De Teylinger

12 september 2018

De Teylinger 12 september 2018


'Museum van de BNS knalde eruit'

De HKV vereniging wist twee nazaten van Herman Boerhaave te traceren om een schilderij van de Voorhoutse kunstenaar Jan Floor te onthullen. | Foto: PvK

voorhout n Afgelopen weekend was de landelijke Open Monumentendag. In Voorhout vond deze voor de derde keer plaats. Vijf markante locaties konden belangstellenden een bezoek brengen. John Bakker, bestuurslid lid van de Historische Kring Voorhout (HKV) was na afloop razend enthousiast over de grote opkomst.

Door Piet van Kampen

Bakker had er alle reden toe. Het werd een mooie dag die 's morgens in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat met een officieel tintje voor de HKV begon. De vereniging had zich de nodige moeite getroost om twee nazaten van Herman Boerhaave te traceren om een schilderij van de Voorhoutse kunstenaar Jan Floor te onthullen. Hierop prijkte het Boerhaavehuis en een standbeeld van de man wiens naam voor altijd aan Voorhout verbonden blijft. Thijs Fleuren en Liesbeth Maatman-Fleuren, uit de 9e familielijn van Boerhaave, verrichtten samen met wethouder Arno van Kempen en Cok van Steijn, voorzitter van de HKV de onthulling. Het is de nieuwste aanwinst van de tentoonstelling die tot eind januari duurt en elke 2e woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur en elke laatste zaterdag van de maand van 10.30-12.30 uur te bewonderen is. Rond het middaguur opende Jos Warmenhoven (HKV) de dag officieel voor het publiek bij het Boerhaavehuis. Een locatie die later druk zou worden bezocht om de vele boeken, prenten, foto's en attributen van Hermanus Boerhaave, 350 jaar geleden hier geboren, te bezichtigen. Belangstellenden waaronder ook oud-Voorhouters en bezoekers uit de regio konden zich in de Bartholomeuskerk laten informeren omtrent mogelijkheden met betrekking tot de uitvaart. Suzanne Deerenberg van Uitvaartverzorging Teylingen: 'Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden en wensen en het is goed dat mensen daarvan op de hoogte zijn'. Zij mocht veel belangstellenden uitvoerig voorlichten . Het museum van de BNS op de buitenplaats Schoonoord trok enorm veel bezoekers. 'Algemeen overste Theo Blokland boeide het publiek met de geschiedenis van de broeders in de Voorhoutse samenleving. Het knalde eruit' blikt een zeer tevreden Bakker terug. '

Gemeente beitelt aan uitstallingsbeleid

TEYLINGEN n Op korte termijn gaat de gemeente een schouw houden in de centra om eventueel nog bestaande of nieuwe onveilige situaties rond uitstallingen in beeld te brengen.

door Nico Kuyt

Mochten er onveilige situaties zijn dan wordt daartegen gehandhaafd. Eind dit jaar beslist de gemeenteraad over een aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening waarin de mogelijkheid tot handhaving scherper is opgenomen. Verder komt volgend jaar nieuw beleid voor uitstallingen met regels waar deze geplaatst mogen worden, de looplijnen liggen en de uitstraling van het centrum moet zijn.

Centrumvisie

Dat beleid wordt een onderdeel van een brede centrumvisie. Deze gaat onder andere in op mobiliteit, wonen, detailhandel, horeca, veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid, functies binnen de centra die nauw samenhangen.

Met het opstellen van de centrumvisie en het participatietraject wordt nog dit jaar gestart, geeft burgemeester Carla Breuer in een memo aan op vragen van het CDA.

De voorzitter van de Warmondse ijsclub, Frans Biemond, spreekt de commissie toe. Naast hem Nederlands schaatskampioen, de Warmondse Lisa van der Geest. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Teylingen
omarmt
Leidse ijshal

Teylingen laat zien er
voor te gaan

Parkdienst viert
derde lustrum

De beste Nederpop in Sassem

Monumentendag n Expositie trekt veel belangstelling

Teylingen omarmt 333 meter ijshal

De voorzitter van de Warmondse ijsclub, Frans Biemond, spreekt de commissie toe. Naast hem Nederlands schaatskampioen, de Warmondse Lisa van der Geest. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n De raadscommissie Welzijn is akkoord met de eenmalige financiële bijdrage van 225 duizend euro voor een 333 meter ijshal in Leiden.

door Nico Kuyt

De commissie verbond er wel voorwaarden aan. Zo mag de ‚stichting ijshal Leiden' niet komen met een naheffing voor nog meer geld omdat enkele gemeenten niet willen bijdragen. Ook moet de totale financiering helemaal rond zijn. En als de stichting door haar activiteiten veel inkomsten heeft, dient enig geld weer naar de gemeente terug te vloeien. Vooraf aan de bespreking kwam de voorzitter van de Warmondse ijsclub, Frans Biemond, de 333 meter ijshal aanprijzen. Hij had de Nederlands kampioene in marathonschaatsen, Lisa van der Geest, meegenomen. Zij is vorig jaar uitgeroepen tot sportheld van Teylingen. Zij zou het waarderen als Teylingen een warm hart toedroeg aan de schaatssport, zo hield zij de commissie kort voor. Ook de voorzitter van de stichting ijshal Leiden, Jos Arts, sprak vurig de wens uit voor de geldelijke steun vanuit Teylingen. Enkele gemeenten hebben aangegeven geen geld beschikbaar te stellen, maar deze zullen de komende tijd door de stichting nog worden benaderd. Ten tijde van de commissievergadering hadden alleen Zoeterwoude en Kaag en Braassem een harde toezegging gedaan om bij te dragen. Wethouder Bas Brekelmans was verheugd met de positieve steun vanuit Teylingen. „Het biedt mogelijkheden om voor de Teylingers te doen wat alleen regionaal kan.... Teylingen laat zien er echt voor te gaan en geeft het goede voorbeeld... Wij geloven in een regionale sportvoorziening." Hij verzekerde de commissie dat er geen naheffing zal plaatsvinden om eventuele gaten in de financiering te dekken. De Teylingse bijdrage blijft op maximaal 225 duizend euro staan. Het voorstel gaat als een hamerstuk naar de gemeenteraad.

Verbolgenheid over wegslepen voor Koningsdag

SASSENHEIM n Er zijn even voor Koningsdag vanwege werkzaamheden 7 auto's weggesleept van het parkeerdek bij station Sassenheim. Twee van hen tekenden bezwaar aan.

door Nico Kuyt
Volgens één van de bezwaarmakers stond er weliswaar een bord, maar in een moeilijke bocht en waar het wegslepen in kleine letters stond. Er is vooraf wel bekendheid aan gegeven, maar die hebben hem als bewoner van Lisse niet bereikt. Hij wil een deel van de wegsleep- en stalkosten terug. De gemeente neemt het standpunt in dat aan de wettelijke verplichting is gedaan. Alleen het plaatsen van een bord is daarbij al voldoende. Over enkele weken komt de Bezwaarcommissie met een advies aan B&W over het bezwaar.

Vragen over instroom MareGroep

TEYLINGEN n De CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Manon van Dijk hebben aan B&W vragen gesteld over het gebrek aan instroom bij het re-integratie- en ontwikkelbedrijf MareGroep.

door Nico Kuyt

CDA-raadsleden brachten een werkbezoek aan de MareGroep en het Servicepunt Werk (SPW). En dat riep vragen op over het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de rol en inzet van Maregroep en SPW. Zo zou het SPW weinig mensen doorverwijzen naar de MareGroep.

"Juist in deze sterk opgaande economische conjunctuur moet het mogelijk zijn om nagenoeg alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Die optimale omstandigheden moeten daartoe ten volle benut worden", stellen zij en willen een verklaring van B&W over het grote aantal dat desondanks nog steeds niet aan werk geholpen is en wat er aan wordt gedaan.

Raadsvragen over klachten Regiotaxi

TEYLINGEN n De raadsfractie van Trilokaal wil inzicht in de klachten over de Regiotaxi. Zij heeft hierover vragen aan B&W gesteld.

door Nico Kuyt

Het afgelopen jaar ontving de fractie in toenemende mate klachten over de Regiotaxi, met name rond de ontevredenheid over de gereden ritten, gedrag van de chauffeurs en afhandeling van meldingen en klachten bij Regiotaxi.
In de afgelopen maanden zijn er door de fractie gesprekken gevoerd met Welzijn Teylingen, Holland Rijnland, chauffeurs van A-Tax en Taxi Brouwer, gebruikers en de centrale van de taxi. Met name lijken de registratie en afhandeling van klachten moeizaam te verlopen, zo is de conclusie.
De fractie verzoekt nu B&W om opheldering.

