De Teylinger

17 oktober 2018

De Teylinger 17 oktober 2018


Een week lang werk aan de weg

Op maandagochtend wordt het oude asfalt van de weg aan de Leidsevaart verwijderd. | Foto: MV Foto: MV

Voorhout n De werkzaamheden aan de N444 tussen de A44 en de rotonde bij de Nagelbrug zijn in volle gang. Sinds maandagochtend 15 oktober 5.00 uur wordt dag en nacht gewerkt aan de verbreding van de weg. De afsluiting is tot dinsdag 23 oktober 16.00 uur. Het fietspad blijft wel open. Ook de dokterspost is via de turborotonde bereikbaar. In Voorhout staat in november alweer de volgende wegafsluiting gepland. Op 19 november is de Schoutenlaan afgesloten vanwege het verwijderen van de oude asfaltlaag. Op 20, 21 en 22 november wordt het nieuwe asfalt aangebracht.

Spoedwoningen niet meer nodig

Teylingen n Twee woningen van de gemeente, die aangekocht waren voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de statushouders, worden in de verkoop gezet. Ze zijn niet meer nodig.

Door Nico Kuyt

Het gaat daarbij om Beukenrode 170 in Voorhout en Kloosterwei 8 in Warmond. Gelet op de grote vluchtelingenstroom moest de gemeente in 2016 overgaan tot een versnelde huisvesting van statushouders. De gemeenteraad besloot om daarvoor maximaal vijftien vrije sector woningen aan te kopen. De huisvesting mocht maximaal vijf jaar duren.

De stroom viel achteraf mee vanwege ontwikkelingen op Europees niveau. Zeven woningen zijn aangekocht, waarvan er inmiddels al in 2017 twee zijn verkocht. En met de verkoop van opnieuw twee, wordt deze manier van huisvesten van statushouders verder afgebouwd.

De taakstelling voor het huisvesten die de gemeente opgelegd krijgt zal gevonden worden in de sociale woningen in Teylingen.

Extra geld voor JvBfonds

Teylingen n De gemeente verlengt de subsidie voor het Jacoba van Beierenfonds voor de jaren 2019 tot en met 2022. Het fonds krijgt daarbij 5.000 euro meer.

Tijdens een evaluatiegesprek tussen wethouder Arno van Kempen en het fonds is geconstateerd dat het fonds voor lokale projecten goed functioneert in de besteding en beoordeling van de projecten, de organisatie en samenwerking. Het bestuur van het fonds heeft wel aangegeven dat vanwege de toegenomen stroom van aanvragen voor steun, met het onvermijdelijke gevolg van meer werkzaamheden voor de beoordeling en toekenning van subsidies aan de projecten, aanmerkelijk meer tijd verlangen dan wel was voorzien. Het fonds verzocht daarom een extra financiële ondersteuning. B&W besloot de jaarlijkse subsidie aan het fonds te verhogen naar 25.000 euro. (NK)

Nichtjes Europees kampioen

Voorhout n Twirlvereniging Inspiration behaalde twee Europese titels tijdens het EK showtwirl in Porec, Kroatië. Anissa Soussani werd Europees kampioen in de preteen klasse met haar Beyoncé show. Samen met haar jongere nichtje Lily Meijvogel behaalde ze als duo in de juvenile klasse ook de eerste plaats. Meer op www.deteylinger.nl.

Foto: pr.

Strontrace
voor
45ste keer

Friese
mest
en
bloembollen

'Taallintje' voor Sergio Postuma

Dag van de Mantelzorg

hockey n MHC Voorhout verliest derby

Speeltuin Het Vossenhol zoekt dringend nieuwe bestuursleden

Het Vossenhol is vijf jaar geleden nog helemaal vernieuwd. | Foto: pr. Foto: pr.

n Geen nieuwe activiteiten als stichting wordt ontbonden

Warmond n Speeltuin Het Vossenhol aan de Bernhardstraat is op zoek naar vier nieuwe bestuursleden. Lukt dat niet in de komende maand, dan houdt de stichting op te bestaan en worden geen activiteiten meer georganiseerd.

De in 2013 geheel vernieuwde speeltuin heeft alles in huis: een mooi pannavoetbalveld, kabelbaan, klimtoren, groot klimkasteel met glijbaan, diverse schommels, afgescheiden peuterspeelplek met zand en zandspeelgoed, wipwap, bankjes en een tafeltennistafel. De aanwezige blokhut kan gehuurd worden voor kinderpartijtjes. Alleen: het ontbreekt het Vossenhol aan een bestuur.

Enige tijd geleden is een oproep gedaan voor een nieuw bestuur, maar die heeft weinig vruchten mogen afwerpen. Er is één persoon die eventueel wil toetreden, maar dat is niet voldoende. Vier bestuursleden is wel het minimale wat nodig is.

Gesprek

De gemeente Teylingen is uitgenodigd voor een gesprek over de toekomst van de speeltuin. "Dit gesprek heeft ondertussen plaatsgevonden en jammer genoeg ziet het er niet rooskleurig uit voor de speeltuin. Naar aanleiding van dit gesprek heeft het CDA een aantal vragen aan de gemeente gesteld. Het antwoord hierop biedt echter eveneens weinig hoop," schrijft CDA-raadslid Gerben Dijkstra.


Aanmelden

De werkzaamheden van het bestuur omvatten het organiseren van zo'n vier a vijf activiteiten per jaar, het bijhouden van de ledenadministratie, het innen van donateursgeld, het maken een nieuwsbrief en flyers, het bijhouden van de website en het verhuren van de blokhut. Het Vossenhol doet hierbij een laatste oproep aan potentiële bestuursleden om zich voor 1 november te melden.

Mochten er geen aanmeldingen zijn, dan wordt de Stichting Het Vossenhol ontbonden. De speeltuin blijft wel bestaan, maar er zullen geen activiteiten meer plaatsvinden. Nieuwe bestuurders kunnen zich aanmelden kan via info@speeltuinhetvossenhol.nl.

Kalebassen

Voorhout n De verkoop van kalebassen en pompoenen voor een school in Ethiopië heeft dit jaar 408,70 euro opgeleverd. Ieder najaar zet Ben Zwetsloot zijn kar buiten aan de Boekhorstlaan om zo geld op te halen voor de school in Afrika. Na enkele weken verkoop tonen kleinkinderen Olivia en Arthur trots de opbrengst van hun opa.

Op ieder graf brandt een kaarsje tijdens Allerzielen

Op en rond de verlichte begraafplaats kunnen bezoekers een bol planten of een brief schrijven aan een overledene. Foto: pr.

Voorhout n Jaarlijks worden dierbaren herdacht tijdens Allerzielen in 't Licht. Op vrijdagavond 2 november is de speciale bijeenkomst in Voorhout. Voor kinderen is een apart programma.

Allerzielen in 't Licht duurt van 18.30 tot 21.00 uur. Op en rond de verlichte begraafplaats aan de Herenstraat kunnen bezoekers een bol planten of een brief schrijven aan een overledene. Op ieder graf brandt een kaarsvlam. Er is alle tijd voor een gesprek. Op een aantal plekken klinkt zang en gitaarmuziek en er is koffie, thee en chocolademelk verkrijgbaar.

