De Teylinger

20 juni 2018

De Teylinger 20 juni 2018


'Weinig mogelijkheden voor woningbouw in Warmond'

In het Hof van Luidina (links) komen 28 nieuwe woningen. Het kleinschalige project komt in de kern van het dorp. | Afbeelding: pr. Foto: pr.

warmond n Naast de meer dan 100 woningen in Mariëngaerde en Mariënhaven, lijkt er voor Warmond weinig anders over te blijven dan inbreiding, hoogbouw en verdichting om jonge bewoners in het sterk vergrijsde dorp aan te trekken en te behouden. In de beperkende geluidszone van het vliegverkeer kunnen maar enkele woningen komen, zo maakte wethouder Bas Brekelmans vorige week tijdens de raadscommissie Ruimte helder.

Door Nico Kuyt

CDA-raadsleden Maarten van Welie en Gerben Dijkstra zwengelden de discussie aan. De wethouder moet gaan onderzoeken bij de provincie of Warmond niet in het buitengebied kan bouwen, waar nu de beperkende 20Ke-contour ligt. Sinds 2016 mag Zuid-Holland namelijk woningbouw in deze geluidsbelaste zone buiten het bestaande stads- en dorpsgebied onder voorwaarden toestaan. Van Welie dacht hierbij aan een kleine woonwijk, grofweg gelegen tussen de Herenweg, de A44 en sportpark Overbos. Zo kan de jeugd wonen in Warmond, want de scholen en verenigingen staan door het gebrek aan verjonging onder druk. De wethouder liet echter weten dat de provincie daar slechts een paar woningen toestaat, direct verkleefd aan het bestaande stads- en dorpsgebied. Hij wees naar de ontwikkeling van Mariëngaarde en -haven, wat een beter perspectief biedt. Brekelmans zegde toe bij het herijken van de Woon- en Omgevingsvisie te onderzoeken op welke plekken er verder in Warmond nog bouwmogelijkheden te vinden zijn, want als het aantal jongeren blijft teruglopen moet voor een oplossing van het demografisch probleem, creatief gekeken worden, aldus de wethouder. Ook enkele fracties waren niet direct enthousiast over het CDA-voorstel. Zo vonden Trilokaal en GroenLinks dat er breder, bijvoorbeeld op Teylingse schaal, gekeken moet worden naar demografische problemen als vergrijzing. Dion Piket (Trilokaal) vroeg zich af of er wel een voor Warmond te oplossen probleem ligt, de kern trekt nu eenmaal voornamelijk rijke mensen aan, woorden die een stevige discussie met Van Welie ontlokte over de noodzaak van het planmatig verjongen van Warmond. Van Welie en Dijkstra beraden zich nog over het indienen van een motie in de aanstaande gemeenteraad, wellicht in een wat afgezwakte vorm.

Onderzoek naar veiligheid bij spoor

Teylingen n De overgang van het spoor in de Herenstraat in Voorhout zou al worden onderzocht of de veiligheid kan worden verbeterd, maar nu wordt ook deze op de Rijksstraatweg in Sassenheim meegenomen. Dit zegde wethouder Bas Brekelmans de raadscommissie Ruimte vorige week toe.

Door Nico Kuyt

Eerder heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de spoorwegovergang in Voorhout te onderzoeken. Aanleiding daarvoor zijn enkele ongelukken die daar hebben plaatsgevonden. In de raadscommissie vroeg Joren Noorlander (D66) om ook deze in Sassenheim in het onderzoek te betrekken, gelet op twee incidenten in de afgelopen vijf maanden. Hij diende daartoe een motie in, maar kon deze al snel weer intrekken, want de wethouder zegde toe dit ook te doen. Brekelmans gaat binnenkort in gesprek met ProRail om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de veiligheid te verbeteren. Hij kijkt daarbij naar oplossingen op de lange termijn, bijvoorbeeld een verdiept aanleggen van het spoor vanaf Klinkenberg tot voorbij Hooghkamer, maar ook naar snelle aanpassingen die wellicht volgend jaar al gedaan kunnen worden. De fractie van Trilokaal en PvdA hadden wel nog bedenkingen. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad een lijst opgesteld van diverse verkeersonveilige plekken in heel de gemeente, waaronder de spoorwegovergangen. De aanpak van de spoorkruisingen moet volgens hen niet gaan concurreren met deze van de overige plekken. De ChristenUnie uitte op zijn beurt zorgen over een verdiepte ligging van het spoor. Dit vanwege de gevolgen voor de aanpalende huizen en het hoge prijskaartje. Voor het zomerreces licht de wethouder de gemeenteraad in over de precieze scope van het onderzoek die vervolgens wordt bekeken.

JeWelste en Barry Badpak bij Kaagweek

Warmond n Het programma van de Warmonder Kaagweek, van donderdag 21 juni tot en met zondag 24 juni, staat vol met oude en nieuwe onderdelen. De meeste activiteiten zijn in en rondom park Groot Leerust.

Op donderdag 21 juni zijn optredens van onder andere Puur Classics en Barry Badpak. De kermis is weer op de Baan. De Warmondse Proeverij is op zaterdag 23 juni om 15.00 uur in het park. Ook geeft coverband JeWelste op zaterdag een optreden.

Jeugd

Voor de jeugd zijn op vrijdagochtend 22 juni de theatervoorstelling van 'Kijk haar nou'! en een pannatoernooi. 's Middags is het eieren gooien. Op zaterdag 23 juni kunnen kinderen meedoen met de minizeskamp. Aanmelden kan met een eigen team, bestaande uit vier kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Inschrijven kan op de dag zelf in het park en deelname is gratis.

Op zondag 24 juni is het pannatoernooi voor 13 jaar en ouder met om 13.00 uur een optreden van voetbaljongleur Erik Borgman. Het toernooi begint om 11.00 uur.

Kaagweek Bosloop

Dit jaar is de traditionele hardloopwedstrijd Kaagweek Bosloop op zaterdagochtend 23 juni worden gehouden. Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 9.00 uur aan de Beatrixlaan. Daar zijn zowel start als finish). Inschrijven kan ook door een mail te sturen naar kaagweekbosloop@gmail.com.

De Warmonder Kaagweek wordt georganiseerd door de Vereniging tot Viering van Warmonds Feesten (VWF). Het complete programma is te vinden op www.vwf-warmond.nl.

Open avond schooltuin

Sassenheim n De schooltuin in Park Rusthoff is op woensdagavond 20 juni open tussen 19.00 en 20.30 uur. De deelnemende kinderen kunnen dan niet alleen hun tuintje laten zien aan ouders, familie of de buren, maar er is voor iedereen met interesse in tuinen, kruiden en natuurlijk tuinieren van alles te ontdekken.

De schooltuin is uniek in Nederland, want de tuin is ook Tuinreservaat en een van de tuinen die meedeed met de Ecotuindagen van Velt, de van oorsprong Vlaamse vereniging die al jaren het ecologisch tuinieren promoot.

Foto: willem krol

Ronny Brandt verrast bij harddraverij

Debutant
pakt
winst op
Teijlingerlaan

Harde
woorden over
Watertuin

Ondernemers: praten over Rondje Kaag

examens n Geslaagd!

Burgemeester: 'Sluiten politiebureau bij mij onbekend'

Teylingen n Via een bron bij de politie heeft de raadsfractie van Trilokaal onlangs vernomen dat het politiebureau in Noordwijk wellicht dicht zou gaan. Het bureau in de buurgemeente verzorgt tevens het gebied van Teylingen.

Door Nico Kuyt

Door de sluiting zal de helft van Teylingen door Katwijk bediend gaan worden en de andere helft door Lisse. Het politiebureau en de brandweerkazerne in Noordwijk zouden reeds verkocht zijn, zo hield Frans van Swieten (Trilokaal) de raadscommissie Bestuur voor. Burgemeester Carla Breuer beaamde dat er binnen de politie een herijking plaatsvindt over het hele gebied van de Duin- en Bollenstreek over een nieuwe indeling in sterkte van de bezetting, maar daarover is nog absoluut geen besluit genomen. Een sluiting was haar niet bekend en wellicht afkomstig uit het ‚roddelcircuit', zoals zij het noemde. Daarnaast is er een politiepost in het Bestuurscentrum in Voorhout en eentje in de Gemeentewinkel in Sassenheim. Niettemin laat zij het nog even uitzoeken.

PvdA tegen subsidie aan ondernemersvereniging

Teylingen n Burgerraadslid Paul Witteman (PvdA) is tegen het geven van subsidie aan de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) voor het houden van een enquête onder alle ondernemers binnen Teylingen om inzichtelijk te maken welke mogelijke rol een nieuw te creëren OV kan spelen.

