De Teylinger

12 april 2017

De Teylinger 12 april 2017


TOP prolongeert landstitel

Aanvoerder Mick Snel viert feest met zijn medespelers. | Foto: pr./Rene van Dam Foto: Rene van Dam

Sassenheim n De korfballers van TOP hebben net als vorig jaar de landstitel gewonnen. In Ziggo Dome versloegen ze de verrassende finalist Blauw-Wit met 22-18. In de eerste helft kwamen de ploegen niet echt van elkaar los. Barbara Brouwer scoorde twee seconde voor de rust de belangrijke 11-10. In de tweede helft nam TOP definitief afstand, onder andere door goals van aanvoerder Mick Snel. Net als in 2011, 2014 en 2016 is hij met TOP ook in 2017 de beste korfbalploeg van Nederland. Ook voor Daniel Harmzen en Celeste Split is het de vierde landstitel. Lees verder vanaf pagina 26.

Informatiemarkt windmolens Akzo

Teylingen n Zowel AkzoNobel als de gemeente Teylingen organiseren in mei en juni een informatiemarkt over de plannen voor twee windmolens bij de vestiging van Akzo in Sassenheim.

De informatiemarkt bij AkzoNobel (Rijksstraatweg 31) is op dinsdag 16 mei van 19.00 tot 21.00 uur. De informatie gaat over het voornemen van AkzoNobel, het te volgen proces, de procedure en de betrokkenheid van de omgeving daarbij.

In vervolg op de bijeenkomst van AkzoNobel houdt ook de gemeente Teylingen een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Op woensdagavond 7 juni van 19.00 tot 21.00 uur kunnen zij in gesprek te gaan met college- en raadsleden. De bijeenkomst in het Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. Lees verder op pagina 7.

| Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Nieuwe
Gezichten

Omwonenden niet blij met plan Akzo

Ophalen afval blijft voorlopig hetzelfde

voetbal n Grote veiling bij Warmunda

Bijeenkomsten over plannen voor windmolens bij AkzoNobel

Vervolg voorpagina

Teylingen n AkzoNobel heeft het voornemen om twee windmolens te plaatsen op het terrein aan de Rijksstraatweg. Zowel het bedrijf als de gemeente Teylingen organiseren daarover een informatieavond.

Op dit moment is de procedure rond de windmolens nog niet gestart. De gemeente meldt in een persbericht: "Over de definitief te volgen procedure wordt nog gesproken. Dat bepaalt ook welke rol de gemeente heeft. De wethouder legt de verschillende opties voor de te volgen procedure met een neutraal advies voor aan de raadscommissie Ruimte op dinsdag 9 mei en de raadsvergadering van 1 juni. Dit betekent ook dat op een later moment in het proces er nog mogelijkheden voor inspraak en zienswijzen zijn".

De bijeenkomst bij Akzo is op dinsdag 16 mei (zie voorpagina). De informatieavond bij de gemeente is op woensdag 7 juni, van 19.00 tot 21.00 uur in het Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1 in Voorhout). Gemeente Teylingen nodigt uit voor gesprek met college- en raadsleden. AkzoNobel en de provincie Zuid-Holland zijn ook hier aanwezig om toelichting te geven bij informatiepanelen. Aanwezigen kunnen in kleine groepen in gesprek met college- en raadsleden.

Provincie wil windenergie

Het voornemen van AkzoNobel past in de ambitie van de provincie Zuid-Holland om samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden 735,5 MW opgesteld vermogen windenergie te realiseren in 2020. De provincie heeft een aantal gebieden in de provincie aangewezen voor de realisatie van windenergie. In Teylingen is een locatie aangewezen op het terrein van AkzoNobel in Sassenheim.

De gemeente Teylingen heeft in haar collegeprogramma duurzaamheid als speerpunt opgenomen. De gemeente wil in 2030 100 procent duurzaam zijn. Daarom onderzoekt de gemeente onder andere hoe de elektriciteit die in de gemeente wordt gebruikt, duurzaam in Teylingen of de regio opgewekt kan worden.

Schooltuinproject wint Teylinger Prijs

Sassenheim n Het Schooltuinproject van Park Rusthoff is door de jury gekozen als eerste winnaar van de Teylinger Prijs.

De Teylinger Prijs wordt uitgereikt aan vrijwilligers of verenigingen met een goed project of initiatief vanuit een vereniging of een groep buurtbewoners. Voorwaarde is dat het project meerwaarde moet hebben voor de Teylinger samenleving. Iedereen mag een project of activiteit nomineren. Eens per vier maanden wordt een winnaar van de Teylinger Prijs gekozen.

Voor de Teylinger Prijs waren vijf nominaties ingezonden. De jury, bestaande uit Leo van der Zon (bestuurslid Welzijn Teylingen), Dion Piket (raadslid TriLokaal), Cathalijn van Langevelde en Ronique Gerlof (beide HLTsamen), was unaniem in de beslissing. "Het Schooltuinproject is goed ingebed in de samenleving. Een groep van tien vrijwilligers begeleidt wekelijks activiteiten en zorgt daarmee voor verbinding met onderwijs en kinderen. Jaarlijks doen er zo'n 130 leerlingen mee van de basisscholen, waarbij ook ouders, opa's en oma's worden betrokken.
Het project is onderscheidend in het 'natuurlijk tuinieren' en de samenwerking met jeugdnatuurwacht. Dit maakt het een uniek project."

De prijs, een geldbedrag van 250 euro, wordt binnenkort tijdens een werkbezoek van een raadslid van de gemeente Teylingen overhandigd.

Nomineren

Een persoon of project nomineren voor de volgende ronde van de Teylinger Prijs kan tot en met 31 juli, voor de prijsuitreiking in augustus. Het formulier staat op www.welzijnteylingen.nl onder het kopje Vrijwilligers; nomineer uw vrijwilligersinitiatief.

Bewoners niet blij met Akzo-windmolens

Geek van der Zalm spreekt de commissieleden toe. Vanaf de publieke tribune klonk zo nu en dan applaus. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n Een drietal inwoners sprak zich in de afgelopen raadscommissie Ruimte uit tegen een komst van twee windturbines op het terrein van AkzoNobel aan de Rijksstraatweg. Op dinsdag 16 mei organiseert Akzo een informatieavond over het plan.

Door Nico Kuyt

Enkel jaren geleden leefde bij Akzo eveneens het plan voor windmolens op het terrein. Het ging destijds om drie kleinere turbines. Deze werden in de ijskast gezet, maar nu blaast het bedrijf het idee weer nieuw wind in. De windmolens in het nieuwe plan zijn behoorlijk forser geworden. Zij krijgen een een hoogte van 121 meter en een tiphoogte van 171 meter. Voor een vergelijking, de reclamemast van de McDonalds is 35 meter.

Geluidsoverlast

'Bezorgde' inwoner van Voorhout, Geek van der Zalm, hekelde het feit dat bewoners het plan uit de krant hebben moeten vernemen en op een niet juiste wijze betrokken worden. Hij haastte te verklaren dat hij een groot voorstander is van duurzame energie, maar deze hoge molens zullen van heinde en verre te zien zijn. Naast andere nadelen, is er geluidsoverlast in de nacht. Ze geven een ultralaagfrequent geluid, te horen door honden en gehoorapparaten. Tevens een laagfrequent geluid die een zoemend of brommend geluid produceert dat de mens wél hoort. Bij enige wind is het slapen met een raam open voorbij.

Deze zorgen leven ook bij Jeroen van Egmond, woordvoerder van buurman Frans Neuman. Hij voegt de slagschaduw nog aan het lijstje toe. Daarnaast is er vrees voor de veiligheid bij omvallen.

Passen niet

Uit het nabijgelegen Oegstgeester woonwijkje Clinckenburgh kwam de heer Laman inspreken. De enorme omvang van de turbines past in zijn ogen absoluut niet in de kleine dorpsbebouwing en het zou het imago van Akzo zeer ten goede komen als het bedrijf het plan laat waaien. Er zijn goede alternatieven om aan duurzaamheid te doen. Ook hij onderschreef de negatieve effecten. Zo zal de slagschaduw van de rotorbladen door de hoogte van de molens ver reiken en naar zijn inschatting voor vele huizen in de wijde omtrek een knipperlicht worden dat iedere seconde aan en uit gaat.

Samenwerking omwonenden

Laman riep alle omwonenden op om samen te werken en, zodra de gelegenheid aanbreekt, een formele bezwaarprocedure te starten. De voorlichtingsavond op 16 mei voorspelt een boeiende avond te worden.

Zonnepanelen moeten opgaan in natuur op duurzaam 'eiland'

De gemeente heeft plannen voor een zonneparkje naast de ingangsweg van PostNL aan de Oosthoutlaan. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n In de raadscommissie Ruimte werd vorige week het eerste plan gepresenteerd voor een gemeentelijk zonneparkje naast de ingangsweg van PostNL aan de Oosthoutlaan. Het idee voor een combinatie van zonnepanelen en natuur kreeg over het algemeen een positief ontvangst.

Door Nico Kuyt

Op het eiland kunnen 480 panelen komen die met de zon meedraaien, wat 25 procent meer energie oplevert. Van de 160.000 kWh krijgen 45 woningen stroom.

