De Teylinger

5 oktober 2016

De Teylinger 5 oktober 2016


Nederlands estafette kampioen

Blije gezichten bij Yente Bouwmeester, Milou Adriaanse, , Noor Frijlink, Kimberly Ruiter en Elise Vink. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Een prestatie van formaat: de meisjes junioren 1 van zwemvereniging De Columbiaan zijn zondag Nederlands kampioen geworden tijdens de Nederlandse Estafette Kampioenschappen in Eindhoven.

De Columbiaan had zich met alle ploegen in alle leeftijdscategorieën geplaatst. Dat lukte slechts vier verenigingen in Nederland.

Er waren per leeftijdsgroep 20 deelnemende verenigingen geplaatst. De meisjes junioren 1 waren favoriet en als snelste geplaatst. Zij wonnen vorig jaar al een bronzen medaille en maakten nu de favorietenrol helemaal waar. Doordat met name het eerste programmanummer (4 x 50 meter schoolslag) zeer ruim werd gewonnen (naast twee tweede plaatsen),eindigde De Columbiaan meisjes als eerste. Niet veel later werden Milou Adriaanse, Noor Frijlink, Yente Bouwmeester, Elise Vink en Kimberly Ruiter als kampioenen van Nederland gehuldigd.

Ook de jongens minioren 6 behaalde een mooi resultaat. Zij werden vijfde in een sterk deelnemersveld. De rest van de teams eindigden in de middenmoot.Diefstal uit verdeelstation

Sassenheim n De politie heeft donderdag 29 september een 28-jarige man uit Sassenheim aangehouden op verdenking van diefstal uit een verdeelstation aan de Stationsweg in Lisse. Ook werden twee andere mannen en een vrouw gearresteerd.

Een monteur van het verdeelstation kreeg om 21.30 uur de melding dat er een deur bij het bedrijf openstond en nam poolshoogte. Hij ontdekte een opengebroken deur en zag een aggregaat met snoeren staan die niet bij het verdeelstation hoort. De politie werd gealarmeerd toen de monteur in een ruimte licht zag branden. Agenten zagen kort daarna dat één van de snoeren uit het aggregaat leidde naar een boot in de Haarlemmertrekvaart. Op de boot waren twee mannen en een vrouw, een 28-jarige Sassenheimer, een 23-jarige zonder vaste woonplaats en een 20-jarige Hoofddorpse. Terwijl agenten met de drie in gesprek waren en hen even later aanhielden zagen ze daarna nog een vierde persoon, een 27-jarige Hoofddorper, in een andere boot. Ook hij werd aangehouden. Het aggregaat bleek van één van de verdachten te zijn. Bij het bedrijf waren al spullen, zoals koperen leidingen, klaargelegd om mee te nemen. De politie doet verder onderzoek.

Meetpost voor vliegtuiggeluid

Sassenheim n Op verzoek van de gemeente Teylingen heeft Schiphol een geluidmeetpost geplaatst in Sassenheim.

De meetpost staat sinds begin september bij sportcomplex Wasbeek aan de Van Alkemadelaan. Teylingen heeft ook een meetpost in Warmond, op het dak van Theater Het Trefpunt aan de Herenweg. Een meetpost is een mast van 6 tot 10 meter met daarop een microfoon die permanent al het geluid in de omgeving meet.

De meetpost van NOMOS (Noise Monitoring System) in Sassenheim maakt deel uit van een netwerk van zo'n veertig meetposten rond Schiphol. De gegevens van de meetposten worden opgeslagen en gerapporteerd op NOMOS.schiphol.nl. Op www.NOMOS.schiphol.nl zijn overzichten te bekijken van onder andere de gemeten geluidsterktes, gegevens van de vliegtuigen.

Jubileum Ex-Voto start met Hard Magni

Voorhout n Feest bij Ex-Voto, want het jongerencentrum aan de Jacoba van Beierenweg 118b bestaat 30 jaar. De hele maand oktober staat in het teken van het jubileum, met op zaterdag 8 oktober het eerste feest: Hard Magni Skullz Productions.

In twee zalen klinken hardcore en freestyle. De line-up bestaat onder andere uit Partyraiser, Mini-Error, Vociferous, TMT, Phaeton, en Noize Addict. Het complete programma is te vinden op www.ex-voto.nl. Hard Magni is van 21.30 tot 2.30 uur. Toegang vanaf 18 jaar en ouder.

Tickets kosten 12 euro en zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij De Primera in Voorhout, Snackbar Parkzicht in Sassenheim en via tickets@djskullz.nl. Aan de deur zijn de tickets 15 euro.

Maandprogramma

De rest van oktober is ook ingevuld met een jubileumprogramma. Op vrijdag 14 oktober is de Grote Bram & Luuk vrijdagavondshow, op zaterdag 15 oktober Club Underground, op vrijdag 21 oktober de Bands & Borrelquiz, op zaterdag 22 oktober het Foute Oktoberfest en zondag 23 oktober is het Fat Basterds Café en cabaret met Enge Buren. Meer op www.ex-voto.nl.

Sportcafé bij WIJC

Warmond n Het Sportcafé Teylingen gaat een feestje meevieren. De Warmonds IJsclub bestaat 125 jaar. Een respectabele leeftijd voor een vereniging die heel actief is in de schaatssport. Op dinsdag 11 oktober is het Sportcafé in het schaatsclubhuis aan de Veerpolder 18. Tijdens deze bijeenkomst is er een presentatie van de gastvereniging en de gelegenheid tot netwerken. Ook wordt een korte presentatie gehouden door Lindsay van der Voet over haar onderzoek "Signalering van kindzorgen binnen sportverenigingen uit de Bollenstreek". Het Sportcafé begint om 18.00 uur.

Foto: Esther Luijk

Dag van de palliatieve zorg

Kwaliteit van leven als het leven pijn doet

Parkeerdek bij station eind 2017 open

Positieve
klanken over
plan Luidina

harmonie n Bijzondere serenade voor Gerard Schikking

Na flinke discussie kan de kunstcommissie van start

Teylingen n De weg is vrij voor de gemeente om een kunstcommissie in te stellen die B&W adviseert bij de aankoop van kunst. Er ging in de gemeenteraad nog wel een behoorlijk discussie aan vooraf met een aantal wijzigingsvoorstellen eer de klap van de hamer viel.

Door Nico Kuyt

In de afgelopen gemeenteraad werd een serie van maatregelen vastgesteld die zijn opgenomen in de nota 'Kunst in de buitenruimte'. Naast geld voor het onderhoud van kunst werd voorgesteld om het budget voor de aankoop van nieuwe kunstwerken op te hogen van 10.000 naar 30.000 euro en een kunstcommissie in te stellen als een soort adviesraad.

De aankoop van kunst gebeurt via de wijkregisseur op initiatief van de inwoners, die dan in het verdere verloop participeren. B&W stelde voor om in de kunstcommissie drie kunstenaars op te nemen die vooral niet woonachtig zijn in de gemeente, zodat de slager niet zijn eigen vlees keurt. De overige leden zouden dan worden aangevuld met inwoners uit Teylingen. Maar het CDA stelde een wijziging voor waarbij juist bij voorkeur ´Teylingse´ kunstenaars of deskundige kunstliefhebbers zitting gaan nemen, want zij hebben volgens deze fractie meer binding en verwantschap met de cultuur en de omgeving van Teylingen. Bij meerderheid werd dit aangenomen.

Jongeren

De ChristenUnie en Trilokaal kwamen met het voorstel om speciale aandacht te geven aan het betrekken van jongeren uit de wijk en de scholen, maar wethouder Arno van Kempen kon toezeggen dat dat ook de bedoeling was en beide fracties trokken hun voorstel weer in.

De VVD voer echter een heel eigen koers dan de rest van de raad. Voor deze fractie hoefde het allemaal niet. De aankoop van kunst was in de VVD-ogen geen taak voor de gemeente. Wel het stimuleren van kunst, maar niet de aankoop ervan. Er zijn best wel andere oplossingen, zoals kunstuitleen, crowd funding, private partijen en dergelijke. Voor het onderhouden van de kunstwerken wilde de VVD wel geld geven, maar voor de rest de hand op de knip. Bij stemming bleek echter dat alleen de eigen fractie de wijziging kon steunen. (NK)

Voorlopige gunning aanbesteding parkeerdek bij station

Het parkeerdek bij station Sassenheim zorgt voor 240 extra plaatsen en moet eind 2017 open gaan. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Er is een volgende stap gezet in de realisatie van het parkeerdek met 240 extra plaatsen bij station Sassenheim. B en W stemden vorige week in met de voorlopige gunning van de aanbesteding aan Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. Als de gunning definitief is, volgt opdrachtverlening. Daarna kan het ontwerp van het parkeerdek verder worden uitgewerkt. De uitvoering start dan naar verwachting half 2017.

Station Sassenheim is na de opening in december 2011 uitgegroeid tot een succes. Het aantal reizigers dat door NS verwacht was (2.000 reizigers per dag), is in werkelijkheid gegroeid naar ruim 3.300 in 2014. Door dit succes staat het parkeerterrein met 280 parkeerplaatsen dagelijks overvol. Daarom besloot de gemeenteraad vorig jaar tot het realiseren van 240 extra parkeerplaatsen.

In september 2015 stelde de raad een krediet van 3 miljoen euro beschikbaar onder de voorwaarde van ontvangst van subsidiebeschikkingen. Na de ontvangst van die beschikkingen van 1 miljoen van de provincie Zuid-Holland en 1 miljoen euro het ministerie van Infrastructuur en Milieu, startte de aanbestedingsprocedure in maart.

