De Teylinger

30 oktober 2019

De Teylinger 30 oktober 2019


"Het was fantastique"

De Nederlandse delegatie werd hartelijk verwelkomt, onder andere door burgemeester Paul Jeanneteau. (2e van rechts). | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

WARMOND n Van 24 tot 27 oktober brachten een groep inwoners en belangstellenden een bezoek aan de partnergemeente Champigné. Met 35 personen een grote. Naast zes jongeren, gingen er ook vier politici en de raadsgriffier mee. En dat is iets nieuws.

door Nico Kuyt

In mei stuurde de Stichting Jumelage Warmond Champigné (JWC) een brief naar de raadsfracties. De JWC denkt na over een intensivering van de stedenband en nodigde hen uit om mee te gaan met het geplande bezoek aan Champigné. Het CDA, de ChristenUnie en D66 gaven hier gehoor aan. GroenLinks wilde wel mee, maar was wegens omstandigheden verhinderd. In de vroege morgen van de 24e vertrok de groep voor een 12 uur durende reis naar Champigné. Aangekomen heette een groot gezelschap de reizigers gastvrij en uitbundig welkom. In de woning van de president van de Franse jumelage-tak vielen de Nederlanders een feestelijk onthaal ten prooi met verfrissingen en toespraken, zoals van burgemeester Paul Jeanneteau. Vervolgens gingen de bezoekers naar een gastgezin. De raadsleden hadden evenwel besloten om op eigen kosten naar een hotel te gaan.

Bus

De partnergemeente had een dagvullend programma opgesteld rond de thema´s duurzaamheid, jeugdzorg en ervaringen met gemeentelijke fusies, want ook Champigné heeft dit beleefd. Op vrijdag werd Nova-Flore bezocht, een bedrijf met natuurlijke oplossingen voor het beschermen van de biodiversiteit. Een puzzeltocht volgde met daarna een lunch van vier gangen en een gesprek met raadsleden rond de thema's. Opmerkelijk was bij jeugdzorg de pédobus. Twee vrijwilligers lopen in de ochtend door de straten en begeleiden de kinderen die aan hen worden toevertrouwd naar school. In de avond was er speciaal voor de gasten een optreden met Franse chansons. Op zaterdag togen zij naar château de Goulaine in Nantes, een optrekje dat al 1000 jaar in dezelfde familie is, uitgezonderd na de Franse Revolutie toen een Nederlandse slavenhandelaar het in bezit had. Na een lichte lunch ging het op weg naar Les Machines de l'île, waar een 12 meter mechanische olifant een rondje door de wijk stapt, zo nu en uit zijn snuit spuitende, en een groot carroussel met vreemde door mechaniek aangestuurde zeecreaturen á la Jules Verne.

Lees verder op pag 5

Het gaat
spoken
in de Iris

Het
bevordert de saamhorigheid

Handhaving
De Hofstee blijkt lastig

Al duurzaamheidsdeal vóór de beursvloer

Muziekvereniging n Crescendo viert een jaar lang feest

Het gaat zaterdag spoken in de Iris

Griezelen voor de kleinsten. | Foto: PR

n Halloweenparty door buurtbewoners

voorhout n Halloween is nog lang geen ingeburgerd begrip in ons land. Toch wordt het steeds vaker opgepakt om er een happening van te maken. Dit gaat aanstaande zaterdag ook in de Iris de wijk de Voorhoutse wijk De Hooghkamer plaats vinden. Nu voor de derde keer.

Door Piet van Kampen

Het uit Amerika overgewaaide 'griezelfeest' krijgt wel steeds meer voeten aan de Hollandse grond. In Sassenheim is het al jarenlang een happening in park Rusthoff met veel deelnemers. De party die zaterdag in Voorhout voor de derde keer wordt gehouden is kleinschaliger voor bewoners van de straten van 'Sonate' het buurtje waarin de Iris ligt. Het plein daar wordt het bruisend middelpunt waar de partytent komt en diverse activiteiten zullen plaats vinden. Woningen zullen met Halloween attributen worden gedecoreerd. 'De bewoners en de kinderen hebben er weer veel zin in' weet Simone de Koning die ook haar steentje bijdraagt in de organisatie. 'Die jongens van mij vragen nu alweer of ze pompoensoep zullen eten' glimlacht zij.

Saamhorigheid

Het was Daniëlle van der Steen die drie jaar geleden het idee voor de Halloweenparty lanceerde. Het sloeg aan en het werd een succes voor de bewoners die er allemaal net pas woonden en op deze manier op ongedwongen wijze met elkaar kennis konden maken hetgeen de saamhorigheid bevordert. Daniëlle vormt samen met Annemarie Heneman het organiserende duo. Alle deelnemers zorgen voor een eigen drankje en velen bereiden verschillende hapjes en andere hongerstillers waar men van kan genieten. Dankzij het Jacoba van Beijerenfonds kon er een picknicktafel, partyverlichting en een haspel worden aangeschaft. 'Ik wist dat er voor buurtactiviteiten mogelijkheden voor een bijdrage waren en daar ben ik achter aan gegaan en dankbaar voor de toezegging' vertelt een opgetogen Simone. Zij vertelt ook wat er allemaal gaat gebeuren. Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 uur spelletjes op het veld. 17.00 uur,:feest, eten en drinken, 18.45 uur: prijsuitreiking leukst verklede kind, 19.00 uur: kinderen langs de deuren voor snoep, 20.00 uur: stemmen voor de mooist versierde woning en om 21.00 uur is er daar de prijsuitreiking van. Kortom een leuk en gevarieerd programma voor jong en oud. Het gaat er spoken.

"Geen achterstanden oppakken groenklachten"

TEYLINGEN n De drukte in de bestrijding van de eikenprocessierups leidde niet tot het vertraagd oppakken van meldingen van inwoners over het groen. Er zijn B&W zelfs geen achterstanden in het oppakken van groenklachten bekend.

door Nico Kuyt

Raadslid Hidde Verhoeve (VVD) had enige tijd geleden vragen aan B&W gesteld over signalen vanuit de inwoners over het vertraagd of zelfs niet oppakken van de groenklachten. Maar B&W bestrijdt de achterstanden hierin. Ook het geluid dat groenklachten in het meldingensysteem Fixi op afgehandeld worden gezet zonder toevoeging van een reden, is B&W eveneens niet bekend. B&W heeft daarom een steekproef uitgevoerd onder afgehandelde groenklachten om te zien of daar een aanvullende reactie aan de melder is gegeven. Van de 15 meldingen uit de steekproef heeft de melder in álle gevallen een reactie gekregen. Bij 1 melding is er geen opvolging meer gegeven op een vervolgvraag van de gemeente. De bewoners van Teylingen maken overigens steeds vaker gebruik van Fixi om een melding over de openbare ruimte te doen. In de afgelopen 12 maanden zijn er bijna 6.000 meldingen gedaan, dat is een toename van ruim 20 procent ten opzichte van de 12 maanden daarvoor. Het gebruik van Fixi vindt B&W dan ook een groot succes en werkt om de dienstverlening te blijven optimaliseren, bijvoorbeeld het verbeteren van de antwoorden die melders ontvangen.

Fantastique

(vervolg van voorpagina)

De avond werd afgesloten met een gezamenlijk diner verzorgd door de gastgezinnen. Er klonken afscheidswoorden van de Franse partners waarin grote waardering klonk voor de aanwezigheid van de jongeren en de politici. In een ludieke toespraak bedankte griffier Robert van Dijk de gastheren en -vrouwen. Alles was 'fantastique'. Na een door de gastgezinnen klaargemaakt ontbijt die volgende morgen, ging de bus weer op weg naar huis, uitgebreid toegezwaaid door de inwoners van de partnergemeente. In de bus klonken slechts positieve geluiden over het bezoek. Het was ´fantastique´.

Enthousiasme viel te bespeuren bij de politici. Juist in deze tijden is het nodig te verbinden met Europa en van elkaar te leren. Ze werden naar eigen zeggen overweldigd door de gastvrijheid en de vriendelijkheid van de mensen in Champigné en hebben genoten. Volgend jaar komt een delegatie uit de partnergemeente naar Warmond. Aan een tijdstip en programma wordt op dit moment gewerkt. Hun bezoek vorig jaar was erg goed bevallen. Zij maakten toen de inkomst van Sinterklaas mee. Maar het is iedere keer weer anders.

Prinsverkiezing bij de Saksen

sassenheim n Op 9 november gaat Cv de Saksen haar 45e Prins kiezen.Ook wordt bekend wie op deze feestavond hun nieuwe Jeugdprins wordt. Het wordt een dolle avond want de Flierefluiters spelen en maken het dus sowieso kneitergezellig. We gaan de avond ook afscheid nemen van Prins Harold 1 en zijn Danielle en hun hele gevolg. Ook nemen we afscheid van Jeugdprins Jan en zijn Nisreen. Zij maakten het 44e Saksenjaar onvergetelijk maar moeten nu plaats maken voor de nieuwe Prins van de Saksen. De avond is traditie getrouw in het Onderdak en start al vroeg want om 19.30 is de zaal al open. De donateurs mogen gratis naar binnen. Anderen kunnen bij de ingang altijd een kaartje voor deze avond kopen

Een diamant aan de huwelijksketting van Rex en Sonja

Burgemeester Breuer bezocht het diamanten paar. | Foto: PvK

n Echtpaar Naumann-Wink 60 jaar getrouwd

sassenheim n 'Ik ben een drammer, die moet ik hebben' lacht Rex Naumann als hij terug denkt aan het moment dat hij Sonja Wink voor het eerst in de ogen zag. Nu ruim 60 jaar later is de herinnering voor beiden nog springlevend. Afgelopen maandag 28 oktober herdachten zij de dag dat zij elkaar de ringen omschoven en het jawoord gaven.

