De Teylinger

21 februari 2018

De Teylinger 21 februari 2018


Geen derde periode voor wethouder Kees van Velzen

Teylingen n Kees van Velzen (CDA) zal na de komende gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeren als wethouder in de gemeente Teylingen. "Na rijp beraad" heeft de 61-jarige Voorhouter besloten om af te zien van een eventuele derde periode als wethouder.

Van Velzen heeft zijn besluit niet lichtzinnig genomen. "Ik zou best nog eens vier jaar door willen gaan als wethouder in Teylingen, maar de praktijk leert dat veel wethouders het in een derde raadsperiode in dezelfde gemeente toch moeilijker krijgen. In de afgelopen tijd heb ik gemerkt dat de chemie tussen de gemeenteraad en mij als wethouder toch minder is geworden. Misschien dat dit komt omdat ik als wethouder probeer om sneller en wat zakelijker te opereren, en naar mijn mening staat de raad daar niet echt voor open. Ook werden af en toe wel opmerkingen gemaakt over de wijze waarop ik het wethouderschap uitoefende. Dan kan je wel weer vier jaar doorgaan als wethouder, maar als je dan de nodige tegenwerking vanuit de raad ondervindt gaat daar veel energie in zitten. Dat is niet goed voor de gemeenteraad, maar ook niet voor mij als wethouder. Daar heeft niemand iets aan de komende vier jaar", vindt Van Velzen.

Knoop doorgehakt

Het definitieve besluit om af te zien van een nieuwe periode heeft Van Velzen volgens eigen zeggen zo'n twee weken geleden genomen. "Ik had de knoop al doorgehakt vóór de commissievergaderingen van vorige week", aldus Van Velzen. In deze vergaderingen werd hij gedwongen om twee raadsvoorstellen terug te nemen: over de nieuwbouw van basisschool De Kinderburg gecombineerd met een fusie met De Rank in Sassenheim, en over de invoering van een derde container voor de inzameling van PMD-afval. Op de opstelling van de raadscommissies die deze voorstellen behandelden kijkt hij met gemengde gevoelens terug. "Als gemeente gaan we immers niet over de fusie van scholen, want dat is aan de schoolbesturen. Toch ging een groot deel van de discussie in de commissie daarover. En de raad heeft indertijd zelf bepaald dat de invoering van PMD-containers in deze raadsperiode moest gebeuren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat door de onverwachte ommezwaai van D66 dit voorstel is gesneuveld. Nu zijn we wat beide zaken betreft terug bij af, hoewel het allebei goede voorstellen waren. Ik hou van doorpakken, en dat kan nu niet door de opstelling van een meerderheid van de raad."

Lees verder op pagina 7.

Kleinere blauwe zone Dorpsstraat

Warmond n De commissie Ruimte kon vorige week het voorstel steunen waarin wordt voorgesteld om de blauwe zone in de Dorpsstraat te verkleinen. Aanleiding hiervoor was een onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over parkeren in Teylingen. Daarin werd duidelijk dat er niet gehandhaafd wordt in de Dorpsstraat en er toch veel langparkeerders staan. In het rapport werd voorgesteld om de zone, waar een maximale parkeertijd van twee uur geldt, te verkleinen. Citymanager John van der Tol kon zich niet in die conclusie vinden en probeerde de commissie nog op andere gedachten te brengen. De commissieleden steunden echter het voorstel voor verkleining van de blauwe zone.

Meepraten over muurschildering

Voorhout n De fiets- en voetgangersonderdoorgang bij de Nagelbrug is al enige tijd klaar, maar op de wanden van de brug komt nog een muurschildering. Het is een initiatief van de Rotary Club Voorhout, die geld heeft ingezameld voor het project. Tijdens een inloopavond, op dinsdag 6 maart van 19.30 tot 21.00 uur in het Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1), kunnen inwoners hun ideeën hierover meegeven. Het is de bedoeling dat kunstenares Judith van der Meer de muurschildering dit voorjaar gaat aanbrengen.

n Marathontoppers

Winnares Patricia Koot (m), tussen nummer twee Janna Bolsius (l) en nummer drie Jillian Knook. | Foto: pr./schaatspeloton Foto: pr./schaatspeloton.nl

Warmond n Na Iris van der Stelt kan de Warmondse IJsclub nog een marathonkampioene bijschrijven. Patricia Koot (13, op de foto in het midden) was op zaterdag 17 februari de sterkste schaatsster tijdens het Nederlands Marathon Kampioenschap Jeugd op de Ireen Wüst-ijsbaan in Tilburg. Bij de pupillen B reed Rens Vergeer naar de zilveren medaille.

Teylingen krijgt nog geen container voor plastic

Teylingen n De gemeente krijgt nog geen container voor plastic, metaal/blik en drinkpakken (PMD). Er was daarvoor vorige week geen meerderheid in de raadscommissie Ruimte te vinden. Wethouder Kees van Velzen trok het voorstel maar weer in.

Door Nico Kuyt

Het was Pieter Janssen (ChristenUnie) die vorig jaar het idee aankaartte. Het plastic wordt aan de straat gezet, maar de zakken verwaaien en vervuilen de straat. Er is nieuw beleid voor het afval in de maak en in al de scenario's is er sprake van een PMD-container. Waarom deze niet alvast invoeren? Na instemmende geluiden in de commissie pakte de wethouder het op en kwam vorige week met een voorstel. Janssen juichte het uiteraard toe. Ook Bert van Leeuwen (CDA) was voor. Het draagt bij tot een betere scheiding en minder zwerfafval. Joost van Doesburg (PvdA) kon instemmen, weliswaar na enig overwegen. Maar daarna zakte het animo in de commissie volledig in. Bob Keeven (VVD) was faliekant tegen. Nascheiding bij de verwerking van het afval wordt steeds beter. Tevens vreesde hij het smokkelen door het werpen van ander afval in de niet doorzichtige PMD-container.

Lees verder op pagina 7.

Op weg
naar de
verkiezingen

Afsluiting
van
de
Herenstraat?

Nog geen
fietspad
door polder

Nominaties Sportprijzen bekend

buurt n Fonds 1818 viert verjaardag met bijdrages

Voorlopig geen fietspad door Roodemolenpolder

Sassenheim n Het fiets- en wandelpad dat gepland is in de Roodemolenpolder, komt er voorlopig nog niet. Er moet nog grond worden verworven voor de aanleg van het pad tussen de wijk Oosthout in Voorhout en de Postwijk in Sassenheim.

Al bijna tien jaar is de gemeente, samen met de provincie, aan het kijken naar de aanleg van een fietspad door de Roodemolenpolder, die Voorhout en Sassenheim met elkaar verbindt. Tijdens een wijkmarkt in 2016 liet wethouder Kees van Velzen weten dat de start van de aanleg in 2017 zou zijn. Gevraagd naar de voortgang van het project, laat een medewerker van de gemeente deze week weten dat er nog geen startdatum voor de aanleg bekend is. Het heeft te maken met de rechten op de grond waar het fietspad op moet komen. "Voor realisatie van het fietspad is het nodig gronden te verwerven," zo schrijft de ambtenaar. "Door verschillende belangen van verschillende partijen zijn de onderhandelingen complex. Dit vraagt meer tijd. Op voorhand is niet aan te geven hoe lang dit gaat duren."

Zodra alle benodigde grond is aangekocht, wordt een omgevingsvergunning ingediend. Daarop kunnen inwoners hun zienswijze indienen. Het voorkeursontwerp voor het pad staat al wel vast; daarover hebben belanghebbenden op een eerder moment al hun mening kunnen geven.

Container voor plastic komt niet door commissie

Vervolg voorpagina

Bob Keeven (VVD) was faliekant tegen. Nascheiding bij de verwerking van het afval wordt steeds beter. Tevens vreesde hij het smokkelen door het werpen van ander afval in de niet doorzichtige PMD-container. Verder gaat een groeiend aantal gemeenten over op een andere methode, namelijk statiegeld. Ook Dion Piket (Trilokaal) zag de container niet zitten. Hij wil graag nadenken over oplossingen voor het wegwaaien, maar wees naar de container van Lisse, die geregeld bij wind ook plat ligt. Binnen enkele jaren komt er best wel een goede oplossing voor het nascheiden. Doe het voorlopig maar goedkoper en geef die 713.000 euro niet uit. En tot verrassing van de commissie, afwijkend van eerdere geluiden, vroeg ook Bart van der Ploeg (D66) zich af of het wel een zinvolle stap was. Hij wilde een structurele, veelomvattende oplossing in één keer. De gemeente moet zuinig en efficiënt omgaan met de middelen. Hij was niet tegen PMD-containers, maar wel tegen halve oplossingen. Zijn uitlatingen ontlokte bij Van Leeuwen woorden van spijt dat blijkbaar D66 zich niet meer schaarde aan de zijde van het CDA.

Ingetrokken

Intussen ervoer de wethouder in toenemende mate zinkende gevoelens van geen meerderheid. Hij stipte fijntjes aan dat de commissie gevraagd had naar dit voorstel. De verspilde ambtelijke uren zijn bepaald niet duurzaam. Hij benadrukte nogmaals dat het een tussenstap is en in alle scenario's deze container gebruikt gaat worden. Het smokkelen gebeurt vooral als voor het restafval betaald wordt. Dat is hier niet het geval. Nascheiding verfijnd zich steeds beter, maar levert wel relatief vervuilde afvalstromen op. Je krijgt er niet alles uit. In Lisse levert de container 100 tot 150 procent meer op dan nu in Teylingen, alhoewel je in Lisse wel moet betalen voor het restafval. En of je het nu of later invoert, de kosten moet je maken. Aan de bakken hangt nu eenmaal een prijskaartje. Zijn inspanning baatte evenwel niets. Van Velzen trok het voorstel maar weer in.

'Wethouder is een rol die bij mij past'

Kees van Velzen bij een van 'zijn' projecten: het uitkijkpunt aan de Menneweg in Sassenheim. | Foto: pr. Foto: pr.