B&W heeft onlangs besloten om een financiële bijdrage van 3.750 euro te verlenen voor de enquête. Het bestuur van de TOV zoekt naar een nieuwe ondernemersvereniging voor, en gedragen door, alle ondernemers van de gemeente. Het Ondernemersfonds (OFT) heeft een splitsing teweeggebracht waardoor een aantal zich scharen onder de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT). De gemeenteraad besloot om voor 2018 met de financiering van het OFT te stoppen. Nu wil het nieuwe bestuur inventariseren welke behoeften er bestaan onder alle ondernemers en daarbij de VOT betrekken. Dat wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. De kosten hiervoor bedragen 7500 euro. „Het is de wens van het bestuur om goed na te gaan wat ze willen zijn als TOV en welke vorm de meeste ondernemers willen hebben. Misschien wel om als Warmond, Sassenheim en Voorhout apart door te gaan, of toch één TOV. Zij willen voorzichtig de harmonie en het goede gevoel weer terug krijgen. Die harmonie is voor de gemeente belangrijk. Omdat de gemeente voor een deel belanghebbende is vonden wij een bijdrage van de helft van de kosten voor de enquête redelijk", stelde wethouder Bas Brekelmans. Maar dat vond Witteman, zelf ondernemer, in de raadscommissie Bestuur, niet. Hij kon het zich nog wel voorstellen dat bijvoorbeeld een toneelvereniging die geen geld heeft door de gemeente zo wordt gesteund, maar niet een TOV die het zelf kan financieren. Hij vond dat eigenlijk 'geen stijl'. "Dat is dan uw mening", hield Brekelmans het kort. (NK)

Kritisch blik op borden

Teylingen n Soms geven ze onjuiste of tegenstrijdige informatie aan. Of ze staan op een verkeerde plek. Zeker is dat het achterstallig onderhoud groot is. De gemeente wil nu een inventarisatie uitvoeren hoe het staat met die Teylingse borden. Er wordt meteen gekeken of het aantal palen niet kan worden teruggebracht door bijvoorbeeld een verkeersbord aan een lantaarnpaal op te hangen. Na het onderzoek start het opschonen en het in orde maken. Er kan minstens 15 procent van de Teylingse verkeersborden worden verwijderd, schat een landelijke bureau in. Aan de andere kant is ook een wens om voor het toerisme de mooiste en meest bijzondere plekken in Teylingen extra onder de aandacht te brengen. Misschien komt er dus toch nog een bordje bij. (NK)

Verenigingen 'laten zien wat ze doen' op Vrijetijd Festival

Tim maakt een proefduik tijdens het festival. Meer foto's op www.deteylinger.nl. | Foto: MV

Sassenheim n Muziek klinkt in Park Rusthoff, kinderen schieten ballen door de korf, terwijl een paar meter verderop iemand naar de bodem van het zwembad duikt. Het Vrijetijd Festival op zaterdag 16 juni trok veel publiek, dat vooral kon ervaren wat de Teylingse verenigingen allemaal te bieden hebben.

"Laat zien wat je doet, dat was vooraf onze tip aan de deelnemende verenigingen," zegt Marian Kofoed. De medewerkster van Welzijn Teylingen organiseert het festival."Alleen in een kraam vertellen over jouw club, werkt niet. Bezoekers willen dingen kunnen doen of beleven. Dat is dit jaar erg goed gelukt." Bij korfbalvereniging TOP speelden de jeugdteams onderling wedstrijdjes en konden kinderen op de korven schieten. Rugbyclub The Bassets verzorgde clinics, bij badmintonclub Dynamo, volleybalclub VCS en basketbalvereniging Forwodians Bucks werd ook flink geoefend. Met hun deelnames konden de kinderen stempels verzamelen. Bij een volle stempelkaart lag een gratis ijsje klaar. Daarnaast vermaakten onder andere Adest Musica, Up2Stage en Pankras het publiek met optredens.

Publiekstrekker ieder jaar is de mogelijkheid om te duiken, georganiseerd door duikvereniging Het Onderwaterbos. "Het festival is voor ons dé kans om ons te presenteren," zegt Angelique Looijen. "Duiken is niet zo'n bekende sport, maar is prachtig om te doen in Nederland. In verenigingsverband is het ook nog eens heel erg gezellig," vertelt ze aan de rand van het zwembad dat speciaal voor het festival in het park is geplaatst. Tim (13) is daar met instructeur Olaf bezig met zijn proefduik. "Het is heel leuk," zegt de jongeling enthousiast. Maar of hij ook lid wordt? "Nee, ik blijf wel op voetbal."

Vorig jaar was het festival voor het eerst in het voorjaar, tegelijkertijd met de Harddraverij. Dat beviel, en dus werd ook dit jaar gekozen voor een lentefestival in het park en op het parkeerterrein bij de bibliotheek. Het daar geplaatste sportcourt kreeg wat minder aanloop, zegt Kofoed. "Vorig jaar liep dat wel, maar dit jaar helaas niet. De binding met het park was niet optimaal. Volgend jaar willen we daarom alle deelnemers in het park hebben. Dan kunnen bezoekers op één plek alles beleven."

TOV presenteert resultaten ondernemersenquête

Teylingen n De Teylingen Ondernemers Vereniging presenteert op dinsdag 26 juni de resultaten van de ondernemersenquete.

Van 14 tot en met 30 mei heeft de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) in samenwerking met het Erasmus Centre for Business Innovation een enquête gehouden onder een groot aantal ondernemers in de gemeente Teylingen. Het doel was om te achterhalen wat ondernemers in Teylingen nodig hebben om succesvol te zijn en hoe een vernieuwd ondernemersplatform daaraan kan bijdragen. Sinds maart van dit jaar heeft TOV een interim-bestuur, dat als taak heeft meegekregen om in de komende periode alle ondernemers van Teylingen uit te nodigen om mee te denken over de opzet van een nieuw ondernemersplatform onder de naam Teylingen Ondernemers Platform (TOP).

Bijeenkomst

De resultaten zijn inmiddels bekend en worden voor belangstellenden gepresenteerd op dinsdag 26 juni om 19.30 uur in de grote zaal van Cheers (Herenstaat 106) in Voorhout. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de enquête gepresenteerd door Lance Cosaert, onderzoeker bij Erasmus Centre for Business Innovation.

Guy Seelen en Madeleine van der Steege staan vanuit het TOV-bestuur van de ondernemersvereniging kort stil bij de enquête.

Aanmelden

Vanwege het beperkte aantal plaatsen, wordt ondernemers gevraagd zich vooraf aan te melden. Voor meer informatie, kijk op www.teylingenov.nl. Voor ondernemers die niet aanwezig kunnen zijn, is het mogelijk om na afloop een samenvatting te ontvangen. Zij kunnen zich ook via de website daarvoor aanmelden.

Zomermaaltijd in AgnesStaete

Voorhout n Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag kunnen mensen van 55 jaar aanschuiven bij het driegangenmenu in de recreatiezaal van verpleeghuis AgnesStaete. Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur en de maaltijd wordt geserveerd om 12.00 uur. De kosten zijn 7,50 euro. Inschrijven kan, tot een dag van te voren, door te bellen naar (0252) 211437.

First Responders

Naast de reguliere taken als brandbestrijding, hulpverlening en het specialisme brandweervaartuig heeft kazerne Warmond er als First Responder een waardevolle taak bij gekregen. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Snelle hulp is daarbij van levensbelang; in de eerste zes tot acht minuten die volgen wordt het verschil gemaakt. In 27 kazernes van Brandweer Hollands Midden waren al brandweervrijwilligers actief als First Responders als aanvulling op de reguliere ambulancezorg van de RAV Hollands Midden. De kazerne Warmond is vanaf zaterdag 26 mei de 28ste kazerne met een First Responder team. De vrijwilligers zijn door ambulancemedewerkers van de RAV Hollands Midden getraind voor deze taak. Met name op de Kagerplassen is de bereikbaarheid voor de ambulance moeilijk. Met behulp van de combinatie brandweerboot en First Responder team in één kazerne kan een snelle hulpverlening worden opgestart. Omdat het grondgebied zeer uitgestrekt is, wordt bij een melding van een reanimatie, ook de kazerne Kaag en Rijpwetering gealarmeerd. De teamleden zijn herkenbaar aan gele jassen met het opdruk First Responder.

Ondernemers willen gehoord worden over Rondje Kaag

Het Rondje Kaag moet er voor zorgen dat fietsers en wandelaars rondom kunnen. | Foto: archief Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Een aantal ondernemers aan de oostzijde van de Kaag in het Lage Land heeft kritiek op de geplande maatregelen om te komen tot een Rondje Kaag. Op deze route moet de fietser en wandelaar lekker rondom de Kaag kunnen wandelen en fietsen, maar ondernemers voelen zich niet of nauwelijks gehoord. Zij vrezen grote overlast en bovendien een oneerlijke concurrentie.