Vrijspraak inbraak Voorhout

VOORHOUT n De verdachte van diverse inbraken en andere delicten is in hoger beroep veroordeeld tot een straf van 30 maanden.

Van de inbraak in Voorhout in oktober 2015 is hij vrijgesproken vanwege onvoldoende bewijs. Bij de inbraak werd naast sieraden een personenauto Mini Cooper weggenomen. Bewezen is dat de verdachte de auto in de weken erna in bezit had. Voor de heling van het door misdrijf verkregen goed is hij wel veroordeeld. (Nico Kuyt)

Klaverjassen bij KBO Warmond.

warmond n Donderdag 13 september gaat het klaverjasseizoen van de KBO Warmond weer van start.

Elke donderdagmiddag om 13.30 uur starten wij in de kleine zaal van het Trefpunt. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, € 4,00 , en dit is inclusief 2 x koffie /thee. Als u nog geen lid bent van de KBO Warmond bent u ook welkom om deel te nemen aan het klaverjassen dat wij wekelijks organiseren. U bent van harte welkom om hierbij aan te schuiven.

Parkdienst Sassenheim: Heb je de smaak al te pakken?

Dit jaar is alweer de 15e Parkdienst. Een niet meer weg te denken belevenis. | Foto: PR

sassenheim n Dit jaar vieren we de 15e Parkdienst op zondag 16 september, bij goed weer in het Park, bij slecht weer in de Pancratiuskerk.

Deze Dienst wordt georganiseerd dor de Raad van Kerken in samenwerking met de Oranje Vereniging Sassenheim. Het thema is 'Heb je de smaak al te pakken' . Voorgangers zijn Pastor P. Owel en Dominee H.Betting. De muzikale medewerking zal verzorgd worden door Gospelkoor Soul2Soul, een enthousiaste zanggroep.

Wijntje erbij?

Voor de kinderen zijn ook activiteiten en wordt hun medewerking ook gevraagd. Direct na de Dienst wordt u koffie/thee met cake aangeboden en vervolgens kunt u een lekker wijntje proeven van Koos en Chantal Langeveld die bereid zijn gevonden een lekkere wijn aan te bieden en daarnaast een stukje hartige taart!

Meekijken via internet

Deze Parkdienst zal worden opgenomen en live uitgezonden door Live Media. De Parkdienst is te zien via een livestream op: www.pgsassenheim.nl en www.facebook.com/Julianakerk. Meer info op de website van de sassenheimse kerken. Via de Kerkomroep wordt de Dienst in geluid uitgezonden, maar zoek ons ook op Facebook. Voor vragen kunt u ook terecht op Parkdienstsassenheim@gmail.com

Muziek van 'Hart tot Hart'

Gospelkoor Soul2Soul uit Sassenheim zal op zondag 16 september 4-stemmig muzikale inkleuring geven aan de jubileumeditie van de Parkdienst. De koorleden hebben, net als bij de oecumenische dienst, een verschillende kerkelijke en soms ook niet kerkelijke achtergrond. Soul2Soul zal met haar muziek 'van hart tot hart' troosten, ontroeren en aanzetten tot blijdschap. De aanvang is 10:00 uur en het koor start vóór aanvang van de dienst. Verdere informatie over het koor, zie www.gospelkoor-soul2soul.nl.

Open repetitie

Donderdag 20 september houdt Gospelkoor Soul2Soul een Open Repetitie om nieuw leden te werven. Loop ter kennismaking gerust de Havenkerk te Sassenheim binnen en ervaar de gemoedelijke sfeer bij dit koor.
U bent van harte welkom vanaf 20:00 tot 22:00 uur.

Dag van de Ouderen in Hotel van der Valk in Sassenheim

sassenheim n Op vrijdagmiddag 28 september a.s. organiseert KBO Teylingen in samenwerking met Welzijn Teylingen de "Dag van de Ouderen 2018", waarbij senioren woonachtig in de gemeente Teylingen welkom zijn.

Bij de ontvangst vanaf 13.00 uur staat de koffie/thee met iets lekkers al voor u klaar.
Na een drankje wordt gestart met het programma.


13.30 uur
Opening door de voorzitter.

13.35 uur
Deze middag zal voor u optreden Marjolein Meijers met de muzikanten Walter en Onno Kuipers

14.15 uur
Pauze

14.45 uur
2de optreden Marjolein Meijers

15.30 uur
Pauze

16.00 uur
Peter & Anja & the Dutch Vocals.

De zaal bevindt zich op de 1ste etage en is goed te bereiken vanuit de hal op de begane grond met een ruime lift. De kosten voor deze dag bedragen € 10,00 (incl. koffie, consumpties en vervoer). Bij binnenkomst worden 3 consumptiebonnen uitgereikt.


Voor vervoer van en naar Hotel van der Valk zijn bussen geregeld. Opstapplaatsen:

om 12.00 uur op het kerkplein in Voorhout, om 12.00 uur in Warmond bij het Trefpunt en om 12.15 uur in Sassenheim bij de bushalte aan de Teijlingerlaan (vlakbij verzorgingshuis Sassembourg), daarna 't Onderdak en de Bernardus.

Aanmelding met gelijktijdige betaling vóór 15 september 2018:
In Voorhout: bij Hans Boere, Julianalaan 27, of Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146
In Warmond bij Corri van Wetten , Kloosterwei 204 en

In Sassenheim bij Netty Havenaar, Kagerdreef 186

Taxatiedag

Warmond n Altijd al willen weten hoeveel die ene ring waard is of wat de waarde van het vaasje op zolder is? Op zaterdag 22 september organiseert Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36) een taxatiedag. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers hun kunst en curiosa laten taxeren door taxateurs Gijs Essink en Patrick Becks. Van schilderijen tot sieraden en van servies tot boeken, alles kan aan bod komen. De entree bedraagt 5 euro en voor dat bedrag mogen bezoekers maximaal drie objecten laten taxeren.

'Typisch jongensgedrag'

Sassenheim n De workshop 'Typisch jongensgedrag' voor ouders met kinderen tussen de 3 en12 jaar is op dinsdag 25 september van 19.30 tot 21.30 uur bij jongerencentrum Fascinus (Van Alkemadelaan 14).

Tijdens deze workshop bespreken we wat het van jou vraagt om jongens op te voeden en hoe je dit zo leuk mogelijk kunt maken voor jezelf en voor de jongens. Je krijgt inzicht in het gedrag van jongens waardoor je als opvoeder je houding en activiteiten beter op hen kunt afstemmen. Opvoeden van jongens wordt zo (nog) leuker. Het is een interactieve workshop met een combinatie van theorie en (eigen) praktijk. Je krijgt praktische tips en handvatten voor de opvoeding. Ook is er veel ruimte voor vragen en uitwisselen van ervaringen.

De workshop bestaat uit een bijeenkomst en is gratis. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

Frans Café

Warmond n Het Frans Café begint seizoen 2018-219 met een etentje op donderdag 13 september in het restaurant Het Wapen van Warmond, Dorpsstraat 90; aanvang 19:00 uur. Er wordt een diner voorbereid à € 22,50 p.p. met een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Deze gangen en de drankjes zijn uiteraard voor eigen rekening.

Het Frans Café is een initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné, die niet alleen jaarlijks uitwisselingen tussen beide plaatsen nastreeft, maar in dat kader ook de Franse taal promoot. Daarom wordt tijdens de maaltijd (zo veel mogelijk) Frans gesproken, onder meer over de afgelopen vakantietijd en over de komende projecten van de Stichting.
Belangstellenden wordt verzocht hun komst aan te melden via het e-mailadres
mevanniftrik@gmail.com.

Deuren Kleine Kerk open tijdens braderie Voorhout

Even tot rust komen in de Kleine Kerk. | Foto: PR

voorhout n Op zaterdag 15 september is de Kleine Kerk tijdens de braderie in de Herenstraat geopend.

De kerk dient als zogenaamde pleisterplaats. Onder het genot van een kopje koffie kunnen geïnteresseerden de Kleine Kerk bezichtigen en tot rust komen van de gezellige drukte tijdens de najaarsfeesten. Een team van vrijwilligers staat klaar om meer te vertellen over de ins en outs van de kerk. Indien mensen benieuwd zijn naar hoe de kerk er van binnen uitziet, meer willen weten over de geschiedenis of over de erediensten die op zondag worden gehouden, is de kerk zeker een bezoekje waard.

De Kleine Kerk is gelegen aan de Doctor Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout.

Vorming & Toerusting: verder kijken

teylingen n Begin september is het nieuwe programma van de Commissie Vorming & Toerusting verschenen. Net als vorig jaar heeft het programma 2018/2019 als titel Verder kijken. Omdat het geloof niet ophoudt bij de zondagse eredienst of bij het lezen van de Bijbel. Het geloof vraagt om geregelde voeding en daarvoor reikt het programma veel mogelijkheden aan.

