De Teylinger

24 oktober 2018

De Teylinger 24 oktober 2018


Plannen voor Ruïne van Teylingen

"Niets doen is geen optie", zegt wethouder Van Kempen over de Ruïne van Teylingen. | Foto: MV Foto: MV

Voorhout n Er wordt gestreefd om voor de zomer van 2019 te komen tot een besluit over de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen. Op dit moment wordt een brede participatie opgestart.

Door Nico Kuyt

"Niets doen is geen optie", hield wethouder Arno van Kempen vorige week de raadscommissie Bestuur voor. De ruïne brokkelt af. Het proces om tot een ontwikkeling te komen wordt gevoerd volgens de bob-methode, namelijk een fase van beeldvorming, oordeelsvorming en dan besluitvorming. De beeldvorming loopt inmiddels al een tijdje en Van Kempen denkt deze in december af te kunnen ronden. De raadscommissie gaat het vervolgens in januari bespreken en daarna zal de gemeenteraad een besluit nemen. In een drietal maanden wordt vervolgens de oordeelsvorming in april afgerond. Om tot slot door te stoten naar een definitief besluit.

Modellen

Eerder zijn een viertal modellen voor de ruïne ontwikkeld. Als eerste onder de naam 'Heerlijkheid van Teylingen', waarbij niet zoveel wordt aangepast. Als tweede de 'Tuinen van Teylingen'. Daarin wordt teruggegaan tot na de verwoesting van de ruïne in de 80-jarige oorlog waar destijds middeleeuwse tuinen zijn geschapen. Als derde een 'Middeleeuwse bouwplaats', waar met oude ambachten wordt gestoeid en als vierde een 'Kasteel en congrespark', de meer ingrijpende ingreep waarbij hedendaagse functies aan de ruïne worden gevoegd.

Uitgangspunt bij alle modellen is dat de monumentale waarde van de ringburcht behouden dient te blijven. Wat er komt moet ook passen bij de Bollenstreek. En het uiteindelijke verhaal moet haalbaar zijn, niet alleen financieel, maar ook in de participatie. "Niet iedereen zal het met elkaar eens worden, maar als er maar een grote gedragenheid is", maakte de wethouder helder.

Praatpapier

Inmiddels is een rapport gemaakt, een praatpapier, waarover inwoners, ondernemers, de eigenaar van de ruïne, politici en wie dan ook over kan buigen. De participatie zal geheel open gevoerd worden. Iedereen kan zijn of haar zegje doen. Er wordt niets uitgesloten. Het eind van het jaar moet naar de mening van Van Kempen haalbaar zijn om de participatie over de beeldvorming af te ronden. "We zijn al flink op weg. Er is al ontzettend veel over geschreven en gezegd. U als raadsleden kunnen alvast uw kerstvakantie ervoor reserveren.... Ik wil met flinke vaart dit project doorzetten."

De Stichting Oud Sassenheim is verrast over het plan. Lees de reactie van de historische vereniging op pagina 11.

De Saksen viert jubileum met Sakspop

Sassenheim n Carnavalsvereniging De Saksen bestaat volgend jaar exact 44 jaar, een jubileum in carnavalsland. Dat wordt op zaterdag 9 februari gevierd met Sakspop, een groot après-ski feest in sporthal De Wasbeek.

Er zijn optredens van De Snollebollekes, Wolter Kroes, Frans Duijts, Alex en DJ Jim. Het feest is geen carnavalsfeest, maar echt alleen après ski.

Kaarten kosten 17,50 euro en zijn onder andere verkrijgbaar bij snackbar Parkzicht (Sassenheim), Pim's Place (Voorhout), Sigaren en Hengelsport John de Bruin (Lisse) en Slagerij Vlees & Zo (Noordwijkerhout). Aan de deur kosten kaarten 20 euro. Online verkoop via www.eventbrite.nl. Toegang vanaf 16 jaar.

Het feest wordt georganiseerd in samenwerking met de organisator van Tulppop en Saspop.

Blaaskapellen op vrijdag

Op vrijdagavond 8 februari is de carnavalsavond met diverse gastverenigingen. De vier blaaskapellen die Sassenheim rijk is, verzorgen dan een optreden. Kleintje Pils -zij bestaan ook 44 jaar-, De Straatklinkers, De Flierefluiters en De Feesttoeters laten zich van hun beste kant horen. De toegang is gratis.


Foto: MV

Vijftiende
Halloween
in het park

Nooit
gedacht
dat het zo zou gaan'

Lakse aanpak uitstallingen in centrum

Discussie over Herenweg duurt voort

Commissie ontvlamt over lakse aanpak hinderlijke uitstallingen

De fracties vinden dat er nog weinig gedaan is om het aantal uitstallingen op de stoep te verminderen. Foto: archief Foto: Marieke Voorn

Teylingen n De fracties in de raadscommissie Bestuur zijn zeer ontstemd dat B&W nog weinig heeft gedaan aan de hinder van uitstallingen door ondernemers op het trottoir, wat met name voor de minder validen in de gemeente een probleem is.

Door Nico Kuyt

Het plaatsen op de stoep van allerlei obstakels door de ondernemers staat al sinds de geboorte van Teylingen in 2006 op de politieke agenda. Maar er is sindsdien nog maar weinig actie ondernomen. Vier jaar geleden is er een Trilokaal-motie unaniem door de raad aangenomen over een rolstoel- en rollator-vriendelijke gemeente. Er volgden diverse amendementen, moties en schriftelijke vragen, maar er is nog steeds niets, zo somde Peter Scholten (CDA) op, die de netelige kwestie vorige week in de commissie bracht.

Centrumvisie

In maart zou B&W komen met een plan van actie, maar in een laatste schrijven wees B&W naar de komst van een Centrumvisie die volgend jaar zijn uiteindelijke gestalte krijgt en waar de uitstallingen integraal een plaats gaan krijgen. Maar de problemen met de uitstallingen kunnen daar niet op wachten, zo hield Scholten de overige fracties voor. "Hoe serieus kunnen wij onszelf nemen. Dit kunnen wij niet langer accepteren", legde hij zijn frustratie bloot.

Ook bij de andere fracties bleek de onvrede hierover te leven. "De minder validen hebben een beetje meer bescherming nodig dan reguliere weggebruikers", onderstreepte Trilokaal. "Er moet een einde komen aan het constant doorschuiven", stelde de VVD. "Het duurt gewoon te lang", dacht eveneens D66. "B&W moet morgen aan de slag en bij elke raad en commissie verslag doen", wreef de ChristenUnie het er nog een beetje dieper in. "Het kan morgen opgelost zijn als wij besluiten die uitstallingen weg te laten halen. Het is te bizar van woorden dat het zolang blijft liggen. Daar is geen enkel excuus voor", gooide GroenLinks nog wat extra brandstof in het vuur van onbehagen. En de PvdA vroeg zich eveneens af waarom het nou zo moeilijk was.

Opmerkelijk stil

Vanaf het B&W-bankje bleef het opmerkelijk en toch wel iets pijnlijk stil. De verantwoordelijke wethouder was niet aanwezig, een gemis dat al eerder bij voorgaande commissies door de raadsleden werd gevoeld en de ontstemming extra voedsel gaf. Wethouder Rob ten Boden wees in een wanhopige poging op het lopende overleg tussen gemeente, politie en ondernemers om zulke knelpunten op te lossen, maar kon daarmee de negatieve gevoelens in de commissie niet blussen. De gemeenteraad gaat er op 1 november verder over spreken. Of het een wassen van de oren of een schouderklopje wordt, dat zal daar blijken.

Vraag om aanpak parkeren Charbonlaan

Sassenheim n Bewoner Jan van der Voet heeft in de raadscommissie Bestuur melding gedaan over het voortdurend ongeoorloofd parkeren in de Charbonlaan.

Door Nico Kuyt

Naar de mening van Van der Voet slaapt de handhaving in Teylingen een stevige slaap. De politie is slechts bezig met het vangen van boeven en de BOA's doen in zijn ogen niets tegen het ongeoorloofd parkeren in de Charbonlaan van onder andere ondernemers. Hij vroeg de commissie om actie en wees dat er parkeerplekken zijn nabij het Gemeentekantoor. Burgemeester Carla Breuer verklaarde dat het haar pijn deed de beschuldiging te horen dat de BOA's op handhavingsvakantie zijn. Dat is niet zo. De BOA's bekeuren. Er zijn meerdere gesprekken met Van der Voet geweest, maar blijkbaar is het niet naar voldoening opgelost. Er is altijd een andere kant van de medaille, aldus de burgemeester. Er wordt nog naar het parkeren gekeken.

Meer blauw in Teylingen

Teylingen n Er komen extra politieagenten voor de gemeente beschikbaar. Zij moeten nog wel even worden opgeleid.

Burgemeester Carla Breuer heeft zich in het landelijke sterk gemaakt voor een uitbreiding van de wijkagenten in Teylingen. De huidige agenten raken iets in de tijd gerijpt en een meer groene instroom is gewenst. Het regioteam Noordwijk, waaronder Teylingen valt, krijgt nu 4,5 menskracht meer. Daarmee wordt de vastgelegde norm van één wijkagent per 5000 inwoners zo goed mogelijk gehaald. Hoeveel agenten vanuit het district in Teylingen gaan instromen, is nog niet duidelijk, maar er mogen er wel vier worden aangenomen. "Maar weet dat ik mijn vrouwtje zal staan voor Teylingen", ontblootte de burgemeester in de raadscommissie Bestuur haar tanden. (NK)

Duurzaamheids- maatschappij vlot niet

Teylingen n De oprichting van de Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen, Meermaker, loopt nog niet helemaal vlot. De raadscommissie Bestuur zond het niet door naar de gemeenteraad op 1 november voor een besluit.

De fracties raadscommissie Bestuur stonden wel positief tegenover een onderneming voor het aanjagen van de duurzaamheid, maar er ontstonden tijdens de voorbespreking vorige week in de commissie nog diverse vragen bij verschillende fracties. En daarmee was het voorstel nog niet rijp voor een besluit. Zo uitte Paul Witteman (PvdA) zorgen over het steken van veel geld in de BV, maar er vervolgens als raad blijkbaar geen invloed meer op te hebben. Frans Nederstigt (ChristenUnie) stelde diverse vragen, maar kreeg naar zijn smaak van wethouder Rob ten Boden weinig antwoorden of die moesten door een ambtenaar worden ingefluisterd. Nederstigt werd gaandeweg de bespreking steeds minder positief. "Weet de wethouder wel waarover hij praat?", zo vroeg hij zich af. En ook Don Verhoeff (GroenLinks) vond het maar halfslachtig voorbereid en moest B&W het huiswerk nog maar even overdoen.

Een aangepast voorstel gaat nu naar de eerstvolgende commissie en raad die volgt op donderdag 1 november. (NK)

Uitvoerige discussie in commissie over herinrichting Herenweg

Inspreker Slingeland: 'Heel veel Warmonders die actief betrokken zijn geweest, zullen teleurgesteld zijn als het slechts 'urgentí wordt'. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Er is vorige week in de raadscommissie Ruimte nog geen helder model gekozen voor de herinrichting van de Herenweg. De commissie voerde een opiniërende discussie.