Korte bouwtijd

Na het doorlopen van de procedure zijn eind augustus twee inschrijvingen beoordeeld. De inschrijving van Bouwbedrijf Aan de Stegge B.V. heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding. Beide inschrijvingen hebben voorgesteld het parkeerterrein bij de Wasbeek te gebruiken als tijdelijk parkeerterrein en het huidige parkeerterrein in zijn geheel te sluiten. Hierdoor is een korte bouwtijd van drie tot vier maanden mogelijk. Daarnaast heeft het winnende bouwbedrijf aangeboden tijdens de bouw extra fietsenstallingen te plaatsen bij het station.

Gratis parkeren

"In het coalitieakkoord 2014-2018 spraken we af dat de gemeente zorgt voor voldoende openbare parkeergelegenheid met als uitgangspunt dat parkeren gratis is. Met het realiseren van het parkeerdek zonder betaald parkeren spelen we hierop in", zegt wethouder Brekelmans. "Het parkeerdek zorgt dat station Sassenheim beter functioneert en dat is belangrijk voor de mobiliteit in de regio."

Als de gunning definitief is, volgt de opdrachtverlening. Het ontwerp wordt hierna verder uitgewerkt. Na de procedure omgevingsvergunning kan de uitvoering naar verwachting rond de zomer van 2017 starten en wordt het parkeerdek eind 2017 opgeleverd. De gemeente laat weten dat tijdens de bouw de reizigers en automobilisten extra geïnformeerd worden over de (niet te voorkomen) overlast en mogelijke alternatieven om te parkeren.

Woonarkbewoners boos over verhoging huur

Sassenheim n Het besluit van B&W om de huur te verhogen van de grond nabij de woonarken aan de Industriekade heeft de gramschap opgeroepen van de eigenaren.

De verhoging komt neer op een 35-voudige verhoging, zo geven de eigenaren aan. De eerste vijf jaar krijgen zij een korting van 50 procent om aan de nieuwe tarieven te wennen. B&W wil met de verhoging meer marktconforme prijzen hanteren. De eigenaren zijn er bepaald niet blij mee. Volgens hen gaat de gemeente voorbij aan de afspraken die in 2006 zijn gemaakt. Destijds hebben vijf woonarkeigenaren hun eigendom opgegeven in ruil voor een huurovereenkomst met een symbolisch bedrag. Het is ook geen vrij te gebruiken grond, want deze wordt gebruikt als nuts-, rioolafvoer- en aanmeervoorzieningen, waardoor mogelijkheden voor een aanbouw beperkt zijn, dus geen normale woningbouwgrond. Dat de woonarkeigenaren in 2006 hun eigendom hebben ingeleverd schept nu een grote weerstand tegen de verhoging van de huur. De bewoners hebben een brief gestuurd naar de gemeenteraad met hun grieven. Naar eigen zeggen zijn zij zeer boos. De brief staat op de agenda van de raadscommissie Ruimte van 11 oktober. (NK)

Sophia en PCPO samen in onderwijsstichting

Teylingen n De Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek en Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek hebben besloten om per direct samen te gaan werken en het bestuur te delen. Het komende jaar is een proefjaar, waarna in de zomer van 2017 wordt geëvalueerd. Als de resultaten positief zijn, dan komt er een definitieve bestuurlijke fusie per 1 januari 2018. Tot die tijd wordt het samengaan een 'personele unie' genoemd.

Bij een personele unie wordt alleen het bestuur 'gedeeld' en blijven beide stichtingen apart bestaan, zo laten de stichtingen in een persbericht weten. De huidige bestuurder van de Sophia Stichting, Sylvia Spierenburg, wordt ook parttime bestuurder van PCPO. De interim bestuurder van PCPO, Jan van den Berg, blijft betrokken als medebestuurder op ad interim basis.

Financiële problemen

Zowel de Sophia Stichting als de PCPO kwamen eerder al in het nieuws omdat beide onderwijsstichtingen financiële problemen hadden. Bij de laatstgenoemde stichting werd daarom gesneden in het personeelsbestand en moesten dependances gesloten worden. Zo verhuisden de leerlingen van De Rank locatie Diligence aan het einde van vorig schooljaar naar de hoofdlocatie aan de Antoniuslaan. Naast De Rank horen ook De Regenboog in Voorhout en Het Landtgoed in Warmond bij de PCPO. De Sophia Stichting heeft meer scholen in Teylingen: in Sassenheim zijn dat de basisscholen De Springplank, De Overplaats, De Kinderburg en De Startbaan. In Voorhout gaat het om de Emmaüs, Antonius en Andreasschool. Ook basisschool De Waaier in Warmond hoort bij de katholieke stichting.

Lange termijn

"Een fusie biedt mogelijkheden tot het blijven geven van goed onderwijs aan kinderen op lange termijn", aldus de twee bestuurders. "Er is sprake van een krimpend leerlingenaantal in de gehele regio. Hier moeten we serieus op inspelen", zegt Spierenburg van de Sophia Stichting. "Bijvoorbeeld door het creëren van Integrale Kind Centra; grotere scholen met aandacht voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit houdt de stichting gezond en zorgt ervoor dat goed onderwijs en goed werkgeverschap geborgd kunnen worden. "

Ook kunnen er in samenspraak met de gemeenten en andere schoolbesturen in de regio afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld nieuwbouw in de toekomst en daarmee een betere spreiding van de scholen over de verschillende gemeenten worden gerealiseerd. Daarnaast ziet de Sophia Stichting het als haar maatschappelijke taak om de huidige leerlingen van PCPO goed onderwijs te blijven bieden.

Politiek spreekt over uitbreiding referenda

Teylingen n De raadscommissie Bestuur gaat op 12 oktober spreken over het mogelijk maken van een raadplegend referendum. Een inwoner uit Sassenheim had hierom gevraagd.

De inwoner wenst een zandstrandje nabij de voormalige vuilnisbelt aan het einde van de Menneweg. Bij zijn verzoek vroeg hij tevens voor een verruiming van het houden van referenda. De raadscommissie gaat nu opiniërend spreken om naast het huidige bestaande raadgevende referendum, op initiatief van de inwoners, ook een raadplegend referendum, op initiatief van de gemeenteraad, in te voeren.

Op initiatief van inwoners

Sinds 2008 kan in Teylingen namelijk een referendum gehouden worden op initiatief van de inwoners. Het wordt gehouden na een voorlopig verzoek van 2 procent van het aantal kiesgerechtigde stemmers, op dit moment zo'n 540 handtekeningen, en een daarop volgend definitief verzoek van 10 procent, zo'n 2700 handtekeningen. Zo'n referendum is geldig als de opkomst meer is dan 30 procent, rond de 8100 stemmen.

Het ingediende burgerinitiatief verzoekt nu om naast het raadgevend referendum ook een raadplegend referendum in te voeren, gehouden op initiatief van de raad. Een gemeente kan alleen consulterende referenda houden. Deze zijn dus niet bindend. Bij het Rijk woedt al een aantal jaar een discussie over andere vormen, maar tot op heden laat de wet dit niet toe. (NK)

Buurt presenteert alternatieven voor groenbehoud bij De Woezel

Inspreker De Wit licht het tweede alternatieve plan toe, maar de buurt ziet meer in appartementen. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Warmond n Tijdens de hoorzitting in de raadscommissie Ruimte over het bestemmingsplan dat de bouw van zes woningen mogelijk moet maken op de locatie van de voormalige peuterspeelzaal 'De Woezel' op Schoonoord 23, hebben omwonenden opnieuw gepleit voor het sparen van het groen.

Door Nico Kuyt

Tegen het bouwplan zijn elf zienswijzen ingediend. Met het huidige plan gaat in hun ogen het grootste deel van het groene parkje verloren. Omwonenden hebben evenwel hun eigen plannen gemaakt om zoveel mogelijk daarvan te sparen. Zo lichtte Jan Mastenmaker, bewoner van Schoonoord, het door het merendeel van zijn buurtgenoten gewenste plan A toe. De woningen worden daarbij geconcentreerd in een appartementengebouw met 8 woningen op de plek van de huidige Woezel. Die zijn geschikt voor starters en ouderen en bevorderen zo de doorstroming in de woningmarkt. Het groen wordt daarmee behouden, waaronder de wandelroute langs het water, bomen en het autovrije plein.

Tweede alternatief

Als plan A het niet haalt, dan maar plan B, zo hield buurvrouw Monique de Wit de commissieleden voor. Door het naar het zuiden opschuiven en anders inrichten van de woningen gaat er wel meer groen verloren dan plan A, maar langs het water blijven het gras, bomen en het wandelpad bestaan. Voormalig raadslid Hans Goudsmit sprak namens een aantal bewoners uit de Endepoellaan. Ook hij pleitte voor het behoud van het groen. De wijk is versteend, kent een hoge parkeerdruk en weinig speelplekken en natuur. Het voorgestelde plan tast naar zijn mening de leefbaarheid aan en onderstreepte dat plan A de duidelijke voorkeur heeft in de buurt en niet de voorgestelde opzet van de ontwikkelaar.

Overlast

Van der Spek, een directe buur van het gebied, ziet de overlast voor hem alleen maar toenemen. Hij heeft nu al last van de parkeersituatie en hangjeugd. Zonlicht en parkeren zal slechter worden, zo schat hij in. "Bouw twee mooie huizen", zo uitte hij een advies. Mevrouw Vergeer was op har beurt fel tegen plan B. Het geeft voor haar minder zon. "Hou het groen en als het echt niet anders kan, dan plan A", gaf zij ook tegengas aan het huidige plan. De commissieleden nemen de inbreng mee voor een bespreking in hun afzonderlijke fracties en gaan daar een standpunt bepalen. Het bestemmingsplan wordt op 11 oktober verder besproken in raadscommissie Ruimte en daarna in de gemeenteraad van 27 oktober.

