De Teylinger

28 november 2018

De Teylinger 28 november 2018


Warm welkom voor Sint

Veel kinderen kwamen Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen in Park Groot Leerust. | Foto: Femke Vink Foto: Femke Vink

Warmond n Als de boot 'Credo' komt aanvaren door De Leede, zetten de kinderen de sinterklaasliedjes in. Het helpt ook meteen om warm te blijven, want bij de aankomst van Sinterklaas in Warmond, op zaterdag 24 november, is het kwik flink gedaald. Gelukkig is het ontvangst van de Goedheiligman in Park Groot Leerust wel hartverwarmend. Vervolgens maakt hij samen met burgemeester Carla Breuer een tocht door het dorp. Afsluitend is het feest in Het Trefpunt. En daarna is het aftellen geblazen...nog zeven nachtjes slapen tot pakjesavond!

Bijzonder citaat in Van Goghlaan

Sassenheim n Een lantaarnpaal in de Van Goghlaan verlicht vanaf maandag 26 november een briefcitaat van Vincent van Gogh, uitgekozen door actrice Loes Luca: 'ik ben artist – de beteekenis van altijd zoeken zonder ooit volmaakt te vinden.'

Tot en met 16 december is het citaat van Van Gogh te bewonderen, net als in Amsterdam, Bodegraven, Heerhugowaard, Doorn en Naarden. Na drie weken strijkt de expositie in zes andere Van Goghstraten neer. Tot 18 februari 2019 worden briefcitaten van Van Gogh geprojecteerd onder lantaarnpalen in 24 verschillende Van Goghstraten door het hele land.

Lees verder op pagina 9.


Foto: Wil van Elk

Inloopavond over Ruïne van Teylingen

'Iedereen heeft er ideeën over'

Restauratie Huys te
Warmont

Metamorfose
Nagelbrug
vastgelegd

Voorhout n Reigerslaan niet vuurwerkvrij

'Snelfietsroute niet dwars door Sassenheim'

Sassenheim n Wethouder Bas Brekelmans heeft vorige week in het regionale wethoudersoverleg van Holland Rijnland het rempedaal diep ingetrapt over het eerste ontwerp van de geplande regionale snelfietsroutes. Het ging daarbij met name over het gedeelte van het traject dat door Sassenheim gaat lopen.

Door Nico Kuyt

In de vergadering werd een eerste kaart gepresenteerd van de regionale routes die in rood asfalt of betonplaten worden uitgevoerd om de fietser veel fietsgemak en voorrang bij kruisingen te gunnen. De bedoeling is dat meer fietsers de pedalen trappen, maar het kan ook een verkeerde kant op gaan, zo bleek vorige week. Brekelmans constateerde dat voor Sassenheim de route dwars door het dorp gaat lopen, vanaf de Rijksstraatweg omhoog via de Hoofdstraat, en dus ook door het smalle winkelgebied. "Wij hebben daar al een groot probleem met de huidige fietsers. Hoe is die route tot stand gekomen?", vroeg hij zich vertwijfeld af. Een antwoord kreeg hij die middag niet, maar regiobestuurder Arno van Kempen neemt de opmerking mee. Van Kempen schertste wel dat het wellicht een oplossing biedt voor de hinderlijke uitstallingen in de straat. Toch zal de route in een komende versie worden aangepast. Brekelmans gaf ook nog een suggestie mee om bij de realisatie iets meer te doen aan duurzaamheid, zoals de opwekking van zonne-energie. In een volgend overleg van de regio wordt verder gepraat over het plan om te komen tot een netwerk van snelfietsroutes.

Extra stalling voor fietsen bij station Voorhout

Voorhout n Bij elf stations worden door de Provincie Zuid-Holland de komende jaren in totaal ruim 2400 nieuwe fietsparkeerplekken toegevoegd, bovenop de 4000 die momenteel gerealiseerd worden. Station Voorhout krijgt er door de maatregel 170 extra parkeerplekken voor de fiets bij.

"Om te voldoen aan de groeiende vraag naar fietsparkeerplekken bij stations, investeren de provincie Zuid-Holland en de gemeenten komende jaren 4,9 miljoen euro in nieuwe stallingen", vertelt gedeputeerde Floor Vermeulen. "De staatssecretaris maakte bekend dat zij dit bedrag aanvult met nog eens 3,3 miljoen. Met dit geld kunnen we, samen met ProRail, een belangrijke stap zetten in de realisatie van voldoende fietsparkeerplekken bij stations."

Stations

Met het beschikbare budget kunnen ruim 2400 nieuwe fietsparkeerplekken worden gerealiseerd. Deze komen bij de stations Bodegraven (160), Gorinchem (170), Gouda-Goverwelle (180), Hillegom (114), De Vink (400), Sliedrecht (110) en Sliedrecht Baanhoek (200), Voorhout (170), Zwijndrecht (450), Dordrecht-Zuid (250) en Dordrecht-Stadspolders (200).

Sassenheim

Gemiddeld gaat het om een toename van 33 procent per station. Een deel van het geld wordt gebruikt om samen met ProRail en de gemeenten de grote uitbreidingen bij de stations Dordrecht en Leiden Centraal voor te bereiden, waar respectievelijk 1.380 en maar liefst 6.000 nieuwe fietsparkeerplekken moeten komen.

Ook op andere stations in de provincie Zuid-Holland werken gemeenten, ProRail en provincie samen aan de uitbreiding van fietsenstallingen. Bij de stations Gouda, Leiden Lammenschans en Sassenheim worden de komende tijd 4000 nieuwe fietsparkeerplekken aangelegd.

Na restauratie wil Huys te Warmont de deuren openen voor publiek

Het plan is om na de renovatie de middenbeuk open te stellen voor publiek. | Foto: archief Foto: pr.

Warmond n Het plan leeft bij 't Huys te Warmont om na een restauratie en renovatie van ongeveer drie jaar de middenbeuk open te stellen voor het publiek en tevens een logies te scheppen. Daarmee kunnen bezoekers kennis maken met het historische gebouw door er in te kijken en er ook nog te kunnen logeren.

Door Nico Kuyt

Het park rondom 't Huys te Warmont is openbaar toegankelijk, maar vanwege de particuliere bewoning het kasteel niet. Het imposante optrekje werd zeer waarschijnlijk gebouwd rond 1300 en was de woning van de heren van Warmond, Woude en Alkemade en de zetel van de macht voor het gebied van Warmond en Kaag en Braassem. De heren woonden daar helemaal tot het einde van de negentiende eeuw. In de middeleeuwen kreeg het kasteel het zwaar te verduren. Toch werd het steeds hersteld. Van alle kastelen die ooit in de regio hebben gestaan, is 't Huys te Warmont een van de weinige die nog overeind staat. Het kreeg zijn huidige vorm bij een verbouwing tussen 1774-1777.

Dure renovatie

Het Huys is, met het koetshuis, orangerie, toegangshek, kanonnen en hekpijlers, een rijksmonument, maar verkeert in een slechte staat van onderhoud. De restauratie is te groot voor de huidige eigenaar, de stichting Huis te Warmond en een failliet dreigt. De stichting heeft de vereniging Hendrick de Keyser in Amsterdam gevraagd of zij 't Huys in eigendom kunnen overnemen en de restauratie en renovatie uit te voeren. De vereniging is een landelijke opererende monumentenorganisatie zonder winstoogmerk en verwerft, restaureert en verhuurt al meer dan 425 gebouwen in Nederland. Eenmaal verworven worden de panden nooit meer afgestaan. De nieuwe eigenaar zal 't Huys onderhouden, exploiteren en deels openstellen. In het gebouw wil de vereniging in een van de torens een logieseenheid realiseren en op termijn de middenbeuk museaal openstellen. Het bezoek kan zich dan vergapen aan het interieur van 't Huys en op Open Monumentendag een rondleiding krijgen.

Subsidie

Voor de restauratie is 2,5 miljoen euro nodig. Bijna 90 procent is al bij elkaar geschraapt dankzij de stichting Huis te Warmond, provincie Zuid-Holland, Jacoba van Beierenfonds en andere. Voor de laatste drie ton benadert de vereniging de gemeente voor een subsidie. De gemeenteraad gaat hierover in december een besluit nemen. Het gaat daarbij om een som van maximaal een ton en daarboven een garantstelling voor een bedrag van maximaal twee ton. Met de renovatie wordt het gebouw tegelijk, binnen de grenzen van de monumentale status, zo duurzaam mogelijk gemaakt. Naar verluidt tocht het daar als de ziekte en een kap-isolatie en kierdichting worden uitgevoerd en tevens zal er gekeken worden naar het toepassen van warmtepompen en zonnepanelen.

Metamorfose Nagelbrug vastgelegd in nieuw boek

: Nic van Tilborg (l.) en Siebe Stellingwerff Beintema overhandigen het boekje aan wethouder Arno van Kempen. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Voorhout n Het verkeersprobleem van voorheen bij de Nagelbrug is opgelost. Een praktische turborotonde met aparte banen voor fiets- en voetgangers moet zorgen voor een snelle verkeersdoorstroming. Fraaie kunstwerken sieren de rotonde en de tunnel. Voor Rotary Club Voorhout voldoende aanleiding om het project in het boekje 'Kunst op de rotonde Nagelbrug' te vereeuwigen.

Door Piet van Kampen

Wethouder Arno van Kempen kreeg op vrijdag 23 november het eerste exemplaar overhandigd van Nic van Tilborg en Siebe Stellingwerff Beintema, beiden lid van de Rotary Club.

De bewindsman toonde zich zeer vereerd. Nadat hij het vluchtig had doorgebladerd kon de wethouder niets anders concluderen dat het 'heel erg mooi was'. "Het gaat ergens over. Ze hebben het altijd over de Nagelbrug en deze is nu voorzien van een mooi kunstwerk en de onderdoorgang van fraaie beschilderingen. De gemeente heeft heel graag mee gewerkt aan dit project. Het wordt gewaardeerd en voor dit soort dingen gaan wij graag op zoek naar geld om onze medewerking te verlenen, omdat wij het erg belangrijk vinden. De Rotary Club is heel goed bezig."

Verleden

Stellingwerff Beintema: "Wij voelden ons erg betrokken bij het project. In het boekje is ook het verhaal van het verleden beschreven. Er wordt over de Historische Kring Voorhout veel over het verleden opgetekend, maar wij wilden dit ook vastleggen voor het nageslacht. Wij zijn de gemeente dankbaar voor de prettige samenwerking in dit traject".

