De Teylinger

28 maart 2018

De Teylinger 28 maart 2018


VVD de grootste, Trilokaal wint een zetel, verlies D66

Teylingen n De gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag hebben in Teylingen voor verandering gezorgd. De VVD blijft de grootste en won zelfs een zetel. Huidige coalitie-genoot D66 verloor twee zetels, terwijl oppositiepartij Trilokaal een zetel erbij kreeg. Nieuwkomer Groen Links start de komende periode met twee zetels.

Het opkomstpercentage was 58 procent. Dat iets hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2014, toen 55,9 procent van de stemgerechtigden zijn of haar stem uitbracht.

In totaal zijn er 16.502 stemmen geteld. Daarvan gingen de meeste dus naar de VVD, die daardoor van zes naar zeven zetels gaan. Coalitiepartijen CDA en D66 verloren ieder. CDA ging een zetel in mindering, van 6 naar 5. D66 kreeg de zwaarste klap: van 5 naar 3 zetels. Ook landelijk kende D66 geen goede verkiezingen. Teylingen ging ook mee in de trend waarbij er meer gestemd is op lokale partijen. Trilokaal kreeg meer stemmen en gaat van 4 naar 5 zetels. De partij is hiermee nu de derde partij in Teylingen en lost daarin D66 af. Ook PvdA Teylingen had het zwaar. Na 3 zetels in de vorige gemeenteraad, gaat het aantal nu terug naar 2. De ChristenUnie kreeg meer stemmen, maar behoudt 1 zetel. Grote verrassing was de opmars van nieuwkomer Groen Links. De partij van lijsttrekker Lena Budko wist bij de eerste deelname direct 2 zetels te behalen. Ook landelijk deed Groen Links het erg goed en werd bijvoorbeeld de grootste partij in Amsterdam in Utrecht. Meer op pagina 5.

n Afscheid van de raad

Foto: Nico Kuyt

Door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week, moesten in totaal achttien leden op maandagavond 26 maart hun stoeltje in de gemeenteraad vaarwel zeggen. Sommigen hadden dat besluit al voor de 21ste genomen, anderen moeten de politieke arena verlaten door de andere verdeling van de zetels. Lees verder op pagina 5.

Foto: Marieke Voorn

Barensteel
voor
Chris Tetteroo

Na drie decennia afscheid als voorzitter

Op zoek naar de wc-pot bij Sassem Kwizzt

Cheques van
kringloop
Herenstraat 63

foto n 'Heb jij jouw plaatje al?'

Verkiezingen: oude en nieuwe gezichten

Teylingen n De gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag hebben in Teylingen voor verandering gezorgd. De VVD blijft de grootste en won zelfs een zetel. Huidige coalitie-genoot D66 verloor twee zetels, terwijl oppositiepartij Trilokaal een zetel erbij kreeg. Nieuwkomer Groen Links start de komende periode met twee zetels.

De volgende 25 raadsleden zijn gekozen:

VVD, 7 zetels: Monique de la Rie, Frank Beijk, Ewout Braggaar, Caroline Stam-Overhof, Robin Konings, Jelmer Bode, Hidde Verhoeve (doordat lijsttrekker Bas Brekelmans afstand heeft gedaan van zijn zetel).

CDA, 5 zetels: Peter Scholten, Gerben Dijkstra, Sybrinne de Vries-van den Beukel, Maarten van Welie, Reny Wietsma-Biesbroek.

Trilokaal, 5 zetels: Rob ten Boden, Sandra Jasperse, Dion Piket, Frans van Swieten, Fons Welters.

D66, 3 zetels:Fred Koot, Edith Alkemade-Augustinus, Joren Noorlander (voorkeursstemmen).

PvdA, 2 zetels: Joost van Doesburg, Sandra Groenendal.

Groen Links, 2 zetels: Leno Budko, Helmar van der Ploeg.

ChristenUnie, 1 zetel: Frans Nederstigt.

Op donderdag 29 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Daarin kunnen nog verschuivingen optreden, als er een coalitie is gevormd en een of meerdere raadsleden doorschuiven naar een functie als wethouder.

Raad neemt afscheid van veertien raadsleden

Eén van de nieuwe leden van de Orde van Oranje Nassau, nu oud-raadslid Bob Keeven. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Met de gebruikelijke lofprijzingen heeft de gemeenteraad maandagavond 26 maart afscheid genomen van een aantal raadsleden en een burgerraadslid. Zij keren vanaf donderdag niet meer terug in de raadszaal.

Door Nico Kuyt

Vijf van de aftredende raadsleden kregen in naam van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander door burgemeester Carla Breuer een lintje opgespeld. Zij traden toe tot de leden van de Orde van Oranje Nassau omdat zij drie raadsperioden hebben vervuld. Het ging daarbij om de nestor John Bosman (VVD), die al in de zelfstandige gemeente Voorhout als in de raad zat, Bob Keeven (VVD), Rose Marie Keijzer (D66), Marlies Volten (VVD) en Bert van Leeuwen (CDA). Van Leeuwen heeft wel een hele lange staat van dienst, want naast de acht jaar in Teylingen, was hij ook nog eens 8 jaar raadslid in Alkemade geweest.

Vijf koninklijke onderscheidingen, negen Jacoba van Beieren penningen

Penning

Die tenminste een volle termijn het raadslidmaatschap hebben volgehouden kregen de gemeentelijke Jacoba van Beieren penning. Die zilveren plak kregen Marc van den Berg (VVD), René Hartvelt (D66), Anne Paardekooper (Trilokaal), Elsbeth Koek (PvdA), Sabrina van der Lubbe (VVD), Ton Verdegaal (D66), Tewis Zandbergen (CDA), Timon Zuurmond (PvdA) en Bart van der Ploeg (D66). Voor Van der Ploeg was het afscheid extra zuur, want hij is verdrongen van zijn zetel door een partijgenoot met voorkeursstemmen. Hij stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken en voelt zich voor vier jaar op de reservebank gezet.

Burgerraadslid

Ook afscheid neemt Pieter Janssen (ChristenUnie). Hij is burgerraadslid en zou de Zilveren Barensteel ontvangen, maar die heeft hij al een keertje gehad. Hij krijgt een oorkonde. Janssen was overigens maandag niet aanwezig. De scheidende raadsleden kregen als cadeau nog een glastegel, gemaakt door de lokale glasblazer Mark de Jong.

Op donderdag 29 maart worden de 25 nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Voor zij hun functie kunnen uitvoeren, leggen zij de Eed of Verklaring en belofte af.

Referendum: Teylingen stemt voor Wiv

Teylingen n Het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) heeft een kleine meerderheid behaald in Teylingen: 52,4 procent stemde voor, terwijl 43,8 procent tegen stemde.

In totaal bracht 57,4 procent van de stemgerechtigden uit Teylingen hun stem uit.

Landelijk lag de opkomst lager; 51,6 procent. Daarvan stemde 49,5 procent voor de Wiv, 46,5 procent stemde tegen.

Ingezonden: Oud worden in Warmond

Ingezonden n "Het bejaardenhuis St Liduina in Warmond staat al een tijd leeg. Het wordt nu omgebouwd tot 'Het Gastenhuis'. Maar liefst twee wethouders kwamen er aan te pas om symbolisch de eerste steen te leggen. Het was dan ook verkiezingstijd... Wethouder Van Kempen hield een toespraak. Hij had in de supermarkt een man ontmoet en die vroeg: kan ik nog wel in mijn vertrouwde Warmond blijven wonen, als ik oud word? "Dat moment is mij altijd bijgebleven", sprak de wethouder. "Straks hoop ik te zeggen dat er een plek is gerealiseerd waar je oud kan worden." Maar de wethouder vergat erbij te zeggen dat je dan eerst moet dementeren. Want Het Gastenhuis is voor mensen met dementie. Dat zal die man in de supermarkt niet bedoeld hebben."

Annemiek Versluys,

Warmond

Klinkenbergerplas klaar voor natuur en recreatie

Loopgroep Oegstgeest rende in 13 minuut 55 seconden het rondje rondom de grote plas | Foto: pr.

Regio n Meer natuur en meer mogelijkheden voor recreatie. Dat waren de belangrijkste doelen voor de herinrichting van recreatiegebied de Klinkenbergerplas in Oegstgeest. Op donderdag 22 maart werd dit gebied na tweeënhalf jaar plannen en werken feestelijk geopend door gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Han Weber, Cees den Ouden (bestuurder Holland Rijnland) en Oegstgeester wethouder Jos Roeffen.

Eind 2014 nam de gemeente Oegstgeest recreatiegebied de Klinkenbergerplas over van de provincie Zuid-Holland. In 2015 startte de gemeente een uitgebreid participatieproces met huidige en toekomstige gebruikers van binnen en buiten het dorp, zoals betrokken omwonenden, natuurliefhebbers, sporters, wandelaars en hondenbezitters. Ook inwoners uit Teylingen maken veelvuldig gebruik van het recreatiegebied.

