De Teylinger

17 juni 2020

De Teylinger 17 juni 2020


n Terrassen op straat

Voorhout n Zonnig weer, daar was het wachten op voor de horeca-ondernemers in de Herenstraat. Afgelopen weekend kon de straat na 18.00 uur dan eindelijk dicht. De gemeente heeft voor deze hele maand toestemming gegeven om bij mooi weer tot 23.00 uur de Herenstraat deels af te sluiten. De terrassen mogen dan tijdelijk uitgebreid worden.

Voorstel: stel toeristen-
belasting uit

'Situatie door corona biedt ook kansen'

Foto: pr.

Fietsmaatjes
kunnen weer
de weg op

Duofiets krijgt scherm

uitgeweid n 'Of was ik niet aan de beurt?'

Muzikale protocollen en looproutes: Adest Musica hervat repetities

Tijdens de repetitie zitten de muzikanten met de blaasinstrumenten zelfs op twee meter van elkaar. | Foto: pr. Foto: pr./Henri Hermans

Sassenheim n Door de corona-maatregelen moesten alle repetities binnen Adest Musica stoppen. Voorbereidingen voor de herstart waren al in volle gang en toen afgelopen week eindelijk groen licht kwam, konden de repetities weer starten. Vrijdagavond heeft de Drum- en Showband bij collega vereniging D.V.S. Katwijk binnen kunnen repeteren. Zaterdagmorgen was het de beurt aan de jeugd. Zij zijn, zowel binnen in ‘t Onderdak als in de open lucht bij de Overplaats, weer gestart. Adest Brass startte maandagavond de repetities.

Zowel vanuit de regering als via het KNMO (overkoepelende organisatie voor muziekverenigingen) zijn diverse adviezen gekomen voor repetities voor orkesten. De afgelopen weken heeft het bestuur van Adest Musica twee protocollen opgesteld, één voor repetities in de open lucht en één voor binnen, op basis van deskundige adviezen.


Repeteren in ’t Onderdak mag, maar de blazers moeten dan wel twee meter afstand houden van elkaar, slagwerk kan het met anderhalve meter af en er mogen maximaal 30 personen bij elkaar zijn. Ook mogen de materialen in ’t Onderdak worden opgehaald voor de buitenrepetities, daarvoor is een looproute voor de leden vastgesteld. Er zal ook een strikt deurbeleid gevoerd worden zodat gewaarborgd kan worden dat het maximale toegestane aantal leden niet wordt overschreden (30). Voor buiten zijn de eisen iets minder streng: anderhalve meter afstand voor iedereen en daar mogen alle afdelingen volledig met elkaar repeteren. De protocollen zijn voor iedereen te lezen op de website: https://www.adestmusica.nl/protocollen


Niet stilzitten

Optreden was vanaf half maart niet meer aan de orde. Voorzitter Wim van Vliet: "De eerste week waren we best overrompeld en moesten we alles op een rij zetten. Achter de schermen zijn we daarna vrij snel aan de slag gegaan. Er werd online vergaderd door het bestuur en de leden van de verschillende commissies. Daarna zijn we plannen gaan uitwerken: voor de jeugd hebben we één-op-één online-lessen kunnen organiseren. Helaas was online les geven aan groepen geen optie. Er is gebrainstormd hoe we na de intelligente lock-down verder zouden kunnen gaan. De acties en activiteiten voor de nieuwe uniformen hebben noodgedwongen een jaar moeten opschuiven. Afgelopen maand hebben we het Adest Bier gelanceerd in samenwerking met brouwerij Klein Duimpje in Hillegom, onder het motto: 'Help Adest Musica de zomer door'.


Onze vernieuwde website is twee weken geleden online gegaan. Afgelopen week is alles op alles gezet om de oefenruimtes corona-proef te maken. Daarnaast zijn we ook over de toekomst aan het nadenken. Hoe kunnen we onze orkesten laten optreden de komende maanden: in de open lucht of via onlineverbindingen. Kortom genoeg ideeën die we bedenken en bekijken. Adest Musica bruist van de energie en dat willen we ook weer graag laten zien”.

>Voorstel voor uitstel toeristenbelasting

Teylingen n B&W stelt de gemeenteraad voor om de toeristenbelasting niet per 1 januari 2021 in te voeren. Vanwege het coronavirus heeft het overleg met de verblijfsaanbieders niet kunnen plaatsvinden.

