De Teylinger

27 maart 2019

De Teylinger 27 maart 2019


In de rij voor Sassemkwizzt

De 100 teamcaptains halen de quizboeken op in 't Onderdak. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n Voor bijna tweeduizend deelnemers aan 'Sassemkwizzt' was vrijdagavond 22 maart niet zomaar een avond. Het was een race tegen de klok voor de honderd teams om voor 23.30 uur het gemaakte 'huiswerk' op tijd in 't Onderdak af te leveren.

'Sassemkwizzt werd vorig jaar voor het eerst gehouden en was direct met 80 teams al een daverend succes. Het idee, door Linda van Soerland meegenomen uit het Brabantse Son en Breughel, was direct rijp om ook in Sassenheim gestalte aan te geven. Er werd een stichting opgericht en het waren enkele vrijwilligers die de kar gingen trekken. Nooit vermoedend dat het zo'n succes zou worden. Voor de tweede editie was binnen enkele dagen de deelname al volgeboekt. Van vorig jaar 80 naar het maximum van 100. Teams bestaan soms wel uit 20 deelnemers of meer. Om 18.30 uur liep de grote zaal in 't Onderdak al vol. Een half uurtje wachten totdat de envelop en het boek met opdrachten werden vrij gegeven.

Bonte mix

Het deelnemersveld was een bonte mix, evenals de uit te voeren opdrachten waaronder een geheime opdracht. Binnenshuis maar ook in het dorp zelf. Op een USB-stick stonden geluidsfragmenten, foto's en filmpjes en in het boek andere taken. Taken die binnen de teams verdeeld werden om uit allerlei bronnen zoals internet de nodige informatie in te winnen om de vragen te kunnen beantwoorden en de opdrachten uit te voeren. "Het vraagt heel veel voorbereiding om de kwis in elkaar te zetten," vertelt Ciska van der Geest namens de organisatie. "Het is een hele organisatie maar leuk om te doen omdat we vorig jaar verbaasd en verblijd waren met het succes. We bedenken alles zelf'.

Enthousiast gemaakt

Bij 'Team 99' deden Kees de Jong en Jos van Kesteren mee. Voor de eerste keer. "Wij werden enthousiast gemaakt door de familie, die vorig jaar ook mee had gedaan." Ronald Damsma trok met zijn tem The Freggels voor de tweede keer ten strijde. "Ik vond het zo leuk de eerste keer dat ik nu ook weer mee doe" De winnaar wordt op zaterdag 6 april tijdens een feestavond in Grand Café Graaf Jan bekend gemaakt. Dat team wint 500 euro.

Nieuwbouw scholen op Knorrenburgerlaan

Sassenheim n Als geschikte locatie voor de nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool De Rank heeft B&W het oog laten op Knorrenburgerlaan 2, de huidige locatie van De Kinderburg. De raadscommissie Welzijn gaat er op 8 april over spreken.

Door Nico Kuyt

Het schoolbestuur de Sophia Scholen, op 1 januari 2018 ontstaan?door een fusie van de katholieke Sophia Stichting en?het protestantse PCPO, heeft een aanvraag ingediend voor nieuwbouw. Op basis van het spreidingsplan voor de scholen in Sassenheim heeft het bestuur de wens uitgesproken om in elk kwadrant van Sassenheim één schoollocatie te hebben. Daarin past een nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool de Rank op één locatie. Er heeft een locatieonderzoek en inpassingsstudie plaatsgevonden en hieruit kwam Knorrenburgerlaan 2 met een gebouw van twee lagen er als geschikt uit.

Het door de Rank achtergelaten schoolgebouw op St. Antoniuslaan 15 zou met de nodige aanpassingen wellicht geschikt gemaakt kunnen worden voor de openbare basisschool Het Bolwerk.

Buurt

Afgelopen december heeft er een informatieavond voor de omwonenden van Knorrenburgerlaan 2 plaatsgevonden. Hier waren de reacties niet onversneden positief. Er werden daar zorgen geuit over de geluidsoverlast van spelende kinderen, toename van de druk op het verkeer, het parkeren, het halen en brengen door de ouders, het nu al te hard rijden, de hoogte van het nieuwe gebouw en het groen en water. Na de bespreking in de raadscommissie gaat B&W verder werken aan een definitief besluit over de locatie voor de nieuw te bouwen basisscholen.

Uit handen van Joop van Dijk ontvangt voorzitter Cok van Steijn het laatste monopoly spel. | Foto: pr. Foto: pr./Kees den Elzen

Laatste
monopoly
voor HKV

Studie naar
doorstroming
N208

Bureaubladen en vogelhuisjes van bomen

handbal n Foreholte A1 kampioen

Lokale versie gaat
archief in

Studie naar verbetering doorstroming N208

Sassenheim n Op drukke momenten stagneert de doorstroming op de N208 Van Pallandtlaan en N443 in Sassenheim. En in de toekomst neemt het verkeer alleen maar toe. Een studie is gedaan naar maatregelen die nodig zijn om die doorstroming te verbeteren. De impact van deze maatregelen is groot, mede omdat het langzaam verkeer niet meer gelijkvloers deze wegen kan oversteken. Op dinsdag 9 april gaat de raadscommissie Ruimte er opiniërend over spreken.

Door Nico Kuyt

De provincie Zuid-Holland heeft, in samenwerking met de gemeente, het onderzoek uitgevoerd. De constatering is dat de rotondes N208-N443 en N208-Parklaan op drukke momenten hun capaciteit hebben bereikt en het verkeersaanbod niet meer kunnen verwerken.

De N208 en N443 hebben een belangrijke functie in de bereikbaarheid van Sassenheim, Voorhout, Lisse en Noordwijkerhout. Het is één van de weinig oost-westverbindingen. De studie geeft aan dat in 2030 de verkeersdruk beduidend hoger ligt dan in de huidige situatie. Dat ligt voor de hand. Het is een gevolg van de woningbouw in onder meer Voorhout, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout.

Maatregelen

In de studie zijn diverse mogelijke oplossingen onderzocht, zoals (turbo)rotondes en verkeerslichtenkruispunten. Een voorrangskruispunt zonder verkeerslichten doet vanwege te weinig capaciteit niet mee. De tussentijdse conclusie van de studie is dat er één effectieve variant is. In het kort komt deze erop neer op de aanleg van een zogeheten knierotonde op de kruising van de N208-N443-Hoofdstraat. Een knierotonde is een specifieke vorm van een turborotonde.

Voor de kruising N208-Parklaan is een gewone turborotonde in gedachte. De rijstrook tussen de beide rotondes vanaf de A44 richting Voorhout en Lisse wordt verdubbeld. Met deze maatregelen verbetert de doorstroming en kan de toekomstige groei van het verkeer worden opgevangen.

Barrière

Met de aanpassingen zal evenwel de barrièrewerking van de N208 en N443 sterk toenemen. Bij beide rotondes steekt nu langzaam verkeer over. Voor hen is het op dit moment al lastig om naar de overkant te komen en met de aanpassingen al helemaal niet en ook niet wenselijk. Een eerste verkenning is gedaan naar een oplossing. De conclusie is dat er mogelijkheden zijn voor één fietstunnel of meer. Dat betekent dat de situatie voor het langzaam verkeer sterk verbetert.

Het totale pakket van maatregelen heeft evenwel een grote impact, met name voor de directe omgeving. In een aantal gevallen komt de weg dichter bij woningen te liggen, zijn er gevolgen voor uitritten en mogelijk akoestische gevolgen. Het pakket vraagt tevens een investering van miljoenen. Een deel kan geput worden uit het potje voor de komst van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), maar dat dekt niet alle kosten. De provincie geeft aan voor een bijdrage ook naar de gemeente en de regio te kijken. Naar verwachting wordt het een forse kostenpost voor de gemeente.

Nog geen besluit

Op dit moment is er nog geen besluit genomen. Er is verkennend gekeken naar de mogelijkheden, maar nog geen voorkeursoplossing bepaald. De komende tijd wordt de gemeenteraad en de belanghebbenden gepolst. Belanghebbenden zijn de direct aanwonenden, inwoners van Sassenheim, scholieren, scholen, bedrijven en instellingen.

Na de bespreking door de raadscommissie op 9 april zal in die maand een informatiebijeenkomst worden gehouden. Dan volgt een verdere uitwerking onder andere door een werkatelier met belanghebbenden. Uiteindelijk moet het naar een besluit gaan leiden.

Grootste winst Forum voor Democratie

Teylingen kent een hoge opkomst met 62,5 procent. | Foto: archief Foto: Willemien Timmers

Teylingen n De VVD heeft in Teylingen de meeste stemmen gekregen tijdens de Provinciale Staten verkiezingen, gevolgd door Forum voor Democratie. In totaal heeft 62,5 procent van de stemgerechtigden in Teylingen op woensdag 20 maart hun stem uitgebracht.

De VVD levert wel 2,9 procent in ten opzichte van 2015, maar kreeg opnieuw de meeste stemmen met 22,7 procent. Nieuwkomer Forum voor Democratie eindigt als tweede met 17,3 procent. CDA (12,2 procent) en D66 (10,2 procent) volgen, beide partijen leveren ruim 5 procent in ten opzichte van 2015. GroenLinks krijgt 8,6 procent van de stemmen, PvdA ontving 6,5 procent. Grootste daler is de PVV, zij gaan van 9,6 procent naar 4,8 procent. Een lichte stijging is te zien bij 50Plus (nu 4,8 procent), ChristenUnie (3,7 procent) en Partij voor de Dieren (3,5 procent).