Nadat de heren het nieuwe informatiepaneel onthuld hadden, gaf wethouder Roeffen het startschot voor de lopers van de Loopgroep Oegstgeest. Gidsen van het Milieu Educatie Centrum Oegstgeest gaven een toelichting op het planten- en dierenleven dat in en rondom de plassen zal ontstaan.

Hondenstranden

Rondom de grote plas vinden bezoekers onder meer de natuurspeeltuin, de zwemstranden, hondenstranden en het uitkijkpunt. Bij de kleine plas is juist ruimte voor natuurontwikkeling, zoals de oeverzwaluwkast en het sponsorbos.

Helemaal klaar zijn de werkzaamheden nog niet, dankzij het koude en natte weer van de afgelopen maanden. De komende twee weken worden vlechtheggen aangeplant en worden enkele delen van de paden bijgewerkt. Als het wat warmer en droger wordt, kan ook het gras ingezaaid worden. Als dat gras eenmaal voldoende gegroeid is, zullen de speeltoestellen in de natuurspeeltuin geplaatst worden. De nieuwe en complete speeltuin zal dan in mei/juni klaar zijn.

De herinrichting is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, gemeente Leiden, stichting Trees for All en het Nationaal Bossenfonds.

Geen nieuwe regel weren bedrijfsbussen

Sassenheim n Een bewoner heeft tijdens de laatst door de gemeente gehouden wijkmarkt geklaagd over het parkeerprobleem rond de Veenburg met name door bedrijfsbussen en auto's van medewerkers die langparkeren.

De bewoner kaartte al eerder het parkeerprobleem aan. Met name wordt het volgens hem veroorzaakt door een leverancier in de zorg. De bedrijfsbusjes parkeren veelvuldig in de straten en medewerkers parkeren er lang voor hun reis via station Sassenheim naar Schiphol. Zij vertrekken met koffers en de auto's blijven er meerdere weken staan. De melder geeft als suggestie aan om de bewoners een parkeervergunning te geven of bedrijven aan te schrijven om niet in de wijk maar op eigen terrein te parkeren. Maar in ieder geval om actie te ondernemen om het nijpend tekort aan parkeerplaatsen op te lossen. In een antwoord geeft B&W aan dat de ervaren overlast van bedrijfsbussen bekend is bij de gemeentelijke afdeling Handhaving. Verder houdt de gemeente bij herinrichting van straten en wijken rekening met het onderwerp. Voor wat betreft het weren van bedrijfsbusjes in woonwijken, is er bestaande regelgeving. Er gelden maximale afmetingen voor geparkeerde en uitzichtbelemmerende voertuigen binnen de bebouwde kom van de gemeente. Het opstellen van nieuwe regelgeving vindt de gemeente vooralsnog niet wenselijk, omdat dit extra handhaving vraagt, aldus de gemeente. (NK)

Spandoek bij 'windmolen'

Twee leden van het comité protesteren tijdens de officiële opening van 'de Klink' tegen de komst van twee windmolens bij Akzo. De molens zijn na plaatsing vanaf het recreatiegebied goed zichtbaar. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n Het Comité tegen Dreiging Windmolens bij Akzo heeft tijdens de opening van de Klinkenbergerplas een ludieke spandoeken-actie gehouden. Dat gebeurde tegen de achtergrond van het kleine watermolentje bij het strandje. Met het spandoek 'Akzo: deze molen is groot genoeg' wilde de actiegroep de aandacht vestigen op het streven om de windturbines, die Akzo op het terrein op een steenworp afstand van de Klinkenbergerplas wil neerzetten, tegen te houden.

Het Comité vertegenwoordigt diverse VvE's, wijk- en buurtverenigingen in Warmond, Sassenheim, Voorhout en Oegstgeest. Enkele comité-leden hebben kort gesproken met gedeputeerde Han Weber. De gezamenlijke provincies hebben met het Rijk afgesproken om 6000 MW aan windenergie op land te realiseren voor 2020. Voor Zuid-Holland is de ambitie om hiervan 735,5 MW aan windturbines te plaatsen. De twee windmolens bij Akzo zijn onderdeel van dat plan.

Te hard rijden wordt aangepakt

Sassenheim n Tegen het te hard rijden op de Narcissen- en Van Alkemadelaan worden maatregelen genomen, maar wel pas over enkele jaren. Dan wordt het gebied heringericht.

Bewoners hebben tijdens de laatst in november gehouden wijkmarkt van de gemeente in de tuinzaal van de Bernardus geklaagd over het stelselmatig te hard rijden van het verkeer in het gebied. De situatie wordt als onveilig ervaren. Het is een 30 km-zone, maar het verkeer wordt niet in snelheid geremd en gunt het gaspedaal de diepte. Tevens komen er in de wijk nieuwe woningen bij. „Het wordt tijd dat er drempels, bloembakken, verkeersborden en dergelijke komen", zo meent een bewoner. In een antwoord geeft B&W aan dat de herinrichting naar de richtlijnen voor een 30 km-zone gepland staat, maar over enkele jaren, namelijk 2020. (NK)

Voorhout schoon

Voorhout n Inwoonster Sylvia Hoogduin heeft afgelopen zaterdag meegedaan met de zwerfafval opruimactie van Supporter van Schoon in Warmond. Geinspireerd hierdoor, wil ze ook een opruimgroep opzetten in haar woonplaats Voorhout. "Er ligt ontzettend veel zwerfafval op straat en in de plantsoenen." Sylvia is op zoek naar meer ZwerfAfvalPakkers (ZAP'ers) die mee willen helpen. Aanmelden kan via de Nextdoor app (Hoogh Teylingen) of via voorhoutschoon@gmail.com.

Thema-avond: 'Autisme in het gezin'

autisme n 'Wat betekent het voor je gezin als een van je kinderen autisme heeft? Hoe communiceer je op een goede manier met je kind? Hoe krijg je de goede hulp en begeleiding? Deze vragen en meer komen aan de orde op een thema avond over autisme op donderdag 12 april in het gemeentehuis van Noordwijkerhout (Herenweg 4).

Linda van der Niet is gastspreker op deze avond. Van der Niet is moeder van twee dochters en columnist voor Autisme Magazine; het maandblad van de Nederlandse Vereniging Autisme. De verhalen tot 2014 verschenen gebundeld in het boek: Twee lichamen heb ik. Van der Niet ging namens de Nederlandse Vereniging Autisme naar gezinnen toe om ze te interviewen. Naast die portretten en artikelen schreef ze een gastcolumn in het blad. Dat viel in goede aarde en haar column verschijnt inmiddels al elf jaar. Behalve herkenning bij ouders van kinderen met autisme, geven de verhalen ook begrip bij buitenstaanders.

'Ik ben een trotse moeder'

Van der Niet: "Mensen zeggen soms: je bent zo positief. Ik snap dat wel. Ouders in dezelfde situatie willen erkenning voor wat ze doen. Het kan zwaar zijn, een zorgintensief kind, dat beaam ik. Ik wil eerlijk zijn, alleen niet klagen; dat helpt mij namelijk niet. Ik ben trotse moeder van twee fantastisch leuke mensen en daar ben ik dankbaar voor. En natuurlijk is het een uitdaging om ze allebei zo goed mogelijk te begeleiden."

Van der Niet vertelt op 12 april uitgebreid over haar persoonlijke ervaring. De bijeenkomt in het gemeentehuis begint om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur.

Ook Sassenheim krijgt sociaal team

Sassenheim n Na Voorhout en Warmond krijgt ook de kern Sassenheim een sociaal team. Dinsdag 3 april start dit team vanuit het gemeentehuis in Sassenheim. De ISD Bollenstreek, die daar nu nog onder de naam Zorgloket inwoners bedient, wordt samen met medewerkers van Welzijn Teylingen, MEE en Kwadraad onderdeel van het sociaal team. Het Zorgloket gaat dus op in het sociaal team.

Volwassenen en ouderen kunnen bij de sociaal teams terecht met uiteenlopende vragen en zorgen, bijvoorbeeld over rouw, verlies en eenzaamheid. Nieuw is dat de sociaal teams de toegang zijn tot schuldhulpverlening. Dat sluit aan op de vele financiële vragen die er binnenkomen.

De teams Voorhout en Warmond startten halverwege 2016 als pilot en eind 2017 is besloten de teams te continueren én uit te breiden met een team in de kern Sassenheim. Het multidisciplinair samenwerken blijkt een succes. Er wordt op een andere manier naar een situatie gekeken, waardoor sneller de juiste hulp kan worden aangeboden.

Contact

Inwoners van Sassenheim, Voorhout en Warmond kunnen vanaf dinsdag 3 april elke ochtend tussen 8.30 en 12.30 uur hun vraag voorleggen aan het sociaal team. Daarnaast wordt bij wijze van proef gestart met opening op donderdagavond tussen 18.00 tot 20.00 uur.

