De Teylinger

27 november 2019

De Teylinger 27 november 2019


De criminele Bollenstreek

Vertegenwoordigers van vier historisch verenigingen en de directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken(ELO) ondertekenen de overdracht van het Crimineel Dingboek. Van links naar rechts : Jan de Vetten(Historische Vereniging Oud Leiden), Ariela Netiv (directeur ELO), Kees den Elzen (Historische Kring Voorhout), Hemi Beijsens (Cultuur-Historische Vereniging ‘Oud Lisse’) en Sylvia Steenbakkers (NoVaTo Noordwijkerhout).(Foto PR )

bollenstreek n Misdaden, gerechtsprocedures en straffen. Ook in vroeger tijd kwamen ze voor. Onlangs werd een zogenaamd 'dingboek' waarin rechtszaken uit de periode 1698-1726 in Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Voorhout worden beschreven, aangekocht door De Historische Kring Voorhout, Stichting Noordwijkerhout Van Toen, Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse en de Historische Vereniging Oud Leiden. Het is nu te raadplegen op de website van Erfgoed Leiden.

Lees verder op pag 8

Zonnebloem neemt afscheid van Aad Doelman

sassenheim n Zoals bekend draait het bij de Zonnebloem om mensen met een fysieke beperking en om mensen die soms wat eenzaam zijn. Hierbij zijn medewerkers, die zich op vrijwillige basis inzetten, onontbeerlijk. Het bestuur prijst zich gelukkig met de groep vrijwilligers, waarbij, naast het welkom heten van 2 aspiranten, afgelopen donderdag ook van een van hen afscheid werd genomen. Voorzitter Lia Ligthart sprak Aad Doelman toe. Hij is sinds 2007 als vrijwilliger aan de Zonnebloem verbonden. Als dank voor de jarenlange inzet overhandigde Lia Ligthart hem een passend cadeautje. Gerard van der Horst voegde daar een bijzonder en speciaal Zonnebloem beeldje aan toe. Aad sprak hiervoor zijn dank uit en gaf aan zeker nog betrokken te blijven, nu als gast.

Foto: Nico Kuyt

Opvolger gezocht voor Ten Boden


Tijdstip is wat
ongelukkig

De Kus kleurt oranje tegen geweld

Uitslag
Foreholte
loterij

Duurzaamheid n Groen en Doen Markt in Sassenheim

Smeuïge en gruwelijke verhalen

Het Dingboek. | Foto: PR

Vervolg van voorpagina, Piet de Boer

De Warmonder Jan Willemsz. Haasbroek, alias Jan Klap, valt Huybert Jansz Boshuysen uit Voorhout aan in herberg de Oude Post. Huyg Willemsz Brelofsbergen, dorpsgenoot van het slachtoffer probeert tussen beiden te komen. Haasbroek trekt zijn mes en steekt Huyg neer. Die zal aan zijn verwondingen overlijden. Op 19 december 1721 wordt de Warmonder Haasbroek berecht en schuldig bevonden. Het vonnis: inbeslagname van al zijn bezittingen en verbanning uit Holland en West-Friesland. De uitspraak van de rechtbank (Vierschaar) werd opgetekend in het Crimineel Dingboek 1698-1726.

Het boekwerk is enkele jaren geleden opgedoken en op de markt gekomen. Het is een belangrijke aanvulling op de gerechtelijke archieven, zegt André van Noort, archivaris bij Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Het boek met een perkamenten kaft is een met de hand geschreven opsomming van gerechtelijke uitspraken voor de 'ambachten' Hillegom, Lisse, Voorhout en Noordwijkerhout. De Hoge Vierschaar (baljuwschap) was het college dat recht sprak over civiele en criminele zaken in de Bollenstreek. De baljuw had de leiding en werd bijgestraan door heren van goede komaf: de welgeborenen. De verslagen van laatstgenoemde rechtszaken noteerde men in 'Criminele Dingboeken'.

Geseling, verbanning

Er werd aanvankelijk in Noordwijkerhout rechtgesproken en gevonnist. Van Noort is blij dat met de vondst een leemte van bijna dertig jaar verdwijnt in de archieven. Dat geldt ook voor de historische verenigingen. Kees den Elzen van de Historische Kring Voorhout heeft het archiefstuk al ingezien. Het gaat om moord en doodslag maar voornamelijk over 'paapse stoutigheden' en prostitutie en landloperij. De veroordeelden kregen vaak een lijfstraf, werden verbannen en hun bezittingen werden verbeurd verklaard. Ook een combinatie van straffen was mogelijk. Een voorbeeld: in september 1698 staan zestien gevangen terecht, vijf mannen en elf vrouwen in de leeftijd van vijftien tot zeventig jaar. Zij verklaren, schrijft Van Noort op de site van ELO: "onder de troepen der hijdenen te hebben gelopen". Hij vermoedt dat het over zigeuners gaat. Ze worden veroordeeld. ''De mannen worden aan een paal gegeseld, de vrouwen 'slechts' tentoongesteld. Ze worden allemaal hun leven lang verbannen uit Holland en West-Friesland.'' Verbanning was een zware straf. Soms kwam een banneling daarom toch terug. In 1704 wordt Pieckaart Willems voor de vierde keer veroordeeld voor landloperij. De recidivist wordt daarom gebrandmerkt op zijn rug met het wapen van Noordwijkerhout. ''Een extra waarschuwing om nooit meer terug te komen. Het lijkt te hebben geholpen: in de rest van het dingboek komt hij niet meer voor,'' volgens Van Noort. Pijnlijke feiten misschien, maar voor historische verenigingen ook interessante gegevens. Een landloper in de familie maakt een genealogie een stuk interessanter.

Dingboek duikt op

Het dingboek was eeuwen zoek. Hoe kan dat verdwijnen? Van Noort: ''Ach een baljuw treedt af en vergeet het archief over te dragen. Het boek belandt in zijn familiearchief en komt uiteindelijk op de markt. Dat gebeurt wel meer.'' Er werd lang onderhandeld met de eigenaar. De historische verenigingen sprokkelden enkele duizenden euro's bij elkaar en konden het Dingboek verwerven. Op donderdag 19 november vond de officiele overdracht plaats en zetten de bestuurders van vier verenigingen hun handtekening onder de overdracht van het 'Crimineel Dingboek van de Hooge Vierschaar van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout. Het boek is digitaal beschikbaar op de site van ELO. En de tekst is goed leesbaar. Het is nu wachten op onderzoek. Waren de vier dorpen vroeger nou zo crimineel? Van Noort lacht. ''Dat kan je niet zo een twee drie zeggen. Ik denk dat ze niet veel verschilden van andere plaatsen. ''In mei verschijnt bij de Historische Kring Voorhout een artikel over de criminaliteit in de Bollenstreek.

Opvolger gezocht voor Rob ten Boden

Wethouder Ten Boden (rechts) in de afgelopen gemeenteraad nog in bedrijf. De fractie zoekt noest naar een opvolger.| Foto: NK Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n Het hing al in de lucht. Soms is het wethouderschap in de bestuurlijke arena te zwaar. En dat werd het voor wethouder Rob ten Boden (Trilokaal).

door Nico Kuyt

Al zo´n 17 jaar maakte hij deel uit van het politieke leven. Eerst als aankomend raadslid van de VVD in het toen nog onafhankelijke Sassenheim.
Na een intern conflict stelde hij zich beschikbaar op de lijst voor een lokale partij, want bij de gemeentelijke fusie ontstond uit de lokale partij Trilokaal uit Warmond @nders en Voorhouts Belang, met hem als enig Sassenheimse boegbeeld. En de partij groeide en zo ook de ambitie. In 2014 lonkte hij naar het wethouderschap, maar liep het mis. In 2018 haakte Trilokaal met de VVD een D66 in een coalitie en werd hij wethouder, voor onder andere duurzaamheid. Een beslissing om wethouder te worden die wellicht niet de juiste was. Na anderhalf jaar legt hij daarom zijn post op 19 december neer. De fractie hoopt op korte termijn met een andere kandidaat te komen om de lege plek op te vullen.

Het tijdstip is wat ongelukkig, want het is de drukste tijd in het politieke jaar waar zware beslissingen vallen en dat baart enkele overige fracties in de gemeenteraad enkele zorgen. Fractievoorzitter Frans van Swieten geeft aan dat de fractie de komende tijd met spoed het gesprek aangaat met mogelijke opvolgers. Het streven is om bij het vertrek van wethouder Ten Boden in december direct een nieuw lid voor het college van B&W te kunnen voorstellen.

D66 wil betaald parkeren bij station

SASSENHEIM n Het staat voortdurend vol. Het nog niet eens zo lang geleden vergrote parkeerdek, voldoet al niet meer aan de vraag. Bart van der Ploeg (D66) wil maar gaan kijken of betaald parkeren een oplossing biedt.

Van der Ploeg uitte zijn wens tijdens de rondvraag van de afgelopen raadscommissie Ruimte. Of B&W bereid is om in gesprek te gaan met spoorwegbedrijf Prorail en de provincie of het mogelijk is om betaald parkeren bij station Sassenheim in te voeren, want het is dringen. Sinds de opening van het station is het een groot succes en voldoet duidelijk in een behoefte. Saillant detail is dat je moet betalen voor de parkeerterreinen meer richting Schiphol. Teylingen heeft wel maatregelen genomen om betaald parkeren in te voeren, maar nog niet gedaan. De gemeente is inmiddels bezig een onderzoek uit te voeren naar het proppen op het parkeerterrein. Dat wordt volgende maand aan de gemeenteraad voorgelegd. (Nico Kuyt)

Samenwerken aan een diervriendelijk Koudenhoorn

Sassemkwizzt wint derde ronde Teylinger Prijs 2019. | Foto: PR

warmond n De gemeente Teylingen heeft maandag informatieborden geplaatst rondom het weiland met kleinere boerderijdieren bij de stal op Koudenhoorn. Dit is gebeurd in samenwerking met de stichtingen van Kinderboerderij De Kloosterhof en Platform Hondenvrienden. Het doel is meer rust te realiseren bij zowel de boerderijbeestjes als honden, die langs de hekken lopen op het Warmondse recreatie-eiland.

