De Teylinger

10 oktober 2018

De Teylinger 10 oktober 2018


Record bij Lopen tegen Kanker

Deze jonge deelnemer wordt flink aangemoedigd. | Foto: pr./Femke Vink Foto: pr./Femke Vink

Warmond n De achtste editie van Lopen tegen Kanker heeft 30.000 euro opgebracht. Niet geheel onverwacht, want het aantal deelnemers bereikte een record: in totaal deden 2121 mensen mee. Zij wandelden mee in de Gezinsloop, of legden 10 of 20 kilometer af. Die laatste afstand was dit jaar toegevoegd. De 5 en 10 kilometer hardlopen zijn de vaste afsluitende afstanden. De opbrengst wordt overigens nog hoger; de cheque van de brugklassers van het Rijnlands Lyceum, die meededen aan de Gezinsloop, is nog niet binnen. De overhandiging staat gepland in november. Meer op pagina 7.

Nieuw college presenteert begroting: Lasten alleen met inflatie omhoog

Teylingen n B&W stelt de gemeenteraad voor om de lasten voor de inwoners van Teylingen niet extra te verhogen dan alleen met inflatie. En dat ondanks tegenvallende inkomsten voor de gemeente. Maar die kosten zijn vooral opgevangen door te schuiven met projecten naar latere jaren.

De gemeenteraad gaat op donderdag 8 november een besluit nemen over het geld dat beschikbaar komt voor B&W. Het is het meest belangrijke besluit dat de gemeenteraad neemt. B&W stelt voor om te beknibbelen in de uitgaven. In maart zagen de inkomsten vanuit het Rijk er nog rooskleurig uit, maar in mei bepaald niet. De rijksgelden zijn de grootste inkomstenbron voor de gemeente. Met enig passen en meten is B&W er in geslaagd de raad een sluitende begroting aan te bieden. "Wij hebben veel tijd in moeten steken om de verslechtering van negen ton goed te maken en ook nog de ambities te dekken. We hebben het geld vooral gevonden door nog eens goed te kijken naar onze investeringsplannen en die op te schuiven. De begroting op te schonen. Dat heeft een significant bedrag opgeleverd", maakt wethouder Bas Brekelmans helder. Een voorbeeld van het verschuiven is het sportpark Elsgeest. Dat project ervaart enige vertraging, dus zijn de gelden naar later opgeschoven. In het kader van subsidies wordt gekeken naar een bezuiniging van vijf procent, maar B&W hoopt dat nog terug te draaien.


Al met al is er nog geld over voor de ambities van de nieuwe gemeenteraad en B&W na de verkiezing dit voorjaar. Het grootste gedeelte van de begroting, bijna de helft, gaat op aan sociale doelen. Dat zijn de taken die het Rijk aan de gemeente heeft overgedragen rond de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en participatie. B&W zet in op preventie. Zo kunnen grotere problemen soms worden voorkomen. "We gaan gewoon met volle kracht door met transformatie van de jeugdwet, WMO en participatiewet. De jeugdwet gaat te langzaam. Daar moeten wij ons extra op inzetten en ook de kosten binnen de perken houden. Maar iedere jongere krijgt de zorg die nodig is." Lees verder op pagina 11.

N444 tussen Nagelbrug en A44 negen dagen dicht

Voorhout n De N444 tussen de Nagelbrug en de A44 is vanaf volgende week negen dagen dicht voor al het verkeer.

Het weggedeelte tussen Nagelbrug en de rotonde bij A44 is vanwege werkzaamheden voor auto- en fietsverkeer afgesloten vanaf maandag 15 oktober 7.00 uur tot en met dinsdag 23 oktober 16.00 uur. De weg wordt verbreed en ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Verkeer van en naar de A44 kan omrijden via N206 en de N443.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het groot onderhoud dat de Provincie Zuid-Holland sinds 2015 uitvoert. Vorig jaar werden de turborotonde en fietsonderdoorgang bij de Nagelbrug aangelegd. In september was het wegdeel tussen Noordwijk en de Voorhoutse turborotonde al dicht omdat de weg werd geasfalteerd.

Bouwen voor senioren bij Mariëngaarde

Warmond n Bij de gemeenteraad is een brief ingekomen om bij de omvorming van Mariëngaarde vooral te bouwen voor senioren.

Met name de bouw van 44 eensgezinswoningen rondom Mariëngaarde zouden geschikt zijn de wat oudere doelgroep. "Naar onze mening een unieke locatie om laagbouwhuizen of appartementen te creëren ten behoeve van senioren. Het gevolg zou een aanzienlijke doorstroming betekenen waardoor een flink aantal huizen beschikbaar komen voor een jongere generatie," aldus de schrijver. Ook vraagt deze bij de 107 appartementen in Mariëngaarde eveneens rekening te houden met senioren. (NK)

Foto: pr.

Wens van oma Gerry in vervulling

We willen iedereen bedanken voor de hulp

Kunstweek met Montmartre en festival

Commissie buigt zich over Herenweg

schaatsen n WIJC vijfde bij NK voor clubs

D66 wil mini-bos voor betere leefomgeving

Teylingen n Het is de rage op dit moment: het aanleggen van een bosperceel op een kleine plek. Een zogeheten 'Tiny Forest' is een dichtbegroeid, inheems bos ongeveer ter grootte van een tennisbaan. En die moet ook in Teylingen komen, vindt raadslid Edith Alkemade (D66). Zij gaat een motie daartoe in de gemeenteraad indienen.

Door Nico Kuyt

Het bos is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in een buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. "Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit en daarmee de gezondheid van mens, dier en plant. De vele bomen in het minibos zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit en verminderen hittestress. Het relatief kleine oppervlak van het bos ervoor zorgt dat het gemakkelijk in het gebouwde gebied wordt ingepast. Hierdoor kunnen inwoners, jong en oud, genieten van de natuur, dichtbij huis. De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit en maakt een omgeving klimaatbestendiger, zeker wanneer dit in de plaats komt van verhard oppervlak Het kan een milieu-educatieve werking hebben. Samen met bijvoorbeeld het onderwijs en andere partijen kunnen hier leerzame natuuractiviteiten worden gehouden," aldus Alkemade.

Kosten

Het project biedt volgens D66 een mooie kans om deel te nemen aan een landelijke innovatieve beweging. Een groot deel van de kosten wordt gedragen door IVN, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Voor de gemeente kost het bos naar schatting 20.000 euro, inclusief informatiebord en buitenlokaal, voor een plantsoen van 250 vierkante meter. Met de motie wil Alkemade bereiken dat B&W onderzoekt of een mini-bos ook in Teylingen haalbaar is.

'Mooi om te zien dat zoveel mensen in actie willen komen'

Deelnemers komen trots én moe over de finish op de Bisschopslaan. | Foto: pr./Femke Vink Foto: pr./Femke Vink

Warmond n Nog nooit stonden zoveel deelnemers aan de start en ook het opgehaalde bedrag is mogelijk een nieuw record. Het maakt de achtste editie van Lopen tegen Kanker van zondag 7 oktober extra bijzonder, ook omdat het evenement bijna niet meer van start zou gaan.

Vorig jaar zond het bestuur van de stichting Lopen tegen Kanker al een noodkreet uit. Nieuwe bestuursleden moesten zich dringend gaan melden, want anders zou de stekker eruit gaan. Geen leuk mededeling, maar het blijft vrijwilligerswerk. Het wandel- en hardloopevenement is de loop van de jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op menig sportkalender. En hoe meer deelnemers, hoe meer voorbereiding het vergt. Gelukkig meldden zich na de zevende editie drie nieuwe enthousiaste vrijwilligers om het bestuur te versterken. Het is in een notendop de reden dat ook op zondag 7 oktober tot vijf keer toe het startschot klinkt in de Bisschopslaan.

Corina van Diest staat bij de start van de 5 kilometer. Zij stond in 2011 aan de wieg van het evenement. Nadat ze meerdere familieleden verloor aan kanker, wilde ze in actie komen. Zeven jaar later is te zien hoe goed dat gelukt is. "We hebben een recordaantal deelnemers," glundert ze. "We hadden al ruim 1.600 voorinschrijvingen, maar ook de 500 extra formulieren voor vandaag zijn op!" Een van de deelnemer is haar zoon Teun, die startnummer 1 draagt. Normaal loopt Corina ook mee, maar dit jaar niet. "Ik draag het stokje aan hem over", glimlacht ze, "en doordat hij mijn nummer draagt, blijft het toch in de familie."

Om 11.00 uur klinkt het startschot, gegeven door autocoureur Niels Langeveld. Op de maat van de muziek van de diverse blaaskapellen rennen de deelnemers de 5000 meter. Linda Vring uit Voorhout besloot pas een dag van te voren om mee te doen. Ze trommelde haar vriendin Danielle Edelaar op om samen te lopen. "Ook voor het goede doel. Volgens kent iedereen wel mensen die ziek zijn. We lopen niet voor iemand speciaal, maar willen zo wel ons steentje bijdragen."