Inwoners kunnen contact leggen door te bellen naar 14 0252 of langs te komen in het gemeentehuis van Teylingen (Wilhelminastraat 25 in Sassenheim). Of door een bericht te sturen via de Facebookpagina's van de sociaal teams. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken in de kernen Voorhout en Warmond.

Nieuw seizoen in teken van de romantiek

Ester Naomi Perquin links en Bart Siemerink rechts bij de opening van Keukenhof. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n "De eerste tekenen van de lente tonen zich en op Keukenhof staan de eerste tulpen in bloei. En hoewel het nu nog koud is, gaat de lente nu van start." Keukenhof-directeur Bart Siemerink liet er vorige week dinsdag bij de officiële opening geen twijfel over bestaan dat het zoals steeds allemaal goed zal komen en in no time Keukenhof weer één grote bloemenzee zal zijn.

Door Arie in 't Veld

Ester Naomi Perquin, Dichter des Vaderlands, begeleidde de aanwezigen de lente in en opende het 69ste Keukenhofseizoen. "Op een manier die helemaal past in ons thema: Romantiek in Bloemen. Het is een grote eer dat de Dichter des Vaderlands dit speciaal voor ons wil doen", zei Siemerink. "Als Keukenhof de lente opent, dan doen wij dat, samen met u allen, graag op een bijzondere wijze. Wij hebben zin in de lente. Ieder jaar is anders. Maakt u zich geen zorgen: het gaat goed met onze tulpen, en de eerste laten gelukkig hun kleuren al zien. Nu het warmer wordt 'brullen'' de bollen de grond uit."

Meer bollen geplant

Keukenhof heeft dit keer bloei van begin tot het einde van het seizoen, want er is in lagen geplant waardoor er nieuwe bloei komt als de bloei erboven achter de rug is. Siemerink zei dat mede door het planten in lagen er nu ook ongeveer 25 procent meer bollen de grond in zijn gegaan dan in voorgaande jaren. "De afgelopen jaren hebben we een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. We hebben het park mooier gemaakt, met meer bloei. Van de eerste tot de allerlaatste dag. We hebben fors geïnvesteerd in betere faciliteiten in ons park. We hebben als gevolg van al deze verbeteringen in vijf jaar tijd een groei doorgemaakt van 800.000 naar 1,4 miljoen bezoekers. Uit meer dan 100 landen."

Bollenstreek bereikbaar houden

Kijkend naar de logistiek zei Siemerink onder andere dat getracht wordt de Bollenstreek goed bereikbaar houden. "Ook de samenwerking met openbaar vervoerder Arriva is van belang: bijna 20 procent van ons bezoek komt met het openbaar vervoer. De vaste diensten vanaf Schiphol, Leiden en Haarlem - die aansluiten op de NS-stations – zorgen voor minder mensen met eigen vervoer. De Combitickets die we samen met Arriva en ook met de NS hebben ontwikkeld, zijn daarin een belangrijk instrument. Een nieuw seizoen is gestart. Keukenhof is er klaar voor."

Decolletés en doe-opdrachten tijdens eerste Sassem Kwizzt

Enkele leden van team Prinsenhof buigen zich over de opdrachten van Sassem Kwizzt. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Sassenheim n Een soort pubquiz, maar dan thuis. Gewapend met pen, papier en diverse laptops gingen 81 teams vrijdagavond de strijd met elkaar aan tijdens Sassem Kwizzt.

Door Esther Luijk

Foto: Esther Luijk

De quiz bestaat uit kennisvragen, doe-opdrachten en zelfs een geheime opdracht. Aan het begin van de avond wordt het kwizzboek met de vragen opgehaald bij de organisatie, en aan het einde van de avond levert het team deze zo goed mogelijk ingevuld weer in. Het werd een avond vol hilarische opdrachten, bijzondere vragen en bijna onoplosbare puzzels. Tijdens de feestelijke slotavond, 14 april, wordt het winnende team bekend gemaakt.

Waar draag je geen geel?

Team Prinsenhof vertoefde vrijdagavond in de tandartspraktijk van een van de teamleden, Jeroen Kruik. Een prima plek voor de negentien teamleden om de ruim honderd pagina's aan vragen van het Kwizzboek te beantwoorden, vanwege de overvloed aan computers en laptops. En die waren hard nodig, bleek al gauw. Want wie in 2017 de eerste paal voor het nieuwe clubgebouw van de tennisvereniging sloeg, weet je je wellicht nog wel te herinneren, maar wat was vroeger de functie van het pand waar nu Melman Herenmode in zit, en in welk land is het verboden de kleur geel te dragen? Ondertussen wordt een teamlid aangewezen voor de geheime opdracht. Aangekomen bij basisschool de Overplaats wordt plaatsgenomen in de schoolbanken. De Cito-toets uit 2013 moet gemaakt worden.

Gemene deler

De andere teamleden puzzelen ondertussen flink door. Aan de tafel in het midden van de praktijk klinkt een hoop gezucht en gesteun. Het blijkt van Frank te komen, het teamlid dat zich heeft toegelegd op de categorie 'reis om de wereld'. Hij breekt zijn brein over de puzzel 'gemene deler', waarbij groepjes van drie woorden die allemaal iets met elkaar gemeen hebben samengesteld moeten worden uit een veld van twaalf. De gemene deler moet Frank opschrijven, en dat is lastiger dan het lijkt. Heel erg naar z'n zin lijkt ie het nog niet te hebben. "Ik vind het goed zo", zegt hij uiteindelijk. "Ik heb een paar termen over, maar het zal wel kloppen, toch?"

Schrikken van de zoekgeschiedenis

Vanuit een zijkamer van de praktijk trekt een hoop gegiechel de aandacht. Deelnemers Marjolein en Joanneke zijn plaatjes van decolletés aan het googlen en hebben de grootste pret. "We werken beiden in de zorg, dus ons leek de categorie 'niets om het lijf' wel toepasselijk", lacht Marjolein. "Maar het is heeeeel ander dan ik dacht, het blijkt dat de categorie vrij letterlijk genomen moet worden!". In het opdrachtenboek staan plaatjes van 'beroemde decolletés, en aan de twee dames de taak om de eigenaresses ervan op te schrijven. "Degene die hier maandag de zoekgeschiedenis bekijkt, schrikt zich dood!"

Waar staat toch die wc?

Sassem Kwizzt is een initiatief van Linda van Soerland, tevens de voorzitter van de organisatie. Zij deed zelf drie keer mee met Ons Dorp Kwist, een soortgelijk evenement in Son en Breugel. Het succes daarvan bracht haar op het idee om Sassemkwizzt te organiseren. "Het was geweldig", vertelt ze na afloop. "Wat ons betreft was het een enorm succes. Toen de deelnemers aan het eind van de avond hun boek weer in kwamen leveren, hebben heel veel zich mondeling al opgegeven voor een eventuele volgende editie." Een favoriete opdracht van Linda die ze ooit zelf moest doen bij Ons Dorp Kwist, zat ook in Sassem Kwizzt. "Dat was de opdracht van de wc-potten, zo leuk! De vraag was uit wel etablissement komt deze wc-pot, dus de deelnemers moesten allemaal eetgelegenheden in om alleen de wc-pot te bekijken! Hij kwam uit de Wezen trouwens…"

Geen hondentoilet op Kwekersweg

Sassenheim n Er komt op het veldje tussen de korfbal en de Kwekersweg geen uitlaatstrook voor honden. B&W vindt het spelen van de kinderen en de hondenkeutel niet samengaan.

Door Nico Kuyt

Bewoners hebben tijdens de wijkmarkt in november het idee geopperd om op het veldje aan de Kwekersweg een omheining te plaatsen, zodat het een uitlaatstrook wordt. Volgens de indieners wordt het veld niet gebruikt door kinderen. En er is behoefte naar, zo vinden zij, gelet op de aanwezigheid van het aantal zwerfkeutels her en der in de buurt. Maar B&W is erg terughoudend om het dan maar tot een uitlaatstrook uit te roepen. De gemeente heeft een beleid waarin vijf hondenuitlaatgebieden zijn aangewezen voor Sassenheim. Binnen de bebouwde kom geldt een aanlijnplicht, buiten de bebouwde kom niet. Rond de Wasbeek hebben volgens B&W geen ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor er nog een hondenuitlaatplaats bij moet komen. Daarnaast is de combinatie spelen en hondenuitlaatplaats niet wenselijk. „Er is daarom geen aanleiding om dat veld geheel of gedeeltelijk om te zetten naar hondenuitlaatplaats", zo oordeelt B&W.

Informatie- bijeenkomst JvB-fonds

Teylingen n Het Jacoba van Beierenfonds organiseert op donderdag 5 april de jaarlijkse informatiebijeenkomst, om 17.00 uur bij van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden (Warmonderweg 8).

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen is opgericht in 2015, om lokale samenwerkingen van burgers die voor een verbeterde leefbaarheid zorgen, te financieren en te faciliteren. Daarnaast is het Jacoba van Beierenfonds hèt aanspreekpunt voor burgerinitiatieven, maar ook voor verenigingen en bedrijven, die een lokaal initiatief in Teylingen willen ondernemen.