Gemeenten werken samen in ondersteuning bij Wmo

Teylingen n De vijf gemeenten in de Bollenstreek hebben een plan voor optimale ondersteuning via de Wmo ontwikkeld. Ze willen de toegang voor de Wmo beter laten aansluiten op Jeugd en Werk. Ook worden relaties gelegd tussen de Wmo en beleidsterreinen als volksgezondheid, sport, jeugd, participatie, cultuur en onderwijs. Daarnaast willen de gemeenten ervoor zorgen dat mensen met meerdere- of zeer complexe vragen vanuit verschillende disciplines soepel ondersteund worden. De plannen zijn bedoeld om de ondersteuning aan inwoners beter te stroomlijnen en te zorgen dat niemand tussen de wal en het schip belandt.

Dit staat in de 'Transformatieagenda 2017- 2018- Wmo en haar omgeving'. De colleges van B&W van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout stemden daar op 27 september mee in. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk behandelt de agenda deze week.

Wmo

Gemeenten zorgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dat mensen die niet volledig zelfstandig thuis kunnen wonen de hulp en ondersteuning krijgen om dat wel mogelijk te maken. Daarnaast bieden gemeenten via de Wmo onder meer opvang, zoals vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

Vast contactpersoon

In het plan krijgen huisartsen, praktijkondersteuners en andere partijen die hulpvragen signaleren een vast contactpersoon bij de gemeente. Bovendien stimuleren de gemeenten ook andere inwoners om hulpvragen in hun buurt te signaleren. Daarnaast worden de pilots met sociale (wijk) teams en lokale loketten geëvalueerd. Ook ontwikkelen de gemeenten voorstellen om gezondheidsachterstand terug te dringen. Hierdoor kunnen inwoners makkelijker deelnemen aan de samenleving.

Verbinder

De gemeenten organiseren hulp en ondersteuning via de Wmo dichtbij inwoners. Zo kunnen zij sneller laagdrempelige hulp aanvragen en kan de gemeente sneller reageren op signalen uit de buurt. Mantelzorgers krijgen extra ondersteuning, initiatieven waarin mensen elkaar helpen beter zichtbaar gemaakt, zodat inwoners daar beter bij kunnen aansluiten. De gemeenten faciliteren inwoners bij eigen maatschappelijke activiteiten. Bovendien worden gemeenten sowieso meer facilitator en verbinder van partijen en initiatieven dan dat zij zelf hiertoe steeds de aanzet doen.

De komende zes weken worden inwoners en zorg- en hulpverleners in de vijf gemeenten via een intensieve campagne benaderd om hun reactie op deze Transformatieagenda te geven. Eind van het jaar wordt de definitieve versie aan de gemeenteraden voorgelegd.

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Voorhout n Het komt voor dat iemand met dementie ander gedrag gaat vertonen. Hij of zij kan verward, achterdochtig, depressief of angstig worden. Zonder duidelijke aanleiding kan de stemming omslaan. Ook het karakter verandert. De persoon met dementie kan soms dingen doen die hij of zij anders nooit deed. Hoe ga je daar als naaste mee om? Yvonne Martens gaat hierover in gesprek met Ria Post en Ria den Elzen, deskundigen op dit gebied, tijdens het Alzheimer Café op maandag 10 oktober.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De bijeenkomst is in de Agneshove 81 in Voorhout.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Voor meer informatie, bel naar mevrouw C. van Noort via 06-10918151.

Verbouwing van het bestuurscentrum ligt op schema

Voorhout n De verbouwing van het bestuurscentrum in Voorhout verloopt volgens schema. Zowel in het pand als erbuiten worden werkzaamheden verricht. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugd- en Gezinsteam (CJG/JGT) krijgen straks een plek in het gebouw. Op 1 december is de verbouwing gereed.

De verbouwing is nodig om het binnenklimaat in het bestuurscentrum te verbeteren. Tegelijkertijd wordt het dak gerenoveerd, omdat het gebouw op diverse plekken lekte. "Het gebouw voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen. Na de verbouwing kunnen we onze medewerkers weer een fatsoenlijke werkplek aanbieden", aldus wethouder Bas Brekelmans van de gemeente Teylingen.

Inpassen CJG

Een andere reden voor de verbouwing is de inpassing van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugd- en Gezinsteam (CJG/JGT) in het bestuurscentrum, waardoor het gebouw straks optimaal wordt gebruikt. Het CJG/JGT krijgt een eigen herkenbare entree aan de Schoutenlaan. Inmiddels is er een hellingbaan aangelegd, zodat ouders met kinderwagens en mindervaliden het gebouw goed en veilig kunnen betreden. Er zijn extra parkeerplaatsen aangelegd om de parkeerdruk voor direct omwonenden te beperken.

Ambitieuze planning

De werkzaamheden zijn al voor de bouwvakantie opgestart. "Tijdens de zomervakantie is er hard doorgewerkt om de planning te kunnen halen. Die is behoorlijk ambitieus, dus we zijn blij dat we op schema liggen", vertelt wethouder Brekelmans.

Om de verbouwing zo snel mogelijk te kunnen voltooien, is het hele gebouw ontruimd. Het bestuur en de ambtenaren hebben een tijdelijke werkplek gekregen, verspreid over de gemeentekantoren in Hillegom, Lisse en Sassenheim. Door gebruik te maken van bestaande gebouwen, kunnen de kosten voor tijdelijke huisvesting tot een minimum worden beperkt.

Vergaderen in Kompasschool

De voormalige Kompasschool in Sassenheim, die momenteel leegstaat, is met minimale middelen geschikt gemaakt als tijdelijke vergaderlocatie. Gemeenteraad en commissies kunnen tijdens de werkzaamheden wel in de raadzaal blijven vergaderen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen nemen na de verbouwing weer hun intrek in het bestuurscentrum, evenals medewerkers van de gemeente.

Positieve klanken op infoavond over plannen voor Liduina

Het is dringen bij de tekeningen voor het plan voor een Gastenhuis en woningen op het terrein van Liduina. | Foto: Nico Kuyt Foto: pr.

Warmond n Er klonk vorige week onder de bezoekers van de informatieavond veel waardering voor het plan om het oude gedeelte van Liduina om te vormen tot een Gastenhuis voor mensen met dementie. Maar ook de geplande woningbouw op het terrein erachter ontving lof, alhoewel ook een enkele kritische noot klonk.

Door Nico Kuyt

Met het Gastenhuis wordt Liduina weer teruggebracht in de oude staat. Aan de voor- en achterkant vallen de latere aanbouwen onder de slopershamer. De historische H-vorm blijft over. In elk van de vleugels komen circa 18 bewoners. Beide worden niet van elkaar afgesloten en het gebouw gaat ook niet op slot. Inpandig komt er een woning voor een zorgechtpaar. Aan de achterzijde is een terras, tuin en parkeerplaatsen voor het personeel. De (meubel)inrichting is in de stijl van de jaren '50 om de bewoners een gevoel van herkenning te geven. De huidige gebruikers gaan er medio 2017 uit. Het is de bedoeling dat de verbouwing snel start, want er moet nog wel wat aan worden verspijkerd, zo wist een medewerker van het Gastenhuis te melden. Onder de aanwezigen klonk er bijzonder weinig wanklank over het plan. Integendeel, woorden van vreugde werden uitgesproken dat het historische pand hersteld en behouden blijft. Ook dat er zo huisvesting geboden wordt aan deze groep ouderen kon de waardering wegdragen, want het wordt voor hen mager in Warmond.

Woningen

Grote belangstelling was er op de avond ook voor het plan van projectontwikkelaar Vorm voor 28 nieuwbouwwoningen op het braakliggende terrein en de later aangebouwde delen achter Liduina. In het recente verleden hebben eerdere plannen nogal wat commotie in de directe omgeving gezorgd. Het idee is nu om twee rijtjes huizen te realiseren in het verlengde van de H-vleugels van Liduina. Tussen de rijtjes komen tuinen en parkeerplaatsen. Daarnaast nog wat parkeerplekken in het nieuwe straatje tussen Liduina en het bouwplan. De woningen krijgen een terugliggende kap en sluiten zoveel mogelijk aan op de omgeving. Het worden eengezinswoningen, maar in het midden van de rij zijn twee huizen met boven- en benedenwoningen gepland. Die schuiven iets dieper het middengebied in. In tegenstelling tot het verleden klonken ook over dit plan positieve geluiden. Enkelen vonden het ronduit prachtig. Een enkele criticaster stoorde zich aan de uitstekende delen, volgens hem lag er met de gemeente een afspraak dat de gevels precies in lijn zouden komen met deze van Liduina. Ook klonk de suggestie om de huidige parkeerplaatsen haaks aan te leggen zodat de nu al knellende druk in de wijk vermindert. De aanleg is een zaak van de gemeente en niet van de ontwikkelaar. Het is overigens nog een prille schets.

De hele procedure van het opstellen van het bestemmingsplan tot de goedkeuring van de gemeenteraad moet nog worden doorlopen. Daar is 2017 nog wel voor nodig. Op z'n vroegst zou de bouw in 2018 kunnen aanvangen.

Vroege vogels spotten

Back to the 90's in de Stadsgehoorzaal. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Natuur- en vogelliefhebbers kunnen op zondag 9 oktober om 8.00 uur onder leiding van Willem-Jan Hooijmans van de Vogelwerkgroep Teylingen proberen iets van de vogeltrek in het park waar te nemen.

Verrekijkers mee en spotten maar in Park Rusthoff. | Foto: pr. Foto: pr.