Door Nico Kuyt

De commissie vroeg in juni voor opnieuw een opiniërende bespreking. B&W zou per deeltracé vier varianten uitwerken. Het gaat daarbij om de Oosteinde en noordelijk deel Herenweg, om de Herenweg en Sweilandstraat tussen Laan van Oostergeest tot Bijleveldlaan, om het deel Bijleveldlaan tot kruising Padoxlaan en om de Oranje Nassaulaan. Voor elk van de onderdelen kan gekozen worden voor het standaard alternatief 'urgent' door net voldoende maatregelen te nemen. Er is ook nog het alternatief '30 km' en een alternatief 'alle wensen', voor de uitvoering van het gehele ontwerp. En tenslotte het 'cafetariamodel', waarbij de raad een eigen samenstelling aan maatregelen kiest. B&W stelde 'urgent' voor als voorkeursalternatief, dus alleen het noodzakelijkste, mede vanwege de kosten van bijna 2,1 miljoen euro. De '30 km' is namelijk geraamd op 3,1 miljoen en 'alle wensen' op bijna 6 miljoen.

Veiliger

Er volgde in de commissie een lange discussie, waarbij sommige fracties een tijdelijk standpunt innamen. Zo volgde de VVD de 'grondhouding' van B&W en neigde naar 'urgent' maar pinde zich nog niet vast. D66 sprak zich niet uit over de kosten. De herinrichting moet zorgen voor een veilige weg, voorrang voor het langzaam verkeer geven en zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. Een '30 km' vanaf de Beatrixlaan had voor deze fractie de voorkeur. De fractie constateerde verder dat de kosten van de geluidsanering op onjuiste wijze waren versmolten met deze van de herinrichting. Het CDA wenste de optie '30 km', want er is een flinke toename de laatste jaren van langzaam en snelverkeer. Verder ook een verkeersremmer bij de kruising met de Wasbeeklaan, want die is gevaarlijk. Trilokaal had als eerste voorkeur het 'alle wensen'. Als dat financieel problematisch is, dan kon de fractie leven met '30 km'. In ieder geval moest de route onaantrekkelijk worden gemaakt. Zet in het midden een stoplicht die meer dan 5 minuten op rood staat. Voor de maatregelen moest gezocht worden naar goedkopere mogelijkheden, zoals de nieuwe 'plastic roads', waarbij de aanleg korter duurt, duurzamer is en ruimte voor kabels en leidingen. Voor de ChristenUnie moest het voor het langzaam verkeer veiliger worden en had de voorkeur voor '30 km'. De PvdA ging voor 'alle wensen' en GroenLinks wilde dat eigenlijk ook wel, maar hield zich nog wat de vlakte, want het was een incompleet verhaal.

Insprekers

Vooraf aan de bespreking kwamen nog drie inwoners inspreken. Van der Hulst wees erop dat delen van de Herenweg te smal zijn. Hij is geen voorstander van het op grote schaal inrichten van 30km zones, dan alleen het smalle eenrichtingsdeel van de Herenweg. Van Amerongen onderstreepte de duurzaamheid. En Slingeland stipte onder andere het toenemende langzaam verkeer aan. In zijn ogen is het is nu tijd voor snelheidsbeperkende maatregelen en meer ruimte voor fietsers en ander langzaam verkeer. B&W gaat nu een voorstel voorbereiden. Relatief de meeste steun kreeg '30 km'.

Vragen over Groot Seminarie

WARMOND n Raadslid Joren Noorlander (D66) is in verwarring geraakt over de plannen voor het complex 'Groot Seminarie' in Warmond. Hij heeft hierover vragen aan B&W gesteld.

Door Nico Kuyt

Tijdens de presentatie in de raadscommissie Ruimte was Noorlander blij verrast met de plannen. Mariëngaarde zou 107 appartementen kunnen huisvesten, waarvan een deel voor jongeren, starters, ouderen en alleenverdieners. Ook zou het hele complex (Mariënhaven, Mariëngaarde, het nieuw te bouwen Mariënhof en omliggende parken en toegangsweg) in één geheel bekeken worden, zodat de algehele omgeving goed op elkaar zou aansluiten er een mooie samenhang ontstaat met het huidige groen, de historie, huidige en nieuwe bebouwing en met Park Klinkenberg.

Na een bezoek aan het Gemeentekantoor om de omgevingsvergunning in te zien, is bij Noorlander een verwarrend beeld ontstaan. Een aantal belangrijke punten zijn niet meegenomen in de vergunning, zoals de bestemming, die nog steeds 'wonen met zorg' is en het feit dat de vergunning alleen het complex Mariëngaarde betreft. Hij vraagt nu B&W onder andere of dit project en deze woningen niet uitermate geschikt zijn voor het huisvesten van jongeren, starters op de woningmarkt, alleenverdieners en ouderen en waarom de omgevingsvergunning niet is aangepast om deze doelgroepen ook een woningkans te geven in het vergrijzende Warmond. Of B&W erkent dat de toezegging is gedaan om het algehele complex in één duidelijk plan vorm te geven en waarom is dat met deze omgevingsvergunning niet gebeurd. En ziet B&W niet kansen om de parkeeroplossingen in het gehele gebied duidelijk vorm te geven met de mogelijke bouw van een parkeergarage onder de nieuwbouw van 'Mariënhof'. Vindt B&W een verstening van de parkachtige omgeving niet wenselijk en waarom wordt het parkeren dan niet integraal met de nieuwbouw bekeken, maar alleen op het complex Mariëngaarde gericht. B&W heeft 30 dagen om met een antwoord te komen.

Geen bijzondere vondsten

Foto: pr.

Sassenheim n Het proefsleuvenonderzoek dat archeologisch onderzoekbureau Econsultancy vorige week op de bouwlocatie Rusthoff heeft uitgevoerd zal de Sassenheimse geschiedenis niet doen veranderen. Dat is althans de verwachting van SOS bestuurslid en amateur archeoloog Aad van der Geest.

Het onderzoek is in opdracht van bouwbedrijf H&B Bouw uitgevoerd op verzoek van de gemeente. De bouwlocatie is gelegen op een oude strandwal aan de Hoofdstraat naast Park Rusthoff en is door de eeuwen heen bebouwd geweest. Recentelijk stond daar nog Villa Rusthoff (1930) en daarvoor, deels op de huidige bouwlocatie, de buitenplaats Rusthoff uit ca 1750. Van fundamenten van deze gebouwen is niets teruggevonden. Dat zou vermoedelijk wel het geval zijn geweest van de fundamenten van een bunker die tegenover het oude Postkantoor heeft gelegen. Deze bunker met telefoonapparatuur is in de oorlogsjaren door de Duitsers gebouwd en heeft tot 1951 op het terrein van de huidige bouwlocatie gestaan. Vanwege aanwezige grondkabels hebben daar geen graafwerkzaamheden plaatsgevonden.

Soepschenkel

Wel zijn er diverse scherven naar boven gekomen. Op een soepschenkel na zijn er geen dierlijke resten gevonden en ook geen metalen voorwerpen. Twee met puin volgestorte beerputten, respectievelijk uit de negentiende en achttiende eeuw, leverden ook geen archeologische vondsten op. Omdat de locatie zich bevindt op de hogere delen van Sassenheim zal naar verwachting een mooi beeld geschetst kunnen worden van de geologische opbouw van de diverse grondlagen. Tijdens het graafwerk waren duidelijk verschillende kleurprofielen in het zand te zien. Stichting Oud Sassenheim laat weten blij te zijn met deze positieve ervaring en medewerking van betrokken partijen en wacht met spanning het onderzoeksrapport af.

Fonds trakteert

In de Kagerbuurt zijn vanaf de zomer allerlei natuuractiviteiten voor kinderen. | Foto: pr./Valerie Kuypers Foto: pr./Valerie Kuypers

Regio n Fonds 1818 organiseerde, vanwege haar 200-jarig bestaan, 28 Verrijk je Buurt inspiratiecafés in 19 gemeenten. Inwoners konden ideeën opdoen voor een eigen buurtinitiatief en een donatie aanvragen. In totaal zijn 310 nieuwe buurtprojecten gestart, waarvan acht in Teylingen. Een voorbeeld van een initiatief is Natuur in Kagerbuurt. Bewoners van de Kagerbuurt in Sassenheim organiseren sinds de zomer van een jaar lang activiteiten om kinderen en hun ouders bewust te maken van de natuur in hun eigen omgeving. Ze hebben een insectenhotel en vogelhuisjes gemaakt en doen samen winter- / kerstactiviteiten.

Bewoners met goede ideeën kunnen bij het fonds terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning. Ideeën die passen bij Verrijk je Buurt komen, na beoordeling door het fonds, in aanmerking voor een donatie tot maximaal 3.000 euro. Bewoners kunnen nog tot en met 31 december aanvragen indienen via www.verrijkjebuurt.fonds1818.nl.

Collectanten gezocht

Sassenheim n Alzheimer Nederland zoekt in Sassenheim naar uitbreiding van het collecteteam. De collecte is in de week van 5 tot 10 november. Aanmelden kan bij Marjo Verheijen (06-17278722) of Bart de Jong (0252-215483 of bart.de.jong@wxs.nl).

Uitgeverij Verhagen zet eerste stap naar mediahuis

Drie partijen zetten tijdens de officiële bijeenkomst hun handtekening. Foto: Elske van der Valk

Regio n De Katwijkse wethouder Jacco Knape, Dirk Bouman (directeur Uitgeverij Verhagen) en Willem Meijvogel (voorzitter RTV Katwijk) hebben tijdens een officiële gelegenheid de handtekening gezet onder het gezamenlijk (ver)huurcontract met de gemeente Katwijk. De lokale omroep RTV Katwijk trekt komend jaar na een uitgebreide verbouwing in bij Uitgeverij Verhagen aan de Ambachtsweg.

Wethouder Jacco Knape was blij met de officiële ondertekening. 'Aan een lange periode van uitkijken naar een geschikte locatie voor RTV Katwijk is hiermee een einde gekomen en dat betekent een start van een nieuwe toekomst. Een nieuwe locatie die nog meer perspectief biedt omdat samenwerking met Uitgeverij Verhagen mogelijkheden biedt om de inwoners van Katwijk nog beter te bedienen met lokaal nieuws. Een win-win situatie voor alle partijen. Het is fijn dat er voor RTV Katwijk nu een goede huisvesting is. Wij verwachten veel van de samenwerking. De discussie kan nu weer gaan over de inhoud. Hopelijk zijn er nog meer partijen die in de toekomst kunnen aansluiten, alsook BO, de Bollenstreek Omroep. Voor hen zou de locatie zo direct aan de Provinciale weg een goede mogelijkheid zijn.'


Toegankelijk

Willem Meijvogel onderstreepte de woorden van de wethouder. 'Met deze stap komt er voor ons een einde aan een onzekere periode van twaalf jaar. Belangrijk is dat we met deze stap toegankelijk zijn voor iedereen. Dat ook onze gehandicapte vrijwilligers binnen kunnen komen of mensen die gebruik maken van een rolstoel. Nu kunnen we met onze vrijwilligers het echte verenigingsgevoel weer oppakken.'