Door Nico Kuyt

Er wordt al een decennia gesproken over het realiseren van het Rondje Kaag, zelfs ver voor de tijd dat Teylingen bestond, maar het struikelde voortdurend op strubbelingen. En ook nu gaat het niet al te vlot. En toch moet de route er eind 2019 liggen om de subsidiepotten te kunnen aanspreken. Maar een aantal ondernemers voelt zich gepasseerd. In de afgelopen raadscommissie Bestuur kwamen drie ondernemers hun beklag doen. Volgens Johan van Schie van Van Schie Watersport worden de ondernemers op een venijnige wijze beconcurreerd door een nieuwe pont en een door de gemeente gesubsidieerd terras. Dat kan gaan leiden tot opstoppingen en overlast op de Zijldijk, de enige toegangsweg, die nu al veel te smal en te druk is. Het pontje en terras zijn het resultaat van een soort deal tussen gemeente en een grondbezitter zonder wie het rondje niet te realiseren valt, maar het rondje gaat zo in een wijde boog om het terras van de Kaagsociëteit en de ondernemers heen. Begrijpelijk is dan ook dat Koen Sijlmans, de uitbater van het restaurant van de Kaagsociëteit, daar bepaald niet gelukkig mee is. Ook hij hekelt de slechte participatie. Zo ook Joost van Schie van de boerderij De Eenzaamheid in de Zwanburgerpolder. Het rondje is in zijn ogen een mooi initiatief, maar er zijn betere oplossingen mogelijk waarbij meer belanghebbenden kunnen meegenieten van het project. Hij stelde zich met een aantal anderen beschikbaar om actief met de gemeente mee te denken zodat er een echte win-win gecreëerd wordt.

Beter draagvlak

Het enthousiasme van de ondernemers klonk, naar eigen zeggen, wethouder Bas Brekelmans als muziek in de oren. Hij zegde de commissie toe bij de ondernemers langs te gaan om te kijken naar het verloop en of de gemeente daar toch niet wat aan moet doen, gelet op de klachten over de gebrekkige communicatie en het laten liggen van kansen om het Rondje Kaag nog beter te maken. Hij zag raakvlakken met een ander onderzoek dat al loopt om een duurzame toekomst voor de agrariërs in het gebied veilig te stellen, een initiatief van voormalig raadslid Bert van Leeuwen (CDA). "Dat maakt het dubbel interessant. Ik ga proberen een slag te maken en de partijen bij elkaar te brengen. Ik vind het een leuke klus, want het kan leiden tot een veel beter draagvlak met misschien een nieuwe oplossing", aldus de wethouder. De commissieleden staan daar positief tegenover. De fracties willen wel de vinger aan de pols houden en afgesproken is dat de wethouder hen regelmatig informeert over de voortgang.

Bruiloft in Sassennest zonder papiertje

Sassenheim n Raadslid Frans van Swieten (Trilokaal) is verbaasd. Naar wat hem ter ore kwam heeft er een wat illegale bruiloft plaatsgevonden in het Sassennest in Park Rusthoff. En de politie handhaafde niet. Hij stelde erover mondelinge vragen in de raadscommissie Bestuur aan burgemeester Carla Breuer.

Door Nico Kuyt

In het theehuis middenin het park wordt af en toe een bruiloft gehouden met een toestemming. Maar afgelopen maand was er een bruiloft die dat papiertje niet had. Ondanks de blijdschap van het nieuwe levensgeluk, waren enkele omwonenden die avond iets minder verrukt en klaagden bij de politie. Dat het niet via de juiste kanalen is aangevraagd is aan de handhavers bekend gemaakt, maar die wensten niet te in te grijpen in de feestvreugde. Van Swieten kan dat niet begrijpen, zo maakte hij bekend tijdens de openbare vergadering van de commissie. De burgemeester werd iets overvallen door zijn prangende vraag, wist ook niet hoe het voorval precies is verlopen en kende ook de afweging niet die de functionaris daar ter plekke heeft gemaakt, maar zegde toe het uit te zoeken.

Essen leggen het loodje

Teylingen n De essen in de gemeente hebben het zwaar. Een agressieve schimmel tast de bomen aan. Vooral het bosgebied op het recreatieeiland Koudenhoorn in Warmond is getroffen.

Door Nico Kuyt

In heel Nederland is 80 procent van de essen aangetast door de essentaksterfte. De ziekte is vanuit Polen onze kant opgerukt en sinds 2010 zich razendsnel in Nederland verspreid. Zij wordt veroorzaakt door een zeer agressieve schimmel waar helaas nog geen remedie tegen gevonden is.

Teylingen telt ruim 1500 essenbomen waarbij het merendeel is aangetast, waaronder een groot aantal op Koudenhoorn vanwege de natte groeiomstandigheden. Door deze ziekte is er een toenemend risico op uitbraken door stervende takken en een verminderde levensverwachting met als gevolg dat de gemeente het beheer van de essen opschroeft.

De komende jaren wordt er vaker gesnoeid en zieke bomen vroegtijdig vervangen als voorlopig het enige middel tegen de kwaal.

Boeken- en rommelmarkt voor Stichting Klimkoord

Sassenheim n Stichting Klimkoord houdt op donderdag 21 juni een boeken- en rommelmarkt, van 12.00 tot 17.00 uur in het pand waar eerder de ABN AMRO zat (Hoofdstraat 211). De boeken zijn te koop vanaf 50 cent. De opbrengst gaat naar stichting Klimkoord, die zich inzet voor mensen met Autisme en/ of AD(H)D.

Op 1 juli verhuist Stichting Klimkoord weer terug naar het oude pand aan de Kastanjelaan 1 in Sassenheim. Voor vrijblijvende informatie over ASS of AD(H)D zijn geïnteresseerden daar ieder donderdag welkom.

Op andere dagen kunnen zij een afspraak maken via chantalhos@klimkoord.nl.

Weidevogelreservaat in Boterhuispolder

Warmond n De gemeente wil in de Boterhuispolder en de eilanden in de Kaag een weidevogelreservaat maken. Daar kunnen de dieren zich in de poelen wassen, lekker in de velden wormen zoeken en lustig de liefde bedrijven in afgeschermde geriefbosjes. Op dinsdag 3 juli wordt het definitieve ontwerp gepresenteerd.

Door Nico Kuyt

De gemeente wenst een reservaat van minimaal 130 hectare te scheppen, die komt te liggen in de Boterhuis- en Zweilanderpolder en de eilanden Zwanburger-, Laker- en Tuinder- of Kogjespolder. Voor de Boterhuispolder werkt de gemeente samen met Leiderdorp, die de helft van dat gebied binnen haar grenzen heeft. Het reservaat in en rond de Kagerplassen biedt een kans voor de bedreigde vogels omdat het aantal boeren en koeien afneemt, er meer biologisch wordt geboerd en overheden als de beide gemeenten en Staatsbosbeheer flinke stukken grond in eigendom hebben. Ook de subsidiepotten zijn niet onbelangrijk. In de Boterhuispolder zijn al gronden te koop aangeboden door Leiderdorp, de provincie en gestopte boeren. Binnen een aantal jaar moet het reservaat zorgen voor een gezonde populatie van de grutto van minstens 50 broedparen. Het reservaat wordt samen met de boeren en eigenaren ingericht. Om ertoe te komen is een stappenplan gemaakt, die is opgesteld samen met de buurgemeente Leiderdorp.

Bijeenkomst

Op dinsdag 3 juli presenteren de gemeente en de families De Willigen en Van Leeuwen het definitief ontwerp. De presentatie start om 19.30 uur en is op het erf van familie Van Leeuwen Langebrug 1 2362 XA Warmond. Vanaf 19.15 uur is de ontvangst. De bijeenkomst duurt tot 22.00 uur.

Het ontwerp laat zien hoe de Boterhuispolder er in de toekomst uit komt te zien. Het wordt ontwikkeld tot een weidevogelgebied dat via een nieuw fiets- en boerenwandelpad (deels) toegankelijk wordt voor recreanten.

Tijdens de presentatie wandelen de aanwezigen door de polder en vertellen de families De Willigen en Van Leeuwen op hun erf over hun initiatieven. Zo komt er een verkooppunt van Lakenveldervlees en andere streekproducten en een verblijfsplek voor recreanten en zakenmensen die er terecht kunnen voor een hapje of een drankje, een vergadering, workshop of educatieve activiteit.

Scholieren ontdekken natuur en cultuur

Leerlingen van groep vijf aan de slag met het thema 'zingtuigen': wat zie je? wat voel je? wat ruik je? | Foto: PvK Foto: pr.

n Historisch landgoed Oostergeest bron van inspiratie

Warmond n 'Dit is toch wel leuker dan in de klas zitten' glimlacht Marit uit groep 5 van basisschool 'De Buitenplaats' in Warmond. Zij is een van de 263 leerlingen die deelneemt aan het landelijke project 'Van Luchtkasteel tot Dassenburcht' op het historische landgoed Oostergeest, een van de mooiste locaties in Warmond.