In de provincie Zuid-Holland was de opkomst 54,7 procent. Forum voor Democratie is met 17,3 procent de grootste partij in de provincie. Uit Voorhout is S. W. A. de Groot voor die partij gekozen. Oud-gemeenteraadslid Sabrina van der Lubbe, tegenwoordig woonachtig in Den Haag, is voor de VVD gekozen in de Provinciale Staten. Lijsttrekker Willem Bakx uit Hillegom gaat voor 50Plus provincie in. Noordwijk levert twee Provinciale Staten-leden voor de komende periode: nummer 4 op de lijst van D66 Ton van Rijnberk en nummer 5 op de lijst van de PvdA Rosalie Bedijn.

Hogere opkomst bij Waterschapsverkiezingen

De voorzitter van het hoofdstembureau, dijkgraaf Rogier van der Sande, heeft op maandag 25 maart tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen vastgesteld. In totaal deden negen partijen mee aan de verkiezingen. De VVD is de grootste partij met 20,7 procent en daardoor vijf zetels. De Sassenheimse Ineke van Steensel gaat haar tweede termijn in bij de waterschappen. Van Steensel: 'We gaan ons de komende tijd richten op de kerntaken van het waterschap, en daarnaast de communicatie over het waterschap intensiveren". PvdA (15,1 procent, drie zetels), Water Natuurlijk (13,8 procent, drie zetels) en CDA (13,6 procent, drie zetels) volgen. Partij voor de Dieren (11,7 procent), ChristenUnie/SGP (7,9 procent) en 50Plus (8,1 procent) krijgen twee zetels. De laatste zetel is voor AWP (7,5 procent). Het opkomstpercentage van deze waterschapsverkiezingen is 54,0 procent en dit is beduidend hoger dan in 2015. Toen was het 46,2 procent. In het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn ruim 1.000.000 inwoners opgeroepen om te stemmen. Hiervan hebben 541.989 inwoners een geldige stem uitgebracht. Het nieuwe bestuur wordt op donderdag 28 maart om 16.00 uur beëdigd.

Historische Kring voegt straten toe aan historische collectie

Uit handen van Joop van Dijk ontvangt voorzitter Cok van Steijn het laatste monopoly spel. | Foto: pr. Foto: pr./Kees den Elzen

Voorhout n Voor het huidige Voorhout heeft Plus Van Dijk vorig jaar het initiatief genomen om een lokale versie van het bekende Monopolyspel te laten maken. Deze Voorhoutse editie was razend populair en de oplage van duizend spellen was vrijwel direct uitverkocht. Daarmee is het een zogenaamd 'collectors item' geworden. Het spel mag dan natuurlijk ook niet ontbreken in de verzameling van historische objecten van de Historische Kring Voorhout. Op donderdag 15 maart kreeg het bestuur het laatste exemplaar Voorhouts Monopoly overhandigd.

De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft speciale aandacht voor de geschiedenis van Voorhout. Daarbij zijn niet alleen verenigingen, gewoonten, gebouwen en personen van belang. Ook de straten en wegen met hun huidige en historische namen hebben de belangstelling van de HKV. Een bestuurslid van de HKV speelt ook telkens weer een rol bij voorstellen voor namen voor nieuwe straten en lanen en bruggen in het dorp. Veel vroegere volksnamen van wegen zijn nu verdwenen. Wie weet nog waar de Heerenlaan was, of de Schans? Kent u het Voorhoutse Rapenburg of weet u waar de Munnikenlaan en de Piet Gijzenlaan zijn?

Eigen identiteit

De meest bekende Voorhoutse straten zijn terug te vinden op het unieke monopoly spel, dat begin december in de winkel lag. Inwoners konden eerder via een Facebookbericht aangeven welke straten zij absoluut terug wilden zien op het bord. De Herenstraat, Jacoba van Beierenweg en de Teylingerdreef ontbreken dan ook niet. Op donderdag 15 maart mocht HKV een van de laatste beschikbare exemplaren in ontvangst nemen. Joop van Dijk van Plus Van Dijk overhandigde het spel aan de voorzitter van de HKV, Cok van Steijn. Ook in het grotere verband van de gemeente Teylingen blijft Voorhout een dorp met zijn eigen identiteit.

Inloop

Het spel kan bekeken worden tijdens de inloopmomenten in het HKV Kenniscentrum (Bonekruidstraat 13). De eerstvolgende inloop is op zaterdag 30 maart van 10.30 tot 12.30 uur. Bestuursleden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De tentoonstelling 100 jaar St. Cecilia is nog steeds te bezichtigen.

Schipper wil veiligere Zijldijk

Warmond n De schipper van de Zijlpont, James Taghavi, vindt dat er langs de afmeerplaats veel te hard wordt gereden op de Zijldijk. Dat levert een gevaarlijke verkeerssituatie op, zo schrijft hij in een mail aan B&W.

De pont verzorgt de oversteek voor voetganger en fietser tussen de Broek- en Simontjespolder en de Zijldijk. Maar op de onlangs opgeknapte Zijldijk wordt de veiligheid volgens de schipper uitgedaagd. "Er ontstaan op de Zijldijk gevaarlijke situaties bij het op- en afrijden van het veerpont. Er wordt daar door het gemotoriseerde verkeer veel te hard langs de veerpont gereden, juist daar waar de wachtende fietsers staan opgesteld in afwachting voor de overzet of tijdens het verlaten van de veerpont. Een verbetering voor deze gevaarlijke verkeerssituatie zou kunnen zijn door het plaatsen van tijdelijke borden tijdens het vaarseizoen van 1 maart tot 30 september in de buurt van de aanlegplaats van de Zijlpont met een snelheidsbeperkingen van 30 kilometer per uur. Dit zou de verkeersveiligheid op vele punten verbeteren", zo verzoekt de schipper maatregelen van B&W. (NK)

'Geen afvalbak voor plastic'

TEYLINGEN n Een inwoner van Sassenheim wil geen aparte afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken. De bewoner heeft daarover een mail naar de gemeenteraad gestuurd.

Aanleiding voor het schrijven is een verslag in De Teylinger over een bespreking over het toekomstige nieuwe afvalbeleid in de raadscommissie Bestuur van 16 januari. Raadslid Frans Nederstigt (ChristenUnie) vroeg zich tijdens de bespreking af waarom er nog steeds geen extra bak is voor plastic. Vorig jaar was er sprake van om deze bak versneld, vooruitlopend aan het nieuwe beleid, alvast in te voeren. Dit vanwege klachten over het wegwaaien van de afvalzakken. Het deed de inwoner in de pen klimmen. "Niet iedereen zit te wachten op een extra bak, wat ook nog eens een enorme uitgave zou betekenen. Ik wil hier nog aan toevoegen, dat in De Teylinger van 21 februari stond, dat in Lisse de containers voor plastic makkelijk omwaaien door gebrek aan gewicht. En dan ligt het plastic écht los door de straten in plaats van in een gesloten zak. Die oplossing is dus ook niet zaligmakend", aldus de schrijver, die verder aangeeft dat in zijn buurt de gratis plastic zakken nog steeds perfect werken. Vastgebonden waait er nooit eentje weg of gaat kapot. Ook over een andere opmerking uit het artikel reageert de schrijver. Zo verklaarde Edith Alkemade (D66) dat er geen gratis zakken meer verstrekt zouden worden bij de supermarkt. "Bij de Albert Heijn in Sassenheim worden ze nog steeds meegegeven, maar men moet er tegenwoordig even om vragen bij de klantenservice. Er werden namelijk regelmatig meerdere rollen tegelijk meegenomen. Ook bij het gemeentehuis in Sassenheim zijn deze zakken gratis op te halen. Dus wat mij betreft: liever geen extra bak voor plastic."(NK)

Oosteinde nacht afgesloten

Warmond n Het Oosteinde, ter hoogte van camping Rianto, is op zaterdag 6 april tussen 1.00 en 6.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Dit is ter hoogte van Oosteinde huisnummer 22. Verschoor BV Hijskranen voert hijswerk uit. Doorgaand autoverkeer moet omrijden via de A44 en Haarlemmertrekvaart (N444). Er worden vooraankondigingsborden geplaatst en tijdens het werk worden verkeersmaatregelen genomen. Op dat moment rijden er geen bussen van Arriva. De hulpdiensten zijn geïnformeerd. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de afsluiting via het Schelpenpad.

Raad de tennisbaan op

Warmond n De afgelopen jaren heeft het bestuur van Tennisvereniging Overbos regelmatig contact gehad met de diverse partijen binnen het gemeentebestuur van Teylingen. Dit heeft geresulteerd in een raadsledentoernooi op zaterdag 30 maart. De raadsleden worden gekoppeld aan leden van de vereniging, die hiermee hoopt te laten zien hoe mooi het tennispark is en hoe enthousiast de tennissers zijn.

Gratis compost

Voorhout n Als dank voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (gft) kunnen inwoners op zaterdag 30 maart van 9.00 tot 16.00 uur gratis vier zakken compost ophalen bij de gemeentewerf in Voorhout, Nijverheidsweg 32, ingang naast de milieustraat. Op vertoon van hun legitimatiebewijs zijn per huishouden gratis vier zakken compost op te halen. Het aantal zakken is beperkt, waarbij geldt op is op.

Pannenkoeken!