Met de borden willen beide stichtingen bewustwording creëren. Ook doen zij een concreet verzoek aan hondeneigenaren: houd honden 'aan de voet' op routes langs het terrein met de hooiberg en stal. Dit geldt zowel voor het huidige losloopseizoen als voor de periode van 1 maart tot 1 oktober. Tijdens dat tijdvak geldt grotendeels een aanlijnplicht op het eiland. Het verzoek aan baasjes om hun viervoeters bij zich te houden, is visueel 'toegelicht' in twee afbeeldingen. In het ene plaatje snuffelt een hondje langs een pad bij een hek. Aan de andere kant staan een konijn, geitje en kip. De ogen groot en alert, de ruggen naar de hond gekeerd. Klaar voor de sprint, die ze in de volgende illustratie daadwerkelijk inzetten, wanneer de hond blaft.

Gemeentemedewerkers Aad Heemskerk (l) en Bas de Zwart plaatsen de borden op Koudenhoorn.| Foto: Novus Image - Esther Moonen

Stress voorkomen

"Wij willen zowel kleine als grote stress voorkomen. Wanneer hondeneigenaren hier hun dieren bij zich houden, ervaren onze kleine boerderijdieren meer rust", verklaart beheerder Lotte Steenvoorden. De borden staan op vier plekken waar paden elkaar kruisen. Er is dus altijd een alternatieve route. Stichting Platform Hondenvrienden (SPH) bedacht het idee om borden te gaan gebruiken. "We hebben dat verder uitgewerkt met vrijwilligers van Stal Koudenhoorn", vertelt SPH-voorzitter Brenda Filippo. Zo maakte de 15-jarige Lisa Schaap uit Katwijk de tekeningen.

Incidenten

De kinderboerderij is al zo'n kwart eeuw op Koudenhoorn gevestigd. In de afgelopen anderhalf jaar waren er opeens diverse incidenten. Zo brandden de stal en hooiberg af. Ook vonden vrijwilligers gewonde en gedode boerderijdieren. De verdenking rust niet alleen op o.a. een vos, maar er zijn ook vier waarnemingen van loslopende honden die het op boerderijdieren hadden voorzien. "De borden gaan er hopelijk voor zorgen dat mensen beter nadenken over hun eigen gedrag", zegt Steenvoorden.

Training

Naast informeren, wil SPH 'in verbinding wandelen' breed toegankelijk maken. Op verzoek van het hondenplatform bedacht Hondenschool Angelique een korte training. "Hierin kunnen baasjes die met hun honden 'aan de voet' willen oefenen, werken aan deze techniek. Dit gebeurt op Koudenhoorn, in groepjes van maximaal 6 personen", vertelt Angelique Bogaards, kynologisch instructeur en hondengedragstherapeut. "Het is belangrijk dat honden naast je kunnen lopen in situaties waar dat nodig is", stelt de Voorhoutse. "In verbinding met honden wandelen, is zoveel leuker. Bovendien hou je zo altijd controle."

Meer info: hondenschoolangelique@gmail.com en www.platformhondenvrienden.nl.

Sassemkwizzt wint derde ronde Teylinger Prijs 2019

teylingen n Het initiatief Sassemkwizzt is door de jury gekozen als winnaar van de derde ronde van de Teylinger Prijs voor vrijwilligers.

Sassemkwizzt maakt zich uniek en onderscheidend doordat het jong en oud uit het dorp Sassenheim op een bijzondere manier weet te verbinden en de deelnemers aan het dorp verbindt. Ook ondernemers en Toneelvereniging Pankras waren erbij betrokken. Maar liefst 101 teams speelden op één avond thuis mee aan de Kwizz, die bestaat uit een boek met vragen en (buiten)opdrachten. Tijdens een afsluitende feestavond waar zich zo'n 1000 mensen voor verzamelden werden de winnaars bekendgemaakt. Elk team bestond uit gemiddeld 20-25 deelnemers. Vrienden, familie, buren, bedrijven, van jong tot oud, iedereen kan meedoen! Een gedeelte van de opbrengst werd geschonken aan fietsmaatjes.

Overige genomineerden

In deze derde ronde van 2019 zijn in totaal vier initiatieven genomineerd voor de Teylinger Prijs. Naast Sassemkwizzt waren dat de Groen & Grijs-groep Herenstaete in Voorhout (onderhoud van de gezamenlijke tuin), het schilderproject Kunstweek voor kinderen in Warmond en voorleesgroep peuters Bibliotheek Warmond, waar ook ouders bij worden betrokken.

De Teylinger Prijs wordt uitgereikt aan vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties met een aansprekend project of initiatief vanuit een vereniging of een groep inwoners. Naast de waardering voor de inzet is De Teylinger prijs een geldbedrag van € 250,-. De Teylinger Jaartrofee, een bedrag van €1000,- en een beeldje, wordt uitgereikt op het jaarlijkse Vrijwilligersfeest dat plaatsvindt op 12 december bij Cheers! in Voorhout. Dit jaar komen voor de Trofee in aanmerking: Project In de Buurt van het Raamwerk, Werkgroep Kerstwandeling of Sassemkwizzt.

Langparkeerders station op de radar

De Kus kleurt oranje. | Foto: Rokki fotografie/Marline Schoneveld

SASSENHEIM n Volgens onderzoek zijn 15 procent van de auto´s op het parkeerterrein bij het station Sassenheim langparkeerders. Zij staan er meer dan 24 uur geparkeerd, zo blijkt uit kenteken- en postcoderegistratie. De raadscommissie Ruimte gaat er op 3 december over spreken.

door Nico Kuyt

Ongeveer 69 procent van de voertuigen staan er minder dan 24 uur en kunnen dus tot de forenzen worden gerekend. Naast de 15 procent langparkeerders, zijn er nog 16 procent die niet gebruik maken van het openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld carpoolen. Een klein aantal zijn kentekens uit het buitenland. Zo'n 73 procent komen uit de lokale omgeving, dus binnen een cirkel van 10 kilometer. Verrassend is dat 14 procent uit een gebied komt dat wel 30 kilometer afligt van Sassenheim. Daar is op zich natuurlijk niets op tegen, het station blijkt in een behoefte te voorzien. Uit periodiek onderzoek van NS blijkt dat dinsdagen en donderdagen in de maanden september en oktober de drukste momenten voor P+R bij treinstations zijn. Het waarom blijft wat duister. Er zijn in Sassenheim in juni een 6-tal metingen uitgevoerd om een beeld te krijgen van een normale werkdag overdag. De bezetting op een dinsdagmiddag ligt op circa 95 procent. In de avond bedraagt is de bezetting ruim 40 procent. Op donderdag is de bezetting in de middag bijna 100 procent, dus behoorlijk vol, en in de avond 40 procent. Op zaterdag is de bezetting overdag circa 60 procent en in de avond circa 45 procent. De raadscommissie wordt nu gevraagd een antwoord te geven of het onderzoek voldoende is. Vervolgens of er maatregelen moeten worden genomen. Te denken valt aan het betaald parkeren, bijvoorbeeld een nul-tarief voor één dag parkeren, maar betalen voor langer. De behoefte in 2030 wordt geschat op 506 plekken, dus het gaat knellen. Het onderzoek beveelt aan met de NS te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor Sassenheim. De nadruk blijft natuurlijk om het fietsen of lopen zoveel mogelijk te stimuleren, zo besluit het onderzoek. Dat doet het aantal benodigde parkeerplekken gelijk slinken. Maar dan wel een beveiligde fietsenstalling. En die gaat er naar planning de komende zomer komen.

Gemeente Teylingen zegt 'nee' tegen geweld tegen vrouwen

teylingen n De gemeente Teylingen doet mee aan de wereldwijde campagne Orange the World. Vanaf maandag 25 november worden kunstwerk De Kus en de brandweerkazernes in Teylingen oranje uitgelicht. Het doel hiervan is geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met seksueel, lichamelijk of geestelijk geweld. In Nederland gaat het zelfs om 45% van de vrouwen en meisjes. Twintig procent van de vrouwen in ons land is ooit mishandeld door een (ex-)partner, tien procent is wel eens verkracht. 'Die cijfers zijn schrikbarend hoog! Dat mogen we als maatschappij niet accepteren', vindt burgemeester Carla Breuer.Om aandacht te vragen voor deze problematiek, doet Teylingen mee aan Orange the World. Dit is een actie van de Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Zestien dagen lang worden overal in de wereld belangrijke gebouwen en bekende plekken oranje uitgelicht. Deze kleur staat symbool voor een zonnige toekomst voor vrouwen en meisjes. De gemeente heeft ervoor gekozen om in samenwerking met Rotary Voorhout het kunstwerk De Kus in het licht te zetten. Het is een opvallend beeld, dat verbinding uitstraalt én op een zichtbaar punt staat: de rotonde bij de Nagelbrug. Ook de brandweerkazernes in Teylingen doen mee: zij worden van binnenuit oranje verlicht.

Teylingen is een Millenniumgemeente. Milleniumgemeenten zetten zich in voor mensenrechten en gelijkheid voor alle mensen. Gemeente Teylingen voelt zich betrokken bij vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Geweld tegen vrouwen is niet alleen ver weg, maar ook dichtbij, benadrukt de burgemeester. 'Daarom is het van belang dat we allemaal onze ogen openhouden. Vrouwen moeten zich veilig voelen. Thuis en op straat.'
Orange the World is gestart op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Vanaf die avond komen kunstwerk De Kus en de kazernes in een oranje gloed te staan. De actie eindigt op 10 december: dan is het Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie over de Orange the World campagne vindt u op: https://www.orangetheworld.nl.

