De Teylinger

1 augustus 2018

De Teylinger 1 augustus 2018


Historie vaart door De Leede

De 50 meter lange Terra Nova vaart door De Leede. | Foto: Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Warmond n Zo'n 75 boten passeerden tijdens Sail Warmond de Witte Walvis, het schip waarop burgemeester Carla Breuer en Commissaris van de Koning Jaap Smit de parade afnamen. De scheepsparade van historische erfgoedschepen trok op donderdag 26 juli veel belangstellenden, zoals in Park Groot Leerust, waar het door de schaduw van de bomen aangenaam was. De bezoekers die een kijkje kwamen nemen in de Gemeentehaven zochten verkoeling door met de voeten in het koude water van De Leede te zitten. "We kijken terug op een mooi evenement," zegt Arjan Heijl, voorzitter van het organiserende Warmond Promotie. Ook de andere activiteiten, zoals de erfgoedroute, de rondleiding door Warmond en de historische presentatie van André van Noort, werden goed bezocht. Enige 'smetje' was de Koudenhoornbrug, die door een probleem met de elektriciteit niet meer dichtging. Daardoor moest het publiek op het eiland langer wachten. Uiteindelijk bracht een rondvaartboot uitkomst en kregen de bezoekers een extra tochtje cadeau. Heijl is in ieder geval tevreden: "Er kwamen veel mensen op Sail Warmond af en van zowel het publiek als de deelnemende schippers hebben veel enthousiaste reacties gekregen. Daar doen we het voor."

Warmond wil Keurmerk Veilig Ondernemen

Warmond n De kern Warmond gaat meedingen naar het verkrijgen van de sterren van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De verwachting is dat de eerste ster in 2019 behaald zal worden.

Het keurmerk KVO is ontwikkeld om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen. Sassenheim en Voorhout behoren inmiddels tot de gelukkigen die een KVO met ster hebben. Hoe het nu zat met Warmond, was wat CDA-raadslid Reny Wietsma zich afvroeg en stelde hierover vragen aan B&W. In een antwoord geeft B&W aan dat, samen met de citymanager John van der Tol, de gemeente bezig is met het samenstellen van een werkgroep. Deze start na de zomer, medio september, en bestaat uit vertegenwoordigers van de politie, brandweer, gemeente, citymanager, ondernemers en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Van daar uit wordt concreet naar de invoering van het KVO Warmond gewerkt. Als eerste stap staat een nulmeting op de rol waaruit vervolgens maatregelen naar voren komen. "Dit KVO is evenwel anders dan de reeds actieve KVO's van Sassenheim en Voorhout. De afwijking zit hem in de combinatie van winkels, recreatie, horeca en bedrijventerrein", zo geeft B&W aan en ziet uit naar de eerste ster in 2019. (NK)

Volgende week geen krant

Redactie n De Teylinger is ook dit jaar weer twee weken op vakantie. Volgende week woensdag (in week 32) verschijnt er daarom geen krant. Vanaf week 33 zitten we weer in onze reguliere frequentie. Vanaf 15 augustus valt De Teylinger weer wekelijks op de mat.

Ook een (pers)bericht of foto insturen? Dat kan naar redactie@deteylinger.nl. Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur voor de eerstvolgende editie. Meer nieuws staat ook op www.deteylinger.nl.

Check het zwemwater

Regio n Waar is de waterkwaliteit goed en waar moet je uitkijken voor bijvoorbeeld blauwalg? Ga naar www.zwemwater.nl en bekijk de actuele stand van zaken. In deze regio zijn blauwalgwaarschuwingen afgegeven voor 't Joppe en de Klinkenbergerplas.

Foto: pr.

Manon is bondscoach van All Blacks

We willen
ons
plaatsen
voor het WK

Bezwaar
bouwplan
Herenstraat

Aanpassingen voor fietsers bij Nagelbrug

Sassenheim n Lintje voor Rob de Graaff

Aanpassingen voor (brom)fietsers rotonde Nagelbrug

Voorhout n Zo spoedig als het mogelijk is vindt aan de Rijnsburgse zijde van de rotonde Nagelbrug een herinrichting plaats om de (brom)fietser duidelijk te leiden van en naar het fietspad richting het tunneltje. Dit antwoordt B&W op vragen die Trilokaal-raadslid Fons Welters onlangs stelde.

Door Nico Kuyt

Welters constateerde dat (brom)fietsers die uit Rijnsburg komen en naar Voorhout of richting Leiden willen, vaak rechtdoor de rotonde op gaan in plaats van via het fietspad en de tunnel. En inderdaad, de situatie is nog niet optimaal, zo geeft B&W aan, alhoewel er een verbodsbord staat dat (brom)fietsers niet rechtdoor de rotonde op mogen rijden. Tevens staat er een bord met 'verplicht (brom)fietspad' op het pad richting de tunnel.

Om de situatie tijdelijk extra te verduidelijken plaatst de gemeente nog een aanvullend tekstbord '(brom)fietsers oversteken' met een pijl. De realisatie van de rotonde is de verantwoordelijkheid van de provincie en dus ook het maken van een veilige fietsoversteek bij de kruising naar het BNS-terrein en de Rijnsburgerweg. Na diverse overleggen tussen de provincie, de verkeersadviseur van de politie en de gemeente ligt er nu een definitief ontwerp voor een aan te leggen veilige oversteek. Daarbij wordt het (brom)fietsverkeer komend vanuit Rijnsburg via een wegversmalling en palen naar de overkant geleid. Verder komt er een inritconstructie ter hoogte van de zijweg BNS-terrein, waardoor zowel voetgangers als (brom)fietsers hier voorrang hebben op het autoverkeer. En het (brom)fietsverkeer vanaf de rotonde wordt geleidelijk op de Rijnsburgerweg gebracht.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor uitvoering van de maatregelen, waaronder onder andere de benodigde vergunningaanvragen. Provincie en gemeente trekken hierin gezamenlijk op met de intentie de maatregelen zo spoedig mogelijk te realiseren, aldus B&W.

BuurGamma's niet blij met Gamma Sassenheim

SASSENHEIM n De Gamma in Katwijk en deze in Leiden Noord zijn het niet eens met de vestiging van een Gamma in de zuidhoek van het bedrijventerrein Oosthoutlaan in Teylingen.

Mede gelet op de grote hoeveelheid bouwmarkten in het gebied, bestaat er geen behoefte aan nog een extra bouwmarkt, vinden zij. De doe-het-zelfmarkt is nu reeds meer dan verzadigd. Voor de komst van een Gamma in Sassenheim is verplicht een Ruimtelijk Economische Impact Analyse (REIA) opgesteld om de gevolgen van de komst op de overige bouwmarkten in de omgeving weer te geven, maar die is in hun ogen onvolledig en wordt de regionale behoefte onvoldoende aangetoond. Wordt er gekeken binnen een straal van 6,5 kilometer vanaf de geplande locatie van de bouwmarkt, dan zijn er daar al veertien bouwmarkten aanwezig. En dit is dan nog exclusief de kleinere doe-het-zelfzaken.

