De Teylinger

13 maart 2019

De Teylinger 13 maart 2019


Fusie Vooruitgang, Stek en NWS

Hans Al (Stek), Willem van Duijn (NWS) en Peter Pinkhaar (Vooruitgang) ondertekenen de intentieovereenkomst. | Foto: pr.

Teylingen n Woonstichting Vooruitgang gaat een fusie aan met collega-stichtingen Stek en de Noordwijkse Woningstichting (NWS). De drie bestuurders hebben hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de fusie.

De drie verhuurders bundelen de krachten om naar eigen zeggen de betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen te kunnen garanderen. "We zijn op dit moment alle drie financieel gezonde woonstichtingen. Maar in de toekomst is de opgave groter, daar is deze fusie mede op gericht. Op die manier kunnen we de continuïteit waarborgen," zegt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS. Voor Stek speelt ook mee dat de binnen de organisatie kosten bespaard kunnen worden, zegt directeur Hans Al. "We hoeven maar naar één accountant in plaats van naar drie. En ook de kennis en kunde kunnen we delen." De komende periode gaan de verhuurders hun nieuwe organisatie vormgeven. Er vallen geen gedwongen ontslagen, zegt Van Duijn.

Sassembourg in verkoop

De projecten die in de komende twee jaar staan gepland, vinden gewoon doorgang, zegt interim-bestuurder Peter Pinkhaar van Vooruitgang. "We gaan dus de nieuwbouw van de Charbonlaan, Arend Verkleystraat en het Hortusplein in Sassenheim onderzoeken. Daarnaast willen we toe naar de bouw van 20 extra woningen per jaar in Teylingen." Het project Bloementuin is inmiddels van Vooruitgang naar Stek. Sassembourg staat in de verkoop en kent zijn inmiddels meerdere geïnteresseerden. Pinkhaar. "Rond de zomer hopen we dat het rond komt. Na de verkoop willen we het bedrag investeren in onze andere projecten".

Twee fusies

Aan de samensmelting van de drie corporaties tot één organisatie, gaat in eerste instantie een juridische fusie vooraf tussen Stek en Vooruitgang. Vooruitgang wil voor de zomer te fuseren in verband met afspraken met de Autoriteit Woningcorporaties, nadat de Sassenheimse stichting door een bestuurlijke crisis vorig jaar onder verscherpt toezicht kwam te staan.

De juridische fusie tussen Vooruitgang en Stek is voor 1 juli 2019 afgerond. De organisatorische fusie waaraan ook de NWS meedoet, vergt meer tijd. Er moet een nieuwe organisatie worden ingericht met een eigen ondernemingsplan, begroting en meerjarenraming. Ook worden besluiten genomen over de huisvesting en ICT-systemen. Daarover gaan de drie partijen de komende periode in gesprek. Met ingang van 1 januari 2020 kan de fusie helemaal rond zijn. Dan verhuurt de nieuwe woonstichting in totaal 11.000 woningen.

Zebrapad Oosthoutlaan

Voorhout n Voor het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verdwijnen enkele zebrapaden over de Oosthoutlaan. Maar die ter hoogte van de Elzenhorst blijft bestaan, net als de oversteek bij het Oosthoutplein en Venkelhof/Bloemenschans. Over het zebrapad bij de Bonekruidstraat gaat de gemeenteraad nog een keuze maken.

Bij de Elzenhorst liggen nu twee zebra's die niet voldoen. Op basis daarvan heeft B&W besloten om één goede en veilige zebra aan te leggen. Er komt dan een plateau en middeneiland zodat voetgangers in twee etappes kunnen oversteken. Dat blijkt uit antwoorden die B&W geeft op vragen van het CDA over de stand van zaken rond de aanpassingen voor de HOV. Na bezwaren uit de buurt over het laten vervallen van de zebra nabij de Bonekruidstraat, heeft een onafhankelijke auditor een rapport uitgebracht over de verkeersveiligheid van de maatregelen. De komende periode verwerkt B&W de aanbevelingen in een aangepast ontwerp. Voor de Bonekruidstraat worden twee varianten uitgewerkt: een variant zonder zebra, conform de aanbeveling van de auditor, en een variant met zebra. Deze tweede variant is in lijn met de huidige oversteek en komt overeen met de wens uit de buurt om de oversteek te handhaven. B&W zal hierin een standpunt innemen en de gemeenteraad vragen een definitieve keuze te maken. (NK)

Sportprijs Teylingen 2018 voor Tessa Kortekaas

Teylingen n Triatlete Tessa Kortekaas is de winnares van Sportprijs Teylingen 2018. Ook is zij uitgeroepen tot Sportvrouw 2018. Tijdens de feestelijke uitreiking zijn ook Patricia Koot (Talentenprijs), Niels Langeveld (Sportman), The Bassets dames (Sportploeg) en Miranda Nijenhuis (Sportbegeleidersprijs) gehuldigd.

De uitreiking van de gemeentelijke sportprijzen is ieder jaar in het Sportcafé, georganiseerd door de Stichting Sport Promotie Teylingen, in samenwerking met de gemeente Teylingen. Voor de tweede keer was de uitreiking bij Dekker in Warmond.

De hoofdprijs ging naar Tessa Kortekaas. Zij werd in 2018 wereldkampioen door tijdens de Iron Man op Hawaii eerste te worden in haar groep 30-34 jaar. Ze plaatste zich voor deze wedstrijd door op het NK, de Iron Man in Maastricht, als tweede over de finish te komen. Kortekaas woont tegenwoordig op Lanzarote om daar optimaal te kunnen trainen. In haar plaats was zus Esther aanwezig om de hoofdprijs, de wisseltrofee, in ontvangst te nemen uit handen van wethouder Arno van Kempen. De overige winnaars ontvingen een aandenken en een cheque. Lees meer op pagina 15.

Foto: Cor de Mooy

Verkiezingen
2019

Voorstel-
rondje
lokale
kandidaten

Akkoord voor bouwplan Rusthoff

Geen
knalverbod bij
jaarwisseling

Lions n Winnaars tweede Teylinger Dictee

Raad akkoord bouwplan Residence Rusthoff

Sassenheim n De gemeenteraad kon unaniem akkoord gaan met het ontwerp voor de bouw van twaalf koopappartementen en een horecagelegenheid op Hoofdstraat 222-224, de plek van de voormalige Villa Rusthoff.

Door Nico Kuyt

In de raad klonken nog wel enkele vragen over het plan. Dit betrof de compensatie van sociale huurwoningen en de leenauto.

De gemeente heeft als norm gesteld dat een bouwplan 35 procent sociale woningbouw dient te hebben. Voldoet het er niet aan, dan wordt het afgekocht door een storting in het sociaal bouwfonds van de gemeente, waarvan elders sociale woningen terug kunnen komen. Dit bouwplan voldoet niet aan de 35 procent, maar de ontwikkelaar realiseert op Hoofdstraat 208a vier sociale huurwoningen. Samengevoegd komt het uit op 30,8 procent. De vraag in de raad werd wel gesteld waarom de ontwikkelaar met dit plan het verschil naar 35 procent niet stort in het fonds. Maar wethouder Bas Brekelmans gaf aan dat het aantal sociale woningen naar gebruik naar beneden wordt afgerond. In dit geval is de 4,5 naar 4 afgerond en dus afdoende. Elk plan moet wel minimaal 30 procent sociale woningen hebben om te voldoen.

Een tweede pijnpunt was de elektrische leenauto die beschikbaar gesteld wordt voor de vier sociale woningen op Hoofdstraat 208a. Met de ene parkeerplaats voldoet het plan aan de parkeernorm, want de extra benodigde parkeerplaatsen voor deze vier waren niet op het perceel of openbaar gebied te realiseren. Echter, als iemand al een auto heeft, wordt deze dus wel ietwat opgedrongen. Toch kon de gemeenteraad unaniem instemmen, vanwege de behoefte die er is aan woningen.

'Geen uitbreiding vluchten Schiphol'

Teylingen n B&W mag van de gemeenteraad het Rijk het Teylingse geluid laten horen tegen een toename van het aantal vluchten van en naar Schiphol. Er moet zelfs juist ingezet worden op een vermindering daarvan.

Het CDA, met als mede-indiener ChristenUnie, GroenLinks en PvdA, bracht een motie in de gemeenteraad met de uitspraak dat een verdere toename van het aantal (nacht)vluchten van en naarSchiphol niet acceptabel is. Geluidsoverlast en fijnstof verstoort het woonklimaat, de nachtrust en de gezondheid van de Teylingers. "De gezondheid van de Teylinger is belangrijker dan nog meer vluchten", vatte Sybrinne de Vries (CDA) het samen.

Wethouder Rob ten Boden hikte nog tegen een aantal punten aan, zoals dat er ingezet moet worden op een vermindering. Hij wilde dat graag geschrapt zien. Maar de indieners hielden echter vast aan de originele tekst. De motie werd niet aangepast. En er was ook een grote meerderheid voor.

Alleen de VVD kon niet instemmen. Robin Konings (VVD) wees erop dat Schiphol veel doet aan innovaties om een duurzamere luchthaven te worden. De motie zou zich volgens hem zich niet moeten richten op het aantal vluchten, maar op de hinder. Schiphol schept verder ook veel banen. Maar Sandra Groenendal (PvdA) wierp tegen dat Schiphol niet meer de banenmotor is, maar gaat zorgen voor klimaatproblemen. "Het gaat mij te ver dat er op enig moment ander vliegverkeer zal zijn. Wij moeten ons beperken tot nu", dacht ook Don Verhoeff (GroenLinks) anders. Met alleen de VVD tegen, werd de motie aangenomen. (NK)

Vijfde editie Rondje Kunst groot succes

Esther Kortekaas en Jolijn Fanoy exposeren in het Boerhaavehuis. | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

Voorhout n Voor de vijfde keer werd op zondag 10 maart het Rondje Kunst georganiseerd. Enthousiaste kunstenaars konden hun kunst exposeren op bekende plekken in het centrum. Ondanks het stormachtige weer kwamen veel kunstliefhebbers een kijkje nemen.

Door Lotte Zoet

Rondje Kunst wordt al vijf jaar georganiseerd door Rotary club Voorhout. Voorzitter Marcel van den Broek opende de vijfde editie in Cheers. Na het welkomstwoord en het uitdelen van de programmaboekjes was het tijd om het centrum van Voorhout in te gaan, waar ruim 35 kunstenaars en musici hun kunst deelden op negen verschillende locaties.

Passie

In de ruimte van SCAL staan Gert Houwaart en Gerben Steenhoven. Houwaart exposeert tekeningen en Steenhoven zijn schilderijen. Steenhoven: ''Mijn inspiratie voor schilderen komt uit alledaagse objecten. Van een stopcontact tot een schep, alles komt voorbij. Ik vind het mooi om deze dingen op een andere manier te laten zien. Kunst is mijn grote passie. Ik geef les CKV op het Rijnlands Lyceum in Wassenaar, daar kan ik elke dag bezig zijn met kunst!''

'Van een stopcontact tot een schep, alles komt voorbij'

Houwaart kiest vaak voor portretten. ''Ik teken vooral vanuit mijn eigen gevoel en precisie. Soms ben ik wel zes maanden bezig met een tekening. Ik heb dit mijzelf aangeleerd en ik doe het graag als hobby in de avonduren. Ik vind het erg leuk om mijn werk te exposeren, zodat anderen ervan kunnen genieten. Ik heb zelfs een tekening opgestuurd naar het Rijksmuseum, maar het is nog even afwachten of de tekening er ook daadwerkelijk komt te hangen.''

In de gemeentekamer van het Boerhaavehuis is de kunst van Esther Kortekaas en Jolijn Fanoy te zien. Beide dames schilderen met een thema. Kortekaas schildert al ruim twintig jaar, als hobby, vertelt ze. "Mijn thema is handen, dit houdt in dat er in elk schilderij wel een hand te zien is, zoals een moeder die de handen van haar kinderen vasthoudt. De thema's bedenken wij altijd zelf.'' Fanoy schildert nu al tien jaar en heeft les gehad van Kortekaas. ''Ik schilder vooral vrouwen. Soms krijg ik ook de vraag van vrienden of ik iets wil schilderen, af en toe doe ik dat ook. Inspiratie halen wij overal vandaan, vooral Pinterest staat vol met leuke ideeën."

