De Teylinger

17 april 2019

De Teylinger 17 april 2019


Echte 'Flower Power'

De Chinese corsowagen bij de spoorwegovergang in Voorhout. | Foto: Ben Wolff Foto: pr./Ben Wolff

Teylingen n Het 72ste Bloemencorso van de Bollenstreek kon ook dit jaar rekenen op veel bezoekers. 's Morgens kwamen de bussen al naar Voorhout en Sassenheim, en ook met de trein wisten veel toeristen de weg naar de Bloemencorsoroute te vinden. In Teylingen kwam het corso gelukkig droog door, maar haalden richting Haarlem wel een nat (en koud) pak.

De Corsogroep KAVB Hillegom-Haarlem eo ontving de eerste prijs voor hun corsowagen 'Verandering dierenrijk'. Ook de andere zeventien wagens in het thema 'Changing Worlds' kregen de handen op elkaar. Volgend jaar is het 73ste Bloemencorso van de Bollenstreek op zaterdag 25 april 2020. Het thema wordt tijdens de vrijwilligersdag in mei bekend gemaakt.

'Herinrichting sportpark Elsgeest op stoom'

Voorhout n Wethouder Bas Brekelmans heeft het volste vertrouwen dat het met de uitbreiding en reorganisatie van het sport- en recreatiepark Elsgeest goed gaat komen. Deze voorspelling van een goede score maakte hij vorige week de raadscommissie Welzijn bekend.

Reden voor de bespreking in de commissie was een aanzienlijke ontevredenheid over de informatie die verstrekt is over de voortgang. Het loopt rond de herinrichting al jaren niet bepaald glad. Grote dwarsligger is de provincie die strenge eisen stelt aan een uitbreiding op graslanden en het gezicht op de sportvelden. Ook doorkruisten nog een paar vleermuizen de plannen. Er is inmiddels een nieuwe projectleider van buiten op de zaak gezet. En de wethouder kon melden dat de provincie inmiddels akkoord is gegaan met de geplande overkapping, die eerder door een misverstand door Zuid-Holland werd afgewezen. Brekelmans komt nog met een gedetailleerd tijdsplan, maar verklaarde dat bij projecten rond Ruimtelijke Ordening de oorspronkelijke planning nu eenmaal bijna nooit wordt gehaald. Echter, hij koesterde het vertrouwen dat het hier goed gaat komen. Het opzetten van een nieuwe projectleider heeft geholpen en het project is weer op stoom. (NK)

Foto: pr./René van Dam

TOP A1
beste van
Nederland

Iedereen
was door
het dolle heen

Geen wilde plannen
voor Ruïne

Veteranen vertellen hun verhaal

uitgeweid n Vergeefs

Commissie niet voor wilde plannen voor Ruïne van Teylingen

'Een beperkte ontwikkeling en geen circus bij de Ruïne van Teylingen', vindt de commissie Welzijn. | Foto: archief Foto: pr.

Voorhout n Geen busladingen toeristen naar de Ruïne van Teylingen, maar een beetje de Ruïne een ruïne laten. Dat viel vorige week te proeven uit de bespreking in de raadscommissie Welzijn. Maar inspreker Alfred Pop van de Stichting Oud Sassenheim wil echter de remmen rond het oude steen toch wel meer los. De ruïne moet in zijn ogen nationaal attractief worden.

Door Nico Kuyt

De commissie voerde een opiniërende discussie over de toekomst van het oude slot van Jacoba van Beieren. In de komende maanden zal een meer inhoudelijke keuze over de toekomst van de ruïne de gemeenteraad worden voorgelegd. Maar vorige week werd de commissie alvast wat afgetast. Een wat beperkte ontwikkeling. Voor Pop gaat dat niet genoeg te ver. Die plannen met de ruïne zijn in zijn ogen niet levensvatbaar. Een beetje groen erbij, wat blikken vrijwilligers opengetrokken, het is naar zijn mening niet genoeg. Dat is niet financierbaar als jaarronde attractie. Oppeppen die ruïne. Hij bespeurde een 'aan mijn lijf geen polonaise' bij de raadsleden, maar nietsdoen is geen optie.

'Geen circus'

Pop's vuur voor een fikse stoot in de vooruitgang van het oude steen stootte in de commissie op wat forsere muren van een verdediging. Een ontwikkeling die past bij de omgeving, zo stelde de PvdA. Een kleine tuin, bereikbaarheid via het grondgebied van de bollenschuur Westerbeek, wat passende horeca, kijken om de historische waarde te behouden, gericht op het behoud. En zo zette deze fractie meteen al de toon goed neer. Wel iets neerzetten voor de streek, maar zichzelf wel kunnen bedruipen, voegde Trilokaal toe. Educatief, bedacht D66. En het CDA trok nog even de Hoekse en Kabeljouwse twisten in het proces mee, maar ook niet om meteen veel onstuimigheid rond de ruïne te doen ontspatten. 'Een beperkte ontwikkeling en geen circus', zo vatte de voorzitter het maar samen. Wethouder Arno van Kempen gaat aan de slag om het verder uit te werken.

Vlogworkshop

Sassenheim n De bibliotheek (Kerklaan 42) organiseert een vlogworkshop op donderdag 9 mei van 10.30 tot 12.00 uur voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar. Tijdens deze workshop leren de kinderen hoe ze zelf een vlog maken. Alle stappen komen voorbij: van het kiezen van een onderwerp tot en met het monteren. En natuurlijk gaan de kinderen ook zelf een vlog maken. Deelname kost 5 euro voor leden, 6,50 euro voor niet leden. Kaarten zijn te koop via www.bibliotheekbollenstreek.nl en in de bibliotheek in Sassenheim.

Krant dag later

Redactie n In verband met Pasen ligt De Teylinger volgende week een dag later in de bus, op donderdag 18 april. De deadline voor het aanleveren van kopij voor deze krant is ook iets verschoven; dat kan tot maandag 15 april 18.00 uur via redactie@deteylinger.nl.

Nieuw watersportseizoen geopend onder Jeneverboom

Nico Ouwehand toont het schilderij dat hij krijgt bij zijn afscheid als voorzitter. | Foto: Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Warmond n Het Genootschap de Jeneverboom opende vrijdag 12 april het watersportseizoen onder de Jeneverboom aan de Warckerleede op de Kagerplassen. Naast Commissaris van de Koning Jaap Smit waren ook de burgemeesters van Teylingen, Kaag en Braasem en Oegstgeest te gast. Nico Ouwehand, voorzitter van het organiserende Genootschap de Jeneverboom, nam na zestien jaar afscheid.

Ouwehand werd onder 'zijn' jeneverboom in het zonnetje gezet door onder andere Ineke van der Wel, de vroegere burgemeester van Warmond. Even daarvoor kreeg de scheidend voorzitter al het erelidmaatschap van het genootschap. De kinderen van Ouwehand gaven een groot schilderij cadeau, geschilderd door Nicoline Heemskerk. Alle leden en voormalige leden van het Genootschap staan erop afgebeeld. Rolf de Vriend is de opvolger van Ouwehand en zal het seizoen volgend jaar bij de jeneverboom openen.

Penning en Sloepieprijs

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst wordt ook de Kaagwaterpenning uitgereikt. De penning is een ereprijs die wordt toegekend aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet om de watersport te promoten en het Hollands plassengebied meer bekendheid te geven. Henk van Hulst van Rederij van Hulst ontving de Kaagwaterpenning uit handen van burgemeester Carla Breuer.

Ook reikt de gemeente Teylingen, in samenwerking met de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, elk jaar de 'Sloepie-wisselprijs' uit aan een aanstormend talent uit de zeilsport. De wisselprijs werd door Max Blom sr., de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, uitgereikt aan zeiltalent Janne Boers.

Kaagwater

Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest, was voor de tweede keer aanwezig en gaf de leden van het Genootschap een stropdas van zijn gemeente. De burgemeester van Kaag en Braassem liet een nieuwe vlag hijsen wegens het tienjarige bestaan van de gemeente. Arjan Heijl van Stichting Warmond Promotie presenteerde de nieuwe kaart van Weergaloos Warmond. Alle aanwezigen proostten op het nieuwe seizoen met het traditionele Kaagwater.

De verjaardag van de Koning

Kinderen van de basisscholen sporten buiten tijdens de Koningsspelen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Koningsspelen, ze zijn traditiegetrouw de dag voor Koningsdag, maar in Voorhout kwamen de basisscholen op vrijdag 12 april al in actie. De groepen 1/2 bleven op school en kregen een programma aangeboden door de Combibrug. Leerlingen van groep 8 hielpen mee. De groepen 3 sportten in De Tulp, voor de leerlingen van groep 4 tot en met 7 was een sportief programma op sportpark Elsgeest. De Koningsspelen zijn op woensdag 24 april in Warmond en op vrijdag 26 april voor de basisscholen in Sassenheim.

Op vrijdag 17 mei is nog een bijzondere afsluiting van het project Kinderen Helpen Kinderen. Vanaf deze week gaan de leerlingen aan de slag om geld in te zamelen voor Movement on the Ground (MOTG), dat kinderen in de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos sportprojecten biedt. Op de afsluitende vrijdag wordt op sportpark Elstgeest de cheque uitgereikt.

Oplossing gloort voor overlast A44

Sassenheim n Een door de gemeente uitgevoerd onderzoek naar de geluidsoverlast van de A44 op de aanpalende woningen aan de Kagerdreef en omgeving is niet meer nodig. Rijkswaterstaat (RWS) heeft het deel van het traject langs Sassenheim namelijk op een hogere prioriteit geschaald.

Dit kon wethouder Rob ten Boden de raadscommissie Ruimte melden. Eerder was er nog geen duidelijkheid over metingen of maatregelen die de RWS zou gaan uitvoeren. De raadscommissie verzocht B&W om desnoods als gemeente maar te zelf te gaan kijken hoe het zit met die overlast van het geluid, maar dat is niet meer nodig. In het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van RWS is de route naar een hoger plan getild, zo kon de wethouder melden. "Sassenheim wordt als een knelpunt gezien en staat in eerste fase van aanpak," zo gaf hij aan. Deze fase loopt tot 2024. In de tussentijd zal hierover met de bewoners gesproken worden. Een verder geluidsonderzoek is niet meer nodig. (NK)

Welzijn Teylingen in najaar weg uit de Agneshove

Voorhout n De raadscommissie Welzijn kan zich vinden in het vertrek van Welzijn Teylingen uit de Agneshove. Per 1 oktober eindigt de huurovereenkomst. De huurprijs zou te hoog zijn en de locatie niet geschikt.