In de Bartholomeuskerk is van 19.00 tot 20.00 uur een gebedsdienst. Na de dienst bezoekt voorganger pastor Marion Claassens de begraafplaats. Hier zal zij op verzoek graven en urnen zegenen. Allerzielen wordt passend afgesloten met een indrukwekkend ritueel: het verbranden van de geschreven of getekende brieven. Dit is om 21.00 uur en vormt de afsluiting.

Ook de aangrenzende protestantse begraafplaats is de hele avond verlicht. De kerk van de Protestante Gemeente opent de deuren voor bezinning en gebed en er wordt op het orgel gespeeld.

Allerzielen in 't Licht trekt ieder jaar honderden bezoekers naar de Voorhoutse begraafplaatsen. Het is een gewaardeerd initiatief dat wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de werkgroep Allerzielen in samenwerking met de Oranjevereniging Voorhout en de onderhoudsploeg van de begraafplaats.

Kinderprogramma

Kinderen herdenken op hun eigen manier. Ook dit jaar zijn kinderen van zes tot twaalf jaar welkom om degene die zij missen te gedenken en om creatief aan de gang te gaan. Vast onderdeel is het planten van een bol in het bloemenhart en het aansteken van een kaarsje. Het kinderprogramma duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Om 18.45 uur gaat de deur open.

Warmond en Sassenheim

Op zaterdag 3 november om 19.00 uur is de Allerzielenviering in de Matthiaskerk in Warmond en op zondag 4 november om 10.00 uur in de Pancratiuskerk in Sassenheim. | Foto: pr.

Ambulance en Vogelasiel willen subsidie

Teylingen n De Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance en het Vogelasiel van de regio Leiden wil geld van de gemeente voor het opvangen van wilde en dode dieren.

De stichting zorgt onder andere voor de opvang van vogels en enkele andere soorten wilde dieren. De huisdieren, met name honden en katten, gaan naar het dierentehuis in Leiden en Noordwijk. Maar wilde vogels worden tijdelijk, net als hazen, egels, reptielen en dergelijke, opgevangen in het Vogelasiel. De dierentehuizen ontvangen voor de opvang een vergoeding van de gemeenten, maar het Vogelasiel niet. Tot nu toe heeft de stichting dankzij donateurs het hoofd boven water weten te houden, maar het vraagt nu een deel van de kosten te vergoeden. Enkele gemeenten doen dit al. Het jaarlijkse tekort bedraagt 85.000 euro. De stichting stelt voor dat de gemeente 20 euro per ambulancerit vergoed. Ook voor de opslag van dode huisdieren wordt een vergoeding gevraagd. Het rest-tekort ziet de stichting graag gedekt naar rato van het aantal inwoners per gemeente. (NK)

Archeologisch onderzoek bij plan Rusthoff

Sassenheim n Stichting Oud Sassenheim (SOS) is verheugd dat de gemeente gevolg heeft gegeven aan het verzoek om voor het bodemonderzoek bij de bouwlocatie Plan Rusthoff geen boringen te verrichten, maar een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hiermee kan nauwkeurig worden nagegaan of in de bodem van het terrein aan de Hoofdstraat archeologische vondsten kunnen worden verwacht.

Het archeologisch onderzoek bureau Econsultancy verricht vanaf dinsdag 16 oktober bodemonderzoek, waarbij sleuven van twee tot vier meter worden gegraven. De SOS zal de verrichtingen van nabij volgen.

Buitenplaats

Op het terrein waar voorheen Villa Rusthoff stond, was vroeger de Buitenplaats van de familie Charbon gelegen. Deze buitenplaats bestond al in 1750. De vraag is of er daarvoor geen andere vormen van bewoning zijn geweest. Stichting Oud Sassenheim acht het niet onmogelijk dat er aardewerk, stenen bijlen of bronzen voorwerpen worden gevonden. De locatie is immers gelegen op een oude strandwal die door de eeuwen heen gediend heeft als doorgangsweg van Leiden naar Haarlem.

Wel of niet onderkelderd

De SOS is ook benieuwd of de buitenplaats Rusthoff destijds onderkelderd was. Mogelijk kunnen daarvan nog resten worden gevonden. De buitenplaats lag niet geheel op de huidige onderzoeklocatie, maar ook iets ten zuiden daarvan bij de toegang aan de Hoofdstraat van het huidige Park Rusthoff dat ook toebehoorde aan de familie Charbon.

Voorlezen voor duurzaamheid

Wethouder Rob ten Boden leest voor op de Dag van de Duurzaamheid. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Tijdens de tiende editie van de Dag van de Duurzaamheid, op woensdag 10 oktober, kwam wethouder Rob ten Boden voorlezen over duurzaamheid bij BSO de Toren. Dat werd meteen in praktijk gebracht, want dankzij het mooie weer verzamelden de kinderen buiten op het plein. Daar luisterden zij geboeid naar het verhaal over de keizerspinguïns. Vervolgens vertelden de kinderen de wethouder over wat zij weten van duurzaamheid. Na de zonnepanelen op het dak van een huis, kwam ook de elektrische auto ter sprake. Een mooi moment voor de wethouder om zijn elektrische auto te laten zien. "Waar is de motor?", wilde een van de kinderen weten. De wethouder legde geduldig uit dat er een soort motor in de achterbak zit. De kabel onder de motorkap is bedoeld om de auto op te laden. Op de vraag wie er in de auto wilde zitten, hoefde Ten Boden niet lang te wachten. Natuurlijk wilden alle kinderen wel een ritje maken in de duurzame auto.

Klacht over loslopende hanen

Warmond n Bij de gemeente is door een inwoner een verzoek ingekomen om iets te doen aan de loslopende kippen op het Spoorpad.

De melding werd gedaan tijdens de Dag van de democratie, die op 15 september door de gemeenteraad is gehouden op het Marktplein in Sassenheim. In het bosje en berm rond de tunnel onder het spoor in Warmond lopen op het fietspad ongeveer veertig hanen los, aldus de melder. Dat is onhygiënisch en een gevaar voor de fietsers, want die zouden kunnen vallen door een haan op het pad. De melder verzoekt om maatregelen. (NK)

Twee ton op Staatslot

Sassenheim n Bij de XL Trekking van de Staatsloterij op 10 oktober is een prijs van 200.000 euro belastingvrij gevallen op een Staatslot van een inwoner uit Sassenheim. Het winnende lot HH 97730 is van een abonneespeler. De winnaar is uitgenodigd om langs te komen bij de Staatsloterij voor 'Eerste hulp bij Geluk'.

Kabouterweken

Regio n Op en rond het Kabouterpad in het Hollands Duin zijn van 20 tot en met 28 oktober extra activiteiten. Bij restaurant Langs Berg en Dal (Langevelderlaan 22, Noordwijk) ligt een knapzak klaar. Met een puntmuts op en wangen rood geschminkt gaan de kinderen op pad. Onderweg is er een verhaal uit het kabouterboek en zijn er kabouteropdrachten. Op woensdag 24 oktober is een extra kaboutertocht met natuurgids Tessa. Om 12.00 uur is de start bij Langs Berg en Dal.

