De Teylinger

25 januari 2017

De Teylinger 25 januari 2017


Een schatkamer vol historie

Cok van Steijn en Emiel van der Hoeven bij twee bijzondere tableaus. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Voorhout n De klok uit het voormalig gemeentehuis, een uniform van de Bescherming Burger Bevolking en bakken vol unieke foto's van Ferry Knop; het nieuwe Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout is de schatkamer van de Voorhoutse historie. Op zaterdag 28 januari wordt het centrum officieel geopend.

Jarenlang stonden de eigendommen van de Historische Kring Voorhout (HKV) opgeslagen in de containers, schuurtjes en ook bij lid Emiel van der Hoeven thuis. De zoektocht van de historische vereniging naar een eigen vaste ruimte was er dan ook een van de lange adem. Sinds de oprichting in 1998 konden na een aantal jaren weer de verhuisdozen ingepakt worden. Vanaf 2012 was de HKV te gast in Park Overbosch. De verhuizingen zijn vanaf dit jaar verleden tijd met een eigen Kenniscentrum in de Bonekruidstraat. Het gebouw was een noodlokaal van de Emmaüsschool, maar staat al een tijdje leeg. HKV mag er nu van de gemeente gebruik van maken. "Daar zijn we heel gelukkig mee, eindelijk een eigen locatie," lacht voorzitter Cok van Steijn. De locatie is voor hem extra bijzonder. "Mijn overgrootvader heeft op boerderij Oosthout gewoond, die vroeger op deze plek stond. Nu zijn we terug op historische grond en is het een thuis voor de HKV."

Bidprentjes

Het gebouw is door de vereniging compleet verbouwd. De ingang is nu nog op het schoolplein, maar wordt verplaatst, zodat de HKV een eigen entree heeft. De hal is omgedoopt tot Raadhuisplein. Daar staan bijzondere tableaus, afkomstig uit het voormalig gemeentehuis van Voorhout. Op de tableaus, afkomstig uit 1907 en 1955, staan de namen van de toenmalige leden van B & W. "Die zijn zo zwaar, dat ze met een gaasbakkenlift omhoog zijn getild." Aan de linkerkant kunnen bezoekers naar de Foranholtezaal, gekozen als ruimte voor exposities. De muren zijn zwart, zodat de tentoongestelde items nog beter uitkomen, legt Van der Hoeven uit. "Dat heb ik in een museum gezien en ik wilde het hier graag ook." Het resultaat is prachtig, want de bidprentjes -onderdeel van de eerste tentoonstelling Hemels Voorhout- komen perfect uit. Lees verder op pagina 9.

Vragen over bouw in Herenstraat

Voorhout n Rond het bouwplan van winkels en appartementen op Herenstraat 110 -116 raken de gemoederen steeds meer verhit. De PvdA heeft B&W schriftelijk vragen gesteld over de parkeernorm.

Het bouwproject voldoet niet geheel, want er is een tekort van negen parkeerplaatsen volgens de gemeentelijke parkeernorm, maar B&W heeft de vergunning toch verleend. De PvdA ging hierover met omwonenden in gesprek. De fractie vraagt zich af of het tekort niet hoger is, want naast de bewoners en bezoekers van de appartementen, zijn er ook plekken nodig voor bezoekers van de nieuwe winkels. Een bureau stelt dat het tekort in 'theorie' in de omliggende wijken opgevangen kan worden, maar omwonende zijn het daar tegenover de PvdA volstrekt mee oneens. De fractie legt de vinger op het 'in theorie mogelijk', wat bijzonder vaag is en waaronder alles zo´n beetje mogelijk is. En heeft de gemeente de bewoners van de omliggende straten gepeild hoe zij de huidige parkeerdruk ervaren? De fractie vraagt zich af of de gemeente niet eerder de oren neigt om naar projectontwikkelaars te luisteren dan naar de inwoners en wijst bijvoorbeeld naar het bouwproject op de Woezel in Warmond. (NK)

Sport- en cultuurregeling wordt uitgebreid

Teylingen n De sport- en cultuurregeling is aangepast en vanaf deze maand vallen ook commerciële sportscholen, muziek- en dansscholen onder de regeling. Eerder konden inwoners alleen een bijdrage aanvragen voor korting bij verenigingen in Teylingen. In de nieuwe regeling mag dat ook voor activiteiten buiten de gemeente.

De sport- en cultuurregeling is ingegaan op 1 januari 2014. Deze regeling is er zodat alle inwoners van de gemeente Teylingen kunnen deelnemen aan sport- en cultuurmogelijkheden binnen en buiten Teylingen, ook als een laag inkomen hebben.

De Rekenkamercommissie meldde halverwege vorig jaar dat relatief weinig inwoners gebruik maakten van de regeling. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat daar meerdere reden voor zijn.

Lees verder op pagina 5.

Snertconcert

Warmond n Harmonie St. Matthias geeft op zondag 5 februari het jaarlijkse 'Snert-concert' in het Trefpunt (Herenweg 80). Het muzikale thema is uitgewerkt met stukken van Hollandse componisten en muziek van Hollandse artiesten zoals Nick en Simon, Golden Earring en Boudewijn de Groot. De harmonie wordt bijgestaan door het welbekende duo Artishock uit Warmond. Het optreden begint om 16.00 uur en zoals de naam al verraad, kan het publiek na afloop erwtensoep eten. Voor meer informatie, kijk op www.sintmatthias.nl.

Verras jouw Valentijn!

Teylingen n De Teylinger biedt haar lezers de mogelijkheid om mee te doen aan een gratis valentijnsactie.

Wil jij jouw Valentijn verrassen in deze krant? Met een leuke foto en een hartveroverend berichtje? Of heb jij bijvoorbeeld hele lieve ouders of vrienden die je in het zonnetje wil zetten?

Mail dan voor donderdag 2 februari een foto van jouw Valentijn (minimaal 1 mb groot) inclusief zijn/haar naam, woonplaats en een lieve boodschap (maximaal 20 woorden) naar redactie@deteylinger.nl. De valentijnsactie staat in week 6 (woensdag 8 februari) in deze krant.

Voorleesontbijt

Teylingen n Burgemeester Carla Breuer heeft vanmorgen, woensdag 25 januari, het startsein voor de Voorleesdagen gegeven. Dat deed ze op bassisschool Emmäus in Voorhout tijdens het Nationale Voorleesontbijt. De burgemeester las aan groep 4 voor uit het boek De wraak van Lorre van Tosca Menten. Tot en met 4 februari zijn er speciale voorleesactiviteiten in de bibliotheken in Warmond, Voorhout en Sassenheim.

Wolvers nieuwe voorzitter OVV

Voorhout n Ton Wolvers volgt Paul Jochemsz op al voorzitter van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV). Op vrijdag 27 januari krijgt hij tijdens de jaarvergadering de voorzittershamer overhandigd.

Jochemsz heeft er na een voorzitterschap van zes jaar voor gekozen om te stoppen als bestuurslid. Wel blijft hij als medewerker verbonden aan de OVV.

Foto: Piet van Kampen

Jeanne de Muijnck zingt vrolijk verder

Al
70 jaar
het
hoogste lied

Vernieuwde
kazerne
geopend

Vragen over gemeentelijke gronden

huwelijk n Diamanten bruidspaar

Al zeventig jaar het hoogste lied

De 87-jarige Jeanne de Muijnck-van Goeverden zingt wekelijks bij zangkoor De Lofstem. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Jeanne de Muijnck-van Goeverden zingt vrolijk verder

Sassenheim n Zeventig jaar verbonden zijn aan een vereniging, het is een unicum. En als het aan de jubilaris ligt, komen er nog een aantal jaren bij. Jeanne de Muijnck-van Goeverden (87) zit op haar praatstoel en blikt terug. Aan woorden geen gebrek. Geen wonder, want het lid van het zangkoor De Lofstem praat honderduit over een lange periode uit haar leven.

Door Piet van Kampen

Op zeventienjarige leeftijd was Jeanne een van de jongste leden in het koor waarvan haar vader Cor van Goeverden een van de oprichters was. Haar broer Kees en zusje Jo gingen haar voor en Jeanne completeerde het zanglustige trio uit het gezin. De appel viel dus niet ver van de boom. "Ik was pas zeventien en had geen zakgeld om de contributie voor een club te betalen. Dus zei mijn vader: kom ook gewoon lekker bij ons zingen," blikt spraakwaterval Jeanne terug in de tijd. Want ook al zingt zij het hoogste lied, in haar geriefelijke huiskamer is ze ook nauwelijks te stoppen tijdens het aangename gesprek.

'Ik hou van mijn koor'

De zangeres is nog vitaal en denkt nog niet aan op houden. "Zo lang het kan ga ik nog door," klinkt het zelfverzekerd. "Ik hou van mijn koor." zegt ze alsof het haar eigen gezelschap is. Jeanne is er mee vereenzelvigd. In haar lange carrière heeft zij vele dirigenten en leden zien gaan en zien komen. "Voor elke uitvoering ben ik nog steeds zenuwachtig," bekent zij openhartig terwijl zij na zoveel jaren toch door de wol geverfd moet zijn. Jaren waarin zij elke maandag met het koor repeteert. Jeanne probeert uit het hoofd te rekenen hoe vaak dat is geweest. "Hou het maar op ruim 3500 keer," lacht ze.

Hoogtepunten

Het zingen in de Dorpskerk en afwisselend in de Julianakerk is eigenlijk een soort routineklusje geworden ondanks dat zij voor elke uitvoering zich nerveus voelt. Gezonde spanning voor een goede uitvoering. zullen we maar zeggen. Het tekent de vrouw die vol overgave met haar hobby bezig is. Naast het zingen in de beide genoemde plaatselijke kerken worden er ook optredens verzorgd in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en verpleeghuizen in de regio. Een van de hoogtepunten was toen pianist Jan Vayne samen met het koor een optreden verzorgde. "Maar vroeger waren er ook concoursen waar wij vele medailles wonnen. Die zijn er helaas niet meer. De Korendag die afgelopen december in Sassenheim werd gehouden vond ik ook een hoogtepunt," blikt de aimabele Jeanne terug. "Met zingen vergeet je alle sores. Niemand in ons koor is chagrijnig." Mooi toch als je zo een deel van je leven in kunt vullen?