Oktober is een vogeltrekmaand bij uitstek en één van de 'spannendste' en soortenrijkste maanden in het park. Het is vooral een goede maand voor lijsters (o.a. Koperwieken) en vinken (o.a. Kepen) uit noordoostelijke contreien. Er is altijd kans op een verrassing. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk vogelsoorten in het park te spotten door goed te kijken en te luisteren.

Soortenlijstje

Na afloop van de excursie wordt, onder het genot van een kopje koffie/thee, het soortenlijstje ingevuld en gekeken hoeveel verschillende soorten tijdens de wandeling vastgesteld zijn.

Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, de toegang is gratis en de start is vanaf Paviljoen 't Sassennest. Het meenemen van een eigen verrekijker wordt aanbevolen. Meer informatie op www.parkrusthoff.nl.

Vikingen in Ruïne van Teylingen

Voorhout n Inwoners van Teylingen en omstreken, haal de vrouwen en kinderen binnen, barricadeer de deuren en bescherm de kerken want de Vikingen komen weer. Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober is er een Vikingmarkt in de Ruïne van Teylingen.

Net als vorig jaar wordt het kasteelterrein in bezit genomen door ruim 400 Vikingen uit minstens twaalf verschillende landen, waaronder Noord-Europese krijgers, ambachtslieden, handelaren en muzikanten. Tijdens de tweede editie van de grootste Vikingmarkt van Nederland staan ambachtslieden klaar om hun vaardigheden te tonen en vragen te beantwoorden. Er zijn Viking producten te koop. Er zijn doorlopend muzikale optredens van Kaunan en Sowulo en uiteraard is er vermaak voor de (aller)kleinsten.

Boogschieten

Bezoekers kunnen boogschieten en hun toekomst laten voorspellen door de Völva. Op beide dagen staan ook grote Viking Vechtshows gepland.

De Vikingmarkt is op zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 19.00 uur en op zondag 9 oktober van 11.00 tot 17.00 uur. De entree voor volwassenen is 7 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. De toegang is gratis voor de kleintjes van 0 tot 4 jaar. Parkeren bij de ruïne kan aan de Teylingerlaan 15a en is gratis.

Speciale editie van I Wanna Dance

zakelijk n Goede muziek laat zich niet in hokjes plaatsen, dus waarom zou je je tijdens een dansavond beperken tot alleen disco, soul, funk of dance? Tijdens I Wanna Dance hoor je het daarom allemáál voorbij komen. Op zaterdag 22 oktober wordt de allereerste special edition georganiseerd in de Stadsgehoorzaal in Leiden.

Tijdens deze avond kun je bijvoorbeeld een fraai portie soul verwachten met optredens van David Dam (finalist van The Voice of Holland) en Soulm3n. Beide acts worden live begeleid door Captain Midnight XL. Deze in Leiden alom bekende partyband zal ook een eigen optreden verzorgen. Zo ook 2 Brothers on the 4th Floor? Wedden dat de hits Dreams, Come take my hand en Never alone nog bekend zijn.

DJ Michiel zal het publiek verblijden met hits van toen en nu. Originele en remixen van de grote dans hits komen voorbij. De DJ zal daarbij ook ondersteund worden door MC Hurts en Mr Saxo B.

Lounge en cocktails

Je komt ogen en vooral oren tekort tijdens deze editie van I Wanna Dance. Naast de mainstage in de grote zaal wordt de kleine zaal ingericht tot 'The Groove Room' waar je lekker kunt loungen en cocktails kunt drinken onder het genot van de sexy soulful beats van Alankara & Drexmeister. Kaarten en informative via www.iwannadance.nl.

Dansen op Come take my hand en Never alone

Tweede kans voor weesfietsen

Burgemeester Breuer reikt de fietsen uit aan de nieuwe eigenaren. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n De 81 weesfietsen die de afgelopen maanden in Sassenheim bij het NS station en op het Kagerplein zijn aangetroffen, hebben sinds vorige week woensdag weer nieuwe eigenaren.

Door Piet van Kampen

De achtergelaten fietsen werden van een groen label voorzien en na 28 dagen een rood label. Hierop stond vermeld dat de eigenaren van de –vaak verouderde- stalen rossen deze voor 8 augustus konden ophalen. Slechts één eigenaar gaf er gehoor aan.

Verloting

Instanties die interesse hadden in de zogenaamde weesfietsen konden dit kenbaar maken bij de gemeente. De Internationale Schakelschool (onderdeel van Fioretti Teylingen), Repair Café Teylingen, Stichting Buitenplaats nieuw Schoonoord, VVV Warmond, Kringloop Op Dreef Sassenheim en Vluchtelingenwerk Teylingen meldden zich. Op 15 september werden de fietsen onder hen verloot. Voor de Internationale Schakelklas had burgemeester Carla Breuer het gelukkige handje en trok hun enveloppe als eerste. In dezelfde volgorde als waarin de verloting verliep mochten de toekomstige nieuwe eigenaren het door hen gewenste aantal fietsen aan de voormalige milieustraat in Sassenheim komen ophalen.

Eerste keus

De ISK had dus de eerste keus. Boffen heet zoiets want de beste 15 exemplaren werden zorgvuldig geselecteerd door medewerkers Maarten van Rijn en Aage Postma, de beide 'handymannen' die hier en daar nog wat aan de rijwielen te sleutelen hebben. Farida en Mohamad, beiden leerlingen, mochten onder toeziend oog van burgermoeder Carla Breuer de eerste fietsen in ontvangst nemen. Ook nu was zij weer aanwezig bij zoals zij het noemde 'Het een bijzonder project is'. De plannen zijn er om dit ook in Voorhout op te zetten.

Einde klacht Vaartkade

Sassenheim n Met nog maar een enkel woord van raadslid Peter Scholten (CDA), is de klacht tegen de gemeenteraad van Jan Twigt, bewoner aan de Vaartkade, terzijde geschoven.

Twigt trok in zijn 10 jaar durende geschil met de gemeente over de brandveiligheid van de deuren van het wooncomplex Thuishaven, de integriteit van de gemeente in twijfel. Professor Van den Heuvel werd als onafhankelijk bemiddelaar aangetrokken en concludeerde dat de kwader trouw, misleiding, machtsmisbruik, wanprestatie, misbruik van bevoegdheden, onachtzaamheid en verwijtbare nalatigheid niet aantoonbaar waren. Wel trok de gemeente er lessen uit, met name in de communicatie met de burger. Twigt had zich inmiddels uit de bemiddeling teruggetrokken en diende een klacht in tegen de burgemeester, de gemeentesecretaris en de gemeenteraad. De raad is evenwel unaniem van mening dat het geen nieuwe feiten of omstandigheden meer betreft en gaat er niet inhoudelijk op in. Ook is het niet verplicht een klacht te behandelen waarover al eerder een klacht is ingediend en behandeld of als de gedraging langer dan een jaar heeft plaatsgevonden. En daarvan is in dit geval sprake, aldus de raad. (NK)

Bezoek Europese Parlement

Teylingen n CDA Teylingen en CDA Duin- en Bollenstreek brengen op woensdag 16 november een bezoek aan het Europese Parlement in Brussel. Dit bezoek staat niet alleen open voor CDA leden, maar ook nadrukkelijk voor andere geïnteresseerden.

Op het programma staan een bezoek aan de publieke tribune en het Parlementarium. Ook is er een ontmoeting met CDA Europarlementariër Wim van de Camp. Daarnaast is er ook tijd voor een rondje langs de Grote Markt en Manneken Pis. Met een borrel op het Place de Luxembourg, Het Buitenhof van het Europees Parlement, wordt het bezoek afgesloten.

De reiskosten bedragen (uitgaande van een volle bus) ca. 40 euro per persoon (exclusief maaltijden). Het maximaal aantal deelnemers bedraagt maximaal 50. Het vertrek is om 9.00 uur vanaf station Sassenheim. Rond 21.30 uur is de bus weer terug. Aanmelden (onder vermelding van naam, emailadres en telefoonnummer) kan tot 15 oktober via Hans van Ek door te mailen naar voorzitter@teylingen.cda.nl en Gerben Dijkstra: secretaris@teylingen.cda.nl.

VOT stelt beroep in om Ondernemersfonds

Teylingen n De Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) gaat door met haar strijd om de WOZ-aanslag 2016, en met name het gedeelte dat bestemd is voor bekostiging van het Ondernemersfonds Teylingen, onrechtmatig te laten verklaren. Deze maand heeft Steenbergen Advocaten, namens de VOT, bij de rechtbank Den Haag een beroep ingesteld tegen de beschikking van de gemeente Teylingen, waarbij veel ondernemers in het ongelijk zijn gesteld bij het bezwaar aantekenen tegen de WOZ-aanslag 2016.

In het beroepschrift wordt met name de rol van gemeente bij de totstandkoming van het ondernemingsfonds ter discussie gesteld. Volgens de VOT zijn diverse rechtsbeginselen met voeten getreden en zou dit moeten leiden tot gegrondverklaring van haar beroep en tot vernietiging dan wel vermindering van de WOZ-aanslag.

'Controle omzeilen'

Volgens een woordvoerder van de VOT heeft de gemeente bewust rechtelijke controle willen omzeilen en zijn de belangen van de burgers niet beschermd. "De totstandkoming van het fonds is strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtzekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. De huidige retributieregeling van het fonds is bovendien in strijd met het gelijkheidsbeginsel."

Het Ondernemersfonds ging in januari van start, na een lange strijd zowel binnen als buiten de raadszaal. Zo scheidde de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) zich af van de Teylinger Ondernemersvereniging (TOV), omdat zij tegen het Ondernemersfonds zijn.


