De Teylinger

20 juli 2016

De Teylinger 20 juli 2016


Meer melders, maar minder klachten over vliegtuiglawaai

Het aantal gemeten vliegtuigbewegingen over Teylingen was in 2015 ruim 10 procent hoger dan in 2014. | Foto: pr. Foto: pr. / pixabay.com

Teylingen n Het totaal aantal klachten uit Teylingen over vliegtuiglawaai is in 2015 gedaald van 736 in 2014 naar 566 in 2015. Maar het aantal unieke melders van klachten is echter gestegen van 61 in 2014 naar 76 personen in 2015. Meer Teylingers klaagden dus, zo blijkt uit het onlangs verschenen rapport over de metingen van vliegtuiglawaai.

Door Nico Kuyt

Het aantal gemeten vliegtuigbewegingen over Teylingen was in 2015 ruim 10 procent hoger dan in 2014. Vanaf 2010 is er al een langzaam stijgende lijn te zien. Ook het gemiddeld aantal nachtvluchten is circa 10 procent hoger, ongeveer 14 per nacht. Bij de nachtvluchten wordt evenwel minder geluidhinder gemeten dan overdag. Dit komt aan de ene kant omdat de nachtnaderingsroute naar de Kaagbaan op 1-2 km afstand ligt van de meetposten in de gemeente. Aan de andere kant wordt 's nachts geluidarm gevlogen door glijvluchten. In Teylingen is het vliegverkeer redelijk verdeeld over de dag, met een piek rond 10 uur in de ochtend. In de winterperiode was er in Teylingen minder vliegverkeer dan in voorjaar en zomer. In de wintermaanden zijn er ook duidelijk minder nachtvluchten geweest. De meeste vliegtuigpassages in Teylingen hebben een geluidsniveau met een SEL waarde tussen de 60 en 85 dB, de piek ligt rond de 72 dB.

Extra meetpost

In Teylingen zijn op dit moment vier meetposten van Sensornet, die vanaf 2009 continue metingen verrichten. In Sassenheim gaat het om de Wilhelminalaan, de J.P. Gouverneurlaan en de Smirnoffstraat. In Voorhout de Bonekruidstraat. In december 2014 heeft Schiphol op verzoek van Teylingen een NOMOS-meetpost neergezet in Warmond. Dit jaar verwacht de gemeente ook een NOMOS-meetpost in Sassenheim nabij sportcomplex De Wasbeek in de lucht te hijsen.

Weinig invloed

Overigens zijn de mogelijkheden dat de gemeente hinder kan beperken gering. Besluitvorming over de vliegroutes en de aantallen vliegtuigen vindt plaats in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en door de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu en de Tweede kamer. Teylingen is lid van de ORS en het bestuurlijk vooroverleg. Wethouder Arno van Kempen is plaatsvervangend voorzitter van dat vooroverleg. B&W heeft aangegeven daar de stijging van het aantal vliegtuigbewegingen in te brengen.

Anne Frank krijgt straatnaam

Sassenheim n De nieuwe straat op het nieuwbouwterrein van de voormalige waterzuivering heeft de naam Anne Frankhove gekregen.De Stichting Oud Sassenheim (SOS) heeft de naam Anne Frankhove aangedragen. Het nieuw te realiseren plan ligt naast de Vijfmeiweg en de daarop aansluitende Vredehove, Verzetshove en Bevrijdingshove. Het zijn namen die allemaal een relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog. Het leek de SOS passend om Anne Frank met een straatnaam te herdenken, bekend geworden door het dagboek dat zij schreef. Zij stierf in 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen. (NK)

Pinautomaat in Sassembourg

Sassenheim n In de hal van dienstencentrum SassemBourg, tussen de kiosken, is een geldautomaat geplaatst. Woonstichting Vooruitgang heeft de ruimte beschikbaar gesteld en de Rabobank heeft de geldautomaat geplaatst. De automaat is van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 21.00 uur voor iedereen te gebruiken en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor de bewoners van SassemBourg is de geldautomaat de gehele dag beschikbaar. Op donderdag 21 juli is een officieel momentje. Dan verricht wethouder Arno van Kempen de eerste pintransactie uit de geldautomaat.

De Teylinger op vakantie

Redactie n Ook bij De Teylinger is het vakantie en daardoor verschijnt de krant twee keer niet. Volgende week, op woensdag 27 juli, is er geen krant. Ook op woensdag 10 augustus zijn we een weekje afwezig. Op woensdag 3 augustus verschijnt De Teylinger wel. Berichten en foto's insturen kan naar redactie@deteylinger.nl. De redactie wenst alle lezers een fijne vakantie!

Ron Kuipers loopt ereronde

Sassenheim n Ron Kuipers is gisteren begonnen aan een bijzondere Vierdaagse van Nijmegen. De in Sassenheim woonachtige politieman loopt de eenmalige afstand van 55 kilometer per dag. Deze afstand - normaal 50 kilometer- is in het leven geroepen voor de viering van de 100ste editie van de Vierdaagse.

Bijzonder is ook dat Kuipers (32) daarnaast een van de 100 geselecteerde wandelaars voor de ereronde is. Dat is een extra wandelronde van 50 kilometer. In totaal loopt hij dan woensdagmiddag/avond en -nacht met zijn ereronde eenmalig 100 kilometer op een dag.

De Sassenheimer heeft er trouwens al de nodige kilometers opzitten. Voorafgaand aan de Vierdaagse is hij, samen met vijftien collega's, vanaf het hoofdbureau van de politie in Den Haag naar Nijmegen gewandeld. Agenten liepen van Den Haag richting Nijmeegse Vierdaagse. Het thema van deze 150 kilometer lange wandeltocht was '100 jaar wandelen in vrijheid'.

Foto: Frans Eijck

Zomer-
zwemles met een staart

Duiken
als
een
zeemeermin

Nieuw
zorgconcept
in Liduina

Ruim 6 miljoen
voor regionaal
groen

recreatie n Tips van de VVV

Rechter doet uitspraak over mengvormen horeca en winkels

Teylingen n Raadslid Robin Konings (VVD) heeft het onlangs nog aangezwengeld in politiek Teylingen. Hij wil B&W laten kijken of het meedoen met een pilot voor mengvormen tussen horeca en winkels, zoals een wijntje bij de kapper, voor de gemeente iets wenselijks is. Volgens de Drank- en Horecawet (DHW) is zoiets nog niet toegestaan. Vorige week deed de rechter een uitspraak over een pilot in andere gemeenten.

Door Nico Kuyt

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de aanjager van enkele pilots in het land om die mengvormen te toetsen. Maar de SlijtersUnie spande een kort geding aan om hier een stokje voor te steken. De voorzieningenrechter ging er echter vorige week niet met mee. De VNG hoeft de gemeenten niet op te roepen te staken met de pilot, want de VNG draagt niet actief bij aan het ontstaan van wetsovertredingen, zo vindt de rechter. Gemeenten kunnen met de pilot zelf de keuze maken welk risico zij willen dragen en op welk moment zij handhavend willen optreden. Echter, voor zover direct belanghebbenden besluiten de individuele gemeenten aan te vechten, kunnen zij de gang naar de bestuursrechter maken. De pilot is een voorschot op de evaluatie van de DHW die eind 2016/begin 2017 plaatsvindt. Een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht heeft in 2014 de VNG benaderd met het verzoek om samen met hen na te gaan of er mogelijkheden zijn voor een pilot naar een aantal verboden in de DHW. De pilot startte op 1 januari 2016 en loopt tot 1 januari 2017. Ook in Teylingen klonk de roep om zich hierbij aan te sluiten. Met de verruiming wordt het mogelijk gemaakt om in een winkel drank te verkopen of te gebruiken. Tevens om in een horecagelegenheid weer andere producten te verkopen. En om proeverijen van alcoholhoudende dranken in slijterijen of andere winkels te organiseren.

Er blijven risico's voor de gemeenten omdat zij niet optreden tegen bepaalde handelingen die in strijd zijn met de wet. Handhavingsverzoeken van derden blijven mogelijk en gemeenten zijn dan in beginsel wel verplicht daarop te reageren, zo leest de uitspraak.

Huize Liduina verkocht

De buitenkant van Liduina blijft hetzelfde; van binnen wordt het pand gerenoveerd. | Foto: Marieke Voorn Foto: Marieke Voorn

n Nieuw woonzorgconcept voor mensen met dementie

Warmond n In voormalig verzorgingstehuis Liduina komt vanaf eind 2017 een nieuw kleinschalig wooninitiatief voor mensen met dementie. Begin deze maand heeft eigenaar Activite het pand aan de Herenweg 50 in Warmond verkocht.