Ook is gedacht aan het verheffen van de biodiversiteit door hoogteverschillen, voorzieningen voor de vlinder, bloesem voor bijen en natuurlijke oevers. Het eiland is niet toegankelijk. Een kunstwerk in het water in de vorm van een tulp dient als opwekkingsmeter. Bij weinig inkomst laat hij zijn kopje hangen en die gaat steeds meer op eigen energie de lucht in. In de nacht krijgt deze een verlichting.

Bewoner

Inwoner Huub van Gerpen, die in de commissie kwam inspreken, was niet echt te spreken over het plan. Dat tulpje was prima, maar die panelen konden beter de daken op. Die zijn er nog genoeg beschikbaar.

Kosten

Over het algemeen koesterde onder de commissieleden een positievere stemming. Wel leefden er vragen over de kosten. Wethouder Kees van Velzen beklemtoonde dat voor de invulling bewust is gekeken naar een mooie overgang van het bedrijventerrein naar het groene tussengebied. Het prijst het duurzame van Teylingen aan en nodigt uit tot navolging.

De komende tijd gaat wethouder Van Velzen met de provincie in gesprek om subsidies te verkrijgen. Uiteindelijk krijgt de commissie een definitief voorstel voor de ontwikkeling van het eilandje voor beoordeling voorgelegd.

Plan voor 480 zonnepanelen

Treurnis over sloop van Villa Rusthoff

Sassenheim n Raadslid Maarten van Welie (CDA) is teleurgesteld over de antwoorden die B&W heeft gegeven rond de sloop van villa Rusthoff aan de Hoofdstraat en wat daarvoor in de plaats gaat komen.

Door Nico Kuyt

Over het verlies van de karakteristieke woning naast de ingang van Park Rusthoff hebben de fracties van CDA en PvdA enige tijd geleden vragen gesteld. In een antwoord geeft B&W aan dat de villa officieel geen monument, beeldbepalend of karakteristiek pand is en dus gesloopt mag worden. Hiervoor is slechts een sloopmelding nodig.

Geen bescherming

De villa was korte tijd een gemeentelijk monument in de periode dat Sassenheim nog niet was gefuseerd. Dat was tussen mei en december 2005, maar die bescherming rust er niet meer op. B&W vindt wel dat bepaalde stijlelementen van de villa terug zouden moeten keren in de nieuwbouw. Hiertoe is wethouder Bas Brekelmans in gesprek met ontwikkelaar H&B Bouw.

Bestaande regels

In de afgelopen raadscommissie Ruimte gaf Van Welie aan dat hij liever andere antwoorden had gezien. "Is dit het uiterste wat wij van B&W kunnen verwachten aan inspanning?", zo vroeg hij zich af. De wethouder beklemtoonde dat B&W zich aan de bestaande regels houdt. Er zijn gesprekken gaande dat het nieuwe niet ontzettend lelijk wordt en elementen van het oude terugkeren. "Andere dingen liggen niet in de lijn van de mogelijkheden voor ons," aldus Brekelmans.

Bouwplannen Campo terrein

Sassenheim n Heel lang stond het voormalig Campo terrein aan de Teijlingerlaan leeg, maar nu zijn er toch concrete bouwplannen. KondorWessels Projecten (VolkerWessels) is een samenwerking aangegaan met Investia Vastgoed voor de ontwikkeling van een villawijk. Inmiddels zijn de overeenkomsten voor de aankoop van de grond getekend. De verwachting is dat de nieuwbouwlocatie OverTeylingen, met in totaal twaalf woningen, waaronder villa's en twee-onder-een kap woningen, snel in verkoop wordt gebracht bij makelaar Wilbrink & van de Vlugt.

Klacht over terrassen

Sassenheim n In de raadscommissie Welzijn heeft raadslid Sybrinne de Vries (CDA) opnieuw aandacht gevraagd voor het moeizaam kunnen passeren van de terrassen door rolstoel en rollator in het centrum van Sassenheim. De rolstoel en rollator worden door sommige opstellingen belemmerd en de voetgangers moeten noodgedwongen en gevaarlijk de straat op. Vorig jaar waren er ook een aantal klachten. Er is destijds door de gemeente naar gekeken. Haar verzoek is nogmaals de situatie te bekijken.

Inbreker betrapt in Gildehof

Sassenheim n Een bewoner van de Gildehof trof zaterdagavond 8 april rond 23.00 uur een inbreker aan in zijn badkamer. De inbreker vluchtte via het raam naar buiten en holde weg via de Westerstraat. De blanke man van rond de 25 jaar had een mager gezicht en een slank postuur. Hij had zwart kort haar en droeg donkere kleding. De politie is op zoek naar getuigen.

Schoonmaak Kagerplassen

Warmond n Ieder jaar zorgt de organisatie van de Warmondse Schippertjesdagen er -samen met andere vrijwilligers- voor dat de oevers van de Kagerplassen schoon zijn bij de start van het watersportseizoen. Op Tweede Paasdag, maandag 17 april, wordt er om 12.00 uur verzameld in Park Groot Leerust. Om 12.15 uur start de grote schoonmaak. Alle vrijwilligers krijgen vuilniszakken en knijpers mee. Er zijn boten beschikbaar om iedereen af te zetten in de polders. De volle zakken worden door volgboten opgehaald en teruggebracht naar het park.

Boter, kaas en eieren voor Voedselbank

Leden van de Lionsclub Slot Teylingen vragen het winkelend publiek om boter, kaas of eieren te doneren voor de Voedselbank. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Lions Slot Teylingen zamelden op zaterdag 8 april boter, kaas en eieren in voor de Voedselbank. Bij de ingang van supermarkt Plus werd iedereen aangesproken of een folder over de actie aangereikt. Na vier uur inzamelen waren alle vijftien kratten tot de nok toe gevuld met zo'n 150 kilo aan boter, kaas en eieren. De kratten werden gelijk ingeladen en afgeleverd bij de voedselbank aan de Oosthaven in Sassenheim waar het depot van de voedselbank is. Er zijn op dit moment nog steeds 28 gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. Voor deze voornamelijk grote gezinnen is, met de Paasdagen in zicht, een feestelijk extraatje gerealiseerd met dank aan de mensen in Voorhout die geholpen hebben de kratjes te vullen.

Repair Café

Sassenheim n Het Repair Café is op zaterdag 15 april open van 13.00 tot 16.00 uur. De vrijwilligers zitten weer klaar om de meest uiteenlopende apparaten samen met de bezoekers te repareren. De reparaties zijn gratis.

Ook de weggeefwinkel, gevestigd in hetzelfde pand, is geopend.

Het Repair Café is te vinden in de JoJo (Hortusplein 14 in Sassenheim).Als bedrijf iets te vieren? Doe een donatie!

Bedrijfsbijdragen helpen het fonds initiatieven te ondersteunen. | Foto: pr. Foto: pr.

Om de vele aanvragen voor ondersteuning van initiatieven, projecten en evenementen te kunnen honoreren, heeft het Jacoba van Beierenfonds Teylingen uiteraard geld nodig. Daarom is elke bijdrage, groot of klein, welkom. Gelukkig heeft Gemeente Teylingen de toezegging gedaan om, tot en met 2018, jaarlijks 20.000 euro bij te dragen. Een mooi bedrag, waarmee veel kan worden gedaan. Maar nu alsmaar meer verenigingen, stichtingen en bewonersgroepen uit de gemeente de weg naar het fonds weten te vinden, wordt het steeds belangrijker om andere mogelijkheden te creëren, die helpen de bijdrage van de gemeente aan te vullen. Een van de doelstelling voor de komende jaren is dan ook het aantrekken van bijzondere bedrijfsbijdragen.

Wanneer bedrijven iets te vieren hebben, gaat dat vaak gepaard met een receptie of andere speciale bijeenkomst waarvoor relaties en pers worden uitgenodigd. Zoals bij een verhuizing, het slaan van de eerste paal voor het nieuwe bedrijfspand, een fusie of een jubileum. Allemaal mooie gelegenheden, om een donatie aan een goed doel te doen. Een doel, dat u als ondernemer na aan het hart ligt. Of waarvan u weet, dat uw gift gemeenschapsbreed en op basis van duidelijke voorwaarden wordt besteed. Bijvoorbeeld het Jacoba van Beierenfonds Teylingen, de stichting voor en door inwoners van Teylingen, die helpt plannen te verwezenlijken om wonen en leven in de gemeente nog leuker, mooier of beter te maken. Een recent en goed voorbeeld van zo'n bedrijfsdonatie tijdens een speciale gelegenheid is Van Velzen Accountants & Adviseurs uit Warmond. Ter viering van het samengaan met Van der Zwet Accountants en Adviseurs werd het 1.500 euro aan het Fonds gedoneerd, waardoor nog meer initiatieven en projecten kunnen worden gerealiseerd.