Huize Panama | Foto: PR

Door Piet van Kampen

Rex (84) werd in het dorp Mr. Cornelis in Indonesië geboren en verhuisde met het gezin op 13-jarige leeftijd naar Rotterdam, de geboortestad van Sonja (76). Het was in de Maasstad tijdens een avond in een jeugdverenigingsgebouw dat de jongelui elkaar voor het eerst ontmoetten en de vastberaden Rex zag in haar de liefde van zijn leven. Vanaf het prille begin was er de klik tussen die twee. Drie jaar verkering met een tussentijdse verloving mondde uit in de stap in het huwelijksbootje. Uit hun verbintenis werden Peter, Yvette, Mickel en Marcel geboren en zagen zeven kleinkinderen later het levenslicht. 'Een hecht gezin met elkaar' zijn Rex en Sonja trots op de nazaten.

Marine

Na de trouwdag woonde het paar kort in Rotterdam. Later in Overschie en tussentijds werd Rex als marineman naar Nieuw-Guinea uitgezonden. Nadien werd hij in Valkenburg (Z-H) gestationeerd en verhuisde het gezin naar Katwijk. Inmiddels wonen zij al 53 jaar naar volle tevredenheid in Sassenheim. Rex is altijd bij de Koninklijke Marine als boordwerktuigkundige tot aan zijn pensioen werkzaam geweest. Hij ontving een Koninklijke onderscheiding voor Menslievend Hulpbetoon nadat hij tijdens een storm 9 drenkelingen van een schip bij Hoek van Holland had gered. Na het pensioen werd het geen stilzitter. Ging nog wat werken op Rotterdam Airport, werd lid van Zeemanskoor Overal ('Jammer dat het ophoudt te bestaan'), is gastheer bij de veteranen en vertoeft vaak met de hengel aan de waterkant. Sonja zwemt graag een baantje en is actief als vrijwilligster in de bibliotheek. Zo hebben zij beiden hun eigen bezigheden. 'Gaat prima zo' lacht de bruid. Wel genoot het diamanten paar van reizen naar Indonesië, Israel, Jordanië, Thailand, Marokko en diverse Europese landen.

Open

'Open naar elkaar toe' is de levenswijsheid van Rex en Sonja knikt instemmend en heeft zoals in elk huwelijk ook ervaren dat er 'altijd wel ups en downs zijn'. Zij vormen een hecht paar dat hun huwelijksjubileum in eerste instantie met het hele gezin en de nazaten al een weekje in Kroatié vierde. Op 4 november ook nog eens met het hele stel van Live and Cooking genieten bij Van der Valk in Sassenheim. Zo sober als de trouwdag destijds werd gevierd zo groots vieren zij het nu.

SOS wil waken over identiteit van Sassenheim

sassenheim n Gemeente Teylingen heeft aan de SOS medewerking verleend om meer beeldbepalende panden toe te voegen aan de voorlopige gemeentelijke lijst van beeldbepalende panden. Zij heeft 25 eigenaren aangeschreven dat zij benaderd worden door de SOS met de vraag of hun pand geplaatst kan worden op de voorlopige lijst.

De SOS is teleurgesteld dat slechts 44 panden in Sassenheim op deze lijst zijn gesteld. De cultuurhistorici willen graag zien dat er met name meer zogenaamde "bollenvilla's" op de lijst komen. Deze zijn karakteristiek voor Sassenheim en geven het dorp, meer dan in andere dorpen in de Duin- en Bollenstreek, een specifieke identiteit en herkenbaarheid. Met name aan de Hoofdstaat staat nog een groot aantal villa's dat onbeschermd is en gemakkelijk ten prooi kan vallen aan projectontwikkelaars. Deze kan een sloopvergunning niet worden geweigerd als aan de voorwaarden hiervoor is voldaan. De afgelopen jaren hebben zich in Sassenheim vervelende voorvallen voorgedaan, aldus de SOS, die voorkomen hadden kunnen worden als er betere handhaving had plaatsgevonden of panden beschermd waren geweest. De beeldbepalende panden krijgen een mindere bescherming dan de rijks- en gemeentelijke monumenten, maar beter iets dan niets, aldus de SOS. Inmiddels heeft de SOS acht eigenaren bereid gevonden hun pand ook op de voorlopige gemeentelijke lijst van beeldbepalende te laten plaatsen. De SOS heeft hiertoe deze week een verzoek ingediend bij de gemeente. Het is uiteindelijk aan de raad of deze acht panden ook aan de lijst worden toegevoegd. Waarschijnlijk wordt dit jaar daar nog over beslist.

30 km-zone in Warmond uitgesteld. Waarom?

ingezonden n We hadden inspraak! Vanaf begin 2017 hebben veel inwoners hun mening laten horen over een veiliger route door Warmond. Na veel gedoe heeft de gemeenteraad in januari 2019 uiteindelijk besloten tot invoering van een 30-km zone vanaf de Beatrixlaan tot het spoorwegviaduct. Dan zou je denken: nou gaat het gebeuren!

Niet dus. Want vorige week kreeg de gemeenteraad opeens te horen dat de brug bij het Warmonderhek er zo slecht aan toe is dat die met voorrang vervangen moet worden. Dat zal dan gebeuren in het laatste kwartaal van 2020 en het duurt ongeveer vijf maanden. Pas daarna is de doorgaande route aan de beurt. In 2021.

Er is hierover bij veel Warmonders ongeloof en onbegrip. Nog langer wachten... Zeker nog een jaar. Ook de raadsleden in de commissie Ruimte werden door de mededeling overvallen. Maar zij deden nog niet veel meer dan zich verbazen.
Inwoners van Warmond willen wél precies weten waarom. Daarom hebben we het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden een brief gestuurd. Daarin vragen we hoe het kan dat vervanging van de brug nu opeens urgent is. Ook vragen we of het vervangen van de brug en (een deel van) de maatregelen aan de doorgaande route gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Dat kan tijd en wellicht ook kosten besparen. In de vijf maanden dat de brug buiten bedrijf is, zal er ook minder verkeer zijn op de doorgaande route. We vragen het college en de raadsleden daarover nog eens goed na te denken.

Hopelijk lezen we binnenkort – het liefst in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek in de Teylinger – het antwoord op onze vragen.

Ans Bartelink / Aad Boer / Dick Duynhoven / Ton Elbers / Hermien Elbers / Aad Heemskerk / Leo Knijnenburg / Jaap Mohlmann / Aad Overgaag / Bouke van Renswou / Nicoline Sieval / Ricky Slingerland / Gerrit Slingerland / Renate Weijers / Els de Winter

"Er is wel degelijk gestrooid bij zorgcentra"

TEYLINGEN n De afgelopen winter is er wel degelijk gestrooid bij ouderencomplexen, zorgcentra, scholen en winkelstraten. Dit antwoordt B&W op vragen van de fractie van CDA, die deze op 7 februari stelde. Het antwoord werd destijds evenwel vergeten het CDA te verstrekken.

door Nico Kuyt

Naar aanleiding van de sneeuwval begin dit jaar heeft de CDA-fractie klachten ontvangen over het strooien. Opgemerkt werd dat er alleen wordt gestrooid op doorgaande wegen en niet op fietspaden of toegangen van ouderencomplexen, zorgcentra, scholen en rondom winkelstraten.

Maar er is niet alleen op de doorgaande wegen gestrooid, meldt B&W. "Zodra op de doorgaande wegen en schoolfietsroutes de gladheid bestrijding onder controle was, heeft de dienstdoende gladheidcoördinator de strooiroute uitgebreid. Deze uitbreiding was gericht op locaties van kwetsbare doelgroepen, zoals mindervalide en ouderen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat strooien op dergelijke locaties niet heel veel toevoegt. Dit komt omdat op deze locaties doorgaans te weinig rijbewegingen zijn en die zijn noodzakelijk voor een goede vermenging van het zout en de te bestrijden ondergrond. Zonder rijbewegingen is de gladheidbestrijding minimaal en daarom wordt de bestrijding (vaak) niet opgemerkt door onze inwoners." De gemeente heeft in dit alles in overstemming met strooibeleid gehandeld.

Eigen stoep schoon

De uitvoering van de gladheidbestrijding is conform de CROW-richtlijnen uitgevoerd. "In hoofdlijn zijn de richtlijnen erop gericht dat men binnen 350 meter een begaanbare weg bereikt richting een doorgaande weg of fietsroute. Het strooibeleid van de gemeente is erop gericht om doorgaande wegen en (doorgaande) fietspaden prioriteit te geven. De overige wegen worden alleen overdag op werkdagen gestrooid, voorwaarde hierbij is dat er voldoende tijd en zout is. Voetpaden en overige fietspaden worden geheel niet gestrooid. Met gerichte communicatie roepen wij onze winkeliers en inwoners op om hun eigen stoep/terrein schoon te maken en –als nodig- elkaar te daarbij te helpen. Daarbij is het mogelijk dat de gemeente zout verstrekt", aldus B&W, die op dit moment geen aanleiding ziet om op basis van de laatste bevindingen het beleid aan te passen.

Bewezen afspraken over uitstallingen worden nagekomen

VOORHOUT n Daar waar bekend is of kan worden aangetoond dat er eerder afspraken zijn vastgelegd over het plaatsen van uitstalling op de Herenstraat, wordt hier rekening mee gehouden. Dit geeft B&W als antwoord op vragen die raadslid Sandra Groenendal (PvdA) onlangs stelde.

door Nico Kuyt

Volgens het nieuwe beleid mogen uitstallingen worden geplaatst tot maximaal 1 meter uit de gevel. Er moet wel een vrije doorgang van 1,20 meter beschikbaar blijven. Op dit moment is de gemeente nog bezig met het verwerken van de meldingen en ontheffingen, het beantwoorden van vragen, het stimuleren van ondernemers om een melding te doen en wordt een voorstel voor mogelijke maatwerkgevallen voorbereid. Zover er afspraken zijn vastgelegd of aangetoond kan worden dat deze zijn gemaakt, houdt B&W hier bij de besluitvorming rekening mee. Tot op heden is er maar 1 geval naar voren gekomen waar het duidelijk is dat er daadwerkelijk afspraken zijn gemaakt, zo geeft B&W aan.