Sportkorting nu ook via Welzijn Teylingen

Vervolg voorpagina

Oorspronkelijk was de sport- en cultuurkorting alleen bedoeld voor verenigingen. Vanaf januari geldt de regeling ook voor commerciële sportscholen, muziek- en dansscholen. Van bridgen, paardrijden, tot blokfluitles iedere sport of cultuuractiviteit komt in aanmerking. De activiteit hoeft niet in Teylingen plaats te vinden. De korting geldt ook als iemand bijvoorbeeld lid wordt bij een sportschool in een andere gemeente. Wat vanaf januari ook veranderd is, is de manier van aanmelden. De korting kan op twee manieren worden aangevraagd, namelijk via de vereniging of via Welzijn Teylingen.

Rekenkamercommissie

De aanvraag bij Welzijn Teylingen is een nieuwe mogelijkheid. Eerder kon dat alleen bij de penningmeester van de betreffende vereniging, maar daar voelde sommige mogelijke gebruikers zich niet prettig bij. Ze wilde hun financiële situatie niet bij de vereniging bekend hebben, zo stond in het onderzoek van de Rekenkamercommissie. Andere punten waren de beperkte keuze uit alleen verenigingen en geen mogelijkheid voor lidmaatschap van bijvoorbeeld dansscholen. Dat de regeling alleen bij Teylingse verenigingen kon worden gebruikt, was ook een belemmering. De commissie Welzijn stemde daarom in september in met het aanpassen van de sport- en cultuurkorting.

Financiële ondersteuning

De regeling is voor alle inwoners van Teylingen die het financieel wat minder hebben en lid willen worden van bijvoorbeeld een vereniging, sportschool, dansschool, muziekschool of zangkoor. Zij kunnen in aanmerking komen voor een korting op de te betalen contributie. De regeling geldt voor zowel jongeren tot 18 jaar als volwassenen. Voor jongeren tot 23 jaar die bij hun ouder(s) wonen, wordt het inkomen van de ouders aan de inkomenscriteria getoetst.

De organisatie waar inwoners lid van worden, ontvangt een korting van maximaal 70 euro voor kosten van het lidmaatschap. Vervolgens brengt de organisatie het verkregen bedrag in mindering op de contributie van het aanvragende lid. De aanvraag geldt per persoon en per kalenderjaar.

Op www.welzijnteylingen.nl is meer informatie te vinden over de inkomenscriteria en over wie in aanmerking komt voor de korting.

Ingezonden: Meer bewoners willen supermarkt behouden

ingezonden n "Niet alleen de bewoners van Koetsiersweg en omgeving willen de Hoogvliet graag in Postwijk houden. Vele bewoners van de Oranjebuurt sluiten zich daarbij aan.

De korte reactie van de gemeente stelt erg teleur. Afspraken zijn gemaakt met betrokken partijen en er worden huizen gebouwd. Afspraken tussen gemeente en TOV?

Voor zover ik weet zijn de klanten van de supermarkt buiten de besluitvorming gelaten. En de huizen kunnen dan toch net zo goed op de oude plaats van Hoogvliet gebouwd worden?

Plannen zijn er om te veranderen, dat moet iedereen elke dag."

P. Honders,

bewoner Zandslootkade

Sassenheim

Vernieuwde brandweerkazerne feestelijk geopend

Uit de piñata komt snoep voor de vrijwillige brandweerjeugd. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Voorhout n Jeugdbrandweer, korpsleden, collega's uit andere dorpen, oud-leden; allemaal waren ze aanwezig. De brandweerkazerne aan de Nijverheidsweg in Voorhout werd afgelopen vrijdag na maanden van verbouwing en uitbreiding, feestelijk heropend door burgemeester Carla Breuer. 'Het duurt even, maar dan heb je ook wel iets prachtigs', aldus ploegchef Wim Jonker. 'Ik heb al heel veel positieve reacties gehoord, iedereen is blij met het resultaat!'.

Door Esther Luijk

| Foto: pr. Foto: pr

De aanleiding voor de verbouwing was het ruimtegebrek bij de gemeente. Jonker: "We zaten eerst samen met de gemeentewerf in een pand, dat was niet handig. De gemeente had meer ruimte nodig voor kantoren en dergelijke. Er werd toen besloten de kazerne te scheiden van de gemeentewerf, zodat we elkaar niet meer in de weg zitten".

Inspiratiebron

In 2014 waren er al plannen voor een verbouwing, maar in juni 2016 gingen de werkzaamheden pas echt van start. Jonker: "De intenties waren er, maar er gebeurde lange tijd niets. Totdat ik eind 2015 ineens een belletje kreeg dat de definitieve plannen over drie weken bij de gemeente moesten liggen! Toen moesten we snel handelen, maar binnen drie vergaderingen hadden we eigenlijk al onze ideeën en plannen al op papier. Een computeranimatie bevestigde dat al onze plannen ook daadwerkelijk realiseerbaar waren. De brandweerkazerne in Sassenheim is een grote inspiratiebron geweest, onze plannen werden grotendeels op die kazerne gebaseerd."

Trainingen en cursussen

De scheiding van de kazerne met de gemeentewerf is niet het enige wat er veranderd is na de verbouwing. Jonker: "De kazerne is helemaal vernieuwd en gemoderniseerd. Qua vierkante meters zijn we er iets op achteruit gegaan, maar dat weegt niet op tegen het hebben van een hele eigen plek. Dit pand is nu helemaal van ons en dat is heerlijk. We hebben nu onze eigen kantoorruimtes, onze eigen kantine, alles. Ook hebben we een eigen ruimte waar we trainingen en cursussen kunnen geven. De hele kazerne is een stuk persoonlijker zo."

Overwinteren

Half december werd de nieuwe kazerne opgeleverd, maar tijdens de verbouwing gingen de werkzaamheden van de brandweer gewoon door. Dat bracht soms wat ongemakken mee voor het korps. "Het was soms wel een beetje lastig," zegt de ploegchef. "Het was een rommelige periode en soms was het echt overwinteren. Dan zaten we nog even iets te drinken na afloop met onze winterjas aan, omdat de kachel het niet deed. Er werd veel van het korps gevraagd. Ze moesten flexibel omgaan met een soms lastige situatie. Maar tegelijkertijd zie je ook steeds duidelijker hoe het wordt, je ziet het groeien. En als iedereen uiteindelijk blij is met het resultaat, is het het allemaal waard geweest!"

Kunst kleurt en verovert Sassembourg

Een indrukwekkende landimpressie uit de jaren zestig, gemaakt door Sassenheimer Wim Hejbroek. Hij fotografeerde een ziekzoeker aan het werk in de buurt van het Reigersbos in Lisse. | Foto: Wim Heijbroek Foto: Wim Heijbroek

Sassenheim n Geschilderde parkiettulpen van een Russische kunstenares, verbazingwekkende driedimensionale meetkundige houtvormen van een Sassenheimer en indrukwekkende collages van de Amsterdamse kunstenares Ellen van Teijlingen. Dit en nog meer is te bekijken op de eerste tentoonstelling in het woon- en zorgcomplex Sassembourg aan de Jan van Brabantweg in Sassenheim. Afgelopen vrijdag ging dit nieuwe Teylingse Kunstpodium officieel van start en trok gelijk heel wat belangstellenden, ook in de eerste dagen na de aftrap.

Een veelbelovende start, vond Herman van Amsterdam. Hem werd destijds gevraagd om wat meer kleur te brengen in het nieuwe complex en met name door middel van kunst. Van Amsterdam: "Een heerlijke uitdaging natuurlijk. Het gebouw oogde aan de binnenzijde aanvankelijk nog een beetje steriel met veel witte wanden zonder enige aankleding. Zo'n sfeer nodigt natuurlijk niet echt uit om zomaar eens binnen te lopen en nader kennis te maken met Sassembourg. Met kunst probeer ik de drempel een stuk lager te maken en dat werkt! En dit is nog maar het prille begin."

Zes tentoonstellingen

Het plan is om zo'n zes keer per jaar met een nieuwe tentoonstelling te komen. De huidige exposanten mogen twee maanden hun werken laten zien en maken dan plaats voor anderen. Van Amsterdam: "Zelfs tijdens de opening hebben zich al nieuwe kandidaten aangemeld."

Wim Heijbroek

De kunst in Sassenbourg beperkt zich niet alleen tot schilderijen maar bijvoorbeeld ook beeldhouwwerken, installaties en foto's. Wat deze laatste categorie betreft is in het woon- en zorgcomplex nu ook werk te zien van de (overleden) Sassenheimse fotograaf Wim Heijbroek. Een paar jaar geleden stuitte Van Amsterdam bij toeval op diens archief met negatieven. "Mijn mond viel open toen ik de beelden zag. Prachtige kleuropnames van de arbeid op het bollenland uit de tijd dat daar nog amper sprake was van de mechanisatie." Van Amsterdam selecteerde tien impressies en liet die uitvergroten tot zo'n meter in het vierkant. Heel indrukwekkend en voorlopig dus ook nog te zien in Sassembourg.

Aanmelden voor exposeren blijft mogelijk via h.v.amsterdam@casema.nl. Wie in Sassembourg kunst wil komen bekijken hoeft niet te reserveren maar kan op de openingstijden gewoon naar binnen lopen.

Teylingereind trekt zich terug uit 'nep-awards'

Sassenheim n Forensisch Centrum Teylingereind trekt zich terug uit de verkiezing van het Nationaal Business Succes Awards instituut. Twee weken geleden bracht het televisieprogramma Rambam aan het licht dat de verkiezing niet eerlijk verliep. Een door Rambam bedacht bedrijf werd uitgeroepen tot Branchewinnaar.

De jeugdgevangenis was genomineerd in de categorie Best Presterende Werkgever, maar trekt zich nu terug uit die verkiezing. Eerder liet directeur Esther Overweter in de Teylinger van deze week weten de gang van zaken die Rambam in beeld brengt, 'verwonderlijk' te vinden.