Door Piet van Kampen

De afgelopen twee weken was Lucelle Leemans weer een vriendelijke gastvrouw voor de scholieren en de veertien vrijwilligers die het project begeleiden. Voor de zeventiende keer was het landgoed het decor en de werkplek voor de jongelui. Ook Jan Tijsen, geboren en getogen Warmonder en zijn leven lang al de tuinbaas, natuurkenner en bomenspecialist was hen ten dienste. Op maandagochtend 18 juni was het thema 'zintuigen' en stonden de bijen centraal. Mevrouw Leemans licht toe: "Wij zijn een van de 70 landgoederen in Nederland die met dit project meedoen. Het is voor de kinderen belangrijk dat zij de historie, de cultuur en de natuur leren kennen. In de praktijk is dat vaak leuker en directer dan in de schoolbank. Vandaag krijgen de scholieren opdrachten met zintuigen: proeven, ruiken, zien, luisteren en voelen. Proeven van de aardbeien uit de moestuin, luisteren naar de vogels, zien wat er gebeurt in de natuur en ruiken. Nu het miezert ruiken het gras, de planten en bomen beter dan dat het droog weer is," legt ze uit. "Verder krijgen de kinderen de opdracht om op zoek te gaan naar de schat, een kistje waarin spullen van vroeger zijn begraven. Zij leren dan ook de structuur van de bodem kennen," licht de gastvrouw een aantal punten uit het programma toe. "Straks gaan zij naar de bijenkast en daar wordt uitgelegd hoe het gaat met de bijen en wat de koningin doet," vult Jan Tijsen haar aan.

De kinderen vinden het prachtig. Marit: "Dit is toch wel leuker dan in de klas zitten. Dat het regent geeft niks. Goed voor de plantjes". Dat laatste hebben de leerlingen in ieder geval al geleerd.

ISD: loonkostensubsidie toch aanpassen

Regio n Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek (ISD) wil het beleid voor de loonkostensubsidie aanpassen naar de situatie van voor 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2018 is het beleid voor de loonkostensubsidie voor werkgevers gewijzigd. Werkgevers kunnen vanaf die datum in beginsel nog voor maximaal 25,5 uur per week loonkostensubsidie krijgen. Eerder was dat nog tot 40 uur. Volgens het ministerie is die vermindering echter in strijd met de Participatiewet.

Kosten beheersbaar houden

"Aanleiding van de beleidsaanpassing was het beheersbaar houden van de stijgende uitgaven voor de loonkostensubsidie, een goede balans tussen de loonkosten die de werkgever heeft en de bijdrage van de Overheid, maar vooral het inzetten op duurzame en houdbare uitstroom van deze doelgroep.Het dagelijks bestuur vindt het belangrijk dat deze mensen bij een werkgever een vast contract krijgen en niet na een tijdelijk contract weer zonder werk zitten," schrijft de ISD in een persbericht.

Kamervragen

Naar aanleiding van Kamervragen, de reactie van de staatssecretaris daarop en een overleg dat de ISD met het ministerie heeft gehad, is de conclusie van het overleg dat partijen op belangrijke onderdelen het juridisch niet eens zijn met elkaar.

Eerder hadden Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en René Peters (CDA) vragen gesteld over de ISD-constructie aan de staatssecretaris van SZW. Beide kamerleden wezen erop dat het bestuur van de gemeente Teylingen vooralsnog weigerde de met de wet strijdige bepalingen van haar verordening voor de loonkostensubsidie in overeenstemming te brengen met de Participatiewet. Ze vroegen onder andere of de staatssecretaris bereid is, gelet op het feit dat in een rechtsstaat een ieder, waaronder ook gemeentebesturen, zich aan de wet dienen te houden, per direct gebruik wil maken van interbestuurlijk toezicht. Zij willen van de staatssecretaris weten op welke uiterste datum het gemeentebestuur van Teylingen en die van de andere ISD-gemeenten hun verordening en de uitvoering daarvan moeten hebben aangepast en in lijn hebben gebracht met de letter en geest van de Participatiewet.

Scenario's

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft de laatste maanden een aantal scenario's onderzocht. Ook heeft zij extern juridisch advies gevraagd. De huidige regeling lijkt juridisch niet houdbaar. Het bestuur ziet een duurzame arbeidsrelatie als een verantwoordelijkheid voor gemeenten én werkgevers. De komende tijd onderzoekt het bestuur nader welke mogelijkheden er zijn om die samenwerking verder te stimuleren.

Gemeenteraden nemen besluit

De gemeenteraden hebben eind 2017 het loonkostensubsidiebeleid vanaf 1 januari 2018 via een verordening vastgesteld en moeten over het terugdraaien van het beleid een formeel besluit nemen. De ISD maakt voor de raden een voorstel inclusief een inschatting van de financiële consequenties. De verwachting is dat de gemeenteraden na de zomerperiode hierover een besluit nemen. Hoewel de gemeenteraden het beleid formeel nog moeten vaststellen handelt de ISD, bij zowel bestaande als nieuwe aanvragen op basis van het beleid, zoals dat voor 1 januari 2018 van toepassing was.

Contact met ministerie

De ISD neemt over dit besluit contact op met het ministerie en vraagt het ministerie bij de plannen voor loondispensatie aandacht te besteden aan duurzame en houdbare uitstroom.

Jaarrekening 2017 sluit met positief resultaat

Teylingen n Het college van B & W heeft de jaarrekening 2017 op 5 juni aangeboden aan de gemeenteraad. Teylingen sluit 2017 af met een positief saldo.

Het jaar 2017 was het laatste volledige jaar van het vorige college. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over de door het college uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten in 2017.

Het kader voor de verantwoording wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2017, het coalitieakkoord 'Zorgzaam regisseren, dichtbij mensen' door de raad vastgesteld als raadsprogramma 2014-2018 en het collegeprogramma 'Samen krachtig verbinden'.

Gezond

Uit de jaarstukken blijkt dat de financiële positie van de gemeente gezond is. Het weerstandsvermogen is 6 en dat is 'uitstekend' te noemen. Het financiële resultaat is 1,41 miljoen euro. Na verrekening van de overhevelingsvoorstellen van 2017 naar 2018 die de raad nog moet goedkeuren, blijft een bedrag over van 184.000 euro. Dit bedrag wordt in de algemene reserve gestort.

Op 28 juni is er een raadsvergadering waarin de jaarrekening wordt besproken.

Zorgverleners samen in Zorggroep Voorhout

Voorhout n Voor het eerst in deze regio bundelen de zorgverleners gezamenlijk de krachten. Alle huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers gaan samenwerken onder de 'Stichting Zorggroep Voorhout'. Hierdoor wordt de chronische patiëntenzorg in Voorhout nóg beter, zo is de verwachting.

De medici en zorgverleners werken vanaf 1 juli intensief samen op de zogeheten 'multidisciplinaire zorg'. Dan gaat het niet alleen om hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en astma, maar ook om lage rugklachten, kwetsbare ouderen, incontinentie, GGZ, angst- en stemmingsstoornissen. Op vrijdag 13 juli ondertekenen de zorgverleners een samenwerkingsovereenkomst, waarna de Stichting Zorggroep Voorhout aan de slag kan gaan. Huisarts Frans Zonneveld wordt voorzitter. "Ik ben blij en verheugd dat wij deze stap hebben kunnen zetten. De druk op onze eerstelijns zorg wordt steeds groter en wij proberen nu met het bundelen van de gezamenlijke krachten, de toenemende werkdruk beter het hoofd te kunnen bieden. Door het bundelen en centreren van onze inzet, kunnen wij onze samenwerking met de gemeente Teylingen, de sociale wijkteams en de thuiszorg, nog beter organiseren.''

Zonder twijfel is dit een goede volgende stap in de lokale en regionale gezondheidszorg, zegt Hans Brehler, Bestuurder Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland. Hij besluit: "De stap die Voorhout nu zet, stimuleren wij ook in de rest van ons werkgebied. Gesprekken zijn gaande in onder meer Hillegom, Sassenheim, Oegstgeest, Lisse en Leiden. Wij bieden hierbij ondersteuning om ook in deze regio's wijkgericht werken vorm en inhoud te geven".

Tweede editie Lifestyle & Health markt

Sassenheim n De tweede editie van de Lifestyle & Health markt in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1) is op zaterdag 23 juni. Ruim 35 organisaties presenteren zich op het gebied van zwanger & kind, bewegen, lifestyle, voeding en gezondheid.

De markt is van 11.00 tot 17.00 uur in Sassembourg. Wethouder Arno van Kempen opent de markt om 11.00 uur. Zingende en dansende kinderen gaan de wethouder ondersteunen bij deze officiële openingshandeling.

De Lifestyle & Health markt is bedoeld voor alle leeftijden. Het doel is om mensen zich bewust te laten worden van het belang en van de voordelen van een gezonde levensstijl en om informatie, tips en tools hiervoor aan te bieden. De zwanger & kind beurs, die eerder als apart evenement werd georganiseerd, is onderdeel geworden van de Lifestyle & Health markt.

Workshops

Er zijn diverse workshops, waaronder mindfulness voor kinderen, mama & babygym, omgaan met hoog gevoeligheid en Tao & Qigong. Ook start voorafgaand aan de markt om 10.00 uur de gratis workshop 'Zwanger / back in shape'. Kinderen kunnen de 'kids health test' doen, waarbij ook zij zich spelenderwijs bewust worden van hun gezondheid. Na inlevering van hun 'kids health test' maken ze kans op kaartjes voor de KidsZoo of Zwembad Wasbeek. Speciaal voor de kinderen is de poppendokter de hele dag aanwezig, is er een meet & greet met Leo de Leeuw en zijn er nog meer activiteiten. Meer informatie is te vinden op www.sassembourg.nl.