Door Nico Kuyt

Eind vorig jaar gaf de gemeenteraad B&W de opdracht om de haalbaarheid van het invoeren van een toeristenbelasting te onderzoeken. Die zou 1 januari aanstaande ingevoerd kunnen worden. Het levert de gemeente ongeveer 2 ton aan inkomsten op. Een bureau heeft drie tariefscenario's doorgerekend, een laag, gemiddeld en hoog tarief. Uit alle drie de scenario's blijkt dat het invoeren van toeristenbelasting financieel-economisch en juridisch haalbaar is. Het bureau geeft aan dat de structurele administratieve lasten die voortvloeit uit het inhouden en afdragen van de toeristenbelasting beperkt is, zeker bij exploitanten die gebruik maken van geautomatiseerde reserverings- of boekingssystemen. Het adviseert de gemeente wel om een goede afweging te maken bij eventuele invoering van de heffing en deze beslissing niet louter te baseren op bedrijfseconomische gronden.


Crisis

Sinds medio maart is de crisis uitgebroken. De toeristische sector wordt hard geraakt. De verwachting is dat de gevolgen van deze crisis zeker tot in 2021, en waarschijnlijk ook daarna, voelbaar blijven voor deze sector. Omzetdaling door de angst om te reizen en het verblijven in groepen, extra investeringen door aanpassingen van 1,5 meter samenleving leiden tot financiële problemen in deze sector. De crisis maakte het onmogelijk om met de betrokken stakeholders nader in gesprek te gaan. Gebleken is wel dat de acceptatiegraad van het invoeren van toeristenbelasting onder de verblijfsaanbieders laag is. De tariefafspraken van de verblijfaanbieders met hun tussenpersonen van de boekingskantoren worden vroegtijdig gemaakt. Voor de hotels geldt voor 1 april voor het volgende jaar en voor de camping geldt 1 november voor het volgende jaar. Door het invoeren van toeristenbelasting uit te stellen tot 1 januari 2022 kunnen de hotels rekening houden met deze heffing. Op 17 juni gaat de raadscommissie Bestuur het voorstel van B&W voorbespreken. De gemeenteraad neemt dan later een besluit.

Ooievaars geringd

De jonge ooievaars worden geringd als ze ongeveer vijf weken oud zijn. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Twee jonge ooievaars op landgoed Oostergeest zijn afgelopen zaterdag geringd door vrijwilligers van stichting STORK, die Nederlandse ooievaars registreert en volgt. De ooievaars werden ook gemeten en gewogen. De aanwezige toeschouwers kregen de nodige uitleg en konden de jonge ooievaars van dichtbij bekijken.

Het aanbrengen van de ringen moet gebeuren voor de jonge dieren kunnen vliegen, maar niet zo vroeg dat de ring van hun poot kan glijden. Wanneer de dieren uitvliegen en elders een nest bouwen, kan STORK via het nummer achterhalen waar de ooievaars vandaan komen. Het ouderpaar blijft op het nest bij landgoed Oostergeest.

>Natuur Ontdekking Centrum opent deuren

Warmond n Na weken lang gesloten te zijn gaat ook het Natuur Ontdekking Centrum op 1 juli weer open. In eerste instantie alleen op zondagmiddag. Tijdens deze middagen is er in het centrum altijd iets te doen. Zo kan je in de maand juli op de zondag met ons op slootjessafari gaan.

Omdat veel mensen dit jaar vakantie vieren in eigen land wil het Natuur Ontdekking Centrum ook tijdens de komende zomermaanden allerlei activiteiten organiseren, die natuurlijk coronaproof zijn. De eerste activiteit na de lockdown is op 27 juni en zal gaan naar het fraaie natuurgebied de Hanepoel. Op deze dag varen deelnemers met het historisch zeilschip de Hylke Tromp, naar dit bijzondere stuk land in de Kagerplassen. Natuurgids John van der Willik zal bezoekers hier rondleiden. De vaartocht start om 11.00 uur en we meren om 18.00 uur weer af bij het centrum. Vanwege de duur van de tocht is deze excursie niet geschikt voor kleine kinderen. Deelname kost 12,50 euro.


