De Teylinger

16 augustus 2017

De Teylinger 16 augustus 2017


Genieten van de laatste vakantieweek

Warmi is al jaren een begrip in Warmond. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Liefhebbers van een flinke vuur wordt aanbevolen op vrijdag 18 augustus naar Koudenhoorn te gaan. Op het recreatie-eiland tussen de Leede, de Groote Sloot en de plas het Joppe wordt onder toezicht van de plaatselijke vrijwillige brandweer het sloophout verbrand dat overblijft na afbraak van het huttendorp dat daar deze week is gebouwd door jongens en meisjes die meededen aan de activiteiten van de Stichting Kinderwerk Warmond. De dertigste editie van dit evenement ging maandagmorgen van start met 180 deelnemers verdeeld over vijftien groepen.

Open dag bij jarig Rode Kruis

Sassenheim n 'Er is er één jarig', en dat is op zaterdag 19 augustus het Rode Kruis. Daarom is er van 11.00 tot 16.00 uur een open dag in het gebouw van het Rode Kruis afdeling Duin- en Bollenstreek aan de Rijksstraatweg 22i (route 44, t.o. Akzo Nobel) in Sassenheim.

De speciale landelijke jubileumtentoonstelling is te zien. In de vorm van een groot rood kruis ziet het publiek op beeldschermen verhalen over de Rode Kruisvrijwilligers van toen en nu; helden en heldinnen die een rol van belang hebben gespeeld in de afgelopen 150 jaar. De figuren worden gespeeld door acteurs van het Nationale Theater.

Andere onderwerpen waar we deze dag aandacht aan besteden zijn het aanbod aan EHBO cursussen, evenementenhulpverlening, zelfredzaamheid, reanimatie, bijzondere voertuigen, kindergrime en het Red Cross Quest spel, waarbij kinderen op een leerzame manier kennis maken met eerste hulpverlening. Parkeren kan op het terrein. De toegang is gratis.

Collectanten voor stichting Hartekind

Voorhout n In de week van 28 augustus tot 2 september vindt de collecteweek plaats van Stichting Hartekind. Esther en Jeroen van Beelen uit Voorhout zijn daarom op zoek naar collectanten, die in hun eigen wijk in Voorhout, Sassenheim of Warmond langs de deuren willen. Wil jij je inzetten voor deze 25.000 kinderen in Nederland, meld je dan aan bij Jeroen en Esther via hartekindvanbeelen@gmail.com.

Vorig jaar is tijdens de eerste Hartekind Collectedag in het hele land ruim 10.000 euro opgehaald door zo'n honderd vrijwilligers. Dit jaar heeft de stichting als doel die opbrengst te verdubbelen, zodat er nog meer onderzoek gefinancierd kan worden. Het onderzoek richt zich op aangeboren hartafwijkingen bij kinderen.

Nacht van Sassem

Sassenheim n De Nacht van Sassem is een week eerder dan voorgaande jaren. Op vrijdag 18 augustus is het evenement de afsluiter van de zomervakantie. Tussen 14.00 en 22.00 uur staan er kramen in het centrum, zijn er optredens en workshops voor kinderen, kunnen bezoekers een hapje eten op het foodplein en zijn er diverse optredens. De afsluiter is op de Oude Haven, daar is het feest tot 0.00 uur. Lees verderop in deze krant meer over de Nacht van Sassem.

Puzzel mee!

Redactie n Er kwamen al vragen binnen bij de redactie over een wekelijkse puzzel in deze krant. We kunnen u blij maken; vanaf deze week staat in iedere editie een puzzel op de servicepagina. Onder de inzenders van het juiste antwoord verloten we een arrangement van Cinema Floralis in Lisse.

Repair Café weer aan de slag

Sassenheim n Is er tijdens de vakantie iets kapot gegaan? De vrijwilligers van het Repair Café Teylingen staan weer in de startblokken om reparaties uit te voeren. Op zaterdag 19 augustus is van 13.00 tot 16.00 uur de eerste bijeenkomst van het reparatie-café in de JoJo aan het Hortusplein 14 in Sassenheim. Vrijwilligers repareren samen met de bezoekers de kapotte apparaten. De toegang is gratis.

KBO is klaar voor actief seizoen

Op zoek naar
jonge
senioren

Op bezoek in Teylingereind

Zwemmen in de sloten van Sassenheim

evenementen n Kunst en oldtimers

Principeverzoek ingediend bouwplan villa Rusthoff

Sassenheim n De ontwikkelaar van de plek van villa Rusthoff op Hoofdstraat 222 heeft recentelijk een principeverzoek bij de gemeente ingediend voor het bouwplan. Met de ontwikkeling wordt ook aan een grondruil met het park Rusthoff gedacht.

Door Nico Kuyt

De fracties van CDA, D66 Trilokaal, PvdA en ChristenUnie hadden onlangs vragen gesteld over de nieuwbouwplannen op de locatie villa Rusthoff en de mogelijke aantasting van het park. Zij zijn verwonderd dat de raad en inwoners de plannen uit de media en alleen via de projectontwikkelaar hebben moeten vernemen. Maar B&W geeft in een antwoord aan dat de gemeente er pas bij betrokken wordt als er een formeel principeverzoek voor het plan is ingediend. Dat was ten tijde van het door de fracties indienen van de vragen nog niet gebeurd, omdat het schetsplan bij de ontwikkelaar nog in voorbereiding was. Het principeverzoek is op 12 juni ingediend en op 7 juli door B&W voor advies naar de ambtenaren gestuurd voor een beoordeling. Daarna neemt B&W een besluit erover en vervolgens zal, zoals gebruikelijk, de raadsleden worden geïnformeerd.

In een eerder informeel gesprek met de ontwikkelaar heeft wethouder Bas Brekelmans echter hem gevraagd om vooruitlopend op het indienen van het principeverzoek oriënterende gesprekken te voeren met diverse stakeholders, zoals Stichting Oud Sassenheim, Stichting Beheer Park Rusthoff en de TOV. Dit om hiermee een zo breed mogelijk gedragen plan te hebben vóórdat er een officieel verzoek wordt ingediend bij de gemeente. Deze gesprekken zijn gevoerd.

Grondruil

In een gesprek met de Stichting Beheer Park Rusthoff is een grondruil aan de orde gekomen, waarbij aan de achterzijde een stuk aan het park wordt toegevoegd waar de stichting een berging krijgt. Aan de zijkant, parallel aan de entree van het park, wordt een stuk grond wordt afgestaan voor een terras. Daarvoor is nog een beoordeling nodig door een landschapsdeskundige, die kijkt of dit aanvaardbaar is gezien de monumentale entree van het park.

Het park is gemeentelijk monument en daardoor is ook een advies van de monumentencommissie nodig. Mocht de ruil haalbaar blijken, dan is de voorkeur van Brekelmans en de stichting om de grond niet te verkopen, maar te verhuren om zo ook in de toekomst er grip op te houden.

Terras

Een terras is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan om het mogelijk te maken is een besluit van de gemeenteraad nodig.

Binnenkijken bij de jeugdgevangenis

Teylingen n Forensisch Centrum Teylingereind opent op zaterdag 23 september de deuren voor bezoekers. Inwoners van de gemeenten Teylingen en Oegstgeest zijn van harte welkom om een kijkje te nemen binnen de muren van de inrichting. Vanaf woensdag 23 augustus kunnen geïnteresseerden zich via www.teylingereind.nl aanmelden.

Vrijwel iedereen heeft er een idee bij: 'een jeugdgevangenis'. Lang niet iedereen is er binnen geweest. Zeker wanneer er in de directe woonomgeving een justitiële jeugdinrichting is gevestigd, bestaat de behoefte om eens binnen te kijken. Teylingereind nodigt omwonenden van harte uit voor de open dag. Het forensisch centrum is een particuliere, gesloten justitiële jeugdinrichting voor maximaal 92 jongens.