Vervolg voorpagina

"Nu zijn we wat betreft de PMD-container en de nieuwbouw van de Kinderburg terug bij af, hoewel het allebei goede voorstellen waren. Ik hou van doorpakken, en dat kan nu niet door de opstelling van een meerderheid van de raad", laat Van Velzen weten. Hij kijkt echter ook kritisch naar zijn eigen opstelling: "Sommige mensen vinden mij te correct, te transparant en te eerlijk. Misschien had ik als wethouder sluwer moeten zijn".

Mooie baan

Zijn ervaringen in Teylingen hebben Van Velzen echter wel duidelijk gemaakt dat hij zich als wethouder als een vis in het water voelt. "Wethouder is een gigantisch mooie baan. Ik heb gemerkt dat het een rol is die bij mij past. In acht jaar tijd heb ik als wethouder zo'n honderd projecten kunnen realiseren, en daar ben ik best trots op. Als inwoner van Voorhout en Teylingen zou ik dan ook het liefst wethouder in mijn eigen gemeente zijn, maar ik heb nu anders besloten". Dat wil echter niet zeggen dat Van Velzen de politiek gegarandeerd gaat verlaten. "Ik sta er wel voor open om ergens anders wethouder te worden", zo laat hij weten. "Maar dat is uiteraard ook afhankelijk van welke portefeuille ik in een andere gemeente zou kunnen krijgen. Ik heb gemerkt dat een portefeuille als ik nu in Teylingen heb, zoals met financiën, mij wel ligt. Maar ik ga na de komende verkiezingen rondkijken wat er mogelijk is, en waarin ik mijn energie kwijt kan".

Niet in de gemeenteraad

En hoewel hij op de elfde plaats staat van de kandidatenlijst van het CDA voor de komende verkiezingen, wil hij in ieder geval ook niet in de gemeenteraad gekozen worden. "Zelfs wanneer ik met voorkeurstemmen gekozen zou worden ambieer ik niet om in de raad te komen. Ik beschouw mezelf alleen als lijstduwer. Het is goed dat de stemmers in Teylingen dat nu al weten. Mochten ze toch op me stemmen, dan zie ik dat als een bedankje en als waardering voor wat ik in de Teylingse politiek heb gedaan". Waarmee hij duidelijk aangeeft geen rol meer na de verkiezingen in de Teylingse politiek te willen spelen. Volgens Van Velzen heeft het CDA nieuwe kandidaten voor het wethouderschap in de komende raadsperiode.

Kees van Velzen maakte als CDA'er van 1998 tot 2006 deel uit van de gemeenteraad van Voorhout, en daarna vier jaar van de gemeenteraad van Teylingen. De laatste acht jaar vervulde hij voor zijn partij het wethouderschap in deze gemeente.

Nominaties Sportprijzen Teylingen bekend

Teylingen n Wie wint de jaarlijkse sportprijs voor de beste sportman, sportvrouw of sportploeg uit de gemeente Teylingen? Wethouder Bas Brekelmans reikt, samen met de Teylinger Sporthelden, op dinsdagavond 6 maart de Sportprijzen Teylingen uit tijdens het Sportcafé bij Dekker Warmond Sport & Party Events. Ook de Talentenprijs en Sportbegeleidersprijs worden uitgereikt.

De gemeente en Stichting Sport Promotie Teylingen, organisator van het Sportcafé, zijn ieder jaar op zoek naar sporters die op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie hebben geleverd in 2017. Voor talenten is er een aparte categorie, net als voor sportbegeleiders. Tot en met 7 februari konden inwoners kandidaten voor de drie sportprijzen voordragen. De jury heeft zowel in de categorie Talenten als voor de Teylinger Sportprijs vier sporters of teams genomineerd.

Talentprijs

In de categorie Talentenprijs, gesponsord door Van Velzen Accountants, zijn vier talentvolle sporters tot en met 18 jaar genomineerd:

Patricia Koot (13), schaatsster bij de Warmondse IJsclub, won in 2017 het officieuze NK voor Pupillen, werd derde bij het officieuze Europees kampioenschap en pakte brons bij het Nederlands kampioenschap jeugdmarathon. Daarnaast scherpt de inwoonster van Sassenheim regelmatig baan- en clubrecords aan.

June van Westing (14) werd vorig seizoen landskampioen met HDM MC1 op het veld. De aanvoerster werd in de zaal districtkampioen zaalhockey en won ook zilver bij het NK zaalhockey. De Voorhoutse June speelt in het opleidingsteam van Nederland B, maar debuteerde vorig jaar ook in de hoofdmacht van Nederland B.

Yodi Monteny (17) is naast scheidsrechter bij voetbalvereniging Foreholte, ook internationaal succesvol. Hij floot deze zomer de halve finale van de IBERCUP in Portugal en zat in het arbitrageteam voor de finale. Daarnaast fluit Yodi standaard de wedstrijden van oudere spelers en soms ook senioren.

Mark van Loon (18) debuteerde in het seizoen 2016/2017 in de hoofdmacht van The Bassets en was daarmee de jongste speler in de Ereklasse, de hoogste nationale rugbyklasse. Inmiddels is de Sassenheimer een van de dragende spelers en speelde zich in de kijker. Hij werd opgenomen in de voorselectie voor het nationale opleidingsteam Herens15.

Teylingen Sportprijs

Voor de Teylingen Sportprijs zijn ook drie teams en één individuele sporter genomineerd:

Warmunda dames 1 is in korte tijd gepromoveerd van de vijfde naar de derde klasse. Een prestatie van formaat voor een team dat nog maar kort bij elkaar is. En ook in de huidige klasse doen de Warmondse voetbalsters mee om de prijzen en staan momenteel op de eerste plaats.

Pieter Heerema zeilde in ruim 116 dagen de wereld rond in de non-stop solo race Vendée Glove. De in Warmond woonachtige Heerema voltooide hiermee als eerste Nederlander de prestigieuze wedstrijd.

De selectie HV Foreholte dames kende een uitstekend seizoen. Dames 1 werd na een spannende competitie kampioen en de Voorhoutse handbalsters promoveerde daardoor voor het eerst in ruim twintig jaar terug naar de Eredivisie. Ook dames 2 werd in hun klasse kampioen.

Ter Leede dames 1 sleepte op de laatste dag van de competitie het kampioenschap in de Topklasse binnen. De Sassenheimse voetbalsters bleven concurrent Buitenveldert net voor. Het was voor het eerst 2012-2013 dat Ter Leede zich weer kampioen mag noemen.

Sportbegeleidersprijs

Voor de derde keer is er ook aandacht voor de begeleiders die het sporten voor anderen mogelijk maken. Eerder ging de Sportbegeleidersprijs naar eredivisie-scheidsrechter Allard Lindhout (2015) en clubtrainer Willem Homan (2016).

Uitreiking

De uitreiking van de Sportprijzen is tijdens feestelijke bijeenkomst van het Sportcafé is bij Dekker Warmond (Veerpolder 14). Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur. De sportprijsuitreiking is voor iedereen toegankelijk.

Steun voor Blaarkop- en Lakenvelderkoe

Namens de boeren van historische koeienrassen voert Fernand de Willigen in de raadscommissie een pleidooi. | Foto: NK Foto: Marieke Voorn

Teylingen n De raadscommissie Bestuur sprak vorige week de steun uit voor de bedreigde historische runderrassen Blaarkop en Lakenvelder die nu nog in de Warmondse grasvelden grazen.

Door Nico Kuyt

Het bestaan van de koeien staat op de tocht. Europese regelgeving over fosfaten draait hen de nek om, terwijl zij daarvan toch minder produceren. En van die oer-Hollandse runderrassen zijn er nog maar weinig over, soms minder dan duizend. De koeien zijn dubbeldoel-koeien: ze leveren melk en kaas en als dat opdroogt, worden ze geslacht en wordt het vlees verkocht. Dat is anders dan bij de meeste moderne koeienrassen. Die hebben zich gespecialiseerd. Zij leveren flinke liters melk, maar zijn daarna alleen geschikt voor de frikadel. Of andersom zoals de dikbillen, die zijn alleen geschikt voor het vlees en niet de melk.

Nu dreigt Europa de laatste exemplaren van de oud-Hollandse rassen, als de Blaarkop en Lakenvelder, te laten verdwijnen uit de Warmondse weilanden. Met hun dubbeldoel zijn zij minder economisch geschikt. Reden voor Frans Nederstigt (ChristenUnie) om een motie in de gemeenteraad in te dienen om bij de hogere overheden te pleiten voor behoud. Naast al die monumenten in de gemeente, zijn deze koeien een levend historisch erfgoed. De Blaarkop maakte zelfs deel uit van het eerste industriële veeteeltsysteem in de wereld, aldus woordvoerder van het oude rasvee Fernand de Willigen, die vorige week insprak(foto onder). In vroeger tijden ging de melk uit de Warmondse uiers naar de kaasmakerij in Leiden en de wereld rond en aan het einde van het leven verscheepte het vlees naar Londen voor consumptie.

Omarming

Het pleidooi kreeg in de commissie een goed ontvangst. Tijdens de discussie tekenden steeds meer leden via internet de petitie die daarvoor in het leven is geroepen. Maar alleen een petitie tekenen is te weinig vlees op het bot. De provincie is bezig met een visie over de natuurlijke leefomgeving en daar moet de lobby zich vooral op concentreren, dacht wethouder Kees van Velzen, die namens B&W de motie omarmde. De provincie heeft een grotere invloed op het Rijk. Het belang is wel dat de krachten uit het grasveld, de politiek en andere belanghebbenden zich zoveel mogelijk bundelen.

Erfgoedverordening

Op 8 maart neemt de gemeenteraad een besluit over de Erfgoedverordening, over oude gebouwen en zo. Tegelijk worden daarbij de zeldzame runderrassen besproken. Om wellicht van hen een levend erfgoed te maken.

n Kinderen zijn de baas

Foto: pr.

De kindergemeenteraad Teylingen vergadert op donderdag 22 februari om een keuze te maken uit vier projecten die zijn ingediend door verenigingen en maatschappelijke organisaties uit Teylingen. De gemeenteraad heeft hiervoor 2000 euro beschikbaar gesteld. Twintig leerlingen van De Achtbaan (Cluster), De Andreasschool en De Startbaan zijn de kinderraadsleden.

