De Teylinger

1 juli 2020

De Teylinger 1 juli 2020


Reserveren voor de anderhalve meter-kerk

De Kleine Kerk in Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n In de kerken mogen vanaf 1 juli weer meer mensen tegelijkertijd een dienst bijwonen. Wel op anderhalve meter afstand van elkaar, tenzij ze ene huishouden vormen. Nieuw in de anderhalve meter-kerk is ook dat er vooraf gereserveerd moet worden. En zingen is nog niet toegestaan.

Tot 1 juli mochten maximaal 30 mensen, op afstand, een dienst bezoeken. Vanaf 1 juli zou dat aantal verhoogd worden, maar bij de laatste persconferentie maakte premier Mark Rutte bekend dat er een onbeperkt aantal geldt. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: kerkbezoekers moeten vooraf reserveren, krijgen een gezondheidscheck en moeten anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Dat laatste zorgt bijvoorbeeld bij de PG Warmond en Voorhout voor een beperkte capaciteit. In Warmond kunnen maximaal 50 tot 60 personen een dienst bijwonen. In de Kleine Kerk zijn dat er nog iets minder, zegt Esther Meijvogel. "Ons gebouw is niet groot. Het ligt een beetje aan de samenstelling van het publiek hoeveel mensen we zondag kunnen ontvangen. We kunnen maximaal 25 alleenstaanden, of als het koppels zijn, 35 echtparen binnen laten." In de kerken die al een videoverbinding aanboden, blijft dat voorlopig zo.

Geen zang

Via de kerkelijke websites of door te bellen naar het secretariaat kan een plekje voor een dienst worden gereserveerd. Het zorgt voor een andere sfeer, zegt pastoor Straathof van de katholieke parochie Sint Maarten. Het is nu veel formeler. Vroeger ging je gewoon naar de kerk, er was altijd wel plaats. Dat kan nu niet meer." Ook anders is dat er niet gezongen mag worden. Rini Karstens - van Halsema van de PG Warmond: "Helaas is dat nog steeds niet toegestaan. De organist speelt wel de melodie van een lied, dat door de bezoekers in onze kerk kan worden meegelezen. Ter afwisseling daarop draagt de voorganger of een lector de tekst van het lied voor." Ook in andere kerken gaat het zo, denken ze na over een zanger voor een spatscherm of het afspelen van een CD.


Gemist

Alle vertegenwoordigers zijn vooral heel blij dat de kerkdeuren weer open mogen. Het is na al die tijd weer heerlijk om elkaar te kunnen ontmoeten, zegt Marja van Leeuwen van Baptistengemeente Kaleb in Warmond. "De zondag is de dag dat we ons geloof samen beleven en dat geeft ons kracht en inspiratie voor de hele week."

Bij de PG Warmond staat Ds. Rianne de Reus als nieuwe predikant voor het eerst voor een 'volle kerk'. Karstens - van Halsema: "De PG Warmond is blij—ook voor de predikant: het is geen pretje om voor een lege kerk te preken—dat toch persoonlijke contacten tussen de kerkleden onderling wat meer zijn toegestaan". Pastoor Straathof benadrukt het belang van samenkomst: "Het meest blij ben ik de gemeenschap bijeen te zien." Ook bij de Kleine Kerk is dat het belangrijkste. "Mensen hebben elkaar gemist, " zegt Meijvogel. "Ze mogen dan wel niet naast elkaar zitten, maar het gaat om de ontmoeting."


De PG Sassenheim opent de deuren van de Julianakerk en Dorpskerk nog niet. Die blijven voorlopig nog tot september gesloten. Lees meer op pagina 19.

Kettingdieven actief in de regio

Regio n De afgelopen twee maanden zijn in Leiderdorp, Lisse, Hillegom en Voorhout in totaal zes (oudere) dames beroofd van hun gouden ketting. Omdat de impact op de slachtoffers zeer groot is, wil de politie mensen alert maken op deze extreem laffe vorm van beroving. ‘Elk slachtoffer is er wat ons betreft één te veel en een gewaarschuwd mens telt voor twee.’

Jur Westra van politieteam Leiden Noord licht toe: "Elke diefstal is natuurlijk strafbaar. Maar als je het als dader specifiek gemunt hebt op een kwetsbare doelgroep, hebben wij daar als politie echt geen goed woord voor over. Wij zetten hoog in om de verantwoordelijken in de kraag te vatten." Daarom startte onlangs een rechercheonderzoek. Op basis van de verklaringen van de slachtoffers lijkt er sprake te zijn van verschillende daders. Ook zijn er geen aanwijzingen voor een georganiseerd verband. Lees verder op pagina 11.