Rondleiding

Er zijn zowel 's morgens als 's middags rondleidingen. Hierbij wordt verteld over het leven en werken in Teylingereind. Wat gebeurt er precies achter de muren? Welke jongeren verblijven er? Wie helpt hen met een goede terugkeer in de maatschappij en met welke instellingen werkt Teylingereind daarvoor samen? Bovendien kunnen bezoekers met eigen ogen zien hoe de jongeren voor het eerst Teylingereind binnenkomen, hoe de kamers van de jongeren eruit zien en waar ze naar school gaan.

Aanmelden

Bezoekers die in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs kunnen zich vanaf woensdag 23 augustus aanmelden via www.teylingereind.nl onder het kopje contact. De ervaring leert dat de open dag binnen enkele uren tot dagen is volgeboekt. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De minimumleeftijd is 14 jaar.

KBO start met seizoen Vierkamp Klaverjassen

Teylingen n Het nieuwe seizoen 'Vierkamp Klaverjassen' waaraan de KBO afdelingen Voorhout, De Zilk, Noordwijkerhout en Sassenheim deelnemen start op vrijdag 25 augustus.

Dit seizoen vindt de eerste Vierkamp plaats in Grand Café Graaf Jan (Jan van Brabantweg 3) in Sassenheim.

De vierkamp begint om 9.45 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Inleggeld is 15 euro, dat is inclusief lunch, twee keer koffie of thee en twee consumpties.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Aan bij Bert van den Nouwland via tel. 0252-864572. Nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom.

Met een zeilklomp De Leede op

Deelnemers aan de Klompzeil kampioenschappen bouwen zelf hun bootje en laten die vervolgens te water. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De tiende Warmondse Klompzeil Kampioenschappen zijn op zaterdag 26 augustus om 14.30 uur in Park Groot Leerust in Warmond. Bij de VVV Warmond (Gemeentehaven) zijn nieuwe bouwpakketten voor een zeilklomp te koop voor 32,50 euro per stuk. De nieuwe aspirant klompzeilers krijgen 10 euro retour van de Stichting Zeilvaart Warmond bij inschrijving op 26 augustus. Uiteraard zijn de kinderen die al een zeilklomp hebben ook weer van harte welkom om mee te doen. De drie snelste zeilers vallen in de prijzen. De Klompzeil Kampioenschappen zijn inmiddels een vast onderdeel van de Gouden Gaffelwedstrijden, die in het weekend van 26 en 27 augustus voor de 25ste keer worden gehouden.

KBO Teylingen klaar voor actief jaar

n Nieuw programmaboekje: uitstapjes en babbeltrucs

Teylingen n Met 2.200 leden is KBO Teylingen een van de grootste verenigingen in onze gemeente. Binnenkort start het nieuwe seizoen en deze week vallen de nieuwe programmaboekjes op de deurmatten van de leden in Voorhout, Warmond en Sassenheim. De KBO bloeit, maar kijkt ook naar de toekomst.

"Hoeveel deelnemers zijn er woensdag, Hans?" "Er hebben zich 30 mensen aangemeld." Voor dit interview met de KBO Teylingen nemen Hans Boere en Chris Zwetsloot nog even de laatste stand van zaken door met betrekking tot de fietstocht op 16 augustus. Enthousiaste geluiden volgen: "Wat een mooi aantal, goed gedaan vriend!". Hans Boere is vicevoorzitter van de KBO en tevens betrokken bij activiteiten in Voorhout. Chris Zwetsloot zit in de activiteitencommissie voor Warmond. Samen met voorzitter Dick Voerman, Netty Havenaar, Lia Oostdam, Wim van Kampen en Martin Bergman vormen ze ook het bestuur van KBO Teylingen.

Goede zomer

Terwijl het verenigingsleven in de zomervakantie zo goed als stil ligt, blijft de KBO juist actief. In juni, juli en augustus vielen de activiteiten voor het tweede jaar onder gezamenlijke vlag van KBO Teylingen. Er is veel behoefte aan, zegt Boere. "Veel senioren vinden het fijn dat er de mogelijkheid is om juist in de zomer onder de mensen te zijn. Hun eigen kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie, de activiteiten liggen even stil. Dan word je al snel eenzaam, maar dat hoeft dus niet. Op deze manier zorgen we dat iedereen een fijne zomer heeft."

Bestuurlijke fusie

Twee jaar geleden gingen de KBO's uit Voorhout, Sassenheim en Warmond een bestuurlijke fusie aan. De 'nieuwe' KBO Teylingen kreeg voor zijn succesvolle inspanning tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de Vrijwilligersprijs 2016 toegekend.

Sinds 2015 is er een overkoepelend bestuur, maar de activiteiten worden nog per plaats georganiseerd door individuele activiteitencommissies in Voorhout, Warmond en Sassenheim. Iedere afdeling heeft zijn eigen identiteit, benadrukt voorzitter Voerman. "Dat moet ook vooral zo blijven. We willen dat absoluut niet veranderen." Wel is het de bedoeling dat op de lange termijn alle activiteiten door een centrale organisatie, de KBO Teylingen, worden georganiseerd. Voerman: "Dat heeft zeker geen haast en kan nog enkele jaren duren."

Belangen behartigen

Naast activiteiten is belangen behartigen een andere belangrijke taak van de KBO. Lia Oostdam is bestuurslid belangenbehartiging en voor de KBO vertegenwoordiger in het Adviesplatform WMO en Jeugd. "Door de WMO is er veel veranderd. Ik merk dat het voor senioren soms zoeken waar ze terecht kunnen met bepaalde vragen voor hulp en ondersteuning." Netty Havenaar heeft als secretaris ook regelmatig mensen met vragen aan de telefoon. "Mensen bellen voor informatie en soms ook om hun verhaal kwijt te kunnen. Dat hoort erbij." Speerpunten belangenbehartiging zijn onder andere ouderenadvisering en het aantrekken van jonge senioren.

Voor aankomend seizoen zijn er ook weer informatiemiddagen gepland; de wijkagenten vertellen over babbeltrucs (op 25 september in Sassenheim, op 23 januari in Warmond en op 24 april in Voorhout) en de notaris uit Voorhout geeft een presentatie (op 27 november in Sassenheim, op 16 januari in Voorhout en op 20 maart in Warmond).

Programma 2017-2018

Iedere KBO-afdeling maakt zijn eigen programmaboekje. In september begint het nieuwe seizoen; de boekjes worden deze week verspreid onder alle KBO-leden. In Sassenheim is de officiële opening van het seizoen op dinsdagmiddag 5 september in de Oude Tol. De hobbygroep, fotoclub, bridgen/klaverjassen, bloemschikken, bingo en de Soos beginnen dan ook weer. Het iPad Inloopcafé start in oktober.

In Voorhout blijven sjoelen en klaverjassen natuurlijk op de kalender staan. "Zelfs in de vakantie hebben we nog ruim 30 kaarters in De Verdieping," duidt Boere het enthousiasme van de Voorhoutse leden. De opening van het seizoen in Voorhout is op dinsdag 29 augustus met de traditionele bingo.

De opening in Warmond is op dinsdag 12 september met een optreden van Sjaco in het Trefpunt. Zwetsloot verwacht veel van de komst van de palingvisser, waar hij van zijn collega-bestuursleden goede verhalen over heeft gehoord. "Die man schijnt heel enthousiast te kunnen vertellen over paling vissen en de palingstand in Nederland. Natuurlijk mogen bezoekers ook een paling proeven!" Verder blijft in Warmond de fietstocht, iedere derde donderdag van de maand, op het programma staan.

Oefen je vitaal!

