet over, maar de politiek. En in plaats van drie losse stukken, de hele strook asfalteren, wat Bart van der Ploeg (D66) logischer vond, gaat ook niet, want daar kleven heel veel kosten aan en dat geld is er niet.
Een wens van Gerben Dijkstra (CDA) om die huizen die geen maatregelen krijgen, maar in hun tuin behoorlijk hinder ondervinden, toch iets mee te doen, die wens werd eveneens niet vervuld.

Bestemmingsplan voor behoud van beeldbepalende objecten

Molenstraat 33-35 is één van de panden op de lijst. | Foto: Google Maps

teylingen n Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad de 'Erfgoedverordening Teylingen 2018' vastgesteld. Nu wordt een vervolgstap gemaakt door een voorontwerpbestemmingsplan 'Beeldbepalende objecten, Teylingen', ter inzage te leggen.

De meest beeldbepalende objecten bestaan uit gebouwen, maar ook hekwerken en een waterpartij maken deel uit van het voorontwerpbestemmingsplan.Om bescherming te bieden aan het behoud van deze objecten is een voorontwerpbestemmingsplan 'Beeldbepalende objecten, Teylingen' opgesteld. De regeling van het voorontwerpbestemmingsplan heeft als doel dat de opgenomen objecten niet zonder meer gesloopt kunnen worden. Bij aanvragen om sloopvergunning moet inzicht gegeven worden over het nieuw te bouwen plan. De erfgoedcommissie beoordeelt dan of de bestaande (karakteristieke) waarden voldoende terug komen in het nieuwe plan. Bij vergunningsplichtige bouwactiviteiten (aan de buitenzijde van het pand) wordt het plan getoetst door de erfgoedcommissie. Bouwactiviteiten waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd worden door dit bestemmingsplan niet beperkt. Vergunningsvrij bouwen blijft dus mogelijk.

In de Gemeenteberichten die in De Teylinger van 18 september staan en op de website van de gemeente Teylingen staan de locaties van de objecten genoemd. Alle eigenaren van de objecten worden per brief geïnformeerd. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 september ter inzage. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden zes weken lang een inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders. Voor belanghebbenden en geïnteresseerden is er op dinsdag 24 september van 19.00 tot 21.00 een inloopavond in het bestuurscentrum in Voorhout.

Gemeente zoekt duurzame huizen

teylingen n Op zaterdag 2 en 9 november openen in het hele land huiseigenaren hun deuren voor de 'Duurzame Huizen Route'. Een unieke kans voor iedereen die zelf aan de slag willen gaan met duurzaam bouwen en wonen. De gemeente Teylingen doet mee aan de Duurzame Huizen Route en moedigt inwoners aan om hun woning open te stellen. "Het is mooi om goede voorbeelden onder de aandacht te brengen tijdens de Duurzame Huizen Route. Bezoekers horen ervaringen uit de eerste hand en ontdekken dat energiezuinig wonen ook voor meer comfort zorgt. Hiermee laten we zien dat duurzaamheid niet alleen goed is, maar ook goed te doen is.', aldus Rob ten Boden, wethouder gemeente Teylingen. De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar duurzame huizen in Teylingen. Ervaringen met isolatie, warmtepomp, zonneboiler, gebruik van natuurlijke materialen of een geheel energiezuinige woning; elke ervaring telt! Iedereen die kennis wil delen, kan zijn huis aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden. Huiseigenaren die meedoen op 2 en 9 november ontvangen een bedankje en maken kans op een weekend weg. In het voorjaar stellen huiseigenaren ook hun woning open met thematours.