Door Nico Kuyt

De locatie in de Agneshove is volgens een woordvoerster niet echt uitnodigend voor de buurt. Na 10 jaar is de conclusie getrokken dat het niet de beste locatie voor het buurtgericht werken. Meer mogelijkheden zijn gevonden in de Spelewey.

Wethouder Arno van Kempen gaf in de commissie aan dat in 2009 een contract is aangegaan voor 'heel veel geld'. B&W vindt nu dat dit beter valt te besteden aan de onderhavige doelgroepen. Met de Agneshove is overleg gevoerd over de huur. "Wij hebben een nieuw aanbod gekregen dat volstrekt onvoldoende was. Wij gaan niet verder met de Agneshove", aldus Van Kempen.

Spelewey als optie

Bij de commissie leefden nog wel enige vragen. Zo had het CDA verhalen vernomen van mensen die het jammer vonden dat Welzijn Teylingen daar weggaat. De Agneshove was juist destijds gekozen voor zijn centrale ligging. De overige fracties meenden dat weloverwogen gekozen is voor een nieuwe locatie en konden zich er in vinden. Zo had Trilokaal met de mensen gesproken en het merendeel vond het geen probleem. De Spelewey is vele malen beter toegankelijk, meende eveneens de PvdA.

Welzijn Teylingen vertrekt overigens niet uit het Sassenheimse Sassembourg. Dat huurcontract loopt nog tot en met 2022.

Bewoners willen behoud bomen

Sassenheim n In de raadscommissie Ruimte hebben vorige week bewoners een petitie aangeboden van circa 150 handtekeningen voor het behoud van de kastanjebomen in de Wilhelminalaan en omstreken.

De bomen geven volgens de bewoners veel leefplezier. Zij staan overigens wel achter het weghalen van bomen die vanwege slechte staat een gevaar opleveren, maar niet de kap van het groen in één keer. Het merendeel van de bomen kan nog tientallen jaren mee, zo verwoordde een woordvoerder van de bewoners. Het is nog gezond genoeg om daar ter plekke te handhaven en de allure van de laan hoog te houden. Zij overhandigden de handtekeningen aan Frank Beijk, voorzitter van de raadscommissie. (NK)

Kagerzoom jarig

WARMOND n De openbare golfbaan Kagerzoom viert woensdag 17 april de 25ste verjaardag. Op de dag af precies een kwart eeuw geleden werd de golfbaan geopend door Schelto Patijn, destijds Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland. De 9 holes golfbaan wordt intensief bespeeld, zowel door leden van de golfclub Kagerzoom als door greenfee-spelers. De club organiseert in haar lustrumjaar diverse activiteiten. Meer op www.kagerzoom.nl/lustrum-2019.

Spreekuur over vrijwilligerswerk

SASSENHEIM n Meer weten over vrijwilligerswerk in Teylingen? Op donderdag 18 april is van 18.30 tot 19.30 uur een inloopspreekuur in de bibliotheek (Kerklaan 42). Welzijn Teylingen is aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Op www.welzijnteylingen.nl staat meer informatie. De vacaturebank staat onder 'vrijwilligerswerk'.

Samen werken en kennis delen in het Voorzitterscafé

Voorzitters Rogier Hoeijmans, Theo van Werkhoven en Marcel Floor over hun idee voor een Voorzitterscafé. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

Voorhout n Rogier Hoeijmans is voorzitter van voetbalvereniging Foreholte, Marcel Floor van muziekvereniging Sint Cecilia en Theo van Werkoven van carnavalsvereniging De Bokken. Op initiatief van Hoeijmans stak het drietal de koppen bij elkaar en er ontstond het idee om een voorzitterscafé te gaan houden. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 21 juni bij voetbalvereniging Foreholte.

Door Piet van Kampen

Het was Hoeijmans die tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Teylingen werd geïnspireerd door de toespraak van burgemeester Carla Breuer. Zij sprak over samenwerking. "Dat smaakt naar meer en dit was voor mij de aanleiding om even met Theo en Marcel hier verder op in te gaan. Zo ontstond het idee om een Voorzitterscafé te gaan houden," licht hij toe. Het driemanschap wil dit nu vorm gaan geven.

'Het wiel niet opnieuw uitvinden'

Zij zien mogelijkheden om als voorzitters van elke vereniging binnen Voorhout, groot of klein, bekend of onbekend bij elkaar komen veel van elkaar kunnen leren. Veel verenigingen hebben dezelfde raakvlakken. "Neem bijvoorbeeld de privacywet AVG. Met de kennis van anderen op dit gebied zou je elkaar kunnen helpen. Ook de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers roept soms problemen op om hiermee op de juiste manier om te gaan. Ook voor het organiseren van en afstemming over evenementen kan je van elkaars kennis over organisatie, zoals vergunningen gebruik make," somt Hoeijmans enkele praktische voorbeelden op. "Tijdens een Voorzitterscafé kan iedereen ook nieuwe ideeën aanbrengen," geeft hij aan. "Je kunt veel van elkaar leren en samenwerken kan voor iedereen voordelen opleveren. Het wiel hoeft voor sommigen niet opnieuw uitgevonden te worden of zelf te ontdekken". Van Werkhoven: "Het moet een laagdrempelige bijeenkomst worden waarin iedere voorzitter van elke vereniging of vrijwilligersorganisatie van harte welkom is". Floor: "We kunnen elkaar enthousiasmeren." Over enthousiasme gesproken: de drie mannen zien het helemaal zitten en zullen alle voorzitters uitnodigen.

Eerste bijeenkomst

Het eerste Voorzitterscafé is gepland op vrijdag 21 juni om 17.00 uur en zal worden gehouden in de kantine van de voetbalvereniging Foreholte. De entree bedraagt 10 euro per persoon en er worden hapjes en drankjes geserveerd. De bijeenkomst duurt tot 19.00 uur. De aanmeldingen kunnen worden gedaan via bit.ly/voorzitterscafe. Het enthousiaste driemanschap hoopt op een goede opkomst en vooral een vruchtbare bijeenkomst, want er kunnen zoveel goede dingen uit voort komen. Dan zal er ongetwijfeld een paar keer per jaar een vervolg aan worden gegeven.

Asbest na brand in loods

Sassenheim n Bij een brand in een leegstaande loods aan de Hoofdstraat, achter Sassembourg, zijn op dinsdagavond 9 april asbestdeeltjes vrijgekomen. De brandweer heeft de brand geblust. Vervolgens bleek dat het dak van de loods asbest was. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Op woensdag 10 april is onderzoek gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. Vervolgens zijn de asbestdeeltjes van het parkeerterrein aan de achterkant opgeruimd.

De schuur stond leeg, nadat het terrein vorig jaar is verkocht aan projectontwikkelaar Timpaan. Die gaat op de locatie woningen bouwen.

Veiligheid Voorhoutse vrachtwagens verbetert

Voorhout n Er is een oplossing gevonden om de veiligheid van de vrachtwagens op het Voorhoutse stallingsterrein aan de randweg te verbeteren. Met name gaat het om wat pragmatische oplossingen rond het hek eromheen om zo de inbraken te verijdelen.

Door Nico Kuyt

Burgemeester Carla Breuer heeft samen met een delegatie van raadsleden van D66 recent poolshoogte genomen van de situatie van het terrein voor vrachtwagens. De aanleiding was een inspraak in de commissie van chauffeurs die de vele inbraken en de slechte beveiliging zat waren. Bij de ontmoeting was een grote delegatie van chauffeurs aanwezig. 'Een goed gesprek', zo omschreef Fred Koot (D66) het treffen met de truckers aan de raadscommissie Bestuur.

vergunning noodzakelijk

Met de chauffeurs zijn een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt om de veiligheid van het terrein te verbeteren. Daarvoor is nog wel een vergunning noodzakelijk van B&W, en dit gaat nog even duren, want die molens zullen geen bon voor een te snel rijden halen, maar als het het doel eenmaal is bereikt dan kunnen 'hele pragmatische' maatregelen worden getroffen, zo verklapte Koot in de commissie. (NK)

Pieter Berbée, markant wethouder in Voorhout

VOORHOUT n Sinds Voorhout in 1813 een gemeenteraad heeft, zijn er vele tientallen wethouders geweest. Sommige van hen hebben een opvallende staat van dienst in de gemeenschap gehad. Een van de markantste wethouders was ongetwijfeld Pieter Berbée.

Piet Berbée is in 1864 in Voorhout geboren. Hij is een succesvol bollenkweker en –exporteur en staat in 1895 aan de wieg van de lokale afdeling van de branchevereniging KAVB. Hij is in 1899 medeoprichter van de Voorhoutse IJsclub en een jaar later een van de initiatiefnemers om een harddraverij te houden tijdens de kermis. Piet is ook kassier van de Coöperatieve Onderlinge Spaar- en Voorschotbank. En in 1903 wordt hij lid van de gemeenteraad, wethouder en ambtenaar van de burgerlijke stand.

Herenstraat 100

Voor zijn huwelijk laat hij een fraaie woning bouwen aan de toenmalige Hoofdstraat, nu Herenstraat. Zijn toekomstige echtgenote Quirina Romijn legt de eerste steen. Er zijn veel gebouwen in Voorhout afgebroken, maar tot 'ons genoegen' kunnen we vandaag nog van het pand op Herenstraat 100 genieten.

Witte Piet

Pieter Berbée, bijgenaamd Witte Piet, is dus raadslid en wethouder. Zijn naam staat samen met die van burgemeester J.C.M. van Griethuijsen en wethouder P. Warmerdam op de herinneringsplaquette van de ingebruikname van het toenmalige nieuwe raadhuis in 1907. Deze herinneringsplaquette siert nu de entree van het Kenniscentrum van de HKV aan de Bonekruidstraat.

Van bollenschuur naar café

Piet Berbee is ook degene die zijn bollenschuur verkoopt op de plek waar het parochiehuis komt. Later wordt dat De Toog, nog later Cheers. Piet verhuist uiteindelijk naar Overveen, de plaats waar zijn voorvaderen vandaan komen. De Voorhoutse geschiedenis van Pieter Berbée staat in de lente-uitgave van Dwars Op beschreven. Dit tijdschrift brengt de Historische Kring Voorhout (HKV) drie keer per jaar uit.