Zo staat de eerste avond van het seizoen in het teken van Maria, de vrouw die met name in de rooms-katholieke traditie voor veel gelovigen zo betekenisvol is. We gaan ook na hoe Kerstmis in de traditie staat van de kerk. Die kerk komt zelf ook aan bod. Welke toekomst heeft de kerk, waar liggen kansen en wat kunnen we daar in Teylingen mee? Als gelovigen worden we ook uitgenodigd om na te denken over de betekenis van duurzaamheid in relatie tot het geloof. Hoe maken wij dat in ons dagelijks leven waar?

Op adem komen

Om op adem te komen zijn er ook dit seizoen vespers. Dit keer rond de overgang van het oude naar het nieuwe kerkelijk jaar en op weg naar Pasen. Verstilling is ook te vinden in de kloosters, waar dit jaar weer een weekend wordt georganiseerd. Ook de natuur heeft op dit terrein veel te bieden. Net als vorig jaar gaan we wandelen, dit keer zonder uitgezette paden. Verstilling is ook te vinden in de muziek. De slotavond staat dit keer in het teken van het Gregoriaans. Kunst en cultuur zijn eveneens in het programma vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld rond de Russische schrijver Dostojewski, die in zijn boeken allerlei geloofsvragen stelt. Op weg naar Pasen staat de kruisweg centraal van Sieger Köder. Verhalenverteller Kees Posthumus belicht het Paasverhaal aan de hand van zeven personages. En de films in deze tijd staan in relatie tot dit verhaal.

Geweld en geweldloosheid

Voor de theologische verdieping biedt het programma avonden over Kaïn en Abel en over de gelijkenissen. En dan zijn er de onderwerpen die ons als mens raken, zoals geweld en juist het tegenovergestelde: geweldloosheid. Naast een avond over geweldloze communicatie komt ook Dietrich Bonhoeffer aan de orde, die zijn verzet verwoordde in taal. Maar ook vragen rondom het ouder worden komen aan de orde.

Wie komend seizoen verder wil kijken kan dus terecht bij een of meer avonden van de Commissie Vorming & Toerusting. De commissie is een activiteit van de Raad van Kerken Sassenheim en de gezamenlijke kerken in Warmond. Het programma is te vinden op de website van alle deelnemende kerken. Opgeven kan met het formulier dat in het hart van het programmaboekje zit. Voor de meeste activiteiten geldt een eigen bijdrage van drie euro.

SOS expositie trekt veel belangstelling

De heer en mevrouw Spruit bij door Cor Spruit gemaakte replica van de Blauwe Tram. | Foto: PR

sassenheim n De expositie van Stichting Oud Sassenheim over 'Openbaar vervoer in de Bollenstreek' heeft afgelopen weekend veel belangstellenden naar het onderkomen van de SOS getrokken.

Sinds de opening afgelopen donderdag zijn enkele honderden bezoekers langs geweest, al dus SOS- bestuurslid Aad Lelijveld. Op Open Monumentendag was De Coy ook open. De bezoekers brachten geruime tijd door in het SOS-onderkomen.
Volgens Aad Lelijveld komt dat door de uitgebreide collectie aan herkenbare tram-en busattributen en met name de film over De Blauwe Tram.
Die wordt constant vertoond.
Met name de beelden waarin op het eind van de film De Blauwe Tram in vlammen opgaat zijn indrukwekkend en roepen veel emoties op.

Uniek beeldmateriaal

De film is door tramhobbyist en drager van de SOS-erepenning Cor Spruit uit veel oud en soms uniek beeldmateriaal samengesteld.
Tijdens de opening van de expositie vertelde de heer Spruit in een lezing over de Blauwe Tram dat hij vele mooie herinneringen aan de tram heeft, vooral als hij er mee naar zijn vriendinnetje en thans huidige echtgenote in Lisse ging.

De SOS heeft besloten dat de tentoonstelling voorlopig elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen is in De Coy aan de Kagerdreef 72.
Vanwege een aantal verzoeken zal de tentoonstelling ook op enkele avonden te bezichtigen zijn. De data worden nog bekend gemaakt.

Ingezonden: Met vaart op de Vaart, in de Vaart

ingezonden n "Dit is niet te hopen natuurlijk, maar uit diverse nieuwsberichten heb ik vernomen dat op de 'Nieuwe Leidsevaart' na de verbreding met 80 km/u gereden mag worden. Nu is dat 60 km/uur. Dat betekent dat over 1.500 meter, de afstand tussen de Nagelbrug en de Postbrugrotonde, 22,5 seconde tijdwinst wordt berekend.

Nu vraag ik me af of deze snelheid wel opweegt tegen het gevaar van een aanrijding. Met aan de ene kant water en de andere zijde het rijwielpad, zal het wel uitmaken of er 60 of 80 km/u wordt gereden. Bovendien zal er ook nog harder worden gereden dan is toegestaan.

Zou het niet wenselijk zijn om als proef eerst 60 km/u aan te houden? Eventueel kan het later nog 80 km/u worden. Het is maar een idee en misschien het overwegen waard."

Aad van Dam,

Voorhout

Lezing: achter de schermen bij de jaarlijkse Turfrace in Warmond

Warmond n Op woensdag 19 september van 10.00 tot 11.30 uur vertelt Antoon de Vroomen van Stichting Zeilvaart Warmond over de jaarlijks Turfrace in de Bibliotheek in Warmond.

Ieder jaar in september vindt de 3-daagse Turfrace plaats in Warmond. De start en de finish hebben veel mensen wel gezien, maar wat er onderweg gebeurt is vaak onbekend.
Voor iedereen die daar meer over wil weten geeft Antoon de Vroomen een lezing.

Kaarten á € 4,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden, zijn te reserveren in de Bibliotheek en via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Muziekensemble Lignum in concert

Het muziekensemble Lignum zal, samen met organist Wim Hazeu, op zaterdag 15 september om 20.00 uur een sprankelend concert geven in de Pancratiuskerk. | Foto: PR

Sassenheim n Het muziekensemble Lignum geeft, samen met organist Wim Hazeu, op zaterdag 15 september om 20.00 uur een sprankelend concert in de Pancratiuskerk.

Zij zullen een populair programma ten gehore brengen met werken van Weill, Tchaikovski, Kee, Guilmant en de meezinger 'Ik hou van Holland'. Na afloop is er een hapje en drankje verzorgd door de Oranjevereniging Sassenheim. Lignum is een muziekensemble van ongeveer 20 muzikanten en kent een bijzondere bezetting: alleen klarinetten! Dit orkesttype wordt wel clarinet choir genoemd. De afgelopen jaren heeft Lignum vele tientallen uitvoeringen gegeven in binnen- en buitenland, en bij zeer verschillende gelegenheden: van 'deftige' concerten in kastelen en kerken tot lichtere optredens bij recepties of vrolijke uitspattingen op straat, zoals tijdens de Leidse Lakenfeesten.

Wim Hazeu

Wim Hazeu (1971) studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en behaalde daar de einddiploma's Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus Orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek. Hij was eerste prijswinnaar op het Nationaal Orgelconcours te Leiden in 1995 en het Govert van Wijnconcours te Maassluis in 1996. Als concertorganist trad hij vele malen op in binnen- en buitenland. sinds 1997 is hij de vaste organist van de St.Agneskerk te Den Haag. Verder is hij als dirigent verbonden aan het Dameskoor St. Agnes en het Herenkoor Jubilate Deo in Laetitia te Den Haag. Als orgelbouwer is hij werkzaam bij Adema's Kerkorgelbouw te Hillegom.

Hendrik Jan Lindhout

Hendrik Jan Lindhout (geboren en getogen 'Sassemer') studeerde trompet en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Trompet bij Peter Masseurs en John Taber, orkestdirectie bij Louis Stotijn, Pierre Stoll, Lucas Vis en Ed Spanjaard. Hij was 30 jaar lang vaste trompettist bij het ASKO Schönberg Ensemble en daarnaast ruim 26 jaar eerste trompettist van Holland Symfonia, voorheen het Nederlands Ballet Orkest.

Cabaretduo Piepschuim in het theater met een nieuwe show

Piepschuim geeft een try-out in Theater 't Onderdak. | Foto: PR

Sassenheim n Cabaretduo Piepschuim gaat komend seizoen het theater in met een nieuwe voorstelling genaamd 'Grote Woorden'.