Crescendo Sassenheim viert 115-jarig bestaan een jaar lang

Huidige en oud-ledenvan Crescendo repeteren voor het jubileumconcert op 23 november. | Foto: PR

n 12 maanden feest, te beginnen met het jubileumconcert

sassenheim n Op 4 september is Harmonievereniging Crescendo Sassenheim 115 jaar geworden. Dat maakt Crescendo de oudste muziekvereniging van Teylingen. Om dit bijzondere jubileum te vieren organiseert de vereniging, samen met verschillende verenigingen en organisaties uit de Duin- en Bollenstreek, een jaar lang concerten en activiteiten; te beginnen met het Jubileumconcert op 23 november aanstaande in Hotel Van der Valk Sassenheim-Leiden.

Tekening van De Tol in Sassenheim. | Foto: PR

Een jubileum laat je niet zomaar aan je voorbijgaan.
Daarom haalt Crescendo een jaar lang alles uit de muzikale kast. Daar kunnen collega muziekverenigingen van Crescendo, Excelsior Hoofddorp (90 jaar), St. Cecilia Voorhout (100 jaar) en Soli uit Santpoort-Noord (110 jaar) over meepraten.
Zij vierden allen kortgeleden hun jubileum en hebben voor Crescendo nog een paar handige tips!

Samen voor de muziek

De collega muziekverenigingen zijn het erover eens. Het is de samenwerking die de muziek maakt. "We hebben een concert gegeven waarbij alle leden meespeelden plus een koor van 150 man", aldus een trotse Soli. "Dat heeft een enorm saamhorigheidsgevoel bij alle leden gegenereerd". Ook St. Cecilia ziet een jubileumjaar als dé kans om samen eens goed uit te pakken: "hoe leuk is het om de traditionele evenementen een jubileumglans te geven; daarmee wordt het hele jaar bijzonder. Blijf ook doen wat je altijd hebt gedaan en waar je goed in bent; samen met veel plezier muziek maken!".

En dat is exact wat deze verenigingen al jaren doen. Want hoe bijzonder is het dat er in Noord- en Zuid-Holland zoveel muziekverenigingen al tientallen jaren met zoveel plezier muziek maken voor én door jong én oud. "Van musiceren word je blij en van samen musiceren word je nog blijer", licht Excelsior enthousiast toe. "Het spelen bij een muziekvereniging is bijzonder omdat ieder zijn steentje bijdraagt en ieder op zijn eigen manier. Daarnaast maak je vrienden van alle leeftijden". St. Cecilia voegt toe: "Het gezamenlijk spelen in een orkest is net als een teamsport. Samen haal je meer uit de muziek dan alleen".

Muzikale reis door de tijd

Crescendo werkt dan ook voor haar eerste activiteit, hét Jubileumconcert, samen met Stichting Oud Sassenheim. Tijdens dit concert krijgen bezoekers een muzikale reis door de tijd te zien én te horen. Huidige en oud-leden van Crescendo verzorgen een avondvullend programma waarbij muzieknummers uit verschillende periodes van de vereniging te horen zal zijn; denk daarbij aan de statige mars 'Arnhem', het krachtige en moderne stuk 'Boom Boom' en het swingende 'Tribute to Count Basie'.

Kaarten voor het Jubileumconcert zijn nù verkrijgbaar bij Primera Sassenheim. Kijk voor meer informatie over het jubileumjaar op www.crescendosassenheim.nl.

Kees van Velzen verslaat grote favoriet Schulte bij St. Hubertus

Vice-voorzitter Eduard Ribberink huldigt aan het eind van de avond de Zaalschietkampioen 2019: Kees van Velzen. | Foto: PR

Voorhout n De grote vraag bij schuttersvereniging St. Hubertus was of Jeroen Schulte, kampioen van de 1e klasse, voor de achtste maal zaalschietkampioen zou worden.

In een nerveuze strijd en met grote winst verslaat voorzitter Kees van Velzen echter favoriet Schulte. In de finale, aansluitend op de jaarvergadering, schiet Schulte 113 punten tegen Van Velzen 107 punten. Maar met een handicapopslag van 9% eindigt Van Velzen op de eerste plaats met 116 punten. Hiermee bewijzen de schutters dat het wedstrijdsysteem op de juiste manier werkt. Ook de mindere schutters maken kans op het zaalschietkampioenschap. Wat is er nu nog verder voor Van Velzen weggelegd? Hij is reeds Schutterskoning (2017), voorzitter (2018) en nu dus Zaalschietkampioen. Eindstand halve finale poule A: 1. Jeroen Schulte 5 punten; 2. Bert Pilaszek 4 p; 3. René Zwetsloot 3 p en 4. Hans Willemse met 0 punten. Poule B: 1. Kees van Velzen 6 punten; 2 t/m 4. Jos Geurts, Peter van Gils en Max van Dijk, allen 2 punten.

Jaarvergadering

Voorzitter van Velzen prijst zich gelukkig dat hij na 99 jaar nog steeds mag zeggen: "Heeeeren Schutters, welkom." Het is het bestuur opgevallen dat de schietavonden de laatste maanden druk bezocht worden. "Dat er 40 tot 45 schutter komen is prettig, ook voor de penningmeester." Het maximum aantal leden is vijftig. Met de aanname van zes nieuwe leden is de schuttersvereniging weer op volle sterkte. Enige hilariteit ontstaat er wanneer het bestuur voorstelt om voor het Wildschieten in december de konijnen te vervangen door rollades. Geen schijn van kans. Kom niet aan de tradities van de schutters! De Schietcommissie verjongt. Joost van Kempen en Marcel Nelemans treden toe tot de commissie. Over twee jaar zal Eduard Ribberink namelijk zijn taak als commissievoorzitter neerleggen. Secretaris Cor Steijn mag opnieuw voor drie jaar aan de bak; hij is herkozen. Bij het uitreiken van de vele schietmedailles is er één opvallende. Na 25 jaar oefenen ontvangt oud-penningmeester Richard Kuijten zijn medaille voor 20 x 54 punten.

Toegankelijkheid open-bare ruimte verbeterd

TEYLINGEN n De gemeente is bezig met een aantal maatregelen om de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met beperkingen te verbeteren, zo schrijft wethouder Rob ten Boden in een brief aan de gemeenteraad.

door Nico Kuyt

De gemeente wil de inrichting van de buitenruimte verder verbeteren door de plaatsing van straatmeubilair zo te organiseren dat dit ondersteuning biedt aan mensen met beperkingen om toch vaker buiten te komen en meer deel te nemen aan het sociale leven, bijvoorbeeld door het plaatsen van banken op looproutes van mensen met beperkingen, zoals ouderen, en als rustpunt kunnen dienen naar de centra of andere ontmoetingsplekken. Verder werkt de gemeente aan de handhaving van het uitstallingenbeleid. Bij aanpassingen aan wegen worden standaard verlagingen aangebracht bij de oversteekplaatsen. Bij herinrichtingen worden in voorkomende gevallen de bewoners en gebruikers via participatie betrokken en mensen met een beperking maken daarvan onderdeel uit. Tevens maakt het online meldingensysteem (Fixi) bewoners mogelijk om direct tekortkomingen te melden. Van dit meldingensysteem wordt volgens de wethouder steeds meer gebruik gemaakt. De stembureaus worden meer toegankelijk gemaakt en een Centrumvisie is in de maak waarbij alle doelgroepen in de gelegenheid gesteld worden om knelpunten aan te geven in de centra. Op basis van de uitkomsten wordt een uitvoeringsplan opgesteld.

Ontevreden

De raadsbrief heeft bij de fractie van het CDA evenwel geen tevredenheid gebracht. Er is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een integrale nota over de toegankelijkheid van de openbare ruimte en waarin wordt aangegeven op welke wijze de verplichting vanuit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Teylingen gestalte krijgt. De raadsbrief is geen nota en gaat niet in op de vraag van de motie, zo vindt het CDA en heeft het gemis als opiniërende discussie op de agenda van de raadscommissie Ruimte van 12 november laten plaatsen.

Happen en stappen door Sassenheim

sassenheim n Op dinsdag 5 november 2019 organiseert de Bibliotheek Sassenheim een wandeling door het dorp.

De wandeling begint in de bibliotheek om 10:00 uur met een kopje koffie. Daar word je verteld wat de wandeling inhoudt en hoe de route is. De gids van deze wandeling, Aad van der Wiel, zal je na de koffie aan de hand nemen door het dorp en je langs bekende en minder bekende monumenten begeleiden. De wandeling gaat o.a. langs het Oude Koningshuis, diverse kerken, de molen van Speelman, Knorrenburg, de Minneweg, de Beukenlaan en de Herberg Bijweg. Rond 12 uur is de wandeling afgelopen en is de afsluiting in de bibliotheek met een warm hapje. De wandeling duurt ruim één uur.

Ander moment mogelijk

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is het mogelijk dat de wandeling in overleg nog op een ander moment wordt georganiseerd, bijvoorbeeld s 'middags of een dag later.

De kosten voor deze wandeling zijn €5,- voor leden van de bibliotheek en €7,50 voor niet-leden.

Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website
www.bibliotheekbollenstreek.nl. BibliotheekSassenheim ligt aan de Kerklaan 42.