Beide Gamma's bestrijden onder andere de opmerking in de REIA dat de toestroom vanuit de buurgemeenten naar een bouwmarkt in Sassenheim nihil zal zijn en menen dus dat cliënten bij hen zullen wegvloeien. Zij vragen B&W het voorontwerpbestemmingsplan, om de Gamma in Sassenheim mogelijk te maken, niet in de huidige vorm door te zetten. (NK)

Bezwaren tegen nieuw bouwplan in de Herenstraat

Op de plek van de snackbar en het Chinees restaurant moeten appartementen en horeca komen.

n Vergunning automatisch verleend door andere inschatting gemeente

Voorhout n Inmiddels zijn er twee bezwaren ingekomen tegen de realisatie van het bouwplan van Kales Holding B.V. voor de Herenstraat 118-120, de locatie Roadrunner/Restaurant China. De bedoeling is daar horeca met daarboven acht appartementen te plaatsen.

Door Nico Kuyt

Het verstrekken van de omgevingsvergunning is niet helemaal gelopen zoals het wel zou moeten. Kales Holding heeft een aanvraag ingediend en deze is gepubliceerd in De Teylinger van 2 augustus 2017. "Bij de gemeente is ingeschat dat het zou gaan om een uitgebreide (langere) procedure, maar het blijkt een reguliere procedure te zijn", zo maakt een woordvoerster van de gemeente desgevraagd helder. "Aan deze procedures hangen verschillende beslistermijnen. De beslistermijn voor de reguliere procedure is verstreken op 5 juni 2018. Aangezien de gemeente nog geen beslissing had genomen, is de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Dit is vervelend, omdat ook de gemeente, net als inwoners, zorgen heeft om het parkeren."

Brandbrief

Deze groep verontruste bewoners uit de Pr.Bernhardstraat en de Irenestraat hebben naar de gemeenteraad onlangs een brandbrief gestuurd. "Wij hebben als directe buren al een strijd gestreden met het inmiddels gestarte project Posterijen en met name om de parkeerdruk hiervan", zo leest de brief. "En nu deze acht appartementen met ongeveer anderhalve auto per woning, geeft een parkeerdruk wederom van twaalf plaatsen, en deze zijn absoluut niet in de wijk te vinden." Zij geven aan onaangenaam verrast te zijn dat de vergunning al is verleend.

Bezwaren tot half augustus

De van rechtswege verleende vergunning is op 5 juli 2018 aan de aanvrager bekend gemaakt. De inwerkingtreding wordt opgeschort totdat de bezwaartermijn van zes weken is verstreken of, als bezwaar is gemaakt, zoals het nu het geval is, op het bezwaar is beslist. "We hebben de omwonenden direct geïnformeerd en hen gewezen op de bezwaarprocedure. Op 18 juli is de vergunning gepubliceerd in De Teylinger. Inmiddels hebben wij twee bezwaren binnen, waarmee wij het plan op de gronden van de ingediende bezwaren opnieuw kritisch gaan bekijken. De uiterste datum voor het indienen van bezwaar is 16 augustus 2018", aldus de woordvoerster.

Geen zorgen over drinkwater

Regio n Dunea heeft geen last van de droogte. Het drinkwaterbedrijf heeft geen problemen met de voorraad en heeft voldoende water om iedereen van een douche of glaasje water te voorzien.

Het drinkwater van Dunea komt uit de Maas. Het waterpeil in die rivier is nog steeds op voldoende niveau dankzij eerder gevallen regen in Frankrijk. Volgens Rijkswaterstaat is de afvoer van de Maas wel lager dan normaal, maar is er nog genoeg water om aan de watervraag te voldoen. Rijkswaterstaat verwacht, ondanks de droogte, de komende periode geen dreigend watertekort bij de Maas.

Dunea maakt zich geen zorgen. 'Onze klanten hoeven niet bang te zijn voor lage druk of een gebrek aan drinkwater', laat Dunea weten. Het water dat uit de kraan komt, is wel wat warmer dan normaal. Maar dat kan volgens de waterleverancier geen kwaad.

Check het zwemwater: blauwalg in 't Joppe en Klinkenbergerplas

Regio n Met mooi weer is het heerlijk toeven aan het water. Maar waar is de waterkwaliteit goed en waar moet je uitkijken voor bijvoorbeeld blauwalg?

Daarvoor kan iedereen terecht op de website www.zwemwater.nl. Daar is voor heel Nederland te vinden bij welke natuurplassen het water veilig is maar ook waar je beter niet kunt zwemmen. Zo zijn in deze regio al blauwalgwaarschuwingen afgegeven voor de westoever van 't Joppe in Warmond. Ook voor 't Joppe bij de Merenwijk is op dinsdag 31 juli nog een negatief zwemadvies afgegeven.

Ook wordt gewaarschuwd voor blauw alg bij de Klinkenbergerplas Noordwestoever en de Westoever (Haarlemmertrekvaart, Oegstgeest) en bij het Oosterduinse meer Noordwestoever (Duinschooten, Noordwijkerhout).

Wil je er zeker van zijn dat je ergens gerust kunt pootjebaden, check dan eerst de locatie via zwemwater.nl. Mocht de website tijdelijk onbereikbaar zijn, kijk dan ook op Twitter: https://twitter.com/ODMH_Zwemwater.

Bestrijding in 'de Klink'

De Klinkenbergerplas kampt momenteel ook met blauwalg. Daarom wordt de plas, afhankelijk van de weersomstandigheden, op dinsdag 31 juli behandeld met sterk verdunde waterstofperoxide. De aanpak is gebaseerd op het met waterstofperoxide selectief verstoren van de stofwisseling van de blauwalg, waardoor deze niet meer kan groeien en dood gaat.

Tijdens de behandeling en de dag erna is de plas gesloten. Zwemmen is dan niet toegestaan.

De concentratie waterstofperoxide die aan de plassen wordt toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier.

Laadpaal in Gemeentehaven vervangen

Warmond n B&W heeft besloten de bijna altijd kapotte laadpaal voor elektrische voertuigen op de Gemeentehaven te verwijderen. Deze paal van de gemeente wordt vervangen door eentje van een commercieel bedrijf.

De verandering vindt plaats na vragen die PvdA-raadslid Joost van Doesburg in de raadscommissie Ruimte stelde. De paal is door de gemeente geplaatst tijdens de herinrichting van het gebied. Dit wijkt af van alle andere laadpalen in de gemeente die geplaatst zijn door de exploitant Allego. Het nadeel van een eigen gemeentelijke paal is dat Teylingen ook zelf verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud ervan, waar de gemeente geen kennis en ervaring mee heeft. B&W heeft daarom onlangs besloten de laadpaal maar te verwijderen en te laten vervangen door een paal van Allego. (NK)

Weer thuis?

Regio n Terug van vakantie? Vergeet dan niet bij thuiskomst de drinkwaterleidingen door te spoelen. Drinkwaterbedrijf Dunea adviseert dit bij elk tappunt in huis één minuut te doen om weer lekker vers en koel drinkwater te krijgen. Als de bewoners van huis zijn, staat het water een tijdje stil. Dit kan de kwaliteit negatief beïnvloeden. Er is geen gevaar voor de gezondheid, maar de kwaliteit, smaak en geur van het water kan anders zijn dan normaal.