Inloop bij Historische Kring

Voorhout n De Historische Kring Voorhout (HKV) organiseert op zaterdag 24 februari tussen 10.00 en 12.30 uur een inloopbijeenkomst in het Kenniscentrum van de HKV aan de Bonekruidstraat tegenover nummer 30.

In de Oosthoutzaal kunnen bezoekers bladeren door de fotoboeken met duizenden foto's uit een ver en recent verleden. Ook de boeken zijn er om kennis te nemen van en over het historisch verleden van Voorhout, de bollenvelden, familiegeschiedenissen en boerderijen. Bestuursleden zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden. Ook zijn de recente aankopen te bewonderen, zoals een schilderij van de Ruïne van Teylingen van de hand van de Sassenheimse kunstschilder Louis Dieleman. Na zaterdag is de eerstvolgende inloop op woensdag 14 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

Workshop: Krachtig Bestuur

Teylingen n Besturen betekent richting geven aan de vereniging, een koers uitzetten en op basis van deze koers beslissingen nemen. Op woensdag 28 februari van 19.30 tot 22.00 uur neemt Theo Versnel, van de Sesamacademie, een avond de tijd om in gesprek te gaan over besturen.

Aan de orde komen onder andere toekomstvisie, meerjarenplan, begroting, bestuursvorm, het vinden van de juiste bestuurders en de competenties die zij moeten hebben. Daarbij komt ook aan bod het bespreken van de verdeling van de taken, het functioneren als team, efficiënt vergaderen en het hanteren van de juiste leiderschapsstijlen. Ook is er aandacht voor verzekeringen en aansprakelijkheid, en de juiste contracten. De workshop wordt georganiseerd door Welzijn Teylingen en wordt gehouden in Sassembourg (Jan van Brabantweg 59 in Sassenheim). Vooraf aanmelden is gewenst en kan via www.welzijnteylingen.nl en via 0252 231805.

Nieuwe tijden bibliotheek

Warmond n De bibliotheek in Warmond is sinds dit jaar op woensdagmiddag eerder open: voortaan al om 12.00 uur tot 17.00 uur. En op zaterdag gaat de bibliotheek open tussen 11.00 uur en 13.00 uur. Daarnaast is het op woensdagmiddag is het DigiWoensdag. Een mediawijs digivaardig team van vrijwilligers staat klaar om hulp te bieden. DigiWoensdag is ook een plek waar je niet altijd met een vraag hoeft te komen, maar waar je ook tips en trucs kunt uitwisselen.

Nieuwe website kringloop

Sassenheim n Kringloopwinkel Op Dreef heeft een nieuwe website. Na weken van werk ging www.kringloopwinkelsassenheim.nl vorige week tijdens de medewerkersavond 'live'.

Vragen én antwoorden in nieuwe column

zakelijk n De oplettende lezer had het misschien al gezien: sinds twee weken staat er iedere week een column onderaan deze pagina. De column wordt geschreven door vier ondernemers uit de Bollenstreek: Erik Seisveld (SNS), Chantal Lefeber (Chantal Lefeber Makelaars), Jose Kattenberg (Belastica) en Miranda Heemskerk (Notariskantoor Voorhout).

Al vanaf 2012 schrijft Erik Seisveld van SNS Voorhout en Lisse in het Lissernieuws en De Hillegommer over de nieuwste ontwikkelingen op financieel gebied. Dat wil hij nu ook gaan doen voor de lezers in Voorhout, Warmond en Sassenheim. "In de column probeer ik mensen te informeren over ontwikkelingen op financieel gebied. Denk hierbij aan fiscaliteiten. Daarbij wil ik graag aansluiten bij de actualiteit. Soms houd ik het heel feitelijk. Een andere keer geef ik graag mijn mening. Mijn doel is in heldere taal mensen kennis te laten nemen van zaken die spelen en die vaak (ongemerkt) invloed hebben op hun leven."

Ook de andere drie specialisten willen met hun column graag de lezers informeren over het nieuws uit hun vakgebied. José Kattenberg schreef twee weken geleden de eerste column. Een verhaal dat veel lezers aansprak; iedereen kan immers zomaar te maken krijgen met een veranderde situatie en daardoor ook met veranderingen in de financiële huishouding. Chantal Lefeber besprak vorige week de Olympische Spelen en hoe de passie en het enthousiasme van sporters ook op haar werk als makelaar van toepassing zijn. Miranda Heemskerk van Notariskantoor Voorhout schrijft deze week over de verschillende testamenten en wat ze voor gevolgen hebben voor de nabestaanden.

Volgende week staat de eerste bijdrage van Seisveld in deze krant. Hij hoopt dat lezers de columns met plezier lezen. Iedereen die meer wil weten, is ook van harte welkom bij de vier ondernemers, besluit hij: "Vanzelfsprekend nodig ik iedereen graag uit eens kennis te komen maken met ons."

'Kunst met een verhaal'

De kunst is te zien in de expositieruimte in de Dorpsstraat. Inzet: Rebecca en Barend Elshout. | Tekst: Esther Luijk Foto: | Foto: pr.

n Van automotive tot kunsthandelaar

Warmond n Een schilderij van een Maorivrouw, een peddel waar met een haaientand in is gekerfd, een surfboard met de roggen van Nieuw-Zeeland als inspiratie, het is allemaal te vinden in de bijzondere Native Art-collectie van ArtWise. Op dit moment hebben Barend en Rebecca Elshout zeventien unieke stukken te koop, gemaakt van brons of hout. De kunst is afkomstig van de First Nations uit Canada en de Maori uit Nieuw-Zeeland.

Foto: | Foto: pr.

Na ruim dertig jaar in de autobranche werkzaam te zijn geweest, wordt er nu onder de naam ArtWise in kunst gehandeld. Een heel andere werkomgeving, maar toch voelen Barend en Rebecca zich ook in de kunstwereld thuis. "Het is fantastisch om met deze creatieve mensen te werken", vertelt Barend. "Deze kunstenaars denken en handelen vanuit hun gevoel. Ook religie, natuur, dans en creativiteit horen hierbij. Ze houden de oude cultuurwaarden in stand." Het ondernemende stel bezocht Canada en Nieuw-Zeeland meerdere malen, waardoor zij goede banden opbouwden met de lokale kunstenaars en art galeries. Barend: "Het is heel bijzonder om met eigen ogen te zien hoe al die kunst gemaakt wordt. Dat gevoel willen we ook graag overbrengen aan de klant. Daarom worden er foto's gemaakt van het productieproces van elk kunstobject, zodat klanten niet alleen de kunst zelf kopen, maar ook het verhaal erachter." Barend vond met deze Native Art een gat in de markt. "Ik heb me er altijd over verbaasd dat Maori- en First Nation kunst niet op de Europese markt te verkrijgen is", vertelt hij. "Geen enkele beurs exposeert het, dus hebben wij de kans gepakt om in ieder geval Nederland kennis te laten maken met deze prachtige kunst."

Kunst huren

Overigens is de werkwijze van Barend in de autobranche nog wel terug te vinden in zijn klant benadering. De klanten kunnen de kunstwerken van ArtWise namelijk niet alleen kopen, maar ook huren of (short)leasen. "En ook de proefrit en de terugkoopverklaring behoren tot de mogelijkheden", legt Barend uit. "Klanten kunnen een kunstobject een maand op proef nemen, om te kijken hoe het bevalt in hun eigen huis. En bij de terugkoopverklaring spreken we vooraf een prijs af voor wanneer je je object na drie jaar weer terug wil verkopen. Met het aanbieden van deze opties, vergroten we onze doelgroep."

Expositie in Dorpsstraat

De ondernemers handelen niet vanuit een galerie. De kunst is te bekijken op de website www.artwise.com , maar ook komt Barend bij de klanten thuis of op kantoor op bezoek om eerlijk advies te geven over de kunst die in de omgeving past. Wel exposeert ArtWise ter kennismaking nog tot 25 februari aan de Dorpsstraat 86 van 10.00 tot 17.00 uur.

Wecycle op zoek naar lokale goede doelen

Teylingen n Inwoners van de gemeente Teylingen die binnenkort afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren bij hun milieustraat, kunnen daarmee een lokaal goed doel ondersteunen. Vanaf Koningsdag doet de gemeente mee met de Wecycle-inzamelactie, waarmee een lokaal goed doel kans maakt op een sponsorcheque van 1.000 euro.

Elke partnergemeente van Wecycle kan tot 14 april zelf een lokaal goed doel kiezen dat kans maakt op een sponsorcheque. Indien de gemeente geen keuze maakt, is de lokale Oranjevereniging het goede doel. In meerdere gemeenten doen inwoners suggesties aan hun gemeente voor het goede doel of vraagt de gemeente aan inwoners om suggesties.

Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland. De inzamelactie is gericht op het inleveren van vooral afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen op de milieustraat.

De inzamelactie loopt vanaf de dag na Koningsdag tot en met 31 augustus. Wie in die periode op de gemeentelijke milieustraat e-waste inlevert, gaat ter plekke met de mobiele telefoon naar de Wecycle-actiesite. Via GPS (Global Positioning System) wordt vastgesteld of de inwoner echt op de milieustraat is en scoort hij een punt. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, ontvangen een Wecycle-sponsorcheque van 1.000 euro voor het gekozen lokale goede doel. Meer informatie: wecycle.nl/inleveren.

Bas Brekelmans

Foto: pr.

VVD

ONEENS - Dat er iets aan de Herenstraat moet gebeuren, is duidelijk. Er is leegstand en parkeerproblematiek en de straat kan gezelliger, mooier en vooral ook veiliger. De VVD wil dat samen met de bewoners en winkeliers oplossen en niet halsoverkop de straat dichtgooien. Een deel afsluiten kan een optie zijn, maar roept ook wel vragen op. Hoe voorkomen we sluipverkeer door de woonwijk, welke afspraken maken we over buslijnen, hoe blijven winkels en woningen in het gebied goed bereikbaar?

Kortom, de Herenstraat autoluw maken is een goed idee, maar wel zorgvuldig en in overleg met betrokken partijen.