Stichting Winterfeest Duin- en Bollenstreek opgericht

regio n Ondanks de enorme hitte deze zomer kwam op woensdag 28 augustus een afvaardiging van diverse carnavalsverenigingen uit de Duin- en Bollenstreek bij notaris mr. L.F. van Loenhoud om daar de oprichtingsacte van de Stichting Winterfeest Duin- en Bollenstreek te ondertekenen. Hiermee kan het Winterfeest, een carnavalsfeest speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking uit de Duin- en Bollenstreek maar ook daarbuiten, blijven voortbestaan. Het Winterfeest was decennia lang een programma onderdeel van Stichting De Zevensprong. Helaas waren zij vorig jaar genoodzaakt het Winterfeest uit hun programma te schrappen. Iedereen was het over een ding eens: "Een feest voor mensen in deze doelgroep mocht niet verdwijnen." De eerst editie in de nieuwe samenstelling werd op 11 januari 2019 gehouden in de Schelft in Noordwijkerhout. Met honderden bezoekers was de eerste editie een groot succes. Dit gaf zo veel voldoening dat de diverse carnavalsverenigingen besloten dat dit feest nog jaren lang zou moeten bestaan. De oprichting van de Stichting is de formele kroon op dit besluit. Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Theo van Werkhoven (C.V. de Bokken), secretaris Ed van den Berg (C.V. de Saksen), Penningmeester Paul de Klerk (C.V. De Kaninefaaten) en Jolanda Duivenvoorden (secretaris). Zij worden gesteund door alle verenigingen uit de Duin- en Bollenstreek. Een grootse samenwerking voor een groots feest. Zet hem alvast in de agenda vrijdagavond 10 januari 2020 in de Schelft te Noordwijkerhout.

Feest in Voorhout

Ook in de tweede week van de Voorhoutse feestweek was er genoeg te doen en beleven.

Foto's: Gerard van Steijn

Handbaldames van Foreholte weten winst te behouden tegen de Tukkers

voorhout n De Tukkers uit het verre Overijsel kwamen op de laatste avond van de kermisweek naar Voorhout. ons toe. Het resultaat van de Tukkers tegen ZAP had Foreholte de hele week op scherp gezet op de trainingen.

Wat Foreholte wilde laten zien, vanaf het eerste fluitsignaal, was dat deze nieuwe samenstelling van de groep al aardig op weg is om een hecht team te worden. Dat er voor ieder punt geknokt kan worden en dat de fouten die er gemaakt worden door samenwerken opgelost worden. De eerste 10 minuten waren ook duidelijk voor de Voorhoutse dames. Tempospel, goed verdedigen, goed keeperswerk en kansen creëren. Het gevaar van de Tukkers kwam in de eerste helft met name van schoten vanaf de midopbouw. De felle start van Foreholte zorgde voor een voorsprong van 3 doelpunten na 10 minuten spelen. Door even wat minder concentratie konden de Tukkers weer terug komen in het spel. Pas in de 18e minuut kon Foreholte de voorsprong vergroten. In de laatste 5 minuten werd de voorsprong vergroot werd door onder andere 2 doelpunten van Maartje Kraakman: 16-11.

Na de rustperiode was het weer de bekende dip van Voorhoutse kant. De Tukkers scoorde na de rust 5 x op rij en na 6 minuten spelen konden de Voorhoutsen pas weer aan scoren komen. Matthijs gaf de juiste aanwijzing om de paniek te verminderen en zodanig kon 3x Melanie Zwaan gevaarlijk zijn van de cirkel. De voorsprong was inmiddels weer 3 punten geworden. Door wat miscommunicatie of toch vermoeidheid kwamen de Tukkers harder terug dan verwacht. Bij 22-22 moest er toch iets veranderen. In de timeout even de koppies weer dezelfde kant op en weer gas erop. Maar vooral aan het werk in de dekking. De Tukkers roken de kans om op voorsprong te komen. Maar door samen te werken en vooral ook gewoon met plezier blijven handballen konden de Tukkers niet over Foreholte heen. Vanaf 24-24 liep de thuisploeg weer uit en werd er heel hard gewerkt en trok Foreholte de wedstrijd naar zich toe, 29-27.
Een wedstrijd die op karakter is gewonnen.