Diamanten bruidspaar: 'Elkaar altijd aanvullen'

Arie van Zuijlen en Nel van Zuijlen-van den Nouland worden gefeliciteerd door burgemeester Carla Breuer. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n Op 20 juli 1958 is het alweer zestig jaar geleden dat Arie van Zuijlen (87) en Nel van Zuijlen-van den Nouland (86) elkaar eeuwige trouw beloofden. Geen loze belofte, want op vrijdag 20 juli vierden zij het jubileum van die bijzondere dag in hun leven.

Door Piet van Kampen

Arie is een geboren Noordwijker en Nel zag in Sassenheim het levenslicht. Het destijds jeugdige stel ontmoette elkaar op de dansvloer in het voormalige KSA gebouw in Sassenheim. "Er was direct een klik," weet de bruid nog maar al te goed. Er volgde een afspraak op de stenen brug bij de Zandsloot, maar Arie maakte toen geen beste beurt door een half uur te laat te komen. "Ach ik bleef toch maar op hem wachten," lacht Nel.

De beloning voor het wachten betaalde zich een paar jaren later uit in hun huwelijk. In de middaguren met z'n allen naar Kraantje Lek en 's avonds feesten in De Oude Post. Arie en Nel werden de gelukkige ouders van Marga, Jan, Coen, Fred en Annelies. Hun leven werd ook verrijkt met zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Blauwe Tram

De eerste jaren woonde het paar boven de textielwinkel van De Haas. Daar kwamen de eerste drie kinderen ter wereld. Vervolgens verhuisde het gezin naar de Baanbrekersweg, waar zij het grootste deel van hun leven woonden. Daar werd het gezin compleet met nog twee kinderen. Arie verdiende de kost als conducteur op de Blauwe Tram. Toen deze uit het straatbeeld verdween stapte hij als conducteur op de bus en later kroop hij ook achter het stuur. Tot aan zijn pensioen een NZH-man in hart en ziel.

Speeltuin Bijdorp

Het paar woonde pal naast speeltuin Bijdorp en dat werd hun tweede stekkie. Jarenlang was Arie er bestuurslid en verzorgde er evenementen samen met Nel. "Als ik nu mensen tegenkom die als kind bij mij hebben gespeeld, noemen ze me nog steeds 'ome Arie'," glimlacht de bruidegom. Vanwege zijn verdiensten voor de speeltuin en de KBO werd hij koninklijk onderscheiden. Nel was creatief met kaarten maken en leerden anderen ook dit kunstje. Rijnreizen en een trip naar Canada waren voor hen mooie, onvergetelijke momenten. Het paar, dat als levensmotto heeft 'Elkaar altijd aanvullen', vierde op zondag 22 juli met de familie een gezellig samenzijn.

Bijzonder koninklijk verjaardagscadeau voor Rob de Graaff

Burgemeester Carla Breuer komt Rob de Graaff tijdens zijn verjaardag verrassen met een lintje. | Foto: MV

Sassenheim n Rob de Graaff heeft op zijn tachtigste verjaardag alsnog zijn koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 'U heeft de club op de kaart gezet.'

Dat het geen gewone verjaardag werd, wist iedereen eigenlijk wel, behalve de jarige zelf. Totdat burgemeester Carla Breuer op woensdag 25 juli binnenkwam. Daar keek zelfs de aanstaande decorandus van op.

Het werd een bijzondere uitreiking. In huis vol met kinderen, kleinkinderen en vrienden sprak burgemeester Breuer De Graaff toe. Een zwager, voor zaken in Amerika, keek mee via een Skype-verbinding. "Het is een bijzondere verjaardag en we zijn blij dat we u thuis kunnen verrassen." De Graaff werd eigenlijk al tijdens de jaarlijkse lintjesregen onderscheiden, maar vanwege gezondheidsredenen kon hij niet bij die uitreiking aanwezig zijn. Breuer: "Men typeert u als vriendelijk, hulpvaardig en buitengewoon sociaal. Toen uw drie dochters lid werden bij de korfbalvereniging, bent u vrijwilliger aan de slag gegaan. U kwam daarna nooit meer los van TOP".


De Graaff krijgt zijn lintje met name voor zijn inzet voor de korfbalvereniging, waar hij sinds 1978 vrijwilliger was. Hij hield zich onder andere bezig met het coördineren van het ophalen van het oud papier, het verzorgen van de rijschema's voor de jeugdteams, het verzorgen van de ledenlijsten en het clubblad van de vereniging en het verrichten van onderhouds- en schoonmaakklussen op het sportcomplex. Ook was De Graaff van 1982 tot 1994 voorzitter van TOP. Onder zijn leiding werd de uitbreiding van het toenmalige clubhuis gerealiseerd en groeiden de verschillende commissies waaruit de vereniging bestond uit tot zelfsturende teams. De kroon op zijn werk was het op de kaart zetten van de vereniging bij de gemeente en het vrijmaken van de weg naar het nieuwe sportcomplex, waar TOP sinds 1997 gebruik van maakt.

Tennis en VVE

Naast korfbal biedt TOP ook tennisfaciliteiten, op de kunstgras velden, op de momenten dat er geen korfbal wordt gespeeld. De Graaff heeft in 1997 na de verhuizing naar de nieuwe locatie de tenniscommissie opgezet en vorm gegeven. "U heeft uw hart gegeven aan de vereniging," typeerde burgemeester Breuer de inspanningen van De Graaff. "Met uw inzet heeft u de club op de kaart gezet." Naast zijn activiteiten voor TOP is de decorandus bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren van de Sassemerhof, waar hij sinds 2002 woont.

Verrast

De Graaff is er na afloop nog een beetje beduusd van. "Ik ben totaal verrast," spreekt hij dankbaar. Niet veel later komt de oranjebitter tevoorschijn, en proost hij samen met zijn vrouw Nel en de hele familie op de bijzondere verjaardag.

Scheepsparade

Foto: Wil van Elk

Warmond n De hoge temperaturen op donderdag 26 juli zorgde voor een zomerse editie van Sail Warmond. De erfgoedschepen trokken veel bekijks en het publiek genoot van het stukje histrorie dat door De Leede voer. Meer foto's en video's op www.deteylinger.nl. | Foto's: Wil van Elk

Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk

Sail Warmond

Leraar Tom de Kruif boegbeeld in campagne van Nationaal Archief

Sassenheim n Het Nationaal Archief start deze week met een campagne om meer naamsbekendheid te verkrijgen. Oud-nieuwslezeres Noraly Beyer, hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, historicus Ad van Liempt, voormalig minister Karla Peijs en geschiedenisleraar van het jaar Tom de Kruif, docent op het Rijnlands Lyceum Sassenheim, zijn de boegbeelden van de campagne. Zij kwamen in het Nationaal Archief oog in oog te staan met de geschiedenis. In de campagne vertellen zij elk over de archiefstukken en onderwerpen die hen persoonlijk hebben geraakt.