Warm gevoel

In sporthal De Geest, een beetje het kloppend hart van het evenement, staat Monique de Wit een broodje te eten. Ook de andere dames om haar heen hebben hetzelfde wit t-shirt aan. 'De Jonge Weduwe' staat erop. "We zijn een stichting voor jonge vrouwen, met minderjarige kinderen, die al op vroege leeftijd hun man hebben verloren. Een aantal keer per jaar organiseren we activiteiten, zodat de kinderen kunnen spelen en de moeders met elkaar kunnen praten." Vorig jaar ontving de stichting ook een cheque van Lopen tegen Kanker. De groep heeft deze editie meegedaan aan de twee kilometer lange Gezinsloop. Het is voor Monique de zesde deelname. "De eerste keer had ik net mijn man verloren aan kanker. Dat was heel erg emotioneel. Maar ook bij deze zesde deelname doet het mij nog veel. Het is zo mooi om te zien dat zoveel mensen in actie willen komen. Dat geeft een heel warm gevoel."

Klanten regiotaxi lopen soms tegoedbon mis

Teylingen n De chauffeur van de regiotaxi dient, als hij te laat bij een klant komt, een tegoedbon uit te reiken. Er kan helaas niet gecontroleerd worden of letterlijk alle ‚te laat ritten' worden gecompenseerd.

Door Nico Kuyt

Dat antwoordt B&W op vragen van Trilokaal-raadslid Sandra Jasperse. Zij had vragen over de regiotaxi gesteld nadat de fractie in toenemende mate klachten had ontvangen. Het ging daarbij met name ontevredenheid over de gereden ritten, gedrag van chauffeurs en afhandeling van meldingen en klachten bij de Regiotaxi.

Klachten afhandelen

B&W geeft aan dat bij de aanbesteding is vastgelegd op welke wijze de vervoerder klachten dient te noteren en af te handelen. Klachten kunnen worden ingediend bij de vervoerder, de Intergemeentelijke Sociale Dienst, het loket van het gemeentelijke sociaal team en de regio Holland Rijnland. De afhandeling ervan wordt door de regio op de voet gevolgd. Om daadwerkelijk richting de klant wat met een klacht te kunnen doen, heeft de regio en vervoerder wel gegevens nodig over klant en rit. Die informatie wordt niet altijd door de klager ingediend. De overzichten van de klachten worden maandelijks besproken met de vervoerder. Het uitreiken van tegoedbonnen door chauffeurs is daarbij een regelmatig terugkomend onderwerp. Indien een klacht wordt ingediend en afgehandeld wordt tevens een tegoedbon bijgevoegd, zo geeft B&W aan.

Kunstweek Warmond met Montmartre en huiskamerfestival

Ieder jaar weet Kunstweek Warmond bekende schrijvers te strikken, zoals vorig jaar Tommy Wieringa. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De Warmondse Kunstweek blijft zichzelf vernieuwen. Tijdens de elfde editie, die begin november plaatsvindt, staan tal van nieuwe activiteiten op het programma. Zo wordt het Pleintje bij de pomp voor de opening omgetoverd tot een klein Montmartre en komt er een heus huiskamerfestival: kKik.

Naar buiten is het thema van de Kunstweek 2018. Tijdens de opening op zaterdag 3 november gebeurt dat letterlijk. Op het Pleintje bij de pomp waan je je even op het Montmartre, waar schilders live aan het werk zijn. Samen met het publiek werkt Rick Heemskerk aan een Warmonds kunstwerk, gebaseerd op zijn posterontwerp voor de Kunstweek 2018. Ook krijgen bezoekers een voorproefje van de workshops en worden ze rondgeleid langs de ramen van Gluren bij de Buren.

Als finale van de Kunstweek staat een bijzonder nieuw evenement gepland: de eerste editie van kKik, ofwel kleinKunst in de Kamer. Bezoekers van dit festival krijgen op zondagmiddag 11 november drie voorstellingen te zien in Warmondse huiskamers, die zijn omgebouwd tot intieme minitheaters. "Dat belooft wat moois te worden! Je zit er bijna letterlijk bovenop, waardoor je een optreden veel intenser beleeft", aldus Hans Goudsmit van de Kunstweek.

Bach uit 't Hart

Ook succesvolle elementen uit de vorige edities keren terug. Het Monward Consort speelt dit jaar Cantates van Bach. Het concert wordt ingeleid door de Warmondse schrijver Maarten 't Hart, wiens boek over Bach in maart uitkwam. Het Trefpunt, sinds dit jaar samenwerkingspartner van de Kunstweek, heeft een voorstelling over Chopin geprogrammeerd. En de Warmondse schooljeugd bezoekt theatervoorstelling De Kleine Prins door Theater Van Santen.

Dit jaar maken twee schrijvers hun opwachting. Een daarvan is Murat Isik, die de Libris-literatuurprijs won met zijn boek Wees Onzichtbaar. Hij wordt geïnterviewd door Michiel Noordzij in Het Trefpunt. In Het Oude Raadhuis vertelt dichter Alexis de Roode over zijn werk en draagt hij voor uit zijn bundel Een steen openvouwen. Camée van Blommestein houdt een lezing over de kunstenaar Zadkine.

Exposities

Er zijn verschillende exposities te zien tijdens de Kunstweek. In Het Oude Raadhuis exposeren Joris Huijser (fotografie) en Berna Brouwer (buitenbeelden). Galerie de Pomp toont objecten van Mieke Sampers en acrylschilderijen van haar cursisten. En de expositie Drank & vrouwen van Nicoline Heemskerk (schilderijen) en Marleen Zwetsloot (keramiek) is te zien in Grand-café De Oude School. In het kader van Gluren bij de buren worden tal van ramen in de Dorpsstraat omgebouwd tot minigalerietjes.

Workshops

Voor wie actief mee wil doen tijdens de Kunstweek, staan tal van workshops op het programma. Bijvoorbeeld op het gebied van buitenfotografie, bloemen schilderen, beeldhouwen, handletteren en beeldend schrijven. Ook aan de kinderen is gedacht: voor hen zijn er de workshops werken met klei en schilderen (thema: bugs & butterflies).

Het volledige programma van de Kunstweek 2018 is te vinden op www.kunstweekwarmond.nl. In Warmond worden huis-aan-huis flyers verspreid.

Heel Teylingen Bakt Fairtrade

Teylingen n De tweede editie van de bakwedstrijd 'Heel Teylingen Bakt Fairtrade' is op zaterdag 3 november.

De eerste editie werd een succes, dus de tweede editie van Heel Teylingen Bakt Fairtrade kon niet uitblijven. Iedereen mag meedoen, en zowel voor de jeugd als volwassenen is er een prijs. Deelnemers kunnen meedoen in de categorieën tot 20 jaar en vanaf 20 jaar.

De taarten mogen zowel zoet als hartig zijn. De enige voorwaarde is dat gebruik wordt gemaakt van minimaal twee Fairtrade ingrediënten in de taart. Denk hierbij aan honing, noten, rietsuiker, ananas, banaan, koffie, chocolade of kokos. Op www.maxhavelaar.nl staat een complete lijst met Fairtrade ingrediënten.

De jury bestaat uit wethouder Rob ten Boden, kookboekenschrijfster Marjolein de Vlaam en rapper/DJ Cain Slobbe. Zij proeven op 3 november alle taarten.

Aanmelden

Heel Teylingen Bakt is van 13.15 tot 14.30 uur in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42). Deelnemers wordt verzocht zich uiterlijk zondag 28 oktober aan te melden via info@teylingenfairtrade.nl. Meer informatie is te vinden op www.teylingenfairtrade.nl.

De wedstrijd wordt gehouden in het kader van de Fairtradeweek en is een samenwerking tussen werkgroep Teylingen Fairtrade en Wereldwinkel Sassenheim.

Grondaankoop voor Noordelijke Randweg

Teylingen n De gemeente Teylingen is bezig met de voorbereiding van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout. Vorige week week ondertekenden wethouder Bas Brekelmans en de broers Herman, Sjaak en Luc van Gent de overeenkomst voor de aankoop van het deel van hun grond.

De gemeente heeft de grond nodig voor de aanleg van de Noordelijke Randweg. Het betreft het achterste stuk van het perceel aan de Spoorlaan, grenzend aan de Haarlemmertrekvaart. Ook de moeder van de broers Van Gent, die eveneens een stukje grond in haar bezit had, is akkoord gegaan met de verkoop

Veiliger

De realisatie van de Noordelijke Randweg moet zorgen voor een leefbaarder en verkeersveiliger centrum, waaronder de Herenstraat, van Voorhout en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer.

Vorige week is gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden in het projectgebied voor de Noordelijke Randweg. Het betreft het dempen en graven van watergangen en het plaatsen van een paddenscherm.

Bouwweg na de winter

De volgende fase in de uitvoering is de aanleg van een bouwweg op het toekomstige tracé van de randweg. De gemeente bereidt op dit moment het contract voor, waarmee dit werk kan worden aanbesteed. De planning is dat de aanleg van de bouwweg na de winter start.