Jan Lammers en Niels Langeveld te gast bij Sportcafé Teylingen

warmond n Stichting Sport Promotie Teylingen en Business Platform Teylingen (BPT) zijn er trots op dat zij op dinsdag 8 oktober niemand minder dan autocoureur Jan Lammers mogen verwelkomen als gast van het Sportcafé Teylingen.

Jan Lammers werkte als kind op de anti-slip school bij Rob Slotemaker. In 1973, op 16-jarige leeftijd, maakte hij zijn debuut en won zijn eerste race in Zandvoort. Inmiddels heeft Jan Lammers 11 nationale en internationale kampioenschappen op zijn naam staan. Tegenwoordig is Lammers directeur van Dutch Grand Prix van Zandvoort. Hij vertelt deze avond over zijn droom om samen met zijn team de Formule 1 weer naar Nederland te halen. Hoe doe je dat en hoe is dat als dat lukt? Hoe ga je om met de enorme uitdagingen zoals de 1,2 miljoen aanvragen voor tickets en de infrastructuur? Kortom, actuele en boeiende onderwerpen.
Teylinger Sportheld en FIA World Touring Car Cup coureur Niels Langeveld praat de avond aan elkaar. Hij maakte in 2008 zijn autosportdebuut in de Suzuki Swift cup en behaalde successen in onder andere de Formido Swift Cup, de Nederlandse Renault Clio Cup en de Seat Leon Eurocup. Hij heeft 4 kampioenschappen behaald, zowel nationaal als Europees. Tegenwoordig is hij volledig prof geworden. De bijeenkomst is op dinsdag 8 oktober bij Dekker Sport & Party, Veerpolder 14 in Warmond. Deur open 19.30 uur. Aanvang programma 20.00 uur. Na afloop is er volop gelegenheid elkaar te spreken tijdens een informele borrel. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle Teylinger ondernemers, leden van de Teylinger politiek en besturen sportverenigingen zoals u gewend bent van het Sportcafé, maar vanwege een maximaal aantal beschikbare plaatsen verzoekt de organisatie u om in te schrijven voor deze bijeenkomst via backoffice@bpteylingen.nl. Vol is vol!

Misschien komt er een nieuwe sporthal in Teylingen

Jelle van Werkhoven van de Forwodians pleit in de commissie voor een betere accommodatie voor de binnensport.| Foto: NK Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n Wethouder Arno van Kempen mag van de raadscommissie Welzijn een onderzoek plegen naar de mogelijkheid van een nieuwe sporthal in Teylingen. Een meerderheid van de commissie wil daartoe een greep in de reserves overwegen.

door Nico Kuyt

De Army Regatta vindt plaats op de KMA (Koninklijke Militaire Academy) te Breda. | Foto: PR

Onlangs bracht B&W een raadsbrief naar buiten over de accomodaties voor binnensport en gymlessen voor de scholen. Er heerst hierin enige knel, met name door de groei van Voorhout en voor Sassenheim door een slechte spreiding van gymlocaties. Mede vanwege de bezuinigingen schrapte B&W evenwel een aantal oplossingsrichtingen uit een eerder opgesteld rapport, zoals het vervangen van sporthal De Schans in Voorhout door een breedtesporthal en een aanpassing aan sporthal De Wasbeek in Sassenheim. Burgerraadslid Paul Witteman (PvdA) vroeg om de raadsbrief te agenderen in de commissie. Vooraf aan de bespreking kwamen Jelle van Werkhoven van de basketbalvereniging Forwodians en Erik de Muinck van de Sassemse volleybalclub VCS de commissie toespreken. Van Werkhoven wees onder andere op de veiligheidsrisico´s in De Schans en het gebrek aan ruimte. Voorhout breidt uit, echter zonder een uitbreiding van accomodaties voor de clubs en verenigingen. Hij sprak de wens uit voor een nieuwe sporthal. Op zijn beurt onderstreepte eveneens De Muinck dat de nood hoog is. Zijn club kampt met ledenstops omdat er geen ruimte is.

