De Teylinger

14 november 2018

De Teylinger 14 november 2018


Regels aangescherpt door onrust Koudenhoorn

Warmond n Met enige spoed heeft de gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast zodat er gehandhaafd kan worden tegen de ongeregeldheden die de afgelopen tijd plaats vonden rond het recreatie-eiland Koudenhoorn en op het water.

Door Nico Kuyt

Het gaat daarbij om een verbod op overnachten, dan wel voor anker liggen, in voer- en vaartuigen aan de openbare weg of in openbaar water, tenzij in door B&W aangewezen gebieden. Verder een verbod op hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water. En tenslotte een verbod op uitjouwen van inwoners en ambtenaren in functie. Het gaat daarbij vooral over dames die opmerkingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. De gemeenteraad kon gelet op de ernst van de situatie unaniem instemmen.

Vanwege de onrust kondigde burgemeester Carla Breuer vorige week al een samenscholingsverbod af, nadat eerder een explosief was afgegaan bij een woonboot. Op zondagavond 11 november was het opnieuw raak en raakte de brug bij Koudenhoorn beschadigd door een explosief. Even na tienen kreeg de brandweer een melding over brand bij de Gemeentehaven.

Op verzoek van D66 wordt het de APV tegen de zomer nog aan een evaluatie onderworpen.

Lees verder op pagina 5.

Sint op bezoek

Sassenheim/Voorhout n Natuurlijk komt Sinterklaas ook dit jaar op bezoek in Teylingen. Op zaterdag 17 november heeft de Goedheiligman een druk programma. Om 13.30 uur zet hij voet aan wal in Sassenheim, op de Oosthaven naast de brandweer. Burgemeester Carla Breuer ontvangt hem daar.

Ook in Voorhout is het op 17 november feest. Tussen 12.00 en 13.30 uur zijn allerlei activiteiten en spelletjes in het centrum. Om 14.15 uur komt Sint met de boot aan bij de Nagelbrug. Vanaf daar rijdt hij in zijn rode sintmobiel naar het Kerkplein.

In Warmond is de intocht een week later. Op zaterdag 24 november arriveert Sint rond 13.00 uur in Park Groot Leerust.

Lees meer over de intochten in Teylingen op pagina 13.


n AED aan buitengevel

Foto: MV

Aan de gevel van het Rijnlands Lyceum Sassenheim, op de hoek Van Alkemadelaan en Kwekersweg, hangt vanaf maandag 12 november een automatische externe defibrillator (AED). Stichting 'Hart voor Veiligheid' streeft ernaar dat iemand met een hartstilstand binnen zes minuten de juiste hulp krijgt. Algemeen toegankelijke AED's zijn daarbij van levensbelang. Meer op pagina 15.

Meerderheid
raad neemt
begroting aan

carnaval n Nieuwe prinsenparen gepresenteerd

Project N444
officieel
afgerond

Het zijn
bollen
om te
verwonderen

De Gildemeesters van de Bollenstreek heetten iedere gast van harte welkom. Foto: Sven van der Vlugt

Eerste editie
Bollenstreek-
gala

Meerderheid raad neemt begroting aan

ChristenUnie, het CDA en PvdA stemmen tegen de begroting. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met de begroting voor het volgend jaar. De ChristenUnie, het CDA en PvdA stemden tegen.

Door Nico Kuyt

Het CDA kon geen waarde hechten aan de begroting. Het ontbrak aan goede cijfers en duidelijkheid, volgens de fractie. Het was een potverteren. Ook de ChristenUnie wees erop dat er gat in zat van bijna 6,5 ton, die door een greep in de algemene reserves is gedicht. Het leek er op dat de begroting in een namiddag in elkaar geflantst was, zo verwoordde de partij de twijfel. Zo dacht ook de PvdA. Als enige oppositiepartij kon GroenLinks wel instemmen.

Belbus en beschut werk

Er werden door de verschillende fracties nog een aantal moties ingediend. Het CDA riep op om onderzoek te doen naar een lokaal vervoer, een soort belbus, iets voor de gemeente is. De raad was hier unaniem voor. Zo ook de moties van PvdA en VVD over doorontwikkeling monitor sociaal domein en preventie jeugdhulp en een CDA-motie over beschut werk. Een meerderheid haalde een motie van de PvdA rond de doorstroming sociale huurwoningen. Het tijdelijk wonen in leegstaande panden van de VVD haalde het niet. Ook een motie van D66 over bushokjes sneuvelde. En bij het Actieplan Fiets van D66 staakten de stemming. Deze komt in de raadscommissie terug.

Groen in de wijken

GroenLinks hield zijn motie over duurzaam bouwen aan, en komt er mee terug voor een bespreking in de raadscommissie Ruimte. Een onderzoek naar nachtelijk openbaar vervoer, een motie van D66 en VVD, kreeg wel de steun. En meer groen in de wijken van D66 en CDA kreeg alle handen in de lucht. Een meerderheid kregen de motie van de ChristenUnie over vergroening van het lokaal belastingstelsel. Maar een andere van deze fractie over het bewegen van organisaties waar de gemeente een verbinding heeft naar meer fairtrade, daar staakten de stemmen en schuift door naar de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie.

Er volgden nog enkele moties over duurzaamheid, jeugd, digitale overheid en communicatie door de gemeente, die het allemaal haalden. De lokale belastingtarieven zijn nog niet vastgesteld. Zoals gebruikelijk worden deze in de laatste vergadering van het jaar de gemeenteraad voor een besluit voorgelegd.

Extra beveiliging na tweede explosie

Vervolg voorpagina

Warmond n Naast extra cameratoezicht, een samenscholingsverbod en de versnelde wijziging van de APV, zet de gemeente nog een extra troef in om de overlast bij de Gemeentehaven en Koudenhoorn te voorkomen. Vanaf dinsdag 13 november huurt de gemeente, in samenspraak met de politie, extra toezicht in specifiek voor Warmond. De maatregel komt twee dagen na opnieuw een ontploffing bij het recreatie-eiland.

Particuliere flexteams, die bestaan uit professionele beveiligers die bekend zijn op Koudenhoorn, gaan tot en met maandag 19 november extra surveilleren.

Ontploffing bij brug

De maatregel komt na opnieuw een incident. Op zondag 11 november rond 22.00 uur raakte de Koudenhoornbrug beschadigd door een ontploffing. Het gat dat daarbij is ontstaan, is 20 bij 20 centimeter groot. De brug is wel gewoon toegankelijk. Er is nu een houten plaat over het gat. Dat wordt nog vervangen door een stalen traanplaat.

Burgemeester Carla Breuer: "Uiteraard versterkt dit de zorgen die er al zijn over de overlast op Koudenhoorn en die we vorige week woensdag nog deelden tijdens een bewonersavond. Gemeente, politie en openbaar ministerie beoordelen dagelijks de in te zetten maatregelen. Alle maatregelen die in ons vermogen liggen, passen we toe".

Overlast

De overlast op Koudenhoorn gaat al langere tijd terug. Na een rustige periode tijdens de gebiedsverboden die deze zomer werden opgelegd, kwamen sinds de beëindiging ervan op 1 september direct weer overlastmeldingen binnen. Sindsdien werkt de gemeente nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie aan maatregelen rondom de overlast.

Op 23 oktober werden enkele overlastgevers in voorarrest geplaatst. Van een van hen is het voorarrest op 7 november door de Haagse Rechtbank verlengd met 60 dagen.

Samenscholingsverbod

De ontploffing bij de brug is de tweede op rij. Op zondag 4 november was een ontploffing bij een woonboot in de Gemeentehaven, waarbij de bewoner gewond raakte door rondvliegend glas.

Op maandag 5 november stelde burgemeester Breuer een samenscholingsverbod in voor het gebied rondom de gemeentehaven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de omliggende wateren. Dit verbod geldt voor een periode van veertien dagen. Minimaal twee dagen voor afloop van de periode wordt het samenscholingsverbod geëvalueerd. Daarna kan de burgemeester besluiten tot een verlenging.

Cameratoezicht verlengd

Vanaf 6 november is cameratoezicht ingesteld voor de duur twee weken. Op maandag 12 november is besloten dat cameratoezicht te verlengen met twee weken, dus in ieder geval tot 4 december.

Wijziging APV

De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdag 8 november versneld de wijziging van de APV vastgesteld. De gewijzigde APV wordt op woensdag 14 november gepubliceerd in De Teylinger en treedt donderdag 15 november in werking. Op dat moment kan het handhavingstraject starten.

Het college kan in de zogenoemde beleidsregels de gebieden en tijden aanwijzen om concreet invulling te geven aan de APV. Het is niet de bedoeling dat het verbod economische en recreatieve activiteiten onmogelijk maakt. Daarom wordt in samenspraak met belanghebbenden, zoals ondernemers, binnenkort gestart met het opstellen van deze beleidsregels.