Oostdam en De Bonte Koe

In het naslagwerk zijn pentekeningen van markante panden uit de directe omgeving van de Nagelbrug terug te vinden, zoals de oude boerderij van Oostdam, café De Bonte Koe en de BNS. Gebouwen die ten prooi vielen aan de slopershamer. De metamorfose rondom de Nagelbrug wordt in de verschillende fases in woord en beeld gebracht. Stellingwerff Beintema schreef de tekst en diverse fotografen leverden hun bijdrage.

Het boekje is alleen verkrijgbaar door een aanvraag te sturen naar siebe@stellingwerff.nl.

'Van Gogh was een kunstenaar, maar ook een groot schrijver'

Vervolg voorpagina

Het citaat dat vanaf maandag 26 november in de Van Goghlaan te lezen is, is uitgekozen door Loes Luca. De actrice zegt hierover: "Van Gogh schrijft in de brief, waar dit citaat uit komt, over het zoeken van de kunstenaar naar volmaaktheid. Ik herken dat. Net als het perfecte kunstwerk, bestaat de perfecte voorstelling eigenlijk niet. Ik ben zelf ook nooit tevreden. Het kan altijd beter. Dus probeer je het iedere avond opnieuw. Daarom verveelt acteren nooit, omdat je het steeds opnieuw doet, om de perfectie te vinden… En die vind je nooit."

Podcastserie

Tot en met 17 januari verschijnt op de museumwebsite elke week een aflevering van de gloednieuwe podcast-serie Van Gogh belicht: De brieven, waarin bekende Nederlandse acteurs, schrijvers en muzikanten brieven van Van Gogh voorlezen en vertellen wat hen hierin raakt. Voorlezers zijn Adriaan van Dis, Loes Luca, Kees van Kooten, Akwasi, Nazmiye Oral, Lucky Fonz III, Ellen Deckwitz, Janne Schra en Ted van Lieshout. De serie - gemaakt door Radiomakers Desmet - is ook beschikbaar op iTunes, Spotify en Soundcloud.

Relevantie

Axel Rüger: "Van Gogh was niet alleen een kunstenaar, maar ook een groot (brief)schrijver. Er is enorm veel interesse in zijn brieven, dus wij gaan ze voor een groot publiek toegankelijk maken. Het Van Gogh Museum bezit het leeuwendeel van zijn brieven. Deze zijn een belangrijke bron om hem beter te begrijpen, als kunstenaar en als mens. Hij schreef niet alleen over zijn schilderijen en wat hij wil bereiken als kunstenaar, maar ook over zijn visie op leven en dood, zijn worsteling met eenzaamheid en zijn behoefte aan liefde en verbintenis. Dat zijn onderwerpen waar iedereen zich mee kan identificeren, ze hebben nog steeds een enorme relevantie.'

Politie zoekt getuigen stalbrand

Voorhout n De politie is nog steeds dringend op zoek naar getuigen van een brand in een paardenstal aan de Tweede Elstgeesterweg. Bij de brand kwamen maandag 19 november drie paarden om het leven.

De brand ontstond maandag kort na 19.00 uur in de schuur. Drie paarden die op dat moment in de schuur waren overleefden de brand niet. Direct werd er een onderzoek gestart. Er wordt ernstig rekening gehouden met brandstichting. De verslagenheid bij de eigenaar van de paarden en onder dorpsgenoten is groot. De politie is nog steeds dringend op zoek naar mensen die meer informatie hebben over deze brand. Zij kunnen bellen naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Op 15 november stond er een paardentrailer in brand op dezelfde manege. Op dit moment is nog niet duidelijk of er een verband bestaat tussen beide branden.

Geen asbest

Na de brand is ook onderzoek gedaan naar het mogelijk vrijkomen van asbest bij de brand. Na vragen van ouders zijn ook de sportvelden meegenomen in de inventarisatie. De brandweer stelde eerder al dat vanwege de gunstige windrichting er hoogstwaarschijnlijk geen asbest op de volkstuinen en de sportvelden is neergekomen. Dat is nu daadwerkelijk uitgesloten. In een klein gebied direct naast de stal is wel asbest aangetroffen. Het gebied is afgezet en wordt schoongemaakt. Omdat het vervuilde gebied over de Elsgeesterweg valt blijft deze weg vanaf de N444 afgesloten totdat de opruimwerkzaamheden zijn afgerond.

NL-Alert

Regio n De overheid zendt op maandag 3 december om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld.

Bij een ramp in de buurt, informeert en alarmeert de overheid via NL-Alert. Ontvang of zie je een NL-Alert? Informeer en help de mensen om je heen. Zo weten zij ook wat zij moeten doen. Dit moet je doen bij een NL-Alert: 1. Lees direct het bericht, 2. Volg de instructies op en 3. Informeer en help de mensen om je heen.

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moeten de gebruikers dat zelf doen via www.nl-alert.nl.

'Ik ben twee en ik zeg Nee'

Regio n Het CJG organiseert op dinsdag 11 december de themabijeenkomst 'Peutermanieren' voor ouders met kinderen tussen de anderhalf en vier jaar. Er wordt een aantal opvoedingssituaties op een interactieve manier besproken. Ook heb je de mogelijkheid om zelf situaties in te brengen. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur aan de Grachtweg 38. Deelname kost 5 euro, aanmelden via www.cjgcursus.nl.

Elektrisch orgel en nog 739 dozen

De vrachtwagen wordt ingeladen voor het transport naar Roemenië. Het grootste deel is kleding: 670 dozen vol. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Kringloopwinkel Op Dreef is met een transport van in totaal 739 dozen op weg naar vier dorpen in Roemenië.

Elf vrijwilligers laadden op donderdag 22 november de vrachtwagen in, met onder andere 670 dozen vol kleding en een elektronisch orgel voor de Reformatorische kerk in Tileagd. Daarnaast zijn ook Engelse en Hongaarse boeken ingepakt, net als kinderspeelgoed en knuffels, en schoenendozen die met speelgoed zijn gevuld door de kinderen en ouders van de Protestantse Gemeente Sassenheim. Ook de door de hobbygroep van de Protestantse Gemeente Sassenheim gebreide sjaals, mutsen truien, dekens zijn mee.

Daarnaast worden 42 dozen met medische artikelen afgeleverd, onder andere in het ziekenhuis in Salonta. Voor de kinderen van het kindertehuis in Alesd zijn nachtkastjes en schemerlampen mee.

HKV wil 'heerweg' voor beter bereik Ruïne

Voorhout n De discussie rond de toekomst van de Ruïne van Teylingen wordt op woensdag 28 november voortgezet. Dan kunnen inwoners van Teylingen zich opnieuw uitspreken over de voorliggende plannen. De Historische Kring Voorhout (HKV) stelt voor de bereikbaarheid te vergroten door de aanleg van een 'heerweg'.

De Historische Kring Voorhout voelt zich ten nauwste betrokken bij deze discussie. "De restanten van het Kasteel Teylingen bevinden zich immers op gronden behorend bij de vroegere gemeente Voorhout. Daar doet de samenvoeging van Sassenheim, Voorhout en Warmond niets aan af," laten ze weten. "HKV ondersteunt de gedachte dat de ruïne, het restant van de woning van de houtvester van Holland, een belangrijk historisch symbool is. Deze symboolfunctie kan en moet verder worden uitgedragen door de bereikbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren. Met de huidige structuur van wegen is dat moeilijk te realiseren voor automobilisten. Maar voor voetgangers en fietsers bestaan er des te meer mogelijkheden."

HKV wil nog geen harde uitspraken doen over het toekomstig gebruik van de ringburcht zelf. Ze pleit er wel voor dat de historische toegangs- en doorgangswegen een rol gaan spelen in de bereikbaarheid voor wandelaar en fietser. In de middeleeuwen liep de verbinding tussen 's-Hage (het huidige Den Haag) en Haarlem via wegen en karresporen over de vroegere strandwallen, de oude duinen. De Elsgeesterweg, de Schans (Eikenhorstlaan) en de Oude Herenweg zijn overgebleven elementen van deze verbinding. Weliswaar is deze 'heerweg' later op meerdere plaatsen onderbroken door spoorlijn, trekvaart en (provinciale) wegen maar deze oude noord – zuid verbinding is nog steeds herkenbaar. Kasteel Teylingen was daarmee ook strategisch geplaatst langs deze wegstructuur.

HKV wil deze middeleeuwse verbinding hersteld zien waarbij er een directe verbinding voor fietser en wandelaar naar de ruïne van de voormalige ringburcht gemaakt moet worden. "De uitstekende uitstraling van de ruïne zal nog versterkt worden door gebruik te maken van de gronden rondom. Tentoonstellingen en demonstraties, gerelateerd aan de bloemen- en bollenteelt kan het daarbij extra interessant maken voor de toeristen die in het voorjaar de Bollenstreek bezoeken. Daarmee wordt een verbinding gelegd tussen geschiedenis en actualiteit. De zichtbaarheid en uitstraling van de Voorhoutse ruïne kan een belangrijk marketingelement zijn voor de gemeente Teylingen. Daarmee worden zowel de herkenbaarheid, het imago als de toeristische aantrekkingskracht verbeterd."

VVV en Warmond Promotie verder als Warmond aan de Kaag

Sail Warmond van afgelopen zomer is een van de activiteiten, georganiseerd door Warmond Promotie. | Foto: archief Foto: Wil van Elk

Warmond n Warmond Promotie maakt zich sinds de oprichting in 2016 sterk om de aantrekkingskracht van Warmond te vergroten. Het doel is meer bezoekers uit de regio te stimuleren om naar Warmond te komen. De focus ligt op Recreatie & Horeca, Water & Natuur en Kunst & Cultuur. Hierbij koestert zij de identiteit en persoonlijkheid van het dorp. Om de doelen te kunnen verwezenlijken zijn Stichting Warmond Promotie en Stichting VVV Warmond opgegaan in één nieuwe organisatie: Stichting Warmond aan de Kaag.