Vrij van schenkbelasting, aftrekbaar en verdubbeld

Dankzij de ANBI-status die het Jacoba van Beierenfonds heeft, zijn zulke schenkingen vrijgesteld van schenkbelasting. Hierdoor komt het volledige gedoneerde bedrag ten goede aan de activiteiten, die het Fonds ondersteunt. Ook kan de gift voor een groot deel binnen de vennootschapsbelasting worden verrekend. Hoeveel een bedrijf aan giften mag aftrekken, staat beschreven in de Geefwet van de Belastingdienst. De gedoneerde bedragen worden dit hele jaar bovendien verdubbeld door het Fonds1818, een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in onder andere de Duin- en Bollenstreek. Alles bij elkaar alleen maar voordelen voor u als bedrijf en voor het Jacoba van Beierenfonds, dat uw schenking kan inzetten voor de Teylingse gemeenschap. Wilt u uw bedrijfsdonatie een specifieke bestemming geven? Daarover kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Nieuwe fietstunnel open

Er wordt veel gebruik gemaakt van de nieuwe fiets- en wandelonderdoorgang bij de Nagelbrug. | Foto: Nico Kuyt

n Verkeerssituatie op Nagelbrug gewijzigd

Voorhout n Door de werkzaamheden was de Nagelbrug afgelopen weekend afgesloten voor autoverkeer. Vanaf maandag is de weg weer open, maar is de verkeerssituatie op de N444 wel gewijzigd. De nieuwe onderdoorgang is sinds zaterdag open voor fietsers en voetgangers.

Hij is enkele meters lang, een paar meter diep en rust onder de Leidsevaart tussen de KTS en de Rijnsburgerweg. Het afgelopen zomerse weekend hebben al velen de nieuwkomer een bezoek gebracht op weg naar Noordwijk of Katwijk. De tunnel leidt de fietser en voetganger onder de N444 door, zodat deze niet meer over de nieuwe rotonde van de Nagelbrug hoeft van en naar de KTS.

Nieuwe verkeerssituatie

Door de werkzaamheden was de N444 afgelopen weekend dicht. Tot en met eind december zijn er nog werkzaamheden. Daardoor is verkeerssituatie gewijzigd. De verkeerslichten op de Nagelbrug zijn weg. Er zijn drie belangrijke wijzigingen; verkeer vanuit Noordwijk kan niet linksaf slaan naar de Herenstraat in Voorhout. Om Voorhout te bereiken kan autoverkeer doorrijden tot de rotonde bij de Geert Willem Sikkensweg. Verkeer vanuit de Herenstraat in Voorhout kan niet linksaf slaan richting de A44. Autoverkeer kan richting Noordwijk rijden en bij de rotonde op de Van Berckelweg (N444) keren om richting de A44 te rijden. Verkeer vanuit de Rijnsburgerweg kan de Herenstraat bereiken door rechtsaf te slaan en te keren bij de rotonde bij de Geert Willem Sikkensweg nabij de A44.

Stoplicht afstellen moet zorgen voor betere doorstroming Rijksstraatweg

Sassenheim n Het stoplicht op de kruising van de Rijksstraatweg, Hoofdstraat en Warmonderweg krijgt een betere afstelling om de doorstroming te verbeteren. In de raadscommissie Ruimte kaartte de fractie van de PvdA aan dat het stoplicht ongeveer een maand niet heeft gewerkt. Vooral voor de fietser een niet ongevaarlijke situatie. Die is inmiddels opgelost, kon wethouder Kees van Velzen vorige week melden. Op het kruispunt is sprake van een buitengewoon verouderde installatie. Die ging stuk en het benodigde onderdeel was niet te verkrijgen. Na lang zoeken is toch ergens eentje gevonden en de installatie weer in gebruik genomen. Daarna ontdekte de gemeente dat de afstelling niet meer optimaal is. Daardoor staan er lange files. Hieraan wordt gewerkt. De gemeente stopt niet veel geld meer in de oude verkeerslichten. Binnenkort wordt het hele kruispunt vervangen om geschikt te maken voor de snelbus van en naar station Sassenheim.(NK)

Commissie prijst werkwijze rond herinrichting Antoniuslaan

Sassenheim n Lof klonk door de raadzaal over het plan en de werkwijze om te komen tot een herinrichting van de Antoniuslaan en omgeving. Vooral de gevoerde participatie kon de raadscommissie Ruimte waarderen. Samen met de bewoners is er een ontwerp gekomen voor de herinrichting van de Antoniuslaan, Dr. de Visserlaan en een stuk Menneweg. De uitvoering is na de zomervakantie. De gemeenteraad moet nog wel de 725.000 euro beschikbaar stellen. De commissie bleek uitermate positief en met name de samenwerking met alle betrokkenen. Er is een enquête, wijkwandeling, informatieavond gehouden en overleggen met twee groepen ontwerpambassadeurs over de de keuzes voor groen en bomen, openbare verlichting en verhardingsmaterialen. De oude materialen en gekapte bomen krijgen zoveel mogelijk een herbestemming. Het hergebruik van het hout is uitgegroeid tot een uniek pilotproject. De gemeente kijkt of zij als vaste werkwijze kan invoeren om als leverancier op te treden van het door haar gekapte gemeentehout, wat vervolgens via een daarvoor op te richten stichting binnen de gemeente weer een hergebruik vindt.

Centrum Voorhout zet in op Keurmerk Veilig Ondernemen

Voorhout n Het centrum van Voorhout gaat de komende maanden aan de slag om het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te krijgen.

Begin deze maand was er een startbijeenkomst. Op initiatief van het citymanagement werken burgemeester, politie, brandweer en ondernemers samen om het KVO-keurmerk te behalen voor de winkelkernen Herenstraat en Jacoba van Beierenhof. In mei wordt de intentieverklaring getekend.

Het KVO is een keurmerk dat werkt met certificaten. Het KVO-certificaat krijgen de partijen ondernemers, gemeente, politie en andere relevante partijen als ze aantonen dat ze gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen.

Het centrum van Sassenheim heeft sinds eind 2015 al een KVO-keurmerk.

Nieuwe manier van inzamelen afval opnieuw uitgesteld

Teylingen n Wethouder Kees van Velzen mag van een deel van de raadscommissie Ruimte nog wel dieper duiken in de keuze voor een nieuwe manier van het scheiden van afval. Ook wil de commissie dat inwoners nog breder om hun mening wordt gevraagd.

Door Nico Kuyt

Het plan was om omgekeerd inzamelen van het afval in te voeren, al dan niet met een tarief. Daarbij brengt de inwoner het restafval zelf naar een container en het herbruikbare haalt de gemeente op. De inwoner wordt op deze manier geprikkeld om zo min mogelijk restafval te hebben en scheidt daardoor meer, zo is de gedachte. Daarmee haalt de gemeente de doelstelling van 75 procent afvalscheiding of 100 kilo per jaar per persoon aan grijs afval in 2020.

Nieuw systeem

Al een tijdje geleden kwam de wethouder met het voorstel, maar moest eerst de Teylingers maar eens bevragen, zo vond de commissie. De tweede aanbieding struikelde ook. Nu diende de wethouder te gaan kijken naar andere vormen van inzameling of combinaties, zoals naar na-scheiding, dus het scheiden door de afvalverwerker.

Vorige week hield de commissie opnieuw een opiniërende discussie om tot een nieuw systeem te komen en opnieuw vlotte het niet echt. Alleen het CDA en D66 hielden vast aan omgekeerd inzamelen. Dat bereikt het doel, vinden de fracties. Maar de PvdA kwam met een andere variant. De fractie had navraag gedaan en met een kleinere grijze bak, eentje voor plastic, drinkpakken en dergelijke, samen met nascheiding is het doel ook te halen, want de inwoners willen dat omgekeerd inzamelen niet.

Scepsis

De VVD was eveneens kritisch en wees erop dat er een brede verkenning zou plaatsvinden met participatie van de inwoners. De gemeente moet zeker zijn de juiste weg te bewandelen, want het gaat over iets dat iedereen raakt. Het beste voor de inwoners hoeft niet omgekeerd inzamelen te zijn. Dat oude dametjes met zakken restafval moeten gaan zeulen naar een container waar ze niet bij kunnen, de fractie had zo zijn bedenkingen. Ook Trilokaal dubde hierover. Het omgekeerd afval inzamelen is in Lisse ingevoerd, maar leidde tot extra afval op straat. Daar is een extra gemeentelijke handhaver ingezet, aldus de fractie. Op zijn beurt was de ChristenUnie er ook niet uit.

De wethouder zegde toe de mogelijkheden nog maar eens op een rijtje te zetten en de inwoners te vragen wat zij er van vinden. Het idee van de PvdA wordt daarbij als 'inspiratie' meegenomen. Van Velzen waarschuwde wel dat de invoering van het nieuwe inzamelen behoorlijk gaat achterlopen.

Nog niet meteen camera's bij station

De fietsendiefstal bij het station Sassenheim moet aangepakt worden, vinden VVD en CDA. Hun voorstel voor cameratoezicht vindt nog geen meerderheid. | Foto: MV Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Ondanks aanpassingen ontving de motie van VVD en CDA voor camera´s bij station Sassenheim in de raadscommissie Bestuur wederom geen warm ontvangst. Een meerderheid vond het te voorbarig om deze direct al aan de Warmondse zijde op te hangen als strijd tegen het veelvuldig stelen van fietsen.