Een zomer lang muziek op het pleintje bij de Pomp

Warmond n De Oude School, Galerie Het Oude Raadhuis en de Pomp zijn getrakteerd door Fonds 1818. De hele zomer lang klinkt er muziek op het terras bij de pomp in de Dorpsstraat. Dankzij de gift zijn er de komende maanden diverse optredens.

Op zaterdag 23 juni speelt Rose Marie Keijzer op keyboard een keur aan jaren '60 muziek. Het optreden is van 16.00 tot 17.30 uur. Meezingen mag. Het optreden valt samen met de Warmondse Kaagweek.

Marian van Tol en Gerard Bus treden op zondag 24 juni op van 16.00 tot 17.30 uur met een variatie van licht-klassieke, jazz en dans-muziek.

Op zondag 1 juli speelt en zingt Rob Gravelotte van 16.00 tot 17.30 uur bij de Pomp. Gravelotte is een allround musicus, die het publiek een reis laat maken langs alle muziek die in zijn muzikale loopbaan voorbij is gekomen, van oude pop (jaren 60/70) tot bossanova, jazzy, folky, en eigen muziek.

Jazz is te horen op zaterdag 7 juli, als Willem Kiewiet de Jonge & Friends hun repertoire spelen. Samen met Jeroen van Helsdingen (piano) en Frans Bouwmeester (contrabas) staat Kiewiet de Jonge (trombone & zang) van 16.00 tot 17.30 uur op het pleintje.

Op zondag 15 juli treedt Artishock van 16.00 tot 17.30 uur op bij de Pomp in Warmond. Het muzikale duo uit Warmond, al dertig jaar gevormd door Rob Plug en Matthieu van Winsen, zingt en speelt vooral bekende popliedjes uit de jaren zestig en zeventig. Iedereen kan de tijdloze hits van The Beatles, Everly Brothers, Cliff Richard, Elvis Presley en The Monkees meezingen.

Op zondag 22 juli speelt Late Night Serenade van 16.00 tot 17.30 uur op bij de Pomp in Warmond. Bas en Camilla zijn beide afgestudeerd aan het conservatorium en brengen met eigen nummers en covers iedereen in beroering.

Patrice Martel, geboren in Frans Canada, begon op achtjarige leeftijd met zingen en met het spelen van de gitaar. Na studies op verschillende jazz Scholen is hij nu een allround professional op de electrische gitaar. Toen Patrice zijn hart verloor aan een Nederlandse vrouw besloot hij in Rotterdam te blijven. Op zondag 29 juli treedt hij van 16.00 tot 17.30 uur op.

Sheyla Buuron van Farofa brengt de Zuid-Amerikaanse klanken naar Warmond. De Braziliaanse zangeres staat op zondag 5 augustus van 16.00 tot 17.30 uur bij de Pomp.

Op zondag 12 augustus treden Marijn & Taco Scheltens van 16.00 tot 17.30 uur op bij de Pomp in Warmond ." Taco en Marijn hebben een afwisselend repertoire, van soul, jazz, pop en blues. Soms met een kazoo, soms zingen ze samen en soms solo.

Zangeres Ingrid van der Spek sluit op zondag 19 augustus de serie zomeroptredens af, samen met Marc Zandhuis (gitaar) en Edwin van Schijndel (toetsenist). Tussen 16.00 en 17.30 uur laat Van der Spek horen dat ze een ruim repertoire heeft.

Expositie Maori-kunst in de Dorpsstraat

De Nederlandse topfotografe Patricia Steur komt speciaal voor de expositie van ArtWise naar Warmond. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Kunstonderneming ArtWise.com exposeert van maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli Maori kunst uit Nieuw Zeeland in de galerie in de Dorpsstraat 86. Op vrijdag 6 juli signeert topfotografe Patricia Steur haar boek 'Dedicated by blood'.

ArtWise.com richt zich op Native Art uit West Canada (First Nations) en Nieuw Zeeland (Maori). Deze kunstvormen, veelal houtsnijwerk maar ook brons, worden door Barend en Rebecca Elshout via Warmond geïmporteerd voor de Europese markt.

Na meerdere exposities dit voorjaar, heeft het stel begin juli een Maori expositie in samenwerking met topfotografe Patricia Steur (op de foto rechts) samengesteld. Zij is meerdere malen in Nieuw Zeeland geweest en heeft de Maori cultuur op een bijzondere manier in beeld gebracht. Het fotoboek 'Dedicated by Blood' is daardoor tot stand gekomen. Het boek kost 49,50 euro en de helft van de opbrengsten komt ten gunste van een culturele bestemming in Teylingen. Enkele originele foto's zijn, net als de Maori kunst, te bekijken. De kunst is ook te koop tijdens de expositie.

Signeersessie Patricia Steur

Op vrijdagmiddag 6 juli gaat Patricia Steur vanaf 13.00 uur haar fotoboeken signeren. Wethouder Arno van Kempen is vanaf 12.00 uur aanwezig om een fotoboek in ontvangst te nemen. Iedereen van harte welkom in de ArtWise pop-up gallery aan de Dorpsstraat 86 in Warmond. Voor meer informatie, kijk op www.artwise.com, of neem contact op met Barend Elshout via info@artwise.com of 06-54694470.

Mama Café Teylingen over tanden poetsen

Vanaf welke leeftijd moeten kinderen hun tanden poetsen? | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Elke eerste vrijdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur, is in de Bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42) het Mama Café. Op vrijdag 6 juli komt mondhygiëniste Diana Jirka- van Staden op bezoek.

Onder het genot van een kop koffie spreken bezoekers van het Mama Café met elkaar over hun kinderen, over opvoedvragen en maandelijks wordt een toepasselijk thema gekozen dat door een deskundige nader wordt toegelicht.

Mondhygiëniste op bezoek

Op vrijdag 6 juli komt mondhygiëniste Diana Jirka-van Staden op bezoek. Hoe ga je om met de mondverzorging van je kindje, vanaf wanneer moet je gaan poetsen en hoe doe je dat? Wat is zuigfles cariës? Vanaf welke leeftijd kan je kind volledig zelf gaan poetsen? En als je net moeder bent, heb je minder tijd voor jezelf. Een goede mondhygiëne kost echter weinig tijd en komt je algemene gezondheid juist ten goede. Maar wat is een goede mondhygiëne en wat zou je dagelijks moeten doen om je mond gezond te krijgen/houden?
Dit en andere vragen komen aan bod tijdens het Mama Café op 6 juli. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vanaf welke leeftijd kan een kind zelf poetsen?

Geslaagd!

Foto: Tiny van der Zwan

Teylingen n Na weken van hard blokken en spanning is het nu toch zo ver. Je bent geslaagd! De vlag kan uit. De redactie van de Teylinger feliciteert alle geslaagde examenkandidaten met de behaalde resultaten. Hopelijk komen daar snel nog extra namen bij van de herkansers.

Foto: pr.

Rijnlands Lyceum Sassenheim

VMBO theoretische leerweg

SASSENHEIM
Mats Beelen, Myrthe Dalebout, Mèrle van den Heuvel, Cas Houwaart, Miranda Jonkers, Nova Komen, Sjoerd van Lemmen, Koen ter Maat, Rianne van der Meij, Jessica Noordermeer, Quinn Versteegen, Marloes Westerbeek, Hafsa Zamri.

VOORHOUT

Finn van Bommel, Niels Damen, Mees van Egmond, Jamila Evers, Stan Govers, Tim de Jong, Lindsay Kaptein, Boyd Koppe, Tom Noordermeer, Steyn van der Plas, Tijmen Plug, Lisa de Ronde, Jesper Slagter, Rens Springer, Sanae Tiberkanine, Roelof Witvoet.

WARMOND

Len Heemskerk, Eline Kukler, Lex van der Welle, Remke van Wettum.

Havo

SASSENHEIM

Feline van Adrichem, Lieke van Beek, Kiki Boeren, Isa van Dorp, Ayesta van Duijvenbode, Thimo de Fuijk, Joël van de Graaf, Joran de Haan, Romée Hoogervorst, Roos Kolenbrander, Michelle Koning, Harris Kristanto, Carlijn Kusse, Lotte van Loenen, Mart van der Meer, Jaap Melman, Sam van Mil, Lidija Milenkovic, Daan de Ridder, Elisa de Ridder, Alexander Rietmeijer, Stan Schmidt, Feliz Stolker, Semmie van Stralen, Iris Verschoor, Ramon Vos, Pieter Vreeburg, Mike Wesseling, Fenna van der Willik, Lotte Zoet, Bart Zuijderduijn, Celina van Zuijlen, Danny Zwaan, Michel Zwiers.

VOORHOUT

Fleur Antheunissen, Fabiënne Arisse, Julian Autar, Randy Baerts, Wessel van den Berg, Lisanne Bosmans, Romy Christiaanse, Rianne Dwarswaard, Dijn Godijn, Winston Groen in 't Woud, Annemieke Haasnoot, Senna de Heij, Hugo Klok, Luca Knottenbelt, Mark van der Laan, Boet Ligtvoet, Mike van der Meij, Ravi Moonen, Merel Ouwehand, Koen Schaap, Jasmijn Vogelaar, Martijn Wooter.