In de aflevering werd duidelijk dat er wel heel veel branchewinnaars zijn: zo'n 500. Zij betalen, na het behalen van het predicaat, ieder 12.750 euro. Overweter zegt daarvan van te voren op de hoogte te zijn geweest en noemde het vorige week tegenover De Teylinger al een investering om zichtbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

Smet

Of Teylingereind nog mee zou doen aan de Awards, was op het moment van het telefonisch interview voor de krant, vorige week maandag, niet duidelijk. Op dinsdagavond meldde Teylingereind echter op de website toch niet meer mee te doen aan de verkiezing vanwege de Rambam-uitzending. "Hierdoor is er een smet gekomen op het winnen van deze Award. Teylingereind heeft daarom besloten om afstand te doen van deze nominatie en trekt zich terug."

De directie meldt in het slot van de verklaring vooral teleurgesteld te zijn: "Tot vorige week voelden we ons oprecht geëerd en gewaardeerd. Helaas is vanwege alle ruis terugtrekken uit de nominatie nu het enige juiste dat we kunnen doen. We zijn teleurgesteld en vinden het spijtig voor een ieder die vol enthousiasme heeft meegedaan om van onze nominatie een succes te maken."

Samenwerking KTS en Leo Kannerschool

Voorhout n De KTS in Voorhout (een vakgerichte vmbo-school - onderdeel van het Teylingen College) en de Leo Kannerschool (voor onderwijs aan leerlingen met autisme) tekenden vorige week een intentieverklaring.

De samenwerking tussen deze twee scholen geeft de mogelijkheid om leerlingen, met een extra ondersteuningsbehoefte, succesvol op te leiden tot een beroepsdiploma of een startkwalificatie.

Vervolgopleiding

De KTS gaat er tijdens deze samenwerking voor zorgen dat leerlingen kennismaken met de beroepsrichtingen op de KTS en hieruit een keuze kunnen maken voor hun vervolgopleiding. De expertise op het gebied van beroepsonderwijs op de KTS is groot. Hierdoor kan dit ook worden gedeeld met het docententeam van de Leo Kannerschool. Er zal voor de leerlingen maatwerk worden geboden, zodat de kans op slagen wordt vergroot.

Training

De Leo Kannerschool gaat hun expertise op het gebied van zorg delen met de KTS, zodat ook het maatwerk voor de leerlingen zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes. Daarnaast zal de Leo Kannerschool het docententeam van de KTS trainen. Hierdoor wordt de expertise van het team vergroot. De grootste gemeenschappelijke deler hierin is dat leerlingen de kans krijgen om een regulier diploma te halen.

Creatieve cursus Levensboek maken

Teylingen n Welzijn Teylingen start op vrijdag 10 februari met een creatieve cursus 'Levensboek maken'. Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, die om de week worden aangeboden van 13.00 tot 15.30 uur in Sassenheim. De cursus is voor iedereen toegankelijk die zijn of haar levenservaringen wil delen met de andere cursisten en anderen mensen wil leren kennen.

De cursus 'Levensboek maken' is een creatieve cursus die je op een andere manier naar je herinneringen laat kijken, je daarover laat vertellen en ze creatief uit laat beelden waardoor nieuwe en oude inspiratie bronnen worden aangeboord. Natuurlijk kan niet het hele verhaal in beeld komen: we gaan op zoek naar fragmenten, naar puzzelstukjes uit je levensverhaal.

Geschenk voor jezelf

Iedereen heeft een eigen verhaal en hoe leuk is het om dit met elkaar te delen en hier een tastbaar boek met waardevolle herinneringen en anekdotes van te maken. Misschien kijk je op een andere manier terug op jouw herinneringen.

In zes bijeenkomsten gaan de deelnemers aan de slag met herinneringen. Dit gebeurt door praten, tekenen, schrijven, knippen en plakken. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: afkomst, gezin, schoolperiode, de plekken waar men heeft gewoond, vriendschappen en belangrijke momenten uit iemands leven. Aan het einde van de cursus gaat iedereen naar huis met een heel eigen boek vol herinneringen.

Aanmelden

De cursus kost 30 euro (5 euro per keer) en wordt gegeven in Sassembourg in Sassenheim. Aanmelden kan via de agenda op www.welzijnteylingen.nl of telefonisch via 0252 231805. Voor meer informatie, neemt contact op met Margriet Duivenvoorde, Sociaal Makelaar bij Welzijn Teylingen telefoon 0252 231805 of e-mail: m.duivenvoorde@welzijnteylingen.nl.

Opfrisbijeenkomst over verkeersregels

Teylingen n KBO Sassenheim en de politie organiseren op maandagmiddag 30 januari om 14.30 uur een opfrisbijeenkomst verkeersregels voor alle senioren uit Teylingen in 't Onderdak in Sassenheim.

Hoe zat het ook al weer met voorrang geven? Telkens komen er nieuwe verkeersborden bij en worden er nieuwe verkeersregels bedacht. Of de kennis over verkeersregels is wat weggezakt. In alle gevallen is het noodzakelijk deze kennis weer eens op te frissen.

Gewijzigde regels

Zelfstandige mobiliteit is voor iedereen een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de eigen onafhankelijkheid, zeker ook voor senioren. Het je verplaatsen van A naar B betekent ook dat je kan blijven deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Het aantal verkeersdeelnemers in onze samenleving stijgt snel en daarmee wordt het ook steeds drukker op de weg. De scootmobiel en elektrische fiets zijn daarbij een vertrouwde verschijning geworden. Voor sommige gebruikers is het een heel waagstuk. Soms door onvoldoende kennis van de gewijzigde verkeersregels, soms ook door leeftijd, gebruik medicijnen of andere zaken. Hierdoor kan een verkeerssituatie verwarrend zijn en het reactievermogen onvoldoende. Gevolg is dat men zich onzeker kan gaan voelen op de weg.

Situaties uit eigen omgeving

Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van een verkeersquiz bekeken hoe goed de kennis van de verkeersregels en –borden is. Ook komen er situaties uit de directe omgeving aan bod. Het gaat allemaal op een gemoedelijke manier maar wel met de bedoeling om veiliger onderweg te zijn.

Diamanten bruidspaar

Burgemeester Breuer feliciteert het bruidspaar Paardekooper-de Groot. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n 'Ik heb 'm om zijn mooie zwarte haren gekozen'

Voorhout n Vijf jaar verkering en zestig jaar getrouwd. Het diamanten echtpaar Nico Paardekooper (84) en Gré Paardekooper-de Groot (83) had iets te vieren en dat deden zij dan ook met de familie. Op zondag 22 januari – een dag voor de trouwdatum- werd er van een heerlijke brunch genoten.

Door Piet van Kampen

De vlag hangt uit bij Schoonoord 41. Een gedenkwaardige dag waarop wordt teruggeblikt op een lang huwelijksleven. De vrouw des huizes voert hoofdzakelijk het woord, omdat echtgenoot Nico een aantal jaren geleden door een herseninfarct werd getroffen en bijna niet praten kan. Maar hij geniet zichtbaar van het gesprek en steekt regelmatig goedkeurend zijn duim omhoog. De vragen worden gesteld en de tongen komen los.

Terug naar het moment van de eerste kennismaking. De in Oegstgeest geboren Gré ging regelmatig met haar vriendin Riet naar Wassenaar, de geboorteplaats van Nico. Daar ontmoette zij elkaar voor het eerst. Later tijdens de dansles bij Evert Casteleijn in Leiden begon het liefdesvlammetje pas echt te branden. Het is nooit meer gedoofd. "Ik heb 'm om zijn mooie zwarte haren gekozen," lacht de bruid. Het echtpaar werd gezegend met de dochters Annemarie, Betty, Elly en zoon Wim. Zes kleinkinderen en een achterkleinkind –de pas geboren Oscar- completeren de familie.

Ondernemers

Beide echtelieden komen uit een melkboergezin. De appel valt niet ver van de boom, want zij namen een melkwinkel- en wijk in Den Haag over. Ma achter de toonbank en vier koters opvoeden, pa de wijk in. Vanwege sanering verdween de winkel in Den Haag en kwam er een AH supermarkt in Amstelveen beschikbaar waar de kost werd verdiend.

Na een leven van hard werken brak de pensioenperiode aan. Een huis in Voorhout aan Schoonoord stond op hun wensenlijstje. De wens werd vervuld en nu wonen zij in een mooie stulp langs de Leidsevaart. "Helemaal tevreden," benadrukt Gré. Nico steekt zijn duim op. Terugblikkend op mooie momenten: "Toen wij franchiser waren hebben we mooie trips naar Brazilië (koffie), Ceylon (thee) en Portugal (port) gemaakt. Met het gezin gingen wij vaak op wintersport. Zelf ben ik ook een paar keer naar familie in Canada geweest," blikt de bruid voldaan terug.

Altijd samen

De tijd wordt nu gevuld met bridgen (Gré), klaverjassen (beiden), dagbesteding in de Bernardus en boodschappen doen met de scootmobiel (Nico). Het paar geniet van elke dag. Met de liefde zit het wel snor tussen die twee die lief, leed en zorg op een uitstekende wijze invullen. "Wij zijn altijd al samen geweest, ook met het werk,"geeft Gré als reden aan waarom het zo goed gaat. "We hebben niet echt een geheim voor onze warme relatie."

Wethouder opent nieuw Kenniscentrum Historische Kring

Vervolg voorpagina

Voorhout n Tot in de jaren '60 van de vorige eeuw waren in de katholieke kerk bidprentjes in zwang. Daarna volgde de overgang naar bedank- en gedenkkaartjes. De HKV bezit er ruim 850. Daarnaast is er nog meer uit de brede collectie in het Kenniscentrum te zien. Zo ligt er ook een dagboekje van de familie Vester, die zich in de negentiende eeuw in Voorhout vestigde. Het bidprentje staat ernaast.

Urn en bijl

In het nieuwe Kenniscentrum liggen nog veel meer bijzondere items. Gevraagd naar het meest bijzondere item, haalt Van der Hoeven een oude urn tevoorschijn. "Bijna een eeuw oud en gevonden in Oosthout." Voor Van Steijn heeft de duizend jaar oude bijl een bijzondere betekenis. "Toen mijn oma hier woonde, was er een knecht die de steen bij het graven vond. Hij bewaarde het en later is het bij de HKV terecht gekomen."

Jongeren

De enthousiaste vrijwilligers kunnen nog veel meer verhalen vertellen. Dat is ook de bedoeling in de Oosthoutzaal, waar de bibliotheek is en de maandelijkse inlopen worden georganiseerd. Mensen met een interesse in de historie van Voorhout kunnen terecht met hun vragen.