Inloopmomenten

Tijdens de inloopmomenten van HKV, op de tweede woensdagmiddag en de laatste zaterdagmorgen van elke maand, is de plaquette en zijn ook foto's van het toenmalige raadhuis te zien. Vanwege de viering van Koningsdag komt de inloop van zaterdag 27 april te vervallen.

Oproep om 2e Elsgeesterweg beter te bestraten

Inspreekster Ineke Weterings pleit voor een veilige toegangsweg van het laatste stukje van de Elsgeesterpolder. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Voorhout n Bewoonster Ineke Weterings heeft veel respons gehad voor het veiliger maken van de 2e Elsgeesterweg. Maar de raadscommissie Ruimte liep er vorig week nog niet echt warm voor. Dit tot ongenoegen van de inspreekster.

Door Nico Kuyt

Het is een pad uit de oertijd. Vroeger was er de Elsgeesterweg, maar werd al eeuwen doorsneden door de Leidsevaart. Sindsdien is er de 1e Elsgeesterweg en de 2e. De 1e, ten zuiden van de Leidsevaart, is een provinciaal fietspad geworden en geasfalteerd. Dit is een afspraak vanwege het verplaatsen van een molen vanuit Rijnsburg die nu in de polder pronkt. Het was tot 2010 nog een heel originele weg met puin en andere verharding, een overblijfsel uit de oertijd. Die weg werd aangepakt tot een berijdbaar fietspad, maar niet dat stukje van de 2e Elsgeesterweg in het noorden. Hieraan ligt een ponyvereniging en een tuinbouw. Fietsers en voetgangers gebruiken het pad vanaf sportpark Overbosch, de auto vanaf de N444.

De fractie van de ChristenUnie diende onlangs de slechte staat van de weg aan en bracht deze in de raadscommissie Ruimte. Maar daar bleek een aansporing tot verharding nog niet aanwezig. Wel voor Gerben Dijkstra (CDA). De weg is een historisch erfgoed en moet in de huidige staat gehandhaafd blijven, zo was zijn credo. Het ligt ook al voor eeuwen met die kuilen, dus dat kan nog wel een tijdje blijven. Maar dat was nu niet echt wat de ChristenUnie wenste. En ook de overige fracties bleken niet enthousiast en bevlogen met kennis over het oude pad. Kan het wel met de auto worden benaderd. Ja dus. Wie onderhoudt het gemeentelijke pad. Niet de gemeente? Een beetje verwonderlijk waarom niet. En waarom worden de kuilen niet onderhouden? Verharden kan zorgen voor sluipverkeer, wierp wethouder Rob ten Boden in de discussie. Welk verkeer, vroeg de commissie zich af. Maak er een schelpenpad van.

De inspreekster was over het niveau van de discussie bepaald niet tevreden. Zij had de indruk dat de commissie de stukken niet echt had gelezen. De verharding van de weg gaat niet alleen om een aantal verenigingen, maar om meer mensen. En met dit voor de inspreekster zure slot werd de bespreking in de raadscommissie afgesloten.

Klantonderzoek tevredenheid Regiotaxi

Regio n Nog voor de zomer laat de regio Holland Rijnland een onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid onder de klanten van de regiotaxi. Uit analyse van de aanrijtijden blijkt dat slechts zo'n vier procent van alle taxiritten niet op tijd verloopt. 'Toch komen ons via-via klachten ter ore', erkent wethouder Arno van Kempen, bestuurslid van samenwerkingsverband Holland Rijnland. 'Wij willen erachter komen waarom. Vandaar dit onderzoek.'

De ritten van de regiotaxi zijn in handen van De Vier Gewesten, afgekort tot DVG. Binnen Holland Rijnland werken zes lokale franchise taxibedrijven voor DVG.

Klacht indienen

"Als we puur naar de cijfers kijken, presteren we waanzinnig goed," zegt Van Kempen. "In 2018 bijvoorbeeld, kregen we in totaal 187 klachten over 334.000 ritten. Dat is verhoudingsgewijs erg weinig. Ondanks dat hoor ik toch net te vaak dat het níet goed gaat, ook al blijkt dat niet uit die cijfers. De klanten van de regiotaxi vormen een specifieke, soms kwetsbare, doelgroep. Voor hen is langer wachten op een taxi extra vervelend." Er zijn verschillende mogelijkheden om klachten in te dienen. Zo deelt de vervoerder op verzoek van Holland Rijnland reactiekaarten uit, staat op het taxipasje een verwijzing en kunnen klanten terecht op de website. Daarnaast is er een klankbordgroep die gesprekken voert met de vervoerder om de oorzaken van klachten te achterhalen.

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt nog voor de zomer door een externe, onafhankelijke partij uitgevoerd. De conclusies uit dit onderzoek worden na de zomer verwacht.

Voorkom financieel misbruik van ouderen

Voorhout n Seniorenvereniging Teylingen organiseert op dinsdag 23 april een themamiddag in De Verdieping (Dr. Aletta Jacobslaan 1) over het voorkomen van financieel misbruik van ouderen. Notaris Miranda Heemskerk vertelt geïnteresseerden vanaf de start om 14.00 uur hoe ze het kunnen herkennen en voorkomen. De toegang is gratis.

Financieel misbruik is het ongepast gebruik maken van de bezittingen van een ander. Het begint vaak klein en lijkt onschuldig: het doen van een boodschap en met de pinpas gelijk wat eigen boodschappen afrekenen, maar financiële uitbuiting en ongewenste bemoeienis met geldzaken komt steeds vaker voor. Voorbeelden zijn diefstal van geld of sieraden, pinpasfraude en misbruik van machtigingen.

Lokale Alliantie Teylingen

De bijeenkomst is onderdeel van de Lokale Alliantie Teylingen tegen financieel misbruik van senioren. De toenemende kwetsbaarheid van deze groep is aanleiding geweest tot het vormen van een lokale alliantie met een groot aantal hulpverleners. Het doel van de alliantie is het geven van voorlichting over het voorkomen van financieel misbruik.

De toegang is voor alle ouderen van KBO Teylingen.

Dierenambulance wil geld voor opvang

Teylingen n De raadscommissie Welzijn boog zich vorige week over de zwervende dieren. De overstekende wilde waterschildpad, de slingerende slang, B&W gaat over een subsidie buigen voor afvoer en opvang ervan. In het verleden heeft de gemeente een subsidie altijd afgewezen.

De stichting voor de Dierenambulance en het regionale Vogelasiel heeft wederom een verzoek ingediend voor de bekostiging van afvoeren van zwervende dieren in Teylingen. Die verdwaalde en soms tot slachtoffer vervallen dieren vallen evenwel niet onder de vergoeding die de gemeente ervoor betaald. Voorzitter Van Meijgaarden van de ondersteunende stichting wil toch wel geld zien. Voor die dieren ontvangt de stichting namelijk geen cent als er geen eigenaar te vinden valt. De gewonde zwaan brengt dus geen geld in het laatje. En dan nog al die andere dieren die moeten worden opgevangen. Het is zeer verlieslijdend. "Maar je kunt de gewonde dieren niet aan hun lot overlaten," zo maakte Van Meijgaarden aan de commissie de toch uitgegeven maar niet te verhalen kosten helder. Bij B&W ligt nu de aanvraag voor een afhandeling. (NK)

13 / 36

Foto: pr.

Foto links: De winnaar, 'Verandering Dierenrijk' van de KAVB Hillegom-Haarlem eo.

Foto: pr.

.Foto boven: de luxewagen van Happy Bodies wint de eerste prijs.

Foto: pr./Emmie Burger

'Vitaal', de corsowagen van de gemeente Teylingen. | Foto: met dank aan Emmie Burger

Foto: pr.

De derde prijs is voor 'Flower Power' van de Keukenhof.

bloemencorso

Foto: pr.

De corsowagen van Thailand.

'Evolutie' van de Corsogroep KAVB Noordwijkerhout.

Foto: pr.

Entertainment uit Thailand. | Foto's: pr.

Door de lens van...

Ans Duindam stuurde 'een paar mooie plaatjes, van zeer fraaie wagens'. Foto: pr./Ans Duindam

Gekiekt! n De redactie deed vorige week een oproep aan lezers om hun mooiste Bloemencorsofoto's in te sturen. Dat hebben we geweten! We zijn enorm verrast door de grote hoeveelheid mooie, bijzondere en grappige bijdrages. Veel lezers hebben oog voor de details. Niet alleen de wagens werden vastgelegd, maar ook net zo goed alles wat daaromheen gebeurden. Foto's met een glimlach. Allemaal even kleurrijk en fantastisch!

Ben Wolff kiekt de Thaise delegatie. Foto: pr./Ben Wolff
Carla vd Berg kreeg op de Leidsevaart de Phoenix voor haar lens. Foto: pr. Carla vd Berg
De dinosaurus in de Hoofdstraat in Sassenheim trekt veel bekijks. Foto: pr./Emmie Burger
'Kennelijk is het niet erg gekeeld te worden....' schrijft Emmie Burger met een knipoog. Foto: pr./Emmie Burger
De Thaise media zelf in beeld gebracht door Emmie Burger. Foto: pr./Emmie Burger
Pien, Do en Isabella poseren nog even voor Leonie Floor, voordat ze naar het kindercorso gaan. Foto: pr./Leonie Floor
De kleurrijke dames van de gemeente Hillegom, op de foto gezet door Meriam Voorn. Foto: pr./Meriam Voorn
Waldo RP Koendjbiharie weet de kleuren perfect te vangen. Foto: pr./Waldo RP Koendjbiharie
Vrolijke bloemen en dreigende luchten op de foto van Samantha Koeman. Foto: pr./Samantha Koeman

Helaas is niet genoeg ruimte voor alle bijdrages. De overige foto's willen we u echter niet onthouden en zijn te bewonderen op www.deteylinger.nl.

bloemencorso

Brrr...kindercorso

Foto: pr./Gerard van Steijn

Voorhout n Brrr....bibberend zaten sommige kinderen op zaterdag 13 april op hun kleurrijke fietsen en andere vervoersmiddelen. De Herenstraat kleurde voorafgaand aan het 'grote' Bloemencorso al door de bonte stoet van het kindercorso. | Foto's: pr./Gerard van Steijn

Foto: pr./Gerard van Steijn
Foto: pr./Gerard van Steijn
Foto: pr./Gerard van Steijn
Foto: pr./Gerard van Steijn
Foto: pr./Gerard van Steijn
Foto: pr./Gerard van Steijn

kindercorso

'Eerste steek niet meer weg te denken bij het corso'

Ted en Claudia Kroon overhandigen de cheque aan Miranda Mosch (l).