Duurzaamheidsprijs voor Kievit

Sebastiaan Bos neemt de cheque in ontvangst. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Publieksprijs voor Indoorvolkstuinen Rijnsburg

Regio n In totaal 23 bedrijven deden dit jaar mee aan de 'competitie' Duurzaamheidsprijs Duin & Bollenstreek. Na de voorronde bleven op 15 maart zeven genomineerden over. Daaruit selecteerde de vijfkoppige jury uiteindelijk de vier finalisten.

Door Piet van Kampen

Tijdens de finale, op woensdag 10 oktober in het Sikkens Experience in Sassenheim, werd de winnaar bekend gemaakt. De vier finalisten waren Bollenstreek Hout uit Lisse, Clusius Craft Distillers uit Katwijk, Van der Slot Tulips uit Voorhout en Kievit (biologische groente en fruit) uit Katwijk. Bedrijven met een zeer uiteenlopende bedrijfsvoering en daardoor heel moeilijk te jureren voor Willem Heemskerk (voorzitter Bloemencorso), Jacco Knape (wethouder Katwijk), Anke Schüttemeyer (duurzaamheidsadviseur) en Tom Otto en John Mijnders, beiden winnaars uit voorgaande jaren.

Drie belangrijke criteria voor de jury waren mensen, milieu en maatschappij. De afgelopen maanden bezochten zij de vier genomineerden om een goed beeld te krijgen en tot een juist oordeel te komen.

Aanjagers

Organisator Hans van Dalen reeg de avond verbaal aan elkaar en er werden filmpjes van de bedrijven vertoond. Ook voerde Van Dalen de vier ondernemers nog even aan de tand en mochten zij hun bedrijf presenteren.

De wethouders Rob ten Boden (Teylingen) en Jacco Knape (Katwijk) kwamen ook nog even aan het woord alvorens de winnaar uit de hoge hoed werd getoverd. Ten Boden: "De gemeente Teylingen draagt duurzaamheid een warm hart toe. De ondernemers hier vanavond zijn voorlopers en aanjagers van duurzaamheid". Zijn Katwijkse collega had op deze 'Dag van de Duurzaamheid' een rondje in de gemeente gedaan. "De rol van de gemeente is niet zo groot, de ondernemers doen het. Zij hebben de kennis, maar de gemeente kan op sommige punten wel een voorbeeld geven." Hoog tijd om de winnaar bekend te maken.

Erkenning

Wethouder Martijn Bilars (Noordwijkerhout) deed dit en reikte de winnende envelop en oorkonde uit aan Sebastiaan Bos van Kievit uit Katwijk. Het bedrijf verkoopt al 22 jaar biologische groente- en fruitpakketten en onlangs heeft het een flinke lap grond in de Duinvallei in Katwijk erbij genomen. Op de grond wordt biologisch geteeld en zijn mensen met een beperkte toegang tot de maatschappij ook aan de slag.

Bos is een trotse winnaar: "Ik vind het geweldig. Het waren sterke concurrenten maar het is een erkenning voor ons bedrijf". De ondernemer ontving een geldprijs van 2.500 euro en een ontwikkelingsbudget van 5.000 euro.

Inloopspreekuur over vrijwilligerswerk

Sassenheim n Iedere derde donderdag van de maand kunnen vrijwilligers terecht op het inloopspreekuur vrijwilligerswerk. Het spreekuur is bedoeld voor iedereen die meer wilt weten over vrijwilligerswerk of op zoek is naar een vrijwilligersklus.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 18 oktober van 18.30 tot 19.30 uur in de bibliotheek, Kerklaan 42 in Sassenheim.

Twee medewerkers van Welzijn Teylingen zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Er zijn flyers en folders van verenigingen en organisaties in Teylingen die met vrijwilligers werken. Ook kan er een kijkje worden genomen in de vacaturebank.

Voor meer informatie over het spreekuur of vrijwilligerswerk mail naar Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet, m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

Sergio Postuma krijgt 'taallintje' bij Taalhuis

Sassenheim n Sergio Postuma heeft op dinsdag 9 november een onderscheiding ontvangen van Stichting Lezen en Schrijven voor zijn inzet voor het Taalhuis. Hij is daarmee ook genomineerd voor de landelijke Taalheldenprijs, die in januari wordt uitgereikt door Prinses Laurentien.

Postuma werd verrast tijdens tijdens het geven van de training Digivaardigheden. De geboren Italiaan meldde zich in 2018 aan bij het Taalhuis, omdat hij hulp wilde bij het leren van de Nederlandse taal. Inmiddels heeft hij zoveel progressie gemaakt, dat hij zelf ook inzetbaar is als taalmaatje voor mensen die nog maar kort in Nederland zijn. Sinds enige tijd is Postuma actief als vrijwilliger voor het digiTaalhuis en helpt hij bij trainingen zoals Klik en Tik en DigiSterker. Inmiddels heeft hij zijn Staatsexamen behaald en is hij ook een waardevolle ambassadeur van het Taalhuis.

Taalheldverkiezing

Prinses Laurentien reikt op donderdag 24 januari voor de vijfde keer de TaalHeldenprijs uit aan een taalcursist, taalbegeleider en bruggenbouwer. Voorafgaand aan de landelijke uitreiking is de provinciale prijsuitreiking. Voor deze verkiezing heeft het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek Postuma aangedragen. Hij is daarmee kanshebber om in januari een TaalHeldenprijs te ontvangen.

Pater Moeskroen op herhaling

Sassenheim n Pater Moeskroen geeft een tweede voorstelling in 't Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A. De voorstelling is op zondag 18 november om 20.15 uur.

In de voorstelling 'De Reservebelgen' hebben de mannen van Pater Moeskroen een identiteitscrisis. De mannen willen zich aansluiten bij België. Met een kolossale bepakking gaan de multi-instrumentalisten op zoek naar het beloofde land; Vlaanderen. De Paters ondergaan een inburgeringscursus om de status van Belg te bereiken. Het publiek beslist na de 'afterparty' of ze hun doel hebben bereikt.

Kaarten kosten 25 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl. Als de voorstelling niet is uitverkocht, zijn de kaarten twee weken voor de voorstelling verkrijgbaar bij de Primera, Hoofdstraat 208 in Sassenheim. Kaarten zijn 45 minuten voor aanvang te koop aan de zaal. 't Onderdak is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 10.30 uur op 0252-225874.

Jörgen Raymann legt puzzel van zijn verleden

Jörgen Raymann is vrijdag te zien in De Muze. | Foto: PR Foto: Cor de Mooy

Sassenheim n Jörgen Raymann staat met zijn cabaretvoorstelling 'Laat die boom schudden' op zaterdag 20 oktober in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

In de voorstelling 'Laat die boom schudden' maakt het publiek kennis met de voorouders van Jörgen Raymann. Hij heeft voorouders uit vier werelddelen. Een tot slaaf gemaakte Afrikaanse prinses, een Duitse meubelmaker, een Nederlandse huisvrouw, een Hindoestaanse arbeidsimmigrant en een Indiaanse medicijnenman. In de voorstelling schudt hij aan zijn familieboom om te zien of hij voldoet aan de vooroordelen en eigenschappen die zijn voorouders worden toegedicht. Zouden zijn voorouders trots op hem zijn of hem juist verafschuwen? Zouden ze zijn humor waarderen? Zouden ze elkaars humor begrijpen en ook accepteren? Met scherpe en hilarische observaties probeert Raymann de puzzel van zijn verleden te leggen. Past hij juist perfect in de moderne tijd, waar iedereen zich als perfect en gelukkig voordoet op Facebook, maar tegelijkertijd naar zichzelf moet zoeken bij een psycholoog? Of is hij juist een vreemde eend in de bijt die zich niks van het moderne tijdperk wil aantrekken?