Transport Kringloopwinkel Op Dreef is vertrokken naar Roemenië

Een torenhoge stapel dozen. En dat was nog niet alles. | Foto: Henk Maat

sassenheim n Op donderdag 21 november hebben 13 medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef een transport geladen voor een drietal plaatsen in Roemenië (Tileagd, Alesd, en Bilghez). In totaal werden 766 dozen met goederen geladen.

Wat wordt er zoal naar Roemenië gebracht? 733 Dozen met kleding, schoenen, sportartikelen e.d.; Engelse leesboeken en voetballen voor de Middenschool in Tileagd, vijf grote dozen met 59 schoenendozen die met speelgoed zijn gevuld door de kinderen en ouders van de Protestantse Gemeente Sassenheim. Gebreide sjaals, mutsen truien, dekens, enz. gemaakt door de HobbyGroep van de Protestantse Gemeente Sassenheim. Vijf computers met bijbehorende monitors. Er wordt zelfs een viool meegestuurd.

Belangeloos afgestaan

Daarnaast dozen (33) met medische artikelen, gevuld met incontinentiemateriaal, drinkvoeding, verbandmiddelen en stoma-materiaal, verder een rolstoel en wandelstokken. Een deel hiervan gaat naar de diaconie van de Reformatorische kerk, een deel naar de dokterspost in Tileagd en een deel naar het ziekenhuis in Alesd. Bij elkaar weer zo'n 45 kubieke meter aan goederen die belangeloos zijn afgestaan en die nu weer ten goede zullen komen aan de mensen die het in Roemenië nodig hebben of zeer goed kunnen gebruiken. Hiermee wordt een goed doel gediend, wat ook het voornaamste uitgangspunt is van Kringloopwinkel Op Dreef.

Tientallen huizen in het Overbosch

VOORHOUT n Het Overbosch is verrijkt met twintig vogelhuisjes. Deze prachtige behuizingen, waarvan het hout beschikbaar is gesteld door Peter van Schooten en die zijn samengesteld door Aad en Co van Dam, zullen de komende lente ongetwijfeld populaire onderkomens worden voor onze gevleugelde vrienden. De vogelhuisjes werden zaterdag 23 november geplaatst tijdens een onderhoudsdag van de Vrienden van het Overbosch. Verwacht wordt dat door meer mezen ook de Eikenprocessierups geminimaliseerd wordt. En het past in de activiteiten van de vrijwilligers om de biodiversiteit van het historische bos verder te vergroten. Ook is het kleischelpenpad weer helemaal ontdaan van bladeren, zodat alle bezoekers weer volop kunnen genieten van het Overbosch.

www.vriendenvanhetoverbosch.nl.

Training Patrijzen tellen in de Bollenstreek

Hoeveel patrijzen zijn er in de Bollenstreek? "| Foto: PR

voorhout n Vrijwilligers van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond gaan dit voorjaar weer op pad om het aantal patrijzen te tellen op en in de bollenvelden in de Bollenstreek. Voorzien van een verrekijker en een mp3-speler brengen de vrijwilligers de patrijzenkluchten in de wintermaanden en de broedparen in het vroege voorjaar in kaart. Op 9 december start het nieuwe seizoen met een speciale training. Doe jij ook mee? Datum: maandag 9 december van 19.30-22.00 uur in De Willemshoeve, Jacoba van Beierenweg 132B te Voorhout. Aanmelden voor de avond kan bij m.vanderlee@degroenemotorzh.nl. Het aantal patrijzen is in de bollenstreek al jarenlang laag. Om die reden is ANLV Geestgrond, in samenwerking met Sovon, in 2018 een project gestart, waarin deze winter de populatie van de patrijs in de Bollenstreek in kaart wordt gebracht. Ook worden voorbereidingen getroffen voor concrete maatregelen. Dit doet ANLV Geestgrond niet alleen, maar in samenwerking met agrarische ondernemers. De Bollenvogelgroep is actief sinds 1999 en telt in het voorjaar ook de andere 'Big five van de Bollenstreek': Veldleeuwerik, de Gele kwikstaart, de Kievit en de Scholekster.

Workshop: Persbericht schrijven met resultaat

teylingen n Jouw nieuws in de krant, dat zou elke vereniging of organisatie graag willen. Dat begint vaak met een goed geschreven persbericht. Daarom organiseert Welzijn Teylingen op woensdag 15 januari 2020 weer de gratis workshop 'Persbericht schrijven, voor verenigingen en stichtingen in Teylingen'.

In deze twee uur durende workshop leren de deelnemers de praktische do's en don'ts bij het schrijven van een persbericht.
Na deze workshop kennen zij de juiste opbouw en inhoud, zodat de kans groter wordt dat hun nieuws geplaatst én gelezen wordt.
Ook bespreekt de trainer hoe de pers het beste te benaderen is en of een bericht in de krant wel altijd het juiste middel is.

De workshop is van 19.30 tot 21.30 uur in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1 in Sassenheim). De workshop wordt verzorgd door Marieke Kamer, redacteur van de lokale krant De Teylinger.

Aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop voor vrijwilligers. Er is plek voor maximaal twaalf deelnemers, dus vooraf aanmelden is verplicht. Aanmelden kan via: https://www.vrijwilligersacademiebollenstreek.nl/.

Meer informatie: Maria Zwart, Welzijn Teylingen. Tel. 0252 - 231805 of m.zwart@welzijnteylingen.nl.

Maak je eigen digitale kerstkaart

sassenheim n Papieren kerstkaarten worden nog altijd veel verstuurd. Mensen vinden het leuk om de deur ermee vol te hangen en sturen iedereen een kaart terug van wie ze er eentje kregen. Maar het kan ook anders. Bijvoorbeeld door een digitale kerstkaart via internet te versturen. Een digitale kerstkaart sturen is net wat feestelijker dan een geschreven tekst doorsturen of op Facebook zetten.?Wilt u weten hoe dat moet? Kom dan naar de workshop Digitale kerstkaarten maken! De workshop duurt twee uur en wordt gegeven door vrijwilligers van Seniorweb. Voor de cursus neem je je eigen laptop mee. Met slechts 6 deelnemers per cursus is er voldoende ruimte voor aandacht en vragen. De kosten voor deze workshop zijn € 7,50 voor leden van de bibliotheek en/of Seniorweb en € 10,- voor niet leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl. Daar kunt u ook kijken voor meer informatie over deze en andere cursussen. Woensdag 11 december van 14:15 uur tot 16:15 uur in de bibliotheek in Sassenheim aan de Kerklaan 42.

Heeft u een andere digitale vraag? Kom dan naar het digitale inloopspreekuur. In de bibliotheek van Sassenheim vindt dit spreekuur iedere donderdag plaats van 14:00-16:00 uur. Inloop is gratis!

FRIS in OJC Ex-Voto

VOORHOUT n Zaterdag 30 november is jongerenfeest FRIS een feit in Voorhout. Het succesvolle feest voor kids van 12 t/m 16 jaar zal plaats vinden in jongerencentrum Ex Voto in Voorhout. De organisatie van FRIS is blij om de jongeren in Voorhout en omgeving een veilige uitgaansavond te gaan bieden. 30 november vindt de eerste editie van FRIS Voorhout plaats in Ex-Voto (@Hok). Organisator Philippe Hes: ''Aankomend jaar organiseren wij FRIS in totaal 15 steden. Wij zijn ontzettend blij dat Voorhout daar vanaf nu bij hoort. Er is een grote groep jongeren die graag uit willen gaan met hun vrienden en vriendinnen, maar dit nog niet mogen vanwege hun leeftijd. Wij kunnen dit nu op een verantwoorde manier bieden aan de kids in en rondom Voorhout''. Tickets voor FRIS 30 november zijn te koop via de website van FRIS. De organisatie pakt voor de eerste editie meteen uit met headliner DONNY ROELVINK. Daarnaast zet het jongerenwerk van Welzijnskwartier een lokaal aanstormend talent in. Deze editie is dat JAIMY LORENZO uit Rijnsburg. De line-up wordt voltooid met de DJ's: DEION DWIGHT, TIJN VERKERK, MC NASH en TOMMY T. De avond start om 19.30 en duurt tot 00.30 uur. FRIS werd twaalf jaar geleden in Amsterdam opgericht door Mitchel Bovenlander, Philippe Hes en hun toenmalige compagnon. Het concept was, en is nog steeds simpel: een echte clubavond voor jongeren van 12 t/m 16 jaar, zonder alcohol, tabak, energydrank en drugs. Jongerencentrum Ex Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118 b in Voorhout. Meer informatie en tickets Fris: www.wijzijnfris.nl Meer info over het Ex Voto: www.ex-voto.nl

Jantje beton

regio n Vanaf vandaag kunnen clubs en verenigingen zich weer aanmelden voor de Jantje Beton Collecte. Van maandag 2 t/m zaterdag 7 maart 2020 gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen voor de eigen clubkas en voor projecten van Jantje Beton. 50% van de opbrengst is voor de eigen club en 50% is voor Jantje Beton. Help je club; doe mee met de Collecte. Niet alleen Scouting groepen, sport- en jeugdclubs kunnen deelnemen aan de collecte; ook speeltuinen en organisaties zoals buurtcentra, jongerenwerk en kinderboerderijen kunnen meedoen. Kijk voor meer informatie en tips op jantjebeton.nl/collecte.

Wandel mee in de buurt

voorhout n Wandelen is gezond voor lijf en geest en vaak een goede start voor een nieuwe dag. De stagiaires, actief bij Welzijn Teylingen in Lerend Wijkcentrum Spelewey Voorhout, denken hier net zo over. Zij zijn gestart met een wandelgroep op donderdagochtend. Samen wandelen is een goede stok achter de deur om te gaan en een leuke manier om buurtgenoten te ontmoeten. Iedere donderdagochtend start de wandelgroep om 10.00 uur vanuit Spelewey voor een korte wandeling van ongeveer 2,5 kilometer door de wijk. Iedereen kan met deze wandeling meedoen. Voor wie na een frisse start in de ochtend, s middags ook nog zin heeft in een film; iedere laatste donderdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur is er Filmmiddag in Spelewey, Breugelhof 8 in Voorhout. Aanmelden voor de activiteiten is niet nodig.

