De Teylinger

22 januari 2020

De Teylinger 22 januari 2020


Merlijn (8) in actie voor koala's

Merlijn heeft, met behulp van broertje Owen (5), al heel veel flessen opgehaald. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De achtjarige Merlijn zag op het Jeugdjournaal beelden van de bosbranden in Australië. Hij kon er niet van slapen en wilde graag iets doen. Met het inzamelen van lege flessen en een website om te doneren zamelt hij geld in voor het Koala Hospital Port Macquarie.

Het nieuws van de verwoestende branden en verbrande dieren laat Merlijn niet los. Hij bespreekt het met zijn moeder en samen komen ze op het idee om statiegeldflessen op te halen. Ook openen ze een website bij GoFundMe, zodat naast flessen, mensen ook geld kunnen doneren, vertelt zijn moeder Joke Lim- van Kampen. De betrokkenheid van haar zoon verbaast haar niet. "Hij zegt al zolang ik het me kan herinneren dat hij wetenschapper wil worden en wil bijdragen aan het behoud van de natuur en de aarde. Het zien van de verwoestende bosbranden, dieren die levend verbrand waren, daar moest hij iets aan doen, maar wat kun je als je nog maar acht jaar bent?".

Samen met zijn moeder bedenkt Merlijn een plan. Hij gaat aan de slag en maakt flyers, die hij op de twee locaties van zijn basisschool Het Bolwerk verspreidt. Zijn klasgenootjes van groep vijf leven heel erg mee en brengen statiegeldflessen mee naar school. Ook de docenten doneren op de website. De actie is meteen een succes. Na een week inzamelen kon Merlijn afgelopen zaterdag al tassen vol flessen wegbrengen. Hij heeft daarmee 217,30 euro opgehaald. Ook op de website is het doel van 200 euro al bijna bereikt. "Dit tot Merlijns grote verbazing, hij had nooit gedacht dat er zoveel mensen, ook die hij helemaal niet kent, zouden meewerken aan zijn actie!".

schuur vol flessen

Maar Merlijn is nog lang niet klaar, vertelt zijn moeder. "Inmiddels staan er alweer flessen in de schuur en ook op school werden vanmorgen volle tassen meegebracht. Voorlopig wil hij ook nog wel eventjes doorgaan met zijn actie, want hoe meer geld hij kan ophalen, hoe beter." De totale opbrengst van de donatie's gaat naar het Koala Hospital Port Macquarie, die hun best doen de gewonde koala's te redden.

Doneren

Ook een bijdrage leveren aan de actie? Ga naar www.gofundme.com en zoek op 'Help de dieren in Australie'. De actie in Sassenheim is die van Merlijn.

Zoals ik al vertelde is Merlijn zijn actie begonnen na het zien van de bosbranden in Australië op het jeugdjournaal, vorige week vrijdag kon hij er niet van slapen en wilde erg graag iets doen. Hij zegt al zolang ik het me kan herinneren dat hij graag iets voor de wereld wil betekenen, dat hij wetenschapper wil worden en wil bijdragen aan het behoudt van de natuur en de aarde waar wij op leven. Het zien van de verwoestende bosbranden, dieren die levend verbrand waren, daar moest hij iets aan doen, maar wat kan je als je nog maar 8 jaar bent? Door samen lang te praten kwam hij op het idee van de statiegeldflessen. Omdat er ook mensen zijn die ofwel geen statiegeldflessen hebben of bvb in het buitenland wonen maar wel iets willen doneren hebben we een "GoFundMe' aangemaakt, waar hij inmiddels bijna zijn doel heeft bereikt, dit tot Merlijns grote verbazing, hij had nooit gedacht dat er zoveel mensen zouden meewerken aan zijn actie! Maar volgens Merlijn is er veel meer nodig. Zijn doel is zoveel mogelijk op te halen. Al veel mensen hebben hun flessen gebracht, of de broertjes zijn bij de mensen langs gegaan om ze op te halen. Juffen van school hebben donaties gedaan, maar ook compleet onbekenden die het een mooi initiatief vinden hebben inmiddels gedoneerd. Op school hangen de flyers die Merlijn heeft gemaakt op twee locaties voor de ramen en binnen de school om mensen aan te sporen flessen te doneren. De totale opbrengst van de donatie's gaat naar het Koala Hospital Port Macquarie die hun best doen de gewonde Koala's te redden.

Verdere informatie die misschien nuttig is voor het stukje.? Merlijn zit in groep 5 van OBS Het Bolwerk in Sassenheim.

Eén tegen eenzaamheid

Teylingen n Wethouder Arno van Kempen heeft woensdag 15 januari zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

Arno van Kempen tekende tijdens de 'Meet-up Nationale en lokale coalities tegen eenzaamheid' in de Ridderzaal in Den Haag. Daar troffen 450 vertegenwoordigers van gemeenten en deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid elkaar om inspiratie op te doen voor de aanpak van eenzaamheid.

1700 eenzame 75-plussers

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In Teylingen gaat het dan om bijna 1.700 75-plussers. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Van Kempen: "Als college vinden we het belangrijk om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. Lisse en Hillegom hebben zich al eerder aangesloten bij de landelijke aanpak Eén tegen eenzaamheid en Teylingen sluit zich graag aan bij deze 'koplopers'".

De gemeente wil initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid stimuleren en heeft ook de wens dat ondernemers hierin een rol hebben.


Foto: pr.

Fietsmaatjes krijgt meeste stemmen

We willen graag dat Appeltje winnen!

Zorgen over nieuwe baan bij Schiphol

Probleem volle containers
opgelost

uitgeweid n Schoen- en relatiehersteller

Afhaalpunten van De Teylinger verdubbeld

Redactie n Uitgeverij Verhagen heeft met ingang van januari de afhaalpunten van uw huis-aan-huisblad De Teylinger verdubbeld. 'Naast de huis-aan-huis bezorging willen we op nog meer plekken bereikbaar zijn', verduidelijkt Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen zijn keuze. 'Daarom zijn wij ertoe overgaan om meer mensen de gelegenheid te bieden ons nieuwsblad De Teylinger te lezen.'

"De uitgeverij leeft in een tijd van een snel veranderende markt die meer dan ooit vraagt om ondernemersgeest", merkt Bouman op. "Social en online worden steeds belangrijker, terwijl aan de andere kant print nog breed gewaardeerd en ingezet wordt door gemeenten en ondernemers. Om de redactionele- en commerciële boodschap nog beter onder de lezers te brengen, hebben wij een groot aantal extra afhaalpunten gerealiseerd."

"Door heel Nederland hebben verspreiders van huis-aan-huisbladen moeite om de bezorging goed rond te krijgen", vervolgt Bouman, "en dat zal door diverse andere ontwikkelingen alleen nog maar moeilijker worden. Door het plaatsen van meerdere afhaalrekken bereiken wij ons doel dat iedere inwoner binnen vijf minuten vanaf zijn of haar woning onze krant moet kunnen bemachtigen. Uitgeverij Verhagen doet er alles aan om te realiseren dat onze inwoners een kwalitatief goed huis-aan-huisblad in de brievenbus krijgen. Tevens richten wij ons de komende tijd nog meer via speciale campagnes op nieuwe bezorgers."

Online

"Uitgeverij Verhagen blijft ook in 2020 de 'oren en ogen van de samenleving'. Door onze lokale krant regelmatig te lezen weet u precies wat er in uw gemeente reilt en zeilt. Dat is het mooie van het maken van een lokale krant. Ons redactieteam bedient u wekelijks met een compilatie aan gebeurtenissen waardoor u bij blijft. Dat geldt ook voor online. Alle kranten hebben een eigen website, waarop ook de krant wekelijks staat en waar 24/7 te lezen is wat er in het dorp gebeurt. Dat geldt ook voor de eigen website van Uitgeverij Verhagen."

Naast de gemeenteberichten in onze krant zijn de digitale versies ook wekelijks te vinden op de website van de gemeente, op alle websites van de lokale kranten en de website van Uitgeverij Verhagen. Bij het melden van een bezorgklacht bestaat ook de mogelijkheid de krant digitaal toegezonden te krijgen.

Afhaalpunten

Op de voorpagina staan de adressen van alle afhaalpunten. De krant is daar vanaf donderdagmiddag verkrijgbaar.

Verkorte route naar station roept vragen op

Met de fiets aan de hand naar boven op de steile trap is een flinke opgave. | Foto: MV Foto: MV

n Steile trap doet fietsers beven

Sassenheim n Er is in de gemeente een nieuw sportief parcours ontstaan van olympische allure. De trap voor fietsers vanaf de Warmonderweg naar het fietspad richting station Sassenheim. Die is zo steil dat slechts de meest behendige fietsers ervan gebruik kunnen maken. In politiek Teylingen klinkt enige zorg over mogelijke ongelukken door deze nieuwe sportieve uitdaging.

Door Nico Kuyt

De trap zou een verkorte route moeten zijn richting het station. Om de fietser te bewegen van het openbaar vervoer gebruik te maken. De wens om de trappen aan te leggen was mede afkomstig van bedrijven en particulieren; de omgeving van bedrijventerrein Greenib en Hotel Sassenheim zijn beter bereikbaar per fiets en te voet. Met de aanleg van de trappen verbetert de gemeente Teylingen de verkeersveiligheid. Op 30 oktober vorig jaar werd de verbinding met veel tamtam geopend. De trap met fietsgoot vanaf het Oosteinde en Warmonderweg naar het fietspad langs het spoor.

Een nieuwe fiets- en wandelroute van en naar station Sassenheim en een verkorting van de route Stationslaan, dat was de bedoeling. Maar naar nu blijkt bepaald niet zonder hindernissen. De steilte blijkt een sportieve uitdaging. CDA-raadslid Reny Wietsma kaartte in de afgelopen raadscommissie Bestuur de hindernis aan. Zij stelde een werkbezoek van raadsleden voor aan deze nieuwe curieuze vinding om de inwoner op de fiets te krijgen. "Het is heel spannend om daar met de fiets vanaf te gaan. Laten wij het doen met z´n allen", zo schertste zij. De zachte spot verborg evenwel een angst dat daar binnenkort ongelukken gaan gebeuren en zij vroeg zich af wie daarvoor verantwoordelijk is. De ontwerper hoeft in ieder geval in haar ogen niet op een applaus te rekenen. "Degene die die trap gemaakt heeft, heeft die niet zelf gedacht: 'wat ben ik aan het doen?'."