Door Nico Kuyt

Vanwege de urgentie vroegen VVD en CDA om 'direct' te starten met cameratoezicht bij het station. En daarnaast een onderzoek te plegen of het mogelijk is op het stationsplein een bewaakte fietsenstalling te plaatsen. Maar vorige week bleek dat de overige fracties, sinds de vorige bespreking in de commissie in maart, hun bedenkingen hadden behouden, ondanks de uitbreiding van de motie met het warme toezicht. Twijfels heerste bij hen of de camera's wel effectief zijn. Je zou dan continue naar de schermen moeten kijken en direct ingrijpen als er iets gebeurt. Dat brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien zijn dieven niet herkenbaar als ze een capuchon opdoen. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werd beter geacht. Burgemeester Carla Breuer verklaarde bezig te zijn met een voorstel voor zulk een warm toezicht. Met het resultaat komt zij na de zomer naar de raad. Met tevens een afweging voor eventueel cameratoezicht aan de Warmondse zijde. In de commissie klonk vervolgens de roep om te wachten tot september op die notitie en de motie tot dan aan te houden. Hierover gaan VVD en CDA in hun fractie overleg voeren. De motie blijft als een bespreekpunt staan op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 20 april.

Volharding

Ik was zaterdag bij de jaarvergadering van de OLON, de overkoepelende organisatie van Lokale Omroepen. Daar ga ik al een jaar of twintig trouw naar toe en eigenlijk is het een afspiegeling van de sector.

In den beginne zat deze club in Nijmegen waar ik dan op zaterdag naar toe reed. Het ergste was de terugweg. Zwaar depressief reden mijn collega en ik altijd terug met als conclusie: het wordt nooit wat met die OLON.

In die tijd hadden ze een directeur met een fout pak en geitenwollen sokken. Het was een Jan Jurk in het kwadraat die echt de oorlog niet voor ons ging winnen. In de koffiepauze van die vergaderingen ging het om stoere verhalen over hoe ver je zender wel niet kon zenden. Als je iemand sprak over de inhoud was altijd de reactie: wij zijn een goede omroep, de rest is knudde. Dan keek ik 's avonds op de website van degene die dat had gezegd en ik wist het: een cursus zelfkennis zou geen weggegooid geld zijn.

Achter de inspreekmicrofoon stonden hele rijen omdat iedereen zijn gal wilde spuwen. Nou ja, iedereen. Van de 300 lokale omroepen kwamen er 25 naar de jaarvergadering. Lekkere betrokkenheid. Met mijn grote mond ben ik toen zelf maar bestuurslid geworden. De directeur met de geitenwollen sokken was net weg gestuurd met een idioot hoge afkoopsom. In het begin dacht ik op de terugreis van Nijmegen naar Noordwijk: het wordt nooit wat met die club.

Tot het moment dat er een nieuwe voorzitter nodig was. Ik polste de Noordwijkse wethouder Martijn Vroom en die stapte in het avontuur. Er diende zich een interim-manager aan die zelfs bereid was gratis te werken! Het bleek de ideale combinatie: Vroom bestuurlijk en de interimmer de juiste schoft met de bezem en de resultaten. We verhuisden naar Hilversum en ik reed voortaan fluitend naar huis. Terug naar afgelopen weekend. De 300 omroepen zijn terug gebracht tot 80 streekomroepen. Er zijn afspraken over kwaliteit gemaakt met de gemeenten en het laatste stukje inhaalrace is in zicht. Er komt een keurmerk om de hobbyclubs te onderscheiden van de goede omroepen en er is zicht op een fatsoenlijke financiering. De haarkleur op de jaarvergadering is nog steeds overwegend grijs, maar de modernisering wint steeds meer terrein. Zou het dan toch gaan lukken? Sinds 1995 ben ik vrijwilliger bij de omroep, sinds 2007 betaalde kracht. We werken ons al jaren een slag in de rondte zonder geld, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Betrokkenheid en volharding loont. Leve de lokale omroep!

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Sassembourg kunstwerk rijker

Meneer Both (98) onthult samen met Lita Berkhout (ActiVite) en kunstenaar Willem van Dam (r) het nieuwe kunstwerk in Sassembourg. | Tekst en foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Sassenheim n In het woonatrium van Sassembourg werd op donderdag een nieuw kunstwerk onthuld. Een bijzonder kunstwerk, omdat het gemaakt is van de oude gevelsteen van de Schutse.

De gevelsteen heeft een hele reis afgelegd voordat hij in het atrium terechtkwam, volgens Lita Berkhout, bestuursvoorzitter van ActiVite. De steen ging van de Schutse aan de Parklaan naar de Jan van Brabantweg, vervolgens naar de tijdelijke Schutse in Noordwijkerhout om uiteindelijk weer terug te keren op de Jan van Brabantweg. Meneer en mevrouw Both (98 en 95 jaar), twee van de oudste bewoners van Sassembourg, maakten dezelfde reis. Berkhout kreeg bij de onthulling daarom hulp van meneer Both, om de symbolische waarde van het kunstwerk te onderstrepen. De roestige, versleten achtergrond moet namelijk de voortschrijdende tijd verbeelden, volgens kunstenaar Willem van Dam.

Nederlands leren in de stamkroeg

In de interviewserie 'Nieuwe Gezichten' vertellen statushouders, samen met de vrijwilligers die hen begeleiden, over wonen, werken en leven in Teylingen. Aflevering 2: Jelani leert Nederlands van taalmaatje Wolf.

| Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

'Lantaarnpaal' staat geschreven in het boekje. Erachter staat de vertaling in het Tigrinya, de moedertaal van Jelani. "Na onze eerste kennismaking zijn we vanuit het centrum naar de Ruïne van Teylingen gelopen. Alles wat we onderweg tegenkwamen, hebben we opgeschreven en vertaald," vertelt vrijwilliger Wolf Aronius (58).

Niet in het leger

Foto: pr.

'Wat ik al wist over Nederland? Er zijn geen bergen en de beste voetballer is Johan Cruijff'

Jelani komt uit Eritrea, maar is drie jaar geleden gevlucht vanwege het militaire regime. Hij zat toen al zeven jaar verplicht in het leger. Mannen gaan in principe voor een achttien maanden in militaire dienst, maar de regering kan dat onbeperkt verlengen. Hij kreeg, net als de anderen, een schamel loon, dat ook in Eritrea niet de kosten in levensonderhoud dekt. Wie uit het leger stapt, belandt vaak in de gevangenis. Ook Jelani zat een aantal keer gevangen. "Je krijgt af en toe verlof, zo'n twee weken per jaar. Ik wilde dan eigenlijk niet terug en bleef bij mijn moeder en bij mijn vrouw, die samen in een huis wonen. Dan komen de militairen je alsnog halen en word je opgesloten."

Hij besloot uiteindelijk alleen te vluchten, liet zijn vrouw en de rest van familie achter en liep in drie dagen naar buurland Sudan. Vanuit Sudan reden smokkelaars hem naar Libië. Daar stapte hij op een bootje. "De overtocht ging niet goed. We waren bijna bij Italië toen er wind op kwam zetten. Door de storm dreven we af richting Tunesië. Net op tijd kwam er een boot van de Italiaanse kustwacht en zij hebben ons opgepikt." Vanuit Italië reist Jelani met de trein via Frankrijk naar Nederland. Hij meldt zich in een asielzoekerscentrum, maar moet in de tussentijd opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege TBC. Daar ziet hij, door zijn medische achtergrond, meteen dat het heel anders is dan in zijn thuisland. "In Eritrea doen de artsen alles. In Nederland mogen verpleegkundigen zelf een infuus aanleggen."

Taalmaatje

Jelani krijgt in 2015 een verblijfsvergunning en woont sinds twee jaar in Voorhout. Via Ineke van Winden van Welzijn Teylingen wordt hij gekoppeld aan Wolf, die zich op zijn beurt bij Van Winden had aangemeld na een avond over de opvang van statushouders. Wolf: "Ik wilde graag iets voor deze mensen doen en in gesprek met Ineke kwamen we op deze begeleiding. Ik ben een soort taalmaatje, iemand om een gesprek mee te voeren en zo het Nederlands te leren".

Sowieso gaat Nederlands Jelani goed af. Hij studeert veel en wil de taal leren. "Maar het is wel moeilijk," zegt hij bescheiden. Hij volgt wekelijks lessen bij Capabel Taal en is bezig met het leren voor zijn inburgeringsexamen. Hij merkt dat veel van zijn landgenoten nog lang niet zover zijn als hij. "Maar ik zeg ook tegen ze dat ze wel contact moeten maken. Ga Nederlands leren, maak eens een praatje met de buren." Zelf voegt hij de daad bij het woord. "Nederlanders zijn heel aardig. Met mijn buurvrouwen heb ik goed contact. Als ik bij een vriend ben, praat ik ook altijd even met hun buren. "

In het café

Sinds begin januari ontmoeten Wolf en Jelani elkaar iedere dinsdag in Café de Twee Wezen in Sassenheim. "Het was de eerste keer de enige gelegenheid die open was, dus zijn we hier gaan zitten. We zijn gastvrij ontvangen, dus sindsdien is het onze stamkroeg," lacht Wolf. Hij legt uit dat hun ontmoetingen vooral bedoeld zijn om het Nederlands te leren. "We praten met elkaar. Ik laat hem zijn verhaal doen en hij kan vragen stellen." Wolf is zelf leraar Geschiedenis op het vmbo in Leiden en woont in Sassenheim. "Het was alweer jaren geleden dat ik met vluchtelingen heb gewerkt, toen ik met Ineke in gesprek ging. Ik vind het heel belangrijk om mensen die ons land binnenkomen, de kans te geven hier iets op te bouwen." In Jelani heeft hij een goede. ""Hij is erg gedreven en wil echt heel graag."