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 18,00 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl. Vanaf twee weken voor elke voorstelling zijn kaarten, (niet voor films) zolang de voorstelling niet is uitverkocht, verkrijgbaar bij Primera (Hoofdstraat 208).

Muziek in Huis brengt jazz- muziek in de Bernardus

Foto: pr.

Sassenheim n Het ensemble The Society treedt op zondag 4 november om 10.30 uur op in de Bernardus (Hoofdstraat 82). Het jazz-optreden is georganiseerd door de Stichting Muziek in Huis. De toegang is gratis.

De Stichting Muziek in Huis organiseert sinds 1999 professionele kamermuziekconcerten voor kwetsbare ouderen en beoogt daarmee de kwaliteit van leven te verhogen van ouderen en zieken. Jaarlijks organiseert Muziek in Huis meer dan 700 kamerconcerten door professionele ensembles.

Een daarvan is The Society, bestaande uit Ben van den Dungen (saxofoon), Vincent Koning (gitaar) en Steve Zwanink (contrabas). In twee keer 30 minuten spelen ze 'Swing Time', een tot de verbeelding sprekend muziekprogramma waarin de luisteraar wordt meegenomen naar de filmische dertiger jaren en de glorietijd van de jazz. De dertiger jaren zorgden voor de bloei van deze spannende muziek en leverden een keur aan ijzersterke bands op zoals bijvoorbeeld het orkest van Duke Ellington. Het optreden is onderdeel van Care for Jazz, een nieuw initiatief van Stichting Muziek in Huis. Care for Jazz biedt concertseries aan van kwalitatief hoogstaande jazzoptredens in de zorg.

Het optreden is mogelijk dankzij donaties van het R.C. Maagdenhuis, Stg. Elise Mathilde Fonds, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds en bijdrages van particulieren.

Heel Teylingen Bakt

Teylingen n De tweede editie van de bakwedstrijd 'Heel Teylingen Bakt Fairtrade' is op zaterdag 3 november. Iedereen mag meedoen, en zowel voor de jeugd als volwassenen is er een prijs. Deelnemers kunnen meedoen in de categorieën tot 20 jaar en vanaf 20 jaar.

De taarten mogen zowel zoet als hartig zijn. De enige voorwaarde is dat gebruik wordt gemaakt van minimaal twee Fairtrade ingrediënten in de taart. De enige voorwaarde is dat gebruik wordt gemaakt van minimaal twee Fairtrade ingrediënten in de taart. Denk hierbij aan honing, noten, rietsuiker, ananas, banaan, koffie, chocolade of kokos. Op www.maxhavelaar.nl staat een complete lijst met Fairtrade ingrediënten. De jury bestaat uit wethouder Rob ten Boden, kookboekenschrijfster Marjolein de Vlaam en rapper/DJ Cain Slobbe. Zij proeven op 3 november alle taarten.

Aanmelden

Heel Teylingen Bakt is van 13.15 tot 14.30 uur in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42). Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk zondag 28 oktober aanmelden via info@teylingenfairtrade.nl. Meer informatie is te vinden op www.teylingenfairtrade.nl.

'Chopin en zijn verlangen' in slotweekend Kunstweek

Foto: pr.

Warmond n In het slotweekend van de Kunstweek Warmond komen pianiste Albrink en verteller Hofstra opnieuw naar Het Trefpunt. Speelden zij eerder een voorstelling over Beethoven, op zaterdag 10 november staat de Poolse componist Frédéric Chopin centraal.

De composities van Chopin in romantische stijl zijn vooral solostukken voor de piano en worden gezien als een mijlpaal in de klassieke muziek. Persoonlijk hoogtepunt was zijn jarenlange relatie met George Sand, een Franse schrijfster. Wat echter begon als een sprookje, eindigde met een beschuldigende brief. Sand verweet Chopin een verhouding te hebben met haar dochter en verbrak de relatie. Een ware soap. De liefde én het verdriet erna bleken als zo vaak een bron van inspiratie.

Regina Albrink en Klaas Hofstra brengen het leven van Chopin in muziek en woord dichtbij. | Foto: pr. Foto: pr.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 17,50 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, op de avond zelf aan de zaal of bij de VVV (Gemeentehaven 3).

Nieuwe expositie in Galerie de Pomp

Warmond n Cursisten van Mieke Sampers exposeren van 18 oktober tot en met 21 november hun schilderijen in Galerie de Pomp.

De werken van Dineke Wouters, Liselotte Paauw, Miranda Loumpranos, Anja van Leeuwen, Claire de Vriend, Mieke Sampers, Thea Mul, Ankie Kohlen, Marion Smid, Corry Stijger en Joke Sponsen zijn te zien. De officiele opening van de expositie is op zondag 4 november om 14.00 uur. Mieke Sampers vertelt kort over haar cursisten. Kees van Oostrum zorgt op piano voor de muzikale ondersteuning. De tentoonstelling valt ook samen met de Warmondse Kunstweek.

Galerie de Pomp (Dorpsstraat 38) is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Wandeling in het Overbosch

Foto: pr.

Voorhout n De IVN organiseert een herfstwandeling in het Overbosch met het thema paddenstoelen. De wandeling is op zondag 21 oktober om 11.00 uur.

Iedereen is welkom om mee te lopen. Verzamelen bij de entree van het Overbosch, hoek van de rotonde en de Rijnsburgerweg.

Bezoekers kunnen het Overbosch bereiken via de rotonde bij de Nagelbrug. De N444 is wel vanaf de rotonde bij de Sikkens afgesloten tot de rotonde in Voorhout. Het rijwielpad is wel open.

Film 'Parched' in 't Onderdak

Sassenheim n De film 'Parched' draait op donderdag 18 oktober om 20.15 uur in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40 A).

Het verhaal speelt zich af in Gujarat, India. Vier vrouwen durven zich te verzetten tegen mannen en de tradities die hen tot slavin maken. Gesteund door vriendschap en het verlangen naar vrijheid worden ze geconfronteerd met hun demonen en dromen ze van liefde in een betere omgeving ergens anders.

Kaarten zijn te koop aan de zaal of zijn te reserveren via www.hetonderdak.nl. De kaarten kosten 5 euro per stuk. 't Onderdak is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 10.30 uur op 0252-225874.

Vier het Leven in de lift

Teylingen n Een grote groep gasten van Stichting Vier het Leven heeft op zaterdag 13 oktober voor het eerst een bezoek gebracht aan theater 't Onderdak in Sassenheim. Na afloop van de voorstelling 'Liften' kwam actrice Mariska van der Klok nog gezellig met de gasten napraten tijdens de borrel in de foyer.