Het samengaan is onlangs gepresenteerd in een bijeenkomst met Warmondse ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden. In deze bijeenkomst werd het samenvoegen toegelicht en gepresenteerd dat het belangrijk is om gezamenlijk actie te ondernemen om Warmond aantrekkelijk te houden en te maken. Om een toekomstbestendig fundament te vormen wil de stichting samenwerken met meer ondernemers en de verbinding en financiële basis versterken.

Voorzitter Arjan Heijl: "Het is veel duidelijker als er één organisatie ontstaat voor het stimuleren van de recreatie. Prioriteiten en focus kunnen voortaan maximaal op elkaar af gestemd worden. De financiële draagkracht wordt vergroot door het efficiënt inzetten van de middelen. En ook belangrijk dat de professionaliteit van de organisaties vergroot kan worden. We willen Warmond uit laten groeien tot een veelzijdig en aantrekkelijk gebied voor dagrecreatie en kleinschalige evenementen om de economische activiteiten en het ondernemerschap te stimuleren."

Professionaliseren

Professionaliseren houdt in dat deskundige en toegewijde medewerkers ingezet worden om de recreanten te informeren, het merk Warmond aan de Kaag herkenbaar neer te zetten en dat het motto 'Weergaloos Warmond' uit wordt gedragen. Heijl: "Voor essentiële activiteiten zoals vormgeving, marketing en teksten schrijven, werken we samen met professionals. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers."

Samenwerking

Zowel de landelijke bekendheid als de NDTRC database zijn belangrijke argumenten om het merk VVV ook in de toekomst te blijven voeren. Er wordt inmiddels nauw samengewerkt met diverse relevante organisaties, ondernemers, instellingen en gemeenten in de regio. Hiervoor is de stichting aanspreekpunt en/of zij spreken deze organisaties aan. Enkele voorbeelden zijn gesprekken met Gemeente Teylingen en citymanagement over het verbeteren van infrastructuur, bewegwijzering, juridische zaken en commerciële kansen. Met Leiden Marketing zijn afspraken gemaakt over samenwerken. Er gaan agenda items gedeeld worden, waardoor de Warmondse activiteiten en evenementen via het platform "Leiden.nl" bekendheid krijgen. Anderzijds heeft het belang bij het promoten van Warmondse plassen.

Reigerslaan wordt niet vuurwerkvrij

Teylingen n In de Jan Steenlaan en op de Gemeentehaven in Warmond kan op nieuwjaarsnacht niet geknald worden. Een meerderheid van de bewoners wil die herrie niet. Maar de Reigerslaan in Voorhout moet er toch aan geloven. Die straat krijgt niet die beschermde status.

Op verzoek van de bewoners mag op de locatie Jan Steenlaan met de Gemeentehaven geen rotje worden afgestoken. Uit een enquête is gebleken dat 75 procent van de bewoners graag een vuurwerkvrije zone wil en daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde van de gemeente om het als zodanig aan te wijzen. Er is ook een verzoek ingediend door een bewoner van de Reigerslaan in Voorhout. Maar omdat uit een enquête bleek dat hier slechts 43 procent van de inwoners instemt met het instellen van zo'n zone in deze straat, wordt die hier niet ingesteld en kan de keukenmeid daar het jaareinde blijven sissen. (NK)

Kringloop Voorhout deelt donaties uit

Penningmeester Atie Paardekooper maakt Klaproos-voorzitter André Zegers en blij met de cheque. | Foto: pr. Foto: pr.

n Bijdrages voor kinderboerderijen en Fietsmaatjes

Voorhout n Een achttal goede doelen uit Teylingen ontving vorige maand een donatie van de Kringloop Herenstraat 63. De donaties bestonden uit verschillende zaken; van een geldbedrag en knutselmateriaal tot een elektrische fiets. De uitreiking vond plaats in de kringloopwinkel.

Joke van der Zwet, voorzitter Lia Ligthart en Ank Ruijgrok. | Foto: pr.

Goede doelen uit Teylingen dienden een aanvraag in bij de Kringloop Herenstraat 63.

De kringloopwinkel stelt een groot deel van de verkoopopbrengst ter beschikking voor goede doelen uit de gemeente.

Uitreiking

Afgelopen jaar zijn de donaties geschonken aan de kinderboerderijen De Klaprooshof uit Voorhout, De Kloosterhof uit Warmond en 't Schaapsherdertje uit Noordwijk. Zij ontvingen materiaal voor het maken van dierenverblijven.

Woongroep 's Heerenloo ontving tuinschommelbanken en Fietsmaatjes Teylingen was heel blij met een duo-fiets met trapondersteuning. Doe-het-zelf-club Jeroen Marente kon steigerhout en knutselmateriaal voor de bewoners aanschaffen. JA Sport zocht bedrukte sportkleding en de EHBO-vereniging Voorhout kon hesjes, beachflags en cursusmateriaal gebruiken. Kunst voor Kids in het Overbosch ontving een cheque van 420 euro.

Verrast

Atie Paardekooper, penningmeester van de kringloopwinkel, overhandigde de donaties aan alle afgevaardigden. "Er zijn een heel aantal aanvragen ingediend, waarvan we de meesten hebben kunnen honoreren. De ontvangers zijn vaak aangenaam verrast en uiteraard super blij. En dat geeft ons weer een goed gevoel. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor."

De kringloopwinkel wordt gerund door vrijwilligers en is van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. De vrijwilligers zetten zich zes dagen per week in om de winkel er goed uit te laten zien. Ze zijn erg verheugd dat, dankzij de vele verkopen, zo'n groot aantal goede doelen gesteund kan worden.

Donatie aanvragen

Ook een aanvraag doen voor een vereniging of stichting? Dat kan door een uitsluitend schriftelijk verzoek in te leveren in de winkel in Voorhout. In dit verzoek kunnen aanvragers aangeven voor welk doel de aanvraag wordt gedaan en waarvoor de donatie wordt aangevraagd. Vergeet ook niet contactgegevens te vermelden.

Zonnebloem zet vrijwilligers bij afscheid in het zonnetje

SASSENHEIM n Tijdens de vergadering van de Zonnebloem Sassenheim op donderdag 22 november heeft het bestuur een aantal medewerkers in het zonnetje gezet. Twee van deze medewerkers namen deze dag afscheid.

Voorzitter Lia Ligthart sprak als eerste Ank Ruijgrok toe. Ruijgrok was sinds 1991 vrijwillig verbonden aan de Zonnebloem. Zestien jaar lang was ze bestuurslid en penningmeester. Ook coördineerde zij vele jaren de verkoop van de Zonnebloemloten in Sassenheim en ging ze regelmatig mee met de uitjes. Als dank overhandigde Ligthart haar een mooie bos bloemen. Ze kreeg van secretaris Gerard van der Horst een Zonnebloembeeldje.

Veelzijdig werk

Vervolgens werd afscheid genomen van een medewerker die zich eveneens al jaren heeft ingezet voor de Zonnebloem. Joke van der Zwet was vanaf 2000 medewerker bij de Zonnebloem Sassenheim. Voor van der Zwet was het vrijwilligerswerk erg veelzijdig, zo bezocht ze veel gasten, ging regelmatig mee met uitjes en was chauffeur bij vele activiteiten. Van der Zwet kreeg ook bloemen en het Zonnebloem beeldje.

Eenzaamheid

Bij de Zonnebloem draait het om mensen met een fysieke beperking en om mensen die soms wat eenzaam zijn. Zonnebloem Sassenheim probeert met het organiseren van activiteiten en het afleggen van bezoeken te voorkomen dat men in een isolement raakt. Hierbij zijn vrijwillige medewerkers essentieel.

Nieuwe vrijwilligers

Door het afscheid van Ruijgrok en Van der Zwet is plek voor nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich richten tot secretaris Gerard van der Holst. Zij kunnen zich aanmelden via 0252-214759 of mailen naar gonengerard@gmail.com.

Plus-medewerkers kregen een oorkonde na de cursus en kunnen nu in de praktijk aan de slag. | Foto: pr. Foto: plus medewerkers kregen een oorkonde na de cursus

Plus in Voorhout is dementievriendelijk

VOORHOUT n In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Eén op de vijf Nederlanders krijgt er mee te maken. Om te leren hoe het beste om te gaan met dementie kregen medewerkers van de Plus Voorhout op woensdag 21 november een training 'Samen Dementievriendelijk'.

De cursus werd aangeboden door Meta Noteboom, Noteboom is thuiszorgmedewerker bij Marente Voorhout en lid van de vriendengroep Dementievriendelijk Nederland.

Veel mensen met dementie wonen vooral de eerste jaren thuis en proberen zo veel mogelijk zelfstandig te doen. Echter zijn er veel mensen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen. Daarom is het belangrijk dat supermarktmedewerkers weten wat ze moeten doen als iemand met dementie hulp nodig heeft.

Via www.samendementievriendelijk.nl zijn gratis online trainingen te volgen om te leren hoe het beste om te gaan met dementie. Ook staan verschillende tips op de site.

Alzheimer Café over omgaan met agressie

Regio n Het Alzheimer café Teylingen-Noordwijkerhout is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, vrienden en andere geïnteresseerden. Op maandag 10 december duurt het programma van 19.30 tot 21.00 uur.

Het thema is onbegrepen ofwel probleemgedrag bij mensen met dementie. Onder andere wordt besproken waar het gedrag, zoals fysieke of verbale agressie, vandaan komt. Ook wordt besproken hoe de mantelzorger, hulpverlener en andere betrokkenen bij de zorg met dementie om kunnen gaan met dit gedrag.

Het café is geopend vanaf 19.00 uur en bevindt zich in de Tuinzaal van woonzorgcentrum Munnekeweij (Via Antiqua 25). Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie, neem contact op met Carla van Noort via 06-10918151.

Drinkwaterprijs

Regio n Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea heeft haar tarieven voor 2019 bekendgemaakt. De prijs per 1000 liter drinkwater daalt licht, evenals de afgelopen jaren. Door verhoging van de btw zal de waterrekening voor de meeste huishoudens in 2019 toch iets hoger uitvallen. "Vooral de voorgenomen btw-verhoging werkt het komende jaar door in de drinkwaterrekening," zegt Dunea-directeur Wim Drossaert uit. Lees meer op www.deteylinger.nl.