Piepschuim wordt gevormd door taalfilosoof en componist Cor Burger en multi-instrumentalist en fysiek acteur Robbert Koekoek. Een try-out van deze voorstelling is op zaterdag 6 oktober om 20:15 uur te zien in theater 't Onderdak te Sassenheim. Een avond gevuld met humor, muziek, actualiteit zorgt ervoor dat de bezoeker met een grote glimlach de theaterzaal gaat verlaten. 'Grote Woorden' is een actueel programma over de macht van het gelogen woord en de Waarheid en Taal in al zijn facetten. Een voorstelling waarbij alle theaterdisciplines op een unieke wijze aan bod komen.

Oude tijden herleven en het dak gaat er af met de Nederpop All Stars

Kortom, Piepschuim gaat u een hilarische avond bezorgen, waarbij elk bezoeker op het puntje van zijn stoel zit. Kaarten reserveren kan via de website: https://www.hetonderdak.nl/cabaret/Grote-Woorden-Korte-metten-Tryout.

Lezersactie

Voor de lezers van De Teylinger zijn kaarten te winnen voor deze voorstelling. Beantwoord de volgende vraag: Uit hoeveel leden bestaat cabaretduo Piepschuim?

A: 1
B: 2
C: 3

Stuur uw antwoord uiterlijk vrijdag 14 september naar redactie@deteylinger.nl. UIt de goede inzendingen verloten wij twee keer 2 kaarten.

Nederpop All Stars, try-out

Sassenheim n Oude tijden herleven en het dak gaat er af met de Nederpop All Stars tijdens het muziektheater op zaterdag 29 september.

Na een succesvolle eerste theatertournee kon een tweede dan ook niet uitblijven. Deze band met topmuzikanten waaronder Nol Havens (VOF de Kunst) en Erik Mesie (Toontje Lager) staat garant voor een avond onvervalst genieten van pop in je moerstaal. Denk aan Nederpop pareltjes als België, Vriendschap, Stiekem Gedanst, Suzanne, Laat me/Vivre en De Bom. Met de Nederpop All Stars voelt het alsof de jaren van Toontje Lager, VOF de Kunst, Doe Maar, Het Goede Doel, Ramses Shaffy en Liesbeth List nooit zijn weg geweest.
Meezingen, dansen en weg zwijmelen in dit feest der herkenning met Nederpop All Stars op zaterdag 29 september.

Kaarten

De zaal is deze avond ingericht met zowel zitplaatsen als statafels. Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer geopend, zodat u tussendoor een drankje kunt halen. Kaarten kosten € 22,50 per stuk. Aanvang : 20.15 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A, Sassenheim. Kaartverkoop: www.hetonderdak.nl.

Primera

Vanaf twee weken voor elke voorstelling zijn kaarten, (niet voor films) indien de voorstelling niet is uitverkocht, verkrijgbaar bij Primera Sassenheim, Hoofdstraat 208, Sassenheim, tel: 0252 – 21 17 56.. U kunt bij Primera Sassenheim ook betalen met theaterbonnen en CKV bonnen (verkrijgbaar bij alle VVV's, de grotere theaters en schouwburgen) .Verkoop aan de zaal, op de dag van voorstelling vanaf 45 minuten voor aanvang.

Orgelconcert Marie-José Zwaan, Lohman-orgel Warmond

Warmond n Op donderdag 20 september. geeft organist Marie José Zwaan uit Voorhout een orgelconcert op het gerestaureerde Lohman-orgel in de pg Kerk Warmond, aanvang 20.00 uur.

Marie-José speelt o.a. werken van J.G.Walter, Prealudium C dur Buxtehude, Choral, Toccata et Fuga D moll J.S.Bach, Mozart Changes Gardonyi, Elegy Thalman-Ball, Prélude et Fugue Sur B.A.C.H. F. Liszt.

Onderscheiden

Nog op de basisschool was Marie-José al werkzaam in de Kerk als organist Kerkkoor.
Nu geeft ze diverse concerten, heeft een lespraktijk en begeleidt koren en solisten.Zij speelt als gastorganist in diverse kerken, is vaste organist in Heemstede en dirigent van het Kerkkoor te Voorhout. Voor haar 40 jarig jubileum werd zij onlangs onderscheiden met een oorkonde en gouden draaginsigne.

Vogel-Vaarexcursie Natuurcentrum naar Boterhuispolder

Op zoek naar vogels met de Hylke Tromp. | Foto: PR

Warmond n Op zondag 23 september organiseert het Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn weer een vaarexcursie met het historisch zeilschip de Hylke Tromp.

Deze 100 jaar oude Kagenaar zorgt voor een hele andere manier van natuur beleven. Wanneer de motor uitgaat en de zeilen zijn gehesen zorgen wind en water er voor, dat je veel meer gaat zien en bemerken van het de natuur en het vogelleven. Dit keer krijgt de excursie nog een extra dimensie door deze middag een bezoek te brengen aan Bert van Leeuwen in het Lage Land vlakbij de Zijldijk Bert gaat ons vertellen over het interessante project dat wordt uitgevoerd in het gebied waar hij zijn boerderij heeft. Men is daar namelijk bezig om in het kader van natuurontwikkeling een groot weidevogelgebied te creëren. We gaan die middag met eigen ogen de ontwikkeling zien door het maken van een korte wandeling, waarbij we ter plaatse uitleg krijgen. Op de weg van en naar Bert hopen we al varend langs de oevers van de Kagerplassen, het Zijp en het Vennemeer nog de nodige vogels te kunnen spotten onder leiding van een ervaren IVN gids.Omdat er op de Hylke slechts plaats is voor 12 personen, is het zaak je snel op te geven via het bekende emailadres: info@koudenhoornontdekken.nl. De excursie duurt van 13.00 uur tot ongeveer 16.00-16.30 uur. De opstapplaats is de steiger bij het Paviljoen (achter het NOCK) op Koudenhoorn. Vanwege de te maken kosten vragen wij deze keer een bijdrage van 10 euro p.p.

Week van de Ontmoeting in Teylingen

teylingen n De week van de Ontmoeting, 27 september tot en met 6 oktober, is bedoeld om meer mensen met elkaar in contact te brengen. Dit betekent dat er veel extra activiteiten georganiseerd zullen worden.

Welzijn Teylingen sluit hierbij aan bij de landelijke Week tegen de Eenzaamheid. Wij gaan vooral daten, koffiedrinken en goede gesprekken houden in onze Buurtkamers. De komende weken zullen bezoekers van de Buurtkamers in Teylingen kaartjes ontvangen waar mee ze iemand uit kunnen nodigen om naar de Buurtkamer te komen. U bent van harte welkom tijdens deze week op de volgende locaties.

Programma

Zaterdag 22 september Burendag: Koffie en thee met buurtbewoners in Buurtkamer Agneshoven in Voorhout

Donderdag 27 september en donderdag 4 oktober: een (welzijns)adviseur van Welzijn Teylingen bezoekt de buurtkamer in de bibliotheek van Sassenheim. Er is gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar het gesprek aan te gaan over het gevoel van alleen zijn De buurtkamer is open van 10 tot 11.30 uur.

Vrijdag 28 september en 5 oktober: de buurtkamer in Agneshove is open van 10 tot 12 uur. iedereen is welkom voor koffie, ontmoeten en een goed gesprek.

Zaterdag 29 september: Daten 60+, speeddaten voor 60-plussers in de Bollenstreek (locatie geheim, inschrijven voor deze datum niet meer mogelijk)..

Maandag 1 oktober: Buurtkamer Sassembourg is open van 10 tot 12 uur. U bent van harte welkom om deze buurtkamer te bezoeken op de eerste verdieping (naast de trap rechts) van Sassembourg.

Maandag 1 oktober: In de Speleweij in Voorhout is elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers de buurtkamer open voor iedereen.

Maandag 1 oktober: Van 13.30 tot 16.00 uur buurtkamer Gildehof waarvan het eerste half uur gym (op stoel), daarna spelletjes;

Dinsdag 2 oktober kan men in de buurtkamer van het Trefpunt in Warmond aanschuiven om met elkaar in gesprek te gaan over het thema Eenzaamheid. De gesprekken worden begeleid door medewerkers van Welzijn Teylingen. De buurtkamer is open van 10.00 tot 12.00 uur.

Dinsdag 2 oktober is er een Mantelzorghuiskamer in Agneshove in Voorhout, van 10.00 tot 12.00 uur. Mantelzorgers kunnen elkaar hier ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, onder begeleiding van de Mantelzorgadviseurs van Welzijn Teylingen.

Woensdag 3 oktober is een Sociaal Makelaar van Welzijn Teylingen in de buurtkamer op de Kagerplein in Sassenheim om met de bezoekers in gesprek te gaan. Buurtkamer de Inloop is geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

Donderdag 4 oktober: een extra mantelzorghuiskamer aan de Hyacintenstraat 7 in Sassenheim, speciaal voor de Week van de Ontmoeting. De deur staat open voor mantelzorgers van 14.00 tot 16.00 uur.