Leerlingen van groep zes van de Springplank zijn samen met hun opa's en oma's te gast in de Buurtkamer. In totaal genoten 30 gasten van de zelfgebakken pannenkoeken. |Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Smikkelen en smullen tijdens de de dertiende editie van de Nationale Pannenkoekendag. Vanwege de landelijke staking in het onderwijs was de bijzondere lunch bij zowel basisschool De Springplank als Het Bolwerk verschoven naar vrijdag 22 maart.

Op Nationale Pannenkoekdag worden opa's en oma's en ouderen uit de buurt die zelfstandig of in een verzorgingshuis wonen, in het zonnetje gezet. Leerlingen de Springplank waren actief in de buurtkamer. Groep vijf had de uitnodigingen verzorgd, de tafels werden gedekt door groep 7, de pannenkoeken gebakken door groep 8 en het serveren was in handen van groep 6.

Ook de leerlingen van beide groepen 8 (Menneweg en Diligence) van Het Bolwerk hadden thuis en op school stapels pannenkoeken gebakken. Ook hier genoten zij samen met de genodigde opa's en oma's van de zelfgebakken lekkernijen. Meer op www.deteylinger.nl.

'Voor iedereen die op school zit, is verkeersveiligheid belangrijk'

Wethouder Arno van Kempen legt het parcours af, met de leerlingen van de Antoniusschool als publiek. | Foto: LZ Foto: Lotte Zoet

n Antoniusschool krijgt tweede SEEF label

VOORHOUT n Wethouder Arno van Kempen reikte op donderdag 21 maart het School op SEEF label uit aan basisschool Antonius. De uitreiking van het label werd feestelijk gevierd op het schoolplein met kinderen uit alle klassen. Het School op SEEF programma zorgt ervoor dat basisschoolkinderen veilig in het verkeer deelnemen.

Door Lotte Zoet

Alle kinderen van de Antonius stonden op het schoolplein aandachtig te luisteren naar wethouder van Kempen. Van Kempen: ''Wij zijn erg trots als gemeente dat de Antoniusschool dit label al voor de tweede keer mag ontvangen. Als gemeente willen wij er voor zorgen dat elk kind veilig naar school kan, het liefst met de fiets of lopend. Namens de gemeente wil ik iedereen bedanken die zich de afgelopen weken heeft ingezet. De kinderen weten nu hoe ze veilig in het verkeer moeten blijven en dat is heel belangrijk voor nu en later. Deze school is een voorbeeld voor heel Teylingen.''

Tweede keer

Directeur Noël Minnes is erg blij met het resultaat dat de school voor de tweede keer heeft behaald. Minnes: ''Als school hebben we na een periode van vier jaar weer voldaan aan de eisen van School op SEEF. Met 21 punten hebben we de maximale score, daar mogen we erg trots op zijn. Voor iedereen die op school zit, is verkeersveiligheid belangrijk. De kinderen van groep één tot en met acht hebben theorie- en praktijklessen gevolgd. Mede dankzij de voorbereidingen van verkeersouder Ingrid Houben konden de kinderen veel leren.''

Dode hoek

Rondom de school is er al gedacht aan verkeersveiligheid. Zo staan er borden die aangeven dat er zachter gereden moet worden, zodat de kinderen veilig naar school kunnen.

In de lessen werd onder andere de dode hoek besproken. Ook is het belangrijk dat iedereen altijd de hand uitsteekt als er wordt afgeslagen. Vijf kinderen waren uitgekozen om op het schoolplein een moeilijk parcours af te leggen. Wethouder van Kempen en een politieagent durfden de uitdaging ook aan en haalden, net als de kinderen, zonder moeite de finish van het parcours.

De uitreiking werd afgesloten met het zingen van een zelfgemaakt lied met de belangrijke zin, die de leerlingen goed in hun oren hebben geknoopt: 'Een fiets is pas veilig als je er veilig op rijdt'.

Plan voor beperken overlast bouw Dirk

Sassenheim n Voor de uitvoering van de nieuwbouw van supermarkt Dirk op de hoek van de Hoofdstraat met de Concordiastraat en de Kastanjelaan wordt een plan rond de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC-plan) opgesteld. De gemeente zal dat plan toetsen zodat deze onderdelen tijdens de uitvoering zo goed mogelijk gewaarborgd worden.

Door Nico Kuyt

Op de hoek komen, naast de supermarkt, maximaal 26 appartementen en een parkeerkelder. Bij een ter inzage leggen van een wijzigingsplan zijn enkele zienswijzen door omwonenden ingediend. Die hadden voornamelijk betrekking op onderwerpen als bouwvolume, bouwhoogte, verlies aan bezonning en privacy, parkeren, laden en lossen, verkeersveiligheid, de bescherming van archeologische waarden, maar ook schade en overlast door de bouwactiviteiten. Dat eventuele schade en overlast door de uitvoering van de werkzaamheden een belangrijk punt van zorg is voor omwonenden, vindt B&W heel begrijpelijk . Een aanzienlijk deel van de oudere (woon)bebouwing in de omgeving van het plan is niet onderheid, maar op staal gefundeerd. Het bouwen van de parkeerkelder met de bijbehorende (verkeers)maatregelen kan tot hinder leiden. B&W heeft bij initiatiefnemer daarom in een vroeg stadium aandacht gevraagd voor het opstellen van een BLVC-plan. In het traject voor het verlenen van de vergunningen zullen deze zaken nader aan de orde komen en zal de gemeente dat plan toetsen. De initiatiefnemer heeft zich bereid verklaard met de aannemer en bouwer hier proactief uitwerking aan te willen geven en ook zorg te dragen voor het organiseren van een informatiebijeenkomst voor omwonenden, het inrichten van een duidelijk aanspreekpunt, en dergelijke.

Meer jongeren nodig voor Burgerpanel

Teylingen n Het doel van het Burgerpanel is niet om een uitgekauwd representatief beeld te verkrijgen, maar is één van de middelen voor de gemeenteraad om aan te sluiten op wat leeft in de samenleving. Het blijkt echter dat jongeren nog in het panel zijn ondervertegenwoordigd.

B&W geeft dit te kennen op vragen die PvdA-raadslid Joost van Doesburg onlangs stelde. Van Doesburg vindt dat via het Burgerpanel geen representatief beeld uit de samenleving wordt geput. Maar B&W is het met de negatieve bewoordingen van het raadslid niet eens. Het Burgerpanel is in samenspraak met de gemeenteraad ingesteld en is een aanvulling op de wens van de raad om digitaal in gesprek te gaan met de inwoners. Er wordt op een laagdrempelige en snelle manier bruikbare informatie opgehaald, gedeeld en getoetst. Het boort kennis en expertise aan die in de samenleving aanwezig is. En het helpt de gemeenteraad in de verschillende fases van de besluitvorming, zoals wat op de agenda moet, hoe een thema leeft en speelt in de gemeente en of bestaand beleid moet worden bijgestuurd. Het panel moet nog wel iets worden bijgeschaafd. Zo blijkt dat jongeren nog niet voldoende zijn vertegenwoordigd. Om jongeren erbij te betrekken heeft er 19 februari een co-creatie sessie met hen plaatsgevonden en denken zij met de gemeente hoe deze doelgroep middels een campagne te bereiken. De sessie heeft overigens al geleid tot aanmelding van achttien jongeren. De aanmelding beperkt zich niet tot Teylingen alleen. Zo hebben zich onlangs ook enkele jongeren uit Lisse aangemeld, die in Teylingen op school zitten en zich om die reden betrokken voelen bij de gemeente. Op dit moment bestaat het panel uit 818 leden. (NK)

De Duurzaamheidsprijs eindelijk naar Teylingen?

Ted Wiegman bij een tuintafel van Bollenstreek-hout. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Teylingen n De eerste Duurzaamheidsprijs Bollenstreek – zo heette hij toen nog - landde in 2009 in Hillegom, de tweede in 2010 in Lisse. Daarna was het vijf maal raak in Noordwijk of Noordwijkerhout. De laatste twee keer viel de prijs in Katwijk. En nooit eerder kwam hij in Teylingen. Waar komt hij dit jaar terecht? Op donderdag 4 april is de eerste van de twee voorrondes in Het Trefpunt (Herenweg 80) in Warmond.

De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek kwam in zijn tienjarig bestaan nog nooit bij een ondernemer in Teylingen terecht. Dit jaar doen vanuit onze gemeente vijf ondernemingen mee: Vishandel De Klok, Van Kesteren Schilders, Hoek Hoveniers, de Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder en Ekomenu/Wereldeters.

Korte kringloop

Vijftig Lakenvelder koeien groeien met aandacht voor hun welzijn op in de Boterhuispolder. Het is een kleinschalig bedrijf dat het vlees van de koeien direct levert aan consumenten en horeca in de buurt. De hele bedoeling van het bedrijf is extensieve veeteelt, dus niet voor de aantallen, maar voor de kwaliteit. Zij noemen het de 'korte kringloop'.

Bij vis ligt dat wat moeilijker, maar toch doet Vishandel De Klok daarvoor zijn best. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk MSC gecertificeerde vis in te kopen. Samen met andere winkeliers in de Herenstraat van Voorhout proberen zij nu ook het winkelend publiek te overtuigen met eigen verpakkingsmateriaal te komen winkelen.