Zorg over nieuwe baan Schiphol

TEYLINGEN n De plannen voor een nieuwe baan op Schiphol voor het landen en opstijgen van vliegtuigen, parallel aan de huidige Kaagbaan, heeft de PvdA in de protesterende pen doen klimmen richting B&W. Paul Witteman (PvdA) wil dat B&W de zorgen over een toenemende geluidsoverlast overbrengt in al de overlegorganen rond het vliegveld.

Door Nico Kuyt

Eind vorig jaar heeft Schiphol een onderzoek uitgevoerd naar nieuwe plekken voor het landen en stijgen van de vliegtuigen, waaronder een parallelle Kaagbaan.

Het resultaat van het onderzoek laat zien dat alle varianten zorgen voor minder geluidshinder voor de omliggende regio's, maar juist niet voor die aan de westkant van Schiphol zijn gelegen, dus Teylingen, Oegstgeest en Katwijk. Het probleem wordt een beetje verschoven. Dit tot ongenoegen van Witteman. Hij heeft ernstige zorg over de toename van geluidshinder door deze wijziging in het banenstelsel van Schiphol en vraagt aan B&W om die zorgen over te brengen en te kijken wat hieraan gedaan kan worden.

'Ik had het niet in de gaten, maar toch ontwaakte de liefde'

Burgemeester Carla Breuer feliciteert het bruidspaart Ort - Schuitenvoerder. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Voorhout n Het arbeidzame leven van Robert Ort (85) stond grotendeels in het teken van loods in de scheepvaart. Samen met zijn echtgenote Gerrie Ort- Schuitenvoerder (83) bereikte hij echter de mijlpaal die een diamanten huwelijk markeert. Op 5 januari vierde het paar de dag waarop zij in 1959 het gemeentehuis van Heemstede elkaar de ringen omschoven.

Door Piet van Kampen

In hun Voorhoutse woning blikt het paar terug op een actief en arbeidzaam leven. Robert werd in Soerabaja geboren en de wieg van Gerrie stond op Sumatra. Op jeugdige leeftijd verhuisde het gezin Ort naar Heemstede en later vonden Gerrie en haar ouders in eerste instantie onderdak bij het gezin Ort toen zij ook naar Nederland kwamen. "Ik had het eerst niet in de gaten, maar toch ontwaakte de liefde daar langzaam aan", bekent Robert. De romance mondde uit in het elkaar eeuwige trouw beloven. Een belofte die zij immer trouw zijn nagekomen. Het paar werd de gelukkige ouders van Ruud en Huib en de trotse grootouders van zes kleinkinderen. Aanvankelijk woonde het paar in Heemstede maar na een aantal verhuizingen streken zij neer in Voorhout waar zij met veel plezier wonen.

Actief en sportief

Robert verdiende de kost als loods vanuit de haven van Amsterdam en bereikte er hoge functies. Hij werd ereraadslid van de Vereniging Nederlandse Loods. Een sportief type dat lid was van de voetbalclub Koninklijke HFC en graag samen met zijn echtgenote het IJsselmeer en de Waddenzee bezeilde. Gerrie was examinator bij het CBR waar zij met al haar rijbewijzen examens afnam. Ook deed ze aan hockey en tennis.

Het aan elkaar gehechte paar trok met de caravan heel Europa door en bezocht hun geboorteland Indonesië. Gerrie maakt nog prachtige geschilderde iconen en ook quilten is een passie. Robert verdiepte zich in genealogie en ontdekte na een zoektocht in het verleden zijn afkomst. De bruidegom over zijn bruid: "Zij is creatief, zorgzaam en lief", en de bruid over hem: "Ik heb respect voor zijn doorzettingsvermogen, want hij gaat nog steeds naar de sportschool. Ook is hij erg lief voor mij". Met de nazaten werd het huwelijksjubileumfeest op Lanzarote gevierd.

Commissie geeft groen licht voor bouw van gezinshuis

Voorhout n De raadscommissie Ruimte kan zich vinden in de komst van een gezinshuis voor moeders met problemen aan de Componistenlaan 242.

Door Nico Kuyt

Het gezinshuis krijgt vier aangebouwde studio's voor de opvang van moeders met een kind, die tijdelijk niet of minder goed in staat zijn zelfstandig voor hun zoon of dochter te zorgen. De moeders verblijven een tijdje in de studio's en krijgen tijdens deze periode begeleiding, om daarna weer zelfstandig elders te kunnen wonen.

Maar om medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan is een zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen' van de gemeenteraad nodig, want de aanbouw overschrijdt de grenzen. Maar B&W heeft de aanvraag beoordeeld en is van mening dat er geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening en adviseerde de raad om ermee akkoord te gaan.

Protesten

Er zijn nog wel protesten vanuit de omwonenden. Dit vanwege vermeende overlast door geluid en verlies van uitzicht. Dit bezwaar loopt nog en zal voor de onafhankelijke Bezwaarcommissie worden geslecht.

Gesprek met bezwaarmakers

Op verzoek van Robin Konings (VVD) zegde wethouder Marlies Volten de raadsfracties in ieder geval toe nogmaals in gesprek te gaan met de bezwaarmakers om te pogen 'de kou uit de lucht te nemen'. Wat dit ook oplevert, de raadscommissie Ruimte kon desondanks unaniem akkoord gaan met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Zij juichte het initiatief toe.

Teylingen blijft Fairtrade gemeente

Teylingen n Teylingen mag zich ook in 2020 en 2021 Fairtrade gemeente noemen.

Iedere twee jaar moet de titel verlengd worden, anders vervalt deze. Volgens de commissie heeft Teylingen nog steeds recht op de titel. "Teylingen verdient wederom verlenging van de titel Fairtrade Gemeente. Er is nog steeds een groot aantal bedrijven en organisaties dat deelneemt aan de campagne. De manier waarop inwoners, jong en oud, betrokken worden in de campagne oogt fris en actueel". De commissie complimenteerde de werkgroep met de creatieve wijze waarop regelmatig aandacht wordt gevraagd voor Fairtrade. De gemeente kreeg een pluim voor de ondersteuning.


De werkgroep Teylingen Fairtrade gemeente kreeg meerdere tips voor de komende tijd, zoals bed en breakfast's te werven als deelnemer en op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in te spelen op de toenemende aandacht voor het duurzame 'slow fashion'.

Nieuwe deelnemers

Momenteel zijn er 101 deelnemers aan Teylingen Fairtrade. Vorig jaar zijn daar acht organisaties bijgekomen: Prince/Princess Foundation, Fore Installaties Sassenheim, Pindakaasmakerij VANMAX, restaurant Stef's en Jeff's, Bea Creations, Kinderkookclub 'In den Voorhoutsche Pot', paviljoen Sassennest en kringloop De Paraplu.

CDA stoort zich aan zwerfafval bij station

Sassenheim n Raadslid Sybrinne de Vries (CDA) struikelt over het zwerfafval rond het station Sassenheim. Volgens haar worden de afvalbakken door McDonald's niet tijdig geleegd. En daardoor ontstaat er een rommel bij en in de omgeving van het station.

De Vries vraagt zich af bij wie nu de verantwoordelijkheid rust van het tijdig legen van de afvalbakken. Zij heeft vragen aan B&W gesteld of er afspraken zijn gemaakt met de McDonald's. Als dat zo is, dan constateert zij dat McDonald's die onvoldoende nakomt. Zij roept B&W op om maatregelen te treffen, desnoods door het inzetten van bestuursdwang, want het station Sassenheim en de brede omgeving, inclusief de oprit naar de A44, moet naar haar mening verschoond blijven van zwerfafval. (NK)

Borrelshow

Warmond n Jeugdcircus Atleta opent op zaterdag 25 januari (en niet in februari, zoals vorige week in deze krant stond) het jubileumjaar met een 'Borrelshow' in Het Trefpunt (Herenweg 80). Er zijn optredens van Saranti uit Leeuwarden, Caroly uit Goor en natuurlijk van Atleta. De show begint om 19.00 uur. Kaartjes zijn te bestellen via jubileum@circusatleta.nl en kosten 10 euro per stuk inclusief hapjes en één consumptie. Op 13 juni 2020 is grote jubileumvoorstelling.

Buitendienst volgt dementie-training

Medewerker René Datema: "Het was een leuke, interactieve cursus. Voortaan besteed ik aandacht aan iemand geruststellen, aankijken en even meedenken." | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n De voltallige buitendienst van Teylingen heeft de training 'Goed omgaan met dementie' van Samen Dementievriendelijk gevolgd. Op donderdag 16 januari kreeg ook de laatste groep het certificaat uitgereikt. Alle 52 medewerkers weten nu hoe zij goed kunnen omgaan met mensen met dementie.

De buitendienstmedewerkers van de gemeente komen veel in contact met inwoners. Daar kunnen ook inwoners met dementie bij zijn. Aangezien er in Teylingen zo'n 600 mensen met deze ziekte wonen, heeft de gemeente de buitendienst een training aangeboden. Teylingen wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn; waar mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen. Bij het Sociaal Team Teylingen werken speciaal opgeleide medewerkers waar alle inwoners met hun vragen terecht kunnen.

Scholieren vinden fietspaden te smal

Sassenheim n De raadscommissie Ruimte kan zich vinden in het verder uitwerken van het actieplan voor de fiets. Als aandachtspunt worden de te smalle fietspaden, het elektrisch fietsen en het veilig stallen in de uitwerking meegenomen. Ook het pleit van inwoner Jan Matze voor een veilige fietsverbinding tussen de Kagertuinen en de A44 zal in het actieplan niet ontbreken. Maar voor een veilige alternatieve route is er ook nog de Menneweg, zo hield de wethouder voor.