Het contract is ondertekend door ontwikkelaar Vorm in Papendrecht, maar belegger Amvest wordt eigenaar van het pand. Amvest is een samenwerkingsverband van PGGM, het pensioenfonds van de welzijns- en zorgsector, en verzekeraar Aegon. Het is echter Vorm dat aan de slag gaat met het gebied achter het hoofdgebouw. De ontwikkelaar won in januari van 2015 nog de ontwikkeltender Liduina.

In het plan wordt de bebouwing die achter het hoofdgebouw ligt, gesloopt. Op die plek zijn grondgebonden woningen gepland. Het historische hoofdgebouw wordt gerenoveerd en opgeknapt. "Het gebouw wordt in ere hersteld", licht Laurens de Coninck van Vorm de plannen toe. "Door de sloop van het gedeelte dat later is aangebouwd, komt de symmetrie terug."

Ook van binnen ondergaat Liduina een metamorfose. In het gebouw komt een kleinschalige woonvoorziening: Het Gastenhuis. Dit concept is een nieuwe zorgformule, waarbij kleinschalig wonen voor mensen met dementie centraal staat. "Daarvoor wordt het gebouw opgesplitst in twee locaties met in totaal 37 appartementen", vertelt Annemieke Bambach. Samen met Clasien Schakenraad is zij initiatiefnemer van Het Gastenhuis. "De karakteristieke kenmerken van het gebouw worden behouden, maar het gebouw krijgt een open karakter. Iedere locatie heeft een eigen gezamenlijke huiskamer. Ook komt er een sociëteit die bedoeld is om activiteiten te organiseren, ook voor mensen uit de buurt."

Op dit moment wordt er op meerdere locaties in Nederland verbouwd voor het kleinschalig-wonenproject. Zo komen er ook Gastenhuizen in onder andere Dordrecht en Oosterbeek, vlakbij Arnhem. De verwachting is dat de eerste vestiging aan het einde van dit jaar open gaat. Iedere locatie heeft zijn eigen zorgechtpaar; zij wonen in en zijn verantwoordelijk voor alle zorg in en vanuit het huis. Welk zorgechtpaar in Warmond komt wonen, wil Bambach nog niet zeggen. "Deze mensen werken nu nog ergens anders. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ze uit de omgeving Leiden-Bollenstreek komen."

Momenteel is Liduina nog in gebruik door Marente. Bewoners van het in Leiden gelegen Huis op de Waard verblijven er tijdelijk tot hun locatie is vernieuwd. Zodra zij zijn verhuisd, starten de bouwwerkzaamheden in Warmond. Naar verwachting is dat volgend jaar juni. Na zes á zeven maanden verbouwen hoopt Het Gastenhuis aan het eind van 2017 haar deuren te openen.

Hooghkamer krijgt aparte fiets- en voetgangersbrug

voorhout n Binnenkort worden enkele bruggen aangelegd in deelplan 2G van de nieuwbouwwijk Hooghkamer. Deze worden zo robuust uitgevoerd dat zij een eeuw mee kunnen gaan.

Door Nico Kuyt

Het gaat om het ontwerpen en realiseren van drie autobruggen en één voetgangers/fietsbrug in het deelplan. Fase 2 is het middengebied van de nieuwe wijk. Het werk is gegund aan ontwikkelaar Giverbo uit Oud Beijerland voor een bedrag van 345.000 euro. Het bedrijf was de laagste inschrijver. In oktober zal met de daadwerkelijke bouw worden gestart en de bruggen zullen nog voor het eind van dit jaar gereed zijn. Er wordt zoveel mogelijk met geprefabriceerde elementen gewerkt waardoor de overlast voor de omgeving wordt beperkt. De bruggen worden uitgevoerd met een stevig betonnen brugdek, waardoor de jaarlijkse onderhoudskosten laag blijven. De levensduur van de betonnen bruggen is geschat op honderd jaar en is langer dan alle andere soorten brugdekken. Voor de damwanden wordt duurzaam FSC-hout toegepast.

Bestuurscentrum na verbouwing duurzamer

Het Bestuurcentrum krijgt een klimaatinstallatie, nieuwe plafonds en LED-verlichting. | Foto: pr./gemeente Teylingen Foto: pr.

Voorhout n Terwijl veel mensen in Teylingen vakantie vieren, wordt er in het bestuurscentrum in Voorhout hard gewerkt. Dit keer geen vergaderingen of overleggen op de agenda, maar een verbouwing waardoor het gebouw duurzamer wordt.

Op 1 juli is gestart met de verbouwing. In het bestuurscentrum wordt één vleugel op de begane grond geschikt gemaakt voor de vestiging van het Centrum Jeugd en Gezin en de Jeugd en Gezins Teams (CJG/JGT). In de rest van het gebouw wordt een klimaatinstallatie voor koeling en ventilatie aangebracht, worden in samenhang daarmee alle plafonds vervangen en wordt het gehele gebouw voorzien van energiezuinige LED-verlichting.

Hillegom, Lisse en Sassenheim

Voor de ambtenaren is het sinds 29 juni is het niet meer mogelijk om in het bestuurscentrum te werken. Daardoor was een tijdelijke verhuizing noodzakelijk, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "We maken gebruik van het aanbod van onze HLT-partners om een deel van onze medewerkers in Lisse en Hillegom te huisvesten. De afdeling Organisatie & Advies krijgt grotendeels haar thuisbasis in Hillegom. In Lisse zijn werkplekken voor een deel van de medewerkers van afdeling Ruimte."

De overige werkplekken, zo'n 30 in totaal, worden in Sassenheim gerealiseerd. Daarnaast zijn er voor de meer mobiele functies, bijvoorbeeld voor projectleiders, ook flex-werkplekken in Hillegom beschikbaar.

De raadsleden hoeven niet te verhuizen, want de raadzaal in het bestuurscentrum blijft beschikbaar voor vergaderingen. De eerste vergaderingen staan gepland voor eind augustus.

Begin 2017 trouwen

De hele zomervakantie wordt er hard doorgewerkt, want tijdens de bouwvak gaan de werkzaamheden door. De planning is dat het bestuurscentrum, inclusief CJG/JGT, begin december wordt opgeleverd. Daarna moet het gebouw nog wel ingericht worden zodat er weer gewerkt kan worden. Dat geldt ook voor de trouwzaal. Daarom kan er pas vanaf begin 2017 weer getrouwd worden in het bestuurscentrum.

Holland wint Kaagweek

De Natte Kaagweek kon dit jaar rekenen op mooi zeilweer en spannende wedstrijden. Op 28 augustus is de SuperKaagCup voor de jeugd. | Foto: pr. / Eric van den Bandt Foto: pr. / Eric van den Bandt

Warmond n De 96ste Kaagweek is vorige week gezeild onder prachtige omstandigheden. Grote startvelden, lekkere wind, mooie banen en een vol walprogramma maakte deze editie van de oudste zeilweek van Nederland tot een succes.

Zeilers kwamen van donderdag tot en met zondag vanuit het hele land naar de Kagerplassen om tegen elkaar te racen. En anders dan vorig jaar, toen door de harde wind wedstrijden later moesten starten of werden afgelast, was het deze editie wel ideaal zeilweer. Qua weersomstandigheden in ieder geval geen 'natte' Kaagweek.

Het hoogtepunt dit jaar was de strijd om de Holland-Friesland cup. De Friezen begonnen zaterdag met een 2-0 voorsprong, maar de Hollanders waren niet van plan de strijd op te geven. Zij kwamen terug tot een 2-2 stand. Een zinderende finale race was nodig om de Hollanders naar de eindoverwinning te zeilen.

Uw bijdrage in deze krant?

Redactie n Ook een bericht in De Teylinger plaatsen? Dat kan! Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl. De redactie behoudt zich het recht om kopij niet of later de plaatsen. Ook tips over evenementen, bijzondere initiatieven of andere onderwerpen zijn altijd welkom. Contact opnemen met de redactie bij voorkeur per e-mail. Of bel naar 06-49449632.

Zomerrooster

Let op: in de zomervakantie verschijnt De Teylinger twee keer niet. Op woensdag 27 juli en woensdag 10 augustus zijn er geen kranten. In de tussenliggende week, woensdag 3 augustus, verschijnt De Teylinger wel. Tips, tekst of foto's insturen voor die editie kan tot en met maandag 1 augustus 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl. En vanaf 17 augustus zijn we er weer iedere week.

Politie zoekt hulpvaardige vrouw

Teylingen n De politie is op zoek naar een jonge vrouw die op dinsdag 12 juli om 16.50 uur na een eenzijdige aanrijding op de A44 de bestuurster heeft geholpen. Het ongeval gebeurde op de A44 links, ter hoogte van hectometerpaal 10.2. De bestuurster van de auto is door deze jonge vrouw geweldig goed geholpen, zo meldt de politie. De vrouw zou ook getuige van het ongeval zijn geweest. De politie komt graag in contact met de vrouw. Dat kan via 0900 8844.

