De Teylinger

29 april 2020

De Teylinger 29 april 2020


1 / 18

Nico Bakker ontvangt een lintje voor zijn tomeloze inzet voor meerdere verenigingen in Voorhout en Warmond. Rechts zijn vrouw Riet. | Foto: Facebook/OVVoorhout Foto: Facebook/OVVoorhout

Acht lintjes
in
Teylingen

Inwoners verrast
via
de telefoon

'Horeca in de streek in acute nood'

Fragmenten uit een oorlogsdagboek

uitgeweid n Mag het iets minder boos?

Motie Groot Seminarie vindt bijval in raad

Warmond n Een motie van de fracties van GroenLinks, PvdA, fractie Piket, CDA en D66 over het parkeren en de verkeersstromen van de ontwikkeling Groot Seminarie Warmond, is vorige week unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Door Nico Kuyt

De motie roept om in overeenkomst bij het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning, die dit voorjaar gesloten wordt, een parkeernorm van 1,5 plek vast te leggen. Daarbij dienen de parkeerplaatsen aan de oude Dam niet meegeteld te worden. Verder vraagt de raad B&W te waarborgen dat de definitieve parkeeroplossing voldoet aan de in de visie voor het Groot Seminarie opgenomen eisen en ook verder opgenomen is in het integrale plan dat dit najaar aan de raad zal worden voorgelegd voor besluitvorming. En tenslotte dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de verkeersstromen dat aantoont dat deze acceptabel zijn af te handelen. Dit dient dan als bijlage bij het integrale plan worden gevoegd dat dit najaar de raad wordt voorgelegd.


Parkeerruimte

De motie is een gevolg van zorgen van raadscommissie en raad die bij de diverse besprekingen over het integrale plan rond het Groot Seminarie zijn geuit. Onder de indieners verklaarde de PvdA de afhandeling van het parkeren en verkeer ondermaats te vinden en wil dat het voldoet aan de normen. Anders zouden parkeren en de groene ruimte op gespannen voet gaan leven, voegde de ChristenUnie toe. Volgens de fractie Piket kon het maar één keer door de raad goed vastgelegd worden en dat is nu. Het CDA uitte nog de wens voor een ondergrondse variant van het parkeren.


Wethouder Marlies Volten was blij met de grote tevredenheid in de raad over de mooie appartementen die er gaan komen en verklaarde dat B&W de motie kon omarmen. Na het integrale plan in het najaar wordt de procedure om te komen tot een bestemmingsplan ingezet.

>Aantal zonnepanelen boven landelijke cijfers

TEYLINGEN n Het aantal zonnepanelen in de gemeente Teylingen is de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2018 lagen op 11 procent van de woningen in de gemeente zonnepanelen, ruim boven het landelijk gemiddelde.

Vorige week werd de gemeenteraad in een beeldvormende sessie bijgepraat over de actieresultaten rond duurzaamheid. En daaruit bleek dat Teylingen een grote groei doormaakt van zonnepanelen en hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. In april 2018 is door middel van satellietbeelden een onderzoek uitgevoerd naar het aantal. En dat kwam op ruim boven de 42.000, dat is inclusief de bedrijfsdaken. Nu zijn er doelen gesteld voor 2025. Zon op dak zou dan moeten gegroeid zijn naar even boven de 50.000, naast zonneparken op land van 70.000 en wind op land van drie windmolens. Er moet nog een telling worden uitgevoerd, maar de gedachte is nu al die 50.000 gehaald te hebben.


Energie besparen

Naast het opwekken van duurzame energie zijn er doelen om energie te besparen. Hoe meer bespaart wordt, des te minder hoeft er worden opgewekt. Gestreefd wordt naar een besparing in 2025 van ongeveer 7 procent van het huidige gebruik. De Teylingse doelstellingen zijn nog wel afhankelijk van de definitieve uitwerking van de Regionale en Lokale energiestrategie voor Teylingen en de besluitvorming daarover. (NK)

>Zet mamma in het zonnetje

Redactie n Wie heeft de liefste moeder van de wereld? Stuur haar een Moederdag-berichtje in de krant! Hoe werkt het? Stuur een foto en berichtje (max. 23 woorden) voor dinsdag 5 mei 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl. Dan staat jouw berichtje op donderdag 7mei in de krant, als (vroege) verrassing voor Moederdag!