Sassenheim n De eerste steek van het Bloemencorso op de wagen van de gemeente Teylingen werd feestelijk gevierd in de Klinkenberghal. Op woensdagmiddag 8 april mocht ICE, de mascotte van korfbalvereniging TOP/SolarCompleet, de eerste steek officieel zetten. Ruud Westerbeek, voorzitter van de vereniging en trainer Jan Niebeek mochten de laatste twee bloemen op een bal steken, waarna mascotte ICE de bal in de korf wierp.

Door Lotte Zoet

Samen met mascotte ICE en de ice'jes zetten Ruud Westerbeek (r) en Jan Niebeek (l) de eerste steek. | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

De voorzitter van de corso Willem Heemskerk was erg blij met de massale opkomst dit jaar. Heemskerk: ''De eerste steek is niet meer weg te denken bij de corso. Ruim 1500 vrijwilligers maken het elk jaar mogelijk dat er zo'n prachtig corso te zien is. Dit jaar worden ruim 1,5 miljoen steken uitgevoerd, het is dan ook leuk om te zien dat 24 radio en tv zenders live zijn. De internationale aandacht is erg groot en daar mogen wij trots op zijn.''

Vitaliteit

Ook burgemeester Carla Breuer is trots. Breuer: ''Ik verheug mij elk jaar weer op dit evenement. Ik ben erg onder de indruk van wat er in een paar dagen gebeurt. Er komt van alles tot leven. Het harde werk van alle vrijwilligers is heel mooi om te zien. Het is goed om te weten dat zo veel mensen zich inzetten voor iets wat elk jaar weer een mooi feestje is. Het thema van de wagen van gemeente Teylingen is vitaliteit. Korfbalvereniging TOP is een voorbeeld in de gemeente als het gaat om gezond bezig zijn en sporten. Ik ben dan ook extra blij dat mascotte ICE de eerste steek mocht verrichten.''

Diabetes Fonds ontvangt 1.250 euro van carnavalsvereniging de Bokken

VOORHOUT n Het ex-prinsenpaar van carnavalsvereniging de Bokken uit Voorhout, Ted en Claudia Kroon hebben een cheque van 1.250 euro overhandigd aan Miranda Mosch van de het Diabetes Fonds. Afgelopen carnavalsjaar stond diabetes namelijk volop in de aandacht.

"Het heeft gewerkt" verteld ex-prins Ted, "Er is een mooi bedrag opgehaald. Bij het Kuipzwammen hebben we de zaal met 600 mensen kunnen vertellen wat het leven met diabetes inhoudt. Dat weten wij als geen ander; onze zoon Joep heeft deze ziekte al sinds zijn jeugd. Ja, de zaal was op dat moment wel even stil."

De collectebus stond tijdens de carnaval bij een groot aantal feesten en werd door veel feestgangers gevonden. Dit leidde uiteindelijk tot het bedrag van totaal 1.250 euro.

geld voor onderzoeken

Miranda Mosch van het Diabetesfonds nam de check in ontvangst in het kantoor van voorzitter Theo van Werkhoven van De Bokken. "Ja, het is een mooi bedrag" vertelt Mosch, "daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Dit geld komt ten goede aan het onderzoek naar de kunstalvleesklier. We zijn er bijna, dit apparaat komt al snel op de markt. Het regelt de afgifte van de hormonen insuline en glucagon. Hiermee hoeven mensen met een bepaald type diabetes nauwelijks meer te prikken, niet meer te spuiten en houden toch diabetes onder controle. We doen nog wel veel onderzoek om de kunstalvleesklier voor alle bijzondere gevallen beschikbaar te krijgen. Het geld komt goed terecht."

steentje bijdragen

Voorzitter Van Werkhoven: "Carnavalsvereniging de Bokken is er voor iedereen, voor jong en oud. Iedereen mag feest vieren en even de dagelijkse sleur vergeten tijdens de feesten. Daar staan wij voor. Helaas is dat voor mensen die diabetes hebben nog lang niet zo vanzelfsprekend, maar we hebben zo wel ons kleine steentje kunnen bijdragen. Een steentje van 1.250 euro". | Foto: pr.

Krant dag later

Redactie n In verband met Pasen ligt De Teylinger volgende week een dag later bij u in de bus, op donderdag 18 april in plaats van op woensdag 17 april. De deadline voor het aanleveren van kopij voor deze krant is ook iets verschoven; dat kan tot maandag 15 april 18.00 uur via redactie@deteylinger.nl.

Koos Hoogervorst: Onvoorbereid op pad

De jonge Koos Hoogervorst. | Foto's uit eigen album

veteranen n De komende weken, voorafgaand aan Bevrijdingsdag, mag De Teylinger exclusief drie verhalen publiceren uit het nieuwe Veteranenboek Teylingen. Sassenheimer Koos Hoogervorst (93) werd uitgezonden naar Nederlands-Indië. Van 1946 tot 1949 was hij als soldaat, grenadier op West Java. 'Ik ben nu nog een van de twee laatsten die over is.'

Tekst: Joep Derksen

Koos Hoogervorst: "Er zijn er altijd die de grote man uit willen hangen, maar ik heb alleen maar angst gehad".

De Tweede Wereldoorlog hakte er in bij Koos Hoogervorst; hij beleefde die oorlog als tiener, maar werd jaren later nog achtervolgd door nachtmerries vanwege overvliegende vliegtuigen. In 1946 werd hij opgeroepen voor militaire dienst; dat was voor hem een zegen. Hoogervorst werkte namelijk in de bloembollen, waar hij het totaal niet naar de zin had. Op 7 mei van dat jaar stapte hij op de trein naar Amersfoort, om daar via een echte spoedopleiding klaargestoomd te worden om naar Nederlands-Indië af te reizen. Hij herinnert zich die training nog goed: ,,Bij aankomst werden we naar de Lodewijkkazerne gebracht, waar we onze eigen strozakken moesten vullen. Mijn maat schoenen hadden ze niet, net zo min als fatsoenlijke schietuitrusting. Bij een wapenexercitie hadden we een allegaartje van Duitse en Engelse geweren, waaronder onbruikbare wapens.''

Vijf maanden later werden de soldaten in Amsterdam ingescheept. Om daar te komen, moesten de jongens met de trein van Amersfoort naar de hoofdstad. Zelfs dat bleek niet zonder gevaar: ,,In die tijd waren de communisten al goed bezig om ons te dwarsbomen, zodat wij niet weg konden gaan. Er stonden militairen op wacht langs de spoorlijnen, om te voorkomen dat er sabotage gepleegd werd.''

Na een reis van vier weken op de SS Tegelberg, een schip van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij, kwamen de soldaten aan in Tanjung Priok; de haven van Jakarta. Hoogervorst had deze tocht goed doorstaan: ,,Ik had het geluk dat ik bij een patrijspoort zat, waardoor ik verse lucht kreeg. Veel van de jongens lagen op de tafels en op de grond.'' Ze gingen van het schip af in hun nieuwe tropenuniform: ,,Dat was passend tot en met. Niet dus; de schouders van het uniform hingen tot mijn ellebogen.''

Vuurvliegjes

Hoogervorst verbleef drie jaar op West Java. ,,Ik heb het altijd angstig gevonden, maar die eerste nacht was het ergst. 's Avonds moet ik wacht lopen en ik hoorde de onmogelijkste geluiden en zag allerlei lichtjes. Dat bleken vuurvliegjes te zijn, maar die kende ik natuurlijk niet. Ik schoot van de zenuwen in de lucht, waarna allerlei officieren naar buiten kwamen. Ik kreeg een grote bek, maar werd niet gestraft. Het was tevens mijn eerste en laatste schot.''

Eigenlijk was Hoogervorst infanterist, maar omdat hij platvoeten had, hoefde hij geen patrouilles te lopen. En dus kreeg hij een nieuwe functie als bestuurder/monteur. Zijn chauffeursopleiding volgde hij op Tjimahi; het mooie gebouw van de gouverneur generaal. Hij had nooit verwacht, hoe gevaarlijk deze functie zou worden. Maar dat veranderde snel, na de start van de eerste politionele actie op 21 juli 1947. ,,Ik had mijn rijbewijs nog niet gehaald, maar er stond al een vrachtwagen vol met mannen voor me klaar. Het was mijn taak om soldaten overal naar toe te brengen. Op die slechte wegen kreeg je wel heel snel de benodigde rijervaring.''

Hij denkt aan de eerste keer, dat hij onder vuur genomen werd. ,,Ik moest een verre buitenpost foerageren (van eten en drinken voorzien). Dan had ik altijd een of twee man mee voor de beveiliging. Naast mij in de cabine zat een jongen en de ander zat achterop. Onderweg, vlak na een bocht, klonk een salvo. We hadden geluk, want geen van ons raakte gewond.'' Hij valt even stil tijdens het gesprek. Waarom is het zo moeilijk om hierover te praten? ,,Wat ik vertel is echt gebeurd en er is geen woord van gelogen. Er zijn er altijd die de grote man uit willen hangen, maar ik heb alleen maar angst gehad.'' Hoogervorst vervolgt: ,,We zaten een keer op een post, waar helemaal niets gebeurde. We moesten altijd onze Lee Enfield meenemen, maar dat waren rotdingen als je in en uit de cabine stapte. Het was gemakkelijker geweest, als wij een handvuurwapen hadden gehad, maar die kregen we niet. Voor een rit besloten we om die Lee Enfield te laten staan, waarna we een lesje leerden. We kregen namelijk de volle laag en hebben met angst achter een sawa-dijkje gezeten. Gelukkig had ik op iedere schouder twee engeltjes zitten, maar sinds dat moment is Koos nooit meer zonder wapen weggegaan.''

'Gelukkig had ik op iedere schouder twee engeltjes zitten'

Oversteken

In de tijd, dat Hoogervorst in Nederlands-Indië zat, overleden 29 grenadiers; mannen die hij kende. ,,De eerste, die overleed, was Michael Knapen; hij kwam al een aantal dagen na aankomst in aanraking met hoogspanning. Anderen zijn overleden door vijandelijk vuur of tijdens het oversteken van een rivier, waarbij ze wegspoelden door het sterk stromende water. We hebben hen nooit meer teruggevonden. Wie rekent er op, dat je daar dood gaat?'' De vijand maakte geen onderscheid tussen soldaten, die er al langer zaten of nieuwe rekruten. ,,Een aantal jongens van de KNIL kwamen 's avonds aan, ter versterking om op patrouille te gaan. De volgende ochtend gingen ze weg en zijn nooit meer teruggekomen. Ze zijn eigenlijk gekomen om doodgeschoten te worden.''