Onderzoek

Op dit moment doet de politie onderzoek naar de ontploffing. Inwoners die getuige zijn geweest van deze vernieling of van eerdere voorvallen of incidenten, kunnen deze melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Schoutenlaan

Voorhout n De Schoutenlaan is van maandag 19 tot en met donderdag 23 november in delen afgesloten. De bovenste deklaag wordt vervangen door een nieuwe asfaltlaag. De rijbaan is afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het fietspad kan wel gebruikt worden. Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. Woningen zijn wel te bereiken. Op maandag 19 november is de hele weg afgesloten, omdat dan al het asfalt wordt verwijderd.

Een podium én ontspanning voor de mantelzorgers

Mantelzorgers doen mee aan de lachworkshop. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n De tafeltjes in de aula van het Rijnlands Lyceum Sassenheim zitten vol. Op de bordjes liggen verse broodjes. Geanimeerd wordt met elkaar gesproken. Het is dan ook een dag vol herkenning. Tijdens de dag van de mantelzorg krijgen mantelzorgers letterlijk en figuurlijk een podium.

"Het is alweer lunchtijd, wat gaat de tijd snel hé?!". Mantelzorgconsulent Leny Noteboom pakt even de microfoon om de laatste informatie te geven. Ze organiseert voor het vier jaar op rij de verwen- en ontspanningsdag. "We hebben dit jaar over de honderd aanmeldingen. Dat is een flink aantal, waarbij ik al veel nieuwe gezichten heb gezien."

Workshops

Op podium in de aula was 's morgens ook de officiële opening. Wethouder Arno van Kempen spreekt met een jonge bezoeker. De elfjarige heeft een gehandicapt broertje en voelt zich ook mantelzorger. Samen met zijn moeder geniet hij van een voetmassage. Ook de andere mantelzorgers hebben even een moment van ontspanning bij de kapper of pedicure. De workshops vallen in de smaak. "Mag ik het kerststukje ook meenemen?!", klinkt het vol vreugde na een ochtend creatief bezig zijn.

"Het is een combinatie van ontspanning en aandacht," verklaart Noteboom het succes. "We gaan het eerste half uur altijd met elkaar in gesprek. In groepjes wordt een thema besproken. Dit keer grepen we terug op de thema's van 2016 en 2017: voelen mensen zich gehoord en serieus genomen? We willen weten of er verbetering is in hun situatie ten opzichte van vorig jaar. Het komt regelmatig voor dat in de groepjes al oplossingen aangedragen worden. Veel mantelzorgers geven aan zich vooral niet gehoord te voelen door familie en omgeving. Iemand verwoordde het best goed: soms kan het ook al helpen om zelf wat meer open te zijn. Dan weet de omgeving ook beter wat er speelt. Ook zijn we blij met alle tips. Dat bijvoorbeeld de seniorenmiddag tijdens de kermisweek zo gewaardeerd wordt, is echt leuk om te lezen. Het zijn de kleine dingen die het hem doen."

Het is ook waar de mantelzorgdag sterk in is: aandacht voor de mantelzorgers en waardering voor hun niet-aflatende inzet. Noteboom: "Ze krijgen het podium dat ze verdienen."

Nieuwe brug over Ringvaart voor HOV-busbaan Noordwijk-Schiphol

Regio n Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben hun voorkeur uitgesproken voor een lage beweegbare brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. Hiermee wordt een stap gezet in de realisatie van de geplande hoogwaardige busverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol.

In 2014 hebben de samenwerkende overheden afgesproken om van de huidige buslijn 361 een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding te maken. Het is doel is dat tussen Noordwijk en Schiphol bussen gaan rijden die betrouwbaar, snel en comfortabel zijn en met een hoge frequentie rijden. Om een aantrekkelijke, snelle ov-verbinding te realiseren, is de bouw van een nieuwe brug over de Ringvaart noodzakelijk. Hierdoor hoeft de bus in de toekomst niet meer om te rijden via de N207 en kan deze de geplande nieuwe woonwijken in Haarlemmermeer bedienen.

Lage brug

De nieuwe brug is gepland ter hoogte van de Sportlaan in Lisse. Via een lage brugverbinding over de Ringvaart wordt Lisserbroek met Lisse verbonden. Naast de busbaan is er een fiets- en voetpad op de brug voorzien. De komst van de brug heeft gevolgen voor de directe omgeving omdat voor de aansluiting in Lisserbroek een aantal woningen en voorzieningen van de ijs- en skeelerclub moeten plaatsmaken voor de nieuwe brug. De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn hierover in gesprek met de omgeving. De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting in 2022 geschikt voor hoogwaardig busvervoer.

Het project HOV-Noordwijk-Schiphol is een samenwerking van de provincie Noord- en Zuid-Holland, gemeenten Lisse, Noordwijk, Haarlemmermeer en Teylingen, Vervoerregio Amsterdam en regio Holland Rijnland.

Nieuwe bomen in Essenlaan

Sassenheim n Medewerkers van de gemeente planten tussen maandag 12 en vrijdag 16 november nieuwe bomen en heesters in de Platanenlaan en de Essenlaan. Het is de afsluiting van de herinrichting van de twee straten.

Op het grasveldje voor de 'Platanenflat' komen twee Platanen en drie Magnolia's. In de Platanenlaan komen vijftien Tulpenbomen. In de Essenlaan komen veertien Esdoorns. De bewoners hebben meebeslist over de nieuwe bomen in hun straat. Samen met een ingenieursbureau en de bewoners, heeft de gemeente al eerder een ontwerp participatieplan gemaakt.

Wethouder Rob ten Boden plant op woensdagmiddag 14 november, samen met enkele ontwerpambassadeurs een Plataan bij de Platanenlaan en een Esdoorn bij de Essenlaan. Na het planten van alle bomen is de herinrichting klaar.

Het ware gezicht van Sinterklaas

WARMOND n De vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond organiseert een lezing op woensdag 28 november om 20.00 uur in de galerie (Dorpsstraat 36).

Het onderwerp van de lezing is 'Wat is het ware gezicht van Sint Nicolaas?' en wat is de plaats van Zwarte Piet hierin? Er wordt inzicht gegeven in het huidige sinterklaasfeest. Cees Nijgh en Meindert Marijs verzorgen de lezing.

De toegang is gratis, aanmelden voor de lezing kan via info@hetouderaadhuisvanwarmond.nl of telefonisch via 06-26354545.

Tentoonstelling

Van 23 november tot en met 5 december is er zowel in de kelder van Het Oude Raadhuis als bij Galerie de Pomp een tentoonstelling van sinterklaasboeken van 1920 tot heden te zien. Voor openingstijden zie www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl.

Straatroof

Sassenheim n De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof. Op dinsdag 6 november rond 18.15 uur is een vrouw op het Veldhuijzen van Zantenpad beroofd van haar tas met daarin een laptop. De twee daders reden op een zwarte scooter en waren in het zwart gekleed. Ze reden weg in de richting van de Koetsiersweg. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Burgemeester bij het ontbijt

Burgemeester Breuer in gesprek met leerlingen van groep vijf van Het Bolwerk. | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

Sassenheim n "Wie van jullie ontbijt altijd?" Na de vraag van burgemeester Carla Breuer gaan bijna alle vingers de lucht in. "Dat is nog eens een topscore!".

De burgemeester is tijdens het Nationale Schoolontbijt, op donderdag 8 november, te gast in groep vijf van Het Bolwerk. Het is voor het eerst dat de basisschool meedoet aan het landelijke ontbijtevenement, waarin aandacht wordt gevraagd voor het belang van een gezonde start van de dag. "Het is brandstof, daarmee gaat jullie motor aan," verduidelijkt de burgemeester het belang. Oedse (8) snapt dat wel. Hij ontbijt elke dag. "Yoghurt met fruit of pap, maar nu neem ik een broodje pindakaas," glundert hij. Na een half uur zit het erop, maar niet voordat de burgemeester nog een cadeautje achterlaat. Aan het Nationaal Schoolontbijt is elk jaar een goed doel verbonden. De (symbolische) cheque van 200 euro gaat naar de Stichting Kinderpostzegels.

Kindertheater over scheiding

Regio n 'Er was eens een gezin' is een kindertheatervoorstelling voor iedereen die met een scheiding te maken heeft (gehad): kinderen van 6 tot en met 9 jaar, ouders, tantes, ooms, opa's en oma's. De voorstelling is op woensdag 14 november van 15.00 tot 15.45 uur in De Greef (Ruishornlaan 21) in LIsse. De toegang is gratis. Aanmelden via www.cjgcursus.nl.

'Het zijn bollen om te verwonderen'

De Gildemeesters van de Bollenstreek heetten iedere gast van harte welkom. | Foto: Sven van der Vlugt Foto: Sven van der Vlugt

REGIO n In hotel Van der Valk Sassenheim kwam zaterdagavond een gemêleerd gezelschap bijeen, bestaande uit onder meer ondernemers, burgemeesters en wethouders uit de regio en commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit. De gasten beleefden er de eerste editie van het Bollenstreekgala en kregen als boodschap mee: we moeten trotser zijn op de Bollenstreek!