Daarnaast organiseren de drie KBO's ook gezamenlijke activiteiten. Op vrijdag 29 september is de Dag van de Ouderen, met een gezellige middag met een hapje en een drankje in hotel Van der Valk. Hiervoor kunnen ook niet-leden zich aanmelden. Nieuw is ook de meerdaagse kerstreis naar Valkenburg van 5 december tot en met 7 december

.Voor senioren die niet meer zo zeker zijn, is er het beweegprogramma Oefen je Vitaal! Onder begeleiding verbeteren deelnemers hun balans, spierkracht en loopsnelheid. Ze krijgen oefeningen mee om thuis te doen en komen een paar keer samen om te evalueren. De startbijeenkomst is op woensdag 13 september van 9.30 tot 12.00 uur in 't Onderdak.

Jonge senioren

De bestuursleden benadrukken dat de KBO is voor iedereen vanaf 50 jaar. "De term 'ouderen' schetst een verkeerd beeld," zegt Netty Havenaar. "Het moet eigenlijk 'senioren' zijn." De KBO is dan ook op zoek naar nieuwe leden. "De jongere senioren", lacht Voerman. "Dat is van belang voor de toekomst", besluit Lia Oostdam. "We horen graag van deze (toekomstige) leden waarin we ze kunnen ondersteunen en waar hun interesses en belangen liggen. Er zijn voortdurend veranderingen en daarbij bieden wij graag een helpende hand. Op die manier kan de KBO er voor iedereen zijn."

Beroep tegen illegaal kamperen ongegrond

Sassenheim n De rechtbank heeft het beroep tegen het illegaal kamperen op het terrein nabij de ruïne ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak kunnen de klagers nog naar de Raad van State gaan.

Door Nico Kuyt

Op 3 december 2015 hebben een aantal omwonenden van het terrein in Overteylingen gevraagd om handhavend optreden tegen het gebruik als kampeerterrein. De gemeente legde een bestuursdwang op om de overtredingen ongedaan te maken. Door de gebruikers werd een daartegen een bezwaar ingediend. Op 8 februari 2016 is door een wijkagent proces-verbaal opgemaakt waarin werd geconstateerd dat op het terrein een stadsbus stond en soms twee campers en dat deze gebruikt werden als slaapplaats. Op 23 februari 2016 heeft er een vervolg-controle plaatsgevonden door een medewerker bouw- en woningtoezicht waarbij is geconstateerd dat in een Franse stadsbus werd overnacht. Op 11 maart 2016 heeft de gemeente vervolgens een vooraanschrijving uitgeschreven, waarin werd medegedeeld, dat het strijdig gebruik als kampeerterrein, moest beëindigen. Vervolgens is door de politie geconstateerd dat op het perceel is overnacht in verschillende voertuigen. Ook de boa's constateerden dat een kampeermiddel op het terrein als nachtverblijf verbleef. Een inspecteur van de bouw- en woningtoezicht bracht een bezoek aan het perceel en volgens zijn rapportage is in een voertuig op het perceel overnacht. Voor de rechtbank is er dus afdoende gesnurkt op het perceel door niet-eigenaars. En zij bezitten niet over een geldige vergunning. De gemeente mocht daarom handhavend optreden. Het beroep is ongegrond. Voor de partijen is een beroepsgang naar de Raad van State nog mogelijk.

Opbrengst biermarkt naar stichting Matchis

Sassenheim n De 27ste editie van de Biermarkt is op zondag 27 augustus. Tijdens dit drukbezochte evenement wordt naast aandacht aan bijzondere bieren ook aandacht besteed aan een goed doel. Bezoekers van de biermarkt kunnen na afloop hun bierglas inleveren en aangeven dat het statiegeld van het glas geschonken kan worden aan het goede doel. Dit jaar is gekozen voor Stichting Matchis als goed doel.

Stichting Matchis is het Nederlandse centrum voor stamceldonoren en zorgt dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Voor patiënten met een vorm van bloedkanker zoals leukemie die een stamceltransplantatie moeten ondergaan betekent een passende donor een laatste kans op leven. Helaas kan de stichting niet voor iedere patiënt een perfecte match vinden. Stamcellen geef je bij leven en de kans dat een donor een match heeft met een patiënt en daadwerkelijk stamcellen doneert is heel klein. De stichting heeft dus een hele grote groep potentiële donoren nodig! De stichting is afhankelijk van gezonde donoren in de leeftijdsgroep 18-50 jaar die via bloed- of beenmergdonatie stamcellen kunnen doneren.

Bij elke donor wordt allereerst aan de hand van wangslijmvlies onderzocht (getypeerd) of de donor geschikt is voor donatie. Bij gebleken geschiktheid komt de donor (anoniem) in een databank en pas als er een match is met een patiënt, wordt de donor gevraagd om stamcellen te doneren.

Opbrengsten glazen

Bezoekers aan de biermarkt kunnen na afloop hun glas doneren aan Stichting Matchis. Met de opbrengst van het statiegeld van deze glazen kunnen onderzoeken door de stichting worden uitgevoerd en donoren worden getypeerd. De kosten voor elk onderzoek zijn behoorlijk. Stichting Matchis is dan ook heel blij dat de biermarkt dit jaar deze stichting heeft uitgekozen als goed doel.

De biermarkt wordt georganiseerd door Café de Twee Wezen en Eetcafé de Voogd.

Centrum Seksueel Geweld helpt 139 slachtoffers

Regio n Het CSG biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Het CSG Zuid-Holland is een samenwerkingsovereenkomst tussen GGZ Rivierduinen, Politie eenheid Den Haag, GGD Hollands-Midden (Veilig thuis en SOA poli) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). CSG Zuid-Holland opende begin 2016 als negende CSG in Nederland zijn deuren.

Behalve acute slachtoffers, meldden zich op landelijk niveau in 2016 circa 1100 slachtoffers bij wie seksueel geweld langer dan een week geleden had plaats gevonden. Het CSG richt zich voornamelijk op slachtoffers van acuut seksueel geweld (korter dan 7 dagen geleden). Het slachtoffer wordt in dit geval bijgestaan in medische-, (wanneer gewenst) forensische- en psychologische zorg. Tevens biedt het CSG op consultatiebasis hulp aan slachtoffers en/of hulpverleners die vragen hebben over niet acuut seksueel geweld. Hulpverleners kunnen bellen met het landelijk telefoonnummer. Het CSG Zuid Holland heeft in 2017 van januari tot en met juni 139 nieuwe slachtoffers geholpen. Hiervan heeft 43 procent zich in de acute fase (binnen 7 dagen) gemeld, waardoor noodzakelijke medische zorg en politie onderzoek geboden kon worden. Dankzij samenwerking met LUMC, GGD Hollands-Midden en het CSG GGD Haaglanden wordt medicatie ter preventie van SOA's en ter preventie van HIV (PEP) geleverd op politiebureau Leidschendam.

De verliefde overbuurjongen ging mee naar Holland

Loco-burgemeester Kees van Velzen feliciteert het bruidspaar De Scheemaker-van Leem. | Foto: MV Foto: Marieke Voorn

n Diamanten bruidspaar De Scheemaker-van Leem

Voorhout/Katwijk n Het bruidspaar De Scheemaker-van Leem vierde op zondag 13 augustus hun 60-jarig huwelijksjubileum. Een liefde die begon in Indonesië en via Den Haag en Voorhout nu tijdelijk in Katwijk is aanbeland.

Ze hebben hun eigen tafeltje aan het raam in de huiskamer van afdeling Lelie. In het midden staat een peper en zout-stelletje van een twee mensen die elkaar omhelzen. "Die hebben we onlangs gehad," verklapt de bruidegom. Het bruidspaar Ernst George De Scheemaker (85) en zijn vrouw Guus Anneke (80) woont sinds mei vanwege gezondheidsredenen in verzorgingstehuis De Wilbert in Katwijk. Het bruidspaar komt echter uit Voorhout en dus bracht loco-burgemeester Kees van Velzen hen op maandag 14 augustus een bezoekje, inclusief bloemen en chocolaatjes.