De HKV kan nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Van Steijn:"We hebben nu een eigen ruimte en kunnen dingen gaan opzetten. Dat is een groot voordeel. We hebben nu 900 leden, maar hopen de 1000 te halen." Ook wil de historische vereniging graag jongeren interesseren voor de lokale geschiedenis en zijn er ideeën voor voorlichting op scholen.

Inloopbijeenkomsten

Op zaterdag 28 januari kunnen HKV-leden van 13.00 tot 16.00 uur het Kenniscentrum te bezoeken.

De eerste inloopbijeenkomsten zijn op woensdag 8 februari van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 18 februari van 10.00 tot 12.00 uur. Daarna is er iedere tweede woensdag van de maand een inloop van 12.00 tot 16.00 uur. De inlopen zijn gratis.

Schatkamer

Wethouder Kees van Velzen opent, samen met voorzitter Van Steijn, op zaterdagochtend het Kenniscentrum. Het is het moment waar de HKV op heeft gewacht. Voorhout heeft dan eindelijk een eigen locatie voor de lokale historische schatten.

Polikliniek in Sassembourg geopend

Sassenheim n Alrijne Ziekenhuis opende op zondag 23 januari zijn deuren in woonservicecentrum Sassembourg aan de Jan van Brabantweg.

Naast het samenwerken met andere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties gaan diverse medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen van Alrijne Ziekenhuis spreekuur houden in woonservicecentrum Sassembourg.

radiologie en dermatologie

Vanaf zondag 23 januari kunnen bewoners uit de regio gebruikmaken van deze locatie van Alrijne Ziekenhuis. De volgende specialismen starten in januari met poliklinische spreekuren: Radiologie, Wondpolikliniek, Dermatologie en Ouderengeneeskunde. Keel-, Neus en Oorheelkunde en Urologie starten in maart.

In de loop van de maanden wordt de dienstverlening uitgebreid.

Afspraak maken

Patiënten kunnen bij het maken van een afspraak zelf aangeven naar Sassembourg te willen. Ook wordt bij het maken van een afspraak door het ziekenhuis actief gevraagd of de patiënt naar Sassembourg wil, indien hij/zij uit de omgeving komt.

Kliniek Rusthofflaan sluit

Met de opening van deze Alrijne-locatie gaan ook de dermatologen spreekuur houden in Sassembourg. Dit betekent dat de poliklinieken Dermatologie in Lisse (Vivaldistraat) en Sassenheim (Rusthofflaan) sluiten. Alle patiënten die vorig jaar op locatie Lisse of Sassenheim zijn geweest, hebben een verhuisbrief ontvangen.

Nieuwbouwwijk Hooghkamer blijft aandacht trekken

Veel buurt- en (toekomstige) wijkbewoners bezochten de inloopavond over het vervolg van het bouwplan. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Voorhout n De inloopavond vorige week trok, ondanks de bittere kou, vele bezoekers naar het Bestuurscentrum in Voorhout. Daar werden de laatste (bestemmings)plannen gepresenteerd rond de afbouw van de nieuwbouwwijk.

Door Nico Kuyt

De komende jaren worden de laatste fasen van het bouwplan in ontwikkeling gebracht. Het bestaat uit een divers pluimage aan (sociale) woningen met alles wat daarbij hoort. Ieder deelplan krijgt een eigen identiteit. Er komt een dorpsplein, speelhof, wooneilanden, een entreelaan met bomen, ontdekkingsparkje en uiteraard het 'central park Molentocht' dat zich bevindt bij de gelijknamige sloot en dit jaar nog vorm zal krijgen. Er volgen nog de realisatie van vijf fasen aan woningbouw die voornamelijk tussen de sloot en de Leidsevaart zijn gelegen.

Fasen

De eerste fase aan de zijde van het Voorhoutse dorp, daarvan start de bouw in het vierde kwartaal van dit jaar. Helemaal aan de andere zijde van de wijk start fase twee het tweede kwartaal van 2018. Daarboven in de bocht van de Noordelijke Randweg begint in het derde kwartaal van 2018 de bouw van fase drie. Voor fase vier in het middengedeelte start de verkoop ergens in 2018 en ernaast fase vijf in 2019.

Voltooiing

Op de informatieavond werd het nieuwe stedenbouwkundig deelplan voor Hooghkamer getoond door de ontwerper en de projectontwikkelaars. Uiteindelijk moet de bouw nog eens 391 huur- en koopwoningen opleveren. In totaal komt de wijk uit op circa 850 woningen. Met het nu getoonde deelplan komt de wijk langzaam tot een voltooiing.

Woningcorporatie Stek realiseert drie projecten in de sociale woningbouw, namelijk Hart van Hooghkamer, Hof van Hooghkamer en Huuske van Hooghkamer.

Hart van Hooghkamer trapt medio 2017 af met 73 driekamerappartementen in de sociale huur verdeeld over twee blokken.

Trilokaal vraagt B & W inventarisatie gebruik gemeentelijke grond en gebouwen

Teylingen n De fractie van Trilokaal wil van B&W een inventarisatie van het gebruik van gemeentelijke of gehuurde grond en onroerende zaken door (sport)verenigingen.

Door Nico Kuyt

Trilokaal wil duidelijkheid naar aanleiding van het overdragen van de voormalige peuterspeelzaal op Kagerdreef 72 in Sassenheim voor 1 euro aan de Stichting Oud Sassenheim. De stichting heeft daarmee de gewenste locatie voor hun activiteiten en collectie, maar had aangegeven graag eigenaar te willen worden van het pand. De gemeente verkoopt voor het symbolische bedrag het gebouw, maar de grond niet. De stichting zal daardoor beperkt worden in het doorverkopen van het pand. Recent besloot B&W hiertoe over te gaan. Trilokaal wil nu weten of alle sport- of andere verenigingen wel gelijk behandeld worden of dat er verschillen zijn tussen het gebruik van gemeentelijke grond en onroerende zaken door de verenigingen. En ook wat de eigendomssituatie is van de panden van de kringloopwinkel aan de Kagerdreef, onder andere het oude schoolgebouw en de opslagloods, en -als het gemeentelijke eigendom is- wat de hoogte van de huurprijs is. Het gaat er om welke afspraken de gemeente onder hetzelfde beleid met de verenigingen maakt en of dat gestoeld is op een vergelijkbare huur of opstalrecht.


De sloot op

Op het slootje achter de Horsten in Sassenheim werd op zondag geschaatst. | Foto: Aerial Footage Holland Foto: Aerial Footage Holland

Teylingen n Bij temperaturen onder nul gaan vele harten sneller kloppen. Kan er geschaatst worden? Is het ijs dik genoeg? De Warmondse IJsclub had de primeur en opende zondagochtend de deuren aan de Veerpolder. 's Middags volgde ook de Voorhoutse IJsclub dat voorbeeld op sportpark De Elsgeest. Heel lang konden schaatsliefhebbers er niet van genieten, want na maandag zijn de banen weer gesloten.

In Sassenheim bleef de ijsbaan de afgelopen dagen dicht, maar daar werd wat op gevonden. Op de smalle slootjes, bijvoorbeeld achter de Horsten, bleek het ijs dik genoeg. En dat leverde heel veel schaatspret op.

Op www.deteylinger.nl houdt de redactie in de komende koude dagen bij of de ijsbanen in Warmond, Voorhout en Sassenheim open gaan of gesloten blijven.

SBS wordt Huurdersbelang Teylingen

Teylingen n Huurdersbelang Teylingen is een stichting, die de belangen behartigt van de huurders van Woonstichting Vooruitgang. De afgelopen jaren gebeurde dit onder de naam SBS e.o., maar vanaf dit jaar doen ze dat onder de naam: Huurdersbelang Teylingen.

Huurdersbelang Teylingen tracht een brug te slaan tussen Woonstichting Vooruitgang en de verschillende bewonerscommissies, waarbij de belangen voor de huurders voorop staan. Het bestuur, bestaande uit Cor Vink en Geke Boes, is op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie of aanmelding, stuur een e-mail naar huurdersbelangteylingen@gmail.com.

Kuipzwammen

Voorhout n Zes Voorhoutse zwammers gaan op zaterdag 11 februari de kuip in om te strijden om de prijzen van carnavalsvereniging De Bokken. De voorverkoop start op vrijdag 27 januari.

Debutanten Guy Bosman en Timo Does, Bert Pilaszek, Jan-Piet Does, Cok van Steijn en Dennis Floor gaan de strijd aan voor de publieks- en juryprijs. Kaarten kosten 10 euro per stuk, 5 euro voor donateurs, en zijn verkrijgbaar op vrijdag bij Café Welgelegen, Jacoba van Beierenweg 90. Er zijn maximaal 550 kaarten beschikbaar voor het kuipzwammen in de KTS.

Voor de eerste zwammer wordt de Grote Bok binnengehaald. De Grote Bok is volgens carnavalsvereniging De Bokken de vrijwilliger van het jaar.

Verras jouw Valentijn!

Teylingen n De Teylinger biedt haar lezers de mogelijkheid om mee te doen aan een gratis valentijnsactie.

Wil jij jouw Valentijn verrassen in deze krant? Met een leuke foto en een hartveroverend berichtje? Of heb jij bijvoorbeeld hele lieve ouders of vrienden die je in het zonnetje wil zetten?

Mail dan voor donderdag 2 februari een foto van jouw Valentijn (minimaal 1 mb groot) inclusief zijn/haar naam, woonplaats en een lieve boodschap (maximaal 20 woorden) naar redactie@deteylinger.nl. De valentijnsactie staat in week 6 (woensdag 8 februari) in deze krant.

Wintermarkt

Sassenheim n In het atrium van Sassembourg is een wintermarkt op vrijdag 27 januari van 13.30 tot 17.00 uur. Er staan meerdere kramen met onder andere rommelmarktspullen, boeken, seniorenschoenen, sieraden, handwerk, meubeltjes. Ook zijn er het rad van avontuur en het enveloppenspel. De opbrengst van het rad van avontuur is voor een dag uit voor de bewoners van ActiVite Sassembourg. In het atrium heerst een buitenklimaat, dus een (winter)jas is aan te raden.