Het evenement werd georganiseerd door de Gildemeesters Bollenstreek, die zich inspannen om de Bollenstreek nog beter op de kaart te zetten. Voorzitter Jan van Vliet kan het niet vaak genoeg zeggen: "De hele wereld kent onze streek, maar de inwoners zelf realiseren zich dat niet voldoende. Laten we trots zijn op onze Bollenstreek en die trots ook uitdragen!" Samen met gildemeester Marjolijn van der Jagt blikt hij terug op een enerverende avond. "De sfeer was vanaf het begin al feestelijk, iedereen had er duidelijk zin in. En wat mij direct opviel, was dat er relatief veel jongeren aanwezig waren", zegt Van der Jagt.

Het gezelschap luisterde naar diverse sprekers, waaronder Jaap Smit. De commissaris van de koning in Zuid-Holland is nauw betrokken bij de Bollenstreek; binnen Gedeputeerde Staten is hij degene die extra aandacht besteedt aan de Duin- en Bollenstreek via het zogeheten gebiedsgericht werken. Smit gaf aan dat de Bollenstreek hoog scoort op woongenot, maar laag als het gaat om economische prestaties. "Ik heb steeds een pleidooi gehouden voor groot denken. Groot denken ontkent grenzen niet, maar zoekt ze wel op en gaat er soms overheen. Het heeft zelfs geleid tot groot handelen", zei Smit, daarmee doelend op de vorming van een Economic Board en het opstellen van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.

Kunstwerken

Groot handelen, dat willen de Gildemeesters ook met 1,75 meter hoge, vrolijk beschilderde tulpenbollen, die verspreid door de Bollenstreek jaarrond voor kleur moeten zorgen. De onthulling van de eerste bol werd op het gala gedaan door Jan van Vliet en Joop Zwetsloot, die aan de wieg stond van zowel Museum de Zwarte Tulp als de Werkgroep Bollenerfgoed. "Het zijn bollen om te verwonderen", legt Van Vliet uit. "Waar onze hoofdstad de letters 'IAmsterdam' deels weghaalt, gaan wij juist landmarks neerzetten op publieke plaatsen." Ter plekke konden de aanwezigen zo'n tulpenbol adopteren voor 3.500 euro. "We hebben nu zeventien adoptanten", zegt Van der Jagt. "De regio is groot en kent zo'n elf kernen. Er kunnen dus nog veel meer bollen bijkomen en daar hopen we dan ook op."

Het eerste kunstwerk komt dit voorjaar aan de Randweg in Lisse te staan, vlakbij Keukenhof. Er wordt ook gewerkt aan een app, die bij elke eyecatcher aangeeft wie het beschilderd heeft, wat het verhaal erachter is, wie de adoptant is en wat er in de omgeving zoal te doen is.

Met hun aanwezigheid steunden de deelnemers aan het gala Museum de Zwarte Tulp, waar een binnentuin wordt gerealiseerd, en een baanbrekend onderzoek naar kanker in het LUMC. Nicky Westerhof, die deze avond belangeloos presenteerde, ontving eveneens een bijdrage voor haar Stichting Bretels.

Eline de Visser taalheld

Lisa Weijts-Gonzalez en Jeroen Tomassen leggen als nieuwe raadspersonen de belofte af. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Regio n TaalHeld 2018 van de provincie Zuid-Holland. Die eretitel heeft Eline de Visser, projectleider Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek, afgelopen weekend ontvangen vanwege haar tomeloze inzet voor laaggeletterden in de Bollenstreek. In januari strijdt De Visser met winnaars uit andere provincies om de landelijke TaalHeldenprijs.

De Visser is verkozen tot provinciale TaalHeld in de categorie Bruggenbouwer. "Dankzij haar tomeloze energie en daadkracht heeft ze de afgelopen twee jaar het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek echt op de kaart gezet", zegt Ester van der Wiel, Rayoncoördinator Zuid West van Stichting Lezen en Schrijven, tijdens de regionale verkiezingsdag in Rotterdam. De Visser zelf was blij verrast door haar uitverkiezing. "Ik had het niet verwacht. Ik doe gewoon mijn werk en word daarbij geholpen door mijn collega's en vele taalvrijwilligers. Maar volgens de jury krijg ik dingen voor elkaar die anderen niet lukken. Dat is mooi om te horen."

Landelijke finale

De Visser mag net als de Zuid-Hollandse TaalHelden in de categorieën Taalcursist en Taalbegeleider meedoen aan de landelijke TaalHeldenverkiezing in januari 2019. De drie winnaars ontvangen van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden de landelijke TaalHeldenprijs.

GroenLinks verjongt

Teylingen n In de raadsvergadering op donderdag 8 november zijn twee nieuwe leden van GroenLinks tot de arena van de raad toegetreden.

Door Nico Kuyt

De Voorhoutse Lisa Weijts-Gonzalez vervangt Helmar van der Ploeg die vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden moest neerleggen. Hij was in de vergaderingen van de commissie Welzijn al afwezig. Als burgerlid treedt de eveneens Voorhoutse Jeroen Tomassen aan. Hij volgt in de commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur (DEB) Lena Budko op, die een dusdanig druk beroepsleven heeft dat zij het raadswerk niet meer kon combineren. Met de twee nieuwkomers is de fractie van GroenLinks weer op volle sterkte. Don Verhoeff blijft de hamer als fractievoorzitter hanteren. Op donderdag werden Tomassen en Weijts-Gonzalez geïnstalleerd. Met het aantreden van die laatste is het aantal vrouwen in de gemeenteraad weer toegenomen.

Project Nagelbrug en N444 officieel afgerond

Wethouders Van Kempen en Brekelsmans ontvangen het naambord van gedeputeerde Floor Vermeulen. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

n Veiliger en een betere doorstroming voor verkeer

Voorhout n De turborotonde bij de Nagelbrug was al een aantal maanden in gebruik, maar het sluitstuk van de totale werkzaamheden aan de N444 was het verbreden van de Leidsevaart vanaf Voorhout richting A44. De klus is inmiddels geklaard en afgevaardigden van de bij het project betrokken partijen sloten het officieel af tijdens een bijeenkomst in het Bestuurscentrum in Voorhout.

Jazahra en Storm overhandigen de cheque aan Corina van Diest. | Foto: pr. Foto: pr.

Door Piet van Kampen

De wethouders Arno van Kempen en Bas Brekelmans waren namens de gemeente aanwezig.Verder bevonden zich in het gezelschap projectleider Kees Bergen, Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, en vertegenwoordigers van Boskalis, Sweco en Holland Rijnland. De vijf partijen die tijdens de uitvoering van het project samenwerkten om de overlast en hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden omvatten de aanleg van de turborotonde bij de Nagelbrug, het aanleggen van een fiets- en voetgangerstunnel onder de Leidsevaart nabij de rotonde, het verleggen van het fietspad vanaf Voorhout richting de A44 en de naastgelegen verbreding van de hoofdrijbaan van de Leidsevaart. Ook werd er een houten geleiderail aangelegd.

Postzegel

Projectleider Kees Bergen blikte terug op het project waarover vijf jaar geleden de eerste gesprekken werden gevoerd en dat de provincie 13 miljoen heeft gekost. Speerpunt tijdens de werkzaamheden was een goede verkeersdoorstroming. Dat het werk een jaar vertraging opliep was het gevolg van werving van grond en onbekende kabels en leidingen die zich onder het oppervlak bevonden. "Er was veel coördinatie voor nodig om de 22 verschillende beheerders van de kabels en leidingen op een lijn te krijgen," lichtte Bergen toe. Ondanks dat het over een relatief klein grondoppervlakte ging. "Er was veel waardering van de omgeving zoals wij op een postzegel aan het bouwen waren."

'Even warm'

Wethouder Brekelmans was 'superblij' met de enorme verbetering. "Er was wel de nodige commotie over het afbreken van de oude boerderij op de hoek van de Herenstraat, maar het was nodig en de moeite waard. Ook wij ontvingen positieve signalen, omdat het hele werk in een redelijk beperkte tijd is gedaan. Wel was het een paar weken 'even warm' toen het verkeer vanuit richting Noordwijk niet linksaf Voorhout in kon slaan en daardoor ging men keren bij de ingang van het sportpark. Dat leidde tot files en gevaarlijke situaties. Door verkeersregelaars in te zetten werd dit opgelost." Vermeulen bood namens de provincie een naambord van de Nagelbrug aan de wethouder aan.

Opleiding voor jongeren met een uitdaging bij KookSaam

Begeleidster Rachel van der Kwaak gaat vanaf januari koken samen met de clienten. | Foto: pr. Foto: pr.

regio n Sinds de verbouwing van de monumentale wagenschuur op het perceel van Stichting SterkSaam is afgerond, wordt er nog altijd hard gewerkt aan de Heereweg in Lisse.

