De Teylinger

5 juni 2019

De Teylinger 5 juni 2019


Springen en klauteren in de Herenstraat

Een verfrissende duik in de Herenstraat. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Voorhout n De veertiende editie van het Luchtkussen festival heeft 1.600 bezoekertjes getrokken. Op zondag 2 juni stonden 26 luchtkussens opgesteld in de Herenstraat en het Kerkplein. Dit jaar hielpen bijna 200 vrijwilligers mee om het festival tot een succes te maken.

Vanaf 13.00 uur konden de kinderen naar hartenlust springen, klauteren en glijden, bijvoorbeeld op het langste luchtkussen, dat over 32 meter uitstrekte. Vanwege het warme weer waren vooral de vijf waterattracties in trek. De blaaskapellen 't Is Keun, Ex.BTW en De Mexicano's verzorgden de muziek. Even daarvoor mocht burgemeester Carla Breuer deze editie van het kinderevenement openen, samen met het jeugdorkest van St. Cecilia. Zij ontvingen vorig jaar vanuit het festival een bijdrage voor nieuwe kleding. Dit jaar ging de opbrengst van festival naar de 120-jarige IJsclub Voorhout.

Volgend jaar viert het Luchtkussen festival zijn derde lustrum. De organisatie denkt al na over de invulling van deze vijftiende editie en hoopt dan weer op zoveel enthousiaste deelnemers.

Een dag later

Foto: Willem Krol

redactie n Vanwege de Pinksteren verschijnt de Teylinger volgende week eenmalig op donderdag 13 juni. Het insturen van persberichten kan daardoor een dag langer, tot dinsdag 11 juni 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl. Foto's dienen minimaal 500kb groot te zijn.

Foto: pr.

Samen de
Alpe d'Huez op

Vrienden
in actie
met
Vrijbuiters

Kadernota in de min

Festival als
feestelijke
afsluiting

UITGEWEID n Fietsbridgedrivetaartpunt

Vriendinnen gaan wandelend de Alpe d'Huez bedwingen

Naomi, José en Martine gaan op 6 juni de Alpe d'Huez op voor het goede doel. | Foto: Piet van Kampen Foto: pr.

Teylingen n Voor Naomi van der Graaf, José Baars en Martine Lubbe gaat het op donderdag 6 juni gebeuren. Dan gaan ze wandelend de 'Nederlandse' berg de Alpe d' Huez op. Voor Martine wordt het derde keer, maar voor de twee vriendinnen is het een vuurdoop. De drie enthousiaste Sassenheimse vrouwen hebben er duidelijk zin in.

Door Piet van Kampen

Het gemotiveerde drietal maakt deel uit van 'De Vrijbuiters', een groep vrienden en vriendinnen die is ontstaan na diverse fietstochten en wandelingen. Martine was een van hen en heeft dus de nodige ervaring op de Alpenreus opgedaan. De berg die na een aantal Nederlandse wielersuccessen in de Tour de France is omgedoopt tot de 'Nederlandse berg'. Nu wordt op een geheel ander vlak succes geboekt. Fietsers en wandelaars die sinds een aantal jaren deze berg bedwingen voor het goede doel, het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), om geld in te zamelen om kanker, door middel van wetenschappelijk onderzoek, te helpen bestrijden. Vaak omdat de ziekte in de naaste familiekring ook het nodige verdriet teweeg heeft gebracht. Dat is ook de drijfveer voor de drie vrouwen om deze uitdaging aan te gaan. Inmiddels staat de teller aan sponsorgelden al op 60.000 euro, bijeengebracht door familie, vrienden, bedrijven en verschillende activiteiten. Zo werden onder meer sponsorvakjes op vrachtwagens van bekenden aan de man gebracht, speciaal Vrijbuiters bier verkocht, oliebollen gebakken op Oudejaarsavond, wijnverkoop gedaan en statiegeld verzameld door de kinderen van de deelnemers. "Er kan natuurlijk nog meer bij," lachen de dames hoopvol. Dat kan door te doneren via www.opgevenisgeenoptie.nl en te klikken op team Vrijbuiters. Waarom Naomi en José nu ook mee doen? "Martine heeft ons aangestoken," lachen ze hartelijk.

Hard getraind

Het is niet zo maar een wandeling. "We hebben er vanaf september vorig jaar wekelijks hard voor getraind. Met name op heuvelachtig terrein zoals het Kopje van Bloemendaal en de Spottershill bij Hoofddorp," vertelt het trio. "Je voeten moeten eraan wennen om omhoog te lopen," licht de ervaren Martine toe die de wandeling maar liefst drie keer wil maken. De beide vriendinnen opteren vooralsnog om het twee keer te volbrengen. Dat zou op zich al een hele prestatie zijn. De dames kunnen rekenen op support van familie en vrienden, die hen niet alleen zullen begeleiden en aanmoedigen maar ook een potje voor hen zullen koken. Er lopen nog andere leden van de Vrijbuiters mee en de groep is in twee groepen opgesplitst. Allen met één doel: de zware wandeling te volbrengen. "Iedereen weet waar hij of zij het voor doet. Je hebt een gezamenlijk doel en het is als het ware één groot familiegebeuren," vertelt Martine. De dames zijn er klaar voor. De Alpe d'Huez lonkt.

'Bokkenrijders' fietstocht in jubileumjaar Bokkies

Voorhout n Carnavalsvereniging De Bokken organiseert op zondag 14 juli een fietstocht van 22 kilometer voor kinderen en volwassenen. De route van deze 'Bokkenrijders' fietstocht gaat door Voorhout, Warmond en Sassenheim. De route is voor iedereen hetzelfde, waarbij je zelf kunt kiezen hoe je de route wilt beleven. Waarom 22 km? Volgend jaar bestaat de jeugd van de vereniging, de Bokkies ,22 jaar en dit is alweer de eerste activiteit in hun jubileumjaar.

Er zijn routes in drie thema's. Kinderen kunnen voor de 'kidsfun route' kiezen. Zij worden op de vijf tussenstops vermaakt met spelletjes. Maar je kunt ook kiezen om de route te beleven vanuit een historisch perspectief met informatie over de omgeving en de gebouwen die we langs de route tegenkomen. Dit is de ideale manier om wat meer over de omgeving te weet te komen. Het derde thema is: 'Quizzen'. Dit thema is voor de puzzelaars en fietsers die van quizzen houden. Bij de tussenstops worden vragen gesteld die natuurlijk iets met de route, De Bokken of de Bokkies te maken hebben.

Het vertrek is vanaf de Sportcafé de Eijk (Sporthal de Tulp) en na 22 kilometer is Café Welgelegen het eindpunt. Deelnemers vertrekken tussen 14.00 en 15.00 uur, om dan ongeveer twee en een half uur later bij café Welgelegen te eindigen. Hier wordt iedereen ontvangen en kun je nog even uitpuffen met een drankje.

Kaarten kosten 5 euro per deelnemer. Kinderen onder begeleiding van een volwassene betalen 2,50 euro voor deelname. Kaarten zijn ook in de voorverkoop verkrijgbaar voor 4 euro per deelnemer en onder begeleiding van een volwassene is één kind tot 8 jaar gratis. Reserveer een kaart via www.cvdebokken.nl/fietstocht.

Meerjarenperspectief in Kadernota in de min

Teylingen n B&W gaat binnenkort de Kadernota voor 2020-2023 de gemeenteraad voorleggen. De Kadernota is een opstap voor Begroting in het najaar. De jaren laten op dit moment een oplopend tekort zien.

Door Nico Kuyt

De meerjarenperspectief 2020-2023 laat in 2020 een licht tekort zien van 143.000 euro. In de jaren erna loopt het naar schatting op tot circa 1 miljoen. De belangrijkste oorzaken van het negatieve meerjarenperspectief zijn de tekortschietende rijksmiddelen voor de uitvoering van de jeugdhulp, hogere lasten van gemeenschappelijke regelingen en een prijskaartje aan het verder invullen van de ambities van de gemeente.

Maatregelen

Om de financiële positie te verbeteren stelt B&W maatregelen voor langs vier stappen. De eerste is het verwerven van extra inkomsten, zoals inzetten op meer subsidies, plaatsen reclame borden, verkoop van vastgoed, exploiteren van zonneweiden en andere duurzame alternatieven en een hogere algemene uitkering door extra gelden voor jeugdzorg. In stap twee wordt oud voor nieuw ingeruild, zoals de bedrijventerreinenvisie laten vervallen en de bijdrage Greenport omlaag. Als derde volgt het verminderen van kosten, bijvoorbeeld door het uitstellen van investeringen en ambities, het uitstellen handhaving buitengebieden, verlagen kwaliteitsniveau buitenruimte, de kaasschaafmethode toepassen en groenbeheer laten uitvoeren door inwoners daar waar mogelijk. Alleen als de eerste drie stappen geen afdoende soelaas bieden, volgt bij uitzondering een greep in de algemene reserve.

70 duiven gelost bij verjaardag postduivenvereniging

Wethouder Arno van Kempen (r) lost samen met jongste lid Stan Collé de 70 duiven. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Postduivenvereniging De Voorhouter vierde op vrijdag 31 mei het 70-jarig bestaan.