Spooronderdoorgang

Kort na de zomervakantie startte ProRail de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de spooronderdoorgang. Na gunning aan de winnende aannemer, dit najaar, heeft deze nog ongeveer een jaar nodig om het project verder voor te bereiden. In het najaar van 2019 start de bouw van het nieuwe spoordek naast het spoor. Dit is het 'viaduct' in het spoor waar de randweg onderdoor gaat lopen.

In het eerste kwartaal van 2020 zijn de twee treinvrije periodes gepland. Tijdens de eerste treinvrije periode wordt het spoor gereed gemaakt voor de aanpassing en tijdens de tweede treinvrije periode wordt het nieuwe spoordek aangebracht. Daarna volgt de verdere afbouw. De planning is dat deze eerste kwartaal 2021 is afgerond. Medio 2021 kan de randweg dan naar verwachting open.

B&W: 'Maximale bouw om maximaal goed te wonen'

Foto: pr.

Vervolg voorpagina

Bij de WMO gaat het om extra aandacht rond de mantel- en respijtzorg. En bij de participatiewet ligt de prioriteit op duurzame arbeidsrelaties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt", aldus wethouder Arno van Kempen.

Bij de maatschappelijke zorg ligt de aandacht op het hebben van woonruimte voor bijzondere doelgroepen. Rond de kunst en cultuur komen de plannen voor de Ruïne van Teylingen de komende periode in beeld. Een 'pareltje', zoals B&W het noemt.

Bouwen

B&W wil inzetten op het bouwen. "Een maximale bouw om maximaal goed te kunnen wonen. Wij willen het bouwtempo goed vasthouden. En naast de traditionele productie ook een bouwprogramma voor spoedzoekers. Binnen het jaar moet daarvoor al wat klaar zijn," aldus Brekelmans. De komende periode zal ook de omgevings- en centrumvisie het levenslicht zien, integrale plannen. In de centrumvisie komen bijvoorbeeld zaken als uitstallingen, veiligheid en leegstand aan de orde om de winkels gezond en vitaal te houden. De duurzaamheid en participatie krijgen meer aandacht. "Het meenemen van mensen in de duurzaamheid. Hen op een zo goed mogelijke manier informeren", stelt wethouder Rob ten Boden. De energietransitie noemt hij nog een 'aardig dingetje'. Burgemeester Carla Breuer wijst op de participatie. "Er wordt al behoorlijk wat gedaan. Geen speeltuin komt er zonder participatie. Maar we willen nog een sport hoger. De mensen uitdagen met ons mee te denken." Als voorbeeld geeft zij het strategisch veiligheidsplan. Voor de veiligheid is extra geld nodig en wordt groots aangepakt. Te denken valt aan drugsnetwerken, criminaliteit, onderdrukking van mensen. Ook de jeugd en veiligheid krijgt ondersteuning waar nodig.

Lokale lasten

In de raadsvergadering van december gaat B&W de gemeenteraad de tarieven voorleggen van de lokale lasten voor het komende jaar. Het uitgangspunt voor de gemeente is dat het kostendekkend blijft. Voorgesteld wordt de cijfers met het inflatiepercentage van 2,3 procent te verhogen. De rioolheffing gaat evenals vorige jaren met 3 euro omhoog. Gemiddeld komen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden uit op 669 euro. | Tekst: Nico Kuyt

Disney-droom van oma Gerry wordt werkelijkheid

Foto: pr.

Sassenheim/Lisse n Gerry van Amersfoort had nog één wens: met haar kinderen en kleinkinderen naar Disneyland Parijs. Eind september ging die wens in vervulling.

De inwoonster van Lisse heeft kanker en zit in haar laatste levensfase. Door haar ziekte is het bezoek aan het pretpark in Frankrijk niet eenvoudig. De reis vraagt om veel medische voorzorgsmaatregelen, waarvan de kosten behoorlijk oplopen. Om het toch mogelijk te maken, werd in augustus tijdens een speciale actiedag in speeltuin Bijdorp in Sassenheim zoveel mogelijk geld opgehaald. Aan het einde van de emotionele dag werd duidelijk dat het benodigde bedrag binnen was. Inmiddels is de familie naar Disney geweest, vertelt dochter Joan, die samen met stichting Dreams4you de actiedag voor haar moeder organiseerde. "Het laatste weekend van september is de wens van mijn moeder in vervulling gegaan. Wat was het mooi! Ze heeft zo genoten van alles, met een lach, maar zeker ook met een traan."

In totaal werd met de actie 10.000 euro bijeengebracht. Joan wil namens de familie iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd. "Tijdens de actiedag was hartverwarmend om te zien hoeveel vrijwilligers mee wilden doen. Er was zelfs een mevrouw van 85 jaar aanwezig die de hele dag koffie met gebak heeft verkocht voor het goede doel. Er kwam ook iemand langs om geld te brengen voor een bus, zodat we daarmee met z'n allen naar Disney konden gaan. Mijn moeder is die dag overrompeld door de hoeveelheid mensen die erbij aanwezig waren en langskwamen. Het was voor haar, en voor ons, erg emotioneel. Via deze weg willen nogmaals iedereen bedanken die heeft geholpen om de droom van mijn moeder werkelijkheid te laten worden."

Disney wens oma Gerry in vervulling

Oma Gerry met haar gezin voor het sprookjeskasteel in Disneyland Parijs. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim/Lisse n Gerry van Amersfoort had nog één wens: met haar kinderen en kleinkinderen naar Disneyland Parijs. Eind september ging die wens in vervulling.

De inwoonster van Lisse heeft kanker en zit in haar laatste levensfase. Door haar ziekte is het bezoek aan het pretpark in Frankrijk niet eenvoudig. De reis vraagt om veel medische voorzorgsmaatregelen, waarvan de kosten behoorlijk oplopen. Om het toch mogelijk te maken, werd in augustus tijdens een speciale actiedag in speeltuin Bijdorp in Sassenheim zoveel mogelijk geld opgehaald. Aan het einde van de emotionele dag werd duidelijk dat het benodigde bedrag binnen was.

Inmiddels is de familie naar Disney geweest, vertelt dochter Joan, die samen met stichting Dreams4you de actiedag voor haar moeder organiseerde. "Het laatste weekend van september is de wens van mijn moeder in vervulling gegaan. Wat was het mooi! Ze heeft zo genoten van alles, met een lach, maar zeker ook met een traan."

Bedankjes

In totaal werd met de actie 10.000 euro bijeengebracht. Joan wil namens de familie iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd. "Tijdens de actiedag was hartverwarmend om te zien hoeveel vrijwilligers mee wilden doen. Er was zelfs een mevrouw van 85 jaar aanwezig die de hele dag koffie met gebak heeft verkocht voor het goede doel. Er kwam ook iemand langs om geld te brengen voor een bus, zodat we daarmee met z'n allen naar Disney konden gaan. Mijn moeder is die dag overrompeld door de hoeveelheid mensen die erbij aanwezig waren en langskwamen. Het was voor haar, en voor ons, erg emotioneel. Via deze weg willen nogmaals iedereen bedanken die heeft geholpen om de droom van mijn moeder werkelijkheid te laten worden!".

Meeloopmiddagen voor achtstegroepers

Hoe is het om een brugklasser te zijn? Voor kinderen uit groep acht zijn in november de meeloopmiddagen bij het Rijnlands Lyceum. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het Rijnlands Lyceum Sassenheim biedt leerlingen uit groep acht de kans om op een gewone schooldag de school te leren kennen. Zij zijn welkom bij de meeloopmiddagen.

Alle achtstegroepers worden, zonder de ouders, uitgenodigd voor deze meeloopmiddag op woensdag 14 of woensdag 21 november, van 14.15 tot 16.30 uur. Na ontvangst in de aula om 14.15 uur, worden leerlingen in groepen ingedeeld en naar een klas gebracht zodat ze om 14.30 uur bij de eerste les zijn. Leerlingen volgen een paar korte lessen en lopen een middag mee onder leiding van leerlingen uit de vierde en vijfde klas die meedraaien in de brugklasbegeleiding. De aankomende brugklassers mogen alles bekijken en alles vragen. Het programma is rond 16.30 uur afgelopen. Inschrijven kan via de leerkracht van groep acht of bij:
m.luijk@rijnlandslyceum-rls.nl, voor de herfstvakantie. Geef in de mail de voorkeursdatum (14 of 21 november) en de naam van het kind en van de basisschool door. Op vrijdag 2 november volgt bericht op welke datum aan Rijnlands Binnenste Buiten meegedaan kan worden.

Tweetalig vwo

Voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in het tweetalig vwo is de meeloopmiddag op woensdag 28 november van 14.30 tot 16.30 uur. Inschrijven voor 1 november via m.luijk@rijnlandslyceum-rsl.nl.

Bijeenkomst voor senioren over wonen in Warmond

Warmond n Verhuizen of toch blijven? Met die vraag krijgen steeds meer senioren te maken. In samenwerking met woningstichting Stek organiseert KBO Warmond op dinsdag 16 oktober om 14.30 uur een informatiebijeenkomst in het Trefpunt (Herenweg 80). De bijeenkomst is voor alle senioren in Warmond.