Huisfuifjes en dansavonden

De liefde van het bruidspaar begon helemaal niet in de Duin- en Bollenstreek. De bruidegom werd, net als zijn bruid, in de vorige eeuw geboren in Indonesië. Aan de overkant van de straat woonde een leuk meisje. Ernst had wel een oogje op de mooie Guus. Ze fietsten regelmatig samen naar school, later kwamen daar ook huisfuifjes en dansavonden bij. Ze werden een stelletje toen zij 17 jaar was.

Koud

Een jaar later stapte haar moeder samen met het gezin op de boot de Willem Ruys naar Nederland. Guus ging mee, net als Ernst. Het stel had zich in 1955 verloofd en hij besloot met zijn verloofde mee te gaan naar het koude Holland. Daar moesten ze in het begin flink wennen, vertelt de bruid. "Het eerste jaar heb ik regelmatig een traantje gelaten. Vanwege de kou én omdat ik Indonesië miste." Ernst had daar minder last van. "Vanwege mijn leeftijd moest ik in dienst. Daar leren ze je wel met de kou om te gaan." Guus woonde toen nog in Den Haag. Het paar is ook in de Hofstad getrouwd, op 13 augustus 1957. Na zijn diensttijd ging Ernst, die bouwkundige is, aan de slag als assistent bedrijfsleider. Vanwege zijn werk in Amstelveen verhuisde het gezin, met inmiddels een dochter en een zoon, in 1969 naar hun huis aan Schoonoord in Voorhout. Voor Guus was het wennen. "Ik vond het in het begin wel heel erg stil. Gelukkig is dat nu niet meer zo," lacht ze.

Het bruidspaar is meerdere keren terug geweest in Indonesië voor vakantie, waarvan twee keer met de kinderen. Een van die reizen was voor hun 25-jarig huwelijk. "Dat is alweer een tijdje terug," grapt Ernst.

Aardig

Inmiddels hebben ze ook drie kleinkinderen. Het stel wordt gelukkig van alledaagse dingen. Aardig zijn vormt een groot thema. "We hebben het hier goed naar ons zin. We maken een praatje, iedereen is erg aardig," vertelt de bruid. Toch hoopt ze snel te herstellen, zodat ze samen over een tijdje weer terug kunnen naar Voorhout.

Inschrijfavond Vrijpionnen

Voorhout n De jeugdschaakvereniging van de Bollenstreek, de Vrijpionnen uit Voorhout, geeft al ruim 35 jaar schaakles aan de jeugd. Zij doet dat wekelijks op donderdagavond in jeugdcentrum De Spelewey (Breugelhof 8). De inschrijfavond is op donderdag 24 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur.

De vereniging biedt schaaklessen aan, onder leiding van bekwame instructeurs, op vijf verschillende niveaus. Het eerst niveau, stap 1, is bedoeld voor kinderen, die (bijna) nog niets van de schaakregels weten. Er wordt lesgegeven in kleine groepen van maximaal 10 kinderen. Elke groep staat onder leiding van twee instructeurs, zodat iedereen volop de aandacht krijgt.

Het nieuwe seizoen van De Vrijpionnen start op 31 augustus. De beginners krijgen les van 18.45 tot 20.00 uur. De theorielessen worden aan het einde van het seizoen afgesloten met een officieel examen, afgenomen door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. De minimum leeftijd van inschrijven is 7 jaar. Zodra alle schaakregels zijn behandeld, start de Pionnencompetitie ( binnen de clubtijden), waarin de schakers meteen het geleerde in praktijk kunnen brengen.

Toernooien

Maar De Vrijpionnen doet nog veel meer dan alleen de clubavond. Driemaal per seizoen organiseert De Vrijpionnen een toernooi voor de leden van de schaakclub. Ook is er bijna elke maand een Grand-Prix toernooi. Dat zijn toernooien, waaraan elke keer zo'n 100 kinderen uit Leiden en omgeving deelnemen en waar geschaakt wordt tegen kinderen van de zelfde speelsterkte. Een van die GP toernooien is in Voorhout.

Je kunt al schaken en wil daar verder mee? Geen probleem, dan kan je je ook bij ons aanmelden om alleen mee te doen aan een van onze competities. Ook ouderen zijn van harte welkom, om mee te spelen in de Top competitie.

Aanmelden

Wie enthousiast is geworden kan contact opnemen met Trudy Langeveld (secretaris@vrijpionnen.nl) of kijken op www.vrijpionnen.nl, waar je ook het inschrijfformulier vindt bij: Ik wil……leren schaken.

Cursus Windows voor beginners

Sassenheim n De Bibliotheek Bollenstreek organiseert samen met Stichting SeniorWeb een computercursus Windows PC voor beginners. De cursus start in september en wordt gegeven in de bibliotheek (Kerkstraat 42).

De cursus wordt door twee docenten van Seniorweb begeleid. Deelnemers krijgen les in groepjes van maximaal zes personen zodat er voldoende aandacht is voor alle deelnemers. De lesstof wordt geprojecteerd op een groot scherm zodat iedereen mee kan kijken op het computerscherm.

computers beschikbaar

Het doel van deze cursus is deelnemers te laten kennismaken met de computer, onzekerheid weg te nemen en een goede indruk te geven van wat er zoal mogelijk is met een computer. In de cursus komen aan de orde: muisgebruik middels het spel Patience; leren werken met Windows 10; tekstverwerking met Wordpad en internet en e-mail. Per cursist is er één computer beschikbaar.

De beginnerscursus computer bestaat uit zes lessen van twee uur. De kosten zijn voor leden van de bibliotheek en/of Senia 55 euro en niet-leden 65 euro. De lessen zijn op 11, 18, 25 september en 2, 9 en 23 oktober, iedere keer van van 14.15 tot 16.15 uur. Aanmelden kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl/cursussen of aan de balie bij één van de aangesloten bibliotheken in Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout of Warmond.

Nieuwe collectanten KWF

Voorhout n Voorhout breidt flink uit en dus is KWF op zoek naar vrijwilligers die in de nieuwe wijken Engelse Tuin, Het Raadhuisplein en Hooghkamer willen collecteren. Ook zoekt de organisatie nog vrijwilligers voor de flat aan de Jacoba van Beierenhof. De collecte is dit jaar van 3 tot en met 10 oktober. In totaal zetten zich al 110 collectanten in. Zij zijn dus op zoek naar nieuwe collega's. Aanmelden kan bij mevrouw E. Raijmans via 0252 212651 of via kwfvoorhout@gmail.com.

Open dag leercentrum Seniorweb

Sassenheim n Meer kunnen doen met een Samsung tablet, iPad of computer? Zoals een computer onderhouden, internet, e-mailen, skypen of apps downloaden? Kom dan naar de epen middag van Leercentrum Seniorweb Bibliotheek Sassenheim op donderdagmiddag 7 september van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek (Kerklaan 42).


Docenten van SeniorWeb zijn in de bibliotheek aanwezig om informatie te geven over het nieuwe cursusaanbod. De cursussen starten in de week van maandag 11 september. Geinteresseerden kunnen zich ter plekke aanmelden. Tevens start vanaf deze dag weer Digidonderdag, het wekelijks digitale inloopspreekuur. Hier kunnen bezoekers terecht voor al hun vragen over computers, tablets of smartphones. De toegang is gratis.

Zomerwandeling voor mensen met een darmziekte

Warmond n In de komende zomermaanden organiseert de regio Zuid-Holland van de CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland) een wandeling op zondagochtend 27 augustus in Warmond. Hierbij wordt ervaring uitwisselen over de ziekte gecombineerd met wandelen en natuurinformatie.