'Na het eerste dossier móest ik even naar buiten', aldus Ad van Liempt op een abri. 'Ik voelde liefde tussen mijn voormoeder en haar eigenaar', zegt de bekende stem van Noraly Beyer op de radio. En in een online video vertelt Karla Peijs 'dat ze die muur van water weer op zich af ziet komen'. Jodenverraad, de slavernij en de watersnoodramp komen heel dichtbij in het Nationaal Archief. Dat maakt een nieuwe campagne de komende weken duidelijk met posters, radiospots en online video's.

Toegankelijk en zichtbaar

Het Nationaal Archief zorgt dat alles wat er aan archieven binnenkomt voor altijd wordt bewaard, toegankelijk is en zichtbaar blijft. De echte waarde van een archief zit in het gebruik ervan. Daarom zorgt het Nationaal Archief dat iedereen zo laagdrempelig mogelijk gebruik kan maken van de uitgebreide collectie in de studiezaal en via nationaalarchief.nl. Deze naamsbekendheidscampagne gaat bijdragen aan een groter gebruik. Iedereen kan de beelden zien die we de komende weken tonen in abri's, maar ook online en op de radio. In oktober zal de campagne opnieuw te zien zijn. De campagne is ontwikkeld door GH+O Communicatie en Creatie.

Over het Nationaal Archief

In het Nationaal Archief vind je antwoord op vragen over jouw leven, onze geschiedenis en onze samenleving. Je ontdekt er hoe het recente en verre verleden ons dagelijks leven beïnvloedt en je kunt er zelf zoeken in archieven. In 137 kilometer papieren archieven, 15 miljoen foto's, 300.000 kaarten en 1,2 petabyte aan digitale bestanden, wordt duizend jaar geschiedenis tastbaar.

Kijk voor de video met Tom de Kruif op www.deteylinger.nl.

Laatste kans om expositie Cultuur Verheft te zien

Voorhout n De Historische Kring Voorhout houdt op woensdag 8 augustus van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag in het eigen kenniscentrum (Bonekruidstraat 13). Iedereen die belangstelling heeft voor het historisch verleden van Voorhout is van harte welkom. Ook is dit de allerlaatste gelegenheid om de tentoonstelling '70 jaar Cultuur Verheft' in de Foranholtezaal te bezoeken.

Deze expositie, ingericht door bestuursleden van Cultuur Verheft, is ervoor alle (oud)leden, donateurs en belangstellenden van de in 1947 opgerichte toneelvereniging. De vele foto's, posters, oude uitnodigingen, toneelboekjes, leuke anekdotes en heel veel andere zaken zijn er te bezichtigen. Ook vind je op de tentoonstelling terug, de bijdrage die Cultuur Verheft door de jaren heen heeft geleverd aan onder andere de intochten van Sinterklaas, 1000 jaar Voorhout, de feesten in de Ruïne van Teylingen en theaterdiners.

Rechts in de Oosthoutzaal zijn het, de in de vitrines uitgestalde unieke aanwinsten uit de historie van Voorhout die gezien moeten worden. Verder kunnen bezoekers volop bladeren door de tientallen fotoboeken met duizenden foto's uit een ver en recent verleden. Bestuursleden zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden. Het bestuur is nog altijd geïnteresseerd in foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout.

De volgende inloop met een speciaal programma is op Open Monumentendag zondag 9 september van 12.00 tot 16.30 uur.

Marianne Busser - Het Winkelstraatje

Foto: pr.

Lezertjes gaan langs bij drie winkeltjes: het Letterwinkeltje van Opa Brom, het Cijferwinkeltje van Oma Blom en het Kleurenwinkeltje van Marjolein. In het Letterwinkeltje komt iedereen, van bakker tot koningin, letters kopen. In het Cijferwinkeltje komen de cijfers 0 tot en met 9 aan bod. In het Kleurenwinkeltje is verf, klei en papier te koop en komen allerlei bezoekers: kinderen, kunstenaars en zelfs een clown die rode verf voor zijn neus nodig heeft. Leuk om op een speelse manier kinderen voor te bereiden op het zelfstandig lezen en schrijven. Vanaf circa 4 jaar.

Tjibbe Veltkamp - Kom uit die kraan!

Foto: pr.

Bart houdt van de bouwplaats en gaat elke dag naar de grote machines kijken. Wanneer twee pubers hem op een middag uitdagen de werf op te gaan terwijl de bouwvakkers aan het eten zijn, grijpt hij zijn kans. Alleen… Bart vraagt de jongens de politie te bellen. Intussen bestuurt Bart een heleboel machines – uiteindelijk blijkt waarom. Mooi, humoristisch prentenboek met een onverwacht, schitterend plot, dat alleen de aandachtige lezer kan zien aankomen. Vanaf circa 4 jaar.

Iris Stobbelaar - Stranders

Foto: pr.

Job moet altijd op zijn zusje Kaatje passen en daar baalt hij van. Op een dag is hij het zo zat dat hij haar weg wenst. Zo komt Kaatje terecht in een wereld van Stranders. Kan Job haar nog redden? Spannend, fantasierijk en overtuigend boek vol fantasiewezens. Ook qua spanningsopbouw is het verhaal geslaagd: steeds wanneer Job aan het eind van zijn avontuur gekomen lijkt, volgt weer een verrassende wending. Zelf te lezen vanaf circa 10 jaar, maar ook heel geschikt als voorleesboek vanaf circa 8 jaar.

Leesconsulent
Eline Geursen:

David Almond - De jongen die met de piranha's zwom

Wat doe jij als iemand aan je vraagt: 'Zal ik je leren in een bad met piranha's te zwemmen?' Stan gaat het avontuur aan: voor een groot publiek duikt hij het aquarium in. Meneer Pirelli leert hem het grote geheim: hoe zorg je ervoor dat je niet door die enge vissen wordt opgegeten?

Kinderboeken voor alle leeftijden

Annemieke Hermsen. | Foto: pr./Marjan Oesterholt Foto: Marjan Oesterholt

Annemieke Hermsen is manager frontoffice bij de Bibliotheek Bollenstreek. Ze verliest zich graag in waargebeurde verhalen. Als moeder van twee jonge kinderen volgt ze het fascinerende leren-lezen-proces op de voet. Deze keer geeft zij dan ook een paar mooie kinderboekentips – voor alle leeftijden.

15 / 28

De 25-jarige bondscoach van Nieuw-Zeeland komt uit Sassenheim

'Samen met assistent Guillem Devant Freixas en manager Youri Borrink.' Foto: pr.

n Korfbalster Manon Wiegerink in actie tijdens kwalificatietoernooi in Japan

Sassenheim n De Sassenheimse Manon Wiegerink groeide op bij korfbalvereniging TOP. Sinds vorig jaar maakt ze in Nieuw-Zeeland scholieren enthousiast voor de sport. Deze zomer heeft ze er nog een functie bij: die van bondscoach van het Nieuw-Zeelands korfbalteam.

'Nieuw-Zeeland voelt inmiddels als een tweede thuis.' Foto: pr.
Manon Wiegerink (links) als bondscoach van het Nieuw Zeelands korfbalteam. | Foto's: pr. Foto: pr.

