De Teylinger

20 september 2017

De Teylinger 20 september 2017


Nat pak bij de najaarsfeesten

Tussen de buien door, toch even naar de kermis om eendjes te vangen. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Voorhout n De Oranje Vereniging Voorhout trof het niet; heb je een bomvol programma voor de najaarsfeesten opgezet, regent het grote delen van de dagen. Vanwege de harde wind ging op woensdag de kermis een paar uur later open. Gelukkig was het met name op vrijdagmiddag mooi weer en konden veel activiteiten doorgaan. De politie had het op zaterdagavond 16 september druk: bij een steekincident is een 15-jarige jongen uit Noordwijk aangehouden. Ook bleven de spoorbomen een half uur gesloten, waardoor feestgangers even geduld moesten hebben. Meer foto's op pagina 23.

Foto: pr.


Verhalen-
karavaan

Jazzclub houdt muziek levend

Kritisch over nieuwbouw bij Park Rusthoff

Herinrichting Herenweg valt duurder uit

Warmond n Tactiek en snelheid in Turfrace

Brede steun voor bewaakte fietsenstalling

Teylingen n In de raadscommissie Bestuur klonk vorige week brede instemming voor het realiseren van een bewaakte fietsenstalling bij station Sassenheim overdag van zeven tot zeven uur om de diefstal van fietsen tegen te gaan.

Door Nico Kuyt

De bedoeling is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de bewaking op zich nemen. Dat wordt nog niet meteen verzorgd door de Maregroep. Deze organisatie wil eerst kijken hoe het loopt en een opleiding verzorgen aan het personeel. Het is dus nog afhankelijk van de aanbesteding wie het gaat uitvoeren, maar waarschijnlijk zal Biesieklette uit Den Haag vooralsnog dat op zich nemen. Twee personen gaan het bemensen, zodat er één kan rondlopen door de parkeergarage en bij de onbewaakte Warmondse zijde van het station voor een warm toezicht. Voor de veiligheid van de bewakers is er cameratoezicht aanwezig in de stalling. Die zal buiten de werkuren blijven functioneren en zo nu en dan uitgelezen worden door de politie, maar wanneer dat blijft geheim. De bewakers zullen tevens kleine reparaties kunnen uitvoeren en bijvoorbeeld fietslampjes verkopen.

Diefstal in avonduren

De raadscommissie kon zich vorige week in het algemeen vinden met de opzet. Wel vond met name de PvdA dat de bewaakte tijden wel wat meer mochten zijn, de fractie vreesde dat het dievengilde juist in de avonduren de fiets gaat stelen, maar de overige fracties meenden dat het een goed begin was en na een evaluatie altijd nog gekeken kan worden naar een aanpassing. Voor dat de beslissing in de raad valt wil het CDA nog even in de fractie bespreken welk besluit wordt genomen, daardoor gaat het als bespreekstuk naar de raadsagenda. De verwachting is dat het daar op een meerderheid kan rekenen.

Auto-inbraken

D66 stipte na een controle op het terrein nog aan dat de fietsen soms gebrekkige sloten hebben en meende dat van de inwoners verwacht mocht worden ook zelf afdoende maatregelen te nemen om diefstal tegen te gaan. De VVD vroeg naast de maatregelen tegen de diefstal van fietsen ook nog aandacht voor de inbraak in auto's op het parkeerterrein.

Bestuur Park Rusthoff kritisch over bouwplan

Het plan is om op het lege terrein naast de ingang van het park een appartementencomplex met horeca te bouwen.

Sassenheim n Het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff is onaangenaam verrast over onderdelen van het bouwplan op de locatie Villa Rusthoff. Met name staat het bestuur kritisch over de mogelijke komst op het perceel van een terras aan de zijde van het park en de geplande openingstijden van de horeca aldaar van 09.00 tot 23.00 uur.

Door Nico Kuyt

Onaangenaam vindt het bestuur dat in het concept van het bouwplan valt te lezen dat er een terras in het park komt, er grondruil plaatsvindt en dat dit tot stand is gekomen in goed overleg met het bestuur en deze van de Stichting Vrienden Park Rusthoff. "Het informele en informatieve overleg tussen architect, ontwikkelaar en leden van het bestuur is in een goede sfeer verlopen, echter op geen enkel moment is enige formele afspraak gemaakt. In de informele gesprekken is altijd gesproken over openingstijden voor de horeca tot circa 17.00 uur", zo geeft het bestuur in een schrijven aan. In een reactie over de bouwplannen valt een stevige kritische noot te bespeuren.

Problemen met veiligheid

"De gepresenteerde plannen druisen in tegen het uitgangspunt van behoud van de hoge kwaliteit van het park. Het afstaan van een deel van het park voor commerciële doeleinden schept een gevaarlijk precedent voor verdere afkalving van het park in de toekomst. Een terras in het park trekt de drukte van de Hoofdstraat het park in. Daarnaast creëert een terras in het park problemen met de veiligheid in het park. Balkons boven het terras versterken het effect van ongewenste interferentie van sferen.

Het bestuur is zeer bevreesd dat in de toekomst protest aangetekend zal worden door de bewoners tegen herplanting van de lindes bij de entree van het park. Door te bouwen tot aan de erfgrens wordt in het park een oncomfortabel gevoel van massaliteit van het geplande appartementencomplex gecreëerd", zo valt te lezen. Het bestuur stelt voor een grotere afstand tussen het park en het gebouw en een terras aan de voorkant van de brasserie, dus aan de Hoofdstraat.

Negatief effect

Het bestuur komt tot de conclusie dat de huidige voorgenomen bouwplannen een te groot negatief effect op de kwaliteit van het park en de speciale beleving in het park hebben, een gemeentelijk monument en erkend Zocher-ontwerp, een cultuurhistorisch erfgoed dat beschermd dient te worden.

Vervoerder leerlingen belooft verbetering

Teylingen n De gemeente heeft rond de klachten over de nieuwe vervoerder van leerlingen met hem een 'stevig gesprek' gevoerd. De vervoerder heeft schuld bekend en beterschap beloofd, zo kon wethouder Kees van Velzen vorige week de raadscommissie Welzijn melden.

De vorige vervoerder Connexxion had aangegeven niet meer de vereiste kwaliteit te kunnen leveren, waardoor er opnieuw aanbesteed moest worden. Maar nadat de nieuwe vervoerder dit schooljaar de taxi's liet rijden, kwam er in de eerste schoolweek een meer dan normaal aantal klachten bij de gemeente binnen. Vooral over de service en bereikbaarheid van de nieuwe vervoerder werd geklaagd. De gemeente is in overleg getreden met de vervoerder en die gaf aan de problemen te onderkennen en alles in het werk te stellen zodat de kinderen worden vervoerd. Er is op het laatste moment een aantal chauffeurs afgehaakt, wat leidde tot niet bezette auto's.

Van Velzen kon de raadscommissie Welzijn vorige week melden dat het nu beter ging. "Wij hebben het gevoel dat het nu onder controle is", aldus de wethouder. (NK)

Directeur weg bij Teylingereind

Teylingen n Esther Overweter, directeur van de justitiële jeugdinrichting Teylingereind, maakt per 1 december de overstap naar Juzt, een Brabantse aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp. Teylingereind gaat de komende maanden op zoek naar een nieuwe directeur. Ook neemt Overweter afscheid als voorzitter van het Ondernemersfonds Teylingen.

Overweter is sinds 2012 werkzaam bij Teylingereind, in de functie van lid Raad van Bestuur. Eerder was ze directeur Behandelcentra bij Spirit! in Amsterdam.

Begrip voor keuze

Ben Geerdink van de Raad van Toezicht vindt het jammer dat zij de particuliere, gesloten justitiële jeugdinrichting voor jongens gaat verlaten, maar snapt de keuze. "Esther Overweter heeft op professionele wijze leidinggegeven aan de organisatie en eraan bijgedragen dat Teylingereind alom wordt gezien als een serieuze en gewaardeerde partner in het veld van de justitiële jeugdinrichtingen. Uiteraard respecteert de Raad de keuze van Esther en wenst haar veel succes en werkplezier in haar nieuwe functie."