Mediahuis

Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen, was blij met het moment. 'Met deze ondertekening is er een stap gezet naar de samenwerking met RTV Katwijk. Met elkaar gaan we er een mediahuis van maken. Ik ben een blij man en zie de ontwikkelingen met interesse tegemoet. We hebben zelfs nog mogelijkheden om uit te breiden, dus ook voor andere lokale partijen en de Bollenstreek Omroep zou het in samenwerking met RTV Katwijk en onze uitgeverij een geweldige stap zijn.'

De verbouwing start begin november en zal medio maart worden afgerond. Daarna begint de inrichting. De werkzaamheden zijn na aanbesteding gegund aan de Katwijksche Bouwmaatschappij, Grimbergen Installaties en De Wit Elektro.

Voor een prikkie rond zien te komen

Elf jongeren doen mee aan de midweekse uitdaging Watch the Budget. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Uitdagend budgetproject voor jongeren uit Teylingen

Teylingen n In het kader van het gemeentelijk beleid van armoedebestrijding heeft jongerenwerk van Welzijnskwartier Teylingen een project bedacht. Met een beperkt budget jongeren tussen veertien en achttien jaar een uitdaging aan laten gaan om een aantal dagen met een smalle beurs rond zien te komen. Bewust met geld om te leren gaan, daar draait het om bij Watch the Budget.

Door Piet van Kampen

Elf jongeren streken op maandagmiddag 22 oktober neer in Landal Dunimar in Noordwijkerhout. Niet op een scooter maar op de fiets, het vervoermiddel dat zij de afgelopen dagen uitsluitend mogen gebruiken tijdens het midweeks project. De logies in de vakantiehuisjeszijn voor hen bekostigd, maar met 50 euro per team van vier personen, en 37,50 euro voor een driekoppig team, moeten de jongeren rond zien te komen. Ook heeft elk team een begeleider. De pinpasjes worden ingeleverd, zodat er tussentijds niet gesjoemeld kon worden om geld te pinnen. Het gaat beginnen!

Vlogs voor de winst

Het project heet 'Watch the Budget', oftewel bewaak je budget. De opdracht aan de teams is om hun dagelijkse bezigheden en opdrachten te vloggen en een filmpje op een eigen Youtube kanaal te zetten en om zoveel mogelijk volgers te scoren. Opdrachten zijn onder andere om iemand van de Voedselbank Teylingen te gaan interviewen, van de JoJo en ook van de Kinderkookclub. Ook hier zijn punten mee te verdienen. Opgeteld bij het meeste aantal volgers van de vlog, levert dit het winnende team op dat deze week in Ex-Voto bekend wordt gemaakt. De winnaars krijgen 500 euro. Het bedrag mogen zij naar eigen keuze aan een instelling of project, met als doel het bestrijden van armoede, schenken.

Mooi project

Melissa uit Voorhout vindt het 'een mooi project'. "Ik heb niet zoveel en ben gelukkig met wat ik heb. Het is een soort reality check." Haar teamgenoot Sarah (16) eveneens uit Voorhout was benieuwd naar hoe de uitdaging zou verlopen. "Ik kom uit een groot gezin, dus is het allemaal wat krap. Het is bijzonder om hier aan mee te doen en te zien of het kan als het budget nog krapper is." Heeft Sarah ook ervaring met vloggen? "Nee, maar ik heb wel een goeie babbel," lacht zij hartelijk. Joep (15) is ook een Voorhouter en heeft wel ervaring met vloggen. 'Ik vind het leuk om mee te doen en om zelf mee te maken hoe mensen het doen die het minder goed hebben. Het is ook mooi om met dit project voor een goed doel mee te doen, dus wij gaan voor de winst," klinkt hij vastberaden. Luca (15) is de teamgenoot van de enthousiaste Joep. Luca heeft ervaring met het bewerken van videofilmpjes, dus dat is sowieso een pre. "Het is ook voor mij een uitdaging en we gaan zeker goede producties maken. Dat is belangrijk voor het goede doel."

SOS verrast over plannen voor Ruïne

Sassenheim n De gepresenteerde visie over de mogelijke toekomst van de Ruïne van Teylingen biedt volgens de Stichting Oud Sassenheim aanknopingspunten om het gehele gebied rondom de ruïne tot ontwikkeling te brengen.

Het college wil dat de raad zich volgend jaar nog voor de zomer uitspreekt over de richting waarin het gebied rondom de ruïne ontwikkeld zou kunnen worden. Voordien wil het college nog een breed participatietraject opstarten.

Impasse doorbreken

De Stichting Oud Sassenheim (SOS) is verrast, maar ook blij met de gemeentelijke visie. Al jaren richt de stichting zich tot de gemeente met het verzoek iets te doen met deze unieke historische locatie. Nu een van de opties in de visie een groot landschappelijk ingebed tuinenpark, annex expositieruimte is, hoopt de SOS dat er snel een einde komt aan de al jaren durende impasse over de gebiedsontwikkeling tussen verschillende particulieren en de gemeente. In de meest vergaande optie zijn ook de bollenschuren Gebr. Bergman en Westerbeek opgenomen.

Cultuurhistorie

"Het zou mooi zijn als de zichtlijnen op de ruïne, met name vanuit de Teijlingerlaan, verbeterd worden", aldus SOS-voorzitter Alfred Pop. "Als het daarnaast politiek en financieel haalbaar is om een tuinenpark en exporuimte van nationale allure in te richten, zou dat voor de streek niet alleen cultuurhistorisch passend zijn, maar ook een economisch impuls betekenen. Een topattractie die het hele jaar door kan worden bezocht. Rond 1800 lagen op de beoogde locatie naast de ruïne prachtige parken en tuinen die toebehoorden aan het Jachthuijs te Teijlingen."

Volgens de SOS-voorzitter houdt de visie een behoorlijk ambitieus plan in dat kans van slagen heeft als er een topattractie van gemaakt wordt met internationale uitstraling en aantrekkingskracht. "Dat vergt best nog veel denkwerk en investeringsinspanningen. Een haalbaarheidsstudie is een eerste vereiste, maar daar gaan wij niet over."

De SOS staat achter de invulling van de cultuurhistorische visie. Met name als het gaat om het behoud en de herbestemming van de twee bollenschuren en de zichtlijnen op de ruïne. "Voor de bollenschuren kunnen wij terugvallen op de expertise van het CultuurHistorisch Genootschap van de Duin- en Bollenstreek (CHG), dat ook adviseerde over de nabij de ruïne gelegen en tot wooncomplex herbestemde bollenschuur Monte Carlo van voorheen de firma Papendrecht - van der Voet. Maar ook landschappelijk is het een mooie aanvulling."

De gemeentelijke visie over het ruïnegebied heeft volgens de SOS de tijd mee. "Het is tijd voor een doorbraak in dit verrommelde gebied. De ruïne is een nog onbenutte streek icoon van nationale betekenis, de toeristenstroom naar de streek wordt groter en groter. De herbeleving van de geschiedenis van de Duin- en Bollenstreek wint er mee", aldus de SOS.

Dahliashow naar Tulperij

Richard Walkier (CNB), Anja Jansze (Tulperij) en Dave van Schie ondertekenen de contracten voor de samenwerking. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Tulperij wordt volgend jaar uitgebreid met een dahliashow. Daan en Anja Jansze van het Voorhoutse bloembollenbedrijf hebben vorige week een contact getekend met CNB.

Inmiddels heeft de Tulperij het vijfde seizoen achter de rug. Vooral in het voorjaar bezoeken toeristen het bloembollenbedrijf aan de Oude Herenweg om meer te weten te komen over de tulp, narcis en hyacint.

Liefde voor Dahlia

Daar komen in de zomer van 2019 de dahlia's bij. De liefde voor de bloem is bij Daan en Anja Jansze vorig jaar tijdens het Holland Dahlia Event ontstaan. "Zoveel kleuren en verschillende vormen. En ineens had ik een idee! Zou het niet een mooie toevoeging voor De Tulperij zijn om een dahlia showtuin te hebben?," aldus Anja Jansze. "Met de showtuin kunnen we ons seizoen verlengen voor de dagjesmensen en toeristen. Het afgelopen jaar heeft de CNB bijna 600 soorten dahlia's geshowd, dus het zou fantastisch zijn om de showtuin bij De Tulperij te hebben. Zo gezegd zo gedaan!"

Consument en vakbezoek

Ook de CNB is enthousiast op locatie. "De showtuin gaat op deze locatie nóg meer mensen enthousiast maken voor deze prachtige bloem. Waar De Tulperij zich richt op de (buitenlandse) consument wil CNB juist het vakbezoek ontvangen," aldus Richard Walkier van de CNB.

De CNB Dahliashowtuin is naar verwachting geopend van eind juli tot en met begin oktober 2019.

'Laat de hanen met rust!'

Ingezonden n De redactie ontving een ingezonden brief als reactie op het artikel in de krant van vorige week, waarin melding werd gemaakt van een bewoner die een klacht heeft ingediend bij de gemeente over loslopende hanen op het fietspad langs het spoor in Warmond.

"In het bosje en de berm bij de tunnel onder het spoor in Warmond lopen rondom het fietspad nog maar 16 hanen. Vorig jaar waren dat er inderdaad 40. Drie weken geleden nog 26 hanen geteld. Het aantal hanen is dus al aardig gedaald!

Wat is nou eigenlijk het probleem? Dat je af en toe eens moet remmen? Of dat, zoals vorige week werd benoemd, de stront wat onhygiënisch is. Dat spoelt met een onweersbui zo weer weg.

Zolang ik in Warmond woon -inmiddels langer dan tien jaar- lopen daar haantjes! Er is nog nooit iemand met zijn of haar fiets gevallen door een haan de afgelopen jaren. Bovendien staan er waarschuwingsborden over de loslopende kippen.

Ik hou van dieren, ook van deze hanen die hier een tweede leven hebben gekregen. Ze zijn van niemand. Gedurig geef ik ze eten en regelmatig stopt er een gezin dat foto's maakt van de hanen. Er zijn zelfs mensen die stoppen en mij geld geven om voer te kopen voor deze gedumpte beestjes. Omdat ze het zo waarderen dat je dat doet!

Hoe leuk is dat wel niet, dat mensen deze haantjes op deze plek normaal zijn gaan vinden? Ze horen er gewoon bij in de gemeente Teylingen.

Ik hoop dat de gemeente en de persoon die de klacht heeft ingediend, samen op zoek gaan naar diegene die ze dumpt, in plaats van dat laatste 16 haantjes eventueel worden afgemaakt.

Deze haantjes doen niemand kwaad en weten dat ze op het fietspad beter niet kunnen lopen. Ze weten dat dat gevaarlijk is. Zeker als iemand langskomt die zich stoort aan deze (aan de goden overgeleverde) haantjes!".

Petra Spaander,

Warmond

Koop de Herenstraat, Sportpark Elsgeest of Station Voorhout

Joop van Dijk en meneer Monopoly bij de lancering van de Voorhoutse editie van het bordspel. | Foto: pr. Foto: pr.

n Spaaractie Voorhouts Monopoly gestart

Voorhout n Voorhout heeft sinds deze week zijn eigen editie van het wereldberoemde spel Monopoly. Supermarkt Plus van Dijk heeft in samenwerking met Identity Games International uit Rotterdam deze Voorhoutse editie ontwikkeld, met daarin herkenbare straten, locaties en evenementen. Er zijn duizend exemplaren geproduceerd.