Project Misungwi: Kansarme boeren helpen in Tanzania

De belangrijkste activiteit van de studenten is een duurzaam koelhuis bouwen. | Foto: PR

voorhout n Samen met twee mede studenten van de TU Delft loopt Rooderick Ciggaar, geboren en getogen in Voorhout, momenteel stage bij de non-profit organisatie YEP Tanzania. Gedurende deze Internationale stage van drie maanden lang is het doel om jonge kansarme ondernemers in Misungwi, Tanzania te coachen en helpen bij het starten van hun eigen agrarisch bedrijfje.

YEP Tanzania begeleidt deze ondernemers door het geven van trainingen, leningen maar ook het leveren van de nodige infrastructuur om een bedrijfje op te zetten. Zo is de belangrijkste activiteit van de studenten een duurzaam koelhuis bouwen, die niet werkt op elektriciteit, waar de boeren hun oogst kunnen bewaren zodat de kwaliteit en houdbaarheid van de groenten aanzienlijk worden verbeterd. Dit koelhuis gebruikt een technologie gebaseerd op een combinatie van houtskool en stromend water. De muren van het huis zullen bestaan uit houtskool waarbij vanaf de bovenkant water wordt gedruppeld. Hierdoor zal het houtskool constant drijfnat zijn en doordat het wordt blootgesteld aan droge wind en brandende zon, zal er verdamping van water plaatsvinden aan de buitenzijde van het huis. Bij de verdamping van water wordt er energie uit de omgeving opgenomen om waterdamp te worden, deze energie komt deels van de warme zon maar ook deels van warmte uit de binnenkant van het huis. Hierdoor is er warmtetransport naar de buitenkant van het huis en zal het binnen ruwweg 10 graden koeler zijn binnen dan buiten. Dit maakt een groot verschil in het bewaren van groenten in gebieden waar geen elektriciteit beschikbaar is. Dit zal er uiteindelijk voor zorgen dat de jonge ondernemers genoeg inkomen krijgen om zichzelf en hun families te onderhouden. Op de lange termijn zal dit er ook voor zorgen dat de efficiëntie en productiecapaciteit van agrarische producten in Tanzania aanzienlijk wordt verbeterd. De kennis van de TU Delft maar ook vooral de jarenlange werkervaring in de bollenkassen van Voorhout helpen enorm bij het realiseren van dit project omdat Nederland een wereldwijde koploper is op het gebied van landbouw. Om dit koelhuis te realiseren zijn de studenten echter nog steeds druk bezig met het ophalen van de nodige financiële middelen. Zo hebben ze onder andere een crowdfund opgezet, maar ook instituten, banken, en ambassades aangeschreven voor sponsoring. Helaas is dit tot nog toe niet genoeg om het hele project te financieren. Dus mocht u een bijdrage willen leveren zou dat enorm helpen om ons doel te bereiken en een goed vooruitzicht te bieden aan de lokale boeren!
De crowdfund kunt u vinden in de volgende link: https://www.gofundme.com/f/help-young-entrepreneurs-to-achieve-their-dream, voor meer informatie of vragen over de crowdfund kunt u ook mailen naar rooderickciggaar@hotmail.com.

Gemierik over zonne-panelen in Warmond

| Foto: pr./Pixabay Foto: pixabay

WARMOND n Zonnepanelen zijn vrij aan te brengen. Maar niet in Warmond als het een beschermd dorpsgezicht betreft of als je in een monument woont. Gemeentelijk beleid was er eigenlijk niet, maar dat is nu in wording.

door Nico Kuyt

De gemeente wil natuurlijk graag meewerken aan initiatieven van burgers om zonnepanelen op daken te plaatsen. In de huidige Welstandsnota Teylingen zijn echter nog geen eisen opgenomen voor zonnepanelen, aangezien de plaatsing van zonnepanelen vergunningsvrij kan. Maar op monumenten en binnen het beschermd dorpsgezicht in Warmond is wel een omgevingsvergunning noodzakelijk. Voor deze aanvragen bestonden nog geen welstandscriteria, maar in samenspraak met de Erfgoedcommissie is hiervoor een beleid opgesteld. Daarin worden criteria genoemd waaraan de plaatsing van zonnepanelen dienen te voldoen.

Na een inspraak moet de gemeenteraad het beleid vaststellen. Er zijn een aantal straten binnen het beschermde dorpsgezicht in Warmond waar dit beleid niet voor geldt. Dit zijn de Marijkestraat, Margrietstraat, Irenestraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Warmundastraat t/m nr. 13, Doctor Ammanstraat en de Van Beverinckstraat. Voor deze straten geldt het reguliere welstandsbeleid, zoals dat in de rest van de gemeente Teylingen geldt, mits het geen monument is. Voor de rest geldt een strenger regime, zoals de voornaamste regel van het slechts toestaan van zonnepanelen op platte daken en op hellende daken die niet naar de openbare ruimte zijn gekeerd. Je moet de panelen dus niet vanaf een monument uitdrukkelijk zien.

Sassenheim onder stroom

SASSENHEIM n Het verouderde transformatorstation op de Carolus Clusiuslaan 2-4 krijgt modernere, stillere en ook meer transformatoren om in de toekomst te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit en de huishoudens van stroom te voorzien die van het gas gaan.

door Nico Kuyt

De uitbreiding van het vermogen past echter niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om die reden is er een voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken. Vanwege de uitbreiding moet een geluidscontour in het bestemmingsplan worden opgenomen. Binnen deze zone kunnen geen geluidsgevoelige woningen worden gerealiseerd omdat de geluidsbelasting meer dan 50 Db bedraagt. De geluidscontour overschrijdt ook de gemeentegrens en treft ook Lisse. In deze gemeente zal daarom een separaat bestemmingsplan worden opgesteld.

Geen belemmeringen

Na de periode van inspraak over het voorontwerp, wordt vervolgens verder gewerkt om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Uit onderzoek is overigens gebleken dat er geen milieutechnische belemmeringen zijn.

lokaal & internationaal

250 Veteranenboeken Teylingen voor leerlingen groepen 8

van links naar rechts: Annelies Simonis, Joep Derksen, Teuntje van Delft, Toos Plug. | Foto: PR

Teylingen n Maar liefst 250 leerlingen van groepen 8 van basisscholen in Teylingen krijgen een gratis exemplaar van het Veteranenboek Teylingen. Dit voorstel van de Stichting Zinsnede werd hartelijk ondersteund door de vrijwilligers van de Kringloopwinkel Herenstraat 63 uit Voorhout.

In 2020 is het 75 jaar, dat we in vrede leven. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we geen oorlog meer meegemaakt. Maar door die jaren heen hebben inwoners van Voorhout, Sassenheim en Warmond zich wel ingezet om vrede te brengen en houden in andere landen over de hele wereld. De verhalen van 32 van deze mannen en vrouwen staan in het 'Veteranenboek Teylingen', dat is uitgebracht door de non-profit stichting Zinsnede. Met het weggeven van deze boeken, hopen de initiatiefnemers, dat de leerlingen (en hun ouders) beseffen, dat 'vrede' geen automatisch gegeven is. Maar dat bijvoorbeeld hun buurvrouw of buurman zich – soms met gevaar voor eigen leven – heeft ingezet om elders de vrede te bewaren.

"Vrede is geen automatisch gegeven"

Verrassing

Toos Plug en Annelies Simonis van de Kringloopwinkel verrasten Teuntje van Delft en Joep Derksen, bestuursleden van de Stichting Zinsnede, met een cheque van 2.500 euro. "Als Kringloopwinkel ondersteunen we dit initiatief van harte'', geeft Plug aan. "Met deze geweldige donatie worden de verhalen van de veteranen gelezen en blijft dit stukje lokale geschiedenis van Voorhout, Warmond en Sassenheim voortbestaan", laten een zichtbaar dankbare Van Delft en Derksen weten.

Zonnebloem jubilaris

Rika (rechts) werd in de bloemetjes gezet. | Foto: PR

Warmond n Op 21 november werd, tijdens een vergadering van de Zonnebloemvrijwilligers, één van hen in het zonnetje gezet. Op deze dag, werd Rika Rutting precies 25 jaar geleden vrijwilliger in Warmond. Al die jaren heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor de gasten van de Zonnebloem. De mensen die zij onder haar hoede heeft worden regelmatig door haar bezocht. Daarnaast organiseert zij een paar keer per jaar een bloemschikmiddag. De eerstvolgende middag is al weer gepland in december. Rika is altijd inzetbaar als er hulp wordt gevraagd voor een activiteit of als er een chauffeur nodig is. Rika (rechts op de foto) kreeg uit handen van voorzitster Bernadette van Moorsel een oorkonde en een gouden speldje van de Zonnebloem, en bovendien een prachtig boeket bloemen.

Kerstival in SassemBourg

SASSENHEIM n Na het succes van voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer het Kerstival in SassemBourg georganiseerd. Deze editie vindt plaats op zaterdag 7 december van 11.00 tot 16.00 uur. De opening wordt verricht door de wethouder van Zorg en Welzijn Arno van Kempen.

Tijdens het Kerstival zijn ruim dertig stands met artikelen op het gebied kerst, cadeautjes en fashion aanwezig. Ook zijn er optredens van het ensemble van Harmonievereniging Cresendo en het Koor De Bollen Mina's. De organisatie is in handen van Annemiek Cornelissen van AC Media & Events, namens Vereniging SassemBourg en Woonstichting Vooruitgang. Voor informatie: acornelissen@snelnet.net.

