De Teylinger

7 mei 2020

De Teylinger 7 mei 2020


Boeken als lichtpuntjes

Wethouder Arno van Kempen brengt twee tassen gevuld met boeken bij de heer en mevrouw Van der Fange. | Foto: Piet de Boer Foto: Piet de Boer

Teylingen n Leden van de Bibliotheek Bollenstreek kunnen sinds vrijdag 1 mei online boeken reserveren en telefonisch een afspraak maken om deze op te halen. Voor klanten boven de zeventig jaar en mensen die niet mobiel zijn, is met steun van de gemeente een extra service gestart. Bij deze lezers komt de bibliotheek de boeken bezorgen en ook weer ophalen.

Door Piet de Boer

De zeventigers Herman en Heleen van der Fange profiteren daar afgelopen vrijdag als eerste van. Om 11.00 uur overhandigt wethouder Arno van Kempen de eerste twee pakketten. Fantastisch zeggen ze bijna in koor. Heleen is een groot liefhebster van thrillers. Herman is minder specifiek in zijn voorkeur: ''als het maar een goed boek is''. Ze kijken naar de tassen en lachen. ''We kunnen zeker twee tot drie maanden vooruit '' E-books zijn toch minder interessant. Lezen van een scherm heeft Herman wel geprobeerd maar De Pest van Albert Camus duurde daardoor ''bijna eindeloos'', volgens hem.


Lichtpuntje

De quarantaine duurt voort. Het dagelijks leven is ingeperkt door alle coronamaatregelen. Mensen hebben nu behoefte aan lichtpuntjes. Deze afhaal- en brengservice helpt om perspectief te krijgen, volgens Van Kempen. Samen met burgemeester Carla Breuer zorgt hij voor het in goede banen leiden van de coronacrisis in Teylingen.


Toch was dit 'lichtpuntje niet eenvoudig te realiseren. De bibliotheek-vestigingen moesten sluiten. Lenen werd onmogelijk. Aanvankelijk zouden de bibliotheken rond 1 mei weer open gaan. Dat bleek niet mogelijk. Directeur Hans Portengen beleeft met zichtbaar genoegen de aftrap van de afhaal- en brengservice voor 70-plus. Dat het lang relatief heeft geduurd, is jammer. Maar het kon en mocht niet eerder, volgens directeur Portengen. ''En nu is het eigenlijk officieel nog steeds niet toegestaan'', zegt hij met een glimlach. De bibliotheken blijven voorlopig tot 20 mei gesloten.


Voor informatie over deze afhaal- en brengdienst en de ophaalmogelijkheid voor andere klanten kijk op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Koot (D66) door als onafhankelijk raadslid

Teylingen n Fred Koot verlaat de fractie van D66 en gaat door als onafhankelijk raadslid. Hij is het tweede raadslid dat breekt met een coalitiepartij. Eerder scheiden de wegen zich tussen Dion Piket en Trilokaal.

Koot kondigde in februari nog aan tijdelijk een stapje terug te doen vanwege gezondheidsklachten. Hij zou na het zomerreces terugkeren voor D66 in de raad.


Dat loopt nu anders, maar wel in goed overleg, schrijft D66 in een persbericht. "De afgelopen tijd is gebleken dat individuele ambities van de D66-raadsleden voor de tweede helft van deze raadsperiode hoog zijn en uiteenlopen. Daarom hebben zij gezamenlijk gekozen voor een eigenstandige route," aldus de partijleden.


Edith Alkemade en Bart van der Ploeg gaan samen verder in de D66-fractie.


Kleine meerderheid coalitie

Koot blijft het programma Vitaal Teylingen wel steunen, zo meldt het persbericht ook. Doordat ook Koot, net als Piket, doorgaat als eenmansfractie, heeft het college van VVD, Trilokaal en D66 nog de kleinst mogelijke meerderheid. VVD heeft zeven zetels, Trilokaal vier zetels en D66 twee zetels. De Teylingse gemeenteraad bestaat in totaal uit 25 leden.

>Overleden aan coronavirus

Teylingen n Tot gisteren zijn in totaal twee inwoners uit Teylingen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM dagelijks publiceert. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van corona is al weken gelijk. In totaal liggen twaalf inwoners met corona in het ziekenhuis.

Foto: pr./Arjen Vervoort

Kinderen
mogen weer trainen

WIJC in actie op nieuwe skeelerbaan

Bezoekhuisje voor bewoners Bernardus

Berichtjes
voor
Moederdag

uitgeweid n Vrij

Uitstel onderzoek naar multifunctioneel centrum

Voorhout n De gemeenteraad heeft vorig jaar B&W verzocht een onderzoek te doen naar een realisatie van een centraal gelegen multifunctionele accomodatie (MFA) in Voorhout. Maar ook hier gooit het coronavirus roet in het eten. Het onderzoek is voor onbepaalde tijd in de ijskast gezet.