"Afgelopen juni deden we een oproep aan onze klanten via facebook. De strekking luidde: 'Welke straten mogen niet ontbreken?'. Honderden reacties via Facebook, mail en persoonlijke benaderingen volgden. Genoeg input om het ludieke spel vorm te geven. Bepaalde teksten, vlakverdelingen en spelonderdelen staan vast. Wel hadden we de vrijheid om deze om te buigen naar lokale verwijzingen. Dit bleek een lastige afweging, vooral bij het bepalen van de straten. Over de highlights waren we het snel eens. Zo mocht de Voorhoutse kermis en luchtkussenfestival niet ontbreken. Wij zijn erg enthousiast over deze unieke spaaractie en hopen onze klanten ook. We kwamen op het idee via onze Plus collega's en omdat het een lokaal karakter betreft, past het goed bij onze winkel", aldus supermarkt-eigenaar Joop van Dijk.

Het spel heeft in totaal 25 Voorhoutse straten die te koop zijn, waaronder de Herenstraat, Jacoba van Beierenweg en de Teylingerdreef. Voor wie altijd al een NS-station heeft willen bezitten, is dit de kans.

Kortingsactie

Bij elke 10 euro aan boodschappen in de supermarkt ontvangt de klant tot en met zondag 1 december een zegel. Een volle kaart staat gelijk aan een korting van 20 euro op het bordspel ter waarde van 49,95 euro (dus 29,95 euro bijbetalen), of vijf euro korting op de boodschappen, tot 8 december te verzilveren. Er zijn duizend spellen te koop, daarna geldt op is op.

De kortingsactie is inmiddels begonnen. Vanaf 1 december is het spel beschikbaar in de winkel. Mensen met een volle spaarkaart kunnen dan het spel ophalen. Om teleurstellingen te voorkomen is reserveren met één volle spaarkaart mogelijk. De losse verkoop start na de spaaractie, dus na 1 december.

Rijnlands Revalidatie Centrum wordt Basalt

Regio n Het Rijnlands Revalidatie Centrum krijgt door een fusie met Sophia Revalidatie vanaf 1 januari 2019 een nieuwe naam: Basalt. Basalt is straks het grootste expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland, met tien locaties in de regio Leiden, Den Haag, Delft, Alphen aan den Rijn, Gouda en Zoetermeer. Bij de keuze voor de nieuwe naam werd de relatie met de zee dan ook veel gelegd. Basalt is de steensoort die gebruikt wordt in onder meer golfbrekers in zee.

Werkzaamheden Schoutenlaan

Voorhout n Vanwege werkzaamheden is de Schoutenlaan van maandag 19 tot en met donderdag 23 november in delen afgesloten. De bovenste deklaag wordt vervangen door een nieuwe asfaltlaag. De rijbaan is dan afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het fietspad kan wel gebruikt worden. Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. Woningen zijn wel te bereiken. Op maandag 19 november is de de gehele weg afgesloten, omdat dan al het asfalt in een keer wordt verwijderd.

Al vijftien jaar is Park Rusthoff voor even de griezeligste plek van Sassenheim

De jongste bezoekers konden vorig jaar gebitten happen bij de snoepheks van Heksenheim. | Foto: archief Foto: pr.

n Van klassenfeest naar groot Halloween-evenement: 'Dat had ik nooit gedacht'

Sassenheim n Haar dochter zag in de winkel een oranje toverhoed met daarop een grote zwarte spin. Die wilde ze wel. "Maar wat moét je ermee?" vroeg moeder Ria Faber nog. Vijftien jaar later blijkt het de eerste aanzet tot de jaarlijkse Halloween Park Party. Op zaterdag 27 oktober kunnen kinderen tot twaalf jaar weer griezelen in Park Rusthoff.

Paula Vreeburg en Ria Faber zijn altijd verkleed als heksen tijdens Halloween in het park. | Foto: MV Foto: MV

"Heb je die kat geen eten gegeven?!". Een van de tuinvrijwilligers van Park Rusthoff loopt op zaterdagochtend langs het tafeltje van Ria Faber en Paula Vreeburg. Daarop staan naast twee kopjes koffie en een plastic kattenskelet, ook een doodshoofd en bijzonder griezelig boek. "Dit hebben we allemaal in de jaren verzameld. Er is nog veel meer hoor, in de opslag. En we zorgen ieder jaar weer voor nieuwe versiering. Dat blijft toch een van de leukste dingen om te doen."

Nooit gedacht

Vanaf de veranda van het paviljoen is het park nog een oase van rust. De zon breekt af en toe door het wolkendek. Het laatste restje najaar doet nog goed zijn best. De blaadjes aan de bomen kleuren oranje en geel. Over een week is dat wel anders. Dan lopen achthonderd kinderen samen met zeshonderd volwassenen 's avonds op het eiland en over de buitenpaden om te griezelen. Halloween in het park is uitgegroeid tot een evenement van formaat.

"Dat had ik vooraf nooit kunnen bedenken," lacht Faber. En dat dankzij de toverhoed van haar dochter. "Ja, bizar hè?! Ze wilde die hoed zo graag. Uiteindelijk kwamen we op het idee om bij ons thuis een Halloweenfeestje voor haar klas te organiseren. De klasgenoten kwamen verkleed en we deden allerlei spelletjes. Van druiven maakten we ogen. In de tuin stonden voeldozen met onder andere spaghetti. Daarna stuurden we ze op pad met een ei voor het ruilspel. Daarbij gingen ze langs de deuren om het ei te wisselen voor iets anders. De buurt stonden binnen de kortste keren op zijn kop. De kinderen kwamen thuis met tennisrackets en fietsen. We wisten niet wat we ervan moesten verwachten, maar iedereen was razend enthousiast. Het was eigenlijk een groot succes."

Vitrages in de bomen

Met dat beeld in het achterhoofd stelde Faber een jaar later voor om Halloween in Park Rusthoff te vieren. De andere leden van de evenementencommisie waren verdeeld over het feest in het park. "De helft vond het niets, de andere helft was direct enthousiast." Ze rekenden op tussen de dertig en honderddertig kinderen bij de eerste editie. "We hadden geen idee of kinderen en ouders het leuk zouden vinden. Op scholen hadden we inschrijflijsten hangen. We zijn zelfs nog langs de klassen gegaan om leerlingen enthousiast te maken. Eigenlijk was dat helemaal niet nodig, want we kregen driehonderd aanmeldingen."

Terugdenkend aan die allereerste editie schiet Faber in de lach. "Ik had wat vitrages opgehangen in de bomen en van piepschuim een paar grafzerken gemaakt. Alle pompoenen heb ik zelf staan uithollen. Het stelde eigenlijk niets voor, als je het vergelijkt met nu." Ze gaat verder: "Toen ik hoorde over die driehonderd bezoekers, heb ik trouwens een week niet geslapen. Al die kinderen in het park. Ik zag het helemaal gebeuren dat er een aantal zoek zouden raken in het donker. Iedereen die ik kende, werd opgetrommeld. Bij iedere brug stond een vrijwilliger. Pas 's avonds, als ik het park op slot draaide, kon ik met een goed gevoel terugkijken".

Opperheks

Het is een van de dingen die ze in vijftien jaar heeft geleerd. "Iedere editie kan ik weer sneller genieten van wat we aan het neerzetten zijn. Je weet gewoon dat het goed is geregeld." Vreeburg knikt instemmend. Zij is tegenwoordig de 'Opperheks'. Die taak nam ze vijf jaar geleden over van Faber, die na tien jaar een stapje terug deed. "Ik bewaar het overzicht, stuur mensen aan. Tijdens het evenement is iemand nodig die de definitieve beslissingen neemt. Ik heb de hele avond een portofoon bij mij. Daarop komen allerlei vragen binnen. Ik probeer het dan zo snel mogelijk te regelen."

Dat is ook nodig met zo'n grote groep vrijwilligers. Ruim honderd mensen werken mee om het park om te toveren tot de engste plek van Sassenheim. Vreeburg: "Wij gaan vanaf juni aan de slag. We bedenken een thema, dit jaar 'Spoken, geesten en andere beesten', en werken dat uit. Met zes mensen knutselen we weken aan de decoratie. Ook op dat gebied hebben we moeten leren. Zo hadden we een keer grote zwarte vleermuizen gemaakt om op te hangen. Alleen zie je die niet in een donker park! Daar denk je nu een tweede keer over na voordat je eraan begint".

Begraafplaats Rusthoff

Het park gaat zaterdag om 18.30 uur open. Het feest begint om 19.00 uur, nadat de kerkklok heeft geslagen. Het evenement is opgedeeld in twee onderdelen. De jongste kinderen gaan met een lampionnenoptocht naar het eiland. Daar zijn activiteiten, zoals bowlen met pompoenen en voelen wat in de speciale voeldozen zit. Ook kan met snoep geknutseld worden. Na afloop schenkt de limonadeheks speciale bekertjes limonade.

Voor de oudere kinderen tot en met 12 jaar is de buitenring van het park omgetoverd tot Begraafplaats Rusthoff. Daar zijn een aantal geesten uit hun graven verdwenen. De kinderen moeten op zoek naar de grafzerken en zorgen dat de juiste geest weer terugkomt.Vreeburg: "We hebben een aantal jaar geen opdrachten gedaan in de buitenring, maar merkten soms dat bezoekers binnen een kwartier de ronde hadden gelopen. Dan waren ze vaak wel de wat meer verstopte paadjes 'vergeten'." Lachend: "Waarschijnlijk vonden ze die toch te spannend!". Het bracht de organisatie terug naar ook een zoekopdracht tijdens de spooktocht. "Op deze manier is iedereen langer bezig en komen ze echt overal. Ook op de donkere afgelegen paadjes. Als daar een grafzerk staat, zullen ze er toch naartoe moeten!".

Op zaterdag 27 oktober is het park de hele dag gesloten vanwege de aankleding. De scouts van Scojesa helpen waar ze maar kunnen. Faber: "Daar zijn we heel erg blij mee. Ze hebben bijvoorbeeld een keer een compleet piratenschip geknutseld. Dat was zo ontzettend mooi! Ook andere vrijwilligers verzetten onwijs veel werk. We kunnen trouwens altijd extra helpende handen gebruiken. Mensen die willen helpen met het begeleiden van de activiteiten, met de catering voor de vrijwilligers of die anderen willen laten schrikken. Het is wel trouwens vanaf zestien jaar." Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via halloweenrusthoff@gmail.com of even bellen naar 06-27492436.

De organisatie ontvangt ook steun van de Sassenheimse ondernemers, die het snoep en de ijsjes voor hun rekening nemen. "Daar zijn we heel blij mee. Ons doel is namelijk niet om winst te maken. Daarom proberen we met de kaartverkoop de prijs ook laag te houden. Het geld dat we ophalen gaat terug in de kas van het park. Veel bezoekers weten het niet, maar op die manier dragen ze dus ook hun steentje bij."