>Weinig positieve coronatesten

Regio n Het aantal positieve coronatesten blijft dalen in de regio Hollands Midden. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich aanmelden voor een coronatest via het landelijke nummer 0800-1202. In de week van 22 tot en met 28 juni zijn in Hollands Midden 2969 coronatesten afgenomen. Hiervan is tot nu toe slechts 0,3 procent positief getest, in totaal tien personen. Er zijn geen nieuwe coronaclusters ontstaan. Een week eerder was nog 1,6 procent van de coronatesten positief. Dat betekent dat een flinke daling heeft plaatsgevonden, terwijl het aantal testen wel redelijk gelijk gebleven is. "Het regionale corona-callcenter wordt regelmatig gebeld door ouders die zich afvragen of er een coronacluster is op de school van hun kind. Gelukkig is dit niet het geval in onze regio," zo laat de GGD weten. Lees verder op pagina 15.

De zes jubilarissen voor hun trouwkoets op de boerderij van Willem en Toos van Rijn. Van links naar rechts: Jan en Ria van der Lans (goud), Peter en Maureen Natzijl (kristal) en Karin en Rob Batenburg (zilver). | Foto: Piet de Boer Foto: Piet de Boer

Driedubbele trouwdag

Goud, zilver en kristal in één familie

Kadernota in crisistijd
besproken

Natte voeten
in de
Platanenlaan

uitgeweid n De ooievaar en de baby's

>Verkoop bij de Kledingbank

Teylingen n De Kledingbank Teylingen houdt een paar keer jaar een verkoopochtend van tweedehands kleding. Op zaterdag 11 juli van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen welkom. Kledingstukken kosten vanaf 2 euro per stuk. De opbrengst gaat naar de inkoop van onder andere nieuw ondergoed en sokken. De Kledingbank bevindt zich op Parklaan 176 d, achter de brandweer kazerne in Sassenheim. Meer informatie op www.kledingbankteylingen.nl.

'Mensen weten de weg naar het zwembad weer te vinden'

Ook voor aquajoggen moeten deelnemers vooraf reserveren. | Foto: pr./ archief Foto: pr.

Sassenheim n Ook het anderhalve meter zwemmen is in volle gang. Hoe gaat dat in zijn werk? Bij zwembad Wasbeek hebben ze te maken met reserveringen, recreatiezwemmen zonder ouders en een strikt protocol bij de zwemlessen.

"Mensen gaan langzamerhand de weg weer vinden naar het zwembad," vertelt medewerker Kim van den Berg. Sinds 1 juni is het zwembad aan de Van Alkemadelaan weer open. Maar dan wel alleen voor die bezoekers gereserveerd hebben. Dat verloopt soepel. "Veel mensen doen dit gewoon online en een enkeling belt nog. Het banenzwemmen zit op enkele tijdstippen na goed vol. Vooral ’s avonds is er voor de liefhebber nog wel een plekje vrij. Maar ook de andere doelgroepen raken steeds voller." De maatregelen worden niet als hinder ervaren, gaat Van den Berg verder. "Bezoekers zijn blij dat ze weer kunnen komen zwemmen. Een enkeling vindt het van tevoren reserveren niet zo fijn, maar begrijpt het wel. Ook alle regels kunnen zo nu en dan wat overweldigend zijn, omdat het allemaal nieuw is. Maar na de eerste keer zwemmen zijn de meesten alweer gewend. Daarnaast worden alle bezoekers opgevangen door onze receptionistes en toezichthouders, die uitleg geven en iedereen wegwijs maken."

Zwemles

Na de heropening konden kinderen een week later hun zwemles hervatten. Daar is een strikt protocol. Kinderen moeten met hun zwemkleding onder makkelijker kleding aan naar het zwembad komen. Zij kunnen dan op de zwemzaal hun bovenkleding uittrekken of de ouders doen dit van tevoren in de ruimte bij de receptie. Ouders mogen niet mee naar de zwemzaal, maar de kinderen worden opgevangen bij de eerste klapdeuren door de zwemonderwijzer. Na de zwemles mag de ouder wel de zwemzaal op en het kind helpen met aankleden. Ze gaan dan via de achteruitgang weer naar buiten om eventuele andere mensen te ontlopen.

'Moeilijk te handhaven'

Bij het recreatiezwemmen, voor kinderen vanaf zeven jaar met de benodigde diploma's, mogen ouders ook niet mee. Van den Berg: "Voor volwassenen geldt nog altijd de afstandsbeperking. De kinderen mogen wel vrij door het zwembad, dus een combinatie hiervan is moeilijk te handhaven."

Flyer voor loten van Zonnebloem

Voorhout n Elk jaar verkoopt de afdeling Voorhout van de Zonnebloem huis aan huis loten. Met de opbrengst van deze lotenverkoop kunnen zij voor een deel de activiteiten financieren, die twaalf keer per jaar voor de gasten worden georganiseerd. Deze activiteiten blijven zo voor hen betaalbaar.

Door de huidige coronamaatregelen is het voor de Zonnebloem dit jaar niet mogelijk huis aan huis te verkopen. Daarom zullen zij in week 28 in Voorhout een flyer verspreiden waarmee zij de mogelijkheid bieden om digitaal loten te kopen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de afdeling Voorhout.


Op de flyer staat een link naar de betreffende site en een QR code. Met de QR code kunnen donateurs via de mobiele telefoon ook direct loten bestellen. De loten krijgen zij dan via de mail, dus er is verder geen fysiek contact.