Senioren blijven steeds langer thuis wonen. Maar wat als door (kleine) ongemakken de woning aangepast moet worden? Wat zijn de mogelijkheden? Welke weg moeten huurders bewandelen? Of wordt het toch verhuizen? Het zijn vragen waar oudere eigenaren van een woning of een huurders op leeftijd mee te maken krijgen.

De informatiebijeenkomst gaat over mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen, aanpassingen in huis, de regelgeving in grote lijnen, hoe dat betaald wordt en het inschrijven voor woningen of een woon- of zorgcentrum. Ook bespreekt Stek het aantal woningen in Warmond en de vraag of er wachttijden zijn.

De deuren van het Trefpunt gaan om 14.00 uur open, de bijeenkomst begint om 14.30 uur en de toegang is gratis.

Up2Stage speelt nieuwe voorstelling 'Kookpunt'

Sassenheim n De online voorverkoop van de kaarten voor de elfde productie van Up2Stage gaat deze week van start. De musicalgroep speelt de show 'Kookpunt'. Ervaren spelers in combinatie met jonge leden maken de voorstelling tot een smakelijk gerecht. Op zaterdag 24 en zondag 25 november is de show te zien in het theater van Rijnlands Lyceum Sassenheim (van Alkemadelaan 2).

'Kookpunt' is een simpel en daarom juist zo'n pakkend verhaal. Het verhaal speelt zich af in een straat met een Frans en een Mexicaans restaurant, waarvan de eigenaren goed met elkaar om kunnen gaan. Pas wanneer duidelijk wordt dat de subsidie wordt ingekort, komen de restaurants tegenover elkaar te staan en barst de strijd los. Met de komst van een sullig lid van de bediening, een geheime romance tussen twee hulpkoks en streken die steeds valser worden, is het afwachten wie de strijd zal winnen.

Kaartjes voor deze vrolijke en hilarische voorstelling zijn te bestellen via www.up2stage.nl.

Hoog en droog

De dierenweide bij de kinderboerderij is opgehoogd en voorzien van nieuw gras. De weide blijft nog even gesloten, zodat het gras kan hechten. | Foto: pr./Lidy Guldemond Foto: pr./Lidy Guldemond

Sassenheim n Vaste bezoekers van de kinderboerderij in Park Rusthoff hebben regelmatig gezien dat de dierenweide eerder een modderpoel was dan een grasveld. Voor de varkens geen probleem, maar bij de andere dieren leverden dat kans op hoefrot op. Ook het gras groeide slecht door de natte omstandigheden. De wateroverlast ontstond doordat de dierenweide te laag lag. Omdat drainage ontbrak, moesten na fikse regenbuien vele liters water worden weggepompt.

De natte poten zijn vanaf dit najaar verleden tijd, want er zijn maatregelen genomen. Het grasveld is door Henk Herreur met ruim 60 kuub aarde opgehoogd, waarop afgelopen week graszoden zijn gelegd. Het hoogste punt ligt nu in het midden en het water kan rondom aflopen naar de goten. Het gras krijgt de tijd om aan te slaan en zich te hechten. Om dit proces niet te verstoren, blijven de dieren nog even op het erf en blijft de kinderboerderij nog gesloten. Wanneer de dieren weer de weide opgaan, is ook het bezoek weer welkom.

Workshop archeologie bij Oud Sassenheim

Sassenheim n Stichting Oud Sassenheim (SOS) doet mee aan de Nationale Archeologiedagen. Op zaterdag 13 oktober wordt het Sassenheimse verleden besproken tijdens een workshop over scherven en andere opgegraven voorwerpen in en rond Sassenheim. Aan de hand van voorbeelden wordt uitleg gegeven hoe het materiaal te dateren en uit welk materiaal het is gemaakt. Deelnemers kunnen ook zelf gevonden materiaal meenemen. Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 16.00 uur binnenlopen in De Coy (Kagerdreef 72). Deelname aan de workshop is gratis.

Op 13 oktober is ook de Dreefzaal open, waar de expositie 'Openbaar vervoer in de Bollenstreek tussen 1870 en 1970' te zien is. Doorlopend wordt daar de video over de Blauwe tram vertoond.

Collecte KWF: 9.600 euro

Voorhout n De collecte van KWF Kankerbestrijding heeft in Voorhout 9.612,87 euro opgebracht. 110 Collectanten gingen langs de deuren. Met deze bijdrage doet KWF onderzoek naar de bestrijding van kanker. Ook collecteren? Aanmelden kan bij E. Raijmans, bereikbaar op 0252-212651. Of stuur een e-mail naar kwfvoorhout@gmail.com. KWF zoekt collectanten voor de wijken Hooghkamer en de Engelse Tuin.

Een dierbare verloren

Voorhout n De Rafaëlgroep organiseert op woensdag 17 oktober een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare hebben verloren. De bijeenkomst wordt gehouden in de Roef naast de Bartholomeuskerk (Herenstraat 47) en begint om 14.30 uur. Vanaf 14.15 uur staan de koffie en thee klaar. Het thema is 'herfst'. Voor vragen zijn Greet Hoek (0252-216363) en Lenny van Dam (0252-230457) telefonisch beschikbaar. Of mail naar rafaelgroepvoorhout@gmail.com. Er is een mogelijkheid om opgehaald te worden als vervoer een probleem is.

Bijeenkomst over Maria in 't Zenit

Warmond n Nel Hogervorst-van Kampen spreekt donderdag 18 oktober over Maria. De bijeenkomst is in 't Zenit, Herenweg 83 (achter de Protestantse Kerk) en is georganiseerd door de Commissie Vorming & Toerusting Sassenheim/Warmond van de Raad van Kerken. Centraal staat wat Maria de afgelopen eeuwen heeft betekend voor de mensen. Het uitgangspunt is de ontmoeting van Maria met Elisabeth. Ook wordt aandacht geschonken aan de beeldhouwkunst, schilderkunst en iconografie van Maria.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Er geldt een eigen bijdrage van 3 euro. Meer informatie is te vinden op www.parochiesintmaarten.nl.

Happy Bodies is hét alternatief voor de 'normale' sportschool

Michael van Broekhoven en John van Zweden samen met het team voor de nieuwe Happy Bodies aan de Hoofdstraat. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

n Slank en fit in 35 minuten per training

Sassenheim n De tiende vestiging van Happy Bodies opende op zaterdag 6 oktober de deuren aan de Hoofdstraat 190a. Goed nieuws voor iedereen die slank en fit wil worden en blijven, want met de nieuwste methode duurt een training slechts 35 minuten.

"We hebben de perfecte locatie voor een lifestyleclub, waarvan wij denken dat zeker behoefte aan is!". Enthousiast vertellen eigenaren Michael van Broekhoven en John van Oosten over Happy Bodies. De twee vrienden - ze kennen elkaar al 21 jaar- zijn een paar dagen voor de officiële opening nog bezig met de afronding. Toch is al goed te zien waar Happy Bodies voor staat. De ruimte is licht en open ingericht. De koffietafel biedt plek aan veel mensen. Michael: "Het unieke aan deze lifestyleclub is de persoonlijke aanpak in de huiselijke sfeer. Wij bieden een oplossing voor mensen die niet graag sporten en zich niet op hun gemak voelen in een normale sportschool. De muziek staat niet te hard en we hebben bijvoorbeeld maar drie spiegels in het pand: die hangen allemaal in de kleedkamers!".


John loopt naar de opvallende cirkel van apparaten toe. "In de Milon Cirkel sport je snel, veilig en heel eenvoudig. Het is een circuittraining met volledig automatisch ingestelde apparaten. Je traint dan op het meest ideale niveau; dat van de optimale verbranding. Het lichaam verbrandt nog dagenlang vetten."

Training op maat

Iedere sporter bij Happy Bodies geeft in een eerste intakegesprek met de lifestylecoach aan wat zijn doel is en of er eventuele klachten zijn. Vervolgens wordt het hele lichaam gemeten met de InBody. Lengte, gewicht, vetpercentage, maar ook huidige spierkracht worden vastgelegd op een speciale persoonlijke chipkaart. Vervolgens loopt de lifestylecoach mee tijdens de ronde sport en stelt alle apparaten goed in. Die instellingen worden bewaard op de chipkaart en iedere keer past het toestel zich aan de sporter aan. John: "Dit zorgt voor een efficiënte training en beperkt de kans op blessures. Ook is de lifestylecoach altijd aanwezig om te helpen of te begeleiden".

Door de doeltreffendheid is het genoeg om 35 minuten per keer te trainen. En dan niet iedere dag, maar twee keer in de tien dagen, vertelt Michael, al jaren woonachtig in Sassenheim. "Dat maakt het voor veel mensen zo geschikt. Binnen drie kwartier kun je weer thuis zijn. Dus als de kinderen naar school zijn, of voordat je naar je werk gaat, kun je een complete work-out doen." Happy Bodies is doordeweeks open van 7.30 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 21.30 uur, en in het weekend van 8.00 tot 13.00 uur.