Sinds het fonds is opgericht heeft het vele lokale projecten en initiatieven ondersteund. Onder andere op het gebied van natuur, cultuur, sport, educatie, welzijn, economie en maatschappij. Tijdens de jaarlijkse informatieavond laat het fonds met trots zien, welke initiatieven er in 2017 zijn ondersteund.

Daarnaast zal het Jacoba van Beierenfonds de plannen tijdens deze bijeenkomst presenteren. Daarnaast willen de bestuursleden in gesprek over hoe ideeën en initiatieven van inwoners te ondersteunen en de samenhang in onze gemeente te versterken. Alle inwoners worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. Om organisatorische reden wordt verzocht om vooraf aan te melden via info@jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.

Tabletcursus: Android voor beginners

Sassenheim n In de bibliotheek (Kerklaan 42) start in mei de vierdelige cursus Android tablet voor beginners.

De cursus is voor bezitters van een tablet die graag meer willen leren over de mogelijkheden, zoals e-mail lezen en beantwoorden, het gebruik van internet, skype en spelletjes spelen.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven door vrijwilligers van Seniorweb. Deelnemers dienen hun eigen Android tablet mee te nemen. In totaal nemen zes mensen deel aan de cursus, zodat er voldoende ruimte is voor aandacht en vragen.

De cursus start op woensdag 2 mei en is daarna op 9, 16 en 23 mei, iedere keer om 14.15 uur. Deelname bedraagt 35 euro voor leden van de bibliotheek en Seniorweb, en 40 euro voor niet-leden.

Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de bibliotheek geregeld worden en ook via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Langer thuiswonen met Stek en Vooruitgang

Teylingen n Senioren blijven steeds langer thuis wonen. Maar wat als door (kleine) ongemakken de woning aangepast moet worden? Wat zijn de mogelijkheden? Welke weg te bewandelen? Of toch (verplicht) verhuizen? Om op deze vragen antwoord te krijgen, organiseert KBO Teylingen samen met de woonstichtingen Vooruitgang en Stek drie bijeenkomsten. De aftrap is in Sassenheim op maandag 16 april in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1). De bijeenkomst begint om 14.30 uur.

De informatiebijeenkomst gaat over mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen, aanpassingen in huis, de regelgeving in grote lijnen, hoe dat betaald wordt, inschrijven voor woningen of een woon- of zorgcentrum. Hoeveel seniorenwoningen telt bijvoorbeeld Sassenheim? Zijn er wachttijden? Werken Vooruitgang en Stek mee aan de bouw van woonservicezones?

De bijeenkomst is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Aanmelden kan vanaf 3 april tot en met 10 april bij het secretariaat KBO Teylingen via kboteylingen.secretariaat@gmail.com of bel 06-18184053 (tussen 11.00 en 13.00 uur).

Deze informatieve bijeenkomsten worden in het najaar ook in Voorhout en Warmond gehouden.

Ruim 600 zonnepanelen voor Bernardus

Sassenheim n Bij woonzorgcentrum Bernardus worden deze maand 680 zonnepanelen op het dak geplaatst. Daardoor wordt aan de Hoofdstraat 20 procent van de benodigde energie geleverd door de zonnepanelen. Dat is 180.000 Kwh op jaarbasis, vergelijkbaar met het verbruik van zo'n 50 gezinswoningen.

"Deze investering is goed voor het milieu én voor de portemonnee. Het maakt deel uit van een omvangrijk energiebesparingsprogramma waarbij onder andere traditionele verlichting door energiezuinige led-verlichting wordt vervangen en energieverslindende apparatuur door energiezuinige," schrijft een woordvoerder van zorgorganisatie Marente.

De levensduur van de zonnepanelen is ongeveer dertig jaar en de investering is na acht jaar terugverdiend.

SnuffelCollege

Sassenheim n Een veilige omgang tussen hond en kind. Dat is het doel van het Sophia SnuffelCollege, een scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Onder andere op vrijdag 23 maart en 6 april is er een SnuffelVrijwilliger met haar hond op bezoek bij groep 1/2 en 3 van basisschool de Kinderburg. Meer informatie via www.sophiasnuffelcollege.nl.

Lees meer op deteylinger.nl

redactie n De Teylinger is ook online te vinden. Meer artikelen zijn te vinden op www.deteylinger.nl.

13 / 40

Annelies brengt voorleesplezier in huis

Annelies Veltman leest voor aan Youns Alwadi. Ook zijn familie is blij met de VoorleesExpress. | Foto: pr./Arie Kievit Foto: pr.

n VoorleesExpress zoekt nieuwe voorleesvrijwilligers

Teylingen n "Wat is dit voor een meneer?" Annelies Veltman wijst op een tekening. "Een boer", antwoordt de 5-jarige Youns zonder aarzelen. Het Syrische jongetje woont sinds twee jaar met zijn familie in Teylingen. Op school sprak hij bijna niet. Maar dankzij de inzet van Annelies is hij met sprongen vooruitgegaan.

Annelies Veltman is een van de vrijwilligers van de VoorleesExpress van de Bibliotheek Bollenstreek. De VoorleesExpress ondersteunt gezinnen met kinderen van twee tot en met acht jaar die moeite hebben met taal. Zoals Youns Alwadi. Het jongetje ontvluchtte met zijn familie de oorlog in Syrië en kwam na allerlei omzwervingen in Sassenheim terecht. Zijn juf heeft hem aangemeld voor de VoorleesExpress, omdat hij in de klas zijn mond bijna niet opendeed. Inmiddels gaat het stukken beter.

Nijntje

"Waarom heet Nijntje Nijntje?" "Omdat het een konijn is". "En wat doet Nijntje hier?" "Ze schaatst." "Heb jij ook al een keer geschaatst?" Annelies en Youns praten honderduit terwijl ze Youns' favoriete spel spelen. Youns vindt het meestal leuk als Annelies langskomt "maar soms ben ik ook moe of boos of wil ik liever buitenspelen." Annelies begrijpt dat wel. "Geen enkel kind van vijf jaar kan een uur lang stilzitten. Daarom lezen we niet alleen boeken, maar doen we ook heel veel spelletjes. Van 'ik zie ik zie wat jij niet ziet' tot domino. En we trekken vaak gekke bekken. Dan liggen we helemaal in een deuk."

Hele gezin doet mee

Als het even kan, doet ook de rest van het gezin mee. Zo breiden ze hun woordenschat uit en ontwikkelen ze hun taalgevoel. Bovendien ontdekken ze hoe leuk boeken zijn. Vader Mohammad: "Lezen is zo belangrijk. En Nederlands praten. We doen allemaal erg ons best om de taal onder de knie te krijgen." Dat lukt behoorlijk goed. Zowel Mohammad als zijn vrouw Oblah zijn inmiddels aan het werk, de oudste kinderen Duha en Omran beginnen na de schakelklas aan een opleiding en de jongsten doen het goed op de basisschool. "Mijn advies", zegt Oblah: "Doe mee met de VoorleesExpress".

Familie geworden

Annelies is twintig weken lang één keer per week bij de familie Alwadi thuis langs geweest. "Ik kan het echt iedereen aanraden om vrijwilliger te worden bij de VoorleesExpress. Je breidt je horizon uit doordat je een andere wereld binnenstapt en het is fijn dat je echt iets kunt betekenen voor mensen. De Alwadi's en ik zijn een beetje familie geworden. Het zijn zulke lieve mensen. Daarom blijven we contact houden, ook al zit mijn tijd als voorlezer in dit gezin erop. Ik ga nu aan de slag met een Pools jongetje." Gelukkig heeft grote zus Duha haar taken overgenomen. "Ik vind het leuk om Youns en mijn tienjarige broertje Omar voor te lezen. En hoewel ze vaak liever op de tablet spelen, zie ik erop toe dat ze elke avond voor het slapen gaan een boek lezen."

Ook meedoen met de VoorleesExpress?

Vind jij het net als Annelies leuk om kinderen voor te lezen en taalspelletjes met hen te doen? Of heb je liever een coördinerende rol? Meld je dan aan als vrijwilliger op onze site: www.bibliotheekbollenstreek.nl/voorleesexpressvrijwilliger.

Projectleider VoorleesExpress Elvira Vis neemt daarna zo snel mogelijk contact op.

Historische Kring in teken van Cultuur Verheft

Voorhout n Op ludieke wijze is onlangs de tentoonstelling 70 jaar Cultuur Verheft geopend. Op zaterdag 31 maart is de expositie te bezichtigen tijdens de inloop, van 10.30 tot 12.30 uur in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat tegen over nummer 30.