Kerstmarkt in Bernardus

Sassenheim n Donderdag 12 december van 10.30-16.00 uur is er een knusse kerstmarkt in Bernardus. Op de markt zijn diverse kraampjes te vinden met o.a. bloemen, sieraden, boeken, kerstcadeautjes etc. In het Binnenhof, het restaurant van Bernardus, heerlijke koffie/thee met gebak en belegde broodjes. Kom gezellig even rondsnuffelen: er is genoeg te zien, doen en genieten in warme kerstsfeer.

Vespers in de Adventstijd

SASSENHEIM n Op de woensdagen 27 november, 4, 11 en 18 december vinden in de Dorpskerk in Sassenheim vespers plaats. De vespers staan in het teken van teksten en liederen die verbonden zijn met de Adventsperiode, waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus. De vespers bieden op een doordeweekse dag een moment van stilte, bezinning en inkeer in de hectiek van alle dag. De avonden beginnen om 19.15 uur en duren tot 19.45 uur en worden geleid door ds. A.A. Bosma.

Groen en Doen markt in Sassenheim

In de serie Groene Aanjagers gaan we voor het project 'Groen Dichterbij Teylingen', een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en de gemeente, op zoek naar de groene kracht van Teylingen.

Dit is alweer het laatste artikel in de serie Groene Aanjagers van Teylingen. Kun je nou geen genoeg krijgen van deze inspirerende verhalen? Kom dan naar de Groen en Doen markt op zaterdag 30 november in de bibliotheek in Sassenheim! Een inspirerende markt over mens en natuur, duurzaamheid en groen.
De afgelopen maand stond de Bibliotheek Bollenstreek in het teken van duurzaamheid en groen. Ieder jaar wordt tijdens Nederland Leest een boekje uitgedeeld en staan alle activiteiten in het thema van dat boekje. Dit jaar is dat 'Winterbloei' van Jan Wolkers en gaat het gesprek over "Wat kunnen wij zelf doen om een gezonde en diverse leefwereld te behouden voor de toekomst?".

Aanhaken

"Wat kunnen wij zelf doen om een gezonde en diverse leefwereld te behouden?"

Brigitte Kerkhoven is samen met Marjo van Puijenbroek van Groen Dichterbij Teylingen aan de slag gegaan om een mooi programma samen te stellen voor deze duurzame maand. Brigitte vertelt: "Tijdens het bedenken van het programma viel het op hoeveel er in Teylingen eigenlijk al gedaan wordt op dit gebied. We hebben met de activiteiten dus vooral aangehaakt op wat er al was." En dat bleek een succes! Bijna alle activiteiten zaten helemaal vol. Zo werd er bijvoorbeeld een literaire wandeling georganiseerd op het landgoed van Huys te Warmond, een workshop wintertuinieren, een fotowedstrijd in het thema van het Jan Wolkers en een workshop over lokaal, seizoensgebonden en duurzaam eten. Brigitte laat weten dat ze het geweldig vond om te zien hoe de bezoekers konden genieten van bijvoorbeeld de wandeling.

Ontmoet de aanjagers!

Als klap op de vuurpijl wordt als afsluiter van deze maand de Groen en Doen markt georganiseerd. Hier zijn ook de mensen achter de eerdere verhalen van deze serie Groene Aanjagers aanwezig, zoals BuurNatuur uit Voorhout en de buren van het adoptiegroen aan de Frederik Koolhovenstraat in Sassenheim. Een mooie gelegenheid dus om deze groene aanjagers zelf te ontmoeten. Misschien lijkt het je leuk om ook zelf een buurttuin te beginnen of een stukje groen van de gemeente te adopteren? Zij kunnen je daar alles over vertellen en ervaringen met je delen!

Duurzame deelnemers

Op de markt zijn nog meer inspirerende duurzame deelnemers te vinden, onder andere De Groene Uitdaging, een platform voor duurzame initiatieven uit de regio over wat je kunt doen om je huis, je tuin of je buurt een stukje duurzamer te maken. Ook Bollenstreekhout is aanwezig om te laten zien hoe je van gekapte bomen uit onze eigen streek mooie hoogwaardige producten kan maken. Iedere drie kwartier zal er dan ook een gratis loting zijn, waar je een vogelhuisje of insectenhotel van Bollenstreekhout kunt winnen. De Vrienden van het Overbosch staan paraat om je te vertellen over het prachtige Overbosch. Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn laat zien wat zij allemaal doen en bij de dames van To-Maat en de zelfoogsttuin Elsgeesterhof leer je alles over duurzaam eten. De Energiecoaches en de Klimaatcoaches zijn er om je op weg te helpen om zelf een stukje duurzamer te leven. En de kids kunnen aan de slag met het maken van bladerbeesten. Genoeg te doen, dus kom ook en laat je inspireren!

Inloopochtend Historische Kring

voorhout n Op de laatste zaterdag van de maand opent de Historische Kring Voorhout (HKV) traditiegetrouw de deur van haar Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat. Dat zal dus ook op 30 november a.s. weer het geval zijn. Bezoekers, leden van de vereniging maar zeker ook belangstellende niet-leden zijn van harte welkom. De deur is open van kort voor 10.30 uur elf tot circa 12.30 uur.

In het Kenniscentrum is de tentoonstelling van de jubilerende zwemvereniging De Colombiaan nog te bezoeken. Begin volgend jaar zal de tentoonstelling vervangen worden en dit is daarom een van de laatste kansen om te kennis te nemen van de ontwikkeling van de gouden, want vijftig jarige, vereniging. In de Oosthoutzaal worden fotoreportages getoond over Voorhout zoals het er vroeger uitzag. Boeken met een schat aan historische plaatjes liggen ter inzage. Verder is de collectie bidprentjes in te zien.
HKV heeft sinds kort een tijdschriftenkast met op de schappen de tijdschriften van de historische verenigingen uit omliggende plaatsen ter inzage. Ook genealogische magazines zijn hier te lezen net als tijdschriften over archeologie. Recente aanwinsten voor de bibliotheek liggen apart voor eenieder om in te bladeren, maar in de gehele boekencollectie kan natuurlijk gegrasduind worden door geïnteresseerden.

Geen stamboomonderzoek

Wegens afwezigheid is er deze keer geen advisering over stamboomonderzoek Wilt u daar meer van weten en aanwijzingen krijgen waar en hoe er gezocht kan worden naar voorouders, dan is dat op de laatste zaterdagochtend van december weer mogelijk. Natuurlijk is de HKV ook van plan deze dienst tijdens de zaterdagse inloop van 2020 te blijven aanbieden. Als u alles in het Kenniscentrum al gezien hebt kunt u natuurlijk ook altijd aanschuiven aan de tafel voor een kopje koffie of thee. Met gelijkgestemden kan dan gepraat worden over vroeger, of het toen echte beter was of misschien alleen maar anders… Daar komen altijd weer wetenswaardigheden langs die de moeite waard zijn.

Uitverkocht Jubileumconcert Crescendo Sassenheim

Alle orkesten van Crescendo spelen het speciaal gecomponeerde jubileumstuk High 5 for 115 van Michel de Haas. | Foto: PR

sassenheim n Ten overstaan van ruim 300 mensen vierde Harmonievereniging Crescendo Sassenheim afgelopen zaterdag 23 november haar 115-jarig bestaan met een Jubileumconcert in Hotel Van der Valk Sassenheim. "Een vereniging om trots op te zijn", aldus burgemeester van Teylingen Carla Breuer die de feestelijke avond opende.

Het Tweede Harmonieorkest van Crescendo, onder leiding van Joop Nijholt, opende het concert met diverse nummers die Crescendo door de jaren heen heeft vertolkt; allen met een speciale link naar het oprichtingsjaar van Crescendo, 1904. Het Opleidingsorkest, het jongste orkest van Crescendo onder leiding van dirigente Sophie Graven, vervolgde de avond met swingende nummers, waarna het oudste orkest van Crescendo, het Groot Harmonieorkest onder leiding van Dirk van der Niet, de avond besloot met klassiekers zoals Omens of Love en Yiddish Dances. Tussendoor kreeg het publiek de gelegenheid om mooie prijzen, zoals een spiksplinternieuwe fiets en een mooie old-timer tour door de bollenvelden, in de wacht te slepen en uiteraard onder het genot van een drankje en een hapje herinneringen op te halen.

Een verhaal over liefde en haat. Een verhaal van alle tijden. | Foto: PR Foto: ME Stuurop

"Ongeacht waar je vandaan komt of wat je leeftijd ook is; muziek brengt iedereen bij elkaar; muziek verbindt!", aldus burgemeester van Teylingen, Carla Breuer. "We zijn ontzettend trots op onze rijke historie en de jarenlange inzet van onze vrijwilligers", licht voorzitter van Crescendo, Johan Faas, toe. "Ik hoop dat we nog heel veel van dit soort muzikale herinneringen met elkaar mogen maken!". Het Jubileumconcert was hét startschot van het Jubileumjaar van Crescendo. De vereniging maakt zich nu op voor het Crescendo meets Friends concert op 21 maart 2020 waarbij andere verenigingen uit Teylingen, Crescendo zullen vergezellen. Kijk voor meer informatie over het jubileumjaar op www.crescendosassenheim.nl.

Quasimodo verovert vele harten

SASSENHEIM n Liefde, haat, onrecht en onderdrukking. Veel thema's maken het verhaal over Quasimodo herkenbaar en van alle tijden. Theaterschool Teylingen trok er dit weekend vier volle zalen mee en veranderde 't Onderdak in een grote kathedraal.

