De Teylinger

1 juni 2016

De Teylinger 1 juni 2016


Toch units voor statushouders

Het terrein tussen de Engelselaan en Zuidelijke Randweg in Voorhout is een van de locaties voor tijdelijke units. Foto: pr.

Teylingen n B&W heeft een lijst opgesteld met mogelijke locaties voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogeheten statushouders. Dit jaar moet daarmee de nog openstaande taakstelling van 70 statushouders voor 2016 gehaald kunnen worden. Tevens wordt er nagedacht voor huisvesting van deze die de gemeente in 2017 en later moet opvangen. De gemeenteraad besluit eind juni over de aanpak.

Door Nico Kuyt

'Een complexe materie', noemt wethouder Bas Brekelmans het vinden van huisvesting voor de statushouders. Na een intensieve zoektocht ligt er nu een lijst voor de gemeenteraad om op 30 juni een keuze te maken. Eerst is er nog een voorbespreking in de raadscommissie Welzijn op 16 juni. De lijst is ingedeeld in stukken voor de korte en lange termijn en of de locatie tijdelijk of structureel is. Voor de taakstelling van 2016 stelt B&W voor te kiezen voor onder andere tijdelijke woonunits op de locatie Zuidelijke Randweg/Engelselaan in Voorhout en op de locatie Langeveld in Sassenheim voor elk maximaal 24 statushouders. Daarnaast de corporaties te laten afzien van het afstoten van grote huurwoningen en deze ombouwen. Er zijn inmiddels gesprekken over twee woningen. Verder gebruik te maken van het aanbod van BNS in Voorhout voor één woning. En tenslotte het aankopen van vijf woningen op de markt. "De gemeente wil geen eigenaar van woningen zijn, maar dit is een noodsituatie. Het is een tijdelijke oplossing", stelt Brekelmans. Als ze niet meer nodig zijn dan verkoopt de gemeente ze weer. De verwachting is dat zij hun waarde behouden. Dat is anders dan de woonunits, want die worden jaarlijks een stukje afgeschreven. Van de locaties is deze van de BNS het snelst te realiseren. Ook de woningen van de corporaties lukt in een paar maanden. Voor de woonunits is evenwel een vergunning nodig en ook aansluitingen van de nutsbedrijven. De verwachting is wel dat het nog voor het eind van het jaar lukt. Voor de omwonenden van Langeveld komt er op 7 juni een bijeenkomst en op 9 juni eentje voor de Engelselaan.

Lees verder op pagina 11.

Bolwerk naar locatie Diligence

Sassenheim n Stichting OBODB heeft bij de gemeente een verzoek tot uitbreiding ingediend voor basisschool Het Bolwerk in Sassenheim. Gezien de leerlingenprognose heeft Het Bolwerk recht op tijdelijke uitbreiding van twee lokalen. De gemeente is verantwoordelijk om passende huisvesting aan te bieden. Stichting OBODB zal voor de zomervakantie een paar lokalen in de leegstaande school aan de Diligence opknappen voor het onderwijs. Na de zomer starten zij met het geven van lessen aan de Diligence.

Ontsluitingsweg voor ambulance

warmond n B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het ontwerp voor een extra ontsluitingsweg voor de Veerpolder voor de hulpdiensten. De polder wordt op dit moment ontsloten door alleen de Padoxlaan. De hulpdiensten zijn in het geval van calamiteiten aangewezen op deze weg. De bedoeling is nu om een tweede ontsluiting voor hulpvoertuigen te realiseren over het Veerpolderpad, het fietspad tussen Warmond en Leiden langs de Veerpolder. B&W wil hiervoor een bedrag van 100.000 euro beschikbaar stellen. Na akkoord van de gemeenteraad, start de aanbesteding en aansluitend in het najaar de uitvoering. (NK)

Luchtkussens

Voorhout n De elfde editie van het Luchtkussenfestival is op zondag 5 juni vanaf 13.00 uur in de Herenstraat in Voorhout. De straat wordt weer omgetoverd in een spring-, duikel-, en glij-festijn. Op het Kids plein (Kerkplein) staan allerlei ballenbakken en springkussens voor de allerkleinsten. Ouders kunnen voor hun kinderen een polspandje kopen van 5 euro zodat zij kunnen springen. De opbrengst van het festival gaat dit jaar naar de Oranje Vereniging Voorhout.

Foto: Willem Krol

Lohman-orgel in ere
hersteld

Het orgel klinkt weer zoals in 1842

Rijnlands
Lyceum wil
verbouwen

Historische promotie Warmunda

vrijwilliger n Zilveren Barensteel voor Henk Suiker

Veel belangstelling voor wijkmarkt Warmond

Het was een gezellig samentreffen in Het Trefpunt tijdens de wijkmarkt. Diverse klachten en suggesties werden door de aanwezigen gemaakt. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Het gemeentebestuur was vorige week te gast in de grote zaal van Het Trefpunt, waar de wijkmarkt werd gehouden voor de bewoners van het gebied in het oosten van de Herenweg. Zoals gewoonlijk in deze kern, werd de avond een levendig gebeuren met veel opmerkingen die uit de zaal werden geroepen.

Door Nico Kuyt

Vooraf aan de wijkmarkt heeft een aantal raadsleden de wijk bezocht. Zij zagen onder andere scheve lantaarnpalen en losse prullenbakken. Tevens merkten zij de ondiepe putdeksels op in diverse wegen en fietspaden. Vanuit de zaal werden er nog een paar opmerkingen toegevoegd, zoals ook de te laag aangebrachte putdeksels op de nieuwe betonnen fietspaden. Tevens waren er wat bloembakken in de open ruimte verdwenen, maar die bleken aangetast te zijn door wat zeer naar onkruid. Voor de Herenweg kwam de oude oproep naar voren om deze een 30 km-zone te maken. Maar hier zitten volgens wethouder Kees van Velzen ook weer nadelen aan. De stoplichten moeten dan weg, het asfalt vervangen door klinkertjes en ook geen zebra's, maar die kunnen er nog een beetje in gesmokkeld worden. De wethouder gaf aan dat in het najaar enkele bijeenkomsten worden georganiseerd over de op handen zijnde herinrichting van de Herenweg. Daar kunnen alle wensen worden besproken. De bedoeling is dat rond 2018 die herinrichting is afgerond.

Pijnpuntjes

Er kwamen nog diverse opmerkingen vanuit de aanwezigen in de zaal. Zoals over het doortrekken van het betonnen fietspad bij de Vinkenbaan, het opnemen van een middenlijn op de Wasbeeklaan en enkele zaken voor de handhaving, zoals een geparkeerde bus bij de Korenmolenbrug en vrachtauto's die 's avonds in de bocht bij de appartementen op de Semenarielaan staan. Ook voor een handhaven van overhangend groen werd gevraagd en dat de bomen in de Warmundastraat te groot zijn geworden en elkaar verdrukken. Tevens klonk de wens voor verkeersremmende maatregelen op de Padoxlaan, want het is daar soms een racebaan. Deze en nog andere opmerkingen krijgen over enige tijd een antwoord van B&W of er iets aan te doen valt.

Op de wijkmarkt kwamen ook nog enkele organisaties en diensten zich presenteren, zoals de sociale wijkteams, die in Voorhout en Warmond als pilot zijn begonnen. De wijkregisseuse deed een oproep voor projecten uit de bevolking. Welzijn Teylingen, de gemeentelijke Rekenkamer en ook Burgernet lieten op de avond van zich horen.

Rijnlands wil verbouwen

Sassenheim n De gemeenteraad gaat binnenkort een besluit nemen of Teylingen garant wil staan voor een lening van 2,15 miljoen voor de verbouwing van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim.

Door Nico Kuyt

Het is voor de school niet mogelijk de lening bij een commerciële bank af te sluiten. En daar zit de crux. De belangrijkste reden voor de afwijzing is de afwezigheid van een onderpand, de school is namelijk geen volledig eigenaar van het pand. Het Rijnlands Lyceum wil nu een lening aangaan bij het Ministerie van Financiën. Een achtervang als een gemeentelijke garantstelling is daarbij een voorwaarde om die te krijgen. Wanneer de school niet voldoet aan haar verplichtingen, wordt de aflossing op de gemeente verhaald. Het is echter niet zo zout als het wordt gegeten, want de gemeente kan het jaarlijks doorsluizen van de gelden van het Rijk dan gebruiken voor het aflossen van de lening, mocht het ooit daartoe komen, wat helemaal niet in de lijn van de verwachting ligt. Met de aanpassing wordt het gebouw aan de huidige onderwijskundige inzichten opgetild en duurzamer gemaakt. Zo blijft de onderwijsinstelling ook in de toekomst een moderne school en draagt bij aan de doelstellingen voor duurzaamheid van gemeente en Rijk. De lening wordt aangegaan voor een periode van maximaal vijftien jaar. De school wil graag in de zomervakantie 2016 en deze van 2017 gebruiken om in twee fases de verbouwing uit te voeren. Het lyceum stelt hiertoe uit eigen middelen 350 duizend euro beschikbaar.

Veel belangstelling voor wijkmarkt Warmond

Het was een gezellig samentreffen in Het Trefpunt tijdens de wijkmarkt. Diverse klachten en suggesties werden door de aanwezigen gemaakt. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Het gemeentebestuur was vorige week te gast in de grote zaal van Het Trefpunt, waar de wijkmarkt werd gehouden voor de bewoners van het gebied in het oosten van de Herenweg. Zoals gewoonlijk in deze kern, werd de avond een levendig gebeuren met veel opmerkingen die uit de zaal werden geroepen.

Door Nico Kuyt

Vooraf aan de wijkmarkt heeft een aantal raadsleden de wijk bezocht. Zij zagen onder andere scheve lantaarnpalen en losse prullenbakken. Tevens merkten zij de ondiepe putdeksels op in diverse wegen en fietspaden. Vanuit de zaal werden er nog een paar opmerkingen toegevoegd, zoals ook de te laag aangebrachte putdeksels op de nieuwe betonnen fietspaden. Tevens waren er wat bloembakken in de open ruimte verdwenen, maar die bleken aangetast te zijn door wat zeer naar onkruid. Voor de Herenweg kwam de oude oproep naar voren om deze een 30 km-zone te maken. Maar hier zitten volgens wethouder Kees van Velzen ook weer nadelen aan. De stoplichten moeten dan weg, het asfalt vervangen door klinkertjes en ook geen zebra's, maar die kunnen er nog een beetje in gesmokkeld worden. De wethouder gaf aan dat in het najaar enkele bijeenkomsten worden georganiseerd over de op handen zijnde herinrichting van de Herenweg. Daar kunnen alle wensen worden besproken. De bedoeling is dat rond 2018 die herinrichting is afgerond.

Pijnpuntjes

Er kwamen nog diverse opmerkingen vanuit de aanwezigen in de zaal. Zoals over het doortrekken van het betonnen fietspad bij de Vinkenbaan, het opnemen van een middenlijn op de Wasbeeklaan en enkele zaken voor de handhaving, zoals een geparkeerde bus bij de Korenmolenbrug en vrachtauto's die 's avonds in de bocht bij de appartementen op de Semenarielaan staan. Ook voor een handhaven van overhangend groen werd gevraagd en dat de bomen in de Warmundastraat te groot zijn geworden en elkaar verdrukken. Tevens klonk de wens voor verkeersremmende maatregelen op de Padoxlaan, want het is daar soms een racebaan. Deze en nog andere opmerkingen krijgen over enige tijd een antwoord van B&W of er iets aan te doen valt.

Op de wijkmarkt kwamen ook nog enkele organisaties en diensten zich presenteren, zoals de sociale wijkteams, die in Voorhout en Warmond als pilot zijn begonnen. De wijkregisseuse deed een oproep voor projecten uit de bevolking. Welzijn Teylingen, de gemeentelijke Rekenkamer en ook Burgernet lieten op de avond van zich horen.

Garantstelling voor voetbalkleedkamers

Sassenheim n Als het aan B&W ligt gaat de gemeenteraad akkoord met de aanleg van extra kleedruimten op Sportpark De Roodemolen.

De twee voetbalverenigingen op het sportpark hebben hierom gevraagd. De afgelopen jaren is met name op de zaterdag de druk op het gebruik van de kleedkamers toegenomen door onder andere een groei van dames- en meisjesteams. De huidige capaciteit voldoet niet meer. Volgens de richtlijnen is er een behoefte aan minimaal 24 kleedkamers. Nu heeft VV Teylingen er zes en VV Ter Leede veertien, er is dus een tekort van vier kleedkamer. Er is tevens een druk op de zaterdag omdat VV Ter Leede al haar wedstrijden op die dag speelt. Er is een subsidieverzoek ingediend voor een bijdrage in de kosten van 25 procent van de bouwkosten van 300.000 euro, wat uitkomt op rond de 75.000 euro en tevens een garantstelling voor een lening van maximaal 225.000 euro.