Zitten is nieuwe roken

Daarnaast is ook het trainingsprogramma Five te volgen, met name voor mensen met een zittend beroep. John: "Zitten is het nieuwe roken en veroorzaakt veel klachten. Met het speciale programma Five worden de spieren op een goede manier geactiveerd. Five vermindert en geneest lichte tot heftige pijn. En werkt tegen artrose en gewrichtsproblemen".

Happy Bodies heeft een speciale openingsdeal. Claim hiervoor één van de honderd gratis maandkaarten op www.happybodies.nl.

Tot slot biedt Happy Bodies ook nog personal training en fysiotherapie aan. Het maakt het pakket compleet. Michael en John werken met een unieke garantie '90 dagen niet goed, geld terug'. Michael: "Ben jij na 90 dagen niet tevreden? Dan krijg jij zonder gedoe je geld terug. Maar we verwachten niet dat daar veel gebruik van wordt gemaakt. In de andere vestigingen sporten veel mensen al naar volle tevredenheid. Van het zien van resultaten word je nu eenmaal blij. Het motiveert ook enorm. Daar doen we het voor: laagdrempelig sporten met veel plezier."

|Foto: Willem Krol

Werkzaamheden aan Zijldijk van start

Rob ten Boden (wethouder Teylingen) Petrouchka den Dunnen (directeur provincie Zuid-Holland) en Marco Kastelein (hoogheemraad Rijnland). Foto: pr./ Buro JP Foto: pr./Buro JP

Regio n De Zijldijk in de Boterhuispolder wordt verbeterd. Drie partijen werken tot en met mei volgend jaar samen aan een integrale aanpak: het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Teylingen en provincie Zuid-Holland. Op dinsdag 2 oktober verrichtten deze partijen de aftrap van het project door gezamenlijk het bouwbord te onthullen.

Over een half jaar is de Zijldijk verbeterd. Het hoogheemraadschap zorgt voor groot onderhoud van het dijklichaam. De gemeente Teylingen neemt de reconstructie van haar deel van de weg voor haar rekening en de provincie vernieuwt de oeverconstructies.

De 'oude' dijk bekijken

Voor de onthulling maakten de partijen een boottocht langs de dijk. Op de boot waren ook omwonenden en vertegenwoordigers van uitvoerend aannemer Ploegam van de partij. De opvarenden konden zo nog een keer vanaf het water de 'oude' Zijldijk bekijken.

Teamprestatie

Aan boord werd goed duidelijk dat alle deelnemers de voordelen zien van een gezamenlijke aanpak. Marco Kastelein, hoogheemraad van Rijnland: "Het is logisch dat je zo'n omvangrijke operatie samen efficiënter kunt oppakken. Die samenwerking zoeken we als overheden gelukkig steeds meer op. 'Werk met werk maken', dat is de gevleugelde uitdrukking waar ik blij van word. En met mij de bestuurders van de gemeente en de provincie. Zo leveren we een teamprestatie, tegen de juiste prijs en binnen een strakke tijdsplanning."

Omwonenden

Er is bewust gekozen om de werkzaamheden nu te starten. Het was een wens van de omwonenden om deze buiten het recreatieseizoen te plannen. Daarnaast kon voldaan worden aan de wens om de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode te verrichten. De bewoners zijn in de voorbereiding op meerdere momenten geïnformeerd, onder meer via drie bijeenkomsten. | Foto: pr./ Buro JP

Teylingse clubkassen weer gevuld

Ben de Schoenmaker (l) en citymanager John van der Tol met enkele van de bijna duizend enveloppen die de Voorhoutse ondernemers uitdelen. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n Rabobank Bollenstreek reikte donderdag 4 oktober cheques uit aan verenigingen en stichtingen uit de hele Bollenstreek. Leden van de bank konden stemmen op hun favoriete club en hoe meer stemmen, des te groter de bijdrage. In totaal werden 160 clubs beloond en werd 50.000 euro uitgedeeld.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Theater Floralis in Lisse werden de winnaars van de Clubkas Campagne in het zonnetje gezet. In totaal gingen 41 clubs en verenigingen uit Teylingen met een cheque naar huis. Fietsmaatjes Teylingen ontving dankzij de stemmen 1.192 euro. Adest Musica werd verrast met 1.070 euro. De Historische Kring Voorhout kan 587 euro op de eigen rekening bijschrijven. Ook de sportverenigingen in Teylingen hebben hun clubkas gespekt. De bijdrages gingen naar korfbalvereniging TOP, voetbalverenigingen Ter Leede, Foreholte en Teylingen, zwemverenigingen ZVS en de Columbiaan, rugbyclub The Bassets, handbalvereniging Foreholte tennisverenigingen STV en Overbos, schaats- en trainingsgroep Sassenheim & Kagermeer en basketbalclub Forwodians. Het hoogste bedrag ging naar Bloemencorso Bollenstreek. De organisatie ontving 1.560 euro. Daarnaast hebben alle Zonnebloemverenigingen en Voedselbanken uit de Bollenstreek een donatie gekregen voor drie jaar lang, ter waarde van ongeveer 50.000 euro.

Voorhout onderneemt! start met enveloppenactie

Voorhout n Op initiatief van Ben de Schoenmaker hebben ruim 30 winkeliers en horecagelegenheden uit Voorhout de handen ineengeslagen met een enveloppenactie. Bij de deelnemende winkeliers krijgen willekeurige klanten een envelop met daarin een presentje van één van de andere deelnemende winkeliers.

Het idee is voorgelegd op een van de ondernemersavonden, die georganiseerd worden door citymanager John van der Tol. Ben de Schoenmaker: "Het doel van dit initiatief is om de onderlinge samenwerking tussen de lokale ondernemers in Voorhout te versterken en meer elkaars ambassadeur te laten zijn. Hoe leuk is het dan om een aardigheidje van een goede collega-ondernemer weg te kunnen geven?".

Samenwerking

Ondernemer Wim Klok van Vishandel De Klok is het met zijn collega eens. "De reacties van de consumenten zijn fantastisch. We staan echt aan het begin van veel meer samenwerking met de slogan 'Voorhout onderneemt!'." Ben: "In een sterk veranderend winkellandschap is samenwerken essentieel. We moeten vooruit kijken, trots zijn op wat we wel hebben in het dorp en vooral blijven samenwerken. Acties zoals deze zijn het begin van verdere samenwerking en komen voort uit de verbindende rol die onze citymanager heeft bewerkstelligd. Dat mag ook wel eens gezegd worden".

Duizend prijzen

De enveloppenactie duurt de hele maand oktober. In de bijna duizend enveloppen die de ondernemers beschikbaar stellen zitten verrassende cadeaus, zoals gratis winterchecks voor de auto, zelfgemaakte boeren rookworsten, een gratis tweede diner, high tea's, kwaliteitsverf en professionele poetsbeurten met klein onderhoud voor de schoenen bij de initiatiefnemer Schoenmaker Ben.

Lise Smit winnares van L'Oréal Color Contest 2018

Lise Smit neemt samen met model Deniz de prijs in ontvangst in de categorie Color Me French. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim/Voorhout n Lise Smit is de winnares geworden van de L'Oréal Professionnel Color Contest 2018. De jury koos de creatie van de Voorhoutse als winnaar in categorie Color Me French.

Tijdens de finale op zondag 7 oktober werden de twee winnaars bekend gemaakt. Lise, werkzaam als kleurspecialist bij Tim Kruik Hairstudio in Sassenheim, maakte indruk op de jury. Zij wist het thema, Color Me French, waarin het draait om natuurlijke maar toch multidimensionale haarkleuren, het beste terug te laten komen in haar creatie. Lise's collega Sandra Kamer eindigde bij de laatste zeven in de finale van de andere categorie, Color Addict.

Compliment

"Toen ze mijn naam noemde, sprong ik meteen op," vertelt Lise een dag later lachend. De 27-jarige kleurspecialiste zat op het puntje van haar stoel. "Het was best wel spannend. Van tevoren was de tussenstand bekend gemaakt na de publieksstemmen. Daarin stond ik bovenaan. Dat ook de jury zo enthousiast is over mijn werk, maakt het extra mooi. Zij zijn de experts in het kappersvak. Dat voelt echt als een compliment."

Prijzen

Lise wint naast een in-salon kleurtraining, ook een citytrip in het thema van haar categorie. Als winnaar van 'Color Me French' gaat de reis heel toepasselijk naar Parijs.

Wacky Wine Festival nieuw in de agenda

Sassenheim n Nog geen plannen dit weekend? Het Wacky Wine Festival heeft alle ingrediënten voor een gezellige zondag met vrienden en familie. Proef een aantal van de tachtig wijnen, volg een workshop en dans op de muziek van coverband Allstars. De eerste editie van het festival is op zondag 14 oktober van 14.00 tot 20.00 uur op de eerste verdieping van Van der Valk Sassenheim-Leiden.