De wandeling is bedoeld voor mensen met de darmziekte Crohn of Colitis Ulcerosa. Wandelen werkt ontspannend en conditie verbeterend en tijdens de wandeling ontmoeten zij in ongedwongen sfeer mensen die ook te maken hebben met een darmziekte. De wandeling is op recreatie-eiland Koudenhoorn en is voor een groep van maximaal vijftien deelnemers Tussendoor geeft de IVN-gids natuurinformatie.

Er is op meerdere plaatsen op het eiland de mogelijkheid een sanitaire (nood)stop te maken indien nodig. Na afloop staat er een kopje koffie of thee voor klaar in het Paviljoen. Een partner, vriend, vriendin of familielid is welkom om mee te wandelen.

De wandeling begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Verzamelen bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3). Leden van CCUVN betalen 5 euro en niet-leden 7,50 euro. Aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/2017biowalk .

Promotie voor scheidsrechter Lindhout

Allard Lindhout is vanaf dit seizoen 'scheidsrechter senior'. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Scheidsrechter Allard Lindhout uit Warmond heeft een nieuwe stap in zijn nog jonge carrière gezet. Door het stoppen van Eric Braamhaar maakt hij promotie naar de zogeheten 'scheidsrechters senior'.

Lindhout (29) maakte in 2010 zijn debuut in de Jupiler League. Vijf jaar later floot hij voor het eerst in de Eredivisie, het duel tussen Willem II en FC Groningen. In totaal leidde Lindhout al 150 wedstrijden.

Hij is verguld met de kans die hij nu krijgt, zegt hij op de website van de KNVB. "Dit is een droom die uitkomt. Ik heb altijd keihard gewerkt om zo hoog mogelijk te komen en altijd die ambitie gehad. Dit was mijn doel en het is bijzonder gaaf dat ik nu bij de beste scheidsrechters van Nederland word geschaard."

Champions League

Lindhout hoopt nog veel stappen te zetten. "Ik ben onlangs als vierde official in het Wit-Russische Minsk geweest voor een voorrondewedstrijd in de Champions League, tussen BATE Borisov en Slavia Praag. Dat zijn mooie ervaringen. Op die momenten weet ik opnieuw dat ik er alles aan zal doen om het hoogste te bereiken."

Dictee

Regio n Rotary Oegstgeest organiseert op dinsdag 10 oktober voor de vierde keer het Oegstgeester Dictee. Het dictee is in het Teylingen College Duinzigt (Wijttenbachweg 23) in Oegstgeest. De start is om 19.00 uur. Aanmelden via www.hetoegstgeesterdictee.nl.

16 / 32

Succesvolle Sassenheim City Swim krijgt vervolg

Veel publiek tijdens de cityswim van vorig jaar. | Foto: pr./ Annemiek Zwaan Foto: pr./ Annemiek Zwaan

Sassenheim n De tweede editie van de Sassenheim City Swim is op zondag 27 augustus, een geweldig evenement voor iedereen die van zwemmen houdt. Ditmaal met twee zwemtochten in Sassemse vaarten en sloten: de 700 meter (start 11.00 uur) en de 3.000 meter (start 12 uur). Iedereen tussen de 8 en 88 jaar wordt uitgenodigd zich in te schrijven. Per afstand mogen maximaal 100 zwemmers.

Vorig jaar was de eerste editie van de 'city' swim en toen zwommen leden van de duik- en zwemverenigingen een tocht van ongeveer de 700 meter van het Oude zwembad over de Sassenheimer Vaart naar brasserie Hemels aan het Voorhavenkwartier.

Dit jaar is de tocht opengesteld voor alle recreatieve zwemmers die Sassenheim eens van een andere kant willen bekijken.


3000 meter

Naast de zwemroute van 700 meter (maximaal in een half uur zwemmen) , is er ook een zwemtocht van 3.000 meter voor de meer geoefende zwemmers (vanaf 13 jaar). Zij zwemmen via de Sassenheimer Vaart naar het Hellegat en dan via de Ringsloot en Oude Zwembad terug naar het Voorhavenkwartier. Deze tocht moet in vijf kwartier volbracht worden.

Geen zin om te zwemmen? Kom dan vooral de zwemmers aanmoedigen langs het traject.

Controle door duikers

Het evenement wordt net als verleden jaar georganiseerd door de Sassenheimse Duikvereniging Het Onderwaterbos en de Zwemvereniging Sassenheim. Zij zorgen voor veiligheid op het water en op de kant.

Het hele parcours van 700 meter lang wordt van te voren gecontroleerd door de duikers van Onderwaterbos.

Aanmelden

Meer weten over de Sassenheim City Swim of inschrijven? Ga dan naar www.facebook.com/sassenheimcityswim of www.onderwaterbos.nl of www.zvsassenheim.nl.

Oranje Vereniging komt kennismaken

Voorhout n Een delegatie van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) gaat op zaterdag 19 en zaterdag 26 augustus de nieuwe wijken in om donateurs te werven. Zij zullen de activiteiten van de OVV onder de aandacht brengen bij de nieuwe inwoners van Voorhout.

De OVV organiseert gedurende het gehele jaar activiteiten voor alle leeftijdsgroepen in Voorhout. In januari startend met een seniorenmiddag tot aan de kerstmarkt in december. Het jaarlijkse hoogtepunt zijn de 'Najaarsfeesten' in de maand september. Deze feestweek begint dit jaar op 9 september en duurt tot 16 september. De OVV spant zich in om de saamhorigheid en gezelligheid voor jong en oud in Voorhout te bevorderen, onder het motto 'Feest maak je samen'. Natuurlijk kan de OVV dit alles niet zonder steun van donateurs. Zij hoopt dan ook in de nieuwe wijken nieuwe donateurs te kunnen werven of de adreswijziging te ontvangen van mensen die al donateur zijn. Meer informatie via www.oranjeverenigingvoorhout.nl.

De bijzondere zoektocht naar verdwenen Voorhouter Piet van Schie

Voorhout n Voor de Historische Kring Voorhout (HKV) is het niet ongewoon diep te graven om verhuisde dorpsgenoten terug te vinden. De zoektocht naar Petrus Jacobus van Schie was wel een bijzondere ervaring.

Deze Piet van Schie is de enige overlevende zoon uit het eerste huwelijk van boer Jan van Schie, opdrachtgever van de bouw van boerderij Berg en Daal nabij de Piet Gijzenbrug. Jan en zijn gezin 'kerken' in Voorhout nadat de welgestelde boer een conflict heeft gekregen met de pastoor van de St. Victorkerk. Zoon Piet, geboren op 7 februari 1848, wordt R.K.-priester en celebreert zijn Eerste H. Mis in St. Bartholomeuskerk in Voorhout, die hij als zijn parochiekerk beschouwt. Hij wordt kapelaan in verschillende parochies van het bisdom Haarlem, dat dan heel West-Nederland beslaat.

Nadat hij in Londen voor de zielenheil van de daar wonende Nederlanders gezorgd heeft, raakt het bisdom zijn spoor bijster. Na uitgebreid zoekwerk wordt een website gevonden van de Kerk van St. Francis of Assisi in Sacramento, Californië. Daar is een weldoener, Rev. Father Peter van Schie, die bij de bouw van hun kerk in 1910 een prachtig glas-in-lood raam geschonken heeft. Ze hebben geen idee waar Father van Schie vandaan komt en vragen de bezoekers van de website om nadere informatie. Zo kunnen twee geïnteresseerde partijen geholpen worden. Het bisdom Haarlem kan verteld worden wat er van hun priester geworden is en het bisdom Sacramento weet inmiddels waar hun weldoener vandaan komt.