Esther Overweter zegt in een reactie op haar vertrek: "Ik kijk met veel warme gevoelens terug op de afgelopen vijf jaar. Met bewondering en respect voor alle collega's die zich onvermoeibaar inzetten voor een positief leefklimaat en een veilig werkklimaat."

Afscheid bij Ondernemersfonds

Ook het Ondernemersfonds Teylingen (OFT) moet door de overstap op zoek naar een nieuwe voorzitter. Overweter was betrokken bij OFT vanaf de oprichting van het fonds in 2015. Ze stopt daar nu naar tweeënhalf jaar.

In een reactie laat ze weten: "Het was roerige periode waarin hard gewerkt is door vele betrokkenen om het fonds vorm te geven. Komende periode vindt er een evaluatie plaats en zal in overleg met alle partijen, het OFT, de VoT en de gemeente een voorstel gemaakt worden voor de toekomst. Ik heb veel bevlogen ondernemers mogen ontmoeten!"

Aanhouding na steekincident op kermis

Voorhout n Politieagenten hebben op zaterdag 16 september om 23.50 uur in de omgeving van de Componistenlaan een jongen (15) aangehouden, die op de kermis een man had gestoken.

Agenten kregen een melding dat op de kermis gevochten zou worden. Politieagenten die een onderzoek instelden, troffen een man aan die verklaarde dat hij bij een ruzie in zijn vinger was gestoken. De man kon ter plaatse aan zijn verwonding worden geholpen. In de omgeving troffen agenten een vijftienjarige verdachte uit Noordwijk aan. Agenten hielden deze jongen aan. De recherche onderzoekt het incident.

Inbraak in supermarkt

Sassenheim n De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de inbraak in de Albert Heijn aan het Voorhavenkwartier. Op zondagochtend 17 september gooide een man met een steen de ruit van de supermarkt in. Hij ging er met een kleine buit vandoor. De politie werd ingeschakeld, maar heeft de man niet kunnen vinden. Getuigen kunnen zich melden door te bellen naar 0900-8844.

Meer jeugd naar Bureau Halt

Teylingen n In totaal 43 jongeren zijn vorig jaar doorverwezen naar Bureau Halt. Dat is een flink hoger aantal dat in 2015. Toen stuurde de politie 18 jongeren.

In de raadsmemo vast te lezen dat het hierbij gaat om jeugd uit Teylingen die door politie van buiten Teylingen is doorverwezen. Opvallend is dat meer dan helft om meisjes gaat. In totaal zijn er 26 naar Halt gestuurd. In 2015 waren dat nog 5 meisjes. Alle Teylingse jeugd heeft vorig jaar een excuusopdracht uitgevoerd.

Buurtkamer in Spelewey

Voorhout n De deuren van Buurtkamer Spelewey gaan op maandag 25 september om 10.00 uur voor de eerste keer open. Tot 12.00 uur zijn wijkbewoners rondom de Breugelhof in Voorhout welkom voor een kop koffie.

De Buurtkamer is een activiteit van Welzijn Teylingen in samenwerking met Stichting Jeugd en Jongerenwerk met als doel sociale cohesie in wijken te stimuleren. De Buurtkamer is een plek van en voor de buurt. Een gezellige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, koffie kunnen drinken en met elkaar activiteiten bedenken om zo een exclusief aanbod voor deze wijk te creëren.

Een groep vrijwilligers staat vanaf 25 september iedere maandagochtend klaar om ontmoetingen tussen buurtbewoners zo prettig mogelijk te laten verlopen. Aanmelden hoeft niet, iedereen kan zo binnenlopen.

West-End weg

Alleen de schouw staat nog overeind van de villa uit 1834. Van 1870 tot 1887 diende het buitenhuis als pastorie bij de Sint Pancratiuskerk. | Foto: MV

Sassenheim n Een van de oudste villa's van Sassenheim, Villa West-End aan de Hoofdstraat 165, is vorige week gesloopt.

Het pand, dat sinds 1991 leeg staat, is al jaren in zeer slechte staat. Vanaf 1996 stond Villa West-End op de gemeentelijke monumentenlijst, maar werd daar in 2015 op verzoek van de eigenaar, vanaf gehaald. Begin dit jaar stelden verschillende partijen voor om het monumentenbeleid onder de loep te nemen. Ook de historische verenigingen uit Voorhout, Warmond en Sassenheim delen die mening. Zij vrezen dat door het huidige beleid teveel cultureel gemeentelijke erfgoed verloren gaat. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een Erfgoedvisie met daarin een lijst met beeldbepalende objecten. De ontwerp Erfgoedverordening en de ontwerp Erfgoedvisie liggen tot en met 11 oktober ter inzage in het Gemeentekantoor in Sassenheim. Op maandag 18 september is er een inloopavond in het Bestuurscentrum in Voorhout.

Een bijzondere Kus van duizend kilo

Jalou, Zare en Bink onthullen het beeld De Kus (ook linksboven te zien). | Foto's: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

n Kunst bij nieuwe rotonde Nagelbrug

Voorhout n Ondanks de regen was het donderdag 14 september een drukte van belang bij de onthulling van De Kus, het beeld dat de rotonde bij de Nagelbrug siert.

Foto: Esther Luijk

Door Esther Luijk

Een beeld voor en door Voorhouters, volgens Gaby de Lijster, voorzitter van Rotary Club Voorhout. De Kus werd namelijk onder andere gefinancierd door een crowdfundingsactie onder de Voorhoutse bevolking, waarmee ruim 8.500 euro werd opgehaald. "We hebben mede hierdoor gezien dat het beeld wordt omarmd door de mensen die in Voorhout wonen en werken." Het beeld werd onthuld door Jalou, Zare en Bink, drie Voorhoutse leerlingen die de schrijfwedstrijden hadden gewonnen.

cadeau

De Rotary Club bestond eerder dit jaar 25 jaar en in plaats van een cadeau te krijgen, wilden de leden het jubileum vieren door een cadeau te geven. Het feestje is echter nog niet helemaal compleet: De Kus is slechts een van de twee projecten die het cadeau vormen. Later in het jaar wordt de fietstunnel beschilderd met vrolijke taferelen door kunstenares Judith van der Meer.

Roestvrij

De Kus werd ontworpen door kunstenaar Joop van Egmond. Hij is in de wolken met het eindresultaat. "Het is prachtig!", zegt hij. "Het staat zo mooi te glanzen als de zon schijnt. Jammer dat het nu regent, maar ach, het is gemaakt van roestvrijstaal, dus dat staat er nog wel honderd jaar. Het is vast nog wel een keer mooi weer in die tijd!"

Het roesvrijstalen kunstwerk stelt vier naar elkaar gerichte menselijke hoofden voor die elkaar kussen. De kus is geplaatst op de kade van de oude, intussen afgebroken, boerderij Oostdam en is inclusief granieten sokkel 4,5 meter hoog. Inclusief sokkel weegt het kunstwerk meer dan 1000 kilo. Het geheel is op een paal gezet die vier meter boven het wateroppervlak uitsteekt, zodat alles boven de reling van de nieuwe brug uitkomt en zo goed te zien is vanuit alle richtingen. Van Egmond hoopt dat het kunstwerk de buurplaatsen met elkaar zal verbinden. "Laat het symbool staan voor de vriendschap tussen mensen en een verbinding zijn tussen de buurtgemeentes Voorhout, Oegstgeest, Noordwijk en Rijnsburg", aldus de kunstenaar. "Dat ook elke weggebruiker die deze plek passeert kan zeggen: dankzij de nieuwe turborotonde bij De Kus, is eindelijk die ellendige file verleden tijd. Dat is een dikke kus waard!"