Ook een keer uit met Vier het Leven? Het nieuwe programmaboekje voor de maanden december 2018 tot en met februari 2019 komt eind oktober uit. Aanvragen kan via 035- 5245156. Vanuit Teylingen halen de vrijwilligers de gasten op om uit te gaan in Leiden en Voorschoten.

De Strontrace al 45 jaar voorbeeld voor een duurzame scheepvaart

De schepen brengen de lading Friese mest naar Warmond en nemen bloemenbollen mee terug. | Foto: pr./Henk Keijzer Foto: pr./Henk Keijzer

Warmond n Duurzaamheid in het vrachtverkeer, het openbaar vervoer, de visserij én het behoud van het varend erfgoed. Die idealen verenigen de vloot van traditionele historische zeilschepen die aankomend weekend weer in de haven van Workum verzamelen voor de 45ste editie van de Strontrace. Welk schip brengt de lading van Friese mest het snelst naar Warmond en de bloembollen weer terug naar Workum?

De Strontrace, ooit door bedenker Reid de Jong 'Oefeningen onder zeil' genoemd, start op maandag 22 oktober om 13.00 uur in de haven van Workum. De deelnemende schepen worden op traditionele wijze, zonder hulp van een motor, vanuit Workum naar het keerpunt in Warmond gevaren. De bemanningen moet bij tegenwind of gebrek aan wind, bomen en jagen om hun vracht zo snel mogelijk in het westen van het land af te leveren.

Tweelingbroers Sander en Arnout Brinks vormen samen Tangarine. | Foto: pr. Foto: pr./Patrick Laan

De deelnemende schepen varen dag en nacht door om als eerste hun vracht af te kunnen leveren bij de haven van bestemming. Deze zware race spreekt tot ieders verbeelding. De skûtsjes, tjalken en klippers vertrekken op maandag 22 oktober vanuit de haven van Workum en worden vanaf dinsdagmiddag 23 oktober in park Groot Leerust in Warmond verwacht.

Busreis en excursie

De Stichting Zeilvaart Warmond organiseert zoals ieder jaar een busreis vanuit Warmond naar de start in Workum en terug. De bus vertrekt om 8.00 uur vanaf de Meerrustlaan in Warmond. Op de heenweg is, voorafgaande aan de start van de race, een excursie gepland. Dit jaar wordt onderweg het Afsluitdijk Wadden Center te Kornwederzand bezocht. Dit centrum biedt een totaalbeleving over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor de wereld unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf.

De kosten voor de busreis en excursie bedragen 27,50 euro. Donateurs van stichting betalen 25 euro. De terugreis vanuit Workum naar Warmond is om 17.00 uur en bij aankomst in Warmond kunnen de deelnemers aanschuiven bij de erwtensoepmaaltijd in Het Wapen. De kosten voor de maaltijd zijn niet in de prijs inbegrepen. Aanmelden voor het uitstapje en de maaltijd kan via info@zeilvaartwarmond.nl.

Kaagwater bij keerpunt

Na de start op de maandag worden de schepen vanaf dinsdagmiddag verwacht op het keerpunt van de race in park Groot Leerust in Warmond. Het eerst binnenkomende schip zal traditiegetrouw door de keermeester welkom worden geheten met een fles Kaagwater. De positie van de schepen en het verloop van de wedstrijd kan met Track & Trace gevolgd worden via https://ttsr.zeilvaartwarmond.nl.

Op dinsdag en woensdag is het de hele dag een bron van gezelligheid in park Groot Leerust met terras en op dinsdagavond treedt het Schippertjeskoor weer op.

Voor meer informatie over de Strontrace, kijk op www.zeilvaartwarmond.nl of www.zeilvaartcollegeworkum.nl.

Tangarine: de soundtrack van een ontregelde broederschap

Sassenheim n Muziekduo Tangarine speelt op vrijdag 19 oktober 'Uiteen' in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Het leven heeft ze uit elkaar gedreven: Sander en Arnout Brinks van het muziekduo Tangarine. Toen de één zijn eerste kind in zijn armen hield, liep het huwelijk van de ander stuk. Het is voor het eerst in hun bestaan als eeneiige tweeling dat hun levens niet langer gelijk oplopen. Deze wrange broederschap klinkt door in hun nieuwste theatertour en op hun nieuwste album.

Meer gitaren

Net als voor hun vorige plaat gingen ze voor opnames naar de stad Tucson, in de Amerikaanse staat Arizona. Daar in het woestijngebied ondergingen ze een muzikale metamorfose: Tangarine is niet langer een loepzuivere folkband. Hun muziek is grilliger en meeslepender geworden. De typische blood harmony in hun tweelingzang is gebleven, maar dit keer eisen de gitaren meer spreektijd op. Dit is de soundtrack van hun ontregelde broederschap.

Kaartverkoop

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl. Vanaf twee weken voor elke voorstelling zijn kaarten, (niet voor films) als de voorstelling niet is uitverkocht, verkrijgbaar bij Primera Sassenheim (Hoofdstraat 208). Voor meer informatie, bel op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 10.30 uur naar 0252-225874.

Schurk of held? Presentatie over generaal Van Heutsz in Veteranen Centrum

Sassenheim n Schrijfster Vilan van de Loo doet onderzoek naar een van de meest omstreden Nederlandse millitairen uit het koloniaal verleden. Op vrijdag 26 oktober om 20.00 uur geeft zij over haar bevindingen een presentatie bij het Veteranen Ontmoetings Centrum Duin- en Bollenstreek.

J.B. van Heutsz is de meest omstreden militair uit ons koloniaal verleden. Tegenwoordig zien veel mensen hem als schurk, maar vroeger werd hij als held beschouwd. Schrijfster en onderzoekster Vilan van de Loo werkt aan een biografie van de oud gouverneur-generaal van Indië. Tijdens haar lezing licht ze alvast een tipje van de sluier op. Ze vertelt over het leven van Van Heutsz, waarom hij de grote favoriet van Wilhelmina was en hoe het zit met die heldenverering en beschuldigingen. Tijdens haar presentatie vertoont ze prachtige historische beelden, onder andere van het KNIL. De presentatie is in het Veteranen Ontmoetings Centrum Duin- en Bollenstreek (Hoofdstraat 292). Inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Colette Wickenhagen bij Jazz op Zondag

Sassenheim n Op de derde zondag van de maand, zondag 21 oktober, staat Grand Café Graaf Jan vanaf 14.00 uur in het teken van jazz. Colette Wickenhagen treedt op tijdens 'Jazz op Zondag'. De toegang is gratis.

Na het eerste succesvolle en drukbezochte concert, is het dit keer de beurt aan de in muziekkringen bekende jazz-zangeres Colette Wickenhagen. Ze is gezegend met een jazzy bluesy stem. Ook in het buitenland is ze een graag geziene gast en is populair in onder andere Duitsland, Bahrein, Kenia en Rusland. Ze zingt lekker in het gehoor liggende jazz, afgewisseld met verschillende andere muziekstijlen zoals de Zuid-Amerikaanse bossa nova en covers van Ella Fitzgerald, Diana Krall en Astrud Gilberto.