Geen extra editie

De populariteit van het Halloweenfeest is in al die jaren onveranderd. Net als voorgaande jaren, is de editie van dit jaar al uitverkocht. Vreeburg: "We krijgen weleens vragen of we het twee dagen of avonden willen organiseren. Ons antwoord is altijd hetzelfde: dat doen we niet. Dat heeft vooral te maken met de belasting voor de vrijwilligers. Het is ontzettend veel werk. Daarnaast moet het park dan nog een extra dag gesloten blijven. Dat kunnen we niet maken. We houden het gewoon bij één fantastische avond. Op zondag is het park gewoon weer open voor bezoekers. Dan is het net of er niets gebeurd is".

Griezelfeest

Voordat het zover is, werken de vrijwilligers deze week nog aan de nieuwe spinnen en andere griezels. De week voor Halloween komt de container uit de opslag en wordt samen met de al bestaande spullen, het park omgetoverd tot engste plek van Sassenheim. Aan het einde van de zaterdagmiddag is het paviljoen veranderd in een tijdelijk winkeltje. Ruim honderd kostuums –bijna allemaal zelfgemaakt- hangen dan klaar voor de vrijwilligers. Na de kap en schmink gaan zij als spook, heks of monnik het park in. In de buitenring jagen ze de oudere bezoekers de stuipen op het lijf, in de binnenring laten ze kinderen zien dat er ook lieve heksen en spoken bestaan. Het aftellen is begonnen voor Vreeburg en Faber. Op de plek waar nu nog rustig een kopje koffie drinken, spookt het over een paar dagen. "We kijken er weer ontzettend naar uit. Het wordt weer één groot griezelfeest!".

De leerlingen smullen van de pannenkoeken tijdens de Kinderboekenweek. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Met een feestelijke pannenkoekenmaaltijd werd vorige week bij basisschool De Regenboog in Voorhout het project rondom de Kinderboekenweek afgesloten.

De Kinderboekenweek kreeg dit jaar het thema 'vriendschap' mee. Op beide locaties van De Regenboog is er drie weken hard gewerkt rondom dit onderwerp. Zo maakten alle leerlingen een vriendschapskaartje voor een leerling van de andere locatie en lazen kinderen uit de bovenbouw voor aan de kinderen van de onderbouw. Met elkaar bekeken de kinderen een goochelshow. De kraai van de goochelaar werd spontaan verliefd op één van de juffen. Natuurlijk gingen de kinderen ook met elkaar in gesprek over het thema. Zo discussieerde de leerlingen in de bovenbouw over wat een echte vriend is. Voorafgaand aan de pannenkoekenmaaltijd bekeken alle kinderen optredens van elke groep en werd levend ganzenbord gespeeld. Behalve al deze activiteiten is er natuurlijk ook veel aandacht besteed aan boeken over het thema vriendschap.

Mavo-leerlingen op bezoek in Engeland

Leerlingen geven hun ouders een inkijkje in wat ze geleerd hebben tijdens de Engelandreis. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Ze bezochten Brighton, de Tower of Londen en verkenden de stad op de fiets. Na een verblijf in Zuidoost Engeland kwamen 90 mavo 4 leerlingen op vrijdag 19 oktober weer terug op school.

"Van maandag 15 tot en met donderdag 18 oktober logeerden al onze mavo-leerlingen bij gastgezinnen in de omgeving van Brighton, een hele ervaring," zegt Frank Bloemheuvel, organisator van de reis en assistent-conrector mavo. "Engels spreken, Engels eten, cultuur bewonderen in Canterbury en Brighton, rugby spelen en 'city biken', opdrachten erover maken. Maar ook Londen ingaan voor de Tower of London, het London Stadium en de London Dungeons, we hadden een druk programma. Zo bereidden we onze leerlingen voor op een samenleving waarin internationalisering een belangrijke plaats inneemt. Daarnaast was het natuurlijk geweldig voor de eindexamenleerlingen om met elkaar een aantal dagen op te kunnen trekken, voordat de serieuze examenzaken starten. Er is dan ook een hoop lol gemaakt. Deze reis wordt altijd als hoogtepunt van de mavo-opleiding ervaren, ook weer door deze groep."

Na terugkomst presenteerden de leerlingen aan hun ouders hun ervaringen en lieten filmpjes en foto's zien. De 'Engelandreis' werd afgesloten met een Engelse lunch, door de leerlingen op school klaargemaakt.

Bollen voor speeltuin en schoolplein gezocht

Warmond n Om Speel- en ontmoetingsplaats de Geest en het schoolplein van de Buitenplaats nog fleuriger te maken, wordt een oproep gedaan voor gratis bloembollen.

Speel- en Ontmoetingsplaats de Geest is onlangs aangelegd, maar door de warme zomer hebben veel jonge plantjes het niet overleefd. Naast het planten van nieuwe plantjes, wil de stichting graag bloembollen planten om de plek voor het komend voorjaar op te vrolijken en groener te maken. Daarom zijn ze op zoek naar particulieren en bedrijven die bloembollen willen doneren. De kinderen en buurtbewoners van de speeltuin zullen de bollen vervolgens tijdens een buurtactiviteit planten.

Ook basisschool de Buitenplaats is op zoek naar bloembollen om deze met de leerlingen te planten bij het nieuwe schoolplein.

Inwoners die bollen willen doneren voor de speel- en ontmoetingsplaats of voor het schoolplein kunnen een e-mail sturen naar speeltuindegeest@gmail.com of bellen naar 06-41284427. De bloembollen kunnen worden opgehaald.

Gratis controle van fietsverlichting

Teylingen n De gemeente Teylingen, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in de regio Holland Rijnland organiseren samen met enkele rijwielhandelaren in Teylingen op zaterdag 3 november een fietsverlichtingsactie. Tijdens deze actiedag kunnen fietsers gratis hun verlichting laten controleren en zo nodig laten repareren. Wanneer reparatie nodig is, hoeven fietsers alleen het materiaal te betalen en geen arbeidsloon.

In de campagneweek voor fietsverlichting van 5 tot en met 10 november, kunnen fietsers met korting hun fietsverlichting laten repareren. Zij ontvangen dan 10 procent korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van hun fietsverlichting bij de deelnemende rijwielhandelaren. In Teylingen zijn dat: Bike Totaal Van Hulst (Kerklaan 57 Sassenheim), Profile Leendert Kuijper (Hoofdstraat 144 Sassenheim), Fietsenwarenhuis.nl (Herenstraat 81 Voorhout) en Warmerdam de fietsspecialist (Herenweg 2 Warmond).

Politiecontrole

De politie gaat na de actie gericht controleren. De boete voor onverlicht fietsen bedraagt 55 euro.

Nieuwe leeskring in de bibliotheek

Sassenheim n Bibliotheek Bollenstreek en Stichting Senia organiseren op donderdag 25 oktober om 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor iedereen die belangstelling heeft voor een leeskring Nederlandse literatuur. De informatiebijeenkomst is in de bibliotheek (Kerklaan 42). De toegang is gratis.

Veel mensen die graag lezen hebben te weinig mogelijkheid om over de gelezen boeken te praten. Zij zouden graag deel uitmaken van een leeskring. Maar in de praktijk blijkt het lastig om zich aan te sluiten bij bestaande groepen of om een eigen groep op te richten. Stichting Senia richt in heel Nederland leeskringen op. Ondersteuning wordt geboden bij het opstarten middels de zogenoemde leeswijzers. Door mee te doen aan een leeskring komen mensen vaker tot lezen en tot gesprekken met anderen over uiteenlopende thema's.

Een Bollenstreek Leeskring bestaat uit zes tot acht personen. Elk jaar kunnen zij zeven titels kiezen uit een uitgebreide Nederlandse literatuurlijst. Daarin staat veel eigentijdse literatuur die goed toegankelijk is voor een breed publiek. De leeskringen krijgen bij ieder gekozen boek informatie aangereikt over het boek en de auteur, met vragen en discussiepunten. Daardoor kunnen de leeskringen na de oprichting op eigen kracht, zonder dat er een externe deskundige bij aanwezig is, tot zinvolle besprekingen komen.

Belangstellenden voor de informatieavond kunnen zich aanmelden in de bibliotheek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Ook zonder aanmelding is iedereen van harte welkom.

Online vragenlijst over toekomst van Schiphol

Regio n De Omgevingsraad Schiphol (ORS) vraagt inwoners om hun mening over de toekomst van Schiphol te geven. Dat kan tot en met 20 november via www.omgevingsraadschiphol.nl.

De online vragenlijst is een van de stappen in het consultatietraject dat de ORS in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

huiskamergesprekken

De ORS heeft het traject zo ingericht dat een zo breed mogelijk publiek betrokken wordt, schrijft de raad zelf in een persbericht. "Zo wordt er kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe Nederland denkt over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Inmiddels heeft ook een eerste 'huiskamergesprek' plaats gevonden. Hierin wordt bij een bewoner thuis een gesprek gevoerd tussen omwonenden en regionale bestuurders, Schiphol-directeur Benschop en ORS-voorzitter Hans Alders. Deze huiskamergesprekken worden rond alle banen van Schiphol georganiseerd."

De Omgevingsraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van 31 gemeenten, provincies, omwonenden, de luchtvaartsector en Schiphol.

Luchtvaartdag

Op zaterdag 8 december wordt de consultatie afgerond met een luchtvaartdag. Daarna worden de resultaten verwerkt in het advies van de ORS aan de minister. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

Uitvaart en nalatenschap

Voorhout n De informatieavond 'Uitvaart & Nalatenschap' is op woensdag 7 november om 20.00 uur in Cheers (Herenstraat 106).

Tijdens de bijeenkomst komen bezoekers meer te weten over wat er allemaal bij leven geregeld kan worden, welke uitvaartmogelijkheden er zijn en welke kosten hierbij horen. Herma Pijfers vertelt hierover. Miranda Heemskerk van Notariskantoor Voorhout geeft bezoekers informatie over wat er allemaal komt kijken bij het afhandelen van een nalatenschap, wat er allemaal geregeld kan worden in een testament en hoe het zit met de regels rondom erven. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden via hpijfers@monuta.nl of bel 0252 - 769156.

Zakelijk succes

Warmond n TEDx trainer Barbara Rogoski geeft op maandag 5 november de lezing 'Je aantrekkingskracht gebruiken voor zakelijk succes!' tijdens het eindejaarsevent van Business Women Teylingen (BWT). Rogoski helpt ondernemers om van 'saai' juist 'briljant' te worden. De netwerkbijeenkomst is van 14.00 tot 17.00 uur bij Dekker Sport & Party (Veerpolder 14). Deelname kost 25 euro. Aanmelden via businesswomenteylingen@gmail.com.

Cabaret, muziek en illusies bij huiskamerfestival Warmond

Cabaretière Danielle Schel is één van de artiesten tijdens het huiskamer. | Foto: pr. Foto: pr.

n Daniëlle Schel won publieksprijs Kleinkunst Festival

Warmond n Cabaretière Daniëlle Schel, muzikanten Paul & Paul en illusionist Pepijn Meeuws vormen de line-up van het huiskamerfestival in Warmond, op zondagmiddag 11 november. Drie Warmondse huiskamers worden omgebouwd tot theater, waar het publiek een knus optreden kan meemaken.

Het huiskamerfestival vormt het slotakkoord van de Kunstweek 2018, die van 3 tot en met 11 november loopt. Onder de noemer kleinKunst in de Kamer (kKik) organiseert de Kunstweekcommissie dit kleinschalige evenement voor het eerst. Het doel was een veelzijdig en verrassend programma samen te stellen, met artiesten die goed tot hun recht komen in een intieme setting.