In 1949 vond in het Parochiehuis de oprichtingvergadering plaats. Er gaven zich spontaan 40 liefhebbers op en als voorzitter werd A. .v.d. Slot gekozen. Bekende namen uit die tijd komen bij veel Voorhouters nog wel bekend voor: Angevaare, Diemel, Bax, Nol Dijsselbloem, van Schie. De naam van de nieuwe vereniging luidde De Vliegende Voorhouter, later verandert in De Voorhouter. In 1950 vonden de eerste wedstrijdvluchten plaats vanuit onder andere Weert, Maastricht en Limoges (Zuid-Frankrijk). Klokte men toen nog met mechanische opwind klokken, langzamerhand veranderde dat in batterij klokken en nu sinds een tiental jaren in computerklokken. Een handzaam apparaatje dat je in je binnenzak mee kunt nemen.

Immaterieel erfgoed

In 1950 werd de duif geconstateerd middels een gummi ring om één van de pootjes, inmiddels worden ze geklokt via een chipring aan hun pootje. Als de duif van een vlucht landt op de landingsplank (antenne) geeft een piepje van het systeem aan dat de duif is geconstateerd. Vanuit je luie stoel kun je zo de aankomsten van de duif rustig bekijken. Vergeleken met vroeger is de duivensport revolutionair veranderd. Naast de intensieve verzorging van onze gevleugelde vrienden vormt ook de hok accommodatie een niet onbelangrijk verlengstuk van onze hobby. Inmiddels staat de duivensport op de lijst van immaterieel erfgoed van Nederland.

Bijdrage voor Bolero

Veel mensen gaven acte de presence bij het jubileum. Naast wethouder Arno van Kempen waren er diverse vertegenwoordigers van postduivenverenigingen uit de omtrek gekomen. Ook de vrouwen van inmiddels overleden liefhebbers waren aanwezig. Door de voorzitter werd er een bloemlezing gehouden over de afgelopen jaren en de belangstellenden konden zo wat meer te weten komen over de duivensport.

Om het feest wat extra luister bij te zetten, werden door de wethouder en het jongste lid, Stan Collé, 70 duiven gelost. De geschonken bijdragen zijn bestemd voor verzorgingshuis Bolero uit Voorhout.

Zomeravondexcursie met bezoek aan Eendenkooi

Warmond n Het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn organiseert op zaterdag 15 juni van 19.30 tot 22.00 uur een midzomeravondexcursie, inclusief bezoek aan de Eendenkooi in Warmond.

De mooiste tijden om van de natuur te genieten liggen aan de randen van de dag, wanneer de grote drukte of nog niet gestart of al weer voorbij is. Niets is dan ook mooier om op het water tijdens een zwoele zomeravond te genieten van de verschillende landschappen, die tezamen Warmond tot zo'n unieke plekje maken in de het Hollandse plassengebied.

Geniet van de zwaluwen, die het luchtruim kiezen om hun acrobatische vliegkunsten te showen, terwijl grauwe en Canadese ganzen met hun jongen zoeken naar jong gras. Hogerop in het luchtruim zweven de buizerd en de kiekendief op de thermiek al speurend naar een hapje voor de nacht. De kieviet en de scholekster prikken met hun lange snavels in het gras op zoek naar insecten. Kortom, de zomeravond levert zoveel natuurschoon op.

Om bezoekers te kunnen laten genieten van dit natuurschoon organiseert het Natuur Ontdekking Centrum op zaterdagavond 15 juni en midzomeravondexcursie, inclusief een bezoek aan de Eendenkooi van Warmond. Een historische plek, die door vrijwilligers nieuw leven is ingeblazen, waardoor geschiedenis en natuur hier hand in hand gaan.

Aanmelden

Kosten voor deelname zijn 10 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen. Inschrijven kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

De krant een dag later op de mat

redactie n Vanwege de Pinksteren verschijnt de Teylinger volgende week eenmalig op donderdag 13 juni. Het insturen van persberichten kan daardoor een dag langer, tot dinsdag 11 juni 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl. Foto's dienen minimaal 500kb groot te zijn. De week erna is de reguliere verspreiding, en geldt onze vaste deadline weer: maandag om 12.00 uur.

Onderzoek naar vuurwerkvrije gemeente

Teylingen n B&W laat het bureau Direct Research onderzoeken naar het draagvlak onder de inwoners voor een vuurwerkvrije gemeente. Dit gaat nog voor de zomer plaatsvinden.

Door Nico Kuyt

In maart is in de raadscommissie Bestuur een debat gevoerd over het instellen van een verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen. Het werd aangezwengeld door de fractie van GroenLinks. Destijds is door B&W toegezegd een onderzoek naar het draagvlak uit te voeren. Er wordt gebruik gemaakt van een aselecte steekproef uit de door de gemeente vastgelegde adressen. Het gaat daarbij over ongeveer 4.000 personen in de leeftijd van 14 tot 80 jaar. Na dit kwantitatief onderzoek volgt nog een kwalitatief onderzoek. Hoe dit wordt uitgevoerd, hangt af van de resultaten van die eerste onderzoek.

Papiermarkt rond Dorpsplein

Warmond n De twaalde editie van de Papierkunstmarkt rond het pleintje bij de pomp is op maandag 10 juni van 11.00 tot 16.00 uur. De organisatie is in handen van galerie Het Oude Raadhuis van Warmond.

Op en rond het Dorpsplein staan kramen met materialen voor boekbinden, sierpapier, Japanse prenten en ansichtkaarten, linosnedes, origami, kartonnage, handgemaakte wenskaarten, aquarellen, sierdozen, decoraties, blockprints, afdrukmaterialen, grafisch werk, handgeschept papier en pentekeningen. Bezoekers vinden artikelen gemaakt van handgeschept papier, maar ook producten van restmateriaal. Verschillende technieken van papier scheppen worden gedemonstreerd. Voor kinderen zijn activiteiten met origami en papiermaché. Tijdens de markt zijn ook de galeries Het Oude Raadhuis en De Pomp geopend.

Uit de hoogte

De Boeg begint vorm te krijgen. | Foto Eric Krom Foto: Eric Krom

Regio n Een helikopterview is erg handig om in een keer te zien wat er speelt. Het terrein van het voormalige Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) in Oegstgeest, net naast de A44, is in ontwikkeling voor het bedrijventerrein De Boeg. Vanuit de hoogte is de bedrijvigheid goed te zien. Transportbedrijf Keijzer is er al gevestigd en het pand waar meerdere kleine bedrijven komen vordert gestaag. Voor de overige bedrijven wordt geheid en worden de funderingen gelegd.

De Boeg gaat de geschiedenis in als eerste gasloze bedrijventerrein van Nederland. Het terrein is elf hectare groot en 8,5 hectare is verkaveld voor een verzamelgebouw, De Bosrand, Praxis, Noordman, Keijzer, Tacx en WAD die op twee plaatsen wordt gevestigd. | Tekst: Wil van Elk

Politiek inloopspreekuur

Voorhout n CDA Teylingen houdt op zaterdag 8 juni tussen 11.00 en 12.00 uur een inloopspreekuur bij Lunchroom Ons Genoegen (Herenstraat 100), Raadsleden Reny Wietsma en Peter Scholten ontvangen inwoners die kennis willen maken of vragen hebben.

Vrijetijd festival als feestelijke afsluiter

Tijdens het festival kunnen bezoekers bij veel verenigingen en clubs zelf meedoen. | Foto: archief Foto: Marieke Voorn

n 'Laten zien wat je doet, werkt'

Sassenheim n Park Rusthoff is op zaterdag 15 juni het podium voor de verenigingen, clubs en organisaties uit Teylingen. Tijdens het Vrijetijd festival kunnen inwoners gratis kennismaken, informatie inwinnen én meedoen. Ook zijn er tussen 11.00 en 16.00 uur meerdere optredens.

Ieder jaar in juni staat het Vrijetijd festival op de agenda van organisator Welzijn Teylingen. Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet, trekt de kar. "Ik schrijf de ruim 200 verenigingen aan met de vraag of ze mee willen doen. Dat niet elke vereniging dat doet, snap ik ook. Het is best pittig om zo aan het einde van het seizoen nog vrijwilligers te vinden die dat op willen pakken. Als Welzijn Teylingen faciliteren we, maar de verenigingen en clubs moeten het doen. Toch merken we ieder jaar ook veel enthousiasme. Gelukkig maar, want we doen dit voor de clubs."

In totaal kreeg ze 27 enthousiaste reacties. Het deelnemersveld loopt sterk uiteen. Er zijn veel nieuwe gezichten, zoals 't Onderdak, Omroep Bo en het Hospice Duin- en Bollenstreek die zich presenteren. Ook de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten (VWF), dat dit jaar een halve eeuw bestaat, is voor het eerst aanwezig. De 'vaste gasten', zoals Kofoed ze met plezier noemt, zijn er ook. Fietsmaatjes Teylingen staat klaar voor een proefritje op de duofiets, duikvereniging Het Onderwaterbos zet een bad op waar geïnteresseerden, jong en oud, een duik kunnen nemen. Stichting Oud Sassenheim geeft info over hun activiteiten, bij TOP kan gekorfbald worden.

Cultuur en sport

Ook de optredens springen in het oog. Theaterschool Teylingen, Up2Stage, toneelvereniging Pankras, Adest Musica, St. Cecilia en de harmonie van Crescendo staan allemaal op de lijst.