Innoveren

Hoek Hoveniers is juist wel een groot bedrijf. Zij zetten dat formaat in om te blijven innoveren met het oog op duurzaamheid. En voor hen is de omgang met mensen –dan weer heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor Van Kesteren schilders. Zij zijn erkend leerbedrijf, besteden veel aandacht aan medewerkers, hun opleiding en hun vitaliteit. En dat wordt binnenkort gehuisvest in een bedrijfshal die helemaal energieneutraal is. Ook Ekomenu/Wereldeters is genomineerd. Ekomenu/Wereldeters zorgt ervoor dat vooral kinderen gezonder gaan eten. Wereldeters doet dit via het Kookboek (van het Jaar) en de Vander Valk-Wereldeters Kindermenu's. Ekomenu zorgt voor maaltijdpakketten met verse biologische ingrediënten voor thuis.

Dit jaar heeft de voorronde twéé bijeenkomsten. Zo krijgt iedere aanmelder de kans zijn duurzame werk of duurzame plan aan de jury te presenteren. De voorronde van donderdag 4 april is in Het Trefpunt, Herenweg 80. De voorronde van donderdag 11 april is bij SCBH in Hillegom, Pr. Irenelaan 16. Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur. Meer informatie is te vinden op www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl/voorronde-2019/ .

Ontmoeting aan tafel

Sassenheim n De eerste editie van 'Ontmoeting aan tafel' zat binnen de kortste keren vol, en dus kijkt de organisatie uit naar de tweede bijeenkomst met maaltijd in de Julianakerk. Die is op zondag 31 maart en start om 17.30 uur.

"Al heel snel was onze 'tafel' vol," vertellen initiatiefnemers Wil de Ruijter en Marijke van den Beld. "Wel viel ons op dat het op één heer na, verder allemaal dames waren. Daarom nogmaals een oproep. Mensen (ook heren) die regelmatig alleen eten en het gezellig zouden vinden samen met anderen aan tafel te zitten, kunnen elkaar één keer per maand op zondagmiddag ontmoeten en voor 5 euro een maaltijd gebruiken. Stap over uw eigen drempel en kom het gewoon eens ervaren!"

Aanmelden verplicht

De inloop in de Julianakerk is vanaf 17.15 uur. Om 17.30 uur wordt het eten opgediend. De maaltijd bestaat uit drie gangen en wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Het is noodzakelijk om vooraf aan te melden via Marijke (0252-217024 of pvandenbeld@online.nl). Vol is vol geldt ook bij 'Ontmoeting aan tafel'.

'Ontmoeting aan tafel' is pilot tot en met de zomer. Ook op zondag 28 april, zondag 26 mei en zondag 23 juni zijn etentjes. Bij voldoende animo komt er een vervolg.

Voedselbank 'viert' tiende verjaardag

Vijf vrijwilligers van het eerste uur, met in het midden oprichter Ronald Joosten. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n 'Eigenlijk is het tweeslachtig. Het is goed dat jullie er zijn en eigenlijk ook weer niet'. Hiermee doelde wethouder Arno van Kempen op het feit dat de Voedselbank een noodzakelijk kwaad is tijdens zijn woordje vanwege het tienjarig bestaan van Voedselbank Teylingen. Dit werd op vrijdag 22 maart 'gevierd'.

Door Piet van Kampen

Mieneke Reynders (m) wordt verrast met een cheque van Herenstraat 63. | Foto: pr. Foto: pr.

Het was een gezellige bijeenkomst in het gebouw naast de brandweerkazerne Sassenheim, waar de Voedselbank is gevestigd. Voormalige en huidige vrijwilligers, en ook genodigden, waren bijeen om deze gelegenheid met elkaar te vieren. Wethouder Arno van Kempen stond ook stil bij het tienjarig bestaan. "Ik ben ongelofelijk trots op jullie, want jullie houden de Voedselbank draaiend. Het is jammer dat ook in de gemeente Teylingen armoede heerst, maar gelukkig is dit cijfer lager dan in andere gemeenten. Maar elk geval is er toch een te veel. Jullie werk wordt enorm gewaardeerd en daarom heeft het bestuur besloten om alle vrijwilligers van toen en nu een cadeaubon te geven." De eerste bon werd aan Bianca Vonk overhandigd. Zij is degene die zich het laatst aansloot bij het vrijwilligersteam dat wekelijks voor zo'n 40 gezinnen het voedselpakket verzorgd.

Donaties

De Voedselbank, die ooit in een garage begon, maar sinds acht jaar in het huidige pand is gevestigd, bestaat dankzij donaties in goederen en geldelijke giften. De oprichter was Ronald Joosten.

Secretaris Jan Schapink: "Ik ben erg blij met dat wij wekelijks gerichte pakketten kunnen samenstellen. Afgestemd op de gezinsgrootte maar ook op een goede verdeling van de verschillende producten. Dit kunnen wij door de aangeboden goederen en giften. Belangrijke leveranciers zijn Verscentrum Nederland, Eetgemak Katwijk, bakkers Tijsterman en Ammerlaan, AH Voorhout, Digros Sassenheim en de Menken Keuken. Van geldelijke donaties kopen wij producten die in het pakket passen zodat vers en levensmiddelen een uitgekiende combinatie vormen. Alles gaat op en wij doen niet aan verspilling. De cliënten halen de pakketten hier op donderdag op, in Voorhout kan dit in de Agneshove en in Warmond in 't Trefpunt. Verder verlenen wij ook schuldhulp in de tijdelijke periode van armoede."

Dubbele verrassing voor Hooghe Bergh

Voorhout n Weer konden twee bestuursleden van de stichting Kringloop Herenstraat 63 in Voorhout twee donaties uitreiken. Voor één van de aanvragers was dit een totale verrassing.

De Hooghe Bergh is een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De bezoekers zijn tussen de 18 en 65 jaar. Zij kunnen deelnemen aan diverse activiteiten, waarbij ook de eventueel benodigde persoonlijke zorg geregeld is.

Bij de Hooghe Berg deed een aanvraag voor een robot-hond en robot-kat. Deze mechanische huisdieren zijn niet van echt te onderscheiden. De kat kan spinnen, miauwen en kopjes geven. Ze geven de cliënten een prettig gevoel, omdat zij positieve interactie met een dier kunnen ervaren, zonder dat daarbij het risico op angstmomenten komt. Beide mechanische huisdieren zijn door Herenstraat 63 geschonken.

Voor Mieneke Reynders, ouder van een cliënt, had van de uitreiking foto's gemaakt. Dat het daar niet bij bleef, bleek al snel. Reynders had zelf een aanvraag gedaan voor de aanschaf van een tovertafel. Dit is een interactief spel, dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik in de zorg, waarbij de spelers worden uitgedaagd om te bewegen. De aanschafwaarde van dit spel bedraagt 7.000 euro. De Hooghe Bergh startte al een statiegeld actie. Bij het inleveren van lege flessen bij supermarkt Plus kan door iedereen aangeven dat het statiegeld aan de woongroep wordt gedoneerd voor de tovertafel.

Herenstraat 63 deed alvast een flinke duit in het zakje. Reynders werd door voorzitter Cyp Straathof en penningmeester Atie Paardekooper verrast met een cheque van 2.500 euro.De aanvraagster was er beduusd van. "Een totaal onverwachte grote gift van de kringloopwinkel, waar ik ontzettend blij mee ben!".

Donatie aanvragen

Een donatie aanvragen kan schriftelijk bij Stichting Kringloop Herenstraat 63 in Voorhout o.v.v. naam, emailadres, telefoon- en bank rekening nummer, vergezeld van een duidelijk en betrokken verhaal.

Tuintegels gratis inwisselen voor plantjes

TEYLINGEN n Inwoners kunnen op 4,5,6 en 7 april vijf tuintegels of -stenen inwisselen voor drie plantjes. Voor de gemeente Teylingen kan dit bij Tuincentrum TuineXtra (Van Berckelweg 51 in Noordwijk).

Met deze actie willen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk, samen met 'De Groene Uitdaging' en Groei&Bloei, inwoners stimuleren om hun tuin te vergroenen, onder het motto: Groen kun je zelf doen! De landelijke campagne Operatie Steenbreek stimuleert inwoners om de omgeving waar ze wonen aangenamer en groener te maken. Ook in Lisse en Hillegom kunnen inwoners hun tuintegels inwisselen voor plantjes.

Groene tuinen zorgen voor een betere leefomgeving voor mens en dier. Door groene tuinen wordt onder andere de waterberging gesteund. In een groene tuin krijgt regenwater de kans het grondwater aan te vullen en voorkom je wateroverlast bij hevige hoosbuien. Ook is een groene tuin goed voor de natuur, hier vinden insecten beschutting en voedsel. Een groene tuin zorgt voor verkoeling en door het opvangen van fijnstof blijft de lucht schoner. Kijk voor meer informatie op www.degroeneuitdaging.nl en volg de Facebookpagina @DGUBollenstreek.

'Er zit geen consistentie in het aanplanten van bomen'

Ted Wiegman bij een tuintafel van Bollenstreek-hout. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Regio n Iemand die het lot van de gekapte bomen zeer aan het hart gaat, is Ted Wiegman. Met de door hem opgezette Bollenstreekhout Coöperatie probeert hij zoveel mogelijk bomen (als hout) uit onze omgeving te behouden voor bewoners. Aan de gemeentes in de Bollenstreek wil Wiegman duidelijk maken wat de waarde van bomen is en hoe belangrijk het belang van een goed bomenbeleid is.

Door Esther Akerboom

"Een gemiddelde boom, van 30 tot 35 cm dik, heeft circa 30 jaar hier gestaan, dus dat zijn groei-jaren. Als je honderd bomen weghaalt, praat je over 3000 groei-jaren. En dan haalt een gemeente opeens bomen weg. De burgers weten niet wat ervoor terugkomt, en wanneer en hoe. Er wordt regelmatig aangeplant, maar er zit geen consistentie in. Gemeentes verantwoorden zich er te weinig voor."