Bezwaar tegen Bed en Breakfast

Voorhout n Omwonenden van de Akervoordelaan hebben bezwaar gemaakt tegen de mogelijke komst van een Bed en Breakfast. In een zienswijze aan B&W vragen ze om de vergunning niet te verlenen.

Volgens de briefschrijvers, woonachtig in de naastgelegen Torenlaan, gaat de Bed en Breakfast (B&B) voor overlast zorgen. Zij menen, na bestudering van de plannen, dat de aanvraag niet is voor het woonhuis, maar voor de naastgelegen loods. Er is daar ruimte voor acht personen, waardoor er drukte en lawaai van mensen en motoren kan komen. Ook is er een brandtrap gepland tussen de loods en de huizen. Dat zorgt, zeggen de omwonenden, voor inbreuk op de privacy.

De brief staat ter afhandeling van college op de agenda van de gemeenteraad van 22 september.

Scootmobielclub - deel twee

Redactie n Vorige week stond in het artikel over de Scootmobielclub Bollenstreek dat de oprichters Rob en Bert van Vliet heten. Dat is niet correct: de heren hebben de achternaam De Vries. Natuurlijk had de schrijver dat kunnen weten, maar soms geef je mensen op ondoorgrondelijke wijze een andere naam in je hoofd. Het gevolg is dus een storende naamsverandering.

Gelukkig heeft het geen invloed gehad op het doel van het artikel -meer bekendheid voor de club- want inmiddels zijn er al enkele nieuwe aanmeldingen binnen. Binnenkort is er een mooie tocht door de Bollenstreek. Ook lid worden van de Scootmobielclub Bollenstreek? Kijk dan op www.scootmobielclubbollenstreek.nl.

Zomerles voor zeemeerminnen

De zeemeerminnen krijgen anderhalf uur les. | Foto: Frans Eijck Foto: Frans Eijck

Sassenheim n Er klinkt geklapper en terwijl het water opspat, verdwijnt de roze staart naar de bodem. Een seconde later gaat een hand met gekleurde steen omhoog: een van de diamanten is gevonden. Iedere maandagochtend in de zomervakantie is zwembad De Wasbeek het domein van de zeemeerminnen in spé tijdens een speciale zwemles.

Welk kind droomt er niet van: zeemeermin zijn, compleet met een prachtige staart? Voor 118 meisjes gaat die droom in vervulling tijdens workshop Zeemeermin Zwemles. Twee jongens worden deze zomer voor even een stoere Triton.

De speciale lessen zijn al populair in Amerika en Australië. In Nederland kunnen sinds dit voorjaar kinderen in enkele zwembaden terecht. Het is voor het eerst dat in het zwembad in Sassenheim de workshop is en meteen na de bekendmaking, stond de telefoon roodgloeiend, vertelt locatiemanager Josan Zoetemelk. "We hebben veel enthousiaste ouders en kinderen aan de telefoon gehad. Zoveel zelfs dat we er enkele hebben moeten teleurstellen. Het zeemeerminzwemmen zit namelijk hartstikke vol."

Monovin

Op de rand van het bad steken de roze, paarse en hemelsblauwe staarten de lucht in. De tien kinderen hebben allemaal een monovin aan: een speciaal soort duikvin waarin hun voeten zitten. Om het zeemeermingevoel af te maken, krijgen ze daarna een mooie staart. Regelmatig hangen de deelnemertjes aan de rand van het bad. Even uitblazen, want het is niet niks, zwemmen als een zeemeermin. "Het wordt onderschat", zegt juf Chantal. "Het is heel anders dan schoolslag of borstcrawl. Met zo'n monovin zwem je vanuit je heupen. Dat is best vermoeiend." Dat vindt Jill ook. Ze blaast even uit terwijl ze een pakje sap opdrinkt. De negenjarige uit Warmond vindt het wel 'onwijs leuk'. "Het is best makkelijk. Je wappert alleen met je voeten en dan ga je heel snel."

Veiligheid

Het belangrijkste tijdens de les is de veiligheid. Daarom starten de kinderen in het ondiepe bad. Door de monovin zitten de voeten bij elkaar en kunnen ze niet opeens gaan staan. Chantal: "Dat moeten ze echt leren. Eerst op je rug en dat de vin naar beneden drukken. Daarna leren we hoe ze de vin uit kunnen trekken. Dat moet in noodsituaties. Daarom is het ook goed om een les te volgen."

Na de instructies in het ondiepe bad is het tijd voor meer meerminvaardigheden: diamanten opduiken en door hoepels zwemmen. Soepel gaan sommige deelnemertjes door het water. Het laatste deel van de les is in het wedstrijdbad, waar genoeg zeesterren en zeepaardjes op de bodem wachten om opgedoken te worden. Behendig vinden de zeemeerminnen ze en leggen ze op de kant. Na anderhalf uur zit de les erop. Met een oorkonde als bewijs en een glimlach van oor tot oor nemen de meisjes afscheid van kleurrijke staart. De zevenjarige Nazly heeft genoten. "Het was heel leuk, ik voelde me een echte zeemeermin", zegt ze stralend.

Voor volwassenen

Om meer kinderen een keer als zeemeermin te laten zwemmen, is Zoetemelk aan het kijken naar de mogelijkheden. "We denken eraan om het in de volgende vakanties aan te bieden. Daarnaast zijn er ook ideeën voor speciale zeemeermin kinderpartijtjes." Maar niet alleen kinderen willen graag met vin en al het water in. "We hebben ook telefoontjes gehad van volwassenen, bijvoorbeeld voor dansgroepen en vrijgezellenfeesten. Het lijkt wel of iedereen een zeemeermin wil zijn!"

Beursvloer Bollenstreek

Teylingen n Iedere vereniging of maatschappelijke organisatie heeft vast wel klussen, diensten of wensen die niet uitgevoerd of gekocht kunnen worden. Meestal is een gebrek aan geld, tijd, vrijwilligers of kennis hiervan de oorzaak. Geld kunnen we niet bieden, maar wel de Beursvloer Bollenstreek.

De Beursvloer Bollenstreek is de ontmoetingsplaats voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven. Het doel is om elkaar te vinden om klussen en/of diensten te realiseren met gesloten beurs. Hier kunnen contacten worden gelegd en deals worden gemaakt. Vraag en aanbod komen op een dynamische manier bij elkaar. Op de Beursvloer ontstaat een levendige handel in creativiteit, inzet, netwerken en enthousiasme. Wat de één nodig heeft, kan de ander vaak bieden.

De Beursvloer Bollenstreek is op 23 november van 17.00 tot 19.00 uur in het Teylingen College in Noordwijkerhout. Meer informatie over de Beursvloer Bollenstreek en de wijze van aanmelden staat op de website www.beursvloerbollenstreek.nl.

Eind augustus ontvangen alle verenigingen en maatschappelijke organisaties de definitieve uitnodiging voor de Beursvloer Bollenstreek.

De Beursvloer Bollenstreek wordt georganiseerd door Lionsclub Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Basiscursus EHBO

Voorhout n Bij EHBO Vereniging Voorhout start dit najaar, vanaf 17 november, weer de basiscursus EHBO. Deze cursus is inclusief reanimatie met AED training. Ook is er de mogelijkheid om de aanvulling EHBO bij kinderen, drank en drugs en sportletsel te behalen. Kijk op www.ehbovoorhout.nl voor alle informatie, de cursusdata en de inschrijving.

Voorlezen

Voorhout n De hele zomervakantie wordt er in de bibliotheek aan de Herenstraat 48 in Voorhout voorgelezen. Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 14.30 uur kunnen kinderen tussen de vier en zeven jaar aanschuiven om heerlijk weg te dromen of spannende avonturen aan te horen. Telkens wordt er een ander vakantieverhaal voorgelezen. Kinderen die drie keer zijn geweest, mogen een kleinigheidje uitzoeken. Luisteren naar de voorleesverhalen is gratis, zowel voor leden als niet-leden. De laatste voorleeswoensdag is op 17 augustus.

Bijbaantje tussen de bloembollen

Scholieren pellen bollen in de schuur van  bloembollenbedrijf Adr. Jansze & Zn. Daarnaast hebben Daan en Anja Jansze in het voorjaar ook De Tulperij, een bezoekerscentrum voor toeristen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Een zakcentje bijverdienen begint in Teylingen vaak al jong met hét vakantiebaantje dat iedereen in de streek kent: bollen pellen.