Het publiek ziet drie voorstellingen van een half uur. Een daarvan wordt verzorgd het duo Paul & Paul. Het tweetal bestaat uit de muzikanten Paul van Grieken (Warmond) en Paul Mens (Voorhout). Tijdens een intiem miniconcert zingen ze covers van bekende nummers, waarbij ze de akoestische gitaar hanteren. Hun repertoire reikt van The Beatles en The Kings tot John Mayer. Speciaal voor kKik maakten ze akoestische arrangementen voor de gitaar. Leun achterover en geniet van Unpplugged (jawel, met dubbel p)!

Winnaar publieksprijs

Ook veelbelovend is het optreden door cabaretière Daniëlle Schel, die in 2017 de publieksprijs won op het Amsterdams Kleinkunst Festival. De jury roemde haar programma vol originele en eigentijdse thema's en vondsten, NRC noemde haar een energieke en onbevangen persoonlijkheid. In haar voorstelling Patroon brengt ze een kleurrijk verhaal over vastlopen en uitbreken. Wat heb je aan de wijde wereld als je schoenen knellen? Een middag vol stuntelende karakters, originele scènes en stuwende kleinkunstliedjes.

Een derde voorstelling wordt verzorgd door Pepijn Meeuws, die al van jongs af aan gegrepen is door de geheimen van de goochelkunst. In een informele setting neemt hij het publiek mee op een reis met verwondering als eindbestemming. Je zit er bovenop en tóch kun je niet bevatten wat er gebeurt. Vingervlugheid en mentale illusies vormen de hoofdingrediënten voor dit programma. En wellicht ook muziek, want als professioneel cellist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Trio Suleika weet Pepijn ook op die manier het publiek te betoveren.

Kaartverkoop

Tussen de voorstellingen door wandelen de bezoekers naar de volgende huiskamer, allemaal gelegen rond de Herenweg in Warmond, en is er gelegenheid voor een drankje. Na afloop krijgt het publiek soep met een broodje aangeboden in De Oude School. Kaartjes voor het festival kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.kunstweekwarmond.nl. Op de site is ook het volledige programma van de Kunstweek te vinden.

Het leven van Boerhaave

Voorhout n De tentoonstelling '350 jaar Herman Boerhaave' is op zaterdag 27 oktober van 10.30 tot 12.30 uur te bezichtigen in het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout (HKV) aan de Bonekruidstraat 13. De tentoonstelling vertelt over het (werkende) leven van de Nederlandse arts, anatoom, botanicus, scheikundige en onderzoeker.

Herman(us) Boerhaave werd geboren op 31 december 1668 in Voorhout. Hij was een Nederlandse arts, anatoom, botanicus, scheikundige en onderzoeker. Hij was een hoogleraar die een tijdlang drie van de vijf leerstoelen van de medische faculteit bekleedde, rector magnificus was van de Universiteit van Leiden en directeur van de Hortus botanicus Leiden. Hij stond bekend als begenadigd docent en was een van de voornaamste mannen van Europa, wiens faam zelfs tot in China was doorgedrongen. Boerhaaves motto was 'Simplex sigillum veri - Eenvoud is het kenmerk van het ware'.

Verder bij binnenkomst op het Raadhuisplein treffen de bezoekers aan de vele historische voorwerpen uit het historisch verleden van het oude Voorhoutse gemeentehuis jaren 1906-1991.

In de Oosthoutzaal zijn in de vitrines de uitgestalde unieke aanwinsten uit de historie van Voorhout, die in de afgelopen twintig jaar zijn gekregen, verzameld of aangekocht te bezichtigen. Verder kunnen geïnteresseerden volop kijken in boeken met materiaal over Herman Boerhaave en bladeren door de tientallen fotoboeken met duizenden foto's uit een ver en recent verleden. Ook de vele boeken in de boekenkasten zijn er om kennis te nemen van en over het historisch verleden van Voorhout, de bollenvelden, familiegeschiedenissen en boerderijen. Bestuursleden zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden. Ook zijn de recente aankopen te bewonderen, zoals een schilderij van de Ruïne van Teylingen van de hand van de Sassenheimse kunstschilder Louis Dieleman uit een ver verleden.

De volgende inloop is op woensdag 14 november van 14.00 tot 16.00 uur.

Spin tussen de rozen bij Pankras

| Foto: pr./Edwin van der Wijngaard Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

Sassenheim n Toneelvereniging Pankras speelt het laatste weekend van oktober en het eerste weekend van november de thriller 'Spin tussen de rozen'.

Als je een heerlijk rijk leventje hebt met twee 'gezonde' zoons, hoe ga je dan om met een moord waarbij je, zonder dat je het wilt, betrokken raakt? Dit overkomt Eleonora Verbeek in de prachtige thriller 'Spin tussen de rozen'. Met een inwonende schoondochter, haar vriendin die op bezoek komt en en dan ook nog recherche over de vloer staat opeens haar hele leventje op z'n kop. De regie is in handen van Annette de Zwart.

De uitvoeringen zijn op zaterdag 27 oktober om 20.00 uur, zondag 28 oktober om 14.00 uur, zaterdag 3 november om 20.00 uur en zondag 4 november om 14.00 uur in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Kaarten kosten 7,50 euro en zijn telefonisch te bestellen tussen 19.30 en 21.30 uur via 06-15378088 (voor voorstellingen 27 en 28 oktober) en via 06-27653912 (voor 3 en 4 november). kaarten bestellen kan ook via kaarten@pankras.nl Geef in de e-mail aan voor welke datum de kaarten zijn en om hoeveel personen het gaat.

Orgelconcert in Protestantse Kerk

Warmond n Het eerstvolgende matineeconcert van de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond is op zondag 28 oktober om 16.00 uur in de Protestante Kerk (Herenweg 82). Jan Pieter Lanooy speelt op het monumentale Lohmanorgel de werken van Johann Sebastiaan Bach en componisten van latere eeuwen, die door Bach zijn geïnspireerd. Lanooy (1963) studeert aan het Koninklijk Conservatorium en is organist van de PKN gemeente Warmond en tweede organist van de Westerkerk in Amsterdam. De toegang bedraagt 7,50 euro. Meer op www.stichtingvriendenkew.nl.

Snoeien in Boerhaavetuin

Voorhout n Stichting Het Boerhaavehuis organiseert op zaterdag 3 november een bijzondere activiteit in de Boerhaavetuin: de twee lindenberceaus worden die ochtend gesnoeid. Voor dit karwei zoekt de stichting vrijwilligers, die het leuk vinden om samen met nog zo'n twintig mensen dit karwei te klaren. De klus begint om 9.00 uur en is rond 12.00 uur klaar. De stichting zorgt voor snoeischaren en ladders, maar ook voor koffie, thee en iets lekkers. Door het uitvoeren van dit werk helpen de vrijwilligers de stichting om een van de grootste klussen te klaren die jaarlijks moeten gebeuren. Snoeikennis is niet vereist, instructies worden door de tuinvrijwilligers gegeven.

Rouwen in de tijd

Voorhout n Rouwdeskundige Marnus van de Berg geeft op maandag 29 oktober een interactieve lezing over rouwen in de tijd in De Roef (Herenstraat 47). Als pastor met emeritaat is hij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen op het gebied van ouderdom, sterven en rouw. Hij schreef er verschillende boeken over. Wat maak je mee wanneer je rouwt? Het is een complexe ervaring. Hij schetst met compassie een plattegrond van afscheid en verlies. Het grote gemis is daarbij niet iets uit het verleden, maar van het nu en de toekomst. Rouw gaat in feite over liefde. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur. Inschrijven via www.palliam.nl.

Unicef-bridge

Regio n De Unicef-bridgedrive is op zondag 18 november in de Nachtegaal in Lisse. Er worden 24 spellen in 6 lijnen gespeeld. Na afloop van de bridgedrive is er een grote verloting. De drive begint om 11.00 uur en om 16.30 uur is de prijsuitreiking. De opbrengst is dit jaar bestemd voor kinderen die moeten vluchten voor oorlog en geweld. Voor informatie bel naar Gera van Rookhuizen (0252-523833) of Janny Bruinsma (0252-415751).

Ouder worden

Sassenheim n Hoe beleven ouderen het ouder worden? Op maandag 29 oktober om 20.00 uur is in de Havenkerk (Bijweglaan 4) een bijeenkomst over het onderwerp 'Oud worden, oud zijn'. Genieten ouderen van deze fase? Gaat het over beperkingen of mogelijkheden? Hans van Wijk, geestelijk verzorger bij Marente, bespreekt het onderwerp. De toegang bedraagt 3 euro.

Culinaire verrassing bij geschenkboek

Teylingen n In november staat de Bibliotheek Bollenstreek in het teken van Nederland Leest. Dit jaar is het thema van deze feestelijke maand: voeding. Om heel Nederland aan het lezen te krijgen is het geschenkboek Je bent wat je leest de hele maand gratis op te halen in de bibliotheek. Ronald Giphart schreef het voorwoord.

Het geschenkboek is exclusief geschreven voor bibliotheken en in november, zolang de voorraad strekt, gratis op te halen in de bibliotheek. Het is een heerlijk geschenk vol sappige verhalen, verfrissende passages en een zoete afsluiter. De auteurs zijn: Rosanne Hertzberger, Charlotte Kleyn, Marion Pauw, Joël Broekaert en Pierre Wind.

In alle vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek wordt het geschenkboek aantrekkelijk gepresenteerd. Op donderdag 1 november wordt het boek samen met een hapje van een lokale ondernemer aangeboden aan bezoekers van de bibliotheek in Sassenheim. Op vrijdag 2 november bieden we dat aan aan bezoekers van de Bibliotheek in Warmond en Voorhout.

Ronald Giphart geeft op vrijdag 2 november een lezing tijdens een culinaire avond in de Bibliotheek in Noordwijk. meer op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

nieuws/uit!

'Open Mic' stand-up comedy nieuw in Trefpunt

Roel C. Verburg is de eerste die zich waagt aan de 'Open Mic' in Het Trefpunt. | Foto: pr. Foto: pr./Bart van Overbeeke

Warmond n Theater Het Trefpunt stelt op zaterdag 23 november het podium beschikbaar voor een nieuw initiatief: een open podium voor stand-up comedy.

De populaire podiumkunst draait om de comedian, zijn microfoon en het publiek. De grappen volgen elkaar razendsnel op en de directe feedback van het publiek bepaalt het succes. Deze avond wordt georganiseerd door Hard Gelach in samenwerking met Theater Het Trefpunt en is bedoeld voor beginnende comedians om ervaring op te doen voor een volle zaal, maar ook de meer ervaren comedians maken hier gebruik van om zo nieuw werk te testen. Zo staat deze keer onder andere Roel C. Verburg in de spotlights, een graag gehoorde gast is in diverse radioprogramma's. De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 7,50 euro in de voorverkoop via www.theaterhettrefpunt.nl of 10 euro op de avond zelf aan de zaal.

In 2019 staan de open podia gepland op 18 januari, 22 februari en 15 maart.