Wiegman, die een achtergrond heeft in het beoordelen van bossen en het certificeren van de keten en daar de waarde van bomen heeft leren kennen, voert zeer bevlogen het woord. "Kappen mag best, als je maar alleen kapt waar het echt nodig is en er genoeg bomen voor terug plant."

Kringloop

Volgens Wiegman is een goed bomenbeleid noodzakelijk om de volumewaarde van bomen te behouden. "Veel mensen weten niet hoe hard bomen nodig zijn. Bomen slaan heel veel CO2 op. Wat wij willen met onze coöperatie, is de kringloop van de boom sluiten. Wij zijn als burgers allemaal eigenaren van de bomen in onze woonplaats. We betalen er allemaal voor, en geven het beheer uit handen aan de gemeente. Als ze dan omgekapt worden, gaan ze de handel in en worden ze gebruikt als biomassa (verbranding). Dan komt alle CO2 direct weer vrij. Wij willen de bomen die dikker zijn dan 40 cm graag verwerken bij onze Groene Zagerij bij Nobelhout in Noordwijkerhout. Via de gemeente Teylingen hebben we inmiddels zo'n 100 bomen verkregen."

Teylingse bomen

Van de Teylingse bomen is inmiddels een deel verwerkt tot bijvoorbeeld stoelen, vogelhuizen, tuinbanken en bureaubladen, veelal gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De duurzame producten zijn te koop zonder winstoogmerk. Meer informatie op www.bollenstreekhout.nl.

St. Cecilia presenteert eigen jubileumbier

Foto: pr.

Voorhout n Ter ere van het 100-jarig jubileum is het exclusieve jubileumbier van St. Cecilia gebrouwen. De receptuur is zelf door St. Cecilia ontwikkeld en ingrediënten zijn uit Voorhout meegenomen om toegevoegd te worden tijdens het brouwproces. Door een bijzondere mix aan mout- en hopsoorten en toevoeging van abdijgist is een zacht, licht fruitig en feestelijk bier ontstaan. Op zondag 10 maart presenteerden Marcel Floor en John Bosman dit unieke bier.

Om de smaak van het bier aan te laten sluiten op de smaak van de leden van de vereniging is er eerst een 'blind-tasting' gehouden bij zowel de drumfanfare als de harmonie. Uit deze proeverij kwam de voorkeur voor een amberkleurig, fris biertje naar voren. John Bosman: "Met deze informatie zijn we in gesprek gegaan met de brouwer en hebben wij samen een mooi recept kunnen maken. Op 10 oktober zijn wij begonnen met brouwen. Het was een leuke dag waarin we hard hebben gewerkt. Tijdens het brouwen hebben we naast Voorhoutse hop ook muzikale noten toegevoegd aan ons bier. Het resultaat is dan ook echt prachtig. Een mooi, licht koper- tot amberkleurig bier met een alcoholpercentage van 7,5%. Na honderd dagen gisten op de fles gaan wij dit speciale bier serveren aan Voorhout. Een uniek bier om het jubileumjaar mee te vieren!".

Op de dag van de heilige St. Cecilia, 22 november, gingen de kurken op de eerste flessen jubileumbier van St. Cecilia. Van dit unieke bier zijn slechts 1000 flessen à 0,75 cl verkrijgbaar. Deze zijn voorzien van een champagnekurk met muselet. Ook jubileumbier van St. Cecilia bestellen? Bestel dan nu via www.bit.ly/jubileumbier. Het jubileumbier is vanaf woensdag 13 maart te koop bij Neutenboom en Plus van Dijk.

TOV verder als Business Platform Teylingen

Foto: pr.

Teylingen n Tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering op 18 maart is de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) officieel omgedoopt tot Business Platform Teylingen (BPT). De leden hebben ingestemd met de wijzigingen van de statuten en met het wijzigen van het huishoudelijk reglement.

Het interim bestuur heeft gewerkt aan een nieuw platform voor alle ondernemers binnen Teylingen. Voorzitter Guy Seelen: "In het afgelopen jaar hebben wij voor onszelf de lat hoog gelegd. Met de komst van Business Platform Teylingen maken wij een nieuwe start om een stevig fundament te leggen voor de toekomst. Als BPT staan wij samen sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie voor alle ondernemers van Teylingen".

Hierbij is gekozen voor een nieuwe naam, die aansluit bij de visie dat de BPT een vereniging is voor alle ondernemers. Van zzp'ers tot zorginstellingen en van bakker tot multinational. BPT wil een laagdrempelig platform bieden en stimuleert de groei van duurzame relaties door met elkaar activiteiten te organiseren. Collectieve ondernemersbelangen en belangen per sector worden zowel lokaal als regionaal daadkrachtig vertegenwoordigd, zegt het BPT. Binnen het platform wordt open en transparant gecommuniceerd over wat het BPT doet en wat de standpunten zijn.

Vier afdelingen

Nieuw is de organisatiestructuur, die is afgestemd op de doelgroep, bestaande uit vier afdelingen te weten Handel Industrie en Dienstverlening (HID), de dorpskernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Iedere afdeling kiest zijn eigen programma aan activiteiten en de daarbij behorende contributie. Een decentrale structuur waardoor belangen en gewenste activiteiten van de leden optimaal worden ingevuld.

Nieuw logo

Met de komst van een 'nieuwe' vereniging is ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Het nieuwe logo (foto onder) laat duidelijk alle kernen in een heldere eenheid naar voren komen. Dit komt ook terug in de website, waar op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd. Naast online handelsbevordering, gaat de website ook voorzien in een online informatiebron waarin de belangen van de vereniging worden behartigd. Evenementen en activiteiten door HID en voor iedere kern afzonderlijk worden overzichtelijk gepresenteerd en met één druk op de knop kunnen leden zich aanmelden.

Heropening supermarkt Aldi

Voorhout n Supermarkt Aldi aan het Oosthoutplein gaat, na een verbouwing, op vrijdag 29 maart weer open. Om 8.00 uur verricht filiaalleider Rolf van Bohemen de officiele opening.

De eerste 400 klanten krijgen bij aankoop van minimaal 20 euro aan boodschappen een tas met gegarandeerd een aantrekkelijke prijs. Op kraskaarten staan prijzen als notebooks, smartphones of een tegoedbonnen van maximaal 250 euro. Voor klanten die geen prijzentas meer kunnen krijgen, is er -zolang de voorraad strekt- een gratis herbruikbare Aldi-tas.

Werkzaamheden Leiden Centraal

Regio n ProRail werkt van maandag 25 maart tot maandag 15 april verder aan de vernieuwing van het Leidse spoor. Door de werkzaamheden zijn er drie weken lang aangepaste dienstregelingen.

Van 25 maart tot 15 april rijden minder of geen treinen. Verschillende sporen zijn afwisselend buiten dienst. Reizigers kunnen gebruik maken van omreisroutes of bussen. De NS adviseert rekening te houden met minimaal een kwartier extra reistijd. Plan de reis op tijd via www.ns.nl of www.9292.nl.

Treinvrije periode

Op zaterdag 6 en zondag 7 april is treinstation Leiden Centraal helemaal niet bereikbaar per trein. Dat weekend wordt (extra) busvervoer ingezet tussen Leiden Centraal en Haarlem, Schiphol, Den Haag en Alphen a/d Rijn. Alles weten over de werkzaamheden? Ga naar www.prorail.nl/projecten/sporen-leiden-centraal. Vragen over het werk? Neem contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of bel 0800-7767245 (gratis).

Wereldwinkel zoekt nieuwe vrijwilligers

Sassenheim n De Wereldwinkel aan de Kerklaan in Sassenheim verkoopt fairtrade-producten die geproduceerd zijn in derde wereldlanden. De stichting is nog op zoek naar een vrijwilliger die af en toe in de winkel wil staan.

De winkel aan de Kerklaan, en alles er om heen, zoals inkoop, pr, financiën en automatisering, wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers, zodat de gehele opbrengst van de verkopen ten goede komt aan de producenten in de derde wereld en die producenten daardoor een leefbaar inkomen hebben.

Door verhuizing en pensionering is er een tekort aan met name winkelpersoneel. Het bestuur van de Wereldwinkel zou graag in contact komen met vrijwilligers, die minimaal één dagdeel in de veertien dagen (ochtend of middag) in de winkel willen staan. Voor meer informatie of aanmelding, mail naar voorzitter@wereldwinkelsassenheim.nl.

Sprookjesconcert door Crescendo

Foto: pr.

Sassenheim n Er was eens…een sfeervolle zaal waarin de mooiste sprookjesmuziek werd gespeeld. Benieuwd hoe dit verhaal afloopt? Bezoek op vrijdag 29 maart het Sprookjesconcert 'Er was eens' van Harmonievereniging Crescendo Sassenheim in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Luister naar de spannende en humorvolle klanken van Aladdin, de vrolijke deuntjes van Walk the Moon en stap in de schoenen van Alice en luister naar haar avonturen in Sassenheim, vertolkt door sprookjesverteller en baritonsaxofonist bij Crescendo Arie Breedijk. Het concert begint om 19.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Primera Sassenheim (5 euro volwassenen en 2,50 euro kinderen) en aan de deur (6 euro volwassenen en 3 euro kinderen). Kijk voor meer informatie op www.crescendosassenheim.nl.