Aanmelden

Om aan de coronaregels te voldoen en anderhalve meter afstand te garanderen kunnen we slechts een beperkt aantal mensen meenemen. Aanmelden is dus essentieel en kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

'We willen deze periode vastleggen - hoe voelde het'

Aangepaste terrassen op de Oude Haven in Sassenheim. De gasten zitten op anderhalve meter. | Foto: MV Foto: MV

Regio n Erfgoed Leiden en Omstreken bouwt aan een digitaal archief over de gevolgen van het coronavirus. Het virus heeft een ongekende invloed op ons dagelijks leven. Om samen deze geschiedenis vast te leggen roepen zij de hulp in van alle inwoners van Leiden en omstreken. Voor het Corona-archief zoeken ze materiaal over opmerkelijke en bijzondere momenten vanaf half maart 2020. Dit materiaal kan digitaal aangeleverd worden via de website.

“We willen deze periode vastleggen - hoe voelde het, klonk het, smaakte het?’, aldus Ariela Netiv, directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken. De meeste mensen zullen zich deze uitzonderlijke periode nog lang herinneren: de sluiting van de terrassen langs de Nieuwe Rijn, de stille boulevard in Noordwijk, de lege schappen bij de Teylingse supermarkt of de erehaag bij een begrafenis.


Maar ook het niet-naleven van de maatregelen, zoals de bezoeken aan de bollenvelden. Daarnaast zijn sociale initiatieven ontstaan met grote samenhorigheid om elkaar te helpen. Hierover wordt veel digitaal en via sociale media gecommuniceerd, maar ook worden er briefkaarten gestuurd en pamfletten opgehangen in winkels. Deze informatie is het bewaren waard en vormt straks de herinnering voor later en een stukje historie voor de nieuwe generaties.


Voorbeelden

Het gaat om al het materiaal dat een beeld geeft van de invloed van het coronavirus op ons dagelijks leven. Denk aan: Foto’s van informatieborden, spreuken op straat, filmpjes van solidariteitsacties. Het materiaal kan bestaan uit foto’s, filmpjes, posters, flyers en misschien houdt u wel een dagboek bij.


Inleveren materiaal

Beschrijf wat er te zien is op uw foto, film of materiaal, waar en wanneer genomen of gemaakt, als u weet wie op de foto’s staat is dat heel zinvol. Kortom, hoe meer informatie u aanlevert hoe interessanter het is voor de onderzoekers in de toekomst.


Heeft u vragen? Mail naar corona@erfgoedleiden.nl of stuur uw informatie op via www.erfgoedleiden.nl/corona.

VVV Warmond weer open

Warmond n De VVV aan de Gemeentehaven is sinds dinsdag 16 juni weer open. Bezoekers kunnen er terecht voor informatie over alles wat er te beleven is in Warmond, de Kagerplassen en de Bollenstreek.

Warmond biedt ook in corona-tijd nog volop mogelijkheden voor een dagje weg - op het water, wandelend of fietsend. Recent werd de Levend Erfgoedroute gelanceerd met aandacht voor historische koeienrassen. Ook de Jan Steenwandeling door het oude dorp is populair. Daarnaast verkoopt de VVV onder meer fiets- en waterkaarten, cadeaubonnen, bioscoopbonnen en dinercheques. Het kantoor is corona-proof gemaakt en er kan één bezoeker tegelijk naar binnen. VVV Warmond is geopend dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

>Help mee klussen in Park Rusthoff

Sassenheim n Voor het onderhoud van Park Rusthoff zijn zaterdag 20 juni weer diverse enthousiaste mensen actief met het verrichten van verschillende werkzaamheden.

Voor de uitbreiding van het team van parkklussers is de organisatie op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die in een gezellige groep in de natuur elke derde zaterdag van de maand, van 9.30 tot 12.00 uur, lichte werkzaamheden in het prachtige park willen verrichten. Het betreft schoffelen, harken, snoeien, bruggen schoonmaken, opruimen van zwerfvuil en stormschade. Tussendoor is er tijd voor koffie in paviljoen het Sassennest. Verzamelen vanaf 9.30 uur bij het Sassennest. Het is natuurlijk altijd mogelijk om een keer op proef mee te helpen. Voor inlichtingen en aanmelden, neem contact op met Gerard Rutgrink tel. 06-30933789.