Wickenhagen wordt begeleid door het kwartet Joost Italianer (piano), Ruud Eeuwen (saxofoon), Rico de Jeer (contrabas) en Philip ten Bosch (drums).

Na ruim een halve eeuw gaat Clazien met pensioen

Clazien Vonk stopt na meer dan vijftig jaar met werken. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Na ruim vijftig jaar is Clazien Vonk uit Sassenheim klaar met werken en kan ze rustig met pensioen. Een halve eeuw lang ging iedere ochtend de wekker, maar vanaf deze week hoeft dat niet meer.

Eind jaren zestig ging Clazien als jonge meid aan de slag. Ze had van huis uit geleerd de handen uit de mouwen te steken. Haar eerste baantjes als winkelmeisje bij de plaatselijke slager of buurtsuper en naaister bij de Hygia in Sassenheim herinnert zij zich nog goed. Het was hard werken in soms niet de beste omstandigheden, maar de schoorsteen moest roken, zeker toen er een gezin gesticht werd. Gelukkig was er in de agrarische sector in de regio werk genoeg, zodat daar ook vele jaren gewerkt kon worden, op het land of in de schuur.

Vrijwilligers Elly Beaufort, Wil Speel, Mieke Hekker en Marijke Onderwater ontvangen een oorkonde, insigne, en bos bloemen voor inzet. | Foto: pr. Foto: pr.
De verpleegkundigen ontvangen extra mondzorgpakketjes van de mondhygiëniste van praktijk D. van Staden. | Foto: pr. Foto: pr.

De laatste dertien jaar werkte Clazien bij de huishoudelijke dienst van verzorgingshuis de Bernardus. Deze baan was haar op het lijf geschreven en zo kon ze van haar hobby haar beroep maken. Naar hartenlust werden de kamers van de bewoners geschrobd. Maar ook daar is na vrijdag 12 oktober een einde aan gekomen en kan ze met welverdiend pensioen. Achter de geraniums zitten is er alleen niet bij. Na een korte vakantie wordt de wekker weer gezet en gaat Clazien zich inzetten als vrijwilliger bij de Bernardus, waar ze haar steentje nog vele jaren hoopt bij te dragen voor de bewoners.

Voorhout n De Zonnebloem Voorhout zette vorige week vier vrijwilligers in het zonnetje. De jubilarissen zetten zich allemaal al vele jaren in voor de ouderen.

Vrijwilligers Marijke Onderwater, Mieke Hekker, Elly Beaufort en Wil Speel werden op woensdag 10 oktober gehuldigd voor de tien jaar dat ze actief zijn voor de Zonnebloem. Zij hebben zich in deze periode ingezet bij activiteiten voor de gasten en voor het bezoekwerk. Marijke zat daarnaast ook drie jaar in het bestuur van afdeling Voorhout. Mieke zit sinds 2009 in de activiteiten commissie en bepaalt mede met het bestuur de activiteiten. Als blijk van waardering voor hun betrokkenheid ontvingen zij uit handen van voorzitter Jan van Bakel een bos bloemen, een oorkonde en een insigne. Sieneke de Vries ontving een bos bloemen bij haar afscheid na elf jaar vrijwilligerswerk.

Heel even ontspannen tijdens de Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers kunnen even ontspannen tijdens een van de vele beatybehandelingen. | Foto: archief/Treffend Beeld Foto: pr./Treffend Beeld

Teylingen n Iedereen in Teylingen die voor langere tijd onbetaald zorgt voor een chronisch zieke of hulpbehoevende naaste, zoals een partner, kind, ouder, vriend of vriendin is van harte welkom op zaterdag 10 november bij de Dag van de Mantelzorg.

Jaarlijks organiseert Welzijn Teylingen de Dag van de Mantelzorg in Teylingen. Tijdens deze dag kunnen mantelzorgers met elkaar in gesprek, informatie inwinnen bij diverse organisaties, (leerzame) workshops volgen, maar vooral ook ontspannen en genieten van onder andere een lunch.

De activiteitendag start om 9.45 uur en wordt om 15.00 uur afgesloten. Voor wie niet de hele dag aanwezig kan zijn, is het ook mogelijk om zich in te schrijven voor een dagdeel.

Aanmelden

Iedereen in Teylingen die voor langere tijd onbetaald zorgt voor een chronisch zieke of hulpbehoevende naaste is van harte welkom. Aanmelden kan telefonisch bij Welzijn Teylingen via 0252-231805. Daarna ontvangt de deelnemer een bevestiging en een overzicht van de activiteiten waarvoor vooraf ingeschreven wordt. Het animo voor deze dag en de bijbehorende activiteiten is ieder jaar erg groot, op tijd aanmelden is dus van belang.

Voor meer informatie over mantelzorg in het algemeen, neem contact op met Leny Noteboom of Jolanda Smit, mantelzorgadviseurs Welzijn Teylingen, via 0252-231805.

Windows 10 workshops in Voorhout

Voorhout n De bibliotheek Sassenheim biedt al enige tijd in samenwerking met Seniorweb Windows 10 workshops aan. Ook dit najaar zijn deze workshops, maar dan in de vestiging in Voorhout.

De volgende workshops zijn de komende tijd te volgen: Maandag 29 oktober: Basis Windows 10, maandag 5 november: Bestandsbeheer, maandag 12 november: Internet, maandag 19 november: Fotobewerking en maandag 26 november: Word. Al deze programma's bevinden zich in Windows 10.

De workshops van elk 2 uur worden gehouden op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek (Herenstraat 48). Er is plek voor maximaal zes deelnemers. Er wordt gewerkt in kleine groepen. Deelnemers hoeven geen laptop mee te nemen.

Deelname kost 5 euro per workshop voor leden van de bibliotheek of Seniorweg. Niet-leden betalen 10 euro. Aanmelden kan in alle vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Sassenheim n In de week van de Nationale Ouderendag hebben alle verpleegafdelingen een extra mondzorgpakketje ontvangen van medewerkers van mondhygiëne praktijk D. van Staden (foto). Naast de reguliere mondzorg in de praktijken in Sassembourg en in Lisse, gaan de mondhygiënistes ook wekelijks langs bij de verpleegtehuizen in de regio. Ze behandelen cliënten zo nodig aan bed en geven instructie aan het personeel hoe dagelijks de monden van deze kwetsbare cliënten te verzorgen.

Foreholte neemt punt mee naar huis

Voorhout n Onthutst en ongelovig keek alles wat ONA was elkaar aan na het laatste fluitsignaal van de uitstekend leidende Thijs Dogterom. Hoe was het mogelijk dat Foreholte toch nog terug kwam in de wedstrijd? Niemand die het antwoord wist. Als koploper in de 2e klasse C stapten de mannen van trainer Frank Bloemheuvel in de bus terug naar Voorhout.