Veiligheid

Wethouder Arno van Kempen hoopt ook dat het beeld de aandacht zal trekken van de automobilisten. "Ik hoop alleen maar dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt omdat het beeld te mooi is! Ik was gelijk enthousiast over het idee en het eindresultaat is prachtig. Hier staat een hele trotse wethouder van kunst en cultuur!"

Herinrichting Herenweg valt veel duurder uit

Warmond n De aanpassing van de Herenweg gaat ongeveer tussen de vier en zeven miljoen euro kosten. Oorspronkelijk is er vijf ton voor begroot. De definitieve aanpassingen zijn nog niet vastgesteld en ook eventuele bezuinigingen nog niet meegenomen.

Door Nico Kuyt

Afgelopen week werd de raadscommissie Ruimte geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de herinrichting van de Herenweg. Na twee ontwerpmarkten met de inwoners, is duidelijk dat de fietser meer voorrang dient te krijgen, de snelheid van de auto's gematigd en de overgangen meer veilig. De route is in drie delen opgeknipt en voor elke zijn twee varianten opgesteld.

Belang van fietsers

Er kwamen veel klachten en opmerkingen binnen. Zo wordt op het Oosteinde te hard gereden. Een idee is om een volwaardig fietspad daar te maken, of het schelpenpad aan de oostkant daarvoor eveneens te gebruiken. De ene oplossing kiest meer voor de fiets, de andere meer voor de auto. Op de smalle Herenweg spitsen de problemen zich toe. Er rijden heel veel auto's en de fietsers voelen zich onveilig, vooral op het smalle gedeelte. Het moet weer een dorpse straat worden. Een oplossing is om de fietser meer ruimte op de rijbaan te geven door brede rode fietslopers. Een meer radicale oplossing is om er een fietsstraat van te maken waar de auto te gast is, zoals het aanbrengen van klinkers.

Voor de Oranje Nassaulaan is het weer een beetje anders. Daar spitsen de problemen zich toe tot een aantal punten, maar ook daar moet volgens de inwoners meer voor de fiets gekozen worden, zodat de auto minder kan gaan racen. Bijvoorbeeld door de fietsstrook breder te maken. Het gaat hier om kleine aanpassingen.

Extra geld

Het is wel duidelijk dat voor de aanpassingen de vijf ton niet genoeg zijn. Zo heeft de gemeenteraad het Oosteinde bij het project getrokken. De eerste ramingen laten een vier tot zeven miljoen zien aan ingrepen. Maar de keuzes zijn nog niet gemaakt. Er kan besloten worden om het in delen doen. Wethouder Kees van Velzen streeft om in december discussie met de raad hierover aan te gaan. Eerst volgt nog op dinsdag 3 oktober de derde ontwerpmarkt. Bezoekers kunnen daar hun voorkeur uitspreken. Die resultaten worden vervolgens verwerkt. In november neemt B&W dan een besluit wat ze de raad gaat voorstellen. In december bespreekt de raadscommissie Ruimte het en vervolgens neemt de raad een besluit. Volgend jaar zal dan de aanbesteding en uitvoering volgen.

Op de koffie bij de buren

Teylingen n Beter een goede buur...Op zaterdag 23 september is het in heel Nederland weer Burendag. Ook in Warmond, Sassenheim en Voorhout doen veel buurtjes mee. Op de website van het Oranje Fonds zijn in totaal 22 activiteiten aangemeld. In veel wijken wordt het groen opgefrist en de straat winterklaar gemaakt. Ook mag een lekker bakkie niet ontbreken en wordt in een aantal straten samen gegeten. In de Meidoornlaan in Sassenheim combineren ze het: naast een workshop streetart is er ook een high-tea. In de Lisdoddehof in Voorhout wordt de buurttuin opgeknapt. Ook wordt Burendag gebruikt om kennis te maken met de nieuwe buren die nog moeten verhuizen. Bij de nieuwbouw in de Norremeerstraat is er een kennismakingsborrel en ook aan de Koetsiersweg komen de huizenkopers van de Koetsiershof alvast bij elkaar. Het college bezoekt een aantal activiteiten. Zo is burgemeester Carla Breuer bij het opknappen van speelplaats Schoonoord in Voorhout en in de Marijkestraat in Sassenheim. Wethouder Arno van Kempen bezoekt in Voorhout 's morgens in de buurtkamer Agneshove en 's middags het Wild Wild West bij de Narcis. Wethouder Kees van Velzen start zijn Burendag bij de Kloosterwei in Warmond.

Tienerdagen met workshop graffiti

Een workshop graffiti is een van de onderdelen van de tienerdag. | Foto: archief/ Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Teylingen n Jongerenwerk Welzijnskwartier zorgt voor een vol programma in de herfstvakantie. Op dinsdag 17 oktober zijn er activiteiten voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar in Ex-Voto in Voorhout. Op vrijdag 20 oktober is deze groep welkom in Fascinus in Sassenheim.

Beide dagen duurt het programma van 10.00 tot 18.00 uur. De eerste activiteit is een creatieve workshop met newspaper art. Daarna volgt een smaaktest. Deelnemers gaan meerdere kruiden, smaken, en eten proberen te herkennen met een blinddoek op. Van al dat proeven is het kleine stap naar de lunch. Die wordt beide dagen verzorgd door Welzijnskwartier.

Jujutsu

Na de lunch volgt er een workshop zelfverdediging, waarin deelnemers Wado Ryu Karate Jujutsu gaan leren. Een op Jujutsu gebaseerde Japanse karatestijl.

Wado Ryu is een hybride sport met karate en jujutsu elementen. Door de verfijnde en subtiele toepassing van kracht en structuur in de technieken is deze sport geschikt voor iedereen.

De afsluiter van de dag is een graffiti workshop, onder leiding van een ervaren graffiti artiest.

Deelname aan de tienerdag kost 15 euro, en dat is inclusief lunch. Aanmelden via richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl. Voor meer informatie, neem contact op met jongerenwerker Richard Grimbergen via 06-10704075.


Na meer dan tien jaar een wens, is de eigen jachthaven een feit

Wethouder Kees van Velzen opent de jachthaven door met het boot door een lint te varen. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Een bijzonder en wat groter cadeau past wel bij een veertigste verjaardag. De gemeente Teylingen kwam naar het feestje van Watersportvereniging Noordwijk Maritiem Teylingen met de goedkeuring voor een nieuwe jachthaven aan de Zijldijk. Op zaterdag 16 september was de officiële opening.

Watersportvereniging Noordwijk Maritiem Teylingen (WSV) bestaat 40 jaar. Al die jaren is het verkrijgen van een eigen jachthaven voor de WSV een wens geweest. Vanaf 2002 zijn er met de toenmalige gemeente Voorhout en de gemeente Noordwijk gesprekken gevoerd. Er zijn verschillende plannen besproken en uitgewerkt. Dit leidde niet tot realisatie van een jachthaven. Na vele gesprekken met de wethouders van de huidige gemeenten Teylingen en Noordwijk werd dit voorjaar de weg alsnog vrijgemaakt.

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de verhuur van de kade en het water. De vereniging zorgt zelf voor de investeringen om de haven op te knappen en nutsvoorzieningen aan te brengen. Na maanden van zorgvuldige voorbereiding heeft de oude passantenhaven aan de Zijldijk een metamorfose ondergaan. De oude haven is opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe piersteigers en een elektra-voorziening. Ook het havenkantoor 'de Julia' heeft een plekje gekregen. Het schip is gebouwd in 1905 en verbouwd in 1913 en nog in volledige staan van binnen nog te bewonderen.

Opening

Na het welkomstwoord van voorzitter Hans Vink, richtte wethouder Kees van Velzen het woord tot de aanwezigen. De wethouder roemde de vastberadenheid van de watersportvereniging, waardoor zij uiteindelijk de jachthaven konden realiseren. Bij de ondertekening in februari liet hij al weten dat de ontwikkeling ook in een breder perspectief positief is. "Met dit initiatief geven we invulling aan onze visie om het Kagerplassengebied te laten groeien tot een kwalitatief hoogwaardig en veelzijdig watersportgebied". Onder toeziend oog van vrijwilligers en leden mocht Van Velzen vervolgens met een radio grafisch gestuurde boot varen en die door het lint bij de opening van de haven manoeuvreren. De ballonnen die daarna de lucht in gingen, markeerden nogmaals het feest voor de watersportvereniging. Een verjaardag om nooit te vergeten.