>SOS maakt historische quiz over oud Sassenheim

Sassenheim n Stichting Oud Sassenheim (SOS) heeft 20 vragen opgesteld over oud Sassenheim. Dit om contact te onderhouden met haar donateurs. Al maanden kan de stichting geen bijeenkomsten beleggen. Ook de bekende Inloopbijeenkomsten op de eerste donderdagmorgen van de maand kunnen, vanwege de onzekere situatie rondom corona, voorlopig geen doorgang vinden. Al eerder maakte de SOS bekend dat zij geen kans ziet de Open Monumentendag op 12 september te organiseren.

Een quiz over oud Sassenheim leek het bestuur een mooie contactmethode. Ook is het leuk op deze manier te onderzoeken hoeveel men weet over het verleden van Sassenheim. Alle donateurs met een e-mailadres krijgen de quiz gemaild. Donateurs waarvan het e-mailadres niet bekend is kunnen de quizvragen vinden op de website van de stichting. Overigens mag iedereen de quizvragen proberen te beantwoorden. Dus ook niet-donateurs van de SOS. Om het niet te moeilijk te maken zijn het 20 multiplechoicevragen geworden. Het goede antwoord staat er dus altijd tussen. De antwoorden kunnen gemaild worden naar: quiz@stichtingoudsassenheim.nl.


De antwoorden kunnen ook op een briefje worden ingeleverd in de buitenbus bij De Coy, het onderkomen van de SOS aan de Kagerdreef 72.


De antwoorden kunnen worden ingezonden tot 15 juli. Onder de winnaars worden 10 prijzen verloot. De juiste antwoorden worden na 15 juli terug gemaild en staan nadien ook op www.stichtingoudsassenheim.nl.

Extra Hummeltrainingen bij Teylingen

Trainer Piet van der Klugt geeft uitleg aan de Hummels. | Foto: pr.

Sassenheim n Het coronavirus heeft veel veranderd in het dagelijks leven. Wat echter blijft is de behoefte bij kinderen om te spelen. Dat kan op vele manier vormgegeven worden en bij RKVV Teylingen doen ze dat natuurlijk met een bal.

Met lekker spelen kun je niet vroeg genoeg beginnen, dus kunnen kinderen bij Teylingen al komen ‘hummelen’ als ze vier jaar oud zijn. Om de week op zondag is de training tussen 10.00 en 11.00 uur, met andere kinderen tussen de vier en zes jaar oud. Trainers Piet van der Klugt en Cees van der Zwet (jr.) zorgen ervoor dat zelfs de kleinste spelertjes het plezier van het voetballen ontdekken door hen met aan de leeftijd aangepaste oefeningen om te leren gaan met de bal én met samenspelen in een team.De afgelopen maanden zijn er diverse trainingen afgelast, daarom wordt de komende weken nog doorgetraind. Op zondag 21 juni en 5 juli van 10.00 tot 11.00 uur zijn de gratis hummeltrainingen. De trainingen zijn vrijblijvend, er is geen speciale kleding voor nodig, ook geen voetbalschoenen. In verband met de corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van kleedkamers en clubhuis.

>Drie Teylingse kandidaten voor de jaarlijkse Duurzaamheidsprijs

Teylingen n Ondernemers uit de streek presneteren zich op donderdag 18 juni tijdens de voorronde van de Duurzaamheidsprijs. 'Live' vanuit Het Cultuurcafé/Boekhandel Van der Meer in Noordwijk.

Ondernemers hebben de afgelopen maanden nogal wat voor hun kiezen gekregen. Door ziekte, zorgen en ook drukte is het deelnemersveld voor de vriendelijkste ondernemerscompetitie van de streek wat uitgedund. De voorrondes vinden dus op één avond plaats. Dit jaar met nóg meer publiek: via het Youtube-kanaal van de Duurzaamheidsprijs kan het publiek alles volgen.


Duurzame diversiteit

Van eenmanshoutbewerking tot chocolademaker met tientallen werknemers en van groenteburgers tot grondmonstermachines. De ondernemers die dit jaar deelnemen zullen het de jury weer knap lastig maken. “Wij hebben er weer zin in om de verhalen aan te horen. Sommige ondernemers hebben speciale aandacht voor één van de drie duurzaamheidspijlers – Mens, Milieu, Maatschappij, anderen bouwen zelfs een heel bedrijf op één of meer van die pijlers. Wij zullen ze alles vragen dat nodig is om tot een goede keuze te komen.”