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Voorhout

Voorhout n Vanaf dinsdag 31 mei kunnen vrouwen uit Voorhout die zijn geboren in de jaren 1941 tot en met 1966 weer meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in het borstonderzoekscentrum op de parkeerstrook naast het gemeentehuis (nabij de fietsenstalling) aan het Raadhuisplein in Voorhout. Tot en met medio juli worden ongeveer 2.270 vrouwen uit Voorhout per brief uitgenodigd om borstfoto's te laten maken in het onderzoekscentrum. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto's van beide borsten. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Meer informatie op www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl.

Zilveren Barensteel voor duizendpoot met voetbalhart

Henk Suiker ontvangt de oorkonde die hoort bij de Zilveren Barensteel van wethouder Van Kempen. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Voorhout n Na de maaltijd aan de 12-uur tafel in de Agnesstaete, is er nog een bijzonder toetje voor Henk Suiker. De 69-jarige vrijwilliger krijgt als verrassing de Zilveren Barensteel uitgereikt door wethouder Arno van Kempen.

Henk Suiker krijgt de gemeentelijke onderscheiding voor zijn inzet als vrijwilliger. Zo is hij al ruim vijftig jaar actief als vrijwilliger bij Voetbalvereniging Foreholte in Voorhout, en heeft ongeveer alles gedaan wat er binnen een vereniging maar gedaan kan worden. Hij trad op als jeugdleider en scheidsrechter en hielp in de kantine achter de bar. Ook hielp hij destijds mee met de bouw van een nieuwe tribune en kleedkamergebouw. Bij die klus kon hij zijn ervaring als voeger in de bouw goed gebruiken.

Foreholte kan nog steeds een beroep doen op de actieve vrijwilliger: wekelijks ontvangt hij leiders en aanvoerders van tegenpartijen en scheidsrechters van de KNVB, hij opent de kantine soms op zaterdagmorgen vroeg, is gastheer bij thuiswedstrijden van Foreholte 1 en verkoopt consumptiemunten op feesten en partijen. Kortom, een sportieve duizendpoot met een voetbalhart.

Na de maaltijd

Sinds een aantal jaren helpt de heer Suiker mee bij de 12-uur tafel bij ActiVite in Voorhout. Hij schuift hier dagelijks zelf aan voor een maaltijd, maar helpt ook met het halen en wegbrengen van de rolstoeldeelnemers en het uitdelen van de maaltijd en opruimen. Ook houdt hij in de gaten of er tussentijds nog iemand geholpen kan worden. De heer Suiker wordt gezien als een zeer actieve, behulpzame, trouwe en vriendelijke vrijwilliger, op wie men altijd een beroep kan doen.

De Zilveren Barensteel

De gemeente Teylingen wil graag haar waardering laten blijken aan vrijwilligers zoals de heer Suiker. Zij zijn onmisbaar voor de samenleving. De 'Zilveren Barensteel' is een onderscheiding voor mensen (in of buiten Teylingen wonend) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor een van de drie dorpen van Teylingen. Er zijn daarnaast nog twee gemeentelijke onderscheidingen: het Ereburgerschap en de Jacoba van Beierenonderscheiding.

Wijn op het Plein valt in de smaak

Bezoekers genieten tijdens Wijn op het Plein van verschillende soorten wijnen van over de hele wereld. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Sassenheim n De eerste editie van Wijn op het Plein in Sassenheim viel meteen in de smaak: maar liefst 500 bezoekers kwamen op het nieuwste evenement van Teylingen af. Het plein bij het Voorhavenkwartier stond zondag volledig in het teken van wijn en hapjes. "De bezoekers konden genieten van ruim 50 wijnen uit Frankrijk, Italie, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Iedereen bleef lang hangen en de terrassen waren goed gevuld", meldt de organisatie, in handen van Ilona en John van den Wijngaard, Adrie Spies en Jacqueline de Groot.

De bezoekers zijn te spreken over het nieuwe evenement. "Termen als 'gezellig' en 'volgend jaar zijn wij er zeker weer bij' kwamen vaak voorbij. Het was een mooie eerste editie. We kijken terug op een geslaagde dag. Wanneer de volgende editie is, is nog niet bekend. Maar één ding is zeker: die gaat er zeker komen", aldus de organisatie.

Motorrijder ernstig gewond

Voorhout n Bij een verkeersongeval op de A12 bij Arnhem is afgelopen donderdag een motorrijder ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer, een 45-jarige man uit Voorhout, is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De motorrijder vloog omstreeks 10.40 uur door nog onbekende oorzaak uit de bocht op de afrit Arnhem-Noord en botste tegen een lantaarnpaal. De hulpdiensten sloten de afrit af om ook de traumahelikopter te kunnen laten landen. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding overgebracht naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Kinderhulp: 2000 euro

Voorhout n De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de laatste week van april en eerste weken van mei, heeft in Voorhout 2072,43 euro opgebracht. Hiervoor zijn 32 collectanten op pad gegaan. Met het ingezamelde geld maakt Kinderhulp geluk mogelijk voor kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. Kinderhulp helpt door financieel bij te springen.

Meet & greet met Xenia Kasper

Sassenheim n Vanwege de lancering van haar nieuwe boek 'Alecto', komt Xenia Kasper op zaterdag 11 juni van 15.00 tot 16.00 uur naar boekhandel Wagner. Kapser, ook bekend als manager van Linda de Mol en Yolanthe Sneijder-Cabau, geeft eerst een presentatie en signeert aansluitend. De toegang is gratis.

'Alecto' is een thriller die zich afspeelt in de televisiewereld. Maja van Tijl is een misdaadverslaggever met een populair televisieprogramma. Wanneer haar zoon door onbekenden wordt ontvoerd, ontdekt Maja een verband met de moordzaak op een bekende zanger. Maar wanneer er nog meer slachtoffers vallen, staat Maja voor een raadsel. Samen met haar team en de politie komt ze een bizarre en tragische gebeurtenis uit het verleden op het spoor. In een race tegen de klok is het echter alleen Maja die oog in oog komt te staan met de wraakzuchtige dader.

Xenia Kasper schreef eerder de thrillers Chimaera, Ongeremd en Nemesis. Haar boeken werden onder andere in het Russisch vertaald.

Onkruidactie in Warmond

warmond n Vorig jaar was de eerste 'onkruidactie' en ook dit jaar worden de handen uit de mouwen gestoken in Warmond. Op donderdag 2 juni is er van 19.30 tot 21.30 uur een grote schoonmaakactie in de Dorpsstraat.

Clara Sikking roept iedereen op zich aan te melden: "De lange zomeravonden zijn daar geschikt voor. U kunt zich hiervoor melden, zo ook als er plekken zijn die hard nodig zijn om schoon gemaakt te worden. Is er een plek in het dorp wat extra aandacht nodig heeft, laat dit dan ook horen." Ook meedoen? Doe dan een briefje in de bus bij Dorpsstraat 38.

Het is de bedoeling dat er vanaf 2 juni elke veertien dagen van 19.30 tot 21.30 uur gewerkt wordt om Warmond vrij te houden van onkruid. Daarna wordt er nog wat gedronken.

'Stel de Boterhuispolder open', zegt actiecomité

warmond n In de buurgemeente Leiderdorp is een actiecomité ontstaan om de Boterhuispolder ook tijdens het broedseizoen open te stellen. Teylingen deelt de helft van deze polder met Leiderdorp en heeft in het verleden al tevergeefs gepleit voor een openstelling. Dat is afgewezen omdat Teylingen zelf te weinig vaart zette met de recreatieve invulling, volgens de gemeenteraad van Leiderdorp.

Door Nico Kuyt

Bij recreatieve inrichting van de Boterhuispolder heeft de gemeenteraad van Leiderdorp besloten tot het afsluiten van de fietsroute gedurende het broedseizoen. Maar tijdens deze periode komen er ook veel bezoekers, zoals toeristen, naar deze omgeving. "Helaas is de mooie polder, die dan vol in de bloei staat, niet toegankelijk", zo vindt het actiecomité, mede omdat er miljoenen euro's aan provinciale en Europese subsidies gestoken zijn in de aanleg ervan. Door de aansluiting van het fietspad tussen de polder met de Teylingse pontroute, zou het recreatiegebied prachtig bediend kunnen zijn, maar helaas bijna de helft van de periode nu afgesloten. "Vorig jaar hebben ruim 2100 mensen in een week tijd een petitie ondertekend om bezwaar te maken tegen het feit dat zij niet van het fietspad in de Boterhuispolder tijdens het broedseizoen gebruik mogen maken. Wethouder Gardeniers van Leiderdorp, zei toen: 'Allemaal vergeefse moeite, want in de Boterhuispolder nestelen de grutto en de tureluur, weidevogels die steeds minder voorkomen in Nederlandse weiden en we zijn hartstikke blij dat ze terug zijn'. Maar dit jaar is bekend geworden dat de weidevogelstand dramatisch is afgenomen, vooral het aantal grutto's in de Boterhuispolder is gedaald", aldus het comité.

Tijdens het Groenoverleg van de gemeente Leiderdorp in februari gaf Theunis Piersma, een bekende hoogleraar trekvogelecologie, aan dat het niet bezwaarlijk is om de polder toegankelijk te houden voor fietsers en wandelaars tijdens het broedseizoen. Piersma vertelde dat zijn medewerkers in de gebieden waar onderzoek werd gedaan, vaak door het land liepen en dus voor verstoring zorgden, maar dat de vogels zich daar niet zo veel van aantrokken. Ze raakten hooguit voor korte tijd in paniek. Op den duur raakten ze zelfs min of meer gewend aan mensen op hun terrein. Er waren zeker niet minder broedgevallen door die menselijke aanwezigheid.

Lawaai

Tijdens het broedseizoen mogen er echter geen honden in de Boterhuispolder komen wat ook gemeente Leiderdorp beaamd heeft. "Helaas werd ook dit jaar het fietspad in de Boterhuispolder tijdens het broedseizoen wegens het gevaar van loslopende honden, voor iedereen afgesloten. Terwijl de boeren wel mogen bemesten en maaien. Dat betekent dat de gemeente absoluut niet openstaat voor een nieuwe oplossing om enerzijds de polder af te sluiten voor honden en anderzijds open te stellen door het fietspad open te stellen. Als het aantal nesten zou stijgen door het afsluiten van het fietspad, dan zou dit in de afgelopen twee jaar al gebleken zijn. Wat ook opmerkelijk is, is dat de Nieuweweg, die ook in de Boterhuispolder ligt, tijdens het broedseizoen geopend is. Het lawaai van het langsrijdende verkeer, zoals tractoren en vrachtwagens, stoort de vogels veel meer dan het fietspad. De daadwerkelijke oorzaken van de daling van weidevogels zijn het vroege maaien, droging van grond door een lage waterstand en veel bemesting. Na drie jaar is het bovendien voor iedereen duidelijk geworden dat de afsluiting van het fietspad geen positief effect heeft op de weidevogelstand in het afgesloten gebied" zo besluit het actiecomité. Op zondagmiddag 5 juni houden zij een demonstratie op het terrein naast de Zijldijk 2 in Warmond.

Historisch Lohman-orgel in ere hersteld

John Verbeek en Jan Karstens kunnen na ruim vier jaar het gerestaureerde Lohman-orgel onthullen. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

n Restauratie na vier jaar afgerond

Warmond n Het lila is verdwenen en vervangen door de oorspronkelijke crème kleur. Het bladgoud siert de ornamenten. Dat is slechts de restauratie aan de buitenkant van het monumentale Lohman-orgel in de Protestantse Kerk. Ook de binnenkant is vernieuwd. Op vrijdag wordt het gerestaureerde orgel feestelijk door de orgelrestaurateur opgeleverd. Een moment van trots voor John Verbeek en Jan Karstens, de drijvende krachten achter de restauratie.