Fred Koot

D66

ONEENS - Op dit moment is volledige afsluiting geen reële optie. Wel dient onnodig doorgaand verkeer geweerd te worden. Het is voor kinderen, schoolgaande jeugd, mensen met een beperking, winkelend publiek, fietsers en automobilisten onveilig; en op diverse kruispunten onoverzichtelijk. Op korte termijn zijn verkeersmaatregelen nodig en alvast een stuk herinrichting; gelegenheid voor laden en lossen bijvoorbeeld tot 12.00 uur 's ochtends. Tegelijkertijd is het noodzakelijk de Noordelijke Randweg versneld aan te leggen.

Via raadsvragen in november 2017 en een motie in de gemeenteraad op 8 maart 2018 zet D66 zich krachtig in om nog dit jaar te investeren in concrete verkeersverbeteringen.

Sandra Groenendal

Foto: Marieke Voorn

PvdA

ONEENS - Zolang er geen rondweg is gerealiseerd, is afsluiten van Herenstraat voor gemotoriseerd verkeer een onacceptabele keus. Uit gesprekken met de winkeliers in de Herenstraat blijkt dat zij deze afsluiting zien als de doodsteek voor hun onderneming. Zij zijn niet meer bereikbaar noch kunnen ze fatsoenlijk bevoorraad worden. Daarnaast zal de afsluiting resulteren in enorme verkeersoverlast en een stijging van verkeersonveilige situaties in de woonwijken in het oude dorp die links en rechts parallel aan de Herenstraat liggen. Auto's en vrachtverkeer zullen uitwijken naar de smalle straatjes in deze woonwijken om toch bij de winkels te kunnen komen.

Rob ten Boden

Foto: pr.

Trilokaal

ONEENS - Trilokaal is van mening dat het volledig afsluiten van de Herenstraat voor gemotoriseerd verkeer de doodsteek voor het dorp betekent. Wij erkennen dat de Herenstraat nu inderdaad druk en onveilig is, maar wij zien dan meer in het acuut invoeren van eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens.

Trilokaal wil laten onderzoeken of een algehele invoering van eenrichtingsverkeer voor al het gemotoriseerd verkeer mogelijk en gewenst is. Hierbij is de betrokkenheid van inwoners en ondernemers van groot belang. Invoering van volledig eenrichtingsverkeer zal er namelijk toe leiden dat er offers gebracht moeten worden.

Lena Budko

Foto: Marieke Voorn

Groen Links

EENS - GroenLinks staat voor duurzame verkeer-en vervoersopties, in woonkernen geldt: fietsen en lopen wordt gestimuleerd, de auto is te gast. De Herenstraat kent al tijden grote verkeersrisico's, daarom moet hier met prioriteit een autovrije/autoluwe oplossing komen, die recht doet aan alle betrokken partijen. Met blokkade zuiltjes wordt het verkeer gereguleerd en wordt het gebruik van de straat voor bestemmingsverkeer (winkelbevoorrading, kerkbezoek etc) tot dagdelen beperkt. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Vanzelfsprekend wordt de straat ook (her)ingedeeld met focus op veilig fietsen en wandelen. Wij zien de Herenstraat zo de groene winkelhoofdstraat van Voorhout worden, waar het prettig wandelen, winkelen en ondernemen is.

Lijsttrekkers in gesprek over het Sociaal Domein

Een volle raadzaal met woordvoerders van diverse organisaties ging vorig jaar de discussie aan over de schuldhulp. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Het Adviesplatform Sociaal Domein Teylingen gaat op woensdag 7 maart in gesprek met de lijsttrekkers van de politieke partijen over hun plannen voor het Sociaal Domein.

In het Sociaal Domein gaat het onder andere over de WMO, Jeugdzorg, Participatie, Schulddienstverlening en de toegang tot de verschillende voorzieningen.

Het Adviesplatform bestaat al tien jaar en is ingesteld door het college van B&W. Het platform is geen organisatie die individuele belangen behartigt van inwoners, maar adviseert wel bij de totstandkoming van het beleid. Met adviezen wil het Adviesplatform eraan bijdragen dat elke inwoner mee kan doen. De leden van het platform wonen in Teylingen en zijn als ervaringsdeskundige betrokken.

De bijeenkomst is op woensdag 7 maart van 19.30 tot 21.00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1 in Voorhout). Geïnteresseerden zijn van harte welkom, aanmelden via reginabeenen@gmail.com.

Peter Scholten

Foto: pr.

CDA

ONEENS - Herenstraat afsluiten kan niet zomaar. De wijken daar omheen zullen immers ontsloten moeten worden. Wel is het noodzakelijk de Herenstraat verkeersveiliger in te richten met meer ruimte voor fietsers die nu vaak gedwongen worden het trottoir te pakken met gevaarlijke situaties tot gevolg. Hiermee zal zo snel mogelijk begonnen moeten worden.

verkiezingen

Fonds 1818 viert verjaardag met bijdrages voor de buurt

Een Verrijk je Buurt Toolbox voor Margriet Duivenvoorde (l) en interim-wijkregisseur Esther den Hertog. | Foto: pr./Valerie Kuypers Foto: pr.

Teylingen n Plantenbakken aan de brug of een buurtfeest. Bij Fonds 1818 vieren ze hun tweehonderdste verjaardag met extra aandacht voor kleine buurtinitiatieven. Tijdens in totaal 27 Inspiratiecafés worden buurtbewoners op weg geholpen om hun ideeën te realiseren.

Veel buren willen maar wat graag gebruik maken van het verjaardagscadeautje van Fonds 1818: maximaal 3.000 euro voor hun initiatief. Projectleider Marjet van Os is blij met de belangstelling: "We krijgen ieder jaar heel veel aanvragen binnen, maar merken dat buurtinitiatieven minder bekend met ons zijn. Met de Inspiratiecafés willen we nog meer mensen bereiken." Dat blijkt aardig gelukt in Teylingen. Kleine initiatieven en grote projecten komen langs in de kleine zaal van Het Trefpunt in Warmond. Zo'n dertig belangstellenden bespreken in kleine groepen hun ideeën, en krijgen tips van de welzijnsadviseurs, wijkregisseurs en medewerkers van Fonds 1818. Daaronder zijn veel vertegenwoordigers van verenigingen of stichtingen. Bas Versluijs en Ton Koster van scouting Boerhaavegroep willen op zaterdag 2 juni een open dag door Voorhout organiseren. "Kijk of je kan samenwerken met andere verenigingen binnen Voorhout", geeft Marian Kofoed van Welzijn Teylingen hen mee. "Zorg dat meer organisaties betrokken zijn, dat maakt de kans op een succesvolle aanvraag groter." Ideeën die passen bij Verrijk je Buurt, komen na beoordeling in aanmerking voor een donatie. Maar dat is niet het enige. Buren kunnen ook beroep doen op een adviseur die hen helpt bij het opstellen van de plannen. Dat lijkt voor Marije van Leeuwen en Marjolein van Dorssen een goed aanbod. Hun zoons spraken drie dagen eerder in tijdens de commissie Welzijn over hun idee voor wielerpark in Teylingen. "Het project is eigenlijk niet echt voor één buurt, meer voor heel Teylingen," zegt Marije. Toch hebben ze wel wat aan de bijeenkomst. Bijvoorbeeld ook aan de tip van Hannerieke Dekkers, die als bewoners samen met vijf andere buurtgenoten betrokken is bij de grote vernieuwing van Speel- en Ontmoetingsplaats De Geest. Dankzij fondsenwerving en vele uren vrijwillige inzet, is hun gedroomde speeltuin voor de buurt bijna klaar. Op 14 april staat de officiële opening gepland. "Je moet een beetje 'brutaal' zijn en gewoon beginnen. Daarna ging het balletje snel rollen."

Korendag

Sassenheim n Kerkkoor De Lofstem uit Sassenheim organiseert, in samenwerking met de De Regionale Commissie Noord/West van de Koninklijke Christelijke ZangersBond voor de tweede keer een Korendag in Sassenheim. Op zaterdag 18 mei 2019 wordt in de vier kerken van Sassenheim opgetreden. Maximaal 30 koren kunnen meedoen, aanmelden kan via delofstem.tk of de website van de KCZB:kczb.nl.

Florence Foster

Sassenheim n De film Florence Foster Jenkins is op donderdag 1 maart om 20.15 uur te zien in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De film vertelt het waargebeurde verhaal van Florence Foster Jenkins, de legendarische Amerikaanse socialite die in de vorige eeuw wanhopige pogingen deed een beroemde zangeres te worden en zich daarbij niet liet hinderen door gebrek aan talent. Ondanks haar valse gekraai schopte ze het tot een optreden in het fameuze New Yorkse theater Carnegie Hall. Hugh Grant speelt haar beschermende echtgenoot. Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.

Rapalje

Warmond n Theater Het Trefpunt staat op vrijdag 2 maart in het teken van Celtic Folk. Vanaf 20.30 uur is het optreden van Rapalja. De band speelt ballades met een vleugje heavy metal. Naast bier en whiskey, zijn er ook broodjes beenham en worst verkrijgbaar. Er zijn zit- en staplaatsen. Kaarten kosten 19 euro en zijn te reserveren via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang van de voorstelling aan de zaal en bij het VVV aan de Gemeentehaven in Warmond.

Shanty Festival

Warmond n Het Warmonds Schippertjeskoor organiseert op zondag 18 maart het zevende Warmonds Shanty Festival.Tussen 14.00 en 17.30 uur zingen in het Trefpunt (Herenweg 80) de drie koren 3X NIKS uit Heenvliet, het Zeedijkkoor uit Amsterdam en natuurlijk ook het Warmonds Schippertjeskoor. Het festival is een inloopconcert met een finale rond 17.30 uur. Dan zingen de drie koren samen.