>Met de Jan Steen-gidsen op stap

Warmond n Gidsen Anja Schrage en Astrid Hennekam nemen wandelaars op zondag 19 juli mee in het werk van Jan Steen. Zij laten zien hoe het historische Warmond zichtbaar is in het werk van de beroemde schilder uit de Gouden Eeuw, zoals het inmiddels verdwenen middeleeuwse kasteel Lockhorst. Vele leuke en interessante weetjes geven een nieuwe blik op de eeuwenoude schilderijen.

Jan Steen schilderde verschillende wereldberoemde werken in zijn Warmondse jaren. Op diverse locaties in de dorpskern wordt stilgestaan bij schilderijen van de meester. Wat zei dat ‘huishouden van Jan Steen’ nou helemaal, was het een weerspiegeling van zijn leven of was Jan Steen meer een moralist? En waarom zie je op zoveel schilderijen een vogelkooi? Op deze en andere vragen wordt dieper ingegaan.


De wandeling start om 14.00 uur bij het hek van de Oude Toren. Duur is ongeveer anderhalf uur en het eindpunt is bij de VVV aan de Gemeentehaven. Kosten zijn 7,50 euro inclusief koffie/thee. Aanmelding vooraf is nodig vanwege de corona-maatregelen. Maximaal zes deelnemers. Aanmelden via jansteendorp.nl.

Sophia Scholen neemt afscheid van zwarte piet

Regio n Sophia Scholen, de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek stopt met zwarte piet op haar 28 basisscholen. Het bestuur heeft dit besloten na zorgvuldig overleg met de schooldirecteuren, de toezichthouder en de medezeggenschap van ouders en personeel. Ook is afgestemd met andere schoolbesturen en gemeenten in de regio.

Verschillende scholen binnen en buiten de stichting hebben piet al eerder aangepast. Met deze stap zal de sinterklaasviering op veruit de meeste basisscholen in de regio geen zwarte piet meer kennen. Sophia Scholen past piet aan met respect voor degenen voor wie deze wijziging niet zou hoeven. Bestuursvoorzitter Omar Ramadan daarover: "Zwarte Piet is bijna nooit kwetsend bedoeld, laat staan racistisch, maar wordt wel zo ervaren, ook in onze regio, ook op onze scholen. We zijn allen opgegroeid met zwarte piet, geven er dus niet op af en weten dat het moeilijk kan zijn om zo’n traditie in je eentje te veranderen. Juist daarom zetten we deze stap met al onze scholen samen."


Overleg

Het College van Bestuur (CvB) heeft haar voorgenomen besluit eerst besproken met de schooldirecteuren. Zij hechten eraan dat deze stap voor alle scholen samen gezet wordt. Er is ook gesproken met de andere basisschoolbestuurders en onderwijswethouders in de Duin- en Bollenstreek. Op veruit de meeste basisscholen in de regio zal het zwarte uiterlijk van piet aangepast worden of is dat al zo. Het CvB heeft haar voornemen voorgelegd aan de Raad van Toezicht, die deze stap verwelkomt. Tenslotte is advies gevraagd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze vertegenwoordiging van ouders en personeel gaf een positief advies. Na al deze consultaties is het besluit genomen en zijn alle ouders geïnformeerd. Omar Ramadan: "Sophia is niet het eerste schoolbestuur dat nu helemaal afscheid neemt van de zwarte piet. We willen ook niet het laatste bestuur zijn dat dit doet."


Exacte invulling van piet, zoals roetvegen, andere kleuren en kleding, is aan de school. Schooldirecteuren zullen erop toezien dat geen volledig zwart geschminkte piet onderdeel is van de viering.

>GGD: 'Verkouden? Laat je testen!'

Vervolg voorpagina


Het komt wel eens voor dat een leraar of leerling positief getest wordt, maar dit heeft tot nu toe niet tot het ontstaan van een cluster geleid. Pas als drie of meer personen binnen één groep besmet zijn geraakt, spreekt de GGD van een cluster. Een positief getest persoon blijft in thuisisolatie tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Op deze manier wordt voorkomen dat hij/zij anderen besmet. De GGD doet altijd een bron- en contactonderzoek bij een positieve besmetting en adviseert de betrokken familieleden en instellingen wat zij moeten doen.


Ook bij milde klachten

Bij het callcenter komen regelmatig vragen over de coronatest, schrijft de GGD. "De vraag is dan 'ik ben alleen verkouden, ik denk niet dat het corona is, moet ik me toch laten testen?', en 'kan ik vaker dan één keer gratis getest worden op corona?'. Het antwoord op beide vragen is ja!".


De GGD ziet nog steeds dat mensen met milde coronaklachten gewoon naar buiten gaan en zich niet laten testen. "Het blijkt dat mensen er niet alleen van overtuigd zijn dat ze ‘alleen maar een verkoudheid’ hebben, maar ook dat ze denken dat ze maar één keer gratis getest kunnen worden. Ze bewaren die test dan liever voor als ze denken dat ze echt corona hebben. Gelukkig berust dit op een misverstand. Je kan zo vaak als nodig is gratis getest worden op corona. Dus ook bij milde klachten: bel 0800-1202 en laat je testen. Want alleen zo weet je zeker of je corona-vrij bent. Doe het voor jezelf en voor je familie, vrienden en collega’s."