Dikkie Dik is jarig

WARMOND n Dikkie Dik is jarig en viert zijn verjaardag op woensdagmiddag 24 april in Theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Iedereen kent de oranje kat Dikkie Dik uit de boekjes van Arthur Norden en Jet Boeke. Hij is jarig en bij een verjaardag hoort taart. Het liefst een hele grote. Dikkie Dik neemt een hapje en dan… nog heel veel hapjes! Als de taart op is, heeft hij hele erge buikpijn. Kan het feest nu nog wel doorgaan? Alle kinderen vanaf twee jaar mogen komen kijken, luisteren én meezingen. De voorstelling begint om 15.00 uur. Een kaartje kost 8,75 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Hoogtepunten uit Bach's Matthäus Passion

WARMOND n Stichting Vrienden KEW organiseert in de aanloop naar Pasen een matineeconcert met koralen en aria's uit de Matthäus Passion. Op zondagmiddag 14 april is het concert in de Protestante kerk Warmond (Herenweg 82).

Het concert wordt uitgevoerd door de Christelijke Oratoriumvereniging Ex Animo uit Leiden met diverse solisten en met begeleiding van het monumentale Lohmanorgel; dit alles onder de leiding van Wim de Ru, sinds 1978 onafgebroken de bevlogen dirigent van het koor.

Het concert start om 16.00 uur en eindigt rond 17.30 uur. Vanaf 15.00 uur staat de koffie klaar.

De toegang is 12,50 euro, kinderen tot en met vijftien jaar zijn gratis. Kaarten zijn vooraf te bestellen via www.stichtingvriendenkew.nl/actueel. Parkeren kan achter de kerk op de Krogt via de Laan van Oostergeest.

Blijspel bij Cultuur Verheft

VOORHOUT n Toneelvereniging Cultuur Verhef speelt vanaf half april in hun thuisbasis Cheers, op zes avonden hun nieuwe voorjaarsstuk 'De Goot', geregisseerd door Casper Dangerman en Petra van den Berg.

Het blijspel gaat over een opvanghuis voor thuis- en daklozen en de bewoners zijn zeer 'divers'. Het huis moet op last van de gemeente worden gesloten, maar de bewoners doen hun uiterste best om het toch open te houden. Zal het ze lukken?

Op maandag 1 april en dinsdag 2 april van 19.00 tot 21.30 uur kunnen plaatsen (uitsluitend telefonisch) gereserveerd worden. Voor 15, 17 en 19 april (20.00 uur) bel naar Henriëtte Maasdijk 0252-231841. Voor 23, 25 (20.00 uur) en 27 april (14.00 uur) bel naar Edith Wolvers 0252-230722. Donateurs hebben op vertoon van hun uitnodiging vrij toegang. Niet-donateurs betalen zes euro.

De heere Schouten gaat weer in de vaart

De heere Schouten, het prachtig gerestaureerde salonbootje uit 1908. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Het schiereiland Tengnagel bij de Leidse Merenwijk, de Zwanburgerpolder en het Warmondse eiland Koudenhoorn zijn ideale broedplaatsen voor vogels. Honderden ganzen, kieviten, scholeksters, grutto's en een enkele tureluur hebben hier hun nest en de eerste kuikens zijn al gesignaleerd. Vanaf komende vrijdag 29 maart is het voetveer De heere Schouten weer in de vaart om deze prachtige jonge vogels bij 't Joppe te bekijken.

Bezoekers kunnen aan boord gaan in Warmond bij de hoofdsteiger op het recreatie-eiland Koudenhoorn, te bereiken via Gemeentehaven aan de Jan Steenlaan bij het VVV-kantoor. Leidenaars kunnen vanuit de Leidse Merenwijk langs de Zijl naar het schiereiland Tengnagel gaan, waar een speciale opstapplaats is aangelegd (bel daar 06-23375662).

Het door vrijwilligers bediende voetveer doet altijd de Zwanburgerpolder aan, waar bezoekers ook in het broedseizoen over de dijk mogen wandelen. In deze polder zijn de meeste nesten gemarkeerd en veel schippers kunnen over de broedende vogels vertellen.

Vaartijden

Het voetveer vaart elke vrijdag, zaterdag, zondag tussen 10.00 en 16.30 uur. Vanaf mei wordt ook op woensdag gevaren. Meevaren kost twee euro per persoon. Voor meer informatie, kijk op www.zwanburgerroute.nl.

Tentoonstelling 'Bloemen' in het Bestuurscentrum

Mineke Hofman exposeert met een schilderij van een bloesem. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De nieuwe tentoonstelling 'Bloemen' is vanaf donderdagavond 28 maart te zien in het Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1). Deze groepstentoonstelling bevat werken van 25 kunstenaars uit de regio, variërend van abstracte kleurexplosies tot verfijnde botanische tekeningen. De tentoonstelling is tot en met 30 mei te bezichtigen.

De oproep van de commissie 'Kunst in Teylingen' aan kunstenaars uit de regio om zich in te schrijven voor een groepstentoonstelling met als thema 'Bloemen', leverde een stroom van aanmeldingen op van zowel professionele als vrije-tijdskunstenaars.

Uit deze veelheid was het moeilijk kiezen, want niet alleen werd geselecteerd op kwaliteit, maar ook op diversiteit van materialen, technieken en onderwerpen. Ook stelde de beschikbare ruimte in het bestuurscentrum grenzen aan het aantal deelnemers.

Kunstenaars

Het resultaat is een bonte, vrolijk makende tentoonstelling. De volgende kunstenaars exposeren met één, twee, of in een enkel geval met drie werken: Kees Zandvliet, Annelies Witjens, Lida van Wickeren, Helene Vijver, Jolanda Verdegaal, Aeltsje Sierksma, Leontine van de Plugt, Maria Pannekoek, Brenda van de Oord, Sylvia Molendijk, Bea van Laatum, Esther Kortekaas, Jacqueline Kok, Bea Knijf, Mark de Jong, Trude Hol, Lisette Hogewoning, Mieneke Hofman, Ell Geeh, Sonja van Egmond, Rita van Diemen, Janneke Carabain, Tine de Bruin, Karin van der Berg, Louise van Alenburg.

De expositie is te bezichtigen tot en met 30 mei, tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur (vrijdag 16.00 uur) en voorafgaand aan de commissie- en raadsvergaderingen.

Twee kunstenaars in Het Oude Raadhuis

WARMOND n Jan Grotenbreg en Nicole van Buuren exposeren van woensdag 3 april tot zondag 5 mei de in Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36).

Jan Grotenbreg volgde de Academie voor Beeldende Kunsten in Tilburg. In 2000 begon hij te experimenteren met cement op linnen als ruwe ondergrond voor een voorstelling. De textuur en compositie van het op te brengen cement is een belangrijk onderdeel in zijn werk. Dit vormt het uitgangspunt voor een reeks dierenstudies naar de natuur. Veel dieren, zoals het paard, het rund en de stier en minder bekende dieren als de beschermde roofvogel monnikskapgier, de Egyptische Nijlvogel Ibis en de bedreigde huismus zijn door hem in een laag grijs cement met acryl verf in zwartbruine kleurnuances op linnen vastgelegd.


Nicole van Buuren studeerde planologie en is zelfstandig beeldend kunstenaar vanaf 1990. Als kunstenaar is ze autodidact en maakt beelden in steen, metaal en hout, en maakt mozaïek, afmetingen van 10 centimeter tot 3,5 meter. Vanaf 1992 tot heden heeft zij in diverse galeries geëxposeerd, en ook in diverse musea, zoals het Gemeentemuseum in Harlingen, het Cobramuseum (2011) en Museum Jan van der Togt (2014) in Amstelveen. Het Oude Raadhuis is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Excursie bij kinderboerderij

WARMOND n Ook bij de kinderboerderij op Koudenhoorn is het volop lente. Spannende tijden voor kippen en hanen, bokken en geiten. Op woensdag 3 april organiseert het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn een excursie voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

Van 14.00 tot 16.00 uur zullen de vrijwilligers van de kinderboerderij eerst van alles over de boerderij dieren vertellen en daarna mogen de kinderen helpen met het verzorgen van de dieren. De kinderen gaan de dieren eten geven, de paarden borstelen en bij de kippen op zoek naar verse eieren. Er kunnen met deze excursie maximaal 15 kinderen mee, dus het is van belang dat vooraf wordt aangemeld via het emailadres: info@koudenhoornontdekken.nl.

Keukenhof weer open

Foto: A.in 't Veld

Sinds vorige week is Keukenhof weer open. Grote delen van het bloemenpark staan al in volle bloei en dat is eigenlijk uniek, zo benadrukte directeur Bart Siemerink bij de officiële opening. Bezoekers kunnen nu al genieten van veel narcissen, krokussen en tulpen.

Flower Power is het thema van Keukenhof in 2019. Bloemen inspireren mensen. In Keukenhof verbinden de bloemen mensen uit de hele wereld die samen genieten van tulpen, geuren en kleuren. Nederland is wereldberoemd om de prachtige bloembollenvelden en alle soorten bloemen die er gekweekt worden. Met felle kleuren, hippies, peace & music staat Flower Power voor de sfeer van begin jaren 70. Een prachtig thema om de 70ste Keukenhof mee te vieren.