Bezoekers kunnen vanaf 14.00 uur terecht voor heerlijke wijnen. Met een aanbod van ruim tachtig wijnen valt er genoeg te proeven. Iedere wijn wordt geschonken door de leverancier of de eigenaren van de wijnhuizen uit Frankrijk, Portugal, Italie en Turkije. Zij informeren bezoekers over hun wijn. Voor de echte wijnliefhebbers of -kenners zijn er vooraf te boeken masterclasses. De masterclasses worden gegeven door Wijnen uit Turkije, Sophie de wijnmaakster van Quinta de Monte d'Oiro uit Portugal en Francesca Dal Cero uit Italië. Naast het verhaal achter de wijnen en het proces van het wijnmaken. Na afloop gaan de deelnemers onder begeleiding de verschillende wijnen proeven.

Naast de verschillende wijnen is ook genoeg keuze in hapjes. Met de munten kunnen bezoekers ook kiezen voor borrelplankjes vol lekkernijen, sushi van OZZO of een versgebakken hamburger. Ook de bierliefhebbers kunnen mee; zij kunnen de tien verschillende biertjes van Schelde Brouwerij proeven. Coverband Allstars treedt op. DJs4U verzorgt tussendoor de muziek.

Kaarten voor het Wacky Wine Festival kosten 12,50 euro (inclusief welkomstdrankje) en zijn verkrijgbaar in de winkel (Hoofdstraat 232) en via www.wackywinefestival.nl. Bij de tickets zijn direct ook de masterclasses te boeken. Deelname aan een workshop kost 5 euro. Ook munten voor de wijn (halve en hele glazen) en voor de hapjes zijn online alvast te bestellen. Bij binnenkomst ontvang je ze dan. Munten kopen op de dag is ook mogelijk.

De Flierefluiters winnen ook Sneeker Dweildag

Ook bij het derde dweilorkestenkampioenschap van dit jaar, wonnen de Flierefluiters de eerste prijs. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Na de winst van dweilorkestenfestivals in Hulst en Katwijk eerder dit jaar, heeft dweilorkest de Flierefluiters ook bij hun derde deelname aan een wedstrijd het goud gewonnen.

Maar liefst dertig dweilorkesten deden op zaterdag 6 oktober mee met het dweilorkestenkampioenschap in Sneek. Het jaarlijkse evenement trekt een groot aantal dweilorkesten uit het hele land en de zomerse weersomstandigheden zorgden voor de toestroom van veel publiek. De ideale omstandigheden voor de Flierefluiters om een muzikale en feestelijke set aan het publiek te laten horen en zien. De zestien Sassenheimse heren brachten een vernieuwend repertoire met nummers van Adele, ABBA, Het Goede Doel en Taio Cruz. De juryleden, die de drie optredens beoordeelden, konden de stijl en interactiviteit van de Flierefluiters waarderen. Bij de prijsuitreiking aan het einde van de middag kwamen de Flierefluiters als winnaar van de Sneeker Dweildag uit de bus. Van de drie dweilorkestenfestivals waar de Flierefluiters dit jaar aan deelnamen, werd bij alle drie de hoogste trede beklommen.

Blazen aan de Haven 2019

De Flierefluiters gaan zich nu richten op de opnames, die eind oktober op de agenda staan. Vervolgens worden de voorbereidingen getroffen voor het jubileumjaar in 2019, wanneer de Flierefluiters vijftien jaar bestaan. In 2019 wordt ook het eigen festival Blazen aan de Haven in Sassenheim weer georganiseerd.

Familiekomedie in Frans Café

Warmond n In het Frans Café is op donderdag 11 oktober om 20.00 uur de familiekomedie' 'Otez-moi d'un doute' te zien.

De komedie draait om de 45-jarige weduwnaar Erwan, die erachter komt dat de man die hij kent als zijn vader, zijn vader niet is. Als hij op zoek gaat naar zijn echte biologische vader maakt hij kennis met een excentrieke oude man. Ook komt hij in contact met de ongrijpbare Anna. Ook voor degenen die het Frans minder beheersen is de film goed te volgen dankzij ondertiteling. Graag vooraf aanmelden via mevanniftrik@gmail.com.

Het Frans Café wordt gehouden in Het Wapen van Warmond (Dorpsstraat 90) en is een initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné, die niet alleen jaarlijks uitwisselingen tussen beide plaatsen nastreeft, maar in dat kader ook de Franse taal promoot.

Op avontuur in de Lakerpolder

Warmond n IVN Leiden organiseert op zaterdag 13 oktober een avontuurlijke tocht voor kinderen tussen de 8 en 14 jaar naar het onbewoonde eiland de Lakerpolder in de Kagerplassen. De deelnemers roeien zelf naar het eiland, struinen over de dijk op zoek naar planten en vogels. Ook brengen ze een bezoek aan de molenaar. De activiteit is van 10.00 tot 13.00 uur. Er kunnen vijf deelnemers in een boot en de kinderen roeien onder begeleiding zelf naar de Lakerpolder, een onbewoond eiland op de Kaag. Verzamelen aan het einde van de Zijldijk (via Leiderdorp) tegenover Kaasboerderij de Eenzaamheid. Let op: voor routeplanner aanhouden Zijldijk 11, 2362 AE Warmond. Warme kleding en laarzen wordt aangeraden. Bijdrage in de kosten van het huren van de roeiboten wordt gevraagd. Aanmelden kan bij Sonja Meijer via 06-37005024 of mail naar want.ivnleiden@gmail.com.

Knutselen op Koudenhoorn

Warmond n De herfst is het mooiste seizoen om te knutselen. IVN Leiden organiseert op woensdag 17 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een activiteit voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar in het Natuurontdekkingscentrum op Koudenhoorn (NOCK). Deelnemers gaan op zoek naar bladeren, bessen en zaden. Ze verzamelen en bekijken ze en gaan er vervolgens creatief mee aan de slag. Deelname is gratis, aanmelden kan via scharrelkidsivnleiden@gmail.com. Meer informatie is te vinden op www.koudenhoornontdekken.nl.

Statiegeld Sint Matthias

Warmond n Muziek- en toneelvereniging Sint Matthias kan tot en met december ook gesteund worden met lege statiegeldflessen. Bij inlevering van de flessen bij de Albert Heijn in Warmond, kan op de automaat gekozen worden om het statiegeld te schenken aan het jeugdorkest. De opbrengst van de statiegeldactie is bedoeld voor de aanschaf van instrumenten, de aanschaf van muziek en de begeleiding van de jeugd.

Jeugdorkest

Al een aantal jaren verzorgt St. Matthias lessen muzikale vorming op de basisschool van Warmond. Het daaruit opgerichte jeugdorkest telt inmiddels tien leden. Vaste dirigent Patricia Klock begeleidt de jonge muzikanten.

Boekverkoop

Sassenheim n In de bibliotheek (Kerklaan 42) worden vanaf dinsdag 16 oktober afgeschreven boeken en tijdschriften verkocht. Deze keer zijn het voornamelijk informatieve boeken voor volwassenen. Een boek kost 50 eurocent. De verkoop is tijdens openingsuren.

Sint Matthias speelt politiek spel met 'Lijk in de kast'

Foto: pr./Joris Huyser

Warmond n In de peilingen staan ze nagenoeg gelijk en samen met hun politiek adviseurs proberen ze de nek-aan-nek-race in hun voordeel te beslissen. Toneelgroep Sint Matthias speelt op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober de klucht 'Lijk in de kast'.

Op zaterdag 6 oktober was de première van het toneelstuk in Het Trefpunt. De klucht 'Lijk in de kast' van toneelauteur en recensent Anne Terwisscha is ingestudeerd onder leiding van de ervaren Noordwijkse regisseur Sjaak van Schie. Het verhaal gaat over twee lijsttrekkers van plaatselijke politieke partijen, gespeeld door Saskia Neuijen en Bram van Leuveren, die elkaar stevig in de haren zitten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. In de peilingen staan ze nagenoeg gelijk en samen met hun politieke adviseurs, gespeeld door 'terug van weggeweest' Anne Schavemaker en Peter Krikke, proberen ze deze nek-aan-nek race in hun voordeel te beslechten. Een enorm meningsverschil over de bestemming van een molen leidt tot temperamentvol spel, waarbij de molenaar, gespeeld door Hein van Schie, zich op de door hem zo leuk gespeelde wijze laat overtuigen door beide politici. Een mooie rol als conciërge van het verkiezingslokaal wordt neergezet door nieuwkomer Judith Wijkhuizen. Esther van Leeuwen speelt overtuigend de one-night-stand van de linkse politicus Robert.

De molenaar (Hein van Schie) krijgt bezoek van een van de plaatselijke lijsttrekkers, gespeeld door Saskia Neuijen. | Foto: pr./Ruud van der Loos Foto: pr.

Tijdens het stuk draait er veel om de opnames die voor een politiek portret gemaakt worden door cineast Fred, gespeeld door Marcel Vooren. Zijn camera is door de vereniging aangeschaft na sponsoring door het Jacoba van Beierenfonds. De camera wordt voortaan ingezet bij de toneelrepetities om de acteurs beter te laten zien waar hun spel verbeterd kan worden.