De tentoonstelling 70 jaar Cultuur Verheft in de Foranholtezaal is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Historische Kring Voorhout. De expositie is voor alle (oud)leden, donateurs en belangstellenden van de in 1947 opgerichte toneelvereniging. De vele foto's, posters, oude uitnodigingen, toneelboekjes, leuke anekdotes en heel veel andere zaken zijn er te bezichtigen. Ook vind je op de tentoonstelling terug, de bijdrage die Cultuur Verheft door de jaren heen heeft geleverd aan onder andere de intochten van Sinterklaas, 1000 jaar Voorhout, de feesten in de Ruïne van Teylingen en theaterdiners.

Verder bij binnenkomst op het Raadhuisplein treffen de bezoekers de vele voorwerpen aan uit het historisch verleden van het oude Voorhoutse gemeentehuis jaren 1906-1991. Aan de linkerhand is gelijk de Foranholtezaal met de expositie. Aan de rechterkant, in de Oosthoutzaal, staan in de vitrines uitgestalde unieke aanwinsten uit de historie van Voorhout. Verder kunnen bezoekers volop bladeren door de tientallen fotoboeken met duizenden foto's uit een ver en recent verleden. Ook de vele boeken in de boekenkasten zijn er om kennis te nemen van en over het historisch verleden van Voorhout, de bollenvelden, familiegeschiedenissen en boerderijen. Bestuursleden zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden.

Het bestuur is nog altijd geïnteresseerd in foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout, die bezoekers kunnen laten scannen of schenken.

De volgende inloop is op woensdag 11 april van 14.00 tot 16.00 uur.

Opnieuw Vrijetijdsfestival voor en door verenigingen en stichtingen

Teylingen n Het Vrijetijdsfestival is een evenement waar verenigingen en stichtingen uit Teylingen zich kunnen presenteren. Op zaterdag 16 juni is de volgende editie. Aanmelden kan tot zaterdag 31 maart.

Het Vrijetijdsfestival wordt georganiseerd door Welzijn Teylingen, in opdracht van de gemeente.

Park Rusthoff staat op 16 juni van 11.00 tot 16.00 uur in het teken van het verenigingsleven binnen Teylingen. Hier een vereniging of stichting laten zien wat ze doen.

Sportplein

Deelname aan deze dag is geheel gratis. Van de deelnemers zelf wordt alleen verwacht dat ze op een aansprekende manier de vereniging onder de aandacht brengt. Welzijn Teylingen zorgt verder voor publiciteit en een kraam.

Bij voldoende deelname wordt er, net als vorig jaar, een sportplein ingericht waar demonstraties en wedstrijdjes georganiseerd kunnen worden.

Aanmelden voor zaterdag

Aanmelden voor het festival kan tot zaterdag 31 maart via de website van Welzijn Teylingen. www.welzijnteylingen.nl onder het kopje Vrijwilligerswerk, Vrijetijdsfestival.

Voor meer informatie, neem contact op met: Marian Kofoed, adviseur Vrijwillige Inzet bij Welzijn Teylingen telefoon: 0252-231805 of per e-mail m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

n 'Heb jij jouw eigen plaatje al?'

| Foto: pr./Peter Compeer Foto: pr./Peter Compeer

Sassenheim n "Meneer of mevrouw, heeft u nog plaatjes?" Het is in deze week de meest gestelde vraag rondom supermarkt Hoogvliet aan de Koetsiersweg. Vorige week ging de sportplaatjesactie van start, waarbij gespaard wordt voor plaatjes met daarop leden van vier sportverenigingen uit Sassenheim en Lisse. In de krant vorige week stond de deelname van korfbalvereniging TOP en voetbalvereniging Ter Leede, maar ook de voetbalburen van Teylingen en hockeyclub Hisalis doen mee. De spelers van Teylingen JO9-2 sparen natuurlijk hun eigen clubplaatjes. "Ik heb jouw plaatje. Heb jij jezelf al?" wordt er druk onderhandeld. Een andere speler is in het nadeel: Ik ben net verhuisd en woon nu verder van de Hoogvliet vandaag. Dat vind ik wel een beetje jammer." Uiteraard zijn ze allemaal enthousiast: "Ik wil mijn hele boek vol!".

Bij de verenigingen gingen alle spelende leden, zowel senioren als jeugd, op de foto. Teylingen liet dat coördineren door vrijwilligers Sylvia Kruijer en Sandra van Vliet. "Er zijn in totaal 450 Teylingen-plaatjes te verzamelen," vertelt Kruijer. "Ook van het gemengde meisjesteam, ze noemen zich de TeyLeedies. En alle leden van het G-team hebben ook een eigen plaatje. Wij kozen er daarnaast voor om alle scheidsrechters, het bestuur en de jeugdcommissie mee te laten doen." Dat wordt dus nog even doorsparen voor JO9-2. Op 1 mei eindigt de actie. Wie dan nog niet alle 450 plaatjes compleet heeft, kan op woensdag 2 mei nog een keer onderhandelen tijdens de ruilmiddag in de kantine.

Ook leerlingen kiezen VVD

Leerlingen mogen in de door de gemeente beschikbaar gestelde stemhokjes hun stem uitbrengen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Leerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim gingen maandag 19 en dinsdag 20 maart al naar de stembus voor de scholierenverkiezing. Daarbij kwam de VVD Teylingen als winnaar uit de bus. In totaal brachten 159 leerlingen hun stem uit. Daarvan kozen er 60 (38,2 procent) voor de VVD. Nummer twee bij de scholieren is D66 met 37 stemmen (23,5 procent). Nieuwkomer Groen Links eindigde als derde met 31 stemmen (19,7 procent). CDA kreeg 11 stemmen, Trilokaal 10 stemmen, PvdA 5 stemmen en de ChristenUnie kreeg 3 stemmen. Geen enkele leerling stemde blanco. Twee stemmen zijn ongeldig verklaard.

Appeltje-Eitje

Foto: pr.

Warmond n Deelnemers van de Zonnebloem Warmond zijn vorige week op bezoek geweest bij Appeltje-Eitje bij zorgboerderij De Hafakker in Noordwijkerhout. De gasten werden welkom geheten door mensen met een beperking, die appeltaart hadden gebakken en koffie en thee hadden gezet. Vervolgens maakten de gasten een rondje op de zorgboerderij om de schapen, varkens en Lakenvelders te bewonderen die in de wei liepen. Na het kopen van een potje jam, een stuk kaas en enkele mooie kaarten, kregen de gasten ook nog een lekkernij als verrassing mee naar huis.

Vlag

Foto: pr.

Sassenheim n Vorig jaar zijn de Sassenheimvlag en -wimpel geïntroduceerd. De Stichting Oud Sassenheim (SOS) heeft dit jaar een boot- of tentvlag aan haar assortiment toegevoegd. Hier was veel vraag naar toen de straatvlaggen werden geïntroduceerd. De nieuwe boot- of tentvlag kost 15 euro. De wimpel, boot- en straatvlaggen zijn te koop via www.stichtingoudsassenheim.nl en tijdens de eerstvolgende SOS openstelling op donderdagmiddag 29 maart vanaf 14.00 uur en tijdens de inloopochtend op donderdag 5 april vanaf 10.00 uur. Voor een vlag of wimpel, bel 0252-224511.

Gastles auteur Thomas Verbogt

Foto: pr.

Sassenheim n Leerlingen bovenbouw en collega's van het Rijnlands Lyceum Sassenheim luisterden vorige week donderdag geboeid naar auteur Thomas Verbogt. Docent Nederlands Graa Boomsma introduceerde Verbogt in de aula van de school en ging met hem in gesprek over o.a. zijn roman Hoe alles moest beginnen uit 2017. Ander werk van de laatste jaren zijn Als de winter voorbij uit 2015; Waaitaal uit 2016 en Nog éénmaal voordoen uit 2017. De gastles is traditie op het Rijnlands Lyceum. Eerder kwamen onder andere Joost Zwagerman (2011), Tommy Wieringa (2013), Leon de Winter (2014) en Adriaan van Dis (2017) op bezoek.

week in beeld

'Grote haas en kleine haas' in bibliotheek

| Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n 'Grote Haas, kom eens hier met je oren. Ik moet je iets héél belangrijks vertellen.' In de bibliotheek is in april de voorstelling Grote haas en kleine haas van het Marnick Theater te zien. De voorstelling, voor kinderen tussen de twee en zes jaar, is onderdeel van de actie Geef een prentenboek cadeau! Het boek 'Raad eens hoeveel ik van je hou?' kan na afloop te koop voor 2 euro. De voorstelling is op zaterdag 7 april om 11.30 uur in de bibliotheek Warmond (Herenweg 80) en op woensdag 18 april om 14.00 en 15.00 uur in de bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42). Reserveren via bibliotheekbollenstreek.nl/jeugdagenda.

Excursie vroege vogels

Vroege vogels luisteren naar vogels in Park Rusthoff. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De vroege vogelexcursie is op zondag 8 april om 7.00 uur Park Rusthoff. Onder leiding van Willem-Jan Hooijmans van Vogelwerkgroep Teylingen gaan de deelnemers in de vroege ochtenduren luisteren en genieten van het vroege voorjaarsconcert van in het park aanwezige vogels.