Men kan gewoon binnenlopen bij de Buurtkamers. Op www.welzijnteylingen.nl vindt men per Buurtkamer het adres.
Meer info: 0252 - 231805.

Lustrumviering en open dag bij Veteranen Ontmoetingscentrum in Sassenheim

sassenheim n Op zaterdag 15 september a.s. viert het Veteranen Ontmoetingscentrum Duin en Bollenstreek haar 1e lustrum.

Het is alweer 5 jaar geleden dat de Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek een eigen ontmoetingscentrum opende in Sassenheim ten behoeve van de veteranen in de Duin en Bollenstreek. Eerst aan de Wilhelminalaan en nu aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Om dit te vieren heeft de Stichting, met medewerking van Fonds 1818 en de gemeente Teylingen, een open dag georganiseerd voor alle Veteranen, Oud Militairen en bewoners in de Duin en Bollenstreek. Dit met als thema "Een veteraan in de buurt¨. Deze feestelijke dag vangt aan om 13:00 uur in het centrum "Tempo Doeloe", Hoofdstraat 292 in Sassenheim en duurt tot 15:30 uur. Er is een rondleiding en er wordt een en ander verteld over de diverse uitzendingen van de veteranen en zijn er militaire attributen en foto's van de verschillende missies te zien. Voor de kinderen is er een speciaal programma zoals soldatenkleding dragen, schminken en op de foto in een militair voertuig. Ook is er een kleine attentie voor de jeugdige bezoekers. Vanaf 17:00 uur is er een veteranen saamhorigheids-BBQ met genodigden voor de oud militairen en veteranen. Deze wordt muzikaal omlijst door de band ¨Good Ol Boys¨ uit Sassenheim.

Zonnebloem Sassenheim ontvangt cheque

sassenheim n Op zaterdag 8 september was het om 16.00 uur een gezellige boel bij AH op het Voorhavenkwartier tijdens de slotdag van een actie die door 20 AH filialen in Zuid- Holland een aantal weken geleden was gestart: de HoelAHoep-actie. Tijdens een kort officieel moment kon de regiomanager van Albert Heijn de eindopbrengst bekend maken.
Hij nodigde Lia Ligthart, voorzitter van Zonnebloem Sassenheim, uit een cheque in ontvangst te nemen. Gezamenlijk maakten zij het bedrag van deze cheque bekend: de totaal opbrengst is maar liefst 10.027,33 euro, een fantastisch resultaat, wat de aanschaf van een nieuwe Zonnebloem auto mogelijk maakt. De auto komt er en zal in Alphen aan de Rijn worden geplaatst.

Stichting JWC zoekt gastgezinnen

Warmond n In het kader van de jaarlijkse uitwisseling tussen Warmond en Champigné brengt een groep van plusminus 35 Fransen medio november een bezoek aan Teylingen.
De Stichting JWC zoekt gastgezinnen die één of meer Fransen onderdak kunnen bieden van donderdag 15 november tot en met zondag 18 november.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden of meer informatie vragen via JWC-voorzitter Bernadette van Moorsel. haar e-mailadres is:
b.vanmoorsel@zonnekamp.com.
De uitwisseling staat dit keer in het teken van het komende Sint-Nicolaasfeest. Zo wordt onder meer de intocht van de Sint in Sassenheim meegemaakt.

KBO Sassenheim opent het bingoseizoen

sassenheim n Donderdagmiddag 13 september 2018 start KBO Sassenheim weer met het bingoseizoen voor haar leden. Zoals altijd zijn er leuke prijzen te winnen. De middag is voor leden maar introducees zijn eenmalig ook welkom!
U wordt ontvangen met een gratis kopje koffie of thee. We spelen dan eerste twee ronden en na de pauze nog eens twee ronden. We hopen velen van u weer ontmoeten.
De aanvangstijd is 14.30, de zaal is open vanaf 14.00 uur. Locatie : Theaterzaal van 't Onderdak

Stralende bruid

Op vrijdag 7 september trad Marieke Voorn, redacteur van De Teylinger, in het huwelijk met haar Frank. Een mooie dag met een stralende bruid en een huise bordesscène. Na de huwelijksreis pakt Marieke het werk weer op om de bewoners van Teylingen iedere week weer te informeren over wat er in het dorp gebeurt.

Dag van de Democratie

teylingen n Hoe werkt de politiek? Hoe oefen ik invloed uit? Leer de raadsleden kennen! Zaterdag 15 september is de Dag van de Democratie. In heel Nederland grijpen gemeenten de kans aan om inwoners te betrekken bij de lokale democratie. Ook de Teylingse gemeenteraad doet mee!

Wilt u kennis maken met de democratie, de politiek en weten hoe u invloed kunt uitoefenen? Kom dan op zaterdag 15 september tussen 11.00 en 15.00 uur langs op het marktplein in Sassenheim!

Ideeën in ruil voor koffie en poffertjes

Sinds eind maart is er een nieuwe gemeenteraad in Teylingen. Zij nemen beslissingen over Teylingen. Geef de nieuwe gemeenteraad ideeën in ruil voor een kopje koffie of poffertjes. Daarnaast hoort de gemeenteraad ook graag hoe u denkt over uw straat, buurt, wijk of de hele gemeente Teylingen. De raadsleden vertellen u graag hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen en wat een wethouder of raadslid doet.In de kraam op het Marktplein in Sassenheim is informatie over duurzaamheid te krijgen. Inwoners kunnen een regenton winnen. Ook kunnen ze hun ideeën voor buurtinitiatieven delen met de wijkregisseurs Loes Massaro en Irma Crooijmans in ruil voor een waterfles van Join the Pipe. Inwoners met goede ideeën kunnen hier ondersteuning bij krijgen. Tevens is er een wedstrijd waarbij het beste nieuwe buurtinitiatief een subsidie kan winnen. Interesse in de politiek?

Inwoners met ambities in de politiek kunnen zich opgeven voor de cursus 'Politiek actief' of zich aanmelden voor 'Gast in de Raad'. Ook kunnen inwoners zich aanmelden voor het burgerpanel en meedenken over diverse onderwerpen in de gemeente.

Het Havencafé gaat weer beginnen

sassenheim n Na de rust van de prachtige zomer begint ook het Havencafé weer met de 2-wekelijkse activiteitenmiddagen en maandelijkse gezellige maaltijden. Mensen uit de buurt die behoefte hebben aan activiteiten, gezelligheid, een maaltijd of gewoon voor een praatje, zijn van harte welkom.

Op donderdag 20 september staat vanaf 14.15 uur de koffie en thee met wat lekkers klaar. Die middag staat stof bedrukken op het programma. Deze middagen zijn gratis. Wel kan men een bijdrage in de Havencafébus doen. Diezelfde middag starten vanaf 17.00 uur (inloop) ook weer de gezamenlijke maaltijden. Aanmelden de maandag voorafgaand aan de maaltijd bij Eef Vonk (0252-221289). Er is plaats voor 20 personen. Er wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd. Al deze activiteiten vinden plaats in het Havencafé aan de Bijweglaan 4 in Sassenheim. Voor meer informatie en het programma voor het komende seizoen: www.havenkerksassenheim.nl

40 jaar in dienst

Deze maand is Yvonne Hogenboom 40 jaar in dienst bij ActiVite en haar rechtsvoorgangers. Yvonne werkte eerst in de huishouding bij Liduina, later bij de LAS-huizen en nu al een aantal jaren bij locatie SassemBourg van ActiVite. Op vrijdag 7 september werd Yvonne in haar woonplaats Warmond opgehaald met de bekende duofiets om zo naar SassemBourg te rijden. Hier was een feestje georganiseerd voor bewoners, collega's en familie.

Open middag huisartsen-praktijk Hooghkamer

Voorhout n Op zaterdagmiddag 22 september is er van 15 uur tot 17 uur op de Ravellaan 72b een open middag voor nieuwe bewoners van de wijk Hooghkamer en voor alle Voorhouters die op zoek zijn naar een huisarts.

De middag staat vooral in het teken van wederzijds kennismaken, maar er is ook aandacht voor vragen over gezondheid. Voor kinderen is er een poppen/knuffel spreekuur ingericht. Onder het motto "samen werken aan gezondheid" wil de praktijk huisartsenzorg bieden met extra tijd en aandacht, om samen tot goede en weloverwogen keuzes wat betreft gezondheid te komen. De huisartsen en hun team willen niet alleen klachten behandelen, maar ook gezondheid bevorderen in brede zin, en respectvol, persoonlijk en servicegericht werken.