Druk bezocht

Angela Tuijp, bestuurslid bij de Rotary, is de coördinator van Rondje Kunst. Tuijp: "We kijken terug op de druk bezochtste editie van de afgelopen vijf jaar. Ruim 400 mensen kwamen langs om de kunst te bekijken. Deze dag gaat vooral om de binding tussen de Voorhouters en de kunstenaars en dat is heel goed bevallen. Wat mij betreft is volgend jaar de zesde editie".

'Ieder kind een boom' tijdens de Landelijke Boomfeestdag

Vorig jaar plantten leerlingen bomen in de Van Mathenessestraat in Warmond. | Foto: archief Foto: archief

Teylingen n Het is de Landelijke Boomfeestdag en daarom planten de wethouders Rob ten Boden, Bas Brekelmans en Arno van Kempen deze week een aantal bomen. Dat doen zij samen met schoolkinderen van basisschool Antonius uit Voorhout, De Startbaan uit Sassenheim en De Buitenplaats uit Warmond.

Elk jaar is er een Boomfeestdag met daaraan een thema gekoppeld. Dit jaar is dat 'Ieder kind een boom'. Het doel is kort en krachtig, een oproep aan de gemeente om bij de stedelijke planvoorbereiding en het uitvoeren van groenplannen kinderen te betrekken bij het aanplanten van groen en ze hiermee de waarde van groen laten inzien. Door kinderen een boom te laten planten, wordt de functie en waarde van bomen doorgegeven.

De gemeente Teylingen doet al jaren mee met dit initiatief. Deze week zijn de eerste bomen geplant aan de Componistenlaan. De gemeente is positief aangehaakt bij het, in het najaar 2012, gerealiseerde initiatief van de Betrokken Voorhouters, door dit te renoveren en uit te breiden. Op dinsdag 12 maart heeft wethouder Rob ten Boden, samen met vertegenwoordigers van de Betrokken Voorhouters en groep 6 van de Antoniusschool, gezamenlijk zeven fruitbomen en een wilg te geplant om daarmee het gebied in ere te herstellen.

Moeraseiken en prunussen

Ook in Sassenheim en Warmond gaan nieuwe bomen de grond in. Op donderdagochtend 14 maart gaan leerlingen van basisschool De Startbaan, samen met wethouder Brekelmans, zes moeraseiken planten bij speeltuin Beatrix. Op vrijdagochtend 15 maart gaat de schop de grond in aan de Julianastraat in Warmond. Samen met de leerlingen van De Buitenplaats zorgt wethouder Arno van Kempen ervoor dat de vijf prunussen een mooie plek krijgen.

Tijdens het planten leggen de wethouders samen met enkele kinderen een tijdcapsule bij de wortels van een boom. Vooraf is de kinderen gevraagd een 'boodschap naar de toekomst' te schrijven. Als de boom aan het einde van zijn leven omvalt komt de tijdcapsule weer vrij. Na het opendraaien van de tijdcapsule, kun je zien wanneer de boom is geplant en wie daar hun schepje aan hebben bijgedragen.

Groot deel stembureaus nog niet beperking-proof

Teylingen n De komende verkiezing zal een groot deel van de stemlokalen nog niet zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met een lichamelijke beperking hun stem zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitbrengen.

Door Nico Kuyt

Op 1 januari 2019 is een wijziging van de Kieswet van kracht geworden waarbij B&W moet zorgdragen dat alle stemlokalen gebruikt kunnen worden door stemmers met een beperking. De eisen liggen hoog, bijvoorbeeld voor de breedte, draaihoek en de deuren van de gang naar en van de stemruimte en de draai- en manoeuvreruimte voor rolstoelen en scootmobielen.

Sleutelen aan scholen

Naar verwachting zullen de stembureaus in het Bestuurscentrum in Voorhout, het Gemeentekantoor en Sassembourg in Sassenheim voldoen aan de eisen. Maar aan de scholen, daar zal nog wel wat aan moeten gesleuteld.

Voor 23 mei advies

B&W heeft het bureau Ongehinderd gevraagd ernaar te kijken. Echter, alle gemeenten zitten met dezelfde inventarisatie en een groot aantal doet eveneens een beroep op Ongehinderd. Iets overwerkt heeft het bureau aangegeven niet in staat te zijn om voor de aankomende verkiezingen van de Provinciale Staten- en Waterschap op 20 maart al met een rapportage te kunnen komen. Het heeft wel de toezegging gedaan om vóór deze van het Europees Parlement op 23 mei met een advies voor eventuele aanpassingen te komen. Volgens de richtlijnen is het overigens wettelijk nog niet verplicht dat alle stembureaus dit jaar al voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Stam verlaat gemeenteraad

Teylingen n Raadslid Caroline Stam-Overhof heeft om gezondheidsredenen haar taak als gemeenteraadslid voor de VVD Teylingen moeten neerleggen. Ze wordt opgevolgd door Rolf Duindam.

Stam-Overhof: "Ik worstel al ruim een jaar met mijn gezondheid en bleef maar hopen op spoedig herstel. Het is helaas niet zo gelopen en ik ben nog steeds onder behandeling bij verschillende specialisten. Je moet je voor de volle honderd procent kunnen inzetten als raadslid, er liggen namelijk genoeg uitdagingen in deze mooie bestuurlijke functie. Ik kan die honderd procent nu niet geven."

Fractievoorzitter Monique de la Rie betreurt het besluit van Stam, maar heeft begrip voor de situatie. De la Rie: "Caroline heeft langere tijd veel moeite gedaan om terug te kunnen keren in de fractie, maar het is helaas niet gelukt. Wij danken haar voor het werk dat zij voor de VVD heeft verricht en respecteren haar besluit om haar zetel ter beschikking te stellen. Wij wensen haar van harte beterschap, Caroline blijft altijd welkom bij de VVD."

Caroline Stam-Overhof wordt opgevolgd door Rolf Duindam. Rolf is woonachtig in Voorhout en stond als nummer 9 op de kandidatenlijst van de VVD Teylingen.

Nationale Pannen- koekendag

Sassenheim n De dertiende editie van Nationale Pannenkoekdag brengt nog meer kinderen en ouderen samen om te genieten van pannenkoeken. Op vrijdag 15 maart doen basisscholen Het Bolwerk en De Rank mee aan deze smuldag. Bij De Springplank vieren ze Pannenkoekendag een week later vanwege de landelijke staking in het onderwijs.

Op Nationale Pannenkoekdag worden opa's en oma's en ouderen uit de buurt die zelfstandig of in een verzorgingshuis wonen, in het zonnetje gezet. Samen pannenkoeken eten blijkt een ideaal recept om wat extra aandacht te besteden aan de oudere medemens. Maar liefst 1.490 scholen, waarvan 307 scholen in Zuid-Holland, organiseren het pannenkoekfeest voor 79.000 ouderen. In totaal bakken kinderen die dag naar schatting 162.500 pannenkoeken, bijna een kwart meer dan vorig jaar. Elke school geeft een eigen invulling aan deze Nederlandse traditie. Er zijn geen basisscholen uit Voorhout en Warmond aangemeld.

CDA-spreekuur

Warmond n Inwoners kunnen op zaterdag 16 maart het inloopspreekuur van CDA Teylingen bezoeken. Deze maand zitten Peter Scholten en Gerben Dijkstra van de fractie, Hans van Ek, kandidaat voor de Provinciale Staten en Carla Hilverda- van Leeuwen, kandidaat voor het Waterschap Rijnland tussen 11.00 en 12.00 uur in Grand-café De Oude School (Dorpsstraat 40). Zij beantwoorden vragen en bezoekers kunnen kennismaken met de raadsleden en kandidaten.

Het (kerk)dak op

Medewerkers van het leiendekkersbedrijf aan het werk op het dak van de Bartholomeuskerk. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De daken van de Bartholomeuskerk en de pastorie zijn vorige week geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. Het onderhoud is gefinancierd met de opbrengst van de Kerstmarkt.

De daken zijn geïnspecteerd, en daar waar nodig zijn de nodige kapotte leien verwijderd en nieuwe aangebracht. Ook zijn de lodenstroken, waar scheurtjes in zaten, vernieuwd. In sommige goten waren enkele lasnaden gescheurd, deze zijn ter plekke opnieuw gesoldeerd. Er zijn wat plekken op de daken die meer aandacht vragen, daar zijn foto's van gemaakt om deze op een latere datum aan te pakken.

ChristenUnie hekelt B&W-memo over skatebaan

Voorhout n Raadslid Frans Nederstigt (ChristenUnie) is verbolgen over het, zoals hij het noemt, 'prutswerk' van een mededeling aan de raad over het stoppen van het initiatief uit 2017 van enkele jongeren voor het realiseren van een skatebaan in Voorhout. De gemeenteraad is met de memo naar zijn oordeel 'onjuist geïnformeerd'. De fractie heeft een motie opgesteld waarover de raadscommissie Bestuur, waarschijnlijk in april, gaat spreken.

Door Nico Kuyt

In de mededeling gaf B&W aan dat er in Voorhout geen geschikte plek te vinden is voor de baan. Het epistel, waarover de krant vorige week kond deed, liet bij Nederstigt enig stoom uit zijn oren ontsnappen. De memo bevat naar zijn oordeel 'een ruime schakering aan feitelijke onjuistheden' en daarmee heeft B&W 'de gemeenteraad verkeerd geïnformeerd'. Onder andere kloppen de leeftijden van de initiatiefnemers niet, er is een gebrek aan communicatie geweest in tegenstelling wat de memo beweert, redenen worden aangedragen die onjuist zijn, data kloppen niet, de initiatiefnemers wilden juist geen BMX-baan, maar een stuntstepskatebaan geschikt voor stepjes, skateboard, fiets, inline skates, en dergelijke. De memo schrijft dat de jongeren nu op een leeftijd zijn dat het voor hen niet meer de hoogste prioriteit heeft, maar dat is volgens Nederstigt ook niet waar. "De jongens zijn nu 11 en 10. Wat wel klopt is dat het momentum uit het initiatief is. Én met het huidige tempo zijn ze waarschijnlijk volwassen voor het park gerealiseerd is." De jongeren dienden het initiatief in, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de kinderen die ná hen zouden komen.

Onzorgvuldig

Hij wijst verder nog op een toezegging van wethouder Bas Brekelmans om te kijken of het mogelijk valt in te passen in Sportpark Elsgeest. "De initiatiefnemers zijn uiteraard teleurgesteld dat het geen doorgang kan vinden, maar ze waren er altijd van doordrongen dat dit een mogelijke uitkomst zou zijn. Waar de initiatiefnemers met name moeite mee hebben, is dat een toezegging van de ene wethouder ongedaan gemaakt kan worden door de volgende wethouder. Het geheel ging bijzonder voortvarend van start maar is ergens in de organisatie vastgelopen. De onzorgvuldigheid in dit memo is daar een passende illustratie bij", aldus Nederstigt.

Geen lokaal knalverbod bij oud en nieuw

Teylingen n Er komt geen lokaal verbod voor het afschieten bij de jaarwisseling van knalvuurwerk en vuurpijlen.Tijdens de bespreking in de gemeenteraad haalde indiener GroenLinks de motie van de agenda. Er werd wel gestemd om het kabinet te vragen een landelijk verbod in te stellen. Maar die kreeg geen meerderheid. Alleen de ChristenUnie stemde met GroenLinks mee.