'Eten zorgt voor gezelligheid, dan is thuiszitten minder erg'

Nisreen Tayara (m) bereidt samen met twee andere vrijwilligers de maaltijden - keurig op 1,5 meter. | Foto: MV Foto: MV

Teylingen n Even afwisseling in de dag door iets nieuws te proeven. Stichting Syrisch Nederlands Huis verzorgt deze weken gratis gezonde maaltijden voor ouderen, zorgverleners en mensen die in quarantaine zitten. 'We willen voor lichtpuntje zorgen, even iets gezelligs'.

Araa Al Jaramari is zo iemand die als ze een idee heeft, het ook uitvoert. "Ik kan niet stilzitten," zegt ze lachend. Dus toen ze bedacht om tijdens de intelligente lockdown met de Stichting Syrisch Nederlands Huis gratis gezonde Syrische maaltijden te bezorgen bij mensen in Teylingen en Lisse, bleef het niet bij een idee. Ze zette haar plan op Facebook, onder andere op de pagina Voorhout helpt Elkaar, en kreeg veel leuke reacties.


En daarom is de horeca-gelegenheid Aladdin aan de Oude Haven iedere vrijdag de plek waar wordt gekookt en de maaltijden worden weggebracht. De tijdelijk gesloten zaak is van Araa's man, en ze mogen er gratis gebruik van maken. De ruimte is met een wand tweeën verdeeld, zodat iedereen keurig op 1,5 meter van elkaar kan werken. Aan de ene kant is de administratie, waar de telefoontjes worden gepleegd door Nederlandse vrijwilligers en alle tasjes met de gerechten worden gevuld. Aan de andere kant is de keuken en worden de maaltijden bereid door Syrische vrijwilligers. Zij zijn via Harmonie Taal, een bedrijf dat inburgeringscursussen geeft in Sassenheim, gevraagd een of meerdere keren te komen helpen. Nisreen Tayara staat daar te roeren in een pan. Zij heeft zich na de oproep van Araa op Facebook zelf aangemeld. "Ik heb een eigen cateringbedrijf, maar dat ligt nu stil. Dus help ik hier graag," zegt ze vrolijk. Op het menu vandaag: kebabhindi met tomatensaus en rijst. Daar wordt ook een salade van komkommer, tomaat, sla, munt, ui en limoen bij gereserveerd. Nisreen wordt geholpen door twee andere Syrische vrijwilligers, die op afstand bezig zijn met het toetje. Met handschoentjes aan leggen zij de Namoura, Libanese cake met blauwe bessen en frambozen, in de plastic bakjes. Het ziet er feestelijk uit. Araa: "We willen voor een lichtpuntje zorgen. Het eten is iets anders dan de alledaagse beslommeringen. Het doorbreekt, eten zorgt voor iets gezelligs, dan is de situatie voor even minder erg."


Van Fonds 1818 ontving de stichting een donatie van 1.300 euro om de maaltijden te bereiden. Daarmee denkt Araa nog ongeveer 4 tot 5 maaltijden de kunnen verzorgen. Twee weken geleden ontvingen 34 mensen een maaltijd aan de deur -op gepaste afstand uiteraard-, afgelopen vrijdag waren dat er 33. De meesten zijn via Welzijn Teylingen, de Voedselbank of een berichtje op Facebook op het initiatief gewezen. Het initiatief is voor alle ouderen, ongeacht achtergrond of banksaldo, benadrukt Araa. Ook zorgverleners kunnen zich aanmelden. "Het is voor veel mensen een moeilijke tijd, dus we moeten elkaar helpen. Samen staan we sterker."


Aanmelden

De maaltijden worden in de komende weken iedere vrijdag vers bereid en bezorgd. Een maaltijd ontvangen is gratis en aanmelden kan tot en met iedere woensdag, via info@sshin.nl of bel naar 06-44083161. De bezorging op vrijdag is tussen 17.00 en 18.00 uur, deelnemers worden vooraf door Nicolette, een van de Nederlandse vrijwilligers, gebeld over de exacte bezorgtijd.