Nieuws van oma

Wat is nieuws? Dat blijft een lastig te beantwoorden vraag. Beroemdste voorbeeld blijft: hond bijt man is geen nieuws, man bijt hond wel. Het zit in de details.

Op de redactie kregen we bezoek van een vaste volger van Bo. Als oma maakt ze zich zorgen over de verkeerssituatie op een route van Noordwijk naar Noordwijkerhout naar het Teylingen College, Leeuwenhorst. Fietsers, vooral schoolgaande jongeren, rijden over een weg, Westeinde genaamd, en dat is een smalle weg. Kinderen in die leeftijd willen per ongeluk wel eens met te veel deelnemers naast elkaar rijden. Maar ook als je dat niet doet, is het een smalle weg. Nou zitten mijn jongens ook op die school en ik ben het eigenlijk met oma eens. Maar mijn mening telt niet, ik ben de brave, objectieve journalist. Oma vindt ook dat de politie moet controleren op naast elkaar rijden en fietsen met je mobiel. Als het geen oma in haar eentje was, maar een verzameling bezorgde ouders of de school zelf of Veilig Verkeer Nederland, dan had het heel snel een bericht opgeleverd. Bezorgde oma was helemaal naar ons toegekomen om het aan te kaarten. Ik kon haar niets anders beloven dan mijn best te doen.

Ik heb vervolgens contact gehad met school, politie, gemeente Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout. De politie is gefuseerd van lokaal, naar regionaal en van regionaal naar bijna provinciaal. Kortom: we moeten als omroep van de Bollenstreek agent Harry in Den Haag contacten met de vraag of de wijkagent hier bovenop zit. Nou, het antwoord van de politie komt waarschijnlijk per boot, want er schijnt iemand op vakantie te zijn. De andere instanties beroepen zich op cijfers, officiële berekeningen, landelijke richtlijnen en u raadt het al: niks mis met de schoolroute. Dus op basis van mijn mini-onderzoek is de conclusie: niets aan het handje. Sorry oma, niets aan te doen. Het zit me toch niet helemaal lekker. Er zijn verkeerssituaties die gebruikers een onveilig gevoel geven, maar waar het volgens de regels klopt. Een paar jaar geleden waren enge plekken voor met name vrouwen in het nieuws. Van die donkere plekken, iedereen kent ze wel. Actie volgde en verlichting bracht verlichting. Toch waren er op die donkere plekken nog geen aanrandingen of berovingen geweest. Het onveiligheidsgevoel was voldoende om maatregelen te nemen. Bij verkeerssituaties doen we het anders en dat is best vreemd. Oma heeft eigenlijk gewoon gelijk. Het is geen nieuws omdat oma maar in haar eentje is, maar toch. Ze kaartte het aan, in het belang van haar kleinkinderen. Dat vind ik al nieuws genoeg. Oma, toch de krant gehaald!

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Bijna akkoord voor uitbreiding sportpark

Bezoekers luisteren naar pastor Owel en dominee Moll. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De raadscommissie Welzijn ging vorige week akkoord met het aanpassingsplan voor de uitbreiding van sportpark Elsgeest. Het hamerstuk gaat naar de gemeenteraad voor een snel besluit. Alleen de provincie moet nog akkoord gaan.

Alle fracties waren tevreden over de uitkomst van het jarenlang zoeken naar de mogelijkheid voor het sportpark, de volkstuinen en het groen. "Ik ben blij dat er een puzzel klaar staat die tot ieders tevredenheid is, tot aan de handbal aan toe," zei raadslid Dion Piket (Trilokaal). Er waren nog wel wat vragen over de toekomst, want een verdere uitbreiding zit er op het sportpark niet in. Wethouder Bas Brekelmans is blij met de brede instemming. Het was een behoorlijke ingewikkelde klus die heel lang duurde. De provincie lag eerst dwars over waardevol grasland. "Het was een ongelooflijk lastige puzzel waarbij wij niet altijd aan de knoppen konden draaien", gaf hij aan. Voor een uitplaatsing van de handbal en hockey zijn talloze varianten bekeken. „Die waren duurder of de clubs meer ontevreden. Wat nu gekozen is, daar is de handbal tevreden over", aldus Brekelmans die verwacht dat de huidige oplossing de goedkeuring van de provincie over het beschermd grasland kan wegdragen. (NK)

Babbeltrucs voor senioren

Sassenheim n Om senioren bewuster en alerter te maken is op maandagmiddag 25 september om 14.30 uur een bijeenkomst in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a), waarin de wijkagenten uitleggen hoe ouderen zich tegen babbeltrucs kunnen wapenen.

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters mensen proberen te beroven. De oplichters bellen aan of benaderen mensen op straat en zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, of vragen of ze de meterstanden mogen opmeten, of ze een glas water mogen, of een boeket bloemen komen bezorgen, of ze even de telefoon mogen gebruiken...Omdat vooral senioren het slachtoffer zijn van babbeltrucs, is deze bijeenkomst voor hen bedoeld. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Sfeervolle Parkdienst

Sassenheim n Zo'n 1.200 mensen brachten op zondag 17 september een bezoek aan de gezamenlijke viering in Park Rusthoff, georganiseerd door de drie kerken en in samenwerking met de Oranjevereniging.

'Muzikanten noemen Sassenheim een van de beste podia'

Uit liefde voor de jazz startten drie vrienden in 2007 met de Classic Jazz Concert Club in Sassenheim. In ruim tien jaar tijd groeide het uit tot een van de beste classic jazzpodia van Europa. Burgemeester Carla Breuer ging langs bij Marcel Bouwmeester, één van de initiatiefnemers. 'Ons hoofdmotief was deze muziek levend te houden.'

Foto: pr.

De laptop staat op tafel bij Marcel Bouwmeester, die een aanstekelijk hoorcollege houdt over jazz. Hij vertelt over hoe jazzmuziek kort na 1900 ontstond in New Orleans: een stad die een smeltkroes vormde van culturen. Waar worksongs van voormalige slaven op de plantages, Franse walsjes en Jiddische muziek naast elkaar bestonden en samensmolten tot een nieuw genre. Hij verhaalt over muzikanten, stijlen en instrumenten en laat filmpjes zien om zijn verhaal te illustreren.

Zijn hart gaat uit naar de classic jazz: de muziek die vanaf 1910 tot aan de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt. Dit genre heeft het moeilijk: naoorlogse varianten krijgen veel meer ruimte op het podium. Daarom vatte Marcel het plan op om een podium op te starten voor deze muziekstijl. 'Ons hoofdmotief was deze muziek levend te houden. Ik verzamel al mijn hele leven classic jazz en probeer er een nieuw publiek enthousiast voor te maken.'

Tegen de stroom in

Met het initiatief gingen Bouwmeester, Henk Pappot en Kees Guldemond behoorlijk tegen de stroom in. 'Alle jazzclubs hadden het moeilijk. Ze kampten met een dalend ledental, brachten daarom maar goedkopere orkesten, waarna ze nóg minder bezoekers kregen', vertelt hij.

Toch besloten ze ervoor te gaan, op hun eigen manier. Ze kozen De Oude Tol als locatie voor hun Classic Jazz Concert Club en spraken af alleen de beste orkesten en solisten op het gebied van de classic jazz uit te nodigen. Een andere voorwaarde was dat het echte luisterconcerten moesten zijn. 'We wilden er geen inloopcafé van maken waarbij de bar open is en mensen door de muziek heen praten.'