GroenLinks had nog een derde motie ingediend om een onderzoek onder de inwoners uit te voeren naar het instellen van een verbod. Burgemeester Carla Breuer zegde toe een kwantitatief en kwalitatief onderzoek te gaan uitrollen wat de inwoners over het vuurwerk op oud en nieuw denken, bijvoorbeeld via het Burgerpanel. GroenLinks verklaarde hierin het vertrouwen te schenken en hield die motie aan. Totdat de zaken onderzocht zijn, hield GroenLinks ook de motie aan om een lokaal verbod in te stellen. Uit de bespreking bleek dat daar overigens weinig draagvlak voor was. Met het nu al kunnen instellen van een vuurwerkvrije zone in buurt of straat als daarvoor een driekwart meerderheid voor is, hebben de inwoners genoeg mogelijkheden in handen. En het aantal incidenten is zeer beperkt in Teylingen. Het handhaven van een lokaal verbod zal ook moeilijk zijn en massaal overtreden worden, zo leefde de gedachte.(NK)

Gemeenten verlengen met Jeugd- en Gezinsteams

Regio n De gezamenlijke gemeenten binnen Holland Rijnland hebben de intentie uitgesproken om het contract met de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams met één jaar te verlengen.

Via de jeugd- en gezinsteams krijgen inwoners van een gemeente toegang tot jeugdhulp. Zij kunnen hier terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. De teams bieden ook lichte vormen van jeugdhulp. De jeugd- en gezinsteams zijn onderdeel van een coöperatie, die uit een aantal jeugdhulpaanbieders bestaat. Het huidige contract met de coöperatie loopt eind 2019 af. Met het nieuwe contract zetten gemeenten en de coöperatie hun samenwerking tot 2021 voort en voeren - waar mogelijk - verdere verbeteringen in de toegankelijkheid tot jeugdhulp door. De wens van gemeenten om de toegang beter te regelen, valt hiermee op logische wijze samen met het moment dat er nieuwe contracten worden afgesloten met de jeugdhulpaanbieders over het jeugdhulpaanbod. Ook deze contracten lopen eind 2020 af.

Gemeenten willen de zorg dichter bij de leefwereld van de kinderen en het gezin organiseren. De colleges in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) willen bovendien meer sturen op de jeugdhulp in de Leidse regio, zij zijn om die reden van plan voor de gemeentelijke toegang per 2021 een nieuwe opdracht in de markt te zetten. De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Nieuwkoop en Teylingen beraden zich nog over het vervolg na het aflopen van de contracten per 1 januari 2021 en verder.

'Paardenkastanjes laten staan is niet verantwoord'

De kastanjes in de Wilhelminalaan en Prins Hendriklaan. | Foto: MV Foto: pr.

Sassenheim n Het is niet verantwoord om de bomenstructuur van de 45 paardenkastanjes in de Wilhelminalaan en omstreken in stand te houden zonder het risico dat er weer eentje onverwachts omvalt. Met het vervangen van de bomen komt er een nieuwe (veilige) groenstructuur voor de komende decennia 's. Dat antwoordt B&W op vragen van de raadsleden Don Verhoeff (GroenLinks) en Sybrinne de Vries (CDA).

Door Nico Kuyt

De spoorwegovergang bij de Herenstraat. | Foto: archief Foto: Marieke Voorn

Beide raadsleden stelden vragen bij de kap ineens van al de karakteristieke kastanjes en vroegen zich af of het niet beter was alleen die bomen te kappen die een gevaar vormen en de rest te laten staan. Kastanjes hebben een maximale levensduur van 300 jaar, dus die 70 jaar oude bomen kunnen nog wel een tijdje mee. Maar dat bestrijdt B&W. De leeftijd van een boom is namelijk afhankelijk van de soort en standplaats. In de Wilhelminalaan en omgeving staan de bomen in bestrating waarvan de ondergrond voornamelijk bestaat uit verdicht zand met weinig zuurstof. De omgeving is erop ingericht om al het regenwater zo snel mogelijk af te voeren.

Ook ligt het trottoir vol met kabels en leidingen waardoor er regelmatig langs de bomen gegraven is en wordt. Hierdoor ontstaat er schade aan het wortelstelsel waardoor parasitaire schimmel toegang krijgen tot de boom. "Deze omstandigheden en de aanwezigheid van ziekten als de kastanjebloedingsziekte en plagen als de kastanjemineermot zorgen ervoor dat de maximale leeftijd van de kastanjes niet bereikt wordt en de boom rond hun zeventigste levensjaar nu in hun eindfase zijn beland. Gezonde bomen zijn vitaler, hebben meer weerstand en zijn minder vatbaar voor ziekten en plagen", zo trekt B&W een conclusie.

Veiligheid

Van de 59 paardenkastanjes die in dit gebied stonden zijn er inmiddels 16 bomen verwijderd in verband met de veiligheid. In 2018 is er een boom, ondanks dat deze de kwalificatie 'veilig' had, omgevallen en op een huis beland. Ook is er een per direct weggehaald (noodkap) in verband met acuut omvalgevaar.

Afgelopen februari zijn vier bomen nader onderzocht omdat er aanwijzingen waren dat ze gevaarlijk kunnen zijn. "Al deze feiten geven aan dat de kastanjes aan het einde zijn van hun levensfase en het risico op gevaar alsmaar groter wordt. De gevolgen als een boom omvalt zijn in deze omgeving met bebouwing te groot om dat risico te nemen. We investeren nu liever in een duurzame nieuwe bomenstructuur die we in participatie met de omwonenden gaan vormgeven", zo besluit B&W.

CDA pleit voor veilige spoorwegovergang

Voorhout n De CDA-Statenfractie van Zuid-Holland wil dat de provincie in gesprek gaat met ProRail over de bereikbaarheid van de landbouwgronden. Het CDA is van mening dat dit meteen een goede gelegenheid voor de Provincie is om de onveilige spoorovergang in het centrum van Voorhout aan te pakken en heeft daarvoor schriftelijke vragen ingediend.

Nu het spoor op de lijn Leiden-Hillegom toch aangepakt gaat worden, ziet het CDA een mogelijkheid voor de provincie om de gevaarlijke situatie in Voorhout aan te pakken. "De situatie bij de overweg in het centrum van Voorhout wordt met de dag gevaarlijker," licht De Haan toe. "Het spoor wordt steeds zwaarder belast, de spoorwegbomen staan om de haverklap dicht, het verkeer loopt midden in het centrum vast zodat de kans dat je stil komt te staan midden op de spoorwegovergang groot is geworden." Reny Wietsma, fractievoorzitter, luidt de noodklok. "Bloedlink. Een ongelijkvloerse kruising is een oplossing, mogelijk zijn er nog betere, maar dit is een uitgelezen kans om een gevaarlijke situatie aan te pakken. Ik ben blij dat de provincie gevraagd wordt mee te denken."

Onbewaakte spoorwegovergangen worden niet alleen gebruikt door fietsers en wandelaars, maar ook door boeren die hun land willen bereiken. Toch heeft ProRail vanuit veiligheidsoverwegingen besloten de onbewaakte overwegen te sluiten en niet te vervangen door bewaakte installaties. Dit ten nadele van de bereikbaarheid van de groene gebieden. "Het CDA wil niet dat de agrariërs door ProRail gedwongen worden met hun tractoren de grote wegen op te gaan," aldus CDA-Statenlid Maurits de Haan. "Dat geeft onnodige verkeershinder en veel irritatie. Wij zien liever dat de overgangen blijven en bewaakt gaan worden."

Teylingse kandidaten stellen zich voor

Bob Keeven. Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Op de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen, op woensdag 20 maart, staan vier kandidaten uit Teylingen. Ook voor de Waterschapverkiezingen zijn vier inwoners verkiesbaar. Zeven van hen stellen zich aan u voor. Helaas heeft de redactie van dhr. S.W.A de Groot (Forum voor Democratie, nr. 8) geen bijdrage ontvangen.

Hans van Ek. Foto: pr.
Bas Meershoek. Foto: pr.
Ineke van Steensel. Foto: pr.
Carla Hilverda - van Leeuwen.
Cees Pronk.
Ko van der Vlist.

n Verkiezingen Provinciale Staten

Bob Keeven - VVD (nr.39)

Mijn naam is Bob Keeven en ik heb 12 jaar namens de VVD in de gemeenteraad van Teylingen mogen zitten. Belangrijk werk, dicht bij de inwoners van onze mooie gemeente. De Provincie is voor velen veel verder weg, maar de beslissingen die daar worden genomen zijn ook voor Teylingen van groot belang. Denk maar aan een belangrijk project zoals station Sassenheim dat er zonder de steun van de provincie niet was gekomen; hetzelfde geldt voor de uitbreiding van het parkeerterrein.

De provincie houdt zich bezig met, de naam zegt het al, provinciale wegen maar ook met zaken zoals woningbouw, openbaar vervoer en duurzaamheid. Er is een enorme energie-transitie gaande met de aanleg van windmolens, zonnepaneel-parken en het provinciale bestuur moet de komende jaren een visie ontwikkelen om ervoor te zorgen dat Zuid-Holland ook mooi blijft. Naast deze provinciale taken en verantwoordelijkheden kiezen wij door middel van deze verkiezing voor de samenstelling van de Eerste Kamer. In het verleden was dit instituut voor de kiezer wat verder weg, maar de laatste jaren laat de Eerste Kamer steeds meer van zich horen en is een belangrijke factor in de besturing van ons land geworden. En dus....ga stemmen, het is belangrijk!

Hans van Ek - CDA (nr. 14)

Samen met mijn gezin woon ik al jaren in Warmond. Ik houd van natuur, reizen en sporten, ben voorzitter van CDA Teylingen en als vrijwilliger actief bij diverse initiatieven in Teylingen. Voor de provincie wil ik met u graag de schouders er onder zetten en de dorpen Warmond, Sassenheim en Voorhout een lokaal gezicht geven door mij in te zetten voor:

Betaalbaar, veilig en vooral plezierig wonen met oog voor: veiligheid als topprioriteit, goede voorzieningen voor jong en oud zoals cultuur, sport, onderwijs, goed schoon en slim openbaar vervoer en passende zorg, nieuwbouw met behoud van groen en zoveel mogelijk binnen de dorpen, gezondheid, milieu en de geluidsoverlast rond Schiphol, goed mobiel en internet bereik, behoud van ons cultureel erfgoed.

Werk maken van een bloeiende (circulaire economie) met: een betere aansluiting tussen onderwijs en werk, steun voor ons MKB en benutting van kansen in de circulaire economie in en rond onze dorpen.

Duurzaamheid haalbaar voor iedereen door: het instellen van een lage lastenfonds, ruim baan te geven aan laagdrempelige duurzame samenwerkingsverbanden en een dicht deelauto- en laadpalennetwerk.

Natuur, agrarisch ondernemen, landschap en recreatie die elkaar versterken. Alvast veel dank voor uw stem!

Bas Meershoek - PvdA (nr. 34)

De woningnood voor (werkende) jongeren en starters is een groeiend probleem in de provincie. Jarenlang heeft de overheid woningbouwverenigingen laten speculeren met gemeenschapsgeld wat resulteerde in een verkwisting van miljoenen, die eigenlijk bestemd waren voor woningbouw. Het is daarom mijn persoonlijke overtuiging dat het tijd is dat de provincie ingrijpt en de norm terugbrengt in de woningmarkt. Waarom dit onderwerp mij aan het hart gaat is dat ik zelf werkzaam ben als chef-kok, desondanks als alleenstaande werkende moeilijk aan een woning kan komen.