De eerste groep studenten gaat 7 januari van start in de Kookacademie KookSaam. Voordat het zover is moet er nog het een en ander gebeuren; zo worden de laatste werkplekken in de keuken gecreëerd, wordt er lesmateriaal op maat gemaakt en zal er bekendheid worden gegeven aan de mogelijkheden om in de RaadSaam zolder te vergaderen.

Verse lunch

Op die manier kunnen de studenten hun vers gemaakte producten tijdens de lunch serveren aan de vergadergroepen. Een smakelijke en maatschappelijke break in de vergaderdag en voor de studenten een duidelijke taak. Een win-win situatie. De gasten kunnen genieten van een vers bereide lunch waarbij het aantal gasten en tijdstip van tevoren bekend is. Op die manier ontstaat er geen werkdruk of onverwachte situatie hetgeen voor onze doelgroep een fijne manier van werken is.

Uitbreiding

KookSaam is een aanvulling op de reeds bestaande zorgwoning en reguliere dagbesteding van stichting SterkSaam die inmiddels alweer bijna drie jaar een begrip is in Lisse. Nu is het streven om in de gehele Bollenstreek wat meer bekendheid te krijgen en minstens zo belangrijk onze doelgroepen te bereiken.

Jongeren met een uitdaging die hun middelbare school afgerond hebben en graag verder willen leren met een gezonde dosis enthousiasme en belangstelling voor het werken in de keuken/horeca is voldoende om in aanmerking te komen. Vergoeding vanuit PGB, ZIN, WLZ of de WMO behoort tot de mogelijkheden. Zowel in de opleidingsgroep als de dagbesteding zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

In de ruime en professionele ingerichte keuken is in principe alles mogelijk, zeker met de hulp van kookpedagoge Rachel van der Kwaak die zowel in de horeca als het speciaal onderwijs ontzettend veel ervaring heeft. Meer weten, mail naar ingrid@stichtingsterksaam.nl of bel naar 06-11864112. Meer informatie is te vinden op www.kooksaam.nl of kijk op Facebook.

Babbeltruc-voorlichting door politiestudenten

Sassenheim n Babbeltrucs en bingo. Een ongewone combinatie, maar niet op de voorlichtingsmiddag op vrijdag 9 november. Politiestudenten van politieteam Noordwijk-Teylingen organiseerden, in samenwerking met gemeente Teylingen en de Bernardus, een voorlichting met afsluitend een bingo voor de ouderen.

Zo'n honderd ouderen wilden wel eens wat meer weten over de verschillende soorten babbeltrucs en hoe ze kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden. Een veiligheidsadviseur van de KBO-PCOB en twee slotenmakers vertelden meer over deze vorm van oplichting. Burgemeester Carla Breuer mocht de voorlichtingsmiddag openen.

Diefstal door middel van een babbeltruc komt steeds vaker voor. Daders bellen bij de mensen aan en gebruiken een smoes om hun woning binnen te komen. Vervolgens stelen zij het geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging of geweld. Daders doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur van bijvoorbeeld de NUON. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten.

De politie kan door middel van cijfers aantonen dat de ouderen in Sassenheim in het afgelopen jaar hier vaak het slachtoffer van werden. Opzet voor deze voorlichting was de ouderen uit Sassenheim te informeren over de mogelijke gevaren van babbeltrucs en de meldingsbereidheid te verhogen. De hoofdprijs van de bingo was een kierstandhouder inclusief montage van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, gesponsord door de slotenmakers.

De ouderen hebben tijdens deze middag op een laagdrempelige manier contact gemaakt met de politie en de gemeente met als belangrijkste boodschap: Pas op voor babbeltrucs!

Brugklassers schenken 7.700 euro

Sassenheim n De brugklasleerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim hebben met hun deelname aan Lopen tegen Kanker 7.700 euro opgehaald voor het goede doel.

Corina van Diest, oprichtster van Stichting Lopen tegen Kanker, kreeg op vrijdag 2 november de cheque overhandigd. Storm Ligtvoet en Jazahra Vogel uit de brugklas gaven haar op school symbolisch het bedrag. "Ik ben er enorm blij mee, heel erg bedankt!", reageert Corina. "Een prachtig bedrag, na een onwijs mooie happening."

Steentje bijdragen

Ook Bern Persoon, coördinator eerste klassen, reageert enthousiast op de hoge opbrengst en deelname. "Niet alleen onze brugklasleerlingen, maar ook hun familieleden liepen enthousiast mee", zegt Persoon. "Het lokale karakter van de stichting spreekt ons enorm aan. Leerlingen bewust maken van de hulp die kankerpatiënten, en de mensen om hen heen, nodig hebben en ze hier een steentje aan laten bijdragen vind ik erg belangrijk. Samen met de vele andere deelnemers zijn we onderdeel geweest van een prachtig evenement met een nog belangrijkere boodschap. De saamhorigheid die ik tijdens het evenement heb ervaren, werkt aanstekelijk!".

Sintfeest in Het Trefpunt

Warmond n Sinterklaas komt ook dit jaar natuurlijk weer naar Warmond toe. Op zaterdag 24 november arriveert Sinterklaas rond 13.00 uur in het Park Groot Leerust samen met zijn Pieten.

Na aankomst van de Sint in het park kan iedereen hem vergezellen tijdens een optocht door Warmond. Hij wordt dit jaar bijgestaan door een feestelijke pietenband. Sint rijdt door een aantal straten in Warmond op weg naar het Trefpunt. Onderweg zal Sinterklaas zijn koffer afgeven bij Grand Café de Oude School. Hij blijft daar namelijk een aantal dagen logeren. Vanaf 14.15 uur is het groot feest in het Trefpunt. Alle Warmondse schoolkinderen van groep 1 tot en met groep 4 zijn welkom om samen met Sinterklaas te genieten van deze gezellige middag. De deuren van het Trefpunt gaan rond 14.00 uur open. Ouders kunnen hun kinderen om 15.30 uur weer komen ophalen. Sinterklaas zal ook een bezoek brengen aan de Haven. Meer informatie op www.vwf-warmond.nl.

Ouderwets met de stoomboot

De stoomboot ging vorig jaar kapot, maar dit jaar komt Sint weer gewoon met een grote boot vol pakjes. | Foto: archief Foto: pr.

Sassenheim n De stoomboot was vorig jaar nog kapot, maar dit jaar komt Sinterklaas weer gewoon met zijn vertrouwde pakjesboot aan op de Oosthaven. Op zaterdag 17 november stapt de Sint al om 13.30 uur aan wal.

De Goedheiligman vertrekt dit jaar iets eerder uit Spanje om op tijd in Sassenheim te kunnen zijn. Burgemeester Carla Breuer vangt hem op. De Pietenband zorgt voor de muziek. Om 13.20 uur geven de dansers van Total Move al een optreden. Na het welkomstwoord en -lied gaat Sint op zijn schimmel naar het centrum. In Park Rusthoff ligt de rode loper al uit. Daar kunnen alle kinderen Sinterklaas begroeten.

Glutenvrij

Ook dit jaar lopen er glutenvrije Pieten mee. Zij zijn te herkennen aan de groene tasjes met daarop de tekst 'I love Glutenfree'.

Organisatie

De intocht in Sassenheim wordt georganiseerd door de TOV Sassenheim, in samenwerking met toneelvereniging Pankras, Tjarda Sassenheim, Adest Muscia, Atleta, EHBO, de wijkagenten en de gemeente Teylingen.

Sint per boot en en met bolide naar Voorhout

Net als vorig jaar, rijdt Sinterklaas ook dit jaar het laatste deel naar het centrum in zijn rode sintmobiel. | Foto: archief Foto: Esther Luijk

Voorhout n Sinterklaas wordt op zaterdag 17 november op grootse wijze onthaald in Voorhout.

Van 12.00 tot 13.30 uur staan op twintig plaatsen bij verschillende winkels aan de Jacoba van Beierenhof en de Herenstraat de Pieten al klaar. Kinderen kunnen aan allerlei spelletjes meedoen. Van strooizakken vangen tot aan pepernoten sjoelen en van cadeautjes stapelen tot aan het draaien aan het reuzenrad van Sinterklaas. Tussendoor worden de kinderen en hun begeleiders getrakteerd op lekkers.

Vanaf 13.45 uur begeeft de Pietenband zich richting de vernieuwde Nagelbrug. Rond 14.15 uur komt de Sint daar per speciale boot aan, waarna hij in zijn rode Sintmobiel richting het Kerkplein rijdt. Op het Kerkplein heet burgemeester Breuer Sinterklaas officieel welkom en kunnen de kinderen met Sinterklaas en de rode sportwagenpiet op de foto. Net als vorig jaar neemt Sinterklaas ook zijn drie glutenvrije Pieten en de Pietenband mee.

Oosthoutplein

Op zaterdag 24 november stuurt Sinterklaas ook enkele Pieten naar het Oosthoutplein in Voorhout een kunnen de kinderen tussen 11.00 en 16.00 uur meedoen aan spelletjes en krijgen ze een traktatie.