WARMOND

Fleur Bonnet, Sven van Duijn, Bart Elseman, Roos Kamsteeg, Thom Ouwerkerk, Roy Peters, Jelle Warmerdam, Roos Warmerdam, Wessel de Winter.

Vwo

SASSENHEIM

Pien Batenburg, Babette Deurman, Viviane Eijsackers, Stein Fakkel, Meike van der Geest, Joris Ghobrial, Kim Giesbergen, Maurits Horst, Willemijn van der Lugt, Femke Merks, Femke Moolhuizen, Bo van den Nouland, Ruth van Ruiten, Babet Schoutsen, Marah Seremak, Jonas Seuren, Lisa Uffen, Jeroen Vreeburg, Tim Wagenmakers, Thomas de Wit, Max Witteman, Margot Volten, Thijs van der Zaag.

VOORHOUT

Nienke Beetsma, Luna Gelsumino, Tim Hessels, Cathelijne Holst, Lucas Jenkins, Larissa Kuijpens, Mike Lips, Yodi Montenij, Thijs Ouwehand, Lars Roelofsen, Famke Schreurs, Boyd Slobbe, Deamy Verhoeven, Annelies Verschuren, Myrthe Vervaet, Linde Walchenbach, Luuk van der Wall.

WARMOND

Lara Capitanio, Cas Heemskerk, Merel Heijl.

Teylingen College KTS Voorhout

VMBO basisberoepsgerichte leerweg

SASSENHEIM

Floris van Elleswijk, Martijn Hogendorf, Dennis Sokolan, Thomas Tempelaar, Ferry Wijnands, Lars Zomer.

VOORHOUT

Julian van Amerom, Rens Bleeker, Nikola Blok, Rick Bol, Jasper Does, Beau van Duijn, Menno Haroun, Wouter Kerklaan, Luke Klarenbeek, Giovanny Kort, Amina Moreno Alvarez, Louise Mulder, Robin van Ommen, Luuk Pols, Joey Slik, Ravenna van Zelst.

WARMOND

Yannick Loumpranos.

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg

SASSENHEIM

Kristel Beijk, Robbie Bouwman, Femke Caspers, Bas Duijnhoven, T-Jay Keereweer, Bram Kortekaas, Max Ouwerkerk, Iris Verbaan, Stijn Verbaan, Owen Verhaar.

VOORHOUT

Jelle Baijer, Yvette Boom, Geza Hartevelt, Dave Hoppenbrouwer, Mark Huisman, Christian Koek, Jochem Moens, Justin Noort, Mike van der Plas, Bryan Tijsen.

WARMOND

Nick Halfschepel, Kevin Huisman, Boyd de Vogel.

VMBO theoretische leerweg

SASSENHEIM

Daan Hoogstraten, Robin Klootwijk, Lucas Molenkamp, Romy van der Wiel.

VOORHOUT

Danique Zandbergen.

Fioretti College Hillegom

VMBO basisberoepsgerichte leerweg

SASSENHEIM

Hessel Hannink, Jaap Steenvoorden, Priscilla Verweij, Vanessa Zomer.

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg

SASSENHEIM

Charley Postma, Keurten Martha, Laura Oostdam, Levi Hekman, Pascal Meniai, Ruben van Tiem, Samantha van Egmond, Sedef Yetim, Tess van Kesteren.

VMBO theoretische leerweg

SASSENHEIM

Anouk van Wijk

Fioretti College Lisse

VMBO theoretische leerweg

SASSENHEIM

Carlijn Warmerdam, Esther van Dam, Hanne Kraan, Jelle Vonk, Tycho van der Salm.

Havo

SASSENHEIM

Maaike van Dijk, Renée Kortenoever, Sonne Versteegen.

Vwo

SASSENHEIM

Amy van Nieuwpoort, Frederique Rotteveel.

Teylingen College Duinzigt (Oegstgeest)

VMBO theoretische leerweg

SASSENHEIM

Isabelle Fris, Indy van Katwijk, Lucas Keuning, Lisa Peters, Tessa van Riel, Thom Schaeffer, Tim Schuiling, Max van Velzen, Nicky Vink, Lisa van der Voort, Esther de Vries, Manouk Waasdorp, Jordi van der Zwart,

VOORHOUT

Annabel van Gerven, Brent Kappe, Youri Kerpershoek, Martijn van der Kruk, Sven van der Plas, Demi Roodenburg, Lisa Scheel, Robin van der Valk.

WARMOND

Loïs Eijkelboom, Anouk Holman, Sterre Ouwerkerk, Sam Pasman, Sjoerd van Rijn, Esmee Wong.

Teylingen College Leeuwenhorst (Noordwijkerhout)

Atheneum

SASSENHEIM
Andrea Bouma, Christiane de Mildt, Simone Does, Tijn van Egmond, Victor Schraag.


VOORHOUT
Gijs van de Velde, Jochem Harteveld, Justin Aenmey, Justin Vonk, Laura Rutgrink, Luna Bontenbal, Maaike van Dam, Mark Meeuwenoord, Mika Bakker, Mike Compeer, Sophie Nasveld, Thijs van Wieringen.

Gymnasium

SASSENHEIM
Jitske de Jong


VOORHOUT
Marieke van der Meer, Noa Ommering


WARMOND
Bouke Willems

Havo

SASSENHEIM
Anton Kraan, Caroline van Riet, Coen Resseler, Daan Meijer, Damin Hajjaji, Elmer Schenkels, Guus van der Slot, Mees Wesseling, Nina Bijman, Remco Langemaire, Sam van Egmond, Susanne Does, Tim van der Voort.

VOORHOUT
Alexander Lucas, Bram van Rooijen, Caila Oostdam, Carlijn van Kampen, Ciëlo Del Aguila Fiestas, Daisy Tetteroo, Iris Brouwer, Jeroen Osse, Jip de Groot, Jochem Does, Jochem Trompert, Kees Elstgeest, Madelief van der Valk, Maike Linnemans, Marlène Zwetsloot, Maura van Gerven, Merel van Noort, Mike Hoogeveen, Milan Platteel, Nino Blitz, Ole Timmers, Quinten van Leeuwerden, Simon Janse, Stefan Guijt, Tess de Vlieger, Tess van Hulst, Thomas Ouwehand, Thom Kreek, Yves Vergeer, Zoë de Ridder.

VMBO TL

SASSENHEIM
Blue Rotteveel, Jip Langerak, Tom Lodder


VOORHOUT
Alicia van Hoek, Denise Roovers, Hannah Nederstigt, Jeroen van den Broek, Kees Kraakman, Lotte van Kesteren, Meike Bol, Mellanie Smit, Noor van Kreij, Ticho Lemmers

Van enkele scholen heeft de redactie geen of een beperkte lijst met geslaagden ontvangen. Helaas zijn lijsten zonder woonplaatsen niet voldoende. Ben je dit schooljaar wel geslaagd, maar hierboven niet genoemd? Stuur dan een e-mail met naam, woonplaats, school en of je geslaagd bent voor vmbo, havo, vwo of gymnasium naar redactie@deteylinger.nl.

Lionsclub schenkt mondharmonica's

Sassenheim n Op verschillende plekken in Teylingen heeft in de winter de wensboom van de Lionsclub Slot Teylingen gestaan. Verschillende wensen zijn al in vervulling gegaan, waaronder die van mondharmonicavereniging Excelsior.

Tijdens het Vrijetijd Festival schonk de Lionsclubs twee mondharmonica's aan Excelsior. Deze mondharmonicavereniging bestaat al sinds 1932 maar is een paar keer tussentijds opgeheven en weer opnieuw opgericht. De vereniging bestaat uit ongeveer 25 leden waarvan er ook een aantal met een visuele beperking. Een mondharmonica gaat maar één seizoen mee is dan al versleten. Iedere keer nieuwe instrumenten aanschaffen is dan al snel kostbaar.

Peter van der Linden, president van de Lionsclub mocht de club blij maken met twee mondharmonica's. Daarbij overhandigde hij ook een flesje Teylinger Kruidenbittertje aan Willem de Jong (voorzitter) en Hans van der Tol, de muzikaal leider van Excelsior (allen op de foto). Het is mooie opmaat naar het jubileumoptreden, waar de vereniging nog wel sponsoren voor zoekt.

Eerder werden al meerdere wensen vervuld. Een tuintje werd opgeknapt en stichting SterkSaam kreeg twee nieuwe rolstoelen.

Uitslag wedstrijd

Tijdens het festival konden kinderen bij de kraam van de Lions ook de naam raden van de leeuw die daarnaast stond. Esmee Anteunis raadde de juiste naam. Naast dat de Lions een mascotte hebben die Alex heet, krijgen ze ook een nieuwe voorzitter met die naam. In het komende seizoen neemt Alex Omtzigt het spreekwoordelijke stokje over van Peter van der Linden.