Deelnemers

Dit zijn de deelnemers aan de competitie van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek. Uit Hillegom zijn dat Chocolaterie Pierre, Gert van Soest, Gouda Geo Equipment, Erik Omtzigt en VHGM, Dick van Harlingen. Kandidaten uit Noordwijk zijn Bewust Bollenstreek, Angela Roelen, IT4Kids, Colette Zee (N), SKM Bouwbedrijf, Adel Nour, SupportPoints, Peter Goeijenbier, St. Kunstklank, Martha Baalbergen en YoungPWR, Suzanne Schouten uit Noordwijk. deBloemist.nl van Thomas Clavaux uit Katwijk is ook genomineerd. Uit Teylingen zijn de kandidaten Purely Handmade, Ioannis Roumeliotis, Toko Layang Layang, José Perfors en To Maat, Marjolijn Balk.


Voorrondes

In de voorronde krijgt iedere deelnemer de kans zijn duurzame werk/project te 'pitchen'. Daarna zal de jury ze ondervragen. Via het Youtube-kanaal kan de hele streek alles ‘live’ volgen. De pitches, het vraag- en antwoord tussen de jury, het commentaar van de Promotors en tenslotte de keuze van de jury. Het programma wordt donderdagavond 18 juni vanaf 19.30 uur uitgezonden vanuit Het Cultuurcafé/Boekhandel Van der meer in Noordwijk.


Erkenning

De organiserende gemeenten – Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk – vinden duurzaam ondernemerschap belangrijk voor de streek. Vandaar dit vriendelijke ondernemersevenement. Door middel van de bedrijvencontactfunctionarissen en andere specialisten helpen zij ondernemers graag hun plannen mogelijk te maken.

>Boer Gerard Mul uit Warmond twittert met burgers

Warmond n Biologische rundvee- en schapenhouder Gerard Mul uit Warmond is deze week de hele week gastboer op het populaire en landelijk bekende social media-platform @Boerburgertweet. Dit platform wordt op Twitter en Facebook door tienduizenden mensen gevolgd.

Versluis gaat van 15 tot 21 juni op Twitter en Facebook met burgers in gesprek over de voedselproductie en specifiek over zijn blaarkoprunderen, schapen, weidevogels en zijn inspanningen op het gebied van natuurbeheer. Via @Boerburgertweet twitteren boeren, tuinders, telers en vissers collectief over hun dagelijkse werk en leven. @Boerburgertweet bestaat al sinds 2015 en heeft op Twitter ruim 12.500 volgers en op Facebook bijna 20.000. Volgers kunnen direct vragen stellen aan de deelnemende boeren en krijgen ook direct antwoord op hun vragen. Zo ontstaat er een boer-burgerdialoog. Doel van @Boerburgertweet is om de burger beter te informeren over het leven en werk als boer en de keuzes die zij maken. Ook leren burgers meer over de herkomst van hun voedsel en bloemen én krijgen zij op een begrijpelijke manier uitleg over de voedsel- en bloemenproductie. Boerburgertweet is te volgen via: www.twitter.com/boerburgertweet of www.facebook.com/boerburgertweet.

Walk&Talk: Concentratie met Max Ohlenschlager

Regio n Soms heb je van die taken te doen die concentratie vereisen. Denk aan het opstellen van een goede sollicitatiebrief. Herken je dat gevoel dat je jezelf er soms gewoon niet toe kan zetten? Op dinsdag 30 juni is van 14.00 tot 16.00 uur de gratis webinar over concentratie met time management-trainer Max Ohlenschlager.

Niet tot actie overgaan, kan komen omdat je veel aan je hoofd hebt of omdat je teveel bent afgeleid. Met als gevolg dat je bepaalde taken gaat uitstellen. In deze workshop leer je hoe je met aandacht die concentratieklus afmaakt. Deze online workshop wordt verzorgd door Max Ohlenschlager, trainer en coach in time management.


Walk&Talk

Bij deze maandelijkse koffiepauze is iedereen die op zoek is naar (ander) werk van harte welkom. Het doel van de Walk&Talk is je te helpen om zelf de deskundige te worden voor jouw zoektocht naar werk. Want wat is voor jou de beste manier om te solliciteren? Dat ontdek je, samen met andere werkzoekenden, bij de Walk&Talk.


Aanmelden voor deze online workshop kan door een e-mail te sturen naar nharthoorn@biblitheekbollenstreek.nl..