>Natte voeten na aanleg van garages Platanenlaan

Sassenheim n De bewoners van de Platanenlaan hebben sinds de aanleg van de garages aangrenzend aan hun percelen ernstige wateroverlast. Een gemiddelde regenbui leidt ertoe dat het pad achterom hun woningen en de schuren onder water komen te staan. De PvdA maakt zich erover druk en heeft vragen gesteld aan B&W.

Al jarenlang proberen de bewoners, volgens de PvdA, bij de gemeente aan te kloppen om hen te helpen. Het probleem is ontstaan bij de aanleg van de garages aangrenzend aan hun percelen. Het maaiveld aldaar ligt ruim hoger dan dat van hen, met als gevolg dat de afwatering rechtstreeks op hun perceel plaatsvindt. Met afwatering op het riool is destijds door de aannemer geen rekening gehouden noch heeft de gemeente daar rekenschap van genomen bij het verlenen van de vergunning. Het enige antwoord dat men in de loop van de jaren mocht krijgen van de gemeente is dat zij een en ander zelf moesten gaan regelen met de vereniging van eigenaren van de woningen die de garages in bezit hebben. Het behoeft geen betoog dat dit overleg tot niets heeft geleid daar de eigenaren geen enkele overlast ondervinden. Recent hebben de bewoners opnieuw contact gezocht met de gemeente middels een brief. Hierop is geen enkele reactie gekomen. Geen ontvangstbevestiging, geen antwoord, geen enkele reactie. Het probleem blijft dus bestaan, aldus de PvdA.

Fractievoorzitter Sandra Groenendal (PvdA) meent dat als er geen oppervlaktewater in de buurt is waarop geloosd kan worden of infiltratie niet mogelijk is door een te hoge grondwaterstand, er een gemeentelijke zorgplicht is en een voorziening moet aanbieden waar het hemelwater in geloosd kan worden. Het is aan de gemeente welke voorziening dat is. Dat zou ook een gemengd riool kunnen zijn, alhoewel dit niet de voorkeur verdient. De zorgplicht van de gemeente gaat dus verder dan melden dat de eigenaren van genoemde woningen zelf verantwoordelijk zijn. Hoe en wat kan de gemeente doen om dit te faciliteren, vraagt Groenendal nu aan B&W. Zij wil weten op welke termijn de bewoners kunnen verwachten een oplossing te verwachten. B&W heeft dertig dagen om te antwoorden. (NK)

Boterhuispolder op z'n mooist vastgelegd

De Boterhuispolder met de Nieuweweg op de achtergrond Foto: Anko Lubach

Regio n Aan het eind van de tropisch warme donderdag 25 juni was het heerlijk om te wandelen in de Boterhuispolder. Leiderdorper Anko Lubach neemt dan altijd zijn camera mee. Hij hoopte op een mooie zonsondergang en werd op zijn wenken bediend. Bovenstaande foto heeft Lubach om iets over half 10 genomen aan de zuidkant van de polder, nabij de 'Koeienrotonde' in de Oude Spoorbaan in Leiderdorp, kijkend naar het noordoosten, in de richting van de Zijl.

Duurzaamheidslening krijgt nieuw duurzaam leven

De zes jubilarissen voor hun trouwkoets op de boerderij van Willem en Toos van Rijn. Van links naar rechts: Jan en Ria van der Lans (goud), Peter en Maureen Natzijl (kristal) en Karin en Rob Batenburg (zilver). | Foto: Piet de Boer Foto: Piet de Boer

Teylingen n De gemeente gaat meer geld beschikbaar stellen voor de duurzaamheidslening. De pot is namelijk nagenoeg leeg. Het leek aan zijn succes ten onder te gaan, maar dat ging de raadscommissie Ruimte toch wat te ver.

Door Nico Kuyt

Maureen en Peter in 2000. Foto: pr.
Jan en Ria in 1970. Foto: pr.
Karin en Rob in 1995. Foto: pr.