Door Nico Kuyt

Bij een multifunctionele accommodatie wordt gedacht aan het centraal onder één dak brengen van de bibliotheek, zorgorganisaties, theater, sport- of gymzaal, welzijnsorganisaties en dergelijke. Een dorpshart waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samenkomen voor ontspanning en culturele en educatieve activiteiten, zo betitelden de indieners van de motie, de fracties D66, CDA en GroenLinks, het.


In het sterk uitbreidende Voorhout is er de wens om de leefbaarheid en sociale cohesie te vergroten en bepaalde maatschappelijke en educatieve voorzieningen zoveel mogelijk te concentreren. Vorig jaar was er namelijk nogal een geschuif van organisaties om passend en betaalbaar onderdak te vinden.


Brede participatie

De motie haalde destijds nipt een meerderheid, 12 voor en 11 tegen, maar B&W werd daarmee opgedragen te onderzoeken of er in Voorhout draagvlak voor is. Maar het onderzoek kampt met onvoorziene vertragingen, zo moest wethouder Arno van Kempen de gemeenteraad recent melden. In maart 2020 hebben een drietal bureaus een offerte ingediend, juist voor de aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Dit bracht een spaak in het wiel, want een kernpunt van de uitvoering van het onderzoek is een actieve en brede participatie met betrokken partijen. En dat gaat nu even niet. Daarom is B&W genoodzaakt het onderzoek uit te stellen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het nu wel van start kan gaan. Het wachten is totdat het virus afdoende onder controle is.

>CDA steunt eenmalige lastenverlichting horeca

Teylingen n De roep van de horeca voor lastenverlichting wordt door het CDA ondersteund. De CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Reny Wietsma hebben over de eenmalige gemeentelijke steun vragen aan B&W gesteld.

De beide CDA'ers wijzen op het terrasseizoen in Teylingen die loopt van 1 april tot 1 oktober 2020. April is voor horecaondernemers, ook die met een terras, in ieder geval een verloren maand. Ook worden zij geconfronteerd met de anderhalvemetersamenleving, waardoor zij met een forse omzetverlies geconfronteerd worden.


Voor een aantal onder hen is de anderhalvemetersamenleving überhaupt geen reëel verdienmodel. Terrassen bieden dan de mogelijkheid om hieraan iets verzachtend tegemoet te komen.


De CDA-fractie wil de horecaondernemers tegemoet komen door voor 2020 eenmalig de gemeentelijke lasten, die samenhangen met het uitbaten van een terras op de openbare weg of op gemeentegrond, niet te innen en kwijt te schelden. Beide raadsleden vragen B&W onder andere, waar terrassen op de openbare weg gecombineerd worden met openbaar parkeren, deze al dan niet volledig voor terras beschikbaar te stellen, zodat optimaal tegemoet gekomen kan worden aan de anderhalvemeter inrichting en tegelijkertijd het omzetverlies van de horecaondernemers zoveel mogelijk kan worden verzacht. (NK)

Kinderen kunnen naar school, campings mogen weer open

Bij basisschool de Overplaats laten de leraren weten dat ze hun leerlingen missen. | Foto: MV Foto: MV

Regio n De voorzitter Veiligheidsregio heeft per 30 april een vierde noodverordening vastgesteld. In deze noodverordening krijgen de maatregelen die het kabinet op 21 april bekendmaakte een praktische invulling.

In de ‘4e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’ worden een aantal van de eerder genomen maatregelen stapsgewijs versoepeld. Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen vanaf 29 april weer trainen. Officiële wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan. Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten. Dit geldt ook voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar waarbij onder begeleiding 1,5 meter afstand moet worden gehouden.


Meer toerisme mogelijk

Het verbod op recreatief en toeristisch nachtverblijf is per 1 mei opgeheven. Het aanbieden van recreatief nachtverblijf en dus overnachten op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand), B&B en jachthavens is dan weer toegestaan, mits er van eigen sanitair gebruikgemaakt kan worden. Het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen blijft dus vooralsnog in stand.

Basisscholen weer open

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Ook de kinderdagverblijven en de gastouderopvang mogen vanaf 11 mei hun werkzaamheden hervatten.

Erehaag bij uitvaart toegestaan

Ook is per direct een erehaag bij uitvaarten vrijgesteld van het verbod op samenkomsten. De erehaag is toegestaan mits deze uit maximaal 100 personen bestaat en de onderlinge afstand van deelnemers te allen tijde 1,5 meter is. Deelnemers mogen zich maximaal een half uur voor aanvang langs de route bevinden en worden verzocht de locatie na het passeren van de rouwstoet zo snel mogelijk te verlaten.