De wekelijkse afspraak is geen les, benadrukt Wolf. "Hij bepaalt waar we over praten. Zo moest zijn fiets naar de fietsenmaker. Wij oefenen dan samen en dan kan hij zelf naar de fietsenmaker." Als Jelani niet op een woord kan komen, dan bieden omschrijvingen uitkomst. Heel soms lukt dat niet en dan is er nog een handig hulpmiddel; de smartphone. Dat blijkt ook als Jelani wil uitleggen dat hij al van Nederland had gehoord in Eritrea: "Voetbal, Johan Cruijff, en geen bergen. En er was een machine die – toen ik jong was- voor het eerst in Eritrea was. Het was groot nieuws, in het hele land hadden mensen het erover. Er stond Hollanda op." Jelani komt er niet uit en pakt zijn telefoon. Niet veel later staat er op zijn scherm een foto van een tractor.

Vrijwilligerswerk bij ouderen

Naast de taallessen en het studeren voor het inburgeringsexamen, heeft Jelani nog wat tijd over. In het weekend gaat hij naar de Eritrees-Orthodoxe kerk in Leiden. Doordeweeks is hij zoveel mogelijk buiten. Stilzitten is niets voor hem. "Ik ga veel fietsen. In de buurt, naar Leiden en naar Den Haag. Of dat ver is? Nee hoor, ik vind het goed. Zo leer ik de omgeving kennen." Af en toe heeft hij contact met zijn familie. Omdat ze niet in de stad wonen is het wel lastig. "Mijn moeder spreek ik heel af en toe. En als er iemand in de stad is, kan ik een boodschap doorgeven. Zij vertellen dat dan weer aan mijn familie. " Wanneer hij zijn familie weer zal zien, weet hij niet. De toekomst is nog onzeker. Zolang Jelani in Nederland woont, wil hij wel graag aan de slag. Het plan is om vrijwilligerswerk te gaan doen. "Het liefst met ouderen in een verzorgingstehuis. Dat hoop ik."

Ineke van Winden, coördinator integratie statushouders bij Welzijn Teylingen:

"Ik ben aangesteld door de gemeente Teylingen en ingekwartierd bij Welzijn Teylingen. Ik initieer, coördineer en zorg voor verbinding tussen instanties en individuen die zich bezighouden met statushouders. Zowel professionals als vrijwilligers. Zo nodig zet ik nieuwe projecten op. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. De diversiteit in deze groep is enorm en varieert van hoog- tot laagopgeleid, jong en oud, Aziatisch en Afrikaans. Sommigen zijn christen, anderen moslim of juist weer uitgesproken atheïst. Vanwege de verscheidenheid verloopt het integratieproces bij iedereen anders. Het leren van de Nederlandse taal, veelvuldige omgang met Nederlanders, het doen van (vrijwilligers)werk of zodra het kan betaald werk, of een studie zijn manieren om integratie te bevorderen. Maar tegelijkertijd blijft integratie ook maatwerk.

Iedereen heeft zijn eigen verhaal over hoe het is om hier in de gemeente een nieuw leven op te bouwen. De bedoeling van deze rubriek is om de nieuwkomers in Teylingen een gezicht te geven. Daarnaast brengen wij een Nederlander uit Teylingen in beeld die als professional of als vrijwilliger betrokken is bij de statushouders."

Pankras speelt thriller Fatale druppels

Heeft hoteleigenaar Gilbert nu wel of niet zijn vrouw vermoord? Pankras brengt de thriller 'Fatale Druppels' op de planken. | Foto: pr./Edwin van der Wijngaard Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

Sassenheim n Toneelvereniging Pankras brengt eind april de thriller Fatale druppels op de planken.

Het verhaal, in drie bedrijven, speelt zich af in een particulier hotelletje in de badplaats Setchmouth aan de zuidkust van Engeland. De ziekelijke vouw van de hoteleigenaar Gilbert Berual overlijdt plotseling. Ogenschijnlijk gaat het leven gewoon weer verder, totdat de zus van de overleden vrouw, die in Australië woont, plotseling ten tonele verschijnt. Zij heeft een brief van haar zus gekregen die zij vlak voor haar dood schreef. In de brief schrijft zij dat zij bang is dat haar echtgenoot Gilbert haar zal vermoorden. Na de eerste uitleg van Gilbert en een bezoek aan de huisarts besluit de zus de politie in te schakelen. Een diepgaand onderzoek wordt gestart.

In deze thriller zal jubilaris An Hakkenberg (40 jaar lid) een leuke rol spelen in de persoon van mevrouw Leuchers.

De regie is in handen van Hein van der Meer: "Als liefhebber van thrillers is dit stuk voor mij een leuke uitdaging. In de voorbereidingsperiode hebben de spelers zich vastgebeten in hun rol en zullen in goed samenspel deze thriller gaan spelen."

Kaartverkoop

De voorstelling is te zien op 22, 23 (matinee), 29 en 30 april (matinee). Kaarten zijn vanaf 19 april te bestellen. Voor de voorstellingen van 22 en 23 april kan dat door te bellen naar 06-15378088. Kaarten voor 29 en 30 april zijn te bestellen via 06-27653912. Beide telefoonnummers zijn alleen tussen 19.30 en 21.30 uur bereikbaar. Kaarten bestellen kan ook via kaarten@pankras.net. Geef in de e-mail aan voor hoeveel personen en welke datum.

Hoedenparade op Koningsdag

Warmond n Dit jaar staat Koningsdag in Warmond weer in het teken van feestelijke hoeden. De hele dag door is het hoedenparade in het centrum met hopelijk wat prijswinnaars voor de mooiste hoed.

Koningsdag begint met het uithangen van de vlag. Om 10.00 uur begint de feestelijke hoedenparade door het dorp samen met Jong Flora uit Rijnsburg, waarna we de aubade starten bij de pomp middels het oplaten van ballonnen.

Na de aubade en een optreden van Jong Flora worden de gedecoreerden van Warmond in het Trefpunt in het oranje zonnetje gezet. Ondertussen is dan in de Dorpsstraat de braderie/ vrijmarkt in volle gang. Ook dit jaar is er voor de kinderen weer veel te doen. Er zijn koningsspelletjes, springkussens en een vossenjacht. 's Middags is er muziek bij de pomp.

Meer informatie is te vinden in het Koningsdagboekje of op www.vwf-warmond.nl.

Afsluiting theaterseizoen Het Trefpunt met Eric van Sauers

Warmond n Voor de laatste voorstelling van het lopende theaterseizoen van Theater Het Trefpunt doet Eric van Sauers op vrijdag 21 april Warmond aan.

Dit podiumbeest had eerder dit jaar een acteursklus als Abdu in de spannende televisieserie Klem en heeft de nodige vlieguren als stand-up comedian gemaakt. Vanavond echter laat hij zich vooral horen als meesterverteller in De Lief en Leed tour. Via zijn verongelijkte houding stelt hij maatschappelijke thema's aan de kaak. Deze keer vooral over "dat wat geweest is". Voor het jonge publiek natuurlijk om te lachen, voor het oudere publiek veelal herkenning. Van Sauers mag graag een beetje sarren en zuigen, maar laat daarnaast toch ook een hartverwarmende kant zien. Een schurende avond? Ja. Alleen maar zuur? Zeker niet!

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 18,50 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, aan de zaal op de avond zelf of bij de VVV Gemeentehaven 3 in Warmond.

Paas-puzzeltocht

Sassenheim n De paashaas komt op zaterdag 15 april tussen 12.00 en 15.00 uur langs in het winkelcentrum van Sassenheim. Daarnaast is er voor kinderen een speurtocht: in het hele winkelgebied zijn 25 cijfers 'verstopt' in de etalages van winkels en horecagelegenheden. De deelnameformulieren kunnen bij één van de paashazen opgehaald en ook weer worden ingeleverd voor een lekkere prijs. Onder de goede inzendingen worden 25 chocolade paashazen verloot. De prijsuitreiking is om 15.00 uur bij de ingang van Park Rusthoff.

Gitaar rock bij 'No Worries'

Voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert op zaterdag 15 april vanaf 20.00 uur weer een 'No Worries' avond in Ex Voto (Jacoba van Beierenweg 113). Het is een activiteit voor licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren. Gitarist Sander Azier treedt op. Hij heeft heeft een fysieke beperking. Naast het optreden, kunnen jongeren karaoken, poolen, darten en tafelvoetballen. Vrijwilligers van Ex Voto zijn aanwezig voor begeleiding. De entree is 3 euro (inclusief twee consumpties). Voor meer informatie, bel Johan Braaksma: 0252-229952.