Het is precies hoe Kofoed het graag ziet; reuring op het middenterrein en bij de entree, waar voor de kinderen een springkussen staat opgesteld. "Laten zien wat je doet, werkt. Dat is wat we in de afgelopen jaren wel geleerd hebben. Niet alleen een folder uitdelen in een kraam, maar echt bezoekers actief betrekken bij je sport of vereniging. Laat ze meedoen, iets uitproberen of geef een demonstratie. Veel deelnemers snappen dat ontzettend goed. Ik vind het altijd knap hoe ze dat vormgeven. Bij de scouting Scojesa zie je dat bijvoorbeeld, die zetten een heel dorp neer. De Tjarda zeeverkenners zijn ook ontzettend actief. Of wat dacht je van de Dynamo (badminton), VSC (volleybal) en The Bassets (rugby)? Bij zwemvereniging Sassenheim zijn ze ook heel creatief om mensen bij hun sport te betrekken. En het werkt echt!"

Loterij

Voor kinderen is ook dit jaar weer een stempelkaart, uitgedeeld op de basisscholen, waarmee ze bij de verschillende kramen stempels kunnen verdienen. Bij vijf stempels, kunnen ze een ijsje halen.

Als extra is er dit jaar een loterij, vertelt Kofoed. "Welzijn Teylingen is sinds kort een leer-/werkbedrijf en samen met studenten hebben we gekeken hoe we nog meer contact tussen bezoekers en standhouders kunnen creëren. De leerlingen kwamen op het idee van een verloting, waarbij de verenigingen zelf prijsjes beschikbaar stellen. Denk aan gratis kaartjes voor een voorstelling, maar ook een pot snoep. Voor 50 eurocent verkopen de studenten lootjes in het park en in het dorp. Bij de kraam van Welzijn Teylingen is te zien zien of en wat er gewonnen is. Vervolgens kunnen ze direct naar de verenigingen om hun lootje te verzilveren en de prijs op te halen.

Afscheid

Voor Kofoed is het de laatste editie van het festival dat zij organiseert. Deze zomer neemt ze afscheid bij Welzijn Teylingen en gaat met pensioen. "Het festival is altijd een van de hoogtepunten van mijn werk. Je bent toch een beetje de spin in het web. Het contact met de verenigingen is ontzettend leuk, en zien hoe enthousiast zij bij het festival betrokken zijn, maakt het alleen maar leuker. Het is daarom voor mij persoonlijk ook een mooie afsluiter."

Commissie gaat uitstallingen bespreken

Teylingen n De raadscommissie Ruimte gaat op dinsdag 18 juni spreken over de regels voor uitstallingen, reclameborden en spandoeken. Dit op verzoek van de fractie van CDA.

Door Nico Kuyt

Het doel van de regels is om uitstallingen en reclameborden in de openbare ruimte mogelijk te maken en tegelijk iedereen daar voldoende en veilige ruimte en vrije doorgang te geven. Basis voor het beleid is dat een vrije doorgang van 1,20 meter is. Uitstallingen, reclameborden en spandoeken, banners mogen tegen de gevel worden geplaatst met een maximale breedte van 1 meter.

Voor de Dorpsstraat in Warmond is een uitzondering opgenomen die aansluit bij de bestaande regels voor Warmond in het terrassenbeleid. Op niet alle plekken in de Dorpsstraat is de vrije doorgang te garanderen. Om ongelijke situaties tussen ondernemers in Warmond te voorkomen wordt deze problematiek verder meegenomen in de bredere afweging van het opstellen van de centrumvisie.

Sassenheim en Voorhout

Op basis van gehouden schouwen is de verwachting dat op de meeste plaatsen in Sassenheim en Voorhout kan worden voldaan aan de regels. Wel blijft er in een aantal gevallen minder dan één meter over om een uitstalling of reclamebord in te plaatsen. Er zijn ook gevallen waar de plaatsing van fietsenrekken of –nietjes, prullenbakken, verkeersborden, plantenbakken en dergelijke de vrije doorgang bemoeilijken. Daarvoor zal worden bezien of een andere inrichting van de buitenruimte door de gemeente dit kan verbeteren. Met de regels kan de gemeente handhavend optreden.

Eerst geldt er nog een overgangsperiode om de ondernemers de gelegenheid om te voldoen aan de nieuwe regels en zich te melden of een ontheffing aan te vragen. B&W heeft een raadsmemo naar de gemeenteraad gestuurd. Dat gaf voor het CDA een reden om het de agenda van de commissie te plaatsen.

Handtekeningenactie krijgt geen gevolg

Voorhout n B&W heeft besloten om niet in te gaan op de handtekeningenactie van bewoners rond de Dirck van Delffstraat en de Willem Barthoenstraat voor het opplussen van de speelplekken.

In de raadscommissie Ruimte van dinsdag 13 november 2018 heeft de heer Tibboel 30 handtekeningen overhandigd. Daarmee vroeg hij onder andere aandacht voor een verbeterde speelplaats aan de Willem Barthoenstraat. Dit mede vanwege het verwijderen van deze aan de Dirck van Delffstraat. Geld lag hieraan ten grondslag. Op deze speelplaats stonden destijds een wip en een klim-iglo. B&W geeft aan dat in overleg met kinderen uit de buurt het is ingericht als trapveldje met gras. Er worden geen doeltjes neergezet omdat er rond het grasveld geparkeerd wordt. Er komt ook geen nieuwe inrichting van de speelplek. Daar is onvoldoende speelbudget voor. Mocht het geld er wel zijn, dan zouden in Teylingen buurten met een lagere dichtheid aan speelplaatsen eerder in aanmerking komen voor het toevoegen van een speelplaats aan de Dirck van Delffstraat, aldus B&W.

Voor wat betreft de Willem Barthoenstraat, die wordt voorlopig nog niet heringericht. Uit de laatste inspectie is gebleken dat er minimaal 18 speelplaatsen zijn die eerder heringericht moeten worden dan deze aan de Willem Barthoenstraat. Rond 2014 heeft de plek met drie speeltoestellen nog een andere valdempende ondergrond gekregen van kunstgras en rubberen tegels. Samen met de bank is er geen plaats om daar toestellen bij te plaatsen. B&W neemt dus geen actie op de handtekeningen. (NK)

Internationale Schakelklassen mogelijk naar Beekbrug

Regio n De Beekbrugschool in Lisse is in beeld als huisvesting voor de Internationale Schakelklassen, die nu nog gevestigd zijn in Katwijk. Als de gemeenteraad van Lisse op donderdag 20 juni geld beschikbaar stelt, gaan de plannen door en wordt de school opgeknapt.

De Internationale Schakelklassen (ISK) zijn nu nog gehuisvest in Katwijk, maar het ging om tijdelijke huisvesting tot komend najaar. Daarom is onlangs opnieuw bekeken waar in de Bollenstreek de klassen een plek kunnen krijgen. Aangezien de Beekbrug leeg staat sinds dit school en goed bereikbaar is, is deze school na een opknapbeurt een geschikte locatie, vindt de gemeente.

De ISK biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar, die nog maar kort in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet spreken. De kinderen blijven maximaal twee jaar op de ISK, waarna ze doorstromen naar het regulier VO/MBO-onderwijs. Het is een intensieve vorm van onderwijs (NT2).

De gemeenteraad van Lisse gaat zich op 20 juni buigen over een kredietvoorstel. Dat gaat om een bedrag van 850.000 euro, laat de gemeente weten. "Hieraan betalen Katwijk, Noordwijk, Lisse, Hillegom en Teylingen aan mee. Een precieze verdeling moet bestuurlijk nog worden afgesproken." De omwonenden van de Beekbrug zijn op de hoogte van de plannen.

Druk op sociale huurmarkt in Holland Rijnland neemt verder toe

Regio n De jaarlijkse rapportage Woonruimteverdeling Holland Rijnland schetst een somber beeld. Ook voor sociale huurwoningen is de woningmarkt krapper geworden. De gemiddelde wachttijd in Teylingen was in 2018 7,1 jaar voor woningen van Stek. Dat was 4,6 jaar in 2017. Bij WST Vooruitgang duurt het ook iets langer: 6,4 jaar wachttijd in 2018, tegenover 6,2 jaar in 2017. De zoektijden zijn ook toegenomen.

Holland Rijnland Wonen is de vereniging van 17 woningcorporaties in Holland Rijnland, het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland; van de Bollenstreek tot en met Alphen aan den Rijn. Ook Teylingen, met woonstichtingen Stek en Vooruitgang, maakt onderdeel uit van Holland Rijnland. Het aanbod aan gepubliceerde woningen neemt nauwelijks toe. Dat geldt wel voor het aantal woning-zoekenden en daarbinnen de groep van actief woningzoekenden. In Hillegom, Leiderdorp en Oegstgeest is het gemiddeld aantal reacties de afgelopen twee jaar min of meer gelijk gebleven. In Teylingen is het gemiddeld aantal reacties op een woning gestegen van 90 (2017) naar 123 (2018). De meeste woningzoekenden uit Alphen, Katwijk en Noordwijk slagen relatief vaak in de eigen gemeente. Relatief laag zijn de percentages van onder andere Oegstgeest en Teylingen (42 procent). Opvallend: inwoners van Oegstgeest slagen in eerder Leiden en Teylingen dan in hun eigen gemeente. Meer op www.deteylinger.nl.