Met nog vijf dagen te gaan tot de oplevering, zijn twee medewerkers van Flentrop Orgelbouw bezig om de laatste van de ruim 1.100 orgelpijpen terug te plaatsen in het Lohman-orgel. Het orgelbedrijf werkt in Japan, China en in het Engelse Oxford. En deze maanden dus ook aan de Herenweg in Warmond. De immense restauratie van het orgel zit er bijna op. Een project dat alles bij elkaar ruim vier jaar heeft geduurd, vertellen John Verbeek en Jan Karstens. Zij vormen sinds 2011 de commissie die de kar trekt rond de restauratie. Samen gingen ze aan de slag. Verbeek richtte zich op het orgel, Karstens is de man van de financiën. Hij had de grootste uitdaging: 250.000 euro inzamelen. "Veel mensen vonden het zo'n groot bedrag en dachten niet dat we het zouden halen. "

Lek

Al in 2000 was bekend dat het orgel uit 1842 toe was aan een grote opknapbeurt. "Het piept en het kraakte toen al", zegt Karstens. Het krimpen van het hout was het grootste probleem. "Daardoor was het orgel lek. Het waaide net zo hard in de orgelkast als daarbuiten", verklaart Verbeek. Toch duurde het nog lang voordat er in 2011 een concreet plan kwam. Omdat het orgel een rijksmonument is, was de eerste stap om orgeladviseur Willem Jan Cevaal in te schakelen. Hij bracht in kaart welke werk er verzet moest worden. De stap daarna was er meteen een van de lange adem, vertelt Karstens. "De subsidie bij monumentenzorg werd tot twee keer toe afgewezen. De derde keer werd de eerste 50.000 euro toegekend. Toen konden we in 2014 doorpakken." Daarna volgde de subsidieaanvragen bij verschillende fondsen. Dat monnikenwerk werd verzet door Karstens, waarmee hij 35.000 euro binnen haalde. Het resterende bedrag van ruim 150.000 euro kwam binnen door alle evenementen die zijn georganiseerd. Concerten, diners, Lohman-wijn; er bleek veel belangstelling voor te zijn. Ook de adoptie van de orgelpijpen van het oude orgel, 999 stuks, liep goed. "We hebben ongelofelijk veel steun gehad van mensen binnen de kerkgemeenschap, maar ook daarbuiten. De saamhorigheid was er. Je voelde het: we gaan het met zijn allen doen."

In de eerste fase van het plan is de binnenkant gerestaureerd. Zo zijn het interieur van het orgel is schoongemaakt, is het pijpwerk hersteld en is klaviatuur aangepast. De magazijnbalg, die zorgt voor de windvoorziening in het orgel, moest ook hersteld worden.

Pedaal

Na de restauratie telt het monumentale orgel ruim 1.100 pijpen. Dat komt door de vervanging van het pneumatische pedaal door een nieuw mechanisch vrij pedaal. Hiervoor is een extra orgelkast gebouwd achter het huidige orgel. Het zorgt voor mooiere klanken. Het was een wens van schrijver Maarten 't Hart, die zo en af toe achter de toetsen zit en is gevraagd als ambassadeur. Hij heeft zondag al even kunnen spelen tijdens een eerste sessie voor de organisten.

'We gaan eerst even uitblazen'

Lila of wit

Voordat het vrij pedaal er kon komen, was de buitenkant van het orgel al gerestaureerd. Daarvoor is uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke kleur van het Lohman-orgel. Verbeek wijst op de zijkant van het orgel. "Het orgel heeft lange tijd een lilakleur gehad. Samen met het groene interieur van de kerk was dat geen hele gelukkige combinatie. We hebben toen historisch kleurenonderzoek laten uitvoeren. Overal zijn lagen verf voorzichtig geschraapt om te constateren wat de oorspronkelijke kleur was in 1842. Dat leek nog even lila te zijn –en wij hielden ons hart vast-, maar later bleek toch een crèmekleur tevoorschijn te komen. Achteraf denken we dat de lila komt doordat er een grondlaag onder zat, die een paarsachtige kleur heeft. Er zijn natuurlijk geen kleurenfoto's van 1842. Toen het orgel in 1935 opnieuw geverfd is, dacht men waarschijnlijk dat lila de oorspronkelijke kleur was."

Boek

Vrijdagmiddag om 16.30 uur wordt het gerestaureerde orgel feestelijk door de orgelrestaurateur opgeleverd. Alle donateurs zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Op zondag 5 juni om 10.00 uur wordt het Lohman-orgel in een bijzondere kerkdienst in gebruik genomen. Daarna zit het project er voor Verbeek en Karstens op. "We gaan dan eerst even uitblazen", lachen ze. Dat kan met het boek vol bijzondere verhalen, dat speciaal is samengesteld rond de restauratie. Het is vanaf volgende week voor 10 euro te koop bij de VVV Warmond, boekwinkel Boek Cadeau Enzo in de Dorpsstraat en in de Protestantse Kerk.

En natuurlijk gaan de mannen vooral genieten van het prachtige geluid dat uit het gerestaureerde orgel komt. "Daar kunnen we de komende honderd jaar weer mee vooruit."

'Geen draagvlak voor opvang in Kompasschool'

Vervolg voorpagina

Al de voorgenomen woningen zorgen niet voor een verdringen van de sociale woonmarkt. Het zijn namelijk extra woningen en de aan te kopen huizen en deze van de corporaties zijn woningen boven de sociale koopprijsgrens van 192 duizend euro.

Langere termijn

Om de Kompasschool in Sassenheim als tijdelijke locatie te gebruiken stuit op onvoldoende draagvlak van omwonenden en het ernaast gelegen kinderdagverblijf. "Wij stellen nu een doorstroomsysteem voor. Door het wat beter op te knappen tot reguliere woningen en te verkopen of te verhuren aan inwoners die een voor statushouders geschikte woning achterlaten, ontstaat er een doorstroomeffect. Een voordeel is dat zo tevens de statushouders gespreid over de gemeente worden gehuisvest", maakt de wethouder helder. De Waaier in Warmond is ook nog in beeld. Zo zou op de locatie tijdelijke woonunits kunnen komen of kan ook hier weer worden gekeken naar reguliere bouw met doorstroomeffect of een directe plaatsing van statushouders. Verder wordt bekeken naar de mogelijkheid van bijvoorbeeld Mariënstaete en het Kantoorgebouw Warmunda in Warmond, de Zilverstroom in Sassenheim en woonunits op Klein Sassembourgh. Ook wordt verder gewerkt aan de voorgenomen bouw van extra 50 sociale woningen. De helft daarvan staan gepland in de nieuwbouwwijk Hooghkamer. In de zes schoolwoningen in het Cluster in Voorhout komen geen statushouders. De Vereniging van Eigenaren is tegenstander. Maar het is te bekijken waard of ook deze woningen ingezet kunnen worden als doorstroomwoningen aan mensen die elders in de gemeente een aan statushouders te verhuren woonruimte achterlaten. Het Kaagresort in Warmond stelt B&W niet direct als mogelijkheid voor. Het is waarschijnlijk te duur. En ook de locatie Oosthaven is zeer lastig te realiseren.

Als de gemeenteraad akkoord gaat, werkt B&W het verder uit. Voor de jaren 2017 en 2018 komt B&W in het najaar dan met concrete voorstellen naar de gemeenteraad. Een inschatting is dat voor 2017 de gemeente een taakstelling krijgt van ongeveer 100 statushouders.

Swagerman houdt van de Teijlingerlaan

Andrea Swagerman is één van de favorieten tijdens de harddraverij. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De kortebaan in Sassenheim is één van de meest eerlijke van het kortebaancircuit. Het startvak is breed en de baan is kaarsrecht. Dit zorgt ervoor dat de laatste jaren de absolute top succesvol is geweest op de Teijlingerlaan. De prestaties van Andrea Swagerman vallen het meest in het oog. De ruin won twee keer en eindigde vorig jaar als vierde. Op zaterdag 18 juni doet hij een nieuwe poging voor de winst. De aanvang is 13.00 uur, de eerste start valt om 13.30 uur.

Andrea Swagerman is een paard dat het moet hebben van zijn vechtlust, karakter en conditie. De startprocedure is niet zijn specialiteit, maar eenmaal onderweg kan hij verschrikkelijk hard draven. De handicap van vijf meter (vanwege zijn goede prestaties) werkt niet in zijn voordeel, maar de Teijlingerlaan is het ideale parcours voor spectaculaire inhaalraces.

Pechvol

Met de vorm van de troef uit de stal van Frans van der Blonk zit het wel goed. Zowel in Assendelft als Venhuizen liet hij mooie dingen zien. Hij had echter pech met de loting in de tweede omloop. Hij trof achtereenvolgens de ontketende Zero Option Lane en Blackpearl Trans R en werd uitgeschakeld. Blackpearl Trans R was vorig jaar de beste in Sassenheim. De merrie is één van de grootverdieners van het circuit en loopt bijna altijd in de prijzen. In het nog prille huidige seizoen eindigde zij twee keer als derde. Zowel in Assendelft als Vroomshoop was Barbert in de halve finale te sterk. Deze Amerikaan won vervolgens ook de gehele kortebaan. De troef van Stal de Groningers zal bij deelname ongetwijfeld de favoriet zijn van het spelende publiek.

Kindertoto

De bezoekers kunnen om de spanning te vergroten een weddenschap plaatsen op de paarden. Kinderen tot en met 14 jaar kunnen meedoen met de kindertoto. Zij printen het formulier van de website www.harddraverijsassenheim.nl uit en leveren deze voor 13.30 uur in bij de keet van Meijer Bouw. Deze staat vlak bij de finish, op de hoek van de Teijlingerlaan en de Jan van Brabantweg. Meer informatie over de kortebaan in Sassenheim en de sport is te vinden op www.kortebaandraverijen.nl. Op deze site staat vanaf donderdag 16 juni het deelnemersveld. Later op de dag volgt ook een voorbeschouwing met tips. Op deze site staan tevens uitslagen, statistieken, video's, uitleg over de sport en wedmogelijkheden gepubliceerd.

Pankras Cultuur Festival

In het centrum van Sassenheim vindt op zaterdag 18 juni, naast de kortebaan, ook het 'Pankras Cultureel Festival' plaats. Dit festijn, ter ere van het 90-jarig bestaan van Toneelvereniging Pankras, duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Diverse groepen van Pankras, maar ook van andere culturele verenigingen geven acte de présence op podia voor de hoofdingang van Park Rusthoff en op het plein bij de ABN AMRO bank. Meer informatie staat op www.pankras.net.

Gratis speurtocht door Boerhaavegroep

Voorhout n In de gratis speurtocht van scouting Boerhaavegroep op zaterdag 11 juni zal 'het oude dorp', en een stukje van het nieuwe, gebruikt worden. Van 11.00 tot 16.00 uur kan er volop gespeurd worden in Voorhout. De start is bij het kerkplein. Deelname is gratis.

Scouting Boerhaavegroep Voorhout heeft verschillende speurtochten uitgezet door het dorp. Misschien heb je de posters al zien hangen in het dorp: vier verschillende posters wijzen op de vier verschillende thema's en speurtochten. De smurfen wijzen je de weg, dierenogen leiden je door de jungle en een schatkaart brengt je naar piraten. Ook is een iets moeilijkere speurtocht. Bij elk van deze eindpunten is er een klein spelletje, waardoor je even kan rusten tussen het speuren door. Natuurlijk worden deze speurtochten uitgelegd wanneer je wilt beginnen met speuren.

Jubileumconcert Kamermuziek

Warmond n Het tienjarig jubileum van de Stichting Kamermuziek Warmond wordt op zaterdag 18 juni gevierd met een concert in de Protestantse Kerk van Warmond. De programmeurs Xandra Rotteveel en Peter Leerdam hoefden niet lang na te denken welk concert in de afgelopen tien jaar tot de absolute hoogtepunten behoorde. Dat was de uitvoering door het Monward Consort met Tinta von Altenstadt als soliste in de Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi. Tinta bleek van harte bereid het virtuoze werk op 18 juni nogmaals uit te voeren ter gelegenheid van het tweede lustrum.

Er valt nog veel meer feestelijks te beleven tijdens het jubileumconcert, want het publiek heeft via een enquête tijdens het afgelopen concert in maart haar favoriete ouverture van de afgelopen tien jaar mogen kiezen. Welk stuk men heeft gekozen blijft een verrassing tot de dag van het concert zelf.

De Stichting kamermuziek Warmond is een samenwerking aangegaan met het Prinses Christina Concours door het beschikbaar stellen van de Monward Consort Prijs. Deze prijs is dit jaar gewonnen door de 16-jarige violiste Vera Werkman. Voor de pauze treedt de vioolsoliste op. Zij zal van Tsjaikovsky het bekende 'Souvenir d'une lieu cher' ten gehore brengen.

Het jubileumconcert in Protestantse Kerk in Warmond begint om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kamermuziekwarmond.nl

Ooievaarseiland geopend

Het publiek wacht zondag in Park Rusthoff op de komst van de burgemeester voor de opening van het eiland én op de ooievaars. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Sassenheim n "Het opknappen van het Ooievaarseiland hier in Park Rusthoff is een groot en omvangrijk project geweest. Dankzij de vele sponsoren die door de Vrienden van de Stichting Vrienden Park Rusthoff zijn benaderd en die bereid waren hun financiële bijdragen te leveren, wordt vandaag, op de landelijke Dag van het Park het Ooievaarseiland geopend. Een heel belangrijk moment voor ons allemaal." Deze woorden van de burgemeester van Teylingen, Carla Breuer, moeten als muziek in de oren geklonken hebben van velen.

Op zondag 29 mei druppelden vanaf 12.00 uur al geïnteresseerde volwassen bezoekers en enthousiaste kinderen het park binnen. Het beloofde dan ook een spannende dag te worden: een wandelingetje met de ezeltjes Cisco en Gijs, een bezoek aan de heemtuin, schooltuin en kinderboerderij; een kijkje en uitleg over de vlinder- en bijenkast; een schaapscheerder aan het werk te zien; een leerzame speurtocht door het park; of informatie krijgen van de vrijwilligers over de verschillende activiteiten die het hele jaar door in Park Rusthoff plaatsvinden.