Jongerenwerk zoekt klussen voor jongeren

Teylingen n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier is op zoek naar klussen voor jongeren. De jongeren zijn 14 jaar en ouder en willen op deze manier geld sparen om leuke activiteiten te kunnen doen of spullen aan te schaffen zoals licht -en geluidsapparatuur. Klussen als de heg snoeien, die oude garage opruimen of andere hand en spandiensten zijn van harte welkom. De jongerenwerker zal de klus/het werk en de vergoeding bespreken. Wanneer de klus is aangenomen, voeren de jongeren onder begeleiding met de jongerenwerker en of oudere vrijwilliger de klus uit. Ook een klus? Neem contact op met Johan Braaksma: 0252-229952 / 06 36184030 of johanbraaksma@welzijnskwartier.nl.

Sportparkpop met The Rich and Famous en Barry Badpak

The Rich and Famous staat op de twaalfde editie van Sportparkpop. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De twaalfde editie van Sportparkpop op Koningsdag wordt weer een muzikaal hoogtepunt.

Er zijn op donderdag 27 april vanaf 14.00 uur optredens van verschillende acts. The Rich and Famous geeft een afwisselende show met de allernieuwste hits, dance classics en de beste songs uit de 90's laten horen, verdeeld over drie sets.
Pascal Redeker is ook van de partij en zal de Amsterdamse gezelligheid meebrengen. Als afsluiter komt Barry Badpak 'de tent' op zijn kop zetten met de welbekende hits die menigeen mee kan zingen. Tussendoor draait DJ Petit dansbare tracks. Het feest duurt tot 21.00 uur.

Sportparkpop is, zoals ieder jaar gehouden op het handbalveld van Sportpark Elsgeest (Sportlaan). Vrijwilligers van handbalvereniging Foreholte maken het evenement mogelijk. De entree is gratis. Voor kinderen zijn er springkussens.

Bingo bij KBO

Sassenheim n KBO Sassenheim houdt op donderdag 20 april een bingo voor de leden, in de theaterzaal van 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). De zaal gaat open om 14.00 uur, de bingo begint om 14.30 uur. Zowel voor al na de pauze worden twee rondes gespeeld.

Vrolijke paasactiviteit

Voorhout n Ook op het Jacoba van Beierenhof komt de paashaas op zaterdag 15 april langs. Hij is er tussen 13.00 en 15.00 uur en neemt paaseitjes voor de kinderen en narcissen voor de volwassenen mee.

Goede Vrijdag met Zandtovenaar

Sassenheim n Op Goede Vrijdag, vrijdag 14 april, is om 19.00 uur een viering in de Sint Pancratiuskerk. Het koor Revoice uit Noordwijkerhout treedt op en voorganger is diaken Bertijn Prins. Ook worden er beelden van de zandtovenaar getoond.

Merenwijkers binden de strijd aan tegen skeelerbaan

Warmond/Leiden n Langzaam betraden maandag 10 april steeds meer bezoekers de hal van basisschool De Tweemaster aan het Broekplein in de Leidse Merenwijk. Daar hielden de tegenstanders van de geplande skeelerbaan op het veld van de Warmondse ijsbaan een informatieavond. Hun doel was duidelijk: geen skeelerbaan op het grasveld.

Door Nico Kuyt

Een groot aantal bezorgde Merenwijkers wist de weg naar de school te vinden, onder hen twee Leidse raadsleden van PvdA en SP en een ambtenaar uit Teylingen. Niemand van de ijsclub was aanwezig.

De tegenstanders maakten hun punt nogmaals duidelijk: geen asfalt op het grasveld. Die grootschalige skeelerbaan zorgt alleen maar voor overlast en aantasting van het woongenot, zoals door licht, geluid en parkeren. De ijsbaan maakt in hun ogen ook deel uit van de groene corridor en is beschermde natuur, een mening die de gemeente Teylingen overigens niet deelt.

Goede alternatieven

De gebruikers van het polderpark Kagerzoom willen een rustig ommetje door het groen. Ook is de behoefte aan een skeelerbaan niet aangetoond. Er zijn volgens de tegenstanders goede alternatieven, zoals het opplussen van de baan in Leiderdorp of het vernieuwen van de Leidse ijshal.

Afgelopen tijd hebben een dertigtal tegenstanders door de wijk gefolderd en aangebeld. Van hen die opendeden was 80 procent tegen de skeelerbaan.

Slechte communicatie

Het steekt de tegenstanders dat zij niet vooraf hebben kunnen meepraten. Zij voelen zich overvallen door de plannen. "Een tactiek van voldongen feiten", verwoordde het SP-raadslid het op de avond.

Gesprek met wethouder

Intussen hebben er tussen de bewoners en wethouder Bas Brekelmans drie gesprekken plaatsgevonden, maar dat mocht alleen gaan over het inperken van de overlast van geluid en licht. De bewonersgroep wil die baan evenwel niet.

Toch klonk er op de avond een eenzame wijkbewoner die de skeelerbaan juist wél wil. Hij ontmoette een dusdanig afkeurend gebrom uit de zaal, dat hij gauw weer ging zitten.

Gedeputeerde Staten

De komende tijd gaan de tegenstanders door met hun actie door het verzamelen van handtekeningen en het voeren van enquêtes. Zij hebben in Teylingen een aantal bezwaren ingediend tegen de plannen en binnenkort houdt de Bezwaarcommissie hierover twee hoorzittingen. Ook de statenfracties bij de provincie roeren de trom. VVD en PvdA hebben vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over de baan en het verlies aan natuurwaarden.

Auto Bakker: authentiek familiebedrijf in een moderne wereld

Nils Bakker: "Wij denken met klanten mee, zoals dat hoort in een familiebedrijf met persoonlijke service". | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Auto Bakker is al meer dan veertig jaar een vertrouwd familiebedrijf in de Bollenstreek. Natuurlijk gaan ze mee in de ontwikkelingen, maar de service en persoonlijke benadering blijven 'ouderwets' goed.

"De laatste jaren is de wereld in een stroomversnelling terechtgekomen. Doordat we steeds meer informatiebronnen krijgen, en de wereld steeds transparanter wordt, is het voor klanten ook veel gemakkelijker geworden om een autobedrijf uit te zoeken dat bij ze past als het gaat om service of aankoop van een auto," vertelt verkoopadviseur Nils Bakker. Auto Bakker heeft hier de laatste jaren professioneel op ingespeeld. In 2008 werd de nieuwe huisvesting geopend, met veel meer presentatieruimte voor nieuwe en gebruikte auto's. Ook werd de werkplaats fors uitgebreid. In 2012 werden aan het Suzuki dealerschap ook Vakgarage en Glasgarage toegevoegd. "Auto Bakker is inmiddels de enige merkdealer in de gemeente Teylingen. Bovendien kan men bij ons ook terecht voor aankoop, reparatie en onderhoud van ieder ander automerk. Met de toevoeging van Vakgarage heeft Auto Bakker de beschikking gekregen over technische kennis van bijna alle merken auto's. Dus ook voor reparatie, onderhoud en ruitvervanging bent u aan het juiste adres." Om de klanten maximaal van dienst te kunnen zijn heeft Auto Bakker de laatste jaren het occasion aanbod fors uitgebreid. Er is altijd ruime keuze uit meer dan 50 gebruikte auto's.

De volleyballers van het recreanten mixteam 2 vieren het kampioensfeest. | Foto: pr. Foto: pr.

Alle activiteiten van Auto Bakker staan op www.autobakker.nl. Er zijn echter ook zaken hetzelfde gebleven in het familiebedrijf. Bakker: "En dat is de service en de persoonlijke benadering van onze medewerkers. Wij denken met u mee, als echt ouderwets familiebedrijf met persoonlijke service! Authentiek in een moderne wereld; dat is waar we voor staan!".

Verbouwing Bernardus vordert

Sassenheim n Na recente verbouwingen van entree/restaurant en twee woonetages van Bernardus is binnenkort ook de verbouwing van de eerste etage klaar. Een aantal bewoners verhuist intern naar een nieuwe etage. De begane grond is speciaal ingericht voor jonge mensen met dementie, die in eerste instantie op 8 mei vanuit Mariënhaven in Warmond hiernaartoe verhuizen. Ook opent op dat moment Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie in Bernardus. Ook wordt er een nieuwe tuin aangelegd, die geschikt is voor mensen met dementie. Voor het verwerven van financiële middelen om de inrichting van de tuin te bekostigen, zijn diverse fondsen aangeschreven. Enkele fondsen hebben hierop inmiddels voorzichtig positief gereageerd. Verder staat het maken van een doorgang van het terrein van Bernardus naar Mecklenburg gepland, zodat bewoners kunnen wandelen naar de naastgelegen woonwijk.

Werk zoeken op banenmarkt

Wethouder Arno van Kempen opent banenmarkt Servicepunt Werk en UWV in Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Zo'n vierhonderd inwoners met een uitkering hebben donderdagmiddag 6 april de banenmarkt van Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek en het UWV bezocht. Zij ontmoetten daar werkgevers uit de Bollenstreek die banen beschikbaar hebben in onder meer de bouw, horeca, transport, schoonmaak, techniek en zorg.

Wethouder Arno van Kempen verrichtte de opening. Hij deed dit namens alle wethouders van de samenwerkende gemeenten; Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Voor de banenmarkt waren mensen uitgenodigd die op dit moment een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering ontvangen. De organisatie maakte gebruik van diverse tijdvakken, zodat er voor iedere werkzoekende voldoende tijd en ruimte was om echt in gesprek te komen met werkgevers. Ook waren de consulenten van het Servicepunt Werk en het UWV aanwezig om specifieke vragen te beantwoorden en kandidaten en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Een flink aantal kandidaten kon ter plekke al een uitnodiging van een werkgever in ontvangst nemen om verder te praten over een mogelijke nieuwe baan.