Vanaf eind juni tot half juli is het een drukte van belang bij bloembollenbedrijf Adr. Jansze & Zn aan de Oude Herenweg in Voorhout. Eigenaren Daan en Anja Jansze hebben dan 40 schoolkinderen vanaf 13 jaar aan het werk in de schuur. De tieners pellen in korte tijd kilo's tulpenbollen. Narcissen en hyacinten hoeven immers niet gepeld te worden. "Het is altijd een gezellige drukte", vat Anja de peltijd samen.

Vanaf deze week begint het tulpen tellen aan de lopende band. Dit duurt ongeveer twee weken. De eerste bollen liggen nu al in de winkel op de toeristische plaatsen, zoals Amersterdam en Volendam. Maar de meeste bollen worden pas na half augustus uitgeleverd.

Bloeiende Bollenstreek

De wethouders van de Duin- en Bollenstreekgemeenten tonen de kaart met daarop de benoemde groenprojecten. | Foto: pr. Foto: pr.

n 6,5 miljoen euro voor groen- en recreatieprojecten

Teylingen n De samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten hebben een Gebiedsprogramma Groen opgesteld om groen en recreatie in het gebied de komende jaren een forse impuls te geven. Dit Gebiedsprogramma 'B(l)oeiende Bollenstreek' is door de Provincie Zuid-Holland positief ontvangen. Bij monde van gedeputeerde Han Weber is aan de Noordwijkerhoutse wethouder Hans Knapp, de bestuurlijke trekker namens de gemeenten, een subsidie toegezegd van 2,25 miljoen euro voor de komende vier jaar, waardoor het programma een positieve waardering krijgt van de provincie Zuid-Holland.

De Nederlandse, Teylingse en Hooghkamer vlaggen in top. | Foto: pr. Foto: pr.

In het Gebiedsprogramma 'B(l)oeiende Bollenstreek' hebben de zes samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten hun ambities voor groen en recreatie in de Duin- en Bollenstreek beschreven. Het Gebiedsprogramma beoogt een bloeiende en boeiende Bollenstreek het hele jaar rond en zet in op drie pijlers, namelijk identiteit, beleving en natuur. De samenwerkende gemeenten Katwijk, Lisse, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen willen dit bereiken door tientallen uitvoeringsprojecten op het gebied van recreatie en groen te realiseren. De ambitie, de doelstellingen en de project- ideeën zijn in het programma beschreven. De nadere uitwerking en realisatie van de projecten moeten komende jaren z'n beslag krijgen.

Parels

In het gebied zijn twintig parels aangewezen die door de verbindingen via de diverse recreatieve netwerken als een parelketting door de streek liggen. Parels zijn bijvoorbeeld Keukenhof, het Oosterduinsemeer en de ruïne van Teylingen. Vijf parels hebben extra prioriteit gekregen en het ligt voor de hand dat deze projecten als eerste worden uitgewerkt. Deze projecten zijn Landgoed Leeuwenhorst, Streekmuseum en Landgoed Veldzicht, Landgoed en golfbaan Tespelduyn, Trekvaart Haarlem-Leiden en Strand en duinen. Naast de parels hebben de regionale thema's entrees, verbindingen en netwerken en bloemrijke bermen prioriteit gekregen voor uitvoering in de periode 2016-2020. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de entrees van de Bollenstreek tot verbeelding gaan spreken, waardoor bezoekers zich echt welkom gaan voelen.

Daarbij worden de belangrijkste recreatieve verbindingen verbeterd en worden elementen toegevoegd om de belevingswaarde te versterken. Te denken valt aan uitzichtpunten en informatievoorzieningen.

6,5 miljoen

De provincie Zuid-Holland heeft bij monde van gedeputeerde Han Weber 2,25 miljoen euro toegezegd voor de komende vier jaar. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in oktober 2016. Met de bijdragen van de gemeenten zelf en de regio Holland Rijnland komt het beschikbare budget voor de komende jaren neer op minimaal 6,5 miljoen.

Landschapstafels

De gemeenten hebben bij het opstellen van het programma hun netwerk geactiveerd middels zes bijeenkomsten met maatschappelijke partijen en ondernemers, de zogenoemde landschapstafels. Zij zijn daardoor bij de voorbereiding intensief betrokken.

De zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zijn aan zet om het Gebiedsprogramma uit te voeren. Daarbij krijgt het netwerk van maatschappelijke partijen en ondernemers ook een nadrukkelijke rol. Naar verwachting kan nog dit najaar gestart worden met de uitvoering van de zogenoemde 'quick wins' en begin 2017 met de uitvoering van de eerste groen- en recreatieprojecten.

Sinne en Daan gaan voor goud tijdens Vierdaagse

Op het plein van Sassembourg is een Pokémon gesignaleerd. Je kunt ze alleen zien met de speciale app op een telefoon. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Veel Teylingers lopen deze week mee tijdens de 100ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Met een pittige voorbereiding in de benen zijn ook de elfjarige Sinne en Daan uit Voorhout gisteren gestart.

Daan en Sinne op dinsdagochtend bij de start van de Vierdaagse. | Foto: pr. Foto: pr.

Het was afzien tijdens de Stertocht, een wandeling van 23 kilometer waarbij een groep wandelaars hun provincievlag naar Nijmegen bracht.en Met windkracht 5- liepen Daan en Sinne van Rotterdam naar Nieuwerkerk aan den IJssel. Het was de afsluitende training na vele wandeloefenuren. De jongens zijn al sinds januari in training en liepen wekelijks 25 kilometer. Helemaal klaar voor het echte werk!

Gisteren hebben Daan en Sinne hun eerste van de vier 30 kilometer-wandelingen gelopen. Ze hebben de afgelopen maanden onder allerlei omstandigheden getraind en zijn er dus helemaal klaar voor. Het wordt wel wat pittiger voor ze, aangezien hun logeeradres helaas niet doorgaat. Hierdoor moeten ze iedere ochtend al om 6 uur in de trein zitten en aldaar ontbijten om met de tocht te kunnen starten. Echte bikkels.

Met nog drie dagen te gaan wacht de jongens op vrijdag een glorieuze intocht over de Via Gladiola om daarna het welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst te nemen. In totaal doen 42.000 lopers mee in Nijmegen.

Upendo

Daan en Sinne lopen deze Vierdaagse ook voor een goed doel: Upendo. Upendo geeft kansarme (wees)kinderen in Kenia weer een toekomst door ze onderdak en scholing te bieden. Hun doel is genoeg geld in te zamelen om ieder (minimaal) één kind voor een jaar te kunnen sponsoren. Inmiddels is er 1.000 euro opgehaald en daar kan nog meer bij natuurlijk. De twee jongens en het goede doel steunen kan via de speciale sponsorpagina: http://www.devierdaagsesponsorloop.nl/lopers/sinne-de-reus .

Op jacht naar Pokémons

Teylingen n Ze zijn al net zo vaak gespot als de Pokémons: de zogenaamde trainers die speuren naar de figuurtjes. Overal in Teylingen zie je mensen met de telefoon in de hand op zoek.

Groepjes, veelal jongeren, verzamelen zich vorige week woensdagmiddag- en avond bij de Pancratiuskerk in Sassenheim. Ze staan daar, wachten met hun telefoon in de hand. Zoveel groepsvorming is er anders nooit bij de kerk. Wat ze staan te doen? Pokémon Go, de nieuwste app van Nintendo, waarmee je op je mobiele telefoon Pokémon-figuurtjes kan vangen. Het spel is sinds vorige week te downloaden en binnen korte tijd heel populair. Blijkbaar zit er een Pokémon bij de kerk. Als speler ben je de trainer die het figuurtje kan vangen.

In Pokémon Go moeten spelers zelf fysiek rondlopen. Ze moeten naar buiten om op straat de Pokémons te zoeken. Spelers krijgen een tijdelijke hint dat bijvoorbeeld een paar honderd meter verderop een Pokémon zit. Ze moeten dan naar buiten naar de locatie en die Pokémon vangen met hun telefoon, vechten met bestaande Pokémons of een 'gym' binnengaan. Van te voren hebben ze al een team gekozen: Rood, Blauw of Geel. Wereldwijd probeert iedere speler zijn team zo sterk mogelijk te maken. Nieuw is dat een speler de Pokémon op zijn telefoon in de echte omgeving ziet. Zo meldde dienstencentrum Sassembourg op hun Facebookpagina dat er een Pokémons zijn gesignaleerd. Een van hun zit op het plein voor het gebouw. De rest zit binnen. Daar mogen spelers komen, maar onder een voorwaarde: "Pokémons kijken en vangen is toegestaan, mits men cliënten, patiënten en bewoners geen overlast bezorgt."