Sjaak Bral luidt het jaar uit

Warmond n Zo langzamerhand is het een traditie aan het worden: cabaretier Sjaak Bral die in Warmond staat met zijn oudejaarsconference. Op zaterdag 17 november zegt hij alvast 'Vaarwel 2018' tegen het nog even lopende jaar.

In zijn bekende rappe Haagse tongval neemt Bral de voorbije maanden weer getapt onder de loep. Nog één keer omkijken naar de wereld die in rep is, maar wie staat er aan het roer? Actueel, nog altijd vlammend en opgediend met een gulle lach. Nieuw is de 'bal van Bral, een ouderwets goed broodje gehaktbal die in de pauze wordt geserveerd.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 18,50 euro. Kaarten kopen kan via www.theaterhettrefpunt.nl, op de avond zelf aan de zaal of bij de VVV aan de Gemeentehaven 3. Voor groepen van tien personen is er na afloop een gratis consumptie.

Warmond en de Tachtigjarige Oorlog

Warmond n In 2016 was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm losbarstte en anno 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. In deze reeks herdenkingsjaren ziet het Historisch Genootschap Warmelda een gelegenheid om stil te staan bij de Beeldenstorm en het begin van de Opstand. Warmond speelde daarin een bijzondere rol. De hagenpredikers hadden namelijk een machtige beschermheer: Johan II van Duvenvoorde, de heer van Warmond. Ook verspreidde de beeldenstormen zich overal door de Nederlanden. Wat merkten de Warmonders hiervan?

Warmelda heeft de Leidse historicus Sander Wassing uitgenodigd om op maandag 29 oktober om 20.00 uur in een lezing hierover te komen vertellen. De entree is 2 euro, het aantal plaatsen beperkt en daarom is vooraf aanmelden via info@warmelda.nl verplicht.

'Kookpunt' bij open dag JoJo

Sassenheim n Repair Café Teylingen organiseert op zaterdag 27 oktober vanaf 13.00 uur een open dag in de JoJo (Hortusplein 14). Speciale gast is de musicalgroep Up2Stage, die een optreden komt verzorgen. Het optreden is ter promotie van hun aankomende show 'Kookpunt', die 24 en 25 november te zien is in het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Na de aftrap van de kaartverkoop voor deze show bij boekhandel Wagner om 13.30 uur, spelen zij zich al flyerend een weg door het centrum met mini optredens bij onder andere Slagerij Scholten. Rond 14.30 arriveert Up2Stage in de JoJo voor een eerste optreden en om 15.30 spelen ze daar nog eens. De hapjes en de drankjes staan klaar. De entree is gratis. De Weggeefwinkel is deze dag ook geopend. Kaarten voor 'Kookpunt' zijn vanaf zaterdag verkrijgbaar via www.Up2stage.nl.

Nieuwe seizoen Classic Jazz Concert Club

Basin Street Brawlers is een van de gasten in de Classic Jazz Concert Club van dit seizoen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Classic Jazz Concert Club begint op zaterdag 27 oktober aan een serie van zeven concerten. Hiervoor komen Europa's beste oude-stijl jazzorkesten naar de Oude Tol in Sassenheim. De serie bestaat uit vijf concerten op zaterdagavond en twee op zondagmiddag. Voor enkele concerten zijn nog kaarten beschikbaar.

In de Classic Jazz Concert Club horen bezoekers de muziek die razend populair was tussen de twee wereldoorlogen. Jazz was de popmuziek van die tijd en was overal te horen, van danszaal tot nachtclub en van bruiloft tot begrafenis. Die muziek wil de jazzclub in Sassenheim levend houden. Dat doet ze door Europa's beste classic jazzmuzikanten op het podium te brengen. Deze winter komen ze uit Engeland, Frankrijk, Zweden, België en Australië. Europa's beste oude-stijl jazzorkesten moeten niet 'gehoord', maar 'beluisterd' worden. Daarom is de Concert Club geen inloopcafé met veel geroezemoes, maar een zaal met luisterconcerten voor een aandachtig publiek.

Op zaterdag 27 oktober is Spats Langham's Hot Combination te gast. Een Engels orkest met een groot repertoire aan 'hot dance tunes'en Broadway-hits uit de jaren '30. Voor dit concert zijn nog kaarten beschikbaar. De volgende zondag treedt het zelfde orkest weer op in de Oude Tol, maar dat concert is uitverkocht. Kaartverkoop via www.classicjazzconcertclub.nl.

St. Cecilia en Bollenband samen op de bühne

Voorhout n Het harmonieorkest van St. Cecilia geeft dinsdag 30 oktober een concert in jongerencentrum @Hok. Samen met de Bollenband zullen zij zorgen voor een gezellige avond uit. Het afwisselend concert duurt van 19.30 tot 21.15 uur. Om 20.15 uur is de pauze, er is dus ook mogelijkheid om een half concert te beluisteren.

Het harmonieorkest heeft twee jaar geleden een oude traditie weer leven ingeblazen, maar deze keer met een leuke twist. St. Cecilia zal zorgen voor vrolijke, lekker in het gehoor liggende muziek. Vrolijke muziekstukken staan op het programma en ook wordt er samengewerkt met presentator/zanger Kees-Jan Visser.

Gastdirigenten

Tijdens dit concert zullen er ook gastdirigenten voor het harmonieorkest verschijnen. Deze speciaal uitgekozen zeer gedreven muzikanten gaan proberen om een muziekmars te dirigeren. Hopelijk letten de muzikanten goed op, want deze dirigent zal de muziek anders aangeven dan de vaste dirigent Paul Martens.

De Bollenband en Mexicano's

De Bollenband, de muziekgroep van Stichting de Zevensprong uit Sassenheim laat deze avond twee keer een blok nummers horen. Deze speciale muzikanten spelen op stokjes, belletjes en verschillende soorten trommels.

Pretband de Mexicano's zorgt voor wat feestmuziek als iedereen bijna de jassen en tassen inpakt. Zij zorgen dat iedereen met een vrolijke stemming weer lekker naar huis gaat.

Allround Quiz Cantabile

Voorhout n Zanggroep Cantabile organiseert op zaterdag 3 november de jaarlijkse Allround Quiz in Boerhaave (Herenstraat 57). Aan deze quiz kunnen 20 teams van maximaal vijf personen deelnemen.

Naast het wekelijkse zingen organiseert het koor op veler verzoek jaarlijks een allround quiz.

Quizmaster is dit jaar voor de tiende keer Mitchel Hoes. De quiz bestaat uit tien rondes met verschillende onderwerpen, zoals een Puzzelronde, de vernieuwde Film- en muziekronde (nu via geluidsfragmenten), maar ook Wetenschap en techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis staan er nog steeds bij. Ook is er een Verrassingsronde. Na afloop van de quiz volgt een grote verloting.

Aanmelden

De zaal is open om 19.30 uur, de quiz begint om 19.45 uur. De verloting is rond 23.00 uur. Aanmelden met een team kan via cantabile@doolaardkool.nl.

Hard Magni

Voorhout n Ex-Voto is op vrijdag 26 oktober weer het decor voor Hard Magni. Skullz productions organiseert samen met het jongerenwerk weer een editie aan de Jacoba van Beierenweg 118b. Hardcore-helden als D-fence en Buzz Fuzz nemen hun posities in achter de draaitafels. Ook is ruimte voor de hardste regionale dj's in de line-up. Ook BUZZ FUZZ en C-Base zijn aanwezig. Het feest begint om 21.30 uur en duurt tot 2.30 uur. Kaartjes kosten 16 euro, een groepsticket (4 personen) is 58 euro, en te bestellen via www.ticketkantoor.nl/shop/hm20181026.

Taartenbakkers gezocht

Teylingen n De tweede editie van de bakwedstrijd 'Heel Teylingen Bakt Fairtrade' is op zaterdag 3 november. Aanmelden kan nog tot en met zondag 28 oktober. Iedereen mag meedoen, en zowel voor de jeugd als volwassenen is er een prijs. Deelnemers kunnen meedoen in de categorieën tot 20 jaar en vanaf 20 jaar. De taarten mogen zowel zoet als hartig zijn. De enige voorwaarde is dat gebruik wordt gemaakt van minimaal twee Fairtrade ingrediënten. De finale op 3 november is van 13.15 tot 14.30 uur in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42). Aanmelden via info@teylingenfairtrade.nl.

Film: 'On Body and Soul'

Sassenheim n De film 'On Body and Soul' draait op donderdag 1 november om 20.15 uur in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

In een slachthuis in Boedapest is Mária nog maar pas aan de slag gegaan als de nieuwe kwaliteitscontroleur, en het gefluister begint al. Haar wereld is er een die bestaat uit cijfers en gegevens die zich in haar geheugen geprent hebben sinds haar vroege kindertijd. Haar iets oudere baas Endre is ook een rustig type. Stilaan beginnen de twee elkaar beter te kennen.

Kaarten kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar aan de zaal of via www.hetonderdak.nl.

Podiumplek voor Van der Stelt

Niels Kuhn wordt voor de doellijn gestopt. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De dames Topdivisie reden een vrij rustige wedstrijd, die werd gewonnen door Irene Schouten. Iris van der Stelt werd tweede.

Iris van der Stelt is de titelverdediger bij de start van het nieuwe marathonseizoen. | Foto: pr./Arjen Vervoort Foto: pr./Arjen Vervoort

Schouten werd geholpen door haar 'meesterknecht' Carien Kleibeuker, die het peloton bijeen wist te houden. Na een grote valpartij werd de wedstrijd twaalf ronden voor het einde stilgelegd. Daarna lukte het niemand meer uit de greep van het peloton te ontsnappen. Schouten sprintte naar de winst, gevolgd door Iris van der Stelt (WIJC, MKBasics.nl) en Bianca Bakker (Ziuz) die daarmee de leiding in het jongerenklassement pakte.

Loesanne van der Geest (WIJC, rijdend voor marathonploeg Nedflex) finishte als 25e. Anne Leltz (WIJC) moest er na 54 ronden af. Leltz, vorig jaar nog regiorijdster, werd afgelopen week gepresenteerd als een van de rijdsters van de nieuwe marathonploeg A6.nl onder leiding van Klasina Seinstra, de laatste Elfsteden-kampioene.

Leidersprijs Van der Geest

De Heren Beloften hadden 25 ronden lang twee WIJC'ers aan kop: Leander van der Geest en Kees Heemskerk. Van der Geest finishte uiteindelijk als 10e en Heemskerk als 48e. Ruud Slagter won de eerste marathon bij de Beloften. Leander van der Geest ontving na afloop de leidersprijs omdat hij de meeste ronden op kop had gereden.

Foreholte pakt punt in laatste minuut

Voorhout n Een strafworp in de laatste seconden zorgde voor een puntendeling in Voorhout.

De handbalsters van Foreholte begonnen weifelend aan de wedstrijd tegen Westfriesland/SEW. Het is tekenend voor de ploeg, die een aantal weken steeds wel dichtbij de eerste punten is, maar nog niet wist te winnen. De bezoekers uit Nibbixwoud namen brutaal de leiding en het was even zoeken voor de Voorhoutse dames hoe dit aan te pakken. Halverwege de eerste helft begon het steeds beter te lopen. De Voorhoutse dekking stopte de aanval steeds beter af en de eigen aanval werd met vlagen heel goed uitgespeeld. Enige punt van kritiek in deze fase is dat een aantal open kansen niet verzilverd werd. Toch kwam HV Foreholte op een terechte 16-14 voorsprong bij rust.