Het Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek is in augustus vorig jaar van start gegaan. De gemeenten willen op deze manier mensen met een uitkering aan het werk helpen.

Welkom in de wondere wereld van een zendamateur

Sassenheim n De regionale afdeling van de VERON houdt op dinsdag 25 april een informatieavond over amateur radio

Met een zender en een antenne een radioverbinding maken met iemand in de Verenigde Staten of in Australië? Veel te moeilijk? Of te ouderwets? Met Skype gaat het toch veel makkelijker?

Verrassend, maar het zendamateurisme is een moderne hobby. Tegenwoordig is het al mogelijk om wereldwijd verbindingen te maken met een eenvoudige portofoon. Weer anderen bouwen zelf antennes of zijn druk met de soldeerbout. Ook zijn er zendamateurs die hun apparatuur meenemen naar een onbewoond eiland midden in een oceaan om dan duizenden oproepen te beantwoorden.

Door middel van een cursus kan iemand 'Zendamateur' worden. Als je het bijbehorende examen haalt, mag je ook zelf radioverbindingen maken. De afdeling Leiden van de VERON gaat binnenkort weer zo'n cursus organiseren.

Iedereen die geïnteresseerd is in de radiohobby, is van harte welkom op dinsdagavond 25 april om 20.00 uur in het onderkomen van Scouting Scojesa, Clubhuis de Hoystak (Sportdreef 6 in Sassenheim). Tijdens deze bijeenkomst worden demonstraties gegeven en is er informatie over de cursus. Voor meer informatie, kijk op a28.veron.nl.

Nog meer kampioenen

Sassenheim n De recreanten XR2 van VCS werden op vrijdag kampioen in de recreanten Rijnland Mix A competitie.

Veiling moet zorgen voor 'finishing touch' bij Warmunda

Matthieu van Winsen is naast voorzitter, ook betrokken bij de Warmunda-veiling. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: fbps/Peter Schipper

Warmond n Het sportcomplex van Warmunda is de laatste jaren flink opgeknapt, maar voor de laatste wensen is er nog extra geld nodig. Op vrijdagavond 21 april is daarom een veiling in de kantine aan de Herenweg 92a.

Vier jaar geleden was de laatste keer dat er kavels voor de vereniging onder de hamer gingen. "We hebben hier de filosofie: eerst geld binnenhalen en dan plannen uitvoeren," zegt voorzitter Matthieu van Winsen. Hij is vijftien jaar voorzitter van de voetbalvereniging in Warmond, waar de laatste jaren veel is gebeurd. In 2013/2014 voegde voetbalvereniging GWS zich bij Warmunda en in 2015 sloot de handbalvereniging zich ook aan. De twee verenigingen kwamen bij echt op nieuwe kunstgrasvelden, in een nieuwe kantine en dito kleedkamers, opgebracht uit eerdere Warmunda-veilingen in 2009 en 2013. "Het is voor ons een middel om wat extra dingen te kunnen doen, maar het organiseren is wel behoorlijk wat werk. Als kleine vereniging kunnen we dat niet ieder jaar."

Spelers van buiten

Warmunda draait als zo'n kleine vereniging met 350 leden goed, maar moet wel meegaan in de ontwikkelingen, zegt Van Winsen. De installatie met led-verlichting die sinds vorige week het hoofdveld verlicht, is daar een voorbeeld van. "Vroeger trainden we met zijn allen op het bijveld, want dat had als enige licht. Nu kan je daar niet meer mee aankomen."

Recent verschenen er berichten over het dalend aantal leerlingen op de basisschool, de reden voor het samenvoegen van De Waaier en Het Landtgoed. Van Winsen is niet bang dat er in de toekomst te weinig leden zijn, maar het heeft wel zijn aandacht. "Je moet blijven vernieuwen. Tegenwoordig hebben kinderen en hun ouders een keuze." De komst van een gloednieuw sportcomplex voor ASC in Oegstgeest wordt dan ook op de voet gevolgd. "Wat wij kunnen doen is goede faciliteiten aanbieden en zorgen dat de trainingen goed zijn. Meer kun je als club niet doen."

Aan de andere kant zijn er steeds meer leden van buiten het dorp. "Bij het versturen van de veilingboekjes merk je pas dat er heel wat spelers en speelsters buiten Warmond wonen. Neem de dames 1, vorig weekend kampioen geworden, daarvan wonen er misschien twee in Warmond. Zij hebben zich enkele jaren geleden met een clubje aangemeld. Iets dat we in de toekomst wellicht meer gaan zien. Wij hebben er in ieder geval de ruimte voor," nodigt de voorzitter, de clubzoekende voetballers en teams uit.

Uit met Dames 1

Nu Dames 1 ter sprake komt, kan het opvallende veilingitem ook meteen besproken worden: een avondje uit met de Warmunda voetbalsters. "Daar werd vier jaar geleden flink op geboden. Daarom is het dit keer vast de afsluiter," lacht Van Winsen. Andere opvallende items zijn onder andere een rondleiding op Schiphol en een wedstrijd mee met Eredivisie-scheidsrechter (en Warmonder) Allard Lindhout. Vanaf 20.00 uur kan er flink geboden worden op de in totaal 223 kavels. De kavels zijn opgenomen in een boekje, dat ook via svwarmunda.nl te lezen is.

De opbrengst wordt gebruikt voor de verfraaiing van het terras en buitenruimte. Ook wil Van Winsen kijken of het mogelijk is om het voetbalveld iets meer naar de kantine te halen. Nu staan de doelen daar redelijk ver vanaf. Het is een mooie kans voor het publiek om de wedstrijden van het eerste elftal, dat vorig seizoen voor het eerst in de historie promoveerde naar de derde klasse, nog beter te zien. "Het zou na al die jaren verbouwen en verbeteren de finishing touch zijn."

Voetballen bij Foreholte, ook voor kinderen met een geestelijke beperking

Voorhout n Sinds het begin van het voetbalseizoen is bij Foreholte een G-Jeugdteam actief. Iedere maandagavond van 18.00 tot 19.00 uur trainen zij op het hoofdveld van Foreholte.

De trainingen staan onder leiding van Ewout Onderwouter en enkele enthousiaste vrijwilligers. Ben jij tussen de 7 en 14 jaar oud, heb je een geestelijke beperking en wil je ook graag op voetbal? Kom dan ook een keer kijken of meetrainen.

Meer informatie

Heb je interesse en wil je meer informatie neem dan contact op met Jolanda Volkerijk, Coördinator G – Jeugdteam, 06-23361519 of jolandavolkerijk@zonnet.nl.

Foreholte C5 ongeslagen kampioen

Foreholte C5 verloor deze competitie geen enkele keer en mag zich terecht de kampioen noemen! | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Na een zinderende finale op het hoofdveld zijn de jongens van Foreholte C5 op zaterdag 8 april kampioen geworden. Ook nu kwam de tegenstander nauwelijks tot scoren door het geweldige spel van de C5 vedetten. Met de eindstand 9-2 werd het kampioenschap een feit. De kampioenen zijn het hele seizoen tot dusverre ongeslagen gebleven; geen enkele keer verloren of gelijkspel. Alleen de winst was goed genoeg voor de coaches Arjan en Gijs en de spelers Bjorn, Bryan, Haradin, Joes, Jorrit, Lars, Matts, Sam, Stan, Stefan, Tijs en Tim. | Foto: pr.

Warmunda JO13-2 (D2) kampioen

| Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De spelers en speelsters van Warmunda JO13-2 (voorheen D2) zijn afgelopen weekend al tijdens de zestiende speelronde kampioen geworden. Vele toeschouwers met spandoeken en zelfs één met een geluidsinstallatie zagen dat een van de directe concurrenten uit Pernis op eigen veld met 5-2 werd verslagen. De ouders hadden via de lokale boer Toop 'de platte kar' geregeld en met de Warmunda-kleuren versierd. Begeleid met de favoriete muziek van de spelers heeft Warmond ervaren dat Warmunda JO13-2 terecht kampioen is geworden. Faye Richardson, Fabienne Bito, Maudy Merbis, Zara Wijnmalen, Ruben Blok, Daan van Dam (keeper), Jesse Broers, Stijn Cox, Boy van Weerlee en Jasper van Stijn toonden de gehele rit vol trots de kampioensbeker.

Na de officiele foto gingen de kampioenen van Warmunda de platte kar op voor een ronde door het dorp. | Foto: pr. Foto: pr.

Iris Greefhorst nieuwe topper WIJC

Warmond n Het schaatsseizoen 2016/2017 werd zaterdag 8 april door de jeugd van de Warmondse IJsclub (WIJC) definitief afgesloten met de traditionele bowlingmiddag. Het hoogtepunt van de middag was de uitreiking van de 'Topper van de WIJC' trofee; een trofee die ieder jaar wordt uitgereikt aan diegene die in het seizoen de meeste progressie heeft geboekt. Hiervoor worden de gereden tijden tijdens het Warmondse Kampioenschappen, die altijd aan einde van het seizoen worden verreden, vergeleken met de eerste wedstrijd van het seizoen, dit jaar de 1e Teylingse Schaats Challenge in December 2016.