Passieconcert zoekt zangers

Sassenheim n Het tweede Passieconcert in de Sint Pancratiuskerk is op zondag 25 maart om 20.00 uur. De koralen uit de Mattheus Passion worden afgewisseld met meditatieve teksten. De liederen worden uitgevoerd door een projectkoor onder leiding van Menno Hoekstra en organist Gerda Peters. Iedereen die graag zingt, is van harte uitgenodigd om mee te zingen met dit projectkoor. De liederen worden ingestudeerd op dinsdag 6, 13 en 20 maart van 20.00 tot 21.30 uur in de Pancratiuskerk (Hoofdstraat 188). Aanmelden voor het koor kan tot 1 maart bij Marjo van der Zanden via rkpancratius@hetnet.nl en via 0252-211568.

Grote asbak naar vrijwillige brandweer

De vrijwilligers van de brandweer Sassenheim worden 'prinselijk' onderscheiden met de Grote Asbak 2018. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De vrijwillige brandweer Sassenheim is door carnavalsvereniging de Saksen verkozen tot Grote Asbak 2018.

De Saksen reikt ieder jaar de eretitel in de vorm van een asbak uit. De prijs gaat naar inwoners die veel voor een vereniging en/of de maatschappij betekenen.

De uitreiking was vorige week dinsdag, waar de vrijwillige brandweermannen en -vrouwen samen met ploegchef Wilco Jorna de onderscheiding in ontvangst mochten nemen. Zij dachten na een overleg in de kazerne af te sluiten met een oefening op locatie, maar werden in 't Onderdak opgewacht en verrast door Prins Michel en Prins Ronald.

Vorig jaar ging de eretitel naar de vrijwilligers van het Hospice Duin- en Bollenstreek. Dirk Vink en Tineke de Groot ontvingen de Asbak in 2016.

Wilgen snoeien: veilig, netjes en steeds 'groener'

Een bos bloemen van burgemeester Breuer voor het bruidspaar Heemskerk. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n De mannen van MareGroep Groenvoorziening Noord zijn vanaf december weer druk bezig met wilgen knotten. Een vast onderdeel van het groenonderhoud dat MareGroep uitvoert voor Katwijk, Wassenaar, Oegstgeest, Teylingen en Lisse. Werkleider Remco Sjardijn: 'Na de snoei staan de wilgen er weer netjes bij. De groenmedewerkers krijgen geregeld een complimentje van voorbijgangers'.

Wilgen knotten vindt plaats in de periode december tot eind februari. "In de winter ligt het groenonderhoud grotendeels stil; dan hebben we er tijd voor", legt Sjardijn uit. "En als ze in de herfst hun blad hebben afgegooid, 'slapen' de bomen; dat is het juiste moment om ze te snoeien." Waarom moet je wilgen regelmatig knotten? "Als je de takken laat doorgroeien, worden ze te zwaar voor de kroon van de wilg en breken ze af. Dat is gevaarlijk voor voorbijgangers. Of de kroon scheurt in; dan sterft de hele boom af." Maar zover laten de mannen van MareGroep het niet komen. Na de snoei staan de wilgen er weer netjes bij. "Mijn medewerkers krijgen dan ook geregeld een complimentje van voorbijgangers", vertelt Sjardijn.

Medewerkers van de MareGroep snoeien de knotwilgen. Het fietspad is daarbij afgesloten. | Foto: pr. Foto: pr.

Steeds groener

MareGroep Groenvoorziening wordt ook steeds "groener". Als voorbeelden noemt de werkleider de zaagapparatuur en bladblazers; die werken met accu's en niet meer met benzinemotoren. Ook de wagens worden vervangen: de Gators die op diesel lopen, maken plaats voor E-workers. "Bovendien hebben we een contract met een bedrijf dat het snoeiafval verwerkt tot biomassa. Daarmee kunnen ze dan weer energie opwekken."

Duurzaam

"Gemeenten reageren enthousiast op onze groene aanpak van groenonderhoud", besluit Sjardijn. "Vooral Teylingen, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Voor het bestek 2018 vroeg de wethouder op welke punten ons groenonderhoud duurzaam is. We kwamen tot wel zes punten. Hopelijk kiezen meer gemeenten daarom voor MareGroep."

Diamanten bruidspaar Heemskerk: 'Altijd goed voor elkaar zorgen'

Warmond n Cees Heemskerk en Agaath Heemskerk-van Grieken (beiden 86) vierden vorige week hun 60-jarig huwelijksjubileum in partycentrum La France in Oegstgeest. Vlak naast de kerk waar zij op 17 februari 1958 elkaar het jawoord voor het leven gaven.

Door Piet van Kampen

Cees is een geboren en getogen Warmonder en de wieg van Agaath stond in Oegstgeest. De vraag is hoe het stel elkaar destijds ontmoette. Dat was bij Cees thuis, zo blijkt. Agaath werkte als verpleegster in het oude Elisabeth Ziekenhuis in Leiden en een zus van Cees ook Zij nodigde Agaath uit om een keer mee naar huis te gaan en daar zag ze Cees toen voor het eerst. Er ging nog geen liefdesvlammetje branden. "Maar ik vond hem wel leuk, geloof ik en ik vond het wel spannend", bekent de diamanten bruid.

Pas enige tijd later, na een feest in Warmond toen Cees de jonge Oegstgeestse naar huis bracht, werd het menens. Cupido trof de roos. Uit het huwelijk werden Johan, Kees, Paulien en Alphons geboren. Het paar werd gezegend met zeven kleinkinderen.

Buitenmens

De bruidegom is een echt buitenmens en heeft altijd in het bollenland gewerkt. Voor zijn trouwen had hij een oogje op hun huidige woning aan de Wasbeeklaan en na zes jaar in de Dorpsstraat gewoond te hebben, kwam hun huidige huis vrij. Daar woont het paar bijna hun leven lang al. Ook de bruid hielp vaak mee in het bollenwerk. Daarnaast was zij een bekwame handwerksters. Cees werd pauselijk onderscheiden met Pro Eclesia vanwege het vijftig jarig lidmaatschap van het Gregoriaans kerkkoor van de St. Matthias parochie in Warmond. Een mooi moment om op terug te blikken, net als op de fijne vakanties met de caravan in Frankrijk en een zonvakantie op Tenerife. Het paar wandelde en fietste vaak samen en hield van de buitenlucht. "Ik ga nog elke zaterdagmorgen op pad met de papierprikker om de omgeving schoon te houden," glimlacht Cees. En net als op hun omgeving, zijn ze ook zuinig op elkaar. Het is een bruidspaar dat zorgt voor elkaar, "want dan hou het je heel lang vol", besluiten zij met hun levensmotto. | Foto: Piet van Kampen

Bloemencorso presenteert praalwagenontwerpen

Op Valentijnsdag werden alle ontwerpen voor de praalwagens gepresenteerd. Het belooft opnieuw een kleurrijk corso te worden. | Foto: pr Foto: pr

REGIO n Het Bloemencorso van de Bollenstreek heeft woensdag 14 februari bij hospitality-partner Van der Valk Sassenheim-Leiden de praalwagenontwerpen gepresenteerd voor de 71ste editie van het corso. Met de ontwerpen is ingehaakt op het corsothema Cultuur.

In totaal rijden zeventien praalwagens mee in het corso, en de schooiwagen. De ontwerpen zijn stuk voor stuk bijzonder en kleurrijk. Cultuur is immers een dankbaar onderwerp waaruit corso-ontwerpster en hoofdarrangeur Esther Noordermeer volop inspiratie kon putten. De gemeente Teylingen houdt het op eigentijdse 'Teylingse beelden', de gemeente Noordwijk rijdt met een praalwagen die volledig wordt opgetuigd in het teken van de ruimtevaart onder de titel 'Noordwijk city of space' en Corsogroep De Zilk zoekt het wat internationaler met een reusachtige draak die over de voor- en achterwachten kronkelt 'The Chinese Dragon'. De gemeente Lisse blikt terug op een 'Kleurrijk verleden' met donjon 't Huys Dever en een ridder te paard, terwijl buurgemeente Hillegom het zoekt in de muziek met praalwagen 'Muzikaal Hillegom'. Keukenhof daarentegen houdt het op 'Romantiek in bloemen', het eigen thema, maar ook dit is cultuur. Rode tulpen en harten, een kussend paartje en Delfts Blauw. Vooral toeristen zal deze praalwagen aanspreken.

China en Thailand

Er zijn ook internationale deelnemers. Zo rijdt Volksrepubliek China mee met de praalwagen 'Carving the Dragon', Cathay flower association China met de praalwagen 'Chinese Culture along One Belt & One Road' en Thailand met de wagen 'Thai Culture & Religion'.

Laatste corso hoofdarrangeur

Voorafgaand aan de presentatieavond sprak vicevoorzitter Gerrit Rutgrink nog een In Memoriam uit ter nagedachtenis aan de eind januari plotseling overleden corsovoorzitter Leo van der Zon. Ook vertelde Rutgrink nog wat nieuwtjes, zoals het digitaliseren van de schooiwagen waarbij toeschouwers bij wijze van proef naast contant betalen ook contactloos kunnen pinnen. Hij besprak het succes van de tribunes en de instelling van een jong I-team om actiever te communiceren via sociale media. Vervolgens gaf hoofdarrangeur Esther Noordermeer, die na dit corso stopt, symbolisch haar tekenpotlood door aan haar nichtje en opvolgster Lucinda van der Ploeg.

Voor nu maakt iedereen zich op voor een fantastisch Bloemencorso op 20, 21 en 22 april.

Voorlichtingsavond over overmatig piekeren

Sassenheim n Overmatig piekeren is een lastig verschijnsel dat het leven van mensen die ermee kampen behoorlijk ingewikkeld kan maken. Op maandag 5 maart is er een voorlichtingsavond over piekeren. De bijeenkomst wordt gehouden in de Julianakerk (Julianalaan 6) en begint om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

De meeste mensen denken wel eens te lang na over zorgelijke onderwerpen. Zeker in tijden van economische crisis is het geen ongewoon verschijnsel. Er zijn ook mensen bij wie het piekeren een hardnekkige gewoonte wordt. Overmatig piekeren is een lastig verschijnsel dat het leven van mensen die ermee kampen behoorlijk ingewikkeld kan maken.

Overmatig piekeren over de toekomst kost tijd, energie en gaat vaak samen met angst. Mensen zijn bezorgd en vragen zich steeds af "wat als…?". Daarbij spannen de spieren zich onnodig aan en op den duur kan dat tot moeheid en lusteloosheid leiden.