Kinderkleding beurs

Leiden n Zaterdag 15 september is er een kinderkledingbeurs in speeltuin 'vogelenwijk', Nachtegaallaan 25 Leiden. De beurs begint om 14.00 uur. Bij mooi weer is het voor iedereen mogelijk om, voor slechts €2,00, buiten ook eigen kinderkleding te verkopen. Meer info: www.vogelwijk.nl

Lucky's Bowling Club gaat van start

Dekker Warmond is er in geslaagd om een fantastisch mooie make-over te maken van de tennishal. | Foto: PR

warmond n Lucky's Bowling is al enige maanden open en hard op weg een favoriete uitgaansplek te worden. Deze eerste design bowling van Europa met een 20 banen brede video wall als eyecatcher en een geheel eigentijdse uitstraling heeft elke gast wat te bieden. Met de 20 hypermoderne Brunswick Pro Lane bowlingbanen is Lucky's Bowling tevens op sportief niveau het neusje van de zalm.

Dekker Warmond is er in geslaagd om een fantastisch mooie make-over te maken van de tennishal die men altijd als eerste betrad. De drie tennisbanen hebben nu plaats gemaakt voor 20 bowlingbanen. Om daar te komen loopt men eerst langs de open keuken door het sfeervolle zitgedeelte en ruime bar. Meteen valt het interieur in het oog; vintage en toch ook modern. Industriële lampen en ornamenten naast Chesterfield sofa's. Ongetwijfeld wordt dit hét sportieve uitje van de regio. Wat die sportiviteit betreft wil Lucky's Bowling iedereen de kans geven om zijn en haar balletje te rollen. Recreatief en wanneer men zin heeft. Maar zeker ook georganiseerd iedere week of iedere maand. Diverse competities (leagues in het bowlen genoemd) voor diverse doelgroepen worden er opgezet. Voor de sportieve 50+, een ladies league, bedrijvenleagues, 30+ leagues, Tapas & Strikes, de verenigingsleagues en ook de schoolsport.

Bowlen is leuk en gezellig

Sommige leagues zullen elke week gespeeld worden, andere leagues eens per 3 of 4 weken. Maar elke regelmatige bowler wordt hetzelfde verwelkomd en behandeld. Iedere nieuwe speler krijgt vanaf het eerste begin hulp en aanwijzingen om zich zo snel mogelijk thuis te voelen bij Lucky's.
Tijdens drie open dagen mogen de potentiële leaguebowlers kennis maken met deze leuke en gezellige sport. Niemand wordt in het diep gegooid, iedereen krijgt deskundige hulp. En als men na die open dagen besluit om verder te gaan met deelname aan de league, dan wacht er nog meer begeleiding. Voor elke deelnemer ligt er een starterspakket klaar bestaande uit 5 trainingen om de beginselen te leren, een op eigen hand geboorde bowlingbal, eigen schoenen en een trainingskaart voor 10 uur bowlen. Bovendien krijgen ze ook nog eens een korting van 50 euro op vervolglessen en 50 euro vervolgmateriaal.

Coach

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen heeft Lucky's Bowling de handen ineen geslagen met Jack Edelaar. Deze ex-bondscoach van het Nederlands en Tsjechisch team was 20 jaar lang in dienst van de Nederlandse Bowling Federatie en verantwoordelijk voor het sportprogramma. Zelf bowler sinds zijn 10e is deze 54-jarige bowlingdeskundige dé expert in zijn vakgebied. En ook nog eens de kersverse Nederlands Dubbel Kampioen bij de veteranen.

Opgeleid als leraar LO en bij NOC*NSF geschoold als Mastercoach in Sports, is Edelaar duidelijk in zijn statement: "iedereen kan leren bowlen! Dat is het leuke van deze sport. Niet iedereen kan even goed worden en als je echt goed wilt worden moet je natuurlijk veel trainen. Voor iedereen kan ik de juiste begeleiding bieden; van beginners tot toppers. En Lucky's Bowling is er op ingericht. De beste faciliteiten en de beste begeleiding kan alleen maar leiden tot hele mooie dingen!"

Heeft u er zin in gekregen? Om kennis te maken met de bowlingsport hoeft u slechts te kijken waar uw interesse naar uitgaat. Geef uw interesse door via info@luckysbowling.nl of bel even naar 071-3058888 (zie advertentie voor de data).

Ondernemers stimuleren een rookvrije generatie

regio n De roep naar rookvrije omgevingen wordt steeds luider, zeker als het gaat om de bescherming van de jongste generatie; onze kinderen. 'Iedereen vindt het normaal dat er binnen niet mag worden gerookt, terwijl er direct buiten de deur wél gerookt wordt. Dat is toch raar? Zo lopen kinderen en hun ouders nog steeds door de rook naar binnen of naar buiten.' Het is Krijn van Dijk, eigenaar van binnenspeeltuin KidsZoo, een doorn in het oog. 'Ik ben een voorvechter van een rookvrije generatie. Roken is zó ongezond en levert zoveel gezondheidsrisico's op, daar mogen we de ogen niet voor sluiten. Wat mij betreft moeten we als ondernemers regionaal de krachten bundelen en het roken rondom onze bedrijven ontmoedigen.' Samen met collega's waaronder Stiwa – met sport- en recreatiecomplex Wasbeek, Sporthal De Korf, Sporthal De Geest, Sporthal De Tulp, Sporthal De Schans – en Voetbalvereniging Foreholte) maakt van Dijk zich hard voor rookvrije zones rondom sport- spel- en recreatievoorzieningen. Er zijn al meer sportcomplexen/verenigingen – oa. KV Top uit Sassenheim en de Noordwijkse Hockey Club – die de daad bij het woord hebben gevoegd. 'We kunnen het roken bij onze bedrijven meestal niet verbieden, omdat het geen eigen terreinen zijn. Maar we kunnen rokers wel ontmoedigen en nadrukkelijk wijzen op ongezonde gewoontes. Die eigenlijk onacceptabel zijn in de nabijheid van kinderen en sporters.' Van Dijk heeft ook voor zijn eigen medewerkers een ontmoedigingsbeleid gehanteerd. 'Ons personeel heeft er samen voor gekozen dat er bij KidsZoo niet meer wordt gerookt. Ja, dat heeft ze een gezamenlijk voordeel opgeleverd, maar stimuleren werkt over het algemeen beter dan straffen.' En zo kijkt de ondernemer ook naar het rookgedrag van gasten. 'Ik kan het niet verbieden. Maar ik kan wel een vurig pleidooi houden waarom ik vind dat kinderen rookvrij moeten kunnen spelen en sporten. Daarmee geef je naar mijn mening als ondernemer een goed signaal af.' Hij roept collega-ondernemers uit de regio dan ook op om het roken rondom alle locaties te ontmoedigen. 'Ik vind het belangrijk dat we hetzelfde signaal afgeven, dus reken op veel bijval. Ben je ondernemer en wil je meer weten? Neem contact op, dan zetten we samen de schouders eronder. Op termijn verwacht ik overigens dat de Duin- en Bollenstreek gemeentes ons in dit beleid ondersteunen. Maar daar gaan we niet op wachten. Zelf het initiatief nemen, dat hoort bij ondernemerschap.'

Liza Ultee wint prijsvraag Wereldwinkel Sassenheim

teylingen n Liza Ultee is de gelukkige winnaar van de prijsvraag van de Wereldwinkel in Sassenheim.

Tijdens de "Nacht van Sassem" hebben velen bij de stand van de Wereldwinkel meegedaan aan het raden van het gewicht van het levensmiddelenpakket. Dat bleek een lastige opgave de antwoorden waren nogal verschillend van enkele honderden grammen tot een paar kilo. De uiteindelijke winnares is Liza Ultee uit Sassenheim, die met haar schatting maar 14 gram van het juiste gewicht verwijderd was. Zij heeft het levensmiddelenpakket inmiddels uit handen van de voorzitter uitgereikt gekregen.

Nieuwe kans

Voor alle anderen die nog een kans willen maken op dit pakket, is er de mogelijkheid om opnieuw mee te doen a.s. zaterdag op braderie in Voorhout.

Voorlichtingsavond over Depressie en burn-out

sassenheim n Op maandag 24 september is er in Sassenheim een gratis voorlichtingsavond over Depressie en burn-out. U bent van harte welkom in de Julianakerk, Julianalaan 6 (2171 CZ). De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Aanmelden is niet nodig.