Junior Zeeverkenners stoppen muiterij op Koudenhoorn

Met de boot op zoek naar het zilver... | Foto: PR

warmond n Afgelopen zaterdag en zondag vond op Koudenhoorn (Warmond) het jaarlijkse Junioren Waterkamp (JuWaKa) plaats. Het JuWaKa is een kamp waaraan Junioren (10 t/m 12 jaar) uit de hele regio deelnemen. Dit jaar waren er ruim 50 Junioren uit Noordwijk, Hillegom, Leiden en Leimuiden. Ook de Junioren van Tjarda Sassenheim – Warmond waren weer van de partij.

Net nadat de kampleider het JuWaKa officieel geopend had, strompelde er een piraat het terrein op en vertelde zijn ijzingwekkende verhaal. Een deel van zijn bemanning was onder leiding van Kapitein Nepbaard aan het muiten geslagen en zijn schip en schat gepikt. Kapitein Dolfijn was de enige overlevende. De Kapitein vroeg om hulp aan de Junioren nodig om genoeg zilveren dukaten te verzamelen om een nieuw schip te kunnen kopen.

Vlug maakten de Junioren hun zeilboten vaarklaar en gingen ze op zoek naar zilver. Met de zeilboot moesten ze verschillende posten langs waarbij dukaten verdiend konden worden, maar ze moesten wel eerst laten zien dat ze goede piraten waren. Zo moesten ze hinkelen met een houten been, ankerwerpen, erwtenkanon schieten een poolnoodle zwaardvechten. Zo werd er een hele schat bij elkaar verzameld.

's Avonds ging het nog bijna mis. Kapitein Nepbaard en zijn matrozen wilden de schat stelen. Maar de Junioren waren slimmer. Ze smokkelden de schat, dukaat voor dukaat, over het pikdonkere eiland naar Kapitein Dolfijn. Zelfs al waren de meeste Junioren (en sommige leidingleden) wel een beetje bang, want 's nachts is Koudenhoorn wel héél donker…

Het was een geslaagd weekendkamp voor alle leiding en Junioren. En de Junioren hadden toch maar mooi Kapitein Dolfijn geholpen. En of we ooit nog iets horen van Kapitein Nepbaard? Wie zal het zeggen.

Warmondse jeugd in spoor van Jan Steen

Leerlingen van basisschool De Buitenplaats in Warmond treden in de voetsporen van Jan Steen. Ze hebben een levensgrote reproductie gemaakt van een schilderij van de grote meester. Het kunstwerk wordt onthuld tijdens de opening van de Kunstweek, komende zaterdag. De kinderen mogen daarbij komen helpen. Enthousiast namen de leerlingen van de groepen vijf tot en met acht het penseel en kleurenpalet ter hand. In tweetallen mochten de kinderen een houten paneeltje van dertig bij dertig centimeter inkleuren, waarop kunstenaar Nicoline Heemskerk van tevoren de contouren van een schildering had geschetst. Samen vormen die paneeltjes één groot schilderij: een bekend werk van Jan Steen. Na afloop waren de leerlingen allemaal erg benieuwd naar het eindresultaat. Hoe zou het geheel er uit komen te zien? Hun geduld wordt zaterdag tussen twee en vier beloond: dan is het kunstwerk te zien op het Pleintje bij de pomp onthuld. Een deel ervan wordt daar ter plekke samengesteld: kinderen mogen zelf een stukje van de puzzel komen plaatsen. Wethouder Arno van Kempen verricht de officiële opening van de Kunstweek, Irma Ooijevaar leest een gedicht voor. Net als vorig jaar is er een gezellige Montmartresfeer, met kunstenaars aan het werk en livemuziek.

Liefs uit Londen

De vereniging bestaat vijftig jaar, daarom had dit kamp een feestelijk tintje. | Foto: PR

voorhout n Een groot aantal wedstrijdzwemmers van Zwemvereniging de Columbiaan uit Voorhout is afgelopen herfstvakantie afgereisd naar Londen. De zwemwedstrijd in Enfield en de zwemtraining in het Olympisch-bad waren een van de hoogtepunten van deze trip. Op het programma stonden ook andere activiteiten dan zwemmen; boogschieten, klimmen of een potje Aeroball. Het hoogtepunt was de zwemwedstrijd in het Southbury Leisure Centre-zwembad. Er werd een bezoek gebracht aan London Eye, Piccadilly Circus, Shopping Centrum en het voetbalstadion van Chelsea. Ook stond er een bezoek aan het Olympische dorp (OS 2012) op het programma. De Columbianen kregen een uitgebreide rondleiding en een zwemtraining in het Olympische bad. Voor alle zwemmers was dit een unieke kans en een goede ervaring.

Handhaving illegale bewoning De Hoflee lastig

WARMOND n Op dit moment lopen er een viertal handhavingszaken tegen permanente bewoning op De Hoflee. Daarnaast loopt één handhavingszaak op het recreatiepark voor het huisvesten van arbeidsmigranten en zijn andere standplaatsen in onderzoek. Dat is de stand van zaken rond de handhaving die burgemeester Carla Breuer de gemeenteraad onlangs bekend maakte.

door Nico Kuyt

In september 2019 zijn in een anonieme brief zorgen aan de gemeente geuit omtrent ontwikkelingen op De Hoflee. In de brief wordt aangedrongen op handhaving van de regels door de gemeente. Er mag daar niet permanent worden gewoond, tenzij bewoners beschikken over een zogenaamde Persoonsgebonden gedoogbeschikking (PGB). Aan het verkrijgen en behouden van een PGB zijn voorwaarden verbonden. De bewoners moeten sinds 2003 woonachtig zijn op de Hoflee en zij mogen in de tussentijd niet zijn verhuisd, ook niet naar een andere staanplaats binnen de Hoflee. De handhaving op het gebied van de illegale bewoning is niet eenvoudig. Mensen kunnen zich op een ander adres inschrijven, maar daadwerkelijk op De Hoflee blijven wonen. Dit maakt dat in de praktijk aangetoond zal moeten worden dat sprake is van bewoning en niet van recreatie. Dit is een erg bewerkelijke taak en een zaak van de lange adem, verklaart de burgmeester. Op dit moment lopen er viertal handhavingszaken op dit gebied, waarin de verantwoordelijke aangeschreven is. Verder neemt de gemeente elke standplaats, waar een redelijk vermoeden is van bewoning, in onderzoek. Aanverwant aan het wonen, is het huisvesten van bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Ook dit is niet in overeenstemming met de recreatieve bestemming en ook hierop wordt gehandhaafd. Momenteel loopt op dit gebied één handhavingszaak en zijn andere standplaatsen in onderzoek. Ook het bouwen van bouwwerken op het recreatieterrein is aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt op dit moment herzien. Zodra het plan onherroepelijk is, maakt de gemeente een inventarisatie van de strijdige bouwwerken en zal ook op dit gebied de handhaving opgepakt worden.

Hondenopvang

De gemeente heeft meerdere meldingen ontvangen vanuit één persoon dat één van de percelen gebruikt wordt voor de opvang van honden. De melder geeft aan overlast van het blaffen te ervaren en er zou een bijtincident tussen honden hebben plaatsgevonden. Meerdere malen heeft de gemeente het onderzocht, maar geen hondenopvang kunnen constateren. Bij de politie was het bijtincident niet bekend. Dit heeft daarom verder geen aanknopingspunten voor het onderzoek opgeleverd. In "Knabbel en Babbel", de voormalige kantine van camping De Hoflee, werd drank geschonken. Hiervoor is een Drank- en Horecavergunning (DHV) verplicht, die niet aanwezig is. De gemeente het bestuur van De Hoflee onderzoeken momenteel of het mogelijk is de benodigde vergunning te verlenen.

Gratis controle fietsverlichting bij fietsenwinkels Teylingen

teylingen n Op zaterdag 2 november organiseren de gemeente Teylingen, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in de regio Holland Rijnland samen met enkele rijwielhandelaren in Teylingen een fietsverlichtingsactie.

Tijdens deze actiedag op 2 november kunnen fietsers gratis hun verlichting laten controleren en zo nodig laten repareren. Wanneer reparatie nodig is, hoeven fietsers alleen het materiaal te betalen en geen arbeidsloon. Onderstaande rijwielhandelaren doen mee aan de actie:
Bike Totaal Van Hulst
Kerklaan 57 Sassenheim
Profile Leendert Kuijper
Hoofdstraat 144 Sassenheim
Fietsenwarenhuis.nl
Herenstraat 81 Voorhout

Korting tijdens actieweek

In de campagneweek voor fietsverlichting van 4 tot en met 9 november, kunnen fietsers met korting hun fietsverlichting laten repareren. Zij ontvangen dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van hun fietsverlichting bij de deelnemende rijwielhandelaren.

Politiecontrole

De politie gaat na de actie gericht controleren op werkende fietsverlichting. De boete voor onverlicht fietsen bedraagt € 55,-.

Kunstweek Warmond gaat vrijdag van start

warmond n Vrijdagavond 1 november wordt de Kunstweek al officieus geopend: dan vindt van 20.00-22.00 uur de lokale editie van Maestro plaats in Het Trefpunt. Bekende Teylingers dirigeren het Kennemer Jeugd Orkest, wie van hen zal Warmonds eerste Maestro worden? Belangstellenden wordt geadviseerd bijtijds te komen, omdat een maximum aantal bezoekers is toegestaan in het theater.

Tijdens de Kunstweek 2019 zijn allerlei activiteiten gepland, zoals concerten, schrijversinterviews en workshops. Vanwege het thema Sporen van Jan Steen staan verschillende onderdelen van de Kunstweek in het teken van de kunstschilder, die enkele jaren in Warmond woonde. Zo is er een Jan Steen-wandeling door het dorp en vertelt Camée van Blommestein tijdens haar lezing over politiek, kunst en cultuur bij Jan Steen. Het huiskamerfestival kKik vormt op zondagmiddag 10 november de afsluiting van de Kunstweek. Hiervoor zijn nog kaartjes beschikbaar. Info: www.kunstweekwarmond.nl.