>Gemeentelijk steunfonds helpt lokale organisaties

Teylingen n Instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijnswerk hebben het door de coronacrisis zwaar. Daardoor kunnen ze financieel in de problemen komen en moeten ze mogelijk hun activiteiten beëindigen. Het college van Teylingen wil dit waar mogelijk voorkomen en heeft het initiatief genomen om een gemeentelijk steunfonds in het leven te roepen.

De regeling is bedoeld om de non-profit organisaties in Teylingen te steunen als zij liquiditeitsproblemen hebben gekregen door de coronacrisis. De sociaalmaatschappelijke organisaties zoals sport- en culturele verenigingen lopen inkomsten mis, terwijl vaste lasten zoals de huur wel betaald moeten worden.


Over de regeling

De regeling geldt tot en met december 2020. De bijdrage wordt verleend op basis van solidariteit en vertrouwen. En er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds.


Vanaf 10 juni

Op de website onder coronavirus/gemeentelijk-steunfonds-voor-maatschappelijke-organisaties staat meer informatie over het steunfonds, waaronder de beleidsregels met daarin de voorwaarden.

Vanaf 10 juni kunnen aanvragen digitaal worden ingediend. Bij vragen, neem contact op met de gemeente via gemeente@teylingen.nl.

>Beatrixfonds zoekt dringend collectanten

Sassenheim n Het Prinses Beatrix Spierfonds zoekt nog dringend collectanten voor Sassenheim. De collecteweek is van 6 tot en met 12 september. De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Er zijn zo’n 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk, en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren en dus op het hele lichaam. En dus op het hele leven. Heeft u twee uurtjes tijd om mee te helpen in uw eigen buurt? Aanmelden kan via www.spierfonds.nl/collecteren.

Geslaagd!

Foto: Tiny van der Zwan

Teylingen n De redactie ontving deze week van enkele scholen nog hun lijst met geslaagden. Ook hebben sommige lezers vol trots laten weten dat ze geslaagd zijn. Namens de redactie, allemaal van harte gefeliciteerd!


Foto: pr.

Limes Praktijkonderwijs Katwijk

VOORHOUT

Eva Meeuwenoord, Mike Pennekamp, Bryan van Munsteren, Justin Booms.


SASSENHEIM

Romy Warmenhoven


Teylingen College Duinzigt te Oegstgeest


VMBO theoretische leerweg

SASSENHEIM

Britt Bijman,

Eline van Duijn,

Marijn Elfering,

Anna van der Luijt,

Björk Meijer,

Floortje Meijer,

João de Noronha,

Rosalie Sanders,

Amber Sep,

Suzanne Visser,

Melanie van Vliet,

Bas Zwanenburg


VOORHOUT

Malou Favier,

Sanne van der Lans,

Anouk Morits,

Maebel Noordoven,

Noa van Ruiten,

Dirk Westerbeek,


WARMOND

Roxanne Caffa,

Isis Heemskerk,

Elise Ouwerkerk,

Lotte Steenbergen,


Bonaventuracollege, Mariënpoelstraat, Leiden


Havo

WARMOND

Mette TrosRijnlands Lyceum Oegstgeest


Gymnasium

SASSENHEIM

Lianne Pijpers


Het secretariaat van het Visser 't Hooft locatie Kagerstraat Leiden laat weten: "Helaas kunnen wij u dit jaar geen lijst van geslaagden toezenden omdat wij de kandidaten, gezien de huidige situatie, niet om toestemming hebben kunnen vragen."

>Ingezonden: Het paardenmeisje

Warmond n "Vrijdag 12 juni 2020. Net als op andere avonden rijdt het paardenmeisje vanuit Warmond, over het Spoorpad, terug naar de manege. Lekker rustig, geen auto’s hier, af en toe wandelaars of fietsers. Halverwege stopt het paard uit zichzelf. Het meisje wacht geduldig. Als het dier weer verder loopt, kijkt zij nog even om. Gelukkig is er niemand te zien. En die berg? “Daar heb ik schijt aan”, denkt het paardenmeisje."

Dick Duynhoven,

Warmond

Boekentips van Dorine Meijer

Dorine Meijer Foto: pr

“Kunst zet mensen aan het denken, kunst werkt ontspannend in deze tijden van moeten en kunst is er om van te houden en om af te zeiken,” volgens een inzender op scholieren.com. En volgens Ivo van Hove is kunst “een basisbehoefte van de mens. Het is een mensenrecht.” Ik ben het met beiden eens. Kunst doet iets met en voor mensen. In de gekozen boeken spelen beeldende kunst, muziek en taal een belangrijke rol in het leven van de personages. Welke rol speelt kunst in jouw leven?