Overlast door brommers in Hoofdstraat

Sassenheim n Een inwoner van de gemeente heeft opnieuw een verzoek bij B&W en gemeenteraad neergelegd om handhaving van het verbod op bromfietsen in een deel van de Hoofdstraat.

De schrijver vraagt zich af waarom er totaal geen handhaving is in de Hoofdstraat en betitelde zelf de mail als 'Categorie Rood'. Er staan borden dat er geen bromfietsen door dit gedeelte van de Hoofdstraat mogen, maar het is een complete racebaan. Waarschijnlijk moet er volgens de schrijver eerst iets ergs gaan gebeuren eer dat hier eens gehandhaafd wordt. De reden om wederom in de pen te klimmen was dat zulks die dag ook bijna zowat gebeurde.


Er komen met grote regelmaat bromfietsen door de straat van pizzakoeriers, en volgens de schrijver mogen die er ook niet door of hebben zij misschien een ontheffing. De schrijver hoopt met de brief dat er nu eens iets mee wordt gedaan.


Het schrijven is naast naar het college van B&W en de raadscommissie Bestuur, ook gezonden naar Veilig Verkeer Nederland en de Provincie Zuid-Holland. (NK)

>Zelf bloemen neerleggen bij gedenknaald

Warmond n De gemeente Teylingen en het Warmondse 4 mei- comité organiseren dit jaar geen herdenking op 4 mei en roepen inwoners op om rond 20.00 uur thuis te blijven en daar 2 minuten stil te zijn.

"Toch willen we deze 75e dodenherdenking niet ongemerkt voorbij laten gaan," schrijft het comité. "Daarom willen we graag een oproep doen aan Warmonders, die af en toe nog een wandelingetje maken in Warmond, om op 3 of 4 mei zelf bloemen neer te leggen bij de gedenknaald aan de Herenweg in Warmond. Of wellicht op het graf van de in 1944 geëxecuteerde burgemeester Ketelaar op de RK begraafplaats of bij de plaquette in de ringmuur van de Oude Toren.


Op deze manier betuigen we als dorpsgemeenschap, ondanks alles, toch onze empathie aan de gevallenen en voor dit jaar ook als eerbetoon aan de corona- slachtoffers."

Commissie praat verder over bouw van gezinshuis

Voorhout n De raadscommissie Ruimte gaat op 12 mei spreken over het afgeven van een 'verklaring van geen bedenkingen' voor de komst van het gezinshuis Alas met vier studio's aan de Componistenlaan naast nummer 242. Gaat de gemeenteraad akkoord, dan kan een omgevingsvergunning worden verleend.

Door Nico Kuyt

Het plan is voor een gezinshuis met vier studio's voor een opvang van moeders met kind, die tijdelijk niet of minder goed in staat zijn zelfstandig voor hun kind te zorgen. De vier studio’s zijn volgens bestemmingsplan niet toegestaan. De wet geeft B&W evenwel de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te verlenen. Het moet hierbij gaan om een bouwplan dat niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en waarvoor de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven. B&W legt nu het verlenen van zo'n verklaren de raad voor.


Bezwaren

Er zijn vijf zienswijzen ingediend door bewoners van het Strausspark, dat achter het beoogde bouwplan ligt. Zij vrezen een vermindering van privacy en zonlicht, overlast vanwege het aantal mensen op het perceel, een te massale bebouwing, er verdwijnt te veel groen, er is al een GGZ-instelling in de buurt, toevoeging van een ander sociaal project in de buurt vinden zij daarom niet wenselijk en tenslotte vinden zij niet tijdig bij de plannen te zijn betrokken.


Bezwaren niet weggenomen

Deze bezwaren vormen volgens B&W geen aanleiding om tot een ander standpunt te komen. Volgens B&W is het project in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening en is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd tussen de initiatiefnemer, omwonenden en de gemeente. Die hebben niet geleid tot het wegnemen van de bezwaren.