Piekeren over dingen die gebeurd zijn in het verleden geeft een somber of boos gevoel. Piekeraars weten vaak wel dat ze niets aan het verleden kunnen veranderen, maar blijven toch hangen in negatieve herinneringen en kunnen zich niet meer concentreren op school, het werk of het huishouden. Het piekeren kan zelfs zo erg worden dat het leven van iemand ernstig ontwricht en dan spreken we van een piekerstoornis.

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door GGZ Rivierduinen en GGz Informatiepunt Holland Rijnland, gaat een ervaringsdeskundige in op het onderwerp vanuit haar/zijn eigen ervaring. Een professional vertelt over het thema in het algemeen, de achtergrond, oorzaken, signalen, het hulpaanbod en omgangsadviezen (familie en naasten). Uiteraard is er altijd voldoende ruimte om vragen te stellen. Meer informatie via 071-5147420 of kijk op www.ggz-informatiepunt.nl en www.rivierduinen.nl/agenda.

In één minuut de winkelwagen vol olijfolie en wasmiddel

De prijswinnaars van de kassabonactie van Albert Heijn Sassenheim met hun prijzen. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Sassenheim n In de pas heropende Albert Heijn werden de maandagavond de winnaars van de Grote Voorhavenkwartier Loterij bekend gemaakt. Toos Bon en haar man wonnen de hoofdprijs, een gloednieuw Auping bed. Magdalena Lastdrager, Marsja Wesseling en Patrick Geurds waren de gelukkigen die een minuut lang hun kar mochten volladen met gratis spullen.

Door Esther Luijk

Het was een chaotische minuut, zo vlak na sluitingstijd. Alle drie de winnaars mochten tegelijkertijd de Albert Heijn doorkruisen. Marsja, Patrick en Magdalena hadden zich van tevoren al goed voorbereid. "De groenten sla ik over", zegt Marsja, "Dat bederft toch alleen maar. Ik ren naar de wasmiddel, koffie en drank." Marsja had thuis wat filmpjes bekeken op YouTube, hoe een minuut gratis winkelen er precies uitzag. "Ik weet nu wel dat een minuut echt superkort is, maar ik heb goede schoenen aan en mijn zoons duwen de kar zodat ik twee handen vrij heb, dus het komt goed!"

Olijfolie en specerijen

Magdalena had, met een kindje van vier maanden thuis, haar zinnen gezet op babyvoeding en luiers, maar dat feest ging helaas niet door. Medicijnen, babyvoeding en sigaretten mochten niet gratis gewinkeld worden. Daarnaast mochten de shoppers van elk product slechts een exemplaar pakken, om gemaai met armen te voorkomen. Gelukkig had Magdalena naast de babyvoeding nog een plan B; ze ging rechtstreeks naar het pad met flessen olijfolie en laadde voor zo'n 300 euro haar kar vol aan oliën, noten en dure kruiden en specerijen.


Patrick kon met zes kinderen in zijn gezin eigenlijk alles wel goed gebruiken. "Ik ga gewoon hamsteren!", grapt hij. Een minuut later had hij een berg wasmiddel, olijfolie, een stoomstrijkijzer en een stoomreiniger bij elkaar gerend.

Goed geslaagd

Tijdens de uitreiking werden ook de andere prijswinnaars in het zonnetje gezet. Zo werden onder andere ook een Jura espressomachine en verschillende waardebonnen van ondernemers van het Voorhavenkwartier uitgereikt.

De drie gevulde karren waren goed voor ruim duizend euro aan boodschappen. De winnaars waren buiten adem, maar zeer voldaan. "Dat was superleuk", lacht Marsja. "We zijn goed geslaagd!"

Weekje

Het was me het weekje wel, zou wijlen Gert-Jan Dröge gezegd hebben. Het was zo'n typische politieke vergaderingenweek. Ik had er om precies te zijn: 6. Drie in Teylingen, een in Lisse, een in Hillegom, een in Noordwijk.

Die in Lisse was het langst: 4,5 uur. Noordwijk was een goede tweede met 4 uur. Bovendien had ik afgelopen week overdag drie gesprekken met wethouders over de toekomst van Bo. Iets te veel politiek voor mijn gezondheid. Zaterdag was ik geveld door een rare griep of misschien wel een soort politieke kater. De vergaderingen in Lisse en Hillegom volg ik eigenlijk niet meer sinds twee jaar geleden deze gemeenten aangaven niet mee te willen in een gezonde toekomst van de omroep. In Lisse ging het echter over de Beukenhof en sporthal Ter Specke en in Hillegom nog belangrijker: de Duinpolderweg. Nou had ik ervoor kunnen kiezen om ze niet terug te luisteren, maar ik word journalistiek graag serieus genomen. Bovendien is terugluisteren belangrijk voor de lijsttrekkersdebatten die eraan zitten te komen. De drie vergaderingen in Teylingen heb ik selectief kunnen terugluisteren omdat ik in Teylingen een vrijwilliger heb die de belangrijkste zaken al via berichten aan ons aanlevert (HOERA). Dan Noordwijk. Daar werd geprobeerd een raadslid een kopje kleiner te maken omdat ze aan een tv-programma had meegedaan dat de slechte woningmarkt in Noordwijk belichtte. Een regelrechte aanval op de democratie/vrijheid van meningsuiting. De twijfel sloeg toe: als ze in Noordwijk niet snappen wat vrijheid van meningsuiting is, geloven ze dan nog wel in de toekomst van de publieke, lokale omroep? Waar ze dat geloof wel hebben, is in Katwijk. Op zondag heb ik mijn zevende, politieke vergadering teruggeluisterd: eentje in Katwijk. De omroep in Katwijk moet namelijk verhuizen en ze trekken in bij uitgeverij Verhagen. De gemeente had 850.000 euro gereserveerd (ja, echt!), de kosten worden 500.000. Dan denk je: dat is een mooie besparing. Nee, het restant wordt uitgesmeerd in de vorm van een hogere, gemeentelijke bijdrage per jaar. Sodeju, dat doen ze goed, die omroep in Katwijk. Inhoudelijk doen ze het minder dan dat wij het doen, maar ze liggen wel lekker in de markt bij de politiek. Moet ik als Bo dan ook de gehele zondag kerkdiensten gaan uitzenden? Nee, elke gemeente is verschillend. Ook de vijf gemeenten in de Bollenstreek zijn verschillend. Toch blijkt uit de gesprekken met wethouders dat ze langzaam op één lijn komen te zitten wat betreft de toekomst van de omroep. Gaat ons dat 850.000 euro opleveren? Ik moet weer mijn bed in: te veel opwinding zorgt dat de koorts weer terug is.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Wandeltocht: Tien keer genieten in de winter

Foto: pr.

Teylingen n Wandelorganisatie RS80 verzorgt op zaterdag 3 maart een wandeltocht van 15 en 25 kilometer vanuit Sassenheim. Het is de negende tocht in de 38e winterserie van tien tochten die RS80 organiseert in Zuid-Holland onder het motto: tien keer genieten in de winter.

De speciaal voor deze dag uitgezette route gaat over verkeersluwe wegen en paden in de gemeente Teylingen, door Sassenheim, Warmond en Voorhout. Vlak langs de Ruïne van Teylingen, door Park Rusthoff en het Bos van Krantz bereiken de wandelaars de koffiepauze in Warmond. Pas na Marienhaven is de splitsing van de 25 en de 15 kilometer tocht.

De korte afstand gaat langs de kortste route terug. De lange afstand gaat door de Elstgeesterpolder naar Voorhout. Daar is voor de deelnemers een tweede rust bij de vv Foreholte. Langs de Engelselaan en de Zandslootkade keren ze terug naar de startlocatie.

Start

De wandelaars voor de wandeltocht van 25 kilometer starten om 9.00 uur vanuit Voetbalvereniging Teylingen (Roodemolenweg 8 in Sassenheim). De 15 kilometer lopers kunnen tussen 9.00 en 10.00 uur starten.

Deelnemers kunnen zich vanaf 8.00 uur inschrijven voor 3 euro, inclusief de korting voor KWBN-leden. Voor een herinnering wordt een extra bijdrage gevraagd. De wandelaars krijgen een routebeschrijving mee. Onderweg geven pijlen de route aan.

Voor de beide afstanden blijft het startbureau voor het afmelden tot 16.00 uur open en kunnen wandelboekjes afgestempeld worden.

Zijlpont weer in de vaart

Teylingen n Voor het vijfentwintigste jaar gaat de Zijlpont weer in de vaart. Vanaf vrijdag 2 maart kunnen fietsers en voetgangers weer gebruik maken van deze pontverbinding tussen het noordoostpunt van de Merenwijk en de Zijldijk in Teylingen. In maart vaart de pont alleen op vrijdag, zaterdag en zondag. Van 1 april tot 1 oktober is de pont weer volledig in bedrijf op alle dagen van de week, met uitzondering van maandag, tenzij het een feestdag is. De pont vaart op werkdagen van 12.00 tot 18.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur.

Voetgangers betalen 1 euro, fietsers 1,20 euro. Kinderen tot tien jaar, zonder fiets, betalen 50 eurocent.

#Held in 't Onderdak

Sassenheim n Marcel de Groot staat met zijn programma #Held op vrijdag 23 februari om 20.15 uur in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De componist, zanger en gitarist uit een muzikale familie speelde vijftien jaar in dienst van andere artiesten. Prima om anderen door zijn begeleiding te laten stralen vond hij, maar nu is het toch ook weer eens tijd om zelf voor het voetlicht te treden. Met wat? Vooral veel mooie, verse liedjes van zijn allernieuwste album, maar ook een enkel oud exemplaar komt voorbij en hier en daar misschien een goede cover. Opnieuw zo zelf in de spotlights staan dat vraagt wel om een portie heldhaftigheid en dat valt te prijzen. Kaarten kosten 18 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl en bij Primera Sassenheim (indien niet uitverkocht). Verkoop aan de zaal, op de dag van voorstelling vanaf 45 minuten voor aanvang. Pinnen is mogelijk.