De verwachting is dat de mondelinge behandeling bij de rechtbank eind dit jaar, begin volgend jaar plaatsvindt.

Serenade voor Gerard Sikking

Gerard Sikking verrast iedereen en dirigeert zelf het slotstuk. Later in het jaar zal de vereniging nogmaals stilstaan bij zijn afscheid van St. Matthias. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Na ruim 68 jaar spelen in de Harmonie St. Matthias in Warmond besloot Gerard Sikking een punt te zetten achter zijn lange muzikale carrière. Aanleiding voor de harmonie om hem vorige week maandag een serenade aan huis te brengen. Bij het inzetten van het eerste nummer, een medley van de Beatles, zwaaide de deur open. Sikkings vrouw en familie zaten in het complot, maar voor de afscheidnemende muzikant was de serenade een complete verrassing. Hij luisterde geëmotioneerd vanaf zijn balkon naar dit muzikale eerbetoon. Daarna stak hij een speech af over de fijne tijd bij de harmonie, maar St. Matthias was nog niet klaar: ze vervolgden met 'The Pink Panther' en daarna zijn lievelingsnummer 'Out of Africa'.

Toen was het de beurt aan Sikking om iedereen te verrassen; hij kwam naar beneden, nam letterlijk het stokje over van dirigente Patricia Klock en dirigeerde zelf het slotstuk van zijn serenade.

Week van de Opvoeding

Teylingen n Van 3 tot en met 9 oktober staat Nederland in het teken van de Week van de Opvoeding. Het thema dit jaar is het contact tussen ouder en kind, over de verandering in contact tijdens het opgroeien en hoe je kunt meegroeien en blijven leren als opvoeder. Alle activiteiten staan op www.cjghm.nl (klik op woonplaats) of via www.weekvandeopvoeding.nl. Het CJG is telefonisch bereikbaar via 088-2542384.

Sterven bespreekbaar maken op de Dag van de palliatieve zorg

Ellen Warmerdam: 'Er wordt weinig gepraat over mogelijkheden in de laatste fase'. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

n Hospice organiseert informatiebijeenkomst

Teylingen n De internationale dag van de palliatieve zorg is op zaterdag 8 oktober. Dit jaar is er vanuit het Hospice Duin- en Bollenstreek extra aandacht voor deze dag in de vorm van een informatiebijeenkomst. Het thema van de bijeenkomst is 'Kwaliteit van leven als het leven pijn doet' en is bedoeld voor alle geïnteresseerde inwoners van de Duin- en Bollenstreek.

Door Esther Luijk

Ellen Warmerdam, coördinator van het Hospice, vertelt over het belang van deze bijeenkomst. "Als mensen ongeneeslijk ziek zijn, staat hun wereld op z'n kop. Vaak gaan mensen dan pas nadenken over het laatste stukje van hun leven. Angst voor pijn speelt vaak een grote rol. Ze moeten omschakelen van de hoop om nog te genezen naar de acceptatie en het 'hoe kunnen we het laatste stukje kwalitatief hoog houden'. Er wordt vaak weinig gepraat over de mogelijkheden, terwijl mensen meestal wel veel vragen hebben. Met deze bijeenkomst willen we sterven bespreekbaar maken en laten zien dat de mensen de regie in eigen hand kunnen houden. Zo hopen we de mensen ook antwoorden te kunnen geven."

Levenseinde

Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende onderwerpen aan bod komen, besproken door drie mensen die betrokken zijn bij het Hospice. Dick Koster, vervangend arts in het hospice, zal ingaan op verschillende vraagstukken rond het levenseinde. Warmerdam: "Hij zal het vooral hebben over palliatieve sedatie en euthanasie. Het zijn twee heel verschillende dingen en er is vaak onduidelijkheid over. Hij zal uitleggen wat het verschil is en ook duidelijk maken wat de mogelijkheden daarbij zijn".

Fabels en feiten over morfine

Ook Carla Juffermans, huisarts en consulent palliatieve zorg, zal aan het woord komen. Zij gaat in op de fabels en feiten rondom morfine. Warmerdam: "Veel ongeneeslijk zieke mensen hebben angst voor pijn, en hebben daar veel vragen over. Er zijn daarbij veel misverstanden over het gebruik van morfine. Er wordt regelmatig gedacht dat morfine een einde aan het leven maakt, of in ieder geval een einde aan het leven zoals het tot dusver

'Ze moeten omschakelen van de hoop om nog te genezen naar de acceptatie en het 'hoe kunnen we het laatste stukje kwalitatief hoog houden'.'

is geleefd. Wij willen de mensen graag duidelijk maken dat morfine juist een goede pijnmedicatie kan zijn en dat het veel comfort kan geven."

Vrijwilliger aan huis

Warmerdam zelf komt ook aan het woord tijdens de bijeenkomst en zal de mogelijkheden van opname in het hospice of de inzet van vrijwilligers bij zieke mensen thuis bespreken. "Vooral de mogelijkheid van het inzetten van vrijwilligers bij mensen thuis is vrij onbekend. Veel zieken willen graag thuis blijven, in hun eigen, vertrouwde omgeving. Door er gewoon 'te zijn' kan een vrijwilliger van het hospice dan ook bij mensen thuis het comfort van een zieke verhogen. De zieke hoeft dan bijvoorbeeld niet alleen te zijn, als de mantelzorger er niet kan zijn. Zo kan de vrijwilliger ook de mantelzorger ontlasten."

De informatiebijeenkomst is zaterdag 8 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in De Oude Tol, Hoofdstraat 147 in Sassenheim. Aansluitend is er de mogelijkheid om een korte rondleiding door het hospice te krijgen.

Voor zowel de informatiebijeenkomst als de rondleiding is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via het e-mailadres info@hospiceduinenbollenstreek.nl of via telefoonnummer 0252-227139.

Zesde 'Lopen tegen Kanker'

Warmond n De zesde editie van Lopen tegen Kanker is op zondag 9 oktober. Met de wandel- en hardlooptochten wordt zoveel mogelijk geld opgehaald voor de Stichting Lopen Tegen Kanker. Het goede doel is dit jaar de Stichting Haarwensen. Naast een financiële bijdrage, kan de gekozen stichting nog iets verwachten, want deelnemers en anderen kunnen ook 'live' hun haar doneren. Daarvoor zal een kappersteam uit Warmond aanwezig zijn in de sporthal. Wandelen kan tijdens de gezinsloop (2km) en de wandeltocht (10km) of hardlopen (5 of 10km). De start is in de Bisschopslaan. Inschrijven via www.lopentegenkanker.nl.

Expositie Meccano Gilde

Sassenheim n Het Meccano Gilde Nederland organiseert op zaterdag 8 oktober een expositie in Bernardus aan de Hoofdstraat 82 in Sassenheim. Hier worden allerlei meccano - constructies tentoongesteld, zoals onder andere werkende hijskranen en auto´s. Meccano staat onder veel mensen, met name jongens, bekend als speelgoed waarmee zij in hun jeugd veel gespeeld hebben. Het bestaat uit allerlei losse onderdelen die door middel van boutjes en moertjes in elkaar gezet moeten worden om een model te maken. Voor de leden van de Meccano Gilde Nederland is het nog steeds een levendige hobby met veel uitdagingen. De expositie is geopend van 11.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.

Boetseren in Het Trefpunt

Warmond n Op dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur is er nu ook gelegenheid om met klei te werken. Een hele middag creatief bezig zijn. Docente is aanwezig. Voor meer informatie, bel naar Clara Sikking op 071-3011109.

n Leerlingen voor de klas op Dag van de Talen

Leerlingen uit klas 2 tvwo spelen spelletjes in het Engels, Duits en Frans met groep 8 op basisschool De Regenboog. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n "Het was supergaaf", zo reageerden de leerlingen van groep 8 van basisschool De Regenboog. Leerlingen van de tweede klas tweetalig onderwijs van het Rijnlands Lyceum Sassenheim gaven aan hen een les Engels, Duits of Frans op de Dag van de Talen. In totaal gingen 58 Rijnlands-leerlingen naar zeven scholen in de regio, bij voorkeur hun oude basisschool. Zij werden begeleid door 20 leerlingen uit de tweetalige bovenbouw.

Het doel van de Dag van de Talen is om te laten zien hoe leuk het is om een taal te leren. De leerlingen gebruikten daarbij allerlei spelletjes, zoals kwartetten bij Frans, memory bij Duits en domino, kwartet, bingo, pictionary en snakes&ladders bij Engels. "Het was leuk om te doen en ik merkte ook dat ik in twee jaar Engels veel heb geleerd", was de reactie van een Rijnlandse leerling die de gastles op Het Bolwerk gaf. De leerlingen van Het Bolwerk kenden al veel Engelse woorden, het Frans en Duits was nieuw voor hen maar ook daarmee deden de leerlingen enthousiast mee. Zo werd het een leuke ochtend voor zowel de Rijnlands-leerlingen als voor de leerlingen van de negen basisschoolklassen waar zij te gast waren.

Duizenden leerlingen van tweetalige scholen in Nederland gingen deze week naar een basisschool om een les in een andere taal te geven in het kader van de Europese Dag van de Talen.

Sportparkpop: 3.500 euro

Foto: pr.

Voorhout n In de rust van Foreholte Dames 1 wedstrijd werd zaterdag de opbrengst van Sportparkpop op Koningsdag 2016 bekend gemaakt door de voorzitter van Sportparkpop, Bert Pilaszek. Na een korte speech ontving Kees Kraakman de cheque van 3.500 euro voor de handbalvereniging onder toeziend oog van penningmeester Rob van Iterson en secretaris Carolien de Jong. De organisatoren Daan Hoogervorst, Kristel Pilaszek, Anton Wijsman en Rob Kolster hebben onder leiding van voorzitter Pilaszek al heel wat euro's geschonken aan de handbalvereniging. | Foto: pr.