Het ging hard tegen hard. ,,In die tijd was ik gedetacheerd bij de PAG en we gingen op patrouille om die acht jongens te vinden. Ze waren in een hinderlaag gelopen en waren allemaal omgekomen. Twee hebben zich tot het laatste toe verdedigd, tot hun munitie op was. De andere zes zijn allemaal gevangen genomen. Met hen hebben die Ploppers lopen slepen. We hebben de verantwoordelijken gezocht en gevonden. Zij brachten ons naar een veld, waar de jongens lagen. Ze waren naakt en hun kelen waren doorgesneden. Ik heb ze op dat moment niet gezien. Daar kreeg ik spijt van, maar achteraf is het maar goed, dat ik het niet gezien heb. Ik zou er mijn hele leven last van hebben gehad.'' De verantwoordelijken werden in kamp Delden op niet zachtzinnige wijze ondervraagd.

Heeft Hoogervorst last gehad van Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS): ,,In de jaren '80 en '90 heb ik wel een poos in de knoop gezeten. Toen heb ik die lui van het leger ingeroepen en zij hebben mij de weg gewezen.'' Hebt u nu nog nachtmerries? ,,Af en toe. En nu ik hierover gesproken heb, zal ik vannacht niet lekker slapen.''

Heeft uw werk zin gehad? ,,Ja, maar we wilden wel naar huis. Toen ik eenmaal thuis was, was ik aan het werk, waarop mijn commandant bij ons thuis is geweest. Hij wilde hebben, dat ik terug kwam. Ik was chauffeur en instructeur en ze hadden nieuwe kadermensen nodig. Dus ik had de rang van adjudant kunnen hebben. Maar ik heb ervoor bedankt en gezegd: 'Ik ben lang genoeg een nummer geweest, nou wil ik een burger zijn'.'' Hoogervorst kijkt naar de foto's in zijn album en verzucht: ,,We hadden een peloton van 48 man. Ik ben nu nog één van de twee laatsten die over is.''

Veteranenboek Teylingen

Het verhaal van Koos Hoogervorst is een van de 32 verhalen van veteranen uit Warmond, Voorhout en Sassenheim, opgetekend door Joep Derksen in het Veteranenboek Teylingen. In de komende twee weken leest u ook de verhalen van Désirée de Bruijn – Neijenhuis en Hans Visser.

Exemplaren van het Veteranenboek Teylingen (ISBN: 978-90-828414-2-8) zijn vanaf het moment van presentatie, op vrijdag 26 april, ook te koop bij de boekwinkels, zoals Boekhandel Wagner in Sassenheim, Primera in Voorhout en Boek Kado Enzo in Warmond. De prijs van dit boek met meer dan 140 bladzijden, vol verhalen en foto's, is 12,50 euro. Voor meer informatie, kijk op www.zin-snede.nl.

Het 'Veteranenboek Teylingen; van 1940 tot 2020', is mede mogelijk gemaakt dankzij donaties door de gemeente Teylingen en het Rabobank Bollenstreek Coöperatiefonds.

Veteranenboek Teylingen

Lammetjes knuffelen in Park Rusthoff

Femke Verdoes met de twee lammetjes die zij schenkt aan de kinderboerderij | foto: pr./Saskia van der Sommen. Foto: Saskia van der Sommen

SASSENHEIM n Met Pasen dartelen er twee lammetjes rond op de kinderboerderij van Park Rusthoff. Zij worden geschonken door studente Femke Verdoes, die zelf een van de lammetjes ter wereld hielp.

De Sassenheimse Femke Verdoes (20) is eerstejaars student diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Als toekomstig dierenarts moeten studenten natuurlijk ook praktijkervaring opdoen en daarom werkt de universiteit samen met een naast het complex gelegen boerenbedrijf. Met drie andere eerstejaars ging Femke hier op 18 februari 's middags naartoe om voor het eerst en geheel zelfstandig de bevalling te leiden van enkele schapen. De studenten waren goed voorbereid: ze hadden een hoorcollege gehad, praktische training gekregen en films bekeken. Pas rond 2 uur 's nachts kon Femke aan de slag, maar het was geen gemakkelijke klus. Femke omschrijft het moment als een emotionele achtbaan. Gelukkig kwam Simba, zoals ze het beestje direct noemde, gezond en wel ter wereld.

adopteren

Dierenvriend Femke wilde het mogelijk industriële lot van 'haar' Simba heel graag een andere en mooie wending geven. Daarom besloot zij haar te adopteren, samen met een ander lammetje (van een andere moeder) uit de bak met speenlammeren: de kleinste, maar een brutaal boefje dat zich goed staande wist te houden tussen de andere lammeren. Voorlopig heet deze kleine nog 419, naar het nummer in haar oormerk, maar een wedstrijd op Facebook zal haar hopelijk een mooiere naam bezorgen.

enthousiaste reacties

Via Myriam Prins, Femkes moeder en ex-vrijwilligster van de kinderboerderij, werd contact gelegd met Park Rusthoff. Daar werd enthousiast gereageerd op Femkes aanbod de lammetjes aan hen te schenken. Door de werkzaamheden rond het ophogen van de dierenweide was er vorig jaar geen ram geweest en dus zouden er ook geen lammetjes zijn.

quarantaine

Tot Pasen moeten de ooitjes nog in quarantaine blijven, maar er wordt goed voor hen gezorgd en ze groeien als kool. Ze krijgen al geen fles meer, maar drinken 1 à 2 keer per dag melk uit een bak en eten brokken, bietjes, appel en hun lievelingskostje: broccoli. Volgens Femke, die dolblij is dat het haar gelukt is een goed tehuis te vinden, zijn ze niet bang voor mensen, doordat ze van jongs af aan door hen zijn opgevoed. Ze zijn vooral erg aanhankelijk. Grote kans dus op een knuffelmomentje binnenkort met de lammetjes in Park Rusthoff.

Orgeltocht door provincie

Regio n De Stichting Orgelpromotie Zuid-Holland West organiseert op zaterdag 18 mei voor het zeventiende achtereenvolgende jaar een Orgeltocht langs een aantal interessante en monumentale orgels in Zuid-Holland.

Opstapplaatsen voor de tocht zijn: Parkeerterrein t/o Groene Kerk in Oegstgeest en Leiden CS (voorzijde). Het eerste concert, na de welkomstkoffie, is in de Hervormde Kerk in Valkenburg (ZH) (Nijsse-orgel 2018). Het orgel zal worden bespeeld door Jaco van Leeuwen. Vervolgens gaat de reis naar Pijnacker waar in de Dorpskerk na uitleg een concertje wordt gegeven op het zojuist gerestaureerde Knipscheer/Kam & van der Meulen-orgel (1830/1851). Organist is Adriaan Hoek.

Na de lunch In Pijnacker wordt de tocht voortgezet naar Delft, waar Petra Veenswijk in de Maria van Jessekerk uitleg geeft over kerk en orgel (Maarschalkerweerd 1893) en vervolgens dit orgel bespeelt.

Nieuwe Kerk

Het muzikale gedeelte van de dag wordt afgesloten met een bezoek aan de Nieuwe Kerk. In deze museale kerk liggen de leden van het huis van Oranje al sinds eeuwen begraven. Bas de Vroome is de vaste organist van deze kerk en houdt een korte inleiding over kerk en orgel. Daarna hij sluit hij het artistieke deel van de dag met een bespeling van het Bätz-orgel (1839).

Inschrijven

De kosten van deze geheel verzorgde dag (inclusief busreis, entreegeld Nieuwe Kerk, koffie, lunch en borrel) bedragen 60 euro per persoon. Inschrijven kan tot 4 mei via www.orgelzhwest.nl.

Adest Musica de wijk in

Adest Musica gaat de straat op voor het werven van nieuwe donateurs. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Adest Musica houdt op dinsdag 23 april en dinsdag 2 juli vriendenacties in de wijken Vogelenbuurt en in het gebied rondom de Teijlingerlaan in Sassenheim. Voorafgaande aan de acties zijn er flyers huis-aan-huis verspreid in deze woonwijken. Zowel de Jeugdband als de Drum- en Showband van Adest Musica ondersteunen muzikaal deze vriendenactie.

Drum- en Showband Adest Musica is opgericht in 1952 en is een muziekvereniging met drie sprankelende afdelingen. Dankzij de prestaties tijdens het Wereldmuziekconcours en de vele optredens in binnen- en buitenland is Adest Musica een begrip voor velen in Nederland en Europa. Voorzitter Wim van Vliet: "Wij zijn er trots op dat de Drum- en Showband zich al jarenlang handhaaft in de Europese top van (amateur) muziekkorpsen. Wij doen onze uiterste best om de positie van Adest Musica in de amateurmuziek te borgen en waar mogelijk te verbeteren. De ondersteuning van sponsoren en zeker ook van vrienden zijn voor Adest Musica van wezenlijk belang".

De vriendenactie is opgestart in 2016. Per jaar zijn er twee wijken in Sassenheim bezocht door de korpsen van Adest Musica, waarbij zo'n 25 vrijwilligers in de wijk die bezocht werd huis aan huis aanbelden, met de vraag of de inwoners vriend van Adest Musica wil worden. Dat resulteerden de afgelopen jaren in 300 nieuwe vrienden voor Adest Musica. Op 23 april wordt de Vogelenbuurt bezocht en op 2 juli het gebied rondom de Teijlingerlaan. Dit zijn dan de laatste twee wijken die nog bezocht gaan worden in Sassenheim. Meer informatie op www.adestmusica.nl/vrienden.

Basiscursus iPad

Sassenheim n De Bibliotheek Bollenstreek biedt in samenwerking met Seniorweb in de vestiging, de basiscursus iPad. Heb je een iPad en wil je beter weten hoe je de tablet werkt? Dan is deze cursus perfect om de mogelijkheden te ontdekken en om te leren hoe je de tablet gebruikt.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42); op de maandagen 6, 13, 20, 27 mei, van 14.15 tot 16.15 uur. Het maximum aantal deelnemers is zes. De groepen zijn klein, zodat iedereen de aandacht kan krijgen om de nieuwe vaardigheden te leren. Voor de cursus neem je je eigen iPad mee.