Het gemeentelijke Actieplan Fiets is opgesteld om te komen tot een betere fietsbereikbaarheid in de gemeente. Een bureau heeft een eerste aanzet gegeven in welke richting het actieplan verder uitgewerkt zou kunnen worden. Vooraf aan de bespreking in de raadscommissie Ruimte sprak Jan Matze in over zijn langjarige wens voor een fietspad tussen de Kagertuinen en de A44. De bestaande route is in zijn ogen niet veilig. Teleurstelling leeft bij hem dat de gemeente geen geld beschikbaar stelt voor de route.

Actieplan voor verbetering

Het actieplan wordt vooral bepaald door de elektrische fiets. Het bureau heeft enquêtes uitgevoerd en gesprekken en bijeenkomsten gehouden over het fietsgebruik. Ook op de scholen. En daar bleek dat de smalle fietsstroken en -paden door de leerlingen niet werden gewaardeerd. Er is te weinig ruimte, het is onprettig en niet veilig te fietsen. Er is een onduidelijke belijning of zicht, het wegdek is niet altijd comfortabel. er zijn lange wachttijden bij sommige verkeerslichten en te weinig verlichting. Kortom, al deze knelpunten zijn in kaart gebracht en de gemeente gaat prioriteren in de aanpak. De komende tien jaar wordt aan een aanpak gewerkt on de belangrijkste knelpunten weg te werken. Het actieplan wordt de gemeenteraad voorgelegd.

In de raadscommissie vroeg het CDA aandacht voor de forenzen die naar het station fietsen. Echter, die doelgroep is naar de mening van het bureau moeilijk vangbaar. Het kenmerkende van het onderzoek blijkt de breedte van de paden en stroken. Hier is een inspanning nodig. Juist nu het drukker wordt met de elektrische fietsers die een hogere snelheid. hebben. Het moet comfortabeler worden.(NK)

Nieuwe appartementen Mariengaerde niet meer met zorgbestemming

De appartementen waren oorspronkelijk bedoeld als zorgappartementen, maar ze zijn nu voor iedereen te huren. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Mariëngaerde op het terrein van het Groot Seminarie Warmond wordt op dit moment verbouwd naar 107 huurappartementen. Deze appartementen waren oorspronkelijk bedoeld als zorgwoningen. Zowel de gemeente, als de projectontwikkelaar willen dat deze appartementen beschikbaar zijn voor iedereen. Om dit op korte termijn mogelijk te maken, vraagt de ontwikkelaar een tijdelijke omgevingsvergunning aan.

Het plan voor de totale locatie van het Groot Seminarie is nog niet af. De ontwikkelaar heeft al wel toestemming om de 107 huurappartementen in Mariëngaerde te realiseren. De ontwikkelaar vraagt nu een tijdelijke omgevingsvergunning aan voor de huurappartementen. Deze wijziging wordt te zijner tijd in het totale plan en nieuw op te stellen bestemmingsplan meegenomen. De kapel in Mariëngaerde blijft buiten deze omgevingsvergunningaanvraag.

De appartementen zijn op 15 januari in de verhuur gegaan via de website hureninmarius.nl. De huur varieert tussen de 615 euro kale huur voor een appartement met één slaapkamer tot 1145 euro kale huur voor een appartement met drie slaapkamers. Daar komen nog vaste servicekosten à 105 euro in de maand bij. Ook zijn alle huurders verplicht om voor 50 euro per maand parkeerkosten te betalen. Daarnaast betalen bewoners een voorschot voor de energiekosten.

Niet wachten

Met de bewoning van Mariëngaerde wil de ontwikkelaar niet wachten tot het nieuwe bestemmingplan is vastgesteld, omdat het pand dan jaren leeg zou staan. De oplevering van de appartementen zal al in mei starten. Het is goed dat met deze tijdelijke omgevingsvergunning het gebied gedurende deze periode alvast wel bewoond kan worden. Marlies Volten: "Er is dringend behoefte aan woningen; 107 is een flink aantal. Ik ben blij dat we samen met de ontwikkelaar weer woningen kunnen aanbieden aan onze inwoners."

De aanvraag omgevingsvergunning wordt eind januari ingediend. Deze kan na indiening ingezien worden op het Gemeentekantoor in Sassenheim.

Visie

In 2017 kocht een projectontwikkelaar het terrein van het Groot Seminarie in Warmond. Samen met de ontwikkelaar ontwikkelde de gemeente een integrale visie op het Groot Seminarie Warmond. Gelet op grote cultuurhistorische- en monumentale waarde van deze locatie zijn er naast de monumentencommissie diverse partijen nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze visie.

Naast de ontwikkeling van Mariëngaerde, wordt het bestaande gebouw Mariënhaven in een later stadium, eind 2020 of begin 2021, opgeknapt met zorgeenheden. 't Kompas zal eind 2021, begin 2022 na afronding van het nieuwe bestemmingsplan, gesloopt worden. Op die locatie komen koopwoningen in plan Mariënhof.

Volle containers Jacoba van Beierenhof opgelost

VOORHOUT n De ondergrondse papier- en glascontainers op de Jacoba van Beierenhof worden vaker geleegd om te voorkomen dat er, vooral in het weekend, rommel naast wordt gezet. Wethouder Arno van Kempen maakte dit in de raadscommissie Bestuur bekend op vragen van Edith Alkemade (D66).

Door Nico Kuyt

Onlangs stuurde een bewoner van het wooncomplex tegenover de containers een mail met klacht naar de gemeenteraad. Vooral de papiercontainer raakt in het weekend snel vol met het gevolg dat vaak al vanaf zaterdagmiddag door inwoners papier en karton naast de containers wordt gezet, wat tot een grote puinhoop leidt. Een probleem dat alleen maar erger wordt, voorspelt Alkemade. "Het aantal inwoners neemt toe en ook via toenemende internetbestellingen het aantal pakketjes. De containers moeten eerder geleegd worden", zo stelde zij in de commissie. Van Kempen kon haar melden dat het probleem met deze bewuste containers inmiddels was opgelost. "Wij zijn er expliciet naar gaan kijken. Als het terugkeert, dan worden extra middelen ingezet. Wij monitoren dat uitdrukkelijk. We houden het in de gaten. Het betekent wel een schuiven met capaciteit", aldus de wethouder.

Commissie stemt voor Ja-Ja-sticker op brievenbus

Teylingen n In een aantal gemeenten is hij al ingevoerd. En ook Teylingen krijgt over een paar maanden een Ja-Ja-sticker als het draagvlak er onder de inwoners is. De sticker moet op de brievenbus als een huishouden reclamefolders nog wil ontvangen. Is er niets op de bus geplakt, dan gaat er alleen nog de huis-aan-huisbladen, overige kranten en de post in.

Door Nico Kuyt

De fracties van PvdA en GroenLinks dienden een motie in om de Ja-Ja-sticker in Teylingen in te voeren. Het moet gaan zorgen dat veel reclamefolders, die niet worden gelezen, ook niet door de brievenbus glijden en dus niet worden gedrukt. Het spaart het milieu. Je moet nu zelf een keuze maken om de folders te ontvangen "Mensen worden erdoor bewust gemaakt", aldus het PvdA-raadslid Paul Witteman in de afgelopen raadscommissie Bestuur. De meeste reclamefolders zijn al via internet of met een app te vinden. Een aantal gemeenten ging Teylingen al voor, zoals Amsterdam, Utrecht en Dronten. De huis-aan-huisbladen vallen wel in de bus. Die zijn nodig voor de informatievoorziening.

Geen reclamefolders

In de raadscommissie omarmde B&W de motie, maar er waren nog enkele fracties die door een aarzeling werden geplaagd of wel wat vragen hadden. In de motie was eerst sprake van het doen van een onderzoek en dat was iets te fors. Maar na een toezegging van de indieners dat het slechts zou gaan bestaan uit een korte polsing naar het draagvlak onder de bevolking via het Burgerpanel, smolt het verzet. Unaniem schaarde de commissie zich vervolgens achter de motie en deze gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad voor de finale klap. Na het onderzoek naar het draagvlak gaat de commissie er verder over spreken. Als het draagvlak er is, dan volgt de communicatie, invoering en heel wat minder papier.

Fietsmaatjes krijgt meeste stemmen van publiek voor Appeltje van Oranje

Fietsmaatjes.NL zit bij de laatste tien kanshebbers voor een Appeltje van Oranje. | Foto: archief

Teylingen n De vijfduizend stemmen van het publiek hebben Fietsmaatjes.NL de eerste plaats opgeleverd in de stemtiendaagse voor de Appeltjes van Oranje. Hierdoor heeft het Warmondse project een voorsprong in de race om bij de laatste tien genomineerden te komen. Op donderdag 23 januari is de volgende ronde.

Er zijn in totaal 38 projecten genomineerd voor een Appeltje. Dit jaar is het thema 'Maatjes ben je samen'. De prijzen staan in het teken van maatjesprojecten. Projecten waarin mensen elkaar vooruithelpen en langere tijd ondersteunen.

Bij Fietsmaatjes.NL hielden ze de stemwebsite de laatste weken goed in de gaten, vertelt oprichter Jan Burgmeijer. "Daar zagen we al gauw dat we uitliepen op de andere kanshebbers. Op de zaterdagavond liep een van de kanshebbers opeens in en dreigden ze ons in te halen. We hebben toen op maandagmorgen onze campagne een extra impuls gegeven. We hebben overal in het land supporters en andere lokale Fietsmaatjes, die ons geweldig steunen. Het hielp want we liepen daarna verder uit naar een riante voorsprong van duizend stemmen. Het Oranje Fonds stuurde na afloop een mail dat we winnaar waren geworden."

Het Warmondse initiatief, dat met Fietsmaatjes.NL als landelijk project verder wordt uitgerold, kan de steun goed gebruiken, zegt Burgmeijer. "We zijn enorm blij met de steun uit het hele land en zeker ook vanuit onze eigen gemeente Teylingen. Burgemeester en wethouder steunen ons ook geweldig. De eerste plaats in de stemronde geeft ons een stevige steun in de rug tijdens de finaledag. Daarnaast weten we nu ook dat heel veel mensen ons steunen. We worden op straat aangesproken door mensen die ook echt blij zijn met ons project. Fietsmaatjes zijn we samen!."