Met deze vrijstelling wil de Veiligheidsregio mensen de mogelijkheid bieden juist in deze moeilijke tijden - maar wel rekening houdend met de maatregelen - hun respect te tonen.

Gezocht: tuinen voor Open Tuinendag

Sassenheim n De eerste oproep naar tuinen van Stichting Oud Sassenheim (SOS) heeft z’n vruchten afgeworpen. Vier tuinliefhebbers hebben zich in april al aangemeld. De SOS wil tijdens Open Monumentendag 2020, op zaterdag 12 september, naast te bezoeken monumenten ook een wandel- en fietsroute uitzetten langs te bezichtigen tuinen.

Voorheen waren tijdens Open Monumentendag alleen het park bij Huis ter Leede en de tuin van het Oude Koningshuys opengesteld. Daar was altijd veel belangstelling voor. Dit jaar wil de SOS proberen het aantal te bezichtigen tuinen te vergroten. Niet alleen de hele grote, maar ook die van meer bescheiden omvang.


Het thema van Open Monumentendag 2020 is ‘Leermonumenten’. Tuinen zijn ook leermonumenten, aldus de SOS. Sassenheim ligt in een van de mooiste sierteeltgebieden van de wereld. Kennis en plantgoed genoeg in de streek. De SOS hoopt op meer inzendingen van trotse tuineigenaren die hun paradijsje willen tonen aan andere tuinliefhebbers en hun kennis daarbij willen overbrengen.


Geen wedstrijd

Eind juni worden de tuinen bezocht door de Open Tuinencommissie van de SOS. Aan de tuinen worden geen prijzen verbonden. De tuinen worden ingedeeld aan hand van de categorieën: balkontuin, bloementuin, bostuin, heemtuin, kunsttuin, moestuin, schooltuin, watertuin en wilde tuin. Tot 15 juni kunnen tuinliefhebbers hun tuin aanmelden via www.stichtingoudsassenheim.nl. Daarop is meer informatie te vinden over de Sassenheimse Open Tuinendag. Informatie verkrijgbaar via opentuinendag@stichtingoudsassenheim.nl.

>Oranje Nassaulaan in juni dicht

Warmond n De Oranje Nassaulaan wordt van 8 juni tot 26 juni opnieuw geasfalteerd. De weg is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project om de verkeersveiligheid op de Herenweg te vergroten. Na het asfalteren wordt op de Oranje Nassaulaan nieuwe belijning aangebracht. Er komen rode fietsstroken van 1.70 meter breed.

Na de zomer wordt de Warmonderhekbrug vervangen. Daarvoor wordt het deel van de Oranje Nassaulaan nabij de brug voor vijf tot zes maanden afgesloten.

Zwemmers op het droge

Voorhout n Sportverenigingen mogen voor de jeugd weer trainingen organiseren. Zwemvereniging De Columbiaan uit Voorhout betreurt dat de zwembaden nog gesloten blijven vanwege de coronamaatregelen. Daarom organiseren zij landtrainingen voor de jeugdzwemmers.

“Al onze zwemmers - van jong tot oud - kunnen niet wachten om weer het water in te gaan,” zegt voorzitter Koen Bel. “Ook de buitenzwembaden zijn nog niet open vanwege de coronamaatregelen. Maar De Columbiaan zal de eerste zijn als zwemmen weer wordt toegestaan! We denken nu al na over hoe we dan veilig kunnen trainen.”


Landtraining is heel nuttig voor zwemmers; de wedstrijdzwemmers trainen normaal gesproken al wekelijks in een gymzaal. Op het land kun je bepaalde spiergroepen beter trainen dan in het water. De beste zwemmers trainen zelfs in een sportschool. De landtrainingen worden georganiseerd voor de wedstrijdzwemmers én voor kinderen die op zwemvaardigheid zitten. Deze zwemmers zijn ook blij dat ze weer lekker kunnen sporten en dat ze elkaar weer zien. Voor de coronamaatregelen trainden ze drie tot vijf keer per week samen en zwommen ze bijna ieder weekend wedstrijden - dat zijn vrienden en vriendinnen van elkaar.


Voor de leszwemmers, de jongste zwemmers die voor hun A, B of C diploma gaan is er geen landtraining. Een training op het droge, helpt natuurlijk niet om te leren zwemmen. Ook voor de grote, hechte groep volwassenen is er nog geen training want dat is nog niet toegestaan. Maar zodra er een zwembad open gaat - binnen of buiten – gaan ze bij De Columbiaan snel weer het water in.