Studie naar bezonning

Er is een bezonningsstudie uitgevoerd. Daarbij kwam naar voren dat het bouwplan op bepaalde momenten in het jaar iets meer schaduw in de tuin van de dichtstbijzijnde woning geeft. B&W vindt dit echter minimale verschillen en het gaat niet om een onevenredige afname van het aantal zonuren. De bezonningsstudie heeft het bezwaar omtrent vermindering van zonlicht eveneens niet doen wegnemen.

>Verbolgen over budget duurzaamheidslening

Teylingen n Raadslid Dion Piket van de Fractie Piket is verbolgen over dat er blijkbaar geen budget meer is voor de duurzaamheidslening. Daarover is de gemeenteraad niet geïnformeerd, zo stelt hij.

Piket las op website van de gemeente dat er geen medewerking meer kan worden verleend aan aanvragen voor een duurzaamheidslening. Er is namelijk geen ruimte meer in het budget. Verwezen wordt naar mogelijke landelijke en provinciale subsidies- en financieringsmogelijkheden. Dit schoot Piket in het verkeerde keelgat. Het al dan niet verstrekken van een budget is een bevoegdheid van de raad. Zodra het budget uitgeput is, is het aan de raad om te besluiten om al dan niet een nieuwe budget beschikbaar te stellen. De raad is evenwel over de uitputting niet geïnformeerd. Ook voor wat betreft het doorverwijzen naar landelijke en provinciale mogelijkheden, die keuze is de raad niet voorgelegd. Hij heeft hierover vragen aan B&W gesteld en wil weten hoeveel duurzaamheidsleningen er per jaar tot op heden zijn verstrekt, hoeveel er zijn afgelost en hoe het budgetverloop was. (NK)

>4 & 5 mei: Thuis herdenken en de vrijheid vieren

Teylingen n In het kader van 75 Bevrijding hadden de Oranjeverenigingen en VWF uitgebreide programma's opgesteld. Door de maatregelen gaan die niet door, maar zijn er wel wat kleine activiteiten. Ook luiden op 5 mei om 8.00 uur in het hele land de kerkklokken. Op 4 mei is er geen herdenking bij de monumenten.

In Teylingen zijn dit jaar geen herdenkingen op 4 mei om 20.00 uur. De monumenten worden op 4 mei passend gedecoreerd. Burgemeester Carla Breuer houdt een online toespraak. De toespraak wordt digitaal beschikbaar gesteld na de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.


Ton Wolvers, voorzitter Oranje Vereniging Voorhout: "Op 4 mei hebben wij alle inwoners van Voorhout gevraagd om van zonsopkomst tot zonsondergang de vlag half stok te hangen."

Rob Koek, voorzitter Oranjevereniging Sassenheim: "Het staat inwoners uiteraard vrij om het monument in Sassenheim op een ander moment te bezoeken om daarbij de in oorlogstijd of tijdens vredesmissies omgekomen landgenoten te herdenken. Houd daarbij altijd de afgesproken anderhalve meter afstand in acht."


Pieter Wassenaar, VWF, roept inwoners op om in de dagen voorafgaand aan de herdenking alvast langs het monument aan de Herenweg te gaan: "Ik zou de Warmonders, die af en toe nog een wandelingetje maken, op willen roepen om op 3 of 4 mei zélf wat bloemen neer te leggen bij de Gedenknaald. Er is weliswaar geen Dodenherdenking, maar wij kunnen op die manier toch ons medeleven betuigen aan de gevallenen. En voor dit jaar wat mij betreft óók als eerbetoon aan de corona-slachtoffers en als hart onder de riem voor al die hardwerkende mensen in en rond de zorg!"Bevrijdingsdag

In het kader van 75 jaar Bevrijding zouden er in het hele land activiteiten zijn. Ook in Teylingen hadden de Oranjeverenigingen en VWF een programma opgesteld.


Pieter Wassenaar, VWF: "Met name op Bevrijdingsdag zouden we flink gaan uitpakken dit jaar. Super jammer dat dat niet door kan gaan, maar we snappen uiteraard wel dat het door de omstandigheden niet kan. Wellicht gaan we 75 jaar plus één vieren…En er zijn gesprekken gaande om te kijken of wij de viering van 75 jaar Vrijheid op een later tijdstip tóch nog kunnen organiseren."