Persoonlijk heb ik altijd interesse gehad in politiek en mij hier in verdiept naarmate ik steeds vaker tegen maatschappelijke problemen aanliep waaronder de woningnood. De PvdA en de sociaal-democratie hebben zich naar mij bewezen als een volkspartij en ideaal die midden in de samenleving staan. Oud-premier Willem Drees (PvdA) verwoordde het naar mijn persoonlijke mening perfect: ''Wij willen niet de zelfstandige kracht van mensen ondermijnen, wij willen integendeel die tot zo groot mogelijke ontplooiing brengen, maar wij zijn er ons van bewust dat enkeling niet zichzelf kan beschutten tegen alle onzekerheden waartegen over hij of zij zich in de maatschappij gesteld ziet''

De reden dat ik mij kandidaat stel voor de PvdA is dat ik ervoor wil zorgen dat de politiek gaat luisteren naar de kiezer en overgaat tot actie!

n Verkiezingen Waterschap

Ineke van Steensel - VVD (nr. 1)

Ik kom uit een middenstandsgezin, geboren en getogen in Noordwijk, waarin ieder gezinslid mee moest helpen. Dat heeft mij mede gevormd: ik ben van "samen aanpakken." Trots ben ik dat ik weer voor de VVD als nummer 1 op de lijst sta voor het waterschap van Rijnland!

Droge voeten, schoon en voldoende water blijven de kerntaken van ons waterschap. De afgelopen vier jaar heb ik mij als voorzitter van de VVD-fractie hiervoor ingezet en wil dat de komende vier jaar weer doen. Nieuwe uitdagingen, zoals verzilting, bodemdaling, meer en hardere regenbuien maken dat we met inzet van bewezen technieken en nieuwe ontwikkelingen werken om onze doelen te blijven halen.

Het is de kunst om veiligheid, economische belangen en klimaatdoelen te realiseren. Denk aan de samenhang in het kustwerk Katwijk: duinversterking, parkeergarage en de aanleg van natuurgebied. Dit kon ook alleen maar zo, omdat bestuur, ondernemers en inwoners bij dit project betrokken zijn. De VVD blijft zich hier sterk voor maken!

Mijn speerpunten voor de komende vier jaar zijn: Goed onderhoud van dijken, keringen en gemalen, samenwerking met gemeenten zoals Gouda en Boskoop die veel last hebben van bodemdaling, bestrijding van de grote hoeveelheid blauwalgen die elke zomer terugkomen, investeren in vernieuwing van de waterzuivering en samenhang veiligheid, schoon water en milieu.

Carla Hilverda - van Leeuwen - CDA (nr. 10)

Water is essentieel voor al het leven. Voor inwoners, ondernemers, maar ook voor de planten en dieren. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan een veilig en schoon waterschap in onze regio waar ik ben opgegroeid en waar wij als gezin nog steeds wonen.

De afgelopen zomer hebben we allemaal gezien wat de impact van droogte is en dat het niet vanzelf gaat om iedereen van voldoende water te voorzien. Tegengaan van verzilting is ook een belangrijke taak voor het waterschap. Ik vind het als vertegenwoordiger van het CDA belangrijk dat innovatie in duurzaamheid wordt doorgevoerd maar dat het tegelijkertijd ook betaalbaar voor ons en voor de volgende generatie blijft.

Het moet sneller, slimmer en goedkoper met behoud van ons erfgoed. Ik ben de kandidaat die op pad gaat, zaken onderzoekt en de verbinding lokaal legt. Maar ik wil, met mijn kennis en ervaring, in onder andere de financiële sector en bij gemeenten, als jurist vooral uw belangen behartigen.

Binnen het Waterschap Rijnland zullen belangrijke keuzes moeten worden gemaakt en die keuze maakt u door op 20 maart op mij te stemmen.

Cees Pronk - CDA (nr.22)

Mijn naam is Cees Pronk en ik ben woonachtig in Sassenheim. Als civiel ingenieur heb ik in mijn werkzame leven veel met infrastructurele werken onder andere van de waterschappen te maken gehad. In tegenstelling tot sommige overheidsdiensten, hebben de waterschappen hun zaken goed voor elkaar. Ik ben er dan ook een groot voorstander van om dat zo te houden en pleit voor het zelfstandig blijven van de waterschappen. Het is goed dat er controle is op het functioneren door middel van een democratisch gekozen algemeen en een dagelijks bestuur. Hoewel ik niet bij de top tien sta voor deze verkiezingen zal ik mij voor het geval ik gekozen word mij voor 100 procent inzetten voor het behouden en versterken van de professionaliteit van het waterschap Rijnland. Alleen dan kunnen u en ik er zeker van zijn dat we de uitdagingen die op ons afkomen, zoals zeespiegelrijzing, verzilting, extreme droogte, et cetera op een goede manier gaan oplossen. Tenslotte nog een belangrijk punt, zeker voor de ouderen onder ons, dit alles zonder de lasten voor de burgers de komende jaren te verhogen.

Ko van der Vlist - 50PLUS (nr.5)

Mijn naam is Ko van der Vlist en ik ben 68 jaar en ik woon in Warmond. Ik heb tot 1 januari 2016 (ruim 46 jaar) als juridisch adviseur bij het hoogheemraadschap van Rijnland gewerkt. De kennis die ik in die jaren heb verzameld, wil ik graag nog inzetten voor het waterschap, maar dan vanuit een bestuurlijke positie. Op zich al reden genoeg om me kandidaat te stellen.

Vanuit mijn eigen ervaring (ik wilde nog wat langer doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd) vind ik het belangrijk, dat er beleid wordt ontwikkeld om oudere medewerkers, die dat willen en uiteraard bij goed functioneren, langer te kunnen laten doorwerken. Daarmee kunnen kennis, kunde en ervaring langer voor de organisatie behouden blijven

Daarnaast vind ik het belangrijk, dat bij het uitvoeren van de taken door het waterschap steeds goed wordt gekeken naar hoe de verantwoordelijkheden liggen: is het wel de verantwoordelijkheid van het waterschap om 'dat' te doen? Vooral ook vanuit een kostenbesparing-oogpunt. Een aspect dat, vooral met het oog op de financiële situatie van ouderen, van belang is. Maar toch zeker ook voor de jongeren, die bezig zijn een bestaan op te bouwen. Daarbij moeten natuurlijk ontwikkelingen in de maatschappij niet uit het oog verloren worden.

verkiezingen

Ondernemersfonds kondigt einde aan

Teylingen n Het Ondernemersfonds Teylingen (OFT) neemt geen nieuwe aanvragen in behandelingen en stopt zodra alle huidige aanvragen zijn afgewikkeld. Het resterende bedrag dat nog in kas zit, wordt naar de gemeente gestort.

Al sinds de start van het OFT is een sterk protest te horen van een aantal ondernemers. Eind december 2017 besloot de gemeenteraad te stoppen met het OFT. Het fonds bleef daarna nog wel bestaan, maar er werd geen nieuw bedrag meer ingestort. In mei 2018 deed het OFT nog een oproep voor projecten. Op dat moment zat nog zo'n 350.000 euro in kas.

Geen nieuwe aanvragen

Op donderdag 7 maart laat het OFT weten geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen. "Na het stop zetten van de financiering van het OFT per 1 januari 2018 zijn aanvragen ontvangen voor een bijdrage uit het OFT. Conform de statutaire doelstellingen van het OFT heeft het bestuur die behandeld. Het bestuur constateert dat er onvoldoende beroep gedaan wordt op de haar ter beschikking gestelde middelen, voor bestedingsdoelen die overeenkomen met haar oorspronkelijke doelstellingen. Het bestuur heeft dan ook besloten om met ingang van 6 maart 2019 geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Uiteraard worden lopende (gehonoreerde) aanvragen afgewikkeld."

VOT: 'Geen openheid'

Dit laatste tot ongenoegen van de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT). Zij zijn al sinds de start tegen de uitvoering van het Ondernemersfonds. "Het VOT bestuur heeft in een gesprek over de besteding van het geld haar zorgen geuit. De aanvragen die gedaan waren aan het OFT, ten tijde van dat gesprek, waren minimaal en ook nog eens van en voor dezelfde groepjes die vóór een OFT waren." Ze schrijven verder: "In het gesprek met het OFT hebben wij gevraagd openheid te geven over hun gevoerde werkwijze, dit is keer op keer geweigerd. Tevens hebben zij categorisch geweigerd om inzicht te geven in hun financiële beleid".

Er is op 6 november nog een gesprek gevoerd tussen de VOT, de Teylinger Ondernemers Vereniging (TOV) en het OFT. "Tijdens dit gesprek verzocht de VOT het ondernemersfonds voor vier maanden op slot te doen. Zodat eindelijk de groot betalers (lees: buitenondernemers) de kans kregen na te denken over de besteding van hun bijdragen. Tot onze verbazing kon het OFT niet direct op slot maar pas op 1 december. Alleen bleek toen dat er ineens in twee weken tijd heel veel aanvragen werden gedaan door de eerder genoemde groepen."

Teruggestort naar gemeente

Zodra alles is afgerond, wordt het bedrag dat nog in de OFT-kas zit, gestort naar de gemeentelijke kas. De VOT ziet dat anders, en wil dat het OFT met terugwerkende kracht stopt met het beoordelen van aanvragen na 6 november. "Het VOT bestuur gaat er vanuit dat de aanwezige gelden, die aanwezig waren op 6 november nu retour betaald zullen worden aan de gemeente Teylingen. En dat het bestuur van het OFT hiermee laat zien dat zij de buitenondernemers serieus nemen met hun bijdrage aan dit fonds. Alleen met deze afronding kan er eindelijk gewerkt worden aan een toekomst met alle ondernemers in Teylingen. Iets wat wij lezen in de statutaire doelstelling van dit OFT bestuur: eenheid onder de ondernemers van Teylingen ondersteunen. Met een juiste afhandeling van dit OFT bestuur te weten een financiële afrekening per 6 november kan er eindelijk een einde komen aan alle ellende die door het ondernemersfonds veroorzaakt is. Mocht het OFT bestuur anders beslissen dan staat de VOT vrij in de dan te nemen juridische stappen richting dit bestuur."

Brekelmans: 'Begrip voor besluit'

Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft wethouder Bas Brekelmans inmiddels ingelicht over het besluit te stoppen. Die laat in een reactie weten: "Ik heb begrip voor het besluit van de stichting. Het Ondernemersfonds is ondanks de goede bedoelingen voor de lokale economie helaas niet het succes geworden waar we met zijn allen op hadden gehoopt. Onderlinge meningsverschillen over de beste opzet en werkwijze zijn dominant geweest en dat heeft invloed gehad op het functioneren van het fonds. Het heeft ook geleid tot tweespalt tussen verschillende ondernemersgroepen en dat is al helemaal ongewenst. Door de activiteiten nu te stoppen ontstaat er ruimte om zaken achter ons te laten en te zoeken naar andere manieren om samen te werken."

Het geld dat over blijft, wordt gestort in de kas van gemeente. Wat er met dat bedrag gaat gebeuren, is nog niet bekend. Brekelmans: "Dat hebben we nog niet besproken. Ik kan me wel voorstellen dat we op een of andere manier ervoor zorgen dat het bedrag ten goede komt aan ondernemend Teylingen. Van hen is immers het geld afkomstig. Wat mij betreft betrekken we daarbij vooral de diverse ondernemersgroeperingen. Maar het lijkt me ook een zaak voor de gemeenteraad."

Geen directe gevolgen citymanagement

De opheffing van het OFT heeft geen gevolgen voor het citymanagement. Dat werd deels betaald vanuit het OFT. "Het opheffen van het fonds maakt de dingen voor de Stichting Citymanagement niet anders dan ze al zijn, " zegt de wethouder. "Omdat er al een jaar geen geld meer binnenkomt bij het fonds, is het voor de Stichting Citymanagement al geruime tijd duidelijk dat ze op zoek zullen moeten naar andere bijdragen vanuit de particuliere sector. De financiële bijdrage vanuit de gemeente blijft wel gewoon, maar dat is maar een deel van de benodigde middelen."

'Met de wetenschap van nu, allemaal anders doen'

Brekelmans kijkt terug op een roerige periode voor het Ondernemersfonds. "Met de wetenschap van nu zouden we het, denk ik, allemaal anders doen. Dat geldt ook voor mij als wethouder. Ik vind het vooral erg dat ondernemers zo tegenover elkaar zijn komen te staan, terwijl het fonds bedoeld was om gezamenlijk een krachtig ondernemend Teylingen te vormen. Ik hoop van harte dat we deze periode achter ons kunnen laten, de blik op de toekomst richten en weer samen de schouders gaan zetten onder onze lokale economie. Ons mooie dorp verdient dat gewoon."