De Voorhoutse pastoor Peter van Schie is, kort na de viering van zijn 50-jarig priesterfeest, in 1921 in Sacramento overleden. Zijn geschiedenis is nu door de HKV beschreven in de zomereditie van haar tijdschrift de Dwars Op, dat in deze weken verschijnt.

Nieuw parcours voor Poldercross

De poldercross is hét modderfestijn van Warmond. Dit jaar is er voor de deelnemers een nieuw parcours. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De 24e editie van de Warmondse Poldercross op vrijdag 18 augustus gaat over een nieuw parcours. De start en finish zijn zoals altijd op de landijsbaan van de Warmondse IJsclub (WIJC) in de Veerpolder, maar op Koudenhoorn worden nieuwe sloten aangedaan. Al is het verschil niet al te groot. Ook zullen de lopers niet meer door de Dorpsstraat gaan maar na de brugoversteek van Koudenhoorn naar de Gemeentehaven meteen door de Leede een weg terug vinden naar het recreatie-eiland. Na de aankomst op de landijsbaan wacht voor de deelnemers de welverdiende warme douche. Het afsluitende feest is vanaf 20.15 uur. De toegang is gratis

Inschrijven voor de poldercross is woensdag 16 augustus van 19.00 tot 20.30 uur in het clubhuis van WIJC (Veerpolder). Deelname vanaf 10 jaar. Op vrijdag 18 augustus start de jeugd (10-13 jaar) om 18.15 uur en de deelnemers van 14 jaar en ouder starten om 19.00 uur.

Voor het eerst moeder geworden?

Voorhout n De CJG bijeenkomst 'Baby in beeld' is voor ouders met hun eerste baby tussen de 0-4 maanden en start op dinsdagochtend 5 september. In de bijeenkomst worden diverse onderwerpen besproken, zoals de ontwikkeling van je baby, contact maken met je baby, huilen, slapen, troosten en alles wat met het kersverse ouderschap te maken heeft. Er is alle tijd voor vragen en het uitwisselen van ervaringen met andere ouders. Meedoen aan 'Baby in beeld' geeft ouders meer zelfvertrouwen.

De bijeenkomst op dinsdag 5 september is van 10.00 tot 11.30 uur in CJG Voorhout (Raadhuisplein 1).De bijeenkomst bestaat uit vier ochtenden en kost 10 euro per persoon. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl

Tweewielers voor fietslessen

Regio n VluchtelingenWerk in Lisse wil na de zomer van start gaan met het geven van fietslessen aan vluchtelingen. Wie een ongebruikte fiets in de schuur heeft staan, kan bellen naar VluchtelingenWerk: 0252-419659.

VCS organiseert Glow in the dark-toernooi

Sassenheim n Volleybal Club Sassenheim (VCS) organiseert op zaterdag 9 september van 09.15 uur tot 11.30 uur het eerste Glow in the dark-toernooi in sporthal de Wasbeek. Het toernooi wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds.

Langs de velden worden UV-lampen opgesteld en gaat al het andere licht uit zijn. Alles wat wit is of een neonkleur is zal hierdoor spectaculair oplichten. De velden, netten en bal worden ook voorzien van neonkleuren zodat deze worden gezien. Een dj verzorgt de muziek tijdens het toernooi.

Aanmelden

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen aan het toernooi. Deelname is gratis, volleybalervaring niet nodig. Aanmelden kan als team van minimaal 6 personen. Individueel opgeven kan ook. Aanmelden kan via gitd@volleybalclubsassenheim.nl.

Toeteren tijdens Truckrun

regio n Toen de commissie er ooit mee begon, kon het alleen maar dromen van een langdurig en jaarlijks terugkerend evenement. Maar nu, kan de huidige commissie met trots melden dat het dan zover is: de 20ste editie van de KatwijkBinse Truckrun is op zaterdag 19 augustus.

Hoe het de afgelopen jaren zich zo heeft kunnen ontwikkelen? Dat is wellicht het gevolg van werken met hart, inzet en liefde. Zoeken naar mogelijkheden met een positieve instelling waardoor iedereen een goed gevoel beleefd. De start en eindpunt is wederom vanaf het parkeerterrein van de Estec.

De route is als volgt:

13.20 Valkenburg

13.30 Katwijk aan den Rijn

13.45 Rijnsburg

13.55 Oegstgeest

14.10 Warmond

14.25 Sassenheim

14.50 Noordwijkerhout

15.20 Noordwijk Parallel b.

15.45 Katwijk gemeentehuis

15.55 Katwijk boulevard

16.05 Katwijk Hoornes (richting ESA-ESTEC).

De oude NZH bus rijdt weer door het dorp

De oude NZH bus rijdt op zondag weer voor even door Sassenheim. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Auto's, motoren, brandweerauto's, race-en rallyauto's en diverse andere bijzondere voertuigen. Het Oldtimerfestival, met rond de honderd oude voertuigen, in en rond Park Rusthoff is op zondag 20 augustus van 12.00 tot 16.00 uur.

Naast al dit moois heeft de organisatie dit jaar wel iets heel bijzonders in petto: een Leyland bus uit 1960 die ooit hier in de Bollenstreek dienst heeft gedaan. Deze door de stichting Haags Bus Museum prachtig gerestaureerde bus, een zogenaamde "bolramer", zal op 20 augustus niet alleen te bewonderen zijn. Er worden rondritjes gemaakt in de omgeving waarbij iedereen gratis mag meerijden.

Brandweer

Op de rode loper bij de hoofdingang staan een aantal oude brandweervoertuigen van diverse korpsen uit de regio. Een oude motorspuit en zelfs een waterkanon komen in actie.

Food en kids

Voor een hapje en een drankje is er een Food Plaza ingericht, terwijl de sfeer wordt verhoogd door een rock- 'n roll band.

Kinderen kunnen zich vermaken op de springkussens en diverse andere attracties. In het centrum van Sassenheim zijn diverse winkels en horecagelegenheden geopend.

Rit door de regio

Vanaf het Boschplein en de J.P. Gouverneurlaan start om 13.00 uur een rit voor oldtimers door de regio. Na de rit worden deze auto's opgesteld in de Hoofdstraat en het Boschplein waar ze bewonderd kunnen worden.

Korting voor vroege vogels bij 't Onderdak

Sassenheim n Vrijdag 18 augustus van 14.00 uur tot 22.00 uur vindt de jaarlijkse Nacht van Sassem plaats in het centrum van Sassenheim. Theater 't Onderdak biedt bezoekers de mogelijkheid om tijdens dit evenement nog eenmalig te profiteren van de vroegboekkorting, zowel bij de stand als via www.hetonderdak.nl. Bovendien is de film-passepartout voor het seizoen 2017-2018 dan voordelig verkrijgbaar. Het volledige programmaoverzicht van het nieuwe theaterseizoen staat op de website en op de Facebookpagina.

'Kom mee, kom mee naar Koudenhoorn'

Foto: pr.

Warmond n Uit volle borst zongen de deelnemers op maandag 14 augustus onder aanvoering van SKW-voorzitter Kees Voeten en de populaire beer Warmi de Viking het lied 'Kom mee, kom mee naar Koudenhoorn'. De kindervakantieweek Warmi is daarmee officieel van start. De hele week zijn er op het recreatie-eiland spelletjes en activiteiten. Die zijn dit jaar niet in het water; er zit blauwalg in het Joppe. Dankzij de vrijwilligers (op de foto) en sponsoren is er desalniettemin een fantastisch programma voor de kinderen, waar ze tijdens hun eerste schooldag, op maandag 21 augustus, flink over kunnen napraten. | Foto: pr.

n Kinderstad: droomkasteel met glijbaan

Een glijbaan in huis; wie wil dat niet? | Foto: pr./Facebook Kinderstad Foto: pr./Facebook

Sassenheim n In plaats van vier dagen, konden kinderen vorige week zelfs vijf dagen bouwen aan hun eigen stad. Kinderstad, ook wel bekend als de huttenbouw, werd weer een waar zaag-, timmer- én waterfeest!