>Handballers het veld op

Warmond n “De handbaljeugd van SV Warmunda kon op donderdag 30 april weer voor het eerst sinds lange tijd het veld op om te trainen. Zestien enthousiaste kinderen tussen de 8 en 12 jaar stonden te popelen om een balletje te kunnen gooien en waren blij dit eindelijk weer te kunnen doen. Na de meivakantie is er ook de mogelijkheid voor niet-leden om te komen handballen. Hiervoor is aanmelden verplicht zodat kinderen en ouders op de hoogte kunnen worden gebracht van de coronamaatregelen. Aanmelden via warmunda@handbal.nl.


Voor de volwassen leden is het seizoen abrupt gestopt. Daarmee is er ook nog geen passend afscheid geweest voor de trainer van de damesselectie, Stef Hoogendijk. Hij zal vanaf volgend seizoen een nieuwe uitdaging aangaan. Voor de damesselectie is Warmunda nog op zoek naar een nieuwe trainer.

Theatertour op afstand

Patrick Norman de Ridder, Manon Verbaan en Scott Engelen verzorgen samen optredens bij zorginstellingen in de hele regio. | Foto: pr./Monica Stuurop Foto: pr.

Teylingen n Om een steentje bij te dragen in deze moeilijke tijd, heeft Theaterschool Teylingen een gratis optreden samengesteld om met name mensen die wonen en werken in zorginstellingen in Teylingen en omringende gemeenten een hart onder de riem te steken. 'Ik Heb Je Lief' is inmiddels al meer dan dertig keer gespeeld en de theaterschool heeft nog twintig optredens gepland staan.

"Kort na het uitbreken van de coronacrisis werden wij benaderd door verzorgingshuis St. Jeroen in Noordwijk met de vraag of wij een optreden zouden kunnen verzorgen om de bewoners en medewerkers een hart onder de riem te steken," vertelt Annemieke van der Ploeg. "Dit idee sprak ons direct zeer aan, want zo'n initiatief sluit naadloos aan bij de doelstelling van onze stichting: theater laagdrempelig toegankelijk maken voor deelnemers en publiek. Binnen een week heeft Patrick Norman de Ridder, ons creatieve brein, samen met Manon Verbaan en Scott Engelen, twee ervaren leerlingen van de theaterschool, een geheel nieuwe gevarieerde voorstelling met de naam 'Ik Heb je Lief' gecreëerd.


Theater-quarantaine        

Patrick, Manon en Scott spraken met elkaar af dat zij buiten hun eigen gezin helemaal geen contacten met andere personen zouden hebben, om zo het risico van coronabesmetting tot een minimum te beperken. "Om de voorstelling verder te kunnen professionaliseren zijn zij dagelijks te vinden in ons atelier in Sassenheim. Hier is ook een werkplek gecreëerd voor de schoolactiviteiten van Scott en Manon. Scott zit in het vijfde jaar VWO op het Rijnlands Lyceum in Sassenheim en Manon studeert Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden."


Ze delen dezelfde passie: theater. Dat blijft niet bij een liedje zingen en een dansje doen in mooie kostuums. Het is hard werken. Alle voorbereidingen doen zij zelf, en dat moet ook gezien de maatregelen rondom het COVID-19 virus. Van het goed afstemmen van praktische zaken met betreffende zorginstellingen tot het opbouwen en afbreken van het geluid, decor, kostuums en het vervoer ervan. “Maar van hard werken ga je niet dood”, aldus het trio. “Wat wij teweegbrengen met dit project is heel bevredigend en wij zijn ontzettend dankbaar dit te kunnen en mogen doen.”


Behoefte aan afleiding

Na het eerste optreden op 25 maart nam het project al snel een grote vlucht, doordat ervaringen op sociale media werden gedeeld. Inmiddels zijn er ruim 30 voorstellingen gespeeld, waarvan de helft in Teylingen. En er staan al meer dan 20 voorstellingen in de planning.

"Het eind is zeker nog niet in zicht. De behoefte aan een beetje afleiding is groot. De reacties zijn ontzettend enthousiast en hartverwarmend. Optredens vinden voornamelijk buiten plaats. Dat heeft als risico dat bij slecht weer de voorstelling niet mogelijk is. De kostuums en apparatuur zijn niet goed bestand tegen regen. Gelukkig is het weer de afgelopen weken meestal goed, en zijn er nauwelijks nog voorstellingen verhinderd geweest. Als regen roet in het eten gooit, dan wordt een andere datum afgesproken." De voorstellingen worden overigens niet publiekelijk aangekondigd om toeloop van publiek anders dan bewoners en medewerkers van de zorginstelling te voorkomen.

        

Financiële steun

Het project wordt sociaal-maatschappelijk breed gedragen. "Wij krijgen geweldige support van lokale ondernemers die materialen en kennis leveren in natura, van onze ‘vrienden’ en van gemeenten." En inmiddels steunen ook Fonds 1818, het Jacoba van Beierenfonds Teylingen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid dit project met een financiële bijdrage.