Hoogtepunt was toch dat de burgemeester werd verwacht. Iets later dan gepland wandelde Carla Breuer even voor de klok van 13.00 uur het eiland op. Ze werd verwelkomd door Ronald van de Graaf, voorzitter van de Stichting Beheer van Park Rusthoff. Na zijn korte speech was het woord aan Breuer. "We gaan direct het Ooievaarseiland openen, maar hebben jullie hier eigenlijk al Ooievaars op dat mooie nest gezien?" vroeg ze aan de jeugdige bezoekers. Dat antwoord kwam direct van één van de omstanders. Er waren in de afgelopen tijd twee ooievaars gespot, maar die zijn inmiddels vertrokken. "Toch vliegen er bij tijd en wijle nieuwe woningbezoekers boven het park rond," liet een mevrouw spontaan weten. Daarna was het tijd voor de openingshandeling. Die bestond uit het verwijderen van een groot, katoenen keurmerk door Ronald van de Graaf en Carla Breuer, waarna een riant gericht insectenhotel zichtbaar werd.

Insectenhotel

Over de inrichting van het insectenhotel bleek goed nagedacht. Een ontwerp van Jan van Ruiten en met medewerking van de Woensdaggroep gebouwd. De hele zondag trok het hotel publiek en rond 16.00 uur kreeg het een fraai plekje op het Ooievaarseiland. Op de vraag aan Van Ruiten of hij tevreden was, kwam een bescheiden antwoord. "Beetje trots ben ik wel. Maar ik zou het nog mooier vinden als heel veel insecten mijn hotel zouden gaan bevolken. Dat is namelijk de achterliggende bedoeling. Nog meer groen en bloei in Park Rusthoff waar iedereen van mag genieten."

Daan en Sinne lopen mee in 100ste Vierdaagse

Daan (l) en Sinne in training voor de Vierdaagse. | Foto: pr. Foto: pr.

n Voorhouters wandelen 120 kilometer voor goed doel

Voorhout n De Voorhoutse vrienden Daan en Sinne (11) lopen in juli hun eerste Nijmeegse Vierdaagse. Dat doen ze niet zomaar, maar voor het goede doel.

De Nijmeegse Vierdaagse trekt jaarlijks zo'n 42.000 lopers. Vanuit heel de wereld komen zij naar Nijmegen om vier dagen te wandelen in Nijmegen en de prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen wandelen wacht de wandelaar een glorieuze intocht over de Via Gladiola om daarna het welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst te nemen.

Deze editie van Vierdaagse start op dinsdag 19 juli. Een bijzondere dit keer, want het is de honderdste editie. En dit jaar lopen Daan en Sinne mee. Beiden zijn elf jaar en behoren dan ook tot de jongste deelnemers. En misschien is Sinne wel de jongste. Hij wordt pas in december 12 jaar. De voorwaarde voor deelname is dat je dit jaar 12 jaar wordt.

Vierdaagse bloed

De twee vrienden wonen in Voorhout en hebben het Vierdaagse bloed door hun aderen stromen. Zo heeft de vader van Sinne, Marc, al een aantal keren de 50 kilometer van de Vierdaagse gelopen, terwijl de oma van Daan al heel wat keren de 30 kilometer wandelingen heeft gemaakt.

De jongens zijn al sinds januari in training en lopen nu wekelijks zo'n 25 kilometer. Uiteindelijk gaan ze vier dagen achter elkaar iedere dag 30 kilometer wandelen. De komende weken trainen ze stug door om in juli de op de Via Gladiola hun Vierdaagsekruis te mogen ontvangen.

Upendo

Daan en Sinne lopen deze Vierdaagse ook voor een goed doel: Upendo. Upendo geeft kansarme (wees)kinderen in Kenia weer een toekomst door ze onderdak en scholing te bieden. Op vrijdag 3 juni komt de oprichtster van Upendo een presentatie geven op basisschool De Achtbaan in de klas van de twee jongens. Hun doel is genoeg geld in te zamelen om ieder (minimaal) één kind voor een jaar te kunnen sponsoren. Inmiddels staat de teller van hun sponsorpagina op ruim 200 euro, maar ze hopen natuurlijk op veel meer.

De twee jongens en het goede doel steunen kan via de speciale sponsorpagina: http://www.devierdaagsesponsorloop.nl/lopers/sinne-de-reus .


Inloopspreekuur over vrijwilligerswerk

Teylingen n Er is weer een Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk, op donderdag 16 juni van 18.30 tot 19.30 uur in de Bibliotheek van Sassenheim, Kerklaan 42.Het spreekuur is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over vrijwilligerswerk of op zoek is naar een vrijwilligersklus. Twee medewerkers van Welzijn Teylingen zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de vacaturebank of een test doen om te kijken welk type vrijwilligerswerk het beste past. Er is informatie over verenigingen en organisaties in Teylingen die met vrijwilligers werken. Voor meer informatie over het inloopspreekuur, neem contact op met Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet Welzijn Teylingen, telefoon 0252 231805 of per e-mail naar info@welzijnteylingen.nl. Of kijk op www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl.

Financieel Café

Sassenheim n Onlangs is gestart met een Financieel Café in de Buurtkamer van SassemBourg, Jan van Brabantweg 59 in Sassenheim. Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners van Teylingen daar zonder afspraak binnenlopen met vragen over het ordenen van deadministratie, het maken van een bestedingsplan, het aanvragen en invullen van formulieren of het uitleggen van een ingewikkelde brief. Er is koffie en de vrijwilligers van Welzijn Teylingen bieden een luisterend oor, geven uitleg en hulp zodat mensen zelf verder kunnen, of verwijzen hen naar de juiste instantie. Voor vragen, neem contact op met de coördinator van het Financieel café , Pauline Zwinkels, Welzijn Teylingen tel 0252 231805 of info@welzijnteylingen.nl.

Muzikale feestweken in de Oude School

Hannah Aldridge is opgegroeid muziek uit Nashville en Muscle Shoals (bekend van de Muscle Shoals Studio). | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Een jaar Oude School Nieuwe Stijl in het Warmondse Kunstcafe wordt gevierd. Op maandag 6 juni is het optreden van twee Amerikaanse zangeressen.

Het slotakkoord is op maandag 6 juni om 20.30 uur voor de Amerikaanse Hannah Aldridge en Lilly Hiatt. Hannah Aldridge is opgegroeid muziek uit Nashville en Muscle Shoals (bekend van de Muscle Shoals Studio). In beide steden groeide ze op en woonde ze met haar vader Walt Aldridge, een Muscle Shoals' legende, songwriter, muzikant en producer (Ronnie Milsap, Travis Tritt). Hannah is opgeleid als klassieke pianiste. Zij begint pas eigen nummers te schrijven als ze eenentwintig is, tijdens haar opleiding voor sound-engineer aan de Middle Tennessee State University in Murfreesboro.. Haar eerste optredens doet Hannah in het befaamde 'The Bluebird Café'. Na wat EP's neemt ze "A Razor Wire" op met negen eigen songs en één song van Jason Isbell, die haar met zijn 400 Unit ook begeleid op deze song. Deze jonge zangeres heeft al een heel leven achter zich en dat is te horen. Hannah doet een double bill met Lilly Hiatt, ja de dochter van John en tevens de man die haar regelmatig bij staat. Maar ze kan het prima alleen.

De entree voor alle concerten in de Oude School aan de Dorpsstraat bedraagt 10 euro. Meer op www.kunstcafewarmond.nl.

Expositie met porselein en papier in Oude Raadhuis

Warmond n Vanaf woensdag 25 mei tot en met zondag 26 juni exposeren Anja Serlie en Noortje Meijerink in Het Oude Raadhuis van Warmond. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 29 mei om 16.00 uur.

Anja Serlie (1964, Warmond) volgde haar opleiding aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming. Momenteel werkt zij ook als docente Kunst aan het Scala College te Alphen aan den Rijn. Zij maakt bij voorkeur 'Gemengde Technieken'. Deze werken zijn deels gemaakt op papier en/of doek met verschillende materialen en technieken. Daarbij is de kunstenaar voortdurend op zoek naar het evenwicht tussen kleur- vormgebruik en compositie. Het één en ander resulteert in levendige kleurrijke geabstraheerde werken, waarbij landschappen en stillevens vaak het uitgangspunt zijn. Over haar werk zegt zij zelf: "Door een bepaalde ordening te scheppen in de gekozen onderwerpen creëer ik een andere boeiende werkelijkheid." Een werkelijkheid die, hoewel persoonsgebonden, voor anderen de mogelijkheid biedt deze werkelijkheid mee te beleven. Kijk voor meer informatie op haar website: www.anjaserlie.nl

Keramiek

Noortje Meijerink (1950, Haarlem) leerde onder de bezielende leiding van Koos Boermans heeft het vak van keramist. Al snel werd ze verliefd op porselein. Het ambachtelijke draaien en de precisie van de sgraffito techniek hebben haar voorkeur. De gedraaide porseleinen potten worden bedekt met een zwarte engobe waarin geometrische vormen of vogels worden uitgekrast. Sommige vogels op de potten krijgen een zilveren vleugel. Het samenvoegen van de 'klei'soorten (porselein en metaalklei) is een technische uitdaging die meer dan de moeite waard is. Het resultaat is een sierlijke combinatie van mat zwart en helder wit porselein met het rijke glanzende zilver. Sinds de komst van koper- en bronsklei zijn de vogels figuratief. De met de hand gevormde porseleinen lijven en koppen krijgen staarten, halzen en poten van brons en/of koper. De rijke goudgele kleur van brons of het warme koper vervolmaken de trotse porseleinen vogels. Kijk voor meer informatie op haar website: www.noortjemeijerink.nl

'Ik creëer een andere boeiende werkelijkheid'

openingstijden

De galerie in de Dorpsstraat is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In verband met de Exotische markt is de galerie op zondag 12 juni geopend van 11.00 tot 17.00 uur. In verband met de Textiel markt is de galerie op zondag 19 juni geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

'Dat heb ik weer!?' over andijvie en terrorkatten

Voorhout n Dat heb ik weer!? is de titel van het nieuwe boek van de Voorhoutse schrijfster Debbie van den Nieuwendijk. Na het schrijven van kinderboeken over Pimmetje Pinda, schreef ze ruim drieënhalf jaar columns die ze plaatste op Facebook. Verhalen over haar dagelijkse leven als stiefmoeder, echtgenote en opvoedster van terrorkatten. Verhalen over dingen die ze meemaakte en die haar altijd deden afvragen: Dat heb ik weer!?

"Heb jij je wel eens afgevraagd hoe die ene schoen op de snelweg is gekomen? Heb jij wel eens explosieve andijvie gegeten? Heb jij terrokatten met een bucketlist? Maak jij je wel eens zorgen over de padden die alleen maar op een bepaald tijdstip mogen oversteken? Drijf jij de politie tot bijna-waanzin omdat een corsowagen een bloem heeft verloren? Nee? Dat heb ik weer!?," is de introductie van Van den Nieuwendijk. In de meeste verhalen zit veel humor en een flinke dosis zelfspot. Dat ze veelzijdig is in haar schrijven, is te merken aan de verhalen in haar nieuwe boek. Van den Nieuwendijk schrijft humoristisch, maar weet ook de gevoelige plaat te raken. Onder andere met een gedicht over de MH17.

Ze houdt van schrijven en ziet ook overal een verhaal in. "Schrijven is mijn passie. Ik kan veel van mijzelf in de verhalen kwijt. Het schrijven van de verhalen zorgt bij mij voor een lach op mijn gezicht. Ik hoop die ook te toveren op de gezichten van de lezers", aldus Van den Nieuwendijk.

Op zaterdag 18 juni om 16.00 uur uur wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan burgemeester Carla Breuer in boekhandel Wagner aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Daarna zal Van den Nieuwendijk haar boek signeren.

Examenconcert Pancratiuskerk

Sassenheim n Op vrijdag 3 juni verzorgen Maarten Havinga en Laurens de Man een orgelconcert in de Pancratiuskerk in Sassenheim. Het is een try-out voor hun eindexamen aan het Conservatorium Amsterdam. Zowel het Vollebregt orgel als het Vermeulen orgel worden bespeeld. Op het programma staan werken van Sweelinck, Bach, Vivaldi , Mozart en Franck. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Concert singer-songwriters

Voorhout n Na het succes van het zomeravondconcert voor jonge singer-songwriters in 2015 is besloten dit evenement deze zomer te herhalen. Op vrijdagavond 1 juli staan het muziekpaviljoen en een uitgebreid terras op het Kerkplein in Voorhout.Jonge singer-songwriters wordt hierbij een podium geboden en hebben de gelegenheid hun muzikale kwaliteiten te tonen aan honderden toeschouwers. Jonge singer-songwriters uit de regio die belangstelling hebben een optreden van ca. 25 minuten te verzorgen kunnen zich aanmelden via email: siebe@stellingwerff.nl Enkele deskundigen zullen de aanmeldingen beoordelen en daaruit de vier muzikanten selecteren die voor een optreden worden uitgenodigd.