Zowel standvogels, late wintergasten als vroeg teruggekeerde trekvogels zijn dan te beluisteren. Er is altijd kans op een verrassing. Misschien laat de schuwe groene specht zich wel horen en zien of staat er een klepperende ooievaar op het paalnest. Niet alleen is er veel aandacht voor vogelgeluiden, maar ook wordt geprobeerd om zoveel mogelijk vogelsoorten te zien te krijgen. Rond 50 verschillende vogelsoorten zijn in en vanuit het park vastgesteld in de maand april.

Na afloop van de excursie wordt, onder het genot van een kopje koffie/thee, het soortenlijstje ingevuld en bekeken hoeveel verschillende vogelsoorten er zijn waargenomen. Ook is er dan meer gelegenheid om vragen over de avifauna van het park te stellen.

Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk en de toegang is gratis. Verzamelen bij Paviljoen 't Sassenest. Een verrekijker meenemen is handig. Kijk voor actuele informatie op www.parkrusthoff.nl. Meer over de Vogelwerkgroep Teylingen via www.vogelwerkgroepteylingen.nl.

Speeltuinen weer open

Sassenheim n Speeltuinen DVV (Sporthoflaan) en Bijdorp (Krelagehove) gaan op zaterdag 31 maart weer open.

Om 11.00 uur kunnen de kinderen in beide speeltuinen op zoek naar de verstopte eieren. Het is meteen ook de start van het speeltuinseizoen.

Vanaf deze paaszaterdag is speeltuin DVV tot en met de herfstvakantie elke werkdag en zaterdag geopend. Meer informatie is te vinden op www.speeltuinverenigingDVV.nl.

Bij speeltuinvereniging Bijdorp zijn op de 31ste tot en met 15.00 uur allerlei activiteiten. Anne van der Deijl van de Toverkist komt de kinderen de hele dag schminken. De medewerkers van Kinderdagverblijf Het Eikenbos uit Sassenheim zijn ook aanwezig en geven de kinderen een glittertatoeage. Op de achtergrond draait DJ-DJEFF uit Hillegom muziek voor jong en oud.

De speeltuin is vanaf dinsdag 3 april elke middag open, mits er vrijwilligers beschikbaar zijn en de weersomstandigheden goed zijn. Maandag tot vrijdag open van 15.30 tot 17.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. In alle vakanties is het voornemen om elke middag open te zijn van 13.30 uur tot 17.00 uur. Meer op www.bijdorp.com.

JW Roy in 't Onderdak

Sassenheim n Singer-songwriter JW Roy treedt op zaterdag 7 april op in 't Onderdak (J.P Gouverneurlaan 40a), samen met zijn band The Royal Family en vertelt verhalen zoals alleen hij dat kan: gepassioneerd en innemend, maar ook overtuigend en humoristisch.

Na zijn succesvolle tour 'Dry Goods and Groceries' is JW Roy terug in de theaters met een splinternieuw album, 'A room full of strangers', een Americana muziekvoorstelling over vreemde situaties en paradijsvogels. JW Roy zingt over zijn eigen leven, over dat van anderen die dichtbij hem staan en over situaties die hem opvallen. Hij bezingt het mooie, het buitengewone. De muzikant zet de 'outlaw' in het zonnetje. Een ode aan de vreemde vogels in zijn leven, van de maatschappij en van zijn genre: de Americana, country en rootsmuziek.

De muzikale theatershow begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, bij Primera Sassenheim en op de dag van de voorstelling bij de zaal, vanaf 45 minuten voor aanvang.

Projectkoort Jozef zoekt zangers voor oratorium

Sassenheim n Het prachtige oratorium Jozef is een nieuw geschreven werk van de hand van componist Marco den Toom en tekstschrijvers Bert Noteboom en Judith Verwaard en inmiddels door meerdere koren uitgevoerd. Onder leiding van dirigent Ad de Joode wordt dit oratorium (bij voldoende aanmelding) eind november in Sassenheim ten gehore gebracht.

"Het eeuwenoude verhaal van Jozef wordt op een hedendaagse en zeer toegankelijk muzikale wijze in de Nederlandse taal verteld. Naast de geschiedenislessen die in het oratorium zijn meegenomen, herkennen we ook veel praktijken van vandaag de dag. Jaloezie, huiselijk geweld, verleiding tot overspel, gevangenschap en honger was toen, maar ook nu aan de orde van de dag," aldus de organisatie.

Het projectkoor Jozef is op zoek naar zangers en zangeressen. De achttien koorrepetities zijn iedere maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de Julianakerk (Julianalaan 6). De repetitiedagen zijn op 14 en 28 mei, 4,11,18 en 25 juni, 3, 10, 17 en 24 september, 1, 8, 15, 22 en 29 oktober, en op 5, 12 en 19 november.

Aanmelden kan tot vrijdag 20 april via jozef2018@gmail.com onder vermelding van naam, adres en zangstem. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bepaald of het project doorgang kan vinden en worden de kosten voor deelname bepaald. In de week van 23 april ontvangen aanmelders hierover bericht.

Bollenstreek krijgt eigen Engelstalige reisgids

Sassenheim n De 'Travel Guide for the Dutch Flower Region & Keukenhof' wordt op vrijdag 6 april gepresenteerd. Wethouder Kees van Velzen krijgt het eerste exemplaar overhandigd.

De reisgids is geschreven voor de buitenlandse toeristen die de Bollenstreek bezoeken. Zij kunnen lezen onder andere over de geschiedenis en de bezienswaardigheden van de zes gemeenten met
in totaal elf dorpen in de Bollenstreek. Ook worden bij elke gemeente de hotels en restaurants genoemd, net als de activiteiten en recreatiemogelijkheden. In de gids staat ook praktische informatie over zaken als openbaar vervoer, klimaat, winkelen en evenementen.

Auteur van de gids is Marti van Beek, geboren in Lunteren, in 1999 naar Teylingen gekomen en sindsdien woonachtig in Voorhout, samen met zijn vrouw en twee kinderen.

De presentatie is om 20.00 uur in boekhandel Wagner. De toegang is gratis.

La Pazza Gioia

Sassenheim n La Pazza Gioia is een komisch drama over vriendschap en de zoektocht naar geluk, met het prachtige landschap van Toscane als decor. De film is op donderdag 5 april om 20.15 uur te zien in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Paolo Virzì (Il Capitale Umano) is terug met een hilarische en ontroerende vriendschapsprent, gedragen door twee geweldige actrices. Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) en Donatella (Micaela Ramazzotti) ontvluchten samen een psychiatrische instelling. Ze wagen zich aan een wild avontuur en gaan de confrontatie aan met hun demonen. Toegang vanaf 12 jaar. Kaarten a 5 euro zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.

Springkussen- festival

Voorhout n Het eerste bericht van de organisatie van het Luchtkussen Festival is binnen. De dertiende editie van het festival is op zondag 3 juni. Er staan dan 28 luchtkussens in de Herenstraat. Het festivalterrein strekt zich uit vanaf de Beukenrode, over de Herenstraat tot aan de Dr. Nolenslaan, inclusief het Kerkplein en de parkeerplaats van de oude Plus supermarkt. Ouders betalen voor hun kinderen een kleine eenmalige bijdrage. De opbrengst gaat naar een goed doel in Teylingen.

Paaseieren zoeken in Beatrix

Sassenheim n Paaseieren zoeken kan op zaterdag 31 maart om 14.00 uur in speeltuin Beatrix (Vooruitgangdreef 1). De paashaas is ook aanwezig. De vinder van het gouden ei gaat naar huis met de Joke van Diemen wisselbokaal.

Foreholte pakt punt in De Kwakel

Voorhout n Foreholte kwam op voorsprong tegen KDO, maar ging uiteindelijk met een punt naar huis.

Foreholte had een behoorlijke aderlating in de basisopstelling. 'Man of the match' van de afgelopen weken, Sten Admiraal, bleef met een hamstringblessure aan de kant. Bas Rotteveel had de ondankbare taak vanuit zijn goede presteren in Foreholte 2 om Admiraal te vervangen.

KDO pakte vanaf de aftrap het initiatief in de wedstrijd. Binnen tien minuten hadden de Voorhouters al op een kansloze achterstand kunnen staan. Spits Matthijs van Rijn testte tweemaal Foreholte-keeper Matthijs Guijt, linkerspits Jesse Stange kwam een teenlengte te kort om de bal binnen te tikken en broer Joeri Stange plaatste de bal vanuit een vrije trap achteloos op de buitenkant van de paal. De van hoofdklasser Argon teruggekeerde Jesse Stange was een voortdurende plaag voor zijn directe tegenstander Joost van Dam. Nadat hij opnieuw keeper Guijt had getest moest Joost van Dam bij een volgende gevaarlijke KDO-aanval wel een gele kaart pakken. Op zich was het een wonder dat de Voorhouters overeind bleven, maar na een half uur kwamen ze voorzichtig aan aanvallen toe. Vanuit de eerste corner kopte juist Joost van Dam schitterend raak in de verre hoek (0-1). Foreholte haalde verder ongeschonden de rust, hoewel menig KDO'er beweerde dat de bal bij een van de laatste KDO-aanvallen over de doellijn was gegaan.