"Met deze steun proberen wij de voorstellingen zo lang mogelijk in de lucht te houden, zolang er vraag naar is en de coronamaatregelen dit toestaan. Gezien de reeds geplande optredens en de nog steeds binnenkomende nieuwe verzoeken zullen we naar verwachting nog zeker enkele maanden met het project aan de slag zijn."


Online les

Voor de andere leerlingen is er een aangepast lesprogramma. "Voor onze eigen leerlingen verzorgen wij intussen de reguliere lessen iedere week online. Ook hierin zijn Patrick, Manon en Scott zeer betrokken. Inmiddels krijgt dit al behoorlijk vorm en verlopen de lessen soepel en met veel humor. Dat biedt in elk geval een mooie afleiding voor de deelnemers in deze 'saaie' tijd. Hopelijk kunnen we op korte termijn weer echte lessen gaan geven met inachtneming van de anderhalvemeter regels. Iedereen kijkt daar enorm naar uit, ofschoon we ons realiseren dat dit nog een hele uitdaging gaat zijn." Deze moeilijke tijd dwingt de theaterschool innovatieve ideeën te ontwikkelen. "Plannen die anders nooit waren ontstaan of waarvan realisatie te ver weg leek, hopen wij concreet te kunnen verwezenlijken. Dat vergt veel voorbereidingstijd, is spannend en uitdagend, en vraagt vooral moed. Wij zijn bereid ervoor te gaan. Omdat deze cultuurvorm, net als sport, daadwerkelijk een belangrijke bijdrage levert aan ons welzijn."


Nieuw programma

Patrick, Manon en Scott zijn op dit moment, naast alle optredens, ook al weer druk bezig met het maken van een nieuw programma 'Halsoverkop', dat zij 5 mei voor het eerst speelden. Op aanvraag en voor zover er praktisch mogelijkheden zijn, is Stichting Theaterschool Teylingen graag bereid om meer voorstellingen te geven. Bij interesse, stuur een e-mail naar info@theaterschoolteylingen.nl.

>Online praten over boek ‘Het vogelhuis’

REGIO n De Bibliotheek Bollenstreek organiseert op vrijdag 15 mei van 11.00 tot 12.00 uur een online lees-pop-up over ‘Het vogelhuis’ van Eva Meijer. Deze roman gaat over het leven van Len Howard (1894-1973), een Britse vrouw die een aantal internationale bestsellers schreef over het gedrag van vogels. Eva Meijer combineert feiten (over de vogels) en fictie (over Lens leven) tot een boeiend verhaal. Onder leiding van collectiespecialist Dorine Meijer wordt over het boek gepraat, deelt men leeservaringen en meningen. Er is ruimte voor zes deelnemers. Aanmelden kan via dmeijer@bibliotheekbollenstreek.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers instructies over hoe je via Microsoft Teams kunt deelnemen. Hiervoor is geen account nodig. Deelname is gratis. Het boek is digitaal te lezen via www.onlinebibliotheek.nl.

TOP vindt nieuwe hoofdsponsor

Sassenheim n Met ingang van het seizoen 2020-2021 heeft korfbalvereniging TOP een nieuwe hoofdsponsor: het bedrijf LITTA verbindt zich voor de komende twee jaar aan TOP, dat in de afgelopen jaren vijf keer landskampioen in de zaal werd en eveneens vijf keer Europees kampioen.

Het contract met de huidige naamgevende sponsor SolarCompleet komt na een periode van drie jaar aan het slot van dit seizoen tot een einde. LITTA is begin 2020 opgericht door Matthijs ter Kuile en heeft als doelstelling gemakkelijke, duurzame en veilige fietsverlichting te maken. Hiervoor heeft het bedrijf een slim fietslampje op zonne-energie ontwikkeld dat vanaf september te koop is. Peter Kales heeft, als mede-eigenaar van LITTA, de nieuwe hoofdsponsor aangedragen. Kales was al eerder hoofdsponsor van TOP met Kales Airline Services.


TOP-voorzitter Ruud Westerbeek heet de nieuwe sponsor hartelijk welkom en spreekt zijn enorme waardering uit. “Juist in deze onzekere tijden zijn we blij met een nieuwe naamgevende hoofdsponsor. Het innovatieve bedrijf sluit goed aan bij onze ambities om de komende jaren ook bij de Nederlandse top te horen. We zijn Peter Kales en oprichter Mathijs ter Kuile erg dankbaar en zien uit naar een mooie samenwerking."

>Website NOCK vernieuwd

Warmond n De vrijwilligers van het Natuur Ontdekkings Centrum Koudenhoorn (NOCK) hebben het thuiszitten onder andere gebruikt om de website te vernieuwen.