Het bestuur van het OFT is gevraagd te reageren op de uitspraken van het bestuur van de VOT, maar heeft dat bij het ter perse gaan van deze krant (nog) niet gedaan.

Adest Brass organiseert een Play-In

Meespelen bij Adest Brass kan tijdens de meespeeldag. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Altijd al eens een keer willen meespelen met Adest Musica? Op zondag 31 maart organiseert Adest Bras een Play-In, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd om aan deel te nemen.

In 2010, 2011 en 2014 heeft de club al eens eerder een Play-In georganiseerd. Dit resulteerde in succesvolle dagen, waarbij op een ontspannen wijze muziek werd gemaakt. Eind maart krijgen enthousiaste muzikanten wederom de kans om een kijkje te nemen in de muzikale keuken van Adest Musica.

Op Dreef zoekt een vrijwilliger voor het telefoonteam. | Foto: archief Foto: pr.

Programma en aanmelding

De Play-In wordt georganiseerd in het clubgebouw van Adest Musica, SCC 't Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40a in Sassenheim. Omstreeks de klok van 10.00 uur is iedereen welkom voor een bakje koffie. Na de koffie, tot 15.00 uur, wordt onder leiding van Adest Brass dirigent Marcus Kerpershoek veel leuke en uitdagende muziek gerepeteerd. De Play-In is inclusief een lunch om 13.00 uur.

Aanmelden voor de Play-In kan via het e-mailadres adestbrass@adestmusica.nl. Een redelijke muzikale basis is vereist voor deelname. In de mail graag de muzikale achtergrond vermelden en met welk instrument wordt deelgenomen. Deelname kost 7,50 euro per persoon. Voor een lunch wordt gezorgd. Na afloop is er de gelegenheid om samen met de muzikanten van Adest Musica na te praten over de dag onder het genot van een hapje en drankje.

Adest Brass

Adest Brass van Drum- en Showband Adest Musica is in november 2016 officieel van start gegaan. Dit jongste onderdeel van de Sassenheimse vereniging is een orkest dat alleen op het podium concertmatige optredens verzorgt. Het orkest telt anno 2019 zo'n 25 muzikanten en staat onder leiding van dirigent Marcus Kerpershoek. De instrumentele bezetting komt overeen met die van de Jeugdband en Drum- en Showband. Het programma bevat lichte muziek die afkomstig is uit musicals, films en populaire muziek. En ook schuwt men een uitstapje naar (licht) klassiek georiënteerd repertoire niet. Vanzelfsprekend wordt ook marsmuziek gespeeld, want Adest Brass blijft uiteraard een onderdeel van Drum- en Showband Adest Musica.

Van Kleine Kerk tot VVV, wat is er eigenlijk aan lokaal vrijwilligerswerk?

Teylingen n Iedere vrijwilliger heeft eigen redenen om vrijwilligerswerk te doen. Het is een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het geeft je mogelijkheid jezelf te ontwikkelen, en je leert nieuwe mensen kennen. Om er achter te komen wat er mogelijk is, is er de vrijwilligers vacaturebank van Welzijn Teylingen.

Op deze vacaturesite bieden diverse organisaties hun vrijwilligersvacatures aan, van knaagdierenverzorger, tot ontbijt rondbrengen in een verzorgingshuis. Meld je aan en vul je profiel in met jouw wensen, dan kunnen organisaties ook jou vinden, wanneer zij invulling zoeken voor een vacature.

Vacatures

De meest recent aangemelde vacatures: Kledingbank Teylingen, VVV Warmond en de Zonnebloem afdeling Sassenheim zoeken nieuwe vrijwilligers. Stichting Lumen Holland Rijnland zoekt een Consulent Crisiskaart, Stichting Kreda, gevestigd op de grens Sassenheim-Lisse, zoekt een leraar Engels, Kleine kerk Voorhout zoekt een tienerleider voor het project Rock Solid, Stichting Present Bollenstreek heeft meerdere vacatures. De Zonnebloem Warmond wil graag iemand voor het afdelingsbestuur, en Kringloopwinkel op Dreef in Sassenheim zoekt een medewerker voor het telefoonteam.

Vacaturebank

Deze en andere vacatures zijn te vinden op www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl. Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in Teylingen of de vacaturebank, neem contact op met Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet bij Welzijn Teylingen, via m.kofoed@welzijnteylingen.nl of bel 0252-231805.

ALV bij VWF

Warmond n De jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging tot viering van Warmonds Feesten (VWF) is op dinsdag 26 maart om 20.30 uur in Het Trefpunt (Herenweg 80). Tijdens deze ledenvergadering wordt afscheid genomen van secretaris Anja Eulderink. Daarnaast worden de jaarcijfers besproken en de plannen voor dit jaar toegelicht. Meer op www.vwfwarmond.nl.

Sportjaar afgesloten met feestelijke uitreiking

Foto: pr./René van Dam

Teylingen n Het sportjaar 2018 is in Teylingen afgesloten met de uitreiking van de jaarlijkse Sportprijzen bij Dekker in Warmond. In vijf categorieën werden uit de genomineerden, de winnaars bekend gemaakt. De hoofdprijs, de Teylingen Sportprijs, ging naar Tessa Kortekaas voor haar prestaties op de triathlon.

De uitreiking van de gemeentelijke sportprijzen is ieder jaar in het Sportcafé, georganiseerd door de Stichting Sport Promotie Teylingen en de gemeente Teylingen.

Teylingen kan terugkijken op een succesvol sportjaar met veel successen. Dat begon met de titel voor Topsportgemeente 2017.

Van Velzen AA Talentenprijs

Op vrijdag 8 maart zag het publiek in de bomvolle grote zaal Patricia Koot de Van Velzen AA Talentprijs winnen. De 14-jarige schaatsster van de Warmondse IJsclub won vorig jaar zowel het NK pupillen, de Europese Viking Race als het NK Marathon pupillen. Ze bleef de andere genomineerden, Ter Leede voetbalster Rosa van Gool (15) en OGAV-turnster Elena Harkes (13) voor. Uit handen van Rob Batenburg ontving Koot de prijs.

Sportbegeleidersprijs

De Sportbegeleidersprijs, voor de vierde keer uitgereikt, ging naar Miranda Nijenhuis, zwemcoach van De Columbiaan. Samen met judocoach Johan Zagers (Judo Team Bollenstreek) was ze genomineerd. Beide coaches richten zich sterk op talentontwikkeling, zonder daarin het plezier voor de sport uit het oog te verliezen.

Sportman

De jury besloot dit jaar, mede door het recordaantal aanmeldingen en prestaties, om zowel een sportman, sportvrouw als sportploeg te onderscheiden. Autocoureur Niels Langeveld, derde in de TCR Germany, werd uitgeroepen tot Sportman 2018. Vanwege zijn afwezigheid nam zijn trotse vader de prijs in ontvangst. In deze categorie waren ook voetballer Jaap Zwetsloot (RKVV Teylingen) en atleet Emiel Stoop (AV Spartaan) genomineerd.

Sportvrouw

Tessa Kortkaas, wereldkampioen bij de Iron Man Hawaii, is Sportvrouw 2018. Daarnaast werd ze ook tweede bij het NK bij Iron Man in Maastricht. In deze sterke categorie bleef ze schaatsster Iris van der Stelt en rugbyster Famke Deelstra net voor.

Sportploeg

The Bassets Dames zijn gehuldigd als Sportploeg 2018. De rugbysters werden vorig seizoen Nederlands kampioen bij zowel de 15's en 7's. TOP/SolarCompleet en Judo Team Bollenstreek waren de andere twee genomineerden.

Sportprijs Teylingen

Aan wethouder Arno van Kempen was de eer om de hoofdprijs, de Sportprijs Teylingen, uit te reiken. Uit de drie winnaars van Sportman, -vrouw en –ploeg koos de jury voor Tessa Kortekaas. Omdat zij traint op Lanzarote, was zus Esther aanwezig om de sportprijs, de trofee gemaakt door wijlen Fons Versluys, in ontvangst te nemen.

Het Beste Idee

Tijdens de uitreiking werd ook de winnaar van Het Beste Idee bekend. De drie finalisten plaatsen zich in januari met hun sociaal maatschappelijk betrokken projecten voor de eindronde. Zwemvereniging De Columbiaan is door de jury uitgeroepen tot winnaar en ontving een cheque van 5.000 euro. Universele Gevechtskunst SportVereniging (UGSV) werd tweede en Ter Leede eindigde als derde. Zij ontvingen respectievelijk 2.500 en 1.000 euro.

Sportprijzen Teylingen

Foto: pr./René van Dam

Sportploeg: The Bassets Dames gaat met de prijs naar huis. | Foto's: pr./René van Dam

Foto: pr./René van Dam

Talentenprijs: genomineerden Elena Harkes (l) en Rosa van Gool met winnares Patricia Koot (m).

Foto: pr./René van Dam

Sportbegeleidersprijs:         Johan Zagers en winnares Miranda Nijenhuis.

Foto: pr./René van Dam

Esther Kortekaas neemt de Sportprijs Teylingen voor zus Tessa in ontvangst.

Foto: pr./René van Dam

De winnaars van Het Beste Idee: v.l.n.r. UGSV, de Columbiaan en Ter Leede, samen met wethouder Arno van Kempen.

Achtuurjournaal struikelblok in tweede Teylinger Dictee

Voorzitter Alex Omtzigt feliciteert Ronald van Ruiten met de winst van zijn team. | Foto: pr./Frans Eijck Foto: pr./Frans Eijck

Teylingen n Is het nu 'acht uur journaal' of 'achtuurjournaal? Schrijf je steenkolen Engels of steenkolenengels? En jeremiëren, ook zo'n lastige. Over dergelijke woorden struikelden de elf teams die maandag 11 maart deelnamen aan het Groot Teylinger Dictee.

De deelnemers hadden een hele kluif op het dictee, dat voor de tweede keer georganiseerd werd door Lionsclub Slot Teylingen. Ze streden om de teamprijs en om de beste individuele speller. Een team bestond uit drie tot vijf personen, waarbij iedere deelnemer individueel een dictee maakte.

Op basis van het minst aantal fouten per team volgde de uitslag. Omdat niet alle teams gelijk zijn, telden de drie beste dictees mee voor het eindresultaat. Er was ook een prijs voor de persoon die de minste fouten had, los van de teams.

Winnaars

Bij het plenair nakijken van het dictee werden hier en daar diepe zuchten en fronsende gezichten waargenomen. Uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen.

De winnaar van de individuele prijs, Pieter van Diepen uit Leiden, had slechts twee fout. Het achtuurjournaal was een van zijn struikelblokken. De teamprijs ging naar de glazenwassers van team Van Ruiten schoonmaak.

Cheque

De opbrengst van het dictee ging naar het project 'Taal voor jou en je kind' van Bibliotheek Bollenstreek. Medewerkers van de bibliotheek ontvingen uit handen van voorzitter Alex Omtzigt de cheque van 2.000 euro.

Taal voor jou

Taal voor jou en je kind is een project dat vanuit Bibliotheek Bollenstreek samen met partners wordt georganiseerd. Het doel van het project is om ouderbetrokkenheid bij ouders van kinderen op basisschool leeftijd (van 3 tot 11 jaar) te vergroten. Deze ouders met een migratieachtergrond hebben een laag taalniveau waardoor ze veel van het 'schoolleven' van hun kinderen niet goed begrijpen.

In dit traject komen allerlei onderwerpen aan bod omtrent het onderwijs van hun kinderen, van een 10-minuten gesprek tot wat kinderen nou eigenlijk leren op school.

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

De Columbiaan winnaar van Het Beste Idee

De winnaars van Het Beste Idee. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Teylingen n Zwemvereniging De Columbiaan heeft de eerste prijs gewonnen bij Het Beste Idee. Tijdens de uitreiking op vrijdag 8 maart, tijdens de Sportprijzen, ontvingen zij een cheque van 5.000 euro. Ook nummer twee UGSV en nummer drie Ter Leede gingen met een mooi bedrag naar huis.