Op 23 januari presenteren alle kanshebbers zich tijdens de landelijke finaledag. De score die hieruit volgt telt op bij de uitslag van de stemtiendaagse. Daarna wordt bekend welke tien projecten zich hebben genomineerd. In april selecteert het bestuur van het Oranje Fonds hieruit de drie winnaars. Burgmeijer vertelt dat de projectgroep al weken aan het voorbereiden is op de 23ste. "We hebben een pitch van vijf minuten in elkaar gezet met video, foto's en tekst. Die gaan we enthousiast presenteren. We laten zien en we vertellen dat onze vrijwilligers en gasten echte maatjes zijn. Daar zijn we ook van overtuigd. Iedereen kan dat zien als ze weer een duofiets met een maatjeskoppel voorbij zien gaan: lachende en blije gezichten!."

Als Fietsmaatjes.NL bij de laatste tien finaliseren komst, dan komen medewerkers van het Oranjefonds op bezoek om het project te beoordelen. Burgmeijer: "Daar gaan we weer ons best op doen, want we willen graag dat Appeltje winnen!".

Uitreiking

Koningin Máxima reikt op zaterdag 23 mei van dit jaar de Appeltjes van Oranje uit aan de drie beste maatjesprojecten. Drie initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. De winnaars krijgen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro.

Dit jaar drie Duurzaamheidsprijzen

Regio n Soms zijn ondernemers goed in het één, soms in het ander. Daarom reiken de gemeenten van de Duin- en Bollenstreek dit jaar drie Duurzaamheidsprijzen uit: één voor iedere categorie Mens, Milieu en Maatschappij. 'Vanaf nu hoef je dus niet meer op alle terreinen uit te blinken', vertelt jurylid Sebastiaan Bos, 'een goede werkwijze of een mooi project op één van die gebieden vinden wij al de moeite waard'.

Sebastiaan Bos won de prijs in 2018 met zijn bedrijf Kievit en is als oud-winnaar sinds vorig jaar lid van de jury. "Duurzaam ondernemen is gericht op winstgevendheid terwijl je rekening houdt met Mens, Milieu en Maatschappij. Ondernemers zijn soms een beetje beter in het één, soms in het ander. Dat zien wij ieder jaar bij de kandidaten voor de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek. Een bedrijf kan heel actief zijn met energiebesparing, een andere heeft goede voorzieningen voor de medewerkers en weer een ander is juist bijzonder actief met buren en betrokkenen. Dat is allemaal bewonderenswaardig. En als wij voor iedere categorie een prijs uitreiken bespaart ons dat meteen dat wij appelen met peren vergelijken."

Dit is het tiende jaar van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek en al honderden bedrijven hebben hun duurzame werk met de streek gedeeld. "Op de website hebben wij een overzicht gemaakt van alle goede ideeën en projecten die wij in tien jaar voorbij hebben zien komen. Daaraan zie je dat ondernemers 'duurzaamheid' heel concreet maken. Er zijn vriendelijke ideeën, slimme projecten en mooie uitvindingen. Als je niet aan de competitie deelneemt dan kun je daar al heel wat inspiratie opdoen."


Vorige week ontvingen ruim 6.000 ondernemers van Katwijk tot Hillegom een uitnodiging voor de nieuwe competitie. Tot half maart kunnen zij zichzelf aanmelden op www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl. "Als je vindt dat een bedrijf de prijs verdient, dan kun je die ook voordragen." De eerste vier hebben zich al gemeld. "Wij zijn er nog niet helemaal uit, maar wij misschien gaan wij toch nog één extra prijs uitreiken. Daarvoor hebben wij drie mogelijkheden. Bijvoorbeeld als aanmoediging voor een mooi idee dat nog niet af is. Voor een onderneming die een speciale bijdrage aan de Duin- en Bollenstreek brengt. Of voor een bedrijf dat de meeste indruk maakt bij bewoners en publiek."

De gemeentebesturen nodigen hoe dan ook ieder bedrijf – groot, klein, innovatief of traditioneel – uit om deel te nemen. "Dat is waar de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek om draait."

Geld Ondernemersfonds gaat naar de gemeente

Teylingen n Het Ondernemersfonds (OFT) in Teylingen is nu definitief ter ziele. Het fonds laat een restbedrag na waarover B&W poogt deze een goede bestemming te geven.

Het Ondernemersfonds is opgericht in 2016 en heeft via de gemeente een opslag op de WOZ-geld geïnd bij eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Dit is vervolgens als bijdrage in het fonds gestort. Een grote groep ondernemers was daar niet blij mee, om het zacht uit te drukken. Uiteindelijk is het fonds in 2018 gestopt. De stichting heeft sindsdien nog een aantal toegezegde activiteiten betaald. Maar met ingang van 17 december 2019 is de stichting in liquidatie en heeft besloten de circa twee ton dat nog in het fonds zit terug te storten naar de gemeente. B&W is van plan een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen hoe dit geld ten goede van de ondernemers kan worden besteed. Daar gaat B&W samen met de ondernemers de komende tijd over nadenken. (NK)

De Achtbaan zet deuren open tijdens staking

Voorhout n Locatie Cluster van basisschool De Achtbaan zet de deuren wagenwijd open tijdens de landelijke onderwijsstaking op vrijdag 31 januari.

Veel scholen zijn op 30 en 31 januari dicht. Het team van De Achtbaan staat achter de stakingseisen, maar wil een positieve actie voeren. Op vrijdagochtend 31 januari staan de schooldeuren van de locatie Cluster aan de Pieter van Slingerlandlaan 40 open om mogelijke belangstellenden voor het vak van juf of meester een blik in hun 'onderwijskeuken' te gunnen.

Het team wil mogelijke nieuwe collega's enthousiast maken voor een baan als leerkracht in het basisonderwijs. Voor de toekomst van goed onderwijs voor alle kinderen is het belangrijk, dat mensen zien wat een prachtig beroep het is.

Rondleiding

Van 9.00 tot 11.00 uur zijn belangstellenden die een carrièreswitch willen maken of jongeren die wellicht de Pabo willen doen van harte welkom. De koffie en thee staat klaar, er is een rondleiding door de school en de mogelijkheid om daarna wat langer in een groep mee te kijken. Vragen over de opleiding en het werken in het basisonderwijs kunnen ook gesteld worden. Aanmelden kan via opendag@obsdeachtbaan.nl.

CDA vraagt om stopzetting plannen rond aanpassingen voor HOV-net

Teylingen n Realisatie van een van de op tafel liggende varianten voor een verbeterde verkeersdoorstroming van het autoverkeer op de Van Pallandtlaan in Sassenheim wordt steeds twijfelachtiger. Dat werd vorige week dinsdagavond duidelijk tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte. De weerstand tegen het reconstructieplan voor de HOV-verbinding, de nieuwe snelbus tussen Noordwijk en Schiphol, is niet alleen omvangrijk bij omwonenden. Het CDA kondigde aan met een motie te komen waarin zij het college van B&W oproept af te zien van het 'onzalige en ondoordachte' plan.

Momenteel is de provincie Zuid-Holland bezig met het opstellen van plannen om de verkeersdoorstroming op de Van Pallandtlaan (N208) te verbeteren. Daarbij wordt onder andere gesproken over de aanpassing van de rotondes Parklaan en N208-N443 naar turborotondes. Naast dat de maatregelen ervoor dienen te zorgen dat het alsmaar uitdijende aantal auto's kan blijven doorrijden, maakt ook de aanleg van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding onderdeel uit van de aanpak.

Omwonenden nabij de Van Pallandtlaan zijn fel tegen de plannen. Zij vrezen meer geluidshinder, milieuoverlast, bovenmatige verkeersdrukte, problemen met de bereikbaarheid van de wijk Vogelbuurt en vooral een verslechterde luchtkwaliteit van de leefomgeving. Er waren dan ook drie insprekers over het onderwerp. Theo de Boer, bewoner van Huis ter Leede en eigenaar van het gelijknamige bedrijf aan de 's-Gravendamseweg in Voorhout, vindt de beoogde plannen geen oplossing, maar het verleggen van een probleem. "Wat u hebt bedacht is een noodverband." Hij suggereerde een aftakking (via de Tweede Poellaan) vanaf de A44 naar de N206 om zo Noordwijk een alternatief te bieden richting die A44. "Niet met obstakels maar met tunnels, dan ben je ook het verkeer naar de Keukenhof in één keer kwijt."

Nut en noodzaak

Voorzitter Alfred Pop van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- & Bollenstreek vroeg zich in zijn inspraak het nut en de noodzaak van de HOV-verbinding af en betoogde het op slot zetten van het project Van Pallandtlaan. "Wacht eerst maar eens af wat over de Duinpolderweg Zuid wordt beslist en laat je overtuigen door cijfers van de nood van die busverbinding."

Burgerlid Mirjam Mack-van Bellen van de ChristenUnie meldde in ernst 'hoe zinvol is het om een lege bus over twee turborotondes te laten doorrijden'. Don Verhoeff van een nog weifelend GroenLinks meende dat de beoogde aanpak niet het gewenste resultaat zal opleveren en de leefomgeving alleen maar verder ondermijnt. "Verspilde energie", bestempelde PvdA raadslid Paul Witteman de plannen. "Verkeerstoename binnen de bebouwde kom kunnen we niet toestaan. De oplossing ligt regionaal en niet louter in Sassenheim." Hij sloot zich aan bij het voorstel van het CDA om te stoppen.

Fractievoorzitter Frans van Swieten ziet de noodzaak niet van een bus van Noordwijk via Sassenheim naar Schiphol. "Uit Noordwijk kan die rijden tot aan station Sassenheim en daar kan het hele zooitje zo op de trein naar Schiphol stappen." Toch is hij tegen het stoppen van de studie. "We willen geen los einde in het hele traject. Laten we het in zijn geheel goed aanpakken en daarna een besluit nemen. Dan hebben we in ieder geval een gedegen onderbouwing bij alle varianten."Onveranderd

Moeder Sophie Gorissen, wonend aan de N443 tegenover de bollenschuur van Westerbeek, hield een betoog waarin ze aanstipt dat in de studie niet breed genoeg wordt gekeken naar de gevolgen voor de omgeving. "Nu al staat de weg bekend als levensgevaarlijk - zelfs benoemd door de ANWB als zeer gevaarlijk - om veilig over te steken. Straks met een kinderwagen kan ik letterlijk mijn huis niet meer uit. Dit is onacceptabel."