Onder leiding van Joost van der Schee is de website weliswaar grotendeels hetzelfde gebleven, maar behoorlijk opgefrist. Neem een kijkje op www.koudenhoornontdekken.nl.


De vrijwilligers nodigen iedereen ook uit om op de Facebookpagina van NOCK te kijken. Schrijf een reactie en vertel daarin wat je ervan vindt. Onder de inzenders worden twee nestkastjes verloot. Deze zijn bedoeld voor mezen, die onder andere een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

>Online bridge Sassem Troef

Sassenheim n Op dinsdagen en donderdagen spelen leden van bridgevereniging Sassem Troef via Stepbridge op hun thuiscomputer onderlinge wedstrijden. Dinsdag deden 24 paren mee, donderdag zelfs 29. Dinsdag gingen Ad van der Geest en Jan van Diepen met de zege aan de haal, gevolgd door Anita van den Aardwegh en Guus Slauerhof. De derde plaats was voor Jet Bleijswijk en Jan-Piet Vester. Op donderdag zegevierden Anita van den Aardwegh en Guus Slauerhof. Tweede werden Jeanne Tijssen en Tineke Klaver en het brons was voor Henny van Leeuwen en Marlies Brouwers.

HKV vraagt om archeologisch onderzoek voor bouwplannen Nieuw Boekhorst

Het te bebouwen gedeelte van de Boekhorstpolder. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het college van B&W heeft kortgeleden de gemeenteraad gevraagd om een half miljoen euro als voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen voor het plan Nieuw Boekhorst. Als die plannen gerealiseerd zijn, zal het gehele zuidwestelijke gedeelte van de Boekhorstpolder, tussen de spoorlijn, trekvaart en Herenstraat worden bewoond. De Historische Kring Voorhout (HKV) stelt vast dat deze voorgenomen bouwplannen betrekking hebben op percelen met een belangrijke historische betekenis.


De restanten van het kasteel Boekenburg, vroeger ook wel Bouchhorstenburg genaamd, waren hier al aanwezig tijdens de stichting van de Boekhorstpolder in 1658. Bij het graven van de trekvaart is toen, in het gebied omsloten door de huidige ’s-Gravendamseweg, Jacoba van Beierenweg, Dinsdagse Watering en trekvaart, een aparte polder gesticht die de toepasselijke naam Boekhorstpolder gekregen heeft. Hier woonden immers in de vroege middeleeuwen op het kasteel leden van de roemruchte familie Boekhorst. Enkele personen van dat geslacht liggen ook in de grafkelder van de Kleine Kerk in Voorhout begraven. Het is niet zeker wanneer het kasteel verwoest is, mogelijk tijdens de Hoekse en kabeljauwse twisten tijdens welke ook Jacoba van Beieren een belangrijke rol heeft gespeeld. Een versterkt huis van bescheidener opzet kwam voor het kasteel in de plaats.


Op de oudste kadasterkaarten van 1832 staan gebouwen getekend aan de voormalige Maendagsche Watering. Deze watergang wordt later Molentogt resp. Molentocht genoemd. Naar verluidt staan de gebouwen, een boerderij van Jan Duinhoven, beschermd door een slotgracht op de plek van het voormalige kasteel. Deze boerderij, die we kennen als Groot Boekhorst, is recent afgebroken

Vroegtijdig beginnen

De HKV heeft het college van B&W en de gemeenteraad gevraagd om zeker te stellen dat er grondig archeologisch onderzoek gedaan wordt naar de plaats en de directe omgeving van het voormalige kasteel. Als daar vroegtijdig mee begonnen wordt hoeft dit niet beperkt te zijn tot een ‘pro forma’ activiteit onder druk van de bouwplannen. Door het karakter van de gronden rondom, het is vrijwel allemaal weiland, is de verwachting dat vroegere verstoringen van de ondergrond beperkt zullen zijn. Er is alle reden om aan te nemen dat sporen van de slotgracht, muren en mogelijk kelders teruggevonden kunnen worden. Aan de orde is niet alleen het krediet voor de voorbereiding van de bouwplannen. Dit is ook het moment waarop een grondig onderzoek naar dit erfgoed van het ruim duizend jaar oude dorp als voorwaarde gesteld moet worden voordat plannen voor bebouwing kunnen worden uitgevoerd.

19 / 26

Waardering A+ kwaliteit voor 'Groene parel van Voorhout'

Het Overbosch ging van een moddergebied naar groene oase. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het begon in 2011 met een droom. De toekomst van het honderden jaren oude Overbosch stond op losse schroeven. De Provincie Zuid-Holland had plannen bedacht voor de aanleg van een turborotonde, die ten koste zou gaan van een kwart van het Overbosch. De daaropvolgende ophef leidde er toe, dat de Stichting Vrienden van het Overbosch werd opgericht.