De intocht is een initiatief van de ondernemers van Voorhout onderneemt!, in samenwerking met toneelvereniging Cultuur Verheft en wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Van Hulst, Standplaats Nederzand(t), Gemeente Teylingen, Oranjevereniging Voorhout, Kerkbestuur Bartholomeus, Stichting Muziekpaviljoen Teylingen, Carnavalsvereniging de Bokken, Teylinger Ondernemersfonds en Stichting Citymanagement Teylingen.

Bezoek het Sinterklaashuis

Voorhout n Als Sinterklaas in Voorhout is, neemt hij zijn tijdelijke intrek in het Sinterklaashuis aan de Herenstraat 122a, de voormalige winkel van Mitra.

Het Sinterklaashuis is niet altijd open, maar wel op vrijdag 23 november van 16.00 tot 17.00 uur. Kinderen kunnen meedoen aan de sinterklaasbingo. De entree bedraagt 1 euro. Op vrijdag 30 november is het knutseluur van 16.00 tot 17.00 uur. Ook dan is de entree 1 euro. Op zaterdag 1 december is de Sint thuis van 13.00 tot 15.00 uur. Kinderen kunnen op de foto met Goedheiligman of een pepernootspelletje doen. Het Sinterklaashuis is een activiteit van toneelvereniging Cultuur Verheft en het Citymanagement. Meer op www.cultuurverheft.nl.

Waar is het paard?

Sassenheim n Sinterklaasgroep Bollenstreek speelt op zondagmiddag 25 november het verhaal 'Waar is het paard van Sinterklaas'? in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. Er zijn twee uitvoeringen. De eerste begint om 13.00 uur en de tweede om 15.30 uur. Kaarten kosten 7,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Hulp binnen zes minuten: AED aan gevel Rijnlands Lyceum

Vervolg voorpagina

SASSENHEIM n Aan de gevel van het Rijnlands Lyceum aan de Van Alkemadelaan 2 is op maandag 12 november een automatische externe defibrillator (AED) geplaatst.

Door Lotte Zoet

Liane van der Meer kwam dit jaar met het initiatief om een AED in haar buurt te plaatsen. Van der Meer is vrijwillig hulpverlener bij Hart voor Veiligheid. Daarbij krijgt ze een oproep als iemand in haar omgeving hulp nodig heeft vanwege hartfalen. Haar eigen huis aan de Zandburg bleek echter ongeschikt. Onder andere door twee parkeerplaatsen voor de deur bleek dit geen geschikte plek. ''Mensen moeten niet hoeven zoeken naar de AED, dat is zonde van de kostbare tijd.'' Daarom werd de keuze gemaakt om de AED op een prominente plek te plaatsen, zoals aan een openbare weg. Samen met wethouder Arno van Kempen, Ilse Tacken, conrector van de school en Emill de Waal van de Huschka beveiligersgroep werd de plaatsing aan de Van Alkemadelaan op maandag officieel gemaakt.

Binnen zes minuten hulp

Het beveiligingsbedrijf Huschka sponsort ieder jaar vier buiten AED's, zoals die in Sassenheim. Emill de Waal: ''Dit is de tiende AED die het bedrijf sponsort. Een AED kan helpen het hart van mensen met een hartstilstand weer op gang te brengen. Deze acute hulpverlening vergroot overlevingskansen enorm. Zo'n 300 Nederlanders per week krijgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De stichting 'Hart voor Veiligheid' streeft naar een structuur in zes-minutenzones waardoor binnen zes minuten iemand met een hartstilstand de juiste hulp krijgt. Algemeen toegankelijke AED's zijn daarbij van levensbelang, daarom zijn we blij dat het Rijnlands Lyceum Sassenheim hun gevel hiervoor ter beschikking stelt. Snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood."

Hart voor Veiligheid

Teylingen telt 157 actieve vrijwilligers. Via een aanmelding op www.hartvoorveiligheid.com krijgt de vrijwilliger een bericht als er een slachtoffer in de buurt is. Via een code in het bericht kan de vrijwilliger de AED openen en gebruiken. Via www.hartvoorveiligheid.com is aanmelding mogelijk voor burgerhulpverlening in de buurt. Opgeven voor een cursus reanimatie en werking van de AED kan ook via deze website.

Meer AED's

Op dit moment zijn in de gemeente 29 geregistreerde AED's. De meeste AED's hangen binnen, waardoor ze niet makkelijk bereikbaar zijn. Werkgroep Hart Veilig Wonen wil, op initiatief van de gemeente, dit graag anders zien. Ze bekijken daarom de mogelijkheid om meer AED's buiten te laten plaatsen, zodat ze toegankelijk zijn voor vrijwilligers met een EHBO-diploma of BHV-certificaat. Werkgroep Hart Veilig Wonen is op dit moment ook bezig met de afronding van het plan om in de buitenruimte twaalf AED's te plaatsen in Teylingen.

In de buurt

Daarnaast bestaat ook het buurtinitiatief Platform BuurtAED. Via dit platform wordt geld ingezameld voor een AED in een buurt. Als het streefbedrag bereikt is, kan de gemeente – na een aanvraag – de buitenkast en het onderhoud sponsoren. Het is de bedoeling dat de AED's gespreid worden over verschillende buurten, zodat de zes minuten norm sneller kan worden gehaald.

Scholen kunnen helpen armoede te bestrijden

Teylingen n Wethouder Arno van Kempen betrekt scholen bij het bestrijden van armoede. Vorige week kaartte hij het onderwerp aan tijdens een overleg met de scholen.

In april stelde de gemeenteraad het armoedebeleidsplan 2018-2021 vast. Een van de speerpunten in dit beleid is het stimuleren van het gebruik van bestaande regelingen. Lang niet alle mensen die op, onder of net boven de armoedegrens leven, vragen namelijk de praktische hulp of financiële ondersteuning aan waar ze recht op hebben. Door de komende tijd veel publiciteit te geven aan de mogelijkheden hoopt de gemeente dat het gebruik van de regelingen omhoog gaat.

Wethouder Van Kempen: "Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving en voldoende besteedbaar inkomen heeft. Daar wil ik mij voor inspannen, samen met lokale partners. Dat betekent onder meer de hulp en regelingen die er zijn onder de aandacht brengen. Ook onder jongeren. Daarom is dit een agendapunt in het overleg met scholen. Zij hebben een belangrijke rol in het signaleren van armoede en kunnen jongeren en ouders informeren."

Gemeentelijke hulp en regelingen

De ISD voert een aantal inkomensregelingen voor (onder andere) de gemeente Teylingen uit. Daarnaast is er nog een aantal andere gemeentelijke regelingen, zoals Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld, Sport- en cultuurregeling volwassenen, Noodfonds en Hulp bij schulden (ook voor ondernemers). Meer informatie hierover is te vinden op www.teylingen.nl onder de button 'Laag inkomen', die op de homepage staat.

Sociale teams

De sociale teams Sassenheim, Voorhout en Warmond denken mee met mensen die moeite hebben met rondkomen. Ook helpen zij met het indienen van aanvragen. Inwoners uit de drie kernen zijn van welkom bij de balie van het sociaal team in het gemeentehuis Sassenheim. Op verzoek spreekt het sociaal team ook af bij mensen thuis of op een andere locatie. Verder is het sociaal team telefonisch bereikbaar via 14 0252 en via de Facebookpagina's van de teams.

Kunstweek Warmond sluit af met minitheater in huiskamers

Cabaretière Daniëlle Schel treedt op de boerderij van het echtpaar Juffermans. | Foto: pr. Foto: pr.

n Cabaret, illusies en muziek verrassen publiek

Warmond n Met een brede lach op het gezicht verlaat een groepje mensen de boerderij van het echtpaar Juffermans. "Ik heb een moodswing!", zingen twee dames uitbundig. Ze hebben zojuist één van de drie voorstellingen bijgewoond van het kKik-festival: het slotstuk van de Kunstweek Warmond.

De naam kKik-festival is een afkorting voor kleinkunst in de kamer. Voor het evenement zijn op zondagmiddag 11 november drie Warmondse huiskamers omgebouwd tot minitheater. De in totaal negentig bezoekers zijn in drie groepen verdeeld, die elk een andere route volgen. Aan het eind van de middag heeft iedereen alle voorstellingen gezien.

Hilariteit

In de sfeervolle woonboerderij van Juffermans zien en horen ze cabaretière Daniëlle Schel, die in 2017 de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival binnensleepte. Het is duidelijk waarom: haar verhalen en aanstekelijke liedjes zorgen hoorbaar voor herkenning en hilariteit bij het Warmondse publiek.

Illusionist Pepijn Meeuws vertoont zijn kunsten in de huiskamer van de familie Van Konijnenburg. In het dagelijks leven is hij professioneel cellist en dat instrument speelt ook een rol in zijn act. Deze middag gaat het echter vooral om zijn goochelkunsten. Hij waarschuwt steeds dat het maar een hobby is, maar ondertussen doet hij de bezoekers versteld staan met onnavolgbare trucs.