15 / 32

'Veel inwoners zijn met de Ruïne van Teylingen opgegroeid, dus wil je ze bij de plannen betrekken'

Foto: Wil van Elk

n Inloopavond op woensdag 28 november

Voorhout n Misschien een bescheiden middeleeuwse tuin, of toch een grote toeristische trekpleister? De toekomst van de Ruïne van Teylingen ligt helemaal open, zegt wethouder Arno van Kempen. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken en ideeën aan te dragen tijdens de inloopbijeenkomst die vanavond, woensdag 28 november, van 19.30 tot 21.00 uur wordt gehouden in Sassembourg.

"Het is zeker geen gelopen race." Wethouder Arno van Kempen kan het niet vaak genoeg benadrukken, een week voor de inloopavond. "Wij hebben als college nog geen voorkeur uitgesproken. Daar ben ik ook heel zorgvuldig in. Want anders krijg je al snel het verwijt dat we toch al weten wat we willen en dat de participatie van de inwoners voor de vorm is. Maar dat is het dus juist niet. Het moet echt ontstaan vanuit de omgeving."

Verwoesting

De Ruïne van Teylingen staat in het kleinste deel van de gemeente, het buurtschap Teijlingen, maar is wel een van de symbolen van de gemeente. Slot Teylingen werd gebouwd in de dertiende eeuw, met in de vijftiende eeuw de meest bekendste bewoner, Jacoba van Beieren. In de Tachtig Jarige Oorlog werd het slot verwoest, maar vervolgens voor een deel herbouwd. In 1677 brandt het slot uit en blijft over als ruïne. In het eerste deel van de achttiende eeuw wordt een park aangelegd. Na de val van de Bataafse Republiek zijn geen huurders meer te vinden. De ruïne wordt in 1889 geschonken aan het Rijk. In 2016 is de ruïne van Teylingen door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan Stichting Monumenten Bezit.

Recreatie en toerisme

Het college is van mening dat het gebouw meer mogelijkheden biedt in deze huidige tijd. "De ruïne kent een fantastische geschiedenis. Het staat er natuurlijk al, maar is op gezette tijden open. We zien kansen om er meer mee te doen. Om het toegankelijker te maken voor de mensen in de omgeving en voor toeristen. Ik heb uitdrukkelijk die twee doelgroepen voor ogen. Dus niet alleen toeristen, maar juist ook voor eigen inwoners in de Bollenstreek. Ik denk dat het gebouw meer mogelijkheden kan bieden dan dat er nu zijn."

Niet verknoeien

Van Kempen heeft het project overgenomen van wethouder Kees van Velzen, die ruim drie jaar geleden startte met het voorwerk. Ook toen was er een inloopavond waar inwoners hun mening konden geven. Sindsdien is op de achtergrond veel werk verzet, zegt de wethouder. Die lange voorbereidingstijd was nodig. "Het is een gebouw waar de Bollenstrekers mee zijn opgegroeid. Iedereen heeft er ideeën over. Dan wil je inwoners erbij betrekken. Daarbij gaat het om een enorme geschiedenis.Je kunt het verknoeien als je niet zorgvuldig bent. Daarom vinden we de inloopavond ook belangrijk. Daarnaast heb je natuurlijk ook te maken met de financiën. Ook op dat vlak kies je voor zorgvuldigheid boven snelheid."

Vier modellen

Als richtlijn voor de plannen zijn vier modellen opgesteld, aan de hand van de ideeën tijdens de eerdere inloop in 2015. Inwoners kunnen vanavond laten weten wat ze ervan vinden en opnieuw suggesties aandragen.

De 'Heerlijkheid Teylingen' is de naam van het eerste model, waarbij de Ruïne blijft zoals hij is, maar wel met zekerheid van onderhoud. Van Kempen: "We schuiven de Ruïne dan niet aan de kant. Dat is helemaal niet aan de orde. Er wordt dan gezorgd voor het onderhoud, zodat de boel niet in elkaar stort en we over een aantal jaren helemaal geen ruïne meer hebben." Momenteel voert de Stichting Monumentenbezit al langere tijd restauratiewerkzaamheden uit. Die moeten er voor zorgen dat de Ruïne niet verder afbrokkelt.

Bij Ruïnetuin Teylingen, het tweede model, worden tuinen om de Ruïne gecreëerd. Hoe groot die zijn en of ze een of meerdere seizoenen open moeten, dat hoort Van Kempen ook graag van de inwoners. Daarbij is het ook afhankelijk van de grondeigenaren tot hoever uitbreiding mogelijk is. Er is in dit ontwerp ook ruimte voor een museum en kleinschalige horeca.

Het derde model is anders dan de andere drie, waarbij het opknappen van de Ruïne de grote attractie is. Van Kempen: "Vergelijk het met Panorama Tulipland, waarbij het schilderen het hoogtepunt was." Bij model drie kunnen bezoekers meekijken hoe het gebouw 'beleefbaar' wordt gemaakt.

Het meest verregaande model is Kasteel en Congrespark Teylingen. Daarin krijgt de ruïne hedendaagse functies en extra voorzieningen. "Je kunt denken aan grootse eetgelegenheden binnen de Ruïne, maar je moet je afvragen of je dat moet willen. Persoonlijk vind ik het wat ver gaan, maar als een groot deel van de bevolking zegt dat ze dat willen, dan gaan we dat overwegen."

Nog voor de zomer

De vier modellen die zijn ontwikkeld, zijn zeker geen vaste keuzemogelijkheden, benadrukt Van Kempen. "We willen graag horen van inwoners wat ze van de voorgestelde denkrichtingen vinden. Maar het is niet zo dat ze daaruit moeten kiezen. Nieuwe ideeën zijn zeker welkom. Veel mensen maken ook gebruik van de enquête op onze website. Ook dat is voor ons een belangrijke informatiebron."

Alle inbreng wordt verzameld en vervolgens in januari voorgelegd aan de commissie Welzijn. Zij hebben flink wat leeswerk voor de boeg. De beeldvormingsfase is de eerste in het BOB-model dat wordt gevolgd. Daarna is de oordeelvorming. "Daarin gaan we focussen op wat we gaan doen. Dat wil ik in april 2019 hebben afgerond. Als je een oordeel hebt gevormd, gaan we naar de besluitvormingsfase. Die wil ik in de zomer afronden, zo mogelijk nog voor het zomerreces."

Doorpakken

In 2020 kunnen inwoners dan zien dat er iets gebeurt, denkt Van Kempen. Hij heeft de vaart er goed inzitten. "Op een gegeven moment moet je constateren dat het is gelukt om zoveel mogelijk te weten en in beeld te hebben. Dan moet je ook zeggen: nadat we dat zo zorgvuldig hebben gedaan, kunnen we nu ook vaart maken. Het is mijn ambitie om nu echt door te pakken. "

De inloopavond is op woensdag 28 november tussen 19.30 en 21.00 uur in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1) in Sassenheim. De enquête staat op www.teylingen.nl/nieuws.

Sterren aan Zee concerten als lezersreis

Pieter van der Ploeg organiseert het concert Sterren aan Zee, met een optreden van Frans Bauer. | Foto: pr. Foto: Dick Teske

n Katwijkse impresario Pieter van der Ploeg

Regio n De in Katwijk wonende impresario Pieter van der Ploeg presenteert volgend jaar de '35 jaar Sterren aan Zee concerten'. Met zijn organisatie Music off Life organiseert hij deze concerten die in het teken staan van de KWF. Uitgeverij Verhagen krijgt de gelegenheid deze optredens speciaal als lezersreis met korting aan te bieden.

Ro-Nalt Schrauwen opent de expositie. | Foto: pr.

"De optredens begonnen 35 jaar geleden met een concert waarin Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven in het bouwvallige Circustheater speelden," vertelt Van der Ploeg. 'Gevleugelde vrienden' werd een succes. Daarna volgden vele klassieke concerten in het Circustheater.

Populair

"Nadat Joop van den Ende in 1991 het theater kocht en groots liet verbouwen, kreeg het theater, vaste langlopende musicals op de planken. Door Joop van den Ende en de toenmalige directeur van het theater werd me gevraagd om de Sterren aan Zee concerten voort te zetten op de maandagavonden, dan hebben de musicalspelers hun vrije dag. Naast de uitnodiging om klassieke concerten te organiseren, ging Pieter zich ook toeleggen op een populaire concertserie. 'Ik hoorde van ene Frans Bauer en ging luisteren in een zaaltje in Fijnaart. Het werd vriendschap voor het leven."

Jubileum

"Ik had toen net al wat kleine hits gescoord en was nog niet landelijk doorgebroken toen Pieter van der Ploeg mij belde", gaat Frans Bauer verder. "Hij vroeg of ik in het Circustheater wilde staan. Daar schrok ik eigenlijk van. Het Circustheater was toch veel te groot voor mij om te vullen. Uiteindelijk hebben Pieter en mijn manager me overgehaald en het was volle bak. Dat was echt geweldig. Pieter geloofde in mij. We treffen elkaar regelmatig. Dat is ook een van de redenen dat ik volgend jaar mijn 25-jarig jubileum, precies op 11 maart, groots ga vieren. Natuurlijk samen met mijn fans. Ook Pieter viert op deze avond dat zijn concertserie 35 jaar geleden ontstond. De opbrengst gaat naar de KWF Kankerbestrijding, een doel dat dicht bij me staat. Iedereen heeft in welke vorm dan ook wel eens met die ziekte te maken gehad. Pieter persoonlijk en ik van dichtbij met mijn vader".

Optredens

Ook voor internationale artiesten zoals Tina Turner, Madonna, Laura Pausini en Andrea Bocelli werd Van der Ploeg gevraagd en toert hij al zeventien jaar met Julio Iglesias als hij in de zomer concerten geeft in Europa. "Of het Marco Borsato is of Tina Turner, ze zijn me allemaal even lief. Tenslotte ben ik een nuchtere Fries, wonend in het mooie Katwijk. Daarom wil ik graag dat de lezers in het gebied van Uitgeverij Verhagen zorgeloos een avond uit en weer thuis kunnen zijn. Er staan twaalf concerten op stapel met Willeke Alberti en Mart Hoogkamer, Rob de Nijs, Ruth Jacott, André Hazes, Wesley Klein, Marianne Weber en John de Bever en vele anderen. Iedereen mag meegenieten, dus houd de krant in de gaten. Het worden fantastische avonden."