Het was een volkomen logische maar frustrerende beslissing dat doelpuntmaker Joost van Dam in de rust gewisseld werd voor Mink Schinkelshoek. De rechtervleugelverdediger gaf Jesse Stange niet meer de ruimte om echt gevaarlijk te worden en Stange werd aan het eind van de wedstrijd gewisseld. Na veertig seconden in de tweede helft stond Matthijs van Rijn voor naamgenoot Guijt. Niet voor de laatste keer kwam de Voorhoutse keeper als winnaar uit de strijd. Foreholte werd door KDO vastgezet op eigen helft en het wachten was op een Kwakels doelpunt. Dat kwam in de 54e minuut toen een zoveelste corner door de Voorhoutse verdedigers verkeerd werd beoordeeld waardoor middenvelder Sven Vlasman bij de tweede paal kon binnenkoppen (1-1). Toni Arroyo werd na een gele kaart gewisseld voor de goed invallende Jesse Tijsen en als laatste werd A-junior Stan Spies ingebracht voor de moegestreden Bas Rotteveel. Tussendoor had Vlasman nog verdekt op de lat geschoten en had keeper Matthijs Guijt met een fabuleuze redding de bal uit zijn doel geranseld.

De laatste tien minuten kenmerkten zich door tweeslachtigheid. KDO wilde wel doordrukken, maar waren ook angstig voor de speldenprikken van de Voorhouters. Want ja, de uitvallen van Foreholte waren doelgericht en met een beetje mazzel hadden de wedstrijdpunten gestolen kunnen worden. Dat was niet terecht geweest, maar wel prettig in de strijd tegen degradatie. Nu vierden spelers en supporters het zwaar bevochten punt in de KDO-kantine.

TOP wint eerste play-off

Topscoorder Mick Snel in actie tegen Marc Broere. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n In een stijf uitverkochte sporthal De Korf speelde TOP/SolarCompleet de eerste playoff wedstrijd tegen Blauw Wit uit Amsterdam. Aan alles was te merken dat de beslissende fase van de competitie is aangebroken met als inzet een plek in de finale op zaterdag 7 april in Ziggodome. TOP, regerend landskampioen, moet daarvoor eerst nog afrekenen met Blauw Wit in een drieluik. De ploeg die twee wint, staat in de finale.

De blauwe wedstrijdvloer, vanwege de live-uitzending door Ziggosport, leek voor wat betreft de kleur wellicht in het voordeel van Blauw Wit. TOP, met een herstelde Nick Pikaar weer in de basis, had daar echter geen boodschap aan en kwam aan de hand van een fantastisch spelende Mick Snel op een 2-0 voorsprong, net na een knap verdedigend blok van Celeste Split. Het eerste kwartier was het TOP-tijd, want na twaalf minuten stond er een haast onwaarschijnlijke 9-0 op het scorebord. Blauw Wit gaf daarbij regelmatig te veel schotruimte en deze werd optimaal benut. Topschutter Celeste Split werd wel strak verdedigd, maar daardoor kreeg vakgenote Barbara Brouwer meer ruimte. Daar profiteerde zij optimaal van door vijf keer te scoren. Mick Snel, uiteindelijk topscoorder met tien doelpunten, was niet te stoppen en groeide uit tot de man van de wedstrijd. TOP had het vooral verdedigend ook goed op orde en gaf Blauw Wit geen kans om in de wedstrijd te komen.

Tekenend waren de twee vroege wissels bij Blauw-Wit; international Marloes Frieswijk verhuisde naar het andere vak, Peter Scheek -die zijn meerdere moest erkennen in Paul Anholts- moest het veld verlaten en werd vervangen door Jeffrey Huibers. Pas na de vakwissel en dertien minuten speeltijd kon de eerste goal worden genoteerd. Vrijuit, scherp spelend, goed verdedigend en de juiste mensen uitspelen waren kenmerkend voor de wedstrijd. De ruststand van 16-9 was een comfortabele, alhoewel Blauw Wit wel een ploeg is die uit schijnbaar geslagen positie terug kan komen.

Doelpunten van de dames

Na rust leek Blauw Wit toch beter in de wedstrijd te komen en scoorde gelijk in de eerste aanval. De eerste goal van Celeste Split gaf aan dat TOP daar niet aan mee wilde werken. Bij 17-12 was het verschil het kleinst, want verder dan dat liet TOP het niet komen. Het waren in deze fase vooral damesgoals van TOP: Jet Hendriks (3), Celeste Split (2), Barbara Brouwer (2) en Sanne Jousma breidden de voorsprong uit naar 29-18. Bjarne van Wijk viel net als vorige week in en wist zijn strafworppercentage op honderd procent (2 uit 2) te houden.

Publiekswissel Harmzen

Na een mooi afstandsschot van Daniel Harmzen waarmee hij de stand op 32-21 bracht, kreeg hij een verdiende publiekswissel. Harmzen is bezig aan zijn laatste seizoen. De eindstand van 34-23 werd bepaald door Mick Snel die de wedstrijd daarmee eindigde waar hij mee begon, een doelpunt maken.

TOP heeft met deze overwinning en de getoonde vorm een hele mooie uitgangspositie voor de return, op zaterdag 31 maart in Amsterdam. Bij winst staat TOP in de finale, bij verlies volgt een derde beslissende wedstrijd op dinsdagavond 3 april in Sassenheim.

The Bassets pakt punt tegen landskampioen

Erik Wijten opent de score voor The Bassets. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets uit Sassenheim is het laatste gedeelte van de competitie aangebroken. Na een Interland periode had trainer Phil Leck gehoopt zijn selectie weer op oorlogssterkte te hebben tegen de regerend landskampioen RCH uit Hilversum. Dat was ten dele gelukt, maar het blessureleed was bij veel spelers groter dan verwacht. Toch had Leck een team op de been kunnen brengen dat RCH in Sassenheim het lastig zou moeten maken.

RCH, dat bestaat uit internationals en buitenlandse gastspelers, liet zich in de eerste helft niet verrassen. Ze speelde degelijk en de Sassenheimse ploeg kon alleen maar tegenhouden. Slechtseen keer konden The Bassets een goede aanval opzetten, die dan ook bekroond werd met een score. De rust werd ingegaan met een niet meer te overbruggen achterstand van 7-31. Toch was Leck tevreden en zag kansen om een bonuspunt binnen te harken, die er met vier keer scoren te verdienen is. The Bassets stroopte de mouwen op en speelde bij vlagen goed rugby. Daarbij kon score niet uit blijven. RCH liet de teugels iets vieren en daarvan maakte The Bassets slim gebruik. Toen de strijd gestreden leek drukte The Bassets hun verdiende vierde try. Op de einduitslag van 26-71 valt niets af te dingen en een bonuspunt pakken tegen de landskampioen verdient wel enig respect en geeft veel vertrouwen.

Aankomende week speelt The Bassets in Naarden tegen de nummer twee 'T Gooi.

Ter Leede wint en heeft koploper in vizier

Sassenheim n Ter Leede heeft de wedstrijd tegen AFC gewonnen door een benutte penalty van Jeffrey Bok.

Grote man bij de Sassenheimse ploeg was Joey van den Berg. De spits opende in de 24ste minuut de score. Zes minuten later maakte AFC weer gelijk.

De tweede helft werd een doelpuntenspektakel. AFC kwam als eerste op voorsprong, maar vijf minuten later pareerde aanvoerder Rob Zandbergen dat doelpunt. Vervolgens zette Van den Berg Ter Leede voor de tweede keer op voorsprong (3-2), al was dat opnieuw van korte duur. AFC trok opnieuw de stand gelijk. Uiteindelijk bracht een penalty van Jeffrey Bok de winst voor de Sassenheimers. Door de winst staat Ter Leede nog op zes punten achterstand van koploper Noordwijk. Die verloren verrassend van Jodan Boys.

Ruime winst Teylingen

Sassenheim n In Alphen aan den Rijn had Teylingen een makkelijk middag. Door de winst staan de Sassenheimers op de zesde plek en zette ze een stap richting handhaving in de tweede klasse.

Teylingen kende een goede start en kwam via Tom van der Vlugt op 1-0. Lasse van Wijk zorgde voor een comfortabele ruststand. In de extra tijd van de eerste helft schoot hij de 2-0 binnen. Na rust ging de Sassenheimse ploeg op jacht naar meer doelpunten. Invaller Melvin van der Krogt tekende voor de 3-0. Een minuut later scoorde een andere invaller. Thomas van Kesteren mocht in de 88ste minuut de 4-0 eindstand op het scorebord zetten.

Door de winst stijgt Teylingen en staat het op de zesde plaats. Handhaving is binnen handbereik. Op maandag 2 april, Tweede Paasdag, speelt Teylingen de thuiswedstrijd tegen HVV.