Laatste rouwcafé over de moed om verder te gaan

Sassenheim n De laatste bijeenkomst voor dit seizoen van het Café Over-Leven is op zondag 16 juni en begint om 14.30 uur. Het is ook het laatste rouwcafé in deze vorm. De bijeenkomst is in bibliotheek (Kerklaan 42). De toegang is gratis.

Het thema is 'hoe vind ik de moed om verder te gaan?'. Op deze middag wil Welzijn Teylingenop een interactieve manier met elkaar in gesprek gaan en het is daarbij niet van belang of het verlies recent is, of van (veel) langer geleden.

Een verlies gaat gepaard met veel verdriet en gemis. Toch wil iemand verder en wat maakt dan dat diegene een vreugdevol leven kan leiden ondanks alle wisselvalligheden en verdriet in dit leven. Het is daarbij van belang voor onszelf te zorgen, maar er tegelijk ook voor anderen te zijn en hen te helpen. Aandacht voor positieve gedachten en gevoelens versterkt de weerbaarheid en vergroot de energie. Bezoekers gaan in gesprek over welke positieve eigenschappen men bij zichzelf herkent, welke men al inzet en welke men zou willen toevoegen dan wel ontwikkelen. Wat geeft de moed om door te gaan?

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die hierin steun wil vinden in een vertrouwde omgeving. En waar tijd en aandacht is voor de deelnemers. De erkenning en de herkenning van lotgenoten kunnen steun bieden.

Voor meer informatie, neem contact op met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, te bereiken op 0252-231805.

De (Vies)peuk

Voorhout Schoon vond in twee uur tijd 489 peuken op de grond. | Foto: pr. Foto: pr.

Elke seconde worden wereldwijd 137.000 peuken op de grond gegooid, dat zijn jaarlijks vele miljarden. Dat komt mede omdat er steeds meer buiten gerookt moet worden en de peuk in veel gevallen op de grond wordt uitgemaakt en achtergelaten, zeker wanneer er geen asbak in de buurt is of wanneer men tijdens het lopen of fietsen rookt.

Foto: pr.

Tijdens elke zwerfafvalwandeling treffen we honderden peuken aan; het opruimen is erg lastig. Roken is je eigen keuze, maar dat is nog geen reden om je peuk op straat of in de berm achter te laten? Naast vervuiling van de leefomgeving zijn peuken erg schadelijk voor het milieu: het bevat plastic, 4.000 chemische stoffen, is niet biologisch afbreekbaar en vervuilt op zichzelf 500 liter water.

Een peuk is dus giftig. Eigenlijk is het klein chemisch afval... wel vreemd dat we hier niet bij stilstaan?! Het duurt gemiddeld 7 jaar voordat een peuk volledig verteerd is. Ze komen ook in waterzuiveringsinstallaties, die er niet alle stoffen volledig uit kunnen filteren. Ook belanden ze via het riool of sloot in zee. En gooi ook nooit (soms goed bedoeld) een peuk in de put: uiteindelijk begint daar de zee! Er is een test gedaan: een paar peuken in een aquarium en na 96 uur was de helft van de vissen dood...

Wat wordt er al of kan er nog worden gedaan?

Voor zover bekend zijn er drie winkels die bij hun entree een emmertje met zand hebben geplaatst zodat rokend personeel of bezoek hun peuk hierin kan doven/achterlaten, super! Op twee plekken zijn in Voorhout peukentegels geplaatst, dat is een kleine hulp. Afvalbakken waarin een apart gedeelte is voor het doven en opvang van peuken, zien we hier niet. Ook bij de veel horecagelegenheden zien we geen peukenpaal.

Waar laat u uw peuk?

Met de vinger wijzen is niet leuk, maar er zal een gedragsverandering moeten komen door het bewustzijn te vergroten. Het is niet normaal om je peuk op straat te gooien! Helaas besteedt de tabaksindustrie hier geen aandacht aan, maar er bestaan zakasbakjes, alleen staan deze niet in het zicht op de toonbank in de winkel. Via internet kun je diverse modellen bestellen, die erg handig zijn. Voorhout Schoon heeft een aantal getest en nu verzoek gedaan om als project gratis zakasbakjes te mogen uitdelen onder de rokers om hen ermee bekend te laten raken: dan neem je naast je sigaretten en aansteker, ook je zakasbakje mee in je jas, tas of zak!

Verder valt op dat veel automobilisten hun sigarettenpeuk liever uit het raam gooien dan in hun autoasbak. Maar er is hoop: er bestaan ook heel handige, zelfdovende asbakken voor in de auto die in de bekerhouder passen en makkelijk te legen en reinigen zijn.

Duurzame ondernemers maken het de jury niet makkelijk

Bij Hoek Hoveniers leggen ze uit hoe ze inzetten op 'social return'. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n Er kan er maar één de winnaar zijn. Om die te bepalen gaat de jury van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek niet over één nacht ijs. Zij bezoeken alle acht genomineerde ondernemers voor een nadere kennismaking. Daar komen leuke, verrassende en vooral indrukwekkende onderwerpen over tafel. De jury moet nu beslissen welke vier finalisten een prijs van 1.000 euro ontvangen.

Hoeveel kilo karton kun je besparen in winkels en supermarkten? "Wij mikken op één miljard kilo – per jaar," zegt Bram van Schijndel. Deze Noordwijkse ondernemer ontwikkelt een nieuwe, herbruikbare display voor winkelpromoties. "Wij groeien heel hard, zijn al met de grootste winkelketens in gesprek en hopen hiermee een nieuwe wereldwijde standaard neer te zetten."

Het is maar één van de indrukwekkende getallen, waar ondernemers uit onze eigen streek serieus werk van maken.

Slimme ondernemers

Een véél kleiner, maar net zo indrukwekkend getal is 2. Dat is het lifecyclegetal waar Glas Groenvoorzieningen op mikt. "Wij hebben kritisch gekeken naar onze belangrijkste grondstof voor beschoeiingen. In overleg met onze leverancier hebben wij een houtsoort gevonden die beter is dan tropisch hardhout. Bovendien groeit die boom twee keer zo hard als de economische levensduur van het hout dat eraf komt." Voor Glas Groen is twee een heel mooi getal.

Iedereen betrekken

De jury is niet alleen geïnteresseerd in getallen. Jurylid en prijswinnaar uit 2016 John Mijnders let áltijd op de menselijke component van een onderneming. Hij kreeg bij Hoek Hoveniers te horen hoe zij niet alleen hun eigen medewerkers continu bij het bedrijf betrekken. Hoek Hoveniers zoekt voor zijn klanten ook graag naar 'social return': "Bijvoorbeeld door mensen uit de gemeente van onze opdrachtgever het werk te laten doen. En in sommige gevallen zelfs omwonenden een rol te geven."

Bekendmaking finalisten

De jury heeft het zichzelf dit jaar niet makkelijk gemaakt. Jurylid Anke Schüttemeyer: "Bij acht ondernemers vragen wij naar hun bedrijfsvoering en naar de resultaten die zij op het gebied van mens, milieu en maatschappij willen behalen. Dan kijken wij ook nog naar innovaties en naar de impact van het bedrijf op de streek. Veel werk, maar zeer de moeite waard."

In het radioprogramma voor ondernemers in de Bollenstreek, BoBizzNizz, worden op woensdag 12 juni om 20.00 uur de finalisten bekend gemaakt. BoBizzNizz wordt uitgezonden door de Bollenstreek Omroep op 105.3 FM en op de kabel. Van juni tot en met augustus krijgen de finalisten de tijd om hun plannen verder uit te werken. Op donderdag 10 oktober is de finale en wordt de winnaar bekend gemaakt.

Joren Noorlander (D66) vertrekt uit gemeenteraad

Teylingen n Vanwege een verhuizing uit de gemeente Teylingen is Joren Noorlander op maandag 3 juni uit de gemeenteraad vertrokken. Het is wettelijk gezien niet mogelijk om raadslid te blijven in een gemeente waarin men niet woonachtig is.

Noorlander: "Ik heb mij de afgelopen periode met veel plezier ingezet als raadslid voor D66 in Teylingen en baal er dan ook erg van dat ik, vanwege een verandering in mijn persoonlijke situatie, uit de gemeente ga verhuizen. Ik kreeg veel voldoening van dit werk en heb tijdens mijn lidmaatschap van de gemeenteraad vooral de focus gelegd op de bouw van betaalbare woningen, leefbaarheid in de gemeente en bereikbaarheid met het openbaar vervoer." Joren zal vervangen worden door een oude bekende van de raad, Bart van der Ploeg. Bart was afgelopen raadsperiode ook al raadslid voor D66 en is altijd actief betrokken gebleven bij de fractie. Katja Heede, voorzitter D66 Teylingen, is tevreden met de opvolging. "Het is erg jammer dat Joren zo voortijdig moet vertrekken uit de raad. Gelukkig hebben wij met Bart van der Ploeg een gemotiveerd en ervaren raadslid."

Opvolger voor pastoor Goumans

Regio n Pastor Martien Straathof (1961) is de opvolger van pastoor André Goumans, die binnenkort met pensioen gaat. Straathof wordt per 1 september pastoor van de Parochie Sint Maarten van Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en Warmond. Bij de Parochie Sint Maarten is tevens diaken Jan Lamberts benoemd tot pastoraal werker. Goumans neemt op 7 juli afscheid in de Sint Jozefkerk, de eucharistieviering begint om 10.00 uur.