Deze groep van vrijwilligers wilde er voor zorgen, dat het Overbosch behouden, onderhouden en opgeknapt zou worden. Na tientallen jaren van ‘verslonzing’ was het Overbosch na een regenbui niet meer dan een donker gebied, waar je niet zonder regenlaarzen door de modder moest banjeren. De vrijwilligers gingen aan het werk, zorgden voor extra groen, plantten duizenden stinsenbollen, realiseerden een kleischelpenpad en ruimden hondenpoep en zwerfvuil op.

In april heeft een onafhankelijk CROW-onderzoek de staat van het Overbosch onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Teylingen. Het eindoordeel luidde: ‘Het groen in het Overbosch staat gelijk aan A+ kwaliteit’. Dat is de allerhoogste kwaliteitsnorm, die een groen gebied kan behalen. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Overbosch is met recht trots op deze prachtige prestatie.


Vrienden blijven zich inzetten voor een nóg mooier en schoner bos'

Nieuwe brug

Het rapport geeft ook aan, dat de staat van de brug in het Overbosch verbeterd moet worden. De gemeente Teylingen zorgt er in samenwerking met de Stichting Vrienden van het Overbosch voor, dat er een compleet nieuwe brug komt.

"We danken alle vrijwilligers, die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet om van het oude, achtergebleven, Overbosch een fantastisch natuurgebied te maken. Het Overbosch kan met recht de groene parel van Voorhout genoemd worden’’, laat voorzitter Joep Derksen weten. "De komende jaren blijven we ons inzetten voor een nóg mooier en schoner bos, met een prachtige vijver en een bloeiende flora en fauna."

>Tweede Wereldoorlog in 100 foto's

Regio n De honderd geselecteerde foto's voor het project 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s' zijn op maandag 4 mei bekend gemaakt. Acht foto's uit Zuid-Holland maken hiervan deel uit. Ze zijn vooral gemaakt rond de omgeving Rotterdam en Den Haag. In de digitale tentoonstelling zitten geen foto's uit de Bollenstreek.

Alle provincies hebben bijgedragen aan “De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s”. Er is onderzoek gedaan in archieven en particulieren zonden foto’s in. Zo ontstond een landelijk participatieproject dat beelden heeft opgeleverd waarvan het bestaan niet eerder bekend was. Vervolgens zijn in elke provincie foto's uit de Tweede Wereldoorlog geselecteerd. In Scheveningen waren onder meer vertegenwoordigers van de Historische Kring Voorhout (HKV) aanwezig om een keuze voor Zuid-Holland te maken. De gemaakte selectie van 25 foto's wordt aangeboden aan het NIOD en kan deel uit gaan maken van de nationale presentatie.


Uit de door de provincies ingebrachte foto’s heeft een publieksjury, onder voorzitterschap van Khadija Arib, de honderd foto’s gekozen. Het resultaat is een veelzijdige en intrigerende verzameling van foto’s en verhalen. 75 Jaar na de bevrijding geven deze foto’s een uniek inzicht hoe we vandaag de dag in Nederland naar de jaren van oorlog en bezetting kijken. Kijk voor de foto's op www.deteylinger.nl of www.in100fotos.nl. Het boek De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s is vanaf nu ook verkrijgbaar in de winkels.


Mensen met dementie thuis

Regio n Er is de laatste weken veel aandacht voor de isolatie van mensen in verzorgings/verpleeg-huizen. Tachtig procent van de mensen met dementie woont echter thuis.

Ook zij kunnen van slag raken als ze geen regelmatig bezoek meer krijgen. Ze begrijpen het niet en er kunnen stressvolle situaties ontstaan. De mantelzorgers, vaak partners, moeten het maar zien te redden. Kinderen en kleinkinderen kunnen niet helpen. Videobellen helpt soms, maar niet altijd. De gespreksleiders en ondersteuners van het Alzheimer Café kunnen geen contact maken met de mensen, omdat ze om privacy redenen de adresgegevens niet hebben.


Mantelzorgers en familieleden kunnen bellen met de Alzheimertelefoon 0800-5088 - zeven dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur. Op de websites dementie.nl en alzheimernederland.nl worden dagelijks tips gegeven hoe te handelen in deze coronatijd.

Adamas Inloophuis biedt digitaal steun en afleiding

Het Adamas Inloophuis staat digitaal nog steeds klaar voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n De deuren van het Adamas Inloophuis zijn letterlijk gesloten voor mensen geconfronteerd met kanker, maar digitaal en telefonisch is het inloophuis onvoorwaardelijk open, ook voor mensen die nog niet ingeschreven zijn bij Adamas.