Langdurige oplossing

Beiden vonden weerklank in de commissie. Paul Witteman (PvdA) zag genoeg reden om de beslissingen in de raadsbrief te heroverwegen. Ewout Braggaar (VVD) vroeg zich af of het niet tijd wordt om goed te kijken naar een langdurige oplossing. Er moeten betere faciliteiten komen, maar hikte wel een beetje tegen de kosten van 6 tot 8 miljoen voor een nieuwe hal. Ook Edith Alkemade (D66) keek graag naar de lange termijn. Niet alleen maar lapmiddelen. Teylingen is geen arme gemeente. 'Schrijnend' vond zij de mogelijkheden en het gebruik van het bewegingsonderwijs. Lisa Weijts (GroenLinks) onderstreepte eveneens dat de binnensport beter moet worden geaccomodeerd. De Schans voldoet niet in de behoefte, deed Martijn van Duijvenbode (Trilokaal) er een schepje bovenop. Investeer nu in de toekomst, vond Mirjam Mack (ChristenUnie) en Manon van Dijk (CDA) riep op voor een onderzoek naar een nieuwe hal en waar die kan komen, want de reserves mogen daarvoor best wel worden aangesproken.


Wethouder Van Kempen gaat met alle geledingen onderzoek uitvoeren voor een nieuwe sporthal, nu een greep in de reserves voor de gemeenteraad een optie lijkt te zijn. Hij wees er wel op dat de financiële kant wel goed in de gaten moet worden gehouden. Een voorstel wordt dan over enig tijd de gemeenteraad voorgelegd. Voor wat betreft het bewegingsonderwijs, daar is hij al mee aan de slag, maar gaat het nog even tegen het licht houden. Hij wil dat wel zo snel mogelijk regelen.

Schaatstalenten STS-KGM Clubselectie halen 9.950 euro op

Jan Lammers | Foto: PR

sassenheim n De 11 schaatstalenten en de 2 mentoren van de STS-KGM Clubselectie hebben zaterdag 9.950 euro opgehaald met de 'Schijt je Rijk" loterij'. Het was een gezellige middag bij het STS-KGM Clubhuis.

De kopers van de kavels konden onder het genot van heerlijke Barista koffie en persoonlijke kaveltaartjes luisteren naar de teampresentatie van de talenten. Ex-Olympisch schaatser en trainer Martin Hersman, stelde iedere schaatser individueel voor en vertelde de ambities van het team. De meeste talenten hebben regionale en nationale kansen en doelen. Met Pien Hersman en Ward Dielissen heeft de club zelfs een Nederlands Kampioen en een bronzen medaillewinnaar op de sprint in huis. Rens Vergeer en Pien Hersman onthulden als groot verkopers van de kavels het opgehaalde bedrag van 9.950 euro aan de penningmeester van STS-KGM, Leon Zegers. De winnaars van de kavels voor de hoofdprijs van 350 en 150 euro zijn Bowien van der Spek en Rens Vergeer. De schaatsers kunnen met deze actie een groot deel van de kosten voor professionele kleding en 2 korte trainingskampen bekostigen. Het team gaat volgens weekend naar Leeuwarden voor het eerste ijskamp.

Voorhouter Maarten Marks stuurt RV Iris naar glansrijke overwinning op de Army Regatta

breda n Afgelopen zaterdag heeft de 15e Army Regatta plaatsgevonden bij C.R.&Z.V. Dudok van Heel in Breda. Onder de bezielende leiding van coach Menno Dijkstra uit uit Hillegom heeft het team @Ease bestaand uit Tessa Maessen (slag) uit Lisse, Karen van Duin uit Noordwijk, Jeannette Vijfhuizen uit Hillegom, Silvia van der Poel (boeg) uit Lisse en Maarten Marks (stuur) uit Voorhout buitengewoon succesvol hun eerste wedstrijd geroeid.