Zusjes Van der Geest succesvol op kunstijs van Groningen

Lisa van der Geest (l) op het podium met winnares Irene Schouten en Carla Ketellapper-Zielman (r). | Foto: pr./Arjen Vervoort Foto: Arjen Vervoort

Warmond De marathonschaatsers reden op zaterdag 21 januari de elfde wedstrijd in de marathoncompetitie op het kunstijs van Kardinge in Groningen. Lisa van der Geest reed naar zilver, Iris van der Stelt naar plek zes en Loesanne van der Geest eindigde op de achtste plaats.

Geen moment was er in Groningen kans op het vormen van een kopgroep. De vrouwen hadden constant oog voor elkaar en op elke actie werd gereageerd. In de finale was het Carien Kleibeuker (Royal A-ware) die de kop van het peloton pakte en op tempo de sprint voor kopvrouw Irene Schouten voorbereidde. Schouten moest afgelopen woensdag bij de eerste marathon op natuurijs door een slechte laatste bocht de overwinning nog laten aan Lisa van der Geest (WIJC en marathonploeg MKBasics.nl).

In Kardinge liet Schouten zich dat niet weer gebeuren. Met een duidelijk verschil wist ze de sprint te winnen voor Lisa van der Geest die met haar tweede plaats goede zaken deed. Carla Ketellapper-Zielman werd derde. Klassementsleidster Elma de Vries finishte als vierde en behield daarmee in het tussenklassement om de KPN Cup 2 punten voorsprong op Van der Geest.

Zussen

Loesanne van der Geest (WIJC en marathonploeg Vakantieplaya.nl/Nedflex) viel op. Met een achtste plaats reed de vier jaar jongere zus van Lisa van der Geest voor het eerst naar een top-10-klassering. In de daguitslag bezetten de twee zussen de eerste twee plaatsen bij de jongeren. Lisa van der Geest staat in het tussenklassement KPN Cup Jongeren met ruime voorsprong op de eerste plaats.

Weissensee

Het marathonpeloton vertrekt naar de Weissensee in Oostenrijk waar op zaterdag 28 januari het Open Nederlands Kampioenschap verreden zal worden. Op woensdag 1 februari start om 8.00 uur de Alternatieve Elfstedentocht wedstrijd over 200km. Op zaterdag 4 februari wordt de wedstrijd om de Aart Koopmans Memorial gereden, voor de heren een wedstrijd over 100km, voor de dames over 80km. Vorig jaar wist Lisa van der Geest die wedstrijd te winnen. Via www.weissensee.nl/actueel zijn de tochten live te volgen.

Imago

Nee, ik heb geen regenjas en een gleufhoed. Ik klim niet over schuttingen. Ik verberg me niet in vuilnisbakken. Ik wil ook geen mensen de vernieling in schrijven. Het imago van een journalist is niet bepaald goed te noemen. We staan hoog in de onbetrouwbaarheids-top zo veel.

Tv-programma's die met een verborgen camera werken of programma's die mensen voor lul zetten, helpen niet mee om het imago te verbeteren. Waar is de goede oude tijd dat journalisten misstanden aan de kaak stelden of Amerikaanse presidenten ten val brachten? Laat ik het maar eerlijk zeggen: ik ben een slechte journalist. Ik ben namelijk te aardig of ik wil aardig gevonden worden. Daar is mijn psychiater nog mee bezig. Een goede journalist is kritisch. Hij of zij stelt zichzelf altijd de vraag: klopt dit wel? In interviews stelt de journalist altijd die vragen die prikken, waar mensen zich bijna ongemakkelijk bij gaan voelen. Ik daarentegen ben gek op goed nieuws. Ik ben net een tv-programma gestart met als titel: Leve de Bollenstreek. Nou, dan weet je wel. Een goede journalist maakt geen vrienden, een goede journalist levert soms een huivering op vanwege zijn kritische benadering. Een goede journalist zoekt uit, bijt zich vast etc. Hou ik dan negatieve zaken onder de pet en publiceer ik ze niet als ik ze tegenkom? Nee, zo aardig ben ik nou ook weer niet. Ik neem mezelf wel graag serieus. Dat vindt mijn psychiater zeer positief. Dan werk ik ook nog eens bij een lokale omroep. Zo'n omroep heeft vaak nog het imago 'lulligheid kent geen tijd'. Wij draaien verzoekplaten voor de buren. Vecht maar eens tegen zo'n imago. Kortom, ik ben een te aardige journalist werkzaam bij een omroep met ook nog een waardeloos imago. Mijn psychiater vindt dat ik me knap door die situatie heen sla. Is alle hoop verloren? Nee, de belangrijkste tegenstander van een beroerd imago is zelfkennis en een ijzersterk geloof in een toekomstige situatie en daar keihard aan werken. Zelfkennis leg ik uit met: gezien het aantal mensen en middelen levert Bo elke dag een wereldprestatie. En dat geloof in de toekomst? Een lokale omroep kan de politiek redden. Als op gemeentelijke niveau sprake is van sterke journalistiek zorgt dat voor betere kwaliteit van politici. En dan komt straks het geloof in de politiek weer terug. Een goede omroep zorgt voor een van de weinige beloningen voor vrijwilligers namelijk: aandacht. Een goede omroep zorgt voor een betere en gelukkigere samenleving. En die kritische houding? Straks kan ik iemand aannemen die een klootzak durft te zijn en die kritisch is, altijd en overal. Dan werk ik bij een prachtige omroep met goede journalisten. Dat beeld, dat moet ik blijven vasthouden, zegt mijn psychiater.

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

Onderwijs in beeld: nieuwe onderwijsrubriek

Aad van Duijn. | Foto: pr. Foto: Cor de Mooy

zakelijk n Geen mens kan overleven zonder vormen van scholing. Vanaf onze geboorte zijn we ingesteld op leren. En steeds vaker wordt dat in onze ingewikkelde samenleving 'een leven lang leren'.

Hoe dat werkt, waar je leert en vooral hoe ons onderwijssysteem en onze scholen daarop ingericht zijn, wordt maandelijks het onderwerp in de nieuwe rubriek van Aad van Duijn, onderwijsspecialist, over onderwijs en scholing.

In een gebied van ongeveer honderdduizend huishoudens schrijft hij over zaken die het onderwijs, de keuzes daarbij en het scholingsbeleid in het algemeen, aangaan. Aad van Duijn werkte bijna 40 jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar in leidinggevende functies in het voorgezet onderwijs of het MBO. Behalve als schooldirecteur was hij betrokken bij de samenwerking tussen de scholen van voortgezet onderwijs in de regio Duin- en Bollenstreek, coördinator van het contact beroepsonderwijs bedrijfsleven in de noordelijke Bollenstreek en de Leidse Regio (KBOR) en lid van de door de minister ingestelde stuurgroepen 'Top Techniek', waar vmbo, mbo en hbo in samenwerkten.

Onderwijs en scholing gaan over gedrag, zorg, begeleiding, persoonlijke groei en vooral over het overbrengen van kennis en vaardigheden. In het 'hoe' daarvan maken scholen keuzes. Wat die keuzes zijn, de achtergronden daarbij en vooral hoe dat uitpakt, komen maandelijks aan de orde. Maar ook de mens is van groot belang. Vandaar dat er soms ingezoomd wordt op de persoon in het onderwijs.

Hebt u suggesties, Aad van Duijn is direct bereikbaar via het mailadres: info@dmc-katwijk.nl.

Na 72 dienstjaren afscheid van de brandweer

| Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Tijdens de jaarlijkse korpsavond heeft de brandweer Warmond afscheid genomen van Mark van Nie en Cees van Schie, samen goed voor 72 dienstjaren.

Mark van Nie was 31 jaar actief bij de vrijwillige brandweer, zijn collega Cees van Schie nog tien jaar langer. Door ploegchef Gerrit Vlieland werden tijdens de bijeenkomst op 14 januari ze bedankt voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid. Anekdotes over vroeger passeerden de revue en er werd zelfs gememoreerd dat sommige huidige collega's nog geboren moesten worden toen Van Nie en Van Schie begonnen bij de brandweer.

Waardering

Burgemeester Carla Breuer reikte de afscheidsmedaille uit en sprak haar waardering uit voor de afscheidnemers en het hele korps. Daarnaast kregen Gerrit Vlieland, Rob van Duijn en Ted de Haas, Robert Janssen hun welverdiende oorkondes en medailles als blijk van waardering voor respectievelijk 10, 20, 25 en 25 jaar brandweerman. Bart van Noord ontving het diploma manschap A. Tot slot is afscheid genomen van Fred Kool en Wilfred van de Berg, die wegens privéomstandigheden moeten stoppen.

Nieuwe brandweerlieden

Door het vertrek van collega's is Brandweer Warmond dringend op zoek naar nieuwe brandweervrijwilligers. Woon of werk in je in Warmond, ben je tussen de 18 en 45, heb je een goede conditie en tenminste VMBO werk- en denkniveau?

Neem dan contact op met ploegchef Gerrit Vlieland via 06-21111181, gerrit.vlieland@brandweer.vrhm.nl of kijk op www.brandweerwarmond.nl.

Feestband HOPP!? en Adest Brass in 't Onderdak

Sassenheim n Adest Brass en HOPP!? De Feestband van Nederland maken er zaterdag 4 februari een dolle boel van. Eigen nummers, maar ook gezamenlijke muzikale acts waarbij er dus meer gebeurt dan alleen maar muziek maken.

HOPP!? De Feestband van Nederland is ontstaan door drie vrienden die elkaar uit de muzikale beroepswereld kennen. Hoe leuk zou het zijn om met een aantal collega's een feestband samen te stellen?

Na de nodige brainstormsessies zijn deze enthousiaste kerels het land af gaan bellen om een verzameling muzikanten bij elkaar te krijgen. Naast de muzikaliteit moest de groep ook qua gezelligheid goed bij elkaar passen. "En dat is meer dan geslaagd," laat Marcus Kerspershoek, één van de jongens van het eerste uur, weten. Tevens is Kerpershoek de dirigent van Adest Brass.

Bont gezelschap

Kerpershoek vervolgt: "Het is een bonte verzameling van muzikanten geworden, van Weert tot Putten en van Sliedrecht tot Rhenen. Overal komen de muzikanten vandaan. Uit alle militaire orkesten van Nederland zijn er muzikanten vertegenwoordigd". Ook vanuit de jazz- en de popwereld staan ze inmiddels te trappelen om met HOPP!? aan de gang te gaan. Een avondje met HOPP!? is een gegarandeerd avondje feest.