In de ban van duurzaamheid tijdens Nederland Leest

Een workshop wintertuinieren maakt deel uit van het palet aan activiteiten. Op 9 november van 14.30-16.30 uur in Bibliotheek Voorhout. | Foto: PR

teylingen n In november duikt Bibliotheek Bollenstreek tijdens de jaarlijkse themamaand Nederland Leest in duurzaamheid. Wat kunnen wij zelf doen om een gezonde en diverse leefwereld te behouden voor de toekomst?

Tijdens Nederland Leest doet de bibliotheek aan leden een bloemlezing van natuurverhalen van Jan Wolkers cadeau met als titel Winterbloei. Wil je meer weten over duurzaamheid, of wil je hier meer over lezen? Kom tijdens Nederland Leest naar de bibliotheek en ontvang het gratis geschenk. Word je deze maand lid van Bibliotheek Bollenstreek dan ontvang je ook nog eens een duurzame tas cadeau.

Dit actuele thema is uitstekend geschikt om uitgebreid te behandelen in de bibliotheek. Denk bijvoorbeeld het delen van duurzaamheidstips, de natuur in met de buitenbieb en het organiseren van leesclubs. Gedurende de maand november zijn er allerlei activiteiten in jouw bibliotheek.

Workshop Wintertuinieren

Wat moet je juist wel doen in deze tijd en wat niet? Moet je wel of niet de bladeren weghalen uit je tuin? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens deze workshop. 9 november van 14:30 uur – 16:30 uur in Bibliotheek Voorhout. deelname is gratis, wel graag van tevoren aanmelden op onze website

Duurzaam boodschappen doen.
Duurzaam omgaan met beperkte grondstoffen is iets waar steeds meer mensen bij stil staan. Alleen hoe kun je met winkelen en boodschappen doen bijdragen aan een mooiere wereld? Via een succesvolle crowdfunding campagne lanceerde auteur Karen Kammeraat onlangs de Gewoon Goed koopgids. Hierin laat ze zien dat het makkelijk e´n leuk is om op een verantwoorde manier je aankopen te doen. 28 november 20:00-21:30 uur in Bibliotheek Lisse. € 5,00 leden, € 7,50 niet-leden.
Groen en doen markt

Tijdens de Groen & Doen markt is te zien wat er allemaal gebeurt in jouw gemeente op het gebied van duurzaamheid en dan met name de natuur.

30 november van 10:00-15: 00 uur in Bibliotheek Sassenheim en van 12:00-17:00 uur in Bibliotheek Oegstgeest. Toegang is gratis

Expositie in Galerie de Pomp tijdens en na de Kunstweek

warmond n De opening van deze tentoonstelling is op zondag 3 november om 14 uur. De tentoonstelling loopt t/m 1 december. Tijdens deze opening vertelt Tonnie Veens iets over het figuratieve werk van Caroline Mooy, en Anne Scheltes vertelt over het werk van Chel Kabel, met beelden, keramiek/bron en glas-in-lood.

Caroline Mooy (acryl, figuratief) is al jaren een enthousiaste schilderes. Na 20 jaar zich verdiept te hebben in aquarelleren is zij sinds 2012 begonnen met acryl op doek. Haar werk is voornamelijk figuratief: vrouwen, dieren, maar ook landschappen en zeegezichten. Het doek is meestal opgebouwd uit verschillende lagen, met gesso als basislaag. Haar stijl kenmerkt zich door een losse penseelstreek en heldere kleuren, in een laag over laag techniek. Zij exposeert regelmatig op verschillende locaties in de regio. Inmiddels worden haar schilderijen internationaal verkocht: in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten.

Chel Kabel – beelden, kramiek en bron, glas-in-lood:

Het werkzame leven van Chel stond in het licht van de beschouwelijke wetenschappen, maar daarnaast heeft Chel zich altijd bezig gehouden met boetseren, tekenen, schilderen en glas in lood. Zijn werk is figuratief en is in vele particuliere collecties te vinden. Via zijn boetseeractiviteiten bij het Trefpunt in Warmond kwam hij in contact met Clara Sikking, die hem uitnodigde in de galerie te exposeren. Op deze expositie worden zijn beelden tentoongesteld.

De Kunstweek Warmond loopt van 1 t/m 10 november.

Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 15.00 - 17.00 uur, zaterdag van 11.00 - 17.00 uur en zondag van 13.00 - 17.00 uur.

Expositie in Het Oude Raadhuis

Warmond n Vanaf woensdag 30 oktober t/m zondag 1 december exposeren Hermien Buytendijk en Redmer Hoekstra in Het Oude Raadhuis van Warmond.

De opening van hun tentoonstelling is op zondag 3 november om 16.00 uur. Hermien Buytendijk (1948) exposeert met mens- en dierfiguren in keramiek. Met een gevoel voor het absurde overstijgen haar unica's de werkelijkheid maar komen heel herkenbaar over en roepen op zijn minst een glimlach op. Haar originele werk wordt door een aantal vaste galeries in Nederland vertegenwoordigd en is regelmatig op Art Fairs en Kunstbeurzen te vinden. www.hermienbuytendijk.nl.
Redmer Hoekstra (1982) exposeert met surrealistische pentekeningen. Hij studeerde af in 2009 aan de kunstacademie in Zwolle als beeldend kunstenaar en illustrator. Associërend op vorm, betekenis en werking creëert hij nieuwe combinaties in een fantastische en surreële wereld.
Met pen op papier maakt hij de tekeningen zo realistisch mogelijk waardoor de vervreemding des te sterker overkomt. www.redmerhoekstra.nl.
De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Leonie Meijer in 't Onderdak

sassenheim n Bijna tien jaar na haar doorbraak bij het grote publiek, gaat zangeres Leonie Meijer in haar inmiddels alweer vierde theaterprogramma 'Perfect Solitude' met fantastisch en nieuw materiaal in op de kracht en schoonheid van alleen zijn. De zoektocht naar de essentie van muziek bracht Leonie de afgelopen jaren tot samenwerkingen met uiteenlopende musici en componisten uit verschillende muziekgenres. EOvertuigd van het feit dat de werkelijke drijfveren om te zingen en componeren diep van binnen geworteld zitten, besloot Meijer zich een periode terug te trekken en te bezinnen. Op zichzelf; thuis met gitaar, piano en opnameapparatuur. Dit leidde tot een confrontatie met oorverdovende stilte, verrassende ontdekkingen en uiteindelijk een aantal prachtige nieuwe songs. "Een avond puur genieten!" Kaarten kosten € 19,00. 1 november, aanvang : 20.15 uur. Theater 't Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A, Sassenheim. www.hetonderdak.nl

Monward goes Hollywood

warmond n Tijdens de jaarlijkse Kunstweek brengt het Monward Consort traditiegetrouw iets bijzonders en dat kan zeker worden gezegd van de komende editie.

Op zaterdag 2 november om 20.15 uur zal de Protestantse kerk aan de Herenweg in Warmond het decor zijn van een uniek spektakel. Filmmuziek in de breedste zin van het woord: het Monward Consort zal deze avond zowel muziek spelen die speciaal voor film werd gecomponeerd als werken van componisten als Mahler en Mozart waarvan stukken voor film zijn gebruikt. Originele muziek uit bekende films als o.a. "The Mission", Harry Potter, West Side Story, Les Intouchables en Schindler's List zullen worden uitgevoerd, waarbij u ook visueel zult worden ondergedompeld in de wereld van de cinema.
Uiteraard heeft het Monward Consort ook weer een première, nl. nieuw gecomponeerde muziek van Oliver Parr voor de film "Waterloo Bridge".
Kaarten à €20 voor dit bijzondere concert zijn te reserveren via www.kamermuziekwarmond.nl.

Duurzaamheidsdeal nog voor eerste HLT Beursvloer

n Afgeschreven ICT krijgt lokale bestemming

teylingen n De HLT Uitdaging gaat de samenwerking aan met sociaal ICT ondernemer Copiatek. Zij zijn de landelijke ICT partner van de Nederlandse Uitdaging en dragen er, samen met lokale Uitdagingen zorg voor dat door bedrijven/gemeenten/instanties afgeschreven ICT weer een lokale bestemming krijgt.

De afspraken zijn even simpel als doeltreffend. Op de website www.hltuitdaging.nl is een link geplaatst waarop bedrijven/gemeenten/instanties/onderwijs hun afgeschreven apparatuur aanmelden. Dat kan gaan om laptops, printers, telefoons, beeldschermen, servers, etc. De aanmeldingen worden via de HLT Uitdaging doorgegeven aan Copiatek die de afgeschreven ICT gratis ophaalt bij de aanbieders, zorg draagt voor het veilig wipen van de data en het gebruiksklaar maken van de laptops, computers en printers voor een tweede leven. Vrijwilligersorganisaties- en initiatieven, stichtingen en verenigingen melden hun vraag/vragen aan op ICT gebied via de website van de HLT Uitdaging. Die legt contact met Copiatec waarna matches gerealiseerd kunnen worden. Een win-win situatie voor alle partijen.

Circulaire economie

De missie van Copiatec is om een circulaire economie te bevorderen door afgeschreven ICT apparatuur in hun leer/werkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, te laten nazien voor hergebruik of duurzame recycling. Zij hebben de afgelopen jaren al tientallen matches gerealiseerd door het hele land met diverse Uitdagingen en gaan dit nu ook doen voor de Hillegom-Lisse-Teylingse Uitdaging.
De missie van de HLT Uitdaging is om maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en daarmee het lokale vrijwilligerswerk en sociale initiatieven/projecten te versterken. Waardevolle verbindingen met impact realiseren. Duurzaamheid is één van de pijlers en de samenwerking met Copiatek is daar een heel mooi voorbeeld van.