Fase twee

Voorhout n Met de bouw van 42 nieuwe woningen is de tweede fase van de nieuwe wijk Hooghkamer van start gegaan. In het bijzijn van alle nieuwe kopers, genodigden en wethouder Bas Brekelmans organiseerde Terra Ontwikkeling vorige week dinsdag een feestelijke bijeenkomst op de bouwplaats in Voorhout. Na enkele speeches mocht wethouder Bas Brekelmans als officiële handeling met de kraan een betonnen vloerplaat leggen in een van de verkochte woningen. Zo werd het startsein gegeven voor de start van de bouw. Onder het genot van een hapje en drankje werd er vervolgens getoost op een goed verloop van de bouw.

Lege linkervoorband verpest race

Sassenheim n Autocoureur Niels Langeveld heeft in het Italiaanse Mugello twee vierde plaatsen behaald.

Langeveld was naar Italië gekomen als de nieuwe leider in het kampioenschap, nadat hij op Paul Ricard geschiedenis had geschreven in de SEAT Leon Eurocup. Voor het eerst in de historie van de klasse wist hij, ook nog als debutant, in één raceweekend beide wedstrijden op zijn naam te zetten.


Vol vertrouwen waren Langeveld en zijn team Baporo Motorsport naar Mugello afgereisd, het circuit in de glooiende Toscaanse heuvels buiten Florence. "We hadden goede snelheid, al moeten we nog wel wat stapjes maken", zo keek de regerend Benelux Clio Cup-kampioen na de eerste sessie terug op zijn kennismaking met Mugello. "Maar hebben we alleen op oude banden gereden, dus we hebben er wel een goed gevoel bij." Dat bleek in de kwalificatie, toen Langeveld naar zijn derde pole position op rij reed. De Sassenheimer had er wel twee pogingen voor nodig.

Op zaterdag ging Langeveld op jacht naar zijn derde zege op rij. Tot het moment van de lekke band ging alles volgens plan, zo vertelt hij. "Ik heb dit seizoen nog nooit zo'n goede start gehad! Alles ging perfect, ik was een seconde per ronde sneller dan de rest. Ik had een gat van 8,5 seconden geslagen toen ik over de boordradio tegen het team zei: het enige dat er nog kan gebeuren, is een safety car. En ja hoor, precies toen kwam er een safety car…" Langeveld raakte zo zijn zorgvuldig opgebouwde voorsprong kwijt, maar nog maakte hij zich geen zorgen. "Het was jammer, maar ik wist dat ik met deze snelheid een gaatje zou kunnen slaan. Helaas ging het na de herstart bij het aanremmen van de eerste bocht al mis: ik onderstuurde bijna de bocht uit! Ik dacht eerst dat ik zelf een foutje had gemaakt, maar toen gebeurde het bij elke bocht naar rechts."


In de twee ronden die nog te gaan waren na het vertrek van de safety car zag Langeveld drie auto's voorbijkomen, waaronder die van zijn grootste rivaal Stian Paulsen. De Noor schreef de race op zijn naam, terwijl Langeveld genoegen moest nemen met een vierde plaats. "Het bleek een langzaam leeglopende band linksvoor te zijn geweest", vertelde Nederlander na afloop. "Doordat ik nog vierde werd, is de schade te overzien, maar het is wel doodzonde na zo'n dominante race."

Op zondag moest Langeveld vanaf de tiende plaats vertrekken, het gevolg van de 'reversed grid' in de Eurocup, die bepaalt dat de eerste tien uit de kwalificatie de tweede race in omgekeerde volgorde moeten vertrekken. Ook hier eindigde de Sassenheimer als vierde.


Langeveld kijkt met twee vierde plaatsen met gemengde gevoelens terug op het weekend. "Een eerste en een vierde plaats had ik mooi gevonden. Dit is wel een dompertje. Maar ja, dat is autosport. Dan kunnen er altijd dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt."


De SEAT Leon Eurocup gaat nu zijn zomerstop in. Langeveld gaat zich voorbereiden op de volgende races van het kampioenschap, op 10 en 11 september op de Red-Bull-Ring in Oostenrijk.

Diplomazwemmen bij de Columbiaan

Voorhout n Direct na de zomervakantie kunnen kinderen weer starten met het volgen van zwemlessen bij Zwemvereniging de Columbiaan in Voorhout. Vanaf week 34 zijn er ook plaatsen vrij bij het volwassen zwemmen, zwemvaardigheid en wedstrijdzwemmen.

De adviesleeftijd om te starten met zwemles voor het A-diploma is 4 tot 5 jaar. De eisen die aan het A-diploma zijn gesteld, zijn te moeilijk voor een kind van 3 jaar om te halen. Zelfs een kind van 4 heeft moeite met deze eisen. Daar komt bij dat een kind van 4 ook start op de basisschool. Dit is voor een kind een grote verandering, die veel energie kost. Er wordt in kleine groepjes gezwommen zodat er meer persoonlijke aandacht is voor ieder kind.

Wasbeek en KTS

Gemiddeld gezien duurt het 42 uur voordat een kind het A diploma haalt. Bij de Columbiaan zwemmen de kinderen twee keer per week (zaterdagochtend – einde woensdagmiddag) 30 minuten en de lessen lopen gelijk met de schoolvakanties. De startende zwemmers beginnen in de Wasbeek in Sassenheim. De gevorderde kinderen zwemmen twee keer per week in het KTS-bad (maandag en donderdagmiddag). De kinderen leren onder andere; springen vanaf de kant, schoolslag, rugslag, zelfstandig uit het water op de kant klimmen, afzetten aan de wand en uitdrijven, rugcrawl, borstcrawl en watertrappelen. Ook leren ze om door een gat in een zeil te zwemmen dat verticaal in het water hangt.

Het zal een kalenderjaar duren voordat een kind af kan zwemmen voor het A-diploma. Voor B en C zijn nogmaals twee keer 12 uur nodig. Met zo'n anderhalf jaar kan het Zwem-ABC compleet zijn.

Na het Zwem-ABC (behaald bij de KTS of elders) kan er verder gezwommen worden voor zwemvaardigheidsdiploma's of bij het wedstrijdzwemmen. Bij het wedstrijdzwemmen staat gedrevenheid voorop, vooral als je in een enthousiaste groep supersnel wil leren zwemmen. Meer op www.columbiaan.nl.

Jubileum: 25ste editie van Warmond Open

Er kan worden ingeschreven voor diverse (dubbel- en mix-)onderdelen in de speelsterktes 5 t/m 8. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Bij TV Overbos in Warmond wordt van 30 juli tot en met 7 augustus weer het jaarlijkse open tennistoernooi het 'Warmond Open' gehouden.

Foto: pr.

Een bijzondere editie omdat het toernooi voor de 25ste keer wordt georganiseerd. Met nog even te gaan draait de organisatie, onder leiding van Wil Danes en Cees Waasdorp, op volle toeren.

Er kan worden ingeschreven voor diverse (dubbel- en mix-)onderdelen in de speelsterktes 5 t/m 8. Voor de onderdelen in de leeftijdscategorie 50+ worden de wedstrijden overdag gespeeld in de periode 1 t/m 5 augustus, de overige onderdelen spelen de wedstrijden in de avonduren. Inschrijven voor het toernooi kan nog tot 21 juli via www.toernooi.nl.

Op vrijdagavond 5 augustus zal er ook, om 25 jaar Warmond Open passend te vieren, een demonstratiewedstrijd tussen gerenommeerde topspelers gespeeld worden.

Volle maan

Warmond n Een avondwandeling door Park Groot Leerust kan zo nu en dan een prachtig plaatje opleveren. "De volle maan schijnt op de theekoepel in Warmond, een prachtig moment!", schrijft lezeres Janette Danel, die de foto instuurde.

Ziet u ook iets bijzonders in Teylingen en heeft u er een foto van gemaakt? De redactie is geïnteresseerd in mooie foto's uit onze gemeente. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl.

Urenlange gravelstrijd om de tennisbekers

Sanne Bloemendaal is de beste in de categorie ME 11-17. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De jeudige tennissers hebben er vorige week een waar spektakel van gemaakt bij de Sassenheimse tennisvereniging STV. Voor elk punt werd gestreden tijdens het jaarlijkse JRT en Open Jeugdtoernooi, waardoor sommige wedstrijden zelfs meerdere uren duurden.

De 74 deelnemers, verdeeld over acht categorieën, gingen met elkaar de strijd aan om een finaleplaats en uiteindelijk de winst. Op één klein buitje na hebben de spelers en speelsters al hun wedstrijden onder droge omstandigheden kunnen spelen. Bij enkele partijen waren de spelers zelfs zo aan elkaar gewaagd, dat het maar liefst drie uur duurde voordat het laatste punt gespeeld was.

Niels Langeveld had pech in Italie. | Foto: pr. Foto: pr.