De gemeente Teylingen heeft in haar nieuwe sport- en beweegnota aandacht voor de verbinding met het sociale domein. Daarom heeft de gemeente sportclubs gevraagd met ideeën te komen om sport en bewegen te verbinden aan sociale thema's en daarbij samenwerking te zoeken met andere organisaties. De sportverenigingen konden zich tot 1 oktober aanmelden. Acht verenigingen hebben dit gedaan en presenteerden begin januari tijdens een pitchavond hun 'beste idee' aan de jury.

Daaruit werden de drie finalisten gekozen. Ter Leede zet al in op Walking Football voor 55-plussers en wil nog meer ouderen aan het bewegen krijgen. De Columbiaan wil zwemlessen en -uren aanbieden aan vrouwen, zodat zij kunnen zwemmen zonder dat mannen daarbij zijn. Naast vluchtelingenvrouwen, richt het zich ook op andere vrouwen en bevordert het idee de integratie. Universele Gevechtskunst SportVereniging (UGSV) wil jongeren trainen in weerbaarheid en heeft daarvoor het project 'Jong en Zeker' bedacht.

Cheques

Wethouder Arno van Kempen mocht de cheques overhandigen. Naast de eerste plaats voor De Columbiaan, was de tweede plaats voor UGSV. Zij ontvingen 2.500 euro. Ter Leede eindigde als derde en krijgt 1.000 euro gestort voor hun idee.

Gratis slaaples tijdens World Sleep Day

Slaapoefentherapeut Rina de Jong. Foto: Photographer: Danielle van der Spek

Sassenheim/zakelijk n Moeite met inslapen, doorslapen of vroeg wakker worden? Slaapoefentherapie in Sassembourg kan uitkomst bieden. Van 13 tot en met 20 maart kunnen lezers gratis en vrijblijvend een proef slaaples aanvragen in de Mensendieckpraktijk Sassenheim

Herken je je in een slechte slaper? Sta je vaak vermoeid op? Je bent niet alleen. In Nederland hebben zo'n vier miljoen mensen last van slapeloosheid. Vrijdag 15 maart is wereldwijd uitgeroepen als World Sleep Day. Op deze dag wordt internationaal aandacht gevraagd voor slapen en slaapproblemen.

Wat is de gouden tip?

Het is belangrijk om 's avonds tot rust te komen. 'Opslomen' is daar een mooi woord voor. Niet tot laat sporten of werken en rennend je bed in, maar eerst ontspannen. En een uur voor je naar bed gaat weg met telefoon of tablet, want daardoor ga je 'aan' en je moet juist 'uit'.

Werken middeltjes zoals warme melk of een glas wijn?

Niet echt, alcohol lijkt misschien een goed idee en je slaapt er soms gemakkelijker van in. Maar het zorgt er ook voor dat je midden in de nacht onrustiger wakker wordt, dus daar schiet je niets mee op.

Een van de oplossingen is Slaapoefentherapie. Wat leer je tijdens Slaapoefentherapie? Dat hangt ervan af wat het probleem is, dus dat wordt eerst onderzocht. Je neemt de dag door en bespreekt wat invloed kan hebben op het (niet) slapen. Verder wordt het vertrouwen om weer te kunnen slapen verbeterd door ontspanningsoefeningen, slaapeducatie en advies over slaaphygiëne.

Test

Heeft u moeite om in slaap te vallen? Wordt u vaak wakker 's nachts en kan u dan moeilijk doorslapen? Wordt u te vroeg wakker in de ochtend? Staat u vermoeid op? Bent u overdag vermoeid of heeft u slaapaanvallen? Bent u prikkelbaar? Heeft u geheugen-en/of concentratieproblemen? Slaapt u gemiddeld korter dan 5 uur per nacht? Is uw antwoord 'Ja' op een van bovenstaande vragen, schrijft u zich dan in voor een proefles slapen Van 13 tot en met 20 maart kunnen lezers gratis een proef slaaples aanvragen in de Mensendieckpraktijk Sassenheim bij Rina de Jong. Zij is oefentherapeut Mensendieck en Slaapoefentherapeut. Meer informatie via 0252-231292, mensendiecksassenheim@kpnmail.nl of www.mensendiecksassenheim.nl.

Donaties voor Fietsmaatjes en speeltuin DVV

Teylingen n Dit jaar organiseert het ING Nederland fonds voor de vierde keer de actie 'Help Nederland vooruit'. De actie waar lokale initiatieven die Nederland vooruit helpen, kans maken op een donatie van het ING Nederland fonds. Het fonds helpt hiermee stichtingen en verenigingen om hun ambities en dromen, die Nederland sterker maken, waar te maken. Voor de actie is Nederland opgedeeld in 52 regio's. In elke regio zijn vijf stichtingen geselecteerd om mee te doen aan de stemronde die liep van 21 januari tot en met 10 februari. Op zaterdag 9 maart zijn de winnaars bekend gemaakt. Onder de winnaars uit de regio Leiden, zijn twee goede doelen uit Teylingen. Fietsmaatjes Teylingen ontving een cheque van 3.000 euro, speeltuin DVV uit Sassenheim kan 2.000 euro bijschrijven.

Paasverkoop Inspiration

Voorhout n De jaarlijkse paasactie van Twirlvereniging Inspiration is op vrijdag 15 maart. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur komen de leden langs in de deuren Voorhout en verkopen zij zakjes met paaseitjes en narcissen. Een zakje of plantje kost 2 euro, of drie voor 5 euro. Combineren mag. De opbrengst gaat naar de twirlvereniging, die zich momenteel klaarmaakt voor het Europees Kampioenschap in Italië. Voor meer informatie, mail naar info@inspiration-voorhout.nl

Instuif Walking Football

Sassenheim n Ter Leede organiseert op zaterdag 23 maart om 12.00 uur een instuif voor Walking Football. De voetbalclub won met het idee de derde prijs bij Het Beste Idee.

Deelnemers van 55 jaar of ouder zijn van harte welkom om mee te doen. Er zijn aangepaste regels, zoals wandelend voetballen en geen fysiek contact. Gezelligheid staat voorop. Aanmelden kan via oldstars@terleede.nl. Ter Leede is te vinden aan de Roodemolenweg 10.

Bezorgservice bij Hoogvliet

Sassenheim/zakelijk n Supermarkt Hoogvliet is op verzoek van veel klanten gestart met het thuisbezorgen van online bestelde boodschappen. Vanaf maandag 11 maart kan dat ook Katwijk, Sassenheim, Voorhout, Lisse en Valkenburg. De thuisbezorging kan zes dagen in de week, en er is keuze uit verschillende tijdsblokken. De Hoogvliet heeft een online assortiment van meer dan 10.000 producten en ruim 80 wekelijkse aanbiedingen. Online bestellen kan via de website hoogvliet.com of met de app. De klant betaalt de boodschappen vooraf met iDeal. De klant kan nu altijd bij Hoogvliet terecht voor de boodschappen: in de supermarkt, online bestellen en afhalen in de winkel óf laten thuisbezorgen.

College van B & W op pad tijdens NLdoet

Teylingen n Tijdens de jaarlijkse klusdagen van NLdoet, dit jaar op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart, steken vrijwilligers de handen uit de mouwen om te helpen bij clubs, verenigingen en zorginstellingen. Ook het college van B & W doet mee en helpt aankomend weekend bij verschillende projecten mee.

Burgemeester Carla Breuer helpt op zaterdag 16 maart bij de verwendag in de Gerto in Voorhout. Voor de bewoners is onder andere een bingo georganiseerd.

Wethouder Arno van Kempen is op vrijdagmiddag 15 maart actief in Sassembourg tijdens de sport en spel middag. Wethouder Bas Brekelmans gaat zaterdag 16 maart aan de slag om samen met anderen het Groene Schoolplein van basisschool De Buitenplaats in Warmond voorjaar- en zomerklaar te maken. Wethouder Rob ten Boden helpt bij scouting Scojesa met het timmeren van een overkapping voor de bakfiets.

Er zijn meerdere klussen tijdens NLdoet in Teylingen. Benieuwd waar nog helpende handen nodig zijn? Kijk dan op www.nldoet.nl en selecteer 'Teylingen'.

Verkiezingsdebat voor waterschap

Regio n Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten, op woensdag 20 maart, zijn ook de waterschapsverkiezingen. Maar wat valt er eigenlijk te kiezen bij deze verkiezingen? Dit wordt duidelijk tijdens het lijsttrekkersdebat op woensdag 13 maart bij het hoogheemraadschap, Archimedesweg 1 te Leiden. Tijdens dit debat nemen negen lijsttrekkers een standpunt in.

Nederlanders hebben allemaal iets met water. Het waterschap Rijnland beheert een van de meest complexe gebieden van Nederland voor wat betreft bevolkingsaantal, industrie, landbouw en ligging. Rijnland zorgt ervoor dat 1,3 miljoen mensen veilig kunnen wonen, werken en ontspannen in een gebied dat behoort tot de top vijf van de meest kwetsbare delta's ter wereld.

Live meeluisteren

Het debat duurt van 16.00 tot 18.00 uur en staat onder leiding van Pauline de Wilde.

Meer informatie over de kandidaten staat op www.rijnlandkiest.nl. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om het debat live mee te luisteren via https://rijnland.waterschapsinformatie.nl/

Vriendschap en golfen bij jubileumtrip Heerengolf

De mannen van de Heerengolf vieren deze week het tienjarig jubileum met een golfzesdaagse in Turkije. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen/zakelijk n Barry en Floris van Dam uit Voorhout konden tien jaar geleden ook niet bedenken dat zomaar een golfweekendje weg met vrienden zou uitgroeien tot een terugkerend golfmoment waar de deelnemers jaarlijks reikhalzend naar uitkijken.

De Voorhoutse neven zijn de initiatiefnemers van het jaarlijkse Heerengolf weekend, een naam die origineler klinkt dan vriendengolf. In 2008 startten zij samen met een groep vrienden, in hoofdzaak ondernemers, het golfen door eerst het golf vaardigheidsbewijs (GVB) te gaan halen. De golfsport heeft ten opzichte van 20 jaar terug aanzienlijk terrein gewonnen.

Groene blazer

"Na het zien van een groot Amerikaans golftoernooi ontstond het idee plezier en vriendschap te combineren met hun interesse voor golfen", vertelt deelnemer John van der Tol. "In Amerika prijken traditioneel de namen van de winnaars op de wisseltrofee en ontvangen zij een speciale blazer van de betreffende golfclub. Heerengolf heeft ook haar eigen groene blazer voorzien van een eigen logo en een mooie grote wisseltrofee. Inmiddels is de Heerengolf blazer al zeven keer van eigenaar verwisseld en staan ook de namen van alle zeven verschillende winnaars op de wisseltrofee."


Nadat Barry en Floris diverse jaren het weekend hadden georganiseerd, werd de organisatie overgedragen aan Maarten Benschop en John van der Tol. Beide Heeren geven het stokje weer door aan andere Heeren.

Jubileum

Het uitgangspunt van de mix van gezelligheid, vriendschap en golfen is al die jaren gelijk gebleven. De samenstelling is in de loop der jaren enigszins veranderd, de vriendschap bleef. Zo komt het grootste deel van de golfvrienden, ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek.

Na golfweekenden in Limburg, Brabant, Gelderland en Duitsland wordt tien jarig jubileum van 15 tot en met 20 maart gevierd in Turkije met een zesdaagse trip. Het idee voor Belek in Turkije is ontstond nadat Benschop en Van der Tol daar met hun gezinnen op vakantie waren. Mooi weer, gastvrijheid hoog in het vaandel, vele top hotels gecombineerd met elf fantastische golfbanen, die pal naast elkaar liggen, maken Belek ook bij uitstek een speciale plaats voor golfliefhebbers. Dit deed hen besluiten om voor een keer af te wijken van een weekend en eenmalig speciaal voor het jubileum over te stappen naar een zesdaagse golftrip.