Crosswedstrijd bij de Voorruiters

Mischa van der Sloot in actie tijdens een van de eerdere crosswedstrijden. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Rij- en Ponyvereniging Voorruiters organiseert op zondag 9 juni 2019 al weer voor de negende keer op rij een crosswedstrijd in de Elsgeesterpolder. Veel deelnemers hebben zich ingeschreven om een uniek wedstrijdparcours over de meest spannende natuurlijke hindernissen af te leggen. In navolging van het succes van voorgaande jaren zullen de deelnemers wederom twee keer starten. Bij elkaar naar verwachting zo'n 120 starts.

Vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur zullen naar verwachting 60 ruiters met paard of pony deelnemen aan een springwedstrijd over natuurlijke hindernissen. Er zal worden gestart in vier categorieën. Pony's laag, Pony's hoog, Paarden laag en Paarden hoog.

Het terrein aan de 2e Elsgeesterweg te Voorhout ligt achter de Volkstuinen en is bereikbaar via het parkeerterrein bij Foreholte of de speeltuin in de Churchilllaan Voorhout. Via de fiets- en loopbrug, direct links het bospad in en dit blijven volgen. Zo komt men op het mooiste plekje van Voorhout, het terrein van de Voorruiters. De toegang is gratis. Voor meer informatie, kijk op www.voorruiters.nl

De Feesttoeters winnen Open Dweilorkesten Kampioenschap

De Feesttoeters zijn, net als vorig jaar, de beste in Groenlo. | Foto: pr./Marcel Schot Foto: pr./Marcel Schot

n Sassenheimse dweilorkesten al jaren in de top

Sassenheim n De Feesttoeters hebben op donderdag 30 mei hun plaats bovenaan de ranglijst van het Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap met succes weten te verdedigen. Tijdens de 24e editie van dit evenement namen de Sassenheimse muzikanten het op tegen achttien andere orkesten en hebben zij voor de tweede keer op rij de titel op hun naam mogen schrijven. De Flierefluiters eindigde met het zilver.

Pastoor Thus tijdens zijn 30-jarig priesterjubileum. | Foto: pr. Foto: pr.

Na het succes van vorig jaar reisden de muzikanten samen met een bus vol supporters en hun muzikale collega's van De Flierefluiters voor de zevende maal af naar Groenlo om deel te nemen aan het dweilfestival. Na een uitgebreide voorbereiding met meer dan genoeg repetitie-uren waren De Feesttoeters er klaar voor. Met een nieuw muzikaal programma bestaande uit een tiental uiteenlopende stukken hoopten de heren genoeg indruk te maken om zich ook dit jaar weer kampioen te mogen noemen.

De wedstrijdklasse kende een sterk deelnemersveld met achttiende deelnemers waaronder, naast De Feesttoeters zelf, nog drie oud-kampioenen. Ieder orkest speelde op verschillende plekken in het centrum van Groenlo een set van twaalf minuten en werd op drie van de vijf podia beoordeeld door een professionele jury op het gebied van muzikaliteit, originaliteit en uitvoering. Na een middag vol muziek werd de dag gezamenlijk afgesloten met de finale op het Marktplein.

Bekers

Tijdens de prijsuitreiking werd het orkest door de zeskoppige jury beloond met 558,5 punten wat genoeg was om ook dit jaar de beker weer mee naar huis te mogen nemen. De top drie werd aangevuld door De Flierefluiters uit Sassenheim (551,5 punten) en de Diezeblaozers uit 's Hertogenbosch (533 punten).

Het is niet de eerste keer dat een Sassenheims orkest hoge ogen gooit in Groenlo. Naast De Feesttoeters hebben ook De Fliererfluiters (2013, 2014, 2015, 2016) en De Bierleppen (2006, 2007) de bekers al meerdere mailen mee naar Sassenheim genomen. De dominatie van de Sassenheimse bands is opvallend. In de laatste zeven jaar won alleen in 2017 een andere band de titel; toen won Toontje Ongeregeld uit Winterswijk.

Oud Sassenheim herdenkt overleden voorzitter tijdens inloopbijeenkomst

Sassenheim n De Stichting Oud Sassenheim staat tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag 6 juni om 10.00 uur stil bij het overlijden van oud-voorzitter Hans Walenklamp. Walenkamp is twaalf jaar voorzitter geweest. Hij overleed op woensdag 29 mei op 81-jarige leeftijd.

Na de herdenking volgt het reguliere programma om 10.30 uur. Frans van der Wiel toont foto's in de serie 'Kent u ze nog, de Sassemers?' Tijdens deze tiende vertoning is onder andere pastoor Thus te zien in een koets voor de parochie tijdens zijn Gouden Priesterfeest (30 jaar) in 1932. Pastoor Thus wordt ook wel de 'bouwpastoor' van de nieuwe Pancratiuskerk genoemd. Hij overleed nog datzelfde jaar. Tijdens de presentatie zullen ook de namen van de overige personen in en op de koets worden vermeld.

Donateurs en belangstellenden zijn van harte welkom. Zij kunnen kennismaken met SOS-vrijwilligers. Op de tafels liggen de fotoboeken van oud Sassenheim. Ook kunnen bezoekers foto's laten scannen en oude documenten afgeven. Leden van de werkgroep Genealogie kunnen meer vertellen over het Sassenheims Biografisch Woordenboek. Deze digitale databank met 1400 foto's van oud-Sassenheimers groeit, en maakt deel uit van een veel grotere beeldbank met 12.000 foto's op de site van Stichting Oud Sassenheim.

Nieuwe expositie

De tentoonstelling 'Openbaar vervoer in de Duin- en Bollenstreek' is niet langer te bezichtigen. Op donderdag 5 september wordt de nieuwe expositie 'Sassem voor 1920' geopend.

Bakken in het buurthuis

Met behulp van ouders en vrijwilligers gaan de kinderen aan de slag met kneden van hun eigen koekjesdeeg. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n In buurthuis Kagerplein 311 hebben woensdag 29 mei buurtkinderen koekjes gebakken. 'Het gaat erom dat ze plezier hebben.'

Door Lotte Zoet

Om 13.00 uur komen de eerste kinderen binnen lopen. De tafel is al gedekt voor het bakken en met de hulp van twee moeders en een vrijwilliger wordt het koekjesdeeg klaargemaakt. Ad Helmes, een van de vrijwilligers, is erg blij met de hulp van alle mensen. Helmes: ''Ik vind het altijd erg leuk om dingen te organiseren voor de kinderen, maar ik weet dat ik het zelf niet allemaal kan regelen. Het is dan ook erg fijn dat er moeders en vrijwilligers klaar staan en een handje willen helpen om de middag zo leuk mogelijk te maken.''

Sociale contacten

Het buurthuis op Kagerplein 311 is een initiatief van Welzijn Teylingen. De organisatie wil er op deze manier voor zorgen dat er sociale contacten in de buurt worden gelegd. Voor ouderen is er koffiepraat en voor de kinderen zijn er een keer in de twee weken op woensdag middag activiteiten zoals knutselen of koekjes bakken.

Knutselen

De groep wordt in tweeën gedeeld en de andere groep kan gebruik maken van de vele spellen en het knutselmateriaal dat er allemaal ligt. Helmes: ''Knutselen doen we ook altijd graag. We maken bijvoorbeeld vogelhuisjes van hout en we hebben ook ooit een insectenhotel gemaakt."

Het buurthuis is er voor kinderen uit de Kagerbuurt, maar ook kinderen uit andere buurten zijn welkom. "Het gaat erom dat de kinderen plezier hebben met elkaar en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leren kennen.''

Na twee uur kneden en wachten zijn de koekjes klaar. Uiteraard mogen ze mee naar huis, zodat ook de ouders het resultaat van zo'n gezellige buurtmiddag kunnen proeven.

n Antoniusschool duikt in de wereld van de zee

Foto: pr.

Voorhout n De leerlingen van de Antoniusschool namen vorige week een flinke duik. Tijdens het schoolproject ZEE, dat van 20 tot en met 28 mei liep, ontdekten ze de bijzondere onderwaterwereld en sloten af met een optreden van een speciaal koor.

Op maandagochtend werd het project geopend op het schoolplein, waarna de kinderen letterlijk door de blauwe golven van de zee de school in gingen. In alle groepen werd gedurende tien dagen aandacht besteed aan diverse aspecten van de zee. Zo was in de kleutergroepen veel aandacht voor het prentenboek 'De mooiste vis van de zee' en was er zelfs een echt ministrand in de klas gemaakt. In groep 3/4 speelde de kwal en allerlei andere zeedieren een belangrijke rol en in groep 5 stond de Noordzee centraal. De kinderen van groep 6/7 doken niet in de zee, maar bleven vooral op het water en hebben veel geleerd over zeereizen, de VOC en Michiel de Ruyter. Groep 8 is aan de slag gegaan met het thema 'Plastic soep' en is op het strand van Noordwijk gaan strandjutten.

Dinsdagavond 28 mei werd het project afgesloten met een kijk- en luisteravond voor alle ouders en andere belangstellenden. Een afvaardiging van het Shantykoor de Zeekanters zorgde samen met de kinderen voor een echt 'Shantoniuskoor'. Een stukje warme kibbeling maakte de presentatieavond compleet.