Bart van der Ploeg (D66) is voorstander van het plan: "Het is onverantwoord om de plannen op slot te zetten. We kunnen het verkeer nu eenmaal niet wegtoveren. " De VVD deelde die visie en repte over besluitvormingen in het verleden. "Het is niet chique om het nu te staken", aldus VVD-raadslid Frank Beijk. Hij kon wel begrip opbrengen voor de onrust bij de omwonenden vanwege de eventuele "onaanvaardbare overlast", zoals Beijk dat noemde.

Geen voorkeursscenario

Ook wethouder Marlies Volten haalde de in het verleden gemaakte besluiten aan, maar benadrukte nogmaals dat er geen voorkeursscenario ligt en dat de gemeente nog in gesprek gaat met de regio en provincie over het plan. Ook roept ze inwoners op van zich te laten horen. "Iedereen kan tot 1 februari zijn zegje doen, door de gemeente te schrijven of een reactie achter te laten op de website van het project. Daarna wordt eerst alles met de omwonenden doorlopen en volgt een vervolgstap."

Tweede plaats voor HLT in digitale dienstverlening

Regio n De werkorganisatie HLTsamen heeft in 2019 in een landelijke onderzoek naar gemeentelijke digitale dienstverlening de tweede plaats behaald. In totaal zijn honderd gemeenten onderzocht.

In 2019 is er een zogenaamd Burger Contact Assessment (BCA) uitgevoerd in opdracht van onderzoeksbureau Oracle. Een mystery guest heeft via verschillende kanalen informatie opgevraagd over een mogelijke verhuizing naar een gemeente. De vraag is uitgezet via website, contactformulier, e-mail, WhatsApp, Twitter, Facebook en telefoon. Hierdoor ontstond een beeld van de kwaliteit van de digitale dienstverlening in de volle breedte. Er is niet alleen gekeken naar de prestatie per kanaal maar ook of de gemeente in staat is om een consistent antwoord te geven over de verschillende kanalen. Er is geen onderzoek gedaan naar de prestatie bij de balies.

Oracle deed het onderzoek met "de missie om de dienstverlening in gemeenteland te verbeteren", zegt Michael van Wier namens het onderzoeksbureau. "Daarnaast waren we benieuwd vanuit onze eigen achtergrond hoe de markt ervoor staat op het gebied van digitale dienstverlening. Tot slot was een bijkomstigheid dat we zo ook aan tafel komen bij de gemeenten. Maar, er is geen commerciële opvolging. Gemeenten zijn niet tot iets verplicht."

Fryske Marren op één

In totaal zijn honderd gemeenten onderzocht. De Fryske Marren eindigde als eerste, zij werden hiervoor in augustus al in het zonnetje gezet. Na werkorganisatie HLTsamen volgt de gemeente Tilburg op de derde plaats. Alleen de top tien van gemeenten is bekend gemaakt, legt Van Wier namens desgevraagd uit. "We willen niet dat er vervolgens een top honderd bekend wordt en dat allerlei gemeenten gebeld gaan worden over waarom ze onderaan zijn geëindigd. Het is bovendien ook een moment-opname. Ook wat betreft de positieve uitschieters."

Bijzondere honderdste uitzending BoBizzNizz

John van der Tol, Joep Derksen, Peter Kapel en Dennis van der Voort vieren de honderdste radio-uitzending. | Foto: pr.

STREEK n In het Radisson Blu Palace Hotel in Noordwijk is woensdag 22 januari de honderdste uitzending van BoBizzNizz: hét zakenradioprogramma voor de Duin- en Bollenstreek.

In BoBizzNizz worden ondernemers uit deze regio uitgenodigd om te praten over nieuwe uitvindingen, ontwikkelingen en persoonlijke zaken. Ook maakt BoBizzNizz furore met haar locatie-uitzendingen.

Het team van BoBizzNizz bestaat uit regisseur John van der Tol, presentatoren Dennis van der Voort, Joep Derksen, Esther den Hertog en technicus Peter Kapel. Voor de honderdste aflevering worden woensdag 22 januari tussen 20.00 uur en 22.00 uur tientallen bekende en minder bekende ondernemers en bestuurders geïnterviewd. De uitzending is te beluisteren via www.bollenstreekomroep.nl/live_radio/, op Ziggo-kanaal 43 of na afloop online. Voor meer informatie: www.bobizznizz.nl.

Veiling levert de Bokken ruim 22.000 euro op

Voorhout n De veiling bij carnavalsvereniging de Bokken heeft 22.650 euro opgeleverd. Op zaterdag 18 januari gingen bijna 200 sterk uiteenlopende kavels onder de hamer van veilingmeester Theo van Werkhoven. Met dit geld kunnen de Bokken ook doen wat zij zo hoog in het vaandel hebben staan; carnaval voor iedereen organiseren.

In een gezellig vol Boerhaave was de gezonde spanning al vanaf 20.30 uur merkbaar. Iedereen kon vooraf door het veilingboekje bladeren en alvast kavels aankruisen waar zij later op zouden bieden.Zo werd er stevig geboden op het speciaal georganiseerde zevengangendiner op zeven verschillende locaties bij de bestuursleden, een mega barbecue, het beklimmen van de toren van de Sint-Bartholomeüskerk en het kavel 'raad van 11 lid voor dag'. De veilingcommissie was na afloop dan ook blij en verbaasd dat de veiling dit jaar het dubbele had opgeleverd ten opzichte van die van vorig jaar. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Weinig overlast door Citrix-lek

Teylingen n Het software-lek in bepaalde systemen van Citrix heeft geen gevolgen gehad voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De geadviseerde maatregelen zijn door de werkorganisatie HLTsamen op tijd doorgevoerd.

De berichtgeving was sinds vrijdag tegenstrijdig. Het was niet duidelijk of de versie die draait op de server van HLTsamen met voorgestelde maatregelen van Citrix voldoende was. HLTsamen heeft daarom besloten om het landelijk advies te volgen en geen enkel risico te nemen. De specifieke server is uitgeschakeld. Daardoor konden medewerkers tijdelijk niet thuiswerken. De dienstverlening aan inwoners is slechts kort gehinderd op vrijdagmiddag en maandagochtend. Inmiddels is de dienstverlening weer op orde.

Pamper-beleid

Foto: pr./VoorhoutSchoon

Ook onze dorpen worden groter, drukker, veel werkende mensen, minder sociale controle. We zien een toename van diverse soorten overlast en gemakzucht die extra zwerfafval geeft, maar tegelijkertijd geen extra BOA's en controle in de gemeente Teylingen. Qua beleid zou het daarom tijd worden voor een andere aanpak en om niet zoveel te 'pamperen'.

Foto: pr.

Vriendelijke verzoeken, leuke plaatjes, herhaalde oproepen om de inwoners tips te geven en te vragen of ze zich aan de regels willen houden, werken onvoldoende. Want de praktijk wijst uit dat een groep mensen lak heeft aan van alles en nog wat. Wanneer de ondergrondse container met papier vol zit (zelfs met een brief erop dat deze tijdelijk gesloten is) zet men dozen vol ernaast of staan rijen flessen naast de volle glascontainers. Men drukt peuken uit voor de deur van winkels, personeel dat buiten rookt laat hun sigaret op straat achter. Automobilisten legen hun asbak bij de stoeprand, of gooien blikjes en andere verpakkingsresten uit hun raam. Hangjongeren laten keer op keer hun blikjes, lege sigarettenpakjes en peuken op dezelfde plekken achter. Sommige baasjes ruimen de poep van hun huisdier niet op, er ligt vuurwerkafval dat niet opgeruimd wordt...

Bouwafval

Vergeet ook zeker niet het vele afval dat bij bouwplaatsen rondzwerft! Niet alleen bouwmateriaal zelf, zoals isolatiemateriaal, plastic en piepschuim, dat wegwaait en waarmee sloten vol liggen, maar ook heel veel afval van de bouwlui zelf.

Aanpakken

Wanneer wordt er nu eens wat gedaan om deze zaken aan te pakken?! Serieus beleid hiervoor! En dan niet eerst een waarschuwing ('Foei, de volgende keer krijgt u een boete'), maar direct bekeuren. Niet dat dit nu zo fijn is, maar er moet toch écht iets gebeuren... Voorhout Schoon, en ook Stichting Platform Hondenvrienden (SPH) hebben al vaker bij de gemeente aangegeven om mee te willen denken en te kijken naar oplossingen, zodat we niet constant bezig blijven met opruimen maar ook iets kunnen doen om de oorzaken aan te pakken.

Onze groep vrijwilligers trekt zich hun leefomgeving en milieu erg aan en ruimen keer op keer op, maar het is dweilen met de kraan open. De gemeentedienst werkt zich ook drie slagen in de rondte om zoveel mogelijk alles op te ruimen, zeker ook met de vele Fixi-meldingen, maar zij zouden hun energie beter in de reguliere werkzaamheden kunnen steken.

Mentaliteit

Sorry voor het klagen. Uiteraard valt en staat de zwerfafvalproblematiek in eerste instantie met de mentaliteit van de mensen!

Adest zet jubilarissen in het zonnetje

Jubilarissen Kees de Jong, Jeroen Pluimers en Hans Kaptijn. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Adest Musica heeft voorzitter Wim van Vliet negen jubilarissen in het zonnetje gezet. Zes jubilarissen die 12,5 jaar bij Adest actief zijn. De andere drie jubilarissen hebben een langere staat van dienst: 25 jaar, 40 jaar en 60 jaar.