Op de foto, v.l.n.r.: Floris van Dam, Paul Nederstigt, Rolf Duindam, Harry Graman, Maarten Benschop, Willem Kralt, Jaap van Duivenbode, Ken Koehler, Barry van Dam, Mark Voss, Nico Geerlings, Roel van Iersel, Sjaak Geerlings, Bert Pilaszek, Peter Tetteroo, Peter Engels en John van der Tol.

Voorlichtingsavond over Bipolaire stoornis

Sassenheim n GGZ Rivierduinen en Stichting Lumen-Holland Rijnland organiseren op maandag 25 maart de voorlichtingsavond over bipolaire stoornis in de Julianakerk (Julianalaan 6).

Een bipolaire (manisch depressieve) stoornis kenmerkt zich door uitersten in stemming en energie. In een manie zijn mensen over het algemeen uitbundig en daadkrachtig. In een depressie meestal juist teruggetrokken en passief. Deze extreme wisselingen kunnen grote gevolgen hebben voor degene die het zelf treft maar ook voor zijn of haar omgeving (familie, vrienden of collega's).

Wat is nu precies een bipolaire stoornis, hoe herken je het en wat zijn de behandelmogelijkheden? Maar ook hoe kun je iemand met een bipolaire stoornis ondersteunen en wat kan iemand zelf doen?

Ervaringsdeskundige

Een GGZ professional en onze ervaringsdeskundige gaan in op het onderwerp en geven informatie. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Ook is er een (familie)ervaringsdeskundige aanwezig die zijn ervaring zal delen.

De voorlichting begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.15 uur .Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Voor meer informatie bel 071-8908888 of kijk op www.rivierduinen.nl/agenda of www.lumen-hollandrijnland.nl.

nieuws/zakelijk

Improvisatietheater met 'Hakim op z'n best'

Hakim, vooral bekend van Sesamstraat, speelt een veelzijdige kindervoorstelling. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De jeugdvoorstelling 'Hakim op zijn best' is op zondag 31 maart om 15.00 uur te zien in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De voorstelling is voor kinderen vanaf twee jaar.

Verhalenverteller Hakim is een Nederlands- Algerijnse theaterartiest en mimespeler, vooral bekend van zijn rol in Sesamstraat. Hij maakt al jarenlang succesvolle theater- en cabaretvoorstellingen, waarvoor hij zijn inspiratie haalt uit de vreemde problemen uit de 'grote mensen' wereld. Die vertaalt hij raak en vol humor naar de wereld van de kinderen.

Hakim is oprichter en creatief leider van een filmschool en een theater: Circus Hakim.

Feest

Wat hij doet? Dat is voor iedereen een verrassing. Met Hakim kun je heel hard lachen over van alles en nog wat. Een verhaal geïnspireerd op sprookjes uit 'Duizend en een Nacht', iets geestigs met stoere cowboys en indianen of goocheltrucs. In 'Hakim op zijn best' kan het allemaal. Zijn veelzijdigheid is zijn sterke punt. Een feest is pas echt een feest als Hakim is geweest.

Kaarten kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, en twee weken voorafgaand bij Primera Sassenheim, mits niet uitverkocht.

Popkoor Prestige kraakt zuivere noten in Trefpunt

Warmond n Popkoor Prestige Pro zingt de nieuwste hits op zaterdag 6 april in Theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Popkoor Prestige bestaat uit twintig landelijke koren en telt meer dan duizend leden. Een twintigtal speciaal geselecteerde zangers en zangeressen vormen samen het Pro-koor. Dit spetterende showkoor was ook al op televisie te zien bij onder andere Circus Gerschtanowitz.

Onder de bevlogen leiding van dirigent Ton van Diepen, die ook voor de arrangementen tekent, klinken er veelal actuele songs. Pop, rock en soul, ze staan allemaal op het repertoire. Dit in combinatie met een krachtige uitstraling, een op maat gemaakte koorregie en veel klankkleur maken het geheel af. Meezingen mag!

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 18 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Kampvuur maken bij open dag scouting Scojesa

De Bevers worden uitgedaagd in het klimbos. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Scoutingroep Scojesa houdt op zaterdag 16 maart een open dag. Kinderen vanaf vijf jaar kunnen tussen 13.00 en 17.00 uur binnenlopen om mee te doen met allerlei leuke activiteiten voor hun eigen leeftijdsgroep, om zo kennis te maken met het scoutingspel.

Zo kunnen de jongste kinderen bij de Bevers knutselen en spelen in het klauterbos of bij de Welpen levend stratego spelen en marshmallows roosteren. De oudere kids leren een toren 'pionieren', kampvuur maken en kunnen een sleutelhanger knopen. Alle activiteiten worden begeleid door de vrijwilligers van Scojesa.


Persoonlijke ontwikkeling

Ouders zijn ook van harte welkom, zij kunnen met een kop koffie of thee kijken hoe hun kinderen zich vermaken, een rondleiding door het clubhuis krijgen van een vrijwilliger of informatie over scouting en de vereniging inwinnen. Scouting biedt namelijk leuke en spannende activiteiten waarmee jongens en meiden worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.


De open dag wordt gehouden bij het clubhuis van Scojesa aan de Sportdreef 6 in Sassenheim, naast sporthal De Korf. Voor meer informatie en de precieze planning voor de verschillende leeftijden kan men terecht op www.scojesa.nl.

Wilgentenen vlechten bij NOCK

Warmond n Ook in Warmond worden jaarlijks nog de wilgen geknot om daarmee manden en korven te kunnen vlechten. Daarom organiseert het Natuur Ontdekking Centrum een workshop wilgentenen vlechten voor kinderen. Op zondagmiddag 17 maart kunnen kinderen onder leiding van Bart van Konijnenburg mandjes leren vlechten van wilgentenen uit de Eendenkooi . Na een inleiding over de Eendenkooi zal hij de kunst van het vlechten demonsteren waarna de kinderen zelf aan de gang kunnen gaan.

Deze workshop manden vlechten begint om 14.00 uur in het Natuur Ontdekking Centrum en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Deelname kost 3 euro, vooraf aanmelden is niet nodig. Kom wel op tijd, want vol is vol.

Filmdrama: 'Vele hemels'

Sassenheim n Het filmdrama 'Vele hemels boven de zevende' is op donderdag 21 maart om 20.15 uur te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De film vertelt het verhaal van Eva, die altijd klaar staat om de wereld te redden. Ze is een rots in de branding voor haar puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar brede glimlach en overdosis begrip, groeit een knagende eenzaamheid. In 'Vele Hemels' vechten vijf personages meer met zichzelf dan met elkaar, in dit bestaan dat belachelijk mooi en geweldig lastig is, allemaal tegelijk. De toegang bedraagt 5 euro. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal of via www.hetonderdak.nl.

Brakland, de liefde voor folk

Sassenheim n De drie op het eerste gezicht uiteenlopende muzikanten Carel Kraayenhof, Jeroen van Veen en Leoni Jansen vinden elkaar op verrassende wijze in hun nieuwe programma Brakland. Op zaterdag 30 maart om 20.15 uur staan ze op het podium van 't Onderdak.

De liefde voor folkmuziek bracht hen bij elkaar. De bandoneon van Carel, de vleugel van Jeroen en de gitaren plus stem van Leoni vloeien wonderwel samen. Ze rijgen de muziek op meanderende wijze aaneen. Van de licht klassieke harmonieën van de Amerikaanse Newman naar de door Grainger bewerkte oude Engelse folksongs voor piano. Kaarten kosten 25 euro en zijn te koop via www.hetonderdak.nl.

Jubileumconcert van jarig Sint Pancratiuskoor

Sassenheim n Het gemengd koor St. Pancratrius geeft op zondag 17 maart om 15.00 uur een jubileumconcert ter ere van het 165-jarig bestaan. De toegang in de Pancratiuskerk (Hoofdstraat 188) is gratis.

Dirigente Kasia Przedcieczenska gaat voor in het concert, dat muzikaal wordt ondersteund door Maciej Wierzcholowski (orgel), Noa Eyl (viool) en Tomáš Kardoš (cello). Ook zijn er gastoptredens van het Olympia strijkkwartet, Rheinberger trio, Eva Kleijn (zang), Ben Rosenmöller (trompet) en Popkoor Just for Fun. Pastor Owel sluit om 16.00 uur af met een woord van dank.

Van schuilkerk tot gemengd koor

Het Sint Pancratiuskoor heeft een lange en bewogen geschiedenis. Van een groep mannen die al voor 1854 in de schuilkerk zongen, naar een herenkoor van elf leden met een eigen reglement. Het jongenskoor, dat vele decennia bestond, is in 1978 opgeheven. In 1961 is een dameskoor opgericht voor de vele rouw– en trouwvieringen. In 1979 werden dames- en herenkoor met een fusie tot één koor gesmeed. Hoewel het grote koor uit 65 leden bestaat, is een aanvulling van nieuwe leden welkom. Vooral tenoren zijn nodig.

Dwars X in Ex-Voto met Chris Deluxe

Voorhout n In Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118b) is op zaterdag 16 maart Dwars X. De avond staat in het teken van Hip-Hop, R&B en Dancehall gemixt met de hits van toen en nu.

Als eerste staat Baaque op de bühne met een mix van Hip-Hop, Club Bangers en de lekkerste R&B. Chris Deluxe staat bekend als meester in het mixen van alle soorten muziek en hij voelt wat het publiek wil horen. Met exclusieve feesten en clubavonden, heeft Deluxe alle nodige ervaring in huis om Dwars X tot een succes te maken. Hij is ook bekend van SLAM FM en Radio 538.

Team Rush Hour

Als derde staat Team Rush Hour op het programma. Team Rush Hour heeft indruk gemaakt bij zowel fans als promotors met een mix van Moombahton, Dancehall, House en Urban. Daarmee werd hun naam onmiddellijk internationaal gevestigd. In Nederland hebben ze gespeeld op grote festivals zoals Mysteryland en Latin Village.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.ex-voto.nl Aan de deur kosten tickets 7,50 euro. De zaal gaat open vanaf 20.30 uur.

Lentecursus IVN

Warmond n Een cursus 'Natuur voor iedereen', in de maanden april en mei. Alles wat met het voorjaar te maken heeft komt in vier wandelingen aan de orde. De start is op zaterdag 13 april en de gidsen nemen deelnemers mee naar de landgoederen Oud Poelgeest en Huys te Warmont, naar De Strengen bij het Joppe en het duin in. Het wandelabonnement kost 20 euro per persoon. Losse excursies kosten 7,50 euro per keer. De excursies beginnen om 10.00 uur op zaterdagochtend, en ze eindigen tussen 11.30 en 12.00 uur. Aanmelding bij Hans ter Mors, via hanstermors@xs4all.nl of bel 071-3617521.

Jazz zondag

Sassenheim n Gitarist Martin Lichters staat op zondag 17 maart vanaf 14.00 uur in Grand Café Graaf Jan tijdens Jazzy Sunday. Lichters is is een allround en veel gevraagd professionele gitarist. Hij zal niet alleen jazz- en een Zuid-Amerikaans repertoire spelen en zingen, maar ook een aantal flamenco stukken ten gehore brengen. De toegang is gratis.

Teylingen houdt koploper TAC'90 op gelijkspel in Den Haag

Sassenheim n In een lekkere pot voetbal heeft Teylingen op bezoek bij koploper TAC'90 een punt over gehouden. Na 94 minuten stond er een 1-1 op het scorebord en dit mag gezien worden als een goede teamprestatie in Den Haag.