Een uur na de wedstrijd tegen Hong Kong heeft Manon Wiegerink tijd voor een telefonisch interview. Ze is met het Nieuw-Zeelands korfbalteam in Japan, om mee te doen aan het kwalificatietoernooi voor het WK van 2019 in Zuid-Afrika. Teams uit Oceanië en Azië strijden in Tokio om de zes plekken die daarvoor te vergeven zijn. De beste zes ploegen mogen volgend jaar naar het hoofdtoernooi. De wedstrijden tegen Japan en Hong Kong zijn op zondag en maandag gespeeld, twee keer verloor haar team. "Het verlies tegen Hong Kong was ingecalculeerd. Zij staan elfde op de wereldranglijst, wij staan op de 25ste plaats. Dat is nogal een verschil. Dat overbrug je niet zomaar. Tegen Japan verloren we helaas ook, maar daar had echt meer in gezeten. We stonden zelfs voor, maar verloren uiteindelijk met één punt verschil."

Sportcultuur

Wiegerink is als bondscoach van het team mee naar Japan. Hoe wordt een 25-jarige korfbalster uit Sassenheim de leading lady van het Nieuw-Zeelands team? Ze moet lachen om de vraag. "In 2017 ben ik in juni naar Nieuw Zeeland gegaan om daar korfbaltrainingen te geven. In Nieuw Zeeland wordt bijna alle sport vanuit de scholen georganiseerd, daar zijn ze echt fanatiek in. De cultuur is er ook echt naar ingericht om te sporten. Veel scholen hebben bijvoorbeeld iedere vrijdagmiddag een sportmiddag. Ik ben daar op verschillende scholen trainingen gaan geven om de kinderen kennis te laten maken met korfbal."

Vooral in Christchurch, de grootste stad van het Zuidereiland, wordt gekorfbald. Youri Borrink, lid van de Drentse club Dos'46, heeft er het spelletje geïntroduceerd. Manon: "Veel verder is de sport nog niet gekomen. In de rest van Nieuw Zeeland moet ik echt uitleggen wat korfbal is." Dat korfbal een kleine sport is, blijkt wel uit de competitie. "Er is een soort wintercompetitie. Daarin spelen vijf teams op zondagavond tegen elkaar. Ook zijn er in totaal vijf junioren teams die onderling wedstrijden spelen. Dat is het wel zo'n beetje. Korfbal is echt een sport 'voor erbij', naast dat ze rugby, basketbal of netball spelen."

Leerzaam

Toch heeft Korfball New Zealand, de nationale bond, wel meerdere jeugdselectieteams. Tijdens haar trip in 2017 was Wiegerink assistent-bondscoach van het team onder 19 jaar. Vanuit die rol werd ze in januari van dit jaar gevraagd als bondscoach van het senioren team. Een stap in het onbekende, want voor het eerst is ze coach van een seniorenteam. Bij TOP coachte ze met succes diverse jeugdteams, maar senioren coachen is toch anders. "Het grootste deel van het team is ook ouder dan dat ik ben. En buiten de wedstrijden om, is er ook vriendschap. Maar tijdens de wedstrijd ben ik die coach en moet ik beslissingen nemen vanuit een ander oogpunt." Het is een van de redenen om het avontuur vol aan te gaan. "Ik merk nu al dat ik elke keer weer leer. Het hele proces is ontzettend leerzaam."

Fairplay

De korfbalster stuitte tijdens haar rondreis en als coach op een aantal verschillen tussen de landen. "Nederlanders zijn heel erg op tijd, in Nieuw-Zeeland zijn ze juist standaard te laat. Als we ergens om kwart over moeten zijn, dan spreken gewoon al op het hele uur af. Dan weet je zeker dat iedereen er is," lacht Manon. "Ik merk wel dat ze in Nieuw-Zeeland ook heel erg sociaal zijn ten opzichte van Nederlanders. Dat is een mooie eigenschap. Je ziet het ook terug in fairplay, eerlijk spelen is hier extreem belangrijk. Zelfs zo belangrijk dat ze tijdens onderlinge wedstrijdjes op de training zelf aangaven als ze op de lijn stonden. Ook zonder dat iemand anders dat gezien had. Dan werd de bal zo aan de tegenstander gegeven. Dat hebben we snel aangepast: pas als de scheidsrechter fluit, doe je dat. Wat dat betreft zijn korfballers in Nederland een stuk gretiger, die hebben een echte over-mijn-lijk-mentaliteit in het veld."

'Een extra vriendengroep aan de andere kant van de wereld'

Daarnaast is de Sassenheimse met haar team ook gaan trainen op techniek en op spelinzicht. Korfbal speelde ze nog 'ouderwets', met vooral heren die mogen schieten en scoren. "We spelen nu al veel gevarieerder, iedereen kan bij ons een doelpunt maken. We werken er naar toe dat we kansen dichtbij de korf creëren, daar ligt onze kracht. Vanuit het netball en basketbal zijn we daar sterk in." Bijzonder is ook dat het team voor het eerst sinds lange tijd weer te maken krijgt met onbekende tegenstand. "In het eigen land ken je alle tegenstanders. Oefenwedstrijden tegen andere landen spelen kan niet, Australië ligt al op een flink eind vliegen. Op dit toernooi zijn het allemaal nieuwe tegenstanders. Sommige spelers hebben dat zelfs nog nooit ervaren, omdat het hun eerste internationale toernooi is. Daar moeten ze aan wennen, maar het gaat al veel beter na twee wedstrijden. "

Zelf financieren

Korfbal is in Nederland een bekendere sport, spelers en speelsters van het nationale team hebben een topsportstatus en krijgen betaald voor inzet als international. In Nieuw-Zeeland is dat geld er niet, legt Wiegerink uit. "De bond hier heeft helemaal geen budget, dus de spelers betalen alles zelf. De deelname aan dit toernooi in Japan, kost ze zo'n 4.000 dollar per persoon, dat is omgerekend ruim 2.500 euro. En dan komen daar bijvoorbeeld de huur van de sporthallen om nog te trainen, en kosten voor trainingsweekenden in eigen land, nog bij. Ze willen dit echt heel graag. En ik ook, want ook voor mij is het vrijwilligerswerk. We zijn hier dan ook niet om zomaar een leuk toernooitje te spelen. We willen echt bij de beste zes eindigen om ons te plaatsen voor het WK. Dat is het doel en ik denk nog steeds dat het haalbaar is."

Nieuw-Zeeland speelt nog twee wedstrijden in de poule, tegen China en tegen Indonesië. "Ons doel is om derde of vierde te worden in de poule, dan spelen we daarna tegen de nummer drie of vier uit de andere poule. Winnen we die wedstrijd, dan plaatsen we ons voor de wedstrijd om de vijfde/zesde plaats en gaan we dus ook naar Zuid-Afrika." Vrijdag 3 augustus staat dus al omcirkeld in de Nieuw-Zeelandse agenda's. Het is dé dag dat de ploeg de korfbaldroom kan waarmaken. "We worden nog elke wedstrijd beter en ik denk dat er meer in zit dan we nu hebben laten zien. Het vertrouwen is er dat we het gaan halen."