Rob Koek: "Ook in Sassenheim hebben we helaas voor deze dag veel evenementen moeten annuleren. Uiteraard hopen wij wel, dat iedereen op deze dag de vlag uithangt." Voor kinderen gaat de kleurwedstrijd, in samenwerking met Tiny Tribe, wel door. De kleurplaat is te downloaden via www.oranjevereniging-sassenheim.nl/kleurplaat. Inleveren kan dit keer alleen digitaal.


Ook in Voorhout is een kleurwedstrijd voor kinderen. De kleurplaat is te downloaden via www.oranjeverenigingvoorhout.nl. Verder houdt voorzitter Ton Wolvers om 9.00 uur een korte toespraak via Facebook. Onder de vroege vlaggers verdeelt de OVV verder 200 Zweedse wittebroden.


Wanneer

wanneer is het voorbij?

Mijn continue zorgen

voor de dag van morgen

wanneer is het voorbij?

De eeuwige zoektocht

naar eten en drinken

Wie kan mij vertellen?

Wanneer is het voorbij?

Mei


De Tweede Wereldoorlog

Duitsland

Adolf Hitler

de oorlog begint

Duitsland valt Nederland aan

Schuilen

Anne Frank

het dagboek

familie Van Pels

de joden moeten onderduiken

Vrijheid

Nederland bevrijd

75 jaar geleden

Rotterdam bevrijd.

Dana


onderduikenVan onder een grot ga ik naar het licht

Gewend aan het donker

Ik knijp mijn ogen dicht

Ik hoor allemaal mensen

Hopelijk wordt niemand meer vervoerd
met de trein

zijn we dan eindelijk bevrijd?

Sophie


Donker

Ik moet schuilen en huilen

Ik voel me machteloos

Achter in het donker

Want ik ben joods

Soldaten met wapens

Die joden haten

Laat in de straten

Die hun manieren kwijt raken

Verstopt in het donker

Ik voel me zo somber

De bommen die ontploffen

Hitler en de moffen

Roos


Eenzaam

Oorlog in 1940 een meisje alleen op het schoolplein


omdat al haar vrienden

er niet meer zijn


alles is zonder vreugde en macht

op zoek naar geluk is wat men tracht


de oorlog is bijna voorbij

mijn hoop komt terug met een glimlach erbij.

Danique xPijn

Een mooie bloem

Een mooi gebouw

Nu is het oorlog

En de bommen

Maken Rotterdam kaal.

Een soldaat loopt

Over straat

En hij is kwaad

Met zijn geweer

Schiet hij een

Duitser neer.

Olivier


Vrijheid / Free

75 jaar geleden

we waren niet blij

waren we maar vrij

elke dag bombardementen

en nu staan overal monumenten.

75 years ago

We were not happy

if only we were free

bomb damage every day

and now there are

monuments everywhere.


SemKinderen huilend op de bank

In het achterhuis, met die vreselijke stank

Zo stilletjes als een muis en de hele dag

Denken ik wil naar huis

Bang om ontdekt te worden

Terwijl de Duitsers te veel joden vermoorden

Bommen vallen keer op keer

Volgens mij is er geen hoop meer

Maar dan op 5 mei

Zijn de geallieerden zo sterk als een kei

Nooit meer!

Norah


Brekend hart

Daar, daar horen we het.

De bevestiging dat de oorlog begint.

Ik zit hier te rillen van de kou.

Het is doodstil en ik ben bang.

Dat de oorlog er is: is nu een feit.

Mijn hart breekt.

Mare


Ondergedoken

Daar zit je dan.

In een kelder.

Elke dag stil en donker

Allen maar omdat je Joods bent

Je mag niet naar het zwembad

Je mag niets meer

Stel je voor dat je niks meer mag zeggen

Dat je niks meer kan zien.

Daar zit je dan

Elke dag maar een maaltijd

Maar een klein stukje brood

En dat 5 jaar lang

Daar zit je dan.