Baalbergen pakt uit met Pakje Kunst

Regio n Ro-Nalt Schrauwen, initiatiefnemer van Pakje Kunst, heeft op zaterdag 24 november de nieuwste expositie bij woonwinkel Baalbergen in Katwijk geopend. Schrauwen benadrukte in zijn openingsspeech hoe belangrijk het is dat kunstenaars in hun eigen regio een podium krijgen om hun werk te tonen.

De expositie bestaat uit werken van maar liefst 26 kunstenaars uit de Duin- en Bollenstreek en Leiden. Zij maken onder meer beeldhouwwerk, foto's, schilderijen, quilts en sieraden. De tentoonstelling geeft daarmee een breed beeld van het kunstaanbod in deze regio.

Uit de automaat

Het hoogtepunt van de expositie is een oude, mechanische sigarettenautomaat die als cultureel erfgoed hergebruikt wordt en nu dienst doet als kunstautomaat. Pakje Kunst is een initiatief van Paulina Verzijden en de Sassenheimse kunstenares Lisette Hogewoning, waarbij kunstenaars onder de aandacht gebracht worden in de eigen regio door de verkoop van unieke kunstwerkjes ter grootte van een pakje sigaretten uit een oude mechanische sigarettenautomaat. In een doosje kun je iedere kunstvorm tegenkomen. Aan de buitenkant is niet te zien wat erin zit, dus de koper wacht telkens een verrassing.

Voor 4 euro trekken bezoekers een klein kunstwerk uit de automaat , gemaakt door een kunstenaar uit de regio Leiden en Duin- en Bollenstreek. Een Pakje Kunst kopen kan uit nieuwsgierigheid, als cadeau of als verzamelobject. Pakje Kunst is toegankelijk, betaalbaar en een originele verrassing tijdens de feestdagen.

De expositie bij Baalbergen (Ambachtsweg 13) loopt van 24 november tot en met 31 januari en kan dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur bezichtigd worden. De kunstautomaat is toegankelijk tijdens openingstijden.

Vita Cura trakteert gelukkige prijswinnaars

Nicolien van Duinen (uiterst links) met een aantal van 83 prijswinnaars in de winkel aan de Hoofdstraat. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Ter gelegenheid van het twaalfjarig bestaan in het weekend van 16 en 17 november, en als sympathieke opwarmer voor het koperen jubileumfeest volgend jaar mei, organiseerde Nicolien van Duinen van Gezondheidswinkel Vita Cura een ludieke kassabonactie én een aromawedstrijd voor al haar klanten. Onder alle winkelbezoekers waren liefst 83 prijzen te verdelen. Op vrijdag 23 november reikte een enthousiaste Van Duinen de geschenken uit.

Daarnaast maakten deelnemers aan de aromawedstrijd kans op een super of mini verzorgingspakket of een warmteknuffel met lijnzaadjes.

"Een hartstikke leuke geste van Nicolien om dit op touw te zetten", reageerde de blij verraste eerste prijswinnares en trouwe relatie Yvonne van Gijlswijk uit Noordwijkerhout. "Kennelijk is mijn neus sterk in het onderscheiden van geuren."

Aroma's

Esmée van der Lans en Max Levelt waren de gelukkige winnaars van het mini verzorgingspakket en Karin Batenburg van de warmteknuffel met lijnzaadjes. Volgens Van Duinen was de prestatie van Van Gijlswijk beslist knap. "Het écht was niet gemakkelijk om de vijf verschillende aroma's juist bij naam te noemen. Zelfs ik had er moeite mee."

Verjaardagsfeest

De kassabonactie, die een loterij behelsde van de op voornoemde dagen ingeleverde kassabonnen, telde verschillende geschenken op veelzijdig vlak. Zo won Leon Hoogeveen een sappenpakket en Mary Willemsen uit Voorhout een pandabeer met een vitaminepakket. Van Duinen kijkt terug op een geslaagde actie. "Het bereiken van dit 'verjaardagsfeest' maakt mij enorm blij en juist die blijheid deel ik graag met al mijn klanten. Ik vind het leuk om iets terug te doen."

Voorhoutse ondernemers houden eindejaarsactie

Voorhout n De Voorhoutse winkeliers en horecaondernemers van Voorhout Onderneemt! hebben de handen ineen geslagen en organiseren voor de achttiende keer de eindejaarsactie, waarin ze maar liefst 60 prijzen verloten. De bekende actie met de kassabonnen loopt tot en met 24 december.

Elke klant mag zijn kassabon met naam en telefoonnummer in een ton doen bij de betreffende winkelier of horecaondernemer en loot zo automatisch mee naar een van de 60 prijzen, beschikbaar gesteld door de Voorhoutse middenstand.

Prijzen

De prijzen variëren van winkelpakketten van minimaal 50 tot 150 euro benzine of een minuut winkelen in de supermarkt. De grootste prijs is een reischeque ter waarde van 500 euro. Alle klanten maken evenveel kans op een prijs. Een aantal jaar geleden bezorgde een kassabon van 2,25 euro de gelukkige winnaar nog de hoofdprijs van 500 euro.

Gratis winkelen of reischeque

De actie loopt tot en met kerstavond, maandag 24 december. Uit de grote berg kassabonnen trekt notaris Miranda Heemskerk vervolgens rond de 60 bonnen. Deze prijswinnaars worden uitgenodigd om op dinsdagavond 8 januari 2019 om 20.00 uur in de Boerhaave aanwezig te zijn voor een feestelijk prijsuitreiking. De Voorhoutse ondernemers zorgen voor een hapje en drankje.

Die avond worden door een tweede loting de gelukkige winnaar gekoppeld aan een door een winkel beschikbare prijs. "Hoe langer je als prijswinnaar op je prijs moet wachten, hoe groter de prijs", zegt slager John Voordouw, een van de initiatiefnemers. "Uiteindelijk zijn na verloop van een kleine twee uur nog twee winnaars en twee hoofdprijzen over."

Notaris Heemskerk mag tot slot ook nog deze twee gelukkige winnaars koppelen aan de twee hoofdprijzen: een minuut winkelen in de supermarkt en een reischeque.

Caprice wil bezoekers meenemen in kerstsfeer

Vocaal ensemble Caprice brengt klassieke kerstmuziek in de Dorpskerk. | Foto: pr. Foto: pr.

n Allereerste kerstconcert van nieuw vocaal ensemble

Sassenheim n Vocaal ensemble Caprice geeft op zaterdag 15 december het allereerste kerstconcert. In de Dorpskerk brengen de dames een klassiek kerstprogramma in samenwerking met gastmuzikanten uit de top van de klassieke muziekwereld. Te gast zijn mezzosopraan Virpi Räisänen, harpist Nick Scholten en organist Ere Lievonen.

De drie vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. | Foto: pr. Foto: pr.

Het a capella ensemble verzorgt optredens door de hele regio en won dit voorjaar het Katwijks korenfestival. En hoewel dit het eerste kerstconcert van Caprice is in deze vorm, is het niet het eerste kerstconcert dat deze dames geven. Als oudste groep van voormalig kinderkoor de Lenteklokjes hebben zij vele jaren mogen optreden in de Dorpskerk. Caprice en haar gastmuzikanten willen iedereen meenemen in de kerstsfeer.

Gastmuzikanten

Virpi Räisänen is een geboren Finse maar woont in Nederland. Ze is haar carrière begonnen als concertvioliste, maar is nu al vele jaren een veelgevraagde opera- en concertzangeres op internationale podia. Van La Scala in Milaan en de Staatsoper in Berlijn tot de Nederlandse Opera en het Amsterdams Concertgebouw. Ze coacht vocaal ensemble Caprice sinds haar oprichting in 2017.

Harpist Nick Scholten werd als jong talent in 2008 geselecteerd om op het World Harp Congress te spelen. Na zijn studie aan het Conservatorium in Utrecht speelde hij bij vele orkesten, als solist en orkestmusicus. Onder andere bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Naast kamermuziek en het geven van harplessen legt hij zich ook toe op koorbegeleiding en kent een uitgebreid repertoire voor koormuziek met solo harpbegeleiding.

Ere Lievonen begon zijn muziekstudies in Finland en sloot ze af in Nederland, waar hij sinds 1997 woont. Hij is specialist op klavecimbel, fortepiano, piano en orgel. Hij geeft regelmatig orgelconcerten door heel Nederland en is als kamermusicus, solist en componist internationaal bekend.

Kaartverkoop

Het concert in de Dorpskerk (Hoofdstraat 217) begint om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.45 uur. Kaartjes kosten 10 euro en zijn ook vooraf te bestellen of te reserveren via vecaprice@hotmail.com.

Onderscheidingen voor medewerkers Oranje Vereniging Voorhout

Voorhout n Gerard Borst, Kees van Velzen en Willem Vink zijn tijdens de jaarlijkse medewerkersavond van de Oranje Vereniging Voorhout onderscheiden voor meer dan veertig jaar inzet.

Adriaan van der Pols, bestuurslid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV), verraste het drietal op 24 november. Zij ontvingen een speld, penning en oorkonde voor hun inzet. Ook vandaag de dag kan de OVV nog steeds een beroep op deze heren doen.

Bep stopt na 47 jaar

Bep van Egmond mocht al enige weken geleden deze onderscheiding in ontvangst nemen. Gezien haar leeftijd stopt zij actief te zijn voor de OVV. Zij heeft zich 47 jaar hiervoor ingezet.

KNWU dankt Vink

Bij de medewerkersavond waren ook Henk van der Linden en Ben Hiep van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) district Zuid Holland aanwezig om hun waardering uit te spreken naar Willem Vink.

Hij organiseerde samen met hen 40 jaar de Wielerrondes tijdens de Najaarsfeesten. Ook vanuit de KNWU kreeg Vink een onderscheiding, waardoor hij dubbel gedecoreerd de feestzaal verliet.

Op de foto (v.l.n.r.): Kees van Velzen met partner, Adriaan van der Pols (KBOV), Gerard Borst en partner, Willem Vink en partner, Ton Wolvers (voorzitter OVV). | Foto: pr.

Kookpunt!

Sassenheim n In de week dat staatssecretaris Paul Blokhuis zijn Nationaal Preventieakkoord presenteerde om Nederland gezonder te krijgen, schrapt minister van Culinaire Zaken Martha Droggel in de musical Kookpunt! de subsidie voor restaurants. Het resulteert in een vrolijke concurrentiestrijd tussen Mexicaans restaurant Papinacho en Frans restaurant Chez Renée, gespeeld door musicalgroep Up2Stage. Lees de recensie op www.deteylinger.nl.