Kaarten

Het is Adest Musica gelukt om tussen de derde muzikale afdeling van de vereniging, Adest Brass, en HOPP!? een samenwerking aan te gaan. Op zaterdagavond spelen beide orkesten muziek uit hun eigen repertoire, maar ook gezamenlijke feestnummers zullen niet ontbreken. De toegang is 5 euro, kaarten zijn aan de deur te koop.

De zaal is om 20.00 uur open en vanaf 20.30 uur zal het muzikale feest losbarsten in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). Na afloop verzorgt HOPP!? een afterparty.

Voorleesdagen met ontbijt en poppenkast

Teylingen n Tijdens de Nationale Voorleesdagen, van woensdag 25 januari tot en met zondag 5 februari, zijn er allerlei activiteiten in de bibliotheken van Voorhout, Warmond en Sassenheim.

Het prentenboek De kleine walvis, geschreven en geïllustreerd door Benji Davies, staat tijdens De Nationale Voorleesdagen centraal. In het boek vindt Boy na een stormachtige nacht op het strand een jonge walvis. Het is het begin van een bijzondere vriendschap. De kleine walvis werd verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2017.

Poppenkast

Fritsie Duikelaar speelt op woensdag 1 februari zijn poppenkast de voorstelling 'Jan Klaassen en Boys walvis'. Jan Klaassen houdt ook van vissen en heeft gezien dat Boy de walvis heeft gevonden. Jan is nieuwsgierig wat Boy er mee gaat doen, want anders wil Jan wel voor hem zorgen. Maar of Katrijntje dat zo leuk vindt? De poppenkast is van 15.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim.

Voorleesmiddagen

Jolanda Donley heeft een prentenboek geschreven met de titel: Het mooiste cadeau. Struisje Struisvogel gaat op zoek naar een cadeau voor zijn jarige mama. Bij zijn zoektocht op de Savanne wordt hij geconfronteerd met een schijnbaar onoverkomelijk probleem... Hij moet het water over, maar daar zit een monster in! Allerlei wilde dieren geven hem raad om zijn probleem op te lossen, maar niets schijnt te helpen. Ieder dier maakt het namelijk nét iets erger. Totdat hij Uil tegenkomt….

Jolanda Donley komt op woensdag 25 januari om 14.30 uur voorlezen in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim en op zaterdag 4 februari om 11.00 uur in de bibliotheek (Herenstraat 48) in Voorhout.

Mamacafé met poppentheater

Speciaal voor de vele -aanstaande- ouders met kinderen in Teylingen is er het Mamacafé. Iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur kunnen (aanstaande) ouders hier met elkaar in gesprek, handige opvoedtips uitwisselen en elkaar steunen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Teylingen en Mom in Balance Hoofddorp Duin & Bollenstreek organiseren deze bijeenkomst.

In het kader van de Nationale Voorleesdagen is er een voorstelling door Marnick Poppentheater: Spelen, beleven en knutselen met de aanwezige kinderen. De voorstelling is op vrijdag 3 februari om 10.00 uur in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim.

Voorleesontbijt

Ontbijtje eten in de bibliotheek en naar een verhaal luisteren, dat kan op zaterdag 28 januari. In de bibliotheek van Warmond (Herenweg 80, in het Trefpunt) kan je er bij zijn. Maar reserveer wel een plek, er kunnen vijftien kinderen bij aanwezig zijn. Het ontbijt begint om 9.30 uur.

Alle activiteiten zijn gratis. In verband met het aantal plaatsen raadt de organisatie aan om tijdig te reserveren via bibliotheekbollenstreek.nl/voorleesdagen.

Olaf en de Pretraket

Sassenheim n Muziektheatergroep Kleintje Kaf trakteert kinderen van 3 tot 8 jaar op woensdag 8 februari op een vrolijk theateravontuur. Samen met het nieuwsgierige gansje Olaf gaan ze de ruimte in. Aan boord van ruimteschip De Pretraket is het een gezellige boel. Tijdens een zoektocht naar verdwenen knuffelbeesten raken de astronauten verstrikt in een buitenaards avontuur met vliegende kop en schotels, blauwe, rode en zwarte gaten en maffe ruimtewezens.

De voorstelling is in 't Onderdak (J.P.Gouverneurlaan 40a) en begint om 15.00 uur. Kaarten a 8,50 euro zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl of bel 0252225874 op werkdagen van 10.00 tot 11.00 uur.

Film: Still Alice

Sassenheim n De Film 'Still Alice' is te zien op donderdag 26 januari om 20.15 in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A).

Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, is een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard. Ze krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en ze zich beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen. Langzaam maar zeker begint ze de regie over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen de familie steeds meer onder druk komen te staan. Een hartverscheurend en inspirerend portret over een onafhankelijke, sterke vrouw die worstelt om verbonden te blijven met de persoon die ze ooit was. De toegang bedraagt 5 euro.

Kikker in het Trefpunt

Warmond n Kikker komt op woensdag 8 februari om 15.00 uur naar het Trefpunt.

Kikker bekijkt de wereld door de ogen en vanuit de onschuld van een kind. Voor Kikker is iedereen gelijk en hij benadert de wereld zonder vooroordelen. Levendige verhalen die ware dilemma's en pure emoties als boosheid, angst en verdriet beschrijven en hiermee inspelen op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Altijd met een moraal en een positieve oplossing.

Een kaartje kost 7,50 euro. Voor kaartverkoop zie www.theaterhettrefpunt.nl. Ook verkoop aan de zaal of bij het VVV Warmond is mogelijk.

De Kat op bezoek

Sassenheim n De Groningse band DE KAT staat zondag 29 januari op het podium van café de Twee Wezen. De band speelt groovende psychedelische bluesrock met hypnotiserende solo's. Blues echo's uit de jaren 70, postpunk, jazz, surf en zelfs soul zitten in elkaar verweven. Het optreden begint om 17.00 uur, de toegang is gratis.

Folk 'n Roll-reis van Rapalje

Rapalje brengt Celtic Folk Night naar Sassenheim. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Rapalje gaat op Folk 'n Roll-reis op vrijdag 10 februari. In 't Onderdak spelen ze de nieuwe theatershow vol anekdotes, hilariteit, muziek, dans en Folk 'n Roll. Ondersteund door twee Ierse danseressen, knetterend vuur en ander spektakel brengt Rapalje wederom een geheel nieuwe show.

Gewapend met niets dan hun instrumenten en hun stemmen, trekt Rapalje langs clubs en zalen zover het oor reikt, op zoek naar slachtoffers om mee te voeren op een muzikale reis door Schotse hooglanden, Ierse vlakten, taveernes en herbergen.

De muzikanten van Rapalje met hun wilde haardossen en middeleeuwse kilts creëren door hun enthousiasme en gedrevenheid een vlammende energie.

Kaartverkoop

De zaal is deze avond ingericht met zowel zitplaatsen als statafels. Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer geopend zodat het publiek tussendoor een drankje kan halen.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl. Verkoop aan de zaal is vanaf 45 minuten voor aanvang van de voorstelling.

Theaterschool Teylingen in Culturele Estafette

De theatergroep maakt zich op voor de voorstelling in februari, met hier Simone Schouten-Theunisz in de rol van keizerin Elisabeth. Foto: pr./Monica Stuurop  Foto: pr./Monica Stuurop

Teylingen n Met de Culturele Estafette biedt de gemeenteraad een podium aan kunstzinnige inwoners. Op donderdag 26 januari is het de beurt aan Theaterschool Teylingen. Bij de vergadering mag de groep in vijf minuten laten zien wat ze in huis heeft. Het wordt druk in de raadszaal, want alle kinderen uit de voorstelling Oliver passeren de revue.

"Theater is meer dan zingen, dansen en acteren alleen. Persoonlijke vorming, samenwerken en krachtig in het leven staan zijn ook belangrijk," vertelt Annemieke van der Ploeg, een van de initiatiefnemers van de school. Samen met Patrick Norman de Ridder deelt ze haar musicalervaring met jong talent.

De eerste grote show van de theaterschool, Oliver, werd in juni 2016 drie keer opgevoerd in een uitverkocht @Hok, naast sporthal De Tulp. Van der Ploeg: "Onze leerlingen werken aan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. De show op het podium is hiervan de grote finale. In aanloop naar de voorstelling hebben ze persoonlijke obstakels moeten overwinnen om hun grenzen te verleggen en het beste uit zichzelf te halen". Donderdagavond brengt de theaterschool om 20.00 uur in het kader van de Culturele Estafette dit belangrijke aspect met een knipoog onder de aandacht van de gemeenteraad.

Daarna gaat de groep meteen hard aan de slag om de puntjes op de i te zetten van de voorstelling Geloof in je eigen Talent.

Liefde voor dieren en landschappen te zien in Het Oude Raadhuis

| Foto: pr. Foto: pr

Warmond n Marian Timmer-Funneman en Martin Groen exposeren vanaf woensdag 25 januari in Het Oude Raadhuis van Warmond. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 29 januari om 16.00 uur.

Martin Groen zet landschappen in bloei. | Foto: pr. Foto: pr

Marian Timmer-Funneman (1949, Indonesië) keerde in 1956 met haar familie naar Nederland terug. Op creatief gebied heeft ze vele paden bewandeld. In 2000 begon ze met de keramiekopleiding aan de SBB te Gouda. Na de opleiding in 2003 te hebben afgerond, volgde Marian nog extra leerjaren draaien en handvormen. Keramiek en met name het handvormen zijn uitgegroeid tot een passie. Inspiratie vindt Marian in haar liefde voor dieren. Geïnspireerd door het beroemde beeld van de kudde paarden die in november 2006 bij het Friese Marrum door het water naar het droge kwamen, maakt Marian objecten waarbij groepen dieren versmelten tot een eenheid.

Martin Groen (1959, Den Haag) heeft van jongs af aan getekend. Zijn vader tekende en schilderde regelmatig en zijn broer maakte etsen en pentekeningen. Ook raakte hij gefascineerd door zijn Scheveningse opa die, op de achterkant van sigarendoosjes zeilloggers tekende met gebolde zeilen in de storm op volle zee. Aanvankelijk maakte Groen etsen en aquarellen en later acryl- en olieverfschilderijen. Naast enkele portretten bleef het landschap hem altijd het meeste boeien. Zijn werk is een oase van kleur. Bloeiende velden en waterreflecties worden door de 's-Gravenzandse kunstenaar vanuit een niet alledaags standpunt geschilderd.