In 2014 is de lening van start gegaan aan particuliere huiseigenaren. Er is een miljoen in het fonds gestort voor goedkope leningen. Dat geld komt via rente en terugbetaling weer terug, wat weer wordt uitgeleend. Maar het succes is hoog en het beschikbare bedrag is uitgeput. In de raadscommissie Bestuur waren alle fracties het erover eens om het voort te zetten. Hoeveel in het fonds wordt gestort vonden zij niet al te relevant. De gelden komen uiteindelijk toch wel terug. De gemeente verliest niets. En zorgt voor een impuls in duurzaamheid. De VVD stelde voor om het maximale leenbedrag naar 15.000 euro te verlagen, om zo meer mensen de mogelijkheid te geven om een lening aan te gaan binnen het budget, maar dat sloeg niet aan. Trilokaal stelde nog voor om het leenbedrag niet afhankelijk te zijn van de inkomsten van de aanvrager, maar aan het bespaarde bedrag. GroenLinks vroeg om aandacht waar het geld terecht komt. Hij bespeurde vele huizen met zonnepanelen die het toch wel zelf kunnen betalen. Aandacht werd gevraagd voor het stimuleren van het besparen van energie in plaats van het opwekken, waaronder de de ChristenUnie. Maar algemeen was er een overeenstemming om weer een injectie te doen in de kas. Volgens wethouder Heleen Hooij zijn er op dit moment zeven aanvragen die het aanwezige beschikbare geld overstijgen. Zij gaat nu kijken naar een oppompen in euro's. Voor de fracties was de hoogte niet echt een probleem. Een verdubbeling, dacht de VVD even uit de lucht. Het is een terugkerend potje door afbetaling, dus maakt het ook niet veel uit. De gemeenteraad moet er nog wel een besluit over nemen.

>Driedubbele trouwdag op 1 juli

n Ouders en dochters Van der Lans op dezelfde dag getrouwd

Sassenheim n Het is een zeldzaamheid. Op 1 juli 2020 viert het gezin Van der Lans drie huwelijks jubilea. Goud, zilver en kristal. Helaas kan door corona het feest dit jaar niet groots gevierd worden. “We hebben door die trouwdatum misschien wel een kleine trouw-traditie.”

Door Piet de Boer

Maar dat was niet bewust hoor zegt Jan van der Lans (1946) die vijftig jaar geleden op 1 juli in het huwelijk trad met Ria de Heij (1947). Beiden hielden van muziek en leren elkaar tijdens gitaarles. Ze zijn dan ongeveer 15 jaar. ‘’Nee het was niet liefde op het eerste gezicht’’, vertelt Ria. ‘’Hij heeft erg zijn best moeten doen’’. Hoe is het dan toch tot een huwelijk gekomen? Mevrouw Van der Lans sputtert een beetje tegen. ’’Dat is al zo lang geleden.’’ Ze kijkt haar man aan. Zijn ogen beginnen te glimmen. ’’We moesten oefenen voor een optreden bij het kampvuurfeest in speeltuin Door Vrijheid Verenigd (DVV). Als het kon oefenden we met zijn tweeën bij de ouders van Ria. Vooral als die niet thuis waren,’’ glimlacht Jan. De liefde groeit en ze besluiten in 1970 te trouwen. Ze zijn dan 22 en 23 jaar jong.


Koets van Willem van Rijn

Ria werkt dan al sinds haar vijftiende in de melkwinkel van boer Willem van Rijn in de Marijkestraat. Ze kan het goed vinden met Willem en is nieuwsgierig. Willem koopt eind jaren zestig een oude koets. ‘’Wat wil je daar mee doen?’’, vraagt Ria. Willem, toen in de dertig zegt de wagen te willen opknappen. Later zal hij er mee op vakantie gaan met zijn vrouw Toos en de kinderen. Hij voorziet de koets van kussens en kanten gordijntjes en belooft Ria dat ze de koets mag gebruiken bij haar trouwen. Willem parkeerde het voertuig zolang in het kippenhok bij de winkel. Van Rijn houdt woord. Als Jan en Ria woensdag 1 juli 1970 trouwen spant hij een Fries paard voor de koets en stapt als koetsier op de bok. Jan en Ria zijn daarmee het eerst bruidspaar in zijn wagen. Een primeur. Hij rijdt het aanstaande echtpaar statig naar het gemeentehuis van Sassenheim en terug. Nog steeds een bijzondere ervaring voor Ria en Jan.


Dochters

Het echtpaar krijgt twee dochters: Karin en Maureen. Die stappen bij hun bruiloft in de voetsporen van hun ouders. Het voorstel voor 1 juli en de rit met de koets komt van hun ouders en met name van Jan. Hij wil zijn zilveren huwelijksjubileum in 1995 combineren met de trouwerij van zijn oudste dochter. Karin en haar man Rob Batenburg stemmen maar al te graag in. Hetzelfde scenario voltrekt zich op 1 juli 2000 als Maureen trouwt met Peter Natzijl. Jan en Ria zijn dan dertig jaar samen.Harddraverij Warmond

Door de keuze voor 1 juli trouwen Karin en Maureen op zaterdag. Dat kon toen alleen in Warmond. Van de bruiloft herinneren ze zich onder andere de dikke laag zand op de Herenweg vanwege de harddraverij. Er is weinig verkeer en veel belangstelling. Er wordt daardoor veel gezwaaid. Echt rustig en comfortabel verliep het ritje echter niet. ‘’Je schommelt vrij heftig heen en weer door de platte veren onder de koets’’, zegt Maureen.