Piano rock 'n roll met Them Lewis Boys

Jerry Lee Lewis, Little Richard en Fats Domino komen voorbij, maar ook eigen songs komen aan bod tijdens de voorstelling van Them Lewis Boys. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Een avond vol rock'n'roll, boogie-woogie en piano blues. 'Them Lewis Boys' is de beste piano rock 'n roll band van Nederland. De band brengt een eerbetoon aan de opzwepende piano rock uit de jaren ' 50 '60 en '70. Ze staan op zaterdag 8 december in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Het optreden begint om 20.15 uur.

Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Little Richard, Fats Domino komen allemaal voorbij, maar ook eigen songs komen aan bod. De nodige boogie-woogie en piano blues staan op het programma.

Frontman en pianist/zanger Jeroen Sweers speelde samen met boogie-woogie grootheden als Jaap Dekker en Rob Hoeke in theatershow The Grand Piano Boogie Train. Met een genadeloze lading pumping piano power dendert hij met Them Lewis Boys als een stoomtrein over het podium en zetten ze de tent volledig op de kop. Maak je klaar voor deze killers, trek je dansschoenen aan en laat je meevoeren in dit geweldige rock 'n roll feest. De band bestaat naast Sweers uit Willem de Roode (gitaar/zang), Rene Postma (basgitaar/zang) en Matthias van Olst (drum).

Kaartverkoop

De zaal is tijdens het concert ingericht met zowel zitplaatsen als statafels. Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer geopend. Kaarten kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Cantabile brengt Warmond in kerstsfeer

Cantabile zingt Christmas Carrols in de Protestantse Kerk. | Foto: pr. Foto: Alexander Schippers

Warmond n Het Alphens Kamerkoor Cantabile, onder leiding van Simon Stelling, wil op zaterdag 8 december voor de derde maal in successie Warmond in kerstsfeer brengen. Het concert in de Protestantse Kerk (Herenweg 82) begint om 20.15 uur.

Geheel volgens de Engelse traditie zal het koor zingend de in donker gehulde kerk binnenkomen; steeds weer indrukwekkend voor de toehoorders, die ook bij het programma betrokken zullen worden en die ook diverse bekende Christmas Carols kunnen meezingen.

Foto: pr

Lohmanorgel

Daarnaast zingt het koor kerstmuziek uit heel Europa en meerdere dubbelkorige werken waaronder het Ave Maria van Franz Biebl en werken van de hedendaagse Noorse componisten Kim Arnesen en Ola Gjeilo. Dirigent Stelling zal als organist op het onlangs gerestaureerde Lohmanorgel ook enkele korte orgelsoli laten klinken.

Het kamerkoor Cantabile is opgericht in 1987 en is gespecialiseerd in a capella zang. Het koor treedt op met een breed repertoire, dat varieert van muziek uit de renaissance tot en met muziek uit de 21ste eeuw.

De kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt 10 euro, kinderen tot 14 jaar krijgen gratis entree. Meer informatie is te vinden op www.stichtingvriendenkew.nl.

Dubbel voor 't Joppekoor

Warmond n In de komende decembermaand verzorgt het Warmondse Joppekoor twee kerstoptredens in Teylingen. De entree is beide keren gratis.

Op woensdagmiddag 12 december om 14.30 uur treedt het koor op in de Julianakerk (Julianalaan 6) in Sassenheim. Daarbij worden voor de pauze liedjes uit het normale shanty-repertoire ten gehore gebracht, terwijl het programma na de pauze speciale kerstliederen omvat.

Op zaterdagavond 15 december begeleidt het Joppekoor de jaarlijkse Kerstsamenzang in de Sint Matthiaskerk in Warmond. Deze viering begint om 19.00 uur.

Het Warmonds Joppekoor staat weliswaar bekend als een zeemansliederenkoor, maar zij verzorgen ieder jaar weer hun kerstoptredens waarbij naast een aantal bekende kerstliederen ook minder bekende vertolkt zullen worden, waarvan 'Oh Holy Night' een mooi voorbeeld is. 't Joppekoor heeft plek voor nieuwe leden. Voor meer informatie, neem contact op via 06-51174616.

Everly Brothers in Het Trefpunt

Warmond n Marcel Hufnagel en Simon Burridge wekken op vrijdag 14 december om 20.30 uur de onvergetelijke muziek van de Everly Brothers weer tot leven, begeleid door de enthousiaste 'Live Sessions Band'. 'Bye Bye Love', een van hun grootste hits, is tevens de titel van een unieke theatershow. Een muzikale reis voert het publiek door het bewogen leven van de wereldbefaamde broers Don en Phil Everly. Ze krijgt daarmee een kijkje achter de schermen en beleeft een feest van herkenning. Een verrassende show, met prachtige ballads, maar ook de vele hits uit de 60'er en 70'er jaren.

Een kaartje kost 19,50 euro. Kaarten kopen kan via www.theaterhettrefpunt.nl, op de avond zelf aan de zaal of bij de VVV (Gemeentehaven 3).

Sinterklaashuis

Voorhout n Als Sinterklaas in Voorhout is, neemt hij zijn tijdelijke intrek in het Sinterklaashuis aan de Herenstraat 122a, de voormalige winkel van Mitra.

Het Sinterklaashuis is niet altijd open, maar wel op vrijdag 30 november is het knutseluur van 16.00 tot 17.00 uur. De entree is 1 euro. Op zaterdag 1 december is de Sint thuis van 13.00 tot 15.00 uur. Kinderen kunnen op de foto met Goedheiligman of een pepernootspelletje doen. Het Sinterklaashuis is een activiteit van toneelvereniging Cultuur Verheft en het Citymanagement. Meer op www.cultuurverheft.nl.

Najaarsmarkt

Sassenheim n Activite organiseert op vrijdag 30 november vanaf 13.30 uur een Najaarsmarkt in het atrium van Sassembourg (Jan van Brabantweg 1). Er zijn kramen met boeken en sieraden, maar ook handgemaakte artikelen zoals kaarten, beren en haakwerk. Bezoekers kunnen gokje wagen bij het Rad van Avontuur of poffertjes eten.

Het atrium bevindt zich op de eerste verdieping van Sassembourg en er heerst een buitenklimaat. Voor meer informatie over het huren van een kraam, kunnen geïnteresseerden terecht bij de receptie.

Satire met The Square

Sassenheim n In Ruben Östlunds gedurfde en surrealistische satire 'The Square' verandert een museum voor hedendaagse kunst in een stadsstaat vol bizarre en disfunctionele gebeurtenissen. De film is op donderdag 6 december om 20.15 uur te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Een modern museum stelt een nieuwe installatie tentoon. Een ruimte waar geen regels zijn en alles kan. Om publiek naar het museum te trekken, wordt er een pr-bureau ingehuurd. De onorthodoxe campagne die ze bedenken, gaat al snel viral en zorgt voor de nodige commotie. De entree aan de zaal bedraagt 5 euro. Reserveren kan via www.hetonderdak.nl.

Kerstconcert La Familia

Sassenheim n La Familia zingt op vrijdag 14 december om 20.15 uur 'Christmas Classics' in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Het kerstconcert ademt het ultieme familiegevoel in de sfeer van André Rieu. Het concert bestaat uit beroemde traditionele kerstliedjes, maar ook uit swingende kerst medleys en meezingers. Ook zingt La Familia licht klassiek. Kaarten kosten 20 euro via www.hetonderdak.nl.

TOP tankt zelfvertrouwen tegen DVO

Sassenheim n In de tweede thuiswedstrijd van het seizoen bleek DVO/Accountor uit Bennekom de ideale tegenstander om het vertrouwen op te krikken. TOP won in eigen huis ruim van de nummer laatste in de Korfbal League.

Na de twee wedstrijden, waarbij TOP de eerste teleurstellend verloor en op strijdlust toch twee punten pakte, was deze wedstrijd een mooie testcase. TOP startte gretig en nam na de 0-1 achterstand gelijk het initiatief over. In de eerste fase van de wedstrijd was het vooral de herhaling die tot doelpunten leidde en de goals van Celeste Split en Jet Hendriks waren hier mooie voorbeelden van. De schwung zat er vooral in bij het vak van Nick Pikaar, Celeste Split, Paul Anholts en Barbara Brouwer. Zij lieten de meest mooie aanvallen zien en vermaakten het publiek. Het andere vak speelde wat zakelijker, maar niet minder doeltreffend. Aanvoerder Snel die de taak had de watervlugge spits Meerkerk van het scoren af te houden, deed dit zeer geconcentreerd en vergat ook niet zijn eigen doelpunten te maken.

Assist van de scheidsrechter

Verdedigend deed TOP het ook prima en Frank Mostard en Nick Pikaar plukten er regelmatig ballen tussenuit waardoor veel DVO-aanvallen eindigden na één schot. Waar Paul Anholts in voorgaande wedstrijd bewust wat meer werd vrijgelaten, werd dat in deze wedstrijd afgestraft. Een prachtige one-hander op aangeven van vakmaat Pikaar verdween door de korf en even later ook een afstandsschot.

Een merkwaardig doelpunt was de 12-7 van Snel, die hij scoorde op aangeven van de scheidsrechter nadat deze de bal voor hem binnen de lijnen hield. Er was even wat discussie, maar het doelpunt telde en het schot daarna was ook raak en dat allemaal binnen 20 seconden. Het overwicht van TOP werd naast het spel ook uitgedrukt in de scoreverhouding, want waar de DVO-dames slechts een goal scoorden, deden de TOP-dames dit maar liefst veertien keer. Met een ruststand van 18-9 was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Alle spelers scoren

Na rust ging TOP door met scoren en liet de teugels geen moment vieren. Jet Hendriks had binnen de minuut alweer haar derde goal gemaakt. Bij 26-14 zette Frank Mostard ook zijn naam op het scorebord en zo hadden alle spelers gescoord. De ene mooie goal na de andere volgde, alhoewel de zuiverheid iets minder werd, was er genoeg te genieten. De dames Split en Brouwer konden elkaar blindelings vinden en dat leverde knappe staaltjes korfbal op, waarbij de 30-16 na een prachtige pass van Split door Brouwer met een hand in de draai werd afgerond. Met alweer zijn tiende goal maakte Snel de 31-17. Mede hierdoor werd hij door het publiek tot Player of the match gekozen. Het laatste woord was aan Barbara Brouwer die met een droge knal de eindstand op 32-17 bepaalde. Een heerlijke overwinning voor TOP dat hiermee de weg naar boven weer lijkt te zijn ingeslagen.