Hans Kaptijn is binnen Adest bekend als slagwerker, momenteel musicerend bij Adest Brass. Daarnaast heeft hij ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo was hij lid van de allereerste Kerkrade Commissie 1989 die de voorbereidingen voor het Wereld Muziek Concours moest voorbereiden. Voor zijn 60 jaar activiteiten voor de vereniging kreeg erelid Hans Kaptijn de gouden Adest Musica speld met geslepen diamant en het getal 60. Ook Jeroen Pluimers is een vrijwilliger die niet weg te denken is bij Adest en zeer betrokken is bij de vereniging. Jeroen speelt bij de Drum- en Showband en is tegenwoordig ook te vinden bij Adest Brass waar hij naast de bekkens ook percussie speelt. Voor zijn 40-jarig jubileum ontving Jeroen de gouden Adest Musica speld. Kees de Jong was jarenlang voorzitter van de vereniging. Nadat hij deze functie heeft neergelegd is hij altijd actief gebleven. De Jong ontving van voorzitter Van Vliet de zilveren Adest Musica speld behorende bij 25 jaar lidmaatschap.

Daarnaast zijn ook zes leden twaalf en een half jaar verbonden aan Adest Musica: Laura van Kesteren (trompet), Sonja Berg (trompet), Coen Huijbrechts (sousafoon), Nick van Velzen (trompet), Wouter Kerkvliet (trombone) en Gijs Overvliet (trombone).De jaarlijkse Adest pluim, voor bijzondere vrijwillige inzet, is dit jaar uitgereikt aan Frank Spruijt.

Historische inloop

Voorhout n De laatste zaterdagochtend van elke maand is voor de Historische Kring Voorhout (HKV) traditioneel een bezoekmoment. De deur van het Historisch Centrum aan de Bonekruidstraat staat op zaterdag 25 januari om 10.30 uur open en de bezoekersruimte is tot 12.30 uur toegankelijk voor zowel leden als andere belangstellenden van binnen en buiten Voorhout

Er is dan nog een laatste gelegenheid om de tentoonstelling over de jubilerende zwemvereniging De Columbiaan te bezoeken. Verder kan er gelezen worden in de bibliotheek met lokale en regionale boeken en er zijn tijdschriften in te zien. Bladen van de historische verenigingen uit de omgeving en tijdschriften over genealogie en archeologie liggen ter inzage.

De HKV beschouwt bidprentjes als waardevolle documenten waarin in het kort het leven van de overledene beschreven staat. Een deel van de collectie bidprentjes is beschikbaar in mappen. Bezoekers worden van harte uitgenodigd om hun eigen bidprentjes mee te brengen die gescand kunnen worden, of mogelijk zelfs aan HKV geschonken.

Voor geïnteresseerden in hun voorgeslacht is er hulp om op weg te raken met een stamreeks of kwartierstaat.

Lezing over Fritz Hirschfeld

Op zondagavond 26 januari wordt om 19.00 uur het tijdelijke Holocaust monument op het Raadhuisplein onthuld. Na deze onthulling is er voor de belangstellenden een stuk te zien uit de voorstelling 'De jongen met de gestreepte pyjama' door de Theaterschool Teylingen. Parallel wordt door de HKV een samenvatting gegeven van een presentatie over het leven van Dr. Fritz Hirschfeld, een Joodse inwoner van Huize St. Agnes ten tijde van de Duitse inval. Hirschfeld werd in Auschwitz vermoord.

Windows 10 workshops in de bibliotheek

Voorhout n De Bibliotheek Bollenstreek biedt in samenwerking met Seniorweb Windows 10 workshops aan. Voor de workshops Fotobewerking op maandag 3 februari en Word op 10 februari zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De workshops van twee uur worden gehouden op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek van Voorhout (Herenstraat 48). Er wordt gewerkt in kleine groepjes van maximaal zes deelnemers. Een laptop hoef je niet mee te nemen. Deze staat klaar in de bibliotheek. De kosten voor deze workshops zijn 7,50 euro per keer voor leden van de bibliotheek of Seniorweb en 10 euro voor niet-leden. Aanmelden kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek en via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Iedere dinsdag is van 10.00 tot 12.00 uur ook het gratis digitaal inloopspreekuur.

'Koning of Profeet?'

Voorhout n Kring Zoektocht Voorhout gaat op maandag 27 januari verder met het thema 'Koning of Profeet, persoonlijk gewin of Thora' in De Verdieping (Alette Jacobslaan 1). De toegang is gratis.

Ad van Nieuwpoort neemt bezoekers mee op reis door het boek Koningen. Over Elia en Elisa. Wat is een ware profeet? En hoe verhoudt de profeet zich tot de politiek? Bezoekers lezen fragmenten over een drijvende bijl, een hutje langs de Jordaan. Allemaal verhalen die hen een kritische spiegel willen voorhouden. Het aardige is dat er voortdurend profetenzonen optreden die er weinig van begrijpen. Verhalen om bij te lachen en te huilen, met zoveel actuele meerwaarde vandaag de dag.

De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in De Verdieping, (Aletta Jacobslaan 1) De ingang is aan de achterzijde. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Finale NK schoolbowlen

Warmond n Lucky's Bowling is op 16 mei het decor voor de finale van het Nederlands Kampioenschap Schoolbowlen.

Net als vorig jaar mogen teams van groep vijf en zes en groep zeven en acht meedoen. Iedere school kan meerdere teams aanmelden. Nieuw dit jaar is dat de teams mogen kiezen of ze zonder of mét bumpers spelen zodat er geen ballen meer in de goot verdwijnen. Dat betekent dat er maar liefst vier Nederlandse kampioenen geëerd gaan worden.

Maar voor het zover is moeten de teams zich eerst kwalificeren voor de finale. In heel veel plaatsen in Nederland gaan er teams strijden voor de finaleplekken. Voor deelnemers uit Teylingen, Lisse, Oegstgeest en Leiden is de voorronde ook bij Lucky.

Andersmans Veren: 'Hoe goed wil je het hebben?'

Sassenheim n Andermans Veren Live! viert dit seizoen haar tienjarig bestaan. In de jubileumvoorstelling 'Hoe goed wil je het hebben?' doen ze dit volgens hun succesvolle formule; vakmanschap en muzikaliteit, frisse arrangementen, schitterende duetten en schier onmogelijke a capella partijen. Op vrijdag 7 februari staan ze op het podium in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Het gaat beter dan ooit in Nederland. De rijkdom heeft zich met ongekende afmetingen tot in de vezels van onze samenleving genesteld. En dat alles is natuurlijk te danken aan… het cabaret! Want hielden de kleinkunstenaars ons niet wakker wanneer de regeringsleiders ons in een welverdiende slaap trachtten te sussen? Gingen zij niet voorop in de strijd voor gelijke rechten voor 'mensch' en dier? Spraken zij niet onbaatzuchtig doch met scherpe tong over zaken die hen na aan het hart lagen? Waarom gaat het niet goed in Venezuela? Noord-Korea? Noorwegen? Precies! Omdat daar geen cabaret is, en al helemaal geen Andermans Veren Live! De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 19,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

_____________________________

Winnende lotnummers

Sassenheim n De trekking van de grote najaarsloterij van theater 't Onderdak door notaris Arsenault was op woensdag 15 januari. De eerste prijs, een rondvaart door Amsterdam voor vier personen, is gevallen op lotnummer 403. De kaarten voor de Schiphol Experience gaan naar lotnummers 222 en 3418. Kijk voor de complete uitslag op www.deteylinger.nl.

Voorleesplezier in bibliotheken

Teylingen n In de Bibliotheek Bollenstreek wordt regelmatig voorgelezen. Voorlezen prikkelt de fantasie, verruimt het taalgevoel en biedt kinderen en voorlezers een moment van ontspanning en plezier. Elke maand is er een ander thema bijvoorbeeld over het circus, broers en zussen of over dinosaurussen. Op de website van de Bibliotheek Bollenstreek staan alle thema's. Ouders en grootouders met kinderen zijn allemaal welkom en meedoen is gratis.

In de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42) wordt iedere eerste woensdag van de maand van 14.30 tot 15.30 uur voorgelezen aan kinderen van vier tot zeven jaar. Op iedere eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 11.00 uur wordt voorgelezen aan peuters. Na het voorlezen op woensdag kunnen de kinderen aanschuiven aan de knutseltafel.

In de bibliotheek in Voorhout (Herenstraat 48) wordt iedere eerste woensdag van de maand, van 14.30 tot 15.30 uur voorgelezen aan kinderen van vier tot zeven jaar. Na het voorlezen kunnen de kinderen aanschuiven aan de knutseltafel.

In de bibliotheek in Warmond (Herenweg 80) wordt iedere eerste woensdag van de maand, van 10.00 tot 11.00 uur voorgelezen aan kinderen van twee tot vier jaar.

Musicalgroep Up2Stage slaat nieuwe weg in

Ook de musical 'Enigami' werd door Up2Stage zelf geschreven en gespeeld. | Foto: archief/pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n Na twaalf jaar musicals te hebben geproduceerd gaat de Stichting musicalgroep Up2Stage nu de uitdaging aan om vanuit de leerlingen en de docenten een eigen verhaal te creëren. Een verhaal met een maatschappelijke boodschap en een verhaallijn die herkenbaar en aanspreekbaar zal zijn voor iedereen. In welk jasje het verhaal gegoten gaat worden is nog een grote vraag, want dit kan modern zijn, hedendaags, fantasie of wellicht nog een andere invalshoek.

Tamara Esser en Lotte Burgmeijer gaan dit avontuur aan en zijn gestart met open lessen voor jongeren, samen met de huidige leden van Up2Stage. De open lessen spelen in op de improvisatie vanuit een bron. Dit betekent, dat er met een hulpmiddel de fantasie wordt geprikkeld en van waaruit met improvisatie in groepjes iets wordt uitgebeeld, gezongen en gedanst. Voorbeelden van bronnen zijn: een YouTube filmpje, foto, illustratie, bekende film, sprookje.

Na de open lesweken wordt in maart verder gewerkt vanuit één bron en van daaruit weer kleinere bronnen worden aangesproken. Met de jongeren zullen gesprekken worden aangegaan om te kijken wat er bij hen leeft. Hiervoor wordt onder andere een woordweb gebruikt, waarbij 'de Uppers' vanuit een woord gaan associëren met nieuwe woorden.