De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De expositie is te zien tot en met zondag 26 februari.

Herinneringen aan Azië en Andalusië

Warmond n Vier kunstenaars exposeren vanaf zondag 29 januari in galerie De Pomp. Om 15.00 uur wordt de expositie geopend door Louis Visseren.

Dineke van Heijningen is geïnteresseerd geraakt in fotografie tijdens haar reizen in Azië. Kenmerkend voor haar werk is dat zij intuïtief de nadruk legt op details van objecten, structuren en weerspiegelingen. Door gebruik te maken van macrofotografie en het kiezen van bepaalde invalshoeken en lichtval wordt het mogelijk herkenbare vormen om te zetten in abstracte beelden. Pure fotografie of bewerkingen gemaakt met Photoshop maken deel uit van haar werk. Het zoeken naar structuur, vorm, kleur en vooral details kan gezien worden als de rode draad in haar fotowerk.

René Sieders is van nature een draaier, een ambachtelijk pottenbakker. Hij houdt van symmetrie, van perfectie in het draaien. Hij werkt ook met plakken klei. En dan is het anders, tegengesteld eigenlijk. De maskers en torso's die hij maakt zijn grof en ruw. Het gaat dan niet om de details, maar om beelden, om impressies. Niet om perfectie, maar juist om het imperfecte.

Elize A. van Sonderen maakt op haar eigen oorspronkelijke manier bouwwerken van keramiek, waarbij zij inspiratie put uit verschillende bronnen. Zo raakte zij tijdens een reis door Andalusië gefascineerd door de prachtige Arabisch-Moorse motieven en het Mujedar pleisterwerk. Ook de vele torens en zuilen in dat gebied hebben een directe relatie met het ritme en de herhaling die kenmerkend zijn voor haar werk. Bepalend daarbij zijn vooral de windingen van de spiraalvorm, die men in de natuur vaak tegenkomt bij planten en schelpen met hun spiraalsgewijs gevormde draaigroei. Het liefst werkt zij met fijne chamotte klei als materiaal, in de kleuren wit-, rood-, zalm- en bruinbakkend. Voor het extra aanbrengen van kleur gebruikt zij engobes en verschillende oxides. Na het eerste bakproces stookt zij hoog met speciale glazuur.

Het werk van Willem Tegelaar kenmerkt zich door composities van uitgebalanceerde vormen en kleuren. Veelal bezitten de olieverfschilderijen en aquarellen sprookjesachtige benaderingen die voortkomen uit inspiratie die de kunstenaar in Bretagne (Frankrijk) heeft opgedaan. Via voorstudies zet Tegelaar deze inspiratie in de meeste gevallen om in olieverf.

De expositie is te zien tot en met 1 maart. Openingstijden zijn op woensdag tot en met vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur, zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur en op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Groep acht in actie voor Voedselbank Teylingen

Leerlingen van De Regenboog zamelen eten in voor de Voedselbank. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De eerste weken na de kerstvakantie is groep 8a van basisschool De Regenboog locatie Oosthout, druk bezig geweest met een project over de Voedselbank. Dat deden ze ook een beetje voor juf Ada, die al voor de vakantie met pensioen ging.

Doel van het project was om zoveel mogelijk kratten te vullen met levensmiddelen, maar ook om te leren over wat de Voedselbank doet. Een vrijwilliger van de Voedselbank kwam langs voor een gastles. De klas ging vervolgens zelf aan de slag met het maken van posters om de ouders van alle leerlingen enthousiast te maken om levensmiddelen te doneren. De klas werd tijdens dit project begeleid door stagemeester Arnold Vooijs. Aan het eind van de projectperiode hadden de leerlingen twaalf kratten met levensmiddelen ingezameld en overhandigd aan Juf Anda Kasius. Juf Anda werkt als vrijwilligster bij Voedselbank Teylingen. De eerste periode van het schooljaar was zij de groepsleerkracht van groep acht. In december heeft zij afscheid genomen van de groep om te gaan genieten van haar pensioen. Juf Anda heeft meer dan veertig jaar gewerkt als leerkracht, waarvan ruim twintig jaar op De Regenboog.

'We doen het voor de zieken en ouderen'

Vrijwilligers van de Bokken gaan langs de deuren. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Ieder jaar gaat carnavalsvereniging De Bokken langs de deuren in Voorhout om een kleine bijdrage te vragen van de inwoners. Dit om de activiteiten voor de gehandicapten, kinderen, zieken & ouderen van Voorhout te sponsoren. Tijdens de carnavalsperiode is het juist de bedoeling om deze doelgroepen in het zonnetje te zetten.

Ieder jaar verzamelen zich ongeveer 50 tot 70 vrijwilligers van Carnavalsvereniging de Bokken zich drie zaterdagen op rij bij de Bokkenschuur aan de Boekenburglaan om de jaarlijkse Bokkenwinkel te verzorgen.

Steentje bijdragen

Marga Hermans is een van de drijvende krachten van de commissie achter deze actie, die voor de vereniging zo belangrijk is. Anne Clijsen is ook vrijwilliger en vertelt dat het vooral gaat om het sociale karakter van de carnaval in plaats van alleen de reguliere carnavalsfeesten van vrijdag tot en met maandag. Beide dames organiseren al een aantal jaar de Bokkenwinkel en deze activiteit levert op die manier al een aardig bedrag op voor de doelgroep. "Namelijk de gehandicapten, kinderen zieken en ouderen," vult Hermans aan. Ze verzorgt na afloop soep met broodjes voor iedereen die zich die dag heeft ingezet. "Door middel van de Bokkenwinkel draagt iedereen een steentje bij aan het sociale karakter van de vereniging."Bokkenwinkel

De afgelopen weken zijn het 'Oude dorp' en de wijk Oosthout gelopen. Aankomend weekend staan de wijk Hoogh Teylingen en de 'buiten wijken' op het programma. "Al met al mogen we trots zijn op deze fantastische vereniging," zegt Hermans. "Iedere week maken wij weer een planning voor de wijken en komen de meeste vrijwilligers zich met goede moed melden om mee te lopen voor de Bokkenwinkel."

Geen hars, maar Foreholte verovert wel koppositie

Foto: pr.

Voorhout n De handbalsters van Foreholte hebben in het verre Bentelo twee punten binnen gehaald en, nog veel belangrijker, door het verlies van koploper DVSD zelf de eerste plaats veroverd.

Nick Pikaar in de aanval. | Foto: pr./Rene van Dam Foto: Rene van Dam

Omdat de competitie in Bentelo als enige vereniging niet met hars mag worden gespeeld (kleefspul dat het vangen en werpen kan beïnvloeden), beginne bezoekers vaak met een 'achterstand'. Als de wedstrijd vordert moet blijken of je hier goed mee om kan gaan.

Foreholte startte moeizaam. Na vijf minuten miste Bentelo een penalty. Foreholte kwam op 0-1 door een benutte penalty van Wendy Smits, maar dat was pas na zeven minuten wedstrijd. Daarna had Foreholte de smaak te pakken en via 0-4 stond het na twaalf minuten 1-6. Niets leek een grote overwinning in de weg te staan, maar Bentelo gaf zich niet bij voorbaat verloren. Door hard werken en goed werk aan de cirkel trokken zij de wedstrijd naar zich toe. Foreholte stond erbij en keek er na. In de rust stond de teller op 10-11.

Bentelo scoorde als eerste na rust. Pas toen kwam het sein om het over een andere boeg te gooien. De Voorhoutse verdediging werd er op aangesproken met als gevolg dat de ene na de andere break geplaatst werd. Bentelo wist zestien minuten niet te scoren en Foreholte deed goed haar werk. Het was 11-20 toen Bentelo via een penalty (zij kregen er zeven) tegen scoorde. Na twintig minuten was het grootste verschil 13-23. De laatste tien minuten denderde de trein van Bentelo nog even door, maar verder dan 20-25 lieten de Voorhoutsen het niet komen.

Doordat ranglijst aanvoerder D.S.V.D. zondagmiddag in Kwintsheul verloor van nummer drie Quintus neemt Foreholte de koppositie over in de eerste divisie. Er zijn nog negen wedstrijden te gaan voordat het duidelijk is wie rechtstreeks gaat promoveren naar de eredivisie.

Doelpunten: Dana Vincenten (5), Wendy Smits, Kim Schuurbiers, Ramona Vink (allen 4), Britt van Leijden (2), Marisha vd Geest, Saskia Kolster, Naomi Hoogervorst, Chantal Slegtenhorst, Nikki vd Post en Anouk Zwaan (allen 1).

Op zaterdag 28 januari is er weer een thuiswedstrijd in sporthal De Tulp om 20.45 uur tegen Fiqas /Aalsmeer.

TOP sluit intensieve weken af met winst

Sassenheim n Veel doelpunten zagen de toeschouwers in Delft niet, want zowel TOP als de thuisclub Fortuna hadden moeite met scoren. De korfballers uit Sassenheim sloegen na rust toe sluiten na winst in de Europa Cup en in een doordeweekse wedstrijd, de drukke sportweek in stijl af met een 15-18 winst.

Fortuna startte voortvarend en had binnen de minuut de eerste goal er al in liggen. TOP wist zich in de beginfase weinig raad met Fortuna dat met veel inzet speelde.Topschutter Celeste Split werd uitstekend verdedigd en vooral Nick Pikaar had erg veel pech met zijn schoten. Tot 7-7 was de voorsprong steeds voor Fortuna. De 7-8 net voor rust door Mick Snel en hiermee de eerste voorsprong gaf een enorme ontlading in de ploeg.