De kosten voor de basiscursus zijn 35 euro voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek en/of Seniorweb en 40 euro voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen en ook via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Paaseieren zoeken

Sassenheim n Bij speeltuin Beatrix (Vooruitgangdreef 1) kunnen kinderen op zaterdag 20 april paaseieren zoeken. De start is om 12.00 uur. De gelukkige vinder van het gouden mei mag ook de Joke van Diemen wisselbokaal mee naar huis nemen. Ook voor alle andere kinderen is er iets lekkers. De toegang is gratis.

No Worries kleurt oranje

Voorhout n No Worries houdt alvast een voorproefje op Koningsnach. Op zaterdag 20 april is de 'Pre Kings Night' in jongerencentrum Ex Voto (Jacoba van Beierenweg 118b). Het feest start om 20.00 uur en duurt tot 22.30 uur.

Op deze avond is het dus ouderwets koekhappen, spijkerpoepen, ezeltje prikken en natuurlijk een Konigsdagquiz. Om het helemaal af te maken zijn er natuurlijk tompoucen en oranje limonade. Verder zijn er jongeren aanwezig die gezellig een potje gaan poolbiljarten, darten of tafelvoetballen. Begeleiding is dus aanwezig. De entree is 3 euro, dat is inclusief twee consumpties.

Middagbridge bij Teylinger Soos

Sassenheim n Bridgeclub Teylinger Soos blijft de gehele zomer iedere woensdag en zondagmiddag doorgaan met bridgen. Beide bridgemiddagen starten om 14.00 uur en zijn in het gebouw van de Zevensprong (Rusthofflaan 27A).

Voor gezelligheid en sociaal contact zijn spelers aan het juiste adres. Ter kennismaking mag iedereen de eerste keer gratis meespelen om de sfeer te proeven.

Het is vrije inloop en in geval van 'alleenstaand' probeert de organisatie een geschikte partner te vinden. Deelname kost 3 euro per persoon. Aanmelden kan tot twee uur voor aanvang van de wedstrijd via de site Bridgeclub Teylinger Soos onder het kopje agenda of tot 13.30 uur in de zaal. Telefonisch aanmelden kan bij Ida Heyl via 06-23394280. Op zondag 21 april is de Teylinger Soos gesloten.

Jazz op zondag

Sassenheim n Jazzvocaliste Rehana Begum is op zondag 21 april te gast tijdens Jazzy Sunday in Graaf Jan (Jan van Brabantweg 1).

Begum weet met haar zwoele, exotische stem de harten van haar publiek te verwarmen en zingen is voor haar het pure genot van verhalen vertellen op muziek. Dit in de stijl van jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan en Billie Holiday. Samen met haar muzikanten zingt Rehana met sfeervolle stem, heerlijke swingende jazz, zonnige bossa nova's en mooie fluweelzachte ballads.

Het optreden begint om 14.00 uur, de toegang is gratis.

Seniorweb geeft cursus over android smartphone

Sassenheim n De Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Sassenheim (Kerklaan 42), biedt in samenwerking met Seniorweb de basiscursus Android smartphone. Heb je een android smartphone en wil je beter weten hoe je telefoon werkt? Dan is deze cursus perfect om de mogelijkheden te ontdekken en om te leren hoe je de smartphone gebruikt.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten in de bibliotheek in Sassenheim; op de woensdagen 1, 8, 15 en 22 mei, van 14.15 tot 16.15 uur. Het maximum aantal deelnemers is zes. De groepen zijn klein, zodat iedereen de aandacht kan krijgen om de nieuwe vaardigheden te leren. Voor de cursus neem je je eigen Android smartphone mee.

Aanmelden

De kosten voor de basiscursus zijn 35 euro voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek en/of Seniorweb en 40 euro voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

n Swingend Kaagwater Jazz

Foto: pr.

Warmond n De klanken van de saxofoons en gitaren betoverden afgelopen weekend Warmond tijdens de tweede editie van Kaagwater Jazz.

Kaagwater Jazz markeert de officiële opening van het watersportseizoen. Na de besloten opening onder de Jeneverboom, traditiegetrouw op vrijdag, organiseerde het Genootschap de Jeneverboom op zaterdag 13 en zondag 14 april de tweede editie van Kaagwater Jazz. De oudere Warmonders herinneren zich nog wel het vroegere 'Jazz behind the Tol'. Al langere tijd wilde het genootschap en de horeca dat weer nieuw leven inblazen. "We willen watersport en recreatie met elkaar verbinden", vertelt Arjen Kunkeler van het Genootschap. "We zien het als een cadeau voor Warmond, maar met de naam 'Kaagwater' betrek je ook de omliggende gemeenten erbij. Zo kunnen we in de nabije toekomst proberen het evenement te laten groeien."

Bigband Licks and Brains beet op zaterdagavond het spits af met een optreden bij Dekker Warmond. Op zondag stond in alle horeca de jazz centraal. Een treintje bracht bezoekers langs de optredens, zoals die in het nieuwe Coazy (voorheen het paviljoen) op recreatie-eiland Koudenhoorn (op de foto). "We hebben veel enthousiaste reacties gehad," zegt Kunkeler na afloop. "Met negen locaties in totaal was het dit jaar een stuk groter dan de drie van vorig jaar. Dat merk je in de spreiding van het publiek, maar alsnog was het overal lekker druk."

Klink weer schoon

Foto: Foto:

Regio n Stichting Platform Hondenvrienden (SPH) heeft zaterdag 13 april een schoonmaakactie bij de Klinkenbergerplas gehouden. Ook hond Bongo (foto) deed mee. Hij haalde allerlei troep uit het water. De vrijwilligers vulden in totaal elf vuilniszakken met: blikjes, flesjes, plastic, peuken (650 stuks!), drugsbuisjes, mensen- en hondenpoep en schrikbarend veel piepschuim. Er is bij de gemeente Oegstgeest melding gemaakt van de vele losgeraakte bolletjes piepschuim in het riet van de grote plas. Deze kregen de vrijwilligers niet verwijderd.

Beste conciërge

Huig van Duin, conciërge van het jaar 2019. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Regio n Conciërge Huig van Duin van de Leo Kannerschool (VSO) is verkozen tot Conciërge van het Jaar 2019 in Oegstgeest. Van Duin was jarenlang slager van beroep en werd conciërge in Katwijk op een grote scholengemeenschap. Na een jaar kwam hij naar Oegstgeest waar hij al vanaf het begin conciërge is van de Leo Kannerschool. Hij werd vrijdag 12 april met een smoes naar de Mozaïekzaal gelokt en moest tot zijn verrassing op het podium komen. De juryleden roemden zijn betrokkenheid bij de leerlingen, originaliteit en organisatorisch vermogen.

Zonnebloem geniet in Keukenhof

Foto: pr.

Sassenheim n Gasten en medewerkers van de Zonnebloem Sassenheim hebben begin april genoten van een uitstapje naar de bloeiende Keukenhof. De prachtige bloesem aan de bomen en de mooie arrangementen in de paviljoens werden uitgebreid bewonderd. Het thema 'Flower Power' is treffend gekozen, was dan ook de mening van de gasten. Na een korte pauze werd de rest van het bloemenpark bezocht. En ook op de terugweg werden de gasten getrakteerd op bloeiende bloemenvelden. | Foto: pr.

MareGroep en SPW begeleiden statushouders

Foto: pr.

Voorhout n MareGroep/SPW begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dinsdag 9 april ontving MareGroep een aantal statushouders voor een training en een kennismaking. Bestuurder Rinco Knoop verwelkomde de groep met een korte introductie, waarna er ruimte was voor het stellen van vragen. De training van MareGroep/SPW richt zich onder andere op integratie op de arbeidsmarkt en inburgering. Daarnaast komen onder andere taalbeheersing en werken aan de eigen ontwikkeling aan bod. Als vervolgstap op de training worden de statushouders begeleid naar werk of scholing.

week in beeld

TOP/SolarCompleet A1 landskampioen na spectaculaire inhaalrace

TOP A1 viert feest met de supporters. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n TOP/SolarCompleet A1 heeft de juniorenfinale om het landskampioenschap in Ziggo Dome gewonnen. Pas in de laatste minuut werd DVO A1 met 20-19 verslagen.

Thijs van der Zaag na het laatste fluitsignaal. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

De ploeg van coaches Bas Harland en Christiaan Germans wist in de playoffs beide duels tegen Dos'46 A1 te winnen. In de finale troffen ze DVO A1 als tegenstander, dat te sterk was voor Fortuna A1.

In de eerste helft was het stuivertje wisselen tussen de twee ploegen. DVO kwam beter uit de startblokken, maar na de 3-0 kwam TOP terug tot 3-3. Bij rust stond DVO met 10-11 voor. Ook in de tweede helft kwam de ploeg uit Bennekom beter uit de startblokken. Via 11-13, komt TOP nog bij tot 12-14, maar moet DVO daarna laten gaan. De ploeg loopt uit naar zes verschil (12-18), met nog twaalf minuten op de klok.

Inhaalrace

TOP begint aan een inhaalrace en komt terug tot 14-18. De ploeg gelooft erin en na een actie van aanvoerder Thijs van der Zaag scoort invaller Stan Olsthoorn de strafworp (15-18). DVO maakt nog een doelpunt (15-19), maar kan de resterende vijf minuten niet meer scoren. Stan Postma en Milou Schuiling schieten TOP dichterbij, waarna tweelingzus Julia Schuiling met twee goals TOP langszij brengt (19-19).

Strafworp in laatste minuut

DVO krijgt de bal uit, maar Blessdy Blom en Alon Keijzer kunnen de afvallende bal pakken. De laatste aanval van TOP kan met nog 40 seconden op de klok de winnende maken. Na een overtreding bij de rebound fluit de scheidsrechter voor een strafworp. Siem van Osnabrugge blijft koel en maakt de winnende, waardoor TOP A1 voor het eerst in de geschiedenis landskampioen zaal is.

Aanvoerder Van der Zaag: 'Iedereen was door het dolle heen'

Sassenheim n 'Pfoe, dit gaat lastig worden.' Met nog twaalf minuten op de klok en zes punten achterstand weet TOP-aanvoerder Thijs van der Zaag nog wat hij dacht. 'Maar ik heb nooit gedacht aan verliezen.' Een kwartier later krijgt hij de kampioensbeker uitgereikt. De handen gaan de lucht in, TOP/SolarCompleet A1 is Nederlands kampioen.