Oogzenuw / Maria Gainza (ook als e-book)


Associatief en moeiteloos combineert de Argentijnse schrijfster verhalen over kunst, kunstenaars en haar (fictieve?) persoonlijk leven in dit originele boek. Musea zijn voor haar toevluchtsoorden en haar ervaringen daar beschrijft zij levendig. De schrijfster lijkt in beelden te denken en die verwoordt ze treffend. Er staan geen afbeeldingen in het boek en via internet kan je de genoemde schilderijen bekijken. Dat heb ik gedaan. Maar achteraf gezien had ik misschien ook genoeg gehad aan wat Maria Gainza zo beeldend schrijft. Mooi boek.

Goed kijken begint met negeren. De kunst van opmerkzaamheid / Wieteke van Zeil (ook als e-book)


Goed kijken kan je leren, volgens kunsthistoricus Wieteke van Zeil. Kunst kan daarbij helpen en zij geeft in dit mooi vormgegeven boek een aantal tips. Aan de hand van bijzondere en vaak grappige details laat ze zien hoe dicht kunst eigenlijk bij het dagelijks leven staat, als je goed kijkt, en de mooie afbeeldingen zijn een feest om naar te kijken. Ook komen er diverse kijkexperts aan het woord. Als je het boekt uit hebt, ga je veel meer zien. Letterlijk een eye-opener!

Het Tristan-akkoord / Ewa Maria Wagner


Net zoals de biografie van de debuterende Wagner zelf, gaat het ontroerende, mooi opgebouwde verhaal over een oorspronkelijk Poolse altvioliste, die via Duitsland in Nederland terecht komt bij het Radio Filharmonisch Orkest, en gaat schrijven. Het gaat over Ev’s zoektocht naar geluk en identiteit, over de relatie met haar vader, haar jeugd in communistisch Polen, haar liefde voor muziek en ook voor taal. Muziek speelt door het hele boek en uiteindelijk maken haar heldere woorden het tot een prachtige roman.

P-Eye: De goede twijfel

Regio n Ook in de komende week kunnen mensen bij Palliam online inloggen voor twee events.

Veel mensen vinden twijfelen maar lastig. Elk probleem kan toch worden opgelost? Wie twijfelt is een loser. Aan de hand van een brief van Ignatius van Loyola gaat de Jezuïet Nikolaas Sintobin op maandag 22 juni om 19.30 een half uur lang 'de goede twijfel' verkennen.


Op woensdag 24 juni neemt de bekende filosoof/theoloog Gerko Tempelman vanaf 10.00 uur bezoekers mee in de filosofie van de stoïcijnen. Deze lijkt er speciaal te zijn om de huidige corona pandemie goed te doorstaan. Het maakt je bestand tegen allerlei emotionele bevliegingen.


Inschrijven kan via de website www.palliam.nl. Je ontvangt daarna een linkje voor de online bijeenkomst die ruim een half uur zal duren. Het resultaat zijn praktische handvatten voor het leven van alledag. Palliam wil hiermee omzien naar iedereen die daar behoefte aan heeft.

>Vier miljoen voor zonnepanelen

Regio n In de provincie Zuid-Holland zijn veel grote daken die ingezet kunnen worden voor zonne-energie. Om die oppervlakte maximaal te benutten heeft de provincie een aanvalsplan zon opgesteld. Zij wil ondernemers en bewoners helpen hun daken beter te benutten en belemmeringen weg te nemen. Vaak is het gewoon een kwestie van weten wat er kan, maar soms zijn er ook financiële belemmeringen. Voor die laatste categorie heeft de provincie vier miljoen euro beschikbaar tot eind 2023.

Met de subsidieregeling ondersteunt de provincie dus de eigenaren van grote daken bij de investeringen die nodig zijn om het dak geschikt te maken voor zonnepanelen. Op de daken moeten minimaal voor 15 kWp zonnepanelen (ongeveer 45 stuks) passen. Het subsidie bedrag is afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om subsidies van 2500 tot 5000 euro voor de dakeigenaar, afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd. De regeling is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer grote daken beschikbaar komen voor energiecoöperaties.