De trofee ging dit jaar naar de pas 6-jarige Iris Greefhorst, die met ruim 40 seconden het meeste vooruit was gegaan tussen de twee wedstrijden die er werden geschaatst.

____________________________

Meer sport?

redactie n Alle sportverslagen van dit weekend zijn te lezen op www.deteylinger.nl.

SeniorWeb cursussen: fotoboek maken en Samsung tablet

Sassenheim n Het leercentrum van SeniorWeb is sinds begin dit jaar gevestigd in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim. In april en mei starten er twee cursussen.

In twee lessen leren om online een fotoboek te maken, kan op woensdag 19 en 26 april. Tijdens de lessen, gegeven tussen 14.15 en 16.15 uur, gaan deelnemers aan de slag met de Kruidvat fotoservice. Eerst leren ze hoe de software op de eigen ipad of tablet geïnstalleerd kan worden, om vervolgens de foto's te selecteren, bewerken en in te voegen. Deelnemers bepalen zelf of ze hun boek ook echt willen laten afdrukken. De cursus bestaat uit twee lessen van twee uur. Deelname kost 15 euro voor leden van de bieb, 20 euro voor niet-leden.

Cursus Samsung tablet

Doel van deze cursus is de basisvaardigheden op de Samsung tablet te bespreken: bediening, verbinding maken met wifi; surfen en e-mailen en apps gebruiken. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Samsung tablet en deze mee te nemen. Voor de cursus is geen basiskennis vereist.
De cursus bestaat uit vier lessen van twee uur en de kosten zijn 30 euro voor biebleden en 40 euro voor niet-leden. Een cursusboek wordt gratis verstrekt.

De lessen zijn op woensdagmiddag 3, 10, 17 en 24 mei van 14.15 tot 16.15 uur. Aanmelden voor beide cursussen kan in de vestigingen van de bibliotheek in de Bollenstreek.

Teylingen van A tot Z

| Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Vereniging: Het Voorhouts Kamerkoor

Opgericht in: maart 1997

Aantal leden: 19 leden & dirigent Ilia Belianko

Wie zijn we en wat doen we?

De naam zegt het al: wij zijn een Kamerkoor, dus een klein koor, (max. ± 26 leden) en wij trachten met elkaar mooie (kamer)muziek onder de aandacht te brengen in heel Teylingen, en soms ook wel in andere plaatsen, om andere mensen mee te laten genieten van onze muziek. Vaak vier- tot soms wel acht-stemmige muziek. Over het algemeen klassieke muziek, denk aan passies, requiems, motetten maar ook afgewisseld met jazz-achtige muziek en liederen van hedendaagse componisten of gecomponeerd door onze eigen dirigent Ilia Belianko. We zingen vaak a capella, dus zonder muzikale begeleiding, waardoor de klank van de stemmen heel mooi uitkomt. Maar als onze kas het toelaat, ook wel met bijvoorbeeld een strijkje en/of orgel.

Waarom is het zo'n leuke vereniging?

Zingen is altijd heerlijk en maakt je blij. Probeer maar eens te zingen als je boos bent of verdrietig, je wordt vanzelf weer vrolijk. Wij hebben een gezellige groep mensen, die graag zo goed en mooi mogelijk hun liederen ten gehore willen brengen. Dit verlangt wel van ons dat we thuis de muziek in studeren en op de repetities worden de fijne kantjes aangebracht door onze dirigent. We zijn allemaal amateurs, maar proberen het beste in onszelf naar boven te halen. Ook zingen wij een paar keer per jaar in verzorgings-/verpleeghuizen. Deze optredens worden gesponsord door Fonds 1818. Op 11 maart hebben we ons 20-jarig jubileum gevierd.

Wat is jullie ambitie?

Wij proberen altijd weer onze grenzen te verleggen en nog mooier en beter te gaan zingen. Dus onder andere door moeilijkere muziek, ook van onbekendere componisten in te studeren. We hopen dan ook wat meer bekendheid te genereren.

We zouden wel heel graag nog een paar leden erbij willen hebben, met name bassen en tenoren. Zij kunnen altijd een keer of drie gratis de repetities bijwonen op woensdagavond om te kijken of het ze aanstaat. Aanmelden kan bij Lida Witteman, tel.0252 211734 of via www.voorhouts-kamerkoor.nl.

Om ons financieel te ondersteunen, proberen we 'Vrienden van het Kamerkoor' te werven, dat kan al vanaf 12,50 euro per jaar. Vrienden krijgen ook een gratis concertkaartje.

Ook in deze rubriek? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Paasbijeenkomst in Sassembourg

Het Lijdensverhaal wordt voorgedragen door Mariska Stutterheim, Ans Koomen en Marjan Bloemendaal. | Foto: pr.

Sassenheim n In de Activite-zaal in Sassembourg was op vrijdag 8 april een goedbezochte paasbijeenkomst, in de eerste plaats bedoeld voor de bewoners van Activite. Maar ook bewoners van het complex en omwonenden op leeftijd waren door het wijkwerk van de parochie uitgenodigd.

Voorafgaand aan de Goede Week werd het Lijdensverhaal voorgedragen (zie foto) en vervolgens werd het Paasevangelie gelezen. De bijeenkomst, die werd opgeluisterd met sfeervolle muziek van de Mattheus Passion van Johan Sebastiaan Bach, werd afgesloten met gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie en een paastraktatie.

Gemengd Koor Sancta Maria met Leids Kamer Orkest in Matthiaskerk

Warmond n Het Gemengd Koor Santa Maria begeleidt op zaterdag 22 april ('Beloken' Pasen) samen met het Leids Kamer Orkest de mis in de st. Matthiaskerk (Herenweg 78).

Op de zaterdag na Pasen zingen de koren de uitvoering van de 'Spatzenmesse' nr. KV220 van W.A. Mozart.

Dat het Gemengd Koor Sancta Maria (GKSM) er telkens weer in slaagt om op de kerkelijke hoogtijdagen zoals Kerstmis en Pasen, een mis met orkest te verzorgen, komt door de unieke samenwerking met het Leids Kamer Orkest. Koor en orkest zijn in de Bollenstreek bekend geworden door het enthousiasme van hun oprichter en dirigent, de in 2013 overleden Willem Jan van Geldre. In 2018 viert het GKSM het 50-jarig bestaan.

De mis in de Matthiaskerk begint om 19.00 uur en staat onder leiding van voorganger P. Owel.

Kerkdiensten tijdens Pasen (vervolg)

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): donderdag 13 april 19.00 uur, Eucharistie viering; vrijdag 14 april 15.00 uur Kruisweg met samenzang, 19.00 uur Pasen met de zandtovenaar; zaterdag 15 april 21.00 uur; Paasvuur in Park Rusthoff, 21.30 uur Paaswake; zondag 16 april 10.00 uur Eucharistie viering.

Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): donderdag 13 april 19.30 uur, avondmaal, voorganger: Ds. T. Moll; vrijdag 14 april 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma; 19.30 uur, voorganger: Ds T. Moll; zaterdag 15 april 21.30 uur, voorganger: Ds. T. Moll; zondag 16 april 10.00 uur, voorganger: Ds.. A.A. Bosma. - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting.

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): donderdag 13 april 19.30 uur, voorganger: ds. A. J. van der Toorn; vrijdag 14 april 19.30 uur Passie voor Pasen; zondag 16 april 10.00 uur, voorganger: dhr. T. van der Heyden.

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): donderdag 13 april 19.00 uur, Eucharistieviering, voorgangers: J. Straathof/M. Claassens; vrijdag 14 april 15.00 uur, Kinderkruisweg, 19.00 uur Kruisweg m.m.v. Schola Cantorum; zaterdag 15 april 19.00 uur Paaswake, voorganger: Th. Blokland; zondag 16 april 10.00 uur Eucharistieviering, voorganger: Mgr. van Luyn.

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): donderdag 13 april 19.30 uur; vrijdag 14 april 19.30 uur, zaterdag 15 april 21.30 uur; zondag 16 april 9.30 uur Paasdienst, 11.00 uur Familiepaasdienst. Voorganger bij alle diensten: ds. J.W. v.d. Berg.

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): woensdag 12 april 19.00 uur: Boeteviering; vrijdag 14 april 15.00 uur Kruisweg; zaterdag 15 april 19.00 uur Paaswake met Iriskoor, voorganger: Pastoor Goumans; zondag 16 april 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: Pater Wehlin

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): vrijdag 14 april 19.00 uur, Heilig Avondmaal; zatedag 15 april 21.30 uur Paaswake; zondag 16 april 10.00 uur, voorganger bij alle diensten: mevr. Ds.H.G.T van Welie –Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): vrijdag 14 april 19.30 uur; zondag 16 april 10.30 uur, voorganger bij beide diensten: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): vrijdag 14 april 20.00 uur Goede Vrijdagdienst; zaterdag 15 april 19.00 uur, jeugdavond; zondag 16 april 10.00 uur paasdienst, 19.00 uur paasonderwijs o.l.v. Jan Zijlstra.