Nikky


Dood

Misschien ga je dood

Misschien overleef je

Dingen doe je, en dingen vergeef je

Dood

Maar dan mis je toch die spreuk

Dan kun je [IO1] namelijk dingen doen

Dan worden dingen weer leuk

Dood

Maar dit zijn alleen

Mijn dromen die groeien

Niet aan bomen.

Maaike


Honger

Hij zocht naar eten.

Onder een prullenbak.

Naast een schuilplaats.

Geen mens te zien.

Er heerst een duistere sfeer.

Regelmaat wordt wanorde.

Gabriel


4 & 5 mei

Toch een beetje Bloemencorso

Teylingen n Het Bloemencorso van de Bollenstreek zou afgelopen zaterdag door de streek rijden. Vanwege de bekende maatregelen ging dat niet door, maar de corso-organisatie liet de dag niet helemaal zonder wagens vol bloemen voorbij gaan. Op vrijdag 24 april werden op verschillende afhaalpunten in de Bollenstreek knutselpakketten uitgedeeld. ‘Maak je eigen bloemencorsowagen’ van Stichting Vrienden Bloemencorso Bollenstreek was door de vrijwilligers van St. Cecilia samengesteld. In samenwerking met Teylingen Reclame is een bouwplaat ontworpen waarmee kinderen een mooie corsovrachtwagen kunnen maken. Door deze in elkaar te zetten en later met de meegekregen tulpen te versieren creëerden de kinderen hun eigen miniatuur bloemencorsowagen.


Els Koster uit de Willem-Alexanderstraat in Voorhout mailde de redactie dat ze geïnspireerd raakte. "Ik kom niet meer in aanmerking voor zo'n mooie auto en ben de laatste tijd aan de slag gegaan om zelf de bloemencorso, straks Koningsdag en 5 mei op te leuken in de voortuin."


>VVD: 'Ruim baan voor drive-in bioscoop'

Teylingen n De VVD wenst dat in de coronatijden het initiatiefnemers soepel wordt gemaakt om projecten door te voeren die het sociale leven opkrikken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een drive-in bioscoop.

De VVD'ers Monique de la Rie en Robin Konings zijn blij te zien dat Teylingers zich over het algemeen heel goed houden aan de coronamaatregelen en dat onze inwoners, organisaties en ondernemers hun uiterste best doen om het sociaal leven toch zoveel mogelijk op gang te houden. Zij hebben wel aan B&W vragen gesteld of het niet soepeler kan. Het ondernemerschap moet in hun ogen ruim baan krijgen als erkenning en waardering voor hun aanpassingsvermogen en creativiteit in deze coronatijden.


Initiatieven die normaal aan pittige regelgeving moeten voldoen, kunnen soepel worden behandeld. Te denken valt aan bijvoorbeeld iets creatiefs als een drive-in bioscoop op de parkeerplaatsen van de NS of andere bijeenkomsten die binnen de richtlijnen passen van het RIVM. Zij vragen B&W om dergelijke initiatieven snel in behandeling te nemen en daarbij sterk mee te denken met de ondernemers. (NK)

Bericht van de huisartsen

Warmond n Huisartsenpraktijk Warmond stuurde een bericht in voor alle patiënten.

"De medewerkers van huisartspraktijk Warmond willen u hartelijk bedanken voor uw steun in de afgelopen weken. We zijn ontzettend verwend met bloemen, kaartjes en heerlijk gebak. We waarderen dit zeer in deze onrustige tijd. Helaas blijft het nog langer een onzekere tijd en daarom willen we in dit bericht aangeven hoe u de komende tijd contact met ons kunt opnemen.


Bent u of uw naaste bezorgd over uw klachten of uw gezondheid? Kijk dan eerst op www.thuisarts.nl. Daar leest u wat u kunt doen en wanneer u contact op moet nemen met de huisarts. U kunt altijd telefonisch contact opnemen met de praktijk. De assistente overlegt met u wat in uw situatie het beste is. Als blijkt dat u toch naar de praktijk moet komen of dat de huisarts bij u thuis moet komen, dan zorgen wij ervoor dat dit op een zo'n veilig mogelijke manier gebeurd. Als het nodig is zullen wij u en onszelf beschermen tegen het coronavirus door het gebruik van verschillende beschermingsmiddelen. We begrijpen dat het in deze onzekere tijd voor u moeilijk kan zijn omdat u niet terug kunt vallen op de zorg zoals u dat gewend bent. We proberen samen met u te kijken wat mogelijk is maar beseffen ook dat dit soms veel van u vraagt. We hopen dit bespreekbaar te kunnen maken, zodat we de zorg toch zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen.