Met de klokken van de Notre Dame werd het publiek meegenomen naar het Parijs van begin 1800. Waar het alledaagse leven doorgaat, terwijl hoog in de torens de eenzame Quasimodo droomt over hoe het 'daarbuiten' zal zijn. Ondanks dat zijn meester Frollo hem weerhoudt ook maar één voet buiten de kathedraal te zetten, besluit hij zijn droom te volgen en kennis te maken met de boze buitenwereld. Zijn dapperheid brengt hem weinig goeds, maar ook de ontmoeting met de enige wie iets om hem lijkt te geven, zigeunermeisje Esmeralda. Helaas loopt het voor haar niet goed af.

Theaterschool Teylingen weet zichzelf elke keer weer te overtreffen. Met een sterke cast en de betoverende muziek van Disney is magie in een voorstelling sowieso gegarandeerd. De ijzersterke verhalenverteller wist het publiek in te pakken. Je kon er niet omheen, met veel ontroering achteraf waren de thema's in het aandoenlijke verhaal overgekomen. En met het prachtige decor, betoverend lichtspel en de vlotte scènewissels was er voor het publiek geen ontsnappen meer aan, Quasimodo veroverde vele harten.

St. Matthias zoekt nieuwe muzikanten

Harmonie St. Matthias repeteert op maandagavond in Warmond. | Foto: PR

warmond n Harmonie St. Mathias is op zoek naar nieuwe muzikanten en daarom ben je welkom om mee te komen repeteren.

Max van den Burg. | Foto: PR Foto: Jaap Reedijk

Er is vooral behoefte ontstaan bij de koper en bas-instrumenten: euphonium, trombone, hoorn, fagot en basklarinet. Elke enthousiaste muzikant is welkom, met of zonder orkestervaring. Momenteel heeft de harmonie 32 muzikanten in de gelederen, afkomstig uit Warmond en omliggende gemeenten zoals Oegstgeest, Leiderdorp en Sassenheim. De harmonie o.l.v. Patricia Kerkdijk verzorgt jaarlijks 2 grote concerten en ondersteunt jaarlijks de Dodenherdenking, kerstavond op het plein en feestelijke buiten-optredens bij de Kaagweek in juni en in september. Wekelijks repeteren zij op maandagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur. in het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond.
Van harte welkom om t/m maandag 16 december gratis mee te doen! Meer informatie:
www.sintmatthias.nl.

Max van den Burg speelt in 't Onderdak

sassenheim n Op vrijdag 29 november staat cabaretier Max van den Burg in Theater 't Onderdak.

In zijn jubileumshow laat podiumbeest Max u alle hoeken van het cabaretpodium zien. In sneltreinvaart strijden de (goed) foute types, kleurrijke verhalen en gekke muziekjes om voorrang. Van Brabantse familiefeesten, tot Nederlandse rappers, van dronken kakmeisjes tot een bezoek aan de biologische markt: Max heeft weinig nodig om een zeer herkenbare wereld op te roepen, waarin iedereen zich altijd mooier voordoet dan hij in werkelijkheid is. Dynamisch, fantasievol en muzikaal, maar bovenal hilarisch. Kaarten kosten € 15,00 p.st. Aanvang : 20.15 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A, Sassenheim. Telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10-10.30 uur: 0252-22 58 74. Kaartverkoop: www.hetonderdak.nl

Hoe een patatgeneratie Bokkie werd

Bokkies van het eerste uur. | Foto: PR

voorhout n Collin van der Lubbe was 22 jaar geleden de eerste begeleider van de Bokkies. Zelf had hij 'ergens' zien langskomen dat het alweer 22 jaar geleden was, maar was daar zelf helemaal niet mee bezig. "Het was een tijd dat in de kroeg nog gerookt werd en jongeren vaak al vanaf hun 14e bier dronken. Het is haast niet meer voor te stellen maar dat was toen heel gewoon."

Vandaag de dag is Collin (47) niet meer bezig met carnaval. "Maar toen ook niet hoor. Ik werd door zes jongens uit het team van Foreholte C1 gevraag om ze te begeleiden bij de carnaval. Nou dat vond ik wel erg leuk. De jeugd van toen werd gezien als Patatgeneratie en zou vooral bezig zijn met gamen. Maar of het nou bij pingpong of carnaval zou zijn maakte me niets uit. Ik vond het enthousiaste van de jeugd zo gaaf, het was zo leuk en dat initiatief moest gestimuleerd worden. Dus ben ik erin gestapt."
"Dat jullie nog aan mij denken" begint Collin enthousiast en ook wel wat vereerd. Maar juist daarom is het leuk om hem eens terug te kijken op 22 jaar Bokkies. "Wie die zes jongens van toen waren? Rogier Hoeijmans, Ivo van Kampen, Marco van Werkhoven, Danny van de Geer, Bob van der Meer, Frank van der Meer dat waren zo de jongens van het eerste uur. Ik moet nog wel glimlachen als ik ze hier in Voorhout tegen kom op straat en denk aan die beginperiode. Het heeft echt wel wat moeite gekost om sommige bestuursleden van toen ervan te overtuigen dat er een jeugdraad moest komen. Samen met Els Cornelissen, Linda Vink (de moeder van de jeugdprinses dit jaar), Carla Hoeijmans, Ankie Jochemsz en Frits van Arkel hebben we het gewoon gedaan; twintig jongens tussen de 12 en 16 jaar een plek geven binnen carnavalsvereniging de Bokken."

Black Friday bij Ardea. | Foto: PR

Tropenjaren

"De eerste jaren waren tropenjaren. Echt alles moest geregeld worden. We hielden ons bezig met de kleding, medailles, regelementen, draaiboeken, en de organisatorische uitdagingen waar we nooit bij stil hadden gestaan. Het was 1998 en de Bokkies werden in 'het wapen van Voorhout' voor het eerst gepresenteerd. Dat was trouwens nog de tijd dat het grote prinsenpaar op 11-11 werd gepresenteerd en het jeugdprinsenpaar een maand later op 12-12. Ze waren top gekleed, droegen medailles en stonden daar dan toch maar mooi. Ja toen ging er een gevoel van trots door me heen, dat hebben we toch wel even neergezet! Het eerste jaar gingen de Bokkies mee naar alle activiteiten van de carnaval. Ze vormden een hechte groep, nooit ruzie, nooit onenigheid, nooit knokken geen gezeik, iedereen liet elkaar in de waarde. Samen met de leeftijdsgenoten van de dansmariekes kreeg Carnavalsvereniging de Bokken ineens een jong, bruisend en jeugdig elan, ze brachten gezelligheid. Het tweede jaar stond een groep begeleiding op, de jongens die mij gevraagd hadden, werden nu begeleiding en vormden uiteindelijk de commissie. De balans werd toen veel beter met zes begeleiders en vijftien Bokkies. Na drie jaar stond alles, niet alleen begeleidde ik de Bokkies, maar ik hielp inmiddels ook mee aan de jeugdkar, schilderde en verzon thema's met hen. Ik was in mijn vrije tijd met grafisch vormgeving bezig en heb toen ook nog de eerste VIB-pasjes ontworpen. Tien jaar later heeft de begeleiding de leeftijd omlaag gebracht. De kinderen van 8 tot 14 zijn toch iets makkelijker, die luisteren wat beter en zijn wat minder eigenwijs. Dat was echt een goede zet."

Bokkies hebben de toekomst

"Nu, 19 jaar later zie ik een vereniging en een groep Bokkies waar ik toen alleen maar van droomde. Jongens die met plantjes en fruitschalen bezoekjes brengen aan zieke en eenzame mensen, jongens die in de polonaise lopen en plezier brengen bij mensen die wel een lach kunnen gebruiken. Met al hun enthousiasme horen de Bokkies helemaal bij de verenging. Ze hebben echt een toekomst, zeker nog eens 22 jaar." Maar eerst wordt het dit jaar groots gevierd met als klap op de vuurpijl op 25 januari een fantastisch feest 'Helemaal Hollands' in Cheers met Danny Froger, John de Bever en dj Rene K. De tickets zijn voor 12,50 te koop op www.cvdebokken.nl.

Black Friday bij Ardea Auto

Ford dealer Ardea Auto gebruikt Black Friday, 29 november, om te stunten met de spectaculaire aanbiedingen op bijvoorbeeld de Ford Fiesta en Ford Kuga.

"Op vrijdag en zaterdag loopt de korting op tot wel 30%", aldus Gerrit Klock van Ardea Auto. Echte prijspakkers zijn de Fiesta met 27% korting en de Kuga met maar liefst 30%. "Uiteraard zijn ook onze andere nieuwe Ford modellen voorzien van een extra scherp prijskaartje. Vrijwel alle nieuwe modellen zijn bij Ardea Auto direct uit voorraad leverbaar. Het Black Friday weekend is zeker ook het moment om te profiteren van extra voordeel op een occasion of één van onze vele demonstratiemodellen. Een afleverpakket met 2 jaar garantie en een uitgebreide onderhoudsbeurt t.w.v. € 595,- is dit weekend gratis, en daar komt de korting of inruilpremie nog bovenop."

Succesvolle Foreholte veiling

Een mooie opbrengst voor de club.| Foto: PR

voorhout n De spanning werd de dagen voor de veiling al langzaam opgebouwd toen de kavels bekend werden, maar vrijdagavond 22 november was het dan zo ver: de 20e Foreholte veiling! De zaal was al vroeg gevuld, dus kon de veilingmeester van start.

Voor de vele voetballiefhebbers was het genieten met wedstrijden van o.a. Ajax, Valencia, Barcelona en Schalke 04, maar ook de shirts van Donny van de Beek en Tagliafico waren erg gewild. Het mountainbike evenement met vier gangen diner liet niet alleen zien dat we een heel sportieve zaal hadden, maar was ook een mooi bruggetje naar alle heerlijke culinaire kavels. Naast Foreholte culinair was het eten bij de voorzitter in ere hersteld en na de tram en de trein is het dit jaar genieten op het water.
Er waren dit jaar maar liefst ruim 12.000 loten verkocht, dus iedereen was vol spanning toen de winnende lotnummers bekend werden gemaakt. De hoofdprijs: een elektrische fiets! Samen met de veiling leverde dit de vereniging een totaalbedrag op van 64.605 euro. Een fantastisch gezamenlijk resultaat! De veiling is natuurlijk veel meer dan kavels en euro's; het verbindt de vereniging. Niks mooier om te zien hoe alles en iedereen op deze avond samenkomt!