Pieter Elbers, ceo van KLM, vervulde een belangrijke rol in de openingsceremonie. Hij benadrukte hiermee het belang van Keukenhof voor de toeristische sector. De muzikale invulling stond geheel in het teken van Flower Power. Patricia van Haastrecht en Hans van Heiningen zongen Aquarius en Karin Bloemen bracht een medley ten gehore als voorbode op het Keukenhof-lenteconcert op 24 april. De bijeenkomst werd afgesloten met een dansvoorstelling van Total Move.

Leeftijd bezoekers daalt

Siemerink memoreerde bij de opening dat gelukkig in veel perken de bloembollen in twee lagen zijn geplant, zodat er sprake zal zijn van langdurige bloei. Ook dat de lat hoog ligt na vorig jaar 1,4 miljoen bezoekers verwelkomd te hebben die een waardering gaven van 9.0. "Dus hebben we onze handen vol aan het streven dat opnieuw te realiseren."

De Keukenhof-directeur noemde expliciet het vernieuwen van de plekken tussen de bloemen waar men zichzelf of anderen op de foto kan zetten, de selfiespots. Ook de entree aan de westzijde is geheel vernieuwd, zodat hier bezoekers die per auto komen opgevangen kunnen worden en de toevoer van de gasten wordt gespreid.

Van de bezoekers komt 21 procent uit Nederland en in de top zes staan vervolgens Duitsland, Amerika, China, Frankrijk en India. "Een verandering in het bezoek zien we met name in de leeftijdsgroep. Zagen we eerder vooral 50-plussers in het park, nu gaat het om de groep 40 jaar en ouder, veelal met kinderen. Een goede ontwikkeling. Overigens blijft een goede bereikbaarheid een belangrijk punt. Onder andere via het busvervoer waaraan we twee lijnen hebben kunnen toevoegen uit Hoofddorp en de RAI. Vorig jaar kwamen 275.000 mensen met het openbaar vervoer."

Mozaïek

Dit jaar is er opnieuw een reuzenmozaïek, uiteraard in het Flower Power-thema. Hier zijn 50.000 bollen in twee lagen geplant. Het staat nu al mooi in bloei, een garantie voor mooie foto's en selfies. Daarnaast staan de bloemenshows in het Oranje Nassau Paviljoen geheel in het teken van Flower Power en zijn de inspiratietuinen aan het thema gewijd. "We zijn klaar voor een mooi en hopelijk druk seizoen," aldus de Keukenhof-directeur die er het volste vertrouwen in heeft dat dit gaat lukken.

| Tekst: Arie in 't Veld, foto's: Arie in 't Veld,         Walter Landesbergen, Richard de Vos.

Foto: pr.

Onder: Pieter Elders, ceo van KLM, bij de opening.

Foto: pr.

Optreden van Karin Bloemen.

Foto: pr.

Het reuzenmozaïek is in flower power-thema.

Foto: pr.

Het bloemenpark staat al volop in bloei.

RDV Fotografie

Total Move treedt op bij de opening.

Foto: pr.

De Keukenhof staat in het teken van de jaren '70.

Rouw van ouderen om verlies van partner

Sassenheim n Met het verlies van je partner op latere leeftijd verlies je ook het leven zoals het tot dan toe was. Na –in de meeste gevallen- tientallen jaren met elkaar doorgebracht te hebben komt een dag dat één van de twee er alleen voor komt te staan. Op zondag 14 april is het Rouw- en Verliescafé Over-Leven en staat de rouw van ouderen om het verlies van de partner centraal. De bijeenkomst is in de bibliotheek (Kerklaan 42) en start om 14.30 uur. De toegang is gratis.

Maakt het het verdriet minder erg als je partner een respectabele leeftijd heeft bereikt? Of is het juist moeilijker omdat je het laatste stukje alleen moet gaan doen en mis je je partner juist hierin erg?

Wat kan een welzijnsadviseur betekenen als je als op oudere leeftijd je partner verliest? Welke wegen kan men het beste bewandelen als er verlies aan zit te komen? Wie kan hierin nog meer ondersteunen? Wat als er geen mantelzorgers zijn? Deze en nog veel meer vragen over dit onderwerp kunnen tijdens deze bijeenkomst gesteld worden aan welzijnsadviseur Laura Methorst van Welzijn Teylingen.

Café Over-Leven

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die steun wil vinden. Het is in een vertrouwde omgeving, waar tijd en aandacht is. Iedereen die rouwt is hartelijk welkom. Het is een plek waar je verdriet er mag zijn, waar je zonder gêne kunt vertellen hoe het je vergaat, waar je door lotgenoten vaak beter begrepen wordt.

Voor meer informatie, neem contact op met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, te bereiken op 0252-231805.

Examens bij Hapkido

Het is alle deelnemers gelukt om de volgende band te behalen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Leden van de Hapkido vereniging hebben examens afgelegd en de volgende slip of band behaald.

Het was een drukke week voor de leden van Hapkido vereniging Voorhout. De week begon met verschillende seminars, georganiseerd door de IHA (International Hapkido Alliance), onder leiding van GM Geoff Booth. Grootmeester Geoff Booth is voor deze seminars speciaal vanuit Australië naar Nederland overgekomen om de verschillende seminars te verzorgen, maar ook om zwarte band examens af te nemen. Tijdens de seminars werd door GM Booth uitgebreid aandacht besteed aan de details van de verschillende technieken uit het Hapkido.

Aansluitend werden op donderdag 21 maart op de club zelf de examens afgelegd om een volgende slip of band te behalen. Na een half jaar hard trainen moesten de deelnemers hun vorderingen laten zien op het gebied van valbreken, schoppen en stoten. Ook moesten alle deelnemers zich met verschillende technieken uit het Hapkido verdedigen tegen één tegenstander en later ook tegen drie tegenstanders. Uiteindelijk is het iedereen gelukt, om onder het toeziend oog van de leraren en de toegestroomde familieleden, de volgende band te behalen.

ZekerBewegen voor ouderen

Voorhout n Binnenkort start Jan Barends met de vijfde cursus ZekerBewegen. De cursus is voor ouderen die bang zijn om te vallen. Niet gek als je bent dat de spierkracht afneemt, in combinatie met verminderde balans en zicht.

Tijdens de zesweekse cursus wordt hard gewerkt aan de val-preventie. Maar wat als je toch een keer valt? Ook het weer overeind komen wordt volop geoefend. Inmiddels hebben in de afgelopen jaren al zestig ouderen de cursus met goed gevolg afgelegd.

De cursus staat onder leiding van Jan Barends, bekend van de judoschool en al vijftig jaar vertrouwd met het opleiding van judoka's. In judo is vallen, zonder pijn en blessures, een belangrijk onderdeel. Voor ZekerBewegen volgde Barends een speciale cursus.

Start in april

ZekerBewegen start, bij voldoende belangstelling, in april op dinsdagmiddag en/of donderdagochtend. De kosten bedragen 60 euro, verzekeraar VGZ vergoedt de cursus. Aanmelden via 071-5174800 of barendssport@planet.nl.

nieuws/sport

Zonnebloem

Teylingen n De Zonnebloem in Voorhout en Warmond hebben een gezellige week achter de rug. In Voorhout genoten de gasten van een Hollandse middag. De Warmondse ouderen werden getrakteerd op een lente-diner. Lees meer op www.deteylinger.nl.

TOP draait warm voor playoffs

Jet Hendriks krijgt de bal van teamgenoot Nick Pikaar. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n Met een klinkende overwinning heeft TOP/SolarCompleet de reguliere competitie afgesloten. Het publiek werd getrakteerd op een korfbalshow die vooral in de eerste helft vele mooie momenten opleverde. Tegenstander Blauw Wit was figurant in deze wedstrijd die bij rust (18-6) al was gespeeld. De tweede helft nam TOP een fase wat gas terug waardoor Blauw Wit de stand nog iets dragelijker kon maken. Mick Snel en Nick Pikaar waren scherp en schoten samen maar liefst 23 keer raak.

Marouane El Idrissi aan de bal. | Foto: pr./Jeannette Kloet Foto: pr./Jeannette Kloet

Over het eindresultaat van de wedstrijd liet TOP vanaf de eerste seconde geen twijfel bestaan. Na het matige optreden van vorige week van het eerste aanvalsvak was dit vak vanuit minuut een heel scherp. Er was een opvallende rol voor Celeste Split. Normaal gesproken in de spits, was zij nu veelvuldig onder de korf te vinden en strooide zij met passes waaruit vooral vakgenoot Mick Snel (13 doelpunten) vaak wist te scoren. Het was mooi om te zien dat er werd gezocht naar de beste aanvallen en kansen. In het andere vak was Nick Pikaar (10x) trefzeker vanuit strafworpen en mooie acties. Hij werd gekozen tot 'Erima player of the match'. Frank Mostard startte heel sterk tegen zijn oude club en met twee goals in korte tijd beloofde het een mooie avond voor hem te worden. Helaas raakte hij korte tijd daarna geblesseerd aan de kuit en moest hij worden vervangen door Wessel van Noort. De wissel had weinig invloed op het spel, want TOP bleef gemakkelijk scoren en vooral ook goed spelen. De eindstand was een mooie 36-25 waarmee TOP de competitie afsluit met de eerste plek.

Het spel om de knikkers gaat nu echt beginnen want de komende twee weken wordt er in de playoffs gestreden om een plek in de finale op 13 april in Ziggo Dome. De eerste playoff-wedstrijd tegen Fortuna wordt gespeeld op zaterdag 30 maart in sporthal De Korf. De return in op 6 april bij Fortuna. Mocht de stand daarna gelijk zijn, dan volgt een beslissende wedstrijd op dinsdag 9 april.