Klein Frankrijk bij BV Agnes

Foto: pr.

Voorhout n Het jaarlijkse jou de boules toernooi op Hemelvaartsdag bij BV Agnes trok ook dit jaar weer enthousiaste deelnemers. In totaal 36 leden hadden zich voor de zevende editie aangemeld. Naast de 55-plussers, waren dat ook enkele 80- en zelf drie 90-plussers. Na een kort welkomstwoord door voorzitter Cor van Steijn konden de wedstrijden beginnen. Verdeeld over zestien teams speelde ieder team drie wedstrijden in zijn poule. Alle nummers één gingen met een prijsje naar huis. Ook een keer jou de boulen? Kom dan eens langs op dinsdag- of donderdagochtend op Sportpark Elsgeest, waar BV Agnes jeu de boules speelt.

Genieten in Avifauna

Foto: pr.

Sassenheim n De Zonnebloem Sassenheim heeft op maandag 27 mei Avifauna in Alphen aan den Rijn bezocht. De meest prachtige vogels, groot en klein, waren overal te bewonderen. Bij veel dieren waren er voedermomenten, zoals de pelikanen en pinguïns. Maar ook was er aandacht voor het mooi aangelegd park. Na de lunch werd de pas er weer flink in gezet, door de gasten of de begeleiders van de rolstoelen, want de bezoekers wilden nog zoveel mogelijk zien. Een show met demonstraties door en uitleg over vele vogels sloot het bezoek af.

ABC'tje

Foto: pr.

Voorhout n Bij zwemvereniging de Columbiaan mochten zeventien kinderen op zaterdag 1 juni afzwemmen. geslaagd voor het A-diploma zijn: Isa van der Laaken, M.Labib Fattouh, Tim Waldschmidt, Chloé Avdic, Ruaah Alomar en Dler Ajou. Voor het B-diploma slaagden: Jill Stigter, Isabel Vink, Maud van der Zalm, Jur van der Hoeven, Roos Biersteker, Mila Bougrine, Tsigerda Mulugeta en Yolijt Ottenkamp. Het C-diploma was voor Oliwier Pietras, Jwana Ajou en Rawan Fares. De kinderen op de foto hebben hun B- of C-diploma behaald.

Kassa- dames

Foto: pr.

Sassenheim n Van mei tot oktober worden in Sassenheim loten van de Zonnebloemloten. Dit gebeurt door vrijwilligers, die langs de deuren gaan, maar op vrijdag 31 mei ook in de winkel van Albert Heijn. Daarnaast mochten gasten van de Zonnebloem een half uur, onder begeleiding, achter de kassa plaatsnemen. De dames Barnhoorn, Van den Hende en Van der Wiel durfden de uitdaging wel aan. Samen met Zonnebloembestuurslid Ria Dahlkamp namen zij, gekleed in de bekend blauwe outfit, plaats achter de kassa's.

week in beeld

Gospelkoor Soul2Soul zingt in de openlucht

Sassenheim/Kaag n Gospelkoor Soul2Soul uit Sassenheim zingt op zondag 9 juni op Kaageiland, tijdens een openluchtviering achter De Stal bij het Labyrinth. De Protestantse gemeente Kaag en de Rooms-Katholieke parochie Buitenkaag/Abbenes organiseren deze oecumenische dienst met als thema: ‘Als het hart wordt geraakt’. Voorgangers zijn pastoor K. van Lent en dominee I. Padmos. Soul2Soul start voor aanvang en en laat zich tijdens het uur uitgebreid horen.

De locatie is vlakbij de pont. In verband met de pinksterdrukte op het eiland wordt geadviseerd om de auto op de vaste wal te parkeren.

De Stal is te vinden aan Julianalaan 13A 2159 LB De Kaag. De viering begint om 10.00 uur Voor meer informatie over het koor, kijk op www.gospelkoor-soul2soul.nl.

Inschrijven voor 22ste Truckrun

Regio n Tijdens de KattukBinse Truckrun op zaterdag 24 augustus rijden mensen met een verstandelijke beperking mee in de grote optocht van vrachtwagens. Veel mensen staan langs de route te zwaaien, deelnemers weten de claxon regelmatig te vinden. De organisatie is op zoek naar chauffeurs van vrachtwagens. Zij kunnen zich tot en met 13 juni inschrijven en horen uiterlijk 30 juni of ze zijn ingeloot. Inschrijven gaat nu digitaal via www.oranjeverenigingkatwijk.nl en vul het formulier in. Voor vragen, bel naar Jan van den Berg op 071-4031589.

De inschrijvingen voor de deelnemers met een verstandelijke beperking gaan via Jan van der Bent. Hij is te bereiken op 071-4024189. Bijrijders kunnen ook een inschrijfformulier via www.oranjeverenigingkatwijk.nl downloaden.

Textiel te zien in De Pomp

Warmond n Bij Galerie de Pomp is binnenkort de tentoonstelling 'Textiel' te zien. Van 13 juni tot en met 7 juli exposeren tien kunstenaars hun werken: Miriam Ooms - kleuren met organza, Liesbeth Hensels - keramiek met toevoeging, Heide Ochsner - vilt schilderijen, Winnie de Rooij - Poise, Mechel Ensing - kloskant, Nicoline Schuijt - werken met kralen op textiel, Ria Thelen - ideeën van vilt, Marnell van Zoelen - wandobjecten van hout en vilt, Coby Bus - zeefdruk en schilderijen op doek en Caroline Stam - speels borduurwerk.

De textielmarkt op het plein voor de galerie is op zondag 16 juni van 11.00 tot 16.00 uur. De curiosamarkt is op dezelfde locatie op zondag 7 juli.

De expositie is gratis te bezoeken op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag vanaf 11.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

'Monward heeft neus voor jong talent met toekomst'

Warmond n Tijdens de zomerconcerten in de Protestantse Kerk van de Stichting Kamermuziek Warmond heeft het Monward Consort altijd ten minste één bijzonder jong talent als solist. Op zaterdag 15 juni treedt de zeventienjarige Katie Yao Morgan op.

Yao Morgan ontving in januari 2019 de Monward Consort Prijs tijdens de regionale finale van het Prinses Christina Concours in Haarlem.

Tijdens het concert staat de piano centraal en gaat ze soleren met pianoconcert nr. 23 van Mozart

Meer prijswinnaars

Vijf jaar geleden speelde Ramon van Engelenhoven - als winnaar van het Prinses Christina Concours en van de Monward Consort Prijs 2013 - het tweede pianoconcert van Chopin in Warmond. Inmiddels speelt hij op de grote podia in Nederland. Samen met Yao Morgan zal hij, voor de pauze, het quatre-mains Ma mere lÓye van Ravel spelen. Na de pauze treedt Van Engelenhoven op samen met violiste Elise Bezemer. Zij was winnaar van de Monward Consort Prijs in 2012. In 2018 speelde ze in de finale van het Nationaal Vioolconcours en ze werd onlangs aangenomen als violiste bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Samen zullen zij Sonate nr 1 van Sergej Prokofjev uitvoeren. Maarten 't Hart zal opnieuw zijn causerieën met kennis en humor houden.

Kaarten reserveren kan via www.kamermuziekwarmond.nl.

Margriet-columnist op bezoek in de bibliotheek

Sassenheim n Marjan van den Berg is vooral bekend vanwege haar werk als columniste in het tijdschrift Margriet. Al ruim 15 jaar staat het feuilleton Sanne in de Margriet. Op dinsdag 11 juni van 10.00 tot 12.00 uur geeft zij een lezing in bibliotheek (Kerklaan 42) over haar boek 'Ze is de vioolmuziek vergeten' en over haar columns.

'Ze is de vioolmuziek vergeten' is het eerste boek dat Marjan van den Berg schreef. Het is een monument voor haar moeder, die overleed aan de ziekte van Alzheimer. Een boek vol herkenning en weemoed, maar bovenal vol humor. Deze emoties komen zeker terug in de lezing. In het tweede deel leest ze oude en nieuwe columns voor, verklapt wat geheimen van Sanne en houdt iedereen met een knipoog een spiegel voor. Na afloop is er uiteraard tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Toegangskaarten kosten 7,50 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden en zijn te koop in alle vestigingen of via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Regionale fotoclub legt Konikspaarden vast

Marja Bosman maakte deze foto van de Koninkspaarden in de Stille Kern. | Foto: pr. Foto: marja bosman

Regio n Fotoclub 'de Bloembollenstreek' is een actieve fotoclub in de Bollenstreek. Naast de verschillende avonden die er worden georganiseerd, worden er ook allerlei activiteiten gedaan om samen te fotograferen. Zo ook op zaterdag 25 mei. Toen gingen tien leden van de fotoclub een fotowandeling maken in Natuurgebied de Stille Kern nabij Zeewolde.