Nieuwe musical

In mei en juni zal dit verder worden uitgewerkt, waarbij materiaal wordt verzameld over de nieuwe invalshoeken. Materiaal voor spel, dans en muziek. Zo werken de leerlingen heel creatief mee aan een verhaallijn en een nieuwe musical die langzaam ontstaat. In de zomervakantie gaan de twee docenten dan het verhaal uitschrijven tot een script met rollen, situaties, emoties en omgeving. Gecombineerd met muziek en dans ontstaat dan een totaal nieuwe musical, waarmee na de zomervakantie wordt gewerkt. De rollen worden verdeeld om in november van dit jaar weer een fantastische show neer te zetten.

Open les

Een keer meedoen bij Up2Stage? Kom dan naar de open lessen, die elke dinsdag worden gehouden van 19.00 tot 21.00 uur in studio 2 van Total Move (Menneweg 107). In deze open lessen zal veel worden gewerkt met improvisatie in toneel, zang en dans. Aanmelden kan via info@up2stage.nl.

Mubo zoekt cast voor musical 'Bernarda Alba'

'Bernarda Alba' is de zestiende voorstelling van Stichting MuBo. Eerder bracht de stichting onder andere Jesus Christ Superstar op de planken. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n Stichting MuBo start in februari met de repetities voor de nieuwste musicalproductie 'Bernarda Alba'. Voor deze productie is MuBo op zoek naar deelneemsters.

'Bernarda Alba' vertelt het verhaal van een sterkte vrouw die haar gezin en huishouden met ijzeren vuist regeert na het overlijden van haar tweede man. "Geen zucht van buitenlucht komt binnen in dit huis. Het zal aanvoelen alsof we de deuren en ramen hebben dichtgemetseld',"verkondigt ze. Bernarda's vijf dochters worstelen met de strenge wensen van hun moeder. Hun dromen en verlangens botsen met de harde eisen van Bernarda en ook de buitenwereld begint langzaam hun geïsoleerde bestaan binnen te dringen. De voorstelling, die uitsluitend vrouwelijke personages kent, is gebaseerd op het toneelstuk van Federico García Lorca uit 1936 ('Het Huis Van Bernarda Alba'). Het verhaal komt in de musical extra tot leven door de opwindende Spaanse volksmuziek met castagnetten en gitaren.

Voor 'Bernarda Alba' zoekt MuBo vrouwen in alle leeftijden vanaf 17 jaar. Ervaring is handig maar niet vereist. De audities zijn op vrijdagavond 7 februari. De eerste repetitie start op 21 februari. De repetities zijn in eerste instantie op vrijdagavond in Hillegom. Verder in de productie zullen hier ook enkele weekenden bij komen. De voorstellingen zijn in oktober en november. Verdere informatie en aanmelden voor de audities via www.stichtingmubo.nl.

Open mic in Het Trefpunt

WARMOND n Voor de derde en laatste keer dit theaterseizoen is er een Open Mic in theater Het Trefpunt (Herenweg 80) in samenwerking met Hard Gelach. Dit keer op vrijdag 31 januari.

Headliner van de avond is de relaxte Roel C. Verburg. Vorig jaar was hij ook al eens in Het Trefpunt te zien én horen. Deze comedian speelt namelijk niet onverdienstelijk gitaar. Bekende YouTube-hits van hem zijn Onder de plak en Ik koester je oester.

Naast Roel zullen er nog een aantal andere stand-uppers te zien zijn die worden aangekondigd door de Master of Ceremony. Hun namen zullen pas op het allerlaatste moment bekend gemaakt worden (zie daarvoor de Facebook pagina van Hard Gelach).

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 10 euro in de voorverkoop via www.theaterhettrefpunt.nl of 13 euro 45 minuten voor aanvang aan de zaal.

Cursisten mogen exposeren

Warmond n De cursisten van Mieke Sampers en Bea van Laatum exposeren tot 21 februari in Galerie de Pomp (Dorpsstraat 38). De expositie is het resultaat van hun inzet om hun talent te ontwikkelen onder leiding van de beeldend kunstenares van atelier Sampers. "Het atelier is echt een werkplaats", aldus één van de cursisten. "Er wordt hard gewerkt en geëxperimenteerd met allerlei stijlen en materialen. Zo hebben we allemaal ons eigen talent en stijl leren ontdekken en ontwikkelen". De cursisten van Bea van Laatum zijn al vanaf 2008 op les in het atelier in Warmond. Zij werken in verschillende steensoorten als speksteen, albast, seleniet en kalksteen. Er wordt met veel enthousiasme gewerkt aan zowel abstracte als figuratieve vormen. De galerie is open op woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Downtown District

Sassenheim n Downtown District, een jonge, energieke, punkrockband met een verleden in Sassenheim, treedt op zondag 26 januari op in Café de 2 Wezen (Oude Haven 2). Opgeklommen van lokale, naar regionale tot nationale helden. Zij wonnen in 2018 de Nobel Award (voorheen Grote Prijs van de Bollenstreek) en speelden begin 2019 in een vol Paradiso. Rufusking uit Leiden is de andere band die optreedt, zij warmen het publiek op met een combinatie van rock uit verschillende tijdperken. Van Led Zeppelin via the Doors naar Pearl Jam. Het optreden begint om 16.30 uur en de toegang is gratis.

Interactieve voorstelling: Roos in de ruimte

Sassenheim n Roos heeft allemaal vragen, maar mama is druk druk druk. Roos wil weten waarom er na de zon, zoveel regen, een flits, een knal en een boem moeten komen. Is dat wel goed voor alle beestjes en wat vindt de aarde daarvan? Mama heeft geen tijd, dus bouwt Roos een raket en gaat zelf op zoek naar de antwoorden. Deze interactieve voorstelling is te zien op zondag 26 januari om 15.00 uur bij Total Move (Menneweg 107) en duurt ongeveer 45 minuten. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 1 tot en met 11 jaar en leert jong en oud alles over klimaatverandering. Gespeeld door de van oorsprong Sassenheimse Annerie van Loenen en Mandy Sleijpen.

De toegang bedraagt 7,50 euro. Reserveren kan via info.stuktheater@gmail.com.

Wie winnen de Sportprijzen Teylingen?

n Sporters nomineren kan tot en met vrijdag 1 februari

Teylingen n Jaarlijks belonen de gemeente Teylingen en de Stichting Sport Promotie Teylingen de sporthelden uit Voorhout, Warmond en Sassenheim met de Sportprijzen Teylingen. Nomineren voor alle categorieën kan tot en met vrijdag 1 februari. Op vrijdag 6 maart is de prijsuitreiking.

De prijzen gaan naar sporters die in teamverband of individueel in 2019 een topprestatie hebben geleverd. Het zijn de kampioenen, de promovendi en de aanstormende talenten uit onze gemeente die voor de prijzen in aanmerking komen. De jaarlijkse sportprijs gaat naar de beste sportman, sportvrouw of sportploeg. Daarnaast wordt ook de Talentenprijs uitgereikt. De Talentenprijs is voor de beste sporter, sportster of sportploeg tot 18 jaar.

Nomineren

Een recordbreker of prijzenpakker, die in 2019 een bijzondere sportprestatie heeft geleverd, nomineren kan vanaf dinsdag 10 december via www.sportcafeteylingen.nl.

Criteria

Voor deelname aan de sportprijzen zijn criteria opgesteld. Voor de prijzen kunnen in principe de volgende personen in aanmerking komen: Een sporter of sportster uit de gemeente Teylingen, die op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd. Sporters onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentenprijs. Een team of vereniging uit de gemeente Teylingen, dat op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd. Voor de nominatie van een team is het niet perse noodzakelijk dat alle sporters afkomstig zijn uit de gemeente Teylingen. Sportploegen onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentvolle sportploeg.

Sportbegeleidersprijs

Daarnaast is de jury ook op zoek naar vrijwilligers of professionals die het sporten voor anderen mogelijk maken. Scheidsrechters, trainers, coaches; ook hun bijdrage is topsport. Personen nomineren voor de Sportbegeleidersprijs kan ook tot en met 1 februari via www.sportcafeteylingen.nl.

Voordracht kan ook per post

Een nominatie insturen per post kan door het formulier te downloaden via www.sportcafeteylingen.nl en in te sturen naar Sportprijzen Teylingen, Wasbeeklaan 3, 2361 HG in Warmond.

Prijsuitreiking

De uitreiking van de Sportprijzen Teylingen is op vrijdagavond 6 maart tijdens het speciale Sportcafé bij Dekker Warmond. De Sportprijzen worden georganiseerd door Stichting Sport Promotie Teylingen en de gemeente Teylingen.

Schaatsers plaatsen zich voor NK

Vijf rijders van de STS-KGM-selectie plaatsen zich voor het NK junioren. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Maar liefst vijf talentvolle schaatsers van de STS-KGM Clubselectie hebben zich geplaatst voor het NK allround junioren. Over twee weken gaan Rens Vergeer, Ward Dielissen, Sterre van Schaick, Pien Hersman en Marije van der Spek in Enschede de baan op.

Rens Vergeer, Ward Dielissen en Sterre van Schaick mogen zich 1 februari met de beste 30 C-Junioren schaatsers meten over 500 en 1500 meter. Pien Hersman en Marije van der Spek strijden twee dagen met de snelste 24 B-Junioren om de felbegeerde titel over 500 – 1500 – 1000 en 3000 meter. De drie kortste afstanden voor deze junior dames zijn gelijk Nederlandse afstandtitels.

Hersman: 'Unieke prestatie'

Trainer Martin Hersman is ontzettend trots: "Het is echt uniek wat wij als club met alleen maar vrijwilligers laten zien. Dit is nog nooit gebeurd in de clubhistorie. Van andere schaatsverenigingen zie je niet zoveel rijders bij dit titeltoernooi, want het zijn vaak RTC's en Baanselecties die domineren. Vijf van de elf STS-KGM-schaatsers verschijnen aan de start van dit NK allround. De route ernaar toe is een lange kwalificatie."

"Drie andere rijders, Siem Dongelmans, Masja Keesman en Shelley Blaauw, hebben het tot de landelijke selectie gehaald. Ook ontzettend knap, want ze behoren tot de 35 tot 40 beste rijders van het land. Ik kijk ontzettend uit naar de wedstrijd in Enschede. Als iedereen weer het beste uit zich zelf haalt, ben ik blij."