Foreholte opnieuw met lege handen

Voorhout n Foreholte speelde een van z'n beste wedstrijden van het seizoen, maar bleef opnieuw op de eigen Elsgeest met lege handen achter. Overigens was RVC'33 wel de tegenstander waarbij dit ook mogelijk was en bleek.

Na drie weken geleden een gevoelige 4-0 nederlaag te hebben geleden tegen RVC'33, was het nu tijd voor de sportieve revanche voor Foreholte. Dat moest gebeuren met een gehavend team gezien de schorsingen van Tjeerd van der Zwaan en spits Sam Lemmers. RVC'33 was daarentegen weer iets completer met de basisplaats van Wouter Sluijs, de topscoorder van de laatste jaren.

Gaandeweg de eerste helft pakten de Reeuwijkers het initiatief in de wedstrijd. Foreholte trok zich terug op eigen helft en verdedigde compact bij elkaar. RVC'33 was collectief dreigend tegenover een Foreholte, dat het op dat moment moest hebben van individuele bevliegingen. Frank Stolwijk miste een betrekkelijk makkelijke kopkans en ook Wouter Sluijs had het vizier nog niet op scherp. Redelijk onverwacht kreeg Foreholte de grootste kans op de voorsprong. In de Voorhoutse counter werd de overtreding gemaakt op Sten Admiraal, waarna Toni Arroyo de penalty via de binnenkant van de paal weer het veld in zag springen. In de laatste vijf minuten voor de rust vloog eerst een schot van Daan Zantinge naast het Voorhoutse doel en bleef Wouter Sluijs de bal in kansrijke positie overschieten. Conclusie was na vijfenveertig minuten dat Foreholte weliswaar de grootste kans had gemist, maar dat RVC'33 toch het meest dreigend was geweest.

Balverlies

Met de zelfde tweeëntwintig en op een drukke Elsgeest begonnen de spelers aan de tweede helft. Daarin bleek verrassend de wedstrijd toch meer in evenwicht. Marouane El Idrissi stuitte vanuit een onmogelijke hoek opnieuw op de RVC-keeper. William van Vliet kwam net te laat bij de tweede paal na een voorzet van Admiraal en Pim Spreeuw plaatste een kansrijke vrije trap recht op keeper Van der Meer. Nadat Admiraal leeg gespeeld het veld had verlaten, stuitte El Idrissi opnieuw op centrale verdediger Oudijk, maar daarna voltrok zich het noodlot over de Voorhouters. Na fataal balverlies op het middenveld startte de razendsnelle RVC'33-counter, waarbij uiteindelijk Frank Stolwijk de bal naar Mark Sluijs speelde, die vervolgens de bal in het verlaten doel schoof (0-1). Foreholte had nog een kwartier om de zaak recht te zetten. Gek genoeg kregen ze daar ook kansen voor tegen een weifelend RVC. Jelle Geerlings kopte naast, Idrissi schoot een vrije trap in de zelfde richting. In de slotfase dook doelman Van der Meer tijdens een scrimmage in het doelgebied op de bal. In de laatste seconden beslisten de Reeuwijkers de wedstrijd opnieuw vanuit een counter, waarbij opnieuw Frank Stolwijk de glorie overliet aan invaller Mark Sluijs (0-2).

Teylingen wint van GDA

Sassenheim n In een lastige eerste helft heeft Teylingen uiteindelijk vrij eenvoudig het verschil weten te maken in de tweede helft tegen hekkensluiter GDA. Kort voor de rust was het Jaap Zwetsloot met de 0-1 en kort na de rust was het wederom Zwetsloot. Ditmaal met de 0-2 uit een penalty. Wesley Ritzen maakte de 0-3, waarna GDA nog een aansluitingstreffer mocht maken.

In de beginfase had Teylingen het lastig. GDA schoot al vrij snel tegen de lat aan, maar ook aan de andere kant lagen er voldoende mogelijkheden. Met name de slordigheden aan de bal en de verkeerde keuzes zorgde ervoor dat de Sassenheimers geen zaken kon doen. Linksback Miro Acimovic stak kort voor rust Zwetsloot weg, die sneller was dan de uitkomende sluitpost en hij rondde koeltjes af.

In het tweede bedrijf eenzelfde situatie. Zwetsloot werd weggestuurd in de diepte, de keeper was ditmaal veel te laat en kegelde de topscorer op een grove manier onderuit. Het gevolg was een penalty die hij zelf goed binnenschoot. In de fase hierna controleerde Teylingen de wedstrijd volledig, waarbij het kans op kans crepeerde. Uit één van die vele kansen scoorde Wesley Ritzen op aangeven van Zwetsloot. In de slotfase bracht Marcus Slagveer de 1-3 nog op het scorebord namens GDA. "We speelden niet eens zo goed vandaag, maar het was voldoende. Al met al een verdiende overwinning, maar het wel zonde dat we in de slotfase de 'nul' niet konden houden", aldus Zwetsloot, die doelpunten 22 en 23 maakten. Volgende week kan Teylingen, zonder zelf te spelen, de Tweede Periode binnen slepen. Stompwijk mag niet winnen bij ROAC. Alleen bij winst van Stompwijk, grijpt Teylingen naast de periodetitel. Over twee weken speelt Teylingen zelf tegen ROAC.

45+1. 0-1, Jaap Zwetsloot, 54. 0-2, Jaap Zwetsloot (pen.), 73. 0-3, Wesley Ritzen, 83. 1-3, Marcus Slagveer

Opstelling: Kharboutli, Vooijs, van den Nouland, Dolieslager, Acimovic; Rodenburg, Prange (67. van der Vlugt), van Wijk; Witkamp (46. de Ridder), Zwetsloot (81. Witteman) en Ritzen.

Foreholte A1 kampioen

Foreholte A1 is ongeslagen kampioen geworden. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De dames A1 van handbalvereniging Foreholte is op zondag 24 maart tijdens een thuiswedstrijd in Voorhout kampioen geworden in de Topklasse.

Tegenstander was het fysiek sterke Kras/Volendam, dat op de tweede plaats in de poule stond. De dames van Foreholte begonnen de laatste wedstrijd gespannen. Hoewel Foreholte niet meer in te halen was, was het hele team erop gebrand om hun ongeslagen status te behouden. Het werd een spannende wedstrijd, waarbij Foreholte constant een kleine voorsprong had, maar niet echt afstand kon nemen. Mede dankzij Purple United, de muzikale ondersteuning van HV Foreholte en een tribune vol fans werd het uiteindelijk 31-28 en kon het kampioensfeest gevierd worden. Alle achttien wedstrijden werden dit seizoen omgezet in winst. De dames van Foreholte waren op alle fronten de tegenstanders de baas; van goed keepers- en verdedigingswerk, sterke en creatieve opbouw tot aan snel aanvalsspel via de flanken en op de cirkel. En nu kampioen, dat is een mooie afsluiting van het zaalseizoen 2019.

The Bassets Babes vinden weg omhoog

Sassenheim n De heren van rugbyclub The Bassets zijn door een interlandperiode vrij van hun competitieverplichtingen, maar de dames zijn volop in de strijd en kruipen uit het dal waar zij in beland waren.

Vorig seizoen waren ze onoverwinnelijk en sleepte zelfs het landkampioenschap binnen. Toen die eenmaal binnen was, betaalde zij dit seizoen wel de prijs. Veel speelsters besloten te stoppen. Zo werd de selectie gehalveerd en moest coach Katie Turnbull een nieuw team samensmeden. Met jonge meiden moest zij als regerend landskampioen de strijd aangaan tegen ervaren teams, dit resulteerde in veel verlies partijen. Ondertussen zijn The Bassets Babes meer en meer op elkaar ingespeeld en worden ook weer wedstrijden gewonnen. Op zondag 24 maart speelden ze in en tegen Breda en met sterk voorwaartsen spel had The Bassets veel balbezit. Daardoor zetten ze hun tegenstander onder grote druk. Door de 7-59 konden de punten mee in de tas naar Sassenheim en kijken The Bassets Babes weer met een schuin oog omhoog.

27 / 28

27 maart t/m 3 april

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger: Pastoor A. Goumans.

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: B. van der Laar

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. jongerenkoor, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: B. Wehlin

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. H.J. Smits (Leiderdorp)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn (Toetrededienst)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. Armand Lefeu.

Frans van der Wiel (SOS) licht de foto's toe voor de geïnteresseerde Zonnebloemers. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Een groep van ruim 20 gasten en medewerkers van Zonnebloem Sassenheim was vorige week te gast in De Coy, het mooie onderkomen van Stichting Oud Sassenheim.

Na ontvangst met koffie en thee en iets lekkers, startte Frans van der Wiel met de eerste fotopresentatie. Ze kwamen allemaal langs, de winkels en bedrijfspanden die velen zich nog herinneren, maar die inmiddels zijn afgebroken dan wel zijn aangepast of gerestaureerd. Vanuit de zaal waren geluiden van herkenning te horen. Na een pauze volgde een presentatie van foto's van echte Sassemers (kent u ze nog?). Ook nu weer bleek dat velen zagen wie er op de foto werd getoond, waarbij soms ook een aanvulling op deze informatie werd gegeven. Aansluitend was voor alle gasten de gelegenheid om nog op het gemak tentoonstelling over het openbaar vervoer in de Bollenstreek te bekijken met als extra een model van de Blauwe Tram.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 31 maart bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: LIEFHEBBER.
De winnaar is: T. van der Putten uit Voorhout.