Onmiddellijk deelde Georgio Petridis de eerste waarschuwing uit door in de eerste minuut voorlangs het Voorhoutse doel te schieten. Er was in die beginfase spraken van twee zoekende ploegen en heel veel samenhang viel er niet te ontdekken aan het spel der beide ploegen. Foreholte doorbrak die status quo toen Christian Guijt werd diep gestuurd vanuit Toni Arroyo en vrij voor ONA-keeper Erik van der Laan uitstekend afwerkte (0-1). Foreholte leek zich in een comfortabele positie te hebben gemanoeuvreerd. Het was al drie wedstrijden goed afgelopen, opnieuw was er een voorsprong. Wat kon de ploeg gebeuren? ONA drong aan, Foreholte leunde rustig achterover.

Onder druk

Een eerste waarschuwing werd gegeven toen keeper Guijt zich vergiste in de voortgang van de bal en aanvalsleider Mohammed Faouzi nog juist kon voorzetten. De bal eindigde in het zijnet, maar het was 'de stilte voor de storm'. Eerst tikte dezelfde Guijt een vlammend schot van Anouar Chairi nog maar net over de lat, maar in de 32e minuut was het wel raak. Mo Faouzi werd van links af ingespeeld en onder druk van Tjeerd van der Zwaan wist hij met een omhaal weergaloos het doelnet achter Guijt te vinden (1-1). Twee minuten later was het Anouar Chairi die met een bikkelharde inzet de Gouwenaars volkomen terecht op voorsprong schoot (2-1).

Grotere achterstand

ONA vervolgde in de tweede helft de pressie op de onrustige Voorhouters. In de 55e minuut was het opnieuw Chairi die doorgebroken over de rechterflank het doel net niet wist te vinden, maar toen Foreholte bleef volharden om aan hem te weinig aandacht te schenken was er tien minuten later geen houden aan (3-1). Ten einde raad wisselde trainer Bloemheuvel Sam Lemmers en Jelle Geerlings in de ploeg. Een ieder buiten het veld had zich al verzoend met een eerste nederlaag, toen juist Jelle Geerlings fraai en buiten bereik van Van der Laan binnenschoot (3-2). Het geloof in een resultaat was onmiddellijk terug. ONA begon achteruit te lopen in plaats van hun eigen spel te blijven spelen en in de 90ste minuut kopte Sam Lemmers de bal op de paal, waarna William van Vliet de terugspringende bal leek binnen te schieten. Zijn inzet werd toch nog gekeerd op de doellijn door een Gouds been. Er was echter geen houden aan en de vijfde Voorhoutse corner werd bij de tweede paal door opnieuw Lemmers binnen gekopt (3-3). Na zesennegentig minuten floot scheids Dogterom de wedstrijd naar de geschiedenis. Foreholte leek lange tijd 'dood en begraven', maar herrees in de laatste tien minuten van de wedstrijd uit z'n as.

Teylingen vergeet te winnen bij HHV

Sassenheim n In een wedstrijd waarin Teylingen tot de 78e minuut geen enkele kans weg gegeven heeft, wist het niet verder te komen dan 1-1 op bezoek bij koploper HVV uit Den Haag. In de vierde minuut was het spits Jaap Zwetsloot met de vroege 0-1, twaalf minuten voor tijd schoot naamgenoot Jaap Donker de gelijkmaker binnen.

Al na dertien seconden kreeg Zwetsloot de kans op 0-1, maar zijn schot ging voorlangs. Kort hierna kopte Lasse van Wijk de bal goed door naar Zwetsloot die, geheel vrijstaand, de openingstreffer kon aantekenen. In de fase na de 0-1 had Teylingen de controle, zonder grote kansen te creëren. Met Collin Dofferhoff op het middenveld moest het op het lastig te spelen grasveld op de Diepput knokken voor de meters, wat alleraardigst lukte. Goed voetbal spelen was misschien niet mogelijk en dat zal verklaren waarom de Sassenheimers snel vanuit de 'tweede bal' speelde.

Kansen

Na de rust bleef de controle zichtbaar, ditmaal gepaard mét kansen. Zwetsloot schoot te wild over, en kon daarna Melle de Louw vrijzetten voor de goal, maar zijn pass was te ver naar buiten. Nog een keer was het Zwetsloot met een knappe volley in het zijnet, zonder succes. De 0-2 viel niet, maar de 1-1 wel. Vanuit het niets mag gerust gezegd worden. Een vrije trap net over de middenlijn werd 'erin gepompt' en de afvallende bal werd erin geschoten. In de slotfase ging het spel op en neer met enkele mogelijkheden voor beide teams, zonder eindwinnaar.

4. 0-1, Jaap Zwetsloot, 78. 1-1, Jaap Donker

Opstelling: Kharboutli, Vooijs, van den Nouland, Heemskerk, Acimovic (85. Seegers); Rodenburg, van Wijk, Dofferhoff (72. Witkamp); Ritzen (56. de Ridder), Zwetsloot en de Louw.

Landskampioen te sterk voor The Bassets

Dennis Rietberg kan niet loskomen van zijn tegenstanders van 't Gooi. | Foto: pr.

Sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets gaat het seizoen nog niet van een leien dakje. Het krachtverschil tussen de top en de middenmoot is te groot en daardoor zijn teveel wedstrijden eigenlijk op voorhand al beslist. Een van de die wedstrijden was op zaterdag 13 oktober tegen rugbyclub 't Gooi uit Naarden.

't Gooi is regerend landskampioen en wil die titel prolongeren, dus The Bassets wist wat het te wachten stond. The Bassets knokte voor wat het waard was en kon twintig minuten lang de gelederen gesloten houden. Daarna brokkelde de defensie af en de score begon aan de zijde van landskampioen op te lopen. The Bassets wilde met man en macht een monsterscore voorkomen, maar toen de tachtig minuten speeltijd er op zaten stond er toch echt 0-62 op het scorebord.

In de komende weken spelen de Sassenheimers wedstrijden van een gelijk kaliber. Op zaterdag is daarvan de eerste in de reeks, tegen HRC.

MHC Voorhout en Hisalis spelen derby in Silver Cup

Joshua Kortekaas (op de schouders) en Myrthe Dekker (rechtsvoor). Foto: pr.

Voorhout n Sportpark Elsgeest stond vrijdag 12 oktober in het teken van de derby MHC Voorhout tegen Hisalis.

De KNHB organiseert sinds een paar seizoen weer bekerwedstrijden. De Silver Cup is een bekertoernooi voor alle clubs uitkomend in de eerste klasse tot en met de vierde klasse. Hisalis, uitkomend in de derde klasse, stroomde in de tweede ronde in en trof daar vierdeklasser MHC Voorhout als tegenstander.

MHC Voorhout komt de eerste helft goed mee, maar moet in de tweede helft zijn meerdere erkennen in streekgenoot Hisalis. | Foto: pr. Foto: pr.

De wedstrijd werd een echte Bollenstreek derby, inclusief vuurwerk. De 300 toeschouwers zagen dat Voorhout in de eerste helft nog goed partij bood. Na een 0-3 achterstand scoorde Voorhout de 1-3 door een doelpunt van Bob Menken en gingen hiermee de rust in.

In de tweede helft was het verschil te groot. Hisalis liep uit naar 1-5 en MHC Voorhout kwam in de laatste fase kracht tekort. Door nog twee late doelpunten in de laatste vijf minuten won Hisalis de derby met 1-7.