Het echtpaar Keijzer huisvest het in de regio bekende gitaarduo Paul&Paul, dat bestaat uit Paul van Grieken (Warmond) en Paul Mens (Voorhout). In een intieme sfeer brengen ze klassiekers als Perfect Day (Lou Reed) en Crazy (Seal), waarbij ze zichzelf op gitaar begeleiden.

Tussen de bedrijven door wippen de festivalgangers aan in de lokale kroegen, die hebben gezorgd voor een extraatje. Het Wapen van Warmond biedt bitterballen en kaassoufflés aan, in La Croûte profiteren bezoekers mee van de wijnproeverij door Wijnen van Marc en in De Oude School krijgen ze na afloop pompoensoep met een broodje.

Het uitverkochte kKik-festival vormde een mooie afsluiting van een succesvolle Kunstweek. Veel activiteiten, zoals de opening, het concert van het Monward Consort en het Literair Café met schrijver Murat Isik, waren drukbezocht en mochten op enthousiaste reacties van de bezoekers rekenen.

Nieuwe generatie regisseert musical 'Kookpunt' van Up2Stage

In 'Kookpunt' gaan twee restaurants de strijd aan om de subisidie van het ministerie van Culinaire Zaken. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Musicalgroep Up2Stage brengt op zaterdag 24 en zondag 25 november de vrolijke musical 'Kookpunt' op de planken. Twee totaal verschillende restaurants gaan met elkaar de strijd aan om subsidie van het ministerie van Culinaire Zaken. De regie is in handen van Birgit Burgmeijer (27). Zij is zelf elf jaar geleden begonnen bij de musicalgroep en is exponent van de 'nieuwe generatie' die leiding geeft aan de musicalgroep.

"Vorig jaar hebben we onze jubileummusical Enigami helemaal zelf geproduceerd", zegt Birgit. "Deze keer 'huren' we een complete musical, inclusief muziek, arrangementen en teksten. Het is het verhaal van een restaurant met een Franse Keuken, Chez Renée, en een Mexicaans restaurant, Papinacho. De twee liggen pal naast elkaar. Dat gaat lang goed, totdat het ministerie van Culinaire Zaken gaat bezuinigen."

De Saksen vieren het 4x11-jubileum. | Foto: pr. Foto: pr./Marjo Koelewijn

Onmogelijke liefde

"Alleen het restaurant met de meest tevreden klanten krijgt nog geld van het ministerie. Dat ontketent een heftige concurrentie tussen de twee. De verhoudingen komen tot een kookpunt. Daar doorheen speelt een romance van een medewerker van Chez Renée en een personeelslid van Papinacho. Een onmogelijke liefde, een soort Romeo en Julia. Genoeg ingrediënten voor een musical met veel humor en temperament."

De groep is vanaf mei al aan het oefenen op de voorstelling. Voor het eerst onder regie van Birgit. "De vorige musicals zijn altijd geregisseerd door mijn vader Rob of mijn oom Koos", vertelt ze. "Maar die willen een stapje terug doen. Een nieuwe generatie neemt het stokje langzaamaan over van de vorige generatie. Mijn vader helpt me nog wel en geeft me goede raad. Daar ben ik wel blij mee; hij heeft heel veel ervaring."

Uit de schulp

Aan het stuk doen negentien jongeren mee, van 12 tot 29 jaar oud. Sommigen hebben al jaren ervaring, anderen staan voor het eerst op het toneel. "Het is mooi om te zien hoe kinderen letterlijk en figuurlijk groeien in de jaren bij de groep", zegt Birgit. "Vaak komen ze schuchter binnen. De uitdaging voor mij als regisseur is om ze te helpen uit hun schulp, en in een typetje te kruipen. Dat doe ik met tips, complimenten, bijsturen, vertrouwen geven."

Up2Stage kan altijd nieuwe spelers gebruiken, vanaf groep acht van de basisschool. Na de voorstellingen zijn er open repetities waar kunnen kijken hoe het toegaat in de musicalgroep. Jongeren die interesse hebben voor techniek kunnen zelfs tijdens de voorstellingen meelopen met de technici. Kijk voor meer informatie op Facebook of op www.up2stage.nl.\

Kookpunt wordt opgevoerd op zaterdag 24 en zondag 25 november in de theaterzaal van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Kaarten zijn te koop via www.up2stage.nl en bij boekhandel Wagner in Sassenheim.

Prins Ted en Prinses Claudia bij De Bokken

De Bokken gaan weer compleet het carnaval in. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Carnavalsvereniging De Bokken heeft zaterdag 10 november prins Ted en Prinses Claudia gepresenteerd als nieuwe heersers van Bokkendorp. Het komend carnaval vormen zij het gezicht van de carnaval in Voorhout. Eerder op de avond werden Martijn en Marijn gekozen tot Jeugdprinsenpaar.

In een gezellig vol Cheers werden Ted en Claudia Kroon met een 'wie-van-de-drie' act gepresenteerd aan het publiek. Met een truc had Ted er al voor gezorgd dat zijn vrienden en familie die avond geen andere afspraken konden hebben en allemaal aanwezig waren. Er waren maar liefst drie nepfeestjes en -borrels bedacht om hen om de tuin te leiden.

Klussen en bouwen

Ted Kroon is 44 jaar oud en geboren op 'de dag van de onnozele kinderen'; 28 december. Hij is eigenaar van het bouwbedrijf Kroon Bouw. Samen met zijn vrouw Claudia wonen zij in het voormalige huis van Ab Koomen op de Engelselaan. Zij hebben samen een zoon, Joep van 17 en dochter Lisa van 15. Dat klussen en bouwen zijn hobby is wordt wel duidelijk als je hun geheel verbouwde huis doorwandelt. Bijna niets doet meer denken aan het oude huis van Ab. Klussen doet Ted ook elke dinsdag in de kluscommissie bij de hockeyclub in Voorhout en is hij altijd te porren om bij voetbalvereniging Foreholte de handen uit de mouwen te steken. Voor beide verenigingen is Ted actief geweest bij de jeugdkampen die werden georganiseerd. Om te ontspannen speelt Ted al heel wat jaar akoestisch en elektrisch gitaar. Ted en Claudia hebben elkaar in 1991 bij de feesten van de Kaninefaaten in Noordwijkerhout leren kennen.

Claudia is in het dagelijks leven controller bij CraneSolutions in Katwijk. Elk jaar weer organiseert ze de jaarlijks collecte voor het diabetes fonds. Naast het werk en het gezin weet ze ook nog tijd vrij te maken voor sportiviteit met fietsen en spinning. Het prinsenpaar wordt tijdens de carnaval door twee adjudanten bijgestaan; Kevin van Kempen is de adjudant van Ted en Ron Langelaan van Claudia.

Martijn en Marijn

Het Jeugdprinsenpaar Martijn en Marijn zijn goede bekenden van elkaar. Ze zijn praktisch buren, zitten allbei op handbal en gaan naar dezelfde school, het Rijnland Lyceum in Sassenheim. Jeugdprins Martijn is veertien jaar en hij is een van de talenten bij Handbalvereniging Foreholte. Als jij niet op school zit, is hij wel aan het sporten. Het carnaval zit bij Martijn in het bloed. Zijn opa en oma Ans en Henk Warmerdam waren al eerder prinsenpaar bij de Bokken en ook 'oom' Patrick was al een keer Jeugdprins. Cas van Kampen is de adjudant van Prins Martijn.

Jeugdprinses Marijn presenteerde zich stralend, lachend en met veel plezier aan het publiek. Marijn is veertien jaar en werkt bij snackbar Parkzicht in Sassenheim. Zij en Martijn zijn echt maatjes en dat was goed te zien bij de prinsverkiezing en bij de fotoshoot meteen de dag erna.

Super bingo

Met deze prachtige twee prinsenparen gaat carnaval in Voorhout echt bijzonder worden. Nog voor de carnavalsweek zijn zij onder andere al actief bij de super bingo op 12 januari en een veiling met spectaculaire kavels op 19 januari. De Bokken vieren carnaval van 3 tot en met 5 maart 2019.

De Saksen kiezen tijdens jubileumjaar voor Prins Harold 1

Sassenheim n In een stampvol 't Onderdak is op zaterdag 10 november Harold van Duivenvoorden gekozen tot 44ste prins der Saksen. De jubileumprins draagt tijdens de carnaval de naam Prins Harold 1.