Het was even onzeker of Kinderstad dit jaar georganiseerd zou worden. De oude organisatie had aangegeven na jarenlange inzet, er mee te willen stoppen. Enkele nieuwe vrijwilligers hebben vervolgens het stokje overgenomen en dus konden de kinderen ook dit keer in de vijfde week van de zomervakantie naar hartenlust bouwen op het ijsbaanterrein aan de Kagerdreef. En niet alleen de kinderen gingen aan de slag, ook de ouders werden aan het werk gezet. Iedere hut dient immers stevig te staan. Nadat de basis goed was, konden de kinderen aan de slag en werd de hut langzaam een droompaleis. Of een politiebureau. Of een groentewinkel. Bij een hut hebben ze zelfs de droom van ieder kind kunnen waarmaken: een glijbaan om van de slaapkamer naar de woonkamer te roetsjen!

Na vijf dagen zijn de bouwwerken afgebroken en is al het hout weer verzameld. Het afvoeren van het hout is echter een grote kostenpost, die de afgelopen jaren alleen maar groter is geworden. Stichting Kinderstad is daarom een crowdfunding gestart om dit te financieren, zodat er ook in 2018 een Kinderstad op het ijsbaanterrein kan verrijzen. Om te doneren, kijk op www. kinderstadsassenheim.nl.

Ve-t is vet!

Foto: pr.

Voorhout n Maar liefst twee weken kunnen de kinderen van de basisscholen in Voorhout meedoen met verschillende spelletjes en activiteiten tijdens Vakantie Evenementen Teylingen, kortweg Ve-t. Vorige week bakten de kinderen koekjes, deden de jongens een spannende speurtocht en versierden de meiden cupcakes. Ook maakten de kinderen hun eigen regenboog (op de foto). Deze week is de huttenbouw. Tot en met donderdag 17 augustus staan de bouwwerken op het ijsbaanterrein van IJsclub Voorhout. | Foto: pr.

Beach, volleybal en bier

Foto: pr.

Sassenheim n De Pintermannen 2 hebben er een jaar op moeten wachten, maar de titel in het beachvolleybal is weer terug. Vorig jaar werden ze in de finale nog verslagen door Sets on the beach, maar dit jaar was de revanche en wonnen de bierdrinkers wel. Met 25-15 werd Sets on the beach aan de kant gezet. Voor de andere deelnemende teams was de 27ste editie van het beachvolleybaltoernooi op het horecaplein bij de Oude Haven overigens ook geslaagd. Na een fikse bui kwam de zon door en werd het een echte stranddag. | Foto: pr.

Vier dagen zwemmen

Foto: pr.

Sassenheim n Vier dagen lang kunnen zwemliefhebbers weer zoveel mogelijk baantjes trekken in sport- en recreatiecomplex Wasbeek tijdens de Zwem4Daagse. Op dinsdag 15 augustus is het startsein gegeven voor dit vierdaags zwemevenement. Tot en met vrijdag 18 augustus kan er dan iedere dag een half uur gezwommen worden tussen 17.00 en 20.00 uur. Iedereen met minimaal zwemdiploma A kan meedoen. Zaterdag 19 augustus is er een inhaaldag. De organisatie is in handen van het zwembad in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Deelname kost 11 euro per persoon. | Foto: pr.

vakantie in beeld

Vrouwenvoetbal zit in de lift

Ter Leede vrouwen 1. | Foto: pr.

Sassenheim n Ruim twee miljoen tv-kijkers zagen de Oranje Leeuwinnen winnen en het Europees kampioenschap veroveren. Voetbal voor vrouwen wordt steeds populairder, merken ze ook bij de Teylingse clubs. Bij Ter Leede hebben ze met extra belangstelling gekeken: oud-speelster, coach en de huidige bondscoach Sarina Wiegman won al heel wat titels in Sassenheim.

Terwijl de heren van Ter Leede 1 het kampioenschap in de Hoofdklasse misliepen op doelsaldo, waren hun vrouwelijke collega's wel succesvol. Zij werden kampioen van de Topklasse door op de slotdag met 3-1 te winnen van Jong ADO Den Haag. De ploeg van coach Judith Kuipers veroverde hiermee hun achtste kampioenschap en kroonde zich tot de beste amateurploeg van Nederland.

Wiegman

Ook de nationale vrouwenploeg, de oranje leeuwinnen, staan sinds het Europees kampioenschap aan de top. Bondscoach Sarina Wiegman en haar team kroonden zich in de Grolsch Veste tot Europees kampioen na een overwinning op Denemarken. Bondscoach Sarina speelde maar liefst negen seizoenen bij Ter Leede en won in deze periode twee landstitels en de KNVB Beker, waarna zij als hoofdtrainster van de vrouwen hoofdmacht nogmaals de dubbel van het Nederlandse vrouwenvoetbal naar Sassenheim bracht.

Samenwerking Ter Leede en Teylingen

De sportieve prestaties hebben ook grote impact op de jeugdafdeling. "Steeds meer meisjes weten de weg naar sportpark de Roodemolen te vinden" vertelt vrouwen-voorzitter Jolanda Remmelzwaal. Door een goede samenwerking met de rood-zwarte buren van Teylingen komen er volgend seizoen maar liefst drie volwaardige vrouwen jeugdteams in actie. Naast een MO19 elftal zullen er voor het eerst ook een volledig MO15 en MO11 damesteam deelnemen aan de competitie.

Al met al zit het vrouwenvoetbal bij Ter Leede en bij Teylingen dus flink in de lift. Ook bij Foreholte in Voorhout bloeit het damesvoetbal en in Warmond bij Warmunda zijn vorig seizoen twee meisjesteams gestart. Het enige en eerste vrouwenelftal werd in het voorjaar kampioen en speelt aankomend seizoen in de derde klasse.

Kwaliteit

De rood-gelen uit Sassenhiem hebben dan natuurlijk ook een naam hoog te houden. Het gaat hierbij niet alleen om kwantiteit maar vooral ook om de kwaliteit. Technisch coördinator Ruud van der Meer wil vasthouden aan en zorgen voor continuïteit binnen de staf. Van der Meer: "Vasthouden aan de eigen principes en geduld hebben. Dan komt resultaat vanzelf. Een strakke piramide waarin vrouwen 1 en 2 op het hoogste niveau dicht bij elkaar voetballen, maar waar ook vrouwen 3, en de jeugd een rol van betekenis zullen spelen. Dit alles zonder te vergeten dat er ook plek moet zijn voor recreatief vrouwen en meisjesvoetbal binnen de club."

Voor alle meisjes (en ook jongens) startte afgelopen maandag op sportpark de Roodemolen voor de 33e keer de voetbalvakantieweek. Met als hoogtepunt dit jaar een voetbalclinic onder leiding van Henk Wisman, hoofdcoach heren 1. Over een aantal weken start het voetbalseizoen 2017-2018. Voor meer informatie op www.terleede.nl.

Teylingen start seizoen met open trainingen en in nieuwe tenues

Sassenheim n Voor voetbalvereniging Teylingen start het nieuwe seizoen op zondag 27 augustus met trainingen tussen 10.00 en 12.00 uur. Een mooie gelegenheid voor de voetballertjes om hun nieuwe tenue te passen.