Foreholte nog puntloos

Voorhout n Ook bij promovendus DSVD lukt het Foreholte niet om van de nul af te komen. De Voorhoutse ploeg verloor nipt.

Zowel Foreholte als thuisploeg DSVD stonden voor de wedstrijd op nul punten. De eerste helft begonnen de Voorhoutse dames nog sterk door veelvuldig Melanie Zwaan aan de cirkel aan te spelen. Vanaf de tiende minuut werden de afspraken in zowel de dekking als de aanval niet of nauwelijks nagekomen, met als gevolg dat DSVD in de wedstrijd kon groeien. Het resultaat was een terechte 14-9 achterstand bij rust.

In de tweede helft was het zaak om meer te geloven in eigen kunnen en te beseffen dat Foreholte zelf het tempo van de wedstrijd moest gaan bepalen. Dit lukte de ploeg de eerste vijftien minuten na rust heel goed, waardoor ze terugkwamen tot een 17-17 tussenstand. De eerste voorsprong lag voor het inschieten, alleen deze kans werd naast geschoten met als het gevolg weer direct een tegentreffer. Via 19-17 werd het uiteindelijk 25-24 voor DSVD.

Doelpunten: Melanie Zwaan 8, Chantal Slegtenhorst 5, Kim Schuurbiers 4, Naomi Hoogervorst 3, Birgit Hemmes 2, Merel van Drueten en Lot van Kampen beiden 1.

Succesvol judoweekend

Voorhout n Het voltallige judoteam van Sportschool Kaizen kwam op zaterdag 13 oktober in actie. De talentengroep en B-selectie moesten in Dordrecht aan de bak op het Instaptoernooi, de hoofdmacht deed mee aan het Open Nijmeegs Kampioenschap.

De judoka's in Dordrecht hadden afgelopen weken keihard getraind. Dit was zeer goed zichtbaar op het instaptoernooi. Er werd aanvallend gejudood wat resulteerde in veel mooie ippons. Trainer Ruben Zweistra was na afloop zeer te spreken over zijn pupillen. Na afloop mochten Anna Warmerdam, Kai Nijenhuis, Madelief Post, Kick Janssen, Arian Tomaka, Wiktor Tomaka, Geus Harteveld, Stijn Hulsebosch, Kai Lin, Antoni Wempe, Maik van den Haak, Olivier Steemers hun embleem ophalen.

De judoka's van de A-selectie deden in Nijmegen mee aan het Open Kampioenschap. Op dit top judotoernooi waren alle grote clubs uit Nederland aanwezig. "Dat het pittig zou worden, was van te voren al duidelijk. Maar wij schatten onze kansen toch wel hoog in," zei hoofdtrainer Johan Zagers vooraf. Het werd keihard knokken om elke millimeter judopakking en opening voor een worp. Stefan Disseldorp won de gouden medaille, Joshua Kortekaas pakte de zilveren medaille en een bronzen medaille was voor Myrthe Dekker.

Diploma's bij Columbiaan

Foto: pr./Dennis van Gent

Voorhout n Bij zwemvereniging de Columbiaan behaalden acht kinderen op zaterdagmiddag 6 oktober hun A- of B-diploma. Voor het A-diploma slaagden Philip, Charlotte, Jasmijn, Jet, Rawan en Roaa. Omar en Mamhoud behaalden hun B-diploma. De zwembond KNZB vindt het belangrijk dat ieder kind vertrouwd raakt met het water. Bij de Columbiaan kunnen kinderen met zwemmen voor het Zwem-ABC, of later voor zwemvaardigheid of wedstrijdzwemmen.

Schrijfster Geeri Bakker vertelt de leerlingen van de Overplaats over de bijzondere vriendschap tussen Mette en Jort, de hoofdpersonen in haar boekenreeks. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Op basisschool De Overplaats werd dit jaar groots uitgepakt met de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema 'vriendschap' stond centraal en was zichtbaar in de school. Op dinsdag 9 oktober bracht de Sassenheimse kinderboekenschrijfster Geeri Bakker een bezoek aan groep 5 tot en met 8 om te vertellen over haar nieuwe boek 'Mette en Jort op wintersport'. De Kinderboekenweek werd afgesloten met de traditionele boekenmarkt. Met de 400 euro die is opgehaald, wordt de huidige collectie van de schoolbieb verder uitgebreid.

n Succesvolle eerste Wacky Wine

Foto: pr.

Sassenheim n "Ik heb veel leuke reacties gekregen!" Chantal Langeveld, organisator van het eerste Wacky Wine Festival, is er een dag later nog vol van. Het wijnfestival op zondag 14 oktober in Van der Valk trok veel bezoekers. Zij konden kiezen uit tachtig soorten wijn en verschillende hapjes. Coverband AllStars zorgde voor de muziek. Voor wie extra kennis op wilde doen, waren er diverse workshops van de aanwezige wijnhuizen. Een echte aanvulling op de Teylingse evenementenkalender. Een tweede editie van Wacky Wine komt er dan ook zeker, besluit Chantal lachend. "Daar komen we nu al niet meer onderuit!".

Politiek Café

sdr Foto: pr.

Sassenheim n In maart zijn de Provinciale Staten-verkiezingen. Een aanleiding voor D66 Teylingen om een aantal partijkandidaten de gelegenheid te geven zich tijdens het maandelijkse politiek café voor te stellen aan de D66-leden uit Teylingen en omliggende gemeenten. De onlangs herkozen fractievoorzitter van D66, Ria Oosterop, vertelde kort iets over het werk van de Provincie. Andere kandidaten Brigit de Klerk, Ton van Rijnberk, Kirsten Wilkeshuis en Jeroen Heuvelink spraken ook over voor hen belangrijke thema's en hun motivatie.

week in beeld

China en het christendom

Sassenheim n Ds. Tjeerd de Boer geeft op woensdag 24 oktober een lezing over de positie van de christelijke kerken in China in de Julianakerk (Julianalaan 6). China maakt de laatste jaren veel ontwikkelingen door. Ds. De Boer woonde en werkte samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier in Hong Kong, van waaruit hij regelmatig door China reisde. Deze zomer keerden zij terug naar Nederland. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is 3 euro. De organisatie is in handen van de Commissie Vorming & Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim/Warmond.

De puzzel van vorige week was wel heel erg moeilijk zonder woordenlijst. De redactie is vergeten deze te plaatsen, onze excuses. Deze week gelukkig wel weer een volledige puzzel! Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 21 oktober bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

17 t/m 24 oktober

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communiedienst m.m.v. Vivace.

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, Zangdienst, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Avondmaal voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: mw. C. de Peuter

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Wereldmissiedag, eucharistieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: Th. Blokland.

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. P. Verhoeff (Alkmaar)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Startdienst, voorganger: Mevr. Ds. J. Nijboer (Noordwijk)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur; eredienst, 19.00 uur, onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

27 / 28

De puzzel van vorige week was wel heel erg moeilijk zonder woordenlijst. De redactie is vergeten deze te plaatsen, onze excuses. Deze week gelukkig wel weer een volledige puzzel! Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 21 oktober bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.