Van der Lans-enclave

Beide dochters wonen nu pal naast hun ouders. Grafisch ontwerper Karin heeft haar bedrijf in de voormalige woning van haar ouders. Voor Maureen knapte Jan het vervallen pandje naast zijn timmerfabriek op. ‘’Het dak hing over de muren.” Maureen is saxofoniste, geeft muziekles en runt de B&B. Jan en zijn vrouw wonen nu op de begane grond, de voormalige Van der Lans Trappenfabriek. Een Van der Lans-enclave in de Rusthofflaan.


Corona

In totaal zijn er nu vier kleinkinderen. Of die ook hun huwelijk op 1 juli gaan vieren met de koets, blijft nog even de vraag. Het rijtuig van Willem en Toos met de originele gordijntjes staat nog in de schuur bij de kippen. Maar of die nog gaat rijden is twijfelachtig. Koetsier Willem van Rijn is inmiddels 84 jaar. Hij koetsiert niet meer. ‘’Te gevaarlijk’’, zegt hij lachend.

Gratis wandeling tijdens Open Monumentendag

Warmond n De coronacrisis heeft roet in het eten van de Open Monumentendag (OMD) in Warmond gegooid. Er zullen dit jaar geen monumenten opengaan voor het publiek. Het organiseren van openstelling met inachtneming van de thans geldende regels is volgens de eigenaren en het comité niet haalbaar. Ook de prachtige tuin van buitenplaats Vroenhof zal niet worden geopend.

Maar het Warmondse Comité OMD heeft een alternatief programma bedacht dat voortkomt uit het landelijke thema voor Open Monumentendag 2020: Leermo(nu)menten. Daarvoor wordt een boekje samengesteld over onderwijs in Warmond door de eeuwen heen. Dat geeft allerlei interessante en verrassende kijkjes op scholen van heel lang geleden en van meer recente datum. In het boekje staat een wandeling beschreven, die leidt langs allerlei plekken waar scholen staan of hebben gestaan.


De wandeling kan op de Open Monumentendagen op 12 en 13 september, maar natuurlijk ook op een ander tijdstip. Het boekje met de wandeling is vanaf begin september gratis verkrijgbaar bij de VVV aan de Gemeentehaven en Boek Kado Enzo.

>Joep Derksen schrijft vierde Veteranenboek

Regio n Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Frank van Sprang nam vorige week het eerste exemplaar van het Veteranenboek Kaag en Braassem in ontvangst. Het boek is geschreven door Joep Derksen uit Voorhout. Hij schreef eerder al de Veteranenboeken Nieuwkoop, Lisse en Teylingen.

Dit Veteranenboek is geschreven door Derksen van de Stichting Zinsnede. Maar liefst 29 veteranen uit buurgemeente Kaag en Braassem vertellen over hun ervaringen van hun uitzendingen naar landen als Mali, Irak, Afghanistan, Joegoslavië en Nederlands-Indië. Ook bevat het boek één van de laatste getuigenisverslagen van de strijd om de Grebbeberg in 1940, alsmede vele foto’s uit de uitzendingen van de veteranen zelf.


Een aantal van de veteranen besloot spontaan naar het gemeentehuis te komen, om de IGK in een erehaag te verwelkomen; als blijk van dank voor zijn inzet voor het welzijn van de veteranen in Nederland. Voorafgaand aan de overhandiging liet Van Sprang weten, hoe belangrijk het is dat de verhalen van deze 26 mannen en drie vrouwen behouden zijn. "Respect, waardering en zorg; voor veteranen en hun familie; daar gaat het om. Deze mensen leveren een meerwaarde voor onze maatschappij. In deze gemeente zijn zo’n honderd veteranen, waarvan nog een aantal actief dienend. Hartelijk dank, dat dit boek is geschreven; laat het een aanzet voor anderen zijn om ook de verhalen van veteranen te vertellen.’’

Vuurwerkzones blijven, geen strengere regels

Teylingen n Moeten er, zoals nu, geen vuurwerkvrije zones zijn, maar juist zones waar juist alleen vuurwerk mag worden afgestoken? Dat was de vraag waarover de raadscommissie Bestuur zich boog.

door Nico Kuyt

Vanaf jaarwisseling 2020-2021 geldt er een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Het Rijk heeft het zo bepaald. Daar heeft de gemeente niets over te zeggen. Maar wel over de rest van het vuurwerk op oudjaar. En daar sprak vorige week de raadscommissie Bestuur over. Daar werd niet echt wat sensationeels afgestoken. Wie een verrassende ontploffing had verwacht kwam bedrogen uit. Eigenlijk gewoon maar doorgaan met het huidige beleid, zo was de gedachte. Als driekwart van een buurt geen vuurwerk wil, bejaardentehuizen, zorginstellingen en mensen met longproblemen, dan kan een vuurwerkvrije zone worden ingesteld. Handhaven door de BOA's en het blijft rustig. Een geleidelijke afbouw van het vuurwerk voor de hele gemeente was voor sommige fracties toch wel handig, zoals het CDA. Maar om gelijk een vuurwerkvrije gemeente van Teylingen te maken, dat is iets te kras. Op termijn, daar waren de meeste fracties het wel over eens.