De slogan werd: je hoeft niet op reis te gaan om Europa's beste jazz te horen. In die opzet slaagden ze. 'Het lukte om de beste muzikanten hierheen te halen, ook doordat we meteen een tournee voor ze probeerden te regelen. Je kunt je voorstellen dat er veel tijd gaat zitten in het regelwerk, zeker als het om een heel orkest gaat. Denk aan de vluchten, hotels, reisschema's, taxiritten…'

Groeiend publiek

Met een goed businessplan wisten ze fondsen te werven en sponsors aan zich te binden. Het Prins Bernhardfonds, Schipholfonds en Fonds 1818 droegen bij en bedrijven als Meijer Bouw en AkzoNobel sponsorden de concerten. Met de Rabobank Bollenstreek gingen ze twee keer een samenwerking aan voor drie jaar. 'De bank kreeg achttien kaarten per concert. Veel van die mensen waren enthousiast en kwamen later terug. Zo groeide ons publiek.'

In tien jaar tijd wist de Classic Jazz Concert Club zowel muzikanten als publiek voor zich te winnen. 'In het vijfde seizoen was de zaak voor het eerst helemaal uitverkocht, vorig jaar waren bijna alle concerten op voorhand uitverkocht – dat zijn 225 bezoekers per keer. Buitenlandse muzikanten noemen Sassenheim één van de beste classic jazzpodia van Europa.'

Ook voor Bouwmeester persoonlijk leverde het gouden momenten op. 'We hebben hier echt grootheden gehad. Een heel bijzondere was de Amerikaanse pianist Ethan Uslan, die bij ons thuis heeft gelogeerd. Hij kroop hier direct achter de piano en vroeg om een bekend Nederlands lied dat hij kon instuderen. Wij suggereerden Tulpen uit Amsterdam, daar maakte hij spontaan variaties op in verschillende jazzstijlen: Harlem stride, West Coast, Ragtime en New Orleans. Briljant!'

Toch een elfde seizoen voor Classic Jazz Concert Club

Laatste seizoen

Ondanks het succes kondigde de brochure 2016/2017 stellig het 10e en laatste seizoen aan van de Classic Jazz Concert Club. 'Wat begon als hobby, is behoorlijk uit de hand gelopen. We zijn alle drie rond de 65 en hebben ook andere dingen die we willen doen. Bovendien zijn grote sponsors afgehaakt, dat maakt het ingewikkelder', verklaart Bouwmeester.

Maar het besluit om te stoppen stuitte op veel verzet bij het publiek. 'Vriendelijk maar vasthoudend werd de druk opgevoerd om onze beslissing te heroverwegen en toch door te gaan. Uiteindelijk zijn we gezwicht en hebben we nog een nieuw seizoen ingepland. Eind oktober is de eerste van vijf concerten. In twee weken tijd waren ruim duizend kaarten verkocht! De belangstelling voor deze muziek is dus blijkbaar onverminderd groot.' Meer informatie is te vinden op www.classicjazzconcertclub.nl.

Burgemeester Carla Breuer: 'Wat was het mooi om het bevlogen verhaal van Marcel Bouwmeester te horen! Er spreekt zoveel liefde uit voor de classic jazz. Waar veel organisatoren zijn afgehaakt, hebben Marcel en zijn vrienden doorgezet. En met succes! Dankzij hen is Sassenheim een bijzonder podium rijker, dat tal van muziekliefhebbers weten te vinden.'

verhalenkaravaan

Nat pak, maar wel gezellig

Niets zo leuk als zelf blussen tijdens Spuit11 van de brandweer Voorhout. Foto: Esther Luijk

Voorhout n De Oranje Vereniging Voorhout trof het niet; organiseer je onwijs leuke najaarsfeesten, regent het grote delen van de dagen.

Watertanden voor de vitrine van Heel Voorhout Bakt. Foto: Esther Luijk
Een klein (Oranje Vereniging) prijsje voor het meisje. Foto: Esther Luijk
Schuim en sop, de ideale ingredienten voor een buikschuifmiddag. Foto: Esther Luijk
Spanning op de gezichten, zou het gelukt zijn? Foto: Esther Luijk
Na alle buien snel naar de kermis! Foto: Esther Luijk
Voor het water hoeven de deelnemers niet meer te vrezen tijdens moonlight tobbetje steken. Foto: pr.
Tijdens het ijs proeven schijnt de zon. Foto: Esther Luijk
Geconcentreerd eendjes vangen voor een mooie prijs. Foto: Esther Luijk
De tandemrace is het slotstuk van de feestweek. Foto: pr.

Vanwege de harde wind ging op woensdag de kermis een paar uur later open. En ook tijdens de kinderbraderie op zaterdag was het weer herfstachtig te noemen. Gelukkig waren er de hele week ook genoeg activiteiten 'binnenshuis', zoals keezen, boomzagen en de bakwedstrijd Heel Voorhout Bakt.

Maar als het zonnetje dan toch doorbreekt, is het wel meteen genieten. Bij het ponyrijden, op de buikschuifbaan en natuurlijk op de kermis.

| Foto's: Esther Luijk en pr.

najaarsfeesten

Spelletjesmiddag bij de KBO

Warmond n De KBO afdeling Warmond organiseert op woensdag 27 september van 14.00 tot 16.00 uur een Oud-Hollandse spelletjesmiddag in het Trefpunt (Herenweg 80). Er is gelegenheid voor potjes scrabble, rummikub, yahtzee en sjoelen. Kaarten hoort ook tot de mogelijkheden, met uitzondering van klaverjassen. Dat is een losse activiteit, die begint op donderdag 5 oktober.

Jongeren van de jongerengroep M25 zijn aanwezig om samen met de andere bezoekers spelletjes te spelen. De KBO noemt het "een mooie kans om te zien hoe jongeren en senioren elkaar kunnen aanvullen".

Deelname kost 2,50 euro voor zowel KBO-leden. De andere spelletjesmiddagen staan gepland op 11 oktober, 8 november en 6 december.

Erik van Muiswinkel komt met De Oplossing

Warmond n Cabaretier Erik van Muiswinkel staat op vrijdag 29 september om 20.30 uur met zijn voorstelling 'de Oplossing' in theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Erik van Muiswinkel neemt het publiek mee in cabaret, dat daadwerkelijk cabaret mag heten. Met stevige grappen, rake typeringen en mopperige terzijdes gaat hij los op alles wat deze maatschappij en ook hem in beroering brengt. Erik die in het nieuwe Europa zijn kippenborstje nat kan maken en voortdurend op zoek gaat naar De Oplossing.

Alex Ploeg staat in het voorprogramma. In 2016 won hij de Publieksprijs van Cameretten. Veel van zijn verhalen zijn hilarisch. Sommige herken je direct, andere verhalen getuigen van een prettig gestoord brein.

Kaarten kosten 18,50 euro per stuk en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV in Warmond.

Eerste editie SassemKwizzt

Sassenheim n SassemKwizzt is een gezellige, competitieve én leerzame avond voor alle inwoners van Sassenheim, van jong tot oud.

Het fenomeen is in Brabant al enkele jaren een hit en spreidt zich nu ook uit over de rest van het land. Initiatiefneemster Linda van Soerland, van oorsprong een Brabantse en fanatiek dorpsquizzer maar inmiddels alweer enkele jaren wonend in Sassenheim, legt uit; "met een team dat je zelf samenstelt, bijvoorbeeld met vrienden, collega's, buurtgenoten of leden van een vereniging, kies je een locatie van waaruit het team gaat spelen. Dit kan bij iemand thuis zijn, maar ook in een café, bedrijf of clubhuis. Aan het begin van de avond haal je als team het kwizzboek met de vragen op, en aan het einde van de avond lever je deze – zo goed mogelijk ingevuld – weer in. De kwizz bestaat uit kennisvragen, maar ook uit doe-opdrachten en zelfs een geheime opdracht. Tijdens de kwizz mag je alles opzoeken en iedereen bellen. De kwizz gaat niet alleen over Sassenheim en deelname is ook zeker niet alleen voor Sassenheimers. Je moet alleen de avond zelf wel op één locatie in Sassenheim spelen".