Driftbuien bij kinderen

Teylingen n Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert samen met Tischa Neve op donderdag 8 maart tussen 20.30 en 21.30 uur een gratis webinar over driftbuien bij jonge kinderen. Het is bedoeld voor alle ouders met kinderen tussen 1 en 4 jaar.

Peuters lijken soms te ontploffen om niks. Thuis, in de winkel, op straat. Goed reageren is dan best moeilijk. Tijdens dit webinar, een lezing die thuis achter de computer te volgen is, neemt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ouders mee in de wereld van deze heftige emoties van hun kind en laat ze op een humoristische manier zien hoe je de boosheid van een kind kan kalmeren zonder zelf te ontploffen. Wat is een driftbui en waar komen deze heftige emoties vandaan? Hoe kun je helpen zodat er zo min mogelijk driftbuien ontstaan? Aanmelden via www.cjgcursus.nl.

n 'Klein Overbosch' bij aanleg Noordelijke Randweg

Wethouder Bas Brekelmans plantte de eerste boom. Dit stuk wordt onderdeel van een ecologische verbindingszone. | Foto: pr.

Voorhout n Voor de Stichting Vrienden van het Overbosch was dinsdag 13 februari een historisch moment. Twee jaar geleden verdween een stukje van het bos vanwege de aanleg van de rotonde bij de Nagelbrug. Maar dat verloren gegane stukje Overbosch werd deze dag opnieuw aangeplant, en zelfs met rente.

De Stichting Vrienden van het Overbosch heeft enkele jaren terug stevig onderhandeld met de Provincie Zuid-Holland. De inzet van die onderhandelingen was: als er een stukje bos weg moet, wat is dan de tegenprestatie? Het leidde tot een overeenkomst, waarbij niet alleen binnen het bos nieuwe natuur wordt aangelegd, maar ook buiten het Overbosch.

Voor de rotonde verdween 600 m2 van het Overbosch, maar op dinsdag 13 februari werd voor 1.500 m2 aan nieuwe bosnatuur geplant bij de Noordwijkerhoekbrug. Wethouder Bas Brekelmans plantte de eerste boom, van de in totaal ruim 350 bomen. Joep Derksen, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Overbosch, is blij dat de afspraken uit de onderhandelingen nu worden uitgevoerd. ,,Het initiatief om bosnatuur terug te laten komen in deze ecologische zone, tussen de nieuwe Noordelijke Randweg en de Haarlemmer Trekvaart, komt van de stichting. We vinden dan ook, dat dit nieuwe bos de naam 'Klein Overbosch' moet krijgen. De natuurcompensatie, die binnen het Overbosch plaats vindt, onder meer in de vorm van nieuwe bomen en struiken, vindt het komende jaar plaats.

De Zonnebloem huldigt jubilaris

Foto: pr.

Sassenheim n Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van Zonnebloem Sassenheim een aantal medewerkers in het zonnetje gezet. Voorzitter Lia Ligthart sprak allereerst Miep Kapiteijn toe (rechts op de foto). Zij is al ruim 25 jaar als vrijwilliger aan de Zonnebloem verbonden. Voor die inzet ontving Miep een oorkonde, een gouden Zonnebloemspeld en een bos bloemen. Vervolgens werd afscheid genomen van Rita Raasveld (midden), die zich eveneens al jaren heeft ingezet voor de afdeling. Marianne van Ankum (l) nam afscheid van het Zonnebloembestuur.

Maatjes op de fiets

Foto: pr.

Teylingen n In deze aflevering van 'Op pad met het CDA' staat het bezoek aan Fietsmaatjes Teylingen centraal. Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels vertelden de raadsleden en aspirant raadsleden over hoe het is om Fietsmaatjes op te starten en verder uit te bouwen. De groep is in vijf jaar uitgebouwd tot meer dan 100 vrijwilligers met fietsen in Warmond, Voorhout en Sassenheim. Het CDA heeft inmiddels ook vragen gesteld aan B & W over de mogelijkheid voor een financiële steun vanuit de WMO voor Fietsmaatjes Teylingen.

Sleutel weer terug

Foto: pr.

Voorhout n Prins Ron en Prinses Sandy hebben vorige week dinsdag de sleutel van Voorhout weer teruggegeven aan raadslid Frans Nederstigt van de gemeente Teylingen. Daarmee kwam en einde aan een turbulente carnavalsweek en werd Bokkendorp weer gewoon Voorhout. Tijdens het carnaval dit jaar was iedereen welkom op de grote feesten in Cheers!, Boerhaave of bij Foreholte. Ook de optocht, Fruitmanden Express, seniorenmiddag en het scholenbezoek zorgden voor lachende gezichten. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Taart

Foto: pr.

Teylingen n De VVD heeft op Valentijnsdag diverse personen in het zonnetje gezet. De eerste tien kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen brachten daarbij een bezoekje aan Teylingers die iets bijzonders doen voor de Teylingse gemeenschap. Lijsttrekker Bas Brekelmans, zelf oud-militair, ging langs bij het Veteranenontmoetingscentrum in Sassenheim. Ewout Braggaar, nummer drie op de kandidatenlijst, pakte groot uit en bracht taarten naar de Dave van de Wagt van MHC Voorhout (op de foto), Kees Kraakman van Handbal Vereniging Foreholte en Jan Regeer, VV Foreholte.

week in beeld

Iris van der Stelt wint Marathon Cup

Boele, Tessa, Rein, Jamie en Charlene. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond/Sassenheim n Iris van der Stelt heeft de KPN Marathon Cup seizoen 2017-2018 op haar naam geschreven. De inwoonster van Sassenheim wist tijdens de vijftiende etappe genoeg punten te vergaren om de nationale marathon competitie te winnen.

Iris van der Stelt in actie eerder dit seizoen. Het oranje leiderspak is definitief van de schaatsster uit Sassenheim. | Foto: archief/schaatspeloton.nl Foto: archief/schaatspeloton.nl

Iris van der Stelt (25) staat al het hele seizoen aan kop en pakte in Tilburg de vierde plaats. Omdat enige concurrent Emma Engbers de wedstrijd vroegtijdig moest verlaten, was de eindzege voor Van der Stelt al zeker. Haar ploeggenote Lisa van der Geest, ook lid van de Warmondse IJsclub, won de wedstrijd. Het is voor Van der Geest de vijfde overwinning dit seizoen. Voor Van der Stelt is het de eerste eindzege in de Marathon Cup. Op 3 maart rijdt het marathonpeloton de laatste competitiewedstrijd in Amsterdam. Daar wordt de inwoonster van Sassenheim als klassementswinnaar gehuldigd. | Foto: archief/schaatspeloton.nl

Derby zonder doelpunten

Sassenheim n Het is dé derby waar in Teylingen reikhalzend naar wordt uitgekeken. Op zondag 18 februari speelde Teylingen thuis tegen buurman Foreholte.

De eerste grote kans was voor Teylingen, toen Tom van der Vlugt in de mêlee in het doelgebied van dichtbij kon inschieten, maar Matthijs Guijt met de voet zag redden. Aan de andere kant tikte spits Wouter Nolles over na aangeven van Oscar Arroyo. De allermooiste kans was voor Sten Admiraal die afgaand op doelman Pieter Witteman de goalie omspeelde, maar zijn inzet vervolgens door Melvin van der Krogt uit het doel gegleden zag. Vervolgens was het twee keer spits Jaap Zwetsloot die dichtbij de openingstreffer was. Centrale verdediger Tjeerd van der Zwaan moest zich na 'een gele kaart-overtreding' laten vervangen door de goed invallende Gido Drewes. Pascal de Ridder stuitte nog eenmaal op de solide sluitpost van Foreholte.

De tweede helft van 'de slag om Teylingen' kenmerkte zich door nog meer strijd en nog meer energie om tegendoelpunten te voorkomen. De kansen op een doelpunt waren dan ook met gemak op één hand te tellen. Vlak na rust schoot invaller George Hulsbosch rakelings naast en Sten Admiraal mikte in de 88e minuut de bal eveneens naast het doel. Zo kregen beide ploegen bij het eindsignaal het loon van de angst en was men daar tegelijk ook tevreden mee.

Streekderby geen moment spannend

Sassenheim n De streekderby tussen The Bassets en het Leidse Diok was dit jaar niet spannend. De Leidse kampioenskandidaat won ruim.

In het verleden betekende wedstrijden tussen Diok en The Bassets spanning en strijd, maar van dat eerste is dit seizoen geen sprake. Diok speelt de competitie met een aantal sterke buitenlandse gastspelers, waardoor de ploeg te sterk is voor de Sassenheimers. Aan het einde van de eerste helft was al duidelijk dat er niets te halen viel. Bij vlagen kon The Bassets het nog wel bijbenen, maar de teller stond toch al op 31-5. The Bassets ging in de tweede helft vol gas en het ging meer op een wedstrijd lijken. Tevreden zagen de meegereisde supporters hun Bassets-team goed spelen, ook al was de einduitslag 51-19. Op zaterdag 24 februari kan The Bassets eindelijk punten pakken in de thuiswedstrijd tegen het Oemoemenoe uit Zeeland.

Rein beste van Nederland in vlinderslag

Voorhout n De jongste zwemmers van Nederland zwommen afgelopen weekend de jaargangwedstrijden in Leiden. Vijf zwemmers van de Columbiaan deden mee aan de titelstrijd. Rein Stoel bleek uitermate scherp. Hij startte op vijf afstanden en zwom deze goed tot zeer goed. Op de 50m vlinder was hij de favoriet, maar ga het maar eens waarmaken met al de zenuwen en snelle jongens om je heen. Rein bleef rustig en zwom de race van zijn leven. Het resultaat was een super goede tijd en de eerste plaats. Stoel is hiermee de beste van Nederland op onderdeel vlinderslag. Kort daarop lag hij ook nog in het bad voor de 100 meter rugslag. Op die afstand viel hij met een vierde plaats net buiten het podium.

De andere vier Columbiaan-zwemmers, Tessa Hoogstraten, Boele Böhm, Charlene Ruiter en Jaimie Kenworthy, wisten geen medailles te veroveren, maar zwommen wel diverse persoonlijke records en top tien plaatsen.