Foreholte JO10-1

Foto: pr.

voetbal n In een sterk deelnemersveld van de hoofdklasse wist Foreholte JO10-1 met heel goed spel de eerste prijs en de bijbehorende beker te pakken van het prestigieus Jong Holland toernooi te Alkmaar. Een prachtig afscheidscadeau voor succescoach Martijn Waasdorp die volgend jaar het 1e elftal van Foreholte gaat begeleiden. Op de foto, v.l.n.r.: Luca Breedijk, Ibbe Immink, Karsten Tibben, Stijn Dijkstra, Danny Kamphues, Jens van den Beld (achter Danny), Milan Duivenvoorde, Flo Ligtvoet en Vester Kohlmann

Mara Vergeer wint zilver op NK

Mara Vergeer (derde van links) wint zilver| Foto: pr./familie Vergeer Foto: Marieke Voorn

Wielrennen n Mara Vergeer, lid Warmondse IJsclub en van RTV Bollenstreek, is tweede geworden bij het NK jeugdwielrennen in Steenbergen bij de meisjes die in 2018 tien jaar worden. Zo'n 750 deelnemers uit het hele land, verdeeld over 7 categorieën (8-14 jaar) namen deel aan dit NK. Vergeer had een goede start en reed heel oplettend. Ze zat in de kopgroep die tot twee ronden voor het einde bij elkaar bleven. In de laatste bocht gingen ze de sprint en reed Mara (op de foto derde van links) naar de tweede plaats. Jinthe Nijboer won de wedstrijd.

Teylingen JO19-1

Spelers van JO19-1 vieren het kampioenschap. | Foto: pr./Peer Compeer Foto: pr.

Voetbal n Teylingen JO19-1 is op maandag 11 juni op zeer spectaculaire wijze het laatste kampioensteam van dit seizoen geworden. Hoewel vorige week gewonnen werd met 7-3 van RCL, leek het een vrijwel onmogelijke opgave om in de laatste wedstrijd tegen FC Lisse met de benodigde negen doelpunten verschil te winnen. Toch werd deze missie strijdvaardig tegemoet getreden en uiteindelijk met groot succes volbracht, want er werd van een tegenstribbelend Lisse gewonnen met maar liefst 12-1.

Zaterdag Heren 1

Foto: pr.

Tennis n Voor Thijs Bik, Loukas Wallaart, Bas van Lieshout, Sjoerd Lamboo en Tim van Dijk betekent het kampioenschap dubbel succes. Het eerste team van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) keert na twee jaar terug in de hoofdklasse en zal volgend seizoen knokken om hierin te blijven.

Zondag heren 1

Tennis n Zondag Heren 1 is een jeugdig STV-team dat voor het eerst in de seniorencompetitie speelt. Daarin gaven ze meteen hun visitekaartje af door kampioen te worden. De kampioenen op de foto zijn: Pieter Vis, Chris Verbaas, Robbert Verbaas, Dirk Hoekstra en Stan Heuer.

Zondag dames 4

Foto: pr.

Tennis n De tennissters van STV zondag dames 4 konden proosten na het binnenhalen van het voorjaarskampioenschap. Het team bestaat uit Annette Eijsackers, Daphe van Doorn, Ellen Warmerdam, Elvira Schaap, Ina Elema, Maaike de Jong, Marjolein Stroecken de Vlaam, Petra Zuiderduijn en Els Verdegaal.

Maandag dames 1

Foto: pr.

Tennis n Veel voorjaarskampioenen bij STV. Een daarvan is het team Maandag Dames 1. Jeanet Wensveen, Marian Verbeek, Joke v/d Vlugt en Ellen Vermeulen werden als kersverse kampioenen in de bloemen gezet.

Zaterdag heren 1 35+ dubbel

Foto: pr.

Tennis n Aan ervaring geen gebrek in het STV-team Zaterdag heren 35 +. Johan Rozenbroek, Ted Lamboo, Ronald Bik, Ben Eikens, Peter van Biezen en Hans Wingender konden zich terecht kronen tot voorjaarskampioenen.

Jeugd Groen 1

Foto: pr.

Tennis n De toename van het aantal jeugdleden werpt gelijk z'n vruchten af, meldt de STV. Het kampioenschap in de jongste categorie werd behaald door Fons, Dominique, Jens, Marit, Carel en Britt.

Barbert en Casanova zijn Warmondse baanspecialisten

Foto: pr.

Warmond n Barbert en Casanova hebben bewezen uitstekend uit de voeten te kunnen op de Warmondse Herenweg. Tijdens de jaarlijkse kortebaan streden beide paarden de afgelopen twee seizoenen tot het einde mee om de prijzen. Op zaterdag 7 juli kunnen ze hun status bevestigen. De aanvang is 13.00 uur. De eerste start valt omstreeks 13.30 uur.

In 2016 zegevierde Barbert tijdens de Warmondse kortebaan. Samen met pikeur John de Leeuw versloeg de Amerikaanse ruin toen Co Swagerman in de finale. In de vierde omloop had Barbert na loodzware ritten afgerekend met Casanova en John Dekker, die uiteindelijk als derde eindigden.

Casanova (links) en Barbert (rechts) op de baan in Warmond. | Foto: pr. Foto: pr.

Een jaar later kwamen de paarden elkaar weer tegen tijdens de halve eindstrijd. Dit keer won Casanova die optimaal profiteerde van de opgelopen starthandicap van vijf meter van zijn tegenstander. De pupil van trainster Caroline Aalbers maakte het karwei echter niet af in de finale. De verrassende Player Simoni ging er met pikeur Danny den Dubbelden met de winst vandoor. Voor Casanova wachtte het zilver. Barbert eindigde als derde door in de troostfinale de winnaar van 2010, Zam Avon, te verslaan.

Grote namen

De kans is aanwezig dat beide grote namen opnieuw afreizen naar Warmond. Zij zullen ongetwijfeld op veel steun van de wedders kunnen rekenen. Titelverdediger Player Simoni is er op 7 juli niet bij. Na zijn overwinning vorig jaar grossierde hij tijdens zijn starts in galoppades. Zijn achterban besloot vervolgens om zijn kortebaancarrière te beëindigen.

Het bestuur van de Stichting Harddraverij Warmond hoopt op succes van Emi van Jip. De organisatie is één van de 87 aandeelhouders die de merrie huren van de oorspronkelijke eigenaar Jan Beemsterboer. Door de actie van Kortebaandraverijen.nl ervaart een grote groep liefhebbers op een laagdrempelige manier hoe het is om een kortebaner in bezit te hebben. Vooralsnog lijkt Emi van Jip aanleg te hebben voor de kortebaan. In Wognum behaalde ze een knappe vijfde plaats.

Kindertoto

De kortebaan in Warmond is traditioneel een evenement voor het hele gezin. Ook voor de kinderen is er naast het spektakel op de baan voldoende te beleven. Zo zijn er springkussens en kunnen ze gratis deelnemen aan de kindertoto.

Het deelnemersveld met tips is vanaf donderdag 5 juli te vinden op www.kortebaandraverijen.nl. Op deze site staan tevens uitslagen, statistieken, video's, uitleg over de sport en wedmogelijkheden. Meer informatie specifiek over het evenement in Warmond staat op de website van de organisatie www.harddraverij.nl.

Gratis festival op Kaageiland

Regio n Voor de achttiende keer wordt zondag 1 juli het Kaags MuziekFestival gehouden. Heel Kaageiland is op deze dag het podium voor straattheater, food & drinks, een Kaags Festival Markt en natuurlijk veel en gevarieerd live muziek zoals de Big Band, David Bowie Tributeband, diverse Dj's, western band- honky tonk, coverbands, blues band, pianoshow, partycoverband, popkoor, een sing- en songwriter en volkszangers.

Om 13.00 uur is de opening door Marina v.d. Velde-Menting, burgemeester van Kaag en Braassem. Zij biedt een symbolische cheque van 5.000 euro co-financieringssubsidie aan, aan de voorzitter van het Kaags MuziekFestival. Met deze stimuleringsregeling van Rijn- en Veenstreek wil de organisatie het evenement in het gebied 'Kaag en de Kagerplassen' onder de aandacht brengen.

Dit jaar is voor jongeren een speciaal 'dj veld' is ingericht en vanaf 13.00 uur verschillende dj's draaien. De allerjongste bezoekers kunnen zich vermaken op het straatfestival, geschminkt worden, springkussen bespringen, gratis zeilen en natuurlijk meedansen bij de optredens.

Op de vernieuwde website (www.kaagsmuziekfestival.nl) is de hele line-up te vinden met een speciale Kaag MuziekFestival Google Map. Hierop kunnen de bezoekers op hun smartphone zien waar de bands spelen. De line-up staat ook in het Kaags MuziekFestival programmaboekje. Tijdens het festival zijn festivalmunten het betaalmiddel bij de deelnemende horeca.

Van 13.00 tot 18.00 uur is Kaageiland afgesloten voor auto en fietsverkeer. Vanaf de Buitenkaag vaart het pontveer continue naar het festival. De oversteek kost 1 euro per persoon. Het festival is gratis te bezoeken.