Uitdaging

Bedrijven, ondernemers, gemeenten, (onderwijs)instanties: wij dagen u uit: Teruggeven aan de maatschappij is nu heel eenvoudig. Doneer nu veilig uw afgeschreven ICT en maak hiervoor gebruik van het ophaalformulier op de website www.hltuitdaging.nl. Met uw medewerking kunnen wij allen bijdragen aan duurzaamheid en tegelijkertijd al het mooie vrijwilligerswerk, sociale initiatieven en projecten versterken.

LT Uitdaging organiseert op donderdag 31 oktober 2019 van 17.00 tot 19.00 uur de eerste HLT Beursvloer bij CNB in Lisse. Deze Beursvloer is er voor elk bedrijf en elke vereniging, stichting, burgerinitiatief of maatschappelijke instelling in Hillegom, Lisse en Teylingen.

Windows 10 workshops in bibliotheek Sassenheim i.s.m. Seniorweb

sassenheim n De Bibliotheek Bollenstreek biedt in samenwerking met Seniorweb Windows 10 workshops aan. Er staan nog een aantal workshops op de agenda:

Maandag 4 november Veiligheid en onderhoud, maandag 11 november Fotobewerking en maandag 18 november Word. In de workshop Veiligheid en onderhoud ontdek je wat je kunt doen om je computer te beveiligen en te onderhouden. Leer een goed wachtwoord kiezen, antivirus- en antispywaresoftware gebruiken, back-ups maken, herstelpunten terugzetten en programma's verwijderen. De workshops van elk 2 uur worden gehouden op maandagmiddag van 14:15 tot 16:15 uur in de bibliotheek van Sassenheim. Er wordt gewerkt in kleine groepjes met maximaal 6 deelnemers zodat iedereen alle tijd en aandacht krijgt. Een laptop staat voor elke deelnemer klaar in de bibliotheek. De kosten voor deze workshops zijn per keer € 7,50 voor leden van de bibliotheek en/of Seniorweb en € 10,- voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl. Daar kun je ook kijken voor meer informatie over deze en andere cursussen.

Heb je een andere digitale vraag? Kom dan naar het digitale inloopspreekuur. In de bibliotheek van Sassenheim vindt dit spreekuur ieder donderdag plaats van 14:00-16:00 uur. Inloop is gratis!

Voorlichtingsavond over Angststoornissen

sassenheim n Op maandag 11 november vindt in Sassenheim een voorlichtingsavond over angststoornissen plaats. De bijeenkomst wordt gehouden in de Julianakerk (Julianalaan 6) en begint om 19.30 uur. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Angst is een normale menselijke reactie en een nuttige emotie. Angst waarschuwt en beschermt ons. Als er gevaar dreigt, zorgt angst ervoor dat we actie ondernemen om onszelf te beschermen.
Bij sommige mensen heeft angst de overhand gekregen. Alledaagse gebeurtenissen en situaties worden als bedreigend gezien en ervaren. Angst heeft dan een grote invloed op het dagelijks leven gekregen waardoor het dagelijks functioneren eronder lijdt. Wanneer uw angst uw dagelijkse leven in de weg staat is er sprake van een angststoornis. Zo kunt u last hebben van piekeren, fobieën, paniek of dwang. Een angststoornis belemmert u in uw werk of vrije tijd. U, maar geregeld ook uw omgeving, heeft er last van. Zonder behandeling gaat een angststoornis steeds meer uw leven beïnvloeden en zelfs beheersen.

Ervaringsdeskundige

Tijdens de voorlichtingsavond deelt een ervaringsdeskundige zijn eigen ervaring. Een professional gaat daarna dieper op het onderwerp in en vertelt welk hulpaanbod er is. Voor meer informatie: bel 071-890 8888 (algemeen nummer), mail preventie@rivierduinen.nl of kijk op www.rivierduinen.nl/agenda.

Start verkoop kerstartikelen bij Op Dreef

Sassenheim n Aanstaande zaterdag 2 november start om 10.00 uur weer de traditionele verkoop van kerstartikelen op diverse afdelingen in Kringloopwinkel Op Dreef te Sassenheim.

De drijvende kracht achter de kerstactie, Marja Straver, meldt dat er weer veel en veel meer kerstartikelen zijn binnen gekomen dan vorig jaar zodat nu ook de keuze nog veel groter is. In de Muziekdoos kerst-CD's, -LP's, -singles en natuurlijk ook de mooiste kerstfilms op DVD. Op de afdeling Boeken veel boeken met prachtige kerstverhalen ook van jaren her voor jong en oud. Boeken met kerstprenten, tekeningen en foto's. Bundels met Sinterklaas-, kerstliederen en bladmuziek. Boeken vol met suggesties voor decoratie en recepten voor de feestdagen. De afdeling Huishoud is een en al kerst. Op deze afdeling is er dan ook een enorm grote keuze uit heel veel kerstartikelen zoals o.a. kunstkerstbomen in allerlei maten en kerstverlichting voor binnen en buiten. Heel veel kerstballen in allerlei kleuren, kerstslingers, kerstbeeldjes, kerstserviezen en veel leuke kerstkleedjes. En natuurlijk veel kerstfrutsels om zelf kerststukjes te maken. Tevens veel kaarsen en mooie kandelaars. Eigenlijk veel te veel om hier allemaal te noemen. De mensen zouden dan ook eigenlijk moeten komen kijken want de keuze is werkelijk enorm maar kom snel want de leukste dingen zijn het eerste weg. Bovendien zijn er dit jaar zoveel kerstartikelen binnengekomen dat het onmogelijk allemaal tegelijk in de winkel kan worden uitgestald. Elke openingsdag is het daarom verrassend omdat er elke keer weer andere kerstspullen zijn te vinden op de diverse afdelingen van Kringloopwinkel Op Dreef. Kortom, eigenlijk alles maar dan ook werkelijk alles wat er voor kerstmis te koop is kunt u op 2 november vanaf 10.00 uur voor absoluut de aller laagste prijs aanschaffen op diverse afdelingen van Kringloopwinkel Op Dreef, gevestigd aan de Kagerdreef 90 te Sassenheim en…de gehele opbrengst gaat uitsluitend naar goede doelen en projecten. Op Dreef is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Jubileumexpositie De Columbiaan

Oude tijden herleven bij de HKV expositie over De Columbiaan. | Foto: PR

voorhout n Zwemvereniging de Columbiaan uit Voorhout is opgericht in 1969. Voor wie altijd heeft willen weten hoe de Voorhoutse zwemvereniging de afgelopen 50 jaar is ontstaan en veranderd, organiseert de Historische Kring Voorhout momenteel een bijzondere tentoonstelling; "Sprong in het diepe. Een halve eeuw de Columbiaan".

Op woensdag 13 november is de expositie van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend. De opening van de expositie was op de landelijke Open Monumentendag. Naast vele bijzondere bekers en trofeeën liggen er medailles, foto's, documenten en bijzondere voorwerpen. Daaronder valt bijvoorbeeld de "Denemarken-beer", een sporttas en een van de eerste diploma's. Ook de complete serie met clubbladen ligt ter inzage. Het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout ligt aan de Bonekruidstraat 13. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
De expositie is ook te zien op;

Zaterdag 30 november
10.30 uur - 12.30 uur

Woensdag 11 december
14.00 uur - 16.00 uur

Zaterdag 28 december
10.30 uur -12.30 uur en verder.

De expositie wordt gesloten op
zaterdag 29 februari 2020.

Allerzielen in het Licht

warmond n Op zaterdag 2 november is er in de Matthiaskerk in Warmond een Allerzielenviering met het thema: Geborgen in ons hart.

Om 19.00 uur begint de woord- en communieviering, waarin we onze dierbare overledenen herdenken. We mogen stilstaan bij de pijn van het verlies, maar ook troost putten uit de verbindende kracht van de liefde. Aansluitend herdenken we met mooie rituelen op het kerkhof achter de kerk. U bent allen van harte welkom!

Kringloop Herenstraat 63 helpt Vrijheid Doorgeven

Op 24 oktober mochten vertegenwoordigers van OVV en HKV een symbolische cheque ontvangen. | Foto: PR

voorhout n Een van de jaarlijkse motto's van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is 'Geef de Vrijheid Door'. Immers Vrijheid is niet vanzelfsprekend en met name rond 4 en 5 mei worden we herinnerd aan die tijd van onvrijheid, van onderdrukking en bezetting.

Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Hieraan vooraf gaat de herdenking van alle slachtoffers van oorlogsgeweld. In Voorhout zal ook uitgebreid worden stilgestaan bij deze gebeurtenissen. De Oranjevereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) hebben hiertoe al in 2018 de handen ineengeslagen. In samenwerking en met de hulp van lokale en regionale kunstenaars is er een project opgetuigd voor de hoogste groepen van de plaatselijke basisscholen. Bij dit kunstproject staan de Duitse bezetting en de bevrijding centraal. Het project op de scholen beginnen medio februari, terwijl de resultaten van de kunstwerken van de leerlingen van half april tot half mei in het dorp te zien zullen zijn.

Er worden nog veel andere activiteiten rond de herdenking en bevrijding door HKV en OVV georganiseerd. Een aantal daarvan vinden elk jaar plaats. Maar in dit speciale herdenkingsjaar zullen er een aantal speciale acties zijn.