De eerste editie van SassemKwizzt is op vrijdagavond 23 maart 2018. Inschrijven via www.sassemkwizzt.nl. De prijsuitreiking is op 14 april.

Excursie naar kaasboerderij

Warmond n Het Natuur Ontdekking Centrum Excursie organiseert op zondag 24 september een excursie naar Kaasboerderij Warmerdam. Van 11.00 tot 13.00 uur vertelt boer Theo Warmerdam over de familiegeheimen van het boter en kaas maken. Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via h.r.goudsmit@vu.nl. Daarna krijgen deelnemers een bevestiging met daarin de locatiegegevens.

Meccano...een hobby voor alle leeftijden

Sassenheim n Meccano, voor velen een herinnering aan speelgoed uit hun jeugdjaren maar voor anderen, jong en oud, is nog steeds veelzijdig technisch speelgoed met bijzondere mogelijkheden. Het Meccano Gilde Nederland houdt op zaterdag 30 september van 11.00 tot 15.00 uur voor de tweede keer een meccano-expositie in Bernardus (Hoofdstraat 82). De toegang is gratis.

Projectzangers Pancratiuskoor

Sassenheim n Het gemengd koor van de Pancratiuskerk in Sassenheim organiseert voor de vierde maal een gelegenheidskoor voor de Kerstnachtmis op 24 december. Het koor telt momenteel 67 leden en wil met de Nachtmis uitgroeien tot ruim 100 zangers en zangeressen. Gedurende zeven wekelijkse repetities op de donderdagavond worden onder leiding van Kasia Przedcieczenska een zevental vierstemmige kerstliederen ingestudeerd.

Deelname is gratis. Er wordt wel verwacht dat men minimaal zes avonden aanwezig is. Koorervaring is niet nodig. Alle partijen worden ingezongen en kunnen thuis worden beluisterd en geoefend. Aanmelden met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres bij Wim Prins via 0252-214602 of mail naar wwcprins@casema.nl.

Circusprijs voor Altesa

De rolschaatsgroep wordt beloond voor een fantastisch optreden en krijg de beker voor de tweede plaats. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Warmond n De rolschaatsact van jeugdcircus Atleta heeft de tweede prijs gewonnen bij de eerste editie van Circus Got Talent.

Van de veertien acts die op zaterdag 16 september in stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden streden om de titel, kwamen er twee uit Warmond. De jury beloonde de rolschaatsact van Atleta met de zilveren medaille. De jury noemde het optreden 'verfrissend en vernieuwend'.

Circus Got Talent, een competitie voor alle jonge circus- en acrobatiektalenten in heel Nederland, werd voor het eerst georganiseerd door circus Saranti uit Leeuwarden.

Een kijkje achter de schermen met Het Klokhuis Backstage

Wesley Ammerlaan opent in november de bakkerij voor jonge ondernemers in spe. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Bakker Wesley Ammerlaan uit Voorhout hoefde niet lang na te denken toen de redactie van jeugdprogramma Het Klokhuis hem benaderde voor Het Klokhuis Backstage. Dit is een landelijke open dag waarbij kinderen de kans krijgen om in het echt te zien hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. "Elk jaar mogen mensen uit de buurt een kijkje nemen in onze bakkerij. Zo'n tweeduizend nieuwsgierigen willen dan ook veel producten proeven. Nu verwachten we kinderen die misschien wel een eigen bakkerij willen. Dat maakt het nóg leuker", vertelt de bakker enthousiast.

Vanaf oktober zendt Het Klokhuis een negendelige serie uit over ondernemen. Want hoe doe je dat eigenlijk, een bedrijf opstarten en runnen? Hoe kom je bijvoorbeeld op een idee, hoe pitch je je plan, hoe kom je aan geld en hoe maak je er een echt bedrijf van? Daarbij organiseert het programma ook Het Klokhuis Backstage op zaterdag 11 november. "Mijn eerste reactie was: 'Ja, leuk!'", begint Ammerlaan. "In plaats van de 'gewone' open dag is dit dé manier om te laten zien wat wij allemaal doen."

Druk en tóch meedoen

Voor veel ondernemers is zaterdag de dag van de week waarop zij het extra druk hebben. Toch kunnen

zij ook meedoen aan Het Klokhuis Backstage, want ze mogen zelf bepalen hoeveel kinderen langs mogen komen en ook op welk tijdstip. Zij kunnen zich aanmelden via http://backstage.hetklokhuis.nl/. In Teylingen doet verder VANMAX Pindakaas uit Sassenheim mee.

Ammerlaan en zijn collega's zijn de hele dag open voor belangstellenden. "Kinderen mogen hier al hun vragen stellen. Ik kan alles over de twee winkels vertellen en mijn neef en broertje weten meer over het runnen van de bakkerij."


Uitleg en extra's

De kinderen kunnen tijdens de Backstagedag dus uitleg van de ondernemer verwachten en een kijkje in de keuken krijgen. Met de feestdagen voor de deur wil de Voorhoutse ondernemer de toekomstige bakkers nog net iets extra's laten zien. "Als je een product in de winkel ziet liggen, heb je vaak geen idee hoe dat precies wordt gemaakt. Tijdens de open dag laten we onder andere zien welke kruiden je in amandelstaven, pepernoten en stollen verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan anijs, nootmuskaat en venkelzaad. Dan zie je echt die verbazing in die ogen van kinderen", lacht hij.

Tactiek en snelheid in Turfrace

Vijf boten verschijnen vrijdag aan de start van de Turfrace. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Het ziet er naar uit dat de Turfrace komend weekend weer de nodige spannende momenten op gaat leveren. De deelnemende schepen, die vrijdagochtend 22 september vanuit Warmond aan de zware vaartocht naar Vinkeveen beginnen, zijn aan elkaar gewaagd.

De Turfrace wordt het aankomende weekend gevaren en belooft ondanks het geringe aantal deelnemers van vijf schepen wederom een spektakel worden. De Avondrood, Vriendschap, Hylke Tromp, 10e van Tromp en de 2 Gebroeders gaan dit jaar de strijd met elkaar aan, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden om te winnen. Deze schepen zijn namelijk zeer aan elkaar gewaagd en dat levert naar verwachting een spannende race op.

Elk schip heeft zo zijn eigen specialiteiten. Waar het ene schip sneller is met zeilen zal het andere schip weer sneller zijn met roeien, bomen en jagen. Welk schip het snelst is en gaat winnen, hangt grotendeels af van de kwaliteiten van de schipper en zijn bemanning, maar onderschat de invloed van het weer niet.

Waar moet je op letten?

Waar moet je, als toeschouwer, op letten tijdens de Turfrace? Waar moet je kijken? Waar wordt de Turfrace beslist? Een schipper die de race al een paar keer heeft gevaren weet dat er een aantal cruciale punten zijn op het traject. Met zo veel hindernissen, moet je behendig zijn en een tactiek hebben. Er kan maar een schip in een sluis, dus wil je winnen, dan moet je op vrijdag als eerste in de Proostdijerssluis zijn. Die is net voor Vinkeveen en bepaalt wie de eerste dag nummer een is. Degene die als eerste (na Uithoorn) de Waver opvaart heeft ook de meeste kans om de sluis als eerste in te varen. Op zaterdag zijn de knelpunten de eerste brug in Vinkeveen en de Pondskoekersluis. Ben je als eerste door de sluis, dan heb je grote kans om de dagzege op te eisen. Op zondag zijn er niet veel knelpunten, maar is er een tactische keuze die afhangt van de wind. Meestal gaan de deelnemers door de Boerenbuurt de Kaag, maar het kan ook lonen om de ringvaart af te jagen en vanaf Kaageiland te gaan jagen.