Foreholte wil alle sponsoren, kopers, aanwezigen, de veiling- en loterijcommissie en alle anderen die dit succes weer mogelijk hebben gemaakt bedanken!

Uitslag Foreholte-loterij

voorhout n Tijdens de druk bezochte Foreholte veiling met als resultaat het fantastische bedrag van € 64.605,=, heeft notaris mr. M. Heemskerk van Notariskantoor Voorhout de trekking verzorgd van de jaarlijkse Foreholte loterij.

Er zijn door onze leden ruim 12.000 loten verkocht en de gelukkige winnaars staan hieronder. Dank aan iedereen, kopers en verkopers, voor het mede mogelijk maken van weer een prachtige editie van een niet meer weg te denken evenement binnen onze club. Winnaars, van harte gefeliciteerd! Heeft u prijs? Neem contact op met Marco van Werkhoven, tel 06 - 11273669. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

1e prijs:
Een Sparta elektrische fiets t.w.v. € 1.799,= 08331
Mede mogelijk gemaakt door Fietsenwarenhuis.nl

2e prijs:
Samsung 55" Ultra smart tv t.w.v. €750,- 10083
Mede mogelijk gemaakt door Electro World IJsselmuiden

3e prijs:
Gereedschap bon t.w.v. €300,- 08511
Beschikbaar gesteld door Van Schooten Bouwmaterialen

4e prijs:
Straat Staatsloten (10x een heel lot) 03065


5e prijs:
Dinerbon t.w.v. € 75,- (Cheers) 13762


6e prijs:
Dinerbon t.w.v. € 75,-
(Stef's & Jeff's) 07277


7e prijs:
Dinerbon t.w.v. € 50,-
(Restaurant Boerhave) 00041


8e prijs:
Straatje Staatsloten
(10x 1/5 lot) 06849


9e prijs:
Lunchbon t.w.v. € 25,-
(Lunchroom Ons Genoegen) 13655


10e prijs:
Lunchbon t.w.v. € 25,-
(Lunchroom Ons Genoegen) 10964


11e prijs:
Visbon t.w.v. € 25,-
(Vishandel De Klok) 09482


12e prijs:
Visbon t.w.v. € 25,-
(Vishandel De Klok) 15328


13e prijs:
Cadeaubon t.w.v. € 20,-
(Bij Joyce) 01149


14e prijs:
Cadeaubon t.w.v. € 20,-
(Bij Joyce) 12330


15e prijs:
Lunchbon t.w.v. € 20,-
(Heren 52) 15453


16e prijs:
Lunchbon t.w.v. € 20,-
(Heren 52) 03959


17e prijs:
Staatslot met XL 08710


18e prijs:
Staatslot met XL 02751


19e prijs:
Cadeaubon t.w.v. € 15,-
(Limburgia Voorhout) 08021


20e prijs:
Cadeaubon t.w.v. € 15,-
(Limburgia Voorhout) 09290

Regio jeugd vermaakt zich bij The Bassets met het Nederlands team

Nederland rugbyteam en jeugd bij elkaar. | Foto: PR Foto: Picasa

sassenheim n Het Nederlands rugby team zit midden in een interland periode, waarbij ze twee keer vol aan de bak moeten.

Vorige week speelden ze in Amsterdam tegen de Oekraïne en wonnen die wedstrijd met 64-8. Volgende week speelt Nederland in en tegen aartsrivaal Duitsland. Tussen deze twee wedstrijden was er door de bondscoach een trainingsweekend gepland. Alle internationaals kwamen hiervoor naar The Bassets in Sassenheim. Op de prachtige accommodatie waar alles voor handen is, konden de Oranjehemden naar hartenlust de laatste speldiscipline `s doornemen en de punten op de i zetten. Voor de inwendige mens werd door de altijd behulpzame Bassets vrijwilligers verse en gezonde maaltijden gekookt. Voor al deze warme gastvrijheid wilden Oranje graag iets in Sassenheim terug doen. Voor alle jeugd van rugby Nederland werd op diezelfde zaterdag een clinic op topniveau georganiseerd. Daar hadden veel jonge spelers wel oren naar en waren massaal op de uitnodiging afgekomen. Ruim 150 kinderen van o.a. Rugby Club Delft en Alphen aan de Rijn, HRC, Diok en uit Noordwijk Invictus, wilden graag hun helden ontmoeten en training van hun krijgen. Er werd begonnen met een gezamenlijke warming-up om daarna op positiespel te trainen. Er werd afgesloten met kleine wedstrijdjes. Moe en voldaan konden de jonge spelers op handtekeningen gaan jagen en werden er foto's geschoten en selfies gemaakt en natuurlijk een groepfoto van alle rugby vriendjes en vriendinnetjes samen met het Nederlands team die daarbij veel succes werden gewenst in en tegen Duitsland.

Handbaldames Foreholte belonen zichzelf niet

Feline Verweij scoort een doelpunt vanaf haar hoekpositie. | Foto: PR

voorhout n Na een mooie reeks van 1x gelijkspel en 4 overwinningen moest HV Foreholte afgelopen zaterdag gisteren de punten achter laten in Amsterdam. Niet dat de wedstrijd heel slecht liep maar het zat ons dit weekend niet mee volgens coach Marc Klein.

Vanaf het begin wilde Foreholte het tempo hoog houden. Maarde tegenstander en de scheidsrechters moeten dit ook willen. Westsite beschikt over een mooie opbouwrij met schutters die moeilijk zijn af te stoppen. Door wat gebrek aan samenwerking in de dekking konden de schutters naar hartenlust de bal hoog in het net schieten. Die schoten kwamen niet na 15 seconden aanvallen maar na het traag opbrengen van de bal met daarna eeuwig mogen rondspelen totdat Foreholte in slaap gesust was en niet meer de concentratie had om goed te blijven werken. De aanvallen waren kort en snel met redelijk wat beweging en als Foreholte een kans kreeg werd deze gepakt maar helaas was het deze avond niet de avond voor het scoren. Na 4 aanvallen van Foreholte kansen missen en Westsite wel efficiënt scorend stond Foreholte als snel achter. Oplevingen van beter verdedigen en afmaken waren er wel. Zodra Foreholte in balbezit kon komen was de overgang naar de snelle tegen aanval goed en eenmaal het net gevonden stond Foreholte al weer klaar voor 2 minuten verdedigen. De ruststand was 18-11.
De tweede helft begon fel aan de kant van Foreholte. De tweede helft ging goed gelijk op en helaas ging het tempo van Westsite weer een tandje omlaag. Daar waar Foreholte het spel redelijk kond spelen en mooie snelle tegenaanvallen speelde kwam Westsite sjokkend naar voren. Ook de vrije bal nemen duurde eeuwen en zo zakte de dekking van Foreholte langzaam weer in slaap. Kansen gingen mis en dat nekte Foreholte. Maar goed er waren zeker positieve zaken volgens coach Marc Klein. Snelle mid uit was terug, de kansen werden door tempo spel in de aanval gecreëerd er werd onderling gestuurd en ondanks missen van kansen bleef men knokken voor ieder punt. Eindstand 32-26 in het voordeel van Westsite. Volgende week staat een dubbel op de agenda in Sporthal de Tulp in Voorhout. Dames 2 start om 19.00 uur en Dames 1 om 20.45 uur.

Kees Heemskerk wint Pillenpak in schaatsvierdaagse

| Foto: Arjen Vervoort Foto: Arjen Vervoort

warmond n Als eindwinnaar van het Sprintklassement over de wedstrijden, mocht Kees Heemskerk (Warmondse IJsclub en marathonploeg Groenehartsport.nl) het Trachitol-Tablettenpak mee naar huis nemen. Het was tot het laatste moment van de laatste wedstrijd spannend, want clubgenoot Yves Vergeer (WIJC en marathonploeg Okay Fashion & Jeans) zat hem op de hielen.

De Trachitol Trophy is een marathon-schaatswedstrijd in vier opeenvolgende dagen op vier verschillende ijsbanen. De wedstrijden gaan elke dag over meer ronden. Naast het algemeen klassement zijn er bij aangegeven sprints per wedstrijd punten te verdienen voor het sprintklassement.
De WIJC-ers Kees Heemskerk, Yves Vergeer en Leander van der Geest reden mee bij de Heren Beloften. Het algemeen klassement werd gewonnen door Ruud Slagter, Leander van der Geest werd 23e, Yves Vergeer 33e en Kees Heemskerk 35e. Belangrijker dan het algemeen klassement waren de tussensprints voor Heemkerk en Vergeer en hun belager Cas van Trierum. Het was stuivertje wisselen in de eerste wedstrijden. In de laatste wedstrijd in Groningen startte Kees Heemskerk in het Pillenpak en verdedigde zijn eerste plaats in het sprintklassement met verve. Hij won in die laatste wedstrijd de tussensprint vóór Yves Vergeer. Daarmee stelde Heemskerk zijn Pillenpak veilig.

Dames klassementen

Bij de Topdivisie Dames reden Loesanne van der Geest (WIJC en Nedflex) en Anne Leltz (WIJC en Jacobus.nl) naar de 14e resp. 16e plaats in het eindklassement. Lisa van der Geest en Iris van der Stelt (WIJC en beide rijdend voor marathonploeg Turner) hebben veel in dienst gereden van hun ploeggenote Merel Bosma die na dag twee en drie op de 3e plaats in het algemeen klassement stond. Onder andere door een val kon zij die plaats toch niet vasthouden. In het sprintklassement eindigde Lisa van der Geest als 4e, in het algemeen klassement als 23e en Iris van der Stelt stond in het algemeen klassement op de 22e plaats.