Omkeren van zones

GroenLinks, die ooit nog met een motie kwam over het vuurwerk, wat het destijds overigens niet haalde, kwam nu met een nieuw idee. Keer die vuurwerkvrije zones om. Als je wil gaan schieten, moet je gewoon driekwart medestanders hebben in jouw buurt. Al dat fijnstof, dat geluid, daar belast je je buurman mee. De PvdA, ChristenUnie, fractie Piket haastten zich het idee te omarmen.


Toch zorgde vorige week het idee nog niet tot een spontane omarming in de commissie wat betreft een directe realisatie. Voor een implementatie, daar is de tijd gewoon te kort voor, maakte burgemeester Carla Breuer helder, verandering van regels, publiciteit, het kost tijd. Er zal later over worden gesproken. Een algeheel vuurwerkverbod ligt wel op de loer. De fractie van GLT was er in ieder geval voor. Wel werd er in de commissie op gewezen dat de jaarwisselingen in Teylingen eigenlijk zeer rustig verlopen.


Vuurwerkshow

De burgemeester gaat het huidige beleid nu iets verfijnen en polijsten. Buiten de regels van het rijk voor knalvuurwerk en pijlen verandert er niet zoveel. De omgekeerde zones, dat is iets wat volgend jaar in bespreking komt en besloten wordt. Om een centrale vuurwerkshow in de gemeente te organiseren, dat idee haalde het vorige week ook niet. Het mag best, maar het mag de gemeente geen cent kosten. Onder de fracties was er geen animo voor. Als iemand dat wil organiseren, dan wel voor eigen kosten.

>Sportakkoord Teylingen wordt Vitaliteitsakkoord

Teylingen n De Vereniging Sport en Gemeenten heeft de Teylingse aanpak van het lokale sportakkoord –het Vitaliteitsakkoord- goedgekeurd. Daarmee is er budget verkregen voor de uitvoering van het akkoord. Stichting de Combibrug, Stiwa, Welzijn Teylingen, Rabobank, vv Ter Leede en Sophia Scholen hebben zich al verbonden aan het plan en het medeondertekend. Het blijft mogelijk voor andere partijen om ook aan te sluiten.

In veel gemeenten behelst het lokale sportakkoord alleen sporten en bewegen. In Teylingen is het akkoord uitgebreid met onderwerpen uit het preventieakkoord en de Nota Volksgezondheid. Sport is namelijk niet alleen een doel, maar ook een middel om vitaler te worden, minder eenzaam te zijn, te integreren en nog meer. Door nauwe samenwerking binnen het gehele sociaal domein ontstaat er een breed gedragen aanpak om Teylingen vitaler te maken. De krachten worden gebundeld in het Vitaliteitsakkoord.


Vijftig afspraken

Sportformateur Gerben van Duin begeleidt het proces om te komen tot een meerjarige aanpak. Hij ging begin maart in twee kernen (Warmond en Voorhout) om tafel met Teylingse scholen, zorginstellingen, verenigingen en ondernemers. Daar kwam veel informatie en enthousiasme vrij. Iedereen wil eigenlijk zijn steentje bijdragen om Teylingen vitaler te maken. Er is gesproken over de wensen en ambities, maar er zijn ook al concrete afspraken gemaakt. In totaal zo’n vijftig afspraken, wat een mooi begin is om samen aan de slag te gaan voor een vitaal Teylingen.


De bijeenkomst in de kern Sassenheim kon in maart niet doorgaan vanwege de plotseling afgekondigde maatregelen wegens het coronavirus. Wie dat wilde, kon wel schriftelijk een bijdrage leveren.


Bijeenkomst in Sassenheim

Nu bijeenkomsten onder voorwaarden weer mogelijk zijn, volgt er 16 juli alsnog een bijeenkomst in Sassenheim. Dat het akkoord al is goedgekeurd maakt niet uit; er is continu behoefte aan en ruimte voor meer ideeën en meer partners. Er gaat binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst uit naar alle partijen die van betekenis kunnen zijn in dit traject. Zij kunnen zich vervolgens aanmelden. Er is een maximum gesteld aan het aantal personen dat bij de bijeenkomst kan zijn. Daarnaast is het mogelijk om met vragen en ideeën contact op te nemen met de sportformateur door een e-mail te sturen naar sportformateur@hltsamen.nl..


Lokaal akkoord

In het Lokaal Sportakkoord staat hoe Teylingen de ambities uit het Nationaal Sportakkoord wil realiseren. Het Nationaal Sportakkoord werd in 2018 gesloten door sportminister Bruno Bruins, de sport, gemeenten en maatschappelijk partners. Het ministerie van VWS stelde vervolgens budget beschikbaar voor gemeenten om een procesbegeleider, een sportformateur, aan te stellen. De taak van de sportformateur is het aan tafel krijgen van diverse partijen en het faciliteren van afspraken. Het uiteindelijke lokale sportakkoord is een product van de samenleving van in dit geval gemeente Teylingen, waarbij de gemeente een van de partners is.