Programma

De start is op vrijdag 22 september om 7.30 uur in Park Groot Leerust. Aankomst in Vinkeveen bij de Watersportvereniging Abcoude-Vinkeveen aan de Baambrugse Zuwe vanaf circa 15.00 uur. Op zaterdag 23 september wordt om 10.30 gestart voor de tweede etappe naar de Tolhuissluizen in Nieuwveen en op zondag 24 september vertrekken de schepen om circa 10.00 uurvoor de laatste etappe naar Warmond. De aankomst vanaf 12.00 uur, de prijsuitreiking is circa 15.00 uur.

De schepen zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via www.zeilvaartwarmond.nl.

Overvaller (18) opgepakt

Foto: alles over katwijk

Vervolg voorpagina

Sassenheim n De 18-jarige jongen uit Sassenheim die op donderdag 14 september snackbar Mercurius aan de Essenlaan overviel, is een dag later gearresteerd. Hij kwam met een mes de snackbar binnen en bedreigde een medewerkster. De vrouw begon te gillen en joeg de man weg door met een frituurschep in zijn richting te zwaaien. De politie opende vervolgens jacht op de dader, die geen buit had meegenomen. De zoektocht met meerdere eenheden en de inzet van een helikopter leverden uiteindelijk niets op. Dankzij getuigenverklaringen kon de vermoedelijke dader een dag later alsnog aangehouden worden.

Repair Café voor kids

Sassenheim n Tijdens het Repair Café, op zaterdag 23 september van 13.00 tot 16.00 uur in de JoJo aan het Hortusplein, is er ook een workshop voor kinderen. Tussen 13.30 en 15.30 uur kunnen zij mini-aquariums van karton maken. De workshop is geschikt voor kinderen tussen de vijf en twaalf jaar. Deelname kost 5 euro. In verband met beperkte plaatsen is het verzoek om vooraf voor de workshop aan te melden via info@repaircafe-teylingen.nl of via 06 - 51759792.

Musicallessen voor jongeren

Teylingen n Jongerenwerk Welzijnkwartier start op maandag 2 oktober met de musicallessen van de rockmusical Jesus Christ Superstart. De lessen staan onder begeleiding van Sindy Rietvink en Lisanne de Kruijk. Sindy heeft zelf ervaringen opgedaan in de musicals The Wave en de Lion King. Als regisseur heeft ze vorig seizoen de musical Footloose in Ex-Voto begeleid en opgezet.

De musicallessen zijn bedoeld voor jongeren in de leeftijd 13 tot 18 jaar. De eerste les is op maandag 2 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. Het project loopt tot medio april (met uitzondering van de kerstvakantie). Deelname kost 25 euro voor de hele cursus en uitvoering, te betalen bij aanvang van de cursus. De uitvoering is voorlopig gepland op zaterdag 21 april 2018. De lessen zijn in jongerencentrum Ex Voto (Jacoba van Beierenweg 118b) Voorhout. Aanmelden kan door het aanmeldformulier op te vragen via johanbraaksma@welzijnskwartier.nl of door te bellen naar 0252-229952 (op wo,do,vr-middag).

Workshop PR voor vrijwilligers

Teylingen n Voor vrijwilligersorganisaties die meer publiciteit willen genereren, organiseert Welzijn Teylingen op woensdag 11 oktober van 19.30 tot 22.00 uur een workshop PR voor vrijwilligersorganisaties.

Als een organisatie publiciteit nodig heeft om bijvoorbeeld om nieuwe leden te werven of om bepaalde acties onder de aandacht te brengen, dan is de meest eenvoudige en voordeligste manier via een persbericht. Een persbericht is een kort document met een informatieve tekst die de pers kan gebruiken als input voor een artikel of een bericht. Garantie voor plaatsing is niet verzekerd, maar de kans op plaatsing kan wel vergroot worden als de tekst en foto op een goede manier ingestuurd worden. Docenten Dick van der Meer en Ard Zandbergen (BO, omroep van de Bollenstreek) geven tips over de inhoud en het opstellen van een persbericht.

De bijeenkomst is in de buurtkamer van Sassembourg (Jan van Brabantweg 59) in Sassenheim. Deelname is gratis. Er is plek voor maximaal veertien personen. Aanmelden via www.welzijnteylingen.nl of bel naar 0252-231805.

Scootmobiel- vereniging naar Den Haag

Teylingen n De statenfactie van 50PLUS Zuid Holland organiseert in samenwerking met de Scootmobielvereniging Bollenstreek op vrijdag 22 september een demonstratie en vaardigheidstraining op een speciaal uitgezet parcours op het plein voor het Provinciehuis Zuid Holland. De scootmobielvereniging komt uit Teylingen. Voorzitter Rob de Vries vertelt de aanwezigen over het gebruik van de scootmobiel. Andere aanwezigen zijn onder anderen burgemeester Carla Breuer en Jan de Jong, voorzitter van het district ZH van Veilig Verkeer Nederland.

Langeveld verliest podiumplaats

Na het kampioensfeest maakt Foreholte zich op voor de eredivisie. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Niels Langeveld heeft zijn serie podiumplaatsen in de ADAC GT Masters niet kunnen uitbreiden. Op de Duitse Sachsenring lag de sleutel in de kwalificatie, waarin de coureur 66 duizendste van een seconde tekort kwam om naar de belangrijke tweede kwalificatiesessie door te gaan.

Niels Langeveld tijdens de signeersessie voor de race in Sachsenring. | Foto: pr. Foto: pr.

Voor het eerst in zijn racecarrière bezocht Niels Langeveld de Sachsenring in de Duitse deelstaat Saksen. In 1927 werd voor het eerst een wedstrijd op het oude, tegenwoordig niet meer gebruikte stratencircuit verreden. De Sachsenring is daarmee één van de oudste circuits van Duitsland.

Niet optimaal

De eerste meters van Langeveld op de Sachsenring waren niet eenvoudig. "De baan was in de eerste vrije training na een flinke regenbui erg nat, maar droogde steeds verder op. Daardoor was elke ronde anders en konden we niets aan de afstelling van de auto doen", vertelt de tweevoudig TCR Germany-racewinnaar. Tot ieders verbazing reed Langeveld de eerste vrije training toch de vijfde tijd. De tweede vrije training van dertig minuten was tekort om de juiste set-up voor dit circuit te vinden, zodat Langeveld niet optimaal voorbereid aan de kwalificatie begon.

Evengoed begon de Sassenheimer vol goede moed aan zijn kwalificatiesessie in groep B, maar hij kwam 0,066 seconde tekort om door te gaan naar de tweede kwalificatie. In deze tweede sessie strijdt de top zes van groep A en B om de zo belangrijke startposities voor de top tien van beide races. Ondanks het kleine verschil met de snelste rijders betekende dit voor Langeveld, dat hij in beide races vanaf een achttiende startplek moest beginnen.

Vertrouwen

De eerste race op zaterdag had Langeveld zoals vaker een uitstekende start. Hij passeerde direct zes concurrenten en na de eerste bocht kwam Langeveld al als twaalfde door. In een sterke eerste raceronde ging hij nog drie tegenstanders voorbij en met nog 20 ronden te gaan leek een nieuwe stunt van de Nederlander mogelijk. De rijders in de top tien zijn echter allen topcoureurs en hoewel Langeveld in het kielzog van zijn voorgangers bleef, bleek het niet mogelijk om verder naar voren op te stomen.


Zijn sterke start in de eerste race gaf Langeveld het vertrouwen dat een goede klassering in de tweede race mogelijk was. Ook dit keer was zijn start fantastisch, na de eerste ronde passeerde hij de finish als tiende. Toen hij de aanval opende werd hij echter op zijn rechter voorwiel geraakt en daarmee was de sporing van de auto dermate verstoord dat Langeveld niet meer kon aanvallen. Het werd een dertiende plaats. "Dit is niet mijn weekend. Ik wilde hier de tweede plaats in het klassement pakken, maar in plaats daarvan ben ik nu teruggevallen naar de vierde positie", baalde Langeveld. "Werk aan de winkel dus volgende week."