Techniek bij Waaier

Foto: pr.

Warmond n Bij basisschool de Waaier stonden de afgelopen weken in het teken van het project techniek. De leerlingen hebben op diverse manieren van alles geleerd over techniek. Groep 3 kreeg bijvoorbeeld les van een goudsmid en groep 7/8 ging op bezoek bij een loodgieter. Het project werd origineel geopend door de kinderen allemaal proefjes te laten doen. Zo werden en Skittles in water gelegd met een prachtige regenboog als resultaat. Er werden raketten gemaakt van petflessen die met behulp van een fietspomp tot wel 6 meter hoog werden geschoten. | Foto: pr.

HerfstFair doet naam eer aan

Foto: pr.

Sassenheim n "De HerfstFair bleek deze editie een toepasselijk naam, met het herfstachtig weer", zegt Frans van Swieten, voorzitter van ondernemersvereniging Voorhavenkwartier. Ondanks de vele regenbuien op zondag kijkt de organisatie terug op een geslaagde derde editie. Zodra het even droog was, kwam het publiek een kijkje nemen en konden kinderen deelnemen aan boogschieten en herfstknutselen. En om even warm te worden bood de kastanjepoffer de herfsthapjes aan. | Foto: pr.

Verleden en heden bij 'De School van Ooit'

Foto: pr.

Sassenheim n Basisschool De Overplaats heeft vrijdagochtend het schoolproject 'De School van Ooit' spectaculair geopend. Tot 13 oktober wordt een gedeelte van de lestijd besteed aan dit project, waarin met elkaar gesproken wordt over geschiedkundige zaken, de toekomst en tijd. In het project zijn het kinderboekenweekthema ('Voor altijd Jong!') en cultuur verweven. Op 14 oktober, net voor de herfstvakantie start, sluiten de leerlingen het project af met een maandviering. Elke klas treedt dan op en laat op een creatieve manier zien wat zij hebben geleerd de afgelopen weken. | Foto: pr.

week in beeld

'Ik herken mezelf wel in het karakter van Don Quichote'

Anne de Winter, Martijn de Jong en Marcel Trieling spelen de hoofdrollen. | Foto: pr. / Studio Royale Foto: pr./ Steven Bemelman

Voorhout/streek n Muziektheater Duin- & Bollenstreek (MuBo) speelt deze maand in drie verschillende theaters het hilarische en ontroerende Man van la Mancha. Martijn de Jong uit Voorhout is een van de hoofdrolspelers.

Man van la Mancha is het beroemde verhaal over Don Quichote, een dolende ridder die zich samen met zijn knecht Sancho verzet tegen een chaotische wereld waaruit alle hoffelijkheid lijkt te zijn verdwenen. Een verhaal over een Onmogelijke Droom en werkelijkheid, gekte en verstand en de zoektocht naar verlossing. Martijn de Jong, woonachtig in Voorhout, speelt voor het eerst mee bij het in 2009 opgerichte MuBo en vertelt over zijn rol. "Don Quichote is een nobele ridder die in alles het goede wil zien, totdat het tegendeel bewezen is. Hij vlucht niet voor de realiteit, maar kiest voor een wereld vol illusie. Echter, Miguel de Cervantes, de schrijver van het verhaal, speelt in het stuk een minstens even grote rol als zijn hersenspinsel Don Quichote", aldus de Jong, die zichzelf wel herkent in het idealistische karakter van het personage. "Het is makkelijk om je te laten meeslepen in de negatieve verhalen die je vaak in de media leest, maar wordt je eigen leven daar beter van?"

Grappig

De rol heeft nogal wat voeten in de aarde. Ter voorbereiding las De Jong het script talloze keren door, sprak zijn omvangrijke tekst in om deze vervolgens onderweg eindeloos af te spelen. Daarnaast zegt De Jong veel steun te hebben gehad aan zowel zangrepetitor Bas van Splunter, als Hans Hollander, regisseur en tekstuele sparringpartner.

De samenwerking met zijn tegenspelers is ook goed bevallen. "Tijdens solistenrepetities heb ik mijn tegenspelers goed leren kennen. Met Marcel Trieling als mijn trouwe knecht Sancho, die niet grappig doet, maar van zichzelf grappig is en Anne de Winter, als mijn droomvrouw Dulcinea, is het ontzettend prettig spelen".

In de regio

De voorstelling is te zien op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober in het Teylingen College Leeuwenhorst, Noordwijkerhout, op vrijdag 14 oktober in Theater Ins Blau, Leiden en afsluitend op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober in Theater Floralis, Lisse. Kaarten zijn uitsluitend te bestellen via www.stichtingmubo.nl.

Halloween in het park

Park Rusthoff wordt eind oktober ingenomen door enge piraten. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De griezelliefhebbers hebben de laatste zaterdag van oktober al omcirkeld op de kalender. Het jaarlijkse Halloween Park Party in Park Rusthoff is dit jaar op zaterdag 29 oktober. Het thema van dit jaar is 'pirates'.

De organisatoren zijn al druk bezig om samen met Scouting Scojesa van Park Rusthoff een pirateneiland te maken. Alle bezoekers van de Halloween Park Party mogen verkleed komen: de kinderen maar ook hun ouders.

Piraten

Het park gaat om 18.30 uur open en als om 19.00 uur de kerkklok slaat begint het feest. Voor de jongste kinderen is er een lampionnenoptocht naar het eiland. Daar kun je allerlei griezelige spelletjes doen. Daarna is het tijd voor de echt stoere kinderen. Zij mogen in de buitenring op griezeltocht. Wat – en vooral wie – zullen ze daar tegenkomen? Kom maar mee griezelen en ontdek het vanzelf. Het feest is afgelopen om 21.00 uur.

De kaartjes voor de Halloween Park Party zijn vanaf deze week te koop. Ze zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera Sassenheim, The Read Shop en bij IJs en Snackpaleis Parkzicht.

Vrijwilligers

Om het feest te laten slagen zijnis de organisatie nog op zoek naar mensen die willen helpen, met name naar vrijwilligers die tussen 10.00 en 16.00 uur willen helpen om het park griezelig aan te kleden. Ook zijn vrijwilligers die tijdens de Halloween Park Party willen figureren als spook, heks of piraat van harte welkom, net als mensen die als begeleider of bewaker willen helpen. Na afloop van het feest is ook nog veel hulp nodig om alles weer af te breken. Aanmelden bij Paula Vreeburg: halloweenparkparty@gmail.com of bel 06-27492436. De laatste informatie vind je op: www.parkrusthoff.nl

Kinderboekenweek: 'Voor altijd jong!'

Foto: pr

Teylingen n Van woensdag 5 tot en met zondag 16 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar staan opa's en oma's centraal onder het motto: voor altijd jong!

Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Zo ook in de vestigingen van de gemeente Teylingen.

Op woensdag 5 oktober wordt om 10.00 uur voorgelezen aan peuters in de vestiging in Warmond. Om 14.00 uur kunnen kinderen samen met hun opa's en oma's luisteren naar verhalen in de bibliotheken van Sassenheim en Voorhout.

Mama Café

Op vrijdag 7 oktober om 10.00 uur is de opening van het Mama Café in Sassenheim. (Aanstaande) moeders zijn welkom om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Kinderen van 0-4 jaar mogen uiteraard meekomen. Tijdens het Mamacafé worden uiteenlopende thema's besproken en kunnen bezoekers deskundig advies krijgen bij opvoedvragen. Voorop staan gezelligheid en ontmoeting. Er is ook een fotograaf om een portret te maken van ouders en kinderen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vooraf aanmelden kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Op zaterdag 8 oktober wordt om 12.00 uur in samenwerking met Stichting Kreda de Poolse boekencollectie onthuld. Er wordt voorgelezen voor de kinderen en is er wat lekkers te eten en te drinken.

Gratis voorstelling

De theatervoorstelling "Opa is jarig" is op woensdag 12 oktober om 15.00 uur te zien in vestiging Sassenheim. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Toegang is gratis, wel graag aanmelden in verband met het aantal plaatsen via www.bibliotheekbollenstreek.nl/kinderboekenweek.

Tijdens de Kinderboekenweek kunnen kinderen in alle vestigingen meedoen met de Kinderboekenweekquiz. Na de juiste oplossing, volgt een verrassing.

Voorleesmarathon

Bij boekhandel Wagner is op zaterdag 8 oktober 'De Sassenheimse Voorleesmarathon'. Vanaf 9.00 uur zal er een levende etalage zijn, waarbij om opa's en oma's non stop hun favoriete kinderboek komen voorlezen. Er zijn nog een paar plaatsjes te vullen. Ook voorlezen? Meld je dan snel aan via info@boekhandelwagner.nl , of in de winkel er zal snel contact worden opgenomen. Om 15.00 uur neemt Marieke Reehoorn plaats in de voorleesstoel. De toegang is gratis.

Franse spelletjes

Warmond n De volgende editie van het maandelijkse Frans café is op donderdag 13 oktober in restaurant Het Wapen van Warmond, Dorpsstraat 90. Daar wordt vanaf 20:00 uur een aantal typisch Franse spelletjes gespeeld om de kennis van de Franse taal te vergroten. Aanmelding via mevanniftrik@gmail.com wordt op prijs gesteld door de organisatie Stichting Jumelage Warmond Champigné. Op 10 november draait in het Frans Café de film Mr. Chocolat. Op 8 december is Sylvain Lelarge te gast in het Frans Café.

Niet Schieten!