Warmunda deelt punten

Warmond n Nummer twee RKDES kende een lastige middag in Warmond. Warmunda kwam op voorsprong door een doelpunt van Chafik Belmamoune. Pas na de rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Selmo Kurbegovic zette Warmunda opnieuw op voorsprong. Lang leken de punten in Warmond te blijven, maar de in negentigste minuut verdween een volley in de touwen (2-2).

Hollen door de Bollen: goededoelenloop en gezinsuitje in één

Dave van der Wijngaard is een van de oprichters van Team Bollenstreek die Hollen door de Bollen in het leven heeft geroepen. Foto: Esther Akerboom

Regio n Wie van hardlopen of wandelen houdt en ook nog eens van gezelligheid, treft het. Op zondag 8 april wordt het evenement Hollen door de Bollen voor de vijfde keer gehouden, georganiseerd door Team Bollenstreek van de Stichting Roparun. Wie meedoet heeft niet alleen een leuk en sportief dagje uit, maar steunt ook nog eens een zeer goed doel.

Door Esther Akerboom

Enthousiaste deelnemers bij FunKey hockey. | Foto: pr. Foto: pr.

Roparun is een stichting die sinds 1992 een sponsor-estafetteloop voor teams organiseert van Parijs naar Rotterdam. Inmiddels is ook Hamburg erbij gekomen als startpunt. De opbrengst is bestemd voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker. De in Voorhout woonachtige Dave van der Wijngaard is de oprichter van Team Bollenstreek. Nadat hij een aantal jaar geleden via zijn broer met Roparun in aanraking kwam, besloot hij om zelf een team op te richten om hieraan mee te doen. Met het doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting.

Tweeduizend deelnemers

"Zeven jaar geleden, in de bus naar Parijs, bespraken we wat we zouden doen als de Roparun over was. We dachten: als we nou een heel mooi evenement neer kunnen zetten, dan is de kans groot dat het overgenomen wordt en blijft bestaan. Dan kun je altijd nog zeggen, daar hebben we aan meegewerkt. Zo is Hollen door de Bollen ontstaan. In eerste instantie dachten we nog dat het ons niet zou gaan lukken. Er zaten zoveel regels en vergunningen aan vast. Maar wij zijn er toch mee verder gegaan. En nu, vijf jaar later, organiseren we het nog steeds", vertelt hij enthousiast. Deden er de eerste keer 500 mensen mee, inmiddels wordt er op 2000 gerekend. "De eerste keer was het alleen voor hardlopers, maar omdat mensen ook graag wandelend mee wilden doen, zijn er inmiddels verschillende afstanden voor wandelaars en hardlopers. Voor kinderen is er een speciale kinderloop en er staan luchtkussens bij start- en eindpunt De Spartaan, die de hele accommodatie aan ons ter beschikking heeft gesteld. Het is echt een gezinsuitje", aldus van der Wijngaard.

Niet alleen lopen

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen, hoef je niet per se te lopen. "Vorig jaar was er bijvoorbeeld iemand die zijn haar af liet knippen voor 400 euro en dit jaar komt iemand, tegen betaling natuurlijk, zijn verjaardag vieren tijdens het evenement. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om aan de start voor 8 euro je conditie te laten meten door middel van een prik in het oor. En nieuwe sponsors, misschien wel plaatselijke ondernemers, zijn ook van harte welkom."

Stichting Roparun draait geheel op sponsors en giften. Team Bollenstreek heeft een goede sponsor aan Duvak uit Hillegom, die garant staat voor de medailles voor Hollen door de Bollen. Het internationale bedrijf Sysmex verzorgt de conditietest aan de start van de loop en Rabobank Bollenstreek verdubbelt het bedrag van iedereen die zich via deze bank inschrijft.

De gehele opbrengst gaat naar Roparun, die met het geld zeer praktische zaken bekostigt. Zo heeft zij onder andere twee miljoen euro geschonken voor de inrichting van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Maar ook de nieuwe zonwering van het Hospice in Sassenheim is door deze stichting betaald.

Ieder kind zwemdiploma-c

Voorhout n A staat voor Aanleren, B staat voor Beter en C staat voor Compleet. Dat is ook de reden waarom alle kinderen aangeraden wordt om ook voor zwemdiploma C te gaan. Naast het feit dat het zwemdiploma ABC dan 'compleet' is, zijn er nog tal van redenen om hiervoor te kiezen.

De naam van het ABC-traject zegt het eigenlijk al: Zwem-ABC. Het tussentijds stoppen wil dus zeggen dat een kind vaardigheden mist om zichzelf in veiligheid te brengen. Daarom hamert de zwemvereniging er altijd op nog even door te gaan om het volledige Zwem-ABC te halen. Zo is het zeker dat een kind in alle omstandigheden klaar is om zichzelf te redden.

Wakzwemmen

Waarom het c-diploma? Om de zwemvaardigheid te verbeteren tijdens het c-diploma leren kinderen onder andere 'survival zwemmen'. Dat wil zeggen, zwemmen met een lange broek, shirt met lange mouwen, een jas en schoenen. Tijdens de zwemlessen leren de kinderen verschillende vaardigheden zoals over en onder een mat door zwemmen, het wak-zwemmen en het watertrappen. Ook 50 meter school- en rugslag zwemmen is een onderdeel van het survival zwemmen.

Verplicht?

Is het c-diploma verplicht? Nee. Wordt het aangeraden? Ja. Alleen met zwem-ABC is een kind écht voorbereid op een leven lang (veilig) zwemplezier. Met de komst van zwemparadijzen met wildwaterglijbanen en veel nieuwe vormen van waterrecreatie, hebben kinderen andere vaardigheden nodig dan vroeger. Deze vaardigheden leren kinderen vooral tijdens de lessen van het c-diploma.

Lessen

De Columbiaan geeft zwemlessen op maandag of donderdag van 16.45 uur tot 17.45 uur in de KTS in Voorhout, speciaal voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar. Ook in zwembad de Wasbeek in Sassenheim zijn lessen voor het c-diploma. Kijk voor meer informatie op www.columbiaan.nl of www.stiwa.nl.

FunKey bij MHC Voorhout

Voorhout n In samenwerking met Stichting de Combibrug was op zondag 25 maart de tweede serie FunKey Hockey training van dit jaar. Er werd gestart met een hockey clinic gestart. Het programma bestond uit grondvormen van bewegen, loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey in teamverband. Aanmelden voor de zondagochtend trainingen kan via funkeyhockey@mhcvoorhout.nl

Teylingen Toernooi

Warmond n Het Teylingen Open is in volle gang. Dit jaar organiseert tennisvereniging Overbos het toernooi voor deelnemers die wonen of tennissen in Teylingen. In totaal gaan 152 mensen de baan op in het seniorentoernooi. De finales worden op Tweede Paasdag, maandag 2 april, gespeeld. De finales voor junioren zijn op zondag 1 april, tijdens Eerste Paasdag.

37 / 40

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47):

vrijdag 15.00 uur Kinderkruisweg m.m.v. Kinderkoor voorganger: M. Claassens, 19.00 uur Goede vrijdag, Kruisweg m.m.v. Het Schola Cantorum voorganger: M. Claassens,

zaterdag 21.30 uur Paaswake, eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor voorgangers: Th. Blokland en B. Prins,

zondag 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Het Middenkoor voorganger: J. Suidgeest

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9):

donderdag 19.30 uur Heilig Avondmaal voorganger: ds. J.W. van den Berg,

vrijdag 19.30 uur eredienst,

zaterdag 21.30 uur eredienst voorganger: ds. J.W. van den Berg,

zondag 9.30 uur Paasdienst, 11.00 uur familiepaasdienst voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76):

woensdag 19.00 uur boeteviering,

donderdag 19.00 uur eucharistieviering met Matthiaskoor voorganger: A. Goumans,

vrijdag 15.00 uur Kruisweg voorganger: L. Spiegeler,

zaterdag 19.00 uur Paaswake met Iriskoor, voorganger: P. Owel,

zondag 10.00 uur eucharistieviering met Schola Cantorum, voorganger: B. Wehlin.

Protestantse Gemeente (Herenweg 82):

vrijdag 19.00 uur voorganger: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai,

zaterdag 21.30 uur Paaswake,

zondag 10.00 uur voorganger: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai.

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80):

vrijdag 19.30 uur Ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal),

zondag 7.00 Paasmorgen duinwandeling, 9.00 paasontbijt, 10.30 uur Paasdienst voorganger: W.F. van Rijn.

Wings of Healing (Veerpolder 6a):

vrijdag 20.00 uur Goede Vrijdagdienst met Heilig Avondmaal, voorganger: J. Zijlstra,

zondag 10.00 uur paasoverwinningsfeest, 19.00 uur genezingsdienst voorganger: J. Zijlstra

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 1 april binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 12 is: L. Fleurke - Vergunst uit Warmond. De oplossing was: Voorjaarsbode.