Vrijheid

Op zondag 5 augustus is de laatste dag van het toernooi. Daarna reist Manon nog twee weken door Japan ("nu ik er toch ben, kan ik net zo goed het land echt gaan bekijken") en vliegt daarna terug naar Nederland. Twee dagen later beginnen de trainingen bij Blauw-Wit, de Amsterdamse club die ze een aantal jaar geleden inruilde voor TOP. Ook gaat ze weer aan de slag als eventmanager bij PBN.

Het plan is om na het zaalseizoen, als de Korfbal League er op zit, in 2019 weer af te reizen naar Nieuw-Zeeland. Het land voelt inmiddels als een tweede thuis. "Het is er prachtig. De natuur, de vrijheid. De mensen en het leven zijn net iets relaxter dan in Nederland. Ik heb er echt een extra vriendengroep aan de andere kant van de wereld bij. En er zijn zoveel buitensportmogelijkheden. Ik ben ook fanatiek skiër. Dat kun je daar 's morgens doen, vervolgens twee uur in de auto stappen om daarna ergens anders nog te gaan surfen." Manon heeft al veel gezien en gedaan, maar een ding staat nog op haar lijstje. "Een bungeejump is er nog niet van gekomen. Als we ons plaatsen voor het WK, ga ik in het voorjaar weer naar Nieuw-Zeeland voor de trainingen. Schrijf maar op inderdaad; als we het ticket voor Zuid-Afrika binnen hebben, ga ik bungeejumpen."

Clinic met Nederlands kampioen wakeboarden

Kampioen Ricky Lukassen in actie. | Foto: pr./ Speed Up Pictures Foto: pr./ Speed Up Pictures

Regio n Ski & Wakeboard Vereniging Kagerplas (SWV) en Waterski Vereniging Aalsmeer (WSVA) organiseren op zaterdag 1 september een wakeboard-clinic. De clinic wordt gegeven door Ricky Lukassen, de Nederlands kampioen wakeboarden.

Ricky zit minimaal één sessie bij de deelnemers in de boot zitten om aanwijzingen en tips te geven. De clinic bestaat uit drie sessies in totaal achter de boot.

De clinic is inclusief lunch en wordt gegeven vanaf de Kaag Watersport Academy op Kaag-eiland. Daar worden deelnemers tussen 9.00 en 9.30 uur verwacht voor de riders briefing. Te laat? Dan mis je de eerste sessie.

Om 10.00 uur gaan de deelnemers het water op en na de tweede sessie staat een lunch klaar. Na de lunch volgt de derde sessie.

Aanmelden

Er is beperkt plek voor deze clinic. Aanmelden kan via http://shop.swv-kagerplas.nl/ . Kosten voor leden van beide verenigingen bedragen 60 euro en voor niet leden is het tarief 80 euro. Inschrijven is uiterlijk mogelijk tot 17 augustus.

Met andere vragen, neem contact op via de mail met post@swv-kagerplas.nl.

Bijzondere brommers bij Oldtimer Festival

Foto: pr.

Sassenheim n Na drie zeer succesvolle edities organiseert de evenementencommissie van Park Rusthoff, tezamen met een aantal enthousiaste oldtimereigenaren, op zondag 2 september weer een Oldtimerfestival in en rond het Park Rusthoff in Sassenheim.

Van 12.00 tot ongeveer 16.00 uur zullen die dag in het park vele oldtimers (auto's, brommers, motoren, brandweerauto's en andere bijzondere voortuigen) te bewonderen zijn. Tevens zijn er een aantal kramen die iets te maken hebben met oldtimers. Er is een optredenvan de rock-'n-rollband Mainline 55. Bij de Food Plaza zijn hapjes en drankjes te koop. Kinderen kunnen zich vermaken op de springkussens en diverse andere attracties.

Oldtimerrit

Behalve in het park vinden er dit jaar ook enkele activiteiten plaats op het Voorhavenkwartier. Vanaf het Boschplein en de J.P. Gouverneurlaan start om 13.00 uur een auto-oldtimerrit. Na afloop van de rit kunnen de auto's in de Hoofdstraat en Boschplein te bewonderen zijn.

Brommers

Nieuw dit jaar is de brommer-oldtimer rit. Deze rit start om 14.00 uur vanaf het Boschplein. De oude brommers worden na de rit opgesteld nabij de hoofdingang van het park.

Voor meer informatie en/of inschrijven, kijk op www.parkrusthoff.nl of neem contact op met Ton Wijsman via 06-51153417 of met John van Beek via 06-39021399.

Bollenstreek in Bedrijf

Voorhout n Tijdens de Agrarische Open Dag 'Bollenstreek in Bedrijf' op zaterdag 11 augustus kunnen bezoekers een kijkje nemen bij zeven bedrijven aan de Jacoba van Beierenweg in Voorhout. Zij zetten van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren open voor het publiek.

Tijdens deze 27ste Open Dag kan iedereen kennismaken met de geheimen van de teelt en verwerking van bloembollen en vaste planten. Kwekers en exporteurs leiden bezoekers rond in hun bedrijf. Ook een melkveehouderij, een bedrijf in gewasbeschermingsmiddelen en een kookstudio doen mee aan de Agrarische Open Dag Bollenstreek in Bedrijf 2018.

Het gaat om de volgende bedrijven:

1. UNEX (export bloembollen en vaste planten)

2. Roma nova (bloembollenkwekerij)

3. Tulphoeve (kookstudio)

4. C.J.M. Vester (bloembollenexport)

5. J. en K. van Dijk vof – De Willemshoeve (melkveehouderij)

6. GMN (groothandel gewasbeschermingsmiddelen)

7. H.C. Damen (bloembollenteelt op pot)

De deelnemende bedrijven zijn allen gevestigd aan de Jacoba van Beierenweg in Voorhout. De route langs de bedrijven is ongeveer 1,5 kilometer lang. Fietsen en auto's parkeren kan bij de bedrijven. Er rijdt een tractortreintje langs de route tussen de bedrijven.

Bij alle bedrijven worden extra activiteiten georganiseerd die te maken hebben met natuur en landschap van de Bollenstreek. De folder met het hele programma is te vinden op www.facebook.com/bollenstreekinbedrijf.

Flower Parade Rijnsburg: Around the World

Regio n Steden, landen, streken, uitgebeeld op de praalwagens van Flower Parade Rijnsburg. Het thema is dan ook niet voor niets: ´Around The World´. Op zaterdag 11 augustus rijdt de parade door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk.

Het thema 'Around The World' is er een waar ontwerpers en arrangeurs mee uit de voeten kunnen. Toparrangeurs afkomstig uit heel Nederland gaan aan de slag met ruim 250.000 bloemen en planten en tonen hun mooiste en nieuwste creaties. Dat maakt Flower Parade Rijnsburg bijzonder. De Rijnsburgse parade is trendsetter op het gebied van bloemsierkunst.

73ste editie

Op zaterdag 11 augustus rijdt de fleurige parade door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Flower Parade Rijnsburg presenteert zich voor de 73e keer. Met twaalf praalwagens, twee muziekwagens, dertig andere met bloemen versierde voertuigen is deze parade een van de mooiste in Nederland. De honderden muzikanten en figuranten maken van Flower Parade Rijnsburg tot een rijdend theater.