Winnaars

Op de finaledag werden uiteindelijk alle winnaars bekend: Tim Honsbeek in de JE 12 *JRT, Kiko Kousemaker in de JE 13-14 *JRT, Sam Neijenhuizen in de JE 10-12 Groen, Moritz Schroeter in zowel de JE 11-14 als in de JE 11-17, Gina Schepers in de ME 10-12 Groen, Lieke Walhout in de ME 11-14 en Sanne Bloemendaal in de ME 11-17. De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi.

Kunst (en cultuur) in 't Overbosch

Kunst, cultuur en natuur komen samen in het Overbosch. | Foto: pr. Foto: pr.

n Kunst voor Kinderen, optredens Cultuur Verheft en Publieksprijs

Voorhout n Dat natuur en kunst heel goed samen gaan is te zien op zaterdag 20 en zondag 21 augustus tijdens de vierde editie van Kunst in 't Overbosch. Tientallen kunstenaars komen dan naar het het bos op de hoek Leidsevaart/Rijnsburgerweg) om zich daar te laten inspireren door het bos en ter plekke nieuwe kunst te creëren. De toegang is gratis.

Op de zondag zijn er ook bijzondere evenementen. Zo geeft Toneelvereniging Cultuur Verheft meerdere voorstellingen die dag.


Daarnaast wordt ook de publieksprijs, de Cup met de Gouden Oren, uitgerekt. Op zondag mag het publiek zelf een voorkeur uitspreken voor het mooiste, beste, leukste, meest originele en meest inspirerende kunstwerk.

Voor kinderen

Ook kunnen kinderen tussen 5 en 12 jaar op zondag meedoen aan 'Kunst voor Kinderen'; zij kunnen onder begeleiding hun eigen kunst maken en meenemen naar huis. Hun ouders kunnen helpen of meedoen, of van de gelegenheid gebruik maken om een wandeling te maken door het Overbosch en daar te genieten van de kunst die alom gemaakt wordt.

Kunst voor Kinderen is opgezet door de Stichting Vrienden van het Overbosch en het idee is verder uitgewerkt door Ineke Laroo en Els Koster. Beide initiatiefnemers hebben al jarenlange ervaring met de scouting en door de jaren heen hebben zich steeds meer vrijwilligers aangemeld om te helpen met Kunst voor Kinderen. Ook het feit dat Koster kunstenares is en dus heel goed kan schilderen en kunstvoorwerpen maken, zorgt er voor dat het team aan vrijwilligers kan zorgen voor de juiste begeleiding.

De kinderen kunnen schilderen op echte schilderdoeken, met klei aan de gang of iets moois maken van natuurlijke materialen.

Kunst voor kinderen is tussen 10.30 en 14.30 uur. Er is vrije in- en uitloop en ieder kind kan één tot twee kunstvoorwerpen maken. Gemiddeld duurt een activiteit van Kunst voor Kinderen circa een half Uiteraard mogen de kinderen hun kunstwerk mee naar huis nemen. Deelname is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor toekomstige edities van Kunst voor Kinderen van harte gewaardeerd.

Kunst in 't Overbosch is gratis toegankelijk; op zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op zondag tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Voor meer informatie, kijk op www.vriendenvanhetoverbosch.nl of www.facebook.com/hetoverboschvoorhout.

Uittips van de VVV

Woensdag 20 juli

Voorlezen in de zomer. Ook tijdens de zomervakantie kan je gezellig komen luisteren. Aanmelden hoeft niet en wil een vriend(innet)je mee? geen probleem. Van 14.00 tot 14.30 uur. De toegang is gratis. Bibliotheek Voorhout, Herenstraat 48, Voorhout.

Donderdag 21 juli

Fietsen - door de streek – met de senioren – georganiseerd door de Warmondse Bond van Ouderen (WBO). De tocht is ongeveer 25 kilometer lang, met koffiestop. (Koffie voor eigen rekening.) Verzamelen om 10:00 uur. Vertrek om 10.15 uur. Vertrekpunt: Pleintje bij de Pomp, Dorpsstraat, Warmond. De WBO fietst elke derde donderdag van april t/m september.

Maandag 25 juli

Beweegmiddag voor bewoners en omwonenden van appartementencomplex Park Overbosch in Voorhout. Er komen rolstoeldansers langs, die van 14.30 tot 16.00 uur hun kunsten vertonen. Iedereen is welkom.

Woensdag 27 juli

Voorlezen in de zomer, voorlezen en knutselen voor kinderen van 14.00 tot 14.30 uur in de bibliotheek Voorhout, Herenstraat 48. De toegang is gratis.

Woensdag 27 juli

Leer schaken in de vakantie. Voor de jeugd van 6 t/m 16 jaar geeft Schaakvereniging De Vrijpionnen uit Voorhout een aantal workshops in de bibliotheek in Warmond,, Herenweg 80. De workshop is van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl/jeugdagenda. Deelname kost 5 euro voor niet leden, 2,50 voor leden.

Zaterdag 30 juli

Warmond Open bij TV Overbos, van 30 juli tot en met 7 augustus wordt het jaarlijkse open tennistoernooi het 'Warmond Open' gehouden op Sportpark Overbos in Warmond. Inschrijven voor het toernooi kan nog tot donderdag 21 juli.

Maandag 1 augustus

Beweegmiddag voor bewoners en omwonenden van appartementencomplex Park Overbosch in Voorhout. Er komen rolstoeldansers langs, die van 14.30 tot 16.00 uur hun kunsten vertonen. Iedereen is welkom.

Woensdag 3 t/m 22 augustus

Expositie Richard Kraan in Kunstlokaal De Oude School, Dorpsstraat 40 in Warmond. Richard woont op Kaageiland, tekent en schildert vanaf zijn jeugd en is autodidact. Hij maakt zijn doeken eerst met acrylverf zwart. Daarna schildert hij met paletmes en olieverf zijn impressies op het zwarte doek. Openingstijden: wo. t/m zo. van 11.00 – 20.00 uur.

Woensdag 3 augustus

Voorlezen in de zomer, voorlezen en knutselen voor kinderen van 14.00 tot 14.30 uur in de bibliotheek Voorhout, Herenstraat 48. De toegang is gratis.

Donderdag 4 augustus

Buurtkamer – elke week op donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur in de bibliotheek aan de Kerklaan 42 in Sassenheim aanschuiven voor de krant en een kop koffie.

Zaterdag 6 augustus

Leer schaken in de vakantie. Voor de jeugd van 6 t/m 16 jaar geeft Schaakvereniging De Vrijpionnen uit Voorhout een aantal workshops in de bibliotheek in Voorhout, Herenstraat 48. De workshop is van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl/jeugdagenda. Deelname kost 5 euro voor niet leden, 2,50 voor leden.

Zondag 7 augustus

Historische Dorpswandeling. Ga mee terug in de tijd - onder leiding van mevrouw Anja Schrage of een van de gidsen van de VVV. Tijdens een wandeling van ruim anderhalf uur ontdekt u hoe leuk en mooi Warmond kan zijn en wordt u meegenomen langs historische plekjes. Start om 14.00 uur op het pleintje bij de Pomp, Dorpsstraat, Warmond. Deelname kost 3 euro.

Pop-up workshops voor jongeren

Teylingen n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert in de zomermaanden verschillende pop-up workshops. Iedereen tussen de 10 en 14 jaar kunnen zich voor deze activiteiten aanmelden. Alle activiteiten worden gehouden tussen 14.00 en 16.00 uur.

Dinsdag 2 augustus: "Watergevecht" bij de oude vuilnisbelt in Sassenheim; aanmelden: johanvanweeghel@welzijnskwartier.nl

Donderdag 4 augustus: "Streetdance" bij OJC Fascinus Sassenheim; aanmelden: aniquevanderklaauw@welzijnskwartier.nl

Maandag 8 augustus: "Aquasports Katwijk Strand" met o.a. activiteiten als suppen, brandingraften, kajakken, bodyboarden en golfsurfen; aanmelden: johanvanweeghel@welzijnskwartier.nl

Dinsdag 9 augustus: "Vlottenbouw" op de Koudenhoorn in Warmond; aanmelden: johanvanweeghel@welzijnskwartier.nl

Vrijdag 12 augustus: "Longboarden" vanaf skatebaan Fascinus Sassenheim; aanmelden: jeroenvandervoort@welzijnskwartier.nl

Dinsdag 16 augustus: "Zelfverdediging" in Park Rusthof Sassenheim; aanmelden: johanvanweeghel@welzijnskwartier.nl

Voetbaltoernooitjes

Naast bovengenoemde activiteiten organiseert het jongerenwerk eveneens on-the-spot voetbaltoernooitjes van 14.00 tot 16.00 uur op de woensdagmiddagen. Aanmelden is niet nodig, kom gewoon met je maatjes langs naar de volgende locaties: woensdag 27 juli: Park Rusthof Sassenheim; woensdag 3 augustus: Schoutenlaan Voorhout; woensdag 10 augustus: Roode Molenpolder Sassenheim; woensdag 17 augustus: Andreasschoolplein(Rembrandtlaan) Voorhout.