Nadat de carnavalsvereniging eerst afscheid had genomen van jeugdprins Daan en de tweelingprinsen Michel 1 en Ronald 1, was de de spanning om te snijden. Deze ruimte werd opgevuld door pretband de Flierefluiters, waardoor het snel 23.11 uur was en de de nieuwe prinsen paren bekend werden. De 44ste jubileum prins kwam met zijn prinses tevoorschijn uit hun nagebouwde kantoor, waarvan ooit, tijdens een novemberstorm, het dak waaide. Een waargebeurd verhaal dat opnieuw tot leven kwam. Dit hilarische plaatje werd op het podium nagespeeld en daar verschenen Prins Harold 1 met Prinses Danielle. Het prinsenpaar heeft in het dagelijks leven een advies- en administratiekantoor in Hillegom. Daarnaast is Danielle actief in de besturen van de Pancratiuskerk en bij de Saksen. Ook is ze lady-speaker bij het Bloemencorso. Het prinsenpaar wordt begeleid door de adjudanten Mike en Jimmy en hun pages Lynn, Sanne en Annabel.

Eerder werd de jeugdprins al bekend. Jeugdprins Jan vormt samen met zijn nichtje als page Nisreen het jeugdprinsenpaar tijdens het jubileumjaar.

Graffiti workshop bij tienermiddagen

Voorhout n Na een succesvolle start van de tieneractiviteiten in Ex-Voto gaat jongerenwerk Welzijnskwartier hier enthousiast mee verder. Ook in november staan nieuwe activiteiten op het programma staan voor de leeftijden 10 tot 14 jaar.

Deze maand staat in het teken van creatief en actief. Voorgaande dinsdagen gingen de tieners aan de slag met een eigen fotolijstje ontwerpen en slijm maken.

Op dinsdag 20 november is het graffitimiddag en gaan de deelnemers zelf aan de slag met de spuitbussen. In de laatste week van de maand, op dinsdag 27 november, is een NERF-gun battle.

Aanmelden

De activiteiten zijn van 15.30 tot 17.30 uur in Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118b). Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar nielskrijgsman@welzijnskwartier.nl.

Kijk voor alle activiteiten van het jongerenwerk van Welzijnskwartier op www.facebook.com/JongerenwerkTeylingen.

St. Cecilia viert jubileum met eerste veiling

Voorhout n Honderd jaar bestaat muziekvereniging St. Cecilia in 2019. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum organiseert de Voorhoutse vereniging op 9 februari een geheel nieuw evenement: de enige echte St. Cecilia Jubileumveiling.

St. Cecilia laat het jubileumjaar niet 2019 onopgemerkt voorbij gaan. Er staan vele evenementen gepland, zoals een jubileumweekend en een muzikale taptoe. Op zaterdagavond 9 februari vindt in jongerencentrum @hok één van de hoogtepunten van het jaar plaats: een unieke jubileumveiling. Er worden meer dan 150 bijzondere en muzikale kavels ter veiling aangeboden.

Mantra zingen

Voorhout n Ellen Spaargaren geeft op maandag 19 november van 19.30 tot 21.30 uur een mantra workshop in de Roef (naast de Bartholomeuskerk). Deelname kost 5 euro.

Een mantra is een enkel woord, een zin of soms een gedicht dat wordt gezongen om je gedachten tot rust te laten komen. Je focust je eigenlijk op iets groters dan jezelf, zodat je je geen zorgen meer maakt over allerlei gedoe. Het zingen van mantra is een eenvoudige manier om te mediteren. Je wordt gedragen door de woorden die gezongen worden. Het leuke is daarbij dat je eigenlijk niet hoeft te kunnen zingen, meer dan je stem is niet nodig. Meer informatie en inschrijven op www.palliam.nl.

Kerstvoorstelling La Familia

Sassenheim n La Familia zingt op vrijdag 14 december 'Christmas Classics' in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Het kerstconcert ademt het ultieme familiegevoel in de sfeer van André Rieu. La Familia brak door in Holland Got Talent en heeft al diverse tv-optredens achter de rug. Het concert bestaat uit beroemde traditionele kerstliefjes, maar ook uit swingende kerst medleys en meezingers. Muziek uit films en musicals komt voorbij. Ook zingt La Familia licht klassiek.

Het concert begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Vierkamp klaverjassen

Regio n De KBO-afdelingen uit de regio nemen het regelmatig tegen elkaar op in een vierkamp klaverjassen. Op vrijdag 23 november is de volgende vierkamp, in het Ontmoetingscentrum Puyckendam (Pilarenlaan 4 P1) in Noordwijkerhout. Het toernooi duurt van 9.45 tot 16.00 uur. Deelname kost 15 euro, en dat is inclusief lunch, koffie en thee en twee consumpties. Aanmelden bij Bert van den Nouwland via 0252-864572. Nieuwe aanmeldingen zijn welkom.

Pater Moeskroen

Sassenheim n Pater Moeskroen geeft op zondag 18 november om 20.15 uur een tweede voorstelling van 'De Reservebelgen' in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

In de voorstelling hebben de mannen van Pater Moeskroen een identiteitscrisis. De mannen willen zich aansluiten bij België. Kaarten kosten 25 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

historie/cultuur

TOP verliest openingsduel

Frank Mostard (r) krijgt de bal van Jet Hendriks. Mostard is nieuw in de basis bij TOP. | Foto: René van Dam Foto: René van Dam

Sassenheim n De herhaling van de finale tussen TOP/SolarCompleet en Fortuna kenden een andere uitkomst: de ploeg uit Delft trok enigszins verrassend aan het langste eind.

Al enkele jaren is de finale om het landskampioenschap, die in april gespeeld wordt, ook de openingswedstrijd in het nieuwe seizoen van de Korfbal League. Dat betekende dat TOP en Fortuna op vrijdag 9 november op herhaling gingen. Na een korte voorbereidingstijd van slechts twee weken vanwege het EK van vier basisspelers en daarnaast blessures en zieke spelers was de voorbereiding verre van ideaal. De landskampioen kende slechts een wijziging in de basis: Frank Mostard kwam over van Blauw-Wit Amsterdam om de plek van de gestopte Daniel Harmzen op te vullen. Bij Fortuna is de opvallendste aanwinst international Fleur Hoek. Verder miste zij de boomlange Mirjam Maltha, die wegens ziekte thuis was gebleven in Delft.

Een nieuwe start voor beide ploegen en die kwam bij Fortuna duidelijk beter uit de verf. Binnen drie minuten kwam de ploeg al op 0-3 en eigenlijk was dat al de basis voor de winst. Groter dan die drie punten, slechts één keer bij 16-20, werd het verschil weliswaar niet maar zelf op voorsprong kwam TOP nooit. Slechts drie keer, en dat pas voor het eerst na de rust (10-12), werd het gelijk. Dat TOP gelijk kon komen lag niet zozeer aan het eigen spel, maar meer aan het feit dat Fortuna verzuimde de voorsprong uit te breiden.

Wat vooral opviel was het frisse, snelle spel van Fortuna waarbij de spelers hun taak goed uitvoerden. Verdedigend had de ploeg, dat was niet veranderd, de zaken goed op orde. In feite speelde Fortuna zoals TOP de tactiek al jaren kent, maar deze wedstrijd liet TOP zich uit de tent lokken door niet van zichzelf uit te gaan, maar de geboden ruimte in de aanval geforceerd te nemen. Dat leverde niets op en omdat de rebound van Fortuna goed was, was het gevaar bij TOP snel weg. Op Fleur Hoek kreeg de verdediging van TOP geen grip en zij was met zeven goals de gevaarlijkste speelster aan Fortuna-zijde. Bij TOP lukte er aanvallend veel te weinig en de kansen die er waren werden niet benut. Bij rust was de achterstand van twee doelpunten echter nog wel te overzien.

Betere fase

Na rust was er even een wat betere fase van TOP. De snelle 11-12 van Fenna Jagtman en de 12-12 van Frank Mostard gaven hoop op een ommekeer en een beter resultaat. Ook de 13-13 van Wouter de Koning gaf nog aanknopingspunten, maar steeds als TOP dichterbij of langszij kwam was het Fortuna dat met rust, overzicht en een doelpunt op het juiste moment weer op voorsprong kwam. TOP kwam, over de hele wedstrijd gezien, geen moment in zijn vertrouwde spel en dat was de verdienste van het tactisch sterke spel van Fortuna. Jet Hendriks wist met twee goals de stand bij 16-16 nog eenmaal gelijk te trekken, maar hierna trok Fortuna de trekker definitief over. Met vier doelpunten op rij was de wedstrijd definitief gespeeld en gezien het scoreverloop was er niets af te dingen op de winst van Fortuna.

Met een 17-20 eindstand pakt Fortuna enigszins verrassend, maar wel terecht, de eerste punten van het seizoen. Voor TOP is er werk aan de winkel, al weten ze in Sassenheim als geen ander dat draait om de vorm aan het einde van het seizoen.

Ter Leede Vrouwen winnen lastige uitwedstrijd in Eindhoven

Sassenheim n De Ter Leede Vrouwen verloren vorige week de wedstrijd om koppositie. In de uitwedstrijd tegen de vrouwen van FC Eindhoven was winst van belang om de achterstand niet verder te laten oplopen.