Bij de Dames Beloften reed WIJC-er Sosha Zuiderduin meer. De Dames Beloften reden twee marathonwedstrijden; op vrijdag in Utrecht over 50 ronden en op zaterdag in Hoorn over 70 ronden. In Utrecht finishte zij als 43e en helaas kwam Socha in Hoorn ten val.

Teylingen krijgt te weinig bij RKDEO

sassenheim n In een wedstrijd waarin Teylingen veel meer verdiende en bij vlagen goed veldspel op de mat liet zien, inclusief de daarbij behorende kansen, stonden de Sassenheimers na afloop toch met lege handen.

Een zure 2-1 nederlaag, middels een late goal van spits Tommy Simonis. RKDEO uit Nootdorp stond voorafgaand aan de wedstrijd één punt voor op Teylingen en is door dit resultaat gestegen naar de 5e plaats op de ranglijst. De Sassenheimers zijn terug te vinden op de 8e plaats met elf punten uit negen wedstrijden, in de middenmoot. Voor de winterstop speelt Teylingen nog twee keer thuis (ASC en DOSR, die beiden onder Teylingen staan op de ranglijst) en gaat het op bezoek bij koploper Hillegom, op zaterdagavond 7 december. De rode kaart van trainer Martijn Lagendijk in de wedstrijd drie weken geleden op bezoek bij Wippolder is door de KNVB geseponeerd. Er volgt dus geen schorsing na de opmerkelijke acties van de heer Jos Straver gedurende die wedstrijd. Verder positief was de terugkeer van buitenspeler Tim Gorter. Aanvallend gezien zijn er dus weer wat meer smaken te kiezen voor de resterende drie competitiewedstrijden in het kalenderjaar 2019.

Foreholte – Hillegom 0 – 3

voorhout n Na de rust beslisten de Hillegommers de ongelijke strijd met de Voorhoutse formatie in hun voordeel.

Het was spits Niels van Veen die een zuivere hattrick wist te scoren op de Elsgeest. Op zich was het al een wonder dat Foreholte tot aan de rust de ploeg van trainer Ron Bouman van scoren kon afhouden. Vanaf het startsignaal van de goed fluitende scheidsrechter El Hajouti namen de noordelijke inwoners van de Bollenstreek het initiatief in de wedstrijd. Foreholte probeerde wel vanuit de voetballende capaciteiten te spelen, maar de ploeg van trainer Bloemheuvel werd zo vroeg gestoord in de opbouw dat op een gegeven moment de lange bal alleen nog maar gehanteerd kon worden. Daarmee had de SV Hillegom de angel uit het Voorhoutse spel te pakken. Pas in de tweede helft opende Hillegom de score toen, na een prachtige aanval via Ryan en Dedel, centrumspits Van Veen bij de eerste paal wist binnen te koppen (0 – 1). Foreholte beleefde zijn beste periode in de eerste twintig minuten van de tweede helft toen zij met veel arbeid poogden om de achterstand teniet te doen. Een inzet van Jordy van Tol eindigde op de paal en de rebound verdween in het zijnet. Even later kopte Van Tol net naast. Trainer Bloemheuvel probeerde het opportunisme te verhogen door Rick Brabander in te brengen voor Stan Spies, maar langzamerhand speelde de koploper zich onder de Voorhoutse druk uit. Opnieuw was het Niels van Veen die de wedstrijd besliste na opnieuw een vloeiende aanval vanuit invaller Danny van der Berg via Maik van Zanten eindigend bij de centrumspits (0 – 2).

SwimFun voor de Columbiaan

voorhout n Afgelopen zaterdag 23 november heeft Zwemvereniging de Columbiaan uit Voorhout haar eerste SwimFun evenement georganiseerd in het zwembad op het terrein van het Teylingen College, locatie KTS.

Twintig zwemmers verschenen er aan de badrand; alle zwemles kinderen van de C-groep, de zwemvaardigheidszwemmers en minioren waren uitgenodigd om kennis te maken met elkaars of een nieuwe zwemsport. De zwemvaardigheidzwemmers kregen een training stroomlijnen, waarbij het uitdrijven in meters het wedstrijdonderdeel was. De wedstrijdzwemmers trainden met een bal, daarbij ging het om de werpafstand in meters. De C-leszwemmers kregen beiden trainingen. Alle zwemmers hebben met volle inzet meegedaan en sloten af, onder het toeziend oog van de ouders, met wedstrijdjes om hun geleerde kunsten in de praktijk te brengen. Na afloop was er een drankje met lekkere pepernoten in het clubhuis en kreeg iedereen een mooie oorkonde mee naar huis met hun eigen prestaties erop. De tweede editie van de SwimFun staat gepland voor 25 januari 2020. Dan hoopt de club weer op zoveel enthousiaste deelnemers, en wordt het vast weer een gezellige en leerzame SwimFun.

Fan

Je kunt van alles fan zijn. Van Feyenoord of van een voetbalclub in Amsterdam. Van een bepaalde winkel, old school of digitaal. Van deze of gene popster, politicus, origamikunstenaar, dominee of balletdanser. Van een land of een stad, van hagelslag of van pindakaas, van een dweilorkest of van Mahler. Ik ben (onder andere) fan van het plaatselijk filiaal van een landelijke grootgrutter. Gelukkig maar, want het is hier ter plaatse de enige plek waar je de meest gangbare etenswaar kunt verkrijgen. Toevallig dus de goede. Die winkel is een soort trefpunt, een dorpsplein. 's Zomers buiten op straat, 's winters in de gangpaden tussen de koffie en de chips. Wil je een dorpsgenoot spreken? Wacht gewoon tot hij of zij ook om de boodschappen komt. Daarnaast is de filiaalhouder ook een dorpsmens, dat blijkt uit alles. Hij verkoopt plaatselijke koek en zopie, je kunt er je statiegeld doneren voor lokale goede doelen, hij support en sponsort links en rechts. De lopende plaatjesactie is daar een treffend voorbeeld van: nu eens niet de grootverdieners in oranjetenue, maar de fleur van de plaatselijke voet- en handbalverenging. Ik spaar ze zelf niet, maar neem ze altijd wel mee, om uit te delen. Tussen haakjes: ik ben een beetje hebberig bij de kassa, ik wil altijd alle:, koopzegels, kassabon, plakzegels voor glaswerk/servies/plastic opbergdozen. En nu dus ook de plaatjes. Vlak voor mij was die middag een dame aan de beurt die blijkbaar zelden hier kwam. Op de vraag of zij de plaatjes wilde, zei ze aanvankelijk nee. Waar zijn ze van, vroeg ze vervolgens. Toen ze hoorde dat de plaatselijke hand- en voetballers betrof, vroeg ze er toch maar een: 'mijn zoon voetbalt daar, misschien vindt die het wel leuk'. Ze kreeg haar plaatje en opende het ter plekke. Ze schoot vol: kijk nou toch eens, dat is mijn zoon! Wij leefden met haar mee. Doe je eens in je leven daar de boodschappen, heb je precies genoeg besteed voor één plaatje en dan is het net je bloedeigen kind. En zij was zichtbaar een grote fan.

egbert van der weide

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor; voorganger pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: 17.00 uur Ds. H.R. Betting m.m.v. De Lofstem

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Krijn de Jong


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: Th. Blokland. m.m.v. Schola Gregoriana

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v/d Berg


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering met Papillon, Pastoor Straathof

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. Th. Hop (Hillegom)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 en 19.00 uur uur, Jan Zijlstra

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.


De oplossing van 20 november is: DOELGROEP

De winnaar is: J. de Haas, Warmond

CDA Teylingen steunt lokale ondernemers (als u lid wordt)

teylingen n Het CDA Teylingen geeft nieuwe leden in december een tegoedbon van €10,00, cadeau, te besteden bij een groot aantal winkeliers in Teylingen. Met deze actie roepen het bestuur en de raadsfractie van CDA Teylingen de inwoners van onze gemeente op om de lokale ondernemers en het CDA te ondersteunen. "In de decembermaand is het heel goed zichtbaar hoe belangrijk de lokale middenstand en de markten zijn voor de levendigheid en gezelligheid in onze drie dorpen," stelt CDA afdelingsvoorzitter Hans van Ek vast. "Voor een levendig centrum in onze gemeenten zijn actieve ondernemers ontzettend belangrijk. Ze verdienen dan ook grote waardering voor alle activiteiten en de aankleding van onze winkelstraten. Wanneer wij voor feestaankopen gewoon langs de winkels of de markt vlak om de hoek gaan draagt iedereen eraan bij om de middenstand in het eigen dorp te behouden," aldus CDA fractievoorzitter Reny Wietsma.

Iedere Teylinger die zich deze decembermaand aansluit bij het CDA, ontvangt deze cadeaubon. Meer informatie over deze actie is te vinden op www.cda.nl/teylingen en via secretaris@teylingen.cda.nl.

Koffie met een Cop

sassenheim n Een erg lekkere kop koffie van McCafé èn in gesprek met de wijkagent? Dat kan vanaf vrijdag 29 november ook in Sassenheim. Koffie met een Cop; de eerste editie in Sassenheim is een initiatief van de Politie Teylingen en Restaurant Manager Nick van 't Veer, van McDonald's Sassenheim. Koffie met een Cop geeft inwoners van de gemeente Teylingen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met agenten in de buurt. Het concept heeft de mogelijkheid voor burgers om over uiteenlopende zaken in gesprek te gaan met de politie, maar ook om bijvoorbeeld ongerustheid uit te spreken, politie meer te betrekken of om advies in te winnen.

De eerste editie vindt plaats op vrijdag 29 november tussen 20.00 – 21.00 uur bij het McDonald's Restaurant aan de Stationslaan in Sassenheim. Wanneer dit een succes blijkt, zullen er meer data volgen.