We hopen allemaal dat de zorg in de huisartspraktijk Warmond zo snel mogelijk weer als vanouds gegeven kan worden. Tot die tijd wensen wij u veel sterkte toe en nogmaals hartelijk bedankt voor uw steun!"

>Bingo op 5 mei gaat niet door

Sassenheim n De Oranjevereniging Sassenheim heeft de online bingo op Bevrijdingsdag geannuleerd. Drie dagen eerder blijkt er al een bingo te zijn, die ook de lokale ondernemers ondersteunt.

De bingo op 5 mei is drie dagen na die op zaterdagavond 2 mei, georganiseerd door Luigi's café. Zij organiseren al een aantal weken een online bingo waarvan de opbrengst afwisselend naar de lokale ondernemers in Sassenheim en Voorhout gaat. Aanstaande zaterdag is de Sassenheimse online bingo. Kaartverkoop via www.desassenheimseonlinebingo.nl. Mensen die zich al hadden ingeschreven voor de bingo van de OV, krijgen hun geld terug of kunnen hun inschrijving omboeken naar de Sassenheimse online bingo.

>Geen biermarkt

Sassenheim n De dertigste editie van de Biermarkt schuift een jaar op. Het evenement is altijd de laatste zondag van augustus, maar dan zijn de maatregelen van het kabinet nog van kracht. Het plein op de Oude Haven blijft daardoor dit jaar leeg. De eerstvolgende editie staat nu gepland op 29 augustus 2021.

Basisscholen bereiden zich voor op heropening

REGIO n Er is de afgelopen week flink online vergaderd door de docententeams van de basisscholen, nadat premier Rutte bekendmaakte dat het basisonderwijs vanaf 11 mei weer open gaat. Ook in Lisse en Hillegom werd gepuzzeld en gekeken hoe dit het beste vorm kan krijgen, zo blijkt uit een rondgang langs diverse scholen.

Door Ruth Eppink

De 28 basisscholen die onder de Sophia Scholen vallen, hebben allemaal een plan van aanpak gekregen vanuit het college van bestuur. Omar Ramadan, voorzitter van het college van bestuur geeft desgevraagd aan dat per school nog maatwerk mogelijk is. “Vast staat dat iedere leerling vanaf 11 mei tot Pinksteren in ieder geval de helft van de lestijd op school doorbrengt. Hoe dat ingevuld wordt, kan per school verschillen. De aanbeveling is om leerlingen om de dag een hele dag op school te laten zijn, maar alternatieven zoals ochtend- of middagshifts zijn ook toegestaan. Dat hangt helemaal af van de specifieke omstandigheden van een school, zoals de grootte, het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van naschoolse opvang et cetera. Wel is dan instemming nodig van de medezeggenschapsraad en moet goed overleg plaatsvinden met de buitenschoolse opvang en andere partners.”


Ramadan kan zich goed voorstellen dat ouders blij zijn dat hun kroost weer naar school kan, maar benadrukt ook dat het slechts om de helft van de lestijd gaat. “De combinatie thuiswerken en ook je kinderen begeleiden bij het onderwijs op afstand vergt best veel van ouders. Dat is niet afgelopen nu de scholen weer heropenen. Want de helft van de tijd zijn leerlingen nog steeds thuis en verwachten we dat ze huiswerk maken. Daar ligt voor de ouders nog steeds de taak daarin te ondersteunen."


Bij alle Sophia Scholen is gezorgd voor extra hygiënemaatregelen. Er vindt dagelijks tussen de middag een extra schoonmaakronde plaats, waarbij sanitair en andere oppervlakken die kinderen veelvuldig aanraken (deurklinken, trapleuningen, toetsenborden, bureaus en dergelijke) grondig gedesinfecteerd worden. Dit gebeurt ook aan het einde van de dag. Voor de leerlingen en de medewerkers zijn papieren handdoekjes beschikbaar, evenals flacons handalcoholgel met pomp en extra prullenbakken.