Nog twee voorstellingen

'Lijk in de kast' wordt door Matthias nog gespeeld op vrijdagavond 12 en zaterdagavond 13 oktober in de theaterzaal van Het Trefpunt (Herenweg 80). Beide voorstellingen beginnen om 20.15 uur. De toegang bedraagt 6 euro per persoon en kaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang van het stuk aan de deur van het theater. Donateurs van Matthias verkrijgen gratis toegang op vertoon van hun donateurskaart.Tijdens de pauze zijn er lootjes voor de loterij te koop om een deel van de kosten van de voorstelling te financieren. | Foto: pr./Ruud van der Loos

De Verrassende Staten tijdens Kunstweek te zien in Het Oude Raadhuis

Warmond n Joris Huyser en Berna Verheijden exposeren vanaf woensdag 17 oktober in Het Oude Raadhuis. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 21 oktober om 15.00 uur.

Joris Huyser (foto) zwerft met zijn camera al sinds begin jaren negentig door grote steden. De fotoexpositie 'De Verrassende Staten' toont twee kanten van de Verenigde Staten en verbeeldt het contrast tussen de krioelende levendigheid in de steden en de stilte verlatenheid van het nationale parken. Het contrast tussen stad en nationaal park kan bijna niet groter zijn, maar het komt uiteindelijk samen in de symbiose van lijnen, schaduwen en contrasten die in elke foto schuilgaat.

Huyser toont ook landschapsfoto's, die hij recentelijk heeft genomen voor het Natuureducatiecentrum Warmond.

Steen

Berna Verheijden woont en werkt in Sassenheim en behaalde in 1995 haar diploma van de opleiding Kreatieve Handvaardigheid. Verheijden vindt het fijn om met verschillende technieken en materialen haar eigen beelden te creëren en exposeert met architectonische objecten gemaakt in verschillende steensoorten. Ze haalt inspiratie uit gewone dagelijkse beelden die ze tegen komt.

openingstijden

Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36) is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De expositie is te zien tot en met zondag 11 november.

Kijk voor meer informatie op www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl.

Golfers slaan 1550 euro bij elkaar voor Fietsmaatjes

De 'golfcowboys' overhandigen een cheque aan Fietsmaatjes Teylingen. | Foto:pr./Jolanda Boere Foto: pr.

Regio n Fietsmaatjes Teylingen heeft op zaterdag 6 oktober een cheque van 1.550 euro ontvangen. Het bedrag werd ingezameld tijdens een speciaal golftoernooi in Noordwijk, het ludieke NK open Par 3.

Het golftoernooi bij Golfcentrum Noordwijk kon rekenen op veel belangstelling. Ieder jaar wordt een thema gekozen en dit keer werd de deelnemers gevraagd om in de kledingkeuze het thema 'Cowboys and Angels' terug te laten komen. Alle deelnemers werden in stijl ontvangen en het restaurant van de baan was voor de gelegenheid omgetoverd tot een saloon. Verder had de organisatie van LGMGG (lekker golfen met gezellige gasten) gezorgd voor een rodeostier en konden deelnemers bij spelletjes zoals hoefijzer gooien en whiskeyvat chippen niet alleen leuke prijzen winnen, maar vooral ook een bijdrage leveren aan het goede doel van de dag.

Winnaars

Natuurlijk werd er ook serieus om de eer gestreden op de green. Bij de dames ging de titel en bijbehorende trofee naar Laura Helvensteijn. Piet Koster won het toernooi bij de heren. Leo Hazenoot had de minste slagen nodig voor het spelen van de 9 holes. Voor Nel Barnhoorn was ook nog een verrassing. Zij sloeg tijdens het toernooi een hole in one geslagen. Een unieke prestatie, maar helaas voor Nel deed ze dit wel op de verkeerde hole. Toch kreeg ze de prijs uitgereikt.

Duofietsen

De echte winnaars van deze dag waren de vrijwilligers van Fietsmaatjes Teylingen. Zij kregen van de organisatie een cheque overhandigd van 1.550 euro. Fietsmaatjes Teylingen kan dit geld goed gebruiken voor het onderhoud en de aanschaf van de duofietsen.

Vertrouwde hoofdsponsor voor Warmunda

Hans Oudshoorn (l) verlengt voor drie jaar het sponsorcontract met Warmunda. Voorzitter Matthieu van Winsen (m) is daar maar wat blij mee. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Ook de komende drie jaar is SV Warmunda voorzien van een hoofdsponsor. Albert Heijn Warmond heeft op donderdag 4 oktober het sponsorcontract met de Warmondse voetbalclub voor drie jaar verlengd.

Warmunda heeft rond de 300 leden, waarvan er bijna 200 tot de jeugd behoren. Met ook nog eens zo'n 150 vrijwilligers is Warmunda een actieve en vitale vereniging binnen Warmond. De kosten om zo'n vereniging draaiende te houden zijn enorm. "De vereniging doet veel uitgaven in relatie tot trainingen. Neem alleen al de kosten voor trainers, coaches en materiaal, waardoor kinderen maar ook ouderen kunnen (leren) voetballen. Daarom zijn sponsors ook onmisbaar", aldus Matthieu van Winsen, voorzitter van Warmunda.

Jeugd

Op de vraag waarom Albert Heijn Warmond ervoor kiest om de lokale voetbalclub te sponsoren, antwoordt Hans Oudshoorn, eigenaar van de supermarkt: "Warmunda is zo'n groot deel van het dorp, zoveel jeugd groeit daar op. Het is mooi om daar onderdeel van te zijn."

nieuws/cultuur

Teylingen moeizaam langs Altior

Jaap Zwetsloot (r) was belangrijk met twee assists en een doelpunt. | Foto: Orange Pictures/WJ Dijkdrent Foto: Orange Pictures/WJ Dijkdrent

Sassenheim n In een wedstrijd waarin Teylingen aanvankelijk moeizaam begon, wist het uiteindelijk Altior te verslaan. Het werd 3-2 en alle doelpunten vielen na de rust.

Teylingen moest het vandaag stellen zonder Pascal de Ridder (blessure), Niels Rodenburg en Jelle Vooijs (beiden een weekend weg). Daan Heemskerk keerde centraal achterin terug in het elftal, Rik Prange schoof een linie terug en Melle de Louw startte vanaf de linkerkant, wat hij overigens op een goede manier invulde.

De beginfase was aftasten, waarin Teylingen een te laag baltempo hanteerde om Altior te kunnen verrassen. De promovendus verloor al twee keer en zal alle zeilen moeten bijzetten dit seizoen om er niet direct weer uit te vliegen. Verder dan een kopkans van Lasse van Wijk, een schotje van Jaap Zwetsloot en een kopbal was Wesley Ritzen kwam Teylingen voor de rust niet.

Wanneer Teylingen in het tweede bedrijf vanaf moment één een hoger baltempo aannam, werd het direct gevaarlijk. Na een goede actie van De Louw op links, die voorgaf, kopte Zwetsloot slim terug op Van Wijk die raak schoot en nu in iedere competitiewedstrijd gescoord heeft. Kort hierna leek de wedstrijd beslist te worden, toen Zwetsloot met een razendsnelle actie vanaf links voorzette en Ritzen bediende. Hij kon aannemen en vanaf twee meter gemakkelijk raak schieten. Er volgden kansen op de definitieve beslissing, maar die bleef uit. Zeker wanneer Prange een ongelukkige handsbal maakte in eigen 'zestien' en de bal op de stop verdween. Sven Pellegrom schoot raak, maar in de tegenstoot was het Zwetsloot (belangrijk met een goal en twee assisten) met een mooie lob en de 3-1. In de slotseconde scoorde Altior via Ed van der Weijden nog de 3-2, maar verder kwam het niet.

Een belangrijke overwinning voor de Sassenheimers, die nu op vijf punten staan uit drie wedstrijden. Deze week gaat Teylingen op bezoek bij koploper HVV.

54. 1-0, Lasse van Wijk, 60. 2-0, Wesley Ritzen, 77. 2-1, Sven Pellegrom (pen.), 81. 3-1, Jaap Zwetsloot, 90. 3-2, Ed van der Weijden.

Opstelling: Kharboutli, Dofferhoff, Heemskerk, van den Nouland, Acimovic; van Wijk, van der Vlugt, Prange; Ritzen (70. Safi), Zwetsloot en de Louw (84. Seegers).

Foreholte verslaat jong Laakkwartier met ruime cijfers

Voorhout n Binnen tien seconden stond het 1-0 voor Foreholte. De thuisploeg boekte uiteindelijk een eenvoudige overwinning tegen Laakkwartier.

Vooraf was terdege rekening gehouden met de voetballende kwaliteiten en kracht van de jonge Haagse formatie. De oudste man in de basiself van Laakkwartier was Sergio Veugelers (21). Op de flank stond youngster Mo Ouarraki (17) tegenover leeftijdsgenoot Olle Roffelsen.