Een depressie en een burn-out zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Veel van de symptomen van burn-out en depressie komen met elkaar overeen. Mensen met een burn-out zijn vaak somber en lusteloos, net als mensen met een depressie. Ook kunnen mensen met een burn-out last hebben van schuldgevoelens, net als mensen met een depressie. Het verschil is dat een burn-out het gevolg is van langdurige overbelasting, terwijl een depressie ook kan ontstaan zonder dat er sprake is van overbelasting. Verder speelt aanleg bij het ontstaan van een depressie een grotere rol dan bij burn-out. Tijdens deze avond komt u meer te weten over depressie en burn-out en over de mogelijkheden hier iets aan te doen. Een ervaringsdeskundige gaat in op het onderwerp vanuit haar/zijn eigen ervaring. Een professional vertelt over het thema in het algemeen, de achtergrond, oorzaken, signalen, het hulpaanbod en omgangsadviezen (familie en naasten). Natuurlijk is er altijd voldoende ruimte om vragen te stellen. Voor meer informatie: bel 071 514 74 20 of kijk op
www.rivierduinen.nl/agenda.

Stem, klank en stilte in de Roef

Voorhout n Op maandag 17 september zal van 19.30 tot 21.30 uur onder leiding van Ellen Spaargaren de eerste mantra workshop in de Roef (naast de Bartholomeuskerk in Voorhout) gaan plaatsvinden. Een mantra is een enkel woord, een zin of soms een gedicht dat wordt gezongen om je gedachten tot rust te laten komen. Je focust je eigenlijk op iets groters dan jezelf, zodat je je geen zorgen meer maakt over allerlei gedoe. Het zingen van mantra is een eenvoudige manier om te mediteren. Je wordt gedragen door de woorden die gezongen worden. Wanneer je op zoek bent naar balans, ontspanning of kracht, dan kan zo'n avond stimulerend werken. Er is alleen maar het 'nu' waar je volop van kunt genieten. Het leuke is daarbij dat je eigenlijk niet hoeft te kunnen zingen, meer dan je stem is niet nodig. Ben je benieuwd of dit ook iets voor je is? Kom het eens uitproberen. Je bent van harte welkom! Meer informatie en inschrijven: www.palliam.nl. De bijdrage is € 5,-.

Basiscursus natuur (herfst) van IVN Leiden

oegstgeest n In de najaarscursus komen aan de orde de verschijnselen die met de herfst te maken hebben en daarbij gaan we in op de meest voor de hand liggende vragen. Zoals: waarom verliezen veel bomen hun blad als de winter komt, waarvoor dienen de bessen en de eikels, waarom trekken sommige vogels wel weg en andere niet, wat zijn paddenstoelen eigenlijk voor dingen? De cursus bestaat uit drie avonden en drie excursies. Voorkennis is niet vereist. Theorieavonden: woensdag 26 september , woensdag 10 oktober, woensdag 17 oktober. Plaats: Wellantcollege, Oegstgeest. Aanvang: 19.30 uur. Excursies: zaterdag 29 september, zaterdag 13 oktober, zaterdag 20 oktober. De wandelingen beginnen om 10.00 uur, op locaties in de directe omgeving. De kosten bedragen € 45,-. incl. koffie/thee op de avonden. Informatie en aanmelding: Hans ter Mors 071 3617521 hanstermors@xs4all.nl. Meer info: www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio

Film in 't Onderdak

sassenheim n Donderdag 20 september is het weer filmavond in 't Onderdak. Dan draait de film 'Fences'.

Troy Maxson is een Afro-Amerikaanse vader, werkt bij een schoonmaakbedrijf in Pittsburgh. Eens droomde hij van een professionele honkbalcarrière, maar toen de major leagues eindelijk zwarte spelers toelieten was hij te oud. Hij probeert een goede echtgenoot en vader te zijn, maar de verloren droom vreet nog steeds aan hem, wat ervoor zorgt dat hij een besluit neemt dat zijn familie verscheurt.Kaarten kosten € 5,00 per stuk. Verkrijgbaar aan de zaal voor aanvang film of reserveren via de website: www.hetonderdak.nl. Aanvang film :20.15 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A. Tel. ma t/m vrji van 10-10.30 uur 0252-22 58 74

Zwemles voor A en C

voorhout n Direct na de najaarsfeesten kunnen kinderen weer starten met het volgen van zwemlessen bij Zwemvereniging de Columbiaan in Voorhout. Vanaf eind september zijn er ook plaatsen vrij bij het volwassenzwemmen, zwemvaardigheid en wedstrijdzwemmen.

Net voor de zomervakantie zijn er twintig diploma's behaald door de ABC-zwemmers, waaronder zes voor het A zwemdiploma. Dit betekent dat er weer plekken vrij zijn voor startende zwemmers. Zwemvereniging de Columbiaan heeft een honderd procent slagingspercentage. De adviesleeftijd om te starten met zwemles voor het A-diploma is 4 tot 5 jaar. De eisen die aan het A-diploma zijn gesteld, zijn motorische lastig voor een kind van 3 jaar om te halen. Er wordt in kleine groepjes gezwommen zodat er veel persoonlijke aandacht is voor ieder kind.

Wasbeek – Sassenheim
KTS - Voorhout

Gemiddeld gezien duurt het 42 uur voordat een kind het A diploma haalt. Bij de Columbiaan zwemmen de kinderen 2 x per week (zaterdagochtend – einde woensdagmiddag) 30 minuten. De lessen lopen gelijk met de schoolvakanties. De startende zwemmers beginnen in de Wasbeek in Sassenheim. De gevorderde kinderen zwemmen 2 x per week in het KTS-bad (maandag en donderdagmiddag). De kinderen leren onder andere; springen vanaf de kant, schoolslag, rugslag, zelfstandig uit het water op de kant klimmen, afzetten aan de wand en uitdrijven, rugcrawl, borstcrawl en watertrappelen. Ook leren ze om door een gat in een zeil te zwemmen dat verticaal in het water hangt. Dit alles met ervaren lesgevers en assistenten in het water, zodat het kind veilig en goed leert zwemmen. Sinds februari wordt lesgegeven en afgezwommen volgens de nieuwe zwem- eisen. Hierin staat het overleven en survivallen in het water meer centraal, wat bijdraagt aan het plezier in de zwemles. Het zal een kalenderjaar duren voordat een kind af kan zwemmen voor het A-diploma. Voor B en C zijn nogmaals 2 x 12 uur nodig. Met 1,5 jaar kan het Zwem-ABC compleet zijn.

Bassets klaar voor de start

Ducan Overmeire, jeugdig talent voorop in de strijd. | Foto: PR

sassenhein n De rugbyers van The Bassets uit Sassenheim lijken helemaal klaar voor het nieuwe seizoen.

Volgende week gaat alles weer voor het echie, dan start de Ere Klasse competitie. Die klasse is het hoogste niveau van rugby Nederland en daar willen The Bassets een rol van betekenis in gaan spelen. In de voorbereiding van de laatste weken zag het team van Phil Leck er al veelbelovend uit. Afgelopen zondag was er nog een belangrijke oefenwedstrijd te spelen waar gelijk een prijs mee te pakken was. Ieder jaar spelen The Bassets tegen de oudste club van rugby Nederland, de Delftse studenten DSR-c. In deze wedstrijd wordt er gestreden om een groot betonnen vrouwenbeeld geschilderd in de clubkleuren van beide teams waarbij het beeld de naam "De Sjoukje" draagt. De winnaar mag dan "De Sjoukje" een jaar lang in bezit houden dus de wedstrijd gaat allerminst om de keizersbaard. Bassets trainer Leck wist wat hem te doen stond en dat was zijn sterkste 15-tal het veld in sturen en daar verraste hij toch veel Bassets supporters mee. Uit de eigen jeugd opleiding stonden veel eerstejaars senioren in het veld. Leck vindt ze zo talentvol en klaar voor het volwassen geweld zodat hij besloten had met een jong team de strijd aan te gaan tegen de ervaren studenten van DSR-c Dit pakte goed uit. Hoewel de eerste tien minuten zeker voor Delft waren bleef score uit en kregen The Bassets de wedstrijd geheel onder controle. Het verbaasde dan ook niemand dat de teller opliep naar een mooie 49-10 dikke winst. Hierdoor staat "De Sjoukje" weer een jaar lang in het clubhuis van The Bassets en kunnen ze zich nu echt gaan opmaken voor de competitie, die start zaterdag met een thuiswedstrijd tegen The Dukes uit Den Bosch, aftrap 14.30 uur, toegang gratis.

Drumfanfare St. Cecilia treedt op tijdens Frans bloemencorso

voorhout n Drumfanfare St. Cecilia heeft zich afgelopen weekend weer op een mooie manier gepresenteerd in het binnen- en buitenland. Nadat op zaterdag een bezoek werd gebracht aan Hellevoetsluis, namen de Voorhoutse muzikanten op zondag 9 september deel aan een bloemencorso in Villemomble in Frankrijk.