PressReader voor nieuwsfanaten

Teylingen n PressReader is een handige app voor liefhebbers van kranten en tijdschriften, die toegang geeft tot meer dan 5.000 kranten en tijdschriften uit meer dan honderd landen en in zestig talen.

PressReader is te raadplegen in de bibliotheek, maar geïnteresseerden kunnen de app ook installeren op hun smartphone of tablet. Daarmee kunnen zij het nieuws overal volgen. De enige restrictie is dat de app eens in de week verbinding moet maken met de PressReader-hotspot in de bibliotheek. Eens in de zeven dagen een bezoekje brengen aan de bieb, en het betreffende apparaat met het wifi-netwerk verbinden. Daarna zijn de tijdschriften en kranten weer een week lang te raadplegen. Er is volop keuze uit titels als The Guardian, The Independent, The Wall Street Journal, The Washington Post, Fakt, Le Figaro, NRC en De Telegraaf, maar ook BBC Wildlife Magazine, Vogue en Gameinformer. Naast de recente edities bevat de databank en archief van kranten en tijdschriften tot 90 dagen terug. De app is gratis te downloaden voor zowel Android als Apple.

Rupsje Vrijbuiter

Gasten van de Zonnebloem nemen plaats op de strandrups. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Vanaf het Langevelderslag vertrokken de gasten van de Zonnebloem Warmond vorige week met de strandrups De Vrijbuiter richting Noordwijk voor een ritje langs het strand.

De zee, dat hadden veel van de gasten de laatste jaren niet meer gezien, maar met deze strandrups hebben zij met volle teugen kunnen genieten van het strand, een lekker zonnetje en de hoge golven.

Opnieuw goed schooljaar Prof. Dr. Leo Kannerschool

Locatiedirecteur Douwe Splinter voor het gebouw van de Kannerschool aan de Hazenboslaan. | Foto: pr. Foto: Willemien Timmers

streek n Locatiedirecteur Douwe Splinter van de Prof. Dr. Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan in Oegstgeest kijkt zeer tevreden terug op het afgelopen schooljaar.

De school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met autisme, heeft leerlingen uit de hele regio. Na een moeilijke periode, toen de school een jaar of acht geleden een enorme groei doormaakte en daardoor in kwaliteit tekort schoot, scoort de Kannerschool de laatste jaren hoog in de rapporten van de Onderwijsinspectie.

Splinter en zijn team lijken een onbeperkte hoeveelheid energie te hebben daar waar het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op 'hun' school, en blijven zich schijnbaar onvermoeibaar inzetten voor de ontwikkeling van de leerlingen. De directeur benadrukt dat ook op de Kannerschool, net als op veel andere scholen voor speciaal onderwijs, het accent allang niet meer ligt op 'pamperen' maar veel meer op 'prestaties'.

Praktijk

"Het is zó belangrijk dat jongeren met autisme al in een vroeg stadium met 'het echte leven' in aanraking komen. Daar zet mijn docententeam zich overvloedig voor in."

Afgelopen jaar is er volop geïnvesteerd in het zelfstandig leren reizen van leerlingen. "We nemen ook de ouders mee in dit traject. Vanaf het derde leerjaar krijgen de scholieren geen taxi-advies meer, uitzonderingen daargelaten. Dat zorgt er voor dat de jongeren veel zelfstandiger worden. Komend jaar willen we ook aandacht geven aan het vaker gebruiken van de fiets."

De school doet er alles aan om 'de praktijk' zo dicht mogelijk bij de leerlingen te brengen. "In september gaan we één avond per week restaurant voeren in Leiden. Voor twee locaties wordt er een businessplan gemaakt. Tot aan de herfstvakantie gaan we professioneel aan de slag, eigenlijk net als we hier in ons oefenrestaurant al doen, maar dan veel echter."

Staatsexamens

Enthousiast vertelt Douwe Splinter over de VMBO-staatsexamens die dit schooljaar voor het eerst op de Kannerschool zijn afgenomen. Leerlingen konden per vak officieel examen doen. "Dit jaar was het mogelijk examen te doen in wiskunde, Nederlands, Engels en maatschappijleer. Dat willen we volgend jaar graag uitbreiden. Het was mooi om te zien dat de officiële examinatoren enthousiast waren en de diplomeringsavond een succes was. Ik ben enorm trots op onze leerkrachten en onze leerlingen die het beste in zichzelf naar boven hebben gehaald."

Alle leerlingen die dit jaar uitstromen hebben voor na de zomer hun plek gevonden. "Tien leerlingen stromen rechtstreeks door naar het MBO omdat ze hun entree-opleiding met goed resultaat hebben afgerond. Tien andere leerlingen mogen ook, met een warme overdracht, naar het MBO, ook al hebben ze geen compleet diploma behaald. De vaardigheden die ze hier op school onder andere door middel van stages hebben opgedaan, waren daarbij vaak doorslaggevend. Zes leerlingen stromen uit naar arbeid en voor twee leerlingen hebben we een goede plek bij een dagopvang kunnen vinden."

Toekomst

Voor het komende leerjaar en de verdere toekomst staan mooie initiatieven op stapel.

"We willen ons oriënteren op muziekonderwijs. Het zou mooi zijn als meer leerlingen met muziek in aanraking komen. Ook willen we meer aandacht geven aan bewegingsonderwijs; op woensdag kunnen we naar sporthal De Cuyl. Ook zullen we de velden van Vv Oegstgeest gaan gebruiken en willen we op donderdag en vrijdag weer met groepen leerlingen gaan zwemmen in zwembad Poelmeer."

Komend schooljaar zal het team van de Kannerschool worden uitgebreid met twee stagecoördinatoren. "Met ruim tachtig leerlingen op stage zullen zij hun handen vol hebben aan begeleiden en coördineren." Waar ook op ingezet wordt, is het naar school krijgen van thuiszitters. "De eerste leerling is door de (vrijwillige) inzet van een Kannerschooldocent al naar school gekregen. Een mooi resultaat. Overigens zijn we ook blij dat veel leerlingen, na een tijd bij ons op school gezeten te hebben, de weg naar het regulier onderwijs weten te vinden. In de onderbouw is dit zo'n tien procent."

Nieuwbouw

Natuurlijk kijkt Douwe Splinter ook uit naar (eventuele) nieuwbouw voor zijn school. "Voor de zomer zou er een en ander duidelijk zijn, maar het ziet er naar uit dat we nog even geduld moeten hebben. Het terrein aan de Hazenboslaan kan herontwikkeld worden voor huizenbouw. Door de opbrengst hiervan kan er kostenneutraal een nieuwe school gebouwd worden op, bijvoorbeeld, het terrein van Rivierduinen. Voor ons is een verhuizing erg belangrijk, want de arbeids- en leeromstandigheden in dit oude gebouw zijn verre van optimaal. Het zou mooi zijn als voor mijn pensionering in 2019 er een nieuwe school staat zodat de leerlingen de onderwijsplek krijgen waar ze recht op hebben. Een licht, ruim gebouw en veel contact met de buitenwereld."

Grootste braderie van de Bollenstreek

Ieder jaar is het weer gezellig druk op de braderie in Noordwijkerhout. | Foto: MV Foto: Marieke Voorn

streek n Eén van de grootste markten in de Bollenstreek is de jaarlijkse braderie in het centrum van Noordwijkerhout. Dit jaar is de markt in het dorpshart op zaterdag 30 juli van 10.00 tot 17.00 uur.

Springkussens zorgen altijd voor plezier. | Foto: CvdL Foto: Corrie van der Laan

De braderie wordt gevormd door meer dan 150 kramen, die in een lint door de winkelstraten van het dorp staan opgesteld. De standhouders presenteren een breed assortiment en een grote variëteit aan producten: van kleding en sieraden, tassen, cd's tot voedingsartikelen en huis- en tuindecoraties. Ook zijn er meerdere stands met versnaperingen. Meer informatie is te vinden op www.nov.nu.

Bijzondere fietstocht K&O Oegstgeest

streek n De jaarlijkse historische en geografische fietstocht onder leiding van de voorzitter van K&O, Egmond van Rijn, is op donderdag 21 juli.

Tijdens de 34 kilometer lange tocht staan deelnemers stil bij plaatsen die uit historisch, landschappelijk of geografisch oogpunt interessant zijn. Dat kan interactief zijn, want ook de deelnemers kunnen het informatiepalet verrijken.