Stijgende lijn brengt Foreholte opnieuw winst

Topscoorder Dana van der Vlugt - Vincenten in de aanval. Ze eindigde de wedstrijd met tien doelpunten. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De handbalsters van Foreholte hebben de stijgende lijn te pakken en dat merkte de tegenstander Westfriesland /S.E.W. ook. De Voorhoutse ploeg won de thuiswedstrijd met 33-24.

Westfriesland /S.E.W. heeft vier punten meer dan Foreholte, dus was het voor de thuisclub zaak om te winnen vanwege de puntenverdeling bij de nacompetitie. Aanvankelijk ging de strijd gelijk op in de sfeervolle sporthal de Tulp, maar in het achterhoofd de slechte uitwedstrijd was waakzaamheid geboden. Tot halverwege de eerste helft werd om en om gescoord. S.E.W. had echter veel balverlies en kwam hierna moeizaam tot scoren. Foreholte echter bleef wel raak gooien (17 uit 21) en kon teren op een stabiele verdediging onder aanvoering van Britt van Leijden en Dana van der Vlugt-Vincenten en met achter zich twee betrouwbare keepsters Romy Verweij of Williënne vd Plas. Keepster Mayra de Boer haakte eerder in de week op de training geblesseerd af vanwege een blessure aan haar enkel. S.E.W wist een kwartier in de eerste helft niet te scoren en kwam in totaal op slechts tien scores. Foreholte deed het aanmerkelijk beter en wist zeventien keer het net te vinden. De ruime voorsprong bij rust was dan ook 17-10.

Trainer/coach Ken van Hasselt stuurde in de tweede helft dezelfde speelsters het veld in. Maar hoewel S.E.W. er alles aan deed om terug te komen in de wedstrijd, was het gat toch te groot. Onder aanvoering van onder andere de snelle, beweeglijke Chantal Slegtenhorst - goed voor zeven doelpunten- en topscoorder Dana van der Vlugt-Vincenten (10 doelpunten) was de tweede helft wel rommeliger en vielen er een aantal tijdstraffen. Maar de winst kwam niet in gevaar, want via 23-16 en 28-20 speelden de Voorhoutse ploeg de wedstrijd goed uit naar 33-24.

Scores Foreholte: Dana van der Vlugt - Vincenten (10), Chantal Slegtenhorst (7), Ramona Vink en Kim Schuurbiers (4), Naomi Hoogervorst (3), Saskia Kolster, Malu Oud-Zandbergen (allebei 2) en Melanie Zwaan (1). Op zaterdag 24 februari speelt Foreholte de verre uitwedstrijd in Emmen tegen Misker/E & O, om 20.00 uur in sporthal Angelslo.

TOP plaatst zich voor play-offs

Sassenheim n Tegen de nummer vier van de ranglijst kon TOP het ticket voor de play-offs veilig stellen. In een bomvolle sporthal Kortezwaag pakte de Sassenheimers de volle winst en kunnen ze zich op gaan maken voor de strijd om de finale.

Het publiek een eerste helft waarin LDODK heel sterk begon. Voordat TOP het in de gaten had was het al 4-0. Zoals wel vaker dit seizoen het geval is, kwam de ploeg langzaam op gang en raakte niet in paniek bij een achterstand. Na de 4-1 van Sanne Jousma, die een sterke eerste helft speelde, was het toch nog steeds LDODK dat het betere van het spel had. Bij 6-1 nam coach Jan Niebeek een time-out. TOP kwam langzaam in zijn spel en vanaf de 8-3 werd de achtervolging ingezet, met Mick Snel als voornaamste aanjager en afmaker. Ook de gelijkmaker, 11-11, net voor rust, kwam van zijn hand. Toch ging het langzaam beter lopen en vooral het aanvalsvak met Jet Hendriks, Daniel Harmzen, Sanne Jousma en Mick Snel liet mooie acties zien. Door het sterke rebound werk van Snel en Harmzen kon er veel worden herhaald en dit betaalde zich uit in goals. Zo maakten zowel Jet Hendriks als Sanne Jousma een mooie doorloopbal met een hand.

Pikaar geblesseerd

Na rust kwam TOP het beste uit de kleedkamers, waar Nick Pikaar geblesseerd was achtergebleven. Thomas Tiggelman verving hem. De eerste voorsprong voor TOP was een prachtige goal van Celeste Split, die maar weer eens haar klasse liet zien. Na de 11-12 volgde een slordige fase waarin beide teams moeilijk tot scoren kwamen. Het was LDODK dat weer als eerste scoorde, maar dit was tevens het sein voor TOP om ook weer te gaan scoren. TOP kwam op voorsprong door een mooie goal van Jet Hendriks, die goed werd aangeven kort onder de korf.

Ticket voor play-off

Hoewel het tweede aanvalsvak het moeilijk had zonder Pikaar, werden Split en Barbara Brouwer goed gesteund en daardoor konden zij de scorende taak overnemen waardoor TOP kon uitlopen naar 12-16. De voorsprong bleef voor TOP, alhoewel LDODK wel langzaam dichterbij kwam. Bij 19-19 lag de wedstrijd weer even open, maar Split en Brouwer scoren gelijk daarna. Na de 21-24 van Hendriks en een benutte strafworp door de ingevallen Wessel van Noort was de winst een feit. LDODK kwam nog tot 24-25, maar verder liet TOP het niet komen.

Door de winst heeft TOP het ticket voor de play-off binnen. De laatste wedstrijden in de competitie zijn hiermee een formaliteit, al zal de ploeg van Jan Niebeek graag bij de bovenste twee eindigen. Na de laatste competitieronde, op 17 maart, is het duidelijk. Daarna volgt een play-off volgens best of three, waarin in drie wedstrijden wordt uitgemaakt wie zich plaatst voor de finale. Die is op zaterdag 7 april in Ziggo Dome in Amsterdam.

Winterkampioen

TV Overbos 1 is kampioen in de derde klasse. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De RWBC wintercompetitie heeft tennisvereniging Overbos een kampioen opgeleverd. Overbos 1, het team zondag gemengd 17+, had bij het ingaan van de laatste competitiewedstrijd nog één punt nodig voor kampioenschap in de derde klasse. Het team van captain Dennis Lodewijk moest dat punt echter behalen tegen de nummer twee, die ook nog kans op het kampioenschap had. Genoeg reden voor spanning bij beide teams, waar TV Overbos 1 het beste mee omging. Door de 3-2 kon de champagne worden ontkurkt.

Teylingen Open Overbos

Warmond n Al sinds enige jaren wordt het Teylingen Open Tennistoernooi georganiseerd voor alle tennisverenigingen binnen de Gemeente Teylingen. Dit jaar is Tennisvereniging Overbos uit Warmond gastheer voor dit toernooi, dat wordt gehouden van 24 maart tot en met 2 april. Er worden dubbels gespeeld volgens het poule systeem met afvalschema in diverse speelsterkte en leeftijden. Voor het eerst wordt naast het toernooi voor senioren ook een toernooi voor junioren georganiseerd. De finales zijn op maandag 2 april (Tweede Paasdag). Zondag 1 april wordt gereserveerd voor inhaalwedstrijden. Ook is er op zondag een activiteit voor de jongere jeugd.

Het seniorentoernooi is aangemeld bij de KNLTB en staat open voor KNLTB leden die wonen, of tennissen bij een tennisvereniging, in de gemeente Teylingen. De inschrijving staat open op www.toernooi.nl onder Teylingen Toernooi 2018. De kosten bedragen 9 euro per persoon per onderdeel.

Judoka Eva Hornsveld (14) naar het NK onder 18 jaar

Voorhout n Judoka Eva Hornsveld heeft zicht tijdens het Zuid-Hollandse kampioenschap voor dames en heren onder de 18 jaar geplaatst voor het Nederlands kampioenschap.

In een sterk bezet toernooi wist Hornsveld (rechts op de foto) als enige van Judo Team Bollenstreek zich te plaatsen voor het NK door derde te worden. De beste vier in elk gewichtscategorie mogen door naar de landelijke eindstrijd. De prestatie is uitzonderlijk te noemen gezien de leeftijd van de judoka: ze is pas 14 jaar.

Vorig jaar deed Hornsveld nog mee aan het NK onder 15 jaar en eindigde toen als vijfde. Dankzij progressie in haar spel staat ze binnenkort dus op het NK onder 18 jaar, vertelt ze. "Het niveau in de -18 is wel hoger dan in de -15, maar ik merk dat ik het spel goed kan lezen en dat ik mijn worpen volledig kan inzetten." Trainer Johan Zagers is trots op zijn pupil: "Eva heeft de afgelopen tijd een behoorlijke groei meegemaakt en is sterk verbeterd in haar pakking. Tijdens de wedstrijden was dit duidelijk te zien. Komende maand zullen we de trainingen afstemmen op het NK om daar vol voor het podium te gaan".

21 t/m 28 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger: pastoor A. Goumans

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur: geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. C. Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor "De Vrolijke Nootjes", voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9):zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: ds. P. Verhoeff (Alkmaar)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ramon Schaaf

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur: bevrijdingsdienst o.l.v. J. Zijlstra.

Voorjaarsmarkt in park

Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Ook dit jaar organiseert de Evenementencommissie van Park Rusthoff weer een Voorjaarsmarkt in Park Rusthoff in Sassenheim, op zaterdag 12 mei van 10.00 tot 16.00 uur. Iedereen kan deelnemen aan de markt: standhouders kunnen een kraam huren van 4 meter lang (zonder achterdoek) of een grondplaats. Kosten hiervan bedragen 50 euro per kraam of grondplaats. Voor de snelle inschrijvers (vóór 1 april) is er een vroegboekkorting van 10 euro per kraam. De inschrijving sluit op zaterdag 28 april. Aanmelden voor een kraam kan via het formulier op www.parkrusthoff.nl – Evenementen – Voorjaarsmarkt 2018. Meer inlichtingen via voorjaarsmarktrusthoff@gmail.com.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 25 februari binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 7 is: K. van Opstal uit Voorhout. De oplossing was: Slotontdooier.