Op een, door de vele regenval, drassig grasveld werd rond half vijf afgetrapt. De vrouwen van Eindhoven begonnen in een hoog tempo en via de snelle vleugelspeelsters probeerde zij Ter Leede direct onder druk te zetten. Ter Leede moest alle zeilen bijzetten, maar kon vaak onder de druk uitkomen. Het spelen op een gewoon grasveld gaf toch wel wat problemen en vele ballen waren onzuiver en direct een prooi voor de keepster van Eindhoven. De eerste grote kans was na 20 minuten toch voor de Sassenheimers. Een diepe bal werd door rechtsbuiten Kim Zethof op juiste waarde geschat en voorgelegd. Bij de eerste paal tilde Romy van Beelen de bal over het doel van Eindhoven. Het spel bleef op en neer gaan en beide teams speelde aanvallend. Foutief uitverdedigen van Ter Leede kon door Marleen Joore alleen ten koste van een overtreding op de rand van het strafschopgebied worden gecorrigeerd. De toegekende vrije trap werd met een uiterste krachtsinspanning verwerkt door Wendel van Riemsdijk, de terugspringende bal kon door de spits van Eindhoven in het open doel worden gewerkt. Zij faalde echter hopeloos en schoot de bal hoog over, waardoor de ruststand 0-0 werd.

In de tweede helft paste trainer Azoum van Ter Leede twee wissels toe. De organisatie stond direct veel beter en Ter Leede werd de bovenliggende partij. Eindhoven had in de eerste helft gesmeten met haar krachten en kon het niveau van de eerste helft niet meer bereiken. Slechts sporadisch kwamen zij nog tot aanvaardbare aanvallen. Aan de andere kant miste Ter Leede enkel opgelegde kansen waarbij ook de keepster van Eindhoven zich onderscheidde. Na 70 minuten viel eindelijk de verdiende en bevrijdende treffer. Sarissa van der Meer gaf een prima voorzet en Julie Hendriks, de kleinste van het veld, kopte de bal hoog in het doel (0-1). Ter Leede controleerde hierna de wedstrijd. Eindhoven probeerde er nog een slotoffensief uit te persen, maar de krachten waren duidelijk weg bij de gasten. Na 94 minuten floot de scheidsrechter voor het eindsignaal en gingen de punten mee naar Sassenheim. Ter Leede bezet na deze overwinning de tweede plaats in de Topklasse, met drie punten achterstand op de koploper DTS'35 uit Ede.

Warmonds succes bij Marathon Cup

Leander van der Geest aan kop. | Foto: archief/Arjen Vervoort Foto: pr./Arjen Vervoort

Warmond n Het zijn gouden weken voor schaatser Leander van der Geest. Ook tijdens de vierde wedstrijd in de Marathon Cup in Thialf, stond hij op het podium. Iris van der Stelt eindigde als derde bij de Dames Topdivisie.

Van der Geest werd tweede in Friesland. In een kopgroep van zeven mannen was de overwinning voor Ronald Haasjes. Deze rijder van Team ZiuZ versloeg in de eindsprint Van der Geest en Remon Vos, die derde werd.

Leander van der Geest blijft eerste in het tussenklassement en start op zaterdag 17 november, op de ijsbaan van Haarlem in het oranje leiderspak. Kees Heemskerk (WIJC en Groenhartsport) viel met zijn 21e plaats net buiten de punten. Yves Vergeer (WIJC en Okay fashion & jeans) eindigde op de 26e plaats.

Dames

Bij de Dames Topdivisie zegevierde Irene Schouten (Royal A-ware) voor de derde keer dit seizoen. Zij was een keer afwezig omdat zij meedeed met de kwalificatiewedstrijden langebaan. In de sprint van een kopgroep van zeventien vrouwen was Schouten net iets sneller dan Imke Vormeer (Team Palet Vastgoedonderhoud) en Iris van der Stelt (WIJC en Team mkbasics.nl). Loesanne van der Geest (WIJC en Nedflex) finishte als 19e, Anne Leltz (WIJC en A6, groot in auto's) werd 33e.

Winst voor Niels Boele

Ook regionaal werden er marathonwedstrijden gereden. Het 6-banentoernooi is op 21 oktober in Utrecht van start gegaan en de tweede wedstrijd op zaterdag 10 november werd in Den Haag verreden. Winst was er na 50 ronden bij de C divisie voor Niels Boele (WIJC). Tom Leltz (WIJC) werd 21e en Sjors Handgraaf (WIJC) 27e.

Bij de dames eindigde Socha Zuiderduin op de 23e plaats in de wedstrijd over 35 ronden.

Tour du Faso

Sjors Handgraaf is net terug uit Burkina Faso waar in de zilveren medaille won in de Tour du Faso. Na ruim 1.100 kiloemeter in negen dagen had hij slechts 13 seconden achterstand op de nummer één, Mathias Sorgho. Het fietsteam van Sjors Handgraaf, Global Cycling Team, stond in het eindklassement derde.

Sportnieuws uit Teylingen is ook online te vinden. Kijk op www.deteylinger.nl voor alle sportverslagen en meer nieuws uit Teylingen.

Foreholte zonder punten

Voorhout n Foreholte komt in de wedstrijd tegen Borhave vooral na rust tekort. Door een dip in de tweede helft moeten de Voorhoutse handbalsters zonder punten naar huis.

Borhave staat zevende, maar Foreholte zou een spannende pot tegen de ploeg uit Borne kunnen spelen. De start was goed en de eerste helft werd een gelijk opgaande wedstrijd. Toch sloop er een korte slechte fase in, waardoor de ruststand 17-12 in het voordeel van Borhave was.

De tweede helft startte aan Voorhout-zijde matig en meteen werd het gat negen doelpunten. Teveel één-tegen-één duels werden verloren. Daarna herstelden de dames zich en kwam Foreholte terug tot een 24-19. Opnieuw een slechte fase zorgt voor de uiteindelijke 34-25 eindstand.

Bassets Babes bouwen

Sassenheim n Naast de drie heren teams heeft rugbyclub The Bassets in Sassenheim ook een damesteam, dat net al de mannelijke collega's op het hoogste niveau van Nederland speelt. Vorig seizoen werden de dames zelfs landskampioen rugby. Voor deze titel moeten ze dit seizoen wel de prijs betalen. Na het behaalde kampioenschap veranderde er veel in de selectie van coach Katie Turnbull en van de succesploeg van vorig jaar bleef niet veel meer over. Er zijn veel speelsters om diverse redenen gestopt. Ze kozen voor hun studie, wereldreis of gezinsuitbreiding. The Bassets Babes heeft het iedere week erg zwaar, maar het verjongde team verblikt of verbloost niet. Zij weten dat er weer genoeg talent aanwezig is. Toch blijven zij zoeken naar vrouwen voor hun team, om zo binnen enkele seizoenen weer een gooi te kunnen doen naar het landskampioenschap.

Vrijwilligerswerk, waarom zou je dat doen?

Teylingen n Vrijwilligerswerk, de één besteedt een uurtje in de week, de ander is dagen bezig voor een organisatie. Beide zijn even belangrijk en onmisbaar voor de samenleving. Op donderdag 15 november houdt Welzijn Teylingen een inloopspreekuur over vrijwilligerswerk in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim.

Hoe kom je ertoe om vrijwilligerswerk te gaan doen? Bij veel mensen zal het toevallig zijn. Een kind zit op een sportclub en als ouder draai je mee in de kantine. Je gaat met je kleinkind naar de kinderboerderij of de buurtspeeltuin, en voor je het weet is er daar een klus te klaren, en doe je mee.

Veel mensen worden ook aangesproken om mee te denken in een bestuur en in de kerk zal iedere kerkganger wel eens helpen met koffie schenken of meedenken in een commissie.

Meer dan 200 organisaties

Vrijwilligerswerk kan verrijkend zijn, voldoening geven en staat goed op je CV. Bovendien komt vrijwilligerswerk ten goede aan de eigen woonomgeving. In Teylingen zijn meer dan 200 organisaties die met vrijwilligers werken. De keus is overweldigend en zeer uiteenlopend.

Vacatures

Welzijn Teylingen heeft en beheert een vacaturebank waar organisatie die op zoek zijn naar vrijwilligers vermeld staan, maar ook vrijwilligers op zoek naar vrijwilligerswerk kunnen hier een profiel aanmaken. Meer weten over de vacaturebank, de vele leuke vacatures of vrijwilligerswerk algemeen? Kom dan naar het inlooppreekuur op donderdag 15 november van 18.30 tot 19.30 uur in de bibliotheek in Sassenheim.

Voor alle informatie, kijk op www.welzijnteylingen bij 'vrijwilligers vacatures'. Vragen mailen kan naar m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

14 t/m 21 november

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: woord- en communieviering, voorganger: A. van Kapel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, zangdienst, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. B. van Laar

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Gezinsviering, eucharistieviering m.m.v. het kinderkoor 'De Vrolijke Nootjes', voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. T. Hop (Hillegom)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. E. v.d. Weide (Warmond)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: onderwijsdienst o.l.v. Armand Lefeu

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 18 november bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week was: Detective.

De winnaar is: T. de Jeu uit Sassenheim.