Parochie St. Maarten zet deuren open

'Halsoverkop' is twee keer te zien. | Foto: pr./Monica Stuurop Foto: pr./Monica Stuurop

Regio n Met ingang van het weekeinde van 4 en 5 juli gaan de zeven kerken van de parochie Sint Maarten weer open voor kerkvieringen op zaterdagavond en zondagmorgen. Vooralsnog zijn er alleen woord- en gebedsvieringen, geen eucharistie.

Het betreft de St. Jeroenkerk en Maria ter Zee in Noordwijk, St. Jozefkerk en St. Victorkerk in Noordwijkerhout, St. Pancratiuskerk in Sassenheim, St. Bartholomeuskerk in Voorhout en St. Matthiaskerk in Warmond. Daarbij worden alle voorschriften van het RIVM en van de Nederlandse bisdommen goed in acht genomen.

De Matthiaskerk in Warmond. | Foto: pr. Foto: pr.

Vooraf aanmelden

Net als bij de horeca en de bioscoop en het theater is het, in verband met corona, noodzakelijk dat mensen zich vooraf aanmelden als zij naar de kerk willen komen. Dat kan, met ingang van woensdag 1 juli, via de website https://parochiesintmaarten.nl/. Bezoekers moeten zich aan de huidige regelgeving houden. Wie verkouden is of verhoging heeft, blijft thuis. Bij binnenkomst worden de handen ontsmet. In de kerk wordt de anderhalve meter-maatregel in acht genomen. Binnen is een looprichting aangegeven, en de te gebruiken zitplaatsen zijn gemarkeerd. Er wordt niet gezongen.

Honderd bezoekers

Per kerk mogen maximaal honderd mensen per viering naar binnen. Het daadwerkelijke aantal kan kleiner zijn in verband met de anderhalve meter waar iedereen zich aan moet houden. Bij de ingang staan gastvrouwen en –heren die van hun kerk weten wie zich heeft aangemeld, en dus naar binnen mag. De lijsten met namen en adressen van kerkgangers worden centraal vier weken bewaard en daarna vernietigd. Op deze wijze is bekend wie aanwezig waren bij een kerkviering, mocht er onverhoopt toch een uitbraak van het virus volgen.

>Julianakerk en Dorpskerk blijven dicht

Vervolg voorpagina


Sassenheim n De Julianakerk en Dorpskerk blijven tot september nog gesloten. De diensten worden via videoverbinding uitgezonden.

"Begin juni hebben wij een peiling gehouden onder onze kerkbezoekers: met de vraag of men naar de kerk zou komen als de kerkdeuren in juli weer open zouden gaan," vertelt Henriette Wilbrink, voorzitter van de kerkenraad PG Sassenheim. "Daarbij werd duidelijk gemeld welke hygiëne maatregelen en andere beperkingen er zouden gelden. Daarop is door een heel groot aantal van onze bezoekers gereageerd. Ruim 70 procent gaf aan dat men liever nog wilde wachten met kerkbezoek tot september. De Kerkenraad heeft daarom begin juni besloten om pas in september weer te gaan starten met kerkdiensten."


In Sassenheim blijven ze doorgaan met de opgezette livestream. Iedere zondagmorgen wordt er vanuit de Julianakerk om 10.00 uur een kerkdienst live uitgezonden." De videoverbinding wordt gewaardeerd", zegt Wilbrink. "Wij hebben gemerkt dat het aantal mensen dat naar onze livestream uitzendingen kijkt veel hoger is dan het aantal bezoekers dat normaal naar de kerkdienst komt. En de waardering die wij er voor krijgen is enorm." De kerk leende eerst de apparatuur van korfbalvereniging TOP, maar is inmiddels een inzamelingsactie begonnen om eigen apparatuur te kunnen aanschaffen.

>Theaterschool Teylingen gaat het podium weer op

Regio n Theaterschool Teylingen staat op zondag 12 juli het theater weer in. In De Muze in Noordwijk spelen ze de voorstelling 'Halsoverkop'.

De kleine vaste cast heeft in de afgelopen drie maanden al ruim 75 voorstellingen gespeeld voor bewoners en medewerkers van zorginstellingen en bijzondere gelegenheden. In samenwerking met theater De Muze tonen ze de 'corona'-voorstelling 'Halsoverkop' voor een breder publiek. In een uur tijd, zonder pauze, wordt het publiek meegevoerd langs hoogtepunten uit onder andere de musicals Marry Poppins, The Phantom of the Opera en Hello Dolly. Bezoekers krijgen daarnaast een indruk van bijzondere en ludieke voorvallen die de cast tijdens de openluchttournee heeft meegemaakt.

De voorstelling wordt op 12 juli twee keer gespeeld, om 15.30 en 20.00 uur. Kaarten à 12,50 euro inclusief consumptie zijn te reserveren via www.demuzenoordwijk.nl. Voorafgaand, tijdens en na de voorstelling worden de corona-maatregelen gevolgd.

21 / 22

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 5 juli, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar: redactie@deteylinger.nl. Winnaar week 26: Bouk de Boer uit Sassenheim. De oplossing was: Laboratorium.