Expositie 'Textiel'

Warmond n De tentoonstelling 'Textiel in velerlei vormen' is vanaf woensdag 25 mei te zien in Galerie de Pomp in Warmond. Deelnemende exposanten zijn Elly Nederpeld – bloemen- en strandschilderijen, Elly Poldervaart – botanische prints op papier, Anna Rotteveel – zelfontworpen kleding en hoeden, Mariolène Fikkers-v.Rijckeworsel – zijde schilderijen, boekjes, Margriet Modderkolk – natuur, textielimpressie, Ellen Laura van Veelen – gebreide troost poppie, Joke Hardenbol – wandhangers, handgemaakte stofboeken, Willy Schut – schilderijen, objecten gemengde techniek en Marga Lagrand - vilt. Op 19 juni is de jaarlijkse textielmarkt. De expositie duurt tot en met 29 juni.

Alice in Wonderland

Voorhout n Musicalschool Singing Stars uit Voorhout speelt op zaterdag 25 en zondag 26 juni de grote musical 'Alice In Wonderland'. Alice duikt op een dag in een groot avontuur. Een wit konijn met geruit jasje en zakhorloge komt voorbij en de nieuwsgierigheid van de kleine dame wint het van de angst. Een achtervolging volgt en brengt Alice langs een bloementuin, een niet-verjaardagsfeest bij de Gekke Hoedenmaker en op zee waar zij vissen, piraten en een dodo tegen komt.

De voorstellingenzijn in het theater Floralis in Lisse. Op zaterdag is de première om 19.30 uur. Op zondag is er een kindervoorstelling om 11.00 uur en de laatste voorstelling om 15.00 uur. De entree kost 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Kaarten via singingstars@live.nl.

'Schoon Schip' bij Pankras

Pankras speelt twee stukken. De jongste jeugd speelt 'Schoon Schip'. De oudere jeugd speelt 'Kapsones schuit vaart uit', waarin piraten hun schip omtoveren tot cruiseschip. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De jeugd van Toneelvereniging Pankras speelt het weekend van 4 en 5 juni in Theater ´t Onderdak de voorstelling 'Schoon Schip'. In dit vrolijke toneelstuk neemt de jongste jeugd van Pankras het publiek mee op een cruiseschip. Het lijkt een leuk plezierreisje te worden voor de verschillende gasten op het schip, maar dan gebeuren er vreemde dingen.

De oudste groep speelt 'Kapsones schuit vaart uit'. Een groep piraten heeft niets meer in de schatkist zitten en wil dat deze weer vol komt. Ze verzinnen een plan om het piratenschip om te toveren tot cruiseschip, zodat ze de passagiers kunnen beroven.

De voorstelling is op 4 juni om 19.00 uur en op 5 juni om 14.00 uur. Kaarten kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar bij Primera, Hoofdstraat 208 in Sassenheim of op de speeldagen aan de zaal aan de J.P. Gouverneurslaan 40.

Rolstoelbasketbal tijdens jeugdtoernooi

Jaap van Beelen en de Sassenheimer Ali Hasson geven samen een clinic rolstoelbasketbal aan de basisschoolleerlingen uit Teylingen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Basketbalvereniging Forwodians heeft Jaap van Beelen, coach van het rolstoelbasketbalteam van Grasshoppers uit Katwijk en de Sassenheimse speler Ali Hasson gevraagd om een clinic te geven tijdens het basketbalevent voor basisscholieren op zaterdag 4 juni in Voorhout. Reden te meer om vooraf op bezoek te gaan bij de twee op een training en hen het hemd van het lijf te vragen.


Jaap van Beelen coacht samen met Mirjam Mattijssen-Zwaan het rolstoelbasketbalteam in Katwijk. Waar Mattijssen met beide benen op de grond staat, zo gaat Van Beelen rollend door het leven. Tot zijn zeventiende sportte Van Beelen zo veel mogelijk, totdat een virus zijn ruggengraat aantastte en hij in een rolstoel kwam. In mei van dat ongelukkige jaar speelde Van Beelen nog voetbal. In september van dat zelfde jaar ging hij na een zomer in het ziekenhuis bij de rolstoelbasketballers. De 12-jarige Ali heeft nooit gelopen. Hij speelde in het basketbalteam van het revalidatiecentrum, maar zijn ouders merkten al gauw dat Ali meer uitdaging nodig had. Ze gingen op zoek en zo belandde Ali nog maar anderhalf jaar geleden bij het coaching duo van Beelen & Mattijssen."Sinds ik bij hen basketbal ben ik een stuk gelukkiger geworden", zegt hij. Van Beelen vult zijn pupil aan: "Wij dagen hem uit en dat heeft hij nodig. Sport is ook ontzettend goed voor minder valide kinderen om zelfstandiger te worden. Als ik op straat een kind in een rolstoel zie wil ik er eigenlijk meteen naar toe om te vragen of hij of zij al sport." Van Beelen ziet het een beetje als zijn missie om minder valide kinderen aan het sporten te krijgen.

Toernooi voor leerlingen

Onder de naam 'Let it roll' organiseert basketbalvereniging Forwodians in samenwerking met de Combibrug op zaterdag een groots basketbalevent bij sporthal De Tulp in Voorhout. Van 9.00 tot 11.00 uur kunnen de kinderen die in groep 3 en 4 zitten een parcours afwerken met bal gerelateerde spelletjes. De kinderen kunnen zich hier individueel voor inschrijven via de website van de Combibrug (www.combibrug.nl).
Om 11.00 uur komt wethouder Arno van Kempen het toernooi officieel openen. Van Kempen heeft jaren bij de Forwodians opgetreden als trainer, coach en scheidsrechter. Zal Van Kempen de 2.11 meter lange oud-international Henk Pieterse durven uitdagen voor een spelletje één tegen één basketbal? Pieterse start na de opening met zijn clinic voor de leerlingen van de groepen 5 en 6 voor de basisschoolleerlingen uit Teylingen. Na de clinic zullen deze kinderen hun toernooi gaan spelen. Rond de klok van 12.00 uur zal een demonstratiewedstrijd van rolstoelbasketballers starten.

Clinic door Ali

Ali zit op basisschool Het Bolwerk in Sassenheim. Hij doet gewoon mee met de gymlessen in de klas. (s)Cool on Wheels is een keer bij hem in de klas geweest om zijn klasgenoten te laten ervaren wat het is om te leven en te sporten in een rolstoel. Ali heeft in een arm minder kracht. Toch is hij ontzettend waardevol voor zijn team. Hij is een kei in het zetten van screens en kan andere spelers goed vrij spelen zodat die kunnen scoren. De Sassenheimse sporter is een tijdje geleden gevraagd voor het Nederlands jeugdteam rolstoelbasketbal in Papendal. Dit team traint nu al om straks, wanneer ze oud genoeg zijn, mee te spelen met de paralympics. Basketbalvereniging Forwodians is dan ook heel blij dat Ali en zijn coach die kennis aan anderen willen door geven tijdens het basketbaltoernooi. Hun workshop is na de clinic van Pieterse voor de groepen 7 en 8. Die training begint om 14.00 uur.


Voor meer informatie over rolstoelbasketbal, kijk op http://grasshoppers.nl.

Gé van der Willigen tafeltenniskampioen

Clubkampioen Gé van der Willigen met de wisselbeker, geflankeerd door Ed van Dorp (rechts) en Ad van der Geest (links). | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De jaarlijkse strijd om het clubkampioenschap tafeltennisvereniging TTV Sassem was ongekend spannend. De halve finales werden uitgevochten door de vier sterkste spelers van de vereniging, allen in de bondscompetitie uitkomend voor het eerste team. Ed van Dorp, met acht titels recordhouder, versloeg Ad van der Geest, ook al meervoudig clubkampioen. In de andere halve finale beet topfavoriet Jaap Meiland, regerend clubkampioen, verrassend in het zand tegen een ontketende Gé van der Willigen. Dat betekende een finale tussen Van Dorp en Van der Willigen.

Van der Willigen zat nog in een flow door zijn opzienbarende winstpartij tegen Meiland en wist met fantastische spinballen ook de eerste twee sets tegen Van Dorp te winnen. Maar Van Dorp kwam terug en pakte de volgende twee sets, waarmee de stand weer gelijk was. In de beslissende set wist Van der Willigen na een 5-2 achterstand de wedstrijd alsnog in zijn voordeel te beslissen. Zo komt de naam van Gé van der Willigen op de kampioenschapsbeker, net als 20 jaar geleden. Van der Willigen voorspelde dan ook dat hij in 2036 opnieuw zal toeslaan.

Ook in de B-poule verwoede strijd geleverd. Ton van der Voort won hier de finale uiteindelijk ook in vijven tegen een leeg gespeelde Aad van Vliet, die hem in de voorronde nog had verslagen. Nol van Steijn en Theo van Ruiten eindigden respectievelijk als derde en vierde.

Gratis les Vit en Vitaal 50+ bij deWasbeek

Sassenheim n Speciaal voor 50-plussers die graag in beweging blijven organiseert Zwembad Wasbeek wekelijks de activiteit Fit en Vitaal 50+. Een ochtend vol activiteiten voor mensen die graag energiek, krachtig en fit door het leven gaan. Binnenkort is er een gratis les.


Bewegen is goed voor iedereen, ongeacht leeftijd. Bewegen in water is niet alleen gezond, maar ook nog eens heel veilig. Gewrichten hebben bijna geen last van schokbelasting, waardoor de kans op een blessure klein is. Zwemmen houdt de spieren en gewrichten juist soepel. Onder deskundige begeleiding worden oefeningen gedaan die de spieren los maken.


Fit en Vitaal 50+

Het zwembad is donderdagochtend speciaal geopend voor de doelgroep Fit en Vitaal 50+. De activiteit duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Tussen 10.00 tot 11.00 uur worden er verschillende bewegingsactiviteiten georganiseerd waaraan 50-plussers mee kunnen doen. Denk daarbij aan Trimzwemmen of Aquagym. Van 11.00 tot 12.00 uur is er een uur vrijzwemmen. In dat uur kunnen bezoekers banenzwemmen of ontspannen in het recreatiebad met bubbelbad.

Op donderdag 9 juni is er een gratis proefles. Aanmelden kan per e-mail door een bericht te sturen aan Dhr. Ligtvoet op wj.ligtvoet@gmail.com. Deelnemers krijgen een gratis toegangskaartje opgestuurd.


Fit en Vitaal 50+ is iedere donderdagochtend in Zwembad Wasbeek van 10.00 tot 12.00 uur. De entree bedraagt 4,20 euro. Voor meer informatie, kijk op www.wasbeek.nl, of bel naar 0252-215594.

Jeu de boules toernooi

Sassenheim n Dit jaar wordt de Zomercompetitie Doubletten bij de jeu de boules vereniging De Vaste Voet uit Sassenheim op zondag 5 juni gespeeld. Er doen 100 personen in 50 teams mee aan het toernooi.

Om 10.00 uur moeten de twaalf clubs zich melden, waarna om 10.30 uur de wedstrijden beginnen. Er worden in vier poules gespeeld. Een team is ingedeeld in een poule en speelt verdeeld over een periode vier zondagen in dezelfde poules. De N.J.J.B. het bondsbestuur organiseert de wedstrijden. Publiek is welkom om te komen kijken. De entree is gratis.

Open avond

Zelf een keer jeu de boules spelen? De Vaste Voet houdt op de laatste donderdag van de maand open avonden, vanaf 19.00 uur in juni, juli en augustus. Spelmateriaal is aanwezig. Iedereen mag deelnemen.

Voor meer informatie, bel naar 071- 5170048.

Boekverkoop

Sassenheim/Warmond n Vanaf vrijdag 3 juni vindt in de Bibliotheek Bollenstreek vestiging Warmond (Herenweg 80) een verkoop van afgeschreven boeken (jeugdboeken en romans) en tijdschriften plaats. Vanaf zaterdag 25 juni gaan de boeken in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42) in de verkoop. De boeken kosten 50 cent per stuk. Voor vijf tijdschriften betalen de kopers 1 euro.

Duiven zorgen voor dubbelslag

Voorhout n Wim en Ria van der Kooy hebben een dubbelslag geslagen tijdens de twee vluchten bij postduivenvereniging De Voorhouter. Op zaterdag leek het slechte weer roet in het eten te gooien. De losplaats Blois (560 km) werd veranderd in Roye( 304 km ), terwijl de duiven die oorspronkelijk naar Peronne (277 km) zouden gaan, terug gingen naar Quievrain (208 km). De 56 duiven in Roye werden om 9.45 uur gelost met een noordoosten wind. De 98 duiven in Quievrain gingen 10.10 uur los en dit vertrek was goed. De winnaar vanuit Quievrain werd Wim en Ria van der Kooy met hun jaarling de "671" met 1242 meter per minuut. Op Roye boekten het duo Van der Kooy hun tweede overwinning dit weekend, net voor de eerste duif van hun kleinzoon. Dit keer was het hun jaarling de "700" die als eerste op de klep viel.