Het tempo ligt niet hoog. E- bikes zijn ook welkom, mits de gebruikers bereid zijn hun snelheid in te tomen. Een fietshelm is niet verplicht maar geeft meer veiligheid.

Onderweg is er gelegenheid voor een versnapering op eigen kosten. Bij voorinschrijving per e-mail bedragen de kosten van de excursie 8 euro p.p. (ko.oegstgeest@12move.nl of via www.ko-oegstgeest.nl). Mits er nog ruimte is (het maximum aantal deelnemers is 15) kan men zich een kwartier voor de start nog melden. Deelnemers betalen dan 10 euro contant. Verzamelen bij K&O, Lange Voort 2U, vanaf 13.00 uur. De start is om 13.15 uur.


In geval van slecht weer wordt de excursie uitgesteld naar dinsdag 26 juli. Informatie: K&O-jaarboekje of bovengenoemde website.

Voorstelling Cliniclowns in speeltuin

streek n Het Klein Zintuigenorkest van de Cliniclowns bezoekt donderdag 28 juli speeltuin Weerestein in Hillegom.

In de zaal van de speeltuinvereniging wordt van 12.45 tot 14.45 uur gespeeld voor kinderen met een verstandelijke beperking tot 18 jaar.

De voorstelling 'Post!' gaat over een dag op het Postkantoor. Drie postbodes komen op de fiets binnen en bezorgen de post bij de kinderen. 'Post!' is een zintuiglijke en muzikale voorstelling waarin alle zintuigen van het kind worden geprikkeld. Het gevolg hiervan is ontspanning, plezier en echt contact. Er is nog zeer beperkt plaats, uitsluitend voor kinderen uit deze doelgroep. Bel voor aanmelding naar Dolfijn Weekeindopvang (Henny): 0629607208.

Het adres van speeltuin Weerestein is Michiel de Ruijterstraat 95 in Hillegom.

Luchtkussen- festival

streek n In het kader van "Noordwijk, 150 jaar Badplaats" wordt speciaal voor de kinderen van Noordwijk en omgeving op zondag 24 juli 12.00 van 18.00 uur een Luchtkussenfestival georganiseerd. De 23 luchtkussens (groot en klein) worden neergezet op de Koningin Wilhelmina boulevard. Er komen vier verschillende thema's; per thema oplopend qua leeftijd. Dit festival is bedoeld voor kinderen tot 16 jaar. De boulevard wordt hiervoor die dag afgesloten. De toegang is gratis.

streeknieuws

Wandelen door de oude binnenstad

Wandelaars kijken naar een optreden tijdens de Midnight Walk. | Foto: pr. Foto: pr.

regio n Een avondwandeling van vier kilometer door de mooiste straten van oud-Leiden waarbij je gemiddeld elke 250 meter wordt vermaakt met een optreden of act. Dat is de Midnight Walk Leiden. Dit populaire benefiet evenement wordt op vrijdagavond 26 augustus alweer voor de vijfde keer georganiseerd.

De afgelopen jaren was de Midnight Walk steeds een groot succes met een opkomst van rond de 1200 deelnemers. De route is iedere keer anders en zelfs wie Leiden goed kent, kan zo nog nieuwe, prachtige plekjes ontdekken. Ook de artiesten wisselen elke editie, wat de Midnight Walk steeds weer een ervaring vol prettige verrassingen maakt. De in totaal zestien optredens zijn zowel op binnen- als op buitenlocaties en zeer divers; muziek, dans, toneel, poëzie, acrobatiek, er zit van alles bij. Iedereen kan meedoen aan de Midnight Walk. Of je nu jong bent of oud, sportief of ongetraind, alleen, of met familie, vrienden en collega's loopt.

Voor middernacht

Wethouder Marleen Damen opent de Midnight Walk Leiden vrijdag 26 augustus om 19.30 uur op de Beestenmarkt. Hier gaan de eerste lopers om 19.45 van start, de laatsten gaan weg om 21.00 uur. Voor middernacht moet iedereen weer terug zijn op de Beestenmarkt.

Via www.midnightwalk-leiden.nl is het nu al mogelijk tickets te kopen. Die kosten 12,50 euro wanneer ze voor 25 augustus besteld worden. Kinderen tot 16 jaar zijn gratis en studenten betalen 7,50 euro. Op de avond zelf zijn de kaartjes 15 euro.

Opbrengst naar goede doel

De opbrengst gaat, zoals ieder jaar, naar een goed doel. Dit keer wordt geld ingezameld twee projecten die meisjes en jonge vrouwen in Kenia en Oeganda een kans geven op een betere toekomst. Vrouwen aan de Bal en Stop Schooluitval doen dat elk op een geheel eigen, en effectieve wijze.

De Midnight Walk wordt georganiseerd door drie serviceclubs van vakvrouwen in de Leidse regio: Zonta aan de Leede, Soroptimistclub Leiden Aurora en Soroptimistclub Leiden.

Vijftal uit Teylingen bezoekt Wereldjongerendagen in Krakau

Teylingen n Ruim 180 jongeren, waaronder vijf uit Teylingen, en hun begeleiders zijn op zondag 17 jullie vertrokken naar Polen. Zij zullen deelnemen aan de Wereldjongerendagen, die dit jaar in Krakau worden gehouden. Thema van de reis is 'Let's Go, Weg van barmhartigheid'. Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, reist met de jongeren mee.

Voor het vertrek in alle vroegte uit Den Haag heeft Mgr. Van den Hende de deelnemers de pelgrimszegen gegeven. Teylingen is vertegenwoordigd door drie jongeren uit Voorhout, een deelnemer komt uit Warmond en de vijfde komt uit Sassenheim. De reis gaat via Echternach, Marburg, Dachau, Eichstätt en Praag. In Polen is de groep eerst een paar dagen te gast in het bisdom Kielce, waar ook groepen uit andere landen zullen worden ontmoet.

Paus

Op dinsdag 26 juli beginnen in Krakau de eigenlijke Wereldjongerendagen met een openingsmis. De ochtenden zullen in Krakau in het teken staan van bijeenkomsten waarin de meereizende Nederlandse bisschoppen een soort college geven en daarna in gesprek gaan met de jongeren. De middagen is er een festival en zijn er grote bijeenkomsten rond de verwelkoming van paus Franciscus, de kruisweg en de avondwake. Op zondag 31 juli is de eigenlijke Wereldjongerendag, die gevierd wordt met een eucharistieviering waarin de paus hoofdcelebrant is. Op dinsdag 2 augustus komen de jongeren weer aan in Nederland.

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. Vorige edities waren onder meer in Rio de Janeiro (2013), Madrid (2011) en Sydney (2008). Op de laatste dag van de WJD in Krakau maakt de paus bekend waar en wanneer de volgende WJD zal worden gehouden.

Volg de reis

Wie meer wil volgen van de reis, kan kijken op http://wegvanbarmhartigheid.waarbenjij.nu. Ook op http://mobielehelden.nl verschijnen verslagen en foto's. Verder wordt er iedere dag een door de bisschop uitgekozen 'foto van de dag' geplaatst.

Woensdag 27 juli t/m 3 augustus


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 31 juli 10.00 uur, Eucharistieviering met samenzang, Voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 31 juli 10.00 uur, Avondmaal, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 31 juli 10.00 uur, voorganger: ds. J.G. Brienen

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 31 juli 10.00 uur, Woord- en Communieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. R. Drenth uit Voorhout

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 30 juli 19:00 uur Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastoor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 31 juli 10.00 uur, voorganger: Ds. B.J.G. Roolvink, Voorhout.

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 31 juli 10.30 uur, voorganger: Bram Oudenampsen

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 31 juli 10.00 uur Eredienst o.l.v. Jan Zijlstra

Woensdag 20 t/m 27 juli


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, Voorganger: pastoor Th. van Steekelenburg

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. E.E. Slofstra

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): geen viering

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Hop uit Hillegom

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19:00 uur Woord en Communieviering met samenzang, voorganger: Marion Claassens

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R. Steenstra - Leiden

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Marcel van Dam

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur Eredienst o.l.v. Jan Zijlstra

De Teylinger op vakantie

Redactie n Op deze pagina staan de kerkdiensten voor de komende twee weken vermeld, omdat de krant volgende week - woensdag 27 juli- niet verschijnt vanwege de zomervakantie.

Wel een krant op 3 augustus

Op woensdag 3 augustus valt De Teylinger wel op de deurmat. Artikelen en foto's insturen voor deze editie kan tot maandag 1 augustus 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl.

Weer terug                         vanaf 17 augustus

De week erna, op woensdag 10 augustus, zijn we opnieuw een weekje afwezig. Vanaf woensdag 17 augustus verschijnt De Teylinger weer iedere week.

De redactie wenst alle lezers een fijne vakantie!