De seizoensfinale in de TCR Germany is al aankomend weekend, op zaterdag 23 en zondag 24 september het Duitse Hockenheimring. Voor Langeveld de laatste kans om op het podium te eindigen.

Foreholte maakt zich op voor terugkeer in de eredivisie

Voorhout n Bij handbalvereniging Foreholte staat zaterdag 23 september met rood omcirkeld in de agenda. De terugkeer in de Eredivisie is een feit als het eerste fluitsignaal om 20.45 uur in sporthal De Tulp.

Het kampioensfeest ligt al een tijdje achter de speelsters van Foreholte. In het voorjaar gingen ze nog op een platte kar door Voorhout, nadat met het behaalde kampioenschap, ook promotie naar de eredivisie was afgedwongen. Trainer Ricardo Clarijs deed volop mee in de feestvreugde. Juist de succestrainer komt op zaterdag met zijn nieuwe club VOC uit Amsterdam op bezoek in Voorhout. De wedstrijd tegen de landskampioen is een mooi affiche voor de ploeg van de nieuwe Foreholte-trainer Ken van Hasselt. Hij moet het overigens zonder Wendy Smits doen. De topspeelster is er vanwege persoonlijke omstandigheden dit seizoen niet bij.

Programma

Na de openingswedstrijd, speelt Foreholte een week later een oefenwedstrijd. Op zondag 7 oktober is de tweede competitiewedstrijd, uit tegen bekerwinnaar Dalfsen. Verder bestaat de eredivisie uit V.Z.V. ('t Veld), Quintus (Kwintsheul), V & L (Geleen), E & O (Emmen), Venlo, S.E.W (Nibbixwoud), Borhave. Eind maart, begin april ontstaan er een kampioenspoule en een degradatiepoule.

Tijdens de competitie wordt op doordeweekse avonden de bekercompetitie afgewerkt, net als eventuele Europacup wedstrijden.

TOP verliest opnieuw

Aanvoerder Mick Snel met Stephan van Schie, directeur van de nieuwe hoofdsponsor Solar Compleet.| Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De tweede competitiewedstrijd speelde TOP direct tegen concurrent PKC. De bezoekers namen in de tweede helft afstand en wonnen.

TOP speelde met Thomas Tiggelman en Fenna Jagtman in de basis op de plekken van Daniel Harmzen en Jet Hendriks. Bij PKC bleef Suzanne Struik aan de kant. De wedstrijd ging gelijk op tot 9-9. Door twee goals van Richard Kunst staat PKC met rust 11-13 voor. In de tweede helft blijft het verschil twee doelpunten, maar tegen het einde van de wedstrijd lopen de bezoekers verder uit. Bij TOP komt Lara Boonstoppel nog in het veld. Zij kwam dit seizoen over van PKC. De wedstrijd eindigde in 18-23. TOP heeft in de veldcompetitie nog niet gewonnen. De eerste punten kan de ploeg uit Sassenheim op zaterdag 23 september pakken in Nijeveen tegen Dos'46.

Wintertennis bij Overbos

Warmond n Voor het vijfde jaar organiseert tennisvereniging Overbos in Warmond het wintertennis. De afgelopen jaren waren dankzij het grote aantal deelnemers een groot succes. Veel winterleden hebben zich inmiddels alweer aangemeld. Het seizoen start op 1 oktober en loop tot en met 31 maart 2018. De inschrijving kan via de website van TV Overbos.

Wintertennissers hebben tevens de mogelijkheid om mee te doen aan onderlinge competities en toernooien. Tennissers hoeven geen lid te zijn van de KNLTB om bij Overbos te overwinteren. TV Overbos beschikt over zeven pro bounce banen, die het hele jaar bespeelbaar zijn. Iedere gebruiken speler ontvangt voor deze periode een speciale tennispas.

Broers in finale LEF

Sassenheim n Johnny en Robert Spies hebben zich vorige week geplaatst voor de finale van de starterswedstrijd LEF op dinsdag 7 november in de Leidse Schouwburg. De Sassenheimse broers van het horlogemerk 1915 watches strijden daar om de titel Starter van het Jaar. De winnaar wint ook een prijzenpakket ter waarde van 17.000 euro.

Ter Leede pakt belangrijke punten tegen Hoek

Sassenheim n Ter Leede heeft op het Zeeuws-Vlaamse kunstgras de eerste winst in een belangrijke voetbalweek geboekt.

De Sassenheimers begonnen tegen Hoek furieus. Ian van Otterlo schiet in de elfde minuut de 0-1 binnen. Met een intikkertje zorgt Jesse Dingjan voor de 0-2. Ter Leede gaat met deze veilige marge rusten en er lijkt weinig aan de hand. In de 77ste minuut komt Hoek terug tot 1-2, maar de winst komt niet meer in gevaar. Wel legt de scheidsrechter de wedstrijd in de 85ste minuut nog even stil, vanwege aanmerkingen vanuit het publiek op de grensrechter. Nadat de kritische supporter ergens anders is gaan staan, wordt de wedstrijd hervat. Met drie punten in de tas kan Ter Leede met vertrouwen uitzien naar het bekerduel tegen vv Katwijk op woensdag 20 september. Drie dagen later staat de eerste Bollenderby op het programma. Ter Leede speelt dan de thuiswedstrijd tegen vv Noordwijk.

Directeur NOC*NSF te gast in Sportcafé Teylingen

Voorhout n Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, is op maandag 2 oktober te gast in het Sportcafé Teylingen. In de kantine van voetbalvereniging Foreholte (Sportlaan 10) gaat Dielessen in op het maatschappelijk belang van sport. Hij geeft antwoord op de vraag: wat betekent sport voor Teylingen? Het onderwerp is van Rio, via Teylingen, naar Tokyo. Ook wethouder Bas Brekelmans is aanwezig. Het Sportcafé is van 17.00 tot 19.00 uur. De toegang is gratis.

nieuws/sport

Woensdag 20 t/m 27 september

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur: voorganger; Ds. A.A. Bosma (koffie drinken)

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds.W.J.Quist

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord & Communieviering m.m.v. Het Middenkoor, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met het Iriskoor, voorgangers: Pastoor Goumans en Pastor Claassens

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. E. v.d. Weide

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ruud van Delft

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond, zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. Jan Zijlstra, 19.00 uur geen dienst

Hoe ga je om met psychische problemen in de familie?

Voorhout n De cursus 'Psychische problemen in de familie' start op maandag 2 oktober en is van 16.00 tot 18.00 uur in Voorhout. Deze cursus is bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met psychische klachten.

Wanneer iemand in je omgeving psychische klachten heeft betekent dat ook impact voor jou. Je partner komt bijvoorbeeld tot weinig activiteiten en heeft al langere tijd een sombere stemming. Of je moeder kampt met angsten waardoor ze de deur nog nauwelijks uitkomt. Wat doet het met jezelf en hoe ga je er mee om?

Kennis en inzicht

Deze cursus heeft als doel het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheden en lotgenotencontact. Er is aandacht voor het psychisch functioneren, communicatieve vaardigheden, grenzen stellen en het onderkennen van het belang van eigen behoeften en sociale steun. Onderzoek toont aan dat deelnemers na de cursus minder belasting ervaren en hun welbevinden is toegenomen. Dit heeft ook een positieve invloed op de persoon die zelf te maken heeft met psychische problematiek.

Voorafgaand aan de cursus vindt een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats.

Aanmelden

De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten en is van 16.00 tot 18.00 uur in de Componistenlaan 248 in Voorhout. Aanmeldingen en vragen via familieaanbod@rivierduinen.nl of bel 071 890 88 88 (afdeling preventie). Op www.rivierduinen.nl/agenda staat meer informatie over voorlichtingsavonden en cursussen die GGZ Rivierduinen organiseert.

Uw oplossing dient uiterlijk 24 september binnen te zijn is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. puzzel. De winnaar van de puzzel van week 37 is: P. Nieuwenburg uit Warmond. Het Cinema Floralis Arrangement komt naar u toe. De oplossing was: vruchtensorbet.