Snelle vlucht voor Onderwater

Sassenheim n Ook bij postduivenvereniging De Blauwband uit Sassenheim hadden ze afgelopen weekend last van het slechte weer in Frankrijk. De vlucht vanaf Peronne werd terug gebracht naar Quievrain. De winst ging naar Comb. Hoogenboom, die ook de derde plaats pakte. De tweede plaats was voor D.Witteman. De wedvlucht vanuit Blois werd terug gebracht naar een vlucht van 300 kilometer. De eerste duif viel bij Th. Onderwater op de plank om 14.07.56 uur. De tweede plaats was voor P. Angevaarde. H. van Schie pakte de derde plaats. Aankomend weekend vliegen de duiven vanuit Fontenay Sur Eure.

Twee straten in het zonnetje

Voorhout n Heel Voorhout maakte kans om 'straat van de week' te worden bij Plus van Dijk de afgelopen weken. Inmiddels zijn de de eerste twee straten in de prijzen gevallen, te weten de Monseigneur Broerestraat en Wilgenhorst. De supermarktmedewerkers hebben alle inwoners verrast met een appeltaartje en een kortingsbon. Ook werd de straat feestelijk versierd met ballonnen. Diegene die de staat had opgegeven, kreeg ook nog een boodschappenpakket ter waarde van 50 euro. De laatste 'straat van de week' wordt op woensdag 1 juni verrast. Inwoners van Voorhout maken kans op deze titel door hun kassabon, voorzien van adres en contactgegevens, te deponeren in de speciale inleverton. Elke week werd hier een winnaar uit getrokken.

Teylingen zet stap richting tweede klasse

Sassenheim n De eerste wedstrijd in een poule van drie werd afgelopen zondag gespeeld op bezoek bij Den Hoorn. De nummers 1 en 2 gaan door naar de tweede klasse, terwijl ook de nummer drie nog kans maakt. Kortom, grote kans om volgend seizoen een tree hoger te spelen. Het eerste resultaat moest neergezet worden op een moeilijk bespeelbare grasmat in Den Hoorn.

2         Den Hoorn

2         Teylingen

Met de vertrouwde basiself begon Teylingen aan deze wedstrijd. Een wedstrijd die voetballend gezien niet van een hoog niveau was, maar wel alles had wat je mag verwachten van een nacompetitie wedstrijd. Veel strijd, duels, lange ballen en overtredingen. Den Hoorn begon beter aan de wedstrijd, maar de eerste de beste kans voor Teylingen was direct raak. Mark van der Vlugt stuurde op fenomenale wijze Dorus van der Voort weg. Met een even zo fraaie stift verschalkte hij keeper Bos van Den Hoorn. Niet veel later had het zelfs 0-2 kunnen zijn, maar het schot Sepehr Safi werd van de lijn gehaald. Ondanks het veldoverwicht kon Den Hoorn hier qua kansen niet veel tegenover stellen, waardoor beide ploegen gingen rusten met een 0-1 stand.

Na rust stond een herboren Den Hoorn op het veld. Met redelijk goed verzorgd voetbal werd Teylingen onder druk gezet. De gelijkmaker kon niet uitblijven en viel uiteindelijk na ruim een uur spelen. Wessel Zonjee had geen antwoord op de kopbal van Sem Remmerswaal. Lang kon Den Hoorn niet genieten van deze gelijkmaker. Uit een van de spaarzame corners die Teylingen kreeg, volleerde Dorus van der Voort de bal schitterend achter de kansloze keeper Bos. Enkele minuten later alweer vertroebelde de zicht op winst. Melvin van der Krogt kreeg de bal ongelukkig op zijn scheenbeen en passeerde keeper Zonjee. Met nog tien minuten te spelen gooide Den Hoorn alles op de aanval. Eenmaal leken ze ook succes te hebben, maar met een katachtige reflex wist Wessel Zonjee de bal te stoppen. Na enkele minuten blessuretijd floot de uitstekend leidende scheidsrechter voor het einde.

Penaltyreeks

Na de wedstrijd nog de verplichte penaltyreeks. Bob van der Vlugt en Dirk Zwetsloot misten, waardoor Den Hoorn bij penalty nummer tien als winnaar uit de bus kon komen. Met een fantastische reflex wist doelman Zonjee te voorkomen dat Den Hoorn als winnaar van het veld stapte en verlengde met zijn redding de reeks. Penalty nummer 18 was uiteindelijk beslissend. Via Zonjee en de onderkant van de lat wist Teylingen de reeks in zijn voordeel te beslissen. Teylingen heeft op 12 juni aan een gelijkspel voldoende om de stap naar de tweede klasse te maken.

Historische promotie

De spelers van Warmunda vieren feest na een historisch kampioenschap. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Na de 0-1 overwinning uit bij Stolwijk, kon Warmunda afgelopen zondag het karwei afmaken. Bij een gelijkspel of overwinning zou de ongekende ongeslagen reeks vanaf september uitmonden in promotie naar de derde klasse.

1         Warmunda

0         Stolwijk

Op het laatste moment, vlak voor de wedstrijd, stuurde de KNVB een bericht, waaruit afgeleid kon worden dat promotie voor Warmunda zelfs al een feit was. De mannen van trainer Alan Campfens gingen desondanks voor de winst en om hun sportieve plicht te vervullen. Voor tegenstander Stolwijk stond er bovendien nog heel wat op het spel.

In de eerste helft domineerde Stolwijk wel, zonder grote scoringskansen te creëren. Warmunda werd teruggedrongen en kon zelf niet gevaarlijk worden.

Na rust kwam Warmunda onder leiding van aanvoerder Vincent Solleveld beter in haar spel en werd de keeper van Stolwijk meer op de proef gesteld. Een mooie actie, gevolgd door een prachtig schot van Dennis Kramer, bracht een voorsprong voor Warmunda: 1-0. Stolwijk zette daarna nog meer aan, dwong kansen af, maar de verdediging van de Warmonders gaf geen krimp. Bovendien was keeper Arthur van Dam onpasseerbaar. Met een collectieve prestatie én veel geluk bleef de 1-0 in tact. Ook toen Sjoerd Winkelman met rood het veld moest verlaten, bleef het team overeind.

Na het verlossende fluitsignaal van de scheidsrechter, brak het feest los. Een historische promotie naar de derde klasse is in de 71-jarige geschiedenis van de Warmunda bereikt.

Teylinger Open: golf voor goede doel

Teylingen n Het Teylinger Open golftoernooi wordt dit jaar op vrijdag 3 juni gespeeld bij golfcenter de Batouwe in Zoelen. De opbrengst van dit Teylinger toernooi gaat naar het goede doel, Batouwe Minder Validen Golf (B.M.V.G).

Het Teylinger Open wordt een keer per jaar georganiseerd. Het golftoernooi werd in de beginjaren georganiseerd door Bert Pilascek onder de naam 'het Voorhouts Open'. Een aantal jaar geleden heeft Roel van Iersel de organisatie overgenomen en het toernooi in een nieuw jasje gestoken. Onderdeel daarvan is dat de opbrengst naar het goede doel gaat. Vorig jaar was dat de Monique Kalkman Foundation en dit jaar is het voor de B.M.V.G.

Op vrijdag 3 juni verzamelen de deelnemers om 8.45 uur bij Cheers aan de Herenstraat in Voorhout. De bus vertrekt om 9.30 uur. Na een dag golfen, inclusief diner en loterij, zijn de golfers om 21.00 uur weer terug in Voorhout. Aanmelden kan via www.teylingeropen.nl.

Judoka's strijden om clubkampioenschap

De jeugdige judoka's strijden op de tatami om de clubtitel. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Judoka's van Sportschool Barends, Sportschool Kaizen en Judovereniging Noordwijkerhout streden zondag om de eer en om de clubtitel in de dojo van Barends Sport in Voorhout. Voor het publiek waren er veel mooie ippons te zien (volpunt) tijdens de zeer sportieve wedstrijdjes. Aan het einde kreeg elk deelnemer en alle jonge toeschouwers die keurig hadden toegekeken, een tegoedbon voor een gratis ijsje in te wisselen.

De winnaars zijn:

Eerste: Kick Janssen, Dorus Tuijthoff, Briek de Ridder, Lars Luijnenburg, Thijs van Rooij, Niels van Nobelen, Lex Nieuwenhuis, Geus Hartevelt, Anna Warmerdam, Daan Luijnenburg, Jasper Duijnhoven, Floris Baten, Lars van Teylingen, Benjamin Messing, Stefan Disseldorp, Bram van der Voet, Bram Leinberger, Jim Bahnmuller, Camiel Plevier, Rutger Barends.

Tweede: Madelief Post, Conrad Blijleven, Nick Tuijthoff, Arian Tomaka, Tygo Breed, Olivier Steemers, Claire Winnubst, Tim van Steijn, Robbin Zandbergen, Jens van der Reep, Marc de Jong, Mark Eikema, Gijs van der Linden, Lars van Rooij, Calvin Kersten, Lucas de Vries, Bas Verwer, Wessel van Velzen, Thomas Leinberger, André Dietz, Robin Keus.

Derde: Dawid Wojcik, Lucas van der Veer, Tygo Dirks, Annelies van Weerdt, Eline Rovers, Scott Haynes, Liv Koelewijn, Stan van Rooij, Jeffrey van der Vlugt, Joris van der Linden, Arthur Sanosian, Marijn Vink, Aron de Vries, Sylvan Vink, Myrthe Dekker, Kevin Vooijs, Yannick Turk, Gijs Schlief, Jeroen Keijzer, Jannetje Driessen, Reinier van der Weij.

TOP verliest laatste competitiewedstrijd

Sassenheim n De korfballers van TOP/Quoratio hebben zich ondanks het verlies tegen concurrent PKC geplaatst voor de kruisfinales. Op het eigen veld aan de Sportdreef ging het de eerste minuten gelijk op. Tot 6-6, daarna moesten de Sassenheimers in de achtervolging. Bij rust stond de ploeg van Jan Niebeek met 9-13 achter. TOP zag de achterstand oplopen tot een maximaal verschil van negen doelpunten (15-24) in de tweede helft. De Sassenheimers kwamen nog iets dichterbij, maar het was niet genoeg voor de winst. Wel waren er publiekswissels voor Rianne Echten en Friso Boode. De beide spelers verlaten TOP na dit seizoen. Ook de ingevallen Ilse Hazekamp stopt in Sassenheim. Zij stapt over naar Fiks in Oegstgeest. Door de 20-25 eindstand is PKC eerste in de poule. TOP eindigt als tweede en speelt op zaterdag 4 juni de kruisfinale in Delft tegen thuisploeg Fortuna. Bij winst staat TOP in de finale van het veldkampioenschap, op zaterdag 11 juni in Bennekom.

Mooie zwemtijden in limietwedstrijd

Voorhout n De kersverse Nederlands kampioenen van de Columbiaan zwommen afgelopen weekend een limietwedstrijd in Zoetermeer. Deze wedstrijd stond in het programma om ervaring op te doen, de fouten eruit te halen, maar ook om misschien al scherpe tijden neer te zetten voor de regionale kampioenschappen en de Nederlandse Kampioenschappen die over een paar weken gezwommen worden.

De tijden die het meest opvielen waren die van Yente Bouwmeester. Op de 200m wisselslag zwom ze in 2.55.28 naar de eerste plaats. De 200m borstcrawl deed ze in een persoonlijk record van 10sec. in een tijd van 2.36.41. Beide tijden zitten bij de snelste zes tijden die dit jaar gezwommen zijn door een meisje uit 2005.

Casper Hoogervorst, eveneens uit 2005, zwom de 200m wisselslag in een prima tijd van 2.53.94. Veruit de snelste tijd die dit jaar gezwommen is in zijn leeftijd.

Kimberly Ruiter zwom deze afstand in 3.10.61, Gioia Remkes deed dit in 3.14.59, wat resulteerde in de derde en achtste tijd van het jaar bij de meisjes 2006 die dit jaar gezwommen zijn. Ruiter zwom in deze wedstrijd ook voor het eerst de zware 100m vlinderslag. Ze stopte de klok op 1.38.97. Er is maar één meisje in Nederland sneller geweest dan deze tijd. Elise Vink scherpte haar 100m schoolslag aan met 1.30.54 en staat daarmee op de vijfde plaats.

Vier dagen wandelen

De start van iedere wandeling in Sassenheim is in Park Rusthoff. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout/Sassenheim n De Oranjevereniging Sassenheim organiseert van maandag 6 tot en met donderdag 9 juni voor heel Sassenheim weer de avondvierdaagse. Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juni is de vierdaagse in Voorhout.