Villemomble is een gemeente nabij Parijs. Hier wordt sinds 1874 het 'Fête de la Saint-Fiacre' gevierd, dat draait om de patroonheilige van tuinders. Een traditioneel defilé vormt het hoogtepunt van het feest en bestaat uit een bloemencorso met vrolijk versierde wagens en verschillende muziek- en carnavalsgroepen.

Fris en fruitig

Drumfanfare St. Cecilia, die op zaterdagavond nog deelnam aan de lampionnenoptocht van Hellevoetsluis, stapte letterlijk enkele uren daarna weer in de bus richting Frankrijk. Ondanks de vroege tijden en een lange rit, werd er fris en fruitig aan de verschillende optredens begonnen. De grote stoet trok veel publiek dat veel applaus liet horen voor de muzikale begeleiding van de drumfanfare. De zon die de gehele dag volop scheen maakte het succesvolle optreden compleet. Na het optreden dat de hele dag duurde, stapten de Voorhoutse muzikanten weer in de bus die hen weer richting Teylingen zou brengen. Aankomende week is St. Cecilia weer volop aanwezig tijdens de Najaarsfeesten in het 'thuisdorp' Voorhout.

Toetjesconcert

Op vrijdagavond 14 september geeft het harmonieorkest van muziekvereniging St. Cecilia haar jaarlijkse toetjesconcert. Het publiek kan daarbij niet alleen genieten van de muziek, maar ook van een overheerlijk dessert, bereid door diverse keukenprinsen en -prinsessen, die het orkest rijk is. In een ontspannen sfeer geeft de 99-jarige St. Cecilia een licht verteerbaar avondconcert. En wat past er beter tussen het avondeten en een bezoek aan het kermisprogramma in, dan een keur aan lekkere toetjes uit de eigen keuken van het orkest? Bent u liefhebber van chocolade, framboos, aardbei, tiramisu, citroen of een lekkere kop koffie? Het orkest is groter dan anders; er is aanvulling gekomen in veel instrumentgroepen en de (langdurig) zieken zijn weer terug, welkom!
De SPOC route loopt direct langs het concertpodium; u hoeft niets van het OVV najaars-programma te missen! Laat u verrassen door de Cecilia-chefs en kom luisteren en proeven. Tussen 19.15 en 20.30 uur in het plantsoen van de Prins Bernhardstraat te Voorhout. Staanplaatsen zijn er in overvloed, maar het aantal zitplaatsen is beperkt, neemt allen een (klap) stoel mee en geniet. St. Cecilia is volop bezig met de voorbereidingen voor haar 100-jarig bestaan, alle opbrengsten van koffie, toetjes en de giften in de schooierbas worden komend jaar goed besteed.

Geslaagde EHBO-workshop bij de Columbiaan

voorhout n Op zaterdag 1 september organiseerde zwemvereniging de Columbiaan voor alle lesgevers en trainers een zwem-EHBO-workshop.

Dick Star van "Star-onderwijs" begon met uitleg in het clubhuis van de verschillende onderdelen van hulpverlening. Heel belangrijk bij eerste hulpverlening is te zorgen dat er extra hulp komt. Vervolgens kwam er direct praktijk: "Hoe weet je of iemand buiten bewustzijn is en nog ademt?" "Pak de AED eens en maak 'm open - wat ga je nu doen?" Pleisters plakken of mitella's omdoen kwam niet ter sprake. Maar wel wat te doen als er meerdere kinderen last van hun ogen en keel krijgen – wanneer en hoe moet je ontruimen? Wat te doen met een drenkeling die in paniek is? De tweede helft van de zwem-EHBO-workshop vond plaats in het zwembad. Op verschillende plaatsen werd geoefend: een pop opduiken, met elkaar reddend zwemmen, op de kant reanimeren - na eerst een paar baantjes hard zwemmen. De laatste uitdaging was iemand met mogelijk nekletsel voorzichtig, horizontaal uit het water tillen. Na afloop werd in het clubhuis druk nagepraat over alles wat er in de voorgaande uren voorbij was gekomen. De zwem-EHBO-workshop is een nuttige aanvulling op de basis-EHBO-cursus, dat was voor alle 22 deelnemers overduidelijk.

Sportprijzen Judo Bollenstreek

voorhout/sassenheim n Afgelopen weekend is het nieuwe wedstrijdseizoen van start gegaan van Judo Team Bollenstreek. Met de traditionele seizoenpresentatie, waarin de plannen en doelen voor komend seizoen worden besproken, werden ook de sportprijzen uitgereikt. De prijs 'Mooiste Ippon van het seizoen' ging dit jaar naar Wijnand Marks. Alleen de ippons die op film staan worden beoordeeld door een jury van (oud-)judoleraren. De worp van Wijnand werd uiteindelijk gekozen tot mooiste worp van het seizoen. Kracht, techniek, snelheid en het houden van de balans gaf deze doorslag. De prijs voor 'Meest succesvolle judoka' ging dit jaar wederom naar Eva Hornsveld. Eva had de meeste medailles verdient en wist zo de meeste punten te bemachtigen. Haar mooiste overwinning behaalde ze op het 'Open Capelse' waarin Eva haar 'angstgegner' in de finale wist te verslaan met tactisch judo.

Geef dans een kans

oegstgeest n Vanaf dinsdag 2 oktober a.s. start er in Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2 in Oegstgeest een dansgroep voor mensen met Parkinson , MS, reuma, een spierziekte of andere chronische bewegingsbeperkingen en hun mantelzorgers . Meer informatie en aanmelden via www.danceforhealth.nl of bel 06- 33 08 14 39 (di-vrij). De kosten zijn €35,- per maand; partnerabonnement €55,- Proefles gratis. Nieuwsgierig ? Kom kijken of meedoen op dinsdag 2 oktober van 10.30-11.30 uur. zaal open vanaf 10.00 uur. Rolstoeltoegankelijk.

Collecteer mee voor de Hersenstichting

teylingen n Van 28 januari tot en met 2 februari 2019 wordt de Hersenstichtingcollecte gehouden. Voor deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar collectanten. Daarom vragen wij uw hulp tijdens de collecteweek in uw eigen woonplaats. U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen. Twee uurtjes collecteren voor al deze mensen, dat is een kleine moeite voor een groot effect. U kunt u opgeven bij de regiovertegenwoordiger Lisette van Beekom 06-33323384 of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, 070-360 4816 of via https://www.hersenstichting.nl/steun-ons/collecte/ik-wil-meedoen-als-collectant-of-organisator

sport & lokaal

12 t/m 19 september

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186)/Julianakerk (Julianalaan 6) en Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur: Gezamenlijke Parkdienst in Park Rusthoff, voorgangers: P. Owel en Ds. H.R. Betting

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Bartholomeusfeest, woord- en communieviering m.m.v. het Middenkoor, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): vrijdag 10.00 uur, eucharistieviering, zondag 10.00 uur Oecumenische viering in Protestantse kerk (Herenweg 82), voorgangers: L. Spiegeler en Ds. E. v.d. Weide

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Oecumenische viering/ Vredesdienst, voorgangers: L. Spiegeler en Ds. E. v.d. Weide

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: W. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur; eredienst o.l.v. Armand Lefeu, 19.00 uur; onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Zonnebloem zoekt nieuwe bestuursleden in de regio

vrijwilligers n De regionale Zonnebloem-afdeling Bollenstreek is hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Gezocht wordt met name naar een voorzitter en een secretaris.

De vrijwilligersorganisatie zoekt enthousiaste mensen met verbindende en organisatorische kwaliteiten. Teamspelers die in staat zijn om de overige bestuursleden, vrijwilligers en deelnemers van de Zonnebloem mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Het regiobestuur Bollenstreek van De Zonnebloem werkt overkoepelend en verbindt de elf Zonnebloem-teams in de gemeenten Hillegom, Teylingen, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en Oegstgeest. De gemiddelde tijdsbelasting is 2 tot 4 uur per week.

Wat krijg je ervoor terug? De Zonnebloem geeft je energie, boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige en respectvolle sfeer. Zinvolle vrijetijdsbesteding, plus een verdieping van jouw eigen bestuurlijke en organisatorische ervaring en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast bouw je een waardevol nieuw netwerk.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Door huisbezoeken en het organiseren van aangepaste activiteiten en vakanties vermindert De Zonnebloem het sociaal isolement van deze mensen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Siem Nulkes, siem.nulkes@zonnebloem.nl, of 06-51616526.


Twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis winnen? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 16 september bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. puzzel. De winnaar van week 36 is: Cora v Grieken. De oplossing was: campingwinkel