"'Geen inloophuis maar een Inbelhuis', zo noemde een gast ons die wij verleden week belde om te vragen hoe het met hem en zijn vrouw ging”, aldus Annelies Osinga, leidinggevend coördinator Adamas Inloophuis. “Maar dat is niet het enige wat Adamas doet. Toen de deuren letterlijk dicht moesten vanwege het coronavirus en we niet meer in het oncologiecentrum in het Spaarne Gasthuis aanwezig konden zijn, zijn we gelijk gaan kijken hoe we (nieuwe) gasten digitaal en telefonisch kunnen blijven ondersteunen."


Het Adamas inloophuis biedt begeleiding voor volwassenen en kinderen geconfronteerd met kanker met het (her)vinden van hun (veer)kracht. Je kan er terecht wanneer je zelf kanker hebt (gehad) als naaste of nabestaande. Ieder mens is anders, daarom biedt Adamas een behoefte gerichte aanpak. Je kan kiezen uit diverse activiteiten zoals informatie, lotgenotencontact, creatieve en lichaamsgerichte workshops, ontspanning, één-op-één gesprekken en uiteraard voor een luisterend oor. In het Adamas Inloophuis werken 90 vrijwilligers die 6.000 bezoeken begeleiden. In het oncologiecentrum van het Spaarne Gasthuis werken 20 vrijwilligers die jaarlijks 7.000 bezoeken begeleiden.


Activiteiten

Er worden diverse activiteiten en lotgenotengroepen online live aangeboden; Op het Adamas YouTube kanaal staan beweging, ontspanning, creatieve en kook filmpjes, ook voor kinderen; Je kan Adamas altijd bellen voor een luisterend oor op 0252-680233;Eén-op-één (coachings) gesprek op afspraak. Dit kan digitaal of telefonisch; De Kids- en ChillClub heeft een keer twee weken een online activiteit; Borstprotheses, Heart Pillows en troostdiertjes kunnen via mail@adamas-inloophuis.nl gratis besteld worden.

Op www.adamas-inloophuis.nl/weekoverzicht staat een overzicht van alle activiteiten met een link naar het filmpje of hoe in te loggen voor een activiteit. Kijk op het YouTube kanaal van Adamas Inloophuis voor creatieve en culinaire activiteiten.

P-eye: online zingeving

Regio n Palliam komt elke maandag, woensdag en vrijdag om 10.00 uur online op de koffie voor een moment van bezinning. Deze events heten P-eye: in een half uurtje mee in de zoektocht naar zingeving en levenskunst.

Journalist en theoloog Hendro Munsterman is Vaticaanwatcher. Hij zal op vrijdag 8 mei vanaf 10.00 uur online een actuele rooms-katholieke ontwikkeling duiden. Dit keer gaat de wake-up call die de pandemie kan zijn voor de kerk. Inschrijven via www.palliam.nl/programma/kathocontent


Mindfulness

In de hele maand mei kan je op maandag, woensdag en vrijdag de dag mindful beginnen. En wel online. Van 9.00 tot 9.30 uur geeft Marije Groenewoud allerlei meditatieoefeningen. Het is zowel voor beginners als voor de wat meer gevorderden. Er is niets zweverigs aan. Je gaat je bewust focussen op wat op dat moment belangrijk voor je is. In deze workshop krijg je allerlei praktische oefeningen, die je gewoon thuis op een stoel kunt doen. Door bewust te zijn van je ademhaling ontstaat er niet alleen stilte maar ook ruimte in je hoofd en verbondenheid met een groter geheel. Mindful mediteren leert je relativeren en negatieve gedachten vervangen door positieve. Ook al ben je op afstand, in dit half uur zal je nabijheid ervaren. Palliam wil met dit online initiatief naar iedereen omzien die dat op prijs stelt. Inschrijven: www.palliam.nl

>Vieringenschema St. Maarten

Teylingen n Alle vieringen uit de parochie Sint Maarten zijn online te volgen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1676-St-Matthias.


Zaterdag 9 mei om 9.00 uur: Lauden, voorganger J. van der Lans, lector B. Prins

Zaterdag 9 mei 19.00 uur: Woord- & Gebedsviering, voorganger pastoor M. Straathof, lector L. Belt


Zaterdag 16 mei om 9.00 uur: Lauden, voorganger T. Hogervorst, lector H. Kuijper

Zaterdag 16 mei om 19.00 uur: Woord- & Gebedsviering, voorganger diaken B. Prins, lector H. Does

Zaterdag 23 mei om 9.00 uur: Lauden, voorganger L. Spiegeler, lector T. van Westerop

Zaterdag 23 mei 19.00 uur: Woord- & Gebedsviering, voorganger diaken J. Lamberts, lector A. Schumacher.

Puzzel mee!

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 10 mei, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail: redactie@deteylinger.nl.

Winnaar week 18: Monique Verkade

De oplossing was washandje