Om 10.00 uur werd er verzameld in Zeewolde met een bakje koffie of thee. De ideeën voor de te maken foto's werden besproken. Na de koffie nog even in de auto op weg naar De Stille Kern. De Stille Kern is een onderdeel van het Horsterwold in Flevoland. In dit natuurgebied van Staatsbosbeheer is het nog stil. Als je er rondloopt hoor je alleen de geluiden van de natuur, zoals zingende vogels en hinnikende paarden. Naast de Konikspaarden kun je hier ook reeën en koeien tegenkomen. En boven het gebied kun je een zeearend zien vliegen.
Aangekomen in de Stille kern, hebben een aantal deelnemers de Tuurtoren beklommen, om te kunnen bepalen waar de Konikspaarden zich bevonden. Tijdens het wandelen had iedereen alle gelegenheid om de mooiste foto's te maken. Bij de eerste plas werden verschillende vogels gespot; altijd een geliefd onderwerp om te fotograferen.
Na enige tijd troft de groep waar ze voor kwamen: de Konikspaarden.

Meer info over de club: www.fotoclubdebloembollenstreek.nl.

Ruïne van Teylingen open tijdens Dag van het Kasteel

De Ruïne staat twee dagen in het teken van handel en ambacht. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Ruïne van Teylingen is op zondag 9 en maandag 10 juni van 11.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek.

Naast het thema van de Dag van het Kasteel, 'Over de grens', is op Eerste Pinksterdag ook het thema 'Handel en Ambacht'. Bezoekers wanen zich in deze dagen in middeleeuwse sferen.

Tijdens de klanken van de jonge harpist Bas en muziekgroepen Anderfolk en Parsley, prijzen handelaren hun waren aan, waaronder kaarsen en balsems uit natuurlijke grondstoffen van Loenasa en lederwaren van de Buidelaer. Ignis Dominum laat zien hoe vroeger vuur werd maakt zonder lucifer of aansteker. De chirurgijn toont dat de middeleeuwse geneesheren veel kundiger waren dan de meeste mensen tegenwoordig denken. Het Uilenheksje vertelt over haar twee uilen. De verhalenverteller vertelt zijn verhalen.

De vijftiende eeuwse huurlingen van het Campement van Sint-Severus, de strijders van Goudswaard met hun uitstekende vervaardigster van middeleeuwse kostuums en het allegaartje uit dezelfde tijd, Altegaar met zijn Spellencraem, zullen hun kampement opslaan, net als de vissers van Gwylan (800 v. Chr).

Aan gevechtsdemonstraties zal het niet ontbreken, net als een schietbaan waar bezoekers onder begeleiding de gelegenheid krijgen met pijl en boog te oefenen.

De toegang bedraagt 3 euro voor volwassenen, 1,50 euro voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Kinderen tot en met 3 jaar krijgen gratis entree. Parkeren bij de Ruïne van Teylingen (Teylingerlaan 15a) is gratis.

Bezoek de buitenplaatsen met de paardentram

Warmond n Negentien kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in de provincie Zuid-Holland openen op maandag 10 juni met een feestelijk activiteitenprogramma hun deuren voor het publiek tijdens de twaalfde editie van de Dag van het Kasteel.

In Warmond doen Buitenplaats Vroenhof, Huys te Warmont en Buitenplaats Oostergeest mee aan de Dag van het Kasteel. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur rijdt de paardentram door Warmond. Bezoekers kunnen gratis op- en afstappen ter hoogte van de deelnemende locaties. Een bijzondere gast rijdt mee op de paardentram, namelijk Jan Steen. Hij is over de gemeentegrens gegaan van Leiden naar Warmond en vertelt ronduit over zijn leven in Warmond tijdens de rit. Stichting Gewoon Buitenspelen verzorgt in het bos bij Huys te Warmont diverse activiteiten tussen 10.00 en 16.00 uur zoals boogschieten en oud-Hollands broodbakken op stok.

Miniconcerten

De eigenaren van Buitenplaats Oostergeest verwelkomen iedereen persoonlijk. Bezoekers kunnen wandelen in het parkbos of in de oranjerie zitten met koffie en thee, met taart of sandwiches. In de tuin van Vroenhof spelen musici klassieke miniconcerten. Ieder heel uur tussen 11.00 en 15.00 uur.

De Dag van het Kasteel is een landelijk evenement dat wordt georganiseerd door de Nationale Kastelenstichting. Alle locaties en activiteiten staan op www.dagvanhetkasteel.nl.

Diploma aikidoleraar B voor Dennis Oomen

Aikidoleraar Dennis Oomen samen met sportschool-eigenaar Johan Zagers. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout/zakelijk n Aikidoleraar Dennis Oomen van Sportschool Kaizen ging op zaterdag 1 juni op voor zijn Aikidoleraar B examen. Dit is de hoogste erkende leraar opleiding die de Judobond Nederland, waar Aikido een onderdeel van is, erkend.

Bijgestaan door twaalf leerlingen gaf Oomen zijn examenles voor het oog van een driekoppige examencommissie. Na de les werd hij flink aan de tand gevoeld door deze commissie. In dit gesprek moest hij zijn visie op het aikido en het lesgeven daarin verdedigen en enkele gemaakte keuzes van de door zijn gegeven les verklaren.

Na afloop was de commissie het unaniem eens: Dennis Oomen is ruim geslaagd als Aikidoleraar B.

Hoger niveau aanbieden

"Een fantastisch resultaat", aldus sportschool-eigenaar Johan Zagers, "Al jarenlang is Dennis onze aikidoleraar in Voorhout. Eerst deed hij dit voor mijn voorganger Jan Barends en sinds drie jaar voor sportschool Kaizen. Dennis geeft les met heel veel passie voor de sport en dit is dan ook een geweldig resultaat. Met dit diploma kunnen wij in onze sportschool onze sporters zowel voor judo als nu ook in aikido laten opgaan voor hun zwarte band. Dat betekent dat we nu een allround pakket kunnen aanbieden en ons niveau naar een nog hoger niveau kunnen tillen."

Wandel mee met de Voorhoutse Vierdaagse

Voorhout n Dit jaar organiseert de Oranje Vereniging Voorhout voor de 45e keer de avondwandel4daagse in Voorhout. Vier avonden wandelen in en rondom Voorhout van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni.

Kaarten voor de vierdaagse kunnen in de voorverkoop gekocht worden van maandag 3 juni tot en met dinsdag 11 juni 16.00 uur bij Neuteboom Kaas-Verswereld en Slagerij Voordouw, beide in de Herenstraat. In de voorverkoop zijn de kaarten 3,50 euro en op de avond zelf, nabij het startvak op het parkeerterrein van sportpark Elsgeest 4 euro (geen kaartverkoop bij het scoutinggebouw zoals voorheen). Een dagkaart kost 1,50 euro. Iedere avond starten de 5 en 10 kilometer wandelingen vanuit het startvak op het parkeerterrein van sportpark 'Elsgeest'.

De woensdagavond is nu voor de derde keer de 'rolstoelavond'. Op deze rolstoelgeschikte avond hoeven rolstoelgebruiker en begeleider slechts een dagkaart te kopen. Bij gebrek aan een begeleider, kan contact opgenomen worden met de OVV vóór dinsdagavond 11 juni via secretaris@oranjeverenigingvoorhout.nl.

Goede doel

Elk jaar wordt er voor een goed doel gekozen dat ondersteund gaat worden. Dit jaar is dit Vakantie Evenementen Teylingen (VET) geworden. VET organiseert twee weken lang tijdens de zomervakantie activiteiten voor kinderen van 6-12 jaar. Van elke deelnemerskaart die verkocht wordt, gaat 50 eurocent naar dit goede doel.

Intocht op vrijdag

Op vrijdag 14 juni is de laatste avond, die ook speciaal is vanwege de kidsloop. Op deze laatste avond, worden er op het Raadhuisplein aan de finish bloemen verkocht bij de kraam van de Ladies Circle Voorhout. Hiermee wordt ook het goede doel gesteund. Vanaf 20.00 uur is vanaf het Raadhuisplein de intocht van de deelnemers door het centrum met St. Cecilia.

Columbiaan zwemt naar medailles in minioren Regio West finale

Raoul Straathof geeft een functionele warming-up. | Foto: pr.

Voorhout n De minioren-zwemmers van de Columbiaan zwommen op zaterdag 1 juni in Den Haag en op zondag 2 juni in Dordrecht in de minioren Regio West finales. Vijf persoonlijke en twee estafette prijzen gingen mee terug naar Voorhout.

De zwemmers van de Columbiaan presteren goed in de Regio West Finale. | Foto: pr.

Alleen de beste zwemmers uit de regio mogen meedoen met deze wedstrijd. Zeventien zwemmers van de Columbiaan verschenen aan de start. Er waren veel verschillende onderdelen in verschillende niveaus en leeftijdsklassen. Alle minioren-zwemmers zijn tussen de 8 en 12 jaar oud en behaalden veel nieuwe pr's.

De estafette met Tomas, Dax, Gwen en Reina op zaterdag 1 juni, werd beloond met zilver en de estafette op zondag 2 juni met Tess, Boele, Tessa en Rein zelfs met gouden medaille. Ook waren er vijf persoonlijke medailles. Rein behaalde een gouden medaille op de 100m rugslag en een bronzen medaille op de 50m vlinderslag. Reina behaalde een bronzen medaille op de 100m schoolslag. Gwen behaalde ook brons, maar zij deed dit op de 50m vlinderslag. En James haalde voor de club de bronzen plak binnen op de 100m schoolslag.