Ooit won Van der Zaag met de D'tjes van TOP al het Nederlands kampioenschap. Samen met Stan Postma is hij de enige uit die ploeg, die ook in Ziggo Dome staat. Alon Keijzer, ook al haar hele korfballeven uitkomend voor TOP, speelde toen nog in de E1. Met aanvullingen staat er in de finale van 2019 een ijzersterk team. Na het kampioenschap volgden de playoffs tegen DOS'46, die redelijk makkelijk gewonnen werden.

De week voorafgaand aan de finale verliep zoals altijd, vertelt Van der Zaag. "We bespraken op dinsdag eerst de wedstrijd tegen DOS'46. Wat ging er goed, wat kan er beter. Op donderdag lag de focus op DVO." De junioren kregen wel bezoek van ervaringsdeskundige Daniel Harmzen. Met vijf nationale titels, waarvan drie in Ziggo Dome, wist hij wat de jonge ploeg stond te wachten. "Hij vertelde over de voorbereiding. Zijn beste tip? Voor mij toch wel dat schieten in Ziggo Dome anders is dan in een gewone sporthal. Hij vertelde dat je echt goed de tijd moest nemen om in te schieten. Dat hebben we dan ook zeker gedaan."

Toch wilden de doelpunten niet makkelijk vallen. De achterstand van een punt halverwege was geen reden tot paniek. "We hebben in de rust vooral gezegd dat we de kansen moesten afmaken. Ook zagen onze coaches dat DVO kwetsbaar was op de actie naar binnen, dus ook dat is gezegd." DVO start de tweede helft beter en loopt uit naar 12-18. De zes punten achterstand zijn geen reden voor paniek, al was er nog weinig tijd. "Je houdt ergens hoop. Je gaat gewoon door en ziet wel waar het schip strandt." TOP kruipt dichterbij en uiteindelijk zorgt een beslissende strafworp voor de 19-20 winst. Van der Zaag stond op dat moment in het andere vak. "Ja, ik heb wel gekeken," lacht hij. "Daarna stonden nog negentien seconden op de klok. Ik zag teamgenoten elkaar al in de armen vliegen, iedereen was door het dolle heen, maar ik dacht ook: 'jongens, we moeten nog verdedigen!'." TOP komt ook de laatste tellen goed door en wint de nationale titel. Van der Zaag weet wel waarom zijn ploeg heeft gewonnen. "We gingen op het einde nog beter verdedigen en bleven ons eigen spel spelen. Ook denk ik dat wij bleven overleggen, echt als één team."

VCS dames 2 kampioen

Drie seizoenen greep VCS dames 2 naast de titel. Dit seizoen lukt het eindelijk wel. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Nadat het team drie jaar op rij naast de titel greep, lukte het dames 2 van Volleybalclub Sassenheim op donderdag 11 april om het felbegeerde kampioenschap in de derde klasse te behalen. GGV uit Leiden werd overtuigend met 4-0 verslagen en daarmee konden de dames niet meer worden ingehaald door de concurrentie.

De speelsters begonnen nog een beetje nerveus aan de kampioenswedstrijd, maar gedurende de eerste set bleken de zenuwen onder controle te raken: 25-12 winst. Daarna was dames 2 los; met 25-3 en 25-6 denderde VCS over de tegenstander heen en na de derde setwinst was het kampioenschap een feit. Coach Debbie Knops moest het team nog even bij de les houden om ook de vierde set winnend af te sluiten. Dat lukt uiteindelijk met 25-20 en toen kon het feest echt gevierd worden bij het team van trainer Herman Versluis.

Coach Knops, die dit jaar afscheid neemt als trainer en coach, stond op dat moment nog langs de zijlijn bij heren 1, dat zich met 3-2 winst op Zovoc verzekerde van handhaving in de promotieklasse. Een mooie avond dus voor Herman Versluis, die zijn beide teams hun doelstelling van de avond zag behalen. En er was meer succes deze week: jongens B2 werd voor de tweede maal kampioen in de tweede klasse en dames 1 won 4-0 van SKC en krijgt op die manier een nieuwe kans om te promoveren naar de promotieklasse. Na het bereiken van de bekerfinale (11 mei) dus wederom een succes voor dames 1.

Winst voor Teylingen

Sassenheim n Teylingen heeft relatief eenvoudig weten te winnen bij Stompwijk. In de eerste helft werd de basis gelegd voor de overwinning en dat zorgde uiteindelijk voor een gemakkelijke zege tegen de laagvlieger, die nog volop strijdt tegen degradatie.

Jaap Zwetsloot was, wederom, de grote man met twee goals in de eerste helft. Hij scoorde alweer nummer 24 én 25 van de competitie en verstevigd hierdoor zijn leidende positie in het topscorersklassement. Met nog vier wedstrijden te gaan probeert de spits, die verkast naar FC Lisse, de 30 te halen. In de combinatie met Mark van der Vlugt was hij al vroeg succesvol en even later op aangeven van Pascal de Ridder andermaal. Stompwijk werd zo nu en dan gevaarlijk uit de counter, maar dan was daar altijd Tarek Kharboutli met de redding.

In de slotfase van de wedstrijd lieten de Sassenheimers de teugels iets teveel vieren en dat leverde Stompwijk de aansluiting op. Verder kwam het niet en zo won Teylingen in score moeizaam (1-2), maar in overwicht ruim.

Nummer twee ROAC speelde gelijk, dus de achterstand werd hiermee verkleind naar drie punten. Met nog vier wedstrijden te gaan staat alles rondom de top drie dicht bij elkaar. De belangrijke posities voor het toetje worden de komende weken verdeeld.

Met wedstrijden tegen ESTO (uit), RVC'33 (thuis), Altior (uit) en HVV (thuis) lijkt dit mogelijk. 'Het programma is er naar om 10 tot 12 punten te behalen. Als we scherp blijven en goed trainen dan zijn we daarna ook direct klaar voor de nacompetitie'. Op Paasmaandag hervat Teylingen de competitie met een uitwedstrijd bij ESTO.

6. 0-1, Jaap Zwetsloot, 33. 0-2, Jaap Zwetsloot, 87. 1-2, Rick Luiten.

Opstelling: Kharboutli, Vooijs, van den Nouland, Dolieslager, Heemskerk; Rodenburg (75. Witteman), van der Vlugt (63. Ritzen), Prange; Witkamp, Zwetsloot (81. Mansour Baker) en de Ridder.

Bobquiz bij sportclubs

Regio n Als onderdeel van de campagne Bob in de Sportkantine kunnen de leden van alle sportverenigingen in Midden-Holland, Holland Rijnland en Haaglanden weer deelnemen aan de Bobquiz. De quiz bevat dit jaar niet alleen vragen over alcohol in het verkeer, maar ook vragen over fietsveiligheid.

De Bobquiz is tussen 15 april en 1 mei online te spelen op www.hoegoedkenjijbob.nl. De punten worden per vereniging bij elkaar opgesteld en de vereniging met de meeste punten wint een BOB-fiets. Daarnaast ontvangt iedereen die de Bobquiz maakt een gratis BOB-luchtbed (zolang de voorraad strekt).

Foreholte boekt voor eerste keer in historie overwinning op HVV

Voorhout n Foreholte behaalde een historische overwinning HVV. Nooit eerder wonnen de Voorhouters een competitiewedstrijd van de ploeg uit Den Haag. Na 98 minuten voetballen op sportpark Elsgeest kon Foreholte voor het eerst de drie punten bijschrijven.

Onmiddellijk na de aftrap trok HVV het initiatief naar zich toe. Foreholte, dat opnieuw speelde zonder sterkhouders Sten Admiraal en Sam Lemmers en een niet 90 minuten inzetbare Tjeerd van der Zwaan op de bank had zitten, werd achteruit gedrongen. Eerst was het Joppe van der Bruggen die zijn inzet via de Foreholte-verdediging voor de eerste corner naast zag gaan (corners waar de ploeg er maar liefst zeventien van kreeg, tegenover twee voor Foreholte). Uit die eerste afvallende hoekschop schoot Stefan Roos net naast het doel van Foreholte-keeper Matthijs Guijt. HVV, een sterk collectief dat het ook nadrukkelijk moest hebben van het fysiek vermogen, draaide de duimschroeven aan en een vrije trap van Tommie Steens landde via de lat en de handschoen van Guijt alsnog achter de achterlijn voor de volgende corner. De kansen regen zich aaneen voor HVV. Stefan Roos zag zijn lage inzet na de steekpass van Van der Bruggen nog net door Guijt gekeerd. Voortdurend bleven er afgeweerde ballen vanuit voorzetten, vrije trappen en corners 'zomaar' liggen ergens in het Voorhoutse strafschopgebied. Over het algemeen konden de Voorhouters dan net op tijd ruimen, maar in de 22e minuut schoot Joppe van der Bruggen een open kans over het Foreholte-doel.

Onder de druk uit

De ploeg van trainer Frank Bloemendaal werkte zich, met name verdedigend, een slag in de rondte, maar waren met z'n allen niet echt in staat om onder de druk uit te komen. Bij de schaarse uitvallen werden de mogelijkheden in het statische HVV-centrum duidelijk, maar spits Arroyo en zijn medespelers konden er vooralsnog niet van profiteren. Voorhouts balbezit werd in een vroegtijdig stadium door HVV aangevallen en de Voorhoutse ploeg was niet werkelijk in staat om zich daar onderuit te voetballen. De rust kwam met de nog immer prijkende 0-0-stand en daar mocht Foreholte de handen mee dichtknijpen.

Doelpunt

Na rust kwam Tjeerd van der Zwaan voor Guido Drewes en de Voorhouters gingen wat nadrukkelijker met drie man verdedigen, waardoor Olle Roffelsen meer het middenveld kon ondersteunen. Talloze scrimmages deden zich voor in het Voorhouts strafschopgebied. Toni Arroyo scoorde een gele kaart, maar het was diezelfde Arroyo die kalm bleef in de één-op-één-situatie met keeper Tim Nagtegaal, waar, bij een snelle uitval over de rechterkant, Jelle Geerlings de bal voor het doel slingerde alwaar Diederik Janssen het kleinood feitelijk panklaar legde voor de topscoorder van Foreholte (1-0).