Warmond n Het duo Niet Schieten! brengt op zaterdag 8 oktober het programma "Kusje erop!" in het Trefpunt aan de Herenweg. In deze voorstelling, die in april 2015 in première ging, vragen Arend Edel en Maarten Hennis zich af waar de helden gebleven zijn. Ze missen namelijk de Don Juan's en Mega Mindy's, mannen en vrouwen die wanneer nodig lef tonen en fatsoen. En juist deze tijd vraagt meer om helden dan ooit vinden zij. Aanvang 20.30 uur. Een kaartje kost 18,50 euro. Voor kaartverkoop zie www.hettrefpuntwarmond.nl.

Tijdloos toneel in 't Onderdak

Sassenheim n Toneelschrijver Herman Heijermans stelde ooit al: 'Ideeën, theorieën en wetten verouderen, worden achterhaald of zelfs verworpen, maar de mens zelf verandert nauwelijks. Gevoelens van haat, jaloezie en liefde zijn niet aan tijd gebonden.' In de toneelvoorstelling 'Jaloezie & Afgunst' presenteert Braamtheater op zaterdag 15 oktober om 20.15 in Theater 't Onderdak drie klassieke miniatuurtjes van bekende toneelschrijvers waarin dit thema centraal staat: 'De Meid' van Herman Heijermans, 'De Beer' van Anton Tsjechov en 'De Sterkste' van August Strindberg. Braamtheater toont door het spelen en delen van klassieke toneelteksten de tijdloosheid van het gevoelsleven van de mens. Daarnaast laten de acteurs zien dat de kracht van theater niet per definitie gebonden is aan een podium en een groots decor: de eenakters en scènes worden met minimale middelen gespeeld op unieke locaties binnen het theater of daar buiten. Kaarten à 17,50 euro zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, info@hetonderdak.nl, telefonisch (0252-225874) op werkdagen van 10.00-11.00 uur, bij Primera Sassenheim en 45 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Cheap Thrills

Sassenheim n Vanaf oktober gaan de terrassen weg en wordt het podium weer regelmatig opgebouwd. Elke twee weken is er live muziek in café de Twee Wezen. Zondag 9 oktober komen the Cheap Thrills vanaf 16.30 uur het bandseizoen openen. Vier meiden die al een behoorlijke live reputatie hebben opgebouwd. Het is het laatste optreden van bassiste Dorien. Zij draait voor en na het optreden nog plaatjes die aansluiten op de muziek van de band. Rock 'n' roll, punk en garagerock. De entree is gratis.

Foreholte pakt belangrijke punten

Voorhout n Foreholte revancheerde zich in de wedstrijd tegen het Goudse DONK volledig van de wanprestatie die het een week eerder leverde tegen het naburige Groeneweg. Vanaf de aftrap lieten de Voorhouters tegenstander DONK weten dat er deze middag niks te halen viel op sportpark Elsgeest. Geen moment kwamen de Gouwenaren in de wedstrijd en het geconcentreerd verdedigen en vroeg druk zetten leverden dan ook geen enkele kans op voor het doel van keeper Matthijs Guijt in negentig minuten voetbal.

4         Foreholte

0         DONK

Foreholte startte in dezelfde basis als een week eerder. In het eerste kwartier werd nog een beetje aan elkaar gesnuffeld, wat een licht Voorhouts overwicht opleverde. Na een kwartier braken de Voorhouters de wedstrijd open. Rik Grondel gleed langs zijn directe tegenstander. Zijn voorzet werd door Christiaan Guijt onder keeper Bas van der Eem in het net geschoten (1-0).

Foreholte probeerde onmiddellijk door te drukken. Spits Sam Lemmers kopte ternauwernood naast het vijandelijke doel en een vlammend schot van Grondel werd nog net gestopt door de DONK-keeper. De Voorhouters speelden als team zo dwingend dat het balbezit van DONK optimaal snel weer teniet werd gedaan. Vlak voor rust viel de belangrijke 2-0, waarbij opnieuw een voorzet van Grondel bij de tweede paal werd binnen gekopt door Sam Lemmers.

Grondel op stoom

In de tweede helft verschenen de elf Voorhouters plotseling in de droge oranje reserveshirts aan de start. Foreholte dacht de buit al binnen te hebben en veroorloofde zich enige frivoliteiten. Toen iedereen weer bij de les was stelde Grondel met een voorzet op de vrijstaande Christiaan Guijt laatstgenoemde in staat om de score verder op te voeren (3-0). Grondel bekroonde door deze derde assist een meer dan goede wedstrijd waarbij zijn tegenstander bijzonder weinig grip op de Voorhouter had gekregen. Ook Sam Lemmers beloonde zichzelf nogmaals door in de 67e minuut de bal bewust achteroverkoppend in het doel te laten ploffen (4-0).

Sportief

Aan beide kanten werd maximaal gewisseld, maar de wedstrijd had beter met nog een kwartier te gaan afgeblazen kunnen worden. Voor de Voorhouters hoefde het allemaal niet meer zo nodig en DONK was deze middag onmachtig om ook maar iets te weeg te brengen. Overigens hadden de 22 spelers onder leiding van scheidsrechter Van der Spoel er een absoluut sportief evenement van gemaakt. Bij het eindsignaal werden dan ook terecht de handen geschud.

Vier op een rij voor handbaldames Foreholte

Britt van Leijden in de aanval. Met vier doelpunten had ze een belangrijk aandeel in de winst van de Voorhouters. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Feest in Voorhout:naast de overhandiging van de opbrengst van Sportparkpop en de nieuwe tenues, zag een bomvolle sporthal De Tulp ook dat Foreholte tegenstander Bentelo ruim versloeg en de vierde overwinning op rij boekte.

28         Foreholte

18         Bentelo

Fanclub Purple United speelde alsof de eindfase van de competitie al in zicht was, maar zover is het nog niet. Niettemin was het een heerlijk potje handbal, dat de dames van Foreholte en Bentelo op de vloer lieten zien. Het werd een tactisch spelletje, waarbij de technische vaardigheden het voordeel gaven. Foreholte had het in de beginfase knap moeilijk met de tegenstander. Een strakke 6-0 verdediging zorgde ervoor dat er weinig ruimte was aan de cirkel en dus waren afstandsschoten en breaks de oplossing. Hoewel de verdediging van Foreholte weer subliem opereerde, wist Bentelo bij te blijven qua score. Halverwege de eerste helft was het nog 6-5, maar 10 minuten later hadden de dames van coach Ricardo Clarijs al een voorsprong van 14-7 genomen. De laatste 5 minuten werd het alsnog 17-10 (rust).

Door uitstekend verdedigings- en keeperswerk van Foreholte en de wederom hardwerkende en absolute topscoorder Dana Vincenten kon de tweede helft vol vertrouwen tegemoet worden gezien. Dat liep echter anders. Bentelo was de kleedkamer uitgekomen om het Foreholte flink lastig te maken. Dat leek bijna te gaan lukken, want Foreholte had een moeilijk eerste kwartier. Bentelo kon 'bijblijven' tot 23-16. Mede door de aanwezigheid -na lange tijd afwezigheid- van Anabel Arroyo en het goede keepen van junior Romy Verweij, die 10 minuten speeltijd kreeg en daarin onder andere een 7-meterbal stopte, kon Foreholte de wedstrijd uitspelen en eindstand bepalen op 28-18. De doelpunten kwamen van de hand van Dana Vincenten (8), Marisha vd Geest (5), Britt van Leijden (4), Ramona Vink en Wendy Smits (3). Nikki vd Post (2) en 1Naomi Hoogervorst, Saskia Kolster en Melanie Zwaan (allen 1).

Op zaterdag 8 oktober om 20.45 uur speelt Foreholte bij Fiqas/Aalsmeer in de Bloemhof.

Nipt verlies in Delft

Sassenheim n Vorig seizoen had VCS Dames 1 het lastig in Delft tegen Punch. Ook dit keer was de start lastig, maar kwamen de Sassenheimers goed terug.

3         Punch

2         VCS

De eerste set ging verloren. De VCS-dames waren echter niet van plan zich zo maar van het veld te laten vegen, en boden in de tweede set alweer beduidend meer weerstand (25-15, 29-27). Het bleef aanvallend moeilijk om tot scoren te komen dankzij een goed blok en ijzersterke verdediging bij Punch dames 1. Gaandeweg zette VCS daar steeds meer uithoudingsvermogen, wilskracht en teamspel tegenover. Langere rally's leidden veelal tot punten aan de kant van VCS en zij trokken de derde (26-28) en vierde set (22-25) dik verdiend naar zich toe.

De vijfde set ging VCS in met de wil om te winnen, maar mogelijk eisten de lange rally's inmiddels hun tol. Met 15-5 in de vijfde set mocht Punch zichzelf als 3-2 winnaar op het wedstrijdformulier laten noteren.

Na schoolslag, borstcrawl en watertrappelen volgt het zwemdiploma

Juf Maria met acht trotse kinderen met het B-diploma; Siem, Tobias, Alexander, Lizz, Julian, Loes, Sanne en Nicole. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Zestien kinderen hebben zaterdag het A, B, of C diploma behaald tijdens het afzwemmen bij zwemvereniging de Columbiaan uit Voorhout.

Het afzwemmen is een van de belangrijkste gebeurtenissen uit een kinderleven, en iedereen is wederom geslaagd. De kinderen worden alleen geselecteerd als het team zeker weet dat zij klaar zijn voor het betreffende diploma. Het niveau wordt beoordeeld tijdens de lessen.