De eerst goal na rust was ook voor TOP en dit leek het sein te zijn voor 'erop en erover'. Niets was minder waar, want Fortuna gaf niet op en in no time was de stand weer gelijk. Dit werd ook het beeld van de tweede helft. TOP dat scoorde en verschillende keren op twee doelpunten kwam, maar Fortuna dat weer gelijk maakte. Pas in de laatste vijf minuten werd eindelijk het beslissende verschil gemaakt. Michelle Rozenbroek zette haar ploeg op voorsprong en vervolgens Barbara Brouwer maakte de 15-17. Het positieve verschil van twee werd niet meer uit handen gegeven. Opmerkelijk was dat Fortuna in de laatste 10 minuten van de wedstrijd niet meer tot scoren kwam. De eindstand 15 -18 werd bepaald door Jet Hendriks en zo konden de punten toch mee naar Sassenheim.

Daniel Harmzen is na afloop tevreden met de winst, ook door de doordeweekse wedstrijd tegen Blauw-Wit (23-15). "Onze score kan en moet zeker nog omhoog maar twee keer vijftien tegen is uitstekend. Met dat aantal ga je niet snel verliezen en dan kun je het je dus ook veroorloven om zelf minder zuiver te zijn.

Op zaterdag 28 januari staat de kraker van de competitie op het programma. TOP speelt de uitwedstrijd tegen het nog ongeslagen PKC uit Papendrecht.

VCS dames zetten stijgende lijn door

De dames van VCS winnen ook in sporthal De Korf. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het eerste damesteam van Volleybalclub Sassenheim speelde vorige weekeen thuiswedstrijd die een klein beetje als uit voelde omdat hij in sporthal De Korf werd gespeeld. Toch veel stiller, andere zaal, andere kleedkamers... Gelukkig brachten de dames zelf een vrolijke stemming mee vanwege het 90's feestje dat aansluitend in de planning zat.

Bezoekende partij VV Haaglanden dames 1 ging de wedstrijd goed van start, maar had al snel door dat ze hard zouden moeten werken deze wedstrijd. Dames 1 heeft nog (of weer) te kampen met een aantal blessures, maar met invaller Judith van Vliet dit keer op de buitenkant weet het team dit prima op te vangen.

De eerste set gingen de teams gelijk op. Ook Haaglanden was niet van plan zich gewonnen te geven. Dit resulteerde voor het publiek dat gaandeweg de eerste set binnendruppelde in een spannende eerste set. VCS laat hier haar mentale groei zien door in de eindfase rustig te blijven en de set met 27-25 binnen te halen. De verdediging is aan beide kanten scherp en ook de servicedruk is aan elkaar gewaagd. De blokkering staat deze wedstrijd als een huis bij VCS. De buitenaanvaller van Haaglanden die vorige wedstrijd nog regelmatig rechtdoor langs het blok scoorde, slaat deze wedstrijd bijna al haar ballen in het Sassemse blok. Ook is inmiddels duidelijk dat het in nood erg makkelijk scoren is met een prikbal midden in het Haagse veld.

Feestje

In de tweede set laat VCS het even glippen. Er worden iets te veel fouten gemaakt en in de verdediging mist wat alertheid. Haaglanden wint met 23-25.

De wil om te winnen en focus is in de derde set weer helemaal terug. Er wordt fel aangevallen en in de verdediging worden zelfs bijna onmogelijke ballen nog met een vuistje net van de muur afgehouden en weer in het spel gebracht. Nu VCS deze set met 25-18 wint, daalt de stemming aan de overkant van het net zienderogen. Haaglanden weet niet meer wat te doen en de motivatie lijkt weg te zakken. Toch weten ze aansluiting te houden en de vierde set blijft spannend. Een mooie serviceserie van spelverdeler Esther van Wieringen zorgt ervoor dat toch ook VCS weer de vierde set met 25-23 pakt. De dames vierden juichend feest in het veld en daarna nog tot in de kleine uurtjes in de stad.

Kees Heemskerk schaatst naar dertiende plaats op het NK Allround

Warmond n Geen natuurijs voor Kees Heemskerk afgelopen weekend. De Warmonder deed mee met het NK Allround schaatsten, gecombineerd met het NK sprint, verreden in Thialf in Heerenveen.

Terwijl in Warmond leden van de Warmondse IJsclub gespannen afwachten of de landijsbaan open zal gaan, bereidt Kees Heemskerk (22) zich voor op zijn deelname aan het NK Allround. Hij verdiende zijn ticket voor het Nationaal kampioenschap op basis van zijn prestaties tijdens de Gruno Bokaal in Groningen van begin januari.

Op de eerste wedstrijddag reed Heemskerk een prima 500 meter in 37.86, zijn beste seizoentijd, en was daarmee de tiende plaats. De 5000 meter daarna verliep iets moeizamer omdat een bovenbeenspier protesteerde, met 6.46.20 finishte hij als zestiende. Na twee afstanden stond hij op plaats veertien in het tussenklassement.

Skeelerbaan

Op zaterdag werd de 1.500 meter gereden. Heemskerk bleef zijn directe tegenstander Remco Schouten voor en finishte in 1.52.33 en stond daarmee op plaats dertien in het klassement na drie afstanden. Martin Hersman, geboren in Sassenheim en tegenwoordig woonachtig in Lisse, refereerde als tv-presentator aan het WIJC-pak waarin de Warmonder schaatste en meldde dat de ijsclub uit Warmond plannen voor een skeelerbaan heeft.

Omdat Heemskerk niet bij de eerste acht in het klassement stond, was met drie afstanden zijn deelname aan dit NK afgesloten.

Teylingen van A tot Z

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Organisatie: Welzijn Teylingen

Opgericht in: 1985 als Stichting Welzijn Ouderen, nu Welzijn Teylingen.

Aantal leden/vrijwilligers: Wij werken met een team van 16 beroepskrachten en 216 vrijwilligers.

Wie zijn we en wat doen we?

Welzijn Teylingen is een welzijnsorganisatie en is er voor alle inwoners van Teylingen. Ons doel is het welzijn binnen Teylingen te bevorderen. In de praktijk betekent dit dat u bij ons terecht kunt voor allerlei vragen over wonen, zorg, welzijn en financiën. En over initiatieven die u zelf wilt nemen om het welzijn voor Teylingers te verbeteren.

Wij geven informatie, advies en praktische ondersteuning. Samen met u willen wij actief werken aan een leefbare buurt. Wij verbinden mensen en organisaties met elkaar. Wij zien graag dat mensen binnen hun eigen dorp of buurt elkaar ontmoeten, leren kennen en iets voor elkaar kunnen betekenen.

Wat kunt u concreet van ons verwachten?

Stel uw vragen en wij proberen u te helpen of naar de goede persoon of instantie door te verwijzen. Dat kan gaan over het zelfstandig blijven wonen (klussen, alarmering, vervoer), het vinden van een zinvolle invulling van de dag, ondersteuning bij problemen door beperkt budget, ondersteuning bij mantelzorg, bezoeken van ontmoetingsactiviteiten, zoals de Buurtkamer, het starten van een buurtactiviteit of passend vrijwilligerswerk

Waarom is het zo'n fijne organisatie?

Welzijn Teylingen is een actieve organisatie waarin vrijwilligers, inwoners en beroepskrachten samen werken. We laten zien wat we doen, nodigen mensen uit om met vragen/ behoeften en ideeën te komen en wij stimuleren ontwikkeling van talenten van onze vrijwilligers. Daar geven we samen vorm aan. We maken goede afspraken met elkaar en spreken verwachtingen open uit. Zo scheppen wij een helder kader waarbinnen wij samen werken. We maken het voor iedereen mogelijk om op zijn eigen manier mee te kunnen bewegen. Bij ons horen vrijwilligers erbij!

Wat is jullie ambitie?

Het is onze ambitie om een organisatie te worden waar de deur open staat voor allerlei vragen op het gebied van prettig wonen en samenleven met inwoners van je eigen wijk.

We willen een organisatie zijn waar men een luisterend oor vindt voor zijn/haar verhaal. Waar je je gesteund voelt als het even niet meezit, waar je je kan "verrijken" door vrijwilligerswerk of waar jouw wijkinitiatief een boost kan krijgen. Dit aanbod willen wij samen met onze vrijwilligers vorm geven.

Meer informatie is te vinden op: www.welzijnteylingen.nl of bel met Margriet Duivenvoorde.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Woensdag 25 januari t/m 1 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.30 uur: Vormselviering m.m.v. jongerenkoor Joy

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. A. Bakker

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. het Middenkoor, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. P. Verhoeff (Alkmaar)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Papillon, voorganger: Pastoor Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H. Boter (Leiden)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Wim de Knijff

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst o.l.v. Armand Lefeu

De Kleine Kerk luidt Actie Kerkbalans in

Kerkbalanslopers in de startblokken voor Actie Kerkbalans. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De protestantse gemeente 'de Kleine Kerk' heeft zaterdag 21 januari de Actie Kerkbalans 'ingeluid'.

Evenals op ruim honderd andere plaatsen in het land, werd dit weekend de officiële aftrap gegeven aan de landelijke Actie Kerkbalans. Een grote groep vrijwilligers die de enveloppen bij de leden van de Kleine Kerk deze week rond gaan brengen, kwamen in het kerkelijk centrum 'de Verdieping' aan de Dr. Aletta Jacobslaan in Voorhout bijeen.

Financiële bijdrage

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Voor de campagne van 2017 is het thema 'Mijn kerk verbindt'.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari. De leden van 'de Kleine Kerk' kunnen via de mail uitgenodigd worden voor een financiële toezegging.

Collecte in Teylingen voor de Hersenstichting

Teylingen n Collectanten van de Hersenstichting gaan van maandag 30 januari tot en met zaterdag 4 februari langs de deuren in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Ze zamelen geld in voor mensen met een hersenaandoening.

Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laten ze onderzoek doen, geven voorlichting, voeren vernieuwende projecten uit en werken aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig.

Geen collectant aan de deur gehad, maar toch een donatie doen? Dat kan een gift over te maken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Voor meer informatie, kijk op www.hersenstichting.nl.

_____________________

Restaurant 't Soldaatje VOC sluit deuren

Voorhout n De eigenaar van kookstudio De Tulphoeve gaat stoppen met restaurant 't Soldaatje in Voorhout.

"De praktijk heeft ons geleerd dat twee zaken wat veel is. De kookstudio wordt steeds drukker en die combinatie was niet vol te houden," zegt Jos Ruiters eigenaar van de Tulphoeve en restaurant 't Soldaatje.

Met ingang van 29 januari 2017 zal het restaurant gesloten zijn. Voor het pand wordt een koper of huurder gezocht.