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat RKVV Teylingen op zondag 25 juni het seizoen 2016-2017 met een gezellige slotdag afsloot. Veel mensen gingen op vakantie tijdens de zomerstop, maar veel vrijwilligers zijn binnen de club al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. De voorraden van het clubhuis zijn weer aangevuld, de ballen zijn opgepompt en de nieuwe kleedkamers zien er goed uit, net als de velden. Daarnaast is er voor alle jeugdleden nieuwe wedstrijdkleding. Voor ruim 200 voetballers is gedurende de zomerstop een tas gereed gemaakt met daarin een fraai trainingspak en alle teamtassen zijn voorzien van een wedstrijdtenue in geheel nieuwe stijl. "Het is een flinke klus geweest, maar dat straalt straks wel van de spelers af", aldus een tevreden Sandra van Vliet, jeugdsecretaris bij Teylingen.

Op zondag 27 augustus is de seizoensopening voor de jongste spelers, in samenwerking met voetbalschool Play2Improve. "Het is leuk om elkaar na de zomerperiode weer te spreken en voor de nieuwe leden is het de ideale gelegenheid om kennis te maken met de mensen binnen Teylingen," legt coördinator Edwin Does uit. Ook hij heeft niet stil gezeten in de afgelopen maanden. "De teamindelingen waren voor de vakantie al bekend, maar we zijn bijvoorbeeld nog heel druk geweest met het invullen van de trainingstijden en indeling van de velden. En voorlopig is het werk nog niet gedaan hoor, want bij de start van een seizoen melden zich ook altijd weer nieuwe leden, dus die indelingen wijzigingen nog weleens hier en daar."

Om nog meer kinderen de kans te geven om kennis te maken met voetbal, zijn zij van harte welkom bij de seizoensopening op 27 augustus. De Hummels (3 tot 6 jaar) trainen van 10.00 tot 11.00 uur. De categorieën JO9 & JO11 (6 t/m 10 jaar) en JO13 (10 t/m 12 jaar) beginnen om 10.00 uur en dit programma loopt tot circa 12.00 uur. Er wordt getraind in leeftijdsgroepen, nog niet in de nieuwe teamsamenstellingen.

Moeizame voorbereiding voor The Bassets

The Bassets kent een moeizame voorbereiding en verliezen van de studenten uit Delft. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Terwijl er hard gewerkt wordt aan het nieuwe kunstgrasveld van rugbyclub The Bassets, traint de selectie net zo hard voor het nieuwe seizoen. In de voorbereiding spelen de heren ook diverse oefenwedstrijden om zich nog beter voor te bereiden op het echte werk. De eerste oefenwedstrijd was tegen de Delftse studenten (DSRC).

DSRC is de oudste rugbyclub van Nederland en promoveerde vorig jaar naar de Ereklasse waar ook The Bassets in uitkomen. De wedstrijd was niet alleen om te kijken hoe beide teams er voor staan, maar gaat ook om een echte prijs: De Sjoukje, een groot betonnen beeld, geschilderd in de clubkleuren van beide teams. De winnaar mag De Sjoukje een jaar lang in bezit houden. Jarenlang stond het beeld vol trots in Sassenheim en The Bassets wilde dat graag zo houden, maar het liep niet zoals verwacht.

Frustratie

Hoewel The Bassets al snel met 7-0 voor kwamen, verblikte of verbloosde de studenten niet. Zij namen de regie in handen en lazen The Bassets de les. De Sassenheimers konden de wedstrijd niet meer in handen krijgen. Van verzorgd spel was geen sprake en de wedstrijd simpel opbouwen lukte al helemaal niet. De frustratie over onderling falen kreeg de boventoon. Heel af en toe lukte er iets, maar bij de studenten was alles net iets beter verzorgd. Zij trokken daarom ook aan het langste eind van een moeizame wedstrijd. Door een 22-12 winst blijft De Sjoukje dit seizoen in Delft. De mannen van Bassets-trainer Phil Leck hebben nog vier weken de tijd om alles op de rails te krijgen voor het nieuwe seizoen begint. Met een trainingsweekend in België en nog twee oefenwedstrijden moet dat lukken, maar ze zullen er hard aan moeten werken.

Langeveld op koers voor podium

Sassenheim n Niels Langeveld heeft tijdens de ADAC GT Masters op de Nürburgring opnieuw prima werk geleverd in de TCR Germany. Met een derde positie in de eerste race en een vijfde in de tweede verstevigde de Sassenheimer zijn derde plaats in het klassement. Met nog twee evenementen en vier races te gaan is de tweede plek nu binnen bereik en ook de TCR Germany-titel is nog in zicht, al moet dan voor de Racing One-coureur alles wel helemaal meezitten.

Woensdag 16 t/m 23 augustus

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering met samenzang, voorganger: Aat van Kapel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur: Zangdienst, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll (Koffie drinken)

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. E. Slofstra

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastoor Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw..ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond, zondag 10.00 uur, eredienst; 19.00 uur onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Op zoek naar God in Teylingen

Warmond n Waarom gaat er zoveel mis in de wereld? Wat geloven christenen eigenlijk? Wie is Jezus? En wat betekent geloven? Het zijn allemaal vragen die worden besproken tijdens de Alpha cursus, die op dinsdag 19 september start en is bij baptistengemeente Kaleb Teylingen.

Tijdens de Alpha cursus worden de basisthema's uit de Bijbel op een ontspannen en vrijblijvende manier besproken. Iedereen is welkom: van mensen die kennis willen maken met het christelijk geloof tot mensen die christelijk zijn opgevoed en graag weer bezig willen gaan met de basis.

Maaltijd

De cursus bestaat uit elf dinsdagavonden en eenmalig een vrijdag en zaterdag. In de Verdieping (Dr. Aletta Jacobslaan 1, Voorhout) staat om 19.00 uur een maaltijd klaar, waarna om 20.00 uur een korte inleiding volgt. Vervolgens is er tijd om met elkaar door te praten. De bijeenkomsten duren tot ongeveer 21.30 uur.

Aanmelden

Deelnemers hebben zich al aangemeld, maar er is nog plek. Kijk voor meer informatie op www.kalebteylingen.nl. Aanmelden via alphacursus@kalebteylingen.nl.

Beelden van Berna in Bernardus

Sassenheim n In de vitrines van de Bernardus (Hoofdstraat 82) laat Berna Verheijden vanaf deze week werken zien van diverse steensoorten.

In haar beelden gaat Verheijden (Amsterdam 1950) meestal intuïtief te werk. Het beeld ontstaat gaande weg. Soms nodigt het materiaal uit om met een vooropgezet plan te komen. Haar beelden zijn zowel abstract als gestileerd van vorm. Haar werk is regelmatig te zien op exposities in groepsverband of als solo.

De expositie in de Bernardus is nog tot en met 1 oktober te zien.

Nieuwe vlag en wimpel Sassenheim

Foto: pr.

Sassenheim n Tijdens Open Monumenten, op zaterdag 9 september, zijn nog tien andere locaties te bezoeken, waaronder kerken, oude boerderijen, landhuizen en de ruïne van Teylingen. De voorlichting door de Stichting Oud Sassenheim (SOS) hierover start medio augustus tijdens de Nacht van Sassenheim, waarop voor het eerst de nieuw ontworpen vlag en wimpel van Sassenheim te koop zijn. De vlaggen zijn in twee maten. Kosten gevelvlag 22,50 euro, mastvlag 45 euro en wimpel 32,50 euro. Telefonisch bestellen kan op 0252-224511. Online bestellen via www.stichtingoudsassenheim.nl.

Tijdens Open Monumentendag is ook het Klasgenotenfestival. De Annakapel, De Kastanjerhof en de Kompasschool zijn die dag open.

Wilt u ook in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor één persoon)? Stuur dan uw oplossing uiterlijk 20 augustus, voorzien van naam en adres naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Mailen kan ook: redactie@deteylinger.nl o.v.v. puzzel. De winnaar wordt volgende week in deze krant bekend gemaakt.