Tijdens het afzwemmen werden de banen gezwommen en alle kunstjes getoond; voor C wat moeilijker en uitgebreider dan voor B en voor B wat meer dan voor A. Alle kinderen deden hun uiterste best om het meegekomen publiek en de instructeurs te laten zien wat ze allemaal al konden. Schoolslag, borstcrawl, duiken door het gat, onder water zwemmen, En als afsluiting natuurlijk het watertrappelen.

Geslaagden

Voor het A-diploma slaagden; Madelief, Julie, Yinn, Stijn en Daniek. Esther.

Het B-diploma is uitgereikt aan; Siem, Tobias, Alexander, Lizz, Julian, Loes, Sanne en Nicole.

Mirjam en Gabriela maakten met het C-diploma het Zwem-ABC compleet.

Opnieuw verlies voor Teylingen

sassenheim n De voetballers van Teylingen hebben de nare smaak van 5-2 nederlaag tegen Delft afgelopen zondag niet kunnen wegspoelen tegen Groeneweg. In Zevenhuizen liepen de Sassenheimers opnieuw tegen een ruim verlies aan. Na een 2-0 achterstand met rust kon Teylingen in de tweede helft niet terugkomen in de wedstrijd. Groeneweg liep verder uit en met nog twee doelpunten werd de eindstand bepaald op 4-0. Door het verlies blijft Teylingen in de onderste regionen staan. Op zondag 9 oktober wordt op sportpark De Roodemolen om 14.00 uur afgetrapt tegen Concordia.

Warmunda met lege handen

Warmond n Warmunda begon sterk in de derde klasse met twee overwinningen. Zondag liep de ploeg van Alain Campfens echter opnieuw tegen een nederlaag aan. KDO was met 2-0 te sterk. In De Kwakel kwam Warmunda in de eerste helft op de achterstand. Na rust kregen de bezoekers kansen, maar viel de goal aan de andere kant. Een counter maakte een einde aan de Warmondse hoop op een punt. Warmunda staat in de middenmoot en ontvangt zondag 9 oktober FC Aalsmeer. De aftrap is om 14.00 uur.

Introductie badminton

Sassenheim n BC Dynamo Sassenheim organiseert op vrijdagavond 14 oktober om 20.30 uur een introductieavond badminton voor volwassenen in sporthal De Wasbeek. Het doel is om kennis te maken met de sport en de eerste technieken en spelregels. Deelname is gratis, eenmalig en zonder verplichtingen. De vereniging zorgt voor rackets en shuttles.

Voor inlichtingen en/of opgave , neem contact op met Peter van der Voort via 0252-220902 of peter.vandervoort@kpnplanet.nl. Meer informatie staat ook op www.bcdynamosassem.nl.

Kennismaken met hockey

Voorhout n Leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Teylingen kunnen op vrijdag 21 oktober meedoen met 'Let's Stick Together' bij MHC Voorhout. Tijdens dit evenement kunnen de nog niet hockeyende leerlingen kennismaken met de hockeysport en samen met de hockeyende leerlingen actief bezig zijn.

Voor groep 1 en 2 is er van 10.00 tot 11.30 uur een FunKey Clinic en voor de leerlingen van groep 3 en 4 een reguliere clinic. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunnen met hun klasgenootjes zelf een team samenstellen. groep 5 en 6 spelen van 12.30 tot 14.30 uur wedstrijden, groep 7 en 8 van 15.00 tot 17.00 uur. Voor informatie en aanmeldingen, kijk op www.combibrug.nl.

Woensdag 5 t/m 12 oktober


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Terugkomviering van de 1e Communicanten m.m.v. kinderkoor Vivo, voorganger: pastor Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217) zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag 10.00 uur, Avondmaal, voorganger; Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J van Houwelingen

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Het Middenkoor, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, Avondmaal, voorganger: ds. J.W. v.d Berg.

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met het Ojé-koor, voorganger: pastoor Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. G.P.Th. Bosma – Breda

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Marco van Delft

Wings of Healing (Veerpolder 6a): Zondag 10.00 uur:eredienst o.l.v. Jan Zijlstra, 19.00 uur, genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Van avondvierdaagse tot zwemvereniging

Foto: Marieke Voorn

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Om te ontspannen, om te sporten, om vrijwilligerswerk te doen of om op een andere manier een steentje bij te dragen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in deze nieuwe rubriek 'Van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Tafeltennisvereniging TTV Sassem

Opgericht in: 1976

Aantal leden/vrijwilligers: 28

Wie zijn we en wat doen we?

We spelen tafeltennis, op maandag in sporthal de Wasbeek. De meeste leden spelen ook in externe competities, maar alleen recreatief meespelen is net zo goed mogelijk. Op dit moment spelen vijf teams mee in de districtscompetitie.

Waarom is het zo'n leuke vereniging?

TTV Sassem staat bekend als een oergezellige vereniging waar op een behoorlijk niveau getafeltennist wordt. Maar er is ook altijd ruimte voor een praatje en een drankje na afloop. De vereniging heeft een hele actieve evenementencommissie, die pnder andere leuke feestavonden en spelletjesavonden voor de leden en hun partners organiseert. Een jaarlijks hoogtepunt is het Zuid-Hollandse kampioenschap in Schiedam, waar we met veel leden in een gehuurd busje met chauffeur naar toe gaan, waarna we met partners erbij met zijn allen gaan eten.

Wat is jullie ambitie?

Onze ambitie is sportief en gezond bezig zijn én gezelligheid te blijven combineren. Daarvoor kunnen we nog wel wat enthousiaste nieuwe leden gebruiken. We zijn een laagdrempelige vereniging en de contributie is zeer betaalbaar. De vereniging staat open voor zowel dames als heren, maar we hebben (nog?) geen jeugdafdeling.

Meer informatie is te vinden op: www.ttv-sassem.nl

Infoavond: 'Naar het verpleeghuis en dan?'

Sassenheim n 'Wat nu als je naar een verpleeghuis moet?' Op deze vraag geeft geestelijk verzorger Hans van Wijk op woensdag 12 oktober antwoord tijdens een bijeenkomst in de Blauwe Zaal van de Julianakerk, Julianalaan 6 in Sassenheim.

Het begrip verpleeghuis roept bij veel mensen maar weinig positieve beelden op. We willen allemaal zo lang mogelijk het liefst thuis blijven wonen. Ook ons levenseinde willen we het liefst plaats laten vinden in ons eigen bed. De werkelijkheid van het leven laat zich echter niet regisseren. Als de laatste etappes in een verpleeghuis gaan plaatsvinden, wat mogen en kunnen we dan verwachten? Hans van Wijk, geestelijk verzorger bij de Stichting Marente, staat op deze avond stil bij de vooroordelen, verwachtingen en de realiteitszin waar het gaat om het verpleeghuis.


De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is een initiatief van de Commissie Vorming & Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim. De toegang bedraagt 3 euro.

KBO Sassenheim: Soos met film Julie & Julia

Sassenheim n KBO Sassenheim draait op maandagmiddag 10 oktober voor alle senioren in Teylingen de film Julie & Julia in zaal 5/6 (begane grond) van ''t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40a.

De film opent met levensgenieter Julia Child (Meryl Streep) die in de jaren '50 met haar man Paul (de charmante Stanley Tucci) op culinaire ontdekkingsreis gaat. In Parijs ontdekt ze wat joie de vivre betekent wanneer ze als eerste Amerikaan kookles krijgt bij Le cordon bleu. Julia's zorgeloze leven staat in schril contrast met dat van Julie (Amy Adams) die als verzekeringsagent net na de aanslagen van 11 september 2001 vragen moet beantwoorden van slachtoffers. Ze woont in een krot, maar wel samen met haar liefhebbende man Eric (Chris Messina). Op een dag besluit Julie om net als een van haar vriendinnen een blog te schrijven om de aandacht te krijgen.

De deuren gaan open om 14.00 uur en de film start om 14.30 uur.

Meer voor (zee)mannen bij de Zonnebloem Voorhout

De Zonnebloem Voorhout vaart met een boot vol mannen door de wateren van Zuid-Holland. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Met kapitein Cor en zijn bemanning hebben de mannen van de Zonnebloem vorige week een vaartochtje gemaakt. Tijdens deze mannendag van de afdeling Voorhout bleven de vrouwen thuis. De afdeling Voorhout is de enige die dit in heel Nederland zo organiseert. Met een salonboot werden de wateren van Zuid-Holland verkend. Natuurlijk met koffie en gebak. De tocht bracht de mannen via 'De Zijl' naar Leiden en Leiderdorp om vervolgens via de Oude Rijn naar Alphen aan den Rijn te varen. Daarna via het prachtige polderlandschap met zijn diverse molens naar het Braassemermeer. De lunch, inclusief kroketten op brood, smaakte goed, terwijl de boot via de Ringvaart terug naar Warmond voer.

Lunch & Leren over samen eten voor mantelzorgers

Sassenheim n De Lunch & en Leer bijeenkomst in de Bernardus staat op 25 oktober in het teken van 'Gezellig aan tafel met iemand die zorg nodig heeft'.

Naarmate iemand meer zorg nodig heeft, vraagt ook de maaltijd steeds meer aandacht. Hoe zorgt de verzorger ervoor dat de maaltijd een gezellige bezigheid blijft, terwijl diegene ook de handen vol heeft aan het 'voeden' van zijn naaste. Er worden tips en trucs besproken om eetlust op te wekken, aandacht te trekken en de interactie aan te gaan. De Lunch en Leer bijeenkomst wordt gegeven door professionals van Marente: chef kok Jaco Groen, ergotherapeut Irene Verdouw en maatschappelijk werker Marjolein Schenk.

De bijeenkomst is van 11.30 tot 13.30 uur. Er wordt rekening gehouden met (di)eetwensen. Aanmelden kan via 071 4093223.