In Sassenheim starten de deelnemers alle avonden bij 't Sassennest in park Rusthoff. Er kan gekozen worden tussen een route van 5 of 7,5 kilometer. Basisschool kinderen moeten onder begeleiding van een volwassenen mee lopen. Op donderdag is er een feestelijk onthaal van alle deelnemers. Deelname kost zonder medaille 3,50 voor leden en 5,50 voor niet leden. Wel een medaille na afloop, dan betalen leden 4,50 euro en niet leden 6,50 euro. Voor inschrijving, ga naar www.oranjevereniging-sassenheim.nl.

Voorhout

De Oranje Vereniging Voorhout organiseert van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juni de 42ste editie van de Avondwandelvierdaagse. Deelnemers kunnen meedoen aan de 5 en 10 kilometer. Op de laatste avond is het ook weer mogelijk voor groep 1,2 en 3 om in te schrijven voor de KIDS-loop.

De start is op bij de scouting aan de Sportlaan. Startkaarten a 3,50 euro zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Jeroen Schulte Doe Het Zelf, Herenstraat 124 tussen 6 en 14 juni om 16.00 uur, Gebouw Oranje Vereniging Voorhout Sportlaan 2 op maandag 13 juni van 19.00 tot 21.00 uur. Ook bij de start zijn de kaarten te koop. De kosten bedragen dan 4 euro. Een dagkaart kost 1,50 euro.

St. Cecilia start nieuwe AMV-lessen

Voorhout n Ook dit jaar starten weer nieuwe lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) in Voorhout. AMV is een methode om kinderen van 7 tot 10 jaar op een leuke manier kennis te laten maken met muziek. De muzikale cursus, een initiatief van muziekvereniging St. Cecilia, gaat in september van start (na de feestweek in Voorhout) en duurt veertig weken.

Door middel van AMV doen kinderen algemene kennis op van muziek. Daarnaast legt de cursus een brede basis voor een eventuele verdere muzikale ontwikkeling, als een kind bijvoorbeeld later een instrument wil gaan bespelen. Kinderen leren door middel van een blokfluit noten lezen en liedjes spelen, ze krijgen kennis van ritme en ze kunnen verschillende instrumenten herkennen. Ook wordt de mogelijkheid geboden verschillende instrumenten uit te proberen.

Aanmelden

De AMV-groepen bestaan uit zes tot maximaal acht leerlingen per groep en staan onder leiding van Marjoleine Mosselman. Het lesjaar van AMV bestaat uit veertig weken, gelijklopend met school(vakanties). De lesdag en het tijdstip wordt aan het begin van het seizoen bepaald. Voor meer informatie en aanmelding, e-mail naar leerlingen@stceciliavoorhout.nl.

Graffiti in Ex-Voto

Voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert een graffiti workshop bij jongerencentrum Ex-Voto in Voorhout. Heb jij altijd al een kunstenaar willen zijn met een spuitbus in je handen? Op woensdag 22 juni is er een graffiti workshop voor kinderen van 10 tot 13 jaar. De workshop begint om 14.00 uur en eindigt om 1.:00 uur. Als de workshop klaar is, nemen de deelnemers hun creatie gewoon mee naar huis, zodat ze het nog lang kan bewonderen. Er is plek voor 12 deelnemers. Deelname kost 5 euro. Trek oude kleren aan, want er kan verf op komen. Voor het inschrijven, stuur een e-mail naar Willemijn van Duijn, onder vermelding van naam, adres, en telefoonnummer, naar willemijnvanduijn0@gmail.com. Of bel naar 0252-229952. Jongerencentrum Ex-Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118B in Voorhout.

Excursie in bos Huys te Warmont

Warmond n De gidsen van IVN Leiden geven op zondag5 juni om 14.00 uur een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont. Alle bomen en struiken staan fris in het groen. De kruiden staan volop in bloei, witte linten van fluitenkruid met roze toeven koekoeksbloem. Op de bloemenweides staat het vol met gele boterbloemen en rode zuring. Langs De Lede bloeit de gele lis, het kalmoeskruid en daslook ruiken aangenaam. Als voorjaarpaddenstoel treffen we de zadelzwam aan op een oude boomstam. Ook de vogels laten zich weer horen, de melodieuze zang van de roodborst en het pittige riedeltje van de winterkoning. De start is bij de ingang aan de Herenweg 139. Voor meer informatie, kijk op www.ivn.nl/leiden.

Legofestijn in Warmond

Warmond n De Nederlandse LEGO® club Vereniging De Bouwsteen houdt voor de eerste keer op zaterdag 2 en zondag 3 juli in Warmond een Festijn met Bouwsteentjes. Op dit evenement kunnen bouwers, verzamelaars en liefhebbers van Lego hun hart ophalen.

Vier keer per jaar houden de leden van vereniging De Bouwsteen een clubdag waar leden hun bouwwerken of verzamelingen ten toon stellen. Van grote bouwwerken van imposante gebouwen tot grote treinbanen. LEGO® Knikkerbaan.

Voor kinderen is er tijdens de beurs een gigantische bouwhoek, zijn er bouwwedstrijden met mooie prijzen en zijn er luchtkussens.

Zelf meedoen met de clubdag kan ook. Stuur een e-mail naar evenementen@debouwsteen.eu. Voor de deelnemers met de mooiste bouwwerken zijn er prijzen te verdienen.

Het festijn op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli van 10.00 tot 17.00 uur bij Dekker, Veerpolder 14 in Warmond. De toegangsprijs voor volwassenen (vanaf 16 jaar) bedraagt 2 euro en kinderen vanaf 4 tot 12 jaar betalen 1 euro. Parkeren is gratis. Voor meer informatie, kijk op www.debouwsteen.eu.

Slootjessafari op Koudenhoorn

Kinderen kunnen op de IVN slootjesdagen meedoen met de slootjessafari in Warmond. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Scharrelkids IVN regio Leiden doet samen met NOCKoudenhoorn mee met de landelijke IVN slootjesdagen. Op Koudenhoorn gaan de kinderen verschillende sloten bestuderen. Met schepnet, bakjes en vergrootglazen gaan ze op pad. Doe mee en wordt ook een slootjesexpert op zaterdag 11 juni. De slootjessafari is van 14.00 tot 16.00 uur.

Deelnemers verzamelen bij het Natuur Ontdekkings Centrum Koudenhoorn in Warmond. Parkeren kan bij de VVV aan de Gemeentehaven.

Instrumenten- inzameling

Sassenheim n De Volksuniversiteit Teylingen heeft haar medewerking toegezegd aan de landelijke actie van NPO Radio 4 'Klassiek Geeft'. Tijdens deze actie kan iedereen zijn of haar gebruikte muziekinstrument inleveren ten behoeve van het instrumentendepot Leerorkest. Nadat de instrumenten zijn gecontroleerd en eventueel gerepareerd, worden zij uitgeleend aan leerorkesten en vergelijkbare initiatieven voor muziekonderwijs aan kinderen. Op donderdag 2 juni en zaterdag 4 juni tussen 11.00 en 14.00 kunnen instrumenten worden ingeleverd aan de Antoniuslaan 24a in Sassenheim. Niet alleen instrumenten, maar ook financiële donaties zijn van harte welkom.

Chansons in Frans Café

Warmond n Chansonnière YvettaParis treedt op donderdag 9 juni op in het Frans Café. Ze zingt vanaf 20.00 uur in Grand Café 'Het Wapen van Warmond', Dorpsstraat 90.

Het Frans Café is een initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné; het is een ideale plaats van samenkomst voor inwoners van Teylingen en omstreken die van tijd tot tijd Frans willen spreken of hun kennis van deze taal willen ophalen. YvettaParis trad eerder met veel succes in het Frans Café op. De toegangsprijs bedraagt tien euro. Aanmelding via mevanniftrik@gmail.com wordt op prijs gesteld. De volgende bijeenkomsten van het Frans Café zijn op 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december 2016.

Een drumband voor vaderdag

Voorhout n De drumfanfare van St. Cecilia Voorhout gaf vorig jaar tijdens moederdag al meerdere serenades in Voorhout. Op zondag 19 juni worden de vaders verrast worden door de drumfanfare. Dit cadeau kost 49,99 euro. Aanmelden kan tot 12 juni via optredens@stceciliavoorhout.nl.

Adest Musica zoekt facilitaire krachten

Sassenheim n Drum- en Showband Adest Musica zoekt naar versterking bij het facilitaire team van de vereniging. De muzikanten van de Sassenheimse formatie worden tijdens optredens in binnen- en buitenland op facilitair gebied geassisteerd door een trouwe groep vrijwilligers. Dit team draagt zorg voor alle werkzaamheden, het 'laden en lossen', met betrekking tot de uniformering en instrumentarium.

Adest Musica verzorgd jaarlijkse zo'n 25 tot 30 optredens in binnen- en buitenland. Bij binnenlandse optredens betreft dit doorgaans een dagdeel van een zaterdag of zondag. Buitenlandse trip, naar bijvoorbeeld Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland of Noorwegen, bestaan uit twee tot vier dagen, waarbij de overnachtingen en de maaltijden worden verzorgd en bekostigd door de organisatie ter plaatse. Om de muzikanten de mogelijkheid te geven om zich volledig op het optreden te richten, wordt de groep geassisteerd op facilitair gebied. Dit bestaat uit het laden en lossen van het materiaal, het vervoer naar het optreden met de materiaalwagen van Adest Musica en het ter plaatse gereed maken van de uniformering en het instrumentarium. Elk optreden weer, om de muzikanten er tot in de puntjes verzorgd uit te laten zien.

Binnen de huidige groep van facilitaire krachten, is men op korte termijn op zoek naar uitbreiding. Voor de materiaalwagen is een groot rijbewijs C benodigd.

Voor meer informatie, neem contact op met Sjaak van Dijk, coördinator materiaal en instrumentarium, van Adest Musica. Hij is te bereiken via 06-24939246 of per mail seniorband@adestmusica.nl.

Medische diensten onder één dak in de Waagdam

Warmond n De zorg verandert constant en dat vraagt om samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders. Bij de Huisartsenpraktijk Warmond zijn meerdere gezondheidsdisciplines ondergebracht in de Waagdam, achter de praktijk aan de Dorpsstraat. Ook het sociale team, een pilot van de gemeente, zit in dit gebouw.

De Huisartsenpraktijk Warmond is de enige huisartsenpraktijk in het dorp. Huisarts Jojan Froeling werkt er samen met zijn collega's Rolf de Vriend en Thecla van Dun. Hij ziet veel veranderen in de zorg. "De zorgvraag wordt steeds groter; er worden steeds meer taken aan de huisartsenpraktijk toebedeeld. Om hier aan te kunnen voldoen is het team steeds groter geworden. Naast de drie huisartsen, is er een plaats voor twee huisartsen-in-opleiding. In de praktijk zijn diverse praktijkondersteuners (POH's). Eén POH'er behandelt voornamelijk chronische ziekten, zoals Diabetes Mellitus, COPD én hart- en vaatziekten. Bij haar kun je ook heel goed terecht voor begeleiding van stoppen met roken. De twee andere POH'ers zijn van de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, voor allerlei geestelijke vraagstukken."

Vanuit de huisartsenpraktijk is er een nauwe samenwerking met meerdere gezondheidswerkers die in de Waagdam, áchter de Huisartsenpraktijk, werkzaam zijn. Daar werken de volgende disciplines: diëtist, kinderpsychologenpraktijk, psycholoog, podotherapeut, bloedafname dienst en is er een pilot van de gemeente: het sociaal wijkteam.

Steffanie Caspers is zowel reguliere diëtist als sportdiëtist en houdt namens sport|voedingsadviesbureau Feel Good op de dinsdag en donderdag spreekuur in de Waagdam. Zij ziet diverse cliënten van jong tot oud en begeleidt hen bij het behalen en behouden van een gezonde leefstijl. Hierbij valt te denken aan voedingsadviezen bij gezonde voeding, te hoog of te laag gewicht, diabetes, verhoogd cholesterol, prikkelbaar darmsyndroom en uiteraard ook bij (top) sport.

Praktijk Pluspunt

De ontwikkeling en opvoeding van een kind gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft een kind of hebben ouders extra ondersteuning of hulp nodig. Praktijk Pluspunt is een kleinschalige, betrouwbare praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. Sabrina Theijn is gespecialiseerd in onderzoek, begeleiding en behandeling van kinderen met leer- , ontwikkelings- en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Ook volwassenen kunnen in de praktijk aan de Dorpsstraat terecht.

De ELPgroep is een maatschap van GZ-psychologen in de Basis GGZ. De GZ-psycholoog in de eerstelijn is een BIG geregistreerde psycholoog die, net als de huisarts, dichtbij huis te vinden is. Barbara Erenstein (psychotherapeut) is een dagdeel in de week te vinden op de Waagdam.