Winst voor Foreholte in bizarre wedstrijd

Foreholte scoort in de 95ste minuut en gaat met drie punten naar huis. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Bij de tussenstand van 3-2 in het voordeel van KDO leek Foreholte 'dood en begraven'. Opmerkelijk genoeg was het juist KDO dat Foreholte opnieuw in het zadel hielp. De ploeg van coach Frank Bloemheuvel greep de reddingsboei en liet uiteindelijk de Kwakelaars verslagen en gefrustreerd achter.

Na afloop was er, logisch gezien het resultaat, vanuit KDO heel veel onbegrip en frustratie richting scheidsrechter Mourabit, de scheidsrechter van dienst deze middag. Maar meer nog was het gaandeweg de wedstrijd verbijsterend om te zien dat juist de tweeëntwintig spelers volop de gelegenheid boden tot de cruciale beslissingen die genomen werden.

Onmiddellijk na het beginsignaal zocht KDO het doel van Foreholte en al snel was het aanvalsleider Jesse Stange die aan zijn bewakers voorbijging. Zijn scherpe voorzet ging echter voor eenieder voorlangs het doel van Foreholte-keeper Matthijs Guijt. Stange, de beste linksbuiten van de 2e klasse C, was in de negende minuut steviger in het duel en kon vervolgens doorgaan op Guijt (1-0). Even leek Foreholte overlopen te worden toen Jesses broer Joeri Stange op de zestien meter lijn wist te vinden, maar de Foreholte-keeper stopte het schot.

Cadeau

Betrekkelijk onverwacht kwam Foreholte terug. Sten Admiraal verzond de afgemeten voorzet vanaf de rechterflank naar het hoofd van Toni Arroyo die onberispelijk binnenkopte (1-1). KDO bleef de bovenliggende partij, ook met de snelle en handige Thomas Stevens. Tjeerd van der Zwaan en Olle Roffelsen haalden een gele kaart op, en opnieuw Jesse Stange verscheen vrij voor Guijt na een weergaloze actie, maar mikte gelukkig voor de Voorhouters op de buitenkant van de paal. De rust leek behaald te worden met de 1-1, maar wat routinier Van Vliet bezielde om bij een laatste corner in het front van de scheidsrechter de overtreding te maken op zijn tegenstander, was op z'n minst opmerkelijk. De bal ging op de stip. Bas Kok promoveerde het cadeau tot doelpunt (2-1) en Foreholte ging een minuut later met een achterstand naar de thee.

Gelijkwaardig

Die verwondering zette zich door toen in de 53e minuut de KDO-verdediging zomaar Jelle Geerlings naar de grond gleed. Toni Arroyo maakte deze, in meerdere opzichten, gelijkmaker, terwijl doelman Tobias Ravelli heel dicht in de buurt was met de vingertoppen (2-2). In de fase die volgde waren de ploegen voor het eerst gelijkwaardig. Het was voor de toeschouwer een genot om te zien hoe zowel KDO als Foreholte streden voor de overwinning. Olle Roffelsen liet een vlammend schot maar net aan over de kruising vliegen en Christian Guijt zag zijn inzet na een vloeiende Voorhoutse aanval voorlangs en naast gaan. Vlak voor het half uur was het echter opnieuw Jesse Stange die de hoofdrol opeiste. Pim Spreeuw en Roffelsen probeerden het gevaar te bezweren, maar Stange speelde onberispelijk Jim Klijn aan en die schoot schitterend via de binnenkant van de paal binnen (3-2).

Twee rode kaarten

Met nog ruim een kwartier te spelen leek de wedstrijd beslist, maar binnen een paar minuten bracht de ploeg van trainer Raymond de Jong zich in een lastig parket. Eerst haalde aanvoerder Timo Kas in een betrekkelijk gevaarloze situatie z'n tweede gele kaart op en even later stonden de prettig verbaasde Voorhouters tegenover negen Kwakelaars toen nota bene Jesse Stange ook nog z'n tweede gele kaart scoorde bij scheidsrechter Mourabit. Heel De Kwakel voelde zich onheus bejegend, maar feit was dat ook Stange vanuit zijn situatie veel terughoudender had moeten handelen. Nu rook Foreholte dat er nog kansen lagen en die werden uiteindelijk ook gegrepen. Overigens pas nadat de eerste de beste aanval van negen KDO'ers net niet tot doelpunt werd gepromoveerd.

Trainer Bloemheuvel wisselde aanvalsleider Sam Lemmers in de ploeg en met nog tien minuten te spelen bleef de Voorhoutse ploeg geduldig en de flanken zoeken om van daaruit de voorzet te verzenden. KDO trok zich in een handbalverdediging terug, zeker nadat Sam Lemmers in de 84e minuut net voor de vuisten van Ravelli de bal met het hoofd beroerde (3-3).

Geerlings maakt winnende

Foreholte probeerde door te gaan, maar de negen KDO-ers bleven betrekkelijk makkelijk overeind. Totdat in de 95e minuut de bal voor de voeten van Jelle Geerlings kwam. Zijn schot vanaf de zestien meter lijn kreeg een verrassende en voor KDO dramatische curve mee na de touché in een woud van Kwakelse benen. Buiten bereik van Ravelli sloeg de bal in de linkerbovenhoek binnen (3-4). Mourabit liet nog twee minuten doorspelen, maar KDO hing lamgeslagen en ongelovig in de touwen en de Voorhouters waren 'uit de as herrezen'.

Teylingen verliest van RVC'33 in strafschoppenduel

Verdediger Jelle Vooijs kreeg voor rust zijn tweede gele kaart. | Foto: archief/Peer Compeer Foto: Peer Compeer

Sassenheim n 'Tot de 0-1 was er niets aan de hand, maar als je daarna zoveel persoonlijke fouten maakt, wordt het lastig', waren de veelzeggende woorden van trainer Marc van Wonderen, na afloop van de verloren wedstrijd bij RVC'33 uit Reeuwijk.

Teylingen begon met Raymond Dolieslager in de basis, op de plek van de geblesseerde Niels Rodenburg. In de beginfase was er controle voor Teylingen, zonder hele grote kansen te creëren. In de 25e minuut kwamen de Sassenheimers dan ook terecht op een 0-1 voorsprong door een benutte penalty van Jaap Zwetsloot. Het betekende alweer z'n elfde doelpunt in de competitie.

Rode kaart

Wat er na de 0-1 gebeurde zie je niet vaak. Achter elkaar, in een kort tijdsbestek, werden er grote, persoonlijke fouten begaan wat prompt drie (terecht gegeven) penalty's opleverde voor de thuisploeg. Twee daarvan werden er benut door Robin Stolwijk, de laatste werd gepakt door Tarek Kharboutli. Extra schade waren de twee gele kaarten voor verdediger Jelle Vooijs. Hij moest nog voor rust inrukken en stelde hiermee Teylingen voor een schier onmogelijke opgave om nog een resultaat te halen.

Geen resultaat

Het leed was al geschied, zo leek het tenminste, en in de tweede helft probeerde Teylingen het met Lasse van Wijk in de spits nog wel. RVC kwam eerst op 3-1 door Frank Stolwijk. Hierna kreeg Teylingen nog wel enkele goede kansen op de aansluitingstreffer, echter zonder resultaat.

'Grove fouten'

Een jammerlijke wedstrijd voor de Teylingers, waar persoonlijke fouten keihard werden afgestraft.

"Jaap Zwetsloot viel na de rust uit wegens een blessure en dan sta je al met tien man. Tel uit je winst. Tussen minuut 25 en 35 geven we alles in één klap weg. Doodzonde natuurlijk en dan verlies je terecht. Er werden echt grove fouten gemaakt bij ons achterin, daar baal ik van. We zullen dit moeten evalueren en de resterende drie wedstrijden tot de winter ervan leren", sloot van Wonderen af.

De komende twee zondagen speelt Teylingen thuis tegen laagvliegers ESTO en Stompwijk, om daarna nog op bezoek te gaan bij ROAC.

25. 0-1, Jaap Zwetsloot (pen.), 26. 1-1, Robin Stolwijk (pen.), 33. 2-1, Robin Stolwijk (pen.), 66. 3-1, Frank Stolwijk (38. Bijz.: Robin Stolwijk (RVC) mist penalty, 38. Bijz.: rode kaart Jelle Vooijs (2x geel)).

Opstelling: Kharboutli, Dofferhoff, Vooijs, van den Nouland, Heemskerk; Dolieslager, van der Vlugt, van Wijk (75. Acimovic); Witkamp (55. Ritzen), Zwetsloot (46. Prange) en de Ridder.

Vierdaagse met klein Warmonds succes

De afzwemmers van zwemvaardigheid met hun diploma. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Geen spruitjespak meer, maar een oranje-paars leiderspak bij de vierdaagse voor marathonschaatsers. Ook de Warmondse IJsclub was goed vertegenwoordigd, met podiumplaatsen voor Iris van der Stelt en Leander van der Geest.

Iris van der Stelt eindigt als vierde in de marathon vierdaagse. | Foto: pr./Schaatspeloton.nl Foto: pr./Arjen Vervoort

Op donderdag 22 november startte de vierdaagse voor het marathonschaatsen. Tot voor een paar jaar geleden was er de Greenery Vierdaagse, met het spruitjespak voor de leider van het klassement. Nu is er weer een vierdaagse onder de naam Trachitol Trophy met een oranje-paars leiderspak en een 'pillenpak' voor de leider van het tussensprint-klassement.


Elke dag reden de schaatsers meer ronden. In Breda reden de dames op de eerste dag 60 ronden in plaats van de voor hen gebruikelijke 80 ronden. Irene Schouten, net terug van de World Cup in Japan, won met overmacht zowel de tussensprints als de eindsprint. Dat leverde haar naast de meeste punten voor het vierdaagse klassement ook twee leiderspakken op. Manon Kamminga, ploeggenote van Anne Leltz (WIJC en A6) werd tweede en Iris van der Stelt (WIJC en mkbasics.nl) stond op de derde plaats. Anne Leltz werd zelf vijftiende. Loesanne van der Geest werd 31e, Lisa van der Geest 55e.