TOP blijft koploper na winst op KZ

Sassenheim n De eerste plaats is stevig in handen van TOP/SolarCompleet na winst op KZ/Thermo4U.

TOP kan nog altijd geen beroep doen op Nick Pikaar en ook Celeste Split bleef een groot deel van de wedstrijd aan de kant. Op haar plaats speelde Roos Verheugt. KZ startte goed in Sassenheim en hield de hele eerste helft een voorsprong. Dankzij Mick Snel kwam TOP voor rust nog terug tot 10-11. In de tweede helft was de openingstreffer van KZ, maar TOP begon steeds beter te draaien. Na gelijkmaker van Snel, zette Barbara Brouwer haar ploeg voor het eerst op voorsprong. Julia Schuiling mocht net als vorige week invallen en speelde opnieuw sterk. Dankzij een slim doelpunt zorgde zij voor een gat van twee doelpunten. Aanvoerder Snel gaf vervolgens de genadeklap en tekende voor de 20-17 en 21-17. Voor trainer Jan Niebeek, waarvan deze week bekend werd dat hij de nieuwe bondscoach wordt, het sein om Split nog een paar minuten te gunnen. Zij bekroonde haar korte rentree met een doelpunt en bepaalde de eindstand op 22-18.

Door de overwinning blijft TOP eerste in de Korfbal League. Een plek bij de bovenste vier geeft recht op het spelen van play-offs, waarvan de winnaars op zaterdag 4 april de finale in Ahoy spelen.

Medailleregen voor Judo Team Bollenstreek

Thijs Vreeburg (l) wint zilver, Ruben Klijn gaat met brons naar huis. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Judo Team Bollenstreek stond op zaterdag 18 januari op de mat van het Goederaad Toernooi in Bodegraven. Ze kwamen thuis met twintig medailles.

Dertig judoka's van Team Bollenstreek deden mee aan het toernooi, dat uniek is in Nederland vanwege het pouleschema. Hierdoor staan alle judoka's minimaal vier partijen op de mat. Volgens assistent-coach Wijnand Marks een fijne opzet. "Wij zijn gewend om na een eventuele verliespartij alweer huiswaarts te moeten keren. Dat je dan nu langer op de mat staat is een verademing. Ook krijg je er een ander spel van, want je kunt meer risico nemen omdat je weet dat er nog andere wedstrijden zijn."

Het toernooi verliep voor het Judo Team erg succesvol. Goud was er voor Madelief Post en Maik van Velzen, de zilveren medailles gingen naar Anna Warmerdam, Jasper Duijnhoven, Kai Nijenhuis, Myrthe Dekker, Thijs Vreeburg, Joshua Kortekaa en Ryan van der Molen. De bronzen plakken gingen naar Bas Duivenvoorde, Isa Russchenberg, Keesje Warmerdam, Kick Janssen, Lance Sluijmer, Tim van Steijn, Zoë Lengton, Angelot Roseboom, Bram de Bruijn, Ruben Klijn en Gijs Schlief.

The Bassets hard onderuit tegen landskampioen

Sassenheim n Diok won eenvoudig van The Bassets met 6-40. De Sassenheimers hadden weinig in te brengen tegen de regerend landskampioen.

Hoewel The Bassets in de top van rugby Nederland speelt is er in die top ook nog een absolute uitschieter en dat is Diok. Met een dozijn buitenlandse gastspelers zijn zij op alle velden heer en meester en wandelen zo door naar een volgende landstitel. Maar voor het zover is, moeten zij nog wel wat wedstrijdjes afwerken en daar was de uitwedstrijd tegen The Bassets er een van. De Sassenheimers besloten de mouwen eens flink op te stropen om er toch een wedstrijd van te maken en dit lukte deels. Het eerste half uur was prima, hoewel The Bassets niet echt gevaarlijk was, hield ze de gelederen goed gesloten. Dat koste wel veel kracht en energie en daarvan wist Diok slim gebruik te maken. De Leidse ploeg wilde voor de rust de winst al binnen hebben en gaven vol gas. De rust werd dan ook ingegaan met een stand van 6-33. In de tweede helft gebeurde er niet veel en het spel oogde erg zakelijk. Het duel duurde eigenlijk een helft te lang. Na twee keer 40 minuten zuivere speeltijd blies de scheidsrechter bij 6-40 af. Op zaterdag 25 januari speelt The Bassets tegen het Gooi in Naarden.

Foreholte met lege handen

Voorhout n Koploper Kwiek is niet voor niets de nummer één. Een snel, sterk en een compleet team, waar Foreholte had het zwaar tegen had in de uitwedstrijd. De Voorhoutse ploeg verloor met 42-25.

Aanvallend had Foreholte een aantal tactieken doorgenomen om meer kansen te creëren en veilig te spelen. Vanaf het beginsignaal leken de ploegen aan elkaar gewaagd; van 3-1 achter naar 4-4 en zo ging het gelijk op tot 10-9. Door wat missers en balverlies kwam Kwiek toch nog op een flinke voorsprong. Het werd in combinatie met de beslissingen van de scheidsrechters en de missers een wedstrijd waar er grote verschillen zichtbaar werden tussen de eerste en tweede helft. Kwiek kon hun spel spelen als er balverlies was en Foreholte kon vaak tot kansen komen, maar waren net niet sterk genoeg om de afronding in hun voordeel te krijgen. Wel bleef Foreholte strijden voor de punten en leken de speelsters wel mentaal opgewassen tegen de fysieke aanpak van de verdediging van Kwiek. Het was niet genoeg om een vuist te maken tegen de koploper, die nog steeds ongeslagen bovenaan staat.

Sport kort

Redactie n Benieuwd naar het sportweekend in Teylingen? De wedstrijdverslagen staan vaak vanaf zondagavond al op www.deteylinger.nl. Ook een verslag insturen? Dat kan naar redactie@deteylinger.nl. De deadline voor de krant is iedere maandag om 12.00 uur.

Schoen- en relatiehersteller

Ik had veters nodig. Omdat mijn loopwerk wat problemen geeft adviseerde een goede vriendin mij een merk schoenen waarop ik inderdaad bijna als vanzelf liep. Ze hebben witte veters, en dat is in de winter wat opzichtig. Dus ging ik voor donkerblauw. Maatje buitenmodel. Omdat ze die in het goede dorp Warmond niet verkopen, toog ik richting Sassenheim. Mijn vrouw gaf mij nog een riem mee waar ze graag een nieuw gaatje in wilde. Ergens moest ik ook nog wat gedroogde pruimen zien te bemachtigen, want de plaatselijke grootgrutter was op dat punt al een tijdje niet bevoorraad en er was weinig hoop op spoedige nieuwe aanvoer. Een aangename fietstocht op een heldere zaterdagmorgen bracht mij waar ik wezen wilde. Onderweg scoorde ik ergens die pruimen. Voor de veters en het gaatje volstond één adres: de hakkenbar. Daar resideert een vriendelijke man die zulke klusjes in een handomdraai klaart. Ik gaf hem de riem en vertelde hem dat er een gaatje bij moest – volgens mijn vrouw ergens achteraan de rij, volgens mij vóóraan, zei ik erbij. Datzelfde flauwe grapje had ik thuis ook al gemaakt en ik had er ook daar slechts zelf lol om gehad. Mijn vrouw is juist zo trots dat ze die riem wat strakker om haar taille kan hebben. Ik haast me te zeggen dat ik daar uiteraard ook trots op ben. Vier kinderen en dan nog zo'n figuur! Eerlijk is eerlijk: het oog wil ook wat. Het mijne wel, tenminste. Maar ja, een grapje moet kunnen. Dat vond de gaatjesmakende en vetersverkopende schoenhersteller niet, en hij liet me dat ook duidelijk merken: 'daar maak je natuurlijk geen vrienden mee…' Hoofdschuddend ging hij aan het werk en hielp me en passant ook nog bij het uitzoeken van de juiste veters. Bij het afrekenen gaf hij me het welgemeende advies om iets aardiger te zijn tegen mijn echtgenote, zeker op het punt van gewicht en taille. Hij klonk alsof hij er verstand van had. Of, wie weet, ervaring mee… Ik nam riem, veters èn advies graag van hem aan. Alles voor een zeer billijke prijs.

egbertvanderweide

Start van Actie Kerkbalans

Foto: R Hartvelt

Voorhout n Net als op ruim honderd andere plaatsen in het land, werd op zaterdag 18 januari in Voorhout de officiële aftrap gegeven aan de landelijke 'Actie Kerkbalans'. Om 12.00 uur luidden de klokken van de rooms-katholieke Bartholomeüskerk en de protestantse Kleine Kerk.

Een grote groep vrijwilligers die deze week de enveloppen bij de leden van de twee geloofsgemeenschappen rond gaan brengen, kwamen in 'de Verdieping' aan de Doctor Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout bijeen. De vrijwilligers werden door Peter Boers namens de Kleine en Aad Warmerdam van de parochie Sint Bartholomeus van harte welkom geheten en zij gaven aan de gezamenlijke start door beide kerken als positief te ervaren en een mooie aanvulling op de al bestaande gezamenlijke erediensten en activiteiten zoals de pop-up winkel 'de Paraplu' aan de Herenstraat.

Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Voor de campagne van 2020 is het thema 'Geef voor je kerk'.

De campagne 'Kerkbalans' loopt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari. Meer informatie op www.kerkbalans.nl. Een donatie doen kan ook via NL85 RABO 0373 7311 83 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Voorhout of NL49 RABO 0366 0003 49 t.n.v. Parochie St. Maarten.

Woensdag 22 t/m 29 januari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: Lia Spiegeler

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dh. Timo van der Heijden

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, woord- en communieviering, voorganger: Diaken J. Lamberts

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. M. van der Linden (Katwijk)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur, uur Eucharistieviering met het Iriskoor, voorganger: pastoor Straathof

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A. Alblas

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Bram Oudenampsen

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur eredienst o.l.v. Armand Lefeu

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 26 januari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH in Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl. Iedere week is er één winnaar uit Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout of Teylingen. De winnaar van week 3 is Harrie Cramer, Noordwijkerhout. De oplossing van week 3: criterium.