Show in FloraHolland

Tips: bezoek op vrijdag 10 augustus de gratis toegankelijke Flower Parade Show in Bloemenveiling Royal FloraHolland in Rijnsburg. Vanaf 19.00 uur is er een sfeervolle avond vol muziek en bloemen. Hier kun je op je gemak alle wagens bekijken en fotograferen.

Op zondag 12 augustus zijn de praalwagens de hele dag nog te bewonderen op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk.

Meer informatie is te vinden op www.rijnsburgscorso.nl.

Informatiebord over kunst bij Nagelbrug

Het informatiebord bij de fietsonderdoorgang geeft informatie over de muurschildering in de tunnel en over het beeld de kus, dat bij de turborotonde staat. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Bij de fietsonderdoorgang bij de Nagelbrug, is op vrijdag 20 juli een informatiebord geplaatst over de twee kunstwerken die daar te zien. Passanten kunnen zo meer te weten komen over de muurschildering en over het beeld De Kus.

Beide kunstwerken zijn door de Rotary Club Voorhout geschonken vanwege het 25-jarig jubileum. De Kus, gemaakt door Joop van Egmond, werd in het najaar van 2017 al onthuld. De muurschildering van Judith van der Meer was dit voorjaar aan de beurt.

Zomerklooien met de Jeugd- natuurwacht

Sassenheim n De Jeugdnatuurwacht organiseert op woensdag 8 augustus van 14.30 tot 16.30 uur een workshop in de bibliotheek (Kerklaan 42). Alle kinderen mogen iets mee nemen uit de natuur en tijdens deze workshop komen zij alles te weten over dat wat ze hebben meegenomen. Een plant, een beestje, een vrucht of iets heel anders. Samen met de Jeugdnatuurwacht gaan ze op zoek naar informatie over hun onderwerp. Ze zijn in de bibliotheek, dus natuurlijk kunnen ze ook zoeken naar informatie in natuurboeken. Deze workshop is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Meedoen is gratis. Voor meer informatie www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Midzomermarkt

Regio n In het centrum van Lisse is zaterdag 4 augustus een gezellige midzomermarkt te vinden.

In de Kanaalstraat en Kapelstraat staan meer dan honderd verschillende kramen met een grote diversiteit aan producten. Ideaal om wat cadeautjes te scoren of leuke hebbedingetjes voor in huis of tuin.

De markt is gratis toegankelijk en geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Zilver voor hockeysters

June van Westing wint zilver met Nederland B. June staat staat June op de tweede rij, als derde van links. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout/Cork n Het Nederlands B hockeyteam, met de Voorhoutse June van Westing, heeft in Cork een mooie tweede plaats gehaald op het 6 landen toernooi. Van Ierland, België, Engeland en Spanje werd overtuigend gewonnen, alleen Duitsland was nipt te sterk (4-3).

In een week waarin het team zeer professioneel werd begeleid, werden de speelsters ook afgesloten van de buitenwereld. Zij verbleven in het Brookfield Village in Cork vlakbij de campus van UCC Mardyke Sports Grounds waar ook de wedstrijden werden gespeeld. Gedurende de week waren er vaste tijden voor het opstaan en naar bed gaan en waren er strikte regels betreft voeding, overdag verplicht rusten en teamactiviteiten. Ouders zagen hun dochters na de wedstrijd zo'n tien minuten, waarna het team weer terug ging naar het verblijf.

June heeft genoten van deze mooie ervaring en is tevreden over haar prestatie. Maar, zo stelt ze, "Het moet altijd beter". Nu kan de winnares van de Teylingen Talentenprijs 2017 uitrusten en genieten van een zeer welverdiende vakantie.

Zeven supermarkten verkopen Fairtrade

Teylingen n De werkgroep Teylingen Fairtrade heeft het assortiment fairtrade producten in zeven supermarkten in Teylingen geïnventariseerd. De werkgroep concludeert dat het aantal eerlijke producten is toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden.

Fairtrade bananen, filterkoffie en bonenkoffie, thee en chocoladerepen zijn in bijna iedere supermarkt te koop. In vijf van de zeven supermarkten zijn chocolade hagelslag, cashewnoten, Ben en Jerry´s ijs, kruiden, sambal, rijst, kokosmelk, ananas in blik en rietsuiker fairtrade te vinden.

In totaal onderzocht de werkgroep Teylingen Fairtrade zeven supermarkten: de Albert Heijn in Warmond, Voorhout en Sassenheim, de Aldi Voorhout, Plus Voorhout, Hoogvliet Sassenheim en Vomar Sassenheim. Deze supermarkten voldoen ook allemaal aan de voorwaarden voor deelnemer Fairtrade gemeente. Recent is ook supermarkt Dirk in Sassenheim deelnemer geworden.

Jeu de boules toernooi bij De Vaste Voet

Na de vakantieperiode weer sportief aan de slag tijdens Oranjecircuit. Foto: pr

Sassenheim n Jeu de boulesvereniging De Vaste Voet organiseert op zaterdag 11 augustus het jaarlijkse DVV toernooi op het eigen complex aan de Van Alkemadelaan 16.

"Jeu de boules is een sport voor jong en oud en beslist geen sport voor alleen de derde leeftijd, zoals vaak gedacht wordt," schrijft Kees v.d.Wouden, verantwoordelijk voor de wedstrijdzaken bij De Vaste Voet. "De Vaste Voet heeft op dit moment zo'n 63 leden zeker niet om te klagen. Het is een bloeiende vereniging met veel vrijwilligers die allemaal hun steuntje bij dragen. Er worden veel toernooien georganiseerd en vinden club uitwisselingen plaats. Maar er is altijd plek voor nieuwe leden die het spel eens willen proberen."

Het toernooi is op het eigen complex aan de Van Alkemadelaan, achter sporthal de Wasbeek. | Foto: pr.

Opening door de wethouder

Het DVV toernooi op zaterdag 11 augustus start om 10.30 uur. De opening wordt verricht door wethouder Arno van Kempen, die samen met wethouder Bas Brekelmans de portefeuille Sport deelt in het huidige college van B & W.

Er worden vijf partijen gespeeld, die vooraf zijn geloot. Toeschouwers zijn van harte welkom om sfeer te proeven. Inschrijven voor het toernooi is nog mogelijk en kan via Ontip.nl. of via www.devastevoet.nl. Er kunnen alleen spelers met een wedstrijdlicentie deelnemen.

Voorhouters plaatsen zich voor NK pistoolschieten

Regio n Drie leden van de Noordwijkse schietvereniging Blijf Voor 't land hebben zich vorige week geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap pistoolschieten in Someren-Heide, dat op 8 en 9 september wordt gehouden.

De drie schutters, waarvan één woonachtig in Nieuw-Vennep en twee in Voorhout, schieten sinds een jaar mee in de regionale wedstrijden. Dit heeft afgelopen jaar geresulteerd in diverse mooie prestaties. Nu krijgen de heren de kans om zich te meten met het landelijk niveau.