De start van de Sassenheimers was goed te noemen, want al binnen het kwartier nam het de leiding middels attent reageren van spits Jaap Zwetsloot na een bal van Mark van der Vlugt. Via de keeper kwam de bal voor Zwetsloot, die binnen kon koppen. In de korte fase hierna had Teylingen de kans om een nog riantere voorsprong te nemen. Van der Vlugt schoot zijn afstandsschot net niet binnen de palen. Het technische TAC'90 drong aan, creëerde vele mogelijkheden nog voor de rust waarvan er slechts één verdween achter de vertrekkende Tarek Kharboutli.

Na de rust was het tegenhouden voor Teylingen, en met succes. De organisatie klopte en de teamgeest was goed te noemen. Jongens als Rik Prange en Wesley Ritzen verdienen een extra compliment voor hoe ze zich staande wisten te houden. Iets wat belangrijk kan zijn voor het volgend seizoen. TAC'90 wist niet meer te scoren en zo hield Teylingen een zogeheten bonuspunt over aan deze wedstrijd.

Trainer Marc van Wonderen was vanzelfsprekend content met het punt: "Wanneer we bij de aanstaande kampioen op de been blijven en een punt overhouden, kunnen we denk ik niet anders dan tevreden zijn. Ook vandaag misten we weer een aantal spelers. Daan Heemskerk en Collin Dofferhoff als vaste backs, Lasse van Wijk en Sam Witkamp vanaf de bank en Melle de Louw met een pittige hamstring blessure. Daarnaast is Jaap Zwetsloot niet okselfris met herhaaldelijke liesklachten. Dan ben ik als trainer erg blij dat andere jongens dit goed invullen".

Inhoudelijk over de wedstrijd was Van Wonderen eveneens te spreken: "We maakten snel de 0-1, waarna we nog een zeer goede kans kregen met Mark van der Vlugt die net naast schoot. We hadden de controle, maar nog voor de rust profiteerden zij van een inschattingsfout achterin bij ons. Na rust bleven we goed 'staan', terwijl de druk natuurlijk groter en groter werd. Ik vind gewoon dat we goed bezig zijn. We hebben de top van de ranglijst al twee keer gehad, dus het is zaak om tegen de mindere goden de drie punten te pakken", sloot hij af. Op zondag 17 maart treft Teylingen in eigen huis DOSR.

12. 0-1, Jaap Zwetsloot, 37. 1-1, Umit Bektas

Opstelling: Kharboutli, Vooijs, Dolieslager, van den Nouland, Acimovic; Rodenburg, van der Vlugt, Prange; de Ridder, Zwetsloot (46. van Wijk) en Ritzen.

TOP wint ook van KZ en blijft koploper

Mick Snel begon op de bank, maar kwam halverwege de tweede helft in de ploeg. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n Het lijkt een trend te worden. Tegenstanders die het TOP/SolarCompleet bijna de hele wedstrijd lastig maken, maar in de slotfase toch net tekort komen. TOP startte zonder de niet fitte Mick Snel, maar zijn inbreng bleek na ruim een half uur spelen toch nodig en zorgde voor rust in het vak. KZ gaf niet op en bleef tot 20-20 op gelijke hoogte. Met twee goals in de laatste minuut van Celeste Split en Paul Anholts was de overwinning alsnog voor TOP.

KZ/Thermo4u heeft ambities om de playoff's te halen, maar moest daarvoor nog wel een paar overwinningen boeken. Bij TOP was het een week geweest met veel spelers in de ziekenboeg en pijntjes, maar uiteindelijk was het alleen aanvoerder Mick Snel die niet kon starten. Bastiaan Overwater begon in zijn plaats.


Snelle wissels

KZ had een strijdplan en dat betekende na het tweede fluitsignaal gelijk een aantal wissels. Dat leverde vervolgens een snelle 2-0 voorsprong op. Het tweede aanvalsvak van TOP had deze wedstrijd een hoog afrondingspercentage en had maar drie aanvallen nodig om twee keer (Frank Mostard en Jet Hendriks) te scoren. Mick Snel werd in zijn vak gemist. Hoewel zijn vervanger de strafworpen feilloos benutte, was er te weinig sturing en lag de druk teveel bij Celeste Split. Zij was belangrijk in het vak met haar acties die vaak een strafworp opleverden en haar afstandsschot. Ondanks de moeizaam lopende eerste aanval kwam TOP vanaf 5-5 toch op voorsprong, zelfs op 4 goals (8-12). TOP speelde bij vlagen slordig en gaf KZ teveel schotruimte waarvan werd geprofiteerd. Opgezweept door het publiek bleef KZ in het spoor en was de wedstrijd bij rust (11-13) nog niet gespeeld.


Split beslist

Na rust was het KZ dat het teveel instappen bestrafte met een goal. Vervolgens kreeg Overwater een strafworp mee die hij zelf benutte: 12-14. Daarna stond hij zijn plekje af aan Snel, die de rust in het vak terug moest brengen. Met nog 18 minuten op de klok bleef KZ knokken en kon TOP niet het verschil maken. De voorsprong was inmiddels terug was gebracht tot één doelpunt en vanaf 14-14 ging de wedstrijd gelijk op. Door de inbreng van Snel kon het vak terug naar de vertrouwde patronen en dat was belangrijk in de slotfase van de wedstrijd. De variant op de vrije bal van Barbara Brouwer en Jet Hendriks werd door Hendriks mooi afgemaakt en de strafworp die Split kreeg werd door Snel benut. Frank Mostard zorgde voor de 19-20; maar nog was de wedstrijd niet gespeeld (20-20). Met nog 1.14 op de klok werd Split in stelling gebracht en zoals zo vaak scoorde zij op de momenten dat het moet. De tegenaanval van KZ was nog heel spannend, maar de afvang was uiteindelijk voor TOP waarna Paul Anholts koelbloedig de 20-22 binnenschoot. Weer winst voor de ploeg van Jan Niebeek dat hiermee de eerste plek stevig in handen houdt.

Ruime winst Foreholte

Voorhout n Een week na de deceptie in Reeuwijk-Dorp stond de start van de derde periode op het programma voor Foreholte met de thuiswedstrijd tegen het laaggeplaatste Stompwijk'92.

De Voorhouters lieten in de eerste helft niets aan het toeval over. Vanuit de eerste corner van Sten Admiraal kreeg de Stompwijker-spits Dennis van der Linden de bal volkomen verkeerd op de voet, die vervolgens bij de eerste paal in het doel verdween (1-0). De supporters waren nog niet uitgejuicht toen Marouane el Idrissi vanaf de zestien meter lijn diagonaal de bal in de rechterhoek plaatste (2-0). Die zelfde aanhangers stonden nog overeind en dachten daarbij opnieuw aan een doelpunt, maar Toni Arroyo en William van Vliet verzuimden om de wedstrijd voor het kwartier te beslissen, waarbij keeper Jesper van Leeuwen nadrukkelijk de hoofdrol speelde.

Nog voor het half uur beslisten de Voorhouters toch de wedstrijd. Na dramatisch verdedigen vanuit het centrum van de Stompwijk-verdediging kreeg Jelle Geerlings de bal voor de voeten. Dit keer was Van Leeuwen kansloos op zijn lepe lob over de keeper (3-0). Gelukkig voor de wedstrijd deed Stompwijk'92 wat terug. En natuurlijk was het topscoorder Enrico Geus die daarvoor het initiatief nam. Zijn vrije trap kon onmogelijk door doelman Guijt verwerkt worden en het was opnieuw Dennis van der Linden die deze keer het goede doel wist te vinden (3-1). Nog voor het rustsignaal bestendigde de Voorhoutse ploeg de voorsprong toen na een lange aanval de bal voor de voeten kwam van de mee naar voren getrokken Olle Roffelsen. Ook zijn inzet was te veel voor Jesper Van Leeuwen (4-1).

Na de thee gingen de Voorhoutse supporters er eens goed voor zitten. Foreholte zou wel eens aan het doelsaldo kunnen gaan werken. Maar de Voorhouters hadden zich voorgenomen om juist het accent te leggen op het voorkomen van kansen voor Stompwijk'92. Op zich lukte dat redelijk aardig, maar een en ander had ook als gevolg dat de kansen op een volgend Voorhouts doelpunt niet echt meer aanwezig waren. Jelle Geerlings schoot nog een keer op de paal. Sam Lemmers en Casper Brabander werden nog in de wedstrijd gewisseld, maar mede door stug verdedigen van Stompwijk'92 bleek de ruststand tevens de eindstand te zijn.

Doelpuntenfestijn levert Foreholte geen punten op

Melanie Zwaan in de aanval. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De eerste wedstrijd in de nacompetitie speelde Foreholte tegen Borhave. Tot het laatste moment was het spannend, maar trok Borhave aan het langste eind (34-35).

Foreholte moet in de nacompetitie zorgen voor handhaving in de eredivisie. Tegenstander Borhave heeft dezelfde opdracht en in sporthal De Tulp werd het een bloedstollende wedstrijd. Halverwege de eerste helft staat Foreholte voor (10-6), maar komen de bezoekers terug tot 10-8.

Na de rust is de start van Voorhout zijde teleurstellen. Borhave komt gelijk en weet tien minuten voor tijd een gat van vier punten te slaan. Foreholte weet met een uiterste krachtinspanning tot op één punt te komen, maar het is net niet genoeg. De tijd bleek net tekort om een positief resultaat te behalen.

'Bob in de Sportkantine'

Regio n De campagne Bob in de sportkantine is van start gegaan en loopt tot en met december 2019 in de regio's Holland Rijnland, Midden-Holland en MRDH regio Haaglanden.

De campagne spoort bezoekers van sportkantines aan om op een positieve manier alcoholvrij te rijden én met elkaar af te spreken wie als Bob zijn sportvrienden veilig naar huis brengt. Naast de BOB-boodschap zal de campagne dit jaar ook de boodschap van fietsveiligheid uitdragen. Want of het nu gaat om de wandelende, fietsende of rijdende leden: iedereen moet veilig thuis komen na het sporten.

Training voor barpersoneel

Elke sportvereniging kan haar maatschappelijke betrokkenheid tonen door op de volgende manieren gratis aan de campagne mee te doen. Zo is een gratis campagnepakket met promotiemateriaal voor in de kantine aanvragen en kan een campagneteam een bezoek komen brengen. Of een IVA-training (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) voor al het barpersoneel. Aanmelden kan heel eenvoudig op www.rovzh.nl/bobsport.

Biljarten

Regio n De districtsfinale Duinstreek bandstoten 2e klasse is gewonnen door Hans Koolen uit Hoofddorp. In Biljartcentrum Oegstgeest gingen acht spelers de strijd aan in het weekend van 8 tot 10 maart. Henk Korenstra werd tweede, Toon Rekmans eindigde als derde. Voorzitter Ben Duivenvoorde huldigde de winnaars voor hun prestaties.

Volle bak bij seniorenmiddag

Prins Harold en Prinses Daniëlle voorop in de polonaise in 't Onderdak. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Ook de 44ste seniorenmiddag bij De Saksen kon rekenen op veel belangstelling. Ieder jaar organiseert de carnavalsvereniging een gratis middag voor de ouderen in Sassenheim.

De zaal van Het Onderdak zat vol met feestvierende ouderen. De Ringvaartzangers uit Roelofarendsveen zongen met vrolijke liedjes de middag aan elkaar. Daarnaast zorgde Splash voor muziek in de pauzes. Natuurlijk waren er ook optredens van de kleine en grote dansmariekes, en van de Raad van Elf. Ook prins Harold en prinses Daniëlle en hun gevolg liepen natuurlijk weer voorop in de polonaise. Natuurlijk was er gebak op deze feestelijke jubileumdag voor de senioren.

13 t/m 20 maart

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Vivace

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Avondmaal, voorganger: Ds. H.R. Betting, 17.00 uur Evensong m.m.v. Canticum Vocale.

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. D. Quant

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord- en communiedienst m.m.v. Golden Harvest voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, woord- en communieviering, voorganger: L. Spiegeler

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, voorganger: Ds. A.Alblas (Oegstgeest)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): geen informatie.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 17 maart bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: KOOPJESJAGER.
De winnaar is: E.C. Burgmeijer uit Sassenheim.