De wedstrijd was precies tien seconden onderweg toen middenvelder Joost van Dam binnen de beruchte lijnen naar de grond ging en William van Vliet zijn reputatie van goalgetter vanaf elf meter mocht bewijzen. In eerste instantie stopte keeper Alessandro Veugelers de inzet van Van Vliet, maar hij wist de rebound alsnog met enige moeite binnen te werken (1-0). Onmiddellijk probeerde Laakkwartier zich van die tegenslag te herstellen. Het was voortdurend opletten geblazen voor de Voorhoutse verdediging op de snelle en technisch vaardige aanvallers die elkaar makkelijk wisten te vinden en absoluut niet zelfzuchtig waren. In de zeventiende minuut verscheen na een rappe combinatie Bilal Aydin voor keeper Guijt die het gevaar wist te smoren, maar even later dacht die zelfde Guijt even rustig op te bouwen waarna Jelle Veenvliet met kunst en vliegwerk nog maar net kon opruimen.

Rode kaart

Daarna brak de eerste emotionele periode aan, waarin Nabil Laari een gele en Olle Roffelsen een donkergele kaart ophaalden. Laakkwartier kwam vervolgens met tien man te staan toen middenvelder Laari door scheidsrechter Straver een directe rode kaart werd voorgehouden. Foreholte voetbalde ondertussen onverstoorbaar naar een tweede doelpunt. Na een voorzet vanaf links van Pim Spreeuw kopte Toni Arroyo bij de tweede paal binnen (2-0). Niet lang daarna sloeg Laakkwartier terug. Via een soepele aanval wist Oktay Colakoglu middenvelder Bilal Aydin vrij te zetten voor keeper Guijt (2-1).

Corner

De wedstrijd leek weer open. Het feit dat Laakkwartier in ondertal was leek geen enkel bezwaar voor een beter resultaat. Het was in die zin dan ook onverwacht dat Foreholte de voorsprong toch opnieuw wist uit te bouwen. Uit de corner van Sten Admiraal kopte opnieuw William van Vliet op lepe wijze binnen (3-1). Vlak voor rust had Christian Guijt de wedstrijd al kunnen beslissen, maar zijn inzetten stuitten tweemaal op de sterke Alessandro Veugelers.

Score Guijt

Na de rust viel er voor niemand nog te genieten. De Voorhouters bleven bij de les, maar beperkten zich met name tot het Haagse gevaar rustig afweren. Naarmate de wedstrijd vorderde, begreep ook Laakkwartier dat de wedstrijd gespeeld was en vloeiden de krachten van de tien Lakwa's weg. Christian Guijt benadrukte nog het verschil door een afgemeten voorzet van William van Vliet binnen te koppen. Zijn doelpunt zette de 4-1 eindstand op het scorebord.

Vijfde plaats WIJC bij eerste NK voor clubteams

Warmond n Tijdens het eerste Nederlands Kampioenschap voor schaatsclubs is de Warmondse IJsclub als vijfde geëindigd.

Niet de commerciële of KNSB ploegen, maar de schaatsclubs gingen op zaterdag 6 oktober aan de bak in Thialf in Heerenveen. Veertien clubs waren geselecteerd op basis een landelijk klassement van de beste tijden van de junioren en senioren. Van iedere club kwamen veertien schaatsers in actie, iedere rijder op een afstand. Ook Olympisch kampioenen Sven Kramer en Ireen Wust deden met hun clubs mee. De WIJC zette haar eigen toppers in en zij reden meerdere persoonlijke records.

Junioren

Bij de junioren dames kwamen Patricia Koot (zesde plaats op de 500 m), Tessa van Schie (elfde op de 1000 m) en Socha Zuiderduin (achtste op de 1500 m) aan de start. De deelnemende heren junioren waren Okke Mouwen (zesde plaats 500 m, PR), Tom Leltz (zevende plaats 1000 m, PR), Remco Langemaire (elfde op de 1500 m met val).

Senioren

De deelnemende WIJC senioren deden het ook goed. Romy Bakker werd zevende op de 500 meter, Anne Leltz reed een PR op de 1000m en eindigde als vijfde, Lisa van der Geest werd tweede op de 1500 meter en zusje Loesanne van der Geest reed in een PR naar de tweede plaats op de 3000 meter.

De heren senioren Calvin van Klink (derde op de 500m met PR), Wouter van der Geer (elfde op de 1000m), Sander van der Geer (derde op de 1500m) en Frans Biemond (tiende plaats op de 3km met een PR) droegen ook hun steentje bij aan de uiteindelijk vijfde plek in het eindklassement van WIJC. De winst ging naar TV Lekstreek, waar Patrick Roest in de afsluitende rit Sven Kramer klopte. Hardrijders Club Heerenveen eindigde als tweede, de derde plaats was voor de Alkmaarsche IJsclub.

VCS Dames wint overtuigend van VollinGo

Middenaanvalster Esther Segaar scoort voor VCS. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het eerste damesteam van Volleybalclub Sassenheim heeft een goede start gemaakt in de eerste klasse met mooie zeges op SKC en Kalinko. Op donderdag 4 oktober speelden de VCS-dames in sporthal de Wasbeek tegen VollinGo uit Gouda. Ook dit team was niet opgewassen tegen de servicedruk en het slimme spelletje van VCS.

Dankzij een goede serviceserie van spelverdeelster Esther van Wieringen nam VCS direct een voorsprong in de eerste set. Een jeugdig VollinGo, de jongste en beste speelster was nog maar net dertien, probeerde van alles om de achterstand in te halen, maar maakte daarbij te veel fouten om echt gevaarlijk te worden. Dit beeld zette door in de rest van de wedstrijd: af en toe liet VollinGo veel potentie zien, maar VCS wist elke keer het tempo op te voeren en daarmee haar voorsprong uit te bouwen. Het resultaat was dan ook een overtuigende 4-0 overwinning (25-18, 25-19, 25-17 en 25-10). Deze week gaat VCS op bezoek bij GSC Haaglanden.

The Bassets verliest ruim

Sassenheim n De rugbyers van The Bassets leden in Hilversum een kansloze nederlaag. Tegen titelkandidaat RHC werd het 79-7.

Op papier wisten de Sassenheimers dat zij het tegen titelkandidaat RCH loodzwaar zouden krijgen, maar dat de einduitslag zo groot zou zijn, mag eigenlijk in de Ereklasse niet gebeuren. De eerste fase van de wedstrijd leek enigszins op een wedstrijd, maar daarna werd al snel duidelijk dat RCH met een aangeslagen Bassets aan het spelen was. Toen zij daarmee klaar waren ging RCH pas echt rugbyen. De thuisploeg liet het team van coach Phil Leck alle hoeken van het veld zien. Van een wedstrijd was geen sprake meer, simpelweg omdat de krachtsverhouding veel te groot was. Het kat-en-muisspel werd het spel van de kat alleen.

RCH had geen kind aan de murw gelopen Bassets. Bij een moment van onoplettendheid glipte Bassets speler Harry Hanman door de mazen van het net en redde met zijn score de eer voor de Sassenheimers.

Speciaal zwemuur voor mensen met kanker

Foto: pr.

Sassenheim n Zwembad Wasbeek start op maandag 29 oktober met een nieuwe zwemactiviteit die gericht is op mensen die kanker hebben of hebben gehad. Onder begeleiding van een zweminstructeur met een medische aantekening worden banen gezwommen en oefeningen gedaan die bijdragen aan conditie en herstel.

Bewegen is goed voor iedereen, in het bijzonder voor degenen die intensieve behandelingen achter de rug hebben, of nog ondergaan. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat sporten en intensief bewegen tijdens chemotherapie de vermoeidheid en het conditieverlies juist kan verminderen en verlies van spieren kan beperken.

Uniek is dat sport- en recreatiecomplex Wasbeek als eerste in de regio met een dergelijke activiteit in het water begint. Een uur per week wordt tijd vrijgemaakt voor deze doelgroep.

Op krachten komen

Samen met lotgenoten wordt meegedaan aan oefeningen om weer op krachten te komen of te blijven. Ook kan gekozen worden voor begeleidend baantjes zwemmen. Na deze inspanning is er ruimte om te praten met lotgenoten onder het genot van een kopje koffie of thee. Mogelijkheden voor teruggave via de zorgverzekeraar.

Start op maandag 29 oktober

Zwemmen met kanker start op maandag 29 oktober en is van 14.30 tot 15.30 uur. Deelname kost 6,10 euro, dat is inclusief koffie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig.

10 t/m 17 oktober

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor Vivo, voorganger: pastor P. Owel

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. A. Bakker m.m.v. het Hope Gospel & Soul Choir

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, woord- en communieviering, voorganger: L.Spiegeler

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Startdienst, voorganger: Ds. R.J. Bakker (Amsterdam)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: André Huiting

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur; eredienst en Jeugd-Bar, 19.00 uur, genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 14 oktober bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl. De winnaar van week 40: is: L. van den Berg uit Sassenheim. De oplossing was: berkenboleet.