Op vrijdag reden de marathonschaatsers in Utrecht 70 ronden. Weer was de winst voor Irene Schouten. Op haar thuisbaan in Hoorn won Schouten ook op zaterdag 24 november de derde wedstrijd. Na 80 ronden besliste Schouten in de eindsprint de wedstrijd.

Op zondag werd de vierdaagse beslist in Groningen. De eindzege kon Irene Schouten niet meer ontgaan. Deze laatste wedstrijd kende veel aanvallen en er werd een kopploeg gevormd van negentien schaatssters, waarin ook Iris van der Stelt en Lisa van der Geest zaten. Na honderd ronden reed Schouten net voor de laatste bocht Loes Adegeest voorbij, die er na het afsprinten van het peloton alleen vandoor was gegaan.


In het klassement na vier dagen stond Iris van der Stelt op de vierde plaats, Lisa van der Geest achttiende. Het commentaar van Iris van der Stelt na afloop: "Meer zat er nu niet in. Zij zijn op dit moment gewoon beter."

Heren Beloften

Bij de Heren Beloften was Kees Heemskerk in de Breda de beste WIJC'er , op de twaalfde plaats. Leander van der Geest werd daar 45e. Maar in Utrecht revancheerde Van der Geest zich met een tweede plaats. Heemskerk werd daar vijftiende. In de derde wedstrijd, dit keer over 100 ronden in Hoorn, finishte Van der Geest op de vierde plaats en reed Heemskerk naar plek achttien.

Op zondag waren de Beloften in Groningen 'het toetje'. Zij mochten voor 120 ronden aantreden nadat de wedstrijden Dames Topdivisie en Heren Topdivisie 's middags live op tv en via de livestream uitgezonden werden. Leander van der Geest (tiende plaats) en Kees Heemskerk (vijftiende) reden in de punten.


In het eindklassement staat Leander van der Geest op de zevende plaats en Kees Heemskerk op de zeventiende.

Diplomaregen bij de Columbiaan

Voorhout n Bij zwemvereniging De Columbiaan was op zaterdag 24 november een afzwemdag. In totaal 43 kinderen behaalden het A-, B-, C- of zwemvaardigheids-diploma.

Naast de 25 ABC diploma's zijn 18 zwemvaardigheidsdiploma's uitgereikt. Achttien belangrijke diploma's voor de zwemvereniging. Dit zijn kinderen die na ABC-diploma's door zijn blijven zwemmen.

Anouk Oskam, Björn Rus, Femke Visser, Julia Veens, Stijn Koomen, Tobias Knijnenburg, Tonna Tekle Meles en Yin Zwetsloot behaalden hun eerste zwemvaardigheidsdiploma.

Britt Aartman, Emille Rus, Britt van de Reep, Jamie Floor, Klara Rus en Noor de Jong behaalde het tweede zwemvaardigheidsdiploma.

Eline Oskam, Freya Cropp, Stan Veens en Tijmen van Leeuwen behaalden het derde diploma.

Vijfde diploma

Bij deze diploma's worden balvaardigheid en snorkelduiken getoetst. Maar ook bijvoorbeeld een gehurkte salto achterover, het wrikken, schredesprong, ongelijk watertrappen, een gehurkte draai, de zijslag, hoekduik en de zeemansslag. De Columbiaan is momenteel bezig met het vervaardigen van het vijfde diploma. Zo kunnen kinderen ongeveer tot hun achttiende jaar door blijven zwemmen.

ABC

Maar eerst behalen de kinderen de ABC-diploma's. Voor het A-diploma slaagden Vlin, Isabel, Dani, Tasnim Tamimount, Skye, Jentl, Jill, Hevro, Carice en Joëlle. Voor het B-diploma waren dat Batoul, Bregt, Alex, Roaa, Jasmijn en Lotte. Het C-diploma was voor Kieran, Dani, Kimberley, Flora Patricia, Lotte, Sebbe, Ayah, Mohamad en Omar.

71.230 euro bij veiling

Voorzitter Rogier Hoeijmans toont de cheque, met naast hem (v.l.n.r) Floris van Dam, Loek van Noort en Heinz Hoek. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De verwachtingen waren hoog gespannen binnen Foreholte na het samenstellen van een breed assortiment aan 'kavels'. Op vrijdag 23 november rond 19.30 uur arriveerde de eerste geïnteresseerde en nam veilingmeester Theo van Werkhoven (afgewisseld door Jan Piet Does) plaats en veilde zo het eerste stukje van een varkensrollade. In totaal brachten zijn hamerslagen 71.230 euro op.

In de ruim vier uren die daarna volgde werd een keur aan artikelen en belevenissen geveild bij de voetbalvereniging. De wedstrijden Ajax-VVV en Schalke 04 -Red Bull Leipzig waren gewilde prijzen, net als het Mountainbike weekend, Foreholte culinair, theaterdiner "t Schaep met de 5 poten" en het arrangement in de dinertrain en droegen dan ook substantieel bij aan het uiteindelijke resultaat.

Winnende lotnummers

Ook dit jaar werden de winnende lotnummers bekend gemaakt van de Grote Foreholte Loterij – die onlosmakelijk verbonden is aan de veiling – met als hoofdprijzen; een gevulde gereedschapskist, een smart TV en een elektrische fiets. Deze (loterij)opbrengst van 11.000 euro brengt het resultaat van de veiling 71.230 euro.

Verlies handbalsters

Voorhout n De eerste wedstrijd van de tweede helft van de handbalcompetitie was er voor Foreholte een tegen de nummer drie, Handbal Venlo.


De Voorhoutse selectie speelde vorige week een goede tweede helft tegen Dalfsen en het was zaak deze week de hele wedstrijd geconcentreerd te blijven spelen. De start was in elk geval goed. Foreholte komt via Merel van Drueten, Melanie Zwaan en twee keer Shantella Smid op 4-4. De wedstrijd blijft gelijk opgaan en na 10-10 slaat Foreholte een klein gaatje: 12-10. Toch komt er dan een iets mindere fase, waardoor Venlo uiteindelijk met 14-17 de rust in gaat.

Tweede helft loopt de aanval niet direct lekker, waardoor het verschil oploopt met zes naar 15-21. Foreholte weet echter de concentratie terug te pakken en brengt met hard werken het verschil terug: 23-26. De wedstrijd blijft een klein verschil houden en een aantal slordigheidjes zorgen ervoor dat de Voorhoutsen net niet voor een stunt kunnen zorgen. De eindstand is uiteindelijk 27-31.

Klassieker gestaakt

Sassenheim n Al jaren zijn de wedstrijden tussen de vrouwen teams van Saestum en Ter Leede een klassieker in de Nederlandse top van het vrouwenvoetbal. Op zaterdag 24 november stonden beide teams in Zeist weer tegenover elkaar.

De eerste helft liet een enerverend gevecht zien waarbij Ter Leede in eerste instantie de lakens uitdeelde, op een via Kitty Susan 0-1 voorsprong kwam maar vervolgens werd overvleugeld door Saestum. Dit leverde de verdiende gelijkmaker op.

Overleden

In de rust kreeg de scheidsrechter de heer van Aller het trieste bericht dat zijn vader was overleden. Hij kon de wedstrijd niet verder leiden en aangezien er geen acceptabele vervanger aanwezig was, werd de wedstrijd met de 1-1 stand gestaakt. Wanneer het restant zal worden uitgespeeld is aan de KNVB.

Derde plaats voor Zagers

Voorhout n Johan Zagers heeft bij het Internationaal Open Helderse de derde plaats behaald.

Judoka's uit Engeland, België, Frankrijk en Denemarken streden in Den Helder om de prijzen. Johan Zagers, judoleraar en eigenaar van Sportschool Kaizen, streed door afmeldingen in de categorie veteranen (30 jaar en ouder) in de poule bij de senioren (tussen de 24 en 30 jaar). Na de poulewedstrijden kwam Zagers in de kwartfinale uit tegen de latere kampioen. Na een korte en fel pakkingsgevecht werd Zagers verrast en werd eroverheen gezet met een mooie beenworp. "Ondanks de laatste partij, die ik onnodig heb verloren, kijk ik met een tevreden blik terug naar deze dag", aldus Zagers, die wel met het brons naar huis ging. Lees meer op www.deteylinger.nl.

28 november t/m 5 december

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, Taizédienst M.m.v. Oecumenisch Kleinkoor, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. K. de Jong

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Woord- en communieviering m.m.v het Golden Harvestkoor

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: gastpredikant

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): geen informatie

Christelijke meditatie met pastor Claassens

Pastor Marion Claassens. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De tweedelige cursus 'Christelijke Meditatie' start op dinsdag 4 december om 13.45 uur in de Roef (Herenstraat 47). Pastor Marion Claassens geeft de cursus.

De cursus is bestemd voor degenen die al eerder een cursus met stille of christelijke meditatie hebben gevolgd en er meer van willen weten. Voor de pastor is de essentie van het mediteren om in het hier en nu gevoed te worden door de liefde van God. Tijdens de komende Adventperiode -traditioneel toch al de tijd van verstilling- zal Claassens gebruik maken van geleide meditaties uit zowel het Oosten als het Westen. Claassens: "Hierdoor kan je dichter bij de bron van je bestaan komen. Het zet je met beide benen in Gods wereld, zonder de band met je eigen wereld te verliezen. Het gevoel van ontspanning dat je dan wellicht zal ervaren, geeft je kracht in het dagelijkse leven".

De cursus wordt gehouden van 13.45 tot 15.00 uur in de Roef. De tweede middag van deze cursus is op dinsdag 18 december. De bijdrage voor de twee middagen is 10 euro en inschrijven kan via www.palliam.nl.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 2 december bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week was: Nachtvorst.

De winnaar is: T. van Ruiten uit Sassenheim.

Oecumenische Taizéviering

Sassenheim n Op de eerste zondag van Advent, 2 december, wordt er weer een oecumenische Taizéviering gehouden in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat. De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking. De Taizédienst voegt iets toe aan de gebruikelijke zondagse kerkdiensten met de specifieke Taizézang. De stilte krijgt in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Een stilte die rust en ruimte geeft voor inkeer in deze drukke decembermaand. Even een stil moment om bewust toe te leven naar Kerst.