SONY DSC

Ondersteuning

De HKV en OVV hebben gezamenlijk om financiële ondersteuning gevraagd voor het project op de basisscholen. De Stichting Kringloop Herenstraat 63 heeft daar zeer positief op gereageerd en op donderdag 24 oktober mochten vertegenwoordigers van OVV en HKV een symbolische cheque voor een prachtig bedrag ontvangen van twee vrijwilligers van de stichting. Dat betekent dat de financiële onderbouwing voor dit project nu rond is en dat met de inzet en inspanning van organisatie, kunstenaars en leerkrachten invulling gegeven kan worden aan een eerder motto van het Nationaal comité namelijk 'Vrijheid draag je uit'. Met name de jongeren dienen daarbij een doelgroep te zijn. Met de genereuze bijdrage van de Stichting Kringloop zullen de 10 to 12 jarigen betrokken kunnen worden en meer bewust van de waarde van vrijheid en democratie.

'Vrijheid draag je uit'.

Literaire wandeling door Park Rusthoff

sassenheim n Tijdens Nederland Leest, de grootste bibliotheekcampagne van Nederland, doet de bibliotheek een bloemlezing van natuurverhalen van Jan Wolkers cadeau aan (nieuwe) leden met als titel Winterbloei. De bundel is samengesteld en toegelicht door Onno Blom en bevat zowel gepubliceerd, als ongepubliceerd werk van Jan Wolkers. Uiteraard doet ook Bibliotheek Bollenstreek aan deze actie mee. Er worden in deze maand meerdere activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 16 november om 11:00 uur verzorgt Hennes Claassen, gids van IVN, een literaire wandeling door Park Rusthoff. Deze wandeling begint in de bibliotheek Sassenheim met een kopje koffie/thee en een verhaal van Jan Wolkers uit de bundel Winterbloei. Daarna begint de wandeling naar het park. Het doel is de natuur te beleven door naar dingen te kijken waar je normaal aan voorbij zou lopen en door het delen van de passie voor de natuur. Deze activiteit vindt plaats i.s.m. Groen Dichterbij Teylingen, De Groene Uitdaging, Provincie Zuid-Holland en IVN Natuureducatie. Opgave voor deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Wel vooraf reserveren.

Richtprijs woningen Overteylingen door CDA betwist

SASSENHEIM n De CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Gerben Dijkstra struikelen over de richtprijzen voor koopwoningen en -appartementen in Overteylingen-Oost.

Zij vernamen dat de richtprijzen ruim boven de 300.000 euro liggen, waarvan verreweg de meeste woningen ruim boven de 350.000 euro en dat is naar hun mening in strijd met de door de gemeenteraad eerder vastgestelde Woonvisie 2015-2020. Navraag bij de ambtenaren leert hen dat de verhoging deels komt door maatregelen voor duurzaamheid. Hierdoor worden de prijzen voor tussenwoningen tussen de 20.000 - 25.000 euro hoger. Maar in de door gemeenteraad vastgestelde Woonvisie staat als uitgangspunt 15 procent goedkope koop (minder dan 187.000 euro), 30 procent middeldure koop (187.000 – 350.000) en 20 procent dure koop (boven de 350.000 euro). Zij willen nu van B&W weten waarom én door wie is besloten om in het plan de voorkeur te geven aan woningen ten koste van de realisatie van 15 procent goedkope koop. "Mensen met een middeninkomen, waarvan in de Woonvisie is vastgesteld dat onder hen een grote vraag is naar goedkope koopwoningen, worden op deze wijze de mogelijkheid van de koop van een dergelijke woning in dit plan ontnomen", concluderen beide raadslieden. (Nico Kuyt)

De Kus staat in het licht

De Kus is nu ook 's avonds te zien. | Foto: PR

voorhout n De Kus, het kunstwerk van de in 2018 overleden Rijnsburgse kunstenaar Joop van Egmond, staat alweer een tijd (sinds 2017) op de rotonde bij de Nagelbrug, maar was 's avonds niet te zien.

Vorige week heeft Hans Waasdorp, samen met gemeente, provincie en Liander. De Kus in het licht gezet. De kus is nu dus ook 's avonds te zien als symbool van de verbinding tussen de 4 dorpen Oegstgeest, Noordwijk, Rijnsburg en Voorhout, waar vandaan verkeer naar rotonde rijdt.

Het kunstwerk is indertijd, middels sponsors, crowdfunding en een eigen bijdrage, door Rotary Club Voorhout geschonken vanwege het 25-jarig jubileum.

Het roestvrijstalen beeld is, inclusief granieten sokkel, 4,5 meter hoog.

IVN wandeling

warmond n Op zondag 3 november om 14.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden de laatste excursie van dit jaar in het landgoedbos van Huys te Warmont. U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen over dit fraaie landgoed.

We gaan op zoek naar de herfstkleuren van de amberboom en de tulpenboom. De vogeltrek is begonnen, groepen goudhaantjes, lijsters en de boomklevers zijn te horen en soms te zien. De krombekeenden zwemmen in de gracht. Ook zijn er nog paddenstoelen waar te nemen, o.a. de witte bultzwam, de honingzwam en porseleinzwam. De hulst kleurt rood van de bessen, even als de venijnboom, voor de mens zijn ze giftig maar de vogels zijn er dol op.
Start: ingang Herenweg 139, Warmend. Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Voor verdere informatie over Huys te Warmont en activiteiten van IVN Leiden: www.ivn.nl/leiden.

Handbaldames pakken twee punten

Anabel Arroyo in de aanval voor Foreholte. | Foto: PR

voorhout n Hercules wordt dit jaar getraind door de trainers die vorig seizoen de dames van Velo hebben laten promoveren. Een tweetal dat wel van wanten weet. Een deel van dit team van Hercules werd van 2008-2012 getraind door de huidige coach van Foreholte Marc Klein en daarom kon hij de dames van HV Foreholte waarschuwen voor de sterke keepster van de tegenstander.

Beau Kerkvliet Boet Duijnstee waren blij met hun boek. | Foto: PR

Na de start van de wedstrijd leek het een gelijk opgaande strijd te worden. Foreholte creëerde wel veel kansen maar was het niet de paal of lat die in de weg stond, liet de keepster van Hercules haar kwaliteiten zien. Verdedigend stond Foreholte toen al sterk. Cirkel afschermen, uitstappen daar waar nodig en hoek afschermen kwamen allemaal aan de orde bij Foreholte. Daarnaast ook goed keeperswerk van Foreholte. Al met al een verdedigend sterk team in de eerste helft met slecht afronden en toch nog veel balverlies. Na een time-out werd Foreholte met afmaken wat scherper en liepen zij even 3 punten uit. Daarna liet Foreholte een paar minuten later toch weer langs zij komen met 11-10 ruststand. Een sterke start na de rust van Foreholte leverde weer 3 punten voorsprong op. Nog wat individuele foutjes in de aanval en wat afwijken van de afspraken in de dekking liet Hercules nog geloven in een kans om te winnen. Bij Foreholte was het afmaken echter scherper geworden en bij 4 punten voor was de weerstand bijna gebroken. 28-22 was de eindstand.

In de ban van sportplaatjes

warmond n Het gonsde al een tijdje, maar nu is het dan echt zover. De sporters van SV Warmunda zijn vereeuwigd in een heus sportplaatjesalbum.

Afgelopen zaterdag werden in de kantine van sportclub SV Warmunda de eerste albums uitgereikt aan voetballers en handballers van de club. Iedereen kon hier een gepersonaliseerd album ophalen. Spelers die er niet waren krijgen het boek via hun trainer. De eerste kinderen die hun boek kwamen ophalen reageerden enthousiast. Het pakje plaatjes dat erbij zat werd meteen opengescheurd en alle spelers bij de juiste teams in het boek geplakt. Wie zijn album compleet krijgt heeft straks een echt collectorsitem, met alle spelers van nu, groot en klein, en mooie foto's van de sportclub. Er zitten weken, zo niet maanden voorbereidingstijd in. Alleen al iedereen op de foto krijgen en de teams compleet bij elkaar was een behoorlijke uitdaging.
Met veel inzet van betrokken ouders en lokale sponsors kan het project nu al als geslaagd gezien worden.

Bassets doet zichzelf te kort in Castricum

De niet te stoppen Lolani Faveiva is iedere week waardevol. | Foto: PR

Sassenheim De rugbyers van The Bassets verloren hun derde wedstrijd weer nipt. In Castricum was de plaatselijke RC net te sterk en moesten The Bassets een 26-21 verliespartij incasseren.

De Sassenheimers spelen in de kampioenspoule van rugby Nederland en zij bewijzen iedere wedstrijd dat zij het iedere topclub loodzwaar kunnen maken, maar zij moeten geduld hebben voor de eerste overwinning. In Castricum zag dat er lang naar uit met een ruststand van 12-14 in het voordeel van The Bassets. De tweede helft bleef het spannend waarbij de thuisclub hun kansjes rustig afwachtte. Als The Bassets met het balbezit zuiniger waren omgesprongen hadden ze een winstpartij kunnen binnen harken alleen de straffe wind en de klok gooide daarvoor roet in het eten. De einduitslag van 26-21 was niet geheel terecht er zat deze wedstrijd net als vorige week meer in. Helaas mocht het niet zo zijn en zullen zij als team nog even op een winstpartij moeten wachten en die komt er zeker want week in week uit spelen ze volwassen rugby en daarmee kan winst niet uitblijven. Zeker met de wetenschap dat zij nu de top drie van vorig seizoen achter de rug hebben. The Bassets heeft nu door een interlandperiode enkele weken de tijd om de wonden te likken en herstellen van kleine kwetsuren om dan op 30 november rugby grootmacht RCH uit Hilversum te ontvangen, aftrap 15.00 uur en toegang gratis.