De tweede helft kwamen de gasten feller uit de kleedkamer. Hierdoor kwam er een kleine achterstand op het scorebord. Na een time-out in de tiende minuut begon het echter beter te lopen. Er werd feller en scherper gespeeld en de ploeg toonde vechtlust. Met name hierdoor liep de achterstand steeds terug in. Toch leek deze gelijkopgaande wedstrijd te eindigen in een domper toen met een minuut te spelen de bezoekers in balbezit waren op een 25-26 stand. Hun laatste aanval werd afgestopt, waarna op 13 seconden voor het eindsignaal opnieuw een time-out werd genomen. Keeper eruit, extra veldspeler erin, 7-6 met de afspraak om de afronding op enkele tellen voor het eindsignaal te zoeken. Het eindigde met een terecht toegewezen strafworp in de laatste seconden. Aanvoerster Naomi Hoogervorst hield het hoofd koel en verzilverde de vrije kans, waardoor de wedstrijd in een 26-26 eindigde.

Zwakke eerste helft nekt The Bassets

Sassenheim n Voorafgaand leek er voor The Bassets iets te halen in Den Haag, maar ook HRC bleek te sterk en dus werd de vierde wedstrijd op rij verloren.


The Bassets leed in de afgelopen weken behoorlijke nederlagen tegen grootmachten als Hilversum en 't Gooi. Tegen HRC in Den Haag leken vooraf de kansen gunstiger. HRC was ooit een onneembare vesting voor de Sassenheimse rugbyers, maar ook daar is verandering in gekomen.

Gat

The Bassets hadden in de beginfase de overhand, maar misten de souplesse om de bal over de doellijn te krijgen. HRC deed dit met de spaarzame aanvallen juist wel. Wat The Bassets ook probeerde, het wilde maar niet lukken. De rust werd dan ook in gegaan met een 22-0 achterstand. Trainer Phil Leck moest noodgedwongen met zijn pionnen schuiven, maar dit bleek te laat. Het ging in de tweede helft weliswaar beter, maar naast scores van The Bassets, deed HRC gewoon mee. Het gat dat in de eerste helft was geslagen, was voor de Sassenheimers niet meer dicht te lopen. De einduitslag werd bepaald op 42-17.

The Bassets kan op zaterdag 27 oktober het tij keren, in de thuiswedstrijd tegen rugbyclub Waterland uit Purmerend.

Teylingen verliest van titelkandidaat TAC'90

Sassenheim n In een wedstrijd waarin Teylingen de onderliggende partij was, heeft het met 1-3 verloren van dé titelkandidaat in de 2e klasse C: Tac'90 uit Den Haag. Kort voor rust opende de bezoekers de score, twintig minuten voor tijd kwam Teylingen vanuit het niets op gelijke hoogte, maar in de slotfase drukte Tac'90 het kwaliteitsverschil uit in de score.

Beide ploegen hadden voorafgaand deze wedstrijd nog niet verloren. Waar Tac'90 al twee keer genoegen moesten nemen met een gelijkspel, moesten de Sassenheimers dit zelfs al driemaal. Vanaf het begin was duidelijk dat Tac'90 de ploeg was die het spel zou gaan maken en Teylingen werd dan ook terug gedrongen. Zonder schade leek de rust gehaald te worden, ondanks twee goede ingrepen van Tarek Kharboutli. Kort voor de rust was het Umit Bektas met een verdekt en hard schot in de hoek die raak schoot (1-0). Vanuit het niets, halverwege de tweede helft, bracht spits Jaap Zwetsloot zijn team op 1-1. Zwetsloot en hij telefoneerde de bal richting de tweede paal. Het sein voor Tac'90 om nog meer te gaan aanvallen, wat vrij snel beloond werd door Mohamed Achalhi die van afstand te gemakkelijk mocht binnenschieten. In de blessuretijd maakte diezelfde Achalhi aan alle onzekerheid een eind door de 1-3 binnen te werken.

45. 0-1, Umit Bektas, 66. 1-1, Jaap Zwetsloot, 74. 1-2, Mohamed Achalhi, 90+3. 1-3, Mohamed Achalhi

Opstelling: Kharboutli, Vooijs, van den Nouland, Heemskerk, Acimovic (83. Safi); van Wijk, van der Vlugt (72. Rodenburg), Dofferhoff; de Louw (72. Ritzen), Zwetsloot en de Ridder.

Maximaal resultaat VCS

Sassenheim n De eerste wedstrijden lieten de dames van Volleybalclub Sassenheim zien dat ze, na degradatie uit de promotieklasse, dit seizoen een van de kanshebbers zijn voor het kampioenschap in de eerste klasse. Op donderdag 18 oktober was er weer een succes: de Delftse studenten van Punch werden met 4-0 verslagen.

VCS had de wedstrijd vanaf het begin onder controle. Onder aanvoering van gast-libero Judith van Vliet stond de pass- en verdedigingslijn als een huis, waardoor er naar hartelust kon worden aangevallen. De hoge foutenlast van Punch deed de rest van het werk. Met 25-15, 25-18 en 25-16 was het al snel 3-0.

De vierde set was een ander verhaal. Punch was erop gebrand om het laatste punt binnen te slepen en bij VCS werden meer persoonlijke foutjes gemaakt dan in de eerdere sets. Een spannend einde was het gevolg, waarin VCS met 27-25 aan het langste eind trok en dus de volle vijf punten in Sassenheim hield. Een dag later morste een van de concurrenten, Gemini Kangeroes uit Voorschoten, voor het eerst twee punten, waardoor beide teams nu evenveel verliespunten hebben. Op 3 november spelen gaat VCS in Voorschoten op bezoek om te bepalen wie de leiding neemt in de eerste klasse. Twee dagen eerder spelen de dames een bekerwedstrijd tegen SKC uit Leiden.

Nipt verlies heren

VCS heren 1 was minder fortuinlijk dan de dames. In een spannende wedstrijd lieten ze Kalinko er met de winst vandoor gaan. In Scheveningen werd het, na een aantal match points voor VCS in de vierde set, toch 3-2 voor de thuisploeg.

VCS, geplaagd door afwezigheid van een drietal spelers, verloor de eerste set, maar herpakte zich in set 2 en 3. Ondanks een ruime voorsprong ging set 4 verloren, waarna de vijfde set de energie ontbrak om het Kalinko echt moeilijk te maken.

Foreholte pakt volle buit

Voorhout n Koploper Foreholte had een zware kluif aan de nummer laatste, Stompwijk'92.

De basiself van koploper Foreholte was ingrijpend gewijzigd toen Sam Lemmers en Casper Brabander aan de start van de wedstrijd mochten verschijnen. Hoewel het een wedstrijd tussen de rode lantaarndrager en de koploper betrof, kon de wedstrijd niet als een formaliteit worden afgedaan. Onmiddellijk vanaf de aftrap verscheen man of the match Enrico Geus voor Foreholte-keeper Guijt. Zijn tegenstander Olle Roffelsen kon ternauwernood de voet dwars zetten.

Vanaf het begin waren de verschillende speelstijlen duidelijk. Foreholte probeerde voortdurend door combinatievoetbal de aanval te zoeken, terwijl de Stompwijkers met de lange bal hun geluk zochten bij vleugelspitsen Nick Ammerlaan en Enrico Geus. In de 17e minuut verbraken de Voorhouters de status quo toen Sten Admiraal de corner bij de eerste paal liet indraaien (0-1). Admiraal had moeten scoren toen hij zichzelf vrijkapte voor Jordi Bennis, maar de keeper bracht redding. Jordi Bennis was echter kansloos toen Sam Lemmers diagonaal binnenkopte uit een voorzet van Joost van Dam (0-2). Op slag van rust kreeg Enrico Geus z'n tweede kans middels een vrije trap. Dit keer eindigde de bal twee meter naast het Voorhoutse doel.

Met dezelfde tweeëntwintig nam de tweede helft een aanvang. Nadat Enrico Geus de hele Foreholte-verdediging in de luren legde, schoot hij diagonaal binnen (1-2). Heel Stompwijk veerde overeind, maar twee minuten later was de marge weer twee doelpunten toen Joost van Dam hard binnenkopte uit een voorzet van Christian Guijt (1-3). Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar dat veranderde gruwelijk toen Enrico Geus z'n vierde vrije trap dit keer wel onhoudbaar achter keeper Matthijs Guijt schoot (2-3). De Voorhoutse aanhang telde reeds de gelijkmaker toen, wie anders dan Enrico Geus zomaar langs en tussen de hele Voorhoutse verdediging door dribbelde, maar weigerde de op dat moment logische gelijkmaker binnen te schieten. Het bleef bij 2-3 en dus opnieuw winst voor Foreholte.

'Rouw in mijn hart'

Sassenheim n Onder het thema 'Rouw in mijn hart' organiseert de stichting Als kanker je raakt een kleinschalige ontmoeting voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging, op vrijdag 2 november van 10.30 tot 15.30 uur in Het Vogelhuis (Merellaan 20).

Wanneer iemand van wie je houdt, is overleden, is dit één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart, de wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. Gevoelens kunnen je overvallen. Ook lichamelijke klachten kunnen optreden. Deze gevoelens en klachten kunnen verwarrend en vermoeiend voor je zijn. Weet dat dit soort reacties horen bij dat ene woord: Rouw.

Rouwen houdt in dat je een weg zoekt in het leven met het verlies, maar ook in het leven dat weer verder gaat. Verdriet om het verlies van een dierbare zal ieder op eigen wijze ervaren en uiten. Er bestaat geen tijdslimiet voor. Van belang is dat je jezelf de ruimte en de tijd gunt om verdriet te hebben en een nieuw evenwicht te vinden.

De ontmoetingsdag voor mensen die een dierbare verloren aan kanker, is voor iedereen die een weg zoekt in het leven met het verlies, maar ook in het leven dat verder gaat. Er wordt op meerdere manieren stilgestaan bij 'Rouw in mijn hart'. Er is ruimte voor gesprek, een symbolische verwerking en een schilderworkshop. Ook is er, onder het genot van koffie of thee en een lunch, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. De dag wordt geleid door Lies Nijman en Elly Hasselman. De schilderworkshop wordt verzorgd door Mieneke Hofman.

Er is ruimte voor twaalf deelnemers. Graag vooraf aanmelden op www.alskankerjeraakt.nl of stuur een e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

De stichting Als kanker je raakt is in 2011 opgericht op initiatief en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker door middel van ontmoeting, gesprek en (geloofs)bemoediging.

24 t/m 31 oktober

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger: pastor P. Owel.

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. A. van Rijn

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Middenkoor, voorganger: M. Claassens.

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. P. Kuiper (Leiden)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, woord- en communieviering, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Prof. J. Muis (Utrecht)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: André Jansen

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur; eredienst o.l.v. Jan Zijlstra, Jeugd-bar o.l.v. Michael & Risanne Koeleveld.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 28 oktober bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week was: Wandelroute

De winnaar is: I. Dubbelaar uit Voorhout.