Ook Jasper Duijnhoven op het podium

Sassenheim n Ook Zwemvereniging Sassenheim (ZVS) deed afgelopen weekend mee met de miniorenfinales. Zeven zwemmers streden in het water voor hun kansen. Jasper Duijnhoven behaalde op de 100 meter schoolslag een bronzen medaille.

Het was een spannende race, maar Duinhoven mocht het podium betreden om naast de andere jongens zijn medaille te ontvangen. Hij zwom een tijd van 1.30.90.

Ook de andere zwemmers behaalden goede resultaten. Niels van Nobelen zwom een persoonlijk record op de 100 meter rugcrawl in een tijd van 1.27.32 en werd hiermee achtste. Sam Bloemendaal was haar zenuwen de baas en zwom vier seconden sneller dan haar inschrijftijd. Sophie Postma en Ariënne Que mochten onder andere 400 meter borstcrawl zwemmen. De dames leren deze afstand steeds beter indelen en zwommen ook naar een ruim persoonlijk record.

Nick van der Plas was van de partij op zijn favoriete afstand 100 meter vlinderslag en eindigde als zestiende in 1.43.30. Oscar Vos zette op de 100 meter rugcrawl de snelle tijd van 1.37.30 neer.

Raoul Straathof geeft clinics aan trainers Forwodians Bucks

Voorhout n Dankzij een donatie van de kringloopwinkel Voorhout kan basketbalvereniging Forwodians Bucks hun trainingen naar een hoger niveau tillen. De technische commissie besloot hiervoor Raoul Straathof van BS Leiden uit te nodigen.

Straathof heeft veel ervaring in het coachen en trainen van teams. Zo was hij een van de assistent-trainers van de huidige bondscoach Toon van Helfteren toen die nog bij ZZ-Leiden coachte. Inmiddels is Straathof trainer en coach van het eerste team van BS Leiden en spelen ze in de promotiedivisie.

Functionele warming-up

Genoeg ervaring dus om van te leren voor de trainers van de Voorhoutse Forwodians. De eerste keer liet hij, met behulp van de mannen van het onder 18 team van Joy Terpstra en Philip Edelaar, zien hoe je een goede en functionele warming-up kunt doen. Een tribune vol met trainers zag hoe je met kleine trucjes al veel kunt leren, waardoor het spel sneller en beter wordt.

Schooltoernooi

Straathof zal in het aankomende seizoen nog drie keer langskomen om de trainers clinics te geven. daarnaast is hij ook aanwezig bij het schoolbasketbaltoernooi, op zaterdag 22 juni in sporthal De Tulp. Dan verzorgt hij voor alle kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 een warming-up. Aanmelden kan via www.combibrug.nl.

Nico en Marion

Foto: pr.

Sassenheim n Nico Rotteveel en Marion van Roode-Popp zijn de nieuwe clubkampioenen in het dubbelspel bij de Sassenheimse tafeltennisvereniging TTV Sassem. Tweede werden enkelspelkampioen Jaap Meiland en dubbelspelkampioen van 2018 Jan van der Kreeke. De derde plaats was voor Theo van Ruiten met Ton van der Voort. Met deze clubkampioenschappen zit het seizoen er weer op voor de tafeltennisvereniging. Eind augustus worden de tafels weer opgezet. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Foreholte JO9-3

Foto: pr.

Voorhout n De spelers van Foreholte JO9-3 hebben op zaterdag 1 juni het Ted Heemskerk Jeugdtoernooi in Haarlem gewonnen. Foreholte won de wedstrijden tegen Geel-Wit J09-5 met 4-3, Haarlem Kennemerland J09-6 met 1-0, en van DSS J09-9 met 2-4. Bram, Robin, Julian, Walter, Bjorn en Malaak mochten samen met invaller Dylan na afloop de beker mee naar huis nemen. Coach Lucas Wiering was uiteraard meer dan trots op zijn pupillen.

TV Overbos Dames dubbel 17+

Foto: pr.

Warmond n De reguliere voorjaarscompetitie 2019 zit er al weer zo goed als op, op een enkele inhaalwedstrijd na. Dit heeft bij Tennisvereniging Overbos één kampioen opgeleverd en wel dames Dubbel 17+ (4e klasse). Op de foto, v.l.n.r., onder: Sascha Heijne, Caroline Sikking en Annemarie Drogt. Boven: Anninka van Rijn, Jolanda Bonnet, Annemarie Buijs en Jacomine Bonnet.

Foreholte JO19-3

Foto: pr.

Voorhout n Nu het seizoen 2018/2019 bijna ten einde is kan Foreholte de balans opmaken. Vijf jeugdteams werden gehuldigd als kampioenen. Foreholte JO19-3 wist kampioen te worden door ARC met 4-0 te verslaan. Het toetje was de KNVB bekerfinale tegen VV Lekkerkerk, die helaas verloren ging. Toch kan JO19-3 met een kampioenschap en tweede plaats terugkijken op een zeer geslaagd seizoen.

HV Foreholte dames 1

Foto: pr.

Voorhout n Na een ongeslagen seizoen, waarbij lachen, plezier en teamgevoel centraal stond, had HV Foreholte Dames 1 veld het kampioenschap al op zak met nog twee wedstrijden te gaan. Foreholte won op zaterdag 1 juni de kampioenswedstrijd met 40-16 van Rijnsoever. De champagne vloeide rijkelijk over spelers en veld en ook de kampioenstaart en -pizza smaakten na het succesvolle meer dan goed.

Foreholte JO13-3

Foto: pr.

Voorhout n Op de platte kar gingen ze door het dorp, de spelers van Foreholte JO13-3. Kampioen worden en dan ook nog zo'n huldiging, ze zullen het vast niet snel vergeten!

Ook kampioen geworden en in de krant? Stuur dan een foto (minimaal 500kb) naar redactie@deteylinger.nl. Vergeet niet de (voor)namen van de kampioenen te vermelden, dat is wel zo leuk!

Foreholte JO12-2

Foto: pr.

Voorhout n 'Foreholte Kampioen' staat groot op het spandoek. En daar is niets aan gelogen! Foreholte JO12-2 is ook al kampioen geworden, naast nog vier andere teams bij Foreholte. Alle reden om heel trots te zijn.

Foreholte JO11-3

Foto: pr.

Voorhout n Nu het seizoen 2018/2019 bijna ten einde is kan voetbalvereniging Foreholte de balans opmaken. Vijf jeugdteams werden gehuldigd als kampioenen, waaronder Foreholte JO11-3. | Foto: pr.

Foreholte MO17-2

Foto: pr.

Voorhout n De meiden van Foreholte MO17-2 speelden goed dit seizoen en mochten aan het einde de medailles omhangen. Ze zijn een van de vijf jeugdkampioenen bij de Voorhoutse voetbalvereniging.

Fietsbridgedrive- taartpunt

Elk mens heeft een hobby. Mijn vrouw bijvoorbeeld is een fanatiek bridger. Ik bridge ook, maar ik ben minder fanatiek omdat ik minder bedreven ben. Of ben ik minder bedreven omdat ik minder fanatiek? Hoe dan ook, zij gaat geregeld de hort op voor een drive. Dat is een bridgewedstrijd waarbij men paarsgewijs van het ene horeca-etablissement naar het andere gaat. Er worden overal een paar spelletjes gespeeld en tenslotte is er de einduitslag. Er valt namelijk wat te winnen. Dat roept bij mij steevast de herinnering op aan mijn vader zaliger. Hij was een goed klaverjasser en kwam nogal eens met een prijs thuis. Een vleespakket bijvoorbeeld, terwijl we nog geen koelkast hadden. Ik ruik nog de biefstuk, waar we midden in de nacht voor wakker gemaakt werden. Of het summum: een slagroomtaart. Zonder koelkast eveneens onhoudbaar. Ook met dat probleem wisten wij wel raad. Want dat zou je mijn hobby kunnen noemen: iets bij de koffie... Dus als zij des morgens vroeg vertrekt om met een van haar bridgevriendinnen haar geluk te beproeven, stel ik steevast voor dat als ze in de prijzen valt, ze een slagroomtaart moet meenemen. Zo ook afgelopen Hemelvaartsdag. Terwijl ik mij opmaakte om met andere laatsten der Mohikanen ter kerke te gaan, vertrok zij voor een bridgedrive, met mijn gebruikelijke prijskeuzeadvies in haar oren. Tegen vijf uur appte ze dat het allemaal nogal tegenviel. Ik appte terug met een plaatje van een taartpunt, in het besef dat die mij wederom door de neus geboord werd. Blijkbaar droop mijn teleurstelling er overtuigend vanaf. Want op de terugweg deed ze bij verschillende Sassenheimse horeca-ondernemers navraag: of ze toevallig een puntje slagroomtaart voor haar arme man hadden. Dat niet. Maar eentje had cheesecake! Hij zag er de lol wel van in. En zo voelde ik mij 's avonds getrouwd met een heuse winnares! Eerlijkheidshalve vermeld ik dat ze als 83e geëindigd is. Van de 120. Maar u snapt dat ik dat omwille van die cheesecake er niet nog eens extra inwrijf…

egbert van der weide

5 t/m 13 juni

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. H. Moolenburg

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zo 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met Iriskoor, voorganger: Pastoor Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. J. Nijboer

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Tom van Lieshout

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zo 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 9 juni bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: ROMMELZOLDER
De winnaar is: J. Bax uit Warmond.