Beloning

"Het is een mooie beloning voor de tijd die de heren in de schietsport steken," aldus Joost van Rooij, voorzitter van schietvereniging Blijf Voor 't Land. "Natuurlijk is het ook een mooie reclame voor Noordwijk als sportgemeente en voor de schietsport in het algemeen. In de schietsport gaat om precisie en concentratie. Het doel is niet om je magazijn zo snel mogelijk leeg te schieten. Het gaat om een zo hoog mogelijk puntentotaal. Bij ons op de vereniging draait het om veiligheid. Er zijn duidelijke regels waar alle schutters zich op de schietbaan aan moeten houden. Daarna is er tijd voor gezelligheid in de kantine en aan de bar. 'Cowboys' zijn bij ons niet welkom. De drie mannen die naar het NK gaan zijn hier een mooi voorbeeld van. Als vereniging zijn we dan ook trots dat zij tijdens het NK onze vereniging vertegenwoordigen."

Oranjecircuit gaat 24ste editie in

Regio n De Bollenstreek komt van vrijdag 31 augustus tot en met 25 september weer in beweging. Jong en oud kunnen dan deelnemen aan de verschillende hardloopwedstrijden van het Van der Hulst Oranjecircuit.

Dit is een hardloopcircuit dat al weer voor de 24e keer georganiseerd wordt door AV De Spartaan. Het Van der Hulst Oranjecircuit is een serie van zes wedstrijden in Noordwijk-Binnen, Noordwijkerhout, Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Lisse. Het is zowel voor de prestatie- als recreatieloper een uitstekende gelegenheid om de sportieve uitdaging aan te gaan. De afstanden van de wedstrijden liggen tussen de 6,5 en 7,5 kilometer. Ook is het mogelijk om in plaats van het gehele circuit een of enkele wedstrijden te lopen.

Het jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door AV De Spartaan in samenwerking met de Oranje- en Harddraverijverenigingen. Het circuit vindt plaats tijdens de jaarlijkse najaarsfestiviteiten in de Bollenstreek. In tal van leeftijdscategorieën zijn punten te verdienen en er zijn prijzen voor de drie hoogst geklasseerden. Inschrijven via www.oranjecircuit.nl.

Welzijn Teylingen: daten voor 60-plussers

Teylingen n Welzijn Teylingen en Welzijn Noordwijk organiseren op zaterdag 29 september samen de derde speeddatebijeenkomst voor 60-plussers in de Bollenstreek.

De speeddate is van 14.00 tot 17.00 uur in Noordwijk en is niet bedoeld voor het ontmoeten van een activiteitenmaatje. Het gaat dit keer echt om mensen die op zoek zijn naar een nieuwe liefde of een hechte vriendschap.

Het ontmoeten gebeurt aan de hand van korte gesprekken die een-op-een plaatsvinden, onder het genot van een hapje en drankje. Na circa zeven minuten wordt er gerouleerd zodat men de kans krijgt om iedereen te spreken. Om de locatie discreet te houden ontvangen deelnemers na aanmelding de definitieve locatiegegevens. Deelname bedraagt 12,50 euro per persoon (vooraf via automatische incasso).

Aanmelden kan tot 1 september via: www.welzijnteylingen.nl of bel Welzijn Teylingen: 0252 231805.

Theaterschool Teylingen verrast met De Witte Wieven

Voorhout n In de afgeladen bibliotheek van Voorhout bracht Theaterschool Teylingen op zaterdag 21 juli de première van de minimusical De Witte Wieven.

Het publiek werd hiervoor meegevoerd naar het dorpje Zwiep, waar het verhaal zich afspeelde. Spel en zang brachten het publiek in vervoering.

Op zondag 16 december, tijdens de jaarlijkse kerstmarkt, zal deze voorstelling meerdere keren gratis te zien zijn.

Lees meer op www.deteylinger.nl.

nieuws/sport

Even afkoelen? Oefen alvast voor de Zwem4Daagse in de Wasbeek

Zoveel mogelijk baantjes zwemmen tijdens de Zwem4daagse. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Vier dagen lang kunnen zwemliefhebbers weer zoveel mogelijk baantjes trekken in sport- en recreatiecomplex Wasbeek tijdens de Zwem4Daagse. Op dinsdag 21 augustus om 17.00 uur zal het startsein luiden voor dit vierdaags zwemevenement.

Tot en met vrijdag 24 augustus kan er dan iedere dag een half uur gezwommen worden tussen 17.00 en 20.00 uur. Individueel of met het hele gezin. Na deze sportieve inspanning, kan er weer ontspannen worden in het recreatiebad. Iedereen met minimaal zwemdiploma A kan meedoen. Zaterdag 25 augustus is er tussen 13.00 en 14.00 uur de mogelijkheid om in te halen.

De organisatie is in handen van het zwembad in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Inschrijven kan bij de receptie van Wasbeek of via de website www.zwem4daagse.nl. De kosten zijn 11,30 euro per persoon.

Vakantietijd, dus even geen krant en puzzel

Redactie n We zitten midden in de vakantieperiode, waardoor de krant tijdelijk niet elke week op de mat valt.

Volgende week (week 32) verschijnt De Teylinger niet. Vanaf week 33 verschijnen we gewoon weer in de wekelijkse frequentie. Woensdag 15 augustus mag u dus weer een verse krant verwachten. U treft dan, net als in deze editie, de wekelijkse puzzel achterin op de Servicepagina. Tot week 35 is er even een stop met de prijs, insturen van de oplossing is daarom niet nodig.

Vanaf 28 augustus stelt Cinema Floralis voortaan 2 bioscoopkaartjes beschikbaar voor de winnaar van de puzzel. Gezellig gratis met z'n tweetjes een filmpje kijken!

De redactie wenst iedereen nogmaals een fijne vakantieperiode.

Bridgecursus

Sassenheim n Bridgeclub De Wasbeek start in september met een cursus voor beginners en iets gevorderden.

Vanaf begin september zijn tijdens veertien avonden lessen te volgen in de Tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82) in Sassenheim. De cursus wordt begeleid door mevrouw Hulya Prischink.

Voor de echte beginners start de cursus op 10 september en wordt op elke maandagavond gehouden tot en met 10 december. Voor de iets gevorderde is er een vervolg op de beginnerscursus. Deze cursus start op 12 september en wordt op elke woensdagavond gehouden tot en met 12 december. Beide cursussen beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. De kosten bedragen 75 euro voor de gehele cursus.

Voor meer informatie of voor aanmelding, neem contact op met secretaris Sjaak van Kesteren via 0252-412429 of stuur een e-mail naar bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl. Aanmelden kan vanaf deze week.

1 t/m 8 augustus

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: eucharistieviering, voorganger: Th. Blokland

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, meditatieve dienst, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T.B. Hop (Hillegom)

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. Klaas

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met Samenzang, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: dhr. H. Kamer (Urk)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger. A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. R.J. Bakker (Amsterdam)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, speciale dienst

Wings of Healing (Veerpolder 6a): vrijdag 19.30 uur genezingsdienst, zaterdag 19.00 uur; dienst, zondag 10.00 uur; heilig avondmaaldienst, 19.00 uur; genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Oplossing zomerpuzzel

Redactie n Twee weken geleden stond in De Teylinger van woensdag 18 juli een grote zomerpuzzel. De oplossing van deze puzzel heeft u nog van ons tegoed:

DE MOOISTE ZON
IS EEN BLIJ GEZICHT