Barbara Erenstein (psycholoog), Sabrina Theijn (kinderpsycholoog), Steffanie Caspers (dietist), Tim van Dun (podoloog) en Jojan Froeling (huisarts). Foto: Willem Krol

Podotherapeut Tim van Dun zit namens Voetencentrum Wender in de Waagdam en geeft preventieve adviezen en behandelt klachten die voortkomen uit een afwijkende stand van de voeten en/of een afwijkend looppatroon.

Prikdienst

Voor bloedonderzoek en het inleveren van lichaamsmaterialen (ook kweken) kunnen patiënten dagelijks van 8.00 tot 10.00 uur terecht op Waagdam 2. Zij kunnen vanuit het consult bij de huisarts direct bloed laten afnemen in de praktijk. Atalmedial is hét laboratorium van het Alrijne Ziekenhuis Leiden/Leiderdorp waardoor de uitslagen zowel bij de huisarts als bij de specialist in het ziekenhuis bekend zijn. Hierdoor wordt onnodige (dubbele) diagnostiek voorkomen en is het ook kostenbesparend.

Het Sociaal Team

Het sociaal team is een pilot die zich richt op volwassenen en ouderen in Warmond. Inwoners kunnen bij het Sociaal team terecht voor vragen over welzijn, zorg of financiën. Bijvoorbeeld voor een luisterend oor, als men niet weet waar men terecht kan met een vraag, als er problemen zijn met een organisatie, bij verlies of rouw of andere vragen.

In het Sociaal Team werken medewerkers van MEE, Kwadraad, Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek Welzijn Teylingen en wijkverpleegkundigen van ActiVite, Buurtzorg en Marente samen om de inwoners te ondersteunen. Men kan het Sociaal Team bellen: 14 0252 of mailen: Binnenkort start het Sociaal Team ook met een spreekuur. Ook in Voorhout gaat het Sociaal Team van start.

Meer informatie is te vinden opwww.huisartsenpraktijkwarmond.nl. | Foto: Willem Krol

Beste leerbedrijf

Stralende gezichten tijdens de verkiezing van het beste leerbedrijf. Op de foto, v.l.n.r.: Sanja Bemelman , Els van der Graaf, Sander Sloothaak (eigenaar van Apotheek Sassembourg) en Marieke van Duijn. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Apotheek Sassembourg is een van de acht beste leerbedrijven in de regio Leiden/Gouda. Ieder jaar organiseert het ID/ROC college deze verkiezing voor bedrijven waar hun leerlingen stage lopen. Een bijzonder moment, want het is voor het eerst in 25 jaar dat er een apotheek genomineerd was. De jury is te spreken over Apotheek Sassembourg, gevestigd aan de Jan van Brabantweg. In het rapport wordt onder andere vermeld: "Deze apotheek heeft veel studenten begeleid, die door bijzondere omstandigheden hun opleiding niet konden voortzetten, als ze niet met zoveel inzet en betrokkenheid begeleid zouden zijn." Inmiddels zit de apotheek nu bijna een jaar in Sassembourg, waar na de zomer ook diverse poliklinieken van het Alrijne ziekenhuis hun intrek nemen. Namens Apotheek Sassembourg heeft Els van der Graaf de nominatieprocedure doorlopen. Zij heeft de oorkonde tijdens de bijeenkomst in Zoetermeer in ontvangst genomen. De winnaar werd patisserie Tout uit Amsterdam.

Mirko Bosch is uitblinker

Sassenheim n Mirko Bosch uit Sassenheim is eerstejaars student aan de School voor Metaal-, Elektro- en Installatietechniek van ROC Mondriaan in Den Haag. Hij is uitgeroepen tot Uitblinker van zijn school en genomineerd voor Mondriaan Uitblinker 2016.

Bosch volgt de opleiding Technologieroute Mechatronica Delf. Zonder mechatronica geen dvd-speler, geen melkrobot, geen airbag en geen automatisch parkeersysteem in een auto. Huishoudelijke en industriële apparaten en hulpmiddelen voor ouderen of gehandicapten worden steeds slimmer. Bijna altijd komt daar mechatronica bij kijken: de combinatie van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en informatica

Bosch levert tijdens zijn opleiding uitstekende prestaties. Samen met een klasgenoot assisteerde hij hbo-ers bij hun afstudeerproject Lucht en ruimtevaarttechniek tijdens een twee dagen durende test in de windtunnels van de TU Delft. Het elektrotechnische- en programmeertechnische gedeelte was de verantwoordelijkheid van de jonge student en zijn klasgenoot. Na afronding van de test in de windtunnel waren de meetgegevens accuraat en zeer bruikbaar voor de hbo'ers. Zij waren vol bewondering en lof over de werkwijze van Bosch en hoe hij zich met zijn klasgenoot ruimschoots aan de deadline hield.

De Mondriaan Uitblinker 2016 is dinsdagavond 31 mei bekend gemaakt. Op dat moment lag deze krant al bij de drukker.

Campagne voor de clubkas

teylingen n De inschrijving van de tweede editie van de Clubkas Campagne, georganiseerd door Rabobank Bollenstreek, is gestart. Verenigingen en stichtingen die klant zijn bij de bank kunnen zich vanaf nu via www.rabobank.nl/bollenstreek aanmelden en maken zo kans op een mooie financiële bijdrage.

De achterliggende gedachte van de Clubkas Campagne is een bijdrage te leveren aan het verenigingsleven in de Bollenstreek. Leden van de bank kunnen stemmen op hun club. Elke stem is 1 euro waard. De stemperiode is dit jaar van 4 tot en met 17 oktober.

Op maandag 20 juni is er een informatieavond voor de verenigingen en stichtingen op het kantoor in Hillegom. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van de bank of door een mail te sturen aan communicatie.bollenstreek@rabobank.nl.

Street Fair

Warmond n Bij Dekker Warmond is op zaterdag 18 juni op de parkeerplaats een Fashion, Food en Street Fair. De markt staat in het teken van kleding, maar ook van beauty en lifestyle. Van 12.00 en 20.00 uur zijn er fashion trucks met kleding en is er een foodcourt voor een hapje en drankje. Op diverse plaatsen treedt een dj op. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten en voor een keer komt de Warmondse binnenspeeltuin naar buiten. De entree is gratis.

Woensdag 1 t/m 8 juni

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur, Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor, voorganger: pastor M. Claassens

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, Meditatieve dienst?, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. E.E. Slofstra

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor "De Vrolijke Nootjes", voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. M. v.d. Linden (Katwijk a/d Rijn)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met het Herenkoor, voorganger; Pastoor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw.ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur Eredienst, 19.00 uur Genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Regenboog in Valencia

Nando, Ruben, Daan en Peter bij het kunstwerk `De stad van kunst en wetenschap` van de beroemde architect Calatrava. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Samen met hun juffen Marieke, Els en Jacomijn vertrokken leerlingen Daan, Ruben, Nando en Peter in het kader van het Erasmus + project half mei naar Valencia in Spanje. Met dit project houdt basisschool De Regenboog zich sinds twee jaar bezig. Afgelopen oktober is er een bezoek gebracht aan Slowakije en in mei 2015 hebben leerkrachten en leerlingen van de andere deelnemende landen (Polen, Spanje, Italië, Turkije en Slowakije) de school in Voorhout bezocht. Nu was het de beurt aan de Ramon Laporta School in Valencia om als gastheer op te treden. In het project 'Under the same sky, equel rights and open minds for all' wordt door alle deelnemende scholen aan dezelfde onderwerpen gewerkt. De leerkrachten ontwerpen lessen voor elkaar, in het Engels, die daarna op alle scholen worden gegeven. Tijdens het bezoek ontmoetten de leerkrachten en de leerlingen elkaar om nieuwe ideeën uit te wisselen en de Spaanse cultuur te leren kennen. De Nederlandse leerlingen draaiden mee in het lesprogramma en deden mee aan verschillende workshops, terwijl de leerkrachten kennis maakten met het Spaanse schoolsysteem. Tijdens deze week verbleven de leerlingen van De Regenboog bij gastgezinnen waar ze warm in het gezin werden opgenomen.

Taizéviering in Dorpskerk

Sassenheim n Op zondag 5 juni zal de laatste oecumenische Taizéviering van dit seizoen gehouden worden in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat. De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking. Swenske Mout en Johan Faas begeleiden met dwarsfluit en klarinet.

De Taizédienst voegt iets toe aan de gebruikelijke zondagse kerkdiensten met de specifieke Taizézang, waarin de herhaling van een of twee regels belangrijk is. De stilte krijgt in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Stilte geeft rust en ruimte voor inkeer in deze soms zo onrustige en soms angstige maatschappij om even op adem te komen. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken voor een situatie in de wereld of iemand die in gedachte is.

Zomerbridge in Bernardus

Sassenheim n Na het afronden van de clubbridge-competitie voor leden organiseert Bridgeclub De Wasbeek een tiental zomerdrives waaraan deelname mogelijk is voor leden en niet leden. Er wordt in een informele sfeer gekaart. Elke beginnende, gevorderde- of thuisbridger is welkom.

De eerste zomerbridge avond is op maandag 6 juni en de laatste op maandag 8 augustus 2016. De finale is op maandag 15 augustus. Er zijn prijzen te winnen. De kosten bedragen 6 euro per paar per avond. En paar plaatst zich voor de finaleavond (kosteloos) op maandag 15 augustus door op zes van de tien avonden mee te spelen of drie keer meespelen en daarvan minstens éénmaal avondwinnaar te zijn. De beste zes scores tellen mee voor het eindklassement.

Speellocatie is Tuinzaal Bernardus (eigen ingang), Hoofdstraat 82 in Sassenheim. Aanmelden voor het zomerbridge via de website www.nbbclubsites.nl/club/9039, per e-mail bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl of bel naar 06-48718367. De aanvangstijd is 19.45 uur. Deelnemers worden verzocht om uiterlijk 19.30 uur aanwezig te zijn. Voor aanmelding in de zaal, graag om 19.15 uur aanwezig.

'Islam en interculturele communicatie'

Deelnemers worden vanaf de bus het laatste stuk met een golfkarretje naar de high-tea vervoerd. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Rien van de Toorn geeft op twee avonden een kijkje achter de schermen van andere culturen en islam. Op donderdag 16 en 30 juni zijn de cursusavonden in De Verdieping.

In de media staan allerlei berichten over moslims en over de islam. En de meningen vliegen in het rond. Maar hoe kan je je nou als christen (van welke kerk dan ook) opstellen in deze multiculturele samenleving? En ook 'Wat is cultuur en wat is Gods plan met talen en culturen? Hoe communiceer je effectief over cultuurgrenzen heen?'

Rien van de Toorn weet als geen ander hoe een kijkje te geven achter de schermen van andere culturen en islam en hij wil graag bovenstaande en andere vragen bespreken op twee cursusavonden. Op donderdag 16 juni is het thema 'De wereld van Islam en moslims' en op donderdag 30 juni 'Interculturele communicatie'. De bijeenkomsten zijn beide keren van 20.00 tot 22.00 uur in Kerkelijk Centrum 'De Verdieping', Dr. Aletta Jacobslaan 1, Voorhout. De toegang bedraagt 10 euro per lezing. Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met Inge den Hollander (Baptistengemeente Kaleb Teylingen), idenhollander@hotmail.com/ 0649722557.

KBO Teylingen: zomeractiviteiten 2016

Teylingen n Ook dit jaar organiseert KBO Teylingen weer een aantal zomeractiviteiten voor haar leden. In de Nieuwsbrieven van deze maand zijn deze zomeractiviteiten aangekondigd. Hierin is abusievelijk bij twee activiteiten een onjuiste datum vermeld.

Dagtrip naar Leerdam met een boottocht over de Linge is op 27 juli van 9.00-17.00 uur en Bowlen in de Oude Tol Partycentrum is op 16 augustus van 14.30-16.30 uur.

Voor meer informatie, neem contact op met het KBO-secretariaat, tel. 0252 224126 of e-mail kboteylingen.secretariaat@gmail.com. Ook op de websites van KBO Sassenheim, Voorhout en Warmond is verdere informatie te vinden.

Brassband Warmond bij de Zonnebloem

Warmond n Vijftig gasten en twintig vrijwilligers van de Zonnebloem Warmond waren afgelopen donderdag te gast in Noordwijkerhout om te genieten van een high-tea. Tijdens een zonnige middag zat de sfeer er tijdens de busreis al bijzonder goed in. Er werd lekker bijgekletst door bekenden, maar ook tussen mensen die elkaar al langer niet hadden gezien.

De high-tea werd mede mogelijk gemaakt door de Brassband Warmond. De band is na 92 jaar opgeheven door een afnemend ledenaantal. Met de opbrengst van de verkoop van muziekinstrumenten werden diverse goede doelen in Warmond verrast waardoor deze gezellige middag mogelijk is gemaakt.