Laakkwartier-Foreholte 2-0

voorhout n Uiteindelijk verloren de Voorhouters de slag in 10 minuten. Zeker, ze hadden het eerste half uur absolute controle over de wedstrijd. Gedurende de gehele tweede helft was het vizier naar voren gericht en trachtte men zich niet door allerlei randzaken te laten afleiden. Uiteindelijk stond Foreholte met lege handen. Eventjes was men de weg kwijt en in die tijd sloegen de Laakkwartierders meedogenloos toe. In de 33e minuut was het plotseling linksbuiten Delano Venderbos die een teruggekaatste bal vanaf de lat in het verlaten Voorhoutse doel kopte. In de 39e minuut was het opnieuw Venderbos die aan het eind van een snelle Haagse counter stond, z'n directe tegenstander uitkapte en opnieuw ongehinderd binnen wist te schieten. Foreholte drong met name de eerste helft van de tweede 45 minuten aan, maar heel erg gevaarlijk werd het allemaal niet. Zo kabbelde de wedstrijd naar het eindsignaal. Toni Arroyo haalde nog een frustratie-gele kaart op bij scheidsrechter Kenneth van Dijk, die seconden daarvoor een elleboogstoot van Brahim Karoumi op Stan Spies was ontgaan, maar eenieder had zich al verzoend met het feit dat het opnieuw weer eens zo'n Haagse middag was geweest. Eindsignaal van Van Dijk en vervolgens 'inpakken en wegwezen'. We hadden hier niks te zoeken.

Teylingen verliest in Delft

teylingen n In een wedstrijd waarin de kansen wederom schaars te noemen vielen heeft Teylingen met 2-1 verloren van Wippolder uit Delft. Zowel voor als na de rust maakten de gastheren een doelpunt, waarna Dirk Zwetsloot in de slotfase nog de aansluitingstreffer wist te maken. Zijn treffer bleek er uiteindelijk één voor de statistieken. Middenvelder Dirk Zwetsloot baalde na afloop van de wedstrijd van de, in zijn ogen, onnodige nederlaag: ´Het was gewoon zonde dat we zo slap aan de wedstrijd beginnen en dat is niet de eerste keer. Want als je de wedstrijd analyseert kan je concluderen dat wij wederom heel weinig weg geven verdedigend gezien en aan de andere kant is het wel weer zo dat wij erg weinig creëren qua kansen en mogelijkheden. De 1-0 kwam voort uit een verkeerde uittrap van sluitpost Wessel Zonjee en de 2-0 vanuit een te korte terugspeelbal van captain Dennis van den Nouland. Fouten die, in dit geval, de overwinning gekost hebben, want verder zijn er amper kansen weg gegeven. Zwetsloot bracht de spanning nog even terug, maar het mocht helaas niet baten. Het was zuur dat el Kourami tot tweemaal toe pech had in de afronding. Zwetsloot zal over een paar weken voor werk vertrekken naar Leeds in Engeland, waar hij een kans krijgt om zijn maatschappelijke carrière een boost te geven. Slecht nieuws voor Teylingen is dat hij een aantal maanden afwezig zal zijn. 'Ik krijg een mega kans op werkgebied en die grijp ik met beide handen aan. Natuurlijk is het jammer dat ik eventjes weg ben, maar ik ben hopelijk ergens in 2020 weer op de velden te vinden om Teylingen te helpen´, aldus de allrounder. Volgende week speelt Teylingen thuis tegen Concordia, wederom een tegenstander uit Delft.

Zwemles voor volwassenen bij Zwemvereniging De Columbiaan

De laatste 3 volwassen-afzwemkandidaten. | Foto: PR

voorhout n Zwemvereniging de Columbiaan heeft eerder dit jaar "Het beste idee" van Teylingen gewonnen, dit is beloond met een rijkelijke cheque. Een aantal vrouwelijke instructeurs geven sinds kort zwemles aan volwassen vrouwen.

De vijftigjarige zwemvereniging staat in de regio vooral bekend om de successen in het wedstrijdzwemmen en om alle kinderen die er het zwem-ABC hebben behaald. Maar ook volwassenen kunnen bij de Columbiaan terecht. Of het nu op eigen tempo het zwemmen is, de langebaanzwemmers, het conditiezwemmen voor volwassenen of het behalen van volwassen-zwemdiploma's; het is allemaal mogelijk in het kleine zwembad bij de KTS. Daar komt bij dat dankzij het belonen voor 'Het Beste Idee', de gemeente Teylingen de Columbiaan de gelegenheid geeft ook meer kwetsbare groepen te laten zwemmen. Begin oktober is de groep 'Voor vrouwen, door vrouwen' gestart, waar vrouwen in een vertrouwde omgeving, zonder mannen kunnen zwemmen. Iedere donderdag van 19.20-20.05 uur wordt deze les aangeboden. Het aanmelden is verplicht. Meer informatie over deze nieuwste lesgroep staat op de website. Zo streeft de Columbiaan na dat iedereen - van jong tot oud, van ambitieus tot recreatief - deze gezonde sport kan beoefenen.

Sociaal of ambitieus

Zwemmen kan op verschillende momenten: in de avond voor recreatieve en ambitieuze zwemmers, maar ook op de donderdagochtend tijdens een sociale samenkomst voor 55+-ers. De volwassenen die met het baantjes trekken hun conditie op pijl houden, zwemmen ook bij de Columbiaan. Zowel voor de gezonde beweging als voor ambities op het gebied van snelheden, slagen en diploma's heeft de Columbiaan enthousiaste en ervaren lesgevers aan het bad staan.


sport & actief

Alles, hoe schoon ook…

Je moet van een bepaalde leeftijd of een bepaalde geloofsrichting zijn om die woorden te herkennen en te weten hoe het verder gaat: …zal eenmaal vergaan. Daar valt weinig op af te dingen. Het is niet mijn lijflied, maar dat alleen de liefde eeuwigheidswaarde heeft vind ik wel weer mooi.

Ik werd met de vergankelijkheid aller dingen geconfronteerd toen ik afgelopen week in mijn geboortedorp was. Ik herken de straten, er staat nog veel van wat er stond toen ik 40 jaar geleden wegtrok – maar toch is het onherkenbaar veranderd. Niet ten goede. Of hoort dat gevoel bij een bepaalde leeftijd? Onderzoek heeft aangetoond dat wij de periode tussen ons 20e en 40e leeftijdsjaar als ideaal zien. Zoals het toen was, zo moet het blijven. Onbewust vanuit de gedachte dat het ook altijd zo geweest is als wij het ons herinneren. Maar schijn bedriegt. Wij kunnen treuren om een oud huis dat is verdwenen. Maar wie weet was dat al het derde huis op die plek, en de beide voorgangers waren ook mooi. Toen er nog niks was gebouwd was daar misschien een mooie boomgaard. En voordat het dorp überhaupt bestond, was er alleen maar ongerepte natuur. Ook mooi. Je treurt om wat was – maar hoe lang is het zo geweest? Wij verlangen terug naar oude huisjes langs het water. Wij blijven hangen bij wat foto's van vroeger ons laten zien. Zeker, veel nieuwbouw is van een stuitende treurigheid. Maar het zijn wél huizen met stromend water en centrale verwarming. De plaatjes van anno 1900 zijn mooi, maar ze zeggen ons niets van het ongemak: de schrijnende armoe, de schrikbarende sterftecijfers onder kinderen, stinkende kanalen, hardwerkende mensen met desalniettemin een karig loon. Ik word ook weemoedig van klederdracht en klompen. Maar de armoe en de stank van toen, wilt u die ook terug? De vochtplekken op eensteensmuren, de poepdoos buiten, het walmen van de olielamp en het eeuwige gesjouw met hout en turf en kolen? Niets is hier blijvend, zegt het lied. Doe mij de liefde dan maar.

egbert van der weide

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Allerzielen. 10.00 uur: Eucharistieviering, herdenking overledenen. Voorganger: pastor P. Owel


Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: 19.00 uur Taizédienst Ds. T. Moll, m.m.v. Oecumenisch Kleinkoor

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Herdenken overledenen, Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. W. Quist

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering o.l.v. Pastor M. Kuipers. Zang: Jongerenkoor Barth-Westenwind

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v/d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur Gebedsleider L. Spiegeler m.m.v. St. Matthiaskoor

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A. Alblas,

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Ds. W.F. van Rijn (HA)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 en 19.00 uur uur, Jan Zijlstra

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.


De oplossing van 23 oktober is: GOLFBEWEGING

De winnaar is:
D. Wehrmann, Sassenheim

Oecumenische Taizéviering Dorpskerk

Foto: pr

sassenheim n Op zondag 3 november is er een oecumenische Taizéviering in de Dorpskerk. Voorganger is ds. T. Moll. Het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking.

De stilte krijgt in deze Taizé-gebedsdienst een belangrijke plaats. Een stilte die rust en ruimte geeft voor inkeer. Even een stil moment in de week van gedenken van degenen die ons zijn ontvallen. Even stil om bewust met de situatie in de wereld of in je eigen leven om te gaan. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken om je gebed extra te bekrachtigen.

Gun jezelf de tijd om even op adem te komen. U allen, zowel jong als oud, van alle kerkelijke gezindten, bent van harte welkom in de Dorpskerk om 19.00 uur.

Poëziemiddag in tuinzaal

SASSENHEIM n Woensdag 6 november vindt in de Tuinzaal van WZC Bernardus, Hoofdstraat 82, Sassenheim, een poëziemiddag plaats.

Deze wordt georganiseerd door de Commissie Vorming & Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim en staat onder leiding van ds. Katrijne Bezemer.

Centraal thema deze middag staat het reizen. Iedereen is wel eens op reis gegaan. Vroeger misschien dichter bij huis, later met de auto of het vliegtuig. Maar hoe beleven wij het reizen?

In deze bijeenkomst worden verschillende gedichten over dit onderwerp gelezen. Na elk gedicht is er een gesprek.

De middag begint om 14.30 uur en eindigt om 16.00 uur.