De Army Regatta vindt plaats op de KMA (Koninklijke Militaire Academy) te Breda en wordt sinds 2005 georganiseerd door de Cadetten Roei-en Zeilvereninging Dudok van Heel.
De Nederlandse Army Regatta is een achtervolgingsrace van 4,5 kilometer over het water van de prachtige rivier de Mark in Breda. Elk jaar varen hier Nederlandse en Engelse ploegen mee , zowel militairen als burgers. Deze dames dubbelvier is een pas samengesteld team, voor deze gelegendheid ingeschreven als @ Ease (op de plaats rust) en traint pas enkele weken met elkaar. Om in deze korte tijd al zo'n mooi resultaat te boeken smaakt naar meer en schept hoge verwachtingen voor de toekomst.

Iris

Roeivereniging Iris streeft er naar om ieder lid de gelegenheid te geven om op haar of zijn niveau te roeien. Als recreant of op wedstrijdniveau.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.rv-iris.nl

Kermis

Eens per jaar was het kermis in mijn geboortedorp. Het overwegend rechtzinnig-protestantse gemeentebestuur hield lange tijd alle wereldse vermakelijkheden buiten de deur, zoals daar zijn circus, kermis, zondagvoetbal. De gemeentegrens lag bij de spoorlijn. Aan de overkant waaide een liberale wind. Wat hier niet mocht, werd daar gehouden. Naar verluidt stonden er bij de overweg ouderlingen die bijhielden wie er aan deze goddeloze activiteiten deelnamen. Huisbezoek met streng vermaan was hun deel. Het heeft weinig geholpen. Die kermis kwam er toch. Ergens in het najaar, tegelijk met een grote middenstandstentoonstelling. Op maandagavond was er een groots vuurwerk, waarna de kermis openging. Mijn vader kocht oliebollen. Op donderdag kwam mijn opa een dagje en nam ons mee de kermis op. Hij trok zijn portemonnee voor het bedaagdere gedeelte: touwtje trekken, hengelen. Er was een waterorgel dat we als een soort wereldwonder aanschouwden. We kregen een suikerspin, en dat was het dan. Jarenlang heb ik sindsdien aan elke kermis voorbij geleefd. Onze kinderen gaven er niet om. Maar in deze streek kun je er niet omheen. Van Noordwijkerhout tot Leiden is het tussen begin september en begin oktober één grote kermis. Om beurten ligt in dorp of stad het openbare leven stil. Wegen afgezet voor koersen of harddraverijen. Grote pleinen gevuld met felgekleurde attracties die in snelheid en veelheid aan bewegingen de rupsbaan van vroeger aan alle kanten hebben ingehaald. Van het waterorgel is alleen het geel overgebleven: het bier vloeit rijkelijk. Vandaag was ik in Voorhout. Het was Open Monumentendag. Ik wilde de Bartholomeüs van binnen zien. Die is mooi. Maar aan de kermis had ik niet gedacht. Veel wijding was er niet: kermiskoers en artiesten overstemden met gemak het Pie Jesu dat in de kerk klonk. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar op straat was het gezellig. Nu zit ik thuis dit stukje te schrijven. Hadden ze ook suikerspinnen? Was ik maar even in het reuzenrad gegaan. En ik mis opeens mijn opa…


egbert van der weide

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger: Pastoor M. Straathof


Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting (Avondmaal)

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. D. Quant


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering. Voorganger: pastor Th. Blokland


Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. R. van Zwieten (Amsterdam)


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 21 september Geen viering i.v.m. oec. viering op 22 september in de Protestantse kerk

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. Ds. A. Alblas

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Marco van Delft

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 Esther Vosterman, 19.00 uur uur, Jan Zijlstra