De precieze regelingen rond het brengen en halen van kinderen kunnen per school verschillen, maar Sophia Scholen houdt in ieder geval vast aan de maatregel dat ouders het schoolgebouw en het schoolplein niet mogen betreden en dat zij zelf goed opletten om voldoende afstand tot elkaar te bewaren. De anderhalvemeterregel geldt niet voor de kinderen onderling. De docent dient wel afstand te bewaren van de leerlingen.

n Bloemen voor maatjes

Foto: pr.

Teylingen n Wellicht hebben oplettende lezers ze al gemist: de duofietsen met daarop de Fietsmaatjes. Ook zij moeten in deze periode binnen blijven. Om het gemis aan fietsen en gezelligheid een beetje te compenseren, ontvingen alle maatjes afgelopen week van de stichting een bos tulpen. De firma Does bezorgde er zo'n 360 in Teylingen.

VVD: steun voor lokale media

Teylingen n Lokale media zijn essentieel voor de informatievoorziening en de lokale democratie. Om die reden wil de VVD een uitspraak van het college of zij bereid zijn om de lokale pers te steunen.

Minister Slob roept gemeenten en provincies op om mee te denken met de lokale media om de levensvatbaarheid te vergroten. Raadslid Robin Konings: “Wij realiseren ons dat niet alles kan, maar wij hebben als gemeente een zorgplicht voor de lokale democratie. Media zijn daar een onmisbare schakel in. Uiteraard moet bij dergelijke hulp alle schijn van partijdigheid worden vermeden en de onvoorwaardelijke eis van persvrijheid gewaarborgd zijn.”


Al jaren is de trend dat steeds meer lokale media het hoofd niet meer boven water kunnen houden en gedwongen de werkzaamheden moeten staken. “Steeds meer lokale kranten verdwijnen en daardoor heeft een deel van de bevolking geen direct toegang meer tot het lokale nieuws, waaronder ook de politiek, " aldus Konings. De VVD vraagt daarom de media te helpen om deze extra zware tijd door te komen, maar ook op de lange termijn te helpen met de levensvatbaarheid.

>Marc Klein blijft bij Foreholte

Voorhout n Handbalvereniging Foreholte ging aan het begin van dit seizoen op zoek naar een trainer die zich voor langere periode wilde binden aan de club in Voorhout. De damesselectie had stabiliteit nodig na de spannende jaren in de eredivisie, waarin een aantal trainers maar kort voor de groep stond. Marc Klein ging de uitdaging aan en de club verlengde vorige week zijn contract met een seizoen. Klein: “De selectie zorgt bij mij voor uitdaging. De dames zijn leergierig, kritisch op zichzelf en anderen en zij willen het maximale uit een training halen."

Het handbalseizoen is als een nachtkaars uitgegaan, doordat de competitie is stopgezet. Klein: “Het zijn rare weken. Op donderdag 12 maart mochten we ineens niet meer bij elkaar komen. We gingen van elkaar vier tot vijf keer in de week zien naar elkaar niet meer zien. Dat is een rare gewaarwording. "

>Sassem Troef gaat online verder

Sassenheim n Bridgevereniging Sassem Troef speelt in deze tijd gewoon door. Zowel op dinsdagavonden als op donderdagavonden kan inmiddels online met leden van de vereniging worden gebridged. De winnaars van de eerste dinsdag waren Ricky Slingerland en Aad van der Poel, gevolgd door Tineke en Bart Klaver en René Houdijk en Jan van Diepen. Op donderdag zegevierden Marcel Lamboo en Dick van der Meer. Tweede werden Jan Willem Lubberhuizen en Rob Prins, derde Ceciel en Jos van der Heijden. Ook meedoen? Kijk op www.sassemtroef.nl of mail naar stepbridge@sassemtroef.nl.

17 / 18

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 3 mei, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail: redactie@deteylinger.nl..

De winnaar van week 17 is Joyce Ruigrok uit Sassenheim.

De oplossing was: watermonster.