Onmiddellijk daarna werd Geerlings gewisseld voor Rick Brabander en kwamen bij HVV Lee Willoughby en Chongyi Tjin-Asjoe in de wedstrijd. Trainer André Wetzel wilde de druk nog verder opvoeren. De wedstrijd leek zich voortdurend af te spelen op de helft 'aan de Leidsevaart'. HVV kreeg binnen de minuut drie corners te nemen, maar het was Olle Roffelsen die de afvallende derde corner in één keer naar Marouane el Idrissi roste. Keeper Nagtegaal kwam ver het doel uit en Idrissi liet de lob vertrekken. Secondenlang zagen spelers en omstanders de bal steeds meer het HVV-doel opzoeken om tenslotte tot opluchting en onder dolle vreugde tegen de touwen te slaan (2-0).

Strafschop

Met nog vier minuten officieel te gaan kon HVV nog geen genoegen nemen met de dreigende nederlaag. De klok stand op negentig toen Toni Arroyo verzuimde om de wedstrijd definitief te beslissen, opnieuw oog in oog met Tim Nagtegaal. En de spanning keerde terug toen Joppe van der Bruggen de strafschop, na hands van Rick Brabander, onberispelijk langs Matthijs Guijt plaatste (2-1). Scheidsrechter Essaghir liet de wedstrijd maar doorgaan, terwijl de Voorhouters er van alles aan deden om de tijd zonder gevaar uit te spelen. Na achtennegentig minuten vond de arbiter uit Den Haag het voldoende en viel het dubbeltje na een aantal pechweken eindelijk weer eens gunstig voor de thuisclub.

Handbalsters degraderen uit eredivisie

Ondanks de goedkeepende Romy Verweij verliest Foreholte en degradeert na twee jaar uit de eredivisie. Foto: pr.

Voorhout n Het doek is gevallen voor de dames van Foreholte. De handbalsters verloren met 35-25 van Borhave en degraderen uit de eredivisie.

De eerste ontmoeting met Borhave in de nacompetitie was nog met een punt verschil verloren gegaan. Toch een beetje reden tot optimisme. Alleen is dit keer dat optimisme al snel de bodem ingeslagen. In de warming-up raakt Anne de Vries geblesseerd en blijkt niet meer inzetbaar. En voordat iedereen ook maar positie heeft ingenomen staat de thuisploeg op een voorsprong van drie punten. En die voorsprong is niet meer uit handen gegeven. Via 5-5, 9-8 en 11-10 komt Foreholte wel dichterbij, maar kan geen afstand nemen. Borhave weet in het slot van de eerste helft weer een gat te slaan, waardoor de ploegen bij een 15-12 stand gaan rusten.

Ontgoocheling

De tweede helft is kort samengevat een ontgoocheling. Met een hoog baltempo wordt de Voorhoutse verdediging keer op keer uit elkaar gespeeld en weet Borhave de vrije speelster te vinden. Ondanks een aantal goede reddingen van keepster Romy Verweij kijkt Foreholte aan het einde van de wedstrijd weer tegen een fors verschil aan.

Door de 35-25 is degradatie een feit voor Foreholte. In de resterende twee wedstrijden zijn niet genoeg punten meer te behalen. Volgend seizoen acteren de Voorhoutsen in de eerste divisie.

Tafeltennissucces bij seniorenkampioenschap

Dubbelspel kampioenen Leendert Kuijper en Theo van Ruiten. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Bij de Open Nederlandse Kampioenschappen voor senioren in Schiedam hebben spelers van de tafeltennisvereniging TTV Sassem enkele mooie resultaten behaald.

In het enkelspel veroverden zowel Jaap Meiland als Leendert Kuijper in hun klasse het Nederlandse seniorenkampioenschap. In het dubbelspel wist Leendert Kuijper aan de zijde van Theo van Ruiten eveneens te triomferen.

The Bassets snakt naar einde van rugbyseizoen

Sassenheim n Nog een wedstrijd, dan zit een moeizaam seizoen voor The Bassets erop. De club uit Sassenheim krijgt, mede door blessures, al het hele seizoen ruime nederlagen aan de broek. Ook tegen ARC kon The Bassets geen potten breken en verloor met 5-80.

Het lukte de voorlaatste wedstrijd van het seizoen om vijftien spelers op het veld te krijgen, maar toen na één minuut kartrekker Abel Ripine het veld moest verlaten met een zware blessure, zakte de moed in de Sassenheimse schoenen. Niets lijkt The Bassets bespaard te blijven en de ploeg staat daardoor stijf onderaan in de landelijke Ereklasse. Dat dit zonder gevolg blijft, is het enige positieve van dit jaar. De Ereklasse wordt volgend jaar uitgebreid van twaalf naar veertien teams, zodat geen enkele club dit seizoen degradeert.

Op zaterdag 4 mei speelt The Bassets in Delft tegen DSR-c de laatste wedstrijd. In september start het nieuwe seizoen.

Sportieve strijd tijdens Newaza op de judomat

Voorhout n De judoka's van twaalf jaar en ouder gingen op zaterdag 13 april de strijd met elkaar aan tijdens het Newaza toernooi van sportschool Kaizen. Een week eerder hadden de judoka's van 6 tot en met 11 jaar al gestoeid om het goud.

Bij de leeftijd 12 tot en met 15 jaar werd er flink hard geknokt op de grond. De jeugdjudoka's konden in het grondgevecht gebruik maken van zowel houdgrepen als verwurgingen. Ondanks de flinke strijd was het een en al sportiviteit op de judomat en kon er na elke partij keurig worden af-gegroet en vriendschappelijk de handen worden geschud.

"De vechtlust bij sommige jeugdige judoka's is heel leuk om te zien. Er werd soms flink hard gestreden en werd daardoor een flink spannende pot judo. Waar ik dan heel erg van kan genieten is wanneer twee judoka's in een gevecht het beste van zichzelf hebben gegeven. Beiden helemaal leeg zijn in kracht en energie elkaar alsnog ,na de bekendmaking van de winnaar, respectvol buigen en waardering uitspreken over het judo van de ander. In mijn ogen is dit exact wat sport dient in te houden," aldus sportschooleigenaar en -trainer Johan Zagers.

Senioren

Bij de senioren was de vechtlust zeker niet minder. Zowel heren als dames hadden zich ingeschreven voor dit grondgevechtentoernooi en streden dan ook in gemengde poules. Ook hier werd zeer hard gestreden om het eremetaal.

Maja Tomaka

Na de medaille-uitreiking was nog een speciaal moment voor Maja Tomaka. Haar leraar Johan Zagers wist haar en haar familie en vrienden te verrassen door Maja de gele band toe te kennen. In de speech van Zagers bracht hij naar voren dat Maja sinds de zomer bij Kaizen judoot en dat zij dat met volle overgave doet en niet onderdoet voor de hogere banden. Lees meer op www.deteylinger.nl.

35 / 36

Vergeefs

Een vervaarlijk schommelende tram van lijn 17 bracht mij van de Amsterdamse Westermarkt naar het Centraal Station. In het Huis met de Hoofden had ik een rondleiding gehad in een bijzondere bibliotheek. De serene rust van die oude folianten stond ver af van het grotestadsrumoer waaraan de tram het nodige toevoegde. Om zich verstaanbaar te maken riep het meisje dat voor mij zat met kracht in de telefoon die zij in haar handen hield. Ze was een jaar of 16 en zat te bellen met een vriendin. Ze was in heel het voertuig verstaanbaar. Ik maakte uit de hoorbare helft van het gesprek op dat ze met haar 4-vwo klas een bezoek aan onze hoofdstad bracht. Haar accent verried dat ze niet ver bij die stad vandaan woonde. Zaanstreek, gok ik. Haar gesprekspartner was ziek of had zich ziek gemeld, hetgeen niet geheel en al hetzelfde hoeft te betekenen. Nu kreeg ze verslag van dit tripje. Ze had groot gelijk dat ze niet meegegaan was. Nee, ze had niks gemist tot nog toe. Ze gingen zo meteen eindelijk wat leuks doen, shoppen of zo. Heel de dag was f*cking boring geweest. Tussen haakjes: dat zijn niet de woorden die ik doorgaans gebruik, maar u begrijpt dat ik dit alles slechts om der wille van de waarheid zo getrouw mogelijk doorgeef. Trouwens, de verhaspeling van de namen is ook geheel en al voor haar rekening. F*cking boring dus. Ze waren in dat Annie-Frankhuis geweest, je weet wel. Dodelijk saai. Van dat ouderwetse behang dat haar grootouders ook hadden. Ze snapte niet wat daar nou voor lol aan was, met zoveel mensen in zo'n klein huisje te gaan zitten. Je liep er zo doorheen. Dat had ze dan ook maar snel gedaan, waarna ze met wat klasgenoten ergens was gaan zitten chillen. De telefoonvriendin en ik kregen uitgebreid verslag van wat ze had genuttigd en wat de ene klasgenoot over een ander had geappt. Dat Ankie Frank-huis was een idee geweest van die klojo van Maatschappijleer. Een moedige man, vond ik. Vervuld van idealen. Maar de poging daar iets van over te brengen leek mij vergeefs...

egbert van der weide

17 t/m 24 april

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): donderdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: P. Owel; vrijdag 15.00 uur Kruisweg, 19.00 uur Goede Vrijdagviering; zaterdag 21.30 uur Paaswake; zondag 10.00 uur eucharistieviering, voorganger: P. Owel.

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): donderdag 19.30 uur, avondmaal; vrijdag 10.00 uur avondmaal, 19.30 uur Kruiswake, zaterdag 21.30 uur Paaswake, voorganger: Ds. H.R. Betting.

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): vrijdag 10.00 uur, voorganger: Ds. J.Groenleer; zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. A. Bakker.

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): vrijdag 19.00 uur gebedsviering; zaterdag 19.00 uur Paaswake, zondag 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Golden Harvest, voorganger: M. Kuipers & B. Prins.

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): geen informatie.

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering met het Iriskoor, zondag 10.00 uur Eucharistieviering met het Matthiaskoor, voorganger: Pater Wehlin.

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): vrijdag 19.00 uur voorganger: Ds. A. Alblas; zaterdag 21.30 uur Paaswake; zondag 10.00 uur voorganger: Ds. A. Alblas.

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): vrijdag 19.30 uur Stiltedienst; zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur onderwijsdienst.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 21 april bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: STANDBEELD.
De winnaar is: H. Kersten uit Sassenheim.