Avondwandeling met KBO en Historische Kring

Voorhout n KBO Teylingen afdeling Voorhout organiseert in samenwerking met de Historische Kring Voorhout een avondwandeling op donderdagavond 21 juni.

Het is een mooie gelegenheid om het dorp wat beter te leren kennen. Zelfs voor rasechte Voorhouters valt er nog veel te ontdekken en voor nieuwe inwoners is het een ideale mogelijkheid om kennis te nemen van de bijzonderheden in ons dorp en de historische panden waarover mooie verhalen te vertellen zijn.

Er wordt verzameld op 21 juni om 19.30 uur op het kerkplein. Cok van Steijn, voorzitter van de HKV, neemt de deelnemers mee voor de wandeling. Die duurt ongeveer twee uur. Na afloop wordt in het café nog iets gedronken. Deelname kost 5 euro, dat is inclusief een consumptie.

Lid van verdienste

Voorhout n Tijdens het jaarlijkse Foreholte Gala is Hans van den Nouland benoemd tot lid van verdienste van de voetbalvereniging.

Van den Nouland is sinds mensenheugenis verbonden aan de club als leider van het eerste elftal. Daarnaast verricht hij nog tal van hand en spandiensten tijdens evenementen. Hij neemt geen afscheid als vrijwilliger, maar zal de 'maandagmorgengroep' gaan aanvullen.

Tijdens het gala zijn ook de topscoorders (Toni Arroyo, Bas Rotteveel en Daphne Mintardjo) en beste rookies (Steffi Huyts (vrouwen) en Jesse Tijsen) onderscheiden. Trainer Marcel IJzendoorn nam afscheid. Lees meer op www.deteylinger.nl.

STV Jeugdtoernooi

De deelnemers aan het jeugdtoernooi spelen voor de eerste keer op het nieuwe tennispark. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Voor de jeugd is van 2 tot en met 8 juli het jaarlijkse JRT * en Open Jeugdtoernooi van STV. Voor het eerst wordt het toernooit gespeeld op het nieuwe tennispark op sportpark Roodemolen.

Een aantal wedstrijden zal al in het weekend ervoor (30 juni en 1 juli) worden gespeeld. Er wordt gespeeld in de volgende categorieën: Groen JE/ME 8 t/m 14 jaar, Geel JE/ME (JRT*) t/m 12 jaar, Geel JE/ME (JRT*) t/m 14 jaar, Geel JE/ME 10 t/m 14 jaar en Geel JE/ME 11 t/m 17 jaar.

In de leeftijdsklasse t/m 12 jaar en t/m 14 jaar zijn er punten voor de Nationale Jeugdranglijst te verdienen. Een * (1 ster) toernooi is de opstap voor veel jeugdspelers. Iedereen kan meedoen. Inschrijven kan tot en met 22 juni via: https://www.toernooi.nl.

Sportcafé bij De Vaste Voet

Teylingen n Stichting Sport Promotie Teylingen organiseert op maandag 25 juni een Sportcafé met als thema: 'Sportief (en Vitaal) Teylingen'. Het Café is te gast bij jeu de boules vereniging De Vaste Voet (Van Alkemadelaan 16) in Sassenheim.

De nieuwe portefeuillehouder Sport, wethouder Arno van Kempen, vertelt over de plannen die de nieuwe coalitie heeft voor de komende vier jaar op het gebied van sport. Daarnaast is het een goede gelegenheid om kennis te maken en/of de nieuwe portefeuillehouder te spreken. Voorafgaand vertelt voorzitter en gastheer Jos Buuron over De Vaste Voet, de ontwikkelingen die binnen de vereniging spelen, waaronder de onlangs geïnstalleerde ledverlichting. Het derde onderdeel is een clinic jeu de boules. Na een korte uitleg gaan de aanwezigen de baan op om tegen elkaar te spelen. Aansluitend is er een netwerkborrel tot ongeveer 19.00 uur.

Het Sportcafé wordt georganiseerd voor bestuurders van sportverenigingen, lokale politici, ondernemers en media en is gratis toegankelijk.

De inloop is vanaf 17.00 uur, het programma start om 17.20 uur. Het clubgebouw van Jeu de boules vereniging De Vaste Voet ligt achter sporthal De Wasbeek en voorbij jeugdcentrum Fascinus.

Kijk voor meer informatie op www.sportcafeteylingen.nl.

n Voor de vierenveertigste keer de wandelschoenen aan

De deelnemers van de Avondvierdaagse op weg. | Foto: pr./Gerard van Steijn Foto: pr./Gerard van Steijn

Voorhout n De Oranje Vereniging Voorhout organiseerde vorige week de 44ste editie van de Avondvierdaagse. Het wandelevenement voor jong en oud trok opnieuw veel deelnemers.

Op vrijdagavond 15 juni was de zonnige intocht, onder de muzikale begeleiding van St. Cecilia. Ook de 80 extra deelnemers van de Kidsloop, de eenmalige korte wandelroute voor de allerjongsten, liepen mee en werden toegejuicht.

Kijk voor meer foto's op www.deteylinger.nl.

Statiegeld voor kunstgras bij De Geest

Foto: pr.

Warmond n Nancy Borgers en Hannerieke Dekkers van stichting Speel- en ontmoetingsplaats de Geest hebben afgelopen weekend een bedrag van 873,10 euro ontvangen, uit handen van Hans Oudshoorn van de Albert Heijn in Warmond. Vanaf 1 januari 2018 haalde de stichting geld op bij deze supermarkt door het inzamelen van statiegeldbonnetjes. Dit voorjaar werd de vernieuwde speelplek bij sporthal De Geest geopend. Het trapveldje staat echter nog op de wensenlijst. Een duurzame eenmalige investering van kunstgras is een wens omdat het daarna weinig onderhoud heeft. Kinderen hebben dan altijd een plek om te voetballen.

Street 4 You

Warmond n Nationale Buitenspeeldag is op woensdag 13 juni ook in Teylingen gevierd. Samen met het jongerenwerk van Welzijnskwartier, organiseerden sporthal De Geest, voetbalclub Warmunda en Stichting Speel- en Ontmoetingsplaats de Geest een succesvolle Street 4 You op de nieuwe speelplaats aan De Geestlaan. De kinderen genoten van spelletjes, voetbalwedstrijdjes, het luchtkussen, een workshop freerunnen, fruitspiesjes maken en knutselactiviteiten. Ook voor oudere buurtbewoners was het een gezellig samenzijn.

Uniek Sporten

Foto: Marieke Voorn

Regio n De slotbijeenkomst van de Maand van Uniek Sporten was op donderdag 14 juni in Huis ter Duin. Bij deze bijeenkomst werd door wethouder van Duin (wethouder Sport in de gemeente Noordwijk), Paralympisch zitskiër Jeroen Kampschreur en Arjo Wijnhorst van Fonds Gehandicaptensport de app Uniek Sporten in de regio Holland Rijnland gelanceerd.

Middels Uniek Sporten wil Fonds Gehandicaptensport dat nog meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen. Lees verder op www.deteylinger.nl.

Genomineerd voor Aan de slag trofee

Enkele wethouders ontvangen de nominatie uit handen van Heleen Groot, directeur van Aan de Slag. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n De tien Hart van Holland gemeenten zijn genomineerd voor de Aan de slag trofee van het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. De regiogemeenten - Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Leiden – werkten samen aan de Omgevingsvisie Hart van Holland. De trofee wordt ieder jaar uitgereikt aan een project waarbij op inspirerende wijze aan de slag is gegaan met de Omgevingswet. Er zijn dit jaar zes genomineerden. De uitreiking is op maandag 10 september. Lees meer op www.deteylinger.nl.

week in beeld

Jeugdband Adest Musica kampioen

Jeugdband Adest Musica in actie op het ODSC in Assen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Jeugdband van Adest Musica heeft op zaterdag 9 juni succesvol deelgenomen aan het Open Dutch Showcorps Championships (ODSC) in het Drentse Assen. De jonge muzikanten van de Jeugdband zijn winnaar geworden van de Jeugdklasse.Onder de leiding van de jonge tambour-maître Tygo Molkenboer is er een mooie en strakke show neergezet. De jury heeft het showoptreden van de Jeugdband beoordeeld met 85.17 punten. Het bleek voldoende om als winnaar uit de bus te komen.

Het blijft feest bij Adest Musica, want dit jaar viert de Jeugdband het 50-jarig jubileum. Het jubileum gevierd met diverse activiteiten, onder andere een zomeravondconcert en een jeugdtaptoe.

21 t/m 28 juni

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor Vivo, voorganger: pastor P. Owel

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma, m.m.v. De Lofstem

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting, 19.00 uur Evensong voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. jongerenkoor Barth-Westenwind, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, woord- en communieviering, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Mevr.Ds.G. Neels (Hoofddorp)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: R. ten Hoopen

Wings of Healing (Veerpolder 6a):zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. Armand Lefeu, 19.00 uur: geen dienst

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 24 juni binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 24 is: L. Reijerse uit Sassenheim

De oplossing was: VOGELNEST.